Page 1

LANGEMARK-POELKAPELLE

Infoflash

juni - juli - augustus 2013 | verschijnt vijfmaal per jaar | 12e jaargang - nr. 60

y Vanacker oto: Edd Coverf

Langemark - Poelkapelle

www.langemark-poelkapelle.be


IN T R O AFV ALK

mid

IN H O U D ‘INFOFLASH’ is het officiële informatieblad van de gemeente Langemark-Poelkapelle. Redactieraad: Marleen Soete Christoph Deraeve Dominique Cool Jean-Marie Callewaert Koen Bentein Luc Vandamme Diensten gemeentebestuur en OCMW Redactieadres Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle Tel. 057/49.09.19 Fax: 057/48.60.50 infoflash@langemark-poelkapelle.be www.langemark-poelkapelle.be

De volgende ‘INFOFLASH’ verschijnt eind augustus (= activiteiten voor september en oktober 2013). Activiteiten digitaal ingeven op www.uitdatabank.be vóór maandag 5 augustus 2013.

Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Schepen Marleen Soete Vormgeving en druk Cuvelier Graphics nv ‘Industrial printing’ Oostkaai 29 – 8900 Ieper tel. 057/20 07 49 cuveliergraphics@skynet.be www.cuveliergraphics.be

2

Bestuur & diensten Leven Wonen Ontspannen Flashback Uit in Langemark-Poelkapelle

RAN

T kate JE rn

den

p. 3 p. 4 p. 6 p. 8 p. 12 p. 16

WO O R D v oo R a f Beste inwoner Onze landelijke wegen en groene omgeving zijn ideaal om fiets- en wandeltochten te maken. Op onze toeristische dienst kan je hiervoor kaarten bekomen. Misschien merk je dan ook dat er in bepaalde straten zwerfvuil werd verwijderd. Hou ook jij de straten zwerfvuilvrij? Bedankt hiervoor! Voor de tweede keer wordt binnenkort Congé in LP uitgegeven. Daarin zal je merken dat je voor een leuke activiteit niet persé ver weg hoeft te gaan. Ook in eigen streek valt er weer heel wat te beleven. Begin juli starten we met de niet te missen festiviteiten van ‘Bikschote feest’. Op het programma staat onder andere een optreden van het Zesde Metaal, de EllenDufourBand4Kids en de coverband Yip. En natuurlijk is er niet te vergeten het programma van KLAPZ! Traditioneel vinden in deze zomerperiode ook de kermissen in St-Juliaan, Hagebos, Madonna en Bikschote plaats. Het gemeentepersoneel doet een extra inspanning om de dienstverlening ook tijdens de vakantie zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar we vragen je aandacht voor de aangepaste openingsuren tijdens de zomermaanden. Ik wens je een zonnige zomer en een deugddoend ontspannend verlof! Marleen Soete Schepen van informatie Coverfoto: Eddy Vanacker uit Bikschote stuurde ons deze zomerse foto door ! Heb je ook een mooie foto om op de cover van onze volgende infoflash te zetten ? Stuur deze dan door voor 5 augustus naar info@langemark-poelkapelle.be.


B e s tuur & d i e n s t e n bestuur, diensten, beleid, inspraak, projecten

GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN OCMW GESLOTEN Donderdag 11 juli : Feest van de Vlaamse Gemeenschap Vrijdag 12 juli : brugdag (bibliotheek en recyclagepark zijn open) Zondag 21 juli : Nationale Feestdag Donderdag 15 augustus : OLV Hemelvaart Vrijdag 16 augustus : brugdag (bibliotheek en recyclagepark zijn open) Van 1 juli tot en met 31 augustus is het gemeentehuis en het ocmw enkel in de voormiddag van 9.00u tot 12.00u open.

Nieuwe zaalverantwoordelijke Den Tap

Mireille Crombez is een vertrouwd gezicht in sporthal Den Tap. Zij gaat op 1 juli op pensioen, maar wordt vanaf dan zaalverantwoordelijke voor OC Den Tap, sporthal Den Tap en de polyvalente zaal Den Tap. Je kan dus steeds bij haar terecht voor reservaties, voor het ophalen en terugbrengen van de sleutel,… Je kan Mireille contacteren : Nieuwe Kalsijde 9, 057/48.61.46, mireille.crombez@gmail.com HOREN, ZIEN & ZEGGEN: OOK JOUW MENING TELT ! Het gemeentebestuur en het OCMW maken dit jaar werk van een beleidsplan waarin de acties en doelstellingen voor de komende zes jaar worden vastgelegd. Hoe zien we Langemark-Poelkapelle in de toekomst ? Wat is er goed in onze gemeente, maar vooral, wat kan er beter? We geven iedereen graag een extra stem en nodigen je dan ook uit om jouw mening te geven! Alle voorstellen en ideeën die jouw deur of straat overstijgen, zijn welkom : welke accenten wil jij leggen? Wat zijn jouw verwachtingen voor de komende zes jaar ? Van 1 juni tot 15 juli vind je op de website www.langemark-poelkapelle.be een vragenlijst die je online kan invullen. Wie liever op papier werkt, kan de vragen natuurlijk ook afprinten en in het gemeentehuis terugbezorgen. De vragenlijst bestaat uit 15 vragen: een aantal algemene vragen, maar ook enkele gerichte vragen over de 4 verschillende beleidsdomeinen (leven, wonen, ontspannen en algemeen bestuur). Daarnaast stellen we je ook de vraag van één miljoen en is er ruimte om onverbloemd je eigen mening, suggesties en vragen te formuleren. Met deze vragenlijst trekken we ook naar de verschillende adviesraden, zodat ook de verenigingen betrokken worden bij de opmaak van het beleidsplan.

>> Meer info : dienst communicatie, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, 057/49.09.19, info@langemark-poelkapelle.be www.langemark-poelkapelle.be

3


Le v e n

burgerzaken, ocmw, onderwijs, veiligheid

Burgerlijke stand Overlijdens

Geboorten François Arthur Naeyaert Elise Naeyaert Anouk De Waele Ella Demyttenaere Briek Nevejan Vik Decaestecker Staf Gadeyne Siel Declercq Bayron Vandevyvere Lévi Vanrietvelde Olivia Sergier Mathis Vanhoorne Victor Verfaille Kobe Ghekiere Elias Paesschesoone Ferre Depuydt Karolina D’hulster Magnus Sweertvaegher Ida

Haghedooren Agnès Ghesquière Maria Ver Eecke Michel Heughebaert Hubert Misplon Frans Debeerst Lucienne Vanhoutte Gilbert De Weerdt Joanna De Vlaminck Maria Verbeke Benny Vinckier Romain Rosseel Michel Huyghe Roger Phlypo Julien Verschoore Jerome Six Margareta Geraerts Elsa

°23/02/2013 °28/02/2013 °28/02/2013 °24/03/2013 °26/03/2013 °27/03/2013 °03/04/2013 °06/04/2013 °10/04/2013 °12/04/2013 °14/04/2013 °17/04/2013 °19/04/2013 °25/04/2013 °25/04/2013 °25/04/2013 °26/04/2013 °08/05/2013 °09/05/2013

COMPUTERLESSEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN

+05/03/2013 +17/03/2013 +17/03/2013 +18/03/2013 +29/03/2013 +30/03/2013 +06/04/2013 +07/04/2013 +09/04/2013 +18/04/2013 +23/04/2013 +26/04/2013 +01/05/2013 +02/05/2013 +04/05/2013 +07/05/2013 +10/05/2013

Rijbewijzen

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Zin om iets bij te leren? Nood aan sociaal contact? Of eerder op zoek naar een opleiding die je professionele loopbaan kan bevorderen? Reeds enkele jaren worden er in Langemark-Poelkapelle computerlessen voor beginners en gevorderden aangeboden. Tijd en zin om op een aangename manier bij te leren? Schrijf je dan zeker in: alleen, in groep of met een vriend(in).

De nieuwe opleidingen starten in de week van maandag 9 september 2013. Je kan nu reeds inschrijven. Let op: de plaatsen zijn beperkt!

Opleiding

Dag

Uur

Facebook, twitter en andere sociale media

maandag

13u15 – 16u30

Internet

dinsdag

8u30 – 11u45

Photoshop 3

dinsdag

3u15 – 16u30

Dagelijks internet

donderdag

8u30 – 11u45

Photoshop Elements 2

donderdag

13u15 – 16u30

Locatie : Den Tap, Klerkenstraat 37a, Langemark Het volledige aanbod kan je raadplegen op www.cvoww.be. Inschrijven kan rechtstreeks via de website of telefonisch op 057/22.42.85. e-mail: info@cvoww.be 4

°10/12/1931 °06/05/1923 °13/05/1937 °17/12/1924 °27/09/1930 °12/04/1942 °07/04/1935 °17/08/1930 °10/05/1919 °24/06/1965 °04/04/1931 °26/11/1929 °16/04/1928 °14/07/1929 °11/10/1917 °08/10/1923 °09/10/1919

Op maandag 8 april werd het eerste rijbewijs in bankkaartmodel aangevraagd. Wie een nieuw rijbewijs aanvraagt, krijgt automatisch een bankkaartmodel. Heb je al een papieren rijbewijs, dan hoef je dit voorlopig NIET in te ruilen. Kostprijs: 20 euro, Wachttijd: 1 à 5 dagen >> Meer info: 057/49.09.47 of rijbewijzen@langemark-poelkapelle.be

De sociale dienst van het OCMW: waarvoor kan ik er eigenlijk terecht?? Het idee leeft nog altijd dat je in het OCMW enkel terecht kan als je het financieel moeilijk hebt, of diep in de problemen zit. Dat klopt echter niet. Natuurlijk verleent het OCMW nog altijd financiële steun wanneer dit echt nodig is, maar vandaag de dag komen er op de sociale dienst zeer uiteenlopende vragen terecht, waar met plezier een antwoord op gezocht wordt. Zo komen jongeren langs om te vragen waaraan ze allemaal moeten denken als ze zelfstandig gaan wonen, of willen ouderen nagaan op welke premies ze recht hebben. Ook mensen die vragen hebben rond de opvoeding van hun kinderen, of een juridische vraag hebben, komen langs. Voor alle vragen waarop de sociale dienst zelf geen antwoord kan bieden, wordt er doorverwezen naar diensten die wel kunnen helpen. Niets belet om langs te komen en je vraag te stellen. Het is beter te vroeg dan te laat! Elke voormiddag van 9.00u tot 11.30u, en op donderdag eveneens van 16.00u tot 18.00u. Je kan ook altijd een afspraak maken telefonisch of via mail.

>> Sociale dienst OCMW, Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark, 057/49.08.10. sociale.dienst@ocmwlangemark-poelkapelle.be,


Antwoorden en winnaars wedstrijd ‘wat mag in de kachel ?’ In februari-maart kon je meedoen aan een wedstrijd over wat je al dan niet in de kachel mag verbranden. Ondertussen zijn de winnaars bekend: 1. Energiemeter: Leen Huyghe 2. Voederhuisje: Heens 3. Opwindbare zaklamp: Christine Callens 4. Nestkastje: Magda Desmet 5. Glaszak: Robert Ghyselen

Hieronder volgen de juiste antwoorden: MATERIAAL

ANTWOORD

spaanplaten en multiplexplaten

NEE: Deze platen bevatten allerlei chemische stoffen zoals bv lijmen.

Bij verbranding veroorzaken die een grote uitstoot van schadelijke stoffen.

krantenpapier

NEE: Krantenpapier wordt door veel mensen gebruikt om het vuur aan

te steken, maar is niet geschikt om systematisch te verbranden.

Het meeste papier (zeker van kranten) bevat veel drukinkt, waardoor bij

verbranding allerlei schadelijke stoffen ontstaan. Je steekt de kachel dan

ook best aan met natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes.

gekliefde/ gedroogde boomstammen

JA: Gekloofd hout, anderhalf tot twee jaar onder een afdak

gedroogd, is geschikt om te verbranden. Volgens de milieuwetgeving is

onbehandeld stukhout het enige hout dat je mag verbranden.

hardboard

NEE: Zie spaan- en multiplexplaten: ook omwille van de lijmen.

plasticafval

NEE: Dit heeft wellicht niemand verkeerd.

houtbriketten

JA: Hout-, bruinkool- of zaagselparafinebriketten zijn een

milieuvriendelijke brandstof, zolang ze droog bewaard worden.

snoeihout

NEE: Vers hout en ander vochtig hout geeft een onvolledige

verbranding. Het gevolg is meer vervuiling, ook minder warmte.

steenkool

JA: Steenkool is een geschikte brandstof voor steenkoolkachels.

sloophout

NEE: Sloophout kan hoge concentraties aan chloorverbindingen, PAK’s

en zware metalen bevatten, afkomstig van allerlei producten waarmee

het hout behandeld werd. Deze komen bij verbranding in de lucht

terecht of vormen stoffen zoals bvb. dioxines. Geen goed idee, dus!

kartonnen verpakking

NEE: Recycleren van papier en karton is een veel betere verwerking.

Bron: ‘Slimmer stoken, tips voor een goed gebruik van uw kachel, open haard of terrashaard’, brochure van de Vlaamse Overheid.

De meest voorkomende fouten werden gemaakt m.b.t. het krantenpapier en het sloophout. Conclusie: een allesbrander bestaat dus niet! Met deze term wordt eigenlijk een kachel bedoeld die zowel voor hout als kolen geschikt is. >> Meer info: www.stookslim.be

5


Won e n

(ver)bouwen, milieu, mobiliteit, premies, woonzorg De Boomgaard

Wijziging subsidievoorwaarden ‘gescheiden afvoersysteem’. Infrax staat in jouw gemeente in voor het beheer, onderhoud en verbetering van de openbare riolering. Bij de aanleg van een gescheiden systeem voor de aparte afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater van bestaande woningen kan je rekenen op een subsidie van max. €400. Want Infrax stimuleert graag het zinvol en zuinig omgaan met water. Voor 2013 zijn er evenwel een aantal belangrijke aanpassingen gebeurd aan de voorwaarden van deze subsidie. We zetten ze voor jou op een rij: 1. Invoering van een keuringsattest: bij de aanvraag van de subsidie moet voortaan een keuringsattest van privéwaterafvoer gevoegd worden. Het attest dient opgesteld te zijn door een door Infrax erkende keurder. Een lijst van erkende keurders is te vinden op de website van infrax. 2. Invoering sociale categorieën: beschermde klanten hebben voortaan recht op een verhoging van 20 % van het premiebedrag. De voorwaarden hiervoor zijn gelijk aan die van de REG-subsidies.

3. Kastickets: Naast facturen zijn nu ook kastickets geldig om de kosten van de werken aan te tonen. Om recht te hebben op een subsidie moet je minimum één factuur of kasticket voorleggen die betrekking heeft op de uitgevoerde werken. De subsidie is afhankelijk van de bewezen kosten. Verder zijn de premies voor hemelwaterput, infiltratievoorziening en aanleg groendak nog steeds van kracht. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de voorwaarden van deze premies. De premies zijn cumuleerbaar.

>> Meer informatie over de voorwaarden of de aanvraagformulieren vind je op www.infrax.be of de Infolijn: 078/35.30.20.

Resultaten groepsaankoop groene stroom Maar liefst 24.981 gezinnen (zo’n 60,25 %) gingen effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers van de groepsaankoop groene energie en gas die de Provincie West-Vlaanderen organiseerde. 42.839 gezinnen schreven zich vrijblijvend in voor deze groepsaankoop. Dit is 8,5 % van alle West-Vlaamse gezinnen. 45 % van deze gezinnen gaven aan nog nooit van energieleverancier te zijn veranderd. In Langemark-Poelkapelle namen 297 gezinnen deel, 9,57 % van de gezinnen. Op woensdag 6 februari vond de online-veiling plaats. Eneco bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene elektriciteit/gas, 14,8 % onder de marktprijs (*). Eneco gaf ook het beste bod voor groene elektriciteit: 21,7 % onder de marktprijs (*). Het voorstel dat uit de bus kwam, is scherp maar het prijsverschil met de drie grootste leveranciers is minder groot dan vorig jaar. Een mogelijke oorzaak hiervan is de prijsaanpassing die enkele grote leveranciers eerder dit jaar doorvoerden. De tariefdalingen zijn mede te danken aan het succes van de groepsaankopen, onder andere die van het provinciebestuur.

6

(*) De besparing is berekend op de prijs die de 3 grote energieleveranciers Electrabel, Luminus en Eni (het vroegere Nuon) vroegen voor energie op het moment van de veiling. >> Meer info: www.samengaanwegroener.be of bij de milieudienst, 057/49.09.30, milieu@langemark-poelkapelle.be


omgevingsaanleg speelplein poelkapelle In eigen beheer werd een groot gedeelte van het speelplein in de Brugseweg heraangelegd. Achteraan werden de oude, afgestorven taxussen gerooid en vervangen door lagere begroeiing. De haag langs de Kwellestraat werd verwijderd en vervangen door een nieuwe ligustrum. Daarnaast werden ook nog een aantal struikgewassen aangeplant. Bij de keuze van de struikgewassen werd rekening gehouden met de speelwaarde (verstoppertje e.d.), sterkte en natuurlijk mochten ze niet schadelijk zijn voor kinderen. Vooraan werd de vroegere vleugel verwijderd. Deze werd nog geplaatst als studentenstunt van de laatstejaars van de Franse militaire luchtmacht. Meteen werd die hoek opgefrist en doorgetrokken tot aan de straatzijde. Daarnaast werd een parking aangelegd in grasdallen. Enkel het weer moet zijn werk nog doen zodat het gras kan groeien. De werken aan de parking werden volledig uitgevoerd door onze technische dienst. De groendienst staat in voor de aanleg van het speelplein.

Goedkope FRGE-lening voor iedereen!

nieuwe bushaltes in centrum sint-juliaan

Via het Fonds Ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de Westhoek je de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,….

Langs de Brugseweg in Sint-Juliaan worden binnenkort alle bushaltes vernieuwd. Beheerder Agentschap Wegen en Verkeer wil vermijden dat de lijnbussen het fietspad moeten kruisen om te stoppen aan een bushalte. Er wordt ook voor gekozen om ze te laten stoppen op de rijweg i.p.v. op een parkeerzone ernaast.

Iedereen kan een FRGE-lening krijgen voor de woning die hij/zij verhuurt of bewoont. Er is geen inkomensgrens of leeftijdsgrens! Je kan bij je gemeente terecht om een lening aan te vragen tot 10.000 euro met een max. interestvoet van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaal je de lening terug.

De nieuwe haltes worden uitgerust met een verhoogd perron en de fietsbaan wordt ernaast gelegd. Daarvoor zijn enkele wijzigingen nodig die de veiligheid van de haltes gevoelig zal doen toenemen. Aan de kerkzijde worden de beide haltes iets verplaatst. Langs de overkant blijven ze liggen op de huidige locatie.

Indien je voldoet aan 1 van volgende voorwaarden kan je zelfs een renteloze lening (0%) verkrijgen en beroep doen op extra ondersteuning. • Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klever van het ziekenfonds eindigt op een 1). • Jouw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan €16.632,81 verhoogd met €3.079,19 per persoon ten laste. • Je doet beroep doet op schuldbemiddeling. • Je doet beroep op budgetbegeleiding bij het OCMW.

>> Meer info op www.frge-westhoek.be of bij de milieudienst, 057/49.09.30, milieu@langemark-poelkapelle.be

7


ON T S P A N N E N

Zomerkampen jeugdverenigingen

Ook deze zomervakantie trekken heel wat jeugdverenigingen er op uit. Chiro Lange Jo Van 21 tem 31 juli naar Stabroek iedereen van 6 tot 16 jaar welkom (ook voor niet-leden) >> Meer info : Kevin Alleman, 0498/30.45.01, kevinalleman_2@hotmail.com KSA Bikschote Van 13 tem 20 augustus naar Sint-Truiden Iedereen van 6 tot 16 jaar welkom (ook voor niet-leden) >> Meer info : Hannes Parret, 0497/64.92.13, ksabikschote@hotmail.com KSA-Chiro Poelkapelle Van 10 tem 20 augustus naar VERRASSING Iedereen van 6 tot 16 jaar welkom (ook voor niet-leden) >> Meer info : Kevin Degry, 0496/34.14.05, kevindegry@hotmail.com KLJ Langemark Van 25 juli tem 28 juli naar VERRASSING + 16 jarigen (enkel leden KLJ) >> Meer info : Elise Ligneel, 0486/98.74.76, eliseligneel@hotmail.com Chiro Ixagodo Van 21 tem 31 juli naar Pepingen Meisjes van 7 tot en met 18 jaar welkom (ook voor niet-leden) >> Meer info : Yara Swaenepoel, 0499/23.65.53, yaraswa@hotmail.com www.chiroixagodo.be

8

Wanneer je kind deelneemt aan sport- of jeugdactiviteiten, vergeet dan niet na te gaan of je een tegemoetkoming van je mutualiteit kan krijgen! Zijn de uitgaven voor de activiteiten voor jouw gezin een grote hap uit het budget, ga dan eens langs bij de sociale dienst van het OCMW die zal nagaan of er mogelijkheid is voor een tegemoetkoming. Let op, in juli en augustus is de sociale dienst enkel open in de voormiddag tussen 9.00u en 11.30u. Je kan ook telefonisch een afspraak maken op 057/49.08.10, of bij delfien.denorme@ocmwlangemark-poelkapelle.be


Het zomert in de bib!

Zomertarief In de zomermaanden mag het iets meer en zelfs langer zijn. In juni, juli en augustus verdubbelt het aantal boeken en strips die mogen worden meegenomen. Voor DVD’s en tijdschriften blijven de maximum aantallen 5 stuks. Uitlenen kan voor zes weken in plaats van vier. materiaal max. aantal uitleentermijn

verlengen/ max. uitleentermijn

boek

10

6 weken

tot 12 weken

strip

10

6 weken

tot 12 weken

tijdschrift

5

6 weken

tot 12 weken

AVM

5

6 weken

tot 12 weken

Wie op reis is, kan de boeken verlengen via internet. Surf naar de catalogus op http://langemark-poelkapelle.bibliotheek.be en log in via Verleng/Mijn bib. Na het intikken van je lenerskaartnummer en je geboortedatum, is het mogelijk om de boeken te verlengen. Let wel op: gereserveerde werken of werken waarvan de maximale uitleentermijn is overschreden, kunnen niet worden verlengd.

9


ON T S P A N N E N

SPANNENDE BOEKEN Tijdens de zomer zetten we traditioneel spannende boeken in de kijker. Moord, fraude, psychologische terreur, spionage, fatale gebeurtenissen die je leven bepalen: je vindt het allemaal in de bib. Misdaad op vakantie, ontspannen met spanning... Voor veel lezers de ideale combinatie. Kom eens binnen in de bib, we stellen graag de beste thrillers uit onze collectie aan je voor!

DWARSLIGGERS: VERDRAAID HANDIG Dwarsligger® is een compleet boek in een handig formaat: net zo klein en licht als een mobiele telefoon en 100% leesbaar. Door zijn compacte formaat en lichte gewicht kan je dwarsligger® altijd en overal lezen. Ideaal voor bijvoorbeeld onderweg, op vakantie en in bed. Ontdek ze in de Bib!

de bib sluit (opnieuw) haar deuren De verbouwingswerken in de bibliotheek zijn bijna achter de rug. Tijd om terug te keren naar huis. De bibliotheek sluit de deuren van maandag 17 juni tot en met zaterdag 29 juni. Materialen kunnen tijdens deze periode niet vervallen. Op maandag 1 juli vanaf 15.00u heten we iedereen terug van harte welkom in de nagelnieuwe bibliotheek. De bibliotheek zal zowel uiterlijk als inhoudelijk een opknapbeurt hebben gekregen. Uitlenen gebeurt vanaf dan via zelfuitleen. Het bibliotheekpersoneel toont graag hoe het werkt! Noteer alvast in de agenda: Op zaterdag 7 september is het feest! Dan vieren we de officiële opening van de vernieuwde bibliotheek. Het programma verschijnt in de volgende Infoflash.

De pc-klas De bibliotheek organiseert samen met CVO-WW op regelmatige basis pc-klassen voor inwoners van de gemeente Langemark-Poelkapelle. De vierde les: demo tablets, iPads en e-readers. Wat is een iPad of een tablet? Wat kun je er allemaal mee doen? Hoe werkt het? Deze workshop toont je de basisbeginselen van werken met een tabletcomputer. Geen voorkennis vereist. >> Prijs: 4 euro per persoon. De klas gaat door op maandag 10 juni 2013 van 14.00u tot 16.00u in de polyvalente zaal (Langemark). De plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven is de boodschap. Schrijf in via mail: evelyne.vangelder@langemark-poelkapelle.be of in bib “Den Tap” tijdens de openingsuren.

DE BIB IS GESLOTEN OP FEESTDAGEN, MAAR OPEN OP BRUGDAGEN, OOK TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 10


A f v a lkr a ntj e

Milieudienst: 057/49 09 30, milieu@langemark-poelkapelle.be

START TO COMPOST En bespaar jaarlijks:

25 restafvalzakken

30 ritten naar het recyclagepark

vele kilo’s meststoffen

JUNI COMPOSTMAAND composteer thuis en breng leven in jouw tuin !

ZELF AAN DE SLAG? Door thuis te composteren verwerk je niet alleen groente-, fruit- en tuinafval op een voordelige manier, je maakt ook een nieuw, nuttig product: compost. Deze uitstekende bodemverbeteraar zorgt het jaar rond voor een gezonde bodem en sterke planten. Zowel groenten, struiken, gras, bomen, bloemen, kruiden, vaste planten... zijn gebaat met een vitaminekuur van dit ‘zwarte goud’. Tijdens Juni Compostmaand tonen compostmeesters hoe je zelf aan de slag kan gaan met een compostvat of -bak. Ze beantwoorden al jouw vragen over thuiscomposteren en kringlooptuinieren. Bezoekers maken kans op een leuke prijs die handig van pas komt in de eigen tuin.  In Langemark-Poelkapelle word je uitgenodigd op de volgende gratis activiteit:

1

Start in het voorjaar of in de zomer.

2

Leg onderaan een dikke laag grof materiaal zoals houtsnippers, fijne takjes...

3

Zorg voor een goed evenwicht tussen groen (groente- en fruitafval) en bruin (hakselhout, stro, haagscheersel...) materiaal.

4

Belucht regelmatig.

5

Na 9 à 12 maanden heb je compost.

Compostdag zaterdag 15 juni van 13.30u tot 15.30u recyclagepark, Industriestraat 9 te Langemark. Kom langs en maak kennis met de wondere wereld van de afvalverwerkers in je compostvat of –bak.


A f v a lkr a ntj e Milieudienst: 057/49 09 30, milieu@langemark-poelkapelle.be

Grof vuil vanaf 1 juli betalend op het recyclagepark Wie vanaf 1 juli brandbaar grofvuil op het recyclagepark aanbiedt, moet overal betalen. Met deze beslissing wil de Vlaamse overheid alle burgers aanmoedigen om optimaal te sorteren en herbruikbare spullen naar de kring(loop) winkel te brengen. Heel wat recycleerbaar afval belandt nu nog onterecht bij het brandbaar grofvuil. Diftar Afhankelijk van de afvalsoort en van de hoeveelheid afval betaal je een kostprijs voor het afval. Diftar betekent dat er voor de aanvoer van bepaalde afvalstoffen moet worden betaald. Het opzet is burgers aan te zetten om maximaal afval te voorkomen. Nu wordt enkel het brandbaar grof vuil (perscontainer) vanaf de eerste kilogram betalend op het recyclagepark. Je betaalt 0,125 euro per kg. Er wordt gebruik gemaakt van een weegplatform om de hoeveelheid van deze aangevoerde fractie te bepalen. Afval voorkomen is dus de boodschap!

> Elektronische identiteitskaart meebrengen Jouw eID (elektronische identiteitskaart) heb je nodig om het brandbaar grof vuil aan te voeren. Alle bezoeken worden geregistreerd en worden teruggekoppeld aan de woonplaats. Je hoeft niet te betalen op het recyclagepark. De kosten voor de aanvoer van grofvuil zullen gefactureerd worden.

> Veelgestelde vragen • Hoeveel zal het nieuwe systeem ons per keer kosten? De ervaring leert dat de jaarlijkse aanvoer van brandbaar grofvuil vrij beperkt is. Een matras, een oud tapijt of een kapotte zetel heb je sporadisch. De kostprijs ervan hangt af van het gewicht. · Kan ik met mijn restafvalzak op het recyclagepark terecht? Neen, je betaalde reeds voor de verwerking van je restafvalzak. Als je je restafvalzak naar het recyclagepark brengt, dan moet je er nog eens voor betalen. Een onnodige kost, want de restafvalzak wordt aan de deur opgehaald.

· Wat is brandbaar grofvuil? Brandbaar grofvuil is de verzamelnaam voor grote stukken afval die resten nadat je alles optimaal gesorteerd hebt. Bv. tapijt, matras, zetel. Dit afval wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie in Roeselare. Met de warmte uit het verbrandingsproces wordt er warmte en elektriciteit geproduceerd. Wist je dat er uit 1 kg afval gemiddeld 0,45 kWh warmte en 0,25 kWh elektriciteit geproduceerd kan worden? · Zullen er lange wachtrijen zijn? Door het registratie- en weegsysteem zal het wat tijd in beslag nemen. Maar eenmaal je gewend bent aan het systeem, dan zal het vrij vlot verlopen. Ook helpt een goede voorbereiding om de bezoektijden te beperken: sorteren volgens de afvalgroepen is dus de boodschap. Groot huisvuil inzameling aan huis Grote stukken brandbaar materiaal (b.v. matras, tapijt, rolgordijn, etc.), plastics (rolluik, tuintafel, etc.), metaal, hout, oude elektrische toestellen en zelfs grote hoeveelheden struiken, snoeihout en boomwortels komt MIROM Roeselare tegen betaling aan huis ophalen. Om het groot huisvuil aan huis te laten ophalen, volstaat het om de ophaling telefonisch aan te vragen op 051/26.03.13 of online via www.mirom.be . Je krijgt de kostprijs onmiddellijk meegedeeld. Naast een kostprijs voor de verwerking van het afval wordt er ook een administratiekost van 5 euro aangerekend. De verwerkingsprijs is afhankelijk van het afval dat je aanbiedt. Zo kost een stoel, een computertafel of een tuintafel 1,5 euro/stuk. Een 3-zitbank kost 6 euro/stuk. Voor het ophalen van een koelkast of een ander elektrisch of elektronisch toestel betaal je enkel de administratiekost van 5 euro. Twee weken na de aanvraag ontvang je een schriftelijke bevestiging met de ophaaldatum. Door deze dienstverlening kan MIROM ook grote hoeveelheden snoeiafval, boomwortels of struiken aan huis komen ophalen. Kostprijs hiervan bedraagt 50 euro tot 7m³ (incl. de administratiekost). Heb je meer dan 7m³, dan betaal je hiervoor 7euro/m³.

>> Meer info? Contacteer MIROM op 051/26 03 13 of surf naar www.mirom.be en klik door op Afval aan huis opgehaald.


A f v a lkr a ntj e

Milieudienst: 057/49 09 30, milieu@langemark-poelkapelle.be

Waar naartoe met uw bouw- en sloopafval? Dat de Belg met een baksteen in zijn maag geboren wordt, is alom bekend. Maar dat bouw- en sloopafval in volume een van de grootste afvalstromen is, is minder geweten. Door de activiteiten van bouwen, renoveren en slopen komt per jaar naar schatting 6,6 tot 8 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij in Vlaanderen. Ter vergelijking: alle Vlaamse huishoudens samen produceren 3 miljoen ton huishoudelijk afval. Het is daarom van belang om bij bouw- of verbouwingswerken het bouw- en sloopafval zoveel mogelijk te sorteren. Zorg alvast minstens voor de gescheiden inzameling van volgende fracties: > Steenpuin (bakstenen, beton, …): Zorg dat deze container niet verontreinigd wordt met ander materiaal. Hoe zuiverder het puin hoe eenvoudiger het kan gerecycleerd worden in puingranulaten. (bv. grondfunde- ring van opritten, terrassen, wegenbouw enz.). Je kiest het best voor breekpuin met een COPRO-garantielabel. Dan be- schik je gegarandeerd over gerecycleerd puin dat voldoet aan de gedefinieerde kwaliteitseisen. > Gyproc (zowel witte als groene platen): Deze worden nadien verwerkt tot gipspoeder voor de productie van nieuwe gipsplaten. > Vlak glas (vensterglas, spiegels gelaagd glas, …): Dit vlak glas wordt opnieuw gesmolten en verwerkt in de aanmaak van nieuw glas. > Asbestcementafval: bij het verwijderen van asbestcement- platen dien je voorzichtig te handelen. Het belangrijkste aan- dachtspunt is dat je asbestcementplaten niet mag breken! Dan komen de vezels vrij die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Asbestcementplaten belanden daarna op een specifieke stortplaats die ook moeten voldoen aan strenge mili- eunormen. Asbestcementplaten worden nu niet meer gebruikt maar komen nog voor in oude woningen. > Gevaarlijk afval: Hou batterijen, verfrestanten, olie, solven- ten, spuitbussen, teerhoudend afval, … apart. > Inert afval: Alle zaken die uit porselein, keramiek of niet recy- cleerbaar glas zijn gemaakt (cellenbeton, lavabo, wc, bad, ovenschotels, etc.). > Metaal Maar ook folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal enz. kunnen uiteraard apart ingezameld worden. Selectieve inzameling van bouw- en sloopafval zorgt voor een aantal extra containers op de werf en dit is in eerste instantie wel een meerkost, maar de afvoerkosten van het afval verminderen aanzienlijk. Selectief ingezameld bouwafval is dus uiteindelijk een pak goedkoper dan een mengelmoes van materialen.

LET’S DO IT IN JE BUURT ZWERFVUIL Het is toch zo gemakkelijk… Even het raampje van de auto openen om je sigarettenpeuk, drankblikje of bananenschil weg te gooien. Het gaat vaak om kleine hoeveelheden, maar vele kleintjes zorgen voor een grote hoop vuil waardoor onze straten minder mooi ogen. Zwerfvuil is niet alleen ergerlijk voor de mensen in de buurt. Het beschadigt ook het milieu en is gevaarlijk voor dieren en spelende kinderen. Wist je trouwens dat het jaren duurt vooraleer zwerfvuil uit het milieu verdwijnt? Een sigarettenpeuk doet er gemiddeld 2 jaar over, een plastic fles 5 jaar en een stuk kauwgom is pas na 20 jaar verdwenen.

Let’s do it... in je buurt! Wil je de handen uit de mouwen steken tegen zwerfvuil? Meld je aan op www.letsdoitindevuilbak. be en kies een stukje grond dat je eenmalig of voor langere tijd netjes wil houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt, een speelplein… Wie wil, kan ook zijn buren, vrienden of vereniging uitnodigen om samen de klus te klaren en zich als team aanmelden. Je ontvangt opruimmateriaal en een affiche om aan het raam te hangen. Zo zien voorbijgangers meteen dat jij geen zwerfvuil in de omgeving duldt. De gemeente laat weten waar en wanneer je het materiaal kan afhalen. Op de website verschijnen alle geplande opruimacties. Je kan er ook al jouw ervaringen, tips en foto’s kwijt. Al enkele inwoners uit de gemeente hebben zich geëngageerd en ruimen verschillende straten in de gemeente op. We willen hen alvast bedanken voor hun vrijwillige inzet en enthousiasme want het afval van een ander opruimen, zowel langs de straat, als in de grachten, is bewonderenswaardig! En vergeet niet: zwerfvuil hoort in de vuilbak en nergens anders…


A f v a lkr a ntj e Milieudienst: 057/49 09 30, milieu@langemark-poelkapelle.be

DE KIP ALS AFVALVERWERKER IN JOUW TUIN ! Gratis infosessie Jaarlijks verorbert een kip zo’n 50 kg keuken- en tuinafval. Je krijgt bovendien 200 kakelverse eieren in ruil. Een ideaal plaatje, maar deze dieren vragen ook de nodige verzorging. Tijdens de gratis infosessie verneem je hoeveel ruimte kippen nodig hebben, welk hok je best voorziet en hoe je kippen verzorgt. Je komt ook meer te weten over de rol van kippen in een kringlooptuin. Geïnteresseerden met of zonder ‘kippenkennis’ zijn welkom. Staden | dinsdag 11 juni | 19.30u | het SWOK, Ooststraat 4 Kortemark | dinsdag 25 juni | 19.30u |OC Edewallehof, P.D. Vanhauttestraat 10A

>> Meer info en inschrijven: communicatie@mirom.be of 051/26.03.14

SNOEI MEE TEGEN KANKER ! Breng tussen 15 juni en 31 augustus je taxussnoeisel naar het recyclagepark. Taxussnoeisel bevat baccatine, een belangrijke grondstof van medicijnen tegen kanker. Bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijdende projecten. Vorig jaar werd in West-Vlaanderen 1.265 m³ taxussnoeisel opgehaald. Goed voor 1.265 chemotherapieën en hoop op genezing voor heel wat kankerpatiënten. Dit jaar gaan we samen voor 2.014 m³. Snoei jij mee? Enkel dit taxussnoeisel kan: Jong: Eenjarige scheutjes van max. 30 cm lang. Zuiver: Het snoeisel mag niet gemengd zijn met bladeren, aarde, gras of ander snoeisel.

>> Meer info : www.vergrootdehoop.be


ON T S P A N N E N

TOONTJESLOOP: STARTSHOT 5de EDITIE BAKELANDTLOOPCRITERIUM

LANGEMARK-POELKAPELLE EREGAST OP DE Sint-Pauluspaardenprocessie Opwijk

Op vrijdag 12 juli 2013 mag het kermiscomité van SintJuliaan het startshot geven van de vijfde editie van het Bakelandtloopcriterium. Start en aankomst van de 4de Toontjesloop bevindt zich aan de kermistent, naast OC Hazebrug. Om 18.15u starten de kids, waarna om 18.45u de jogging plaatsvindt. Om 19.30u wordt het startshot gegeven van de Toontjesloop. Deze wedstrijd telt mee voor het eindklassement van het Bakelandtloopcriterium. Iedere deelnemer loopt zich in de prijzen! Info en inschrijven kan via kermiscomitesint-juliaan@hotmail.com

De gemeente Opwijk ligt in Vlaams-Brabant, en telt ongeveer 13.500 inwoners. Sinds vele eeuwen wordt er de apostel Paulus vereerd, naar wie ook de monumentale 15de eeuwse kerk genoemd is. In 1902 werd er een eerste Paulusbedevaart met paarden gehouden. Sindsdien trekt jaarlijks op de vierde zondag van juni de Sint-Pauluspaardenprocessie door de straten van de gemeente. In totaal beelden een duizendtal gekostumeerde figuranten, driehonderd paarden, twaalf praalwagens, muziekmaatschappijen, vendeliers, koren,... , het leven en het patroonschap van Sint-Paulus uit.

>> Meer info: https://sites.google.com/site/bakelandtloopcriterium

Noteer alvast ook de andere wedstrijden in uw agenda: 5de Metje Zitteloop - 24 augustus 2013 (Bikschote) 42ste Guynemerloop - 1 september 2013 (Poelkapelle) 5de Trimardloop - 5 oktober 2013 (Madonna) 2de Milcobelrun - 23 november 2013 (Langemark) 12de Kerstcorrida - 8 december 2013 (Langemark)

Voor de 111de editie - op zondag 23 juni 2013 - wordt de gemeente Langemark-Poelkapelle als eregast uitgenodigd. Het feit dat ook hier sinds vele eeuwen de naam van de apostel Paulus met het kerkelijke leven verbonden is, is daar natuurlijk niet vreemd aan. Als gastparochie krijgen we de eer de processie met een eigen tafereel af te sluiten. Enerzijds brengen we het verhaal van Rosalie Demeersseman en de brand van de kerk. Daarvoor is in Opwijk reeds een praalwagen in de maak, en is hier in onze gemeente, met medewerking van o.a. het Bakelandtcomité, een toneelploeg aan het werk. Anderzijds willen we als frontgemeente een link leggen naar de aankomende vredeswakes. Deze feestelijke dag in Opwijk meemaken wordt ongetwijfeld een boeiende ervaring! We bieden de kans om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen, en leggen daarom vanuit Langemark een bus in. Onze dag ziet er als volgt uit: We vertrekken om 9.00 u. op de Markt van Langemark, en rijden met een comfortabele bus naar Opwijk, waar we aansluiten bij de feestelijke eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk in Opwijk (11.00 u.) Over de middag krijgen we de tijd voor een warme lunch (soep, hoofdgerecht en dessert). Daarna bezoeken we de Sint-Pauluskerk onder leiding van een gids. De processie vangt om 15.00 u. aan. Daarvoor krijgen we goede zitplaatsen, vlakbij de ere-tribune. Na de processie is er de slotzegening en apotheose op de Singel, en de volksdrink... We zijn terug in Langemark rond 20.00 u. Deelname aan deze dag kost €25,00 p. p (voor busreis, middagmaal en zitplaatsen processie - geen dranken) Inschrijven voor deze dag kan t.e.m vrijdag 7 juni (of zolang er plaatsen zijn) bij Frans Vandeputte, Lindenlaan 2, tel. 057 48 87 91, fransjozef.vandeputte@skynet.be. Uw inschrijving is pas definitief na betaling door overschrijving op 738-3070842-38 of contant onder omslag.

11


F l a s hb a ck

GEHUCHTEN IN DE KIJKER

LAKOSTA

ZATERDAG 30 MAART 2013

Zaterdag 20 april konden lopers en wandelaars hun hartje ophalen op de 25ste editie van Lakosta. 247 lopers startten aan sporthal Den Tap in Langemark en trotseerden de tegenwind over een parcours van 21.1 km om de finish te bereiken aan sporthal te Kortemark.

Op zaterdag 30 maart 2013 werden in Sportkaffee Eleven onder de titel ‘Gehuchten in de Kijker’ de 3 exponenten van het project officieel voorgesteld: het nieuwe boek van Georges Vandromme ‘Gehuchten en historische locaties in L a n g e m a r k- P o e l k a p e l l e ’ , de zoektochten van Danny Vanacker en de tentoonstelling van Langemark-Poelkapelle Verbeeldt. Het boek kan nog bekomen worden via de auteur en de zoektochten lopen nog tem 4 augustus (lees hierover meer in ‘Congé in L-P’).

Stijn Fincioen was wederom de snelste en klopte af in 1u12min. Eerste Langemark-Poelkapellenaar was Didier Verstraete, op een mooie 7de plaats. Met deze prestatie kroonde Didier zich tot provinciaal kampioen in zijn reeks. Ook Dominique Alleman kwam als eerste over de meet binnen zijn categorie , wat ook voor Dominique de provinciale titel opleverde. Een zeer puike prestatie van onze lopers! Eerste dame uit onze gemeente was Stephanie Ligneel.

Organisatie ‘Gehuchten in de Kijker’: Georges Vandromme, Danny Vanacker, Cultuurdienst en Langemark-Poelkapelle Verbeeldt.

ERFGOEDDAG - ZONDAG 21 APRIL 2013 Op zondag 21 april werd onder de titel ‘Was het nu ’30, ’40, ’50, ’60 … of nog later’, de tijd even gestopt (Stop De Tijd = thema Erfgoeddag 2013) en stilgestaan bij van het werk van de vele erfgoedmedewerkers, vrijwilligers, professionelen, die het gevecht aangaan met de tijd. In Bikschote kon je genieten van verlogen tijden en even terug in de tijd gaan bij het bekijken van oude foto’s, diorama’s, miniatuurauto’s, miniatuurboerderijen, de film “Julia” die de situatie tijdens de oorlog weerspiegelde, de vertelbus, .... Voor deze geslaagde organisatie tekenden Langemark-Poelkapelle Verbeeldt, Cultuurdienst gemeente, Erfgoedcel CO7 mmv Hubert Pouillie, Hugo Valcke en Frans Bisschop.

12


BUITENSPEELDAG Met bijna 300 kinderen en een straaltje zon konden we de buitenspeeldag van 2013 als geslaagd beschouwen. Kinderen konden zowel buiten als binnen verschillende activiteiten doen. Samen met de sportdienst, jeugddienst, tekenschool en kinderopvang hebben we heel wat activiteiten kunnen aanbieden: circustechnieken, springkastelen, bungee-run, speleo-boxen, bmx-fietsen, schminken, boogschieten, ballenbad, een parcours, visspel en zelfs een ritje met de brandweer! 

Nog eens een dikke merci aan de vrijwilligers van de jeugdraad en de jeugdverenigingen!

MULTIDISCIPLINAIRE OEFENING IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Het gemeentebestuur organiseerde een heuse brandoefening in de buitenschoolse kinderopvang van Langemark. In totaal werd een 45-tal hulpverleners betrokken bij de oefening, verdeeld tussen lokale brandweerlieden en psychosociale hulpverleners. Daarnaast hadden de figuranten in de oefening een belangrijke rol : ongeveer 30 kinderen en 30 ouders deden hun uiterste best om de situatie levensecht te maken. Om de kinderen voor te bereiden op hun rol bezocht de buitenschoolse kinderopvang ‘s namiddags het brandweerarsenaal.

Help jij graag anderen in crisissituaties? Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk zoekt nog steeds geëngageerde vrijwilligers!

>> Meer info preventie@langemark-poelkapelle.be of 057/49 09 39

13


F l a s hb a ck

SPORTKAMP PAASVAKANTIE Tijdens de paasvakantie werden sportactiviteiten georganiseerd voor groot en klein. Zo was er kleuterkamp, kidskamp en jeugdsportdagen. Tijdens de jeugdsportdagen gingen we met de 10 tot 14-jarigen met de mountainbike naar Houthulst, waar we konden fitnessen in fitness Alfa. Mede door de goede ontvangst, een meer dan geslaagde dag!

DE PC-KLAS: EEN VEILIGE PC

GRABBELPAS PAASVAKANTIE

Op maandag 22 april leerden inwoners van de gemeente hoe ze hun pc kunnen beveiligen, onderhouden en beschermen. De bibliotheek organiseert pc-klassen in samenwerking met het CVO-WW.

Deze paasvakantie was er voor elk wat wils. We hadden een 3-daags poppenkamp met theaterstukje als resultaat. We hebben samen met de gezinsbond een volledig menu gekookt waar ook de mama’s en papa’s van konden meesmullen en als afsluiter zijn we naar Phantasialand in Duitsland getrokken. 

DE BIBLIOTHEEK VERHUISDE NAAR OC DEN TAP Tussen 18 maart en 1 april was de bibliotheek gesloten. Omdat het bibliotheekgebouw een nodige opknapbeurt krijgt, werd de volledige bibliotheek met man en macht door het bibliotheekpersoneel en de technische dienst naar OC Den Tap verplaatst. Foto’s van de verbouwingen vind je terug op de Facebookpagina van de bib: www.facebook.com/biblangemarkpoelkapelle

14


KOM OP TEGEN KANKER ONTBIJT De jubileumeditie van Kom Op Tegen Kanker heeft alle records gebroken wat de opkomst betreft: ruim 1050 mensen kwamen in de sporthal genieten van een heerlijk ontbijt. Nog eens 520 mensen kwamen een ontbijtpakket afhalen. Voor deze 10de verjaardag waren er dan ook enkele verrassingen voorzien. Want wat is een verjaardag zonder bubbels? Zowel jong als oud konden aanschuiven aan een heuse cavabar voor een lekker glaasje, voor de kleinsten was er immers een alcoholvrije variant! Even onvermijdelijk als bubbels bij een verjaardag zijn de cadeautjes. Enkele aanwezigen hadden immers het geluk om ĂŠĂŠn van de verschillende krasloten te bemachtigen. Hopelijk zat er onder het weggekrabde laagje een mooie prijs verscholen! Daarnaast konden de kinderen zich nog uitleven op het springkasteel of een leuke tekening maken aan de kleurtafel. Ook wie een ontbijtpakket kwam afhalen, vond een leuk extraatje tussen de ontbijtkoeken en pistolets. Naast de mensen die tijdens het ontbijtbuffet aanwezig waren, willen we ook de mensen die een steunkaart kochten bedanken voor hun bijdrage. Een welgemeende dankjewel ook aan de vele vrijwilligers en sponsors die zorgden voor een geslaagd ontbijt!

OPENING DORPSRESTAURANT DE KRUNE Op donderdag 4 april ging de eerste editie van Dorpsrestaurant De Krune door. De eerste keer was meteen een schot in de roos, want het dorpsrestaurant was volledig volzet! Niet minder dan 29 mensen schoven aan bij het buffet en werden bediend door het keukenpersoneel van het woonzorgcentrum. Ook de volgende weken was het een gezellige drukte in De Krune.

Ook zin om aan te schuiven? Reserveer voor maandagmiddag 12 uur op 057/49 08 30!

15


in Langemark-Poelkapelle

Iedere eerste donderdag van de maand Kaarting in De Krune (woonzorgcentrum De Boomgaard) > Van 14.00u tot 16.00u > Iedereen is welkom, bewoners kaarten ook mee >> Meer info : Jelle Delombaerde, 057/49.08.18, Jelle.delombaerde@ocmwlangemark-poelkapelle.be

Iedere donderdag in juli en augustus Zomerse fietsavonden > Vertrek om aan den Tap 19.00u > Aangepast tempo, geschikt voor iedereen > Niet op donderdag 15 augustus > Organisatie: SP.a, Curieus, Viva Crea >> Meer info : 0494/70.14.71, 0485/40.10.43, regine-depoorter@telenet.be

JUNI 10

Maandag juni PC-klas (zie pag 10)

12

juni Woensdag Opendeur opvangcentrum > Van 13.00u tot 16.00u in het opvangcentrum, Stadensteenweg 68 > Deelname €3 > Meer info : Vorming Plus, 058/31.14.94, westhoek@vormingplus.be, www.vormingplusoostendewesthoek.be

15

Zaterdag juni Compostdag (zie middenkatern) Uitstap Delvaux & Tram des tijds > Leden Davidsfonds €27, niet-leden €29 > 13:00 Vertrek Markt Poelkapelle carpooling 14:00 Museum Paul Delvaux Koksijde; gegidst bezoek 16:00 Bezoek Tramsstelplaats oude voertuigen met gids 18:00 Boterham met .... ‘t Scheurvliet Beauvoorde. >> Inschrijven Nicole Louwagie, 057/46.93.39 of nicole.louwagie@telenet.be 16

17

29

Van juni tem juni Bibliotheek gesloten (zie pag 10)

23

juni Zondag Paardenprocessie (zie pag 11)

29

Zaterdag juni Bezoek en rondleiding fuchsia-kwekerij > Om 13u30 > Afspraak aan OC Den Tap > Organisatie: VIVA-CREA >> Meer info: 0476/34.84.36, 0485/40.10.43

JULI Sint-Juliaan Kermis Vrijdag 12 juli 18.00u:

4de toontjesloop

Zaterdag 15.00u: 20.30u: Zondag 12.00u: 19.00u:

13 juli 21ste Grote prijs St Antoniusvrienden voor nieuwelingen 3de Schlageravond met Paul Bruna, Elke Taelman en Paul Severs

14 juli Reuze Barbecue St-Juliaan kwist

15

Maandag juli 09.30u: Plechtig jaargetijde 13.30u: Game en spelletjes namiddag 19.30u: Zotte maandag stoet 21.00u: Zotte maandag party met Studio Black Star Donker: Vuurwerk

16

Dinsdag juli 13.30u: Ontspanningsnamiddag voor onze 60 plussers


Hagebos Kermis Vrijdag 19 juli > Breugelmaaltijd met groentjes a volonté. > Muzikale dansavond met Vanessa Chinitor & Dirk Bauters en Kurt Crabbe > Start om 19.00u in zaal Caracas, prijs €13. > Kaarten te verkrijgen bij Sonja, Groenestraat 4, tel. 0496/32.64.07 > Gratis springkasteel en tekenwedstrijd gans het weekend.

20

Zaterdag juli > Wandeltocht Zaal Caracas : start 8.00u tem 14.00u > Inschrijving €2,50. > Fietstocht zaal Caracas : 25 – 35 – 55 km. Start vanaf 8.00u tem 14.00u > Inschrijving €2,50. > Om 13.30u begeleide fietstocht met ‘Natuurpunt De Bron’ (+- 25 km). > Inschrijving leden €2,50 – niet leden €3,00. > Inbegrepen: drankje, ijs, koek, verzekering > Om +- 17.00u bij aankomst wandeling, fietstocht en begeleide fietstocht tombola voor alle deelnemers, aanwezigheid is vereist.

21

Zondag juli Wielerwedstrijd > Start om 15.00u

21

Zondag juli Belgisch kampioenschap gymkana voor verreikers > Terrein nabij site Milcobel > Toegang gratis > Gastgezin: Familie Carlos Lemahieu, Dirk Baelde-Louwagie > Aperitiefconcert vanaf 11.30uur met optredens van “Guynemerkliekske” en “vendelzwaaien” door KLJ > Expositie: de allernieuwste modellen van verreikers > Randanimatie voor kinderen: springkastelen en grimeren > Feesttent: filet carré à volonté met groenten buffet, frietjes > € 12,50 ( volwassen), € 8,00 (kinderen) van 12.30-14.30u >> Meer info: www.lglangemark.be, ghislain.dhallewin@skynet.be, 057/48 96 44

AUGUSTUS Zaterdag 10 augustus

Trekkertrek > Vanaf 16.00u bij Patrick en Ingrid Debaene-Nollet, Klerkenstraat 94 >> Organisatie : ABS, 0495/73.97.79

Madonna Kermis 11 augustus

Zondag 07.00 u:

24ste rommel- en antiekmarkt Te Lande van 7.00u tot 17.00u in de Galgestraat en Mangelaarstraat. Inschrijven voor 1 augustus bij Te Lande, tel 057/48.73.77 (rek.nr.:863-7184940-69).

16 augustus

Vrijdag 19.00u: 21.00 u:

Zaterdag 09.00 u: 10.00 u: 17.00 u: 18.30 u: 19.30 u: Zondag 10.00 u: 14.30 u: 20.00 :

Open kermiskampioenschap op poolbiljart - Café Transvaal ingericht door biljartclub ‘De Transvaalstoters’ Kersmisinstuif - Café/Feestzaal Sportwereld

17 augustus Kermis mini voetbaltornooi terrein SV Transvaal. Start schieting met luchtdrukgeweren Café/Feestzaal Sportwereld Feestelijke eucharistieviering met kinderzegen Schijt je rijk of koetje schiet terrein SV Transvaal. Verrassingsavond !!! in ‘t Buskantje - inrichting Kermisstoetcomité.

18 augustus Start Schieting met luchtdrukgeweren Café/Feestzaal Sportwereld Wielerwedstrijd voor elite zonder contract. - Ereprijs Slachthuis Markey Voor verder info, zie afzonderlijke affiche. Kermisbal, Café Transvaal.

17


in Langemark-Poelkapelle

19

Maandag augustus 09.30 u: Plechtig jaargetijde voor de overleden parochianen sinds de kermis 2012 en voor de burgerlijke en militaire slachtoffers van beide oorlogen. 18.00 u: 25° Eierenworp, Café De Zon Talrijke prijzen Eerste prijs volwassenen: ballonvaart. Dinsdag 15.00 u:

15

20 augustus

19.30 u:

22.00 u:

Wielerwedstrijd voor juniores Ereprijs Dakwerken Descamps Voor verder info, zie afzonderlijke affiche. 25e Dolle kermisstoet m.m.v. de plaatselijke verenigingen en sympathisanten. Deelname van heel wat groepen van eigen bodem en ver er buiten. Grandioos vuurwerk als slot van de kermis aangeboden door het Gemeentebestuur.

24

Zaterdag augustus 14.00 u – 18.00 u: Tentoonstelling mariabeelden Madonnakerk, gratis inkom 19.00 u: Barbecue avond - Café/Feestzaal Sportwereld

25

Zondag augustus 10.00 u – 18.00 u: Tentoonstelling mariabeelden Madonnakerk – gratis inkom 14.00 u: Start billenkarrentocht vooraf inschrijven Café/Feestzaal Sportwereld.

28

Woensdag augustus 13.30 u: Kermisviering – Bond Derde Leeftijd Madonna, Kermisfeest in ‘t Madointje

18

Donderdag augustus Oldtimer treffen > Voor landbouwtractoren (van 1965 of ouder) > Huize Watervliet – bij Gilbert en Francine Degandt, Bruggestraat 45 > In de voormiddag rondrit in de streek, in de namiddag trekkertrek voor oldies > Deelname: €15 (1 middagmaal en dranktickets inbegrepen), vooraf inschrijven noodzakelijk >> Meer info : Landelijke Gilde Poelkapelle, 0474/47.18.05, lg@poelkapelle.be, www.oldtimers.poelkapelle.be Midzomerfeest > Middagmaal om 12.00u (kip met friet en zomergroenten) > Huize Watervliet – bij Gilbert en Francine Degandt, Bruggestraat 45 > Prijs : €12 in voorverkoop, kinderen €7 >> Meer info : lg@poelkapelle.be, www.mzf.poelkapelle.be


Bikschote Kermis Vrijdag 18.00u: 18.00u: 18.30u: 19.00u:

23 augustus

22.00u: 22.30u: Zaterdag 13.00u: 14.00u: 14.45u: 15.30u: 17.30u: 17.30u: 18.00u:

Ballonwedstrijd voor de jeugd in de Sint-Janstraat Kinderanimatie rond de kermiskramen (Sint-Janstraat verkeersvrij) Minivoetbal bij de feesttent Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia van Langemark in de Sint-Janstraat Openen van Bikschotekermis met het luiden van de klokken Groot vuurwerk ter gelegenheid van de kermis aangeboden door het gemeente- bestuur van Langemark-Poelkapelle en het kermiscomitĂŠ Bikschote Ambiance aan het Breughelhof in de Sint-janstraat

24 augustus

Inschrijving loopwedstrijd in de feesttent Fietstocht OKRA, KVLV en de jeugd Jogging 2,3 km, naturaprijs voor iedere deelnemer 5e Metje Zitteloop (maakt deel uit van het Bakelandtloopcriterium) 9,2 km Heren -20, -40, +40, +50, +60; Dames -35, +35, +45 natura-, geldprijzen en tombola Eucharistieviering in de Sint-Andrieskerk met koor Prijsuitreiking jogging en loopwedstrijd in de feesttent Tombola onder de aanwezige deelnemers loopwedstrijd

21.30u: Zondag 11.00u: 12.00u: 15.00u: 17.30u: 20.00u:

1 EURO-fuif in de feesttent met DJ Black Tiger, gratis toegang

25 augustus

Aperitief in de feesttent 7de Grote kermisbarbecue in de feesttent Bikschootse Highlandgames aan de feesttent, springkasteel, grime, ... Prijsuitreiking van de kleur- en tekenwedstrijd in de tent 34ste Kermisbal in de feesttent met DJ Black Tiger, gratis toegang

Maandag 09.30u: 18.30u: 17.00u: 19.00u: Dinsdag 14.00u:

26 augustus

Jaargetijde voor de overleden parochianen en oorlogsslachtoffers Groentenkaarting in cafĂŠ Breughelhof (org.Vrije kaarters Bikschote) Loopwedstrijd voor de jeugd aan de feesttent Karamellensmijting in de Sint-janstraat rond de kermiskramen

27 augustus

Woensdag

Koffiemaaltijd en prijskaarting in de Mariazaal voor de senioren

28 augustus: Rustdag 29

augustus Donderdag 17.00u: Volksspelen in de feesttent 20.00u: Schapenkeuring aan de feesttent 20.30u: Nacht zonder naam!

k roo t s s g P ijvin STA r T h c UI Ins AG END ) R ijde IO mez SEN om (zie

19


SENIOREN DAGUITSTAP - Donderdag 5 september 2013 Georganiseerd door de Seniorenadviesraad, in samenwerking met de Dienst Cultuur

V r i j e t i jd PROGRAMMA Tussen 7.30u en 8.00u: > opstap in de 5 deelgemeenten, telkens aan de kerk. Na de inschrijvingen wordt het precieze tijdstip bepaald en meegedeeld. 8.30u: > Ontbijt in ’t Nonnebos 9.30u: > Vertrek vanuit ’t Nonnebos naar Rijsel 10.30u – 11.30u: > Toeristisch-culturele rondrit in Rijsel met de bus, begeleid door gidsen 12.30u: > Maaltijd in Saint – Omer, restaurant ‘Les dessous de la Crinoline’: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, 1 frisdrank inbegrepen 14.30u: > Vertrek naar Herzeele – we doorkruisen een mooie streek en krijgen een woordje uitleg van de gidsen 15.30u: > Aankomst in Café De Orgues te Herzeele. Dansnamiddag met orgel- muziek en avondmaal 19.00u: > vertrek naar huis Rond 20.00u: > aankomst in de 5 deelgemeenten.

In 2013 gaan we over de schreve! De Frans-Belgische grens bestaat dit jaar 300 jaar (Verdrag van Utrecht 1713) en daarom gaan we met de seniorenbus toeren in de Franse Westhoek. Geniet in de voormiddag van een interessante toeristisch-culturele rondrit in het mooie Rijsel. In de namiddag gaan we dansen in het prachtige Café des Orgues in Herzele!

PRAKTISCH Deze prachtige dag kan je beleven voor slechts €35 per persoon, dankzij de steun van het gemeentebestuur. Je kan inschrijven vanaf 10 juni bij Delfien Denorme, 057/49.08.27, op delfien.denorme@ocmwlangemark-poelkapelle.be, of op het bureau Zonnebekestraat 71 te Langemark. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Let op, er is een beperkt aantal plaatsen! Uiterste inschrijvingsdatum is 10 augustus, of tot het aantal plaatsen volzet is.

INSCHRIJVINGSSTROOK Seniorendaguitstap – 5 september 2013 1/ Naam: ……………………………………………………….........................................................………………………………..Tel: ……………….......................………….......... Adres: ………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................……………….......... 2/ Naam: ………………………………………………………........................……………………..................................…………..Tel: ………….......................………….…….........

Adres: …………………………………………………………………………………………................................................................................………………………………..

TOTAAL: ………................……. perso(o)n(en) x €35 = …............….. € Opstapplaats: 0 Bikschote

0 Langemark

0 Madonna

0 Poelkapelle

0 St-Juliaan

Infoflash juni, juli en augustus 2013  

Infoflash juni, juli en augustus 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you