Page 1

Publicació del PSC de L’Hospitalet · Juliol 2010

04

José Montilla, garantia de futur

José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya

Article de Jaume Collboni, director de campanya de les Autonòmiques 2010 Fa unes setmanes, el President Montilla va fer a Pinós el primer acte de la nostra pre-campanya. Es tractava del seu compromís personal amb Catalunya i la seva determinació de presentar-se a la reelecció per poder continuar avançant en el que està sent el període més important de canvi i transformació de Catalunya dels darrers 30 anys. Efectivament, des de la restauració de la democràcia i la construcció llavors dels pilars de l’autogovern de Catalunya i de l’Estat del Benestar, mai com fins ara, fins els darrers 7 anys de govern catalanista i de progrés a la Generalitat, s’ha esdevingut una gestió de govern amb un grau més elevat de transformació, i en tants àmbits. Això ho hem fet els Governs de progrés i això ho hem liderat els socialistes. Amb el president Maragall primer, i des

del 2006 amb el President Montilla al capdavant. El manifest de Pinós esdevé un compromís personal i polític del nostre primer secretari i actual President de Catalunya per a portar el nostre país, si els ciutadans i ciutadanes així ho volen, a les cotes més altes d’autogovern i benestar social; amb l’objectiu prioritari de sortir de la crisi amb un esforç col·lectiu i equitatiu, preparant Catalunya per al futur i posant les bases d’una economia i d’una societat més justa i igualitària. El President Montilla ha dit moltes vegades que se sent preparat, en forma i amb ganes. El seu equip de campanya, que tinc la responsabilitat de dirigir, també. El Partit també ho està. És el moment de donar la batalla per un partit que els nostres adversaris ja donen per guanyat. Pensar això és no conèixer ni continua a l’interior

Ens trobaràs a la web hospitalet.socialistes.cat


Actualitat Secció ve de la pàgina anterior

el PSC ni el President. Volem fer una campanya de propostes. No caurem en la desqualificació gratuïta de l’adversari ni en les provocacions. Creiem que tenim prou arguments sòlids com per fonamentar la nostra campanya i traslladar el nostre missatge a la ciutadania. El nostre convenciment surt de la constatació de que han estat 7 anys de progrés constant i continu de Catalunya i que només el PSC i el President Montilla som la garantia per a no retrocedir. No ara, a més, quan ens trobem encara immersos en la pitjor crisi del darrer segle. La crisi afectarà, ja ho està fent, la nostra campanya. I afecta perquè nosaltres no podem ser aliens a les dificultats econòmiques i les conseqüències que està tenint sobre la ciutadania, i en especial sobre la classe treballadora i aquells que menys tenen, aquests 2 anys llargs que portem de crisi. Vam ser els primers d’anomenar crisi a la crisi i els primers en engegar les primeres mesures, allà pel maig de 2008. Hem estat pioners en la protecció dels més desafavorits i en l’aplicació de mesures encaminades a esmorteir els efectes de la crisi sobre els treballadors, sobre les empreses, sobre els ajuntaments, i en l’aplicació de mesures encaminades a recuperar l’economia i posar les bases del futur. Ara ens toca el més dur. Els ajustos en la despesa per controlar el dèficit públic, tal i com fan tots els països de la Unió Europea, i l’augment dels ingressos. I el Govern ho està fent amb dues premisses bàsiques: ha de ser un esforç col·lectiu i equitatiu i hem de demanar als que més tenen que ajudin més. La nostra campanya ha de ser una campanya realista i directament lligada a l’actualitat política i social, però també ha de reflectir les nostres cartes guanyadores i fer-les servir. Tenim el millor candidat i tenim el millor bagatge d’acció de govern. Efectivament, el president Montilla té el tarannà, el caràcter, la disposició, les idees i el projecte necessari per a Catalunya. Ho ha demostrat sobradament, malgrat els hi pesi a la dreta. Ho va demostrar en la negociació del millor finançament per a Catalunya de la història, i en el desplegament de les polítiques socials; ho està sent en la defensa del propi Estatut davant el recurs del PP i de la sentència del Tribunal Constitucional. El seu lideratge és incontestable. I ho està sent en la transformació de Catalunya. És una realitat. Els 7 anys de govern de progrés tenen més elements de canvi i futur que els 23 anys de Convergència. S’han entomat més problemes històrics i assumptes pendents que mai i s’han abordat: infraestructures, aigua, equipaments educatius i sanitaris, i un llarg etcètera. Hem d’explicar i explicarem que amb nosaltres sí que ha arribat el canvi a Catalunya, i que només amb nosaltres pot continuar. Ha arribat el canvi a la política de l’aigua, a la inversió en infraestructures, amb la construcció d’autovies lliures de peatges, de la T1 del Prat, de l’aeroport de Lleida, amb la L9, amb el metro els dissabtes a la nit, al desplegament dels Mossos, a la

“El lideratge del President Montilla és incontestable. Ha demostrat tenir el tarannà, el caràcter, les idees i el projecte necessari per a Catalunya”

Jaume Collboni, director de la campanya de les autonòmiques del PSC.

construcció d’escoles, llars d’infants, CAP’s i hospitals, i a la dotació de personal sanitari i docent; ha arribat el canvi en la inversió en recerca i desenvolupament, a la reforma de la justícia, als serveis socials amb el desplegament de la llei de la dependència, hem fet el Segarra Garrigues, i tot un seguit de polítiques encaminades a posar Catalunya preparada per al futur. Ara estem en crisi, però només nosaltres som la garantia de que la crisi no sigui una excusa per retrocedir. Amb nosaltres el canvi a Catalunya ja ha arribat.


Opinió Zapatero presenta en el Congreso las medidas de ajuste del déficit.

Pensando en los ciudadanos José Vicente Muñoz Gómez Diputado a Cortes por Barcelona

El Gobierno de España, el Gobierno socialista de Zapatero está y estará siempre al servicio de los intereses generales de todos los ciudadanos. Las políticas sociales emprendidas por el Gobierno en estos últimos seis años se han podido realizar gracias al esfuerzo y la apuesta por avanzar en nuevos derechos. Para que esto fuera posible, se ha aumentado la inversión en gasto social un 58% desde 2004. En ese año, se dedicaban a gasto social 114.000 millones de euros, mientras que en 2010 se están destinando 180.000 millones de euros. Con los gobiernos del PP, en 2003: • Ni subían las pensiones mínimas por encima del IPC. • Ni subía el salario mínimo interprofesional básico para acceder a bienes y servicios. • Ni había ni un solo euro para la atención a las personas en situación de dependencia. • Ni había ninguna de las nuevas prestaciones y derechos sociales creados desde 2004, con el Gobierno Zapatero. Ha sido el Gobierno de Zapatero, a partir de 2004, el que: • Ha aumentado el fondo de las pensiones del Pacto de Toledo. En 2004 había 14.000 millones y en 2010 hay 62.000 millones, lo que significa que las pensiones actuales están garantizadas. • Ha aumentado las pensiones mínimas más del 49% desde 2004. Entre el 2% y el 4,87%, hasta 2010. • Una pensión de jubilación con cónyuge a cargo en 2004 era de 6.788 euros al año; ahora es de 10.152 euros. Por tanto, ha experimentado un incremento del 50%, y una ganancia de poder adquisitivo del 25%. • Ha triplicado el esfuerzo para financiar las pensiones no contributivas y los complementos para las mínimas. • Ha compatibilizado las pensiones de viudedad, con las no contributivas. • Ha creado el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.

Las medidas de ajuste por la crisis económica que el Gobierno ha aprobado no plantean ninguna bajada de pensiones, al contrario, las pensiones mínimas seguirán aumentando por encima del IPC. El PP lo sabe y miente a los ciudadanos. Las medidas del gobierno plantean el mantenimiento de las pensiones en la misma cuantía que en 2010, se revalorizarán si el IPC es superior al 1%, que fijan los Presupuestos Generales del Estado, y como en otros ejercicios, los pensionistas cobrarán una paga extra por la diferencia, que se consolidará para 2011. El Sistema de Atención a la Dependencia tiene hoy más de 500.000 beneficiarios en el conjunto de España. El PP jamás se ocupo, ni pensó nunca en las personas dependientes, ni en sus familias. Las medidas del Gobierno destinadas a reducir el tiempo de resolución del reconocimiento de la situación de dependencia, garantiza el derecho a recibir la prestación al día siguiente del cumplimiento del plazo de seis meses. En el caso de no recibir notificación de reconocimiento, se cobrará con carácter retroactivo y se pagará en mensualidades iguales hasta en el plazo máximo de cinco años. Por tanto, lo que se persigue es agilizar la implantación del sistema y la mejora de los servicios. Ante la dureza de la situación de crisis en España y en Europa, y de acuerdo con las Instituciones Económicas y de la Comisión Europea, el Gobierno hace estos ajustes, no sólo manteniendo todas las prestaciones por desempleo, sino ampliándolas a las personas que las hubieran agotado vinculadas a programas de formación. Es de justicia trabajar para que los ciudadanos tengan los menos problemas posibles. Los socialistas creemos en el pueblo, porque de él venimos y a él nos debemos. Es, por eso, que pensando en la mayoría, en los trabajadores, en los pensionistas, en los jubilados y en las personas en paro, debemos trabajar con pasión y serenidad, pensando en los ciudadanos, porque nos lo agradecerán.

Ens trobaràs a la web http://hospitalet.socialistes.cat hospitalet.socialistes.cat


Respostes socialistes 04 Juliol 2010

Agrupació Sud Secció BELLVITGE · CENTRE · GORNAL · SANFELIU · SANT JOSEP

Pantallas para reducir el ruido del tráfico de la Granvia en el Gornal A petición del Ayuntamiento y de la Coordinadora de Entidades del Gornal, Adif ha instalado 300 metros de pantallas fonoabsorbentes en el tramo de la Granvia a su paso por el barrio del Gornal, con el objetivo de disminuir el ruido del tráfico e incrementar el bienestar de los vecinos y vecinas del barrio. Esta iniciativa se inscribe dentro del conjunto de medidas que se pactaron con esta empresa pública, adscrita al Ministerio de Fomento, para arreglar los desperfectos causados por las obras del AVE. En total se han invertido 15 millones de euros en la ejecución de diferentes actuaciones, que ya han finalizado en su mayoría, excepto la limpieza de los edificios más cercanos a las obras del tren de alta velocidad y la mejora de los espacios interiores existentes entre las avenidas de Vilanova, de la Granvia y de Carmen Amaya y la calle Joncs, que finalizarán antes del verano. Con la realización de estas obras y de los proyectos incluidos en el Plan Urban, el Gornal está cambiando radicalmente su fisonomía para convertirse en un barrio con espacios públicos de gran calidad, seguros y bien iluminados. Un barrio con más servicios y mejores equipamientos, como el nuevo centro de atención primaria, una residencia y centro de día para la gent gran y una instalación deportiva con piscina. En definitiva, un barrio con más vida cívica y social, más actividad económica y comercial.

Colocación de pantallas fonoabsorbentes en el tramo de la Granvia a su paso por el barrio del Gornal.

Actuaciones realizadas ·· Urbanización de la carretera del Mig ·· Adecuación del colector de la calle Joncs ·· Reparación del pavimento de la calle Joncs y de la rambla de Carmen Amaya ·· Urbanización de la avenida de Vilanova ·· Construcción del aparcamiento de la calle Joncs ·· Instalación de la pasarela próxima a la Granvia, entre el Gornal y Bellvitge ·· Urbanización del lateral de la avenida de la Granvia, entre las avenidas de

Vilanova y de Carmen Amaya ·· Reparaciones en 175 viviendas

Las elecciones están cerca, los militantes estamos ya

En tiempos difíciles, hay que salir a la calle

Rafael Gómez. Secretario de Organización Dentro de muy poco el President Montilla convocará elecciones y el partido comenzará una infatigable campaña electoral, para tratar de defender nuestras ideas progresistas y nuestra visión de Catalunya. El escenario que nos vamos a encontrar va a ser muy duro. Vamos a tener que hablar con muchos ciudadanos descontentos con la clase política, desesperados por su situación económica, además de sortear a una oposición que trabaja por “el cuanto peor vaya Catalunya, mejor para ellos”. Y para todo este trabajo el PSC va a contar con su bien más preciado ¡los y las militantes y simpatizantes socialistas! Y, sinceramente, en este aspecto no nos gana nadie.

Diego Puig. Secretario de Comunicación Estamos en tiempos de crisis, difíciles para la economía del país. En estos momentos también es más difícil militar en el partido que gobierna en tres instituciones. Recibimos críticas por todos lados, pero ante esta situación debemos salir a la calle a explicar lo que están haciendo los diferentes gobiernos para salir de esta situación. Nuestra obligación es dar la cara ante el ciudadano. Explicar nuestras políticas anti-crisis y sociales. El PSC L’H y la Agrupación Sur damos la cara. Estuvimos con los vecinos de Bellvitge y el Centre de Dia de la Dona. Y en Sant Jordi salimos a la Rambla, y salimos a los centros culturales a explicar nuestras políticas socialistas.

Adreça

Telèfon

A Internet

Agrupació Sud PSC L’Hospitalet

933 389 500

Web

Estrella 16-20, Baixos 08901 L’Hospitalet

Blog

hospitaletsud.socialistes.cat E-Mail agrupsud@gmail.com http://socialistescompromesud.blogspot.com/

Ens trobaràs a la web http://hospitalet.socialistes.cat


Respostes socialistes 04 Juliol 2010

Agrupació Secció Nord Can Serra · Florida · Les Planes · Pubilla-CasEs

L’aposta per la mobilitat sostenible

Núria Marín passeja amb els veïns per la nova passarel·la que uneix el parcs de les Planes i Can Cluset.

La millora de la mobilitat urbana és una de les prioritats del govern municipal socialista. Un bon exemple d’això és la instal·lació de la passarel·la per a vianants i bicicletes que uneix els parcs de les Planes i de Can Cluset per sobre de l’avinguda d’Isabel la Catòlica, que contribueix a millorar l’accessibilitat de ciutadans i ciclistes en aquesta zona de la ciutat. Aquest fet ha suposat un pas més en la concreció de la Cornisa Verda, un corredor que unirà tots els parcs urbans de la ciutat: Can Buxeres, Can Cluset, les Planes i la Torrassa. L’Hospitalet, que va ser un dels primers municipis en fer un Pla de Mobilitat Sostenible, avui dia és una referència de ciutat sostenible, perquè els socialistes hem fet una aposta decidida per millorar el transport públic i els nostres parcs i jardins, construir aparcaments subterranis, eliminar barreres arquitectòniques, però també per reformar els carrers i fer-los més còmodes i accessibles: ampliació de voreres, millora de l’enllumenat públic i de l’asfaltat, creació de zones de prioritat invertida, etc. A més cal destacar l’ampliació de la xarxa de carril-bici amb prop de 23 quilòmetres, juntament amb la sensibilització ciutadana vers la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu al cotxe, cívic, ecològic i saludable. Totes aquestes accions ens ha permès triplicar l’espai lliure per als ciutadans en els darrers set anys. I això, ha estat un repte molt important en una ciutat amb una superfície com la nostra.

Curso de Responsables de Sección Electoral

Nuestros barrios han iniciado su ciclo festivo

El pasado jueves 13 de mayo, la Agrupación Norte del PSC de L’Hospitalet realizó el curso de formación de los responsables de sección electoral. Unas figuras que tienen como objetivo acercar el partido a los vecinos y las vecinas de la ciudad. La presentación del curso estuvo a cargo de nuestra Primera Secretaria y Alcaldesa Nuria Marín, y fue impartido por José Luis Hernández, Secretario de Organización de la Agrupación Este. Estuvo acompañado de nuestro Primer Secretario Mario Sanz. Cuatro barrios y ochenta secciones son el objetivo a cubrir por la Agrupación. Salir a la calle y escuchar a la gente es la función primordial que han de realizar los responsables de sección, además de poner de manifiesto cuáles son las propuestas y los hechos del PSC en L’Hospitalet y en Catalunya.

Con la llegada del buen tiempo, nuestros barrios se han preparado un año más para engalanarse de Fiesta Mayor. Durante unos días los barrios de Can Serra, Pubilla Casas y La Florida se han convertido en espacios de interrelación donde los vecinos y las vecinas han podido disfrutar del sinfín de actividades que las comisiones y grupos de fiestas, en los que han participado un buen número de compañeros y compañeras, han preparado durante estos días. Seguro que todos hemos encontrado una actividad a nuestra medida. La plaza de la Carpa ha sido el lugar escogido para celebrar la Fiesta Mayor de Can Serra, del 10 al 13 de junio. Seguidamente la Avenida Severo Ochoa ha acogido la de Pubilla Casas, del 17 al 20 de junio. Una fiesta que ha dado paso a la Fiesta Mayor de La Florida en el parque de Les Planes, del 1 al 4 de julio.

Adreça

Telèfon

On-line

Agrupació Nord PSC L’Hospitalet

934 494 800

Web

Primavera 128, Baixos 08905 L’Hospitalet

hospitaletnord.socialistes.cat agrupnord@psclh.com

E-Mail

Ens trobaràs a la web http://hospitalet.socialistes.cat hospitalet.socialistes.cat


Respostes socialistes 04 Juliol 2010

Agrupació Est Secció COLLBLANC · districte econòmic · GRANVIA SUD · LA TORRASSA · SANTA EULÀLIA

¿En qué carro estamos? Marcos Vidal

L’alcaldessa visita l’escola bressol La Casa dels Contes, acompanyada pel president de la Diputació de Barcelona Antoni Fogué.

Un nou espai per al ciutadà a la Plaça Europa El govern socialista ha posat en marxa a la Plaça Europa un nou equipament municipal obert a la ciutadania, que podrà gaudir d’unes instal·lacions que acullen l’escola bressol La Casa dels Contes, una biblioteca pública i un casal d’entitats. L’equipament, construït pel Consorci per a la Reforma de la Granvia, consta de 2.600 m2 dividits en tres plantes, cadascuna de les quals funciona de manera independent. Els socialistes hem volgut integrar aquest nou espai en una zona de la ciutat, que s’ha convertit en un lloc generador de riqueses. Les empreses, els hotels, les oficines i tot el que ens aporta la Fira serveix per fer inversions a altres zones de la ciutat. Ara els veïns i les veïnes tenen també al seu abast pisos de protecció oficial i equipaments com transports públics, l’estació dels ferrocarrils o la futura Línia 9 del metro i aquestes noves instal·lacions de les quals tots i totes podem treure profit. Des de l’any passat ja funciona l’escola bressol en aquest equipament amb 74 places per a infants de fins a tres anys. I des del mes de maig funciona un casal amb capacitat per a sis entitats, que disposa d’àmplies sales individuals i d’un auditori per fer actes socials i culturals; i d’una biblioteca, que és la primera sala de lectura de la ciutat que ofereix en préstec llibres electrònics. Adreça

Telèfon

On-line

Agrupació Est PSC L’Hospitalet

934 403 854

Web

Santiago Apòstol 14, Baixos 08903 L’Hospitalet

No recuerdo semanas como éstas, en que todo el mundo habla de economía y de las medidas de Zapatero para reducir el déficit. No se puede acusar a alguien que toma decisiones impopulares de electoralismo. También es falso que el ajuste recaiga sobre los más débiles. Los más débiles tenían contratos precarios durante los años de bonanza, están ahora sin trabajo ni formación y necesitan el paro o los 400 euros mensuales que ZP, y no otro, puso en marcha. Con otro gobierno no sería así. ¿Es que no se mantiene el compromiso con el Estado de Bienestar aún en tiempos difíciles? ¿Es que la revalorización de las pensiones de los últimos años no es un hecho? Personalmente, voy a sufrir la subida del IVA y la supresión del cheque bebé, por no hablar de que mi trabajo no es para toda la vida, pero mi dosis de solidaridad consiste en eso precisamente. Y todos deberíamos aceptar ese sacrificio. A nuestros gobernantes les pido que, junto a estas medidas, recuperemos el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones, pues contribuyen al justo reparto del esfuerzo. Perseguir el fraude y, a nivel internacional, gravar los movimientos de capital. Y sí, hacen falta otras reformas, como vincular las prestaciones por desempleo a la formación. Por último, también quisiera alertar sobre el fatalismo. No pienso escuchar a los que no confían en un país que, como España, ha salido de situaciones peores: la reconversión industrial en los 70-80 o el 24% de paro alcanzado a principios del 94, son sólo 2 ejemplos. Hace falta un Estado fuerte, apoyo a los emprendedores, apostar por los sectores que ya están tomando el relevo en la recuperación económica y el esfuerzo de cada ciudadano. ¿En qué carro estamos?

hospitaletest.socialistes.cat agrupest@psclh.com

E-Mail

Ens trobaràs a la web http://hospitalet.socialistes.cat


Respostes socialistes 04 Juliol 2010

Agenda Xerrada-Col·loqui “Accions del Govern del President Montilla” DATA: 6 de juliol. LLOC: Agrupació

19.30 hores. Sud

A càrrec del nostre diputat al Parlament de Catalunya i membre de la Comissió Executiva de Federació, David Pérez.

Asambleas extraordinarias en las tres agrupaciones locales, para elegir a los delegados y las delegadas del PSC de L’Hospitalet que participarán en la Convención Programa Marco del Partido a celebrar el próximo 17 de julio en la Llotja de Lleida.

Taules informatives acció de govern

Festa de la Rosa

(Passeig de Bellvitge, davant mercat)

Si vols anar en autocar, posa’t en contacte amb la teva agrupació local.

DATA: 23 de juliol. 11 a 13 hores. LLOC: Mercat al carrer de Bellvitge

DATA: 24 de juliol. 11 a 13 hores. LLOCS: Plaça del Mercat de

Collblanc, carrer Pareto (al costat del Mercat de Santa Eulàlia) i Mercat de La Florida (carrer Primavera) DATA: 25 de juliol. 11 a 13 hores. LLOCS: Parc dels Ocellets (Mercat al

carrer) i Rambla Just Oliveras (al costat de l’Acollidora)

DATA: 7 de julio. 19.30 horas LLOC: Agrupación Norte

Superior: Més de vint-i-cinc mil persones es van aplegar a la Pineda de Gavà l’any passat a la gran festa del socialisme català. Inferior: Montilla, Corbacho i Núria Marín van voler celebrar el 20è aniversari de la Festa de la Rosa 2009.

DATA: 8 de julio. 19.30 horas. LLOC: Agrupación Este y Sur

Conferència Desenvolupament i Globalització: la solidaritat en un món en crisi

13 de juliol. 19 hores. Pati de l’Espai d’Art L’Harmonia DATA: LLOC:

19 de setembre. A partir de les 10 hores. LLOC: Pineda de Gavà DATA:

Caseta PSC L’Hospitalet

Festa Major de Bellvitge DATA: Del 4 al 12 de septiembre LLOC: Paseo de Bellvitge

(Plaça Josep Bordonau i Balaguer, 6. Metro L1 - Rambla Just Oliveras). A càrrec de Teo Romero, President de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i President del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i de Toni Bolaño, periodista i col·laborador en tertúlies de ràdio i televisió.

Contacte Agrupació Nord Primavera 128, Baixos 08905 L’Hospitalet Tel. 934 494 800 Web hospitaletnord.socialistes.cat E-Mail agrupnord@psclh.com

Agrupació Sud Estrella 16-20, Baixos 08901 L’Hospitalet Tel. 933 389 500 Web hospitaletsud.socialistes.cat E-Mail agrupsud@gmail.com Blog socialistescompromesud.blogspot.com

Agrupació Est

Dirigents del PSC donen el seu suport a les Festes Majors dels barris de L’Hospitalet.

Santiago Apòstol 14, Baixos 08903 L’Hospitalet Tel. 934 403 854 Web hospitaletest.socialistes.cat E-Mail agrupest@psclh.com

Ens trobaràs a la web http://hospitalet.socialistes.cat hospitalet.socialistes.cat


Santa Eulàlia, 86-94 08902 L’Hospitalet Tel. 93 298 07 96

On-line

hospitalet.socialistes.cat federacio@psclh.com

D.L. B25946-2009

Federació PSC L’Hospitalet

11/06/10 13:26

laNegreta.com

Adreça Segueixo_210x263.indd 1

PSC L'H - Respostes n4  

Publicació del Partit Socialista de Catalunya de L'Hospitalet // Publicación del Partido Socialista de Cataluña de L'Hospitalet

Advertisement