Page 1

Hjälp våra gymnasieutbildningar med praktikplatser! Då blir alla vinnare. Gå in via din smartphone med QR-kod

Transportbranschen behöver trygga tillgången på välutbildade yrkesförare för framtiden. Vi vet att en bra praktikplats är en av de viktigaste delarna av elevernas utbildning. Elevpraktiken ger även åkerinäringen stora möjligheter att påverka elevernas yrkeskompetens och skapa anställningsbara, kunniga medarbetare. • Elevernas utbildning ska innehålla minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. • Visa att du är intresserad av att ta emot praktikanter genom att ta kontakt med någon av gymnasieskolorna som finns nära dig. • Samarbetet mellan skola och våra medlemsföretag är mycket viktigt. Att erbjuda eleverna praktik har stor betydelse för branschens framtid och möjlighet att rekrytera yrkesskickliga förare.

Ny hemsida för att förstärka och utveckla föraryrket www.forarepavag.se

Tack för din medverkan! Elisabeth Wiklund Projektledare Tel: 0771-16 10 00 E-post: elisabeth.wiklund@akeri.se

Kampanj för att rekrytera fler ungdomar till föraryrket! Start i oktober 2012.

www.forarepavag.se

Om vi ska lyckas MED REKRYTERING AV FRAMTIDA YRKESFÖRARE SÅ MÅSTE VI HITTA PRAKTIKPLATSER


Kampanj för att rekrytera fler ungdomar till föraryrket! Start i oktober 2012.

Transportutbildningar från Sundsvall och norrut Västermalms skola Sundsvall: Peter Lundberg peter.lundberg@ skola.sundsvall.se 070-325 9478 Gudlav Bilderskolan Sollefteå: Kurt Melander 070-696 65 57 kurt.melander@sollefteå.se Parkskolan Örnsköldsvik Karlström Tommy tyka@park.se 0660-88304 Jämtlands Gymnasium Östersund: Örjan Halvardsson orjan.Halvarsson@zonline.se 070-377 60 98

Hjalmar Strömmerskolan Strömsund: Johan Karlsson Johan.karlsson@zonline.se 070-530 20 06

Anderstorpsskolan Skellefteå: Erland Moberg erland.moberg@skelleftea.se 070-677 48 82

Sandbackaskolan Arvidsjaur: Billie Gustafsson billie.gustafsson@arvidsjaur.se 070-602 91 81

Tannbergsskolan Lycksele: Stefan Johansson, stefan.johansson@ edu.lycksele.se 070-543 48 82

Björknässkolan Boden: Kari Kentämaa, Kari.Kenttamaa@edu.boden.se 070-208 71 55

Malgomajskolan Vilhelmina: Anders Nordström anders.nordstrom@vilhelmina.se 0940 -146 80

Välkommaskolan Gällivare: Ingemar Mikkelsson, vksmii@edu.gellivare.se 073-8234400 Strömbackaskolan Piteå: Anders Nyberg, anders.nyberg@pitea.se 070-641 18 64

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

www.forarepavag.se

Om vi ska lyckas MED REKRYTERING AV FRAMTIDA YRKESFÖRARE SÅ MÅSTE VI HITTA PRAKTIKPLATSER

Till åkare  

Infoblad för transportbranschen

Till åkare  

Infoblad för transportbranschen