Page 1


Formand: Brian Bruun Falkner Mobil: 2464 6087 formand@j-s-k.dk

Indhold Artikler & info

Årets foto 2012 ........................... Formandens beretning ................. Årets forfatterspire 2012 ............... Referat af generalforsamling 2012 Årets klubmester 2012................. Klubaften med en storfanger ....... Julehilsen ..................................... Årets storfanger 2012 .................. Kroatien 2012.............................. Klubtur til Gøteborg bådmesse .... En efterårstur i sølv og guld ......... Vi burde nok være blevet hjemme

05 06 11 12 19 30 32 34 36 40 42 44

Næstformand: Hans Simonsen Tlf. 8793 0999 Mobil: 2927 0981 naestformand@j-s-k.dk

Kasserer: René Jensen Tlf: 9737 5804 Mobil: 4037 5804 kasserer@j-s-k.dk

Faste indslag Lederen ...................................... 04 Fotokonkurrence ................... 20+24+28 Redaktørsnak .............................. 22 Aktivitetskalender ........................ 26

Annoncer Tempo Både ................................. Brenderup.................................... Normark ...................................... JC Fiskegrej .................................. Fairpoint ...................................... Furuno ......................................... Bøges Både .................................. Scanlure....................................... 1st Marine & JSK..........................

02 08 12 21 23 25 29 33 38

Sponsor- og Webansvarlig: Lars Pedersen Tlf.: 8699 9214 Mobil: 2760 0787 sponsoransvarlig@j-s-k.dk

Redaktør: Ole Egelund Tlf.: 8626 2634 Mobil: 2240 0664 redaktoer@j-s-k.dk

Medlemsansvarlig: Bruno Kirkegaard Tlf: 3017 9100 medlemsansvarlig@j-s-k.dk

Indkøb: Lars Nielsen Mobil: 5167 3749 indkoeb@j-s-k.dk e-mail til hele bestyrelsen: hele.bestyrelsen@j-s-k.dk

www.j-s-k.dk

Suppleanter: Morten Christensen Tlf: 9843 0348 · Mobil: 2988 1254

Forsidefoto Bruno Kirkegaard

Ryan Agerholm Sørensen Tlf: 9737 3665 · Mobil: 9948 2170

3


S

å går sæsonen 2012 på hæld, og den kolde og stive vintertid står for døren. Men selv om vandets stivhed nu godt kan finde på at drille vort fiskeri, så skal vi dog ikke undvære at kunne mødes. Vi har nemlig sammensat en kalender for 2013 der indeholder mange gode arrangementer her i de første måneder af 2013, så der uanset vejret er mulighed for at vi kan mødes. Men mon ikke også der skulle blive mulighed for at kunne komme på vandet og fange en torsk eller to til Nytåret. 2012 er ved at være et overstået kapitel, men det har været et ganske godt år i klubben, uden de helt store forstyrrelser fra vejrets side, og ikke mindst klubbens 20 års fødselsdag er vi mange der vil huske i årerne fremover – sikkert indtil næste skarpe hjørne om 5 år. I de seneste par måneder har vi arbejdet en hel del på at forbedre vor forsikringsordning endnu mere, således vi hele tiden er de førende på markedet og ikke mindst at kunne tilbyde intet mindre end det bedste produkt til den bedste pris. Vi havde også generalforsamling i starten af november måned, hvor vi vor kasserer Ole Rubek er blevet erstattet af Rene Jensen. Ole takkes hermed for sin indsats gennem årerne og Rene bydes velkommen med at kaste sig ud i bestyrelsesarbejdet. Ligeledes var der udskiftning på posten for indkøb, hvor jeg vil takke Frank Christensen for hans indsats gennem mange år og samtidig byde Lars Nielsen velkommen i bestyrelsen. Vi er allerede godt

i gang med vore fælles tanker for klubbens udvikling og fremtid, hvilket jeg ser meget frem til. Med den nuværende bestyrelse dækker vi midt-, nord- og vestjylland, og i det sydjyske kan vi til enhver tid trække på Jens Mærsk – mange tak for det Jens. Med den spredning kommer vi ud i alle kroge af Jylland og skulle derved løbende tage pulsen på hvad der foregår der. Klubbladet har nu med dette nummer fungeret et år på denne elektroniske måde, og jeg synes bestemt det er blevet bedre end forventet. Hertil skal lægges at vi endnu ikke har formået at udbytte det fulde potentiale for alle de muligheder der er i at de nu er 100% elektronisk. Her tænker jeg på muligheden for at skrive en artikel til bladet og så samtidig have optaget en video der i lyd og film underbygger artiklen. Denne video kan nemlig sættes ind i artiklen som et link der bare skal klikkes på. Jeg håber det er noget vi kan får Jer alle til at bruge og derved se de mange muligheder der er i den nye bladform. Endelig vil jeg selvfølgelig også opfordre Jer alle til at indsende masser af billeder som vi altid gerne vil modtage, så vi har mange flere at vælge imellem til generelt brug. Tilbage er der kun at opfordre alle JSK’ere til at møde op til de mange arrangementer, - det er jo trods alt sjovere med fulde huse. Som det allersidste vil jeg ønske Jer alle en rigtig glædelig Jul samt et (fiske)lykke-bringende Nytår.

44

0

Med venlig hilsen Brian B. Falkner

Jysk Småbådsfiskeklub Klubbens tlfnr./ faxnr:

7022 1233 Fungerer som tlf. svarer, som kan kontaktes fra kl. 15.00 dagen før træf/ cup for besked om evt. aflysning.

Konto nr.:

9330 - 000 34 555 05

Klubbladet

”Både & Fisk”:

Udgivelser:

1. Marts, 1. Juni, 1. September, 1. December .

Deadlines:

15. Januar, 15. April, 15. Juli, 15. Oktober.

Annoncepriser:

4.000 kr. årligt (4gange) for 1/1 side i farver links 1.500 kr. årligt.

Redaktør:

Ole Egelund Sødalsvej 3, 8220 Brabrand Tlf. 22 40 06 64 Email: redaktoer@j-s-k.dk Hjemmeside: www.j-s-k.dk Møllegårdens Grafisk i Fårvang Tlf. 87 57 30 72 · www.mgrafisk.dk

Sats/Tryk:

Jysk 0

Smabadsfiskeklub

Fordi bådforsikring bygger på tillid

www.j-s-k.dk


Ă…RETS FOTO 2012 1. plads Hans Simonsen

2. plads

David Vestergaard

3. plads

Rasmus Sommer

5


Formandens beretning 2012 Godaften og velkommen til Jysk Småbådsÿ skeklubs generalforsamling 2012 Vi skal som det første have valgt en ordstyrer, og her vil vi endnu engang og som så mange gange før fra bestyrelsens side foreslå Peter Sommer, men jeg vil spørge, om der skulle være andre, som ville være interesserede? Medlemsstatus/Bestyrelse Endnu et år er gået i JSK, og i det forgangne år har medlemstallet igen været yderst stabilt. Vi var pr. 23. oktober 2012 helt nøjagtig 937 medlemmer mod 925 med0 lemmer pr. 31. oktober 2011. Det er som om den økonomiske krise ikke vil slippe sit tag, hvilket vi kan mærke ved, at medlemstallet ikke stiger. Det skal ses ud fra, at der rent faktisk bliver færre jyske medlemmer, men at vores fordelagtige forsikringsordning via First Marine til gengæld tiltrækker en stadig strøm fra både Fyn og ikke mindst Sjælland. Vi kan også her samlet se, at bådene hverken bliver dyrere eller større - nærmere tvært i mod. Hvert eneste år håber vi jo, at vi kan runde den magiske grænse på 1.000 medlemmer – så lad os nu se, om det ikke skal være i 2013. I 2013 deltager JSK i samarbejde med First Marine på bådmessen i Fredericia samt på mindre bådmesser rundt om i landet i løbet

af året. Ad denne vej forventer vi at skaffe både nye medlemmer til klubben samt forsikringskroner til klubkassen.

efteråret. Begge kunne ad den vej holde sig orienteret om bestyrelsens arbejde. Det mener jeg bestemt har været en styrkelse både for suppleanterne og hele bestyrEfter nytår er det tid til at forny elsen. Det er bestemt noget, vi vil og betale sit medlemskab af JSK. fortsætte med. Det er nu 4. år hvor dette sker via selvbetjening med Dankort, og vi Lars Ole Olesen måtte desværre vil igen i år sende vore medlem- trække sig fra bestyrelsesarbejdet mer en reminder via SMS. Dette her for godt og vel en måneds tid gælder selvfølgelig kun dem, hvor siden grundet sygdom. Vi håber vi har fået et mobilnummer op- alle, at Lars Ole på et senere tidlyst, og hvor det ellers er korrekt. spunkt kan vende frisk tilbage til Derfor vil jeg opfordre Jer alle til en JSK bestyrelse, da han virkelig at tjekke Jeres profil på hjemmes- har fået styr på medlemslisterne. iden og sørge for at mobilnum- Det er en fornøjelse, at suppleant mer, mail m.v. er korrekt oplyst. Bruno Kirkegaard kunne træde 0 til med det samme og overtage Vi har i årets løb holdt 10 bestyr- jobbet som medlemsansvarlig. elsesmøder ekskl. møder i forbin- En stor tak skal herfra lyde til delse med alle vore arrangement- Lars Ole for hans indsats, samt til er. Det er et par møder mere, end Bruno for hurtigt at ville påtage vi plejer at afholde på årsplan, sig opgaven. men i år havde klubben 20 års fødselsdag, og i den anledning var Sæsonen 2012 der en kæmpe fest at få styr på. Sæsonen 2012 blev skudt i gang Derudover klarer vi, hvad vi kan i januar med vor traditionsrige via telefon og især mail, da dette loppedag. Det trak fulde huse, og sparer os for unødvendige bestyr- der var et stor udvalg af brugte elsesmøder. Bestyrelsesmøderne og næsten nye sager, der skiftede holder vi oftest op til arrange- hænder. menterne, for at få styr på det I februar prøvede vi noget nyt hele, så det enkelte arrangement med en tur til bådmessen i Gøteløber bedst muligt af staben. borg. Det var en rigtig hyggelig Som noget nyt valgte vi - fra og tur, hvor vi fyldte godt i færmed i år - at de to suppleanter, gens restaurant, og der var rigtig Bruno Kirkegaard og Torben mange nye ting at se på messen Jensen skulle deltage i et bestyr- – dette vil vi gøre om igen i 2013. elsesmøde både i foråret og et i I starten af marts stod den på

Jysk

Smab Sma aba badsfisk adsfisk adsfis dsfiske kekl kek klu lu ub b

66


spændende foredrag af Jens Mærsk i røgekunsten - både hvad angår kold og varm røgning. Med forårets komme i slutningen af marts og hele april måned stod JSK-aktiviteterne igen i laksens tegn med klubturen til Bornholm, Melsted Påsketræf og ikke mindst klubturen til Møn – der blev fightet laks i alle størrelser op af Østersøen. I slutningen af april afholdt vi årets første konkurrence i det sønderjyske Årøsund, hvor Jens Mærsk havde gjort et stort forarbejde med at arrangere service på øen for os og bestilt godt med fladfisk – et super arrangement på denne tid af året i det sydjyske. Da der kom flere blade på træerne i maj måned blev det tid til konkurrence med udgangspunkt Hirtshals – et sted der altid er god 0 for spændende og ikke mindst store fisk. Det planlagte familietræf på Skanderborg Sø måtte vi desværre aflyse grundet massiv blæst. Vi håber, at vi i år kan få super fiskevejr samt stor deltagelse.

holdt en fødselsdag, der var en midten af november. Vi håber, at 20-årig værdig. rigtig mange får mulighed for at deltage i lakseturen. Med juni måneds udgang blev der afholdt begyndertræf i Vive, Sidst men ikke mindst afholder som er et stort trækplaster, hvor vi vores traditionelle JuleMikMak havnen bliver fyldt godt med både her på Nymølle den 23. novemog ikke mindst hygge. En stor tak ber. Det er et superhyggeligt artil Thomas fra Team Undertaker rangement, som mange børn og for at stå for dette arrangement år voksne glæder sig til. Mød op til efter år. gløgg og æbleskiver, juletræ og August bød sædvanen tro på julemand. konkurrence i Rønnerhavnen i form af Hirsholmene Cup, hvor Både & Fisk den stod på masser af flotte fang- Både & Fisk har i denne sæson ster og det helt store grill-selv været overgået til elektronisk gilde. bladform. Der er indtil nu udkommet 3 numre på denne måde. Så løb vi desværre igen ind i afly- Vi er selv meget tilfredse med resninger i september, hvor først vi sultatet, men vi arbejder fortsat måtte aflyse klubturen til Hirt- på at optimere det. Bladet skulle shals grundet det urolige efter- nu være tilpasset, så det kan ses års vejr, og senere på måneden på alle platforme, hvorved vi kan 0 klubturen til Vänern des- have det med overalt. Det var så måtte værre også aflyses grundet for få også første år for vor nye redaktør tilmeldinger. Tovholder Jørgen Ole Egelund, og det er han slupKlaris fra Team Vibækken har pet rigtig godt fra. Vi har indkøbt dog oplyst, at der igen prøves i et nyt program, så vi kan klare det 2013 at få en tur til Vänern stab- meste af opsætningen selv, ligelet på benene med forhåbentlig som det kan vises bedst muligt på langt flere tilmeldinger så turen hjemmesiden. kan blive til noget. Der arbejdes fortsat på at få udI oktober havde vi sidste afdel- viklet en JSK App til smartphones ing af klubmesterkonkurrencen for at følge med den teknologiske Viking Træf fra Grenå, men i udvikling, men der er pt. desden planlagte weekend blæste værre ikke nogen dato sat på. det så kraftigt, at vi måtte aflyse Jeg vil fortsat opfordre Jer alle med førstkommende weekend til at indsende små som store arsom alternativ. Her havde vi så til tikler samt billeder og andet godt gengæld super flot vejr hele week- til redaktøren, så vi kan fylde noenden med dertil flotte fangster get godt og spændende i bladet. af mange arter. Bladet fortsætter med at udkomme 4 gange årligt, men kommer Årets sidste fiskearrangement der nok stof kan vi jo udgive et bliver klubtur til Simrishamn i ekstra nummer, da det nu ikke

Jysk

Sma Sm aba ab badsfisk adsfisk adsfis dsfiske kekl kek klu lu ub b

I midten af juni oprandt den store JSK dag – 20 års fødselsdagen. Den havde været under planlægning i et helt år, så der var ikke glemt noget til denne weekend. Super mad samt helt specielle JSK-lagkager, rigeligt med drikkevarer, professionel underholdning, professionelt fyrværkeri samt hoppeborg, slush ice maskine og popcornmaskine til børnene samt endelig nogle konkurrencer for både børn og voksne. Det må siges, at JSK

77


koster os noget af betydning at ”trykke” det elektronisk. Tidligere betød bladets antal sider også noget for prisen på bladet, dette er nu også uden betydning. Med hensyn til den nye elektroniske bladform, vil jeg her lige gøre opmærksom på, at der i en artikel til bladet kan indlægges video i teksten, der underbygger det skrevne ord. Skulle I have spørgsmål til, hvorledes dette kan gøres, må i endelig ikke holde Jer tilbage for at kontakte redaktøren for hjælp hertil. Mange var sikkert noget skeptisk for vor nye bladform, men jeg synes nu, at vi er sluppet rigtig godt af sted med det. Vi hører da også rygter om, at de andre klubber går med tanker om det samme. Det er jo ikke noget nyt, at de trykte aviser og blade ge0 nerelt har faldende oplag, hvor der i modsætning er flere besøgende på de elektroniske platforme. Det er bare fremtiden og JSK står ikke tilbage, men er med helt fremme.

økonomisk pulje. Bestyrelsens tanke er ikke at smide JSK-penge i et alt for stort projekt, hvor vores penge træder i stedet for stats- og/eller kommunale midler. Vores penge skal være til ekstra udsætninger eller gerne et mindre vandforbedringsprojekt, hvor de kan gøre en mærkbar forskel. Vi er gennem DTU Aqua kommet i kontakt med Rønde Sportsfiskeforening, der har et fiskeplejeprojekt omkring Knudbro Bæk, hvor der skal anlægges stryg til gydepladser. Prisen for 100 meter ligger på kr. 25-30.000, så her kan JSK sætte et flot fingeraftryk. Vi vil løbende følge op på projektet med artikler i bladet. Der bliver formentlig brug for arbejdskraft til dette projekt, og her vil vi bede Jer medlemmer om 0 hjælp.

under forum ”Tilmelding til JSK arrangementer” kun tilkendegiver, om man kommer, eller for at sludre lidt med klubkammeraterne forud for stævnet – ikke andet! Skulle I have forslag til forbedringer til hjemmesiden generelt eller forum, hører vi meget gerne fra Jer. Forsikring Tegning af forsikringer via First Marine gennem JSK-ordningen går fortsat forrygende, selv i disse tider, hvor flere sælger både. Vi oplever en stadig tilgang fra både Fyn og Sjælland, hvilket jo også kaster et medlemskab af sig til klubben. Vi har her i efteråret været til møde hos First Marine og diskuteret ordningen generelt, og der arbejdes videre med at optimere layoutet på faktura og police, som indtil nu ikke har været det lækreste design. Policen vil også blive ændret således, at vi får en generel First Marine police med et tillægsblad til JSK kunderne med oplysning af de specielle dækninger, vi har. Der arbejdes ligeledes på, at få skrevet ind i policen, at både med for store motorer monteret, som de ikke er CE-godkendt til, er dækket, hvis skaden ikke har noget med dette at gøre. Der arbejdes også på andre forbedringer tilpasset os trailerbåde. Generelt har vi en rigtig god kommunikation med First Marine, som lytter til, hvad vi har at sige. Alle policer indtegnet i ordningen, kaster et medlemskab af sig

Jysk

Smab Sma aba b adsfisk adsfis dsfiske kekl kek klu lu ub b adsfisk Hjemmesiden

8

Udsætning I april stod JSK for det økonomiske omkring en udsætning af 8.000 stk. havørred smolt i Århus Å ved Brabrand. Det løb op i kr. 30.000 men det holdt hårdt at finde noget, vi kunne bruge vores udsætnings pulje til. Det kan virke underligt, men rent faktisk bruger vi meget tid på at finde noget, hvor vi kan udsætte fisk eller være med i et vandforbedringsprojekt, hvor JSK ikke drukner i en kæmpe

Hjemmesiden har fungeret upåklageligt i det forløbne år, og ikke mindst har det været rigtig godt med online opdatering af indvejningen til vore konkurrencer. Så kan alle on time følge med i indvejningen og det løbende resultat heraf. Ved arrangementerne har vi i årets løb set flere end tidligere år, der tilmelder sig et sådant og angiver Dankort som betalingsmåde. Jeg vil kraftigt opfordre Jer alle til at tilmelde sig med Dankort og ikke med Kontant betaling, da det er betydeligt lettere på dagen for arrangementet for os. Tilmelding under arrangementer er nødvendig for at kunne deltage, da man


til klubben samt yderligere 2 % i afregning for markedsføringsbidrag. Så er det op til klubben, hvorledes disse bruges, enten via annoncer i vort eget medie, eksterne medier eller ved deltagelse på bådmesser og andre udstillinger. Her skal også lige nævnes, at vi måske kan forhandle det op til 3 %. Der stjæles dog til stadighed motorer fra bådene, hvilket er den hyppigste årsag til en skadesanmeldelse. Vi skal gøre alt for at sikre vort bådsæt mod dette til alles gavn. Ellers vil jeg til sidst opfordre Jer, der måtte have spørgsmål til ordningen om at kontakte de relevante for yderligere, da vi har yderst kort responstid på konkrete og bindende svar direkte fra First Marine. Vi mødes af personale, der kan tage ansvar og 0 har kontakten direkte til toppen.

at overveje, vil være at oprette nogle lokalgrupper i nord, syd og vest, der kunne skrive lokalnyt til bladet og komme med tiltag til flere arrangementer i Jyllands yderkanter. Så kom frisk med Jeres visioner om fremtiden for JSK – lad os tage en snak herom under eventuelt. Afslutning Jeg skal ikke trætte Jer ret meget mere med min forelæsning i aften, da vi også har mange andre punkter vi skal igennem, samt mange flotte præmier der skal have nye ejere. Men også i år, vil jeg selvfølgelig takke den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde – det er, som det altid har været, en fornøjelse at være sammen med 0 jer, men specielt her vil jeg personligt takke Lars Ole Olesen der desværre blev tvunget til at stoppe i utide og Ole Rubek der træder tilbage i aften. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Jer i denne bestyrelse. Jeg vil også takke vore suppleanter for at stå ved deres valg som suppleant, hvilket vil sige, at hvis bestyrelsen får brug for en udskiftning i utide træder man til straks – tak til Bruno Kirkegaard for det og også Torben Jensen har meldt at han er villig til at stille op til bestyrelsen, nu hvor Ole Rubek træder tilbage. Vi vil også her takke vores sponsorer og annoncører rigtig mange gange, da vi ikke uden dem ville kunne fremvise denne aftens flotte præmiebord, såvel som hele

sæsonens mange flotte præmier. Sponsorerne har i årets løb været følgende: • Jagt og Fiskerimagasinet – Sjælland • Grejbiksen – Thrige • Bøge’s Trailer og Både – Lunderskov • Furuno Danmark • Tempo Både – Ishøj Havn • TJ Marine – Risskov • Fairpoint Outdoors • Thule Trailers Vi vil samtidig opfordre Jer alle til at støtte vores sponsorer og annoncører, når I skal handle nye ting. En stor tak til alle jer, nye som gamle, der trofast møder frem til vore arrangementer, også til Jer, som gerne giver en hjælpende hånd – det har vi altid brug for – tak for i år.

Jysk

Sma Sm aba ab badsfisk adsfisk adsfis dsfiske kekl kek klu lu ub b

Fremtiden/ Visioner I 2013 har vi, som I senere vil se, lagt op til en stopfyldt kalender med gamle kendinge men ikke mindst også nye tiltag – jeg håber, I tager rigtig godt imod den. Vi prøver hvert år at finde nyt til kalenderen, men det kan være svært. Hjemmeside, App og det elektroniske blad vil vi fortsætte med at udvikle i den positive retning, så JSK vil fortsætte med at sætte dagsordenen her. Det koster at udvikle IT-siden af JSK, men vi har midlerne til det med det stabile antal medlemmer samt ikke mindst vor forsikringsordning, som trækker meget med sig. En mulighed JSK kunne vælge

Tak for ordet Brian B. Falkner Formand

9


Stik til søs lige der, hvor du har lyst! Stort udvalg af bådtrailere fra 14 til 30 fod, se dem alle på brenderup.dk 8118 B

Brenderup Premium Premium bådtrailere har vandtætte lejer, let betjent lystavle med kliklukketøjer, multijusterbar stævnstøtte og stort tilbehørsprogram. Alle bremsede bådtrailere er udstyret med rustfrie bremsekabler og bremsespulesæt.

22.665,-

“82”-modeller har superruller, som reducerer kraftforbruget ved optagning og sikrer optimal støtte til båden under transporten.

Brenderup Premium 8118 B 18 fod bådtrailer model Premium med ruller. Totalmål: 588x190 cm. 13” hjul. Totalvægt: 1300 kg. Nyttelast: 975 kg.

8222 TB

39.995,-

Alle priser inkl. moms, ekskl. lev.omk. Priser gælder t.o.m. 31.12.2012. Forbehold for fejl.

Brenderup Premium 8222 TB 22 fod bådtrailer model Premium med superruller. Totalmål: 652x221 cm. 13” hjul. Totalvægt: 2000 kg. Nyttelast: 1525 kg.

Brenderup Basic 500 14 fod bådtrailer model Basic med ruller. Totalmål: 479x158 cm. 10” hjul. Totalvægt: 500 kg. Nyttelast: 375 kg. Ekskl. næsehjul

Basic 500

7.205,-

Basic 2000

Basic 1300

24.995,-

16.750,-

Brenderup Basic 2000 24 fod bådtrailer model Basic med ruller. Totalmål: 750x216 cm. 13” hjul. Totalvægt: 2000 kg. Nyttelast: 1500 kg.

For mere information og nærmeste forhandler se

www.brenderup.dk

Brenderup Basic Brenderup Basic bådtrailer er udstyret med et velfungerende rullesystem, kvalitetsaksler og varmgalvaniserede metaldele.

Brenderup Basic 1300 20 fod bådtrailer model Basic med ruller. Totalmål: 623x191 cm. 14” hjul. Totalvægt: 1300 kg. Nyttelast: 1010 kg.


ÅRETS FORFATTERSPIRER 2012 1. PLADS

Jørgen og Solvig (Team Vibækken)

2. PLADS David Vestergaard (Team Kingfisher)

3. PLADS

Bent Nielsen (Team Saxius)

TILLYKKE TIL ALLE

11


Referat af Generalforsamling den 1. november

2012

Så var det atter blevet tid til årets generalforsamling i de kendte omgivelser på Ny Mølle. Der var et pænt fremmøde, hvoraf de XX var stemmeberettiget. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent for 2012 6. Behandling af de indkommende skriftlige forslag fra medlemmer og bestyrelse 7. Valg af bestyrelse 0 8. Valg af suppleanter til bestyrelse 9. Valg af revisorer 10. Valg af revisor suppleant 11. Eventuelt

Sommer gør opmærksom på at de ønskes stillet under eventuelt. Der var en kommentar fra salen 0 omhandlende udsætningen, og der blev spurgt om det var muligt at bruge pengene til udsætning i de vande hvor klubben fisker. Brian Falkner ønsker gerne udsætninger i vores farvande, men gør opmærksom på at det naturligvis kræver tilladelse. Der blev i den forbindelse opfordret til fra bestyrelsens side, at komme med skriftlige forslag til udsætninger i 2013.

angående posten sponsorer. Hvor Jysk bestyrelsen forklare, at tabet skyldes sponsorer hvorfra, det ikke har været muligt at skaffe aftalte sponsorater herunder Ketner Outdoor A/S der er gået konkurs.

Smab Sma aba badsfisk adsfisk adsfis dsfiske kekl kek klu lu ub b

1. Valg af dirigent Peter Sommer blev valgt som dirigent og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at generalforsamlingen var varslet korrekt i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning Formandens beretning kan læses i klubbladet.

12

Efterfulgt af Brian Falkners årsberetning var der spørgsmål fra salen, om hvorvidt spørgsmål og forslag til bestyrelsen skal stilles her eller under eventuelt. Peter

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Det udleverede årsregnskab blev gennemgået af kasser Ole Rubæk. Ole oplyser om de forskellige indtægter og udgifter der fremgår af resultatopgørelsen. Der var et spørgsmål fra salen

Der var Ingen bemærkninger fra medlemmerne i salen til regnskabet. Peter Sommer gjorde opmærksom på at regnskabet dermed var godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent 2013 Bestyrelsen havde ikke noget ønske om kontingent stigning, men ønskede at forblev på 425,- kr. Dette blev godkendt. I den anledning blev budgettet i punkt 4. ligeledes godkendt. 6. Behandling af indkomne skriftlige forslag fra medlemmer og bestyrelse Ingen indkommende skriftlige forslag. 4.Fremlæggelse af budget til godkendelse Ole fremlagde bugtet for 2012/13 herunder forventede indtægter og udgifter. Spørgsmål fra salen på hvad det skyldes, at der er afsat 25.000,kr. til trykning af både & Fri. Ole forklarer at det skyldes at der 0 stadig bruges penge på hjælp til opsætning af det digitale klubblad.

forsamlingen ikke kan ændres. Peter Sommer gør opmærksom på at vi ikke kan stemme for et bugtet uden at vide om kontingentet er fastlagt eller ej. Efter lidt diskussion, blev de to punkter kædet sammen. 0

Som afsluttende bemærkning fra salen blev der spurgt til hvorfor bugtet er højere end det der forventes på indtægtssiden, Ole forklare at det visuelt ser bedre ud på trods af et ”lille” underskud.

7. Valg af bestyrelse Lars Ole Olesen ønskede af personlige årsager at træde ud af bestyrelsen og ligeledes ønskede Ole Rubæk at forlade bestyrelsen.

Jysk Der bliver gjort opmærksom

på at der som minimum, ifølge klubbens vedtægter skal være 5 bestyrelsesmedlemmer. Indstillingen i bestyrelsen er dog, at der ønskes 7 medlemmer, som der har været indtil nu. Der var ingen bemærkninger til antallet dermed ønskes 7 med-

Smab Sma aba badsfisk adsfisk adsfis dsfiske kekl kek klu lu ub b

Der bliver spurgt til hvorfor at bugtet til stævner i ”udland” er øget, hvortil bestyrelsen svare at det skyldes planlægningen af en møn tur der løber af stablen i kommende sæson. Der blev gjort opmærksom på udgifter til bestyrelsesmøder og bedt om forklaring herom. Efter lidt diskussion, blev posten godtaget. Peter Sommer ønsker at ligge punkt 4 og 5 sammen, men medlem fra salen ønsker ikke at ligge de to sammen med baggrund i at dagsorden for general-

13


Brian Bruun Falkner Ole Egelund Bruno Kirkegaard Lars Nielsen Hans Simonsen René Jensen Lars Petersen Frank Ebert Christensen Torben Jensen

65 60 58 54 49 47 41 41 31

8. Valg af suppleanter til bestyrelse Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Morten Christensen og Ryan Agerholm Sørensen. lemmer igen valgt. Der blev gjort opmærksom på at der var 9 kandidater. Det betød at der skulle afstemning til og at alle i bestyrelsen var på valg. I den forbindelse fik kandidaterne lov at holde en tale til medlemmerne. 0

Til afstemningen var der et spørgsmål til stemmesedlen, angående om hvorvidt der skulle stemme på 7 kandidater. Der blev gjort opmærksom på, at dette blot var et maksimum og der derfor eksempelvis kunne stemmes på blot 3 kandidater såfremt det var ønsket. 0 0

9. Valg af revisorer Peter Sommer og Niels Bilde ønskede at fortsætte som revisorer og dette blev godkendt.

10. Valg af revisorsuppleant Jysk Niels Jørgen Enevoldsen blev valgt som revisor suppleant.

Smab Sma aba b adsfisk adsfis dsfis k kek ekl k l ub u b 11. lu Eventuelt adsfisk Optælling af stemmerne ke fortog

Taler fra kandidater:

Lars nr. 8: Peter Sommer med assistance fra Lars Fortæller at han kommer fra salen. Holstebro. Har været medlem i 3 år, vil gerne arbejde for at Stemmerne var som følgende: der kommer repræsentanter fra hele Jylland således vi geografisk bliver velrepræsenteret. Vil gerne berette om at, uanset om han bliver valgt ind eller ej ønsker han, at lave en klubtur til Hvide Sande i samarbejde med team spjætte. For at prøve noget pighvar fiskeri. Slutbemærkning Stem på mig.

14

Rene nr. 9: René vil gerne arbejde på samarbejde med andre klubber, evt. ”klubkampe” mod andre klubber, været medlem siden 2006.

Spørgsmål til mulig ændring af point oversigten op hjemmesiden: Der blev spurgt til om det var muligt på hjemmesiden, at se


konkurrencen. Bestyrelsen gør opmærksom på at der blev begået en fejl ved at sejle ud på dagen og beklagede. Efter lidt diskussion frem og tilbage, blev aspekterne i problemstillingen taget til efterretning af både bestyrelsen og medlemmerne.

hvad hvert team havde fanget til konkurrencerne, i stedet for kun den største fisk. Dette ville bestyrelsen arbejde på, og i den forbindelse se om det kunne blive en realitet. Aflysningen af stævnet i Grenå og flytning til alternativ weekend: 0 Næste spørgsmål gik på aflysningen af stævnet i Grenå, hvordan det kunne være det blev aflyst og flytte til weekenden efter og der ikke blot blev valgt en alternativ havn. Der blev gjort opmærksom på at der tidligere var aflyst et stævne i Sønderborg fra 1½ - 2 år siden, hvorfor man ikke dengang valgte et alternativ. Når man i Grenå som sagt vælger weekenden efter. Det begrundes fra bestyrelsen med, at der ikke var noget at fiske efter i Sønderborg og det dermed ikke var en mulighed.

Spørgsmål til den geografiske placering af arrangementerne i klubben: Medlem fra salen gør opmærksom på at 13 arrangementer i alt inden for klubben foruden tænkte i situationen ikke over Trolling master mm. Var placeret det, da de stod i havnen, og blev nord for Århus og at blot et ari den forbindelse heller ikke rangement var placeret syd for. blev gjort opmærksom på det Der blev opfordret til en større af medlemmerne. Der bliver indsats for at dække klubben ydermere gjort opmærksom på med arrangementer i hele det at der var tæt tåge over en time geografiske område klubben nu efter, og derfor menes der det var engang dækker over. uforsvarligt at sejle ud. Der stilles Medlemmet ville gerne stå til 0 i den forbindelse spørgsmålstegn rådighed for at hjælpe med, at ved klubbens vedtægter omkring, arrangere flere arrangementer at fremme sikkerheden til søs og syd for Århus. Måske varierede ligeledes til hvorvidt det var fair arrangementer med fladfiskeri og at nogle måtte blive i havn og i trolling efter havørred. den forbindelse melde sig ud af

Jysk

Smab Sma aba badsfisk adsfisk adsfis dsfiske kekl kek klu lu ub b

Udsejling i tåge søndag i Hirtshals: Spørgsmål til at sejle ud i Hirtshals om søndagen hvor der var tåget. Hvorfor lod man konkurrencen gå i gang? Bestyrelsen

15


tægter kan hæve 20.000 pr dag i 30 dage eller om det er 20.000 i alt over 30 dage. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er sidstnævnte der gør sig gældende. Efterfølgende bliver der spurgt om hvordan overnævnte kontrolleres af den øvrige bestyrelse. Jævnfør vedtægterne skal kontoen kontrolleres hver 14 dag. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der bliver taget et billede af kontoen op til bestyrelsesmøderne, som løbende kontrol.

Spørgsmål til muligheden for GPS sporing i bådene: Spørgsmålet gik på om der var mulighed for, at lave et arrangement hvor der kunne inviteres en forhandler eller lignende, til at forklare om mulighederne for at forhindre/besværliggøre tyveri. Bestyrelsen forklare at problem-0 stillingen ligger i bevisbyrden, i det vi skal kunne eftervise af GPSen virker ellers kan dækningen bortfalde. Der bliver forslået fra salen at First Marine evt. kunne have interesse i, at vi indkøber til klubbens medlemmer samlet evt. gratis (med baggrund i støtte fra First Marine) uden at lave ændringer i policen. I det der bliver lagt vægt på, at det ikke handler om erstatningen men om at få sin båd igen. Forslagene blev taget til efterretning og forventes taget op i forsikringsudvalget.

mulighed for sporing ved hjælp af Post Danmarks biler. Der blev opfordret fra bestyrelsen til, at der blev oprettet et indlæg i forummet omhandlende emnet. Opfordring til ændring af vedtægterne angående valgperioderne: Der spørges til muligheden for, at der det ene år skal vælges 3 0 til bestyrelsen og 4 det næste år for at skabe større udskiftning i bestyrelsen. Peter Sommer gør opmærksom på, at nuværende vedtægter giver mulighed for mindst lige så stor udskiftning. Det afhænger blot af antallet af opstillede kandidater og ikke mindst medlemmernes stemmer. Bestyrelsen ønsker, at forslag til vedtægter sendes pr. mail således det er muligt for bestyrelsen at gøre brug af forslagene i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ændringer af klubbens vedtægter.

Forslag om at formanden skal på valg ved general forsamlingen: Medlem fra salen ønskede at formanden kom på valg ved general forsamlingen. Bestyrelsen var af den overbevisning at det var noget der blev klaret i bestyrelsen og det dermed var bestyrelsesmedlemmerne der valgte formanden.

Jysk

Smab Sma aba badsfisk adsfisk adsfis dsfiske kekl kek k lu lu ub b I forlængelse af aflysningen af stæv-

I sammenhæng med overstående blev der gjort opmærksom på, at der findes en ”DIMS” der giver 16

Spørgsmål til bestyrelsens mulighed for at hæve beløb fra klubkontoen: Spørgsmålet gik på om kassereren jævnfør § 4 i klubbens ved-

net i Grenå: Spørgsmål til aflysningen af stævnerne, om der skal være en alternativ dato, eller om arrangementet skal annulleres. Fra bestyrelsen fremlægges det at såfremt datoen bliver annulleret arbejdes der på en alternativ dato, men såfremt det lykkes med en alternativ dato kommer den fremover ikke til at gælde i klubmesterskabet. I det der gøres opmærksom på at vi er en fiske klub og det derfor må være målet at få fisket, klubmesterskab eller ej. Spørgsmål til om der kunne anvendes en alternativ havn i


tilfælde af aflysning på den planlagte lokation. Bestyrelsen mener ikke det kan arrangeres, i det der oftest først aflyses fredag formiddagen, dagen inden arrangementets start. Der bliver opfordret til fra salen, at der i stedet afholdes et 24 timers stævne på en alternativ location. Medlem fra salen gør opmærksom på, at skulle problemet opstå så skulle personen nok sørge for at der ville være gjort klar til os i Årøsund. I forlængelse af muligheden for en evt. alternativ havn, gøres der opmærksom på at vi i den forbindelse ikke kan være sikker på at have et klubhus at være i. Det er derfor ikke muligt for alle at deltage, da ikke alle kan sove i deres båd og derfor er afhængig af klubhusfaciliteterne. A. Præsentation af JSK Kalender for 2013 Bestyrelsen gennemgår kalenderen for 2013 Der gøres opmærksom fra salen på at Väneren turen evt. skal ligges senere grundet erfaring med bedre fiskeri senere på året.

C Kåring af “Årets Skribent” 1.Jørgen og Solvig (Team Vibækken) 2.David Vestergaard (Team Kingfisher) 3.Bent Nielsen (Team Saxius) D. Kåring af “Årets Storfanger” 1. Freddi Hansen med 105pt. 2. Martin S.H Pedersen 76 pt. 3. Allan Nøhr Pedersen 71 pt. 4. Poul Jensen 69 pt. 5. Ole Gilbak Jensen 65 pt. 6. René Jensen 65 pt. 7. Niels Bilde 56 pt. 8. Hans Simonsen 50 pt. 9. Thomas Fjord 41 pt. 10. Henrik Mortensen 31 pt. E. Kåring af Årets Klubmester” Team Magnus 1444,01 pt. Beat up 1288,09 pt. Pjevs 1123,86 pt. Fjordslam 1060,17 pt. TDII 960,89 pt. Herefter takkede Brian og resten af bestyrelsen for en hyggelig aften og håbede at se mange til det næste arrangement, som er Jule Mik Mak den 23. november.

Inden bestyrelsen kunne takke for god ro og orden, skulle Årets foto, Årets Skribent, Årets storfanger og Klubmester findes. B.Kåring af “Årets Fotograf ” 1.Hans Simonsen 2.David Vestergaard 3.Rasmus Sommer

17


Se mere på www.normark.dk

3 gode bud på hvordan du kan have det sjovt, når det er allermest vådt Tre af årets bedste nyheder til turbådsfiskere, småbådsfiskere, kajakfiskere, molefiskere, surfcastere og andre, der frivilligt udsætter sig for elementernes rasen. Komforten og sikkerheden har topprioritet i den nye serie af Rapala Life Wear produkter. Det er ganske enkelt Gore-Tex tørdragter i verdensklasse produceret af finske Ursuit, der er kendt for deres dykkerdragter og beklædning til det maritime miljø.

MultiWear-dragten

er en inderdragt lavet i Gore-Tex. Dragten er perfekt til dig, der har et højt aktivitets niveau, da den ikke begrænser bevægelsesfriheden.

FisherMan

er en kraftig heldragt produceret med GoreTex, og tænkt til dem, som sætter sikkerhed allerhøjest.

Alle tre dragter er udformet som sokkemodeller (stock (stocking foot) uden fast støvle. Du vælger selv den støvle, der passer bedst til situationen. Fås til både børn og voksne.

Comfort

er ligeledes en kraftig tørdragt, men to–delt for bedst mulig komfort og bevægelsesfrihed.


Ă…RETS KLUBMESTER 2012 1. plads klubmester

Team Magnus 1444,01 pt

2. plads klubmester

3. plads klubmester

Pjevs 1123,86 pt Beat up 1288,09 pt.

4. plads klubmester

Fjordslam 1060,17 pt

5. plads klubmester

TDII 960,89 pt

TILLYKKE FRA JSK

19


O T O F

En stolt lystfiskers med sin hund Indsendt af Evald Dittmer

e c n e kurr

Kon

En træt formand!!! 20 års jubilæum 2012 Indsendt af Lars Pedersen

Hvor er de laks. Lars Ja, jeg ved det ikke Indsendt af Magnus Bjerrum Nielsen

24 42 16 20 6


REDAKTØRENS HJØRNE JSK havde i år 20 års jubilæum, Med disse ord vil jeg slutte og ligeledes har der været diverse ønske jer alle: Nu sider du og læser december klub ture, men der er ikke en bladet, det vil også sige det sid- som har skrevet et par linjer om Glædelig jul samt ste blad i dette år. Det har været disse, så er det jeg spørger mig et godt nytår. mit første år som redaktør, og selv, om det er fordi I mener at Vi ses derude. må sige, at kommer der materia- der er nok i bladet i forvejen, det le til bladet, så er det nu meget mener jeg ikke der er. Vi ses derude. nemmere og sjover at lave, her Derfor: Hvis du ikke har et Nytårs skal lyde et stort tak til jer som forsætte, så er der et her: Jeg vil Hilsen har bidraget med billeder og his- være bedre til at sende materiale Ole torier. ind i 2013. redaektoer@j-s-k.dk Hej Alle

22


23


O T O F

Hvorfor tage i skole, når man kan komme til landskamp i simris Indsendt af Lars Nielsen

e c n e kurr

Kon

Louise med laks på 8,7 kg Indsendt af René Team OffDuty

Mågesjov Indsendt af David Vestergaard

24 42 16 24 6


Kontrol

til

Fingerspidserne

Multitouch

Tablet & Smartphone Apps

WiFi Hotspot Tilslutning

TZtouch har To-Finger-Zoom egenskaber samt en lang række andre multitouch funktioner, som giver en nem og intuitiv navigations oplevelse.

Specielle apps gør, at du trådløst kan overvåge eller betjene din TZtouch fra din iPhone, iPad, eller iPod Touch.

TZtouch har WiFi tilslutning, hvilket muliggør download af opdateringer, seneste vejrudsigter og meget andet via Internettet.

(Andre mobile platforme vil blive understøttet senere.)

Besøg vores website for at læse mere om NavNet TZtouch.

17


JANUAR T

1

1

O 2

FEBRUAR

08.4115.47

F

1

L

2 3

T

3

S

F

4

M 4

L

5

T

S

6

O 6

2

M 7 T

8

O 9

08.3715.57

MARTS

Bådudstilling Gøteborg

6

5

F

1

L

2

S

3

T

5

O 6

07.5516.53

T

7

T

7

F

8

F

8

L

9

L

9

S 10

F 11

M 11

L 12

T 12

S 13

O 13

07.4017.09

O 13

T 14

Big Game Foredrag

T 14

3

7

L 16

L 16

T 17

S 17

S 17

F 18

M 18

L 19

T 19

S 20

O 20

08.3016.10

4

8

O 20

07.2417.24

F 22

F 22

L 23

L 23

T 24

S 24

S 24

F 25

M 25

L 26

T 26

S 27

O 27

O 23

08.2016.24

5

M 28

9

06.1318.22

13

M 25 T 26

07.0717.39

T 28

O 27

05.5518.36

T 28

Melsted Påsketræf - Påsken

F 29

T 29 O 30

12

T 19 T 21

T 22

06.3218.08

M 18

T 21

M 21

11

T 12

F 15

O 16

Loppemarked & Røgning

M 11

F 15

T 15

06.5017.53

S 10

T 10

M 14

10

M 4

08.0816.38

T 31 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

L 30

Møn Trolling Cup

S 31

Møn Trolling Cup

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


APRIL 14

M 1 T

MAJ

2

O 3

06.3719.50

O 1

Familietræf Skanderborg Sø

2

Familietræf Skanderborg Sø

S

F

3

TV2 Trollingmaster

M 3

TV2 Trollingmaster

T

4

F

5

S

5

L

6

M 6

S

7

T

9

1

TV2 Trollingmaster

L

T

L

2

4

15

05.2920.46 TV2 Trollingmaster

T

T

M 8

JUNI

T

4

O 5

19

7

O 8

05.1420.59

9

T

6

F

7

L

8

S

9

F 10

M 10

T 11

L 11

T 11

F 12

S 12

O 12

O 10

06.1920.04

L 13

Sønderborg Stævne

M 13

S 14

Sønderborg Stævne

T 14

16

M 15 T 16 O 17

06.0220.18

T 18

20

Aarøsund 24 timers træf

T 16

S 16

Aarøsund 24 timers træf

F 17

M 17

05.0121.13

L 18

Hirtshals Stævne

T 18

Hirtshals Stævne

O 19

L 20

Klubtur Bornholm

M 20

S 21

Klubtur Bornholm

T 21

M 22

Klubtur Bornholm

T 23

Klubtur Bornholm

T 23

S 23

O 24

05.4520.32 Klubtur Bornholm

F 24

M 24

T 25

Klubtur Bornholm

L 25

T 25

F 26

Klubtur Bornholm

S 26

O 26

L 27

Klubtur Bornholm

M 27

O 22

21

O 29

25 04.2821.55

T 20 F 21 L 22

04.4921.25

22

26 04.3021.55

T 27 F 28

T 28

18

04.2921.51

L 15

O 15

S 19

M 29

24

F 14

Klubtur Bornholm

S 28

04.3221.45

T 13

F 19

17

23

04.4021.35

T 30

T 30

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

L 29

Vive Begyndertræf

S 30

Vive Begyndertræf

F 31 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


O T O F e c n e kurr

Kon

Team Trawler på vej ud efter laks i Simris Indsendt af René Team OffDuty

Tidlig morgen på Årø Indsendt af Lars Nielsen

24 42 16 28 6


29


Klubaften med en storfanger ysk Småbådsfiskeklub har fornøjelsen at kunne afholde en klubaften med Big Game fiskeri som tema. Bjarne Lehnè vil komme og fortælle om sine rejser og de store fisk, han har fanget.

J

Arrangementet bliver afholdt på Nymølle d. 14. februar kl. 19.00. Der er gratis entré og mulighed for køb af øl og vand. Bjarne Lehné, der i dag er 66 år og har fisket siden han var 10 år, vil denne aften vise et billedshow om sit fiskeri efter havets store kæmper. Han er en rigtig københavnerdreng fra broerne, nærmere bestemt Østerbro, hvor han kunne fiske i såvel Kastelgraven, Peblinge søerne samt Nord- og Skudehavnen, hvilket uden tvivl har givet ham den store passion for fiskeriet gennem et halvt århundrede, godt hjulpet på vej af nogle velkendte lystfiskere.

30

Ret tidligt møder han Allan Riboe, Jens Ploug Hansen og Børge Munk Jensen, som han drager til forskellige udenlandske destinationer med. Det er blevet til utrolige steder, denne globetrotter har været. Det er blevet til fangster i mere end 50 destinationer og fangst af mere end 225 forskellige arter.

Kort sagt har han bl.a. 61 marlin og sailfish på sin fangstliste, 23 hajarter 8 rokkearter, og 6 tunarter. I dag er det tre faste ture om året til de varmere himmelstrøg samt alle de ture, hvor vejret tillader det med småbådsfiskeri, som Bornholm, Møn, Simrishamn og div. arrangementer rundt Sjælland.

Bjarne har altid været aktiv i klub- og foreningsarbejde, hvor han i dag sidder i både Sjællands Småbådsfiskeklub og Rekordkomiteen, hvor han selv har haft 10 danske rekorder, hvoraf 7 stadig gælder, ja for ikke at nævne Europas største lystfiskerfangede blå marlin, som der hænger en kopi af i hans have.


31


Bestyrelsen i Jysk Småbådsfiskeklub ønsker alle medlemmer, sponsorer og annoncører en Glædelig Jul, samt et godt Nytår Ligeledes et stor tak til alle sponsorer og annoncører for 2012, vi i bestyrelsen ser frem til endnu et godt sammenarbejde i 2013. venlig hilsen bestyrelsen JSK

32


Ă…RETS STOR 1. plads Storfanger

2. plads Storfanger

3. plads Storfanger

34

4. plads Storfanger

TILLYKKE


FANGER 2012 5. plads Storfanger 6. plads Storfanger

8. plads Storfanger

7. plads Storfanger

9. plads Storfanger

FRA JSK

35


Kroatien 2012

T

36

uren til Kroatien startede onsdag d. 15 august kl. 17.45. Princippet hos os er at ferien starter, når vi kører på ferie. Vi starter med en kop kaffe og kobler på den måde ud af hverdagen. Vores rute går til Hamborg – Hannover og ned ad A9 via Hof, Regensbrug og Passau. Dernæst gennem Østrig, Slovenien og videre til Kroatien. Vi tager en overnatning ved Hannover og så igen godt inde i Kroatien. Fredag omkring middag ankommer vi i Jezera ude på Murter. Båden sættes i v/ Toni´s Cafe og Milan forsøger at finde en plads til båden. Vores plan går på at bo i båden så lang tid så muligt i år. Det er hyggeligt at opholde sig i havnemiljøet hele tiden. Vi får lavet bådpapirer hvilket er et krav for at sejle i Adriaterhavet. Til det brug medbringer vi PAS, duelighedsbevis og forsikringspapirer ( inkl. det blå bevis) på båden. Andre papirer vi har med er originale registrerings attester på bil og trailer, det grønne bevis på bilen, bevis på rejseforsikring (verden). Ved evt. razzia i Tyskland eller ved grænseovergangene har det vist sig nyttigt at medbringe kvitteringer på båd, motor og på cyklerne som vi har stående oppe i båden på turen. Som noget nyt har vi i år tegnet et tidsbegrænset medlemskab af www.Seahelp.com . Det kan nemmest sammenlignes med Dansk Søredningsselskab som vi også har

et medlemskab på. Når vi kigger på den slags ting koster det selvfølgelig en lille smule, men hvis vi kigger lidt på hvad vi ellers bruger af beløb på båden og ferien er det jo peanuts i forhold til, hvis der sker noget, hvor vi gerne vil have assistance. I år har der været meget snak om Big Game licenser. Hvad må man og hvad må man ikke ? Vi har i år kontaktet den kroatiske ambassade. De henviser til www. ribarsta.hr. Oplysningerne her er ikke opdateret fornylig og fortæller ikke meget nyt. Efter megen snak konkluderer vi, at vi godt må fange tun, hvis det gøres efter princippet ”catch and release”. Licenser skal nu købes på nettet og husk den skal købes senest dagen før fiskedagen.

Første dag ligger vi hårdt ud med at fange en tun på 42 kg. Dagen var næsten gået, - vi havde brugt de sidste sardiner og var egentlig klar til at bjerge stængerne. Jeg tænkte, at hvis jeg nu fik chancen i år for en fight, så skulle den bare have hele armen med fightergrejet. Mens tanken og det lille håb forsat rumsterede i mit hoved skete det jeg drøm-

te om. Det huggede og hjulet hvinede. Det var super sjovt og jeg kunne klart mærke at teknikken var blevet bedre. Efter at have brugt en masse kræfter, sveden løb ned af kroppen og jeg fik sagt en masse underlig udtryk som åhh…. Iihh….jaa.. osv. kom tunen endelig ind til bådsiden. Jeg hilser pænt på den. Vi skal passe på tunen så den ikke tager skade, så vi måler den ude i vandet og fastslår vægten ud fra det . Vi sætter den så fri og siger tak for besøget. Det var super sejt. Næste dag var det Poul´s tur. Vi fik et voldsomt hug, som vi aldrig havde prøvet før. Den tog et udløb på en gang på 450 meter, hvor den hele tiden accelerere. Bremsen var på fuld strike men det betød ikke noget for den og så sprang den linien. Øv altså. Den var stor. Senere samme dag huggede en 3 meter lang blåhaj. Den var både meget stærk og genstridig over situationen. Poul kæmpede, og den måtte overgive sig og kom ind til båden. Den forsøgte et sidste desperat forsøg og baskede løs med halen så Poul blev våd. Iført en arbejdshandske kappede vi linien så tæt på hajen som vi turde komme. Det er dejligt vejr og varmt i løbet af dagen, så på vej ind til havnen kaster vi hver dag anker inde ved fastlandet og bader fra båden. Det var både en måde at blive vasket på, når vi boede i båden og at blive afkølet efter dagens udfordringer. Godt nok vil vi rigtig gerne fange fisk, men det er lige så vigtig at hygge sig , være i nuet og nyde livet og hinanden. I dag er det den 26. august. Vores Big Game licens er udløbet. Vejrudsigten siger blæst de næste par dage, så vi slapper blot af og tusser lidt omkring i området. Nyder bare at være der. Lige nu ligger Poul ude på sædet agter i båden og snorker stille og roligt, mens jeg sidder her og skriver lidt. Med hensyn til vejrudsigt kan man gå over på internetcafen, benytte sig gratis Internet på cafeér eller restauranter når


37


man nyder et eller andet der. Et andet alternativ er at købe et lokalt mobil stick, som man så kan købe værdibon´s til . På den måde får vi ingen overraskelser mht. internetforbruget. Tirsdag den 28. august drog vi på tur rundt mellem de mange øer. Vi endte i en vig på Capri med en masse bøjer. Vi fortøjrede ved en, og var ude at bade. I løbet af eftermiddagen strømmede det til med både. Tættest på os lå en 61 fod stor tjekkisk yacht. Et flot syn, selvom vi ved siden af følte vi var krøbet lidt i vask. En Ranger kom forbi, og forlangte 200 kuna for at overnatte ved bøjen. Dyrt syntes vi umiddelbart, men pyt det var jo ferie. Til aften ville vi prøve at komme ind på øen på den lokale restaurant. Alle de andre store både blev liggende ved deres bøjer og havde så gummibåde de søsatte og sejlede ind til øen. Det havde vi jo ikke, så vi satsede og forlod vores bøje for at sejle ind til natur - stenmolen. En snoet stenbelagt romantisk sti med tykke reb på begge sider førte op til en lokal restaurant drevet af en familie ude på øen. Det var spændende og det viste sig, at vi blev meget positivt overrasket. Der var næsten booket op, men vi var heldige at få et lille bord til 2 personer kilet ind. Man kan nærmest beskrive det som en terrasse vi sad på med udsigt ud over den bugt hvor alle bådene lå. Det var et fabelagtigt syn både da det var lyst og ikke mindst da

38

det blev mørkt, hvor alle lanternerne på bådene var tændt. Vandet var spejlblank og enkelte af de helt store både havde blåt undervandslys tændt. Det så fedt ud og alle mennesker uanset nationalitet var glade, afslappede og nød bare livet med alle sanser. Vi sad ved siden af en besætning på 6 mand fra Østrig som var på en 5 ugers herretur i en kæmpe sejlbåd, hvorefter damerne ville støde til selskabet. De hyggede sig også med god gammel musik senere om natten. Da vi havde spist vores mad gik vi ned af den nu belyste sti til båden. Da vi betalte fik vi rabat på 100 Kuna, når vi kunne vise en kvittering på den tidligere betaling til rangeren. Vi sejlede helt stille ud til bøjen, som heldigvis var ledig endnu. Vi drak et par glas vin i lyset fra måne og stjernerne. Super romantisk var det. Næste morgen blev vi vækket af solen og vandets stille klukken på bådsiden. Vi startede med en tur i vandet inden morgenmaden. Senere på dagen sejlede vi stille og roligt ind til kysten og fulgte den tilbage til Jezera. En rigtig hyggelig tur der varmt kan anbefales. Den 30. august stod det på fiskeri igen. 2 kasser sardiner tog vi med ud til agnfisk. Mens vi lå derude kom en havskildpadde med et skjold på 60 – 70 cm svømmede stille og roligt forbi os. Den havde store begroninger på skjoldet, og så ud til at nyde livet. Senere havde vi et show inde under båden af 8 guldmakreller i ca. 1

time. Det blev ikke til nogen fangst den dag, men vi synes vi havde set og oplevet rigtig meget. Man føler sig både glad og lidt ydmyg efter sådan en oplevelse. Dagen efter lå vi i havn igen. Der ventes blæst og 25 mm regn. Det er rigtig vigtigt at man lytter godt til vejrvarsler . Læser eller hører man ordet Bora på radioen skal man ikke være på vandet. Havet rejser sig i løbet af 20 minutter til en åndsvag høj sø som er rigtig farlig. Vores vigtigste mission den dag var, at komme op til bilen med det beskidte tøj, og så få noget nyt med tilbage til den sidste uge. Vi har på det tidspunkt boet 14 dage i båden og det har gået rigtig godt. Vi bliver nogle gange vasket i havet og andre gange bruger vi vores Solar Shaver sæk hvor vi med solens hjælp kan varme 20 liter vand op. Med hensyn til toilet så må det klares som man nu bedst kan da vi ikke har toilet om bord. Vi tisser i en spand og når vi skal mere forsøger vi at time det med et restaurantbesøg eller bruge et af de blå toiletskure omme på stranden eller noget andet. Vi kan godt lide at bo i båden selv om der ikke er meget plads. Det er rigtig ferie stemning for os at bo der midt i det hele og føle den stemning der på broen og i byen på en gang. En oplevelse fra Havbassen


OPSLAGSTAVLEN Medlemskab 2013 Så er det igen tiden, hvor du skal forny dit medlemskab af Jysk Småbådsfiskeklub for 2013. Dette gøres på vores hjemmeside:

www.j-s-k.dk - følg vejledningen der. Betaler du ikke til tiden, bliver du slettet som medlem, du mister vores fordelagtige forsikringsvilkå og meget andet, du vil blive pålagt indmeldelsesgebyr for at blive optaget i klubben igen - så husk at betale straks, det er så nemt!

39


KLUBTUR TIL GØTEBORG BÅDMESSE Lørdag den 2. februar 2013

I

40

februar 2012 prøvede JSK for første gang at lave en klubtur til Bådmessen i Gøteborg. Vi havde en super god tur, og det er derfor noget, vi vil følge op på i 2013. Derfor skal du nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 2. februar 2013 og samtidig tilmelde dig på hjemmesiden under arrangementer. Tilmeldin-

har lang vej til Frederikshavn. Klubben betaler både færgebilletten og indgangsbilletten til messen. Færgen sejler fra

gen under arrangementer oprettes straks efter, at vi har aftalerne på plads med Stenaline, så følg med her. Det kommer til at foregå helt som sidste år, hvor man møder op på havnen i Frederikshavn. Klubben arrangerer ingen fælles buskørsel, så det en rigtig god ide, om man kunne aftale samkørsel, hvis man

Frederikshavn kl. 8.00. Der er mødetid en halv time før, hvor billetterne til færgen udleveres. Færgen sejler tilbage fra Sverige kl. 18.15. Husk igen at være i god tid Vi havde sidste år stor succes med, at vi havde bestilt borde til morgenog aftenbuffet i restauranten på færgen. Det var

rigtig lækker og rigeligt mad, der var at tage fat i, men maden og frikkevarer er dog for egen regning. Ved tilmelding til turen skal der oplyses hvor mange personer, der ønsker morgenbuffet og/ eller aftenbuffet. Klubben sørger for at bestille det hele. Prisen for dette oplyses senere på forum, når vi har forhandlet det på plads.


Tilmelder man sig turen men ikke møder op og undlader afbud i tide, opkræver klubben de direkte udgifter, der er forbundet hermed via Dankort betalingen. Når vi ankommer til Gøteborg, vil der være fællesmarch til messehallerne, men der er også mulighed for at tage sporvognen mod egenbetaling. Det kan klares med et VisaDankort direkte i sporvognen. Bådmessen i Gøteborg adskiller sig fra de tilsvarende messer her i Danmark ved at være både betydeligt større og med mange flere småbåde, end vi er vant til at kunne besigtige. Endelig har vi også 3 timer sejlads hver vej på færgeoverfarten til at hygge os sammen i. Klubben har reserveret 50 færgebilletter med morgenbuffet og aftenbuffet. Bestil jeres billet på hjemmesiden i god tid, så vi kan se, om der mangler billetter.

Vi ses på havnen i Frederikshavn! Vel mødt Bestyrelsen

41


En efterårstur i sølv og guld Af David Vestergaard, Team Kingÿ sher

J

eg havde haft et par gode ture til Østersøen efter laks i foråret. Men min efterårstur til Simris endte desværre som en 0-tur. Og nu var jeg nok så vemodigt ved at pakke laksegrejet ned for vinteren, mens efteråret gik på hæld og depressionstiden så småt kunne begynde. Men som jeg nu stod der med fiskekasserne i favnen fuld af skinnende lakseblinke i alle mulige flotte farver, - ja, så fødtes tanken om, hvis bare man kunne få en sidste revanche, så måske fiskelykken alligevel ville tilsmile mig endnu en gang. Måske skulle man lige gå ind og tjekke vejrudsigten en sidste gang, - man kunne jo aldrig vide ?

42

Og sørme om ikke vejrudsigten for Østersøen så rigtig lovende ud for de kommende dage. Så jeg tog en hurtig beslutning og sagde til Rise: ”Jeg tror lige lige, jeg dapper af med det samme til Simrishamn i nogle dage for at fiske”. Det havde hun tilsyneladende ingen indvendinger imod – blot jeg ikke også forventede, at hun skulle tage med. Som sagt, så gjort. Laksegrejet blev båret tilbage i båden i en fart. Og så

gik det ellers af sted hinsidan med Kingfisher på slæb. Den første dag var forholdsvis stille, overskyet og diset efterårsvejr. Jeg var lige i laksehumør. Jeg sejlede og sejlede og prøvede alle mine kendte steder af, men fangede ikke en sk.. ! - Det er underlig så træt man kan blive af ingen ting at fange !! Til gengæld sov jeg rigtig godt om natten. Min båd er en Flipper 515 HT. Den er velsejlende, men der er ikke plads til nogen unødig komfort, når man skal bo i den. Men jeg nød at slappe af med det primitive. Især nød jeg det leben af gæs og ænder og andre fugle, som var i og omkring mig på havnen. Eneste ulempe var, at jeg desværre fik slæbt en masse gåselort fra broerne med ned i båden. Det klistrer alle vegne og er værre en fiskeslim og fiskeskæl. Helt galt gik det, da jeg havde været i bad og opdagede, at der mindsandten også var kommet gåselort på mit håndklæde. Fy for den lede !! De kommende dage skulle imidlertid vise sig, at blive nogle af mine hidtil bedste fiskedage overhovedet. Ude mellem 11ern og 37ern fandt jeg endelig frem til laksen, der gik nede i 70 til 90 fods dybde og mæskede sig med sild. Især blev der hugget hidsigt på ”Den Stive” i grøn/gule farver fisket efter en dodger. Gentagne gange røg jeg op af stolen, mens knarren hvinede, og andre-

nalinen pumpede rundt i kroppen med 120 km/t under fighten, indtil ”sølvtøjet” endelig landede behørigt på Kingfishers dørk. Efter 3 fiskedage havde jeg landet 8 flotte laks, hvoraf den største vejede 12 kg. Undervejs havde 2 af de sølvblanke i 8 kg`s-klassen givet mig en helt utrolig opvisning i højdespring for laks med indlagte øvelser på jetski med vilde skumsprøjt hen gennem vandoverfladen. Det var et syn for guderne. Hold da op !! Utroligt at line, knuder og kroge kunne holde til den besærkergang. Jeg var helt vild af lakselykke, - og træt tilmed - jeg er jo en (pæn) ældre herre på snart 70 ! Den sidste laks føltes nærmest som dobbelt vægt, og jeg kunne dårligt få løftet den op over kanten af båden. Så jeg stoppede, mens legen var god og sejlede tidligt i havn til et velfortjent hvil. Og hviledag fik jeg. Næste dag trængte solen endelig igennem disen til en af de flotteste novemberdage, man kan tænke sig. Mæt af lakselykke lod jeg båd og grejer blive i havn og tog en tur ud til det maleriske fiskerleje Baskermølle lidt nord for Simrishamn kun udstyret


dem en dugfrisk opdatering. Derefter blev ”sølvtøjet” behørigt pakket ned i min flydedragt i bunden af båden og hjemturen kunne begynde.

med mit kamera. Herfra går der en sti langs kysten gennem det ene smukke ”guldaldermaleri” efter det andet. Der lå skalleslugere, ænder og gæs på vandet. Og solen glitrede i bølgerne langs kysten. Den lave efterårssol lyste gennem disen på træer, buske og bær i alle efterårets gyldne farver, så man følte, man nærmest gik i en eventyrverden helt uden for det virkelige liv. Mit kamera blev brugt flittigt. Desværre kan jeg her kun gengive et par stykker af dagens fotos. Men den dag ”skød” jeg en af mine flotteste fotoserier nogensinde.

Egentlig havde jeg tænkt mig at blive til den efterfølgende klubtur, hvis vejret holdt. Men den næste dag var det igen overskyet og mere uroligt vejr. Og da jeg som sagt var mæt og tilfreds af lakselykke besluttede jeg at pakke for denne gang og køre mod Djursland. Nåede dog lige at hilse på Carl Henning og Daniel fra Team Sea Horse og give

Hjemme fejrede vi fangsten først med at invitere naboerne på laksesuppe (Rises specialitet) , senere med at invitere familien på enebær- koldrøget østersølaks med asparges, kaviar og bornholmsk dildsennep – så meget, de kunne spise. Det blev faktisk også noget af en succes. Tænker stadig ofte på den tur, som en af mine absolut bedste. Ikke bare til sølv, men måske endda til guldmedalje!

43


Vi burde nok være blevet hjemme !!!

I

kender nok alle til de dage, hvor man hellere skulle være blevet i sengen; dette var en af dem. Vi vil sikkert komme til at høre en del for denne historie, men på den anden side, så er det også en I skal høre. Båden havde ikke været i vandet i lang tid, så nu skulle det være, og planen blev en tur mod Anholt for at prøve nogle vrag. Med Viking Træf forude kunne vi samtidig lige se hvordan det stod til derude. Det startede med at jeg kom ud til Jesper, hvor vi pakkede det sidste i båden. Tingene kom op i båden, bilen blev bakket til, båden kom på, lyset blev tjekket og så skulle vi lige have den kørt ud på vejen. Det skal lige siges at 204 hk godt kan trække af sted uden at dækkene på traileren drejede rundt. Hvad gør man så kl. 0600 en lørdag morgen 44

i et villa kvarter? Jo, man tager da bare en stor muggert, samt en fire/ fire stolpe, og begynder at banke løs på fælgene. Efter et kvarters tid med banken og frem og tilbage med traileren, kom der gang i hjulene, så vi kunne komme af sted. Det kunnen godt være Jesper skulle ud og lave lidt nabopleje i tiden bagefter. Turen til Grenå Marina gik uden problemer, vi nåede endda at få en kop kaffe uden at spilde. Vel ankommen til havnen, begyndte jeg at fjerne diverse sikkerheds stropper fra båden, alt imens Jesper gik over til kortautomaten for at få et bomkort til slæbested. Efter 5-10 minutter kom han tilbage og så lidt slukøret ud. Med meget få ord fik han sagt at, automaten ikke virkede og jeg må sige, at jeg aldrig har hørt så mange ”

fagudtryk ” på en gang, (hvis man må sige sådan.) ” Fejl 40 selvfølgelig ” , så måtte jeg af sted over til havnemesterens kontor, hvor automaten hænger. Jeg kom over til den, valgte sprog, tog selvfølgelig DK, trykkede videre til: kort til slæbested, ”fejl - prøv igen senere” stod der så på skærmen. Ok, vi tager den da bare på engelsk, samme besked, - nå atter en gang til, men denne gang på tysk. Det virkede heller ikke. Tilbage til båden igen, nu skulle der lægges en slagplan , det skal lige nævnes klokken kun var lidt over syv. Hvad skulle vi gøre, vi kunne jo starte med en kop kaffe og så give automaten ro en ½ times tid og så prøve igen. Da der var gået en halv time, og jeg havde været det hele igennem en gang til uden held, læste jeg på opslaget at havnemesteren


ville komme på havnen kl. 09.00 i weekenden. Det var der kun lidt over en time til, så vi ventede atter. Op i båden og oliefyret blev startet, kaffen hældt op og så blev der ryddet op i fiskegrejet. Det var kanon hyggeligt, og folk stod da også i deres vinduerne og kiggede lidt, jeg tror ikke, de var vant til dette syn. Klokken 09.00 gik Jesper over til havnekontoret for at få fat på kortet; der gik et kvarter så kom han tilbage, ingen havnemester, og han kunne også oplyse, at der stod at havnemesteren ikke kom i weekenderne efter den første oktober, hvem fik lige røde øre der? Nu var gode råd dyre, skulle vi vende om og tage hjem eller hvad? Og her tror jeg nok, at der var en højere oppe som fik lidt medlidenhed med os, for i det samme

kom der en af de fastliggende i havnen forbi. Han havde lagt mærke til, at vi havde været et godt stykke tid på havnen, og undrede sig over hvad vi lavede. Vi fik kort fortalt ham om det hele, hvorefter han tilbød os, at vi da bare kunne låne hans kort, hvis vi satte penge ind på det. Super! Over til automaten i med kortet og ja, den meldte fejl igen. Fastliggeren foreslog, at vi kunne give ham nogle kontanter, så vi prøvede lige kortet på bommen og vupti kørte bommen op. Nu kunne det ikke gå stærkt nok, i vandet med båden, traileren af bilen og over til hæveautomaten, så han kunne få nogle penge. (Venlige som vi er, fik han lige 20,- kr ekstra, oven i de penge for at få båden i og op, som tak.) Ude af havnen, nu skulle vi

finde vragene på kortplotteren, så vi kunne sætte en kurs, men hvor var de? Havde vi ikke fået dem ud af dem ud af den gamle kortplotter? Hurtigt frem med pcéren, så kunne vi lige koble os op på nettet og på den måde få fat på dem, og derefter ind på plotteren. Med 7 positioner, følte vi at det burde være nok, så første vrag blev valgt og autopiloten blev aktiveret. Tid til at nyde en kop kaffe eller to, da vi havde en lille times sejlads til det første vrag. Om selve fisketuren kan dette gøre meget kort, vi var på alle vrag, de blev alle fundet. Nogle af vragene var meget sultne efter vores pirke mens andre var mindre. Ja, hvor mange fisk blev det så til? Jesper fik 2 sej på en gang, der var ingen af dem der holdt målet, og det var alt hvad der var af fisk. 45


På det sidste vrag gik snakken, om vi skulle fortsætte med at fiske eller tage hjem, men var begge enige i at vi skulle sejle i havn, og komme hjem til familien. Der var ca. 28 mil hjem, så en hurtig udregning gav at det ville tage 1½ time hvis vi fråsede med benzinen. Turen havde i forvejen kostet mere end forventet, så hvorfor ikke. Kursen blev sat mod Grenaa. Efter en halv times sejlads vendte vejret helt, det som skulle have taget 1½ time blev nu til 3 timer. Bølger og vind kom fra hver sin retning, og det var et værre vaskebræt at sejle i. 46

Det var dejligt at se havnen igen, det at træde op på flydebroen var en skøn fornemmelse Nu skulle vi bare have båden op, men det er her man ikke kan sige ”bare”. Bilen blev hentet og kortet, vi havde lånt, blev sat i bomautomaten. De fleste har nok prøvet, at høre den bib lyd når dankortet er overtrukket, og den samme lyd kom automaten med, i displayet stod der ” Ikke penge nok på kortet ”. Så er det man står og tænker ” Ja, hvorfor ikke ”. Endnu en tur over til havneautomaten for at se om den skulle være blevet lavet i dagens løb, men nej.

Der var ikke meget at diskutere, båden skulle med hjem, så frem med værktøjet, bommen blev hurtigt demonteret, ind med bil og trailer, hvorefter vi kunne få båden op. Bommen blev lige så let monteret igen, som den var blevet demonteret. Herefter blev kursen sat hjemover. Jeg kan oplyse at der ikke var mere som drillede os den dag, men vi burde nok være blevet hjemme. Trollanden Jesper og Ole


47


MEDLEMSTILBUD TIL ALLE I JSK !


Jysk Småbådsfiskeklub

Jysk 0

0

dsfisk Smabadsfiskeklub Sma Sm ab ab ba adsfisk a adsfis dsfis kek k ke ekl klu lu ub b

i samarbejde med

Fordi bådforsikring bygger på tillid

Baade & Fisk December 2012  

Baade & Fisk December 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you