Page 1

KALENDERN

I

MÄRTA MOLIN

I

HÄRNÖSANDS HOMEOPAT

I

DEMYRAH nr 5 / 2013 MAJ-JUNI

www.yippie.nu

12 Har du bekymmer, tag då på dig ett par trånga skor och du kommer inte att tänka på annat.

sidor SPECIAL HEM & TRÄDGÅRD • Nybyggarna • Bästa altantipsen • Balkongmys • Prylar + Landskapsarkitekten om Härnösands trädgårdar

Fartfylld cykling på skogsstigar Lars Anderssson

Fästfolk - Härnösands vanligaste

Nu storsatsas det på Hemsö Fästning som drivs av Christer och Kicki. I sommar gifter de sig – på Hemsön naturligtvis, men inte i Fästningen.

PÅ FÄSTNING

VIMMEL FORSKARE VID EVEREST TIPS FÖR SOLRESAN RECEPT: VÅRSOPPA MODEINSPIRATION


D E T TA U P P S L A G Ä R E N A N N O N S

KORT OM I N F O R M AT I O N T I L L D I G S O M B O R H Ä R • 2 0 1 3

Härnösands kommun Var med och påverka framtiden! N DA

JU

INB

PSKUN SKA STA DEN

Nu pres

enterar

FÖ RE TA GS STAD EN

vi vårt idé

H ÅL LB STAD AR A EN

arbete BO EN DE STAD EN

S ET ÄR AB SK L E IL D R IN A GA R

Framtidsdag FÖR

ELÄS

Per Ed A R E ström & Anders Norberg

Härnösand

• MÄSSA • P R E S E N T•ATFIOÖ R E D R AG • M U S IK N E RT •Johansson att Lars att fungMittuniversitetet i Sundsvall, men bor i W O R K S H Okommer 9 ju P

Lars T Johansson är moderator när kommunen bjuder in till Framtidsdag i Härnösand Arena.

Söndag 9 juni bjuder Härnösands kommun in till Framtidsdag i Härnösand Arena på Högslätten. Där ska bland annat två spännande visioner för framtiden presenteras. – Alla är välkomna. Vi vill att så många som möjligt deltar i dialogen om vår framtid, säger Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson. Framtidsdagen ska fungera som en inspirationskälla och från scenen kommer två spännande visioner för framtiden att presenteras. Det är dels Per Edström som ska tala om sin idé om Härnösand som ett globalt tjänstecentrum med specialkompetens för omställning till ett hållbart och biobaserat samhälle. Per Edström är professsor i matematik vid

SjöbOdaRna InvIgS

ni• 2era Härnösand. 01som 3 kl moderator. 13.00-16.0Förmodligen blir för – Det är en mycket spännande idé Härdet 0 barn i och kring nösäven and aktiviteter reföräldrarna n a arenan så A att kan delta i som skulle kunna ge många nya jobb på Välkomm en framtidsdagen. sikt, säger Sofia Petterssson. Fri entré – Vi hoppas att det blir spännande Den andra visionen är att använda samtal och välkomnar alla idéer och inicampusområdet som ett utbildningstiativ. Vi vill ta till vara och stimulera centrum för flera olika universitet i hela det engagemang som Härnösandsborna Sverige. Modellen med ett multicamhar visat under våren, säger Sofia Petpus finns på andra ställen i Sverige och tersson. kommer att presenteras av Anders Norberg från Umeå universitet. Allt sedan Mittuniversitetets beslut De fyra framtidsgrupperna är: att lägga ned Campus Härnösand har • Företagsstaden ett febrilt arbete pågått i de framtids• Kunskapsstaden grupper som bildats. Alla fyra grupper • Hållbara staden kommer att finnas på plats under fram• Boendestaden tidsdagen för att presentera sina tankar och idéer. • Dessutom intensifierar kommunledningen insatser för särskilda etableringar Programmet i övrigt är i skrivande stund inte klart, så håll utkik efter kommande information. Klart är i alla fall Läs mer på www.harnosand.se/framtid

Den 18 juni klockan 18 invigs de nyrenoverade sjöbodarna på Sälsten av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson och Murbergets chef Lillian Rathje. Sjöbodarna har renoverats av personal från arbetsmarknadsenheten. Det bjuds på korv, kaffe och underhållning.

TOMaS Q TIllbaKa

Från den 27 maj är Tomas Q Nilsson, Miljöpartiet, tillbaka som biträdande kommunalråd på 40 procent efter föräldraledighet. Under ledigheten har Göran Hådén vikarierat.


FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN

2013 194

Härnösand klättrar 76 platser

PLATS

2012 2010 2011 270 288 280 PLATS

Härnösand har klättrat flera år i rad och årets ökning är den största någonsin.

PLATS

PLATS

I slutet av april presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet och det blev en toppnotering för Härnösand. 76 platser upp är länets klart största ökning och den största som Härnösand någonsin gjort. Kommunen ligger nu på plats 194 av 290 kommuner. – Det är mycket glädjande. Vi har ökat tre år i rad och tagit större steg för varje år, säger kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson. – Vi har under de senaste åren utveck-

För ett tryggare Härnösand 2011 bildades Rådet för trygghet och hälsa som ett samlande organ för allt som har med folkhälsa och trygghet att göra. Rådet ersätter bland annat det tidigare lokala brottsförebyggande rådet samt kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete. – Nu tar vi ett mer samlat grepp kring de här frågorna och framför allt samverkar vi mer över organisationsgränserna, säger biträdande kommunalrådet Sara Nylund, ordförande i Rådet för trygghet och hälsa. I rådet sitter även Anders Gäfvert från oppositionen, alla nämndsordförande, kommundirektören, samtliga kommunens

lat en bra dialog med näringslivet och fått god respons. Nu kan vi se att en del av vårt enträgna arbete har gett effekt, säger Uno Jonsson, kommunens näringslivschef. Kommunen jobbar nu tillsammans med Härnösands företag vidare för att utveckla företagsklimatet än mer. Bland annat ska servicegarantier för företagsärenden införas och informationen om pågående upphandlingar fortsätta att förbättras. – Och så ska vi göra 100 nya företagsbesök under året, säger Uno Jonsson.

Sara Nylund är ordförande i Rådet för trygghet och hälsa. förvaltningschefer, närpolischefen, räddningschefen, vd för Hemab och Härnösandshus samt representanter för kriminalvården, Härnösandsföretagen och studentkåren. – Vi har väldigt bra diskussioner i rådet. Det är också mycket bra att vi har ett helhetsperspektiv på frågorna och att medlemmarna är beslutsföra, så att det vi pratar om verkligen blir genomfört också, säger närpolischefen Thomas Nyberg. För mer info, Karin Erlander, folkhälsosamordnare, 0611 - 34 82 54, karin.erlander@harnosand.se

Senaste informationen från kommunen får du på vår webb www.harnosand.se

ny ORganISaTIOn I SKOlan Den 1 juli tas en ny skolorganisation i bruk. Då ersätts sex rektorsområden av fyra verksamhetsområden, tre med förskolor, grundskolor och grundsärskolor samt ett för gymnasium och gymnasiesärskola. I varje område finns en verksamhetschef samt ett antal rektorer och förskolechefer. Syftet med den nya organisationen är bland annat att rektorer och förskolechefer ska kunna arbeta mer operativt nära verksamheten och inte ha ansvar för fler än 35 anställda.

Två nya uTföRaRe InOM heMTjänSTen Två nya företag har godkänts som hemtjänstutförare. Det är dels Livis Omsorg, som redan är igång, och Modern Omsorg som finns att välja från den 3 juni. Båda är godkända för såväl omvårdnad som service, liksom sedan tidigare Rik Hemtjänst och kommunens egen hemtjänst. Dessutom är Mila Marktjänster godkänt för servicetjänster. Den som har eller får hemtjänst kan nu alltså välja mellan fem olika utförare.

hjälpSaMMa SaM fInnS TIll föR dIg Alla Härnösandsbor över 65 år kan få hjälp av fixartjänsten Hjälpsamma Sam, som bedrivs av Samhall. Hjälpsamma Sam kan exempelvis byta lampor eller gardiner, hänga upp tavlor, skruva i krokar och andra liknande tjänster där armarna inte räcker till. Tjänsten finns för att minska risken för fallolyckor. Boka Hjälpsamma Sam på 0611 - 833 11.

Informatör Ingrid Norrgård Härnösands kommun ingrid.norrgard@harnosand.se YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

3


INNEHÅLL • Yippie • NR 5 • 2013 Från London till lugnet

Familjen Barnes ville bort från Londons trängsel och larm och byggde ett alldeles nytt hus vid Nickebostrand. Där har de havsutsikt från varje rum och Vårdkasen på gångavstånd. SPECIAL / HEM&TRÄDGÅRD

sid 38-51

4

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Navelskåderi

N

Trampar så leran stänker Härnösands Cykelklubb har fostrat flera medaljörer genom åren. Nu är flera talangfulla ungdomar på gång och klubben har även rekordmånga motionärer. Läs mer på

sid 28

Märta växlar över Besökare i sikte Märta Molin har i många år jobbat på Murberget med att bevara våra kuturarv. Nu tar hon över som ny kulturchef på Landstinget. Läs mer på

sid 54

3

Förr skulle Hemsö fästning hålla ovälkomna gäster borta. Nu är målet att få så många som möjligt att komma. Helst från hela världen. Läs mer på

sid 20

är jag har mycket att göra kan jag ibland komma på mig själv med att göra helt fel saker. Rensa i mejlboxen eller städa en bortglömd pappershög i stället för att ta tag i de akuta ärenden som pockar på. Fast jag tror att det är bra, att det är ett sätt för hjärnan att förbereda sig för stressen och på att prioritera rätt i den viktiga högen. Då är det värre med navelluddet. Jag tänker ganska ofta på navelludd när jag egentligen borde tänka på viktigare saker, typ kommande reportage i Yippie, Härnösands framtid eller klimathotet. Problemet är att jag aldrig kommer i mål med tankarna. Det är några saker jag vill ha svar på: 1. Varför tar navelluddet aldrig slut? Hur gammal, nött och sliten en tröja än blir så slutar den inte att producera ludd. 2. Varför hamnar allt ludd i naveln? Jag menar, tröjan borde väl avge lika mycket ludd överallt. Vandrar luddet liksom över kroppen fram till naveln och borde man då inte känna det? 3. Vart tar luddet vägen på de utnavlade? De saknar ju den naturliga samlingsgrop som vi innavlade (viktigt med stavningen där) har. Ja, så där fastnar jag varje gång och nu hoppas jag att det finns någon textilfiberexpert där ute som kan ge mig svaren. Det vore bra för då kan jag ju i stället börja tänka på kommande reportage i Yippie och hitta lösningen på både Härnösands framtid och klimathotet.

PS Nästa nummer kommer ut den 19 juni. Tipsa oss på info@yippie.nu eller ring 0611-51 13 20

andra saker man borde sluta tänka på   Kalle Anka Varför har alla figurer i Ankeborg vita handskar på sig?

  Tårtor När man delar en tårta med 0,5 får man plötsligt två tårtor. Var kom den andra tårtan ifrån?

 Korvbröd Varför är inte korvbrödet lika långt som korven?

lars kågström YI PPIlars@yippie.nu E H ÄR N Ö SAN D 5


Kolla våra CYLINDA Priser! Kyl/Frys KF2155 A+, autoavfrost

TväTTmAsKin

spis

FT352 A+, 1200v/centr.

s454E A, 4 plattor

2.995:-

DisKmAsKin

kyl 231 lit, frys 87 lit

5.995:-

Dm290 A+, 46db (A)

2.995:-

4.495:-

Gäller t o m 31/5 2013. 0611–188 70 • Södra Vägen 7 • www.elon.se/harnosand

T!

HE

NY Allt som händer i APril

Du läserYippie

mer! Även alla gamla num

Nu kan du läsa Yippie överallt!

+ i din smartphone + på surfplattan + i datorn + på Facebook + i tidningen = Yippie! Var du vill och när som helst!

I mindFUlness I modeVÅren I VindKrAFtVerK nr 3 / 2013 Mars-april

ÅRETS IDROTTSFÖRENING I NY FIN FORM

GLAD PÅSK I KYRKORNA "Jag ljög inte, jag sa bara sånt som senare visade sig vara osant."

EX-DANSARE I HÄRNÖSAND

RobeRt Gavelin

från Häggdånger satsar på amerikansk fotboll i Härnösand.

STORA

SLAGET OM

MATKASSEN



och vinnaren är

I tidningen som trycks i 15 700 ex och delas ut till alla hushåll i Härnösands kommun. Dessutom i tidningsställ på offentliga platser.

På alla typer av surfplattor. www.yippie.nu + facebook.com/yippieharnosand

 sid

VIMMEL NYMUS NEPAL LCHF-MAT NORATRION MM

I din smartphone. www.yippie.nu + facebook.com/yippieharnosand

På datorn www.yippie.nu + facebook.com/yippieharnosand

Med YIPPIE får du allt du behöver! Vi hjälper dig att göra en annons som syns!

Nästa nummer kommer 19 juni Tel 0611-51 13 20 • info@yippie.nu

6

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

www.yippie.nu


Vi bjuder alla Härnösandsbor på invigning av Summer Academy 2013!

Världens ögon på Härnösand! INVIGNING

med uppträdande av Estetiska programmet

Onsdag 12 juni, kl 16.00 Mellanholmen, Härnösand Härnösands kommunalråd Fred Nilsson och ansvarig chef på Sida Carl-Johan Smedeby inviger årets akademi. Technichus medverkar vid invigningen och under akademin. Till invigningen inbjuds aktörer från Härnösand, både orga-

Konferencier Gayathri Rathinavelu

nisationer och privatpersoner att medverka. Vi vill välkomna alla studenter och skolungdomar, lokala aktörer och organisationer att sluta upp och ta del av invigning, musik och tal.

Technichus bjuder på kaffe, Fairtrademärkt

Sida Partnership Forum och LSU arrangerar Summer Academy 2013 ”Youth’s solutions for a sustainable future” i Härnösand 12-17 juni.

013 12-17 juni 2 SAND HÄRNÖ m ership Foru Sida Partn

Under dagarna samlas närmare 100 unga, organiserade och icke-organiserade, svenska och internationella, för att prata om ungas framtid och hur deras röster ska bli synliggjorda. Läs mer på http://www.sida.se/SummerAcademy2013

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

7


[ INFART ]

text Lars Kågström

Både vana och ovana paddlare kan prova kajak i sommar. Friluftsfrämjandets kvällsturer utgår från Mellanholmen måndagar, tisdagar och torsdagar hela sommaren.

8

Y I P P I E HÄ RN Ö S A ND


3 frågor TILL… Lars Blad på High Coast Experience, som arrangerar kajakturer från Mellanholmen hela sommaren.

Var paddlar ni? – På måndagskvällar riktar vi oss till rena nybörjare, så då blir det i princip bara runt Mellanholmen. På tisdagar kan det bli något längre, beroende på vad gruppen klarar. På torsdagskvällarna vänder vi oss

till mer vana paddlare och då kan det bli en mil eller två. Alla de här turerna sker i samarbete med Friluftsfrämjandet.

Vad händer övrig tid?

– Från den 1 juni så hyr vi ut kajaker till vana paddlare. Vi kan också sy ihop paket med ledda turer utifrån de önskemål och förkunskaper som kunderna har.

Vad är det bästa med att paddla?

– Att få uppleva vår fantastiska natur från vattnet. Höga Kusten är Sveriges vackraste landskap. Det var på grund av naturen här som jag en gång flyttade hit från Uppsala och än har jag inte sett mig mätt.

Lars Blad Ålder 55 Gör Kajakinstruktör, kajakuthyrare, biträdande smittskyddsläkare i Landstinget Västernorrland Familj Hustrun Maud, barnen Miranda, Johanna och Jonathan. Alla är delaktiga i företaget Bor Villa på Härnön

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

9


INFART Hallå där... Fredrik Rantala, som kör omkring med Härnösands kanske mest spektakulära bil.

Vad har du gjort med bilen?

Fredrik Rantala Ålder 20

– Jag har slipat bort färgen och slipat in saltvatten i stället så att den ska rosta fint. Sedan har jag bytt stötdämpare så att den blir lite lägre och beställt ett stort klistermärke till fronten och ena framskärmen. Och så har jag lagt lite skrot på taket. Ett älghorn, ett par gamla skidor med mera. Varför? – Att göra så här med bilen kallas tysktuk så jag tyckte det passade. Det är ju en tysk bil också, en VW Golf. Men alltihop är bara som en kul grej. Får du några reaktioner? – Jo, det är många som tittar till en extra gång.

Gör Jobbar som bilmekaniker Bor Brunne

Uppsnappat i Härnösand l Härnösands marknad och tivoli flyttar i

år från Kronholmen till Högslätten. Tivolit öppnar fredag 31 maj och sedan blir det marknad hela helgen. l Lust & Fägring flyttar tillbaka till

centrum, till Experts gamla lokal. – Nu rustar vi lokalen och öppnar så fort som möjligt, i juni någon gång, säger Margareta Elmroth som driver butiken tillsammans med sin dotter Catharina. l Modern Omsorg heter ett alldeles

nytt företag som erbjuder hemtjänst och

hushållsnära tjänster. – Jag rekryterar personal inför att vi får börja utföra privat hemtjänst den 3 juni, säger ägaren Angelica Lindberg. l Livis Omsorg erbjuder också hemtjänst

samt personlig assistans. Företaget öppnade kontor i Härnösand i början av maj. – Vi har två samordnare och redan en del personal anställd, säger företagets vd Anne de Sanini. l Autohuset är det nya namnet på

Autograf sedan Tomas Löfving tagit över verksamheten. Autohuset har bil- och däckverkstad samt försäljning och verkstad för fyrhjulingar och släpvagnar.

l Trygga Technichus heter en stödför-

ening som förmedlar gåvor och bidrag till Technichus. – Pengar behövs hela tiden. Så varför inte önska dig bidrag till Technichus i stället för presenter när du fyller år? uppmanar föreningens ordförande Bengt Pettersson. l Utansjöverken har fått nya ägare. Det

är Wargöns Bruk i samarbete med Green Technology Invest GTech som har köpt området och också tänker starta ny verksamhet i Utansjö inom området energi och miljö. Vid full drift beräknas verksamheten sysselsätta 50 personer.

Dragningen Mattias Silfversten,

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

25, Eriksbergsgränd, Personlig assistent

Dag eller natt?

Häst eller ko?

TV eller radio?

Natt är härligt eftersom jag gillar att sova.

Jag gillar båda men hästar är lite nog lite skönare ändå.

Kollar på mycket sport och då tycker jag TV funkar bäst!


Mount Everest, världens högsta bergstopp, 8 848 m ö h.

Erika Schagatay och hennes team med forskare och studenter använde sig själva som försökspersoner under en vandring till Everest Base Camp på 5 400 meters höjd.

foto Privat

ERIKA FORSKAR VID MOUNT EVEREST l Erika Schagatay har länge intresserat sig för hur människokroppen fungerar i extrema miljöer. Tidigare har hon undersökt dykare, nu är det klättrare och hög höjd som gäller. – Jag hoppas att vi ska hitta fler pusselbitar för att till exempel kunna förutsäga vilka personer som kommer att få problem på hög höjd. Hon och ett team med doktorander och studenter, totalt 14 personer, var nyligen i Nepal på en sex veckor lång expedition till bland annat Everest Base Camp på 5 400 meters höjd. Under resans gång tog de en mängd olika prover på sig själva. – Det var roligt, men också väldigt slitigt. En sådan expedition tar väldigt hårt på kroppen och ingen klarade sig från att drabbas av symptom på syrebrist som kraftig huvudvärk och illamående. Vissa mer, andra mindre. Att hitta orsaker till att vissa personer har svårare att klara hög höjd var ett av expeditionens mål. Bland annat har man testat om rödbetsjuice kan minska syreförbrukningen. Mjältens funktion har också studerats närmare. – Mjälten ger en boost till blodet när det uppstår syrebrist. Kan vi förstå mer om hur det fungerar så kan det kanske vara till hjälp för exempelvis KOL-patienter. Tidigare har Erika och hennes forskargrupp undersökt deltagare i Mount Everest-expeditioner, före och efter toppbestigningen. Nu fick de själva agera både försökspersoner och

forskare och några av studenterna vid Outdoorprogrammet i Åre gjorde också sina examensarbeten. – Det var en utmaning. Med guider och bärare var vi totalt 60 personer. Men allt gick bra, ingen tog skada och jag tror att vi har många intressanta data med oss hem.

Erika Schagatay GÖR Professor i zoofysiologi vid avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet i Östersund Bor: Hus i Ytterfälle och lägenhet i Östersund Familj: 3 vuxna barn Fritidsintressen: Vatten och hav, dykning och segling. Men också att snickra, mura och renovera hus

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

11


[ INFART ]

Assy Johansson.

Simon Andersson med sin skapelse – det medeltida Stockholm i papp och plywood.

hela Stockholm I GARAGET l När det blev dags för projektarbete i skolan bestämde sig Simon Andersson för att bygga en skalenlig modell av det medeltida Stockholm. 100 timmar senare är modellen med tillhörande rapport klar. Husen är byggda av papp och placerade på en plywoodskiva. – Jag har alltid varit historiskt intresserad och fick idén när jag var i Gamla stan för något år sedan. Det är spännande att tänka att Stockholm bara hade 5 000 invånare då. Det skulle ju inte ens kallas stad idag. Om några veckor tar Simon studenten från naturvetenskapliga programmet och till hösten bär det troligen iväg till Luleå. – Ja, jag funderar på att läsa till civilingenjör med inriktning arkitektur där.

Elias Deutschmann, Jonathan Hultqvist, Robert Österberg, David Erixon och Jim Visén.

Nu släpper Demyrah debutskivan l I slutet av maj släpps Härnösandsbandet Demyrahs debutskiva “As the sun descends”, både som fysisk skiva och på Spotify. Förutom titellåten innehåller albumet ytterligare två låtar. – Vi brukar säga att vi spelar melodisk dödsmetall, men vi experimenterar mycket för att hitta vår egen stil, säger gitarristen Elias Deutschmann. Demyrah har funnits i två år och har gått till länsfinal i Musik Direkt båda åren. Alla medlemmarna går på estetiska programmet på Härnösands gymnasium. 12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Ny orden för kvinnor l Den 1 juni får Härnösand sitt första Mariaordensssällskap för kvinnor. Då kommer cirka 250 kvinnor från hela Norden och Tyskland för att vara med när en ny loge av Mariaorden instiftas. – Vi är 12-13 kvinnor som har varit med i Sundsvall och tyckte att det var dags att starta i Härnösand, säger ordförande Assy Johansson. Mariaorden har norskt ursprung och syftet är att bidra till personlig utveckling och självkännedom för medlemmarna. – Det ska vara en plats för reflektion, lugn och ro. Och så finns det några hemliga ritualer, som inte kan avslöjas eftersom det skulle förta den unika upplevelsen av dem. Mariaorden kommer att hyra in sig i Frimurarhuset.

Lämna in din gamla mobil l Den 25 maj kan du lämna din gamla mobiltelefon på Torget och därmed stärka kvinnors och flickors rättigheter i världen. Mobiltelefonerna återvinns och kan vara trasiga eller fungerande. Pengarna går sedan till ett projekt för att minska könsstympning och tvångsäktenskap i Egypten. Bakom insamlingen står organisationen Soroptimisternas lokala klubb i Härnösand.


HÄRNÖSANDS VANLIGASTE MAN l Nyligen gick Andersson om Johansson som Sveriges vanligaste efternamn. Sedan tidigare är Lars det vanligaste tilltalsnamnet bland män. Så frågan till en av Sveriges många Lars Andersson är given: Hur känns det att ha Sveriges vanligaste namn? – Jag visste inte att det var det förrän nu, när du sade det. Men det känns väl bra med Andersson, jag får vara stolt så länge det går. Med Lars är det annat. Jag har aldrig reagerat när folk har sagt Lars, jag har alltid kallats Lasse.

PROFILEN

text Magdalena Åkerros foto Pawel Maronski

Är du nöjd med ditt namn? – Ja, jag ser inga nackdelar. Det var faktiskt inte så många som hette Andersson i Älandsbro där jag växte upp. Det enda problemet jag haft är att det under en period var många som ringde fel och trodde att jag var en musiklärare som hette likadant. Så du har aldrig funderat på att byta namn? – Nej, jag tycker inte att jag har något att skämmas för.

Lars ”Lasse” Andersson Ålder Fyller 72 Familj Fru och en vuxen son Bor Radhus på Bondsjöhöjden Gör Är pensionär efter 25 år på ambulansen. Jobbar extra ibland på Taxi med sjukresor Fritidsintressen Hade segelbåt i många år. Numera är det husbil som gäller

l 251 621 svenskar heter Andersson

l 4 866 av dem bor i Västernorrlands län

l 97 063 svenskar har Lars som tilltalsnamn

l Drygt 5 000 heter Lars Andersson enligt hitta.se och eniro

l Anna är kvinnornas vanligaste tilltalsnamn, med 109 995. Yippie har dock inte lyckats hitta någon Anna Andersson i YI PPI E H ÄR N Ö SAN D 13 Härnösand.


[ LJUS PÅ … ]

Juni Sowell tecknar ordet teckenspråk.

text & foto Joel Lindström

Juni – ordförande för döva och hörselskadade I februari blev 19-åriga Juni Sowell vald till ny ordförande för Härnösands Dövas Förening. – Jag har ett bra driv och ett engagemang för att öka tillgängligheten för döva i samhället, säger hon.

J

uni Sowell flyttade till Härnösand för 13 år sedan. Då började hon första klass på Kristinaskolan, Norrlands enda grundskola för elever med hörselnedsättningar. I skolan gick hon med i elevrådet där hon bland annat engagerade sig för att öka utbudet av aktiviteter. – Jag ville och vill fortfarande påverka samhället så att döva kan hänga med bättre. För mig är det viktigt att öka kunskapen kring teckenspråk och få folk att se det för vad det är; ett eget språk med en tillhörande egen kultur. Något som också är viktigt är att döva ska ha rätt att ta del av samma information som hörande. I april 2012 grundade Juni tillsammans med två vänner Norrlands Ungdomsklubb, en klubb för döva och hörselskadade ungdomar i Norrland. – Vi arrangerar olika aktiviteter och det som är absolut roligast är friheten, att vi kan göra precis vad vi vill. Jag ser bara möjligheter med klubben! Förutom engagemanget i Norrlands Ungdomsklubb är Juni alltså ny ordförande i Härnösands Dövas Förening. – När jag fick möjligheten att bli ordförande tog jag den eftersom det är en roll jag alltid trivts i. Dessutom gillar jag föreningslivet och kommer nog alltid vara engagerad i det!

Mina tre bästa saker

Ålder 19 år Bor Med familjen i Härnösand

Stora bassängen i simhallen.

Intressen Simning, vänner, föreningslivet Mitt bästa köp: Mina snygga skor som jag köpt på Eurosko under våren Mitt sämsta köp: En för stor ring med en stjärna, och så kom jag på att prydnadsringar egentligen inte är något för mig Läser helst: E L James trilogi Femtio nyanser av honom

Det visste du inte om mig Jag gör hemmagjord sushi med med en väninna ca en gång i månaden. SÅ gott!

En ledig dag: Myspys framför en bra film

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Gör Ordförande i Härnösands Dövas Förening och Norrlands Ungdomsklubb, valberedare till Sveriges Dövas ungdomsförbund, vikarie på gruppboende, simtränare, ledsagare, språkmentor Familj Skilda föräldrar och fem yngre syskon

Ser helst på TV: Debatten ”Inte samma chans” (rekommenderas!). Så glad att den sändes och hoppas att bland annat Specialskolemyndigheten tog med sig vad som sades i debatten!

1. Min Iphone 2. Mitt armband från Lindex 3. Mina skor

14

Juni Sowell

Just nu: Spinner planer inför teckenspråkets dag Om ett år: Studerar samhällsvetenskap eller beteendevetenskap Om fem år: Är troligen klar med studierna, sitter/suttit i Sveriges Dövas Ungdomsförbunds styrelse och har ett jobb som jag trivs med Uppleva innan jag dör: Bidra till samhällsutveckling som rör teckenspråkigas liv Gör mig glad: En kram från småsyskonen Gör mig ledsen: När saker inte går som planerat Min favoritplats: I stora bassängen på Härnösands simhall


www.story-jewellery.com www.story-jewellery.com

Liten skola Små grupper Alla känner alla Armband, lammskinn eller granat utan berlocker från 595:-

Välkommen till oss!

Berlocker från 395:-

Armband, lammskinn eller granat utan berlocker från 595:Berlocker från 395:Armband, lammskinn eller granat utan berlocker från 595:Berlocker från 395:-

Vi hälsar Marcus Claesson välkommen som rektor. – Kom

och väx

tillsammans med oss! 795:-

1295:-

595:-

795:-

1295:-

595:-

Auktoriserad STORY återförsäljare795:-

1295:-

595:-

– Nu

är det dags

att söka plats hos oss inför hösten. Följ oss på facebook.com/ kastellskolan

Auktoriserad STORY återförsäljare Auktoriserad STORY återförsäljare

Vard 10-18 Lörd 10-16 • Trädgårdsg 6 • kalling.com • titanringar.com

Kastellgatan 4, Härnösand • 0611-55 03 50 • E-post info@kastellskolan.se • www.kastellskolan.se

BäddSOffa

10.900:Tyg Visby svart

Finns mr edhöger vänster ivelalen ! d

Plats för alla!

ng Dold förvari Både hemma och i stugan. Bäddbar och med rymlig förvaring.

Bäddsoffa Cordoba 303x201/157cm Bäddmått 140x270 cm

Mio Härnösand E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsvägen 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15.

WWW.MIO.SE

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

15


[ Hälsa ] text Linda Saltin foto Pawel Maronski

De 5 bästa hälsotipsen inför sommar och solresa 1. Solskyddsfaktor

Sola säkert i sommar. ACO Extra Light Sun Lotion spf 20 ger ett effektivt skydd mot både UVA- och UVB-strålning. Medelhögt solskydd för den som har normal känslighet mot solen. Sollotionen är extra vattenresistent. ACO Sollotion, 145 kr Kronans Droghandel

3. Probiotika

Probiotika ska stärka immunförsvaret och tarmfloran. Ladda upp med en kur innan och under resan. Probi Mage innehåller den patenterade och kliniskt dokumenterade mjölksyrebakterien Lactobacillus plantarum 299v. Varje kapsel innehåller 10 miljarder bakterier. Probi Mage, 179 kr, Hälsokraft

2. Träna lätt

Nu kan du inte längre skylla på att det blev för tungt för att ta med löparskorna på resan. Nike Free Run + 3 är extra lätta och väger endast 140 gram. Nike Free Run + 3, 1099 kr, Team Sportia

4. Akupressurarmband mot åksjuka

Sea-Band är ett akupressurarmband som ska lindra illamående och åksjuka. Armbandets funktion bygger på tryck mot akupressurpunkten P6. Sea-Band, 149 kr, Kronans Droghandel

5. Kompressionsstrumpor

Bra under flygningen, strumporna minskar risken för blodpropp. Du kan också använda strumporna både under och efter din träning. De underlättar för hjärtat att försörja benen med friskt blod. Dessutom förbättrar de återhämtningen. Kompressionsstrumpor, 198 kr, Hälsokraft Linda Saltin linda@yippie.nu

H

äromdan var jag med på intervallträning med en grupp löpare. Det var min andra löptur för i år. Och jag har varit sjuk och inte tränat på veckor. Då vore det ju klokt att ta det lugnt kan man tycka. Men det gjorde jag så klart inte. Jag rycktes med av tävlingsdjävulen och ville vinna. Låg i täten de första intervallerna, men sackade sedan efter och blev besviken. Varför kan jag inte 16

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

» Leva i nuet « bara vara nöjd med mig själv för att jag tog mig ut och sprang överhuvudtaget och deltog efter mina förutsättningar? På grund av sjukdom har jag de senaste veckorna missat flera fester och en möhippa. Och typ tio texter är försenade. Ja, vad ska jag säga. Ibland blir saker inte som man vill. Det viktigaste för mig är att få vara frisk och det blir extra påtagligt när man inte mår bra.

Pssst !

Grejerna funkar lika bra att använda hemma.

Jag har försökt att ta vara på det som ändå är bra. I söndags tog jag en strandpromenad; hoppade från sten till sten medan jag hörde vågorna slå in mot klipporna i en rytmisk sång. Det var som meditation för mig. Jag var tvungen att koncentrera mig maximalt på mina steg för att inte trampa snett och stuka fötterna. Det kallar jag mindfulness och känslan av att totalt vara i nuet!


HEMLIGT I ÖVER 40 ÅR

HEMSÖ FÄSTNING

0611-500 580 • www.maklarhuset.se

Vi välkomnar en ny medarbetare!

NYHET Paintball hos oss! Ring!

R 10 JUNI IÄ M E R P S G N SÄSO • Europas största underjordiska fästning • Se Kalla krigets hemlighet

NaMN: Markus Bylund

• Guidade turer • Äventyr • Restaurang & café • Konferenser • Öppet året runt för grupper

Ålder: 27 år

Säsongsöppet

10 juni – 8 september 11–17

Bomber och granater, konungar och spioner

Yrke: Fastighetsmäklare Född och uppvuxen i Härnösand Fd innebandyspelare IBC Hernösand.

www.hemsofastning.se • Tel 070-544 13 20

Färja till Hemsön varje halvtimme

Nyhet! NY UNDERBAR MENY! vsköket med inspiration från medelha

ER EKOLOGISKA VI ANVÄND mmiskort sta RÅVAROR, SVENSKT KÖTT OCH LOKALT VILDFÅNGAD LAX. Nyhet! Nedervåningen är klar! •Vardagsrummet LINA & ULRIKA •Sammanträdesrum

10%

•Matrum

10% 10% 10%

•Boka för privata fester eller konferens

VI FORTSÄTTER MED VÅRA POPULÄRA gratisAR MUSIKKVÄLL LuncH MAREN. HELA SOM BOKA BORD! RING: 0611-55 02 00 VäLkommen!

måndag - Fredag A.S sand - 17.00 ILM09.0 0E 3 Härnö ORH ogatan ORM nybrW.M WW 0611- 55 02 00 Lördag 10.00 - 15.00 www.mormorHiLma.se

Vi fortsätter att expandera verksamheten, inte bara med nytt kontor i Bodéns gamla lokaler på Storgatan 16 utan också med en ny medarbetare.

Markus Bylund är född och uppvuxen i Härnösand. Han flyttar nu hem igen för att arbeta som fastighetsmäklare hos oss på Mäklarhuset. ”Jag valde att börja arbeta på Mäklarhuset för att det är stans bästa mäklarbyrå! Här finns ett nytänkande och ett engagerat team. Mäklarhuset har Sveriges nöjdaste kunder, en titel vi har och kommer att sträva efter att att ha i framtiden.”

ring mig för gratis värdering 070–34 88 380

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

17


MUSIK & KULTURSKOLANS VECKA 27/5-2/6 2013

SamhällSförvaltningenS handläggare finnS till för dig!

“Musik på Sta´n” måndag-torsdag

Lunch & eftermiddagsunderhållning på bl.a Mormor Hilma och St Petri Logen.

Måndag ”Gott och blandat”

Ensembler och solister Vågmannens Konsertsal, Storg. 41B kl. 18.30

TiSdag KvällsKonsert

Härnösands Suzukielever Sambiblioteket kl. 18.00

OnSdag ”scener”

med onsdagsgruppen åk 5 Teaterns Lilla Scen kl.18.30 +

Boka tid hos din handläggare! Har du tänkt söka bygglov? Eller starta verksamhet inom livsmedels- eller miljöområdet? Eller något annat som kräver kontakt med samhällsförvaltningens handläggare? Kontakta oss så ordnar vi en tid som passar dig. Om våra ordinarie arbetstider inte fungerar så kan vi boka en tid på lunch eller en vardagskväll. Välkommen! 0611 – 34 80 00 samhallsforvaltningen@harnosand.se • www.harnosand.se

KvällsKonsert

Musikverksta´n & Vokalensemblen Metropol kl. 18.30

TOrSdag vernissaGe på sambiblioteKet med musikunderhållning kl. 17.00 +

blåsorKesterKonsert

Startskottet – Blåsningen – HärnöBlås – Drill Länsmuseet, Murberget kl. 18.30

Fredag musiK & KultursKolans FesttåG

Från universitetets parkering via Nybrogatan till Torget kl. 15.00 (vid regn inställt)

Lördag ”unG scen”

Sambiblioteket kl. 13.00

Söndag KvällsKonsert

Musik & Kulturskolans lärare Häggdånger kyrka kl. 18.00

MUSIK&KULTURSKOLAN HÄRNÖSAND 18

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

dark horse

a nka VagneroV koreografi Le

norrdans


Upptä ck Willys i Härnö sand!

Hittar du lika låga priser någon annanstans är du förmodligen i en annan Willysbutik. På Willys i Härnösand hittar du allt du behöver i matväg, såväl till vardag som fest. Välj bland kända varumärken, vårt succémärke Garant eller våra lågprismärken. Men viktigast av allt – oavsett vad du handlar så kan du vara säker på att vi aldrig ruckar på vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse. Handla din mat hos oss och få pengar över till annat redan idag. Välkommen!

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

Gånsviksvägen 8, 871 60 Härnösand. Tel: 0611-50 54 60. Öppettider mån-lör 8-21, sön 10-21.

19


REPORTage

text Lars Kågström foto Pawel Maronski

Målet i sikte Hemsö fästning är Härnösands stora dragare när Höga Kusten ska växa till ett av Sveriges populäraste resmål. I fjol kunde Christer Sefbom och Kicki Ivarsson räkna in drygt 11 000 besökare, men på sikt ska den siffran fördubblas. Minst. Men då måste säsongen förlängas och bland annat ska en helt ny restaurang för året runt-bruk byggas. Den beräknas kosta 10-15 miljoner kronor och ska förhoppningsvis stå klar redan nästa sommar. 20

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Christer Sefbom och Kicki Ivarsson tog över driften av Hemsö fästning hösten 2009 (hunden Klara har bara varit med det senaste året). I början av juni gifter de sig – på Hemsön naturligtvis!

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

21


Guiden Johan Oskarsson kollar att besökarna från Sundsvalls Pensionärsuniversitet har allt de behöver.

Kicki Ivarsson har koll på köket.

» Man visste egentligen inte vad det var för något och funderade inte så mycket på det heller. För mig var det mest en väg som man inte fick åka in på. Men när de sköt med kanonerna mullrade hela ön. «

H

emsö fästning öppnar för allmänheten i början av juni. Några veckor tidigare är det ändå full fart näst intill varje dag. Bokade grupper avlöser varandra och den här dagen sitter ett 50-tal besökare från Sundsvalls Pensionärsuniversitet nere i berget och avnjuter en lunch på samma enkla stolar där en gång rekryterna satt. Kicki Ivarsson har kontrollen över serveringen medan Christer Sefbom får agera kurir. Maten lagas nämligen inte i det gamla militära storköket utan i restaurangen utanför berget. – Det blir väldigt mycket bärande, säger Christer som just levererar ett antal kaffetermosar innan han rusar iväg igen för att sätta sig i ett möte med representanter för Statens Fastighetsverk. Det är Statens Fastighetsverk som äger Hemsö fästning och som ska bygga den nya restaurang som Christer och Kicki längtar efter. Men det är ingen enkel process. – Fästningen är ju statligt byggnadsminne så det är mycket att ta hänsyn till. Först måste högspänning dras fram och ett reningsverk byggas, säger Christer när han återvänder från mötet. 22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Även om det inte är han och Kicki som bygger har de ett bra samarbete med Fastighetsverket och stort inflytande över utformningen. Tanken är att restaurangen ska rymma 80-100 sittande gäster. Givetvis blir det mycket glas i fasaderna för att gästerna ska kunna njuta av den fantastiska utsikten. Christer är född på ön och var som barn ofta hos släkten som bodde här. Att han en dag skulle driva fästningen som besöksmål fanns då inte på världskartan. Det gjorde knappt fästningen heller. – Man visste egentligen inte vad det var för något och funderade inte så mycket på det heller. För mig var det mest en väg som man inte fick åka in på. Men när de sköt med kanonerna mullrade hela ön. Både Christer och Kicki har jobbat sig runt i Sverige och världen i många år. 2009 hade de funnit varandra och bestämde sig för att tillbringa åtminstone en sommar hemma i Härnösand. Vad de skulle göra visste de inte riktigt. – Det var Jonatan Norberg på Logen som tyckte att vi kunde ta över restaurangen på fästningen. Han hade drivit den tidigare, men ville inte fortsätta. >>


Ingången till den kärnvapensäkrade fästningen är väl kamouflerad.

Röda gången på Havstoudd har varit skådeplats för en dansk thriller.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

23


S-O Eriksson guidar.

» Jag ville få chansen att visa vad vi hållit på med i så många år och som så få kände till. Inte ens våra anhöriga hade ju sett vår arbetsplats. «

>> Så blev det och sedan dess är de kvar. Efter den första sommaren erbjöds de av Statens Fastighetsverk att ta över hela anläggningen. Besökssiffrorna har därefter sakta men säkert ökat och i år är målet 12 500. De första 1 000 är redan inbokade i form av olika grupper. Några av dem är pensionärerna från Sundsvall, som just har ätit färdigt och är redo att guidas runt i berget. S-O Eriksson, som arbetat som officer i större delen av sitt yrkesliv, tar hand om en grupp och berättar vant och initierat om fästningens roll och funktion och kryddar med personliga historier om livet i berget. S-O Erikssons betydelse för Hemsö fästning som besöksmål kan inte nog betonas. Han kom till Härnösand hösten 1960 som värnpliktig och var faktiskt med och premiärsköt kanonerna i den mindre anläggningen Havstoudd. Sedan jobbade han som officer i många år, mesta tiden i Härnösand och på Hemsön. 1998, när verksamheten på Hemsön hade lagts ner, fick han idén att visa Havstoudd för allmänheten. – Jag ville få chansen att visa vad vi hållit på med i så många år och som så få kände till. Inte ens våra anhöriga hade ju sett vår arbetsplats. En fråga om tillstånd skickades till militärbefälhavaren och till S-Os stora förvåning togs 24

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

beslutet att “avhemliga” Havstoudd under sju veckor. S-O tog semester och jobbade alla de sju veckorna. Det blev succé. – Efter första dagen fick Hemsöborna hjälpa oss att göra en större parkering. Totalt hade vi nästan 12 000 besökare. Direkt efter sommaren tog S-O initiativ till en uppvaktning hos regeringen. Tillsammans med landshövdingen Börje Hörnlund, kommunalrådet Ingvar Wiklund och några till åkte han till Stockholm och gruppen fick 50 minuter på sig hos kulturdepartementet. Mötet gick bra och i oktober 1998 utsåg regeringen Hemsö fästning till statligt byggnadsminne. Därmed är fästningen, inklusive inredning, räddad för framtiden. Faktum är att inte en enda pryl får föras ut från berget. Tillsammans med Hemsö Skärgårdsförening drev sedan S-O det EU-projekt som ledde till att den stora anläggningen i Storråberget kunde öppnas för allmänheten 2005. Idag har han trappat ner och tar bara enstaka guidningar, plus att han utbildar nya guider. – Det har varit fantastiskt roligt att få visa vad försvaret en gång var och vad vi gjorde när ingen såg oss. Under kalla kriget visste nog en del ryssar mycket mer om Hemsö fästning än vad Härnösandsborna gjorde. >>


Infomania

Allt du behöver veta om Hemsö Fästning (och lite till) foto SVT

Spioner är vi allihopa

STIG 1: BERGLING

Storråberget byggdes 1953-1957 26 000 kubikmeter berg sprängdes bort I fästningen finns cirka 1 000 trappsteg Havstoudd byggdes 1961-1963 Investeringarna på Hemsön beräknas till ca 1 miljard kronor (i dagens penningvärde)

w

STIG 2: Wennerström

Stig Bergling tjänstgjorde på Hemsö fästning 1967. Ingen vet vad han har berättat om det, men klart är att han ställde till stor skada. Stig Wennerström var aldrig på Hemsön, men sålde ut ritningar över hela kustförsvaret, inklusive Hemsön.

Knytnäven... Hemsö fästning kallades knytnäven mot öst och består idag av:

• Den stora publika anläggningen i Storråberget • Den mindre anläggningen Havstoudd • Mätstationen på Kläffsön Statens Fastighetsverk äger mark och byggnader. Statens Maritima Museer äger de lösa inventarierna

I slutet av maj får Hemsö fästning besök av SVT-PROFILERNA Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg. De är på plats för att göra en TV-inspelning. Tidigare har även rockvideor och scener till en dansk thriller spelats in på fästningen.

ÖPPET ÅRET RUNT PÅ HEMSÖ FÄSTNING

Öppet för bokade grupper

Öppet för allmänheten

RVisste du att... det

fanns ytterligare en komplett anläggning för 110 man i närheten av Lotsstugan på Härnön. Den är nu avvecklad och plomberad.

BYGGFAKTA

NAMN: INGVAR OLDSBERG, BJÖRN HELLBERG

Hemsö fästning är öppen för allmänheten från början av juni till mitten av september. Övrig tid för förbokade grupper

11 000

Hemsö fästning hade förra året drygt 11 000 besökare.

MILITÄRFAKTA Storråberget finns tre dubbel1 På pjäser med en räckvidd på 2,2 mil pjäs krävde 25 man och 2 Varje skulle bemannas dygnet runt mindre batteriet på Havstoudd 3 Det har en räckvidd på 9 kilometer Hemsö fästning finns även 4 På luftvärnskanoner för att skydda

anläggningen Storråberget har plats för 320 man, Havstoudd för 112 Fästningen är byggd för att klara ett kärnvapenanfall I fästningen fanns livsmedel för 7 dagar och drivmedel för 30 dagar

5 6 7

KNUGEN PÅ PLATS 1953-1957 byggs Storråberget 1961-1963 byggs Havstoudd 1967 Stig Bergling på Hemsö fästning 1967 vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf tjänstgör en kort tid på Hemsön 1987 muckar de sista värnpliktiga 1989 stängs fästningen 1998 visas Havstoudd för allmänheten för första gången 1998 blir Hemsö fästning statligt byggnadsminne 2005 öppnar Storråberget för allmänheten 2009 tar Christer Sefbom och Kicki Ivarsson över verksamheten

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

25


Christer och Kicki siktar på att dubbla besöksantalet och därmed bidra till den stora satsningen på Höga Kusten.

>> När dagens guidning är slut och besökarna bänkar sig i bussen för återfärd mot Sundsvall kan Christer Sefbom och Kicki Ivarsson pusta ut, åtminstone för en stund. Redan dagen därpå väntas en lika stor grupp och i början av juni börjar högsäsongen. Sedan de tog över fästningen har idén varit att nå en bredare publik än militärhistoriskt intresserade personer. – Den viktigaste gruppen för oss är barnfamiljer och idag är faktiskt en tredjedel av besökarna barn och ungdomar. Målet är också att få besökarna att stanna längre och det finns många idéer för att utveckla verksamheten, särskilt utomhus. Till exempel planeras en “militär” hinderbana för barn och preparerade bergväggar för klättring. På gång är också en typ av laservapen som kan användas vid event i slutna sällskap. En annan sak med utvecklingspotential är konferenser. Men då behövs bättre möjligheter till övernattning och planen är att göra i ordning de gamla logementen i den mindre anläggningen Havstoudd. Det är en grannlaga uppgift. – Vi vill skapa ett modernt och bekvämt boende utan att för den skull förstöra den ursprungliga miljön. Men det ska nog gå, säger Christer. I planen ingår också bastu och en pir för båtar nere vid stranden. Till nästa sommar räknar de också med att kunna öppna Havstoudd för guidade turer igen och även kunna erbjuda enklare servering där. – Det är jätteviktigt både för oss och hela Härnösand att få Hemsö fästning att fungera året runt. Vi ska ju fungera som dragare till hela området och bidra till att andra verksamheter runt omkring startar och växer. Just på Hemsön finns i dagsläget inte så mycket andra organiserade verksamheter att erbjuda. Ön var länge militärt skyddsområde, förbjudet för utlänningar, och är av tradition inte så anpassad för turism. – Men det finns mycket vilja så det ska nog poppa upp saker här med! 26

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

» Det är jätteviktigt både för oss och hela Härnösand att få Hemsö fästning att fungera året runt. «

En helt ny restaurang ska byggas, kanske redan till nästa år.

Hur många potatisar som har skalats i det här rummet är det ingen som vet.

Under högsäsong får Hemsöfärjan stundtals köra skytteltrafik.


Från och med juni sköter vi om broar, gator och torg i samverkan med Härnösands kommun NCC är ett av de ledande nordiska bygg och fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

www.ncc.se | do.harnosand@ncc.se

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

27


REPORTage text Emilia Eliasson foto Pär Olert

Niklas Sjölund har bra grepp i gruset när han rundar ett träd.

28

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Club Mtb Med fokuserad blick och ett stadigt grepp kring styret flyger mountainbikeåkarna i Härnösands Cykelklubb fram längs de smala och snåriga stigarna. Leran skvätter när däcken slår i marken och sporten är definitivt inget för den som är rädd för att bli skitig. Och alla vet en sak; den som tvekar han faller.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

29


D

Edvin Lindh.

Tränaren Tomas Lindh in action.

30

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

et är tisdag kväll och mountainbikegruppen i Härnösands Cykelklubb har ett av sina första utomhuspass för säsongen. Tidigare under dagen har regnet öst ner så stigarna är både hala och leriga, men det är inget som stoppar en MTB-åkare. – Jag har längtat efter att få komma ut hela vintern. Det är en speciell känsla när man får sätta sig på cykeln första gången för säsongen, säger 16-åriga Viktor Westin. På dagens träning är ett tiotal personer på plats. Tränaren Tomas Lindh ger instruktioner inför uppvärmningen, sedan knäpper de på sig sina hjälmar och trampar iväg. Ett ungt gäng killar tar snabbt täten medan resten av gruppen följer efter på led. I MTB-gruppen tränar alla tillsammans; unga som gamla, tjejer som killar, de som är relativt nya inom sporten och mer erfarna. – Det blir roligare så här, vi får bättre gemenskap. Det är också ett sätt för de yngre att få erfarenhet av de äldre. Men även om det är stor åldersskillnad på de som håller på är det inte lika stor skillnad på kapaciteten. 13-åringarna kör redan ifrån oss äldre, det ska gudarna veta, berättar tränaren Tomas och skrattar. Härnösands Cykelklubb har i dag 210 medlemmar, från 8-åringar till 80-åringar. Genom åren har klubben fostrat mästare som Sven Hamrin, Christina Vosveld och Emma Johansson. Senaste tillskottet till samlingen är 19-åriga Axel Lindh som nyligen debuterat i landslaget.

– Alla dessa betyder mycket för klubben. De är stora inspirationskällor för våra aktiva och visar att det går att bli bra om man verkligen vill och försöker, berättar Tomas. På senare år har klubben fått ett uppsving i antalet medlemmar, framför allt bland bland motionärer men också på ungdomssidan. Bland de äldre är det landsvägscykling som dominerar medan MTB är mer populärt bland de yngre. Tyvärr har klubben på senare tid haft ont om tränare och därför inte kunnat starta någon ny nybörjargrupp. – Det är jättetråkigt. Det finns många som är intresserade av att börja och vi skulle ha ett bra underlag för en nybörjargrupp, konstaterar Tomas. Efter några uppvärmningsvarv på grusväg fortsätter träningen i svårare terräng. Det gnekande ljudet från de blöta bromsarna avslöjar när någon närmar sig. Med blicken fäst några meter framför sig svischar de fram längs en snårig stig, över stenar och rötter, innan de försvinner runt en skarp kurva. Sporten kräver såväl fysisk som mental styrka och är inget för den fege. – Man måste vara grundtränad för det blir mycket ben och kondition. Det gäller också att vara modig och aldrig tveka, för då faller man. Fast vissa här verkar aldrig skrämmas av något, säger Helena Lindh och sneglar mot några killar som skenar förbi i hög fart. Tomas ropar att de ska ta en vilopaus och en efter en saktar de in för att hämta andan. 16-åriga Viktor Westin och 13-åriga >>


Härnösands Cykelklubb Bildades 1948 Har 210 medlemmar Har två inriktningar: landsvägscykling och mountainbike Emma Johansson är den stora stjärnan idag Axel Lindh blev nyligen uttagen i landslaget Andra talanger är Emmy Thelberg och Tomas Kristoffersson www.hck.nu

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

31


>> Edvin Lindh är båda rutinerade cyklister vid det här laget. De har cyklat i närmare sex säsonger och tävlat nästan lika länge. 12-åriga Maja Sjölund är däremot nyare inom sporten, men har hunnit med att tävla även hon. Alla är de överens om tjusningen med mountainbike. – Det går så fort nedför backarna, man får en riktig adrenalinkick, förklarar Viktor. – Och så får man komma ut i naturen och upptäcka nya platser. Det finns nästan ingen plats där man inte kan cykla, fortsätter Maja och Edvin. Efter ytterligare några varv börjar träningen närma sig sitt slut och gruppen bryter upp för dagen. Vissa känner sig nöjda med passet och cyklar hemåt, någon behöver laga ett punkterat däck. Andra cyklar vidare i grupp för att fortsätta träningen på annat håll. – Man behöver aldrig träna själv och det är bra. Det finns nästan alltid någon som är på samma nivå som en själv som man kan dra med sig ut, berättar Edvin.

Gustav Åström Flodin fixar med baknavet.

32

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Viktor Westin (i förgrunden) och Johan Öberg flyger fram.

HCK Motion har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Vid årets premiärtur deltog 19 cyklister från 16-73 år, trots kyla och regntung himmel. Caféturerna på upp till 7,5 mil med fikastopp pågår varje söndag hela sommaren. Dessutom har en ny grupp, Måndagsklungan, startats för den som inte vill cykla riktigt så långt. Som namnet antyder är det måndagskvällar som gäller. foto HCK

Framgånsrika HCK-cyklister Sven Hamrin, OS-guld 1964, NM-silver 1965

Emma Johansson, OS-silver 2008

Rune Westman, Guld i Veteran-VM 1992

Christina Vosveld, 8 NM-medaljer

Klubbens cyklister har också över 100 SM-medaljer

Erika Juntikka.

Niklas Sjölund.

Gustav Åström Flodin.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

33


n e m o n o k e M -dagen

Å 20% PT I ALL EN! BUTIK mbinera o j! j att k Går e andra erb d me

spontan cruising!

LADY´S

POKER-RACE

15 00

Lördag 25 MAJ

10 00 01 00

FULL FART PÅ MEKONOMEN OCH HIGHWAY HOTEL UNDERHÅLLNING AV FRÖBERG & SJÖBERG (HIGHWAY MELLAN CA 18-22)

VI UPPREPAR SUCCÉN FRÅN TIDIGARE ÅR! ALLA ENTUSIASTFORDON ÄR VÄLKOMNA, GAMMALT SOM NYTT! KONFERENCIER ÄR TEAMET FRÅN ONSDAGSBUSET. www.onsdagar.se

HOTELL OCH RESTAURANG

www.mekonomen.se

34

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

www.highwayhotel.se

www.hernocruisers.se


Nu introducerar vi Dacias hela modellprogram! Välkomna på öppet hus torsdag 23 maj, kl. 8-18!

Sandero fr. 82.400:-

Stepway fr. 82.400:-

Dokker Van fr. 73.400:-

Lodgy fr. 98.400:-

Duster fr. 99.900:-

Bilbolaget Härnösand, Industrigatan 3, 0611-52 10 20.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

35


Vi servar alla bilmärken i vår bilverkstad Kolla senaste däckpriserna hos oss! Öppet: Mån-Fre 7-17 Lör 11-13 • Sön STÄNGT

Industrigatan 12 • 0611–511 900

Professionell lackkonservering När eNdast det bästa är gott Nog!

4 Bevarar bilens värde 4 Skyddar mot uv-strålar 4 Lättare att tvätta 4 Blankare bil 4 Du slipper polera & vaxa

Ökar på värdetbil! din

Industrigatan 5 • 0611–200 38 • 070-273 57 71 www.harnosand-ditec.se 36

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Det finns en tidning som bryr sig om Härnösand. Som satsar på Härnösand. Som de flesta Härnösandsbor läser. Boka annons i nästa nummer! Ring 0611-51 13 20 www.yippie.nu


Allt under ett tak!

Här finns allt du behöver för din bil!

Butik & Bilverkstad ● AC-Service/Reparation

• Billackering

● Ackrediterad att ”släcka 2:or”

• Försäkringsskador

● Hjulinställning

• Krockskador

● Däck & Däckhotell

• Plastreparationer

● Servar ALLA märken de!

r tifiera

• Parkeringsskador

e alitét c ö- & kv

Milj

• m.m. Leffes Lack 0611-244 45 Bilskadeservice 0611-244 07

Glad sommar!

Butik 0611-246 00 Verkstad 0611-233 40

Avis tillbaka i Härnösand! Fr o m 1 juni bokar du Avis hyrbilar i stan igen! Ring 0611-277 77. Välkommen!

Välkommen till oss!

Industrigatan 2 YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

37


SPECIAL / HEM&TRÄDGÅRD text Linda Saltin foto Pawel Maronski

V

älkomna till Yippies Hem & Trädgårdsspecial! Äntligen går vi mot sommar efter en lååång vinter! Nu väcks trädgårdslustan till liv igen, precis som gräsets grönska. Här kommer tipsen som kan göra din trädgård till sommarens vackraste eller din uteplats till en sommaroas, vare sig du ska bygga ny altan eller fixa mys på balkongen. Inspireras av trädgårdsarkitekten Bengt Schibbyes bästa trädgårdstips och feng shui-experten Irene Wangborgs bästa balkongtips för harmoni på balkongen. Och så hälsar vi på några nybyggare i Härnösand. De blir allt fler.

a!

Bäst

Thomas byggtips Dags att bygga en stor härlig altan runt huset?! Snickaren Thomas Åström som har egna företaget Byggstil ger sina bästa tips inför altanbygget.

Linda Saltin INNEHÅLL 38 Snickarens altantips 40 Nybyggarna. De har alla satsat på att bygga nya hus i Härnösand. 46 Mysigt på balkongen 48 Landskapsarkitekten om våra trädgårdar 50 Nya prylar för hem & trädgård

ENKÄTEN Har du något byggprojekt på gång   i sommar? 38

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Jag ska renovera några gamla fönster, skrapa bort gammal färg, måla och byta ut en fönsterruta mot energiglas. Bytet till energiglas hjälper Stams Glasmästeri mig med.

Haha, ja det kan man säga! Vi har precis övertagit en stuga, så det blir både till att snickra och måla i sommar. Nu ska jag precis sätta upp nya vindskivor.

Kerstin Strandberg, 65 år, konstnär, Brunnshusgatan

Jonas Paulsson, 41 år, polis, Prostvägen


för altanen 2

Vind- och insynsskydd är alltid bra att ha på altanen.

Pelargoner

6

För att få liv i altanen, använd brädor med olika bredd.

3

Man måste vara noga med grunden. På välsorterade byggvaruhus finns dimensioneringstabeller för hur tjocka altanens reglar ska vara.

4

Använd justerbara stolpskor, finns för såväl ingjutning i betong som bultning i trä eller betong.

5

Använd 28 mm tryckimpregnerat trallvirke.

Majerbjudande!

er Perenn Köp 12 -Betala för 10

1

Anpassa altanens storlek och gör den inte för liten. Det är tråkigt om man upptäcker att man byggt en för liten altan när den är färdig.

FullMatad tRädgåRd!

35:-

vid köp av 4 eller fler Ord pris 39:-/st

Fröer

Redskap

7

Använd en brädmall och lägg sågen emot, då sågar du rakt.

8

Fräs kanterna på bräderna om man inte vill ha en skarp kant.

9

Istället för att ha flera skarvar på altanen, gör en fris.

Verktygen du verkligen behöver En skruvdragare är ett måste. Ett riktigt långpass och rätskiva klarar man sig länge på. Men vill man underlätta avvägningen av grund, plintar och regelstomme kan ett laseravvägningsinstrument vara att föredra. Sådana finns att hyra. En riktig kap- och gersåg av ett bättre märke. Det är bättre att köpa en kvalitetsmaskin som är lite dyrare, den håller i längden. Den kan man använda till allt från listning till att bygga hus.

/st

Kom & titta på våra tusentals småplantor!

Morsdagserbjudande!

Hortensia

179:Ord pris 249:-

Penséer

12:-

Vid köp av 10 eller fler

/st

10:-

/st

Jsoortird ment

Bäst på jorden!

Gäller så långt lagret räcker

0611–123 63

Norra infarten, Löpargatan 3 Måndag-fredag 9-18 • Lördag-söndag 10-15

FROSSA I FÄRG 23–25/5! Torsdag 23/5 kl 12–18 är Nordsjös färgspecialist Peter hos oss!

30 % på all färg från Nordsjö!

Gäller 23–25/5. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

FÄRGHUSET: Strandg 5,

Ja, jag ska jobba med fastighetens södra sida där solen har legat på. Det blir ommålning och en del reparationsarbete på balkongen.

Härnösand. Tel: 0611-247 00. Öppet: Vard 7–18. Lör 10–14. www.nordsjoidedesign.se

Seved Granberg, 70 år, pensionär, Norra Brännan

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

39


SPECIAL / HEM&TRÄDGÅRD text Linda Saltin foto Pawel Maronski

NYBYGGARE Gemensam nämnare - Härnösand. Här har tre familjer valt att investera och satsa sin framtid på ett havsnära boende. Träffa nybyggarfamiljerna och se deras drömhus vid havet. Carin och Stefan i Solumshamn Stefan: Carin är född och uppvuxen i Härnösand. Vi ville ha närmare till hennes föräldrar. Och vi hade pratat i flera år om ett andra boende. Vi funderade först också på att bygga i fjällen, eller på Västkusten, men vi tyckte att vi hade mer anknytning hit med Carins släkt och våra vänner. Och jag har varit här sedan 1984 och trivs här uppe jag också. Carin: Ja, Stefan är en riktig lokalpatriot och trivs i Härnösand! 40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Vi tittade på hus här länge, men det var väldigt få till salu under flera år. 2007 var det plötsligt flera hus till salu i Solumshamn, då slog vi till. Huset stod färdigt för ganska prick två år sedan. Vi är jättenöjda. Vi har sol från tio på morgonen till tio på kvällen. Huset är byggt av Harry och Christer Andersson på Harrys Byggshop och Härnösandsarkitekten Annika Höök har ritat huset som är i gammal stil för att passa in i den gamla fiskebyn.

Stefan: Vi är här året om, vi firade jul här. Huset är uppvärmt hela tiden, vi har bergvärme. Vi försöker att vara här en till två gånger i månaden. Jag brukar delvis kunna jobba härifrån då. Carin: Förra året började vi färdigställa utemiljön, men har några projekt kvar. Till sommaren ska vi kanske bygga ett utekök där vi ska grilla och sånt.


Carin och Stefan Högfelt Ålder 50 år respektive 52 år Bor I Gamla stan och i Solumshamn Gör Språklärare respektive ekonom Familj Tre utflugna barn

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

41


Alex, Maria, Marley och Noah på Nickebostrand Alex: Det är fantastiskt att bo här, det tar bara tre minuter till stan och vi har havsutsikt. Och Vårdkasen finns bakom huset. Nu är jag en engelsman i Härnösand. Visst var det kul att bo i London när vi var yngre, men inte när man har barn. De kunde inte gå ut själva där, men det kan de göra nu. Maria: Alla våra vänner i London som kan, flyttar därifrån för att få bättre livskvalité. Jag bodde där i 20 år men nu känns det skönt att ha återvänt hem. Vårt hus har ett idealiskt läge, det tar bara några minuter upp till Vårdkasliften härifrån. Grannarna är toppen och det flyttar fler och fler barn hit! 2009 började huset byggas, alldeles före jul 2010 lämnade grabbarna och jag London och flyttade in. Alex pendlade mellan London och Härnösand fram till i somras då han också flyttade hit permanent. Marley: Det är finare här än att bo i en storstad. Och det är bättre skola. Noah: Jag får gå till kompisar själv och det är roligt med skidbacken! Alex: Huset är kretsloppsanpassat och byggt på glasgrund, cellglas som sammanfogas med plåtbalkar till byggelement. Arkitekten Anders Nyquist planerade huset så att vi kan se havet från alla rum. Boytan är 299 kvadratmeter. Maria har gjort så mycket i huset. Hon har spacklat, målat och tapetserat allt, medan jag jobbat i London. Hon har byggt trädäck utomhus och burit sten. Maria: Men jag har haft god hjälp av en assistent inne och en assistent ute, min mamma och pappa! 42

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Maria, Alex, Marley och Noah Barnes Ålder 43 år, 49 år, 13 år och 10 år Bor Nickebostrand Gör Alex är IT-konsult, Maria mellan två jobb, Marley och Noah går i skolan.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

43


» Härnösand har visionen att vara en attraktiv boendestad och vi jobbar aktivt med att ta fram nya tomter för både villor och flerfamiljshus. På Södra Härnön jobbar vi för en lösning av vatten- och avloppssituationen. Då kan vi planlägga för havsnära boende, som vi vet efterfrågas. Det finns även önskemål om boende med goda pendlingsmöjligheter till Sundsvall. Där är Lövudden och Kronholmen högintressanta områden « Amanda Lind, ordförande i samhällsnämnden

Anders och Gunilla i Svartvik Anders: Jag såg huset framför mig innan jag ritade det. Jag har byggt huset själv tillsammans med vår son Lars. Lite drygt två år har vi bott här nu. Vi börjar nästan bli klara. Det ska bli altan runt hela huset, det blir väl till sommaren. Gunilla: Tidigare bodde vi ute i Fröland vid E4:an. Det är lite skillnad att bo här med havsutsikt. Huset är lagom stort för två personer, 80 kvadrat. Vi ska bygga en gäststuga så att barn och barnbarn ryms när de kommer hem. Anders: Det vi är mest nöjda med är rymden inne. Och att vi har ljusinsläpp från alla håll. Huset passar in i den omgivande naturen. Taket är silverfärgat och den grå färgen på huset harmonierar med berget runt omkring. Gunilla: Målat och lackat har jag gjort. Runt fönstren är det ek, som jag har fått lacka sju gånger på utsidan med båtlack. Bräderna var grundmålade och strukna en gång. Sedan målade jag allt, utom högst upp, jag är höjdrädd. 44

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Gunilla och Anders Nordin Ålder 62 år respektive 64 år Bor Svartvik Gör Gunilla är pensionär och Anders snickare Familj Tre vuxna barn och tre barnbarn

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

45


Så får du harmoni på balkongen Feng shui-experten Irene Wangborg tipsar om hur du får en harmonisk balkong eller uteplats. – Rensa bort det som inte skall vara kvar, skura golv och möbler och inred för mys med växter och sköna textilier. 1. Anpassa möblerna efter storleken på balkongen. Tryck inte in för mycket på för liten yta. 2. Mattor är skönt för fötterna och gör snabbt balkongen ombonad. Klipp till en balkongmatta eller lägg ut trasmattor. 3. Belysning är mysigt! Häng upp ljuslyktor, sätt

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

ut värmeljushållare eller en lampa på väggen. 4. Är det blåsigt kan du sätta upp de klassiska vita balkongskydden, alternativt ett kraftigt tyg, på den sida där vinden tar i. 5. Plantera i balkonglådor och krukor. Välj djupare lådor för växter med stora rotsystem! Sätt sedan krukorna i olika höjder, till exempel genom att placera dem på pallar och hyllor. 6. Speciell balkongjord ger mer näring än vanlig blomjord. 7. Porlande vatten är både vackert och ger ro-känslor. Gör ett hemmabygge av en zinkbalja med stenar och lite växter, fyll på med vatten och sätt i en pump. Eller fyll skålar med vatten och lägg några blommor eller blomblad i. Byt ut vattnet regelbundet för att hålla det fräscht! 8. Fyll till sist på med textilier; filtar och kuddar för både behov och dekoration!


Hjälp med trädgårdsarbetet?

get! Utnyttja RUt-avdRa

• Gräsklippning • Häckklippning • Räfsning • Bevattning

Markskötsel & fastighetsservice till företag & bostadsföreningar. Kontakta oss för offertförslag. Sandlådor för sandningssand, påfyllning, sopning, snöröjning, gräsklippning, tillsyn m.m.

DEMO-DAG 31/5 Välkommen på DEMO-DAG hos Härnö Maskinkonsult 31 maj! Träffa våra leveranTörer från mellan kl 10-14. vi bjuder på tilltugg! ViKinG GräSKLippArE

MB 2r 3.990:-

0611-50 00 30 • 070-765 30 39 • milamarktjanster.se

Ord pris 4.990:-

Syns du inte så finns du inte! 100% hushållstäckning! Boka annons 0611–51 13 20

KAMPANJ!

19.900:-

Kampanjpris inkl. moms. Ord. rek ca pris 22.900:-

fS 38 1.890:-

Ha en skön sommar!

3.490:-

Altantvätt på köpet, värd 495:-

med flera!

Ord pris 1.990:-

Gäller t o m 1/6 2013

MOtOrSåG MS 181c

2.990:Ord pris 3.190:-

ÖppEt: Mån-fre 7-17 Lör t o m 8/6 10-14

Välkomna rro, önskar Ka efan! Danne & St

Industrigatan 8 • 0611–101 01

Gör ett klipp för en snyggare trädgård! Just nu har vi kampanj på maskiner från Husqvarna. PASSA PÅ! DELA UPP BETALNINGEN - RÄNTEFRITT

Husqvarna rider 111B5 En Rider med funktioner designade för optimal komfort. Frontmonterat klippaggregat, lättåtkomliga reglage, bakvagnsstyrning och automatisk aktivering av klippaggregatet – för att nämna några. Finns även som hydrostatmaskin.

tVätt rE128+

ButiKSErBjuDAnDEn på

GräStriMMEr

Gäller t o m 31/7 2013

GÖR JOBBET MINDRE JOBBIGT.

HÖGtrycKS-

Öppet: Mån-fre 10-17 Lör 10-14

VÄLTRIMMAT TILL KAMPANJPRIS! Husqvarna128r Lättvikts grästrimmer, perfekt för villaägaren. Levereras med halvautomatiskt trimmerhuvud, gräsklinga och dubbelsele.

KAMPANJ!

0611–55 57 00 • NYBRON • www.hernomarina.se

2.990:-

Kampanjpris inkl. moms. Ordinarie rek. ca-pris 3.600:-

Just nu har vi kampanjpris på HUSQVARNA 128R. Kampanjen gäller fram till 2013-07-31 eller så långt lagret räcker.

möbler – För uterum och trädgård Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Nu är butiken fylld med sommarens möbler. Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Vi har även ser! marki

Välkommen in!

Frideborgsgatan 4 • 0611-138 08 • www.almia-mobler.se

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

47


Bengt Schibbye har anlagt en bäck i sin trädgård i Gånsvik med fjällväxter och sten från sin hemby i norra Jämtland.

Bengt Schibbye, landskapsarkitekt

”Det här vill jag se mer av i Härnösands trädgårdar!” 1. Våga använd mer perenner och inte bara buskar i trädgården. Perenner är fleråriga och vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren, acceptera att växter kommer upp ur jorden, att de blommar och vissnar. Köper man färdiga blommor som till exempel tagetes ser trädgården likadan ut hela sommaren. Det är mycket häftigare med en trädgård som har variation och det är mindre jobb med den också. 2. Våga avgränsa olika delar av trädgården med till exempel häckar, buskar eller träpartier. Låt trädgården innehålla olika rum. När man rör sig runt ska man hela tiden upptäcka något. Det ska vara en upplevelse i sig. 3. Jag saknar vatten, det behöver inte vara komplicerat.. Man behöver inte ha en installation som kräver el. Det kan vara ett fågelbad, som man fyller på med en hink. Att ha en vattenyta i trädgården som himlen kan spegla sig i är häftigt. Som att plocka ner himlen på jorden!

Bonustipset: Sätt upp holkar för fåglar, humlor och bin. De gör jättestor nytta i trädgården för pollineringen!

ENKÄTEN Har du några planer för trädgården? Nej, jag har bara några krukor med växter i som jag flyttar runt. Det ska vara så lite jobb som möjligt. Då får man mer tid över för Josef och de andra barnbarnen. Elisabeth Näs, 71 år, pensionär, Gånsvik

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Nej, inte mer än på jobbet. Vi har satt ringblommor som ska planteras ut i större lådor. Linda Nilsson, 25 år, vårdare på Franzéngruppen, Härnön

Ja, jag ska sätta blommor i mina krukor utanför bron. Man blir så lycklig när man får sätta ut penséer och pelargoner. Toli Olofsson, 54 år, förskollärare, Bondsjöhöjden


Var med och tävla på Facebook. Vinstvärde 8000:Behöver ni hjälp med dörr- & fönsterbyten, altanbyggen, om- & tillbyggnader, takbyten, kök, badrum, golv eller andra snickeriarbeten? Tveka inte, kontakta oss för kostnadsfri offert.

Besök vår NYA hemsida www.fixarna.nu

Dags att måla om! Kontakta oss för ett riktigt bra resultat! e

glöm int ...och du, get ! a ROT-avdr

072-228 22 28 • www.ekebjorkmaleri.se

100% HÄRNÖSAND

Syns ditt företag dåligt?

Nu kör vi igång!

lant Sommarp Buskar Träd Perenner Nu är de

härliga

Annonsera i Yippie! Mer info www.yippie.nu

sommardofterna här i våra växthus!

Välkommen till oss! Öppet: Vard. 9-18 Lör-sön 9-14

Ulviksv 42 • 0611-600 10

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

49


13. 1. Vattenslang, 99 kr, Järnia 2. Sekatör, Fiskars, 299 kr, Järnia 3. Grep, Fiskars, 357 kr, Fresks 4. Lövräfsa, Fiskars, 259 kr, Fresks 5. Liten Klotgrill, Weber, Smokey Joe 499 kr, Järnia 6. Stor Klotgrill, Weber, Master Touch, 1995, Järnia 7. Cafégrupp, 649 kr, Jysk 8. Sittpuff, 799 kr, Åhléns 9. Ljuslyktor i björk, liten 79 kr, stor 99 kr, Åhléns

11. 6. 12.

Grönt,

9.

... och för barnen 10. Trädgårdshandskar, 59 kr, Järnia 11. Räfsa, 59 kr, Järnia 12. Spade, 59 kr, Järnia 13. Kratta, 59 kr, Järnia

grill och chill!

5.

Nu är det hög tid att ta fram räfsan och gräsklipparen och göra trädgårdsfint till grillpartyt. Involvera de minsta så blir trädgårdsarbetet till en lek. Yippie har grävt fram de grönaste prylarna i stan.

Uppsnappat l – Det är många som tror att

4.

det inte behövs bygglov för inglasning av veranda eller balkong, men det gör det om de ligger inom detaljplanelagt område. Detsamma gäller för ny carport eller gäststuga, säger Birgitta Persson, bygglovshandläggare. På www.harnosand.se/bygglov finns all info om bygglov och blanketter. l Wedins Trädgård har ny

inredning i entrén. Rejäla trähyllor är fyllda med bland annat fågelholkar, bihus och fjärilshus. – Och vi har satsat på att ta in högkvalitativa verktyg från Joseph Bentley, säger Michael Åhsberg.

7.

l 8 juni kl 10-16 och 12 juni

kl 16-20 har Villaägarna i Härnösand öppet hus hos Dahlboms Handelsträgård. l 15 juni är det trädgårdsmässa

på Rö Folkets hus kl 11-15. Det kommer att finnas fika, lotteri och loppis. 10. 8.

3. 2. 1.

50

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Härnösands bästa stormarknad!

ÖPPETTIDER: 8-22 alla dagar

LÖJTNANTSHJÄRTA

79k

KOL- 995k GRILL Ord 1995:-

PLANTJORD Warpsund

CLEMATIS

Blandade sorter

69k BÄRMIX

69k

Medlemspris!

99k 5p för 5 säckar

återbäring UPP tiLL grattis Härnösand!

Vi på Coop Forum i Härnösand betalade ut 5,7 miljoner i återbäring under 2012. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

51


Behöver du yrkesarbetare?

Välj ett PROFFS!

www.hantverkarna.se/harnosand

Vill du också synas på vår sida? Kontakta Yippies annonsavdelning! 070-376 32 41

Vi hjälpeR dig med ditt tak!

Reparationer,

& underhåll, målning av ditt tak m.m.

Vi är bra på värme & kyla! Stay Cool arbetar med värmepumpar och kyla för alla branscher. Välkommen att kontakta mig för mer info!

Kontakta oss för mer information. Fiskaregatan 11 • 0611–55 51 11 • www.y-plat.se

Säbråvägen 14 • 070-532 35 90 • www.stay-cool.se

Heltäckande inom företagsprofilering

Vi installerar ALLT inom VVS! Välkommen in i vår butik så får du råd & tips av oss! Öppet: Vard 8-11, 12-17

www.stripe.se, 0611-55 55 11 0611-154 23 • www.billstrom.se

Fa c k m a n n a m ä s s i g k va l i t é !

I samråd med dig skapar vi ett vackert resultat.

Bergsgatan 12 • 070–604 02 02

SolSkydd för inomoch utomhuSbruk

Exakt som du vill ha det! Härnösands Persienn & Markis Södra vägen 3-5 • 0611-155 49

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

• Air condition • Luft-luft värmepumpar • Butikskyla • Komfortkyla

• Bergvärme Välkommen att kontakta mig för mer info!

Välkommen!

52

Kontrollera din aC i bilen nu!

KYL- & VÄRME

SERVICE AB

Industrig 11 • Tel 0611-55 57 70 • Fax 0611-55 75 71 • bgs.kyl.varme@telia.com

men Välkomtill in Vi arbetar med det mesta inom plåt! Korsmässvägen 5 • Kattastrand • 0611-139 63 www.hogakustenplatslageri.se


Nationaldagen Fr på Murberget i eN

tr

é

Den 6 juni börjar festen Härnösand kommuns officiella nationaldagsprogram Invigning av 100 år på Murberget, en fotoutställning där Murbergets besökare står i centrum. Paradmarsch med Härnösands paradorkester. Klockringning, jubileumsandakt, scenprogram, dräktparad, dans och aktiviteter ute på området. Läs mer på murberget.se/nationaldagen www.murberget.se Öppettider Nationaldagen Museibyggnaden öppen 11-17 Friluftsmuseet öppet kl. 12-16. Extra helgöppet 8-9/6, 15-16/6 Butik & kafé, tfn 0611- 886 00, Härnösand YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

53


reportage

text Emilia Eliasson foto Pawel Maronski

Kulturbärare 54

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Om det är någon som har koll på länets kulturarv så är det Märta Molin. I närmare ett decennium har hon jobbat som ABMkoordinator på Länsmuseet Västernorrland. Men allt har sin tid och den 1 juni axlar hon rollen som ny kulturchef på landstinget.

M

ärta Molin berättar med värme i rösten om sitt jobb på ABM Resurs, som står för arkiv, bibliotek och museer. De senaste tio åren har hennes viktigaste uppgift varit att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten. Hon tar entusiastiskt upp telefonen och visar några exempel på projekt hon varit inblandad i genom åren. Senast i raden är en nylanserad webbportal där vem som helst kan dela med sig av sitt kulturarv. – Kulturarv har blivit en allt viktigare fråga de senaste åren och vi vill att det ska vara öppet och tillgängligt för alla. Jag brukar säga att det finns lika många kulturarv som människor, alla bär på en historia som de är måna om att bevara, berättar hon. – Och kulturarv skapas varje dag. Det är inte bara gamla timmerhus utan lika gärna miljonprogrammets hus eller det vi bygger idag. Den 1 juni tillträder hon som ny kulturchef på landstinget. Men vägen dit har varit allt annat än självklar. Hon är i grunden utbildad lärare, men valde efter ett tag att sadla om till kulturgeograf och börja undervisa på Mittuniversitetet. Så småningom blev hon involverad i en förstudie kring kulturarv som mynnade ut i den tjänst hon har i dag. Hon berättar ödmjukt att hon aldrig trodde att hon skulle få tjänsten som kulturchef, men att hon alltid har varit öppen för nya möjligheter. – Jag är nyfiken och gillar utmaningar. Jag har alltid försökt ta de chanser jag har fått och sedan låtit dem leda mig vägen, förklarar hon. Även på fritiden är hon engagerad i Härnösands kulturliv. Några hektiska veckor per år är hon med och arrangerar Janne Vängman-spelen på torpet i Risnäs. Hon sjunger också i Hosanna Gospel och agerar ofta moderator vid konferenser, möten och företagsfrukostar. Gemenskap och samarbete verkar vara ett genomgående tema i allt hon gör, och att hon har bra ledarskapskvaliteter råder det ingen tvekan om. – Jag känner mig ibland som en border collie som vill samla ihop min flock. Jag älskar att vara spindeln i nätet som kan få folk att samarbeta och skapa något tillsammans, berättar hon. Den nya tjänsten innebär ett större och mer övergripande ansvar än hennes tidigare jobb, men trots det känner hon inte någon nervositet. Snarare vemod över att lämna sitt nuvarande jobb. – Men mest känns det kul och spännande att få testa något nytt. Jag brinner för att jobba med utvecklingsfrågor och Landstingets kulturverksamhet ska ju bidra till regional tillväxt. Och jag kommer att kunna påbörja det nya jobbet med många bra erfarenheter i bagaget.

Märta Molin Ålder 53 Bor Bondsjöhöjden Familj Mina tre vuxna barn samt min släkt och mina nära vänner Intressen Skidor - utför och på längden, orientering, litteratur, musik och resor

Landstingets kulturavdelning ansvarar bland annat för: l Att bidra till regional utveckling genom en kulturverksamhet av hög kvalitet, tillgänglig för alla och med barn och ungdomar som prioriterad målgrupp l Att ha en aktuell och fungerande kulturplan l Att fördela statliga kulturbidrag i enlighet med kulturplanen l Landstingets konstverksamhet; inköp, utsmyckning, konstkonsulenter l Länsbiblioteket, som är inrymt i Sambiblioteket l Taltidningen Västernorrland l Landstinget är också delägare i Scenkonstbolaget, en av huvudmännen för Länsmuseet Västernorrland samt engagerat i Design i Västernorrland

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

55


2013

Nu: Bättre företagsklimat i Härnösand!

PLATS

194

Ipsos ger möjligheter

Vi utvecklar Härnösands näringsliv!

Mia driver inredningsbutiken Inreda & Sånt

Erik driver Kaffepunkten från Härnösand, men har verksamhet i hela Sverige.

Intervjuare sökes

Världens nordligaste ginbränneri drivs av Jon och hans syster Elin

Köpmangatan 1 Härnösand 0611-34 97 20

alla NYa elever!

Ove driver nyöppnade Cityexperten mitt i Härnösand på 400 kvm

Boka er avslutning, konferens eller fest på Villa Fridhem

Köp 4 körlektioner så får du teoripaketet

gratis! t.o.m 14 juni!

Körkortet snabbt? Vi har även intensivkurser! Isedora driver Sjögården med service som honnörsord

Vi samverkar

FOTO: Maria-Thérèse Sommar

Familjeföretaget Logosol är världsledande på portabla sågverk. Huvudkontoret ligger i Härnösand

Hos oss får du en personlig utbildning!

i Härnösand. Info: Pelle Österholm 070-623 71 03

56

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

www.harnosandsforetag.se

Fina rum för övernattning Sommarcafé & Loppis

Villa Fridhem

Härnösands kommun, Länsstyrelsen och alla företag

4 Vid havet 4 Nära stan 4 Vacker miljö

Storgatan 34 • 0611–55 57 17 www.stenstans.com

Sälstens strand, 070-508 72 40

www.villafridhem.nu


Härnösands största bostadsbolag!

Hyresledigt! Ledig omg!

1 rok, BräNNAvägeN 69

ber!

m Ledig 1 septe

2 rok, PArkgATAN 10 B

Intill r Mormo! Hilma

Ledig omg!

2 rok, TjädervägeN 26 B

ti!

Ledig 1 augus

3 rok, TuNNeLPLAN 12 A • Nära centrum • Attraktivt - bra skyltläge • Lättillgängligt för alla

151 m² Kontorslokal Ludvig Nordströms Gata 2 B

• Mitt i centrum • Attraktivt - bra skyltläge • Lättillgängligt för alla

501 m² Affärslokal Köpmangatan 8 B

www.harnosandshus.se • 0611-882 00 YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

57


SOMMARTEATER I DÖDA FALLET

SOM NI DET VILL HA

HA EN

peareS ShakeS

SMALARE SOMMAR

the wrap experts™

LaND rNOrr VÄSTe TeaTer

Detoxbehandling där du som bonus får en garanterad omfångsminskning på minst 15 cm vid första behandlingen. (Tar ca 2,-2,5 tim). Resultatet kvarstår minst 30 dagar.

INgMAr VIrTA, HELENA SVArTLINg, ÅkE ArVIDSSON, kAjSA LINDErHOLM, ANDErS öHrSTröM, kArIN DE FruMErIE regi : YNgVE DAHLBErg scenografi : NINA FrANSSON

spelperiod 21 juni - 21 juli Biljetter: Entre Sundsvall, tel. 060-15 54 00 www.entresundsvall.nu

och klaSStröjor hittar du hoS oSS!

UCW Classic är en internationell, berömd behandling som garanterar en omfångsminskning på minst 15 cm under endast en behandling. Om inte får du pengarna tillbaka.

Vi kan även garantera att omfångsminskningen håller i sig i 30 dagar annars får du en ny behandling utan kostnad. Så du har inget att förlora mer än centimeter! Den perfekta behandlingen som förbereder din kropp inför sommaren! universalcontourwrap.com

*Besök vår webbsida för fullständiga villkor och förhållanden

EwA FröLINg, BENgT Cw CArLSSON

MINSKA MINST Studenttider! 15 CM Skyltar

www.panoramareklam.se

0611-123 45

Introduktionspris:

1295:Ord pris: 1490:Erbj gäller tom 31/7-13 Marit Nordin Aukt. hudterapeaut

Bli medlem!

Vill du vara med och påverka utvecklingen i Härnösand? Ring 0939–100 30 00 (100:- i medlemsavgift kommer på din nästa telefonräkning)

Holmg 8 • 070-643 37 74 www.helahuden.se

goran.sjogren@moderat.se

ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Välkomna till

INVIGNING

av de nyrenoverade sjöbodarna på Sälsten Tid: Tisdagen den 18 juni kl 18:00 Plats: Sjöbodarna, Sälsten Kom och lyssna på historien bakom sjöbodarna och om arbetet som ligger bakom återställningen av dem. Vi bjuder på korvgrillning samt kaffe med kaka!

VARMT VÄLKOMNA! 58

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


[ Jag och mitt jobb ] text Linda Saltin foto Pawel Maronski

Jennie Karlsson,

receptionist Jag har jobbat på First Hotel i sex år nu och började med att jobba natt när barnen var små. Nu jobbar jag dag och kväll. Det bästa med jobbet är att träffa alla gäster. Ingen dag är den andra lik. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med hotell, ända sedan jag var liten. Att jobba i receptionen är att vara spindeln i nätet. Jag bokar konferensrum, ser till att gästerna har det de behöver, sköter bokningar, kassahantering, incheckningar och utcheckningar. Jag är utbildad ekonomiassistent och har stor nytta av det i mitt jobb. Det är a och o att kunna ekonomi för att jobba på hotell. Jag gillar att jobba med människor och det viktigaste för mig är att gästen i slutändan går härifrån med ett leende på läpparna.

Jennie Karlsson Ålder 34 år Bor Storgatan Familj Sambon Christoffer och sönerna Anton 13 år, Hugo 11 år och Qvintus 8 år. Fritid Familjeliv med hockey och så är jag ute och går.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

59


reportage

text & foto Ida Nordung

Lena Forsman heter Härnösands enda homeopat. Nyligen startade hon företaget Orivigo och ser fram emot att efter år av fasta rutiner få styra sin egen tid. Men mest hoppas hon på uppsving och upprättelse för homeopatin.

Härnösands homeopat S

att hon inte alls vill avråda folk från att gå till doktorn. å vad är homeopati? Lena Forsman påpekar att Det hon önskar är ett närmare samarbete med vården det inte är någonting som kan förklaras i några och vårdcentralerna. få meningar, eller ens på någon timme. Det – Kundens besvär kanske kräver en kombination visar sig stämma. Hon slår händerna för ansiktet fler av akupunktur, träning hos en sjukgymnast och än en gång. homeopati. Om vi finns på samma plats är det – Gör jag det för krångligt för dig nu? lättare att sätta människan i centrum. Jag vill Ja, lite. Men allt brukar klarna med ett att doktorer ska kunna hänvisa till mig precis konkret exempel. Rinnande ögon och näsa är som jag kan hänvisa till dem. två typiska tecken på allergi och förkylning. Lena Forsman berättar att homeopatin tar Men det kan också vara tecken på att någon hänsyn till helheten hos den enskilda personen. just hackat gul lök. Tänk om just gul lök, som Det första mötet brukar hålla på i upp till två orsakar de här kroppsliga reaktionerna hos en timmar och det består nästan bara av samtal. frisk person, också kan hjälpa kroppen hos en sjuk eller allergisk person att göra sig av med ”Homeopa- Trots att de vanligaste besvären är fysiska, så kundens livssituation, egenskaper och besvären. ti har fått spelar tidigare erfarenheter in i valet av behandling. Det är just det som är homeopatins kärna, så mycket Och det kan bli personligt. att det som framkallar vissa symptom också kan bota just de symptomen, och det är den kritik. Folk – Är det någonting jag tagit med mig från mitt förra jobb så är det sekretessen. Jag håller egna kroppen som gör jobbet. Lena förklarar säger att stenhårt på den, säger Lena. att det givetvis inte handlar om gul lök i sin Trots den långa karriären inom vanlig rena form, utan ett homeopatiskt läkemedel det inte är hälso- och sjukvård har intresset för alterbaserat på löken. Låter det flummigt? Kanske. Men Lena be- vetenskap- nativa läkemetoder alltid funnits hos Lena. rättar att det handlar om en gammal beprövad ligt, att det När hon var yngre hade hon själv besvärliga eksem som aldrig försvann med läkares hjälp. läkemetod från början av 1800-talet, och att inte funHon provade bland annat homeopati – och det finns forskning som stöder den. det hjälpte. Men det var inte förrän barnen – Homeopati har fått så mycket kritik. Folk kar, men blev stora som hon bestämde sig för att själv säger att det inte är vetenskapligt, att det inte det gör bära läkekonsten vidare och genomgå den funkar, men det gör det! I många länder i Eutreåriga homeopatutbildningen. ropa är homeopati ett vanligt komplement till det!” – När jag började utbildvanlig sjukvård, säger Lena. ningen öppnades verkligen Precis där ligger Lenas Homeopati enligt wikipedia en ny värld. Allt föll på egen vision med sin nyl Från grekiskans homeos ”lika” och pathos ”lidplats och jag förstod att det startade verksamhet. Hon ande”, är ett medicinalsystem som skapades av den var det här jag skulle hålla har själv jobbat länge som tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843). l Enligt kritiker finns inga belägg för att det fungerar. på med, säger hon. sjuksköterska och betonar

60

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Lena Forsman på sin nyöppnade mottagning. Utöver enskilda möten planerar hon också att hålla kurser i homeopati, i en form som alla kan använda sig av i vardagen.

Lena Forsman Ålder 47 Bor I en villa i Byåker Familj Gift och tre utflugna barn Fritidsintressen God mat och att sjunga i kör. Har åkt slalom länge och nu även upptäckt tjusningen i längdåkning Läs mer om Lenas verksamhet på www.orivigo.se

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

61


hos hemströms tryckeri

AvhAndlingAr•Reklamblad•Böcker •kAtAloger•Broschyrer•tidningAr •kuverttryck•BrevpApper•visitkort •utskrifter•AnteckningsBlock•Affischer

Tryck • Kopiering • Digitaltryck

Tullportsgatan 13 Härnösand • 0611–51 17 10 • info@hemstroms-tryckeri.se 62

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


l Handla t il er k a no npr is s! u på öpp e t h

ÖP P ET H US H OS LO G OSOL !

Kom till gamla “Tobaks” den 25 maj och var med på Logosol öppet hus. Kom och umgås med nya och gamla Logosolkamrater, provkör våra maskiner, gör ett besök i vår fina butik och passa på att göra en riktigt bra affär! ✔ Demo av mer än 10 maskiner! ✔ Vi bjuder på kaffe, saft och kaka! ✔ Unika erbjudanden under dagen!

Plats: Logosol AB, Fiskaregatan 2, Härnösand Tid: Lördag 25 maj, kl. 10.00-16.00 Mer info: www.logosol.se • Tfn: 0611-182 85

✔ Motorsågar ✔ Röjsågar ✔ Skyddskläder ✔ Egen serviceverkstad Efter 20 år som Sveriges största försäljare av Stihls motorsågar – nu har vi en butik i Härnösand!

Va rm t välkommen til l en dag me d äk ta träglädje ! LOGOSOL ÖPPET HUS HÄRNÖSAND

VI SÄLJER

V IS ST KOMME R DU? ! YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

63


www.gussjönoret.se Zlips

Premiär nonstop 20-01

Umbrella

5/6 ONSDAGAR 20-24, ENTRÉ 150:- (UNGDOM 120:-) 12/6 Dreams

10/7 Blender

17/7 Jannez

24/7 Sannex

7/8 Highlights

21/8 Zlips

Midsommardagen

Vi bygger OM, TILL & NYTT!

070-604 20 79

TRADITIONSENLIGT PÅ “NORET“

PUB

Öl, Vin, Cider, Varma och kalla rätter, Cafeteria

Hetaste modernbandet Voyage

NONSTOP 21-02 ENTRÉ 160:-

Skivaktuella hemmabandet Martinez

Våga Växa aB

22/6

Västernorrlandsgården eller hitta din närmaste butik på www.västernorrlandsgården.se

En del av projektet Smakstart.

64

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Duplicera.nu

cept Re | Inspiratio ps n| Ti

»Bjud familjen på det bästa« Beställ en köttlåda från

ndsgård rrla en no

Facebook på

Unna dig vår möraste nöt.

Väs te r

Säbråvägen 4 • kontakt@bjsvv.se • www.bjsvv.se


[ MITT RECEPT ] text Linda Saltin foto Pawel Maronski

Fredrik Ljunggren.

Jordärtskockssoppa med tomatciabatta

Fredrik Ljunggren, 18, praktiserar som kock på St Petri Logen/Vägg i Vägg. Han bjuder på en rykande het jordärtskockssoppa med tomatciabatta. Fredrik går andra året på gymnasiets lärlingsprogram och läser till kock. Logen/Vägg i Väggs krögare Jonatan Norberg tycker att Fredrik är duktig och har utvecklats mycket, speciellt nu under andra året. Själv gillar Fredrik mest att jobba kväll i köket. – Det är roligast, det är mer uppläggning och finlir då.

2. Hacka ner löken och jordärtskockan i mindre bitar. Fräs löken men den ska inte få färg. Häll ner jordärtskockan och fräs i ca 5 min under omrörning.

Jordärtskockssoppa (4 port) 400 gram jordärtskocka En halv gul lök 3 dl vitt vin 6 dl grädde 2 msk kycklingfond Salt Peppar Körvel

3. Häll på vinet och koka tills hälften återstår. 4. Häll på grädde och koka en stund tills jordärtskockan är mjuk och häll i kycklingfond. 5. Mixa soppan slät med stavmixer. 6. Smaka av och tillsätt salt och peppar.

Tomatciabatta (4 port) En ciabatta, dela i fyra delar 2 tomater 8 basilikablad Lite olivolja l SÅ GÖR DU 1. Skala lök och jordärtskocka. Ha en vattenbunke med citronsaft som du kan lägga i jordärtskockan i så att den inte blir missfärgad.

!

7. Om man vill så kan man toppa med knaprigt bacon eller körvel. 8. Dela ciabattan i fyra delar. Rosta i stekpanna. Hacka tomat och basilika, blanda i lite olivolja. Servera tillsammans med soppan. Smaklig måltid!

DELA MED DIG AV RECEPT

Fredrik Ljunggren

Vill du bidra med ditt recept på Yippies matsida? Mejla info@yippie.nu, ring 0611-51 13 20 eller besök oss på Brunnshusgatan 6!

Ålder: 18 Gör: Går andra året på gymnasiets lärlingsprogram med praktik som kock på St Petri Logen/Vägg i Vägg. Bor: Brunnshusgatan Familj: Pappa Ingemar, mamma Christina, systrarna Elin och Frida Favoritredskap i köket: Bunken, den används till det mesta! Favoritråvara: Älgkött, garanterat. Bästa matlagningsprogram: Tycker om Per Morberg. Han är en skön lirare! Bästa kokbok: Viltsmak Finns alltid i mitt kylskåp: Steksmör och folköl. YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

65


Mitt Härnösand

text Linda Saltin foto Pawel Maronski

Jessicas lyxiga promenad till jobbet Jessica Sjögren på Härnösands Turistbyrå brinner för Höga Kusten. Hon tycker att det är lyxigt att kunna promenera till jobbet och gå hem för att äta lunch. I sommar äter hon gärna på restaurang Toppstugan och njuter av utsikten. många gånger vi har sett den

Bästa gata Att åka över Högakus-

tenbron. Utsikten och bron i sig, är så mäktig! Vackraste plats Toppen på Hornöberget och utsikten från Vårdkasen, både sommar och vinter Bästa promenad Förr har jag alltid pendlat till mina jobb så att kunna promenera till jobbet är lyxigt. Att jag sen har världens roligaste jobb, gör att stegen är lätta Bästa lunchställe Att kunna äta hemma på lunchen är en ren lyx, även om maten inte alltid är den bästa Bästa uteställe Hamnkrogens uteservering på sommaren

Bästa restaurang Har många favoriter. Senaste upptäckten är restaurang Toppstugan. Ser fram emot att äta där i sommar och njuta av utsikten Senaste kulturupplevelse När min son sjöng julsånger i skolan Bästa löprundan Mot Sälsten Bästa köp Mina slalomskidor och alla mina skor Sämsta köp Regnkläder till min son som gick sönder efter några veckor Senaste impulsköpet Drinkglas inför sommarens grillfester Fikar helst på Någon av stadens uteserveringar eller picknickkorg vid havet

Ser jag helst på tv Ser sällan på tv,

Mäktigt.

Sågverket.

66

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Senaste Härnösandsupptäckt

Sågverket möten, rum & kök, vilket ställe! Får uppleva och upptäcka mycket nytt genom mitt jobb

En bra gå-bort-present

Ost och vin

Vacker plats.

Då åkte jag senast buss i Härnösand

Har inte åkt buss sen gymnasietiden. Men måste testa Centrumlinjen för att vara påläst, när turisterna frågar! Senaste film jag sett Cars 2 med sonen, har tappat räkningen på hur

men gärna Halv åtta hos mig. Imponeras av att det finns de som kan laga mat, då det inte är min starka sida På min Spotifylista Väldigt blandat Favoritfärg Turkos Senaste fyndet Min Ipad Dansar helst till Partymusik Bästa förfestlåt Spelar egentligen ingen roll, det är sällskapet som är det viktiga Hejar på Alla turister som besöker Härnösand och Höga Kusten och hälsar dem välkomna!

Läser just nu Allt om

Höga Kusten för att vara så uppdaterad som möjligt inför högsäsong Läser helst Godnattsaga för min son Senaste resa Åre Bästa butik Hernö ost & deli Favoritråvara Frukt Favoritbudgetpryl Tops – funkar till många olika områden Bästa träning Slalom och cykling Här finner jag ro I slalombacken, vid havet, Sälsten eller Solumshamn

Jessica Sjögren Ålder 34 år Bor Härnön Trivselutrustning.

Gör Turistbyråansvarig på Härnösands Turistbyrå Familj Sonen Wilgot, 6 år


Seglar

VÅRFRÄSCH Ansiktsbehandling med bland annat C-vitamin och Glykolsyra som ökar fukthalten, elasticiteten och motverkar ljusåldrandet. Veckoampull och Fransfärg på köpet. Värde 720:T o m 26/6-13

HÅLL FORMEN I SOMMAR!

läger!

495:-

Ge bort ett presentkort!

T

Holmg 8 • 070-643 37 74 www.helahuden.se

Syns du

Barn & ungdom

16-20 juni

inte så

finns

Kostnad 600:-

du inte!

Anmälan och frågor: Carola 070-376 12 98

100% hushållstäckning!

Sommarkortet ”Spegeln”

Träna så mycket du orkar till den 30 augusti!

Pris: 750:Välkomna!

0611–34 81 70

www.harnosand.se/simhallen

Boka annons 0611–51 13 20

Hamnkrogen – sommarens hetaste! MAJ/JUNI

24/5 Eightballs g 25/5 Fröberg & Sjöber ers roll 31/5 Steam 1/6 No Comments 7/6 The YouHeard 8/6 Klart Dotra Ska Ha En 13/6 Eightballs (studenternas efterfest)

Vedklyv

14/6 Nitro Express 15/6 Pink Hink g 19/6 Fröberg & Sjöber llt tstä fas Ej 26/6 28/6 Eightballs 29/6 Blue Steel

JULI 3/7 Ej fastställt 5/7 Klart Dotra Ska Ha En Vedklyv 6/7 Jeepstarr 10/7 Ej fastställt 12/7 Rhymes & Riddim 13/7 Ej fastställt 17/7 San Miguel festiva l med DJ Jesper Wallin & Eightballs (beachfotboll savslut)

19/7 Ej fastställt 20/7 Ej fastställt 24/7 Ej fastställt 26/7 No comments 27/7 Skaburbian Collect ive 31/7 Release tour DJ Mark V

AUGUSTI

2/8 Ej fastställt 3/8 RMK & Toppen g 7/8 Fröberg & Sjöber llt tstä 9/8 Ej fas 10/8 Krantz & Krantz 16/8 The YouHeard

klyv

En Ved 17/8 Klart Dotra Ska Ha tballs 23/8 The Scramblers & Eigh ers roll 24/8 Steam g 30/8 Fröberg & Sjöber 31/8 Eightballs

med Red Bull

www.brantefalk.se • 0611-219 11 • 0611-276 77 YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

67


[ MODE ]

Skinnjacka: Röda Korset, 100 kronor

Jeans: Cheap Monday, 400 kronor (Vera.nu och Tetre säljer Cheap Monday, dock inte just denna modell)

Drive: Filmen är starkt influerad av 1980-talet, tydligt i allt från den underbara syntpopen och filmens neonrosa logotyp till kläderna. Fokusera på basplaggen, jeansjacka, kortärmad farfarströja, slimmade jeans och boots. Vill du gå på djupet så lånar du farfars bilförarhandskar i skinn och införskaffar en satinjacka.

T-shirt: H&M, 79 kronor

The Place Beyond the Pines: Gosling byter

bilen mot en motorcykel och rånar banker i en episk berättelse om fäder och söner. Även denna karaktär bryter mot lagen i stil. Fokusera på slimmade jeans med tryck, skinnjacka och t-shirts med riktigt korta ärmar. Är du riktigt seriös vänder du t-shirten ut och in.

SNO STILEN Ryan Goslings karaktärer i de två¨filmerna Drive och The Place Beyond the Pines har liknande filosofi när det gäller kläder och stil - lite smuts på kläderna innebär inte nödvändigtvis klädbyte. Här får du lite tips på hur du lyckas se ut som Gosling i sommar. DANIEL MYRÉN Emma nordin Larsson mode@yippie.nu

I

f you ride like lightning, you’re gonna crash like thunder.” Ryan Goslings filmer “Drive” och “The Place Beyond the Pines” är magnifika motorburna äventyr med en ständigt närvarande hjälp-nugår-det-åt-helvete-känsla. Goslings båda karaktärer är brottsbrytande sociopater, 68

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

» I båda filmerna bedrar hans timida sken «

men jag slutar inte hoppas att han lugnar ner sig och stadgar sig med fru och barn på en front porch i Södern. Självklart blir det inte så. I båda filmerna bedrar hans timida sken, det kastas hela tiden mellan ömhet och ultravåld. Gosling ser så cool ut i båda filmerna att bilförarhandskar och satinjacka, för att inte säga smutsiga kläder, känns som

sommarens outfit. De båda karaktärerna är inte helyllefarsor, de förenas av sin dröm om faderskap. Gosling har genom sin karriär (om vi bortser från b-serien Young Hercules) visat prov på sin karisma - det sitter kanske inte i kläderna men det är inspirerande att se någon bryta gränser. Idag är min t-shirt också lite smutsig. - Daniel Myrén


FLER

OBS! ARTISTER TILLKOMMER!

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

69


Beställ festmaten hos oss! Vi har något till alla tillfällen! Beställ senast 12 vardagen innan avhämtning 0611-36 56 36.

Plankor finns i olika varianter här följer ett urval av de mest populära. Minsta best. 6 portioner. Pris /portion

125:-

feSTplanKa

Potatissallad, rostbiff, kycklingspett , fläskfilé, vitlöksdressing, frukt, jordgubbar, baguette

SommarplanKa

Potatissallad, rostbiff, rökt skinka, drumsticks, frukt, 2 sorters ost, jordgubbar, grillad majs

GrillplanKa

Rostbiff, revbensspjäll, fläskfile, exotisk frukt, 3 såser

exoTiSK planKa

Kycklingfile, kassler, rökt skinka, 3 sorters ostar, exotisk frukt

Bufféer

Ett urval av bufféer, där maten är vackert upplagd på fat. Minsta beställning är 8 portioner.

159:-/person Medelhavsbuffé 159:-/person 189:-/person Svensk buffé 169:-/person Grillbuffé Italiensk buffé

70

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


SmÖrGåSTårTa

Finns att beställa i olika varianter: Maxis berömda, Ishavslyx, Rostbiffdröm eller Bomber och Landgångar.

Pris från

38,90 kr/bit DeliKaTeSS

I vår manuella delikatess hittar du korvar, ostar, skinkor, röror, oliver, hängmörat kött, fisk, färdiglagad mat , smakprover, fråga oss så hjälper vi dig.

TårTor

I vårt bageri gör vi alla slags tårtor, allt från foto- till figurtårtor. Välkommen med din beställning på 0611-36 56 21

149:12-15 bitar 199:JorDGuBBSTårTa 6-8 bitar 149:12-15 bitar 199:STuDenTTårTa

6-8 bitar

Öppet alla dagar

8-22

REKMBC1005_ljusskylt.indd 1

Kaptensgatan 8, 871 52 Härnösand. Tel 0611-365 600. kundkontakt.harnosand@maxi.ica.se

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

07-07-27 10.36.26

71


eberga Emil i Lönn

fyller

50

år!

NYTT MÄRKE I BUTIKEN!

Studentskylt

340 kr

Alla barn är välkomna på saftkalas!

Martha Ridewear är ett svenskt klädmärke som kopplar samman mode, design, kvalitet och hästsport.

Lördag 25 maj kl 12-13!

KOM IN I BUTIKEN! NU HAR VI FYLLT PÅ MED MASSOR AV NYHETER!

Öppet: onsdag 16-20 torsdag 12-20

Firma Karin Åberg PRISMAGALLERIAN • 0611–195 35

Ridsport & Modekläder

Sälstensgränd 28 • 0611–188 81

ven: Vi säljer ä rpentiner, se r, e Ballong ape, nd, regnc a b la u g blå . m nd, m nyckelba

 Norra Kyrkogatan 10 0611 - 13696

INFORMATION FR ÅN NÄRINGSLIVSENHETEN HÄRNÖSANDS KOMMUN

Företag i Härnösand aktuellt n 24/5 Företagens Galakväll kl 18.30 St Petri Logen

n 28/5 Nätverkande affärsmöte (MittNätverket Vendela) kl. 18.30 Villa Fridhem

n 4/6 Starta eget-kväll kl. 17.00-21.00 Näringslivsenheten, Nybrogatan 13 n 20/7 Härnösandsdagen Mellanholmen

Mer info och anmälan: www.harnosand.se/ aktivitetskalender

72

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Härnösandsföretagens

Galakväll

24 maj 2013

De nominerade företagen är:

Årets Nyföretag Sportsgym Härnösand Hernö brenneri

Årets hederspris Sixten Zetterlund Torbjörn Edmo

Mormor Hilma Café & Restaurang

Lars T Johansson

Årets Butik Vera.nu

Årets Företagare 2013

Hernö Ost & Deli

Sara Dahlberg Eriksson

Årets Tillväxtföretag

Kristina, Angelica &

Fiske-biten i Härnösand

Westerlind Holding

Maxi ICA Stormarknad Härnösand Jasab

Grattis alla företag! n n Den 24 maj är

det dags för Företagens Galakväll. Då ska några av Härnösands duktiga företagare premieras för sina insatser. Men det är fler än de vinnande företagen som bidrar till tillväxt och utveckling i Härnösand. Företagens Galakväll är en kväll när ALLA företagare i Härnösand ska känna sig viktiga. Och framför allt ska vi ha kul tillsammans.

UNO JONSSON

Näringslivschef

(Företagarnas pris) Ove Sjödin

Sophie Engström

Nybrogatan 13 0611-34 80 34 E-post: foretagslotsen@harnosand.se

www.harnosand.se


[ Nöjesliv ]

MORMOR HILMA, 10 MAJ Ulrika Ölund, singersongwriter med rötterna i Västernorrland, uppträdde på Mormor Hilma 10 maj. Ulrika jobbar på material till en fullängdsplatta och bor numera i Göteborg.

Vimmel

foto Maria-Thérèse Sommar

Ellinor Videfors, Clara Hållén och Anneli Gustavsson väntade på att musiken skulle börja.

Andreas Eriksson, Erik Sjödin, Johan Slettemo och Victor Wahlqvist njöt av god mat och hade en återförening, då de numera bor på olika orter.

Mattias Linse, Marie Näs Linse och Maria Häggblad provade den nya menyn på Mormor Hilma och tyckte det var spännande mat.

Uppskattade musiken gjorde Lisbet Åberg och Kerstin Langendorf.

Ulrika Ölund.

Ena halvan av HULK, Härnösands Underläkarklubb, gav upp ett glädjeskrik då Yippie kom med kameran. Eija Antonilli, Eva Henning, Malin Strömberg och Paula Lipponen.

Andra halvan av HULK: Annelie Arnell, Eva Oskarsson, Linnéa Zetterman och Anna Östman.

Max Näs Linse, Anna Häggblad och Jerry Häggblad. Anna är en trogen Yippieläsare som gärna är med på vimmelbild.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

73


FOTBOLL PÅ HÖGSLÄTTEN 11 maj

[ Nöjesliv ]

Härnösands FF spelade mot Strömsberg på Högslätten den 11/5 och vann med 2-0.

Vimmel

foto Maria-Thérèse Sommar

Hassan Kanneh, Prince Somah och Archie Harvey spelar alla fotboll men var för dagen åskådare.

Elin Tjäder och Sara Tjäder är allmänt intresserade av fotboll och hade släkt med i Strömsbergs lag.

Ann Jansson och Leif Olivelöf. Leif sa tidigt i matchen att Strömsberg försöker, men det går inte så bra – HFF är starkare.

Susanne och Ove Deremar hade åkt 35 mil för att se matchen.

Anders Tollinger och Peo Hansson följde spänt matchen.

Tomas Gustafsson och Margareta Wiklund såg fram emot en spännande match.

74

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Elias Lindström och Albin Lindström hejade på Strömsberg.


barnoperan dockdoktorn 11 april Barnoperan Dockdoktorn spelades i tre föreställningar för allmänheten 11-12/5, av Scenisk sång, Kapellsbergs musiklinje.

foto Maria-Thérèse foto Pawel Sommar Maronski

Tage och Agda Wikström kom med farfar Rune. Både Tage och Agda hade varit på opera förut, nämligen Pelle Svanslös.

Karin Wåhlstedth med Olof Wåhlstedth, som såg fram emot att se sin tvillingbror Jonathan spela brandsoldaten i Dockdoktorn.

Anita Holmström går gärna på Maria Eriksson var på barnooperaföreställningar för barn se- pera för första gången. dan hon jobbade som lärare och följde med klasser på opera.

Anneli och Johnny Öberg kollar efter en tröja till sin 8-åring.

Vilgot Viklund och Nils Viklund

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

75


WILLYS INVIGNING 24 APRIL Härnön fick sin efterlängtade matvarubutik när Willys öppnade. Många kom för att vara med om invigningen.

foto Joel Lindström

– Jag har handlat på Willys i 13 år så jag har längtat efter detta, säger Irene Danielsson.

– Det är så bra att vi får en affär hit till Härnön igen. Eivor Styf här tillsammans med William och Amanda Styf.

– Vi har höga förväntningar, hoppas Willys lever upp till dem, säger Semir Hadzibulic och Viktor Andersson Fagerström

Hannalis Nilsson och Anders Hammarström tycker att det är välbehövligt med en affär till Härnön.

Marie Könberg och Lennart Olsson kan tänka sig att börja handla på Willys på Härnön om butiken håller bra standard jämfört med konkurrenterna.

– Toppen! Bra med en affär hit! säger Maud och Lennart Bergström som har kundvagnen i högsta hugg.

Mikael Huovinen, Fredrik Nyman, Björn Sandström, Max Bäck och Kasper Gullbring har längtat efter en affär på gångavstånd. – Det är behändigt, säger de.

– Vi kommer handla på Willys, säger My Larsson och Rebecka Hjorth.

76

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

– Ska bli riktigt spännande. Nu Pernilla Bergman, Hampus Johansson och Linus Johansson ska vi börja handla här! säger tycker det är bra med ännu en affär i Härnösand. Daniel Lång.


DATA

KONSERT

En dag på landet

Datorer | Programvaror Komponenter Tillbehör | Installation Service & support

t: Öppe 9-18 r a g Varda ar 10-16 g Lörda

KYRKLIGT – Dagläger för vuxna Häggdånger 19/6 & 14/8

www.svenskakyrkan.se/harnosandslands

Vårkonsert

UTBILDNING

StigSjökören

Pierre Mähler gitarr Petter Sjöstedt bas jon Sjödin nyckelharpa, cello och piano. Lars eriksson & Olle Parkman.

STIGSJÖ KYRKA

SÖNDAG 26/5 kl 18.00 Fri entré, kollekt.

> Allmän kurs Grund > Allmän kurs Läslust > Allmän kurs Foto/Musik > Fred, ickevåld, ledarskap > Puls: Idrott, livsfrågor > Teckenspråkstolk distans år 1

> Jourist distans Aktuellt ansökningsläge finns på hemsidan

Låt pilen visa vägen. Nio kreativa huvuden ger dig det bästa av grafisk design, journalistiskt arbete, fotografering, marknadsföring, varumärkesarbete, projektledning, webbutveckling, strategi och taktik. Det börjar med en fika!

Studera i höst!?

S tartade i Härnö s 1997 and

www.hfs.se

UTHYRES

Hyr dina maskiner lokalt! Verkstadsvägen 17 0611-259 80 Öppet: vard 07.00–16.00 www.ramirent.se

Brunnshusgatan 6 B HÄRNÖSAND • www.alltid.net • 0611-51 13 20

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

77


[ Kalendarium 22 maj—18 juni ] Med reservation för eventuella fel och ändringar

Musik Ons 22

maj

Lyrisk-Musikalisk Afton Med Säbrå Orkesterförening, kören Con Amore och Bosse Olsson, dragspel. Blandade musikaliska pärlor i vårskrud. Servering.

MUSIK

Marc and the Matron 7 juni

Teaterfoajén kl 19 Fre 24

maj

Eightballs Utepremiär på bryggan Hamnkrogen kl 22-01 Fre 24

maj

Andreas Nilsson Tvättäkta Americana stöpt i Norrländsk form, inspirerad av bla. Steve Earle, Guy Clark och Townes Van Zandt. Mormor Hilma kl 20 Lör 25

maj

Ung scen Linnea Lindahl och Isak Wikström spelar piano i café Samba Sambiblioteket kl 13 Lör 25

maj

MUSIK

Ring of Fire – Musik av Jonny Cash 26 maj

+30 kväll Fröberg & Sjöberg Hamnkrogen 22-01 Lör 25

maj

Gibrish Sundsvallsbandet bjuder på en slags burlesk nyprogg med inslag av svensk visa, grusig rock och folkmusik. Mormor Hilma kl 20 Sön 26

maj

”Ring of fire” musik av Jonny Cash Anna Stadling, Pecka Hammarstedt, Andreas Nordell, Hosanna Gospe. Förköp på Öbacka bok 100 kronor Ängekyrkan kl 18 Sön 26

maj

Stigsjökörens vårkonsert Stigsjökören under ledning av Olle Parkman. Piano, cello och nyckelharpa Jon Sjödin, gitarr Pierre Mähler och bas Petter Sjöstedt. Stigsjö kyrka kl 18 Tor 30

maj

Musik på Murberget Elevkonsert med Musik- och kulturskolan. Museet har kvällsöppet till kl 20. Murberget kl 18.30 Fre 31

78

maj

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Fre 31

maj

Patrik Grundström & Per Nordgren Duo Patrik (kontrabas) och Per (elgitarr) bjuder på jazzklassiker och mindre klassiska jazzstandards av världsklass. Mormor Hilma kl 20 Fre 31

maj

Steamrollers Hamnkrogen Lör 1

juni

Lör 8

juni

Klart Dotra Ska Ha En Vedklyv Hamnkrogen Lör 8

juni

Finally Jenny Eriksson, Helena Skanfors, Lina Bergström, Björn Alexandersson och Anders Kjellberg. Mormor Hilma kl 20 Tors 13

juni

No Comments

Studenternas Efterfest med Eightballs

Hamnkrogen

Hamnkrogen

Fre 7

Fre 14

juni

juni

The YouHeard

Nitros Express

Hamnkrogen

Hamnkrogen

Fre 7

juni

Marc and the Matron Det lilla bandet med de stora målen som vid varje spelning levererar finess, passion och innerliga känslor. Mormor Hilma kl 20

Steamrollers, 31 maj.


ÖVRIGT

Kosläpp i Ramsås! 26 maj Länsmuseet firar 100 år, 6 juni.

Övrigt Sön 26

maj

LOPPMARKNAD Fikaservering Brännaborg kl 12-15 Sön 26

maj

Kosläpp Tipsrunda med vinster. Bullar och mjölk. Anderssons gård, Ramsås, kl 9 Sön 26

maj

Rätt svar! Vi berättar om maj månads föremål och drar vinnarna i tävlingen ”Gissa grejen”.

Sön 2

juni

Suomenkielinen opastus Utställningen ”Forntida Stränder - Muinaiset rannat” visas på finska. Guide: Kristiina Oikari.

gamla skolan på friluftsmuseet. Murberget kl 12-14 Lör 15

juni

Murberget kl 12

Lyssna, spela, prova på Musik och aktivitetsdag kring friluftsmuseets utescen.

Tor 6

Murberget kl 13

juni

Murberget 100 år!!! Friluftsmuseet fyller 100 år och vi inleder jubileumssäsongen med ett välfyllt nationaldagsprogram.

Lör 15

juni

TRÄDGÅRDSMÄSSA Med föredrag, fika och loppis.

Murberget

Rö Folkets Hus kl 11-15

Murberget kl 14

Tor 6

Lör 15-16

Fre 31

Murberget kl 11.00-15.30

maj-2 juni

Härnösands marknad och tivoli. Tivolit öppet fre kl 18-01 och lör kl 11-01. Marknad lör-sön kl 11-17. Högslätten Lör 1

juni

Lions loppmarknad Härnösands absolut största fyndmarknad! Auktion kl 11-12 Parkaden kl 9-14 Lör 1

juni

Vårmarknad Hantverk med försäljning. Utställning. Servering med hembakat bröd, lotteri och loppis. Försäljning av sladdkakor. Klockargården kl 10-15

juni

Öppet hus hos Vävstugan

Lör 8-9

juni

Extra helgöppet på friluftsmuseet. Murberget kl 11-16 Sön 9

juni

Forntida Stränder i Ångermanland Bussutflykt till arkeologiska platser. Guider: Ola George, Maria Nordlund och Margareta Bergvall. Föranmälan 0611-88600. www. murberget.se

juni

Extra helgöppet på friluftsmuseet. Murberget kl 11-16 Tis 18

juni

Invigning Sjöbodarna vid Sälsten invigs av Fred Nilsson och Lillian Rahtje. Historien om sjöbodarna. Gratis korv och fika. Sälsten kl 18 Trädgårdsmässa i Rö, 15 juni.

Murberget. Avfärd kl 9 Lör 15

juni

Världsstickdagen 2013 Kom och sticka med oss. Samling vid den

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

79


DANS

Dreams på Gussjönoret 12 juni

DANS Tisdagar

Buggkväll med Spirorna Start 11 juni Murbergets utescen kl 18.30-20.30 Ons 5

juni

Zlips och Umbrella Gussjönoret kl 20-01 Tor 6

juni

Buggkväll med Spirorna Murbergets utescen kl 18.30-20.30 Ons 12

juni

Dreams Gussjönoret kl 20-24

Barn Tor 23

maj

Tor 30

maj

Öppen förskola med Britt-Marie Björklund, Karin Hamrin, Ulla Söderholm

Öppen förskola Våravslutning med Britt-Marie Björklund, Karin Hamrin, Ulla Söderholm

Ängekyrkan kl 9-11.30

Ängekyrkan kl 9-11.30

Lör 25

Lör 8

maj

Det var bara en dröm Dockteater, föreställning och workshop med den tjeckiska dockteatergruppen BUBU. Från 5 år. Barn under 8 år i vuxens sällskap Stadsparken/Sambiblioteket kl 12

juni

Leklördag på torpet Kom och prova på gamla lekar och leksaker. För alla åldrar. Murberget kl 14

Lör 8

juni

Prinsesskronor och tiaror Skapa din egen festkrona med pärlor och paljetter. Ledare: Anne Hagström. Drop in för alla ”prinsar” och ”prinsessor” från 7 år och uppåt. Yngre barn i vuxens sällskap. Murberget kl 13-16 Lör 15

juni

Leklördag på torpet Kom och prova på gamla lekar och leksaker. För alla åldrar. Murberget kl 14

80

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Scen/teater Tor 6

juni

Stockar, stenar och tidens gång Folkhögskolans danselever framför koreografi av Elin Kristoffersson. Murberget kl 11.30

KYRKLIGT Tor 6

juni

Jubileumsandakt med biskop Tuulikki Koivunen Bylund Murbergskyrkan kl 11

FÖRELÄSNINGAR Sön 2

juni

Finns det något här? Om fornforskningens början i Norrland Professor Emeritus Evert Baudou föreläser. Därefter visas utställningen ”Forntida Stränder”. Murberget kl 13

AKTIVITETER Fredagar

Kristen djupmeditation med Jarmo Nykyri, Christina Grönroos. Introduktion för den som önskar kl 17.30 Domkyrkan kl 18 Tor 23

maj

Veteranklubben Träffpunkt för träslöjdare. Slöjdverkstan på Murberget kl 18-20.30 Måndagar i

juni

Stretch och styrka Träningskväll för alla åldrar med Ingrid Nordlund. Murbergets utescen kl 19-20

Forntida stränder på Murberget.

Utställningar Murberget Forntida Stränder - Muinaiset rannat Redan under förhistorisk tid fanns det kontakter över Bottenviken och under historisk tid hade Sverige och Finland 600 år av riksgemenskap. Utställningen berättar om denna vår gemensamma historiska bakgrund. Utställningen är producerad av Murberget Länsmuseet Västernorrland och Satakunta museum. Pågår till 27 okt 2013 Bengt Lindströms väsen För andra sommaren har människor, djur och mytiska figurer hämtade ur Bengt Lindströms bildvärld lämnat sina grafiska blad för att befolka gräsmattan framför museibyggnaden. Idé och utformning: Maria Sundström och Christina Sollén. Pågår till 29 september 2013

konstnärinnorna Katarina Jönsson Norling, Eva Österberg, Marie Lindgren och Anna Abrahamsson. 1 juni-14 september Margareta Jonnerby 1 juni-14 september

Sambiblioteket Alfhild Agrell-sällskapet Presentation av bidragen till vårens tävling med inspiration från Agrells novell Sorg

Technichus Spela roll Spela några av höjdpunkterna i den svenska dataspelshistorien. En utställning från Datamuseet.

Svartvit Bengt Lindström Ett urval av Bengt Lindströms grafiska arbeten från 1970 till 1990-talet. Lindström förknippas med färg och måleri, men här är istället fokus på hans svartvita grafiska arbeten,

Pågår till 26 maj

Pågår till 21 sep 2014

8 juni-31 aug

Sidengalleriet Hälledal. Tis-tor 11-18, fre-sön 11-16

Från Sapmí till Murberget Föremål ur länsmuseets samiska samling. 8000 år på en timme Tre fasta utställningar som beskriver länets historia från forntid och fram till det moderna samhället på 1940-talet.

Konsthallen MAKE Konstnärsgruppen MAKE består av de fyra

Se Bengt Lindströms väsen på Murberget hela sommaren.

YI PPI E H ÄR N Ö SAN D

81


[Vinn UTFARTbiljetter ]

till Broöppning!

i n r a t t i h n ! e g n e n i g l n v i ä n T d i t s r e p p i pa

l Den 13 juli är det dags för den femte upplagan av musikfestivalen Broöppning på St Petrilogen. Yippie har 10 biljetter som vi nu vill dela med oss av. Svara på frågorna här nedan så har du chans att vinna en biljett. Skicka ditt svar till info@yippie.nu senast 5 juni. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer. Lycka till!

1. Vad har Lorents & Sakarias för förhållande till varandra? 1. De är bröder x. De är grannar 2. De är kusiner

2. I vilken kategori var Sibille Attar nominerad vid Grammisgalan 2013? 1. Årets textförfattare x. Årets album 2. Årets nykomling

3. En av festivalens huvudscener heter Ön. Vad heter den andra? 1. Havet x. Skogen 2. Fastlandet

Bild från Broöppnings Facebooksida

[annonsindex ]

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Almia........................................................47 Arbetslivsförvaltningen............................58 Arken Zoo.................................................84 Autohuset................................................36 BG:s Kyl & Värme......................................52 Bilbolaget...........................................35, 84 Bilda.........................................................34 Billströms Värme.....................................52 Bilskadeservice........................................ 37 BJ’s..........................................................64 Brantefalk................................................ 67 Broöppning..............................................69 Chill..........................................................84 Coop Forum...............................................51 Cramo......................................................35 Ditec........................................................36 Djurmagazinet..........................................84 Ekebjörk Måleri........................................49 Escape Data............................................. 77 Familjerådgivningen.................................64 FinInunder................................................84 Firma Karin Åberg....................................72 Fixarna.....................................................49 Färghuset.................................................39 Guldsmed Kalling.......................................15 Gussjö Noret............................................64 Hela Huden........................................ 58, 67 Hemströms Tryckeri ................................62

Hemsö Fästning........................................17 Hernö Cruisers.........................................34 Hernö Marina...........................................47 Highway...................................................34 HNEF........................................................56 HSS.......................................................... 67 Hushållningssällskapet.............................64 Härnö Maskinkonsult................................47 Härnö Pizzeria.........................................84 Härnösands Folkhögskola......................... 77 Härnösands kommun..............................2, 3 Härnösands Landsförsamlingar................ 77 Härnösands Persienn & Markis.................52 Härnösandshus........................................57 Höga Kusten Plåtslageri...........................52 ICA Maxi..............................................70, 71 Ipsos........................................................56 Kastellskolan.............................................15 Kopieringsbyrån.......................................72 Leffes Lack............................................... 37 Logosol....................................................63 Lundgrens............................................6, 84 Länsmuseet..............................................53 Matverkstan.............................................84 Mekonomen........................................ 34, 37 Mickes Bil & Motor.................................... 37 Mila Marktjänster.....................................47 Mio............................................................15

Moderaterna............................................58 Mormor Hilma...........................................17 Musik & Kulturskolan.................................18 Mäklarhuset..............................................17 NCC..........................................................27 Norrdans.............................................18, 58 Näringslivsenheten..................................72 Panorama.................................................58 Ramirent.................................................. 77 Samhällsförvaltningen..............................18 Sibylla......................................................84 Sida............................................................7 Simhallen................................................. 67 Solenergiteknikern...................................84 Stay Cool..................................................52 Stenstans Trafikskola...............................56 Stripe.......................................................52 Tandläkarna Wiklund.................................84 Team Sportia............................................84 Villa Fridhem............................................56 Wedins Trädgård.......................................39 Westerlind Måleri.....................................52 Willy:s.......................................................19 Y-Plåt.......................................................52 ÅRB Data.................................................. 77 Älandsbro Handelsträdgård......................49 Öbacka Bok..............................................72

Härnösands STÖRSTA och minsta tidning! Utkommer med 11 nummer/år Nästa nummer kommer den 19 juni 2013!

Boka annons på 0611-51 13 20! 82

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Omslaget Christer Sefbom och Kicki Ivarsson är fotograferade av Pawel Maronski

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Brunnshusgatan 6, 871 31 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippie.nu, www.yippie.nu redaktör & ANSVARIG UTGIVARE Lars Kågström, lars@yippie.nu redaktör Linda Saltin, linda@yippie.nu Redigering Pawel Maronski, pawel@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net Produktionsledare Michael Carnbro, mic@alltid.net VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net Projektledare/ANNONSBOKNING Susanne Boström, susanne@yippie.nu, 070-513 58 46 Nils-Erik Jonsson, nicke@yippie.nu, 0611–723 45 Stefan Fröberg, stefan@yippie.nu, 070- 376 32 41 Hanne Zetterlund, hanne@yippie.nu, 076-134 87 05 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 15 300 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun Tryck Hemströms Tryckeri Medarbetare i DETTA NUMMER Pawel Maronski, Daniel Myrén, Emma Nordin Larsson, Emilia Eliasson, Ida Nordung, Joel Lindström, Pär Olert, Maria-Thérèse Sommar


Yippiebilden NR 5 • 2013

”Jag försöker ofta hitta nya vinklar när jag fotograferar. Den här bilden är tagen hemma på gården förra sommaren”

SUSANNE NORBERG Susanne Norberg är 52 år och fick sin första kamera, en instamatic när hon var tio år. Hon fotar gärna människor och natur och tycker att Härnösand och dess natur ger massor av fotomöjligheter.


12 värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

Värdekupong

Nyhet!

169

kr

för cykelhållare Med kupong 169:-. Ord 255:-. Endast i H-sand t o m 30/6 2013 eller så långt lagret räcker.

0611-52 10 32 www.bilbolaget.com

Värdekupong

50

kr

rabatt

på valfri vara vid köp över 300:Gäller t o m 18/6 2013

1000 kr rabatt

60kr 45 rabatt

på kosmetisk tandblekning Gäller t o m 28/6 2013

på 10 kg Relation kattsand. Klumpbildande. Ord 159:-. Gäller t o m 8/6 2013

0611–126 55 tandlakarnawiklund.com

Ängsvägen 8 Härnösand

Värdekupong

10

%

rabatt

på all mat när du beställer online på www.matverkstan.se Gäller t o m 18/6 2013.

Värdekupong

40

%

rabatt

Electrolux Elvisp EHM4600 400 W Ord 499:- NU 299:-. T.o.m. 5/6 2013 eller så långt lagret räcker.

kr för 7 st

kattmat Gourmet Gold 85 gr. Gäller t o m 31/5 2013.

Köpmangatan 7 • 0611-244 77 www.arkenzoo.se

Värdekupong

50

% rabatt

på Onepiece. T o m 31/5 2013 eller så länge lagret räcker.

Restaurang

Matverkstan 0611–270 70 Storgatan 20 • Härnösand

Värdekupong

Fun-Box

19

kr

Max 5 per kupong. Ord pris 29:-. Gäller t o m 21/5 2013.

Sibylla Härnösand, 0611-211 22

Storgatan 5 A • 0611-222 21 www.matverkstan.se

Värdekupong

1000 kr rabatt

0611-188 70 www.elon.se/harnosand

Värdekupong

5

Använd koden hur många gånger du vill!

kr

rabatt

på årets El-cyklar från Batavus! T o m 18/6. Garanti 3 år, fri service 5 år. Härnösands kommuns val!

på valfri pizza när du beställer via vår egen hemsida. Rabattkod: harno www.harnopizzeria.se

www.solenergitekniker.se 0708-39 61 20

0611–197 00 Gäller t o m 31/12 2013

Stora Torget 3 www.chillstreetwear.se

Värdekupong

20

%

rabatt

på konfektion. Gäller på ett plagg och ord pris. Gäller t o m 31/5 2013

Västra Kyrkogatan 1 0611-135 31

Yippie nr 5 2013  

Magasin för Härnösands kommun

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you