Page 1


วิปัสสนาแก้กรรม  

พระธรรมเทศนาเรื่องวิปัสสนาแก้กรรม โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) พร้อมบทสวดมนต์พาหุงมหากาฯ อิติปิโสเท่าอายุ +๑ บทแผ่เมตตา บท...

Advertisement