Page 1

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

FALRA SZERELHETŐ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Beltéri egység ASY18… ASY24… ASY30… Kültéri egység AOY18… AOY24… AOY30… TARTSA KÉZNÉL A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY BÁRMIKOR MEGNÉZHESSE

FUJITSU GENERAL LIMITED

P/ N9369221019

1


TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI ÓVINTÉZKEDÉSEK.......................................................................2 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FUNKCIÓK......................................................................................4 AZ ALKATRÉSZEK NEVE......................................................................................................5 ELŐKÉSZÜLETEK.................................................................................................................. 7 ÜZEMELTETÉS...................................................................................................................... 8 A KÉSLELTETÉS MŰKÖDTETÉSE......................................................................................10 ELALVÁSI KÉSLELTETÉS MŰKÖDÉSE..............................................................................11 MANUÁLISAN BEÁLLÍTOTT AUTOMATIKUS ÜZEM...........................................................12 A LEVEGŐ KERINGÉSI IRÁNYÁNAK ÁLLÍTÁSA.................................................................13 LEGYEZŐ ÜZEMMÓD..........................................................................................................15 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS......................................................................................................16 HIBAKERESÉS..................................................................................................................... 18 TIPPEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ..........................................................................................19

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÓVINTÉZKEDÉSEK • • •

Mielőtt a berendezést használná, gondosan olvassa el az alábbi óvintézkedéseket, és üzemeltesse szabatosan a készüléket. A jelen fejezet összes utasítása a biztonsággal kapcsolatos; ügyeljen arra, hogy a biztonságos üzemeltetés feltételei változatlanok maradjanak. A VESZÉLY, a VIGYÁZAT és a FIGYELEM jelzések az alábbi utasításokban a következőket jelentik:

VESZÉLY! VIGYÁZAT! FIGYELEM! VESZÉLY!

• •

Ez a jel olyan műveleteket jelez, amelyek helytelen végrehajtása nagy valószínűséggel a felhasználó vagy a szerviz munkatárs halálát vagy súlyos sérülését okozzák Ez a jel olyan műveleteket jelez, amelyek helytelen végrehajtása a felhasználó halálát vagy súlyos sérülését okozzák.

Ez a jel olyan eljárásokat jelez, amelyek helytelen végrehajtása esetleg személyes sérülést, illetve vagyoni kárt okozhat a felhasználónak.

• •

Ne kísérletezzen azzal, hogy saját maga telepíti ezt a légkondicionálót. Ez a berendezés nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészt. Mindig hívjon ki meghatalmazott szerviz munkatársat a javításhoz Költöztetéskor hívja ki a meghatalmazott szerviz munkatársat, hogy kösse ki és telepítse át a berendezést. Ne tartózkodjon hosszabb ideig a hűtött légáramban, mert a teste túlzottan lehűlhet. Ne dugja be sem ujjait, sem egyéb tárgyakat a kifúvó/beszívó rácsba. Ne a hálózati dugó kihúzásával vagy hasonló módszerrel indítsa be és állítsa le a légkondicionálót. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hálózati vezeték. Hiba esetén (égett szag, stb.) azonnal állítsa le a működést, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót és hívja ki a meghatalmazott szervizszemélyzetet.

• • • • • •

2


FIGYELEM!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Használat során időről időre szellőztessen. Ne irányítsa a légáramlást tűzhelyre vagy fűtőtestre. A légkondicionálóra ne másszon fel, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. A beltéri egységre ne akasszon semmilyen tárgyat. Ne helyezzen virágvázát vagy víztartályt légkondicionálók tetejére. Ne érje közvetlenül víz a légkondicionálót. Nedves kézzel ne érjen a légkondicionálóhoz. Ne húzza meg a hálózati vezetéket. Kapcsolja ki a feszültséget, ha hosszabb ideig nem fogja használni a berendezést. Mindig kapcsolja le a kismegszakítót, vagy húzza ki a hálózati dugót, ha a légkondicionálót vagy a levegő szűrőt tisztítja. A csatlakozó szelepek fűtés közben felforrósodnak; csak óvatosan érjen hozzájuk. Ellenőrizze, hogy a készülék szerelése ne legyen sérült. Ne helyezzen közvetlenül a légáramlás útjába állatokat vagy növényeket. Ne igya meg a légkondicionálóból kicsepegő vizet. Ne használja olyan létesítményekben, ahol élelmiszert, növényeket, állatokat, precíziós műszereket vagy műtárgyakat tárolnak. A radiátor-bordák nem viselik el az erős nyomást. Csak felszerelt légszűrővel dolgozzon. Ne fedje le, vagy ne akadályozza a beszívó rács és a kifúvó nyílás működését. Ügyeljen arra, hogy minden fajta elektronikus berendezés legalább 1 m-re legyen mind a beltéri, mind a kültéri egységtől Ne szerelje fel a légkondicionálót tűzhely vagy más fűtőberendezés közelébe Amikor a beltéri és kültéri egységet telepíti, tegyen óvintézkedéseket, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. Gyúlékony gázokat ne használjon a légkondicionáló közelében.

3


SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FUNKCIÓK AUTOMATIKUS ÜZEM

LEVEHETŐ BESZÍVÓ RÁCS

A beltéri egység beszívó rácsa a könnyebb tisztítás és karbantartás érdekében eltávolítható.

HŰTŐ MODELL

Csak nyomja meg a START/STOP gombot, és a berendezés automatikusan üzemelni kezd szükség szerint, hűtés vagy szárítás üzemmódban – a szoba hőmérsékletével összhangban. •

FŰTŐ ÉS HŰTŐ MODELL (reverzáló ciklus)

Csak nyomja meg a START/STOP gombot, és a berendezés automatikusan üzemelni kezd szükség szerint, fűtés, hűtés vagy monitor üzemmódban – a szoba hőmérsékletével összhangban.

GOMBAÁLLÓ SZŰRŐK A légszűrőt úgy kezeltük, hogy ellenálljon a penész kialakulásának, így lehetővé teszi a tisztább használatot és a könnyebb ápolást

ELALVÁSI KÉSLELTETÉS • HŰTŐ MODELL Amikor az elalvási késleltetés gombját HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban megnyomja, a termosztát beállítása fokozatosan EMELKEDIK az üzemeltetés időszaka alatt. Mikor a beállított időpontot elérte, a berendezés automatikusan kikapcsol.

LÉGTISZTÍTÓ SZŰRŐ (Csak ASY18-nál, a 24nél opcionális) Az opcionális légtisztító szűrő elektrosztatikus elven tisztítja meg a levegőt olyan finom részecskéktől, mint a dohányfüst és a virágpor.

• FŰTŐ ÉS HŰTŐ MODELL (reverzáló ciklus) Amikor az elalvási késleltetés gombját FŰTÉS üzemmódban megnyomja, a termosztát beállítása fokozatosan CSÖKKEN az üzemeltetés időszaka alatt. Hűtés vagy szárítás időszaka alatt a termosztát beállítása fokozatosan nő az üzemeltetés időszaka alatt. Amikor a beállított időpontot elérte, a berendezés automatikusan kikapcsol. VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ EGYSÉG A vezeték nélküli távvezérlő lehetővé teszi a légkondicionáló kényelmes vezérlését. SZÉTSUGÁRZÓ LÉGÁRAMLÁS (LEGYEZŐ ÜZEMMÓD) A FELFELÉ/LEFELÉ terelő lapátok és a JOBBRA/BALRA legyező lapátok egyidejű használatával három irányban lehet irányítani a kifújt levegőt. Mivel a FELFELÉ/LEFELÉ terelő lapátok automatikusan működnek a berendezés üzemmódjától függően, az üzemmódtól függő levegőirányt lehet beállítani.

4


AZ ALKATRÉSZEK NEVE A fűtésre vonatkozó utasítások (*) csak a FŰTŐ és HŰTŐ MODELLRE érvényesek (reverzáló ciklus).

5


AZ ALKATRÉSZEK NEVE 1. ábra: Beltéri egység (1) Működés-vezérlő panel (2. ábra) (2) MANUÁLIS/AUTO kapcsológomb (3) Jelzőpanel (3. ábra) (4) Távvezérlő jelvevő (5) Működés jelző lámpa (vörös) (6) Késleltetés jelző lámpa (zöld) (7) Legyezés jelző lámpa (narancs) (FÜGGŐLEGES LEGYEZÉS) (8) Legyezés jelző lámpa (narancs) (VÍZSZINTES LEGYEZÉS) • Amennyiben a késleltetés jelzőlámpája villog a késleltetés működése közben, ez azt jelzi, hogy hiba történt a késleltetés beállításakor. (ld. az automatikus újraindítás címszónál).

(9) Beszívó rács (4. ábra) (10) Felfelé/ lefelé légterelő zsaluk (11) Mozgó diffúzor (12) Jobbra-balra terelő légzsaluk (A felfelé/lefelé terelő zsaluk mögött) (13) Lefolyó tömlő (14) Légszűrő

6. ábra: Távvezérlő egység (18) Alvás (SLEEP) gomb (19) ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ gomb (20) Hőmérséklet/idő beállító gomb (+ / –) (21) Jeladó (22) Késleltetés gomb (23) Ventilátorvezérlés gomb (24) START/STOP gomb (25) Légáramlás függőleges irány beállító gomb (26) Légáramlás irány függőleges legyezés beállító gomb (27) Légáramlás irány vízszintes irány gomb (28) Légáramlás irány vízszintes legyezés beállító gomb Hátoldal (7. ábra) (29) Időállítás gomb (30) ACL gomb (a teleptartó belsejében helyezkedik el) (31) Próbaüzem gomb •

• 5. ábra: Kültéri egység (15) Beszívó nyílás (16) Kifúvó nyílás (17) Csövezés

Ez a gomb akkor használatos, amikor szerelik a légkondicionálót, és normál esetben tilos használni, mivel hatására a légkondicionáló termosztát funkciója helytelenül működik. Amennyiben ezt a gombot normál üzem során nyomja meg, a berendezés próbaüzembe kapcsol át, és a beltéri egység működés jelzőlámpája és késleltetés jelzőlámpája egyszerre kezd el villogni. Ha le akarja állítani a próbaüzemet, vagy ismét nyomja meg egyszer a próbaüzem gombját, vagy nyomja meg a START/STOP gombot, hogy leállítsa az egész légkondicionálót.

(32) A távvezérlő kijelzője (8. ábra) (33) Adásjelző (34) Óra-kijelző (35) Üzemmód kijelző (36) Késleltetési mód kijelző (37) Ventilátor sebesség-kijelző (38) Hőmérséklet beállítás kijelző (39) Beállított késleltetés kijelző (40) Hőmérséklet beállítás kijelző

6


ELŐKÉSZÜLETEK Telepek behelyezése (2 db R03/LR03)

1

Nyomja meg és csúsztassa el a hátoldali teleptartó fedelét, és nyissa ki a rekeszt. A fedelet a ▼ jel megnyomásával a nyíl irányában tolja el.

2

Helyezze be a telepeket. Ügyeljen arra, hogy a telep polaritása (+ / – oldal) megfelelő legyen.

3

Zárja le a teleptartó fedelét.

Az aktuális idő beállítása Nyomja meg az időállítás gombot. Használjon ehhez golyóstollat, vagy valamilyen vékony tárggyal nyomja meg a gombot.

1 2

Használja az időbeállító + / – gombokat, ezzel tudja beállítani az órát az aktuális időre. + gomb: Amikor megnyomja, az idő előre léptet. – gomb: Amikor megnyomja, az idő visszafelé léptet. (Amikor a gombot megnyomja, a percek léptetnek egyet előre vagy hátra; ha a gombot nyomva tartja, akkor az idő gyorsabb, 10 perces lépésekben változik)

3

Ismét nyomja meg az időállítás gombot. Ezzel befejeződik az idő beállítása, és elindul az óra

Ügyeljen arra, hogy a gyerekek véletlenül le ne nyeljék az elemeket. • Amikor hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket, hogy ezzel elkerülje az esetleg előforduló szivárgást, és a berendezés sérülését. • Ha az elemből származó folyadék az Ön bőrére, szemébe vagy szájába kerül, azonnal öblítse le bőséges vízzel, és beszéljen orvosával. • A lemerült elemeket gyorsan el kell távolítani, és előírásszerűen kell szemétgyűjtőbe juttatni. • Ne kísérletezzen a szárazelemek újratöltésével. Ne használjon vegyesen friss és használt, vagy különböző típusú elemeket. Normál használat mellett az elemek kb. 1 évig tartanak. Ha a távvezérlő hatósugara nyilvánvalóan csökken, cseréje ki az elemeket, és nyomja meg az ACL gombot egy golyóstoll hegyével, vagy valamilyen kisebb tárggyal.

Hogyan használja a távvezérlőt? • • • •

A távvezérlőnek rá kell mutatnia a jelvevőre ahhoz, hogy helyesen működjön. Hatótávolság: kb. 7 m. Ha a jel megfelelő módon beérkezik a légkondicionálóba, bégető hang hallatszik. Ha nem érkezik hangjelzés, ismét nyomja meg a távvezérlő gombját.

A távvezérlő egység bölcsője Dugja be csavarok

(1) Szerelje fel a bölcsőt

Nyomja a helyére

(2) Helyezze bele a távvezérlőt

Csúsztassa felfelé Húzza kifelé

(3) Így kell kivenni a távvezérlőt (amikor kézben akarja használni

7


ÜZEMELTETÉS A fűtéssel (*) kapcsolatos utasítások csak a „FŰTŐ és HŰTŐ MODELL”-re vonatkoznak (Reverzáló ciklus)

Üzemmód választás 1 Nyomja meg a START/STOP gombot A beltéri egység vörös jelzőlámpája világítani fog. A légkondicionáló működni kezd. 2 Nyomja meg az ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ gombot, és ezzel ki tudja választani a kívánt üzemmódot. Mindannyiszor, amikor a gombot lenyomja, az üzemmód a következő sorrendben lép tovább: AUTO HŰTÉS SZÁRÍTÁS * FŰTÉS VENTILÁTOR Kb. 3 másodperc elteltével a teljes kijelző visszatér. Példa: Beállítás hűtés üzemre

A termosztát beállítása Nyomja meg a hőmérséklet beállítás gombokat + gomb: Ha megnyomja, akkor felfelé mozdul el a termosztát beállítása. – gomb: Ha megnyomja, lefelé mozdul el a termosztát beállítása

A termosztát beállítási tartománya:

AUTO ………………… 18 - 30°C *Fűtés ……………….…. 16 - 30°C Hűtés/szárítás………… 18 - 30°C A termosztát nem használható a szobahőmérséklet módosítására ventilátor üzemmódban (ilyenkor a hőmérséklet nem is jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén. Kb. 3 másodperc elteltével ismét megjelenik a teljes képernyő. A termosztát beállítását szabványos értéknek kell tekinteni, és ez némileg eltérhet a tényleges szobahőmérséklettől. Példa: Beállítás 26°Cra.

A ventilátor sebességének beállítása Nyomja meg a ventilátorvezérlés gombot Mikor a gombot lenyomja, a ventilátorsebesség a következő sorrend szerint változik: AUTO MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kb. 3 másodperc elteltével a teljes kijelző újra megjelenik.

Amikor AUTO üzemmódba állítja: *Fűtés

A ventilátor úgy működik, hogy optimálisan keringesse a meleglevegőt. Mindazonáltal a ventilátor igen alacsony sebességgel fog működni, ha a beltéri egységből kibocsátott levegő hőmérséklete alacsony. Hűtés: Amint a szobahőmérséklet megközelíti a termosztát beállítását, a ventilátor sebessége lelassul. Ventilátor: A ventilátor váltakozva kapcsol be és ki, amikor bekapcsol, akkor kis sebességgel üzemel. A ventilátor monitor üzemmódban és a fűtés üzemmód indulásakor igen alacsony sebességgel működik. A működés leállítása Nyomja meg a START/STOP gombot.

Példa: AUTO üzemmódba állítás

A vörös MŰKÖDÉS jelző lámpa kialszik.

8


ÜZEMELTETÉS (folytatás) A fűtéssel (*) kapcsolatos utasítások csak a „FŰTŐ és HŰTŐ MODELL”-re vonatkoznak (Reverzáló ciklus)

Az egyes üzemmódok működése AUTO: Hűtés üzemmód HŰTŐ MODELL • Amikor a szoba hőmérséklete 2°C-kal magasabb Szárítás üzemmód a beállított hőmérsékletnél, az üzemmód átkapcsol hűtés és szárítás között. Termosztátos szabályozás • Szárítás üzemmódban a ventilátor beállítást alacsony (LOW) állásba kell kapcsolni azért, hogy kíméletes hőhatást gyakoroljon, és eközben esetleg a ventilátor átmenetileg le is állhat. • Amennyiben a berendezés által automatikusan Beállított hőmérséklet kiválasztott működési mód nem kielégítő, olvassa el az Üzemmód beállítás (hűtés, szárítás, ventilátor) átkapcsolási utasításai. AUTO (*AUTOMATIKUS ÁTKAPCSOLÁS): HŰTŐ ÉS FŰTŐ MODELL (reverzáló ciklus) • Amikor AUTOMATIKUS ÁTKAPCSOLÁS-t (AUTO CHANGEOVER) választ ki, a légkondicionáló a szoba pillanatnyi hőmérsékletének megfelelően választja ki a megfelelő üzemmódot (hűtés vagy fűtés). • Amikor az automatikus átkapcsolást először választja ki, a ventilátor kb. 1 percig igen kis sebességgel működik, és eközben a berendezés megméri a helyiség pillanatnyi állapotát, és ennek megfelelően választja ki a helyes üzemmódot. Mikor a légkondicionáló az Ön szobahőmérsékletét a termosztát beállításához közelítette, akkor figyelő (MONITOR) üzemmódba kapcsol. Figyelő üzemmódban a ventilátor kis sebességgel működik. Amennyiben a szoba hőmérséklete jelentősebben megváltozik, a légkondicionáló ismét a megfelelő üzemmódot választja (FŰTÉS, HŰTÉS) azért, hogy a hőmérsékletet a termosztáton beállított értékre állítsa. (A figyelő üzemmód hőmérséklettartománya a termosztát beállításától ±2°C-ig terjed). • Amennyiben a berendezés által automatikusan kiválasztott üzemmód nem megfelelő, olvassa el az üzemmód átkapcsolás utasításait (FŰTÉS, HŰTÉS, SZÁRÍTÁS, VENTILÁTOR). * Fűtés: * Fűtés üzemmód közben • A szoba felmelegítésére használatos. a termosztátot olyan • Fűtés üzemmód kiválasztásakor a légkondicionáló ventilátora igen Állítsa hőmérsékletre, mely a jelenlegi lassan jár, kb. 3-5 percig, melynek elteltével a beállított ventilátor- szobahőmérsékletnél magasabb. A sebességre kapcsol. Ez az idő arra szolgál, hogy lehetővé tegye a beltéri fűtés üzemmód nem működik, ha a egység felmelegedését, a teljes üzemelést megelőzően termosztát alacsonyabbra van állítva, • Amikor a szoba hőmérséklete igen alacsony, zúzmara alakulhat ki a mint a tényleges szobahőmérséklet. kültéri egységen, és teljesítménye csökkenhet. A zúzmara eltávolítása Hűtés/szárítás üzemmódban: érdekében a berendezés időnként leolvasztó ciklust kapcsol be. Az automatikus leolvasztás üzemmódban a működésjelző (vörös színű Állítsa a termosztátot a pillanatnyi szobahőmérsékletnél alacsonyabb lámpa) villogni kezd, és a fűtési művelet megszakad. értékre. A hűtés és szárítás üzemmód Hűtés: nem fog működni, ha a termosztátot • A szoba lehűtésére használatos magasabb értékre állítja, mint a Szárítás: tényleges szobahőmérséklet. (Hűtés üzemmódban csak a ventilátor fog • Óvatos hűtésre használatos, és közben páramentesíti a szobát. működni. • Szárítás üzemmódban nem lehet fűteni a szobát. • Szárítás üzemmódban a berendezés alacsony sebességgel működik; Ventilátor üzemmódban: annak érdekében, hogy módosítsa a szoba páratartalmát, a beltéri A berendezés nem használható a egység ventilátora időről időre megáll. Néha a ventilátor is igen lassan szoba fűtésére és hűtésére. forog, miközben a berendezés érzékeli a szoba páratartalmát. • A ventilátor sebessége szárítás üzemmód bekapcsolása után manuálisan nem változtatható meg. Ventilátor: • Ez használatos arra, hogy keringesse a szoba levegőjét.

9


A KÉSLELTETÉS MŰKÖDTETÉSE A késleltetési funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a távvezérlő időbeállítása pontos-e (ld. 7. oldal). Így kell visszavonni a késleltetést

A BEkapcsolás vagy KIkapcsolás késleltetése

1

Nyomja meg a START/STOP gombot. (Amennyiben a berendezés már üzemel, folytassa a 2. lépéstől.) A beltéri egység MŰKÖDÉS jelzőlámpája (vörös) világítani.

Használja a KÉSLELTETÉS gombot arra, hogy kiválassza az időzítő alapállását. (TIMER RESET). A légkondicionáló visszatér normál üzembe.

2

Nyomja meg KÉSLELTETÉS gombját, és most ki tudja választani a KI vagy BEkapcsolási késleltetést.

A késleltetés beállításának megváltoztatása

A gomb minden egyes lenyomásakor a következő sorrendben kapcsol át a késleltetési funkció:

Hajtsa végre a 2. és 3. lépést.

ALAPÁLLÁS

KIKAPCSOLÁS

BEKAPCSOLÁS

PROGRAMOZÁS (KI  BE, Ki  BE) A beltéri egység KÉSLELTETÉS jelzőlámpája (zöld) világítani fog.

3

Használja az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat a kívánt BEvagy KI-kapcsolási időpont beállítására. Használja az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat a kívánt BE- vagy KI-kapcsolási időpont beállítására. Akkor állítsa be az időt, amikor az időjelző villog. (A villogás kb. 5 másodpercig tart). (+ gomb: Ha megnyomja, az idő előre lép egyet. – gomb: Ha megnyomja az idő visszafelé lép egyet.

Kb. 5 másodperc elteltével ismét megjelenik a teljes kijelző.

A PROGRAM késleltetés használata

1 2

3

Nyomja meg a START/STOP gombot. (Ha a berendezés már működik, folytassa a 2. lépéstől). A beltéri

egység MŰKÖDÉS jelző lámpája (vörös) világít. Állítsa be a kívánt időpontokat a KI és a BE kapcsolás késleltetéséhez.

A légkondicionáló üzemének leállítása a késleltetés működtetése közben Nyomja meg a START/STOP gombot.

Az üzemeltetés megváltoztatása

feltételeinek

Ha meg kívánja változtatni az üzemeltetés feltételeit (üzemmód, ventilátor-sebesség, termosztát beállítás) miután a késleltetést beállította, várjon addig, míg a kijelző teljes egészében meg nem jelenik, utána nyomja meg a megfelelő gombokat, melyekkel meg tudja változtatni a kívánt működési feltételt.

A késleltetés visszavonása Használja a TIMER (késleltetés) gombot, és ezzel válassza ki a késleltetés visszaállítását. A légkondicionáló visszatér normál üzembe.

A késleltetési beállítások megváltoztatása

A kívánt üzemmód és az idő beállítását nézze meg a „Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés használata” című fejezetben. Kb. 3 másodperc múlva a teljes kijelző újra megjelenik. A beltéri egység KÉSLELTETÉS lámpája (zöld) világítani fog.

1.

Nyomja meg a PROGRAM késleltetés gombot, és ezzel kiválasztja a program késleltetés működését

A légkondicionáló üzemének leállítása a késleltetés működtetése közben Nyomja meg a START/STOP gombot.

(vagy KIBE, vagy KI  BE fog megjelenni). A kijelző váltakozva „OFF timer” illetve „ON timer” feliratot mutat, majd az elsőként bekövetkező művelet időpontját jelzi • A PROGRAM késleltetés működésbe lép. (Ha az ON (Bekapcsolás) késleltetésnek kell előbb működésbe lépnie, a berendezés működése itt leáll) Körülbelül öt másodperccel később a teljes kijelző újból megjelenik

Hajtsa végre a „bekapcsolási késleltetés vagy kikapcsolási késleltetés használata” c. fejezetben megadott utasításokat, és válassza ki a kívánt késleltetés beállítást. 2. Nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot, hogy kiválassza az ONOFF vagy OFFON átmenetet.

Az üzemeltetés megváltoztatása

feltételeinek

Ha meg kívánja változtatni az üzemeltetés feltételeit (üzemmód, ventilátor-sebesség, termosztát beállítás) miután a késleltetést beállította, várjon addig, míg a kijelző teljes egészében meg nem jelenik, utána nyomja meg a megfelelő gombokat, melyekkel meg tudja változtatni a kívánt működési feltételt

10


KÉSLELTETÉS ÜZEMMÓD (Folytatás) Néhány szó a PROGRAM késleltetésről

Néhány szó a bekapcsolás késleltetéséről

A PROGRAM késleltetés lehetővé teszi, hogy egyetlen műveletsorrendbe hozzák össze a KIés a BE kapcsolási késleltetést A műveletsorrend egy átmenetet tartalmazhat az időzített kikapcsolásról időzített bekapcsolásra, vagy az időzített bekapcsolásról időzített kikapcsolásra, egy 24 órás időszakon belül. Az első működtetett késleltetési funkció az lesz, amely közelebb van a pillanatnyi időhöz. A működés sorrendjét a távvezérlő kijelzőjén levő nyíl jelzi (OFFON vagy OFFON). Egy példa a program késleltetésre az, amikor a légkondicionálót automatikusan leállíttatjuk (kikapcsolás-időzítés) azt követően, hogy elaludtunk, majd felkelés előtt automatikusan indíttatjuk (automatikus késleltetés).

A késleltetési funkciót úgy terveztük meg, hogy a beállított időpontra szobájának komfort hőmérsékletet biztosítson; ennek eredményeként a berendezés automatikusan működésbe lép a beállított időpontot megelőzően azért, hogy a szoba hőmérséklete a megkívánt legyen, amikor elérkezik a késleltetőn beállított idő. („Jó reggelt” késleltetés). Minél melegebb a nyár, vagy minél hidegebb a tél, annál korábban kezdődik a működés.

* Fűtés üzemmódban: Hűtés/szárítás üzemben: Ventilátor üzemben:

45 – 10 perccel a beállított időpont előtt 20 – 10 perccel a beállított időpont előtt A beállított időpontban

ELALVÁSI KÉSLELTETÉS MŰKÖDÉSE Az egyéb funkcióktól eltérően az elalvási (SLEEP) késleltetés használatos azon időszak hosszának beállítására, amelynek elteltével a légkondicionáló működésének le kell állnia.

Az elalvási késleltetés használata

A késleltetés visszavonása

Akár üzemel, akár le van állítva a légkondicionáló, nyomja meg a SLEEP (alvás) gombot .

A TIMER (késleltetés) gombbal válassza ki az alaphelyzetbe állítást (TIMER RESET)

A beltéri egységnek mind a MŰKÖDÉS jelzőlámpája (vörös), mind a KÉSLELTETÉS jelzőlámpája (zöld) világítani fog.

A légkondicionáló normál üzembe tér vissza.

A késleltetés beállításainak megváltoztatása

A légkondicionáló leállítása késleltetési művelet közbe Nyomja meg a START/STOP gombot

Még egyszer nyomja meg a SLEEP (alvás) gombot, majd állítsa be az időt az időbeállító gombokkal. Olyankor állítsa az időt, amikor a késleltetés üzemmód kijelzője villog (a villogás kb. 5 másodpercig tart). + gomb: Ennek megnyomásával előre léptetheti az időt – gomb: Ennek megnyomásával visszafelé léptetheti az időt. Körülbelül 5 másodperc elteltével a teljes kijelző újra megjelenik.

11


Néhány szó az elalvási késleltetésről Annak érdekében, hogy elkerülje alvás közben a túlzott felmelegedést vagy lehűlést, az elalvási késleltetés funkciója automatikusan módosítja a termosztát beálltását, az idő beállításával összhangban. Mikor a beállított idő eltelt, a légkondicionáló teljesen leáll. Fűtési művelet közben (FŰTŐ és HŰTŐ MODELL (csak reverzáló ciklus)) Amikor az elalvási késleltetés be van kapcsolva, a termosztát beállítása 30 percenként 1°C-kal automatikusan csökken. Mikor a termosztát összesen 4°C-t lépett lefelé, a termosztátnak ez a beállítása mindaddig megmarad, míg a beállított idő el nem telt, ekkor a légkondicionáló automatikusan kikapcsol. Elalvási késleltetés beállítása

Hűtési/szárítási művelet közben Amikor az elalvási késleltetés be van kapcsolva, a termosztát beállítása 60 percenként 1°C-kal automatikusan felfelé lép. Mikor a termosztát összesen 2°C-kal feljebb lépett, akkor ez a beállítás mindaddig megmarad, míg a beállított idő el nem telt, ezután a légkondicionáló automatikusan kikapcsol. Elalvási késleltetés beállítása beállított idő 1 óra

1 óra 1 óra beállított idő

MANUÁLISAN BEÁLLÍTOTT AUTOMATIKUS ÜZEM Használja a manuálisan beállított automatikus üzemmódot, ha a távvezérlőt elvesztette, vagy nem találja.

Hogyan kell használni a fő egység kezelőszerveit VIGYÁZAT! Nyomja meg a MANUAL AUTO gombot, a fő egység vezérlő panelén.

Ne nyomja meg a MANUAL AUTO gombot nedves kézzel vagy hegyes tárggyal, mert ez áramütést vagy üzemzavart okozhat!

Ha le akarja állítani a működést, ismételten nyomja meg a MANUAL AUTO gombot.

Mikor a légkondicionálót a főegység kezelőszerveivel működteti, ugyanolyan módon fog működni, mintha a távvezérlőn automatikus üzemmódot választott volna ki (ld. az Üzemeltetés c. fejezetet).

A kiválasztott ventilátor-sebesség „AUTO” lesz, a termosztát beállítása pedig 23°C.

12


A LEVEGŐ KERINGÉSI IRÁNYÁNAK ÁLLÍTÁSA A fűtéssel (*) kapcsolatos utasítások csak a „FŰTŐ és HŰTŐ MODELL”-re vonatkoznak (Reverzáló ciklus)

A légáramlás függőleges irányát a távvezérlőn a légáramlás függőleges irányának állító gombjával lehet állítani. A vízszintes (jobbra-balra) légáramlást távvezérlőn a légáramlás vízszintes irányának állító gombjával lehet állítani.

A függőleges légáramlás irányának állítása Nyomja meg a LÉGÁRAMLÁS IRÁNY FÜGGŐLEGES ÁLLÍTÁSA gombot. Mindannyiszor, mikor a gombot megnyomja, az áramlási irány tartománya a következő módon változik:

VESZÉLY! Soha ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a kifúvó nyílásba, mivel a belső ventilátor nagy sebességgel működik, és sérülést okozhat. •

A légáramlás irány beállítási típusai

:  • ↔ Irány: • •

Hűtés/szárítás üzemmódban *Fűtési üzemmódban

Csak a mozgó diffúzor iránya változik; a légterelő lapátok állása változatlan. A légáramlás irány beállítását a fent bemutatott tartományokban használja. A függőleges légáramlási irányt a berendezés automatikusan állítja a bemutatott módon, a kiválasztott üzemmódtól függően. Hűtés/szárítás üzemmódban: Vízszintes áramlás  *Fűtés üzemmódban: Lefelé áramlás  Automatikus üzemmódban a működés kezdetét követő első percben a légáramlás vízszintes lesz ; ebben az időszakban a légáramlás iránya nem módosítható.

Mindig a távvezérlő légáramlás irány beállító gombjaival állítsa a felfelé/lefelé terelő, illetve jobbra/balra terelő zsaluzatot. Ha megpróbálja manuálisan mozgatni őket, ez hibás üzemhez vezet; ilyen esetben állítsa le a működést, és indítsa újra a berendezést. A zsaluknak ismét helyesen kell működniük. A fűtés és szárítás üzemmód során ne állítsa a (4) - (6) tartományba hosszabb ideig a felfelé/lefelé terelő zsalukat, mivel a vízgőz lecsapódhat a kifúvó nyílás közelében, és vízcseppek léphetnek ki a légkondicionálóból. Amikor gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak a szobában, a levegő áramlási irányát és a szobahőmérsékletet gondosan fontolja meg, amikor a beállításokat elvégzi.

13


9. ábra

A levegő vízszintes irányú beállítása Nyomja meg a légáramlási irány vízszintes beállító gombját. Mindannyiszor, amikor a gombot megnyomja, a légáramlási irány a következő sorrendben változik:

A távvezérlő egység kijelzője nem változik. Jobbra/balra terelő lapátok

Példa: Függőleges légirány állítása

Használja a fent levegőirányokat

bemutatott

tartományokon

belüli

10. ábra

Példa: Vízszintes légirány állítása

14


LEGYEZŐ ÜZEMMÓD Kapcsolja be a légkondicionálót, mielőtt ezt a műveletet végrehajtja.

A függőleges LEGYEZŐ üzemmód beállítása Nyomja meg a légáramlási irány FÜGGŐLEGES LEGYEZÉS gombját. A LEGYEZÉS JELZŐ LÁMPA (függőleges legyezés) világítani kezd. Ebben azt üzemmódban a FEL/LE mozduló légterelő lapátok automatikusan legyezni kezdenek, hogy a levegő áramlását lefelé és felfelé is eltérítsék.

A függőleges légáramlás legyező üzemmódjának leállítása Nyomja meg ismét a légáramlási irány FÜGGŐLEGES LEGYEZÉS gombját. A LEGYEZÉS (függőleges legyezés) lámpája kialszik. A légáramlási irány visszatér a legyezés előtti beállításra.

Néhány szó a LEGYEZŐ üzemmódról A legyezés tartománya a pillanatnyilag beállított légáramlási irányt veszi alapul. Beállított A legyezés tartománya légáramlási irány

     

-től -ig -től -ig -től -ig -től -ig -től -ig -től -ig (az összes)

• •

Amennyiben a legyezés tartománya nem felel meg a kívánalomnak, a távvezérlő LÉGÁRAMLÁSI IRÁNY függőleges beállító gombjával lehet megváltoztatni a legyezés tartományát. A legyezés ideiglenesen leállhat, mikor a légkondicionáló ventilátora nem működik, vagy csak igen alacsony sebességgel. Hűtés/szárítás üzemmódban, ne állítsa be a levegő felfelé/lefelé terelő lapátjait hosszú ideig a -től ig terjedő tartományba, mivel vízgőz csapódhat le a kimenő nyílás közelében, és víz csöpöghet ki a légkondicionálóból.

Légáramlási tartomány (ld. a 9. ábrát)

A vízszintes LEGYEZŐ üzemmód beállítása Nyomja meg a légáramlási irány VÍZSZINTES LEGYEZÉS gombját. A LEGYEZÉS JELZŐ LÁMPA (Vízszintes legyezés) világítani kezd. Ebben azt üzemmódban a JOBBRA/BALRA mozduló légterelő lapátok automatikusan legyezni kezdenek, hogy a levegő áramlását lefelé és felfelé is eltérítsék.

A vízszintes légáramlás legyező üzemmódjának leállítása Nyomja meg ismét a légáramlási irány VÍZSZINTES LEGYEZÉS gombját. A LEGYEZÉS (vízszintes legyezés) lámpája kialszik. A légáramlási irány visszatér a legyezés előtti beállításra.

Néhány szó a LEGYEZŐ üzemmódról A legyezés tartománya a pillanatnyilag beállított légáramlási irányt veszi alapul. Beállított A legyezés tartománya légáramlási irány

    

-től -ig (az összes) -től -ig -től -ig -től -ig -től -ig (az összes)

Amennyiben a legyezés tartománya nem felel meg a kívánalomnak, a távvezérlő LÉGÁRAMLÁSI IRÁNY vízszintes beállító gombjával lehet megváltoztatni a legyezés tartományát. A legyezés ideiglenesen leállhat, mikor a légkondicionáló ventilátora nem működik, vagy csak igen alacsony sebességgel.

Légáramlási tartomány (ld. a 10. ábrát)

15


TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS • FIGYELEM!

• • •

A légkondicionálót tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki, és a hálózati csatlakozó dugóját is húzza ki. Kapcsolja ki a kisautomatát. Ügyeljen arra, hogy a légszűrő biztonságosan legyen felszerelve. Amikor a légszűrőket eltávolítja és cseréli, ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a hőcserélőhöz, mert az sérülést okozhat.

A beszívó rács tisztítása 1. Távolítsa el a beszívó rácsot (1) Helyezze rá az ujját a rácspanel két alsó végére, és emelje előrefelé; amikor úgy érzi, hogy a rács mozgása megáll, folytassa tovább, és kiemelheti. Beszívó rács

(2) Emelje fel a beszívó rácsot, hogy teljesen kiemelje

A légszűrő tisztítása 1. Nyissa ki a beszívó rácsot, és vegye ki a légszűrőt. Emelje fel a légszűrő fogantyúját, akassza ki a két alsó fülét, majd húzza ki. Légszűrő fogantyúja

Horgok (két helyen)

2. Távolítsa el a port porszívóval vagy mosással Mosás után alaposan szárítsa meg árnyékos helyen.

3. Tegye vissza a légszűrőt, és zárja le a beszívó rácsot (1) Állítsa a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja vissza teljes egészében, ügyelve arra, hogy a két alsó horog bepattanjon a panel nyílásába.

2. Tisztítsa meg vízzel Távolítsa el a port porszívóval, öblítse le a berendezés-darabot melegvízzel, utána tisztítsa meg tiszta, puha ruhával. Horog (két helyen)

(2) Zárja le a beszívó rácsot. (A jobb láthatóság érdekében a rajz nem mutatja a felszerelt beszívó rácsot). (1) Vízszintesen tartva a beszívó rácsot, akassza be • A port a bemeneti szűrőkről porszívóval vagy enyhe a két felső horgot a berendezésbe mosószeres melegvizes oldattal lehet lemosni. Ha a szűrőket mossa, ügyeljen arra, hogy alaposan megszárítsa egy árnyékos helyen, a visszaszerelés előtt. • Ha megengedi, hogy a szennyeződés összegyűljön a bemeneti szűrőkön, a légáramlás csökken, romlik a működés hatékonysága, és megnő a zaj. beszívó rács • Normál használati időszakok után a bemeneti (2) Nyomja lefelé a beszívó rácsot két oldalról, hogy a szűrőket kéthetenként kell tisztítani. helyére záródjon. (A nyilakkal jelölt helyeket nyomja meg)

3. Helyezze vissza a beszívó rácsot

16


A opcionális légtisztító szűrő használata • • • • •

Szerelje be az opcionális légtisztító szűrőt az utasítások szerint. (A szerelési utasításokat a légtisztító szűrőkészlettel együtt szállítjuk). Amennyiben hosszabb ideig használja, a berendezés belsejében por gyűlhet össze, ami rontja a teljesítményt. Ajánljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a berendezést, a szokásos tisztításon és ápoláson kívül is. További információt kaphat, ha kihívja a meghatalmazott szerviz munkatársát. Ha megtisztítja a berendezést, ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, karcoló hatású durva tisztítószereket vagy oldószer tartalmú anyagokat – pl. benzint vagy hígítót. Ne tegye ki a berendezést folyékony rovarirtó szernek vagy hajlakknak. Ha egy hónapra vagy annál hosszabb időre kikapcsolja a berendezést, akkor először ventilátor üzemmódban működtesse kb. fél napig, hogy a belső részek alaposan kiszáradjanak.

17


HIBAKERESÉS A fűtéssel (*) kapcsolatos utasítások csak a „FŰTŐ és HŰTŐ MODELL”-re vonatkoznak (Reverzáló ciklus)

VIGYÁZAT!

Ha rendellenes működés fordul elő (égett szag stb.) azonnal állítsa le a működést, kapcsolja le a kisautomatát vagy húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, és hívja ki a meghatalmazott szerviz munkatársait. Ha csak a berendezés hálózati kapcsolóját kapcsolja ki, ezzel nem választja le a berendezést teljes egészében a feszültségforrásról. Mindig ügyeljen arra, hogy ki legyen kapcsolva a kis megszakító, vagy hogy kihúzza a csatlakozódugót, ezzel biztosítva a berendezés leválasztását a hálózati feszültségről.

Mielőtt a szervizt kihívná, hajtsa végre a következő ellenőrzéseket: Tünet

Probléma

Ld. az alábbi oldalt  Ha a berendezést leállítják, majd azonnal újraindítják, a NORMÁL Nem kezd MŰKÖazonnal kompresszor kb. 3 percig nem fog működni azért, hogy DÉS működni megakadályozza a biztosíték kiolvadását.  Amikor a kismegszakítót kapcsolják ki, majd ismét be, vagy a hálózati csatlakozót húzzák ki, majd ismét be, a védőáramkör kb. 3 percig működésbe lép, és megakadályozza, hogy ez idő alatt a berendezés működjön  Üzem közben, és közvetlenül a leállítás után a légkondicionáló Zaj hallatszik – csövezésében vízáramlás zaja hallható. A zaj különösen akkor hallatszik, ha 2-3 perc eltelt az indítást követően (a hűtőközeg áramlásának hangja).  Üzem közben halk csikorgó hang hallható, ez annak eredménye, hogy a hőmérsékletváltozás miatt az előlap kis mértékben kiterjed és megtágul. 19 * Fűtés üzem közben esetenként sustorgó zaj hallható, ezt az automatikus leolvasztási művelet idézi elő  A beltéri egység némi szagot bocsáthat ki. Ez a szag a Szagok – szobában levő illatok (bútor, dohány) következménye, amelyeket a légkondicionáló beszívott Párát vagy gőzt  Hűtési vagy szárítási üzem közben vékony pára léphet ki a – bocsát ki a beltéri egységből. Ez az eredménye a szobalevegő hirtelen berendezés lehűlésének, és a légkondicionálóból kilépő levegő lecsapódást és páraképződést okoz. 19 * Fűtési üzem közben a kültéri egység ventilátora leállhat, és látható, hogy pára száll fel a berendezésből. Ez az automatikus leolvasztási művelet eredménye A légáramlás * Amikor a fűtési üzem elindul, a ventilátor sebessége gyenge, vagy átmenetileg igen alacsony, hogy megengedje a belső leáll alkatrészek felfűtését. * Fűtés üzem közben, amennyiben a szobahőmérséklet a – termosztát beállítása fölé nő, a kültéri egység le fog állni, és a beltéri egység igen alacsony ventilátorsebesség mellett működik. Ha tovább akarja melegíteni a szobát, állítsa magasabb hőmérsékletre a termosztátot. * A fűtés üzem közben a berendezés átmenetileg leáll (7 és 15 19 perc között), mikor az automatikus leolvasztás üzemmód megindul. Az automatikus leolvasztás üzemmód közben a MŰKÖDÉS jelzőlámpája villog  A ventilátor a szárítási üzemmódban van, vagy ha a 8 berendezés csak ellenőrzi a szoba hőmérsékletét, esetleg igen alacsony sebességgel működik.  A montior AUTO üzeme közben a ventilátor igen lassan megy. 8 Víz csepeg a * kültéri egységből

Fűtés üzemmódban az automatikus leolvasztási művelet során víz keletkezhet a kültéri egységben

19

18


HIBAKERESÉS (folytatás) A fűtéssel (*) kapcsolatos utasítások csak a „FŰTŐ és HŰTŐ MODELL”-re vonatkoznak (Reverzáló ciklus) ELLENŐRIZZE MÉG EGYSZER

Egyáltalán nem  működik a  berendezés Gyenge hűtési (vagy *fűtési) teljesítmény

      

A berendezés a   távvezérlő beállításától eltérően működik

Volt-e hálózatkimaradás? Kiolvadt-e a biztosító, vagy működésbe lépett-e a kismegszakító? Működik-e a késleltetés? Szennyeződött-e a légszűrő? Nincs-e eltorlaszolva a légkondicionáló beszívó vagy kifúvó nyílása? Helyesen van-e beállítva a szobahőmérséklet (a termosztáton)? Nyitva van-e ajtó vagy ablak? Hűtési üzemmód esetén beengedi-e a napfényt az ablak? (A függönyöket be kell húzni) Hűtés üzem közben van-e a szobában fűtőberendezés, vagy nincs-e túl sok ember a szobában? Kimerültek-e a távvezérlő telepei? Helyesen vannak-e berakva a távvezérlő egység telepei?

10-11

7

Ha a fenti vizsgálatok elvégzése után is fennáll a probléma, vagy ha égett szagot érez, illetve a KÉSLELTETÉS jelzőlámpa villog, azonnal állítsa le a működést, kapcsolja le a tápfeszültséget, és hívja ki a meghatalmazott szerviz munkatársait.

TIPPEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ Működés és teljesítmény * Fűtési teljesítmény

*Mikroszámítógép vezérlésű automatikus leolvasztás

Ez a légkondicionáló a hőszivattyú elvén működik, hőt nyelve el a külső levegőből, melyet átad a belső térbe. Ennek eredményeként a működés teljesítménye csökken, ha a külső levegő hőmérséklete csökken. Amennyiben úgy érzi, hogy nem elegendő a fűtési teljesítmény, azt ajánljuk, hogy a légkondicionáló mellett használjon másfajta fűtőberendezést is. A hőszivattyús légkondicionálók a teljes szobát fűtik azzal, hogy keringetik a helyiségben a levegőt, és ennek eredménye, hogy némi idő szükséges az első leindítás után a szoba felmelegedéséhez.

Ha alacsony kültéri levegőhőmérséklet és magas páratartalom adódik, a kültéri egységen zúzmara alakulhat ki, mely csökkentheti a működési teljesítményt. A fenti teljesítménycsökkenés megakadályozása érdekében ez a berendezés mikroszámítógépesen vezérelt automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik. Amennyiben zúzmara alakul ki, a légkondicionáló ideiglenesen leáll, és a leolvasztó kör rövid ideig működik (kb. 7-15 perc). Az automatikus leolvasztási művelet alatt a működésjelző (vörös) lámpája villogni fog.

* Amikor a beltéri és kültéri hőmérséklet magas

* Hűtés alacsony környezeti hőmérséklet mellett

Ha fűtés közben mind a beltéri, mind a kültéri hőmérséklet magas, a kültéri egység ventilátora időnként leállhat.

Ha a kültéri hőmérséklet csökken, a kültéri egység ventilátorai esetleg kisebb sebességre kapcsolnak.

19


TIPPEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ (folytatás) A fűtéssel (*) kapcsolatos utasítások csak a „FŰTŐ és HŰTŐ MODELL”-re vonatkoznak (Reverzáló ciklus)

AUTOMATIKUS újraindítás Feszültségkimaradás esetén •

Ha a légkondicionáló tápfeszültségét megszakítaná egy hálózat-kimaradás, a légkondicionáló automatikusan az előzőleg bekapcsolt üzemmódban indul újra, mikor a feszültség visszatér. Amennyiben a hálózat-kimaradás késleltetés közben jött volna létre, akkor a késleltetés alapállásba áll, és a berendezés elkezdi (vagy leállítja) működését az új késleltetés-beállítás szerint. Ebben az esetben a késleltetés-jelző (sárga) lámpája villogni fog (ld. a Késleltetés c. fejezetet).

Más elektromos háztartási eszköz (villanyborotva stb.) vagy a közelben használt rádióadó hatására a légkondicionáló üzemzavara következhet be. Ebben az esetben a tápfeszültséget rövid időre kapcsolja ki és vissza a hálózati csatlakozódugóval, majd a távvezérlő egységet használja a működés folytatásához.

Hőmérséklet és páratartalom tartományok Hűtés/szárítás üzemmód HŰTŐ MODELLEK

Kültéri egység AOY18FB AOY24FB AOY30FB

FŰTŐ ÉS HŰTŐ AOY18-24UB MODELLEK AOY30UB (reverzáló ciklus) AOY24-30LB

Kültéri Beltéri hőmérséklet hőmérséklet kb. 21-től 43°Cig kb. 0-tól 43°C- kb. 18-tól 32°C-ig ig kb. 0-tól 43°Cig

Beltéri páratartalom Kb. 80%, vagy ennél kisebb. Amennyiben a berendezést hosszabb ideig használják erős páratartalom mellett, lecsapódás jöhet létre a beltéri egység felületén, mely a padlóra, vagy az alatta levő tárgyakra csepeghet.

*Fűtés üzemmód FŰTŐ MODELLEK (reverzáló ciklus)

Kültéri Kültéri Beltéri egység hőmérséklet hőmérséklet AOY18UB kb. -6-tól 24°C-ig AOY24UB kb. 30°C-ig AOY24-30LB kb. -10-tŐl 24°Cig

Amennyiben a légkondicionálót a fent felsoroltaknál magasabb hőmérsékletre használják, a beépített védőáramkör kikapcsolhatja a működését a belső körök tönkremenetelének megakadályozása érdekében. Hűtés és szárítás üzemmódban pedig, ha a berendezést a fent felsoroltaknál alacsonyabb hőmérsékleten használják, a hőcserélő befagyhat, mely vízszivárgáshoz és egyéb károkhoz vezethet.

Ne használja ezt a berendezést más célra, csak hűtésre, (*)fűtésre, páramentesítésre, vagy a szobai levegő keringetésére normál lakásokban.

20


21

Fujitsu ASY 18 24 30 hasznalati  

használati utasítás Fujitsu ASY 18,24,30 modellekhez. www.legkondishop.hu

Fujitsu ASY 18 24 30 hasznalati  

használati utasítás Fujitsu ASY 18,24,30 modellekhez. www.legkondishop.hu