Page 1

Pagina 1 din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

5FL - Utilizarea poştei electronice în operaţiunile comerciale şi financiare din FE Operaţiunile comerciale şi financiare dintr-o FE presupun utilizarea permanentă a conturilor de e-mail în corespondenţa cu alte FE şi cu ROCT-ul. De aceea, este necesar să respectaţi câteva reguli simple în utilizarea e-mail-ului: •

transmiterea mesajelor la mai mulţi destinatari o dată este recomandat să se facă cu „BCC (blind carbon copy)“ – de ex. oferta trimisă la mai mulţi potenţiali clienţi;

la „Subject“ este indicat să apară foarte clar subiectul scrisorii – de ex. „Ofertă de primăvară Kultur Bio“;

este recomandat să realizaţi setarea semnăturii („Options - More options – Signature“);

fişierele ataşate trebuie să fie denumite conform conţinutului („Factura FE“ etc.).

În realizarea corespondenţei comerciale între FE, este recomandat să se respecte următoarea succesiune logică: cerere de ofertă, ofertă, comandă, factură/aviz de însoţire, ordin de plată/CEC.

Temă de lucru Grupele de lucru vor avea de realizat următoarele sarcini de lucru: 1. Repartizarea rolurilor în cadrul echipei: manager, asistent manager, reprezentanţi ai departamentelor comercial, marketing, financiar-contabil. 2. Repartizarea sarcinilor în cadrul firmei, pe departamente, în vederea realizării următoarelor lucrări (modelele de documente pot fi descărcate de pe site-ul ROCT sau pot fi tehnoredactate): •

setarea semnăturii, cu datele corespunzătoare din tabel;

realizarea unei tranzacţii complete (vânzare-cumpărare) între perechile de firme (stabilite prin tragere la sorţi), conţinând: o

cerere de ofertă;

o

ofertă;

o

comandă;

o

factură;

o

CEC/OP;

transmiterea documentelor prin e-mail între cele două firme;

reprezentarea grafică a circuitului documentelor, pe flipchart, cu ajutorul cartoanelor colorate, marker-elor şi a post-it-urilor; se vor utiliza culori diferite de cartoane pentru documentele emise şi cele primite.

3. Prezentarea rezultatelor de către raportorii celor două firme, în două variante: •

pe flipchart (circuitul documentelor);

pe videoproiector (prezentarea conţinuturilor cutiilor poştale „Inbox“ şi „Sent“, din fiecare e-mail).

4. Realizarea feedback-ului reciproc, evidenţierea eventualelor neconcordanţe între cele două prezentări, stabilirea variantei corecte. 5.

Dacă mai rămâne timp, se poate realiza un document pentru centralizarea vânzărilor şi a achiziţiilor. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

O ii 5fl utilizarea postei electronice in operatiunile comerciale si financiare din fe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you