__MAIN_TEXT__

Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

nr 10 / 2017 oktober - november

höst

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

WILDA NÄSSLAND MARIE ANDERSSON I NÄSSLAND VANN SM-SILVER I WESTERN RIDING TILLSAMMANS MED SIN häst TENDER ROSSI

EMMA EKEBJÖRK

Eftertraktad orgelbyggare

TRÄARBETE x 5, sidan 31

IDOLPROFILEN SOM VILL SATSA PÅ TOBAKS • DE SMYCKAR STAN • VIMMEL • ELDVECKAN Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

1


November

domkyrkoförsamlingen SÖNDAGAR 11.00

Högmässa i domkyrkan.

MÅNDAGAR

9.00-15.30 Café Trädgårn, Trädgårdsgatan. 11.00-12.00 6/11 och 20/11 Internationella gruppen, församlingsgården. 12.00-15.00 20/11 ”Livets trådar”, teckenspråkig samtalsgrupp. Församlingsgården. 13.00-15.30 Kyrkans öppna förskola. 16.00-18.00 Språkcafé, Café Trädgårn.

TISDAGAR

9.00-15.30 Café Trädgårn, Trädgårdsgatan. 16.00-18.00 Café Dama, barn- och ungd.lokalerna.

ONSDAGAR 8.00 9.00-15.30 13.00-15.30 14.00

Mässa i domkyrkan. Café Trädgårn, Trädgårdsgatan. Kyrkans öppna förskola. 1/11, 15/11 och 29/11 Samtal på gång. Vi startar vid trappan,domkyrkan. 15.30-17.15 Körövn. Ceciliakören (flickor 9-14 år). 17.15-18.00 Körövn. Lärkorna (flickor 6-8 år). 18.30-20.30 Körövn. Domkyrkokören. 19.00 15/11 Teckenspråkig mässa i domkyrkan.

NYÖPPNING Café Trädgårn

30/10 nyöppnar vi på Trädgårdsgatan 7 Öppettider: Mån-fre kl 9.00-15.30 Lördag kl 11.00-15.00

Inflyttningsfest Café 10-11/11 Trädgårn Kom och fira med oss! Festfika båda dagarna.

Musik i domkyrkan ”Jesu meine Freude” 29/10

kl 18.00, domkyrkan. Körmusik av Bach och andra barocktonsättare. Domkyrkokören. Åke Hedman, cello. Lars G. Fredriksson, dirigent.

Orgelkonsert 12/11 kl 18.00, domkyrkan. Per Brudsten spelar César Francks ”Tre koraler”. Requiem - Gabriel Fauré

19/11 kl 18.00, domkyrkan. Tove Hokstad Jonsson, sopran. Fredrik Samuelsson, baryton. Domkyrkokören. Stråkensemble. Per Brudsten, orgel. Lars G Fredriksson, dirigent.

TORSDAGAR 9.00-15.30 13.30 16.00-17.00 18.00 18.00-21.00 18.00-20.00

Café Trädgårn, Trädgårdsgatan. 16/11 Gemenskapsträff. Körövn. Domherrarna (pojkar 6-12 år). Mässa i domkyrkan. 16/11 och 30/11 Ungdomskväll. 9/11 Teckenspråkig ungdomskväll. Obs! Curlinghallen, Högslätten. 18.30-20.30 Körövn. Magdalenakören. 19.00 Meditation, domkyrkan.

FREDAGAR 9.00-11.30 9.00-15.30 18.00

Kyrkans öppna förskola. Café Trädgårn, Trädgårdsgatan. 3/11 Helgsmålsbön, Vårsta.

LÖRDAGAR

Allhelgonahelgen i Härnösand

Välkommen att tända ljus på kyrkogårdarna och till våra andakter, gudstjänster och högmässor under allhelgonahelgen. Se öppettider i separat annons! Vill du få hjälp med att tända ljus på nya eller gamla kyrkogården under allhelgonahelgen? Vi tänder ljus som brinner under hela helgen till en kostnad av 100 kr. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen på tel 0611-51 10 07 eller harnosand.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp

”Om livet och tron” med utgångspunkt från pärlorna i frälsarkransen. Start: 26 oktober Torsdagar kl 10.30-12.00, församlingsg. Mer info: Åsa Sjöberg, 0611-245 41

10.00-11.00 28/10, 11/11, 18/11 Våga sjunga i kör. Domkyrkans körrum ingång Franzéng. 11.00-15.00 Café Trädgårn, Trädgårdsgatan. 11.30 Lördagsmusik med kaffeservering, domkyrkan.

Domkyrkan öppen alla dagar kl 10.00-16.00 Plats för barn- och ungdomsverksamheterna: Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler, ingång Ludvig Nordströms gata. www.harnosandsdomkyrka.se www.facebook.com/domkyrkan www.instagram.com/harnosandsdomkyrka Telefon: 0611-245 00

2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Kyrkornas helg 18-19/11

Lördag 18 november Kl 13.00 Allsångsgudstjänst Härnögården. Ingela Wikström m.fl. Kl 18.00 Internationell fest i Pingstkyrkan. Vi bjuder på mat. Därefter efterrätts-knytis. Söndag 19 november Kl 11.00 Ekumenisk högmässa i domkyrkan. Ninna Zetterman predikar. Sång av syrisk kör. Kyrkkaffe. Arr: HKS, Härnösands kristna samarbetsråd

Reformationsgudstjänst 31/10 kl 18.00, domkyrkan.

”Sola Gratia – en mässa i ord och ton” Biskop Eva Nordung Byström. Domprost Kent Nordin. Lars G Fredriksson, orgel. Ronja Schneider, cello m.fl.


Allhelgonahelgen i Härnösand 3-5 november

DOMKYRKAN

fredag 3/11 kl 10.00-16.00 kyrkan öppen. alla helgons dag, lördag 4/11 kl 10.00-19.00 kyrkan öppen. kl 11.00 högmässa. Domkyrkokören. kl 18.00 minnesgudstjänst. Cello. alla själars dag, söndag 5/11 kl 10.00-16.00 kyrkan öppen. kl 11.00 högmässa. Magdalenakören.

HELIGA KORSETS KAPELL

fredag 3/11 kl 14.00-18.00 öppet hus. Präst eller diakon närvarande för samtal.

alla helgons dag, lördag 4/11 kl 12.00-16.00 öppet hus. Präst eller diakon närvarande för samtal. Andakter kl 13.00 och 15.00. Flöjt- och orgelmusik.

VÅRSTA DIAKONIGÅRD

fredag 3/11 kl 18.00 helgsmålsbön.

CAFÉ TRÄDGÅRN

Fredag 1 december vid Hotell Höga Kusten Program fredag 13.00 Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson underhåller 13.30 Intervjuer med Christer Nilsson och Knut-Olof Åberg m.fl. 14.00 Nylands Järn med Markus Molin underhåller 15.00 Tal av kommunalråden Jan Sahlén och Fred Nilsson

alla helgons dag, lördag 4/11. Caféet öppet kl 11.00-15.00.

SÄBRÅ

fredag 3/11 kl 12.00-17.00 kyrkan öppen. Diakon närvarande för samtal.

alla helgons dag, lördag 4/11 kl 12.00-17.00 kyrkan öppen. Diakon närvarande för samtal. kl 18.00 minnesgudstjänst. Kören Cantum Novum. ÄLANDSBRO, KYRKKÄLLAN alla själars dag, söndag 5/11 kl 15.00 ekumenisk gudstjänst. HEMSÖ alla själars dag, söndag 5/11 kl 15.00 minnesgudstjänst. Hemsö-Högsjökören. HÄGGDÅNGER alla helgons dag, lördag 4/11 kl 11.00-15.00 kyrkan öppen. alla själars dag, söndag 5/11 kl 18.00 minnesgudstjänst. Häggdångerskören, violinist. STIGSJÖ fredag 3/11 kl 12.00-18.00 kyrkan öppen. Diakon närvarande för samtal.

alla helgons dag, lördag 4/11 kl 12.00-18.00 kyrkan öppen. Diakon närvarande för samtal. kl 18.00 minnesgudstjänst. Stigsjökören. VIKSJÖ fredag 3/11 kl 13.00-16.00 kyrkan öppen. Präst närvarande för samtal. alla själars dag, söndag 5/11 kl 18.00 musik i allhelgonatid. Viksjökören.

Julmarknad vid hotellet Fredag & lördag kl 11-16 Hernö Gin, Forseds Getgård, Häggby Gård, Honungsbutiken, Lockeby bryggeri, Box Destilleri, Hernö Hantverk, Näske Lax, Idasdotter Design, Skogs-Hildas, Milstabbarna Gård, Mjösjö fårgård, Mjälloms Tunnbröd, Östanö Skafferi, Inreda & Sånt by Sagas, Skare Ljusfabrik m.fl.

HÖGSJÖ fredag 3/11 kl 12.00-17.00 kyrkan öppen. Präst närvarande för samtal.

alla helgons dag, lördag 4/11 kl 12.00-17.00 kyrkan öppen. Präst närvarande för samtal.

kl 18.00 minnesgudstjänst Hemsö-Högsjökören.

Härnösands domkyrkoförsamling Tel: 0611-245 00 svenskakyrkan.se/harnosanddomkyrko facebook.se/domkyrkan Härnösands landsförsamlingar Tel: 0611-55 94 00 svenskakyrkan.se/harnosandslands facebook.com/harnosandslandsforsamlingar

Möjlighet till samtal, ljuständning och i vissa fall även kaffe när kyrkorna är öppna. Välkommen in!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


denna sida är en annons från härnösands kommun

Kort om

de lotsar företagen

oKtober 2017

Jonas Wessling och samed KaJ är Kommunens företagslotsar.

Utökad bevakning på skolor

Jonas Wessling och Samed Kaj är två viktiga personer för kommunens företag. Som företagslotsar guidar och samordnar de företagens kontakter med kommunen och andra myndigheter. – Målet är att göra det så enkelt som möjligt för företagen. Jonas har jobbat några år som företagslots medan Samed är ny på sin post. Han jobbar med särskilt fokus på nyanlända som vill starta, driva och utveckla företag. Oavsett om man är ny eller erfaren som företagare kan det vara svårt att veta vilka kontakter man behöver ta, vilka papper som behöver fyllas i och hur man ska få sitt ärende att gå snabbt och smidigt. – Det bästa är om vi kan komma in på ett tidigt stadium och sedan fungera som kontaktperson mot företaget, helt enkelt lotsa företaget genom hela processen. Ärendena kan handla om utbyggnader, utökad verksamhet eller något annat som kräver olika slags lov och tillstånd.

samed KaJ gör ett företagsbesöK hos shaWn hussein, mobilmannen.

Efter den senaste tidens inbrott och skadegörelse på skolor i Härnösand har kommunen utökat bevakningen kvälls- och nattetid. Dessutom har rutinerna kring hanteringen av teknisk utrustning på skolorna förändrats för att göra datorer och annan utrustning, inklusive elevdatorer, mindre stöldbegärlig.

– Många gånger är flera myndigheter inblandade och då samordnar vi möten med alla som berörs.

Forskning pågår

Företagslotsarna kan också jobba förebyggande och tipsa om lokaler eller mark, förmedla kontakter med kommunens upphandlingsenhet eller företagsfrämjande aktörer som Almi, Business Sweden och andra.

Förra året skrev Härnösands kommun och Mittuniversitetet ett samarbetsavtal. Sedan dess har åtta gemensamma projekt påbörjats. Flera projekt berör skolan och handlar till exempel om hur och var undervisningen kan ske. – Samarbetet är jätteviktigt och gör att vår kommunala verksamhet kan utvecklas utifrån en vetenskaplig grund, säger Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson. Läs mer om de olika projekten på www.miun.se/samverkanharnosand

– Vi försöker göra allt för att lotsa våra företag förbi eventuella hinder. När kreativa entreprenörer får förverkliga sina idéer så utvecklas Härnösand. Kontakta Företagslotsen på 0611-34 80 34 eller foretagslotsen@harnosand.se

Levande torg hela oktober Under hela oktober har det varit liv och rörelse på torget. Totalt är det drygt 30 föreningar och andra aktörer som fyller torget med närmare 100 aktiviteter under månaden.

Följ och gilla oss på: facebook.com/harnosandskommun

– Än en gång visar vi att vi tillsammans kan uträtta fantastiska saker, säger kommunalrådet Karin Frejarö. Återstående program hittar du på www.harnosand.se/levandetorg 4 Y I P P I E Hehinger Ä RN Ö S A ND i härnösands sKateboardförening. herman

E-post: kommun@harnosand.se Tfn vxl: 0611-34 80 00 www.harnosand.se


HÄRNÖSAND

l il t n me om k l ä V vår delikatess

65kS SKAGENBAKELSE MED KÖKETS EGNA SKAGENRÖRA

19kS PANNACOTTA MED FÄRSKA BÄR

39)= H

49kS KYCKLINGTALLRIK

GÅRDSPROSCIUTTO Paul och Thom. Jfr-pris 399:-/kg. Facebook “f ” Logo

SHOP EXPRESS

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

ALLA DAGAR

8-22 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 10 / 2017

Ljusglimtar i gråvädret

D

et här numret av Yippie har producerats under ett konstant lågtryck med grå moln och regn. I princip vartenda reportage och varenda utomhusfotografering har bokats med en lätt uppgiven blick på den senaste väderprognosen.

22

Ändå har vi lyckats göra en tidning med idel ljusglimtar. Det handlar om möjligheterna till nya gymnasieutbildningar i Härnösand, om satsningar på Yttre Kronholmskajen och Sambiblioteket och det handlar inte minst om alla roliga och spännande människor som bjuder oss på sin historia.

möter du westernryttaren Marie Andersson, hjältarna på Veterinärmottagningen Kusthöjden, körledaren och Högsjöambassadören Emma Ekebjörk, fem ambitiösa ”träarbetare”, och en cyklande orgelbyggare.

I det här numret

31 28 ELDFÄNGT 9

Eld ska locka i höstmörkret

IDOLPROFIL VILL SATSA 12 Andreas Carlsson vill starta utbildningar

När vi sitter och monterar de sista texterna i tidningen gör Östersunds FK en ny fantastisk prestation i Europa League och tanken söker sig tillbaka Högslätten i början av oktober när Härnösands FF pressade detta ÖFK i Svenska cupen – givetvis i kyla, snålblåst och duggregn. Var du där? Vi var där! På sportsidorna och på vårt vimmel hittar du en rapport från höstens stora sportsliga publikdragare i Härnösand. Nog sagt. Här

kommer Yippie nr 10 – regnnumret med alla ljusglimtarna. Trevlig läsning!

OMDANING PÅ SAMBIBLIOTEKET 16 Redaktionen Så ska nya Sambiblioteket ta form

UTSMYCKNING PÅGÅR 18 Lite i taget förändrar de stadsbilden

Tipsa oss! info@yippieharnosand.se

I HUVUDET PÅ 15 Emma Ekebjörk

DJURKLINIKEN 22

En dag hos djursjukvårdarna på Kusthöjden

WESTERN 28

18 6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Marie Andersson i Sverigeeliten i Western Riding

RÄTTA VIRKET 31

Personer med minst en sak gemensamt – trä

ORGELBYGGAREN 40 Kenneth Gustafsson

Gustav Flodin vill lära ut hjärt- och lungräddning. Sidan 21


OKTOBERFEST

1,95%

på Rylander Bil hela månaden

ränta på ALLA

fordon

Slutförsäljning

Fukttest 650 kr

av årets modeller! Kampanjpriser på fabriksnya 2017 års modeller för snabb leverans

Brett urval av begagnade husvagnar och husbilar

500 Solcell 160W. Monterat & Klart 8 Hjärtligt välkomna in och gör höstens bästa affär!

Barn-

Barn-

Fransk-

kammare

kammare

bädd

Se ett urval av 2018 års

kr

nyheterån Kabe & Adria Lång-

Queen-

bäddar

bed

& stort garage

KABE Classic 600 GDL KS

ADRIA Alpina 663 UK

SUN LIVING Lido 42 DF

ADRIA Coral Axess 690 SC

KABE Travel Master Classic 740 LGB

Nu 359 900 kr

Nu 379 900 kr

Nu 549 900 kr

Nu 619 900 kr

Nu 819 900 kr

(1.600 kr/mån)

(1.688 kr/mån)

(2.444 kr/mån)

(2.755 kr/mån)

(3 644 kr/mån)

Ord pris 393.750 kr

Ord pris 398 400 kr

Ord pris 600 000 kr

Ord pris 677 300 kr

Ord pris 900 840 kr

HELT NYA

Mercedes X-Klass finns nu att beställa hos oss Från 315.900 kr exkl. moms

Vinterhjul C-klass (w205)

15 600 kr* (Ord pris 25 114 kr) Däckstl: 225/50

Däck: Nokian

R17/98T Fälg:

HKPL 8

Mercedes Original 17”

*Gäller privatpersoner och utvalda modeller, ej begagnade fordon

KA

4MATIC OCH VINTERHJUL PÅ KÖPET!*

ANJ P M

Navkåpor ingår ej i priset, men kan köpas till för 400 kr (ord pris 524 kr) Gäller så länge lagret räcker *Erbjudandet kan inte

LAGBAR LAGERBILAR TILL OS PRISER!

kombineras på något sätt

A

15% rabatt

ade fordon

Gäller nya och lätt begagn

Stenskottsfilm - självläkande!

PÅ ALLA VERKSTADSJOBB, TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR Gäller på båda våra anläggningar

10 års garanti

Inga fler repor • Inga fler stenskott Borrvägen 3, Sundsvall 072-245 70 01

kim@ssr-sundsvall.se

För information kontakta Kjell 060-140 00 46 eller Mikael 060-14 00 47

SERVICE & TILLBEHÖR

Delbetala i 6 månader räntefritt

R1 Bergsgatan 120

R2 SUNDSVALL • 060-14 00 00 • Mån-Fre 7-18, Lör 11-15 • facebook.com/rylanderbil • www.rylanderbil.se

Mejselvägen 4

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


Det är vi som sköter om gator, vägar och torg på uppdrag av Härnösands kommun Vintern kommer med stormsteg och med den snön och halkan. Vi kommer att jobba hårt med att se till så att gatorna och vägarna är så framkomliga och trafiksäkra som möjligt. Snöröjningen startar vid ett snödjup på 5 cm på prioriterade gång- och cykelvägar. Tänk på snöröjningen när ni placerar era soptunnor i gatuområdet. På våra större gator kommer vi lägga snön i strängar som vi sedan kör bort med lastbil . Privata fastighetsägare i Härnösands kommun kan utan kostnad hämta sandningssand utanför NCC på Verkstadsvägen 17. Max 200 liter/hushåll och år. Denna vinter har vi öppet för sandutlämning VARJE TISDAG mellan 07.00-20.00. Respektera datumparkering, då våra snöröjare behöver utrymmet för att kunna göra ett bra jobb.

www.harnosand.se 8

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


INFART Plock • Profilen • I huvudet på • Ljus på

Temperaturen sjunker och mörkret blir allt tätare. Vad kunde passa bättre än att tända en brasa så här i skarven mellan oktober och november? På flera håll i Höga kusten ordnas aktiviteter under Eldveckan, vecka 44. Här är några eldvene … förlåt, evenemang i Härnösand!

ELDVECKA I HÖSTMÖRKRET MURBERGET Höstlovspyssel w Vill du göra en tidsresa är Länsmuseet Murberget alltid lika rätt. Allt från vikingafynd till medeltida kyrka och fäbodar finns att upptäcka här. Vill du dessutom prova på lite av livet förr så går det alldeles utmärkt och pyssla i torpet. Gör småslöjd av rönnbär och najtråd i brasans sken tillsammans med Louise och Maja. Öppet: måndag–fredag klockan 12–15, vecka 44. SIDENGALLERIET Heta kuddar w Soppa! Konst! Kaffe! Eld! Sidengalleriet i Hälledal dukar upp med flera olika värmande inslag hela veckan. Eldarna finns utomhus på den vackra gården och inomhus lockar veckans kanske bäst tajmade

utställning: ”Heta kuddar”. Soppa med surdegsbröd serveras i biodomen mellan 17–18. Övriga tider finns kaffe med bröd. Öppet: måndag–söndag, kl. 12.00-18.00, vecka 44. HEMSÖ FÄSTNING Vårdkasar w Förr fanns vårdkasarna utplacerade vid kusten och kunde i orostider tändas för att varna boende för anfallare. Nu bjuder Hemsö fästning oss tillbaka några hundra år i tiden. Det kommer under veckan att märkas av såväl utomhus som inne i den nybyggda restaurangen. Och vad kan temat för menyn vara – jo, eld såklart! Öppet: se Hemsö Fästnings facebooksida

T e x t J A K O B TJ ERNSTR Ö M Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


INFART

Marjorie Castro ÅLDER 33 FAMILJ Stor BOR Stockholm, men på väg att flytta upp GÖR Hotellchef på First Hotel

MATTIAS NY HANDLARE PÅ HEMKÖP Hemköpbutiken på Storgatan har fått en handlare. Mattias Bast tog över i mitten av augusti och vill utveckla butiken långsiktigt.

w Tidigare har butiken i Härnösand haft chefer som varit anställda men nu sker en förändring som gör att butiken får en handlare. Att vara handlare innebär i praktiken att äga butiken och vara franchisetagare inom kedjan. – Det har visat sig att den formen ger bättre utveckling så det blir alltmer modellen för många kedjor. Att jag blir handlare innebär ju att jag tror på den här butiken och jag räknar helt klart med att bli kvar i Härnösand i många år. Vad kommer att hända på Hemköp? – Till att börja med ska vi se till att alltid vara en fräsch butik med ett bra sortiment som kunderna efterfrågar, och där är ju färskvarorna grunden. Sedan vill jag att butiken ska fortsätta att vara en mötesplats i centrum och jag vill också att vi ska plocka fram attraktiva lunchalternativ varje dag. Mattias Bast har rötterna i finska Jakobstad, men har bott i Sverige sedan 1999. Han kommer närmast från Ica Maxi i Hudiksvall och bor med familjen i Sundsvall. Mattias Bast ÅLDER 38 FAMILJ Fru och två barn BOR Sundsvall GÖR Handlare på Hemköp

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Marjorie Castro är ny hotellchef på klassiska Stadt.

NY CHEF PÅ STADT TROR PÅ HÄRNÖSAND w First Hotel Stadt i Härnösand har fått en ny chef. Sedan några veckor är det Marjorie Castro som styr skutan. Hon kommer närmast från konkurrenten Scandic och har tidigare arbetat inom flera hotell- och restaurangkedjor både i Sverige och utomlands, men också inom eventbranschen. När Yippie får tag på hotellchefen så bor hon på – hotell. – Men jag flyttar upp från Stockholm och är på gång med nytt boende här inom kort. Vad lockade med det här jobbet? – Jag tror att Härnösand och regionen har stor potential. Både hotell- och besöksnäringen kan växa och det känns som att det finns ett stort in-

tresse för att uppnå ett sådant mål. Här finns dessutom en möjlighet att få vara med i utvecklingsarbetet för hotell- och besöksnäringen tillsammans med destinationen på ett sätt som man inte får i en storstad. Där vill jag vara med. I Härnösand planeras det för ett nytt, stort hotell. Hur ser du på den konkurrensen? – Bara positivt! Det finns ett behov på sikt och jag tror att det är bra för utvecklingen; för oss på First, för branschen och för Härnösand som destination. Den tidigare hotellchefen i Härnösand Helen Caro går vidare till en tjänst som regionchef inom First Hotels. Regionen omfattar idag hotellen i Sundsvall, Söderhamn, Örnsköldsvik och Härnösand.

M/S Ceres öppnar för julbord w M/S Ceres ligger sedan en tid vid kaj i Härnösand, men har hittills inte haft öppet för allmänheten. I december blir det ändring på det. Första, andra och tredje advent har Ceres restaurang öppet för julbord och då kan Härnösandsborna för första gången titta närmare på skeppet. – Vi kommer att ha öppet fredag–lördag och det blir ett julbord med skaldjurstema, säger ägaren Patrik Kristiansson som under hösten flyttade Ceres och verksamheten i sitt bolag PnP Rederi från Göta kanal till hemstaden Härnösand. Som en liten bonus till julbordsgästerna kommer Pnp Rederi också att bjuda på en rabattcheck på resor i sommar. Från och med 2018 ska rederiet trafikera Höga kusten och säsongen startar i slutet av april eller början av maj. Ceres kommer också att fungera som restaurangbåt med servering vid kaj.

Dragningen

Jetmira Uloj, 29, jobbar på bank

Ledlampor eller halogen?

Sundsvall eller Örnsköldsvik?

Radionyheter eller TV-nyheter?

- Jag har ingen särskild åsikt där. Det får bli mitten.

- Örnsköldsvik har jag inte besökt ännu, men Sundsvall är en fin stad. Där var jag och såg mig omkring senast för två dagar sedan.

- TV, eftersom man både ser och hör samtidigt, medan radio bara är att lyssna. Särskilt bra är det med TV när man inte kan språket bra, för man förstår mera.


INFART / PROFILEN T e x t J A K O B TJ ERNSTR Ö M f o t o P A W E L MARONS K I

w Lokalproducerat är bra även när det gäller spelsystem. Det tycker i alla fall många av kunderna i Ica Maxis förbutik. Tror fasen det. Nyligen prickade butikens spelansvarige Henrik Viberg in en ny fin vinst – 13 rätt på Europatipset gav fem spelare drygt 9 000 tillbaka på 86 spelade kronor. – Flera bolag har ju tjänster där man kan få en slumpad rad, till exempel Harry Boy, men de flesta verkar tycka att det är roligare att köpa en andel som vi gjort i butiken, säger Henrik. Målet är att erbjuda olika typer av spel i olika prisklasser och med olika mått av chanstagning. Att spela på favoriter ger inga miljoner, men de små vinsterna ska man inte förakta. – Det ska finnas något för alla och vi får faktiskt oerhört mycket positiv respons även från kunder som har vunnit små summor. En kund kom nyss och tackade så mycket för en V75-andel som gav 260 kronor. Det är jätteroligt. Spelansvarig blir man givetvis inte utan att ha ett stort eget intresse. För Henriks del började det med SVT:s klassiska Tipsextra och tillhörande fotbollstips. Trav var helt ointressant. – Men jag fyller ju år i februari och blev därmed först i kompisgänget med att fylla 18 och ta körkort så då blev jag snabbt värvad som chaufför ner till travbanan i Bergsåker. I och med det blev jag ju mer insatt i hästarna och allt kring det så idag tycker jag att travet är roligare än fotbollen. Är du alltid med på dina egna system? – I början var jag det, men nu är det så många spel så det går inte. Dessutom tycker jag att det är roligt att ha en andel om jag kan vara med och se loppet eller matchen. Vet jag att jag inte kan hänga med så struntar jag oftast i att spela. Men det måste ha funnits tillfällen när du prickat in en vinst utan att ha en egen andel och tänkt ”amenvaff…” – Jag satte 12 rätt på Stryktipset här efter semestern och då var jag nära att köpa en andel. Minns att jag tänkte ”om inte alla säljs så köper jag en”, men så precis i slutet på dagen så gick den sista. Den raden gav 53 000 till nio andelsägare – då grämde jag mig lite. Men annars tycker jag bara att det är roligt när vi lyckas göra folk glada. När kunderna kommer in med ett stort leende och tackar – det är guld värt!

13 rätt för vinstmaskinen VibERG

Henrik Viberg ÅLDER 46 FAMILJ Fru och två barn BOR Blåbärsstigen, Härnön GÖR Spelansvarig på Ica Maxi

Henrik Viberg, spelansvarig på Ica Maxi, gör 20–25 system i veckan till kunderna och brukar pricka in flera vinster. ”Vissa tror att vi fuskar när vi säger att vi sätter många system, men vi kan visa upp vinstogram från spelbolagen på vinsterna”, säger han.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


INFART

AFFÄREN KVAR I HÄLLEDAL w Ryktet har gjort gällande att Hälledalshandeln ska slå igen. Så blir det inte. Butikens två anställda har sagts upp för att hålla nere kostnaderna, men ägaren Mario Hussein meddelar att butiken kommer att bli kvar och ska drivas av familjen. Han tog över butiken för knappt två år sedan. – Jag bodde tidigare i Härnösand men har flyttat till Ramvik och så länge jag bor här kommer jag absolut att vilja driva butiken vidare. Det är små marginaler ekonomiskt, men butiken betyder mycket för samhället och nu har vi fått bidrag för att kunna investera i nya kylar och frysar bland annat, säger Hussein.

Sam’s tar över på Simhallen SVENSKTOPPSFAVORITEN THÖRN TOLKAR SINATRA w 1965 tog karriären fart med ”Säg vackra små ord till mig” och ”Det finns ingen annan”. Det blev femton låtar på Svensktoppen under 1960- och 70-talet och turnerande i folkparkerna. Nu är Carl Erik Thörn tillbaka på svenska scener och den 5 november gästar han Härnösand i Teaterns foajé tillsammans med sin fru Adorena. Carl Erik Thörn bjuder på flera av sina Svensktoppssuccéer och även flera Sinatralåtar. Adorena Thörn tolkar Barbara Streisand. Med sig har de Stockholms Accordion Clubs ledare, Per Romin och saxofonisten Leif Karlborg.

Uppsnappat w Tomat- och fiskfabriken är klar! Bygget av Peckas Naturodlingars stora kretsloppsodling på Saltvikshöjden har gått enligt plan och är redo för produktion. Den 30 oktober visar företaget upp hela anläggningen för Härnösandsborna och alla andra nyfikna. Gå in på företagets hemsida www. peckas.se och boka tid på en av visningarna. w w Under oktober fyller Härnösands föreningsliv Stora torget med aktiviteter och liv. Satsningen har fått namnet ”Levande torg” och syftet är att göra centrum både roligare och tryggare. Varje kväll finns någon av kommunens föreningar på plats, ofta är det flera aktiviteter på gång samti digt. Har du inte testat cornhole, Pokemon Go eller provat elcykel tidigare så har du chansen nu! 12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

w Sardar Rafiq blir ny krögare på Simhallens restaurang. Rafiq driver sedan maj i år Sam’s restaurang på Skeppsbron hoppas kunna öppna den 1 december eller kanske till och med i mitten av november. Innan dess är det dock mycket som ska hinnas med. Lokalerna ska fixas, ett nytt kök installeras och personal ska anställas. Ägaren räknar med att 3–4 personer behöver anställas. – Det är en jättebra lokal och en populär restaurang så jag kände direkt att jag ville ta chansen, säger Sardar Rafiq. Jag vet att det var fler som var intresserade men de tvekade eftersom kontraktet var så kort. Nu har vi skrivit kontrakt på två plus ett år och min ambition är att fortsätta mycket längre än så. Planen är att ha lunchservering med husmanskost dagtid och à la carte-restaurang kvällstid. På helgerna ska det dukas upp till buffé.

Hela programmet hittar du på kommunens hemsida.

w w w Bröderna Basel och Boodi Afana har tagit över Bittens Rockbar på Nybrogatan. Krogen genomgår just nu en totalrenovering och kommer att öppna igen i december. Det blir fräscht och rent och en helt ny inredning, men konceptet kommer gästerna att känna igen, säger Basel. – Det blir hårdrocksbar och livemusik. Vi satsar på musik och kultur för att locka fler Härnösandsbor att gå ut. Bittens blir bröderna Afanas fjärde restaurang i Härnösand. Sedan tidigare driver man Kajutan, Skeppet och Rutiga Duken.

Björn Höglund från Westerlinds, Kim Linkruus och kollegan Magnus Lundin från AXB Education kollar ritningar till skollokalerna på Tobaks.

SPETSUTBILDNINGAR I GASTRONOMI OCH TEKNIK I FOKUS – IDOLPROFIL KOLLAR LOKALER PÅ TOBAKS w Entreprenören och tv-profilen Andreas Carlsson vill etablera två spetsutbildningar på gymnasienivå i Härnösand. Om allt går i lås drar en gastronomi- och en tech-utbildning med riksintag igång på Tobaks hösten 2019. – Vi har alltid ambitionen att bygga eget för att få precis de lokaler vi vill ha, men här fastnade vi direkt för byggnaden, stilen och läget, säger projektledaren Kim Linkruus på AXB Education AB. Den 20 oktober fanns Kim Linkruus och kollegan Magnus Lundin, den senare även medgrundare i företaget, på plats på företagsfrukosten i Härnösand för att berätta om den planerade satsningen. Senare samma dag gick färden till Tobaks för möte med den tilltänkta fastighetsägaren Westerlinds och en titt på lokalerna. Ingenting är klart, men AXB gör ingen hemlighet av att Tobaks är huvudspåret när man tittat på lokaler. Både kockutbildningen Academy of Gastronomy and Business (AGB) och teknik-/programmerarutbildningen Academy of Tech and Business (ATB) har ambitionen att vara ledande inom sina områden och rekrytera motiverade elever från hela landet. Utbildningarna ska bedrivas i nära samarbete med de stora aktörerna i respektive bransch och syftar också till att att stimulera individuell utveckling och entreprenörskap. Idag har AXB Education AB utbildningar i Tingsryd och Vara och hoppas nu alltså kunna etablera sig i ytterligare en småstad. Det är inte en slump. – Vi vill ha stor geografisk spridning på våra utbildningar och etablerar oss gärna på mindre orter. Det är färre lockelser i en liten stad och eleverna brukar bli väldigt tighta, lite som en familj, och vi vet av erfarenhet att det brukar göra det lättare för eleverna att fokusera på att utvecklas inom sin nisch. När det gäller Härnösand gillar vi också den starka visionen om att utveckla Höga kusten och känner att det här kommer att vara en intressant plats att vara på av den anledningen också.


Hej Härnösand!

Massor av nyheter på Hemköp!

Mattias Bast Ny handlare och butikschef

Ny salladsbar Blanda själv, stor sortering av läckerheter.

Nyhet!

Nyhet!

Samla stämplar, 10:e salladen gratis! Hämta stämpelkort i butiken

Öppettider: Måndag - lördag 08.00-22.00 söndag 09.00-22.00

Tel: 0611 131 75 • Storgatan 26, Härnösand

Sitter du vid köksbordet och klagar på politikerna? Då behöver vi dig för att skapa ett bättre Härnösand. Vi välkomnar liberalt tänkande personer oavsett yrkesbakgrund eller erfarenhet. Nominera dig själv eller någon annan som du vill ska företräda Liberalerna i valet 2018. Tveka inte! Kontakt via epost till: harnosand@liberalerna.se eller via sms till 070-558 43 39

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


Intresserad?

OPERASTUDION KAPELLSBERG PRESENTERAR

Operascener

Är du intresserad av att bli god man…? Det finns många personer som av olika skäl behöver hjälp med att betala sina räkningar och att bevaka sina rättigheter i samhället.

Cabaret

Sing a long

Vill du hjälpa till, ring Härnösands kommun 0611-34 80 00 eller e-posta till: overformyndarenheten@harnosand.se

OPERAPUB

Torsd 26 okt 19.00 Hernö Hantverksöl, Tobaksmonopolet

Överförmyndarenheten

Fri entré

刀攀猀 洀攀搀 瀀爀椀瘀愀琀挀栀愀甀昀昀爀 搀甀 漀挀欀猀℀ 匀洀愀爀琀愀猀琀攀 瘀最攀渀 琀椀氀氀 樀漀戀戀攀琀 最爀 洀攀搀 戀甀猀猀氀椀渀樀攀 ㈀ ㄀⸀   嘀氀欀漀洀洀攀渀 漀洀戀漀爀搀℀ 䠀爀渀猀愀渀搀ⴀ 吀椀洀爀ⴀ 匀甀渀搀猀瘀愀氀氀

OJ! DAGS ATT BOKA ANNONS!

Nästa nummer kommer 25/10

搀椀渀琀甀爀⸀猀攀 www.yippieharnosand.se • 0611-51 13 20

med bl.a.

Lars T Johansson och Jens Nilsson Premiär nyårsafton på Härnösands Teater Biljetter och mer info på

mittrevyn.se 14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

2018


INFART Text Jakob Tjernström foto Pawel Maronski

Om Ramvik w Jag har många kompisar som har frågat varför jag inte flyttar till någon större stad. Men jag vill ju inte! Jag bodde tio år inne i Härnösand när jag pluggade och sedan några år när jag jobbade, sedan flyttade jag hem. För sex år sedan köpte vi huset i Ramvik och det känns så rätt. Är jag lokalpatriot? Ja, mycket! Jag är Högsjöbo i själ och hjärta, kassör i idrottsföreningen och aktiv i många olika saker, jag är ju en föreningsmänniska. Överhuvudtaget är jag väldigt engagerad i landsbygdsfrågor. Jag kanske är lite färgad av mina egna känslor inför det här livet, men jag tror att det är en trend att fler vänder blicken från storstan till landsbygden. I Ramvik är det i alla fall väldigt positivt just nu. Hela byn är på g och nu planerar vi för ett välkomstkalas för alla som har flyttat in till bygden, både nyinflyttade och återvändare. Tänk om vi fick bättre busskommunikationer och kanske till och med en tågstation också. Vad skulle hända då? Vi skulle väl braka rakt igenom taket!

I HUVUDET PÅ

EMMA Om musik

”I Ramvik är det i alla fall väldigt positivt just nu. Hela byn är på g och nu planerar vi för ett välkomstkalas för alla som har flyttat in till bygden, både nyinflyttade och återvändare. ”

Om att byta riktning i livet w För två år sedan sa jag upp från jobbet. Jag höll på att stressa ihjäl mig och bestämde mig för att jag måste satsa på hälsan. Det kändes väldigt osäkert på ett sätt, men jag hade egentligen inget val. Så jag blev egenföretagare och idag jobbar jag 50 procent med administration – jag sköter Ramviks IF:s kansli och hjälper lite olika företag med administrationen – och sedan är det ungefär 50 procent musik. Jag ångrar ingenting – jag borde ha fattat det här beslutet tidigare. Det är väl inte så lukrativt att vara egenföretagare, men jag är rik på tid och goda möten. Nu är jag en varm förespråkare för att växla ner och leva i lite lägre tempo. Man behöver faktiskt inte så mycket pengar. Idag bor jag billigare, lever lite enklare och det blir inga utlandsresor, men jag känner inte att jag behöver avstå något. Jag behöver inte så mycket grejer utan låter mig själv ta plats.

Om körsång

Om estetutbildningen w Ända upp till gymnasiet så var jag som en grå liten mus som varken syntes eller hördes eller tog någon plats. Men på estet så fick man lära sig att ta plats. Det där med att stå på scen och sjunga inför klassen var hysteriskt, hemskt, det första 1–1,5 året men någonstans på vägen svängde det. Nu finns det väl de som tycker att jag tar för mycket plats, haha! Men nu är jag för gammal för att skämmas så jag struntar i vad folk tycker. Gymnasietiden blev i alla fall en tydlig vändpunkt för mig och jag ser tillbaka på de åren som en underbar tid som gav mig väldigt mycket som person. Lärarna var fantastiska och vi hade så roligt tillsammans. Alla andra klasser firade när de gick ut gymnasiet och tyckte att det var så skönt, men i vår klass grät vi över att vi skulle behöva skiljas åt.

w Musik har jag hållit på med jämt. När jag var liten spelade min sex år äldre syster piano och hon kom hem med noter och spelläxa, men det var jag som spelade mest på det där pianot. Till slut fixade mamma så att jag fick börja ta lektioner, fem år gammal. Så småningom blev jag så gammal att jag fick börja spela genom musikskolan och så kom ju körsången in tidigt, Missionskyrkans barnkör. Vi hade fantastiska körledare. Idag lever jag delvis på musiken och det är så mycket värt att få jobba med det man älskar. Jag leder fyra körer, spelar själv, har en duo med sambon Kenneth och så har jag ett nytt projekt på gång tillsammans med sambon och Ulf Winhagen. Det jag känner att jag skulle vilja ha mer tid över till är att skriva egna låtar. Det som är så fantastisk med musik är att den kan beröra så djupt och att man får respons direkt. Man behöver inte gå runt och fråga efter en spelning – man vet direkt om det var bra eller inte.

Musikrummet på övervåningen i huset hemma i Ramvik är definitivt en favoritplats för Emma Ekebjörk. Hon blev lite av en kändis när manskören Emmas Drängar startade. ”Det var många som hörde av sig och ville skriva om oss. Hemmets Journal gjorde en stor artikel. Jag minns att vi tänkte att visst, det här är en lite udda kör – men är det en sån stor grej?!”. I februari fyller kören tio år. Men Emma hinner också med två hälsokörer – en i Ramvik och en i Härnösand, samt PRO-kören Old Singers i Härnösand. Plus uppträdanden ensam eller med andra. Emma Ekebjörk ÅLDER 38 FAMILJ Sambo BOR Hus i Ramvik GÖR Körledare, sångerska, pianist, låtskrivare, administratör

w Som körledare är jag helt självlärd. Jag har lärt mig längs vägen av de duktiga körledare jag själv har haft och så har jag försökt fundera på vad som funkar för mig. Det roligaste med att vara körledare är när man försöker förklara något och sedan när man startar om så hör man skillnaden, man märker effekten. Eller när man ber kören om lite till och det bara händer. I hälsokörerna som jag leder är det så tydligt när den där polletten trillar ner. Det är ju körer där deltagarna har väldigt olika mycket erfarenhet av sång och när man jobbar tillsammans och sedan märker hur vissa plötsligt tänker ”Kan jag det här?!” – det är bättre än alla tänkbara droger. Säger jag som aldrig har använt några, haha! Men jag kan faktiskt inte tänka mig en mäktigare känsla. Nu laddar vi för den traditionsenliga julkonserten i Högsjö kyrka på andra advent. Det är Emmas drängar och så har vi lånat i några kvinnor, som vi då givetvis kallar Pigorna, och så den grymma pianisten Jesper Norberg. Femtio körsångare och sammanlagt 300 personer i kyrkan – det brukar bli fullsatt – det är verkligen en höjdpunkt på året. Adrenalinet från den konserten lever jag på hela januari ut!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


INFART Så här blir nya Sambiblioteket NYA IDÉER Det pampiga Sambiblioteket blir än mer spektakulärt i Konceptgruppens förslag där en stor trappa klipper av Trädgårdsgatan och binder ihop byggnaden med Stadsparken. ”Flera av förslagen är omfattande och det krävs politiska beslut, finansiering och sannolikt även ändringar i detaljplanen för att kunna genomföra dem, men Konceptstudion gjort ett bra jobb och tagit fram väldigt många intressanta idéer”, säger projektledare Olle Lidgren. ILLUSTRATION KONCEPTGRUPPEN

Plan 1 – Mötesplats: Ny medborgarservice, möteslokaler, servering samt information och vägledning till huset, Härnösand och regionen. Inflyttning under våren 2018. Plan 2 – Kunskap: Bibliotekets litteratur och programverksamhet. Plan 3 – Lärande: Lärcentrum med studiemiljö.

Plan 4 & 5 – Utveckling: Lokaler för bland annat Härnösands Näringslivs Ekonomisk Förening (HNEF), Business Sweden, High Coast Invest, Almi Företagspartner, Almi Invest, regionala inkubatorn BizMaker samt kommunens tillväxt- och kommunikationsavdelningar. Utvecklingsmiljö och lokaler för evenemang, möten och utställningar. Inflyttning i mars 2018.

FAKTA Konceptstudion

Omflyttningarna och förändringarna på Sambiblioteket har börjat. Men om de åtta studenterna i Konceptstudion får bestämma så kommer det att hända riktigt radikala saker i området: • Trädgårdsgatan klipps av och ersätts av en gigantisk trappa som knyter ihop biblioteket med Stadsparken. • Parken får en ny stor paviljong och interaktiva installationer. • Café Samba flyttas till en helt ny utbyggnad.

Konceptstudion har bestått av åtta studerande från olika universitet/högskolor som under sommaren 2017 arbetat med uppdrag från Härnösand och Kramfors kommuner. Allt från industridesigners och samhällsplanerare till psykologer och kulturgeografer har ingått i den tvärvetenskapliga gruppen. Uppdragen har utgått från det övergripande temat “Enklare väg till jobb”. Utvecklingen av Sambiblioteket var ett av totalt fem uppdrag. Konceptstudion har genomförts som ett samarbete mellan Technichus och Design i Västernorrland.

STUDENTERNAS RADIKALA GREPP PÅ SAMBIBLIOTEKET w När Konceptstudion fick i uppdrag att tänka fritt kring hur Sambiblioteket ska se ut och fungera i framtiden så laddade de åtta studenterna på rejält. Målet var att göra hela området med bibliotek och park mer attraktivt, att skapa en plats som väcker inspiration och nyfikenhet och där det händer saker. Men vi får hålla tillbaka våra utrop – av glädje eller fasa – för ännu så länge är gruppens idéer bara just idéer. Mycket konkreta är däremot planen för andra förändringar på Sambiblioteket. Nu ska de tomma ytor som uppstod när Mittuniversitetet avvecklade sin verksamhet i Härnösand fyllas, och huset ska få en delvis ny roll. Eller så kan man säga att 16

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

man går tillbaka till den ursprungliga planen. – Visionen när Sambiblioteket byggdes var att det här skulle vara en byggnad som var ”av avgörande betydelse för stadens utveckling”. Den sidan vill vi förstärka, säger projektledare Olle Lidgren på Härnösands kommun. Så här ser planen ut: Steg 1: Fylla på huset. Vissa omflyttningar har redan gjorts, ombyggnationerna påbörjas i januari. Steg 2: Etablera ny flexibel yta på plan 4 som en plats för utveckling och programverksamhet. Steg 3: Eventuellt utveckla fysiska miljön. Här skulle Koncept-

studions idéer kunna bli aktuella. Vi är Tillväxtavdelning med biblioteksenhet, Utvecklingsenhet, kulturenhet och näringslivsenhet. Kommunen flyttar in med kommunikationsenheten samt tillväxtavdelningen med biblioteksenhet, utvecklingsenhet, kulturenhet och näringslivsenhet och en utbyggd medborgarservice. Men, betonar Olle Lidgren, Sambiblioteket ska inte bli ett kommunhus. Det ska även fortsättningsvis vara en självklar mötesplats och en plats dit medborgarna kommer för att söka information, utbyta idéer och förverkliga drömmar. I huset samlas alla aktörer som kan bistå när det gäller att starta, utveckla

och driva företag. Medborgarservice, den uppdaterade versionen av kommunens hittills ganska trångbodda reception, tar plats på plan 1. Här ska man kunna få svar på frågor, få hjälp med enklare ärenden och här ska det också finnas möjlighet att sköta ärenden digitalt. – Det blir ett lyft. Servicen blir mer flexibel och vi kommer att bli mycket mer tillgängliga för medborgarna, säger AnnChristin Munther, som i sin roll som enhetschef på kommunens serviceenhet får huvudansvaret för den nya medborgarservicen. Några omflyttningar är redan gjorda. Ombyggnationerna startar preliminärt i januari.


Vilken Golf är din Golf? Nya Golf Sportscombi

Nya Golf

Nya Golf Alltrack

• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring • App-Connect smartphoneanslutning • LED-bakljus • Lättmetallfälgar Toronto 16” • Pre-Crash och Multikollisionsbroms • Radio Composition Media med 8” display.

• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring • App-Connect smartphoneanslutning • LED-bakljus • Lättmetallfälgar Toronto 16” • Pre-Crash och Multikollisionsbroms • Radio Composition Media med 8” display.

• 4MOTION fyrhjulsdrift • ACC, Adaptiv farthållare inkl. Front Assist och City Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring • DSG-växellåda • ergoActive-stol med massage • Körprofilsval inklusive Offroad-profil • Lättmetallfälg Valley 17” • Upp till 35 mm högre markfrigång.

Pris från 207 400 kr.

Pris från 199 900 kr.

Pris från 277 900 kr.

Utrustad med bland annat:

Utrustad med bland annat:

Utrustad med bland annat:

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 8,0 l/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning 38 – 180 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Berners Person- och Transportbilar AB, Smedjevägen 3, Härnösand. Öppettider: Mån - tors 09.00-18.00, fre 08.00-17.00. 0611-55 20 52, www.berners.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


INFART

w SÅ HAR UTEMILJÖN UTVECKLATS DE SENASTE ÅREN 1. Stadsparken ”Det saknades en riktig entré in i området, vi skapade en plats med murad rabatt, sittplatser, växtlighet och gångstråken som knyts ihop på ett bra sätt. Återvunnen sten användes till muren.
 Roliga, effektfulla belysningspelare i corten. Skapar ljuspunkter i parken i delar där det annars kan vara ganska mörkt. Lite trygghetsskapande och stämningsfullt.
 Det saknades belysning vid trappan mot sambiblioteket, då valde vi istället för en vanlig belysningsstolpe att göra ett nytt räcke med belysning i. Ljusdesignern valde mönster och blått ljus för att symbolisera vatten, kuststad som vi är. För att förnya och utveckla sittplatser

och belysning i parken skapade vi gradänger i slänten, av återvunnen sockelsten i granit med träribbor och belysning under sitsen. Med hjälp av en äldre film om Härnösand återskapade vi en gammal plantering kring Franzéstatyn, även nya bänkar och ett blomstertråg som pricken över i. Trappan nära Franzénstatyn var mörk och lite otrygg pga höga växter som även skymde utsikten över parken. Ny rabatt med lägre växter ger en öppnare känsla och fin vy över parken.”

2. Möbler

3. Odlingsområden

• Nattviksuddens gångstråk gjordes om i samband med den nya bron. Här ville vi skapa en mötesplats, med lite nytänk vad gäller materialval och färg, två trädäck och en liggmöbel så blev det en mysig känsla och utsikten här är fantastisk. • Foodcourten är en ny samlingspunkt med olika vagnar och utbud av mat. Här ville vi skapa en plats med olika sitt- och ståplatser, allt från sittmur med träribb, några ståbord och ett par färgglada moderna ’bänkbord’. • Broräckeslådor på två av våra broar, en lyckad satsning som är mycket omtyckt. Ser fantastiskt ut när man åker båt i kanalen. Kan eventuellt komma att utökas framöver till fler broar.

Har ni inte kikat på våra två nya odlingsområden så är det värt en tur för att kika på hur fint det har blivit. 
-Kappelsbergs odlingsområde flyttades pga husbyggen och har blivit otroligt fint. -Ringblommans område är ett helt nytt område som skapades då villorna revs i projektet Bondjöleden med vägtunnel. (mellan Ängsvägen och N.Ringvägen)

FINARE … PÖ OM PÖ Det dyker upp trädäck och en liggmöbel vid Nattviksudden. I Stadsparken finns det plötsligt gradänger i slänten och nya planteringar. Men vem bestämmer egentligen om utsmyckningarna och utvecklingen av våra offentliga utrymmen? Vi gav oss ut på jakt efter en konstnärlig mastermind och hittade – ett lag. T e x t J A K O B TJ ERNSTR Ö M f o t o P A W E L MARONS K I

w – Lagarbete är rätt ord. Det finns ingen enskild person som bestämmer vad vi ska satsa på och vad vi inte ska satsa på utan vi samlar in alla idéer och sedan arbetar vi gemensamt fram en plan för hur vi vill utveckla grönområden, lekparker och så vidare, säger tekniska handläggaren Mathias Rönnqvist på teknikavdelningen på Härnösands kommun. Om man ska fortsätta med sportmetaforerna så är Mathias ändå någon form av lagledare för kommunens Team Utsmyckning. Han sitter på Listan med stort L, planen över aktuella projekt och deras prioriteringsordning. Anställda på teknikavdelningen, men också på plan- och byggavdelningen, brukar vara inblandade när idéer ska utredas och planeras. Trots att det inte finns någon på

18

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

kommunen som har helhetsansvaret för exempelvis utsmyckningar så kan gruppen ändå ofta samordna olika satsningar och knyta ihop en och annan designsäck. Som i fallet med de formgivna utemöblerna på Nattviksudden och vid foodcourten på Kronholmen. Två olika projekt med två separata budgetar men där man passade på att hitta en gemensam form som funkade på båda platserna. – Det är ju därför det är bra att ha en pågående diskussion och en lista – eller snarare ”bra att haskiss” – på saker som man skulle vilja genomföra. Då har man lite beredskap och kan se till att göra saker i anslutning till något större projekt och dessutom ta lite mer helhetsgrepp. Så varifrån kommer alla idéer?

De kan komma från förvaltningen själv, från stadsarkitekten, från parkentreprenören, från kommuninvånarna i form av medborgarförslag eller ibland från politiskt håll. Ibland går det fort och ibland krävs det mer planering och tid för att kunna genomföra planerna. Ju större projekt, desto mer framförhållning krävs som regel – inte minst på grund av att det brukar krävas mer pengar. – Vi brinner ju för att hela tiden göra förbättringar och man kan inte göra allt på en gång, men som när det gäller Stadsparken så har vi försökt tillföra något varje år, säger Mona Lidén som har ett särskilt ansvar för parker och grönområden och är mycket inblandad i arbetet. Pratar vi drömmar så finns det

mycket som Mathias och hans lag vill genomföra. Stadsarkitekt Thomas Karlström, en given remissinstans i många frågor, vill se mer belysning och rätt belysning i stan, men drömmer också om att kunna satsa mer på det han kallar ”livet mellan husen”: mikroparker, inbjudande miljöer och mötesplatser i tätorten. Mona Lidén skulle gärna se en utveckling av kommunens alla parker och lekplatser. Det stora – och svindyra – drömprojektet verkar dock vara gemensamt: – Det vore ju att få ta tag i Skeppsbron, konstaterar Thomas Karlström. Åtminstone bort till utsprångskajen, men egentligen vore det ju fantastisk om vi skulle kunna utveckla stråket längs vattnet ända bort till Sälsten.


4. Lekplatser

5. Årets projekt

Vi har ca 35 lekplatser i kommunen. Planen är att succesivt utveckla samtliga med mer lekutrustning, tillgänglig lek, och samtidigt se över helheten kring lp med växtlighet och gångväger, (träd och kanske även ätbara växter som vinbär och smultron) -19 av de 35 lekplatserna har redan utvecklats sedan 2010, två av dem är helt nya (Stenhammar och Gånsviksdalen) Stenhammar byggde vi 2013 dels som ett resultat av ett inkommet medborgarförslag samtidigt som vi funderade på varför det inte fanns några kommunala lekplatser i området, så det fanns verkligen ett behov där. Gånsviksdalen byggdes i ett samarbetsprojekt med det kommunala bostadsbolaget Härnösandhus.

Längs promenadstråket vid Nattviken bygger vi just nu en sittplats som kommer ha fin utsikt över stad och vatten. Placering mellan HSS bryggor.

1.

Thomas Karlström ÅLDER 64 FAMILJ Fru och vuxna barn BOR Landgrensgatan GÖR Stadsarkitekt Mona Lidén

”Vi brinner ju för att hela tiden göra förbättringar och man kan inte göra allt på en gång”

ÅLDER 53 FAMILJ Vuxen dotter BOR Grönkulla GÖR Teknisk handläggare Mathias Rönnqvist ÅLDER 46 FAMILJ Fru och fyra barn BOR Sunne, Stigsjö GÖR Teknisk handläggare

1.

1.

2.

1.

1.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


INFART

Operaelever tar ton på hemmaplan w Elsa Rosengren och Katariina Holma, elever på Musiklinjen Kapellsberg vid Härnösands Folkhögskola är på turné med Piteå Kammaropera. De besöker sex orter med den nyskrivna kyrkooperan ”Under en kvinnas hjärta” och den 25 oktober kommer uppsättningen till Härnösands domkyrka. Operan är skriven av ikonen Sven-David Sandström, och librettot av Leif Janzon. Berättelsen hämtar stoff från bibeln och lyfter frågor om åldrande, familj och föräldraskap. Ensemblen består av åtta kvinnor och alten Holma och sopranen Rosengren ingår i kören. Föreställningen är gjord för att kunna sättas upp i kyrkorum. Den enkla men spektakulära scenografin domineras av en gigantisk 150 kg tung hand.

Katariina Holma Elsa Rosengren

w En ny träbro byggs upp över Gerestabäckens utlopp vid Bryggaren strand. Brofundamenten har gjutits och nu byggs bron som sedan ska kläs i trä. Den ska vara klar i mitten av november och kommer att knyta ihop strandpromenaden från Kanaludden till Bryggaren strand. w Antalet gästnätter i Härnösand fortsätter att öka. Sommaren 2017 ökade antalet gästnätter med drygt 10 procent. Sedan 2009 har antalet hotellnätter mer än fördubblats i kommunen.

20

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

NU BÖRJAR RENOVERINGEN AV KAJEN w Nu väntar ett rejält ansiktlyft för Yttre Kronholmskajen. En fullskalig båtserviceanläggning byggs upp, och kajen får ett nytt brett trädäck. Redan i november börjar reparationsarbetet och lagom till båtsommaren 2018 ska allt vara klart. – Vi har 1 100 meter kaj i Härnösand och under tre års tid har vi inventerat och besiktat allt. Yttre Kronholmskajen har vi jobbat med sedan i juni så det blir riktigt skönt att reparationerna nu kommer igång, säger projektledare Staffan Gilliusson på teknikavdelningen på Härnösands kommun. Yttre Kronholmskajen var en av de sträckor som var i allra sämst skick och därmed fick hög prioritet. Nu satsas sju miljoner på att reparera och utveckla området.

Kajen får en toppfräsch serviceanläggning med båtmack och -tvätt, samt anläggning för tömning av latrin och spillvatten samt möjlighet till påfyllning av färskvatten. Området blir bas för både Sjöräddningens och Räddningstjänstens båtar och båtgäster och flanörer kommer att mötas av ett helt nytt, handikappanpassat trädäck där man hämtat inspiration från Ulvöhamn. Satsningarna kommer att kosta sju miljoner kronor och nya Yttre Kronholmskajen ska stå klar den 1 juni 2018. Yttre Kronholmskajen är steg ett i satsningen på kajerna i Härnösand. Steg två är utsprångskajen på Skeppsbron, där bygghandeln Hamreliden tidigare låg. Utsprångskajen är dock i sämre skick och kommer att bli klart dyrare att reparera.

Nybrogatan ritas om i arkitekttävling

HALLÅ DÄR…

w Hur ska Nybrogatan se ut i framtiden? Det avgörs i en tävling med nio deltagande arkitektbyråer där vinnaren koras i slutet av november. – Det ska bli jättespännande att se vad de kommer fram till – det här är ju en lösning för Nybrogatan som ska hålla i kanske 50 år, säger projektledaren Staffan Gilliussion på kommunens teknikavdelning. – Allt som rör trafiken är ju väldigt reglerat. Först har vi trafikprogrammet och sedan kommer godstransportplan, gång- och cykelvägsplan och tillgänglighetsplan. De tävlande ska också ta hänsyn till näringslivets och kollektivtrafikens önskemål, säger Staffan Gilliusson. Nybrogatans utveckling har varit föremål för diskussion, drömmar och

debatt i flera omgångar och det har höjts röster för allt från plats för uteserveringar till separata cykelvägar. Tävlingsbidragen har redan inkommit. I slutet av oktober fattar samhällsnämnden beslut om vilka tre bidrag som går vidare till slutrundan. De tre arkitektfirmor som väljs ut får ekonomisk ersättning för att göra varsin förstudie och den 23 november koras så den slutgiltiga vinnaren. – Sedan får vinnaren jobba vidare i ett år med att göra en fullständig plan för Nybrogatan. Den ska vara helt klar i november 2018. När kan det bli byggstart? – Det ska till både politiska beslut och finansiering och det här är ett stort projekt så jag säger tidigast 2020.

… Carina Silva, kock som tar över Café Skeppsbrons lokaler efter Shaun och Johanna Corby och öppnar veganska restaurangen Tre Morötter. w När öppnar ni? – Inte helt klart. Vi ska göra om lite här, mest för att sätta vår egen prägel på lokalen, och så har vi några papper kvar att skriva på, men vi siktar på mitten av november och sedan kan det bli lite tidigare än så om allt går bra. Det känns jättespännande!

w Vad kan gästerna hitta på Tre Morötter? – Jag har ju gillat Café Skeppsbrons fika, så vi siktar på att behålla fikat – fast med vår egen tvist – och utöka matdelen. På vardagarna ska det finnas ett grundutbud som vi alltid serverar, plus dagens rätt, och på helgerna blir det en särskild helgmeny. Sedan kommer vi att ha enstaka bokningar kvällstid och till jul blir det några sittningar där vi serverar veganskt julbord. Ett julbord är redan bokat faktiskt. w Hur ser framtiden ut? – Jag vill ju utveckla verksamheten. Går det bra hoppas jag att vi kan matvagnen på en stor och trevlig uteservering nere på kajen och sedan kommer jag nog att söka alkoholtillstånd till våren. Det ska gå att gå ut som vegan och äta en bra trerätters middag med dryck i Härnösand.

RITNING Härnösands kommun

Så här kommer Yttre Kronholmskajen att se ut efter de reparationsarbeten som snart inleds. Det breda trädäcket byggs upp på pålar.


Gustav vill lära dig att rädda liv w Först ville han bli brandman.

T e x t J A K O B TJ ERNSTR Ö M f o t o P A W E L MARONS K I

” Jag har ju varit intresserad av det här med att driva företag och funderat lite på vad det innebär och nu bestämde jag mig för att testa att starta. Jag tänker att det är det bästa sättet att lära sig.”

Nu är målet istället jägmästare. Men först vill Gustav Flodin hinna med att lära Västernorrland hjärt- och lungräddning. – Jag har varit precis skickat in alla papper till Bolagsverket så jag är otroligt sugen på att komma igång – jag har all energi i världen! Gustav har utbildat i hjärt- och lungräddning tidigare. Det var under tiden på Räddningsgymnasiet på Sandö som han och några klasskamrater höll i kurser för att samla in pengar till en klassresa. Nu är målet att förhoppningsvis samla in lite pengar till sig själv – men också att få prova på att vara egen företagare. – Jag har ju varit intresserad av det här med att driva företag och funderat lite på vad det innebär och nu bestämde jag mig för att testa att starta. Jag tänker att det är det bästa sättet att lära sig. Inga problem att plugga och jobba samtidigt? – Nej, jag har jobbat med lite olika saker sedan jag slutade gymnasiet och nu har jag 100 timmar matte som jag ska läsa fram till jul. Det är inte så mycket. Jag hinner göra lite mer. Målgruppen för hans företag HLR Konsult Höga kusten är framförallt företag i Västernorrland som vill utbilda sin personal och Gustav konstaterar att det kliar i fingrarna – han vill komma igång direkt. På lite sikt hoppas han dock själv att sitta i skolbänken igen. Ursprungligen var planen att utbilda sig till brandman. Nu är siktet istället jägmästarutbildningen i Umeå. – Jag gillar skogen och naturen och jägmästare är en bred utbildning på det området så det känns helt rätt.

INFART / LJUS PÅ

GUSTAV FLODIN

Lyssnar på Allt från Östen Med Resten till deep house.

Ålder 20

Tittar på Pistvakt.

Bor Rönngatan, Härnösand

En ledig dag Nu på hösten blir det jakt.

Familj Mamma, pappa, lillasyster, lillebror, storebror, tjej

Favoritplats Hemliga fiskevatten högt uppe i fjällen.

Gör På gång att starta eget hjärt- och lungräddningsföretag och samtidigt pluggar matematik på Komvux.

Just nu Blir dagar med matte och att försöka lära sig allt nytt som företagare.

Gör mig glad Soliga dagar då man får vara i skogen och jaga. Vara tillsammans med tjejen.

Om ett år … utbildar HLR Konsult Högakusten företag i hela Västernorrland.

Gör mig ledsen När man känner att man prioriterat fel.

Om fem år … studerar jag.

Mitt bästa köp Min ryggsäck.

Innan jag dör … har jag designat min egen gravsten.

Mitt sämsta köp När jag var liten och skulle ropa in en fet nallebjörn på Janne Vängman-auktionen men var för ivrig och det blev en servis istället.

En sak du inte visste om mig Har tagit SM-guld i draghund i Kiruna. Mina tre bästa 1. Min tjej 2. Företaget 3. Bilen

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

21


REPORTAGE / KUSTHÖJDENS DJURKLINIK

DJURSJUKHUS

På Kusthöjdens Djurklinik tar man hand om smådjur från morgon till kväll. Katter som varit i slagsmål och fått något vasst i tassen, kaniner som ska kastreras, husdjur med humörtrubbel och hundar som ska ut och resa. Vår reporter följde med under en dag som rörde sig mellan liv och död. T e x T & F O T O MA r i a -T h é r è s e S o m m a r

22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


SET

från morgon till kväll

0

7.30 Personalen är på plats och förbereder sig inför dagens arbete. Lokalerna har städats innan de kommer. Veterinären Björn Sturnegk byter om till arbetskläder och startar datorn: – Jag förbereder mig mentalt, tittar i journaler och ser efter vad det kommer för patienter i dag. Eftersom jag är klinikchef gör jag också mycket administrativt arbete. 08.00 Dagens första patienter kommer. Det är kaninerna Brownie och Mimmi som ska könsbestämmas, och någon av dem ska kastreras, så att de kan leva fridfullt tillsam”Det är ett väldigt mans. Deras matte har läst att spännande jobb att det bästa är att ha en hane och en hona, om hanen är kastrerad. All vara djurvårdare. Man vet aldrig var fluffig päls gör att det är riktigt svårt att se vem som är vad. Båda dagen kommer att kaninerna får stanna kvar så att sluta.” Björn kan ta en bättre titt. 08.10 Katterna Molly och Nelly jamar inne i ett speciellt kattrum, i väntan på att bli kastrerade. Björn lyssnar på deras hjärtan och undersöker deras allmänna status, eftersom de ska sövas. Han visar också en flaska med feromoner som används för att lugna dem lite. ”The secret to happy cats” står det på flaskan. 08.25 Amanda Yilmaz, legitimerad djursjukskötare, fyller på narkosgas. En liten hund som heter Sir Rufus ska få sina 6 kvarvarande tänder utdragna. Det är en orolig husse som kommer in med Sir Rufus, men han hoppas att det är sista gången hunden behöver bli sövd. 08.41 Hunden Zita kommer in med sin husse Åke. Det kliar i Zitas armhåla. Veterinären Sven Sundin undersöker och tar prover som han tittar på i mikroskop: – Man tittar efter bakterier, jästsvamp, ibland parasiter, men som det låter på historiken är det nog jästsvampar. Det är för övrigt ganska fint med parasiter, för de är så stora och tydliga i mikroskopet. Han justerar inställningarna. – Jag ser hudceller och bakterier. Det liknar mest kocker, små prickar som ligger i rader. Sven har jobbat som veterinär i 1,5 år. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

>> 23


1.

2.

4.

5.

3.

6.

1. Inget i halsen på katten Julia? Nix, då är det förmodligen kattsnuva.

7.

2. Tord Svensson kommer in med Sir Rufus som ska dra ut några tänder.

– Jag tyckte det verkade intressant, kul att lära känna kroppen. Man blir lite allt–i–allo som veterinär. Ena stunden står man med mikroskopet i högsta hugg, nästa opererar man eller gör ultraljudsundersökning. Man förväntas kunna så mycket och träffar så många olika raser. Precis som när det gäller sjukvård för människor låter veterinärer bli att skriva ut antibiotika i onödan, för att inte fler bakterier ska bli resistenta. – I det här fallet med Zita är jag mest inne på att bara rengöra. Fungerar inte det får man ta i med någon antibiotika, men vi bör avvakta med det.

3. Åsa ser lite tveksam ut i väntan på behandling. 4. Djurvårdaren Julia förbereder Nelly för operation. 5. Monica Asplund i receptionen har koll på alla patienter. 6. Amanda och Björn undersöker om kaninen Mimmi är en hona eller hane. Det senare visar det sig. 7. Sven undersöker Zita.

KUSTHÖJDENS DJURKLINIK Kusthöjdens Djurklinik

Åtta anställda

är en del av Mittnorrlands Djursjukvård AB, tillsammans med Östersunds djursjukhus, Djursjukhuset Sundsvall, Åre djurklinik, Ejra djurklinik och Östersunds hästklinik.

På Kusthöjdens Djurklinik jobbar 3 veterinärer, 2 legitimerade sköterskor, 2 djurvårdare och 1 sjukgymnast.

Organisationen är liten och privat, men har AniCura som delägare, en större organisation djursjukhus och kliniker i många europeiska länder. Mittnorrlands Djursjukvård AB är huvudägare i den egna verksamheten, men har tillgång till den stora kompetens som finns i AniCuras nätverk.

24

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Det går att få tider på Kusthöjdens Djurklinik samma dag om det är akut, eller inom något dygn för mindre akuta problem. Klinikerna i Mittnorrland samarbetar, så att djur kan skickas vidare till en annan klink vid behov.

09.10 Monica Asplund är djurvårdare och jobbar mest i receptionen. – Jag kollar just nu vad som hänt med patienter som skickats vidare till Sundsvall. Vi hör till Mittnorrlands Djursjukvård AB, som även har kliniker i Östersund och Åre. 09.15 Dörren plingar. En mycket motsträvig hund kommer in. Det är Åsa, en dvärgschnauzer, som har fobi mot hala golv. Hon pressar sig nedåt, vägrar. Matte drar, vädjar. Till slut kommer Åsa in i mottagningens korridor där hon först får väga sig. Hon är där för vaccination, eftersom hon är 4 år och det är dags att vaccinera sig mot valpsjuka, parvo, smittsam leversjukdom och kennelhosta. Själva vaccinationen går snabbt och lätt, även om Åsa förblir skeptisk.


Katten Lacy har haft problem med en tass men nu ska hon få åka hem till familjen Westin igen.

”Det är ett glatt och känslosamt återseende, för Sir Rufus har haft mycket problem med sina tänder, och det är alltid en risk att bli nedsövd. ”

09.40 Personalen har fikapaus. I dag är det fem personer som jobbar: de två veterinärerna Björn och Sven, Monica i receptionen, djursjukskötaren Amanda och djurvårdaren Julia. De berättar om hur praktikanter svimmat ett antal gånger. Björn säger: – Ofta är det inte alls det som man tänkt ska vara läskigt som gör att man svimmar, utan något helt annat. Och om någon står och är tuff – då är det den som svimmar. Han har själv räddat en svimmande praktikant genom att sticka fram sin fot och dämpa fallet (eftersom han hade en hund i famnen), varpå han fick en permanent skada i foten, men praktikanten slapp krossa näsan mot kakelgolvet. Monica säger besviket att hon aldrig sett någon svimma, och passar på att hämta ett rör fullt av stora, blanka stenar. De visar sig vara urinstenar från en tax. Björn berättar hur de ligger som ett pussel inne i blåsan och visar det sedan på röntgenbilderna. – Vi har en liten grupp på Messenger som heter ”Små ortopeder” där vi kan titta på

bilder tillsammans. På kliniken i Östersund har de en jättefin CT med 3d–bilder som man kan vrida runt och titta på, exempelvis före en operation. 10.15 Nu ska kaninerna könsbestämmas och kastreras. Brownie är helt klart en liten dam, säger Björn. Han och Amanda hjälps åt att blöta pälsen på Mimmi, så att hennes könsdelar syns bättre. Då står det klart: Mimmi är en pojke. 1,3 kilo väger Mimmi. Han får på sig en liten syrgasmask, ligger sövd på en värmedyna och med ett värmetäcke. Björn berättar: – Det är intressant vilken dos det krävs för att söva en kanin. Dosen hade räckt till en hund på 15–20 kilo. Kaniner har nämligen en helt annan metabolism, ämnesomsättning. Det är också mer riskabelt att söva kaniner jämfört med hundar och katter. Björn påpekar att huvudsyftet med kastrering är att inte kunna reproducera sig okontrollerbart, men att en positiv bieffekt blir att de negativa ”hanliga” beteendena minskar. Medan han kastrerar kaninen associerar han vidare kring dessa beteenden även när det gäller människor: – Jag följer Linnéa Claeson i sociala media och det är ju fruktansvärt vad hon får utstå, och kvinnor överlag, av män. Att en del män kan uttrycka sig som de gör om okända kvinnor för att de tycker något. Man skäms. Det är vidrigt.

10.25 En svart katt som heter Julia har kommit in tillsammans med sin matte. Julia hostar skrälligt och nyser sedan en månad. Hennes matte berättar: – Hon äter väldigt mycket möss, och när jag avmaskade henne försvann symptomen, men nu har hon börjat nysa så det sprutar snor. Julia flyger runt i rummet och mycket riktigt sprutar det snor över hennes blanka, svarta päls. Veterinären Sven vill undersöka så att det inte sitter fast något grässtrå i svalget, även om han mest tycker att det lutar åt övre luftvägsproblem, eventuellt kattsnuva. 10.40 Tord Svensson kommer och hämtar sin Sir Rufus, som fått tänderna utdragna. Det är ett glatt och känslosamt återseende, för Sir Rufus har haft mycket problem med sina tänder, och det är alltid en risk att bli nedsövd. 11.00 Katten Julia vägs. 2,4 kg. Hon blir sederad (får lugnande medel) och Sven tittar ned i hennes hals och svalg. Tyvärr finns där inget grässtrå, utan det är förmodligen kattsnuva, som det inte går att göra mycket åt förutom att vaccinera i förebyggande syfte. Samtidigt förbereder djurvårdaren Julia en annan katt för operation. Det är Nelly och systern Molly, som tidigare jamade inne i kattrummet, som ska kastreras. Nelly är >> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


1.

2.

3.

4.

Kvalster i päls på kanin 5.

1. Lacy plåstras om.

”En stund senare mår Snuttan betydligt bättre. Amanda hämtar särskilt god mat till henne och för första gången på länge äter och dricker katten ordentligt. Det är en glad matte som får åka hem med sin katt, med specialmat av det godaste slaget. ”

2. Sir Rufus är sövd och blir ompysslad av djursjukskötaren Amanda Yilmaz.

först ut. Veterinären Björn tar på sig operationskläderna och siktar med skalpellen mot Nellys nakna mage.

fylls med vätska. En stund senare mår Snuttan betydligt bättre. Amanda hämtar särskilt god mat till henne och för första gången på länge äter och dricker katten ordentligt. Det är en glad matte som får åka hem med sin katt, med specialmat av det godaste slaget. Amanda trivs med sitt jobb. Operation, röntgen, att träffa djur och djurägare. Det svåraste tycker hon är att möta ledsna och oroliga djurägare. Björn berättar om hur svårt det kan vara för mattar och hussar när ett djur måste avlivas, men att det är veterinärernas plikt att göra det som är bäst för djuret. Hur det ofta går att förklara så att djurägaren själv kan fatta beslutet och känna att det är rätt, trots att det är svårt. – Djuren har ingen morgondag, utan det är jobbigast för människan. Djuret slutar ha ont när det blir avlivat. Precis som människor kan djur få psykiska problem, efter exempelvis traumatiska händelser. – Jag minns en katt som hade varit instängd i ett garage i ett par dygn, där det dessutom gick ett tjuvlarm hela tiden... När ett djur blivit riktigt stört på så sätt, som med den katten, kan det hjälpa med antidepressiv medicin, men precis som med människor bör det vara tidsbegränsad

13.20 Hunden med urinstenarna är på återbesök. Björn tittar på ett nytt urinprov från henne: – Det gav utslag på urinstickan, men det syns inget i mikroskopet. Så kan det vara ibland, att stickorna ger fel utslag. Det här ser bra ut. Faktiskt är det en glad tax som ligger och viftar på svansen, med magen och operationssåret i luften, inne på en brits. Såret håller på att läka ihop fint till ett ärr. 13.45 Julia ställer fram provrör inne på labbet. Hon gick lärlingsprogrammet på gymnasiet och gjorde praktik på djurkliniken under sin utbildning, som varvade en vecka vanlig skolgång med två veckor praktik. Veckan efter studenten fick hon anställning på kliniken, där hon varit i 4–5 år nu. – Jag har många olika arbetsuppgifter. Mycket blodprover, mycket labb, operation och röntgen. Sårrengöring och att vätska upp katter. Vätska upp katter? – Ja, man sätter en sorts snabbt dropp 26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

under nackskinnet på katter när de behöver vätska. Det blir som en påse av vätska på nacken som sedan går ut i kroppen. Det här illustreras snart, då katten Snuttan kommer in med en orolig matte. Först kommer ännu en katt, Alice, som jamat hela tiden sedan i måndags. Detta visar sig bero på stress. 14.45 Monica förbereder pass åt några djur, bland annat en hund som ska resa till Norge, och kontrollerar recept. – Det här jobbet är världens bästa och passar mig som handen i handsken. Jag kan ju säga att mitt kattbestånd hemma har ökat sedan jag började här. Hon säger att katter är svåra att läsa, att de ofta går undan om de har ont. – När en katt visar något är det ofta rätt allvarligt. 15.20 Katten Snuttan kommer in. Hon är 13 år, äter och dricker dåligt sedan en period tillbaka, har haft magkrångel och har njursvikt. Ibland går det inte att göra mycket, då det är en katt i så pass hög ålder, men Amanda sätter in ett dropp med B–vitamin i nackskinnet på Snuttan. Påsen som Julia berättade om börjar växa fram i kattens nacke då den

3. En glad tax på återbesök. 4, 5. Veterinär Björn Sturnegk berättar för Simon Liljedahl att hans kanin Ilmur har en svårbehandlad varböld i munnen.


användning. Annars är det värme, vila och omvårdnad som gäller. 15.45 Katten Lacy har problem med tassen. Troligtvis har hon varit ute och slagits och fått ett varigt sår. Hon blir sederad och veterinären Sven spolar rent och sätter i ett dränage i tassen. 16.20 Kaninen Ilmur kommer in med husse Simon Liljedahl. Det är inte första gången Ilmur besöker kliniken, utan det gäller ett rutinmässigt kapande av tänderna. Kanintänder växer 11–12 millimeter i månaden, och särskilt avelskaniner, som är gjorda för att se gulliga ut och gosa med, får lätt bettfel. Men det blir ingen vanlig dag. Björn rullar in kaninen i en filt till en liten ”kaninburrito” och kapar tänderna med en tandläkarborr. Det flyger loss långa bitar, men samtidigt känns en fruktansvärd lukt i rummet. Det visar sig att Ilmur har en varböld i munnen och är mycket värre däran än man kunnat tro. När Simon får höra hur det är ställt med kaninen säger han att han varit med om det förut, med en annan kanin som familjen hade övertagit. Hur de tömde ut var, sköljde, hur tröstlöst det kändes och att det ändå inte blev bra. Han bestämmer sig där och då att den här kaninen inte ska behöva gå igenom samma sak. Simon lämnar djurkliniken med en tom bur. 16.45 För familjen Westin slutar det bättre i dag. Katten Lacy har fått sin tass behandlad och nu hämtar de henne. Lite omtöcknad, med krage runt halsen, men på bättringsvägen.

Katten Julia undersöks av veterinär Sven Sundin. Det gick tyvärr inte att behandla.

17.00 Djurkliniken stänger för dagen. Personalen turas om att öppna och stänga, och i dag är det Monica som stänger. Hon plockar bort medicinbrickor, kollar att inga katter finns kvar i kattrummet (”det har aldrig hänt, utan det är mer av en personlig tvångstanke, men tänk om det skulle vara så!”). Hon stänger av alla maskiner, räknar kassan och låser medicinskåpen. 28 patienter har behandlats i dag. Nästan alla djur har fått komma hem, med bättre hälsa eller på bättringsvägen. Inga katter har glömts kvar i kattrummet. I morgon är en ny dag. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

27


REPORTAGE / MARIE ANDERSSON

Marie Andersson Ålder 50+ Familj Man, 3 söner, 4 barnbarn Bor Nässland, Älandsbro Gör Jobbar inom Kostenheten, rider, tävlar i Western

s på SM si fick också pri

Tender Ros så snygg. för att han är

WESTERNMinst fem dagar i veckan sitter Marie Andersson i Älandsbro i sadeln och tränar med sin häst Tender Rossi. Det har gett resultat. I augusti blev hon SM-tvåa i grenen Western Riding.

T e x T & F O T O MA r i a -T h é r è s e S o m m a r

SUCCÉ

för Marie

28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Westernridning innehåller många olika grenar, som Reining, Western Riding, Western Pleasure och Trail

I Trail ska hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, t.ex. grindar, broar och stockar

I vissa grenar bedömer man ryttarens förmåga att med precision hantera hästen så att den utför ett i förväg bestämt mönster. I andra grenar bedöms hästens prestation, skick och exteriör.


D

et ser så lätt ut när hon rider. Avslappnat, med tömmarna i ena handen. Det tycks nästan pågå någon sorts tankeläsning när hästen Tender Rossi försiktigt och exakt rör sig mellan hinder som ligger i en bana på marken, labyrintlikt, med Marie på ryggen. Snart får Rossi galoppera ut på en åker, men även då låter Marie bli att dra särskilt mycket i tyglarna, och det ser snarare ut som ett cowboyekipage som lugnt är på väg mot solnedgången. Marie Andersson började med westernridning 1997 med sin dåvarande häst Pascha Hill, som var ett varmblod och före detta travhäst: – Jag hörde talas om en kille som kunde rida utan träns, något som kallades westernridning.Vi drog ihop ett gäng och tränade för honom i Ramsås, min allra första clinic (kurs). Det var väldigt annorlunda jämfört med klassisk ridning, en otrolig aha-upplevelse. En friare form, där man styr mycket mer med ben och vikt än med tyglar och hand. Det bygger mycket på eftergift, beröm och vila då man får rätt svar från hästen. Westernridning blev snabbt ett stort intresse och hon har ridit många clinics sedan dess, för både svenska och amerikanska tränare. Hennes favoritgren är Trail, med hinder som ligger på marken för att likna sådant man kan stöta på i naturen. När Maries förra häst dog köpte hon Tender Rossi, som är en amerikansk quarter, en hästras som passar särskilt bra för just westernridning. Han var då endast sadelvan sedan 2,5 år och hon beskriver honom som en riktigt kaxig buse som trots allt fångade hennes hjärta. – Eftersom jag var så inne på western skaffade jag en häst som var avlad just för det. Rossi ser ut som en quarter ska göra och är en allroundhäst. Westernhästar är mer markbundna än exempelvis dressyrhästar. De är byggda så att de lättare går i en lägre form. Målet är att rida med långa tyglar och att bara hålla dem i en hand, men det tar år av träning att komma dit.

Ovan: I augusti tog Marie Andersson silver i SM i grenen Western Riding.

Sju år senare är de ett bra team som har riktigt roligt ihop, vare sig det gäller den vardagliga träningen eller tävlingar. Westernridning kan låta fartfyllt och vilt för den oinsatta – det heter ju vilda västern – men Marie berättar att det snarare är tvärt om: – Vi tränar på att få lugna och lyhörda hästar, eftersom det i grunden handlade om att driva boskap och rancharbete. Då kan man inte ha för vilda hästar, utan de hamnade nog på rodeon i stället... Tankeläsningen då? – Ja, ibland känns det faktiskt som att jag bara behöver tänka, så sker det. Känslan av att vara ett – den känslan, en mörk och regnig kväll på ridbanan, slår vilken rosett som helst.

Samtidigt vann hästen Tender Rossi pris för sitt utseende. Nedan: Maries favoritgren är Trail, med hinder på marken.

Men vägen dit har varit lång. Marie rider minst fem av sju dagar i veckan. Hon varierar träningen mycket, inte minst för hästens skull, så att både kropp och huvud mår bra. Eftersom de bor på landet, i Nässland, finns många bra områden i närheten med olika sorters underlag: grus, gräs, skogsstigar, den egna ridbanan, och trettio minuters ridning bort kan de använda ett ridhus. – Det är ju inte alltid vackert väder, men vi klär på oss. På vintern har hästen broddar, så att vi kan träna utomhus även då. Träningen har gett resultat. Ett ”Silver i SM är största vinsten hittills. En stor tjushörn i vardagsning är att man aldrig blir fullärd, utan man kan rummet dignar av alltid bli bättre. Jag gillar också hästsport eftersom priser och Marie det är ganska jämlikt mellan kvinnor och män, och har säckar fyllda av rosetter. Största för att man kan tävla hur gammal man än är.” framgången hittills kom i augusti, då hon och Rossi tog silvermedalj i Quarter-SM i grenen Western Riding. Dessutom vann Rossi priser för sitt utseende, för han är mer än bara sin kompetens. – Silver i SM är största vinsten hittills. En stor tjusning är att man aldrig blir fullärd, utan man kan alltid bli bättre. Jag gillar också hästsport eftersom det är ganska jämlikt mellan kvinnor och män, och för att man kan tävla hur gammal man än är. Jag har fått blodad tand på Quartershow, och nästa år är det guld i SM som hägrar! Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


Gör din egen fotokalender.

Slipp StreSSen i jul!

Vi fixar ditt julbord! CATeRING • JULTALLRIK • JULBUFFÉ • JULBORD • • JULGRÖT • GLÖGG, peppARKAKA & luSSebulle Ni kan även boka plats i vår matsal, ring för mer info & priser!

BOKA MATeN MeD OSS!

Vi erbjuder ett stort utbud av mat (inte bara julmat). Gå in på vår hemsida eller slå oss en signal! Vi startar med julmaten den 16/11.

FeSTLOKAL

Vi har en festlokal för upp till 100 personer som ni kan hyra vid behov.

Lovöppet kl.10-17

Från lördagen den 28 oktober till söndagen den 5 november

Det blir

MAGISKT

på Technichus under höstlovet v.44 Under veckan bjuder vi på både show och skaparverkstäder i Magins tema. Programmet hittar ni på vår hemsida.

Kom med era bilder så ordnar vi resten.

Pris ex: 3 st i A4 storlek

(med samma originalbilder)

249 kr Fler erbjudanden och tävlingar på vår facebooksida

0611 - 136 96 info@kopiera.nu

Ny utställning

utställningen där ni kan kämpa med eller emot varandra i olika utmaningar.

Små annonser syns och säljer!

Vi kör äVeN ut luNcher till diN arbetsplats!

0611-201 22

Alla som kommer utklädda får en överraskning!

www.technichus.se

www.freddesmat.se

Boka: 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se

Miljötankar Taxi Härnösand drivs nu av ett starkt miljötänk och vi är ett av Sveriges första taxiföretag som kör miljövänliga bilar dygnet runt. Styvmorsviolen är vår miljösymbol.

Anor från 1926 30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Profilbild Leek

I våra tankar finns HVO100 – framtidens miljöbränsle som är framställt av bl a slakteriavfall och fiskrester – 100% förnybart. HVO100 minskar koldioxidutsläppen med cirka 90%. Taxi Härnösand är ett lokalt taxiföretag med anor sedan 1926. Företaget är modernt och anpassat med senaste tekniken. Vi är delägare i riksomfattande Sverigetaxi med cirka 4 000 fordon i landet. Vi finns vid Härnösand Central och lämnar service med 23 fordon. Bilden visar legendariske Oskar Strömberg med sin Buick.

0611-10 000

www.taxiharnosand.se


REPORTAGE / TRÄARBETARE

5 x TR Ä -

AR B ETARE i H Ä RNÖSAND Te x t J A K O B TJ ERNSTR Ö M

f o tO P A W E L MARONS K I

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


Uno Ek ÅLDER 78 FAMILJ Frun Pamela, två barn och två barnbarn BOR Lägenhet på Brunnshusgatan GÖR Pensionär och handarbetare

Uno Ek har inrett en skrubb hemma till verkstad. Här finns allt han behöver för att skapa sina figurer i alvirke. Numer blir det mest tomtar. ”Jag har ingen mall som jag går efter. Jag har en grundidé, men sedan får det ta den väg det vill.”

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


”Jag har gett bort mycket till bekanta och även sålt en del. Men det är svårt att sätta pris på det. Många uppskattar nog hantverk, men vet inte alls hur mycket jobb som ligger bakom.”

Monica Boij Ålder 62 Familj Man och två utflugna barn (varav ett kör elbil)

BÅTBYGGARSONEN ÄRVDE KÄNSLAN FÖR TRÄ

Jag har handarbetat och täljt figurer länge, till och från i trettio år. Det har alltid varit på hobbynivå, men jag tycker att det är roligt att hålla på. Det är trevligt att skapa något. Och man kan ju inte bara sitta. Jag har varit egenföretagare hela livet, i många år som frisör. Man kan tycka att det ligger långt ifrån täljandet, men jag tycker att det har mycket gemensamt. Man får jobba med händerna. Det här med trä har väl funnits med ända sedan jag var liten. Jag växte upp i en båtbyggarfamilj, pappa byggde båtar, så känslan för materialet kommer nog därifrån – det kanske är ärftligt, haha!

Bor Klappnäs, Häggdånger Gör Arkitekt och lärare Bil e-Golf Har kört elbil Inne på tredje året. Leasade först ett år och köpte sedan.

När jag täljer är det alltid i alvirke, eller arder som man säger. Jag har en bekant som äger lite skog nära vattnet och där får jag hämta det trä jag behöver. Sedan måste det torka innan man ska tälja, men det får inte torka för mycket. Och trädet får heller inte ha vuxit på för torr mark, då blir det inte heller bra trä att arbeta i. Och framförallt måste man ha en riktigt vass kniv när man jobbar. En del av det jag har gjort har ju lämnat hemmet. Jag har gett bort mycket till bekanta och även sålt en del. Men det är svårt att sätta pris på det. Många uppskattar nog hantverk, men vet inte alls hur mycket jobb som ligger bakom.” Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


Jesper Brännström ÅLDER 27 FAMILJ Sambo och ett barn BOR Lägenhet på Härnön GÖR Driftoperatör på Bionorr i Härnösand

Jag har jobbat i fyra och ett halvt år på Bionorr. Vi gör eldningspellets och fabriken går dygnet runt, 365 dagar om året. Det är fem skiftlag som turas om och man jobbar två dagar, två nätter och sedan är man ledig i sex dagar. Varje skift är två personer; en sitter i kontrollrummet och övervakar processerna på skärmar medan den andra är ute i fabriken. Sedan växlar man roller så att man hela tiden ska vara alert. Om allt flyter är det ett ganska lugnt jobb, men man måste hela tiden vara beredd på att det kan hända något. Ibland sätter det igen och då kan man behöva ut och skotta med en spade. Annars är det mycket rutiner: maskinerna ska göras rena, pelletskvaliteten ska testas och det ska städas så att brännbart material inte blir liggande i fabriken. Egentligen tänker jag inte på det som att jag jobbar med trä. Jag jobbar med spån. Känner man doften av trä? Nej, jag vet inte. Jag tänker faktiskt inte alls på det när jag är här. Men det är klart att det är trä som är råvaran. Och det är otroliga volymer som går igenom fabriken. Vi gör ungefär 160 000 ton pellets varje år och alla stora lager av spån som ligger här på området äts upp snabbt av fabriken. Spånet kommer in, torkas, mals, och pressas till pellets – allt går på några få minuter.”

”Jag jobbar inte med trä – jag jobbar med spån”

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


Välkommen

Boka Julbord! December 2017

Härnösands TeaTer lördag 25/11 Entré 395:- • Begränsat antal platser!

TeaTerns kassa Håller öppeT: Måndag - fredag kl 11.00 - 13.00 telefon till kassan: 0611-180 60 https://event.webbiljett.se/harnosandsteatern

Storgatan 9 • HärnöSand

Härnösands landsförsamlingar

AllhelgonAhelgen 3-5 november Tid för särskild eftertanke på dem som inte längre finna bland oss. Tider för våra öppna kyrkor och minnesgudstjänster hittar du i vår gemensamma annons med domkyrkoförsamlingen på sidan 3.

gUDSTJÄnSTer Hela gudstjänstprogrammet hittar du på hemsidan www.svenskakyrkan.se/harnosandslands.

1

Fredag

AbonnerAt

18-21

2

Lördag

Julbord

18-21

4

Måndag

Julbord

11-14

5

Tisdag

Julbord

11-14

6

Onsdag

Julbord

11-14

7

Torsdag

AbonnerAt

8

Fredag

Julbord AbonnerAt

11-14 18-21

9

Lördag

Julbord

18-21

11

Måndag

Julbord

11-14

12

Tisdag

Julbord

11-14

13

Onsdag

Julbord Julshow

11-14 18-21

14

Torsdag

Julbord Julshow

11-14 18-21

15

Fredag

Julbord Julshow

11-14 18-21 (Slutsålt)

16

Lördag

Julbord

18-21

18

Måndag

Julshow

11-14

19

Tisdag

Julbord

11-14

20

Onsdag

Julbord

11-14

24

Söndag

Julbord

13-16

BOKA NU!

SHOW 13-14/12 Lars Vegas Trio

OBS! Öppet på Julafton kl 13-16

Boka BorD: 0611-164 40 • jonatan@logen.nu

Det lackar mot jul och enligt tradition så dukar vi upp ett dignande julbord. Utmaningen för oss kockar är att överträffa smakerna från förra årets julbord. För bokning av vårt julbord: se vår hemsida www.logen.nu eller Facebook Välkommen Jonatan Norberg KRÖGARE

Härnösands festligaste lokal!

www.logen.nu • 0611-164 40 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


Sedan Karin Jacobsson köpte det gamla stationshuset i Älandsbro har hon hållit till i olika lokaler i samhället, men nu har verksamheten flyttat hem och återfinns i en ny verkstad på gården, alldeles intill den gamla banvallen. Själva byggnaden bjuder på många prov på Karins yrkeskunnande. Inte minst gapar besökaren över den vackra pardörren, inspirerad av södra Ångermanlands stora träsnidarmästare Pehr Westman från Utanö.

Karin Jacobsson ÅLDER 50 FAMILJ Särbo, två barn BOR Gamla stationshuset i Älandsbro GÖR Finsnickare på egna företaget Karin Jacobsson Byggnadsvård & Finsnickeri

36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Varför blev det trä? Det vet jag inte egentligen. Det är ett levande material som man kan göra så mycket med. Man kan göra allt. Och så luktar det så gott! Bara jag kommer in i verkstan och drar in dofterna så mår jag bra. Jag var alltid väldigt intresserad av slöjd i skolan, mest av textilslöjd faktiskt – jag hade nog gissat att jag skulle bli sömmerska – men att jobba med trä eller tyg är ganska lika egentligen. Ett tag jobbade jag på Dagcenter i Härnösand och där hade vi en trägrupp för brukarna, gjorde fågelholkar och sådana saker och jag trivdes väldigt bra med det där. Sedan gick jag en snickarkurs och det var så roligt. Det blev en vändpunkt. Jag tog tjänstledigt och började på den treåriga utbildningen på Träakademin 1999 och när den var klar så sa jag till mig själv ”jag ska göra det här!” och så sa jag upp mig. 2003 startade jag eget. Jag har haft tur och har kunnat försörja mig som finsnickare sedan jag startade. Jag reparerar gamla möbler och håller kurser, men framförallt är det nytillverkning. Jag gör allt möjligt egentligen, men beställningar som återkommer ofta är fönster, dörrar och trappor. Just nu håller jag på med ett par höga och riktigt tjocka pardörrar och det känns när man ska lyfta och vända på dörrbladen. Det är ett rätt tungt arbete ibland, men väldigt kreativt och roligt.”


”Bara jag kommer in i verkstan och drar in dofterna så mår jag bra” Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


Magnus Jenelius och Stefan Hammarberg är omgivna av trä i jobbet på Norrlands Trä i Älandsbro.

GRAN ÄR TYST, FURU SKRIKER Magnus Jenelius ÅLDER 52 FAMILJ Fyra barn BOR Härnösand GÖR Jobbar på målerilinjen på Norrlands Trä

38

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Norrlands Trä är en rätt stor arbetsplats, vi är knappt sextio anställda och det finns många olika produktionslinjer: klyv, hyvel, måleri, pellets, golv, sortering och så vidare. Jag har jobbat här i femton år så jag har varit på de flesta linjerna. Just nu är det måleriet. Det mesta av det vi säljer är behandlat så det är mycket som ska passera igenom måleriet och målas, lackas eller betsas. Även om jag är på måleriet nu så är det fortfarande väldigt tydligt att det är trä jag jobbar med. Det är ett levande material, det rör sig och alla bitar som kommer in ser inte likadana ut. Det krävs att man har koll för att det ska bli ett bra slutresultat, och det är superviktigt. Vi har en hög kvalitet på vår behandling och det är ju en konkurrensfördel.

Jag jobbar på plockorderlinjen och plockar ihop mindre ordrar till hela Sverige. Och visst tänker man på att det är trä man jobbar med. Det luktar ju trä här också, även om det inte alls är lika mycket som på andra linjer. Tidigare jobbade jag på hyveln i tio år och där lärde man sig snabbt att det är skillnad på olika träslag. Man kan till och med höra skillnaden. Hyveln låter olika beroende på vilket träslag man sågar. Gran låter mindre medan furan som har mer kåda i sig gör att det blir mer motstånd och det skriker mer. Där lever det om ordentligt. Och sedan luktar det väldigt mycket trä. På hyveln sätter sig verkligen trälukten i huden. Det är precis som för den som jobbar i ett gatukök och blir helt impregnerad med matos. Stefan Hammarberg ÅLDER 35 FAMILJ Sambo och barn BOR Älandsbro GÖR Jobbar på plockorderlinjen på Norrlands Trä


PEDER OCH HANS TRÄD HAR VUXIT UPP TILLSAMMANS

Skogen och arbetet där är speciellt eftersom det är något jag har vuxit upp med. Och det betyder ju givetvis lite extra att mesta av den skog jag arbetar i idag är samma skog som jag var med och arbetade från att jag var tonåring. Jag är uppvuxen här i Sörgården och utbildade mig till skogs- och träingenjör, det motsvarar ungefär en jägmästarutbildning. 2008 så tog jag och sambon över gården och marken från mina föräldrar. Idag har vi 23 hektar egen åkermark – plus 10 hektar som vi arrenderar – och 350 hektar produktiv skog. Dessutom konsultar jag en del, håller i kurser och gör 1 000 kubikmeter ved per år. Och så sitter jag i styrelsen för Nätraälven skog, en skogsägarförening. Och just det, sedan fäller jag träd som står illa till på villatomter och liknande också. Så jag jobbar med lite av varje. Det blir aldrig några fyrtiotimmarsveckor… Trä är ju ett levande material och när man återvänder till samma plats i skogen år efter år så ser man ju hur det växer. Det är fascinerande. Nu kan jag gå här och se bestånd som jag har varit med och påverkat sedan jag var femton. Björkarna som börjar vara riktigt stora nu var lika höga som jag var lång då när jag började vara med i skogen.”

Peder Åberg ÅLDER 43 FAMILJ Sambo BOR Sörgården, Gussjöbygden GÖR Jord- och skogsbrukare, konsult

Merparten av jobbet i skogen görs med större maskiner, men motorsågen är alltid med. Så då kan ju Peder Åberg passa på en annan av sina bisysslor: att precisionsfälla träd. En väldigt liten del av hans arbete idag, men det borde kunna vara mer. ”Behovet finns och det går ju att göra Rut-avdrag på tjänsten.”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


FIXA NYTT HEMMA! MASSOR AV ERBJUDANDEN FRÅN HÄRNÖSANDS FÖRETAG! Behöver Behöver ni ni

proffshjälp proffshjälp med med era era rör? rör?

dan-36d9e21n12! terböKju HösHe G 070 rin • es mb

Utnyttja Utnyttja ROT-avdraget ROT-avdraget

50% ROT50%

Gratis

Utnyttja av arbetskostnaden av arbetskostnaden avdragsgill avdragsgill

avdraget!

Stambyten . Värmekonventering . Värmepumpar Stambyten .. Nyinstallationer Värmekonventering . Värmepumpar Fjärrvärme . Injusteringar Fjärrvärme . Nyinstallationer Effektiviseringar vatten/värme. Injusteringar . Renovering . m.m. Effektiviseringar vatten/värme . Renovering . m.m.

Allt Allt du du kan kan tänka dig tänka dig inom inom VVS! VVS!

Hjulklappar! Det är hjuletider året om, då kan det passa bra med en fin hjulklapp!

Välj mellan träfönster, beklätt fönster i aluminium eller PVC-fönster. Du väljer, vi monterar.

Tomas Berg Tomas Berg 010-458 66 98 010-458 66 98 TullporTsgaTan 9, Härnösand

r vi 20/10 – 4/11 ha

höstfest!

40 mm port, maxmått 2500 x 2100 mm. En mycket bra standardport till ett otroligt bra pris.

• Vi kan solskydd. Hos oss hittar du allt inom markiser & solskydd • Köp en svensktillverkad dörr från Lurs med priser som tål att jämföras

PASSA PÅ!

25% TARKETT Heritage Oak Chalk White

rabatt på all Nordsjöfärg och alla tapeter

Gäller t o m 31/12 2017

Martin Wikman • 070-369 21 12 info@montera.nu • www.montera.nu

Ett genuint plankgolv i trä där träråvaran är speciellt utvald för sin livfullhet med naturliga kvistmärken och sprickor.

 䐀䤀一 䔀䰀䔀䬀吀刀䤀䬀䔀刀

449:-/m², ord. pris 599:-/m²

Nordsjö Idé & Design Färghuset

HÄRNÖSAND: Strandg. 5 Tel: 010-440 59 60 Öppet: Vard 7–18, lör 10–14 www.nordsjoidedesign.se

40

Fiskekroken 11 • 0708-39 61 20 www.fiskekrokencm.se

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

倀漀眀攀爀唀瀀 䔀氀攀挀琀爀椀挀猀

Nu

Välkommen in för fler idéer!

䠀爀渀猀愀渀搀

 㘀㄀㄀ ⴀ ㄀ 㔀   


Köp en IVT värmepump, så bjuder vi på varmvattnet i två år. Värde 4.000kr! Passa på att boka en service på din värmepump! Fredrik Norén fredrik@bylundsvvs.se

070-677 86 80

Fredrik, vår nye arbetsledare & kundkontakt!

Karlströms Alltjänst lagaR allt utoM Mat! RepaRation & seRvice

Miljö seRva din-

av de flesta märken skogs& trädgårdsmaskiner

a maskine r inför säsongen !

säljer: Echo, Ariens, Hitachi/Tanaka, Aspen, Oregon anskaffning av reservdelar till de flesta maskiner som finns

0611-611 42 • Tvärv 2 ä-bro • ÖppeT: 13-17 vard

Mys i höstrusket!

DET MESTA GÅR ATT GÖRA KRÅNGLIGT.

Trotsa årstiderna

STRUNTA I DET. Att byta Garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, från montering till bortforsling av den gamla porten. Skippa krånglet – välkommen till oss!

Örnsköldsvik

Härnösand

Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

Härnösand, Strandgatan 10, 0611-192 12 harnosand@rydsglas.se • www.rydsglas.se

2000:- I INBYTE :

2000:- I INBYTE

FÅ 2.000:- RABATT PÅ HUSQVARNA 545/555 FX/FXT, 535 FBx VID INBYTE AV DIN GAMLA FUNGERANDE RÖJSÅG.

FÅ 2.000:- RABATT PÅ HUSQVARNA 545/555 FX/FXT, 535 FÅ 2.000:- RABATT PÅ HUSQVARNA 545/555 FX/FXT, 535 FBx VID INBYTE AV DIN GAMLA FUNGERANDE RÖJSÅG. FBx VID 545/555 INBYTE FX/FXT, AV DIN535 GAMLA RÖJSÅG FBx FUNGERANDE RÖJSÅG. FRÅN

7.900:-

RÖJSÅG 545/555 FX/FXT,INBYTES535 FBx RÖJSÅG 545/555 FX/FXT,KAMPANJ! 535 FBx FRÅN

10% rabatt på skoterservice!

7.900:FRÅN

L Ä V R A F N A R R U N S R A D LAD nabb fi

Go

upers ddag s

ber. ww

sand

/harno

net.se w.serva

T o m 20171130.

INBYTESVi servar alla INBYTESKAMPANJ! fabrikat. KAMPANJ!

HUSqVarNa 435 Ord pris 4.200:NYHET!

NU

2.990:-

LÖVBLÅS 125BVX

HUSQVARNA ALKYLATBENSIN Ord pris 4.100:2-TAKT

NU

HUSQVARNA ALKYLATBENSIN 4-TAKT

2.495:NYHET! NYHET!

HUSQVARNA HUSQVARNA ALKYLATBENSIN ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS ALKYLATBENSIN Serviceverkstad och 2-TAKT 2-TAKT reservdelar till Husqvarna, Jonsered, Klippo, Partner, McCulloch & Gardena, Honda samt de flesta fritidsmaskiner

Tävling!

vinn en Jonsered leksaksmotorsåg! vi lottar ut 5 st varje vecka fram till jul. Frågeformulär finns i butiken eller på HUSQVARNA www.norbergs.one HUSQVARNA

ALKYLATBENSIN ALKYLATBENSIN 4-TAKT 4-TAKT

KronHolMSPlan 1 0611-555 700 www.norberGS.one

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


REPORTAGE / ORGELMAKAREN

Den kompromisslöse org Det började i Antjärns gamla skola 1968. Femtio år och drygt 140 orglar senare fortsätter Robert Gustavssons orgelbyggeri att leverera små och stora mästerverk till kyrkor i hela Norden.

D

Te x t J A K O B TJ ERNSTR Ö M

et är högt till tak i det gamla klassrummet och lokalen är full av maskiner, trä, skivor och ja, allt möjligt. – När vi var fler som jobbade så hade vi ett kontor med ritbord på övervåningen, men nu är jag ju ensam här och tillämpar någon form av organiserad oordning, säger Kenneth Gustafsson lite ursäktande och rullar ut en stor ritning på en skiva mitt i verkstan. Vi har ställt den nyfikna och lite oförsiktiga frågan ”hur gör man en orgel?” och en av de få i landet som verkligen vet i detalj hur det går till gör sig redo att förklara. Det här är ritningen till en av de orglar som ska byggas från grunden i verkstaden, men det ser mer ut som ett kopplingsschema för elektronik. Och när vi går in lite mer i detalj på hur luften ska leda i kanaler, regleras med ventiler och hur pipor ska placeras så står Yippies 42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

f o tO P A W E L MARONS K I

utsända snart som två fågelholkar. Det är för mycket och för komplicerat att greppa på en enda regnig tisdagsförmiddag. Vi får nöja oss så här: Det är orimligt mycket att hålla reda på. Och det finns inget utrymme för slarv, misstag eller genvägar. Det börjar redan vi projekteringen när ritningen ska göras. Det gäller att veta mått på alla pipor, hur de ska placeras och sedan rita in exakt hur tangenterna ska kopplas till varje pipa. – Gör du inte ritningen perfekt så blir det fel och att ta upp och göra om är inget litet jobb. Mät noga och rita noga så att du vet att alla pipor får plats – annars blir du olycklig. Branschen är liten. Kanske 30 personer, fördelade på 7-8 firmor, kan leva på att bygga orglar. Då är även de nordiska länderna en del av marknaden. Kenneth har gjort jobb i Norge, Danmark och Finland. Bilder på firmans prestigeprojekt genom åren sitter på väggarna.


gelbyggaren från Antjärn Men efterfrågan krymper. För 15 år sedan skulle firman ha kunnat ha tio anställda. Förfrågningar om nybyggen kom mer eller mindre varje vecka. Idag är läget helt annorlunda. – Jag kanske får fem sådana förfrågningar på ett år nu och det är samma läge för alla. Det gäller att göra ett bra jobb varje gång, då kan man vara kvar i branschen. Är man bra så har man jobb och erfarenheten och noggrannhet gör Robert Gustavssons orgelbyggeri eftertraktat. Orderboken är redan fulltecknad fram till sommaren 2019. En helt ny orgel till Veta kyrka utanför Mjölby ska slutföras, och så väntar bland annat två danska projekt: rekonstruktion av en riktigt gammal pjäs, orgeln från 1639 i Ringköbing kirke på Jylland, och restaurering av en orgel från 1850 till Saksköbing kirke på Lolland. – Man lär sig mycket av att restaurera. Man lär sig det rätta sättet att bygga på. De kunde verkligen bygga förr. Allt är mekaniskt i de gamla orglarna, givetvis ingen elektricitet med komponenter som inte går att ersätta om tjugo år, och bra hantverk och rätt material. Nu i modern tid fick man ju för sig att det gick bra att bygga och renovera med plast och masonit och man tyckte att galon var mycket smartare än skinn i bälgarna. Det blev billigt. Men allt det var ju skit visade det sig. När det gäller arbetet och de instrument som är hans levebröd så är orgelbyggaren i Antjärn kompromisslös. Antingen är det ett förstklassigt hantverk med utvalda naturmaterial – eller så är det skit.

Bara ett modernt material har funnit nåd och har beviljats inträde i verkstaden: plywood. – Plywood funkar. Det spricker inte, det slår sig inte och det är lätt att jobba med, så det använder jag. Finsnickeri och orglar har liksom funnits med ändå från början Kenneth Gustafsson. Han är uppvuxen i en lägenhet på ovanvåningen i den före detta skolan. I grannlägenheten bodde farfar Henry och i bottenvåningen fanns från mitten av femtiotalet farfars finsnickeri. Åtskilliga trappor, dörrar och andra träarbeten i gamla Härnösandsfastigheter har blivit till här. Men några orglar gjorde farfar inte. Den produktionen tog Kenneths pappa Robert upp 1968 och det blev ganska naturligt att tidigt skolas in i yrket. Även om det fanns andra intressen. – Far min tyckte att jag cyklade för mycket och var lite för lite engagerad i det här. Cykelintresset har hängt med ända sedan ungdomen, men orgelbyggare blev han i alla fall och nästa år fyller företaget 50 år. Det blir sannolikt ett ganska stillsamt firande. Som mest hade företaget fyra anställda – grundare och son inräknade – men när det var dags för Kenneth att ta över företaget för fem år sedan var det också dags för den siste av de anställda att gå i pension så nu är orgelbyggeriet ett enmansföretag. >> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


”Det går inte att annonsera efter folk till ett sånt här jobb. Det tar så lång tid att lära sig. När det blir bråttom med något får oftast släkt och vänner rycka in. Jag har två döttrar som har hjälpt mig ibland. De är inte så förtjusta, men de vet ju vad det handlar om.”

Det skulle inte vara helt fel att vara fler, men det är nästan omöjligt att hitta rätt kompetens och erfarenhet i en så smal bransch. Det är ju inte pinnstolar som ska tillverkas. Om man inte tänker sig pinnstolar i storleken 4 x 4 meter med hundratals rörliga delar, luftkanaler, bälgar, upp till fyra klaviaturer och drygt tusen perfekt stämda pinnar/pipor. Det är få som kan göra sådana pinnstolar. – Det går inte att annonsera efter folk till ett sånt här jobb. Det tar så lång tid att lära sig. När det blir bråttom med något får oftast släkt och vänner rycka in. Jag har två döttrar som har hjälpt mig ibland. De är inte så förtjusta, men de vet ju vad det handlar om. Kenneth vill också utveckla samarbetet med lokala finsnickare som kan göra vissa delar till orglarna. – Och snart kommer en kille från Träakademin i Kramfors. Han ska hjälpa till med den här danska orgeln från 1850. Att bygga en orgel från grunden tar drygt ett år för en ensam men

rutinerad yrkesman. Och då pratar vi inte om 40-timmarsveckor. Arbetsdagarna i Antjärn slutar sällan före åtta-nio på kvällen. Utom på tisdagar. Cykelpassen på tisdagar och söndagar tillsammans med kompisgänget är heliga. Men någon mer hobby har han inte tid med. – Nej, bara att jag cyklar gör mig unik. Orgelbyggare brukar inte ha några hobbies. De gör inget annat än att bygga orglar, är i verkstan jämt. Kenneth visar vägen in i en angränsande sal. Här har han börjat sätta ihop hela den nya orgeln till Veta kyrka utanför Mjölby. Kvar i Mjölby finns det ursprungliga skåpet, den fasad som kyrkobesökaren ser, men allt där bakom håller nu på att återskapas från grunden i Antjärn. Det är nu som man kan få lite grepp om hur stort och komplicerat ett orgelbygge är. Det är inte bara delarna som ger ljud ifrån sig som tillverkas i verkstaden. Här köps inga färdiga pusselbitar. Organistens bänk är gjord för hand, liksom pedaler, luckor och rörliga delar i den mekanik som förbinder spelbordet, klaviaturen, med piporna. Allt görs i naturmaterial: Trä – utvald furu och ek – filt, läder och målad mässing. Till och med skruvarna som fixerar fästen i mekaniken är av sulläder och dyker man ännu djupare ner i bygget så sitter det till 44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

och med minimala läderbussningar i hålen. Nu ska allt göras på rätt sätt. Det jobb som gjordes på Veta kyrkas orgel för bara 40 år sedan gick inte att reparera eller återanvända på något sätt. – 70-talsorgeln revs bara ut. En katastrof. Ren skit, konstaterar Kenneth. Staplade i storlekordning ligger de minsta träpiporna till orgeln. Monterade kommer de bara att vara några centimeter höga, att jämföra med de största piporna som står längre in i lokalen, 16 fot – ca 2,5 meter. Kenneth plockar upp den allra minsta pipan och blåser fram en spröd ton. – Det här är furupipan, den är lite ”fetare”. Det finns en likadan pipa i ek men den låter annorlunda. Exakt samma ton, men en annan klang. Att färdigställa och stämma metallpiporna till en kyrkorgel är ett kapitel för sig och kanske också det slutgiltiga testet på tålamod. Piporna som levereras från Tyskland är tillverkade i tenn legerat med bly, vilket gör att metallen är ganska mjuk och lättbearbetad. Med hjälp av tabeller och erfarenhet kan orgelmakaren göra ganska exakta hål och snitt i pipan. – När man sedan ska stämma exakt så är ju materialet visserligen lättjobbat, men det påverkas så snabbt av kroppsvärmen så att efter bara en liten stund förändras tonen. Så man får ta pipan, skära lite, lägga den åt sidan och ta nästa pipa, skära lite i den och så ta ytterligare nästa och sedan när man har gått igenom alla så går man tillbaka till den första och kollar man hur de förändringar man gjorde påverkade – och så får man fortsätta så tills alla pipor har rätt ton. Hur många pipor blir det totalt i Vetaorgeln? Kenneth räknar efter.

– Det är svårt att ha det i huvudet, men det borde bli … 18 gånger 56 … plus 42, vad blir det? Jaså, 1 050. 1 050 unika pipor, alla handgjorda, liksom alla andra delar. Ett drygt år för ett enda jobb har låtit mycket men med hela pusslet framför sig känns det plötsligt väldigt lite. Men i januari ska allt vara klart. Då plockar Kenneth ner hela orgeln, slår in delarna noggrant och kör ner rubbet på släpvagn till Östergötland där han sedan monterar ihop det igen. Sedan börjar en ny resa med en dansk skönhet från 1639.


Efter nästan ett års arbete är orgelbyggaren Kenneth Gustafsson snart klar med den nya orgeln till Veta kyrka utanför Mjölby i Östergötland. Den vackra ursprungsfasaden finns kvar i kyrkan (infällda bilden) och dess mått begränsar storleken på den orgel Kenneth ska bygga. I en sal i sin verkstad i Antjärn har han markerat exakt hur stor den nya orgeln kan vara och bygger bit för bit ihop sin skapelse för att se att alla delar passar och att alla rörliga delar funkar som de ska.

Kenneth Gustafsson ÅLDER 55 FAMILJ Sambo och två utflugna döttrar

BOR Volontärvägen, Härnösand GÖR Orgelbyggare

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


OPERASTUDION KAPELLSBERG PRESENTERAR

StOR en.

3-PACK LILJOR.

149 KR

59 KR

I’m A Stranger Here Myself…….

Erbj gäller t o m 28/10 2017 eller så långt lagret räcker.

Saga DESign

Prismagallerian • 0611-55 07 50 • www.blomster verkstad.se

En Spagettiopera i två akter om….. Brännaborg Fredag 24 nov kl 19.00 Lördag 25 nov kl 18.00 Förköp: harnosandopera.se

Biljetter säljes även vid entrén

Pris: 200 kr, stud 100 kr

Vi har 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation, att utveckla varumärken, bygga webbplatser, storytelling och texter, fotografering, layout, design, trycksaker, content marketing, profilarbeten. Självklart i samarbete med våra kunder. Välkommen!

Landstinget Västernorrland Härnösands Kommun

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

www.pwc.se/skelleftea

www.pwc.se/harnosand

Starta, driva, utveckla eller avyttra?

Har du besvär med: nackE/rygg, LEdEr & muSkLEr? Du kan boka tid hos mig oavsett vilken hälsocentral du är skriven på. Ingen remiss från läkare krävs.

Jag erbJuder: • • • •

Stötvågsbehandling koStnad: Laserbehandling nybesök/återbesök Idrottsmedicin Rehabiliteringsträning efter skador & stroke • Ortopedisk medicin – undersökning & behandling • Akupunktur

oss, småföretagare! Välkommen Välkommen till oss,tillsmåföretagare! Hos oss kan du få hjälp med allt som rör din ekonomi. Det kan

300:-

tel: ring & boka Tid på jla till: me er ell 53 070-310 90 il.com jlsjukgymnastik@gma

handla om att vi tar hand om din bokföring och ditt bokslut.

Hos oss kan du få hjälp rör din ekonomi. Eller att vimed hjälperallt dig som med skatterådgivning, revision och affärsutveckling. För våra redovisningstjänster vi erbjuda Det kan handla om att vi tar hand om din bokföringkan och dig en paketlösning till fast pris, som gör det enkelt att välja en ditt bokslut. kombination av tjänster som passar just dig. Eller att vi hjälper dig med skatterådgivning, revision och ossredovisningstjänster i Skellefteå på 010-212 45 kan 00. vi eraffärsutveckling. Kontakta För våra Gilla oss på facebook: www.facebook.com/pwcskelleftea bjuda dig en paketlösning till fast pris, som gör det enkelt att välja en kombination av tjänster som passar just dig.

Jörgen Lundgren • Sjukgymnast Brunnshusgatan 6 B, Härnösand Telefon: 070-310 90 53 www.jlsjukgymnastik.se E-post: jlsjukgymnastik@gmail.com

Välkomna in till oss på Brunnshusgatan 6 i Härnösand eller kontakta oss på telefonnummer 010-212 94 00.

Jörgen Lundgren 46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

jorgenlundgren sjukgymnastik


MITT JOBB/ T e x t J A K O B TJ ERNSTR Ö M f o t o P A W E L MARONS K I

Christoffer Wallin är tillbaka i Härnösand efter fyra år. Han har pluggat, jobbat på olika teatrar och på Sveriges Radio. Nu är han scenmästare och ska ha koll på allt praktiskt kring Teatern i Härnösand. På fritiden driver han frigruppen Teater Alfhild som vill sprida Härnösandsfödda dramatikern Alfhild Agrells verk till ny generation teaterbesökare.

CHRISTOFFER – SCENMÄSTARE Jag är ny scenmästare på Teatern från oktober. Det jobbet innebär att jag ansvarar för allt kring scenen och scenrummet. När det kommer gästande produktioner ska jag kunna berätta om alla utrymmen, alla mått, all utrustning, hur alla kablar är dragna och inte minst ska jag ha koll på säkerheten. Allt kan hända och som scenmästare är man alltid ansvarig. Ansvar och service är det som det handlar om. Jag får nästan alltid göra praktiska saker kring föreställningarna, som att rigga scenografi och sådana saker och dessutom är jag ljudtekniker. Jag ska se till så att allt praktiskt funkar. Man måste vara lite allmän problemlösare i det här jobbet och arbetsbelastningen är ganska ojämn. När det är arrangemang i huset så jobbar man ofta mycket. Just nu är det fullt ställ i två veckor och väldigt mycket jobb, men sedan lugnar det ner sig och då får man lite tid till återhämtning. Jag är uppvuxen i Härnösand och lite grann kan man säga att jag växte upp här på Teatern. Pappa var med i Härnösandsrevyn bland annat så jag var ofta med och sprang omkring här redan som barn, och sedan på högstadiet gjorde jag praktik här. Pappa och jag brukar skoja om att jag nog blev till i någon av logerna. Det kanske är därför jag återvänder, haha!

”Teatern är ett fantastiskt hus. Vi har en väldigt stor teater för att vara en liten stad och huset är väldigt fint och välskött – det kan vara bland de bästa teatrarna i Norden.”

Christoffer Wallin ÅLDER 23 FAMILJ Pappa, farmor och farfar och syskon BOR Radhus på Bondsjöhöjden GÖR Scenmästare och ljudtekniker på Teatern

Teatern är ett fantastiskt hus. Vi har en väldigt stor teater för att vara en liten stad och huset är väldigt fint och välskött – det kan vara bland de bästa teatrarna i Norden. Jag kom hit efter att ha varit ett tag på Dramaten i Stockholm och jag kan säga att det huset är inte alls lika välhållet. Om man som jag är intresserad av teater så är scenmästare ett otroligt roligt jobb. Jag är fortfarande väldigt ung i branschen och lär mig nya saker hela tiden. Och så är det ju många möten, roliga personer och fantastiska historier. Det är ett väldigt socialt jobb och det gillar jag. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


Harnosandsjobb.se

På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

68 lediga jobb i Härnösand Försäljning Skogsmaskinsäljare till PONSSE ANSÖKAN SENAST: 2017-10-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ponsse Aktiebolag OXO JOBBNR: 155007629

Butiksansvarig till Life Härnösand som älskar livet! ANSÖKAN SENAST: 2017-10-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Life Europe Ab OXO JOBBNR: 154773109

Butikssäljare till Life Härnösand som älskar livet! ANSÖKAN SENAST: 2017-10-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Life Europe Ab OXO JOBBNR: 154785889

Återförsäljare till Sundsvall/ Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-10-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Mockfjärds fönstermästaren AB OXO JOBBNR: 154232659

Besöksbokare Heltid Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: BOKNINGSSERVICE I SVERIGE AB OXO JOBBNR: 153668089

Industri Erfaren projektledare inom anläggning och teknik ANSÖKAN SENAST: 2017-11-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag OXO JOBBNR: 155461089

Försäljnings-/serviceingenjör Norrland ANSÖKAN SENAST: 2017-11-18 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Aesseal Nordic AB OXO JOBBNR: 155211639

Textilkonservator till Länsmuseet Västernorrland

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland OXO JOBBNR: 154886659

Målerikonservator till Länsmuseet Västernorrland

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland OXO JOBBNR: 154886639

Vi söker en säljare/teknisk rådgivare för distrikt Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-11-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Lubrico Trading AB OXO JOBBNR: 154761389

Projektingenjör

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 154773119

Projektör inom väg, mark och gata till WSP ANSÖKAN SENAST: 2017-11-03 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: WSP Sverige AB OXO JOBBNR: 154245309

Vi söker projektör inom väg-, gatuoch markprojektering i Härnösand eller Örnsköldsvik ANSÖKAN SENAST: 2017-12-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Sweco Ab (publ) OXO JOBBNR: 153197179

Svevia söker produktionschef till Södra Norrland ANSÖKAN SENAST: 2017-11-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Svevia AB OXO JOBBNR: 152794629

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Mättekniker till Svevia i Södra Norrland ANSÖKAN SENAST: 2017-11-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Svevia AB OXO JOBBNR: 152794619

Svevia söker projektingenjör till Södra Norrland ANSÖKAN SENAST: 2017-11-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Svevia AB OXO JOBBNR: 152848289

IT Systemutvecklare till Idus AB ANSÖKAN SENAST: 2017-11-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Idus AB OXO JOBBNR: 155038269

Developer Java och/eller C++, Sundsvall/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-10-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 153917929

Logistik Distrubitionsförare Sundsvall Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-10-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ö Lundgrens Åkeri AB OXO JOBBNR: 154413569

Vi söker taxiförare för hel- eller deltid ANSÖKAN SENAST: 2017-11-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Taxi Härnösand Ab OXO JOBBNR: 153843209

Management Teamledare till Com Hem Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-11-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Com Hem Aktiebolag OXO JOBBNR: 154796279

Är du Xavitechs nya VD?

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Xavitech Ab OXO JOBBNR: 154447789

Svevia söker projektchef till Södra Norrland ANSÖKAN SENAST: 2017-11-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Svevia AB OXO JOBBNR: 152794639

Marketing och media Kommunikatör

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands domkyrkoförsamling OXO JOBBNR: 154413639

Mat och dryck Vill du vara med och utveckla framtidens transportsystem? ANSÖKAN SENAST: 2017-11-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 155039369

Chef för Projekt och Utveckling

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag OXO JOBBNR: 155211629

Kock, svensk husmanskost

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Muran & Wenhan AB OXO JOBBNR: 153696989

Personal och HR HR-konsult som vill dela vår resa och utveckling till Regionledningsförvaltningen ANSÖKAN SENAST: 2017-10-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 155126629

Städ och underhåll Lagerbiträde

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ålands Hälso- Och Sjukvård OXO JOBBNR: 155234699

Städare/Lokalvårdare

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Modern Omsorg Elle AB OXO JOBBNR: 153668079

Support Handläggare inom Landsbygdsprogrammet

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 155443239

Verksamhetsutvecklare till BUP till Specialistvården

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 155211619

Handläggare till Patientnämnden-Etiska nämnden till Landstinget Västernorrland ANSÖKAN SENAST: 2017-10-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 155140479

Administratör/Handläggare

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands domkyrkoförsamling OXO JOBBNR: 154413659

Säkerhet Poliser till Bf/Igv eller utredningsgrupp till LPO Södra Ångermanland ANSÖKAN SENAST: 2017-10-31 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Polismyndigheten OXO JOBBNR: 154994329

Utbildning Lärare till särskild undervisningsgrupp ANSÖKAN SENAST: 2017-10-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 155129309

Lärarvikarie - ett meriterande och givande extrajobb

ANSÖKAN SENAST: 2017-11-05 ANTAL TJÄNSTER: 5 FÖRETAG: Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB OXO JOBBNR: 154751269

Vikarierande lärare inom SFI ANSÖKAN SENAST: 2017-12-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 154133269

Rektor Wendela Hellmanskolan ANSÖKAN SENAST: 2017-10-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 154119409

Är du vår nya badvärd? Badvärd/Simlärare - timanställning ANSÖKAN SENAST: 2017-10-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 153843299

Lärare i svenska för invandrare SFI ANSÖKAN SENAST: 2017-10-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 153828749

Vården Specialist i allmänmedicin i samverkan med FUI till Primärvården ANSÖKAN SENAST: 2017-11-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 155126589

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare ANSÖKAN SENAST: 2017-10-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 154886609

Undersköterskor sökes till Ugglan och Älandsgårdens äldreboende i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-11-05 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Frösunda Omsorg I Uppland Ab OXO JOBBNR: 154581599

Undersköterskor till Ugglan och Älandsgårdens äldreboende i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-11-05 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Frösunda Omsorg I Uppland Ab OXO JOBBNR: 154581589

Vikarierande habiliteringsassistenter ANSÖKAN SENAST: 2017-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 154360309

Vikarierande omvårdnadspersonal ANSÖKAN SENAST: 2017-11-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 154347859

Höj din lön! Sjuksköterska inom psykiatri ANSÖKAN SENAST: 2017-10-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Nurse 24 AB OXO JOBBNR: 154133189

Övriga Arbetsledande komminister

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands domkyrkoförsamling OXO JOBBNR: 154413669

Organist

ANSÖKAN SENAST: 2017-10-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands domkyrkoförsamling OXO JOBBNR: 154413649

Resebyråtjänsteman/Reseförsäljare ANSÖKAN SENAST: 2017-10-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Resecity I Härnösand Ab OXO JOBBNR: 154207399

En eller flera föredragande jurister ANSÖKAN SENAST: 2017-10-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Sveriges Domstolar OXO JOBBNR: 153944219

Kravfångare, Sundsvall / Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-10-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 153825299

Frisör, Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2017-12-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: KARIM, MAHER OXO JOBBNR: 153549849

Engagerade medarbetare till samhällsplaneringområdet ANSÖKAN SENAST: 2017-11-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: WSP Sverige AB OXO JOBBNR: 153420159


Idus är ett företag inom området dokumentation, information och underhållsteknik. Bolaget utvecklar och marknadsför mjukvaran Idus Underhållssystem ett PC baserat informationssystem för tekniska installationer. Vi expanderar i Sverige och i övriga Europa med mjukvaran Idus Underhållssystem.

Välkommen till oss i Härnösand

Har du assistans? Vi på Rehabassistans har möjlighet att ta emot nya assistanskunder!

Systemutvecklare Vi söker en Systemutvecklare med arbetsplats i Härnösand. Arbetet innebär att fortsätta utveckla våra mjukvaror för information och underhåll. Huvudsakliga arbetsuppgifter är objektorienterad programmering i Delphi för Windows, Web, Cloud, iOS och Android mot relationsdatabas som Microsoft SQL Server och IoT-programmering.

Kontakta Magnus Norgren 070-691 63 20 eller Maria Melander 073-073 50 87 för ett första möte!

Du är civilingenjör eller har någon annan form av datortekniskt inriktad högskoleutbildning. Gärna ett par års erfarenhet av systemutveckling i Delphi, Windows miljö och Web-utveckling. Meriterande är också kunskap inom SQL, REST, JSON, iOS, Android, Molntjänster samt Embarcaderos utvecklingsmiljöer och hjälpmedel. Nyutexaminerade med stort intresse för systemutveckling är även välkomna.

mer! laget som ger dig Vi är assistansboitete reda & ing Ordn r + Rehabplan +

Vi sätter stort värde på Din analytiska förmåga samt tar för givet att Du har lätt att samarbeta med Din omgivning samt att Du är lyhörd för våra kunders krav. Vi uppskattar också Dig som förstår betydelsen av ett bra användargränssnitt.

+ Egen sjukgymnast + Aktiv

egna sjukgymnast Linda Bäck Norrman är Rehabassistans möjliga hjälp för – Hon ger våra assistanskunder den bästa verksamhetschef, en, Edgr n träning och ergonomi, säger Mali AB. ge Rehabassistans i Sveri

Du erbjuds ett arbete med den senaste Windowstekniken i en expansiv bransch där det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och uppskattning av dina arbetsinsatser. Vi arbetar med korta beslutsvägar och erbjuder goda anställningsvillkor. Vill du vara med att forma framtiden tillsammans med oss hör av dig snarast på telefon 0611 – 275 30 till Hans Lundin Din ansökan sänder du till: e-post: hans.lundin@idus.se Idus AB, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand För mer information se vår hemsida www.idus.se

HÄRNÖSAND

ÖRNSKÖLDSVIK

Brunnshusgatan 19 871 32 Härnösand 0611-221 01 info@rehabassistans.se

Järnvägsgatan 3 891 31 Örnsköldsvik 0660-128 63 info@rehabassistans.se

-Grundades 2007-

Assistansbolaget som ger dig mer! + Egen sjukgymnast + Aktiviteter + Rehabplan + Ordning & reda

www.rehabassistans.se

Revidacta Revision är en komplett och flexibel revisionsbyrå med lokal förankring. Hos oss får du hjälp med allt från redovisning, lönehantering och administration till kvalificerad revision och skatterådgivning.

Vi erbjuder: • Kvalitetssäkrade tjänster • Kompetent och välutbildad personal • Flexibla lösningar och moderna verktyg • Trygga helhetslösningar för företag och ägare • Rådgivning i hela företagsprocessen

Revidacta förstärker! Vi hälsar

På bilden från vänster:

Mats Bengtson

Marie Svedin, Tobias Wiklund,

välkommen till Revidacta.

Mari Westerlund, Tobias Wiklund,

Mats är vår nya revisor och partner. Med många års erfarenhet som auktoriserad revisor förstärker han Revidacta med erfarenhet och kunskap.

Mats Bengtson, Mathias Andersson, Eva Höglund, Åsa Lundin, Katarina Sjöström och Linda Sjölén.

H Ä R N Ö S A N D • S U N D S VA L L • Å R E

HÄRNÖSAND • Nybrogatan 15 • Telefon 0611-219 00 • Fax 0611-219 14 • harnosand@revidacta.se • www.revidacta.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


Tipsa mig!

SPORT

Jens Näsman jens.nasman@yippieharnosand.se

FOTBOLL. Härnösands FF avrundade seriespelet med en 1-0-seger hemma mot Bollnäs för en slutlig 6:e plats i Division 2 Norrland. - Det har helt klart varit mer upp än ned, säger tränaren ”Tolik” Ptashnyk, som valde att matcha en ung HFF-trio i säsongsslutet.

Danny Estrella Näslund spelade i Pixbos Division 1-lag ifjol, men i år är det högsta ligan SSL som gäller för Härnösandstalangen. Foto: www.pixbo.se

HFF-TALANGERNA SOM TOG CHANSEN

Drömdebut i SSL för Härnösands-Danny w INNEBANDY. Efter tre år i Umeå på innebandygymnasiet RIG flyttade ifjol IBK Härnösandsprodukten Danny Estrella-Näslund till Göteborg för spel hos SSL-klubben Pixbo/Wallenstams farmarklubb i Division 1. Efter 18 poäng på 20 matcher där fick den 21-årige centern sent i somras veta att han räknades in i den riktiga SSL-truppen den här hösten. – Klart jag blev jätteglad över det beskedet, men jag insåg ju direkt att jag verkligen behövde visa att jag förtjänade en startplats, säger Danny när Yippie når honom via telefon precis efter det att hans Pixbo bortabesegrat tabelltvåan Helsingborg med 8-6. Helsingborgsmatchen var Dannys sjätte framträdande i högsta ligan. Den här kvällen blev det inga personliga poäng för nr 71, men Danny hade redan samlat på sig tre assistpoäng. Är det sant att du gjorde två av dem redan i premiären? – Jodå, det stämmer. Det blev två målgivande pass när vi slog Höllviken borta, så jag fick en riktigt skön start. Men vi i tredje femman får lite olika roller från match till match. Vissa matcher har vi fått till huvuduppgift att bara spela starkt försvar mot motståndarnas förstafemma, berättar Danny som pluggar vid sidan om SSL-spelandet. När får vi se dig i Härnösand? – Ja, du… som hastigast till jul skulle jag tro. Vi har dock träning härnere i mellandagarna, så det blir en snabbsväng.

50

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Den unga HFF-trion Samuel Hälldahl, Axel Berglund och Hampus Svensson fick bra med speltid i de två avslutande seriematcherna i norrtvåan – och de överträffade förväntningarna.

w Säsongen 2016 slutade Härnösands FF på en fjärde-

plats. Den här säsongen landade man två platser längre ned. Godkänt eller inte? – Jag tycker nog ändå att vi har gjort en bra säsong. Vi hade lite manfall ett tag, men vi har väl bara gjort en rejäl djupdykning… matchen hemma här mot Täfteå som vi förlorade med 0-4, summerar den nye tränaren för säsongen Anatoliy ”Tolik” Ptashnyk. Årets höjdpunkt? – Klart det är cupfesten mot Östersunds FK som vi fick vara med om här på Högslätten häromveckan. Tänk att det kom närmare 1400 personer en oktoberkväll trots att det regnade, gläds Ptashnyk. Det cupmötet förlorades ”bara” med 0-2. En av de som såg till att hålla siffrorna nere var förstås HFFmålvakten Maxym Ivanov. Enligt rykten finns 22-åringen på en lista över tänkbara målvaktsförvärv till ÖFK:s trupp nästa säsong. Flyttrykten går även kring två utespelare i HFF. Den ukrainska duon Yevgen Yefremov och Viacheslav Koidan var båda och visade upp sig hos Division 1-laget Västerås SK (där Johan Mjällby är tränare) under förra veckan. HFF lät några av de egna talangerna testa på spel i

”tvåan” mot slutet. Kvartetten Albin Wedin-Eliasson, Axel Berglund, Hampus Svensson och Samuel Hälldahl har tränat med A-laget mest hela säsongen, men i huvudsak agerat bankvärmare under säsongen. I de två sista seriematcherna fick de tre sistnämnda gott om speltid. – Det var roligt att få ge de unga killarna chansen att känna på hetluften – och ännu roligare att se att de klarade uppgiften så bra. Ingen av dem vek ned sig utan visade att de blir att räkna med i framtiden, betygsätter Ptashnyk. Apropå framtiden – hur resonerar du? – Vi har inte pratat än och det är för tidigt att gå in på det nu. Men jag har definitivt trivts med uppdraget och klubben, svarar HFF-tränaren.

”Det var roligt att få ge de unga killarna chansen att känna på hetluften – och ännu roligare att se att de klarade uppgiften så bra. ”


Härnösands SS arrangerar Sum-Sim igenx w SIMNING. Helgen den 11-12 november bör man inte planera in ett besök i Simhallen om man är badsugen. Vill man däremot titta på duktiga simmare har man kommit rätt. Härnösands Simsällskap ar-

rangerar onlinebaserade regionkvalet i Sum-Sim än en gång. I årets kvalhelg för Norrland och Mellannorrland är det ungdomarna i 15-16-årsåldern som har flest riksfinalplatser att simma om. På de individuella distanserna

100 och 200 meter får simmarna med de 24 främsta kvaltiderna runt om i landet en finalbiljett till Eskilstuna 8-10 december. För övriga åldersklasser (14 år, samt 13 år och yngre) finns 16 finalbiljetter per gren.

HBK:s affischnamn är den 15-årige talangen Eliaz Grönlund. Foto Jens Näsman

Martin Hellgren, tränare hos Härnösands Boxningsklubb. Härnösands Boxningsklubb har haft ett 20-tal aktiva på plats vid klubbträningarna.

Boxningsträningen i den nya klubben passar både tjejer och killar.

NYTILLSKOTT I RINGEN BOXNING. Brottningen gjorde det med framgång för några år sedan. Nu har boxningen i Härnösand gjort likadant. - Vi ska komplettera varandra – inte konkurrera, säger grundarna till den nya klubben, Ulf Grönlund och Martin Hellgren.

w Härnösands Boxningsklubb. Där har ni namnet på stans yngsta idrottsklubb knuten till Riksidrottsförbundet (RF). I slutet av juli blev klubben registrerad. I slutet av augusti hade HBK sin första träning i den charmiga lokalen på Fiskaregatan.

– Vi hade väl trott att vi skulle vara en sex-sju stycken kanske… men det var 22 stycken på plats redan den första träningen, skrattar Ulf Grönlund som tillsammans med rutinerade tränaren Martin Hellgren jobbat hårt för att få allt att fungera. Duon fanns förut hos den andra klubben i stan, Öbacka Boxningsklubb, men båda är noga med att poängtera att det inte handlar om någon schism. – Absolut inte. Vi hoppas att vi ska ha ett gott samarbete mellan oss - och övriga klubbar i Norrland för den delen. Där har vi kommit rätt långt faktiskt, säger Ulf Grönlund och påpekar att Umeå BK kommer ned till Härnösands Boxningsklubbs

nya lokal nu till helgen för ett tränings- och sparringsläger. Tanken är att HBK på ÖBK ska komplettera varandra genom att erbjuda lite skiftande inriktning. Så verkar det också blivit. – Ja, enligt vad vi har hört har de också full snurr på sin verksamhet nu i höst. Resultatet har helt enkelt blivit att ännu fler tränar boxning, säger Grönlund. Den tisdagskväll Yippie kom på besök var det också ett 20-tal aktiva på plats. Kunskapsnivån var skiftande, men träningen fungerade för alla. Allt från HBK:s affischnamn Eliaz Grönlund, en 15-åring som redan gjort sig ett namn i boxnings-

Sverige, till de som nyligen hittat till lokalen. Eliaz hade dock redan kört ett individuellt pass med tränare Hellgren innan övriga anlände. Den unge talangen laddar nu närmast för ett lyckat USM i Västerås i mitten av december. Målsättningen för klubben i stort då? – Att starta upp en barngrupp och iordningsställa lokalen så det finns möjlighet för ungdomarna att hänga här en längre tid på kvällarna. Det vore häftigt om man kunde göra läxor eller kanske syssla med något konstnärligt här, avrundar Martin Hellgren.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41

RestaurangGuiden Härnösand HIGHWAY

HÄRNÖSAND

SÅ Här hittar du TILL våra ANNONSÖRER WIRSTRÖMS

Stadt ASIA THAI HOUSE

TOPPSTUGAN

Vi har söndags öppet!

À la carte Onsdag - lördag kl 17-22 Söndag kl 16-20

Fast pris med Taxi Kurir BoKa Bord: 0611-55 56 66 • 070-222 17 33 Vårdkasberget • Härnösand

www.toppstugan.nu 52

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41

RestaurangGuiden Härnösand Lördag 28/10 Från kl 18.00

• Kv äL LSB uFF é •

Buffé & 1 öl/glas vin

150 Kr

Kenneth underhåller från kl.19.00

Buffé & alkoholfritt

Dagens lunch Vardagar 11-15

Söndag 5/11 kl 11-16

inkl måltidsdryck, sallad, bröd & kaffe Alltid minst 3 alternativ!

Fredagar serveras buffé! Gilla oss på Facebook

Hotell, Restaurang & Café 0611–195 60 • www.highwayhotel.se

130 Kr

underhåller kl 13-15

Boka bord • 0611-234 80

öppetider:

Ett stort tack till alla våra kunder som gör det möjligt för oss att bli bättre!

Måndag-torsdag 11-21 • Fredag 11-22 Lördag 12-22 • Söndag 15-21 Nu med fullständiga rättigheter!

Vi firar 1 år

Bokar du á la carte & fyller år får du en tårtbit utan kostnad!

Detta kalas är början på en lång tra

dition!

Vi har även utkörning! N y b r o g ata N 1 • 0 611 -10 3 2 2

Brunnshusgatan 7 • 0611-234 80

ÄT & må goTT på Firar 1 års juBileum Fredag 3 novemBer

SKEPPSBRON 9

After Work 3 nov 16.30 – 21

149 kr Mat inkl en öl/glas vin alt alkoholfritt alternativ

Kom & fira me! d oss

Boka Bord! 0611-55 44 43

Brunch Söndag 29 okt kl 12-14 Boka Bord! 0611-55 44 43 Följ oss på Instagram för mer info!

Lördag 4 nov har vi

25% rabatt på vår á la carte meny! Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


foto Maria-Thérèse Sommar

UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

Malin Edgren hörde dottern Amanda sjunga nationalsången

Niklas, Klas, Ante och Kristoffer

Lars Melander: ”Jag var faktiskt med i den allra första tidningen Yippie!” Madde, Sally och Tuva

Sara Jensen och Isabelle Nordlund är själva fotbollsspelare och var där för att heja på HFF

HFF-ÖFK, Svenska Cupenmatch. 10/10 Högslätten

Wilma, Jennifer och Matilda

Daniel och Linda Åsberg

Marie-Louise och Anne-Marie

54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Åke Dahlbäck


Annelie Lindeberg och Ewa Ivarson Alm, som hade med sig sin bok i invigningspresent

Circo Aereo 15/10, Teatern

Mari Roos

Invigning av Oasen 4/10

Anna Edin och Birgitta Smith

Therese, Britt-Inger och Erika

Filippa, Sofia och Lovisa

Jeanette Melin och Agnetha Nordin

Birgitta Bylund och Elisabeth Ottosson

Eva, Monica och Margareta: ”Vi ska börja här alla tre!”

Erika Lundqvist

Lukas Böhlin och Alfred Digné blev inspirerade av påfågelmannen i föreställningen

Erika och Elisabet Hallberg Torbjörn, Sture, Ylva och Catharina: ”Det var suveränt!”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

55


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

foto Maria-Thérèse Sommar

Kerstin och Linnéa Rödén hade fyndat skidor, pjäxor, böcker och sommarstugekläder Oscar Idman tittade bland böckerna

Emma Morelius och Tomas Pålsson med ett eget barn och ett lånat Charlotta Ekelund och Tora Norell

Drakarnas klädloppis 7/10, Domkyrkans Församlingsgård

Emelie Wahlgren

mir Hussein och Rahmatulla köpte vinterkläder och annat

Marie-Louise och Anne-Marie

56

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Johan Nyberg och Ture Wahlgren


w w w. r oya l b y m at h ia s . s e • Fac e b o o k

CASTAWAYS NORRDANS

Klassiskt julbord

Nu är du välkommen att boka bord till vårt stora klassiska julbord.

T

+

TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853

Tis 31/10 15.00-19.00

Vi serverar julens läckerheter i en mysig miljö.

Möt klockspecialisten Andreas från Tissot

Missa inte vårt dessertbord.

Se många nyheter och ovanliga klockor

Torsdag 30 no vember Fredag 1 decem ber Lördag 2 dece mber Torsdag 7 dece mber OBS! ett

20% rabatt

fåtal platser kva r!

Fredag 8 decem ber Lördag 9 dece mber Torsdag 14 de cember Fredag 15 dece mber Lördag 16 dece mber

Kl oc kväl kl

vid köp av Tissot-klocka Gratis batteribyte Vanlig klocka X 75:- 0:-

Pris 420 kr

Koreografi: JAREK CEMEREK lör

18 nov kl 18:00

Fyren, Härnösand

Boka bord på 0611-247 07 eller på vår hemsida alt. Facebook s t r a n d g ata n • hä r n ö s a n d

(medan du väntar)

G

Guldklocka 225:X 0:-

U

L

D

S

M

E

D

(måste lämnas in)

OBS! Alla erbjudanden gäller endast 31/10 15.00-19.00

Trädgårdsgatan 6, Härnösand 0611.12480 kalling.com titanringar.se

Storsatsning i Härnösand på bra tandvård!

ÖPPET FÖR NYA KUNDER. RING OCH BOKA TID!

Bra är inte nog för Tandläkarekedjan. Här är ambitionen att erbjuda behandling i världsklass, med toppmodern utrustning och kundens önskemål i centrum. Det går fortfarande att lista sig hos oss för att få kallelse till årliga undersökningar och få tillgång till exceptionell bra tandvård. Vi är fem erfarna tandläkare som hjälper dig.

michael Strid

monica Strid

Tandläkare

Tandsköterska

VI HJÄLPER DIG MED

• • • • • • •

Akut tandvård Undersökningar Kronor och broar Tandimplantat Proteser Tandblekning Estetisk tandvård

LISTA DIG HOS OSS! Vi tar emot nya kunder/patienter rinG

0611-51 19 90

Härnösand, Korsmässvägen 5 Bryggarenstrand • Tel: 0611-51 19 90 • www.tandlakarekedjan.se

BONUS Alla nya kunder får en underhållande present!

Passa på!

Gäller tom 30/11 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

57


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

UTFART / KALENDARIUM

sön 12

nov

Orgelkonsert Per Brudsten spelar César Francks ”Tre koraler”. Domkyrkan, kl 18.00

[ 25 oktober - 25 november] Med reservation för eventuella fel och ändringar

Lördagar

Musik i domkyrkan Domkyrkan kl 11.30 Ons 25

okt

Thou Shalt Swing Thou Shalt Swing spelar jazzmusik i gitarristen Django Reinhard och violinisten Stéphane Grappellis anda Metropol kl 20 ons 25

okt

Operan Under en kvinnas hjärta. Biljetter: 150 kr ,www. biljettbolaget.se, på församlingsexp eller vid domkyrkan en timme innan. Härnösands domkyrka, kl 18. tor 26

okt

Operapub Operascener, Cabaret och Sing along med Operastudion Kapellsberg Hernö Hantverksöl, Tobaksmonopolet kl 19 Fre 27

okt

Blueskväll!! Jump 4 Joy Metropol kl 20 Lör 28

okt

Chris Hiatt, USA Förband: Det Är Kärlek Mats o Karin musik & möten 19.00 sön 29

okt

”Jesu meine Freude” Körmusik av Bach och andra barocktonsättare. Domkyrkokören. Åke Hedman, cello. Lars G. Fredriksson, dirigent. Domkyrkan, kl 18.00 Ons 1

nov

Karin Hammar Fab 4 För sina nydanande insatser för jazzmusiken tilldelades hon i år Jazzkannan av Svenska Jazz Metropol kl 20 tis 7

nov

Nya perspektiv nyskriven musik från Kapellsbergs Tonsättarskola Härnösands folkhögskola, Röjåssalen kl 19 Ons 8

nov

Victorra Tolstoy Victoria Tolstoy sång, Krister Jonsson gitarr, Mattias Svensson kontrabas, Rasmus Kihlberg trummor Metropol kl 20 Fre 10

nov

Caroline af Ugglas Mats o Karin musik & möten 19.00 Lör 11

nov

Caroline af Ugglas Mats o Karin musik & möten 19.00

58

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

FÖRELÄSNING sön 12

nov

Orgelkonsert Per Brudsten spelar César Francks ”Tre koraler”. Domkyrkan, kl 18.00 Mån 13

Aulan i musikskolan Landgrenskolan kl 20 Ons 15

Härnösands bibliotek, kl. 18

Teatern kl 19

SCEN/TEATER

Metropol kl 20

nov

Väsen. Support: Isak Eriksson Folkmusikkväll

mån 6

nov

Teater Danslektionen - en dråplig romantisk komedi med Västerbottensteatern Teatern kl 19 Fre 10

nov

Mats o Karin musik & möten 19.00

Teater Bläck eller blod - musikal med Anders Ekborg och Lina Englund

Lör 18

Teatern kl 19

nov

Ghost inside Ghost Kammarensemble från Göteborg ( sång, fl, pn, vc)

Ons 15

nov

Teaterfoajen kl 15.00

Teater Lunchteater med Lise & Gertrud: Kiss your darlings

Lör 18

S:t Petrilogen kl 11

nov

100 år sedan Storyvilles öppning det firas med Barfota Jazzmen, Lena Stompers, Claes-Erik Noréns Dixie Six Metropol kl 13.00 sön 19

nov

Requiem - Gabriel Fauré Tove Hokstad Jonsson, sopran. Fredrik Samuelsson, baryton. Domkyrkokören. Stråkensemble. Per Brudsten, orgel. Lars G Fredriksson, dirigent. Domkyrkan, kl 18.00 Sön 19

nov

Musik Stigsjö-kören med Olle Parkman Teaterns foajé kl 14 Ons 22

nov

Anders Hagberg med Melodic Melange Anders Hagberg flöjter/sopransax, Johannes Lundberg kontrabas/röst, Lisbeth Diers slagverk, Ahmed Al Khatib oud Metropol kl 20

NOV

The Boppers - 40 Years & still Boppin´ Legendariska Boppers firar 40 år med låtar från hela karriären. Härnösands Teater kl 19

UTSTÄLLNING Lör 21

nov

Sandra Hempel/Fredrik Nordström Quartet Den här kvartetten spelar en lättsam och lättlyssnad jazz

Lör 25

nov

Om Lubbe Nordström Tom Sahlén visar filmen ”Resa till Sveriges Guldkust” och berättar om Lubbes resa längs Norrlandskusten.

nov

nov

Norrbottens Big Band Erik Westerbergs vokalensembLE För kör och orkester skriven av Örjan Fahlström

Fre 17

mån 6

Teater Danslektionen - en dråplig romantisk komedi med Västerbottensteatern

Tis 14

fre 24

nov

okt

”Flykten till Antropocen” Utställning med Dorinel Marc. Arrangör: Härnösands Konsthall. Härnösands Konsthall, 21 oktober – 18 november 2017 lör 21

okt

12 konstnärer från Ångermanland och Hälsingland Vandringsutställningen arrangeras av Härnösands Konstförening. Härnösands Konsthall, 21 oktober – 18 november 2017 21 okt lör 21

okt

”Franska mästare” Upptäck Härnösands konst- och antikvitetsskatt Qvistska Samlingen. Se verk av bland annat: Utrillo, Dufy, Derain och Matisse. Härnösands Konsthall, fast utställning

Spagettiopera ”I’m a Stranger Here Myself…” Musik av Bernstein, Weill, Barber, Menotti, Britten, Stravinskij. Operastudion Kapellsberg pianist: Brandon Eldredge, Regi Märit Bergvall. Förköp: harnosandopera.se, biljetter säljes även vid entrén. Brännaborg kl 19 lör 25

nov

Spagettiopera ”I’m a Stranger Here Myself…” Musik av Bernstein, Weill, Barber, Menotti, Britten, Stravinskij. Operastudion Kapellsberg. pianist: Brandon Eldredge. Regi Märit Bergvall. Förköp: harnosandopera.se, biljetter säljes även vid entrén. Brännaborg kl 18

ÖVRIGT Lör 11

nov

Arkivens dag! Öppet hus på Rosenbäcksallén. Landsarkivet kl 12-16 Lör 18

nov

JULMARKNAD Hantverk och slöjd, fika, lotteri mm Brännaborg kl. 11-14

Ons 8

nov

Victorra Tolstoy Victoria Tolstoy sång, Krister Jonsson gitarr, Mattias Svensson kontrabas, Rasmus Kihlberg trummor Metropol kl 20

Foto Patrik Degerman

Musik


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

KYRKLIGT

Program

Måndagar

Torsdagar

Språkcafé

Öppen förskola med Britt-Marie Björklund och Ulla Söderholm

Barn- och ungd.lokalerna, kl 16.00-18.00

Fre 10

nov

Sopplunch Gun Jennervall berättar om sin konst

Ängekyrkan kl 9-11.30

Ängekyrkan kl 11.30-13.00

Torsdagar

Lör 11

Måndagar

Celebrate recovery Öppna delningsgrupper Pingstkyrkan/Parkaden, kl.18

Kristen djupmeditation Jarmo Nykyri, Christina Grönroos

Mån 6

Domkyrkan, kl 19 Introduktion för den som önskar kl 18.30

nov och 20 nov

Internationella gruppen Torsdagar

Tisdagar

Domkyrkan, kl 18

Mässa

Språkcafé

Café Dama Barn- och ungd.lokalerna, 16.00-18.00

Församlingsgården, kl 10.30-12.00

Onsdagar

Lördagar

Vardagscafé Ängekyrkan kl 13.30-15.30 Onsdagar

Cho´gla´kören (barnkör) Ängekyrkan kl 16.30-17.30 Onsdagar

Mässa Domkyrkan, kl 8 Onsdagar

Samtal på gång 1/11, 15/11 och 29/11. Vid trappan, domkyrkan, kl 19.00

Ängekyrkan kl 17.00

Teckenspråkig mässa Domkyrkan, 19.00 Tor 16

Torsdagar

Samtalsgrupp Start: 26 oktober ”Om livet och tron” med utgångspunkt från pärlorna i frälsarkransen.

Tisdagar

Konsert Härnö brass

15 nov

Församlingsgården, kl 11.00-12.00

Pingstkyrkan/Parkaden, kl 18-20

nov

Våga sjunga i kör. 28/10, 11/11, 18/11 Domkyrkans körrum ingång från Franzéngatan., kl 10.00-11.00 Söndagar

nov

Gemenskapsträff Församlingsgården, kl 13.30. 20 nov

Livets trådar, teckenspråkig samtalsgrupp. Församlingsgården, 12.00-15.00 Tis 21

nov

Cafékväll Arne Jacobsson och Ängegänget Ängekyrkan kl 18.30

Gudstjänst För alla åldrar, tolkning till engelska

Fri entré om inte pris uppges, kan behövas gratisbiljett. 26 OKTOBER KL 12.00 Boksoppa 65:26 OKTOBER KL 13.30 Korsordscafé, Ramviks bibliotek 28 OKTOBER KL 12.00 Skaparverkstad, för alla åldrar 28 OKTOBER KL 12.00 Vernissage för ABM’s utställning: ”Kvinnor ur vår historia” visas till 28 februari, plan 1 1 NOVEMBER - 1 DECEMBER Utställning: Tuhin Islam ”People, portraits and perspective” 1 NOVEMBER KL 10.00 IT-morgon, om e-handel 11 NOVEMBER KL 12.00 Danslek, från 4 år. 15 NOVEMBER KL 10.00 Ordbehandlingskurs på PC

Pingstkyrkan, kl.11

15 NOVEMBER KL 19.00 Kura skymning, Ramviks bibliotek

Söndagar

Högmässa

18 NOVEMBER KL 12.00 Skaparverkstad, för alla åldrar

Domkyrkan, kl 11 Lör 4

HÄRNÖSANDS BIBLIOTEK oktober - november

20 - 26 NOVEMBER Regnbågsveckan på bibblan! Programmet finns från 6 nov.

nov

Gudstjänst med ljuständning Ängekyrkan kl 18.00

20 NOVEMBER KL 13.00 Pyttepoesi, för 1-12 månader.

Barn Kyrkans öppna förskola

Halloweenpyssel Med spökhistorier, för alla åldrar.

Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler, 13.00-15.30

Verkstan, Härnösands bibliotek kl 10-12 & 13-15

Onsdagar

Tis 31

Kyrkans öppna förskola

Halloweenpyssel Med spökhistorier, för alla åldrar.

Måndagar

Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler, 13.00-15.30

okt

Verkstan, Härnösands bibliotek kl 10-12 & 13-15

Lör 11

nov

Danslek Från 4 år Stjärnans hus, Härnösands bibliotek kl 12.00 Lör 18

Tis 31

Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler, 14.00-16.30

Ung kväll för tonåringar från 13 år. Musik, spökvandring, fika, spel m.m.

Fredagar

Härnösands bibliotek kl 19.30-22.30

Kyrkans öppna förskola

oktober

Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler, 9-11.30

Ons 1

Lör 28

Verkstan, Härnösands bibliotek kl 10-12 & 13-15

okt

Skaparverkstad För alla åldrar med Jenny G. Verkstan, Härnösands bibliotek kl 12.00

Mån 30 okt

Verkstan, Härnösands bibliotek kl 12.00 Mån 20

nov

Pyttepoesi För barn 1-12 mån. Stjärnans hus, Härnösands bibliotek kl 13.00

okt

Serieverkstad För alla åldrar. Verkstan, Härnösands bibliotek kl 10-12 & 13-15

Tis 14

Höstlovet

iga barn För skolled 30 OKTOBER - 1 NOVEMBER Kl 10.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00 Halloweenpyssel med spökhistorier 31 OKTOBER KL 19.30 Ung kväll för tonåringar från 13 år. Musikuppträdanden, spökvandring, spel och mycket annat. Gatis och drogfritt. Gå spökvandring? För grupper på 3-5 pers anmäl din grupp med namn och antal till: karolina.thunstrom@harnosand.se sista anmälningsdag 27 okt. Vill du uppträda? Anmäl dig senast 27 okt till: ylva.steen@harnosand.se

nov

Halloweenpyssel Med spökhistorier, för alla åldrar.

Tis 31

25 NOVEMBER KL 12.00 Barnteater 3-12 år: Daff-Daff fixar allt! Biljett 50:-

nov

Skaparverkstad För alla åldrar med Jenny G.

Torsdagar

Juniorer

22 NOVEMBER KL 16.00 Måla din egen regnbåge. Drop-in, Ramviks bibliotek.

2 NOVEMBER KL 13.00 Serieverkstad med Daniel Bergström

nov

Om Lubbe Nordström Tom Sahlén visar filmen ”Resa till Sveriges Guldkust” och berättar om Lubbes resa längs Norrlandskusten. Härnösands bibliotek, kl. 18

H Ä R N Ö S A N D S B I B L I OT E K

bibliotek.harnosand.se Lubbe Nordström på bryggan på Ulvön. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

59


Nordvik Trädgårdar

100%

Öppet varje vecka • Nyheter packas upp

DennA veckA:

Amaryllislök

hushållstäckning

60:-

Så långt lagret räcker!

All helgonaafton öppet till kl.15 www.nordviktradgardar.se

0613-71 12 30

100%

Härnösand

Metropol OnSdag 25/10 • kl 20

thou Salt Swing

Viss kunskap får man bara av erfarenhet. Vi har 80 år i branschen. Går du i köp- eller säljtankar? Läs mer på svenskfast.se

BlueSkväll FrEdag 27/10 • kl 20

Jump 4 Joy

Förköp: Cityexperten

OnSdag 1/11 • kl 20

Vill du nå ut på riktigt i Härnösand ?

karin Hammar Fab 4 OnSdag 8/11 • kl 20

Yippie Härnösand satsar på kvalitet, din annons syns i en kvalitetsprodukt. Vi delas ut till alla hushåll, ca 12 600 exemplar, en gång i månaden.

Totalupplagan i Härnösand är 16 200 ex! Ring och boka annons!

Måndag 13/11 • kl 20

Norrbottens Big Band Erik Westerbergs vokalensemble Musikskolans aula Landgrensskolan

OnSdag 15/11 • kl 20

Inlämningsavgift 5 kr/art

Lördag 18/11 • kl 13-ca 15 100 år sedan Storyvilles öppning

Barfota Jazzmen lena Stompers Dixie Six OnSdag 22/11 • kl 20

Anders Hagberg

BYTESMARKNAD Vintersportutrustning

Sandra Hempel/ Fredrik Nordström Quartet

Klipp ur och spara!

Dessutom finns vi på ett 100-tal platser i Härnösand och för hotellgäster, turister och andra besökare.

victoria tolstoy

NybrogataN 6 • 0611-232 75 • www.svenskfast.se

!

med Melodic Melange

OBS! ENDAST KONTANTBETALNING EJ SWISH!

TaxiuTbildning

LörDAG 11/11 PArKADEN Inlämn: 09-11.00 Försäljn: 12-13.30

Kursdag: 18 november kl 9-17

sKoTerKorT Kursdag: 25 november kl 9-17 Kontakta oss för info!

Förmedlingsavgift 20%

Öbacka Jazz & Blues www.yippieharnosand.se • Tel 0611-51 13 20

Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

Storgatan 34 • 0611–55 57 17 www.stenstans.com

DELBETALA I 10 MÅN. HELT UTAN RÄNTA ELLER AVGIFT NÄR DU HANDLAR FÖR MINST 3.000:-. GÄLLER T.O.M. 30 NOV.*

DRÖMSOFFAN 15% FÖRE JUL!

BESTÄLL DIN SOFFA OCH FÅTÖLJ SENAST 13 NOVEMBER SÅ FÅR DU LEVERANS FÖRE JULAFTON. VÄLKOMMEN!

11.382·

FRÅN (13.390·) 1.138·/MÅN*

PÅ UTVALDA BYGGBARA SOFFOR**

NYHET 2-sits soffa med schäslong Madison Lux i tyg Dion greybeige, armstöd E, plymåer med fjäderblandning, avtagbar klädsel, vitbetsade ben i ek, B 242/262, D 102, H 85 cm 16.817· (19.785·) Nackkudde 764· (899·)

SISTA CHANSEN!

Härnösand E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsv. 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15. *Läs mer på mio.se **Gäller vid nybeställning av byggbara soffserierna; Eden, Focus, Madison, Modern Living och Sit Down. Gäller ej specialpriser. ***Gäller på ordinarie priser, ej julbelysning el. ljuskällor. Erbjudandena gäller t.o.m. 13/11 om inget annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

60

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

20%

PÅ ALL BELYSNING T.O.M. 30/10 ***


VÅLD I NÄRA RELATIONER

Kom och lyssna, delta och gör inspel. Tal, frågepanel och workshop. Ett viktigt ämne där vi måste få en förändring. ALLA ÄR VÄLkOmNA! Vi bjuder på lättare lunch. M-lokalen Storgatan 1, Sundsvall, 11/11 2017, kl.11-15.

SvenSktoppSkungen Carl erik thörn möter Sveriges ”Barbra Streisand”, Adorena thörn! plAtS: Teaterns foajé • tid: Sön 5/11, kl.15 • tel: 073-025 35 97 En blandning av Carl Eriks 15 klassiska Svensktoppshits och en hyllning till Frank Sinatra. Barbra Streisand hyllas av Adorena som har en liknande röst som Barbra.

1000-tals uppdrag utförda

Arrangör:

En rättighet Lär dig åka för varje unge skridskor med oss på Skridskokul!

Hos oss köper du kunskap om kommunikation, text, grafik, sociala medier, PR, design, fotografi, webb och film.

HAIK står för: Hjärta - Vi gör alltid vårt bästa Ansvar - Vi visar respekt Intresse - Vi har kul Kamratskap - Vi ställer upp

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

Välkommen till oss i Härnösands AIK till Högslättens bandyplan på söndag 19:e nov kl 10-11. Därefter blir det söndagarna 26/11, 3/12, 10/12 och 17/12 kl 10-11 Vill du veta mer eller anmäla dig? Gå in på vår hemsida www.skridskokul.se/harnosand eller maila till ann.timan@hotmail.com Vi söker fler bandyspelare & personer som vill engagera sig i föreningen! Är du intresserad? Ta kontakt: Håkan Helsing • 070-860 55 18 Anette Peterson • 070-238 20 81 Hans Nordén • 070-534 32 64 Mer info på www.haik.se

[annonsindex ]

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Asia Thai House.........................................53 Berners......................................................17 Bilbolaget..................................................64 Bylunds VVS...............................................41 Coop Forum.................................................5 Din Tur........................................................14 Escape Data..............................................60 Fiskekroken Cykel & Motor........................40 Folkhögskolan......................................14, 46 Freddes Mat..............................................30 Friluftsfrämjandet.....................................60 Garageportexperten..................................41 Guldsmed Kalling....................................... 57 Gulf...........................................................64 HAIK...........................................................61 Hemab........................................................17 Hemköp................................................13, 64 Highway....................................................53 Hotell Höga Kusten.....................................3 Härnösands Bibliotek................................59 Härnösands Bildelar..................................64 ETT KVALITETSMAGAS IN BARA OM HÄRNÖSAND

.se

www.yippieharnosand www.yippieharnosand

.se

NR 4 / 2017 april

VARSÅGOD!

- maj

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

HUSVILLA MÅNGA VILL HA BOSTAD PÅ GLÖDHET MARKNAD

Härnösands Domkyrkoförsamling...........2, 3 Härnösands kommun...................................4 Härnösands Landsförsamlingar............. 3, 35 Härnösands Teater....................................35 Härnösandshus.........................................63 Idus...........................................................49 Jörgen Lundgren Sjukgymnastik...............46 Karlströms Alltjänst...................................41 Kopieringsbyrån........................................30 Liberalerna.................................................13 Mio Möbler................................................60 Mittrevyn...................................................14 Moderatkvinnorna......................................61 Montera.nu................................................40 NCC.............................................................8 Norbergs Marin & Maskin...........................41 Nordsjö Idé & Design.................................40 Nordvik Trädgårdar...................................60 Norrdans................................................... 57 Nostalgiafton.............................................61 PowerUp...................................................40

SMARTA VÄRDEKUPONGER

(nu 16 200 exemplar!)

SMARTA VÄRDEKUPONGER

5 / 2017 NR maj - juni

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 25 000 exemplar!)

PÅ BAKSIDAN

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

WILLYS UNGA

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

LÅG SNITTÅLDE R PÅ YNGSTA MATJÄTTEN

(nu 16 200 exemplar!)

SOLIG EL

5

NR 6-7 / 2017

2 tips ommar SSomma

juni - juli - augusti

nU VÄnTaR VÄRLDEn – IGEn PÅ PETER HaMILTOn

CITYPLANERNA BÖRJAR TA FASTARE FORMER

Välkommen! ÖPPET 5/5 fredag 12-17 6/5 lördag 11-15.30

En tidning om Fokus Företagsmässa, reportage och annonser om företagsamhet i Härnösand

ENRGIE

Hernö Gin visar upp sig

Lena är vår moderator

&

UTSTÄLLNINGAR FÖRELÄSNINGAR VINPROVNING RESTAURANG

MässA KNIP FRI ENTRÉ

HäRNÖsAND ARENA

5-6 MAJ •2017 Härnösands största mässa!

PE

SPONSORER, PARTNER & ARRANGÖRER

I SaMVERKaN MED

aRRaNgöR

www.harnosandsforetag.se

VIMMEL • KALENDARIUM

• PONTUS GRAFSTRÖM

• NY KOKBOK • BO

BLOMQVIST 1

YIPPIE HÄRNÖSAND

MÅNADENS SPORT HHK! WOW, VILKET SM, SIDan 42

RECEPT PROFFSTIPS MED PÅ KÖTT OCH FISK

gång s på lunOCH Ba(VAL KVAL)

ska på Felicia och Hannah välja klänning studentbal. Att Tinas bal är inte enkelt. På finns det & högtidskläder bland och det många att välja man tror. blir inte alltid den

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

EMMA EKEBJÖRK

Eftertraktad orgelbyggare

WILDA NÄSSLAND MARIE ANDERSSON I NÄSSLAND VANN SM-SILVER I WESTERN RIDING TILLSAMMANS MED SIN hÄST TENDER ROSSI

IDOLPROFILENS SOM VILL SATSA PÅ

TRÄARBETE x 5, sidAn 31

TOBAKS • DE SMYCKAR STAN • VIMMEL

• ELDVECKAN

Omslaget Marie Andersson med sin häst Tender Rossi har fotograferats av Maria-Thérèse Sommar. Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders@alltid.net redaktör Jakob Tjernström, jakob@alltid.net Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

NRseptember 9 / 2017

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

- oktober

(nu 16 200 exemplar!)

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

(nu 16 200 exemplar!) ÄR DET BARA VI SOM TYCKER DET ÄR DAGS FÖR EN VANDRINGSLED RUNT HÄRNÖN? (NEJ, VISAR DET SIG)

PÅ ÅHlÉNS • HECTOR

BRÄNNlUND • PARADFlICKOR

MM 1 VIMMEl HÄRNÖSAND • SlAGVERK • YIPPIE

BELGISKA AnnIcK D STORTRIVS I HÄRnÖSAn

TORNET FICK LIV

SMEDEN Ulla RaSMUSSEN HaR flYTTaT iN i gUSTaVSViK FIKASTÄLLEN EN BILRESA BORT

GOLF MOT CANCER

NYA TUSENTALS KVADRAT JDEN LOKALER PÅ SALTVIKSHÖ

MÅNADENS SPORT TRIATHLONFRAMGÅNGAR FÖR HEMSÖ IF SiDaN 74

SMITINGEN

STOlT HiSTORia iNSPiRERaR: DagS VäCKaS Till liV igEN? NICKEBO • ÖSTANBÄCKSKÅ KAR • BAL • OPERAFESTIVAL

MÅNADENS SPORT

BYGGYRA

KAFÉTURNÉ

7

NATURFOTO

TONY RUNDSTRÖM ägNaR DagaR åT aTT få RäTT bilD

Sidan 34

EVA STRÖMQUIST

(nu 16 200 exemplar!)

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

OCH INNE SPÄNNANDE UTE PROSTVÄGEN I TEGELVILLAN PÅ

Sidan 34

ÖVER 100 UTsTäLLARE! Massor av företag, UF-företag, organisationer och föreningar

SPONSORER

Wayni Samare heter en av Härnösands absolut gladaste människor. På Furuvägen har hon hittat hem . Här vilar hon ut mellan jobben som lastbilschaufför, tolk, personlig assistent och några fler ...

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

PÅ RÄTT PLATS

GRILLAT MÅNADENS SPORT MED JENS NÄSMAN Sidan 42

H E L A D E N H Ä R B I L A G A N Ä R E N A N N O N S O M F O K U S F Ö R E TA G S M Ä S S A

MASS-EXTRA

VARSÅGOD!

SMARTA VÄRDEKUPONGER

PÅ BAKSIDAN

HEMMA HOS

tRoR häRnÖSAndSBoR på lokAlA fÖRetAg

I CENTRUM

.se

SMARTA VÄRDEKUPONGER

BÖRSYRA! NY KAFÉKEDJA

ETT KVALITETSMAGAS IN BARA OM HÄRNÖSAND www.yippieharnosand

8 / 2017 NR augusti-september

höst

SMARTA VÄRDEKUPONGER

IN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAGAS

rguiden2017

PÅ TURNÉ

NU STRÖMMAR ELEN FRÅN TAKET

.se

www.yippieharnosand

www.yippieharnosand

.se

NR 10 / 2017

oktober - november

PWC...........................................................46 Radiator....................................................40 Rehabassistans.........................................49 Restaurang Royal by Mathias.................... 57 Restaurang Stadt......................................53 Restaurang Toppstugan.............................52 Revidacta..................................................49 Ryds Glas...................................................41 Rylander Bil................................................7 Saga Design..............................................46 Servanet....................................................41 St Petri Logen...........................................35 Stenstans Trafikskola................................60 Svensk Fastighetsförmedling....................60 Tandläkarekedjan...................................... 57 Taxi Härnösand.........................................30 Technichus................................................30 Wirströms............................................53, 64 Öbacka Jazz & Blues.................................60 Överförmyndarenheten..............................14

ETT KVALITETSMAGAS IN BARA OM HÄRNÖSAND

IN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAGAS

www.yippieharnosand.se

• SMITINGEN • FOTOKLUBBEN

•YIPPIE VIMMEL HÄRNÖSANDMM 1

SIDAN 41

N BÄST I LÄNGDE anna Ultralöparen Joh

Bygdell tagit sig På kort tid har Johanna ultralöpare. I dag till eliten bland Sveriges upp segrar i Sverige och radar rankas hon sexa och – över både män i krävande långlopp kvinnor. Sidan 22

ANITA UDDFORS •

ANDREAS RÖNNQVIST

• ANTIKRUNDAN •

N • VIMMEL MM ELIN KRISTOFFERSSO

LJUS PÅ JULIA

NU STARTAR HENNES LIV SOM TENNISPROFFS

GAMLA FÄNGELSE T

NU HAR SKEJTARNA HITTAT HEM

MÅNADENS SPORT TRIPPEL I DIVISION 1

UNG & CHEF

FRIDA, 23 ÅR OCH CHEF FÖR KOMMUNALT ÄLDREBOEN DE

HÄRNÖ TRAIL • RÖJNING

I RÖ • JOHAN VÅGLUND

SIDAN 48

TOBAKS

SÅ BLEV FÖRFALLET HETASTE KONTORSM ILJÖN

• TJÄRNSJÖ BREWERY

• MURALMÅLNING YIPPIE

• MM1

HÄRNÖSAND

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 16 200 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 22 novenber 2017!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

61


MITT HÄRNÖSAND

Lena af Geijerstam Unger kommer från Stockholm, men har bott 25 år i Härnösand. Den absoluta favoritgatan är Östanbäcksgatan. ”Jag har faktiskt aldrig bott här själv, men det är en så fin miljö på Östanbäcken med alla gamla hus.”

f o t o P A W E L MARONS K I

I april i år tillträdde Lena af Geijerstam Unger som vd för Hemab, Härnösands Energi och Miljö AB. Hemmet ligger i Hållänge väster om stan där familjen rustat en äldre gård, men Härnösands vackraste plats ligger enligt Lena på Hemsön.

Bästa uteställe: Hernö Hantverksöl Bästa gata Östanbäcksgatan Vackraste plats Klipporna på Hemsön Bästa promenad Skogsstigarna hemifrån Bästa lunchställe Café Samba Bästa uteställe Hernö Hantverksöl Bästa restaurang Hamnkrogen Bästa löprundan Många, men bortre delen av Härnö Trail från Specksta och österut är både galen, vacker och härlig att springa Bästa köp Vårt hus Sämsta köp Gummistövlar som bara spricker Senaste impulsköpet En våtdräkt Fikar helst på Klipporna Senaste film jag sett En oväntad vänskap (kan ses många gånger, tycker jag) På min Spotifylista En salig blandning från 80-tal och framåt 62

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Favoritfärg gul Dansar helst till Glatt med bra tempo Bästa förfestlåt I don´t feel like dancing – Scissor Sisters Hejar på Älgarna En bra gå-bort-present Ost från Häggby gård Läser just nu The five people you meet in heaven – Mitch Albom Senaste resa Island (magiskt) Så tar jag mig fram i trafiken Cykel, mc eller bil beroende på humör, väder och ärende Bästa butik Curri Favoritråvara Rödbetor Alltid i mitt kylskåp Keso Favoritpryl Löparskorna Bästa träning Simma och att löpa på stig Bästa badplats Smitingen Här finner jag ro I svampskogen


Lena af Geijerstam Unger Ålder 49 Bor Hållänge, Säbrå Gör Vd på Hemab Familj Make Tomas,

Senaste resan

Klas 20 och Herman 17

FAVORIT VATDRAKT!

SPRINGA PA STIGAR


AFFISCHER, TIDNING OCH DIGITALT + 2 affischer + annons + BLÄDDerWeBB/DaTor/MoBiL + faceBooKannons

UTGIvNINGSpLAN2017

17 GA 2 0 UPPLA xeMPL AR e 0 16 2 0 IN G TG IV N PER U

NR utgivning

bokning /MATERIAL

9

27 sepTeMBer

15 sepTeMBer

10

25 oKToBer

13 oKToBer

11

22 noveMBer

10 noveMBer

JuL-Xtra 8 DeceMBer 12

EXTR A

EX

0 0 mfoR 27 noveMBer 2Hä5Rn0ösAnd+KRA

20 DeceMBer

8 DeceMBer

24 JanUari

2

21 feBrUari

9 feBrUari

3

21 Mars

9 Mars

4

25 apriL

13 apriL

Stefan Fröberg stefan@yippieharnosand.se

070-376 32 41

Utgivningsplan2018 1

s

12 JanUari

Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se

www.yiPPiehARNoSANd.Se

Central lokal med möjligheter nära E4 och resecentrum i Härnösand

070-914 60 60

Ledig lokal på Torsvik!

Ring oss för att boka visning Lokalen som är i två plan är belägen i bostadsområdet Torsvik och adressen är Beckhusgatan 1. Arean är 57,1 m² och lokalen är ledig fr o m 1 januari, eventuellt kan den tas i bruk tidigare. Lämplig för mindre kontorsverksamhet, frisersalong, fotvård etc. Bostadsområdet lokalen ligger i är ett Plusboende och en populär lunchrestaurang finns i huset. Personalrum med kök och toalett finns en trappa upp i lokalen. Välkommen att boka visning! AB Härnösandshus Box 103, 871 23 Härnösand

För närmare upplysningar om fastigheten kontakta Mats Dahlin, tel. 0611-882 00, 070-587 40 19 eller via e-post: mats.dahlin@harnosandshus.se

Nybrogatan 13 • 0611-882 00

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

63


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

Värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

Värdekupong

Värdekupong

Vi firar 1 år!

LÖSGODIS

2

95 hG

176 rabatt

kr

med kupong. Max 2 kg/kund. Gäller t o m 12/11 2017.

på Osram H7 Night Breaker 2-pack. Upp till 110% mer ljus & 20% vitare ljus jämfört med en standardlampa. T o m 21/11 2017 så långt lagret räcker. End i H-sand. Ej i komb m andra erbj.

0611-131 75 • Storgatan 26 www.hemkop.se

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

21 er bakels

Ta betala för

På bILTVäTT

T o m 21/11 2017 med kupong.

T o m 12/11 2017 med kupong. Går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Nybrogatan 1 • 0611-103 22

Södra vägen 10 • 0611-202 16

Köp Produktkatalogen finns på svenska och engelska och både i digitalt och tryckt format. Digitalt: https://issuu.com och sök edmolift

UC60 unik elstyrningsbox som ersätter 60 tidigare elstyrningar.

Edmolift arbetar med hållbarhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Historien om hur Edmolift kom till finns berättad av grundaren Torbjörn Edmo

HALVA PRISET

2

15

%

rabatt

vid ett köptillfälle, ej i kombination med andra erbjudanden. Gäller t o m 21/11 2017.

0611-198 93 Ådalsvägen 4 • Härnösand

TACK FÖR ETT SPÄNNANDE UPPDRAG! Från planering och analys till färdigdesignad produkt både i tryckt form och digital!

EdmoLift – Produktkatalog Edmolift är ett av Härnösands största och mest innovativa industriföretag med marknad och kontor eller återförsäljare över hela världen. Produktsortimentet är ständigt växande – men stort redan nu. Viktigaste produkten är saxlyftar med kapacitet från något ton upp till nästan hur tungt som helst. Dessutom har företaget en patenterad armlyft som bland annat är ”standard” hos de största europeiska bilföretagen. Företagets produkter har tidigare presenterats i ett flertal olika trycksaker och Alltid fick i uppdrag att samla produkterna i en och samma katalog. Dessutom skulle katalogen innehålla textsidor av magasinkaraktär som för att ge företagets kunder en tydligare bild av Edmolifts själ. Resultatet blev en omfångsrik produktkatalog med 88 sidor och fylld med fakta och personal från Edmolift. Är du intresserad av att göra en produktkatalog, magasin, webbsida eller broschyr? Kontakta Kenneth Zetterlund 070-679 75 29 för ett möte. Mer info om oss på Alltid Marknadsbyrå får du på www.alltid.net

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie Härnösand 10 2017  

Yippie Härnösand 10 2017  

Profile for lamee