__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Z ák

ní lad

šk o

la,

Mlá

n d e ž ic k á

53

6,

Tru t

no

v4


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Rozšířená výuka informatiky 2017/2018 Vážení rodiče, i pro školní rok 2017/2018 vám a vašim dětem nabízíme jako jediná škola v Trutnově rozšířenou výuku informatiky! 

 

Nabídka je určena budoucím šesťákům, kteří chtějí počítače využívat smysluplně. Učíme: robotiku a moderní programovací nástroje, tvorbu prezentací a webových stránek, rastrovou, vektorovou a 3D grafiku, 3D tisk, práci v textových editorech a tabulkovém procesoru, seznámení s praktickými webovými službami, využití internetu, online aplikací a mobilních zařízení, cloud computing Přihlášky odevzdejte do pátku 21. dubna 2017 do kanceláře školy (k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo na www.zsmltu.cz – Ke stažení – Žádosti). Nabídka rozšířené výuky je určena nejen pro žáky naší školy, ale i pro žáky budoucí šesťáky - z jiných škol okresu Otevřena bude 1 skupina = max. 15 žáků. Přijímací řízení se koná ve středu 3. května 2017 v 8.00 h (v učebnách výpočetní techniky B2/203 a B2/206). Požadavky přijímacího řízení: - vyhledání informací v internetovém prohlížeči, - zpracování a editace vyhledaných informací v textovém editoru, - odeslání zpracovaného dokumentu mailem. Kritéria pro přijetí: 1. splnění požadavků přijímacího řízení (max. 60 bodů), 2. klasifikace z matematiky a základů práce na počítačích (popř. jiného obdobně zaměřeného předmětu) za 4. třídu a za 1. pololetí 5. třídy (max. 40 bodů).

Další informace vám podá Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele – tel.: 499 859 992, 731 106 063; e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz. Stránka 2


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Rozšířená výuka tělesné výchovy 2017/2018  Pro sportovně založené žáky nabízíme od 6. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy - zaměření fotbal, florbal.  Trenéři z řad našich vyučujících poskytují žákům kvalitní tréninkové jednotky a podporují tak rozvoj jejich sportovního talentu.  Přihlášky odevzdejte do pátku 21. dubna 2017 do kanceláře školy (k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo na www.zsmltu.cz – Ke stažení – Žádosti). Další informace vám podá Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele – tel.: 499 859 992, 731 106 063; e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz.

Vážení rodiče, pokud se vaše dítě nerozhodlo pro některý obor rozšířené výuky, čeká ho pro školní rok 2017/2018 výběr jednoho z níže uvedených volitelných předmětů. Všechny tyto předměty mají týdenní časovou dotaci 2 h, a to jako jednoletý kurz. Podrobnější informace budete mít uvedeny na lístku, který žáci obdrží od svých třídních učitelů. Pro snadnější orientaci při výběru uvádíme bližší popis zaměření jednotlivých předmětů. Nabídka pro 6. a 7. ročník: Konverzace v anglickém jazyce - doplňuje předmět anglický jazyk a je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností v běžných životních situacích, s kterými se žáci mohou setkat. Gastronomická praktika - prakticky zaměřený předmět na získání zkušeností a dovedností při přípravě jídel a seznámení s netradičními formami zpracování potravin. Výuka probíhá v moderně zařízené cvičné kuchyni. Technická praktika - prakticky zaměřený předmět na získání zkušeností a dovedností při zpracování různých materiálů. Předmět probíhá ve školní žákovské dílně. Praktická fyzika - navazuje zábavnou formou na předmět Fyzika a formou různých pokusů dává žákům příležitost ověřit si teoretické znalosti. Výuka probíhá ve fyzikální laboratoři. Stránka 3


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Nabídka pro 8. a 9. ročník: Příprava na další vzdělávání - předmět je určen pro žáky, kteří předpokládají, že si v 9. třídě vyberou pro své další studium studijní obor s maturitou. V rámci tohoto předmětu si budou procvičovat a upevňovat své znalosti z českého jazyka a matematiky, a to s cílem co nejlépe uspět u přijímacích zkoušek. Předmět není určen jako doučování pro slabé žáky! Konverzace v anglickém jazyce - doplňuje předmět anglický jazyk a je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností v běžných životních situacích, s kterými se žáci mohou setkat. Gastronomická praktika - prakticky zaměřený předmět na získání zkušeností a dovedností při přípravě jídel a seznámení s netradičními formami zpracování potravin. Výuka probíhá v moderně zařízené cvičné kuchyni. Technická praktika - prakticky zaměřený předmět na získání zkušeností a dovedností při zpracování různých materiálů. Předmět probíhá ve školní žákovské dílně. Praktická chemie - navazuje zábavnou formou na předmět Chemie a formou různých pokusů dává žákům příležitost ověřit si teoretické znalosti. Výuka probíhá v chemické laboratoři. Všechny předměty jsou určeny jak pro děvčata, tak pro chlapce.

Návštěva předškoláků Členové žákovského parlamentu si letos opět připravili akci pro předškoláky z mateřských školek Čtyřlístek a Srdíčko. Vše se uskutečnilo 14. března. Děti a jejich paní učitelky jsme přivítali ve vestibulu pavilonu prvního stupně a rozdělili si je do dvou skupin. Každá skupinka navštívila jednu první třídu, kde pro ně paní učitelky společně s prvňáčky připravily ukázku své práce. Předškoláci si mohli na chvilku zahrát na školáky. Vyzkoušeli si, jak se zdraví školáci, jak už píší prvňáčci diktáty a také si zazpívali. Po návštěvě prvních tříd následovala malá prohlídka naší školy. V tělocvičně si mohli vybít svou energii na překážkové dráze, proběhnout si slalom, kopat míčem do branky. Podívali se na výtvory našich žáků v učebně robotiky. Velmi se jim líbil tančící robot. Celou akci jsme ukončili na malé svačince v naší školní jídelně, kde nám Stránka 4


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

paní kuchařky upekly pro naše předškoláky koláčky. Pak už jsme děti odvedli do šatny na první stupeň, rozloučili jsme se a děti se vrátily zpět do školky. Myslíme si, že se nám tato akce opravdu vydařila. Členové ŽP

Návštěva MŠ Meluzínek Ve středu 22. 3. 2017 k nám poprvé přijeli na návštěvu také předškoláci z mateřské školky Meluzínek. Připravili jsme si pro ně obdobný program jako pro naše předškoláky z mateřské školky Srdíčko a Čtyřlístek. Tato školka je dvoujazyčná, takže jsme si vyzkoušeli i konverzaci v anglickém jazyce. V první třídě se předvedli i naši prvňáčci, protože ukázka matematiky proběhla v angličtině. Číslovky jim anglicky šly perfektně. Prvňáčci jim ukázali, jak už umí hezky číst. Zazpívali si společně „Holka modrooká“ a děti ze školky jim zazpívaly jednu českou a jednu anglickou píseň. Potom jsme je odvedli do naší tělocvičny, aby se trošku proběhly. Samozřejmě, že se jim opět nejvíce líbila naše učebna robotiky a hlavně ukázka robotů. Na závěr jsme je pohostili v naší jídelně. Koláčky jim opět moc chutnaly. Děkujeme naší školní jídelně, že nám toto pohoštění připravila pro všechny tři školky. Akce se nám moc líbila a těšíme se na návštěvu školek příští rok. Členové ŽP Stránka 5


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Fyzikální odpoledne Ve středu 1. 3. 2017 se opět po roce sešli příznivci fyziky a jejich zákonů, aby otestovali své znalosti. Byly pro ně připraveny testové otázky, osmisměrky a křížovky pro každý ročník. Letos jsme žáky rozdělili do dvou kategorií. První kategorii tvořili žáci šestých a sedmých tříd a druhou kategorii žáci osmých a devátých tříd. V první kategorii si nejlépe vedla Lucie Prskavcová ze 7.A, o dva body méně měla Nikola Šímová ze 6.B, třetí nejlepší byla Eliška Ládová ze 7.A. V druhé kategorii byl nejlepší Lukáš Buček 9.A, na druhém místě Jan Charouz 9.A a na třetím místě Martin Mečíř 9.A. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili, a blahopřejeme těm nejúspěšnějším. Vyučující fyziky

Stránka 6


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Sněhuláci pro Afriku Náš žákovský parlament se i letos zapojil do humanitární akce Sněhuláci pro Afriku. I když letos bylo sněhu dostatek, bohužel to většinou byl prašan, ze kterého se stavět sněhuláky nedařilo. V únoru nám začalo pršet, a tak jsme nakonec narychlo vyhlásili termín na 22.2.2017. Počasí nám opravdu nepřálo, ale i tak se několik odvážlivců našlo a sněhuláky postavilo. Letos se stavěli typičtí čeští sněhuláci. Porota vybrala našeho sněhuláka do soutěže o nej sněhuláka. Hlasovat se bude na wwww.snehulaciproafriku.cz. Celkem jsme na „Kola pro Afriku“ letos vybrali částku 1 700 Kč. Všem zapojeným žákům i rodičům děkujeme.

Robotika v Birminghamu Naší škole se minulý rok podařilo získat grant na studijní pobyty pedagogů v zahraničí. V rámci tohoto grantu Erasmus+ jsem vyrazil na kurz “Kódování a robotika ve školství” v Birminghamu ve Velké Británii. Je to náramná zkušenost setkat se s dalšími učiteli z Evropy, moudře s nimi pohovořit a vyměnit si zkušenosti. Samotný kurz byl zaměřen na zavádění robotiky a kódování do běžné výuky. Vlastně již dnes je ohromná poptávka po lidech, kteří ovládají umění programováni a mají orientaci v moderních technologiích. A co teprve za pár let! Proto se snažíme naší školu držet na vlně moderních trendů. Stránka 7


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

V Birminghamu jsme navštívili základní školy, kde je robotika běžnou součástí výuky. Nahlédli jsme pod pokličku budoucnosti na Univerzitě Birmingham a hlavně zkoušeli, trénovali, programovali elektronická zařízení a stavebnice. Více ve fotogalerii http://bit.ly/hetUK2017. Zdeněk Heteš

Maestro hledá maestra Na konci února jsme odeslali do výtvarné soutěže „Maestro hledá maestra“ výkresy, které se vám při hodinách výtvarné výchovy během 1. pololetí nejvíce povedly. Seznam 30 žáků, jejichž práce byly vybrány, najdete na nástěnce v učebně výtvarné výchovy b2/402. Bohužel podmínky soutěže nám nedovolily poslat více než jednu práci od jednoho žáka, i když některé výkresy by si to určitě zasloužily. A teď už budeme jen čekat na výsledky soutěže. D. Kobrlová Školní kolo Pythagoriády Dne 2. 3. 2017 proběhlo v učebně fyziky školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnilo 28 žáků ze 6. - 8. tříd. Žáci řešili v daném časovém limitu 15 zadaných úloh bez použití tabulek a kalkulačky. Nejlepší řešitelé: 6. ročník: Gabriel Záruba 6.A, Ondřej Korotvička 6.B, Matyáš Pacák 6.A 7. ročník: Martin Mikysa 7.A, Matyáš Prášek 7.B, Dominik Kalfus 7.B 8. ročník: Tobiáš Pražák 8.B, Iva Makovičková 8.B Ti nejlepší z každého ročníku postupují do okresního kola. Věříme, že se jim bude dařit v okresním kole stejně dobře jako ve školním. Všem žákům děkujeme za účast. Vyučující matematiky Biologická olympiáda Na přelomu února a března proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády, které je jako tradičně rozděleno na dvě kategorie (D a C) pro žáky Stránka 8


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

6. a 7. tříd a žáky 8. a 9. tříd. Letošní vyhlášené téma bylo "detektivem v přírodě". Celkem 11 soutěžících z kategorie D a 12 soutěžících z kategorie C se muselo poprat s testem, zaměřeným na poznávání stop živočichů, vývržků, pobytových znamení nebo mnoho dalších věcí, podle kterých můžeme určit přítomnost organismů v přírodě. Dále následovala "poznávačka" 15 rostlin a 15 živočichů a nakonec laboratorní úkol. Mladší žáci skládali siluety živočichů, ti starší zase zkoušeli poznat původ jednotlivých hornin a schránek živočichů pomocí kyseliny.

Nejlépe se z mladší kategorie umístili a na okresní kolo na ZŠ Malé Svatoňovice postupují Veronika a Tereza Bradnovy. Z těch starších a taktéž postupujících na Gymnázium Trutnov to byli Lukáš Buček, Jiří Kulda a Eliška Seidelová. Všem zúčastněným děkujeme za účast, postupujícím přejeme mnoho úspěchů v kole okresním. Okresní kola celorepublikových soutěží Okresní kola těchto soutěží proběhla v únoru. Naše týmy si vedly skvěle. „Finanční gramotnost“ Tým 1. stupně: Barbora Bláhová 3.A, Barbora Kuldová 4.B, Michaela Petrovová 1.A i tým 2. stupně: Adéla Zákravská 6.A, Adam Souček 6.A, Jakub Žačok 6.B se ve své kategorii umístil na druhém místě. "SAPERE - vědět, jak žít" Tým 1. stupně: Barbora Bláhová 3.A, Barbora Kuldová 4.B, Filip Fabian 2.C se umístil ve své kategorii na prvním místě a tým 2. stupně: Jakub Žačok 6.B, Adam Souček 6.A , Adéla Szelkeová 8.A se ve své kategorii umístil na druhém místě. Stránka 9


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

„Tuta Via Vita“ Tým 1. stupně: Barbora Kuldová 4.B, Julie Bolehovská 2.C, Martin Kuchař 4.C se ve své kategorii umístil na druhém místě a tým 2. stupně: Adéla Szelkeová 8.A, Adéla Zákravská 6.A, Adam Souček 6.A se ve své kategorii umístil na třetím místě. Tým prvního stupně ze soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" postoupil do krajského kola. Všem členům týmu přejeme hodně správných odpovědí a krátký čas, aby se dostali do republikového finále. Mgr. Soňa Knapová Matematický klokan 2017 V pátek 17. 3. proběhla na naší škole celostátní soutěž Matematický klokan, a to ve 3 kategoriích: Klokánek, Benjamín a Kadet. Žáci změřili své matematické a logické schopnosti a dovednosti, prostorovou představivost a i trpělivost, když je úloha obtížnější. Právě obtížnost byla odstupňovaná i bodově. Každou třídu ze 4. až 9. ročníků zastupovala dvojice či trojice. Výsledky byli následující: kategorie Klokánek: 1. Jakub Šolc, 2. Valentýna Motlová, 3. Adam Mareš kategorie Benjamín: 1. Filip Šamal, 2. Jakub Žačok, 3. Petr Bayer kategorie Kadet: 1. Martin Plíhal, 2. Lukáš Holub, 3. Jakub Bárta Všem výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. Ing. Ilona Kutová, organizátor soutěže

Stalo se tradicí, že se naši žáci účastní v únoru mezinárodní matematické soutěže Pangea, která se nechala inspirovat historickým vývojem naší planety a stanovila na jeho základě svůj cíl – znovusjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení Stránka 10


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

ze zkoumání a řešení různých matematických problémů. Soutěž probíhá současně již v 17 zemích Evropy. Letos se jí v ČR zúčastnilo 40 956 žáků, z nichž 27 bylo z naší školy. Ve školním kole žáci řeší 15 úloh různé obtížnosti. Na postup do finálového kola soutěže neměli naši řešitelé bohužel dostatečný počet bodů. Nejlepší výsledky školního kola Jméno a příjmení Třída Alexander Souček 4. A Adéla Vachová 4. A Daniel Švanda 4. B Michal Dvořák 5. A Valentýna Motlová 5. B Adam Mareš 5. A Martin Mohelský 6. A Ondřej Korotvička 6. B Petr Bayer 6. B Lukáš Paulů 7. B David Horváth 7. A Hana Schubertová 7.B Tomáš Březina 8. A Iva Makovičková 8. B Eliška Seidelová 8. B Jiří Stefanidis 9. B Lukáš Holub 9. A Anežka Stolínová 9.B

% 52 48 45 50 44 42 59 56 55 61 42 39 67 53 52 64 56 47

Všem zúčastněným žákům děkujeme a přejeme mnoho radosti z řešení dalších matematických úloh. Vyučující matematiky

Stránka 11


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Děti ze ŠD na lyžích V únoru pro začátečníky, v březnu pro pokročilé. O čem je řeč? O dvou kurzech lyžování pro naše děti, které pořádáme již několik let ve spolupráci s panem Bavorem z Lyžařské a snowboardové akademie Černý Důl. I letos jsme byli s průběhem kurzů velmi spokojeni. Všechny děti se na každý den výuky vždy velmi těšily, a to hlavně zásluhou skvělých instruktorů, kteří si svým přístupem malé děti získali. Gabriela Hofmanová

Barevný týden ve školní družině Touto tradiční akcí vítáme ve školní družině jaro. Je to vždy moc hezké, když se všechny děti i paní vychovatelky oblečou do jedné barvy. A tak jsme byli nejdříve všichni modří, pak hnědí/oranžoví, potom se to ve družině zelenalo, ve čtvrtek se rozzářila celá ŠD do žluté. Ve všech odděleních si paní vychovatelky Stránka 12


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

připravily pro děti bohatý program, plný barevných, jarních básniček, písniček, soutěžení, vyrábění a kreslení. A co se dělo v pátek? Poprosili jsme maminky, aby nám připravily červené mňamky a pak, s bříšky plnými červených dobrot, jsme si všichni užili Červenou párty s tancem a písničkami. Děkujeme učitelům a nedružinovým dětem, kteří se do naší akce zapojili. G. Hofmanová

Akce pořádané v březnu V Sezemicích se 25. 3. uskutečnila střelecká soutěž pod názvem „Sezemický MAMLAS 2017“. Tato soutěž je specifická tím, že se střílí na 100 ran ze vzduchové pistole (místo tradičních 40) a soutěží se bez rozdílu kategorií – dohromady tedy závodí muži, ženy, junioři, juniorky a dorostenci. Naše družstvo ve složení Šmejda, Strachota, Stárek si nástřelem 2698 bodů zajistilo výborné 3. místo.

Stránka 13


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Střelci na MČR v Plzni V sobotu 18. 3. 2017 proběhlo na střelnici v Plzni Lobzy „Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní 2017“. Na startovní listině byli zapsáni i dva reprezentanti našeho střeleckého kroužku. V kategorii starších dorostenců se umístil Filip STRACHOTA na 12. místě. Mezi mladšími dorostenci obsadil krásné 5. místo Martin STÁREK. Ten byl zároveň členem družstva mladšího dorostu za Královéhradecký kraj, které se umístilo na čtvrtém místě se stejným počtem nastřílených bodu, jako družstvo na místě třetím – bohužel měli o jednu „centrovanou desítku“ méně.

Mladí rybaříci V pondělí 20. 3. 2017, za přítomnosti hospodáře MO ČRS Trutnov pana Nohejla, dostali noví členové rybářského cechu povolenky k rybolovu. Od října se děti pilně připravovaly na složení závěrečných zkoušek z rybářských vědomostí a dovedností. Všichni byli úspěšní. Proto nic nebránilo tomu, aby jim povolenky k rybolovu byly předány. Ti z mladých rybářů, kteří mají svoji první povolenku v životě, ji tak dostali zdarma. Není však rybář rybářem, dokud si nechytí svou první rybu. Proto se rybářským dovednostem budou i nadále učit v rybářském kroužku Eldorádo. Za vedení kroužku Josef Morávek a Petr Slesingr Stránka 14


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

! Nezapomeňte ! Uzávěrka výtvarné soutěže „BYLO NEBYLO“ je v pondělí 10. 4. 2017. Obrázky vašich hrdinů z pohádkových knížek či filmů odevzdávejte v KZČ „Eldorádo“. Stránka 15


Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Stránka 16

Profile for Zdenek Hetes

Zpravodaj 8 duben2017  

Školní zoravodaj 04 2017

Zpravodaj 8 duben2017  

Školní zoravodaj 04 2017

Profile for landalo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded