Vas Megyei Gazdasági Magazin 2020-2021

Page 1

2021 . DECEMBER

VAS MEGYEI GAZDASÁGI MAGAZIN 2020-2021

TOP 100+100 Felsőbb szinten - gazdasági ismeretek a gyakorlatban

Digitalizációs és Mesterséges Intelligencia

A mesterképzés a szakmák legmagasabb szintje

56 . O L D

24 . OL D

5 8 . OL D


Innovatív termékeket fejlesztünk az e-mobilitás számára!

Versenypályára visszük az elektromosságot!

Schaeffler Savaria Kft. Szombathely www.schaeffler.hu


TARTALOMJE G YZÉK

Elnöki köszöntő

2

1

Top 100 + 100 Vas megyei gazdasági körkép

16

Vas megye a NAV szemével

20

A munkaerő-piaci folyamatok alakulása Vas megyében

24

Digitalizációs és Mesterséges Intelligencia

28

A tudás és a szakértelem a munkához adott legnagyobb érték - interjú Aszódi Jánossal

31

A rugalmasság a cégünk titka - interjú Rosta Krisztinával

34

A környezettudatosság az elektromos autózás felé vezető út - interjú Horváth Péterrel és Pongrácz Nórával

37

Mindig ilyen örökös tervező, építő ember voltam - interjú Magyar Elemérrel

40

Csak olyat kínálunk, amit mi is szeretünk - interjú Bangáné Deák Annával és Banga Beatrixszal

44

A siker titka a folyamatos szakmai fejlődés - interjú Tóth Andreával

46

Nagy öröm, ha az ország másik végéből is visszatérnek hozzánk - interjú Kalocsai Bélánéval

Szeretném ezúton is megköszönni önkéntes tagjaink és valamennyi Vas megyei vállalkozó bizalmát, hogy megosztották, megosztják velünk vállalkozásuk, ágazatuk nehézségeit, hiszen csakis pontos információkon alapuló bázisra támaszkodva lehet hatékony döntéseket szorgalmazni.

48

Miért bukik el a szervezeti változások több, mint háromnegyede? - interjú Fehér Judit Saroltával

Kamaránk legnagyobb értéke tagjaink összesített tudása, tapasztalata, támogatása, együttműködése. Ezekben a nehéz hónapokban is megmutatkozott, hogy a kamara segítsége nélkül minden vállalkozó magára van utalva. Ha nem is sikerült minden javaslatot a politikai döntéshozókkal elfogadtatnunk, számos olyan segítő rendelkezés született kamarai kezdeményezésként, amely hozzájárult ahhoz, hogy ha nehezen is, de üzletileg is átvészelhető lett a járvány időszaka.

50

Bemutatkozik a Szombathely Klub

51

Bemutatkozik a Kéz-és Lábápolók Klubja

52

Aktívan a kamarában a kamaráért - interjú Miháczi Szilveszterrel

53

Kamarai Védjegy Program

54

Kamara számokban - 2020

56

Felsőbb szinten - interjú Cseri Józseffel

58

Kamarai mesterképzés

59

(T)együnk együtt

60

Heti 1 Helyi

Egy korábban soha nem látott globális járvány, annak direkt és indirekt következményei határozzák meg a világ, benne a globális folyamatoknak nagymértékben kitett, néhány ágazatában egyébként is sérülékeny magyar gazdaság lehetőségeit. A kereslet-kínálat arányának hirtelen, drasztikus változásait a termelési és kereskedelmi láncolatok jól láthatóan és érezhetően nem tudják követni, amely 2021 második felére gyorsuló inflációhoz, esetenként rég nem látott áruhiányhoz és várakozási időkhöz vezet. A járványhelyzet, valamint az arra reakcióként született kormányzati intézkedések 2020-ban és 2021-ben számos hagyományos ágazatot, kiemelten a kkv-szektor vállalkozásait (elsősorban vendéglátás, turizmus) rendkívül súlyosan érintettek. Másik oldalról felgyorsította a digitalizációs folyamatokat, átrendezte a munkaerőpiacot, új kompetenciákat helyezett előtérbe. Különösen látványos a digitális megoldásokat kínáló és alkalmazó szolgáltató szektor alkalmazkodóképessége, megerősödése, ellentétben a hagyományos módon működő, évtizedek óta szokott megoldásokat használó vállalkozások térvesztésével. Ebben a helyzetben különösen felértékelődött a kamara szerepe: több ezer kétségbeesett vagy az egymás után hozott járványügyi rendeleteket nehezen értelmezni tudó vállalkozó fordult kollégáinkhoz, hogy segítséget, útmutatást kapjon. Észrevételeik, javaslataik segítettek abban, hogy a politikai döntéshozók elé megalapozott, megfelelően kidolgozott anyagok kerülhessenek, ezzel is támogatva a járványhelyzet kezelését, a gazdasági káosz és az ellátási nehézségek elkerülését.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is igyekezett lépést tartani: a járvány berobbanásakor pörgött fel az új kamarai Facebook-oldal, megújult és sokkal átláthatóbb lett a kamarai weboldal, kampányokat indítottunk a legnehezebb helyzetbe került vállalkozók megsegítésére, új arculatot dolgoztunk ki, hírlevelünkben is próbálunk minél többet és jobban tájékoztatni, kommunikálni. Minőségi védjegyet vezetünk be, tanácsadás és kamarai tantárgy keretében edukáljuk a hallgatókat, érdeklődőket az üzleti élet kihívásaira, támogatjuk kamarai klubok létrehozását, Kamara Akadémiánkon minél több és minél gyakorlatorientáltabb képzéssel kívánunk a jövőben megjelenni. Sikerült elérni, hogy kamaránk – fennállása 27 éve óta először – saját székhellyel rendelkezzen, amelynek energiahatékonysági célzatú felújítása után egy helyen, megfelelő környezetben tudjuk kiszolgálni tagjainkat, ügyfeleinket, partnereinket. Vas megye gazdasági önkormányzata, üzleti hálózata nevében kívánok hasznos időtöltést Önnek e kiadvány tanulmányozásával, amely kamarai törekvéseink mellett az elmúlt, viharos másfél évnek a megye gazdaságára gyakorolt hatásait kívánja röviden bemutatni, érzékeltetni. Számítunk Önre, Ön is számíthat a kamarára a jövőben is!

Kovács Vince

Elnök Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vas Megyei Gazdasági Magazin 2020-2021 Példányszám: 1000 Kiadó TOP100 + 100 és laptulajdonos: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Felelős kiadó: Balogh Károly Zsolt Felelős Grafika, nyomdai szerkesztő: Horváth Eszter Nyomdai előállítás: előkészítés: Innoweb Kft. Z-Rox Nyugat Kft. A kiadó a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal!


2

VA S M E G Y E I GA ZDA SÁGI KÖRKÉP 2020-2021

TOP 100

Vas megyei gazdasági körkép 2020 - 2021 A kamara gazdaságfejlesztési és gazdaságszervezési tevékenységének lényege, hogy a kamarai szolgáltatási struktúra vállalkozói igényekhez alakításával segítse a vállalkozások versenyképességének megtartását, fokozását. A prioritásokat azonban 2020-ban jelentősen átírta a COVID19 következtében kialakult gazdasági válság, amely miatt már az első hullám idején leállt a turizmus, a vendéglátás, a légiközlekedés és a rendezvényszervezés, csökkent az ipari termelés, emelkedett a munkanélküliség, komoly fejlesztések álltak le. A területi és személyes karanténok, a személyek mozgásának korlátozása, a további fertőzés lehetőségeinek csökkentése súlyos hatást fejtettek ki a gazdaságra Európa minden országában, így hazánkban is. A lépések vállalkozások ellehetetlenüléséhez, szolgáltatások leállásához, ellátási nehézségekhez, a globális értékláncok szakadozásához vezettek. Ezek a gazdasági kihívások már a turizmuson kívüli cégeket is veszélyeztették, messze túlmutatva a közvetlen, súlyos gazdasági hatásokon. A vállalkozások már 2019 októberében lényegesen kedvezőtlenebben ítélték meg az üzleti klímát, a 2017 októbere óta tartó javuló tendencia megtört. Ennek hátterében az állt, hogy a jövőbeni üzleti helyzetre, a beruházásokra, valamint a megrendelésekre vonatkozó várakozások egyaránt pesszimistábbakká váltak. A kilátások legnagyobb mértékű visszaesése a várható üzleti helyzetre vonatkozóan volt tapasztalható. Az üzleti klíma romlását leginkább a külföldi (rész)tulajdonban lévő, a döntően exportáló, illetve az 50 főnél nagyobb méretű cégek jelezték – e cégek üzleti várakozásai már ekkor borúlátóak voltak. Ágazat szerint a feldolgozóipari cégek várakozásai romlottak leginkább, ugyanakkor az építőiparban, a kereskedelemben, valamint az egyéb szolgáltatások területén tevékenykedő cégek körében is a konjunktúramutató csökkenése volt érezhető. 2018 óta kivétel nélkül a munkaerő- és szakemberhiány volt a leggyakrabban megnevezett üzleti tevékenységet akadályozó tényező, ugyanakkor 2020 áprilisában a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések következtében ezt meghaladta a kereslethiány, és a vállalkozók azt prognosztizálták, hogy a közeljövőt illetően ez lesz az

elsőszámú üzleti tevékenységet akadályozó probléma. A keresletcsökkenés következtében bekövetkezett árbevétel visszaesés átlagosan azonban mindössze 3 százalékos volt, és a legtöbb alágazat árbevétele csak kismértékben maradt el a 2019-es évitől. A legnagyobb mértékű vis�szaesések az utazáshoz, a szórakozáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó tevékenységek, valamint a személyes kontaktusra épülő szolgáltatások körében, továbbá a gépjármű kereskedelemben, illetve az elektronikai fókuszú gyártásban következtek be. A válság nyerteseinek számítanak ugyanakkor az informatikához, a házhozszállításhoz, vagy az egészségügy kiszolgálásához kapcsolódó tevékenységek, de a KSH szerint ide sorolható még a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a bútorgyártás, a pénzügyi közvetítés, illetve a papír- és vegyipar is. A vállalkozások számára a járvány a védekezés miatti keresletcsökkenést és a válságüzemmódra való átállást jelentette. Azaz nem az egészségügyi problémákból, hanem a még nagyobb katasztrófa elkerülése érdekében tett erőfeszítések összességéből származtak a vállalkozások nehézségei. A gazdaság számára a járvány első hulláma jelentette a legnagyobb terhet. A vendéglátás és szálláshelyszolgáltatás volt ezen időszak legjelentősebb vesztese. A szektor döntő hányada olyan mértékű piaci sokkot szenvedett el az elmúlt évben, ami mind az egyes cégeket, mind a szektorra jellemző üzleti modelleket megrengette. Már akkor látni lehetett, hogy a jelentős kínálat- és választék szűkülés és áremelkedés csak akkor kerülhető el, ha komoly reorganizációs lépések történnek a szektorban. A vállalkozások jelentős része 2020 tavaszán fennakadásokat tapasztalt az ellátási láncban, de a probléma őszre nagymértékben csökkent. A kezdeti megrázkódtatás fázisán szinte minden vállalkozás keresztülment, azok is, akiket a válság későbbi negatív hatásai már nem érintettek. A járvány első hullámának tapasztalatai és intézkedései következtében a második és a harmadik hullám a termelőüzemek működésében és az ellátási láncokban már alig okozott fennakadást, hiába volt akkor sokkal magasabb a megbetegedések száma.

A COVID 19 hatásai a megyében is nagymértékű gazdasági visszaesést okoztak.


VAS MEGYEI GAZ DASÁGI KÖRKÉP 2020-2021

A kamara adatai szerint Vas megyében 2020-ban ezer lakosra 168 regisztrált vállalkozás jutott, a vállalkozási kedv az egy évvel korábbihoz képest lényegében nem változott, azonban a társas vállalkozások 5,6%-a került csődeljárás, kényszertörlés vagy felszámolási eljárás alá. Az eljárás alá vont cégek részaránya a kft-k körében 5,9, a részvénytársaságoknál 9,8%-ot tett ki. December végén 2,6 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, vélhetően a járvány hatására számuk jelentősen (29%-kal) nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Mivel a veszélyhelyzet a különböző tevékenységeket végzőket eltérően érintette, a személyes kontaktust igénylő szolgáltatások esetében látszik leginkább, hogy az egyéni vállalkozók közül többen felfüggesztették a tevékenységüket. A legtöbb szüneteltetés a fodrászat, szépségápolás területén fordul elő, arányaiban viszont leginkább a járművezető-oktatókat érintette. A Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) 2020-ra vonatkozó értéke országosan átlagosan 10-11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az index Zala, Tolna és Vas megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta. Az ipar kibocsátása a tavaszi korlátozások, üzemleállások hatására áprilisban és májusban zuhant a mélypontra, ezt követően mérséklődött a termeléskiesés, de az egy évvel korábbi szintet egyik hónapban sem sikerült elérni. A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások 2020. évi termelési értéke (folyó áron 1054 milliárd forint) összehasonlító áron 9,3%-kal elmaradt az előző évitől. A csökkenést elsősorban a kibocsátás több mint felét adó járműgyártás okozta. Az ipari értékesítés volumene a termeléshez hasonlóan 9,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ami a belföldi és az exporteladásokban egyaránt megmutatkozott. A korábbi évekre visszatekintve elmondható, hogy az építőpari termelés komoly lendületben volt a 2019 előtti években, de 2019-től a termelés már tetőzni látszott. A különböző kormányzati beruházás támogató intézkedések, mint a CSOK vagy éppen az 5 százalékos építőipari ÁFA is erősen fűtötték az ágazatot, de a gazdaság általános fejlődése is kedvezően hatott az építőiparra. A lendület azonban ezekkel együtt is kifogyóban volt 2020 elejére, de recesszióról nem lehetett beszélni. A koronavírus okozta gazdasági válság azonban 2020 közepén elég mély gödörbe sodorta az ágazatot. A koronavírus első hulláma alatt még volt némi remény arra, hogy az ágazatban a korábban indult hosszabb távú beruházások átlökhetik a szektort a válságon, azonban a gazdasági hullámvölgy elnyúlása az építőipart is elérte. A KSH évközi adatgyűjtése alapján az építőipari termelés volumene 2019-ben a megyék közül egyedül Vasban csökkent (17%-kal) az előző évihez képest, az elvégzett munkák értéke azonban így is megközelítette a 60 milliárd forintot. 2020-ban folytatódott a visszaesés, de a kivi-

telezési munkák havi volumenének ismerete alapján ez nem tekinthető teljes egészében a koronavírus-járvány gazdasági hatásának, sokkal inkább a megrendelés-állomány ingadozásával (egy-egy nagyobb volumenű építési projekt elnyerésével vagy befejezésével) függött össze. A szektor negatív hangulatát azonban jól jellemzi a 2020-ban induló végelszámolási eljárások száma. Az év során indult végelszámolási eljárások 5 százalékkal meghaladták a 2019-es értékét. Az építőiparban jellemzően mindig is a felszámolások és a kényszertörlések uralták a megszüntetésre irányuló eljárásokat, így az különösen intő jel, hogy már ebben a szektorban is sokan döntöttek a vállalkozások megszüntetése mellett önszántukból. Ebben a tekintetben az építőipar rendhagyónak számít, a felszámolások magas száma a szektor átlagosnál nagyobb fizetési problémáit jól jellemzi. A koronavírus okozta járvány következtében megváltozott vásárlói szokások, illetve a boltok nyitva tartását korlátozó rendelkezések megtörték Vas megyében a kiskereskedelmi forgalom évek óta tartó emelkedését 2020 tavaszán. A megye kiskereskedelmi üzleteiben a forgalom volumene az áprilisi mélypontot követően, mindössze júliusban és augusztusban haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A koronavírus hatására az üzleti vásárlások egy része áttevődött a csomagküldő és internetes kiskereskedelem felé, amelynek így 2020 áprilisban több mint duplájára növekedett a volumene az előző év azonos időszakához képest. Jellemzően azoknak az üzlettel rendelkező vállalkozásoknak emelkedett meg az átlagnál jobban a csomagküldő és internetes forgalma, melyeknek a főtevékenysége élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem volt. Azonban a csomagküldő és internetes kiskereskedelem dinamikus bővülése sem tudta ellensúlyozni a bolti kiskereskedelem volumencsökkenését. A kedvezően alakuló január és február után márciustól a járványügyi intézkedések következtében Vas megye kereskedelmi szálláshelyei 2020-ban hónapokon keresztül csak korlátozottan fogadhattak vendéget. Sok szálloda, panzió, kemping, közösségi szálláshely be is zárt, áprilistól decemberig az egyes hónapokban nagyjából 30–70-nel kevesebb egység működött az egy évvel korábbihoz képest. A vendégek túlnyomó többségét fogadó szállástípusban, a szállodákban 55%-kal esett vissza a vendégéjszakák száma. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 51%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az árbevételen belül a szállásdíjak összege 49, a vendéglátásé 62, az egyéb szolgáltatásoké 37%-kal csökkent. A korlátozó intézkedések hatására a nyílt árusítású kereskedelmi vendéglátóhelyek forgalma is közel felével esett vissza. A munkaerőpiacon a kedvezőtlen jelek márciusban kezdtek megmutatkozni. 2020. év harmadik hónapjában 5240-en kerestek munkát, amely az előző havit 11%-kal haladta meg. A gazdaság majdnem minden területéről több álláskereső regisztráltatta magát márciusban, mint februárban, illetve az elmúlt év azonos időszakában. A

TO P 100

3


4

VA S M E G Y E I GA ZDA SÁGI KÖRKÉP 2020-2021

TOP 100

munkájukat elvesztők között azonban márciusban még többen voltak, akik korábban közfoglalkoztatási programokban dolgoztak, azaz nem az elsődleges munkaerő-piacról érkeztek.

A munkaerő-piacon a kedvezőtlen jelek márciusban kezdtek megmutatkozni. A koronavírus-járvány következtében hozott hatósági intézkedések súlyosan érintették a gazdaság egészét. Az üzemek egy része csökkentette vagy leállította (átmenetileg) a termelését, számos szolgáltatás szüneteltetésére került sor. A negatív hatások legsúlyosabban a feldolgozóipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén működő vállalkozásokat, valamint a személyes kontaktussal járó szolgáltatásokat érintette a megyében. A koronavírus-járvány elleni védekezés következtében a vállalkozások jelentős arányban korlátozták, illetve függesztették fel a tevékenységüket és szüntették meg tömegesen az alkalmazottak munkaviszonyát, ami a regisztrált álláskeresők számának rohamos növekedését eredményezte áprilisban. 2020 májusában folytatódott az álláskeresők beáramlása a nyilvántartási rendszerbe, mértéke azonban jelentősen mérséklődött az áprilisihoz képest.

A regisztrált álláskeresők számának jelentős bővülésével az álláskeresési ráta is hónapról hónapra emelkedett. A relatív mutató értéke májusban elérte a 6,5%-ot. Az április-májusban álláskeresővé váltak közül legtöbben a vendéglátásban, illetve a kereskedelemben dolgoztak korábban. A nyilvántartási rendszerben a pincérek, a szakácsok, a pultosok, a bolti eladók, a konyhai kisegítők száma emelkedett meg ugrásszerűen. A feldolgozóipar területén is a megszokottnál többen veszítették el a munkájukat, ezen belül legtöbben az elektronikai alkatrész gyártás, a fém felületkezelés, megmunkálás, valamint a műanyag termékek gyártás területén dolgoztak korábban. A feldolgozóiparból elsősorban betanított, illetve segédmunkások váltak álláskeresővé, de kisebb számban előfordult közöttük lakatosok, forgácsolók, hegesztők és általános irodai adminisztrátorok is. A személyi szolgáltatást végző vállalkozásokat is érzékenyen érintette a koronavírus-járvány. Ők kisebb létszámban fordultak elő az álláskeresők között, de a növekedés a körükben is rendkívül megnőtt: fodrász, manikűrös, pedikűrös, kozmetikus, recepciós, fogtechnikus, járművezető-oktató.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (és a területi kamarák) kezdeményezésére számos gazdaságélénkítési program indult el, amelynek célja a munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés, a kiemelt ágazatok (turizmus, élelmiszeripar, egészségipar, építőipar, a logisztika, a közlekedés, a film és kreatív ipar) támogatása, a vállalkozások likviditási problémáinak kezelése (forráskoncentBeruházások megoszlása 2021 I. félév Vas megye ráció, előrehozott időtávra a gazdaság dinamizálása érdekében), az életképes hazai vállalkozói kör kiemelt támogatása, ill. a szolidaritási, közjót biztosító intézkedések Egyéb ágazatok 25,0% életre hívása volt. Ennek köszönhetően a kormányzat igyekezett a hazai gazdasági szereplők segítségére lenni, és gazdaságvédelmi intézkedéseket foganatosított. A koronavírus által leginkább 62,0% Feldolgozóipar sújtott, meghatározott főtevékenységi körökben a legSzállítás, raktározás 6,0% kisebb, minimális összegre csökkent a járulékfizetés mértéke. Nem kellett teljesíKereskedelem teni a szociális hozzájárulási 7,0% adófizetési kötelezettséget (és csökkent a SZÉP kártya szociális hozzájárulási adója is), valamint a kormány mentességet adott a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizeté-


VAS MEGYEI GAZ DASÁGI KÖRKÉP 2020-2021

si kötelezettsége alól is. Adómérséklések léptek életbe, a bajba került vállalkozások az adómérséklést vagy az adó részletfizetését is kérhették a helyi iparűzési adó, a társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója tekintetében. A nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak a járvány alatt csak a nettó bért kellett kigazdálkodniuk, hiszen még a munkavállalótól levont járulékra és szjara is járt a kedvezmény. A cégeknek - kérelmük pozitív elbírálása esetén - akár ötmillió forinttal kevesebb adót kellett megfizetniük. Munkahelyteremtő bértámogatási program indult 6 hónapos időtartamra, és a mérnöki, valamint a K+F területen dolgozók számára is 40 százalékos bérkiegészítést nyújtott a kormány három hónapig. Hiteltörlesztési moratórium lépett életbe, az MNB újraindította a Növekedési Hitelprogramot NHP Hajrá néven, és elindult az MFB Versenyképességi Hitelprogram is. A Széchenyi Kártya keretében is több új program érkezett, melyek a korábbinál kedvezményesebb kamatozást biztosítanak a vállalkozások számára. Egymilliárd forintos összegű turisztikai vis maior keretet hozott létre a Magyar Turisztikai Ügynökség a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére, és új szakaszba lépett a szálláshelyek fejlesztését elősegítő Kisfaludy Program is. Felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó, a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek nem kellett turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetniük. Életbe lépett a bérleti szerződések felmondási tilalma, és bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül is folytathattak a vállalkozók üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet.

Például az infokommunikációs szektor az átlagnál jobban megúszta a koronavírust, rendhagyó pályát futott be az építőipar, és dinamikusan fejlődött az energiagazdálkodás is. A megyei TOP 100 vállalkozások között, mint szakágazat új tevékenységként megjelent a vasúti járműjavítás, az üzemanyag és kenőanyag kereskedelem, valamint a hidraulikus alkatrészek gyártása. Kiszorultak a százas listából viszont olyan vállalkozások, amelyek a fürdőkhöz kapcsolódó gyógy- és wellness szolgáltatásokat nyújtanak, ill. a szállítmányozással foglalkozók bizonyos szegmensei is. A létszámadatokat vizsgálva erőteljes bővülés tapasztalható a vagyonvédelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknál, míg egyes autóipari beszállítóknak komoly létszámcsökkentéseket kellet végrehajtaniuk. 2021 során valószínűsíthetően mind a cégalapítások, mind a cégtörlési számok emelkedni fognak, de a meglévő szereplők között a verseny is átrendeződhet, így 2021 -ben is sok új kihívással kell megküzdeni a vállalkozásoknak. Az előrejelzések szerint a világjárvánnyal és gazdasági nehézségekkel teli időszak után talán 2021-ben egy felszabadultabb és előre mutatóbb gazdasági év következik. Erre engednek következtetni a KSH 2021. I félévére vonatkozó gazdaságstatisztikai adatai is. A vállalkozások száma növekedett, a 44 ezer vállalkozás nagyobb részét önálló vállalkozóként, a kisebb részét (8,7 ezer) társas vállalkozásként regisztrálták. Az előbbiek száma egy év alatt 2,5, az utóbbiaké 1,8%-kal nőtt. Június végén 2,2 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, vélhetően a járvány csillapodásának hatására számuk 9,8%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A NAV felfüggesztette az adóvégrehajtásokat, és felgyorsította az ÁFA kifizetéseket, továbbá az online pénztárgépekre és az automatákra felülvizsgálati moratóriumot vezetett be. A fenti intézkedések és támogatások alapvető célja az volt, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató szektorban működő vállalkozások számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése miatti bevételkieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. A koronavírus járvány rendkívül eltérően érintette tehát az ágazatokat, ennek megfelelően az összesített cégstatisztikák mélyén jelentősen eltérő folyamatok uralkodtak. A járvány hosszú távú gazdasági hatásait egyelőre nehéz felmérni, azt viszont már egészen biztosan lehet mondani, hogy komoly eltolódások várhatók az erőviszonyokban mind a szektorok között, mind a szektorokon belül.

A beruházások volumene az I. és a II. negyedévében is emelkedett, a növekedés mértéke azonban a magas bázis miatt mérséklődött. A beruházások koncentráltak voltak. A fejlesztési források 62%-át a feldolgozóiparban, 6,7%-át a kereskedelemben, 5,7%-át a szállítás és raktározásban használták fel. A többi ágban külön-külön a megyei beruházások legfeljebb 5,1%-a valósult meg. Az ipari termelés vonatkozásában a kibocsátás az alacsony bázishoz képest is mindössze 2,7 %-kal növekedett, országosan ugyanekkor 19%-kal bővült a teljesítmény. Az ipari értékesítés volumene a termeléshez hasonló mértékben nőtt a hazai eladások élénkülésének köszönhetően. Az export összehasonlító áron (‒0,2%) Vas megyében nem érte el az egy évvel korábbit. A járműipar piacvesztése mindkét viszonylatban jelentős volt. A belföldi értékesítés fellendüléséhez az ipari szegmensek szinte mindegyike hozzájárult, legfőképp az élelmiszeripar. Az ipari értékesítésben a külföldi piacok domináltak.

TO P 100

5


6

VA S M E G Y E I GA ZDA SÁGI KÖRKÉP 2020-2021

TOP 100

Az országos tendenciával ellentétben a megyei építőipari szervezetek megrendelései csökkentek, szerződésállomány volumene 60%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ami a legnagyobb csökkenésnek számított a megyék és a főváros körében. Vas megye szálláshelyei az év első négy hónapjában a szigorú járványügyi intézkedések miatt néhány kivételtől eltekintve nem fogadhattak még vendéget, majd májustól az enyhítésekkel és a járvány elmúltával elkezdett beindulni a turizmus. A járvány első hullámába és az azt követő óvatos nyitás időszakára eső 2020. májusi és júniusi alacsony értékhez képest 2021-ben mindkét hónapban (májusban 4,2-szer, júniusban 1,6-szer) több éjszakát töltöttek a vendégek a megyei szálláshelyeken.

Az elemzés a KSH, az OPTEN és az MKIK GVI adatainak felhasználásával készült. Szombathely, 2021. október 25.

A válsághelyzet kialakulása, ill. a hozzá való vállalkozói alkalmazkodás azonban rávilágított néhány alapvető szükségszerűségre is. Egyrészt a kutatás-fejlesztés és innováció megkerülhetetlenségére. Az innováció az alapja a termelékenység növekedésnek. Erőteljes innováció és fejlett kutatásfejlesztés nélkül senki sem lehet versenyképes a modern gazdaságban. A világjárvány minden ágazatban felgyorsította az innovatív, digitális technológiák bevezetését, amelyek így egész iparágakat formálnak át. A vállalatok és az egyetemek közötti szorosabb együttműködés és a digitális technológiák gyorsabb bevezetése, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) körében rendkívül fontos lesz az innováció és a fokozott versenyképesség előmozdításához.

Másrészt a digitalizáció nélkülözhetetlenségére. A Vállalkozások megoszlása 2020 Vas megye koronavírus-járvány előtt a vállalkozások egyenletes ütemben, óvatosan haladtak a digitalizáció felé, azonban a 20% járvány meggyorsította ezt a folyamatot. Az elmúlt egy évTársas vállalkozás ben az alkalmazottak – ahol 8700 db ez kivitelezhető volt - távmunkára váltottak, és ezáltal a munkahelyek is teljesen átalakultak. Kezd általános norma lenni a „home office”, és a legtöbb vállalkozás már kitapasztalta azokat az eszközöket és platformokat, amelyeken keresztül a munka hatékonyan folyik a saját Egyéni vállalkozás medrében. Azonban sok kis35300 db 80% vállalkozás még mai napig is küzd ezzel a problémával. A legnagyobb gondot az okozza, hogy sok helyen hiányoznak azok a távmunkaeszközök, amelyek támogatják a magas hozzáadott értékkel bíró munkát, illetve az automatizált folyamatok bevezeA kiskereskedelmi üzletek forgalma a járvánnyal már tése a KKV szektorban még kívánni valókat hagy maga érintett előző évi alacsony bázishoz képest növekedést után. A technológia kulcsfontosságú kérdés a digitális hozott. A megye egy lakosára átlagosan 588 ezer forint munkahely létrehozásában, de ha ezeket a kihívásokat bolti forgalom jutott, 4,2%-kal több, mint 2020 I. félévésikerül legyőzni, és egy olyan digitális munkakörnyezetet ben. A mutató értéke alig maradt el az országos átlagtól. kialakítani, ahol mindenki érintettnek és értékesnek érzi magát, akkor lehetséges, hogy akár a járvány lecsengése A Vas megyei munkaerőpiacon 126 ezer fő foglalkoztaután is sok vállalat az online térben marad. tottként, 3 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma a hazai átlagnál nagyobb mértékben nőtt, a munkanélkülieké az országosnál jelentősebben csökkent. A munkanélküliségi ráta 2,7%-ot ért el, ami 0,5 százalékponttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.


BPW - THE RIGHT CHOICE HIDAT ÉPÍTÜNK A JÖVŐBE!

BPW-Hungária Kft. H-9700 Szombathely, Körmendi út 98. · Telefon +36 94 517 200 bpw@bpw.hu · www.bpw-hungaria.hu · www.bpwagrar.com bpwhungariakft wearebpwhu


8

VA S M E G Y E GA ZDA S ÁGA

TOP 100 ( 2020)

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2019)

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2020)

Elektronikai alkatrész gyártása

247 926 807

261 351 513

2. Schaeffler Savaria Kft.

Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

247 358 448

240 571 491

3. BPW-Hungária Kft.

Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

79 600 970

85 615 086

Cégnév 1. Aptiv Services Hungary Kft.

Főtevékenység szövegesen

4. TDK Hungary Components Kft.

Elektronikai alkatrész gyártása

74 005 575

80 015 620

5. CELLCOMP KFT.

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

63 209 189

63 063 290

6. LINDE GÁZ Magyarország Zrt.

Ipari gáz gyártása

59 061 762

58 992 990

7. Allison Transmission Hungary Kft.

M. n. s. egyéb speciális gép gyártása

48 374 588

40 355 776

8. Opel Szentgotthárd Kft.

Közúti gépjármű gyártása

35 019 911

34 105 652

9. FALCO Zrt.

Falemezgyártás

34 623 743

33 935 880

10. Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Vasút építése

51 357 834

32 997 493

11. Paccor Hungary Kft.

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

26 420 275

26 850 034

12. TARAVIS Kft.

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

20 420 732

26 258 839

13. SCHOTT Hungary Kft.

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

20 504 239

24 009 989

14. AVIA DIESEL Kft.

Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

26 096 125

23 522 577

15. CASTRUM FERREUM Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

17 972 258

17 620 227

16. ADA Nova KFT.

Egyéb bútor gyártása

16 475 958

17 088 284

17. MAM-HUNGÁRIA Kft.

Egyéb műanyag termék gyártása

15 518 931

17 078 714

18. Pangea Made Kft.

Bőr, szőrme kikészítése

28 045 198

15 576 783

19. LISS Kft.

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

15 053 078

15 403 949

20. KROMBERG és SCHUBERT Kft.

Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

17 005 050

15 169 433

21. Kiswire Szentgotthárd Kft.

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

13 823 292

13 294 416

22. ALADDIN MEDICAL Kft.

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

23. Ivy Technology AMS Hungary Kft.

Ipari gép, berendezés javítása

4 284 518

12 614 810

13 032 538

11 653 131

24. ADA HUNGARIA Kft.

Egyéb bútor gyártása

11 096 798

11 532 406

25. HÉTFORRÁS Zrt.

Raktározás, tárolás

10 554 911

10 924 778

26. UBM Szeleste Zrt.

Haszonállat-eledel gyártása

27. SáGa Foods Zrt.

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

278 236

10 535 146

9 606 420

10 194 679

28. KARINTIA Kft.

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

9 143 208

9 321 719

29. VASIVÍZ ZRt.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

7 687 059

7 794 406

30. VASI ÁRCSI Kft.

Lakó- és nem lakó épület építése

1 473 164

7 762 364

31. Homlok Zrt.

Vasút építése

4 887 704

7 531 871

32. S-Group Közép-európai Zrt.

Személybiztonsági tevékenység

5 451 335

7 421 428

33. KÖNIG MASCHINEN Kft.

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

8 440 972

7 324 586

34. AKMÉ Kft.

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

5 371 829

6 932 592

35. Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft.

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

6 165 884

6 601 027

36. VOG KFT.

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

5 172 176

6 185 960

37. HIRSCH POROZELL Kft.

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

5 417 507

5 832 345

38. WORLD PROTEINS Kft.

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

7 728 898

5 686 638

39. PNH Kft.

Bányászati, építőipari gép gyártása

5 439 225

5 546 249

40. VASI ÁRCSI ÉPÍTŐ Kft.

Lakó- és nem lakó épület építése

1 308 507

5 522 238

41. Rábaparti Kft

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

6 192 485

5 444 501

42. MEDOSZ Kft.

Vegyi áru nagykereskedelme

5 047 530

5 359 774

43. AUTÓFÓKUSZ Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

4 490 090

5 275 453

44. Turkey Experts Kft.

Baromfitenyésztés

5 837 257

5 245 030

45. WestRoll Kft.

Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

4 739 652

5 146 170

46. iSi Automotive Hungary Kft.

Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

3 174 283

5 108 987

47. Wewalka Kft.

Tésztafélék gyártása

3 532 044

4 989 337

4 663 980

4 796 437

991 907

4 755 865

3 970 578

4 531 287

48. DUNA COOP KFT

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

49. HB TRANSZ Kft.

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

50. Savaria Autóház Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem


VAS MEGYE GAZ DASÁGA

TOP 100 (2020)

9

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2019)

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2020)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2019)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2020)

Saját tőke (eFt, 2019)

Saját tőke (eFt, 2020)

Források összesen (eFt, 2019)

Források összesen (eFt, 2020)

Létszám (fő, 2019)

Létszám (fő, 2020)

229 826 194

248 808 813

7 444 468

-5 974 775

89 986 997

94 048 411

164 611 361

167 043 267

2 179

1 916

235 519 508

228 092 213

7 838 893

7 297 245

45 637 218

54 920 665

122 793 293

144 058 590

3 303

3 120

77 250 926

83 051 279

1 548 583

3 349 673

35 907 929

42 900 590

45 700 068

55 260 188

1 475

1 405

68 531 417

73 060 531

-2 659 800

546 103

13 870 540

15 585 916

66 008 558

72 535 052

2 168

2 104

56 376 640

56 262 174

1 183 583

1 230 833

4 673 364

6 699 379

18 290 915

18 809 464

1 658

1 605

8 299 712

6 991 022

14 251 334

14 472 633

43 925 985

47 786 323

53 254 379

57 778 511

430

422

48 374 588

40 355 776

2 289 341

2 068 209

8 972 804

11 642 240

13 677 646

14 607 019

6

7

33 094 704

32 016 852

1 517 048

1 968 207

226 139 712

146 192 386

236 910 835

158 468 131

889

799

20 242 335

19 662 927

-1 257 468

-1 357 361

9 132 652

988 977

56 920 688

58 516 590

302

298

547 036

755 792

4 034 165

1 465 017

5 835 791

4 074 701

42 119 786

27 902 553

411

416

17 935 268

18 168 292

2 034 903

1 551 508

8 377 094

8 622 309

22 520 824

23 373 344

625

670

785 147

630 900

136 414

-309 484

1 187 605

529 273

10 720 568

10 959 922

462

433

19 975 965

23 547 882

3 675 204

4 693 469

7 656 538

9 127 481

15 074 571

20 401 357

526

530

661

0

55 819

86 060

151 470

178 636

1 460 331

1 513 344

1

1

0

0

225 653

17 930

1 254 599

1 284 495

2 374 410

2 168 284

25

25

16 034 402

16 707 468

1 887 897

2 008 281

8 606 579

10 270 733

9 999 206

11 780 345

609

583

14 923 862

16 382 898

661 216

725 763

6 389 076

7 712 989

13 015 616

13 365 354

483

464

28 024 313

15 575 017

1 514 150

1 247 290

1 232 217

2 152 849

6 233 849

7 439 890

725

488

14 706 590

15 094 630

5 561 620

5 453 090

16 995 099

21 650 989

22 608 448

29 661 470

438

435

17 005 050

15 146 252

154 194

15 236

2 754 937

2 931 728

4 881 950

5 930 484

464

410

5 313 750

7 926 677

333 151

688 138

9 689 661

11 289 129

15 011 435

15 051 841

192

187

0

0

454 895

1 570 938

899 449

1 878 776

1 533 952

3 658 201

19

25

11 433 798

10 498 487

-237 110

-266 779

17 983 761

17 812 009

20 556 275

20 128 984

769

700

10 505 761

11 007 879

120 096

579 038

3 127 488

3 402 713

5 964 578

6 276 982

670

642

0

0

121 645

123 062

1 416 053

1 503 457

4 946 367

5 056 598

109

99

0

596 113

2 586

295 051

507 052

709 676

3 343 630

8 466 071

1

38

118 929

36 115

34 563

525 756

2 280 617

2 727 319

5 379 569

5 692 418

273

239

4 216 190

4 021 068

108 622

154 263

835 821

917 595

2 074 455

2 488 940

38

38

0

0

-388 277

-338 339

2 793 483

2 468 885

6 143 204

5 820 231

565

575

0

0

111 426

948 114

1 832 640

2 608 535

2 528 275

3 861 242

7

6

0

549 093

758 249

1 046 381

1 484 237

3 959 146

5 754 095

44

53

0

0

137 707

201 369

437 414

614 494

2 012 383

2 458 904

342

686

7 861 750

6 370 974

539 749

587 282

2 140 123

2 375 879

4 705 781

4 316 335

292

267

14 573

32 095

429 712

561 754

1 092 767

1 416 944

1 625 402

2 348 764

70

87

0

0

73 219

33 819

361 659

396 258

1 689 388

1 617 521

310

314

620 935

972 753

74 250

424 713

2 315 052

2 729 698

3 609 240

3 768 443

57

54

931 880

799 935

248 930

479 854

1 075 455

1 582 410

4 684 898

5 412 215

161

160

-55 904

28 804

436 941

506 708

444 706

550 976

1

1

5 428 200

5 518 125

140 567

387 668

1 916 540

2 145 708

4 125 806

4 251 284

93

90

0

0

91 714

590 493

184 053

679 948

788 435

2 057 634

21

23

0

0

189 070

197 600

1 749 212

1 961 445

1 867 543

2 152 478

38

38

0

2 987

153 672

208 600

887 255

1 016 343

1 804 443

2 002 446

20

0

492 485

675 601

52 340

65 485

393 698

423 505

2 542 815

2 288 481

41

39

5 312 955

4 385 850

93 731

-420 788

46 887

-428 194

2 520 919

2 278 478

61

61

101 672

106 167

166 034

151 871

251 916

307 492

2

2

3 174 283

5 105 171

168 666

436 531

343 275

454 341

2 557 613

3 345 750

223

356

3 268 843

4 524 868

394 096

452 158

1 248 913

1 789 793

2 817 528

4 235 047

106

143

0

0

29 982

40 504

223 255

256 102

982 500

846 964

38

35

9 412

23 329

25 328

244 582

1 236 507

1 161 783

22

61

75 250

113 267

342 438

394 238

1 178 035

1 156 437

36

36


10

VA S M E G Y E GA ZDA SÁGA

Cégnév 51. Szombathelyi Erdészeti Zrt.

TOP 100 ( 2020)

Főtevékenység szövegesen Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2019)

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2020)

4 821 880

4 506 028

52. STERF Hungary Kft.

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

3 060 636

4 494 352

53. EDILKAMIN International Kft.

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

5 431 272

4 420 606

54. DOMINO TRANS KFT.

Közúti áruszállítás

4 928 811

4 360 436

55. Fürge Diák Iskolaszövetkezet

Piac-, közvélemény-kutatás

5 943 182

4 195 923

56. SÁGHEGY Kft.

M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása

3 312 438

4 140 164

57. SZOVA Nonprofit Zrt.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

3 728 449

3 930 468

58. FE-ZO KFT.

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

3 819 602

3 856 079

59. Sárvári Mg. Zrt.

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

3 333 196

3 735 216

60. EDELHOLZ Kft.

Fűrészárugyártás

2 817 334

3 552 666

61. MIELL Quality Kft.

M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

6 154 178

3 529 454

62. TAR Csavar-Csapágy Kft.

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

2 882 406

3 524 688

63. PERINT Kft.

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

3 669 361

3 287 794

64. UNISZOV Kft.

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

3 599 888

3 268 909

65. Concordia Szombathely Kft

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

3 837 998

3 213 282

66. Szombathelyi COOP Zrt .

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

2 998 963

3 191 949

67. JUB Kft.

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

2 965 092

3 173 218

68. PANDAN Kft.

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

3 054 038

3 152 751

69. VILLKÁSZ Kft.

Egyéb épületgépészeti szerelés

2 794 888

3 014 348

70. Clear '97 Kft.

Éttermi, mozgó vendéglátás

3 050 329

2 917 170

71. MEDIQ DIREKT Kft.

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

2 806 358

2 908 288

72. BABATI ÉS TÁRSA KFT.

Húsfeldolgozás, -tartósítás

2 640 177

2 825 478

73. PRINTEK Kft.

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2 676 400

2 795 603

74. BINDER Kft.

Fémszerkezet gyártása

3 980 113

2 774 925

75. Agro-Alfa Kft.

Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

2 512 580

2 761 713

76. UNICUM KFT.

Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

2 343 464

2 731 523

77. BINDER Produktion Bt.

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

4 102 898

2 697 323

78. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

Gőzellátás, légkondicionálás

2 649 358

2 630 677

79. NÉMOTRANS Kft.

Közúti áruszállítás

2 493 692

2 628 800

80. HÚS-ÁLLAT Import-Export Kft.

Élőállat nagykereskedelme

2 602 570

2 576 607

81. VERSTEIJNEN LOGISTICS Kft.

Közúti áruszállítás

2 287 630

2 482 689

82. Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft.

Egyéb közlekedési eszköz javítása

2 059 649

2 469 698

83. Szombathelyi Tangazdaság Zrt.

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

1 959 552

2 440 091

84. Koppány 2007 Kft.

Közúti áruszállítás

2 408 169

2 402 190

85. Dreiszker és Társai Kft.

Festés, üvegezés

671 344

2 368 342

86. Sárvári HUKE Kft.

Hulladék újrahasznosítása

4 255 688

2 332 240

87. STRAUSS AUTÓSZALON Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

2 574 130

2 324 351

88. PROFI-OIL Hungary Kft.

Immateriális javak kölcsönzése

1 904 419

2 278 605

89. JERICH Trans Kft.

Közúti áruszállítás

2 312 156

2 215 702

90. UNIRIV KFT

Fémmegmunkálás

2 113 923

2 215 482

91. IGAZGYÖNGY '98 KFT.

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

2 102 118

2 207 774

92. BEKO Engineering Kft.

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

2 463 775

2 206 343

93. Laguna Lakástextil Kft.

Textil-nagykereskedelem

2 104 704

2 158 873

94. AMES Hungaria Kft.

Fémmegmunkálás

1 880 732

2 145 227

95. ANTÓK Nyomdaipari Kft.

Nyomás (kivéve: napilap)

2 805 113

2 119 822

96. SPG Sportcikk Kft.

Ruházat kiskereskedelem

1 804 615

2 116 498

97. AUTÓ-BAUMGARTNER Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

2 644 330

2 115 018 2 105 995

98. Meliorációs és Rekultivációs Kft.

Út, autópálya építése

2 172 980

99. VoleiSped Kft.

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

2 389 555

2 104 770

Fémszerkezet gyártása

1 281 356

2 098 099

100. ROZNÁR ÉPKER Kft.


VAS MEGYE GAZ DASÁGA

TOP 100 ( 2020)

11

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2019)

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2020)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2019)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2020)

Saját tőke (eFt, 2019)

Saját tőke (eFt, 2020)

Források összesen (eFt, 2019)

Források összesen (eFt, 2020)

Létszám (fő, 2019)

Létszám (fő, 2020)

1 067 314

947 283

83 686

157 658

5 344 645

5 510 497

6 023 082

6 357 468

367

338

44 032

97 449

72 481

111 574

675 102

804 927

1

1

5 205 288

4 229 316

2 027 386

718 828

6 158 743

6 986 120

8 606 240

8 582 542

96

88

1 949 574

1 631 719

260 183

393 365

1 964 046

2 086 286

3 151 875

3 200 160

115

106

0

0

17 699

-79 632

177 670

101 519

787 770

548 776

61

62

3 306 849

4 137 441

249 165

231 268

877 441

985 575

2 392 524

2 580 218

16

18

0

0

279 021

222 570

5 627 795

5 272 788

15 947 453

15 615 910

273

276

0

0

71 670

84 075

712 010

786 671

1 112 879

1 123 906

140

138

1 512 346

1 816 609

566 746

549 102

7 132 466

7 732 029

7 763 438

8 993 083

187

173

2 469 664

2 767 986

144 711

481 903

1 123 732

1 480 337

1 778 163

2 370 258

44

48

413 748

327 540

428 348

80 547

1 651 116

1 470 188

3 783 220

3 886 958

272

173

4 469

7 007

267 707

503 025

2 446 294

2 911 366

2 764 811

3 780 654

66

65

0

0

322 112

287 243

1 504 550

1 662 934

1 770 582

1 867 665

48

50

0

0

245 678

296 462

999 966

1 141 327

1 498 323

1 673 899

24

23

0

0

133 338

125 914

565 928

666 590

726 171

755 560

9

9

0

0

7 339

36 948

1 242 950

1 269 277

1 803 141

1 791 375

182

181

106 354

12 523

6 408

162 750

540 162

675 249

966 757

872 166

26

26

836 405

795 362

16 836

-11 470

866 541

864 509

2 263 591

2 157 398

76

73

0

0

484 794

625 193

2 779 836

1 214 636

3 270 797

3 556 924

126

122

0

290 326

420 687

570 235

689 645

834 268

917 372

155

149

0

0

232 178

303 820

973 074

1 264 317

1 330 687

3 002 198

31

30

7 420

32 307

222 077

770 726

673 579

1 326 377

1 315 083

137

137

2 689 139

48 467

54 196

253 566

252 801

267 901

308 933

22

23

9 359

2 329

12 570

85 788

90 014

3 841 200

3 956 648

4 980 969

5 132 628

95

89

70 810

77 192

125 496

156 362

786 012

888 463

1 492 557

1 651 999

45

45

26 160

0

2 099 677

150 014

325 803

391 135

655 165

1 356 171

1 692 649

8

10

697 672

397 556

621 658

394 723

1 865 948

1 388 699

0

0

0

44 423

5 380

3 737 781

3 641 722

5 057 264

4 824 064

88

87

2 193 321

167 519

158 998

845 398

944 309

1 641 801

2 066 857

67

71

1 711 935

66 883

1 117 477

2 257 121

2 212 323

23 008

32 577

189 154

190 647

539 242

683 086

8

7

127 630

232 167

308 523

418 105

647 036

821 140

54

56

400 529

555 644

398 204

543 059

614 216

862 259

145

143

146 913

321 333

4 751 074

5 065 688

5 388 428

5 780 713

123

116

9 585

15 335

7 602

10 954

355 970

324 235

79

76

22 300

96 377

91 788

170 852

685 111

751 306

30

40

2 031 526

462 576

-2 056 644

-548 913

-1 678 665

1 310 601

5 342 069

3 596 074

108

99

460 386

587 240

45 794

76 493

540 333

445 180

742 078

775 186

29

27

0

0

156 097

201 373

830 584

1 021 663

922 774

1 149 684

10

12

24 022

3 839

95 833

79 976

502 002

479 652

58

57

147 754

340 459

1 823 461

2 191 057

2 449 912

2 712 853

102

96

11 625

5 254

11 594

12 576

366 776

309 596

16

17

843 113

589 026

848 310

468 603

203 354

173 298

891 701

886 546

1 247 189

1 327 577

122

114

153 768

190 462

827 434

905 491

1 044 555

1 051 178

40

42

1 879 241

2 141 385

-441 500

-324 508

490 699

1 891 279

5 169 270

5 488 409

72

81

2 040 778

1 528 624

-46 604

-32 803

-523 761

-737 786

1 609 063

1 325 826

57

55

44 277

92 184

41 959

103 063

799 446

1 123 844

46

65

197 377

20 032

92 812

54 634

841 828

873 463

1 506 676

1 392 885

31

30

0

0

479 181

494 555

1 772 132

2 076 886

2 074 842

2 642 475

50

49

776 343

759 641

60 592

90 775

1 162 317

1 254 758

1 384 147

1 505 631

57

54

193 074

93 824

244 452

221 102

648 229

916 551

15

30


12

VA S M E G Y E GA ZDA SÁGA

TOP 100 H A ZA I VÁ LLA LKOZÁS (2020)

Cégnév 1. TARAVIS Kft.

Főtevékenység szövegesen Baromfihús feldolgozása, tartósítása

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2019)

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2020)

20 420 732

26 258 839

2. AVIA DIESEL Kft.

Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

26 096 125

23 522 577

3. CASTRUM FERREUM Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

17 972 258

17 620 227

4. LISS Kft.

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

15 053 078

15 403 949

5. ALADDIN MEDICAL Kft.

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

4 284 518

12 614 810

10 554 911

10 924 778

278 236

10 535 146

6. HÉTFORRÁS Zrt.

Raktározás, tárolás

7. UBM Szeleste Zrt.

Haszonállat-eledel gyártása

8. SáGa Foods Zrt.

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

9 606 420

10 194 679

9. VASIVÍZ ZRt.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

7 687 059

7 794 406

10. VASI ÁRCSI Kft.

Lakó- és nem lakó épület építése

1 473 164

7 762 364

11. Homlok Zrt.

Vasút építése

4 887 704

7 531 871

12. S-Group Közép-európai Zrt.

Személybiztonsági tevékenység

5 451 335

7 421 428

13. AKMÉ Kft.

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

5 371 829

6 932 592

14. Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft.

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

6 165 884

6 601 027

15. PNH Kft.

Bányászati, építőipari gép gyártása

5 439 225

5 546 249

16. VASI ÁRCSI ÉPÍTŐ Kft.

Lakó- és nem lakó épület építése

1 308 507

5 522 238

17. Rábaparti Kft

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

6 192 485

5 444 501

18. MEDOSZ Kft.

Vegyi áru nagykereskedelme

5 047 530

5 359 774

19. AUTÓFÓKUSZ Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

4 490 090

5 275 453

20. WestRoll Kft.

Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

4 739 652

5 146 170

21. DUNA COOP KFT

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

4 663 980

4 796 437

22. HB TRANSZ Kft.

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

23. Savaria Autóház Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

991 907

4 755 865

3 970 578

4 531 287

24. Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

4 821 880

4 506 028

25. DOMINO TRANS KFT.

Közúti áruszállítás

4 928 811

4 360 436

26. Fürge Diák Iskolaszövetkezet

Piac-, közvélemény-kutatás

5 943 182

4 195 923

27. SÁGHEGY Kft.

M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása

3 312 438

4 140 164

28. SZOVA Nonprofit Zrt.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

3 728 449

3 930 468

29. FE-ZO KFT.

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

3 819 602

3 856 079

30. Sárvári Mg. Zrt.

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

3 333 196

3 735 216

31. EDELHOLZ Kft.

Fűrészárugyártás

2 817 334

3 552 666

32. MIELL Quality Kft.

M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

6 154 178

3 529 454

33. TAR Csavar-Csapágy Kft.

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

2 882 406

3 524 688

34. PERINT Kft.

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

3 669 361

3 287 794

35. UNISZOV Kft.

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

3 599 888

3 268 909

36. Concordia Szombathely Kft

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

3 837 998

3 213 282

37. Szombathelyi COOP Zrt .

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

2 998 963

3 191 949

38. PANDAN Kft.

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

3 054 038

3 152 751

39. VILLKÁSZ Kft.

Egyéb épületgépészeti szerelés

2 794 888

3 014 348

40. Clear '97 Kft.

Éttermi, mozgó vendéglátás

3 050 329

2 917 170

41. BABATI ÉS TÁRSA KFT.

Húsfeldolgozás, -tartósítás

2 640 177

2 825 478

42. Agro-Alfa Kft.

Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

2 512 580

2 761 713

43. UNICUM KFT.

Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

2 343 464

2 731 523

44. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

Gőzellátás, légkondicionálás

2 649 358

2 630 677

45. NÉMOTRANS Kft.

Közúti áruszállítás

2 493 692

2 628 800

46. Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft.

Egyéb közlekedési eszköz javítása

2 059 649

2 469 698

47. Szombathelyi Tangazdaság Zrt.

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

1 959 552

2 440 091

2 408 169

2 402 190

48. Koppány 2007 Kft.

Közúti áruszállítás

49. Dreiszker és Társai Kft.

Festés, üvegezés

50. Sárvári HUKE Kft.

Hulladék újrahasznosítása

671 344

2 368 342

4 255 688

2 332 240


VAS MEGYE GAZ DASÁGA

TOP 100 HAZ AI VÁL LAL KOZ ÁS (2020)

13

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2019)

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2020)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2019)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2020)

Saját tőke (eFt, 2019)

Saját tőke (eFt, 2020)

Források összesen (eFt, 2019)

Források összesen (eFt, 2020)

Létszám (fő, 2019)

Létszám (fő, 2020)

785 147

630 900

136 414

-309 484

1 187 605

529 273

10 720 568

10 959 922

462

433

661

0

55 819

86 060

151 470

178 636

1 460 331

1 513 344

1

1

0

0

225 653

17 930

1 254 599

1 284 495

2 374 410

2 168 284

25

25

14 706 590

15 094 630

5 561 620

5 453 090

16 995 099

21 650 989

22 608 448

29 661 470

438

435

0

0

454 895

1 570 938

899 449

1 878 776

1 533 952

3 658 201

19

25

0

0

121 645

123 062

1 416 053

1 503 457

4 946 367

5 056 598

109

99

0

596 113

2 586

295 051

507 052

709 676

3 343 630

8 466 071

1

38

118 929

36 115

34 563

525 756

2 280 617

2 727 319

5 379 569

5 692 418

273

239

0

0

-388 277

-338 339

2 793 483

2 468 885

6 143 204

5 820 231

565

575

0

0

111 426

948 114

1 832 640

2 608 535

2 528 275

3 861 242

7

6

0

549 093

758 249

1 046 381

1 484 237

3 959 146

5 754 095

44

53

0

0

137 707

201 369

437 414

614 494

2 012 383

2 458 904

342

686

14 573

32 095

429 712

561 754

1 092 767

1 416 944

1 625 402

2 348 764

70

87

0

0

73 219

33 819

361 659

396 258

1 689 388

1 617 521

310

314

5 428 200

5 518 125

140 567

387 668

1 916 540

2 145 708

4 125 806

4 251 284

93

90

0

0

91 714

590 493

184 053

679 948

788 435

2 057 634

21

23

0

0

189 070

197 600

1 749 212

1 961 445

1 867 543

2 152 478

38

38

0

2 987

153 672

208 600

887 255

1 016 343

1 804 443

2 002 446

20

0

492 485

675 601

52 340

65 485

393 698

423 505

2 542 815

2 288 481

41

39

101 672

106 167

166 034

151 871

251 916

307 492

2

2

0

0

29 982

40 504

223 255

256 102

982 500

846 964

38

35

9 412

23 329

25 328

244 582

1 236 507

1 161 783

22

61

75 250

113 267

342 438

394 238

1 178 035

1 156 437

36

36

1 067 314

947 283

83 686

157 658

5 344 645

5 510 497

6 023 082

6 357 468

367

338

1 949 574

1 631 719

260 183

393 365

1 964 046

2 086 286

3 151 875

3 200 160

115

106

0

0

17 699

-79 632

177 670

101 519

787 770

548 776

61

62

3 306 849

4 137 441

249 165

231 268

877 441

985 575

2 392 524

2 580 218

16

18

0

0

279 021

222 570

5 627 795

5 272 788

15 947 453

15 615 910

273

276

0

0

71 670

84 075

712 010

786 671

1 112 879

1 123 906

140

138

1 512 346

1 816 609

566 746

549 102

7 132 466

7 732 029

7 763 438

8 993 083

187

173

2 469 664

2 767 986

144 711

481 903

1 123 732

1 480 337

1 778 163

2 370 258

44

48

413 748

327 540

428 348

80 547

1 651 116

1 470 188

3 783 220

3 886 958

272

173

4 469

7 007

267 707

503 025

2 446 294

2 911 366

2 764 811

3 780 654

66

65

0

0

322 112

287 243

1 504 550

1 662 934

1 770 582

1 867 665

48

50

0

0

245 678

296 462

999 966

1 141 327

1 498 323

1 673 899

24

23

0

0

133 338

125 914

565 928

666 590

726 171

755 560

9

9

0

0

7 339

36 948

1 242 950

1 269 277

1 803 141

1 791 375

182

181

836 405

795 362

16 836

-11 470

866 541

864 509

2 263 591

2 157 398

76

73

0

0

484 794

625 193

2 779 836

1 214 636

3 270 797

3 556 924

126

122

0

290 326

420 687

570 235

689 645

834 268

917 372

155

149

9 359

7 420

32 307

222 077

770 726

673 579

1 326 377

1 315 083

137

137

70 810

0

77 192

125 496

156 362

786 012

888 463

1 492 557

1 651 999

45

45

26 160

150 014

325 803

391 135

655 165

1 356 171

1 692 649

8

10

0

44 423

5 380

3 737 781

3 641 722

5 057 264

4 824 064

88

87

2 193 321

167 519

158 998

845 398

944 309

1 641 801

2 066 857

67

71

400 529

555 644

398 204

543 059

614 216

862 259

145

143

66 883

1 117 477

146 913

321 333

4 751 074

5 065 688

5 388 428

5 780 713

123

116

2 257 121

2 212 323

9 585

15 335

7 602

10 954

355 970

324 235

79

76

22 300

96 377

91 788

170 852

685 111

751 306

30

40

2 031 526

462 576

-2 056 644

-548 913

-1 678 665

1 310 601

5 342 069

3 596 074

108

99


14

VA S M E G Y E GA ZDA SÁGA

Cégnév 51. PROFI-OIL Hungary Kft.

TOP 100 H A ZA I VÁ LLA LKOZÁS (2020)

Főtevékenység szövegesen Immateriális javak kölcsönzése

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2019)

Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2020)

1 904 419

2 278 605

52. UNIRIV KFT

Fémmegmunkálás

2 113 923

2 215 482

53. IGAZGYÖNGY '98 KFT.

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

2 102 118

2 207 774

54. Laguna Lakástextil Kft.

Textil-nagykereskedelem

2 104 704

2 158 873

55. ANTÓK Nyomdaipari Kft.

Nyomás (kivéve: napilap)

2 805 113

2 119 822

56. AUTÓ-BAUMGARTNER Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

2 644 330

2 115 018

57. Meliorációs és Rekultivációs Kft.

Út, autópálya építése

2 172 980

2 105 995

58. VoleiSped Kft.

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

2 389 555

2 104 770

59. ROZNÁR ÉPKER Kft.

Fémszerkezet gyártása

1 281 356

2 098 099

60. Holly Hungary Kft.

Ital nagykereskedelme

2 416 018

2 050 947

61. LORRY GM Kft.

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

2 470 918

2 041 443

62. Krajcár Kft.

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

1 756 635

1 975 719

63. Euroboard Kft.

Papír csomagolóeszköz gyártása

1 972 308

1 864 208

64. Spilák Kft.

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

2 288 184

1 852 632

65. VLT SHARK Kft.

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

918 659

1 829 682

66. AGROW GP Kft.

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

1 539 521

1 778 144

67. Simon-Trans Kft.

Közúti áruszállítás

1 616 583

1 737 615

68. TÁVTÉK Kft.

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

2 328 789

1 722 338

69. SABINA Zrt .

Egyéb bútor gyártása

1 976 684

1 715 059

70. KLIMABEST Kft.

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

71. Galambos Logistic Kft.

Raktározás, tárolás

888 225

1 672 548

1 286 264

1 653 662

72. FERROSÜT Kft.

Kenyér; friss pékáru gyártása

1 615 123

1 623 784

73. KOZMA Kft.

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

1 672 821

1 603 030

74. SÁRVÁR-HÁZ Kft.

Épületépítési projekt szervezése

1 080 701

1 557 665

75. FABRIKA + 2000 Kft.

Tároló fatermék gyártása

1 525 805

1 510 932

76. SIPOS Kft

Egyéb gépjármű-kereskedelem

2 213 055

1 478 855

77. Co-op Vasvár Kft.

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

1 436 744

1 464 708

78. VASI OPUS Kft.

Lakó- és nem lakó épület építése

2 160 486

1 457 148

79. Vasi Alfavill Kft.

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

1 145 998

1 427 250

80. ALFA DOHÁNY Bt.

Dohányáru-kiskereskedelem

1 247 061

1 422 957

81. INVEST MEDICAL Kft.

Gyógyászati termék kiskereskedelme

1 391 650

1 420 183

82. ALPOK TERRA Kft.

Út, autópálya építése

1 784 064

1 419 528

83. SAVARIA AGRO TRADE Kft.

Közúti áruszállítás

1 361 080

1 414 368

84. Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

853 464

1 368 049

85. SELECTA FLÓRA Kft.

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

1 295 357

1 367 420

86. Veres és Társai Kft.

Éttermi, mozgó vendéglátás

416 096

1 354 643

87. Újházi Tyúk Kft.

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

1 041 129

1 347 557

1 232 620

1 346 586

923 364

1 341 585

88. STARFOL PLUSZ Kft.

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

89. Szkendó Kft.

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

90. C-TOMeet Kft.

Hús-, húsáru kiskereskedelme

91. Kenézi Építő Kft.

Lakó- és nem lakó épület építése

4 984

1 339 661

1 375 208

1 339 632

92. TERRA-CARGO Kft.

Közúti áruszállítás

1 456 413

1 331 532

93. KARÁT BROILER Kft.

Haszonállat-eledel gyártása

1 045 977

1 326 651

94. Sárvári Gyógyfürdő Kft.

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

2 430 353

1 320 904

95. TIA 2002 Kft.

Út, autópálya építése

981 802

1 319 946

96. West-Pannon Shop Kft.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

1 442 643

1 289 897

97. VÉGH-AUTÓHÁZ Kft.

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

1 302 406

1 284 455

98. PRENOR Kft.

Növényi szaporítóanyag termesztése

1 508 761

1 266 379

99. DAP Hungária Kft.

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

1 197 683

1 264 762

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

1 177 391

1 264 574

100. Répcelak és Vidéke Kft.


VAS MEGYE GAZ DASÁGA

TOP 100 HAZ AI VÁL LAL KOZ ÁS (2020)

15

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2019)

Export ért. nettó árbev. (eFt, 2020)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2019)

Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2020)

Saját tőke (eFt, 2019)

Saját tőke (eFt, 2020)

Források összesen (eFt, 2019)

Források összesen (eFt, 2020)

Létszám (fő, 2019)

Létszám (fő, 2020)

0

0

156 097

201 373

830 584

1 021 663

922 774

1 149 684

10

12

843 113

848 310

147 754

340 459

1 823 461

2 191 057

2 449 912

2 712 853

102

96

11 625

5 254

11 594

12 576

366 776

309 596

16

17

153 768

190 462

827 434

905 491

1 044 555

1 051 178

40

42

-46 604

-32 803

-523 761

-737 786

1 609 063

1 325 826

57

55

2 040 778

1 528 624

197 377

20 032

92 812

54 634

841 828

873 463

1 506 676

1 392 885

31

30

0

0

479 181

494 555

1 772 132

2 076 886

2 074 842

2 642 475

50

49

776 343

759 641

60 592

90 775

1 162 317

1 254 758

1 384 147

1 505 631

57

54

193 074

93 824

244 452

221 102

648 229

916 551

15

30

572 071

1 233 680

500 228

1 921

1 438

4 330

4 721

461 105

414 933

0

0

37 265

41 822

467 795

536 611

1 477 938

1 363 027

25

22

304 676

343 878

1 877 743

2 019 226

2 165 719

2 406 201

50

54

68 021

79 113

368 129

429 978

1 222 965

1 295 144

44

45

152 114

61 624

358 847

378 009

618 029

550 832

42

44

69 672

164 109

450 043

559 942

566 392

877 139

25

35

1 496 589

36 642

116 044

477 410

526 594

2 009 498

2 156 037

3

3

742 612

73 684

139 719

429 285

429 395

2 233 940

2 803 362

69

75

696 138

235 859

2 063 792

1 699 985

2 779 456

2 857 699

20

23

2 832

681 367

506 966

1 025 114

1 900 518

1 416 550

279

222

1 751 270

1 485 667

0

0

151 010

215 935

579 603

664 942

935 245

1 281 269

15

16

68 689

226 944

293 086

549 777

792 604

1 058 940

70

76

0

0

-72 608

83 009

382 441

460 949

613 571

675 056

190

179

39 920

14 667

165 636

149 267

794 257

845 442

988 143

1 176 328

22

21

143 307

201 380

387 761

527 690

1 939 349

1 483 970

24

24

46 371

0

-159 759

98 310

-26

223 170

754 259

702 111

70

67

50 949

33 991

203 480

207 516

295 012

438 932

19

18

20 043

24 809

64 202

69 819

737 930

707 701

85

83

0

486 395

0

0

442 636

0

354 015

284 655

0

0

223 198

242 354

700 153

726 514

1 095 710

1 429 631

21

18

85 810

196 322

431 657

562 093

618 281

788 052

8

9

93 206

106 942

85 380

97 863

143 584

186 385

14

16

8 657

50 365

15 015

60 778

191 209

234 822

18

18

131 363

55 699

251 040

235 280

723 440

698 813

20

20

58 585

16 316

294 076

315 413

312 005

344 842

4

4

46 505

53 787

153 661

207 593

580 520

697 545

25

24

38 195

132 504

363 542

464 478

796 181

997 851

11

10

51 400

519 750

195 015

584 679

314 580

722 173

31

30

66 874

68 201

344 427

401 652

935 334

1 027 394

40

47

42 705

58 405

225 730

240 998

470 584

523 103

16

14

98 066

225 475

437 347

556 977

589 307

834 140

27

30

1 199

35 668

784

34 934

76 183

606 393

0

6

143 333

220 258

576 160

729 206

1 002 616

1 101 988

5

9

835

1 134

309 878

183 704

1 189 428

988 812

55

49

32 269

40 964

524 463

555 292

918 400

1 212 777

10

10

260 981

565 080

3 821 744

4 099 970

8 100 317

7 660 067

158

156

249 367

410 689

465 485

552 875

805 255

1 124 749

44

40

82 420

45 620

93 002

46 989

1 245 654

998 941

6

6

50 540

62 649

364 013

306 428

621 622

495 109

24

24

-100 670

13 023

814 933

814 934

1 378 500

1 341 302

111

106

104 045

112 800

260 653

376 372

332 468

439 994

9

9

6 565

13 704

210 077

221 475

356 826

381 351

64

63


16

ELE M ZÉ S

Vas megye a NAV szemével dr. Fekete Attila igazgató A NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága nevében tisztelettel köszöntöm a kiadvány olvasóit, a kamarai tagságot és a megye gazdasági életének valamennyi szereplőjét.

2021.06.30-án a megyében működő adóalanyok száma 45,8 ezer fő volt, az évvégéhez mérten 1,0%-os növekmény legmarkánsabb részét egyéni KATA-alanyok illetve egyéni vállalkozók adják.

Az a megtiszteltetés ért, hogy felkérést kaptam a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától hogy e kiadványban próbáljam meg bemutatni a NAV szemével megyénk gazdaságának szerkezetét és jellemzőit abból az aspektusból, ahogyan a lehető legfrissebb 2021 első félévi tényadatok alapján azt látjuk.

A megye gazdasági teljesítménye szempontjából meghatározó gazdálkodó szervezetek száma 12,7 ezer db volt ugyanekkor, ez a teljes adóalanyi kör 27,6%-a, számuk 1,4%-kal növekedett az előző év végéhez viszonyítva.

A megye gazdaságát, így az Adó- és Vámigazgatóság működési környezetét is nagymértékben meghatározza a megye földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai, infrastruktúrája, humán kapacitása, és az ezekre épülő

2020. évet érintően 124,2 ezer magánszemély nyújtott be SZJA bevallást, illetve elfogadta a tervezetet, számuk 2,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az általuk vallott összevont adóalap összege 403,7 milliárd Ft volt, ez 4,1%-kal haladja meg a 2019. évi összeget, míg az egy főre vetített növekmény 6,7%. Családi adóalap kedvez-

Néhány fő mutató országos összehasonlításban Mértékegység

Ország

Vas

Vas aránya az országhoz

km2

93 023,0

3336,0

3,6%

ezer fő

9 730,8

253,5

2,6%

millió Ft

47 513,9

1111,5

2,3%

Egy főre jutó bruttó hazai termék (2019)

ezer Ft

4 863,0

4379,0

90,0%

Foglalkoztatottság (2021. II. negyedév)

ezer fő

4 524,4

124,4

2,7%

%

72,8

75,7

104,0%

ezer fő

195,1

3,5

1,8%

Mutatók Terület Népesség (2021.01.01.) GDP (2019)

Foglalkoztatási ráta (2021. II. negyedév) Munkanélküliség (2021. II. negyedév) Munkanélküliségi ráta (2021. II. negyedév) Potenciális munkerőtartalék

gazdasági környezet. A nagyvállalatok, a helyben kimagasló szerepet játszó járműipar illetve a ráépülő „kiszolgáló” iparágak, de a kisvállalkozások megtelepedését / működését is alapjaiban befolyásolja a nyugati határ közelsége, a közlekedési folyosók, az ipari/technológiai parkok, innovációs/kompetencia-központok, a humánerőforrást biztosító oktatás jelenléte (piaci szereplőkkel együtt működtetett felsőfokú képzések, egyetemi szakok, duális képzések). A megye ezek együttesének köszönheti gazdasági erejét, a főváros és a 19 megye között a foglalkoztatási rátában az országos 3. helyezést, és az egy főre vetített GDP-termelésben az országos 5. helyezést.

%

4,1

2,7

65,8%

ezer fő

361,6

8,1

2,2%

ményt 24,5 ezer fő érvényesített a vizsgált időszakban (számuk 2,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban). 2021. első kilenc hónapjában a külföldi adóhatóságok részére kiadott jövedelemigazolások országos 75.052 számának 12,1%-át megyénk ügyfélszolgálatai állították ki. Az igazolások 95%-át megyei lakosok kérték, ez mutatja a megyei munkaerőpiac problémáját, hiszen az ezen igazolást igénylő külföldön munkát vállaló összes magyar 11,6%-a megyénkből származik.


EL E M ZÉS

Vas megyei vállalkozások üzleti forgalma A megye áfa-alanyainak üzleti forgalma egy stabil növekedési pályát írt le az elmúlt 12 évben. A belföldi és határon túli reláció megoszlása alapvetően kiegyenlített, 5050% körül ingadozik, ami az országostól merőben eltér, hiszen országosan természetszerűleg a hazai értékesítés aránya a meghatározó.

2021. I. félévében a megyei illetőségű 9.690 fő áfaalany üzleti forgalma – az áfabevallások alapján – az egy évvel korábbi 906,2 milliárd Ft-os értékhez képest 16,8%-kal magasabbra, 1.058,8 milliárd Ft-ra (+152,6 milliárd Ft) emelkedett. A növekedéshez mind a belföldi, mind a határon túli értékesítés bővülése egyaránt hozzájárult.

A 2020. márciusában berobbant COVID-járvány alapjaiban változtatta meg a világgazdaságot és a hazai gazdasági környezetet: a gazdálkodók életében a fejlődés helyett a kárenyhítés és a működés stabili-

Ágazati szempontból a feldolgozóipar dominanciája tovább erősödött, idén félévkor súlya elérte a teljes értékesítési forgalom 62%-át. A feldolgozóiparon belül a járműipar aránya tovább nőtt, immáron annak több mint

zálása vette át a főszerepet, melyet nehezítettek az időszakos kényszerű leállások, szállítási, beszerzési, értékesítési problémák. Ugyanezen időszakban zajlott a járműipar kényszerű átalakulásának kezdete (dízelbotrány, globális autópiaci lassulás, a kereskedelmi „háborúk” és a kínai felvevőpiac kifulladása, a Brexit, az alternatív hajtástechnológiák miatti erőteljes technológiaváltási és robotizációs kényszer), melyet tovább fokozott a pandémia miatti globális ellátási és értékesítési láncok időleges felbomlása miatti termelési zavarok. A negatív gazdasági hatásokat számos kormányzati intézkedés próbálta tompítani (fizetési könnyítések és kedvezmények), jogszabályi alapú kedvezmények és mentesítések, gyorsított áfakiutalási határidők a kis- és középvállalkozásoknál, adókulcsok ideiglenes csökkentése. Mindezek és a gazdálkodók rugalmas alkalmazkodási képességének hatására 2020. összességében nem okozott behozhatatlan veszteségeket a vállalkozások számára.

1058,7 967,1

1096,7 1021,9

1080,3 936,6

954,8

836,4 886,8

2020

891,1

866,3

2008-2020

877,6

826,0

718,4 695,1

726,5 625,5

716,2 571,3

648,4 442,0

616,5 364,8

444,4

684,8

2008

780,1

Vas megye áfaalanyainak üzleti forgalma

Határon túli értékesítés Belföldi értékesítés

31%-át adja. A megye másik húzóágazata a kereskedelem, gépjárműjavítás, melynek üzleti forgalomban mért súlya annak ellenére csökkent 18,1%-ról 17,4%-ra, hogy az itt mért teljesítmény 20,6 milliárd Ft-tal bővült. 5% feletti részesedéssel még az építőipar bír, súlya a 4,4 milliárd Ft-os forgalom-növekmény mellett 5,7%-ról 5,3%-ra mérséklődött. Az üzleti forgalom több mint felét, 51,3%-át a belföldi értékesítés adta, amely arányában pozitív 0,8%pontos eltolódás mutatkozik az egy évvel korábbihoz képest. Értéke 85,7 milliárd Ft (+18,7%) bővülést követően 543,3 milliárd Ft-ot tett ki. Hazai relációban a két meghatározó ágazat a feldolgozóipar (32,6%) illetve a kereskedelem, gépjárműjavítás (30,4%), sorrendjük az egy évvel korábbihoz képest felcserélődött a feldolgozóipar erőteljesebb teljesítmény-bővülése révén. Dobogós helyezett még az építőipar 10% feletti, de csökkenő ágazati súllyal.

17


18

ELE M ZÉ S

A hazai értékesítés adózói szempontból közepesen koncentrált: a legnagyobb egyéni adózói forgalom az első félévben meghaladta a 31 milliárd Ft-ot, 5 áfaalany teljesített 10 milliárd Ft felett, és az első 10 legnagyobb értékesítési volumen adta a megyei belföldi forgalom 1/5 részét.

kesítésben 78,4%. Azt gondolom, hogy a jövőben erre kell koncentrálni a KKV-knak, hogy erősítsék a külpiaci értékesítési pozícióikat, mellyel az ezen a téren meglévő nagyvállalati túlsúly és ezáltal a megye koncentrált export kitettsége csökkenthető.

Az üzleti forgalom kisebb része, 48,7%-a határon túli értékesítés, amely arány 0,8%ponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Értéke 515,5 milliárd Ft volt, 14,9%-kal (+66,9 milliárd Ft) meghaladva a tavalyi azonos időszakit. A külpiaci teljesítés irányában 80%-ot képviselt a közösségen belüli értékesítés, melynek aránya a mintegy 45 milliárd Ft-os bővülés ellenére 1,9%ponttal mérséklődött, mert az EU-n kívüli forgalom 27,0%-os (+21,9 milliárd Ft) emelkedése annak részarányát 20%-ra növelte. Nyilván ebben jelentős szerepe van a Brexitnek is.

A Vas megyei foglalkoztatottság alakulása

Ágazati szempontból a külpiaci értékesítésben mutatkozik meg leginkább a feldolgozóipar (és benne a járműipar) túlsúlya, mely 62,3 milliárd Ft-os forgalombővülés mellett a teljes határon túli értékesítés 93%-át adja (a járműipar pedig önmagában 36,8%-ot). A külpiaci forgalom messze koncentráltabb a belföldinél: 25,8%-át adja a legnagyobb exportőr forgalma, 9 adózó teljesített 10 milliárd Ft feletti külpiaci forgalmat, és az első 10 adózó együttes súlya a teljes határon túli érté-

2019-ig Vas megyét gazdasági adottságának köszönhetően országosan is kimagasló foglalkoztatási helyzet – stabil foglalkoztatottság és bérszínvonal, illetve alacsony munkanélküliség és közfoglalkoztatás – jellemezte. A munkaerőpiac azonban már ekkor beleütközött a további bővülés korlátaiba, érezhetővé vált a statisztikai értelemben vett teljes foglalkoztatás közeli állapot, jórészt a járműgyártás mérsékelődő ütemű fejlődése és nehézségei, illetve a nyugati határ közelségének munkaerő-elszívó ereje következtében. Eközben, 2019. októberben zajlott a szombathelyi székhelyű régiós közlekedési központok budapesti integrációja, amely egy technikai átrendeződésnek tekinthető (-4.200 fő), mégis törést jelent a foglalkoztatási adatokban. A kialakuló strukturális munkaerőhiányra, a kvalifikált munkaerő megtartására, a külföldi munkavállalás térnyerésének visszaszorítására elsősorban a bérek emelkedő szintjével reagált a versenyszféra.

Fajlagos bérjövedelmek ágazatonként Vas megyében 433 716 Ft

Feldolgozóipar 376 031 Ft

Információ, kommunikáció

361 808 Ft

Szakmai,tudományos, műszaki tevékenység

356 274 Ft

Építőipar Bányászat

349 718 Ft

Humán-erőforrás ügyintézés, művészet, egyéb szolgáltatások

349 565 Ft 341 716 Ft

Villamosenergia, gáz, gőz, vízellátás

319 321 Ft

Mező- és erdőgazdálkodás, halászat

314 971 Ft

Adminisztratív tevékenység

303 357 Ft

Kereskedelem, gépjárműjavítás Közszolgáltatás

297 226 Ft

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

295 411 Ft 288 274 Ft

Szállítás, raktározás Ingatlanügyletek Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

254 396 Ft 235 361 Ft


EL E M ZÉS

A Covid-19 magyarországi megjelenése és hullámai nemcsak a foglalkoztatás korábbi, összességében magas szinten stabilizálódott folyamatait írták felül, hanem ágazati sajátosságokat is determináltak. A járvány terjedése ellen hozott szigorú intézkedések egyes szolgáltatások (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, szépségipar) szinte teljes, és a feldolgozóipar – benne a domináns járműipar – részleges leállásával jártak, melynek következtében a 2020. I. negyedévi 1.104 fő után 2020. II. negyedévben további 2.828 fővel csökkent a versenyszféra alkalmazotti létszáma.

Engedjék meg, hogy a magam és kollégáim nevében kívánjak valamennyi gazdasági szereplőnek sikereket a mindennapokban és reményeim szerint ebben a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága partneri szerepet tud vállalni!

A világjárvány foglalkoztatottság-szűkítő hatásainak ellentételezésére hozott több intézkedéscsomag egyértelmű hozadéka, hogy a 2021. II. negyedévi megyei adatok már olyan kedvezően alakultak, hogy az üzleti szféra létszáma nem csupán az egy évvel korábbit múlta felül 3,4 ezer fővel, de közel 600 fővel meghaladta a pandémia megjelenésekor mértet is. A növekmény gyakorlatilag az egyéni vállalkozói körben jelentkezett, míg a társas gazdálkodók száma rövidtávú hullámzások mellett stagnált. A foglalkoztatottak ágazati elosztása párhuzamot mutat a foglalkoztatók értékesítési forgalmának ágazati megoszlásával. A járulékbevallások adataiból számított 2021. első hat havi fajlagos bérjövedelmekben is megjelenik a megyére jellemző feldolgozóipari fölény, az itt vallott 433.716 Ft egy főre jutó átlagbér messze kiemelkedik a többi nemzetgazdasági ágazaté közül, jelentősen meghaladva a megyei átlagos 382.463 Ft-ot.

Foglalkoztatotti létszám ágazati megoszlása 11,0% Kereskedelem, gépjárműjav.

Összegezve A megye kedvező földrajzi fekvése, infrastrukturális es humán erőforrás adottságai kedvezően befolyásolják gazdaságát, illetve annak fejlődését. Magas iparosodottsági szintet mutat, melyben főszerepet játszanak a külföldi érdekeltségű, főként feldolgozóipari, azon belül a járműipari vállalkozások, melyek által olyan hagyományos feldolgozóipari ágazatok szorultak kissé háttérbe, mint az élelmiszeripar, a méltán elismert textilipar vagy a fa-, papír- és nyomdaipar. Ezen iparszerkezetnek egyértelmű haszonélvezője a megye, mind a hozzáadottérték-termelésben, mind a foglalkoztatottság szintjében, mind a jövedelmi viszonyokban megmutatkoznak azok a tartós gazdasági előnyök, amelyeket még a húzóágazatok átmeneti nehézségei, illetve a COVID-19 sem tudtak tartósan megrengetni. A 2022. évre tervezett és jelenleg ismert kormányzati gazdaság élénkítő és versenyképességet javító tervek / minimálbér emelés, járulék csökkentés/ várhatóan további lehetőségek és kihívások elé állítják a gazdasági élet szereplőit.

Építőipar

6,0%

4,5%

Szállítás, raktározás

56,3%

Feldolgozóipar

Szakmai, tudományos, műszaki tev. Adminisztratív tevékenység

4,3% 4,1%

Mező- és erdőgazdálkodás, halászat

3,9%

3,3% 6,6%

Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás

Egyéb 3% alatti súlyú

A diagram a jogi vagy jogi személyiség nélküli, munkavállalóikat teljes munkaidőben (munkaviszonyban, szövetkezeti tagként munkaviszonyban, illetve kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő vállalkozásoknál) foglalkoztatottak ágazati megoszlását mutatja.

19


20

ELE M ZÉ S

A munkaerő-piaci folyamatok alakulása Vas megyében 2020 - 2021. szeptember A koronavírus-járvány megjelenése és a veszélyhelyzet 2020. március közepi kihirdetése kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdasági folyamatokra, a lakosság mindennapjaira. A hatás erőssége nagyban függött attól, hogy a térség gazdasági-társadalmi szerkezete milyen jellemzőkkel bír, illetve a gazdaság leginkább érintett területei mekkora súlyt képviselnek az adott térség gazdaságában.

esésre és gyors újraindulásra számított, ezért jellemzően átmeneti intézkedéseket hoztak a munkavállalókra vonatkozóan. Több munkáltató első lépésként állásidő bevezetésével, szabadságok kiadásával igyekezett időt nyerni. Előfordult, hogy próbaidős dolgozókat küldtek el, illetve munkaidőkeret terhére szüneteltették a munkát. A szellemi dolgozók, amennyiben lehetséges, home office-ban végezték a munkájukat.

A koronavírus-járvány megjelenését követően a kezdeti időszakban az emberek óvatossága miatt esett vissza a vendéglátás, a személyes kontaktussal járó szolgáltatások, a turizmus. A tömeges megbetegedés megelőzése

A helyzetet tovább fokozta, hogy nem csak a hazai dolgozók veszítették el tömegesen a munkahelyüket, hanem a korábban külföldön dolgozók is, mivel jelentős számban olyan munkakörökben dolgoztak (jellemzően a vendég-

A foglalkoztatottak számának alakulása Vas megyében (15-74 éves népesség)

130,7e

III. negyedév

131,7e 126,5e

125,8e

130,7e

130,3e

2020

128,4e

II. negyedév

2019

I. negyedév

IV. negyedév 131,9e

130,2e

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

122,0e

Forrás: KSH

érdekében rövid időn belül a személyek mozgásának a korlátozására került sor. A hatósági intézkedések súlyosan érintették a gazdaság egészét. Az üzemek egy része csökkentette vagy leállította (átmenetileg) a termelését, számos szolgáltatás szüneteltetésére került sor. A válság nem azonos mértékben érintette a gazdaság szereplőit. A negatív hatások legsúlyosabban a feldolgozóipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, turizmus területén működő vállalkozásokat, valamint a személyes kontaktussal járó szolgáltatásokat érintette a megyében. A feldolgozóiparon belül elsősorban az erősen exportorientált gépiparban éreztette hatását a koronavírus járvány. A vállalkozások jelentős része átmeneti vissza-

látás területén), amelyeket súlyosan érintett a koronavírus miatti válság. A kialakult járványügyi helyzet kedvező munkaerő-piaci tendenciákat tört meg. Az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a gazdasági aktivitás, ami bővülő foglalkoztatottság és csökkenő munkanélküliség mellett ment végbe. 2020-ban megváltozott ez a folyamat, csökkent a foglalkoztatottak száma és emelkedett az álláskeresőké. A KSH 2020. I. negyedévi munkaerő-felmérése még nem mutatta ki a koronavírus-járvány munkaerő-piaci következményeit, mivel a vizsgált negyedévnek csak egy töredékét érintette a válság. A II. negyedévben a járvány


EL E M ZÉS

következtében a foglalkoztatottak száma 9,7 ezerrel csökkent, 2019. II. negyedévéhez képest. Éves szinten Vas megyében 128,3 ezer volt a foglalkoztatottak száma, (1,8%-kal) 2,4 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A gazdasági folyamatok javulása ellenére a járvány következményei még kimutathatók a munkaerő-piaci mutatók 2021. évi alakulásában. A foglalkoztatottak száma az év első hónapjaiban elmaradt az egy évvel korábbitól. A II. negyedévben ugyan jelentősen meghaladta a 2020. évi alacsony bázist, de a válság előtti szintet nem érte el.

óterv keretében meghirdetett munkahelyteremtő bértámogatási program, amely a válság miatt elbocsátott és regisztrált álláskeresővé váltak újbóli elhelyezkedését volt hivatott elősegíteni. A programhoz kapcsolódóan legtöbb üres állást júliusban jeleztek a munkáltatók. Szeptemberben visszaesett a támogatással igényelt munkaerő száma, mivel elsejétől nem volt lehetőség foglalkoztatás támogatására.

A regisztrált álláskeresők számának alakulása Vas megyében 9000

A regiszter alapú nyilvántartásban is jól nyomon követhető a járvány munkaerő-piacra gyakorolt hatása. A kedvezőtlen jelek már márciusban megmutatkoztak, majd áprilistól romlott drasztikusan a munkaerő-piaci helyzet. Júniusban megállt az emelkedő tendencia és hónapról hónapra mérséklődött a regisztrált álláskeresők száma. A járvány második hulláma már nem érte annyira felkészületlenül a cégeket. A feldolgozóipari cégek – a járványügyi szabályok betartásával – jellemzően folyamatosan működtek. A vendéglátók egy része – veszteségek mérséklése érdekében – áttért az ételek kiszállítására. 2020-ban havonta átlagosan 6344 álláskereső szerepelt a járási hivatalok nyilvántartási rendszerében, amely 50,1%-kal több, mint az előző évben. Országosan a növekedés üteme éves viszonylatban 25,9% volt. Az eltérésre részben magyarázatot adhat a turizmus, vendéglátás viszonylag magas részaránya, valamint az ausztriai ingázás jelentős súlya. Mindkét terület (ágazat) fokozottan kitett a járványhelyzet miatti korlátozó intézkedésekből fakadó nehézségeknek. 2021-ben változó ütemben hónapról hónapra csökken a nyilvántartott álláskeresők száma. A korlátozó intézkedések következtében munkanélkülivé váltak közül legtöbben a feldolgozóiparban, a vendéglátásban, a kereskedelemben dolgoztak korábban illetve a munkaerő-kölcsönző cégek biztosítottak számukra munkát. A nagyobb volumenű kiáramlás júniusban kezdődött, amikor a koronavírus járvány első hullámának elvonulása után feloldották a korlátozó intézkedéseket és a munkáltatók elkezdték visszavenni a korábban elbocsátott dolgozóikat. A regisztrált álláskeresők számának a növekedésével egyidejűleg visszaesett a munkaerő iránti kereslet. Az év elején tapasztalt növekedést követően áprilisban erőteljesen csökkent a munkaerő-iránti kereslet. A kedvezőtlen gazdasági kilátások miatt májusban is alacsony maradt a munkaerő iránti kereslet. Júniusban élénkült ugyan a munkaerő iránti kereslet, amelyben meghatározó szerepet játszott a Gazdaságvédelmi akci-

21

7500

2020 6000

4500

2021 2019

Összességében megállapítható, hogy a támogatott álláshelyek számának az alakulásában 2020. év során a megszokottnál nagyobb anomáliak fordultak elő. A márciusi magas számú munkaerő-iránti kereslet a közfoglalkoztatási programok létszámigényéből fakadt, a júliusi kiugró igényt pedig a munkahelyteremtő bértámogatási program indukálta, amit tovább erősített a nyári diákmunkához kapcsolódó munkaerő-iránti kereslet. 2020-ban a munkáltatók 3349 üres állás betöltéséhez igényeltek támogatás, amelynek részben hazai, részben EU-s támogatás volt a forrása. A nem támogatott munkaerő-igények száma viszonylag kiegyenlítettebben alakult az év során. Támogatás nélküli 5382 üres állást jeleztek a cégek, amelyből legtöbbet a feldolgozóipari cégek, ezen belül a járműgyártás, valamint az élelmiszeripar területén működő vállalkozások jelentettek be. Ezen kívül az egészségügy-szociális ellátás, az építőipar, valamint közigazgatás területére vártak még jelentősebb számban munkaerőt, valamint a munkaerő-kölcsönző cégek jeleztek nagyobb létszámigényt. A javuló gazdasági kilátások ellenére számottevően nem növekedett a munkáltatók által bejelentett üres álláshelyek száma 2021. I-III. negyedévében. A cégek 7505 munkaerő-igényt jeleztek 4,5%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában.

Forrás: NFSZ


22

ELE M ZÉ S

A járványhelyzet okozta kedvezőtlen gazdasági, munkaerő-piaci hatások mérséklése érdekében többszakaszos válságkezelésre került sor. A járvány kezdeti időszakában az intézkedéseknek a válság által érintett munkahelyek védelme, a gazdasági kapacitások megőrzése volt az elsődleges célja, a későbbiekben került a hangsúly a gazdaság újraindítására valamint munkahelyek teremtésére. A Gazdaságvédelmi akcióterv fontos eleme volt a kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett szakembereinek munkában tartása, hiszen munkájuk elengedhetetlen a gazdaság újraindításához. A támogatás kiterjedt mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, fejlesztést végeznek. A támogatás igénylésére első ütemben 2020. április 16. - augusztus 31., a második ütemben 2021. január 4. - május 31. között került sor. Az utóbbi időszakban új munkavállalók foglalkoztatásának támogatására is lehetőség nyílt. A gazdasági mentőcsomag részeként 2020. április 16-án lépett hatályba az a kormányrendelet, amely a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának feltételeit tartalmazta. A támogatást azok a vállalkozások igényelhették augusztus 31-ig, amelyek a járványügyi veszélyhelyzet következtében csak csökkentett munkaidős foglalkoztatással tudták megoldani a működésüket. Gazdaságvédelmi akcióterv keretében 2020. május 18-tól került meghirdetésre a munkahelyteremtő

munkaerő-piaci integrációjának támogatására adott lehetőséget 2020. szeptember 1-ig. 2020. október 15-én került meghirdetésre a „Vállalkozások munkaerő támogatása”, amelynek keretében a munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha 25 év alatti vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A program a fenti hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedési esélyeinek a növelését hivatott elősegíteni. Ágazati bértámogatás iránti kérelmet 2020. november 11.- 2021. május 31. között nyújthattak be a korlátozások miatt nehéz helyzetbe került, megjelölt tevékenységet folytató vállalkozások a munkaviszonyban foglalkoztatott személyek bérének támogatása érdekében. A támogatás időtartama többször hosszabbításra került és a veszélyhelyzethez igazodóan többször változott a támogatásban érintett munkáltatók köre is. Februártól a támogatás előlegként került kifizetésre a munkáltatók részére. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására 2021. június 8-tól van lehetőség a veszélyhelyzet utolsó napjáig. A támogatás célja a kormányrendeletben meghatározott önfoglalkoztatók – veszélyhelyzet kapcsán elrendelt intézkedések következtében - veszélyeztetett vállalkozása fennmaradásának elősegítése, egyszeri kompenzációs támogatás nyújtásával. A támogatás mértéke a garantált bérminimum egy havi összege, azaz 219 000 Ft.

A támogatott kérelmek számát, a támogatások által érintett létszámot és a megítélt támogatások összegét az alábbi táblázat foglalja össze Vas megyére vonatkozóan 2020-2021. szeptember 30. időszakra:

Megnevezés Kutató-fejlesztő tev. végző munkavállalók fogl. támogatása

Támogatott kérelmek száma, db

Támogatással érintett létszám, fő

Megítélt támogatás összege, millió Ft

44

723

519,6

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

522

7448

1 332,7

Munkahelyteremtő bértámogatás

835

1141

1 335,0

Vállalkozások munkaerő támogatása

520

520

281,8

Ágazati bértámogatás

879

5173

2 841,1

Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása

2319

2319

507,9

Összesen

5119

17324

6 818,1

Forrás: NFSZ

Készítette: Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

bértámogatási program, amely lehetőséget nyújtott azokban a szektorokban, amelyeket a veszélyhelyzeti intézkedések hátrányosan érintettek és kénytelenek voltak munkavállalókat elbocsátani. A program célja az volt, hogy a válság miatt elbocsátott és regisztrált álláskeresővé váltakat visszavezessék a munkaerő-piacra, azaz az újbóli elhelyezkedését volt hivatott elősegíteni. Idővel (július 16-tól) változtak a bértámogatási program feltételei és csak a nehezen foglalkoztatható személyek

2021-ben a javuló folyamatok és a kedvezőtlen jelenségek egyidejűleg vannak jelen a megye munkaerő-piacán. A regisztrált álláskeresők száma hónapról-hónapra mérséklődik, ugyanakkor az összetételük kedvezőtlenebbül alakul a korábbiaknál.


IVY TECHNOLOGY, A GLOBÁLIS SZERVIZ SZOLGÁLTATÓ

Az Ivy Technology világszínvonalú elektronikai javítási és azt kiegészítő egyéb szolgáltatásokat kínál a világ legnagyobb technológiai és távközlési vállalatai számára. 10 országban van jelen gyártókapacitással és további 14 országban kereskedelmi partneri kirendeltségeket tart fenn. Az Ivy Technology és elődei több, mint 25 éve folyamatosan jelen vannak Szombathelyen, mint a térség egyik megbízható és kiegyensúlyozott munkáltatója. Az Ivy határozott célja a szombathelyi telephely folyamatos fejlesztése, mind az alkalmazott technológiák, mind pedig a fizikai növekedés terén. Az Ivy Technology célja, hogy értéket teremtsen a közvetlen ügyfeleinek és rajtuk keresztül azok ügyfeleinek olyan módon, hogy folyamatosan befektet a széleskörű tapasztalatokkal rendelkező szakembergárdájába és piacvezető innovatív technológiák bevezetésén dolgozik. Az elmúlt években kezdődött társadalmi, piaci és ellátási lánc változások még jobban megmutatták és előtérbe helyezték a javítási tevékenységek jelentőségét a fenntartható gazdasági működés megteremtésében. Az Ivy Technology, partnereivel közösen, azon dolgozik, hogy minél nagyobb arányban tudjon használt, de tökeletesen működő, alkatrészeket kinyerni és azokat újrafelhasználni a javítási folyamataiban, ezzel támogatva a javítási idők lerövidítését és az ellátási láncok leterheltségének csökkentését. Az Ivy működése során mindig az egyedi, vevőre optimalizált megoldások kifejlesztésére törekszik, melyeket folyamatosan fejleszt és ezáltal innovatív módon járul hozzá a globális értékteremtéshez és fenntarthatósági célok eléréséhez. Your global service innovator www.ivytech.com

9700 Szombathely, Vásártér u.1.

\ivytechnologymagyarorszag

06 (94) 886 100

@ivy_technology_magyarorszag


24

J ÖVŐ & KU TATÁ S

Digitalizációs és Mesterséges Intelligencia Napjainkban leggyakrabban hangoztatott kijelentések úgy hangzanak, hogy a digitalizáció mindent átalakít, az adat az új arany, a mesterséges intelligencia veszélyezteti az emberiséget. Tényleg ekkora változás jön? És miért pont most?

Sokkoló mértékű és tempójú átalakulás A digitalizáció nem más, mint a folyamatok számítógépekkel történő feldolgozhatósága. Szinte észrevétlenül, drasztikus változások történtek az elmúlt három évtizedben, melyek a digitalizációt elérhetővé tették. 1 GB adat tárolásának költsége 30 év alatt 170.000 Ft-ról 9 Ft-ra csökkent. A számítási kapacitások robbanását jellemzi, hogy egy iPad2 számítási képességű egység ára ugyanezen időszak alatt 300 millió forintról 15 ezer forintra zuhant. Az internet gyorsasága pedig másodpercenként ezer bitről 1 milliárd bitre nőtt ezekben az évtizedekben. Látványosan érzékelteti a hatást, hogy az elmúlt két évben több adat képződött globálisan, mint előtte az emberiség történetében összesen. Nincsen olyan iparág, melyet nem érint a vál-

tozás. Egy autó előállítási költségéből 30 éve 15%-ot tett ki az elektronika, még egy évtized, és meghaladja majd a költségek felét. A Teslának, mint az iparág innovatív szereplőjének a piaci értéke nagyobb, mint az őt követő 5 cég tőzsdei összesített kapitalizációja (Toyota, Volkswagen, Mercedes, GM és a BMW összesen). A booking.com, az expedia.com és az airbnb.com teljesen elszipkázta a hotelek nyereségességét, ahol így 10%-ról 1-2%-ra csökkent az átlagos profitráta. Mindezt kevesebb, mint egy évtized alatt. És tudjuk, hogy még csak a folyamat elején vagyunk. Mindez óriási várakozást és bizonytalanságot eredményez, hiszen sok ágazat, tevékenység, munkahely leértékelődik, újak pedig fele-

melkednek. A korlátozott létszámmal – majd akár embermentesen – működő gyáraknál drasztikusan lecsökken a munkabér-előny jelentősége. Hatására már megjelent a fejlett gazdaságokban a „hozzuk vissza a termelést” irányvonala. A társadalmi különbségek kön�nyen növekedhetnek. A digitalizáció, hogy hasznosuljon erőteljes tudás- és tőkeberuházást igényel, főleg, ha fenntartható hasznot remélünk a digitalizációs fejlesztésektől. Önmagában a gép nem oldja meg a komplex feladatot, szervizesek, fejlesztők, elemzők sokasága szükséges, ami jelenleg nem áll rendelkezésre.


JÖVŐ & KUTATÁ S

Átalakuló üzleti modellek, emberi igények Érdemes átgondolni, hogy kinek mit hoz a digitalizáció, mely szektort hogyan érinti. A gyártásban korábban a maximális kapacitás-kihasználtság volt a fő szempont – ahogyan még tanították az üzleti egyetemeken, „izzasszuk meg az eszközöket”. Ez megváltozott, megváltozik az egyedi tömegtermelés irányába, már az ügyfelek egyedi kiszolgálása a legfőbb érték, természetesen költséghatékonyság mellett. Az új mottó a „one-lot-size”, azaz az egydarabos termelési egység lesz. A másik jellemző tendencia a gyártásban a vevőkkel való közös termékalkotás. A tudatos, illetve öntudatos vásárló maga akarja formálni a terméket, amit a pénzéért kap. A következő szempont a szolgáltatás értékesítése az eladás helyett. Elemzésekből ismert, hogy kb. nyolcszor akkora nyereséget lehet realizálni, ha egy terméket nem eladok, hanem folyamatosan szolgáltatásokat nyújtok a termék élettartama alatt a fogyasztónak. A digitalizáció révén – beépített szenzorok, kapcsolt applikációk – ez költséghatékonyan elérhetővé válik. Illusztris példa, amikor a brit turbinagyártó cég ma már a használati idő alapján számláz az erőműnek. Az utolsó tendencia a tulajdonlásról való tudatos lemondás, és helyette bérleti konstrukciók elterjedése. Ezt népszerűen „share economy”-ként aposztrofálják, mellyel kapcsolatosan az autóiparban hallani a legtöbb előregondolkodást. A kormányzati, közszférai működtetési oldalt is drasztikusan érinti a digitalizáció. A legnagyobb kihívás az adatok kezelése, az adatbiztonság, adatvagyon megfelelő menedzselése és védelme. A hétköznapokban a legtöbbet ezt még csak a GDPR szabályozás kapcsán érezhetjük, de hamarosan újabb területeken fog megjelenni. Fontos változás a közszolgáltatások és ügyintézések online biztosítása, a minden bizonnyal hamarosan megjelenő virtuális asszisztensekkel. A lakosság oldaláról a kényelmi funkciók az elsődlegesen megtapasztaltak. Újfajta ügyintézési, vásárlási lehetőségek, szokások, a kiskereskedelem drasztikus elmozdulása az online tér felé. A személyiségi jogokkal kapcsolatos félelmek is egyre elterjedtebbek. Csak az Egyesült Államokban 400 millió képfelismerő szoftverrel rendelkező kamera található. Végezetül a munkahelyek elvesztésétől való félelem is sokszor előfordul a digitalizáció kapcsán. Az ismert, hogy a robotizáció és automatizáció ugyanannyi, ha nem több munkahelyet teremt, mint megszüntet. A kihívás, hogy másfajta képességek kellenek az új munkahelyekhez, de ez mindig is jellemző folyamat volt. Az újdonság a változás gyorsasága és drasztikussága.

Ipar 4.0 Mit jelent a digitalizáció a gyártásban, milyen speciális formája van? Európában a gyártásban végbemenő digitalizációt német kezdeményezésre ipar4.0-nak nevezzük, és erőteljesen jellemzi a német ipar eszközeire – protokollok, szenzorok – való fókuszálást. Több mint egy évtizede a német gazdaság elindult ebbe az irányba, és határozottan dominál a kontinensen. Ázsiában és az Egyesült Államokban inkább okosgyár – smart factory – az elterjedt terminológia. Az ipar4.0 egy eszközökben épített internet (IoT, internet of things, illletve iIOT, industrial internet of things) koncepciójára alapozott gyártási és működési mód, ahol az elemeket egy online, ún. kiberfizikai rendszerré alakítjuk át. Ráadásul ez az új egység képes az önoptimalizációra.

Ipar 4.0 Ipar 3.0 Ipar 2.0 Ipar 1.0 Szövőgép, víz- és gőzenergia

1784

Első futószalagok, tömegtermelés elektroos áram használatával

1870

Az első programozható logikai vezérlők (PLC), az elektronika és az IT használata a további automatizálásban

1969

Mesterséges Intelligencia – az embert legyőző algoritmus? A digitalizáció egy speciális, kapcsolódó területét képviseli a mesterséges intelligencia. Legalább annyira megosztó és átalakító hatású folyamatokat fog generálni, mint a digitalizáció. Amikor elhangzik a mesterséges intelligencia (MI) kifejezés, gyakran az emberek helyét átvevő gépeket vizionálják, holott ez még labor körülmények között sem előállítható. Az MI nem más, mint amikor gépek emberhez hasonló képességekkel bírnak. Ezek a tanulás, kreativitás, észlelés. Kulcseleme, hogy a gép adatokat fogad, azokat feldolgozza, folyamatosan vizsgálja a környezetét, majd bizonyos autonómiával reagál rá. Az MI alapú rendszerek lehetnek szoftveralapúak – pl.: hang- vagy képfelismerés –, illetve hardverbe építettek (robotok, önvezető autók).

Cyber-fizikai rendszerek alapján a valódi tárgyak összekötése adatfeldolgozókkal / virtuális tárgyak és folyamatok információs hálozatokon keresztül (pl. internet)

Ma

25


MI GT MT

AT

A mesterséges intelligenciának vannak részterületei, illetve kapcsolódó tudományterületei. A legfontosabb a gépi tanulás – Machine Learning –, ahol egy többszínű sokaságban ismétlődő jelenségeket, ún. mintázatokat keres algoritmusok révén. Ez alapján készít egy modellt, amivel utána előrejelzéseket lehet készíteni. A mély tanulás – Deep Learning – gépi tanuló algoritmusok strukturált ös�szessége, mely a bemeneti adatokból képes tetszőleges folyamatokat modellezni. Ezt a folyamatot ún. neurális hálózatokra alapozva végzi. Végezetül fontos megemlíteni az adattudományt – Data Science -, amikor megfelelő statisztikai módszerekkel sok milliárd bájtnyi adat értelmezése lesz lehetséges. Ezért is volt szükséges a bevezetőben említett feldolgozási sebesség olcsóbbá válása. Az MI típusai közül képességek alapján a szűken értelmezett mesterséges intelligencia alkalmazása elterjedt. Ekkor az algoritmusok előre programozott megoldásokban tudnak gondolkodni, ilyenek például az előrejelző modellek. Az ún. általánosan értelmezett MI bevezetésében jelentős előrelépések történtek. Ebben az esetben a rendszer az emberekhez hasonlóan képes újat tanulni, feldolgozni és végrehajtani. Képes arra, hogy amit korábban nem tapasztalt, arra is reagáljon. A legmagasabb szint a szuper értelmű MI, amikor a rendszer az embernél magasabb szinten tud megoldani feladatokat, adattároló és -feldolgozó képessége révén. Ez csak a science fiction világában létezik. Funkcionalitás alapján négy típusa van a mesterséges intelligenciának. A reaktív gép egyszerűen másolja az emberi reakciókat az ingerekre, memória nélkül. Így nem képes tapasztalatokból tanulni. Ilyen volt az IBM Deep Blue sakkgépe. A következő szint a korlátozott elmével bíró MI, ahol a reaktív gépnek van már memóriája, és így támogatást nyújt a jövőbeni döntésekhez – pl. a Google Maps, ami alternatív útvonalat javasol, ha dugó van a reggeli szokásos úton. A harmadik szint –

MI GT MT AT

mesterséges intelligenica (angolul: AI, artificial intelligence) gépi tanulás (angolul: ML, machine learning) mélytanulás (angolul: DL, deep learning) adattudomány (angolul: DS, data science)

Theory of Mind – kísérleti bevezetések fázisában van, mely a második szintet az ember érzelmi, gondolati elemeivel egészíti ki. Ilyen az a típusú robotkutya, mely a várható szembejövő forgalom alapján mozog a járdán. Az öntudatos MI a legvégső szint, de ez csak elméletben létezik. A ma már elindult gyakorlati fejlesztések és alkalmazások elsősorban az ember és a mesterséges intelligencia együttműködésére alapoznak. Az intuitív feladatokban az ember a sikeresebb, míg az ismétlődő, nagy adatmennyiséggel dolgozó kihívásokat az MI oldja meg hatékonyabban.

Mesterséges intelligencia és Európa – van remény? A mesterséges intelligenciával kapcsolatos legnagyobb kihívás európai szinten adott. Harminc vezető MI megoldásból 12 japán, 6 amerikai, 5 kínai, 4 európai és 3 dél-koreai. Az első húsz olyan tudományos intézetből, mely mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabadalmakat fejleszt, egy európai van, az is az utolsó helyen, a Fraunhofer Intézet. A globális MI költésből az Európai Unió 10%-kal veszi ki a részét, míg az USA és Kína együttesen a kétharmadát. A mesterséges intelligenciához – és a digitalizációval kapcsolatosan is – számos területen véglegesen leszakadt a kontinensünk- Az adatok tárolása amerikai szerveken valósul meg (Google, Amazon, Microsoft), a fogyasztói adatok az USA-ban és Ázsiában koncentrálódnak (Apple, Samsung), a kereskedelmi információk alapvetően két országban (eBay, Amazon USA, Ali Express Kína), a hardveralapú információk szintén (Cisco, Huawei). A britek kilépését követően a korábban egyensúlyra építő európai uniós politikát felváltotta a német dominancia, akik a korábbi szociális Európa helyett a globálisan versenyképes Európát tűzték zászlójukra. Megszületett a döntés az európai adattárolásról – Gaia X –, az adatok fokozott

védelméről, a gyártással kapcsolatos adatok Európában tartásáról, és az edge computing, azaz a felhő helyett lokális adatok rendszerének megerősítéséről. Ezen célokhoz európai mértékben jelentős, 100 milliárd euró költségvetésű programot dedikáltak, és egy további forrásegységet (Horizon és Digital Europe). Azért azt tudni érdemes, hogy az Egyesült Államokban egy kormányzati Microsoft szerződés összege – mely a felhő alapú adattárolással kapcsolatos – meghaladja ezt a nagyságrendet.

Helyi programalkotás A digitalizáció és mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának tíz éves fejlesztési programja indult el Szombathelyen és térségében, Szombathely2030 néven. Egyetemek, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az önkormányzat, a PBN és további szakmai szereplők aktív részvételével. A széleskörű együttműködés célja, hogy összetett folyamatokra közös választ lehessen találni. Több mint fél évig tartó közös gondolkodás eredményeképpen született meg a program. A több, mint ezer lakostól érkező észrevétel is mutatja, hogy tudatában vagyunk a változásoknak, és készen állunk kezdeményező módon, közösen lépni. A szakmai koordinációt felvállaló, másfél évtizedes múltra visszatekintő Pannon Gazdasági Hálózat (PBN) immár öt éve foglalkozik kiemelten a digitalizációval. A kezdeti beruházásokban, fejlesztésekben szigetszerűen megjelenő elemek – robotok, 3Dnyomtatók, kiterjesztett valóság és adattudomány – fokozatosan integrálttá váltak az évek során. Több mint 2.000 érdeklődő, cégvezető került közvetlen kapcsolatba a fejlesztőközponttal – am-LAB -, mely 2020 legjobb digitális innovációs központja címet nyerte el Európában. 2021. végétől már a teljes gyártási folyamat digitalizációja megtekinthető, ún. Jövő Gyára – „Factory of the Future” – formájában. Az egyedi tömeggyártás, digitális üzemklónozás, előrejelző funkcionalitás, önoptimalizáló működés stb. mind a gyakorlatban megismerhető, Közép-Európában egyedülálló módon.

Barta Balázs ügyvezető, PBN


facebook/pnh.vasvar

pnh.hu

facebook/pnh.vasvar

pnh.hu


28

I N T E RJ Ú

A tudás és a szakértelem a munkához adott legnagyobb érték Fejlődés, beruházások, innováció, eredmények. A Savaria Ipartechnika Kft. versenyképes pozíciót tudhat a magáénak, Aszódi János ügyvezető azt mondja, a rendelkezésre álló csúcstechnológiás gépek, technikai eszközök használata mellett elengedhetetlen a kiválóan képzett, megfelelő tudással rendelkező szakemberekkel való munka.

Mi a titka a vállalkozásnak? 2005-től egyéni vállalkozó voltam, de az nem lehet jogelődje egy kft.-nek, ezért 2008-ban alapítottuk a feleségemmel a Savaria Ipartechnika Kft-t. Az eredeti neve Aszódi Tervező Automatizáló Kft. volt, főleg autóipari cégeknek géptervezéssel és automatizálással foglalkoztunk. A 2008-tól 2011-ig eltelt időszakban akkora megrendelés és megkeresési állomány volt arra tekintettel, hogy ne csak tervezzünk, hanem gyártsuk vagy gyártassuk le azokat a gépeket, amiket tervezek, hogy már megérte belevágni a forgácsolásba. 2011-ben tudtuk megvásárolni az első forgácsológépeinket, és Gencsapátiban tudtunk kibérelni egy üzemcsarnokot, amit egy barnamezős beruházás keretében felújítottunk. Az első gépek megérkezését követően gyakorlatilag évről évre minden

nyereséget visszaforgattunk a cégbe, így folyamatosan nőtt a létszámunk, egyrészt a forgácsoló szakmunkásaink száma, a technikusok száma, mérnök kollégákat tudtunk alkalmazni, majd az adminisztrációval és kontrollinggal foglalkozó kolléganők száma is folyamatosan nőtt és nő a mai napig. A tavalyi évben már 35 fő volt az átlagos statisztikai létszámunk, jelen pillanatban 43-an dolgoznak a cégben. A terveink szerint 2022-ben elérjük az 50 fős létszámot a cégben. Ez a növekedés akár a vállalkozás, akár a foglalkoztatottak számát tekintve mindenképpen példaértékű, hiszen az autóipar Európa-szerte nehézségekkel küzd, másrészt pedig jelenleg is itt van a pandémia, amely jelentősen meghatározza a cégek helyzetét.


IN TERJ Ú

Szerencsére olyan területekkel foglalkozunk, ahol az átlagnál kevesebb a konkurencia száma. Ez többek között azt jelenti, hogy a klasszikus forgácsolásnál a bonyolult összetett geometriával rendelkező alkatrészek gyártását szokták kérni tőlünk a partnereink, és Magyarországon, de Európában is jellemző, hogy kevés cégnek van meg, vagy lényegesen kevesebb cégnek van meg a szaktudása ehhez, mint az egyszerű alkatrészek gyártásához. Ez önmagában nem egy válságálló tevékenyég, csak éppen a konkurenciáink száma csökkent, ami válságállóvá tette a cégünket. Több olyan terület is van, ahol szintén kevés cég van a piacon. Az egyik a prototípus autóalkatrészek gyártása. Ezen a területen mi a különböző európai autógyárak fejlesztési részlegével állunk kapcsolatban. Amikor a pandémia miatt nem tudott működni a szériagyártás, a fejlesztést annál nagyobb energiával kezdték végezni a cégek. Nem akarnak lemaradni az amerikai és a kínai elektromos és hibrid autógyártóktól, ezért amíg 5-6 évvel ezelőtt az volt a jellemző, hogy egy elektromos, vagy hibrid autó fejlesztésénél egy-egy fejlesztési fázis között eltelt 2-3 hónap, mára olyan mértékben felgyorsult ez a fejlesztési folyamat, hogy 2-3 hét telik el. Vagyis van olyan alkatrészünk, amit az első skiccektől, prototípusoktól a szériaérett állapotig gyártunk, és 5-6 éve még csak két-három havonta nyúltunk hozzá és módosítottunk a vevő kérésének megfelelően, most meg az a jellemző kérés, hogy egy hét múlva legyen a megrendelőnél az alkatrész, és ők akár a következő héten már jelzik is, hogy milyen további módosításokat szeretnének, hogy minél hamarabb szériaérett terméket kapjanak. Ez a prototípus autóalkatrész gyártás egy meghatározó terület a cégünknél, nagy pontossággal és nagyon gyors határidővel kell ezeket gyártani. A másik terület, ami az átlagnál nagyobb kihívást jelent, a vasútipari alkatrészek gyártása. Itt egyrészt a kihívást a megmunkálási minőség jelenti, valamint a dokumentációkezelés. Jellemzően 20 évig meg kell őriznünk a gyártás bizonyos dokumentációit. Sarzs követés van, ezek az alkatrészek, amelyeket gyártunk, akár vasútbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészek lehetnek, ezért a gyártás teljes folyamatát nekünk dokumentálni kell. A harmadik terület a precíziós alkatrészek gyártása. Itt Magyarországon kimagaslóan pontosan plusz-mínusz 1 mikrométer pontossággal tudunk alkatrészeket gyártani, szintén nagyon kevés konkurenciánk van Magyarországon és még Európán belül is. Ezt egyrészt a csúcstechnológiás megmunkáló gépeinkkel, huzalszikra- és tömbszikra forgácsológépeinkkel érjük el, valamint azzal a tudással, ami – szintén úgy gondolom, hogy – Magyarországon nagyon kevés cégnél van jelen. Ezt a tudást nagyon-nagyon sok munkával tudtuk megszerezni, hogy ezekkel a gépekkel milyen módon lehetséges ilyen pontosan gyártani. Önmagában a gépek nem elegek ahhoz, hogy valaki ilyen pontossággal tudjon dolgozni. Van egy további területünk, ami azonban valójában nem válságálló: a klasszikus bérmunka, amikor a vevő igényei alapján az alkatrészeket vagy gépeket legyártjuk. Gyakorlatilag erre az egy területre van hatása a pandémiának. A tavalyi évben ezen az egy területen csökkentek a megrendelések, de a többi terület megrendelésállománya annyira tudta

ezt kompenzálni, hogy a tavalyi évben kb. 20 százalékos fejlődést tudtunk elérni a tavalyelőtti évhez képest, mind árbevételben, mind nyereségben is. Szintén nagyon fontos területünk, és a bevételünk közel felét abból érjük el, hogy a saját kollégáink által tervezett és általuk gyártott készülékeket, gépeket gyártunk a megrendelőink számára. Ezeknél az alkatrészeknél, gépeknél van a legnagyobb hozzáadott érték, mert nálunk történik az alkatrészek tervezése, CAD/CAM programozása, majd gyártása is, valamint a mechanikai és elektromos szerelés. Vagyis a megrendelőink igényeiknek megfelelő, komplett gépet vagy egyéb berendezést kapnak tőlünk, kvázi kulcsrakész állapotban. Ez az innováció a fejlődés titka? A fejlesztés nálunk azt jelenti, hogy követve a piacot minél újabb, minél pontosabb megmunkálógépeket kell beszerezni, és szerzünk is be. Jellemzően nincs 5 évesnél régebbi gép nálunk. Nem azért, mert azok már nem jó gépek, csak azt a kiemelkedő gyártási pontosságot nem feltétlenül tudják tartani, amit a vevőink tőlünk megkövetelnek. Másrészt a technológiában az alkatrészek programozására, automatizálására nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Azt kell mondani, hogy most a 21. században egy-egy rezsióradíjat, ha nézünk, az emberi munkaerő a legfontosabb és a legdrágább költségnem. Egy gépnek az óradíja kevesebb, mint az őt kezelő embernek az óradíja, ezért arra törekszünk, hogy lehetőség szerint technológiailag annyira fejlettek legyünk, hogy azok a műveletek, amelyekhez a kollégák segítsége is kell, minél gyorsabban végrehajtódjanak. Ezek pl. a tervezés, programozás. Jó tervezőprogrammal gyorsabban tudnak a kollégák tervezni, hatékonyabbak. Utána következik az alkatrészek programozása. Itt is csúcskategóriás programokat használunk, hogy a kollégák gyorsabban le tudják programozni az alkatrészeket, valamint a gyártásnál olyan gépek szükségesek, hogy azok meg gyorsan le tudják gyártani az alkatrészeket. Ezen kívül gondolkodunk az automatizálásban is. Hozzáteszem, első körben az nem érvényes a mi cégünkre, egyedi gyártással foglalkozó cégeknél nehezen lehet értelmezni a robotizációt, automatizálást. Ettől függetlenül már folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk ezt beilleszteni a saját munkakörnyezetünkbe. Vannak olyan gépeink, amik már robotizáció előkészítéssel érkeznek, vagyis a gép oldaláról minden elő van készítve egy esetleges robot fogadására, de jelenleg nálunk még nem végzünk robottal munkát. Ez többek között annak köszönhető, hogy a tavalyi évben kicsit több mint 8000 féle alkatrészt gyártottunk, és ebből 7000 féle alkatrész volt egy darabos. A maradék 1000 féle alkatrész oszlott meg 2 vagy annál nagyobb darabszámban, és nincs egy százalék azon alkatrészek száma, amit úgynevezett szériagyártásban gyártunk. A robotizáció a szériagyártásnál térül meg, mert egy darabnál értelemszerűen lényegesen több idő betanítani egy robotot, akár tízszeres, húszszoros időbe is beletelik. Vagyis csak nagy darabszámnál lehet létjogosultsága a robotok alkalmazásának. Ebből a 8000 féléből szintén 6000 félét egyébként mi tervezünk,

29


30

I N T E RJ Ú

vagyis kevesebb mint 2000 féle az az alkatrész, amit úgymond külsős partnerektől kapunk. Vagyis az alkatrészeink 75 százalékánál valamilyen plusz hozzáadott értéket adunk az alkatrészekhez, legtöbbször még a tervezést is. És ezeket az alkatrészeket lehet gazdaságosan, pontosan gyártani. A mérnök kollégáim megtanultak nem csak jól, de olcsón gyárthatóan tervezni. Úgy gondolom, az ugyanúgy hozzáadódik egy alkatrész minőségéhez, hogy olyan mérnöki megoldásokat alkalmazunk a tervezés során, hogy egyszerűbben, költséghatékonyabban lehessen legyártani ezeket az alkatrészeket. Mit tart a legnagyobb eredménynek? Majdnem minden Európában jelenlévő autómárkához gyártottunk már prototípus alkatrészt vagy olyan gépet, berendezést, készüléket, amivel az alkatrészeiket gyártják, szerelik, ellenőrzik. Nem csak ügyvezetéssel foglalkozik, 2019 óta önkéntes tagja is a kamarának, tavaly ősz óta az elnökség tagja. Miért tartotta fontosnak az önkéntes tagságot? Jelen szeretnék lenni a kamara életében, és úgy gondolom, hogy mivel idén töltöttem be a 40 évet, még kellőképpen fiatal vagyok ahhoz, hogy a kamara ér-

Önmagában a gépek nem elegek ahhoz, hogy valaki ilyen pontossággal tudjon dolgozni. dekeit tudjam képviselni és hangot adjak azoknak a problémáknak, amiknek hangot kell adni. Ilyen például a tanulók oktatása, különböző felnőttképzések, munkaerőproblémák vagy esetleg különböző olyan döntések, amiknél a kamarát vagy nem kérdezték meg, vagy nem megfelelően kérdezték. Említette a tanulók oktatását. A Savaria Ipartechnika Kft. a szakképzésben is jelentős szerepet vállal, gépi forgácsoló tanulóik vannak. Jelenleg gépi forgácsoló tanulóink vannak, 2022-től szeretnék saját felnőttképzés keretében is CNC képzést tartani a cégünknél. Mennyire érzi fontosnak, hogy a diákok megismerjék a vállalkozását, belelássanak a cég életébe? Nagyon-nagyon sok iskolából nem jönnek el, vagy nem megfelelő körültekintéssel viszik a tanárok a diákokat a különböző cégekhez. A saját véleményem szerint már általános iskolában is széles területet meg kellene ismertetni a gyerekekkel, mert nem feltétlenül az a jó, ha minden diák gimnáziumban tanul tovább. Rengeteg olyan szakma van, aminek nagy jövője van Magyarországon és megbecsült munkát jelent. Emellett most már ott tart az

ipar, hogy a legtöbb szakmunka kiemelkedően jól fizetőnek is számít hazánkban. Egy induló vállalkozónak mit tanácsolna? Számoljon! Ne érzetre vágjon bele a vállalkozásba, hogy majd biztos nyereséges lesz. Üzleti tervet kell készítenie. Ne egy másik céget kérjen fel erre a feladatra, hanem maga készítse, akár egy excel táblába is lehet, amiben leírja, hogy mit szeretne gyártani, mennyiért szeretné értékesíteni, mit vár el. Kalkulálni kell a kockázatokkal, jusson egy döntésre, hogy megéri-e azzal foglalkozni, amivel ő szeretne. Például, ha valaki fodrász akar lenni, az nem jó üzleti döntés, ha 50 milliót rákölt egy luxus szalonra, mert lehet, hogy 15-20 évig meg sem térül a befektetés. Érdemesebb egyszerűbb szalonból elindulni. Ki kell számolnia, hogy mikor térül meg a ráfordított összeg, illetve fontos, hogy közép vagy hosszú távon gondolkodjon az, aki új vállalkozásba szeretne vágni. Én nem hiszem, hogy lenne most Magyarországon olyan tevékenység, amiből egy-két éven belül meg lehet gazdagodni. Most vannak olyan vállalkozó szakmunkások, villanyszerelők, kőművesek, gázszerelők, akik meg vannak fizetve. Aki ilyen vállalkozásban gondolkodik, most átmenetileg, néhány évig biztosan nagyon jól keres majd, de nem biztos, hogy hosszú távon is így lesz. Az a célszerű szerintem, hogy – ha valaki akár hasonló vállalkozásokba vág bele – vissza forgassa a bevételeit és vegyen gépeket. Gondolja át, hogy az emberi munkát, a befektetett energiát hogyan lehet csökkenteni egy-egy géppel, amivel az idejét, energiáját megspórolja. Gondolja át lépésenként, hogy mi az, ami segíteni tudná a későbbiekben a munkáját. Cégalapítóként és ügyvezetőként is rengeteg döntést kellett hoznia az elmúlt években, nyilván ez rengeteg munkával jár. Hogyan tud kikapcsolni? Amióta három gyermekem van – 5, 8, 10 évesek –, az elmúlt évekhez képest egyre kevesebbet dolgozok naponta. 10 éve mindennapos volt a napi 16 órányi munka. Az évek alatt fél-fél órával csökkentek ezek, most 10-11 óra munkával nagyon sok esetben meg tudom oldani a napi feladataimat. Ezt egyrészt úgy tudtam elérni, hogy nem egy emberes irányítású vállalkozást hoztam létre, hanem vannak rajtam kívül vezető beosztású kollégák, akik nagyrészben csökkentik a saját munkáimat is. Az üzem napi életével kapcsolatos döntéseket a termelésvezető vagy műszaki igazgató kollégáim hozzák meg helyettem, nekem már megmaradtak azok a döntések, amelyek a hosszú távú projekteket érintik, a stratégiai döntéseket, pályázatokon történő indulást, drágább gépbeszerzéseket, az ezzel kapcsolatos döntéseket hozom meg én. Kikapcsolni a sporttal lehet, mindennap 20 km hegyi kerékpározással indítom a napomat, valamint délutánonként, amikor megtehetem, rászánok egy órát arra, hogy a sportra jusson idő. És természetesen a gyermekeimmel is együtt vagyunk. Aztán az esti fürdetés után újra következik a munka.


A rugalmasság a cégünk titka Kis családi vállalkozásként indultak a 2000-es évek legelején, működésükben máig őrzik a családias hangulatot. Hisznek a fejlődésben, de nagyon fontosnak tartják a személyes kapcsolattartást, a partnerekkel való személyes együttműködést. Rosta Krisztinával, a MILLA-PLASTIC Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk sikerességről, a pandémia kihívásairól, tervekről.

2000-ben a szüleim alapították a céget. Családi vállalkozásként indultunk és a mai napig is családi vállalkozásként működünk. A név nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. A MILLÁ-ból talán sokan a millióra gondolnának és a tervekre, de valójában édesanyám Marika, azaz M, nagymamám volt Ilona, ő az IL és apukám Lajos, ő az LA, így jött a MILLA. És ehhez kellett még egy kis szó, hogy ne csak MILLA Kft. legyen, mert akkor ez a cégnév már foglalt volt. Így lett MILLA-PLASTIC Kft. A plastic egy kicsit megmutatja, hogy mivel foglalkozott akkor a cég, habszivaccsal. De ma már a csomagolóanyag kereskedelem a fő águnk. Családi vállalkozás a miénk, a munkavégzés is a családi ház irodájából történt sokáig. Két éve építettünk fel egy külön sárvári telephelyet, ahol modern körülmények között dolgozunk. A tevékenységeket illetően nem csak csomagolóanyagokkal, hanem árnyékolástechnikával, dekorációs termékekkel is foglalkoznak. Nem szerepelt a terveink között ezekkel foglalkozni, de ahogy szolgáltuk ki csomagolóanyaggal a partnereinket, úgy kerestek és találtak meg minket az ilyen jellegű igényekkel. Talán látták, hogy rugalmasabbak vagyunk, mint a versenytársak. És bizonyos vállalatoknál hiány volt a dekorációs, illetve az árnyékolástechnikai beszállítóból. Az egyik igény hozta magával a másikat. Az árnyékolástechnikában először a szalagfüggönyökre volt igény, aztán felmerült, hogy a szalagfüggönyözés mellett foglalkozhatnánk az épületek üvegfóliázásával és egyéb árnyékolástechnikával is. Természetesen ezen munkáink mögött számtalan oktatás és vizsga is szerepelt, folyamatosan fejlesztettük a kollégák tudását, hiszen ezek nélkül az ilyen megbízások nem lennének teljesíthetők. Egyik tevékenységből jött a másik, és különösen idén érezzük azt, hogy egyre nagyobb teret nyernek a nettó árbevételünkben ezek a tevékenységek. Több mint két évtizede működnek. Mekkora alkalmazotti létszámról beszélünk? Jelenleg négy főről. Irodai részen dolgozik édesanyám és én, mindketten ügyvezetők vagyunk a cégben, illetve vannak raktári kollégák, akik a szállítást is végzik, és

a szerelési munkákat, az árnyékolástechnikai, illetve a dekorációs igényeket is ők teljesítik. Akkor ezért ez ad elég feladatot mindenkinek. Mondhatnám azt, hogy kevesen vagyunk, mert mindig mindenki úgy érzi, hogy túl sok a munkája, de azt érzem, hogy minden munkatársunk maximálisan odateszi magát, ezért el tudjuk látni a jelenlegi igényeket így négyen. Nem zárkózunk el attól, hogy a jövőben bővüljünk, nyilvánvalóan a cél is ez, de ahhoz még több partner, illetve még több megrendelés kell. Mi a legnagyobb kihívás abban, hogy a vállalkozás ne csak talpon tudjon maradni, hanem versenyképes pozíciója legyen, emellett bővülni, fejlődni tudjon, innovatív legyen? Az árverseny nagyon erős. Érezzük azt, hogy a konkurencia folyamatosan figyel minket, mi is igyekszünk lépést tartani és tudni azt, hogy ők hol járnak. Folyamatosan fejleszteni kell. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem feltétlen mindig olyan fejlesztéseket kell eszközölni, amelyek hirtelen nagy árbevételt okoznak. Mi például az új telephely létrehozását nagyon fontosnak tartottuk, hiszen úgy láttuk, hogy bőven kinőttük azt, hogy egy családi házból irányítsunk egy ekkora céget. Így az új telephely létrehozása kiemelt jelentőségű volt, de ez a fejlesztési lépés az árbevételben nem feltétlen jelentkezik egyszerre. Ugyanakkor mégis, hiszen ha valaki elmegy Sárváron a telephelyünk előtt, akkor lát egy szép, modern, komoly épületet. Ezután gondolatban talán már máshova tesz minket, mint amíg egy családi ház egy leválasztott irodájából dolgoztunk. A gépjárműparkunkat is bővítettük. Korábban egy teherautóval szállítottuk a termékeket, mert igyekszünk mi magunk kiszállítani a vevőhöz – akkor úgy ér oda a termék, ahogy azt a vevő szeretné. 2 év alatt két új autóval bővültünk, így jelenleg egyidőben három partnert is ki tudunk szolgálni. A rugalmasság nagyon fontos. Úgy érzem, hogy ez az, amivel sokkal előrébb járunk, mint a versenytársaink. Nem mindig az ár a döntő, persze sok esetben nyilvánvalóan igen, és a legalacsonyabb árainkat kell, hogy adjuk a partnereknek, de ez nem minden. Igény esetén – és bizony gyakran merül fel ilyen igény a részük-


32

I N T E RJ Ú

ről – raktározunk a vevőinknek, amit a konkurencia nem feltétlen tesz meg. Versenytársainknál sokszor három hét a szállítási határidő, jó esetben kettő. Ezzel szemben mi igyekszünk raktárkészlettel rendelkezni az egyedi termékekből is legalább annyira, hogy a következő megrendelést azonnal képesek legyünk teljesíteni, ha sürgős igény merül fel a vevőinknél. Ez biztonságérzetet ad nekik, ami a mai bizonytalan világban szerintem nagyon fontos. A rugalmasság mellett ezek alapján megjelenik, hogy személyesen ismerik az ügyfeleket. A kapcsolattar-

dolgozó partnereinkkel. Az irodai dolgozók otthon voltak egy-másfél évet, megszokták, hogy otthonról mindent telefonon intéznek vagy online. A személyes kapcsolattartás sokkal nehezebb lett így, de most már azt tapasztaljuk, hogy nyitottabbak, mint néhány hónappal ezelőtt, amikor, ha vissza is mentek dolgozni az irodáikba vagy ha fogadhattak is látogatókat, nem szívesen tették. Csak a személyes kapcsolattartást vetette vissza a pandémia vagy a megrendelések számában is megérezték a járványt? Megrendelésben is éreztük. Az árbevételünk csökkent a tavalyi évben. Most úgy tűnik, hogy 2021. körülbelül 10-15 százalékkal erősebb lesz, mint a tavalyi év, tehát aggodalomra semmi okunk. Pozitívan nézünk cégünk jövője felé, és ha visszatekintek az elmúlt másfél évre, úgy gondolom, hogy viszonylag szerencsésen jöttünk ki a vírushelyzetből. Az áruszállítás is sokkal nehezebb volt az elmúlt időszakban, mint korábban. Egyegy áruszállítás akár két-, három-, vagy négyszeres időt vett igénybe. A véget nem érő lázmérések, nyilatkozatok kitöltése nagyban lelassította a napi munkafolyamatokat. De nem panaszkodtunk akkor sem, és most sem tesszük. Előre tekintünk.

Lehet, hogy szerencsés vagyok és olyan ügyfelekkel találkozom, akik tisztelik, hogy egy nő ügyvezetőként is helyt tud állni. tásra is hangsúlyt fektettek. Igen, ez nagyon fontos, és a pandémia ebben nagyon meggátolt minket. Ennek a hatását a mai napig is érezzük. Nehezebb most kommunikálni a home office-ban


IN TERJ Ú

Mit szeretne látni 5 év múlva a vállalkozásban? Hosszú távú tervem, hogy termelő cég legyen belőlünk. Nem feltétlen gondolom, hogy ez az elkövetkezendő 5 évben meg fog valósulni, de hosszú távon mindenképpen ezt szeretném elérni. Ha az elkövetkezendő 5 évre koncentrálunk, akkor szeretném, hogy többen dolgozzunk a cégben, hiszen ha így döntünk, az egyben azt is jelenti, hogy az árbevételünk jelentősen megemelkedett addigra. Édesanyám az elmúlt 21 évben hihetetlenül sokat dolgozott ebben a cégben, amelynek az eredménye látványos, akár az árbevételeket, akár a telephelyet nézzük. Büszke vagyok a hozzáállására és arra, amit elért. Olyan erős alapokat fektetett le a MILLA-PLASTIC Kft.ben, amelyet érdemes tovább fejleszteni és én ezt teszem. Női ügyvezetőként jellemzően férfi ügyvezetőkel találkozik az ember. Okoznak nehézséget az ügyvezetői feladatok? Egyáltalán nem. Hallom, olvasom én is, hogy sok nő társam panaszkodik erre. Lehet, hogy szerencsés vagyok és olyan ügyfelekkel találkozom, akik tisztelik, hogy egy nő ügyvezetőként is helyt tud állni. Soha nem éreztem hátrányát a munkámban annak, hogy nő vagyok. Mivel édesanyám a másik ügyvezető, én ebben nőttem fel. Nálunk ez így természetes. Lehet, hogy ezért kezelem ezt ennyire természetesen, nem gondolok arra különleges tényként, hogy nőként ügyvezető vagyok. Pedig a cég profilja nem kifejezetten nőies. Valóban nem nőies, így van. Nagy kihívás volt, amikor elkezdtem itt dolgozni. Előtte egy HR-céget vezettem Szombathelyen, az sokkal inkább női munkakör volt. Jelenleg a munkám szakmai oldala valóban nem nőies, viszont műszaki diplomám van, és az sem tipikusan nőies végzettség, így ezek könnyedén összekapcsolódnak. Büszke vagyok arra, amikor olyan feladatokat tudok megoldani, amiről elsőre talán én is azt gondolom, hogy nem fog sikerülni. Mit tanácsolna egy kezdő vállalkozóknak, mire van szüksége, hogy sikerre tudja vinni a vállalkozását? Elsőként a szorgalmat mondom. Hiszek a szorgalom erejében. Magam is így élek, nem csak az üzleti életben, hanem a magánéletben is. Szorgalmas, kitartó munkával előbb vagy utóbb jön az eredmény. Türelmesnek

is kell lenni, mert ez az eredmény sosem jön egyszerre. Azt gondolom, hogy sokkal jobban meg lehet becsülni azt az eredményt, amiért hosszú távon dolgozunk meg. Visszakanyarodva az ügyvezetéshez, a soksok feladat mellett van-e ideje kikapcsolni, töltődni? Abban a szerencsés helyzetben vagyok – ami egyben meg is nehezíti az életemet, de mégis szerencsének élem meg –, hogy rengeteg feladatom van otthon is. Egyedül nevelem a két gyerekemet, illetve van két kutyánk is. Két évvel ezelőtt költöztünk családi házba, tehát napi feladat van bőven. Kamasz gyerekeim vannak, a lányom élsportolónak készül, hétköznapi edzések, hétvégi meccsek szerepelnek a programjainkban. A fiam is igényli a folyamatos törődést, a két kutyával is rengeteg feladat van, egyáltalán nem unatkozom otthon. Nem tagadom, néha hiányzik az „énidő”, de igyekszem arra is sort keríteni a lehetőségeimhez mérten. Meg kellett tanulnom átállni erre a típusú életre. Nem mondom, hogy könnyű volt, és persze estére én is elfáradok, de úgy érzem, hogy szépen haladok előre az életem minden területén, ez számít.

33

hiszen a csomagolóanyagok világa valóban idegen lehet sokak számára. Nekem is kellett idő, mire megláttam benne a szépet. De belemélyedve a munkámba, megtaláltam a szépségét és azóta is látom. Gondolja, hogy megváltozik a gyerekek érdeklődése és később a vállalkozás felé fordulnak? Bízom bene, hogy igen. Nem titkolt tervem az, ahogy az édesanyám rám gondolt, úgy én is szeretném majd továbbadni az ügyvezetést valamelyik gyerekemnek, sőt, szeretném, ha én is tudnék velük együtt dolgozni – ahogy én az édesanyámmal dolgozom öt éve együtt a cégben. Örülnék, ha lehetőségem lenne átadni a tudásomat, és utána nyugodtan dőlhetnék hátra nyugdíjas éveimre. (nevet) Kamarán belül is találkoztam olyan cégvezetővel, aki el volt keseredve, amiért nincs kinek átadnia a vállalkozását, élete munkáját. Amikor édesanyám először felkeresett, hogy dolgozzunk együtt, én is nemet mondtam.

Igen. Huszonévesen sokszor adódott problémám a napi időbeosztással, talán kicsit nehezebben tanultam meg beosztani az időmet, mint mások körülöttem. Előző munkahelyeimen kaptam ehhez segítséget, tréning formájában és személyes tanácsokkal. Nem emlékszem már ezen tréningekre és tanácsokra konkrétan, de a hatásuk meglett és ez a fontos.

Nem kéretni szerettem volna magam, viszont nehezen képzeltem el azt, hogy anya-lányaként mi tudunk sikeresen és boldogan együtt dolgozni. Úgy gondolom, hogy a legtöbb családban ugyanettől félnek a felek, amikor a közös munkáról beszélgetnek. Édesanyámmal nagyon jó a kapcsolatom gyerekkorom óta, talán ezért féltem a közös munkától én is, nem szerettem volna a jó kapcsolatot elrontani. Végül mégis igent mondtam a kérésére, és ezt a döntésemet soha nem bántam meg. A legelején természetesen nálunk is adódtak generációbeli különbségek, de kölcsönös tisztelettel ezt könnyedén és gyorsan megoldottuk.

A gyerekek egyébként mennyire látnak bele a vállalkozás működésébe? Mennyire érdekli őket?

Az imént szóba került a kamara. A MILLA-PLASTIC Kft. 2004 óra önkéntes tag. Mitől jó kamarai tagnak lenni?

Jelenleg azt látom, hogy nem érdekli őket. Nemrég a fiam tette fel a kérdést, hogy mit is csinálok én napközben a munkahelyemen. Akkor gondolkodtam el azon, hogy a mi munkánk valóban nem könnyen értelmezhető. Léteznek ennél sokkal látványosabb tevékenységek. Például, ha valaki nyit egy csodaszép üzletet, akkor mindenki tudja, hogy az az üzlet ott van és mit árul. Nekünk van egy kívül-belül modern és szép telephelyünk, de úgy gondolom, hogy aki elhalad a telephelyünk mellett, nem feltétlenül tudja, hogy mivel foglalkozunk. A tevékenységünk a magánszemélyeknek nem annyira érdekes, külső szemmel talán unalmasnak is tűnhet,

Édesanyám nagyon szeret kamarai tag lenni. A kamarai rendezvényekre már évek óta együtt járunk, nekem is nagyon tetszenek. Kedveljük a kamarai tagokat és a kamara segítségével folyamatosan naprakészek tudunk maradni, illetve üzleti kapcsolatokat tudunk építeni. Folyamatban van, hogy a kamarában én képviselem majd a cégünket. Boldogan teszek eleget ennek a feladatnak, amikor eljön az ideje.

Akkor a jó időbeosztás lehet a titok.


34

I N T E RJ Ú

A környezettudatosság az elektromos autózás felé vezető út Mint vállalkozók és mint magánemberek is elhivatottak a zöld autózás népszerűsítésében. Tapasztalataik azt mutatják, hogy a zöld autózás egyre nagyobb teret nyer térségünkben is. Miért érdemes ezt választani, melyek az általános, visszatérő kérdések a témában, és merre tart az elektromos autózás – többek közt erről is beszélgettünk. Interjú Pongrácz Nórával és Horváth Péterrel, az F. M. Studio Kft. vezetőivel.

HP: Autóparkkezeléssel foglalkozunk, cégeknek lízingszolgáltatás keretében autókat biztosítunk. Én személy szerint már több mint 20 éve foglalkozom lízing szolgáltatással, 16 éve vagyok Szombathelyen és csaknem en�nyi ideje dolgozom vállalkozóként. A többi hasonló autóparkkezelő cég többnyire budapesti székhelyű. Mi pici vállalkozás vagyunk, vidékiek, de innovatívak. Próbáltunk olyan piaci réseket találni, ami lehet, hogy egy nagyobb autóparkkezelőnek, lízingcégnek nem akkora üzlet, de nekünk az lehet. Sok gondolkodás után két évvel ezelőtt beszereztünk céges autónak egy elektromos Smartot, és szinte hihetetlen, ami azóta történt. A tavalyi évben a bérbeadott autóink 80 százaléka elektromos volt. Egy pici Smarttal indultunk, érdeklődtek róla és az elektromos autózás-

ról a partnerek, az ügyfelek, és a tárgyalások során mindig azzal kezdtem, hogy ne beszéljünk, hanem menjünk először egy kört. Tapasztalják meg, amiről aztán beszélni fogunk. Mentünk egy kört a városban, és az általános szkepticizmus eloszlott. Az elektromos autózás természetesen sok kompromisszummal jár, nyilván korlátot jelent a hatótávolság, a tölthetőség. Azt szoktam mondani a partnereinknek, hogy érdemes úgy alakítani az autóparkot, hogy legyen elektromos és benzines járművük is, és mindenki azt használja, ami az adott napi feladathoz passzol. Ha az egyik kollégának például Budapestre kell utazni, a másiknak meg Sárvárra, Sárvárra el lehet menni az elektromossal, a fővárosba pedig a benzinessel. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy az első után mindenki visszajön a

második zöld autóért. Több ügyfelünk is van, aki teljesen lecserélte elektromosra a járműparkját, és egyáltalán nincs benzines autója. E-autózás kompromisszumokkal HP: Azt gondolom, hogy ha hagyományos, benzines autóm van, amikor elmegyek a benzinkútra, és pörög a számláló, hogy mennyit fogok a tankolásért fizetni, az is kompromis�szum. Nagyon sok vita van arról, hogy ez a technológia valóban környezetbarát-e. Ez nem az én szakmám, viszont amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, rengeteget olvastam utána a témának. Az elektromos autózás és az elektromos autók előállítása valóban környezetszennyező. Viszont azért érdemes itt a környezettudatosságra is gondolni. Ha a


IN TERJ Ú

gépkocsivásárlás előtt álló cég vagy személy tudatosan dönt, akkor nem egy 100 kW-os akkumulátorcsomaggal vesz egy elektromos autót, hanem egy 30 kW-os csomaggal rendelkezőt. Az egyikkel el tud menni 100 kilométert, a másikkal 500-at, de például tanulmányok vannak arról, hogy az európai ember átlagosan 60 kilométert autózik naponta, 365 napból 330-ra elég a kisebb csomag is. Természetes, hogy hogy ha egy kisebb akkucsomagos autót veszünk, az kevesebb környezetszennyezéssel jár. De azért félrevezetők is lehetnek ezek a tanulmányok. Mondok egy példát. Én a Smartnál kiszámoltam, hogy 10 ezer kilométer után megfordul, hogy az előállítás során keletkezett nagyobb környezetterhelés az üzemeltetés során már alacsonyabb lesz. Nyilván egy Teslánál ez 60 ezer kilométer. De a mi ügyfélkörünkben nem ez a jellemző, hogy Teslát keresnének. A másik, ami az ügyfelekben kérdésként felmerül, az a töltés, ennek is a kivitelezési módja. Mi úgy szoktuk, hogy miután hazaérünk, bedugjuk a konnektorba. Előre kell tervezni, de 10 óra alatt fel lehet tölteni az autót. Vagyis, ha este 6 órakor hazaérünk, reggel 8 óráig bőven fel lehet az akkumulátort tölteni, szükség esetén persze ott vannak a töltőoszlopok. De azért ez sokszor nehezíti a dolgot, mert ahány töltőoszlop, annyi applikáció, más az üzemeltető. De ha tényleg tudatosan gondolkodunk, akkor kisebb hatótávolságú elektromos autót veszünk – ennek egyébként nem csak a környezetterhelése kisebb, hanem gazdaságosabb is, mivel olcsóbb –, és ha egy hónapban egyszer el kell menni Budapestre, akkor úgy tervezzük az utat, hogy Tatabányán megálljunk. Egy órával hosszabbodik a menetidő. Tudatossággal sok pénzt lehet spórolni. Mi is most cseréltük le a céges autót. Városi használatra most egy 200 kilométer körüli hatótávolságú autót használok, amivel 7 napból 6 napon el tudok intézni mindent. Vagyis 90 százalékban tökéletesen használható. Az általános vélekedés az, hogy drágák ezek az autók, de én minden költséggel kalkulálok. Ebben bent van a bérleti díj is. Nagyjából egy negyedére lehet az üzemanyagköltséget lecsökkenteni, de a felére biztos. Utóbbi egyébként sok mindentől függ. Telephelyen tölteni jóval olcsóbb, mint a töltőoszlopon. Lehet, hogy az autó 2 millió forinttal drágább, de havi költségben sokkal jobban jön ki. Ami további pluszt ad, hogy ezeknél az autóknál nincs cégautóadó, nincs teljesítményadó sem. Nagy fájdalmunk egyébként, hogy Szombathelyen nem ingyenes a zöld rendszámos autók parkolása – ebben a kérdésben van még tennivaló.

Szokták azt is mondani, hogy az elektromos autó túl halk, és ezáltal veszélyesebb, mint a hagyományos társaik. HP: Pont nemrég egy családi vacsorán hangzott el ez a kijelentés érvként. De erre azt tudom mondani, hogy a KRESZ szerint a gyalogosnak körbe kell nézni és nem körbehallgatni, amikor lelép a járdáról. (nevet) Szerintem a modern benzines autók vagy egy hibrid, ami bizonyos sebesség alatt csak elektromos hajtással megy, hasonlóan csendesek. De ma már pont ennek ellensúlyozására tesznek a járművekbe – úgy tudom – hanggenerátort. Ugyanazt a kényelmi funkciót hozza a zöld autózás? HP: Sokkal jobb ez az autó, és ennek van műszaki háttere is. Rálép az ember a gázra, és az autó megy. Volt egyszer egy érdeklődő, aki azt mondta, hogy használt már korábban elektromos autót, és azt tapasztalta, hogy nem rázkódik kicsit sem. Ezen kívül minden típushoz, márkához jár saját applikáció, ezzel állítható, hogy mikor fűtsön, mikor hűtsön. PN: Sokkal egyszerűbb a szervizelés és jóval olcsóbb ennek a költsége éves szinten. Nem kell például olajat vagy olajszűrőt cserélni, a fékcsere sem általános. Erős a motorfék, lassításnál a mozgási energiát visszaalakítja árammá, vagyis visszanyeri az energiát a fékezésnél. Gumicserére is sokkal később kerül sor, mint egy benzines vagy dízel autónál. Mennyi az élettartama egy ilyen autónak? HP: Ez egy nagyon új technológia. Általában a gyártók 8 évre adnak garanciát az ilyen autóknál, 8 éves koráig garantálják, hogy az akkumulátor teljesítménye minimum 80 százalék marad. Vagyis, ha 100 kW a teljesítmény, akkor minimum 80 kW-ot tud. Nem egy akkumulátorról beszélünk, hanem akkumulátorcellákról. Ha valamelyiknél teljesítményromlást tapasztalnak, akkor nem az egészet cserélik, hanem az egyes cellákat. Sokan mondják ellenérvként, hogy többször kell új akkumulátor, de azért ez jóval fejlettebb technológia. Mi a tapasztalat, milyen típust keresnek főként? HP: Mindenfélét keresnek, az autóvásárlás ugyanis az egyik legszubjektívebb dolog. Valakinek ez a típus nem tetszik, a másik azt a márkát nem kedveli. Magának az autónak

35

van egy státuszszimbóluma. Azt szoktam javasolni, hogy az ügyfél nézzen ki magának egy típust, én pedig tanácsot adok a választás során. Mindenkinek más az életszituációja, másra használja az autót. PN: Az elektromos autó vásárlás nagyobb tudatosságot igényel, mint egy benzines vagy dízel autó. HP: Például, ha az ügyfél minden nap Veszprémbe jár, de ott nem tudja tölteni, akkor olyat kellene választania, ami tud 4-500 kilométert télen is. De ha naponta csak Celldömölkre vagy Sárvárra jár, akkor elég egy kisebb hatótávolságú. Van olyan típus, amiből sok autónk van, ott az importőr is nagy kedvezményeket biztosít. Ezeket a kedvezményeket továbbadjuk az ügyfeleinknek. Az időjárás meghatározó tényező a választásban? HP: Az elektromos autóknak a hatótávolságát nagyban befolyásolja az időjárás. Egy benzines kocsival nagyjából ugyanannyit tudunk menni télen, mint nyáron, attól függően, hogy mennyit tankolok. A zöldautózásban az időjárási körülmény fontos. Kiindulási alap egy benzines autóban a fűtésnél, hogy a motor hűtővize fűti az utasteret. Itt ilyen nincs. Az elektromos autóban inverteres klíma van beszerelve, ezzel fűtünk, ezzel hűtünk, de ez az akkumulátorból von el energiát. Mindig elmondom a saját példámat, hogy nem kértem ülésfűtést a Smartba. Kellett volna. Mert ha van benne, az csak az ülést kell, hogy fűtse, nem kell az egész autó légterét melegíteni, több energia marad, messzebbre lehet vele menni télen. Tehát ilyen típusú választásnál is tudunk segíteni, mert van saját tapasztalatunk. Egyébként jó érzés látni, hogy közösség lettünk az ügyfelekkel. Segítjük, segítik egymást az olyan információkkal, mint hogy hol nem jó a töltő, esetleg, ha valakinek nem indul az autó. Közösséget alkotnak az ügyfelekkel, mi a helyzet a partnervállalkozásokkal? HP: Négyen vagyunk jelenleg a vállalkozásban, de vannak feladatok, amelyeket külsős partnerekkel oldunk meg. Ilyen például a könyvelés. De az autóparkunk esetében a szervizelést sem én oldom meg, hanem vannak partnerszervizek, akikkel együtt dolgozunk, vagy ilyen például a gumiszerviz is. A mi feladatunk az ügyféltámogatás, az adminisztrációt mi koordináljuk, próbálunk fejleszteni. Saját informatikai rendszert fejlesztünk. Picik


36

I N T E RJ Ú

Érvek

az elektromos autózás mellett

1. Nincs helyi légszennyezés: az elektromos autó nem

szennyezi a közvetlen környezetét, és ha az elektromos áramot környezetbarát módon állítjuk elő, akkor az elektromos autó máshol sem szennyez.

2. Nincs finom rezonancia: a villanyautóban nincs alapjáraton járó motor, nincsenek robbanások, csak az észrevétlenül forgó elektromotor.

3. Nincs zajszennyezés: nincs robbanás, nincs kipufogódob, nincs zaj. Mindössze a gumik és a menetszél, illetve az elektromotorok halkan süvítő hangja.

4. Akár minden reggel maximális hatótáv: otthoni töltőről

akár minden éjjel teletölthető. Reggelente vagy munkahelyi töltés esetén a munkaidő végén teletöltött akkumulátor várja az autóst.

5. Nyomatékos villanymotor, dinamikus gyorsulás: a villanymotor folyamatosan elérhető nyomatékának köszönhetően az erő bármikor az autós rendelkezésére áll. Nincs megtorpanás, nincs turbólyuk, nincs sebességváltás.

6. Alacsony üzemanyagköltség: az elektromos árammal egy km költsége sokkal alacsonyabb, mint benzinnel vagy gázolajjal.

7. Olajimporttól független üzemanyag. 8. Olcsóbb karbantartás: fékezéskor az autó mozgási ener-

giája nem vész el a féktárcsának nyomódó fékbetétek súrlódásakor, hanem az elektromotort generátorként hajtva elektromos árammá alakul. Ez az energia az autó következő felgyorsításakor újra felhasználható. Ezzel nem csak a városi fogyasztás csökkenthető drasztikusan, de jelentősen csökken a fékbetétek és féktárcsák kopása is.

9. Egyszerűbb hajtáslánc, kevesebb meghibásodás: nincs

önindító, nincs turbó, nincs kettős tömegű lendkerék, nincs váltómű, nincs kipufogó rendszer, nincs kardántengely. Nincs olajcsere sem.

Forrás: villanyautósok.hu

vagyunk, de próbálunk innovatívak lenni és modernek. És persze olyan partnerekkel vesszük körbe magunkat, akikkel lehet és tudunk is együtt dolgozni, akikkel egymást erősítjük. A helyi cégeket választjuk. Lehet nem olcsóbb ez, mint egy nagy hálózathoz kapcsolódni, de sokkal többet ér, hogy segítjük egymást. Szerintem sokkal értékesebb, ha a partner itt van helyben, fel tudom hívni, személyesen ismerem az embert a telefon mögött, a feladatnak, kérdésnek van gazdája. Hogyan hatott a pandémia a vállalkozásra? HP: Amikor áprilisban kimentek a számlák, egyfolytában jöttek a telefonok az ügyfelektől, hogy bizonytalan, hogy mikor tudnak fizetni. Egy-két szerződést az ügyfél kérésére átütemeztünk, de ezért nem számoltunk fel például plusz költséget. Ezt az időszakot sikeresen átvészeltük, jó évet zártunk. Elektromos autóból biztosan, de összességében magunkhoz képest is több autót adtunk bérbe a COVID alatt. Az elektromos autónál egyébként hátráltató tényező most a pályázati rendszer, illetve annak bizonytalansága. Maximum két és fél millió forintot lehet erre igényelni, de nagyon kevés pályázatot lehet beadni. Sokan szeretnének pályázni, ezért kivárnak, holott pályázat nélkül valószínűleg már belevágtak volna a bérlésbe. Ez a jelenség erőteljesen lassítja a folyamatot. Vagy egy kiszámítható pályázati rendszer kellene, amire lehet tervezni – tavaly egyébként ez még működött, regisztrált finanszírozóként mi is bekerültünk a rendszerbe –, idén viszont nagyon kevés autót adunk így bérbe. De olyan ügyfelek is vannak, akik nem várnak, és visszajönnek. PN: Aki elektromos autó vásárláson gondolkodik, annak érdemes még idén belevágni, akár pályázati támogatás nélkül is, mert a jövőben egyrészt hiány várható és bizonytalan a szállítási határidő – most érkeznek például a tavasszal megrendelt autók –, illetve jelentős áremelkedést prognosztizálnak a piacon. A jövőre nézve milyen terveik vannak? HP: Jelenleg a kkv-szektor a fő ügyfélkörünk, egy-két nagyvállalattal vagyunk partneri kapcsolatban. Szeretnénk, ha a szombathelyi, a Vas megyei nagyvállalatokhoz, multikhoz bekerülnénk autóparkkezelőként. Nyitni szeretnénk a nagyok felé, szeretnénk olyan szolgáltatást nyújtani, hogy eszükbe se jusson budapesti lízing céghez menni, ha mi itt vagyunk, mert ki tudjuk szolgálni az igényeiket. Ha hozzánk telefonálnak, akkor nem a telefonközponttal vagy egy gépi hanggal kell elsőként beszélniük, hanem a vonal végén ott az igazi ember, egyelőre én. Ha annyi autónk lesz majd, akkor nyilván nem tudok minden telefont én felvenni, de azért szeretném, ha a vállalkozásnak megmaradna a stúdió jellege. Kis manufaktúra vagyunk, ezt a jelleget tudjuk hozzáadni a szolgáltatásainkhoz. Szeretném, ha minél több autót tudnánk bérbeadni, szeretném, ha Szombathelyen minél több zöld rendszámos autó futna. A magunk részéről ezért mindent megteszünk, örülnénk, ha a zöld autózást a város és az állam is még jobban támogatná.


IN TERJÚ

„Mindig ilyen örökös tervező, építő ember voltam” Kihívások és új lehetőségek, sikerre vitt vállalkozások kísérik Magyar Elemér életútját, miközben az általa vezetett cégek alkalmazottairól sem feledkezett meg sosem. A MAFÉM PRODUKT Kft. ügyvezetője arról is beszélt nekünk, hogy cégével a koronavírus járvány okozta nehézségek megoldásában is igyekeztek a partnereknek segíteni. A kezdetek Nagyon sikeresnek érzem magamat olyan tekintetben, hogy az élet nagyon sokszor olyan feladatok elé állított, amiket komoly kihívásnak tekintettem és sikerült megoldanom. Pécsett végeztem, épületgépész mérnök az alapvégzettségem, és hazajőve Szombathelyre a Vas megyei Állami Építőipari Vállalatnál helyezkedtem el, ahol az első nagy és szép munkám a szombathelyi Fedett Uszodának az épületgépészete volt. Ez valami csoda volt, mert Magyarországon nem volt még túlságosan sok ilyen zöldmezős beruházás. Felkészülve a munkára, körbejártam az ország néhány uszodáját, és feltérképeztem, hogy milyen épületgépészeti módszerekkel lehet minél tökéletesebbé tenni. Talán érdemes kiemelni, hogy egy olyan olasz vegyszeradagoló és -elemző készülék van benne, ami az ivóvíz tisztaságánál tisztábbra szűri és tisztíja a vizet, amiben a vendégek úsznak, fürdenek. És egy olyan német vízforgató, ami annak idején, 40 évvel ezelőtt is high-tech berendezésnek számított. Aztán katona időszakomban egy munkás alakulatnál voltam zászlóalj technikus, és a Paksi Atomerőműnek az alapozásánál és a Székesfehérvári Könnyűfémműnek az építésénél is ott lehettem, tehát ezek mind-mind csodálatos dolgok voltak. A későbbiekben aztán a tanulmányaimat is folytattam, elvégeztem a Külker Főiskolát.

Kihívásokkal teli életút Mindig érzékeny voltam az emberi problémákra, és annak idején Szombathelyen a barátaimmal, tervező kollégáimmal – akkor még úgy hívták, hogy társadalmi munkában – építettük meg a Stromfeld lakótelepet. 500 lakás került itt felépítésre jóval a piaci ár alatt, hiszen

37


38

I N T E RJ Ú

mindent, amit lehetett, szürkeállományt és egyebet beletettünk ebbe. Aztán következtek az acélos évek. 1994 áprilisi elsejétől foglalkozom acéllal, szakmailag jó alap volt nekem ehhez a gépipari technikum és az épületgépész mérnöki végzettségem, hogy megfelelő odaadással, hozzáértéssel tudjam ezt a feladatot elvégezni. A Dunai Vasmű körülbelül 10 ezer embert foglalkoztatott ebben az időszakban, és nem csak körülbelül 1 millió tonna acélt bocsátott ki évente, hanem Magyarországon és Közép-Európában is az acélgyártás zászlóshajója volt. Az ottani menedzsment eltervezte, hogy nem külső disztribútorokon keresztül fogják az érékesítést bonyolítani, hanem létrehoznak egy olyan értékesítési hálózatot, ami egyébként saját tulajdonban van, és azokat a termékeket, amelyeket a Dunaferr gyárt, értékesíteni fogják. Ezt a rendszert úgy hívták, hogy Dutrade Center Hálózat, aminek a Duvas Kft. divízójának az igazgatója lettem. Három megyében dolgoztunk: Veszprém, Zala és Vas megyében. Nagyon jól prosperált ez a rendszer, hiszen közel hozta a Dunai Vasmű az acélt, a készterméket a gyártófelhasználókhoz, így nem kellett például egy Vas megyei gyártónak felutaznia Dunaújvárosba. Itt volt a center, ahol nagyon sokféle lemez, idom volt megtalálható, de ha nem volt olyan termék a raktárban, amire szükség volt a vásárlónak, akkor ezt a beszerzést is megoldottuk néhány napon, néhány héten belül.

Zöldmezős beruházások Mivel én mindig ilyen örökös tervező, építő ember voltam, felajánlottam az akkori vezetésnek, hogy mi lenne akkor, ha egy ilyen zöldmezős beruházást hoznánk létre, nem pedig bérelt ingatlanban dolgoznánk. A volt VASÉP D-telep egyik csarnokában voltunk addig, de ezt ki is nőtte egyébként a Duvas Kft., ezért építettünk a Csaba utcában egy csarnokrendszert. Ennek az érdekessége, hogy híddaruk működtek a rendszerben, és ezekkel a darukkal pillanatok alatt lehetett kamionnyi árut kivenni, illetve vissza lehetett pakolni. A Duvas Kft. nagyon sikeres vállalkozás volt. Ezután megbíztak a Dunai Vasmű vezetői, hogy további zöldmezős beruházásban bővítsük a hálózatot, így jött létre Győrben, Debrecenben és Szegeden szintén hasonló jelleggel kiszolgáló centrum. Amikor a Dunai Vasmű privatizációja megtörtént, más kihívások felé néztem. Ezután alapítottuk meg kollégákkal, barátokkal Dunaharasztiban az Acélforma Zrt. nevezetű céget, ami

egyébként két év alatt 16 milliárd forintos árbevételt produkált. Ott is egy zöldmezős beruházást hoztunk létre, melyben kis részvényes lehettem, de több év elteltével úgy gondoltam, hogy ettől a cégtől megválok. Több év elteltével a szombathelyi barátok, szakmabeliek invitáltak, hogy létrehozzunk egy új vállalkozást, amit úgy hívtak, hogy Vasi Flansch Kft., a szombathelyi Teleki Blanka utcában megvásároltunk egy csarnokot, és itt kezdődött el a tevékenységünk. 120 fővel dolgozott a társaság, lakatosipari, lakatosüzemi tevékenységet folytattunk. Szerencsére mögénk álltak olyan multik, mint például a győri RÁBA vagy a szombathelyi BPW, akiknek köszönhetően stabil volt cég működése, és akiknek különböző alkatrészeket vagy szerkezetek gyártottunk és szállítottunk be. Csak egy példa, a cég éppen a piaci igényeknek megfelelően vásárolt egy 1000 tonnás olyan présgépet, ami országos szinten is ritkaságszámba ment. Ezzel fékpofákat készítettünk különböző társaságoknak. Az érdekesség csak az, hogy ez egy 12 méter magas berendezés volt, és az alapozás a szabadtéren történt, köré pedig megépítettük a csarnokot és a tetőszerkezetet.

A válság időszaka 2008-ban, amikor egy komoly válság volt tapasztalható a világban, komoly gépekkel, szerszámokkal rendelkeztünk, mintegy 400 millió forint értékű high-tech berendezéssel, lézervágóval, plazmavágókkal, hegesztőrobotokkal. Megkeresve a lízing cégeket, felajánlottam nekik, hogy a már kifizetett lízingdíjat tudjuk be megtörténtnek és kössünk új szerződést. Sajnos a bankok és a lízingcégek elzárkóztak, és nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen 120 embert eltartani, munkát biztosítani, amikor a multiknak sem volt elegendő munkájuk, nagyon nehéz volt. Pályázatot adtunk be több-kevesebb sikerrel, de végül úgy döntöttem, hogy eladom az üzletrészemet. Sikerült egy osztrák szakmai befektetőt találnunk, aki acéltermékek forgalmazásával és steel szerviz centert működtetve tudott segíteni a cégen, és megfelelő mennyiségű munkát is tudtak hozni Ausztriából. Nagyon örülök annak és büszkeségem is, hogy ez a cég még mindig működik.

MAFÉM PRODUKT Kft. Komoly döntés elé állított az élet, hogy ezután milyen irányba induljak. A volt vásárlók,

üzlettársak biztattak azzal, hogy folytassam kicsiben, és egy ARKO KER Kft. nevezetű cégben elindult a vállalkozás kis létszámmal, 4-5-6 fővel. Ez a cég időközben csak nevet változtatott, a jelenlegi nevünk MAFÉM PRODUKT Kft., talán ezzel is jobban szignifikáljuk és kiemeljük, hogy a társaságunk mivel foglalkozik: acéltermékek forgalmazásával, acélszerkezetek gyártásával. Van egy csarnokunk Pécsett, egy csarnokunk Szombathelyen, illetve Budapesten egy lángvágó centrum is, ahol akár 20 cm vastag lemezek vágásával foglalkozunk. Ez így egyszerűnek tűnik, de valójában a MAFÉM PRODUKT Kft. többet vállal ennél. Jelen pillanatban Magyarországon több olyan multi acélkerekesdő cég van, ami nagyon komoly tőkeállomány ellátottsággal, eléggé arrogánsan viselkedik a piacon, és megválogatja azokat a cégeket, társakat, amiket kiszolgál. A MAFÉM PRODUKT felvállalta, hogy kiszolgája azokat a cégeket, akik kiesnek a multiktól, hiszen ismerjük őket személy szerint, és hitelbiztosítás nélkül, bizalmi alapon szolgáljuk ki őket. Lekopogom, az elmúlt 20 évben nem volt olyan cég, amelyiket felszámolás miatt annulálni kellett volna.

A koronavírus járvány kihívása Ez továbbra is így folyik, sőt, itthon a koronavírus-járvány alatt mi azt is vállaltuk, hogy a területet járva – az egész Dunántúlon vannak vevőink, sőt még az Alföldön is – próbálunk segíteni annak, aki tőlünk vásárol. A COVID bejövetelével mindenkinek megnehezedett az élete, hiszen nagyon sok olyan kis cég kikerült a piacról, aki nem bírta vállalni a különböző veszteségeket. Képzeljük azt el, hogy egy kis lakatos üzem, amely 10-20-30 fővel működik, akinek a tulajdonosa valamikor a kis magántőkéjét beletette és létrehozta ezt a céget, most nehéz helyzetbe került. Könnyű azt mondani, hogy ha egy vállalkozás nem nyerséges, azt abba kell hagyni, na de ott van 10-20-30 ember, akit ismer a tulajdonos, sőt jó szakmai, akár baráti kapcsolatban is, tehát nem egyszerű dolog meghúzni egy vonalat, hogy igen, a cégemet felszámoltatom. Ezért igyekszünk nekik az informális rendszerünkön keresztül munkát közvetíteni. Tehát ha én például tudom, hogy egy mohácsi cégnek munkaerőre van szüksége, akkor a szigetvári céget megkeresve felajánljuk, hogy ös�szehozzuk a munkakapcsolatot közöttük. Ez nagyban segítette egyébként azt, hogy aránylag nem túlságosan sok cég adta fel és dobta be a törülközőt az elmúlt másfél évben. Még


IN TERJ Ú

egy nagy probléma volt ebben az időszakban, és úgy gondolom, hogy erről nagyon fontos beszélni. Egyrészt alapanyaghiány keletkezett az országban, ez egyébként egyrészt abból adódott, hogy a Dunaferr tulajdonosi köre nem tudott megállapodni különböző dolgokban, és ez kihatással volt a termelésre is. Embereket bocsátottak el, a termelés lecsökkent, és így a magyar gyártófelhasználók bonyolultabban tudtak hozzájutni a termékhez. Ismételten vissza kell térnem a 20 éves múltamra, ebben az időszakban Olaszországból, Bulgáriából, Romániából és természetesen a legfontosabb beszállítónk, a Dunaferrtől hoztunk, szállítottunk anyagot és ezzel megpróbáltuk kiszolgálni azokat a kis üzemeket, kkv-kat, gyártókat, akiknek alapanyag igényük volt. Még az is nehezítette az elmúlt időszakot, hogy a magyarországi megrendelések, amely elsősorban németországi reláció, csökkentek. Egyre kevesebb megrendelés érkezett a gyártók felé, ha pedig elnyertek egy pályázatot vagy egy munkát, akkor azonnal kellett az anyag. Ha pedig egy multihoz fordult egy kis üzem, akkor a multi elég rendesen beárazta a terméket. Ez annyit jelentett, hogy nagyon sok üzemnek takarékoskodással, átszervezéssel kellett dolgozni, ez is nehezen ment. A MAFÉM PRODUKT Kft. nagyon tisztességes árréssel, jó minőségű termékeket forgalmaz, és adja el a piacon.

től vesszük, annak ugye rajta van az 1-3 lépcsős haszna. Ha teljes szortimentet akarunk kiszolgálni, akkor természetesen vásárolunk ezektől a cégektől is, de mi a Dunaferrtől rendeljük a termékeket és ez biztosítja azt, hogy nagyon piackomform, aránylag olcsó és kiváló minőségű terméket tudunk eljuttatni az érdeklődőhöz. Említettem, hogy a multik csak hitelbiztosítással adnak alapanyagot, ezen a területen három német cég van, ők szigorú kritériumok után vállalnak olyan garanciát, hogy ha utána a céggel valami hiba van, kezesként kifizetik a beszállítónak a számlaértékét. Mi bizalmi alapon kötünk szerződést a partereinkkel, ez egy jól működő konstrukció.

Még egy fontos dolog, hogy ebben válságos időszakban, 2021-ben, hogy nagyon sok cég a tönkremenés szélére jutott, de többen egyébként kitűnő eredményt értek el. Nagyon sok vállalkozásnak jól jött ez a válságidőszak, hiszen kevesebb szereplője volt a piacnak, ők pedig eredményt tudtak felmutatni.

Szerencsére a tudomány, a technika, az innováció olyan szinten robog előre, hogy napról napra nőnek ki cégek és ötletek, vállalkozások szinte a nulláról, és ezek nagyon prosperatívak, hatékonyak és jól működnek, akár a gyógyszeripar, akár az egészségügy, a számítástechnika, a híradástechnika, a különböző robottechnika vagy automatizáció területére gondolunk. Ez mind a mi új évtizedeink szülöttje, és erre szükség van, hogy egy nagyon komoly generációváltást, lépésváltást tudjunk elérni ebben az országban, ebben a régióban.

A MAFÉM PRODUKT Kft. várhatóan 1 milliárdos árbevételt fog elérni. A partnereink bizalma visszaigazolja azt, hogy jó úton járunk és mindenki arra biztatunk, hogy inkább előre kell gondolkodni. Nagyon aktuális dolog, hogy ismételten olyan sinus hullámnak a felfelé ívelő görbéje felé megyünk, ahol az alapanyagok ára, amelyek csökkentek az elmúlt 2-3 hónapban, most lehetséges, hogy emelkedni fognak.

A sikeresség titka a tisztesség és megbízhatóság 20 év óta vagyok az acél piacon és egy jó tükröt egy partner tudna adni a cég tevékenységéről vagy személyesen rólam. De a fő motivációs pontok, a tisztesség és a megbízhatóság, amit fontosnak tartok. Például, ha engem keres egy cégvezető vagy egy beszerző, azonnal tudok válaszolni arra, hogy azt az igényt, amit ő megfogalmaz, tudjuk-e teljesíteni. Azonnal kérek egy emailt, a kollégáimnak odatelefonálva mondom, hogy honnan kell beszerezni, mit kell tennünk, honnan kell megrendelniük stb. A Dunaferrnél szerencsére komoly bankgaranciával és hitelbiztosítással is rendelkezünk, és akkor jár jól a vevő, ha mi egyébként gyártásból tudunk hozzájutni az alapanyaghoz. Ha például közbeeső nagykereskedők-

Változások a vállalkozói szférában Nagyon átrendeződött a piac. Mára megszűntek komoly vállalatok, a könnyűiparban pl. cipőgyárak, textilüzemek, ezeknek a szerepét a kínai vehemens előretörés megszerezte, de természeten alakultak olyan vállalkozások, amelyek nagyon előre mutatók. De egyértelműen átrendeződött a magyar gazdaság térképe és struktúrája mindamellett, hogy vannak a vállalkozói palettának olyan régi szereplői (vállalkozás vagy akár magánszemély), akik máig megmaradtak és működnek.

A család támogatása nélkül nem sikerült volna Nehéz egyeztetni a munkát, a feladatokat, a családi életet. Én már a nyugdíjas korúak táborába tartozom, de így is főmunkaidőben foglalkozom a céggel. A szombathelyi irodában a kollégák feladata az adminisztráció, én pedig tartom a kapcsolatot az üzleti partnerekkel. Mivel Pécsett, Szombathelyen és Budapesten is van érdekeltségünk, havi 5-6 ezer kilométert autózom, ez annyit jelent, hogy szinte havonta, kéthetente meglátogatom azokat a partnereket, akik hozzánk kapcsolódnak és bizalmi alapon tőlünk vásárolnak. Ez nagyon kell ahhoz, hogy élő maradjon a kapcsolat, mert enélkül kevesebb lenne a siker. Természetesen ez csak az egyik oldal. Négy gyönyörű gyermekem van, a legidősebb fiam az ELTE Innovációs Központjának az igazgatója, a lányom jelenleg GYES-en van, a harmadik gyermekem Münchenben acélozik, a legkisebb pedig középiskolás. Nélkülük nem sikerült volna.

39


40

I N T E RJ Ú

Csak olyat kínálunk, amit mi is szeretünk

Kétszemélyes vállalkozásként indultak, először fagylaltot árultak, aztán kisboltot, majd kisebb vendéglőt, végül cukrászdát nyitottak. Talán ma már nincs is, akinek Bozsokról nem az ő süteményeik jutnak eszébe. Idén 30 éves a vállalkozás, népszerűségük a határ mentén kirándulók vagy a környékre látogatók körében is töretlen.


IN T ERJ Ú

41

Ködös november eleje van, a rozsdás színekben játszó hegyoldalon elidőzik az ember szeme, amikor megérkezik Bozsokra. Csend van, nyugalom, a békés délelőttön jól esik leülni a Kerekes Üzletház és Cukrászdában, ahol Bangáné Deák Anna ügyvezetővel és legfiatalabb gyermekével, Banga Beatrixszal beszélgettünk. BDA: 30 évesek vagyunk, mert már a betéti társasággá alakulás előtt is nyitva voltunk. A 90-es évek elején, amikor egyre népszerűbb lett „maszeknak” lenni, mi is ezt az utat választottuk. A férjem vendéglátós volt, én bolti eladó. Álmaink jövőjét akkor 12 négyzetméteren nyitottuk meg itt a kapuszínben, fagylaltot árultunk. Aztán rájöttünk, hogy csöpörgős, esős időben, amikor nem jönnek a vendégek, a fagylaltozás mellé kell még valami. Így lett a fagylaltozós kapuszínből először régi kis falusi diszkontbolt. A vendégek, vásárlók visszajelzései alapján egyre több igénnyel találkoztunk. Ezek az igények húztak minket előre a 30 év alatt mindig tovább. Mert úgy, ahogy a 12 négyzetméterből lett 30 négyzetméter, aztán 40, majd az első átalakítás során jött létre ennek az üzletháznak a pici magja. Akkor nyílt a határ, amikor megnyitottunk, nagy segítség volt az osztrák forgalom. Mert ugyan voltak magyar vásárlók, de abban az időben, amikor egy tömbsajt három kiló volt, én hiába tudtam, hogy valamelyik néni venne belőle egy ujjnyit, arra nem lehetett megvenni 3 kilogramm sajtot. Viszont amikor az osztrákok bejöttek, és a vásárlás során elvittek egy fél sajtot, boldogan adtam a néninek az ujjnyit, mert tudtam, hogy valaki megveszi majd a maradékot. Az osztrák vásárlásából így kicsit a falubeliek is profitáltak, ők is több mindent kaptak. BB: A szüleim mindig megérezték, hogy mi az, ami kelleni fog. Mert nem elég, hogy valaki szólt, hogy mire lenne még szükség, hanem azonnal tudtak reagálni is, ez a fajta üzleti érzék mindig megvolt bennük. Az, hogy figyeltek a vendégekre és igényeikre, és arra, hogy ők mit tudnak ebből megvalósítani. BDA: Ez a mi másik szlogenünk, hogy úgy legyen jó másnak, hogy nekünk is jó legyen. Ezt mindig úgy próbáltuk figyelembe venni, még a környékbeli vállalkozásokkal kapcsolatban is, hogy ha a másik vállalkozó valamilyen tevékenységet végzett vagy szolgáltatást nyújtott, akkor nem voltunk konkurencia. Tehát így a vendégek is kaptak egy komplett kiszolgálást, mert ha nem nálunk, akkor például az Aranypatak Vendéglőben tudtak ebédelni. A fiam, László szakácsnak tanult, de mire végzett, a faluban már négy melegkonyhás egység volt. Ötödiknek beállni nagyon egyszerű lett volna, de úgy döntöttünk, hogy nem ezt az utat vá-

lasztjuk. Ő akkor a cukrászat felé fordult, pár év múlva Vas megyében a legfiatalabb cukrászmester lett, és ez meghozta a következő nagy lépést a családi vállalkozásban, a cukrászat vette át a húzóerőt. Ma már az élelmiszerbolt úgymond megy magától. A dohánybolt, ami a másik húzóerő volt, most a drágulások, illetve a dohánymentes, egészséges életmód népszerűsége miatt háttérbe szorul. Viszont aki betér a cukrászdába, az a sütemény mellé szeretne inni egy kávét, tehát a vendéglátás terén ez az oldal lett meghatározó. BB: Ez az átalakulás olyan módon ment végbe, hogy amikor anyuék nyitottak, akkor egyedinek számított, hogy egy helyen volt a bolt és az egyéb kiegészítők. Amióta megjelentek a multik, mindenkinek minden egy helyen elérhető, nincs olyan, hogy csak itt lehet kapni bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat egyszerre. De a cukrászdában még tudunk egyediek lenni. A megváltozott turisztikai szokások is befolyásolták ezt az átalakulást, akár a szezonokon átívelő kirándulás kedv? BB: Főleg ez az izgalmas másfél év volt nagyon pozitív tapasztalat nekünk. Amikor bezárt a határ (a COVID miatti utazási korlátozások – a szerk.), és nem jöhettek át külföldről a vendégek, de mi már kinyithattunk a szabályoknak megfelelően, egyből jöttek a vendégek – a magyarok. Természetesen ez az időszak volt, amikor nem volt sok program, és az emberek többet mentek a természetbe, a környékre is sokan ellátogattak. Nagy előnyünk, hogy ilyen gyönyörű helyen vagyunk, és sokan felkerestek minket is. Nagyon pozitívan éltük meg, hogy a nagyon sok magyar vendég ugyanazt a forgalmat hozta, amit előtte a külföldiekkel együtt, és ez a tendencia szerencsére azóta is tart. A koronavírus-járvány előtti időszakban a vendégek 40 százaléka volt magyar, ez az arány bőven megfordult mára. BDA: Nagyon örülünk ennek a tendenciának, és itt is követjük, kiszolgáljuk az igényeket. Pár évvel ezelőtt a faluval együtt indultunk egy turisztikai pályázatban, ahol egy kerékpáros pihenőt és egy játszóteret tudtunk létrehozni. Rengeteg a kerékpáros turista a környéken – nagyobb társaságok is jönnek Magyarországról és Ausztriából is –, akik ná-

lunk pihennek meg. Ők azok, akik nem szívesen hagyják magukra az értékes kerékpárjaikat, a pihenő kialakításával pedig sikerült megfelelő körülményeket teremteni, hogy ne a falhoz támasztva hagyják a járműveket, hanem mellettük megpihenve pótolják a kalória- és folyadékveszteséget, töltődjenek, és utána induljanak tovább. BB: Nekem az egyik legnagyobb boldogság látni a visszatérő vendégeket. Rengeteg olyan külföldi vagy magyar vendég is van, aki most már tényleg a nyitás óta jár hozzánk heti rendszerességgel. A szüleim azt mondják, hogy van, ahol már a 3. generáció érkezik hozzánk és fogyasztja a süteményünket. Ez az egyik legjobb dolog. Az újranyitás után is nagyon öröm volt, amikor visszajöttek és elmondták, hogy milyen régen nem láttak minket, vagy a korlátozások alatt üzentek nekünk, hogy mennyire hiányzik nekik a cukrászda. A törzsvendégkör szerepe nagyon meghatározó emberileg is. Ebben is tapasztaltak változást? Az elmúlt években lett talán általánosnak mondható, hogy az emberek rendszeresen cukrászdába, kávézóba kezdtek járni, a hétköznapok része lett, hogy elmennek a kedvenc helyükre, ahelyett, hogy például otthon kávéznának. BDA: Igen. Az emberek nagyon szeretnek beülni és beszélgetni. Ennek persze van jó és rossz oldala is. Nálunk szombat-vasárnap nagyon nagy a forgalom. Ritka az a vállalkozó, az biztos, aki azt kérdezi a forgalmat nézve, hogy egy 20 százalékot nem lehetne elosztani a héten? Ez a nagy forgalom kicsit gátolja ezt a „csöndesen leülünk kávézni” időszakot, de hétköznap ilyenkor nincsen tömeg. Vannak külföldiek, átjönnek, bevásárolnak, megisznak egy kávét, vesznek egy cigarettát, és utána mennek haza. Ez a jelenség egyébként szintén jellemezte a 30 évünket, mert figyeltünk rá, hogy ha bejön a vendég bármelyik ajtón, ne engedjük el úgy, hogy még valamit ne nézzen meg. Mindegy, hogy a fodrászatba jött, érezze az illatokat, lásson mást is. Úgy gondoltuk, hogy olyan dolgokat kell tartanunk, ami magát adja el, hiszen nem lehetett mindenkinek a kabátját megrángatni, hogy mit vegyen, de ha érezte a vaníliás illatot, a friss péksüteményeket, az behozta őket.


42

I N T E RJ Ú

BB: Az, hogy nyugodtan leülhetnek nálunk, mert van bőven hely, mondhatjuk, hogy az egyediségünk. Szép a környezet, a sütemény is finom, talán finomabb is, mint másoké. Programot kínálnak. BB: Ez a több lábon állás, illetve az, hogy gyönyörű helyen vagyunk, vagy hogy aki kirándulni megy, annak útba esünk, és a határ is közel van, ez mind előny. De a nagyvárosoktól kiesünk. Ha otthon ül egy család, akkor nem biztos, hogy csak egy tortaszeletért elindul hozzánk. De ha a cukrászdában esznek egy süteményt és isznak mellé egy kávét, és emellett elintézik a kisbevásárlást, esetleg beülnek a fodrászatba, vagy a gyerekekkel eljönnek a játszótérre, ezért már valószínűbb, hogy elindulnak. A cukrásztermékeket, édességeket nézve elég komoly a verseny. Miben mások, mint mások? BDA: Az olvasó nem látja, de szeretjük a hasunkat. És azt mondtuk, hogy amit mi szeretünk, azt szereti a vendég. Bármilyen új receptet kipróbálunk, ha nekünk nem ízlik, addig gyúrjuk, amíg jó lesz vagy elengedjük. Nem émelyítők a süteményeink, ez egy olyan húzóerő volt az első perctől kezdve, amiért szívesen jönnek hozzánk. Ebben nagy szerepe van a fiamnak, ő a cukrász, aztán a nagyobb lányom, Anikó azóta lett cukrász, mi pedig a kóstolók vagyunk. Amikor kialakulnak a receptek és később is elmondható, hogy mindig megkóstoljuk, amit kiadunk és csak azt adjuk ki, ami nekünk ízlik. Én ugye már 40 éve vagyok a szakmában, és az öreg mesterem mindig azt mondta: „Ha ebben akarsz előre jutni, egyet tanulj meg! Csak azt add oda a vendégnek, amibe te is beleharapnál.” És ezt tanítottuk a gyerekeinknek is, hogy ez mind az élelmiszerboltra, mind a vendéglátásra igaz, hogy csak olyat szabad adni a vendégnek, amit mi is megennénk. Ezáltal van egy kontroll. Ez szerintem nagyon sokat jelent a vendég számára. Mert az előfordulhat, hogy valami nem ízlik neki, de nagyon figyelünk arra, hogy bármelyik szeletet is választja, annak finomnak kell lenni. BB: Így tudjuk szívből ajánlani a dolgokat. Ha mi szeretjük, akkor tényleg szívesen adjuk. Csak az kerül ki a pultba, amit mi is szeretünk. Ezen kívül az egyediségünknek mondható, hogy próbálunk persze technológiailag és receptúrákban is fejlődni, követjük az újdonságokat, de tartjuk a hagyományos vonalat is. Rengeteg receptet használunk, a

nagymamák receptjeit. A Tinka csokitortánk például, egy Katalin nevű hölgy receptúrája és az ő nevét viseli, mert úgy vettük át tőle a hagyományos receptet. Természetesen lehet nálunk venni macaront is, de a hagyományos sütemények mindig megtalálhatók. Van kedvencük? Családi kedvenc? BB: Nekünk az a kedvenc, amit más csinál. (nevet) BDA: Ez időszakonként változik. Nagyon szeretünk elmenni máshova is, azért, hogy találkozzunk akár új ízekkel, és szeretünk kóstolgatni, ezért talán nem lehet kijelölni bármelyiket is családi kedvencnek. Vannak olyan saját tortáink, például a már említett Tinka csoki, ami máshol nem ilyen. Különlegessége a főzött krémjében is rejlik. A másik, amit pár évvel ezelőtt a Borbás Marcsinak találtunk ki, a Pávaszem. Ez a két dolog, ami olyan egyedi, hogy ha le is koppintották, nem 100 százalékosan ugyanaz. És ezeket szeretjük. De a vendégek például a gesztenyepürénket is imádják. Lehet persze a dolgokat úgymond „higítani”, de kérdés, meddig szabad? A fagylaltszezonban, amikor mi főzzük a fagylaltalapot, lehetne abból is egy fél tégellyel többet kihozni, de akkor az a minőség rovására menne, és a fiam ezt a legnagyobb véteknek tartaná. Együtt döntenek az ilyen – akár – szakmai kérdésekben? BDA: Eleinte úgy működött, hogy a férjem látott valahol valamit, elmondta, hogy ilyen jó lenne nekünk is, én másnap megterveztem, és elindultunk ebbe az irányba. A két nagyobb velünk együtt nőtt, Beatrix 14 évvel fiatalabb náluk, ő már nagyon sok mindent külső szemmel figyel, ő a mi kritikusunk, hogy hogyan lehetne az újdonságokat a mai világban bevezetni. Így a mai napig ötünk vállán nyugszik minden döntés. Máig családi vállalkozás az Önöké. Átadják a fiataloknak a stafétabotot? BDA: Nagyon szeretném, ha ez így maradna, ha átvennék. Be kell látni, hogy az ember nem lesz fiatalabb, nem is szeretném már egyedül csinálni, ők a fiatalok, vannak új ötleteik. Ebből néha van vita, de úgy gondolom, nekik is meg kell tapasztalni, hogy nem létrehozni nehéz, hanem működtetni. BB: Az, hogy ez egy családi vállalkozás, az egy előny és egy hátrány. Nézeteltérések ugyan-

úgy megvannak, mint otthon egy családnál, de ugyanaz az összetartás. A kollégáinkra is büszkék vagyunk, mert mindig segítik egymást. Az összetartozás, a segítés ugyanúgy megvan. 34-en voltunk a leállás előtt, most 30-an próbáljuk vinni. A családias hangulat adott. Fontos kérdésekben ott vagyunk egymásnak, és ez rengeteget ad. És ezt is nehéz lenne kiadni a kezünkből egy olyan embernek, aki rendelkezhet hatalmas tudással, de ezt a látásmódot, ezt a hozzáállást ezt nem lehet tanulni. Csak így lehet, hogy hozzuk magunkkal gyerekkorunk óta. Ez is egyfajta hagyományőrzés, mint a receptúra, hogy megtartsák a hangulatot. BDA: Csak egy receptet meg lehet úgy őrizni, hogy 25 dkg liszt és ennyi cukor. A hangulatot, a légkört nem lehet. Ez egy közös élet rengeteg vitával. Én nem tudok halkan beszélni, mondják sokszor, hogy kiabálok. De nem kiabálok, csak beszélgetünk. Viszont aki nem ismer minket, azt hiheti, hogy repülnek a kések, de nem, én csak hangosan vitatkozok. Egymás nélkül már nem menne. BB: Megszerettük a szakmát. Ma már nagyon kevés ember van, aki igazán szereti a vendéglátást, az utóbbi évek viszontagságai még jobban elvették az emberek kedvét. Nagyon hálásak lehetünk a testvéreimmel, hogy ilyen körülmények között dolgozhatunk tovább, nekünk nem nyűg. Vannak nyűgös részek, de amúgy szeretjük. Egyedi süteményeket, tortákat is készítenek esküvőkre, születésnapokra, rendezvényekre. Volt, hogy extrém kérés érkezett? BDA: A Buddhát nem voltunk hajlandóak megfaragni. De olyan is volt, hogy karácsony előtt jött a vendég egy újságlappal, és azt mondta, hogy ő ezt a tortát kéri. Mondtuk neki, hogy ez azért jelent meg az újságban, hogy otthon meg lehessen sütni. Sokszor érkeznek kérések, hogy gyerekeknek milyen formájú tortát szeretnének születésnapra. Ilyenkor javasolni szoktuk, hogy a kedvenc figurát kapja meg a gyermek a torta tetején, azt akár el is lehet tenni, de nem kell tortabontáskor rögtön kettévágni az áhított kedvencet. A felnőtteknek készülő tortáknak lehet inkább egetverő gondolattal nekiállni. De én már csak terelgetem a vendéget. A két nagynak a feladata ezeket a tortákat megsütni.


Bővülő távhőszolgáltatás Szombathelyen A távhőszolgáltatás kényelmes, biztonságos és környezetbarát fűtési mód: nincs lokális emisszió, szinte bármilyen energiahordozót képes hasznosítani, nincs tűz-és robbanásveszély, a hőközpontokról pedig a szolgáltató gondoskodik.

Az elmúlt években a Szombathelyen távhőszolgáltatásra csatlakozott több mint 300 új építésű társasházi lakásban az egyedi hőközpontok használatával megvalósult a lakásonkénti szabályozás és mérés, így a legkorszerűbb szabályozási lehetőségekkel élve mindenki saját igényei szerint tudja otthonában a modern távhőszolgáltatást igénybe venni.

A vállalat célja a megújuló energiaforrások arányának növelése, városunk tiszta levegőjének megőrzése, hozzájárulás a kéménymentes belváros megvalósulásához. Ezzel együtt egészséges, élhető környezet megteremtése a cél. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. fejlesztései során törekszik a hatékony, gazdaságos és fenntartható szolgáltatás biztosítására. Fontos szempont a minél kisebb hőveszteség elérése az energia előállítása és a fogyasztó közti láncban, valamint hőkörzetek összekapcsolásával egyes kazánházak kiváltása. Fejlesztéseivel a cég elnyerte az Energiahatékony Vállalat Díjat 2020-ban.

A hatékony szolgáltatás érdekében 2021 októberében került sor egy új kazán beszerzésére a cég legnagyobb telephelyén, amelyet további modernizálás követ a közeljövőben.

Az eddig távhőszolgáltatáshoz csatlakozott lakóparkok mellett tervben van további több mint száz lakás szolgáltatásba vonása.

A lakások mellett intézmények és nagyfogyasztók, többek között a Weöres Sándor Színház, a Savaria Múzeum és a Haladás Sportkomplexum és a Vívóakadémia távhőre kötése valósult meg az elmúlt évek során. Jelenleg is dolgoznak a Tófürdő Komplexum, mint új felhasználó szolgáltatásba vonásán. A megújuló energiaforrások bővítése érdekében az Egészségházban hőszivattyú, két területen napkollektor, a Joskar-Ola Lakótelepen pedig faaprítékos biofűtőmű vesz részt a hő előállításában.

A technológiai megújulás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szemléletformálásra is, amelyet a CSR Hungary Junior - díjas "Zöldülj velünk" - program tűzött ki céljául. Az elmúlt évek során több mint ezer óvodás és iskolás vett részt a távhőszolgáltató által szervezett szemléletformáló programban.

www.szomtav.hu

www.facebook.com/ZolduljVelunk

Megújult környezettel, kibővített termékpalettával várjuk régi és új vásárlóinkat. A sport és egészségmegőrzés jegyében, kiváló minőségű táplálékkiegészítőket, sportkrémeket, sportszárakat kínálunk. sport S Z O M B A T H E LY, P A R A G VÁ R I U T C A 1 5 . N Y I T V A T A R TÁ S : H É T F Ő T Ő L P É N T E K I G 8 - 1 6

W W W. A L A D D I N - M E D I C A L . H U TELEFON: +36 30 101 3484


44

I N T E RJ Ú

A siker titka a folyamatos szakmai fejlődés Interjú Tóth Andreával, az Emberképzés Kft. ügyvezetőjével.

2013-ban alakult az Emberképzés Kft., felnőttképzéssel foglalkoznak. Ha jól tudom, pont 2013-ban volt nagyobb változás a felnőttképzést illetően. Mi volt a cégalapítás motivációja? A felnőttképzést érintő változások állandónak mondhatók. Mi, akik hivatásunknak tekintjük az élethosszig tartó tanulás, illetve ezzel együtt most már az élethosszig tartó átképzés minél szélesebb körben való elérhetőségét, hozzászoktunk ehhez. A jogszabályi változások a 2013-as időszakban és napjainkban is kihívások elé állítottak, állítanak bennünket. Ez a változó környezet, az állami rendszer és a versenyszféra sajátosságai közötti egyensúly megteremtése komoly szakmai felkészültséget, naprakész tudást és azonnali reagálási képességet kíván meg azoktól a szervezetektől, akik ma Magyarországon sikeres felnőttképzőként akarnak eredményeket elérni. Elengedhetetlen a folyamatos szakmai fejlődésre való törekvés, a változó piaci igényekhez való alkalmazkodás, a gyors reagálás és a tisztességes, minőségi munkavégzés. Cégeink sikereiben ezek az alapértékek meghatározók. A honlapjuk alapján közel 10000 bizonyítványt állítottak ki – vagyis ennyien szerezték meg Önökön keresztül képesítésüket. Melyek (voltak) a legnépszerűbb képzések? Mi a tapasztalat, kik tanulnak a legszívesebben? Az évről évre növekvő résztvevői számok is egyértelmű pozitív visszajelzései a munkánknak. Kiemelten fontos az elégedett ügyfél, legyen az magánszemély, vállalkozó vagy gazdasági társaság. Nem állunk meg annál, hogy sikeresen bevonzzuk képzéseinkre az adott célcsoportot. A kiválóságra törekszünk a szervezésben és a lebonyolításban is. Vis�szavárjuk résztvevőinket, partnereinket további képzéseinkre.

2013-ban, a felnőttképzést érintő változások idején alapították cégüket, de azóta is folyamatosan változó jogszabályi környezetben kell helytállniuk. Indulásuk óta közel 10000-en szereztek náluk szakmai végzettséget. A képzések szervezésén túl újításra, tevékenységük bővítésére is koncentrálnak.

Az országos statisztika nálunk is megáll. Egyértelműen az ún. gépkezelő képzések (Építő-, és anyagmozgató gép kezelője) a legnépszerűbbek, de tudatosan és nagy sikerrel építünk további szakmacsoporthoz kapcsolódó képzési csoportokat. Nagyon jó megtapasztalni, és motiváló számunkra, amikor nem pusztán a végzettség megszerzése a cél, hanem valós, használható tudásra akarnak szert tenni az érdeklődők. Ezért is komoly hangsúlyt fektetünk a minőségi képzésre.


IN TERJ Ú

Mit tart a vállalkozás legnagyobb eredményének? A folyamatos fejlődésre vagyok a legbüszkébb. Arra, hogy mindig találunk újabb célokat, melyek fenntartják a küzdőszellemet és a motivációt bennünk. Példaértékűnek tartom azt az együttműködést, melyet Grebenár József üzlettársammal tudhatunk magunkénak. Azok az alapvető emberi értékek, melyek szerint mindketten élünk, segítenek hozzá bennünket cégeink sikerességéhez. Elismeréssel és követendő példaként tekintek az Emberfejlesztés Kft. fejlődésére és eredményeire, továbbá nagyon büszke vagyok arra, hogy közös munka-, tűz és környezetvédelmi szolgáltató cégünk, az Embervédelem Kft. mellett az idei évben megalapítottuk az

Magamat üzletembernek tekintem és kevésszer szeretem használni ebben a nexusban az üzletasszony, ügyvezető asszony kifejezést. Sajnos még mindig élnek negatív sztereotípiák, holott nőként sok esetben keményebb, szerteágazóbb helytállást követel tőlünk az élet. A magánéletből kilépve ember van, eltűnnek a férfi-női szerepek. Feladat van és felelősség. Mi kell ahhoz, hogy sikeresen vezessen egy vállalkozást? Akinek az üzleti élet gyakorlásához van ambíciója, annak számolnia kell az ezzel járó nehézségekkel, kihívásokkal is. Minden helyzetben tudni kell döntéseket hozni. Itt nem számít nő vagy férfi-e az illető.

45

segítségével kialakítottunk egy másik “elvonulós” életet. Ebből merítkezek a mindennapokban. Az elmúlt több mint másfél év, a koronavírus járvány jelentősen befolyásolta az életünket. Az Emberképzés Kft.-t hogyan érintette? Hiszen a járványügyi korlátozások, pl. online térben való oktatás vagy létszámkorlát az oktatás területét is érzékenyen befolyásolta. A koronavírus változást hozott az életünkbe és mindannyiunktól követelt valamilyen áldozatot. Egy váratlan helyzetben találtuk magunkat, ahol tudnunk kellett fennmaradni, és a körülményekhez képest legjobb döntéseket meghozni. Világos és egyértelmű utat kellett mutatnunk kollégáink számára.

A folyamatos fejlődésre vagyok a legbüszkébb. Arra, hogy mindig találunk újabb célokat, melyek fenntartják a küzdőszellemet és a motivációt bennünk. Emberképzés Vizsgaközpont Kft-t., mely a felnőttképzés új rendszerében független akkreditált vizsgaközpontként fog tevékenykedni a sikeres akkreditálási folyamat végeztével. A folyamatosan változó jogszabályi környezetben nem könnyű talpon maradni, követni ezeket a változásokat. Mi jelenti jelenleg a legnagyobb kihívást? A legnagyobb kihívás egyértelműen az információhiány kiküszöbölése. Ahogy korábban, sajnos most is kevés a hivatalos szakmai kommunikáció felénk. Nem adjuk fel a reményt egy ideális világról, amikor egyértelmű iránymutatással könnyebb lesz számunkra a változások követése, és a felnőttképzési versenyszféra is általános támogatottságra talál a rendszerben. Törekedni kell arra, hogy ne az események alakítsák a működésünket. Elé kell menni a változások lehetséges következményeinek, és több lábon kell állni. Cégvezetőként ez a legfontosabb feladatom. Általánosságban elmondható, hogy a cégvezetők, ügyvezetők jellemzően férfiak. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie női ügyvezetőként, ügyvezető asszonyként?

A vezetői feladataim mellett tanulmányaimat jelenleg is folytatom a győri Széchenyi István Egyetemen. Meggyőződésem, hogy a hiteles cégvezetéshez elengedhetetlen a vezetők szakmai fejlődése is. Példás módon szeretném képviselni az élethosszig tartó tanulás fontosságát. A munka és a magánélet összehangolása nem lehet egyszerű. Komoly feladat az üzleti életben való helytállás mellett a magánélet egyensúlyának fenntartása is, hisz ott már jelen van a házastársi-, anya-, háziasszony szerep is. A maximalista énem persze megköveteli ezeken a területeken is a minőségi helytállást. Vannak küzdelmeim ezzel, de szerencsés ember vagyok, mert egy kiváló fiatalember édesanyja és egy csodálatos férfi felesége lehetek. Ők az életem minden területén segítségemre vannak, ami nagyon fontos számomra. Ügyvezetőként nem kevés feladattal kell szembenéznie. Van ideje kikapcsolódni? Az érdeklődési köröm nagyban megváltozott az elmúlt néhány évben. Nem gondoltam, hogy a legnagyobb kikapcsolódást számomra egyszer a természet és a növények fogják adni. Hobbikertész lettem, és a családom

Két dolog már a legelejétől tiszta volt. Alkalmazkodni fogunk a kialakult helyzethez és egyetlen kollégát sem fogunk cserben hagyni. Az elsők közt tértünk át az online oktatásra és alakítottuk át működésünket a vírus által diktált rendszerhez. Nem veszítettünk résztvevőt és nem maradt el - csak halasztódott - vizsgánk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy emberként, emelt fővel, kollégáinkkal együtt tudtuk az elmúlt időszakot túlélni és az eredményeink egyértelműen mutatják helytállásunkat. A fókusz a visszarendeződésen van most már. Mik a tervek a jövőre nézve? Mivel lenne elégedett a vállalkozást nézve 5 év múlva? A következő időszakra még a korábbiaknál is több feladatunk van. Az új felnőttképzési rendszerre való átállás (OKJ megszűnését követően) rengeteg munkát ad számunkra. A képzési palettánkon korábban megtalálható képzések közül nagyon sokat átviszünk az új rendszerbe, de folyamatban van a területek bővítése és új szakképesítések, tréningek bevezetése is. 5 éves intervallum tekintetében cégcsoport szintjén gondolkodom. Minden lehetőségünk, kompetenciánk megvan ahhoz, hogy piacvezető pozíciót töltsünk be a korábban említett szolgáltatói szektorokban. Ennek érdekében dolgozunk kollégáinkkal.


46

I N T E RJ Ú

Nagy öröm, ha az ország másik végéből is visszatérnek hozzánk

Jövőre jubilál a Kalocsai Kft., Szombathelyen talán nincs olyan lakos vagy cég, aki ne ismerné őket, vagy egyszer legalább ne vásárolt volna náluk. Az üzletbe belépve kedvesen fogadnak, a pénztárban dolgozó kolléganő rögtön a segítségemre siet, és amíg Kalocsai Bélánéra, a Kalocsai Kft. ügyvezetőjére várok, hallom, hogy a következő vásárlónak is készséggel segít.

Mi alapján választották ezta profilt? Én vegyész vagyok, 20 évig a vegyiparban dolgoztam Kazincbarcikán, és 1988-ban egy barátnői ajánlatra vettem ki egy barkácsboltot szerződéssel, aztán így családilag 1991-ben egy hirtelen ötlettől vezérelve átköltöztünk Szombathelyre, és természetes volt, hogy ezt a boltot is áthozzuk. A Kőszegi utcai barkácsboltunk egy évig üzemelt, mert közben tavasszal elkezdtük a műanyaggal a nagykereskedést. Nem ez volt a terv, de felkértek minket, hogy vegyünk részt a karácsonyi vásárban, ez akkor még a Sportházban volt, és úgy gondoltuk, hogy barkácsbolt lévén a háztartási műanyagokat, edényeket visszük ki. Olyan nagy sikere lett, hogy úgy döntöttünk, belevágunk a nagykereskedésbe. Jövőre leszünk 30 évesek. Ez volt a vásárlói igényekre való azonnali reagálás. Igen, ez az volt. A nagykereskedés megnyitásakor felvettük a kapcsolatot a magyar gyártókkal – akkor még főleg velük dolgoztunk együtt, és először otthon, a saját garázsunkban kezdtük működtetni a nagykereskedést,

egy éven belül pedig béreltünk egy telephelyet. Tulajdonképpen így kezdtük el. A profiljuk pedig egyre bővül, hiszen nem csak háztartási műanyagárut lehet kapni. Üzletünket műanyag kereskedésnek neveztük el, de igyekeztünk a vásárlói igényeknek megfelelően folyamatosan bővíteni a választékunkat, a háztartásban és környezetében használható fa, fém, üveg termékekkel. Ezen kívül a vendéglátás részére is forgalmazunk eldobható, egyszer használatos termékeket, illetve ajándéktárgyakat, dekorációs anyagokat, kertészeti edényeket. Folyamatosan keresünk új beszállítókat, és szélesítjük a választékot. Jelenleg 11000 féle termékünk van, de ez folyamatosan növekszik. Nem csak a vásárlói igények változtak meg, hanem a piacon is egyre többen megjelentek. Ma már nem újdonság, hogy például egy nagyáruházban is lehet bizonyos műanyag vagy háztartási termékeket találni. Erős a verseny? K.B.: 1994-ben megvettük a POLY műanyagboltot a Király utcában, ami nagyon jól ment,

mivel egy nagykereskedés volt a háttérben. Pár év múlva azonban – amint megnyitottak a városban a multik, a Spar, a Tesco, a Metro – a forgalom nagyon visszaesett, főleg a belvárosi parkolási nehézségek miatt. Ezért meg is szüntettük ezt a boltot. Ezután is jöttek a multik folyamatosan, akár itt helyben is, velünk szemben például a Pepco, a KIK, és az előbb említett boltok is egyre több hasonló terméket árulnak, mint mi, de ezt már nem nagyon vettük észre. Az az igazság, hogy ilyen típusú termék, ilyen mennyiségben és választékban szinte egyedülállóan nálunk van a városban, beleértve a legegyszerűbb konyhai, háztartási eszközöket. Ez az előnyünk. A másik a személyes kontaktus a vevőkkel. Arra kérjük a kollégákat, hogy mindenkivel személyesen, udvariasan foglalkozzanak, segítsék a vásárlókat – ez ma nagyon fontos. A hangulat is barátságos, szinte családias. Igyekszünk, és azt hiszem sikerül is, a vevők visszajelzéséből ezt érzékeljük. Nagyon sok régi törzsvásárlónk van. Ezen a helyen kis- és nagy kereskedelemmel is foglalkozunk, a mai napig vannak partnereink, akik a kezdetektől a vásárlóink. Nagyon kevés olyan vállalkozás


IN TERJ Ú

van a városban, legyen az egészségügy, iroda vagy bármilyen vállalkozás, aki ne vásárolna valamilyen szinten tőlünk, így nagyon sok törzsvásárlónk van, akár nagy-, akár kiskereskedelmi szinten. Közvetlen, személyes kapcsolat van a törzsvásárlóink és a munkatársaink között. És az is nagy öröm, hogy vannak például olyan vevőink, akik évente 1-2-szer vannak Szombathelyen, itt nyaralnak vagy rokon látogatóba jönnek a Tiszántúlról vagy az Alföldről, és egyszer már betévedtek hozzánk. Utána mindig visszatérnek. Körbe pillantva a boltban, nem csak általánosan használható, hanem szezonális termékek is vannak. Igen, minden évszaknak, minden hónapnak megvannak a specialitásai. Az árukészlet változása, változatossága a lányom, Rita érdeme. Neki köszönhető, hogy minden időben megfelelő mennyiségű, és minőségű termékkel vagyunk a szezonra felkészülve, és ezeket a termékeket igyekszünk mindig előtérbe helyezni, hogy a vevők is rögtön megtalálják ezeket. Előfordul, hogy egyéni kérésre szereznek be egy terméket? Igen, sok ilyen van. Főleg cégek, vendéglátósok szokták jelezni, ha új, nálunk nem forgalmazott termékre van szükségük. De egyéni igények is vannak. Van egy kis jegyzetfiókunk, és az mindig tele van egyedi kérésekkel. Felírjuk a kéréseket, a dátumot, a telefonszámot, és jelezzük a vevőnek, ha megérkezett az áru. Sokszor így veszünk be a portfólióba olyan termékeket, amelyek korábban nem voltak benne. A pandémia jelentősen meghatározta a mindennapokat, a gazdasági életet is befolyásolta. Nyilván voltak olyan partnerek, például a vendéglátósok, akik nem tudtak ebben az időszakban a korlátozások miatt nyitva tartani. Érzékenyen érintette Önöket? Megmondom őszintén, nem érzékeltük különösebben a járványhelyzetet. A vendéglátásban a kiszállítás felerősödött, és ez kompenzálta a más típusú kiesést. Ugyan be kellett zárnunk mind a két időszakban, tavaly tavasszal és idén is 1-2 hétre a kiskereskedést – ahogy éppen a rendeletek szabályozták, és ez jelentett forgalomkiesést, de nagykerként már működhettünk, a vendéglátást ki tudtuk szolgálni. Ügyeleti rendben tartottunk nyitva pár órára. Visszaesést nem tapasztaltunk a

forgalmunkban, sőt, csodálatos módon, amikor már újra kinyithattunk, szinte több volt a vásárló. Nagyobb volt az igény, ezen mi is csodálkoztunk. Talán azért, mert több mindent lehet egy helyen beszerezni. Napi tapasztalat, hogy amikor a vevő fizet, azt mondja, hogy bejött egy dologért, és közben talált több másikat is. Szerencsére ezek a termékek nem drágák, és egy lakásban mindig van, ami pótolható. A műanyagok forgalmazására, használatára vonatkozó kormányrendelet mennyiben érintette Önöket? A rendelet életbelépése előtt hónapokat azzal töltöttük, hogy utánajártunk, milyen termékeket érint, mit forgalmazzunk helyettük. Árajánlatokat kértünk, árakat kalkuláltunk, felmértük, hogy mit mivel lehet kiváltani. Rengeteg dolgunk volt vele és lesz a jövőben is. Azt láttam a partnereknél is, a nagyon nagy importőröknél is, hogy ők is felkészültek, de amire odaértünk, hogy rendeltünk volna, arra nem lehetett. 10 tételből mindössze 3-at tudtunk beszerezni. Elég döcögősen indult. Aztán kiderült, hogy sok hűhó semmiért. Természetesen vannak termékek, amelyeket kiváltottunk környezetbarát, lebomló termékekkel, de mivel ezeknek a termékeknek 2-3-szoros az ára a hagyományos termékekkel szemben, túl sokat még nem adunk el ezekből. Inkább még az engedélyezett hagyományos termékeket használják a vásárlók. 2023-ban biztosan elkezdődik a váltás, de azért vannak még kérdések ebben a témában. Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Évtizedekig azon voltam, hogy legyen egy saját telephelyünk, amit meg tudunk vásárolni, de az utolsó pillanatban ez mindig meghiúsult. Itt most bérleményben vagyunk, korlátozottak a lehetőségeink helyileg, mert minden oldalról vannak szomszédaink, ezért nem tudunk bővülni. Viszont nagyon jó helyen vagyunk. Az a tapasztalatom a városban, hogy nem mindegy, hogy hol van egy üzlet, akár az utca melyik oldalán. Ezért elköltöznünk nem lenne szerencsés, hiszen itt jó a parkolási lehetőség, sokan megszokták ezt a helyet, jó az átmenő forgalom. Igaz, hogy több konténert vásároltam raktározási célra, így tudom bővíteni az árukészletet. A beszerzési forrásunk elsősorban gyáraktól, importőröktől származik, de egy része

47

a termékeknek saját beszerzés. Importálunk Lengyelországból, és 25 terméket saját szerszámmal mi gyártatunk bérgyártásban. Ezeket nagy mennyiségben, hasonló profilú nagykereskedéseknek forgalmazzuk, emellett viszonteladói vásárlói körünket igyekszünk bővíteni, és minél magasabb színvonalon kiszolgálni. Hányan vannak most a vállalkozásban? Szerencsések vagyunk, mert 10 éves munkaviszonnyal vannak nálunk kollégák, igyekszünk megtartani a társaságot. Ráadásul a pandémia után nálunk nem csökkent a létszám, hanem bővültünk. Tavaly 4 alkalmazotthoz felvettünk 2 új munkatársat, vis�szajött egy kismamánk, és az unokám is nálunk dolgozik, ami nagy segítség, mert több szinten tud helyettesíteni minket. 7 alkalmazottunk van jelenleg, és a lányommal ketten vezetjük a céget. Évekig dolgoztunk 4 alkalmazottal, de nőtt a forgalom, nőtt az árukészlet, így a jelenlegi létszámmal könnyebben tudunk szervezni, akár szabadságolásról, esetleg betegségről van szó. Jut ideje a kikapcsolódásra? Nagyon szeretem a művészeteket, a színházat, a mozit, a könyveket, a koncerteket. Egy nagyobb baráti társaságom van, akinek mindig én szervezem a szórakozását. Színházbérletet is 12-őt veszek évadonként, és sokat utazom, már amennyire ezt a körülmények engedik. Nyugdíjas vagyok, nem kell minden nap a boltban dolgoznom, szeretek kikapcsolódni, kirándulni. Egy jó program vagy jó film fel tud tölteni, és szerencse, hogy a baráti társaságban minden programra van partner. Erre biztatom a gyerekeimet is, hogy élményt gyűjtsenek. A munka mellett egyébként még vannak elfoglaltságaim. A kezdetektől önkéntes tagja vagyok a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, egy éve a Kereskedelmi Tagozat küldöttje vagyok és az Etikai Bizottság tagja is. Idén az a megtiszteltetés ért, hogy én vehetem át a 2021. év Megyei Vállalkozója díjat. Alakulása óta tagja vagyok egyébként a Női Vállalkozói Klubnak, mely nagyon sok tartalmas, szórakoztató, tájékoztató programot szervez, örömmel vagyok a részese. Továbbá tagja vagyok a Gyöngyös-Pinka-Répce menti Polgári Egyletnek, akikkel minden hónapban egyszer egy kellemes estét töltünk el. Így teljes az életem, hogy a munkám és családom mellett még több dologgal foglalkozhatok.


48

TREND

Miért bukik el a szervezeti változások több, mint háromnegyede? Fehér Judit Sarolta változásmenedzserrel beszélgettünk.

Mit jelent maga a kifejezés? Mi az, hogy változásmenedzsment? Ha megengedi, akkor onnét indulnék ki, hogy mi nem? Nem válságmenedzsment! Azért tartom fontosnak ezt kihangsúlyozni, mert az elmúlt években a pandémia kapcsán rengetegen azonosították -tévesen- a két folyamatot. Egy válság során válságmenedzsmentre van szükség, vagyis tűzoltás van a szervezetben és a veszteség minimalizálására irányul a fókusz. Ezzel szemben a szervezeti változásmenedzsment egy építkező fázis. Az elérendő szervezeti-üzleti célok érdekében végzett, tudatosan felépített, proaktív tevékenység, melynek keretében a vezetés strukturáltan próbálja irányítani az emberek elköteleződését a változás irányába. Vagyis egy céges stratégiai döntés mentén végig vitt folyamat annak érdekében, hogy az adott cég vagy megoldást találjon egy problémára, vagy növelje az eredményességét, esetleg ezzel együtt új távlatokat nyisson a jövőre nézve. Vagyis ebben az esetben egy építkezés történik egy előre meghatározott cél elérése érdekében. A másik, amit talán tisztázni érdemes, az a változásmenedzsment és a szervezetfejlesztés (OD) kapcsolata. A változásmenedzsment állhat önmagában, de néha az OD-n belül valósul meg. Hogy épp melyikre van szükség, azt nagyon kisarkítva úgy határoznám meg, hogy ha a szervezetben valami „fáj” és mély ok-okozati feltárásra van szükség a probléma azonosításához, illetve az új irány meghatározásához - akkor a szervezetfejlesztés része lesz. Erre talán a leggyakoribb példa a partnereknél a fluktuáció menedzselése projekt. Ilyenkor először fel kell tárni az okokat, amelyek nagyon sokrétűek lehetnek. A diagnózis után

jön a beszámoló a menedzsmentnek, akik a felmérést figyelembe véve meghatározzák a szükséges változtatásokat. Ezután következik a beavatkozások tervezése, majd a változtatások, azaz a változásmenedzsment. Amikor azonban nincs a háttérben probléma, hanem egy új -a cég hosszú távú jövőjét érintő- stratégiai döntés szakértő támogatására van szükség, akkor a változásmenedzsment önállóan látja el a feladatát. Az utóbbi időszak legjellemzőbb ilyen projektje például, hogy a vezetőket felkészítik a hibrid vezetésre. A cél ilyenkor az új, kialakult helyzetből kihozni a legtöbbet. Ehhez tisztázni kell a miérteket, bevonásra van szükség, majd az új, jól működő rendszer folyamatos fenntartására. De a változásmenedzsmenthez tartoznak az olyan projektek is, mint az új szolgáltatás vagy termékbevezetés, a meglévő munkaköröket érintő átszervezések, új rendszerek kialakítása, ami eddig nem volt, új szervezeti egység alakulása, kiszervezés, folyamatok átszervezése stb. Sajnos a határ nem mindig ennyire tiszta a kettő között, és természetesen a vezetőnek nem is feladata azt megítélni, hogy egy adott helyzetben mire van szükség, de a szakember tudni fogja, hogy felelősen milyen folyamatba érdemes már belevágni és még mi az, ami túl instabil egy sikeres változáshoz. Ami egységesen elmondható mindkettőről, hogy mindkét folyamat a cég életébe történő beépüléssel jár, vagyis ilyenkor változásmenedzser és/vagy szervezetfejlesztő részt

vesznek a szervezet életében, hétköznapjaiban, hogy aztán annál hatékonyabb legyen az építkezés fázisa. (Mintha egy tervező beköltözne hozzánk, hogy megfigyelje hogy élünk, hogy használjuk a lakásunkat, mit lehetne optimalizálni az új ingatlanba és mi az, amit semmiképp ne tervezzen be oda. És mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat.) A világ – általánosságban nézve is – állandó változásban van körülöttünk. Miért van szükség a változások kezelésére? Éppen azért, mert a világ állandó változásban van, sokkal erősebb az igény a saját életükben a kiszámíthatóságra. Ezt leginkább a közvetlen környezetünkben tudjuk megteremteni, vagyis a családban, munkában stb. Erre van inkább ráhatásunk. És miután a munkáltatók is folyamatos változáson mennek keresztül, ezért fordulhat elő, hogy bármi, ami új egy szervezetben, az a változás folyamatának természetes velejárójaként először mindig ellenállást generál az egyénekben (természetesen nem mindenkiben egyformán) és ezen keresztül a szervezetben. Ennek oka, hogy a következmé-


T REN D

nyektől tartó alkalmazottak a bizonytalanság révén sokféle – vélt vagy valós – változástól rettegnek. A bizonytalanság pedig kihat a dolgozók teljesítményére, elkötelezettségére stb., és a különböző érzelmi megnyilvánulásokon keresztül eljuthat akár a fizikai ellenállásig is. Hiszen az egyik legfontosabb mozgatórugónk, hogy biztonságban éljük az életünket. Biztos legyen a munkánk, a csapatunk, a főnökünk, a cégünk. A változás ez ellen hat, ezért természetes, hogy félünk, tartunk az újtól, ha lehet, megpróbáljuk elkerülni. És ezt a helyzetet kezeli, menedzseli a változásmenedzsment. A fenti okok miatt az egyik legfontosabb feladat a változás megfelelő menedzselése, ami azonban sajnos még nem jellemző a mai cégkultúrára. A nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy a változásra irányuló kezdeményezések 75-91%-a megvalósítás során lelassul, félrecsúszik, vagy kudarcot vall. Ennek oka az átalakulások emberi oldalának nem megfelelő kezelése, a változásmenedzsment tudatos alkalmazásának hiánya. Sajnos a cégek legtöbbször önerőből próbálják megoldani, pedig ez egy nehéz folyamat. A cégvezetőknek ezt a saját munkájuk mellett, meetingek, egyéb projektek közepette, a „dobozon belül”-ről nézve kellene végig vinniük, míg az erre dedikált külsős szakemberek a szervezetbe -on the job- beépülve, a teljes idejüket a projektre szánva, külsősként, friss szemmel tudnak ránézni a problémákra. Hogyan függ össze a szervezeti siker és a változások kezelése? A változásmenedzsment kapcsán sokszor hallom azt vezetőktől, hogy a munkavállaló dolga, hogy „fogadja el” a változást. „Nem fogjuk a lelküket ápolni! Ez van és kész! Majd megszokják az új helyzetet.” Ameddig egy cég úgy tekint a munkavállalókra, hogy „ha nem alkalmazkodik, majd lesz helyette más”, és nem adja meg számukra a szükséges támogatást ahhoz, hogy átsegítse őket a bizonytalan pontokon, addig a munkavállaló úgy fogja érezni, hogy „nem becsülik meg, és csak le akarnak tolni valamit a torkán”. És bár lehet, hogy ott marad és „alkalmazkodik”, de lojalitást és plusz hozzájárulást, jobbá tenni akarást már nem várhatunk tőle. A „kötelezőt hozza” – amíg nem talál más állást-, de plusz hozzáadott értéket nem képvisel majd, miközben lehet, hogy olyan tudás birtokában van, ami a hozzájárulhatna a cég sikerességének megtartásához, fokozá-

sához. Ezért sokszor demotiváltság, fluktuáció, veszteség lesz egy ilyen folyamat vége. (A bizonytalanságot ilyenkor az okozza, hogy nem vonják be őket a saját sorsuk alakításába, hanem a sorsukról a fejük felett döntenek. És ez hozza magával az ellenállást is.) Amint azonban egy szervezet felismeri, hogy az ott dolgozók munkához, céghez való hozzáállása milyen mértékben járul hozzá a versenyképesség és hatékonyság fokozásához, abban a szervezetben időt, pénzt és energiát szánnak majd arra, hogy megelőzzék a bizonytalanság kialakulását. A megbecsült dolgozó pedig hozzáteszi azt a pluszt a munkájához és a későbbiekben is értéket teremt. Mik a buktatók? Honnan lehet tudni, hogy közbe kell lépni, el kell kezdeni a menedzselést? Valójában a változásmenedzsment nem utólagos dolog. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy házépítéshez kell egy tervező. Egy olyan szakember, akinek elmondom az igényeimet és annak megfelelően tervezi meg azt a házat, amiben majd élni fogok. Az első pillanattól kezdve szorosan együttműködik a megrendelő és a szakember a stratégiai cél megvalósítása érdekében. Mert ahol egyszer egy változási folyamat már megbukott, ott már a szervezetben jó eséllyel az adott változás kapcsán mély ellenállás alakult ki. Ez pedig komoly gátja lehet a további próbálkozásoknak. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megpróbálni, hanem azt, hogy nem nulláról indul a folyamat, hanem mínuszból, vagyis mélyebb előmunkát igényel. Hogyan lehet jól menedzselni, mi a titok? Az első és legfontosabb, hogy egy szervezeti változás menedzselése nem HR feladat! A folyamat legfontosabb szereplője maga a döntéshozó(k), akinek az elköteleződése ezután a megtervezett változási folyamat minden pontján tetten érhető kell, hogy legyen. Végig részt is vesz a folyamatban, hiszen a munkatársak átvezetése a változásokon vezetői felelősség, felülről-lefelé történő akciókkal jár. E nélkül nincs sikeres változási folyamat. Természetesen a másik fontos szereplő egy jól képzett, gyakorlott, megfelelő tapasztalattal rendelkező személy (szervezetfejlesztő vagy változásmenedzser – attól függ mire van szükség az adott folyamatban), akivel a döntéshozó(k) már a stratégiai döntés megszületése

49

után rögtön kialakítja a kommunikációs stratégiát, a változtatási tervet, módszereket az adott változással kapcsolatban. Az érintettek meg kell, hogy értsék, miért szükséges a változás - menedzsment kommunikáció -, akarniuk kell a változást - ezért érdemes, sőt szükségszerű bevonni őket változtatások kidolgozásába. Valamint meg kell teremteni a változás feltételeit - tudás, képzések, technikai feltételek -, és még fenn is kell tartani, amíg rutinná nem válik - siker ünneplése, menedzsment kommunikáció. Ilyen egyszerű. Ezért jó, ha van külső támogató, aki csak erre figyel, ezért felel. Tréningek ilyen helyzetben csak kiegészítő módszerek lehetnek, önmagukban inkább ártanak, mint hogy támogatnák a változás elfogadását, bevezetést, sikerességét. Egy ilyen -nem folyamatba illeszkedő- tréning megvalósulásának további veszélye, hogy ha -és jó eséllyel- nem lesz sikeres, akkor azt a téves következtetést lehet levonni, hogy a tréningek nem jók. Pedig a tréningek jók! De nem helyettesíthetnek egy folyamatot. Ebben az esetben nem több, mint egy ceruza a tervező kezében. Csak egy eszköz a sok közül! (Volt olyan cégem, amelynél a tréning kapta a legnagyobb szerepet, mert így lehetett a leghatékonyabban átvinni azt az adott változást, de olyan is előfordult, hogy egyáltalán nem volt tréning a folyamatban vagy nem feltétlenül változásmenedzsment tréning.) Talán ezek a leggyakoribb hibák és ezzel együtt a jó menedzselés alapjai is! Mennyire foglalkoznak a vállalkozások, szervezetek, cégek ezzel a menedzseléssel? Sajnos a sikertelen változási folyamatok magas aránya nem véletlen, bár az elmúlt évtizedben -és főleg a multinacionális cégeknélelindult egy pozitív tendencia. Ennek oka, hogy a cégek egyre kevésbé kockáztathatják a magas prioritású változások sikerességét és ennek érdekében inkább bevonnak szakembereket a folyamat támogatására. Összefoglalva tehát azt gondolom, hogy a cégek már felismerték, hogy szükség van a munkavállalók „segítésére” a cég sikeressége érdekében, de még sokan sötétben tapogatóznak a megfelelő eszközök tekintetében. A folyamatmenedzselés drágábbnak tűnik, mint egy tréning. De a legdrágább mégis egy sikertelen változtatás, egy csalódott munkatárs, egy magas képzettségű kolléga elvesztése, egy változásoknak ellenálló, szabotáló szervezet.


50

K LU B É LE T

Szombathely Klub A szombathelyi vállalkozások segítése, együttműködésük elősegítése, partnerkapcsolatok kialakítása, képviselete a célja és a feladata a Szombathely Klubnak, mely tavaly alakult a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Horváth Péter alapító tervekről, tevékenységről és a klubhoz való csatlakozási lehetőségekről is beszélt.

„A kamarai szabályzat szerint kétféle módon lehet klubot alakítani, szakmai vagy területi alapon. Úgy gondoltuk, hogy terület alapú klubot hozunk létre, ahogy a név is mutatja, ez a szombathelyi székhelyű vállalkozásokat fogja össze. Nem volt tudatos az alapítás, páran barátok, vállalkozók, kamarai önkéntes tagok leültünk beszélgetni, és bár nagyjából ismertük egymás tevékenységét, ez alatt a beszélgetés során derült ki, hogy pontosan mivel is foglalkozunk.” Céljuk, hogy felhívják a helyi vállalkozások figyelmét egymásra „Fontos lenne, hogy a helyi szolgáltatók, cégek, vállalatok lehetőség szerint egymástól vagy helyi vállalkozásoktól vegyék igénybe a szolgáltatásokat. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet a klubon keresztül, ez motivált minket, hogy szervezett formában is tevékenykedhessünk. Az üléseink jó hangulatúak, építő jelleggel próbálunk viszonyulni egymáshoz, és a jelenlegi klubtagokról is elmondható, hogy a tevékenységi területek széles spektrumát képviselik. Szeretnénk bővíteni a tagságot olyan szombathelyi vállalkozókkal, vállalkozásokkal, akik olyan szolgáltatást tudnak nyújtani, amire van kereslet, de még nem kaptak elég figyelmet.”

Kapcsolatépítés, üzleti reggelik, hatékony együttműködés „Szeretnénk elérni, hogy egy szombathelyi (nagy)vállalatnak, vállalkozásnak ne kelljen például Budapestig mennie egy szolgáltatás igénybevételéért, legyen szó akár munkavagy tűzvédelemről, marketingről, biztosításról vagy autóparkkezelésről – hogy csak pár példát mondjak. Úgy gondoljuk, hogy ha egy jó szolgáltatást jó áron nyújtunk, és azt itt helyben lehet igénybe venni, akkor mindan�nyiunk érdeke, hogy ezek az együttműködések létrejöhessenek. A klubunk tagjai mind szombathelyi vállalkozások, ide fizetik az adójukat, ide fizetik a kamarai tagdíjat, helyben marad az általuk megtermelt pénz, itt is költik el, és ha egy másik, szintén szombathelyi vállalkozás tőlük vásárol, vesz igénybe szolgáltatást (mindezt akár kölcsönösen), ezzel a helyi gazdaságot is erősítik. Közben persze nem feledkezünk el a lakosságról sem, örülnénk, ha fórumokkal, akár kóstolást biztosító eseményekkel a helyi termelőket is tudnánk segíteni (annak ellenére, hogy erre jelenleg is több sikeres kezdeményezés van Szombathelyen vagy Vas megye szerte). Itt is a cél, hogy minél több szombathelyi vállalkozást, céget hozzunk aktív helyzetbe. Gondolkodunk továbbá üzleti reggelik szervezéséről is. Más városokban vagy országos szinten lé-

tezik ez a jelenség, de akár több százezer forintot is ki kell fizetni a részvételért. Azt gondoljuk, hogy ezt lehet sikeresen működtetni ilyen részvételi díj nélkül is. Én abban hiszek, hogy ha jó szolgáltatást nyújtok, akkor az üzleti partner akár három ajánlatot is kérhet, ha be tudom bizonyítani, hogy én vagyok a legjobb, akkor engem fog választani.” A kapcsolatépítésre még több hangsúlyt kell fektetni a kamarában „A kamara feladata többek közt ez a fajta tevékenység, az üzleti kapcsolattartás elősegítése, ebben szeretnénk aktívan részt venni, ezért is alakult a klub. A kezdeményezéseink eddig mindig megkapták a kamara támogatását, pozitívak a visszajelzések, és mi is igyekeztünk segíteni. A (T)együnk együtt – egymásért akcióhoz például a mi klubunk is hozzájárult 50.000 Ft-tal, hogy meglegyen az 1.000.000 forint a jótékonysági kampányban. A Szombathely Klub várja a csatlakozni vágyókat, a klub képviselőivel a kamara munkaszervezetén keresztül lehet felvenni a kapcsolatot. „Minél több vállalkozás, vállalkozó csatlakozik, annál könnyeben tudunk segíteni. Nem kell elutazni a fővárosba, pláne külföldre egy-egy szolgáltatás miatt. Itt vagyunk, helyben vagyunk.”


KLU BÉL ET

51

Kéz- és Lábápolók Klubja alakult kamaránk égisze alatt Megalakult a „Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kéz- és Lábápolók klubja”, a szeptemberben létrejött szervezet célja a kézés lábápolók összefogása, fejlesztése, gyakorlati és elméleti magas szintű tudás átadása tagjai részére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara keretein belül. Németh Anna alapító korábban is aktív szerepet vállalt a szakmabeliek összefogásában, több rendezvényt is szervezett.

„Hatodik éve járom az országot, oktatok, tréningeket szervezek, úgy tapasztalom, hogy a pedikűrösök, lábápolók körében elé sok probléma és nézeteltérés van. A tapasztalataim alapján úgy gondoltam, hogy ha Vas megyében a kamarában nincs egy ilyen klub, akkor nagyon szívesen alakítanánk egyet. A cél, hogy tudjam segíteni a szakmában dolgozókat, előadásokkal, konferenciákkal, oktatással.”

Októberben tartott első rendezvényükön a VMMR együttműködésével tartott, „Egyedi tehermentesítő képzés” során a résztvevők többek közt az ortopédiaielváltozásokról, új eljárásokat ismerhette meg az egyedi tehermentesítési lehetőségeket illetően az ujjak, és akár a talp területén is, de betekintést kaptak az egyedi talpbetétekre vonatkozóan is. A Kéz- és Lábápolók klubja a jövőben is szervez ilyen és hasonló rendezvényeket.

A klub 2021. októberében alakult, ezzel a negyedik a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktívan működő klubjai között. (Az első a Vasi Vendéglátósok Klubja, mely több mint három évtizede működik, második a 2018ban alakult HR-Klub, harmadik pedig a 2020 óta működő Szombathely Klub – a szerk.)

„Magyarországon megközelítőleg 6-7000 lábápoló van. (Vas megyében 368 regisztrált vállalkozó van, akinek a „Kéz és lápápolás, műkörömépítés” a fő tevékenysége – a szerk.) Jól mozgathatók ezek a lányok és minden, ami jótékonysággal kapcsolatos, vagy ami előre viszi őket tudásban, gyakorlatban, szakmában, arra mindig vevők.”

„Öten alapítottuk a klubot, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya alapján. Szeretnénk további klubtagokat is bevonni. Úgy gondolom, ha látják, hogy a kamara áll mögöttünk, támogatja a programjainkat és akár helyszínt is biztosít, akkor sokan fognak csatlakozni.” A most már hivatalos keretek között is működő klubban szakmai előadásokat, konferenciákat, jótékonysági akciók illetve versenyek lebonyolítását tervezik, emellett segítséget nyújtanak a kezdő vállalkozásoknak. A célok között szerepel a kamarai klubok egyesítése országos szinten is. A klub alapítói további tagok csatlakozására számítanak. Bár a tervezett rendezvények a tervek szerint nyilvánosak lesznek, a klubtagok kedvezményes vagy ingyenes részvételi lehetőségre számíthatnak.

Arra a kérdésre, hogy ő maga miért választotta a lábápolást hivatásának, így válaszolt. „26 évvel ezelőtt, amikor Szombathelyen először indult egy ilyen kéz- és lábápoló képzés, akkor jelentkeztem, mert szeretem a szép hosszú körmöket. Elvégeztem, és rájöttem, hogy a lábápolással, kezeléssel szeretnék főként foglalkozni, ezért már az elejétől kezdve e felé a terület felé orientálódtam, és azóta is a szakmában dolgozom.” A vendég visszajelzése is motiválja. „Nekem ez a szakma hivatás, hobbi, minden egyben. Nagyon szeretem a munkámat, nem is tudnám elképzelni, hogy mással foglalkozzak. Nagyon sok jó emlékem van, de a legelső, amire mindig emlékezni fogok, amikor olyan problémás lábakat tudtam kezelni, hogy a vendég sírva fakadt az örömtől és végre megkönnyebbült, mert megszüntettem az

évek óta tartót fájdalmat. Ez a siker számomra, ez az élmény.” Németh Anna azt vallja, szakmájuk titka, hogy szívből szeressék, amit csinálnak. Emellett pedig folyamatosan részt kell venni képzéseken, mert manapság, amikor nagyon nehéz bekerülni akár a háziorvoshoz vagy bőrgyógyászhoz, akkor a vendégeknek időben, például egy kialakuló cukorbetegség vagy látható érszűkületi probléma esetén is tudnak segíteni, a betegség kialakulására a figyelmet felhívni. „Úgy látom, hogy egyre kevésbé jellemző a mi területünkön a szakma felhígulása. Egyre többen választják a kéz- és lábápolást tudatosan, nekik fontos a fejlődés. Mert aki nem halad a korral, vagy olyan üzletben dolgozik, ahol nincs meg a megfelelő higiénia, elveszíti a vendégeket és kihullik a szakmából. Viszont ez választás kérdése. Általánosan elmondható, hogy egyre több az oktatás, a képzés, a felnövekvő generáció képviselői pedig szívesen részt vesznek továbbképzéseken és tréningeken, egyre jobban odafigyelnek a szakmai precizitásra, újdonságokra.” Ebben a szellemben szervezik a klub égiszén belül a programokat, tanácsadást, szakmai rendezvényeket.


52

N É ZŐ P O N T

Aktívan a kamarában a kamaráért A kamarai élet felpezsdítésén dolgozik, a kézműipari tagozat elnökeként több újdonsághoz is köthető a neve. Miháczi Szilveszter alelnököt a tagozati kihívásokról, önkéntes tagságról és a kamarai feladatokról is kérdeztük.

Szeretem a közösségi szerepvállalást, a közösségi dolgokat. A kamarában ezt tökéletesen ki lehet élni. Tavaly vettem át a kézműipari tagozat vezetését. Sokan, ha a kézműipari tagozatra gondolnak, akkor rögtön a tojásfestők vagy a népművészek jutnak az eszükbe. Ezért fontos kiemelni, hogy a kézműipari tagozat nem a népművészetről szól, hanem a kamarai német rendszer alapján került a tagozat megszervezésre. Ide tartoznak az építőipari vagy éppen a szépségipari szakmák, de az egy fős vállalkozásokon túl vannak nagyobb cégek is. Tavaly ősszel vettem át a tagozatot, próbálok bele aktivitást vinni, mert azt látom, hogy kell a megújulás a kamarai rendszerben. Győr egy nagyon jó példa, a helyi közösségre helyezik a hangsúlyt, a helyi vállalkozói közösséget próbálják összehozni. Én is ezt a példát követem, hogy közösséget építsünk és abban haladjunk előre. Egyelőre annyi történt, hogy – mert a pandémia nagyon sok helyzetben akadályozta a működést – alakult egy klubunk, ami a kéz- és lábápolókat fogja össze. És van egy kezdeményezés építőipari klub alakítására is. Próbálunk lépni a szakképzés terén, illetve szeretnénk a leendő fiatal vállalkozóknak, a jövő generációjának egyelőre iskolalátogatási program keretében a szakmákat, illetve a vállalkozói sikereket bemutatni. Mindenki tapasztalhatja, hogy megbízható, jól képzett szakipari vállalkozásból kevés van, egyre nehezebb például az építőiparban a kivitelezésekhez a szakembereket megtalálni. A kereslet nagy, tehát aki egy-egy jó szakmát választ magának, az egyben a biztos megélhetést is el tudja érni. Mi a fiatalok szerepe? Szombathelyen is elindult például az INPUT program. Ezt a Pannon Novum Kft. szervezi, amelyben a Start Up! szisztéma kialakítása is folyamatban van. A kamara is csatlakozott ehhez a programhoz, részt veszünk az egyez-

tetéseken, az INPUT program kialakításában. Elindult egy nyitás a fiatal vállalkozók irányba, hogy megszólítsuk őket. Fontos a részvételük, hiszen ez a jövőjükről fog szólni. Az új generáció több újdonságot hoz, bizonyos dolgokat másképp látnak, az internet világában nőttek fel, vállalatirányítási rendszeren keresztül dolgoznak, élénken jelen vannak például a közösségi médiában. A már elindult kezdeményezések szerintem jó úton haladnak. Érdemes önkéntes tagnak lenni a kamarában? Mindenképp. A legtöbben azt gondolják, hogy a kamarai 5000 forintos regisztrációs díjjal ők kamarai taggá válnak. Viszont ez nem igaz, ezt érdemes tisztázni. Ahhoz, hogy egy vállalkozás önkéntes kamarai taggá váljon, ahhoz éves kamarai tagdíjat kell fizetni, ami jelenleg 18 ezer forintról indul és a vállalkozás árbevételéhez van kötve. De például a kézműipari tagozatban a vállalkozások többsége ezt a 18 ezer forintot fizeti, ebből jóváíródik az 5000 forint hozzájárulás. Tehát ez a tagság 13 ezer forintba kerül, és azt gondolom, hogy a szolgáltatások egy jelentősen szélesebb köre nyílik meg az adott vállalkozó előtt. Amit még fontos kiemelni, hogy sokan úgy gondolják, hogy a kamara személyesen házhoz megy és ott majd a felmerülő problémákat megoldja. Azzal azért érdemes számolni, hogy itt Vas megyében van 18 ezer vállalkozás, akik a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához vannak hozzárendelve, és van egy 26 fős munkaszervezet, egy 44 fős küldötti bázis. Kizárt, hogy minden vállalkozót fel tudjunk keresni egyenként, személyesen. Amennyiben a vállalkozónak segítségre

vagy információra van szüksége, akkor keresse bátran a kamarát, fog segítséget kapni. De nem az interneten vagy Facebookon kell tiltakozni, hogy a befizetett kamarai hozzájárulásért cserébe a kamara nem tesz semmit, hanem be kell jönni a kamarába, el kell mondani a gondot és problémát, és találunk majd megoldást. Én azt látom, hogy ez így tud működni. Mi kamarai küldöttek ingyen és bérmentve dolgozunk, nem veszünk fel ezért semmilyen térítést vagy juttatást, de ennek ellenére szívvel lélekkel végezzük a munkánkat, dolgozunk ebben a rendszerben. Mivel lenne elégedett a kamara munkáját illetően például 5 év múlva? Nagyon jó érzés, ha tudjuk segíteni a helyi vállalkozókat és kialakul egy olyan rendes, etikus vállalkozói közösség itt a megyében, amely azt gondolom, egyszerre dolgozik a jövő generációjáért, a másik szempontból pedig ez az üzleti közösség egymást segítve, egymást támogatva tudja előrébb juttatni a megye gazdaságát. Akkor lennék elégedett, ha nagyobb szavunk lenne, jobban bele tudnánk szólni a döntésekbe, fajsúlyosabbak lennénk. Azt szeretném, hogy a kamara a régi fényében tündökölhessen.


ÚJDO N SÁG

53

Kamarai Védjegy Program a minősített vállalkozásokért 2021-ben útnak indul a Kamarai Védjegy Program a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Minősített vállalkozások, megbízható, kellő referenciákkal rendelkező vállalkozások ajánlása az üzleti partnereknek és a lakosságnak is – ez a célja a programnak. Miháczi Szilveszter alelnökkel, a Kézműipari Tagozat elnökével beszélgettünk a kamarai védjegyről.

Az alapötlet abból indult, hogy mutassuk be a magas színvonalon működő, kiváló munkát végző vállalkozásokat Vas megyében, ezért kezdeményeztük a védjegy program létrehozását. Az ötletgazda Pezenhófer György, aki a kamara Etikai Bizottságának volt a vezetője az előző ciklusban, részt vett az országos üléseken. A pandémia előtt ez jóval egyszerűbb volt még, kéthavonta, negyedévente találkoztak a többi kamara képviselőivel, és ott hallott jó példákat. Volt olyan kamara, ahol Korrekt Partner programként működött, volt, ahol Vendéglátós védjegy a neve. Hozzánk legközelebb a győri védjegy program állt, ami inkább a vállalkozások minősítésén alapult. És akkor egy tagozati ülésen született egy határozat róla, hogy a kézműipari tagozat próbál egy ilyen védjegy programot szervezni. Ez még csak próbálkozás volt, nem tudtuk milyen lesz a fogadtatása, hiszen ezt a kézműipari tagozat szervezi, de nem a saját tagozati önkénteseinek, hanem a kamara tagjainak. Nagyon jó volt a fogadtatás mind az elnökség, mind a többi tagozat részéről, mindenkinek tetszett az ötlet. 2020. januárjában a győri kamarában bemutatták nekünk az ő programjukat. Ezt vettük alapnak, és ezt követően vázoltuk az elnökség részére, hogy mit szeretnénk ebből megvalósítani. Egyhangú támogatást kaptunk, és ezt követően megalakult egy elnökségi munkabizottság három fővel: Pezenhófer György, Völler László (a Vas Megyei Vendéglátós Klub vezetője) és jómagam voltunk benne. Kidolgoztuk a program részleteit, ami nagyon-nagyon hasonlít a győri programra, mert az egy jól kidolgozott és bevált rendszer szerint működik. Ők egyébként 2013 óta tervezték a saját programjukat, és több olyan kört futottak, amit így nekünk már nem kellett. Ezáltal nem tartott évekig a programunk kidolgozása, gyakorlatilag egy év alatt össze tudtuk rakni az egész rendszert úgy, hogy az elnökség idén nyáron jóváhagyta, és elindult a toborzás.

A pályázati kritériumok Egy részletes bírálati folyamaton megy át az a vállalkozó, aki pályázik a védjegyre. Fontos, hogy minimum 1 éves önkéntes tagsággal kell rendelkezni a pályázónak. Ezen kívül van egy kérdőív, amely a kamara honlapján elérhető, és a kérdőív kitöltését követően, 70%-os megfelelés esetén jut tovább a pályázat a bírálóbizottság elé. A pályázati anyag elbírálása nagyon szigorú pontok szerint történik, többek között a kamara munkaszervezete sok szempont alapján megvizsgálja a vállalkozást, hogy a kívánt kritériumoknak megfelel-e. Ilyenek például az adótartozásra vonatkozó kérdések, az elmúlt évek alatt történtek-e olyan folyamatok, amelyek negatív kihatással voltak a vállalkozóra és van-e olyan, ami akár rossz hírben tüntetné fel. Esetleges köztartozásokat is vizsgál a kamarai munkaszervezet, illetve azt, hogy a vállalkozás tulajdonosának a múltja is – mondjuk úgy, hogy – feddhetetlen. Ha ez az ellenőrzés megtörtént, akkor kerül át a pályázati anyag egy bírálóbizottság elé, ami szintén 3 tagból áll. Ennek a pályázat értékelő bizottságnak az elnöke Dr. Iker János, az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ nyugalmazott alapító főigazgatója, illetve az Etikai Bizottság és az Ellenőrző Bizottság egy-egy delegáltjából áll (Vargha Károly, az Etikai Bizottság tagja, Iszak Péter az Ellenőrző Bizottság tagja – a szerk.). Ők készítik elő az elnökség részére, hogy támogatják-e a vállalkozás védjegyre való jogosultságát. Ezt követően az elnökség dönt arra vonatkozólag, hogy megadható-e védjegy. A védjegy cím előnyei A védjegy cím több szempontból is előnyös. Elsőként, ez egy minősített vállalkozás, amely bizalmat sugároz a vásárlók irányába. Másodszor, ha a kamarához érkezik megkeresés arra vonatkozóan, hogy ajánljanak szakembert vagy olyan vállalkozást, aki tud

az adott kérdésben segíteni, akkor a kamara elsősorban őket fogja ajánlani az önkéntes tagok előtt. Harmadszor pedig dolgozunk azon, hogy esetleg városi, települési beruházásoknál, azok, akik a védjegy programban részt vesznek, azok például plusz pontban részesüljenek egy pályázati eljárás során, mivel ők a védjegy birtokosai. Ez egyelőre folyamatban van, de az önkormányzatok részéről nyitottságot tapasztaltunk a kérdésben. A következő jelentős pont pedig, hogy a kamara több helyen be fogja mutatni ezeket a vállalkozásokat, akár kamarai kiadványokban, honlapján, online felületein, egyéb csatornáin. Érdemes pályázni erre. A védjegy érvényessége A védjegy használatának jogosultsága egy év, de utána egyszerűsített eljárásban ez évente meghosszabbítható. Ez azt jelenti, hogy a védjegy birtokosa jelzi, hogy igényli a meghosszabbítást, és jelzi, hogy nem történtek változások azokban a feltételekben, amelyek a védjegy alapjául szolgáltak. A tervek között egyébként az szerepel, hogy az új pályázók évente egy alkalommal adhassák be a pályázatukat a programban. Pozitív fogadtatás A kezdeményezés fogadtatása többségében pozitív volt. Balogh Károly Zsolt főtitkár és a kamarai munkaszervezet is rengeteget foglalkozott vele, hogy ez a védjegyprogram sikeres legyen. A pályázókkal kapcsolatban elmondható, hogy többségében az okozott gondot, hogy vagy nem volt még önkéntes tagsága, vagy az önkéntes tagsága nincs még egy éves. Ők jövőre, vagy utána adhatják be a pályázatukat. Többen jelezték, hogy a következő évben pályázni fognak majd. Számokban nézve egyébként összesen 17 pályázat érkezett, de ebből mindössze 6 felel meg a kiírásnak. Többségében a már említett minimum önkéntes tagság a kizáró ok.


KA M A RA S ZÁ M O K B A N 2020

A VMKIK, MINT ÜZLETI KÖZÖSSÉG

407

45

4

Önkéntes tag

Küldött

Tagozat

18.462 REGISZTÁLT VÁLLALKOZÁS

NY

YH É S . OK MÁN

S ÍT LE TE

SÍT

ÉS . OK MÁ N

YH

I

3

DB LE

413 FŐ

1.536

I

Kihelyezett hitelállomány

358 FŐ

201

MRD FT

YH

Létrejött hitelügyletek

3.9

HI

É S . O K MÁ N

DB

TANÁCSADÁS

Klubok

. OKM Á

SÍT

241

GAZDASÁGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ

Békéltető Testületi ügyek

ÍTÉS

LE

K Á R T YA

ES

TE

Széchenyi

L TE

I

3.611

Építőipari kivitelezői regisztrált vállalkozás

TE

54

A vállalkozások működésével kapcsolatos tanácsadás Határon átnyúló szolgáltatás

45 FŐ

Pályázati tanácsadás

27 FŐ

Munkajogi tanácsadás

DB

Tájékoztató rendezvényeink

DB

Résztvevő

38 1.098

DB


KAMARA SZ ÁMOKBAN 2020

PROJEKTEK EUROPE DIRECT

DUAL TRANSFER

SZAKKÉPZÉS 1.226 DB 34 DB 194 FŐ 290 DB 88 FŐ 58 FŐ 18 FŐ

25 DB 4 DB 3 DB 1.566 FŐ

Szintvizsgák Szintvizsgázó tanulók Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

Üzem és tanműhely látogatás Szülői értekezlet (offline) Kisinas tábor (20-20 fő résztvevővel) Pályaorientációba bevont személyek

Közreműködő kamarai és iskolai szakértő Gyakorlati oktatók képzésén részt vevők Mesterképzés 2 szakmában

DB

Facebook oldal

1.130

PÁLYAORIENTÁCIÓ

Tanulószerződések

Új kamarai honlapon megjelenő hírek

321

NŐI ERŐ – STABIL ALAP NŐKNEK

KÖVETŐ

KOMMUNIKÁCIÓ

Honlap látogatottsága

54.249

Hírlevelek száma

42

DB

KATTINTÁS

Összes felhasználó

27.358

Hírlevélre feliratkozók száma

10.661

55


56

J ÖVŐ K É P

Felsőbb szinten

Fotó: ELTE SEK / Kleinhappel Miklós

Ez év szeptemberétől új tantárggyal bővült az ELTE - Savaria Egyetemi Központban elérhető képzések köre. A Gazdasági ismeretek a gyakorlatban tananyaga a képzőintézmény és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VMKIK) között született megállapodás eredménye, melynek hátteréről Cseri Józsefet, a VMKIK alelnökét, a tantárgy kamarai felelősét kérdeztük.

Alelnök Úr, mi indokolta egy új tantárgy indítását, illetve ennek oktatása során milyen ismeretekre tesznek szert a hallgatók? Régóta tervezett kezdeményezésünket sikerült most átültetni a gyakorlatba, aminek elsődleges célja volt, hogy az egyetem magas szintű elméleti képzését a gyakorlatból hozott tapasztalatok átadásával egészítsük ki, lehetőséget adva a hallgatóknak, hogy tanulmányaik befejezését követően szélesebb körű ismeretekkel felvértezve kezdjék meg munkavállalói pályafutásukat, vagy indítsák el saját vállalkozásukat. Utóbbi azért is kiemelt jelentőséggel bír, mert a hazai fiatalok körében igencsak alacsony a vállalkozói hajlandóság, bár az ezzel kapcsolatos trendek romlása másutt is megfigyelhető. Az egyetemmel folytatott egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy részükről is érzékelhetőek a pályakezdő diplomásokkal kapcsolatos munkaadói fenntartások, ezek pedig késleltetik a fiatalok integrálódását a munka világába. Ez a tény pedig nem csak a hallgatók elhelyezkedésére, de közvetve a nemzetgazdaságra is hátrányosan hat. Ezért is éreztük szükségét, hogy a képzési folyamatokat a kamara által képviselt gazdasági szereplőktől begyűjtött

észrevételek figyelembevételével optimalizáljuk, lehetőséget adva a hallgatóknak, hogy a gazdasági szereplők részéről megfogalmazható elvárásokkal, továbbá a való életben rájuk váró kihívások széles körével is megismerkedjenek. Úgy vélem, az a tény, hogy az ELTE-SEK teljes mellszélességgel állt a projekt mellé, valamint hogy a nappali és levelező szakon mintegy 160 hallgató vette fel a tantárgyat, önmagában is visszaigazolja szándékunk, illetve az ez irányú ismeretek iránti igények megalapozottságát. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Lenkai Nóra rektori megbízottnak és Dr. Varga Imre gazdálkodástudományi tanszékvezetőnek a projekt elindításával kapcsolatos közreműködésükért, valamint Móritzné Zsámboki Nórának a képzési folyamatok koordinálásáért. Az a tény, hogy a szabadon választható, két szemesztert felölelő tantárgy felvételével összesen hat kredithez juthatnak a hallgatók, jól jelzi, hogy nem csak mi, de az egyetem is fontosnak tartotta a tantárgy elindítását, számunkra pedig külön öröm, hogy hat szakról is érkeztek diákok. Egyébiránt a kezdeményezés nem egyedülálló, Győrben is van hasonló alapokon nyugvó képzés, mi az ottani tapasztalatok ismeretében gondoltuk tovább a projektben rejlő lehetőségeket.


JÖVŐ K ÉP

Hogyan épül fel a tantárgy tematikája? Mint említettem, a képzés két szemeszter alatt valósul meg, összesen 26 foglalkozás keretében, és - hacsak a COVID-helyzet nem írja felül elképzelésünket - túlnyomórészt jelenléti oktatás mellett. Az első félév zömében elméleti képzésen alapul, de már ez időben is vannak oktatási napok, melyek keretében a digitális technológiák fejlődési evolúciójának prezentációjára vagy Start-up vállalkozás bemutatkozására kerítünk sort, testközelbe hozva olyan folyamatokat, melyek sokak számára ma még távolinak tűnhetnek. Az elméleti képzés keretében a cégvezetéssel vagy vállalkozások menedzselésével kapcsolatos szakmai vagy jogi alapismereteken túl, a világ gazdaságát aktuálisan meghatározó folyamatokkal is foglalkozunk, elősegítve, hogy a hallgatók megismerjék az egyes folyamatok összefüggéseit és a döntésekben meghatározó szempontok, érvek jelentőségét. A teljesség igénye nélkül felsorolva: foglalkozunk a globalizáció kérdéskörével, a hazai, illetve multinacionális vállalatokra jellemző - az anyaország kultúrájától függően gyakorta eltérő - vállalatirányítási folyamatokkal, a munkaerőpiac helyzetével, a hazai munkavállalók esetenként atipikus jellemzőivel, a stratégiai tervezés és a pénzügyi ismeretek szükségességével, a marketing szerepével, valamint az értékesítési folyamatok hatékonyságát elősegítő kérdésekkel. A második félév során két alkalommal külsős helyszínekre is ellátogatunk, itt a folyamatok gyakorlati megvalósulásának bemutatására törekszünk, eltérő profilú gyár-/vállalatlátogatások keretében. Ebben a szemeszterben felértékelődik az interakciók jelentősége, ugyanis - a kamara részéről delegált mentorok segítségével - a rotációs elvek mentén kijelölt hallgatók alkalmanként eltérő projektfeladatok megoldását és bemutatását valósítják meg. Ezek keretében lehetőséget biztosítunk az adott napi feladatban nem érintett hallgatók számára, hogy a megoldással kapcsolatos kérdéseiket feltegyék. Utóbbi jelentősége azért is hangsúlyos, mert a megoldással kapcsolatos vélemények összegzése mellett, az érvek és ellenérvek kifejtésére is lehetőség nyílik. Ez pedig a következetességen alapuló helyzetelemzés, valamint a stratégiai gondolkodás képességét is fejlesztheti. A projektfeladatokat igyekeztünk akként összeállítani, hogy azok a vállalkozásokra jellemző kihívások széles körét lefedjék. Lesz feladat, amely a munkavállalói motivációk fejlesztésének lehetőségeire irányul, de olyan is, amely egy nehéz helyzetbe került vállalkozás túlélési stratégiájának kidolgozását teszi szükségessé. Az elméleti képzés terén fontosnak tartjuk a dinamikát és az aktualitást, ezért érintjük a ma leginkább hangsúlyos, a globális felmelegedéssel, a fenntarthatósággal vagy a COVID-járvánnyal, illetve ezeknek a gazdasági folyamatokra gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdéseket is. De szándékunk, hogy felhívjuk a figyelmet az innovációkban, különösen a digitalizációban rejlő lehetőségekre, továbbá a társadalmi felelősségvállalás szükségességére is. Miután a VMKIK által mentorált tantárgyról van szó, természetesen foglalkozunk a kamarák gazdaságban betöltött szerepével, a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások bemutatásával, felhívva a figyelmet az

57

összefogás és a kollektív érdekérvényesítés szükségességére is. Utóbbit egyébként általánosságában is érdemes kiemelni: a hazai vállalkozói és üzleti kultúra formálásának kérdése túlmutat az egyetemi projekt keretein. Nem véletlen, hogy egy kicsit távolabb tekintünk, már előkészítés alatt áll „Kamarai akadémiai” képzésünk tervezete is, amely hasonló tematika mentén, vállalkozók számára kínálja majd a személyes kompetenciák fejlesztésének lehetőségét. Az eddig elmondottak alapján igencsak átfogó és intenzív képzésről van szó. Nem okoz ez nehézséget a hallgatóknak? Őszintén szólva, inkább az előadóknak. Magam is szembesülök az időkeret relatíve szűk voltával, ami nem könnyíti meg a helyzetünket. Ennek okán az első félévben nem is törekedhetünk az egyes témakörök teljes kibontására, sokkal inkább az összefüggések feltárására. Szeretnénk, ha az általunk felvetett kérdések elgondolkodtatnák a hallgatókat, a második félévben pedig a projektfeladatok megoldásánál már az egyes szempontok mélyreható elemzésével hasznosítanák a tanultakat. Ebben gyakorlati tapasztalattal rendelkező cégvezetők, vállalkozók is segíteni fogják munkájukat, aminek az év végi versenyfeladatok megoldásában is hasznát vehetik. Személy szerint hiszek abban, hogy a képzéssel nem csupán a hallgatók ismereteinek bővítését segíthetjük elő, de ahhoz is hozzájárulhatunk, hogy tanulmányaik befejezését követően, magasabb szintű kompetenciák birtokában, helyzetük és lehetőségeik reális értékelésének képességével lépjenek ki a nagybetűs életbe. Amennyiben ezt elérjük, már elégedettek lehetünk.

Fotó: ELTE SEK / Kleinhappel Miklós


58

J ÖVŐ K É P

A mesterképzés a szakmák legmagasabb szintje Új mestereket avatott a kereskedelmi és iparkamara 28 mesterrel gazdagodott idén Vas megye a különböző szakmaterületeken, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által indított autószerelő, gázfogyasztóberendezés - és csőhálózat szerelő, karosszérialakatos és speciális lábápoló szakmák mesterképzésein tanultak és tettek sikeres vizsgát a szakemberek. A mester cím megszerzése több szakmában is a vállalkozás indításának, egyes speciális tevékenységek végzésének is feltétele. A mesterlevél ugyanakkor nem csak egy papír. A mester cím használatára jogosultak azon túl, hogy a megszerzett mesterlevelet kifüggeszthetik vállalkozásuk székhelyén vagy üzletükben, továbbá a mester címet használhatják cégtáblájukon, bélyegzőjükön, weboldalukon vagy akár hirdetéseikben, a magasabb szakmai minősítésük mellett a tanulóképzéssel kapcsolatban elsajátítják a megfelelő szakmai és pedagógiai ismereteket, így vállalkozásukkal ezen a területen is eleget tesznek a szakképzésről szóló törvény előírásainak. A mester cím egyben bizalmat is kelt.

„A mester cím mindig is régi vágyam volt” – mondja Jákli Richárd autószerelő mester, aki 2021. októberében vehette át mesterlevelét. „Örülök nagyon, és hálás szívvel megköszönöm a VMKIK minden tagjának, az oktatóknak, a mestereknek, a vizsgáztatóknak azt a páratlan és minden részletre kiterjedő fáradságos munkát, amivel idén elérhettem én is ezt a címet. A felkészítő tanáraink részletes és alapos tananyag, valamint szemléltető tárgyak segítségével rengeteg új információt adtak nekünk, amivel segítettek még plusz többletet adni az alap autószerelő szakmánk mellé. A XXI. század fejlődő világában a már egyre jobban terjedő hibrid és elektromos autók működésébe és technikai megoldásaiba is betekintést kaphattunk.” Elengedhetetlen a különböző szakmákban a technológiai újdonságok nyomon követése, a fejlődés, a megújulás, a speciális szakismeretek elsajátítása. A szakmai képzések után a gyakorló vállalkozók mind maguk, mind ügyfeleik érdekében érdemes, hogy a mesterképzést válasszák. A mester cím bizalmat kelt, tanulni pedig sosem késő – teszi hozzá Jákli Richárd. Őt egyébként már gyerekkorában elvarázsolta a szakma. „Nagypapámmal sokat foglalkoztam gépekkel, vele és édesapámmal is kismotorokat szereltünk, traktorokat bütyköltünk. Mindig is érdekelt a vas, az ezzel kapcsolatos szakmák, de inkább a hangjuk, mint a megmunkálásuk. A „duruzsolást” szerettem, kíváncsi voltam a „hogyan”-ra. Büszkeség lett volna akkor számomra, ha megtanulnám a szakmát, és az én kezem révén járhat, közlekedhet jól egy autó, ami enélkül csak egy vasdarab lenne.” Kelemen Szilvia, speciális lábápoló mester, aki szintén 2021. októberében vehette át mesterlevelét, hasonlóan nyilatkozik. „10 évvel ezelőtt, mint kezdő pedikűrös, igyekeztem különböző képzéseken fejleszteni magam, hogy mindenki számára a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjam nyújtani. Az elején a vendégeim túlnyomó része esztétikai pedikűrrel keresett meg, az első speciális eset a benőtt köröm volt, s mivel én magam is gyermekkorom óta ezzel „küzdöttem”, személyes küldetésemnek is tekintettem, hogy bővítsem tudásom ezen a téren is. Az első „sikerélményem” töltött fel igazán, miután a vendégem arcán láttam, hogy segíteni tudtam neki, és ez adott ambíciót, hogy tovább tanuljak és fejlesszem magam a szakmában. Ahhoz, hogy szakszerű-


JÖVŐ K ÉP

Mesterképzés csak a kamaránál

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt több szakmában indulnak mesterképzések támogatott vagy önköltséges formákban. Azzal, hogy egy szakember megszerzi a mester címet, nem csak egy hangzatos elnevezést kap. Garancia a minőségre, a szaktudásra: valós tudást, gyakorlatot és elhivatottságot takar.

en, eredményesen, a lehetőségektől függően fájdalommentesen vagy legalábbis a legkisebb kellemetlenséggel tudjunk speciális lábproblémákon segíteni és kezelni azokat, ahhoz elengedhetetlen a szakmai elméleti és gyakorlati tudás. Fontos az alázat, hogy mindig legyünk nyitottak más szakember gyakorlati vagy elméleti tudására, tapasztalatára. Hiszen „A jó pap is holtig tanul”, mindig van hova fejlődni és változni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne legyünk magabiztosak, hiszen a határozottság is hozzájárul az eredményhez. De legyen nyitva a fülünk a világ gyors fejlődése adta innovációs lehetőségekre. Legyünk naprakészek!” Ehhez járul hozzá a mesterképzés a speciális lábápoló szakterületen is. „A mesterképzés a szakmánk legmagasabb szintje, de nem összekeverve a beképzeltséggel. Emögött komoly tudás és gyakorlat van – teszi hozzá Kelemen Szilvia. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökének szavait idézve: “büszkén, de nem büszkélkedve” kell képviselni a szakmát, de ha valaki elolvassa a „mesterek fogadalom tételét”, azt is megérti, hogyan. A mesterképzés szerintem nekünk szakmabelieknek is egy magunkkal szemben támasztott kihívás. Mindenképpen szívből ajánlom a mesterképzést mindazon szakmabelieknek, akik méltón, egy magasabb szakmai tudással és tapasztalattal, és persze mindezt önzetlenül szeretnék átadni a jövő generációjának, azoknak a kezdő szakembereknek, akik hasonlóan akarják a speciális lábápolás szakmáját ilyen magas szinten képviselni. Nagy szükség van az utánpótlásra!”

Vas megyében 1997 óta 1042 fő mestervizsgázott 41 szakmában. A Szakképzési törvény rendelkezései alapján 2015. szeptember 1-től azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeket, csak olyan személy nevezhető meg gyakorlati oktatóként, aki mestervizsgával rendelkezik vagy az Szt. 31. § (3) bekezdésében foglaltak alapján mentesül e kötelezettség alól, ezért ebben az évben kiemelkedően magas volt a mestervizsgázók száma a jogszabály módosítás miatt. A szakképzési törvény változása a 2020-as évben magával hozta a mesterképzés megújulását is. Jelenleg 26 szakmában állnak rendelkezésre képzési programok, ez a szám azonban folyamatosan bővül. A képzések óraszáma 180 és 250 óra közötti, ebből 40 óra a pedagógiai módszertani ismeretek és 30 óra a vállalkozásvezetési ismeretek. A szakmai ismeretek óraszáma 110 és 180 óra között van szakmától függően. A 2022-ben tervezett indítandó mesterképzésekről érdeklődhet a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában.

59


Kamaraként fontosnak látjuk azt is, hogy ne csak gazdasági, hanem társadalmi felelősségvállalás miatt is vegyünk részt a megye életében. Ehhez kapcsolódva 2021 februárjában elindítottuk „(t)együnk együtt – egymásért!” elnevezésű jótékonysági kezdeményezésünket. A koronavírus-járvány mindannyiunk életét jelentősen befolyásolta. A pandémia által kényszerű bezárásra ítélt, illetve piacukat vesztett vendéglátóipari és turisztikai szolgáltatók, kiskereskedők, beszállítóik és munkatársaik nagyjából egy évig alig jutottak bevételhez, sokuk helyzete szinte kilátástalanná vált. Dolgozóikat sokan nem tudták fizetni, így megtartani, tartalékaik elfogytak, áruik megromlottak, miközben számos költségüket továbbra is fizetni kellett. A kamara célja a kampánnyal kettős volt: egyrészt, hogy a helyi lakosok és vállalkozók figyelmét felhívja arra, hogy ők maguk is tehetnek a nehéz helyzetbe került helyi vállalkozások túléléséért a járványhelyzetben, valamint, hogy segítse a megye szociális dolgozóit a regenerálódásban, testi-lelki feltöltődésben. Az akció során a különböző vendéglátóhelyek, szolgáltatóktól vásárolt utalvánnyal a járvány által leginkább sújtott szektor segítettük, az utalványt pedig a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai kapták. A három hónapos akció során 1.110.000 Ft utalvány gyűlt össze, megmutatva a közösségi összefogás erejét és segítve ezzel a bajba jutott, a programhoz csatlakozó vállalkozásokat és a rendkívüli helyzetben áldozatos munkát végző szakembereket is.

A (T)együnk együtt kampány támogatói: • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Vadász Viktória Telekaland Kft. Ízes Sárvár Kft Rózsa Cukrászda Kft. Mosoly Borház Kft. InnoWest Kft Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Pannon Novum Ny-dtúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Autófókusz Kft. BPW-Hungária Kft. Horváth Nikoletta Horváth Istvánné Ivy Technology AMS Hungary Kft. Csáky Ivett Dénes Gabriella Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara VMKIK munkatársai VMKIK Szombathely Klubja

Jótékonysági akciónkat jelentős médiaérdeklődés kísérte, a kampány során a népszerűsítésben aktív szerepet vállalt Endrődy Krisztián, a Weöres Sándor Színház színésze, és kampányolás során az online térben egyre népszerűbb, A Nóri Kérdez! elnevezésű műsor is készített riportot.


GONDOLJON CSALÁDJÁRA - ÉS MÁSOKÉRA IS!

A vírusjárványt mindenki nehezen viseli, egészsége érdekében Ön is bizonyára gyorsabban, koncentráltabban végzi vásárlásait, praktikus okok miatt főleg nagyáruházakban. Azok, akik nem beszállítói a nagy áruházláncoknak, ezzel még nagyobb bajba kerülnek: kistermelők, kiskereskedők, helyi kisszolgáltatók. Kérjük, amellett, hogy gondol a saját és családja egészségére, egyúttal gondoljon azokra a minőségi terméket, szolgáltatásokat kínáló polgártársainkra, Vas megyei lakosokra, akiken most úgy segíthet, hogy azzal Ön is jól jár! Arra kérjük a megye lakosságát, hogy mindenki, lehetőleg minden család vegyen hetente legalább egyszer Vas megyei terméket, rendeljen legalább hetente egyszer helyi tulajdonú étteremből (nem gyorséttermi láncból), vegyen igénybe hetente legalább egy helyi szolgáltatást, és népszerűsítse is ezt, hogy mások is kövessék a példáját. A kampány által a vállalkozásnál forgalmat generálva segíthet mindenki, hogy a helyi vállalkozások fejlődhessenek, megtarthassák dolgozóikat! Élje életét megszokott és kedvelt módján, csak azt kérjük, hogy hetente legalább egyszer vásároljon helyi, Vas megyei kereskedőtől, vegye igénybe helyi vállalkozás szolgáltatását! Meg fog lepődni, mennyi kis csoda, kiváló termék és szolgáltató „rejtőzik” Vas megyében, akiknek a választékával nagy eséllyel nem találkozik a nemzetközi láncoknál.

Fedezze fel Vas megye kincseit, segítse ezzel is polgártársait! Kérdés esetén keresse fel honlapunkat és/ vagy hívja munkatársunkat, írjon nekünk!

www.vmkik.hu www.facebook.com/vasikamara hetiegyhelyi@vmkik.hu +36 94 50 66 40Articles inside

Aptiv Services Hungary Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 247 926 807 261 351 513 article cover image
Aptiv Services Hungary Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 247 926 807 261 351 513
4min
page 3
Schaeffler Savaria Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 247 358 448 240 571 491 article cover image
Schaeffler Savaria Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 247 358 448 240 571 491
3min
page 4
BPW-Hungária Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 79 600 970 85 615 086 article cover image
BPW-Hungária Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 79 600 970 85 615 086
4min
page 5
TDK Hungary Components Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 74 005 575 80 015 620 article cover image
TDK Hungary Components Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 74 005 575 80 015 620
3min
page 6
CELLCOMP KFT. Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 63 209 189 63 063 290 article cover image
CELLCOMP KFT. Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 63 209 189 63 063 290
4min
page 7
LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Ipari gáz gyártása 59 061 762 58 992 990 article cover image
LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Ipari gáz gyártása 59 061 762 58 992 990
3min
page 8
Kiswire Szentgotthárd Kft. Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 13 823 292 13 294 416 article cover image
Kiswire Szentgotthárd Kft. Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 13 823 292 13 294 416
3min
page 23
Ivy Technology AMS Hungary Kft. Ipari gép, berendezés javítása 13 032 538 11 653 131 article cover image
Ivy Technology AMS Hungary Kft. Ipari gép, berendezés javítása 13 032 538 11 653 131
2min
page 25
ADA HUNGARIA Kft. Egyéb bútor gyártása 11 096 798 11 532 406 article cover image
ADA HUNGARIA Kft. Egyéb bútor gyártása 11 096 798 11 532 406
2min
page 26
HÉTFORRÁS Zrt. Raktározás, tárolás 10 554 911 10 924 778 article cover image
HÉTFORRÁS Zrt. Raktározás, tárolás 10 554 911 10 924 778
3min
page 27
KARINTIA Kft. Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 9 143 208 9 321 719 article cover image
KARINTIA Kft. Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 9 143 208 9 321 719
2min
page 30
VASIVÍZ ZRt. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 7 687 059 7 794 406 article cover image
VASIVÍZ ZRt. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 7 687 059 7 794 406
5min
page 31
VASI ÁRCSI Kft. Lakó- és nem lakó épület építése 1 473 164 7 762 364 article cover image
VASI ÁRCSI Kft. Lakó- és nem lakó épület építése 1 473 164 7 762 364
4min
page 32
Homlok Zrt. Vasút építése 4 887 704 7 531 871 article cover image
Homlok Zrt. Vasút építése 4 887 704 7 531 871
4min
page 33
S-Group Közép-európai Zrt. Személybiztonsági tevékenység 5 451 335 7 421 428 article cover image
S-Group Közép-európai Zrt. Személybiztonsági tevékenység 5 451 335 7 421 428
2min
page 34
KÖNIG MASCHINEN Kft. Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 8 440 972 7 324 586 article cover image
KÖNIG MASCHINEN Kft. Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 8 440 972 7 324 586
5min
page 35
AKMÉ Kft. Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 5 371 829 6 932 592 article cover image
AKMÉ Kft. Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 5 371 829 6 932 592
2min
page 36
Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft. Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 6 165 884 6 601 027 article cover image
Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft. Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 6 165 884 6 601 027
6min
page 37
VOG KFT. Vegyestermékkörű nagykereskedelem 5 172 176 6 185 960 article cover image
VOG KFT. Vegyestermékkörű nagykereskedelem 5 172 176 6 185 960
4min
page 38
HIRSCH POROZELL Kft. Műanyag csomagolóeszköz gyártása 5 417 507 5 832 345 article cover image
HIRSCH POROZELL Kft. Műanyag csomagolóeszköz gyártása 5 417 507 5 832 345
2min
page 39
WORLD PROTEINS Kft. Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 7 728 898 5 686 638 article cover image
WORLD PROTEINS Kft. Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 7 728 898 5 686 638
5min
page 40
PNH Kft. Bányászati, építőipari gép gyártása 5 439 225 5 546 249 article cover image
PNH Kft. Bányászati, építőipari gép gyártása 5 439 225 5 546 249
4min
page 41
VASI ÁRCSI ÉPÍTŐ Kft. Lakó- és nem lakó épület építése 1 308 507 5 522 238 article cover image
VASI ÁRCSI ÉPÍTŐ Kft. Lakó- és nem lakó épület építése 1 308 507 5 522 238
1min
page 42
Rábaparti Kft Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 6 192 485 5 444 501 article cover image
Rábaparti Kft Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 6 192 485 5 444 501
6min
page 43
MEDOSZ Kft. Vegyi áru nagykereskedelme 5 047 530 5 359 774 article cover image
MEDOSZ Kft. Vegyi áru nagykereskedelme 5 047 530 5 359 774
5min
page 44
Turkey Experts Kft. Baromfitenyésztés 5 837 257 5 245 030 article cover image
Turkey Experts Kft. Baromfitenyésztés 5 837 257 5 245 030
2min
page 46
WestRoll Kft. Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme 4 739 652 5 146 170 article cover image
WestRoll Kft. Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme 4 739 652 5 146 170
4min
page 47
iSi Automotive Hungary Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 3 174 283 5 108 987 article cover image
iSi Automotive Hungary Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 3 174 283 5 108 987
3min
page 48
Wewalka Kft. Tésztafélék gyártása 3 532 044 4 989 337 article cover image
Wewalka Kft. Tésztafélék gyártása 3 532 044 4 989 337
5min
page 49
DUNA COOP KFT Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 4 663 980 4 796 437 article cover image
DUNA COOP KFT Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 4 663 980 4 796 437
3min
page 50
HB TRANSZ Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása 991 907 4 755 865 article cover image
HB TRANSZ Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása 991 907 4 755 865
5min
page 51
Savaria Autóház Kft. Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem 3 970 578 4 531 287 article cover image
Savaria Autóház Kft. Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem 3 970 578 4 531 287
3min
page 52