Page 1

HD Made in Czech Republic

CT EX

CD s s

XX www.czextruder.com

vise

tile

ver. 04/15


HD

vz

LC TILE XL, XXL

vz

LC

clay

Příprava czextruderu a použití: 1 2

Vlastnosti disků LUCYclay Tools: e.

3

Kovové zpracování zaručující dlouhou životnost.

2

4

conteiner (mini CD) by twisting. Clean the connection nubs with sandpaper or nail clippers.

5

into Czextruder.

7

6

8 9

1

Vyjměte czextruder a další věci z obalu.

2

Povolte a odšroubujte spodní/dolní koncovku na trubce (kam se zakládá extrudovací disk).

3

Rukou dotahujte 6hran (kličku) a postupně vytlačujte vnitřní váleček s o-kroužky do poloviny jeho celkové délky (dále to není možné z konstrukčních důvodů).

4

Vyjměte rukou váleček z trubky a případně jej očistěte (při opakování/dokončení bodu č.12).

5

Nyní povolte a odšroubujte zadní/horní koncovku z trubky a vyjměte i se závitovou tyčí.

6

Zadní koncovku posuňte/přetočte níže, aby jste se dostali na 6hran

7

Nyní povolte kontramatku klíčkem a odšroubujte 6hranný nástavec na akuvrtačku (v případě, že chcete používat zahnutou ruční kličku. Chcete-li používat nástavec na akuvrtačku, tak naopak kontramatku řádně dotáhněte).

8

Našroubujte zahnutou kličku (tvaru Z) na závitovou tyč až do konce.

9

Dotočte kontramatku a řádně dotáhněte klíčkem. handle Vložte váleček s o-kroužky do trubky a zatlačte asi 2 cm. Za něj vložte

10 10

#1

#2

#3

11 11

Nyní vložte extrudovací disk do přední/dolní koncovky, vložte hmotu do trubky a uzavřete/našroubujte koncovku.

12 12

Tím je czextruder připraven k práci. Točte kličkou/akuvrtačkou, až se kontramatka dostane na úroveň hrany zadní/horní koncovky, tzn. jste již na konci a více již netočte. Může dojít k poškození závitů.

Nyní pokračujte krokem č.2. 13 13 Nikdy nedotahujte czextruder až na doraz bez vloženého disku a bez hmoty, může dojít k poškození závitů nebo vnitřního válečku s o-kroužky!

#4

#5

a

Czextruder je robustní, kovový, kvalitní český výrobek k používání na polymerovou hmotu a upraven pro pohon s akuvrtačkou.

LCdisky LUCYclay Tools jsou nástavce určené nejen pro 73

1

XL, XXL

#6

1

.

2

.

3

.

4 1

. .

5 2

6 POZOR! Zapékat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu! . 7 3 Později výrobek můžete nalakovat, zalít pryskyřicí, brousit, leštit, provrtávat

Po každém použití czextruderu očistěte vnitřní váleček od zbytků hmoty!

4

Čas od času vyjměte o-kroužky z válečku a zbavte je hmoty a také vyčistěte drážky válečku!

5 25 x 25 cm

Váleček s o-kroužky po skončení práce nechávejte vyjmutý z czextruderu a vždy důkladně očistěte od zbytků hmoty!

6

Technické parametry: Délka: XL 12 cm, XXL 20 cm Web s & store: www.lucyclaytools.com | www.lucyclaystore.com

#7

#8

#9

LC Tools s. r. o. | www.lctools.cz | info@lctools.cz

LC Tools s. r. o. | www.lctools.cz | info@lctools.cz o

www.czextruder.com or www.lucystruncova.com ucyclaytools.com

Czextruder, LC Disks and LC Tile manuals  
Czextruder, LC Disks and LC Tile manuals  
Advertisement