Page 1

september - oktober 2019 verschijnt vijfmaal per jaar 18de jaargang - nr. 91

infoflash

1

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE


VOORWOORD Beste inwoner, Het is weer bijna voorbij, die mooie zomervakantie. Hopelijk heeft u kunnen genieten van aangename zomermaanden. Het bouwverlof ligt ook alweer achter ons en de verschillende werven in de gemeente kunnen goed hervat worden. De kinderen moeten terug naar school. Boekentassen en rugzakken worden vanonder het stof gehaald, brooddozen worden opnieuw gevuld ... Sommigen ruilen hun vertrouwde school in voor een nieuwe. De allerkleinsten lopen voor het eerst door de schoolpoort, over de speelplaats op weg naar hun klasje. De oudsten gaan misschien weg van huis, trekken naar de stad, worden kotstudent …   Ook in onze gemeente verandert een en ander vanaf nu. Samen met de dorpskernvernieuwing in Langemark onderging de voorbije jaren ook de omgeving van het kasteel een grote verandering. Het nieuwe gebouw naast het bestaande gemeentehuis, elkeen had en heeft er zijn eigen mening over, maar ondertussen is het afgewerkt en klaar ... Vanaf 26 augustus, met het nieuwe schooljaar dus, worden de eerste burgers daar ontvangen. Net zoals het ook hoort bij een nieuw schooljaar met nieuwe boeken, nieuwe schriften, nieuw kaftpapier, ... kunnen we met de gemeente ook uitpakken met een vernieuwde infoflash, in de nieuwe huisstijl en met een nieuwe look-and-feel.  Het formaat wordt iets groter en we gaan vooral voor meer beeldmateriaal, een moderner uitzicht en een rustige layout met enkele kleuraccenten. Tijdens het begin van de vakantie kregen we heel wat respons op de bevraging vanuit het gemeentebestuur. De resultaten van deze worden nu verwerkt, en zoveel mogelijk ingepast in het meerjarenplan. Na nog een beetje rekenen en tellen door onze financiële dienst kunnen we binnen enkele maanden een gebudgetteerd meerjarenplan voorstellen en moeten we mogelijks ons eerste proefwerk of mondelinge test van jullie allemaal ondergaan. Een nieuw schooljaar betekent ook weer wat meer verkeer op de weg. Veel kinderen gaan met de fiets of te voet naar school. Kinderen in het bijzonder zijn erg kwetsbaar in het verkeer. We vragen daarom aan alle chauffeurs om zeker in de nabijheid van de scholen het rijgedrag aan te passen. We roepen ook alle ouders op om ervoor te zorgen dat de kinderen met een goed onderhouden fiets de weg opgaan en dat zij voldoende ‘zichtbaar’ zouden zijn voor de andere weggebruikers  want we wensen iedereen naast een succesvol en fantastisch ook een veilig nieuw schooljaar. Dominique Cool schepen van communicatie

2 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Samenstelling Dienst Communicatie Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle T 057 49 09 19 infoflash@langemark-poelkapelle.be www.langemark-poelkapelle.be Verantwoordelijke uitgever Dominique Cool schepen van communicatie Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle Ontwerp & druk Cuvelier Graphics nv www.cuveliergraphics.be Coverfoto Architect Tom Thys Heb je ook een mooie foto om op de cover van onze volgende Infoflash te zetten? Stuur deze dan door voor 1 oktober 2019 naar info@langemark-poelkapelle.be

De volgende Infoflash verschijnt eind oktober. Activiteiten voor november, december en januari digitaal ingeven op www.uitdatabank.be vóór 1 oktober 2019.

INHOUD BESTUUR & DIENSTEN 3 LEVEN 7 WONEN 12 ONTSPANNEN 16 FLASHBACK 26 UIT-KALENDER 27

VOLG ONS OP FACEBOOK Gemeente Langemark-Poelkapelle


BESTU UR & DIE NSTE N

WELKOM IN HET GEMEENTEHUIS Samen met de dorpskernvernieuwing in Langemark onderging de voorbije maanden ook de omgeving van het gemeentehuis een grote verandering. Het nieuwe gebouw naast het bestaande gemeentehuis is ondertussen afgewerkt en klaar om de eerste burgers te ontvangen. De samensmelting van het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur wordt hiermee ook fysiek een feit. Voortaan spreken we ook niet meer van een gemeentebestuur en een OCMW-bestuur, maar valt alle dienstverlening onder de naam “lokaal bestuur”. Het ontwerp bestaat uit een nieuwbouwvolume van 3.600 m2 schuin naast het gemeentehuis, met één ondergrondse en drie bovengrondse bouwlagen. Het oude en het nieuwe gebouw staan bijna los van elkaar, maar binnenin worden de verdiepingen perfect op elkaar aangesloten. Door de gedraaide positie van het nieuwe gebouw, ontstaat een publieke ruimte voor het gemeentehuis. Deze ruimte wordt ingericht als centraal autoluw gemeenteplein en vormt een eerste ontvangst voor de inwoners. Vanaf het plein zijn de twee toegangen duidelijk merkbaar: de toegang van het nieuwe gedeelte wordt een laagdrempelige publiekstoegang, de bestaande toegang zal enkel nog dienst doen bij ceremoniële activiteiten.

Op maandag 26 augustus zetten we graag de deuren van het nieuwe gebouw voor het eerst open. Vanaf dan vind je alle publieke diensten op één locatie. Omdat het gebouw lager ligt dan het bestaande gemeentehuis én omdat ervoor gekozen werd om het gebouw op het tweede en derde verdiep met elkaar te verbinden zonder niveauverschil, is de gelijkvloers onmiddellijk ook de verdieping met het hoogste plafond. In de grote inkomhal is een wachtruimte voorzien met foldermateriaal en een open onthaal. Het onthaal wordt het eerste aanspreekpunt voor de burger en zal ook dienen als snelloket bij het ophalen en afhalen van verschillende documenten of kleine diensten.

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

3


B ESTU U R & DIE NSTE N

Gelijkvloers

Naast de onthaalbalie komt de backoffice voor het secretariaat en archief en een bureauruimte voor het afdelingshoofd Algemeen Bestuur. Thuiszorg De Wissel krijgt een aparte ruimte iets verder in de gang. De bezoekers die naar het “Kasteel” of een andere etage willen, kunnen hiervoor de trap of de lift nemen die midden in de nieuwbouw staat. Het eerste verdiep bevindt zich in het oudere gedeelte van het gemeentehuis en biedt nog steeds plaats aan Team Ontspannen (sport, jeugd, cultuur en toerisme), de burgemeester, de algemeen directeur en de collegezaal. Vanaf eind september maakt ook de Dienst Burgerzaken de overstap naar het gemeentehuis. Zij verhuizen van Kasteelstraat 7 naar het gemeentehuis in het voormalig onthaal, dat heringericht wordt. Op het tweede verdiep bevinden zich zowel de sociale dienst als de buitenschoolse kinderopvang ’t Buitenbeentje. Voor de sociale dienst is er een wachtruimte en 3 spreekruimtes voorzien waar je als burger terecht kan met allerlei vragen of problemen. De maatschappelijke werkers werken vanuit een landschapskantoor en zullen je ontvangen in een van de spreekruimtes. Het afdelingshoofd Leven krijgt een aparte bureauruimte. Het nieuwe gebouw loopt naadloos over in het oude gemeentehuis en op deze verdieping vinden we nog steeds raadzaal “De Bron” en trouwzaal “De Wijdendrift” in het gebouw. Daarnaast werden ook enkele kleinere vergaderruimtes voorzien.

4 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Tweede verdiep

Op de derde verdieping van het nieuwe gebouw komt de dienst omgeving. Je komt terecht in een open landschapskantoor waar zich de diensten ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, wonen en lokale economie met hun bijhorend loket bevinden. Achter de hoek bevindt zich een wachtruimte met foldermateriaal en een prachtig uitzicht. De woondienst vind je iets verder op de gang, naast een spreekruimte en een werkplaats voor het Afdelingshoofd Wonen. Wie verder loopt komt terecht in het oude gebouw en vind hier enkele interne diensten: Personeel en Preventie, Financiën, ICT en Facility. Bijna alle publieke diensten worden dus samengebracht in het nieuwe gebouw, de interne diensten blijven in het bestaande gemeentehuis. Uitzondering hierop is de dienst bevolking die verhuist naar het eerste verdiep in het bestaande gemeentehuis en team ontstpannen die op hun huidige locatie blijft. De ingang vind je in de nieuwbouw. Naast het architecturale ontwerp gaat ook heel wat aandacht naar hernieuwbare energie. Door de integratie van een geothermische warmtepomp, een luchtgroep met warmtewiel en lichtsturing in het gebouw, wordt het verbruik 20% tot 40% gereduceerd ten opzichte van klassieke systemen.


B ESTU U R & DIE NSTE N

DIENSTEN GESLOTEN WEGENS VERHUIS Op vrijdag 23 augustus verhuizen alle diensten naar hun nieuwe werkplek. Het gemeentehuis zal op deze dag gesloten zijn en ook telefonisch zijn onze diensten op 23 augustus niet bereikbaar. We verwelkomen je graag op maandag 26 augustus in het nieuwe gebouw.

NIEUWE OPENINGSUREN Alle diensten in het gemeentehuis, Kasteelstraat 1: Maandag 09.00u - 12.00u Dinsdag 09.00u - 12.00u Woensdag 09.00u - 12.00u & 14.00u - 16.00u Donderdag 09.00u - 12.00u & 14.00u - 18.30u Vrijdag 09.00u - 12.00u

Trappenhal

OFFICIĂ‹LE OPENING ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Onze diensten nemen hun intrek in het nieuwe gebouw vanaf 26 augustus. Maar we kunnen dit natuurlijk niet laten voorbijgaan zonder een officiĂŤle opening. Benieuwd naar je nieuw gemeentehuis? Kom dan op zaterdag 28 september langs voor een ontdekkingstocht doorheen het nieuwe gemeentehuis en krijg wat meer informatie over onze diensten en dienstverlening. Dorst gekregen van die ontdekkingstocht? Dan bieden we je graag achteraf een drankje aan! Dienst communicatie, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, 057 49 09 19, info@langemark-poelkapelle.be

Enkel dienst burgerzaken: elke laatste zaterdag van de maand van 9.30u - 11.30u (uitgezonderd juli en december). Recyclagepark, Landetbeekstraat 9 (nieuwe openingsuren vanaf 1 september 2019): Maandag gesloten Dinsdag 10.00u - 12.00u & 13.30u - 18.00u Woensdag 13.30u - 18.00u Donderdag 13.30u - 18.00u Vrijdag 13.30u - 18.00u Zaterdag november t.e.m. maart: 08.30u - 12.00u april t.e.m. oktober: 08.30u - 17.00u Bibliotheek (Klerkenstraat 37a): Maandag 16.00u - 19.00u Dinsdag gesloten Woensdag 09.30u - 12.30u & 14.00u - 18.00u Donderdag 16.00u - 19.00u Vrijdag 14.00u - 18.00u Zaterdag 09.30u - 12.30u Alle mailadressen en telefoonnummers van onze medewerkers blijven bestaan. Enkel het onthaalnummer van de sociale dienst wijzigt: 057 49 09 10.

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

5


B ESTU U R & DIE NSTE N

En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren. Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Hang rookmelders in huis, ze waarschuwen je bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van een rookmelder plots als muziek in de oren.

rs okmelde r NU je ro .be en maak e e tr is g Re ers rookmeld headphone. op han g ats e B n e e ka n s o p

6 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

hangrookmelders.be


LEVE N

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN Gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op • donderdagnamiddag 12 september, • vrijdag 1 november, • zaterdag 2 november.

NIEUWE OPENINGSUREN RECYCLAGEPARK Vanaf 1 september 2019 veranderen de openingsuren van het recyclagepark. In de periode april tot oktober worden de openingsuren op zaterdag uitgebreid en kan je tot 17.00u langs komen. Op weekdagen wordt de toegang een half uurtje verlaat en kan je vanaf 13.30u je afvalstoffen binnen brengen.

BEDANK VOORBEELDIGE CHAUFFEURS IN UW STRAAT Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s... chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook onze gemeente blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord: control cruiser. En iedereen krijgt de kans om de control cruisers in hun straat te bedanken. De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag actief de automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken. Daarom is er nu dus de control cruiser: een positieve term om chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet houden te benoemen. Binnenkort verdeelt de VSV samen met de Vlaamse gemeenten 10 000 borden die mensen aan hun raam kunnen hangen. Zo kan iedereen de control cruisers in hun straat bedanken voor hun voorbeeldige rijgedrag. In onze gemeente kunnen de borden opgehaald worden vanaf 16 september 2019 in het gemeentehuis. Bestel je liever zelf je bord, dan kan dit via www.beloofd.be. De actie loopt de ganse maand oktober. Dienst Communicatie, Kasteelstraat 1, Langemark-Poelkapelle, 057 49 09 19, info@langemark-poelkapelle.be

Nieuwe openingsuren Recyclagepark (Landetbeekstraat 9) vanaf 1 september 2019: Maandag gesloten Dinsdag 10.00u tot 12.00u 13.30u tot 18.00u Woensdag 13.30u tot 18.00u Donderdag 13.30u tot 18.00u Vrijdag 13.30u tot 18.00u Zaterdag november t.e.m. maart: 08.30u tot 12.00u april t.e.m. oktober: 08.30u tot 17.00u

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

7


LEVE N

THUISWONENDE ZORGBEHOEVENDEN TOELAGE

EUROPEAN DISABILITY CARD

Wie omwille van ziekte, handicap of ouderdom zorgbehoevend is én nog thuis woont, heeft alle belang bij een goed netwerk van mantelzorg en thuiszorg.

De European Disability Card (EDC-kaart) is een Europese handicapkaart waarmee personen met een handicap voordelen kunnen genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten.

Het OCMW betaalt een thuiszorgtoelage om de kosten daarvan te helpen dragen: € 25 per maand voor wie het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen de zorgverzekering) geniet OF € 35 per maand voor wie niet in aanmerking komt voor dit zorgbudget.

Wie erkend is door of hulp krijgt van het VAPH of FOD Sociale Zekerheid, kan de kaart gratis aanvragen. Dit kan via het digitaal loket van VAPH, www.mijnvaph.be of via het contactformulier op www.handicap.belgium. be. Lukt het niet om de kaart aan te vragen, dan kan je terecht bij de sociale dienst waar een maatschappelijk werker kan helpen hierbij.

De belangrijkste voorwaarde om recht te hebben op de thuiszorgtoelage is de graad van zorgbehoevendheid. Er wordt een onderscheid gemaakt per leeftijd: • Jonger dan 18 jaar: beschikken over een attest van de FOD sociale zekerheid of van het kinderbijslagfonds waarin minstens 4 punten worden behaald in pijler 1. • Ouder dan 21 jaar: beschikken over een attest van de FOD sociale zekerheid van minstens 12 punten (categorie 3). • Tussen 18 - 21 jaar: beschikken over één van bovenstaande attesten. Daarnaast moet de zorgbehoevende ook aan volgende voorwaarden voldoen: • Inwoner zijn van Langemark–Poelkapelle en er verblijven. Wie in een instelling verblijft, moet minimum 90 dagen per jaar thuis verblijven. • De verhoogde tegemoetkoming genieten van de ziekteverzekering. • De aanvrager moet één van de volgende uitkeringen genieten: een integratietegemoetkoming (IT), een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZOZ) of de zorgtoeslag binnen het groeipakket. • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen de zorgverzekering) moet worden aangevraagd. Wil je een aanvraag doen of denk je in aanmerking te komen voor deze toelage? Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werker zal dit samen met jou bekijken. Je kan er tevens ook terecht voor vragen over andere sociale voordelen, alsook informatie verkrijgen over de beschikbare thuiszorgdiensten.

8 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

GEBOORTEN Dumoulin Louis Doom Annaliah Deman Odette Termote Viktor Vandevivere Kas Vanden Berghe Elisabeth Butaye Miro Bruynsteen Jules

17/04/2019 (P) 21/05/2019 (L) 06/06/2019 (L) 08/06/2019 (L) 08/06/2019 (L) 29/06/2019 (L) 02/07/2019 (L) 18/07/2019 (L)

OVERLIJDENS Dael Lieven Maesen Arseen Gotelaere Eddy Dekindt Jeanne Claerhout Médard Messens Johan Deschamps Christianne Gotelaere Maria Hemeryck Christiana Demeersseman Jerôme Courtens Nelly Vercruysse Rene Van Lerberghe Luc Callewaert Agnes Coppin Liango Debruyne Gilbert

20/05/2019 03/06/2019 07/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 27/06/2019 29/06/2019 02/07/2019 02/07/2019 12/07/2019 13/07/2019 14/07/2019 17/07/2019 20/07/2019 22/07/2019 28/07/2019


LEVE N

25STE PLANTJESWEEKEND KOM OP TEGEN KANKER VAN 13 TOT 15 SEPTEMBER

Het plantjesweekend van Kom op tegen kanker viert dit jaar een bijzondere verjaardag. Al voor de 25ste keer zullen honderdduizenden azalea’s hun weg vinden naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Het Plantjesweekend is dus echt wel een vaste waarde! Tijdens het derde weekend van september vind je de azalea’s overal waar veel mensen komen en kun je ze bij een van de duizenden vrijwilligers kopen voor € 7,00. Zo kregen in 2018 332.510 plantjes een nieuwe eigenaar. De opbrengst van dit weekend gaat naar steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten. Naar goede gewoonte kunnen we ook in onze gemeente rekenen op vele vrijwilligers en verenigingen die klaar staan om op vrijdag 13 en zaterdag 14 september azalea’s te verkopen.

Verkooppunten: • Bikschote: Gemeenteschool Bikschote • Langemark: Aldi, Artsenhuis De Linde, Bakkerij Deraedt, Bakkerij Mathias en Jasmine, Gemeenschapsschool Ter Berken, Gemeentehuis, Optiek Center Bert Lemahieu, Vrije Basisschool Langemark, Woonzorgcentrum De Boomgaard • Madonna: Slachthuis - Vleeshalle Markey, Vrije Basisschool Madonna, Traiteur ’t Buskantje • Poelkapelle: Spar Supermarkt Luc, Vrije Basisschool Poelkapelle • St. Juliaan: Happiness, huis aan huis Dienst burgerzaken - 057 49 09 11

DAG TEGEN KANKER DONDERDAG 17 OKTOBER

Op donderdag 17 oktober is het de Dag tegen Kanker. Dan steken we met z’n allen kankerpatiënten en hun naasten een groot hart onder de riem. We laten hen voelen dat ze omringd zijn door mensen die hen steunen, dat ze er niet alleen voor staan. Tijdens deze dag roept Kom op tegen Kanker iedereen op om één dag expliciet hun medeleven en verbondenheid te tonen met kankerpatiënten en hun naasten. Het gaat hier om een grote groep mensen, want jammer genoeg wordt bijna iedereen vroeg of laat geconfronteerd met kanker, rechtstreeks of in zijn/haar omgeving. Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Gelukkig overleven steeds meer mensen de ziekte. Naar schatting leeft 1 op de 25 Vlamingen met (de gevolgen van) kanker. Ook het personeel van het lokaal bestuur wil op deze dag haar verbondenheid tonen aan mensen met kanker en hun naasten. Daarom zal het personeel op deze dag het gele solidariteitslintje dragen.

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

9


LEVE N

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN IN DE KEUKEN VAN ‘DE STEK’ Het lokaal dienstencentrum De Stek wil buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol laten thuis wonen, met extra aandacht voor senioren. De Stek wil dit doel vervullen door onder andere in te zetten op gezellig tafelen in ons dorpsrestaurant en door het leveren van warme maaltijden aan huis. Het keukenteam bestaat uit 12 toegewijde medewerkers, die met veel liefde en zorg instaan voor een lekkere maaltijd. Deze maaltijden worden bereid voor de bewoners van het woonzorgcentrum, de mensen die aansluiten in ons dorpsrestaurant, de mensen die graag hun maaltijd aan huis verkrijgen en de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang.

Het dorpsrestaurant In cafetaria ‘De Krune’ van het woonzorgcentrum De Boomgaard (Lekkerboterstraat 1 in Langemark-Poelkapelle) kan je, als 60+’er van de gemeente, elke middag aansluiten om gezellig te tafelen. Je geniet er van een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert) in een gemoedelijke sfeer samen met andere buurtbewoners. Ook -60’ers kunnen, onder bepaalde omstandigheden, bij ons terecht. Hiervoor kan je informatie bekomen bij Joke Despeghel of Hanna Baelen van de sociale dienst van De Stek.

10 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019


LEVE N

Kan je moeilijk zelfstandig tot bij ons geraken, dan kan je op dinsdag mee met het busje van De Stek. Één van onze vrijwilligers komt je thuis ophalen en brengt je na de maaltijd terug.

Elke dag rijden onze twee chauffeurs rond met de CNG-bestelwagens om een vlotte levering aan huis te voorzien. Dit telkens tussen 11.00u en 12.30u. De maaltijden worden warm geleverd, ook op zon- en feestdagen. Er wordt gevraagd om minstens 3 maaltijden per week af te nemen. Op die manier wordt een plaatsje voor jou gereserveerd in de wagens en kan je het aantal maaltijden naar believen uitbreiden.

Het dorpsrestaurant is elke dag open van 11.30u tot 13.00u. De verse soep staat klaar vanaf 11.30u. Op weekdagen is de maaltijd te verkrijgen vanaf 12.00u en op zon- en feestdagen vanaf 12.30u. Een maaltijd in het dorpsrestaurant kost € 6,50. Op zon- en feestdagen bedraagt de kostprijs € 7,00. Water is gratis en alle andere dranken zijn te verkrijgen mits betaling. De betaling gebeurt maandelijks via een rekening met overschrijvingsformulier (domiciliëring kan).

De kostprijs voor een maaltijd bedraagt € 7,00. Op zon- en feestdagen bedraagt dit € 7,50. Een tweede maaltijd (bijvoorbeeld bij je partner) wordt geleverd aan € 6,50.

De warme maaltijden aan huis

Wil je graag beroep doen op onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 057 49 08 11 of per mail : joke.despeghel@ocmwlangemark-poelkapelle.be of hanna.baelen@langemark-poelkapelle.be

Senioren, mensen die kampen met een ziekte of mensen die wegens sociale redenen niet in staat zijn om zelf hun maaltijd te bereiden, kunnen terecht bij de dienst warme maaltijden aan huis van De Stek. Ook voor hen staat de keukenploeg garant voor een kwaliteitsvolle maaltijd bestaande uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Dieetmaaltijden (suiker-, zout- en vetarm) zijn steeds mogelijk. Op vraag kan je maaltijd ook gesneden of gemalen worden.

Smakelijk!

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

11


WONE N

GRATIS ENERGIEFIT-AVOND MUURISOLATIE EN HOOGRENDEMENTSGLAS DONDERDAG 12 SEPTEMBER

Muren isoleren kan je flink wat winst opleveren en nieuwe ramen houden de warmte wel vijf keer beter binnen. Zeker doen dus. Maar laat je wel goed informeren voor je aan de slag gaat. Zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere energiefactuur en een beter wooncomfort. Schrijf je daarom vandaag nog in voor de gratis Energiefit-avond in Zonnebeke! Onafhankelijk advies in mensentaal Fluvius en architectenvereniging NAV ontwikkelden een avondcursus waarmee je alle kennis meekrijgt die je nodig hebt over buiten-, binnen- en spouwmuurisolatie, superisolerend glas en de verschillende soorten schrijnwerk. Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten worden meegegeven in mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft je onafhankelijk advies over de voor- en nadelen van materialen en technieken. Hij illustreert alles met zowel goede als slechte praktijkvoorbeelden en verduidelijkt typische bouwproblemen, zoals bouwknopen of koudebruggen.

Schrijf je vandaag nog in! De Energiefit-avond muurisolatie en hoogrendementsglas vindt plaats op 12 september 2019 in OC Geluveld, Geluveldplaats 13 te Geluveld (Zonnebeke) om 20.00u. Deze Energiefit-avond is gratis. Inschrijven kan via www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/ energiefitsessies of in het gemeentehuis. Wacht wel niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Woondienst Zonnebeke-Langemark-Poelkapelle, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle. Annelies Hommez – 0473 23 33 77 annelies.hommez@langemark-poelkapelle.be

Huur- en isolatiepremie Woon jij als huurder in een woning die nog niet of slecht geïsoleerd is zoals bijvoorbeeld een woning met enkel glas, zonder dakisolatie of een niet geïsoleerde spouwmuur? Of ben jij verhuurder van zo een woning? Dan komt jouw woning misschien in aanmerking voor een huur- en isolatiepremie. Isolatie is immers een goede zaak en een fluitje van een cent voor beide partijen! Ontdek waarom en doe de test op www.huur-en-isolatiepremie.be

12 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

VLAAMSE ENERGIELENING Denk je eraan om je woning energetisch te renoveren, kom dan zeker eens langs bij je gemeente om te kijken of je recht hebt op een renteloze Vlaamse Energielening. Volgende werken komen onder andere in aanmerking voor de Vlaamse Energielening: • zonnepanelen • dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie • hoogrendementsbeglazing, deuren en isolerende garagepoorten • een zuinige verwarmingsinstallatie • een energiezuinig ventilatiesysteem • zonneboiler • … Je kan maximum € 15.000 ontlenen en dit over een maximale looptijd van maximaal 10 jaar. www.westhoekoverleg.be/nl/ energiehuis of via jouw lokaal bestuur of woondienst.


WONE N

BEEKSTRAAT Reeds lange tijd is de Beekstraat in slechte staat. Door de aanwezigheid van de Broenbeek naast de weg werden alle pistes overlopen om deze weg grondig aan te pakken. De Provincie West-Vlaanderen staat dan ook in voor het uitwerken van een duurzame oplossing.

Om een snelle en veilige oplossing te bieden aan de weggebruikers, werd door de eigen technische diensten de weg op de slechtste plaats weggenomen en werd betonfundering aangebracht met een nieuwe betonnen toplaag.

AFGEWERKTE HOUTHULSTSEWEG

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

13


WONE N

HIER BEGINT DE ZEE, NIETS INGOOIEN AUB We willen inwoners bewust maken om geen afval in de rioolputjes te gooien. Want wat we erin gooien vervuilt uiteindelijk de zee. Verder vervuilt dat afval ook het water dat via het rioleringsstelsel naar het waterzuiveringsstation geleid wordt. Slik- of rioolputjes?

Wat kan jij doen?

Heel wat mensen denken dat de slikputjes in de straat “het riool” zijn. In de volksmond worden ze dan ook “rioolputjes” genoemd. Niets is minder waar en al zeker niet in straten waar een gescheiden rioolstelsel ligt.

De verleiding is soms groot om klein afval snel even door te spoelen of in het rioolputje op straat te gooien. En misschien denk je dat wat jij doet, toch niets uitmaakt op grote schaal. Dat klopt niet! Help ons de riolen én de waterlopen proper houden.

Een gemengd of gescheiden rioleringsstelsel? In straten met een gemengde riolering ligt er één dikke buis in de straat die zowel het afvalwater van de woningen als het regenwater verzamelt en afvoert richting waterzuiveringsstation. Hoe meer regen op korte tijd, hoe voller de buis dus. Als het volume té groot wordt, loopt het afvalwater dan ongezuiverd via een nooduitlaat naar de beek, de rivier, … Door de klimaatverandering zullen lokale, hevige buien in de toekomst vaker voorkomen. Om die reden worden zij stelselmatig vervangen door een gescheiden rioolstelsel. In straten met een gescheiden riolering liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en één voor regenwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation, terwijl het regenwater rechtstreeks naar de dichtste beek, rivier of vijver loopt. De slikputjes in de straat zijn enkel en alleen bedoeld om het regenwater op te vangen en worden dus altijd aangesloten op het regenwaterriool. Dat betekent dus als een peuk in een slikputje gegooid wordt, die peuk volgend traject aflegt: van slikputje naar regenwaterriool, van regenwaterriool naar de beek, van de beek naar de rivier en uiteindelijk naar de zee.

14 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Wat mag door je afvoer en in het toilet? Het water dat je naar de riolering laat weglopen mag alleen het volgende bevatten: • urine en uitwerpselen • droog toiletpapier • voedingsmiddelen die door het gootsteenzeefje kunnen • restanten van zeep en (niet-bijtende) schoonmaakproducten.

Sorteren voor schonere waterlopen • Giet (motor)olie en frituurvet terug in hun originele verpakking en breng ze gratis naar het recyclagepark. • Restjes olie of vet uit de pan veeg je met een stuk keukenpapier op en gooi je in de vuilnisbak bij het restafval. • Bewaar verfresten, terpentine en het eerste spoelwater van je verfkwasten voor het recyclagepark. • Ongebruikte of vervallen (vloeibare) geneesmiddelen kan je binnenbrengen bij je apotheek. • Vast afval kan voor verstoppingen zorgen, zowel in het rioolstelsel als bij je thuis. Spoel luiers, condooms, maandverband, tampons en etensresten nooit door het toilet. Ook toiletrolletjes horen niet in het toilet. • Vochtige doekjes zijn een ware plaag en horen bij het restafval. Op de verpakking lees je soms dat ze biologisch afbreekbaar zijn. Dit wil echter niet zeggen dat ze oplosbaar zijn in water. Ze breken nauwelijks af en hun vezelstructuur is zelfs zo sterk, dat ze de pompen die op het rioolstelsel zitten stuk kunnen trekken. Dit zorgt voor ernstige verstoppingen en zo ook voor overstort van vuil afvalwater in onze natuurlijke waterlopen.


WONE N

WIE AFVAL OP STRAAT GOOIT, IS GEZIEN Onze gemeente zet in samenwerking met MIROM Roeselare voortaan camera’s in om de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten aan te gaan. Wie vervuilt kan betrapt, geïdentificeerd en gesanctioneerd worden. Van het weggooien van één blikje op straat, over het achterlaten van huishoudelijk afval in een straatvuilnisbak of het achterlaten van afval naast een glasbol, tot het dumpen van meubilair in een gracht. Zwerfvuil en sluikstorten zijn immers fenomenen waar de burger zich fel aan ergert en die schade berokkenen aan het milieu. Afval dat op straat rondslingert, lokt alleen maar meer afval uit. De camera’s werden vorig jaar al met succes ingezet in andere gemeenten. Van alle vaststellingen kreeg de helft een boete in de bus omdat ze een blikje of flesje uit hun autoraam gooiden. Ook onze gemeente besliste om camera’s volop in te zetten. De bedoeling is niet massaal boetes uit te schrijven, wel om ervoor te zorgen dat wie de regels aan zijn/haar laars lapt, daar niet meer mee wegkomt. Die boetes kunnen oplopen tot 150 euro. De ‘hotspots’ voor zwerfvuil en sluikstort worden op basis van metingen, ervaringen en getuigenissen per gemeente in kaart gebracht en op basis daarvan worden de camera’s ingezet. Ze kunnen overal geplaatst worden: zichtbaar of verborgen, bij glasbollen of langs landelijke invalswegen of in de buurt van straatvuilnisbakjes. De inzet van camera’s wordt niet aangekondigd, maar panelen in de buurt van de plaatsen wijzen er wel op dat camerabewaking mogelijk is. Deze maatregel gebeurt overigens volledig conform de privacywetgeving. Bovendien gaat ook dit jaar de Handhavingsweek opnieuw door! Tussen 30 september en 6 oktober worden in heel Vlaanderen extra controles uitgevoerd op sluikstorten en zwerfvuil. Zo wordt de problematiek niet alleen in de kijker geplaatst, maar het geeft ook een duidelijk signaal dat je niet ongestraft afval kan dumpen. Politieagenten, GASambtenaren, stads- en gemeenschapswachters, wegentoezichters (Agentschap Wegen en Verkeer),... zijn samen van plan om gedurende één week acties op poten te zetten. www.mirom.be/cameras

IEDEREEN IS EEN MOOIMAKER Jij bent ongetwijfeld ook een Mooimaker. Mooimaker zijn is namelijk helemaal niet moeilijk. Er zijn 1001 manieren om een Mooimaker te zijn. Door je afval simpelweg in de vuilnisbak te gooien. Of in je handtas. Door je kauwgom door te slikken. Of door je afval niet uit je auto te gooien.

Doe mee! Hang een poster voor je raam en laat zo iedereen weten dat jij een Mooimaker bent. Bel of mail naar de milieudienst, 057 49 09 30, milieu@langemark-poelkapelle.be en we sturen gratis een poster op.

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

15


ONTS PANNE N

FOTOWEDSTRIJD ‘LANGEMARK-POELKAPELLE NATURELLE’ Van 1 september 2019 tot 31 juli 2020 organiseert de gemeente Langemark-Poelkapelle een fotowedstrijd met Langemark-Poelkapelle als thema. Wie kan meedoen?

Voorwaarden

Iedere amateur fotograaf kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd. Hij/zij doet dit door vóór 31 juli 2020 maximaal 20 foto’s digitaal in te dienen bij toerisme@ langemark-poelkapelle.be. Iedere foto dient voorzien te zijn van een beschrijving van de locatie en een datum.

Het ingediend fotomateriaal heeft als thema ‘LANGEMARK-POELKAPELLE’ in welke vorm dan ook. Uit alle foto’s wordt niet alleen een top 3 gekozen, er wordt ook een selectie gemaakt om een tentoonstelling te maken die van 1 oktober 2020 tot 31 januari 2021 loopt in het gemeentehuis. Verder kunnen deze ingediende foto’s gebruikt worden voor toeristische communicatiedoeleinden. Er kan aan de gemeente nooit geld gevraagd worden voor het gebruik van die foto’s. De gemeente verbindt er zich wel toe, telkens bij gebruik van een foto, de fotograaf met copyright te vermelden. Iedere deelnemer wordt ook uitgenodigd naar de opening van de tentoonstelling.

Prijzen Een jury bestaande uit twee beroepsfotografen en een kunstenaar kiezen een top drie uit. De eerste prijs is een toeristisch pakket ter waarde van 250 euro. De tweede prijs is een toeristisch pakket van 150 euro. De derde prijs heeft een waarde van 75 euro.

START COMPUTERCURSUSSEN Vanaf september organiseert Miras in onze gemeente opnieuw enkele cursussen om je computerkennis bij te schaven! Cursus

Start op

Eindigt op

Tijdstip

Betere foto’s maken en opslaan in de cloud

10/09/2019

03/12/2019

Dinsdag van 09.00u tot 12.00u

Starten met je Android smartphone of tablet

12/09/2019

05/12/2019

Donderdag van 09.00u tot 12.00u

PC EHBO: herstel en beveilig je pc

10/12/2019

19/05/2020

Dinsdag van 09.00u tot 12.00u

Praktische apps voor je Android smartphone of tablet

12/12/2019

01/04/2020 Donderdag van 09.00u tot 12.00u

Alle cursussen gaan door in OC Den Tap en inschrijven kan via www.miras.be.

PRIJSUITREIKING HOLA-POSTA ZOMERZOEKTOCHT Op vrijdag 4 oktober om 19.00u gaat in het GC DORPSHUIS te Jonkershove de prijsuitreiking door van de HoLA-PoSta zomerzoektocht. Zorg dat je er bij bent!

16 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019


ONTS PANNE N

VREDESWEEK 2019: OOK IN LANGEMARK-POELKAPELLE! VAN 21 SEPTEMBER TOT 2 OKTOBER

Onlangs stapte de gemeente Langemark-Poelkapelle mee in het platform Westhoek-Vredeshoek – een nieuw initatief dat gegroeid is vanuit Wakker voor Vrede. Westhoek Vredeshoek zal in de toekomst, samen met de provincie West-Vlaanderen, vredesinitiatieven nemen in en vanuit de Westhoek. Van 21 september tot 2 oktober neemt het platform actief deel aan de 30ste Vlaamse Vredesweek. Dat zal ook in onze gemeente niet onopgemerkt blijven. Vouwen voor vrede De vredesweek 2019 heeft als motto ‘Mag het wat m€€r zijn?’ en roept de regering op om meer te investeren in vrede. Om die oproep kracht bij te zetten, zullen in heel Vlaanderen duizenden kraanvogels geplooid worden. Die zullen overhandigd worden aan de Eerste Minister. In onze gemeente zal er een ‘vouw-punt’ zijn in het gemeentehuis en in de bibliotheek. Ook scholen zullen uitgenodigd worden om mee te doen.

Een vredesvlag aan elk raam

ontmoeting met de sultan van Egypte, de gedoodverfde vijand van het christendom. De paus had het westen massaal gemobiliseerd om ten strijde te trekken tegen de moslims en het Heilig Land te heroveren. Als enkeling probeerde Franciscus deze spiraal van geweld te doorbreken. Wars van het heersende vijanddenken, trok hij de sultan van Egypte tegemoet met een geheel eigen vredesmissie. Om dit gebeuren te herdenken zullen op 4 oktober wereldwijd kerkklokken luiden voor vrede. Ook in Langemark-Poelkapelle!

We nodigen iedereen ook uit om van 21 september tot 2 oktober de vredesvlag uit te hangen. Heb je nog geen vlag, loop dan even langs in het gemeentehuis (Dienst Ontspannen) – daar zijn vlaggen te koop tegen 5 euro per stuk. Doe mee en zet Langemark-Poelkapelle een week lang in de regenboog-vredeskleuren!

toerisme@langemark-poelkapelle.be of 057 49 09 41

Klokken luiden voor vrede In het verlengde van de vredesweek, wordt op vrijdag 4 oktober een bijzonder feit herdacht dat zich 800 jaar geleden afspeelde. Franciscus van Assisi had toen – in volle kruistochtentijd – een gedenkwaardige

‘GOD ZEGE EN BEWAOR JOEN - OP ZOEK NAAR GELUK’ Van 11 september tot 4 december loopt in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle de tentoonstelling ‘GOD ZEGE EN BEWAOR JOEN – Op zoek naar geluk’. In deze tentoonstelling worden de verhalen gebracht van de vele emigranten uit Langemark-Poelkapelle die naar Canada en de Verenigde Staten trokken. Aan de hand van heel wat informatie, bewaard in het Red Star Line Museum, zijn vele persoonlijke verhalen bovengehaald, die in deze tentoonstelling worden toegelicht. De opening van de tentoonstelling is voorzien op 11 september. toerisme@langemark-poelkapelle.be of 057 49 09 41

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

17


ONTS PANNE N

OPEN MONUMENTENDAG ‘KUNST & ENTERTAINMENT’ ZONDAG 8 SEPTEMBER

Op zondag 8 september gaat voor de 21ste keer Open monumentendag door. Ook dit jaar kan je in Langemark-Poelkapelle een aantal sites bezoeken in het kader van open monumentendag. Telkens onder begeleiding van een gids zijn de sites te bezoeken tussen 13.00u en 17.30u. Volgende sites staan die namiddag extra in het daglicht: Het Vredesmonument aan de Duitse militaire begraafplaats kwam in 2016 tot stand. Heel wat nationale en internationale kunstenaars namen deel aan dit kunstwerk. Ontdek zo veel meer van de symboliek achter dit vredesmonument onder de begeleiding van medeoprichter en smeedkunstenaar Luc Vandecasteele.

Van Hedd Wyn tot Lee Odishow. Op de site ‘het Welsh National Memorial Park’ komen twee Welshe kunstenaars elk op hun eigen wijze samen. Hedd Wyn was soldaat en dichter, en sneuvelde ter hoogte van Hagebos. Lee Odishow creëerde het drakenbeeld ter ere van Hedd Wyn en alle Welshe slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Erwin Ureel grasduint samen met jullie in het verleden van beide kunstenaars en neemt je dan mee naar het markante museum over Hedd Wyn. De kerk van Sint-Juliaan kent niet alleen een rijke geschiedenis, maar ook tal van kunstige voorwerpen. Verborgen pareltjes die onder begeleiding van Robert Missinne meer duiding krijgen. Ontdek het onbekende!

75 JAAR BEVRIJDING LANGEMARKPOELKAPELLE ZATERDAG 7 SEPTEMBER

Op 7 september is het 75 jaar dat Langemark-Poelkapelle werd bevrijd door Poolse soldaten. Deze bevrijding zal herdacht worden met een plechtigheid aan het monument voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen te Langemark op zaterdag 7 september om 17.00u. Iedereen is van harte welkom om deze plechtigheid bij te wonen.

18 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

BIJZETTING SOLDATEN OP DE DUITSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS VRIJDAG 11 OKTOBER

Hill 80, een versterkte Duitse positie te Wijtschate, werd in 2018 tijdens archeologische opgravingen blootgelegd. Heel wat stoffelijke resten van Duitse soldaten werden opgegraven. Die gesneuvelde Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog worden op vrijdag 11 oktober om 14.00u bijgezet in het massagraf op de Duitse militaire begraafplaats van LangemarkPoelkapelle. Iedereen is van harte welkom.


ONTS PANNE N

CHRIS LOAN EN SIMON V.C. OP GIN BELET VRIJDAG 4 OKTOBER GIN BELET PRESENTEERT

Op vrijdag 4 oktober zijn we te gast bij Greet en Stefaan Noyez in Langemark. Deze keer ontvangen we Chris Loan en Simon V.C.

Vrijdag 4 oktober 20u30

CHRIS LOAN & SIMON VC

Chris Loan begon zijn muziekcarrière in 2017, hij heeft al heel wat liedjes zelf geschreven, met zijn debuut Lovesongs for a Lifetime werd hij opgemerkt door MNM en Stubru. Vervolgens nam hij deel aan The Voice Van Vlaanderen waar hij bij de laatste 8 deelnemers van dat jaar eindigde. Wil je er graag bij zijn, dan kan je vanaf donderdag 6 september tickets bestellen via de link die je terugvindt op www.langemark-poelkapelle.be of op de facebookpagina “Tante Cultuur”. Een kaartje kost € 8.

HUISKAMER GREET EN STFAAN HOUTHULSTSEWEG 106 | POELKAPELLE TICKETS €8 WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE VANAF DONDERDAG 6 SEPTEMBER

cultuur@langemark-poelkapelle.be.

Hou ook zeker 29 november vrij, want dan is het opnieuw de laatste Gin Belet?! in de Madonna bij Tom Willemyns en Stephanie Ligneel. Meer info in de volgende infoflash.

BUSUITSTAP MUSICAL 40-45 DONDERDAG 19 MAART 2020

Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers worden hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in elke huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis... Op donderdag 19 maart hebben wij plaatsen gereserveerd in categorie 1 voor deze musical. Wil je er graag bij zijn? Reserveer dan vanaf donderdag 19 september 18.00u je tickets via de link op www.langemark-poelkapelle.be of via de link op facebook Tante Cultuur. Het aantal plaatsen is beperkt. Je kan per inschrijving max. 4 kaarten bestellen. De inschrijving is pas definitief na betaling. Hiervoor ontvang je een e-mail. De voorstelling is minder geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Prijs ticket: € 60,00 Opstap: Sportcentrum Boezingestraat 51a, Langemark. Vertrek om 17.30u, terug omstreeks 00.30u.

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

19


ONTS PANNE N

BUREN BIJ KUNSTENAARS ATELIERS IN LANGEMARK-POELKAPELLE VAN VRIJDAG 18 TOT EN MET ZONDAG 20 OKTOBER

In verschillende ateliers in Langemark-Poelkapelle kan je het werk van 19 kunstenaars bewonderen. Deze zijn allemaal gratis te bezoeken tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars. Van vrijdag 18 oktober tot en met zondag 20 oktober zetten de kunstenaars hun deuren open. Boekjes met een overzicht van alle kunstenaars zijn ter beschikking in het gemeentehuis. ‘T WILGENTEENTJE Decoratieve en functionele manden, sculpturen Brugseweg 200 0477/84.23.77 info@wilgenteentje.be www.wilgenteentje.be Open: vrijdag 18.00u - 21.00u zaterdag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u zondag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u

KUNSTKRING 20-10 LANGEMARK-POELKAPELLE Kunstenaars: Hendrik Cherchye, Régine Claerhout, Philip Demey, Albert Denturck, Ludwig Leupe, Lieve Meyfroodt, Marian Pattyn, Johny Pauwels, Jef Pollée, David Robert, Kurt Talloen, Hilde Vandenbulcke, Stefan Vanwildemeersch, Eric Verbrugge, Geert Vlaminck ‘t Madointje-Madonna Klerkenstraat 130 057 48 89 12 ludwig.leupe@cwgc.org Open: zaterdag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u zondag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u

DANIEL VANDENDRIESSCHE Beeldhouwkunst Gistelhofstraat 88 057 48 86 34 vandendriessche.samyn@skynet.be Open: zaterdag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u zondag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u

FOTOCLUB SO-ISO

MARTINE VYVEY

Fotografie Polyvalente zaal Den Tap Klerkenstraat 37a info@fotoclub-so-iso.be www.fotoclub-so-iso.be Open: vrijdag 18.00u - 21.00u zaterdag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u zondag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u

Suggestie van beweging in bronzen sculpturen Klerkenstraat 35a 0472 26 65 19 martinevyvey@gmail.com www.martinevyvey.be Open: zaterdag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u zondag 10.00u - 12.00u 14.00u - 18.00u

20 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019


ONTS PANNE N

MAAND VAN DE SPORTCLUB VAN 1 TOT 30 SEPTEMBER

Van 1 tot 30 september 2019 vindt de 11de editie plaats van de ‘Maand van de Sportclub’. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs en hun werking in de kijker plaatsen. Ook de sportclubs uit Langemark-Poelkapelle doen mee aan deze actie! Clubs met een jeugdwerking laten door middel van gratis trainingen zien hoe goed hun sportclub wel bezig is en vooral hoe leuk het er wel is! Op deze manier kunnen kinderen proeven van verschillende sporten. Meer info over de uren van de gratis trainingen vind je terug op de facebookpagina van de sportdienst.

START 2 RUN EN KEEP RUNNING START 2 RUN van 0 tot 5 km in 10 weken • piste, Sportcentrum • elke dinsdag en donderdag om 18.45u • kostprijs: € 40

FUN LOOPJES snelheid niet van belang, lopen in groep op laag tempo • piste, Sportcentrum • elke dinsdag om 19.30u • kostprijs: € 20 (10 weken)

MULTIMOVE • • • • •

DUUR - INTERVALTRAINING

Voor kinderen van 3 tot 8 jaar Elke zondag van 11.00u tot 12.00u Sportcentrum, Langemark Van 15 september tot en met 15 december 2019 € 30 voor 15 lessen

ervaren lopers, duurtraining en interval • piste, Sportcentrum • elke dinsdag om 19.30u • kostprijs: € 20

Inschrijven kan via http://reservaties.langemark-poelkapelle.be

Inschrijven kan via http://reservaties.langemark-poelkapelle.be

SENIORENGYM • • • • •

Voor iedere 50+-er Elke maandag van 10.15u tot 11.15u Sportcentrum, Langemark Van 16 september tot en met 16 december 2019 € 10 voor 10-beurtenkaart

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

21


ONTS PANNE N

KERMISDUATLON ZATERDAG 21 SEPTEMBER

Na een geslaagde eerste editie van onze vernieuwde duatlon is het op zaterdag 21 september tijd voor editie 2! De nieuwe locatie voor de duatlon blijft behouden (sportcentrum), het parcours voor de fietsers werd op vraag van de deelnemers ietwat aangepast. Wie zijn eerste stapjes in de duatlon wil zetten kan zich uitleven in de start 2 duatlon. Deze wedstrijd bestaat uit 2 ronden lopen (3,4 km) - 2 ronden fietsen (14,8 km) - 1 ronde lopen (1,7 km). Ideaal voor beginners en recreanten! Start van de start 2-wedstrijd wordt gegeven om 13.30u. Wie klaar is voor het grotere werk, kan zich uitleven op het parcours van de duatlon 2019. De fietsers krijgen 4 ronden van 7,4 km voor de kiezen (29 km), terwijl dit vorig jaar 6 ronden van 4km waren (26km). Het parcours voor de lopers blijft behouden. Alles samen vormt dit 4 ronden lopen (6,8 km) - 4 ronden fietsen (29,5 km) - 2 ronden lopen (3,4 km)!

SCHOLENVELDLOOP DONDERDAG 26 SEPTEMBER

In het kader van de Vlaamse Veldloopweek nodigt de sportdienst alle kinderen uit op de scholenveldloop. De scholenveldloop gaat door op donderdag 26 september 2019, op de voetbalterreinen van VK LangemarkPoelkapelle. Iedere basisschool uit LangemarkPoelkapelle neemt deel aan dit sportieve evenement, waarvoor dank aan de verschillende directies en leerkrachten! Naar jaarlijkse traditie lopen jongens en meisjes apart in 12 reeksen volgens leerjaar. Ook leerkrachten en (groot)ouders kunnen hun beste beentje voorzetten! Iedere deelnemer ontvangt een appel, een drankje en een sportdiploma! De eerste drie van elke reeks krijgen nog een gadget en een medaille! Supporters op post vanaf 13.30u!

22 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

Beide wedstrijden kunnen zowel individueel als in duo afgewerkt worden. Werk je de wedstrijd in duo af met een familielid én passeer je na de wedstrijd langs onze fotowand, dan kan je rekenen op een leuk gadget én een fantastisch familieportret! Eentje om te koesteren! Benieuwd naar meer? Neem dan een kijkje op onze website duathlonlangemarkpoelkapelle.be en hou de facebook van de sportdienst in het oog voor updates en tips!


ONTS PANNE N

TERUG NAAR SCHOOL: VAN ABC EN AVI TOT MAKKELIJK LEZEN EN DYSLEXIE Het nieuwe schooljaar start. Heel wat kinderen zullen leren lezen. Om ze optimaal te begeleiden bij het leren lezen wordt het AVI-systeem gebruikt. Via testen, die in de meeste scholen uitgevoerd worden, kan je als beginnende lezer te weten komen op welk AVI-leesniveau je zit. Die AVI-leesniveaus vind je ook terug op de boeken in de bibliotheek: de boeken voor de eerste lezertjes (AVI Start, AVI E3, AVI M3, AVI E4, AVI M4) staan apart. Jeugdboeken die makkelijk lezen hebben een apart plaatsje in de bib. De boeken zijn geselecteerd voor hun eenvoudiger taalgebruik, hun duidelijke lay-out, hun sprekende omslag en hun aantrekkelijke inhoud. Kinderen die moeite hebben met lezen en met deze boeken aan de slag gaan, ontdekken het plezier van lezen. Ze gaan meer lezen en vergroten hun woordenschat. Ook de boeken voor kinderen met dyslexie hebben een eigen plek in de bib. Je vindt er onder meer boeken in het lettertype Dyslexie, die ervoor zorgt dat dyslectici minder moeite hebben om de letters van elkaar te onderscheiden en zo vlotter te kunnen lezen.

DOE MEE AAN DE KINDER- EN JEUGDJURY Lees je graag? En wil je graag je zegje doen over de boeken die je leest? Doe dan mee aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Tussen oktober en maart lees je 8 boeken. Een vijftal zaterdagen per schooljaar komen we samen. Je bespreekt in kleine groepjes de boeken op een leuke manier: knutselen, een spel spelen of quizzen, alles kan! De bib zorgt voor een exemplaar voor iedere deelnemer. Als alle boeken gelezen zijn, wordt tijdens de laatste bijeenkomst het beste boek gekozen.

KLAPZ! BRENGT SINTVERHALEN

Deelnemen is gratis. De KJV is er voor kinderen vanaf het eerste leerjaar.

Op een gezellige herfstavond komt Vertelpiet bij jou op bezoek en die heeft een wel heel bijzonder cadeautje bij: een prachtig sintverhaal! Trommel je buren, vriendjes, neefjes of nichtjes op en wacht samen op de Vertelpiet in jouw knusse huiskamer. Vertelpiet komt op woensdag 6 november tussen 18.00 uur en 20.00 uur bij je langs. Het juiste tijdstip wordt op voorhand meegedeeld. Zwarte Piet vertelt een Sintverhaal voor minimum 4 en maximum 8 brave kindjes. De vertelvoorstelling duurt ongeveer 15 minuten en kost € 10. Piet brengt ook een kleine attentie mee. Een bezoekje kun je via de jeugddienst reserveren tegen ten laatste 20 oktober. Info en reservatie: Jeugddienst, Kasteelstraat 1, 8920 LangemarkPoelkapelle, 057 49 09 17, jeugd@langemark-poelkapelle.be

Hoe schrijf je in? Dit kan tot 20 september 2019. We hebben plaats voor 6 deelnemers. Stuur een mail naar teamontspannen@langemarkpoelkapelle.be met • je volledige naam; • je geboortedatum; • het leerjaar waar je in september start; • je thuisadres en telefoonnummer. • belangrijk: een geldig e-mailadres! – op deze manier kunnen we vlot met jou communiceren.

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

23


ONTS PANNE N

TECHNIEKACADEMIE VAN 13 SEPTEMBER TOT 6 DECEMBER

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in LangemarkPoelkapelle? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken. Er is begeleiding van professionele techniekmentoren. De Techniek-academie start aan z’n zesde jaargang in Langemark-Poelkapelle en was telkens een enorm succes. De volledige reeks bestaat uit elf workshops en één bedrijfsbezoek op woensdagnamiddag. De sessies lopen van 18 september tot 11 december 2019 en gaan telkens door van 13.30u tot 15.30u. Info en inschrijven via www.techniekacademie-langemark-poelkapelle.be

DE LEESGROEP LEEST ‘KWIKZILVER’ VAN ANN DE CRAEMER MAANDAG 23 SEPTEMBER

Ann De Craemer schreef vorig jaar nog het ‘Groot Vlaams Wielerwoordenboek’ met Michel Wuyts, maar heeft ook een aantal prozawerken op haar naam staan. Om het nieuwe leesjaar te starten, lezen we ‘Kwikzilver’ waarin Ann haar herinneringen beschrijft aan haar geliefde grootmoeder die op het West-Vlaamse platteland leefde. Lees je mee? Afspraak op maandag 23 september om 19.30u in de bib.

De leesgroep is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. De bib zorgt voor een exemplaar van het boek. Nadien komen we samen om het boek te bespreken in een gezellige sfeer met een drankje en een hapje. Interesse? Geef een seintje aan de balie van de bib! De leesgroep is een initiatief van het Davidsfonds LangemarkPoelkapelle i.s.m. de bib.

24 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019


ONTS PANNE N

PIEPJONGE OORTJES: VOORLEZEN EN KNUTSELEN IN DE BIB

met de

BOEKENBEURSBUS naar de

BOEKENBEURS

VOOR TWEEDE EN DERDE KLEUTER

Kom je ook luisteren? Na het voorlezen gaan we knutselen. Deelname is gratis. De inschrijvingen zijn beperkt tot 10 deelnemers per sessie. Dit kan eenvoudig via http://reservaties.langemark-poelkapelle.be Woensdag 30 oktober Zaterdag 2 november

• 2 oktober 2019 van 14.30u tot 15.30u • 16 november 2019 voorleesontbijt van 10.00u tot 11.00u • 20 november 2019 van 14.30u tot 15.30u

PRIJS (vervoer + toegang):

- Volwassenen: €12 - kinderen (-12j): €6 - UiTPAS-kansentarief: €2,40 / €1,20

PRAKTISCH:

- Meerdere opstapplaatsen in de regio - Inschrijven vanaf 1 oktober op www.co7.be

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Meer info op www.co7.be en in de bib in je buurt.

VRIJDAG 18 OKTOBER

Alle jeugdverenigingen zette tijdens de voorbije vakantie hun beste beentje voor om er een onvergetelijk kamp van te maken. Ondertussen hebben ze ook al heel wat voorbereiding getroffen voor volgend werkjaar! Op 18 oktober 2019 is het feestdag voor iedereen van om het even welke jeugdvereniging. Op die dag dragen de jongeren met trots de jeugdbewegingskleuren van oranje tot rood. En zetten ze hun engagement extra in de verf! Op 18 oktober slaan de verschillende jeugdverenigingen van Langemark-Poelkapelle de handen opnieuw in elkaar. Die dag kunnen alle leden terecht bij jeugdhuis De Flodder voor een avond vol plezier.

FILM IN DE BIB: ZOMBILLENIUM WOENSDAG 30 OKTOBER (6+)

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

25


F L AS HBACK

FLASHBACK 1

2

3

4

5

© Nel Devoghel

6

8

7

9

MEER FOTO’S OP FACEBOOK Gemeente Langemark-Poelkapelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 juni: Herdenking Tank Memorial Ypres Salient Poelkapelle 9 juni: Opening vernieuwd Toontjespad Sint-Juliaan 23 mei: Lezing donderdag Rust in je huis, Ruimte in je hoofd 27 mei: KLAPZ!salon 4 juli: KLAPZ! 26 juni: Amoukanama Weireldklapz @ Bikschooltje Juli – augustus: zomersportkamp 3 tot 14 juni: Testkaravaan 26 juli: Opening zomerexpo Dé Académie in de bib

26 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019


U IT-K ALE NDE R

UIT-KALENDER Jouw activiteit in de UiT-kalender? Geef je activiteit in vóór 1 oktober 2019 op www.uitdatabank.be! DONDERDAG 12 SEPTEMBER DOORLOPEND VAN 11 SEPTEMBER TOT 4 DECEMBER TENTOONSTELLING ‘GOD ZEGE EN BEWAOR JOEN’ gemeentehuis M pagina 17

ZONDAG 1 SEPTEMBER EK POWER TOOL RACING 14.00u • Maisdrogerij Dejonckheere, Bikschotestraat 58, Bikschote Vooraf Kip aan’t Spit

www.ekpowertoolracing.be ekpowertoolracing@gmail.com

ENERGIEFIT-AVOND MUURISOLATIE EN HOOGRENDEMENTSGLAS M pagina 12

VRIJDAG 13 SEPTEMBER CONCERT ‘OM JOU’ 19.30u • Kerk Sint-Paulus Langemark Davidsfonds Langemark - www.davidsfonds.be

VRIJDAG 13 T.E.M. ZONDAG 15 SEPTEMBER TENTOONSTELLING ‘IN DE WOLKEN’ DOOR ELS VERMANDERE Vrijdag vanaf 19.30u, zaterdag van 10.00u tot 18.00u en zondag van 11.30u tot 18.00u Kerk Sint-Paulus Langemark Davidsfonds Langemark, www.davidsfonds.be

WOENSDAG 4 SEPTEMBER START CURSUS ORIËNTAALSE DANS (4 LESSEN) 20.45u tot 21.45u • OC Den Tap • € 36

Vorming Plus Oostende Westhoek 059 50 39 52 - oostende@vormingplus.be

BOEKENKAFTDAG M pagina 24

PLANTJESVERKOOP KOM OP TEGEN KANKER M pagina 9

ZATERDAG 14 SEPTEMBER OPENDEURDAG DAVIDSFONDS 10.00u tot 18.00u • Kerk Sint-Paulus Langemark Davidsfonds Langemark - www.davidsfonds.be

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 75 JAAR BEVRIJDING LANGEMARK-POELKAPELLE M pagina 18

ZONDAG 8 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG ‘KUNST & ENTERTAINMENT’ M pagina 18 BEZOEK STEENAKKERMOLEN 10.00u tot 18.00u • Onze-Lieve-Vrouwstraat 6 • gratis Provincie West-Vlaanderen 050 40 70 43 - erfgoed@west-vlaanderen.be

DINSDAG 17 SEPTEMBER VOORDRACHT ‘VEILIG OP EEN VEILIGE FIETS’ 14.00u • Sportcentrum Boezingestraat € 5 (incl koffie/thee/water en versnapering)

Vief Langemark-Poelkapelle, Colette Descheemaecker - 051 62 67 32 info.langemark.poelkapelle@vief.be

ZATERDAG 21 SEPTEMBER KERMISDUATHLON M pagina 22

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

27


U IT-K ALE NDE R

ZONDAG 22 SEPTEMBER

VRIJDAG 11 OKTOBER

SPEL ZONDER GRENZEN vanaf 12.30u • Fedasil Poelkapelle, Stadensteenweg 68 € 30 per team van 6 personen info.poelkapelle@fedasil.be www.fedasil.be/poelkapelle

BIJZETTING DUITSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS M pagina 18

MAANDAG 23 SEPTEMBER LEESGROEP LEEST ‘KWIKZILVER’ VAN ANN DE CRAEMER M pagina 24

DONDERDAG 26 SEPTEMBER SCHOLENVELDLOOP M pagina 22

ZATERDAG 28 SEPTEMBER OFFICIËLE OPENING GEMEENTEHUIS M achterflap

ZONDAG 29 SEPTEMBER LRV INTERNATIONAAL PONYTORNOOI 2019 Pottestraat Madonna € 5 - kinderen < 12 jaar gratis info@nationaalponytornooi2019.be

WOENSDAG 2 OKTOBER PIEPJONGE OORTJES M pagina 25

VRIJDAG 4 OKTOBER GIN BELET ‘CHRIS LOAN EN SIMON V.C.’ M pagina 19

28 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

VRIJDAG 18 OKTOBER DAG VAN DE JEUGDBEWEGING M pagina 25

VRIJDAG 18 T.E.M. ZONDAG 20 OKTOBER BUREN BIJ KUNSTENAARS M pagina 20

DINSDAG 22 OKTOBER VOORDRACHT ‘ZOETE ZONDE’ 14.00u • Sportcentrum Boezingestraat € 5 (incl. koffie/thee/water en versnapering) Vief Langemark-Poelkapelle Colette Descheemaecker - 051 62 67 32 info.langemark.poelkapelle@vief.be

WOENSDAG 30 OKTOBER FILM IN DE BIB ‘ZOMBILLENIUM’ 17.27u • Bibliotheek Langemark-Poelkapelle • gratis Bibliotheek - 057 21 43 38 bibliotheek@langemark-poelkapelle.be

WOENSDAG 30 OKTOBER EN ZATERDAG 2 NOVEMBER BOEKENBEURSBUS M pagina 25


U IT-K ALE NDE R

KERMISKALENDER POELFEESTEN ZONDAG 1 SEPTEMBER 48STE GUYNEMERLOOP 3DE WEDSTRIJD VAN HET 11DE BAKELANDTLOOPCRITERIUM 13.30u • start en aankomst: OC de Poelkring jeugd: € 3, jogging: € 7 (vóór 25/08), € 9 (dag zelf), guynemerloop: € 7 (vóór 25/08), € 9 (dag zelf) 14.00u: start jeugdreeksen (van 300m tot 900m) 15.00u: start jogging (2800m) 15.30u: start guynemerloop (heren 10500m, dames 7000m) verschillende categoriën inschrijven vóór 25 augustus

WEDSTRIJD “HOMO UNIVERSALIS” SPECIAL POELKAPELLE EDITION AANSLUITEND BBQ 14.30u • rond OC De Poelkring www.poelfeesten.be FINALE WEST-VLAAMS KAMPIOENSCHAP BOLTRA DAMES INDIVIDUEEL 15.00u • boltra achter het dorpshuis op de Nieuwplaats FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING 17.30u • kerk Poelkapelle Muzikaal verzorgd door ’t Guynemerkliekske.

www.acguynemer.be

VRIJDAG 6 SEPTEMBER KINDERFUIF 18.00u - 20.00u • bij KSA/Chiro in ’t klasje (Nieuwplaats) 13DE KERMISQUIZ 19.30u • OC De Poelkring € 5 (2 consumpties inbegrepen) Kermisquiz voor alle leeftijden. Vereniging, straat- of buurtcomité, vriendengroepje, … iedereen is welkom. Een deelnemende groep bestaat uit max. 3 deelnemers. Vooraf inschrijven bij de leden van het kermiscomité of quiz@poelfeesten.be. DRANKFESTIJN 20.00u • gelegenheidscafé KSA/ Chiro “in de lege drinkepulle” (Nieuwplaats) Voor Jean Marc z’n nieuwe velo.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER JAARLIJKSE KERMIS-BBQ VAN KSA/CHIRO 12.00u • OC De Poelkring kaarten bij leiding KSA/Chiro

11DE KERMISCOMEDY MET PIET DE PRAITERE EN DRIES HEYNEMAN 20.00u • OC De Poelkring € 10 vvk • € 12 add Kaarten in vvk bij de leden van het kermiscomité of www.ticketgang.be. 0486 96 70 81 of info@poelfeesten.be OPWARMING VOOR DJ BATTLE 20.00u - 22.00u • gelegenheidscafé van KSA/Chiro “in de lege drinkepulle” (Nieuwplaats) Gratis inkom, iedereen welkom. DJ BATTLE 22.00u • gelegenheidscafé van KSA/Chiro “in de lege drinkepulle” (Nieuwplaats) Gratis inkom, iedereen welkom.

ZONDAG 8 SEPTEMBER ONTBIJT AAN HUIS 07.00u - 09.00u € 9 p.p. (inschrijven vóór 1 september) Voor de eerste keer georganiseerd door het Kerstmarktcomité en dit ten voordele van de kerstverlichting aan en rond de kerk. Deze verlichting is telkens van ver rondom ons te zien, en we zijn er trots op!

Inschrijven voor een uitgebreid ontbijtpakket kan bij de comitéleden van de kerstmarkt: Mathijs Quartier (0495 68 70 89), Jakob Vervisch (0499 94 27 79), Carlo Vanhoorne (0476 68 02 63), Jelle Van Heck (0486 98 47 44), Koen Dael (0476 21 56 21), Stefaan Deforche (0476 50 59 43) of Kris Vandewalle (0468 11 74 17). WANDELCONCERT ’T GUYNEMERKLIEKSKE 09.00u • Poelkapelse straten THUISMATCH FC DE KOOLMIJN 09.15u • voetbalplein achter café de Koolmijn obv ’t Guynemerkliekske “POELKAPELLE APERITIEFT” 11.00u • gelegenheidscafé van KSA/Chiro “in de lege drinkepulle” (Nieuwplaats) opgeluisterd door ’t Guynemerklieske STREEKBIEREN NAMIDDAG + RANDANIMATIE 14.00u • gelegenheidscafé van KSA/Chiro “in de lege drinkepulle” (Nieuwplaats) TRADITIONELE KERMISZONDAG 14.00u • rond OC de Poelkring Voor jong en oud met stoet van schoolkinderen met hun versierde fietsen, brandweerwagen, moto’s van de Poelriders, plaatselijke oldtimers, reuzenspringkasteel, gratis kindergrime, ... met terug een leuke en spetterende show van Clown Plex voor jong en oud! Voor ieder kind met versierde fiets zijn er gratis kermisbons ter waarde van 5 euro!

MAANDAG 9 SEPTEMBER JAARGETIJDE VOOR ALLE OVERLEDENEN 09.00u • kerk Poelkapelle

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

29


U IT-K ALE NDE R

BRANDWEERDEMONSTRATIE EN OEFENING 09.30u • omgeving kerk FIETSTOCHT MET AANSLUITEND EETFESTIJN 13.30u • café de Koolmijn Voor alle info en inschrijving, zich wenden tot Marc of Marie-Jeanne van café de Koolmijn.

STATIEKERMIS Hoeve De Balluchon, Houthulstseweg 98

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 19.00u • PRAATCAFÉ Gratis inkom, iedereen welkom 20.00u • 2DE TAFELVOETBALTORNOOI Info en inschrijven: anne.delmotte1@telenet.be

DINSDAG 10 SEPTEMBER KERMISKAARTING 15.00u • café de Koolmijn € 1.25 inleg (geen drankverplichting) Ten voordele van kaartersclub “Guynemer Troef”. NACHT VAN DE PLATTE TUBE 20.00u • gelegenheidscafé van KSA/Chiro “in de lege drinkepulle” (Nieuwplaats) SPETTEREND VUURWERK MET POP-UP CAFÉ 20.30u tot 23.00u • thv “Den Ouden Hert” Afsluit van de kermis met spetterend vuurwerk én met drankgelegenheid ter hoogte van “Den Ouden Hert” rechtover de kerk. Dit wordt verzorgd door het Kermis- en Kerstmarktcomité tvv de kerstverlichting.

ZONDAG 15 SEPTEMBER 11.00u • APERITIEF ‘STATIESLOKSJE’ MET GRATIS OPTREDEN Gratis inkom, iedereen welkom. 14.00u • 6DE KUBB-TORNOOI Info en inschrijven: christoph.deraeve@syngenta.com 18.00u • WEDSTRIJD PIJPROKEN 19.00u • PRAATCAFÉ Gratis inkom, iedereen welkom.

KERMISKALENDER LANGEMARK DINSDAG 17 SEPTEMBER KERMISFEEST SENIOREN 55+ 14.00u • OC Den Tap Dans- en muzieknamiddag met “The Mini Maxi Band” Org. OKRA Bikschote, Langemark, Poelkapelle, LDC De Stek (WZC De Boomgaard) en de SAR. Robert De Wandel, 057 48 74 68

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 29STE VERLICHTE KERMISAVONDMARKT 17.00u - 22.00u • kerkplein Danny Priem, 0495/44.37.73 met o.a. Rad van het gezin (Gezinsbond LangemarkPoelkapelle), Bar en Randanimatie (Chirojongens Lange Jo), Drank- en spelstand (Chiromeisjes Ixagodo), Braadworsten (Sportiva) …

GRIME – SPRINGKASTEEL - BAR Vanaf 17.00u • feesttent thv Markt Org. TC ComeBack, kermiscomité Langemark, het Bakelandtcomité.

WANDELCONCERT 20.00u Muzikale omlijsting vuurwerk door Kon. Muziekvereniging St.-Cecilia.

COCKTAILBAR MET SFEERMUZIEK Vanaf 17.00u • Resto de Koornbloem

GROOT VUURWERK 20.30u • aan de vijver Org.: gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle.

LEUKE VERKLEEDSTOET EN KERMISWORP 18.00u • start: feesttent, kermisworp uit het gemeentehuis voor schoolkinderen van Langemark Org. Kermiscomité Langemark WANDELEND VAT PINTJES AAN NE EURO 19.00u • Org. Jeugdhuis de Flodder OPTREDEN DANSSCHOOL DANCE SPACE 19.15u • feesttent thv Markt

30 INFOFL ASH LP SEPTEMBER - OKTOBER 2019

PTREDEN THE MINI MAXI BAND + O LOUNGEBAR “DE CARROUSEL” 20.45u • feesttent thv Markt Org. Kermiscomité Langemark, TC ComeBack, het Bakelandtcomité. VERRASSINGSOPTREDEN DOOR TWIDDE GENERATIE 22.30u • Org. Jeugdhuis de Flodder


U IT-K ALE NDE R

ZATERDAG 21 SEPTEMBER VOETBALTORNOOI 13.00u • de Flodder € 40 per ploeg (€ 10 waarborg) Max. 8 ploegen, min. 5 spelers, max. 10 spelers. Finale om 17.30u. Inschrijving in de Flodder of via Floddermail. START 2 DUATLON 13.30u DUATLON 15.00u • sportcentrum Boezingestraat Org. Team Ontspannen Prijsuitreiking en Bar, Kermiscomité Langemark, TC ComeBack, het Bakelandtcomité in de feesttent ter hoogte van de Markt www.duathlonlangemark poelkapelle.be of Sportdienst, Evie Beyers, 057 49 09 20 KERMISZWIEN AAN HET SPIT Vanaf 19.00u • OC Den Tap Org. Bistro Alfa KARAOKE EN COCKTAILBAR Vanaf 19.00u • Resto de Koornbloem Meer dan 32000 liedjes. BEERVALLEY 20.00u Org. Jeugdhuis de Flodder KERMISBAL MET DJ BLACKSTAR LOUNGEBAR “DE CARROUSEL” 21.00u • feesttent thv Markt Org. Kermiscomité Langemark – TC ComeBack - het Bakelandtcomité

ZONDAG 22 SEPTEMBER KERMISKIP + SPRINGKASTEEL Vanaf 11.30u • feesttent Org. Kermiscomité Langemark, TC ComeBack, het Bakelandtcomité CHIROTERRAS Vanaf 14.00u • chirolokalen (Donkerweg) Org. Chiro Lange Jo

WIELERWEDSTRIJD OVWF Start en aankomst thv Café De Frontduif Categorie C: start om 13.30u voor 7 ronden van 6,7 km, zijnde 47 km. Categorie B: start om 15.00u voor 8 ronden van 6,7 km, zijnde 53,6 km. Categorie A: start om 16.30u voor 10 ronden van 6,7 km, zijnde 67 km. Omloop: Boezingestraat, Cayennestraat, Bruine Broekstraat, Peperstraat, Ieperstraat, Groenestraat, Boezingestraat. Inschrijving en prijsdeling: Sportkaffee ‘Eleven’ Org. Wielercomité Langemark, J-M. Callewaert 0494 70 14 71 PIRATENSHOW 16.30u • feesttent thv Markt Org. Gezinsbond LangemarkPoelkapelle ism Kermiscomité Langemark SFEERCAFÉ 17.30u • feesttent thv Markt Org. Kermiscomité Langemark, TC ComeBack, het Bakelandtcomité COCKTAILBAR MET SFEERMUZIEK Vanaf 17.00u • Resto de Koornbloem

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 46STE AVOND VAN LANGEMARK 17.30u • start en aankomst thv Café de Frontduif Grote Prijs: Garage Renault-Lameire bvba voor elite renners zonder contract en beloften. 70 km over 35 ronden van 2 km 700 euro aan prijzen + 5 euro van 21ste tot 40ste en talrijke premies Omloop: Cayennestraat, Blikstraat, Zonnebekestraat, Markt, Korte Ieperstraat, Cayennestraat Inschrijving: Sportkaffee Eleven. Prijsdeling: het Munchenhof. Org.: Koninklijke Wielerclub “De Verenigde SportvriendenHoger Op” Langemark en het kermiscomité Langemark.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER SCHOLENVELDLOOP 13.30u sportcentrum Langemark Voetbalvelden voetbalclub Langemark-Poelkapelle Org. Team Ontspannen Sportdienst, Evie Beyers, 057 49 09 20

VRIJDAG 27 SEPTEMBER MAANDAG 23 SEPTEMBER PLECHTIG JAARGETIJDE 9.30u Voor overleden parochianen, gesneuvelde soldaten, burgerlijke oorlogsslachtoffers, politieke gevangenen en verplichte arbeiders.

KERMISBINGO 21.00u • Sportkaffee Eleven Mooie prijzen!

ZATERDAG 28 SEPTEMBER OPTREDEN LUC VALENTINO EN NICO Vanaf 20.00u • Café de Frontduif

DINSDAG 24 SEPTEMBER PRIJSUITREIKING BEBLOEMINGSACTIE 19.30u • Raadzaal “De Bron” gemeentehuis Daniël Vanysacker, 057 48 87 50 of Jacqueline Mostaert, 051 74 59 87

ZONDAG 29 SEPTEMBER FINALE HENGELKAMPIOENSCHAP BAKELANDTVISSERS 14.00u - 17.00 • Gem. Vijverpark Org. Bakelandtvissers Warnez Walther, 0497 40 49 64

WWW.L ANGEMARK-POELK APELLE.BE

31


OPENDEUR

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 11.00U - 16.00U

Ontdek het uitgebreide gemeentehuis! Geniet van een glaasje en hapje na je ontdekkingstocht - Live muziek Fun for kids: fotozoektocht - grime - springkasteel - ... Laat gratis je fiets graveren - breng je ID-kaart mee Verschillende infostanden (politie, brandweer, gemeentediensten,...)

Profile for Cindy Timperman

Infoflash 91 - september - oktober 2019  

Infoflash 91 - september - oktober 2019  

Advertisement