__MAIN_TEXT__

Page 1


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis

SUMARI

Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

Presentació ........................................................................................ 5 Visites a la biblioteca Primers passos a la biblioteca (P2) .............................................. 7 Descobrim la biblioteca (Cicle infantil) .......................................... 8 Exploradors de biblioteca (Cicle inicial) ......................................... 9 Carnet&go (Cicle mitjà i superior) .................................................. 10 Experimentem la biblioteca! (Cicle mitjà i superior) ...................... 11 Introducció a la recerca Fem recerca (Cicle mitjà i superior)................................................ 12 La biblioteca a l’escola Préstec de lots temàtics ........................................................... 13 Préstec de lots en anglès .......................................................... 14 Mataró en una maleta .............................................................. 15 Exposicions ............................................................................... 16 Exposició TecnoGirl. Dones i tecnologia................................... 17

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat

T’ajudem a organitzar i dinamitzar la biblioteca escolar...................................................................... 18 Assessorament als bibliotecaris/àries escolars ........................ 18 Activitats de foment de la lectura Sant Jordi a les escoles ............................................................. 19

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat

Serveis específics Carnet de les Biblioteques de Mataró ...................................... 20

3


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis

PRESENTACIÓ

Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

Benvolguts/des,

En el present document trobareu els serveis i activitats específics que cada any les Biblioteques de Mataró ofereixen als centres d’ensenyament de la ciutat. Com sempre, hem volgut estendre la nostra oferta a altres entitats i equipaments socials i culturals de la ciutat amb la intenció de donar suport a l’educació en tots els seus nivells, així com a la formació continuada de totes les persones. La proposta de visites i activitats està dissenyada per tal d’assolir els següents objectius:  Donar a conèixer la biblioteca i els recursos que ofereix.  Formar a les persones en l’accés i l’ús de la informació.  Promoure el foment de la lectura.  Donar suport als programes d’alfabetització nouvingudes.

de

persones

 Contribuir a la disminució de la fractura digital oferint formació en noves tecnologies. A les pàgines següents podeu consultar de forma detallada en què consisteix la nostra proposta de serveis, així com els horaris i les persones de contacte. Esperem continuar comptant amb la vostra col·laboració per tal de millorar en la nostra tasca diària.

5


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

SESSIONS DE FORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA Servei: Primers passos a la biblioteca Dirigit a: Alumnes d’escola bressol (P2) Durada: 1 hora Grups: Un grup classe Horari: Biblioteca Pompeu Fabra De dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h Biblioteca Antoni Comas Dimecres i divendres, de 9.30 a 11 h De dilluns a divendres, de 15.30 a 17 h

Descripció: Acompanyament dels infants a l’àrea infantil, concretament a l’espai de petits lectors, on s’ensenya el material adient per a aquestes edats. A continuació es realitza la narració d’un conte per part del personal de la biblioteca. Després de l’activitat els nens i nenes poden tenir una estona lliure per mirar contes. Observacions: Podeu demanar que el conte tracti algun tema que estigueu treballant a classe o que us preparem un lot de documents sobre una matèria determinada per consultar a la biblioteca i/o per emportar-vos a l’escola. Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Teresa Sauco

(Vid. p. 20 per obtenir més informació sobre la sol·licitud del carnet d’entitat)

Reserva: Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana

7


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis

SESSIONS DE FORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA

Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

Servei: Descobrim la biblioteca Dirigit a: Alumnes d’educació infantil Durada: 1 hora Grups: Un grup classe Horari: Biblioteca Pompeu Fabra De dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h Biblioteca Antoni Comas Dimecres i divendres, de 9.30 a 11 h De dilluns a divendres, de 15.30 a 17 h

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Teresa Sauco

Descripció: Explicació molt senzilla del funcionament de la biblioteca, seguida de la narració d’un conte per part del personal de la biblioteca a l’àrea infantil. Després de l’activitat els nens i nenes poden tenir una estona lliure per mirar contes. Observacions: Podeu demanar que el conte tracti algun tema que estigueu treballant a classe o que us preparem un lot de documents sobre una matèria determinada per consultar a la biblioteca i/o per emportar-vos a l’escola. (Vid. p. 20 per obtenir més informació sobre la sol·licitud del carnet d’entitat)

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana

Reserva: Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.

8


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

SESSIONS DE FORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA Servei: Exploradors de biblioteca! Dirigit a: Alumnes de cicle inicial de primària Durada: 1 hora Grups: Un grup classe Horari: Biblioteca Pompeu Fabra De dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h Biblioteca Antoni Comas Dimecres i divendres, de 9.30 a 11 h De dilluns a divendres, de 15.30 a 17 h

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Teresa Sauco

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana

Descripció: Explicació senzilla del funcionament de la biblioteca amb recursos visuals atractius per als alumnes. Es treballaran conceptes bàsics relacionats amb la biblioteca mitjançant la realització de diferents activitats i, a continuació, es farà la narració d’un conte per part del personal de la biblioteca a l’àrea infantil. Després de l’activitat els nens i nenes poden tenir una estona lliure per mirar contes. Observacions: Podeu demanar que el conte tracti algun tema que estigueu treballant a classe o que us preparem un lot de documents sobre una matèria determinada per consultar a la biblioteca i/o per emportar-vos a l’escola. (Vid. p. 20 per obtenir més informació sobre la sol·licitud del carnet d’entitat)

Reserva: Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic. 9


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis

SESSIONS DE FORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA

Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

Servei: Carnet&go Dirigit a: Alumnes de cicle mitjà i superior de primària Durada: 1 hora Grups: Un grup classe Horari: Biblioteca Pompeu Fabra De dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h Biblioteca Antoni Comas Dimecres i divendres, de 9.30 a 11 h De dilluns a divendres, de 15.30 a 17 h

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Teresa Sauco

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana

Descripció: Presentació molt pràctica de la biblioteca mitjançant l’ús del carnet. Els alumnes rebran el seu carnet a l’inici de la visita i el podran fer servir durant l’activitat. Observacions: Per poder repartir els carnets el dia de la visita, s’haurien de rebre a la biblioteca les butlletes dels carnets emplenades i acompanyades de la fotocòpia del DNI dels alumnes i dels seus pares/mares/tutors legals amb una antelació mínima de deu dies. Reserva: Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.

10


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis

SESSIONS DE FORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA

Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

Servei: Experimentem la biblioteca! Dirigit a: Alumnes de cicle mitjà i superior de primària Durada: 1 hora 30 minuts Grups: Un grup classe Horari: Biblioteca Pompeu Fabra De dimarts a divendres, de 10 a 11.30 h i de 15.30 a 17 h Biblioteca Antoni Comas Dimecres i divendres, de 9.30 a 11 h De dilluns a divendres, de 15.30 a 17 h

Descripció: Activitat per conèixer la biblioteca d’una manera lúdica i dinàmica a través del treball de tres temes: Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Teresa Sauco

L’hort

Jules Verne i la volta al món

Modernisme i Puig i Cadafalch

La visita consta d’una primera part d’explicació sobre els serveis i fons de la biblioteca. Durant la segona part, amb els alumnes dividits en tres grups, es portaran a terme diferents activitats relacionades amb la temàtica escollida. Observacions: Per realitzar l’activitat, s’ha d’escollir amb antelació una de les tres temàtiques proposades.

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana

Reserva: Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.

11


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Teresa Sauco

SESSIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ Servei: Fem recerca! Dirigit a: Alumnes de cicle superior de primària Durada: 1 hora Grups: Un grup classe Horari: Biblioteca Pompeu Fabra De dimarts a divendres, de 10 a 11 h i de 15.30 a 17 h

Descripció: Presentació general de l’equipament i dels serveis de la biblioteca pública, seguit d’una part pràctica que consisteix en conèixer diferents fonts d’informació en línia i fer recerques a través de la Biblioteca Virtual: http://bibliotecavirtual.diba.cat

Observacions: Des del centre educatiu podeu proposar el tema en què es pot centrar la part pràctica. Reserva: Aquesta visita s’ha de concertar amb una setmana d’antelació. Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic. 12


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

LA BIBLIOTECA A L’ESCOLA Servei: Préstec de lots temàtics Dirigit a: Alumnes d’escola bressol, infantil i primària Descripció: La biblioteca ofereix el servei de préstec de lots del fons de l’àrea infantil a centres educatius i entitats que treballin amb la infància. Us fem arribar el lot de documents al centre de forma gratuïta i, després del període de préstec, també us el passem a recollir (limitat al municipi de Mataró). L’enviament i recollida dels materials es fa els dimecres al matí. Les modalitats de lots són:  Lots estacionals 

Tardor/Castanyada

Hivern/Nadal

Carnestoltes

Primavera/Sant Jordi

Estiu

 Lots a la carta: les escoles poden demanar lots de llibres a la carta amb una temàtica concreta i per nivells lectors. Alguns dels temes amb més demanda són: el cos humà, els transports, la ciutat de Mataró, flors i plantes, animals o ciència i tecnologia, entre molts d'altres.  Lots permanents:

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Montse Margalef | Eva Delgado

Ciència i tecnologia

Les Santes

Conte + peluix

Lògica i matemàtiques

Els trens d'en Biada

Pirates: Sant Simó

Jo soc com tu: contes sobre la diversitat

Primers còmics

Lectoescriptura

Salut i alimentació

Les emocions: educació emocional

Soneta, vine’m a l’ull

Observacions: Per fer ús d’aquest servei, el centre ha de tenir el carnet de biblioteca, que us permetrà emportar-vos més documents durant més temps. (Vid. p. 20 per obtenir més informació sobre la sol·licitud del carnet d’entitat)

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana | Xavier Mir

Reserva: La sol·licitud del servei es pot fer presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Cal especificar el nivell del grup al qual va dirigit i la persona que es fa responsable del lot. 13


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

LA BIBLIOTECA A L’ESCOLA Servei: Préstec de lots en anglès Dirigit a: Alumnes d’infantil i primària Descripció: Lots d’anglès adreçats als escolars de les diferents etapes educatives: infantil i primària. La biblioteca ofereix el servei de préstec de lots del fons de l’àrea infantil a centres educatius i entitats que treballin amb la infància. Us fem arribar el lot de documents al centre de forma gratuïta i, després del període de préstec, també us el passem a recollir (limitat al municipi de Mataró). L’enviament i recollida dels materials es fa els dimecres al matí. S’han creat dos lots permanents en anglès:  Aprendre anglès. Lectures progressives de diferents nivells, diccionaris, contes i revistes per treballar la comprensió lectora de la llengua anglesa.  Ciència en anglès. Selecció de llibres infantils relatius a tota mena d'experiments científics, química, meteorologia, astronomia, naturalesa i animals.

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Montse Margalef | Eva Delgado

Observacions: Per fer ús d’aquest servei, el centre ha de tenir el carnet de biblioteca, que us permetrà emportar-vos més documents durant més temps. Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana | Xavier Mir

(Vid. p. 20 per obtenir més informació sobre la sol·licitud del carnet d’entitat)

Reserva: La sol·licitud del servei es pot fer presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Cal especificar el nivell del grup al qual va dirigit i la persona que es fa responsable del lot. 14


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis

LA BIBLIOTECA A L’ESCOLA

Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

Servei: Mataró en una maleta: préstec de lots Dirigit a: Alumnes de primària Descripció: Amb l’objectiu de facilitar als centres educatius i als estudiants l’accés a les fonts d’informació sobre Mataró, s’ofereix un servei de lots pels centres educatius de la ciutat: Mataró en una maleta. Es tracta d’una selecció d’aproximadament 25 títols de diferents temes sobre la ciutat i el seu entorn. Els lots es fan arribar en una maleta a través del servei d’enviament i recollida de lots a escoles i instituts. Els temes que inclouen aquesta selecció són: història, costums i tradicions, entorn natural, societat i economia, el ferrocarril, art i urbanisme i imatges de Mataró. La difusió del servei es fa a través d’una presentació en PowerPoint amb l’enllaç següent: http://docs.google.com/present/view?id=dv9z829_33dt7n5vsr Observacions: Per fer ús d’aquest servei, el centre ha de tenir el carnet de la biblioteca, que us permetrà emportar-vos més documents durant més temps. (Vid. p. 20 per obtenir més informació sobre la sol·licitud del carnet d’entitat).

Reserva: La sol·licitud d’aquest servei es pot fer presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Cal especificar el nivell del grup al qual va dirigit i la persona que es fa responsable del lot. Els dimecres al matí es fa l’enviament i recollida dels materials als centres educatius de Mataró.

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Isabel Tudurí

15


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

LA BIBLIOTECA A L’ESCOLA Servei: Exposicions Dirigit a: Alumnes de primària Descripció: Préstec d’exposicions acompanyades de lots de llibres que complementen la mostra.

 Exposició ANIMAL! Mostra literària i fotogràfica sobre animals. Aquesta exposició, produïda per Tantàgora amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat, consta de 6 peces: 1 cartell de presentació i 5 cartells dedicats a cadascun dels animals. La versió digital de la mostra conté més continguts relacionats amb els animals, una selecció de llibres i un grapat de propostes lúdiques. L’exposició es demanarà com un lot i anirà acompanyada d’un lot de llibres.  Exposició Puig i Cadafalch. Consta de deu plafons, mida A2. L’ordre dels plafons segueix la cronologia de construcció de les set obres principals de Puig i Cadafalch a Mataró. Cada plafó dona informació sobre el tipus d’edifici, el propietari que l’encarregà, les dates de construcció, l’estil, els artistes que hi van intervenir, l’adreça de l’edifici, el municipi i les característiques arquitectòniques.

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Montse Margalef | Eva Delgado

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana | Xavier Mir

Reserva: Aquestes exposicions es demanaran com un lot. Per demanar més informació podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic. 16


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

LA BIBLIOTECA A L’ESCOLA Servei: Exposició: TecnoGirl. Dones i tecnologia Dirigit a: Alumnes de cicle superior de primària Descripció: Préstec d’exposicions acompanyades de lots de llibres que complementen la mostra.

Exposició per visibilitzar i posar en valor referents femenins en l’àmbit científic i tecnològic. Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Montserrat Margalef | Eva Delgado

Aquesta exposició vol contribuir a posar en valor el paper de les dones en els àmbits de la ciència i la tecnologia. Les dones que apareixen en aquesta exposició van haver de lluitar no només per elles, sinó també per incrementar el paper de totes les dones en el món científic i tecnològic. El fet que les seves aportacions siguin reconegudes estimularà l’aparició de properes generacions de científiques i tècniques. Hi apareixen recollits els perfils de nou dones que tenen un paper rellevant en aquest àmbit. S’adreça a tota la ciutadania, però en especial interpel·la les noies, perquè en el futur puguin agafar el relleu d’aquestes figures rellevants.

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana | Xavier Mir

Projecte codissenyat per les Biblioteques de Mataró i TecnoCampus MataróMaresme dins del programa BiblioLab de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Reserva: Aquestes exposicions es demanaran com un lot. Per demanar més informació podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic. 17


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

LA BIBLIOTECA A L’ESCOLA Servei: T’ajudem a organitzar i dinamitzar la biblioteca escolar Dirigit a: Professors/es, escolars

educadors/es i responsables de biblioteques

Horari: A convenir Descripció: La formació s’ofereix en dues sessions d’una hora, en les quals s’explica l’organització general del fons, així com les línies generals de la catalogació i la classificació, de manera adaptada a les particularitats concretes de cada fons. Reserva: Aquesta formació s’ha de concertar amb una setmana d’antelació. Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.

Servei: Assessorament a biblioteques escolars Dirigit a: Professors/es, escolars

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Montse Margalef

educadors/es i responsables de biblioteques

Descripció: Aquest servei està dirigit a les persones que porten la biblioteca escolar i necessiten resoldre dubtes que puguin sorgir en temes d’organització i funcionament. Observacions: Per contactar amb nosaltres podeu fer servir qualsevol d’aquestes vies: presencialment a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic. 18


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA Servei: Sant Jordi a les escoles Dirigit a: Alumnes d’infantil i primària Horari: Biblioteca Pompeu Fabra De dimarts a divendres, en horari de matí Biblioteca Antoni Comas Dimecres i divendres, en horari de matí També s’ofereix l’horari de 15.30 a 17 h

Descripció: Les Biblioteques de Mataró, en col·laboració amb el Pla Educatiu d’Entorn, organitzen durant la setmana de Sant Jordi diferents activitats relacionades amb el foment de la lectura: sessions de contacontes professionals per als més petits i diferents tallers per als més grans. Observacions: Les activitats es programen durant els matins de la setmana de Sant Jordi. Reserva: Les Biblioteques de Mataró estableixen un calendari de difusió i reserva a partir del mes de febrer. Si formeu part d’alguna llista de distribució de la biblioteca, us arribarà un correu electrònic amb la proposta concreta. Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat Persona de contacte: Teresa Sauco

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat Persona de contacte: Laura Bascuñana

19


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta de serveis Centres Educatius d’Infantil i Primària

2019-2020

--------------------------------------Presentació --------------------------------------Formació sobre la biblioteca --------------------------------------Accés a la informació --------------------------------------La biblioteca a l’escola --------------------------------------Activitats de foment de la lectura --------------------------------------Serveis específics ---------------------------------------

SERVEIS ESPECÍFICS Servei: Carnet de les Biblioteques de Mataró ------------------------------------------------------------------------------------------------------CARNET INDIVIDUAL Dirigit a: L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït, si bé per utilitzar algun dels serveis és necessari tenir el carnet. No hi ha límit d’edat per fer-se’l, però els menors de 14 anys han de venir acompanyats del pare, mare o tutor legal. Els majors de 14 anys només han de portar el DNI o passaport. Avantatges: El carnet és vàlid per a totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. El carnet permet gaudir de descomptes i ofertes especials en cinemes, teatres, llibreries, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARNET D’ENTITAT Dirigit a: Escoles, centres d’ensenyament o entitats que vulguin fer ús dels serveis específics de la biblioteca, com el préstec de lots. Avantatges: El carnet d’entitat permet agafar en préstec més documents, durant un període més ampli. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podeu sol·licitar el carnet de dues maneres: 

Omplint el formulari amb les vostres dades a qualsevol dia i hora a: http://bibliotecavirtual.diba.cat

Adreçant-vos personalment a les Biblioteques de Mataró. Horari:

Biblioteca Pompeu Fabra Plaça d’Occitània, s/n 08302 MATARÓ Tel. 937412920 A/e: b.mataro.pf@diba.cat

Biblioteca Pompeu Fabra De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h Dissabte, de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h Biblioteca Antoni Comas Dilluns, dimarts i dijous, de 15.30 a 20.30 h Dimecres i divendres, de 9.30 a 20.30 h Dissabte, de 10 a 14 h Horari d’estiu (agost): Biblioteca Pompeu Fabra Dimarts i dijous, de 10 a 14 h De dilluns a divendres, de 16 a 21 h

Biblioteca Antoni Comas C. Prat de la Riba, 110 08301 MATARÓ Tel. 937022813 A/e: b.mataro.ac@diba.cat

Biblioteca Antoni Comas Dimecres, de 10 a 14 h De dilluns a divendres, de 16 a 21

20


CARNET D’ENTITAT (Centre educatiu)

BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ DE SOL·LICITUD DEL CARNET DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS PER A ENTITATS Recordeu que, a més d’omplir aquesta butlleta, cal que el responsable porti el seu DNI/NIE o passaport. En/Na ...................................................................................................amb DNI ................................................... com a responsable del carnet de Biblioteca, SOL·LICITA EL CARNET DE LA BIBLIOTECA PER A: Entitat:.............................................................................................................................................................................................................

CIF:……………………........................................... Adreça: ........................................................... ....................................................................... Codi postal: ........................... Població:..................................................................................

Telèfon fix: .......................................................................

Telèfon mòbil: ............................................. Adreça electrònica:............................................................................................. Segell de l’entitat:

Signatura del responsable del carnet de Biblioteca:

.............................de ...............................……......... de 20 ........... La signatura d’aquesta butlleta autoritza a sol·licitar el carnet de la biblioteca per poder fer ús dels serveis que s’hi vinculen: préstec, accés a Internet, Wi-Fi i participació en activitats culturals, principalment. L’ús del carnet està regulat per la normativa corresponent de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, disponible a: bibliotecavirtual.diba.cat Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i normativa complementària:

D’acord amb la normativa de protecció de dades t’informem que les teves dades personals seran tractades per la «DIPUTACIÓ DE BARCELONA» amb la finalitat de gestionar els serveis bibliotecaris associats al carnet per tal de sistematitzar un funcionament comú a totes les biblioteques que treballen en xarxa a la demarcació de Barcelona i garantir d’aquesta manera l’equilibri i la igualtat en la prestació dels serveis a tota la ciutadania, així com realitzar estadístiques dels serveis. Quina és la legitimació per poder traçar les teves dades? La base legal del tractament és garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. Aquestes són competències de les diputacions recollides a la Llei de Bases de Règim Local 7/85. L’enviament de butlletins es durà a terme sempre i quan hagis activat la teva subscripció al servei a través de l’espai El meu compte del Catàleg Aladí. A qui comuniquem les teves dades? La Diputació de Barcelona podrà comunicar les teves dades als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, amb els que hi hagi un conveni, per realitzar estadístiques dels serveis, i a les empreses proveïdores que gestionen alguns serveis multimèdia en els termes establerts en la política completa de protecció de dades. Quant de temps guardem les teves dades? Les teves dades com a usuari del servei de biblioteques es conservaran fins que ens sol·licitis la seva supressió o bé quan faci deu anys que no hagis fet servir el carnet de biblioteques. Quins són els teus drets? • Dret d’accés, rectificació i supressió: tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o en la defensa de possibles reclamacions. • Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats. Per exercir els citats drets pots comunicar-ho per les vies següents: a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals acreditant la teva identitat mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència. b) per correu electrònic firmat mitjançant signatura digital a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, en el qual s'adjunti el número del carnet d'usuari de la biblioteca. c) accedint, mitjançant el teu codi d’usuari i PIN, a l'espai El meu compte del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals per als canvis de telèfon i correu electrònic i els que en el futur s'hi puguin afegir. Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la teva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat, des d’on t’atendrà el delegat de protecció de dades. Tot i que creiem que per aquesta via t’haurem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la teva privacitat, si ho creus oportú, pots presentar una reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició a través del mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment. Més informació: https://bibliotecavirtual.diba.cat/politica-privacitat


CARNET INDIVIDUAL (Alumnes) BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ DE SOL·LICITUD DEL CARNET DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS PER A MENORS DE 14 ANYS Recordeu que, a més d’omplir aquesta butlleta, cal que el pare, la mare o tutor/a porti el seu DNI/NIE o passaport.

En/Na ............................................................................

amb DNI ......................................com a pare, mare o tutor/a legal

AUTORITZA SOL·LICITAR EL CARNET DE LA BIBLIOTECA A: Cognoms: ........................................................................................................ Nom: ............................................................. Data de naixement: ........................................País de naixement: ..........................................

Sexe: DONA

HOME

DNI: ....................................................... Adreça: ........................................................... ........................................................... Codi postal: .......................... Població:................................................................... Telèfon fix ................................................. Telèfon mòbil: ................................................. Adreça electrònica: ........................................................................................... Voleu rebre informació cultural o d’interès ciutadà?

NO

Signatura del pare, mare o tutor/a legal:

........................ de ......................................... de 20 ........... La signatura d’aquesta butlleta autoritza el menor a disposar del carnet de la biblioteca i fer ús dels serveis que s’hi vinculen: préstec, accés a Internet, Wi-Fi i participació en activitats culturals, principalment. L’ús del carnet per part dels menors és responsabilitat dels pares, mares o tutors que n’hauran d’exercir el control necessari. L’ús del carnet està regulat per la normativa corresponent de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, disponible a: bibliotecavirtual.diba.cat Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i normativa complementària:

D’acord amb la normativa de protecció de dades t’informem que les teves dades personals seran tractades per la «DIPUTACIÓ DE BARCELONA» amb la finalitat de gestionar els serveis bibliotecaris associats al carnet per tal de sistematitzar un funcionament comú a totes les biblioteques que treballen en xarxa a la demarcació de Barcelona i garantir d’aquesta manera l’equilibri i la igualtat en la prestació dels serveis a tota la ciutadania, així com realitzar estadístiques dels serveis. Quina és la legitimació per poder traçar les teves dades? La base legal del tractament és garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. Aquestes són competències de les diputacions recollides a la Llei de Bases de Règim Local 7/85. L’enviament de butlletins es durà a terme sempre i quan hagis activat la teva subscripció al servei a través de l’espai El meu compte del Catàleg Aladí o bé hagis seleccionat la casella corresponent del formulari web de sol·licitud del carnet. A qui comuniquem les teves dades? La Diputació de Barcelona podrà comunicar les teves dades als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, amb els que hi hagi un conveni, per realitzar estadístiques dels serveis, i a les empreses proveïdores que gestionen alguns serveis multimèdia en els termes establerts en la política completa de protecció de dades. Quant de temps guardem les teves dades? Les teves dades com a usuari del servei de biblioteques es conservaran fins que ens sol·licitis la seva supressió o bé quan faci deu anys que no hagis fet servir el carnet de biblioteques. Quins són els teus drets? • Dret d’accés, rectificació i supressió: tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o en la defensa de possibles reclamacions. • Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats. Per exercir els citats drets pots comunicar-ho per les vies següents: a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals acreditant la teva identitat mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència. b) per correu electrònic firmat mitjançant signatura digital a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, en el qual s'adjunti el número del carnet d'usuari de la biblioteca. c) accedint, mitjançant el teu codi d’usuari i PIN, a l'espai El meu compte del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals per als canvis de telèfon i correu electrònic i els que en el futur s'hi puguin afegir. Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la teva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat, des d’on t’atendrà el delegat de protecció de dades. Tot i que creiem que per aquesta via t’haurem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la teva privacitat, si ho creus oportú, pots presentar una reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició a través del mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment. Més informació:https://bibliotecavirtual.diba.cat/politica-privacitat


Profile for Biblioteques de Mataró

Oferta de serveis. Centres Educatius d'Infantil i Primària. Curs 2019-2020  

Oferta de serveis. Centres Educatius d'Infantil i Primària. Curs 2019-2020  

Profile for lapompeu
Advertisement