Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

nr 12 / 2017 december - januari

SMARTA VÄRDER KUPONGE

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

h c o l u J God ! r Å tt y N tt Go

AN PÅ BAKSID

(nu 16 200 exemplar!)

Åsa och jule

Årets personer – 2018

n

mhallen! JAAAA till hotell vid Si

f Su c c é s ta r t

ör Pinchos

Bastuflotten blev inget lyft

Från pizza till bilar för He ryem

Härn mesta frans ösands ka vänner

Paulina Holmberg • ÅRET SOM GICK I YIPPIE • VIMMEL • GUIDE TILL JULENS UTFLYKTER Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

1


Svenska kyrkan Härnösand

20 dec-24 jan

En julhälsning till alla i Härnösand 2017

Jul är ljus och glädje, klappar och tomtar. Men julen ger också en inblick i tillvarons innersta mysterium – vem Gud själv är. Barnet i krubban är Gud mitt ibland oss.

Gudstjänst

Högsjö kyrka

Domkyrkan

Domkyrkan öppen alla dagar kl 10.00-16.00 Onsdagar kl 8.00 Mässa Torsdagar kl 18.00 Mässa Söndagar kl 11.00 Högmässa 24/12 kl 11.00 Julspel. Barnkör. 17.00 Julbön. 23.00 Midnattsmässa. Domkyrkokören. 25/12 kl 7.00 Julotta. Körsång. Kyrkkaffe. 11.00 Högmässa. 26/12 kl 11.00 Högmässa. 31/12 kl 11.00 Högmässa. Magdalenakören. 17.00 Ekumenisk nyårsbön, Brunnskyrkan. 1/1 kl 11.oo Högmässa tillsammans med Ängekyrkan. 6/1 kl 11.00 Högmässa. 18.00 ”Carols”.

Hemsö kyrka

23/12 kl 15.00 Samling vid krubban. 25/12 kl 8.00 Julotta. Hemsö-Högsjökören.

Sedan den första julen är bilden av Gud förändrad. Genom historien har föreställningarna om Gud växlat, men oftast i varianter på maktens tema klädd i gudomlig skepnad. Julbudskapet om Gud som ett barn skall i all framtid utmana gudsbilder som gör anspråk på styrka och överlägsenhet. Barnet Jesus utmanar samhällen och kyrkor där makt och människor ställt sig själva i centrum. Jesus är Gud själv på jorden. Utan honom hade vi varit utlämnade åt våra egna funderingar om vem Gud är. Nu ser vi att Gud kommer underifrån med kärlek och ödmjukhet. I mötet med Kristus utmanas allt det som är uppblåst och själviskt också hos oss själva. Men det är barnets utmaning, kärlekens utmaning, en utmaning underifrån – utan hotfullhet. Inför barnet faller alla mina masker, jag befrias till att vara mig själv. Och jag blir stilla i tillbedjan. Snart skriver vi 2018 och för Svenska kyrkans del på många sätt ett nytt år som vanligt. Kyrkan har funnits här sedan 1200-t och allt eftersom bygden vuxit har också kyrkans arbete förändrats. Från årsskiftet talar vi om Svenska kyrkan Härnösand, allt vårt arbete i Härnösand planeras gemensamt av de 7 församlingarna som finns här. Drygt 800 år av liv i kyrkan pulserar vidare i vardag och helg, dagar och kvällar, för barn, unga och äldre, i gudstjänster och musikliv, i diakonalt arbete och på våra kyrkogårdar. Så låt dig engageras och delta – inte endast betrakta det som sker. Upptäck Svenska kyrkan i Härnösand på nytt, möt och lär känna gamla och nya Härnösandsbor. Välkommen att hitta ett sammanhang för eftertanke, reflektion och fördjupning av ditt liv. ”Gud, ge oss jul, inte en jul förstörd av jäkt, inte en jul av bara klappar och mat, inte en jul av bara ljuslågor, stämning och minnen. Ge oss en jul under Jesu ögon, med honom som bordsgäst, i gestalten av en främmande vid vårt bord eller närvarande genom en sparbössa för nödlidande. Ge oss en jul med Jesus, osynlig, men välsignande allt och därför med barnsligt glada skratt mitt i allvaret, en jul med den frid som världen inte kan ge, den frid som övergår allt förstånd. Gud, ge oss jul.” En God Välsignad Jul och Ett Gott Nytt År önskar domprost Kent Nordin

Häggdånger

25/12 kl 7.00 Julotta, Barsvikens kapell. Julkören. 26/12 kl 15.00 Gudstjänst, Westerholm/Eriksson Häggsjö. Fika. 14/1 kl 18.00 Mässa, församlingshemmet. 18/1 kl 12.00 Sopplunch, församlingshemmet.

Högsjö kyrka

24/12 kl 12.00 Samling vid krubban. 24/12 kl 23.00 Julnattsmässa. Hemsö-Högsjökören. 31/12 kl 15.00 Nyårsbön. 7/1 kl 11.00 Familjemässa med julfest.

Stigsjö kyrka

24/12 kl 11.00 Julspel. 24/12 kl 23.00 Julnattsmässa. Stigsjökören. 1/1 kl 18.00 Nyårsmässa. 7/1 kl 11.00 Högmässa. 14/1 kl 11.00 Högmässa, Stigsjö församlingshem. 21/1 kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst, Smöråkers föreningshus.

Säbrå kyrka

Säbrå kyrka öppen vardagar kl 8.00-15.00 24/12 kl 11.00 Samling vid krubban. Barnkörensemble. 24/12 kl 23.00 Julnattsgudstjänt. Cantum Novum. 26/12 kl 15.00 Annandagsgudstjänst, Kyrkkällan. Sång av Björn Lundin. Kyrkkaffe. 1/1 kl 15.00 Nyårscafé, Kyrkkällan. Cantum Novum. Yvonne Östman, sång. Kyrkkaffe. 6/1 kl 15.00 Ekumenisk gudstjänst, Kyrkkällan. Kyrkkaffe. 11/1 kl 11.00 Gudstjänst Älandsbro servicehus. Sång och fika. 14/1 kl 18.00 Mässa ”Där tro, hopp och kärlek växer, följt av 19.15 Samtal & reflektion, församlingsgården. 21/1 kl 15.00 Mässa, Kyrkkällan. Kyrkkaffe.

Viksjö kyrka

25/12 kl 8.00 Julotta. Viksjökören. Fackeltåg avgår från Folkets hus kl 7.30. 31/12 kl 17 Nyårsbön med parentation. Agnes Höglund, sång. 2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Musik

Jul på Café trädgårn

Domkyrkan Julspel 24/12 kl 11.00

Julafton 24/12 kl 11.00-15.00 Jul i gemenskap med jullunch och julsånger. Kostnad för jullunch 40:-. Anmälan/Information 076-849 17 47

”Carols vid Betlehem” 6/1 kl 18.00

Juldagen 25/12 kl 11.00-15.00

Hemsö församlingshus Musik i trettondagstid 7/1 kl 15.00

Trettondedagsafton 5/1 kl 11.00-15.00 Café Öppettider: Trädgårn Mån-fre kl 9.30-15.30 Lördag kl 11.00-15.00

Häggdångers kyrka Julmusik i folkton 23/12 kl 21.00

Julgransplundring 14/1 kl 11.00

Domkyrkoförsamlingens barnkörer. Johanna J Wikström. Elenor Andersson. Elisabeth H Palm. Per Brudsten. Julens budskap i ord och ton framförs av körer och musiker samt medarbetare från nybildade Härnösands pastorat. Efter konserten Even tea i församlingsgården.

Julgröt och skinksmörgås serveras.

Marco Fonseca. Knapp Anna Eriksson.

Häggdångerskören. Duo Systrami. Kicki och Petter Sjöstedt. Gerd Holm. Cecilia Mauritz Nelson.Knapp Anna Eriksson. Maria Robertson.

Stigsjö kyrka Musik i jultid ”Länge leve livet”

30/12 kl 18.00 Stigsjökören. Ungdomskören. Johan Holgersson. Olle Parkman. Marta Parkman. Kicki och Petter Sjöstedt.

Viksjö kyrka Musikgudstjänst

21/1 kl 15.00 Noratrion. Johan Holgersson. Olle Parkman.

Startar med högmässa i domkyrkan. Barnkör medverkar. Lunch och julgransplundring efteråt. Domkyrko församlingsgård. Anmälan senast 5/1 till: elenor.andersson@svenskakyrkan.se

Julfest 7/1 kl 11.00 Familjemässa i Högsjö kyrka. Julfest med dans kring granen i församlingsgården efteråt.


Meditation Start 11/1

Torsdagar kl 19.00 i domkyrkan. Ingen föranmälan behövs. Mer info: Cristina Grönroos 0611-245 15 eller Jarmo Nykyri, 070-212 57 13

Sjung i kör! Domkyrkan

Barn-och ungdomsverksamheten

Stor & Liten Start V.3 MÅNDAGAR 9.00–11.30 13.00–15.30 TISDAGAR 9.30–11.30 ONSDAGAR 13.00–15.30 FREDAG 9.00-11.30 9.30–11.30

Stor & Liten Älandsbro Kyrkkällan. Stor och liten. Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna. Stor & Liten Stigsjö församlinghem. Stor & Liten . Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna. Stor & Liten . Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna. Stor & Liten Högsjö församlingsg.

Minisång Start V.3 TISDAGAR 9.30–10.30

För små barn. Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna.

Minorer (Begränsat antal) Start V.5

MÅNDAGAR 13.oo–15.30

För barn i förskoleklass och klass 1-2 Älandsbro Kyrkkällan.

TISDAGAR 13.00–15.30

För barn i förskoleklass, klass 1-2. Stigsjö Församlingshem. 17.30–19.00 Barn i förskoleklass, klass 1-4. Säbrå församlingsgård. Anmälan: helena.norberg@svenskakyrkan.se

Juniorer (Begränsat antal) Start V.5 MÅNDAGAR

14.30–16.30

För klass 3-5. Stigsjö församlingshem. ONSDAGAR

14.30–16.30 För klass 3-5. Älandsbro Kyrkkällan. Anmälan: helena.norberg@svenskakyrkan.se

Ungdomskvällar

Startar oftast med mässa i domkyrkan. sen fikar vi spelar spel och samtalar vi om livet! TORSDAGAR 18.00–21.00 Ungdomskvällar Start 25/1 18.00–2o.00 Teckenspråkig ung i kyrkan. Start 11/1 (8/2, 15/3, 12/4, 17/5) Mer info: www.facebook.com/SKUHarnosand

Diakoni Sång & lässamling 18/1 kl 10.30

Älandsbro servicehus. Stina Östman.

Sopplunch 18/1 kl 12.00 Häggdångers församlingshem. Mer info: Berit Selling, diakon.

Samtal på gång Start 10/1 kl 14.00

Tillsammans promenerar, samtalar och reflekterar vi om livet! Vi avslutar med fika! Vi startar vid domkyrkotrappan. Mer info: Christina Persson, diakon.

Torsdagssoppa Start 25/1 k 12.00 Vi startar med soppa och därefter presenteras dagens gäst och tema. Andakt. Domkyrko församlingsgård. Mer info: Christina Persson, diakon.

”Om livet och tron” Start 11/1 En samtalsgrupp om livet och tron med utgångspunkt från pärlorna i frälsarkransen. Mer info: Åsa Sjöberg, diakon.

Internationellt fokus Start 15/1 Svenska kyrkan vill arbeta för en rättvis värld. Internationella gruppen arbetar med fokus på dessa frågor. Domkyrko församlingsgård. Mer info: Åsa Sjöberg, diakon. Kom och var med!

Språkcafé Start 15/1 Måndagar 16.00-18.00 Café Trädgårn, Trädgårdsg. Härnösand Fredagar kl 9.00-11.00, Kyrkkällan Älandsbro.

Martagruppen Start 17/1 Onsdagar kl 13.00-16.00 Högsjö församlingsgård.

Café Dama Start 15/1

Domkyrkokören Start 17/1 Kör för kvinnor/män med hög ambitionsnivå Ons kl 18.30 i församlingsgården. Magdalenakören Start 11/1 Damkör Tors kl 18.45, domkyrkans körrum Lärkorna Start 10/1 Kör för flickor 6-8 år Ons kl 17.15, domkyrkans körrum Ceciliakören Start 10/1 Kör för flickor 9-14 år Ons kl 15.30, domkyrkans körrum Våga sjunga i kör Start 20/1 Blandad kör för vuxna (även nybörjare) Lör kl 10.00-11.00, domkyrkans körrum. Domherrarna Start 18/1 Kör för pojkar 6-12 år Tors kl 16.00-17.00, domkyrkans körrum

Hemsö/Högsjö

Hemsö-Högsjökören. Start 9/1 Två församlingskörer i samsång. Blandad kör. Tis kl 18.30 Kyrkkällan/Högsjö församlingsgård

Häggdånger Häggdångerskören. Start 15/1 Blandad kör. Mån 18.45, Häggdångers församlingshem

Stigsjö Stigsjökören. Start 21/1. Blandad kör. Sön kl 18.30, Stigsjö församlingshem

Säbrå Cantum Novum. Start 4/1 Blandad kör. Tors kl 18.30 i Säbrå församlingsgård

Viksjö Viksjökören. Start 22/1. Damkör. Måndagar kl 18.30.

Obs! Barnkörerna i Häggdånger, Högsjö, Stigsjö och Säbrå startar senare. Mer info om körerna/anmälan: www.svenskakyrkan.se/harnosand

! kontaktuppgifter S B Nya O Telefon: 0611-288 00

Expedition för hela pastoratet:

Post/besöksadress: Franzéng. 18, 871 31 Härnösand svenskakyrkan.se/harnosand facebook.com/svenskakyrkanharnosand instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Tisdagar 16.00-18.00 För kvinnor & barn. Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


denna sida är en annons från härnösands kommun

kort om december 2017

välkommen till Högslätten ArbetsledAren Ulf frestAdiUs vill görA Högslätten riktigt fräscH ocH fin.

nu stundar helgtider och jullov och då är högslätten ett givet besöksmål för många härnösandsbor och hemvändare. här kan vem som helst åka skidor och skridskor och basta efteråt eller titta på matcher och cuper. Arbetsledaren Ulf Frestadius började efter sommaren och har högt satta mål för anläggningen.

– Fjällräven Center är kanske svår att slå, men vi ska bli Ångermanlands näst fräschaste arena!

SKISS : TM KONSULT

Han sätter stort fokus på att det är rent och städat, från entrén och ända in i hallen. Långsiktigt pågår också ett arbete med att renovera slitna utrymmen. Varje år fixas några omklädningsrum och korridorer.

Fakta om hotellet Varför måste hotellet ligga på kanaludden? Vad ska kommunen betala för driften av simhallen? svaren på de frågorna och många andra finns samlade på kommunens hemsida och informationen uppdateras när det dyker upp nya frågor. du hittar allt om hotellet på www.harnosand.se/kanaludden 4 Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

– Här finns stora utvecklingsmöjligheter. Anläggningen går att förädla mycket mer. Han och hans nio anställda har ett mycket omväxlande jobb där en sak styr mer än något annat. – Vi är extremt väderberoende. Jag har aldrig kollat väderrapporten så mycket som nu.

På Högslätten rör sig enormt mycket människor, även på vardagarna då skolklasser åker skridskor medan andra åker skidor, går på gymmet eller tar en bastu. Under jullovet blir det extra tider för allmänhetens åkning och det finns också möjlighet att spontanåka skridskor. – Ja, när uterinken och bandyplanen inte är bokade så är det bara att åka!

Jul på Högslätten JulaFton: allmänhetens åkning hela dagen. tomten bjuder på glögg, saft, pepparkakor och godis kl. 10-14. Juldagen: teamets återvändarmatch kl. 13. Mg-Hockeys cup kl. 12-15. nyÅrSaFton: Bandymatch HaIK-Selånger kl. 12. allMÄnHetenS ÅKnIng: Se tider på www.harnosand.se/allmanhetensakning

Ädelhem blev Årets arbetsplats

Särskolans miljöer utvecklas

Äldreboendet Ädelhem har utsetts till Årets arbetsplats inom Härnösands kommun. I motiveringen står att Ädelhem ”utvecklar sin verksamhet på ett fantastiskt sätt, med alla berörda i fokus, boende, anhöriga och personal”. Övriga nominerade var Kostenheten och Samhällsförvaltningen.

Grundsärskolan har fått 700 000 kronor i statligt bidrag för att utveckla sina lärmiljöer inom- och utomhus. Pengarna ska användas till att utforma trygga, tillgängliga och innovativa miljöer som ska stimulera exempelvis bygg och konstruktion, estetiska arbetssätt, rörelseglädje och kommunikation.

Öppettider under helgerna

kommunens receptioner är stängda helgdagar och röda dagar, men öppna som vanligt på vardagar under följande tider: Kommunreceptionen kl. 7.45-16.30. Johannesbergshusets reception kl. 8-12 och 13-16.30. Individ- och familjeomsorgens reception kl. 8-12 och 13-16.

Följ och gilla oss på: facebook.com/harnosandskommun

E-post: kommun@harnosand.se Tfn vxl 0611-34 80 00 www.harnosand.se


der

HÄRNÖSAND

! r å tt y n Gott

önskar vi

r

alla kunde

PANNACOTTA MED FÄRSKA BÄR

19kS

GÅRDSPROSCIUTTO Paul och Thom. Jfr-pris 399:-/kg.

39)= H

GOTT NYTT FÄRSKT BRÖD

Vår egen rostbiff Fläskfilé Rökt skinka Ädelost Brieost Exotiska frukter, efter säsong Bearnaisesås Tzatziki Bröd från vårt bageri DU KAN VÄLJA TILL: Potatisgratäng, Potatissallad eller Mozzarellasallad för 20:-/person.

EXOTISK PLANKA

99kS

Beställ senast 2 dagar innan i butik eller på telefonnummer 0611-251 68 eller 251 80.

Facebook “f ” Logo

SHOP EXPRESS

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

ALLA DAGAR

8-22 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


Här finns klapparna! Du hittar oss i Prismahuset 250:-

180:-

279:-

Julklapps tips! Fodrade Lovikkavantar i 100% ull

150:-

ord. pris 249:-

395:-

329:-

295:-

Vi önskar alla våra kunder/ patienter en riktigt

149:-

God Jul & Gott Nytt År! 395:-

279:-

Nyhet!

Stort urval av skinnhandskar! Prismagallerian MARKNADS 073-078 67 22 BODEN. Helt fantastiska priser!

Sälstensgränd 119 • 0611 – 20 000 • www.vmkh.se

Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro kan vi hjälpa dig med alla typer av projekt. Du kontaktar oss helt enkelt på närmaste betongfabrik: Sundsvall 060-16 80 80 Örnsköldsvik 0660-705 95

ATT KONTAKTA NÄRMASTE BETONGLEVERANTÖR KAN VARA SVÅRT.

Sollefteå 0620-517 54 Vill du veta mer? swerock.se

Med Swerock blir det lite enklare! Gratis WiFi i vårt väntrum

Storsatsning i Härnösand på bra tandvård!

ÖPPET FÖR NYA KUNDER. RING OCH BOKA TID!

Bra är inte nog för Tandläkarekedjan. Här är ambitionen att erbjuda behandling i världsklass. Det går fortfarande att lista sig hos oss för att få kallelse till årliga undersökningar och få tillgång till exceptionell bra tandvård. Vi är fem erfarna tandläkare som hjälper dig. Tandläkarekedjan är ansluten till Försäkringskassans tandvårdsstödsystem.

VÅRA 5 TANDLÄKARE HJÄLPER DIG MED

• • • • • • •

Vi på Tandläkarekedjan i Härnösand önskar alla en riktigt God Jul! • Härnösand, Korsmässvägen 5 Bryggaren Strand • tel: 0611-51 19 90 • e-post: info@tandlakarekejan.se • www.tandlakarekedjan.se

6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Akut tandvård Undersökningar Kronor och broar Tandimplantat Proteser Tandblekning Estetisk tandvård

LISTA DIG HOS OSS! Vi tar emot nya kunder/patienter

rinG 0611-51 19 90

God Jul


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 12 / 2017

Yippie säger ja!

Å

av Yippie är lite ovanligt. I det här numret väljer vi att tydligt ta ställning i en fråga som väcker starka känslor hos många Härnösandsbor. rets sista nummer

det planerade hotellet på Kanaludden.

Vi pratar om

Vi på Yippie är

för hotellbygget. För den utveckling av Härnösand som det skulle innebära, för jobben, investeringarna och de möjligheter som etableringen innebär.

är vi för en bättre debatt där vi respekterar att åsikterna kan gå isär men att vi åtminstone utbyter verkliga argument.

Men inte minst

42 48

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

NR 1 / 2017 januari - februari

13

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

STORA UPPLEVELSER DU KAN VARA MED OM I ÅR

VÅRDKASEN

Fakta om vårt stora vintercentrum

NIO BILMÄRKEN

Tuffare kamp om nybilsköparna

1:A APRIL PÅ TOBAKS: ÅRETS STÖRSTA TJEJFEST KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN Sportreporter Jens Näsman gör nedslag i Härnösand

SMARTA

VÄRDEKUPONGER

Nej-sidans röster och argument har fått stort utrymme i medierna under lång tid. När byggprocessen fastnat i en följetong av överklaganden är det hög tid att lyfta fram de goda argumenten för ett bygge på Kanaludden, och att lyfta fram några röster ur den starka opinion som säger ja. Vi listar vinsterna med ett destinationshotell och vi tar upp och bemöter argumenten mot. Vi visar planerna för utvecklingen av hela området kring Simhallen.

ÅRET GENOM YIPPIE 20

mer läsning till er över jul: Vi hälsar på frankofilernas egen förening, vi pratar interna S-strider med politiska redaktören Susanne Sjöstedt, vi möter den ensamkommande flyktingpojken som blivit småföretagare, vi bjussar på hemvändarguiden, tipsar om människor och händelser att hålla koll på under 2018 och så gör vi en tillbakablick i Härnösandshistorien och berättar historien om bastuflotten som blev bastufloppen.

YIPPIE-JA TILL HOTELLET 22

Trevlig läsning!

TONGIVANDE ARBETSPLATS

Sedan ett drygt halvår är Per Brudsten en av tre kyrkomusiker i domkyrkan. För Per är det en hemtam miljö. Redan när han var sju år började han i gosskören.

Sidan 30

STADT 24-7

Yippie Härnösand hakade på personalen på First Hotel Stadt från tidig morgon till sen natt.

Men vi har

N PÅ BAKSIDA

20

HELÉNE PERSSON • MONICA NÄSLUND • LOUISE PERSSON • DAvID GÖtHLIN • vIMMEL YIPPIE HÄ RN ÖSA N D

1

SUCCÉKAOS I ÖSTANBÄCKEN 8 Strandängsvägen

PINCHOS 11

Paulina Holmberg är restaurangchef Vad hände? OCh vad hände sedan?

Självklart ska Härnösand ha hotell vid Simhallen

Redaktionen

ÅRETS PERSONER – 2018 29 Det här är dem vi kommer att prata om 2018

Tipsa oss! info@yippieharnosand.se

BASTUFLOPPEN 42

En vd fick gå, en konkurs. Historien om bastuflotten.

FRÅN PIZZA TILL BILAR 48

26

Heryem Bakhtiyar har öppnat bilverkstad

JULGUIDE TILL UTFLYKTEN 50 Hit och dit ska du åka om du vill hitta på något.

FRANKOFILER PÅ FEST 56 Frankrikeentusiaster firar 20

Vimmel i Härnösand. Sidorna 67-72

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


INFART Plock • Profilen • I huvudet på • Ljus på

8

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


VAD VAR DET SOM HÄNDE HÄR? KAOS-SUCCÉ FÖR NY MARKNAD w Det hände sig på eftermiddagen den 10/12 att en strid ström människor målmedvetet började ta sig genom den annars lugna staden, mot Östanbäcken. Alla var de sugna på julmarknad av det idylliska slaget, mellan de vackra gamla trähusen där tomten tog emot, julkörer hördes och mängder av hantverkare fanns på plats för att sälja sina varor.

De som vågade sig in i kaoset fick finna sig i att långsamt fösas framåt i en sorts julens lämmeltåg. Här och där skymtade ett handgjort föremål eller en burk sylt, men mest av allt såg man varandras täckjackor. Källor i sociala media beskriver att idyllen infann sig någonstans runt 16.30, då folkmassan tunnats ut. Många talar redan om ”nästa år”.

Vid invigningen klockan 15 var det svårt att se om man befann sig på en julmarknad i Härnösand eller i Tokyos överfyllda tunnelbana, men snöflingorna som julmässigt singlade ned – precis innan de började vräka ned – gav svaret.

Text

M a r i a -T h é r è s e S o m m a r

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


INFART

HALLÅ DÄR ... … Lars Persson, ny butikschef på COOP Tullporten, SOM har jobbat inom handel ända sedan han var 14 år. Nu kommer han närmast från COOP Kramfors, till butiken som inte längre heter Tempo men är ungefär likadan ändå.

Tempo blev COOP i slutet av november. Hur går det hittills? – Det har varit succé! Vad är annorlunda? – Jag vill hellre tala om det som är lika. Vi fortsätter med samma goda service och sortiment, med hemkörning och matlådor. Vi är enormt glada att alla i personalen har stannat kvar, för även om butiken är sig lik är det en stor omställning för dem som jobbar i den, med nya system, nya regler och att plötsligt ingå i en storkoncern. Men största skillnaden är egentligen bara namnet på butiken. Vad gillar du bäst med att jobba inom handel? – Det är fantastiskt kul, främst att träffa människor och förstås att sälja varor. Jag har jobbat inom handel hela livet, sedan jag som 14-åring jobbade extra i en liten Ica-butik i Ängelholm efter skolan. Här trivs jag fantastiskt bra och har fått ett så varmt mottagande. Vilka framtidsplaner har du för butiken? – Att bli en riktigt, riktigt bra närbutik med brett sortiment, glad personal och glada kunder.

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Showen The Abba Tribute med The Original Band och Owe Sandström fyllde Härnösand Arena i februari 2016. Nu kommer The Abba Tribute tillbaka till Härnösand.

OWE OCH ABBA-SHOWEN ÄR TILLBAKA I VÅR I februari 2016 gjorde showen The Abba Tribute och Härnösandssonen Owe Sandström succé i Arenan. Nu kommer showen – och Owe – tillbaka. Den 27 april smäller det på Teatern.

w – Hur kul som helst, säger Dino Vulic på Höga Kusten Nöje. Vi har fått så otroligt mycket positiv respons efter Abba-showen. Folk har frågat oss sedan dess ”när kommer den tillbaka”, och efter att ha jobbat i ett år för att hitta plats, tid och allt som måste stämma så kan vi nu ta The Original Band och Owe Sandström tillbaka till Härnösand. The Original Band består av fem av Abbas originalmusiker från turnéer och skivinspelningar samt sångare. Det är en välslipade show med ett pärlband av Abbas stora hits, allt framfört i de scenkläder som Owe Sandström skapade för bandet. När showen hade världspremiär i Härnösand 2016 fanns Owe Sandström på plats och berättade historien om scenkläderna, om sig själv och hur uppväxten i Härnösand påverkade hans skapande.

– Publiken stod upp och ropade Owe, Owe, Owe. Det var fantastiskt. Jag möter fortfarande människor på gatan här i Stockholm som kommer fram och tackar för showen och ber oss komma tillbaka, berättade designern tidigare i höst och nu är det alltså klart att hans dröm går i uppfyllelse. Efter flitigt turnerande med stopp i bland annat Japan och Kina ska The Abba Tribute landa i Härnösand igen. Sist sålde 1350 biljetter till Arenan slut på rekordtid. Nu finns 480 biljetter till teatern och Oscar Westerlind på Höga Kusten Nöje tror att det blir rusning igen. – Det finns många coverband, men det här är ju verkligen originalet, originalmedlemmarna som spelade på Abbas turnéer och skivor. Det var en jättesuccé senast och det kommer att bli jäkligt kul att få hit dem igen.

Dragningen

Bo Andersson , 15 och inte klok, hallansvarig på

Öbacka sportcenter

Backhoppning eller skidskytte?

Julpyssel eller påskpyssel?

Hemmamiddag eller restaurang?

Skidskytte, för jag gillar att skjuta på saker och i skidskytte är det spännande hela tiden. Backhoppning, flyga i luften som fåglar, nää... Men jag hoppas de har fallskärmsavtal, de som håller på med det.

Julpyssel är roligast, att hålla på med det sista på kvällen den 23:e. Särskilt matpyssel för min del.

Restaurang är roligast. Man får koppla av, titta på folk och man slipper diska. Man kan sitta och njuta och bara finnas till


w Cirkusen har kommit till stan! Och ledare för hela showen i Nybrobacken är en hemvändare. Möt Pinchos restaurangchef Paulina Holmberg, 24. Etableringen har gått snabbt. Den karaktäristiska inredningen i cirkusstil, matvarorna, personalen – och inte minst gästerna – har redan landat. Men några dagar efter premiären är den fasta telefonen på Pinchos ännu inte inkopplad. Hur hittar vi chefen på bygget? Till slut visar det sig att restaurangchefen i princip finns på skrikavstånd från Yippies redaktion. I en lägenhet på Köpmangatan har Paulina Holmberg med sambo och barn precis installerat sig. – Jag är född och uppvuxen i Nordingrå men mormor bor i Härnösand så här har vi alltid varit väldigt mycket, och när jag skulle gå gymnasiet i Sundsvall så flyttade jag till Härnösand. Så det här känns faktiskt som att komma hem. Efter gymnasietiden blev det några år på Wallmans Salonger i Helsingborg. Tillbaka till Härnösand 2014 och efter föräldraledighet bar det av till Sundsvall för att vara

med och öppna Pinchos. Ett år senare år är hon tillbaka i stan igen – som restaurangchef för ytterligare en restaurang i kedjan. – Det är jättekul att starta upp nytt! Jag var med när vi öppnade i Sundsvall och även i Östersund så jag vet vad det innebär. Starten i Härnösand har varit bra, till och med lite över förväntan. – Absolut! Nyss hade vi 150 gäster en vanlig tisdag och redan i början av december hade vi bokningar in i januari, så det är jättepositivt. Vad tror du om utvecklingen i Härnösand? – Härnösand är på väg uppåt – solklart. För några år sedan gick Sundsvall igenom en snabb förändring, det bara exploderade av nya restauranger och uteställen jag tror att Härnösand är på väg dit.

SUPERSTART FÖR PAULINA OCH PINCHOS

INFART / PROFILEN T e x t JA K O B TJERNSTRÖM f o t o PA W EL MARONS K I

Paulina Holmberg ÅLDER 24 FAMILJ Sambo och barn BOR Lägenhet på Köpmangatan GÖR Restaurangchef på nyöppnade Pinchos FRITID ”Just nu är jag nästan gift med jobbet. Den fritid jag har så är jag bara mamma.”

Välkomna till oss! Restaurangchef Paulina Holmberg och hennes personal har fått en bra start i Härnösand. Det har varit mycket jobb, men det är kul också. ”Vi har en otrolig familjekänsla. Alla Pinchosrestauranger har en så sjukt sammansvetsad personal. De anställda mår bra och har roligt, och jag tror att gästerna märker det också.”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


INFART

NY RESTAURANG PÅ VÄG IN I CENTRUM w En ny restaurang etablerar sig vid Torget under 2018. Enligt flera källor är det en väletablerad Sundsvallskrögare som väljer att ta ett av sina restaurangkoncept till Härnösand. Varken krögaren eller hyresvärden Westerlinds vill bekräfta uppgiften. En restaurang i markplan vid Torget är ännu ett steg i den riktning som pekats ut av Cityprojektet där Westerlinds varit en drivande aktör. Målet är ett centrum

20 Två Härnösandsföretag i tillväxttoppen w När Almis Tillväxtliga i Västernorrland redovisades så blev det två Härnösandsföretag på pallen och tre bland de tio främsta. Överlägset bästa omsättningsökningen hade Highcon AB från Härnösand som på ett år ökat sin omsättning med vansinniga 1215 procent –rekord i Tillväxtligans historia. Highcon erbjuder rådgivning och tjänster inom all form av ställningsmontage, väderskydd och mobila arbetsplattformar. – Vår framgång är att vi har bra kvalité på det vi gör, hos oss är alla medarbetare säljare med bra bemötande och service till våra 12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

som inte bara kretsar kring handel utan även ger plats för kaféer, restauranger och möten. Senhöstens etablering av Espresso House vid Torget var en del i samma strategiska satsning. Den restaurang som nu uppges vara på väg in är – i sin Sundsvallsversion –ett avslappnat uteställe i centrum med en genomtänkt inredningsstil och ett brett ölutbud. Maten är okomplicerad men välgjord och mycket prisvärd och lagas från grunden i det egna köket.

Så många år har gått sedan Högakustenbron invigdes. Och inte bara bron utan hela den nya E4-sträckningen som snabbade på färden norrut med runt en kvart.

kunder. Att få den här utmärkelsen för vår insats bygger stolthet hos medarbetarna i bolaget och det känns som ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Daniel McCabe, VD på Highcon AB. Trea på årets lista blev L Erlandsson Entreprenad (LEEAB) AB, också från Härnösand som ökat sin nettoomsättning med fina 256 procent. På en fin sjundeplats landade listans tredje Härnösandsföretag SA Recycling AB som ökat med 135 procent sedan förra året. Tillväxtliga dominerades i år av företag med koppling till byggsektorn och speglar till viss del den rådande byggboomen. Samtliga företag på listan har vuxit mer än 100 procent i omsättning, också det ett nytt rekord i Tillväxtligans historia.

FOTO NILS BJUGGSTAM

Höga kusten-kryssning fortsatt VARA SUPERhet w Intresset för Birka Cruises kryssningar till Höga kusten fortsätter att vara mycket högt. För att möta efterfrågan har antalet kryssningsturer utökats från fyra till fem och platserna går åt fort. Tisdagen den 12 december tjuvstartade försäljningen av biljetter till sommarens kryssningar då alla som förhandsanmält sitt intresse fick möjlighet att boka. När biljetterna släpptes till övriga intresserade var redan 60 procent av platserna sålda … – Vi kan konstatera att intresset för Höga kusten håller i sig ordentligt. Jätteroligt! säger Marie Malmros på Birka Cruises. I sommar är två av kryssningarna tvådagarsresor, två går via Höga kusten till Luleå och en – årets nyhet – är en kryssning som kombinerar Höga kusten med Vasa och dess skärgård. Kombinationen Höga kusten-Vasa har hittills varit en succé försäljningsmässigt.


NYÅRSFEST! NYÅRSFEST! NYÅRSFEST! NYÅRSFEST! FESTPLANKA FESTPLANKA Den kompletta FESTPLANKA FESTPLANKA Den kompletta festmåltiden för FESTPLANKA Den kompletta Den kompletta festmåltiden för FESTPLANKA alla tillfällen. festmåltiden för FESTPLANKA Den kompletta festmåltiden för alla Här tillfällen. finns rostbiff,

Den kompletta alla tillfällen. festmåltiden för Den kompletta alla tillfällen. Här finns rostbiff, potatissallad, grillat festmåltiden för Här finns rostbiff, alla tillfällen. festmåltiden för Här finns rostbiff, potatissallad, grillat och tillfällen. exotiska frukter. alla potatissallad, grillat Här finns rostbiff, alla tillfällen. potatissallad, grillat och exotiska frukter. Här finns rostbiff, och exotiska frukter. potatissallad, grillat Här rostbiff, och finns exotiska frukter. potatissallad, grillat och exotiska frukter. potatissallad, grillat och exotiska frukter. och exotiska frukter. GRILLPLANKA

GRILLPLANKA Den lite stadigare GRILLPLANKA GRILLPLANKA Den lite plankan. GRILLPLANKA Den lite stadigare stadigare Den lite stadigare plankan. GRILLPLANKA Tre sorters grillat, plankan. GRILLPLANKA Den lite stadigare plankan. Tre sorters grillat, majskolvar, Den lite stadigare Tre sorters grillat, plankan. Den lite frukt stadigare Tre sorters grillat, majskolvar, exotisk och plankan. majskolvar, Tre sorters grillat, plankan. majskolvar, exotisk frukt och tre olika såser. Tre sorters grillat, exotisk frukt och majskolvar, Tre sorters grillat, exotisk frukt och tre olika såser. majskolvar, tre olika såser. exotisk och majskolvar, tre olikafrukt såser. exotisk frukt och tre olika såser. exotisk frukt och tre olika såser. tre olika såser.

50 k 50 kk 50 50k

/st

RÄKBAKELSE /st Bakelse med Skagen och räkor. RÄKBAKELSE /st Bakelse med Skagen och räkor. /st RÄKBAKELSE Bakelse med Skagen och räkor. RÄKBAKELSE Bakelse med Skagen och räkor. /st RÄKBAKELSE Bakelse med Skagen och räkor. RÄKBAKELSE /st RÄKBAKELSE Bakelse med Skagen och räkor.

Bakelse med Skagen och räkor.

FRÅN FRÅN FRÅN FRÅN FRÅN FRÅN FRÅN

135k 135k 135k 135k 135k 135k 135k 135k

/port /port /port /port /port /port /port

/port /port /port /port /port /port /port

39k 39k 39k 39k

/bit

SMÖRGÅSTÅRTA /bit Många olika sorter. /bit SMÖRGÅSTÅRTA Många olika sorter. /bit SMÖRGÅSTÅRTA SMÖRGÅSTÅRTA Många olika sorter. /bit SMÖRGÅSTÅRTA Många olika sorter. /bit SMÖRGÅSTÅRTA Många olika sorter. SMÖRGÅSTÅRTA

V52_ICA_Maxi_Härnösand_03 V52_ICA_Maxi_Härnösand_03 V52_ICA_Maxi_Härnösand_03 V52_ICA_Maxi_Härnösand_03

RÄKBOMB Från Maxiköket. RÄKBOMB RÄKBOMB Från Maxiköket. RÄKBOMB Från Maxiköket. RÄKBOMB Från Maxiköket. RÄKBOMB RÄKBOMB Från Maxiköket.

/st /st /st /st /st /st

Från Maxiköket.

NYÅRSMENY NYÅRSMENY NYÅRSMENY FÖRRÄTT NYÅRSMENY FÖRRÄTT NYÅRSMENY Liten laxbakelse med kökets rökta FÖRRÄTT NYÅRSMENY FÖRRÄTT Liten laxbakelse FÖRRÄTT Liten laxbakelse med kökets rökta fisksall ad och kallmed röktkökets lax rökta Många olika sorter.

Liten laxbakelse med kökets rökta FÖRRÄTT fi sksall ad och kall rökt lax FÖRRÄTT Liten laxbakelse med kökets rökta fi sksall ad och kall rökt lax fi sksall ad och kallmed röktkökets lax rökta Liten laxbakelse VARMRÄTT Liten laxbakelse med fisksall ad och kall röktkökets lax rökta VARMRÄTT fi sksall ad och kall rökt lax Dubb elmarinerad oxfi lé med VARMRÄTT fiVARMRÄTT sksallad och kallrökt lax Dubb elmarinerad oxfi lé med tryffeldoftande potatisgratäng VARMRÄTT Dubb elmarinerad oxfi lé med Dubb elmarinerad oxfi lé med VARMRÄTT tryff eldoftande potatisgratäng och rödvinss ky potatisgratäng VARMRÄTT Dubb elmarinerad oxfi lé med tryff eldoftande tryff eldoftande potatisgratäng Dubb elmarinerad oxfi lé med och rödvinss ky Dubb elmarinerad oxfilé med tryff eldoftande potatisgratäng och rödvinss ky och rödvinss ky tryff eldoftande potatisgratäng DESSERT tryff eldoftande och rödvinss ky potatisgratäng DESSERT och rödvinssky ky Hjortrontrifl e med hustes egna DESSERT och rödvinss DESSERT Hjortrontrifl med hustes egna havrekex ochee luftig färskostcreme DESSERT Hjortrontrifl med hustes egna Hjortrontrifl e med hustes egna DESSERT havrekex och luftig färskostcreme DESSERT Hjortrontrifl e luftig med hustes egna havrekex och färskostcreme havrekex och luftig färskostcreme Hjortrontrifl e med hustes egna Endast varmrätt 189:-/portion Hjortrontrifl med hustes egna havrekex oche luftig färskostcreme Endast varmrätt 189:-/portion havrekex och luftig luftig färskostcreme Två rätter 229:-/portion Endast varmrätt 189:-/portion havrekex och färskostcreme

V52_ICA_Maxi_Härnösand_03

149k 149k 149k 149k

Endast varmrätt 189:-/portion Två rätter 229:-/portion Tre rätter 279:-/portion Två rätter 229:-/portion Endast varmrätt 189:-/portion Två rätter 229:-/portion Tre rätter 279:-/portion Endast varmrätt 189:-/portion Tre rätter 279:-/portion Två rätter rätter 229:-/portion Endast varmrätt 189:-/portion Tre 279:-/portion Två rätter 229:-/portion Tre rätter Två rätter 279:-/portion 229:-/portion Tre rätter 279:-/portion Tre rätter 279:-/portion

n beställning Välkommen med di ng ni an be inn n di ng enäll ni agst äll rd st be 0 va n .0ed di . 12m ed ng Vä m st klen ni en naomm äll selk st omm be lk n an di Vä inn ed ll. en m ka ag en s rd ta an va m omm 0 inn lk hä ng .0 ni Vä en en 12 . äll at ag kl st M rd st be g. va na n in 0 se dirdagentainn an mtn ed .. 12 häomm m.0 kl avlk en st na ll.. se ka va s ng 0 ni Vä .0 m äll 12 hä st klen be 6. en st n65 at 63 ssnika di na M anll ta se g. ed -3 m inn ng in m 11 hä tn en 06 m äll en ag g st hä at rd in omm be M av R va lk n ka g. 0 di Vä in .0 tainnanll. tn edaten65 m . 12 m mM klen hä hä st av na se omm 6. lk g. 63 Vä in en tn ag -3 m rd 11 hä va 06 av 6. 0 g s ka .0 anll. 63 in tainn R 12 m 65 . kl -3 hä en 11 st en ag 06 na at g se M011 va-3rd65636. in g..0 R .in12 mtn kl ll. häst ka avna 06 s g ta se in m R hä en65 aten Mat kall. g. 6. s in 63 ta tn m m -3 hä hä 11 av 06 g M Ring. avhämtn ing 0611-365636. RRing 0611-365636. Kaptensgatan 8, 871 52 Härnösand • 0611-365 600 kundkontakt.harnosand@maxi.ica.se

V52_ICA_Maxi_Härnösand_03 V52_ICA_Maxi_Härnösand_03

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


Appboka!

Appen hittar du i App Store om du har iPhone och i Google Play om du har Android. Sök på Sverigetaxi och hitta vår gula app!

Fasta priser

Din bokning blir prioriterad – ingen telefonkö

Rabatt 8% t o m 19 dec (rabattkod THAB17)

Taxi Härnösand ligger i fronten då det bl a gäller miljötänket och vill att du som kund skall känna att vi erbjuder ständigt förbättrad service, tillgänglighet och trygghet.

Anor från 1926

Profilbild Leek

Med Sverigetaxi reser du till fast pris räknat på den kortaste vägen. Nu kan du boka taxi på långt fler än 200 orter i Sverige, smidigt och enkelt i samma system. Bokning sker via vår app eller via webbokningen: boka.sverigetaxi.se Taxi Härnösand är ett lokalt taxiföretag med anor sedan 1926. Företaget är modernt och anpassat med senaste tekniken. Vi är delägare i riksomfattande Sverigetaxi med cirka 4 000 fordon i landet. Vi finns vid Härnösand Central och lämnar service med 23 fordon.

0611-10 000

Bilden visar taxiföraren Tage Farm vid Järnvägsstationen.

www.taxiharnosand.se

En annorlunda present/ julklapp!

Nu är vi GULA! Jodå, du har sett rätt. Från sommaren 2017 har de olika fordonen hos Sverigetaxi Härnösand blivit gyllene gula. Vi är inne i en intressant tillväxtperiod och förbättrar oss ständigt för att du skall kunna åtnjuta vårt breda utbud och känna stor trygghet med våra serviceinriktade chaufförer.

Ring och boka oss eller ladda ner vår app så åker vi! Taxi Härnösand är ett lokalt taxibolag med anor sedan 1926. Vi är 13 ägare och vi är delägare i det riksomfattande Sverigetaxi med cirka 4 000 fordon i landet. Vi finns vid Härnösand Central och förfogar över ett 20-tal fordon varav 7 är anpassade för funktionshindrade.

Anor från 1926

0611-10 000

www.taxiharnosand.se

Appboka!

Miljötankar Taxi Härnösand drivs nu av ett starkt miljötänk och vi är ett av Sveriges första taxiföretag som kör miljövänliga bilar dygnet runt. Styvmorsviolen är vår miljösymbol.

14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

0611-10 000

Bilden visar taxiföraren Tollo Söderström under Luciabesök.

www.taxiharnosand.se

Appen hittar du i App Store om du har iPhone och i Google Play om du har Android. Sök på Sverigetaxi och hitta vår gula app!

Fasta priser

Din bokning blir prioriterad – ingen telefonkö

Rabatt 8% t o m 19 dec (rabattkod THAB17)

Taxi Härnösand ligger i fronten då det bl a gäller miljötänket och vill att du som kund skall känna att vi erbjuder ständigt förbättrad service, tillgänglighet och trygghet.

Profilbild Leek

I våra tankar finns HVO100 – framtidens miljöbränsle som är framställt av bl a slakteriavfall och fiskrester – 100% förnybart. HVO100 minskar koldioxidutsläppen med cirka 90%.

Anor från 1926

Taxi Härnösand är ett lokalt taxiföretag med anor sedan 1926. Företaget är modernt och anpassat med senaste tekniken. Vi är delägare i riksomfattande Sverigetaxi med cirka 4 000 fordon i landet. Vi finns vid Härnösand Central och lämnar service med 23 fordon.

Taxi Härnösand är ett lokalt taxiföretag med anor sedan 1926. Företaget är modernt och anpassat med senaste tekniken. Vi är delägare i riksomfattande Sverigetaxi med cirka 4 000 fordon i landet. Vi finns vid Härnösand Central och lämnar service med 23 fordon. Bilden visar legendariske Oskar Strömberg med sin Buick.

0611-10 000

www.taxiharnosand.se

Med Sverigetaxi reser du till fast pris räknat på den kortaste vägen. Nu kan du boka taxi på långt fler än 200 orter i Sverige, smidigt och enkelt i samma system. Bokning sker via vår app eller via webbokningen: boka.sverigetaxi.se

Anor från 1926

Profilbild Leek

Anor från 1926

Taxi Härnösand ligger i fronten då det bl a gäller miljötänket och vill att du som kund skall känna att vi erbjuder ständigt förbättrad service, tillgänglighet och trygghet.

Profilbild Leek

Profilbild Leek

10% rabatt vid köp av ett häfte med 10 st Seniorresor (pensionärer).

Taxi Härnösand är ett lokalt taxiföretag med anor sedan 1926. Företaget är modernt och anpassat med senaste tekniken. Vi är delägare i riksomfattande Sverigetaxi med cirka 4 000 fordon i landet. Vi finns vid Härnösand Central och lämnar service med 23 fordon. Bilden visar taxiföraren Tage Farm vid Järnvägsstationen.

0611-10 000

www.taxiharnosand.se


HJÄLTARNA I VÅRDKASBACKEN Som forna tiders gårdstomtar sliter och släpar de i skymundan för att få verksamheten att fungera. Även nattetid. Om det fanns något Veckans hjälte-pris i kommunen så skulle vi nominera dem som varje vecka, från de första dagarna med minusgrader tills att Vårdkasbacken fått ett rejält snötäcke, turas om att dra vattenslangar, flytta snökanoner och övervaka utrustningen – i kamp med tövädret. Bra jobbat!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


INFART Text Jakob Tjernström foto Pawel Maronski

Om lokal journalistiken w De som pekar på VA- och NN-tiden och minns nyhetsjakten och de tjocka tidningarna tycker kanske att det har blivit sämre, men jag håller inte med. Nej, papperstidningarna ser inte ut som förr, men det gör ju inte samhället eller tekniken heller. Då var tidningarna i princip ensamma som nyhetsförmedlare och man kom ut en gång om dagen. Idag är det fler aktörer och fler kanaler. Med tanke på att SVT, Sveriges Radio och Mittmedia alla satsar hårt på digital nyhetsförmedling tycker jag att lokaljournalistiken är bra och framförallt kommer nyheterna mycket snabbare. Personligen läser jag mer lokala nyheter idag än vad jag gjorde när det bara fanns papperstidning.

I HUVUDET PÅ

SUSANNE Om att vara deltidsboende

w Det jag märker efter att jag flyttat är att relationen till det jag skriver om har blivit lite annorlunda. Det är viktigt att ge sig ut på riktigt och träffa människor och det kan man bara göra på plats, men jag tycker att jag faktiskt har fått lite skarpare blick av att kunna se frågorna lite utifrån. Distansen har tillfört något. Att till exempel se vårddebatten i andra landsting på nära håll ger nya perspektiv och infallsvinklar på vår landstingsdebatt i Västernorrland. Sedan tror jag att den här möjligheten att jobba effektivt på distans inte hade funkat så bra tidigare, men nu gör tekniken att jag faktiskt har bättre koll på nyhetsflödet och debatten – och mer läsarkontakt – än vad jag hade för några år sedan då jag satt hela tiden på redaktionen.

Om S-striden i Härnösand w Den här striden har pågått så länge och den känns extra märklig eftersom vi inte är vana att se den typen av uppgörelser så öppet, inte i Härnösand och inte i partiet generellt. Det vanliga inom socialdemokratin är ju att man har medlemsmöten med väldigt högt till tak, men när man väl har haft sina tuffa diskussioner så respekterar man majoritetens beslut och man backar upp dem utåt. Då är striden över. Nu har vi en kamp i offentligheten och inte ens de som är väldigt nära – partimedlemmarna i Härnösand – har full koll på vad som har hänt och exakt vad det är som har gått snett. Jag är själv medlem i partiet och är ledarskribent – men jag vet inte heller. När jag pratar med partimedlemmarna så är det tydligt att det har bildats två läger. Det vi kan konstatera är att en gång tillträdde Fred Nilsson som socialdemokratiskt kommunalråd och Anders Byqvist satt som arbetarekommunens ordförande. Det är två män som är vana att ta både ansvar och plats och det är uppenbart att det uppstod en maktkamp. Personkonflikter finns väl alltid i alla organisationer, men att det går så här långt är väldigt ovanligt för Härnösand. Jag menar: här sitter till slut kommunfullmäktige och fattar beslut om att bli av med sin egen nämndsordförande – då har det gått oerhört långt! Då finns det ett bristande ledarskap i arbetarekommunen. Lite känns det som att det här är ett bråk som man har kunnat ägna sig åt i avsaknad av politiskt motstånd i kommunen. Sedan S tog över makten senast har det inte funnits någon livskraftig opposition och då börjar man äta på varandra istället. Det är så tråkigt att se.

16

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Om Sjöräddningssällskapet

”Nej, papperstidningarna ser inte ut som förr, men det gör ju inte samhället eller tekniken heller.” Efter ungefär femton år i Härnösand har Tidningen Ångermanlands politiska redaktör Susanne Sjöstedt av familjeskäl flyttat delar av boendet till huvudstaden. Nu delas tiden mellan lägenheten i Midsommarkransen och ett hyresrum i Härnösand. Susanne Sjöstedt ÅLDER 43 FAMILJ Ja BOR Lägenhet i Midsommarkransen, rum i Härnösand GÖR Politisk redaktör (S) på Tidningen Ångermanland

w Jag har varit med i åtta år nu och det är ett helt ideellt arbete. En sak som jag gillar med det här engagemanget är att det är väldigt konkret, man lägger tid på något som gör påtaglig skillnad. Vi har ryckt ut på sommarnätter och letat folk som inte har hört av sig hem, vi har undsatt folk på segelbåtar som kapsejsat och bogserat hem båtar som fått slut på bränsle. Den här säsongen har jag inte kunnat vara med så mycket som tidigare, men nästa sommar hoppas jag kunna vara med i Härnösand igen. Jag hade bott i Härnösand i nästan tio år innan jag engagerade mig i Sjöräddningssällskapet och visste på ett ungefär hur fin naturen var, men det var först när jag följde med ut i båt som jag verkligen insåg hur vackert det är. Kustlinjen från Sundsvall och norrut förbi Härnösand och genom hela Höga kusten med Ulvön och allting – den sträckan ska man uppleva från båt!

Om Hjalmar Branting w Hjalmarbysten står vid min arbetsplats och har hängt med sedan Nya Norrlandtiden. När några mellanstadieelever var på studiebesök pekade jag på Branting och skämtade om att Elvis måste ha fått inspiration till sin frisyr av honom. Snacka om att inte känna sin publik – elvaåringar har tydligen inte jättekoll på vem någon av de karlarna är…


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI PÅ UT MED DET GAMLA OCH IN MED DET NYA.... Året börjar gå mot sitt slut och kanske är du i behov av någonting nyare, mindre, sportigare eller mer familjevänligt till nästa år? Med både nya och begagnade bilar i lager vill vi påstå att vi har någonting för alla, men det viktigaste är egentligen att vi har något för just dig! Varmt välkommen att besöka oss på Rylander Bil för att byta din gamla bil, så kommer vi se till att du börjar 2018 på bästa tänkbara sätt. Missa inte heller att vi under hela december har kampanj på fyrhjulsdriften 4MATIC, där du som privatperson får fyrhjulsdriften på köpet.

A-Klass

B-Klass

C-Klass

GLA

fr. 228 900.00

fr. 240 900.00

fr. 334.900

fr. 274.900

CLA

E-Klass

GLC

GLE

fr. 293.900

fr. 423.900

fr. 422.900

fr. 608.000

Vi vill passa på att önska dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År från oss alla på Rylander Bil i Sundsvall.

ASS L K X YA N T L E s H kl. mom :- e 0 0 9 . 5 Fr. 31

x

BOKA PROVKÖRNING REDAN IDAG! 060-14 00 00

ÖPPETTIDER JUL OCH NYÅR 22/12 Fredag 23/12 Lördag 24/12 Julafton 25/12 Juldagen 26/12 Annandag jul 27/12 Onsdag 28/12 Torsdag 29/12 Fredag 30/12 Lördag 31/12 Nyårsafton 1/1 Nyårsdagen 2/1 Tisdag 3/1Onsdag 4/1Torsdag 5/1Trettondagsafton 6/1 Trettondag jul

07:00-18:00 Stängt Stängt Stängt Stängt 07:00-18:00 07:00-18:00 07:00-18:00 Stängt Stängt Stängt 07:00-18:00 07:00-18:00 07:00-18:00 07:00-16:00 Stängt

R1 Bergsgatan 120

SUNDSVALL • 060-14 00 00 • Mån-Fre 7-18, Lör 11-15 • facebook.com/rylanderbil • www.rylanderbil.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


vi önskar er alla

God Jul och Gott nytt År!

Hos oss hittar du

allt till Din bästa jul!

Mitt i centrum!

Mattias Bast Ny handlare och butikschef

Öppettider: Måndag - lördag 08.00-22.00 söndag 09.00-22.00

med bl.a.

Tel: 0611 131 75 • Storgatan 26, Härnösand

2018

Lars T Johansson och Jens Nilsson Premiär nyårsafton på Härnösands Teater Biljetter och mer info på

mittrevyn.se

BOKA ANNONS! RiNg 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se 18

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


EdmoLift har fått en ny produktkatalog! Edmolift är ett av Härnösands största och mest innovativa industriföretag med marknad och kontor eller återförsäljare över hela världen. Produktsortimentet är ständigt växande – men stort redan nu. Viktigaste produkten är saxlyftar med kapacitet från något ton upp till nästan hur tungt som helst. Dessutom har företaget en patenterad armlyft som bland annat är ”standard” hos de största europeiska bilföretagen. Företagets produkter har tidigare presenterats i ett flertal olika trycksaker och Alltid fick i uppdrag att samla produkterna i en och samma katalog. Dessutom skulle katalogen innehålla textsidor av magasinkaraktär som för att ge företagets kunder en tydligare bild av Edmolifts själ. Resultatet blev en omfångsrik produktkatalog med 88 sidor och fylld med fakta och personal från Edmolift. Digitalt kan du bläddra på : https://issuu.com/lamee/docs/edmo_issue_eng_skarp

Både digitalt och tryckt! På Svenska och engelska

Är du intresserad av att göra en produktkatalog, magasin, webbsida eller broschyr? Kontakta Kenneth Zetterlund 070-679 75 29 för ett möte. Mer info om oss på Alltid Marknadsbyrå får du på www.alltid.net

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


INFART

Ett helt 2017 med Yippie

(och vad som hände sen)

Ett år är snart till ända. Vi på Yippie tittar gärna framåt mot det spännande 2018 (se till exempel sidan 35!), men visst är det lite kul med en snabbrepris på det som varit också. Från nummer 1 med unga kyrkomusikern Per Brudsten på omslaget, över specialnumren då vi ritade om Smitingens havsbad (nr 6–7) och skissade upp Härnöleden (nr 9), till två späckade nummer i december. Vi sammanfattar – och bjuder som en bonus på en liten uppföljare från varje nummer. Det här var Yippieåret 2017! ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

NR 1 / 2017 januari - februari

13

STORA UPPLEVELSER DU KAN VARA MED OM I ÅR

1:A APRIL PÅ TOBAKS: ÅRETS STÖRSTA TJEJFEST

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

VÅRDKASEN

Fakta om vårt stora vintercentrum

NIO BILMÄRKEN

Tuffare kamp om nybilsköparna

KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN Sportreporter Jens Näsman gör nedslag i Härnösand

TONGIVANDE ARBETSPLATS

SMARTA VÄRDEKUPONGER

NR 1 Per Brudsten, ny ung kantor i domkyrkan Ur innehållet: Full fart hela dygnet på Stadt, Ishockeybacken Filip Westerlunds succé i Frölunda, Årets största tjejfest

Då: Semir Hadzibulic på

DAN PÅ BAKSI

Com.hem har låtit sitt stora

Sedan ett drygt halvår är Per Brudsten en av tre kyrkomusiker i domkyrkan. För Per är det en hemtam miljö. Redan när han var sju år började han i gosskören.

Sidan 30

STADT 24-7

intresse bli ett företag. Han har startat My Football Travel som säljer fotbollsresor till en svensk publik.

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

NR 4 / 2017 april - maj

LÅG SNITTÅLDER PÅ YNGSTA MATJÄTTEN NU STRÖMMAR ELEN FRÅN TAKET

CITYPLANERNA BÖRJAR TA FASTARE FORMER

GSMÄS F O K U S F Ö R E TA N ANNONS OM BILAGAN ÄR E HELA DEN HÄR

SA

Välkommen!

MASS-EXTRA Företagsmässa, reportage

och annonser om företagsamhet

ÖPPET 5/5 fredag 12-17 6/5 lördag 11-15.30

i Härnösand

Lena är vår moderator sig

&

UTSTÄLLNINGAR FÖRELÄSNINGAR VINPROVNING RESTAURANG

FRI ENTRÉ

HäRNÖsAND ARENA Härnösands största mässa!

ENERGIKNIPPE

ÖVER 100 UTsTäLLARE! Massor av företag,

UF-företag, organisationer

och föreningar

& ARRANGÖRER SPONSORER, PARTNER

I SaMVERKaN MED

aRRaNgöR

SPONSORER

NR 2 / 2017 februari - mars

med Tinas TVÅ ÅR

Sidan 26

MARTIN FORSBERG. KOREOGRAF MODE VÅREN HAR KOMMIT TILL BUTIKERNA (

också)

www.yippieharnosand.se

Ur innehållet: Snart startar Peckas Naturodlingar bygget, Koreografen Martin Forsberg på hemmaplan, Margareta Ragnarsdotter får Kulturhjärtat

Då: Yippie träffar delägaren SMARTA VÄRDEKUPONGER DAN PÅ BAKSI

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!) TOMATER

Här ska det nya jätteväxthuset byggas

och eldsjälen Frans Olofsson i nystartade bolaget Lockeby Bryggeri som bygger upp ett sprillans nytt mikrobryggeri väster om Härnösand.

CHRISTER OCH ANNELI

Profiler lämnar Prisma

MARGARETA RAGNARSDOTTER KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN Sidan 44

VÄXTHUS • TJEJSKIDOR • APP • HM HOME • JAZZ • YOGA • TUMBLEWEED • WAYNE’S • MM

Nu: Produktionen startade i somras och Lockeby Bryggeri fick under hösten in två produkter i Systembolagets beställningssortiment och på hylla i Härnösand. Nu finns också bolagets första julöl i beställningssortimentet.

Då: Härnösands HK:s tjejer födda -02 laddar för SMslutspel. Man krossar allt

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

NR 3 / 2017 mars - april

KNIVSKARP ELLA DAHLIN VET HUR MAN GÖR EN KNIV UTFLYKTSTIDER VI PACKAR RYGGSÄCKEN OCH TAR PAUS I SKOGEN ELISABETH WIKLUND GÅR I PENSION

www.yippieharnosand.se

SMARTA VÄRDEKUPONGER DAN PÅ BAKSI

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

TURISTSATSNING ”NU SKA HÖGA KUSTEN EXPLODERA”

NR 3 Toppenmat i Toppstugan Ur innehållet: Patrik byter Göta kanal mot Höga kusten, Utefest i Barsviken, Par i präst, Knivskarpa slöjdare i Gussjö

ÖBACKA JAZZ Utmärkt jazzklubb

STADSFESTEN

Klart med fler artister

BUTIKER MED NY MATKULTUR

TOPPEN!

MÅNADENS SPORT MED JENS NÄSMAN Sidan 44

Ett rum med utsikt. Det är vad Peter och Ines Andersen bjuder på i sin restaurang Toppstugan högst upp på Vårdkasberget. Förutom mäktig matupplevelse och skön atmosfär såklart. Sidan 36

VIMMEL • KALENDARIUM • ERIK JUNtIKKA • ALI JAbER • SANDRA bILLStRÖM • MED YIP PMERA IE H Ä R NÖSA ND

20

Y I P PI E H Ä RN Ö S A ND

1

SIDAN 34

VIMMEL • KALENDARIUM • PONTUS GRAFSTRÖM • NY KOKBOK • BO BLOMQVIST

www.harnosandsforetag.se

VARSÅGOD!

MIKROBRYGGT NYTT HÄRNÖSANDSÖL PÅ SYSTEMET

Wayni Samare heter en av Härnösands absolut gladaste människor. På Furuvägen har hon hittat hem . Här vilar hon ut mellan jobben som lastbilschaufför, tolk, personlig assistent och några fler ...

1

Det är en dröm som gått i uppfyllelse på Södra Vägen. Tinas Diner är en explosion i rockabillystuk – och hemgjorda hamburgare – precis så som Tina OlOfssOn vill ha det.

ELBILAR HUR NÖJDA ÄGARNA ÄR? TYP SUPER.

MÅNADENS SPORT MED JENS NÄSMAN SIDAN 42

MässA

NR 2 Tinas Diner

Då: Peter och Ines Andersen driver Härnösands familjäraste krog i Toppstugan. Fantastisk utsikt, stora smaker och

motstånd i regionen på tjejsidan och matchar nu mot jämnåriga killar – och fortsätter att vinna…

litet format – Peter och Ines sköter hela verksamheten på två personer.

Nu: Sommaren har varit bra och över hela året har det gått ungefär som förväntat. ”Kurvan är inte brant, men den pekar uppåt och vi känner att platsen är helt rätt och att det är här vi vill fortsätta att satsa”, säger Peter Andersen.

Ur innehållet: Bostadsdrömmar i Härnösand, Unga Willys, Solpionjärerna på Seminariegatan, Pontus Grafström ställer ut i Wien

Då: Energiknippet Wayni Samare, 25, ligger inte på latsidan. Hon har tre jobb, springer en timme före jobbet varje dag och planerade dessutom att ta busskörkort – men köpte ett radhus istället. Nu: Bor kvar i det nya huset och har kvar alla jobb: lastbilschaufför, personlig assistent och tolk. Och har dessutom skaffat ett till. ”Jag har fixat D-körkort, alltså busskörkort, och har börjat köra buss så det blir fjärde jobbet.”

Nu: Laget gick rakt emot oddsen och experttipsen och slog sig fram till en bronsmatch i konkurrens med landets bästa klubbar. Fjärdeplatsen i SM chockade Handbollssverige. Årets säsong har börjat i samma stil – laget är obesegrat i början av säsongen. Två spelare har blivit kallade till första steget av förbundet mot ett framtida F-16 landslag. ”Målsättningen i år är att gå så långt som möjligt i USM och utveckla spelarna individuellt så mycket som möjligt. Tjejerna själva har som ambition att ta sig till steg 4 och det är ett tufft mål men det här är tuffa tjejer så varför inte?!”, säger tränaren Jonas Wessling.

NR 4 Wayni Samare, 25, Härnösands gladaste

NY KAFÉKEDJA I CENTRUM

5-6 MAJ •2017

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

PÅ BAKSIDAN

SOLIG EL

Hernö Gin visar upp

HELÉNE PERSSON • MONICA NÄSLUND • LOUISE PERSSON • DAvID GÖtHLIN • vIMMEL Y I PPI E H Ä R NÖ S A ND

SMARTA VÄRDEKUPONGER

WILLYS UNGA

En tidning om Fokus

Yippie Härnösand hakade på personalen på First Hotel Stadt från tidig morgon till sen natt.

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

HUSVILLA MÅNGA VILL HA BOSTAD PÅ GLÖDHET MARKNAD

Nu: My Football Travel har kommit igång på allvar. Företaget är fortfarande en bisyssla för Semir, men drygt 30 resor har sålts under året och kurvan pekar uppåt.

www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

NR 5 / 2017 maj - juni

www.yippieharnosand.se

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

PÅ TURNÉ

(nu 16 200 exemplar!)

nU VÄnTaR VÄRLDEn PÅ PETER HaMILTOn – IGEn

BÖRSYRA! häRnÖSAndSBoR tRoR på lokAlA fÖRetAg

NR 5 Examensförberedelser Ur innehållet: Peter Hamilton turnerar med stjärnorna, Snart dags att sjösätta fritidsbåtsmuseet, Slagverkarna spelar Zappa, Paradorkestern vill ha förstärkning

GRILLAT PROFFSTIPS MED RECEPT PÅ KÖTT OCH FISK

MÅNADENS SPORT WOW, VILKET SM, HHK! SIDan 42

Baluns på gång (VAL OCH KVAL)

Felicia och Hannah ska på studentbal. Att välja klänning är inte enkelt. På Tinas bal & högtidskläder finns det många att välja bland och det blir inte alltid den man tror. Sidan 34

EVA STRÖMQUIST PÅ ÅHlÉNS • HECTOR BRÄNNlUND • PARADFlICKOR • SlAGVERK • YVIMMEl I PPI E HÄRN ÖS ANMM D 1

Då: Fyra företag har precis gjort nyemissioner för att få in kapital för att fortsätta växa och utvecklas. Alla nyemissioner blir fulltecknade och tillsammans får Xavitech, Absolicon, Hernö Gin och Peckas Naturodlingar i ca 50 miljoner och får omkring 1000 nya ägare.

Nu: Tillväxten fortsätter. I fallet Peckas naturodlingar har det stora intresset för företaget lett till att ytterligare en nyemission gjorts under hösten 2017 och parallellt med den ursprungliga planen för tillväxt i Sverige ska företaget nu undersöka möjligheterna att expandera även utomlands.


ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

NR 6-7 / 2017 juni - juli - augusti

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 25 000 exemplar!)

2m5artips

om SSommarguiden2017

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

TORNET FICK LIV SMEDEN Ulla RaSMUSSEN HaR flYTTaT iN i gUSTaVSViK

KAFÉTURNÉ

7

FIKASTÄLLEN EN BILRESA BORT

NATURFOTO TONY RUNDSTRÖM ägNaR DagaR åT aTT få RäTT bilD

MÅNADENS SPORT TRIATHLONFRAMGÅNGAR FÖR HEMSÖ IF SiDaN 74

SMITINGEN STOlT HiSTORia iNSPiRERaR: DagS VäCKaS Till liV igEN?

NICKEBO • ÖSTANBÄCKSKÅKAR • BAL • OPERAFESTIVAL • SMITINGEN • FOTOKLUBBEN •YIPPIE VIMMEL HÄR N ÖSAN DMM 1

NR 6-7 Nostalgidagarnas festivalgeneraler Ur innehållet: Östanbäckskåkar på innegården, Naturfotografen Tony Rundström, Smeden i tornet i Gustavsvik, Yippie gör om Smitingen!

Då: Festivalgeneralerna Henrik Skyttberg & Kicki Viklund planerar inför Nostalgidagarna. Kan man fortsätta att hävda sig i konkurrensen om motorentusiasterna?

Nu: Succé – igen! Nostalgidagarna ökade besöksantalet ytterligare 2017. Lördagens stora Härnösands-cruising hade drygt 2 000 fordon i rörelse i centrum samtidigt och totalt runt 12 000 i publiken. ”Vi i ar-

rangörsgruppen har fått höra att det är två orter i MotorSverige det tisslas och tasslas lite extra om, Härnösand och Hudiksvall, för att ’där är det så mysigt och trevligt’. Vi skiljer oss från mängden – folk vill komma just hit!” säger Henrik Skyttberg.

SPECIAL: Yippie gör om Smitingen. Havsbadet på Härnöns utsida har potential att ensamt locka turister till Härnösand och bli en mötesplats för alla generationer. Men då behövs mer service, större utbud och bättre skyltning . Yippie levererar en framtidsvision som säger ja till modern arkitektur, camping och väl utbyggd uthyrningsverksamhet.

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

NR 10 / 2017 oktober - november

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

EMMA EKEBJÖRK

WILDA NÄSSLAND MARIE ANDERSSON I NÄSSLAND VANN SM-SILVER I WESTERN RIDING TILLSAMMANS MED SIN hÄST TENDER ROSSI

Eftertraktad orgelbyggare

NR 8 / 2017 augusti-september

www.yippieharnosand.se

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

HEMMA HOS SPÄNNANDE UTE OCH INNE I TEGELVILLAN PÅ PROSTVÄGEN

PÅ RÄTT PLATS BELGISKA AnnIcK STORTRIVS I HÄRnÖSAnD

BYGGYRA TUSENTALS KVADRAT NYA LOKALER PÅ SALTVIKSHÖJDEN

MÅNADENS SPORT GOLF MOT CANCER SIDAN 41

BÄST I LÄNGDEN

NR 8 Ultralöparen Johanna Bygdell Ur innehållet: Allt klart för Antikrundan, Elin Kristoffersson lever på dansen, Nu rör det på sig på Saltvikshöjden, Anton Lindhs dubbla VM-medaljer

Då: Johanna Bygdell kom-

Ultralöparen Johanna

På kort tid har Johanna Bygdell tagit sig till eliten bland Sveriges ultralöpare. I dag rankas hon sexa i Sverige och radar upp segrar i krävande långlopp – över både män och kvinnor. Sidan 22

ANITA UDDFORS • ANDREAS RÖNNQVIST • ANTIKRUNDAN • ELIN KRISTOFFERSSON • VIMMEL MM

binerar barn och heltidsjobb med stenhård träning, och på de riktigt tuffa ultraloppen TEC 100 och High Coast Ultra krossar hon alla – både herrar och damer.

Nu: En skada satte punkt för säsongen, men innan

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

www.yippieharnosand.se

NRseptember 9 / 2017 - oktober

(nu 16 200 exemplar!)

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN ÄR DET BARA VI SOM TYCKER DET ÄR DAGS FÖR EN VANDRINGSLED RUNT HÄRNÖN? (NEJ, VISAR DET SIG)

LJUS PÅ JULIA NU STARTAR HENNES LIV SOM TENNISPROFFS

GAMLA FÄNGELSET NU HAR SKEJTARNA HITTAT HEM

UNG & CHEF FRIDA, 23 ÅR OCH CHEF FÖR KOMMUNALT ÄLDREBOENDE

MÅNADENS SPORT TRIPPEL I DIVISION 1 SIDAN 48

TOBAKS SÅ BLEV FÖRFALLET HETASTE KONTORSMILJÖN

HÄRNÖ TRAIL • RÖJNING I RÖ • JOHAN VÅGLUND • TJÄRNSJÖ BREWERY • MURALMÅLNING Y IP P IE H Ä R N• Ö SMM AND 1

NR 9 Tennisesset Julia Keranovic Ur innehållet: Skejtarna har hittat hem, Hans Wiklund och vikariatet från helvetet, Hembesök på heta Tobaks, Ung chef på äldreboendet, Yippie stakar ut Härnöleden!

Då: Julia Keranovic varvar jobb och hård träning. Snart ska hon ge sig ut i proffslivet på allvar.

Nu: Blandade sportsliga framgångar, men framförallt har hösten gett många bra erfarenheter. Tävlingarna i Turkiet i början gick sådär, men formen pekade upp och bästa resultatet kom i en turnering i Stockholm där hon gick till kvartsfinal. ”Tränar för fullt i Kramfors just nu innan

dess hann Johanna med en andraplats i Ultravasan – det blev lite av ett internationellt genombrott. Heltidsarbetande Johanna är nu nominerad till utmärkelsen Årets kvinnliga traillöpare i Sverige tillsammans med tre hel- och deltidsproffs. Vinnaren presenteras i mellandagarna. Under 2018 siktar hon på att komma utomlands och tävla. ”Jag har fått en finansiell öppning som förhoppningsvis kommer göra det möjligt. Ultratrail-VM går i Spanien i början av maj och det skulle vara väldigt roligt att få representera Sverige där.”

jag åker hem till Härnösand över jul för att vila och träffa familjen”, säger Keranovic. Efter nyår drar tävlingarna igång igen. På programmet står bland annat Lund, Eskilstuna, Falun, Turkiet och till sommaren blir det seriespel för en klubb i Tyskland.

SPECIAL: Yippie stakar ut Härnöleden. Omgiven av Höga kustens dramatiska natur, men ändå aldrig mer än en kvart från stadens service och utbud. En vandringsled med servicepunkter, vackra vyer och tuffa utmaningar som räcker i minst två dagar skulle kunna bli en riktig turistmagnet. Yippie skissar upp Härnöleden och bollar friluftsturism med trailarrangörer, turistentreprenörer och tjänstemän.

Då: Ica Maxis spelansvarige

TRÄARBETE x 5, sidAn 31

IDOLPROFILENS SOM VILL SATSA PÅ TOBAKS • DE SMYCKAR STAN • VIMMEL • ELDVECKAN

Henrik Viberg levererar vinster på löpande band och gav nyligen fem spelare drygt 9 000 kronor tillbaka på satsade 86 kronor efter att ha satt 13 rätt.

Nu: Viberg tuggar på och har prickat in några fina vinster även i december. Och det var nära 13 rätt igen på Europatipset nyligen, men: ”Ett mål i 95:e minuten förstörde den fullträffen, det var surt.”

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

Ur innehållet: Orgelbyggaren tar inga genvägar, Fem träarbetare, Tretton rätt för mästertipparen Viberg, En dag på Kusthöjdens djurklinik, Ny scenmästare på Teatern

höst

SMARTA VÄRDEKUPONGER

NR 10 Westernridning med Marie Andersson

www.yippieharnosand.se

NR 11 / 2017 november - december

Ur innehållet: Christer Norberg ger inte upp, FUB:s modiga modeller, Hemvändaren styr på Espresso House, Daniel Kalling låter hjärtat vara med, Rasmus fixar julgranen

SmaRTa VÄRdEkuPONGER

VARSÅGOD!

NR 11 Norrdanschefen Mira Helenius

PÅ BAKSIDAN

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING (nu 16 200 exemplar!)

uNGa föRETaGaRE GYmNaSIEELEVER SkOLaS I ENTREPRENöRSkaP

mira BYTer spår EFTER 20 åR på noRRdans ska dET bli någoT nyTT

CHRISTER NORBERG SjukdOmEN TOG HaNS föTTER OCH fINGRaR

Catwalk Bakom kulisserna på en speCiell modevisning

JULÖL • NYA LÄGENHETER • ANGELICA ÅHMAN • VIMMEL • GULF • UNO GRADIN • CHRISTINA ÖGRIM YIPPIE HÄR NÖSAND 1

Då: 81 elever driver tillsammans 27 företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Under ett år ska eleverna driva företagen som en del av undervisningen.

Nu: Vid den lokala UF-mässan utsågs Ljuva Kvinna UF till vinnare. Juryn föll för affärsidén som går ut på att bryta bilden om hur den ideala kvinnan bör se ut genom att trycka motiv av olika kroppar på dricksglas. Nu väntar Västernorrlands regionala UF-mässa i Örnsköldsvik i slutet av februari.

UPPLAGA: 25 000 exeMPLAR i HäRnösAnd ocH kRAMfoRs

en RIKTIGT

www.yippieharnosand.se

JULEXTRA 2017

GOD JUL

i HÄRNÖSAND! SMARTA VÄRDEKUPONGER DAN PÅ BAKSI

MITTREVYN

JULEXTRA Julstämning på Murberget Ur innehållet: Mittrevyn rallyrepeterar inför premiären, Julmys och julstök på Härnö Gin, Kirsi Wahlströms startar utbildning, Tips för en dag i centrum

Då: Kris Dybeck har en historia

SÅ SKAPAS EN SKRATTFEST

HÄRNÖ GIN BRÅDA DAGAR FÖR VÄRLDSSUCCÉN

BUTIKER, MAT OCH FAMILJEPARKERING TIPS FÖR EN DAG I CENTRUM HÄRNÖSAND OST & DELI • LJUSFESTVIMMEL • KRIS DYBECK • RECEPT TILL SKALDJUREN MM 1

som han vill berätta och nu har han och den montenegrinske illustratören Luca Cakic spikat ihop stommen till ett seriealbum i high fantasy-miljö – Crestfallen. Frågan är: finns det tillräckligt många finansiärer som vill stötta utgivningen?

Nu: Jajamän! Redan innan Yippies reportage hann publiceras nåddes det första målet som innebär att utgivningen av Crestfallen del 1 är garanterad. I mars kan omkring 200 finansiärer se fram emot leverans. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

21


Gäller inom Sverige

Prenumerera på Yippie Ge bort en del av Härnösand – tolv nummer av Yippie Härnösand! Det går bra att köpa den till sig själv också!

PRENUMERERA på Yippie Härnösand. För 295:får du 12 nummer av Yippie Härnösand med den bästa läsningen om Härnösand och oss som bor här.*

www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN

BARA OM HÄRNÖSAND

11 / 2017 NR november - december

Perfekt att ge bort som present till någon som har ett stort Härnösandshjärta!

SmaRTa VÄRdEkuPONGER PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

www.yippieharnosand.se

Årsprenumeration, 12 nummer

295:-*

*(Gäller inom Sverige)

Beställ på www.yippieharnosand.se eller ring 0611-51 13 20

uNGa föRETaGaR E

LaS GYmNaSIEELEVER SkO I ENTREPRENöRSkaP

mira BYTer spår

ns EFTER 20 åR på noRRda T ska dET bli någoT nyT

CHRISTER NORBERG

NS SjukdOmEN TOG Ha R föTTER OCH fINGRa

TILL EN KÄR VÄN!

Catwalk na på Bakom kulisser visning en speCiell mode

• VIMMEL • GULF • UNO ER • ANGELICA ÅHMAN JULÖL • NYA LÄGENHET

ÖGRNDIM1 AHÄRNÖSA YIPPIE GRADIN • CHRISTIN

TILL DIG SJÄLV TILL NÅGON SOM GILLAR HÄRNÖSAND!

22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Köpmangatan 10 B • HÄRNÖSAND • 0611-51 13 20 • www.yippieharnosand.se


Välkommen till stans nya bilVerkstad! Heryem

an ers fri assist • 12 månad e ic serv vid underhålls bildas smekaniker ut • Våra fordon vara uppa nn ku t at för kontinuerligt r, tekniker, le nya bilmodel på de ra te da lbehör verktyg och til n bil på ett och servar di r ra re pa re i • V ligt tillverässigt sätt en fackmannam inte påverkar ktioner, vilket karens instru nybilsgarantin inalkvalitet, svarande orig ot m ar el vd • Reser nti funktionsgara med tre års n i upp upp betalninge la de t at t he • Möjlig er räntefritt till 24 månad karens enligt biltillver • Bilservice a serviceschem

www.autoexperten.se

500:- rabatt på service & reparation Serva eller reparera bilen hos oss så får du 500:rabatt om kostnaden överstiger 2.500:-. Uppge kod ”AX” när du bokar för att få rabatten. Gäller t o m 31 januari 2018 med kupong.

!

det här är : ns verkstad autoexperte sförsäkring

Välkommen in! Härnöns Bil & Miljötvätt

Djuphamnsvägen 5 • Härnösand 0611–105 50 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

23


g D nin TA r S ö r k S Ut ingå and s ö rn Hä m ino

Revisorn startar eget

-Nyårsmeny-

Förrätt Hummersoppa med dillolja samt confiterad tomat

w Härnösand har fått en ny revisionsbyrå. Det är auktoriserade revisorn Johan Lindström som efter 19 år hos PWC bestämt sig för att bli sin egen. Med sig till det nya Revecon Revision följer tidigare kontorskollegan och redovisningskonsulten Maria Nordgren. Det var när PWC nyligen gjorde organisatoriska förändringar som Johan valde att börja på ett nytt kapitel i yrkeslivet. – Både jag och Maria ville fortsätta att ha Härnösand som utgångspunkt och även om vi gör samma jobb idag som vi gjorde tidigare så är det ju en nystart och det är väldigt roligt, säger Johan Lindström. Revecon har fått en bra start och har både små och stora Härnösandsföretag bland kunderna.

Varmrätt Kalvfilé med kantarellsås, pommesanna samt sotad lök Efterrätt Creme caramell med hallonkompott och rostad vit choklad En rätt Två rätter Tre rätter

210:265:305:-

0611-239 00 www.harnocatering.se

PICKUP PICKUP PREMIÄR 2017 XTRA-ALLT 9 4 årsPICKUPER! fri service 10 NYA

9 Kompletta vinterhjul 17” 9 Frontbåge med 3 extraljus från Hella

VÄRDE U P

P TIL

50.000:L inkl. mon tering e xkl. mo ms

ISUZU fr. 214.900:– exkl. moms Månadskostnad fr. 2.099:–/mån*

ISUZU fr. 214.900:– exkl. moms

Månadskostnad fr. 1.895:-/mån exkl. moms

Se alla våra modeller på ISUZUSVERIGE.SE

ÄLANDSBRO Ramsåsvägen 10, 0611-610 90 www.dahlblomsbil.nu ÄLANDSBRO Ramsåsvägen 10, 0611-610 90 Öppet mån-fre 8.00-17.00

Mån–Tors 8–17, Fre 8–17, www.dahlbomsbil.nu

Hälsostudion satsar w Härnösands Hälsostudio på Köpmangatan fortsätter att utveckla sin verksamhet. Inom kort kommer man att erbjuda även ansiktsbehandlingar. – Vi håller på att ställa i ordning lokalen och det har dragit ut lite på tiden, men efter årsskiftet räknar vi med att vara igång, säger Sabine Melin som äger och driver Härnösands Hälsostudio tillsammans med Sandra Billström och Sara Almqvist. Utbildade hudvårdsterapeuten Sandra Billström står för ansiktsbehandlingarna som kompletterar utbudet hos friskvårdsföretaget. Sedan tidigare erbjuder företaget massage, yoga, coachning och en lång rad friskvårdtjänster för företag och privatpersoner och sedan en finns också osteopaten Daniel Larsson på plats en dag i veckan.

Se alla nya modeller på ISUZUSVERIGE.SE 24

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Bränsleförbr. bl. körn. 7,0–7,8 l/100 km, CO2 bl. körn. 183–205 g/km. *Leasing exkl. moms via Isuzu Finans beräknat på 36 mån, 30 % särskild leasingavg. och 45 % restvärde. Månadskostn. är vägledande, individuell beräkning lämnas

Uppswing i musikskolan w Musik- och kulturskolan

är avgiftsfria från och med hösten 2017. Mira, Elsa och Milla är tre elever som börjat musik-skolan denna termin.

H

ur kom det sig då att de valde sina instrument? Elsa berättar: – Man fick prova många instrument: saxofon, trombon, trumpet, baryton och valthorn. Saxofon var bäst! Det känns bara bra när man spelar det och jag gillar att saxofon är ett stort instrument. Milla håller med: – Jag tyckte det var lite coolt och det var ett av mina favoritinstrument. Man blir glad av musik och det kan vara svårt att spela, men roligt när man lär sig, för sedan kan man ett svårt instrument. Och man kan göra så många sorters musik, glad, sorglig... En film, till exempel, blir inte lika spännande utan musik. Mira sätter sig vid pianot och spelar låtarna ”Vinter” och ”Jingle Bells”. – Man kan spela musik så att det passar med till exempel höst och vinter. Jag har inte testat någon vår- eller sommarlåt ännu, för då hade jag inte börjat spela. Precis som Elsa gillar hon att spela ett stort instrument, och det höga pianot där Mira sitter med sin lärare Barbro Dahlqvist är nog ett av skolans största. I klas�sorkestern spelar Mira trombon: – Det var nästan det enda instrument som jag fick ljud i. Svårast var klarinett och saxofon, tycker jag. Saxofonläraren Janne Magnefors har ovanligt många elever denna termin, men om det beror på att undervisningen blivit avgiftsfri kan han inte säkert säga: – Blås har backat i flera år, men nu har jag fått ett uppsving i antalet elever och det är främst saxofon som ökar.


INFART / LJUS PÅ Text och foto maria thérèse Sommar

Elsa Hultin

Mira Sundelin

Milla Egland

Ålder 10

Ålder 9

Ålder 9

Familj Mamma Christina, pappa Kalle, storasyster Astrid, bonuslillasyster Mira och bonusmamma Mona

Familj Mamma Sofia, pappa Peter, syskonen Harry och Melker

Familj Mamma Anneli, pappa Mats, syskonen Tilda och Elin

Gör Går i 4:an på Gerestaskolan, spelar saxofon, går i friidrott

Gör Går i 3:an på Gerestaskolan, spelar piano, rider och spelar fotboll

Gör Går i 3:an på Gerestaskolan, spelar saxofon, sjunger i kör, tränar gymnastik, spelar fotboll

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


YIPPIE HÄRNÖSAND SÄGER: /

JA! JA! JA! TILL ETT HOTELL VID SIMHALLEN

Vi måste prata om det här med hotellet. Efter år av planering, beslut, förhandlingar, domar och överklaganden väntar jätteprojektet fortfarande på klartecken. Och debatten har fastnat i en återvändsgränd. Det

är dags att bestämma sig för vad som är viktigt för Härnösand. Yippie

är för hotellsatsningen på Kanaludden, och det här är skälen. 26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


Den här bilden är ett montage med det nya hotellet i Piteå, Hotell KUST, som underlag. Det nya hotellet i Härnösand ska också få en takterass med utsikt över havet och staden. Bilden över Södra Sundet är tagen på den höjd som hotellets skybar ska få enligt ritningarna. Fin utsikt blir det.

re än så här Kan det bli bätt ast! ludden? Knapp na a K å p ll vä en sommark

FO T O HOTELL K UST O C H MARTIN SUND Q V IST m o n ta g e paw e l m a r o n s k i

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

27


EN VACKER STAD SOM

130 miljoner i investering, 50 nya arbetstillfällen och varje månad ett tillskott till övriga näringar på cirka 3 miljoner kronor. Det här är vad som ligger i potten för Härnösand bara i ett första skede.

U

ppgifterna om investeringen och antalet arbetstillfällen kommer från entreprenören Patrik Attini som vill bygga och driva destinationshotellet. Beräkningen av det ekonomiska tillskottet till det lokala näringslivet baseras på en effektanalys gjord av konsultföretaget Razormind. Och allt det här borde redan vara säkrat.

28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Enligt de ursprungliga planerna skulle det nya destinationshotellet på Kanaludden ha invigts nu, i december 2017. Nu vet vi att så inte är fallet. Hela processen har dragit ur på tiden och bromsas fortfarande av överklaganden som tar tid att handlägga. Och varje månad går Härnösand miste om arbetstillfällen, skatteintäkter och miljoner till butiker, hantverkare och leverantörer. När Yippie nu väljer att tydligt ta ställning för ett destinationshotell på Kanaludden så gör vi det utifrån en övertygelse om att det här är en fantastisk möjlighet för staden. Det är välbehövliga hotellrum till en stad som fördubblat antalet hotellnätter sedan 2009, men det är framförallt ett hotell med en standard, ett läge och ett utbud i toppklass – en verksamhet som har attraktionskraft nog att ensamt locka besökare och som plötsligt gör Härnösand till en plats där det går att

arrangera stora konferenser, events, idrottstävlingar och kulturevenemang. Idag kan stora organisationer och företag samlas i Halmstad, Piteå eller varför inte på Hallstaberget i Sollefteå. Men residens- och stiftsstaden Härnösand är inte ett alternativ. Det vill vi att vår stad ska vara. Att kunna arrangera större evenemang i Härnösand innebär fler gäster som shoppar, äter, hyr bilar och så vidare. I förlängningen ger det jobb i Härnösand, skatteintäkter för kommunen och kundunderlag för en handel som har det tufft. Sommartid gläds vi över tillskottet från fyra–fem besök av Birka Cruises. Ett destinationshotell med halv beläggning motsvarar två Birka Cruises – varje månad, året runt. Och här går gästerna inte tillbaka till båten lagom till middagen utan fortsätter att utnyttja stadens utbud av restauranger, kaféer och nöjen även kvällstid. Läget med närhet både


BEHÖVER ETT HOTELL! ... precis där!

FO T O MARTIN SUND Q V IST

till havet, staden och simhallen är det som gör platsen unik och attraktiv för en etablering. Härnösand mår bra av och behöver ett destinationshotell och Kanaludden är rätt placering. För det finns en stark opinion och en klar politisk majoritet. Alla håller naturligtvis inte med. Motsidans synpunkter har fått stort utrymme i den lokala debatten, men nivån på argumenten har varit mycket ojämn. Rena felaktigheter om hotellprojektet fortsätter att spridas som argument för nej-sidan. Det är oroväckande att det fortfarande finns Härnösandsbor som avfärdar projektet med påståenden som man kan bygga hotellet någon annanstans, att ett hotellbygge är ett lagbrott eller att avtalet med hotellentreprenören riskerar att utestänga Härnösandsborna från Simhallen. Det är oroväckande för att inget av dessa

påståenden stämmer. Dessa påståenden – och flera i samma genre – har med tiden närmast antagit formen av vandringssägner och tillsammans skapar de en bild av ett projekt helt på hotellentreprenörens villkor där kulturmiljö, naturen och Härnösandsborna blir förlorare. På nästa sida tar vi upp några återkommande felaktigheter och motargument och kommenterar dessa. Nej, man behöver inte vara entusiastisk inför ett hotell på Kanaludden, men låt oss höja nivån på debatten. Låt oss diskutera fakta. Och låt oss inte glömma bort vad vi har att vinna. 130 miljoner kronor i investering. 50 jobb. 3 miljoner kronor i månaden till det lokala näringslivet. Till att börja med.

FOTNOT: Uppgifterna om investering och arbetstillfällen hotellet kommer från er artikel med Patrik Attini i Yippie nr 8 år 2016. Uppgiften om tre restauranger och skybar som refereras till i faktarutorna kommer från en artikel med Attini i tidningen Besöksliv. Konsultföretaget Razorminds analys av kringeffekter av ett destinationshotell har räknats upp. De gjordes ursprungligen utifrån ett hotell med 114 rum och konferensmöjligheter för upp till 200 deltagare. Sedan dess har det planerade hotellets kapacitet utökats.

FAKTA

Hotellet på Kanaludden Antal rum: 120 Antal bäddar: 250 Antal konferens- och restaurangplatser: ca 400

Antal anställda: 50 Investeringskostnad: 130 miljoner krono

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


KANALUDDEN ÄR RÄTT Det här är några av de positiva effekterna av hotellbygget och andra planerade projekt kopplade till hotellbygget. 130 miljoner i investeringar. Ett destinationshotell innebär en stor investering i Härnösand. Satsningen kommer att ge intäkter och jobb i Härnösand redan under byggtiden. 50 jobb. Hotellet väntas ge jobb åt 50 personer (främst unga) – och därmed skatteintäkter till kommunen. 3 miljoner kronor varje månad till handel och andra näringar. Även ett halvfullt hotell beräknas generera miljoner varje månad till handel och andra näringar lokalt. Fler besökare ger underlag för nya butiker och tjänster. Om kundunderlaget växer innebär det inte bara ett tillskott för de butiker som finns idag utan det kan öppna för nya butiker och tjänster som exempelvis flygbussar, som inte finns idag. En motor för besöksnäringen. Härnösands turistindustri är slumrande. Ett destinationshotell är både ett besöksmål i sig och en bas för utflykter till andra mål i kommunen och Höga kusten. Ett destinationshotell som ökar turismen ger också ökad efterfrågan hos övriga hotell i Härnösand. Stärker befintliga verksamheter. Ett hotell med toppstandard, bred service och flexibla ytor gör att företag och myndigheter kan hålla större möten och konferenser och arrangera kundmöten lokalt istället för att söka sig till andra orter.

30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Öppnar för helt nya typer av evenemang. Ett hotell av den här klassen gör att aktörer utanför Härnösand kan ordna events, konferenser, större idrottstävlingar här.

BILD TM KONSULT

En ny scen. Destinationshotellen lockar gäster med shower, stand-up och konserter – som också blir ett tillskott till det lokala nöjeslivet. Storleksmässigt placerar sig det nya hotellet mellan lokaler som de något mindre First Hotell Stadt och Logen, och större lokaler som Teatern, Parkaden och Härnösand Arena. En ny arrangör av aktiviteter. Föredrag, ost- vin- och chokladprovningar. De aktiviteter som hotellet ordnar för att locka gäster är ofta öppna för allmänheten och breddar utbudet även för Härnösandsborna. Nya restauranger och mötesplatser. Sammanlagt ska det nya hotellet ha tre restauranger och en skybar på taket. En förlängning av staden. Byggs hotellet så sjösätts också ett utvecklingsprojekt för hela området kring Simhallen och gästhamnen vid Södra Sundet. Platsen blir mer levande, strandpromenaden blir ljusare och tryggare. Pumpstationen åtgärdas. Pumpstationen på Kanaludden släpper idag ifrån sig lukt som upplevs som otrevlig. Om hotellet byggs blir det nödvändigt – och ekonomiskt försvarbart – att åtgärda det problemet. Pumpstationen halveras och blir luktfri. Mer behöver hända. Härnösand behöver utvecklas. Vi ligger flera år efter nästan alla andra norrländska städer (som både är våra vänner men också våra konkurrenter). Och de fortsätter att utvecklas. Ett nytt hotell är inte det sista vi behöver för Härnösands utveckling, det är det första.

Ett nytt hotell kommer att göra att fler använder strandområdet på Kanaludden. Tillgängligheten ökar. Fler kommer att röra sig på platsen och tryggheten längs promenadstråken ökar. När hotellet byggs inleds också arbetet med att utveckla området vid gästhamnen till en mer levande och grönskande plats till glädje för oss som bor här året runt. Vi behöver hotellet nu!

Bland städerna i Norrland är Härnösand ”sist på bollen” även när det gäller nya hotell. Här intill ser du Hotell KUST i Piteå. Senast nu i december vann det två internationella pris som boutiquehotel och som nytt lyxhotell. Ett destinationshotell är ett besöksmål i sig, som Hotell Södra Berget i Sundsvall. Foto Hotell KUST


PLATS FÖR HOTELLET! 13 påståenden om hotellet som är mer eller mindre fel – (men som ändå används som argument)

1

”Ja, men inte här”:

Det är läget nära vattnet och staden och med närhet till Simhallens faciliteter som gör Kanaludden unikt och attraktivt. Det är där det finns förutsättningar att driva ett destinationshotell framgångsrikt. Det har varit fritt fram att ta initiativ till samma verksamhet på Vårdkasens topp, vid resecentrum eller på Torsviksområdet – nej-sidans vanligaste förslag på alternativ placering – men ingen aktör med kapital och kunskap om branschen har velat satsa där. Närheten till Simhallen sänker också investeringskostnaden. Att bygga ett helt nytt destinationshotell beräknas kosta 200–250 miljoner kronor.

2

”Ja-sidan har låst sig vid en placering”:

Se ovan. Det finns bara en plats där investerare ser förutsättningar att driva ett hotell och är villiga att satsa pengar enligt de villkor kring driften av Simhallen och hotellets estetik som finns.

3

”Hotellbygget är ett lagbrott med hänvisning till strandskyddet/ riksintresset/gällande detaljplan”: Länsstyrelsen

”Det har varit fritt fram att ta initiativ till samma verksamhet på Vårdkasens topp, vid resecentrum eller på Torsviksområdet men ingen aktör med kapital och kunskap om branschen har velat satsa där.”

är den myndighet som ska se till så att ändringar i detaljplanen inte strider mot lagarna. I det ingår att se till så att strandskyddet inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att riksintresset skadas. När det gäller hotellet på Kanaludden anser Länsstyrelsen att det inte finns skäl att överpröva ändringarna i detaljplanen. Myndigheten som ansvarar för att se till så att strandskyddslagen efterlevs och att riksintresset inte skadas anser alltså inte att hotellbygget är ett lagbrott. Den bedömningen har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

4

”Att låta hotellentreprenören sköta driften av Simhallen blir en dålig affär för kommunen”: Fel. Ett krav från

9

”Hotellet blir tretton våningar betong”:

kommunfullmäktige för att slutföra upphandlingen var att kostnaden för kommunen skulle ligga på samma nivå som idag – eller lägre. Hotellentreprenörens anbud skulle inte godkänts annars .

Fel. Det som är aktuellt är ett hotell med nio våningar. Det gestaltningsprogram som tagits fram (se ovan) slår bland annat fast att de två nedersta våningarna bör utformas med hög transparens mot omgivningen så att de får drag av en restaurangpaviljong i parkmiljön. Mycket glas alltså .

5

10

”Att låta hotellentreprenören sköta driften av Simhallen är dåligt för medborgarna”:

Fel. Medborgarna och föreningslivet i Härnösand kan inte utestängas från Simhallen. Även detta finns inskrivet i avtalet med hotellentreprenören, liksom regler för hur priserna på Simhallen får förändras. Allt talar också för att öppettiderna till och med blir ännu generösare med en privat operatör.

6

”Fastighetspriserna kommer att rasa”:

Priserna är på väg upp i kommunen och särskilt på Härnön. Långsiktigt kommer huspriserna att fortsätta stiga om Härnösand är en attraktiv stad med jobb, nöjen, handel och framtidstro.

7

”De hotell vi redan har är ju inte fulla”: Inte fullbelagda, men kapaciteten utnyttjas allt mer. Antalet hotellnätter har fördubblats på åtta år och nu väntas Höga kusten-turismen ta fart på allvar. Därför behövs fler rum och fler bäddar. Men med ett destinationshotell öppnas också nya möjligheter. Dels att kunna arrangera stora mässor, konferenser och tävlingar; dels att kunna locka turister som ser hotellet som ett besöksmål i sig och som kommer för spabehandlingar, shower, konserter och en unik upplevelse. I princip alla de hotellkunderna går Härnösand miste om idag.

8

”Ett högt hotell passar inte in i miljön”:

Vad som ”passar in” är en smaksak, men den myndighet som ska se till att lagarna efterlevs – Länsstyrelsen – anser att ”exploateringen enligt detaljplanen (utgör) ett modernt tillägg till den kontinuerligt växande staden Härnösand på en plats som redan tagits i anspråk för en modern byggnad, badhuset …”

”Allmänheten stängs ute från vattnet”: Fel. Det kom-

mer att gå att passera både mellan Simhallen och hotellet och mellan hotellet och östra kanalen. Promenadstråket längs kanalen och vidare bort mot gästhamnen kommer att finnas kvar.

11

”Kommunen slumpar bort marken”:

Tomtpriset har beskrivits som ett kraftigt underpris och jämförelsen har då gjort med en nyligen såld tomt med havsläge vid Södra sundet, men jämförelsen haltar kraftigt. Marken ligger bredvid Simhallen som har 200 000 besök årligen, och tomten har värderats av certifierad värderingsman.

12

”Parken försvinner”: Delvis rätt.

Hotellbyggnaden tar en stor del av dagens gräsyta med befintlig minigolfbana, men det kommer att finnas träd och grönska kvar på Kanaludden och platsen ska vara öppen för allmänheten. När hotellet byggs inleds också arbetet med att utveckla området vid gästhamnen till en mer levande och grönskande plats.

13

”Golfbanan försvinner”: Dubbelfel. Av

alla argument som anförs mot hotellprojektet är det här sannolikt det ömkligaste och mest trångsynta. Till att börja med stämmer det inte. När dagens minigolfbana rivs är den tänkt att ersättas av en ny äventyrsgolfbana i det nya parkområdet på andra sidan av Simhallen. Och allvarligt talat: är en minigolfbana ett argument för att säga nej till en jättesatsning som skulle innebära ett lyft för hela staden? Vi kan debattera för och emot ett hotell på Kanaludden och vi kan vara oense i slutsatserna – men vi måste kunna bättre än så här.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


Självklart säger JA!

JA!

JA!

JA!

Daniel Prytz Senior Director, Nordic, på Yext

Kicki Janson Nylunds Lås

Jon Hillgren VD & grundare av Hernö Gin

Malte Frisk VD, Logosol

”Ett nytt hotell sätter Härnösand på kartan. Det höjer prisnivån på boende i stan, vilket är bra för alla som erbjuder logi. Jag behöver bättre hotellstandard för att kunna ta hit kunder och kollegor på säljmöten och konferenser. Att man ser skidbacken från hotellrummen är ett plus. Och öppet hav. Kanaludden är ett perfekt läge. Jag har redan pratat om kickoff i Härnösand för mina nya kollegor på Yext när nya hotellet står färdigt och Stadt blivit renoverat. Då kan jag lova hotellgäster från London, Berlin och New York. Och Stockholm såklart.”

”Ett hotell vid Simhallen ger Härnösand möjligheter till tillväxt på flera områden – handel, besöksnäringen och framförallt för oss Härnösandsbor. Vilket härligt ställe att mysa och umgås på – ett destinationshotell som jag som Härnösandsbo kan känna stolthet för och prata och göra reklam för. Nej, vi i Härnösand ska vara glada att det finns investerare som vill satsa på oss och Härnösand. Satsningen på handeln som görs nu är beroende av att få draghjälp av besöksnäring och ett nytt destinationshotell skapar ny omsättning för Härnösands handel.

”Jag och varumärket Hernö Gin jobbar i besöksnäringen. Det är ett stort intresse för vår produkt och vi har utvecklat ett koncept där vi säljer en upplevelse där provsmakning av vårt gin är en del av upplevelsen och ”tillagad mat” är en annan del. Under 2016 har vi haft över 2000 besökare och intresset fortsätter att öka. Ett nytt destinationshotell kommer att ge våra kunder en möjlighet att få en premiumprodukt och det finns många win-win i ett samarbete med hotellet. Jag önskar Patrik Attini all lycka med sitt bygge och utveckling av destinatinationshotellet. Tillsammans utvecklar vi Härnösand!

”Jag ser hotellbygget som en absolut nödvändighet. Det finns ett behov av fler hotellrum. Senast vi på Logosol märkte det var i september–oktober i år när vi hade gäster från hela världen på besök i Härnösand. Det var 100 hotellnätter på en helg och allt i Härnösand funkade jättebra utom just boendet. Man kan argumentera om var ett hotell skulle kunna ligga men för mig är det ointressant. Det måste var ett läge som är attraktivt så att det drar både affärsresenärer och turister. Vi har inte tid att vänta. Vi borde säga ”Ja! Kul! Bygg nu!” Det här är min åsikt både som företagare och privatperson. Jag vill bo i en stad som utvecklas och där man vågar satsa.”

JA!

JA!

JA!

JA!

Anders Petterson Slöjdlärare

Runa Ödlund Pensionär/ Egen företagare

Hugo Wikström VD Peckas Naturodlingar AB

Tobias Wikström Företagare

”Turistnäringen är på väg upp i hela världen och Härnösand borde ta en del av ”kakan”. Se möjligheterna och utvecklingenspotentialen när vi har en investerare som vill bygga ett destinationshotell, på kanaludden. Det kommer att bli en till pärla i vår vackra stad, en klassbyggnad som utmärker sig med moderna drag. Det här skapar dessutom flera viktiga instegsjobb för ungdomar och nysvenskar. Sommartid blir det att njuta i skybaren i goda vänners lag. Det här är en hjärtefråga för mig och en viktig faktor för Härnösands framtid.”

”Härnösand behöver större hotellkapacitet. I mitt tidigare arbete på länsstyrelsen arrangerade jag flera event och konferenser. På grund av rumsbrist gick de arrangemangen till Sundsvall, Sollefteå eller Örnsköldsvik. Härnösand med sitt centrala läge hade annars varit ett gott alternativ med bra konferenslokaler. Sedan förstår jag att platsen är kontroversiell men för Härnösands utveckling och framtid så väger den här satsningen på ett destinationshotell vid simhallen över. Hela området kring simhallen har blivit så fin med ny gästhamn och tillgänglighet till allt. Spa-anläggningen i simhallen är ju också i toppklass. Äntligen Härnösand, nu får vi möjlighet att ta del av event och konferenser som varar i mer än en dag!

”Ett destinationshotell vid Simhallen blir perfekt för mig som företagare och som privatperson. Peckas Naturodlingar får möjlighet till konferenser, möten och våra besökande företagsgäster får ett bra och professionellt intryck av oss och Härnösand. Det finns också planer på att anordna en Foodtech-mässa. Privat för mig och min familj som medlemmar i Härnösands Alpina får vi möjlighet att arrangera stora slalomtävlingar och sammandrag. Härnösand har legat efter andra norrländska städer länge. Bygg fort! Behovet är stort! Dags för Härnösand 2.0.”

”Bygg! Vill någon satsa här så ska vi stå med öppna armar och ta emot. Det här är något som skapar så oerhört mycket positiva saker för Härnösand. Det ger nya förutsättningar. Jag är uppvuxen i Piteå och kan ju se hur satsningen på ett destinationshotell där har fallit ut. Trycket har verkligen ökat i centrum och det gäller inte bara hotellet utan det märks i butiker och på restauranger också.”

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


vi ja till hotellet JA!

JA!

JA!

JA!

Karin Nordhage Leg psykolog

Malin Edgren Veksamhetschef, Rehabassistans AB

Per Wikström Musiker och producent

Jerry Häggblad Personlig assistent

Mitt främsta skäl är att jag är orolig för Härnösands framtid. Besöksnäringen kan vara en möjlighet för oss och ett förstklassigt destinationshotell skapar helt nya möjligheter för Härnösand att paketera evenemang. Och inte bara på sommaren utan året om. Härnösand är ju en kulturstad med rikt utbud. Det kommer att vara kul att visa upp hotellet för våra vänner från andra städer, kunna gå på restaurangen eller hänga i skybaren. Ett destinationshotell sätter Härnösand på kartan och skapar mer omsättning i Härnösands handel. En stad som inte förändras kommer att dö!

”Vilket lyft för Härnösand och alla invånare. Jag säger Ja alla dagar i veckan åt ett destinationshotell. För oss som är över 170 anställda är det svårt att hitta lokaler där vi kan träffas hela företaget. Därför är ett stort hotell med konferensmöjligheter perfekt för oss. Att det är nybyggt med bra anpassningar för funktionhindrade är också en fördel. Sen tänker jag på att det är många arbetstillfällen som skapas både på hotellet och i serviceyrken inom besöksnäringen och att Härnösands Höga Kusten-samarbete stärks med ett destinationshotell. Det här blir något för oss Härnösandsbor att vara stolta över! Hotellet blir som en magnet för Härnösand och lockar besökare hit!

”Ett nytt destinationshotell är en självklar pusselbit i stadens och regionens långsiktiga och medvetna satsning på besöksnäring, och öppnar möjligheter inte bara för turism utan även för företag, arrangörer, myndigheter att förlägga aktiviteter till Härnösand, vilket tidigare varit i det närmaste omöjligt. Att det dessutom kan erbjuda en mötesplats för privatpersoner i en del av stan där det satsas stort i övriga byggprojekt är också av vikt för stadens utveckling och trivsel. Där kan även bakåtsträvare ta sig en dessert och fortsätta diskutera hur staden missade IKEA och universitet medans de tröstlöst spejar efter Holländska flottan i södra sundet.”

”Självklart ska vi bygga nu när någon vill investera på den här platsen. Behovet är jättestort och jag hör att flera större företag och arbetsplatser har skriande behov av ett större hotell med konferensmöjligheter. Nu lägger man alla stora tillställningar i andra städer, tyvärr. Det behövs ett nytt och fräscht hotell för att Härnösand ska få ta del av den allt större turistkakan. Bussarna går förbi Härnösand och man ser hur andra norrländska städer har haft tillväxt av hotell och en ökande strid av turister. Ett hotell kan kicka igång så många andra verksamheter som handel, nöjen och event. Arbetstillfällen ger det också, vi måste tänka på framtiden och göra bra satsningar för kommande generationer. ”

JA!

JA!

JA!

JA!

Karin Kalling Delägare i Guldsmed Kalling AB

Per Lundgren VD Ipsos Archway

Harriet Wikström VD, Xlent

Emil Westerlind VD, Westerlinds

”Absolut … Ett stort Ja till destinationshotell vid Simhallen. Det innebär fler besökare till Härnösand, nya arbetstillfällen, större omsättning för handel, kaféer och restauranger och inte minst ”folkliv”. En stor satsning av en privat investerare i Härnösand som kommer att följas av fler, hoppas jag. De här satsningarna kommer att skapa en positiv anda för handeln i Härnösand, det är ju redan påbörjat med vår nya fastighetsägare Westerlinds som både tar ansvar och visar engagemang. Destinationshotellet är jättesnyggt på skisserna, för mig får det gärna vara högre. Bra om det sticker ut och blir spektakulärt som ett komplement i vår annars klassiska stad med gammal bebyggelse. Ser framemot att dricka en paraplydrink på takterassen och se ut över Södra Sundet. Det kommer att bli underbart! Jag längtar! Bygg fort!”

”Oj, självklart behöver Härnösand ett destinationshotell. Det har varit ett misslyckande för Härnösand att inte ha lyckats med en hotelletablering och tomten på Torsvik har varit öppen för etablerare i 30 år. Vad jag har förstått så har det inte funnits något intresse för att bygga någon annanstans än just vid Kanaludden/Simhallen. Och om någon vill satsa på att bygga där så kan jag bara säga: Bygg! Vi har inte råd att säga nej! Med bygget skapas en massa möjligheter. Till exempel kan Ipsos ha konferenser på Sverigenivå här. Besöksnäringen stimuleras och korsbefruktningar kan ske med lokala entreprenörer och vi kan paketera Härnösand på ett helt nytt sätt. För alla som tänker på framtid och utveckling för Härnösand – ett stort Ja, tack!”

”Självklart vill jag att det byggs ett destinationshotell vid Simhallen. Vi som företag behöver en modern mötesplats med möjlighet att träffas, det kan vara kunder, medarbetare eller koncernledning. Kombinationen är ofta arbete dagtid och att umgås och nätverka på kvällstid. Idag sker allt sådant någon annanstans än i Härnösand tyvärr. Destinationshotellet skulle bjuda in Härnösand i matchen. Ett stort bygge skapar positiv energi och gör Härnösand attraktivt. För besöksnäringen så kommer det att bli en stor vitamininjektion, det gäller att vara på tårna! För mig som mångårig Härnösandsbo så kan man med stolthet bjuda ner släkt och vänner till en fräsch miljö. Kom igen Härnösand! Det här måste vi ro iland.”

”Jag är tveklöst för ett bygge. Det kommer att ge fler arbetstillfällen, mer handel och bidra till att göra vår stad än mer attraktiv. Vi kan inte tacka nej till det. Behovet av ett nytt hotell är stort hos företag och organisationer. En placering på Kanaludden gör att vi lyfter vår vackra vattenlinje som gör Härnösand unikt.”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


Personlig assistans på Dina villkor

Vi önskar dig en God Jul & Gott Nytt År!

Jonas

TEL 0611- 55 58 58

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Stefan

JSA SSISTA NS.SE


#Årets personer i Härnösand På nyårsdagen kastar sig de dödsföraktande backhopparna traditionsenligt ut över stupkanten i Garmisch-Partenkirchens 90 metersbacke. Och på samma sätt – om än bildligt – kastar vi oss med huvudet före in i det nya året. Lite skakigt känns det, men spännande. Vilka ska man egentligen hålla koll på under 2018? Jo, de här!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


Nostalgidagarna. Motorfesten i Härnösand växer så att det knakar och har nu etablerat sig som en av Norrlands största motorevent. När folk i andra delar av landet börjar planerar semestern för att kunna vara med på en cruising i Härnösand är man etablerad! Kicki Wiklund och Henrik Skyttberg är draglok.

Jon Hillgren/Hernö Gin. Efter ett år av nya framgångar borde det komma en reaktion, men så verkar det inte funkar i Dala. Allt pekar på att Jon Hillgren styr sitt destilleri mot ett nytt år av tillväxt när det gäller omsättning, försäljning och personalstyrka. 2018 blir sannolikt också året då Hernö utvecklar besöksverksamheten.

Johanna Bygdell. 2017 blev genombrottsåret för ultralöparen som slog alla damer och herrar på två av årets tuffaste lopp. 2018 tävlar hon för första gången internationellt. I maj representerar hon vid VM i Ultra trail (80 km) i Penyagolosa i Spanien.

36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Maria Prytz och Sofia Mabergs (bilden). Vinter-OS i sydkoreanska Peyongchang och då kollar vi som vanligt curling. Att alla svenska herr- och damspelare utom två har gått curlinggymnasiet i Härnösand säger något utbildningens status och betydelse. När vi bänkar oss i februari håller vi tummarna lite extra för de Härnösandsboende deltagarna: ettan Sofia Mabergs och coachen Maria Prytz. Maria själv har ett silver från OS i Sotji 2014 som en av sina främsta meriter.


Patrik Attini. Det drar ihop sig till ett slutgiltigt besked. Efter en utdragen process kan hotellprojektet på Kanaludden få klartecken under 2018. Attini är killen som spänner bågen och vill satsa 130 miljoner i Härnösand.

Systembolaget och kedjorna. Vad händer i centrum egentligen? Mycket fokus ligger på att attrahera nya hyresgäster till tomma lokaler, men rykten säger också att 2018 kan bli ett år med många flyttar inom centrum. Kanske är en nyckelpjäs som Systembolaget på väg bort från Köpmangatan.

Smitingens Camping. Det har varit tyst ett tag om campingplanerna, men nu är beskedet att något kommer att hända under 2018, förhoppningsvis en upphandling som blir startskottet för utvecklingen kring havsbadet.

Andreas Carlsson.

Höga Kusten Nöje. Gänget på Tobaks har nu samlat tre växande flerdagarsevenemang under samma hatt: Kramfors och Härnösands stadsfester och Sensommarfestivalen i Sundsvall. Under 2018 arrangerar man dessutom stor konsert med Sabina Ddumba och Abbashow – plus 2–3 saker till. Bolaget har fyra anställda idag, men siktar ännu högre. På några års sikt vill man vara Norrlands största eventbolag.

Entreprenören och tv-profilen vill etablera två spetsutbildningar på gymnasienivå i Härnösand. Om allt går i lås drar en gastronomi- och en techutbildning med riksintag igång hösten 2019, men redan under 2018 får vi en vink om projektets status. I början på året måste en formell ansökan vara inne och i september lämnar Skolinspektionen sitt svar.

Årets personer i Härnösand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


Patrik Kristiansson. Sommaren med Ceres – det låter som en lyckad film i skärgårdsmiljö. För turistföretagaren Patrik Kristiansson är det första sommaren efter att ha flyttat sin verksamhet hem till Härnösand och Höga kusten. Båten Ceres tillsammans med etablerade Ådalen III gör det att vi kan se fram emot en bra båtsommar!

Joakim Byström. Förväntningarna är höga på solfångarföretaget Absolicon. Under 2018 ska det bli leverans. I januari levereras en färdig produktionslina för solfångare till Kina. Före sommaren står en produktionslina klar även i Härnösand. Strålande!

Mia och Olle Wester. Efter år av planering och arbete byggs nu kedjehus på Solbacken i Härnösand. Skön milstolpe för initiativtagarna Wester & Wester som nu går vidare med planerna på bostadsrätten i samma område.

Rasoul Zarar och Camilla Moliis. Den nedlagda statliga hamburgerkedjan Clock återuppstår med en första restaurang i Härnösand i april. Bakom nostalgichocken står företagarparet Zarar och Moliis.

38

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


Amanda Lind. Som partisekreterare för Miljöpartiet är Härnösandsbon Amanda Lind alltid i hetluften, men ett valår skruvas temperaturen upp ytterligare några grader.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


Westerlinds. Lokala fastighetsbolaget har drivit på för att utveckla Härnösand och centrum. Nu äger Westerlinds, med VD Emil Westerlind i spetsen, merparten av centrum. Drömläge – och ett stort ansvar. Det ska bli spännande att följa vad som händer i centrala Härnösand under 2018.

Sara Nylund. . Landstingspolitiken har förvandlats till ett verkligt slagfält och den senaste mandatperiodens hårda vårddebatt väntas lär ge en tuff valrörelse. Nu föreslås Sara Nylund, socialdemokratisk ordförande i samhällsnämnden i Härnösand, bli ett av S toppnamn i landstingsvalet.

Peckas Naturodlingar.. Japp, Hugo Wikström, Daniel Brännström och Johan Stenberg som korkat igen ditt lokala nyhetsflöde med information om tomater och regnbåge redan under 2017 kommer att glöda under 2018. Produktionsanläggningen i Härnösand är igång, nu ska företaget expandera i Sverige samtidigt som man vill sprida sitt unika koncept i världen. Puh!

Årets personer i Härnösand

40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Krögaren X. En ny restaurang kommer enligt säkra källor att ta plats vid Torget inom kort. En bra restaurang som inte är en del i en kedja blir ett lyft och är en viktig del i omstöpningen av centrum. Välkommen, X!

Caj Åke Hägglund. Vampyrmusikal! Folklustspel! Julmarknad på Östanbäcken med 7 000 besökare! Vad sliter idésprutan Caj Åke Hägglund fram ur sin påse med upptåg under 2018?


Kom in till oss, så planerar vi ert badrum. God

TRÄNA - BADA - RELAXA

Jul & Gott Nytt År! jUlÖPPeTTideR 2017 Badet öppnar tidigare under mellandagarna

Vi förverkligar dina drömmar i 4 enkla steg! God planering är allt för en lyckad badrumsrenovering: 1. Börja med en budget 2. Gör en skiss 3. Välj inredning 4. Blandare till dusch, badkar & tvättställ

27/12 – badet öppnar kl. 10.00 28/12 – badet öppnar kl. 10.00 29/12 – badet öppnar kl. 10.00

mellandagsaufguss

JULAKTIVITETER 2017 SIMHALLEN

Onsdag 27/12 kl. 18.00 - 21.00 Torsdag 28/12 kl. 17.00 – 20.00 Fredag 29/12 kl. 17.00 – 20.00

Familjedag på Relaxen

Onsdag 20/12 Zumba kl. 11.30 –12.13 Jeanette Spinning kl. 18.30 –19.30 Lotta

TOrsdag 21/12 Zumba kl. 11.30 –12.13 Jeanette

Under familjedagen är alla åldrar välkomna till Relaxen. Är man minderårig (under 18 år) äger man ej tillträde utan målsmans (18 år) sällskap. 26/12 kl. 10.00 – 14.30 27/12 kl. 10.00 – 14.30 2/1 kl. 10.00 – 14.30

Fredag 22/12 Spinning ”JULTEMA” kl. 11.30 –12.30 Helén/Neta

Familjedag på Relaxen

annandagjul Spinning kl. 11.00 –12.00 Mats

Onsdag 27/12 ”3D” kl. 17.00 –18.00 Anna (i Svanen)

lördag 30/12 Spinning/Aufguss kl. 13 –16 Thomas/Michael (pris: 200:-)

Vid frågor kontakta kassan:

Vid frågor kontakta kassan:

0611/348170

0611/348170

För mer info: www.harnosand.se/simhallen

För mer info: www.harnosand.se/simhallen Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


REPORTAGE / TURISTSATSNING

Den förunderliga h istor i e n

B A ST U F L OTTEN

om

Text lennart lundberg f o tO PA W EL MARONS K I , a n d e r s e l i a s s o n e va l a r s s o n s a r k i v

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


En bit ut från stranden vid Sågverket i Rö, sticker ett underligt skelett upp ur isen. Det är resterna av det som en gång skulle sätta Härnösand i centrum på Sveriges turistkarta. Lennart Lundberg, mångårig reporter på tidningarna Västernorrlands Allehanda och Tidningen Ångermanland, berättar den märkliga historien om den stora turistsatsningen som bokstavligen gick upp i rök.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


” I ba s t u k a m i n e n ä r e ld e n t ä n d . L a r m e t t i ll r ä dd n i n g s t j ä n S t e n kom m e r t io öv e r åt ta .”

D

et är en kylig oktoberkväll 2013. Ute på Sågverket i Rö har ett kompisgäng, i vanliga fall utspridda lite här och där i Sverige, samlats för att umgås under trevliga former. Nere vid vattenbrynet ligger den fina bastuflotten där de senare på kvällen ska njuta av bastuvärmen, spraket av elden i kaminen och kanske våga sig på ett senhöstdopp i havet. Är det tänkt. Men så blir det inte.

litet hemmabygge som ligger förtöjt där nere vid bryggan. Bastuflotten mäter 14 meter i längd och 6.5 meter i bredd. Den har konferensmöjligheter för upp till 12 personer, toalett, dusch och är handikappanpassad. Och så har den en rymlig bastu förstås. I bastukaminen är elden tänd. Larmet till räddningstjänsten kommer tio över åtta.

Det är inget

Den här historien handlar om det som en gång i tiden var tänkt att bli Härnösands stolthet (och väldigt omskriven blev den) – nämligen den bastuflotte som, enligt planen, skulle göra staden Härnösand känd på turistkartan. En annan del av denna satsning var det gigantiska flöte som fortfarande placeras mitt i Nattviken varje sommar. Visst syns flötet från E 4 men någon bastuflotte i Nattviken blev det aldrig. Den första gången flotten väl hamnar i vatten är när den till slut säljs, till vrakpris skulle man kunna säga, och bogseras upp till Rö där den sedan ankras upp. Men det är många år sedan och långt efter det att jag startade min journalistbana här i Härnösand. 1982 började jag arbeta på avsomnade Västernorrlands Allehanda, men det var som kommunreporter på Tidningen Ångermanland som jag började bevaka arbetet med bastuflotten.

bastuflotten kom till är det väl ingen som riktigt vet idag. Kommunen hade sökt pengar till ett EU-projekt som var så vanligt i början av 2000-talet. Ett turistprojekt, projekt Turism 2000, var på väg att avslutas och ett nytt projekt, Tursamt 2004, var på gång. Till projektledare utsågs Bertil Lundberg med bakgrund som lärare och rektor. Bertil Lundberg hade en viss erfarenhet av att driva projekt. 1985 var året då Härnösand skulle fira sitt 400-årsjubileum. Politikerna vill fira hela året med en mängd olika aktiviteter för vanligt folk och ett exklusivt firande för ledande personer där höjdpunkten var ett kungabesök.

Hur idén med

44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Bertil Lundberg hade utsetts till Härnösands 400-årsjubileumgeneral. Han hade sin lokal i Gröna villan, numera privatägd, den som är granne med S:t Petrilogen. Jag kommer ihåg hur väggarna i hans kontor var det fulla med anteckningar på whiteboardtavlor och blädderblock med en noggrann planering över hur jubileet skulle arrangeras. Hur kreativt arbetet var har jag ingen aning om. Men hans arbete imponerade uppenbarligen på politikerna som gärna ville att jubileet skulle sätta Härnösand på kartan. Hur det gick med festligheterna? Jag minns att skådespelaren Lars T Johansson spelade Johan III, Härnösands grundare, när firandet var som mest intensivt. Och Bertil Lundberg och hans medhjälpare hade ju även lyckats få Kungen att komma på besök. Vi på tidningen Västernorrlands Allehanda, där jag då arbetade, skrev och skrev. Om att Kungen skulle komma hit och sedan om att Kungen inte ville äta den bäver som han blev bjuden på i residenset. Och vad jag också minns är att hela stan, det vill säga vi andra, blev bjudna på soppa på stan. Naturligtvis hände det en hel del annat under jubileet men vad minns jag inte längre. Bertil Lundberg var också politiskt engagerad och satt som styrelserepresentant i kommunens turistbolag, Härnösands Turism, när han fick hoppa in som projektledare för det nya turistprojektet. Byggnationen av bastuflotten startade 2002 som ett tänkt EU-projekt under Härnösands Turisms flagg. Dåvarande VD, Börje Nordgaard, projektledaren Bertil Lundberg och länsstyrelsens representant P G Hånell, startade projektet. Det berättar är Eva Larsson. Hon var då företagare engagerad i turistfrågor och hon är en av dem som till sist skulle köpa bastuflotten. Idag är hon inte bara företagare utan även politiker och har under senare år suttit en tid i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna, ett uppdrag hon numera har lämnat. Vid ett sammanträde den 10 december 2001 redovisade den dåvarande turistchefen Börje Nordgaard det nya EU-projektet. Informationen handlade om en satsning på Smitingen, utveckling av Västanå, aktivitetsutveckling, evenemangsutveckling och marknadsföring. Någon flotte nämndes inte till att börja med. Projektet hade som målsättning att öka besöksnäringen med 20 procent, antalet kommersiella gästnätter med 20 procent och öka direkta skatteintäkter med 30 procent. Hur bastuflotten skulle kunna hjälpa till att leva upp till denna målsättning är inte solklart, men det var den typen av information som EU, det vill säga folk på länsstyrelsen, gillade. För det var där som projektanslagen beslutades. Inte >>


I december 2004 skriver Yippies föregångare, Härnösandmagasinet, om bastuflottens nya hemvist i Rö. Eva Larsson har köpt flotten tillsammans med Gunilla Markevärn, byggt färdigt flotten och en lång handikappanpassad landgång ut i vattnet. Artikeln avslutas: ”Med tanke på bastuflottens snåriga historia skulle köpet kunna ses som ett högriskprojekt. Men Eva Larsson viftar unden frågan med ett skratt. – Jag är inte det minsta skrockfull.”

Det olycksaliga bastuaggregatet när det var sprillans nytt. Nedan konferensbordet och längst ned, flötet som fortfarande minner om turistprojektet i början av 2000-talet.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


” D e t k a n o c k s å h ä n da a t t fl o t t e n bl i r s å u p p s k a t t ad o c h o m t alad s å a t t v i k a n b ö r j a s e r i e t i llv e r k a de n åt a n dr a kom m u n e r .” i Bryssel eller i Strasbourg. – Tanken var att flotten skulle ligga förtöjd i Nattviken vid Hamnkrogen. Det är därför den fått den design den fick. Sedan skulle den arrenderas ut till en företagare. Flotten skulle sedan hyras ut för mindre konferenser, möten och privata arrangemang och kunna köras runt inomskärs, berättar Eva Larsson. I ansökan till EU stod det streck på raden för projektledare, det jobb som Bertil Lundberg sedan fick. Det var heller inget förslag på namn som evenemangsledare, men det arbetet gick senare till sonen till vd:n. Det finns en historia som säger att det egentligen var arbetsförmedlingen som hjälpte till att knäcka idén om en bastuflotte. De fanns ett antal arbetslösa snickare som arbetsförmedlingen gärna ville få igång ett projekt till så de inte skulle gå omkring sysslolösa. Och det kan mycket väl ha varit så att det var under dessa kontakter som idén att bygga en bastuoch konferensflotte dök upp första gången. Och mycket riktigt blev några snickare knutna till bygget. Bastu- och konferensflotten byggdes på området för gamla Hernöverken på Härnön, alldeles vid vattnet. Det var duktiga snickare som höll på. För flotten som byggdes var det hög klass på. Det fick jag själv se vid mina reporterbesök under byggnadstiden.

under bygget en kontroll över alla fakturor som kommit in. Vid det tillfället hade flotten kostat en bit över 600 000 kronor bara i fakturor från företag som levererat varor till flottprojektet. Någon kontroll över den sammanlagda kostnaden för lön och annan ersättning till Bertil Lundberg och de snickare som jobbade med flotten gjorde jag inte då. För i så fall hade kostnaden stigit i höjden. Och då handlar det om miljonbelopp. När jag gjorde min granskning hade de inte heller köpt in något bastuaggregat och samtidigt var pengarna på väg att ta slut. Och nu hade EU, alltså länsstyrelsen, sagt nej till att ge mer pengar till projektet. Bastuprojektet var en del av det stora EU-projekt som Härnösand Turism fått EU-bidrag för. I det projektet ingick bland andra delprojekt, en förstudie om Härnösands havsbad Smitingen, ett Visitor Center i Västanå och en båtled med besöksmål efter Ångermanälven. I huvudprojektet fanns också utveckling av marknadsföring, evenemangsutveckling och utveckling av Härnösandsaktiviteter. Och till dessa tre sistnämnda kunde bastuflotten räknas. Därför hade en del av projektpengar man redan fått eller blivit lovade använts för flotten. Men ännu fanns det ingen finansiering för de 275 000 kronor som man räknade med att få från läns-

Jag gjorde mitt

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

styrelsen som extra bidrag. – Vi insåg tidigt att pengarna i projektet inte skulle räcka till bastu- och konferensflotten. Vi tog då kontakt med länsstyrelsen som rådde oss att göra en tilläggsansökan, berättade bolagets dåvarande vd Börje Nordgard för mig mitt under bygget.

B

Börje Nordgard var stolta över flotten. Den 14 meter långa och 6.5 meter breda flotten skulle innehålla konferensmöjligheter för 12 personer. Dessutom skulle det finnas plats för tre besättningsmän. Flotten skulle vara lik de sjöbodar som nu står nere i Nattviken där bland annat restaurang Hamnkrogen nu ligger. Och Nattvikens kulle vara flottens hemmahamn. – Vi arbetar för att hitta sponsorer. Det kan också hända att flotten blir så uppskattad och omtalad så att vi kan börja serietillverka den åt andra kommuner, sa Bo-Anders Öberg, S , som var ordförande i turistbolaget när jag intervjuade honom under byggtiden. Byggnationerna, som gjordes i samarbete med Länsarbetsnämnden, stoppades dock under 2003 av landshövding Gerhard Larsson. Han ansåg att flotten kunde snedvrida konkurrensen i innerstaden och inga pengar kom att betalas ut för att finansiera projektet. Resultatet blev att turismbolaget, som lagt ut egna pengar i väntan på muntligt utlovat projektstöd, inte fick några pengar, slutligen gick i konkurs. ertil Lundberg och

var en av dem som inte hade velat vänta på EU-pengarna utan ansåg att Härnösand Turism inte hade något annat val än att fortsätta bygget trots att beslutet om EU-pengar sköts upp. – Det fel som vi gjorde var att lita på löftet att vi skulle få pengar från EU. Vi hade ingen möjlighet att skjuta på projektet. Då hade vi inte fått tag i några snickare, berättade han för mig då. Men byggarbetet av flotten, som hade pågått på Hernöverkens område, avslutades tvärt och flotten blev aldrig färdigställd av turismbolaget. – Domen över hela turismbolaget, och vd:n i synnerhet, blev hård och han fick avgå. Härnösands kommun, som ägde 51procent av bolaget, fick stå för förlusten, vilket ledde till en hel del politiska meningsutbyten, minns Eva Larsson. Flotten låg kvar på Hernöverken tills den gick ut på anbud till högstbjudande. Till sist köptes den vid juletid 2003 av

Bo Anders Öberg


Eva Larsson tillsammans med Gunilla Markevärn för 250 000 kronor plus moms. Det skulle krävas ytterligare investeringar av de nya ägarna för att bygga färdigt flotten. Gunilla Markevärn, själv rullstolsburen, hade någon månad tidigare bildat handikappföreningen ”Gå och bada” för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar till ett aktivare fritidsliv, på land och i vatten. Hon hade inlett ett samarbete med Eva Larsson, som då ägde Solebo restaurang & konferens i Rö (det som nu drivs under namnet Sågverket), och som satsade mycket på handikappanpassning av anläggningen men även på handikappturism. Styrelsen i föreningen Gå och bada, med flera tekniker och hantverkskunniga, var de som ledde färdigställandet av flotten. Pontonerna, som satt löst under flotten, monterades fast, en kranbil hyrdes in och den 17 ton tunga flotten lyftes för första gången ned i vattnet och bogserades norrut upp till en nybyggd lång ramp och brygga som föreningen låtit bygga vid strandkanten nedanför Solebo. Jag minns den pampiga invigningen och hur flotten högtidligt döptes till Gunillaflotten. Jag var också vid ett tillfälle inbjuden att komma ombord på flotten och fick se den inifrån. Flotten doftade finsnickeri av finaste furu och hade en lyxig känsla. Eftersom det krävdes att den som skulle framföra flotten var innehavare av skepparexamen, såldes motorerna och flotten förankrades stadigvarande med linor och tunga sänken vid bryggan. – Inredningen, som vid övertagandet stod på golvet, skruvades fast. Ingången till bastun breddades och bastudörren byttes ut för att kunna ta emot en rullstol. Toa- och duschutrymmet byggdes om handikappsmässigt. En speciell basturullstol inköptes och alla el- och VVS-installationerna samt plåtarbeten slutfördes, berättar Eva Larsson. Konferensutrustningen kom från Solebo vars restaurang-

kök också skötte cateringen till flotten vid bokningar. Flotten blev snabbt populär och hyrdes av både konferensgäster och privatpersoner. Efter att Gunilla Markevärn avlidit forsatte verksamheten. Föreningen skötte drift och underhåll och Solebo var ansvarig för bokningar, konferenser och förtäring. När Solebo såldes till dem som senare gjorde om anläggningen till Sågverket, ingick inte bastuflotten i försäljningen. Den behöll Eva Larsson och dödsboet. Nu sökte de nya samarbetspartners, vilka man också hittade. Flotten skulle, enligt Eva Larsson, ha bogserats in till stan för att ankras upp utanför Dahlmans Marina på Kattastrand. Men så blev det aldrig.

Bastuflotten sjösätts i samband med försäljningen. Då har köparna monterat fast pontonerna. Flotten bogseras upp till Rö, motorerna säljs, och flotten förankras permanent vid stranden. Vid en pampig invigning döps den till Gunillaflotten.

2013 grusas flottens alla möjligheter en gång för alla. Eller snarare går de upp i rök. Larmet kom in till Räddningstjänsten tio över åtta på kvällen. Det gällde en brand i en vedeldad bastu på en flotte belägen i vattenbrynet i Rö. Enligt räddningstjänsten var det en flotte modell större. Vid 21-tiden var bastun och flotten helt övertända. Inget av den dyra bygget gick att rädda. – Räddningstjänsten kunde endast konstatera att branden börjat i bastun, berättar Eva Larsson.

En kall oktoberkväll

aldrig i ny tappning och det tog några år innan lokala företagare tog saken i egna händer och bildade Destination Härnösand 2006. – Destination Härnösand drev bland annat Härnösands turistbyrå under två år och tog initiativ till att samarbeta med de andra kommunerna i Höga Kusten, tillsammans med Härnösands kommun och länsstyrelsen. Och det innebar att Härnösand idag är en naturlig del av Höga Kusten . – Nu ingår Härnösand tillsammans med Kramfors, Örnsköldsvik och Sollefteå, i Destination Höga Kusten. Någon del av historien mynnade således ut i något bra, säger Eva Larsson.

Härnösands Turism uppstod

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


REPORTAGE / HERYEM BAKHTIYAR

Heryem Bakhtiyar Ålder Jag tänker inte på sådant, men vet att jag i alla fall är över 30 Familj Frun Zhakaw, döttrarna Omaira 4 år och Lea 1 år och 8 månader

Bor Storgatan Gör Driver Härnöns Bil och Miljötvätt

HERYEM ÄLSKAR SIN NYA VERKSTAD Många känner igen Heryem Bakhtiyar som en glad kille bakom disken på pizzeria Pinocchio, men nyligen ändrade han kurs helt och startade bilverkstad. T e x T & FO T O MA r i a -T h é r è s e S o m m a r

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


– För varje bil jag ser på stan tänker jag vad jag skulle kunna fixa med den för att den ska bli riktigt fin, säger nyblivne verkstadsägaren Heryem Bakhtiyar. På verkstaden jobbar just nu mekanikern Dana Abas (bilden till höger).

D

et gick jättefort att sälja Pinocchio, säger Heryem. Jag hade tänkt göra det, för jag fick ju två barn och de kommer hem klockan 16, men jag kom alltid hem vid 21 eller 22. Det blev aldrig någon tid med dem. Jag jobbade jul, nyår, alla helger och tyckte det var dags att göra något annat, men visste inte vad. Han hade ägt restaurangen sedan slutet av 2007 och framgångsrikt drivit den som ett familjeföretag. Omsättningen ökade med över 400 procent, men öppettiderna tärde på honom. När restaurangen såldes var han pappaledig i två månader och då föddes tanken på att starta en verkstad: – Jag hade tre bilar på Pinocchio och brukade lämna in dem till mekanikern som höll till här förut, Sicka. När han skulle sälja kom jag och såg mig omkring i lokalerna och bestämde mig för att köpa. Två andra företag förutom Sickas verkstad höll till här förut, men jag tog över hela lokalen i augusti och slog ihop ytorna. Heryem berättar att han kan en del om bilar, har haft det som hobby och mekat med sina egna: – Men jag är verkligen ingen mekaniker utan är bättre på kundmottagning, administration och att gå ut och värva kunder. Jag är en driftig kille. Min fru hjälper mig mycket med fakturor och att hålla koll på ekonomin. Jag får ordning via henne. Härnöns Bil och Miljötvätt heter hans nya företag, som ligger på Djuphamnsvägen. Det var viktigt för Heryem att gå med i en kedja, och valet föll på Autoexperten: – Autoexperten är en svensk kedja med 430 miljöcertifierade verkstäder. Jag hade hört mycket om deras fantastiska jobb och de fattades här i stan. Jag behövde vara med i en kedja, för man får bra hjälp med diagnosticering, marknadsföring och kan kontakta dem direkt för problemlösning. Härnöns Bil och Miljötvätt har en utbildad mekaniker anställd i dagsläget, och en till på gång, men siktar på flera anställda för att täcka

in alla delar av verksamheten, inte minst när det gäller tvätt: – Vi handtvättar bilar utvändigt och invändigt, erbjuder polering, lackskydd och helrekond. Heryem har intervjuat 12 personer som han hittat via Arbetsförmedlingen och två av dem praktiserar just nu. Och bilar har blivit till en passion: – För varje bil jag ser på stan tänker jag vad jag skulle kunna fixa med den för att den ska bli riktigt fin och för att man ska kunna känna sig trygg och köra säkert. Nu älskar jag det här jobbet!

En liten stad visade sig passa bättre än vad Heryem först hade tänkt sig. Det var en fördel att han inte hade några landsmän här: – Jag blev tvungen att klara mig själv, att lyssna för att kunna förstå, och på bara 2-3 veckor lärde jag mig jättemycket. Det är också lättare att komma in i samhället i en mindre stad och tack vare grupphemmet Semret ville jag stanna. Först tänkte jag stanna här i 1-2 år, men för varje dag som jag stannade älskade jag staden mer. 2003 fick jag jobb på Big Boy, där jag var kvar tills jag tog över Pinocchio. Vid det laget hade hans mamma och syskon också fått komma till Sverige, och mamman Perwin tog över en frisersalong i Härnösand efter två år. – Hon kunde bara säga ”Hej, hur mår du?” och jag fattade inte hur hon skulle klara det. I början skämdes jag litegrann när hon sa fel ord, men hon kunde, och jag märkte att kunderna hjälpte till. Att familjen är viktig för Heryem går inte att ta miste på. Nu när han börjat skaffa sig fritid ser han fram emot att kunna umgås mer med sin fru och döttrarna: – Jag vill vara med dem hela tiden! Nu är det mycket jobb för det här är ett nystartat företag, men målet är att jag ska kunna vara hemma vid klockan 16, 17 på vardagarna,

Heryem kom till Härnösand år 2000 som ensamkommande flyktingbarn från Sulaymaniyya i Kurdistan, i norra Irak. Hans pappa var trafikpolis, men även med i motståndsrörelsen peshmerga som kämpade mot Saddam Hussein. Regimen förde bort pappan, och en tid därefter skickades hans döda kropp tillbaka till familjen. Heryem var fyra år. – I Irak är det svårt för kvinnor att få jobba, men min mamma sket i allt det där. Hon utbildade sig till frisör och skaffade levebröd åt oss. Jag blev mogen när jag var 7-8 år och tänkte att en gång ska jag också jobba hårt och hon ska få tillbaka. Mamman min blev både mannen och mamman i familjen och jag ”Jag blev mogen när jag var 7-8 år och tänkte att en är så stolt över gång ska jag också jobba hårt och hon ska få tillhenne. baka. Mamman min blev både mannen och mamman Som tonåring i familjen och jag är så stolt över henne.” tog Heryem sig till Sverige. Han hamnade först i Malmö och skulle därefter och hela helgerna. Faktiskt har vi öppet skickas vidare till ett grupphem. Han hoppaäven på lördagar, och fram till klockan 18 på des på Uppsala eller Göteborg, eftersom han vardagar, men det kommer att vara någon kommer från en storstad, men där fanns inga annan som jobbar de tiderna. För en gångs platser. skull kommer jag också att kunna ta semes– Jag ville inte alls till Härnösand, men ter på sommaren! när det närmade sig jul fick jag och en anHeryem berättar att han känner sig äldre nan kille varsin biljett hit, så att vi kunde än vad han är, att han aldrig har haft någon se oss omkring. Det var så jävla mycket ungdomstid. snö, mycket mer än nu, och jag hade aldrig – Det var inte lätt att bo i Irak. När jag hör sett så mycket snö förut. Vi blev så trevligt andra prata om barndomskompisar – för mig bemötta på grupphemmet Semret, åkte ut finns de inte. Den där tiden mellan 12 och 20 i Höga Kusten, gjorde utflykter. Jag ringde år, jag saknar den perioden i mitt liv. Men jag och sa att jag stannar här. är så glad nu, nu har jag allt. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


Magiska ögonblick!

ALLTID MARKNADSBYRÅ UTFÖR:

Fotografering, studiofotografering, retouch, bildbehandling, dokumentärfilm, reklamfilm, filmredigering, drönarfilmning och fotodokumentation. För print eller webb.

Köpmangatan 10 B HÄRNÖSAND • Tel 0611-51 13 20 50

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


TIPS / JULETIDER I HÄRNÖSANDSOMRÅDET

DIN GUIDE TILL JULEN I HÄRNÖSAND Julfester, middagar, lugn och ro. Och utflykter – på stan eller lite utanför. Här kommer Yippies tips till juloch nyårshelgerna i Härnösand. Illustration Pawel Maronski

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


Festtider!

Julen är för många mat, klappar och släktmiddagar. Men visst vill man hinna med mer? Inte minst hemvändarna har putsat på finskorna sedan sena november inför juldagens eruption. Jämfört med en vanlig lördagkväll är det 4-5 gånger så många festglada ute på juldagen och i år slåss tre stora arrangemang om gästerna.

52

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


22/12 Kajutan: Julfest Fredagsfest med mycket energi inför julens stabbiga julmat med partybandet No Comments. Ålder: Från 20 år. Tid: 22–02.

24/12 Skeppet: Julaftonsmys Goa varma krogen håller öppet för dig som inte vill sitta hemma en kväll ens på julafton. Tid: 20–01.

25/12 S:t Petri Logen: Juldagsfest Ah! S:t Petri Logen! Klassisk lokal för en klassisk hemvändarkväll. Musik, partaj, möten och minnen. Dj: Maja Asperö Lind. Ålder: Från 25 år. Tid: 21–02.

25/12 Härnösand Arena: Juldagsfest Det började som en liten fest på Hamnkrogen för sju år sedan. Nu flyttar unga Härnösand för första gången i sin juldagsfest i Arenan. Fokus på musik och show. Artist: Nause. Ålder: Från 18 år. Tid: Från 21.

25/12 Stadt: Juldagsfest Juldagsfest för hemvändare och andra. Två dansgolv och dj:s för festen och lugnare utrymmen för mingel och möten. Artist: Dj Ghazton + Dj Joker. Ålder: Från 25 år. Tid: 21–02.

25/12 Skeppet: Hemvändarbaren Hemvändarhögtiden är här! Här kan du förvärma inför någon av kvällen stora evenemang (se nedan). Eller varför inte bara stanna här?! Tid: 20–01.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


Vintertider att passa! 25/12 MG Hockeys julcup

Mat & Nostalgi, Viksjö

Turridning i Nordanå

Utflyktsläge

Släpp sargen, nu blir det äkta amatörhockey! Matcherna avgörs på små planer med speciella mål. Speltiden är 2 x 10 minuter. Tid: 11–15.

1950-talet tar inte ledigt bara för att det är jul. Den stilrena butiken i Viksjö har julskyltat och pyntat på 50-/60-talsvis och har öppet för kunder merparten av dagarna. Retrofynda vinylskivor, julpynt och andra prylar här!

Att på häst forsa fram i pudersnö är en sagoupplevelse fullt i klass med att åka skidor i samma snökvalitet. Västanå Turridning har nu sina hästar i Nordanå, men leder ritter i samma dalgång och på samma nipor som tidigare. Öppet för bokade grupper även över jul-, nyårs- och trettonhelgerna.

Packa ryggsäcken och gör en grillutflykt! Lätta mål: Smitingen, Klubbsjön. Lite jobbigare: Speckastaberget, Fällestugan.

Saga Bio Har du behov av att smita undan skinkan så finns biomörkret där som en räddning (utom på julafton). Vill man ändå behålla lite julkänsla väljer man givetvis att se Tjuren Ferdinand i mellandagarna.

54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Äta ute Avsluta julmatsrallyt och ät något gott på stan! Varför inte prova något nyöppnat? Restaurang Sara (Simhallen), Pinchos (Nybrogatan), östafrikanska Hidmona (Södra vägen), Espresso House (Torget) och utbyggda Matverkstan (Storgatan) är bra alternativ.

Åka långfärdsskridsko Mycket klimatberoende aktivitet, men fantastiskt avkopplande när de rätta isarna finns. Mycket talar för att det är på insjöarna i inlandet man bör leta i månadsskiftet december/januari. Håll koll på Facebookgruppen ”Långfärdsskridsko i Härnösand” och tänk på säkerheten – isdubbar, visselpipa, säkerhetslina och sällskap!


Allmänhetens åkning Om naturisarna sviker finns bandyplanen, ishallen och uterinken på Högslätten. Här finns varje vecka tider för allmänheten. Gå in på Härnösands kommuns hemsida, harnosand.se, och sök på ”Allmänhetens åkning”.

31/12 Bandy: HAIK–Selånger Annandagsbandy är ett klassiskt begrepp, men nyårsbandy smäller minst lika högt. Särskilt när det vankas derby på Högslätten. Varva upp inför nyårsfesten genom att heja fram HAIK:s herrar till seger mot Selånger.

25/12 Julotta En riktig klassiker! I Härnösand hålls i år julotta i Domkyrkan (klockan 7.00), Hemsö kyrka (8.00), Viksjö kyrka (8.00). Extra exklusiv och mysig känns dock kanske den lilla, lilla julottan i det lilla, lilla kapellet i Barsviken (start 7.00).

31/12 Hotell Höga Kusten: Hornö Nyårssalonger Skåla in nyåret med den pampigaste utsikt du kan tänka dig. En helkväll med mingel, flott middag, dans och så underhållning av Klas & Erik XL och Angelica & Dj.

Mittrevyn På nyårsafton är det premiär för årets galenskaper från Mittrevygänget. Snick-snack är namnet och efter premiären spelas revyn varje helg in i februari.

6/1 Mats & Karin musik & möten: Nylands Järn

Relaxen, Simhallen Skäm bort dig själv en stund i en varm bassäng – eller späk dig å det grövsta med het bastu och ett iskallt dopp. På relaxen laddar du batterierna på bästa sätt. Stängt julafton–juldagen, nyårsafton– nyårsdagen och trettondagen – i övrigt är det bara att relaxa!

Mat & Nostalgi i Viksjö har öppet även på Julafton – perfekt för den som vill köpa julklapp till ”den som har allt”. Har finns garanterat unika gåvor.

Musikkollektivet Nylands Järn spelar folkrock, Kramforscountry, Nylandspop – eller vad man nu ska kalla det. De inleder musikåret på sköna Mats & Karin.

Mysiga julmiddagar hemma i all ära. Testa någon av Härnösands nya restauranger under julledigheten, nu när du har tid.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

55


REPORTAGE / ALLIANCE FRANçAISE D’ÅNGERMANLAND

Alliance Française Nätverket Alliances françaises finns i 134 länder. Det finns över 800 Alliances françaises runt om i världen, varav 15 i Sverige. Främst organiseras kulturella aktiviteter med stöd av Institut français de Suède och Fondation Alliance française. Några Alliances främjar också aktiviteter för inlärning av franska och för fransklärare. Alliance française har tre huvuduppdrag: att föreslå kurser i franska, i Frankrike och i världen, att öka kännedomen om fransk kultur och franskspråkig kultur på olika nivåer samt att främja kulturell mångfald och belysa alla kulturer. Källa: https://www.institutfrancais-suede.com

Vive l´Ångermanland! Det är strax före jul och i en dramatiskt rödsvart lokal, där tangoföreningen vanligtvis håller till, finns just i kväll hela tre presidenter, mängder av fransktalande människor och klingande vinglas med un bon vin blanc. Piaf strömmar ur högtalarna och snart tar en livs levande accordéoniste vid. Alliance Française d’Ångermanland firar 20-årsjubileum.

D

T e x t o c h f o t o M a r i a -T h é r è s e S o m m a r

e tre presidenterna, Catharina Rosén, Hervor Sjödin och Birgitta Smith, har snabbt dukat borden och sätter sig tillrätta en stund i köket för att berätta om hur föreningen kom till, innan Catharina, som är den nuvaranade presidenten, tar emot gästerna. Hervor var présidente i 8 år, Birgitta i 5 och Catharina har

varit det i 7 år nu. Hervor berättar: – Det var Marita Möller som kom med idén till föreningen 1997, när hon sammankallade alla hon visste som var franskintresserade i Ångermanland till ett möte på Sandö. Jag var säker på att Marita skulle bli ordförande, men då plötsligt var jag vald till présidente. Folk kom från Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand; många var intresserade att träffas och njuta av fransk kultur tillsammans. Örnsköldsvik startade en egen förening, men den dog så 56

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

småningom ut. Däremot blev Härnösand ett allt starkare fäste och i dag är de allra flesta av de 35 medlemmarna baserade här i stan, även om exempelvis den första présidenten, Hervor, reser från Sollefteå. De enda platserna norr om Gävle där Alliance Française finns numera är Härnösand och Östersund. Alliance Française d’Ångermanland träffas cirka 4 gånger per

termin. På programmet står middagar, konferenser, författarkvällar, teaterövningar av scener ur franska pjäser och en och annan sångkväll, ”café chantant”. Under årens lopp har man dessutom hunnit högläsa 60 franska romaner och haft 130 middagar hemma hos varandra. Medlemmarna talar ofta franska under sammankomsterna – alltid när fransktalande gäster är inbjudna – men ibland varvas det med svenska, så att även de som inte är fullfjädrade fransktalande kan hänga med. Presidenterna bjuds tillsammans med någon annan styrelsemedlem in till möten på franska residenset i Stockholm samt till


Dagen efter berättar Birgitta Smith om en lyckad jubileumskväll: – Vi hade en jättemysig fest med fantastisk mat från Sankt Petrilogen, tre rätter. Vi sjöng många franska sånger till dragspelsackompanjemang. Hervor höll ett bejublat tal då hon berättade om hur föreningen startade. Det dansades också, mestadels till fransk musik. Vals, tango och tangovals!

Oscar Rosén är 16 år och den yngste medlemmen i Alliance Française d’Ångermanland: - Jag gillar Schweiz och är född i Genève. Pappa är fransman. Det bästa med språket tycker jag är att det finns i stora delar av världen och jag tycker om kulturen i sig, att den är olik den svenska. Den största skillnaden tycker jag är hur folk beter sig. Svårt att förklara exakt hur, men i den fransktalande kulturen händer det mer och de pratar mer. Karin Digné - Jag har alltid tyckt att det är roligt med språk. Det viktiga är kontakt och kommunikation – jag är inte rädd för

att göra bort mig när jag pratar franska, utan huvudsaken är att det går att förstå varandra. En av mina franska teaterfavoriter är Tartuffe av Molière, och jag kan tipsa om att den kommer att spelas på Härnösands Teater den 5/5.

Lizzie Stener och Gunilla Viberg har bott respektive jobbat som au pair en period i Frankrike: - Vi gillar Frankrike och franskan – vi var ju med på 60-talet, då franska vågen kom, med Truffaut och andra filmskapare.

Anders Lidén, konstnär och Karin Lidén, översättare Anders: - Vi hade lägenhet i Paris i nästan 20 år och bodde där längre perioder bland annat på 60-talet. Vi har fortfarande många vänner i Paris och reser dit regelbundet. För mig är litteraturen bland det viktigaste i fransk

Hervor Sjödin tar ton.

kultur och jag tycker särskilt mycket om surrealistisk poesi. Karin: - Det är själva språket som intresserar mig mest. Ett favorituttryck på franska är ”Ce n’est pas grave”, för det betyder ungefär att det är ingen fara. Det är skönt att mötas av detta uttryck och jag tycker att fransmän är väldigt praktiska, med fötterna på jorden. Johan Österling: – Jag är delvis uppvuxen i Paris. Min pappa fick jobb i en skola där och jag gick själv lågstadiet i fransk skola. Det föll sig därför naturligt för mig att senare bli fransklärare.

Eva Dahlberg hänger med sin man Mauri Mellenuis som är förtjust i Frankrike: - Jag har alltid gillat Frankrike och intresserat mig för språk, ända sedan ungdomen. I Alliance Française har jag varit medlem i cirka 10 år nu.

därför blev jag intresserad av att vara med i Alliance Française. Jag kommer från Senegal och har varit medlem i föreningen i 3 år.

Lennart Moberg: - Språket är vackert, landet är förtjusande och den nye presidenten är fantastisk och verkar progressiv!

De tre presidenterna Birgitta Smith, Hervor Sjödin och Catharina Rosén, med tre favoriter Franskt resmål? Birgitta Smith: - Det är hur många som helst. Jag kan nämna Normandie och förstås Paris! Fransk låt? Hervor Sjödin: - Det finns så fruktansvärt mycket, men Milord med Piaf är en favorit, hur den stegras. Fransk gastronomi? Catharina Rosén: - Ostar! Särskilt Brillat-Savarin.

Ndeye Diouf: - Franska är mitt modersmål, och

Michael Möller Christensen,

Paris, je t’aime ...

accordéoniste.

cocktail den 14 juli för att fira Frankrikes nationaldag. Catharina Rosén var med om en särskilt lyckad middag för tre år sedan: – En höjdpunkt var då jag 2014 under en middag på franska residenset lyckade bjuda in den franska ambassadören Jean-Pierre Lacroix till Härnösand. Två andra gäster vi haft är de världsberömda och prisbelönta Jean-Paul Mari och Olivier Weber, journalist respektive författare. Tack vare finansiering från Institut français de Suède och Fondation Alliance française kan vi bjuda in dem från Frankrike. Kärleken till den franska kulturen och det franska språket kom in

i de tre presidenternas liv på olika sätt. Hervor Sjödin, franskläraren som utbildat generationer av elever i Sollefteå, var faktiskt inte en stjärna i franska när hon själv gick i skolan: – Mitt intresse för språket beror på att jag var så dålig på det. Det var mitt sämsta betyg och det retade mig, så jag började läsa franska i Uppsala. Jag ville bli flygvärdinna och då krävdes det mycket goda

kunskaper i franska. Hon blev inte flygvärdinna, men erövrade språket. Birgitta Smith blev förälskad i franskan första året hon studerade ämnet. Hon bodde i Frankrike under ett sabbatsår, genomförde sina flygvärdinneplaner, där hon måste kunna tala franska i stressiga situationer, och blev senare lärare i språket. Catharina Rosén har varken varit flygvärdinna eller lärare, men började läsa franska för Lena Gedin, en annan trogen Alliance Françaisemedlem, innan hon studerade till psykolog på franska och bodde i Genève i 15 år. Hennes son Oscar är den yngste medlemmen i Alliance Française d’Ångermanland. Och nu är det jubileumsfest. Sånghäften finns vid varje tallrik. Accordéonisten Michael Möller Christensen börjar spela och strax serveras en soppa gjord på gröna ärtor och – oh là là – champagne. Vi befinner oss helt klart i en annan del av Härnösand. En som är lite mer... fransk. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

57


GH N D S S S T F FÖR IGHETS ASTIGH VENSKG • SVE LING • FÖRME ETSFÖ TIGHET SVE MEDLIN FÖRME ETSFÖ FASTIG NSK FASVENS DLING RMEDL SFÖRM • RM K ED N IN H D G S TI SK FA • SV LING EDL ETSF TIGH FAST SVEN G • S LING ÖRMGHETSF STIGHEENSK • SVENING • SÖRMEDETSFÖR IGHETS SK FAS VENSK • SVE F VEN EDLING ÖRMED TSFÖR ASTIGH SK FASVENSK LING • MEDLINFÖRME TIGHET FASTIGNSK FA M D S S S S E L T F H G • K I N S TIGH FAS VEN G • SEDLING TSFÖR IGHETS ASTIGH VENSK • SVE LING • FÖRME ETSFÖ TIGHET T E M D I S S N F MED TSFÖR GHETS K FAS VENSK • SVE EDLIN ÖRME ETSFÖ FASTIG SK F VENS LING RMEDL SFÖRM A NSK LING • MEDLI FÖRME TIGHET FASTI NSK FA G • SV DLING RMEDL HETSF STIGH K FAST • SVEN ING • SEDLING ETS GHE NG Ö I E D S • S N S F • S Öppet i DeC/JAN: N F L T V A G S Ö I I S E F IGHE SK F VEN • G N V T HET STIG • RM R K SFÖ HET NSK FA SVENS G • SV MEDLI SFÖRM HETSFÖ FASTI ENSK F SVEN EDLING ÖRMED TSFÖRMASTIGH SK FASVENSK S DLIN RME SFÖ STIG K FA ENS NG EDL • S LING ED ETS TIGOnsdag RM GHE AST 20/12 Onsdag 3/1 KF S HET FA21/12 Torsdag 4/1 K FA G • SV DLING RMEDL HETSF STIGH K FAST • SVEN ING • SEDLING TSFÖR IGHETS ASTIGH VENSK • SVE LING • FÖRMETorsdag S- E M D Ö I I S S E N 5/1 LIN 22/12 Fredag TSF STIGHE NSK F • SVEN NG • SV RMEDLTSFÖRMGHETSF K FASTVENSK • SVEN EDLIN FÖRME ETSFÖRFASTIG SK FA VENSFredag • K FA G28/12 Torsdag Lördag 6/1 H D Ö A G S T S ING RMEDL SFÖRM STIGHE K FAST ENSK FING • S EDLIN ÖRMED IGHETSFASTIG SK FAS • SVE LING • MEDLIN ETSFÖ TIGHEFredag S -29/12 Söndag 7/1 T H G R N F • L T V E S I A I G T S E G N M Ö I I S E D S AST SVEN G • S LING FÖR HETS STIGH NSK • SVE NG • RME TSFÖ GHET K FA VENS • SV EDLI E M NG FÖR IGHETS SK FAS VENSK • SVE EDLIN FÖRME ETSFÖRFASTIG NSK FASVENS DLING •RMEDL SFÖRM STIGHE K FAST NSK FFölj • Nisses kalender under dec K E N I F I T T M H D G S N F M D S Ö I - han tipsar om julklappar! G • EDLIN RME GHET ASTIG SK FA • SV LING EDLI ETSFÖ TIGHE FASTI SVENS G • S LING FÖRMGHETS ASdär E D S • S G N S V T H TIGH VENSKG • SVE LING • FÖRME ETSFÖ TIGHET NSK FA SVENS G • SV RMEDL SFÖRM HETSF K FAST ENSK F• SVEN EDLING Ö I I S E D S S R G N K S E N A E F • R K N F L T M V H D A G S T S F M Ö I I S E L T RME SFÖ STIG K FA ENS NG G F E A • R DLIN RME HET STIG K FA • SV DLING MEDLI HETSFÖSTIGHEK FASTI SVEN ING • SEDLING TSFÖRMIGHETS ASBlå S SVE G • DLIN SFÖR HET STIG ENSK • SV NG • RME TSFÖ GHET K FA VENS • SV EDL N E H S G S I E M D Por HET SK FA VENS • SV EDL FÖRM ETSFÖ FASTI NSK F SVEN LING RMED SFÖRM STIGH K FAS NSK NG • I TIGoss HETpåFASEDL SFÖRM STIGHE K FAST ENSK F NG • S EDLING RMED GHETS ASTIGHSK FAS • SVENLING • EDLIN ETSFÖRFölj ten G • AntikM&ELoppisS070–352 21 43 VEN ING • SEDLING TSFÖR IGHETS ASTIGH VENSK • SVE LING • FÖRME ETSFÖ TIGHET SK FA SVEBlå DL SV NSPorten M D S S R S K S N F E F V • F L T K M V E Ö A T S E Ö I I GHE FAST ENSK FING • ETS FAS NSK SVE DLIN RME SFÖR STIG K FA ENSK NG • EDL R M ED N IG F A IN T T H D G S F M LINGÖRMED IGHETS ASTIGHSK FAS • SVE LING • EDLIN ETSFÖRTIGHET FASTIG SVENSKG • SV LING •SFÖRM HETS- SE N F L T E H S G S E M NSK • SVE ING • ÖRME TSFÖ IGHET SK FA VENS • SV EDL FÖRM ETSF FAST NSK SVEN DLING FA Ö IG IN S E D S S R K S E N F FÖR ASTIGH SK FASVENSK LING • MEDLI FÖRME TIGHET FASTIGNSK FA G • SV DLING RMEDL HETSF STIGHEK FAS- • N NG MEDLI ETSFÖ TIGHE FASTI SVENS G • S DLING SFÖRM HETS STIGH ENSK • SVENING • SÖRMED TSF • E G F N V K FA SVENS G • SV RMEDLTSFÖRM HETSF K FAST ENSK • SVEN EDLING ÖRMED TSFÖR ASTIGH SK FASVENSK LING • M E L T STIG K FA ENS ING F EDL ÖRM IGHE FAST SK F • I N RME HET STI K FA • SV ING EDL TSF IGH AST SVEN G • SEDLING TSFÖR IGHETS ASE G M Ö I I S E D S • S G N V T H • R K E N F L T E H S G S E ÖRM • SV ING TSF IGHE SK F VEN • S MED FÖR ETS FAS NSK SVEN DLIN AST ENSK F• SVEN EDLING ÖRMED TSFÖR ASTIGH SK FASVENSK LING • MEDLINFÖRME TIGHET FASTIG SK FA G • Vi tackar våra medarbetare MED IGHETS ASTIG SK FAS • SVE LING • MEDLIN ETSFÖ TIGHE FASTIG SVENS G • SVDLING SFÖRM HETS- ST H • och partners för ett nytt R K E N F L T E H S G S SVE ING • ÖRMEDETSFÖ IGHET SK FA VENS • SVE MEDLI FÖRM ETSFÖ FASTI NSK F SVENS DLING S S R G N rekordår och ser fram emot K E NSK SVE A • R K N F L T M H D G S TIGH FAS NSK ING • EDLIN ÖRME IGHET FASTIG SK FA • SV LING MEDL ETSF TIGHE FASdet kommande året. Ö I E D S • S N S E T T F H G R N F L T V S I A G T S ET M Ö IG S ENS • SV ING DLIN SFÖ GHE V NYBROGATAN T STIG BESÖK KOSS EDL SFÖRM HETSF K FAST ENSK • SVEN EDLING ENS • SV R6,MHÄRNÖSAND FAPÅ ENS G • SV RMEDL SFÖRM HETSFELLER ÖRM IGH FAS ING SK EN ED • TIGHOSSK PÅ 75 F 0611-232 ÖR SRING IN E K E SMART LIFTING SOLUTIONS ETS ASTIGHSK FAS • SVE LING • EDLIN ETSFÖRTIGHET FASHET FASTIGNSK FA G • SV DLING MEDwww.svenskfast.se N F L T S G S E M Ö I I S E S • S G N V T H • R K E N F T E H S G S ÖRM ETSF IGHE SK NG • S MED FÖR ETS FAS NSK SVEN DLIN F VEN SK F• SVEN EDLING ÖRMED TSFÖRMASTIGH SK FASVENSK LING • MEDLINFÖRME TIGHET FASTIG SK FA G • D S S S S E L T F H A G TSF STIGHEK FAST • SVEN ING • SEDLING TSFÖRMIGHETS ASTIGH VENSK • SVE LING • FÖRME ETS- D ÖRM I S S N F E G F V T • EdmoLift AB L K V E Ö A T S E H • SV EDL SFÖRM ETSF FAST NSK SVEN DLIN RMED SFÖR STIGH K FA ENSK ING • FAS 11 Härnösand Tel. 0611-837 80 FAS ENSK ING • S EDLIN ÖRMED IGHETSFASTIG SK FASG • SVE LING • MEDLIN ETSFÖSTIGHJägaregatan TIGH FAS RME ETS- VEN G • S LING FÖR HETS TIGH NSK G S V • T E ETS M FÖR IGHETS SK FAS VENSK • SVE EDLIN FÖRME ETSFÖRFASTIG NSK FASVENS DLING • K MED FÖR TIGH FAS NSK G • H D S M LING MED ETS TIGH FAS SVE LING • EDLIN ETSFÖRTIGHET FASN F L T SG• SV ET M Ö IG S • SV ING ENS • SV RMEDL SFÖRM HETSF K FAST ENSK F SVEN EDLING ÖR IG SK K FA ENS ING E A • STIG K FA • SV DLING MEDLI HETSFÖSTIGHE FASINFLYTTNI HET STIG ENSK • SV NG • RME TSNG ENS SFÖ HET D S F L V A RME SFÖ STIG K FA ENS ING 1 A • R K P DLIN ME HET STIG RIL 2018 G • DLIN SFÖR HET FASSSVE G • M E NSK SVE DLIN FAS NSK G • TIGH FAS ETS -

Julhandla smart!

Går du i köpeller säljtankar? Läs mer på svenskfast.se

Vi önskar alla en God Jul & ett Gott Nytt År!

Antik & Loppis Älandsbro

God Jul och Gott Nytt År!

Välkommen till nya Vågmannen!

Stora lägenheter med balkong!

Vi har byggt om vår fastighet på Storgatan 41 till 28 toppmoderna och fullutrustade lägenheter med den bästa tekniken.

• Hiss

• Ett par minuters promenad till centrum! • Läget är centralt med fin innergård med allmänna uteplatser och boulebana.

• Det här är ett rökfritt boende. • Tillgång till snabbt bredband. Renoverat till nyskick

• Från 1 rok till 3 rok på 86 kvm med sovloft och 4,8 m i takhöjd!

Nybrogatan 13 • Tel 0611-882 00 Inspirationsbilder från lägenheterna.

58

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

www.harnosandshus.se


Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41

RestaurangGuiden Härnösand välkommen till Nya Hamnkrogen!

öppeT åreT runT för lunch & middag!

RestAuRAng sARA • sIMHALLen

NyÅrssupé 31/12

Vi erbjuder fem serveringar för endast

495:-/pers Boka Bord! 0611-55 44 43

nyA ägare, nyA tider!

OxfilétOurnedO fylld med getost serveras med mustig ”Gato Negro” rödvinssås, pepparsmör och prästost potatisgalett

Frukost varje dag Lunch 11-14 varje dag Fika • À la carte • Afterwork Relaxservering

Belgisk våffla serveras med hemgjord hjortronsylt och vaniljglass 2 rätter 299 kr

ÖppettIdeR:

TeatersupÉ Nyårsafton

Hamnkrogens ”Black and White”

Måndag 7.30-16 tisdag-torsdag 7.30-21 Fredag 7.30-23 Lördag 9-23 • söndag 10-21

189 kr

sOtad laxfilé hjortronyoghurt, Härnöginkokta 199 kr lingon,västerbottenostmuffins

Fullständiga rättigheter!

Restaurang Sara Varmt välkommen!

BOka BOrd på 0611-219 11 hamnkrogen Bar & maTsal naTTviken 1 härnösand • 0611-21911

Simhallen

0611-35 06 11

HÄRNÖSAND SÅ Här hittar du TILL våra ANNONSÖRER Stadt HAMNKROGEN

Restaurang Sara

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

59


Tipsa mig!

SPORT

Jens Näsman jens.nasman@yippieharnosand.se

Axel Berglund med Smillagårdens Enya. Foto: Privat

Härnösands draghundsförare tog fyra JVMmedaljer w DRAGHUND. Härnösands Draghundsklubb hade sex aktiva på plats när Barmarks-VM avgjordes i Polen. Fyra av dem kom hem med medaljer. De internationella debutanterna Axel Berglund och Maja Sjölund cyklade till sig varsin silvermedalj i riktigt tuffa förhållanden i ett regnsjukt polskt landskap. Med god hjälp av Smillagårdens Enya var Axel blott fyra sekunder från guldet, medan Maja bakom Nyengets Wilma distanserades med sexton. Duon Jonas Näslund och Frida Åsander tog varsin JVM-bronsmedalj. Jonas sprang förtjänstfullt bakom Haugtuns Ricco knappt åtta sekunder långsammare än guldkillen. Frida framförde sin sparkcykel med den äran bakom Smillagårdens Milou, men blev slagen med över minuten av den norske JVM-vinnaren. Sanna Näslund slutade sjua i damernas linlöpning och Johan Kaijser blev åtta i tvåspann.

60

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

I september blev Sandra Timan och Robin Johansson föräldrar till lille Wille…

… och redan i november var Sandra redo för seriepremiär i Allsvenskan Norra i moderklubben Haik:s matchdress.

MAMMA i SEPTEMBER – NU ALLSVENSK SPELARE BANDY. I idrottsvärlden pratar man islossning för att något ska komma igång. Sandra Timan, 27, gjorde det efter förlossning! - När det gäller Sandra blir man inte förvånad längre, berömmer Haiktränaren Ulf Orvér den nyblivna mammans sensationella comeback.

w Sandra Timan har spelat bandy

sedan barnsben. Först i moderklubben Härnösands AIK, sedan i Stockholmsklubben AIK – och fram till och med säsongen 2015/16 i Söråkers IF. Ifjol spelade dock Sandra inte bandy överhuvudtaget. Då tillbringade hon vardagen med den ishockeyspelande sambon Robin i Nordnorge. Förutom många minnen från grannlandet kom Sandra hem till Härnösand med en naturligt växande mage. I september kom lille Wille till världen. Knappast bandyspel den här säsongen heller, då…? Men icke. Motivationen fanns där. – Jag var med och körde bar-

marken med Haik-tjejerna i somras och märkte vilket skönt gäng det är. De hörde av sig från Söråker också, men eftersom man inte visste hur det skulle gå med graviditeten och allt efteråt så tackade jag nej till spel i Elitserien med dem. Det gladde ledarna Ulf Orvér och Olof Skyttner i moderklubben Haik förstås. – Absolut. Att få in en spelare som är så dedikerad för bandy som Sandra är satte definitivt nivån på oss alla runt laget. Är hon beredd att satsa sin tid och spela för oss som nybliven mamma med allt vad det innebär… ja, då gäller det att vi andra bjuder till också och gör allt fullt ut, säger Orvér. Sandra har nu hunnit spelat tre allsvenska matcher med laget. – Men det var först efter ”slutbe-

siktningen” på BVC som jag valde gå på is, skrattar Sandra. Jag ville ju veta att kroppen var redo för den påfrestning som skridskoåkandet innebär… Det har gått över förväntan. Mycket tack vare den grundfysik hon skaffat sig efter flera års spel på elitnivå, av och till på landslagsnivå. – Barnmorskan visste ju att jag tränat mycket tidigare, men jag fick stränga order om att backa om det inte kändes bra. Sonen Wille har nu sovit ett antal timmar i familjens springvagn, samt provat på hur det är att ammas på en matcharena. Ja, han har till och med åkt med i spelarbussen till en bortamatch. Har det inte varit komplicerat? – Nja, inte än. I seriepremiären borta mot Umedalen sov han i stort


Hemsö IF:s tävlingsgäng visade sig vara fjärde bäst i landet i cupsummeringen för 2017. Foto: Privat

rekordsäsong – MEN NU tar Hemsö IF:s triathleter nya tag TRIATHLON. Under säsongen 2017 fick Hemsö IF igång fler aktiva triathleter än tidigare utan att kapa topparna. En tävling i centrala Härnösand kan bli nästa steg.

w Hemsö IF:s triathleter har

Ulf Orvér, HAIK:S tränare.

sett hela bussresan upp. Och efter det att jag ammade honom innan matchvärmningen somnade han om i vagnen som min mamma gick och drog. Under de två hemmamatcherna har det gått ännu smidigare. – Jag har varit redo att rycka in i halvtid, men det har inte behövts, berättar Sandra som dock avstod den gångna helgens dubbelmöte

borta mot Uppsala och Västerås U. Att hon behövs i det relativt unga Haik-laget syns redan i skytteligan. Av lagets 28 gjorda mål på de tre inledande seriematcherna har Sandra gjort drygt en tredjedel, tio totalt. Dessutom används hon som tränare på ett ispass i veckan. – Dagarna som nybliven mamma är lite som att leva i en bubbla ibland, så det känns väldigt kul att träffa och träna med de unga tjejerna i laget. Dessutom har vi ju ett lag som har stor chans att vinna lite matcher i den allsvenska serie vi spelar i, avrundar den målmedvetna småbarnsmamman innan lille Wille gör sig hörd på allvar. ”Jag behöver nå´t inför natten”, löd det tydliga budskapet.

tävlat framgångsrikt under 2017 i den svenska cupen (Danske Invest Triathlon Series) som bestått av fyra deltävlingar. Förutom SM-veckan i Borås har det handlat om tävlingar i Uppsala, Gävle samt Malmö. I varje deltävling har deltagarna samlar poäng dels individuellt och dels till föreningen. Monica Bystedt slutade som totalsegrare i klassen Damer 50-54. Pallplats ordnade även Veronica Sundqvist och Tommie Sjödin som slutade trea i D 35-39 respektive H35-39. Bland övriga Hemsöatleter hittar vi Mats Näsholm som femma i H 50-54, Peter Hellqvist sjua och Johan Ekbäck åtta i H 40-44 samt Ewa Sondell åtta i D 40-44. Även Tomas Jonsson och Mikael Gunn, två rookiesar i sammanhanget, genomförde båda sina första triathlontävlingar med goda resultat. I föreningscupen slutade

Hemsö IF på en finfin fjärdeplats, före några av landets meriterade föreningar vilket gett eko i triathlon-Sverige. Nästa år siktar dock Hemsö-gänget främst på de riktigt långa sträckorna. Anmälningar har redan skickats in till fulldistanstävlingarna Laponia Triathlon och Ironman Kalmar. Full distans innebär 3800 meter simning, 180 km cykling och 42 km löpning… allt inom 16 timmar! Inför nästa säsong har även klubben fått en förfrågan kring att flytta sin egen årliga sommartävling Hemsö Triathlon in till stan. – Det stämmer. Vi har haft frågan uppe i styrelsen, men i nuläget är det bara på ett inledande planeringsstadium. Vi behöver stöttning från både kommun, sponsorer och förmodligen även andra föreningar om det ska vara genomförbart. – Vi måste även hitta en bansträckning som fungerar för både de tävlande och för allmänheten, men visst ser vi positivt på idén, svarar klubbens Tommie Sjödin. Hemsö Triathlon brukar av hävd genomföras som en ”Sprint” (750 m simning, 20 km cykling och 5 km löpning) med även en ”Prova-på-klass” för nybörjare över halva sprintdistansen.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

61


På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

Harnosandsjobb.se

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

63 lediga jobb i Härnösand Finans och ekonomi Markförhandlare

Automationsingenjör till SystemControl Sweden AB i Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 160571949

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Professionals Nord Rekrytering AB OXO JOBBNR: 160537079

Trafikverket söker dig som vill arbeta i nytänkande projekt

Produktionsplanerare till Genomförandeenhet Norr

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 160013199

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Försvarsmakten OXO JOBBNR: 160454559

Verksamhetschef Inköp och upphandling till Regionledningsförvaltningen LSV

Teletekniker till Genomförandeenhet Norr

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 159939529

Försäljning Driven och engagerad säljare till mediabranschen! ANSÖKAN SENAST: 2018-01-03 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: RDS Förlag AB OXO JOBBNR: 160113129

Industri Automationsingenjör till SystemControl Sweden AB i Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Försvarsmakten OXO JOBBNR: 160454699

Junior Projektingenjör sökes till Trafikverket i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-12-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 159552309

Projektingenjör till Trafikverket i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-12-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 159423419

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ken1:s Golv & Badrumsteknik AB OXO JOBBNR: 159120919

Plattsättare sökes!

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ken1:s Golv & Badrumsteknik AB OXO JOBBNR: 158553599

Projektör inom väg, mark och gata till WSP ANSÖKAN SENAST: 2017-12-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: WSP Sverige AB OXO JOBBNR: 158526449

Systemförvaltare för Remiss & Svar till Regionledningsförvaltningen ANSÖKAN SENAST: 2017-12-20 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 160393699 ANSÖKAN SENAST: 2017-12-20 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 160327579

Med ögon för kunden!

Johan Lindström, auktoriserad revisor, johan@revecon.se

Vi är en nystartad revisionsfirma med fokus på kunden. Vårt tjänsteutbud är revision, rådgivning och redovisning. Vi arbetar med moderna verktyg och har alltid ett öga för vad som är bäst för dig som kund. Idag är vi två anställda, Johan Lindström som har lång erfarenhet som revisor och rådgivare samt Mia Nordgren som är redovisningskonsult med stor erfarenhet av eget företagande. Vi bägge kommer närmast från anställningar hos Pwc i Härnösand. I vår framtida visionsbild är vi fler. Varmt välkomna att kontakta oss! www.revecon.se

Revecon Revison AB • Varvsgatan 10, Härnösand Web www.revecon.se • Tel 070-333 35 52

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Golvläggare sökes!

Systemförvaltare för Remiss & Svar

NYSTARTAT FÖRETAG!

62

ANSÖKAN SENAST: 2017-12-24 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Lastvagnsservice i Härnösand AB OXO JOBBNR: 159200299

IT

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Systemcontrol Sweden Ab OXO JOBBNR: 160556139

Mia Nordgren, redovisningskonsult, maria@revecon.se

Lastbilsmekaniker, Lastvagnsservice i Härnsösand AB

Mat och dryck Sommarjobb inom Tandvården Västernorrland till Folktandvården ANSÖKAN SENAST: 2018-02-04 ANTAL TJÄNSTER: 20 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 160427909

Pizzabagare

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Minipool Invest Aktiebolag OXO JOBBNR: 160388209

Serveringspersonal till M/S Ceres i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-12-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: PnP Rederi AB OXO JOBBNR: 158959949

Projekt och utveckling Projektledare Försäkringsmedicin, Kvalitet och patientsäkerhet ANSÖKAN SENAST: 2017-12-20 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 160388189

Socialarbetare Timvikarier

ANSÖKAN SENAST: 2017-12-31 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Modern Omsorg Elle AB OXO JOBBNR: 158976099


MITT JOBB/ T e x t JA K O B TJERNSTRÖM f o t o K ENNETH Z ETTERLUND

Vill du ge julen lite hjälp på traven? Julklappar är fint att få, men det du tänker skänka är kanske inte det mottagaren behöver. Café Trädgårn tar emot penninggåvor som går till inköp av klappar till kafébesökarna. Gå in på Trädgårn och skänk en slant, eller ring 0611-245 41 så får du mer information!

Åsa Sjöberg förbereder inför julen på Café Trädgårn. För den som inte har någonstans att ta vägen finns här mat, värme och gemenskap på julafton och juldagen.

ÅSA – DIAKON OCH FÖRESTÅNDARE PÅ CAFÉ TRÄDGÅRN Jag är diakon och föreståndare för Cafe Trädgårn som Svenska Kyrkan driver och i jul jobbar jag här – som vanligt. Vi har öppet 11–15 på julafton och 12–15 på juldagen och det brukar vara väldigt uppskattat. Förra året hade vi 120 gäster bara på julafton. Det är många olika människor som kommer. Äldre och yngre, barnfamiljer och studerande, nyanlända flyktingar och människor som har det tufft i livet på olika sätt. Det är en väldig blandning. På vardagarna när kaféet har öppet är vi tre anställda plus ideella krafter som jobbar, men på julen är det bara jag och de frivilliga som är här. Efter att vi har firat klart på Trädgårn brukar jag även göra lite hembesök hos dem som inte orkat eller kunnat komma hit. Jag tar med lite julmat, kanske en liten klapp och pratar en stund.

”Att jobba på julen är verkligen ingen belastning. Det är 100 procent, nej, 150 procent meningsfullt! ”

familj och vänner och just kring julen blir den saknaden extra tydlig. Att då få komma tillsammans här och äta, sjunga och umgås – det är fint och det ger otroligt mycket. Att jobba på julen är verkligen ingen belastning. Det är 100 procent, nej, 150 procent meningsfullt!

Åsa Sjöberg

Jul och påsk är ju kyrkans stora högtider så vi är ju många som jobbar då. Våra barn är sedan länge vana vid att jag jobbar på julafton. När julen är över brukar jag ta lite ledigt och då firar jag med barn och barnbarn.

ÅLDER 60 FAMILJ Gift, tre barn åtta barnbarn (”Min man har tre barn och sju barnbarn så vi har femton barnbarn tillsammans!”) BOR Härnösand GÖR Diakoni Svenska Kyrkan och föreståndare för Café Trädgårn

Att jobba på julen är speciellt. Julen handlar ju om gemenskap och det är en ljusets högtid, men för många är tillvaron inte så ljus och det finns inte så mycket gemenskap. De saknar kanske Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

63


Hushållningssällskapet Västernorrland söker en

financial controller Vi är en koncern med fem dotterbolag. Vår gemensamma vision är att arbeta för en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Visionen delar vi också med landets 17 andra Hushållningssällskap. Vi erbjuder gymnasie- och vuxenutbildning, rådgivning, driver en blomsterbutik, odlar röding, säljer redovisningstjänster, är matvarugrossist, har en styckningsanläggning, producerar charkprodukter och hyr ut kontorslokaler. Därutöver förvaltar vi flertalet stiftelser och har rätt att dela ut medaljer under kunglig krona. Vi söker en kvalificerad redovisningsekonom med intresse för projektledning/koordinering och erfarenhet av koncernredovisning. Är det du? Läs mer på: www.hushallningssallskapet.se/y eller kontakta ekonomichef Anna Isaksson på 070 – 328 48 45.

Överläkare Länsverksamhet Psykiatri Härnösand

Support Registrator

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 160537159

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 160200139

Beredskapshandläggare

Överläkare Länsverksamhet Psykiatri Härnösand till Specialistvården

ANSÖKAN SENAST: 2017-12-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 160454719

Planhandläggare

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 160113059

Utbildning Lärare Svenska som andraspråk ANSÖKAN SENAST: 2017-12-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 160754779

Gånsviks förskola söker en barnskötare

Golvläggare/Plattsättare sökes! Är du rätt person som vill arbeta & utvecklas tillsammans med mig? Ken1s Golv & Badrumsteknik är ett företag med många års erfarenhet där arbetet varierar i storlek och med olika material såsom kakel & klinkers, textil/plastmatta, parkett, golv och väggarbete. ArBetsuppGifter: Du behöver kunna jobba självständigt inom exempelvis plattsättning, flytspackling eller med mattor i olika material. Det finns även en möjlighet att utvecklas inom alla områden. utBildninG/erfArenhet: Erfarenhet av plattsättning. Du bör vara en självgående och ansvarstagande plattsättare. B-körkort & yrkesbevis krävs. Meriter: Minst fem års erfarenhet inom yrkeskategorin. AnsöKAn: Är du personen för arbetet kontakta mig via mejl: info@ken1.se så ringer jag upp!

ANSÖKAN SENAST: 2017-12-19 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 160219199

Rektor vuxenutbildningen

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 160004869

Säljande Studie- och yrkesvägledare till Hermods ANSÖKAN SENAST: 2018-01-19 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Hermods Aktiebolag OXO JOBBNR: 159181429

Vården Specialist i allmänmedicin i samverkan med FUI ANSÖKAN SENAST: 2018-02-03 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 160754789

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 159905249

Övriga Lärare Sv/Eng 4-6 Brunne skola ANSÖKAN SENAST: 2017-12-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 160821699

Lärare Ma/No Åk 4-6 Brunne skola ANSÖKAN SENAST: 2017-12-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 160821719

Personal till naturum Höga Kusten säsongen 2018

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-15 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 160454739

Jurist vid Rättsenheten med placering i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-12-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Kriminalvården OXO JOBBNR: 159898779

Landskapsarkitekt 2 st

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-08 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 159433619

Extrapersonal till M/S Ceres julbord ANSÖKAN SENAST: 2017-12-22 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: PnP Rederi AB OXO JOBBNR: 158959159

Annonspaketet Härnösandsjobb

Vi vill bli fler som arbetar för att vara bäst! Nu söker vi en driven registrerad mäklare Är det hÄr du? Du har minst en av fötterna förankrade i den digitala världen. Du vill ha ordning och struktur, men inte så mycket att det stryper din kreativitet. Du är målinriktad och du njuter av att utmana dig själv. Du älskar känslan av att överträffa kundens förväntningar. Du vill utvecklas. Inte då och då, utan varje dag! Eller tror du att detta skulle passa någon du känner? Berätta för dem!

Tillsammans utmanar vi gamla sanningar och tänker nytt där andra tänker traditionellt. Vår tillväxt och framgång vilar på att våra kunder rekommenderar oss och det är i den andan som vi vill fortsätta utvecklas. Urvalsarbetet sker löpande, så välkommen in med Din ansökan redan idag!

Välkommen till härnösands största mäklarkontor! Vi är ett sammansvetsat team som brinner för att leverera en mäklartjänst utöver det vanliga. Vi ska genom samarbete och glädje skapa Härnösands bästa mäklartjänst.

0611-500 580 • 070-348 85 80 • ester.hemstrom@maklarhuset.se

64

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

DIN PLATSANNONS NÅR

100% EFFEKT & HUSHÅLLSTÄCKNING I HÄRNÖSAND + i Sverige med Blocket Jobb

i Härnösand? l a n o rs e p u d r e k ö S – Gräv där du står! RING OCH BOKA! Linda Uhlander 070-914 60 60 eller Stefan Fröberg 070-376 32 41


SOM HAR ELLER SKA FÅ ERBJUDANDE TILL DIG ERBJUDANDE TILL DIG ERBJUDANDE SOM HAR ELLERTILL SKA DIG FÅ SOM HAR ELLER SKA SOM HAR ELLER SKA FÅ FÅ

FIBER FIBER FIBER

dan-36d9e21n12! terböKju HösHe G 070 rin • mbes Gratis

Vi på Audio Video Härnösand har tillsammans med Viasat tagit fram ett supererbjudande enbart för dig som bor i Härnösand med omnejd.

Välj mellan träfönster, beklätt fönster i aluminium eller PVC-fönster. Du väljer, vi monterar.

god jul & gott nytt år

40 mm port, maxmått 2500 x 2100 mm. En mycket bra standardport till ett otroligt bra pris.

• Vi kan solskydd. Hos oss hittar du allt inom markiser & solskydd • Köp en svensktillverkad dörr från Lurs med priser som tål att jämföras Gäller t o m 31/12 2017

Martin Wikman • 070-369 21 12 info@montera.nu • www.montera.nu

Kristdemokraterna Härnösand

Just nu får du 81 TV-kanaler, 27 playkanaler, Viaplay och TV To Go (dina TV- kanaler i surfplattan och mobilen) för 0 KR PER MÅNAD i 6 månader. Därefter väljer du vilka kanalpaket du vill behålla, från 279 kr per månad. Vi på Audio Video Härnösand har tillsammans med Viasat tagit fram ett enbart dig borför i Härnösand medtagit omnejd. Viaplay och TV To Go ingårför kostnadsfritt alla Viasat-kunder. Tecknar Visupererbjudande på Audio Video Härnösand harsom tillsammans med Viasat fram ett du Vi supererbjudande på Audio Video Härnösand har tillsammans med Viasat tagit fram ett och på abonnemang omgående bjuder vi dessutom på en smart UHD-box till TV:n enbart för dig som bor i Härnösand med omnejd. Just nu får du 81 TV-kanaler, 27 playkanaler, Viaplay och TV To Go (dina TV- kanaler i supererbjudande enbart för digsjälvklart som bor ikommer Härnösand medinstallerar omnejd. boxen startavgiften (värde 1190 kr). Och vi och PER MÅNAD i 6 månader. du vilkai surfplattan mobilen) för 0 KR Just nu fåroch du 81 TV-kanaler, 27 playkanaler, Viaplay och TV To Därefter Go (dinaväljer TV- kanaler kostnadsfritt (värde 995 Just nu fåroch du 81 TV-kanaler, 27 playkanaler, Viaplay TVmånad. To Go (dina väljer TV- kanaler i kanalpaket vill behålla, från 279 krkr). per KR PER MÅNAD i 6 och månader. Därefter du vilka surfplattan mobilen) för 0 du KRvill PER MÅNAD i 6 månader. Därefter väljerriktigt du vilka surfplattan och mobilen) för 0 du har även kanalpaket behålla, från 279 kr per Viasat månad. ViaplayINGÅR och TV To Go ingår kostnadsfritt för 279 alla kr Viasat-kunder. Tecknar du ALLT kanalpaket du vill behålla, från per månad. billigt och obundet abonnemang omgående dessutom på smart UHD-box till TV:n och Viaplay UHD-box och TV To Gobjuder ingår vi kostnadsfritt fören alla Viasat-kunder. Tecknar du på Smart bredband. 0 kr Viaplay och TV To Go ingår förkommer allasmart Viasat-kunder. Tecknar du på startavgiften (värde 1190 kr). kostnadsfritt Och självklart viUHD-box ochSverige installerar boxen abonnemang omgående bjuder vi dessutom på en till TV:n och billigaste Startavgift 0 kr abonnemang omgående bjuder vi dessutom på en smart UHD-box till TV:n och kostnadsfritt (värde 995 kr). startavgiften (värde 1190 kr). Och självklart kommer vi och installerar boxenpå kombopaket. 81startavgiften kanaler(värde i 6 mån 0 kr995 kr). Viasat 1190kostnadsfritt kr). Och självklart vi och installerar boxen (värde kommer har även riktigt ALLT INGÅR kostnadsfritt Viaplay & Viasat TV To Go (värde 0 kr995 kr). Viasat billigthar ochäven obundet riktigt Ring oss omgående ALLT INGÅR Smart UHD-box bredband. Installation Viasat har riktigt 00krkr billigt ochäven obundet på telefonnummer ALLT INGÅR Sverige billigaste billigt och obundet Smart UHD-box bredband. Startavgift 0611-102 50 kr 0 kr kombopaket. Smart UHD-box bredband. 0 kr Sverige billigaste För att ta del av detta Startavgift 81 kanaler i 6 mån KR 0 kr kr SPARA 0 Sverige billigaste erbjudande. kombopaket. Startavgift 0 kr kr 81 kanaler i 6 mån 0 kr Viaplay & Viasat TV To Go 0 kombopaket.

8.823

81 kanaler i 6 mån Viaplay & Viasat TV To Go Installation Viaplay & Viasat TV To Go Installation Installation 8.823 KR SPARA VÅRA FÖRDELAR: Vi finns på plats i KR SPARA 8.823 centrum. 8.823 KR SPARAHärnösands

0 kr 0 kr kr 0 0 0 kr kr 0 kr

Ring oss omgående på telefonnummer Ring oss omgående 50 Ring oss omgående på 0611-102 telefonnummer För ta del av50detta påatt telefonnummer 0611-102 erbjudande. 0611-102 50detta För att ta del av För att ta del av detta erbjudande. erbjudande.

Med ett attraktivt utbud och hög service kan du som kund få det bästa! VÅRA FÖRDELAR: Vi finns på plats i VÅRA FÖRDELAR: Härnösands VÅRA FÖRDELAR: VÄSTRA KYRKOGATAN 1 • TEL. 0611-102 50 • HARNOSAND@AUDIOVIDEO.SE Vi finns påcentrum. plats i Med attraktivt utbud Viett finns påcentrum. plats i Härnösands 871 31 HÄRNÖSAND och hög service kan du Härnösands centrum. Med ett attraktivt utbud som kund få det bästa! Med ett attraktivt utbud och hög service kan du och du somhög kundservice få det kan bästa! * Erbjudandet gäller vid tecknande av TV-abonnemang, via Fiber eller Parabol från Viasat. De första 6 månaderna får du hela Viasats TV-utbud med Viaplay och Viasat TV To Go för som kund få det bästa! 1 i•24TEL. VÄSTRA KYRKOGATAN 0611-102 50längst • HARNOSAND@AUDIOVIDEO.SE december 2017. Minsta totalkostnad för TV 6.691 kr. 0 kr per månad. Därefter väljer du önskat kanalpaket från 279 kr/mån månader. Erbjudandet gäller som till 31 November

871 31 HÄRNÖSAND VÄSTRA KYRKOGATAN 1 • TEL. 0611-102 50 • HARNOSAND@AUDIOVIDEO.SE VÄSTRA KYRKOGATAN 1 • TEL. 50 • HARNOSAND@AUDIOVIDEO.SE 871 0611-102 31 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND

Erbjudandet gäller ej befintliga Viasat kunder. Bredbands abonnemanget har ingen bindningstid men 1 månads uppsägningstid

* Erbjudandet gäller vid tecknande av TV-abonnemang, via Fiber eller Parabol från Viasat. De första 6 månaderna får du hela Viasats TV-utbud med Viaplay och Viasat TV To Go för 0 kr per månad. Därefter väljer du önskat kanalpaket från 279 kr/mån i 24 månader. Erbjudandet gäller som längst till 31 November 2017. Minsta totalkostnad för TV 6.691 kr. * Erbjudandet gäller vid tecknande avkunder. TV-abonnemang, Fiber eller Parabol frånbindningstid Viasat. De första får du hela Viasats TV-utbud med Viaplay och Viasat TV To Go för Erbjudandet gäller ej befintliga Viasat Bredbands via abonnemanget har ingen men 61 månaderna månads uppsägningstid 0* Erbjudandet kr per månad. Därefter väljer du av önskat kanalpaket från kr/mån i 24 månader. Erbjudandet som längst November 2017. Minsta för TVTV 6.691 gäller vid tecknande TV-abonnemang, via279 Fiber eller Parabol från Viasat. De förstagäller 6 månaderna får till du 31 hela Viasats TV-utbud med totalkostnad Viaplay och Viasat To kr. Go för Erbjudandet gäller ej befintliga Viasat kunder. Bredbands abonnemanget har ingen bindningstid men 1 månads uppsägningstid 0 kr per månad. Därefter väljer du önskat kanalpaket från 279 kr/mån i 24 månader. Erbjudandet gäller som längst till 31 November 2017. Minsta totalkostnad för TV 6.691 kr. Erbjudandet gäller ej befintliga Viasat kunder. Bredbands abonnemanget har ingen bindningstid men 1 månads uppsägningstid

AIR2FIBRE

Bredband via luften

Grattis! Nu kommer bredband via luften till Härnösand! Bluecom och Teracom bygger bredband via trådlös teknik till hushåll och företag.

100 Mbit/s utan begränsad datamängd! Gör din intresseanmälan redan idag på: www.bluecom.se/harnosandair2fibre (Intresseanmälan är ej bindande) Frågor? Ring oss på: 010 – 198 94 30

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

65


1000-tals uppdrag utförda

Det är allt som det borde vara. Möten med vänner i baren samtidigt som man bestämmer sig för en 4:a eller en 6:a. Man träffar personer i toakön man inte sett på flera år - gamla klasskamrater eller personen du brukade spana in i skolkatalogen. Dansgolvet där dj:n spelar musik som man inte kan låta bil att dansa till. Det är på Logen vi samlas för att fira jul tillsammans. Och dansa.

Logen på juldan 2017 Ålder 25 år • Entré 220kr

Kvällens DJ: Maja Asperö Lind

FÖRKÖP: Väggivägg och via https://juldan2017. confetti.events/

Hos oss köper du kunskap om kommunikation, text, grafik, sociala medier, PR, design, fotografi, webb och film.

På juldan kommer Maja Asperö Lind tillbaks till Logen och ser fram emot att få oss att dansa tills våra ben inte orkar mer. Ett tips, lämna de allra högsta klackarna hemma!

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

Läge att komma hem? Strandläge, kanske... Läs mer om våra saltstänkta tomter på Lövudden på harnosand.se/lovudden

66

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Foto: Alltid Marknadsbyrå

Trädgårdsgatan/Brunnshusgatan, Härnösand 0611-164 40 • www.logen.nu


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

foto Maria-Thérèse Sommar

Emma Wik, Sara Brundin och Petra Hamberg

Jan-Olof Eriksson

Helena, Hasse, Bettan, Peter och Anton

Malin, Minna och Micke

Solsidan, premiär, Saga Bio 1/12

Madeleine Nordlund och Mattias Sundin

Stefan Moberg och Emelie Sundin: - TV-serien är jätterolig och det är skådisarna som gör det, så vi hoppas filmen är lika bra. Marie Fällmer och och Anne-Marie Elisabeth Melin Marie-Louise

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

67


foto Maria-Thérèse Sommar

UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Ida, Suzanne och Sofie Norrdans skyltfönster

Tomten var också på stan.

Linda Hörnberg med Liv och Linus Hernetaho på julmarknad inne i Prismahuset

Karin Markström och Alva Blomkvist provade mössor och vantar

På stan, Skyltsöndag 3/12

Ulla Näslund och Agneta Lindblom

Windows med Norrdans

AnnKristine med barnbarnet Elsie-Lo

Marie-Louise och Anne-Marie

68

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Mariana Högberg och Ellionore Norlin


20 år • 1997-2017

2018 BYGGER VI FIBER TILL

Det blir ett jullov med

Skum och Bubbel på Technichus

Under jullovet bjuder vi på skaparverkstad i vattenlabbet, tävlingar och erbjudande i caféet för alla våra besökare.

Smarta lösningar för din bästa kommunikation! Vi vill och kan hjälpa dig med din kommunikation! Vi processar fram ett material där du och din personal har en huvudroll. Vi bistår med kompetens och erfarenhet. Så här kan vår arbetsplan se ut för ett uppdrag: • Budget (kan vara ett fast pris eller ett takpris) • Inläsning och research • Analys och möten • Uppdragsbeskrivning och projektledning • Skisser, kanaler och kommunikationsplan • Utvärdering och uppföljning

In och titta på

vår nya webb:

Gånsvikshamn Solumshamn

LOVÖPPET 10-17

Häggdånger

STÄNGT julafton, juldagen och nyårsdagen. Öppet till 14 på nyårsafton

Viksjö

från fredag den 22 december till söndag den 7 januari

Aspnäs

UTSTÄLLNING JUST NU!

Missa inte chansen att beställa fiber för bara 9 900 kr! Hör av dig till någon av våra säljare för att beställa din fiberanslutning innan den 15 januari. Läs mer på www.servanet.se/harnosand

Kämpa med eller mot varandra i olika utmaningar

Micael Nyberg 060 - 658 56 28 micael.nyberg@servanet.se

www.alltid.net

Andreas Andersson 060 - 658 56 64 andreas.andersson@servanet.se

IDA!

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

LÄS MER PÅ VÅR HEMS

www.technichus.se

Bilar för den svenska vintern.

Takbox med lasthållare ingår.

Passat Alltrack TDI 190 4MOTION Executive Edition.

Tiguan TDI 190 hk 4MOTION Executive Edition.

Med högre markfrigång, 4MOTION fyrhjulsdrift, flera körassistans- och säkerhetssystem samt en smidig automatväxellåda gör Alltrack dig redo för både jobb- och upptäcktsresor. Just nu ingår bland annat digital instrumentering, läderklädsel, nyckelfri upplåsning, 17” fälgar och LED- strålkastare.

En fullmatad SUV med hög säkerhet, påkostad underhållning och 4MOTION fyrhjulsdrift som standard. Active Control körprofilval anpassar bilen till olika underlag. I Executive Edition ingår även fjärrstyrd parkeringsvärmare, 18” lättmetallfälgar, elmanövrerad baklucka och eluppvärmd ratt.

Kampanjpris från 336 000 kr. (Ord. pris från 394 200 kr). Volkswagen Leasing 2 420 kr/mån. Förmånsvärde från 1 904 kr/mån.

Kampanjpris från 336 000 kr. Volkswagen Leasing 2 670 kr/mån. Förmånsvärde från 1 904 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning; Passat Alltrack, 5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 138 g/km, Tiguan; 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp 149 g/km. Priserna gäller tom 2017-12-31 och takboxerbjudandet inkl. lasthållare tom 2018-03-31 (värde 12 099 kr). Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www. skv.se. Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilden är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Berners Person- och Transportbilar AB, Smedjevägen 3, Härnösand. Öppettider: Mån - tors 09.00-18.00, fre 08.00-17.00. 0611-55 20 52, www.berners.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

69


God Jul

Gott & Nytt År

Sköt om din bil! Välkommen till vår bilverkstad!

• Vi lovar god service & har gedigen kunskap så att du kan köra tryggt med din bil • Vi servar & reparerar Citroen personbilar och lätta lastbilar • Andra bilmärken är naturligtvis också välkomna gsbyte & rem, kopplin priser. m ka r ö tf Vi u ana ing till hum hjulinställn ffe Rt! o R ö f g Rin

God Jul önskar Stig, Inge & Markus Din bilVerkstaD Industrigatan 11 • 0611-225 75 • 0611-188 64

Vi är assistansbolaget som ger dig mer!

 䐀䤀一 䔀䰀䔀䬀吀刀䤀䬀䔀刀

bplan + Ordning & reda

Tack! Ett år närmar sig mot sitt slut! Vi ska fira jul och mysa med nära och anhöriga. Vi önskar alla en fridefull och härlig jul och ett Gott Nytt År!

HÄRNÖSAND

ÖRNSKÖLDSVIK

Brunnshusgatan 19 871 32 Härnösand 0611-221 01 info@rehabassistans.se

Järnvägsgatan 3 891 31 Örnsköldsvik 0660-128 63 info@rehabassistans.se

Assistansbolaget som ger dig mer! + Egen sjukgymnast + Aktiviteter + Rehabplan + Ordning & reda

-Grundades 2007-

www.rehabassistans.se

Vi hjälper företag, bostadsrättsföreningar och organisationer

倀漀眀攀爀唀瀀 䔀氀攀挀琀爀椀挀猀

+ Egen sjukgymnast + Aktiviteter + Reha

Vi önskar alla våra kunder en God Jul! Alla privatkunder under 2017 får en bio-upplevelse. Tack för att ni väljer oss! Välkomna 2018!

䠀爀渀猀愀渀搀

 㘀㄀㄀ ⴀ ㄀ 㔀   

DET MESTA GÅR ATT GÖRA KRÅNGLIGT. STRUNTA I DET. Att byta Garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, från montering till bortforsling av den gamla porten. Skippa krånglet – välkommen till oss!

BOKFÖRING REDOVISNINGAR SKATT & MOMS FAKTURERING LÖNER AVISERINGAR

God Jul

&

Örnsköldsvik

Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

Gott Nytt År

Härnösand

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

Vi har 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation, att utveckla varumärken, bygga webbplatser, storytelling och texter, fotografering, layout, design, trycksaker, content marketing, profilarbeten. Vi hälsar Rebecka Nordlund välkommen till Ekoni

Självklart i samarbete med våra kunder. Välkommen!

Gånsviksvägen 4 Härnösand Telefon: 0611-55 44 60 • www.ekoni.se

70

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net


Marianne, Tomas och Göran hade åkt ända från Skara

Mikael Dewall, Pia Unander och Gun-Britt Dewall

Ingrid och Stig Stjernberg

Spagettiopera, Operastudion Kapellsberg, Brännaborg 25/11

Adventskonsert, Domkyrkan 3/12

Anton, Yasmine och Lucas

Charlotte Westin, Ida Wållberg och Marie Wållberg

Mats, Lena, Matilda och Patrick

Susanne Rönnerfjäll

Irén, Siada och Irene

Eveanne Johansson

Katarina Grudeborn Bojestig

Erland och Ingrid Olauson

Rolf och Birgitta Lundholm . Noomi, Gunnel, Torbjörn, Joel (som spelade en död 1700-talsman), Maria och Markus

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

71


foto Maria-Thérèse Sommar

UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Catrine Jonsén testade fingerdockor

Anna-Maria, Vike och Gunnar Stam

Frida, Tomas, Cecilia och Josefin hade varit på fiskedamm och fått popcorn Inga-Lis Edmo och Inger Cahell

Östanbäckens julmarknad, 10/12

Proppfullt var det...

Härnösand Hästsport Arena hade ponnyridning. Milla på hästen Roxy leddes av renen Ida

Marie-Louise och Anne-Marie

72

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Siv och Bosse Wikström

Inger, Matilda och Evelina togs emot av tomten


Djuphamnsv 5 • 070-661 90 38

God Jul & Gott Nytt År!

Nybrogatan 10 • 0611-220 00 www.modernomsorg.se

Nordins Lantbruk & Entreprenad 070-350 13 16 • 0611-55 54 51 Skeppsbron 7

Skabäcken 126 • 070-391 12 55

Järnvägsgatan 2 • 871 45 Härnösand 0611-207 00 • info@obackared.com Liselott

Margaretha

Maskinuthyrning Hushållsnära tjänster

www.stadsbudskontoret.nu

Gamla Ådalsvägen 113 0611-154 23

Nybrogatan 10 • 0611-220 00 070-092 71 63

Stationsgatan 1 • 0611-150 50 www.hertz.se

076-110 53 99

0611-136 96 • info@kopiera.nu

SolumS EntrEprEnad harry@rorsch.se Solum 407 • 0730 50 57 80

0611-50 00 30 • 070-765 30 39 www.milamarktjanster.se

God Jul & Gott Nytt år!

Säbråv 14 • 070-532 35 90 www.stay-cool.se

Härnösands Tryckeri Industrigatan 0611-244 07

www.adalen3.com

Industrigatan 0611-244 45

By 262 • 0611-710 54 www.harnosandstryckeri.se

”Öppet hela julhelgen!”

Härnösands Persienn & Markis

www.bowlingcenter.me 0611-193 93

Södra vägen 5 A • 0611-155 49

0611-55 44 43

076-008 91 80 • Köpmang 10A www.hhstudion.se

Ängsvägen 8 djurmagazinet.se

Strandgatan 10 • 0611-12559 www.rydsglas.se

Storgatan 34 • 0611–55 57 17 www.stenstans.com

0611-200 38 • 070-273 57 71 www.ditec.se

ÄLANDSBRO • 070-659 12 30 www.nylandersel.se

tobias@tobyggab.se

0611-144 00

Storgatan 35 • 0611-184 30 Universitetsallén 10 Sundsvall

God Jul & Gott Nytt År! Härnösand

Butik • Verkstad industrigatan 2 • 0611-246 00 www.mekonomen.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

73


UTFART / KALENDARIUM

Fre 19

[ 22 december - 25 januari]

Hernö Hantverksöl, 20.00

jan

Speakeasy Club Presenterar: Robertas! Bluesduon Robertas gästar Speakeasybandet.

Med reservation för eventuella fel och ändringar

Musik Fre 22

dec

Tumbleweed Presents: The Grinch Årets troligen mest eljest julkonsert! f.d Lloyds Apotek, Trädgårdsgatan 4, kl. 19.00. Entré: 100kr

ÖVRIGT Fre 19

jan

Speakeasy Club Presenterar: Robertas! Bluesduon Robertas gästar Speakeasy-bandet. Hernö Hantverksöl, 20.00 Sön 21

jan

Andrea Motis & Joan Chamorro Quintet Sångerskan och trumpetaren Andrea Motis från Barcelona är en ”Rising Star” på jazzscenen Europa. Samarbete med Musik Västernorrland Metropol kl 15.00 Fre 26 Lör 6

jan

Nylands Järn Mats o Karin musik & möten 19.00

jan

TechKampen Besök utställningen där ni kan kämpa med eller mot varandra, välj mellan olika utmaningar. Technichus

Barn UTSTÄLLNING TECHNICHUS Extraöppet jullovet Tema: Skum och bubbel. Dagsprogram, se hemsida Technichus

Alfons Åberg Upptäck och lek i Alfons sagovärld.

MÅNDAGAR

Technichus

Stor och liten Start V.3

Stenkoll En interaktiv och spännande geologiutställning där både stora och små bland annat kan lära om hur fantastisk en vanlig gråsten kan vara eller hur och på vilket sätt vi använder stenar varje dag i vår vardag. Technichus

Blueskväll Sam Rocket & His Blues Prisoners, Förköp City Experten

Älandsbro Kyrkkällan, kl9.00–11.30

MÅNDAGAR Stor och liten Start V.3 Domkyrko församlings gård, barn- och ungdomslokalerna, kl 13.00–15.30

MÅNDAGAR Juniorer, Klass 3-5. Start V.5

Metropol kl 20

Stigsjö församlingshem, 14.30–16.30

MÅNDAGAR Miniorer För barn i förskoleklass och klass 1-2 . Start V.5 Älandsbro Kyrkkällan, 13.oo–15.30

TISDAGAR Minisång För små barn. Start V.3

KYRKLIGT Lör 23

dec

Julmusik i folkton Häggdångerskören. Duo Systrami. Kicki och Petter Sjöstedt. Gerd Holm. Cecilia Mauritz Nelson.Knapp Anna Eriksson. Maria Robertson. Häggdångers kyrka, kl 21.00

JULAFTON

Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna, 9.30–10.30 Ons 10

jan

Samtal på gång Tillsammans promenerar, samtalar och reflekterar vi om livet! Vi avslutar med fika! Vi startar vid domkyrkotrappan, kl 14.00 Sön 14

jan

Julspel Domkyrkoförsamlingens barnkörer. Johanna J Wikström. Elenor Andersson. Elisabeth H Palm. Per Brudsten.

Julgransplundring Startar med högmässa i domkyrkan. Barnkör medverkar. Lunch och julgransplundring efteråt. Anmälan senast 5/1 till elenor.andersson@svenskakyrkan.se,

Domkyrkan, kl 11.00

Domkyrko församlingsgård. kl 11.00

Lör 30

Mån 15

dec

jan

Musik i jultid ”Länge leve livet”. Stigsjökören. Ungdomskören. Johan Holgersson. Olle Parkman. Marta Parkman. Kicki och Petter Sjöstedt.

Internationellt fokus Svenska kyrkan vill arbeta för en rättvis värld. Internationella gruppen arbetar med fokus på dessa frågor.

Stigsjö kyrka, kl 18.00

Domkyrko församlingsgård

Lör 6

Tor 18

jan

jan

”Carols vid Betlehem” Julens budskap i ord och ton framförs av körer och musiker samt medarbetare från nybildade Härnösands pastorat.

Sång & lässamling

Domkyrkan, kl 18.00

Sopplunch Mer info: Berit Selling, diakon.

Sön 7

jan

Julfest Familjemässa i Högsjö kyrka. Julfest med dans kring granen i församlingsgården efteråt. Högsjö kyrka, kl 11.00 sön 7

jan

Måndagar Språkcafé Start 15/1

Stigsjö församlinghem, kl 9.30–11.30

Tisdagar

TISDAGAR

Café Dama För kvinnor & barn. START 16/1 Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna, 16.00-18.00

Torsdagar Meditation Start 11/1 Domkyrkan, kl 19.00

TORSDAGAR Teckenspråkig ung i kyrkan. Startar oftast med mässa i domkyrkan sen fikar vi spelar spel, pysslar och samtalar vi om livet! Start 11/1 Domkyrkan , 18.00–2o.00

Stigsjö Församlingshem., 13.00–15.30

TISDAGAR För barn i förskoleklass, klass 1-4. Start V.5. Begränsat antal platser Säbrå församlingsgård, 17.30–19.00

ONSDAGAR Stor och liten. Start V.3 Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna, kl 13.00–15.30

Onsdagar

Älandsbro Kyrkkällan, 14.00–16.30

jan

FREDAG

Häggdångers församlingshem, 12.00

Stor och liten. Start V.3

sön 21

Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna, 9.00-11.30

jan

Musikgudstjänst Noratrion. Johan Holgersson. Olle Parkman.

FREDAG

Viksjö kyrka, kl 15.00

Stor och liten Start V.3 Högsjö församlingsg., 9.30–11.30

Hemsö församlingshus, kl 15.00

Foto Maria Thérèse Sommar Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

För barn i förskoleklass, klass 1-2. Start V.5

Juniorer, Klass 3-5. Start V.5 . Begränsat antal platser:

Musik i trettondagstid Marco Fonseca. Knapp Anna Eriksson.

74

Stor och liten Start V.3

Café Trädgårn, 16.00-18.00

Älandsbro servicehus, 10.30 Tor 18

TISDAGAR


Ett stort tack!

Personligt från kalling

Tack till alla Gode män och Förvaltare som hjälper 2% av Härnösands befolkning Ni gör ett fantastiskt arbete ofta till en ringa ersättning. Vi vill önska er alla en riktigt God Jul. Vill du också hjälpa till, ring Härnösands kommun 0611-34 80 00 eller e-posta till overformyndarenheten@harnosand.se

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Åke Molander Överförmyndare Nils Hansson Överförmyndarens ersättare Personalen på Överförmyndarenheten

Charms

1890:-

499:-

God Jul!

Jumbo AmAryllis endast 129:AllA Julens blommor finner du hos oss! Prismagallerian • 0611-55 07 50 • www.blomster verkstad.se

”X-mas box” Gantklocka med armband på köpet

299:349:Finns även med herrgåva!

Pärlset collier, armband och örhängen. Odlade sötvattenpärlor! 595:- (849:-)

utkörning • blommogrAferA • Presentkort

SNÖSLUNGOR FÖR ALLA BEHOV

”60´s pearl necklace” Collier med vacker odlad pärla. Lång kedja.

2498:-

alk

Catw

1950:-

Tävling!

vinn en Jonsered leksaksmotorsåg! vi lottar ut 5 st varje Alla som köper en maskin vecka fram till jul. för minst 2000 kr får en Frågeformulär finns Jonsered ryggsäck på i butiken eller påså köpet värde 695 kr www.norbergs.one långt lagret räcker! T o m 31/12

Connected Hybrid smartwatch

SKAGEN

Dingångväg.

D

Dinuppfart.

Dinomgivning.

Serviceverkstad och reservdelar till Husqvarna, Jonsered, Klippo, Partner, McCulloch & Gardena, Honda samt de flesta fritidsmaskiner

”Solitär” Hänge 18K med CZ-sten inkl. kedja (3.150:-)

KronHolMSPlan 1 0611-555 700 www.norberGS.one

E

N

M

A

R

K

Öppet: Ons 10-19 Tor 10-20 Fre 10-19 Lör 10-17 Julafton 10-13 Juldagen stängt Annandagen stängt

1995:-

G

U

L

D

S

Guldsmed Kalling Trädgårdsgatan 6 Härnösand www.kalling.com www.titanringar.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

75


Hej! Vill du ha en superengagerad partner för er marknadsföring? Vi är 8 konsulter som rundar det mesta inom webb, sociala medier och även print. Givetvis i den kombination som passar den målgrupp du vill nå! www.alltid.net

Julklappstips!

Presentkort på en danskurs

Metropol

Vuxenkurser Vuxenkurser 7 tillfällen tIsDAGAr

Årets jazzklubb 2017 Öbacka Jazz & Blues

lindy Hop..........Grundkurs (Start 16/1)

torsDAGAr

tackar publik, musiker, Stig & Karin på Metropol för ett fantastiskt år! Vi önskar er alla en

Bugg lila ........................ Steg 4 (Start 1/2) West Coast swing Grund (Start 25/1)

sÖnDAGAr

Bugg Gul..................Nybörjare (Start 4/2) Bugg Grön ..................... Steg 2 (Start 4/2)

BArnBuGG

God Jul & Gott Nytt År!

sÖnDAGAr 12 tillfällen

nybörjare ......................................... (Start 4/2) Fortsättning................................... (Start 4/2) AllA kurser är på pArketten ådalsvägen 15 Härnösand

Info & anmälan: www.spirorna.se Frågor: 070-666 97 59

Öbacka Jazz & Blues Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

www.facebook.com/spirorna

JULKLAPPSTIPS! 699· Pall Alexandra i rosa eller grå sammet och svarta ben, med förvaring, Ø 50, H 40 cm 699·

Glas Noblesse i kristall Longdrinkglas, 37,5 cl, 4-pack 149· (399·) Whiskyglas, 33 cl, 4-pack 149· (399·)

Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

995·

149· (399·)

Mio Härnösand Gamla Ådalsv. 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15.

76

4-PACK

Golvlampa Duo, vit, dimmer, H 150 cm 995·. Finns även i svart

ÖVERRASKA MED ETT PRESENTKORT


• Analys • Strategi • Kreativa processer • Planering • Projektledning • Content marketing • Sociala medier • Grafisk profil • Varumärkesarbete • Facebook • DR • …………………………………Med mera…

Köpmangatan 10B • 871 30 Härnösand • 0611-51 13 20

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

[annonsindex ]

NR 12 / 2017

december - januari

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Almia Möbler.............................................80 Autoexperten............................................23 Berners.....................................................69 Bilbolaget..................................................80 Billströms Värme...................................... 73 Bilskadeservice......................................... 73 Bluecom....................................................65 Blå Porten.................................................58 Bowlingcenter........................................... 73 Bylunds VVS...............................................41 City Experten............................................65 Coop Forum.................................................5 Dahlboms Bil............................................. 24 Ditec......................................................... 73 Djurmagazinet........................................... 73 EdmoLift...................................................58 Ekoni.........................................................70 Escape Data.............................................. 76 Fitness Shopen..........................................80 Fixarna...................................................... 73 Garageportexperten.................................70 Guldsmed Kalling....................................... 75 Gulf...........................................................80 Hamnkrogen..............................................59 Hemab.......................................................62 Hemköp............................................... 18, 80 Hertz......................................................... 73 Hushållningssällskapet..............................64 Härnö Catering.......................................... 24 Härnösands Alpina....................................80 Härnösands Bygghandel............................ 73 Härnösands Hälsostudio............................ 73 Härnösands kommun.............................4, 66

Härnösands Persienn & Markis.................. 73 Härnösands Tryckeri................................. 73 Härnösandshus.........................................58 ICA Maxi.....................................................13 JS Assistans..............................................34 Karibo Städ............................................... 73 Ken1’s........................................................64 Kopieringsbyrån........................................ 73 Kristdemokraterna....................................65 Kusthöjdens Djurklinik................................6 Leffes Lack................................................ 73 Lennart Holmgren Bil................................70 Logen........................................................66 Marknadsboden...........................................6 Mekonomen............................................... 73 Mila Marktjänster...................................... 73 Mio Möbler................................................ 76 Mittrevyn...................................................18 Modern Omsorg......................................... 73 Montera.nu................................................65 Mäklarhuset..............................................64 Norbergs Marin & Maskin.......................... 75 Nordins Lantbruk...................................... 73 Nylanders El.............................................. 73 PowerUp...................................................70 Rehabassistans.........................................70 Restaurang Sara..................................59, 80 Restaurang Stadt................................ 59, 73 Revecon....................................................62 Royal Solutions......................................... 73 Ryds Glas.................................................. 73 Ryggkliniken............................................. 73 Rylander Bil...............................................17

www.yippieharnosand.se

Saga Design.............................................. 75 Salong Clipp-er.......................................... 73 Sarah Tapetserare..................................... 73 Servanet...................................................69 Simhallen...................................................41 Solums Entreprenad.................................. 73 Spirorna.................................................... 76 Stadsbudskontoret.................................... 73 Stay Cool................................................... 73 Stenstans Trafikskola................................ 73 Svensk Fastighetsförmedling....................58 Svenska kyrkan.......................................2, 3 Swerock......................................................6 Tandläkarekedjan..................................6, 80 Taxi Härnösand..........................................14 Technichus................................................69 Tobygg....................................................... 73 Wayne’s Coffee..........................................80 Wirströms..................................................80 Ådalen III................................................... 73 Öbacka Jazz & Blues................................. 76 Öbacka Redovisning.................................. 73 Överförmyndarenheten............................. 75 UPPLAGA: 25 000

exeMPLAR i HäRnösAn d ocH kRAMfoRs

en RIKTIGT

www.yippieharnosand.se

JULEXTRA 2017

GOD JUL

SMARTA VÄRDEKUPONGER

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

God Jul och Gott Nytt År!

PÅ BAKSIDAN

(nu 16 200 exemplar!)

Årets personer – 2018

Åsa och

julen

Jaaaa till hotell vid Simhallen! Succéstar t för Pinchos

Bastuflotten blev inget lyft

Från pizza till bilar

Paulina Holmberg • ÅreT Som giCK

för Heryem

Härnö mesta fransk sands a vänner

i YiPPie • Vimmel • guiDe Till JulenS

uTFlYKTer

Omslaget God Jul och Gott Nytt År! Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders@alltid.net redaktör Jakob Tjernström, jakob@alltid.net Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

i HÄRNÖSAND! SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

MITTR EVYN

SÅ SKAPAS EN SKRATT FEST

HÄRNÖ GIN

BRÅDA DAGAR FÖR

VÄRLDSSUCCÉN

BUTIKER, MAT OCH FAMILJEPARKERING

TIPS FÖR EN DAG

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41

I CENTRUM

HÄRNÖSAND OST & DELI • LJUSFESTVI MMEL • KRIS DYBECK

• RECEPT TILL SKALDJURE N MM 1

UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 16 200 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 24 januari 2018!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar, Anders Eliasson, Lennart Lundberg

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

77


MITT HÄRNÖSAND f o t o PA W EL MARONS K I

Albin laddar för klassiskt nyårsderby På dagarna går elevassistenten Albin Helsing omkring på Härnösands gator som en vanlig man. På kvällar och helger drar han på sig Haiks röda superhjältedräkt och flyger fram över norrländska isar på bandyrören. Nu laddar han för nyårsaftonens derbymöte med Selånger på Högslätten. – Vi har förlorat de två senaste mot Selånger, det är dags att slå dem nu. Bästa gata Gamla Karlebyvägen Vackraste plats Vårdkasen Bästa promenad Sälsten Bästa lunchställe Café Samba Bästa uteställe Hamnkrogen Bästa restaurang Toppstugan Senaste kulturupplevelse Teaterföreställnigen Isabelles röda klänning med Brännaskolans årskurs 3 Bästa löprundan Bingorundan Bästa köp Mina Skridskor Sämsta köp Ett par hörlurar som gick sönder efter en vecka Senaste impulsköpet En skjorta Fikar helst på Altanen i stugan vid Långsjön Senaste film jag sett Inglourious Basterds Ser jag helst på tv Bron På min Spotifylista Lite blandat. Mest house och hip-hop Favoritfärg Röd

78

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Senaste fyndet Mina hörlurar Dansar helst till Dagens dikt i P1 Bästa förfestlåt Afterski - Broiler Bästa blogg Läser inga bloggar Hejar på Älgarna och Everton Senaste Härnösandsupptäckt Nya H&M En bra gå-bort-present Är för ung för att ha reflekterat över det Läser just nu Läser tyvärr alldeles för lite men brukar läsa nyheterna Senaste resa Portugal i september Så tar jag mig fram i trafiken Bil eller till fots Bästa butik H&M Favoritråvara Vitlök Alltid i mitt kylskåp Mjölk Favoritpryl Ipaden Bästa träning Bandy och gym Bästa badplats Klubbsjön Här finner jag ro Hemma vid kakelugnen

Albin Helsing Ålder 19 Familj Mamma Karin, pappa Håkan, storebror Oskar och lillasyster Agnes

Bor Seminariegatan Gör Elevassistent på Brännaskolan


Albin Helsing jobbar just nu som elevassistent på Brännaskolan. Planen är att jobba åtminstone en termin till och sedan plugga vidare, gärna i Uppsala. Fritiden ägnar han åt bandyträningar och kompisar.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

79


Köp

Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

10 värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

Värdekupong

Värdekupong

För pris på korten: Se vår hemsida!

20

% rabatt

Julklappstips!

30

10

% rabatt

på alla drycker. T o m 23/1 2018 med kupong.

på säsongskort 2017/18 (presentkort) om du köper före jul. Säljs hos Nylunds Lås & Intersport. End kont betalning.

Storgatan 35 • Härnösand

www.harnosandsalpina.se

Värdekupong

Värdekupong

100 kr rabatt

21 er bakels

% rabatt

Ta betala för

på HELA à la carte menyn (ej alkohol). Gäller fr o m 27/12 t o m 10/1 2018.

Restaurang Sara Simhallen • 0611-35 06 11

Värdekupong

Supersköna fårfällar i olika utförande. Unna dig något skönt. Gäller tom 31/1 2018.

när du sitter & fikar hos oss. Frideborgsgatan 4 HÄRNÖSAND Tel 0611-138 08

T o m 23/1 2018 med kupong.

900 m2 möbelutställning

Nybrogatan 1 • 0611-103 22

Frideborgsgatan 4 • Tel 0611-138 08

Värdekupong

Värdekupong

2

Premiär 24/1

70 2 10 kr rabatt

på PRIME Reload bcaa med smak av Ferraribilar!. Gäller t o m 23/1 2018 med kupong så långt lagret räcker.

kr +

för

pant

Gäller Premiers dryck ciderkaraktär, Premier läsk & Premier julmust. Ord. 12,95–13,95 kr + pant. Gäller t o m 31/12 2017.

Stora torget 3 • 070-401 21 00

2

0611-131 75 • Storgatan 26 www.hemkop.se

Köp

4 69 för

kr

Semlor, ord 25:-/st. Gäller t o m 7/1 2018.

Södra vägen 10 • 0611-202 16

2

15

1000 kr i rabatt

kr

Tandblekning

rabatt

Tandblekning uppe och nere Ordinarie pris 4000 kr.

på Turtle Wax Ice Remover. Tinar snabbt is & förhindrar ny isbildning. 500 ml. Ord 60:-. Nu 45:-. T o m 23/1 2018 så långt lagret räcker. End i H-sand. Ej i komb m andra erbj.

Ring och boka 0611-51 19 90

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

Korsmässvägen 5 www.tandlakarekedjan.se

Köp

3000 kr med kupong. T.o.m.15/2 • 2018

2

Utgivningsplan2018 1

utgivning

bokning /MATERIAL

24 JANUARI

12 JANUARI

utgivning

bokning /MATERIAL

8

22 AUgUStI

10 AUgUStI

2

21 FEBRUARI

9 FEBRUARI

9

26 SEPtEMBER

14 SEPtEMBER

3

21 MARS

9 MARS

10

24 oktoBER

12 oktoBER

4

25 APRIL

13 APRIL

11

21 NovEMBER

9 NovEMBER

5

23 MAJ

11 MAJ

7 dEcEMBER

26 dEcEMBER

6-7

20 JUNI

8 JUNI

19 dEcEMBER

7 dEcEMBER

JuL-Xtra 12

www.yippieharnosand.se

Yippie Härnösand 12 2017  
Yippie Härnösand 12 2017