Landleven december 2023

Page 22

Tekst MARIO BROEKHUIS | Fotografie ANNA RUBINGH

Renske Visser gaat op in naaldvilten

‘VERLOREN

in de wol’

Naaldvilten is geen specifieke techniek. Het is een kwestie van prikken. “Als je snapt wat de naald met de wol doet, kun je alles maken. Je moet het voelen”, zegt Renske Visser, die er haar werk van heeft gemaakt. Ze vilt bosdieren. Vos, uil of eland. Renske heeft het ook nodig om iets te creëren, “niet dat het iets oplost of dat de wereld er iets aan heeft, maar voor mezelf om me erin te verliezen.”

S

lootdorp, in de Wieringermeerpolder, heeft niet bepaald

doen, maar de hobby ben ik een beetje kwijt.” Ze besteedt twee

een associatie met wol of schapen. Het was op de

dagen in de week aan het viltwerk, gespreid over de avonden als

Vrije School dat Renske Visser (37) kennismaakte met

de kinderen in bed liggen. Terwijl haar kleine onderneming groeit,

naaldvilten. Ze volgde een workshop. “Ik zocht niet per se

merkt Renske dat het naaldvilten zoals zij dat doet nog weinig

iets te doen, maar mijn jongste was net één en ik was

bekendheid heeft. Er is een wereld te winnen.

het voelde niet goed om met synthetisch materiaal te werken.

Gewoon prikken

Wol daarentegen voelt warm in je handen. Het is een fijn product

breien volgens een vast patroon, is er geen specifieke naaldvilt-

om je creativiteit in te uiten en daarom ben ik er in verder gegaan.

techniek om aan te leren. “Er is maar één techniek en dat is prikken.

Ik heb me een beetje verloren in de wol.”

Als je snapt en weet wat de naald met de wol doet, dan kun je alles

Ze plaatste haar creatieve werkjes op Instagram en kreeg enthousiaste

maken. Je moet het voelen. De beste tip is, ga gewoon prikken.

reacties terug. “Al vrij snel, na drie maanden, verkocht ik mijn werk.

Wol en een viltnaald en dat is het. Verwacht in het begin ook niet

Ik werd steeds beter, kreeg ook steeds meer vragen hoe ik dat deed

te veel van jezelf en zie wat er gebeurt, vandaar kun je verder.”

et cetera.” Renske startte haar eigen bedrijfje, schreef een handboek,

Dit maakt het, zo ontdekte Renske uit eigen ervaring, ook lastig

levert de benodigdheden en geeft workshops onder de naam

om ‘eventjes’ een workshop naaldvilten te geven. Een konijntje

‘Woldieren’. “Het was niet mijn intentie, het is zo gebeurd. Ik begon

dat zij in twee uur maakt is voor menig leerling in een volle middag

er niet aan om er iets mee te verdienen, maar Slootdorp is te klein

nog niet haalbaar. “Je wilt mensen toch met iets naar huis laten

om er mijn vroegere beroep als gewichtsconsulent op te pakken.

gaan, en het moet klein en duidelijk zijn. Ik moet er nog een beetje

Nu maak ik wat om een inkomen te hebben en daardoor is de

mijn weg in vinden; ik kan wel zeggen: ‘Begin maar met prikken’,

spontaniteit er wel wat vanaf. Het is bijzonder leuk om als werk te

maar dat is wel erg breed.”

mezelf een beetje kwijt, ik wilde ook nog iets voor mezelf hebben. Ik ben altijd creatief geweest, onder andere met fimo-klei, maar

In tegenstelling tot borduren, waarbij je een kruissteek zet, of

116 Landleven | december 2023

LAL12_00_116_woldieren.indd 116

11/2/2023 3:30:10 PM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.