Page 1

Proiect realizat cu sprijinul: Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca


Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca Misiunea fundamentală a Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ superior artistic cu o tradiţie de peste 85 de ani, este formarea de profesionişti în domeniile artelor plastice, decorative şi designului, capabili să producă un impact semnificativ în câmpul cultural, comercial şi industrial al societăţii de azi. UAD Cluj-Napoca oferă pe lângă o consistentă activitate academică şi o serie de direcţii de formare profesională mai puţin convenţionale. UAD Cluj-Napoca şi-a consolidat în ultimii 10 ani o poziţie extrem de importantă pe scena artistică din România, iar acest lucru s-a realizat şi printr-o serie de proiecte interdisciplinare iniţiate pe parcursul acestor ani. Acestea s-au dezvoltat în principal pe trei zone de interes: proiecte adresate exclusiv studenţilor, proiecte adresate publicului larg şi mass-media, proiecte diferite cu obiective şi programe specifice, fie finanţate din fonduri europene, fie din finanţare proprie, realizate în parteneriat cu instituţii europene.

Despre Expo Maraton Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi Galeria Casa Matei în parteneriat cu ASUAD – Asociația Studenților din Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și Federația SHARE, ClujNapoca 2015 Capitală Europeană a Tineretului, cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local Cluj-Napoca, au organizat în perioada 5 – 28 mai 2015 Competiţia de Proiecte Expoziţionale “Expo Maraton 2015”, adresată studenţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. La competiţie s-au înscris peste 30 de participanţi din care au fost selectaţi 16 pentru a-şi expune proiectul individual. Astfel, de două ori pe săptămână, câte două expoziţii s-au aflat în competiţie, faţă în faţă, în cele două săli ale Galeriei Casa Matei. Evenimentul a fost mediatizat în cadrul UAD, în presa şi televiziunea locală şi naţională, dar şi pe reţeaua de socializare Facebook. Trebuie să subliniem importanţa acestei manifestări, deoarece este vorba de singura competiţie de acest gen ce promovează arta, educaţia artistică şi învăţământul superior artistic din Cluj-Napoca. Marile premii ale competiţiei şi premiile juriului au constat în vizite de documentare la Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la Veneţia şi s-au desemnat pe baza voturilor publicului, respectiv a reprezentanţilor juriului de specialitate. De asemenea, partenerii oficiali ai evenimentului, au oferit artistului preferat câte un premiu. Datorită succesului pe care l-au înregistrat ediţiile precedente ale „Expo Maraton”, şi în 2015, prestigioase instituţii de cultură precum Institutul Francez din Cluj-Napoca, Institutul Goethe din Cluj, Institutul Polonez Bucureşti, Bazis Contemporary Art Space, Lateral Art Space, Galeria Şoimii Patriei, Galeria IAGA şi Galeria Plan B au acceptat parteneriatul cu UAD Cluj-Napoca. De asemenea, Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local, Federaţia SHARE şi ASUAD, precum şi Rembrandt Graphic Centre au susţinut proiectul din punct de vedere financiar. Cu un număr de peste 7000 de vizitatori la expoziţiile organizate şi aproximativ 7000 de vizitatori pe paginile de internet, “Expo Maraton 2015” şi-a dovedit impactul pozitiv asupra publicului larg şi s-a confirmat ca acţiune culturală de notorietate.

University of Art and Design Cluj-Napoca The basic mission of the University of Art and Design in Cluj-Napoca, higher artistic education institution with a tradition of more than 85 years is to train specialists in the fields of visual arts (fine arts, applied arts and design) able to produce a significant impact on the present culture, commerce and industry. UAD Cluj-Napoca provides both a consistent academic activity and a series of less conventional professional directions. UAD Cluj-Napoca has consolidated in the last 10 years a very important position on the art scene in Romania, which was achieved due to a number of interdisciplinary projects initiated over the years. These have developed mainly on three areas: projects directed to students, projects directed to the large audience and the media, projects with different objectives and specific programs financed from European funds, or in partnerships with European institutions.

About Expo Maraton The University of Art and Design in Cluj-Napoca and Casa Matei Gallery, in partnership with ASUAD – the University of Art and Design’s Students’ Association and SHARE, Cluj-Napoca 2015 European Capital of the Youth, and with the financial help of the Cluj-Napoca Mayor’s office and of the City Council, have organized within May 5 – 28, 2015 the Exhibition Projects Competition “Expo Maraton 2015”, aimed at the students of the University of Art and Design in Cluj-Napoca. From more than 30 participants who have taken part in the selection procedure, 16 students have been selected to exhibit their individual project. Therefore, twice a week, two exhibitions were faced to face in the two rooms of Casa Matei Gallery. The event was promoted within UAD, in the local and national mass-media and on Facebook. We need to reinforce the importance of this event, as it is the only competition of this kind that promotes art and higher artistic education in Cluj-Napoca. The grand prizes of the competition and the Jury’s awards consisted in visits to The International Contemporary Art Biennial in Venice and it was designated based on public votes, and, respectively, on the Jury members’ vote. In the same time, the official partners of the event have offered a prize to their preferred and selected artist. Due to the success of the previous “Expo Maraton” editions, in 2015, prestigious cultural institutions such as the French Institute in Cluj-Napoca, the Goethe Institute Cluj-Napoca, The Polish Institute Bucharest, Bazis Contemporary Art Space, Lateral Art Space, Şoimii Patriei Gallery, IAGA Gallery and Plan B Gallery have accepted the cooperation with UAD Cluj-Napoca. In the same time, the Mayor’s office and the City Council, ASUAD and SHARE, as well as Rembrandt Graphic Centre supported the project financially. With over 7000 visitors at the organised exhibitions and almost 7000 visitors on the internet, “Expo Maraton 2015” has shown its positive impact on the large public and is confirmed as an important cultural event.


8

8

8


Profile for Bencze Laszlo

Expo Maraton 2015  

Expo Maraton 2015  

Profile for laszlo.b
Advertisement