Page 1

Maastricht Law Messages 2013 | Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Heraccreditatie bacheloropleiding Hasselt Maart 2013 | Op 15 en 16 november 2012 werd de bacheloropleiding die wordt aangeboden door de Maastrichtse rechtenfaculteit in samenwerking met de rechtenfaculteit in Hasselt en de KU Leuven gevisiteerd. Gedurende een volledig jaar voorafgaand aan deze visitatie heeft een redactieteam hard gewerkt aan het opstellen van een zelfevaluatierapport. Ook van de Maastrichtse collega’s die betrokken zijn bij het onderwijs in Hasselt werd inbreng gevraagd. Via Sarah Schoenmaekers, lid van het interfacultair overleg, werden heel wat documenten verzameld en informatie bijeengebracht over de specifieke opleidingsonderdelen die door de UM worden verzorgd in Hasselt. Tevens werd een aantal collega’s uitgenodigd voor het voeren van gesprekken met de leden van de commissie. De opleiding werd zeer goed geëvalueerd: voor heel wat facetten werd er ‘goed’ gescoord en soms zelfs ‘excellent’. Op vrijdag 15 maart bood de visitatiecommissie het definitieve rapport in Brussel aan.

Heraccreditatie Advanced Master Intellectual Property Law and Knowledge Management door Europees Octrooibureau December 2013 | Kandidaten die in het academische jaar 2013-2014 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met succes de Advanced Master Intellectual Property Law and Knowledge Management (IPKM) hebben afgerond, hebben van de Examencommissie van het Europees Octrooibureau een aftrek van zes maanden gekregen voor de vereiste periode van beroepsactiviteit, zoals die beschreven staat in het reglement van het Europees be-

kwaamheidsexamen (EQE) voor Europese Octrooigemachtigden. Deze jaarlijkse aanbeveling is zeer gunstig voor IPKM-studenten met een eerdere graad in wetenschap en technologie die aan de professionele kwalificatievereisten voor octrooigemachtigden willen voldoen. De IPKM werd in 2009 voor het eerst aangeboden en is een van de weinige (twee of drie) programma’s in Europa die aan de standaard voor deze aanbeveling voldoet.

Valentijnsberichten stromen binnen Februari 2013 | De eerste Valentijnsberichten zijn geplaatst op de Facebookpagina’s van de faculteiten Rechten en Psychologie. De faculteiten zijn speciaal voor deze dag omgedoopt in ‘Faculty of Love’. Studenten, medewerkers en alumni van de faculteiten kunnen vandaag anoniem gedichten, liefdesverklaringen of hartenkreten laten plaatsen op de Facebookpagina’s.

Prijzen Marcel Schaper Schaper, European Academic Tax Thesis Award 2013 Mariken Lenaerts, Jacques Rozenberg prijs Stichting Auschwitz Prof. Michael Faure, Senior Scholar Award 2013 IUCN Academy of Environmental Law Team FdR UM wint Studentenparlement 2013 European Law Moot Court team: beste schriftelijke pleidooi (voor de gehele European Law Moot Court competitie) en Amélie Habets won de ‘Ole Due’ Special Achievement Award voor de beste pleiter Phillip Jessup Moot Court Competitie: Abby Ryan won de prijs voor de beste pleiter in de finale European Tax Law Moot Court Competition: Daniela Hartley won de prijs voor ‘beste individuele verweerder’ Team Universiteit Maastricht winnaar van de eerste internationale pleitwedstrijd Common Frame of Reference (DCFR)

Maastricht Law Messages

Faculteit der Rechtsgeleerdheid | 2013

Dit is een jaarlijkse gedrukte uitgave van de digitale externe nieuwsbrief Maastricht Law Messages van de Maastricht University Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In deze uitgave vindt u een verzameling van berichten uit de nieuwsbrief van het afgelopen jaar.

NWO-subsidie toegekend voor onderzoek naar huwelijkse gevangenschap

Dalai Lama reikt Light of Truth Award uit aan prof. Theo van Boven

September 2013 | Susan Rutten heeft een door haar ingediende onderzoek aanvraag getiteld Marital Captivity; Bridging the Gap between Religion and Law door NWO gehonoreerd gekregen. Het gaat om een bedrag van € 500.000,-. Het project werd ingediend in het NWO-programma “Religie in de moderne samenleving”. In het project zal worden samengewerkt met vier maatschappelijke partners, te weten de Stichting Femmes for Freedom, het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis), en de Vereniging voor Vrouw en Recht. Het onderzoek kent vier deelprojecten waarvoor drie onderzoekers zullen worden aangesteld. Totale looptijd van het onderzoek bedraagt vijf jaren. Huwelijkse gevangenschap betreft een actueel maatschappelijk probleem dat zich vooral voordoet onder migrantenvrouwen en binnen religieuze gemeenschappen (jodendom, islam, hindoeïsme, en katholicisme). Van huwelijkse gevangenschap is sprake als een echtgenoot (doorgaans de vrouw) het niet voor elkaar krijgt om haar huwelijk ontbonden te krijgen volgens de regels van haar geloof of in haar land van herkomst. Een scheiding bij de Nederlandse rechter kan dit resultaat niet bewerkstelligen. Het veronderstelde voortbestaan van haar huwelijk binnen de religieuze gemeenschap en in het land van herkomst, houdt de vrouw sociaal gevangen in een oneigenlijk huwelijk, beperkt haar in haar bewegingsvrijheid, en kan haar belemmeren in een vrije en autonome ontwikkeling. In dit onderzoek zal de problematiek van huwelijkse gevangenschap in Nederland in kaart worden gebracht, en wordt onderzocht welk juridisch beleid hierop ontwikkeld kan worden. Dit wordt onderzocht vanuit internationaal rechtelijk, nationaal rechtelijk, IPR en rechtsvergelijkend perspectief.

Op zaterdag 13 april 2013 reikte de International Campaign for Tibet (ICT) de Light of Truth Award uit aan vijf individuen en organisaties. Zijne Heiligheid de Dalai Lama reikte de prijzen uit tijdens een ceremonie in Freiburg, Zwitserland.

Eredoctoraat Prof. Christine van den Wyngaert

Oxford Brookes - Maastricht Graduate Diploma in Law (GDL)

Augustus 2013 | De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Maastricht gaat een nauwe samenwerking aan met de Oxford Brookes University School of Law om het unieke en uitdagende programma Graduate Diploma in Law (GDL) aan te kunnen bieden vanaf augustus 2014. Dit programma biedt studenten een stevige, academische basis om een carrière na te jagen als advocaat in Engeland en Wales. Oxford Brookes University biedt het Graduate Diploma in Law, dat bekend staat om de sterk academische focus, al ruim twintig jaar aan. De Oxford Brookes University en Universiteit Maastricht hebben het GDL-programma nu aangepast, zodat het ook aangeboden kan worden aan studenten in Maastricht, waar de kern van de onderwijsfilosofie gevormd wordt door programma’s van hoogstaande kwaliteit, uitmuntende docenten en het op de student

gerichte onderwijs. Door het eenjarige GDLprogramma krijgen studenten die een bachelor op een ander gebied dan recht hebben, een ontoereikend diploma in recht of een diploma dat niet in het Verenigd Koninkrijk is behaald, de mogelijkheid om de academische fase van hun juridische opleiding te voltooien en vervolgens in Engeland of Wales als advocaat (solicitor/barrister) aan de professionele opleidingsfase te beginnen. Ga voor meer informatie naar onze website of stuur een e-mail naar gdl-law@maastrichtuniversity.nl

Colofon Maastricht University Faculteit der Rechtsgeleerdheid Redactie: Esther Ronda Bouillonstraat 1-3, 6211 LH Maastricht Postbus 616, 6200 MD Maastricht T: +31 043 3883259 E: esther.ronda@maastrichtuniversity.nl

Juni 2013 | Op vrijdag 31 mei ontving Christine van den Wyngaert een eredoctoraat van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de uitmuntende manier waarop zij haar academische kennis combineert met haar praktische kwaliteiten. Zij is een erkende professor op het gebied van internationaal en Europees strafrecht en rechtspraak.

Congressen 2013

Fotografie: Manuel Bauer, Joey Roberts Ontwerp en vormgeving: Grafisch ontwerpburo Emilio Perez, Geleen Druk: Drukkerij Pietermans, Lanaken

www.maastrichtuniversity.nl/rechten

• Fiscaal Symposium, Maastricht (1 November 2013) • Twenty Years Treaty on European Union - Reflections from Maastricht (25 October 2013) • Annual Conference Montesquieu Institute (25 October 2013) • European Year of Citizens - The Citizen in European Private Law: Regulation, Enforcement and Choice (18 October 2013) • The Maastricht International Pricing Summit 2013 (10 October 2013) • European Year of Citizens - Citizens’ Rights and Economic Crisis (20 September 2013) • IIIRG Conference, Maastricht (1-5 July 2013) • Workshop on (Il)legitimate differential treatment (27-28 June 2013) • Summer School EU External Relations Law - CLEER (24-28 Juni 2013) • Cultural and International Economic Law Conference (20 and 21 June 2013) • The interrogation of juvenile suspects: a psychological perspective” (6 Juni 2013) • Between flexibilty and disintegration: The State of EU Law today - conference at Maastricht University, (29-31 May 2013) • Procedural Rights of Suspects and Accused in the European Union (30 and 31 May 2013) • Research colloquium on “The Future of European Disability Scholarship as a Tool for European for European Policy-Making” (09 April 2013) • Art and Heritage Disputes (24-25 March 2013) • European Year of Citizens - 20 Years of European Citizenship - Changes and Challenges (8 March 2013) • European Year of Citizens - The Right to Citizenship: Towards Fuller Implementation of Art. 15 UDHR (7 March 2013) • European Year of Citizens - Treatment Equal or No-Less Favourable of Citizens in a Globalising World, Maastricht (31 January - 1 February 2013) • DREAM Training Event (28 January - 1 February 2013) (invitation only) • Foundations of Ius Commune, Maastricht (28-30 January 2013) • Pensioencongres, Maastricht (28 January 2013) • EuNaCon Closing Conference (20-22 February 2013) • Annual Ius Commune Conference (28-29 November 2013)

De Light of Truth Award is een mensenrechtenprijs die toegekend wordt door de International Campaign for Tibet (ICT), een organisatie met als doel de democratie en de rechten van de mens voor het Tibetaanse volk te bevorderen. De prijs bestaat uit een Tibetaanse boterkaars die als symbool dient voor het licht dat elke prijsdrager Tibet heeft gebracht. Wij zijn er trots op dat prof. Theo van Boven een van de vijf mensen is aan wie deze prestigieuze prijs werd uitgereikt. Van Boven is emeritus hoogleraar Internationaal Recht aan de UM en voormalig directeur Mensenrechten van de Verenigde Naties, waar hij tevens de speciale VN-rapporteur was tegen marteling. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet voor mensenrechten in Tibet.

Eerste plaats voor Maastrichtse bachelor opleidingen in Keuzegids Hoger Onderwijs.

3x FIRST 01

AN PE

RO U E

01

W LA

L AA C IS

F

R 1 0

SC

C RE

H

HT R

EE

L GE

TS CH

E

L OO

ID

E DH

November 2013 | Meer dan de helft van de rechtenstudenten is tevreden over het leren van algemene vaardigheden en de loopbaanvoorbereiding, maar echte complimenten zijn er alleen voor Maastricht, nieuwkomer aan de top. Na de recente succesvolle uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Elsevier enquête staan onze drie bachelor opleidingen ook in de Keuzegids Hoger Onderwijs op de eerste plaats. Een fantastisch resultaat waar hard voor is gewerkt en de faculteit enorm trots op is. Volgens de Keuzegids is er meer dan gemiddelde waardering voor de docenten van de opleidingen. Maar ook de inhoud van de programma’s en de praktijkgerichtheid van de opleidingen scoren bovengemiddeld. Rechtsgeleerdheid De bachelor Rechtsgeleerdheid oogst waardering voor de inhoud van het programma en de gebruikte werkvormen. Ook de aandacht voor vaardigheden onderwijs wordt gewaardeerd. Studenten

Dalai Lama reikt Light of Truth Award uit aan prof. Theo van Boven.

Prof. Taru Spronken benoemd tot Advocaat-Generaal Hoge Raad Juni 2013 | Op voorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft de ministerraad besloten prof. mr. T.N.B.M. Spronken voor te dragen als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De benoeming gaat in op 1 september 2013. Prof. Spronken (1956) is hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Maastricht. Tevens is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Eerder was zij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Arnhem (2005-2011) en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Maastricht (1995-2007). Gedurende haar carrière is zij ook steeds actief geweest als advocaat. Prof. Spronken blijft als deeltijd hoogleraar verbonden aan de rechtenfaculteit in Maastricht.

zijn tevreden over hun docenten en de manier waarop zij les geven. “Maastricht onderscheidt zich dus onder meer op inhoud. Dat is niet alleen vanwege de aandacht voor vaardigheden, maar ook het niveau van de stof en de gebruikte werkvormen worden zeer gewaardeerd. Daarnaast is er in Maastricht lof voor de docentkwaliteit, ook in Nijmegen (en, lager op de lijst, Groningen) een sterk punt”. Fiscaal Recht Studenten van de bachelor Fiscaal Recht zijn volgens de Keuzegids tevreden met de inhoud van hun opleiding en de praktijkgerichtheid van de opleiding. De Keuzegids zegt daarover: “Dat komt omdat de studenten daar tevreden zijn met de inhoud van hun studieprogramma en de praktijkgerichtheid van de opleiding. Het niveau van de studiestof is in orde en de studenten krijgen een gedegen voorbereiding op de mogelijke beroepen die je als fiscalist kunt beoefenen”. Bovendien kunnen studenten rekenen op een prima wetenschappelijke vorming en wordt er voldoende aandacht besteed aan het

leren van vaardigheden. “Ook op het gebied van wetenschappelijke vorming weet Maastricht boven de rest uit te steken. Bij de andere opleidingen vinden de studenten dat ze niet genoeg zelf onderzoek mogen doen en ook de benodigde vaardigheden daarvoor onvoldoende aangeleerd krijgen. Verder steekt Maastricht boven de rest uit vanwege een inhoudelijk goed programma en een gedegen voorbereiding op de beroepspraktijk.” European Law School “Alleen de European Law School in Maastricht kan op complimenten rekenen voor hun docenten, de praktijkgerichtheid van de opleiding en de aanwezige studiefaciliteiten”. Ook hier verdienen docenten volgens de Keuzegids een dikke voldoende en levert dat een meer dan gemiddelde score op. Wij zijn heel trots op alweer een mooi resultaat en zullen hard blijven werken om dit zo te houden en verder te verbeteren. Alle resultaten zijn te vinden op de website van de Keuzegids Hoger Onderwijs.


Maastricht Law Messages 2013 | Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Toonaangevende onderzoeksprojecten MACIMIDE Dit project, ingediend onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Hildegard Schneider (FdR), wil bestaande onderzoekslijnen aan de UM bij elkaar brengen om bij te kunnen dragen aan een beter begrip van de dynamiek van transnationale migratie en burgerschap in Europa en in een mondiale context. Met inbreng van verschillende medewerkers van de FdR, FASoS, FHS en SBE zullen de links tussen migratie, mobiliteit, burgerschap, familieleven en ontwikkelingspolitiek geanalyseerd worden. Ook problematische vraagstukken bij grensoverschrijdend werk veroorzaakt door verschillen in pensioen- en belastingsystemen, sociale zekerheid en immigratie- en nationaliteitswetgeving zullen onderzocht worden. MACIMIDE zal zich op dit gebied ontplooien als regionaal expertisecentrum, gevestigd in de Euregio met focus op de globaliserende wereld. TRANSMIC De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft de zeer prestatiegerichte subsidie toegekend gekregen van het Marie Curie Initial Training Network voor Transnational Migration, Citizenship and the Circulation of Rights and Responsibilities (TRANSMIC). Met een succespercentage van ongeveer 7 procent is het project het zevende ITN van Universiteit Maastricht in het zevende Research Framework Programme. Binnen de opzet van dit netwerk zullen tien promovendi en vier postdocs worden begeleid

Human Rights lecture minister Frans Timmermans

September 2013

April 2013 | Op woensdag 17 april, hield Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) een lezing over Mensenrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In zijn lezing presenteerde Timmermans zijn mensenrechten beleid. De presentatie maakte deel uit van een gevarieerd persoonlijk programma met sprekers die onderwerpen aansneden als vrouwenrecht; lesbisch, homosexueel, bisexueel en transgender rechten (LGBT); mensenrechten voorstanders; en de controverse rondom mensenrechten beleid. Het publiek werd uitgenodigd zowel online als offline (gebruik makend van #MR2013 op twitter) deel te nemen. De lezing werd tevens live online uitgezonden.

en getraind door medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in nauwe samenwerking met de Maastricht Graduate School of Governance, FASoS, zes academische partners en zeven niet-academische partners vanuit elf Europese landen. Het project zal worden opgenomen in de structuur van MACIMIDE (Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development), dat eerder in 2013 is opgezet met een aanzienlijke financiering vanuit het College van Bestuur van de universiteit. ILEC ILEC (onvrijwillig verlies van Europees burgerschap) is een tweejarig onderzoeksproject dat deels wordt gefinancierd door het directoraat General Justice, Citizenship and Fundamental Rights van de Europese Commissie. Het project rekent op een nieuw netwerk van experts, academici en mensen uit de praktijk die zich buigen over het vraagstuk van verlies van nationaliteit en Europees burgerschap. ILEC wordt gecoördineerd door CEPS (Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies) (België) in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Het project heeft als doel om de kenniskloof op te vullen met betrekking tot regels en administratieve procedures die van toepassing zijn bij verlies van nationaliteit in de Unie en hun verhouding tot bestaande Europese en internationale juridische richtlijnen.

Succesvolle eerste vergadering Alumni Advies Raad

Promoties Faro Sobczak: “Liability for Asbestos-Related Injuries” Kim J.H. Hoofs: “Doorbreking van de natrekking: in rechtsvergelijkend perspectief.” Eveline Ramaekers: “EUROPEAN UNION PROPERTY LAW; From fragments to a system” Christian N. Syrier: “The investigative function of the European Parliament; holding the EU executive to account by conducting investigations” Johannes Keiler: “Actus reus and participation in European criminal law.” Rogier Wolf: De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV Arno Eversdijk: Kiezen voor publiek-private samenwerking Sandor Loeffen: Parlementair onderzoek, een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Marc Provera: The Detention of Asylum Seekers in the European Union and Australia, a comparative analysis Katharina Eisele: The External Dimension of an EU’s Migration Policy: different legal positions of ThirdCountry Nationals in the EU. A Comparative Perspective M.K. Ozigré Privat Modeste: Les Organes Restreint Des Organisations Internationales Bekim Nuhija: “Expropriation and restoration of real property rights in the Federal Yugoslav Republic of Macedonia and in the Republic of Macedonia (FYROM): a legislative-historical study” David Collins: “The BRIC States and outward foreign direct investment in services” Emanuel G.D. van Dongen: “Contributory Negligence; A historical and comparative study” Jing Liu: “Compensating Ecological Damage: Comparative and Economic observations” Tina Orsolic: Socializing Europe - Solidifying EU Citizenship Sascha Hardt: Parliamentary Immunity - a Comprehensive Study of Parliamentary Immunity in the United Kingdom, France and The Netherlands Anke Moerland: Why Jamaica wants to protect ‘champagne’: Intellectual property protection in EU bilateral trade agreements Tamara Lewis: The Universal Periodic Review Mechanism of the United Nations Human Rights Council: Transforming the Human Rights Discourse Ardit Memeti: “Membership in International Organizations: Inequality among Equals” Fernando Souza de Man: “Taxation of Cross-Border Provision of Services in Double Tax Conventions between Developed and Developing Countries: A proposal for new guidelines”

Twintig jaar EU: reflecties uit Maastricht Slotcongres conferentieserie European Year of the Citizen

April 2013 | Op vrijdag 5 april vond de aftrap van de Alumni Advies Raad plaats. Zo’n 15 alumni van onze faculteit uit diverse beroepsgroepen kwamen bij elkaar om van gedachten te wisselen over onze studieprogramma’s. Wat zijn de ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk? En wat is de toekomst en het belang van stages tijdens de opleiding? Vragen die tijdens deze eerste bijeenkomst volop aan de orde kwamen. Gevarieerd gezelschap Na een gezellige lunch en kennismaking nam het gezelschap plaats in de bestuurskamer van de faculteit. Raymond Luja opende de vergadering met een presentatie over ons huidige onderwijsaanbod, de onderzoeksorganisatie van de faculteit en landelijke ontwikkelingen. Hij gaf daarna het woord aan de alumni. Advocaten, beleidsmedewerkers, rechters en medewerkers van de Europese Commissie en het Europees Parlement, maar ook mensen uit het bedrijfsleven belichtten de kwaliteit van onze studenten

en opleidingen vanuit een andere invalshoek. Specialisatie, vaardigheden en stage Bezien vanuit hun dagelijkse praktijk levert onze faculteit uitstekende alumni af. Alumni die in de praktijk met name bekend staan om hun uitstekende vaardigheden en pragmatische aanpak. Natuurlijk waren er ook kritische noten. Zo zouden studenten zich eerder en beter moeten kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt en zouden ze ondanks alle aandacht voor schrijfvaardigheden nog meer en betere training moeten krijgen om duidelijke en gestructureerde memo’s en adviezen te kunnen schrijven voor klanten. Advies De Alumni Advies Raad komt in principe een keer per jaar bij elkaar. De faculteit hecht grote waarde aan de professionele kijk van deze groep alumni op het opleidingsaanbod en zal de adviezen die voortvloeien uit deze vergadering waar nodig verder uitzetten.

Oktober 2013 | Op 1 november 2013 is het exact 20 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht in werking trad. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Gemeente Maastricht, op 25 oktober de conferentie Twenty Years Treaty on European Union: Reflections from Maastricht. Door verschillende sprekers, waaronder oud-premier Ruud Lubbers, wordt uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen die het Verdrag in de afgelopen twintig jaar teweeg heeft gebracht. Wat heeft het Verdrag gedurende de afgelopen twintig jaar betekend in relatie tot de economische en monetaire unie (invoering van de euro) en hoe heeft het vorm gegeven aan het begrip Europees Burgerschap? Wat merken we er vandaag de dag van? De conferentie biedt academici, beleidsmakers en politici een platform voor dialoog over lessen uit het verleden in relatie tot verdere ontwikkeling en de toekomst van de EU. Onder de sprekers bevinden zich oud-premier Ruud

Benoemingen

Maart 2013 | Prof. Dr. Aalt Willem Heringa benoemd tot Europese co-decaan China EU School of Law (CESL) Met ingang van 1 januari 2013 is professor dr. Aalt Willem Heringa benoemd tot Europese co-decaan van de China EU School of Law (CESL) in Beijing. Sinds 2007 is CESL een project van een consortium van Europese rechtenfaculteiten en een aantal Chinese partners. Het project wordt gefinancierd door de EU. CESL biedt master programma’s aan voor Chinese en internationale studenten, financiert en voert onderzoek uit en biedt trainingen voor juridische professionals aan.

EURANET Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics Temporary Mobility of People Maart 2013 | Prof. Fons Coomans benoemd tot visiting professor University Cape Town Prof. Fons Coomans (hoofd van de capgroep International and European Law en coordinator van het Maastricht Centre for Human Rights, Maastricht University)is benoemd tot visiting professor aan de University of Cape Town, School of Public Health voor de komende drie jaar. Hij zal de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs met betrekking tot het recht op gezondheid daarmee continueren en verder uitbouwen met deze faculteit.

September 2013 | Prof. Sjef van Erp herkozen in council European Law Institute Bij de verkiezingen voor de ledenraad en het dagelijks bestuur van het European Law Institute is Sjef van Erp herkozen als lid van het dagelijks bestuur. Van Erp was niet alleen kandidaat maar ook voorzitter van de commissie die de verkiezingsprocedure opstelde. Het dagelijks bestuur koos vervolgens Diana Wallis (oud vicepresident van het Europees Parlement) als President, Christiane Wendehorst (hoogleraar burgerlijk recht in Wenen) als Vicepresident en Johan Gernandt (voorzitter van de Zweedse nationale bank) als penningmeester.

September 2013 | Grensoverschrijdende Migratie in Overgang: Veranderende Kenmerken van Tijdelijke Mobiliteit van Mensen (EURA-NET) Wat zijn de veranderende kenmerken en ontwikkelingsinvloeden van de tijdelijke mobiliteit van mensen en wat zijn de beleidsinvloeden daarvan op Europa en de wereld? De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Maastricht neemt deel aan een uitvoerig onderzoeksconsortium dat gericht is op het in kaart brengen van de huidige kenmerken en de daaraan gerelateerde beleidsinvloeden van tijdelijke grensoverschrijdende migratie en mobiliteit.

Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie December 2013 | Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Van den Bossche werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Het Appellate Body is het hoogste internationaal rechtscollege voor handelsgeschillen.

Theo van Boven en zijn rol in de bescherming van Mensenrechten bij de Verenigde Naties

Het Appellate Body, bestaande uit zeven rechters, waaronder één Europeaan, heeft sinds 1996 uitspraak gedaan in 110 handelsgeschillen tussen Lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie. Hiermee is het Appellate Body het meest actieve van alle internationale rechtscolleges. Ter vergelijking: in dezelfde periode deed het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak in 54 geschillen. Tijdens de afgelopen vier jaar zetelde Van den Bossche als rechter onder andere in de ophefmakende zaken over tientallen miljarden euro’s aan vermeende Europese subsidies aan de vliegtuigfabrikant Airbus en over een Amerikaans verbod op de verkoop van kretek-sigaretten die vooral bij de jeugdige rokers populair zijn. Peter Van den Bossche is sinds 1992 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (UM) en werkte eerder aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Sinds 2001 is hij hoogleraar Internationaal Economisch Recht aan de UM. Daarnaast is hij als hoogleraar verbonden aan onder andere het Europa College in Brugge en het World Trade Institute in Berne. Hij is de auteur van het meest gebruikte handboek over internationaal handelsrecht, The Law and Policy of the World Trade Organization, waarvan de derde editie in 2013 werd gepubliceerd door Cambridge University Press.

Moot Court Competities

Lubbers, voormalig Euro-Commissaris Pascal Lamy (tot voor kort Directeur Generaal van de Wereldhandelsorganisatie), Christiaan Timmermans (voormalig rechter aan het Europese Hof van Justitie) en Stephen Weatherill (Jacques Delors Professor European Law aan de University of Oxford).

weer succesvol

European Year of the Citizen De EU heeft 2013 uitgeroepen tot het European Year of the Citizen, waarin het thema ‘Europees burgerschap’ centraal staat. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM organiseerde daarom in de loop van 2013 een serie conferenties die vanuit verschillende invalshoeken aandacht geven aan dit thema. Onderwerpen als internationale handel, mensenrechten, nationaliteitsrecht en vrij verkeer en EU-recht kwamen aan bod.

Juni 2013 | Dit jaar werd de faculteit vertegenwoordigd in: - European Law Moot Court Competition - International Client Counselling Competition (ICCC) - Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition - European Tax Law Moot Court Competition - Common Frame of Reference - Rene Cassin Moot Court - Willem C. Vis Moot Court Competition

December 2013 | Op 10 december, voorafgaand aan de Theo van Boven Lecture, werd de 30-minuten durende film over Theo van Boven voor het eerst vertoond. Belangstellenden waren van harte uitgenodigd te komen kijken in de Statenzaal van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De film is een uitgebreidere versie van het portret dat tijdens de Van Boven lezing van 2012 werd getoond en gaat over het leven van Theo van Boven in de jaren 70 en 80. Vanuit zijn positie bij de Verenigde Naties vocht hij voor verandering en leverde hij forse strijd om de Mensenrechten te verbeteren. Aansluitend aan de vertoning van de film gaf Carlos Villán Durán, President van de Spanish Society for International Human Rights Law en voormalig staflid van de UN High Commissioner for Human Rights de Theo van Boven lezing over het recht op vrede.

Loof en Catalina Goanta) werd uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd na een uitdagende procedure tegen Silesia. Armin Lambertz ontving ook een prijs voor één van de beste sprekers in de wedstrijd.

Common Frame of Reference

Het Maastricht European Private Law Institute besloot een team te sturen naar de eerste internationale pleitwedstrijd Draft Common Frame of Reference (DCFR). Het team dat uit vijf studenten bestond (Tom Dopstadt, Maryam Salehijam, Stephanie Kohl, Katja Zimmerman en Armin Lambertz) en twee coaches (Willem

In de overige moot courts behaalde het Maastrichtse team in de European Law Moot Court Competition de halve finale en wonnen zij de prijs voor ‘beste schriftelijke pleidooi’. Amélie Habets won de ‘Ole Due’ Special Achievement Award voor de beste pleiter. In de Phillip Jessup Moot Court Competitie bereikte het Maastrichtse team de finale maar verloren die met een klein puntenverschil. Abby Ryan won de prijs voor de beste pleiter in de finale. En in de European Tax Law Moot Court Competition eindigde het team op de vierde plaats. Daniela Hartley won de prijs voor ‘beste individuele verweerder’.

Actualiteitencollege prof. Liesbeth Lijnzaad over Arctic Sunrise zaak November 2013 | Op 27 november zal Professor Liesbeth Lijnzaad een actualiteitencollege geven over de Arctic Sunrise zaak (Nederland tegen Rusland) die momenteel aanhangig is bij het Zeerechttribunaal in Hamburg. Professor Lijnzaad is de agent van Nederland in dit geschil. Zij is Juridisch Adviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en hoog-leraar in de praktijk van het internationale recht aan de Juridische Faculteit.

Inauguratie Juni 2013 prof.mr.dr. A.J. van Doesum, hoogleraar Kostprijsverhogende belastingen “Ondanks een onlosmakelijke samenhang”

Mei 2013 prof.dr. Wouter Devroe, hoogleraar Mededingingsrecht “The protection of non-economic interests in European competition law”

Maastricht Law Messages Hoogtepunten 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you