Page 1

LANGEMARK-POELKAPELLE

Infoflash september-oktober 2013 | verschijnt vijfmaal per jaar | 12e jaargang - nr. 61

Langemark - Poelkapelle

www.langemark-poelkapelle.be


IN T R O

‘INFOFLASH’ is het officiële informatieblad van de gemeente Langemark-Poelkapelle. Redactieraad: Marleen Soete Christoph Deraeve Dominique Cool Jean-Marie Callewaert Koen Bentein Luc Vandamme Diensten gemeentebestuur en OCMW Redactieadres Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle Tel. 057/49.09.19 Fax: 057/48.60.50 infoflash@langemark-poelkapelle.be www.langemark-poelkapelle.be De volgende ‘INFOFLASH’ verschijnt eind oktober (= activiteiten voor november, december 2013 en januari 2014). Activiteiten voor deze maanden digitaal ingeven op www.uitdatabank. be vóór maandag 30 september 2013. Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Schepen Marleen Soete Vormgeving en druk Cuvelier Graphics nv ‘Industrial printing’ Oostkaai 29 – 8900 Ieper tel. 057/20 07 49 cuveliergraphics@skynet.be www.cuveliergraphics.be

Coverfoto: Jos Thorrez uit Poelkapelle stuurde ons deze coverfoto! Heb je ook een mooie foto om op de cover van onze volgende Infoflash te zetten? Stuur deze dan door voor 7 oktober naar info@langemark-poelkapelle.be. 2

IN H O U D Woord vooraf Leven Wonen Ontspannen Flashback Uit in Langemark-Poelkapelle

p. 2 p. 3 p. 8 p. 11 p. 16 p. 17

WO O R D v oo R a f Beste inwoner, De zomer en de grote vakantie zijn voorbij. Een periode waarin je hopelijk wat rust vond en opnieuw wat vitamientjes zon kon opdoen. Toch veranderde er in de voorbije maanden heel wat. Zo gingen de rioleringswerken in Bikschote van start en ’t Bikschooltje kreeg een nieuwe kleuterspeelplaats. Onze technische dienst zorgde ervoor dat de chiromeisjes hun intrek konden nemen in de botervilla. In september komt alles weer volop op gang. De scholen gaan van start en vele verenigingen beginnen aan een nieuw werkjaar. Dat zal je merken aan de vele activiteiten en evenementen die in de komende maanden op de agenda staan. Het project gehuchten krijgt een vervolg… Op 39 plaatsen komen er naamborden en tijdens het openingsfeest wordt hieraan een fietstocht gekoppeld. Het KOTK plantjesweekend is de najaarsklassieker onder de acties van Kom Op Tegen Kanker. Kopen jullie ook een azalea op 13 of 14 september? Traditioneel neemt CO7 het middenkatern van de infoflash voor haar rekening met o.a. open monumentendag. En wie de zelfuitleen van de vernieuwde bib nog niet kent, kan op 7 september tijdens het openingsfeest langs komen voor een demonstratie. Wat er nog allemaal te gebeuren valt, lees je verder in deze infoflash. Veel leesplezier en voor alle schoolgaande kinderen en onderwijzend personeel een goeie start!

Marleen Soete Schepen van Informatie

DE Gemeentelijke diensten zijn gesloten Donderdagnamiddag 12 september : ambtenarensportdag


Le v e n burgerzaken, ocmw, onderwijs, veiligheid

Charter gezonde gemeente De komende jaren wil de gemeente Langemark-Poelkapelle zijn inspanningen op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie versterken door tal van acties en projecten op te zetten. Daarom ondertekende onze gemeente het charter ‘Gezonde Gemeente’ van het Lokaal Gezondheidsoverleg Midden-West-Vlaanderen (LOGO). ZO ZIEK ALS EEN HOND? LIEVER NIET. LAAT JE TIJDIG VACCINEREN TEGEN SEIZOENSGRIEP. Eén van de terugkerende acties in het kader van ‘Gezonde Gemeente’ is de griepcampagne. De gemeente Langemark-Poelkapelle wil dit jaar niet enkel inwoners die behoren tot de doelgroep aanmoedigen om deel te nemen aan deze campagne en zich te laten vaccineren maar ook het eigen personeel werkzaam in de verzorgings- en sociale sector. Naast persoonlijke bescherming is het ook de bedoeling besmetting van patiënten te voorkomen. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op 10 mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk? Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren is het belangrijk om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook voor 65-plussers en zwangere vrouwen wordt vaccinatie sterk aangeraden. Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een vaccinatie jou en de mensen voor wie je zorgt tegen de griep beschermen.

Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren. Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.

>> Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be.

Herinrichting begraafplaats Langemark In het najaar 2013 zal het gemeentestuur starten met de ontruiming van niet-geconcedeerde graven. Het betreft graven waarvoor geen vergunning genomen werd en waar de overledenen al meer dan 10 jaar gestorven zijn. Deze graven bevinden zich op Park E van het kerkhof van Langemark. De ontruiming houdt in dat de grafzerken weggenomen zullen worden en de stoffelijke resten in een knekelput geplaatst worden. Om deze werken vlot en zonder hinder te kunnen uitvoeren vragen wij de nabestaanden om ten laatste 20 september een beslissing te nemen over het weg te nemen graf: * Ga je akkoord met de voorziene ontruiming, dan hoef je niets te ondernemen. * Wil je als familielid het grafzerk zelf verwijderen of alsnog een vergunning voor de overledene aanvragen, dan dien je vóór 20 september contact op te nemen met : Latruwe Dorin van de dienst burgerzaken (burgerzaken@langemark-poelkapelle.be of telefonisch 057/490913), Kasteelstraat 7, Langemark-Poelkapelle. 3


Le v e n

burgerzaken, ocmw, onderwijs, veiligheid

Burgerlijke stand Geboorten Dubois Aryo Pattyn Mili Vandewalle Arnout Hamidi Lina Cool Alexine Tommeleyn Jonas De Smet Iza-Lynn Vandewiele Liam Delva Lobke Gheeraert Billie Bouaoud Nessim Hauspie Ariane Burggraeve Louis Vercruysse Wilco Delie Vince Deforche Liam Devolder Chloë Overlijden Sinnaeve Julius °03/03/1926 Vangelder Maria °30/08/1929

°09/05/2013 °16/05/2013 °17/05/2013 °19/05/2013 °03/06/2013 °17/06/2013 °18/06/2013 °19/06/2013 °24/06/2013 °28/06/2013 °29/06/2013 °03/07/2013 °04/07/2013 °08/07/2013 °12/07/2013 °26/07/2013 °06/08/2013

+26/05/2013 +30/05/2013

Tentoonstelling ORGAANDONATIE 9 tot 20 september GEMEENTEHUIS Uitzonderlijk is deze tentoonstelling ook te gast op zaterdag 14 september op de grote bloedgeversdag.

Met de campagne orgaandonatie wil het provinciebestuur West-Vlaanderen aan het praten krijgen over orgaandonatie. Iedere Belg is potentiële donor, tenzij hij of zij zelf duidelijk heeft gemaakt geen donor te willen zijn. Toch staan in ons land meer dan duizend mensen op een wachtlijst voor een orgaan, vaak tevergeefs. Heel wat mensen willen hun organen best afstaan, alleen zijn hun nabestaanden 4

Ghyselen Eugène Mergaert Jean De Rudder Lutgardis Vandekerckhove Pierre Notredame Achilles Claeys Maria Decroix Marie Louise Poissonnier Yvonna Dewilde Florent Leleu Noël Depuydt Renata Keignaert Marijke Parrein Daniël Clarys Germaine Merlevede Yvonna Lauwers Maria Moreels Carine Dewulf Etienne Vanbesien Magdalena Oosterlinck Charles

°03/02/1935 °08/08/1935 °26/08/1933 °20/08/1929 °30/05/1928 °13/04/1923 °17/02/1921 °12/04/1929 °17/01/1930 °25/12/1932 °09/07/1942 °23/02/1964 °28/08/1930 °07/07/1919 °30/08/1919 °10/10/1940 °10/10/1960 °11/11/1927 °17/05/1921 °26/01/1936

+31/05/2013 +01/06/2013 +02/06/2013 +04/06/2013 +05/06/2013 +07/06/2013 +09/06/2013 +17/06/2013 +19/06/2013 +27/06/2013 +29/06/2013 +30/06/2013 +01/07/2013 +04/07/2013 +12/07/2013 +19/07/2013 +25/07/2013 +02/08/2013 +03/08/2013 +08/08/2013

daar niet van op de hoogte. Als jij het belangrijk vindt dat je mensen kan helpen door middel van donatie, zorg er dan in de eerste plaats voor dat je naasten goed weten hoe jij over orgaandonatie denkt. Van 9 tot 20 september wordt een mobiele tentoonstelling over orgaandonatie in het gemeentehuis opgesteld. De tentoonstelling omvat verschillende luiken die enerzijds belangrijke succesvolle transplantaties doorheen de tijd opsommen en in beeld brengen. Anderzijds trekken getuigenissen de aandacht door een getransplanteerde en een nabestaande van een donor aan het woord te laten. Ze delen hun verhaal, hoe zij geconfronteerd werden met orgaandonatie. Voel je je na een bezoek aan de tentoonstelling, geroepen om je te registreren als orgaandonor dan kan dat onmiddellijk. Gewoon even langsgaan in de dienst burgerzaken om jouw beslissing officieel te laten registreren! Zo zet je jouw beslissing extra kracht bij.

>> www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie of www.beldonor.be >> Info: Dienst Burgerzaken, tel. 057/49.09.11


HELP ONS HELPEN Elke dag hebben mensen in Vlaanderen bloed nodig. En wist je dat je zelf 70 % kans hebt om ooit in je leven ook bloed nodig te hebben ? Rode Kruis-Vlaanderen en de Contactgroep Bloedgevers Langemark is permanent op zoek naar donoren die bloed willen geven. Daarom wordt op zaterdag 14 september 2013 opnieuw een grote bloedgeversdag georganiseerd in OC Den Tap. Je kan doorlopend bloedgeven van 10.00u tot 16.30u. Er is de ganse dag animatie en opvang voor de kinderen. Iedereen die bloed komt geven, komt in aanmerking om een mooie prijs in de wacht te slepen. Ben je ouder dan 18 jaar en in goede gezondheid, kom dan zeker langs en breng familie en vrienden mee! Het is immers beter bloed te kunnen geven dan er te moeten krijgen‌ Bloedgeven is een moedige daad, wees daarom op 14 september paraat.

>> Meer info : Johan Vannoote, tel 0473/62.25.88

5


Le v e n

burgerzaken, ocmw, onderwijs, veiligheid

Infoavond “Druk kind of ADHD ?” ADHD is al lang geen onbekende meer. Velen hebben er wel eens van gehoord en hebben er een mening over. Maar wat is ADHD nu echt ? Zijn mijn kinderen niet gewoon druk of is er echt sprake van ADHD ? Hoe ga je als ouder, leerkracht, opvoeder of betrokkene om met kinderen die onaandachtig, impulsief en druk zijn ? En wat doe je als ouder of leerkracht als je dan toch met een kind met ADHD geconfronteerd wordt ? Op deze avond krijg je degelijke informatie over ADHD, de oorzaken, de prevalentie en bijkomende problemen.

Dorpsrestaurant De Krune breidt uit! In april ging dorpsrestaurant De Krune van start. Elke donderdag kunnen senioren of mensen met een beperking tussen 11u30 en 13u aanschuiven voor een verzorgde maaltijd in het woonzorgcentrum De Boomgaard, Zonnebekestraat 71 te Langemark-Poelkapelle. Voor e6 krijg je soep, hoofdgerecht en dessert. Water is gratis. Andere dranken zijn te verkrijgen mits betaling. Omwille van het succes zal het restaurant vanaf september ook open zijn op dinsdag! • Reservatie: Wens je te komen eten dan moet je reserveren bij het onthaal van het woonzorgcentrum op het nummer 057/49.08.30. Dit kan tot de maandagmiddag 12.00u. • Vervoer: Wil je graag naar het dorpsrestaurant komen maar heb je geen vervoer? Meld dit bij je reservatie. Wij zoeken naar een oplossing. Ben je graag onder de mensen en heb je wat vrije tijd? Geef dan je naam op aan het onthaal van het woonzorgcentrum: 057/49.08.30 om als vrijwilliger mee te helpen in het dorpsrestaurant. Dit mooie initiatief in goede banen helpen leiden zal je veel voldoening geven ! We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen in ons dorpsrestaurant! 6

We gaan dieper in op de mogelijke gevolgen van ADHD en ‘kijken naar gedrag’ in een ADHD context. Na de uiteenzetting geven we je graag nog de gelegenheid om vragen te stellen. Marc Derudder is gastspreker tijdens deze avond. >> Plaats : OC De Hazebrug, Haezeweidestraat 24, 8920 Langemark-Poelkapelle >> Datum : dinsdag 5 november om 20.00u >> Inschrijven of meer info : Isabelle Derous, regionale Welzijnsraad Veurne – Diksmuide, 051/51.19.87, isabelle.derous@welzijnsraad.be, www.zitstil.be of www.opvoedenindewesthoek.be.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 september Kom op tegen Kanker plantjesverkoop Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september zullen opnieuw alle basisscholen van onze gemeente, vele vrijwilligers en verenigingen klaar staan om azalea’s te verkopen: OVERZICHT VERKOOPPUNTEN   • Bikschote: Gemeenteschool Bikschote • Langemark: Aldi, Bakkerij Mahieu, De Zeespiegel, Gemeenschapsschool Ter Berken, Gemeentehuis, Tuincenter Depouvre, Vrije Basisschool Langemark, Woonzorgcentrum De Boomgaard • Madonna: Slachthuis - Vleeshalle Markey, Vrije Basisschool Madonna, traiteur ’t Buskantje • Poelkapelle: Spar Supermarkt Luc, Vrije Basisschool Poelkapelle • St. Juliaan: Vrije Basisschool St. Juliaan, traiteur Johan & Griet, Naaishop Marleen Een azalea kost 6 euro. Door een azalea te kopen, steun je het werk van  de Vlaamse Liga tegen Kanker! Info: dienst Burgerzaken, tel. 057/49.09.12.


Inzameling ’t Wienkeltje In juli startte de sociale dienst van het OCMW met een nieuw initiatief: ’t Wienkeltje! In dit leuke tweedehandswinkeltje kunnen cliënten van het OCMW terecht die het niet gemakkelijk hebben. ’t Wienkeltje is een waar succes, waaruit blijkt dat er nood is aan goedkope, maar degelijke tweedehandsspullen. Daarom doet de sociale dienst een warme oproep: hangt er ongedragen kledij in je kleerkast, of ligt er ongebruikt speelgoed op je zolder? Zin in een nieuw servies, terwijl het vorige eigenlijk nog goed dienst kan doen? Je kan ermee terecht bij de sociale dienst! Grote spullen zoals meubels, tuinstoelen, … zamelen we niet in. Na de zomer is het ook het ideale moment om je kampeerspullen of het kampgerief van de kinderen op te ruimen. Vind je in de kast een ongebruikte maar degelijke slaapzak, luchtmatras, tent, trekrugzak , stevig schoeisel, … ? Veel kinderen zouden blij zijn dat ze dankzij dit materiaal ook mee op kamp kunnen!

Maak een afspraak met Isabelle Vereecke op isabelle.vereecke@ocmwlangemark-poelkapelle.be of 057/49.08.23 om je gerief langs te brengen. Je vindt ’t Wienkeltje in de Zonnebekestraat 71 te Langemark.

Leven in een krabbenmand – Marleen Merckx ‘Mensen die in de shit zitten kunt ge vergelijken met een mand vol krabben. Iedereen wil eruit, maar zo simpel is het niet. Iedere keer als ge een beetje houvast vindt aan de rand van de mand is er wel een andere krab die zich aan u vast haakt en uw poot als steun wil gebruiken. Dan wordt ge weer opnieuw de dieperik ingetrokken.’ De theatermonoloog Leven in een krabbenmand van Guy Bernaert is gebaseerd op de waar gebeurde roman ”Ik ben iemand/niemand” van Guy Didelez en Lieven De Pril. Een vrouw vertelt daarin over haar leven in armoede in ons land. Het is een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar door dik en dun blijft steunen. Armoede zit in Vlaanderen vaak verborgen achter de gevels. Nochtans is het de realiteit voor 1 op 10 mensen. De roman en de monoloog geven een

inkijk in deze onbekende andere wereld. De sociale dienst van het OCMW organiseert deze theatervoorstelling op maandag 28 oktober om 19.30u in De Poelkring. De toegangsprijs bedraagt e5. Inschrijven vooraf is noodzakelijk, de plaatsen zijn beperkt. Dit kan via 057/49.08.27 of delfien.denorme@ocmwlangemark-poelkapelle.be

7


Won e n

(ver)bouwen, milieu, mobiliteit, premies, woonzorg De Boomgaard

Inname van het openbaar domein, wat moet ik doen? • Je verhuist binnenkort en je wil parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen. • Je plant verbouwingen en je wil een container vóór de woning plaatsen of er moet een stelling op het openbaar domein geplaatst worden. • Je wenst bouwmaterialen, een kraan, een hoogte werker, enz. tijdelijk op het openbaar domein te plaatsen. • Je voert werken uit en je wil 1 of meerdere parkeerplaats(en) voorbehouden. • Je bent aannemer en moet werken uitvoeren aan de openbare weg. Wil je één van bovenstaande zaken uitvoeren? Dan moet je in het bezit zijn van een signalisatiemachtiging. Deze machtiging kan je op volgende manier bekomen: • Doe 14 dagen voorafgaand aan de inname van het openbaar domein een aanvraag. • Aanvraag kan via email: td@langemark-poelkapelle.be telefonisch: 057/49.09.46, of in het gemeentehuis (aanmelden in het onthaal). • Volgende gegevens moeten bezorgd worden: - Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager; - Soort inname van het openbaar domein (container, stelling,…); - Voorstel over welke signalisatie er geplaatst wordt; - Periode van de inname; - Telefoonnr. van signalisatieverantwoordelijke. • Op basis van deze gegevens krijg je een signalisatie machtiging. Bij complexere werken of bij werken op plaatsen waar er grote hinder te verwachten valt, is er nog voorafgaand overleg.

8

Cursus ecologisch tuinieren Wil je ecologisch gaan tuinieren, maar weet je niet hoe er aan te beginnen? Tijdens de cursus ecologisch tuinieren, ingericht door Velt in samenwerking met de milieuraad, komen alle aspecten van het moestuinieren aan bod: - aanleg, inrichting en indeling - vruchtwisseling toepassen - hoe en hoeveel bemesten, welke meststoffen kiezen - hoe compost maken en waar gebruiken - omgaan met onkruid Vier avonden lang hebben wij het over “technieken”. De lessen worden gegeven aan de hand van een powerpointpresentatie met heel veel foto’s en zelfs filmpjes. De projectie is een lust voor het oog en ondersteunt volledig de inhoud. De lesgever toont met instructiefilmpjes: - hoe binnenshuis en buiten zaaien. - hoe verspenen - hoe de bodem bewerken en compost voeren - hoe bodembedekking toepassen enz. Omdat er in een moestuin wel eens ziekten en plagen voorkomen, worden de bijzonderste voorgesteld en wordt er een ecologisch verantwoorde oplossing geboden. Wij vertrekken daartoe vanuit de integratie in de siertuin en leggen de klemtoon op het voorkomen van deze plagen. Zowel beginnende als doorwinterde tuiniers kunnen heel wat bijleren tijdens deze 4-delige lessenreeks. Schrijf tijdig in want de plaatsen zijn beperkt! Praktische informatie > Lesgever: Herman De Waele (35 jaar ervaring) > Locatie: Den Tap, Langemark > Data: dinsdag 8, 15, 22 en 29 oktober telkens om 19.30u > Prijs: inwoners Langemark-Poelkapelle: gratis niet-inwoners - Velt-leden: 15 euro niet-inwoners - geen lid van Velt: 40 euro > Inschrijven: milieudienst, 057/49.09.30, milieu@langemark-poelkapelle.be


Tips voor een veilige woning In 2012 kende het aantal woninginbraken de grootste stijging sinds het begin van de tellingen door de politie, plus 7.5 %. Opvallend is dat deze stijging zich vooral op het platteland heeft voorgedaan. Jaarlijks stelt de politie ook een piek vast in de donkere maanden, vanaf oktober. Voor een inbreker zijn dit de uitgelezen maanden om hun slag te slaan. Ze voelen zich veilig in het donker, omdat ze probleemloos en ongezien je huis in de gaten kunnen houden. Omdat voorkomen beter is dan genezen, geven we je nu al volgende tips mee: • Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen aan en uit gaat. • Installeer schrikverlichting met bewegingsdetectie rond je woning. Denk hierbij steeds aan sociale controle. • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat je de woning maar voor even. • Laat geen briefje betreffende je afwezigheid achter op je deur, voice mail of sociale media. • Geef je woning een bewoonde indruk. • Ga na of je woning zichtbaar is van op straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen. • Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit je tuinhuisje af met een sleutel. • Verberg aantrekkelijk en makkelijk mee te nemen goederen, zoals gsm’s, videomateriaal, computers en andere waardevolle , elektronische apparatuur. • Breng je waardevolle voorwerpen (juwelen en geld) naar een bankkluis. • Registreer de serienummers en de bijzondere kenmerken van je waardevolle voorwerpen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op www.besafe.be (rubriek: Onze publicaties). • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je diefstalpreventie-adviseur geeft je hierover graag gratis, objectief en vrijblijvend advies. • Houd ook een oogje in het zeil voor jouw buren en signaleer abnormale gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via 057/23.05.00. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen.

Wil je zelf nagaan of je woning veilig is? Surf naar www.veiligewoning.be en wandel rond in het virtuele huis. Klik op de aandachtspunten en krijg meteen een lijst met precieze tips om jouw woning beter te beveiligen. Advies nodig? Liever een advies aan huis? Na afspraak komt de diefstalpreventie-adviseur bij jou langs en inspecteert je woning op inbraakgevoelige punten. Hij bezorgt je een advies op maat (infopakket) met heel wat tips en maatregelen die specifiek zijn afgestemd om het inbraakrisico van je woning te verminderen. Jouw diefstalpreventie adviseur: Hoofdinspecteur Johan Vantomme - 057/49.09.24 johan.vantomme@arroieper.be Wens je meer informatie? Surf naar de preventiepagina’s op www.arroieper.be voor meer tips. De preventiedienst van de politiezone Arro Ieper heeft ook verschillende brochures ter beschikking. Je kan deze aanvragen bij de preventiecoördinator Rebecca Depuydt via 057/23.05.17 of via preventiedienst@arroieper.be.

9


W on e n

Breng je frituurolie naar het recyclagepark en trakteer je vrienden op een lekker pakje friet! Van 1 t.e.m. 31 oktober 2013 organiseert MIROM i.s.m Interafval en Valorfrit de Grote Inzamelmaand. Dit is het moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar het recyclagepark te brengen. Wie weet trakteer je daarmee je vrienden op een gratis portie friet. Bovendien maak je kans op een gloednieuwe friteuse of één van de 1.000 cinematickets. DOE MEE EN WIN Per liter gebruikte frituurolie of -vet die je in oktober naar het recyclagepark brengt, ontvang je één tombolabiljet. Hoe meer je binnenbrengt, hoe hoger jouw winstkansen. Op het tombolabiljet vind je een unieke code. Geef de code in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je de winnaar bent van een cinematicket. Niet gewonnen? Geen nood, je maakt nog steeds kans op een friteuse of een waardebon voor een mobiele frituur. Zo kan je je vrienden, familie en kennissen verwennen met een heerlijke portie friet. EEN HIPPE SCHORT IN RUIL VOOR JOUW FRITUURRECEPT Begin je nu al te watertanden? Stuur jouw recept voor een lekker gefrituurd hapje voor 31 oktober 2013 naar communicatie@mirom.be of MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. De origineelste inzendingen winnen een keukenschort. WEETJE Wist je dat alle correct ingezamelde frituuroliën en -vetten gerecycleerd worden? Het merendeel wordt verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel. Laat jouw gebruikte frituurolie dus niet verdwijnen in de gootsteen, het toilet, de tuin of tussen het restafval. Zo win niet alleen jij erbij, maar ook het milieu!

10

>> Meer info en het wedstrijdreglement op www.inzamelmaand.be.

Veelgestelde vragen over brandbaar grofvuil • Wat is brandbaar grofvuil? Brandbaar grofvuil is de verzamelnaam voor grote stukken afval die je niet kan recycleren of hergebruiken en die te groot zijn voor de restafvalzak. Bv. matras, tapijt, stoffen zetel, vloerbekleding… Dit afval wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie in Roeselare. Met de warmte uit het verbrandingsproces wordt er warmte en elektriciteit geproduceerd. • Moet ik ook betalen voor mijn houtafval? Nee, houtafval zoals paletten, spaanplaten, MDF, meubelhout… hoort thuis in de container voor houtafval en kan je momenteel gratis naar het recyclagepark brengen. • Hoeveel moet ik betalen? De kostprijs hangt af van het gewicht van het afval. Per kilogram grofvuil betaal je 0,125 euro. Voorbeeld: een 1-persoonsmatras weegt doorgaans zo’n 18 kg. Je betaalt dus 2,25 euro voor een matras (richtprijs). • Hoe kan ik betalen? De kosten voor de aanvoer van grofvuil worden per kwartaal gefactureerd. Volg de weg van vuil naar proper water op 12 september 2013 Na het eerste halfuur van de dag is de kans groot dat je een verfrissende douche hebt genomen, je tanden hebt gepoetst, het toilet doorgespoeld,… Alledaagse handelingen waar je niet meer bij stilstaat. Maar wat gebeurt er met het vervuilde water? Waar loopt het naartoe? Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin bouwde in de Melkerijstraat een nieuwe waterzuiveringsinstallatie waar het afvalwater via een ondergronds leidingennetwerk toekomt en gezuiverd wordt. Deze installatie zuivert het huishoudelijk afvalwater van 6250 inwoners van Langemark en Poelkapelle. Alleen omvat dit niet de ganse gemeente aangezien deelgemeente Bikschote een eigen zuiveringsinstallatie zal krijgen. Benieuwd hoe vuil water weer proper wordt? Ga dan op 12 september een kijkje nemen op de zuiveringsinstallatie in de Melkerijstraat. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Nadien krijg je een drankje aangeboden. Burgemeester van Langemark-Poelkapelle, Alain Wyffels en Johan Maes, directeur Financieren van Aquafin NV geven om 17.00u een korte verwelkoming. Graag inschrijven ten laatste op 9 september (met vermelding van uur van voorkeur) via milieu@ langemark-poelkapelle.be of op het nummer 057/49.09.30.


bibliotheek, cultuur, jeugd, sport, toerisme en recreatie

bibliotheek, cultuur,

Dé Academie Ieper, afdeling muziek, woord en beeldende kunst Langemark Iedereen van 6 tot 96 (en ouder) kan zich tot eind september inschrijven in dé Academie. Toch liever eerst eens proberen? Kom gerust vrijblijvend een les bijwonen in september. Muziek Wie 8 jaar is en houdt van muziek moet beslist onze muziekafdeling een bezoekje brengen. In je eerste jaar start je met algemene muzikale vorming (notenleer en samenzang). Het jaar erop kies je al het instrument van je dromen. Volwassenen kunnen meteen starten met een combinatie van algemene muzikale vorming en instrumentles.

Langemark AMV jongeren 1ste j. woensdag 13.00u-14.30u Jongeren zaterdag 8.30u-9.30u Hoofdschool Ieper AMV Volwassenen

1ste j. maandag 19.00u-21.30u

Woord Je wil iets zeggen, maar de juiste woorden komen niet? Of alles klinkt behoorlijk dialectisch en je besluit toch maar te zwijgen? Onze afdeling woord biedt de oplossing. Voor achtjarigen is er de cursus algemeen verbale vorming te Langemark en Ieper. In het middelbaar kan je drama/toneel en voordracht volgen en vanaf 15 jaar heb je de keuze tussen voordracht, toneel en welsprekendheid. Ook volwassenen hoeven niet op hun honger te blijven zitten.

Langemark AVV (dictie) 1ste jaar vrijdag 8 tem 12 j.

15.30u-16.30u

Ieper drama 1ste jaar donderdag 17.30u-18.30u jongeren 12 tem 15 j. zaterdag 10.00u-11.00u Ieper VV volwassenen

1e jaar

woensdag 18.00u-19.00u

Literaire creatie

1e jaar

zaterdag 9u30-12u30

Wens je meer info of wil je gewoon onmiddellijk inschrijven? Bezoek dan onze website (www.academieieper.be) of contacteer ons telefonisch (057/23.94.60), per mail (academie.muziekwoord@ieper.be) of door ons een bezoekje te brengen in de Weverijstraat 33-35 te Ieper. We zullen je met open armen ontvangen.

Tekenschool Een kunsthart(je)? Laat het verzorgen in de vernieuwde tekenschool van Langemark-Poelkapelle De tekenschool van Langemark-Poelkapelle begon als vrijwilligersinititatief, maar werd een volwaardige ‘school voor beeldende kunst’, georganiseerd en gesubsidieerd door de gemeente Langemark-Poelkapelle. Om onze leerlingen en hun ouders nog beter te dienen, gaan wij vanaf het schooljaar 2013-2014 een intense samenwerking aan met dé Academie van Ieper. Dit zal de organisatie en communicatie zeker en vast ten goede komen en verder de kwaliteit van de lessen garanderen. Bovendien zal deze samenwerking de logische overgang van het 6de lager in Langemark-Poelkapelle naar het 1ste middelbaar in Ieper goed voorbereiden en dus vergemakkelijken. Welkom dus in de academie!! Ook dit jaar richten wij een opleiding algemeen beeldende vorming in voor alle kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar. Aan de hand van uiteenlopende materialen en technieken kunnen ze in de opdrachten hun fantasie de vrije loop laten via tekeningen, schilderijen, knutselwerkjes, een animatiefilmpje… Een les duurt 2 lesuren van 50 minuten en de begeleiding is zo veel mogelijk individueel. Naast de lessen organiseren wij ook vrijwillige tentoonstellingsmomenten, al dan niet met een officiële opening (zoals het grote kleine kunstenaars past) of gaan wij met het atelier eens op stap. Inschrijven kan vanaf 26 augustus: inschrijvingsformulier te bekomen in de dienst Vrije Tijd. Het inschrijvingsgeld bedraagt e61 (verminderd tarief e40) en is fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kan er ook persoonlijk bij de leerkracht ingeschreven worden op 3 vaste inschrijvingsdagen: - woe. 4/09 van 13.30u - 19.00u - vrij. 06/09 van 14.30u - 17.30u - za. 7/09 van 8.30u - 12u. Het is een ideale mogelijkheid om onmiddellijk met de nieuwe leerkracht kennis te maken en haar reeds de nodige vragen te stellen. Deze inschrijvingen gaan door in het atelier zelf in de Poelkapellestraat. Wil jullie zoon of dochter eerst eens proberen, geen probleem. Hij/zij kan in de loop van september vrijblijvend 1 proefles volgen. Gelieve de dienst vrije tijd daar op voorhand wel van op de hoogte te brengen via mail: academiebeeld@langemark-poelkapelle.be of telefonisch 057/49.09.45.

Meer info : www.langemark-poelkapelle.be

11


ON T S P A N N E N

bibliotheek, cultuur, jeugd, sport, toerisme en recreatie

‘Buren bij Kunstenaars’ op 18, 19 en 20 oktober

Ook in onze gemeente stellen kunstenaars hun atelier open voor het grote publiek:

De Provincie West-Vlaanderen organiseert in 2013 voor de tiende maal het project: Buren bij kunstenaars - Open-atelierdagen. Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 stellen 1685 kunstenaars in heel de provincie WestVlaanderen hun atelierdeuren open. Amateurs en professionelen, vanuit heel diverse disciplines (grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia enz.) participeren aan het project.

Kunstkring 20-10 Langemark-Poelkapelle (Regine Claerhout, Gilbert Degryse, Gina Deruytter, Agnes Pattou, Edgard Rassalle, Geertrui Segaert, Herman Van Brussel, Eric Verbrugge, Annie Verlet) > Wat : tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, gemengde technieken, keramiek, … > Waar : ‘t Madointje-Madonna, Klerkenstraat 130 > Wanneer : zaterdag van 13.00u tot 19.00u en zondag van 10.00u tot 19.00u > Contact : Eric Verbrugge, 057/48.89.12, eric-verbrugge@skynet.be

Daniel Vandendriessche > Wat : beelden in brons, steen, terracotta > Waar : Gistelhofstraat 88 > Wanneer : zaterdag van 14.00u tot 18.00u en zondag van 14.00u tot 18.00u > Contact : Daniel Vandendriessche, 057/48.86.34, De toegang is gratis. De wegwijsbrochures waarin vandendriessche.samyn@skynet.be alle adressen en openingsuren per atelier zijn opgenomen, zijn vanaf half september gratis te ‘t Wilgenteentje verkrijgen in het gemeentehuis, Dienst Vrije Tijd, de > Wat : decoratieve & functionele manden, sculpturen... > Waar : Brugseweg 200 bib en bij de deelnemende kunstenaars zelf. > Wanneer : vrijdag van 16.00u tot 19.00u , zaterdag van 09.30u tot 12.00u en 13.30u tot 19.00u De website www.burenbijkunstenaars.be kan nu al en zondag van 09.30u tot 12.00u en 13.30u tot 18.00u bezocht worden. Wie wil, kan zijn of haar route dus > Contact : 0477/84.23.77, info@wilgenteentje.be al uitstippelen. www.wilgenteentje.be

De gehuchten-naamborden van Langemark-Poelkapelle In het voorjaar van 2013 kwam de publicatie “Gehuchten en historische locaties in Langemark-Poelkapelle” van Georges Vandromme op de markt. Naar aanleiding van deze uitgave, dacht de gemeente Langemark-Poelkapelle er aan om dit stukje immaterieel erfgoed terug in de kijker te zetten. Door middel van 65 naamborden worden 39 gehuchten van de gemeente permanent onder de aandacht gebracht. Namen als ‘De Treurniet, De Hoge Roker, Sebastopol, De Schreiboom, …’ ze worden allemaal terug kenbaar gemaakt. Op zondag 29 september ’13 kun je tussen 14.00u en 16.00u van start gaan aan het ’t Madointje, Klerkenstraat 130, Madonna voor een fietstocht van 24 kilometer die verschillende gehuchten aandoet. Zo kan je deze bijna vergeten plekjes in ons dorp terug ontdekken en wie weet kom je hier en daar nog een verdwaalde historische figuur tegen. Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom. 12


Open monumentendag Langemark-Poelkapelle Op 8 september 2013 gaat voor de 25e keer de Open monumentendag door,ook in Langemark-Poelkapelle. Volgende sites zijn onder begeleiding van een gids te bezoeken van 14.00u tot 18.00u. Inschrijven vooraf is niet nodig.

“Kaserne 2 Herzog Albrecht bunker” Kaserne 2 Herzog Albrecht diende als personeelsonderkomen, schuilplaats en verzorgingspost voor de soldaten. Oorspronkelijk waren er een tiental kamers, waarvan er nu nog 4 toegankelijk overblijven. De  immens dikke muren geven een idee van de bouwtechnieken in de Eerste Wereldoorlog en de toen gekende methoden van versterking. Achteraan de betonnen constructie liep een smalspoor dat verbinding maakte met Kitchener’s Wood en Kaserne 1 Herzog Albrecht. > Locatie: Peperstraat 20, Sint-Juliaan Duitse Militaire Begraafplaats ‘Studentenfriedhof’ De Duitse Militaire begraafplaats is met zijn 180.000 bezoekers per jaar, de derde meest bezochte oorlogssite uit de Ieperboog. De begraafplaats is gekend omwille van het feit dat heel wat jonge vrijwillige Duitse studenten er hun laatste rustplaats hebben gevonden. > Locatie: Klerkenstraat, Langemark Beeuwsaertmolen De in 2010 volledig gerestaureerde korenmolen, ook wel Moulin Bleu genoemd, toont een mooi staaltje techniek uit de 19e eeuw. Door zijn ligging vormde de molen tijdens de Eerste Wereldoorlog een ideale uitkijkpost. Tijdens de eerste gasaanval in 1915 werd hij volledig verwoest. > Locatie: Pilkemstraat, Bikschote Meer info : www.openmonumenten.be, 057/49.09.41 of op toerisme@langemark-poelkapelle.be

Heraanleg Vrijbosroute De oude spoorwegbedding (Vrijbosroute) is een ideale fietsweg en wordt dagelijks door heel wat mensen gebruikt. Het provinciebestuur West-Vlaanderen, die eigenaar is van dit stukje erfgoed, plant binnenkort een volledige vernieuwing en asfaltering van het stuk spoorwegbedding tussen de Galgestraat en de Hooyaardstraat. Tijdens de ganse maand september is dit stuk dan ook volledig afgesloten voor alle gebruikers. Er wordt een omleiding voorzien via de Galgestraat en de Schreiboomstraat. Wakker voor vrede. De eerste stap Vredeswakes uit de startblokken Onder het motto ‘Wakker voor vrede. De eerste stap’ vindt op zondag 3 november ’13 een vredeswake plaats in de Sint-Pauluskerk. Met die wake wordt de aanloop ingezet naar de 12 wakes die vanaf november 2014 op een bijzondere manier de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog herdenken. Thema van de wake is ‘de kleine stap’ die iedereen kan zetten naar een vredevoller wereld. Vaak denken mensen dat vrede afhangt van beslissingen op het niveau van politieke leiders. Nochtans leert de geschiedenis dat het vaak gewone mensen zijn die, door hun consequente houding, het verschil hebben gemaakt en een wezenlijke rol hebben gespeeld in vredesprocessen. Als veel mensen kleine stappen zetten, is de vrede niet te stoppen. Het programma van de wake is in volle opbouw en zal in september op een persconferentie worden voorgesteld. De vredeswake vindt plaats op zondag 3 november ’13 om 15 u. in de Sint-Pauluskerk in Langemark. De toegang is gratis. Op www.vredeswakes.be en op facebook is de meeste actuele informatie over het project terug te vinden. Daar kunnen geïnteresseerden ook intekenen op de elektronische nieuwsbrief, die drie keer per jaar zal verschijnen.

13


ON T S P A N N E N

Aan tafel! De Surface table in de bib De Surface table al ontdekt in de bib? Dit kan nog tot 15 september! De Microsoft Surface is een tafel met een scherm dat reageert op aanrakingen. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd met vingers en handen de tafel bedienen. Meer nog: de tafel herkent ook objecten! Met een simpele handbeweging glijd je zomaar over de acht ‘tafels’ die de surface telt. Van de eettafel over de schrijftafel naar het altaar, in volle mars naar de officierstafel of blijf gerust even hangen aan de cafétafel. Steek je liever de handen uit de mouwen, ontdek dan de keukentafel en de werktafel. Of misschien is de was- en kaptafel voor jou wel dé geknipte plek? Test je kennis of daag een tafelgenoot uit! Op de tafel vind je naast een schat aan informatie ook 8 mini-games. Speel samen, met of tegen elkaar en sla je scores op je eigen gamekaart op. Wie heeft de hoogste totaalscore?

Xpositie XPO ART on tour: “Ontwerp een fantastische filmaffiche” Debuterende kunstenaars en studenten grafische vormgeving, tekenkunst en schilderkunst werden uitgedaagd door het Razor Reel Fantastic Film Festival en XPO Art om een fantastische filmaffiche te ontwerpen. De 15 strafste, mooiste, ontroerende inzendingen plaatsen we in de schijnwerpers tijdens een tentoonstelling in de bibliotheek en dit heel de maand oktober. Laat je verleiden, meeslepen en verrassen door het fantastisch werk van onze “Jonge Kunstenaars”! Fantastische films zijn films die de nadruk leggen op alles wat niet realistisch is, die handelen over bovennatuurlijke werelden, magie of bizarre gebeurtenissen. Ontdek ze op onze thematafel. www.rrfff.be

Leesgroep Davidsfonds Vier keer per jaar nodigt de leesgroep van het Davidsfonds samen met de bibliotheek lezers uit om rond een vooraf gelezen boek leeservaringen uit te wisselen. Op woensdag 2 oktober praten we over ‘Post voor mevrouw Bromley van Stefan Brijs’, een indringend boek over de Eerste Wereldoorlog. Stijn Bonte begeleidt.

Kom binnen en zet u: de bib verwent op 12 oktober De bib is een plek waar het goed toeven is. Een plek midden in de gemeente, dicht bij de mensen. De bib is er voor ú! Dit is úw plek! Ook het personeel is écht thuis in de bib. We maken u graag wegwijs. Tijdens de bibliotheekweek die loopt van 12 tot 20 oktober zetten we dit nog eens extra in de verf. Kom tijdens de verwendag naar de bib, er staat een leuke attentie te wachten. Dit jaar is er geen boekenverkoop. De bib verwent op zaterdag 12 oktober van 9u tot 12u. 14

Instappen kan op ieder moment. >> Meer info bij Josiane de Kock (057 48 61 58) en Nadine Vanysacker (051 54 58 07).

Naar de boekenbeurs met de bib De boekenbeurs bezoeken zonder fileleed of parkeerproblemen? Dat kan! Op donderdag 31 oktober en zaterdag 2 november 2013 trekt de bibliotheek erop uit naar de Boekenbeurs in Antwerpen. De bus vertrekt ’s morgens van een centrale plaats en zet u na een dagje boekenbeurs netjes terug af. Inschrijven kan in de bibliotheek vanaf 1 oktober 2013.


Fl a sh b a c k

BIKSCHOTE FEEST! Op zondag 7 juli vond in Bikschote-centrum ‘Vlaanderen Feest! Bikschote Feest’! plaats. Het grasveld aan OC De Mariazaal werd voor de gelegenheid door de inspanningen van de 8 lokale verenigingen en de gemeente helemaal omgetoverd tot een echte festivalweide. Deze keer geen schlageroptredens, maar een prachtig programma dat het vooral van sfeer moest hebben en dat hadden we dan ook in overvloed!

KLAPZ! IN JULI IN CASSEL EN LANGEMARK-POELKAPELLE Fotoreportages ook op facebook (typ KLAPZ in en ‘vind ons leuk’!). Om de 300ste verjaardag van de Frans-Belgische grens te vieren gingen Langemark-Poelkapelle, Erfgoedcel CO7, Office de Tourisme Cassel Horizons en vertelassociatie Paroles Bohèmes (Cassel) op zoek naar grensverhalen langs beide zijden van de grens. Deze verhalen lagen aan de basis voor 2 creatieve vertelavonden langs beide zijden van de grens (13.07 Cassel en 20.07 Langemark).

Bezoek aan Chaumont-le-Bois Op 27 en 28 juli was een delegatie van Langemark-Poelkapelle op bezoek in Chaumont-le-Bois (Bourgogne-France). Het dorp in het departement van de Côte-d’Or heeft ongeveer 85 inwoners. Maar de parking naast de kerk telde op zaterdagavond heel wat wagens met Belgische nummerplaten, …. Normaal is het kerkje dicht … op 27 juli zat het bomvol. Heel wat Vlamingen waren weer afgezakt naar het dorpje om er het 8ste concert van Willem Vermandere bij te wonen. Het dorpje Chaumont-le-Bois figureert immers in één van Willem zijn liedjes nl. La Belle Rosselle. Godelieve Rosselle uit Poelkapelle liet na de eerste wereldoorlog de verwoeste Westhoek achter en trok naar het verre Bourgogne. Het werd een stemmig concert doorspekt met West-Vlaamse teksten en liedjes. Na het concert werden de vriendschapsbanden tussen Chaumont-le-Bois en Langemark-Poelkapelle aangehaald. Het voorstel om een mogelijke verbroedering op te zetten met Chaumont-le-Bois kwam vanuit de werkgroep WO  I en zo werden de eerste contacten gelegd met Franky De Keersmaecker die het huis van La Belle Rosselle onlangs kocht en die tevens drijvende kracht was achter de organisatie van het concert van Willem Vermandere. We hopen op onze beurt een afvaardiging van Chaumontle-bois uit te nodigen naar onze gemeente naar aanleiding van de vredeswake in november 2014.

15


Fl a sh b a c k

Nieuwe speeltoestellen Net voor de zomer hebben we een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst als uitbreiding van de speelpleinen. In Langemark bij OC Den Tap is er een uitbreiding van het parcourtje en een voorleeshoek geplaatst.  Dit is ideaal voor als mensen buiten al wat willen lezen, ook voor de maandelijkse voorleesuurtjes is dit heel erg leuk.  In de Eeckhoutmolenwijk is er een schommel geplaatst met een gewoon zitje en met een kleuterzitje.  In Poelkapelle staat een nieuw draaimolen en paddenstoelen om op te springen.

Speelpleinwerking-Speelweken Deze zomer heeft Marva de kip weer heel wat kindjes over de vloer gekregen. We zijn naar Bellewaerde geweest, gaan zwemmen, we hebben waterspelletjes, Cluedo, vlaggenroof, kringspelletjes, minipaintbal,… en nog heel wat andere spelletjes gespeeld, het was echt heel erg leuk.  De moni’s hebben dat weer super gedaan.

Vernissage kunstkring - 30/06/2013

16

Vernissage tekenschool - 26/06/2013


in Langemark-Poelkapelle Nieuw seizoen

Iedere donderdag van de maand

Breiclub 2/09 – 16/09 – 23/09 -14/10 – 28/10 – 18/11 – 25/11 – 2/12 – 16/12 – 6/01 – 20/01 – 3/02 – 17/02 – 3/03 – 17/03 – 31/03 – 14/04 – 28/04 – 12/05 – 26/05

Kaarting in De Krune (woonzorgcentrum De Boomgaard) > Van 14.00u tot 16.00u > Iedereen is welkom, bewoners kaarten ook mee > Meer info : Jelle Delombaerde, 057/49.08.18, Jelle.delombaerde@ocmwlangemark-poelkapelle.be

> 30 euro lidgeld of 42 euro met verzekering en voordeel pas van VIVA. > Telkens op maandag van 19.00u tot 21.30u in Polyvalente zaal Den Tap > Organisatie : VIVA Zumba In september starten we weer met een nieuwe reeks zumba in de dojozaal van de sporthal te Langemark! Iedereen welkom! Een uurtje alles vergeten en je eens goed uitleven op zomerse ritmes! Elke maandag uitgezonderd schoolvakanties. Je kunt inspringen wanneer je wilt, aangezien we met beurtenkaart werken. > Iedere maandag van 19.00u tot 20.00u in Sporthal Langemark, Boezingestraat 51A, > 40 euro voor 10 beurten of 5 euro voor 1 beurt. De laatste les voor de vakantie is gratis en dan mogen de allerkleinsten ook meekomen. Dan wordt er een combinatie van kinderdans en zumba, bbb of step gegeven.) > Contact : tenn_1_rythm@hotmail.com, 0473/21.08.59, www.sabrina12.zumba.com Judo Judo is een Japanse verdedigingssport die gericht is op respect en discipline tegenover de ander. Tijdens de trainingen brengen we conditie, kracht, lenigheid, coördinatie, techniek en durf aan bod. We leren u omgaan met lichaamscontact en valtechnieken, om uzelf maximaal te beschermen. Maar we houden het vooral ook leuk om te doen! > Sportcentrum Langemark-Poelkapelle, Boezingestraat 51A, 8920 Langemark > Prijs : 136 euro (De eerste 3 trainingen zijn gratis!) > Contact : florianroegiers@hotmail.com, eddy.neyt@skynet.be, 0491/52.42.07, 0494/84.25.17, www.facebook.com/judoclublangemark, www.vjf.be

SEPTEMBER Zondag 1 september

EK Pompoenschieting Ook dit jaar kan het publiek meestrijden om de titel van Europese Kampioen Pompoengooien. Nieuw dit jaar is een interscolaire wedstrijd: maak met je klas een katapult en draag ze met 2 personen naar het schootsveld. Schiet je pompoen het verst en ga met de hele klas gratis naar Bellewaerde. > Hoeve Deltour (Bikschote, Baan Bikschote-Langemark z/n, 8920 Bikschote) vanaf 11.00u > Prijs : pompoenschieting: e6, kind gratis maaltijd: e13, e6 kind. Wie blijft eten, krijgt gratis toegang tot de pompoenschieting > Info : franklin.kinget@skynet.be, 051/54.42.49, http://www.landelijkegilden.be Guynemerloop Kleuter - en jeugdreeksen vanaf 14.00u, Jogging (2,6km) voor iedereen met naturaprijs start om 15.00u, Guynemerloop (3de wedstrijd van het bakelandtloopcriterium) Dames (6,8km), Heren (11,4km) start om 16.00u > De Poelkring > Organisatie en info : AC Guynemer, vandewallestijn@skynet.be, http://www.acguynemer.be

7

Zaterdag september Heropening bibliotheek (zie pag 23) 2de Rode Zomerhappening Sp.a organiseert i.s.m. S-plus, Curieus en VIVA*CREA Langemark-Poelkapelle, haar 2de Rode Zomerhappening. Feestdis: “zwijntje aan ‘t spit” à volonté met groentjes en frietjes. Aansluitend optreden van “Kurt Crabbé” > In OC Den Tap vanaf 19.00u > Organisator :sp.a & curieus Langemark-Poelkapelle > Prijs : e15 (leden e13,00 kind -12j. e8,00) > Contact : 0494/70.14.71 17


in Langemark-Poelkapelle 8

Zondag september Open Monumentendag (zie pag 13)

12

september Donderdag Bezoek waterzuiveringsinstallatie (zie pag 10)

13

14

en zaterdag september Vrijdag Kom op tegen kanker plantjesverkloop (zie pag 6)

14

september Zaterdag Bloedgeversdag (zie pag 5)

15

september Zondag Startdag Chiro Lange Jo Start van het nieuwe chirojaar bij chiro lange jo!! let op, de gegeven datum is nog niet de werkelijke ! Meer info (datum + locatie) over onze startdag vind je op onze website www.chirolangejo.be of via mail op chirolangejo@ hotmail.com vanaf 20 augustus. > chirolokalen lange jo, Donkerweg z/n, 8920 Langemark > Contact :chirolangejo@hotmail.com, www.chirolangejo.be

19

september Donderdag Ten oorlog Samen met kompanen Jonas Van Thielen en Mikhael Cops reisde Arnout Hauben langs het front van WO I. Tijdens zijn lezing schetst hij de historische en geografische achtergrond van de tocht. Aan de hand van videofragmenten vertelt hij over bijzondere ontmoetingen en ervaringen. Een persoonlijk getuigenis dat niemand onberoerd laat… > In OC Den Tap, om 20.00u > Organisator : Davidsfonds Langemark > Prijs : e7 (e9 aan de deur; e2 korting leden Davidsfonds; drankje inbegrepen) > Contact: langemark@davidsfonds.net, 057/48.95.70, www.langemark.davidsfonds.be

29

september Zondag Gehuchtenfietstocht (zie pag 12) Wandelzoektocht Gezinsbond Langemark Gezinsvriendelijke wandelzoektocht. Voor groot en klein. 18

Startplaats Zaal VBS St. Juliaan ( Sint Juliaan ). Inschrijven van 13.30u tot 14.15u. Afstand een 4,5 km deels gemeentelijk, deels landelijk. Theoretische vragen, praktische proeven enz ... Na de wandelzoektocht, gezellig samenzijn bij een drankje en een hapje. Voorstelling van het jaarprogramma 2013 - 2014 > Vanaf 13.30u in VBS St. Juliaan, St. Juliaanstraat 2, 8920 Langemark > Organisator : Gezinsbond Langemark > Prijs : e3 (e3 per persoon / e10 per gezin) > Contact : Johan Osaer 057/48.57.01

OKTOBER 4

Vrijdag oktober Streekbieren met klank Terwijl u geniet van een glas gerstenat, brengt de harmonie Sint-Cecilia uit Langemark voor u haar nieuwste werken o.l.v. dirigent Pieter Delaere. > In OC Den Tap om 20.00u > Organisator : KMV Sint-Cecilia Langemark > Gratis toegang > Contact : www.kmvlangemark.be

5

Zaterdag oktober 5e Trimardloop Stratenloopwedstrijd van het bakelandloopcriterium OC ‘t Madointje programma : 13.30u: Jeugdreeksen - 14.15u: Jogging: 3.3 km - 15.00u: Trimardloop: 10 km inschrijving : Jeugdreeksen: e2 - Jogging en Trimardloop: vóór 1/10: e6, dag zelf: e8 Jogging: naturaprijs en deelname tombola Trimardloop: naturaprijs, tombola en geldprijzen Info en inschrijvingen : De Trimards, www.trimardloop.be

8

Dinsdag oktober Cursus ecologisch tuinieren (zie pagina 8)

12

oktober Zaterdag Bib verwendag (zie pag 14)

18

19

, zaterdag en zondag Vrijdag Buren bij kunstenaars (zie pag 12)

20 oktober


Vr i j e t i j d

18

Vrijdag oktober Decamerone Sappig en schelms, ondeugend en prikkelend: dat zijn de verhalen uit de Decamerone zeker. Maar als Hilde Rogge ze vertelt, dan ziet u ze ook nog eens allemaal gebeuren alsof u erbij stond... En dan valt u van de ene vrolijke verrassing in de andere... > In OC Den Tap om 20.00u > Organisator : Davidsfonds Langemark > Prijs : e8 (e2 korting voor leden Davidsfonds) > Contact : www.langemark.davidsfonds.be, langemark@davidsfonds.net, 057/48.95.70

28

oktober Maandag Leven in een krabbenmand (zie pag 7)

31 2

oktober Donderdag en zaterdag november Boekenbeursbus (zie pag 14)

NOVEMBER 3

Zondag november Mosselfestijn Zeeuwse mosselen met frietjes, ook mogelijkheid voor een alternatief menu : vol-au-vent met frietjes. Alles aan democratische prijzen. Een kindermenu ontbreekt natuurlijk ook niet. Iedereen is welkom. Reservatie vooraf is wel nodig (uiterlijk woensdag 30 oktober) > In OC De Poelkring vanaf 12.00u > Organisator : LG-Poelkapelle i.s.m. KVLV-Poelkapelle > Prijs : e17 voor mosselen en e12 voor vol-au-vent Aangepaste kinderkaarten te verkrijgen > Contact : lg@poelkapelle.be, 0474/47.18.05, www.lg.poelkapelle.be Wakker voor vrede. De eerste stap (zie pag 13)

5

Dinsdag november Infoavond ADHD (zie pag 6)

Poelfeesten Poelkapelle Kermis ZONDAG 1 SEPTEMBER Vanaf 14.00u : 42ste Guynemerloop 14.00u : start jeugdreeksen 15.00u : jogging 2,6 km 16.00u : Guynemerloop (heren 11,4 km en dames 6,850 km) Info en inschrijvingen : www.acguynemer.be vandewallestijn@skynet.be VRIJDAG 6 SEPTEMBER Van 18.00u tot 20.00u : kinderfuif in ’t Klasje 19.30u : Schotse avond met live voetbalmatch Schotland - België kwalificatie WK 2014 op groot scherm en aangepaste dranken en kledij In OC De Poelkring Vanaf 20.00u : bierpong en opening jeugdcafé in ’t Klasje, org KSA & Chiro ZATERDAG 7 SEPTEMBER Vanaf 11.30u : BBQ in ’t Klasje (kaarten te verkrijgen bij leiding KSA & Chiro) 15.30u : 5de kermiskoers voor de (ex)-parochianen 9 plaatselijke rondes van 4,95 km Fietshelm verplicht bij deelname Start inschrijving vanaf 14.15u in OC De Poelkring Start eerste ronde om 15.00u stipt! 17.30u : Feestelijke eucharistieviering Vanaf 18.00u : eerste kaarting nieuw seizoen Kaartersclub Nooit Moe. Inschrijven tussen 18.00u en 18.30u of tussen 20.00u en 20.30u. Inleg e2,5. 16 delen. In Café De Reisduif, bij Steven Tant en Stefanie Couchez, Brugseweg 221 Vanaf 19.00u : Mosselavond in Bistro a Point Info en reservering : 057/48.58.48 – 0474/72.09.18 20.00u : 5de kermiscomedy met David Galle en Koen Dewulf in OC De Poelkring Kaarten in voorverkoop te verkrijgen bij de leden van het kermiscomité aan e10 (ADD e12) Alle info : 0486/96.70.81 Vanaf 21.00u: Foute party met dj Reinhart in ’t Klasje 19


in Langemark-Poelkapelle

ZONDAG 8 SEPTEMBER Tussen 7.30u en 10.00u : 18de Ontbijt aan huis t.v.v. uitbreiding kerstverlichting Org. Poelkapelle in Aktie e6 per ontbijt Vooraf inschrijven tot 01/09/ bij Coiffure Luc, Interieur Seys, Axa Bank Decruyenaere, Kinderdagverblijf Boeleke, Bloemencenter Verschoore en Schilderwerken Vandeputte Vanaf 9.00u : Rondgang van ’t Kliekske door de Poelkapelse straten 11.00u : Aperitiefconcert van ’t Klieksje in het gelegenheidscafé ‘In De lege drinkepulle” (‘t klasje) Vanaf 13.30u : themadag “op weg naar Rio” met levend tafelvoetbal (inschrijven bij Detlev Quartier) Org KSA & Chiro Vanaf 14.00u : Traditionele kermiszondag voor jong en oud met stoet van schoolkinderen met hun versierde fietsen, brandweerwagen, moto’s van de Poelriders, plaatselijke oldtimers, springkastelen, gratis kindergrime, ballonnenkunstenaar, … met een leuke spetterende show van Clown Plex voor jongen oud. Voor ieder kind met versierde fiets zijn er gratis kermisbons twv e5 Locatie : OC De Poelkring 18.30u : Quiz in café De Koolmijn, info bij Sabine 0498/61.24.11 MAANDAG 9 SEPTEMBER 9.00u : Jaarmis voor alle overleden parochianen, soldaten en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen. 9.30u : Brandweerdemonstratie en – oefening 15.00u : 16de kampioenschap van Poelkapelle Boogschieten op de liggende wip. Alle (ex-) Poelkapellenaren komen in aanmerking. De schieting gaat door in OC De Poelkring op 2 liggende wippen. Inleg e5. Trofee aan de winnaars Organisatie : vriendenkring Brandweer Poelkapelle

20

DINSDAG 10 SEPTEMBER Vanaf 15.00u : Groentenkaarting in café De Koolmijn tvv Kaartersclub Guynemertroef Vanaf 18.00u : Avond van de platte portefeuille in ’t Klasje Org KSA & Chiro Van 20.30u tot 23.00u : Afsluit van de kermis met een spetterend vuurwerk en met gelegenheids café “In Den Ouden Hert” 21.30u : Optreden met The Surprise Band in café De Reisduif bij Steven – ambiance muziek

Statiekermis ZATERDAG 14 SEPTEMBER 8.00u – 14.00u mountainbike Vanaf 11.30u doorlopend BBQ-worsten 19.00u praatcafé 21.00u coverband Crystal moon afterfuif DJ Betty ZONDAG 15 SEPTEMBER 8.00u – 10.00u mountainbike vanaf 11.30u doorlopend BBQ-worsten 11.00u tot 13.00u Aperitief ‘statieslokske’ met muziek van de comingband 14.00u koffie en “Tiesten en Triene taart” 17.30u pijproken MAANDAG 16 SEPTEMBER 19.30u Toneel : “Het zoveelste statiedrama” Alle activiteiten gaan door op het Statieplein, Houthulstseweg te Poelkapelle.


Vr i j e t i j d

Langemark Kermis VRIJDAG 20 SEPTEMBER Vanaf 17.00u tot 22.00u : 23ste Kermisavondmarkt 30-tal standen rond het kerkplein van Langemark Info en deelname : Danny Priem, 057/48.73.73 Ballonwedstrijd Organisatie: Gezinsbond Langemark Leen Louwagie, 057/48.56.68 Vanaf 17.00u : Grime voor de kinderen in de Gilde Streekbierweekend i.s.m. de struise brouwers Vleteren – doorlopend springkasteel organisatie Kermiscomité Langemark 18.00u : Leuke verkleedstoet voor schoolkinderen van Langemark 20.30u : Groot vuurwerk aan de vijver ZATERDAG 21 SEPTEMBER 9.00u : U10 E Rapid Langemark - Olympos Marke - A 14.00u : Duatlon en duoduatlon Sporthal Klerkenstraat 37 Organisatie : Sportraad en sportdienst Info en inschrijving : Sportdienst, Evie Beyers, 057/20.05.47 Vanaf 16.00u : Streekbierweekend i.s.m. de struise brouwers Vleteren in de Gilde doorlopend springkasteel organisatie Kermiscomité Langemark Vanaf 19.00u : Kermiszwien aan het spit In OC Den Tap Organisatie: Bistro Alfa 20.00u : Foute Party De Koornbloem 20.00u : Leute en plezier met een teusje bier. Een hele avond Vlaamse liedjes, klassiekers en verschillende meezingers Café De Frontduif, Boezingestraat 40 Gratis inkom ZONDAG 22 SEPTEMBER 9.00u U14 B Rapid Langemark - de West-Hoek Zwevezele - A Vanaf 10.00u Buitenbar Tennis Cava bar studenten

vanaf 16.00u Zumba initiatie doorlopend springkasteel Organisatie: TC Comeback Vanaf 11.30u : Aperitief en warme beenhesp t.v.v. het Kermiscomité Nadien doorlopend Streekbierweekend i.s.m. de struise brouwers Vleteren in de Gilde organisatie Kermiscomité Langemark Wielerwedstrijd OVWF Catg. C start om 13.30 u voor 9 ronden van 5,3 km. Catg. B start om 15.00 u voor 11 ronden van 5,3 km. Catg. A start om 16.30 u voor 12 ronden van 5,3 km. Omloop: Boezingestraat – Ieperstraat – Groenestraat – Boezingestraat – Melkweg – Statiestraat – Kasteelstraat – Klerkenstraat - Markt – Zonnebekestraat – Boezingestraat. Inschrijving en prijsuitdeling: café Casino Aankomst: café De Frontduif Organisatie: Wielercomité Langemark-centrum ism. Mountainbikecomité Info : Jean-Marie Callewaert – 057/48.72.08 MAANDAG 23 SEPTEMBER 9.30u : Plechtig jaargetijde voor overleden parochianen, gesneuvelde soldaten, burgerlijke oorlogsslachtoffers, politieke gevangenen en verplichte arbeiders DINSDAG 24 SEPTEMBER Vanaf 17.00u : Batjesdag: verminderde prijzen op kermisattracties 19.30u : Prijsuitreiking bebloemingsactie Raadzaal “ De Bron” gemeentehuis Info : Daniël Vanysacker, 057/48.87.50 WOENSDAG 25 SEPTEMBER 17.30u : 40ste AVOND VAN LANGEMARK voor elite renners zonder contract en beloften            Grote Prijs: Garage Renault-Lameire bvba 70 km over 44 ronden van 1,6 km e670 aan prijzen + e5 van 31ste tot 50ste en talrijke premies Inschrijving in sportkaffee Eleven Start om 17.30u aan het Marktplein t.h.v. De Koornbloem 21


in Langemark-Poelkapelle

Aankomst aan de Bistro Alfa, Klerkenstraat Prijsdeling in café Munchenhof Organisatie: Wielerclub Hoger Op en het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 13.30u : Scholenveldloop: voetbalvelden KFC Langemark Organisatie : sportdienst Langemark-Poelkapelle Info : Sportdienst, Evie Beyers, 057/20.05.47 14.00u : Okra en OCMW kermisfeest Optreden van The Gipsy’s OC Den Tap inkom e3 VRIJDAG 27 SEPTEMBER Vanaf 17.00u : Chirobar met leidingsquiz voor de ouders en kinderkatapult Plaats: Zwijnemarktje Organisatie: Chiro Lange Jo Kevin Alleman, 0498/30.45.01

22

ZATERDAG 28 SEPTEMBER DAG VAN DE KLANT 2013 organisatie Unizo Langemark-Poelkapelle 18.00u : Rapid Langemark - B - BBC Spie Izegem - B Vanaf 18.30u : 22ste Kippenfestijn OC Den Tap Organisatie: Sportiva Langemark 20.15u : Kermismatch : Rapid A – Opwijk Tradibouw A Plaats: sportcentrum Organisatie Rapid Langemark ZONDAG 29 SEPTEMBER 9.00u : U14 B Rapid Langemark - BBC Spie Izegem - B 11.00u : U18 Heren A Rapid Langemark - J. Scaldis Zwevegem Vanaf 11.30u: 22ste Kippenfestijn OC Den Tap Organisatie: Sportiva Langemark Tussen 13.30u - 14.15u Gezinsvriendelijke wandeltocht inschrijving: VBS St.-Juliaan, St.-Juliaanstraat 2 e3 p.p/e10 p. gezin Organisatie: Gezinsbond Langemark Leen Louwagie, 057/48.56.68

Vanaf 14.30u : Chiroterras met CK voetbal Inschr.:chirolangejo@hotmail.com lokalen Chiro Lange Jo (Donkerweg) Tussen 14.00u -17.00u : Finale Hengelwedstrijd Organisatie: Bakelandtvissers Gemeentelijke Visvijver Info: Cappan Wilfried, 057/48.96.34


Vr i j e t i j d

F EESTELIJKE

HEROPENING

v.u. Evelyne Van Gelder, Klerkenstraat 37 A, 8920 Langemark-Poelkapelle

ZATERDAG

7

(DE

15 U -18 U

SEPTEMBER

BIB IS TUSSEN

9U

EN

12 U

GESLOTEN)

15 U Kar tje Kilo (animatie) DRAAD poppentheater

16 U

17 U pr ijsuitreiking f otowedstr ijd en kleur- en tekenwedstr ijd

DOORLOPEND

voorleeskr ing - gaming ‘Aan taf el’ met de surf ace table - kindergr ime uitleen tussen 15u en 18u 23


Een organisatie van ...

In OC Den Tap Donderdag 26 september 2013 om 14.00uur

KERMISFEEST 2013 Programma : Koffie en welkom Optreden The Gipsy’s (Live show– en dansorkest met zangeres Inne)

Ijstaart Afsluit met koekebrood en koffie

Iedere 55-plusser uit Langemark-Poelkapelle is welkom ! Deelnameprijs : € 3,00 Inschrijven vóór 21 september bij het OKRA-bestuur of in het woonzorgcentrum De Boomgaard ———————————————————————— Naam en voornaam : ................................................................ Naam en voornaam : ................................................................ Naam en voornaam : ................................................................ Aantal personen : ……..……. X 3 euro = ……….… euro

Infoflash september oktober 2013  
Advertisement