Page 1


อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว  

วงจรชีวิต ไม่ได้สิ้นสุดที่ความตาย เหมือนเมล็ดพืชที่หล่นจากต้น จะว่ามันตาย แต่ทำไมมันเกิด .................... โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์สม...

อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว  

วงจรชีวิต ไม่ได้สิ้นสุดที่ความตาย เหมือนเมล็ดพืชที่หล่นจากต้น จะว่ามันตาย แต่ทำไมมันเกิด .................... โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์สม...

Advertisement