Velkommen til HYTTEMESSEN på Dyrsku´n 8.-10.09.

Page 1

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS paahytta.no NR 2 – HØST 2023 Velkommen til HYTTEMESSEN 8. - 10. Ridehallen,september Dyrsku´n. HYTTEMESSEN PÅ DYRSKU´N SIDE 6-7 Møt oss på stand nr. R27 Tindehytter.no
Se etter bokstaver gjemt i magasinet. Bokstavene danner et kjent ord. Send svaret på sms til 98 89 89 28. Trekning 30.08. FLOTTE PREMIER!
FINNER DU LØSNINGEN?
Høst 2023 – PÅHYTTA – 2 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

Sowin Plug & Play

NYHET!

kraftstasjon med fornybar energi fra både sol, vind og lagring.

Få fornybar energi raskt og enkelt samtidig som du ikke bruker opp verdifullt rom i hytta til batterier og teknisk utstyr.

SoWin Power er på plass på Dyrsku’n fra 8. til 10. september. Kom innom standen vår i Ridehallen plass R13 for et spesialtilbud.

www.sowinpower.no

Høst 2023 – PÅHYTTA – 3 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK
MEDIA AS

Gautefall: Panoramaet er hyttas maleri. Hytta skal være ny, mindre og «gjerrig».

Hytte-Norge lever

OLA OG KARIS PRIVATØKONOMI HAR FÅTT SEG NOEN SMELLER

DETTE ÅRET. MEN DET SKAL MER TIL FOR Å TA KNEKKEN PÅ

NORDMENNS STERKE TILKNYTNING TIL HYTTER OG HYTTELIV.

Veksten i kjøp og bygging gikk til himmels under pandemien. Hytter ble et brennhett tema. Naturligvis visste alle at utviklingen ikke kunne fortsette slik i det uendelige. Likevel betød ikke nedgangen stort mer enn at markedet skled tilbake til et nivå ganske likt det normale.

Presset på privatøkonomien betyr for mange med byggeplaner mest at hyttedrømmen må forskyves. Andre prioriterer hyttelivet ved å spare på sydenturer og dyre fornøyelser.

Det er ikke bare familier på hyttejakt som kan være nødt til å omstille seg. Også produsentene. Det er nemlig bevegelser i hyttekjøpernes prioriteringer. De har klare krav om at hytta skal matche miljømessig ansvarlighet og egen økonomi.

Mange hytteprodusenter har allerede svart på forventningene med nye, grønne modeller og løsninger. Noen av disse kan man bli kjent med under Hyttemessen på Dyrsku´n.

Alternative energikonsepter er spesielt etterspurte i disse dager. Det kommer også til å synes på Dyrsku´n. Dagens hyttekjøpere vil være mest mulig selvforsynte.

Eiere av «70-tallshyttene» er blant de ivrige og ønsker å bytte sine gamle solcellepaneler med nye og mye mer effektive løsninger. Når Hyttemessen åpner i Seljord kan folk glede seg til å se en rekke nyheter som vil gjøre hyttedriften billigere. Og hyggeligere.

Høst 2023 – PÅHYTTA – 4 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS paahytta.no HØST 2023 INNHOLD Thor Dahls gate 1 - 3, 3210 Sandefjord. post@paahytta.no Mobil: 917 49 055. PROSJEKTLEDER
: Leif Magne Flemmen. DIGITAL DISTRIBUSJON.
DET HYTTEBASERTE FRILUFTSLIVET STÅR STERKT BLANT NORDMENN. MANGE VELGER HYTTA OG FJELLTURENE NÅ SOM PRIVATØKONOMIEN ER UNDER PRESS.
i
14 17
hytt vær &
Høst 2023 – PÅHYTTA – 5 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS Jo Espen Jensen 40 03 00 55 espen@eikas.no Ole Skredegård 45 90 66 44 ole@eikas.no Jan Richard Stakkeland 97 19 37 89 jrs@eikas.no Se din hyttedrøm på eikas.no Ta kontakt for pristilbud ! eikas.no Du møter oss på Hyttemessen på Dyrsku’n 8-10. september. VierpåstandR19
Høst 2023 – PÅHYTTA – 6 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
EKTEPARET VAR PÅ JAKT ETTER HYTTE, TOK TUREN TIL HYTTEMESSEN OG DRO HJEM MED DENNE.
ALLTID LIV OG SPETAKKEL RUNDT DE POPULÆRE EVENTYRLIG OPPUSSING-SNEKKERNE OLE ROSÉN-LYSTRUP (TV) OG TORKEL GJERSET PÅ HYTTEMESSEN. HER ER DE SAMMEN MED VETLE,
T

Den er Nordens største og nå klar for Seljord:

HYTTEMESSEN INNTAR DYRSKU´N

ENDELIG BLIR DET «STOFF» Å FINNE OGSÅ FOR DE TUSENVIS AV HYTTEINTERESSERTE SOM HVER HØST GJESTER STEVNEPLASSEN I SELJORD. I ALLIANSE MED HYTTEMESSEN, KAN DYRSKU´N NEMLIG FOR FØRSTE GANG

PRESENTERE ET TILBUD «EKSKLUSIVT» RETTET

Hyttemessen på Hellerudsletta øst for Oslo har gjennom flere tiår vært en selvskreven stevneplass for landets hytteentusiaster. Messen er Nordens største i sitt slag og arrangeres alltid første helg etter påske. Til folkefesten på Hellerudsletta kommer publikum fra hele landet, hovedtyngden fra Oslo-regionen og det østlige Østland.

– Vi er kjempeglade for at vi nå kan få «vist oss fram» for det store publikumet som har Dyrsku´n som sitt årlige treffsted, sier Tore Bjørnstad. Han eier Hyttemessen AS sammen med Per Levik.

TIPS OG RÅD FRA FAGFOLK

Handelstevnet i Seljord er spesielt interessant siden publikum strømmer til fra hele SørNorge, ikke minst fra regioner som Hyttemessen ellers har beskjeden publikumskontakt med.

– Til minimessen i Ridehallen har vi med en rekke interessante utstillere. De kommer med produkter og tjenester vi tror vil treffe publikum hjemme, sier Bjørnstad.

– Er ikke Internett stedet der hytteinteresserte finner det de søker?

– Naturligvis brukes nettet flittig av folk som vil orientere seg i hyttemarkedet. Men ingen ting kommer opp mot det å se produktene «live» og snakke med fagfolkene på et sted som Hyttemessen. Og så er jo messer en viktig sosial arena der «likesinnede» samles, sier messearrangøren Bjørnstad.

EN SMAKEBIT AV DEN STØRSTE

Noen tar også det store beslutningen nettopp på Hyttemessen; de gjør hyttekjøpet på stedet. Enda flere treffer hyttevalget først etter å ha gjennomgått «alt» på Hyttemessen.

– I Seljord gir vi en smakebit av det som ellers er en forestilling med over 200 utstillere på Hellerudsletta. Likevel skal vi få vist mange interessante produkter over 1000 kvadratmeter i Ridehallen. Hyttenæringen er en utpreget distriktsnæring – ikke minst i Telemark og de omkringliggende fylker. Per Levik synes derfor det er på høy tid at en del av virksomhetene knyttet til hyttemarkedet blir synlig på Dyrsku´n, som ellers er kjent for å presentere bygdenæringene bredt og allsidig.

– Dyrsku´n er rotfestet i norske tradisjoner. Hyttelivet har jo også sine røtter dypt plantet i norsk kultur. Gjennom generasjoner har hyttebyggingen ikke minst bidratt til at norske håndverkstradisjoner er blitt videreført, sier Per Levik.

AVLER STADIG NYE ARBEIDSPLASSER

Rev man hyttenæringen ut av norske landkommuner, tror Levik det ville vært stusselige forhold i mange bygdesamfunn. Hytteprodusenter, entreprenører, håndverkere og tjeneste-

tilbydere representerer i sum en distriktsbransje med titusenvis av arbeidsplasser.

Under pandemien fikk også mang en dagligvarebutikk smertelig erfare følgene av at hyttefolket forsvant som kunder. Levik synes det er spesielt gledelig å se den livlige knoppskytingen av virksomheter knyttet til fritidsboliger rundt i hyttekommunene – små bedrifter som bygger seg opp ved å yte service til hyttefolk.

– Svært mange av oss hytteeiere har et oppblåst bilde av oss selv som handymen. Vi tror vi fikser alt av praktiske gjøremål på hytta. Men når det kommer til halinga viser det seg at verken ferdigheter eller tid strekker til. Jeg er derfor overbevist om at rommet for tjenestetilbydere framover kommer til å vokse i hyttekommunene, sier Levik.

• Nordens største messe for fritidsboliger.

• Arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo første helg etter påske.

• Samler rundt 200 utstillere fra hele landet.

• Besøkende 10.000-15.000.

Høst 2023 – PÅHYTTA – 7 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
–JEG TROR MANGE IKKE ER SEG BEVISST HVOR VIKTIG HYTTENÆRINGEN ER FOR SYSSELSETTING OG SERVICETILBUD RUNDT I MANGE DISTRIKTSKOMMUNER, SIER PER LEVIK. MOT HYTTEFOLKET.

Dyrsku´n

8. -10. SEPTEMBER!

LANDBRUK OG MAT, HANDEL, KULTUR, HANDVERK OG KUNNSKAP ER SENTRALT PÅ DYRSKU’N. I OVER 150 ÅR HAR FOLK VALFARTA FRÅ HEILE LANDET TIL DEN TRADISJONSRIKE FESJÅPLASSEN I SELJORD.

Her finn du dyreutstillingar, eit rikt kulturprogram, politiske debattar og foredrag, husflidsog handverksutstillingar, historisk framvising av landbruket, samstundes som innovasjonen også står sentralt under arrangementet.

Dyrsku’n i Seljord er ein viktig arena for både bransje og forbrukar. Organisasjonar, faglag, verkemiddelapparat og bransjen er til stades for å presentere nyheiter og skape relasjonar. Her blir det moderne husdyrbruket presentert, innovasjonar innan landbruksteknikk, samt tradisjonell viten og virke innan dei fleste delar av norsk landbrukskultur. Ein stor del av messeområdet er tileigna lokalmatprodusentar som på få dagar når ut til tusenvis med sine produkt.

Ein stor del av dei besøkande kjem til messa for å søke informasjon og kunnskap. Dyrsku’n sin eigen konferanse, Dyrskukonferansen, har temaet Landbruksrevolusjonen. Her blir det fokus på framtidslandbruket og beredskap, i ljos av krig, klima, kraft og kosthald. Her møtest leiande politikarar, sentrale ekspertar og leiarar frå ulike bransjar til debatt og samtaler om utfordringar og moglegheiter.

Under messa får du også oppleve den «Den store bondeduellen» mellom leiar av Norges Bondelag Bjørn Gimming og leiar av Norsk Bonde- og småbrukarlag Tor Jacob Solberg. Vi vil også utfordre næringsminister Vestre og finansminister Vedum på korleis deira politikk står seg i forhold til utfordringane vi står i.

Den store husflids- og handverkstevlinga, som er eit samarbeid mellom Norges Husflidslag, Vest-Telemark Museum og Dyrsku’n, er svært prestisjetung og bidrar sterkt til både framsyning av gamle tradisjonar, rekruttering og stimulering til nyskaping i bransjen. Det blir årleg dela ut stimuleringsprisar og rekruttprisar, i tillegg til premiering innanfor ein rekke kategoriar både i tradisjonelt og innovativt handverk.

Handverk blir synt fram på fleire arenaer på plassen. Det er demonstrasjonar som smiing, hovslaging, tømring, tjærebrenning og bunadstilverking, i tillegg til eigen salshall for norske husflidshandverkerar. På plassen er og eit «Kniv- og klokketorg», ei kulturoppleving så vel som eit handelsområde.

FAKTA:

• Dyrsku’n vart etablera av staten i 1866 som eit ledd i ein nasjonal strategi om å auke matforsyninga i Noreg, og Tele markskua er sjølve symbolet på Dyrsku’n i Seljord.

• 90 000 besøker messa årleg.

• Dyrsku’n startar alltid andre fredag i september og varar i 3 dagar.

• Kongelege og ei rekke statsrådar har gjennom åra besøkt Dyrsku’n.

• Dyrsku’n har vore arrangert sidan 1866 og har kun vore avlyst dei topandimiåra sidan oppstarten.

• Meld deg på gourmet-middag, sidersmaking eller guida tur og få endå meir ut av besøket på Dyrsku’n.

• Program, oversikt over utstillarar, billettar mm finn du på dyrskun.no

• Seljord ligg 2 timar frå Oslo, du kjem direkte til Dyrskuplassen med bil eller buss.

Høst 2023 – PÅHYTTA – 8 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
Å
LYST TIL
BESØKE OSS? VELKOMMEN TIL DYRSKU’N
– nasjonal møteplass for handel og opplevingar
Y
FOTO: DAG JENSSEN

Relativt små, men mangler ingenting

Bli bedre kjent med vår hyttemodell Fri. Plassen er effektivt utnyttet, og hytta finnes med både ett og to soverom. I tillegg har Fri én sovehems og én lagringshems.

Les mer om våre hyttemodeller på lyhytta.no

lyhytta.no

Høst 2023 – PÅHYTTA – 9 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

PÅ HYTTA VIL VI HA DET

LIKE FINT SOM HJEMME. MINST!

– Hytteeierne satser på kvalitet og vil ikke ha noe annenrangs sammenliknet med møblene de har hjemme, sier produktutvikler Mona Haatuft i Novasolo.

Høy standard henger mye sammen med at svært mange har flyttet mye av sitt sosiale liv med venner og familie hjemmefra til fritidsboligen. Til Hyttemessen kommer Novasolo med en bred kolleksjon av møbler tilpasset hytter både i fjellet og ved kysten, blant annet modulmøbler.

– Nå er organiske former i skuddet, forteller hun. Bord med buede former og i heltre eik, for eksempel. Smaken går mye i retning naturfarger. Spisestoler, spisebord og skinnsofaer er særlig etterspurt. Men i repertoaret har Novasolo også skjenker og alle andre møbler for en komplett innredning. Stil og farger er forskjellig alt etter hvor hytta ligger – som regel mørke toner i fjell og innland, lyse ved kysten.

– De med fjellhytter etterstreber fortsatt den lune stemningen som inngis av de mørke og varme tonene. Bord i brunfarget eik er typisk. Vi vil vise gode eksempler på standen vår, sier Haatuft. Novasolos eksperter er rett som det er i «felten» – i hytta eller leiligheten – for å gi konkrete råd og veiledning.

– Mange sender eller kommer innom med plantegninger, fargepalett og materialprøver som grunnlag for å be om veiledning og forslag, sier kollega Vibeke Schildmann. Slike utfordringer liker vi! Kundene er også særs fornøyd med at Novasolo har svært kort leveringstid. Vi har det aller meste på lager.

INTERIØRPARADE:

DETTE ER DE NORSKE HYTTEEIERNE!

HVEM EIER HYTTENE I NORGE? KAKSER?

EN PRIVILEGERT ELITE? FEIL!

– De fleste er helt vanlige folk med helt normale inntekter, sier senioranalytiker Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret til NRK.

Hytteeierne tjener riktig nok litt mer enn gjennomsnittsnordmannen, men akkurat det forklarer Mathiesen med at hytteeiere er litt eldre enn gjennomsnittsnordmannen. Antall fritidsboliger i Norge er rundt 450.000.

Siden mange hytter eies av flere personer, er antallet hytteeiere vesentlig høyere – rundt 600.000. Langt flere er de som har tilgang til fritidsbolig og kan nyte hyttelivets gleder uten å eie. Det har vært vanlig å regne med at rundt halvannen million nordmenn har denne muligheten.

Prognosesenteret har kommet fram til at gjennomsnittsalderen til hytteeierne er 59 år (2020). En tredjedel av dem er pensjonister. De bruker hytta hyppigere enn de andre, og de siste åra har stadig flere unge familier kommet til som hytteeiere, men det er fortsatt få som er under 30 år.

Mediene har en tendens til å trekke fram de dyre fritidsboligene i nærheten av alpinanleggene. Dette gir en misvisende bilde, mener Prognosesenteret.

Majoriteten av norske fritidsboliger er tradisjonelle innlandshytter med verken nærliggende alpinanlegg eller egen brygge.

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
MONA HAATUFT OG VIBEKE SCHILDMANN VISER FRAM ET STORT UTVALG MØBLER OG INTERIØRELEMENTER PÅ HYTTEMESSEN. VISER FRAM DE HOTTESTE HYTTEMØBLENE

VAKUUMTOALETT FRA JETSTM

HJEMMEKOMFORT PÅ HYTTA

• Luktfritt

• Hygienisk

• Enkelt å tilpasse

• Ingen insektsplager

• Krever ikke innlagt vann

• Ingen kapasitetsproblemer

• Fungerer med 12V eller 230V

• Ikke avhengig av offentlig avløp

• Ikke avhengig av gravitasjon

Møt oss på

DYRSKU’N, Seljord

8.-10. september

Stand nr R 21

www.jetshytte.no

Høst 2023 – PÅHYTTA – 11 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
NORSK KVALITET SIDEN 1986
Høst 2023 – PÅHYTTA – 12 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

Nyhet! HYTTEMESSEN PÅ DYRSKU’N

8.-10. september 2023

VÅRE UTSTILLERE:

ABEA Hytter AS www.abea.no

Bergene Holm AS www.bergeneholm.no

Buen Hytter www.buenhytter.no

Devlon Norge www.devlon.no

Eiken Hytter AS www.eikenhytter.no

Eikås Hytter og Hus AS www.eikas.no

EMILS Hyttebygg as www.ehb.no

Enwa Pahlen Svømmebasseng og Spa www.enwa.com

Fjellstø Gruppen www.fjellsto.no

Høgefjell AS www.hogefjell.no

Jets Vacuum AS www.jetshytte.no

Kyrkjebygdheia www.kyrkjebygdheia.no

Ly Hytta www.lyhytta.no

Nesfjellet Prosjektutvikling AS www.nesfjellet.no

Norgeshus Gautefallheia www.gautefallheia.no

Novasol AS www.novasol.no

Novasolo www.novasolo.no

Novus Systems AS www.novussystems.no

PassPay by NorTronic www.nortronic.com

Rauland Hytteutvikling AS Raulandsgrenda

Saltdalshytta www.saltdalshytta.no

Sigdal Heating Solutions www.sigdalvarme.no

Sowin Power AS www.sowinpower.com

Spekestua Ronny Haraldsen www.spekestua.no

Stiger til tak AS www.stigertiltak.no

Telemark Panorama www.telemark-panorama.no

Tinde Hytter www.tindehytter.no

Uvdal Snekkerverksted AS www.uvdals.no

Vagabond Haven Tiny Houses www.vagabondhaven.com

Vorwerk www.vorwerk.no

Høst 2023 – PÅHYTTA – 13 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

FORDELENE MED GAUTEFALLHEIA:

• Barnevennlig område.

• Besøksgårder i nærheten.

• Godt preparerte skiløyper.

• Svært gode sykkelløyper.

• Alpinbakke.

• Turvennlig fjellterreng.

• Gautefall hotell i umiddelbar nærhet.

TREKKER NED:

• Høy eiendomsskatt.

• Ikke dagligvarebutikk.

TERRENGET SKRÅNER KRAFTIG NEDENFOR HYTTEVINDUENE. HER KOMMER INGEN NY BEBYGGELSE.

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS TEKST OG FOTO: LEIF MAGNE FLEMMEN
1:
SELV. 2: – KAN VI SÅ ER VI ALLTID UTENDØRS – PÅ TUR
UTE PÅ
SPISESTUEBORDET ER I TRE MED KRAFTIGE BEIN SVEISET I STÅL. HJEMMELAGET AV ODDVAR
ELLER I HYGGELIG SAMVÆR
TERRASSEN, SIER ELISABETH.

HYTTA MÅTTE ÅPNE OPP FOR UTSIKTEN:

Panoramaet er hyttas maleri

HAR DU FØRST FÅTT KLOA I EN UTSIKTSTOMT, JA, DA GJELDER DET Å VELGE EN HYTTEMODELL SOM IKKE STENGER

PANORAMAOPPLEVELSEN UTE. STOR VINDUSFLATER OG ÅPEN HIMLING VAR DERFOR ET PAR AV DE VIKTIGSTE KRITERIENE FOR ELISBETH OG ODDVAR HAUGLAND DA DE SKULLE FINNE EN HYTTEMODELL FOR TOMTA HØYT I GAUTEFALLHEIA I TELEMARK.

– Vi er veldig godt fornøyd med valget! Med vinduer fra gulv til tak er det fint lite som forstyrrer utsynet over fjell og hei. Hjemme i Kristiansand har vi ingen utsikt. Derfor er dette skuet så berikende. Panoramautsikten er hyttas maleri. Den gir en helt egen ro, sier Elisabeth.

– IKKE DYR, IKKE PRANGENDE

Hver dag, når kaffen er ferdig brygget, setter hun seg ned i godstolen og nyter natursceneriet her fra «hylla» ca 600 meter over havet. Det føles som hun har utsikten helt for seg selv. Utenfor hytta skrår terrenget bratt nedover. Der kommer ingen forstyrrende ny bebyggelse.

Ekteparet Haugland var blant de første som fikk velge da utbyggeren, Olav Gjelstad i Gautefalltomter, la ut en rekke tomter i det han kalte Rytterspranget Terrasse. På jakt etter hyttemodell, søkte de gjennom det som var av kataloger. Dessuten dro de for å hente inspirasjon på Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta.

– Hytta skulle ikke være for dyr, ei heller prangende. Vi ville ha en praktisk brukshytte. Altså måtte det bli en masseprodusert variant. På Hellerudsletta fant vi en Nordlys-hytte som langt på vei innfridde kravene våre.

PLASSBYGD «FERDIGHYTTE»

Dermed ble det en SAGA 110 som i 2017 ble fraktet til Telemark. Et lokalt snekkerlag fra Drangedal påtok seg byggearbeidet. En fin gjeng dyktige håndverkere, sier Elisabeth.

Hytta har fire soverom, to bad, kjøkken, stor stue med åpen kjøkkenløsning, barnevennlig hems, rikelig med uteplasser, to boder og badstue. Akkurat den ville hun valgt bort i dag. Svært lite brukt, konstaterer hun. Ekstra bod ville vært bedre. Også kjøkkenløsningen ville ekteparet forandre litt. De ville blant annet ha store underskap i stedet for overskap, dessuten kjøkkenøy.

– Den inviterer til samarbeid i matlagingen og lar de som steller på kjøkkenet ha kontakt med gjestene og omvendt.

MYE GJENBRUK

Monteringsjobben gjorde de selv. Ekteparet har i det hele tatt lagt ned mye egeninnsats i stedet. Det store spisestuebordet i tre med kraftige bein i stål og den tilhørende benken, laget Oddvar hjemme i Kristiansand. De to bodene og en utestue for kveldshygge har han også snekkert.

Interiøret er preget av Elisabeths stilsans og mer enn gjennomsnittlig store interesse for interiør, som hun selv uttrykker det. Hun har blant annet en egen interiørkonto på Instagram. Særlig iøynefallende er den herpa trebjelken, en gang funnet på Hamresanden, som nå henger over spisestuebordet med lys og dekor.

– Sånt er jo veldig gøy å lage, ler Elisabeth og legger til at det er ganske lite som er kjøpt nytt til hytta. Mange av møblene har de tatt med hjemmefra. Noen familieklenodier har også fått hedersplasser i hytta. Ute på terrassen frister en brusende jacuzzi til fullkommen avslapning året rundt.

– Det er bare nydelig å ligge der, kanskje med et lite glass i hånden, og nyte alt – utsikten, luften, livet, sier Elisabeth smått drømmende. Vi er i det hele tatt ute så ofte og lenge vi kan!

LOVORD OM GAUTEFALL

Hun er full av lovord om Gautefall som destinasjon for hytteferierende.

– Vi er en sykkelfamilie og da er Drangedal midt i blinken. Gautefallheia har over ti mil med merkede terrengløyper tilrettelagt for sykkel. Merkede turløyper i skog og hei ligger der, om vinteren rikelig med oppkjørte løyper. Bortoverski passer oss best.

Treungen er bare en liten biltur unna. Her ligger de navngjetne jettegrytene hvor det sommerstid er yrende badeliv i grytene. Treungenfestivalen i august er et av sommerens høydepunkter for musikkinteresserte i Nissedal. Hit kommer hver sommer kjente artister og band. Elisabeth på Instagram_https://www.instagram.com/elisabethaug/

Høst 2023 – PÅHYTTA – 15 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
INNREDNING OG INTERIØRELEMENTER ER ELISABETHS DOMENE. ARVEGODS, SOM SOM BESTEMORS ÅKLEDE, ER TATT MED TIL HYTTA. T– VI VILLE HA EN PRAKTISK BRUKSHYTTE. ALTSÅ MÅTTE DET BLI EN MASSEPRODUSERT VARIANT, FORTELLER ELISABETH HAUGLAND.

buenhytter.no

Den eventyrlege hyttegrenda

DEN NORSKE HYTTEDRØMMEN.

I snart 50 år har vi jobbet med den norske hyttedrømmen. Flere av våre modeller er klassikere i den norske fjellheimen og i dag har vi kanskje landets største utvalg av hytter på fjellet, i skogen og ved sjøen. For noen år siden tok vi skrittet og startet med hus. Nå bygger vi så vel tradisjonelle som moderne. Alle med lidenskap for tradisjoner, soliditet og spesielt gode planløsninger. Det siste er kanskje vår største suksess.

Høst 2023 – PÅHYTTA – 16 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
Lyst på hytte hos oss? Sjå våre tilgjengelege hytter og tomter på kyrkjebygdheia.no Tlf 936 80 600 // post@kyrkjebygdheia.no *Møt oss på Dyrsku’n stand R6

H

HYTTEEKSPERTER OM

HYTTEMARKEDET:

Hytter skal være nye, mindre, arealgjerrige og produsere sin egen solcellestrøm

VARIG HØYE STRØMPRISER, GENERELT HØYERE BYGGE- OG DRIFTSKOSTNADER, SKJERPET FOKUS PÅ BÆREKRAFT OG FOTAVTRYKK, BEVISSTE HYTTEKJØPERE – I DET HELE TATT: HVORDAN SKAL FAMILIER SOM VIL SKAFFE SEG HYTTE, TENKE? HVOR GÅR «MARKEDET»?

VI HAR SPURT NOEN EKSPERTER.

– Planmyndighetene ser også ut til å ville ha mer miljøpreget hytteutbygging og at dette vil bli stilt som krav i framtida, sier segmentsjef for fritidsboliger i DNB, Tone C. Krange.

Hun ser nå en positiv trend i hyttemarkedet etter en litt tyngre periode det seneste året. Èn sak er nye hytter, som alltid vekker interesse. Men blant de nesten 450.000 hyttene her til

– Mange som allerede har hytte trekkes nå mot solcellepaneler og alternativ oppvarming til elektrisitet. Flere etterisolerer og skifter vinduer på sine eldre hytter. De eldre hyttene har fortsatt apell. Fremdeles er det ganske mange hytter i Norge som ikke har innlagt vann og

kloakk, noen færre også uten strøm. En del hyttekjøpere og hytteeiere synes disse byr på et helt ok hytteliv, opplever Krange.

– Den som skal bygge ny hytte vil som regel også ha en tanke om hva hytta vil være verdt om og når den skal selges. Hva bør man vektlegge i et 5-10 årsperspektiv?

– Vi ser at hytter og fritidsleiligheter på de store fjell- og alpindestinasjonene som har tilrettelagt for helårsaktivitet, holder seg godt i pris. Disse områdene er profesjonalisert og har økonomi til å produsere blant annet snø, løypenett og opprettholde service og aktiviteter, sier hyttesjefen i DnB. I tillegg er det god og økende etterspørsel for utleie.

Høst 2023 – PÅHYTTA – 17 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
ENERGISMART HYTTE FRA HEDDA MED 12 SOLCELLEPANELER FRA MILJØTAK (REC), SOM ER NEDFELT I TRETAKET. OVERSKUDDSSTRØM SELGES UT I STRØMNETTET.
ILL.: SALTDALSHYTTA
– FLERE HYTTEBYGGERE TENKER NÅ I LANGT STØRRE GRAD PÅ ENERGI- OG AREALEFFEKTIVISERING. Segmentsjef for fritidsboliger i DNB, Tone C. Krange. SALTDALSHYTTAS LILLEBROR MINIMERER NATURINNGREP, HAR SVÆRT LITE ENERGIBEHOV, MATERIALER MED EKSTRA LANG LEVETID OG MED MINST MULIG CO2-AVTRYKK. FOTO:
HEDDA HYTTER

– STADIG FLERE FRITIDSLEILIGHETER BYGGES OG

OMSETTES RUNDT DE STORE ALPINDESTINASJONENE.

Senioranalytiker Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret.

Denne observasjonen deles av Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret.

– Det bygges og omsettes stadig flere fritidsleiligheter rundt de store alpindestinasjonene. Dette er relativt kostbare enheter, men samtidig svært attraktive utleieobjekter. Målgruppen er de som er opptatt av bekvemmelighet og nærhet til servering og opplevelser, sier Michaelsen.

Mathiesen registrerer at hytter nå bygges med mer klimavennlige materialer, at byggene er mer energibesparende og at en større andel nye fritidsboliger er leiligheter som bygges i høyden og dermed reduserer fotavtrykket i naturen.

– De som eier hytter i Norge har som regel gjennomsnittlige inntekter, men de få som kjøper nye hytter har forholdsmessig høy økonomisk kapital. Derfor tror jeg at disse fortsatt vil etterspørre høy komfort og bekvemmelighet – mange av dagens nye hytter er jo både større og av høyere kvalitet enn våre ordinære helårsboliger, sier Mathiesen.

Ellers observerer han at mange hytteeiere har tatt enkle grep for å redusere energiforbruket i vinter. Hans klare anbefaling er å ta kontroll over energibruken med smarte ovner for å varme opp rommene når du trenger.

De som har store hytter med mange rom, bør se hvilke som kan stenges av.

– PROBLEMET MED HØYE STRØMREGNINGER HAR VI LØST.

Bærekraftsansvarlig Bjørn Krekke, Tinde Hytter.

NYE HYTTEMODELLER FOR EN NY TIDE

Tinde Hytter, en av Norges største hytteprodusenter, er kommet langt med å kalibrere modellene sine for den nye virkeligheten hytteeiere og hyttebyggere opplever.

– Problemet med høye strømregninger har vi løst, lyder den oppløftende meldingen fra bærekraftsansvarlig i Tinde, Bjørn Krekke i Tinde.

Gjennom en tilvalgspakke kan Tindes hyttekunder velge solceller fra Miljøtak/REC, Panasonic varmepumper fra Kinnan og smartstyring fra Sikom.

– En slik løsning gjør at en vanlig hytte med et energibehov på ca. 10.000 kWh i året kanskje kun trenger ca. 2.000 kWh. Spesielt varmepumper og smartstyring har så kort nedbetalings tid at det bør vurderes av alle med hytter tilknyttet strømnettet, mener han.

– Skjer det noe med hyttemodellene som sådan?

– Vi vil lansere nye arealeffektive modeller som gir mindre fotavtrykk, bærekraftige material valg og produksjon, samt har langt mindre energibehov. Dette er hytter som også kan bygges på stolper, eller med miljøbetong, som vi også vurderer for enkelte felt.

FARVEL TIL ÅPNE LØSNINGER?

– FOKUSET MÅ LIGGE PÅ Å KONSENTRERE STRØMBRUKEN.

HYTTER BØR

INNDELES

I KALDE, TEMPERERTE OG VARME SONER.

Energiekspert Torfinn Schiefloe i Sikom AS.

Store hytter med åpne løsninger og seks meter under taket, er neppe svaret for den som vil ha et energieffektivt hytteliv, mener Torfinn Schiefloe i Sikom AS.

– Fritidsboliger med 100 kvadratmeter sammenhengende gulvflate, store glassfasader og åpen himling er ikke lenger den typiske hyttedrømmen for den som tenker driftsøkonomi. Elprisen vil i årene framover bli på et helt annet nivå enn hva vi har vært vant til, mener Sikom-eksperten.

– Nordmenn kommer fra nøkterne kår, en virkelighet der vedfyring var den viktige varmekilden. Å varme opp et helt hus, hadde knapt noen råd til. Ofte måtte man nøye seg med at bare kjøkkenet var oppvarmet til hverdags. I forhold til hyttebyggingen trenger vi å besinne oss.

Schiefloe er sikker på at energieffektivitet kommer til å stå sentralt når hytteprodusentene nå framfor skal lage plantegningene.

– Er det farvel til de åpne løsningene?

– Det virker jo sjarmerende og hyggelig når den som lager maten på kjøkkenet kan samtale med gjestene og være delaktig i det sosiale. Men store, åpne gulvflater sluker strøm, særlig når det attpåtil er flere meter opp til taket og kalde vindusflater i hele fasaden. All smart teknologi som kan gjøre hyttelivet økonomisk bærekraftig for «folk flest», bør tas i bruk, mener Schiefloe. Det er derfor Enova har et støtteprogram for smart strømstyring også for hytter.

– Hva ville du selv gjort hvis du skulle skaffe deg en ny hytte i disse dager?

– Satset på solcelleanlegg på hele eller deler av taket. Produksjon av solenergi kan gi et solid bidrag til hytteøkonomien. Varmepumpe også, selvsagt. Dette er etablert og velfungerende

– MANGE ØNSKER MINDRE HYTTER. NYERE OG MER AREALEFFEKTIVE HYTTER ER POPULÆRE.

Bente Holen Bergseng hos Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal.

Dagens hyttekunder har naturlig nok et stort fokus på energiforbruket, registrerer Bente Holen Bergseng hos Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal. Hun har ry for å være

– De senere år, før strømkrisen satte inn, har vi sett en trend der mange ønsker mindre hytter, men gjerne med 3-4 soverom og i god stand. Nyere, arealeffektive hytter er populære, sier Bergseng. Da ligger vedlikeholdsoppgaver langt fram i tid og bygget er moderne med rimeligere energiforbruk. Noe rush etter enkle strømløse hytter ser hun ikke.

– Vår opplevelse er at hyttekjøpere ønsker fasiliteter, men ønsker et forutsigbart kostnadsbilde. Strøm er noe de aller fleste ønsker på hytta, sier Bergseng.

Høst 2023 – PÅHYTTA – 18

Velkommen til Vedlausfjell Hyttegrend

Tomter og hytter til salgs i naturskjønne omgivelser midt i Telemark!

Sentral beliggenhet

Vedlausfjell befinner seg i naturskjønne omgivelser midt i Telemark. Telemark er kjent som ”Norge i et nøtteskall”. Telemark Panorama AS selger her store, vestvendte, solrike utsiktstomter og bygger skandinaviske hytter. Du kan også velge å kjøpe en tomt for så å bygge selv. Hyttefeltet ligger sentralt til bare en halvtimes kjøring fra E18, og det er ca en times kjøring til f.eks. Tvedestrand og Kragerø.

Eldorado for frilufstliv

Vedlausfjell byr på på milevis med løyper for flotte naturopplevelser og turer sommer som vinter. Og det er fine forhold for skiturer, fisking, småviltjakt og sykling.

Se vår video på Youtube. Søk på Vedlausfjell hyttegrend.

Drøm - Tro - Virkelighet!

Skålivegen 245, 4865 Åmli

E-post: post@telemark-panorama.no

Telefon: +47 41 40 22 44 /telemark.panorama

Møt oss på Dyrsku´n

20% rabatt På takstige, snøfanger og montering. Stand R26

Høst 2023 – PÅHYTTA – 19
FELTET Idéhuset Albretsen
TA KONTAKT MED OSS FOR VISNING PÅ

Selveid hyttealarm - Gjort ordentlig!

Selveid hyttealarm

Ingen evige leiekostnader! Markedets mest ettertraktede sikkerhetsteknologi.

Skreddersydd FG-godkjent løsning med valgfrihet. Tilpasset etter dine ønsker og behov.

Valgfritt abonnement FG-godkjent alarmstasjon, utrykning, garanti og mye mer til kun 169,- pr. mnd.

Høst 2023 – PÅHYTTA – 20
eier.
sparer.
bestemmer.
Du
Du
Du
Brann | Innbrudd | Vann | Overvåkning | Smarthjem | En app for alt
Pristilbud
nr. 56
Stand

PassPay, best for alle, både sommer og vinter!

PassPay fra NorTronic er en betalingsløsning for bomveier og er uten fysisk sperre. NorTronic har over 50 års erfaring med over 3.000 betalingspunkter i alle Norges fylker og kommuner.

PassPay er raskt og enkelt i bruk, med lave kostnader for alle. Mange av Norges største turistattraksjoner samt veier med både liten og stor trafikk benytter allerede i dag PassPay, og flere er på vei! Med vårt skiltgjenkjenningssystem er du sikret markedets mest fremtidsrettede løsning for bomveier.

Hva er PassPay?

Skiltgjenkjenningssystem med:

• Automatisk betaling

• Løsning for flere takster

• Betalingspunkt – anonym betaling

• Enkelt å betale for alle brukere

• Betal på nett/Vipps

• Fakturering

• Håndtering av utenlandske kjøretøy

• Abonnement og løsninger for faste brukere

Aldri mer bomtur!

- Problemfri passering hver gang

50 års erfaring

Ønsker dere å vite mer om PassPay, markedets beste systemer og betingelser?

Ta kontakt eller besøk vår nettside.

www.passpay.no post@passpay.no

Høst 2023 – PÅHYTTA – 21 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
+47 51 85 65 65

Når du kjøper overvåkning av hytta:

FORDEL Å EIE ELLER LEIE UTSTYRET?

INNBRUDDSTYVER HADDE ET GODT ÅR I FJOR. DE KOSTET FORSIKRINGSELSKAPER 470 MILL. KRONER I ERSTATNINGER.

EN TING ER PENGENE, NOE ANNET ER UBEHAGET OG IRRITASJONEN. HVORDAN SIKRER DU SELV HYTTA? INGEN ALARM?

KJØPT OG INSTALLERT ALARMENE SELV? ABONNEMENT GJENNOM SIKKERHETSSELSKAPER?

Produktsjef Øystein Øren i Frende Forsikring mener det er flere tiltak du kan gjøre selv for å unngå å bli rundstjålet:

• Lukke og låse alle dører og vinduer, også til garasje og bod.

• Ha forsikringsgodkjent lås på ytterdøra.

• Ha bevegelsesstyrt utebelysning som kan skremme bort tyver.

• La ikke verdisaker ligge synlig fra utsiden.

• Installer innbruddsalarm.

EIE ELLER LEIE?

Når det kommer til innbruddsalarmer har aktørene i markedet lenge basert sine tilbud på leie av overvåkningsutstyret. Etter betaling av etablering og installasjon av alarmen, betaler du som hytteeier en månedlig leie for sikringen av eiendommen. Prisen i leiemarkedet varierer i forhold til antall komponenter. Skulle du velge å forlate selskapet du har gjort avtale med, går utstyret som er montert i hytta di tilbake til selskapet. Du har ingen alarm lenger.

KJØP UTSTYRET SELV - LEI TJENESTENE

Et selskap som baserer seg på en annen modell er Novus. Her kjøper og eier du selv utstyret og duppedittene som trengs for overvåkningen.

– Som med telefoni eller tv så eier man hos oss utstyret og står fritt til å abonnere på løpende tjenester. Hos oss kan kunden starte med enten smartpakken eller brannpakken. Brannpakken vår er populær hos hytteeiere fordi du kan overvåke for både røyk og CO ut-

vikling rett fra telefonen. Kunden får også et fint utgangspunkt å bygge løsningen videre fra etter ønske, sier Christian Knutsvik, markedsutvikler hos Novus Systems AS.

EIER UTSTYRET OM DU SIER OPP

Om kunden allerede har en Novus smartpakke i sin bolig, har de mulighet for å utvide med tilleggspakken, denne blir ofte brukt til hytta eller i hybel. Kundens alarmløsninger kan administreres enkelt i en og samme app ved å velge lokasjon.

– Hva koster en typisk grunnpakke med brann-, overåkning- og innbruddsalarm, som vel er typisk for hytteeiere?

– I gjennomsnitt betaler en kunde hos oss rundt 620,- per mnd i fem år for en standard løsning. Da står kunden igjen som eier av utstyret. Vi tilbyr månedlig nedbetaling av utstyret opptil 5 år som ligger på rundt det samme månedsbeløpet man finner i leiemarkedet. Forskjellen er at utstyrskostnaden stopper når systemet er nedbetalt.

VELG TILPASNING

Det trådløse systemet gir mulighet for avansert tilpasning og automatisering - altså en fjernstyring av hyttesikkerheten. Hvor man enn oppholder seg, kan man følge med på alt som skjer på hytta – fra hvorfor brannvarsleren ble utløst til live utendørs videovervåkning og on-demand bilder direkte i appen.

https://novussystems.no/selveid-hyttealarm

Høst 2023 – PÅHYTTA – 22
FOTO: BRANNVERNFORENINGEN
E

Velkommen til en eventyrlig Hyttemesse!

Møt Ole og Torkel fra Eventyrlig Oppussing og bli inspirert!

5. - 7. april 2024 inviterer vi igjen til Hyttemessen på Hellerudsletta. Her finner du inspirasjon, ideer og siste nytt. Tomt og ny hytte kan du også kjøpe, om du vil. For hyttefolk, med hyttefolk.

På Hyttemessen vil snekkergutta fra Eventyrlig oppussing inspirere besøkende med gode løsninger og snekring i ulike hyttetemaer fra scenen!

Åpningstider: fredag 11:00 - 18:00 / lørdag og søndag 10:00 - 17:00. Inngang: kr 150

For mer informasjon, se hyttemessen.no

Høst 2023 – PÅHYTTA – 23 ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS
APRIL
X MEETING POINT HELLERUDSLETTA
5.-7.
2024
ALLTID HELGEN ETTER PÅSKE!
Norskprodusert kvalitetshytter til en pris de aller fleste kan klare. NY HYTTE LEVERT I ÅR? Morten Liavaag ml@privatmegleren.no 95 04 98 50 Kontakt våre meglere: Katrine Sunde katrine.sunde@privatmegleren.no 90 52 78 10 Priser fra 1.990.000,inkludert høystandardtomt. Fastpris, ingen indeks, eks omkostninger. - STEDET DU HAR GLEDE AV HELE ÅRETUtbygger Rauland Hytteutvikling AS, et selskap i MTM-Gruppen. Møt oss på Stand R 29 og gjør årets hyttekupp! 230623_Hyttemessen Dyrskun_240x328.indd 1 26.06.2023 09:12