Yippie Härnösand 3 2016

Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

nr 3 / 2016 mars – april MY EKMAN

driver gym i tidigare Pingstkyrkans lokaler. Nu byter hon namn på träningstemplet till ...

VARSÅGOD!

Sidan 24

SPORTARENA I HÄSTVÄG

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

Nu invigs vår nya, fina hästsportanläggning

GYMMET I TEMPLET Mäktig lokal fick nytt innehåll

RASTAFLÄTOR OCH POLITIK Amanda Lind kan få toppjobb i sitt parti 32 SIDOR Om mÄS

EN DU ÄR BJ UD

SAN

MASS-EXTRA

32 SIDOR EXTRA BILAGA

DER LE NA N O R D LAN R FÖ R MÄS SAN ÄR M O D E RATO

SA FOKUS FÖRETAGSMÄS ÄR EN ANNONS OM HELA DEN HÄR BILAGAN

Härnösands största mässa är här ! Mötesplats för nya kontakter och affärer!

NYHET

ÖPPE T Fredag 12-16 Lördag 11-15

i Ramvik

Höga Kustens danspalats lever upp igen!

MASS OR AV UTST ÄLLAR E

• Smakm ässa med bl a Box Whisky, Hernö Gin, ICA MAXI

I AFTON DANS

AR E • UTSTÄLLNING MÄSSERBJUDAND RABATTER • SMAKMÄSSA • TAG CAFÉ • UF-FÖRE

N! VÄLKOMMEFR I EN TR É

SSA FOK US FÖR ETAG SMÄ

15 &16 APRIL • 201

6

NA HÄR NÖ SAN D ARE & ARRAN GÖRER SPONS ORER

gUldsponsorer

arrangörer

silversponsor .se www.harnosandsforetag

EMELIE ISOlehto BEIJER • MALTE FRISK • VIMMEL • KALENDARIUM Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

1


April i domkyrkoförsamlingen ordinarie verksamhet SÖNDAGAR 11.00 Högmässa i domkyrkan.

på gång i april

Onsdag 23/3, 8.00 Mässa i domkyrkan. Anna Stenund. Lars G Fredriksson.

Onsdag 23/3, 13.00 SKUT-träff i församlingsgården. 18.00 Passionsgudstjänst i domkyrkan. Cristina Grönroos. Lars G Fredriksson. Lördag 26/3, 11.00-15.00 Café Trädgårn öppet Onsdag 30/3, 8.00 Mässa i domkyrkan. Tor Frylmark. Elisabeth H Palm. TISDAGAR Torsdag 31/3, 18.00 Mässa i domkyrkan. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. Katarina Larsdotter. Lars G Fredriksson. 13.30-16.00 Juniorer i församlingsgården. 16.00-18.00 Café Dama, Café Trädgårn (för kvinnor) Lördag 2/4, 11.00 Teckenspråkig mässa i försam16.15-17.30 Miniorer i församlingsgården. lingsgården. Johan Selin. Söndag 3/4, 11.00 Högmässa i domkyrkan. ONSDAGAR Katarina Larsdotter. Lars G Fredriksson. Elisabeth H 8.00 Mässa i domkyrkan Palm. Ungdomskören. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. Onsdag 6/4, 8.00 Mässa i domkyrkan. 13.00-15.00 Öppna förskolan i församlingsgården. Katarina Larsdotter. Elisabeth H Palm. 13.15-13.45 Babysång i församlingsgården. Torsdag 7/4, 18.00 Mässa i domkyrkan. 16.00 Ceciliakören övar i domkyrkans körsal. Cristina Grönroos. Lars G Fredriksson. 17.15 Lärkorna övar domkyrkans körsal. Lördag 9/4, 11.00 Sopplördag på Café Trädgårn. 18.00-21.00 Café Trädgårn öppet. 18.30 Domkyrkokören övar i domkyrkans körsal. Söndag 10/4, 11.00 Högmässa för hela familjen i domkyrkan. Cristina Grönroos. Lena-Maria Oikarinen. TORSDAGAR Elisabeth H Palm. Lärkorna. Kyrkkaffe. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. Måndag 11/4, 11.00 Internationella gruppen i 16.00 Domherrarna övar i domkyrkans körsal. församlingsgården. 18.00 Mässa i domkyrkan. Onsdag 13/4, 8.00 Mässa i domkyrkan. 18.45 Magdalenakören övar i domkyrkans körsal. Cristina Grönroos. Elisabeth H Palm. 18.00-21.00 Svenska Kyrkans Unga, församlingsgården. Torsdag 14/4, 18.00 Mässa i domkyrkan. 18.00-21.00 Café Trädgårn öppet. Johanna J Wikström. Lars G Fredriksson. 19.00 Ungdomskören övar i församlingsgården. 19.00 Kristen djupmeditation i domkyrkan. Söndag 17/4, 11.00 Högmässa i domkyrkan. (Obs! 24 mars ingen meditation) Tor Frylmark. Johanna J Wikström. Lars G Fredriksson. Magdalenakören. FREDAGAR 9.00-11.30 Öppna förskolan i församlingsgården. Måndag 18/4, 12.00 Livets trådar, församlingsgården. Teckenspråkigt. Akar Holmgren. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. Onsdag 20/4, 8.00 Mässa i domkyrkan. LÖRDAGAR Tor Frylmark. Elisabeth H Palm. 11.30 Lördagsmusik med kaffeservering i 13.00 SKUT-träff i församlingsgården. domkyrkan. Torsdag 21/4, 18.00 Mässa i domkyrkan. Katarina Larsdotter. Lars G Fredriksson. MÅNDAGAR 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. 13.00-15.30 Öppna förskolan i församlingsgården. 17.30-20.00 Sticka, virka & sy i församlingsgården. 17.00-19.30 Café för nyanlända, Café Trädgårn.

www.harnosandsdomkyrka.se www.facebook.com/domkyrkan Telefon: 0611-245 00

2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Fredag 22/4, 17.30 Vigselinformation i domkyrkan. Söndag 24/4, 11.00 Högmässa i domkyrkan. Katarina Larsdotter. Lars G Fredriksson. Domkyrkokören. 18.00 Barnkörkonsert. Elisabeth H Palm. Måndag 25/4, 11.00 Internationella gruppen i församlingsgården. Onsdag 27/4, 13.00 Mässa i domkyrkan. Tor Frylmark. Lars G Fredriksson.

Musik

i domkyrkan Onsdag 23/3 kl 19.30 Obs! ny tid Jesu sju ord på korset Weberkvartetten spelar Haydns berömda stråkkvartett.

Långfredag 25/3 kl 15.00 Jesu sju ord/Schütz Domkyrkokören, solister. Lars G Fredriksson.

Påsk Skärtorsdag 24/3 kl 18.00 Skärtorsdagsmässa

Tor Frylmark. Cristina Grönroos. Lars G Fredriksson.

Långfredag 25/3 kl 11.00 Långfredagsgudstjänst Tor Frylmark. Lars G Fredriksson. Domkyrkokören.

Långfredag 25/3 kl 13.30 Ekumenisk korsvandring Start vid gamla tingshuset.

Påskafton 26/3

Obs! domkyrkan stängd hela dagen

Påskafton 26/3 kl 23.00 Påsknattsmässa

Tor Frylmark. Cristina Grönroos. Lars G Fredriksson. Elisabeth H Palm. Vokalensemble.

Påskdagen 27/3 kl 11.00 Högmässa

Cristina Grönroos. Tor Frylmark. Lars G Fredriksson. Magdalenakören.

Annandag påsk 28/3 kl 11.00 Högmässa Johanna J Wikström. Lena-Maria Oikarinen. Elisabeth H Palm.


Vi önskar Oscar Johansson välkommen som säljare till Woody och Norrlands Trä. Oscar kommer med stor erfarenhet och kunskap från företaget OJ Byg g.

FöNStER Och FöNStERDöRRAR 30% RABAtt tOM 3 APRIL 016)

Boka in ett kostnadsfritt offertförslag på fönsterbyte.

Vårt starka team! Med gamla och nya proffs! ÄLANDSBRO SÅGARVÄGEN 7 0611-55 20 00

www.woody.se/norrlandstra Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


denna sida är en annons för härnösands kommun

Kort om

Härnösand MARS-APRIL 2016

KontAKt: kommun@harnosand.se • 0611 - 34 80 00 • GILLA oSS På fAcebooK! facebook.com/harnosandskommun

Så används flyktingpengarna Landets kommuner fick vid årsskiftet pengar från riksdagen för att kunna ge ett bra bemötande av flyktingar som kommer och för att mottagandet inte ska belasta den allmänna välfärden. för Härnösands del handlar det om cirka 20 miljoner kronor per år de närmaste tre åren. Totalt fördelades 15 miljoner kronor av extrapengarna vid kommunstyrelsens senaste sammanträde och pengarna föreslås användas till många saker. Skolförvaltningen får totalt 4,6 miljoner för att bland annat ställa i ordning en ny förskola, skapa en mottagningsenhet och anställa en psykolog med traumakompetens. Arbetslivsförvaltningen får närmare fem miljoner kronor för att kunna ge anställning till 35 nyanlända. Ett annat förslag är att på försök införa avgiftsfri kollektivtrafik. Dessa två poster ska också godkännas av kommunfullmäktige. Socialförvaltningen behöver förstärka med flera tjänster och får för det 1,75

miljoner kronor. Dessutom inrättas en ny tjänst på bygglovsavdelningen. – Det behövs många nya bostäder och med fler bygglovshandläggare kan vi se till att det inte blir några onödiga stopp, säger kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson. Tidigare har en miljon kronor avsatts för att föreningar och organisationer ute i samhället ska kunna söka bidrag för sitt arbete med nyanlända. Dessutom finns fyra miljoner kronor kvar för behov som kan uppstå under året. – Hela förra året utredde vi hur vi kan utveckla vårt mottagande så när pengarna nu kom var vi väl förberedda, säger kommunstyrelsens vice ordförande Amanda Lind.

Nattviken

Planprogrammet gäller det inramade området. Vad vill du se här på Torsvik?

Nya planer på torsvik Fram till den 30 mars finns möjlighet att tycka till om det nya planprogrammet för Torsvik. Programmet gäller två idag obebyggda fastigheter som ägs av Härnösandshus och Årstaberg Fastighets AB, ett dotterföretag till KIAB Fastigheter. Tanken är att göra det möjligt att förtäta området med framför allt bostäder. Arbetet drog igång efter önskemål från Årstaberg Fastighets AB om att ändra detaljplanen. Idag har deras fastighet bestämmelsen ”Centrum”, vilket innefattar service, hotell, samlingslokaler, bio med mera. – Årstaberg vill ha möjlighet att även bygga bostäder på sin tomt, säger Love

4

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Lidén, samhällsplanerare på samhällsförvaltningen. Härnösandshus fastighet är redan avsedd för bostäder, men Härnösandshus vill se över möjligheterna att ändra utformningen för att bland annat kunna bygga högre hus. Planprogrammet är första steget i planprocessen. Nästa steg är att ta fram ett förslag till ny detaljplan som sedan går ut på samråd. – Området har fina förutsättningar att utvecklas med sitt läge vid vattnet och intill Härnösand Central, säger Love Lidén. Du hittar planprogrammet på www.harnosand.se/torsvik

Utbildning och samhällsorientering är en viktig del när nyanlända integreras i samhället.

Klart för bygge i Gådeåparken

Sök bygglov i tid

Nu är det klart att Härnösandshus bygger ett nytt femvåningshus med totalt 26 lägenheter i Gådeåparken. Huset innehåller huvudsakligen tvåoch trerummare och blir ett så kallat Plusboende, särskilt riktat till personer över 55 år. Det är NCC som bygger och byggstarten beräknas kunna ske kring månadsskiftet april/ maj. Innan dess ska ett nytt garage byggas för att ersätta det som nu står på platsen för det nya huset. Den allmänna parkeringen söder om Hospitalsgatan 5 har därför tagits bort. – Förhoppningen är att hyresgästerna ska kunna flytta in till sommaren 2017, säger Härnösandshus vd Göran Albertsson.

Nu väntar högsäsong för byggande och för att vara säker på att få bygglov i tid är det hög tid att lämna in din ansökan. Handläggningstiden är vanligtvis 4-10 veckor, beroende på hur komplicerat ditt ärende är. För att underlätta och snabba på handläggningstiden kan du se till att: • ansökan är komplett och undertecknad • ritningar fackmannamässigt utförda • dina planer följer gällande detaljplan Mer information finns på www.harnosand.se/bygglov. Där hittar du också gällande detaljplaner under fliken ”Kartor för samhällsplanering”. Du når bygglovshandläggarna på bygglovladan@harnosand.se eller på telefontid mån-tis + tor-fre kl 13-16.30

311

personer fler blev vi i Härnösands kommun under 2015. I kommunen bodde vid årsskiftet 25 066 personer.


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 3 / 2016

STALLKAMRATER w Nu är det snart dags för invigning av det som kal�las Norrlands modernaste ridanläggning – Härnösand Hästsport Arena. Men ridverksamheten har varit igång i ett halvår redan. Sidan 18

AMANDA LIND PÅ VÄG w Få i Härnösand vet inte vem hon är. Nu har milöpartisten Amanda Lind möjlighet att bli lika känd i rikspolitiken om hon blir vald som partiets partisekreterare. Sidan 28

INFART 11

MITT JOBB 42

PROFILEN 13

VIMMEL 46

Snowboard igen Maria Nordin

I HUVUDET PÅ 14

I AFTON DANS – I RAMVIK w Det var ett tag sedan men nu är de igång igen, danserna i Höga Kustens danspalats – Folkets Hus i Ramvik. Yippie hängde med bakom kulisserna. Sidan 32

Sara Åkerblom, kriminalvårdare Folk i farten

Kalendarium 50

Malte Frisk

Allt som händer i Härnösand

LJUS PÅ 17

MITT HÄRNÖSAND 54

Emilia Flinkfeldt

Maria-Thérèse Sommar

KROPPENS TEMPEL 24 Star Gym byter namn

VÅR FRISKVÅRDARE 38 Emelie Isolehto Beijer

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


Vi firar påsken tillsammans

Säljer/köper nytt & begagnat

Säbrå & Häggdånger

SkärtorSdag 24/3

14.00 MÄSSA Älandsbro servicehus. Andersson, Selling, Bergius. 19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Häggdångers kyrka. Häggdångerskören, KA Eriksson, Robertson. 19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Säbrå kyrka. Andersson, Selling, Bergius.

Långfredag 25/3

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Säbrå kyrka. Anders Falbe sång, Andersson, Bergius.

PåSkdagen 27/3

11.00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST Säbrå kyrka. Cantum Novum, Andersson, Bergius. 18.00 PÅSKDAGSMUSIK Häggdångers kyrka. Häggdångerskören, Holgersson, Robertson.

öppet: alla dagar 11-16 mobil: 076 – 103 24 55 • 072-560 31 94 intill Autohuset/industrigatan

Låt experten göra jobbet!

annandag PåSk 28/3

15.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Kyrkkällan. Andersson, Bergius.

StigSjö & VikSjö

SkärtorSdag 24/3

Villaportar • Industriportar • Entrédörrar

14.00 MÄSSA Brunnegården. Holgersson, Parkman. 19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Stigsjö kyrka. Holgersson, Hamrin.

Långfredag 25/3

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Viksjö kyrka. Lena Dahlin flöjt, Holgersson, Robertson.

PåSkdagen 27/3

11.00 PÅSKDAGSMÄSSA Stigsjö kyrka. Stigsjökören, trumpetsolist, Holgersson, Parkman, Hamrin.

Sveriges bredaste sortiment!

Härnösand

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

annandag PåSk 28/3

11.00 ANNANDAGSMÄSSA Viksjö servicehus. Viksjökören, Holgersson, Parkman. Kyrkkaffe.

HemSö & HögSjö

SkärtorSdag 24/3

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Högsjö kyrka. Forsberg, Fonseca. 22.30 MÄSSA I MÖRKRET Hemsö kyrka. Forsberg, Fonseca.

Långfredag 25/3

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Högsjö kyrka. Forsberg, Fonseca.

PåSkdagen 27/3

8.00 PÅSKOTTA Högsjö kyrka. Hemsö-Högsjökören, Forsberg, Fonseca. Påskfrukost. 11.00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST Hemsö kyrka. Hemsö-Högsjökören, Forsberg, Fonseca. Påsklunch.

ekumeniSkt

Långfredag 25/3

13.30 EKUMENISK KORSVANDRING Gamla tingshuset. Avslutande andakt i Brunnskyrkan.

HHK & Härnösands företag visar vårens nyHeter!

söndag 10 april kl 17 Köp biljett!

årets MOde sHOW med företagsvisning

Härnösands teater www.svenskakyrkan.se/harnosandslands 6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

140 kr inkl snittar & dryck i pausen. biljetter säljs på: gulf, acacia blommor & Hemslöjden. för biljettbokning: 070-246 81 34.


ÖBACKA BOK CURRI TETRE TREMANS EUROSKO SAGAS BLOMSTERVERKSTAD TORGKAFÉET TYGBUTIKEN VERA LEKIA ÅHLÉNS

Välkommen att inspireras HOS TYGBUTIKEN

UMGÅS, SHOPPA OCH FIKA

PRISMAGALLERIAN

HÄRNÖSANDS STÖRSTA MÖTESPLATS

Mån-fre 10-18 Lör 10-16

50år - 2016 Nyheter från Krukan Cloudy

Från 179:-/st

FÖLj OSS PÅ INSTAGRAM @veraharnosand

VERA.NU

No Escape

Action-thriller med full fart från början till slut

Southpaw

Starkt boxningsdrama som väcker känslor

Tulpaner 20 st

för 100:-

Välkommen!

SagaS BlomSterverkStad

Tel 0611-265 55

0611-158 00

EMIL TIPSAR:

Vårnyheter från

0611-244 80

0611-55 07 50

” En bra film kan göra en dålig dag bra! ”

6-års jubileum Gäller 23/3-30/3

Tel 0611-429 00

GYTTA TIPSAR: Longest ride

Från författaren till Dagboken & Dear John

Black mass

Tät thriller om maffian i Usa på 70-talet

Tre premiärer för hyrfilm 21/3!

50

% Rabatt

Välj bland 6000 filmer

Hyr 3 filmer 1 vecka 100:-

När du vill se nånting riktigt bra!

Söndag - Torsdag 12 – 22 Fredag - Lördag 11 – 22

på vårt kvalitetsgodis

Skeppsbron Härnösand tel 0611-232 00

BOKA ANNONS! RiNg 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


Kornsvedjan

Önskanskällan

Trafikövningsplats

Saltvikshöjden Kriminalvårdsanstalt

Saltviksberget

Älandsfjärden

Murberget

Härnösand

Bondsjöhöjden

Murbergsviken

Murbergsudden

Murberget Murbergskyrkan

Skola

Värmeverk

Murberget Museum

Plutatorp

Övre Änget

Badplats Villa Fridhem

Godstjärnen

Norra Sundet

Skola

Ängekyrkan

Bondsjö

Änget

Murbergets fiskeläge

Campingplats

Sälsten

Murbergsstaden

Fotbollsplaner

Hovsberget

Härnösands hamn Skola

Lövhällan

Norra sundet

Sporthall Fotbollsplan Ishockeyb.

Djuphamnen Skjutbanor

Norrstaden Idrottsplats

Bondsjöstaden

Hälletorpsberget

Skola Rumpsvedjan

Hälletorp

Kronholmen

Valnäs

Norra Brännan

Torsvik

Bondsjön

Gästhamn

Framnäs

Grindstugan

Gådeåstaden

Gådeåbergsbrännans naturreservat

KanalBadhus udden

Sölaberget Servicehus

Kullen

Näs

Gådeåberget

Växthus

Koloniområde

Gästhamn

Hovsjorden

Granudden

Prästjorden

Landsarkiv Skola

Geresta

Kattan

Gånsviksdalen

Kattastrand Reningsverk

ke n ss bä c Bu

Åbron

För att resultatet av sandupptagningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att alla tar hänsyn till datumparkering där detta gäller. Det är inte tillåtet att sopa ut grus på trottoarerna. Kom även ihåg att inte sopa ut sanden från din fastighet när sanden redan tagits bort från ditt område.

NCC Kontor 0611-156 87

Lapptjärnen

Vangsta gård

Vangsta

Södra sundet

Sandupptagning av vägar, gator och parkeringsytor kommer att utföras t.o.m. Maj månad. Sand och grus på gator och trottoarer tas bort enligt en turordning som skiftar. Vi prioriterar centrala stan, på gång- och cykelvägar och bussgator samt vissa platser som kan ha en snabb snösmältning. Även platser nedanför backar prioriterar vi för att förhindra att sanden hamnar i avloppsbrunnarna.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Ridhus

Servicehus

Sandupptagning i Härnösand 2016

8

Härnön

Fotbollsplan

Rävmon

Gådeån

Vangstaberget

Skola

Stenhammar

Haga

Lövudden

ck en

Godberg

Fotbollsplan

Vitberget

Järsta

Eriksdal

Kapellsberg

Södra Sundet

Ed

efaldighetskälla

Skjutbanor

Kurgrindsbacken

Vårdcentral

Gådeå

Myran Vattenreservoar

Rotudden

Gådeåberget

Jä rsta bä

Södra Brännan

Skola

Solliden

Moseberget

Universitet

Östanbäcken

Timmermyran

Klockstenarna

Eriksdal

Vårdcentral

Universitet

Härnösands domkyrka

Mellanholmen

Baldershage

Flygfält

Stora torget

Nattviken

Vattenverk

Näsberget

Sporthall Tennisbanor Vårdhem

Nöjesanläggning Konferensanläggning

Lövhyddan

Näs

Vårdhem

Skola

Gästhamn

F

Specksta


KRÖNIKA Man vänjer sig med tiden

T

ill helgen är det dags igen för det märkliga fenomenet sommartid. I år är det 36:e gången vi förlorar en timme natten mellan lördag och söndag. Eller rättare sagt 37:e gången. Det gjordes nämligen ett första försök med sommartid redan 1916, men efter mycket starka protester från bönderna så skrotades det redan efter första året. Bönderna protesterade även 1980 när

sommartiden infördes igen, men de var inte lika många och högljudda på den tiden. Själv kommer jag mycket väl ihåg den där natten. Att gå över till sommartid var en stor händelse som jag och mina kompisar såg fram emot. Vi satt uppe med radion på och lyssnade tål-

modigt på Fröken Ur (är det förresten någon som fortfarande använder den tjänsten?). Vi väntade spänt på att få höra henne hoppa direkt från ”ett femtionio och femtio” till ”tre noll och noll”. Och så gjorde hon det och sedan hände inte så mycket mer. Lite antiklimax får man allt säga. Idag förstår jag inte riktigt vitsen med det

3

citat om tid

• ”And then one day you find, ten years have got behind you, no one told you when to run, you missed the starting gun” Ur låten Time av Pink Floyd • ”Min tid är inte densamma som din tid. Våra tider är inte desamma. Och vet du vad det betyder. Det betyder att tiden inte finns” Ur boken Naiv. Super. av Erlend Loe • ”En man med en klocka vet vad klockan är, en man med två klockor är aldrig säker” Albert Einstein

Ännu mer konstigt är att vi jobbar så hårt på att styra verkligheten med våra klockor. Hur vi maniskt försöker fånga och kontrollera den förgängliga och oberäkneliga tiden. Tid är ju kanske det mest subjektiva vi har. Alla vet hur fort en timme kan gå - eller hur evighetslång den kan vara. Ändå försöker vi tvinga in livet i exakta

mått av sekunder, minuter, timmar. Vi ska sova och vakna, jobba och vara lediga utifrån vad klockan är, inte efter hur verkligheten ser ut. Oavsett hur mörkt och eländigt det är så ska vi upp tidigt på morgonen. Oavsett hur ljust och fint det är så ska vi i säng på kvällen. I år har det ju förresten varit skottår också. En annan märklig uppfinning för att nödtorftigt få vår fyrkantiga kalender att stämma med verklighetens årstider. När ska tokigheterna upphöra? Tja, hur är det man brukar säga? Var sak har sin tid.

Nästa Yippie Härnösand kommer 27 april . Tipsa oss gärna om vad du vill läsa.

här dribblandet med tiden. Det sägs att det är för att ta vara på ljuset, men det är ju ändå snart ljust dygnet runt. Och är det inte lite konstigt att vi har sommartid sju månader om året och normaltid bara fem?

lars kågström lars@yippieharnosand.se

Månadens fråga: Vad är det bästa som har hänt den senaste månaden?

My Ekman, sid 24 Jag tror nog att det bästa som hänt den här månaden är det fina vårvädret. Nu kommer folk ut på ett helt annat sätt och det är så härligt när staden lever upp. Nu ser jag fram emot sommaren.

MALTE FRISK, sid 14 Jag älskar vintern och vintersport. Senaste månaden har ju varit en fantastisk månad. Att få åka massor av alpint och längdskidor med mina tre barn i strålande vårvinter är lyckligt. För första gången var jag ledig på sportlovet och tillbringade en hel vecka i fjällen med stora familjen. Hela månaden var alltså bäst!

Marie Borglund, sid 18 Att våren äntligen är på väg och att snön smälter. Jag är lite mörkrädd av mig så jag tycker att det är jättehärligt att vi nu går mot ljusare tider.

Maria Nordin, sid 13 Att mitt program har sänts såklart! Jag har äntligen fått berätta om det som är en stor del av mitt liv. Att hålla tyst om det har varit jobbigt så nu känns det som en befrielse att ha berättat om det öppet.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


begagnade bilar! 10 ST FöR

119 KR 4 ST FöR

-13 Passat var. 2.0TDi 4motion, 13.000 mil

149.900:-

-13 Skoda Octavia 2.0TDI, 13.492 mil 129.900:139.900:-

79 KR BONNE VÅR ALLIHOP!

VÅREN BLIR UNDERBAR MED FRANSKA TULPANER ELLER TÊTE-À-TÊTE! Erbj gäller t o m 26/3 2016 eller så långt lagret räcker.

-13 Passat 1.4 TSI Ecofuel, 6.098 mil 149.900:155.900:-

-11 Renault Grand Scénic 1.9 DCI 7-sits 87.500:14.454 mil, 93.000:-

-11 Renault Clio 1.2, 6.600 mil 60.000:65.900:-

-07 Mitsubishi Outlander 2.0T 4WD 59.900:15.244 mil, 64.500:-

SagaS BlomSterverkStad

Prismagallerian • 0611-55 07 50 • www.blomsterverkstad.se

䐀椀渀 䔀氀攀欀琀爀椀欀攀爀 椀 䠀爀渀猀愀渀搀

Välkommen in till oss!

-10 VW Caddy 1.4, 3.900 mil 79.000:-

74.000:-

KÖPER • BYTER • SÄLJER

Jaktstigen 10 • 070-637 31 41

FIBER – INTE LÄNGRE EN FRÅGA OM, UTAN NÄR. Besök oss på Fokus Företagsmässa den 15 och 16 april så berättar vi hur du kan fiberansluta dig för framtiden.

嘀椀 琀愀爀 䬀漀爀琀

㘀㄀㄀ⴀ㄀ 㔀

眀眀眀⸀瀀漀眀攀爀甀瀀攀氀攀挀琀爀椀挀猀⸀猀攀 Dans på MaxWood

I år kommer stjärnornas dans framföras på ett trägolv från Golvabia... Vi är stolta att få vara officell partner till årets dansgolv i TV4’s Lets dance. Ett svensktillverkat kvalitetsgolv från Golvabia, Maxwood Valnöt 2-stav. Det är fantastiskt roligt att vi har fått förtroendet att leverera golv, både till TV-studion och träningslokalerna. Att våra golv är bra har vi vetat länge en det är roligt att det sprider sig och att vi fick förfrågan.

Välkommen att välja & vraka bland våra fina erbjudanden!

KAMPANJ från 299:-/m2 Snart är den här!

Den nya generationen lackfärg & klarlack

Kanonerbjudanden i vår monter på Fokusmässan 15-16 april!

Stationsgatan 7 • 072-537 58 01 • www.westlingsmattor.se Öppet: Mån - fre 7-17 • Lör 10-13 10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Text Joel Lindström Foto Pawel Maronski

Sista hoppet för Vårdkasen w

Snön smälter snabbt men är det fart i

backen. Den 26 mars är det dags för skidoch snowboardtävling på Vårdkasen. Det är Härnösand Alpinas freeridesektion, HAK Freeride, som för andra året i rad står för Vårdan Spring Session. – I grund och botten är det samma park som funnits hela vintern. Men nu kommer vi bygga om den parken till en mer kreativ park där fokus är på den roliga åkningen. Banan består av tre olika hopp, ca 10

som helst att delta i, berättar Martin

rails och en massa andra roliga features,

Gisselman

berättar Martin Gisselman som är en av

– Grundtanken är att alla ska kunna åka

de aktiva i sektionen. Tävlingen liknar en

i backen på något sätt. Det finns ingen

klassisk slopestyletävling där deltagarna

åldersgräns eller några krav på skick-

ska ta sig nerför backen och de hinder

lighet för att delta. Det här ska vara en

som finns i banan genom att göra olika

rolig tävling som är helt utan prestige.

typer av trick.

Åkningen ackompanjeras av livemusik,

– Men istället för att ha två åk på sig

direkt i backen. Maja Nylund, aka Daga

som i vanlig slopestyle, kommer den

kommer DJ:a i backen under dagen och på

här tävlingen vara i sessionformat. Det

Kajutan under kvällen. Förutom tävlingen

innebär att deltagarna åker skidor eller

den 26 mars arrangerar HAK Freeride två

snowboard helt fritt i några timmar.

andra evenemang i samma sväng. För de

Tävlingen börjar klockan ett och pågår

yngre är det filmvisning kvällen innan i

fram till tre och vem som helst får delta.

Vårdkasens värmestuga som gäller och

– Klockan elva har vi inåkning. Då får åkarna passa på att känna på banan innan tävlingen börjar på riktigt. Olika typer av

för de äldre blir det afterski på Kajutan, kvällen efter tävlingen. – Filmkvällen riktar sig till de lite yngre,

hopp och rails har konstruerats för tävlin-

men alla kan komma. Vi kommer att sitta

gen och det är den som tar sig igenom

och titta på skid- och snowboardfilmer

banan med den mest kreativa åkningen

tillsammans och ha trevligt. På Kajutan

som drar det längsta strået. Dessutom är

blir det en helkväll med afterski-tema och

det åkarna själva som bestämmer vem

fjällenkänsla samt schyssta erbjudanden

som vinner. Tävlingen är öppen för vem

i baren.

VÅRVÅRDAN. Fia Berggren, Martin Gisselman och Nils Samuelsson är tre av de aktiva i Härnösand Alpinas freeride-sektion. De ser fram emot att arrangera Vårdan Spring Session i slutet av mars.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


INFART / PLOCK

Samer öppnar ny restaurang på Kronholmen w I april får Härnösand en ny restaurang på Kronholmskajen. Det är Samer Alhusarieh som öppnar Damaskus Restaurang alldeles ovanför båtmacken. Samer kommer från Damaskus och drev restaurang även där. – Vi kommer att bjuda på mat från det syriska köket. Vi grillar på kolgrill på ett speciellt syriskt vis och serverar med olika smårätter och sallader. Själva grillen är specialbeställd från Libanon. Med tanke på grillröken är läget på Kronholmen perfekt. – Det går inte att ha en sådan här restaurang mitt i stan. Även om det ligger lite vid sidan om så ska vi bjuda på så god mat att kunderna kommer ändå, säger Samer. Inomhus har han tillsammans med en kompis byggt upp en installtion med fontän. Han ska också bygga en terrass mot vattnet med en speciell avdelning för rökning med vattenpipa. Samer och hans familj kom till Sverige och Härnösand för tre år sedan och trivs bra. – Det är en jättefin stad där vi vill stanna. Annars hade vi inte satsat så här.

36 711 kronor skänkte Härnösandsborna under 2015 till Viskogen via pantknappen på Coop. Summan mostvarar 1 836 nya träd i länderna runt Victoriasjön i Afrika

Dags för fasad och tak för Biskopen w Nu börjar den andra och sista etappen av renoveringen av Biskopsgården. I år ska fasaderna och taket renoveras. Förra året byggdes en ny entré med hiss till övervåningen och invändigt gjordes en hel del anpassningar plus att fönstren renoverades.

Uppsnappat I Härnösand w STV heter ett nytt städföretag med bas på Säbråvägen. Tomas Lill var tidigare delägare i Karibo Städ, men startar nu eget och har en riktig specialitet. – Jag har utrustning för städning på hög höjd, upp till elva meter. Så jag kan stå på marken och dammsuga hängrännor eller tvätta fönster och fasader. Och det är inga kemikalier inblandade, bara avjoniserat vatten och helt

12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

vanligt slangtryck. I huset på Säbråvägen erbjuder STV bilrekond och i övrigt helt vanliga städtjänster.

w Niklas Strömstedt. Molly Pettersson samt Tommy/Patrik/Uno med efternamnen Nillson, Isaksson och Svenningsson är samtliga klara för Härnösands Stadsfest. Sedan tidigare är Petter, Norlie & KKV samt

Dolly Style klara för festen på Mellanholmen den 15-16 juli.

w Hudvårdskliniken Katya har flyttat till Storgatan 20, i den lokal som Fin Inunder tidigare hade. Katyas tidigare lokalkamrat, frisören Åke Degerlund har i samma veva flyttat sin salong Hos Åke till hörnet Norra Kyrkogatan/Trädgårdsgatan. Och i den lokal de två nu lämnar på Storgatan, i samma hus som Pizzeria Pinocchio, flyttar i stället Christina Ögrim Cambridgerådgivare in. Cambridgemetoden handlar om kognitiv kostrådgivning.


INFART / PROFILEN

Maria på plats i SriLanka tillsammans med sin släkt. Från vänster i bild syns Marias brorson K Nudam Dulneth Yasiru, svägerskan Chandrika, brodern Saman, Maria själv, mamma Bogoda och morbrodern Wijayapala.

Text Joel Lindström Foto Privat bild, Pawel Maronski (bilden nedan)

Marias magiska möte w Den 2 november åkte Maria Nordin till Sri Lanka tillsammans med Hans Fahlén och TV4 för att hitta sin biologiska familj i TVprogrammet Spårlöst. – En kompis rekommenderade mig att söka. Jag har försökt leta själv tidigare men fått ge upp. Det var för 32 år sedan som Maria blev adopterad från ett barnhem i Sri Lanka, till en familj i Härnösand. I hela sitt liv har hon känt en saknad och längtat efter att få veta mer om sitt biologiska ursprung. I maj förra året sökte hon till programmet via TV4:s hemsida. Det blev en stor överraskning när programledaren själv, Hans Fahlén, dök upp i datorn. – Då förstod jag ju att det var något på gång. Resan skulle bli av en månad senare så det var bara att packa och ladda. Efter en veckas letande i Sri

Lanka fick hon kontakt med sin bror, sin morbror och äntligen, efter 32 år, fick hon återse sin biologiska mamma. – Nu när alla pusselbitar har fallit på plats känner jag mig mer lugn och rofylld än någonsin. Jag vet att mina släktingar i Sri Lanka finns kvar och att de fortfarande älskar mig. Maria talar varje dag med sin mamma via Skype. – Då vill hon veta hur jag haft det under dagen och hur det är med barnen. Jag skickade en bild på när barnen bygger en snögubbe och det tyckte mamma var spännande. – Barnen är nyfikna på sin nya Sri Lanka-mormor, som jag säger, och jag märker att hon betyder mer och mer för dem för varje dag som går. – Att vara med om detta är verkligen magiskt. Jag är så lycklig!

Maria Nordin Ålder 32 Bor Utmarksstigen Gör Jobbar deltid Familj Två barn

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


INFART / PLOCK

Härnösandshus nya bygge – ungefär ... w Ungefär så här kommer Härnösandshus nybygge i Gådeåparken att se ut. Huset rymmer 26 nya lägenheter, huvudsakli-

gen två- och trerummare. Kring månadsskiftet april/maj sätts spaden i jorden och det är NCC som bygger. Huset ska bli ett så

kallat plusboende, särskilt riktat till personer över 55 år. Beräknad inflyttning är sommaren 2017.

61

är platsen för Härnösand i Fastighetsägarnas undersökning om Sveriges roligaste kommun. Undersökningen mäter antalet restauranger, antalet serveringstillstånd och antalet nöjesföretag per 10 000 invånare.

ÅRE ROLIGAST – HÄRNÖSAND 61:a w Härnösand hamnar på plats 61 när organisationen Fastighetsägarna rankar Sveriges roligaste kommun. Undersökningen mäter antalet restauranger, antalet serveringstillstånd och antalet

nöjesföretag per 10 000 invånare i varje kommun. Härnösand får då ett indexvärde för restauranger på 0,84, serveringstillstånd 1,07 och nöjesföretag 1,01, vilket ger en samman-

Dragningen

14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

lagd poäng på 2,92. Roligast i Sverige är Åre kommun med totalt 12,56 poäng. I topp finns flera andra turistkommuner med relativt få invånare, samt Stockholm.

Louisa Johansson, 32 år, folkhögskollärare och sångerska i bandet Monopolet

Vår eller höst?

SVT eller TV4?

Kronholmen eller Skeppsbron?

- Jättesvårt! Jag är egentligen en vinterperson, men jag tycker om precis när det slår om till vår eller höst. Just när det håller på att byta är det som mest speciellt; man känner hur det slår om i hela sig!

- Jag tittar inte så mycket på tv, men tycker att TV4 är skrik-tv. Däremot älskar jag På spåret.

- Skeppsbron! Jag har min utsikt ditåt och har mer relation till Skeppsbron än Kronholmen. När jag ser Skeppsbron är jag hemma, eller på väg hem.

HALLÅ DÄR

… Jesper Häggström som går tredje året på VVS- och fastighetsprogrammet och nyligen blev skolmästare i VVS vid Härnösands Gymnasium. Därmed fick han representera Härnösand i regionsmästerskapen. Vad är det bästa med att jobba inom VVS-branschen? Att det ständigt handlar om problemlösning och att man är ute hos kunder och får variera sin arbetsplats. Just nu gör jag praktik på Bylunds VVS och jag hoppas att de behöver arbetskraft efter studenten som jag tar i juni. Berätta om tävlingen! Den första delen är ett teoretiskt prov som alla i klassen fick göra. Jag fick bäst resultat vilket gjorde att jag tog mig till regionsmästerskapen där sju skolor deltog. Där var det ett praktiskt prov inom VVS som vi ställdes inför och vinnaren fick representera regionen i SM i VVS. Så hur gick det på det regionsmästerskapen? Det var sju skolor som deltog i det praktiska provet, och tyvärr räckte det inte hela vägen för mig. En kille från Gävle vann. Men jag är nöjd ändå eftersom jag gjorde mitt bästa.

90

personer deltog i den gångna helgens tangofestival med 3 milongor, 11 workshops och 1 show


INFART / MALTE FRISK Text Lars Kågström foto Pawel Maronski

I HUVUDET PÅ

Om trä w Jag är uppväxt i en materialtokig familj. Min pappa är expert på aluminium och vi hade också mycket trä hemma. Han bygger mycket i trä; hus, växthus, inredning… Jag har övertagit det där intresset, utbildat mig till ingenjör, jobbat som industridesigner och är nu vd på Logosol. I jobbet träffar jag människor runt hela världen som håller på med trä eller skogen och de har en sak gemensamt - de är väldigt sympatiska. Så är det inte i alla branscher. Jag tror det handlar om att skogsmänniskor värnar naturen och har en jordad inställning till både sig själva och omvärlden. Det skapar trevliga människor.

MALTE

Om företagsklimatet w Jag tycker vi har bra förutsättningar att driva företag här. Jag vet att det har varit mycket prat om dåligt företagsklimat, men sedan jag kom hem för sex år sedan har jag bara känt att det finns ett driv och en vilja att förändra. Jag tycker det finns en fin samverkan mellan företagare, kommun och andra myndigheter. Vi jobbar för samma sak. Vi företagare har också ett stort ansvar själva. Vi måste vara tydliga med vad vi vill och varför och kunna argumentera för det. Då får man ofta det man vill. Det finns också goda möjligheter att starta nya verksamheter i Härnösan. Vi har gott om tomma lokaler, människor som vill jobba och en hyfsad infrastruktur.

Om kompetensförsörjning w Det är en nyckelfråga för företagen i vår region. På Logosol har vi jobbat lyckosamt med att bli mer attraktiva och det tänkandet överför vi nu genom Höga Kusten Industrigrupp till andra företag i området. Vi måste jobba tillsammans och marknadsföra hela arbetsmarknadsregionen i stället för att konkurrera om kompetensen. Det största hindret för att få en ingenjör att flytta hit är ofta oro för att det inte finns andra alternativ om man vill gå vidare från det första jobbet. En annan stor möjlighet för oss är alla nyanlända. Där finns mycket outnyttjad kompetens plus att det är bra för ekonomin med fler invånare. Jag vet att många funderar på hur vi ska kunna göra något bra av den här möjligheten, som vi fått lite till skänks.

Världens bästa ställe!

Om Härnösand w Härnösand är världens bästa ställe att bo och leva på. Jag kan i alla fall inte tänka mig något bättre. För mig är det kombinationen av hav, snö och enkelhet. Jag upplever som att det är en väldig inflyttning nu och att det händer mycket här. Men jag och de jag känner är också i den åldern och familjesituationen när man vill ha en lugnare och tryggare miljö med närhet till släkt och vänner. Vi kom hem lite tidigare än vi hade trott. Vi bodde i Göteborg och var egentligen på väg utomlands där jag hade jobb på gång. Men så fick jag erbjudandet om att bli vd på Logosol och ett sådant jobb i Härnösand dyker ju inte upp så ofta.

Om renovering

w För sex år sedan flyttade Malte Frisk hem till Härnösand med sin familj och till jobbet som vd för Logosol, som tillverkar portabla sågverk och andra snickerimaskiner. Han tycker att kombination av hav, snö och enkelhet gör Härnösand till världens bästa ställe att bo och leva på. Malte Frisk Ålder 38 Familj Fru och 3 barn i åldrarna 3, 6 och 9 Bor Villa på Brännan Gör Vd på Logosol, ordförande i Höga Kusten Industrigrupp Bonusinformation (på Maltes egen begäran): Har nyligen åkt ett långlopp på skidor i fri stil

w Jag är enormt fascinerad av att utnyttja alla ytor optimalt. Jag tittar på familjens behov i förhållande till de ytor vi har att tillgå. Sedan kan jag sitta och skissa i 3D på datorn i månader och prova mig fram till den perfekta lösningen. Jag kan flytta väggar och dörröppningar för att utnyttja även de fem sista centimeterna. Så vi bygger ständigt om någonstans. Nyligen var det hallen och även utomhus har vi grävt och gjort om för att inte ha några döda ytor. Som gammal industridesigner ser jag formen mer som en följd av funktion, men min fru är mer intresserad av inredning och detaljer. Men vi brukar ha lätt för att hitta rätt tillsammans.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


Dags att söka

träningstiDer säsongen 2016/2017 Aktuella hallar är:

Träffas på sTan och bidra Till eTT levande cenTrum. Härnösand har i dag kaféer och restauranger av hög klass, vi har rikt utbud av shopping och kultur, och mitt i centrum - Havet! En fantastisk stad! Men det viktigaste av allt är du. Det är när du och dina vänner möts på stan - fikar, handlar eller kanske bara umgås - som ni väcker staden till liv. Så du gör skillnad. Du är delaktig. Det är människorna som utvecklar Härnösand. Välkommen!

Sista dag för ansökan är tisdag 10 maj 2016. Blanketter finns på harnosand.se/blanketter Eller ring oss så skickar vi blanketter tel. 34 81 57 eller 34 81 67

• Landgrenhallen • Franzénhallen • Hälledalshallen • Öbacka Sportcenter • Bondsjöhöjdens skola • Brunne skola • Brännaskolan • Gerestaskolan • Solenskolan • Älandsbro skola • Simhallen (Svanen & Sälen) Information om hallarna se: www.harnosand.se/foreningar

påsKöppeT: 24/3 Kl 10-18 sKärTorsdag 25/3 sTängT långfredag g” 26/3 Kl 10-16 ”shoppinglörda 28/3 sTängT annandag påsK

välKommen Till härnösand! 10/4 Modeshow HHK på Teatern 15-16/4 Fokusmässan 28/4

i Härnösand Arena Shoppingkväll i centrum kl 18-20. Överraskningar från Gröna Häftet UF utlovas! 4 19.30 Bli klimathjälte! Föreläsning med Mattias Goldmann, vd för Fores.

Öppet:

Fores är en grön och liberal tankesmedja som har klimat och miljö som ett av sina fyra programområden. Mattias Goldmann har varit vd sedan 2013. Innan dess var han vd för klimatkonsultfirman 2050 och talesperson för Gröna Bilister. Han har även varit informationskoordinator på riksdagen för Miljöpartiet, lokalpolitiker i Uppsala och lobbyist på pr-byrån Westander, där han bland annat jobbade med förnybar energi, biståndspolitik och handikappfrågor.

vardagar 10-18 lördagar 10-16 Följ oss:

16

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

www.handelsplatsharnosand.se


INFART / LJUS PÅ Text & foto Joel Lindström

Gör mig glad Konserter. Det är så himla härligt känslosamt med mycket folk och hög musik Gör mig ledsen Kyla och skrivkramp Mitt bästa köp Antagligen någon av alla mina bandtröjor Mitt sämsta köp En gång köpte jag en almanacka när det bara var fyra månader kvar av året

Lyssnar på Det mesta, men det lutar åt indiepop och rock. Två favoriter är Imagine Dragons och Halsey Tittar på Det blir mycket tv-serier. Jag har just maratontittat på Modern Family En ledig dag Då sover jag väldigt länge, sedan försöker jag skriva eller göra något annat produktivt. Annars är jag gärna med kompisar Favoritplats Antingen biblioteket eller Rutiga Duken.

Just nu Går jag ettan på humanistiska programmet på gymnasiet

Om 1 år Har jag fått större självförtroende i mitt skrivande och kan delta i fler skrivtävlingar

Om 5 år Studerar jag förhoppningsvis utomlands. En dröm är England. Det vore häftig Detta visste du inte om mig Jag tycker att knallfärgat hår är typ det snyggaste som finns

Mina tre bästa saker 1. Skrivblock och penna 2. Gitarren 3. Min dator

JAG TYCKER att knallfärgat hår är typ det snyggaste som finns

Att skriva är emilias experiment w Den 25 februari vann 16-åriga Emilia Flinkfeldt Lilla-Lubbe priset för sin novell ”Gravitationskraft”. Prisutdelningen skedde på Sambiblioteket i samband med utdelningen av Ludvig Nordström-priset. – Novellen handlar om en tjej med social fobi som träffar en kille som först är ganska avvisande, men sedan finner de varandra. Idén till novellen kom för länge sedan, men jag har arbetat om den lite. För Emilia är skrivandet viktigt. Redan när hon var fem år gammal började hon pränta ned historier på papper som hon häftade ihop. – Skrivandet är mitt sätt att kommunicera. Skrivandet är ett bra sätt för mig att nå ut med mina tankar, mitt synsätt. Jag minns en av mina första his-

torier. Den hette ”Spöket på vinden” och handlade om ett ledset spöke. Jag var jättestolt över den. Nu för tiden är det till största del historier om kärlek som Emilia skriver. – Jag gillar att leka med begreppet kärlek och experimentera med olika könsroller. Över lag är det mycket samma roller i kärlekshistorier, och därför vill jag göra något annorlunda. Hittills har Emilia skrivit mest kortare historier, noveller, men planer på att skriva längre finns. – Min dröm är att kunna försörja mig på att skriva i framtiden. Jag har några idéer till en roman, så vi får se vad som händer.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


REPORTAGE / HÄRNÖSAND HÄSTSPORT ARENA Mara tittar fram i boxen.

Hästbäst Ett halvår efter den stod färdig är det snart dags för officiell invigning av Härnösand Hästsport Arena. Men sedan länge är det full fart i det som förmodligen är Norrlands bästa hästanläggning. Yippie var där och kollade in under sportlovsveckan. Text Joel Lindström Foto Joel Lindström, Pawel Maronski

18

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


A-hallen har måtten för att hålla internationella tävlingar.

Här får eleverna öva på att sadla hästarna.

Vanesa Flodin tillsammans med hästen Mojje.

Marie-Louise Lunneborg är ordförande i tävlingssektionen i Härnösands Ridklubb.

Filippa Borgh hoppar med sin häst.

På arenan går hästarna i lösdrift och har det bra när de inte är i ridskolan.

”Det är verkligen helt fantastiskt. Nu har vi fått helt andra förutsättningar här. Äntligen har vi ett riktigt ridhus här i Härnösand”

Maria Wiklund, 25, spenderar ofta tidiga morgnar i ridhuset.

Arenans samlingsrum på övervåningen har passande konst på väggen.

I stallet finns plats för upp till trettio hästar.

Tiger verkar inte Y IP P IE vara rädd för hästarna.

H Ä RN Ö S A N D

19


Det är sportlovsläger och Line Wilhelmsson sköter om hästen Ior.

På väg ut i ridhallen för ett eftermiddagspass.

Hästskulpturer utanför arenan av konstnären Johanna Strand.

Ridinstruktören Sara Holmberg, Elin Åberg, 8, Vanesa Flodin, 11, Aprilia Ivarsson, 12, och Line Wilhelmsson, 11, spelar sällskapsspel i samlingsrummet.

S

portlovet har precis börjat och det är full rulle i den sprillans nya Härnösand Hästsport Arena. Under hela veckan arrangerar ridskolan aktiviteter för alla, bland annat två dagläger för ridskolans elever, en prova på-dag för ensamkommande flyktingbarn och ett seniorläger. – Vi vill ha en bredd på verksamheten. På så vis når vi ut till många, berättar Marie Borglund som är tillförordnad enhetschef. Idag är det dags för ett av daglägren. I samlingsrummet på arenans andra våning sitter hästtjejerna Elin, Vanesa, Aprilia och Line. Det är lunchrast på sportlovslägret. De spelar sällskapsspel med hästtema tillsammans med ridinstruktören Sara Holmgren. – Det är jätteroligt att vara här på sportlovet och umgås och hålla på med hästarna, säger tjejerna som trivs i de nya, fina lokalerna i arenan. – Den är modern och stor, här finns det plats för många hästar 20

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


INVIGNING av Härnösand Hästsport Arena 9 APRIL

Idag är det hästhoppning på schemat.

Vanesa Flodin och Line Wilhelmsson har hållit på med hästar i många år.

Ridinstruktören Sara Holmgren kommer ursprungligen från Lund.

vilket är bra, fortsätter de. Och visst imponerar storleken. Här finns plats för ett stort omklädningsrum, ett modernt stall för upp till 30 hästar och – naturligtvis – två stora ridhallar. – Den nya anläggningen är gigantisk, fyra till fem gånger så stor som den gamla, säger Marie Borglund. – Dessutom är den helt tillgänglighetsanpassad, fortsätter hon. – Vi har länge erbjudit handikappridning och vill utveckla verksamheten inom habilitering och rehabilitering. Den nya arenan gör det enklare. för två år sedan påbörjades

bygget och den 24 augusti förra året kunde anläggningen börja utnyttjas. Där har nu cirka 200 elever träning under kvällarna, de flesta är från Härnösand med undantag för några ridelever som kommer från Kramfors kommun. – Just nu har vi 70 procents beläggning så det finns möjlighet att starta fler ridgrupper i framtiden, säger Marie Borglund.

Elin Åberg och Elin Fallgren i stallet.

Stallkatten Tiger på inspektionsrunda.

Förutom ridträningen kan även privatpersoner med egen häst använda arenan. – Vi har sålt 40 anläggningskort, som gör att de kan komma in när de vill. Två av dem är Filippa Borgh och Ellen Lunneborg som båda ridit i tio år. De har sina egna hästar i ett stall nära anläggningen och spenderar mycket tid i den stora ridhallen. – Vi rider här flera gånger i veckan, säger Filippa. – Att äga en egen häst kräver lite mer. Det ska fixas med mat, hö och det ska mockas. Sen ansvarar vi för att släppa ut och in dem, säger Ellen. Båda tjejerna är nöjda över nya Härnösand Hästsport Arena och ser fram emot att träna och tävla här framöver. – Det är verkligen helt fantastiskt. Nu har vi fått helt andra förutsättningar här. Äntligen har vi ett riktigt ridhus här i Härnösand. att fånga de lite yngre

och få dem att spendera mer tid i stallet Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

>> 21


Ordning och reda är A och O. Och att ta hand om utrustningen.

Enhetschefen Marie Borglund har själv ridit i 38 år.

Sportlovstjejerna får bygga sina egna hinder innan hopppasset.

Filippa och Ellen äger egna hästar och spenderar mycket tid på arenan.

”Målet är att de ska kunna komma hit med mellanmålet efter skolan och vara här och umgås. Vi vill bygga en anda som säger att det är mysigt att vara här efter skolan.” och runtomkring är ett viktigt mål för ridskolan vid Hästsport Arena. Bland annat satsar de på ett sedan tidigare etablerat koncept, där ridskolans elever blir skötare för hästarna. – Eleverna får själva välja vilka hästar de vill sköta om. Det handlar om att borsta hästarna, visitera dem och även ha hand om utrustningen. Målet är att de ska kunna komma hit med mellanmålet efter skolan och vara här och umgås. Vi vill bygga en anda som säger att det är mysigt att vara här efter skolan, säger Marie Borglund. De fyra tjejerna på ridlägret är skötare för en häst var. Innan eftermiddagens hästhoppningspass står de och gör i ordning sina hästar. 11-åriga Line flätar svansen på ponnyn Ior. – Det är roligt att ta hand om hästarna och göra dem fina. kompisen vanesa, 12, står

i en box längre bort. – Jag har hållit på med hästar i sex år, berättar hon samtidigt som hon borstar svansen på hästen Mojje. Den här typen av aktiviteter, med läger under skolloven, är något som Härnösandsborna kommer att få se mer av i framtiden, berättar Marie Borglund. – Vi ska fortsätta ha aktiviteter under skolloven. I sommar blir det bland annat ett läger med övernattning. Det blir lite extra guldkant när ungdomarna kan komma hit och sova över. Från och med höstterminen 2016 samarbetar ridskolan också med gymnasiet. Det finns då möjlighet att välja en lärlingsutbildning inom naturbruk med hästinriktning, som avslutas med en hästskötarexamen. – Det är jätteroligt att vi fått till det samarbetet och vi hoppas att det blir en populär utbildning. 22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Men det är inte bara ungdomar som ridskolan satsar på. – Vi har fått många förfrågningar om pensionärsridning. De är ett bra sätt att utveckla vår helg- och dagtidsverksamhet, säger Marie Borglund. även om den nya arenan varit igång i ett halvår så är det nu det är dags för invigning. Med en stor familjedag den 9:e april ska den nya anläggningen visas upp för Härnösandsborna. – Vi funderade på hur vi skulle lägga upp det och bestämde oss för att det blir en invigning som är för oss som bor här. Vi vill visa upp arenan och bygga en positiv känsla kring Härnösand Hästsport Arena. Invigningsdagen börjar klockan 12 med en rundvisning i lokalerna. Lunch kommer att finnas och efter det blir det presentation av ridskolans hästar, personal och hästsporten. Detta avslutas med stjärnhoppning i den stora ridhallen där fyra av Härnösands top�politiker provar på hästhoppning. – Ingen av dem har hållit på med hästhoppning förut. Därför har de fått möjlighet att träna vid fyra tillfällen. Stjärnhoppningen kommer ske i den stora hallen, som enligt Marie Borglund är nästan dubbelt så stor som den gamla. – 30 gånger 70 meter istället för 20 gånger 40 innebär att Härnösand har ytan för att hålla internationella tävlingar, säger hon. Nu har tjejerna på ridlägret gjort i ordning hästarna, och när de tar sig ut ur stallet är det just den stora hallen de är på väg till. Ridinstruktören Sara Holmberg leder tjejerna genom hästhoppningen. – Det är kul att jobba med ungdomarna. De älskar verkligen hästar! säger hon.


Härnösand Hästsport Arena w Anläggningen och Ridskolan ägs och drivs av Härnösands Kommun

w Vänder sig till barn och vuxna, ny-

w Färdigbyggd augusti 2015 w Kapacitet i stora hallen: 300

w Tre ridinstruktörer, en vaktmästare och tf enhetschef

personer

w Arrangerar träningar med meriterade gästtränare

w Stor utebana w Ca 25 hästar och ponnys med

börjare och mer avancerade ryttare

Öppettider

automatiserat fodringssystem

måndag- torsdag 8.00 - 21.00

w Ridlektioner sex till sju dagar

fredag 8.00-20.00

i veckan

lördag 8.00-12.00

Ellen Lunneborg i aktion.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

23


REPORTAGE / TRÄNINGSTEMPLET

Mys GYM My Ekman i det som en gång var Pingstkyrkans församlingssal. Nu driver hon gym där.

My Ekman har drivit StarGym i Pingstkyrkans tidigare församlingslokaler på Storgatan i snart två år. Nu byter hon namn till Träningstemplet, ett namn som helt klart passar lokalen. – Det är perfekt för oss. Det namnet har jag velat ha sedan start, säger hon. Text Joel Lindström Foto Pawel Maronski

24

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


My Ekman Ålder 21 Bor På Köpmangatan i Härnösand Gör Driver Träningstemplet, tidigare StarGym, i Härnösand. Familj Mamma, pappa och en lillebror. Och en sambo.

Idag står styrketräning på träningschemat för Peter Jonsson.

N

ågra meter rakt fram efter ingången från Storgatan öppnar en stor kyrkosal upp sig. Ett steg över tröskeln och det är oundvikligt att inte titta upp och förundras över det höga taket. Dagtid behövs inga lampor här. De stora, avlånga fönstren släpper in tillräckligt med solljus för att lysa upp den 200 kvadratmeter stora salen som Pingstkyrkan tidigare huserat i. På en av trampmaskinerna ”Jag gifte mig här, längst bak i rummet står Jennifer och döpte mina två Jonsson och tränar. barn här. Från början – Jag gifte mig här, och döpte mina två barn här. Från början kändes det lite märkkändes det lite märkligt att träna ligt att träna här, men här, men nu trivs jag jättebra, nu trivs jag jättebra.” säger hon. Jennifer Jonsson I mars 2014 letade Patrik Ekman nya lokaler för sitt IT-företag Zon56. Mitt i sökandet efter ett nytt hem för företaget dök gamla Pingstkyrkan upp bland lokaler till salu. – Från början var det mest på skoj, men senare insåg vi att lokalerna på nedervåningen var perfekta för oss. Frågan var bara vad vi skulle Fria vikter finns på nedervåningen göra med resten, berättar han. Patrik, som kommer från Alnö och som redan är hyresvärd för ett gym i Sundsvall, började >> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


Träningstemplet Grundat 2014 Anställda 3 Antal medlemmar ca 600 Öppettider 24 timmar om dygnet

fundera på om det skulle vara möjligt att göra om kyrkan till ett gym. Han gick till träningsintresserade dottern My, som då gick sista året på gymnasiet i Sundsvall. – Först var jag lite skeptisk. Just då var det svårt att tänka på något annat än skolan och jag hade ju Semsa Dzubuk och Jennifer Jonsson tränar på. Bakom dem syns orgelpiporna. aldrig drivit något eget förut. Men efter lite funderande bestämde sig My snart för att satsa. Då hade Patrik redan pratat ihop sig med StarGyms ägare i Sundsvall. – Men dottern gick före, berättar Patrik. My gick in som ägare för gymmet, som behöll den stora gymked– Det är en härlig stämning här, vi uppmuntrar varandra, säger jans namn. Det var nu det tunga arbetet började. 3000 timmar har Semsa. My och Patrik lagt ned på att bygga om den tidigare kyrkan till ett – Jag gillar det nya namnet. Det handlar om att ta hand om sig modernt gym. Bland annat har nya golv lagts in och handsnickrade själv och hitta en inre balans, fortsätter Jennifer. omklädningsrum har installerats på nedervåningen. Till viss del finns På nedervåningen finns de fria vikterna, där de mer inbitna gymbeden gamla kyrkokänslan fortfarande kvar i lokalen, även om det sökarna ofta är. lutande golvet i den stora salen på övervåningen rätats upp och blivit – Men för oss är det viktigt att alla känner att de är välkomna överbelagt med parkett. allt, det får inte bli någon känsla av vi och dem i gymmet. Det tycker jag att vi har lyckats med, säger hon. Träningstemplet kommer i framtiden satsa mer på träningspass för i ville bevara byggnadens speciella känsla, både företag och privatpersoner. säger My. – Bland annat vill vi vända oss mer till företagssidan, med skräd– Det är kul med historien och jag tror att det darsydda pass. Dessutom satsar vi på interaktiva pass som på sikt hjälper till att skapa en familjär atmosfär, fortsätter kommer vara My och visar att de sparat bland annat orgeln och kopplade ”Det är en helt anorgelpiporna. direkt till kunDär, längst in i kyrkan, finns dopbassängen dernas smartnan känsla med det gömd under en lucka i golvet. Inledningsvis fanns phones. På så nya namnet. Idén planer på att på något sätt använda sig av den. Men risken för att nåsätt kan man har funnits sedan gon skulle snubbla och göra sig illa gjorde att My och Patrik slopade själv bestämma början och egentden idén. hur man ska ligen har jag velat – Men det hade varit roligt, erkänner My. lägga upp pasNär det var dags att börja leta efter rätt återförsäljare av träningsset, berättar byta under en lång maskiner åkte My och pappa Patrik till Tyskland, där det varje år My som ser sitt tid. Det känns bra!” arrangeras en gymmässa där flera stora företag inom branschen visar eget träningssin utrustning. Redan från start hade de tillsammans bestämt sig för intresse som en att utrusta gymmet med toppmodern utrustning. tillgång när hon fortsätter driva Träningstemplet. – Vi gick av och an där och funderade fram och tillbaka, säger My. – Jag har varit intresserad av träning länge, från början följde jag Valet föll till slut på ett amerikanskt märke. ofta med mamma på träningspass och senare blev det mer styrketrä– De är nytänkande när det kommer till ergonomi. ning. Nu tränar jag ofta och försöker hänga med i olika träningstrenMy visar en av maskinerna och berättar. der genom att bland annat läsa träningsbloggar, berättar hon. – Här följer hela sittplatsen med i rörelsen, istället för äldre utrustAtt My nu tar steget och byter namn från StarGym till Träningsning där sittplatsen är statisk, demonstrerar hon. templet innebär egentligen ingenting förutom att just namnet byts. – Den här tekniken är väldigt skonsam för kroppen. – Vi har ju varit egna hela tiden. Egentligen har vi ingenting med För My Ekman är det viktigt att Träningstemplet tillgodoser allas koncernen StarGym att göra. Vårt koncept är helt annorlunda, förbehov. utom att vi också har öppet 24 timmar om dygnet förstås. På övervåningen finns löpband och träningscyklar för konditionsDet nya namnet förstärker känslan som redan finns i lokalen, meträning. Här ligger även ett nylagt gummigolv för funktionell träning nar My Ekman. med sandsäckar, kettlebells och medicinbollar. Jennifer Jonsson och – Det är en helt annan känsla med det nya namnet. Idén har funkompisen Semsa Dzubur trivs bra med lokalen och tycker att det nya nits sedan början och egentligen har jag velat byta under en lång tid. namnet passar bra. Det känns bra!

V

26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


Löpande redovisning • Årsbokslut • Årsredovisningar • Deklarationer

MUSIK & KULTURSKOLAN

Ordning och reda i 16 år

Härnösand

ÖPPET HUS!

Tack alla kunder! Det känns som vi startade igår. Nu siktar vi framåt mot guldklockan och är fortfarande sugna på att hjälpa nya kunder med ekonomisk rådgivning.

Onsdag 20 april kl 18.00-19.30 Storgatan 41 B • VÄLKOMMEN!

! a K i F ! a V O r P ! a N KOM! LySS

Järnvägsgatan 2 • 871 45 Härnösand 0611-207 00 • info@obackared.com Liselott

Margaretha

o! h Tjo blir n e Nu tlig ! n t ä ning e d vig in

INBJUDAN

Nu inviger vi Norrlands modernaste ridanläggning. Välkommen till en riktig hästfest på

Härnösand Hästsport Arena Lördag 9 april, start 12.00 Ponny g ridnin Barngar tävlin

PROGRAM • INVIGNING Öppet hus från kl 12.00 med rundvisning, ponnyridning, barntävlingar och vi bjuder på korv, festis och kaffe! 13.30 startar invigningen med hästparad, information om anläggningen och en inblick i hästsportens olika grenar.

FAKTA: Härnösand Hästsport Arena • Ett nytt ridhus som ger möjlighet att genomföra internationella ridtävlingar och en ny utebana. • Ombyggt ridhus, manegen breddad till 24 m • Om- och tillbyggt stall. • Ny lösdriftsanläggning. • Ny servicedel för omklädning, kafeteria och kontor som binder samman ridhusen.

Vi bjuder på korv, festis och kaffe!

14.30 Stjärnhoppet med kända Härnösandspolitiker på hästryggen. Alla är hjärtligt välkomna!

Vangsta, Härnösand • 0611-34 89 40

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

27


INTERVJU / AMANDA LIND

Amanda Lind är ett av Härnösands mest kända ansikten. Hennes rastahår, intensiva blick och politiska engagemang torde alla ha sett eller hört. Hon är också respekterad och omtyckt, till och med bland politiska motståndare. Nu har hon möjlighet att bli en stjärna även inom rikspolitiken, om hon blir vald till partisekreterare för Miljöpartiet. Men det finns också saker många inte vet om Amanda Lind. Till exempel att hon gillar rollspel, Vinterstudion och serietidningar. Eller att hon blev kär i Härnösand, i dubbel bemärkelse, sommaren 2005. Text Lars Kågström foto Pawel Maronski

STORT

A

I POLITIK 28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


A

manda Linds almanacka är fulltecknad. Dels av hennes eget klotter, men också av olika möten, uppdrag och engagemang. Den här dagen har vi planerat att göra intervjun över en lunch, men ett viktigt möte kommer i vägen. Så det blir en efter- lunchen-fika på Rutiga Duken i stället. För ovanlighetens skull har jag en bandspelare med mig eftersom jag av erfarenhet vet att det kan smattra ordentligt när Amanda börjar prata. – Jag får väl lära mig att prata lite kortare och Intervjufika på Rutiga Duken.

mindre så det blir enklare för den som intervjuar, säger hon och drar sedan igång. – Jag är född i Uppsala när mina föräldrar fortfarande studerade. Pappa är präst och mamma apotekare. När jag var tre år flyttade vi till Luleå och där är jag uppväxt, så jag ser mig som Lulebo. Jag har tre yngre syskon och en äldre halvbror, som inte bodde med oss. Så i praktiken är jag äldst. Känner du dig som en storasyster?

– Ja, absolut. Jag har alltid tagit en typisk storasyskonroll. Jag är väldigt mån om att alla är med, jag gillar att organisera och jag gjorde ofta saker med mina småsyskon. Det var alltid mycket folk och liv och rörelse hemma, det gillar jag. Det är också en förmån att ha haft både killar och tjejer runt omkring mig. Jag har en ett år yngre bror och vi var väldigt tajta hela uppväxten. Det har berikat mig att jag fick ta del av hans värld också. Vad gjorde ni tillsammans?

– Jag var väldigt mycket inne i rollspelskulturen på 90-talet och det var framför allt tillsammans med brorsan och hans kompisar. Det var från början mest bordsrollspel, sen gick jag över mer till levande rollspel, så kallat lajv. Helst spelade jag skogsalv eller andra naturvarelser. Jag har alltid haft en stark känsla för naturen och det här var ett sätt att få vara ute, sova i tält eller kåta, och det medeltidsinspirerade gav också ett breddat perspektiv. Men framför allt var det roligt och spännande. Var det där i skogen som du blev miljöpartist?

– Nej, det var snarare via kyrkan. Eftersom pappa är präst har jag alltid varit med i kyrkans verksamheter och inför millennieskiftet engagerade jag mig i kyrkans globala skuldavskrivningsrörelse, alltså att de fattiga ländernas skulder skulle skrivas av. Men jag har aldrig dragits till enfrågerörelser, jag vill hellre se de stora processerna och hur de hänger ihop och då är det politiska mer spännande. Är du fortfarande engagerad i kyrkan?

– Jag har alltid varit intresserad av teologi och det andliga har följt mig genom hela livet. Jag går i kyrkan ibland, men identifierar mig inte som kristen. Det är mer att jag har ett andligt förhållningssätt till livet, att jag känner att allt hänger ihop som en helhet. Och det går ju väldigt väl ihop med den gröna ideologin också.

”Det är mer att jag har ett andligt förhållningssätt till livet, att jag känner att allt hänger ihop.” Hur hamnade du i Härnösand?

– Jag hade ett uppehåll i mina psykologistudier i Umeå och fick ett sommarjobb som stugvärd på Murberget. Jag blev direkt förälskad i Härnösand - i dubbel bemärkelse. Sommaren här är ju så vacker och det kändes som om det hände så mycket och så mötte jag många öppna och varma människor. *Amanda Lind är en av cirka tio nominerade till posten som partisekreterare för Miljöpartiet. Kring påsk föreslår valberedningen en av dem (eventuellt kan det redan vara gjort när du läser det här). Övriga kandidater bestämmer då om de vill hoppa av eller stå kvar som kandidater. Den 13 maj utser partistämman vem det blir.

Och särskilt en då?

– Ja, det var då jag mötte min man Ola. Så jag flyttade hit och pendlade till Umeå under de kommande åren för att plugga klart. Under den tiden föddes också våra två barn. Men det känns som om jag hade kunnat välja Härnösand även om jag inte hade träffat Ola. Det är rätt likt Luleå, fast mindre, och jag gillar att bo i en mindre kommun, där man har mer känsla av sammanhang och större möjligheter att påverka. Du har ju numera stora möjligheter att påverka. Har

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

>> 29


du alltid tänkt göra karriär som politiker?

– Nej, tvärtom har jag aldrig sett framför mig att jag ska bli politiker eller haft någon långsiktig plan. Och det har jag inte nu heller. Det har varit sammanhang och tillfälligheter som har gjort att jag har tagit de steg jag har tagit. Vad tänkte du när du fick frågan om att bli partisekreterare?

– Jag blev överraskad. Som sagt så har jag verkligen inte tänkt in mig själv i den rollen och det tog ett bra tag innan jag tackade ja. Jag behövde fundera och prata med flera andra personer innan jag kunde bestämma mig. Sedan beskedet kom har du fått enbart positiva reaktioner såvitt jag har kunnat se, även från politiska motståndare. Bo Östman, som inte direkt är känd för att strö lovord över rödgröna politiker, skrev till exempel i Norrbottens-Kuriren att ”Amanda Lind är (...) den regerande rödgröna alliansens klart lysande stjärna. Hon står med fötterna på jorden och saknar den flamsighet vi sett tidigare i partitoppen”. Vad är det som gör att du går hem överallt?

– Det är väl egentligen inte jag som ska svara på, men det är så klart jätteroligt att få feedback. Men samtidigt känns det märkligt, politik är ändå väldigt mycket ett lagarbete. Så klart spelar individen också roll och jag är glad om jag kan bidra till bra saker. Gillar du att stå i rampljuset, att vara en offentlig person?

6

saker som du kanske inte visste att Amanda Lind gillar • Tennis. Jag har spelat ända sedan jag var barn och brukar motionsspela med några andra kvinnor. Men just nu har jag uppehåll

• Blockflöjt. Mitt bästa köp och en följd av mitt medeltidsintresse. Jag tar fram den och spelar ibland, det är avkopplande • Nålbindning. Det är en gammal textil teknik och jag gjorde nyligen ett par vantar. Jag tilltalas av hantverk, att man kan göra saker själv. Och så är det väldigt avslappnande att handarbeta • Serietidningar. Jag är nog mer seriefantast än mina barn. Jag gillar humorserier och Marvel-serier, där till exempel Spiderman och X-men ingår • Vinterstudion. Allra bäst är längdskidåkningen. Jag älskar att höra ljudet av skidorna mot snön och Jacob Hårds kommentarer till det

• Luleå Hockey. Är man från Luleå så håller man på Luleå Hockey. Jag har koll på hur det går och försöker även se någon match när jag är hemma i Luleå. Hockey är bäst live!

– Jag vänjer mig och känner mig mer och mer bekväm, men det kan fortfarande vara nervöst att prata inför många människor. Jag är rätt blyg i vissa sammanhang. Samtidigt gillar jag att möta nya människor i olika miljöer. Alla sorters föreningar har svårt att locka medlemmar, men för Miljöpartiet i Härnösand är det nästan tvärtom. Om man räknar per capita så är ni Sveriges största lokalavdelning. Vad beror det på?

– Många saker. Vi har funnits länge här och har varit starka. Eva Goes måste också lyftas fram, hon har spelat en stor roll, men framför allt tror jag det är vår föreningskultur. Vi är väldigt öppna och måna om att nya inkluderas och får en plats och en roll. Vi fördelar ansvaret på flera människor. Din almanacka är som sagt rätt fulltecknad och den lär inte bli luftigare om du får uppdraget som partisekreterare. Hur hanterar du det?

– Det innebär att jag måste säga nej till åtaganden, även roliga saker, och det är inte alltid så lätt. Men det gäller att freda de dagar och helger som jag är ledig. Du har relativt små barn. Hur fungerar det att kombinera jobbet med familjelivet?

– Det fungerar framför allt genom att min man tar ett stort ansvar för det löpande. Men han är också bortrest ibland och då måste 30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Amanda Lind Ålder 35 Bor Villa på Norra Brännan Familj Maken Ola, barnen Nilas och Arild och bonusbarnen William och Anton

Politisk karriär 1999 - går med i Miljöpartiet, 2002 - ledamot Umeå kommunfullmäktige, 2008 - ledamot i Samhällsnämnden i Härnösand, 2010 språkrör för Miljöpartiet i Härnösand, 2011 - ordförande i Samhällsnämnden, 2012 - språkrör för Miljöpartiet i Västernorrland, 2014 - kommunalråd, 2016 - partisekreterare för Miljöpartiet?

”Jag vänjer mig och känner mig mer och mer bekväm, men det kan fortfarande vara nervöst att prata inför många människor. Jag är rätt blyg i vissa sammanhang. ” jag vara ännu duktigare på att säga nej. När jag är ledig försöker jag stänga av telefonen och inte distrahera mig. Det lyckas inte alltid, men jag jobbar på det. I mitten av maj får vi veta om Miljöpartiets nästa partisekreterare heter Amanda Lind. Skulle det inte kännas som ett antiklimax om det inte blir du?

– Nej, det har varit en givande resa bara att tacka ja till nomineringen. Den processen tar jag med mig vidare oavsett hur det går. Och jag är fullt motiverad att fortsätta jobba här. Härnösand är redan ett gott exempel och kan bli ett ännu bättre exempel på hur vi kan skapa ett hållbart samhälle med bibehållen livskvalitet och välfärd.


Vi stöttar våra bönder!

-Stig med personal med personal

Gäller t o m xx/xx 2016

All konst på Y-salongen går att köpa. Passa på innan vi stänger den 10 april.

Garant

Serla Toapapper

450 gr

4-pack

Varm korV

www.murberget.se

2000

20

00

Härnösand. Öppet alla dagar 11–16 Butik & kafé, tfn 0611- 886 10

Påskbowling!

Ekströms FrasvåFFlor

1000

210 gr

Eldorado

Pytt i Panna

Klass

1 kg

Gör nåt roligt med familjen på påsk! Bowling är kul!

Hundmat 20x500 gr

190

00

20

00

Vi anordnar äVEn: • Barnkalas • Firmafester m.m. Vi fixar festen efter dina önskemål!

hall! Även biljard

UTLÄMNING AV PAKET!

ÖPPET hEla

PÅSK!

SE hEmSida!

bowlingcenter.me

0611-193 93

Tullportsgatan 18 • 0611–213 50 • www.tempo.se

r

N

iä m e r yp

HEMLIGHETEN PÅ BErGET! Exempel från menyn HUVUDRÄTTER Stekt färskt Ankbröst med plommonsås och en rödkålschutney. Till det serverar vi en potatis- & palsternacksbakelse smaksatt med persilja. per person 240:-

.........................................................................................

Pocherad Hällefilé med skirat smör samt färskriven pepparrot och syltade rotfrukter. Till detta serverar vi smörslungad potatis per person 245:. ........

För våra kunder: Fast pris till/från oss

TAXI

110kr Enkel resa 4 personer

SVERIGE00 0611-270

Öppet:

Boka bord:

Ons-Lör: 17-22

Tel: 0611-55 56 66

Sön: 16-20

Tel: 070-222 17 33

-Vi finns på toppen – Fullständiga rättigheter • Öppet året om!

Vårdkasberget, Härnösand

Vi visar upp Härnösands bästa utsikt • Du hittar oss på Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


REPORTAGE / DANS I RAMVIKS FOLKETS HUS

Swing it, Ramvik! 32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


1.

3.

7.

Det är lördag kväll i Ramvik. Dansgolvet är vallat när det äntligen arrangeras officiell dans på Ramvik Folkets hus igen. Yippie hängde med bakom kulisserna. Text Joel Lindström Foto Pawel MAronski

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


H

är, på det runda dansgolvet i Ramvik Folkets hus står vi. Om några timmar börjar dansen och vi har precis hamnat mitt i en diskussion om hur man bäst vallar ett dansgolv. Sture Westerlund och Tord Sjöström som båda är födda och uppvuxna i Ramvik kliver in i städskrubben och plockar fram en hink med ”dansglid”. – Detta är det bästa, säger Tord med ett hemlighetsfullt leende. Men sedan avslöjar han receptet. – Potatismjöl och tvålflingor. Det har jag själv provat ut för många år sedan. Första gången det användes blev det så blankt att ambulansen fick komma.

Affischeringen är en viktig del i ett dansarrangemang. Lejonssons köper in 70 000 häftklammers åt gången.

Ramviks Folkets Hus w Byggdes under 1940-talet

Kommande arrangemang

w Renoverades 1985

Långfredagen 25/3

w Är hem för dansklubben Motionä-

34

Jannez

rerna

Tid: 21-01

w Den runda dansbanan kallas

Valborsmässoafton 30/4

Rottundan och är 340 kvadratmeter

Martinez och Dreams

w Förutom den stora dansbanan finns även stora lokaler som kan bokas för olika typer av tillställningar

Tid: 21-01

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Förutom detta arrangerar Ramvik Folkets hus själva motionsdanser varannan tisdag klockan 19-22

bredvid står Lars-Erik Jonsson. Han kommer från Östersund och driver företaget Lejonsson som arrangerar danser i Jämtland och Västernorrland. Ikväll är han i Ramvik tillsammans med nio medarbetare. Tillsammans kommer de direkt från gårdagens dansarrangemang i jämtländska Stugun. – Vi kom till Ramvik klockan halv sex i morse, fick några timmars sömn och sedan var det dags att börja arbeta. Just med vallningen av dansgolvet är det lite speciellt här, berättar han. – Vanligtvis brukar vi stå för vallningen, men här i Ramvik står de själva för den biten. De arrangerar ju motionsdanserna och därför har de koll på hur man vallar ett dansgolv, berättar han. Tord skopar upp en deciliter dansglid och sprider ut det på golvet. – Sedan sprider dansarna ut det

själva, förklarar han. Att Lejonsson nu dammar av det ståtliga Ramvik Folkets hus och arrangerar officiell dans för första gången på många år är Sture och Tord entusiastiska över. Två danser i vår är planerade, och ytterligare en i höst. Ikväll är det självklart för dem att komma och kolla läget. – Jag har dansat sedan 1962. Då var detta ett stort danspalats, säger Sture stolt. i mitten på 1980-talet renoverades Ramvik Folkets Hus men efter det har det i princip stått stilla. Förutom motionsdanserna då förstås. – Detta är som mitt andra hem och det vore hemskt om det skulle läggas ned. Det är härligt att det lever upp igen. Toppen, säger Sture Westerlund. Efter att ha arbetat sedan förmiddagen och med knappt tre timmar kvar till insläpp är det dags för personalen att äta. Ikväll blir det fläskfilé och potatisgratäng.


1.

2.

4.

5.

3.

6.

6. 8.

7.

1.Tord Sjöström och Sture Westerlund har sitt eget vallarecept 2. 340 kvadratmeter runt dansgolv 3. Monica Lundell hjälper till med att ställa i ordning i caféet 4. Folk börjar anlända vid 20.30 5. Blenders turnébuss som utgår från Vadstena 6. Lugnet innan dansstormen 7. Bandmedlemmarna i Blender hänger i logen och gör tummen upp för Ramvik 8. Lars-Erik Jonsson och sambon Lina Nilsson är två av kvällens tio medarbetare

För maten står Lina Nilsson, som är en av tre anställda i företaget. Stämningen är god när vi nu sitter och äter i Folkets Hus stora matsal. – Jag skulle säga att den här stunden är superviktig, säger hon. – Vi arbetar så tight ihop när vi arrangerar dans, och då är det viktigt med gemenskap i arbetsstaben. Lars-Erik Jonsson berättar om företaget som han startade 2010 tillsammans med sambon Lina Nilsson. – Vi tycker båda att dans är otroligt roligt och viktigt, berättar Lina. – Genom dansen får man motion samtidigt som man får träffa massor med människor, fortsätter hon. Det var när Lejonsson arrangerade dans på Gussjönoret som frågan om att arrangera något i Ramvik kom. Några samtal senare var två danstillfällen, ett i novem-

”Sture Westerlund och Tord Sjöström som båda är födda och uppvuxna i Ramvik kliver in i städskrubben och plockar fram en hink med ”dansglid”. – Detta är det bästa, säger Tord.”

ber förra året med bandet Perikles och kvällens dans med Blender, inbokade. – Jag har ingen egen relation till Ramvik. Men efter ett besök här på Folkets Hus föll jag direkt, säger Lars-Erik. – Lokalen är riktigt fin med sitt runda dansgolv och det är tråkigt att den är underutnyttjad. Här finns det bra förutsättningar att hyra tänkte jag. Den första danskvällen, i november, kom det 350 personer till Ramvik Folkets hus vilket överträffade Lars-Eriks förväntningar. – Vi är jättenöjda med den kvällen och tror att det blir riktigt bra ikväll med.

>>

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


1. 1. Dags för insläpp och garderobspersonalen får fullt upp

2.

2. Bertil Sedin från Övik känner på det nyvallade dansgolvet 3. Det är här det händer. 4. Märkt för kvällen 5. Erik Ernstad, Lasse Lundberg, Maria Persson, Olle Tidblom och Robert Nordberg i Blender. 6. Dans, dans, dans kvällen igenom. 7. Två tjejer. En från Bollnäs, en från Sundsvall.

3.

4.

Tillsammans arrangerar de danser i Jämtland och Västernorrland. Att arrangera på mindre orter som Ramvik är något som Lars-Erik trivs med. Där gör man skillnad, menar han. – Här, precis som i Stugun där vi just kom ifrån, betyder man något för bygden. Det är roligt att komma och väcka upp något som är halvslumrande som Ramviks Folkets Hus. – Ofta står sådana här lokaler tomma och vi får mycket tacksamhet från bybor, det är jätteroligt, fyller Lina Nilsson i. Sara Lundell, som jobbar i fiket ikväll, fyller i. Hon är med på dans så ofta hon kan. – För mig är det viktigt att se till att danserna överlever och att folk vill fortsätta gå ut och dansa. Efter 40 minuter vid matbordet pratandes uteslutande om dans är det dags att fortsätta arbeta. – Nu är det dags att ställa i ordning fikat.

36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

I caféet radas morotskakor, chokladkakor och tekakor upp. För bakningen står Lina själv, som bakar i en av danslokalerna i Östersund. Med sig till Ramvik har hon med sig i runda slängar hundra tekakor och hundra kakor av olika sorter. lars-erik jonsson berättar att han tror att ett bra fika är viktigt på dansarrangemangen. – Det gäller att tänka på detaljerna. Det får inte kännas taffligt, menar han. – När vi arrangerade i Gussjö sålde vi egenproducerad paj som var omåttligt populär. Folk kom upp till serveringen i förväg och ville reservera pajer. Då har man fått en interaktion med gästen som är utöver det vanliga. Sådana små detaljer gör skillnad. En bit bort från caféet, i logen, sitter bandmedlemmarna i Blender runt ett bord. De sitter och pratar om kvällens gig och


5.

4.

6.

7.

– Det gäller att ha lite koll på hur många som kommer. Man måste utnyttja platsen men samtidigt får man inte hänga för mycket så att det blir trångt, fortsätter Lars-Erik.

2.

förbereder det sista innan det är dags att gå på scen. Bandet har funnits sedan 2002 men i den här konstellationen har de spelat i två år. Lasse Lundberg har varit med sedan start. – Vi brukar komma rätt tidigt. Idag var vi här vid ett, säger han. För bandet är det första gången i Ramvik. Men Lasse Lundberg har varit här förut. – Jag har spelat här för länge, länge sedan med ett annat band. Men jag minns inte så mycket från det. Dansbanan har en gammalmodig känsla, det känns som att det här kommer bli bra. På nedervåningen, i garderoben, står Lars-Erik Jonsson tillsammans med Birk Wikén. Att hänga alla galgar och ställa iordning garderobsbrickorna tar sin lilla tid, berättar han.

”När vi arrangerade i Gussjö sålde vi egenproducerad paj som var omåttligt populär. Folk kom upp till serveringen i förväg och ville reservera pajer.”

när klockan börjar närma sig åtta utlyser Lars-Erik Jonsson personalmöte. Med en timma kvar till dansen är det dags att dra igenom all information en sista gång. – Först och främst är det viktigt att alla har koll på vilka alla är. Sedan drar vi igenom viktig information om brand- och säkerhet. Dessutom är det bra att alla vet vem man ska hänvisa till om det blir en inspektion, vem som har ansvar för vad, berättar Lars- Erik Jonsson. Efter mötet är det dags för alla att inta sina positioner. När dörrarna öppnas, och folket börjar strömma in träffar jag Margareta Svedberg, som åkt hit till Ramvik ända från Bollnäs. – Vi har aldrig varit här förut. Men ikväll är det bra arrangemang och ett bra band, så det kan nog dra en del folk, säger Margareta. Klockan börjar nu närma sig nio, och på väg mot dansgolvet möter jag en leende Sture Westerlund. Han verkar nöjd. På scen tar Lasse Lundberg, som är en av sångarna i Blender, upp micken. – Välkommen till Ramviks Folkets Hus. Första låten heter ”Release You” och går såhär ... Den taktfasta musiken sitter som en smäck. Tords och Stures dansglid verkar fungera alldeles utmärkt. När Yippie lämnar Ramviks Folkets Hus dansas det foxtrot för fulla muggar. Precis som i fornstora dagar. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


INTERVJU / EMELIE ISOLEHTO BEIJER

EMELIE VILL HJÄLPA DIG ATT TRÄNA MER Emelie Isolehto Beijer har ett tydligt mål – att få Härnösandsborna att röra på sig mer. Som kommunens fritidsstrateg jobbar hon för att skapa förutsättningarna för det. Ett exempel är utegymmet på Högslätten, ett annat projektet Allidrott där 10-åringar får prova åtta olika sporter. Och hon har fler saker på gång. Text Lars Kågström foto Pawel Maronski

D

et är ett år sedan som Emelie Isolehto Beijer fick den helt nyinrättade tjänsten som fritids- och föreningshandläggare i Härnösands kommun. Hon fick stor frihet att utforma tjänsten själv och det gjorde hon. Idag kallas hon fritidsstrateg och har världens bästa jobb. – Ja, jag kan inte tänka mig bättre! Det första som hamnade på hennes bord var ett medborgarförslag om ett utegym på Högslätten. Bara ett halvår senare stod det på plats, öppet i princip dygnet runt. – Vi vill öka möjligheterna till spontanidrott för alla, oavsett ålder och fysiska förutsättningar. Och då är utegym en väldigt bra sak. Ytterligare ett utegym planeras på Bondsjöhöjden, troligen i anslutning till idrottsplatsen. – Det finns många sätt att utforma ett gym och det här kan bli något helt annat. Vi får se, säger Emelie.

Det finns även långt gångna planer på ett så kallat Sportotek, där vem som helst ska kunna låna begagnad idrottsutrustning. Det fattas bara en lokal och lite former för hur det ska kunna bemannas och fungera. – Ett Sportotek skulle betyda väldigt mycket för möjligheten att prova olika idrotter, oavsett vad man har för ekonomi. En populär trend i landet är spontani-

38

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

drottsplatser, mindre planer med konstgräs eller gummiunderlag för fotboll, innebandy och basket. Även i Härnösand finns tankar på det, men i så fall lite längre fram i tiden. – Tyvärr har det visat sig att de nästan bara lockar pojkar. Det skulle vara spännande att hitta en lösning som lockar även flickor och andra som inte är fysiskt aktiva. Emelie har också ett finger med i spelet när det gäller olika aktiviteter för att få Härnösandsborna att röra sig eller barn att prova olika idrotter. Ett exempel är Allidrott, ett projekt som drivs av Västernorrlands Idrottsförbund med Härnösand som pilotkommun. Där inbjuds alla barn som går i årskurs 4 att prova olika idrotter under några veckor i taget. Det kostar inget, kräver inget medlemskap eller registrering och barnen kan komma hur ofta eller sällan de vill. Försöket har slagit mycket väl ut och kommer att fortsätta med en ny omgång till hösten. – I år hade vi samarbete med åtta föreningar, men vi kan i princip ha hur många som helst. Så de föreningar som vill vara med och visa upp sig får gärna höra av sig. Ett annat exempel är Höga Kusten Utmaningen, som arrangeras tillsammans med olika föreningar, där deltagaren ska genomföra flera motionslopp i olika sporter. Redan avklarade är ett skidlopp och ett snöskolopp. Ytterligare fyra aktiviteter ingår under året. – Tyvärr kom vi ut med det här alldeles för sent, precis innan det första

”En av de stora utmaningarna är att kunna erbjuda folk att träna när det passar dem och inte på fasta tider. Och att inte alla måste vara med och tävla, för många räcker det att träna.”


Allidrott Under året har alla fjärdeklassare haft möjlighet att under fyra veckor i stöten gratis prova följande idrotter:

w Discgolf w Casting w Simning w Handboll w Innebandy w Brottning w Fäktning Projektet fortsätter även nästa år och alla föreningar är välkomna att erbjuda sin idrott

Höga Kusten Utmaningen Innehåller sex olika aktiviteter och arrangeras tillsammans med olika föreningar. De aktiviteter som ingår är:

w Längdskidlopp - redan avgjord w Snöskolopp - redan avgjord w Hitta Härnösand - april-oktober w Cykellopp - maj/juni w Öbackalufsen - juli w Härnö Trail - oktober För Stora Utmaningen ska du ha klarat minst fem aktiviteter, för Lilla Utmaningen fyra

Emelie Isolehto Beijer Ålder 33 Familj Man och två barn som är 3 och 7 år.

Bor Radhus i Sundsvall Är Utbildad folkhälsovetare och har jobbat som hälsopedagog, hälsorådgivare, kostspecialist och personlig tränare

Gör Fritidsstrateg i Härnösands kommun

skidloppet gick. Men vi får se det här första året som ett test. Härnösand har ett rikt föreningsliv, men precis som i hela landet har många av föreningarna svårt att locka nya medlemmar som vill driva föreningsarbetet framåt. Den gamla sortens eldsjälar är inte lika vanliga längre. Emelie tror att föreningarna måste tänka lite nytt. – Försök se vad det finns för behov. En av de stora utmaningarna är att kunna erbjuda folk att träna när det passar dem och inte på fasta tider. Och att inte alla måste vara med och tävla, för många räcker det att träna. Hon betonar vikten av att behålla bredden, även när utövarna blir äldre och vuxna. Jättebra exempel på det är gymnastikklubben, där den äldsta är över 60

år, brottningsklubbens mammabrottning och simklubbens vuxencrawl. – Det gäller att utveckla föreningen för att vara attraktiv. Och att visa upp sig när tillfälle ges. Emelie försöker själv leva som hon lär, så gott det går. Hon äter bra mat, men erkänner att hon också är en riktig godisråtta. När hon var barn var hon som mest med i åtta föreningar samtidigt. Men nu tränar hon oftast på egen hand. – Min man reser mycket i jobbet så jag kan inte ge mig iväg på kvällarna. Men jag har ett eget litet gym i vardagsrummet och ibland är barnen med och tränar också. När barnen blir äldre vill hon gärna träna tillsammans med andra igen. – Ja, mammabrottning verkar kul. Och så skulle jag vilja spela volleyboll. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


DENNA SIDA ÄR ANNONS

Vuxenutbildningen i Härnösand presenter ar

SALMAN MANHI

ÅKE DEGERLUND

PAPPA HADE EN EGEN SALONG I IRAK nu går salman lärlingsutbildning på Komvux och arbetar på salongen ”Hos Åke”

Salman lär sig sitt drömyrke! När Salman Manhi var liten drömde han om att bli frisör, precis som hans pappa. Nu är drömmen på väg att bli sann. Salman går lärlingsutbildningen på Komvux och jobbar största delen av tiden i Åke Degerlunds salong Hos Åke. – Han kan bli hur bra som helst, säger Åke. Salman växte upp i södra Irak och tillbringade mycket tid i sin pappas salong. Som 14-åring kom han som ensamkommande till Härnösand och under tonåren tänkte han mer på fotboll än på att bli frisör. Men han började klippa och raka kompisar på sin fritid och de tyckte att han var så bra att han borde satsa. – Då kom den gamla drömmen tillbaka, säger Salman. När han fick höra om lärlingsprogrammet på Komvux gick han runt och frågade om plats på alla salonger i stan, men ingen hade tid eller plats att ta emot honom. Egentligen inte heller Åke. – Men just då fick jag möjlighet att flytta till en större lokal och jag gillade Salmans attityd, han gjorde ett bra intryck. Han är

40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

dessutom redan väldigt duktig på herrklippning, där slår jag honom inte. Nu lär han sig damtekniken hos mig. Salman har varit hos Åke sedan förra sommaren och är jättenöjd. – Ja, mer än nöjd. Jag lär mig hela tiden saker av Åke. Även kunderna är nöjda. – Salman får mycket beröm och varje nöjd kund kan ge nya kunder, säger Åke. Till sommaren får Salman göra ett delprov, sedan ska han gå som lärling ytterligare 3 000 timmar innan han får göra gesällprovet. Om alla 3 000 timmarna blir hos Åke återstår att se. – Jag ska försöka få in honom på någon större salong i Stockholm, åtminstone en del av tiden, säger Åke. Salman medger att det vore spännande att prova, men kan lika gärna tänka sig att vara kvar hos Åke hela tiden. – Visst vore det häftigt med en stor salong. Men det är redan ett väldigt tacksamt jobb. Det är häftigt att göra andra snygga!

några av salmans kunder

Är du intresserad av lärlingsutbildningen? Ta kontakt med Lärcentrum, Sambiblioteket, plan 4 och 5 Studie- och yrkesvägledare: Sofi Andréasson, 0611-34 86 87 Linda Rasmusson, 0611-34 86 52 Haneesha Hafeez, 0611-34 89 11 larcentrum@harnosand.se Telefontid: mån-tor, kl 08:00-09:00 Drop-in: tis-ons, kl 13:00-14:30 www.harnosand.se/larcentrum


Härnösandsjobb.se

På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob. se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

36 lediga jobb i Härnösand Finans och ekonomi STUDERANDE EKONOMIASSISTENT TILL SPSM I HÄRNÖSAND! ANSÖKAN SENAST: 2016-03-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 73785089

Försäljning Säljare av värmepumpar till Bylunds VVS ANSÖKAN SENAST: 2016-04-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Professionals Nord Rekrytering AB OXO JOBBNR: 76524569

Telia söker erfarna fältsäljare ANSÖKAN SENAST: 2016-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Vendator Bemanning AB OXO JOBBNR: 76705139

Industri Länshemslöjdskonsulent med textil inriktning

ANSÖKAN SENAST: 2016-04-15 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland OXO JOBBNR: 74912549

Fyra traineer till Division Anläggning ANSÖKAN SENAST: 2016-04-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Svevia AB OXO JOBBNR: 72618969

Management Sektionschef till Arbetsförmedlingen i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2016-04-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Arbetsförmedlingen OXO JOBBNR: 76051969

Enhetschef hälso- och sjukvårdsadministration ANSÖKAN SENAST: 2016-03-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 75335969

Marketing och media Västernorrlands vassaste mediasäljare? ANSÖKAN SENAST: 2016-03-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: RDS Förlag AB OXO JOBBNR: 74679989

Mat och dryck Söker Pizzabagare

ANSÖKAN SENAST: 2016-04-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Minipool Invest Aktiebolag OXO JOBBNR: 77314969

Personal och HR Agenter för kontroll-uppdrag (studenter) – bemanningspool, Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2016-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Retail Knowledge Sweden AB OXO JOBBNR: 77314959

HR-specialist, Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2016-04-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 77300269

Arbetsförmedlare med inriktning etablering eller SIUS ANSÖKAN SENAST: 2016-04-01 ANTAL TJÄNSTER: 5 FÖRETAG: Arbetsförmedlingen OXO JOBBNR: 76036809

Jobbcoach

ANSÖKAN SENAST: 2016-05-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Miroi AB OXO JOBBNR: 75932649

Socialarbetare Personlig assistent sökes till Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2016-04-13 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: LSS ASSISTANS AROS AB OXO JOBBNR: 77165969

Support Vikarierande kundmottagare till butik inom bilbranschen

ANSÖKAN SENAST: 2016-05-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Studentconsulting Sweden Ab (publ) OXO JOBBNR: 77483149

Vikarierande assistenter till Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2016-04-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Hela Sveriges Assistans AB OXO JOBBNR: 77315049

Serviceledare VS till Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2016-04-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Caverion Sverige AB OXO JOBBNR: 77165819

Psykolog tlll Hörselvården till Specialistvården ANSÖKAN SENAST: 2016-04-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 77302819

Leg Psykolog tlll Hörselvården

ANSÖKAN SENAST: 2016-04-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 77165869

Röntgensjuksköterskor till Röntgen LVN till Specialistvården ANSÖKAN SENAST: 2016-04-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 75916609

Behandlingsassistent

ANSÖKAN SENAST: 2016-04-01 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: HÖGA KUSTEN VÅRD & OMSORG AB OXO JOBBNR: 75132979

Övriga Erfaren Delgivningsman till Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2016-04-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: AKTIV DELGIVNING GBG AB OXO JOBBNR: 76524639

Säkerhet Besiktningsingenjör Ångermanland

ANSÖKAN SENAST: 2016-04-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ab OXO JOBBNR: 77798789

SJÖVÄRNSKÅREN SÖKER SJÖMÄN TILL HEMVÄRNET MED MARINA UPPGIFTER I VÄSTERNORRLAND ANSÖKAN SENAST: 2016-04-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Försvarsmakten OXO JOBBNR: 74897039

Ordningsvakter

ANSÖKAN SENAST: 2016-05-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: ALL PROTECTION SERVICES BEVAKNING AB OXO JOBBNR: 73376239

Vården

Leveranser/ Butiksarbete

ANSÖKAN SENAST: 2016-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Lundgrens Hushållsmaskiner Ab Pensionsstiftelse OXO JOBBNR: 76036849

Naturreservatsbildare

ANSÖKAN SENAST: 2016-03-28 ANTAL TJÄNSTER: 3 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 76000759

Vill du jobba med miljöfrågor i Västernorrland?

ANSÖKAN SENAST: 2016-03-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 76036869

Juristbyrån i Härnösand söker en till jurist ANSÖKAN SENAST: 2016-04-18 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Reitan Convenience Sweden Ab OXO JOBBNR: 75932519

ANSÖKAN SENAST: 2016-04-03 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland OXO JOBBNR: 74885629

ANSÖKAN SENAST: 2016-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 76541799

ANSÖKAN SENAST: 2016-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 76524589

ANSÖKAN SENAST: 2016-05-01 ANTAL TJÄNSTER: 8 FÖRETAG: Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa OXO JOBBNR: 76072519

Museichef

Telefonister till Landstingsservice

Med sekr/administratör till SSIH Vuxna till Specialistvården

Kommunals-akassa söker medarebetare till vårt servicecenter

Allmän kurs Läs in behörighet för högskola eller yrkeshögskola. Även kurs på grundskolenivå eller studie­ förberedande.

Fredskurs Distansutbildning om fred och ickevåld med tre veckors studier i Israel och Palestina.

Teckenspråkstolk Treårig yrkesutbildning för arbete med språk och kommuni­ kation. Första året distans.

Logoped till Kristinaskolan, Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2016-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 77649029

Skolsköterska till Kristinaskolan, Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2016-03-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 77649019

Tillsynshandläggare alkohol och tobak ANSÖKAN SENAST: 2016-04-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 77506759

Fredag 15 april kl 9–12 är det Folkhögskolans dag med musik, aktiviteter och fika på skolan. Fredag–lördag 15–16 april finns vi också på Fokusmässan.

Ansökan 15 april

hfs.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


INFART / MITT JOBB Text & foto Joel Lindström

Sara Åkerblom Ålder 38 Gör Kriminalvårdare på Saltviksanstalten Bor Gånsvik Familj Man och två barn

Sara Åkerblom,

kriminalvårdare

grundskollärare, men efter föräldraledigheten bestämde jag mig för att sadla om. Jag ville inte sitta på kontor, utan jag ville jobba med människor. Hösten 2010 började jag som timvikarie här på Saltviksanstalten. Nu har jag varit här i fem år och jag trivs väldigt bra. Under årens lopp har jag gått kriminalvårdens egen grundutbildning och bassäkerhetsutbildningen för att få arbeta på säkerhetsenheten, med människor som varit delaktiga i kriminella nätverk. Här på Saltvik har vi en av landets tre sådana enheter, de andra ligger på anstalterna i Kumla och Hall. Det bästa med mitt yrke är att se människor utvecklas i en positiv riktning. Det gäller att se att det finns en människa bakom som behöver förändra sitt liv för att få det att funka. Att komma ut som en bättre person är kriminalvårdens vision, och det är precis det jag är ute efter i mitt jobb. För att göra det här jobbet bra tror jag att det krävs tydlighet, eftersom de intagna ofta behöver tydliga ramar, och ett bra tålamod. Just nu arbetar jag med ungdomar mellan 18 och 21 år. Då arbetar man ganska nära och försöker vara med så mycket som möjligt utan att hänga över axeln. Vi har även kontakt med frivården och socialtjänsten. Här på Saltviksanstalten arbetar totalt 250 personer, så det är en stor arbetsplats. För mig betyder kollegorna mycket eftersom jobbet många gånger är väldigt krävande. Från början är jag

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


• ANNONS

För företag, organisationer, individer och grupper

Stefan bygger upp, bygger starkt och bygger nytt! I snart 20 års tid har Stefan Brattfeldt hjälpt företag och organisationer att utvecklas. Han har program och utbildningar för ledarskap, enskilda medarbetare och hela arbetslag samt för krisoch konflikthantering. – Jag hjälper både stora och små företag och arbetar både globalt och lokalt. Nyligen var jag först i Dubai och sedan i Luleå. När han startade företaget bodde han i Undrom utanför Sollefteå, men sedan 2007 är Härnösand hans hemmaplan. Här håller han bland annat en krisutbildningar på Vårsta diakoni tillsammans med Per Mossegård varje år. Annars besöker han oftast sina kunder på plats. – Ett ganska vanligt uppdrag är att stötta upp ledning och personal när det är någon form av kris, till exempel om företaget är i blåsväder efter en skandal, olycka eller liknande. Han har också deltagit i arbetet efter riktigt stora kriser som Estonia och tsunamin. Men om ena dagen handlar om kris så handlar nästa om utveckling. Han kan gå in och jobba med både enskilda chefer och medarbetare eller med hela grupper av medarbetare.

– Alla på en arbetsplats är lika viktiga för att resultatet ska bli bra. Ett ishockeylag kan ha en jättebra tränare, men vill inte spelarna göra jobbet så fungerar det inte ändå. Ibland kommer Stefan in i riktigt stora organisationer där hans uppdrag kan vara att ha kreativitetsseminarier med upp till 100 medarbetare under flera dagar. Han har också flera underhållande föreläsningar i portföljen. Ett mer udda uppdrag är att coacha idrottare. Just nu jobbar han till exempel med landslagsspelaren i ishockey, Erik Gustafsson. De träffas ett antal gånger per år och däremellan har de tät kontakt via sms. – Jag har faktiskt också coachat en av Sveriges mer kända konstnärer. Även konstnärers kreativitet låser sig ibland. Uppdragen kan löpa under flera års tid eller vara bara någon timme. – Min styrka är min breda kompetens och långa erfarenhet kombinerat med att jag är flexibel och lyhörd. Jag skräddarsyr innehållet i varje uppdrag, men kan också snabbt ändra inriktningen utifrån vad som händer på plats.

Är du intresserad av att anlita mig? Ring eller maila mig så kan vi träffas för att se vad jag kan göra för dig? Tel 070-548 73 84 eller mail: stefan.brattfeldt@telia.com

Stefan Brattfeldt Personalutveckling erbjuder • Program för ledarskapsutveckling • Utveckling av arbetslag och medarbetare • Mental coachning • Kris- och konflikthantering • Underhållande föredrag och utbildningar Han ingår också i nätverket Competenscompagniet med totalt över 100 konsulter

Stefan Brattfeldt Personalutveckling AB, Storgatan 35, 3 tr Härnösand Tel: 070-548 73 84 • www. brattfeldt.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


Höghöjdsstädning på ett helt nytt sätt! Kontakta oss för fönsterputs och vårstäd För alla typer av fastigheter – inom- & utomhus

Utnyttja rutavdraget!

Vår höghöjdsstädning är idealisk för industrilokaler, varuhus, idrottshallar och andra offentliga miljöer. Utomhus rengör vi hängrännor, fasader och fönster. Vi använder oss av ultrarent vatten vilket är ett miljövänligt alternativ. Vi gör rent hus hos både privatpersoner och företag.

nu har vi även bilrekonditionering!

Passa på och boka vårstäd och fönsterputs nu!

r: VI FIxA ädning

Allt inom st Mattvätt Möbeltvätt • ontor m.m. Golvvård • K

Bra priser!

Biltvätt • Polering Vaxning • Klädseltvätt m.m.

Tomas Lill

I butIken:

Proffsstädprodukter från A Clean Partner Avfettningar • Bilvax • Ugnsrengöring m.m. ALLt för ett skinande resultat

Säbråvägen 11 (f.d. Bodéns bil) 070-537 93 81 • bends62@yahoo.se I samarbete med Städbutiken i Sundsvall

• ANNONS

Stefan Wikander, Carina Westin, Angelica Lindberg Hanna Granados och Antonia Nordling

Är du nyfiken på vad Modern Omsorg kan göra? Kontakta oss på tel 0611-220 00

Hemtjänst med extra kvalité I snart tre år har Modern Omsorg erbjudit hemtjänst i Härnösand med ett växande antal kunder. Grundidén är att begränsa antalet personer hos varje kund så mycket det bara går. – Våra värdeord är Ansvar, Kontinuitet och Omtanke. Då får det inte vara för många människor som kommer, säger grundaren Angelica Lindberg. – Även vi som sitter på kontoret känner våra kunder och deras anhöriga. Det är korta beslutsvägar, säger samordnaren Elisabet Engelhardt. Många har säkert sett bilarna från Modern Omsorg åka omkring och de används inte bara mellan olika

kunder. Ofta tar personalen med sig kunden i bilen till exempelvis affären, frisören eller vårdcentralen. – För många är det kanske de enda gångerna de kommer ut, säger Elisabet Engelhardt. Modern Omsorg uppmärksammar också alla kunders födelsedagar och bjöd till exempel på Luciatåg med fika i december. – Vi gör gärna ett hembesök och presenterar oss närmare för den som är intresserad, säger Angelica Lindberg och tillägger: – Och så vill vi slå hål på myten att det är dyrare för att det är privat. Det är precis samma avgifter!

Modern Omsorg AB • har funnits sedan 2013 • erbjuder hemtjänst och hushållsnära tjänster • 4 till 6 personal schemalagd per kund • ring 0611-220 00 för mer information

Modern Omsorg - Nybrogatan 10 Härnösand Telefon 0611-220 00 • www.modernomsorg.se 44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


www.ica.se/harnosand

MISSA ALDRIG ETT ERBJUDANDE

JUST NU! FA M I LY- PA K E T

SUBARU FORESTER fr.

3.900:–*

254.900:–

(ORD 14.900 KR)

Lastgaller, uppgraderat ljudsystem, elektrisk motorvärmare, kupé äkt, bagagerumsmatta, ilastningsskydd

Standardutrustning Forester • Alltid 4-hjulsdrift • 7 airbags och whiplashskydd • Klimatanläggning • USB/AUX-ingångar • Farthållare • VDC (antispinn, antisladd) • 17” aluminiumfälgar • Eluppvärmda ytterbackspeglar • CD-stereo • Eluppvärmd framruta i nederkant • Bluetooth • Max. dragvikt 1.800–2.000 kg

Boxermotorer • 2.0D Boxerdiesel, 148 hk (350 Nm) • 2.0i, 150 hk (198 Nm) • 2.0 Turbo, 241 hk (350 Nm)

Lägg till i inköpslistan

Tvättmedel, sköljmedel

Bränsleförbr bl. körn. 5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp: 150–197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Gäller tom 31/3 eller så långt lagret räcker. Endast årsmodell 2016 och endast ett paket per bil och kund. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

ÄLANDSBRO, Ramsåsvägen 10 0611-610 90 · www.dahlbomsbil.nu Måndag–Fredag 08.00–17.00

Prenumerera på vårt veckobrev!

BOKA ICE DIN SERV ONLINE!

5 för 99:–

Via, Comfort, Tabort. Via 750 g, Comfort 750–1000 ml, Tabort 275–750 ml. Jfr pris 26:40–72:00/ liter, 0:36–0:99/tvätt. Mer info & villkor

Lägg till i inköpslistan

bomsbil.nu

www.dahl

Anmäl dig på vår hemsida!

Läsk

5 för 75:–

Coca-cola, Fanta, Sprite. 2 liter. Flera olika sorter. Pant tillkommer med 10:-. Jfr pris 7:50/liter + pant.

Gäller t.o.m. 2/4 eller så långt lagret räcker.

T

ier garant Långa vice lig ser n Person tallatio och ins s n a r e Lev

Mer info & villkor

! t s n ä j t r ill e Extra skrapa och microfiberduk ingår

ORD PRIS 1.295

999

ORD PRIS 799

499

Dammsugare PF1CLASSIC/106390

Fönstertvätt WV2

Dammsuger överallt

ORD PRIS 8.995

6.995

693/MÅN I 11 MÅN*

Öppet alla dagar

8-22

Skinande, rena fönster

ORD PRIS 5.995

3.995

420/MÅN I 11 MÅN*

ORD PRIS 4.495

3.995

420/MÅN I 11 MÅN*

Tvättmaskin WDA 101/106437

Tvättmaskin FW30L7141/106632

Torktumlare EDP2074PDW/105413

För dig som är rädd om dina kläder

För dig med ett minutiöst schema

För dig som vill slippa stryka

Södra vägen 7 • 0611-188 70 • Öppet: Vard 10-18 • Lörd 10-14 • elon.se

Kaptensgatan 8, 871 52 Härnösand 0611-365 600 • kundkontakt.harnosand@maxi.ica.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


ÖPPETTIDER I PÅSK

Från den 25 mars-3 april har vi extra lovöppet alla dagar kl 10-17 med spännande dagsprogram.

EXPERIMENT

MED PÅSKTEMA ERBJUDANDE I GALAXEN

Härlig buffé med tacos och pannkaka kan beställas mellan kl 11.30-15.00 under påsklovet.

UPPLEV TILLSAMMANS!

Lek och lär på Technichus. Utmana varandra i Nattduellen. Tävla i tunnelkanan, 12 meter lång. Inspireras av matematiska klurigheter. Skapa och bygg i stora legorummet.

KYCK LIN GJAK T!

Hjälp oss att hitta kycklingarna som gömt sig på Technichus och få en godispåse.

Vi köper ditt Virke

UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

Martin Timander 070-200 91 52 martin@callanstra.se

Söndag på Sälsten 13/3

Vi får dig att synas!

foto Maria-Thérèse Sommar

Välkommen!

www.panoramareklam.se www.technichus.se

Torbjörn och Maria Forslund var ute och promenerade

0611–123 45

Välkommen till din Citroënhandlare i Härnösand!

Vi lovar ett tryggt bilköp!

50 ÅR ju b il e u m 1965 - 2015

LENNART

MARKUS

Jenny, Victor, Jens och Jeanette grillade

www.lennartholmgrenbil.se

Alan och Elena

ANALYS.INNEHÅLL. DESIGN.KAMPANJ. Vi hjälper dig att sätta fart på din försäljning och marknadsföring. 18 års erfarenhet och kunskap! Köpmangatan 10 Härnösand Tel 0611-51 13 20 • www.alltid.net

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


foto Maria-Thérèse Sommar

Björn Romberg såg en match Arsenal-Barcelona med Johan Bodin, som tydligt höll på Arsenal

Kväll på Kajutan 12/3 och 16/3 Semer Kolchi

Tomas Bohlin och Mohammad Alkeek var djupt inne i en match och hejade på Juventus

Idah Starrin, Tobbe Svensson och Daniel Axelsson

Denis, Henrik, Dejan, Ivan, Robin och Eva

Lotta och Linus Andersson

”Berra med ballongerna” heter denna installation

Johan Svensson följde FA-cupen

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

foto Maria-Thérèse Sommar

Nils-Gunnar och Ingegerd Nieminen hade ätit supé Inga-Lill Vest, Kerstin Langendorf och Sven-Åke Vest

Erling och Elisabeth Sjöström

Magnus Härenstams Morsning & Goodbye, Teatern 12/3

Lars och Harriet Öhman: - Vi såg föreställningen på tv, men ser fram emot denna oklippta, längre version! Det ska bli roligt och vi är nog precis rätt målgrupp.

Smulan Härenstam, Magnus Härenstams dotter och producent

Åke och Berit Wiklund

Majbritt och Anna-Britt Carina, Carin, Tord och Per

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


foto Maria-Thérèse Sommar

Elin Lindholm drack islatte och åt surdegstoast med en kompis

Edmon Sadik drack kaffe

Lördagsfika på Waynes 12/3

Mikael och Anna Vestlund

Inger, Jesper och Frida valde take away

Mia, Anette och Bosse

Serbest från Syrien har bott två månader i Sverige: - Musik är livet! Det är mycket bra i kväll. My, Torbjörn och Lillan

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


UTFART / KALENDARIUM

Ons 20

april

Allan-Riedel-Söderlind Två äldre legendariska svenska jazzmusiker tillsammans med svensk jazz nya stjärna Erik Söderlind (bilden). Förband Trio Inkognito

[ 24 mars - 26 april] Med reservation för eventuella fel och ändringar

Metropol kl 19

Musik Ons 23

mars

Fre

Nymus live Anna Hanning, sopran, och Johan Fröst, piano. Verk av Debussy och Lyne

Härnösands Teater Foajé kl 12

Röjåssalen, Folkhögskolan kl 19

Fre 25

Lör

mars

Mats o Karin musik & möten kl 19 Sön 27

mars

16 april

Nymus live Norrbotten Improvisers Orchestra, Marcus Wrangö, Björn Eriksson, Martin Skoog m fl Fyren, Norrdans kl 18-23

17 april

Jazzbrunch

Sön

Tullportens konditori

Manskören Allmänna Sången Våraning. Servering kl 13-15

Ons 30

Härnösands Teater Foajé kl 14

mars

Ulf & Eric Wakenius Momento Magico Ulf Wakenius och sonen Eric.

Sön 17

Metropol kl 20

Jazzbrunch

Fre 1

april

Riippa Blues Band Niko Riippa kommer till Sverige med bluesband och sin syster Jessica Riippa. Metropol kl 21 Sön 3

april

Prisma Gospel Konsert Parkaden kl 18 Ons 6

april

Kristin Korb trio Förband Polaris Quintet från Jämtland Metropol kl 19 Lör 9

april

Tobias Ringborg och Nordiska kammarorkestern. Musik av Elfreda Andrée, Andrea Tarrodi, Wilhelm Stenhammar och Ludwig van Beethoven Brännaborg kl 18 Lör 9

april

Tullportens konditori Sön 17

apr

Konsert till förmån för cancerfonden Hosanna gospel med Sanna Norberg. Servering Ängekyrkan kl 18 Mån 18

april

Nymus live David Saulesco – en tonsättarporträtt. Röjåssalen Folkhögskolan kl 19 Ons 20

april

Vårcafé på Parketten Ramvikskören och Härnösands dragspelsklubb. Parketten kl 18.30 Ons 13

april

Konkova/Okutani Project Olga Konkova piano, Roy Okutani trumpet, Per Mathisen bas, Utsi Zimring trummor Metropol kl 20 Tor 14

april

Sön 3

april

Torsdagar fr

31 mars

Fredagar

Sön 10

april

Varva ner Performance med konstnärerna Anne Hagström och Gudrun Sondell, i utställningen Y-salong.

Internationellt café Livet i Eritrea - vägen till Sverige. Medhanie Alermayo, Mebrahtu Afewerky, Ulla Norén

Röjåssalen, Folkhögskolan kl 19

Ängekyrkan kl 18

april

Delat liv Musik, nattvard, servering

Härnösands Teater Stora Scenen kl 19 Tor 14

april

Fyren kl 19

april

ÖPPET HUS! Kom! Lyssna! Prova! Fika!

Tis 19

april

Musik & Kulturskolan, Storg. 41B, kl 18-19.30

KANSKE FRANKENSTEIN? – Om rätten att bli älskad Teater Västernorrl. Lunchteater. Lunch 11–11.50.

Tor 21

St Petri Logen kl 12

april

Boksoppa Njut av en god soppa och några bra boktips. Entré 60kr.

Lör 23-24

Sön 24

april

april

LOPPMARKNAD Fikaservering Brännaborg kl. 12-15

FÖRELÄSNINgar Tis 5

april

Tor 21

april

Florens & Uffizi-galleriet Konst på bio. En tredimensionell resa där vi tar del av de berömda konstverken från perioden Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci m fl. Vi guidas på plats i det världsberömda Uffizi-galleriet Härnösands Teater Stora Scenen kl 19

AKTIVITETER Tisdagar

Svenskaspråk café Lär dig svenska, dela gemenskap och fika! Parkaden kl 19-20 Lördagar

Handarbetskafé Träffpunkt i museets kafé. Ta med eget handarbete. Murberget kl 13-15 Tis 5

april

Inspirationskväll Vi tränar vidare på näverstickning.

SPORT Lör 26

mars

Skid-och snowboardtävling I fjol deltog 50 åkare. Hur många blir det i år? Vårdkasbacken

Ängekyrkan kl 19 Lör 16

april

Ons 20

april

april

Tis 12

Murberget kl 14

Härnösands Konsthall kl 19

Tis 12

april

BLACK FOREST Världspremiär för Norrdans föreställning. Introduktion kl. 17

BOLLKÄNSLA Hur vinner du matchen?

Parkaden kl 19

Ängekyrkan kl 17

Lör 2

En druva i solen Riksteatern. Broadwayklassiker ” A raisin in the sun” från 1959.

Welcome Open arms Worship-möte Ungdomsträff

Tacokväll med sång och musik Vuxna 60 kr, barn 30 kr

St Petri Logen kl 12

Brännaborg kl. 12-15

FÖRELÄSNING Konstnären Dorinel Marc berättar om sitt konstnärskap.

Lör 9

mars

C/O EDWALL-BREL – En kantstött konsert Teater Västernorrlands Lunchteater. Lunch serveras kl 11–11.50

Härnösands teater kl 18

Brännaborg

KYRKLIGT

Tis 29

LOPPMARKNAD Fikaservering

Mats o Karin musik & möten kl 19

april

Nymus live Uruppföranden! verk av Fritz, Gleisner, Hedlund och Saulesco. Nordiska kammarensemblen

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Sambiblioteket kl 18

Anna Stadling och Gibrish

Fre 22

Domkyrkan kl 19

Ons 13 april

mars

Årsstämma Härnösand energi och miljö Öppen årsstämma med intressant föreläsning av Mattias Goldmann

Klädloppis/Bytardag Försäljning av bl.a. barnkläder, leksaker, böcker, barnvagnar och mammakläder. Lör kl 09.30-12.30, sön kl 09.30-11.30.

Sön 10

Härnösands Teater Foajé kl 14

Tor 31

Metropol kl 19

Mats o Karin musik & möten kl 19

april

Ängekyrkan kl 13.30-15.30

Sambiblioteket kl 12

Kristen djupmeditation Jarmo Nykyri, Christina Grönroos. Introduktion för den som önskar kl 18.30

TeaterCafé Södra Norrlands Kustband. Gladjazz. Servering kl 11-13

Vardagscafé

Allan-Riedel-Söderlind Förband Trio Inkognito

april

Charles Burton, San Diego Blueskväll! Förband: Erika & Jörgen

SCEN/TEATER

Onsdagar

15 april

TeaterCafé Grannen & Jag. Från Slowfox till Twist & Shuffle. Servering kl 11-13

Top Dogs Långfredagsdans med Soul, funk o blues!

50

Övrigt

Hemslöjdsbutiken kl 18.30 Lör 9

april

Optisk stickning eller skuggstickning Stickkafé med hemslöjdskonsulent Ulrika Bos Kerttu. Ta med garn och två stickor. Murberget kl 13-15

Tor 31

mars-3 april

Curling live! SM Mixed. Servering. Fritt inträde. Härnösand Curlingarena

Tis 12

april

Veteranklubben Träffpunkt för träslöjdare. Slöjdverkstan på Murberget kl 18-20.30


Utställningar

Barn Torsdagar fr

7 april

Lör 2

april

Öppen förskola Med Britt-Marie Björklund och Ulla Söderholm

Musiklek Från 3 år med Annelie Gustafsson.

Ängekyrkan kl 9-11.30

Sambiblioteket, Stjärnans Hus kl 12

Ons 23–27

mars

Träffa årets påskkycklingar! Mån-tor kl 14-16; långfredagpåskdagen kl 11-16. Murberget Fre 25

mars-3 april

Påsklov med dagsprogram Experiment, kupolbio, kycklingjakt, legorum Technichus kl 10-17 Mån 28

mars–1 april

Y-salong 16 Se, skapa, experimentera på påsklovet. Öppen konstverkstad för lovlediga barn och vuxna med konstpedagog Louise Persson. Murberget kl 12-15

Lör 16

april

Beatrix Värld Från 2 år. En dockdansföreställning efter Beatrix Potters sagor. Pris 50kr. Sambiblioteket kl 12 Fre 22

april

Fredagsfamiljen Från 4 år. Saga och musik med Eva Granath-Wigardt. Sambiblioteket kl 15

Murberget Y-salong 2016 I årets jurybedömda Y-salong visas 69 verk av 42 konstnärer. Pågår till 10 april

Evolution Anders Eliasson. Fotoutställning med anledning av att konstverket Evolution fyller 25 år.

Technichus Alfons Åberg-utställning

Pågår till 16 april

En interaktiv utställning där du får uppleva Alfonsböckerna i verkligheten.

KATARINA BJÖRN

Bygga broar

Lindström och Lappkungen

Tyg & kläder, broderat & målat

Utställningen visar Bengt Lindströms norrländska ursprung och samhörigheten med samerna och deras kultur.

23 april - 21 maj

Experimentera med hållfasthet, bygga tunnlar och lära om broarnas historia.

Allmogevapen

Ett möte mellan svensk och kinesisk konst.

Bössor och andra jaktvapen ur museets samlingar. Möten mellan älvarna, Syn för sägen och Moderna tider Murbergets fasta utställningar.

Konsthallen SANNE SIHM ”Rasrisk”. Målningar/Olja/Kol

Sweden China

23 april - 21 maj Qvistska samlingen

Galleri Gröna Grodan Pernilla Jousse Mellan oss. Akrylmålningar Pågår till 23 april

Permanent utställning med interiörer samt några av de finaste verken ur Qvistska samlingen.

Evolution, KOnsthallen

Sambiblioteket Fantasy!

Pågår till 16 april

Jon Lundkvist ställer ut digitalt målade och ritade fantasy- och spelkaraktärer.

GRAFIKUTSTÄLLNING

Pågår till 2 april

KKV med Gävle konstgrafiker. Pågår till 16 april

www.norrdans.se

En explosion i kroppen och medvetandet

BLACK FOREST NORRDANS Foto: Tina Axelsson

Koreograf: MARI CARRASCO • Tonsättare: MIKAEL KARLSSON

VÄRL PREMIDÄSR

Anna Stadling och Gibrish, 22 april Mats o Karin musik & möten kl 19

Konkova/Okutani Project, 13 april Metropol kl 20

Välkommen kl. 17:00 introduktion på Lilla Scenen LÖR

2 april, kl 18:00

Härnösands Teater

Biljetter: Härnösands Teaters kassa 0611-180 60 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


Metropol Onsdag 30/3 • kl 20

Hjälp oss Hjälpa!

ulf & eric Wakenius Momento Magico

skänk dina kläder, prylar till vår second-handbutik.

Blueskväll

ring så hämtar vi eller lämna själv.

FREdag 1/4 • kl 21

Hjälp oss att bli fler.

riippa Blues Band

Vi behöver fler frivilliga.

Förköp: Cityexperten Härnösand

Onsdag 6/4 • kl 20

Öppettider: tisdag-fredag 11-17

kristin korb trio

Även små annonser syns!

Mötesplats Kupan

Förband kl 19-19.45 Poalris Quintet från Jämtland

Onsdag 13/4 • kl 20

0611-152 25 Härnösandskretsen

Storgatan 39

Investera i din framtid. Marknadsför dig!

www.yippieharnosand.se

konkova/okutani project Samarr. med Estrad Norr

Onsdag 20/4 • kl 20

Allan-riedel söderlind

ÅrsmÖte

lisa Björänge Quintet ”plays ABBA”

12 april kl 18.00

!

Onsdag 27/4 • kl 20

Klipp ur och spara!

Förband kl 19-19.45 Trio Inkognito

Öbacka Jazz & Blues

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket Härnösand

ÅrsmötesförhandlinGar

Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

Tema för kvällen: Malin Lindblad, jurist och expert

på familjejuridik, kommer bland annat att informera om juridiska avtal som gäller vid ändrade familjeförhållanden.

När Yippie Härnösand kommer så ”stannar” Härnösand!

Gratis lotteri • Vi bjuder på fika Alla är välkomna. Den som blir medlem under kvällen får en fin present. samarr:

www.yippieharnosand.se

Köpmangatan 10 B Härnösand Tel 0611- 51 13 20 • www.alltid.net

Viss kunskap får man bara av erfarenhet. Vi har snart 80 år i branschen. Går du i köp- eller säljtankar? Läs mer på svenskfast.se

20% I VÄRDECHECK!

VÄRDECHECK*

2.199·

0611-232 75 • www.svenskfast.se PAKETPRIS

10.995· (11.389·)

VÄRDECHECK*

679·

PAKETPRIS

3.395· (4.191·)

KÖP MATBORD, STOLAR, VITRINSKÅP, AVLASTNINGSBORD ELLER SKÄNK FÖR MINST 3.OOO· SENAST 29/3, FÅ VÄRDECHECK MOTSVARANDE 20% AV PRISET ATT HANDLA ANNAT FÖR.

20%

639· (799·)

RABATT PÅ ALLA TAKLAMPOR GÄLLER 15–29/3

Taklampa Crown Nude i mattsvart metall, 5-armad, exkl. ljuskälla, Ø 53, H 30 cm, E27, 639· (799·)

FRÅN

TAG 4 BETALA FÖR 3**

59·/st

GÄLLER ALLA GLAS OCH PORSLIN

Servis Colormix i fajans, finns i grå eller vit fr. 59·/st. Tag 4 betala för 3. Billigaste på köpet!

Matbord Holger i vitlack med underrede i lackerad massiv ek inkl. 1 ilägg à 50 cm, 190-240x100 cm 5.995· Stol med sits i vitt konstläder 899· Paketpris 10.995· (11.389·) bord + 6 stolar

Härnösand E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsvägen 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15. Skärtorsdag 9.30-16. Långfredag stängt. Påskafton 10-15. Påskdagen stängt. Annandag påsk stängt. *Gäller nybeställning av matbord, stolar, vitrinskåp, avlastningsbord el. skänkar 15-29/3. Värdechecken gäller 30/3-30/5, kan ej användas som betalning av matrumsmöblerna eller andra tilläggstjänster. **Gäller glas & matporslin, billigaste på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

52

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Matbord Matilda i vitlack, med 1 klaff, 120-160x75 cm 1.795· Stol 599· Paketpris 3.395· (4.191·) bord + 4 stolar


FOKUS FÖRETAGSMÄSSA

ÖPPET Fredag 12-16 Lördag 11-15

15 &16 APRIL • 2016 HÄRNÖSAND ARENA

FR I EN TR É

Nu fyller vi Härnösand Arena igen! Välkommen! gUldsponsorer

silversponsor

arrangörer

www.harnosandsforetag.se

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

[annonsindex ]

NR 3 / 2016

mars – april

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Bilbolaget..................................................56 Bowlingcenter............................................31 Callans Trä................................................46 Curri............................................................7 Dahlboms Bil AB........................................45 Domkyrkoförsamlingen...............................2 Escape Data..............................................52 Eurosko.......................................................7 Fiskekroken Cykel & Motor........................56 Flügger färg..............................................56 Folkhögskolan............................................41 Garageportexperten...................................6 Gulf...........................................................56 Handelsplats Härnösand............................16 Hemab........................................................16 Härnösand hästsport arena....................... 27 Härnösands Alpina....................................56 Härnösands Handbollsklubb........................6 Härnösands kommun..............................4, 16 ETT KVALIT ETSMAGASIN BARA

ICA Maxi....................................................45 Landsförsamlingar......................................6 Lundgrens.................................................45 Länsmuseet................................................31 Micke’s Bil & Motor.....................................10 Mio Möbler................................................52 Modern Omsorg.........................................44 Musik & Kulturskolan................................. 27 Mäklarhuset..............................................56 NCC.............................................................8 Nordsjö Idé & Design.................................56 Norrdans ...................................................51 Norrlands Trä..............................................3 Panorama..................................................46 Power Up..............................................10, 56 Prismagallerian...........................................7 Returvaruhuset...........................................6 Röda Korset..............................................52 Sagas Blomsterverkstad........................ 7, 10

ServaNet....................................................10 Sibylla.......................................................56 Stefan Brattfeldt Personalutveckling........43 STV............................................................44 Svensk Fastighetsförmedling....................52 Technichus................................................46 Tempo........................................................31 Toppstugan Restaurang..............................31 Tygbutiken..................................................7 Vera.nu........................................................7 Videoteket..................................................7 Villaägarna................................................52 Vuxenutbildningen....................................40 Wayne’s Coffee..........................................56 Westlings Mattor & Kakel............................10 Åhléns.........................................................7 Öbacka Jazz & Blues.................................52 Öbacka Redovisning.................................. 27 ETT KVALIT ETSMAGASIN BARA

nosand.se

HÄRNÖSAND. 16 200 EXEMPLAR

NR 2 / 20 16 mars

www.yippieharnosand.se

februari –

NR 11 10 / 2015

novemer-no oktob ber-dvemb ecemerber

NR 11 10 / 2015 Familjen Lundin

d.se

www.yippieharnosan

sAnd ocH LAR i HäRnö 500 exeMP UPPLAGA: 22

Sundelin

november-decembe oktober-no vember r

kRAMfoRs

Birgitta Holmgren

Wallin

d.se

www.yippieharnosan

BARA OM TSMAGASIN ETT KVALITE

2015 JULEXTRA

ALLT FLE R VETA VAD VILL DE ÄTER

Bra tren d Brunnä för s Lantbru k

LARS-ÅK gillar lugnetE KRANTZ och utrymutrymmet met hemma hemma i byni byn Byn,Byn, en en utanför bit utanför Gussjö. Gussjö. bit

Sidan 34

A EKEBRO

• SHOPPINGTIP

S • ELIN NORB ERG JUUSO

HÄRNÖSAN

D

Tim Falbe

Fullbokat direkt boende i Vårstas nya

Jon Hillgren

Sidan 12

AKVARELL Ann Larsson Dahlin ställer ut

FINKLÄDER Butikspersonalen klär upp sig

• OVE SJÖDIN Dessutom: ABBAFEBER

SOFIA MABERGS • 3D-GRAFIK

KLAPPAR Mjuka, hårda och goda paket

NDA • VIMMEL RKSÖL • KAFÉRU • HERNÖ HANTVE

• KALENDER

• NYA KAJIDÉER • ANNA

LJUNGSTRÖM • IGNACE

TOYOBOKIMANA • VIMMEL

VARSÅGOD!

FÅR DU HÄRSARA NYLUND • AMI SÖRL HÄRNÖSANDS G IN • JONA THAN BLAD STÖRSTA TIDNINr!) (nu 16 200 exempla

A OMSTRIDD STENAR

CATHARINA

ELMROTH med Norton, av Härnösan Timmi och Ruff, tre ds 39 stycken av rasen hundar shetland (åtta på tio-i-toppsheepdog -listan).

IND, EMIL WESTERL företaget

vd för nybildade Diös fastigsom tagit över (bland heter i Härnösand 340 Tobaks) för annat gamla om: miljoner kronor a som är n nya hyresgästern på väg in för Tobaks n de nya idéerna lägenheter på nya n planerna med mera.

Sidan 34 1

• VIMMEL M.M. NÄSSTRÖM BOARD • LASSE EVE • SNOW • JULIA CONGR

YIPPIE HÄRNÖSAND

SCHAGATAY

Sidan 18

• DOLLARST ORE • VIMM EL MM. YIPPIE

25 år Evolution firar på Torget

Mäktig lokal fick nytt innehåll

RASTAFLÄTOR OCH POLITIK Amanda Lind kan få toppjobb i sitt parti DU ÄR BJUDEN

32 SIDOR Om mÄSSAN

MASS-EXTRA

LE NA N O R D LAN D E R ÄR M O D E RATO R FÖ R MÄS SAN

OM FOKUS FÖRETAGSMÄSSA HELA DEN HÄR BILAGAN ÄR EN ANNONS

Härnösands största mässa är här !

32 SIDOR EXTRA BILAGA

Mötesplats för nya kontakter och affärer!

MASSOR AV UTSTÄLLARE

ÖPPET Fredag 12-16 Lördag 11-15

i Ramvik

höga Kustens danspalats lever upp igen!

NYHET • Smakmässa med bl a Box Whisky, Hernö Gin, ICA MAXI

I AFTON DANS

MÄSSERBJUDANDE • UTSTÄLLNINGAR • SMAKMÄSSA • RABATTER CAFÉ • UF-FÖRETAG

VÄLKOMMEN!

FOKUS FÖRETAGSMÄSSA

FRI ENTRÉ

15 &16 APRIL • 2016 HÄRNÖSAND ARENA

SPONSORER & ARRANGÖRER gUldsponsorer

arrangörer

silversponsor

www.harnosandsforetag.se

EMELIE ISOLEhtO BEIJER • MALtE FRISK

• VIMMEL • KALENDARIUM YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Omslaget My Ekman är fotograferad av Pawel Maronski

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se redaktör & ANSVARIG UTGIVARE Lars Kågström, lars@yippieharnosand.se

exemplar!)

Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

Kretslopps parken bäst när vi tycker till

över Diös Westerlinds tog fastighetsoch blev största . ägare i centrum en som + Vi listar företagcity äger Härnösand

NA 70-PLUSSAR FLYTTAR IN

LK KRISTOFFER BRANTEFA krögare ren. är en av Härnösands som bidrar till uteätarkultu

1

erkets kök i svensk matg uide

BRA RE TUR

Härnösands orienteringsklubb

Nytt för uteätare

• VIMMEL

YIPPIE

julläsning !

STÖRST r!) (nu 22 500 exempla

exemplar!)

Krantz triv s på lugna gatan

ÖDMARK • ULRIK

TAN DE ÄGER S la typ he

Nu invigs vår nya, fina hästsportanläggning

GYMMET I TEMPLET

HÄR FÅR DU HÄRN STÖRSTA ÖSANDS TIDNING

(nu 16 200

ubad på Simh allen FANTASTER SKID Full fart på I SPÅRET GOTT BE Bondsjöhöjden TYG Sågv

1 / ri2016 NR-februa 56 sidor januari

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS A TIDNING

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRN STÖRSTA ÖSANDS TIDNING

(nu 16 200

HUN LIV(DED lUxE)

2509 hund ar det är helt kan inte ha fel – OK i Härnösan d

Krångligt ord för nytt bast

Anders Fahlén

(nu 16 200 exemplar!)

VARSÅGOD!

AUFGUS S

Möt härnösandsborn a soM tar priset 2015!

NR 12 / 2015

december - januari

Varsågod !

OVAN DÄR FLYGKLUBBMED EN

Årets sista med ”Tu flygtur ggen”

HÄRNÖSAND

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SPORTARENA I HÄSTVÄG

OM HÄRN ÖSAND www.yippiehar

VARSÅGOD! ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM

nosand.se

KRYSSNING • VILLE

MY EKMAN

driver gym i tidigare Pingstkyrkans lokaler. Nu byter hon namn på träningstemplet till ...

Sidan 24

OM HÄRN ÖSAND www.yippiehar

www.yippieharnosand.se

HÄRNÖSAN

D

1

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander, linda.uhlander@yippieharnosand.se, 0611–51 13 20 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41

1

UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 16 200 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun Tryck Mittmedia Print

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 27 april 2016!

Medarbetare i DETTA NUMMER Joel Lindström, Maria-Thérèse Sommar

Boka annons på 0611-51 13 20! Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


MITT HÄRNÖSAND Foto Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Sommar har precis gjort slut med sin gamla kamera efter ett långt, olyckligt förhållande. Desto mer nöjd är hon med den fullformatskamera som hon just har köpt. Annars gillar hon tiaror, Videoteket och Rom, dit hon reser varje år. Något hon efterlyser är däremot ett bättre utbud av vegetarisk mat på Härnösands restauranger.

Bästa uteställe: Metropol på onsdagar w Bästa gata Nybrogatan. Den är porten ut och hem och det finns vackra gamla hus där. Vackraste plats Smitingen Bästa promenad Längs vattnet någonstans Bästa lunchställe Är nattuggla och äter senare Bästa uteställe Metropol på onsdagar, följt av Bittens, eller på sommaren Hamnkrogen Bästa restaurang Som vegetarian kan jag säga att det finns mycket att jobba på där. Det finns smårätter på Waynes, god quesadilla på Kajutan, bra pizza på Matverkstan och Pinocchio, men som helhet kan jag tyvärr inte säga en enda Senaste kulturupplevelse Jazz på Metropol i onsdags Bästa löprundan Den som sker inombords i slutet av ett stort jobb, precis före deadline

54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Bästa köp Min nya fullformatskamera Sämsta köp Min förra kamera. Efter ett långt, olyckligt förhållande lever den nu i exil i Frankrike med någon annan och vi har båda ett bättre liv efter separationen Senaste impulsköpet En tiara. Min gamla är utnött Fikar helst på Waynes, för de har bäst ljudmiljö och utrymme Då åkte jag senast buss i Härnösand Väldigt länge sedan. Jag promenerar överallt eller kör bil om jag bär full kamerautrustning Senaste film jag sett Run All Night, en actionfilm som lämnar en märklig eftersmak. Lite som en klassisk tragedi där personen är dömd från början Ser jag helst på tv Någon bra film, gärna lite udda thriller, action eller med snygga miljöer, exempel-

Maria-Thérèse Sommar Ålder Tror inte på sådant Bor I lägenhet på Brännan Gör Jobbar som fotograf, skribent och översättare i egna företaget afiori. Bloggar på www.afiori.com

vis The Tourist Favoritfärg Gul Senaste fyndet Ett halsband för 20- som passar till nästan vad som helst Dansar helst till Lady Gaga Bästa förfestlåt Du lever ensam (och du har inte ens en katt) Bästa blogg www.afiori.com så klart ) Hejar på Alla mina kompisar Vi är varandras hejaklack

Senaste Härnösandsupptäckt Tumbleweed, en serie konserter i tomma butikslokaler Läser just nu Korrektur av en bok som jag håller på att skriva Senaste resa Rom i september. Reser dit varje år Bästa butik Beror på vad jag ska handla, men Videoteket går mot strömmen i streamingens tid, har små retropåsar till godiset och de som jobbar där kommer ihåg vad man pratade om sist Favoritråvara Mjöl för att kunna baka midnattsscones Alltid i mitt kylskåp Mangojuice Favoritpryl Mina kameror, mobilen och mitt armband som jag alltid har Bästa träning Långa, snabba promenader Här finner jag ro På Bolagsbryggan en varm sommardag


Ge bort det bästa av Härnösand – tolv nummer av Yippie Härnösand – till någon som längtar hit! Det går bra att köpa den till sig själv också! ETT KVALITETSMAGASIN BARA

Nu kan du PRENUMERERA på Yippie Härnösand.

ETT KVALITETSMAGASIN BARA

OM HÄRNÖSAND

För 295:- får du 12 nummer av Yippie Härnösand med den bästa läsningen om Härnösand och oss som bor här.*

OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

NR 2 / 2016

HUNDLIV(DE lUxE)

NR 3 / 2016

mars – april MY EKMAN

driver gym i tidigare Pingstkyrk ans lokaler. Nu byter hon namn på träningstemplet till ...

VAR 2509 hundar kan SÅG OD! inte ha fel – HÄR FÅR DU det är helt OK i Härnö sand

Sidan 24

HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SPORTARENA I HÄSTVÄG

16 200 exemplar!) AUFGUS S

Nu invigs vår nya, fina hästsportanläggning

Krångligt ord för nytt bastubad på Simhallen

DU ÄR BJUDEN

LE NA N O R D LA N D E R ÄR M O D E RATO R FÖ R MÄS SAN

HELA DEN HÄR BILAGAN ÄR EN ANNONS OM FOKUS FÖRETAGSMÄSSA

• Smakmässa med bl a Box Whisky, Hernö Gin, ICA MAXI

ÖPPET Fredag 12-16 Lördag 11-15

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

Evolution firar 25 år på Torget

EMIL WESTERLIND,

vd för nybildade företaget som tagit över Diös fastigheter i Härnösand (bland annat gamla Tobaks) för 340 miljoner kronor om: n nya hyresgästerna som är på väg in n de nya idéerna för Tobaks n planerna på nya lägenheter med mera.

32 SIDOR EXTRA BILAGA

Sidan 34

Kretsloppsparken bäst när vi tycker till SCHAGATAY • JULIA CONG REVE

I AFTON DANS

i Ramvik Höga Kustens danspalats lever

MÄSSERBJUDANDE • UTSTÄLLNINGAR • SMAKMÄSSA • RABATTER CAFÉ • UF-FÖRETAG

• SNOWBOARD • LASSE NÄSS TRÖM • VIMMEL M.M.

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

CATHARINA ELMROTH

med Norton, Timmi och Ruff, tre av Härnösands 39 stycken hundar av rasen shetland sheepdog (åtta på tio-i-topp-listan).

SARA NYLUND • AMI SÖRL

Mötesplats för nya kontakter och affärer!

MASSOR AV UTSTÄLLARE

NYHET

Fullbokat direkt i Vårstas nya boende

BRA RETUR

Amanda Lind kan få toppjobb i sitt parti MASS-EXTRA

70-PLUSSARNA FLYTTAR IN

Sågverkets kök i svensk matguide

RASTAFLÄTOR OCH POLITIK

Härnösands största mässa är här !

Westerlinds tog över Diös VARSÅGOD! och blev största fastig hetsHÄR FÅR DU ägare i centrum. HÄRNÖSANDS + Vi listar företaSTÖRS TA TIDNING gen som 16 200 exemplar!) äger Härnösand(nu city

GOTT BETYG

Mäktig lokal fick nytt innehåll

32 SIDOR Om mÄSSAN

DE ÄGER STAN

OMSTRIDDA STENAR

(nu

GYMMET I TEMPLET

www.yippieharnosand.se

SKIDFANTASTER Full fart på Bondsjöhöjden I SPÅRET

www.yippieharnosand.se

typ hela

februari – mars

Perfekt att ge bort till någon som har ett stort Härnösandshjärta!

www.yippieharnosand.se

NR 1 / 2016

januari-februari

ETT KVALITETSMAGASIN BARA

OM HÄRNÖSAND

IN • JONATHAN BLAD • DOLL

Sidan 18

ARSTORE • VIMMEL MM.

YIPPIE HÄRNÖSAND

upp igen!

1

VÄLKOMMEN!

FOKUS FÖRETAGSMÄSSA

FRI ENTRÉ

15 &16 APRIL • 2016 HÄRNÖSAND ARENA

SPONSORER & ARRANGÖRER gUldsponsorer

silversponsor

arrangörer

www.harnosandsforetag.se

EMELIE ISOTHALO BEIJER • MALTE

FRISK • VIMMEL • KALENDARIU YIPPIE HÄRNÖSAND M

Årsprenumeration, 12 nr 295:-*

1

*(Gäller inom Sverige)

TIDNING! DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA VARSÅGOD – HÄR FÅR

.se

www.yippieharnosand

HÄNG MED PÅ HÄrNösaNDs största friskvÅrDssatsNiNG!

TILL EN SLÄKTING! TILL NÅGON SOM GILLAR HÄRNÖSAND!

sMarta vÄrDEkUPONGEr!

8 / 2014 NR august i/september

Beställ på www.yippieharnosand.se eller ring 0611-51 13 20

TILL EN KÄR VÄN!

UPPLAGA: 15 700 Ex.

SUPERSOMMAREN 2014! , 21 dagar över 25 grader och 25, 23 dagar mellan 20 k natt. och (nästan) 1 tropis n 2014. Så blev succésommare

STALGI I FITNESSBUTIKEN • MAT&NO

VIKSJÖ • VIMMEL • HARRIET

WIKSTRÖM • VEGETARISK PYTT

Du syns i alla kanaler!

Köpmangatan 10 B HÄRNÖSAND Tel 0611-51 13 20 • www.yippieharnosand.se 55 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

10 värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

2 20 395 %

rabatt vid Åk kr betala för 1 ett köptillfälle för AC-kontroll Mot uppvisande av kupong. Gäller v 13 2016 med reservation för eventuell snöbrist.

T o m 26/4 2016 och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ej golv.

www.harnosandsalpina.se

Strandg 5 • www.nordsjoidedesign.se

Värdekupong

99 7 336001 225344 > 7 336001 225344 >

2 för 99:–

BURGARE 90 GRAM124:–. MED BACON,Gäller BACON, TOMAT, BACON, Ord. pris tom 24/11. SALLAD OCH ROYALEDRESSING. OCH BACON. 69 kr

99 99kr 99kr KR 99kr 99kr

Gäller alla storlekar & Take Away

FÖR

ORD. PRIS 138kr FÖR ORD. PRIS 138kr ORD. PRIS 138kr

KR KR

ORD PRIS 136 KR

Gäller ttoomm 22 2016. Gäller Super Meal 150 gr. Gäller 26mars april 2016. Ord pris T o m2016. 26/4 2016. Gäller t o 158:-. m 22 mars

SIBYLLA SIBYLLAHÄRNÖSAND HÄRNÖSAND OCH SIBYLLA HÄRNÖSAND OCHÄLANDSBRO ÄLANDSBRO OCH ÄLANDSBRO

ERBJUDANDE!

99kr KR

ORD PRIS 158 KR

Köp 2 kaffe betala för 1

BURGARE 90 GRAM124:–. MED BACON,Gäller BACON, TOMAT, BACON, Ord. pris tom 24/11. BURGARE 90 GRAM MED BACON,Gäller BACON, TOMAT, Ord. pris 124:–. tom SALLAD OCH ROYALEDRESSING. OCH BACON. 69 BACON, kr 24/11. SALLAD OCH124:–. ROYALEDRESSING. OCHTOMAT, BACON. 69 kr BURGARE 90 GRAM MED BACON,Gäller BACON, BACON, Ord. pris tom 24/11.

SUPER MEAL 150g

FÖR

2FÖR

ORD. PRIS 138kr

Gäller t o m 26 april 2016.

för för 99:– 99:– 222 för 99:– Köp 2 för

KR KR FÖR ORD ORDPRIS PRIS136 158

Värdekupong

Bjud en vän på fika!

ERBJUDANDE! ERBJUDANDE! ERBJUDANDE!

22 2FÖRFÖR FÖR

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

Värdekupong

MAGIC MEAL SUPERMEAL MEAL90g 150g MAGIC 90g

SALLAD OCH ROYALEDRESSING. OCH BACON. 69 kr

mot uppvisande av kupong. Ord 1495:-. Gäller t o m 31/5 2016 och endast i Härnösand. Kan ej kombineras med andra erbj.

Kom in ! och prova

10

%

rabatt

på motorsågar (Japanskt kraftpaket!) och fjolårets cyklar!. Gäller t o m 26/4 2016.

Fiskekroken 11 • 0708-39 61 20 www.fiskekrokencm.se

Värdekupong

Värdekupong

GRATIS elbesiktning av ditt hus (värde 1.760:-) vid köp av komplett monterad central Gäller t o m 30/4 2016.

Saltviksvägen 13 • 0611-105 00 www.powerupelectrics.se

Värdekupong

BILTVÄTT

2 50

Köp betala för 1

Värdekupong

kr rabatt

Gäller valfri varm dryck & bakverk. T o m 26/4 2016 med kupong.

på biltvätt. Gäller Superprogrammet. Ord 169:-. Ej i komb. med andra erbj. Gäller t o m 6/4 2016.

Storgatan 30 • Härnösand

Södra vägen 10 • 0611-202 16

25

%

rabatt

på ett köp. T o m 26/4 2016 & kan ej komb med andra erbj. Gäller ej beställningssortiment.

Skeppsbron 3 • 0611-224 80

3.000 kr boka-tidigt-rabatt på arvodet. Gäller vid försäljning av fritidshus. T o m 26/4 2016.

Storgatan 16 • 0611–500 580 www.maklarhuset.se

PRENUMERERA

arnosand.se

www.yippieh

SIN BARA ITETSMAGA ETT KVAL

ÖSAND OM HÄRN

VI HJÄLPER DIG MED ANNONSPLAN FÖR HELA ÅRET

15 /cem20 10 11 r ber NR r-dembe mbenove oktobernove

ER VILL ALLT FL DE ÄTER D VETA VA

SÅGOD!

VAR FÅR DU HÄR ANDS HÄRNÖS ING TIDN STÖRSTAexemplar!)

d för Bra trens Lantbruk Brunnä

BOKA TID MED: LInDA UHLAnDER TEL 0611- 51 13 20 STEfAn fRöBERg TEL 070-376 32 41

(nu 16 200

R MED OVAN DÄ BBEN FLYGKLU

a flygtur Årets sistggen” med ”Tu

ivs Krantzntra gatan på lug KRANTZ et LARS-ÅKE och utrymutrymm en en bit gillar lugnet Byn,Byn, i byni byn hemma met hemma Gussjö. Gussjö. utanför bit utanför Sidan 34

www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

VILLE ÖDM

ARK •

KRYSSNIN 2G •/ 2016 NR februari – mars

• ELIN PINGTIPS RO • SHOP ULRIKA EKEB

EL1 JUUSO • VIMM NORBERG YIPPIE

HUNDLIV(DE lUxE)

HÄRNÖSA

ND

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

2509 hundar kan inte ha fel – det är helt OK i Härnösand

AUFGUSS Krångligt ord för nytt bastubad på Simhallen

GOTT BETYG

HÄR ANMÄLER DU DIG: yippieharnosand.se/prenumerera/ Sågverkets kök i svensk matguide

BRA RETUR Kretsloppsparken bäst när vi tycker till

CATHARINA ELMROTH

med Norton, Timmi och Ruff, tre av Härnösands 39 stycken hundar av rasen shetland sheepdog (åtta på tio-i-topp-listan).

Sidan 18

SARA NYLUND • AMI SÖRLIN • JONATHAN BLAD • DOLLARSTORE

• VIMMEL MM.

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

www.yippieharnosand.se • Tel 0611-51 13 20