Page 1

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

Invitation til

14 årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk ved Nibe torsdag den 6. februar kl. 9.30

Mere end en dyrlæge!

LVK indbyder hermed til


På mødet kan du bl.a. høre flg. ‘For den der bærer viljen i hjertet er intet umuligt’ Glæd dig til at møde en veloplagt B.S. på LVK’ årsmøde, til et spændende, lærerigt og underholdende foredrag om ledelse og motivation. Med vid og humor øser han af sine personlige erfaringer – erhvervsmæssigt og privat. Det er underholdende og tankevækkende at lytte til, når han med stor indlevelse beretter om livets faldgruber, succes og fiasko.

‘De politiske udfordringer set i perspektiv af erhvervets omdømme’

På årsmødet vil der også være en række aktuelle fagpolitiske og specifikt faglige indlæg ved bl.a. LVK’s dyrlæger.

Leif Nielsen Kommunikationsdirektør Landbrug &Fødevarer

Svinedyrlægerne

www.lvk.dk

• Velkomst ved chefdyrlæge Claus Heisel, LVK. Fynsvej 8, DK-9500 Hobro T: 9852 0044

• Løsgående søer i farestalden, hvordan skal det gøres i Danmark? ved teamleder Tage Rødbro, LVK svinedyrlægerne Nord og Preben Høj, agronom, byggefirmaet Svend Åge Christiansen A/S. • Den rigtige fodring af den diegivende so, (3 fase fodring) så den kan passe 15 grise. ved Erik Dam Jensen, chefkonsulent, Hedegaard Agro. • Kaffepause. • Hvordan får vi bedre økonomi i vores smågrise og slagtesvin? ved Jan Rodenberg, direktør, Svinerådgivningen Danmark. • PED - virusdræberen vi skal undgå i Danmark. Har du styr på din smittebeskyttelse? ved Rikke Gry Nielsen, svinefagdyrlæge, Boehringer Ingelheim. Kvægdyrlægerne

www.lvk.dk Fynsvej 8, DK-9500 Hobro • Velkomst ved chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK. T: 9852 0044

• Kaffepause. • Børbetændelse - hvad siger den nyeste forskning om årsagerne? ved professor Jørgen S. Agerholm Københavns Universitet. • Fodrer du med beskidt mælk – og hvor hopper kæden af? ved kvægdyrlæge Grethe Berg Nielsen, LVK kvægdyrlægerne Nord. Minkdyrlægerne

• Velkomst ved teamleder Peder Elbek, LVK minkdyrlægerne. • Indlæg omkring dataindsamling ved brug af App., ved Margit Skovbjerg. • Nødvendigheden af vand til hvalpe / tæve omkring fravænning, ved dyrlæge Jan Kjeldsen, LVK minkdyrlægerne. • Vandkvalitet og vand desinfektion, ved dyrlæge Marianne Rom, LVK minkdyrlægerne.

• LVK - mere end en dyrlæge – hvad ligger der i det? ved chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK.

• Kaffepause.

• Ledelse af mange medarbejdere i en stor malkekvægbedrift, ved Kurt Jensen fra en af landets største malkekvægbesætninger i Arden.

• Hvad kan minkavlere lære af udryddelse og sanering af Egtvedssyge i dambrug, ved dyrlæge Niels Jørgen Olesen, Københavns Univesitet.

• Sådan får jeg mest ud af min dyrlægeog konsulentordning, ved Karsten Willumsen, landets største slagtekalveproducent, Sunds.

• Succesfuld sanering af plasmacytose i Rogaland området, Norge, ved dyrlæge Gorm Samson, Norge.

Tema: Plasmacytose, Hvad kan minkavlere få af erfaring fra andre saneringer ?


ÅRSMØDE 2014 Nordjyllands Landbrugsskole, Halkærvej 3, Lundbæk, 9240 Nibe torsdag den 6. februar, kl. 9.30

Program start 09.30 Ankomst og registrering og mulighed for forfriskning

(sandwich, øl, vand og kaffe)

10.00 LVK årsmøde jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse.) 6. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) samt 2 suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt 12.00 Frokost 13.00 De politiske udfordringer set i perspektiv af erhvervets omdømme

ved. Leif Nielsen, Kommunikationsdirektør, Landbrug & Fødevarer

14.00 Faglige indlæg ved hhv. LVK Kvæg-, Svine- og Minkdyrlægerne

incl. kaffe og kage

16.30 Ledelse og motivation

Spændende, lærerigt og underholdende foredrag med B.S. Christiansen

18.00 Kør-hjem sandwich

Tilmelding til årsmødet skal ske senest d. 31. januar 2014 enten ved tilmelding på LVK’s hjemmeside www.lvk.dk eller ved at ringe til vort hovedkontor på tlf. 9852 0044.


Vi glæder os til at byde dig velkommen til en faglig inspirationsdag med LVK, og vi ser gerne at du inviterer ledsager, medarbejdere og evt. lokal erfagruppe med. Der bliver rig mulighed for samvær med kolleger, hvor udveksling af synspunkter og erfaringer kan inspirere til nye veje og muligheder i din bedrift. Bemærk! Det er gratis at deltage i årsmødet.

LVK: En faglig forening, der varetager dine veterinære interesser. En veluddannet og moderne dyrlægeorganisation, der er fuldt opdateret til nutidens husdyrproduktion. Læs mere om os på vores hjemmeside

www.lvk.dk Dyrevelfærd

Løsninger

Forståelse

Viden

Effektivitet

Landmandsejet

Sund fornuft! Helhed Innovation Økonomi

Mening

Faglighed

Sikkerhed

Fynsvej 8, DK-9500 Hobro T: 9852 0044 E: lvk@lvk.dk www.lvk.dk

LVK Årsmøde 2014  

LVK Årsmøde 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you