Memoria 2016 2017 (euskara)

Page 1

MEMORIA 2016ko iraila 2017ko uztaila


Memoria: f. Iragana gogoratzea posible egiten da taera, datuak edo arrazoien bilketa. f. Gai baten zerbait idazten dan liburu, koaderno edo papera. lako Memoria: ikasturte bakoitzeko datu, esperie biltzen dauazan dokumentua. Ikasturte bakoitze mentua eta Lauaxeta Ikastolaren Hezkuntza Proi Egunerokoan gure Hekuntza Proiektua gauzatzen ekartzen dauz, beraz, datu eta emaitzak arlo bita Memoriari esker emoten da esperientzia. gun pertsonen kasuan: ikasle, familia, lan rrela da baita erakunde bezala. Gehitzen perientziak. Lauaxeta Ikastola osotzen dog

“ Iraganean ger tatutakoa, barrir

Jhon D


auan gaitasun psikikoa. f. Gai bateri loturiko geringuruko ikerketa edota idatzia. Gogoan izateko . Memoria egitea: f. Gogoratzea. Lauaxeta Ikastoentzia, proiektu edota gertaera garrantzitsuenak eko esanguratsuena biltzea helburu dauan dokuiektua errealitatera aplikatzearen ondorio dana. n dan moduaren inguruko adibide eta ebidentziak an jasorik: akademikoa eta kudeaketa arloarena. Horrela da Lauaxeta Ikastola osotzen dongile dozenteak eta ez dozenteak. Eta hodiran esperientziak dira. Gogoratzeko esgun guztion ikasketa bideratzen dabenak.

ro biziten dogu gure memorian.

Dewey

�AURKIBIDEA

00/ AURKEZPENA

01/ FITXA TEKNIKOA

6. orr.

10. orr.

02/ HEZKUNTZA DATUAK

03/ KUDEAKETA DATUAK

14. orr.

36. orr.


Mundua leku harrigarria da Sorpresa da asmakizunen bidea. Cesare Pavese 2007.ean, Washingtoneko biztanle batzuk, goizero bezalaxe, euren lanerako bidean joiazan metroa hartuta. Batzuk aurikularrak aldean, beste batzuk egunkariari adi, eta asko egunerokoaren monotonian murgilduta. Baina inork ez eban inguruan musika jotzen ari zan biolinista bat aditu, bere txapelean txanpon batzuk biltzen ebilen biolinista hura, nahiz eta gazte hura, Joshua Bell, 1713.eko Stadivariusa jotzen eban biolinista famatua izan. Bere zuzenekoa entzun nahi dauanak ehundaka dolar ordaindu behar dauz eta hori, bere sarrerak eskuratzea lortuz gero. Metroan joian jende gehiena, bere aurretik pasatu zan, munduko biolinistarik hoberena aurrean egoala konturatu gabe. Gure arreta deitzen dauan zerbait aurkitzen dogunean gelditu gaitezan. Momentu bat beterik ez bada behintzat. Biolina jotzen dauan tipo bategaz topo egiten badogu gelditu gaitezan, entzun dagigun, disfrutatu dagigun. Gabriel Garcia de Orok dinoan bezala, zentzumenetan dogu unibertso guztirako atea. Euren bitartez usain, ukitu bat, soinu edota irudi baten edertasunaz gozatu daikegu. Baina zentzumenek, aktibatuak izan daitezan, gure arreta eskatzen dabe. Entrenamendua behar dabe, sorpresaren bidea zabaldu dagien. Ikasketa, sormena eta enpatiaren eragilea dogu eta hezi daiteke. Sorpresarako gaitasunak gure unibertsoa leku liluragarri bihurtzen dau.

Unai Atristain Aranguren

Bideorako lotura: goo.gl/uNyyyf


Elkarlanean bidea jorratzen Gero eta gehiago Gero eta gehiago gara. Lauaxeta Ikastola nabarmen hazi da Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan, non ikasle talde bi gehitu doguzan, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan daukaguzan eskaera guztiei erantzuna ezin emonez jarraiten dogularik. Hau, gure hezkuntza proiektuarengan dagoan konfiantzagatik lortzen dogu, zeinetarantz gure baliabide eta ahalegin guztiak bideratzen doguzan, bera baita helburu nagusia eta hainbat aintzatespen jasotzearen zergatia. Gure hezkuntza proposamena hainbat kongresutara deitua izaten da eta gure irakasleak beste ikastetxe batzuen irakasleen formazio planetan eta Unibertsitateetan aritzen dira. Aldi berean, irakasten aritzen dan erakunde batek inoiz ikasteari ezin deutsola itzi ulertzen dogu. Horrela izanik, dokumentu honetan eta aurreko memorietan biltzen diran edukiek, etengabeko hobekuntzagaz eta hezkuntza berrikuntzagaz daukagun konpromisoa erakusten dabe. Lortutakoa, Lauaxeta Ikastola osotzen dogun pertsona guztien meritua da: familiak, ikasleak eta langileak. Gure alkarlanaren ondorio, baina batez ere, harreman giro onarena, edozein proiektuk aurrera egiteko ezinbestekoa baita. Giroa eta balioak Batzuetan gizartean, komunikabideetan, familia, auzokide edota hezitzaileongan ere, irtenbide gabeko aurreiritzietan oinarritutako hezkuntza edo ikastetxearen inguruko eztabaidak sortzen dira. Honelakoetan, urteen inertziak, sinesmenek, ohiturek, epe laburreko ardurek edota arazo puntualek bultzatuta jokatzen dogu eta honek iritzien erradikalizaziora eta konfrontaziora eroaten gaitu. Aurka egiteko dinamika honeek ez dabe batere laguntzen eta okerrago dana, familia eta ikaslegoaren ongizatearen aurkakoak bihurtzen dira, irtenbide eraginkorrak bilatzeko energiak murriztuz gainera. Horregatik eta ondokoak jakinez: gure hobetzeko gaitasunarengan konfiantza osoa dogula, hezkuntzan, sarritan, epeak luzeak dirala eta emaitzak, aldiz, ez dirala ziurrak, eta arazoek ez dabela izaten zergati bakarra edo “errudun bakarra�, animo Lauaxeta Ikastolako pertsona guztiei. Jarraitu dagigun gehitzen, beti gure ikaslegoaren alde laguntzeko eta alkar lanean jarduteko prest dagoan talde bat izaten jarraituz.

MÂŞ Teresa Ojanguren Villalabeitia


Artezkaritza kontseilukideak, ezkerretik eskumara eta goitik behera: Unai Atristain, Iratxe Olabarri, Juan Ramon Aurrekoetxea, Carlos Alzaga, Asier Alea, IĂąaki Isasi, Josu Arteta, Koldo Meso, Juan Mari Totorika, Nerea Lupardo eta Nerea Martiartu.

Talde


Zuzendaritza kideak, ezkerretik eskumara: Josu Astondoa, Edurne Zamalloa, Maritere Ojanguren, Aitor Pagaldai, Xabier Arpide, Jon Agirre eta IĂąaki Malaxetxebarria.

lanaFITXA TEKNIKOA


01 FITXA TEKNIKOA

“

Pertsona garatuz gizartea eraikitzen Personal development to build a society Desarrollo personal para construir sociedad

�

-7-


1.393 ikasle (16-17 ikastur tean) 1.448 ikasle (17-18 ikastur tean)

94 irakasle eta 21 ez dozente

20.350m2 kanpoko kirol instalazioetan

6.200m2 kirol instalazio estalietan

89.225m2 lursailetan

12.000m2 ikasgeletan -8-HEZKUNTZA DATUAK


02 HEZKUNTZA DATUAK Gaitasunei lotutako garapen pertsonala Konpetentzien garapena, Lauaxetaren hezkuntza ereduaren ardatz nagusia da. Berauen bitartez, ikasleengan ezagutza, gaitasun, jarrera, balore eta irizpideeak bultzatu nahi dira, arazo eta egoera desberdinei aurre egiteko. Horrela izanda, ezagutzak ez dira helburu, baizik eta konpetentzien garapenerako bidea. Testuinguru hau da Memoria honetan laburbiltzen diran 2016-2017 ikasturteko ekintza guztiei zentzua eta koherentzia emoten deutsona.

ZEHARKAKO KONPET ENT ZIAK

KONPET ENT ZIA ESPEZIFIKOAK

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia

Hizkuntza eta komunikaziorako konpetentzia Konpetentzia matematikoa

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

Konpetentzia zientifikoa

Elkarbizitzarako konpetentzia

Konpetentzia teknologikoa

Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia

Konpetentzia sozial eta zibikoa Arterako konpetentzia

Norbera izaten ikasteko konpetentzia

Konpetentzia motorra

-11-


Estimulazio goiztiarra, adimen aniztasuna eta pentsazeko trebetasuna Lauaxeta Ikastolako Think S(h)are proiektuaren izena ondoko hitzetatik dator: pentsamendua (“think” ingelesez), ideia eta ezagutzen sarea (“sare” euskeraz) eta elkartrukatzea (“share” ingelesez). Hiru osagai honeek egiten dabe Think S(h)are: pentsamendu eta ideien sare bat sortu eta azaleratzearen eta elkartrukatzearen ondorioz, pentsamendu eta ideiak garatu. Pentsamendua proiektu honen ildo nagusia dogu eta pentsamenduaren beraren garapen erabatekoa dau helburu. Prozesu eta maila desberdinek osotzen daben hierarkia jarraituz, gure umeengan gaitasun, adimen eta konpetentzia desberdinen garapenean sakontzen dogu. Prozesu honek, metakognizioa (norbere pentsamenduarengan pentsatzeko gaitasuna) eta pentsamendu eraginkorrean dauka helmuga. Think S(h)are metodologiagaz batera, Linked Spacesek, ezagutzen eta gaitasunen transferentzian oinarritutako ikaskuntza-prozesuak sustatzen dabezan eremuak eta uneak sortzea dau helburu. “Alkarregaz erlazionatuta dagozan eremuen” sistema bat da, eta ikasleak ibilbide bat egingo dau sistema horretan gaitasun eta ezagutza jakin batzuk bereganatzeko, hainbat material erabiliz (manipulazio-jolasak, aplikazioak, mahaijolasak) eta autonomia, askatasun eta erregulazio maila desberdinak bitarteko dirala. Ibilbideak 4 eremu daukaz Haur Hezkuntzan, eta bakoitzak bere ikasteko estiloa dauka: Ikaskuntza gidatua, ikaskuntza autonomoa, jolas didaktikoa eta jolas librea. Aldi berean, Ikerlari programaren barnean, ikasleek euren ingurunearen ezagupenera hurbiltzen dira berau ikertuz. Eremu honetan, 2016-2017 ikasturtean, ondoko proiektua garatu da:

Natura eta ikasketa: Asko ikasi gendun naturari esker eta zehatzago esanda animaliei esker. Oraingo honetan, beldarra tximeleta zelan bilakatzen dan ezagutu genduan. Bideoa ikusteko: goo.gl/bUJvGY

-12-


Laia: eskola ortua Laia edo eskola ortua, Lauaxeta Ikastolako Agenda 21 taldearen ekimen bat dogu. Proiektu honeri esker lantzen diran kontzeptuen artean: naturagaz kontaktua, km-0 produkzioa hau da, bertoko barazkiak kontsumitzeko aukera, elikadurak gure osasunarengan daukan eraginaz jabetzea edota produkzio eta kontsumo jasangarria sustatzea. Bidean, dedikazioa, lana eta egindako ahaleginaren fruituak jasotzeko konfidantza eta pazientzia: kalabazak, azak, kipulak, bruselasgo azak, ... guztia, Lehen Hezkuntzako ikasleen eskutan eta jasotakoa erosi daben familien laguntzari esker. Ikasleek ondo inbertitu dabe gainera trukean lortutakoa, orturako lanabes gehiago erosiz.

-21-

Lauaxeta Ikastolako ortuaren inguruko bideoa:

Laia proiektuaren inguruko dokumentua:

Bideoa ikusteko: goo.gl/s4azLP

Dokumentua ikusteko: goo.gl/m54qAX


Sormena

Bizitzak berak erakusten deusku, kasu gehienetan, arazoak ebazteko erantzunak ez dagozala inon idatzita, gu geu garela irtenbideak bilatu behar dogunak, momentu bakoitzean dakiguna eta egiten dakiguna aplikatuz eta guztiari, sormena gehituz. Horrela izanda, gure ikasleen etorkizunean erabakigarriak izango diran gaitasunen artean, sormenaren garrantzia azpimarratzekoa dala deritzogu. Lauaxeta Ikastolan, norberak berez dakarren sormenaz gain, adin txikietan praktikaz garatu daitekeen ezagugarri bat dala uste dogu. Hori dala eta sormenaren inguruko hainbat ekintza garatzen doguz: sukaldaritza, antzerkia, eraikuntzak, ... Beste batzuen artean, aurreko ikasturtean ondokoak garatu doguz:

Room 13, sormenaren garapenerako proiektua: Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzan garatzen da artea eta hezkuntzaren arloak bateratzen dauazan proiektu internazional hau.

Sormenaren garapenerako Arki Lego, erakuntzarako bokazioa proiektua, aprobetxatuz: Artez- Arte: programa honek umeek ikasketa eremu bikoitza bereizeraikuntzarako dauken berezko tuz: ikasketa gidatua eta sormen autonomo eta dibergentea. bokazioa aprobetxatzea dau helburu, eraikuntza eta eremuen diseinu kolaboratibo eta sortzailea bultzatuz.

-14-


L Digitala: Ikasketa Pertsonalizaturako esparrua Gure ikasleen garapen pertsonalak, ezinbestekoa dau euren gaitasun digitalaren garapena bideratzea. IKTek funtzio garrantzitsua dauke arlo ezberdinetako edukien garapenean eta hori dala eta ikasgai bakoitzeko programazioaren parte dira. Dispositiboen erabileraz gain, gure ikaslegoa, informatikaren erabilera etikoan murgiltzen dogu: identitate digitala, plagioa, delitu informatikoak, ‌ Arlo honetan, 2016-2017 ikasturtean, besteak beste ondoko ekintzak gauzatu doguz:

TIC-TAC-TEP programa, Haur Hezkuntzan: IKTen erabilera, ikasketa helburuetan oinarrituta dago. 5 urteko geletan gainera, robota erabiltzen da, ikasleak programazioaren munduan barneratuz.

Eremu honetan, keta portafolio ta ibilbidea eta

Science proiektua, Lehen Hezkuntzan: Natur Zientziak ikasgaia ingelesez, erakargarriak diran eduki eta appen bidez, ikasketa esanguratsuagoa lortuz.

1x1 iPad proiektua, Lehen Hezkuntza 4. eta DBH 1. mailetan: iPad-a erabiliz, iTunes U, Moodle eta beestelakoetan dagozan edukiak lantzea.

iPadaren inguruko formazio saioak: langile, familia eta beste ikastetxe batzuei zuzendutako formazio/ informazio saioak.

azpimarratzekoa da baita, DBH eta Batxilergoko ikasleek ikasdigital eta pertsonalizatu bat garatzen dabela, bakoitzaren ikaskeparte hartu dauan proiektuak, aurrerapusuak eta erronkak laburbilduz.

Aipatzekoa da era berean, Lauaxeta 4.0 proiektua. Berau, barrikuntza praktika on bezala aurkeztua izan zan Kudeaketa Aurreratuaren Europar Astean eta bere bitartez Lauaxeta Ikastolak, Hezkuntza Komunitatearen eskura, bertako irakasleek garatutako 85 proiektu jartzen dauz. Informazio gehiago: http://www.ikasmaterialak.com

-15-


Matematikak Matematikak presentzia eta erabilgarritasun nabarmena dauka gure egunerokoan, bai eremu pertsonalean zein profesionalean erabakiak hartzeko. Ezinbestekoa da beraz, gure ikasleen garapen pertsonalari dagokionez, matematikak ere lantzea. Horrela izanda, matematikak etapa guztietan lantzen dira: Bizimat programaren bitartez Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzan, joko didaktikoak, appak eta hainbat baliabide erakargarri erabiltzen diralarik ikasleek kontzeptu matematikoak barneratu dagiezan edota xakea Lehen Hezkuntzan, kontzeptu espazial, numeriko eta matematikei lotutako arazoen ebazpena eta estrategiak lantzen diralarik. Atal honetan, ondokoak aipatu daikeguz:

Pangea lehiaketa matematikoa: Miren Totorika y Eneko Ortiz de Lataburu, finalista izan ziran, estatu mailako lehiaketa honetan.

Udaberriko XX. Matematika lehiaketa: Ander Lasarte, DBH 1.eko ikaslea, saritua izan zan EHUk antolatzen dauan lehiaketa honetan.

-16-

Kaligramas matematikoen lehiaketa: Maider Riojak eta Nerea Larrabek, EHUk, Zientzia, Teknologia eta berrikuntzaren XVI astean antolatutako lehiaketa hau irabazi eben.


Zientzia eta teknologia Zientzia eta teknologia Lauaxeta Ikastolaren ardatz nagusi bi dira. Metodo zientifikoan oinarritutako lana eta esperientzia ikasketa iturri bezala, gure ikasleek garatzen dabezan hainbat proiekturen oinarrian dagoz. Etapa guztietan garatzen da arlo hau: Haur Hezkuntzako Ikerlari programan, naturaren bitartez ikasten da, Lehen Hezkuntzako Sciencen, ingelesez garatzen dira proiektu zientifikoak, eta DBHko Zientziak kalean, esperimentaziora bideratuta dago. Honeetaz gain, Lehen Hezkuntzatik hasita, zientzia eta robotika eta programazio jardunaldi bereziak izaten dira. Aurreko ikasturtean, ondokoak garatu dira besteak beste:

Elhuyar zientzia azoka: Lauaxetako ikasleek, onda elektromagnetikoen lanari aipamen berezia jaso eben (Mikelats Pascal, Irune Iraragorri, Inés Arraibi eta Oier Gaiaztegi), aipamen berezia baita Matemoda lanari (Rita Trevilla eta Alasne Arteta) eta Galicienciara joateko saria, Bloody Piggles lanagatik, June Silva, Itziar Iraragorri eta Irune Huertarentzat.

Galiciencia zientzia azoka: Leire Txopitea eta Ane Vazquezek, material termiko isolatzaileen lana aurkeztu eben, euren proiektua hautatua izan eta gero.

-17-

Jóvenes Exporecerca Investigadores zientzia lehiaketa: azoka: Ane Vázquez, Leire Irati Martin, Irati Txopitea, Ane Urgoiti, Navarro, Ane Vázquez, Amaia Etxebarria eta Nora Leire Txopitea, Oihane Postigok 3. saria jaso Akesolo, Maialen eben, Malagan ospatutako Jauregibeitia eta estatu mailako Jóvenes Maialen Vargas, Investigadores 2016 DBH eta Batxilergoko ikaslehiaketan. leak, feria honetan izan ziran, euren lanak bertan Bideoa ikusteko: aurkezteko goo.gl/RYa82S hautatuak izan ondoren.


Euskadiko Kristalizazio lehiaketan sarituak: Itxasne Berasategui, Maria Caballero eta Iraide Ugaldek, zorroztasun zientifikoari saria lortu eben, 30 ikastetxe eta 1.200 ikasleren artean.

Bideoa ikusteko: goo.gl/P2PKma

Belgian Expo Science: Izaro Petralanda, Ane Urgoiti, Nora Postigo eta Amaia Etxebarriak, euren lana aurkeztu eben Belgikan ospatutako azoka honetan.

First Lego Leaguen saridun: Iñaki Arrieta, Hector Andres, Aitor Cabo, Asier Argote, Xabier Atxa, Aitor Oyarzabal eta Aitor Santamariak, aurkezpen onenaren saria lortu eben, originaltasuna eta aurkezpenaren kalitatea zirela eta.

-18-

DBHko zientzia eguna, Lauaxeta Ikastolan: Lehen saria (zientzia eta teknologiako aldizkaria dan Elhuyarren egonaldia eta artikulu zientifiko bat idazteko aukera barne) Amaia Etxebarria eta Nora Postigok lortu eben, “Musika ikasketa eta 3. hizkuntza baten ikasketaren harremanaren ikerketa” lanagatik. Bigarren saria, Jone Escribano, Maialen Miera, Izaro Arco eta Endika Perezentzat izan zan, “Ekosistemak: kutsatuta?” lanagatik, euren lana Exporecercan aurkezteko aukera lortuz. Jone Erauskin eta Naia Bilbaok “Ingurugiroaren kutsadura neurtzeko sistema erreza” lanagatik 3. saria lortu eben, euren lana Exporecercan aurkezteko aukera irabaziz.


Literatura eta komunikazioa

Norberaren ideiak adierazi eta komunikatzeko gaitasuna konpetentzia erabakigarria da, bai gure ikasleen orainean, baita euren etorkizunera begira ere. Lehen Hezkuntzako 1. mailan, Hitzartu programaren bitartez, umeen diskurtsorako sormen naturala bideratzeko eremu bat eskeintzen da. Helburu nagusia, diskurtso eta testu mota desberdinen garapenean murgiltzea da joko eta dinamika desberdinen bitartez. Guztiagaz, euren adierazteko gaitasuna hobetzeko motibazioa bilatzen dogu, baliabide lingustiko, erretoriko... ugari erabiliz. Zalantzarik ez gainera, gaur egungo gizartean, ikasleak euren ahotsaz adierazteaz gain, baliabide digitalen bitartez adierazteko ere gai izan behar dirana. Komunikaziorako gaitasuna, zentzu zabal horretan ulertzen dogu beraz. Ildo honetatik, 2016-2017 ikasturtean zehar, ondoko esperientziak garatu doguz:

Literatur lehiaketak: InĂŠs Arraibi, Coca Cola literatur lehiaketaren barnean, Bizkaia mailan, erderazko modalitatean, 2. gelditu zan eta Maria Cascon, Urruzuno literatur lehiaketan.

SOStenibles TV: Videoblog bidezko lehiaketa bat da. Gure planetaren ezagupena eta kontzientziazioa bultzatzen dauzan kanal bat da.

Not in my town: Elaia Martinez, Ane Sanchez eta Xabier Gorostiaga, diskriminazioaren aurka, Ametx Gazteriak antolatutako lehiaketa honetan sarituak izan ziran.

Bideoa ikusteko: goo.gl/bt9nHx

Bideo bat ikusteko: goo.gl/RCvhN2

-19-

Beldur Barik: Gure ingurutik sexismoa eta indarkeria aldentzea helburua dauan bideo lehiaketa honetan, 2. batxilergo ikasle guztiek parte hartu eben.

Bideoak ikusteko: goo.gl/9iFvKG goo.gl/B2gwcw


Gure kultura balioztatzen

Ikasleek euren bizitzan gaitasunetaz haratago, baloreak, ikasleek jarduteko daukien moduaren oinarri dira. Balore horien artean, eta kontuan harturik Lauaxeta Ikastolak euskalduna dan hezkuntza eskeintzen dauala, garrantzitsu ikusten dogu gure kultura ezagutu eta baloratzea; mundura zabaltzea, gurea danaren aberastasuna ezagutu lehenago. . Hori dala eta, remu honetan ondorengo ekintzak burutu dira aurreko ikasturtean:

Euskal Kultura Ondarea: June Silva, María Gámez, Ander Gámez eta Leire Claramonte “Amari egindako zorrak ez dira inoiz ordaintzen”, lanaren autoreak, sarituak izan ziran, amarengandik kulturari jagokonez jasotzen dogun guztiaren omenaldi honetan. Saritutako bideoa: goo.gl/DR9SHN

Korrika txiki: Ikasturte honetan, Korrika Txiki ospatu genduan. Bideoa ikusteko: goo.gl/U53f9Y

Euskara Batzordea: 86 dira guztira, Lehen Hezkuntzatik Batxilergora Euskara Batzordea osotu eta ikastolan euskararen alde lanean jarduten dabenak.

Ikasleek eginiko bideo bat ikusteko: goo.gl/AFCTZi


Mundura zabalduz: hizkuntzak Lauaxeta Ikastolan euskarazko hezkuntza eskaintzen da; hau da, ikastetxeak ikasleen euskara-gaitasuna bermatzen dau, eskola-curriculumean zehar gure hizkuntzari ematen jakon tratamenduaren bitartez eta inguruan antolatzen diran kutur jarduerei esker. Euskarazko ikaskuntza oinarrizko elementua dala ahaztu gabe, Ikastolak hezkuntza eleanitza eskaintzen dau. Horrek esan nahi dau ikasleak gai izango dirala gutxienez hiru hizkuntzatan (euskara, gaztelania eta ingelesa) aritzeko, beste hizkuntza batzuen (frantsesa edo alemana) ezagutza eskuratzeaz gain: Hizkuntza Euskera Gaztelera Ingelesa

Haur Hezkuntza (2-6 urte)

Lehen Hezkuntza (6-12 urte)

Bigarren Hezkuntza (12-16 urte)

Batxilergoa (16-18 urte)

Eskola curriculumaren barne. Errefortzua Haur Hezkuntzan Ikasgai espezifikoa LH 1.tik aurrera Ikasgai espezifikoa 4 urtetatik Gorputz Hezkuntza, Science eta Speaking, ingelesez

Gorputz Hezkuntza, 1. eta 2.a, ingelesez eta Gizarte zientziak 1. mailan hautazkoa

Hautazko ikasgaiak, inglelesez

Frantzesa

Hautazko ikasgaia 14 urtetatik

Alemana

Hautazko ikasgaia 14 urtetatik

Lauaxetan, hizkuntzen ikuspuntu funtzional eta komunikatiboa daukagu. Horregatik, hainbat dira ingelesaz gain, hizkuntza honetan gauzatzen diran beste ikasgaiak, ikasleen komunikaziorako gaitasuna sustatuz. DBHtik aurrera, ikasleek ikastolan bertan Cambridgeko aztekerta ofizialak izateko aukera dauke. Helburu honegaz, ingeleseko irakasleek ikasle bakoitza dagokion ziurtagirira bideratzen dau, daukan ingeles mailaren arabera. Horretaz gain, English Team taldea, ingeles irakasle eta euren ikasgaiak ingelesez emoten dabezan irakasleek osotutakoa, momentu bakoitzean, ingelesaren inguruan ikastolan garatu beharreko ekintzak definitu eta koordinatzeaz arduratzen da.

-21-


Europa mailako proiektuak Errealitateak erakusten deusku, lurraldeen arteko mugak geroz eta lausoagoak dirala. Horregatik, ezinbestekotzat joten dogu gure ikasleen hezkuntzak ere nazioarteko osagai hori barneratzea. Ildo honetatik, 2016-2017 ikasturtean ondokoak gauzatu dira:

Unesmun ekitaldia: 4. DBHn, ikasleek, munduan zehargo gizarte, politika edo ekonomi kontuetara hurbiltzen dauzan programa honetan parte hartzeko aukera izaten dabe. Nazio Batuen ereduan oinarrituz debatea, argumentazioa, aditzea eta oratoria landuz.

Brujasera elkatrukea: Lauaxeta Ikastolako DBH 4. mailako ikasleek parte hartzen daben elkartruke programa dogu.

La Rochellera elkatrukea: Lauaxeta Ikastolako 1. batxilergoko ikasleek parte hartzen daben elkartruke programa dogu.

Atal honetan ere, 1. Batxilergoko ikasleek teknologia barriei esker izandako elkartruke birtualaren esperientzia aipatu daikegu. Esperientzia honeri esker, beste kultura baten ezagupenera hurbildu eta ingelesa praktikan jartzeko aukera izan eben Estatu Batuak eta Dinamarkako ikasleekin arituz. Kasu bietan, ikasleek, euren ikaskideen jatorriaren inguruko ikerketa gauzatu eta Skype bidez eurekaz kontaktua mantendu eben hainbat saiotan.


Udin: diziplina anitzeko proiektuak Lauaxeta Ikastolan, UDIN deritzen lantaldeen bidez, diziplina anitzeko proiektuak lantzen doguz. Gela eta ikasgai desberdinak nahastuz, ikasleek, gaurkotasuna dauan gai bateri buruzko irtenbideak proposatu behar dabez, arlo desberdinetan ikasitakoa aplikatuz. Enpatia, sormena, adierazteko gaitasuna, autonomia, ikasten ikasteko gaitasuna, talde lana, erantzukizun soziala, ekimena, ... garatzen dira proiektu honeen bitartez. Testuinguru honetan eta 2016-2017 ikasturteari dagokionez, ondoko UDINak aipatu daikeguz: “Kultur aniztasuna” (DBH 1), “Jasangarritasuna” (DBH 2) eta “Smart Cities” (DBH 3). 1. Batxilergoko ikasleen kasuan, aurrerago aipatzen dan bezala, Ekintzailetza Azoka garatu genduan. Bertan ikasleek, euren errealitatetik hautatutako beharrizanei erantzuna emoten eutsen enpresak sortu eta epaimahai baten aurrean aurkeztu ebezan. Atal honen barnean sartzen dira baita, Enpresa programa (Batxilergoko 2. maila) eta orientazio profesionala (Batxilergoko 2. maila eta DBHko 4. maila), ikasleengan euren etorkizunerako erabakiak hartzeko orduan argibideak pizteko helburua dabenak. Proiektuetariko batzuk hobeto ezagutzeko:

“Kultur aniztasuna” 1. DBH goo.gl/XcnPsj

“Jasangarritasuna” DBH 2 goo.gl/UCdCSv

“Smart Cities” DBH 3 goo.gl/ZDjUez

DBH eta Batxilegoan garatutako proiektu honeetaz gain, Lehen Hezkuntzako ikasleek diziplina anitzeko proiektuak ere lantzen dabez. Kasu batzuetan, ezagutza arlo bereko ikasgaiak inplikatzen dabez eta beste batzuetan, ikasturteko ikasgai guztiak barneratzen dabez. Besteak beste, Lehen Hezkuntzan, ondokoak garatu dira: Energiaren proiektua (5. mailan) eta Sexualitatearen proiektua (6. mailan).

-23-


Ekintzailetza eta enpresa programa Arlo honetan, ondoko esperientziak izan dira 2016-2017 ikasturteari dagokionez:

EHUko ekonomia olinpiadak: ikasleen artean, Ekonomia eta Enpresen Administrazioari loturiko ikasketak bultzatzea da lehiaketa honen helburua. Iñigo Sánchez, 5. izan zan esperientzia honetan.

R3Design UR World: 1. batxilergoko ikasleen espiritu ekintzailea sustatzea dau helburu proiektu honek. Pasadan ikasturtean enpresa bi eratu ziran 3D inpresio teknologian oinarrituta hainbat hezkuntza material sortu ebezanak. Euren ekintzaz lortutakoaren %50a gainera, helburu sozial batetara bideratu eben.

Young Business Talent lehiaketa: estatu mailako lehiaketa bat dogu, Batxilergo eta Lanbide Heziketako ikasleei zuzendua. Kudeaketa simulazioaren inguruko lehiaketarik garrantzitsuena da eta Universidad ESIC eta Niveak antolatuta dago. Iñigo González, Azibar Orio, Alain Martín, Aitor Ferreño eta Beñat Diez finalera iritsi ziran.

Arlo honetan, diziplina anitzeko proiektu garrantzitsu bi garatu dira 2016-2017 ikaskurtean zehar: Enpresa eta lanbide orientazio programa: Batxilergoko 2. mailako ikasleek, euren asmoetan darabilen ikasketei lotutako enpresetan praktikak egiten dabez. Aldi berean, bai eurek eta 4. DBHko ikasleek, euren ikasketa aukeraketan lagungarri izateko asmoz, hainbat hitzaldi jasotzen dabez. Ikasleei laguntzeko asmoz, eskerrak emon nahi deutseguz besteak beste: Lointek, Jungheinrich, Euskaltel, Bilboko Portua, Ingeteam, Sener, Progenika, Biolan, Basurtoko ospitalea, Mutualia, Torre Madariaga, Residencia Olimpia, Pausa Digital, El Correo, Innobasque, GLK Asesores, Unesco Etxea, Albor-Cosh, Bizitegi, Caritas Durango, Hasitago, Batz y Residencia Villa Cicero, Aitor Elizegi, Andres Vargas, Javier Miguel, Iñigo Alday, Liher Elgezabal, Irene Rodriguez, Asier Gezuraga, Norber Mugarza, Hiart Burgoa, Eneko Elorz, Elena Sanchez, Imanol Ituiño, Lander Bereziartua Borja Urretabizkaia eta Lauaxeta Ikastolako gurasoei ere bai. Ekintzailetza proiektua: Batxilergoko ikasleek parte hartzen daben proiektua da, euren ingurunetik abiatuta beha -rrizan bat aukeratu eta honeri erantzuteko enpresa bat eratu eta Ekintzaileen azokan, epaimahai baten aurrean aurkezten daben proiektua hain zuzen. Saridun izan ziran: proiekturik hoberena (Leire Txopitea, Ane Vázquez, Joseba Martínez, Asier Insausti, Telmo Ruiz), proiektu teknologiko hoberena ( Itziar Basoa, Natalia Gutiérrez, Saioa Gezuraga, Paula Eguzquiza, Naroa Martínez, Katalin Rementería), IKT proiektu hoberena (Nerea Urkidi, Ane Urkidi, Elene Arteta, Xabier Ibáñez, María Burgoa, Iraide Aurrekoetxea), proiektu energetiko hoberena (Nerea Bustamante, Itxasne Irazabal, Nahia Olea, Maitane Uribarri, Peio Bilbao), proiektu ekologiko hoberena (Iker Olabarria, Garazi Miranda, Ainhoa Olabarria), proiektu jasangarri hoberena (Amaiur de Vega, Jon Ander Barrenetxea, Asier Gómez, Lorea Pescador, Mikel López), enpresa proiektu hoberena (Xabier Peña, Jon Larrabe, Jon Martín, Markos Mikolta, Unai Sáiz, Jon Ander Cajaraville), proiektu kultural hoberena (Irene Zarrabeitia, Maialen Bordegarai, Itxaso Larrabe, Xabier Martínez) eta hezkuntza proiektu hoberena (María Ramos, Maddalen Bilbao, Carlota Reñón, Judith Refoyo, June Ibáñez, Maite Basoa).

-24-


Baloreak, elkarbizitza eta ikasketa-zerbitzua Pertsonak izaki sozialak gara eta gure garapenerako, garrantzitsua da gure alde soziala ere heztea. Aldi berean, garrantzitsua da gure ikasleak, euren jarrera eta ekintzen bitartez, gizartea hobetu daikiela konturatu araztea. Ikasketa-zerbitzua, ikasketa eta gizartearenganako zerbitzua batera bilatzen dauazan hezkuntza da. Teknika honen bitartez, ikasleak egoera errealetan ikastea bilatzen dogu, gizartearen hobekuntza, ikaslearen beraren jarrera eta ekintzaren ondorioz. Egunerokoan eta tutoretzan garatzen diran, eta ikastolak erakunde mailan gauzatzen dauzan ekintza solidarioetaz gain, Batxilergo ikasleen bolondres ekintzak azpimarratu daikeguz:

Boluntariotza programa: Batxilergoan, nahi daben ikasleek (momentu honetan100dik gora) boluntariotza ekintzak egin daikeez, gizarte laguntza, hezkuntza, eta bestelako ekintza gauzatuz, ikastolaren koordinazioaren arabera.

Garapen iraunkorra: DBHko 1. mailako ikasleek Unesco Etxeagaz proiektu bat gauzatu eta Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako 17 helburuen inguruan, ekintza solidarioak garatu ebezan Unicef eta MĂŠdicos Sin Fronterasen alde.

WOP Estropatada: Euren produktu eta zerbitzuak eskeiniz enpresak eratu eta 25â‚Źtako diru sarrera lortzeko erronka bete ondoren, DBHko ikasleek, lortutako dirua WOP Fundaziora (Walk On Project) bideratzea erabaki eben, gaisotasun neurodegeneratiboen ikerketan lagunduz.

Arlo honetan, elkarbizitza hobetzeko, arazoak konpontzeko eta kooperazioa eta alkar laguntza bultzatzeko, gelan garatzen diran ekintza eta dinamikak ere aipatu daikeguz. Aldi berean, elkarbizitzaren alde, Lauaxeta Ikastolan ikasle erreferenteek egiten daben lana ere azpimarratzekoa da. DBHko 1. zikloan elkarbizitzarako komisioa daukagu. Hau, 5 ikaslek osotzen dabe eta ikasle guztiak pasatzen dira talde horretatik. DBHko 2. zikloan, ikasle erreferenteen figura daukagu eta gelako ikasleek eurak aukeratutako 2 ikasle izaten dira lan horretan. Eta batxileroan G7 deritzon taldea daukagu, gela bakoitzeko ordezkariek osotutakoa eta hau ere ikasleek eurak aukeratuta. Figura honeek, euren berezitasunak euki arren, elkarbizitzaren inguruko lan komun bat dauke: ikasle eta irakasle/tutoreen arteko bitartekari lana egiten dabe hain zuzen eta gelako egunerokoan sortu daitekezan arazo edo hobetzekoak bideratzen dabez. Ikasle, irakasle eta tutoreei entzun eta bakoitzaren erralitatetik abiatuz, egoerak hobetzen saiatzen dira.

-25-


Lauaxeta Ikastola, KiVa eskola KiVa programa, Turkuko Unibertsitateak garatutako eskola jazarpenaren aurkako finlandiar programa bat dogu. KiVa programak, mundu mailan, eskola jazarpen kasuen murrizketa eta eskolen giroa hobetzerakoan eragin zuzena daukala erakutsi dau. Finlandian, borondatezkoa izan arren, ia ikastetxe guztiek jarri dabe martxan. KiVa ikas materialei esker, ikasleek jazarpenari aurre egiteko metodoak ikasten dabez. Hausnarketarako debateak, talde lana, laburmetraiak, eta hainbat egoeraren errepresentazioak gauzatzen dira. Bere edukiak gai orokorrak barneratzen dauz, hala nola, errespetuaren garrantzia, jazarpenaren ondorioak eta abar eta ikas materialetako askok, taldearen rola erabakiorra dala erakusten dabe. Ikasleek, jazarpena ekiditeko erak ikasi eta praktikan jartzen dabez. Posterrek eta ikastolako langile batzuek janzten dabezan KiVa txalekoek, programa ikusarazten dabe eta ikastolaren egunerokoan KiVak daukan presentzia azpimarratu. Lauaxeta Ikastolak, 4 pertsonaz osotutako KiVa talde bat dauka, irakasleak, zuzendaritza eta orientazioa barne diralarik. Talde hau, tutoreagaz bat, eskola jazarpenaren aurka arituko da. Programaren barnean, jazartzaileagaz eta biktimagaz ezezik, beste ikasleek osotzen daben taldeagaz egiten dan lana azpimarratzekoa da, baita prebentziorako gauzatzen diran ekintza guztiak ere. Kivaren inguruan pasadan ikasturtean, familientzako informazio saioak garatu ziran eta azpimarratzekoa da etorritako pertsona kopurua eta familien aldetik erakutsitako konpromisoa.

KiVa programaren inguruko informazioa www.kivaprogram.net/basque

Familiei egindako aurkezpena goo.gl/Nci6Fp

-8-27-


Kirola, Lauaxeta Ikastolan Kirolaren praktikaren onura fisiko eta psikologikoaz gain, Lauaxeta Ikastolan, kirola ikaslearen garapen pertsonala bideratzeko bide bat bezala ikusten dogu. Zentzu horretan, kirola balore batzuei lotuta doala ulertzen dogu (taldea, errespetua, elkarbizitza, ...). Hauxe da Lauaxeta Ikastolan kirolaren filosofia, bai ordu lektiboetan gauzatzen danarena, baita eskolaz kanpoko kirolarena ere. Horrela izanda, 2016-2017 ikasturtean ondokoak garatu doguz:

Entrenatzaile, monitore eta uretako sorosletza: batxilergoko ikasleek, ikastolan entrenatzaile, uretako sorosle eta aisialdiko monitoretza tituluak jasotzeko aukera dauke. Honek, eurengan balore batzuk sustatzeaz gain, etorkizunerako prestakuntza profesional bat eukiteko aukera eskeintzen deutse.

Entrenatzaile barriak, Lauaxeta Ikastolan: Peio Bilbao eta Mikel Gorostiagak, Lezamako eta Bizkaiko Futbol Federakuntzaren eskutik, entrenatzaile titulua jaso eben.

Lauaxeta Ikastola, Athleticen Club hitzarmendua: Lauaxeta Ikastolak Athleticegaz eukan akordioa barriztatu dau, honela, Athleticen aholkularitza eta laguntza jasoz.


Hezkuntza eta guraso eskola Hezkuntza ez da zientzia zehatz bat eta sarritan ez daukagu guraso lanean emaitza ziurren berme dan teoriarik. Guraso lana, ekinaren ekinez egunero ikasten danetarikoa da, azken baten, gure seme-alabak aldatuz doazelako etapa desberdinetatik garatzen diran heinean eta gu geu ere guraso bezala, aldatzen goazelako eurekaz, bidean. Gure seme-alabak guretzako garrantzitsuak diranez, gure erabakiak zuzenak izatearen lasaitasuna asko izaten da eta horregatik, guraso lan horretan orientazioa izateari baliagarria deritzogu. Asmo horrek bultzatuta Lauaxeta Ikastolatik, 2016-2017 ikasturtean zehar, familien harrera ona jaso daben hainbat ekintza gauzatu doguz:

Familias que suman: Lehen Hezkuntza eta DBHko 1. eta 2. mailako familiei zuzendutako hitzaldi honetan 200 familiagaz alkartzeko aukera izan genduan, familia eremutik, seme-alaben garapenaren alde ekarpen positibo bat zelan egin hausnartuz.

Seguros online: Sekuritzen eskutik, Lehen Hezkuntzako 4.eta 5. mailatako familientzat, interneten erabileraren inguruko hitzaldi hau egin genduan.

Emozioei loturiko hitzaldia, Lehen Hezkuntzako 2. eta 6. mailako gutasoei eskaini jaken, Coach&Playren eskutik.

iPadaren erabileraren inguruko hitzaldiak, Lehen Hezkuntzako eta DBHko ipad 1x1 proiektuaren barne dagozan gurasoei emon jakezan.

Gainbabesa vs frustrazioa: Albor-Coshegaz batera, Haur Hezkuntzako familiei eskainitako hitzaldia.

KiVaren inguruko hitzaldia, Lehen Hezkuntzako familiei eskeini jaken, familien inplikazioa funtsezkoa baita programa honen barnean.

Cyberbullyingaren inguruko hitzaldia: LH 4. eta 5. mailako familiei emon jaken, Sekuritzen eskutik.

Eskola eta lanbide orientazio hitzaldiak, Batxilergoko familiei eskeinita, ADEYPen eskutik.

-28-


Agente sozialak, geletan Lauaxeta Ikastolan, ikasturte osoan zehar garatzen dan Expertia programaren barnean, hainbat dira euren esperientzia partekatzera, guregana hurbiltzen diran agente sozialak. Lehen laguntzak, ohitura osasungarriak, kontsumo arduratsua, segurtasuna interneten, lan esperientzien ezagutza, kultur aniztasuna, historia, zientzia, ... hainbat dira gaiak. Guztien artean, komunean, kanpo agente sozial bat Lauaxeta Ikastolako ikasleekaz bere esperientzia partekatzen. Ikasketa, lehen eskutik. Eskerrik asko guztioi, zuen laguntzagatik.

Greenpeace

Elektromagnetismoa: Alberto Sanguinogaz

Historia: Alberto Santanagaz. Una Historia de Vasconia (ETB).

Osasuna eta kirola: Andres Vargasegaz, BePro Footballeko zuzendaria eta Cรณrdoba FC eta Lemoako Futbol Klubaren zuzendari teknikoa.

Reas Euskadi

Caritas

Bizitegi

Jakiunde- Jakinmina

Zentzu honetan, hainbat dira euren esperientzia partekatuz, gure ikasleen ezagutza eta bizipenak aberasten dabezanak. Besteak beste:


Bestelako ikasketa ekintza batzuk Ospakizun eta ekitaldi bereziei jagokenez, 2016-2017 ikasturtean, ondokoak aipatu daikeguz:

Inauteriak

Aste kulturala

Euskara eguna

Zuhaitz eguna

Agur jaia

Korrika txiki

Ikastolako jaia

Gabonak

Bideoa ikusteko: goo.gl/Auhf6P

Bideoa ikusteko: goo.gl/U53f9Y

Bideoa ikusteko: goo.gl/2msVfD

Ikasturte honetan eskolaz kanpo eta udan gauzatutako ekintzek ere, gure ikasleen garapena bideratu dabe, egiten dabezan ohiko ekintzez gain, aldi berean, euren interes eta zaletasunei ere adituz. Arlo honetan, hainbat kultur ekintza, kirolak, aisialdikoak eta ingeles ikastaroak gauzatu dira.

-30-


Ikasleek jasotako sari eta aintzatespenak

First Lego League

Pangea lehiaketa matematikoa

Iñaki Arrieta, Hector Andres, Aitor Cabo, Asier Argote, Xabier Atxa, Aitor Oyarzabal eta Aitor Santamariak, aurkezpen hoberenari saria.

Miren Totorika eta Eneko Ortiz de Lataburu, Lehen Hezkuntzakoak, finalista izan ziran estatu mailako lehiaketa honetan.

Elhuyar zientzia azoka Mikelats Pascal, Irune Iraragorri, Inés Arraibi, Oier Gallastegi, Rita Trevilla, Alasne Arteta, June Silva, Itziar Iraragorri eta Irune Huerta, sarituak

Galiciencia Leire Txopitea eta Ane Vazquezek, euren lana aurkeztu eben, sailkatuak izan ondoren.

Kristalizazio lehiaketa

Itxasne Berasategui, Maria Caballero eta Iraide Ugaldek, zorroztasun zientifikoari saria lortu eben 30 ikastetxe eta 1.200 ikasleren artean.

XXI udaberriko lehiaketa matematikoa Ander Lasarte, DBH 1. mailakoa, saritua izan zan EHUren lehiaketa honetan.

Exporecerca

Jóvenes Investigadores

Irati Martin, Irati Navarro, Ane Vázquez, Leire Txopitea, Oihane Akesolo, Maialen Jauregibeitia eta Maialen Vargas, hautatuak.

Ane Vázquez, Leire Txopitea, Ane Urgoiti, Amaia Etxebarria eta Nora Postigok, 3. saria jaso eben lehiaketa honetan.

Belgian Expo Science

Izaro Petralanda, Ane Urgoiti, Nora Postigo eta Amaia Etxebarriak, euren lana aurkeztu eben azoka honetan.

-31-

Kaligrama matematikoen lehiaketa Maider Rioja eta Nerea Larrabe, EHUren lehiaketa honetan garaile izan ziran.

Zientziaren eguna

Amaia Etxebarria, Nora Postigo, Jone Escribano, Maialen Miera, Izaro Arco eta Endika Perez, Jone Erauskin eta Naia Bilbao, sarituak.


Not in my town

Concurso Coca Cola

Elaia Martinez, Ane Sanchez eta Xabier Gorostiagak saria jaso eben, diskriminazioaren aurka, Zornotzako Ametx Gazteriak antolatutako lehiaketan.

EHUko ekonomia olinpiadak Iñigo Sánchez 5. izan zan.

Inés Arraibi, 2. Coca Cola literatur lehiaketan, gaztelerako modalitatean, Bizkaia mailan.

Young Business Talent Iñigo González, Azibar Orio, Alain Martín, Aitor Ferreño eta Beñat Diez, finalera iritsi ziran.

Urruzuno lehiaketa Maria Cascón, saritua Urruzuno literatur lehiaketan.

Batxilergoko sari berezia Oneka Pereak, Eusko Jaurlaritzaren sari hau jaso eban.

Ekintzaileen azoka Sarituak: Leire Txopitea, Ane Vázquez, Joseba Martínez, Asier Insausti, Telmo Ruiz, Itziar Basoa, Natalia Gutiérrez, Saioa Gezuraga, Paula Eguzquiza, Naroa Martínez, Katalin Rementería, Nerea Urkidi, Ane Urkidi, Elene Arteta, Xabier Ibáñez, María Burgoa, Iraide Aurrekoetxea, Nerea Bustamante, Itxasne Irazabal, Nahia Olea, Maitane Uribarri, Peio Bilbao, Iker Olabarria, Garazi Miranda, Ainhoa Olabarria, Amaiur de Vega, Jon Ander Barrenetxea, Asier Gómez, Lorea Pescador, Mikel López, Xabier Peña, Jon Larrabe, Jon Martín, Markos Mikolta, Unai Sáiz, Jon Ander Cajaraville, Irene Zarrabeitia, Maialen Bordegarai, Itxaso Larrabe, Xabier Martínez, María Ramos, Maddalen Bilbao, Carlota Reñón, Judith Refoyo, June Ibáñez eta Maite Basoa.

Euskal Kultura Ondarea June Silva, María Gámez, Ander Gámez eta Leire Claramonte, sarituak.

Beca Fundación Amancio Or tega Iera Aurrekoetxeak atzerrian ikasteko beka hau lortu eban.

Bikaintasuna Batxilergoan Mikel Collados, Julene Gómez, Lattie Ugalde, Jon Urzainki, Ariane Oyarzabal, Oihane Akesolo, Andrea Fernández, Laura Ibáñez, Maialen Jauregibeitia, Alazne Antón, Ane Miragaya, Begoña Rivas, Jone Urrutikoetxea, María Cascón eta Itsaso Benegas, 1. eta 2. mailaren artean bikaineko batazbestekoa lortzearren.KUDEAKETA DATUAK


03 KUDEAKETA DATUAK Autoformazioa eta I+G

Gure hezkuntza-ereduari jarraituz, lan egiteko era berritzailea daukagu, garrantzia emonez, ez bakarrik edukiei edo irakasten danari, batez ere, prozedurei eta metodologiei baino, hau da, irakasteko moduari, horixe baita ikasleen trebetasunak eta gaitasunak garatzeko bidea. Etengabeko hobekuntza dogu beti goiburu. Horregatik, ikastetxeko irakasle guztiak Ikaskuntza Komunitateren bateko partaide dira, bertan ikasgelarako metodologia berrien ikerketan, diseinuan eta aplikazioan jarduten dabelarik. Metodologia talde honeek hainbat gai jorratzen dabez, baina gai horiek aldatuz doaz, behin ikertuak eta ikasgelan txertatuak diranean, landu beharreko metodologia eta Ikaskuntza Komunitate berriak eratzen dira eta. Momentu honetako Ikasketa Komunitateak, ondokoak dira: UDIN- Disziplina anitzeko Unitateak

Gaurkotasuna daukan gai baten inguruan, ikasleek gauzatzen dabezan proiektu multidiziplinarrak, ikasgai ezberdinetan ikasitakoa aplikatuz.

ABP- Arazoetan Oinarritutako Ikasketa

Ikasleari plantetautako egoera edo arazoak, arazoen ebazpenerako faseak eta teknikak erabiliz, irtenbidea proposatu dagien.

LKT- Ikasketa Kooperatiboa

Ikasleen arteko kooperazioa oinarri dala lortutako ikasketa, materia bakoitzeko edukien ikasketaz gain, talde-lanaren gaitasuna garatzeko baliagarri dana.

MKT- Ebaluazioa, rubrikak eta feedbacka

Ebaluazioa eta etenbako feedbacka, ikasketa autonomoaren iturri legez.

English Team

Ingelesaren irakaskuntzarako estrategia eta metodologia berrien hobekuntza eta garapena.

Elkarbizitza

Norbere garapenerako, elkarbizitza eta inguruneko eremuen kudeaketa egokiaren garrantzia.

Science

Lehen Hezkuntzan, Natur Zientzietako eduki batzuk ingelesez gauzatzea, hizkuntza honetako erabilera gaitasuna bultzatzeko asmoz.

Psikomotrizitatea

4 urteko mailan psikomotrizitate saioen adaptazioa, ikasketa esanguratsua bultzatzeko asmoz.

Estimulazio goiztiarra

iPad projects

Scratch

3 urteko mailan ikasleen gaitasunak eta potzentziala gehiago hedatzea eta garatzea bilatzen dauan proiektua.

iPadaren erabilera hedatzea, eduki kurrikularren garapena bilatzeko baliabide bezala. Ikaslearengan sormena, talde-lana eta arrazonamendua bultzatzeko asmoz garatzen dan programazio lengoaia.

IKT- Teknologia barriak

Diziplina anitzeko taldea (irakasleak, informatikoak, komunikazioa, administrazioa, eta abar), ikastolan teknologia barrien txertaketarik egokiena zehaztu eta koordinatzen dauana.

Portafolioa eta hausnarketa bidezko ikasketa

Ikasketa sakon eta kontzienteagoa, eta beraz, kalitatezkoagoa bideratzen daben prozedurak. -35-


Emaitzak Azken urteetan matrikulazioak izan dauan gorakada, batez ere DBH eta Batxilergoari begira, non 3 taldetik 4ra pasatu garen maila bakoitzean eta 12 eta 18 urte bitarteko adin kritikoetan izan doguzan promozio emaitzek, gure heziketa lan onaren eta familia, irakaslego eta ikaslegoaren arteko alkar lan onaren ebidentzia dira:

Matrikulazioaren eboluzioa Lauaxeta Ikastolan

% Promozioak DBH eta Batxilergoan, ikasgai danak gaindituta izanda -36-


EFQM kudeaketa eredua Lauaxeta Ikastolak kudeaketa garatuarenganako agertzen dauan konpromisoa argia da, kalitatezko hezkuntza batek, kalitatezko kudeaketa bat eskatzen baitau. Ibilbide luzea daroagu kalitatearen kudeaketan EFQM ereduagaz hasi ginanetik eta geroago zilarrezko Qa (2001) eta urrezko Qa (2003) lortu genduzanetik. Aldi berean, Lauaxeta Ikastola Club 500 delakoraren kide da, EFQM ereduan, 500 puntutik gora jaso dabezan beste erakunde batzuekaz batera. Ildo beretik: -Lauaxeta Ikastola, Euskalitegaz bat Kudeaketa Garatuaren Ereduaren garapenean era aktiboan parte hartzen ari da. -Lauaxeta Ikastolako zuzendariek, kalitate ebaluatzaile gisa parte hartzen dabe, beste erakunde batzuei lagunduz. -Kalitatearen inguruko formazioetan parte hartzen jarraitzen dogu. Arlo honetan, pasadan ikasturtean, hainbat forotan izan dogu presentzia. Hala nola: Kudeaketa Aurreratuaren Europar Astea, berrikuntzaren inguruko jardunaldiak, eta abar.

-37-


Eraginkortasun energetikorako neurriak Lauaxeta Ikastolan erabiltzen dogun energia guztia, iturri berriztagarrietatik lortutakoa da eta azken 5 urteetan, Lauaxeta Ikastolan, jasangarritasuna bilatzeko hainbat neurri hartu izan dira, erakunde moduan energia kontsumoa eta energiari lotutako kostua murriztuz. Ondorioz, orain dala 5 urte eta oraingo gas eta elektrizitatearen kostua konparatuz, gaur egun %47 bajuagoa da. Bitartean izan diran neurriak, ondokoak dira: Luminaria guztiak, LED sisteman jartzea. Eraikinaren leihoak aldatzea. Momentu honetan guztiak aldatuta egon ez arren eta honetan gabilzan arren, gehiengoa jada aldatuta dagoz. Berogailuei jagokenez: espazio bakoitzean behar dan tenperatura ziurtatzea, konfort puntua ziurtatuz baina kontsumoa eta gastua ere orekatuz. Horretarako, wifi bidez kontrolatzen diran berogailuen sistema bat daukagu, espazio edo gune bakoitzaren tenperatura kudeatu ahal izanez. Igerilekuari dagokionez: igerilekua ikastolan zehar energia kontsumo handienetakoa suposatzen dauan espazioetako bat dogu, ura dagokion tenperaturan eukiteak eragiten dauan energia dala eta. Zentzu horretan, osasun arrazoiak dirala eta, bertako uraren %2,5 egunero aldatu behar danez, ur barria berotzeko, ur zaharraren berotasuna bera erabiltzen dauan sistema bat ezarri zan eta horrek energia aurrezpen nabarmena eragin dau. Aurreko neurriez gain, ikasleekaz eurekaz hainbat kanpaina daukaguz martxan, energiaren erabilera eta kontsumoa arduratsuan heziz eta bide horretatik ere energia kontsumoaren murrizketa lortuz. Zentzu honetan adibidez: argi interruptoreetan semaforo bat ezarri zan gela bakoitzak daukan berezko argiaren arabera, argi guztiak piztu beharrean, semaforoaren koloreen araberako pegatinei adituz, argi batzuk edo beste batzuk pizteko, eta beraz, kontsumoa murrizteko. Aurreko neurri guztiek, ikastolako energia kontsumoaren beherakada nabarmena eragin dabe eta beraz, energiak ikastolan suposatzen dauan kostuaren beherakada ere bai. Baina honetaz gain, energĂ­a hornikuntzaren kontratuaren aldaketaz bakarrik ere, energia kostua gitxitu dogu: Batetik, energia kontsumoa jeistean, kontratatutako potentzia txikiagoa dalako eta beraz, hilero ordaintzen dan kostu finkoa jeitsi egin dalako. Eta bestetik, merkatuko eskeintza desberdinen artean, hornitzaile eta kontratu egokiena bilatzeko ahalegina egin dalako. Honen guztiaren ondorioz, gaur egunean, gure energia eta gas kostua, orain dala 5 urtegaz alderatuz gero, %47 gitxiago da, hau da, 67.531â‚Źtako aldea dago orain dala 5 urte energia eta gasetan ordaintzen zana eta gaur egunean ordaintzen danaren artean. Esan beharra dago, aipatutako neurrietan, GESE zerbitzu energetikoen aholkularitza edo gidaritzapean egon garela, guretzako aukerarik hoberena zein zan zehazteko orduan eta inbertsinoei dagokienez, EVE edo Euskal Energiaren Erakundearen laguntzaz baliotu garela. Azpimarratzekoa da baita, aipatutako neurri guztiek bere ordainketak suposatu dabezan arren, gaur egun, inbertsino horreek erabat amortizatuta dagozala.

-38-


Ikastolako jantoki zerbitzua Elikadura, gure seme-alaba eta ikasleak hezteko eremu bat dala ulertzen dogu. Hori horrela izanda, egunero ikastolan jaten daben bazkaria, euren egunerokoaren %25-30a dala ulertuz, funtsezkoa deritzogu familiak eta ikastolak elkarlana egitea, elikadurari dagokionez ohitura osasungarri batzuk eskuratu dagiezan. Egunero, 1.500dik gora dira ikastolako jantokian bazkaltzen daben pertsonak, eta datu honek, arlo honetan egiten dan lan guztia ulertu eta interpretatu ahal izateko testuinguru eta konplexutasun bat suposatzen dau. Guztira 60 dira egunero prestatzen diran menu bereziak, alergia edota intolerantzia desbedinei adituz (gluten gabeko dieta, laktosa gabekoa, ...) Gascak, Eusko Jarularitzak zehaztutako irizpideak eta NAOS estrategiarenak, biak kontutan izanda, diseinatzen dauz eskola menuak, ikasleen elikadura egokia eta osasunaren alde ekinez. Zentzu honetan, menuetan proposatzen dan afarien planifikazioa, eguneko makro eta mikro elikagaiei adituz zehazten da. 2016-2017 ikasturtearen amaieraz geroztik, Gasca eta Lauaxetaren artean, Bertoko plana martxan da. Plan honetan, menuan eskeintzen diran produktu lokal eta era artesanoen portzentaia handiagotzeko konpromisoa hartzen da. Momentu honetan, esan daikegu gure ikasleek kontsumitzen dabezan produktuak ondokoak dirala eta aipatutako planak, bertoko hornitzaile eta produktuen portzentaia handiagotzeko konpromisoa daukala:

Produktua

Hornitzailea

Kontsumitutakoaren %

Oliba-olio birjina

Urzante (Tudela- Nafarroa)

%100

Barazkia

Itxaso Apraiz (Zornotza)

%40

Patata

Peltisa 6 meses (Araba)

%50

Lekariak

Ekanatur (Berantevilla- Araba)

%100

Arrautzak

Kaiku (Trapagaran- Bizkaia)

%100

Behikia

Urkaiko (Amorebieta), Berzosa (Etxebarri). Zatiketa Gascan

%60

Txarrikia

Burgos, Gerona, Teruel. Zatiketa Gascan

%60

Oilaskoa

Belako (Zamudio). Zatiketa Gascan

%60

Arrain freskoa

Santi Burgoa (Ondarroako por tua)

%15

Fruta

Mercabilbao (Basauri)

%100

Pasta

Gallo (Barcelona)

%100

Esnekiak

Kaiku (Trapagarรกn)

%100


Aldi berean, Gasca, ikastetxeagaz koordinatuta dago, gaur egungo menuak aztertu eta jagokonean aldatzeko, Eusko Jaurlaritzaren irizpideen arabera. Irizpideotan edota NAOS estrategian sakontzeko, ondoko loturak:

Elikadura osasungarri baterako ekimenak (Eusko Jaurlaritza)

NAOS estrategiaren piramide NAOS delakoa (AECOSAN)

Dokumentua ikusteko: goo.gl/Bf2bHx

Dokumentua ikusteko: goo.gl/VmSr32

Aldi berean, garrantzitsua deritzogu, ikaslea bera ere jateko orduan izan beharreko irizpide eta jokabide batzuen garrantziaz jabetzea (era guztietako jakiak jatea, jantokian elkarbizitza errespetuzkoa izatea, ...) gure webguneko Familia eremuan jasotako Jantokiko jokabideak dokumentuan zehazten dan bezala. Azkenik, beste faktore batzuk ere izaten dira kontutan menuak zehazterakoan: Menuen onarpena: ikasleak jatea dogu helburu. Menuaren manipulazio lana erraztu eta ordutegiak betetzea: manipulazio asko suposatzen daben jatekoak euren artean ez bateratzen saiatzen gara, honeen prestaketa denpora luzatu ez daiten. Produkzio gaitasuna: sukaldeko produkzio gaitasuna ere kontutan izan behar da (eltze kopurua, baskulanteak, labeak, ...), janari prestaketak pilatu ez daitezan.


Espazio neuro-hezitzaileak Gustura gagozanean, askoz ere efizienteagoak gara eta esku artean daukagun zereginean, emaitzak askoz ere hobeak izan daitekez. Emozioek beraz, momentu konkretu batean egiten ari garenarengan eragin zuzena dauke. Horrela izanik, emozio eta eragin positibo hori guk geuk bultzatu daikegu. Beste batzuen artean, espazioen antolaketa egoki baten bitartez eta espazioaren diseinua ere, ikasketaren zerbitzura ipiniz. Honen inguruan, espazio neuro-hezitzaileetaz hitz egin ohi da, hainbat baitira espazio eta ingurune fisikoak norberen lan eta ikasketarengan daukan eragina azpimarratzen daben ikerketak. Ildo honetatik ari gara, Lauaxeta Ikastolan ere, gure eraikuntzaren tamaina eta kasuan kasu egin beharreko inbertsioak neurtuz, gela eta gelaz kanpoko ikasketa esparruen antolaketa, gaurko hezkuntzaren beharrizanetara egokitzen. Gardentasuna, hezkuntza esparruen irekitasuna, argitasuna, ‌ dira besteak beste espazioen bitartez zabaldu nahi doguzan mezuak, ikasle eta irakasleengan, eragin positiboa dauken emozioak sortuz. Horrela da adibidez LHko lehenengo zikloan egindako obren kasuan baita batxilergoko lehenengo pisuan prestatutako esparru barria ere. Ikasketa, gelan bertan eta gelatik kanpo ere gertatu daitekelako eta iraganbideak eurak ere ikasketa esparruak izan daitekezalako. Eta hau da hain zuzen ere, Lauaxetan aurtengo ikasturtean eratutako profesionalen talde barri baten eginkizuna.

Lehen Hezkuntza 1. zikloan gela barriak: lan eremu barriak, geletan eta honeetatik kanpoa ere bai.

Zarata, ikasketa eragozten dauan faktore bezala: geletan Noisense jartzea, zaratak ikasketarengan daukan eraginaz jabetzeko asmoz. Bideoa ikusteko: goo.gl/3MAei9

Lan eremu barriak Batxilergoan: talde lanerako eta banakako lanerako lan eremu barriak.


Erakunde aintzatespenak Aurrekoaz gain, ondorengoak ere gure lanaren emaitzatzat har daikeguz:

Ikastetxe onenen rankinga “El Mundo”: Lauaxeta 11. urtez jarraian, aurreko postuetan izan da. http://www.elmundo.es/ mejores-colegios.html

DEIAk emondako Hemendik Sariak: Ikasleen garapen eta barrikuntzaren arloan egindako lanaren aintzatespena.

Erantzunkizun soziala Gizartearenganako konpromisoa ere gure helburuen parte da. Ildo honetatik, ondokoak garatu doguz:

Arropa bilketa solidarioa: Kooperarentzat (Caritas)

2. eskuko liburuaren azoka solidarioa: familien laguntzari esker, “La otra mirada” ONGari lagundu geuntsan.

Jostailuen azoka solidarioa: familiei esker, Fundación Theodorari bideratu geuntsan laguntza.

Janari bilketa: Bildutakoa, Banco de Alimentosera bialdu genduan.

Beste ekintza batzuen artean ondokoak ere garatu dira: esklerosi anitzaren aldeko “Busti zaitez” kanpaina, ingurugiroaren inguruko lehiaketa, tapoien bilketa solidarioa, eta abar.

-42-


Hitzaldiak eta parte hartzeak Gizartearenganako konpromiso horretan, gure esperientzia ere zabaltzen aritzen gara:

Unesco sarearen topaketak: Unesco sarearen kide legez, jagokuzan topaketetan izan ginan.

Kudeaketa Aurreratuaren Europar astea: EUSKALITeko kide legez, gure esperientziak aurkeztu genduzan.

Txiletarren bisita: Berrikuntza Hogeitamarren bat zuzendari eta IKTak: eta irakasle txiletarren bisita gure esperientzia partekatu jaso genduan, gure kalitate eta genduan foro desberdinetan: berrikuntza sistema Apple Learning Tour, ezagutzeko asmoz. AulaTecnia, ...

Euskadiko Barrikuntza Gida: Gure esperientzia, Euskadiko X. Barrikuntza Gidan aurkeztu genduan.

Jordan Saphiroren Coaching Robert bisita: Swartzegaz: hezkuntzan aditu eta National Center for TeachJoan Ganz Cooneyko ing Thinkingen zuzendaria, ikertzaile nagusia Filosofian doktoretzaduna, eta danaren bisita jaso Massachusettsen Unibertsitateko irakaslea. genduan.

Empieza por Educar ekitaldiak: metodologien inguruko esperientzia partekatu genduan.

Fundaciรณn Educativa Santo Domingo: gure hezkuntza eredua FESDen aurkeztu genduan. 20 bat ikastetxe eta 15.000 ikasle barneratzen dauz.

Lauaxeta 4.0 proiektua: Lauaxetak, DBHrako 85 proiektu, Hezkuntza Komunitate osoaren eskura zabalik izten dauzan proiektua.

Hezkuntza eta diziplina zientifikoak: Gure esperientzia partekatu genduan, Onda Vascan.


Lauaxetaren lagunak, Sare Sozialetan Ikastetxe batek hezkuntza pertsonen garapenaren zerbitzura eta beronen bitartez gizarte osoaren zerbitzura dagoela ulertzen dauan heinean, hezkuntza agente desberdinen artean eratzen dan elkarrizketa, bere helburuen parte bihurtzen da. Horrela izanda, kanpo komunikaziorako aukera gehiago izateko asmoz eta familia eta gizartearen ezagutzan interesgarri izan daitekezan barri, artikulu eta estekak helarazteko helburuz, Lauaxeta Ikastolak interneten dauan presentziari garrantzi handia emoten deutsogu. Gaur egunean, besteak beste, ondokoetan aurkitu gaitzakezu eta datuen bistara komunikaziorako bide hau geroz eta interesgarriagoa bihurtzen ari da:

Web eta bloga www.lauaxeta.net

685 jarraitzaile

Youtube youtube.com/ Lauaxeta0Ikastola

246 jarraitzaile

Facebook Lauaxeta: facebook.com/ lauaxeta.ikastola

Twitter: twitter.com/ lauaxetaikastol

Pinterest: pinterest.com/ lauaxetai/

Instagram: instagram.com/ lauaxeta_ikastola/

133 211 jarraitzaile jarraitzaile

1.590 lagun

703 jarraitzaile Facebook ikasle ohiak: facebook.com/ ikasleohiak. lauaxetaikastola

1.440 lagun

685

600 blog

facebook

300

twitter

800 407 65

Enero 14’

1.590

1.600

Enero 17’

Enero 14’

246

youtube

180 34

703

0

pinterest

211

Enero 17’

Sare sozialetan, jarraitzaileak

Blogaren jarraitzaileak -44-


Lauaxeta Ikastolaren bideoak Gure Youtubeko kanalera sartuz gero, Lauaxeta Ikastolaren bideoak ikusteko aukera izango dozu. Besteak beste, Memoria honetan jaso doguzan bideoak agertzen dira eta orokorrean hezkuntza ikuspuntutik interesgarriak diran proiektu eta edukiak transmititzea dabe helburu eta momenturo egunerotzen doguz.

Natura eta ikasketa: goo.gl/bUJvGY

Eskola ortua: goo.gl/s4azLP

Jรณvenes Investigadores: goo.gl/RYa82S

Sostenibles TV: goo.gl/RCvhN2

Beldur Barik: goo.gl/9iFvKG goo.gl/B2gwcw

Euskal Kultura Ondarea: goo.gl/DR9SHN

Kristalizazio lehiaketa: goo.gl/P2PKma

Not in my town: goo.gl/bt9nHx


Agur jaia: goo.gl/Auhf6P

Gabon kantak: goo.gl/2msVfD

Korrika txiki: goo.gl/U53f9Y

-46-

Zarata, ikasketan: goo.gl/3MAei9


Lauaxeta Ikastolaren webguneak Aurreko ikasturtean egindako aldaketei esker, Lauaxeta Ikastolako webguneak, informazio gehiago eskeintzen dau orain gure hezkuntza proiektuari dagokionez eta berau etapa bakoitzean zelan aplikatzen dan azaltzen dau:

Bestalde, Lauaxetak beste webgune batzuk ere badaukaz, proiektu epezifikoen ezagupena hedatzeko asmoz:

1x1 iPad proiektuaren inguruko weba www.ipad-educacion.com

Lauaxeta 4.0 weba

www.ikasmaterialak.com

Konpetentzien weba

www.competencias-educacion.com


Komunikabideen jarraipena

“Que cada escuela se organice”- Debate de educación El Correo, 20-09-2016 Lauxeta ikastolako bost ikasleren ikerketa lana saritu dute Malagan http://anboto.org/zornotza/1475242858939 Anboto, 30-09-2016 Cinco alumnas de Lauaxeta premiadas en Jóvenes Investigadores 2016 http://dotb.info/amorebieta-etxano/dotbinfo-cinco-alumnas-de-lauaxeta-premiadas-en-jovenes-investigadores-20 Gure dot, Durangaldea, 30-09-2016 Ganadoras del certamen de Jóvenes Investigadores 2016 http://amorebieta.com/ganadoras-en-el-certamen-jovenes-investigadores-2016/ Amorebieta.com, 30-09-2016 Lauaxetako ikasleak, sarituak Lau Haizetara, Bizkaia Irratia, 10-10-2016 Innovadoras para el futuro http://www.deia.com/2016/10/17/bizkaia/duranguesado/innovadoras-para-el-futuro DEIA (edición impresa) y Deia.com, 17-10-2016 Lauaxeta Ikastola, merecedora del Hemendik sariak http://www.deia.com/2016/11/06/bizkaia/duranguesado/premios-en-montanas-de-durangaldea DEIA 6/11/2016 y Deia.com Durangaldea se va de gala- Hemendik sariak DEIA, edición impresa, 8/11/2016 El valor humano de Durangaldea DEIA, edición impresa y digital 9/11/2016 http://www.deia.com/2016/11/09/bizkaia/hemendik-sariak/el-valor-humano-de-durangaldea# Marketing educativo: gestionar la voz que ayuda a crear comunidad educativa Revista OGE- Organización y Gestión Educativa- Revista del Fórum Europeo de Administradores de la Educación- Número CXXI- Año 2016 La XVI Zientzia Astea moviliza a más de 16.000 participantes en las sedes de Vitoria, Bilbao y San Sebastián de UPV/EHU Maider Rioja Egileor de Lauaxeta Ikastola, por el caligrama titulado ‘Fibonacci’; y Nerea Larrabe Berasategui, también de Lauaxeta Ikastola, ha recibido el accésit por ‘Penroseren paradoja’. Europapress, 9-11-2016 http://www.europapress.es/euskadi/noticia-xvi-zientzia-astea-moviliza-mas-16000-participantes-sedes-vitoria-bilbao-sansebastian-upv-ehu-20161109173919.html La XVI Zientzia Astea moviliza a más de 16.000 participantes en las sedes de Vitoria, Bilbao y San Sebastián de UPV/EHU Maider Rioja Egileor de Lauaxeta Ikastola, por el caligrama titulado ‘Fibonacci’; y Nerea Larrabe Berasategui, también de Lauaxeta Ikastola, ha recibido el accésit por ‘Penroseren paradoja’. La información.com, 9-11-2016 http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/XVI-Zientzia-Vitoria-Sebastian-UPVEHU_0_970404211.html La XVI Zientzia Astea moviliza a más de 16.000 participantes en las sedes de Vitoria, Bilbao y San Sebastián de UPV/EHU Maider Rioja Egileor de Lauaxeta Ikastola, por el caligrama titulado ‘Fibonacci’; y Nerea Larrabe Berasategui, también de Lauaxeta Ikastola, ha recibido el accésit por ‘Penroseren paradoja’. El diario.es, 9-11-2016 http://www.eldiario.es/norte/euskadi/XVI-Zientzia-Vitoria-Sebastian-UPVEHU_0_578492876.html Kamikazes de la educación: la enseñanza a la contra El Mundo, 13/11/2016 http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2016/11/13/5825942be2704e64678b46d5.html

-47-


Lauaxeta Ikastola, pone sus proyectos de APRENDIZAJE, a disposición de la toda la comunidad educativa vasca Amorebieta.com, 14/11/2016 y 16/11/2016 http://amorebieta.com/lauaxeta-ikastola-pone-sus-proyectos-de-aprendizaje-a-disposicion-de-la-toda-la-comunidad-educativa-vasca/ Las matemáticas entran mejor en la piscina El Correo y el correo.com, edición impresa y digital, 16/11/2016 http://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/201611/16/matematicas-entran-mejor-dentro-20161115204857.html Lauaxeta 4.0 Durangon, 16/11/2016 http://www.durangon.com/lauaxeta-4-0/ Lauaxeta ikastolak denen eskura jarri ditu bere 85 ikasketa proiektu Anboto, 16/11/2016 http://anboto.org/zornotza/1479375619200 Estos son los 10 mejores colegios concertados o privados de España Adolescentes.com, 14/12/2016 http://www.adolescentes.com/noticia/1431/estos/son/10/mejores/colegios/concertados/privados/espana Ikasleek diskriminazio egoerak jaso dituzte 18 bideo lanetan Anboto, 16/12/2016 http://anboto.org/zornotza/1481879744463 Guía de la Innovación en Euskadi. Lauaxeta Ikastola Innobasque, 14/12/2016 http://www.innobasque.eus/es/article/933/x-guia-de-la-innovacion-del-pais-vasco#.WFFSPX30nd0 La locomotora que arrastra el mundo Deia, 21/12/2016 http://www.deia.com/2016/12/21/bizkaia/ecos-de-sociedad/la-locomotora-que-arrastra-el-mundo Innobasque presenta la décima edición de la Guía de la Innovación en el País Vasco Euskadi Tecnologia, 22/12/2016 http://www.euskaditecnologia.com/guia-innobasque-innovacion-2016/ First Lego League- Especial First Lego League Euskadi (II)- Educación y aprendizaje de las disciplinas científicas Onda Vasca, 28/01/2017 https://www.ivoox.com/especial-firts-lego-league-euskadi-ii-audios-mp3_rf_16696531_1.html Lauaxeta Ikastola, entre los mejores en el ranking de mejores colegios de El Mundo http://www.elmundo.es/mejores-colegios.html El Mundo, 6/03/2017 La educación vasca, objeto de interés a nivel internacional http://amorebieta.com/la-educacion-vasca-objeto-de-interes-a-nivel-internacional/ Amorebieta.com, 17/03/2017 Jordan Shapiro hezkuntza arloko pentsalari eta ikerlari ezagunak Lauaxeta ikastola bisitatu du http://anboto.org/zornotza/1490264574279 Anboto, 23/03/2017 Dos alumnas de Durango y una estudiante zornotzarra, Premios Extraordinarios de Bachillerato http://www.durangon.com/dos-alumnas-durango-una-estudiante-zornotzarra-premios-extraordinarios-bachillerato/ Durango.com, 7/04/2017 Premios extraordinarios de Bachillerato El Correo, 9/04/2017

-48-


Premio a los mejores expedientes de Bachillerato http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4757587/video-premio-mejores-alumnos-bachillerato/ Teleberri y Gaur Egun, 7/04/2017 Kultura Ondarea Saria premia a dos centros de Gipuzkoa y uno de Bizkaia Los ganadores han sido Floreaga Salestar ikastetxea de Azkoitia, Instituto de Educación Secundaria Oianguren de Ordizia y Lauaxeta Ikastola de Zornotza. http://www.eitb.eus/es/cultura/detalle/4889837/kultura-ondarea-saria-2017-premia-2-centros-gipuzkoa-1-bizkaia/ Eitb.eus, 08/06/2017 El Lehendakari destaca el trabajo realizado por nuestros jóvenes Irekia: http://www.irekia.euskadi.eus/es/web_tv/9270-lehendakari-presidido-entrega-premios-del-proyecto-kultura-ondareasaria-destacado-trabajo-realizado-por-las-los-jovenes Bizkaia Orain http://bizkaia.orain.eus/lauaxeta-ikastola-de-amorebieta-y-maristak-ikastetxea-de-durango-entre-los-ganadores-de-kulturaondarea-saria/ Euskadi.eus http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2017/el-lehendakari-ha-presidido-la-entrega-de-premios-delproyecto-kultura-ondarea-saria-y-ha-destacado-el-trabajo-realizado-por-las-y-los-jovenes/ El diario http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Urkullu-destaca-patrimonio-Kultura-Ondarea_0_654435438.html Durangon http://www.durangon.com/lauaxeta-maristak-premiados-videos-patrimonio-cultural/ 20 minutos http://www.20minutos.es/noticia/3064874/0/urkullu-destaca-trabajo-jovenes-ambito-patrimonio-cultura-entregapremios-kultura-ondarea/ https://twitter.com/kondarea A cinco meses de una nueva edición, Fair Saturday confirma su presencia en UK, Italia, Colombia y Perú http://cadenaser.com/emisora/2017/06/23/radio_bilbao/1498222204_366774.html

-49-


M


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.