Stille wandeling 2022

Page 1

Stilte is hier een geluid. Landschap De Liereman is het eerste officiële stiltegebied in de Kempen. Je hoort er de streekeigen, rustgevende geluiden van mens en natuur. Het landschap vormt een lust voor het oog: een mozaïek van bossen, graslanden, heide en vennen. Tussen al dat moois grazen konikpaarden, shetlandpony’s, schapen en galloways. Een plankenpad en kijkhut laten je de natuur in al zijn glorie beleven. In 2022 vieren we de 10-jarige erkenning van Landschap De Liereman als stiltegebied. Een goede reden om een nieuwe stille wandeling te lanceren. Geniet van de rust en stilte en beleef de natuur in elk seizoen. Op stap! STARTPUNT Bezoekerscentrum Landschap De Liereman Schuurhovenberg 43 - 2360 Oud-Turnhout OPENINGSUREN ma t.e.m. za: 10-17 uur zo: 11-18 uur TOEGANKELIJKHEID Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aangewezen. Meer weten over stiltegebieden in Vlaanderen en in Europa?

In samenwerking met Avansa Kempen, Stilteplatform Kempen, Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Natuurpunt, Natuuracademie, Toerisme Oud-Turnhout en Hofke van Chantraine.

STILLE WANDELING Landschap De Liereman Oud-Turnhout r

10 jaa stil

ied tegeb


se W ierd eM

18

Laksheide

La

g

nwe

itve Kiev

Brouwersheide

Brakeleer

Liereman

© Christophe Verheyen

eg

40

weg

man

Liere

Echelkuil eg

Schuurhovenberg

Hoge Mierdse Heide

© Marc Driesen

se W

Duit

Korhaan

START Oude Be

rgstraat

61

Bergstraat

Rode Goor

Wandelknooppunt Wandelroute 10,2 km Alternatieve route 1,7 km (voor wandelaars met honden)

0

1000m

© Marc Driesen

OUDTURNHOUT

de

hei

n Ree

Achtergrondkaart: Openstreetmap.org V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, © Marc Driesen, ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be

Hog

eg

se W

ierd ge M


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.