Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

Lotsstugan

nr 3 / 2018 mars - april SMA RTA VÄ R DEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

www.yippieharnosand.se

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 200 exemplar!)

NYA ÄGARE, NYA IDÉER. (Frukost till exempel)

UF-FÖRETAG: ”Det har varit sjukt givande!”

ORKESTER FIRAR 25 med konsert

FLOWER POWER – av papper

MALIN FALK • ANDREA CARVALLO • TOMAS WAHLUND • CAROLINE JONSSON • MARIA Y IP PPRYTZ IE H Ä RN Ö S A N D

1


Svenska kyrkan Härnösand

21 mars-25 april

Hemsö

Skärtorsdag 29/3 kl 22.30 Mässa i mörkret, kyrkan. Påskdagen 1/4 kl 11.00 Påskdagsmässa, kyrkan. Påsklunch.

gudstjänst

Stigsjö kyrka

Domkyrkan

Domkyrkan öppen alla dagar kl 10.00-16.00.

Onsdagar kl 8.00 Mässa Torsdagar kl 18.00 Mässa Söndagar kl 11.00 Högmässa 25/3 kl 9.30 Familjegudstjänst Kyrkkaffe. kl 11.00 Högmässa Biskop Eva Nordung Byström. Flickkörerna. Kyrkkaffe i Biskopsgården. Passionsandakt 26/3 kl 18.00 27/3 kl 18.00 28/3 kl 18.00 OBS! Ängekyrkan. Skärtorsdag 29/3 kl 18.00 Skärtorsdagsmässa Långfredag 30/3 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst Domkyrkokören. kl 13.30 Ekumenisk korsvandring Obs! Start vid gamla tingshuset. Avslutas med samling vid domkyrkan. Påskafton Obs! Domkyrkan stängd under dagen. 31/3 kl 23.00 Påsknattsmässa Sångkvartett. Påskdagen 1/4 kl 11.00 Högmässa Domkyrkokören. Kyrkkaffe. Annandag påsk 2/4 kl 11.00 Högmässa Magdalenakören. 15/4 kl 9.30 Familjegudstjänst Lärkorna. Kyrkkaffe. kl 15.00 Teckenspråkig mässa Kyrkkaffe. 22/4 kl 11.00 Högmässa Ceciliakören. H-E Lindström.

2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

22/4 kl 15.oo Mässa, kyrkan.

Häggdånger

forts. Stigsjö 8/4 kl 18.00 Mässa, kyrkan. 15/4 kl 11.00 Familjemässa med dopfest, kyrkan. Start kl 10.00 med kyrkfrukost i församlingshemmet. 22/4 kl 11.00 Gå djupare - En mässa av Bengt Johansson, kyrkan. Stigsjökören. K Sjöstedt. P Sjöstedt. 29/4 kl 11.00 Högmässa, kyrkan.

25/3 kl 18.00 Musik i vinterkväll, kyrkan. Jon Sjödin, cello. Skärtorsdag 29/3 kl 18.00 Skärtorsdagsmässa, kyrkan. Häggdångerkören.

Säbrå

Påskdagen 1/4 kl 18.00 Påskdagsmusik, kyrkan. Häggdångerkören.

Skärtorsdag 29/3 11.00 Mässa, Älandsbro servicehus.

15/4 kl 11.00 Gudstjänst, kyrkan. Gerd och Cecilia, sång och musik. Kyrkkaffe.

Högsjö

25/3 kl 11.00 Familjemässa, kyrkan. Kyrklunch och ägglotteri. Skärtorsdag 29/3 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa, kyrkan. Långfredag 30/3 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst, kyrkan. Påskdagen 1/4 kl 8.00 Påskottemässa, kyrkan. Kyrkokören. Påskfrukost. 8/4 kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Kaffe. 15/4 kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Kaffe. 19/4 kl 14.00 Gudstjänst, Högsjögården. 22/4 kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Kaffe. 29/4 kl 18.00 Mässa, kyrkan. Kaffe.

Stigsjö

25/3 kl 11.00 Palmsöndagsmässa, kyrkan.

Säbrå kyrka öppen vardagar kl 8.00-15.00.

25/3 kl 18.00 Där tro, hopp och kärlek växer, kyrkan. Samtal och reflektion i församlingsgården efteråt.

29/3 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa, kyrkan. Långfredag 30/3 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst, kyrkan. Cantum Novum. Påskdagen 1/4 kl 11.00 Påskdagsgudstjänst, kyrkan. Cantum Novum. Annandag påsk 2/4 kl 15.00 Ekumenisk gudstjänst, Kyrkkällan. K Enström. Anne-Marie och Lasse bjuder på kyrkkaffe. 15/4 kl 15.00 Cafégudstjänst, Kyrkkällan. B Lundin, sång. Ingrid och Anne-Marie bjuder på kyrkkaffe. 22/4 kl 18.00 Där tro, hopp och kärlek växer, kyrkan. Samtal och reflektion i församlingsgården efteråt. 29/4 kl 15.00 Söndagscafé, Kyrkkällan. S Ramström. Margareta och Ingrid bjuder på kyrkkaffe.

Viksjö

Långfredag 30/3 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst, kyrkan. 15/4 kl 18.00 Mässa, kyrkan.

Skärtorsdag 29/3 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa, kyrkan. Cantamos.

Vårsta

Påskdagen 1/4 kl 11.00 Påskdagsmässa, kyrkan. Stigsjökören. C & J Wikman, trumpet.

14/4 kl 18.00 Helgmålsbön

24/3 kl 18.00 Helgmålsbön


Fredagsfrukost

20/4 kl 9.00 Stor & Liten bjuder in till barnvänlig frukostbuffé till självkostnadspris. Domkyrkans församlingsg. barn- och ungdomslokalerna.

En musikalisk resa

24/3 kl 18.00 Säbrå kyrka Engelsk och engelskinspirerad musik av Louis Vierne, Edward Elgar och Max Reger. Eskil Lindbäck, orgel.

Skivrelease Konsert ”Jesu Kristi sju ord

24/3 kl 11.30 Härnösands domkyrka på korset ” 30/3 kl 15.00 Lars G Fredriksson släpper skivan Härnösands domkyrka Domkyrkokören med solister. ”The organs of Härnösand Cathedral.” Lars G Fredriksson, orgel.förtäring. Orgelmingel och lättare

Familjegudstjänster

25/3 kl 9.30 Härnösands domkyrka 25/3 kl 11.00 Högsjö kyrka 15/4 kl 9.30 Härnösands domkyrka 15/4 kl 11.00 Stigsjö kyrka

SAMTAL PÅ GÅNG 21/3, 4/4, 18/4 kl 14.00 Start domkyrkotrappan. För dig som är dagledig! Vi promenerar, samtalar och reflekterar om livet! Fika! TORSDAGSSOPPA 29/3 kl 12.00 Domkyrkans församlingsgård. Musikquizz med Kjell-Erik och Maj-Gun Näslund. Andakt. LIVETS TRÅDAR 23/4 kl 12.00 Domkyrkans församlingsgård. Teckenspråkig samtalsgrupp. Bibelsamtal kring Frälsarkransen. Kaffe. SOPPLUNCH 19/4 kl 12.00 Häggdångers församlingshem. Vi startar med andakt och soppa. Dagens gäst. ONSDAGSTRÄFFEN 11/4, 25/4 kl 13.00 Stigsjö församlingshem. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal, kaffe och handarbete. SAMTALSGRUPPEN 12/4 kl 11.00 Viksjö servicehus. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal, kaffe m.m. SÅNG & LÄSSAMLING 22/3, 5/4, 19/4 kl 10.30 Älandsbro servicehus. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal och kaffe.

Sorgegrupp Start 10/4 kl 18.30 Domkyrkans församlingsgård. Vi hälsar dig välkommen till en samtalsgrupp som handlar om sorg och saknad efter en nära anhörig. Mer info: Berit Selling, diakon 0611-288 20

Café Adam

Torsdagar (jämna veckor) kl 19.00 Café Trädgårn. En möteplats för män i alla åldrar. Kom och fika, spela biljard och träna språket!

Byamöten 22/3 kl 12.30 Hälledal

De gamlas vänner inbjuder. Emma och Kenneth, sång.

12/4 kl 12.30 Utansjögården

Christer Byström, sång.

Kontaktuppgifter Församlingsexp. Tel: 0611-288 00 Besöksadress: Franzéng. 18 (vid domkyrkan)

Kyrkogårdssexp. Tel: 0611-288 90 Besöksadress: Byåker 240 (vid Säbrå kyrka) svenskakyrkan.se/harnosand facebook.com/svenskakyrkanharnosand instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN

KORT OM

Det här gjorde Härnösand 2017

HÄRNÖSAND MARS 2018

Det görs väldigt många saker i Härnösands kommun under ett år. Här är ett litet axplock av vad som hände 2017, kopplade till kommunens åtta övergripande mål. Vill du veta mer om kommunens verksamhet 2017 så hittar du vår årsredovisning på www.harnosand.se/arsredovisning

Attraktivt boende i unik livsmiljö

Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad

LÖVUDDEN: 16 villatomter +

PLACERING ÅRETS SOMMARSTAD:

radhusområde med ca 10 radhus.

2017

2016

3

6

Antal nya företag

132

118

Betygsindex i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet

3,01

3,12

Årets sommarstad, placering

Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

Kunskapsstaden där alla kan växa

ANTALET RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK:

2016 469 500 2017 603 063

SNITTBETYG PÅ GYMNASIET:

28,5%

14,3

Härnösands gymnasium

Ökning

Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

God service med gott bemötande

ANDELEN NÖJDA BRUKARE:

SVAR PÅ E-POST:

Särskilt boende

Hemtjänsten

2017

2016

2015

89%

82%

82%

90%

91%

98%

får svar inom ett dygn på en enkel fråga via e-post.

Framtidens arbetsgivare SJUKFRÅNVARO:

Hemtjänsten (efter särskilt projekt)

87%

Hela kommunen

Välskött och stabil ekonomi

9 kr

Infrastruktur & skydd m.m

4

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

34 kr

26 kr

13 kr

6 kr

6 kr

6 kr

Vård & omsorg

Fritid & kultur

Riket

13,7 Länet

70% får ett svar med mer information än på frågan som ställts.

2017 2016 2015 9,3% 13,0% 14,9% 6,0% 6,3% 7,0% FÖLJ OSS PÅ: FACEBOOK.COM/HARNOSANDKOMMUN

POSITIVT RESULTAT SJU ÅR I RAD:

100 kr i skatt till kommunen användes under 2017 så här:

14,2

Skola, barn & ungdom

Individ- & familjeomsorg

Förskola & barnomsorg

Övrigt

E-POST: KOMMUN@HARNOSAND.SE TFN VÄ XEL: 0611-34 80 00 W W W.HARNOSAND.SE


Kom in till oss, så planerar vi ert badrum.

倀漀眀攀爀唀瀀 䔀氀攀挀琀爀椀挀猀

 䐀䤀一 䔀䰀䔀䬀吀刀䤀䬀䔀刀

䠀爀渀猀愀渀搀

 㘀㄀㄀ ⴀ ㄀ 㔀   

Nyfiken på vindkraftsprojekten Hästkullen och Björnlandhöjden? Välkommen till Folkets Hus i Viksjö, den 27 mars kl 18.30. Där får du bland annat får träffa vår projektledare Magnus Kullberg. Han berättar om arbetet med de planerade vindkraftsparkerna Hästkullen och Björnlandhöjden, om planerna för byggstart och statusen för elanslutningarna. Vi bjuder på kvällsfika, så anmäl dig gärna i förväg. Plats: Viksjö Folkets Hus, Gammelgården, Viksjö Tid: Tisdagen den 27 mars, kl 18.30 Anmälan: Kontakta Anna Grundström på anna.grundstrom@eon.com eller 0705-44 57 29 Varmt välkomna! E.ON Wind

19.30-20.30 Magdalena Forsberg inspirerar dig till att tro på dig själv, nå dit du vill nå och att med tankens kraft skapa möjligheter.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 3 / 2018

Tack för alla ”ja”

F

måste det ju komma ett nej, även för Yippie. Och det gör det väl för all del ibland.

örr eller senare

Men nästan alltid när

28

man som Yippieredaktör ringer säger folk faktiskt ”Javisst!” (eller något på samma tema). Det är en av sakerna som är både fascinerande och roliga med det här jobbet.

Det kan handla om att vi vill komma och göra en större intervju, ta en bild men det kan lika gärna handla om något så oglamouröst som att vi vill ha lite bakgrundinformation eller bara hjälp att hitta rätt person.

”Har du tid en stund?”

18

”Javisst!” tre glada jazzmän sätter av en bra stund för att möta vår reporter på Metropol så kan ni därför i detta nummer av Yippie läsa historien om 25-åringen High Coast Jazz Orchestra.

Tack vare att

en curlingtränare ägnar en del av sin solsemester åt att vaska fram alla före detta elever som har vunnit mästerskapsmedaljer de senaste arton åren så kan ni nu ta del av en unik redovisning av det härnösandska curlingundret. (Tack också till guldcoachen som trotsade snöstormen och lånade nyckel så att vi kunde komma in och prata och plåta i Arenan!).

Tack vare att

34

36 NYTT OCH FINT PÅ WAYNES 8 Helrenoverat

produktionsledare ta sig med barn och allt till sjöbodarna vid Sälsten? Javisst!

MALIN FALK 11

Kan en fullt utrustad

TOMAS WAHLUND 10

Till alla er

Kan en föräldraledig

Chef på Bolaget

Ny TF kommunikationschef

MEDALJFABRIKEN LEVERAR 21 Curlinggymnasiet sätter oss på prispallen

STADT PLANERAR NYTT 24

Redaktionen

FÖRFATTARDEBUT PÅ BONNIERS 25

Tipsa oss! info@yippieharnosand.se

LOTSSTUGAN 28

6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

som säger ja, öppnar dörren, hjälper till, hejar på och tipsar säger vi på Yippie: Tack för ert stöd – och trevlig läsning!

Många nyheter i planer för hotellet Maria-Thérès Sommar

38

elektriker infinna sig på redaktionen? Såklart!

Öppnar upp för fler än konferensgäster

JAZZFIRANDE 34

High Coast Jazz Orchestra fyller 25

ANDREA CARVALLO 36 Lämnade Tyskland för Härnösand


HEL A DEN HÄR SIDA ÄR EN ANNONS

Träna och mys tillsammans!

HYR SIMHALLEN Kick Off - Teambuilding - Hälsodag Vill du ha en kickoff eller aktivitetsdag som är både rolig, lärorik och nyttig? Boka en hälsodag på Simhallen så får du allt på köpet! Välj vad du vill ha av träningpass, yoga, relaxbad och föreläsningar och Simhallen ordnar ett färdigt paket. Hälsodagen är ett perfekt sätt att samlas i företaget, föreningen eller idrottsklubben. Det är ett lättsamt och roligt sätt att träffas på och enkelt eftersom Simhallen sköter planering och genomförande. – Kunden väljer fritt från vårt utbud av träningspass och aktiviteter och vi kan också erbjuda föreläsningar kring kost, hälsa och träning, säger verksamhetschef Jonas Andersohn. Bland träningspassen finns zumba (dansbaserad träning), yinyoga (återhämtande yoga) och pilates (träning med långsamma rörelser) till boxer-

Boka en dag

cise (konditionskrävande boxningsinspirerad träning) till core pulse (explosiv styrketräning med stabilitetsträning) – och mycket däremellan. Det breda utbudet gör att även deltagare som tränar regelbundet kan prova nya träningsformer.

”Dagen alla pratar om… länge” Många kunder väljer att efter träningspass och föreläsningar boka Simhallens relaxavdelning för en behaglig återhämtning i pooler och bastu. Den tyska bastuformen aufguss, där bastubadet kombineras med väldoft från eteriska oljor, har blivit särskilt populärt.

har nyligen genomfört sin tredje dag för sina medlemmar. –Våra medlemmar har en hög arbetsbelastning, och därför är det viktigt att hitta aktiviteter som gör att man kan återhämta sig, säger ordförande Tomas Boström. Att anordna en hälsodag är ett sätt för oss att hjälpa medlemmarna att komma igång med träning. Dessutom är det ju ett roligt sätt att träffas på! Simhallen ordnar det här väldigt bra. Lärarförbundets hälsodagar brukar locka mellan 35 och 80 deltagare. Bra träning med erfarna ledare och några timmars umgänge med kollegor på andra skolor står på programmet. Och så förstås: –Relaxen! Efter att ha tränat några pass så är det jätteskönt att sätta sig i bubbelpoolen och sedan i relaxen.

Fackföreningen Lärarförbundet i Härnösand såg tidigt fördelarna med att samlas för en gemensam hälsodag och

Vi skräddarsyr en dag efter era behov och önskemål. Vill du veta mer? Ring vår Verksamhetschef Jonas Andersohn! 0611-34 81 79

www.harnosand.se/simhallen Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


INFART Plock • Profilen • I huvudet på • Ljus på

8

Y I P PI E H Ä RNÖ S A ND


Samir Shnino, ägare: –Jag tycker att det är jättebra naturligtvis! Vi ha velat renovera sedan vi tog över och det är kul att få det gjort. Verksamheten är sig väldigt lik, men med det nya konceptet, nya möbler och annat så blir det en helt ny känsla på Wayne’s.

Izabela Starzyk, gäst: –Wayne’s är ett bra ställe när man vill vara för sig själv en stund. Jag brukar gå hit ganska ofta och det har blivit väldigt trevligt. De här nya mörkare färgerna gör att det känns mysigare nu och det var bra att få in nya fåtöljer.

Patricia Edholm, gäst: –Jättebra! Jag är ju en trogen kokoslattedrickare så Wayne’s Coffee är ett stamställe för mig, och jag är mycket nöjd med den här renoveringen. Det har blivit väldigt trevligt. På något sätt känns det som om det är luftigare fastän det är samma lokal.

Nypremiär på Wayne’s Efter två veckors intensivt jobb har Wayne’s Coffee öppnat igen. Och renoveringen har lyft kaféet ordentligt. Det är ny inredning, nya kylmontrar och inte minst en helt ny färgskala. Murrigare och mysigare. Yippie gjorde ett nedslag på öppningsdagen den 16 mars. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


INFART

DET SA BARA KLICK

w Förra året drog fartkamerorna längs våra vägar in över 500 miljoner kronor till statskassan i form av böter. Härnösands och hela Ångermanlands bästa kassako står på E4 vid Lövudden. Kameran plåtade ensam nästan lika många fortkörare som kommunens övriga fartkameror tillsammans. Hela 1 349 fortkörare avbildades av kameran vid Lövudden under 2017. Lite surt känns det möjligen för kameran som i kampen om Västernorrlandstiteln fick ge sig med futtiga 19 bilder mot kollegan vid E4 i Myre söder om Sundsvall, som tog 1368 fortkörare. För de avbildade förarna blir fortkörningen ganska kostsam. Bötesbeloppen ligger på mellan 1 500 och 4 000 kronor, beroende på hur mycket fort man kör. Polisen och Trafikverket anser att fartkamerorna håller nere hastigheterna och därmed gör vägarna säkrare. Så många fortkörare tog kamerorna under 2017 Plats Antal fortkörare E4 Härnösand, Lövudden: 1 349 E4 Saltvik: 415 E4 Östersjäland: 346 E4 Sandbacken: 210 E4 Älandsbro: 203 E4 Norrstig: 166 Väg 90 Ramvik: 112 Väg 90 Hälledal: 109 E4 Antjärn, norrgående: 43 (från november 2017) E4 Antjärn, södergående: 42 (från november 2017) E4 Härnösand, södergående trafik: 0 (från december 2017).


HusHållsnära tjänster! Vi har lång erfarenhet av städningar och utför alla typer av städning till både företag och privatpersoner.

Mats Berg: Jag hjälper företagare och företag med anpassade försäkringslösningar.

städning Fönsterputsning Hushållshjälp Inköpsassistans

Länsungdomskören SLUSK

SUPERSTAR

PrIsexemPel: En timme inkl RUT 180 kr En timme exkl RUT 330 kr

Mats Berg med 17 års erfarenhet som egen företagare och 15 års erfarenhet som försäkringsrådgivare.

KONSERTn ca 45 mi

Söderberg & Partners: Pension, försäkring & finansiell rådgivning Skräddarsydda lösningar för din specifika situation. Snabba insikter från marknadens bästa och mest djupgående analyser Branschledande rådgivning från Sveriges mest uppskattade rådgivare

LÖR 14 april kl 13:00

FRI ENTRÉ

Sambiblioteket, Härnösand

0611-22 440 Härnösand • 070-44 44 45 www.soderbergpartners.se

www.musikvasternorrland.se

info@harnobo.se www.harnobo.se

MICHAEL JACKSON • STEVIE WONDER • BEATLES QUEEN • ABBA • ELTON JOHN • SIMON GARFUNKEL

Volvo V60 Cross Country BYGGD FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN

BEGRÄNSAT ANTAL BILAR!

Volvo V60 Cross Country med robust design, högre markfrigång och AWD fyrhjulsdrift är byggd för att klara alla typer av vägar. En mångsidig bil som tar dig säkert och bekvämt dit du vill. Just nu har vi ett begränsat antal välutrustade bilar till ett mycket bra pris. Välkommen in på en titt och provtur! Prisexempel Pris Volvo V60 Cross Country D4 AWD automat Classic Plus 336 800:-

Billån* 3 610:-/mån

Privatleasing** 4 950:-/mån

Bilarna är utrustade med bl.a: Metalliclack, klimatpaket med dieselvärmare och Volvo on Call, parkeringskamera och Intellisafe Assist. Uppgradera till utrustningsnivå PRO +10 000:Innehåller bl.a: 18” svarta Volvo Original aluminumfälgar, läderklädsel, elmanövrerad förarstol, textilmattor.

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. *Inclusive Billån: 30% kontant/inbytesbil, 36 mån, 40% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggnings- eller aviseringsavgifter tillkommer. **Inclusive Privatleasing: Service och Volvia försäkring ingår, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Service avtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter tillkommer. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Erbjudandet går ej att kombineras med andra avtal/rabatter. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Reservation för eventuella tryckfel.

Allt för ett smidigt bilägande. Bilbolaget Härnösand, Industrigatan 3, 0611-52 10 20.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


INFART

Den tillträdande landshövdingen Berit Högman blir för första – men förmodligen inte sista – gången fotograferad i Länsstyrelsens pampiga trapphus.

Hej hövding! Riksdagsledamoten Berit Högman (S) har utsetts till ny landshövding i Västernorrlands län efter Gunnar Holmgren. Högman, 59, tillträder tjänsten redan i mitten av april och blir Härnösandsbo. Yippie hann träffa henne två timmar innan denna tidning skickades till tryckeriet. Hur kommer du att trivas i en Härnösand? – Jättebra! Jag har bott i Värmland i hela mitt liv – sedan många år i Karlstad – så en mindre stad passar mig bra. Maken flyttar upp lite senare, han ska sälja ett hus och har lite saker att klara av, men vi kommer absolut att bo här. Har du hunnit skaffa dig någon bild av din nya hemstad och av länet? – En del vet jag ju. Jag är ju gift med en ångermanlänning och har tillbringat minst en vecka om året i Ångermanland så jag kan placera ut kommunerna på kartan och vet hur Ångermanälven rinner. – Om Härnösand säger man ju att det är Norrlands Aten och det är ett rikt kulturliv här, det har jag kollat upp. Är det viktigt för dig? – Ja, jag behöver kulturen och skogen för att må bra och det kommer jag att få i Härnösand. Jag har sett att det är vernissage på en intressant utställning på Konsthallen i dagarna, jag vet att det finns en Riksteaterförening som är väldigt aktiv och en biograf med tre salonger, så jag kommer att hitta mycket att göra. – I naturen så får jag ju vårvintern här och det ser jag fram emot – vitsippstiden. Välkommen till Härnösand! – Tack!

12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Här längst söderut på Strandängsvägen på Lövudden kommer de nya radhusen att byggas.

KLART FÖR RADHUS PÅ LÖVUDDEN w Härnösands nyaste gata får radhus. Sedan kommunstyrelsen mitten av mars fattat beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal så blir det företaget Framfast Projektutveckling AB som får möjligheten att bygga på Strandängsvägen på Lövudden. Målet är att inom två månader kunna starta försäljningen av radhusen. – Lövudden är en fantastisk plats och med bara cirka 100 meter till havet är det något väldigt unikt med projektet, säger Sebastian Stehlin på Framfast Projektutveckling AB. Vi planerar enplansradhus på cirka 100 kvadratmeter i bostadsrättsform. Inom kort hoppas vi kunna presentera skisser över projektet och information om pris och månadsavgifter. Framfast får möjligheten att bygga efter att

ha vunnit budgivningen på de tio tomterna. Priset? 1,5 miljoner kronor. De nya radhusen kommer att ligga längst söderut på Strandängsvägen, i slutet av gatan. Läget är lugnt och idylliskt med både natur och vatten alldeles i närheten. På gatan finns i övrigt sexton villatomter som också är ute till försäljning. – Vi vill erbjuda bostäder i en attraktiv boendemiljö och det gör vi verkligen i och med den här satsningen, säger Uno Jonsson, tillväxtchef på Härnösands kommun. Radhus i havsnära områden är inte vanligt på marknaden. Dessutom med närhet till centrum och bra pendlingsmöjlighetet till Sundsvall. Det känns mycket bra att vi hittat en entreprenör som vill satsa och bygga i Härnösand.

Dragningen Mer snö eller mindre snö?

- Nu är man lite trött på snön, men jag vill ju njuta av den också. Som idag när vi har sol och vårvinterväder!

Kristina Engström. 60. äger Gulf

Kycklingar eller killingar?

Lurad eller luras?

- Menar du levande eller som mat? Killingar är sötare, tycker jag. Alltså som levande djur.

- Ingetdera. Det hänger ju på samvetet... Jag luras ogärna, men det beror ju på, menar du aprilskämt? Jag gick lite djupare, men tänker man aprilskämt, då luras jag hellre!


INFART / PROFILEN w Det finns många sätt att bli en lokal kändis. Att jobba på Systembolaget är av de säkraste. – Det är klart att kunderna känner igen oss, och det är ju bara bra – vi vill vara nära kunderna och ha en dialog, säger Malin Falk, butikschef i Härnösand. I snart ett och ett halvt år har hon lett det nio personer starka laget på Systemet i Härnösand. Och det är ingen belastning. – Jag trivs superbra! Det är ett härligt gäng i butiken, där alla är olika men respekterar och pushar varandra. Det är en bra stämning så det känns verkligen lyxigt att jobba här, en ynnest. Det säger Malin trots att hon pendlar drygt tolv mil varje dag. Hemmet finns på landet strax söder om Sundsvall. Men hon har å andra sidan pendlingsrutin efter att ha jobbat några år i Stockholmsområdet. Till Härnösand kom hon efter bland annat fem år på Ica i Åre. Och så var det lokalkändisskapet, att bli igenkänd på stan. – Den här rollen är ju också lite speciell. Jobbar man på Systembolaget så ska man stå bakom vårt uppdrag och det innebär ju att man på ett sätt är Systembolaget även privat. Nu är jag ju inte så mycket på stan i Härnösand, men jag är ju här alla vardagar i veckan så det är klart att jag bli igenkänd av många. Är det till och med skönt jobba i en stad och bo i en annan? – Jag har tänkt på det där. Det spelar egentligen inte någon stor roll för mig, men visst kan det vara skönt att skilja på yrkesrollen och privatlivet. Händer det aldrig att man blir igenkänd på ett negativt sätt? – Vårt uppdrag är att sälja med ansvar vilket innebär att vi inte får sälja till personer under 18 år, till personer som är onyktra eller när vi misstänker langning. Alla som jobbar här har nog enstaka situationer som inte har varit så roliga, men jag upplever inte att det är något problem för mig eller för någon annan.

ÅLDER 30

T e x t J AK O B TJ ERNSTRÖ M f oto k e n n e t h z e t t e r l u n d

FAMILJ Sambo, föräldrar och två syskon BOR Vintertjärn, Sundsvall (Jo, det finns en Sommartjärn också!) GÖR Butikschef på Systembolaget i Härnösand FRITID ”Jag älskar mat! Jag lagar mycket mat. Sedan gillar jag inredning och är gärna ute i naturen, åker skidor på längden och utför och åker snowboard.”

KOLLEN! Ska Systembolaget flytta? ”Den frågan ställer många kunder. Systembolaget ser alltid över sin lokalisering och Härnösand är inget undantag. Men ingen flytt är aktuell nu och vi kommer inte att flytta från centrum.”

MALIN FALK

Det är inte helt lätt att hitta en bra plats att fotografera butikschefen Malin Falk på. En bild bland hyllorna i butiken kanske? Nej tack, av två skäl: ”Systembolaget gör inte reklam för alkohol så bilder där varorna i butiken syns avstår jag. Dessutom ska vi som monopol vara märkesneutrala så det blir konstigt att ta en bild när jag står framför produkter av ett visst märke – även om de är alkoholfria. Men fondväggen vid entrén går bra!”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


INFART w Tenoren William Davis Lind från Härnösand är årets Confidencen-stipendiat och får 100 000 kronor för att förkovra sig inom operaområdet. William började som rocksångare, vann P4 Nästa men valde sedan den sceniska sånglinjen på Kappelsbergs folkhögskola i Härnösand. Nu läser han sista året på Operahögskolan i Stockholm. w Rutiga duken har fått nya ägare. Kamal El-Saleh och sambon Linda Nilsson tar över det populära kafeet och räknar med driva det vidare i samma anda. w Region Västernorrlands externa miljöpris går till Peckas naturodlingar i Härnösand w Det blir företaget Q-park som delar ut parkeringsböter i Härnösand. Från den 1 april gäller kontraktet som löper över två år, plus mjlighet till förlängning i två år. w Härnösandsföretaget Xavitech AB:s företrädesemissionen, som avslutades den 19 februari 2018, tecknades till totalt cirka 8,5 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 168 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 4,7 miljoner kronor.

Karin sträcker ut en hjälpande hand w Efter att ha jobbat 41 år med barn byter Karin Drejare bana och startar eget. Med egna företaget Karins hjälpande hand erbjuder hon tjänster framförallt till äldre Härnösandsbor. – Det är så spännande att komma igång, och det ju så roligt att se glädjen hos de äldre när man kommer. Karin räknar att vara igång på allvar från den 1 april och fokus ligger på hushållsnära tjänster som handling och matlagning, lokalvård och klädvård, sätta om blommor, men också utflykter och promenader, följa med till biblioteket eller att hjälpa till att anordna bjudningar. – Många äldre har ju hemtjänst, men då får man ju ofta bara hjälp med de allra viktigaste och personalen har det stressigt. Vi man ha mer hjälp i hemmet eller sällskap i olika sammanhang så finns jag där, säger Karin som betonar att hon tillämpar värdighetsgaranti i arbetet – det är alltid kunden som bestämmer vad som ska göras i hemmet. Många av tjänsterna går det också att göra rut-avdrag för. 14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Kaliffa. Darin. Vigiland.

STADSFESTEN FYLLER PÅ ARTISTUTBUDET w Nya bokningar till Stadsfesten den 20–21 juli fortsätter att ramla in. Redan klara toppakten Darin har kompletterats med tre namn. Arrangerande Höga Kusten Nöjes vd Oscar Westerlind och festivalchef Dino Vulic har ett spåännande startfält på gång och kommenterar själva de nya bokningarna. Molly Sandén: ”Mollys senaste material som är på svenska är helt fantastiskt och det känns som att hon fått en ny skjuts i karriären. En fantastisk liveartist

EMELIE SLÄPPER BOK OM LÖPNING w Bergsatleten Emelie Forsberg från Härnösand har precis släppt sin första bok. I ”Skyrunner – hitta styrka, balans och glädje i din löpning” (Gawell förlag). Boken handlar om hennes eget idrottande, men framförallt om en livsstil, och ett förhållningssätt till livet, löpning och naturen. Emelie Forsberg refereras ibland till som Sveriges mest okända superstjärna. Hon tävlar i trail och skyrunning och under vintern då löpsäsongen har paus tävlar hon i skimo, ski mountaineering racing. Hon tillhör världseliten i sina sporter vilket kräver en enorm träningsmängd, men i sin bok betonar hon lekfullhet och lust som utgångpunkter för träningen.

som kommer passa hela familjen på Stadsfesten.” Vigiland (Claes Remmered Persson och Otto Pettersson): ”Vi har länge försökt få duon till Härnösand och nu är det äntligen dags. De släpper hitlåt efter hitlåt och nu senast i fredags släppte de en riktig dänga. Vi ser fram emot att låta Vigiland sätta Stadsfesten i gungning.” Kaliffa: ”Vi är glada över att få välkomna Hoffmaestro-medlemmen Kaliffa Karlsson till Härnösands Stadsfest. Hans låt ’Helt

Seriöst’ blev nyligen utnämnd till årets låt på P3-Guld, så det är såklart extra kul att få välkomna en så aktuell artist till festivalen.” Molly.


Nu har vi tagit över! Peter

LiNN

thereSe JeaNette

Nordsjö idé & Design

Ph:s FärghuS

Välkommen in!

Strandg. 5 • Tel: 0611-247 00 Öppet: Vard 7–18, lör 10–14 www.nordsjoidedesign.se

Var snäll mot miljön! Kasta inte din gamla elektronik eller metall.

Vi återVinner det åt dej! (Gäller även privatpersoner) VarVsgatan 18 www.evoapa.com

070-749 16 25 • 070-242 47 14 Återvinner: datorer • däck • metall m.m.

Tillsammans med några av våra tjänsteleverantörer kan vi nu erbjuda fiber för 9 900 kr när du tecknar en internettjänst på 500/500 Mbit/s i 24 månader. Läs mer på www.servanet.se/harnosand eller kontakta någon av våra säljare för att veta mer om dina förutsättningar. Micael Nyberg 060 - 658 56 28 micael.nyberg@servanet.se

Andreas Andersson 060 - 658 56 64 andreas.andersson@servanet.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


Tillsammans får vi maskineriet att gå runt. med KundfoKus, ansvar och glädje –

Varje dag ser Malgorzata Zapasnik Håkansson och alla våra andra medarbetare till att Härnösandsbornas vardag fungerar. Det är de som med glädje och ansvar gör vår kommun till en ännu härligare plats att bo på.

”Jag är nyfiken och vill testa olika saker – som instrument och sport”

Malgorzata Zapasnik Håkansson, jämställdhets- och mångfaldsutvecklare samt tennis- och ukulelespelare.

”Vi måste jobba aktivt med mångfald, även om det känns självklart”

läs mer om lediga TjänsTer på w w w.harnosand.se/TjansTer

16

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


INFART

Många barn ville vara med och leta guldtackor i den stora snöhögen på torget.

t Yippies hedersGerestaskolan fick ta emo sina insatser. pris på 5 000 kronor för

alan. Nu drog Årets peppare på Idrottsg med sin Härnöelever från Gerestaskolan aktiviteter. nde sandsborna på pulshöja

De unga skattjägarna kunde byta sina ”guldtackor” mot presentkort.

Löpning på snöskor lockade många barn och det gick fort på banan mitt på torget.

Drygt 80 personer passade på att prova Friluftsfrämjandets snöskor under lördagen.

Snöfest på torget! Skattjakt, snöskolopp, underhållning och pulsträning med Gerestaskolan. Det var några av de populära programpunkterna när Yippie och HÄR Handel och möten arrangerade Superlördag på torget den 24 februari. Det var en riktigt kall vinterdag, men många Härnösandsbor tog sig ändå till centrum och passade på att handla, umgås och ta del av aktiviteterna.

En tidning för Härnösand och Härnösandsbor!

17 200 Trycks i 16 200 ex. Postutdelas till alla hushåll i Härnösands kommun.

www.yippieharnosand.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


INFART T e x t J AK O B TJ ERNSTRÖ M f oto k e n n e t h z e t t e r l u n d

I HUVUDET PÅ

TOMAS Om skidåkning utför

Om att vara kommunikationschef

w Oj, jag kan prata hur länge som helst om det här. Skidåkning är mitt stora intresse och har varit genom hela livet. Det är Stenmarks fel givetvis. Jag är ju född 1967 och tillhör den där generationen som gick i skolan när han var som allra störst. Fröken rullade in tv:n i klassrummet och så fick man se honom åka på lektionstid. Jag är uppvuxen i Alsike utanför Uppsala så då åkte vi i Sunnerstabacken. Det var Stenismössa och Elanskidor som gällde. Vi åkte ner och så gick vi upp med skidorna mellan varje åk. Liftkort hade man kanske två dagar per säsong. När jag blev lite äldre handlade det mesta om skidåkningen. Jag jobbade som en galning och sparade så mycket jag kunde för att kunna åka skidor. Jag räknade ut en gång att jag har besökt 47 skidorter i Alperna genom åren. Favoriter? Jag gjorde tre säsonger i Verbier när jag var drygt 20 så det är ett speciellt ställe för mig. Alagna får jag väl också säga, och St Anton. Skidåkningen är inte bara min grej utan ett gemensamt intresse för hela familjen. Min fru tyckte om skidor redan innan hon träffade mig så när vi flyttade till Härnösand var det naturligt att sätta barnen i lördagsgruppen i Vårdkasen när de var tre–fyra år. Nu sitter jag i styrelsen för Härnösands Alpina och är dessutom tränare, så jag står nog på skidorna tre–fem gånger i veckan i alla fall. Att ha ett eget ställe i Åre har varit en dröm sedan jag och min fru träffades för arton år sedan och för tre år sedan köpte vi. Det är verkligen inget exklusivt. Bara ett litet, litet härbre – vi har inte ens rinnande vatten – men där är vi så ofta vi kan.

wDet är ett väldigt roligt och spännande jobb. Kommunens verksamhet täcker ju så mycket och det är många som arbetar här. Som journalist har jag ju bevakat kommuner och kommunal verksamhet i massor av år, så det är väldigt intressant att se det från andra sidan så att säga.

Om att gå från granskare till granskad w Det är klart att min roll är annorlunda, men jag tycker inte att jag har ’klivit över till andra sidan’. Kommunikationschef på en kommun är lite som ett public serviceuppdrag i någon mån. Jag är oerhört medveten om att jag är avlönad av medborgarna och jag har ett rättspatos. Kommunens bästa kan inte vara något annat än kommuninvånarnas bästa. Journalistiken är så oerhört viktig för demokratin och jag kommer aldrig att sitta som kommunikationschef och mörka något eller försöka lägga locket på.

Om att byta bana wEgentligen ville jag bli journalist redan från att jag var 12¬–13 år, men jag var väldigt skoltrött. Jag hade bra betyg i samhällsämnena som jag var intresserad av, men fysik, kemi och sånt – där var det botten, och det var ju motivationen som brast. Så jag blev snickare istället och jobbade som det i åtta år. Då var jobbet mest ett sätt att finansiera mina skid- och dykresor. Vid 25 var jag mycket mer studiemotiverad och började läsa upp betygen på Komvux. Målet var bli utrikeskorrespondent så jag läste freds- och konfliktämnen och östeuropakunskap i Uppsala innan jag kom in på journalistutbildningen i Umeå.

Om Härnösand

Tomas Wahlund har arbetat som chef inom public service i många år. Sedan några månader är han tillförordnad kommunikationschef på Härnösands kommun och är ytterst ansvarig för all intern och extern kommunikation. Tomas Wahlund ÅLDER 50 FAMILJ Hustrun Hanna och sönerna Albin, 14, och Axel, 13 BOR Geresta GÖR Tillförordnad kommunikationschef på Härnösands kommun

18

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

w I Härnösand är det nära till allt. På tio minuter är man ute i havsbandet och är man i stan så är det ju aldrig mer än fem minuter till någonting. Det är fantastiskt. Det är alldeles för många som bor här som inte inser det, men som inflyttad ser man det direkt. Vi har ingen direkt koppling till Härnösand, men har faktiskt flyttat hit två gånger. Första gången var 2007 då jag började på P4 Västernorrland. Vi letade boende både i Sundsvall och Härnösand då, men fastnade för Härnösand. Vi tyckte att det var mysigare – och det är det ju! 2013 fick jag ett väldigt spännande jobb i Göteborg och då flyttade vi ner, men det blev bara två år. Jobbet, arbetskamraterna – det var skitroligt. Men vi ruttnade helt enkelt på klimatet. Vi är ju en snöfamilj och vintern där nere … nej, vi blev helt deprimerade. 2015 blev jag erbjuden jobb som kanalchef på Sveriges Radio Västerbotten. Jag älskar i och för sig Umeå, men vi ville inte att barnen skulle behöva börja om i en ny stad, så då valde vi att flytta tillbaka till Härnösand och så fick jag pendla. Dessutom är det ju faktiskt rätt långt till fjällen från Umeå. Från Härnösand är det bara drygt 20 mil. Det är bra…


20 år • 1997-2017 20 år • 1997-2017

den! erbjuesdöKAn • 070-369 21 12

GrAtis Hemb

20% rAbAtt

Bowling!

Sporten för alla åldrar

penSionärSbowling måndag & torsdag kl 10-13 UngdomSbowling tisdagar kl 16.45-17.45

Välj mellan träfönster, beklätt fönster i aluminium eller PVC-fönster. Du väljer, vi monterar.

Smarta lösningar Smarta lösningar för din bästa för din bästa kommunikation! kommunikation! Vi vill och kan hjälpa dig med din kommunikation! Vi fram ett material där kommunikation! du och Vi processar vill och kan hjälpa dig med din din personal fram har en Vi bistår Vi processar etthuvudroll. material där du ochmed kompetens din personaloch harerfarenhet. en huvudroll. Vi bistår med kompetens och erfarenhet. Så här kan vår arbetsplan se ut uppdrag: Så för härett kan vår arbetsplan se •utBudget vara ett fast pris eller ett takpris) för ett(kan uppdrag: •• Inläsning och research Budget (kan vara ett fast pris eller ett takpris) •• Analys ochoch möten Inläsning research •• Uppdragsbeskrivning och projektledning Analys och möten •• Skisser, kanaler och kommunikationsplan Uppdragsbeskrivning och projektledning •• Utvärdering ochoch uppföljning Skisser, kanaler kommunikationsplan • Utvärdering och uppföljning

www.alltid.net vår nya webb: In och titta på www.alltid.net bb: we nya vår In och titta på

Vi fixar feSten! Barnkalas, kick off, födelsedagsfester, firmafester m.m. mat & dryck (fullständiga rättigheter)

www.bowlingcenter.me • 0611-193 93

öppet Hela påSk!

www.pwc.se/harnosand

Välkommen till oss, småföretagare!

Från 14.900:40 mm port, maxmått 2500 x 2100 mm. En mycket bra standardport till ett otroligt bra pris. Inkl motor.

• Vi kan solskydd. Hos oss hittar du allt inom markiser & solskydd • Köp en svensktillverkad dörr från Lurs, få Assa Yale-lås på köpet!

Boka ett möte på 010-212 88 00 och läs mer på www.pwc.se

Hos oss kan du få hjälp med allt som rör din ekonomi. Det kan handla om bokföring, revision, deklarationer, skatterådgivning och affärsutveckling.

Välkommen till oss i Härnösand. Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

Martin Wikman • 070-369 21 12 info@montera.nu • www.montera.nu

20 år • 1997-2017

BAD • SPORTHALL • GYM

RAT NYRENOVE

GYM

Smarta lösningar för din bästa kommunikation!

rt terminsko 700:Vuxen Student/ 00:pensionär 6

Välkommen till

Vi vill och kan hjälpa dig med din kommunikation! Vi processar fram ett material där du och din personal har en huvudroll. Vi bistår med kompetens och erfarenhet.

Hälledalshallen med Sport- och Simhall

Så här kan vår arbetsplan se ut för ett uppdrag: Kom till Hälledalshallen för ett härligt dopp eller simtur! I anslutning till sim• Budget (kan vara ett fast pris eller ett takpris) hallen • Inläsning och researchfinns det även en sporthall samt ett musik- och motionsrum som man • Analys och möten kan hyra. Vi har renoverat vårt gym/styrketräningslokal, målat om och bytt ut • Uppdragsbeskrivning och projektledning • Skisser, kanaler ochredskap kommunikationsplan flera och maskiner. • Utvärdering och uppföljning

Du bokar våra lokaler: fri.harnosand.se/bokning/

In och titta på

Vi söker www.alltid.net grupptränings-instruktörer tiLL HäLLeDALsHALLen

vår nya webb:

KoNtaKt: erika edberg tel: 0612-401 22 e-post: halledalshallen@harnosand.se Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

tel: 0612-401 22 e-post: halledalshallen@harnosand.se ÖppetIDeR Simhall: ti 17-20, ons 18-21, to 17-20, lör 12-15 • Gym: ti-to 16-21, lö 12-15, sön 13-21

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


För alla mellan 0 - 10 år, max 1 ägg per person. av oss till event, bröllop, privata tillställningar m.m. Blommor av miljövänligt material, konstruktioner, fotoväggar, ledmöbler, ledbarer m.m.

i Härnösands centrum

Lördag 31/3 START 12.00

KontaKta oss: 070 - 574 85 48 facebooK: Happyrent

Kartor delas ut vid butik Curri, Prismas övre plan

PS! Det ligger även 10 biljetter till Bowiekonserten i maj i slumpvist utvalda ägg.

UPPDR AGET : Henke sjörövare har gömt påskägg på olika platser i Härnösa nds centrum. Du får en skattkar ta som ge r dig ledtrådar var de 150 påskäggen är gö mda. I påskäggen ligger det godis och i nå gra smar ta presentk or t från HÄR-Hande l.

Öppet för shopping den 31och mars är iPåsklördagen våra butiker det äggjakt i Härnösand fika i våra mysiga för barn mellan 0-10 år! kaféer. Ö P P E T T I D ER Lör 24/3 Mån-To Skärtorsdag Långfredag Påskafton Påskdagen AnnandagPåsk

10-16 10-18 10-17 STängT 10-16 STängT STängT

Årsmöte 2018

12 april kl 19:00 Folkets hus, Älandsbro Skogsägarföreningen Norrskog välkomnar alla medlemmar till lokala årsmöten. Här får du information om verksamheten och kan ställa frågor till styrelse och ledning för föreningen. Kom gärna med förslag på vad du som skogsägare vill att föreningen ska göra för dig. Vi bjuder på fika! www.norrskog.se

DET MESTA GÅR ATT GÖRA KRÅNGLIGT. STRUNTA I DET. Att byta Garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, från montering till bortforsling av den gamla porten. Skippa krånglet – välkommen till oss!

Örnsköldsvik

Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

Härnösand

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

Vi har 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation, att utveckla varumärken, bygga webbplatser, storytelling och texter, fotografering, layout, design, trycksaker, content marketing, profilarbeten. Självklart i samarbete med våra kunder. Välkommen!

Medarrangör

HÄR Handel och Möten AB www.här.nu 20

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net


T e x t J a k ob Tj e r n s t r ö m

f oto K e n n e t h z e t t e r l u n d

Det blev OS-medaljer till Härnösand igen. Och som vanligt var det curlingen som stod för dem. – Nu hoppas vi på en OSeffekt för sporten, att ännu fler börjar spela, säger guldcoachen Maria Prytz. Spelaren Sofia Mabergs och coachen Maria Prytz grejade guld med Lag Hasselborg och utflyttade Härnösandsbon Henrik Leek var reserv i det Lag Edin som tog silver i Pyeongchang. Det är en fantastisk utdelning för en liten kommun, men så har ju Härnösand också en lång tradition av framgångar inom curlingsporten. Något storslaget firande har det inte blivit ännu. Sofia Mabergs åkte direkt till förberedelserna inför VM i Kanada. Maria Prytz har uppvaktats av kommunen, men är också på väg till VM. Yippie träffar henne i curlinghallen – Härnösand Arena – och här vet alla givetvis om vad Maria och hennes lag har gjort. Det kommer många grattis från veteranspelarna som precis håller på att avsluta sin match inne i hallen när det är dags för fotografering. – Det är många som hälsar och gratulerar och särskilt här i Härnösand märks det att folk har koll. Nu är fokus på familj och jobb under några dagar, men minnena från Pyeongchang är fortfarande starka. – Att få se laget lyfta fram sitt allra bästa spel när det gällde som allra mest, det var otroligt stort. De hade bestämt sig för att spela sitt spel och njuta i stunden. Den viktigaste insatsen som coach gjorde hon kanske under gruppspelet då det unga laget efter fem raka segrar hamnade i en svacka och förlorade två raka matcher. – Sånt är riktigt jobbigt, då kommer tvivlet smygande. Men vi pratade mycket och hittade tillbaka till det trygga spelet vi haft. Inför semi och final pratade vi en hel del om den nervositet som kan komma och hur man hanterar den. Och hur hanterar man den? – Man måste acceptera känslan men också bestämma sig för att fortsätta. Man kan spela curling fastän armarna darrar. I och med OS-guldet överträffar Lag Hasselborg sin coach som har 13 medaljer från internationella seniormästerskap – men inget OS-guld. – Haha! Jag får väl säga att de inte har tagit någon VM-medalj än. Men nu åker vi ju till VM och tjejerna är topprankade så snart kan jag väl inte komma undan med det heller … Maria Prytz är nu på damernas VM som spelas i North Bay, Kanada den 17–25 mars. Herrarnas VM spelas i Las Vegas, USA den 31 mars–8 april.

Maria Prytz

ÅLDER 41 FAMILJ Två sönder BOR Brunnshusgatan GÖR Kommunikatör på Svenska kyrkan MERITER OS 1 silver; VM: 4 silver, 1 brons; EM: 3 silver, 1 brons; JVM: 2 silver, 2 brons

NÄSTA UPPSLAG: 122 mästerskapsmedaljer under 2000-talet – så blev curlinggymnasiet en medaljfabrik

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

21


A F J L A D ME I vår genomgång ingår OS, VM och EM för seniorer samt junior-VM, men inte mixedklasser och veteranmästerskap. Guld

Silver

Brons

122 medaljer. Smaka på det. 122 medaljer från stora mästerskap har elever eller före detta elever från curlinggymnasiet i Härnösand sopat hem under 2000-talet. Sverige är en stormakt i curling, och curlinggymnasiets betydelse för att landet behållet en topposition blir allt mer uppenbar. Kolla bara! T e x t J a k ob Tj e r n s t r ö m

2000

2001

2002

2003

f oto P a w e l M a r o n s k i

2004

2005

Stora bilden är från ett reportage i Yippie i november 2014. Tjejerna i curlinglaget Team Panthera, Fanny Sjöberg, Elin Lövstrand, Jennie Wåhlin och Isabella Wranå tränar. I dag har tre dem mästerskapsmedaljer. 22 Y I P Pav I E H Ä RN Ö S A ND

2006

2007

2008

2009

2010


N E K I R B A År 2000 stod curlinggymnasiet i Härnösand på randen till nedläggning. Men istället för nedläggning blev det kraftsamling och en offensiv målsättning om att utbilda framtida OSmedaljörer. Resultatet har vi nyligen kunnat bevittna. Guld för damerna och silver för herrarna vid OS i Sydkorea – och sammanlagt sju av medaljörerna har fått sin utbildning i Härnösand. Så hur fostrar gymnasiet eleverna till framgångsrika idrottare? Ja, det handlar inte om att servera perfekta förutsättningar på silverbricka. – Vi sa tidigt att vi inte ska curla dem. Förstå och främst ska det sociala och skolan naturligtvis funka – men sedan handlar det om att lära eleverna att själva ta ansvar, att skapa sina egna förutsättningar för att kunna spela curling, säger Andreas Prytz, lärare på curlinggymnasiet sedan 2000 och själv elev på utbildningen 1992–1995. Det handlar om allt från att kunna göra i ordning sin egen curlingbana till att tillsammans med lärare planera för hur man ska lägga upp studier och prov i samband med exempelvis turneringar.

2011

2012

2013

Mycket handlar om att få eleverna att hitta det egna drivet och att lära dem att skapa sina egna förutsättningar. För att nå toppnivå krävs oerhört mycket jobb och stora uppoffringar. Sverige har under årtionden varit en stor nation i curlingvärlden och har placerat sig högt i stora mästerskap både på herr- och damsidan. En tydlig trend är dock att andelen spelare från Härnösands curlinggymnasium har ökat i landslagen. Saknas det bra tränare i landet? Eller har bredden i svensk curling försvunnit? Nej, mycket talar istället för att kraftsamlingen i Härnösand är det som har gjort att Sverige har lyckats hänga med när sporten nu växer och utvecklas mycket snabbt. Curling är den snabbast växande vintersporten i Asien och i de länder där sporten är stor bedrivs träningen nu mycket seriöst och strukturerat. – Konkurrensen är stenhård och nivån på curlingen förbättras så snabbt. Det är bara att gå tillbaka och titta på inspelningar för att se – det spel du vann mästerskap på 2006 skrattar man åt idag. Så stor skillnad är det, säger Andreas Prytz. Vilken är den viktigaste egenskapen för att bli en bra spelare? – Jag säger viljan att hela tiden jaga utveckling, och att jobba strukturerat i förbättringsarbetet. 111 elever har gått ut sedan utbildningen startade 1989. Av dem har 44 procent spelat i ett juniorlandslag, över 20 procent har nått ett a-lagslag. Är det möjligt att ligga kvar på samma nivå?

2014

2015

2016

– Krasst sett så kanske andelen kommer att sjunka – helt enkelt för att våra landslag är så oerhört bra just nu. Det kommer att vara riktigt tufft för yngre spelare att ta sig förbi Edin och Hsselborg de närmaste åren. Men talangen för att utmana finns helt klart. Lag Isabella Wranå, där fyra av fem spelare är elever från curlinggymnasiet, har tagit guld och silver vid JVM de två senaste åren. Och det kommer mer. – Wranå är ett riktigt bra lag som kommer att utmana och tittar man på gymnasiet nu så finns det elever här som är längre fram i sin utveckling än vad vissa spelare i våra mästarlag var vid samma tidpunkt i karriären. Det finns absolut ingen garanti för att de når ända fram – det är oerhört mycket arbete kvar – men förutsättningarna finns. Resan från nedläggningshot till dagens verksamhet som levererar landslagsspelare och mästerskapsmedaljer på löpande band är lång. – Det är häftigt att se den förändring som har skett sedan 2000. Jag är otroligt stolt över verksamheten och det hoppas jag att fler är, för det är många som har jobbat väldigt hårt för det här. Jag är imponerad över hur många det som backat upp oss genom åren. Lärare på gymnasiet som anpassar sig för att ge eleverna bra förutsättningar, skolledare som aldrig säger nej och politiker som enigt har ställt upp för curlinggymnasiet, säger Andreas Prytz. Tröttnar du aldrig på curling? – Nej, curling har alltid varit en pas-

2017

sion för mig och det är verkligen ett privilegium att få jobba med så otroligt motiverade elever. Hur delaktig känner du dig när dina gamla elever tar OS-guld? – Inte delaktig i resultatet – det är helt och hållet idrottarnas förtjänst. Men det är väldigt känslosamt att följa dem. Efter OSguldet tänkte jag låta den värsta intervjuAndreas stormen dra förbi, men Prytz. till slut ringde jag Sofia (Mabergs) som jag ju har haft både som elev och kollega på gymnasiet. Det blev ett långt samtal. Jag har följt de här tjejerna i så många år, jag vet hur hårt de har jobbat och hur mycket de har offrat. Att få se dem nå sitt mål… jag är så oerhört glad för deras skull. Det där samtalet slutade ju med att jag storgrät naturligtvis.

Svenska curlingmedaljörer hittills under 2018 OS-guld: Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs, Jennie Wåhlin OS-silver: Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek JVM-silver: Isabella Wranå, Jennie Wåhlin, Almida De Val Winqvist, Fanny Sjöberg, Maria Larsson * Elever från Härnösands curlinggymnasium i fetstil

2018

Härnösandselever med medalj Här är alla elever eller före detta elever från curlinggymnasiet som vunnit medalj i större mästerskap: Niklas Edin, Oskar Eriksson, Henrik Leek, Kristian Lindström, Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Gustav Eskilsson, Nils Carlsén, Anna Hasselborg, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs, Jennie Wåhlin, Karin Rudström, Sabina Kraupp, Stina Viktorsson, Mia Hasselborg, Patric Mabergs, Alexander Lindström, Marcus Hasselborg, Emanuel Allberg, Jörgen Granberg, Anders Eriksson, Eric Carlsén, Daniel Tenn, Isabella Wranå, Fanny Sjöberg, Maria Larsson, Emma Berg Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D 23


INFART

First Hotel Stadt vill renovera och bygga om ordentligt. Alla detaljer är inte klara och inget investeringsbeslut är fattat, men en bygglovsansökan har lämnats in och den skvallrar om stora förändringar. Inglasad terrass! Innergården byggs om med inglasad terrass och loungedel.

Nya rum med havsutsikt! 25 nya hotellrum med fönster mot havet.

Ny konferensvåning! Konferesavdelningen flyttar ned till våning två där restaurangen är placerad i dag.

Ny restaurang! Garagen byggs om till restaurang i markplan med stora fönster.

First Hotell Stads chef Marjorie Castro hoppas på klartecken för en stor renovering och ombyggnation av hotellet. ”Vi vill utveckla hotellet.”

Stadt planerar för

storsatsning i Härnösand w First Hotel Stadt vill renovera och bygga om ordentligt. Alla detaljer är inte klara och inget investeringsbeslut är fattat, men en bygglovsansökan har lämnats in och den skvallrar om stora förändringar. – Trenden är positiv och vi ser en stor potential här, säger hotellchef Marjorie Castro. Vi vill absolut utveckla hotellet. Stadt har renoverats i etapper genom åren, men är i princip samma hotell som när det invigdes. Nu kan stora saker vara på gång: • Dagens konferensavdelning byggs om till 25 nya hotellrum. • En helt ny konferensavdel24

Y I PPI E H Ä RN Ö S A ND

ning byggs upp på plan två där restaurang och matsal finns idag. • I markplan byggs ett garage och förråd om till en restaurang med utsikt över vattnet. • På innergården byggs en inglasad terrass, en loungedel, som länkas ihop med lobbyn och blir en del av de allmänna utrymmena. – Det handlar både om att utnyttja ytorna vi har bättre och att få en bättre logistik, säger Marjorie Castro och tar konferensdelen som ett exempel. – Vi kan ta emot många konferensgäster men har inte en hiss som kan transportera så många åt gången. Då skulle det vara mer

effektivt att ha konferensutrymmen längre ner i byggnaden. Castro tillträdde som hotellchef i oktober 2017, men planerna på att ta ett stort grepp på Härnösands största hotell har funnits länge. Hon betonar att det krävs både bygglov från kommunen och – inte minst – klartecken från First Hotell och fastighetsägaren Host för att kunna sätta igång, men planerna är väldigt konkreta och stämningen positiv. Ett måste för att få ägarna att satsa i Härnösand är givetvis att investeringen är lönsam. Och just nu går det bra för Stadt. – Vi har dagar ända framme i

september då vi redan är fullbokade. Det är bra, men det talar också för att vi skulle kunna leverera ännu mer om vi hade fler bäddar. Hur påverkas det här beslutet av turerna kring det planerade destinationshotellet? – Inte alls. Planerna för Stadt har funnits länge, och jag ser inte att ett destinationshotell skulle påverka oss negativt. Tvärtom så tror jag att om vi gemensamt kan utveckla destinationen och besöksnäringen här så kommer det att behövas fler bäddar i Härnösand.


Yippies läsare känner igen henne som fotograf och reporter. Nu är det dags att lära känna Maria-Thérèse Sommar, författaren. I höst kommer hennes debutroman ”Pärleporten”, en galen roadmovie om en grovt kriminell 83-årig kvinna på rymmen. Hur gick det här till?

Maria-Thérèse Sommar blir förlaget Bonnier Bookerys första debutant när hon i höst kommer ut med sin roman ”Pärleporten”.

Maria-Thérèse Sommar ÅLDER Flexibel, 26–72 år. FAMILJ Kör solo. BOR På Brännan. GÖR Författare, fotograf, frilansjournalist. Dessutom medlem i syntbandet Wasserkraft Manifest. FRITID Lagar nyttig vegomat, äter godis, kollar på film och reser.

”De tuffaste människor jag känner är ju äldre kvinnor. Men i böcker och på film är kvinnor fortfarande 2018 nästan alltid passiva objekt som sköter hushållet eller trånar efter män.”

– Den här boken skrev jag hösten 2015. Jag var inne i en period då jag skrev väldigt mycket. När utkastet var klart bearbetade jag manuset under några veckor och fick hjälp av min syster med kritisk läsning. Sedan skickade jag in manuset till ett förlag, men fick bara ett standardsvar med innebörden ”Nej, tack”. Så jag gav upp det där och boken blev liggande. Det var inte förrän alldeles nu som jag kände att jag ville prova att göra något av manuset. Jag hade verkligen inga förväntningar, men plötsligt hörde de av sig och några veckor senare satt jag med ett kontraktsförslag. Hur vill du beskriva boken? – Det är en action-roadmovieroman med en äldre kvinna som huvuperson. Den handlar om Asta Svensson, 83, som sitter på ett äldreboende mot sin vilja och har väldigt tråkigt. När boken startar har hon slagit ihjäl en man och måste fly. Sedan börjar en lång odyssé genom Sverige och Europa. Kontakten på förlaget nämnde ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”, men den är INTE någon inspirationskälla kan jag säga. Jag la ifrån mig ”Hundraåringen…” efter knappt hundra sidor. Men visst, det finns paralleller och gillar man den boken så gillar man säkert den här också även om den är mindre gullig. Vad var det som förlaget föll för?

– Jag nog lyckats skriva en bok som inte finns. Det saknas äventyrsromaner om äldre kvinnor, vilket jag kan tycka är både konstigt och sorgligt. De tuffaste människor jag känner är ju äldre kvinnor. Men i böcker och på film är kvinnor fortfarande 2018 nästan alltid passiva objekt som sköter hushållet eller trånar efter män. Har du skrivit tidigare? – Jag har skrivit hela livet, mest dikter. Jag har även skrivit romaner, men då har det varit allvarliga och ganska sorgliga berättelser. ”Pärleporten” är helt annorlunda, rolig och brutal. Jag började skriva den mest på skoj. Det var en klackspark – kul att det gick hem! När kommer den ut? – Den ska ges ut under hösten 2018, först som ljudbok och ebok, men förhoppningsvis även i pocket kort därefter. Slutligen: som frilansare för Yippie har du träffat många Härnösandsbor i olika sammanhang. Finns det någon risk att någon känner igen sig i Asta Svensson? – Nej, haha! Men jag önskar att det vore så! Konstigt nog så gjorde jag faktiskt ett reportage på ett äldreboende när boken var klar, men det var ju ganska långt efter att den skrevs. Så inga personer kan nog känna igen sig. Däremot dyker det upp miljöer från Härnösand och även Sollefteåtrakten, där jag växte upp, i boken. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


TeaTervåren i Härnösand dödens kyss - lunchteater

rickard söderberg är Gaytenor

4 april kl 11-13, st Petrilogen

25 mars kl 17, Härnösands Teater

Härnösands dragspelsklubb - teatercafé

Orfeo & euridice - Norrlandsoperan

- i samarbete med Härnösands Musiksällskap 10 april kl 19, Härnösands Teater

4 april kl 11-13, Teaterns Foajé

Parismiddagen - Premiär

allmänna sången - teatercafé

8 april kl 19, Härnösands Teater

15 april kl 13-15, Teaterns Foajé

Gula grodan - Jacke sjödin 7 april kl 19 - UTsåLT

Markiser för alla lägen! Ge ditt hus ett lyft med snygga och praktiska solskydd! Vi är återförsäljare av solskydd och erbjuder ett brett sortiment av markiser. Besök oss i vår butik och inspireras i vårt showroom där vi visar markisvävar, screenvävar och andra solskyddsprodukter. Hör av er till oss så kommer vi till er med prover, tar mått och monterar. Fråga våra duktiga säljare och montörer som ger dig goda råd.

Vi byter även markisduk på dina gamla system och utför eventuella reparationer. Vi hjälper dig med allt från det största systemet inom markiser till den minsta reservdelen till persienner.

Hitler v. Picasso - konstfilm/live på Bio 17 april kl 19, Härnösands Teater Eller köp ett presentkort som gäller på valfri föreställning!

Biljetter köpes i Teaterns kassa Storgatan 9, vardagar 11.00 - 13.00 tel 0611-180 60 eller på webben: event.webbiljett.se/harnosandsteatern För ytterligare info: www.harnosand.riksteatern.se

G Erbjudande N I N P NYÖP

20%

Välkommen till oss!

På valfri vara! 8.

Härnösands Persienn & Markis Södra vägen 5 a • Tel: 0611-155 49

25/3 ller tom

201

tpaket Frukos 8-11

! NYHET

kl.

Sjöberg 6 & g r e b ö Fr kl. 12-1

usic LIVE m

24/3

NYA ÖPPETTIDER! Storgatan 35 Månd-Fred 8-19 I Lör 10-17 I Sön 10-17

Yippie Härnösand 104x70mm.indd 1

2018-03-16 08:56:08

Storsatsning i Härnösand på bra tandvård! Fritt WiFi i vårt väntrum

• Akut tandvård • Undersökningar

Stort tack! Alla nya kunder som listat sig hos oss under 2017.

• Kronor och broar • Tandimplantat • Proteser

Nu fortsätter vi vår stora satsning på bra tandvård i Härnösand. Våra fem tandläkare har fortfarande tid att hjälpa fler Härnösandsbor med en högklassig tandvård.

Det är enkelt att lista sig: Ring 0611-51 19 90 så ”listar” våra tandsköterskor dig och sedan blir du kallad via brev eller SMS, vad passar dig bäst?

• Tandblekning • Estetisk tandvård

Vi hälsar dig välkommen till Tandläkarkedjan!

Monica Strid Tandsköterska

26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Härnösand, Korsmässvägen 5, Bryggaren strand • Tel: 0611-51 19 90 • www.tandlakarekedjan.se


INFART / LJUS PÅ

Sm

T e x t J AK O B TJ ERNSTRÖ M f oto p a w e l m a r o n s k i

Årets mest innovativa UF-företag i Härnösand förbereder sig för att lägga ner. Men lugn, det är helt enligt plan. – Det har varit sjukt givande! Det känns verkligen som att vi har haft ett riktigt företag, säger Ipek Fekre Kamal i Ljuva kvinna UF.

r ö f r ak fö

Maja Mooney ÅLDER 18 FAMILJ Mamma, bror och bonuspappa, pappa och tre syskon

e d n a g a t e

Johanna Sjölund ÅLDER 18 FAMILJ Mamma, pappa, syster, bror BOR Brännan GÖR Studerar sista året på ekonomiprogrammet

BOR Brunne GÖR Studerar sista året på ekonomiprogrammet

Sofia Hermansson ÅLDER 18 FAMILJ Mamma, pappa, syster BOR Bondsjöhöjden GÖR Studerar sista året på ekonomiprogrammet

A

tt driva UF-företag är en obligatorisk del av utbildningen på gymnasiets ekonomiprogram och en möjlighet som erbjuds elever på flera andra program. Ett av de mest prisade företagen i årets UF-kull är Ljuva kvinna som marknadsfört och sålt kristallglas med stiliserade kvinnokroppar på. Maja Mooney, Sofia Hermansson, Johanna Sjölund och Ipek Fekre Kamal kom tidigt in på att de ville utgå från en diskussion kring kvinnokroppen och kroppsideal och till slut kastade Maja Mooney fram idén om de designade glasen och där startade Ljuva kvinnas resa på allvar. En vacker produkt av bra kvalitet som samtidigt var bärare av ett viktigt budskap, är erbjudandet. Och det har många nappat på. – Vi har fått så mycket positiv respons, och det har kommit från många olika människor och många olika åldersgrupper så det känns som att det är en idé som har tilltalat många, säger Sofia Hermansson. Vid den lokala mässan i Härnösand vann Ljuva kvinna UF klassen Innovativt företagande. Vid den regionala mässan i Örnsköldsvik blev det andraplats i klasserna Årets pitch och Årets logotyp. Dessutom valdes Ipek Fekre Kamal ut bland 150 utställare som en av sex finalister i klassen Årets säljare. Priser, bra gensvar från kunderna och faktiskt en hyfsad vinst i slutändan dessutom. Men nu väntar alltså avveckling av företaget och årsredovisning – båda är obligatoriska moment på kursen. Så vad ta de med sig för erfarenheter? Många, visar det sig. Att knyta kontakter och bygga nätverk. Att ta för sig och prestera. Att hantera motgångar, att inte ge sig när det inte går som man tänkt. Att jobba i grupp och kommunicera. Dessutom har de fått med sig en viktig och rolig insikt tiden med UF-företaget: – Det är faktiskt många som tror på en, säger Johanna Sjölund. De vill hjälpa och stötta och de tycker att det är roligt att man satsar. Det har varit roligt att känna!

Ipek Fekre Kamal ÅLDER 19 FAMILJ Mamma, pappa, två systrar, en bror BOR Murberget GÖR Studerar sista året på ekonomiprogrammet

Hallå där…

Maria Åman, kommunikationsansvarig på Hernö Gin, som varit en av tre mentorer för Ljuva Kvinna UF. Vad tycker du om företagsidén? – Jättebra! Jag tycker att det är intressant att kunna lyfta frågan om kroppsideal på ett annorlunda sätt. Det har även fått mig att tänka till om hur jag ser på mig själv. Vad har du hjälpt till med? – Jon (Hillgren, Hernö Gins vd, reds. anmärkning) har varit rådgivande när det gäller affärsidé, prissättning och distribution. Jag har bollat kommunikation och marknadsföring. Konkreta saker som vi pratat om är till exempel budskapsformulering, den pitch som filmades och mässmontern. Jag har också hjälpt till med grafisk formgivning. Har du något allmänt tips till UF-företag som ska komma igång? – Oj, svårt. Men ett generellt tips kan väl vara ”ta hjälp!”. Kanske av flera som kan dela med sig av kunskaper inom olika områden. Utöver sakkunskaper tycker jag det är viktigt att personkemin stämmer. Hittar ni någon som ni har kul med och känner att det är lätt att prata med så går allt så mycket lättare. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

27


REPORTAGE / LOITSSTUGAN

Vägen vindlar sig upp genom vinterlandskapet, mot Lotsstugan. Utsikten är storslagen – hav, klippor, himmel. Här har nya ägare tagit vid sedan november. Det är Ulrika och Anders Hemström som vid sidan om konferensdelen nu öppnar upp för Härnösandsborna.

N YA T I DE R PÅ L O T S S T U G A N text och foto maria-thérèse sommar, martin sundqvist

28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

(stora

b i l d e n ) , paw e l m a r o n s k i


Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


”A nl ä ggningen ä r j u fantastis k . N ä r den k o m ut till f ö rs ä l j ning var det b ara en dr ö m , m en i so m ras lade v i ett b ud ”

30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


I

nteriören präglas av ljust trä och fägerna blått och vitt, med tydliga kopplingar till havet och platsens historia. Varken Ulrika eller Anders Hemström hade jobbat med konferenseller hotellverksamhet tidigare. Utom förstås då Anders bäddade sängar på Esso Motorhotell när han var 15, ”på stenåldern”, som han själv säger. Han ägnar sig åt att sälja mätinstrument och Ulrika var tidigare butikschef på Erikshjälpen, men jobbar nu heltid med Lotsstugan.

i sig som lockade dem att ta över verksamheten. Ulrika berättar: – Anläggningen är ju fantastisk. När den kom ut till försäljning var det bara en dröm, men i somras lade vi ett bud. Vi träffade ägarna och tänkte att det här kanske vi kan prova. Under hösten fick vi vara med mycket och se hur de arbetade. När vi tog över i november hade vi gäster direkt. De tog också över personal som jobbat på Lotsstugan tidigare, vilket blev en trygghet. Tre deltidseller timanställda som sköter städning, servering och mat, även om Ulrika står för en stor bit av matlagningen:

det var platsen

– Det är en sak att laga mat hemma. Här är det på en helt annan nivå; jag fick lära mig en ny meny med mycket som jag inte lagar till vardags, till exempel vilt och lamm. Vi jobbar med ekologiska och närproducerade varor. Det är en ny värld, och jag ser att om man betalar lite mer för råvarorna får man bra kvalitet. Ulrika berättar också att det är en utmaning att många exempelvis äter vegetariskt eller har allergier: – Jag kan bli osäker och undra om det här verkligen är jättebra. Nyligen gjorde jag limemarinerad lax och till vegetarianerna kikärtsbiffar med limesås. När jag såg att skålen med sås hade gått runt bordet för att alla ville smaka kändes det bra... Anders roll i Lotsstugan är att vara teknisk support, sköta administration och bokföring: – Vi kände ju till platsen, men hade inte förstått den här anläggningens potential. Än så länge har vi inte gjort så mycket marknadsföring, men vi har ett kundregister sedan tidigare, ska göra om hemsidan och så var Höga Kusten Turism här på besök förra veckan.

Anders Hemström Ålder 53 Bor Sockenvägen Gör Säljare på Exova Familj Frun Ulrika, 4 barn varav 3 utflugna Ulrika Hemström Ålder 50 Bor Sockenvägen Gör Jobbar på Lotsstugan Familj Maken Anders och 4 barn

beskriver varandras personlighetsdrag som bra komplement. Hon är en energisk arbetsmaskin, snabb att kasta sig in i nya projekt. Han tänker till längre, i stället för att bara köra på. >>

anders och ulrika

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


” D u k o m m er ut i naturen , m en ä r ä ndå så n ä ra stan . H av s ö rnen k o m m er f ö r b i h ä r då o c h då – ty vä rr k an v i inte s ä ga e x a k t n ä r . ”

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Hon avskyr bokföring och administration och lämnar med varm hand över det till Anders medan hon själv experimenterar med något nytt, just för tillfället med att grodda rödbetsfrön och broccoli. Både Ulrika och Anders tycker att mötet med kunderna är det allra roligaste. Hon berättar: – Bara att se hur de reagerar när de kommer in i byggnaden.. De kan relaxa, basta på kvällen, bada vildmarksbad i badtunna utomhus... Att sitta i månskenet under en hel stjärnhimmel! Vintertid är det många företag som hyr in sig för konferenser. Sällskapen som kommer har hela anläggningen själva och kan jobba ostört i de olika grupprummen.

Möten, boende och mat är huvudverksamhet, men de siktar på att erbjuda bed&breakfast på sommaren och redan nu har de börjat servera helgfrukost. Det blev fullbokat från start.

precis som förut kommer Lotsstugan att erbjuda havsnära utrymmen för möten, boende och mat. En trappa ned finns en spaavdelning med bastu, överallt havsutsikten. Men en sak paret Hemström kommer att ändra på är att anläggningen har stått oanvänd sommartid. De siktar på att dels ha den som bed & breakfast under somrarna, dels att öppna den mer för Härnösandsborna, med frukostar och kanske eftermiddagsfika: – Du kommer ut i naturen, men är ändå så nära stan. Havsörnen kommer förbi här då och då – tyvärr kan vi inte säga exakt när. Att komma ut i det här på en kvart... Vi har

också fått se en säl sticka upp huvudet och så har vi haft en mer osynlig gäst, en tårttjuv. Det var fullt i kylskåpet en kväll, så vi hade tillfälligt ställt ut en kartong med en tårta. Sedan var inte kartongen där längre, men vi hittade pappersbitar och såg spåren av en räv och av en vit marsipantårta. Anders påpekar att han gärna hade sett den rävens nos efter tårtkalaset – förmodligen Härnösands nöjdaste räv. Nog känns det som om havsörnen, sälen och tårttjuven är alldeles nära, även om de inte syns, innan färden går tillbaka nedför berget och in mot stadens ljud igen.


Annonsbokning:

Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41

välkommen till

After Work 6 april 16.30 – 21

169 kr

öppeT åreT runT för lunch & middag!

Mat inkl en öl/glas vin alt alkoholfritt alternativ

185 kr

Boka Bord! 0611-55 44 43

AFter Ski 7/4 från kl 14 med DJ!

Brunch

klipp ut & ta med annonsen så BJuDer vi på en hamburgare med dryck.

!

Söndag 25 mars kl 12-14 Boka Bord!

Gäller en/person den 7/4 2018.

0611-55 44 43

Våra öppettiDer:

Lunch mån-fre 10.30-13.30 Middag ons-lör 17.00-21.00

Följ oss på Instagram för mer info!

Vi har även mat för avhämtning!

ÄT & må goTT på

Boka BorD på 0611-219 11 Hamnkrogen Bar & matsal nattviken 1

SKEPPSBRON 9

Vi tackar White Guide för utnämningen i 2018 års guide!

Hjärtligt välkommen!

BOka BOrd! Tel: 0611-247 45 •

Besöksadress: Trädgårdsgatan vid Domkyrkan WeBB: vaggivagg.com e-pOsT: bokning@vaggivagg.com

www.yippieharnosand.se

Est 2004

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


Kjell-Arne Danemo

Hasse Bergfors Ålder 59

Ålder Tillräcklig

Familj Två barn och en fru

Familj Ja och 8 barnbarn

Bor Härnösand och Häggdånger

Bor Härnösand Gör Artistbokare åt Öbacka Jazz & Blues och aktiv i föreningen, saxofonist i HCJO och pensionär

Gör Jobbar på Trafikverket, är ute i Häggdånger, snickrar och joxar, spelar trumpet i HCJO

FEST VÄNTAR FÖR JAZZENS BÄSTA VÄNNER Västernorrlands eget länsstorband, High Coast Jazz Orchestra, fyller 25 år i år och firar med en hejdundrande konsert på Härnösands Teater den 20 april. Rigmor Gustafsson, Dick Oatts och Fredrik Lindborg kommer att vara kvällens gästartister. Yippies reporter tog ett snack med tre av orkesterns musiker på Metropol, där jazzklubben i Härnösand håller till, och där orkestern spelat många gånger under årens lopp. text och foto maria-thérèse sommar

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

hasse bergfors var den som grundade orkestern en gång i tiden och faktiskt är han den enda originalmedlemmen som fortfarande spelar i High Coast Jazz Orchestra: – Jag hade lärt känna Bengt Lindgren, som hade ett jazzradioprogram. Vi spelade i olika storband och kände att det vore roligt att spela i en annan stil, snäppet svårare. Eftersom vi både tyckte om Thad Jones tänkte vi att vi skulle starta ett länsstorband i hans stil. De samlade ihop fler intresserade och den 2:a maj 1993 repade de tillsammans för första gången, i Landgrenskolans musiksal. Många musiker ville vara med och det var entusiasmen som var huvudsaken. Fredrik Norén, trumpetare och konstnärlig ledare för orkestern, säger: – Man är en sorts själsfränder, som tycker om samma musik och vill ha utmaningar, spela lite svårare arrangemang. sedan slutet av 90-talet

har Fredrik kunnat arbeta med High Coast Jazz Orchestra på tjänstetid, som en del i sitt jobb som producent och projektledare på Musik Västernorrland. Det finns en budget och en grundeko-


REPORTAGE / HIGH COAST JAZZ ORCHESTRA Fredrik Norén Ålder 60 Familj Ja Bor Kastellgatan Gör Producent, projektledare, orkesterledare och musiker

”De samlade ihop fler intresserade och den 2:a maj 1993 repade de tillsammans för första gången, i Landgrenskolans musiksal. Många musiker ville vara med och det var entusiasmen som var huvudsaken. Fredrik Norén, trumpetare och konstnärlig ledare för orkestern, säger: – Man är en sorts själsfränder, som tycker om samma musik och vill ha utmaningar”

Kjell-Arne Danemo, Hasse Bergfors och Fredrik Norén fotograferade inne i jazzens högborg Metropol.

w Jubileumskonsert: High Coast Jazz Orchestra 25 år Gästartister: Rigmor Gustafsson, Dick Oatts och Fredrik Lindborg Härnösands Teater 20/4

w Medlemmar i HCJO Jan Magnefors altsax, sopransax (lead), Ulf Ödberg altsax, Mats Bäck tenorsax och flöjt, Kjell-Arne Danemo tenorsax och flöjt, Fredrik Ljungdahl barytonsax, Fredrik Norén trumpet och flygelhorn (lead), Hans Bergfors trumpet och flygelhorn, Kenneth Grönfelt trumpet och flygelhorn, Lars Pettersson trumpet och flygelhorn, Simon Fransman trombon (lead), Bertil Wahlgren Trombon, Lennart Ödberg trombon, Margaretha Sjölander bastrombon, Ion Baciu piano, Patrik Källström piano, Per Nordgren gitarr, Tobias Helén kontrabas, Christian Sundeqvist trummor, Martin Eklöf trummor

nomi för att stötta orkestern, men annars görs det mesta av jobbet ideellt. Han nämner jazzklubbarna i länet och att de är värda all uppskattning. Medlemmarna kommer från olika platser i Västernorrland och turas om att repa i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Saxofonisten Kjell-Arne Danemo flyttade till Härnösand 1995 och började spela med High Coast Jazz Orchestra direkt: – Jag hade bland annat spelat i Skövde Storband och med några dansorkestrar när jag bodde i Umeå, där jag växte upp. Fredrik Norén kände jag till eftersom jag var inblandad i Föreningen Jazz i Skaraborg och Jazz i Göteborg när jag bodde där nere. De musiker som sammanstrålade i High Coast Jazz Orchestra, eller HCJO, fick snart ett par spelningar i Härnösand. Först ut var invigningen av jazzklubben i september samma år. Sedan dess har orkestern uppträtt runt 60 gånger, nästan alltid med gästartister. Tom Harrell, Lill Lindfors, Svante Thuresson – listan är lång och ser ut som ett uppslagsverk över de senaste 25 årens kända, samtida jazzmusiker. Dick Oatts blev snabbt en mentor för bandet och en återkommande gäst. När han kom till Härnösand 1976 med Thad Jones / Mel Lewis Big Band var både Hasse och Fredrik på plats och tyckte att hela bandet var bra, men att Dick Oatts stack ut. – Jäklar vad bra han var, den här killen... Senare vikarierade Hasse i Stockholm Jazz Orchestra när Dick var inbjuden att spela med dem och deras vägar korsades igen på 90-talet. 1996 blev Dick Oatts inbjuden som solist när den första jazzfestivalen anordnades i Härnösand, av jazzklubben Öbacka

den amerikanske saxofonisten

Jazz & Blues, Musik Västernorrland och ABF, och samarbetet med HCJO fick sin början. sedan dess har Dick Oatts återvänt till Härnösand i stort sett varje år och fortsatt spela med HCJO, samtidigt som han framträder världen runt, ger masterclasses, regelbundet uppträder på klubben Village Vanguard i New York och har en professur på Temple University i Philadelphia i USA. Förra året spelade han in en cd med HCJO, med titeln ”Together Again”. Orkestern har spelat med många favoritartister. En av de första som nämns är Yellowjackets. Kjell-Arne säger: – Det var en höjdpunkt. Yellowjackets är ett världsband som säljer ut stora arenor runt om i världen. En journalist trodde inte att det var sant att de skulle komma. Fredrik Norén är nästa man ut att välja en egen favorit: – Flamencon! Perico Sambeat, en spansk saxofonist, och Alba Carmona på sång. Rigmor Gustafsson är också en stor favorit och fantastisk jazzsångerska. Hasse berättar om sin husgud Tom Harrell, nämner åter igen Dick Oatts, som också blivit en god vän, men på frågan om vad han har för drömbokning framöver blir han tyst en stund och funderar. Fredrik föreslår Gregory Porter: – Den nya, stora jazzsångaren – varför inte? Kjell-Arne säger att det finns ju så många. Tony Bennett, Esperanza Spalding... Eller något lite ovanligare, kanske Annie Lennox från Eurythmics. Hasse säger till slut: – Jag har nog redan lyckats få till bokningar med mina drömartister.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


INTERVJU / ANDREA CARVALLO

Andrea Carvallo flyttade från Tyskland till Härnösand för att kunna jobba inom industrin, och för att se om Sverige var sådär bra som alla säger. Nu är hon nybliven chef på EdmoLift och det verkar som om Härnösand fångat hennes hjärta, även om snön går till överdrift denna vinter. Andrea berättar genast om en kulturskillnad som heter duga. Hon jobbade tidigare åt facket i Tyskland, och därför var det nästan omöjligt för henne att sedan jobba inom industrin: – Jobbar man inom facket är man fienden för industrin. Här i Sverige kan det tvärtom vara en fördel att ha facklig bakgrund. Facket i Tyskland är mycket politiskt, samtidigt som endast cirka 30 procent av tyskarna är medlemmar. Det blir så att man verkligen måste kämpa för att få folk att gå med. Eftersom det fackliga arbetet låg henne varmt om hjärtat, och det fanns så mycket att göra, kunde hon jobba 60-70 timmar i veckan, vilket inte var hållbart i längden. Det var dags att byta bana. – Om jag ville jobba inom industrin var jag i princip tvungen att byta land. Vi hade vänner i Härnösand och jag tänkte – varför inte?

text och foto maria-thérèse sommar

36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Andrea och hennes man hade hälsat på vännerna i Härnösand många gånger och kände till staden. Dessutom var hon utbytesstudent i Sverige en gång i tiden, när hon pluggade statsvetenskap, ämnet som hon också skulle doktorera i. Hennes fokus låg på socialpolitik, framför allt kvinnor och barn, och Sverige lockade eftersom det finns så bra försäkringar och lösningar som gör det möjligt för kvinnor att ha barn och jobba samtidigt: – I Tyskland finns det till exempel inte många som kan studera och ha barn samtidigt. Man kan klaga här, att saker inte funkar som de ska, men det finns så mycket som är bra. Sommaren 2015 flyttade Andrea och hennes man, som jobbar som barnskötare, till Härnösand. Först bodde de i en sommarstuga hos en vän i Häggdånger och flyttade runt till olika bostäder. Nu hyr de ett hus på landet: – På fritiden är jag mycket i naturen, går långa promenader med hunden, och jag tycker egentligen om att skotta snö och känna att man kan hålla sig frisk utomhus, men jag tycker det är för jobbigt med snön nu. Och hon trivs i Härnösand: – Härnösand är en stad som ska växa igen. Här finns många skolor och väldigt mycket kultur för att vara en så liten stad – Norrdans, jazz, festivaler på sommaren... Så är det inte alls i städer av motsvarande storlek i Tyskland. Till EdmoLift kom hon efter tips från en vän. Hon tog kontakt med företaget och presenterade sig, och det ledde snart till jobb. Först arbetade hon som försäljningsingenjör, med mycket kundtjänst, och tack vare att Andrea har så goda språkkunskaper, förutom tyska och svenska talar hon även franska, tar hon ofta hand om kontakter med andra länder.

Jobbet gav henne språket, som gav henne tillgång till samhället. – Jag är ju invandrare, även om det kanske är lyxproblem – jag är ju ingen flykting. Men jag riskerade mycket och flyttade hit utan att ha jobb. Nu kanske det är lätt att lära sig svenska om man har tysk bakgrund, men det var inte så lätt i realiteten. När jag var här som utbytesstudent pratade jag nästan bara engelska. Det blev så även nu när vi flyttade till Härnösand. När jag inte kunde svenska tillräckligt bra pratade folk engelska med mig, för att kunna ha en vuxen konversation och ibland för att de själva ville träna. Det viktigaste för språkinlärningen var att hon fick chans att jobba, trots att hon inte kunde så mycket svenska: – Man måste ju få chansen. Vi måste tvinga varandra att prata, annars kommer integrationen inte att fungera. Det är samhällets uppdrag att integrationen lyckas. För alla mina vänner som flyttat till ett nytt land blev allt bättre när de började jobba. Det är viktigt att ha tålamod och att inte byta till engelska utan verkligen tala svenska. Sedan början av mars är hon chef i Business to business-gruppen på EdmoLift, vilket ger henne mer utrymme att prova saker och förstås innebär personalansvar: – Nu ska jag börja med att göra jobbet lika bra som Erik Svanberg, min företrädare, innan jag börjar med några egna projekt. Det roligaste med jobbet på EdmoLift tycker hon är att kunna hitta lösningar åt kunder: – Vi måste hitta på bra tekniska lösningar. Jag skulle aldrig kunna sälja ett lyftbord till en som inte behöver det. Det gäller att hitta rätt lösning för rätt kund och att tänka kreativt. Det är mycket specialanpassningar. Tekniken i sig intresserar henne också: – Jag hade inte funderat speciellt på lyftbord, att det finns så många saker man kan använda dem till. Det är fascinerande att se de stora tremeters borden och tänka – jag har sålt det där. Hon har också själv provat på att bygga; det ingår i introduktionen för alla på EdmoLift: – Ja, självklart har jag byggt själv. Jag kan inte sälja något som jag inte känner till. Det var en bra utbildning och jag blev bara en av grabbarna, fick bli smutsig och sätta ihop lyftbord. Som kvinna i ett industriföretag är hon i minoritet, men hon hoppas inspirera andra kvinnor att söka jobb på teknikföretag: – Jag hade förväntat mig motgångar, men har verkligen inte mött någon diskriminering inom jobbet. I det här fallet kanske Sverige är precis som >> man säger.


”Ja, självklart har jag

byggt själv. Jag kan inte sälja något som jag inte känner till. Det var en bra utbildning och jag blev bara en av grabbarna, fick bli smutsig och sätta ihop lyftbord. ”

Andrea Carvallo Ålder 34 Familj Gift Bor På landet i Fröland Gör B2B-manager på EdmoLift

HALLÅ, ANDREA CARVALLO !

”Härnösand är en stad som ska växa igen. Här finns många skolor och väldigt mycket kultur för att vara en så liten stad – Norrdans, jazz, festivaler på sommaren... Så är det inte alls i städer av motsvarande storlek i Tyskland. ”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


REPORTAGE / HAPPY RENT

I en lokal på Köpmangatan pågår febril aktivitet från morgon till kväll. Om en vecka ska hundratals gigantiska, handgjorda pappersblommor levereras och målet är att inte bara dekorera hela Birsta City med dem, utan att nå ut i Sverige, världen – och förhoppningsvis rymden.

F L OW E R P OW E R text och foto maria-thérèse sommar

38

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


D Desislava Pavlova Ålder 38

Vasilena Traykova

Ålder 31 Familj Ja, en dotter på 13 år och en hund Familj Ja, en stor, både här och i Bor Brattås Bulgarien Gör Jobbar på att bli en bättre person Favoritblomma Min favoritblomma är ännu inte född, men jag älskar dem alla.

Bor Sjöviken Gör Blommor Favoritblomma Rosor

et är en märklig värld som öppnar sig i rummen där inne. Färgstarka blommor i superstorlek balanserar på tjocka stjälkar, medan andra ligger och väntar på montering. Vasilena Traykova frågar: – Har du sett filmen Avatar? Vi är inspirerade av blommorna i den filmen. Våra blommor är inte tänkta att vara naturtrogna, utan att vara konstföremål som vi böjer och limmar precis som vi vill. Det blomsterskapande företaget heter Happy Rent och består av två kvinnor som är lika glada som namnet antyder, och medhjälparen Sebastian, som dock inte jobbar med själva tillverkningen. Vasilena och Desislava kommer från Bulgarien men satsar nu på svensktillverkade pappersblommor som ska dekorera allt från bröllop till företagsevent. Blommor som går att hyra, så att så många som möjligt har råd att använda dekorationerna, och som tillverkas av miljövänligt papper. De har också möbler med led-belysning för uthyrning, exempelvis bardiskar och sittmöbler som skiftar färg. Båda har yrkesbakgrunder som skiljer sig rejält från att för hand klippa, skapa och montera enorma blommor. Vasilena har jobbat med ekonomi och har en master i ämnet. Desislava har pluggat biologi, ekologi och jobbat med marknadsföring, men de kände sig otillfredsställda i sina yrken. Desislava berättar: – Jag kände mig inte glad. När man jobbar med allvarliga saker finns det ingen tid att leva och drömma – och jag behöver tid att drömma. Vasilena håller med: – Jag jobbade med redovisning och var uttråkad. I hela mitt liv har jag gillat hantverk. Vi känner varandra från Bulgarien och nu när vi båda bor i Härnösand kom vi på idén att starta det här företaget. Vi visste att vi ville jobba med evenemang på något sätt, men inte hur. De började skapa blommor utan att ha någon egentlig plan, men fick en första beställning som inte går av för hackor. Efter att ha hört av sig till en creative director på Birsta City och skickat en bild fick de napp – och en beställning på blommor till alla butiker där. Hundra stycken stora, stående blommor. Dessutom ska de skapa fyra lampor i storleken 1,5 gånger 3 meter, täckta av blommor. De har fått skaffa en extra lokal, där de konstruerar

prototypen till lamporna. Redan i februari kunde besökare i Birsta se ett av Happy Rents verk, en fotovägg med Alla hjärtans dag-tema. Så varför blev det just pappersblommor? Vasilena verkar förvånad över frågan: – Varför inte? I Bulgarien ville jag ha en blomsteraffär, men ingen vanlig, utan en som har med varje blommas mytologiska historia att göra. Visste du till exempel att det berättas att gudinnan Afrodite var väldigt sårad en gång; hon grät, och så kom rosorna till? Desislava säger: – Vi båda tycker om blommor och den symbolik de har. Blommor är som en skatt. Man måste ha kärlek för att de ska växa. Vi förknippar dem ju med kärlek och använder blommor för att fira allt och för att visa uppskattning. Tänk på Lille Prinsen – i den berättelsen är en blomma själva hans liv. De båda blomsterskaparna poängterar hur viktigt det är med skönhet i livet, särskilt när så mycket i världen är svårt. Själva njuter de av att skapa, även om de klipper vartenda blomblad för hand med sax – de väntar på en maskin som ska kunna underlätta jobbet, men fortfarande klipper de. Och klipper och klipper. Vasilena berättar: – Vi jobbar från morgon till kväll varje dag, men trots att vi är trötta är vi inte stressade. Vi vill göra något vackert och samtidigt hitta ett sätt att hjälpa andra, att ta socialt ansvar. Kanske vi kommer att kunna anlita personer framöver som kommer att kunna jobba i hemmet och tjäna en extra slant. I synnerhet ensamstående mammor, som inte får tillräcklig hjälp med assistans för sjuka barn utan har allt ansvar själva. Om vi inte gör något för samhället, varför är vi då här? När det gäller framtida drömprojekt svarar Vasilena att hon gärna vill jobba mycket med bröllopsdekorationer och de båda drömmer om att göra ett bröllop som går i lila. Desislava säger: – Jag vill göra blommor som åker ut i rymden. En konstruktion med vackra blommor att sända ut som ett kärleksbrev från Sverige. Tesla har ju skickat ut en bil, varför skulle inte Sverige kunna skicka ut blommor? Vasilena konstaterar att hennes kollega inte har någon gräns för sina tankar; det är Desislava som är den stora visionären av dem båda, medan hon själv har fötterna på jorden och jobbar mer konkret, även om de skapar samma kreativa saker. Men hon håller med. Blommor i rymden, ja, varför inte?


InbjuDAn

InFLYTTnInG 1 APRIL • 2018

Öppet hus med visning!

Fredag 23 mars kl 11-18 Lördag 24 mars kl 11-15 ADRESS: Storgatan 41

Vi har byggt om Vågmannen till 28 toppmoderna och stilfulla lägenheter som är utrustade med den bästa tekniken. • Ett par minuters promenad till centrum • Läget är centralt med fin innergård med allmänna uteplatser och boulebana • Hiss • Det här är ett rökfritt boende • Tillgång till snabbt bredband • Från liten etta till stor trea med nära 5 meter i takhöjd

Nybrogatan 13 • Tel 0611-882 00

www.harnosandshus.se

Gå all in! InspIratIonsbIlder från lägenheterna

Vi gillar utmaningar som tvingar oss att spänna bågarna! När våra idéer landar och du som kund säger ”go” så kommer du att känna vårt stora engagemang för dig som kund. Vi går all in!

ETTERLUND K E N N E T H ZRE PR O JE KT LE

DA

29 070-679 75 TE L t ne d. allti Härnösand E- PO ST z@ 10 B, 871 30 pmangatan A D RE SS Kö ltid.net W W W. al

40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


MITT JOBB / Oscar Åsberg

T e x t J AK O B TJ ERNSTRÖ M f oto P A W EL M AR O NSKI

ÅLDER 19 1

FAMILJ Mamma, pappa, syste, bror, flickvän

Varselkläder

BOR Kramfors

Reflexerna gör att man syns helt enkelt och det är en trygghet. Vi jobbar ibland nära vägar och trafik och det är faktiskt stor skillnad mellan att ha varselkläder och att inte ha det.

GÖR Elektriker

6 2

Spänningsprovare Ett viktigt skyddsredskap för elektrikern. Innan man ska börja arbeta måste spänningen vara nere, annars riskerar den som arbetar att få en stöt och elolyckor är allvarligare än vad många tror. Spänningen tas enklast ner genom att skruva ur säkringar i elcentralen, men det händer att säkringarna är felmärkta så spänningsprovaren är ett måste för att garantera säkerheten för elektrikern. Instrumentet mäter spänningen genom att man för in prober i vägguttaget.

Verktygsbälte Ett verktygsbälte med hängslen gör att det går att bära många av de viktigaste verktygen på sig utan att det belastar ryggen så mycket.

3

Verktyg Det finns en massa olika verktyg som är bra att ha och som man har alltid ska ha med sig ut på jobb. Mejslar i olika storlekar för att skruva fast uttag, strömbrytare och annat. Tänger för att skala och klippa kabel och även för att komma åt i trånga utrymmen. Mätgrejer för att mäta naturligtvis och så kniv. Kniv är ett universalredskap som man inte kan vara utan.”

7

Tångamperemeter Ett instrument som mäter strömstyrkan utan att behöva kopplas in på kretsen. Det räcker med att placera ledaren i mätinstrumentets bygel eller ögla. Eftersom det bildas ett magnetfält runt ledaren då en ström flyter genom den så kan instrumentet räkna ut strömstyrkan genom att registrera magnetfältet. Att mäta strömstyrkan är ett enkelt sätt att se om en apparat förbrukar ström – det vill säga om den fungerar.

4

Eltejp En elastisk tejp som används för att isolera, bunta ihop, täta eller märka upp kablar, men också när man ska dra ny tråd vid eldragning eller fiberdragning. ”Eltejp är ett måste i det här jobbet.”

5

Hammare ”Också ett universalredskap. Det vanligaste användningsområdet är att spika fast klammer, men hammaren är bra till mycket.”

Oscar, elektriker I juni tog Oscar Åsberg studenten, i juli fick han jobb på unga och snabbväxande elfirman PowerUp Electrics. Och han trivs mycket bra med elektrikerjobbet. – Vi gör många olika sorters jobb så det är både roligt och väldigt lärorikt. Dessutom jobbar jag med riktigt bra folk så det är alltid kul att komma till jobbet. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


Harnosandsjobb.se

På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

140 lediga jobb i Härnösand Försäljning Destinationssäljare till Höga Kusten Turistservice

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-23 ANTAL TJÄNSTER: 6 FÖRETAG: Höga Kusten destinationsutveckling AB OXO JOBBNR: 168964099

Privat/affärsresesäljare

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Big Travel Sweden AB OXO JOBBNR: 168732999

Student till Höga Kusten Nöje AB ANSÖKAN SENAST: 2018-04-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Höga Kusten Nöje AB OXO JOBBNR: 166644329

Industri Produktionschef

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 169103989

Erfaren uppdragsledare inom anläggning till Härnösand eller Örnsköldsvik ANSÖKAN SENAST: 2018-05-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Sweco Ab (publ) OXO JOBBNR: 168221419

Projektör väg, gata och mark till Härnösand / Örnsköldsvik ANSÖKAN SENAST: 2018-05-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Sweco Sverige Ab OXO JOBBNR: 168221439

Administrativ projektingenjör till Trafikverket ANSÖKAN SENAST: 2018-03-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 167907119

Däckskiftare till vårsäsong 2018

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-29 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: U.g. Däckservice I Härnösand Aktiebolag OXO JOBBNR: 167975379

Skadereparatör

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Bilbolaget Nord AB OXO JOBBNR: 167613269

Personlig Servicetekniker

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Bilbolaget Nord AB OXO JOBBNR: 167535499

Systemingenjör/Projektledare till Planeringsavdelningen ANSÖKAN SENAST: 2018-03-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Försvarsmakten OXO JOBBNR: 166644279

Management Enhetschef för Jordbrukarstöd och veterinär

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 169564249

Projektchef till Svevia

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Svevia AB OXO JOBBNR: 168713229

Teamledare VVS

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Rejlers Sverige AB OXO JOBBNR: 168635979

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Rejlers nästa Teamledare VVS ANSÖKAN SENAST: 2018-04-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Rejlers Sverige AB OXO JOBBNR: 168613679

Marketing och media Eventpersonal till Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-26 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Eventpersonal i Sverige AB OXO JOBBNR: 168713469

Kungfoto söker Skolfotograf i Sundsvall/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-04-30 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Viron Media AB OXO JOBBNR: 168276099

Mat och dryck Cafebiträde

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Wayne Och Margareta´s Coffee Aktiebolag OXO JOBBNR: 168875579

Cafebiträde

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Cafe Anda Ab OXO JOBBNR: 168868039

Sommarjobb hos OKQ8 Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: OK-Q8 AB OXO JOBBNR: 166851899

Projekt och utveckling Projektledare, Sundsvall/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-04-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 169432569

Projektledare

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 169456529

Projektledare

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 169446559

Karriärorienterad Projektledare till Xavitech

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Professionals Nord Rekrytering AB OXO JOBBNR: 169019059

Karriärorienterad Projektledare till Xavitech ANSÖKAN SENAST: 2018-04-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Xavitech Ab OXO JOBBNR: 169117459

Globalt analysföretag med kontor i Höga Kusten söker projektledare ANSÖKAN SENAST: 2018-04-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ipsos AB OXO JOBBNR: 168755919

Härnösands stift söker controller ANSÖKAN SENAST: 2018-04-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Stift OXO JOBBNR: 168713489

Uppdragsledare och projektörer VVS Sundsvall / Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-07-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ramböll Sverige AB OXO JOBBNR: 167424659

Socialarbetare Sommar vikarier

ANSÖKAN SENAST: 2018-05-31 ANTAL TJÄNSTER: 10 FÖRETAG: Modern Omsorg Elle AB OXO JOBBNR: 168580759

Städ och underhåll Lågstadielärare Hälledals skola ANSÖKAN SENAST: 2018-03-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 167994939

Lägerledare på Aspnäs lägergård sommaren 2018 ANSÖKAN SENAST: 2018-05-01 ANTAL TJÄNSTER: 5 FÖRETAG: Kfuk-kfum I Härnösand OXO JOBBNR: 167535509

Support Samhällsplanerare regionalt ANSÖKAN SENAST: 2018-04-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 169535589

Vaktmästare

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 169422049

Administratör till stabsavdelningen Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 169295369

Kommunikatör till Com Hems kundservice ANSÖKAN SENAST: 2018-04-22 ANTAL TJÄNSTER: 15 FÖRETAG: Studentconsulting Sweden Ab (publ) OXO JOBBNR: 168997509

Ipsos växer i Norrland - vi söker en projektassistent Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-04-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ipsos AB OXO JOBBNR: 168755929

Sommarvikariat familjebehandlare ANSÖKAN SENAST: 2018-05-31 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 168635879

Vikarierande kundmottagare inom bilbranschen

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Studentconsulting Sweden Ab (publ) OXO JOBBNR: 168396749

Säkerhet

Lärare Wendela Hellmanskolan ANSÖKAN SENAST: 2018-04-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 169564039

Elevassistent till Hedda Wisingskolan i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 169136959

Lärare till Kastellskolan, Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-06-15 ANTAL TJÄNSTER: 5 FÖRETAG: KASTELLSKOLAN OXO JOBBNR: 168868119

Sommarvikarier Integrationspedagog ANSÖKAN SENAST: 2018-05-31 ANTAL TJÄNSTER: 8 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 168635889

Lärare till Allmän kurs

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA OXO JOBBNR: 167285819

Vården Psykolog till psykologmottagningen FBHV Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-04-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 169563999

Audionom till Hörcentralen i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-04-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 169476909

Distriktssköterska kväll/natt ANSÖKAN SENAST: 2018-04-13 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 169447219

Vi söker specialistläkare i psykiatri för konsultuppdrag ANSÖKAN SENAST: 2018-04-16 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Coperio AB OXO JOBBNR: 169564429

Leg. psykolog till verksamhetsområde Saltvik ANSÖKAN SENAST: 2018-04-02 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Kriminalvården OXO JOBBNR: 169353289

Habiliteringsassitent

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 169019079

Sem.vik Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten i Härnösand

Omvårdnadspersonal till Ugglan och Älandsgårdens särskilda boende för äldre

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-01 ANTAL TJÄNSTER: 6 FÖRETAG: Kriminalvården OXO JOBBNR: 168595169

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-22 ANTAL TJÄNSTER: 20 FÖRETAG: Frösunda Omsorg I Uppland Ab OXO JOBBNR: 168830139

Väktare, behovsanställning/ semestervikariat.

Undersköterskor

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 3 FÖRETAG: Securitas Sverige Aktiebolag OXO JOBBNR: 167285369

Utbildning Specialpedagog Wendela Hellmanskolan ANSÖKAN SENAST: 2018-04-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 169564019

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 168644179

Sjuksköterska till Ugglan och Älandsgårdens särskilda boende för äldre ANSÖKAN SENAST: 2018-03-22 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Frösunda Omsorg I Uppland Ab OXO JOBBNR: 167285359


Uppdragsledare El

Övriga Truckförare till kund i Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Studentconsulting Sweden Ab (publ) OXO JOBBNR: 169726679

Plantpersonal/Sommar vikarie sökes ANSÖKAN SENAST: 2018-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Saba Blommor AB OXO JOBBNR: 169477209

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Rejlers Sverige AB OXO JOBBNR: 168635859

Sommarvikarier till Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Systembolaget Aktiebolag OXO JOBBNR: 168221449

Medarbetare till Subway

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Subway Subs of Sweden Aktiebolag OXO JOBBNR: 168125949

Scenmästare

Sommarvikariat till Saba Blommor Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-04-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Saba Blommor AB OXO JOBBNR: 167871349

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 167871409

Du som går första året på gymnasiet – missa inte chansen att tjäna lite egna pengar i sommar samtidigt som du får värdefull erfarenhet av att du kanske tog det allra första klivet in på arbetsmarknaden den här sommaren! Det finns en mängd olika jobb att prova på hos oss! SÖK SENAST DEN 15 APRIL PÅ WWW.HARNOSAND.SE/SOMMARJOBB

Vi söker sommarjobbare

Vi söker Projektledare/skribent Grafisk formgivare För mer info webben7.se/jobb

7an Mediapartner ger ut Örnsköldsviks veckomagasin som delats ut till alla hushåll och samtliga företag i kommunen med reportage om stort som smått. Vi hjälper våra kunder med marknadsföring och producerar allt från kundtidningar och annonser till logotyper, foldrar, affischer och illustrationer.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


Tipsa mig!

SPORT

Jens Näsman jens.nasman@yippieharnosand.se

BOWLING. Många idrotter vill profilera sig som den perfekta ”familjesporten”. I Härnösand är bowlingen en stark lokal kandidat. När BK Flash nyligen besegrade Domsjö IF i Nordallsvenskan gjorde man det med två uppsättningar far/son och ett gift par i laguppställningen.

Släkten är bäst inom härnösandsbowlingen w Att välja handboll ligger ofta nära till hands när man skall testa idrotter i skolåldern i Härnösand. BK Flash har sett till att Härnösand hamnat på den svenska bowlingkartan på allvar under några säsonger under 2000-talet. Besöken i Elitserien har tyvärr blivit ettåriga, men man har alltid varit på gränsen att ta klivet upp igen året efter. Den här säsongen såg det ovanligt mörkt ut efter de inledande omgångarna (snabbt fyra förluster), men nu har kloten börjat rulla härnösandsgängets väg igen i Nordallsvenskan. Lördagen den 8 mars tog man säsongens tionde seger (och den sjunde matchen i rad utan förlust) när man tog revansch på derbymotståndarna i Domsjö IF efter 9-11-förlusten i Örnsköldsvik i oktober. – Det var kanske det bästa som kunde hända att vi fick uppleva den här tröga starten. Det är ju bättre att vi växlar upp långsamt och sedan toppar oss i kvalet. De senaste säsongerna har det kanske gått lite väl lätt under grundspelet och sedan har vi inte stått distansen ut när elitseriekvalet väl ska avgöras,

funderar Björn Wedin som rätt ofta slår den högsta poängsiffran av Flash-spelarna. Den tuffaste utmanaren finns inom den egna familjen. Sonen Linus gör nämligen pappa Björn sällskap upp från Sundsvall för både träning och matcher. – Det är förstås jätteroligt att kunna dela ett gemensamt intresse med ens barn, men man vill gärna gå segrande ur duellen. Slår man ut snittet över en hel säsong landar vi bra lika, men Linus har oftast haft högre toppar och lägre dalar än mig, säger pappa Björn. Just den här lördagen var Björn den vassaste i duon med 873 poäng mot Linus 836. Allra bäst i Flash mot Domsjö var dock Mattias Jonsson som via 883 pinnar vann sin ”familjeduell” mot pappa Torbjörn med 90 poäng. I eftersnacket med Jonssons framkom det inget större intresse för den interna fighten. Däremot diskuterades sportredaktörens fråga om det någon gång går att få se tre generationer inom en familj i den näst högsta serien. – Tja, jag är ju 57 år nu och mitt

FAKTA/Future Team P16/02 5 från samma klubb: Daniel Svensson, Alper Demirol, Paulos Abraham, Zeidane Inoussa, August Westerholm - IF Brommapojkarna. 3: Samuel Burakowsky, Martins Egbe, Melker Widell - Malmö FF. Tim Hauzenberger, Mayckel Lahdo, Aimar Sher - Hammarby IF. 2: Adam Kaied, Lucas Larsen - Helsingborgs IF. Awil Hassan, Max Helge - IF Elfsborg. Mattias Nilsson, Pontus Eriksson - Umeå FC Akademi. Robin Tihi, Josafat Mendes - AIK FF. Jesper Bergström, Fredrik Borgström - IF Älgarna. 1: Jacob Ondrejka - Landskrona BoIS, Rasmus Forsell - Karlslunds IF, Adel Gharbi - Angered MBIK, Jesper Granqvist - Edsbyns IF, Melker Green - IFK Norrköping, Puri Haji - Ängelholms FF, Ludvig Pärlenskog, Bollnäs GIF, Alessandro Bartoli - Örgryte IS, Alvin Holmgren - Staffanstorp United, Olle Johansson - Skene IF, Alfred Kajlöv - Sandvikens IF, Samuel Nilsson - IF Mölndal Fotboll, Karl Svensson - Melleruds IF, Emil Wickman - IFK Östersund.

44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Starka familjeband i Flash´s nordallsvenska lag. Mot Domsjö spelade son och far Wedin (Linus och pappa Björn), äkta paret Stefan och Karin Borgström samt far och son Torbjörn och Mattias Jonsson hem segern via klara 15-5. Daniel Wallanger och Magnus Melander gjorde oktetten komplett. Foto: Jens Näsman

10-åriga barnbarn Alma spelar redan i Korpen med riktigt bra skruv i kloten. Så om en fem-sex år till så… , hoppas den välkonserverade ”Farfar Tobba”. För ovanlighets skull hittade vi även ett äkta par i laguppställningen denna gång. Karin Borgström fick chansen från farmarlaget och hon avslutade starkt i derbyt. Två serier en bit över 200 poäng gav 771 poäng totalt - endast 22 pinnar bakom maken Stefan. – Stefan är vanligtvis klart bättre än mig, så jag spelar egentligen hell-

re med än emot honom. Vi brukar försöka spela någon mixedtävling då och då. Nu senast var det mixedDM, men vi har åkt på SM också någon gång, berättar Karin. Att båda spelar bowling underlättar i familjelivet, menar de. – Dels tränar vi ihop minst en kväll i veckan, men framförallt har man ju förståelse när bowlingen periodvis tar mycket helgtid i anspråk, säger Karin vars Flash i och med segern över Domsjö gick upp i serieledning.

Två från IF Älgarna i framtidslandslag w FOTBOLL. Ulf Kristiansson, förbundskapten för P16/02 Future Team, bjöd in 33 lovande spelare till läger på Bosön 6-8 mars. Två av dem har IF Älgarna som klubbadress. Tanken med detta Future Team är att motivera de som inte kunnat konkurrera rent fysiskt med

de största i ålderklassen än så länge, men som på sikt mycket väl kan komma ikapp och förbi i sin spelarutveckling. Från IF Älgarna deltog Jesper Bergström och Fredrik Borgström – Norrlands enda bidrag vid sidan av två Umeåkillar, en Östersundskille samt två från Hälsingland (en från Edsbyn, en från Bollnäs).


YJSM-guld i curling till Härnösand Foto: Privat

w CURLING. Härnösands Curlingklubb tog förrförra helgen hem ytterligare ett SM-guld. Skippern Moa Hillblom i lag HCK/Turmalin avgjorde YJSM-finalen mot Mjölby/ Team Axel Landelius i den fjärde

omgången då hon säkrade en trepoängare i underläge 0-1 i matchen för en 3-2-seger till slut. Härnösandslaget förlorade bara en enda match under mästerskapet i Sundbyberg, en gruppmatch mot

Granit/Time Out (5-6) och var tveklöst värdiga vinnare. Förutom Moa Hillblom spelade Albin Sånnevall, Alexander Palm och Thea Sundgren i det segrande laget. Lagets coachades av Cecilia Fransson.

Leran på Myran gav VILLEMO starten på karriären Nye förbundskaptenen för F16/02landslaget, Pär Lagerström, samlade 42 spelare för läger på Bosön under sportlovet, däribland HSK:s målvakt Villemo Sahlén som en av sex burväktare. Foto: Jens Näsman

FOTBOLL . Det är i motvind som draken lyfter. Det upplevde HSK:s fotbollsmålvakt Villemo Sahlén i sista matchen på Halmstadslägret förra sommaren. - Jag släppte in världens katastrofmål inför ögonen på scouter och förbundsfolk. I slutet av pausen bestämde jag mig dock för att sluta gråta och göra min bästa halvlek i karriären i stället. Och det gjorde jag, berättar den härligt pratglada 16-åringen.

w Det är tisdagkväll och Härnösands SK:s damlag tränar på den snöhögskantade konstgräsplanen på Högslätten. I den ungdomliga truppen finns ett antal tjejer födda 2002, däribland en med erfarenhet av inte mindre än tre landslagsläger. – Man blir lika glatt överraskad varje gång man får en kallelse till de där lägren. Det var däremot trist att jag drog på mig feber nu senast på Bosön… men jag hann ju i alla fall vara där i två dagar av fem, säger målvakten Villemo Sahlén. Vi träffas en stund innan den två timmar långa träningen ska starta på Högslätten - men intervjutiden

formligen flyger iväg. Att Villemo är en verbal sista utpost står snabbt klart. – Jodå, och det är väl en av mina styrkor. Jag ser ju hela planen väldigt bra från min position därbak och därför ropar jag ofta på min backlinje när jag ser vart luckorna kan tänkas dyka upp. Ibland kan jag kanske ryta i lite väl hårt, men tjejerna vet att det låter värre än jag menar i stridens hetta, erkänner 16-åringen som faktiskt upptäckte tjusningen med målvaktsjobbet i lervällingen på en av Myrans kvartersplaner. Om det var 2008 eller 2009 är oklart, men mötet stod hur som helst mellan Villemos Älandsbro AIK och motståndarna HSK Gul. – Jag minns att det ösregnade den där kvällen och ingen av de andra tjejerna ville behöva kasta sig i leran framför målen. Men det ville jag, säger Villemo och tillägger med ett skratt. – Mamma hade alltid sopsäckar redo i bilen för att jag inte skulle skita ned bilklädseln… Efter den matchen var hon såld på uppdraget att agera burväktare i fotbollslaget. Ett par år senare bytte hon klubbtillhörighet. Från Älandsbro AIK till

Härnösands SK. – Jag spelade redan innebandy med stora delar av HSK-laget och det var dessutom samma tränare så jag gick väl över 2011 eller 2012. Det bästa var att jag fick en egen målvaktstränare där (Anders Lundgren) och det värdesatte jag jättemycket, berättar Villemo som numera har Stefan Gunnarsson som sin målvaktstränare i HSK. En mentor hon uppskattar enormt. – Stefan är så otroligt bra på att berömma de positiva grejerna man gör, innan han på ett perfekt sätt påpekar det man kunnat förbättra. Dessutom gör han träningarna både omväxlande och roliga. Det så snöpligt avslutade lägret på Bosön under sportlovet var Villemos tredje i landslagets regi. Självklart hoppas hon på fler chanser. – Men det är inget jag går och tänker på. Jag har just avslutat bandysäsongen med Haik och nu är det vårsäsongen med HSK som gäller. Sedan väntar en flytt, avslöjar hon. Villemo går ut nian på Vendela Hellmanskolan i sommar och ska därefter gå Umeå IK:s fotbollsgymnasium.

– Det ska bli jättespännande förstås. Med nya mål ges nya möjligheter – och efter det där som hände i Halmstad vet jag att det är inte kört bara för att man gjort en riktigt dålig halvlek. – Det var kanske just det som de från förbundet fastnade för gällande mig. I stället för att sjunka genom jorden efter det där förnedrande baklängesmålet gick jag ju ut och räddade fem frilägen och bidrog till att vi vände och vann matchen med 4-2, avrundar Villemo.

FAKTA/ Villemo Sahlén Född: 28 januari 2002 Familj: Pappa Göran, mamma Camilla och lillebror William. Bor: I Älandsbro Gör: Går i nian på Vendela Hellmanskolan. Klubbar i karriären: Älandsbro AIK, Härnösands SK. Landslagsmeriter: Matchläger i Norge i september som en av tre målvakter, breddläger i Göteborg i november och nu senast läger på Bosön i mars som en av sex målvakter. Motto: ”Finns det en procents chans – då ger jag hundra”. Roligaste idrottsminne: Kvartersmatchen i hällregnet på Myran där det bara var jag som ville stå i lervällingen framför målen. Sedan den matchen mot HSK Gul har jag alltid velat vara fotbollsmålvakt.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


foto Maria-Thérèse Sommar

UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Anna Halén, Kajsa Halén och Eva-Lill Hammarberg. Kajsa Halén i mitten firade sin 85-årsdag med många nära och kära.

Lars och Anders Halén, Annelie Lundgren Cecilia och Tomas Boström, med födelsedagsbarnet Kenneth: - Jag får vara med två gånger för jag fyller år idag!

Daniel, Annica och Anders

Per Johansson, Josefin Boström, Frida Boström och Kenneth Boström som firade födelsedag

After Work på Stadt 2/3

Birgitta Henriksson och Linnéa Winqvist: - Vi brukar åka och dansa tillsammans med Agneta och Britt, men i dag firar vi att Linnéa har fyllt år

Agneta Jonsson och Britt Vikström

Marie-Louise och Anne-Marie

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Per Halén, Mats Bylund och Olof Halén


Yngve Nilsson, Berit Selling och Leif Thörnlund

Elin Sandelin och Eva Tånneryd

John Stenberg och Marika Nordgren

Sopplunch, Häggdångers församlingshem 15/3

Fatta! Med Cleo och Juck, Teatern 14/3

Gun-Britt Rodling, Bengt Fransson och Inga-Lill Wiberg: - Vi är här för att få ett Guds ord och soppa, och förstås för att umgås

Ida, Jesper, Adam, Yrja och Arvid

Margareta, Göran och Stig-Gunnar

Reza hade åkt från Kramfors för att se föreställningen

Kerstin Eriksson och Vicki Olsson

Berit och Stig-Gunnar Bylund

Tove Grön, Sanna Wedin och Elisabeth Åström

Lotta Wisén, Maud Byquist och Monica Fällström: - Vi är här för att vi är S-kvinnor och tycker det är viktigt med #metoo

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Lennart Jonsson: - Klas Norberg ska också komma till oss på PRO Rundvik i Västerbotten. Vi har lyssnat på honom på nätet och ser mycket fram emot att höra honom i kväll!

Karin Nordlöf och Bengt Berglund

foto Maria-Thérèse Sommar

Theo Kornijenko och Rune Källman

Mikael Norberg och Annika Sjöholm Norberg

Britt Jonsson: - Fantastiskt att en så liten ort kan dra så mycket folk!

Elvis in memory, Ramviks Folkets hus 3/3 Inger Samuelsson, Eivor Styf och Maud Nordlund: - Elvis är ju från Älandsbro!

Ella, Ingegerd, Åke och Bosse: - Vi vill lyssna på Klas Norberg! Sten-Åke Nyberg Pia Gustafsson: Marie-Louise ochoch Anne-Marie - Det här ska bli spännande!

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Drönarbilden över Nattviken i Härnösand var ett uppdrag åt Yippie Härnösand inför decembernumret 2018

Smarta lösningar för din bästa kommunikation Vi vill och kan hjälpa dig med din kommunikation! Vi processar fram ett material där du och din personal har en huvudroll. Vi bistår med kompetens och erfarenhet. Så här kan vår arbetSplan Se ut för ett uppdrag: • Budget (kan vara ett fast pris, löpande eller ett takpris) • Inläsning och research • Analys och möten • Uppdragsbeskrivning och projektledning • Skisser, kanaler och kommunikationsplan • Utvärdering och uppföljning

Gå in på vår webb och kolla på några av genomförda uppdrag till olika typer av kunder med olika mål och resultat.

www.alltid.net

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


Hela denna sida är annons

UTFART / KALENDARIUM

Ons 4

apr

Miriam Aida: Quatro Janelas Miriam Aida sång, Mats Andersson -7 strängad akustisk gitarr, Ola Bothzén slagverk, Finn Björnulfson slagverk. Förband: Alm o Madde

[ 22 mars - 25 april]

Metropol kl 19

Med reservation för eventuella fel och ändringar

Musik Ons 21

mar

Tia Fuller Quartet Tia Fuller sopran/altsaxofon, Mimi Jones kontrabas, Shamie Roystone piano, Joe Dyson trummor. Besök från USA med en av de hetaste kvinnliga saxofonisterna i jazz för närvarande i världen. Förband; BAE Quintet

apr

Miriam Aida: Quatro Janelas Miriam Aida sång, Mats Andersson -7 strängad akustisk gitarr, Ola Bothzén slagverk, Finn Björnulfson slagverk. Förband: Alm o Madde Metropol kl 19

Metropol kl 19

Tis 11

Fre 23

Gluck, Orfeo & Euridice Norrlandsoperan.

mar

Blueskväll!! Bill Öhrström & Top Dogs. Kärt återbesök av sångaren och munspelaren Bill Öhrström och Top Dogs Metropol kl 20 Fre 23

Mar

Speakeasy Club presenterar Moa Holmsten Hernö Hantverksöl kl. 20 Fre 23

mar

Nymus Live Festival - EAM och slagverk Kl 19 Slagverksensemble spelar verk av bl a Johan Eriksson, Erik Pettersson och Reich. Kl 20 Natalie Fougeras -uruppförande av Essence. Kl 21 Björn Eriksson och tonsättarensemblen från Hola och Härnösand Fyren, Storgatan 12 Lör 24

mar

Nymus Live Festival - Opera, slagverk och EAM Kl 19 The Medium - operamonolog med Monica Danielson (Göteborg). Kl 20 Mika Takehara, slagverkvirtuos. Kl 21.30 David Saulesco uruppförande av Mind Songs Fyren, Storgatan 12 Sön 25

mar

Härnösands Teater, 19.00 Ons 11

Sinne Eeg & Jacob Christoffersen trio Sinne Eeg sång, Jacob Christoffersen piano, Lennart Ginman kontrabas, Zoltán Csörsz trummor. Förband: TENK

David Urwitz Förband Peter Fernaeus o Verkligheten Mats o Karin musik & möten 19.00 LÖR 14

apr

Länssungdomskören Slusk Superstar Konsert. Michael Jackson, Stevie Wonder, Beatles, Queen, Abba, Elton John, Simon Garfunkel. Fri entré. Sambiblioteket, kl 13 Ons 18

apr

NORRLAND Jonas Knutsson saxofoner, Johan Norberg gitarr. Jonas och Johan kommer från Västerbotten men bor nu båda i Stockholm. Förband: Duo Vox Metropol kl 19

Härnösands Teater kl 19.30

Tis 27

Fre 20

apr

Ons 28

Lör 21

mar

Unga tonsättare i Härnösand Uruppföranden av Kapellsbergs tonsättarskola med Nordiska Kammarensemblen. Röjåssalen, Härnösands folkhögskola, kl 19.00.

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

apr

Härnösands folkhögskola, Kempesalen kl 18.00. Tis 24

apr

OPEN STAGE Kom som publik eller anmäl dig med något du vill visa upp. Anmälan skickas till: danielle. dietz@hfs.se senast den 20/4, kl 12.00. I anmälan, inkludera: vad du vill visa upp, längd på framförandet, namn på deltagare samt kontaktinfo. Röjåssalen, Härnösands folkhögskola, kl 20.00. Sön 29

apr

Orfeus i underjorden av J Offenbach Opera - Solister och kör från Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge. Härnösands folkhögskola, Kempesalen kl 16.00.

The Brain Is Wider Than the Sky En gränsöverskridande föreställning med musik och teckenspråk. Murberget, Länsmuseet Västernorrland, kl 19.00.

Ons 28

Lör 28

Orfeus i underjorden av J Offenbach Opera - Solister och kör från Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge.

apr

Röjåssalen, Härnösands folkhögskola Kl 19- 20

Röjåssalen, Härnösands folkhögskola Kl 19- 20

apr

Härnösands folkhögskola, Kempesalen kl 19.00.

apr

Mats o Karin musik & möten 17.00

Nymus Live Festival - Unga tonsättare i Härnösand Nordiska Kammarensemblen uruppför verk av kompositions elever från Musiklinjen Kapellsberg

Fre 27

Fre 13

Nordman Intim konsert i Vardagsrummet.

mar

SCEN OCH TEATER

Metropol kl 19

High Coast Jazz Orchestra – 25 årsjubileum Gästartister Rigmor Gustafsson och Dick Oatts. Länsstorbandet High Coast Jazz Orchestra firar 25-årsjubileum med en stor baluns på Teatern

Nymus Live Festival - violinduo Weber Duo spelar verk av bl a Allan Pettersson, Peter Lyne och David Saulesco

Metropol kl 20

Orfeus i underjorden av J Offenbach Opera - Solister och kör från Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge.

Fre 20

mar

apr

Blueskväll! Marino Valle Band. Säsongen avslutas med ett västkustband som spelar blues, Southern soul och rhytm & blues.

apr

Tullportens konditori 13.00

mar

Lör 28

apr

JazzBrunch

Sön 25

50

Ons 4

apr

Julia & the Basement Tapes Blues! Mats o Karin musik & möten 19.00 Ons 25

apr

Ellen Andrea Wang Ellen Andrea Wang sång/kontrabas, Andreas Ulvo Keyboards, Erland Dahlen trummor. En av de unga norska jazzmusikerna är basisten/ sångerskan/kompositören och bandledaren Ellen Andrea Wang. Metropol kl 20

UTSTÄLLNING Lör 17

mar

Fre 13

apr

David Urwitz Förband Peter Fernaeus o Verkligheten

”Janna” av fotograf Eva Lie ”Idag är det väl ingen som egentligen tänker sig att jag har varit kille”

Mats o Karin musik & möten 19.00

Härnösands Konsthall

Foto: Johannes Berner

Lör 17

mar

”Works” av Joseph Davey Utställningen arrangeras av Härnösands Konstförening. Härnösands Konsthall


Hela denna sida är annons

Barn UTSTÄLLNING Lör den

24 Mars

Drakarnas Klädloppis Fynda barnkläder, -skor, -saker, leksaker och mammakläder. Vi tar kontanter och Swish. Domkyrkans Församlingsgård 10 - 13

Program HÄRNÖSANDS BIBLIOTEK mars - april Fri entré om inte pris uppges, kan behövas gratisbiljett.

Extraöppet

påsklovet v.14 Technichus kl. 10-17 Helgaktivitet v.12

Bygg ett geometriskt påskpynt Technichus kl. 10-16 Helgaktivitet v.15

LEGO-bygge, tävling Technichus kl. 10-16 Helgaktivitet v.16

Konstruera med K´nex Technichus kl. 10-16

24 MARS KL 12.00 Skaparverkstad för alla åldrar ”Påskpyssel” 24 MARS KL 13.30 Jonas Karlsson tar emot Ludvig Nordström-priset. 29 MARS KL 13.00-16.00 Korsordscafé, Ramviks bibliotek 3 APRIL KL 13.00 Nybörjarkurs i smartphone endast föranmälan. Andra träffen 10 april. 9 MARS - 7 MAJ Utställning: Serieformatet som berättarkonst av Louise Winblad & Anneli Furmark.

UPP PÅ VÄRLDENS TA K På 1970- och 80-talet var polska bergsklättrare bland de bästa i världen. En av dem var Härnösandsbon Piotr Kintopf, som bland annat deltog i ett försök att bestiga K2, världens näst högsta berg. Här berättar han om sina expeditioner till Himalaya och Karakorum. ”Många av mina kompisar försvann där under olika expeditioner”. Härnösands bibliotek, Olog Högbergsalen, lördag 14 april, kl 11.30. Fri entré. Arr. Thats the Spirit

KYRKLIGT Lör 24

mar

Lördagsmusik, L G Fredriksson Musikprogram och kaffeservering. Domkyrkan kl 11.30 Fre 30

mar

14 APRIL KL 12.00 Skaparverkstad för alla åldrar. ”Vi ritar serier!”

Domkyrkan, kl 15.00

16 APRIL KL 18.30 Författarbesök: Mats Jonsson ”Nya Norrland”

Lör 7

apr

Lördagsmusik, L G Fredriksson Musikprogram och kaffeservering. Domkyrkan kl 11.30 Lör 14

apr

Lördagsmusik, Per Brudsten Musikprogram och kaffeservering. Domkyrkan kl 11.30

Ons 28

mars

Passion för Pension Christer Wikström ger oss kunskap. Föranmälan!

sön 25

MAR

loppmarknad Fikaservering

21 APRIL KL 13.00 Filmvisning: Bekas 23 APRIL KL 17.30 Världsbokens dag, inspirationskväll för och med bokcirklar. För dig som skulle vilja gå med i en men inte vet hur.

apr

Lördagsmusik, Lars G Fredriksson Musikprogram och kaffeservering.

ÖVRIGT

12 APRIL KL 12.00 Boksoppa. 65:Biljett kan köpas från 29 mars.

Konsert ”Jesu Kristi sju ord på korset ” Domkyrkokören med solister. L G Fredriksson, orgel.

Lör 21

FÖRELÄSNING

11 APRIL KL 18.30 Talboken, ett annat sätt att läsa på Ramviks bibliotek

Domkyrkan kl 11.30 Sön 22

apr

Söndagsmusik, orgelkonsert. L G Fredriksson Domkyrkan, kl 18.00

Pyttepoesi För små barn 0-1 år

21 & 28 mars 11 & 18 april kl 14.00 Fri entré

Brännaborg kl 12-15

Mats o Karin musik & möten 18,00 tis 10

apr

Tis 19

apr

Handskriftsläsning Kom och lär dig mer om hur man läser handskrift från 1600- och 1700-talen tillsammans med Lina Marklund.

Riksarkivet 400 år! Kom och fira vårt jubileum med oss! Det blir invigning av ny utställning, föreläsning och tårtkalas. Mer detaljerat program finns att läsa på riksarkivet.se/harnosand

Landsarkivet, Rosenbäcksallén, kl 18.00

Landsarkivet, Rosenbäcksallén, kl. 10-13

Tor 12

sön 22

Apr

apr

Om Carl Larsson Sparre, Graninge bruks grundare Daniel Nordin, arkivchef på NIN berättar om Sparre och om grundandet av Graninge bruk.

loppmarknad Fikaservering

Arkivcentrum Nord 13.30

Tis 27

lör 14

Apr

MOT HIMALAYAS HÖGSTA BERG Härnösandsbon Piotr Kintopf berättar om de polska expeditionerna till Himalaya han deltog i på 1970-talet. Fri entré. Biblioteket, kl 11.30

Brännaborg kl 12-15 H Ä R N Ö S A N D S B I B L I OT E K

mar

Årsstämma med Magdalena Forsberg som gästföreläsare! HEMAB och Härnösandshus bjuder in till gemensam årsstämma, öppen för alla.

Se hela vårens program på

bibliotek.harnosand.se

Sambiblioteket kl 17.00-20.30

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


Om oss

Karins hjälpande hand LokaLvård • Hemtjänst

Metropol Onsdag 21/3 • kl 20 Förband kl 19.00 – 19.30

BAe Quintet I samarb. med Musik Västernorrland

FREdag 23/3 • kl 20

Förköp: Cityexperten

Mission Valspråk

Miriam Aida: Quatro Janelas Förband kl 19.00 – 19.40

AlMA & MADDe Onsdag 11/4 • kl 20

sinne eeg & Jacob Christoffersen trio Förband kl 19.00 – 19.40

teNk Onsdag 18/4 • kl 20

NorrlAND Förband kl 19.00 – 19.40

Duo voX FREdag 20/4 • kl 19.30 OBS! Teatern Härnösand

Wayne Gretzky

High Coast Jazz orchestra 25-årsjubileum GäSTarTISTer: rigmor Gustafsson & Dick Oatts OBS! Biljetter köps på teatern mån-fre mellan kl 11-13. I samarb. med Musik Västernorrland

Onsdag 25/4 • kl 20

ellen Andrea Wang

Öbacka Jazz & Blues

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20

HANDLA MATRUMSMÖBLER MED UPP TILL 3.000:- RABATT

20% RABATT

Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

1.000· RABATT*

PÅ ALLA TAKLAMPOR ***

NYHET

1.196· (1.495·) NYHET Taklampa Leila i opalvitt, smokefärgat eller klarglas med textilkabel, Ø 40, H 34cm 1.196· (1.495·)

– så hämtar vi!

Onsdag 4/4 • kl 20

”Du missar 100 procent av alla skott du inte skjuter”

MATPLATSDAGAR!

RING

!

Bill Öhrström & top Dogs

Nu samlar vi till vår nästa loppis i Härnösand. Har du något att skänka?

070-671 29 64 Klipp ur och spara!

Blueskväll

Vi vill tillföra er energi, kunskap, kreativitet och erfarenhet!

Världens största ishockeyspelare genom tiderna

Hjälp Lions hjälpa!

tia Fuller Quartet

Hos oss kan du köpa konsulttid av tänkare, utvecklare, illustratörer, grafiska formgivare, webbutvecklare, journalister, projektledare och tillsammans jobbar vi med kommunikation. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med strategisk kommunikation. Det är ju där allt börjar. Välkommen!

Promenader, hjälper till med bjudning osv. Handla, bibliotek, utflykter m.m. Barnpassning/dagtid stödperson/psykiatri 0611-43 55 15 • 073-201 78 74

7.795· (ORD.PAKETPRIS 8.795·) BORD + 6 STOLAR

En sista hälsning En hälsning somsista räddar liv som räddar Din minnesgåva gör storliv skillnad. En sista hälsning Kontakta oss på gör 010 –stor 199skillnad. 33 00 Din minnesgåva eller lakareutangranser.se Kontakta oss på 010 –199 33 00 som räddar liv Tack att du hjälper oss att eller för lakareutangranser.se Din minnesgåva gör stor skillnad. rädda fler Tack för attliv. du hjälper oss att Kontakta oss på 010 –199 33 00 rädda fler liv. eller lakareutangranser.se Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

OJ!

PG: 90 06 03 – 2 PG: 90 06 03 – 2 PG: 90 06 03 – 2

DAGS ATT BOKA ANNONS!

Nästa nummer kommer 25/10

www.yippieharnosand.se • 0611-51 13 20

KÖP MATRUMSMÖBLER

DU FÅR RABATT MED

FRÅN 4.995·

500·

FRÅN 7.995·

1.000·

FRÅN 10.995·

1.500·

FRÅN 14.995·

2.000·

FRÅN 19.995·

2.500·

FRÅN 24.995·

3.000·

Matbord Mario, 180-280x100 cm 4.495· (4.995·) NYHET Stol Noa 699· Paketpris 7.795:- (Paketpris 8.795:-, ord. pris 9.189:-) bord + 6 stolar

Härnösand. E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsv. 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15. *Gäller vid nybeställning av matbord, stolar, vitrinskåp, avlastningsbord eller skänkar. Rabatten är redan avdragen på ovanstående pris. **Gäller på ordinarie priser, billigaste produkten på köpet. ***Gäller taklampor, taklampskärmar, upphängen, spotlight/takrondell, spotlight/takskena och plafonder. Erbjudandena gäller t.o.m. 26/3 om inget annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Mer info på mio.se

52

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Det här är verkstad: Autoexpertens ing

äkr fri assistansförs • 12 månaders vice vid underhållsser ekaniker utbildas • Våra fordonsm att kunna vara upp kontinuerligt för tekniker, , ller ode bilm daterade på nya r verktyg och tillbehö var din bil på ett ser • Vi reparerar och t enligt tillversät igt fackmannamäss et inte påverkar vilk , ner ktio karens instru nybilsgarantin alkvalitet, tsvarande origin • Reser vdelar mo nti ara nsg ktio fun med tre års i upp a upp betalningen • Möjlighet att del ritt tef rän er till 24 månad biltillverkarens • Bilservice enligt ser viceschema

ÅrsmÖte

tisdag 17 april kl 18.00 Olof Högbergsalen, Biblioteket Härnösand

Årsmötesförhandlingar Tema för kvällen:

Se kommande annons under föreningsnytt

Välkommen in!

• Vi bjuder på en lättare supé! • Alla är välkomna. Den som blir medlem under kvällen får en fin present. samarr:

www.autoexperten.se

Djuphamnsvägen 5 • Härnösand • 0611–105 50

BOKA ANNONS! RiNg 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

[annonsindex ]

mars - april

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

Härnösands Teaterförening.......................26 Härnösandshus.....................................5, 40 Karins hjälpande hand...............................52 Katya.........................................................56 Liberalerna................................................56 Life............................................................56 Lions.........................................................52 Mio Möbler................................................52 Montera.nu.................................................19 Musik Västernorrland..................................11 Mäklarhuset..............................................56 Nordsjö Idé & Design............................15, 56 Norrskog...................................................20 PowerUp.....................................................5 Pwc............................................................19 Restaurang Stadt......................................33 Servanet....................................................15 Simhallen....................................................7 Svenska kyrkan.......................................2, 3

ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND and.se

UPPLAGA: 25 000

exeMPLAR i HäRnösAnd

ocH kRAMfoRs

NR 11 / 2017

november - december

SmaRTa VÄRdEkuPONGER

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

PÅ BAKSIDAN

(nu 16 200 exemplar!)

www.yippieharnos

mira BYTer spår

EFTER 20 åR på noRRdans ska dET bli någoT nyTT

JULÖL • NYA LÄGENHETER

• ANGELICA ÅHMAN

Bakom kulisse rna på en speCiell modevi sning

• VIMMEL • GULF •

UNO GRADIN • CHRISTINA

ÖGRIM1

YIPPIE HÄRNÖSAND

ATTGÖRALISTAN 2018

HÄRNÖSAND OST

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

Åsa och

Från pizza till

• KnApp AnnA ERIKsson

• KAlEndARIUM • MM

ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders@alltid.net

1

redaktör Jakob Tjernström, jakob@alltid.net

ASIN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAG

Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

smarta VÄrdeKuponger

1 / 2018 NR januari - februari

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 200 exemplar!)

Kenneth är polisens nya toppchef julen

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

tiden ”Vi måste hela och fråga prioriter a hårt gör oss Var Våra resurser mest nytta.”

ÄT UTE

FEM YIPPIE HAR TESTAT GER AV VÅRA NYA RESTAURAN

ET KERAMIKENS HEMLIGH

bilar för Heryem

MÅNADENS SPORT alpina Härnösands – EMEliE TiMan i Kina VärldsMäsTarE Sidan 44

KÄLLARE I FOLKHÖGSKOLANS SAMLAS LERANS VÄNNER

I CENTRUM

MEL • KRIS DYBECK & DELI • LJUSFESTVIM

HElEnA ElfvEndAl

YIPPIE HÄRNÖSAND

Jaaaa till hotell vid Simhallen!

Bastuflotten blev inget lyft

VÄRLDSSUCCÉN

• RECEPT TILL SKALDJUREN

MM

1

Paulina Holmberg

• ÅreT Som giCK i

Härnösands mesta franska vänner

YiPPie • Vimmel • guiDe

1

Omslaget

VI fRåGA dE ETT ANTAL: VAd dRÖMMER NI OM I åR JAKUB MERZYCKI •

BUTIKER, MAT OCH RING FAMILJEPARKE

TIPS FÖR EN DAG

VYN

på alpaCKORNa i sKedOm

Succéstart för Pinchos

HÄRNÖ GIN

BRÅDA DAGAR FÖR

JENS NILSSON

GÖR SUCCÉ I MITTRE

sötnosar I snöla ndskap Vi hälsade

God Jul och Gott Nytt År!

EST SÅ SKAPAS EN SKRATTF

FLOWER POWER – Av PAPPER • CAROLINE JONSSON • MARIA PRYTZ

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se

sJÖBeRG / quiNzhee

and.se

Årets personer – 2018

ORkEsTER FiRAR 25 mED kOnsERT

Lotsstugan har fotograferats av Martin Sundqvist.

NR 12 / 2017

MITTREVYN

Catwalk

GålTJäRN / ROlF ”TJOFFa”

december - januari

uNGa föRETaG aRE

CHRISTER NORBERG

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 200 exemplar!)

pÅ BAKsIdAn

(nu 16 200 exemplar!)

DAN PÅ BAKSI

SjukdOmEN TOG HaNS föTTER OCH fINGRaR

NR 2 / 2018

januari - februari SMARTA VÄRdEKUPONGER

VARSÅGOD!

en RIKTIGT GOD JUL i HÄRNÖSAND!

UF-FÖRETAG: ”DET hAR vARiT sjUkT GivAnDE!”

YIPPIE HÄRNÖSAND

www.yippieharnos

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

NYA ÄGARE, NYA IDÉER. (FRUKOST TILL ExEMPEL)

BARA OM HÄRNÖSAND www.yippieharnosand.se

and.se

JULEXTRA 2017

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 200 exemplar!)

MALIN FALK • ANDREA CARVALLO • TOMAS WAHLUND ETT KVALITETSMAGASIN

www.yippieharnos

SMARTA VÄRDE-ER KUPONG

GYmNaSIEELEVER SkOLaS I ENTREPRENöRSkaP

Söderberg & Partners..................................11 Tandläkarekedjan......................................26 Villaägarna................................................53 Väggivägg.................................................33 Wayne’s Coffee..........................................26 Wirströms..................................................56 Öbacka Jazz & Blues.................................52

ETT KVALITETSMAG ASIN BARA OM HÄRNÖSAND

and.se

www.yippieharnos

Lotsstu gan

NR 3 / 2018

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning 7 Mediapartner.........................................43 Autoexperten............................................53 Bilbolaget..............................................11, 56 Bowlingcenter............................................19 Bylunds VVS................................................5 E-on.............................................................5 Escape Data..............................................52 EVO............................................................15 Fiskekroken Cykel & Motor........................56 Garageportexperten.................................20 Hamnkrogen..............................................33 Happy Rent...............................................20 Hemab....................................................5, 15 HälledalsHallen..........................................19 Här Handel & Möten..................................20 HärnöBo......................................................11 Härnösands bibliotek.................................51 Härnösands kommun........................4, 16, 43 Härnösands Persienn & Markis..................26

www.yippieharnosand.se

Till JulenS uTFlYKTer

• VÅRENS EVENEMANG SNÖENTUSIASTER

• FRED NILSSON • VIMMEL

• MM YIPPIE HÄRNÖSAND • KALENDARIUM

1

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 17 200 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 25 april 2018!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


MITT HÄRNÖSAND T e x t J AK O B TJ ERNSTRÖ M f oto P A W EL M AR O NSKI

CAROLINE JONSSON Caroline Jonsson är produktionsledare på Berners i Härnösand. Just nu är hon föräldraledig, men hinner också med en väldig massa annat. Två hästar innebär en hel del jobb varje dag och hon är dessutom engagerad i LRF (Lantbrukarnas riksförbund), Leader Höga kusten och HNEF (Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening). – Jag blev visst en riktig föreningsmänniska, jag är nog lite gammaldags. HNEF-uppdraget innebär att Caroline nu deltar i planeringen inför Fokusmässan, som i år hålls den 4–5 maj.

Öd Te ww

Namn Caroline Jonsson Ålder 31 Bor På Härnön Gör Produktionsledare på Berners Familj Sambo, dotter

Caroline Jonssons bästa löprunda går förbi det gamla fiskeläget vid Sälsten. 54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Bästa gata Den ligger någonstans i Stigsjö eller Älandsbro med omnejd där jag helst skulle vilja bosätta mig igen. Vackraste plats Stallet när det är nystädat! Bästa promenad Går gärna en runda så man slipper vända om igen, helst en skogspromenad. Bästa lunchställe Royal Bästa uteställe Kapernaum Bästa restaurang Sambons mat hemma Senaste kulturupplevelse Janne Vängman Bästa löprundan Runt Sälsten Bästa köp Jag hoppas det kommer bli den nya sängen som kommer vecka 12 Sämsta köp Måste väl säga alla blommor jag köper som inte vill överleva hos mig Senaste impulsköpet Alltid barnkläder nuförtiden Fikar helst på Hos mormor, där får man alltid hembakat Senaste film jag sett Beck Ser jag helst på tv Dokumentärer På min Spotifylista Mycket bas och Babblarna Favoritfärg Svart men tränar på att börja gilla färger Senaste fyndet cwx byxor på 80%, det blev tre par Dansar helst till Det mesta men aldrig nykter Bästa förfestlåt Beror på tillfälle Hejar på Timrå och tjejerna i längdlandslaget En bra gå-bort-present Ett gott vin Läser just nu Barnböcker Senaste resa Stockholm Så tar jag mig fram i trafiken Med min pärla en Skoda scout Bästa butik Ost och deli Favoritråvara Kött! Alltid i mitt kylskåp Norrmejeriers produkter Bästa träning Ridning Bästa badplats Flotten i Grofhäll Här finner jag ro I stallet


NYTT ANNONSPAKET!

100 % Höga Kusten ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

POSTUTDELAS TILL

77 000

www.yippieharnosand.se

NR 1 / 2018 januari - februari

smarta VÄrdeKuponger

VARSÅGOD!

PÅ BAKSIDAN

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING (nu 17 200 exemplar!)

Kenneth är polisens nya toppchef ”Vi måste hela tiden prioritera hårt och fråga oss Var Våra resurser gör mest nytta.”

ÄT UTE YIPPIE HAR TESTAT FEM AV VÅRA NYA RESTAURANGER

MÅNADENS SPORT Härnösands alpina EMEliE TiMan – VärldsMäsTarE i Kina

KERAMIKENS HEMLIGHET I FOLKHÖGSKOLANS KÄLLARE SAMLAS LERANS VÄNNER

Sidan 44

SNÖENTUSIASTER • VÅRENS EVENEMANG • FRED NILSSON • VIMMEL • KALENDARIUM • HÄRNÖSAND MM YIPPIE

1

HUSHÅLL OCH FÖRETAG

I ÅNGERMANLAND Till alla hushåll och företag i Kramfors kommun samt Ramvik och Utansjö.

Oktober 2017 | År 11 | Nummer 121 | Upplaga 13 000

10ÅR

2007-2017 Produktion: Kramfors Reklam AB & ADC Media | Tryck: Ågrenshuset | Ansvarig utgivare: Mikael Berggren

Örnsköldsvik

Sollefteå dsgatan 17, 872 36 Kramfors elefon: 0612-109 10 Kramfors ww.bnsmotor.se

BESÖK OSS PÅ SNÖSKOTERNS DAG 28-29/10 Lördag 10–15, Söndag 11–15 Gudmundrå skoterklubb grillar hamburgare och serverar fika!

Högstavägen 3 872 34 Kramfors Telefon: 0612-109 10

25% PÅLL SKOTERSTÄ Lunde • 0612-326 20 • www.aatv.se & OVERALLER

Måndag-fredag .. 08:00- 17.00 Lördagar.............. 10:00- 13.00 Lunch .................. 11:30-12.00

www.bnsmotor.se

Till alla hushåll och företag i Sollefteå kommun samt till Bispgården

Januari 2018 | År 27 | Nr 286 | Upplaga 14 000

PRODUKTION: ADC MEDIA | TRYCK: ALINEA MEDIETEKNIK | ANSVARIG UTGIVARE: MAGNUS LIDBLOM 0620-68 33 04

– för att vi älskar Sollefteå! FIATPROFESSIONAL.SE

CHUCK NORRIS TAP NEVER LOSES A DROP. Ödsgatan 17, 872 36 Kramfors Måndag–Fredag ......08.00–17.00 IT ALWAYS WINS. Telefon: 0612-109 10 Lördag ............................ Stängt www.bnsmotor.se

Lunch ...................... 11.30–12.00

LEASA FRÅN

2399 PER MÅNAD INKL. FRIA VINTERHJUL

Månda Lördag Lunch

DU ÄR ANTINGEN CHUCK NORRIS, ELLER SÅ BEHÖVER DU FIAT PROFESSIONAL.

Härnösand

Chuck Norris chansar inte, han väljer en transportbil från Fiat Professional som Talento till exempel. Utrustad med kraftfulla motoralternativ, oslagbar lastkapacitet på över 1 ton och en invändig lastlängd på upp till 4,15 meter. LEASA FIAT TALENTO FRÅN BARA 2 399 KR. PER MÅNAD* ELLER KÖP DEN FÖR 199 900 KR. Läs mer om Fiat Talento på fiatprofessional.se *Leasingpriserna bygger på finansiell leasing genom FCA Finans/DNB med 20% första förhöjd hyra och ett rekommenderat restvärde efter en 36 månaders lång leasingperiod. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,9 – 6,7 l/100 km. Bilen på bilden är extrautrustad. Angivna priser är exklusive moms. Priset gäller endast utvalda bilar i lager. Erbjudandet gäller till och med 2018-02-28.

A PRO LIKE YOU

SAHLENS BIL I SOLLEFTEÅ

Lokalt och privatägt med egen verkstad Öppet i Sollefteå: mån 9.00-17.00 tis-fre 8.00-17.00 lör 10.00-14.00

0620-78 10 90 (vx)

Våren 2018 - nu är det dax! Hur klarar Du dig om krisen kommer? 11 februari 13-16 GRATIS

Soul & Gospel weekend 2-4 mars Hotel Hallstaberget

Spana in resten av vårens spännande utbud! www.vasternorrland.abf.se

Västernorrland

0620-155 90 stina.naslund@abf.se www.vasternorrland.abf.se

Kontakta oss för bokning eller mer information.

0660-777 77

0612-70 13 00

0611-51 13 20

0620-68 33 00 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

55


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

10 värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

70

GRATIS

% rabatt

TyGkASSe

på en hårbortagningsbehandling. Gäller t o m 24/4 2018.

mot uppvisande av kupong. Hämtas hos Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6.

Värdekupong

kr

82

kr

rabatt

På hjulställ. Praktisk förvaring för 4 st hjul. Ord 310:-, nu 228:T o m 24/4 2018 så långt lagret räcker. End i H-sand. Ej i komb m andra erbj.

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

Värdekupong

Värdekupong

%

rabatt vid ett köptillfälle

Sallad, bröd och kaffe ingår. T o m 24/4 2018 med kupong.

Gäller lagerförd färg, tapet & måleriverktyg. T o m 21/4 2018. Ej i komb med andra rabatter & erbj.

Nybrogatan 1 • 0611-103 22

Strandg 5 • www.nordsjoidedesign.se 0611-247 00

rabatt

Värdekupong

Värdekupong

nYHET!

50

Black diamond fransförlängning

U p p ti ll

% RABATT

Ger ett fylligare resultat. Ord pris 1.200:- NU 800:Gäller t o m 24/4 2018.

på alla fjolårscyklar Gäller t o m 24/4 2018.

Storg 20 • kateryna@hudklinik.net www.hudklinik.net • 072-734 53 13

Fiskekroken 11 • 0708-39 61 20 www.fiskekrokencm.se

20 700

LUNCHPAJ

59

Värdekupong

Storg 20 • kateryna@hudklinik.net www.hudklinik.net • 072-734 53 13

harnosand@liberalerna.se

Spara pengar!

kr

på geleförlängning naglar inkl dekor, manikyr & spa med 24 karat guld. T o m 24/4 2018. Ord 1.300:-.

Storg 20 • kateryna@hudklinik.net www.hudklinik.net • 072-734 53 13

Värdekupong

Värdekupong

900 kr rabatt 2 prod 10% 3 prod 20% RABATT

Mäklarhuset firar 10 år!

10

% rabatt

på arvodet vid din villa-

Gäller t o m 24/4 2018.

försäljning när du tecknar förmedlingsuppdrag senast den 15/4 2018.

Storgatan 27 • 010-543 31 37

Storgatan 16 • 0611–500 580 www.maklarhuset.se

Utgivningsplan2018 utgivning

bokning /MATERIAL

1

24 JANUARI

12 JANUARI

utgivning

bokning /MATERIAL

8

22 AUgUStI

10 AUgUStI

2

21 FEBRUARI

3

21 MARS

9 FEBRUARI

9

26 SEPtEMBER

14 SEPtEMBER

9 MARS

10

24 oktoBER

12 oktoBER

4

25 APRIL

13 APRIL

5

23 MAJ

11 MAJ

11

21 NovEMBER

9 NovEMBER

7 dEcEMBER

26 NovEMBER

6-7

20 JUNI

8 JUNI

19 dEcEMBER

7 dEcEMBER

JuL-Xtra 12

www.yippieharnosand.se

Yippie Härnösand 3 2018  
Yippie Härnösand 3 2018