Organització general de curs 2023-24

Page 1

Organització general del curs 2023-24

1. Caràcter propi de l'escola 1.1 Objectius de l'acció educativa ............................................. 3 2. Personal 2.1 Docent .............................................................................. 4 2.2 No docent ......................................................................... 7 3. Programació general del Centre 3.1 Horari general i calendari del curs.................................. 8 3.2 Activitats formatives de caràcter especial...................... 9 3.3 Proves del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.................................................... 11 3.4 Sortides i excursions ........................................................ 11 3.5 Activitats de Pastoral ....................................................... 13 3.6 Acció tutorial.................................................................... 15 3.7 Consell de delegats.......................................................... 15 3.8 Estructures organitzatives per atendre l’alumnat........... 16 3.9 Avaluació. Calendari i promoció ..................................... 16 3.10 Projecte de Normalització Lingüística............................ 18 3.11 Pla lector ........................................................................ 19 3.12 Projecte Escola Multilingüe ........................................... 19 3.13 Pla esportiu .................................................................... 19 3.14 Projecte de Convivència................................................. 20 3.15 Projecte de Mediació Escolar ........................................ 20 3.16 Escola de mares i pares.................................................. 20 3.17 Projecte en Noves Tecnologies...................................... 21 3.18 Projecte APS .................................................................. 21 3.19 Projecte TEI.................................................................... 22 3.20 Activitats complementàries........................................... 22 3.21 Activitats extraescolars.................................................. 23 3.22 Calendari de reunions.................................................... 23 3.23 Assegurança escolar....................................................... 24 3.24 Control de la salut.......................................................... 24 4. Servei de menjador ........................................................................ 25 5. Utilització del carnet per educació infantil ..................................... 26 6. Normes de disciplina de caràcter general....................................... 26 7. Carta de compromís educatiu......................................................... 28

1. CARÀCTER PROPI

L'educació que volem promoure, seguint els principis del Caràcter Propi, respon a la missió de l'Església d'anunciar la “Bona Notícia”, és a dir, la intervenció transformadora de Déu en la història i la seva acció alliberadora.

Com a Dominiques de La Presentació, treballem per a la formació de la joventut en un esperit de senzillesa, acollida, fidelitat i alegria en el servei. Mantenim una actitud oberta a tothom, sense discriminacions, i especialment als més necessitats, tant en el camp de l'aprenentatge com en el de la marginació social o amb dificultats econòmiques, familiars, afectives, etc.

Per això, la nostra tasca va encaminada a aconseguir la formació integral de l’alumnat d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món.

1.1 OBJECTIUS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA

Un nou curs comença i amb ell les il·lusions de treballar en un projecte comú. L’educació del nostre alumnat és un repte i el nostre objectiu no és només donar un recull de teories, sinó que hem de conviure, i per això també hem d’educar i aprendre de tothom amb senzillesa.

Aquest curs farem que els nostres cors Bateguin amb força i que aquesta força arribi a totes les persones que la necessitin. Batecs d’alegria i esperança per a totes les persones que ens envolten i les que estan lluny.

3

2. PERSONAL

2.1 Docent

Titularitat: Dominiques de La Presentació

Equip directiu:

Titular Gna. Ana Isabel Pérez

Directora Antònia Garcia Blesa

Sotsdirectora i coordinadora pedagògica

Cap d'estudis:

- Ed. infantil-Ed. primària

- ESO

Coordinació de Pastoral

Coordinació:

Coordinació TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

Roser Colea Vall

Rosa M. Pons Robert

Álvaro Vargas Pando

Joan Masip Viñes

Álvaro Vargas

Coordinació LIC Marta Grinyó

Coordinació psicopedagògica Laura Sugrañes

Coordinació escola multilingüe Cèlia Martín

Comissió d’atenció a la diversitat

Antònia Garcia Rosa M. Pons

Roser Colea Montserrat Barberà

Laura Sugrañes

Álvaro Vargas

Equip TEI (Tutoria entre iguals)

Marta Àvila

Mercè Rubio

Mercè Pirí

4

Equip de pastoral

Gna. Conchi Garcia

Gna. Ana Isabel Pérez

Antònia Garcia

Joan Masip

Laura Sugrañes

Mercè Peirí Equip TAC

Álvaro Vargas, Roser Colea, Antònia Garcia, Agnès Gomis

Equip de mediació

Marta Àvila, Cèlia Martín, Cesc López

EDUCACIÓ INFANTIL

Professores tutores:

I3 A Paula Durán Classe de la Mulassa

I3 B Anna Sirolla Classe dels Nanos

I4 A Nataxa Garcia Classe del Drac

I4 B Aurora Masip Classe dels Castellers

I5 A Mercè Rubio Classe dels Diables

I5 B Cori Sánchez Classe de l’Àguila

Coordinadora ed. infantil:

Cori Sánchez

Altres professors/es:

Jèssica Miró, Judith Ramos i Anna Jordà

5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Professors/es tutors/es:

1r A M. Àngels Vilargonter

1r B Blanca Guinovart

2n A Àngels Armengol

2n B Blanca Costa/Anna Penas

3r A Mireia Brugués

3r B Natàlia Aranda

4t A Cesc López

4t B Mercè Pàmies

5è A Domingo López

5è B Belén Martín

6è A Àfrica Cordón

6è B Roger Aragonès

Departaments:

Dep. de llengua anglesa: Àngels Armengol

Dep. de religió: Laura Sugrañes

Dep. de medis: Roser Colea

Dep. de matemàtiques: Rosa M. Pons

Altres professors/es:

Gna. Conchi García, Paula Lacorte, Mercè Peirí, Rosa M. Pons, Agnès Gomis, Roser Colea, Laura Sugrañes, Helena Francisco i Laura Caballero

6

ESO

Professors/es tutors/es:

1r A Maite Monllaó

1r B Inma Troyano

2n A Marta Guaita

2n B Inma Rodríguez

3r A Conxi Ciurana

3r B Miquel Aguza

4t A Marta Grinyó

4t B Rut Enguita

Altres professors/es:

Marta Àvila, Carles Mas, Andreu Dasca, Montserrat Barberà, Cori Garrit, Joan Masip, Claire Flanagan, Álvaro Vargas, Cèlia

Martín i Cristina Brugués

Caps de departament - ESO:

Humanístic: Montserrat Barberà

Científic-Tecnològic: Joan Masip

Expressió: Miquel Aguza

2.2 PERSONAL NO DOCENT

Secretaria Gna. M. Nieves Gregorio

Secretària de direcció i administradora Educamos

Coordinadora de menjador i d’activitats extraescolars

Montse Jansà

Gna. Ana Isabel Pérez

Porteria Míriam Ródenas, Josep M. Aluja

I Maria Tarragó

Menjador Margarita Pàmies, Jésica Fornies

7

3. PROGRAMACIÓ GENERAL DEL CENTRE

3.1 HORARI I CALENDARI DEL CURS

- Calendari

Començament de les classes:

 Infantil, primària i ESO: 6 de setembre de 2023 Fi de les classes:

 Infantil, primària i ESO: 21 de juny de 2024

- Horari escolar (amb les activitats complementàries en les hores extremes)

L’alumnat de P3 farà jornada matinal des del 6 fins al 8 de setembre (de 9 a 13 h), amb servei de menjador fins a les 15 h. La Jornada continuada del mes de juny de 2024 serà des del 17 al 21 de juny de 9 a 13 h per infantil i primària i de 8 a 13:30 h per ESO. Les entrades i sortides de P3 seran per la porta del pati del carrer d’Anselm Clavé.

Educació infantil de 9 a 13 h i de 15 a 17 h

Educació primària de 9 a 13 h i de 15 a 17 h

ESO: 1r i 2n

Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13:30 h i de 15 a 17 h

Dimarts de 8 a 14:30 h tarda lliure

Dijous de 8 a 13:30 h tarda lliure

ESO: 3r i 4t

Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13:30 h i de 15 a 17 h

Dimarts i dijous de 8 a 13:30 h tarda lliure

- Les activitats extraescolars:

Les faran fora de l’horari escolar, a partir de les 17 h, excepte:

· Tècniques d’estudi de primària, Didal, fil i agulla de 13 h a 14 h

· Tècniques d’estudi a l’ESO, de 15 h a 17 h

· PET i KET ESO, de 13:30 h a 15 h

8

 Vacances:

 Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos

 Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos.

 Dies festius:

Els dies de les festes locals:

 25 de setembre de 2023

 29 de juny de 2024

Els dies festius de lliure elecció del col·legi:

 13 d’octubre 2023

 7 de desembre 2023

 12 de febrer de 2024

 13 de febrer de 2024

 20 de maig de 2024

3.2 ACTIVITATS FORMATIVES DE CARÀCTER ESPECIAL

Sortides i excursions

Des d’educació infantil i fins a l'ESO s’organitzen, com a mínim, dues sortides per a cada curs.

A cada una d’elles es procura que quedin inclosos els aspectes de sortida cultural, d'esbarjo i joc, adequats a cada nivell.

Les famílies seran avisades de les dates de cada activitat i caldrà que donin la seva conformitat perquè l’alumnat hi pugui participar.

Per poder participar en les sortides i excursions que s’organitzin al llarg del curs, l’alumnat haurà d’haver demostrat una conducta adequada a les normes de convivència del centre.

Per poder anar a les sortides caldrà estar al corrent de pagament.

9

Festes i activitats

Dia de Marie Poussepin

14 d’octubre. La festa de la nostra fundadora.

La castanyada El 31 d’octubre de 2023

Halloween El 31 d’octubre de 2023

Festa de la Presentació El 21 de novembre se celebra el dia de la festa de la Presentació

Science week Del 13 al 17 de novembre de 2023

Nadal

L’alumnat d’educació infantil fa cagar el tió. L’alumnat d’educació infantil i d’educació primària representa el festival de Nadal i a l’escola ens visiten els Patges Reials.

Els Pastorets Representació al teatre de Els Pastorets per educació infantil, primària i ESO Representació al teatre de Els pastorets pels pares i públic en general

Tuna Festa de Sant Tomàs d'Aquino, patró dels estudiants. Actuació i rondes de la Tuna de l'escola el 26 i 27 de gener.

Maths week Del 11 al 15 de març de 2024

English week Del 8 al 22 de març de 2024

Easter week Del 2 al 5 d’abril de 2024

Setmana Cultural de Sant Jordi

Representació de la llegenda de Sant Jordi a càrrec de l’alumnat de P5 i activitats diverses amb la col·laboració de l’AMPA.

Gala de lliurament de premis dels concursos literaris.

Carnaval El 9 de febrer de 2024

Festivals de fi de curs Es faran festivals de final de curs d’infantil i de primària a l’escola.

Festival de dansa (extraescolar) al Teatre Bartrina.

Festa de comiat dels alumnes de 4t d’ESO

Juny de 2024. Aforament limitat

10

3.3 PROVES DEL CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

Proves d’avaluació de 6è de primària, 2n i 4t d’ESO S’avaluarà la competència matemàtica, tecnològica i la lingüística (en català, castellà i anglès).

6è de primària 16, 17 i 18 d’abril de 2024

2n d’ESO Durant el mes d’abril

4t d’ESO 10 i 11 d’abril de 2024

3.4 SORTIDES I EXCURSIONS 2023-24

EDUCACIÓ INFANTIL

CURS SORTIDES I EXCURSIONS

P3 · Sortida de tardor al Parc de Sant Jordi

· Visita a l’escola

· Visita als Horts d’en Ros

· Excursió al Corral de Neri del Catllar

P4 · Visita a l’escola

· Sortida de primavera al Parc de Sant Jordi

· Excursió a Botarell. Refugi d’animals Les 7 cabretes

· Excursió al port de Tarragona En sabràs la tira!

P5

· Visita al museu Salvador Vilaseca

Taller: Prehistòria a cau d’orella

· Sortida de tardor al Parc Sant Jordi

· Colònies a Cambrils. La Marinada

11

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS SORTIDES I EXCURSIONS

1r · Visita al museu de Reus. Taller: Ara toca festa

· Visita al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

· Visita Al Museu d’Alcover. Taller: Peix pedra

· Visita al Museu de la Vida Rural de l’Espluga i Montblanc

· Visita a la Guàrdia Urbana

· Taller Còdol Educació: Rondalla va, rondalla ve

2n

· Visita guiada per Reus

· Excursió a l’Aquarium de Barcelona

· Excursió a Aitona

· Colònies a les Piles. Món Serè

· Visita al Santuari de la Verge de Misericòrdia

3r

· Excursió a la Cartoixa d’Escaladei

· Excursió al Museu de la xocolata de Simon Coll i a unes caves

· Excursió a la Pedrera de Barcelona i al parc de Torreblanca

· Taller Còdol Educació: Pau Casals, l’amic dels ocells

· Guàrdia urbana: Sortida per Reus

· Excursió a Cornellà (Museu de les matemàtiques)

4t

· Excursió a la Tarragona Romana

· Colònies Can Manxol

·

Visita guiada per Còdol Educació: Ruta enigmàtica per la Prioral i el Campanar de Reus

· Excursió al Palau de la Música de Barcelona i Colònia

Güell

· Excursió a les coves de l’Espluga i al Monestir de Poblet

· Visita guiada i teatralitzada per Còdol Educació: Descobrim el modernisme a l’Institut Pere Mata

·

Educació viària: Parc Infantil de Trànsit

· Visita al museu Salvador Vilaseca

Taller Còdol Educació: I tu... què hi pintes a la prehistòria?

6è · Excursió al Cosmocaixa

· Excursió a Montserrat. Pujada en el tren cremallera

· Colònies English Camp

12

ESO

CURS SORTIDES I EXCURSIONS

JEC al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia

1r ESO

Excursió a l’aula CRAM de Barcelona

2n ESO JEC a Tarragona

Sortida pendent

JEC al Santuari de Mare Déu del Loreto

3r ESO

Excursió a Món natura del Delta de l’Ebre

4t ESO JEC a Poblet

Viatge final de curs a París

3.5 ACTIVITATS DE PASTORAL

La nostra escola pretén promoure una educació integral, fer una escola de qualitat amb identitat i coherència, i contribuir a una societat més solidària, d’acord amb la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.

En el creixement de la persona és necessari alimentar la formació humana, la intel·lectual i la interior. El projecte de pastoral treballa la riquesa interior i espiritual que tota persona té en el fons del seu cor. Una recerca que necessita el seu àmbit i l’acompanyament adient perquè pugui créixer amb les seves preguntes i interrogants, tot cercant les respostes que l’ajudin a prendre decisions al llarg de la seva vida.

L’equip de pastoral ha dissenyat una sèrie d’activitats per tal de promoure aquests valors.

13

Primer trimestre

· Celebració d’inici de curs (presentació del lema)

· Jornades d’Experiència Cristiana (JEC) des de 6è de primària afins a 4t d’ESO

· Celebració del dia de Marie Poussepin

· VII Concurs fotogràfic sobre el lema de pastoral

· Dia de la Presentació

· Campanya del DOMUND

· Pregària d’advent

· Celebració del Nadal

· Campanya de recollida d’aliments destinats als més necessitats

· Confirmació a l’església de Crist Rei

Segon trimestre

· Dia escolar de la No violència i la Pau

· Esmorzar solidari

· Festa de St. Blai

· Celebracions de la Reconciliació (des de 4t de primària fins a 4t d’ESO)

Tercer trimestre

· Celebració de la Pasqua

· Mes de Maria per als més petits

· Comunions a l’Església de Crist Rei

· Celebració de final d’etapa per l’alumnat de 4t d’ESO

Projecte solidari

L’Equip de pastoral és el motor del projecte Suma-t’hi!, que és un projecte a través del qual ajudem un centre pediàtric (Centre pediàtric Marie Pousseppin) de la nostra congregació a Haití.

14

3.6 ACCIÓ TUTORIAL

El tutor és el professor encarregat d’una aula o grup d’alumnes.

Les famílies s'hi poden adreçar directament, de manera que, en les successives entrevistes mantingudes al llarg del curs, puguin arribar a un coneixement eficaç de l’alumne/a, a fi de col·laborar tots en la tasca educativa.

Les entrevistes entre les famílies i el professorat podran concertar-se directament utilitzant l’agenda escolar per a concretar dia i hora. Demanem que les notificacions fetes a l’agenda estiguin escrites a mà per la persona que ho acredita.

Per sol·licitar data d'entrevista a ed. infantil caldrà dirigir-se a la tutora.

Per als alumnes de 4t d’ESO es realitzaran unes sessions d'orientació al llarg del curs a fi d'ajudar-los a conèixer les possibilitats i opcions que tenen per a la continuació dels seus estudis.

3.7 CONSELL DE DELEGATS

El Consell de delegats és la reunió integrada pels representants dels alumnes i la direcció del Centre. És l’organisme que possibilita el foment de l’esperit de diàleg entre els/les representants de diferents cursos, avançar en el sentiment col·lectiu, la pertinença a un projecte i potenciar la participació.

15

3.8 ESTRUCTURES ORGANITZATIVES PER ATENDRE L’ALUMNAT

Ed. infantil

Algunes hores es desdoblen per treballar la llengua. Es fan atencions a la diversitat per poder atendre millor a l’alumnat.

Ed. primària Les llengües i les matemàtiques es treballen amb desdoblament de grup. L’alumnat rebrà també l’atenció individualitzada setmanalment pel seu tutor o la seva tutora.

ESO Hi ha diverses modalitats per facilitar l'accés del currículum a l’alumnat, com poden ser els desdoblaments d'un grup, grups flexibles, plans individualitzats, suports a l’aula i agrupacions per nivell acadèmic amb la finalitat d’assolir un millor aprenentatge.

Organització de grups d’alumnes:

L’organització dels grups d’alumnes es farà quan sigui necessari pensant sempre en allò que és millor per a cada alumne/a i mirant de cuidar el bon ambient acadèmic i la millor convivència possible en cada grup.

3.9 AVALUACIÓ

L’avaluació és part integrant del procés educatiu amb una funció bàsicament orientadora i de control de qualitat de totes les accions educatives.

Al llarg de tot el curs escolar, l’avaluació serà contínua, global i diferenciada, amb una finalitat clarament formativa.

Ed. infantil

P3 Es lliurarà un informe d’adaptació al desembre i un de continguts al juny.

P4 i P5 Es lliurarà un informe al febrer i un al juny.

Ed. primària

Es lliuraran informes d’avaluació a cada trimestre.

ESO

Es lliuraran informes d’avaluació a cada trimestre.

16

EDUCACIÓ INFANTIL MES CURS

Desembre 2023

Enviament d’informes*

Febrer 2024

Enviament d’informes*

Juny 2024

Lliurament d’informes

P3 Informe d’adaptació

P4 i P5 Informe de progrés

P3, P4 i P5 Informe de progrés

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r trimestre del 6 de setembre al 5 de desembre

Enviament de notes* 20 de desembre de 2023

2n trimestre De l’11 de desembre al 15 de març de 2024

Enviament de notes* 22 de març de 2024

3r trimestre Del 18 de març al 9 de juny de 2024

Enviament de notes* 21 de juny de 2024

ESO

1r trimestre del 6 de setembre a l’1 de desembre 2023

Enviament de notes* 20 de desembre de 2023

2n trimestre del 4 de desembre al 15 de març de 2024

Enviament de notes* 22 de març de 2024

3r trimestre del 18 de març al 21 de juny de 2024

Enviament de notes* el 21 de juny de 2024

* Enviament de les notes a través de la plataforma Educamos

17

Promoció

Ed. infantil i primària

L’alumnat accedirà al curs següent sempre que hagi assolit les competències bàsiques corresponents. Si un/a alumne/a no ha assolit aquestes competències, la comissió d’avaluació decidirà si ha de romandre un any més en el curs o pot passar al curs següent.

ESO

Pas de curs de 1r a 3r d’ESO: promociona al curs següent l’alumnat que hagi assolit les competències de totes les matèries cursades i els que tinguin avaluació negativa en una o dues matèries. En tot cas, passa de curs l’alumnat sempre que l’equip docent consideri que les matèries no superades no impedeixen continuar el curs següent, tingui expectatives favorables de recuperació i, a més, el pas de curs beneficiï la promoció acadèmica d’aquests alumnes.

Obtenció

del

títol de GESO

Es considera que l’alumnat ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumnat i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un/a alumne/a obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en alguna de les matèries.

Els criteris d’avaluació dels diferents àmbits es podran consultar a la pàgina següent:

www.lapresentacio.cat/criterisavaluacio.pdf

3.10 PROJECTE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Els objectius del centre amb al Projecte Lingüístic són el seguiment i l'avaluació de l'ús del català en tots els aspectes de la vida acadèmica i administrativa, així com la participació en les accions que es puguin dur a terme en el nostre entorn social i cultural.

18

3.11 PLA LECTOR

Donat que la lectura és la clau de l’èxit en totes les matèries de l’àmbit escolar, l’escola disposa d’un Pla Lector propi, a nivell vertical, per potenciar des de ben petits una bona competència comunicativa. Cada curs disposa d’una programació diària per fomentar l’hàbit lector. L’objectiu d’aquest pla és desenvolupar en el nostre alumnat tres grans eixos: saber llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura.

Al llarg del curs també s’organitzen activitats diverses: xerrades d’escriptors de lectures treballades a classe, activitats d’animació de lectura i participació en concursos literaris.

3.12 ESCOLA MULTILINGÜE

(obtenció del títol a l’octubre de 2019)

Aquest projecte pretén fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa al nostre centre. El projecte d’anglès inclou l’augment d’hores de l’ensenyament d’objectius curriculars en anglès: Science, Robòtica i informàtica.

Un altre objectiu del projecte és la preparació d’exàmens oficials i la contractació de dues auxiliars de conversa.

3.13 PLA ESPORTIU

L’escola ha elaborat un pla esportiu des de P3 fins a 4t d’ESO. Aquest pla sorgeix de la necessitat de garantir l’accés dels/de les nens/es a una pràctica esportiva, saludable i lúdica.

A través de jocs i de diferents activitats proposades, l’alumnat aprèn a socialitzar-se, respectar normes, adquirir hàbits, millorar les seves habilitats motrius... amb la intenció d’introduir-los a poc a poc en els diferents esports.

19

L’alumnat de 2n de primària gaudirà de l’aprenentatge de la natació amb el programa “Cap nen sense saber nedar”. El programa es farà a les instal·lacions del Reus Deportiu. Des de l'Ajuntament es demana a les famílies l'autorització de les dades.

3.14 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

L’escola disposa d’un projecte de convivència on es recullen un seguit de recursos que prioritzen els valors i les actituds per poder resoldre conflictes en diverses situacions d’àmbit escolar.

3.15 PROJECTE DE MEDIACIÓ ESCOLAR

La mediació és un sistema alternatiu a la resolució de conflictes que es caracteritza per ser un procés de diàleg entre les parts implicades i amb la presència d’una tercera persona que l’acompanya i facilita tot el procés, assegurant que es donen unes garanties bàsiques de respecte i convivència.

3.16 PROJECTE: ESCOLA DE MARES I PARES

Reprenem el projecte dedicat a les famílies de la nostra escola. El projecte Escola de mares i pares ens permetrà conèixer i aprendre noves visions i noves tècniques per afrontar el creixement dels nostres fills.

Durant l’any es faran un seguit de xerrades, tallers i trobades enfocades per edats dels nostres fills.

L’escola de mares i pares també inclou un espai de pregària.

20

3.17 PROJECTE EN NOVES TECNOLOGIES

És desig de la nostra escola estar al nivell de les exigències del temps, d’acord amb les possibilitats que ens ofereix el pressupost de l’escola, posant al servei de l’alumnat la formació i els recursos materials necessaris que donin resposta als diferents avenços tecnològics i comunicatius.

En els últims anys a la nostra escola hi ha arribat la millora pedagògica i renovació metodològica que els temps exigeixen. El món escolar cada vegada és mes col·laboratiu i això implica introduir nous processos d’ensenyament i aprenentatge.

Per aquest motiu, a l’escola hem introduït l’iPad a tots els nivells educatius i així podem posar les noves tecnologies com a pilar del nostre projecte de centre.

Els iPads entren a les aules per potenciar les habilitats de l’alumnat, facilitar models d’aprenentatge cooperatiu i garantir un aprenentatge més motivador i significatiu.

Amb el Projecte 1 x 1, l’alumnat de 5è estrena una nova etapa d’estudi. Hem substituït els llibres fungibles per un iPad individual i la utilització de llicències digitals en les llengües, les matemàtiques i els medis.

3.18 PROJECTE APS. APRENENTATGE I SERVEI (SERVEI COMUNITARI)

Volem garantir que l’alumnat, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i les seves capacitats al servei de la comunitat.

21

3.19 PROJECTE TEI

La nostra escola forma part de la xarxa d’escoles del programa TEI. El TEI és un programa de convivència per la prevenció de la violència i de l’assetjament escolar. Té com objectiu bàsic millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin mes satisfactòries, orientades a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica). Som la primera escola a Reus que ens adherim a aquest programa.

3.20 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Són les que, encara que no figurin expressament en els plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l'ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació de l’alumnat.

L'horari escolar inclou l'horari lectiu, i les activitats formatives complementàries es veuen a la taula següent:

1r i 2n ESO 30 h/setmanals 2 h/setmanals 32 h/setmanals 3r i 4t ESO 30 h/setmanals 1 h/setmanals 31 h/setmanals

Les diverses activitats complementàries que es fan segons els nivells són:

ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

Ambients, joc de lletres, pla lector, desafiaments matemàtics, emocions, reptes matemàtics, taller d’expressió, Steam i tutoria grupal.

ETAPA CURRICULUM OFICIAL ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES TOTAL HORES LECTIVES INFANTIL I PRIMÀRIA 25 h/setmanals
h/setmanals 30 h/setmanals
22
5

ESO

English is fun, Let’s enjoy English i Pla lector

En la reunió del Consell Escolar del 27 de juny de 2023 es van aprovar les activitats complementàries, així com la distribució horària i la quota que comporten.

3.21 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Tenen com a finalitat la formació de l’alumnat en aspectes socioeducatius i de lleure. No estan incloses en l'horari escolar.

Les activitats són de mitjans de setembre a juny. Per qualsevol canvi o dubte cal comunicar-ho a la Gna. Ana Isabel Pérez, coordinadora d’activitats extraescolars, que us atendrà els dimecres de 16 a 17 h.

S'ofereixen les activitats següents:

 Tècniques d’estudi

(primària i ESO)

 Dansa clàssica, jazz i funky

 Taller d’anglès

 Didal fil i agulla

3.22 CALENDARI DE REUNIONS

 PET i KET a ESO

 Futbol

 Multiesport

 Pastorets

 Tuna

Equip directiu dimecres a les 16 h

Equip de pastoral dilluns de 10 a 11 h

Claustre de professorat dimecres a les 17:15 h

(sessions virtuals i/o per cicles)

Junta de l'AMPA un cop al mes a les 18 h

Consell Escolar dos cops l'any

23

3.23 ASSEGURANÇA ESCOLAR

El Centre té subscrita una pòlissa per a la cobertura de risc d'accidents per a l’alumnat del Col·legi. Els accidents coberts són els següents:

 Els produïts dins de les instal·lacions del col·legi durant les hores lectives i els que es puguin ocasionar durant el viatge (a peu) des del domicili particular fins al col·legi, sempre que es comuniqui d’immediat en els dos casos.

 Els que tinguin lloc mentre s'estiguin desenvolupant esports o altres activitats en instal·lacions diferents al col·legi però sempre que les activitats estiguin organitzades pel centre.

 Els produïts durant les excursions organitzades pel col·legi. S'exclouen: els accidents no compresos en els apartats anteriors i els produïts a la sortida del col·legi en el viatge fins al domicili particular.

Tot l’alumnat té igualment coberta l'assegurança de responsabilitat civil, que cobreix els possibles danys fets a terceres persones.

També, d'acord amb la reunió general de l'AMPA del curs 1991-92, el centre es va adherir al Fons de Solidaritat per augmentar les garanties en els casos que no siguin objecte d'altres indemnitzacions per part de l'assegurança de responsabilitat civil.

3.24 CONTROL DE LA SALUT

1a

2a dosi: 30/04/2024

Vacunes 6è primària VPH (Virus papil·loma humà) nenes
dosi: 26/10/2023
MACWY 26/10/2023 2n ESO TD (Tètanus-Diftèria) pendent 24

Salut bucodental

1r i 6è de primària

Programa de salut bucodental (pendent del CAP de Salut)

4. SERVEI DE MENJADOR

S'organitza com a servei a les famílies i comprèn el propi menjador i els esbarjos vigilats de després de dinar i fins a l'hora d'entrar a classe. Comptem amb monitores de la Fundació Pere Tarrés i una monitora de l’escola. Periòdicament es lliuraran informes a les famílies.

El servei del menjador es fa per als deu mesos del curs. La quota de menjador és per a tot el curs escolar, des de setembre fins al juny. L’alumnat que es doni de baixa durant el curs, podrà tornar a fer ús del servei de menjador només adquirint els abonaments setmanals o els tiquets diaris. No comprèn els dinars de les excursions ni descomptes per malaltia.

L’alumnat pot utilitzar el servei de menjador sempre i quan en faci un bon ús i compleixi les normes establertes. Si no és així, el centre es reserva el dret d'admissió.

Tots els/les alumnes que es queden a dinar no poden sortir del col·legi des de les 13 h fins a les 15 h.

Recordem l'obligatorietat de portar la bata a tots els/les alumnes d'educació infantil i primària.

Els/les alumnes des de I3 fins a I5 que es quedin al menjador algun cop a la setmana han de portar, a més de la bata normal, un pitet amb goma (marcat amb el nom). Els que es quedin al menjador durant tot l’any han de portar una bata especial de menjador (SEIBE) i un pitet cada dia.

25

L’alumnat de primària i ESO han de portar un tovalló de roba que deixaran al menjador dins una bosseta. Tant el tovalló com la bosseta han d’anar marcats amb el nom i cognoms.

Tot l’alumnat que es quedi al menjador es pot rentar les dents si porten el seu necesser (pasta i raspall). Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom.

El menú del menjador estarà disponible a la web de l’escola I a la plataforma EDUCAMOS.

5. UTILITZACIÓ DE CARNETS PER EDUCACIÓ INFANTIL

Les famílies que tinguin algun infant cursant educació infantil necessitaran un carnet especial de recollida. Durant l’inici de curs es repartiran tres carnets per família. A les hores de sortida no es donarà cap nen/a a ningú que el/la vingui a buscar sense que presenti el carnet d’autorització.

Aquest carnet només serà vàlid amb el segell de l’escola.

Si durant el curs es produís una pèrdua, s’ha d’informar a secretaria.

Queda totalment prohibida la seva reproducció. El carnet té una durada de tres anys, és a dir, des de I3 fins a I5.

6. NORMES DE DISCIPLINA DE CARÀCTER GENERAL SEGONS

EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Respecte

 Respectar el tracte entre els mateixos alumnes i amb els professors, i amb tots els components de la comunitat educativa.

 Tenir especial cura amb el vocabulari i amb la forma de vestir.

26

Treball

 Col·laborar en l'ambient de serietat i treball per afavorir el rendiment en la tasca educativa.

 Respectar el treball dels altres, guardant silenci i no molestant.

 Saber escoltar els altres i respectar el torn de paraula.

Responsabilitat

 Responsabilitzar-se de tots els seus actes, treballs escolars, puntualitat...

 Complir les normes de disciplina pròpies de l'etapa.

 Mantenir net el seu entorn, respectant les coses que utilitzen.

 Si s'ocasionen desperfectes materials de forma voluntària, seran reparats a càrrec de l'alumne que ho hagi causat.

 Per assistir a l'escola no s'han de portar jocs, diners ni objectes de valor. L'escola no es fa responsable de les pèrdues.

 L’ús inadequat del mòbil dins del recinte escolar comportarà: sanció amb una falta lleu i la retirada del mòbil (l’haurà de recollir el/la pare/mare, tutor/a legal).

 Si algun/a nen/a pateix alguna malaltia contagiosa o paràsits (polls), no el porteu a l'escola fins que no tingui l’alta mèdica o estigui net de paràsits.

 L’ús de l’uniforme és obligatori per a tot l’alumnat des de P3 fins a 4t d’ESO. A més també hi ha l’anorac, la parca de mig temps, la jaqueta, la bata de classe, la bata de menjador i el xandall d'uniforme que s’han de dur obligatòriament.

 Venir nets.

Els complements que es puguin portar, com per exemple bufandes, guants o gorres, entre altres, han de ser de colors semblants als de l’uniforme.

Faltes d'assistència: s’han de comunicar per la plataforma Educamos, per l’agenda escolar o telefònicament.

27

L'escola preveu mesures correctores quan es produeixin conductes contràries a les normes de convivència del centre. I, en determinades circumstàncies, es veu en la necessitat d'obrir expedient a l'alumne/a quan el seu comportament perjudica greument la convivència. Aquesta mesura està contemplada en la normativa referent als drets i deures de l’alumnat.

7. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

És un document signat pels pares i el centre educatiu on ens comprometem a:

1. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la del professorat, en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques i de convivència.

2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educador.

3. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada alumne.

4. Facilitar una bona relació amb els pares de cada alumne.

5. Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu.

6. Facilitar, dins de les possibilitats de la família, la màxima col·laboració amb l’escola.

28

Es trobaràs a les xarxes socials:

Aquesta Organització General del Curs ha estat elaborada d'acord amb les orientacions del Departament d'Ensenyament, i aprovada pel Consell Escolar del Centre en la reunió celebrada el setembre de 2023.

29
Antònia Garcia Blesa directora
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.