Page 26

YIPPIE HÄRNÖSAND SÄGER: /

JA! JA! JA! TILL ETT HOTELL VID SIMHALLEN

Vi måste prata om det här med hotellet. Efter år av planering, beslut, förhandlingar, domar och överklaganden väntar jätteprojektet fortfarande på klartecken. Och debatten har fastnat i en återvändsgränd. Det

är dags att bestämma sig för vad som är viktigt för Härnösand. Yippie

är för hotellsatsningen på Kanaludden, och det här är skälen. 26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie Härnösand 12 2017  

Yippie Härnösand 12 2017  

Profile for lamee