Page 1

J U B I L Æ U M S S Æ S O N 2 0 1 7

5 0 ÅR ME D I N TERNATIO NA LT M USIKLIV I E S BJERG

2 0 1 8

E S B J E R G M U S I K F O R E N I N G


S Æ S O N P R O G R A M

2 0 1 7

/

2 0 1 8

S Æ S O N P R O G R A M

2 0 1 7

/

2 0 1 8

In d h ol d

Esbjerg Musikforening Koncerter 46 Velkomst 47 Maggini Quartet 48 Trio d’Or 49 Scandinavian Guitar Duo 50 Ensemble 4.1 51 Quartetto di Cremona

04 Velkomst ved Katrine Ganer Skaug 06 Hilsener 08 Tidslinje Sensommerens Festivaler 13 Opera på Torvet 14 Esbjerg International Chamber Music Festival 16 Rued Langgaard Festival

52 56 57 60 61 62 63

Esbjerg Ensemble Koncerter 18 Jubilæumsfest - Sæsonkoncert 20 Haydn & Strauss, gæstekoncert med Ensemble MidtVest - Sæsonkoncert 22 Udstillingskoncert ESKUM: VÆV 23 Familiekoncert - Sæsonkoncert 24 Kernen i kammeret - Sæsonkoncert

Ensembleportrætter Abonnementsoversigt Priser & tilmelding Økonomisk støtte Samarbejdspartnere Organisation Kolofon

Julekoncerter 26 Julekoncert - Sæsonkoncert 27 De 9 læsninger 28 30 32 34 36

Nytårskoncert - Sæsonkoncert Kvindestemmer - Sæsonkoncert Mozart og Sørensen! - Sæsonkoncert Det romantiske kammer - Sæsonkoncert Sæsonafslutning - Sæsonkoncert

K O N C E R T S E R I E R

Serie A - Esbjerg Ensemble

Forårets Festivaler 39 Kompositionsworkshop 40 Folk og Fæstival 40 Fanø Free Folk

Serie B - Esbjerg Musikforening Serie C - Esbjerg Ensemble & Esbjerg Musikforening Offentligt arrangement - uden abonnementsserie

02

03


V E L K O M S T

V E L K O M S T

Ti l l y k ke - I f i k e t k ammeren s embl e !

H

Katrine Ganer Skaug Ensemblechef

vorfor kammermusik i Esbjerg, når den nu åbenbart ikke kommer fra Esbjerg? En visionær tanke har holdt stik - og inspireret mange. Landets ældste kammerensemble er blevet en rollemodel både i indog udland, både i sin organisering og i sin kunstneriske profil. I virkeligheden var det en ret vild idé, men nogle gange er det præcis de vildeste, som er stærkest. Vi skylder en stor tak til Peder Holm som i 1967 tog idéen og gjorde den til virkelighed - tænk om der var flere som ham! Ensemblets omgivelser har ændret sig siden dengang, men opgaven er den samme: At fremføre klassisk kammermusik på højeste niveau først og fremmest i det vestjyske, men også nationalt og internationalt. Ensemblets grundprofil er bibeholdt, for udover denne generelle ambitionsformular, er ensemblet aktiv i samspil med byens skolebørn og musikerspirere, og er grundfæstet lokalt såvel som efterspurgt internationalt. Og indholdet, helt konkret?

04

Sæsonplanen afspejler en levedygtig profil: Vi spiller musik som er vel 100 år ældre end byen selv, for Esbjerg Havn fejrer sine friske 150 år parallelt med vor 50 års jubilæumssæson. Men før havnen blev etableret, var der fiskere her, som spillede folkemusik - den lever stadig godt i området, og den spiller vi sammen med. Men musikhistorien skabes kontinuerligt, og de samtidige komponister har altid været tæt forbundet med ensemblet. Som ledere, huskomponister, rådgivere og nybegyndere. Programmerne leger uforbeholdent mellem kulturarv og eksperiment, i mødepunktet mellem det etablerede og det udforskende. Og netop fordi vi interesserer os for det smalle, sikrer vi bredden i kulturen. Der er mange udenfor ensemblet som bidrager til en sæson: De lokale institutioner, som sørger for at samarbejde om at løfte og udvikle den klassiske musik, og de mange gæstende musikere og komponister, som bidrager generøst til at gøre hvert eneste program

unikt. Tak til jer - for ingen kan stå alene! I kan møde os i koncertsale, på kunstmuseum og i klasserum, lytte til os i Danmarks Radio eller opsøge vor digitale koncertkanal på YouTube - helt gratis. Vi er ikke de eneste som inviterer til kammerkoncerter i egen by: Allerede i 1888, kun 20 år efter byens grundlæggelse, opstod Esbjerg Musik- og Sangforening, der havde som formål at afholde musikalsk aftenunderholdning med efterfølgende bal, og siden har der været skiftende foreninger som har sørget for koncerttilbud i byen. I denne brochure findes også en oversigt over nuværende Esbjerg Musikforeningskoncerter. Syddansk Musikkonservatorium tilbyder også en større koncertserie med lærere, gæster og studerende følg også med der! Den smukke koncertsal i det nedlagte elværk danner rammen om mangfoldige oplevelser, det er byens bedste intimscene uden tvivl! ”Skab de job, I ønsker, så I ikke rejser igen - og sådan, at I får de bedste til at flytte herover!”

Sådan lød invitationen til de første musikere som dannede ensemblet. En af dem var Frederik Gislinge, som gik bort 28. maj i år. Han var det længst spillende medlem i ensemblet, og han blev ved helt til sit 40 års jubilæum, og blev derved også indbegrebet af ensemblets ånd og sjæl. Han forlod en tryg orkesterpost fra urbane strøg, tog obo og kone under armen og gik modigt i kast med en pilot-opgave. Siden har mange hundrede musikere været involveret i ensemblet i længere eller kortere perioder, og gruppen har hele tiden bestået af en kombination af de som holder fast, og de som kommer ind for en kortere tid. Et varmt velkommen til ensemblets nye medlemmer denne sæson, og et stort tak til dem, som stadig er her. Den uforbeholdne holdning til det engagerede og kollektive ansvar og ejerforhold fra musikernes side har altid præget ensemblet. Det giver bestemt udfordringer - både i det daglige og i det overordnede, ikke mindst nu hvor stadigt mere konkrete politiske forventninger skal processeres over i givende kunstneriske

05

resultater, så hovedmissionen ikke går tabt. Derfor vil Esbjerg Ensemble fortsætte med at blive genkendt som et selvstændigt, kræsent, krævende og temperamentsfuldt ensemble - sådan som kunstnernes rolle skal være. Igen ønsker vi at takke vore offentlige opdragsgivere som garanterer for at vi kan blive ved: Esbjerg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Måtte samspillet fortsætte med at udvikle sig! Denne sæson er en særlig fest, dedikeret til de mange visionære sjæle, som engagerer sig i at tilføre vores samfund både bredde og dybde. Den indeholder flere højdepunkter end vi nogensinde kunne have klaret at investere i på egen hånd. Hjertens tak derfor også til de mange fonde, som har været med til at løfte festen. Nu kan man trygt sige, at kammermusik også kommer fra Esbjerg.


L Y K Ø N S K N I N G E R

L Y K Ø N S K N I N G E R

Hilsener fra opdragsgivere og kollegaer

BIRGITTE EBERT Domorganist Ribe Domkirke Esbjerg Ensemble er det musikalske flagskib i vores egn af Danmark med sit høje niveau og sin repertoirebredde. Ensemblet er forbillede for alle, der dyrker musik i området, ung eller gammel, og har gennem årene givet sit publikum uvurderlige oplevelser. Ensemblet er en fast bestanddel af den årlige Rued Langgaard Festival i Ribe, et partnerskab, som festivalen er meget stolt af.

jubilæet markerer vi samtidig, at Esbjerg Ensemble har etableret sig som en af de vigtige og markante kulturinstitutioner i Esbjerg Kommune. På vegne af Esbjerg Kommune vil jeg gerne ønske Esbjerg Ensemble tillykke med de første 50 år. Vi ser frem til fortsat at lade os underholde og inspirere af de dygtige musikere og lade Esbjerg Ensemble være et fyrtårn i Esbjerg Kommunes kulturliv. Tak for indsatsen og jeres store bidrag til kulturen. Tak for musikken.

JAKOB LOSE Formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune Inden for enhver genre har kulturen sine fyrtårne. De lyser op, viser vej for andre og vækker opsigt, fordi de kan ses på lang afstand. Sådan et fyrtårn er Esbjerg Ensemble. En garant for høj kunstnerisk kvalitet og et forbillede til inspiration for andre. Derfor er vi i Esbjerg Kommune stolte af, at ensemblet hører hjemme lige netop her. Det er en stor gevinst for kommunens og hele det sydvestjyske områdes kulturliv at have et kammerensemble af international klasse, og med fejringen af 50 års

CLAUS SKJOLD LARSEN Rektor for Syddansk Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium har som videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution stort behov for at kunne være i tæt kontakt med det professionelle musikliv. Vores samarbejde med Esbjerg Ensemble har været betydeligt og vigtigt i de sidste 50 år. Esbjerg Ensemble er et kammerensemble af høj international klasse, og det er et privilegium for SDMK at have så fremragende samarbejdspartnere. Vi ønsker stort tillykke og ser frem til det fortsatte tætte samarbejde om udviklingen af fremtidens musikliv. 06

BENTE DAHL formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Tillykke - Esbjerg Ensemble og den klassiske musik i fremtiden. Da Danmark fik sin første musiklov i 1976 var Vestjysk Kammerensemble/Esbjerg Ensemble blandt de institutioner, som staten ad denne vej ønskede at støtte med driftstilskud. Esbjerg Ensemble har som basisensemble gennem årene udviklet sig til et musikalsk fyrtårn med store ambitioner om at formidle og udbrede kendskabet til den klassiske musik bredt – herunder den nyeste på et meget højt kunstnerisk niveau såvel set i nationalt som i internationalt perspektiv. Med ønsket om et godt samarbejde omkring disse vigtige mål udmøntet også i de kommende rammeaftaler mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Esbjerg Kommune og Esbjerg Ensemble for 20182021 ønsker vi i Projektstøtteudvalget Esbjerg Ensemble hjertelig tillykke med 50 års dagen og alt godt for den klassiske musik også hos jer i fremtiden.

DAGMAR WARMING Direktør Ribe Kunstmuseum Esbjerg Ensemble er et markant fyrtårn for vestkysten. Vi kan være stolte af at have et så professionelt ensemble, som på meget højt kvalitativt niveau altid leverer det ypperste. Det har i årenes løb opnået international klasse, og der er god grund til at ønske os alle tillykke med, at dette unikke ensemble hører hjemme i Esbjerg. METTE BOCK Kulturminister Tillykke med jubilæet til Danmarks vestligste og ældste basisensemble. Takket være Esbjerg Ensemble har publikum i Sydvestjylland de sidste 50 år kunnet opleve klassisk kammermusik på højt kunstnerisk niveau. Som pionerer har ensemblet spillet skolekoncerter, samarbejdet med musikskolerne, MGK, musikkonservatoriet og sørget for store klassiske musikoplevelser, ikke blot til sydvestjyderne, men også med gæstespil til et endnu større publikum rundt omkring i Danmark og i udlandet. JOHNNY SØTRUP Borgmester Esbjergs status som storby cementeres i disse år, men en storby skabes ikke kun via de fysiske rammer. Det handler i høj grad også om de kulturelle tilbud i byen. Her spiller Esbjerg Ensemble en vigtig rolle og står som et af vores absolutte

fyrtårne, som ikke kun markerer sig lokalt men også nationalt. Ensemblets lokale forankring og tilknytning til Esbjerg kommer både byen og ensemblet til gode. INGE MERETE KJELDGAARD Direktør Esbjerg Kunstmuseum Siden årtusindeskiftet er Esbjerg Kunstmuseums samarbejde med Esbjerg Ensemble blevet intensiveret, og det har efterhånden udviklet sig til projekter, hvor de to kunstarter bliver fuldstændig integreret. Inden for de seneste par år har vi sammen udviklet forskellige nyskabende hybrider mellem performance og udstilling, som åbner publikums øjne og ører for begge kunstarter. For i det inciterende krydsfelt mellem musik og billedkunst opstår der noget, der er større end de to kunstarter tilsammen. På Esbjerg Kunstmuseum har vi derfor store forventninger til de næste projekter sammen med denne perle af et ensemble. BENT GRØNHOLT Danmarks Radio DR har brug for det danske musikliv, og musiklivet har brug for DR. Det er derfor til fælles gavn når DR P2 og Esbjerg Ensemble gennem nu mange år har arbejdet tæt sammen. Ensemblet tilrettelægger sin koncertvirksomhed, som jo hovedsagelig henvender sig til publikum i nærområdet, mens DR, som et andet forstørrelses07

glas, medvirker til at gøre en del af koncerterne til landsdækkende begivenheder ved at transmittere i P2 Koncerten og dr.dk – og i nogle tilfælde endda også via Den europæiske Radiounion, EBU, til andre europæiske radiofonier. Udover blot at transmittere musikken lægger DR også et formidlingsaspekt ind over transmissionen ved altid at have en P2 vært til stede, som sikrer en engageret formidling at koncerterne til lytterne – og i nogle tilfælde også til koncertens publikum i salen. Esbjerg Ensemble er med til at dokumentere at kvalitet findes over hele landet, og DR er glade for at kunne viderebringe dette glædelige budskab og tilbyde store musikalske oplevelser til DRs brugere. BENT SØRENSEN Formand for Komponistforeningen Hvad Esbjerg Ensemble har betydet for dansk musikliv kan umuligt overvurderes. Når det gælder den allernyeste musik, har de hvert eneste år siden de blev dannet skabt den ene musikhistorie efter den anden i form af uropførelser af nogle af de vigtigste værker af danske komponister. De har lært os at komponere gennem deres workshops med unge komponister, og de har gjort os til rigtige komponister gennem deres dedikerede og overrumlende virtuose opførelser af vores musik.


T I D S L I N J E

T I D S L I N J E

EE g en n em 5 0 år - ti d sli nje

ESBJERG ENSEMBLE VESTJYSK KAMMERENSEMBLE

(senere fra 1984 også kaldet Esbjerg Ensemble) Forretningsførere: 1967 Lisbeth Folmer Jensen 1970 Niels Højlund 1971 Finn Hansen 1979 Lisbeth Hass 1984 Wayne Siegel 1986 Finn Jespersen 1988 Leif Pedersen 2005 Musikchef Karsten Eskildsen 2006 Administrator Leif Pedersen 2012 Musikchef Katrine Ganer Skaug

Blæserne i efteråret 1967 (Stillinger opslået september 1967): Hans Henrik Brandt , fløjte Frederik Gislinge, obo Albert Perlstein Grøn, klarinet Jesper Allin, horn Henning Folmer Jensen, fagot Strygerne i 1968: Mads Westergaard, violin Hans Steengaard, violin Tage Olsen, bratsch Bertel Søeborg Ohlsen, cello Finn Hansen, kontrabas

Kunstneriske ledere: 1967 Peder Holm 1984 Svend Aaquist Johansen (konsulent) 1988 Hans Abrahamsen 1991 Karl Aage Rasmussen 1997 Michel Camille 2001 Peter Bruun 2005 Erik Karlberg (konsulent) 2006 Frode Andersen 2010 Ib Jensen (konsulent)

Klaver og slagtøj Kom til i 1995 med: Ulrich Stærk, klaver Christian Martinez, slagtøj Første udlandsturne gik til Norge med blæserkvintetten i 1967

Med den nye musiklov i 1976 bliver Esbjerg Ensemble landets første Basisensemble med finansiering fra Staten, Ribe Amt og Esbjerg Kommune.

Første indspilning i 1974 Carl Nielsen: ”Tågen letter” på Deutsche Grammophon

Efter amternes nedlæggelse i december 2006 overgik Ribe Amts økonomiske forpligtelse til Staten.

WORKSHOP Begyndte i 1980 08

09


Må v i k l app e nu? Hvorfor skjule, hvis man er glad for noget? Her i vores jubilæumsår oplever vi en dejlig blanding af såvel nye som gamle publikummer i salene hvor vi afholder vore koncerter. Og vi ved, når der er nye publikummer, for så bliver der klappet f.eks. mellem satserne. Vi glæder os og tænker samtidigt: HURRA, her er nye publikummer til stede i salen. Samtidigt oplever vi netop, at denne udvikling udfordrer traditioner og normer, som fortæller, hvordan man skal opføre sig til en klassisk koncert. Men hvordan skal man som nyt publikum kende disse traditioner og have styr på hvordan man gebærder sig, når det er en ganske ny verden man træder ind i? En verden, man ønsker at udforske, nyde og lære at kende. Det er dejligt med traditioner og etiketter, hvis de fremmer fællesskabsfølelsen, men det bør aldrig føre til, at man som koncertgæst føler sig udenfor. Traditionen skal tværtimod forstærke oplevelsen af tilhørsforhold, samhørighed og hele glæden ved musik. Især blandt de unge ses et behov for at kunne bevæge sig frit i det klassiske univers, hvor normer og uskrevne regler kan virke som en bremseklods. Der skal være plads til alle til en symfonisk koncert. Alle må og skal føle sig velkomne, både dem, som kender og ikke kender kutymen for hvornår man f.eks. må klappe. Vi håber alle vil nyde musikken!

10

11


S E N S O M M E R E N S

F E S T I VA L E R

S E N S O M M E R E N S

F E S T I VA L E R

O p er a p å Tor ve t

Onsdag 16. august 2017 kl. 19.00 Torvet, Esbjerg I samarbejde med Esbjerg Festuge og Den Ny Opera Solister: Mezzoopran: Liv Oddveig Midtmageli Mezzosopran: Stina Schmidt Tenor: Gert Henning Jensen Baryton: Jens Søndergaard Bas: Jesper Brun-Jensen

12

D

et er sommer, det er sol, og det er tid til Esbjerg Festuges klassiske højdepunkt – Opera på Torvet. Traditionen tro slår Den Ny Opera og Esbjerg Ensemble pjalterne sammen, og præsenterer en perlerække af opera- og operettehits serveret under åben himmel. Mozart, Verdi, Puccini, Bizet, Lehar og Bernstein leverer noderne, en håndfuld af Den Ny Operas fineste sangere synger, Jakob Næslund Madsen er konferencier, operachef Lars Ole Mathiasen dirigerer, og meteorologerne er kaldt på overarbejde. Så find tæppet, osten og rødvinsflasken frem og skynd Dem ned på Torvet, for hvis vi kender esbjergenserne ret, så bliver der rift om pladserne!

13


S E N S O M M E R E N S

F E S T I VA L E R

“D en ophøj e d e ku n st” E s bj er g Inter n ati on a l C hamb er Musi c Fe sti v a l

14. aug. - 03. sept. 2017

E

ICMF afholdes i år for 19. gang og det må siges at bevise at denne festival, en af landets fineste klassiske musikfestivaler, er særdeles levedygtig!

Ikke alene er den levedygtig, den udvikler og udvider sig også, så den i år strækker sig over hele 3 uger med et overflødighedshorn af tilbud, ikke kun i Esbjerg, men også i Ribe og på Fanø er der fine koncerter i løbet af festivalen. Som sædvanlig spænder festivalen vidt – fra Bach over Mozart og Tango til ny musik; men altid med sikkerhed for at det er musik, det er værd at lægge øre til, når det er festivalens leder Michel Camille, der har kurateret programmerne! Festivalen falder i tre klare afsnit: 3 koncerter med Bachs Goldbergvariationer, 2 gange latinamerikansk og spansk musik med gæstesolister og så de afsluttende 8 dage med alt godt fra den klassiske musiks bagkatalog. Også i år er der et varmt og tæt samarbejde mellem festivalen og Esbjerg Ensemble om en række af koncerterne, men af de sædvanlige gæster må vi i år undvære Benjamin Bowman, der er blevet koncertmester ved Metropolitan, og ikke kan få fri i denne periode. Til gengæld har vi for første gang i mange år et tæt samarbejde med et dansk kammerensemble: Den danske klavertrio, med vores egen Katrine Gislinge, koncertmester Lars Bjørnkjær og cellist Toke Møldrup. Festivalen afholder i alt 13 koncerter og vi siger: “Vel mødt til så mange koncerter du har lyst til!” 14

Medvirkende: Kerstin Thiele, Felicia Grecius, Ron Chen-Zion, Joke Wijma, Sakari Tepponen, Sini Simonen, Lars Bjørnkjær, Daniel Roberts, Kana Sugimura, Michel Camille, Charlotte Bonneton, Steven Dann, Ursula Smith, Franz Ortner, Toke Møldrup, Sebastien Singer, Christopher Graves, André Fischer, Christian Martinez, Katrine Gislinge Billetsalg: Partoutkort: kr. 500 Løssalg: kr. 150 Køb Festival Partoutkort og få: - Fri adgang til alle koncerterne - Fri adgang til pre-talks med drinks   Køb af partoutkort hos Ulla Jerg, mobilnr.: 28778433 e-mail: jerg.esbjerg@bbsyd.dk Indbetales på kontonr.: 7701-2027116 i Sydbank. Husk at oplyse navn

www.eicmf.dk

S E N S O M M E R E N S

F E S T I VA L E R

Program

Den ophøjede kunst Mandag 14. august, kl.19.30 Vor Frelsers Kirke, Esbjerg

Torsdag 24. august, kl.19:30 Sønderho Kirke, Fanø

Torsdag 17. august, kl. 19.30 Sønderho Kirke, Fanø

Lørdag 26. august, kl.16:00 Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg

Fredag 18. august, kl. 16.30 Fællesrummet, Kannikegården, Ribe J. S. Bach Goldberg Variationerne for strygetrio

W.A. Mozart Strygekvintet i C-dur, K.515 L.v. Beethoven Strygekvintet ”Storm” Op. 29 Johannes Brahms Strygekvintet i F-dur, Op. 88

Tirsdag 22. august, kl.19.30 Nordby Kirke, Fanø

Tirsdag 29. august, kl. 19:30 Nordby Kirke, Fanø

Enrique Granados Valses poeticas for cello og guitar Manuel De Falla El Amor Brujo for cello og guitar arr. André Fischer Astor Piazzolla Histoire du Tango for cello og guitar Astor Piazzolla Double Concerto for guitar, cello og strygekvintet

W.F. Bach Duet for to bratscher L.v. Beethoven Serenade for fløjte Op. 25 Gerald Finzi Interlude for obo og strygekvartet Johannes Brahms Klaverkvartet i c-mol Op. 60

Onsdag 23.august, kl.19:30 Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg Enrique Granados Valses poeticas for cello og guitar Manuel De Falla El Amor Brujo for cello og guitar arr. André Fischer Miguel Taroncher Ficciones (2000) for violin og slagtøj Astor Piazzolla Histoire du Tango for cello og guitar Astor Piazzolla Double Concerto for guitar, cello og strygekvintet

Onsdag 30. august, kl. 19:30 Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg L.v. Beethoven Serenade for fløjte Op. 25 W.A. Mozart ”Hunt” arr. for blæserkvintet Johannes Brahms Klavertrio i H-dur, Op. 8 Torsdag 31. august, kl.19:30 Sønderho Kirke, Fanø Niels W. Gade Strygesekstet Op. 44 Antonìn Dvorak Strygekvintet i Es-dur, Op. 97 Niels W. Gade Strygeoktet Op. 17 15

Fredag 01. september, kl. 19:30 Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg W.F. Bach Duet for to bratscher Peter E. Lange-Müller Klavertrio i f-mol Johannes Brahms Klaverkvartet i c-mol Op. 60 Lørdag 2. september, kl. 15:00 Sct. Catharinæ Kirke, Ribe Niels W. Gade Klavertrio i B-dur Rekonstruktion ved K. Aa. Rasmussen Rued Langgaard Afgrundsmusik arr. A. Madsen Johannes Brahms Fantasias for solo klaver Op. 116 Niels W. Gade Oktet for strygere Op. 17 Koncerten er i samarbejde med Esbjerg Ensemble og Rued Langgaard Festival Søndag 03. september, kl. 16:00 Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg Samuel Barber Summer Music for blæserkvintet Gerald Finzi Interlude for obo og strygekvartet N.W. Gade Strygesekstet Op. 44 Antonín Dvořák Strygekvintet i Es Dur, Op. 97


S E N S O M M E R E N S

F E S T I VA L E R

S E N S O M M E R E N S

F E S T I VA L E R

Ru e d L angg aard Fe sti va l

Niels W. Gade: Klavertrio i B-Dur (1839). Rekonstruktion (2017) af 2. 3. og 4. sats ved Karl Aage Rasmussen. Uropførelse. (30’) - Adagio – Allegro con fuoco - Andante - Scherzo. Prestissimo. - Finale. Allegro vivace Rued Langgaard: Afgrundsmusik En Sonate for Klaver BVN 169 (1921-24) Arrangement (2015-17) ved Allan Gravgaard Madsen for blæserkvintet, strygere og slagtøj. Uropførelse af 2. sats. (16’) - Inflessibile mostruoso (strengt, rædselsfyldt) - Frenetico, quasi rondo Pause Johannes Brahms: Fantasias for solo klaver op. 116 (1891-92). Et udvalg. Niels W. Gade: Oktet for strygere Op. 17 (1848-49) (31’) - Allegro molto e con fuoco - Andantino, quasi Allegretto - Scherzo. Allegro moderato e tranquillo - Finale. Allegro vivace 16

Lørdag 02. september 2017 kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke, Ribe Fælleskoncert med Esbjerg International Chamber Music Festival Den Danske Klavertrio Esbjerg Ensemble Klaver: Katrine Gislinge Violin: Daniel Roberts Bratsch: Steven Dann

D

et skal betones at jeg gaar mine ”romantiske” veje. Disse har med Gade at gøre, det kan ikke være anderledes.” Sådan lød det fra Rued Langgaard i 1946, hvor langt de fleste havde vendt ryggen til Niels W. Gades musik. Langgaard derimod opfattede Gade som en ”klaverstemmer”, der gjorde den romantiske musik ”færdig til Brug for Menneskeheden”. Under overskriften ”Romantik” fejrer Rued Langgaard Festival i Ribe Niels W. Gades 200 års fødselsdag. Ved koncerten med Esbjerg Ensemble og Den Danske Klavertrio m.fl. er der hele to uropførelser. Gades Klavertrio i B-Dur, der skildrer en helt, som drager ud i verden, kan nu endelig opføres efter at Karl Aage Rasmussen har færdigkomponeret trioen efter Gades skitser. I Afgrundsmusik, som Allan Graugaard Madsen har arrangeret for Esbjerg Ensemble, er Rued Langgaard ligesom i dommedagsoperaen Antikrist optaget af tilværelsens destruktive kræfter. Koncerten afsluttes med Niels W. Gades Oktet, der er komponeret i 1848 samtidig med Treårskrigens udbrud. Men selv om Gade som Musikdirektør for Gewandhausorkestret i Leipzig var berørt af den dansk tyske krig insisterer Gade i sin Oktet på at skrive en renfærdig musik uanfægtet af krigen. I sommeren 1850, hvor krigens afgørende slag udkæmpedes ved Isted, var Gade atter i Tyskland, hvor han mødte og spillede sammen med den 18-årige Brahms i Hamborg. I Brahms Fantasias for soloklaver møder vi den sene Brahms i en afklaret musik mættet af skønhed og smerte. 17


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

Jubi l æ umsfe st

V

i skyder jubilæumssæsonen i gang med en fest for at fejre 50 år med internationalt musikliv i Esbjerg! Det gør vi, ved at invitere nogle af vore vigtigste samarbejdspartnere i byen: Elever fra Kulturskolen, børnekor og konservatoriestuderende. Musikhuset Esbjerg bliver denne dag fyldt med musik og aktører fra flere genrer, og kulminerer med en fantasifuld iscenesættelse af et tværsnit af ensemblets repertoire gennem tiderne. Mellem en uropførelse og en dansende moderne klassiker, pakker vi vor gave op til publikum: Det er et værk, som alle blæsere, der nogensinde har spillet i Esbjerg Ensemble garanteret har måttet spille ved sin ansættelseskonkurrence: Carl Nielsens Blæserkvintet. Og da det var blæserne som kom først til vestkysten, passer det udmærket at servere dette lykketræf af et musikstykke i første afdeling. Strygerne kom stykvis og lidt nølende efter, men så til gengæld i fælles festlig dans af Lutoslawski. Senere med en serenade: En serenade var oprindelig noget man spillede til ”nogens ære”, men blev på Mozarts tid omdannet til et generelt underholdningsstykke tilpasset festlige anledninger - begge oprindelser og brug passer denne aften! Og så er det et værk, som alle danske - og efterhånden vestlige slagtøjssolister ikke kan være bekendt ikke at prøve kræfter med: Per Nørgårds I Ching. Esbjerg Ensembles Christian Martinez er en af dem, som spiller det så godt, at Nørgård kvitterede med at skrive en hel slagtøjskoncert til ham og ensemblet i ren taknemlighed. Mange af Danmarks helt centrale komponister har haft nære bånd til ensemblet, og de aller fleste bliver spillet i løbet af sæsonen. Én af vore tidligere ledere var Wayne Siegel, som til ensemblets 40-års jubilæum skrev Watercolors - en ren klangfest, som har fulgt os på turnéer lige siden. Velkommen til fejring - og for de næste 50 år!

18

Lørdag 23. september 2017 Kl. 16.00 - Gratis entré Optakt i Foyer

Poul Ruders: Jubilæumsfanfare (uropførelse)

Kl. 18.00 - Sæsonkoncert Festkoncert i Koncertsalen Musikhuset Esbjerg

Carl Nielsen: Blæserkvintet

Vi byder på smagsprøver fra samarbejder med Kulturskole, konservatorium og børnekor, inviterer til samtaler mellem musikere og publikum og giver en introduktion til aftenens koncertprogram. Uddrag af programmet spilles også: Onsdag 20. september 2017 Medborgerhuset, Varde Mandag 2. oktober 2017 Christianshavnskirken, København Samt på gymnasier og efterskoler i uge 38

Withold Lutoslawski: Danse Præludier Per Nørgård: Fire over Water, 4. sats fra ”I Ching” W.A. Mozart: Serenata Notturna KV 239 Wayne Siegel: Watercolor Iscenesættelse: Bent Nørgård Konferencier: Mathias Hammer Projektet er støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODA’s Kulturelle midler / with support from Danish Composers’ Society’s Production Pool/KODA’s Cultural Funds

19


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

Haydn & Strauss Gæstekoncert med Ensemble MidtVest

Torsdag 12. oktober kl. 19:30 Koncertoptakt 19:00 Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg Arr. Esbjerg Ensemble Sæsonkoncert Claude Debussy: Sonate for cello og klaver

V

i bevæger os fra klassikken til romantikken og slutter med den franske impressionisme. Der er fuld fart over feltet i Haydns klavertrio nr. 39 i G-dur, der måske bedre er kendt som ”Sigøjnertrioen”. Et tilnavn værket har fået pga. tredjesatsen - en ”Rondo all’ongarese” inspireret af ungarsk musik, hvor man næsten kan høre både hakkebræt og smægtende sigøjnerviolin. Det er måske ikke først og fremmest kammermusik man forbinder med Richard Strauss, men i sine unge år udforskede Strauss kammermusikkens genre og hvad var mere oplagt end at studerer samtidens mester Brahms. Stærkt inspireret af Brahms skrev Richard Strauss klaverkvartetten i starten af hans karriere kun 18-20 år gammel. Vi slutter i Frankrig med den impressionistiske komponist Debussy, der i 1915 kun få år før sin død skrev Sonaten for cello og klaver. Et teknisk krævende mesterværk, der i dag er en del af det moderne repertoire for cello.

Joseph Haydn: Klavertrio nr. 39 i G-dur, “Gypsy” Hob. XV: 25 Richard Strauss: Klaverkvartet i c-mol, op. 13

20

21


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

Udsti l l i ng skon c er t ESK UM : VÆV

Fam i li ekon c er t

Fredag 13. oktober 2017 kl. 16:30 Esbjerg Kunstmuseum

Sæsonkoncert

V

Ord og toner af: Frederik Gislinge

Oplev den musikalske fortælling om byen, hvor alle tror på musikkens magiske kraft, om den syngende drage, den mystiske kiste og om en troldmand, som ikke er der – eller er han?

Tidspunkt publiceres senere

I

anledning af Kulturens Døgn og de synæstetiske inspirationer flytter vi ind til vore venner på Esbjerg Kunstmuseum! Efterårets udstilling sætter fokus på begrebet ’vævning’. I en form for samlet værk udfordres grænserne for gængse, kunstneriske medier gennem utraditionelle materialesammenstillinger og overraskende sammenhænge mellem kunst og objekt, værk og rum.

i har i anledning af ensemblets 50 års jubilæum været i gemmerne og fundet denne helt fantastiske musikalske familiekoncert frem – Esbjerg Ensemble fremførte den første gang i 1997.

For børn i alle aldre men nok mest for dem over 7 år! Børn og unge under 16 år har gratis adgang

Vi indtager udstillingens stoflige og sanselige totalinstallation ved at væve toner sammen med de billedkunstneriske værker. Musikerne vil udnytte udstillingsrummet som en interaktiv scenisk kulisse, så musikken bliver en integreret del af udstillingen, der på den måde også udvides og ændres. Polyfone såvel som homogene klange fylder rummene - de bløde harmoniske såvel som de kantet dissonerende. Musik fra Bach til Ligeti - kom og oplev selv!

22

23


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

Ker n en i k amm ere t

K

ammermusikken oplevede sit ekstatiske højdepunkt i romantikken - men romantikkens lange arm strækker sig langt ind i både det 20. og 21. århundrede… Og måske har der altid været kammermusik, måske er kammermusikken selve kernen i musikken: Samspillet mellem nogle få, for intenst nærværende tilhørere - en nærmest intravenøs musikoplevelse hvis du kommer tæt nok på. Værkerne i dette program kommer i hvert fald meget tæt på musikken, for at sige det filosofisk. Vi kører tempoet op i energi fra starten af koncerten med Janáček: Hans musik er nærværende og fortællende. Præcis det samme kan vi sige om Missy Mazzolis musik, selvom den er meget anderledes… Hun blev for nylig af New York Times udpeget som «Brooklyn’s post-millennial Mozart» og hendes modige opera over Triers «Braking the Waves» blev omtalt som en af det 21. århundredes vigtigste så langt - ja, så er det jo bare at spidse ører og læne sig frem i stolen. Derefter ambulerer vi mellem to varianter af programmet, vi anbefaler at I kommer til begge versioner. Første afdeling kan sagtens opleves to gange. Anna Thorvaldsdottirs musik har vi opført ved flere lejligheder allerede, og hun er i lighed med Mazzoli kendetegnet som en helt enestående stemme i den yngre generation: en drømmende og samtidig kraftfuld energi skaber et nærmest elektrisk spændingsfelt i en transparent instrumentering. Poulenc giver en slags symmetri til Janáček med farverig lethed på sin helt egne franske vis, men vil du hellere høre Schumann så er det forståelig… For er der nogen som kan smelte bare nogle få instrumenter sammen til én voldsom emotionel oplevelse, så er det ham. Det kan ikke misforstås.

24

Onsdag 22. november 2017 kl. 19.30 Koncertintroduktion kl. 19:00 i Café Ørsted Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg Lørdag 18. november 2017 Thy Centre for Musical Arts Tirsdag 21. november 2017 DKDM Studiescenen, København Sæsonkoncert

Program 1: Leoš Janáček: Concertino Missy Mazzoli: Still Life with Avalanche Robert Schumann: Pianokvintet i Es-dur, op. 44 Program 2: Leoš Janáček: Concertino Missy Mazzoli: Still Life with Avalanche Thorvaldsdottir: Ró Francis Poulenc: Sekstet for klaver og blæserkvintet op. 100 Klaver: Heini Kärkkäinen

Heini Kärkkäinen er beskrevet som et fyrværkeri af en pianist og samarbejder med sin generations centrale finske stjernesolister. Hun har spillet med Esbjerg Ensemble tidligere, og vi er enormt glade for at hun vil komme igen, for samspillet gav lyst til mere. Kärkkäinen har været solist med mange og store internationale orkestre såsom Finlands Radio Orkester, Helsinki Filharmonic, Tampere Filharmonic. Hun pendler mellem Tampere og London hvor hun begge steder også underviser, og er kunstnerisk leder for Tampere Chamber Music Festival, en helt særlig festival, som har et specielt fokus på sundhed og nærvær.

25


J U L E K O N C E R T E R

J U L E K O N C E R T E R

Ju l ekon c er t

D e 9 l æ sn i nger

Søndag 3. december 2017 kl. 16:00 Ribe Domkirke

Søndag 10. december 2017 kl. 16.00 Zions Kirke

Sæsonkoncert Esbjerg Ensemble Konservatoriets Pigekor og Korskole under ledelse af Lone Gislinge.

Esbjerg Ensemble, Konservatoriets Pigekor og Treenighedskirkens Drengekor under ledelse af Lone Gislinge.

Dirigent: Lone Gislinge

Dirigent: Lone Gislinge

D

en årlige tradition med en forrygende og smuk julekoncert skal du ikke slippe for i år. Julekoncerten er igen i år et samarbejde mellem Esbjerg Ensemble og Konservatoriets Pigekor under ledelse af Lone Gislinge. Jublende strofer, meditative hymner, intime sange og storslåede satser fra de kendte oratorier i garanteret festlig kombination. Vi glæder os til julen kommer i år!

26

V

or traditionsrige samarbejdskoncert med Konservatoriets Pigekor og Korskole under ledelse af Lone Gislinge.

Koncerten byder på dejlige julesange, funklende instrumentalsatser og opfindsomme arrangementer for kammerensemble og kor. Vi byder jer velkommen - og Glædelig Jul!

27


N Y T Å R S K O N C E R T

N Y T Å R S K O N C E R T

Ny tår skon c er t

S

prudlende og festlig nytårskoncert med Henrik Vagn Chris-

tensen som dirigent. Esbjerg Ensemble er gået i samarbejde med Musikhuset Esbjerg om årets nytårskoncert. Igen i år stiller ensemblet op med studerende fra Syddansk Musikkonservatorium. Vi vil også i år kunne opleve Konservatoriets Pigekor og Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor under ledelse af Lone Gislinge samt elever fra Den Kongelige Ballets Talentlinje på Kulturskolen Esbjerg.

13. og 14. januar 2018 begge dage kl. 16:00 Musikhuset Esbjerg

I spidsen for det udvidede Esbjerg Ensemble står dirigent Henrik Vagn Christensen, hvis repertoire spænder over en bred vifte af kunstformer og genrer: symfonier, ny musik, operaer, operetter, musicals og balletter. Henrik Vagn Christensen betragtes som sin generations førende danske balletdirigent og har været tilknyttet både Den Kongelige Ballet og New York City Ballet.

Sæsonkoncert

Du kan også se frem til at opleve Joachim Knop, der med sin karismatiske udstråling og talent har slået sit navn fast som en etableret operasanger i mange forskellige sammenhænge, blandt andet som Papageno i Tryllefløjten på Den Ny Opera. Joachim får fornemt selskab af sin viv, operasangerinden Tuva Semmingsen, der også er en kendt skikkelse i Esbjerg, hvor hun blandt andet har spillet Zerlina i Den Ny Operas opsætning af Don Juan i 2016.

I samarbejde med Musikhuset Esbjerg

Medvirkende: Konservatoriets Pigekor Den kgl. Ballets Talentlinje på Esbjerg Kulturskole Studerende fra SDMK Esbjerg Ensemble Solister: Mezzo sopran: Tuva Semmingsen Baryton: Joachim Knop Dirigent: Henrik Vagn Christensen

28

29


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

Kv i n d estemm er

M

usikhistorien - som så meget i vor historie - er skrevet af

mænd. Og i en periode også kun opført af mænd. Men beretningerne er ikke desto mindre ofte om kvinder… Men hvad sker der, når en finsk kvindelig nutidig komponist blander sig i en tysk mandlig romantikers fabuleringer om netop kvindeliv? Eller når en ung islænder skal formulere et minde fra sit pigeunivers?

Onsdag 31. januar 2018 kl. 19:30 Koncertintroduktion kl. 19:00 i Café Ørsted Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg

Stærke kvinder, lidende kvinder, elskende kvinder og forvirrede kvinder. Findes der noget mere tillokkende og dragende for en mand at fantasere om? Vi tror det ikke, i hvert fald ikke at dømme efter vor kulturhistories dejlige skattekammer - for nogle af de historier, får I også.

Søndag 21. januar 2018 Syddansk Musikkonservatorium, Odense

Vi blander nordiske kvindestemmer ind i den europæiske mandlige kulturhistorie, vi blander dagens mandlige fortolkning af den gamle historie - vi blander det hele!

Mandag 22. januar 2018 Musikkens Hus, Aalborg

Program vil indeholde værker af Ravel, Bizet og Schumann men også af Abrahamsen, Wännekoski og Gisladottir! Detaljeret program publiceres senere Tuva Semmingsen er bedst kendt som en af nordens mest markante baroksangerinder med mangeårig solistkontrakt på Den Kongelige Opera. Hun er norsk, men har siden sin uddannelse på Operaakademiet i København etableret sig centralt i dansk musikliv. Efter mange år som kvinde i barokke bukseroller vristede hun sig løs fra Kongens Nytorv og har indtaget den store fest: Nu synger hun romantik og kabaret, eksperiment og pop uden helt at forlade barokken, som nok altid kommer til at have en vigtig plads i hendes udtryksfulde stemme. Det er hendes perfektionisme og enorme alsidighed, som gør os lykkelige over at samarbejde med netop Tuva. Det kan I også glæde jer til!

Mezzosopran: Tuva Semmingsen

Søndag 28. januar 2018 Viborg Musiksal Søndag 04. februar 2018 Middelfart Bibliotek Sæsonkoncert

30

31


K O N C E R T E R

Mo z ar t o g S øren s en !

E

Katrine Gislinge voksede op i Esbjerg mens hendes far - og også hendes mor undertiden - passede sine jobs i Esbjerg Ensemble (dengang helt nyetablerede Vestjysk Kammerensemble). Derfra gik rejsen via hendes nysgerrighed, livspassion og kunstneriske drivkraft til København, London, New York… og hjem igen. Bent Sørensen fik på sin side - efter eget udsagn - taget ”sin kompositoriske mødom” netop i Esbjerg, da han i 1982 nervøst ankom til Vestjysk Kammerensembles årlige workshop. Der var en 13 år gammel klaverspillende pige hjemme hos ensemblets oboist… Men det er en anden historie. Som dog ikke er helt irrelevant: Nu er de lykkeligt gift, komponisten og pianisten. Og på denne koncert opleves Gislinge, Sørensen, Mozart og Esbjerg Ensemble i skøn (gen-) forening. ”Pantomime” blev uropført af ensemblet og Gislinge under Bergen Festspillene i 2014, og senere flere gange i ind-og udland. Den udgør en del af trilogien Papillon, hvor de to øvrige satser er skrevet for henholdsvis strygeorkester og strygekvartet, men med den samme klaversolostemme. Mozart har altid været en gennemgående klanglig inspiration for Sørensen - man hører det ikke mindst i Pantomime. Og da han så hørte Katrine Gislinges Mozart-spil første gang, var det som om brikkerne faldt på plads.

og de lykkelige kunstneriske og menneskelige sammentræf - også udgivelsen af ”Pantomime” på Dacapo Records. Katrine Gislinge har de sidste 2 årtier etableret sig som en af Skandinaviens mest markante pianister med både solo og kammermusikkoncerter over det meste af Europa. Hun har spillet i adskillige radio- og tv transmissioner og været dommer ved adskillige klaverkonkurrencer. Hun er de senere år berømmet specielt for sine fortolkninger af netop Mozart - og Sørensen. Katrine er medlem af Den Danske Klavertrio, som desuden består af Lars Bjørnkær, violin og Toke Møldrup, cello. Bent Sørensen regnes af mange som en af nutidens betydeligste komponister. Da han vandt Nordisk Råds Musikpris i 1996 var hans stil allerede godt etableret med et genkendeligt personligt udtryk: Den til tider døds-stille musik domineres af kvarttoner, glissandoer, tremoloer og staccatoer, ofte i særprægede besætninger og i ekstreme registre. I den senere produktion åbnes der for et næsten romantisk univers og større musikalske former, men stadig med et drømmetagtig skær over klangene. ”Det minder om noget, vi aldrig har hørt!” - citatet er efterhånden en velkendt beskrivelse af Sørensens musik, for vi genkender os stadig igen i det, i det endnu uhørte og glæder os usigeligt igen til at lukke en ny gavepakke af hans klange op.

Koncerten markerer udover ensemblets 50-års jubilæum, Bent Sørensens 60-års jubilæum,

32

K O N C E R T E R

Onsdag 21. marts 2018 kl. 19:30 Koncertintroduktion kl. 19:00 i Café Ørsted Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg Onsdag 14. marts 2018 Heart i Herning Koncerter i Nord-Tyskland Pantomime og Nyt Værk af Bent Sørensen opføres også under Pulsarfestivalen 13/3 Sæsonkoncert Bent Sørensen: Nyt værk (uropførelse) W.A. Mozart: Fløjtekvartet i C-dur, KV Anh. 171 (285b) W.A. Mozart: Kvintet for blæsere og klaver Es-dur, KV 452 Bent Sørensen: Pantomime (dedikeret til Katrine Gislinge og Esbjerg Ensemble) Klaver: Katrine Gislinge

33


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

D e t romanti ske k am m er

Program 1: Richard Strauss: Strygesekstet fra «Capriccio» opus 85

V

i starter og afslutter dette program med tysk romantik - selv om åbningsværket er skrevet så sent som et par år efter 2. Verdenskrig, og det sidste værk næsten 90 år tidligere… fra komfortabel til ekstrem romantik, kan man måske kalde det. Vi har et kært samarbejde med Lone Gislinge og hendes to kor; Konservatoriets Pigekor og Korskole samt Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor. Det har inspireret til at invitere dem med til en charmerende og nok relativ ukendt lille suite for børnekor af Lutoslawski. Vi opsøger andre lokale børnekor også på vor vej, hvor vi spiller og knytter bånd med det lokale publikum - enten det ligger i Sønderjylland eller i Skt. Petersborg. Blæserne skal også have sit og kommer til at pendle mellem to kerneværker: Nielsen og Ligeti, så bliver ingen fornærmet hverken blandt musikere eller publikum - det bliver vellyd uanset! Le-Ying Wu blev født i Taipei, Taiwan - hvor hun voksede op med Europæisk klassisk musik i stuen. Det førte henne til musikstudier i hjembyen, hvor hun ganske tilfældigt faldt over musik af Nørgård, og det navn førte hende til videre kompositionsstudier i København og Århus. Og hvad er så det næste, der sker? Jo, man ender op på en workshop i Esbjerg, og en potentiel relation er sikret. Det er efterhånden nogle år siden hun var her, og det er på høje tid vi følger op med et bestillingsværk.

Onsdag 18. april 2018 kl. 19:30 Koncertintroduktion kl. 19:00 i Café Ørsted Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg Søndag 15. april 2018 Smørum Kulturhus Fredag 20. april 2018 Unitarernes Hus, København Onsdag 26. april 2018 Brødremenighedskirken, Christiansfeldt Koncertturné i Skt. Petersborg i samarbejde med Det danske Kulturinstitut v/ Det danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg Sæsonkoncert

György Ligeti: Seks Bagateller for blæserkvintet Le-Ying Wu: Nyt værk (uropførelse) Witold Lutoslawski: Seks Børnesange Johannes Brahms: Serenade Nr.1 op.11 arr. for ensemble af Karl-Aage Rasmussen Program 2: Richard Strauss: Strygesekstet fra «Capriccio» opus 85 Carl Nielsen: Blæserkvintet Le-Ying Wu: Nyt værk (uropførelse) Johannes Brahms: Serenade Nr.1 op.11 arr. for ensemble af Karl-Aage Rasmussen

34

Ernst Kovacic: Daily Telegraph skriver: ”Hans beherskelse af musikken strækker sig fra den rene tekniske kontrol til uendelige områder. Det er ikke tilstrækkeligt at sige at hans klang er stor og sølvagtig, hans musiske kunnen fænomenal, hans intellektuelle forståelse dyb…… Han har en unik personlig sympati for sit instrument og for musikken.” Østrigsk violinist, dirigent, pædagog og kurator Ernst Kovacic voksede op i Wien og er stærkt præget af byens sitrende spændingsfelt mellem tradition og innovation. Han har spillet med os ved adskillige lejligheder, og der hviler hver gang en tillidsfuld, hjertelig og koncentreret stemning i samspillet mellem Ernst og ensemblet. Det større esbjergensiske publikum vil huske ham som engageret dirigent ved de sidste års Nytårskoncerter - nu får I ham endelig at høre i intime rammer.

35


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

S æ s on afslutn ing

Onsdag 23. maj 2018 kl.19:30 Frandsens Fabrik, Esbjerg Søndag 20. maj 2018 Tivolis Koncertsal, København Mandag 21. maj 2018 Tivolis Koncertsal, København

D

Sæsonkoncert

et kan synes meget langt fra Tivolis flotte Koncertsal til den joviale vinbar Frandsens Fabrik, men vi er blevet meget glade for de sidste års tradition med at takke sæsonen af på denne måde: På nationalt plan på den store scene i den eventyrlige have, og til vort eget hjemlige publikum i en lille baggård med dejlig tætpakket stemning. Repertoiret skal passe til situationen, og det finder vi ud af. Vi plukker fra sæsonens highlights, trækker små hemmeligheder frem fra gemmerne, og sukkerknalde, der ikke blev plads til eller forarbejde til næste sæsons rejse. Vi spørger jer hvad I savner at høre eller genhøre, og stiller op med godt humør! Tak for i år, og på gensyn i august!

36

37


F O R Å R E T S

F E S T I VA L E R

F O R Å R E T S

F E S T I VA L E R

Komp ositi on s worksh op

Fredag 2. marts 2018 kl. 15:00 Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg Workshoppen flytter derefter til PULSAR-festivalen: Mandag 12. marts 2018 Åben masterclass med Bent Sørensen DKDM København Tirsdag 13. marts 2018 Workshopkoncert DKDM København

Dirigent: Rei Munakata

“Jeg var grøn som det grønneste græs, jeg var spændt og mine ører kom hurtig på stilke i den uge, som endte med den første professionelle opførelse nogen sinde af min musik, med den beskedne titel: Sirenens Sange og Nøkkens Spil. Jeg husker alt, som man altid husker alt fra den første gang, og jeg kommer aldrig til at huske så meget igen... Jeg husker kantinen, hvor vi sad, jeg husker samtalerne, hvor jeg lærte mere end jeg lærte før eller siden. Husker forfængeligheden og angsten. Husker musikernes kommentarer: “Det lyder som om der er idéer til meget mere end et stykke!”. Og det ved Gud der var!”

D

en første Workshop for unge komponister i Esbjerg foregik i 1980 på initiativ fra Frederik Gislinge, og bare to år senere stod en meget ung og autodidakt Bent Sørensen af på Esbjerg Banegård. Næsten ufatteligt mange danske og udenlandske komponister har trådt sine ungdoms kompositionssko i ensemblets prøverum for at undersøge nærmere hvordan deres indre ører folder sig ud til fysisk klang når 10 klassiske musikere arbejder intenst med deres noder. Stil forandrer sig, kompositionsteknikker forandrer sig - og for musikerne, er det også ugen, hvor man kan orientere sig mod de nye tendenser, og mærke efter, hvad mon der passer for os. Det er sæsonens win-win uge! I år inviterer vi seks komponister fra hhv. Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, og besøger efter en uges arbejde i Esbjerg, Pulsar-festivalen i København med resultaterne.

38

39


F O R Å R E T S

F E S T I VA L E R

F O R Å R E T S

F E S T I VA L E R

Fol k o g Fæsti v a l

E

n god tradition som Folk & Fæstival vil vi altid glæde os til at deltage i. Igen i år varmer Esbjerg Ensemble op.

Al klassisk musik bygger i sit princip på folkemusikken - som den i sin tid også voksede ud fra - men noget af den gør det tydeligere og mere bramfrit end anden. Et højdepunkt fandt man selvsagt i 1800-tallets nationalromantik, men fascinationen for folketoner holder stadig komponisterne vågne i sene nattetimer.

Torsdag 1. februar 2018 Tidspunkt annonceres senere Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg

Vi byder i år studerende ved Folkekons på SDMK med ind i dansen og finder mødepunkter mellem det klassiske og det folkelige!

Fan ø Fre e Fol k

F

anø Free Folk Festivalen læner sig op ad den eksperimentelle del af folkemusikken, og har i en årrække ladet det blomstre på den smukke vesterhavsø med folkemusikere: Nogle med benene plantet dybt i traditioner og andre friskt uafhængige oprørere med vinden i håret. Nu har de taget fat på de endnu mere traditionsbundne men ligeså eksperimenterende musikere i Esbjerg Ensemble og videreudvikler konceptet fra i fjor med en årlig satellit dobbeltkoncert.

9. maj 2018 Tidspunkt annonceres senere Sønderho Kirke, Fanø

I år udfordrer Fanø Free Folk med klangvirtuos Nils Økland, som selv betegner sig som en hybrid mellem det poetiske i folkemusikken og energien til punk. Økland har samarbejdet med norske improvisationsmestre som Christian Wallumrød og Arve Henriksen og har udgivet på det ikoniske pladeselskab ECM. Den udfordring går vi og lader modnes vinteren over, og glæder os helt vildt til at komme ham i møde med en kombination som ingen formodentlig har hørt før.

40

41


F O R M I D L I N G S A R B E J D E

F O R M I D L I N G S A R B E J D E

B ør n o g Unge

De unge er et rigtigt godt publikum! De er nysgerrige og ensemblet mærker hurtigt om musikken har appel eller ej. Desuden er de inspirerende at spille med og for, samt at vejlede dem som er i færd med at blive fanget ind i musikken med deres eget instrument. Derfor er en stor del af vort virke tæt forbundet med de vækstlag, vi omgiver os med i vor region. Faktisk er nær halvdelen af vore koncerter i antal beregnet på den yngre garde. Her kommer en lille oversigt: Koncerter for - og med de næste generationer: Skolekoncert Esbjerg Kommune Uge 43 & 6 Skolekoncert Rybners og Esbjerg Gymnasium Uge 38 Koncert: MGK træf Uge 43 Julekoncerter Konservatoriets Pigekor og Korskole samt Treenighedens Drenge- og Mandskor Uge 48 & 49

Nytårskoncerter I samarbejde med SDMK, Esbjerg Kulturskole, Konservatoriets Pigekor og Treenighedens Drenge- og Mandskor Uge 2 Koncert Studerende på Folkekons på Folk & Fæstival Uge 5 Workshopkoncert Unge komponister Uge 9 & 11 Famileforestilling Troldmanden fra Bakkeby Uge 18

Koncert I samarbejde med Fanø Free Folk Uge 19 Gratis indgang til vore sæsonkoncerter for alle under 25 år …og desuden Samarbejde med Urbanskolens Kulturtalentklasser Masterclass på Kolding Musikskole samt Varde Musik- og Billedkunstskole Vejledning i kammermusik ved SDMK Workshop for unge komponister

Oversigt projekter og tilbud: http://esbjergensemble.com/bornogunge 42

43


V E L K O M S T

K O N C E R T E R

E sbj er g Musi k foren i ng

Magg i n i Q u ar te t

E

sbjerg Musikforening kan i den kommende sæson igen holde en høj standard på trods af stadige økonomiske udfordringer. I budgettet for 2017 må vi for første gang undvære tilskud fra staten. Men takket være generøs opbakning fra lokale fonde er det muligt at fortsætte foreningens virksomhed, og tilskuddene fra Esbjerg Kommune har heldigvis holdt sig på næsten samme niveau som tidligere. Som det vil fremgå af følgende sæsonprogram, er det igen lykkedes at engagere spændende ensembler. I sæson 2016-17 havde vi udelukkende inviteret danske musikere, hvorimod den nye sæson byder på spændende udenlandske ensembler fra England, Tyskland og Italien. Den unge Trio d’Dor har dansk pianist, men norske strygere. Navnet Scandinavian Guitar Duo har også klang af udland, så alt i alt kan vi glæde os til en meget international sæson af høj kvalitet. Selv om Musikforeningen får de mange eksterne tilskud, er hele foreningens virksomhed dog afhængig af vore abonnenter. Derfor opfordrer vi til at gentegne medlemsskabet og fortælle venner og bekendte om de store musikoplevelser, man kan få både i Musikforeningen og med Esbjerg Ensemble. Hvis De endnu ikke modtager nyhedsbrev fra os, kan De melde Dem på vores hjemmeside: www.esbjergmusikforening.dk. Det er også muligt at modtage oplysning om andre koncerter i området ved at melde sig på www.concertgate.com. Eventuelle spørgsmål besvares af formanden på tlf. 75116473. Jørgen Broch Formand

46

Søndag 01. oktober 2017 kl. 16.00 Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg Wolfgang Amadeus Mozart: Strygekvartet i d-mol K421 Edward Elgar: Strygekvartet i e-mol op. 83 Antonin Dvorák: Strygekvartet i F-dur op. 96

Maggini Quartet Violin: Julian Leaper Violin: Vakant Bratsch: Martin Outram Cello: Michal Kaznowski

M

aggini Kvartetten blev dannet i 1988 og har siden etableret sig som en af Storbritanniens fineste strygekvartetter både gennem koncerter og gennem talrige cd-indspilninger, hvoraf flere har vundet priser. Et samarbejde med komponisten Peter Maxwell Davies førte til indspilning af dennes ti strygekvartetter, der blev skrevet på bestilling af pladeselskabet Naxos. Kvartetterne kaldes derfor Naxos Kvartetterne. Ved siden af sin koncertvirksomhed yder kvartetten et stort pædagogisk arbejde gennem masterclasses på alle niveauer. Lige før deadline erfarede vi, at violinisten David Angel fra Maggini Quartet er afgået ved døden. Turnéen gennemføres med en ny violinist.

47


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

Tr i o d’Or

S c an di n av i an Guit ar D u o

T

rio d’Or er en ung klavertrio, der består af den danske pianist Cæcilie Grønkjær Tagmose, som vi hørte i Esbjerg Musikforening i sæson 2014-15 og det norske brødrepar Daniel Lyngstad, violin og Theodor Lyngstad, cello. Cæcilie (født 1987) blev uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Jens Elvekjær og Niklas Sivelöv. Daniel (født 1991) har taget sin mastergrad fra konservatoriet i København, hvor han bl.a. udmærkede sig som solist med DKDM’s kammerorkester. Theodor (født 1993) er ligeledes uddannet i København. Han har optrådt som solist med Trondheim Symfoniorkester og DKDM’s Symfoniorkster. 48

Søndag 29. oktober 2017 kl. 16.00

Søndag 26. november 2017 kl. 16.00

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg

Edvard Grieg: Andante con moto, EG 116, klavertrio Robert Schumann: Tre fantasistykker, klaver Niels W. Gade: Fire fantasistykker, op. 43 Edvard Grieg: Sonate for violin og klaver nr. 2 i G-dur op. 13 (3. sats) Robert Schumann: 5 Stücke im Volkston, op. 102 Niels W. Gade: Klavertrio, op. 42

Carl Nielsen: Orientalsk Festmarch

Trio d’Or

Scandinavian Guitar Duo

Violin: Daniel Lyngstad Cello: Theodor Lyngstad Klaver: Cæcilie Grønkjær Tagmose

Guitar: Jesper Sivebæk Guitar: Per Pålsson

Per Nørgaard: Wasser und Rosen Asger Buur: Folkevise-suite Enrique Granados: Danzas Espanolas Enrique Granados: Valses Poeticos

S

candinavian Guitar Duos karriere tog fart, da de i 1993 vandt DR’s Kammermusikkonkurrence og har siden været internationalt anerkendt som et af de bedste ensembler i guitarverdenen. Succesen i konkurrencen blev fulgt op af en række eksklusive priser. Blandt dem den særlige ’Segovia Pris’ stiftet af den legendariske Andres Segovia, da han i 1974 modtog Sonningfondens musikpris. Denne pris kunne kun uddeles en gang. Scandinavian Guitar Duo har spillet over 500 koncerter i det meste af Europa og USA.

49


K O N C E R T E R

K O N C E R T E R

E n s embl e 4 . 1

Q u ar te tto di C rem on a

E

fter at have studeret sammen og siden opnået stillinger i meriterede tyske orkestre besluttede fem unge musikere sig for at mødes igen og fejre deres lange venskab og deres kærlighed til kammermusik: Ensemble 4.1 (Four Point One) var født. Koncerter i Tyskland og andre lande fulgte kort efter. Ved siden af fremførelse af genrens mesterværker af Mozart og Beethoven arbejder ensemblet på at genfinde sjældent eller aldrig opført repertoire fra det nittende og tyvende århundrede.

50

Mandag 5. februar 2018 kl. 19.30

Lørdag 17. marts 2018 kl. 16.00

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg

Ludwig van Beethoven: Quintett Es-dur op.16

Luigi Boccherini: Strygekvartet i C-dur op. 2 nr. 6

Avner Dorman: Jerusalem Mix

Guiseppe Verdi: Strygekvartet i e-mol

Heinrich von Herzogenberg: Quintett Es-dur op.43

Giacomo Puccini: Crisantemi Ottorino Respighi: Strygekvartet nr. 3 i D-dur

Ensemble 4.1 Klaver: Thomas Hoppe Obo: Jörg Schneider Klarinet: Alexander Glücksmann Horn: Fritz Pahlmann Fagot: Christoph Knitt

Quartetto di Cremona Violin: Christiano Gualco Violin: Paolo Andreoli Bratsch: Simone Gramaglia Cello: Giovanni Scaglione

C

remona Kvartetten betragtes som en af Italiens fineste strygekvartetter. Deres hurtige udvikling til moden strygekvartet har tilskyndet dem til udelukkende at hellige sig kvartetspillet. Deres deltagelse i betydningsfulde internationale konkurrencer er blevet mødt med stort bifald overalt, og har ført dem til koncerter i de vigtigste koncertsale over hele verden. Heriblandt er Wigmore Hall i London, Beethoven Haus i Bonn, Perth International Arts Festival i Australien, Buenos Aires Coliseum, Barge Music i New York for blot at nævne nogle få. Kvartetten har indspillet en række cd’er og i disse år arbejder de på et stort projekt med indspilning af samtlige strygekvartetter af Beethoven.

51


E N S E M B L E P O R T R Æ T T E R

kun lytter med ørerne, men med alle sine sanser og mere. Det kræver en enorm åbenhed i modsætning til selvoptagethed. Og det synes jeg selv er en daglig - dog på alle måder virkelig givende - kamp, for det er virkelig vanskeligt.... Men så fantastisk når det lykkes!

Sakari Tepponen, violin Finland

Joke Wijma, horn Holland

Der har gennem årene været så utroligt mange muligheder for at flytte mine grænser for hvad jeg tror, jeg kan på instrumentet på grund af Esbjerg Ensembles utroligt brede repertoire. Jeg havde for eksempel en stor oplevelse ved at lære at udføre Ligetis fantastiske horn trio. Det der for mig også virkelig er en nyfunden kærlighed, er al den spændende nye musik som vi for eksempel spiller i komponistworkshoppen, men også selve nørderiet med nye svære stemmer, som jeg i første omgang ikke tror kan spilles, men når jeg bare begynder at øve på det og tager det takt for takt, så lykkes det til sidst. Jeg synes faktisk også, at det har hjulpet mig i det hele taget som menneske at være meget mere åben for det fremmede, og ikke at dømme med det samme. Men måske endnu vigtigere, vi spiller selvfølgelig også den ældre musik, og kombinationen af det nye og ældre giver noget helt særligt for mig. Det ville slet ikke være det samme uden det ene eller det andet. Det er ved at forbinde det ældre og det nyere, at vi kan finde selve musikkens essens.

Det bedste ved mit job er at være i god kontakt med musikken, mig selv, mine kollegaer og publikum. Ved kammermusik er der næsten aldrig en dirigent på, det øger hver musikers ansvarlighedsniveau, forbedrer musikkens flow og stiller krav til kendskab af partitur.

Sini Simonen, violin Finland

Som medlem af Esbjerg Ensemble er det meget specielt at være fuldtidsansat indenfor kammermusik. Vi er involverede i fantastisk interessante kreative processer, og samarbejder og deler en intens akustisk oplevelse med vort publikum. Det at spille noget af det bedste musik der nogensinde er skrevet for mit instrument og dele ideer med mine kolleger.

Kerstin Thiele, fløjte Sverige

52

Det bedste ved at være ensemblemusiker er, at vi har tid til fordybelse i musikken.

Christian Martinez, slagtøj Columbia

Ron Chen-Zion, klarinet Israel

Jeg har nu været en aktiv musiker i Esbjerg Ensemble så længe at jeg godt kan se et vist mønster og i retrospekt at finde de karakteristiske træk, der er helt typisk for dette ensemble. Et træk står helt klart og tydeligt frem – nemlig at der IKKE ER NOGET MØNSTER – ingen dag i Esbjerg Ensemble er nogensinde den samme. Det har været situationen gennem samtlige 25 år jeg har været med. Intet i dette job er en rutine; den konstante søgen efter nye og interessante koncertprogrammer som skal leveres til et loyalt publikum. Koncertprogrammer som er en uendelig dannelse af instrumentkonstellationer, stilarter og traditioner sikrer os musikere, som er alt andet en forudsigelige, at omgivelserne vedbliver at være dynamiske og i konstant bevægelse. Denne mangel på rutine kan være lige så spændende som den kan være stressende – men ved at jeg stadig hænger ved antager jeg at det dog på én eller anden måde er og har været mere spændende end stressende – og jeg ønsker det ikke anderledes.

Det bedste ved at spille i Esbjerg Ensemble er den dedikation alle musikere har til musikken, og det at de altid sætter kvaliteten som første prioritet.

De uendelig nuancer som man som kammermusiker hele tiden får lov til at udforske, gør det til noget som aldrig bliver kedeligt. Også kommunikationen i musikken, de øjeblikke hvor man reagerer på en impuls nærmest inden impulsen har fundet sted. Når man pludselig ikke

E N S E M B L E P O R T R Æ T T E R

At være slagtøjsspiller i Esbjerg Ensemble, er synonym med store musikalske oplevelser. Det er et job med mange udfordringer og variationer, hvor vi arbejder med forskellige musikkonstellationer.

Michel Camille, bratsch Storbritannien

Jeg synes det bedste ved at være med i Esbjerg Ensemble er muligheden for at spille mange forskellige repertoirer sammen med inspirerende kolleger. Med sine daglige op og nedture kan kammermusik være en inspirerende rejse eller det kan være hvor samarbejdet mennesker imellem går helt skævt.

Det er et privilegium at kunne spille kammermusik på så højt et niveau som vi gør i Esbjerg Ensemble. Vi er det eneste ensemble med slagtøj i Danmark, og det gør os til noget specielt, fordi vi dækker et stort repertoire med forskellige kombinationer og stilarter indenfor moderne musik. Det er også sjovt at kunne opføre soloværker, nogle af dem tilegnet mig til vores sæsonkoncerter og turnéer.

For de udøvende er dette en mulighed for at udvikle sig intellektuelt, emotionelt og musikalsk. For publikum er det en mulighed for at observere musikerne i skøn harmoni. Sikke et privilegie at kunne deltage i.

Kære publikum, jeg ønsker jer alle en dynamisk, interessant og spændende sæson hvor intet vil være en rutine!

No name, fagot Stillingen er vacant

53

Konkurrence afholdes 17. juni 2017


E N S E M B L E P O R T R Æ T T E R

Nye an si g ter for små hænder til en guitar, men jeg kunne blive en god blæser. De syntes at jeg skulle spille obo. Jeg var og er stadig meget glad for det valg, og jeg kunne aldrig ønske mig at spille andet. Oboen er et helt unikt instrument og den er blevet en del af mig.

Da jeg var fem år gammel blev jeg sat til at spille cello - og jeg synes det var rædselsfuldt! Jeg kan selv huske hvordan jeg slyngede celloen han ad stuegulvet i raseri over at skulle spille på denne elendige cigarkasse. Jeg kommer fra et hjem med musik, så jeg fik prøvet andre instrumenter af, men ikke før jeg var 13 år begyndte jeg at få interesse for celloen igen. Til gengæld blev jeg fuldstændig besat af instrumentet og øvede mig ustandseligt. Måske blev celloen et teenage-oprør der aldrig er stoppet.

Felicia Greciuc, obo Rumænien

At være en del af dette ensemble er allerede spændende. Jeg ser meget frem til at blive et fast medlem af denne familie med dejlige koncerter. De kommende jubilæumskoncerters programmer er som sådan nye for mig, og jeg har derfor svært ved at udvælge et som tiltaler mig mest – jeg glæder mig meget til at arbejde tæt sammen med alle mine nye kolleger og måske jeg skal spørges når sæsonener slut, hvilken koncert jeg bedst kunne lide. Da mine forældre tilmeldte mig musikskolen vidste de ikke hvilket instrument jeg ville vælge. Så jeg tog bare derhen og deltog i konkurrencen. På det tidspunkt, 11 år gammel, ønskede jeg selv at spille guitar. Dommerkomiteen kiggede på mine hænder, og sagde at jeg havde alt

Carl-Oscar Østerlind, cello Danmark

I de sidste par år, har jeg assisteret flere gange i Esbjerg Ensemble og spillet et varieret program for et engageret publikum i regionen. Så sammen med ensemblets fremragende musikere, ser jeg frem til at spille for publikummer i Esbjerg samt i resten af Danmark og i udlandet. Jeg ser frem især frem til at komme på turne med ensemblet. På en turne bliver man rystet godt sammen med kollegerne og det er vigtigt for udviklingen af samspillet og samarbejdet.

54

55


A B O N N E M E N T S O V E R S I G T

A U G U S T

16.08.17 Opera på Torvet 14.08.17-03.09.17 EICMF S E P T E M B E R

02.09.17 Rued Langgaard Festival 23.09.17 Jubilæumsfest O K T O B E R

01.10.17 Maggini Quartet 12.10.17 Haydn & Strauss Gæstekoncert med Ensemble MidtVest 13.10.17 Udstillingskoncert ESKUM: VÆV 29.10.17 Trio d’Or

A B O N N E M E N T S O V E R S I G T

Pri s er & ti lm el di ng

M A R T S N O V E M B E R

22.11.17 Kernen i kammeret 26.11.17 Scandinavian Guitar Duo Familiekoncert D E C E M B E R

03.12.17 Ribe Domkirke 10.12.17 Zions Kirke J A N U A R

13. eller 14.01.18 Nytårskoncert 31.01.18 Kvindestemmer F E B R U A R

01.02.18 Folk og Fæstival 05.02.18 Ensemble 4.1

56

02.03.18 Kompositionsworkshop 12.03.18 - 13.03.18 Kompositionsworkshop under Pulsar festival 21.03.18 Mozart og Sørensen! 17.03.18 Quartetto di Cremona

SE R I E

10 KONCERTER

ESBJERGENSEMBLE

1 person 1 person (pensionist) 2 personer 2 personer (pensionist)

1.450 kr. 1.275 kr. 2.700 kr. 2.450 kr.

A P R I L

18.04.18 Det romantiske kammer M A J

09.05.18 Fanø Free Folk 20.+21.05.18 Tivoli

For at sikre korrekt registrering skal kuponen indsendes uanset betalingsform (sæt kryds) Samlet beløb er indsat på konto 7701-465821 i Sydbank

BESTILLING AF ABONNEMENT 2017/2018 Navn Adresse

SE R I E

5 KONCERTER

Postnr. og by Tlf./mobil

ESBJERG MUSIKFORENING

Dato og underskrift

1 person 625 kr. 1 person (pensionist) 525 kr. 2 personer 1.100 kr. 2 personer (pensionist) 900 kr.

Sæt kryds ved den ønskede koncert Nytårskoncert 13.01.18

23.05.18 Sæsonafslutning

14.01.18

SE R I E

15 KONCERTER

ESBJERGENSEMBLE + ESBJERG MUSIKFORENING

1 person 1 person (pensionist) 2 personer 2 personer (pensionist)

1.955 kr. 1.675 kr. 3.450 kr. 3.150 kr.

Jeg/vi ønsker at blive medlem af foreningen Den Klassiske Musiks Venner (Sæt kryds) E-mail

Kuponen afleveres hos Esbjerg Ensemble, Norgesgade 19, Esbjerg


Ø V R I G E

I N F O R M A T I O N E R

MUSEUM FOR MODERNE KUNST

MUSEUM FÜR MODERNE KUNST

MUSEUM OF MODERN ART

• åbne magasiner • duftinstallation • æstetisk laboratorium • interaktive tiltag for børn og voksne

• offene Magazine • Duftinstallation • ästetisches Labo ratorium • interaktive Installationen für Kinder und Erwachsene

• open stores • scent installation • aesthetic laboratory • interactive installations for children and adults

Ø V R I G E

I N F O R M A T I O N E R

Fik du ikke forrige koncert med dig eller drømmer du om et genhør? Abonner på vor digitale koncertkanal EE Music Box!

Havnegade 20 · DK 6700 Esbjerg Tlf +45 7513 0211 · www.eskum.dk Åbningstider: man-søn kl. 10 - 16 Öffnungszeiten: Mon-Son 10 - 16 Uhr Opening hours: Mon-Sun 10 am - 4 pm

“MUSIKKEN HAR BRUG FOR ORIGINALER” Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

Du finder den på YouTube!

SPIS OG DRIK Som gæst på Hotel Britannia kan du se frem til mad i topklasse tilberedt af vores dygtige kokke.

WWW.BRITANNIA.DK ELLER PÅ 7513 0111

58

Find os også på Instagram og Facebook

MAD,VIN OG SERVICE I TOPKLASSE

BESTIL BORD PÅ

info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Ønsker du at holde dig opdateret? Vi spammer ikke, men udsender hyggelige og informative nyhedsbreve hver måned - tilmeld dig på vores hjemmeside: www.esbjergensemble.com

HOTEL BRTANNIA Torvegade 24 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 01 11 nfo@britannia.dk

59


Ø V R I G E

I N F O R M A T I O N E R

Tusi n d t a k for støtten !

Ø V R I G E

I N F O R M A T I O N E R

S am arb e j d sp ar tn ere

Tak til vore Samarbejdspartnere 2017/2018

Wilhelm Hansen Fonden Claus Sørensens Fond Lida og Oskar Nielsens Fond Esbjerg Fonden A.P. Møller Fonden Oticon Fonden Foreningen Viktor, Esbjerg Knud Højgaards Fond Augustinus Fonden Solistforeningen af 1921 Dansk Komponistforening Dansk Musiker Forbund Sydbank, Esbjerg

DaCapo Records Mediapartner: DR Dansk Komponistforening Den Klassiske Musiks Venner Den Ny Opera Det Danske Kulturinstitut v/ Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Edition S Edition Wilhelm Hansen Ensemble MidtVest Esbjerg Festuge Esbjerg Gymnasium Esbjerg Havn Esbjerg Hovedbibliotek Esbjerg International Chamber Music Festival Esbjerg Kommune Esbjerg Kommunes Folkeskoler Esbjerg Kulturskole Esbjerg Kunstmuseum Esbjerg Musikforening Fanø Free Folk Fanø Sommerkoncerter Folk & Fæstival Frandsens Fabrik Huset Esbjerg Kammermusikforeningen af 1887

60

61

Klassisk Christiansfeldt Konservatoriets Pigekor og Korskole Kulturcenter, Middelfart Middelfart Musikforening Musikhuset Esbjerg Natmandsforeningen Noder.dk Odense Musikforening Pulsar Festival Ribe Domkirke Ribe Kunstmuseum Ribe Musikforening Rued Langgaard Festival Rybners Slots- og Kulturstyrelsen Smørums Kulturhus Syddansk Muikkonservatorium Thy Center of Music and Arts Tivoli Festival Tobakken Treenighedskirken Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor Varde Musikforening Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Viborg Musikforening Østerbro Koncertforening Aalborg Musikforening


Ø V R I G E

I N F O R M A T I O N E R

Ø V R I G E

Or g an i s ati on

Administration Sekretær: Pia Jørs Nodearkivar: Poul la Cour Digital Kommunikationsmedarbejder: Lars Tirsbæk Jørgensen Pressekontakt: Nina Møller Administration: Leif Pedersen Ensemblechef: Katrine Ganer Skaug

I N F O R M A T I O N E R

Kol ofon

Tekstforfatter Esbjerg Ensemble Fotografer: Nikolaj Lund Niels Linneberg Lars Tirsbæk Caroline Bittencourt Denise Burt Billedkunstneren Charlotte Thrane Derudover er der benyttet foto af ældre dato fra Esbjerg Ensembles arkiver

Programudvalg Katrine Ganer Skaug Sakari Tepponen Christian Martinez Kerstin Thiele

Grafisk design: Matylda Rosenbæk Tirsdag Ohrt

Husinstruktør 2017 / 2018 Bent Nørgaard

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Bestyrelse Paul Holst, formand K.A. Gorritzen, næstformand, Esbjerg Kommune Peter Amstrup, Esbjerg Kommune John Juel Birgitte Ebert Kerstin Thiele, medarbejdervalgt

Oplag: 2.600 eksemplarer printet i Danmark Ansvarlig redaktør: Esbjerg Ensemble Copyright: © 2017/2018 Esbjerg Ensemble Kontakt: Esbjerg Ensemble www.esbjergensemble.com

62

63


Esbjerg Ensemble Norgesgade 19 6700 Esbjerg www.esbjergensemble.com

Esbjerg Ensemble Sæsonprogram 2017/2018  
Esbjerg Ensemble Sæsonprogram 2017/2018  
Advertisement