Page 1

Meer info? Alle info over het Landschapspark Bulskampveld en over alle fiets- en wandelroutes is te verkrijgen bij:

> Wandelroute binnenin!

N°2 / najaar 2012

Bezoekerscentrum Bulskampveld Bulscampveld 9 8730 Beernem - T. 050/55.91.00 - F 050/55.91.18 - E-mail bulskampveld@west-vlaanderen.be Voor alle fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen, surf naar www.fietsen-wandelen.be

Infokrant LANDSCHAPSPARK

ONTSPaNNING Recreëren in het Landschapspark Bulskampveld Het Landschapspark Bulskampveld wordt het recreatief bestemmingsgebied bij uitstek in de nabijheid van de stad Brugge en de Kust. Deze groene long heeft heel wat te bieden aan inwoners, bezoekers en recreanten. Zo zijn er heel wat wandel- en fietsroutes en ook ruiterpaden te ontdekken. Hieronder geven we een kort overzicht van alle mogelijkheden om te ontspannen of om je net eens goed in te spannen!

wANDELEN Wandelnetwerk Bulskampveld Biedt je 150 km wandelpaden door bossen, open landschappen en langs mooie dorpjes. Dit wandelnetwerk bestrijkt het grootste stuk van het Landschapspark Bulskampveld. De 112 knooppunten geven je de vrijheid om makkelijk je eigen tocht uit te stippelen, dus starten kan je overal!

Eén jaar later ...

Bulskampveldwandelroute – NIEUW vanaf 14/09! – 8,9 km Start: parking Driekoningen provinciedomein Bulskampveld, Bulscampveld 9 Beernem

Boswandelpad – 3,8 km Start: bezoekersparking psychiatrisch centrum St-Amandus, Reigerlostraat 10, Beernem

Kampveldwandelroute – 9,1 km Start: dorp Waardamme in (Oostkamp) Parochieveldwandelroute – 8,5 km Start: Carolus Borromeuskerk, Brandstraat Doomkerke(Ruiselede)

Bosleerpad Heideveld-Bornebeek – 4,7 km Start: parking Het Aanwijs, Reigerlostraat Beernem

Wildenburgwandelroute – 6,7 km Start: Sint-Joriskerk, Beernemsteenweg Wildenburg (Wingene) Bruwaanpad – NIEUW vanaf 23/09! – 4,5 km Start: aan het geboortebos, Kruisbergstraat Kruiskerke (Ruiselede) Veldwandeling – 4,5 km Start: achterkant kasteel provinciedomein Bulskampveld, Bulscampveld 9 Beernem Parkwandeling – 2,7 km Start: achterkant kasteel provinciedomein Bulskampveld, Bulscampveld 9 Beernem Eendeputtenwandeling – 7,9 km Start: achterkant kasteel provinciedomein Bulskampveld, Bulscampveld 9 Beernem

FIETSEN

We zijn een jaar verder na de geboorte van het Landschapspark Bulskampveld. Toen herenigden we dit historische gebied om het gezamenlijk verder te ontwikkelen op vlak van natuur en recreatie. We onthouden een aantal mooie verwezenlijkingen en tekenen enkele toekomstperspectieven uit. Op die manier bouwen we het Landschapspark Bulskampveld verder uit tot een gebied met heel wat recreatiemogelijkheden binnen het Brugse Ommeland waar het fijn vertoeven is voor inwoners en bezoekers!

Leerpad Sint-Pietersveld – 3 km Start: Streekcentrum Open Sint-Pietersveld, Bruggesteenweg 130, Ruiselede Educatief Natuurpad St-Amandus – 1,6 km Start: parking Het Aanwijs, Reigerlostraat Beernem Vagevuurbosomloop – 6,6 km Start: parking Het Aanwijs, Reigerlostraat Beernem Wandelpad Natuurpunt Gulke Putten rood – 4 km Start: OC Wingene, Boskapeldreef 6 Wingene Wandelpad Gulke Putten blauw – 6 km Start: OC Wingene, Boskapeldreef 6 Wingene Rode Wandeling Kanaalberm Aalter – 5 km Start: Brug Zuid, Aalter

Paardrijden

i

Ontspannen in een uniek groengebied Een bezoekerscentrum, een recreatief netwerk voor wandelaars, fietsers en ruiters, een visie voor het gebied, een gloednieuwe huisstijl,… het zijn belangrijke ingrediënten voor de ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld. Om het gebied écht op de kaart te zetten als het recreatiegebied zijn nog een aantal andere bouwstenen nodig. Zo streven we naar een eenvormige bewegwijzering naar het Landschapspark, plannen we de uitbouw van een aantal onthaalpunten en willen we komen tot een ruimer activiteitenaanbod voor iedereen. We zullen het prachtige kader met de specifieke kenmerken op vlak van natuur, landschap en erfgoed uiteraard verder ontwikkelen, inrichten en beheren om de aantrekkingskracht van het gebied op termijn te verzekeren.

Fietsnetwerk Brugse Ommeland Zuid Net zoals het wandelnetwerk biedt het fietsnetwerk Brugse Ommeland Zuid je heel wat leuke fietspaden doorheen het Landschapspark Bulskampveld. Ook hier stippel je met behulp van de knooppunten makkelijk een eigen route uit!

Bulskampveldruiterroute – 18 km Start: parking Driekoningen provinciedomein Bulskampveld, Bulscampveld 9 Beernem

Bulskampveldfietsroute – 43 km Start: parking Driekoningen provinciedomein Bulskampveld, Bulscampveld 9 Beernem

Praktisch Je vindt informatie en routekaarten bij Westtoer, het toerismekantoor in je gemeente en in het bezoekers­ centrum Bulskampveld!

Colofon:

Alle contactgegevens vind je via www.brugseommeland.be.

Redactie: Westtoer apb | Fotografie: Westtoer apb, Marc De Schuyter, Christine Verscheure | Ontwerp:

1 van de 5 in West-Vlaanderen Om deze gezamenlijke uitdaging te ondersteunen besliste de Provincie West-Vlaanderen een prioriteit te maken van de uitbouw van 5 recreatieve gebieden in West-Vlaanderen. Deze zijn het Landschapspark Bulskampveld, de Zwinstreek, de Bergen, de Westkust en de IJzervallei. Concreet engageert de Provincie zich om samen met de andere partners 5 kwaliteitsvolle gebieden te ontwikkelen waar inwoners of bezoekers minstens een halve dag tot een dag kunnen in recreëren. Hiervoor zal de Provincie West-Vlaanderen extra personeelsinzet en financiële middelen voorzien. Even verderop in het Meetjesland werkt Toerisme Oost-Vlaanderen aan de toeristische uitbouw van het Drongengoed-Maldegemveld en de Meetjeslandse Kreken.

Vlaamse Landmaatschappij | Druk: ’t Hooft NV | Cartografie: VLM en Hilde Goossens | Basiscartografie: NGI, www.ngi.be, toelating A2391 | Verantwoordelijke uitgever: Westtoer apb, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge) | © Westtoer apb Brugge houdt de auteurs- en merkrechten op en is producent van de databanken verwerkt in deze publicatie. Alle rechten voorbehouden | Wettelijk depot: WD/3023/2012/46 Zin om samen te werken aan vernieuwende initiatieven in eigen buurt of streek, bedacht door mensen van ter plekke? Het kan via Leader Tielts Plateau! Dankzij West-Vlaamse, Vlaamse en Europese subsidies wordt onze regio voor iedereen goed om te (be)leven. Meer info via www.west-vlaanderen.be/leader.

Kanaal Gent-Oostende in Beernem

Het Landschapspark Bulskampveld is een samenwerking van volgende partners:

Wist je dat ... … het Landschapspark Bulskampveld op het grondgebied van 5 gemeenten ligt: Beernem, Oostkamp, Ruiselede, Wingene en Aalter? … dit gebied het grootste aaneengesloten bosgebied in de Provincie West-Vlaanderen is? … Bulskampveld verwijst naar de Germaanse term ‘Bulnas Kampa’: het veld van de stieren?

Het wandelnetwerk Bulskampveld biedt in totaal meer dan 150 kilometer wandelplezier langs een mix van natuur en cultureel erfgoed. Je doorkruist bossen en akkers, je bewandelt loodrechte dreven en kronkelende paadjes. Met behulp van de 112 knooppunten op de wandelkaart stippel je makkelijk je eigen tocht uit.

u WIN t Westtoer geeft 25 kaarten weg van het Wandelnetwerk Bulskampveld t.w.v. € 6! Antwoord correct op de wedstrijdvraag :

Waar vind je de Carolus Borromeuskerk? Surf naar www.brugseommeland.be/wedstrijd en vul het wedstrijdformulier in!

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling : Europa investeert in zijn platteland

Bulskampveld_krantje2_sept 2012.indd 1-2

3/09/2012 11:09:14


Hoe wandel je deze route?

Wandelen langs paadjes en putten Landschapspark Bulskampveld

Wandelsuggestie op het wandelnetwerk Bulskampveld

60

Afstand: 10,4 km Startplaats: Kerk van Doomkerke

St.-Pietersveld

0,5

56 - 55 - 52 - 51 - 59 - 60 -

Traject:

1 ,0

We stippelden een mooie route uit op het Wandelnetwerk Bulskampveld. Deze tocht leidt je langs leuke wandelpaden, dreven en het militair domein met de bekende zendmasten in Sint-Pietersveld. Je wandelt er ook langs het prachtige natuurdomein Gulke Putten. Veel wandelplezier!

59

68 - 67 - 69 - 70 - 56 67

0, 6

Gulke Putten

51

68

69

Landschap

0,9 1,0

Predikherenbossen

Galatosbossen

WINGENE

Doomkerke RUISELEDE

56 1,6

0

200

400

600m

N

i

Bruwaanpad in Ruiselede geopend vanaf 23/09/2012

NATUUR & BOs

Bebossing Vanaf de 19e eeuw werden de wastines in onze streek bebost met voornamelijk naaldhout. Dit hout diende vooral als stuthout voor de steenkoolmijnen. In Sint-Joris-ten-Distel werd naaldhout gekliefd tot latjes, die in de plafonds van huizen werden verwerkt. Voor de Tweede Wereldoorlog waren zo’n 200 lattenklievers actief. De bebossing bracht een complete landschapsverandering tot stand : het oorspronkelijk open wastinelandschap werd het dichte bos zoals we het vandaag kennen.

Plagwerken voor heideherstel

Herstel wastinelandschap Het gevarieerde wastinelandschap bood plaats aan heel wat plantsoorten zoals de struikheide en brem en diersoorten zoals hagedissen, reeën en vossen. Het donkere naaldbos daarentegen is arm aan natuur. De zaden van heide of brem hebben echter een lange kiemkracht dus wanneer het naaldbos wordt gekapt, ontstaat hier enkele jaren later een bloeiend heideveld. Momenteel lopen in het Landschapspark enkele projecten voor het herstel van het oorspronkelijk wastinelandschap zoals o.a. het natuurinrichtingsproject Biscopveld en het LIFE-project Heideherstel Vlaams Veldgebied. Dat gebeurt midden in of aan de rand van het bos. Het vellen van bomen wordt gecompenseerd door de heraanplant van bos op een andere plaats. Na de kappingen wordt de bovengrond afgeplagd, zodat de zaden van oorspronkelijke heide komen bloot te liggen en kunnen kiemen. Zo kan je op enkele plaatsen al opnieuw prachtige heidevelden bewonderen.

CULTUur & ERFGOED

Levendbarende hagedissen in onze regio

Parel van een kerk in Doomkerke

Het blijft een verrassing om in onze streek nog hagedissen te vinden. Vanaf het vroege voorjaar komen ze uit hun winterrust en zoeken ze de zon op om hun lichaam op te warmen. In het Landschapspark Bulskampveld overleven ze in de zonnige bosranden en dreven die goed onderhouden worden door natuurbeheerders.

Het was pastoor Carolus Doom die in 1859 een schooltje oprichtte op de wijk ’t Haantje in Ruiselede en er een hulpkerk onmisbaar vond toen de bevolking aangroeide.

Hun onopvallende kleur zorgt dat enkel zeer attente wandelaars kennis maken met deze wondere dieren. In het natuurgebied Gulke Putten kan je ze regelmatig bewonderen op geleide wandelingen van Natuurpunt. i

Bulskampveld_krantje2_sept 2012.indd 3-4

Vorte Bossen

park Disveld

55

In de natte gedeelten kwamen moerassen voor waar grote visvijvers werden aangelegd. Op oude kaarten zijn honderden van deze veldvijvers terug te vinden. De Kraenepoel in Aalter is nog een voorbeeld van een overgebleven historische veldvijver, maar ligt buiten het Landschapspark Bulskampveld, in het Aalterveld.

Bloeiende heide

De wandelroute start aan het geboortebos in Kruiskerke en is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Je wandelt meestal over onverharde wegen en een deel van het pad loopt door een begraasd stuk bos en weiland dat je binnengaat via klaphekjes. Je komt ook voorbij de “Visserije”, een charmant bosvijvertje in het Parochieveldbos. Dit pad werd gerealiseerd door Natuurpunt De Torenvalk, de gemeente Ruiselede en het Agentschap voor Natuur en Bos.

2,4

De wastine was vooral een open landschap en moet er hebben uitgezien als een lappendeken van struiken, schraal grasland en heide. Door het kappen van bomen en begrazing met schapen en hier en daar een koe werd natuurlijke verbossing verhinderd.

i

Het Bruwaanpad is een nieuw wandelpad dat natuur- en bosgebieden in Ruiselede verbindt. 4,5 km lang wandel je door de Vorte Bossen, het gemeentedomein Parochieveldbos en het Bruwaanbos.

Visserij

70

Gulke Putten

52

Woeste gronden ‘Wastine’ is een middeleeuws woord en betekent ‘woeste grond’. Het verwijst naar de toenmalige onvruchtbare gebieden die men in onze streek ook ‘velden’ noemde. Het is deze benaming die terugkeert in heel wat plaatsnamen zoals Sint-Pietersveld, Disveld, Kampveld,… Het Landschapspark Bulskampveld was ooit het grootste veldgebied in het graafschap Vlaanderen!

Bruwaanpad: nieuw in het Landschapspark

Parochieveldbos

Disveld

Herstel Wastine Het Landschapspark Bulskampveld is meerdere landschappen rijk. In deze krant zoomen we in op het oudste landschapstype: de wastine.

ONTSPaNNING

0 ,5

Zendstation (militair domein)

Volg de rood-witte bordjes naar de diverse knooppunten en geniet van de prachtige landschappen!

Bruwaanbos

0,6

1 ,4

Koop de wandelnetwerkkaart Bulskampveld bij Westtoer, in het bezoekerscentrum Bulskampveld of bij een van de toerismekantoren in het Brugse Ommeland (€ 6,00). Zo krijg je een handig overzicht geserveerd van alle knooppunten. Surf naar www.brugseommeland.be/routes.

Hagedissen jagen passief op insecten. Zelf zijn ze prooi voor de bunzing, vos of marter, tenminste als die handig en snel genoeg zijn om hen te vangen. Verwar de diertjes niet met salamanders die meer van water houden en dus in de buurt van de vele nieuwe poelen in het Landschapspark Bulskampveld te vinden zijn!

i

Levendbarende hagedis

Zeven jaar later droeg hij er de eerste mis op en in 1874 werd de kerk officieel ingewijd in de tweede parochie van Ruiselede: Doomkerke. De Carolus Borromeuskerk werd volledig in neogotische stijl gebouwd. Door de jaren heen werden heel wat restauratiewerken uitgevoerd. In 2010 werd het interieur nog volledig aangepakt met de restauratie van de glas-inloodramen, de neogotische muurschilderingen en het orgel. Het interieur van de kerk is een zeldzaam bewaard pareltje waarbij het meubilair en de opmerkelijke neogotische kleurenpracht perfect samengaan. Zeker een bezoekje waard! Achter de kerk ligt een prachtig nieuw aangelegd park (Disveld).

i

Carolus Borromeuskerk Doomkerke: elke dag open van 10u tot 16.30u

3/09/2012 11:09:21

Infokrant Landschapspark Bulskampveld 2012  

Infokrant Landschapspark Bulskampveld 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you