Page 1

KWISBOEK

C CROMMERT KWIST! zaterdag 14 december 2019 DCK 2019

Totaal aantal punten

D

K


Reglement 1. Algemeen 1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.lantaerntje.nl bedoeld onder het kopje DCK http://decrommertsekwis.wixsite.com/decrommertsekwis . Bij verwijzingen naar facebook geldt het account https://www.facebook.com/dorpsblad.tlantaerntje/ 1.2 Dit vragenboekje werd op vrijdag 6 december 2019 aangeboden aan de drukker. Gebeurtenissen na deze datum worden niet meegenomen in de beoordeling van de antwoorden. 1.3 Daar waar naar de organisatie wordt verwezen worden alle personen die als organisatie zijn aangegeven bedoeld, alsmede hun activiteiten in het kader van de Crommertse Kwis. Dit jaar bestaat de commissie uit: Gerdine van den Hurk, Marion van der Meulen, Betsy Vorstenbosch, Jolanda de Bever, Franca van der Linden, Henriëtte Schuurmans , Paul van de Wijnkel en Imre Tiebosch. 1.4 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk. 2. Teams 2.1 Elk team kent één van de teamleden toe als 1e contactpersoon voor de organisatie. 2.2 Kinderen vanaf de bovenbouw van de basisschool kunnen deel uitmaken van een team. De redactie heeft vragen waarvan men veronderstelt dat kinderen deze zelfstandig of met een beetje begeleiding kunnen oplossen of beantwoorden aangemerkt. Indien er geen kinderen meespelen, worden deze vragen gewoon door volwassenen gemaakt. 2.3 De organisatie voert alle communicatie met een team per email of app met de 1e contactpersoon. 2.4 De werkplek van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres in Cromvoirt en alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan De Crommertse Kwis deel te nemen. 2.5 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun 1e contactpersoon een email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. 3. Deelnemen 3.1 De organisatie stelt jaarlijks het full colour vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Crommertse Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar. 3.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisdag tijdig haar vragenboekje op de centrale locatie ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. 3.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. 3.4 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vele vragen over Cromvoirt staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men ‘de hort’ op moet. 3.5 Om de veiligheid te waarborgen stelt de organisatie per team 2 veiligheidshesjes ter beschikking met het dringende verzoek deze ook daadwerkelijk bij de buitenopdrachten te dragen. De veiligheidshesjes worden tegelijk met de DCK-tas met het vragenboekje en de losse opdrachten weer ingeleverd. 3.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. 4. Puntentoekenning, uitslag en prijzen 4.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en nagekeken en voor de goede antwoorden worden aan het team punten toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van De Crommertse Kwis deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden, een niet of slecht leesbaar antwoord en (grote) spellingfouten bij o.a. namen, betekent dat er voor die vraag geen of minder punten worden toegekend. De puntentoekenning staat in het vragenboekje. 4.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen. Bij een gelijk aantal punten geldt het moment van inleveren als beslissing. 4.3 Het kwisboek met de antwoorden op de vragen zal direct na het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen op de website en in ’t Lantaerntje worden gepubliceerd. De uitslag van De Crommertse Kwis is bindend en staat niet ter discussie. 4.4 De bekendmaking van de uitslag, alsmede de uitreiking van de wisseltrofee, zal plaatsvinden tijdens de ’t Nieuwjaarstreffen van Dorpsblad ’t Lantaerntje op zondag 5 januari 2020 om 16.00 uur in ’t Wapen van Cromvoirt. 4.5 Het winnende team mag tot aan de eerstvolgende kwisdag de beschikbare wisseltrofee in bezit houden. 5. Tenslotte 5.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Crommertse Kwis. Deelnemen aan De Crommertse Kwis is dus geheel op eigen risico. 5.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen. 5.3 Fijn dat jullie het reglement gelezen hebben. Goed gedaan!

1

DCK 2019

Totaal aantal punten


Eerst ff dit‌... Teamnaam :

Aantal teamleden :

Teamleider :

Inlevertijd :

Totale score :

Plak hier jullie teamfoto en pak je 1e punt

2

DCK 2019

Totaal aantal punten


Privacy

Let op !! Even invullen

Toestemming publicatie foto’s en video’s Cromvoirt, 14 december 2019 Beste deelnemers, Tijdens onze dorpskwis vragen wij uw team naar foto’s en video’s en maken wij ook zelf foto’s. Ook u en uw teamleden kunnen op deze foto’s en video’s te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van deelnemers. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw team.

Hiermee vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u en uw teamleden. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. En voor de foto’s en filmpjes die door uw team tijdens of in het kader van de DCK worden ingezonden. Het kan voorkomen dat andere teams foto’s maken tijdens de activiteiten. De organisatie van de DCK heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat andere teams ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Hierbij verklaart DCK-team ……………………………………………………………………………………… dat foto’s en video’s door de DCK-commissie gebruikt mogen worden*:  in dorpsblad ‘t Lantaerntje  op de website van Dorpsblad ’t Lantaerntje en de DCK  in een PowerPoint presentatie tijdens het Nieuwjaarstreffen  op het sociale-media account van de DCK (Facebook) * aankruisen waarvoor u toestemming geeft Naam teamcaptain (namens alle teamleden): ..............................................................................

Handtekening teamcaptain:

3

..............................................................................

DCK 2019

Totaal aantal punten


Voorwoord Dat Cromvoirt leeft, is na zes jaar een dorpskwis maken wel duidelijk. De DCK moet een echte Crommertse/Distelbergse kwis zijn. Dat betekent dat we heel veel inspiratie uit het dorp en haar dorpsgenoten halen. Dat kan hier ook, want we kennen elkaar. En als jij iemand nog niet kent, dan weet jouw teamgenoot wel over wie we het hebben. Zo onderscheiden we ons een beetje van andere dorpskwissen, waar vragen moeten worden verdeeld over wijken of waar vooral veel algemene vragen gesteld worden. 2019 was weer zo’n jaar waarin hier ontzettend veel gebeurde. Zoveel dat we in deze kwis niet eens alle leuke, bijzondere of gedenkwaardige momenten de aandacht hebben kunnen geven. Honderd vragen lijkt veel, maar ook daar zit dus een einde aan. Net als er voor jullie vanavond om 23.00 uur weer een einde komt aan deze kwis. Tot die tijd wensen we jullie ontzettend veel plezier, inspiratie, lol en creativiteit toe. Bij vragen kunnen de teamleiders ons in de appgroep, per telefoon of in ’t Wapen bereiken. Vergeet je drankje niet, pak tussendoor iets lekkers, maak je niet te druk en doe wat je doet veilig. Ten slotte is het maar een spelletje! Maar wel het leukste spelletje van het jaar! Kwis ze…! De DCK-commissie Gerdine, Marion, Paul, Betsy, Franca, Henriette, Jolanda, Imre

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij tijdens de kwis bereikbaar op: 06 - 305 732 12 of 06 - 238 865 42

4

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.1

Al jaren gaat het er over, wanneer komt de vraag over de zandzakken op de boerderij van Ties Dekkers. Nou hier is ie dan! Het allereerste antwoord van DCK 2019 mag hier ingevuld worden! Hoeveel zandzakken hangen er aan het dak van de boerderij?

120 zakken

1.2

Het team van de DCK is dit jaar uitgebreid en bestaat nu uit 8 personen. Hoe oud zijn de commissieleden bij elkaar opgeteld in jaren, op de dag van vandaag?

442

1.3

a. Wat was de aanleiding om onderstaande foto te maken?

Tegenprestatie van Gerard de Haas omdat hij de titel vrijwilliger van Brabant 2009 niet heeft gehaald.

b. Noem tenminste 4 echtparen die op deze foto staan? oa Jan en Toos van Esch Wim en Mieke Dieden

1.4

Jo en Mien vd Meulen

Piet en Mieke Slegers

Jet en Martien van Broekhoven

Bart en Tiny Schuurmans

Ad en Corrie Vissers Jan en Sjaantje vd Hurk enz enz

Een bezoekje aan de rommelmarkt van de Cromvoirtse Fanfare levert naast veel gezelligheid ook altijd verrassingen op. Op de kraam met de speciale vondsten werd de katholieke inslag van ons dorp goed zichtbaar. a. Herken je de afgebeelde heiligen? Jezus Jezus Heilige Theresia

5

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt b. Wie toosten hier op een geslaagde rommelmarkt?

Vincent Lokin

Bert Heesbeen

Darren Faulds

Rianette Wilsens

1.5

a. Welke pastoor vierde hier het 25 jarig herderschap?

W. H. Lammers

b. Waar overleed de Cromvoirtse oud-pastoor Van Lieshout? In de trein (van Utrecht naar Den Bosch)

c. Waarom werd de parochie van Cromvoirt toegewezen aan pastoor Vitalis Baken? omdat hij ziek was/gezondheidsproblemen had en dus rustiger aan moest doen/kleine parochie.

6

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.6

Oh dennenboom, oh dennenboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Cromvoirt en de Distelberg staan erom bekend. Rond Kerst zie je ineens overal RVS kerstbomen verschijnen. Ze worden al jaren als dienst aangeboden bij het Nieuwjaarstreffen van ‘t Lantaerntje. Hoeveel van deze kerstbomen zijn er inmiddels in het verspreidingsgebied van ’t Lantaerntje geveild?

Nul! Want het zijn geen rvs Kerstbomen

1.7

Zoekt en gij zult vinden.. Hieronder staat een foto van wat jaartjes geleden. Eén persoon op deze foto is voor ons een bekende Cromvoirtenaar. Herkennen jullie hem of haar ook?

Noem de naam van deze bekende Cromvoirtenaar. Vervallen

1.8

a. Wat is deze persoon waar wezen doen? Kerstboom ophalen bij de Loverense Hof

b. Wat is er bijzonder aan de boom? Het is een leaseboom

7

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.9

Knooppunten Ook in Cromvoirt en omgeving is het mooi wandelen en fietsen. Dit kan via de knooppunten, die in en rondom ons dorp staan. a. Bij welke knooppunten staan de volgende borden/palen?

27

29

64

33

6

30

Behalve via de bekende knooppunten kun je in Cromvoirt en omgeving nog via diverse andere paden mooie wandelingen maken. b. Bij welk wandelpad behoort de onderste markering? Pelgrimspad (deel 1)

c. Van waar naar waar loopt dit pad? Amsterdam (Centraal Station) - Den Bosch (station)

8

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt d. Hoeveel kilometer heb je gelopen als je dit pad helemaal uitloopt? 206 kilometer 199 kilometer (2 verschillende bronnen)

Het aansluitend pad op deze wandeling is een vervolg op een eerdere internationale wandelroute. e. In welk jaar is dit pad geopend? 1939

f. Van waar tot waar liep dit pad? Den Bosch - Luxemburg

1.10 Welke 2 vrouwen uit Cromvoirt die met heel veel clubkes verbonden zijn, hebben samen al jaren onderbroekenlol tijdens hun vakantie. a. Noem de namen van deze twee vrouwen? Gerdine van den Hurk en Marion van der Meulen

b. En waarmee hebben zij zoveel lol? Het maken van zoveel mogelijk foto’s van grote witte onderbroeken en deze naar elkaar toe sturen.

1.11 En weer zou de Deutersestraat afgesloten worden. Dit keer wegens werkzaamheden aan de brug. Maar op het laatste moment werd dit uitgesteld. Vanaf welke periode zou men geen gebruik van de brug hebben kunnen maken. Noem datums en tijdstippen.

Maandag 4 november 7.00 uur t/m 15 november 17.00 uur

9

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.12 In 2007 werd in Cromvoirt een memorabele kerstwandeling georganiseerd. Van heinde en verre kwamen de mensen genieten van de kerstmuziek, de glßhwein, de verrassingen en de sfeer. Maar vooral ook de eigen dorpsgenoten waren van de partij. Voor deze gelegenheid mochten ze ook op de foto met onze eigen Mädel Inge. Herken je ze nog?

0,5 Sietske vd Hurk & Sam den Ouden

Niels van Gemert

Johan Vermeer

Regine Groenendaal

Daatje van Pinxteren

Bart Schuurmans

10

DCK 2019

0,5

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.13 Plein van Gein Sinds enkele jaren is ons dorp tijdens de carnavalsdagen een plein rijker. Op dit plein liggen tegels die carnavalsclubjes krijgen als ze een jubileum hebben. Helaas is er iets misgegaan en zijn er logo’s verkeerd op de tegels terecht gekomen. Kunnen jullie ons vertellen welk logo op welke tegel hoort en wanneer de clubjes hun jubileumjaar hadden?

a

b

c

d

e

f

g

11

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt Jubileumjaar Logo tegel a hoort bij tegel E

Kneuters 2011

Logo tegel b hoort bij tegel G

De Nokkers 2013

Logo tegel c hoort bij tegel B

d’n Overschot 2015

Logo tegel d hoort bij tegel C

De Duinkluivers 2015

Logo tegel e hoort bij tegel F

CV Hedde Nog Wa 2015

Logo tegel f hoort bij tegel A

Loat Mar Lope 2012

Logo tegel g hoort bij tegel D

De Heikneuters 2019

1.14 Franse kap Er werden in Cromvoirt en d’n Distelberg niet veel huizen gebouwd met een Franse kap. Je ziet hier 2 bouwtekeningen van een huis met een Franse kap.

a. Noem de adressen van deze huizen (A is links, B is rechts) A. Duinoord, Duinoordseweg 8 B. St Lambertusstraat 102 (winkel van De Leur)

b. Deze huizen hadden een overeenkomst in functie, welke functie bedoelen we? Café

c. De bewoners van beiden huizen (zou het ‘m in de Franse kap zitten?) waren zeer actief. Degene die huis A liet bouwen deed zijn naam eer aan. Wat maakte hij rondom zijn huis? Hij bouwde de eerste 6 recreatiewoningen rondom Duinoord.

d. Welke commerciële functies had huis B? Cafe, postkantoor, supermarkt, kantoor en slijterij

12

(5 x 010 of 0,2 1 of 0,5)

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.15 Altijd is Kortjakje ziek……….maar op zondag gaat zij naar de kerk.. En jullie? In de St. Lambertuskerk hebben we wat foto’s gemaakt. Wat staat waar in de kerk? Zet het nummer van de foto op de juiste plek op de plattegrond hieronder.

7 8

9

10

1

6

5

4 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,25 per antwoord 13

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.16 Buurtschap De Distelberg/Giersbergsebaan We gaan eens kijken of jullie op de hoogte zijn van de actuele situatie van het Buurtschap Distelberg / Giersbergsebaan. a. Hoeveel woningen behoren tot deze boswijk? 39

b. Hoeveel woningen hiervan hebben een permanente woonstatus? 2

c. Hoeveel woningen worden er door de eigenaar zelf nog recreatief gebruikt als zogenaamde tweede woning? 8

d. Hoeveel woningen worden er door de eigenaar recreatief verhuurd ? 0

e. Hoeveel woningen worden en door de eigenaar permanent bewoond 23

f. Hoeveel woningen worden er door de eigenaar voor permanente bewoning verhuurd? 6

g. wat is de gemiddelde inhoud van de woningen inclusief kelders? 295m3

h. Je ziet hier 4 foto’s. Welk huisje staat niet in deze boswijk?

a

b

c

d

d

14

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.17 Een tijdelijk landhuis Fried van Lieshout deed een aanvraag voor een bouwvergunning in 1918 voor het bouwen van een tijdelijk houten landhuis. Hieronder zie je de bouwtekeningen

Nu is de vraag: Waar heeft dit huisje tijdelijk gestaan? Om het wat makkelijker te maken zie je op de volgende pagina een landkaart uit die tijd. Zet een rood kruisje op de plaats waar dit landhuis heeft gestaan. Rood: Perceel 327

15

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt

16

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.18 Lijkhuis Op de volgende pagina zie je een stukje van een landkaart van voor 1900. Rond 1905 heeft op ĂŠĂŠn van deze percelen een lijkhuisje gestaan. Een bouwtekening hiervan zie je hieronder.

Zet een kruisje in het perceel waar dit lijkhuis heeft gestaan.

17

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt

18

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.19 Een aantal jaren geleden is vanuit de Idop-werkgroep Sociaal Leven het idee geboren om in ‘t Wapen van Cromvoirt een aanschuiftafel te gaan organiseren. Een avond bedoeld voor iedereen die eens een keer geen zin heeft om te koken en het gezellig vindt om met meerdere mensen samen te genieten van een heerlijke maaltijd. Wie had kunnen denken dat dit zo’n groot succes zou gaan worden. Iedere eerste donderdag van de maand loopt het café bij Theo aardig vol met mensen die gezellig aanschuiven om met elkaar een hapje te eten.

Onze vraag is: a. Hoeveel personen schoven er op 3 oktober j.l. aan? 36

b. Noem de namen van tenminste 8 personen die op 3 oktober j.l. aangeschoven zijn?

c. Wat stond er die donderdag op het menu? Tomatensoep, goulash met rijst en doperwten, friet, salade en een toetje

1.20 Margrietweg Hij loopt langs De Distelberg en is de verbindingsweg tussen Giersbergen, Drunen en Cromvoirt. Toch is het van oudsher geen bestaande weg. Vanaf welk jaar is de Margrietweg voor het eerst te zien op landkaarten? 1978

19

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.21 Belicht Het woord zegt het al, in ‘t Lantaerntje wordt een persoon of clubje even “Belicht” oftewel in het zonnetje gezet! Noem 16 personen of clubjes die ooit “Belicht” hebben ontvangen.

1.22 75 Jaar bevrijding a. Vlak voor de bevrijding is er in Nederland op 5 september al een uitgelaten stemming. Hoe wordt die dag genoemd? Dolle Dinsdag

b. In de nacht van 26 op 27 oktober bliezen de Duitse troepen de toren van de Sint Lambertuskerk op. Waarom werd de toren opgeblazen? Zodat de geallieerde troepen deze niet als uitkijkpost konden gebruiken

c. Vught en omgeving werden de laatste oorlogsdagen bezet door een Duitse divisie. Onder welke leiding stond deze verdediging? Generaal Walther Poppe

d. Uiteindelijk werd Cromvoirt op 27 oktober 1944 bevrijd. Wie waren deze bevrijders van ons dorp en wie had het commando over deze bevrijders? 5th Seaforth Highlanders van het 51e Highland Division / Schotse troepen

e. Eind 1944 was er in ons dorp een feest dat 7 dagen duurde. Iedere dag was het feest voor een andere groep bedoeld. Ter gelegenheid waarvan was het 7 dagen feest in ons dorp? Het zilveren huwelijksfeest van molenaar Coppens

20

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt f. Ook na de bevrijding was het nog niet rustig in Cromvoirt. Waarvan werden de bewoners van de St. Lambertusstraat wakker? Neergekomen van een V1

1.23 De geschiedenis herhaalt zich regelmatig in Cromvoirt. In 1977 waren er 42 woningzoekenden, waaronder veel jongeren en bejaarden, waarvoor op dat moment in Cromvoirt geen plek was.

a. Hoe heette de werkgroep die voor hen opkwam? Houdt Cromvoirt Leefbaar.

b. De werkgroep bestond uit 6 leden. Wie waren zij? Wil van Pinxteren

Pastoor Vitalis Baken

Frans Zenhorst

Henk Welvaarts

Jan Verhoeven

Theo Vorstenbosch

De problemen zijn in 42 jaar niet echt opgelost, sterker nog, ze lijken identiek. Tegenwoordig heet alleen de werkgroep die zich met de huisvesting in ons dorp bezighoudt anders. c. Welke groep is dit? IDOP wonen

d. Welk lid is in beide werkgroepen actief? Theo Vorstenbosch

e. Hoe heet het lopende plan van gemeente Vught met betrekking tot huizenbouw in ons dorp? Kernfase 2 21

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.24 Rijksmonumenten in Cromvoirt. a. Welk rijksmonument wordt hier gebouwd?

Schuifcomplex Bossche Sloot op Drongelens Kanaal

b. Waarvoor diende de extra deur in dit rijksmonument?

Ingang voor oma

c. Wat was het adres van dit huis?

Cromvoirtseweg 1

22

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.25 Ontdek je hekje! Weet jij waar ze staan? Zet de bijbehorende letter op de juiste locatie van de kaart.

a

23

b

c

d

e

f

g

h

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt

1.26 Bekijk het filmpje op de website van de DCK en de facebookpagina van ‘t Lantaerntje. Vul hieronder antwoorden in. A. Jans Bergmans (de Rat) B. Den Hoek 5

C. Hij werd gebedsgenezer/magnetiseur/helderziende. Praktijk van alternatieve geneeswijze door gebedsgenezing en handoplegging D. Sint Lambertusstraat 35 E. Willem-Jan (Bakx)- Theoplein

24

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.27 Een enthousiaste groep is momenteel heel actief om de veiligheid in ons dorp te verbeteren. Daar zijn we als dorp blij mee. Met wat humor hebben dorpsbewoners daar vroeger ook naar gekeken. Zo was er ooit een poging om van de brug over het Drongelens Kanaal een tolweg te maken. a. Welke aanpassing deden de grappenmakers? Een c voor de t

En zo vonden wij ook onderstaand krantenartikeltje:

Naast het artikel stond een foto van een bord dat langs de weg stond. b. Welke tekst stond er op het onderstaande bord?

vaart minderen paart kinderen

Maar het was niet allemaal om te lachen. In 1984 stond onderstaande foto in de krant met een roep om verbetering van de verkeersveiligheid.

Er was een bedrag van fl. 33.000,00 mee gemoeid en de kosten zouden door de gemeenten Helvoirt en Vught gedeeld gedragen worden.

25

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt c. Welke verbetering werd hier later doorgevoerd? Een fietsbrug over de Zandley

In 1985 was er weer een hoop gedoe rondom de veiligheid. De aanleiding was nu een onderzoek naar het sluipverkeer in Cromvoirt.

d. Waarom was er een grote toename in sluipverkeer ontstaan? De Honderdmorgensedijk was afgesloten.

1.28 a. Welke oude Cromvoirtse buren zien we hier aan het werk? Wim van de Leur en Rika van Baardwijk

b. Hoe oud zijn zij op het moment van de foto samen? 193 jaar

1.29 Enorme inspanningen werden verricht door de Fanfare, nummers moesten worden ingestudeerd, tent opbouwen, kaarten verkopen etc‌.. Het was het allemaal waard, 55 jaar Cromvoirtse Fanfare. Iedereen heeft ervan genoten.

a. De kinderen van de Leydraad werden niet vergeten. Welk lied zongen de kinderen? De Vrijheidsrock

b. Wat is het lievelingsnummer van MariĂŤlle Cales dat tijdens het concert werd gespeeld? Bella Ciao

c. Wie is de jongste trompettist bij het nummer Rood? Bart Cales

26

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt 1.30 Zoals iedereen in het Brabants Dagblad kon lezen, hebben Ton en José van Oers het aangedurfd om de vervallen Vlaamse Schuur van de St. Lambertusstraat te verhuizen naar de Hoge Akker zodat we er nog lang van mogen genieten.

a. Helaas staat in het krantenartikel een fout in de jaartallen. Waar gaat de redacteur de fout in? 1732 (moet zijn 1852)

b. Vanaf wanneer is het eerste deel van de schuur op een kaart te vinden? 1748

c. Voor de herbouw van de Vlaamse Schuur worden alleen de oorspronkelijke materialen gebruikt. Waarvoor zijn de gebruikte wilgentenen? Daar wordt het riet van het dak en de wanden aan bevestigd.

d. Helaas was er ook hout zo rot dat het vervangen moest worden door ander oud hout. Ton en José wisten voor de restauratie van de constructie van de zijwand en een kozijn beslag te leggen op hout uit een bekend monumentaal pand uit ’s-Hertogenbosch. Welk pand is dit? De ingestorte Pearle op de hoek van de Markt met de Hinthamerstraat

Al pratend over de oude schuur konden we het niet laten nog eens te mijmeren over de familie Dekkers. e. Weten jullie nog van waaruit Ties heel Cromvoirt in de gaten hield? Door het raampje/luikje in zijn voordeur.

f. Hoeveel koeien stonden er in de Vlaamse schuur? 0 (varkens in de VS, koeien in de stal boerderij)

g. Ties had een tractor. Hoeveel versnellingen gebruikte als hij op de openbare weg reed? 1

27

DCK 2019

Totaal aantal punten


1. Cromvoirt Nu staat de Vlaamse Schuur dus op de Hoge Akker. Op onderstaande mooie oude foto loopt, als je goed kijkt, een vrouw over het zandpad.

h. Waar luisterde zowel zij als de vrouw van Ties naar? Naar de roepnaam Dien (Dien/Dina/Dieneke Lommers-van Esch, Dieneke Dekkers)

28

DCK 2019

Totaal aantal punten


2. Natuur in Cromvoirt 2.1

Wonen in Cromvoirt betekent voor de meesten ook werken in de tuin. Imre kwam in het afgelopen jaar wat bijzondere natuurverschijnselen tegen. Wat vond zij?

a

b

d

c

f

e

a. Het is een nevelzwam (Clitocybe nebularis) met een zeldzame vergroeiing van een op de kop staand hoedje bovenop de hoed. b. Eikels met Knoppergallen, veroorzaakt door de knoppergalwesp. c. Nest van de glanzende houtmier d. maiskolf met builenbrand of maisbrand e. boomschuim f. slijmzwam, rossig buiskussen (Tubulifera arachnoidea)

2.2

Er ligt een prachtig stukje natuur tussen ons en ’s Hertogenbosch. Elke keer als we over de Deutersestraat rijden genieten we weer van al dat moois. a. Waarom wordt ’s Hertogenbosch het afvoerputje van Midden Brabant genoemd?

Den Bosch ligt op ca 2m + NAP. Alle andere gebieden ligger hoger. Het water stroomt dus automatisch naar Den Bosch toe.

b. Hoe komt het dat we de blauwgraslanden kunnen bewonderen in de Moerputten? Het grondwater is oud. Hierdoor is het schoon, ijzerrijk en kalkrijk water.

c. Noem 3 zeldzaam voorkomende vogels in de Moerputten. Roerdomp, Zwarte Stern, Kiekendief , Waterral, Blauwborst, Zomertaling

29

DCK 2019

Totaal aantal punten


2. Natuur in Cromvoirt d. Uit welk tijdperk komt het oudste stukje gereedschap wat in de Moerputten is gevonden? Uit het Mesolithicum (prehistorie)

2.3

Cromvoirt en De Distelberg wordt steeds meer imkers rijker. Goed voor honing en voor de bestuiving van vele plantensoorten. Elk jaar opnieuw wordt er hard gewerkt door de bij en de imker. Zeker nadat er vele bijenvolken gestorven zijn in ons gebied in 2018.

a. Wat was de reden van die sterfte? Door gebruik van fipronil van een sierkweker in Biezenmortel (krant 4 oktober 2019)

b. Welke parasiet is een geducht gevaar voor de bij? De Varroa Mijt. Nosema parasiet

c. Wat tast deze parasiet aan bij de bij en in welke cel gaat deze parasiet zitten? Een vet waardoor de bij minder Villellogiine aanmaakt. Hierdoor ontstaan er misvormingen en zwakte bij de bij. Antwoord: In de cel van de dar (mnl. bij) Maagdarmklachten

d. Hoe kan de imker op een volledige natuurlijke wijze en zonder gebruik van middelen deze vijand van de bij bestrijden? Door de raten te verkleinen

30

DCK 2019

Totaal aantal punten


2. Natuur in Cromvoirt 2.4

Menigeen die in ons gemoedelijk dorpje Cromvoirt woont heeft een mooie grote tuin rondom hun huis liggen. Een uitdaging om hier een mooie moestuin van te maken. Onderstaand zie je afbeeldingen van enkele zaden van gewassen die zeker geschikt zijn voor groenten en fruit in de moestuin. Noem de namen van deze gewassen.

Pompoen

Spruitjes

Spinazie

Worteltjes

Suikermais

Appel

2.5

a. Waarvan is deze afbeelding het logo? Bestrijden duizendknoop

b. Terwijl velen in de weer zijn met heet water en de schapen op de planten afsturen, weet Yvette van Boven er op haar manier wel raad mee. Wat fabriceerde zij? IJs of chutney

c. Op de Dutch Design Week hadden de studenten ook zo’n oplossing; letterlijk dan. Nu in de vorm van een siroop. Welke kleur had deze siroop? Rood

31

DCK 2019

Totaal aantal punten


2. Natuur in Cromvoirt 2.6

Prachtig die onderstaande bloesem aan de bomen.

Welk fruit komt er aan te hangen?

perzikbloesem

Granaatappelbloesem

32

perenbloesem

Citroenbloesem

DCK 2019

krentenbloesem

abrikozenbloesem

Totaal aantal punten


2. Natuur in Cromvoirt 2.7

Het gaat niet best met de insecten in Nederland. Gelukkig zien we in de polder dat er veel bloemen langs de velden worden gezaaid. Het ziet er niet alleen prachtig uit, maar het helpt de insecten overleven. Hoewel er ook enkele soorten hun opmars maken waar we minder op zitten te wachten. a.

Wat zien we hier?

de hyalommateek of reuzenteek

b.

Wat is dit?

de vlinder van de eikenprocessierups

c.

En dit?

de vlinder van de dennenprocessierups

d.

Wat zien we hier?

de kraamkamer van de Letterzetter

e.

En welke lastige mier is dit?

Het Mediterraan Draaigatje

33

DCK 2019

Totaal aantal punten


2. Natuur in Cromvoirt 2.8

In Cromvoirt zitten we goed in de nesten. Welke dieren nestelen hier?

Duivennest

Eekhoornnest

Ooievaarsnest

2.9

Processierups

Kraaiennest

Specht

Er is sprake van een delicaat ecologisch evenwicht in de parel van Vught. a. Waar hebben we het over?

De kwaliteit van het zwemwater in de IJzeren Man

b. Wellicht dankzij dit ecologische evenwicht trof Bert Kluitmans dit jaar wel een heel bijzondere gast aan in zijn tuin. De dierenambulance rukte er zowaar voor uit. Wat voor visite kreeg hij? Een lepelaar

34

DCK 2019

Totaal aantal punten


3. Het jaar rond 3.1

Friet Alweer 150 jaar geleden werd in Nederland de eerste friet gebakken. En daarna is de friet niet meer weg te denken uit ons leven en in allerlei vormen te koop. a. Sinds wanneer worden in Nederland aardappels gegeten?

1593

b. Anderhalve eeuw geleden werd de eerste portie friet in Nederland verkocht. Waar werd deze friet verkocht? Op de kermis in Breda

c. En wie verkocht die eerste friet in Nederland? Renée Viliain namens haar bedrijf Madam Frits

d. Wat is de meest verkochte snijmaat van friet in Nederland? 11 mm

e. Hoe lang is de langste friet ooit gemaakt? 9,794 meter

f. Hoe heet de friet die wordt gemaakt door aardappelpoeder met water te mengen en in een machine te doen, die er reepjes van perst die vervolgens gefrituurd worden. Rasfriet

3.2

Speciaal Bier Half oktober heeft de MMEM (Mannen Met Een Missie) voor de eerste keer een avond georganiseerd. Tijdens deze avond zijn er diverse speciaal bieren geproefd en ook toegelicht. Wat weten we nog van deze bieren? a. De avond werd gestart met een bier van Bavaria. Bavaria brengt dit specifieke bier altijd in de herfst uit. Uit welke Duitse plaats is deze biersoort oorspronkelijk afkomstig?

Einbeck (bokbier)

b. Het 2e biertje was van een zelfde biersoort, maar dan van de paters uit Berkel-Enschot. Wat is de ideale schenktemperatuur van dit bier? 10 - 14 graden

c. Het 3e speciaal bier is genoemd naar de rentmeester van kasteel Diepensteyn. Dit bier heeft een speciaal ingrediënt, waardoor het een subtiele smaak krijgt. Wat is dit ingrediënt? Het bier krijgt z’n subtiele vanilletoets dankzij de eikenhouten snippers die tijdens het brouwen worden toegevoegd

35

DCK 2019

Totaal aantal punten


3. Het jaar rond d. Het laatste bier was een classic bier uit het West-Vlaamse Roeselare. Dit bier ontstaat door het mengen van jong en oud bier. Hoe lang heeft het 'oude' bier in vaten gerijpt, voordat dit met het jonge bier wordt gemengd? 2 jaar

3.3

Mooie tekening!

a. Wat geeft deze tekening weer? De helikopterbewegingen boven Cromvoirt op 31 juli

b. Wat was de aanleiding? Achtervolging motordieven

3.4

a. Wie is dit?

Grookey

b. Zij maakt deel uit van een bekende fictieve familie. Van welke generatie is zij? 8ste generatie

c. 'Het is gelukt door hard werken, vastberadenheid, goede vrienden en een beetje geluk!'. Wat is na 20 jaar gelukt? Ash Ketchum is Pokemon Master geworden.

36

DCK 2019

Totaal aantal punten


3. Het jaar rond 3.5

Bijzonder schrift Afgelopen jaar werd het meest bijzondere geschrift wat ooit op Brabantse bodem is voortgebracht vertaald. Het schrijven van dit boek duurde 8 jaar. Het vertalen ervan 9 jaar. Een stukje van deze tekst staat hieronder.

a. Wie heeft deze tekst als origineel geschreven? Nicolaas Klopper

b. Welke Brabander heeft deze tekst vertaald? Willem Erven

c. Wat is de titel van dit boek? Florium Temporum

d. Wat is de vertaling van bovenstaande tekst?

Deze Honorius IV van Romeinse afkomst, die daarvoor Jacobus van Sabello heette, werd als kardinaal-deken verkozen tot paus in Perugia.

37

DCK 2019

Totaal aantal punten


3. Het jaar rond 3.6

Reken uit: a. Als A is 230, dan is B…..

5

b. A:B + C-(√D) x (E/F) + G² : H + I J

14,9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J 38

DCK 2019

Totaal aantal punten


3. Het jaar rond 3.7

2019 Zal toch vooral de boeken ingaan als het jaar waarin we ons uitspraken tegen van alles. Ook onze inwoners lieten van zich horen. a. Waarvoor staan onze dorpsgenoten hier op het Kerkplein in Den Bosch? actie grootouders voor het klimaat

b. Wie fietsten op 25 oktober samen over de St.-Lambertusstraat richting het provinciehuis?

Dianne en Toon van Rooij c. Ook de leraar en leraressen van De Leydraad gingen in protest. Arjen Lubach legde de problemen in het onderwijs op zijn eigen wijze haarfijn uit. Waarmee had hij precies een hit te pakken? Met witte t-shirts met tekst ‘Ik ben geen toPrioriteit’.

d. Iedereen in Cromvoirt weet dat veel van onze ondernemers hun kost verdienen met het ver plaatsen van zand. Ook zij hebben van zich laten horen. Onder andere op de A2 ontstond hierdoor een file. Er werd gesproken van een zeer zware spits. Hoeveel kilometer file stond er als gevolg van deze protesten. 250 km

3.8

a. In september vertelde een moeder in de kleutergroep over haar beroep. Ze nam daarvoor haar tas mee. Van welk kind is deze moeder? En wat is haar beroep?

Moeder van Anna, huisarts

b. In oktober en november kwam er ook een moeder in de kleutergroep en leerde de kinderen over haar beroep. Ze nam daarvoor een handschoen mee. Van welk kind is deze moeder? Wat is haar beroep? Moeder van Tygo, eigenaresse boksschool

c. Hoe heet de mascotte van de leesmethode van de kinderen in groep 3? Zoem

d. Hoe heet de gymleraar van de Leydraad? Ricardo

39

DCK 2019

Totaal aantal punten


3. Het jaar rond e. Wat voor bijzondere dieren heeft meester Norbert boven op de gang staan? Flappentakken

f. De kinderen in 7/8 krijgen iedere donderdag een raadsel/hint mee naar huis. Op vrijdag volgt daarover een lesje. Hoe heet dit? Grej of the day

3.9

Opzij, opzij, opzij‌ Helaas moesten de instanties ook in 2019 regelmatig uitrukken naar Cromvoirt. Waarom was dat ook alweer? Waar? En wanneer?

Bossche motordief; hoek van de Hoeksestraat; 31-07-2019

Chaletbrand; de Leuvert; nacht van 14 op 15 oktober

Jacht in golfkarretje over de golfbaan Bernardus achter naakte man; Golfbaan; nacht van 3 op 4 februari

Dumping honderden zakken hennepafval; de Gementweg; nacht 29/30 maart

40

DCK 2019

Totaal aantal punten


3. Het jaar rond 3.10 Cromvoirt op de kaart a. Waarover gaat onderstaande kaart?

aantal meldingen processierups b. En deze?

stroomstoring rondom Haaren op 3 april

41

DCK 2019

Totaal aantal punten


4. Doe-dingen thuis VERGEET NIET BIJ ALLE DOE-OPDRACHTEN JULLIE TEAMNAAM TE VERMELDEN!! 4.1

Promofilmpje

4.2

We are the champions Je weet het zeker, jullie hebben De Cromvoirtse Kwis gewonnen. Schrijf een overwinningsspeech van precies 250 woorden namens jullie team. Sla deze op als word bestand en stuur deze door naar decrommertsekwis@gmail.com

4.3

Iedereen heeft vroeger wel eens Nibbit chips om zijn of haar vingers gedaan voordat deze werden op gegeten. Maak een foto van 3 teamleden, die om alle 10 hun vingers Nibbit chips hebben. Ook de teamnaam moet zichtbaar zijn op de foto. Mail deze door naar decrommertsekwis@gmail.com

4.4

Koekje bij de koffie In jullie tas zit een koektrommel. In deze koektrommel zitten 6 zakjes met koekkruimels. Aan jullie de opdracht om te raden wat voor koekjes het zijn. De zakjes zijn genummerd. Lever de koektrommel met zakjes weer in samen met je tas. Geniet ervan!

1. Jodenkoek 2. Bastognekoek

3. Café Noir 4. Sprits 5. Speculaas

6. Oreo

4.5

Wie kent deze gele tasjes van het Lantaerntje nog? Het allereerste cadeautje waarmee het Lantaerntje door het dorp ging om te “schooien” om wat extra geld in het laatje te krijgen voor de kosten van papier en drukwerk. 500 tasjes handmatig gemaakt door de toenmalige leden van het Lantaerntje. Wekenlang werd er met man en macht gewerkt om de tasjes op tijd klaar te hebben. Het was een groot succes. We kregen leuke reacties en men kwam overal in het dorp de gele tasjes tegen. De opbrengst was meteen zo goed dat er vanaf toen besloten werd om ieder jaar een zogenaamde “schooiactie” te houden voor een vrijwillige bijdrage. Ieder jaar met een leuk en soms ludiek cadeautje als dank. Waarschijnlijk heeft iedereen nog wel ergens in een kastje of laatje of ergens anders in en rondom huis zo’n leuk cadeautje liggen.

Onze vraag is nu om zoveel mogelijk “schooicadeautjes” van de afgelopen jaren te verzamelen en deze in de DCK tas in te leveren bij ‘t Wapen van Cromvoirt. Je krijgt ze na de kwis weer terug.

42

DCK 2019

Totaal aantal punten


4. Doe-dingen thuis 4.6

De Floss Razend populair bij de jeugd, voor anderen‌ nog nooit van gehoord. Vindt uit wat de Floss is, oefen en oefen en stuur een filmpje van 30 seconden waarop minimaal 2 personen tegelijkertijd de floss laat zien naar decrommertsekwis@gmail.com Succes (en natuurlijk veel plezier)

4.7

Een nieuwe Hype? In de tas zagen jullie al borduurgaren en een lapje liggen. Nu weet je dus waarvoor. We hebben het niet te moeilijk gemaakt dus we willen wel een borduurwerkje terug met daarin precies de gevolgde blokjes zoals het patroon hieronder. Mocht je het zo leuk vinden en tijd zat hebben. Houd je niet in en maak jouw borduurwerkje nog mooier. Wij houden van verrassingen! Stop het borduurwerkje in je tas!

4.8

Plakken We krijgen ze bij de Coop of voorheen bij de Emte. Sparen voor producten of een dagje weg. Verzamel met jouw team zoveel mogelijk verschillende spaarzegels die in de supermarkt in Cromvoirt in te leveren waren/zijn en plak ze in de vakjes hieronder.

4.9

Cromvoirt krijgt een eigen voetbalclub. Het voetbalveld ligt er al. Verzin een clubnaam voor deze voetbalclub. Wat worden de kleuren van deze club? Teken een logo en tenue voor deze club op een A4tje met natuurlijk je teamnaam erop. Dit ontwerp mag je in de tas van DCK doen.

4.10 In de tas vinden jullie een plankje en 100 spijkertjes. Ga op zoek naar naaigaren en maak een draadfiguur met als inspiratie een lantaern. Zorg dat je alle spijkers gebruikt. Vergeet het niet in je tas te stoppen‌.

43

DCK 2019

Totaal aantal punten


4. Doe-dingen buitenshuis 4.11 Levende Kerststal Elk jaar staat er een prachtige kerstboom in het centrum van Cromvoirt. Dit jaar staat er een kerststal bij. Deze is echter nog leeg. Elk team zorgt dat er 1 teamlid verkleed als Kerstfiguur in deze stal aanwezig is. Om 20.00 uur precies wordt er door een echte fotograaf een foto gemaakt van deze levende kerststal.

4.12 Meld je om 20.15 uur met maximaal 2 teamleden en een stoel in ‘t Wapen in de grote zaal. De stoel krijgen jullie uiteraard weer terug. Tot zo! Stoelendans en voelen S

V

4.13 En om 21.00 uur verwachten we weer 2 personen van jullie team in de grote zaal van ‘t Wapen. 1 persoon moet 18+ zijn. letters en theorie L

T

4.14 Drag Queen We genieten zo van die verkleedpartijen in Cromvoirt. Wat is er leuker dan een thema te horen krijgen en los te gaan. Bij deze. Om 21.45 uur precies (we houden geen Brabants kwartiertje aan) komt er 1 teamlid verkleed als Drag Queen naar het café van ’t Wapen. We hebben er zin in! punten verkleden en barakken V B 4.15 Terug van nooit weggeweest: de etalagevraag! Vanaf 19.15 uur gaan de lamellen aan de St.-Lambertusstraat 102 weer voor jullie open. Succes!

44

DCK 2019

Totaal aantal punten


5. Media 5.1

Het hoofd koel. In de polder, dicht bij ons mooie Cromvoirt bleek een bewoner te zijn die voor een overval niet opzij ging. a. We willen weten wat de naam is van deze persoon.

Wendy Brekelmans

b. Wie was de partner in crime? Koen van Gemert

c. Waar zijn zij beiden fan van? Hunted

d. Wat was het dwaalspoor wat zij uitzetten? Koen maakte een knipselbrief die verwees naar de groenteman (zomoetie). Hans (partner Wendy) heeft de tas van de overval erbij gegooid.

e. Op welke plaatsen was de buit verstopt geweest door deze bewoner? Wendy: Brandweer Helvoirt, Grond kwekerij op de Distelberg, bij Wendy op het bedrijf.

f. Aan welke goed doel schonk de partner in crime een groot geldbedrag? Koen: KWF

5.2

Eind augustus werd bekend dat niet Den Bosch maar Rotterdam gast-stad is voor het Eurovisie Songfestival. Jammer voor ons, al kunnen onze B&B’s hier hopelijk toch hun graantje van meepikken. Een Cromvoirtenaar draagt gelukkig wel zijn steentje bij aan de hele organisatie. a. Waaruit bestaat deze bijdrage?

Regisseur

b. Hoe heet hij? Marc Pos

c. Op welk adres woont hij zo’n twee dagen in de week? Fazantbos 3

45

DCK 2019

Totaal aantal punten


5. Media 5.3

a. Voor welke Nederlandse speelfilm uit 2016 is er gefilmd op het Halve Zolenlijntje?

De Helleveeg

b. Met welk vervoermiddel gaan ze over de spoorbrug? Een fiets

c. De mooie brug wordt vaker ingezet als decor. Wie danst hier op de brug?

Anna Peters

5.4

Wie reed er hier door ons dorp?

De rijdende dichter

46

DCK 2019

Totaal aantal punten


5. Media 5.5

Muziek en Film

Tegenwoordig luisteren we muziek via Spotify en kijken we series via Netflix. Maar nog niet zolang geleden gebruikten we diverse apparaten om te luisteren en kijken. Weten jullie nog wat dit waren? a. Een magneetband die wordt gebruikt als geluidsdrager in een speciaal daarvoor gemaakte vaste doos. Cassettebandje

b. Een klein optisch schijfje met een maximale speelduur van 74 minuten voor personal audio-gebruik, waarmee opgenomen en ook mee gemonteerd kan worden. Minidisc

c. een soort grammofoonplaat van kunststof, waarop beelden zijn vastgelegd die via een beeldbuis weergegeven kunnen worden, die door een laserstraal wordt beschenen om putjes in het oppervlak van de schijf te branden. De schijf is aan beide zijden beschreven. Beeldplaat

d. een optische schijf waarbij de uitlezing gebeurt met behulp van blauw laserlicht. Blue-Ray

e. twee grote spoelen met een magnetische band die met een constante snelheid langs koppen wordt geleid om geluid op te nemen en/of af te spelen. Bandrecorder

f. (Mislukt) Systeem om liefst 4 uur beeld en geluid op elke zijde van de omkeerbare cassette opgenomen kon worden en een geavanceerd afspeelsysteem. Video 2000 (Philips)

g. Een vinylplaatje met aan iedere zijde 1 muzieknummer. Single

h. apparaat waarmee geluid digitaal kan worden opgenomen en weergegeven, en dit met zeer goede geluidskwaliteit, waarbij apparaat bijna de helft kleiner is dan de compact-cassette. DAT

47

DCK 2019

Totaal aantal punten


5. Media 5.6

Cromvoirt heeft weer wat. Er wordt van alles georganiseerd in ons mooie dorp. Wie organiseerden de onderstaande activiteiten/ evenementen?

Krommert got talent (lamme Bertus, Laot Mar Lope)

Laot Mar Lope

Cromvoirtse fanfare

IDOP

St. Lambertuskoor

Mmem

De Kneuters

Onbekrommert

Kort dur d’n bocht

Trekkertrek Cromvoirt

Sharona's Nail & Beautysalon

Queen-Team

48

DCK 2019

Totaal aantal punten


5. Media 5.7

49

In het Brabants dagblad staan iedere dag leuke strips. Bij deze is de tekst weggehaald. Kunnen jullie de goede tekst weer in de strip zetten?

DCK 2019

Totaal aantal punten


5. Media 5.8

Stop politie! a. Welke Cromvoirtenaar wilde de politie met een snoepje omkopen bij wegmisbruikers?

Bas Kemps (Wegmisbruikers aflevering 19 juni 2019)

b. Luister naar het geluidsfragment op facebook/ Lantaerntje/DCK website. Welke prijs kreeg onze jonge Cromvoirtse held? Carnegie-medaille.

c. Welke inwoner van Cromvoirt heeft onlangs deze onderscheiding opgeprikt gekregen?

Stan de Klerk

5.9

Wereldberoemd uit Cromvoirt a. Welke kapel zien we hier? De Feestbende

b. Wat was hun eerste thuishonk? Camping de Vondst

c. Wat hebben zij met onderstaande foto te maken?

Zij spelen (al sinds het tweede jaar van het bestaan) in de pauzes van Taptoe Den Bosch.

d. Waar mochten zij als eerste kapel van onder de rivieren spelen? In het Thialf

e. Onder welke naam speelden zij tijdens de MH17 herdenking? Bosch Koper Ensemble

50

DCK 2019

Totaal aantal punten


5. Media 5.10 Dit jaar eindigde de serie Game of Thrones. De grote hitserie vol intriges, politiek, geweld en actie behaalde gedurende haar 8 series wel 47 Emmy Awards. Jullie hebben toch ook gekeken?

a. Wie maakte deze instructie voor een John Snow wintercape?

Ikea

b. Wat heeft het clipje https://www.youtube.com/watch?v=Sr2Grfi3lFg&feature=youtu.be met de serie te maken? Lily Allen zingt over haar broer Alfie Allen die in de serie Théon speelt. c. Op welke echte serie oorlogen is The War of Five Kings geïnspireerd? The War of the Roses/Rozenoorlogen. d. Vertaal deze zin: ‘Kisha chomokh ei ville erinak's ma mahrazh ki jinak vilajerosh.’ Wij eren alle wijze dames en heren van dit spel e. Welke steden bezoekt Daenerys in Essos en zet ze in goede volgorde. Pentos, Vaes Dothrak, Qarth, Astapor, Yunkai, Meereen.

51

DCK 2019

Totaal aantal punten


6. Sport 6.1

52

Voetbalhelden van Cromvoirt. Schrijf de voor- en achternaam van deze voetballers op.

Mats van Stuyvenberg

Hein de Lange

Stijn de Lange

Lukas van Gorkom

Anouk van der Meulen

Jori Kuijpers

Tristan Leyn

Ezra Sanchez Mesa

Jeroen de Bever

Frederique vd Bogaert

Jasper Kuijpers

Marijn Krijbolder

Teun de Leijer

Sven van Stuyvenberg

JJ van Turnhout

Rob van Kuijk

DCK 2019

Totaal aantal punten


6. Sport 6.2

In augustus zagen we Cromvoirt regelmatig als decor in een reclamecommercial van Ziggo. a. Waar in Cromvoirt renden Max en Ruud?

Cromvoirtse Dijk

b. Waar speelden zij hun potje tennis? Tennisveldje achter Bernardus Lodge

c. Welke hole speelden zij op Bernardus? Oefenhole

6.3

Meedoen is ook leuk! Niet iedereen kan altijd winnen, meedoen is ook leuk. Kunnen jullie aangeven wie of welk team we hier zoeken en om welk evenement het hier gaat?

Datum

Wie/wat

Evenement

19-07-1970 / 25-07-1982 Joop Zoetemelk

Tour de France

07-07-1974 / 11-07-2010 Nederl.ands elftal heren

WK voetballen

29-07-2018 / 27-05-2018 Tom Dumoulin

Tour de France/Ronde van ItaliĂŤ

16-09-2018 / 04-08-2019 Max Verstappen

Formule 1

07-07-2019

WK voetballen

6.4

Nederlands elftal dames

Er werden 14 rondes van 7 kilometer voor gereden waarbij in totaal 780 punten werden gehaald wat overtuigend tot goud leidde. a. Wie behaalde deze titel?

Abe Bol

b. Wat voor prijs werd er gewonnen? De Brabantse (kampioens-)trui. (Categorie 2, jongens)

c. Hoe vaak werden door de winnaar in 2019, 100 punten gewonnen? 4 keer

53

DCK 2019

Totaal aantal punten


6. Sport 6.5

a. Wie denderde in september door in Engeland?

Indy de Vroome

b. In Cromvoirt denderde hij/zij ook door. In welke grindbak werd tot stilstand gekomen? in de voortuin van de familie Bijman

c. Na twee moeizame jaren, is voor hem/haar 2019 weer een jaar waarin opstekers zijn te melden. Wat was de oorzaak van de moeizame jaren? de ziekte van lyme

d. Welke prijs is dit? Eerste prijs Roehampton in 2011

6.6

a. Wie is dit?

Rogier Rombouts

b. Wat was afgelopen mei zijn verdienste op Bernardus? Hij sloeg de ‘Longest Range’. (Met een afstand van 288 meter)

c. Welke eilandjes hebben iets te maken met zijn toenmalige aanwezigheid op Bernardus? de Eilandjes van Langerhans

54

DCK 2019

Totaal aantal punten


6. Sport 6.7

Welke voetbalspeler heeft met al deze jongens gespeeld? Let op! De shirtjes die ze dragen op de foto hoeft niet te betekenen dat ze bij die club samen hebben gespeeld.

Virgil van Dijk

6.8

a. Welke prestatie zoeken we hier: olhal objmu?

Max Verstappen wint in Hockenheim

b. Welke Nederlandse voetbalster zoeken we?

Jackie Groenen

c. In Cromvoirt wordt er ondertussen flink gegolfd. Aangezien het een zeer mooie en kansrijke golfbaan is zouden er in de toekomst grote namen kunnen spelen. Welke bekende golfspeler zoeken we?

Tiger Woods

55

DCK 2019

Totaal aantal punten


6. Sport 6.9

Een mooie prijs winnen! Als je iets wint, krijg je een mooie beker. Dit is niet alleen bij de Crommertse Kwis, maar ook in sport. Welke competitie heb ik gewonnen als ik de volgende beker heb gewonnen?

Eredivisie (Voetbal Heren Nederland)

Wimbledon

NBA Trophy (basketbal)

PDO WK Darts

Beker van BelgiĂŤ

FA Cup (Engeland)

WK Hockey Heren

KLM Open

Ronde van Vlaanderen

6.10 a. Welke Willy Wortel is hier topsport aan het bedrijven? Bart van Kuijk jr

b. Wat is het oorspronkelijke vermogen van de standaardmotor? 450 PK

56

DCK 2019

Totaal aantal punten


7. Raden maar 7.1

In de volgende 5 categorieĂŤn zoeken wij een woord. Een aantal letters krijgen jullie cadeau. In elk vakje komt 1 letter. Vul jij de woorden in? Categorie Voertuigen Letters: T E W I L z

w

e

e

f

v

l

i

f

z

g

t

u

i

g

i

n

Materiaalwagen

Categorie Keuken Letters: F I A K a

e

Koffiepad. Koffiekan

u

i

g

k

a

p

p

s

u

i

t

Maxitrui Taminiau

e

c

k

e

p

l

e

r

k

o

o

t

j

e

Categorie Mode Letters: T M I U j

u

m

Categorie Nederlandse Muziekhit Letters: H E B N T t

h

o

r

b

Categorie Menselijk Lichaam Letters: O E G J K v

7.2

i

n

g

e

Ra Ra wat is dit?

Verkoudheidsvirus

57

Ebola virus

DCK 2019

Totaal aantal punten


7. Raden maar 7.3

Wat een prachtige huizen, maar weet je welke familie woont op welk huisnummer?

De familie Tromp woont in het midden. 106

De familie De Keyser woont op het huisnummer dat je door 11 kunt delen. 110

De familie De Ruyter woont op het huisnummer dat je door 9 en door 2 kunt delen. 108

De familie Huydekoper woont op het huisnummer dat eindigt op een 6 als je het halveert. 112

De familie Van Campen woont op het eerste nummer wat je met drie cijfers schrijft. 100

De familie Van Beeck woont op het huisnummer dat je door 13 kunt delen. 104

De familie Coymans woont op het huisnummer dat als uitkomst 3 geeft als de cijfers van dat huisnummer worden opgeteld. 102

58

DCK 2019

Totaal aantal punten


7. Raden maar 7.4

Deze cryptische omschrijvingen zijn allemaal Brabantse plaatsen. Vul de juiste plaatsnaam in.

Geen echte vrouw van lichte zeden

Schijndel

Grote man voor lengtemaat

Reusel

Beter kan eigenlijk niet

Best

Wordt daar wasgoed gestolen?

Waspik

De randstad zonder begin

Olland

Hier is het duidelijk niet in orde

Hapert

Ge staat voor een naaldboom

Uden

Ingang van de verdoemenis

Helmond

Vrouwelijk gebak

Zijtaart

Zo tussen zeven en negen

Acht

Meisjesnaam voor Turfland

Odiliapeel Helenaveen

Boven op de top staat een boom

Bergeijk

Koninklijk woud

Vorstenbosch

Echt waar een naaldboom

Heusden

Hemelse wezens

Engelen

Met dit snoepgoed blijft je haar in model

Geldrop

’t is hier gedaan met de tuinen

Eindhoven

Stop die man maar weg

Berghem

Dat paard maakt alles kort en klein

Rosmalen

Ikzelf word veel verkocht

Handel

59

DCK 2019

Totaal aantal punten


7. Raden maar 7.5

Trouwfoto’s Soms haal je zo de kinderen uit de ouders. Dat moet er wel eentje zijn van die of die. Kunnen Julie zeggen welke kinderen (makers van De Crommertse Kwis) bij welke ouders horen. Vergeet vooral niet even te genieten van deze prachtige foto’s.

Franca

Imre

7.6

Marion

Paul

Jolanda

Gerdine

Betsy

Henriëtte

Welk feesthoedje hoort niet thuis in deze verzameling?

Feesthoedje 3

60

DCK 2019

Totaal aantal punten


7. Raden maar 7.7

De Noordpool, de Zuidpool, de polen van je accu, de Polen die in groten getale in ons land zijn komen wonen en werken. Wat is nou wat en wie is nou wie? Zet de volgende woorden op de juiste plaats in de onderstaande zin: magnetische, geomagnetische, geografische, noordpool, zuidpool De naamgeving van de ...........1.............polen is verwarrend: op de Aarde is de geomagnetische.....2........ , die in de buurt van de .........3.........Zuidpool ligt, natuurkundig gezien een .......4........ noordpool; de geomagnetische ........5............ ligt in de buurt van de geografische noordpool en is een magnetische zuidpool.

1.

geomagnetische

2.

zuidpool

3.

geografische

4.

magnetisch

5.

noordpool

7.8

Welk Nederlandse woorden zoeken wij? Vertaal onderstaande woorden.

Moltrein

Metro

Afknyptijdjie

Pauze

Bromponie

Scooter

Amperbroekkie

String

Muurprop

Stopcontact

Bababroeikas

Couveuse

61

DCK 2019

Totaal aantal punten


7. Raden maar 7.9

Vloeistofdynamica (voor de echte bollebozen onder ons)

Gegeven: m3/s m m m m

Een debiet Q wordt onttrokken aan een hooggelegen reservoir (Sectie 1) door een kleine waterkrachtcentrale (zie Figuur). We beschouwen een situatie met wrijving. Wrijving in de leiding is gegeven door onderstaande formule:

Het rendement van de turbine en generator bedraagt 70%. a. Bereken het verlies aan energiehoogte ten gevolge van de wrijving in de leiding. 0.08

b. Bereken het opgewekte vermogen P. 611kPa

62

DCK 2019

Totaal aantal punten


7. Raden maar 7.10 Wat zien we hier?

The Simpsons

Pink Panther

Scooby Doo

The Flinstones

Winnie the Pooh

Dexter (& Dee)

Teenage Mutant Ninja Turtles

Spongebob Squarepants

Popeye

Babar the Elephant

Sylvester & Tweety

63

DCK 2019

Totaal aantal punten


8. Van alles wat 8.1

Bier uit glazen Hieronder staan 9 bierglazen die ieder kenmerkend zijn voor een specifiek bier- of pils merk. Noem per glas het juiste merk.

64

La Trappe

La Corne

Hoegaarden

Pilsner Urquell

Paix Dieu

Gulden Draak

Waterloo

Delirium

Pauwels Kwak

DCK 2019

Totaal aantal punten


8. Van alles wat 8.2

Een beetje vreemd Niet iedereen houdt van hetzelfde. Hieronder vind je 10 afbeeldingen waarvan het hart van mensen (geloof het of niet) sneller gaat kloppen. Wat is de officiĂŤle benaming als je opgewonden raakt van onderstaande zaken?

1

2

5

6

9

10

3

7

1. Agalmatofilie

6. Agalmatofilie

2. Mechanofilie

7. Chasmofilie

3. Hierofilie

8. Lithofilie

4. Hybristofilie

9. Podofilie

5. Xylofilie

10. Formicofilie

65

DCK 2019

4

8

Totaal aantal punten


8. Van alles wat 8.3

Edelstenen Je kunt je bijna niet voorstellen dat er zulke prachtige en krachtige stenen uit de aarde komen. Hieronder zie je 8 foto’s van edelstenen. Noem de namen van deze edelstenen.

a

b

c

d

e

f

g

h

a. Amethist

e. Citrien

b. Seleniet

f. Toermalijn zwart

c. Sodaliet

g. Amethyst

d. Aventurijn

h. Bergkristal

66

DCK 2019

Totaal aantal punten


8. Van alles wat 8.4

Hoe heten deze heren? Julian en Enrique Blokhuis

8.5

Citytrips maken is helemaal hot. In welke stad en in welk land ben je op citytrip als je onderstaande borden ziet?

Garz, Oostenrijk

8.6

Avignon Frankrijk

Riga, Letland

Welk woord past bij de onderstaande omschrijving, synoniem of aanwijzing?

a. Onderdeel van balspel/ sterke dranklucht/ ruimtelijk figuur

Kegel

b. Epiloog/ burcht/ mechanisme ter afsluiting

Slot

c. Klaar met eten maken/ zelfzuchtig/ gehaaid

Uitgekookt

d. Aandurven/ deel van een schrijfmachine/ getrokken voertuig Wagen

67

e. Vervelende vrouw/ lekkernij/ oorvijg

Taart

f. Vochtdeeltje/ parel/ eenvoudige vorm

Druppel

DCK 2019

Totaal aantal punten


8. Van alles wat 8.7

Cromvoirt is dit jaar geteisterd door een rattenplaag. Voorzorgsmaatregelen, gif en waarschuwingen hebben dat helaas niet kunnen tegengaan. En hoewel er genoeg muzikaal talent in het dorp is, is een ware Rattenvanger hier helaas niet opgestaan. a. In welk jaar had men volgens de originele sage ook veel last van ratten in het Duitse stadje Hamelen?

1284

b. Wat is de oudste aanwijzing dat de sage waargebeurd zou kunnen zijn? 1) Een kerkraam uit Hamelen van omstreeks 1300. Het glas-in-lood raam verbeeldt de uittocht van de kinderen uit Hamelen. Op de voorgrond staat een bont geklede man, de rattenvanger. 2) Een 15e-eeuwse nota in een handschrift van monnik Heinrich von Herford

c. Wat heeft Henk van der Velde met Hamelen te maken? Hij was de dirigent van het kinderkoor uit de serie Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen meneer?

d. Er bestaat ook een, zoals de Engelsen dat noemen, ‘yarn’ versie van dit verhaal. Waar speelt deze versie zich af? In de Limburgse mijnen

8.8

Op de foto links een jonge, knappe Cromvoirtse ruiter.

a. Hoe heet zijn eigen paardentopsportcentrum hier in Cromvoirt? Geotrade Equestrian

b. Welke prijs heeft hij zojuist gehaald? Zilver KNHS eventing 2019

c. Hoe heten de ouders van het paard waarmee hij deze prijs haalde? Jaleo Du Defey en Briska Dancer

d. Maar hij viel dit jaar vaker in de prijzen. Op 14 juli 2019 stond hij niet alleen op het erepodium, wie stonden er bij hem? (Levi Driessen), Nina de Haas, Olivia Pleijsier, Mylene Spaak

68

DCK 2019

Totaal aantal punten


8. Van alles wat 8.9

a. Wat was de aanleiding voor deze foto?

Culinaire fietstocht DOE

b. Op welk adres werd hier gegeten? Mieke Dieden St Lambertusstraat 112a

8.10 Wat een talenten hebben we in Cromvoirt.

a. Noem de namen van de kinderen op tekening 3? Rashid en Emir

b. Wat was het aller stoerste wat ĂŠĂŠn van de Muppets heeft gedaan? Bij Annie Heijmans op het gras gelopen

69

DCK 2019

Totaal aantal punten


De Crommertse Kwiscommissie

Wenst jullie fijne kerstdagen en een jaar vol vreugde, vriendschap, gezondheid, geluk en een schitterend, sprankelend en boeiend

Graag zien wij jullie op 5 januari bij het NIEUWJAARSTREFFEN waar we het winnende team van De Crommertse Kwis bekend maken! 70

DCK 2019

Totaal aantal punten


71

DCK 2019

Totaal aantal punten


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.