Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

nr 1 / 2018 januari - februari VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

www.yippieharnosand.se

SMARTA VÄ RDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

(nu 17 200 exemplar!)

Kenneth är polisens nya toppchef ”Vi måste hela tiden prioritera hårt och fråga oss var våra resurser gör mest nytta.”

ÄT UTE YIPPIE HAR TESTAT FEM AV VÅRA NYA RESTAURANGER

KERAMIKENS HEMLIGHET I FOLKHÖGSKOLANS KÄLLARE SAMLAS LERANS VÄNNER

MÅNADENS SPORT Härnösands Alpina EMELIE TIMAN – VÄRLDSMÄSTARE I KINA Sidan 44

SNÖENTUSIASTER • VÅRENS EVENEMANG • FRED NILSSON • VIMMEL • KALENDARIUM • HMM Y IP P IE Ä RN Ö S A N D

1


Svenska kyrkan Härnösand

Gudstjänst

24 jan-20 feb

Viksjö kyrka

Domkyrkan

Domkyrkan öppen alla dagar kl 10.00-16.00

Onsdagar kl 8.00 Mässa Torsdagar kl 18.00 Mässa Söndagar kl 11.00 Högmässa 25/1 kl 18.00 Ekumenisk mässa. 28/1 kl 11.00 Ekumenisk högmässa. 4/2 kl 15.00 Teckenspråkig gudstjänst. 4/2 kl 18.00 Vesper på kyndelsmässodagen. (Se sparat information.) 11/2 kl 9.30 Familjegudstjänst. Barngrupper och barnkören Lärkorna medverkar.

Hemsö

Kulturnatten 2/2

Välkommen till en helkväll i Härnösands domkyrka, med ett program fullspäckat av kultur! kl 19.00-24.00 Medverkande: Säbrå orkesterförening Under ledning av Björn Hedström.

Härnösands Flöjtcoeur Under ledning av Kerstin Bodin Eriksson.

Häggdånger

Danslinjen Från Härnösands folkhögskola.

Högsjö

4/2 kl 11.00 Ljusmässa med dopfest, kyrkan. Barnkör. Kyrklunch med kaffe och tårta. 11/2 kl 18.00 Mässa, kyrkan. Kyrkkaffe, semlor. 15/2 kl 14.00 Gudstjänst, Högsjögården. 18/2 kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Kyrkkaffe.

Stigsjö

4/2 kl 18.00 Ljusmässa. Stigsjökören. Kaffe. Församlingshemmet. 11/2 kl 11.00 Familjemässa. Start kl 10.00 med kyrkfrukost. Församlingshemmet. 18/2 kl 11.00 Gudstjänst ledd av församlingsrådet. Församlingshemmet.

församlingshem. Under gudstjänsten uppmärksammar vi alla som döpts under 2017 med en liten gåva. Servering. Medtag gärna egen spark. Välkomna!

Domkyrkokören Under ledning av Lars G Fredriksson.

4/2 kl 15.00 Ljusmässa, kyrkan. Kyrkokören. 4/2 kl 18.00 Ljusgudstjänst, kyrkan. Hässjö och Tynderökören. Häggdångerskören. 10/2 kl 14.00 Dopfest och sparkstafett. Församlingshemmet. (Se sparat information.)

Dopfest och sparkstafett 10/2 kl 14.00 Häggdångers

Mirandakören Under ledning av Margareta Björklin. Norrdans Windows goes Nutcracker. Kammarmusik Per Brudsten, Kerstin Bodin Eriksson, Ronja Schneider, Ulrika Blomdahl Nordgren. Musiklinjen Kapellsberg Från Härnösands folkhögskola. Tom-Eddye Nordén trio Egenskriven jazz.

Att resa sig starkare

14/2 kl 18.30 Högsjö församlingsgård. Församlingsafton i fastetid med smakbitar från världen. Annika Winhagen och Marco Fonseca framför kärlekssånger. Aktuell info och lotteri. Arr: Internationella gruppen.

Konstutställningar

Säbrå

Säbrå kyrka öppen vardagar kl 8.00-15.00 1/2 kl 11.00 Gudstjänst, Älandsbro servicehus. Sång och fika. 4/2 kl 15.00 Gudstjänst, Kyrkkällan. Cantum Novum. 11/2 kl Familjegudstjänst. Dopfest. Församlingsgården. 18/2 kl 15.00 Mässa, Kyrkkällan. Kaffe. 25/2 kl 18.00 Mässa ”Där tro, hopp och kärlek växer, samtal & reflektion. Församlingsgården.

Viksjö

4/2 kl 11.00 Ljusmässa i församlingshemmet. 13/2 kl 19.00 Fettisdagsfest i församlingsh.

Vårsta

17/2 kl 18.00 Helgmålsbön

2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Ögon Målningar i olja av Lennart Kristiansson.

Böneveckan 24-28/1 Mellan Kyrie och Gloria Målningar i akryl av Birgitta Nordin.

Lördagsmusik

kl 11.30 Härnösands domkyrka. Musikprogram och kaffeservering.

”Livet innanför murarna”

24/1 kl 18.30 Domkyrkans körrum. Fängelseprästerna Peter Forsberg och Knapp Anna Eriksson berättar om sitt arbete. 25/1 kl 18.00 Mässa, Härnösands domkyrka. 28/1 kl 11.00 Ekumenisk högmässa, Härnösands domkyrka. Petri Kinnunen. Arr: HKS, Härnösands kristna samarbetsråd


Meditation

Torsdagar kl 19.00 i domkyrkan. Ingen föranmälan behövs. Är du nybörjare kom gärna 20 min innan för introduktion. Mer info: Cristina Grönroos 0611-245 15 eller Jarmo Nykyri, 070-212 57 13 svenskakyrkansunga.se #svenskakyrkansunga25

Ungdomskvällar

25/1, 1/2, 8/2 kl 18.00-21.00 För dig över 13 år. Vi startar oftast med mässa i domkyrkan. Sen fikar vi och pratar om allt mellan himmel och jord tillsammans i vår enorma röda soffa. Mer info: Christina S Nilsson Följ oss på: www.facebook.com/SKUHarnosand

Teckenspråkig ung i kyrkan

8/2 kl 18.00-20.00 För dig som är över 11 år. Vi samtalar, leker, pysslar och avslutar med andakt. Mer info: Johan S Wisser

Minisång

30/1, 1/2, 6/2, 13/2, 20/2 kl 9.30-10.30 Musikstund för små barn och föräldrar. Mer info: Petra Jedborn Ledin Domkyrko församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna, ingång Ludvig Nordströms gata

Diakoni ”Om livet och tron”

8/2 kl 10.30 Domkyrko församlingsgård. En samtalsgrupp om livet och tron med utgångspunkt från pärlorna i frälsarkransen. Mer info: Åsa Sjöberg, diakon.

Internationellt fokus

29/1, 12/2, kl 11.00 Domkyrko församlingsg. Svenska kyrkan vill arbeta för en rättvis värld. Internationella gruppen arbetar med fokus på dessa frågor. Kom och var med! Mer info: Åsa Sjöberg, diakon.

Luther på besök

Vi har besök av den s k Luthertriptyken, tre stora målningar av ikonograf Christina Lundström som föreställer Martin Luthers liv och historia. Utställningen i Härnösands domkyrka pågar t.o.m. 4 februari.

Ikonograf_affisch_170307.indd 1

2017-03-07 14:43

Vesper på Kyndelsmässodagen

4/2 kl 18.00 Domkyrkan. Rikt musikaliskt smyckad aftonsångsgudstjänst. Domprost Kent Nordin, liturg. Domkyrkans vokalensemble. Lars G Fredriksson, kördirigent och orgel.

Torsdagssoppa

25/1 kl 12.00 Domkyrko församlingsgård. Vi startar med soppa och därefter presenteras dagens gäst och tema. Denna torsdag gästas vi av Härnösands kommuns vårdhundsteam. Andakt. Mer info: Christina Persson, diakon.

Byamöten

25/1 kl 12.30 Kvarterslokalen, Hälledal. 8/2 kl 12.30 Kvarterslokalen, Utansjög. Mer info: Solveig Hamrin

Samtal på gång

21/1, 7/2, 21/2 kl 14.00 Start domkyrkotrappan. För dig som är dagledig! Tillsammans promenerar, samtalar och reflekterar vi om livet! Fika! Mer info: Christina Persson, diakon.

Sopplunch

15/2 kl 12.00 Häggdångers församlingshem. Vi startar med andakt och soppa. Dagens gäst. Mer info: Berit Selling, diakon.

Onsdagsträffen Familjekväll med tacobuffé och musik

31/1, 14/2 kl 13.00 Stigsjö församlingshem. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal, kaffe, handarbete. Mer info: Stina Östman, diakon.

16/2 kl 17.30-20.00 Säbrå församlingsgård. Kvällens tema: ”Sara Öhlen och Per Nordlander tar oss med i sång och musik i tänkvärda texter”. Tacobuffe 50:-/familj. Välkomna!

Samtalsgruppen

Café Trädgårn

Sång & lässamling

Café

Öppettider: Trädgårn Mån-fre kl 9.00-15.30 Lördag kl 11.00-15.00

1/2, 15/2, kl 11.00 Viksjö servicehus. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal, kaffe mm. Mer info: Stina Östman, diakon.

Retreat i vardagen

Retreat i vardagen 25 februari-1 mars Dagar att hitta stillhet i det liv du lever. • Du avsätter minst 30 minuter varje dag för stillhet, bön och reflektion. •Du träffar en andlig vägledare för samtal cirka 30 minuter varje dag. • Du deltar i den inledande samlingen 25 februari kl 16.00 och avslutning 1 mars kl 19.00. Plats: Säbrå församlingsgård Kostnad 50 kr. Anmälan senast 16 februari till: berit.selling@svenskakyrkan.se

! kontaktuppgifter OBS NyaTelefon: 0611-288 00

Expedition för hela pastoratet Öppettider: mån-fre 9.30-12 & 13-15 Post/besöksadress: Franzéng. 18, 871 31 Härnösand svenskakyrkan.se/harnosand facebook.com/svenskakyrkanharnosand instagram.com/svenskakyrkanharnosand

25/1, 8/2, 22/2 kl 10.30 Älandsbro servicehus. Gemenskapsträff för daglediga med tid för samtal, kaffe. Mer info: Stina Östman, diakon. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


FIXA NYTT HEMMA! MASSOR AV ERBJUDANDEN FRÅN HÄRNÖSANDS FÖRETAG!

VatteN & FuNderar på solel? aVlopps- duFrån idé till färdig anläggning reNiNg! – liten som stor. Nu erbjuder vi lösningar för rening av både avlopps- & hushållsvatten. Vi installerar och sköter servicen.

Kom in till oss, så planerar vi ert badrum.

Konkurranskraftiga priser!

KoNtaKta oss För oFFert!

ÄLANDSBRO • 070-659 12 30 • nylandersel@gmail.com • www.nylandersel.se

倀漀眀攀爀唀瀀 䔀氀攀挀琀爀椀挀猀

 䐀䤀一 䔀䰀䔀䬀吀刀䤀䬀䔀刀

䠀爀渀猀愀渀搀 4

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

 㘀㄀㄀ ⴀ ㄀ 㔀   

VI HAR SNÖSLUNGOR!

Fr 3.900:-

Kronholmsplan 1 0611-555 700 www.norbergs.one


Nu i ny lokal på Härnöverket!

Inglasning Oavsett plats, storlek eller form är en lösning från Ryds Glas alltid ett bra alternativ. Vi tillverkar allt

Förråd och lager i Härnösand

Larmad och bevakad lokal www.hyrplats.se

DET MESTA GÅR ATT GÖRA KRÅNGLIGT. STRUNTA I DET.

Räkna fram ditt pris på vår vår hemsida!

Att byta Garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, från montering till bortforsling av den gamla porten. Skippa krånglet – välkommen till oss!

Örnsköldsvik

Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

Strandgatan 10 0611-192 12 www.rydsglas.se

Härnösand

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

1000-tals uppdrag utförda Hos oss köper du kunskap om kommunikation, text, grafik, sociala medier, PR, design, fotografi, webb och film.

n! DanDe-36 erbju 9 21 12 esöK • rinG 070

Gratis Hemb

Välj mellan träfönster, beklätt fönster i aluminium eller PVC-fönster. Du väljer, vi monterar.

Gånsvikshamn Solumshamn Häggdånger Aspnäs Viksjö

40 mm port, maxmått 2500 x 2100 mm. En mycket bra standardport till ett otroligt bra pris.

• Vi kan solskydd. Hos oss hittar du allt inom markiser & solskydd • Köp en svensktillverkad dörr från Lurs med priser som tål att jämföras

Köpmangatan 10B 0611-51 13 20 www.alltid.net

2018 BYGGER VI FIBER TILL

Missa inte chansen att beställa fiber för bara 9 900 kr! Hör av dig till någon av våra säljare för att beställa din fiberanslutning innan den 15 januari. 2 februari. Läs mer på www.servanet.se/harnosand

Micael Nyberg 060 - 658 56 28 micael.nyberg@servanet.se

Andreas Andersson 060 - 658 56 64 andreas.andersson@servanet.se

Martin Wikman • 070-369 21 12 info@montera.nu • www.montera.nu

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 1 / 2018

Dags att resa sig ur soffan, kompis!

O

m december är ett långdistanslopp – komplett med en mäktig spurt på upploppet – så är januari de orkeslösa minuterna efter målgång då du ligger som ett äppelmos i målområdet och kippar efter andan. Du tar dig halvhjärtat upp, men det finns liksom inget krut kvar i de där vingliga benen.

44 23

Det är då din kompis Yippie dunkar dig käckt i ryggen och hojtar ”Kom igen! Nu joggar vi igång!” I det här numret kan du bland annat läsa om Sanna Persson, personlig tränare på Träningstemplet, som är expert på att få fart januarisladdriga Härnösandsbor. Läs också om Kenneth Bergquist, Härnösandsbon som blir chef för polisen i hela Västernorrland. Vi hyllar också vintern som behagade komma till slut och ger er fem snabbporträtt på hårt arbetande snögubbar och snögummor – från takskottare till skidledare. Heja!

26 PEPP PÅ GERESTA 9

Dessutom hoppas vi kunna inspirera er att gå ut och äta en bit mat. När alla andra ligger hemma och vegeterar i soffan är det ju drömläge att gå ut och unna sig en bit mat. Vi har gjort nedslag på nytillskotten i Härnösands restaurangvärld och levererar en enkel guide till enkelt mys.

Prisad morgongymnastik

Trevlig läsning hörni, nu kör vi!

NYÅRSFORM 11

Redaktionen

VÄGBYGGE I ÄLANDSBRO 10

Tipsa oss! info@yippieharnosand.se

Nu dyker fler upp hos Sanna Persson på gymmet Tätortskänsla ska sänka hastigheten

FRED KLIVER AV 20

op

Fred Nilsson, S, fasar ut sig själv

SNÖFEELING 26

Fem personer med ett gemensamt – snö

VI HAR TESTAT FEM AV HÄRNÖSANDS NyA RESTAuRANgER

POLISCHEFEN ÖVER DET HELA 30 Kenneth Bergquist, ny chef för poliserna i länet

FEM NYA RESTAURANGER 33

26

Vi har ätit middag på alla

KERAMIKENS HEMLIGHETER 40 Catja Moberg lär ut hur man gör

MITT JOBB 43

Alexander Heiner är brandman

UTE ÄT A op T E X T & F O T O J A K O B TJ E R N S T R Ö M

1

2

PINCHOS

SARAS RESTAURANG

”När mat eller dryck är klar att hämta så kommer det en trumvirvel

”Maten ja, den är välgjord och generös och inte minst väldigt prisvärd.”

från telefonen.”

3

5

HIDMONA RESTAURANT ”Familjär restaurang med traditionell, östafrikansk mat.”

DELICIOUS FOOD

4 LIBANESISK KOLGRILL ”Familjevänlig restaurang med generösa öppettider. ”

”Asiatisk restaurang med lunch, take away och a là carte kvällstid. Gör egen sushi.”

YIPPIE HÄRNÖSAND

6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

3


denna sida är en annons från härnösands kommun

KOrt OM

ÄdELHEM – ÅrEtS ArBEtSpLAtS

JANUArI 2018

Ing-Britt Blomberg, Gertrud Boström och Hjördis Viklander trivs bra på Ädelhem där bland andra Anders Isander Karlsson, Carina Ekebjörk, Mariana Östman, Jeanette Svensson, Susanne Söderholm, Anna-Lill Nyholm och Mahamoud Abdi Ibrahim jobbar. äldreboendet ädelhem utsågs till årets arbetsplats 2017 inom härnösands kommun. och de boende är nöjda. i en mätning svarade 100 procent att de får ett bra bemötande.

– De är verkligen inte rädda för besväret, säger Gertrud Boström, en av de boende.

– Personalen hittar på så mycket roligt, säger Hjördis Viklander, boende på Ädelhem.

Alla kommunala äldreboenden har också satsat extra på värdegrunden och de anställda har gått en nationell värdegrundsutbildning.

– Vi är som en stor familj och styrkan i det här gänget är att alla hjälps åt med allting, säger enhetschefen Jeanette Svensson.

FOTO : BildByrån /Andre As l erikssOn

När hon började för fyra år sedan stod samlingssalen för det mesta tom. Nu händer saker där varje dag, inte minst sedan så kallade aktivitetsledare infördes på kommunens äldreboenden för några år sedan. På Ädelhem heter aktivitetsledarna Carina Ekebjörk och Anders Isander Karlsson.

– Samlingssalen har blivit mer som ett vardagsrum nu, säger Jeanette Svensson.

– En jättebra utbildning som har gett stor effekt. De boendes rätt som individer har stärkts, säger Jeanette. Hon berömmer också sin personal.

– Här har vi många som vill göra saker, som har en drivkraft att göra annorlunda och göra nytt. Det skapar en bra stämning.

– personalen hittar på så mycket roligt, säger Hjördis Viklander, här med Anna-Lill Nyholm.

Rekordmånga nya företag

Anslagstavlan är nu digital

Under 2017 startades 132 nya företag i Härnösand. Det är den högsta siffran sedan 2008. I landet som helhet minskade nyföretagandet med en procent. – Ökningen i Härnösand är verkligen glädjande. Många av de nya företagen finns inom byggbranschen, ett område där det händer mycket i Härnösand just nu, säger Margareta Nordlund, verksamhetsledare på näringslivsenheten.

Sedan årsskiftet har Härnösands kommun en digital anslagstavla som ersätter den fysiska anslagstavla som funnits i kommunreceptionen. På anslagstavlan hittar du till exempel annonser för kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll från olika möten samt kungörelser och tillkännagivanden. Du hittar den digitala anslagstavlan på www.harnosand.se/anslagstavla

Gerestaskolan blev Årets peppare

Toppbetyg till Brunne skola

Gerestaskolan kan titulera sig årets peppare. skolans satsning på pulspass för eleverna varje morgon räckte ända upp på idrottsgalans scen där rektor sara marklund fick ta emot priset i direktsändning. men det bästa med pulspassen är att de ger eleverna glädje och energi och skapar bättre förutsättningar och resultat i skolarbetet. något att ta efter för andra skolor. Grattis Gerestaskolan!

I november gjorde skolinspektionen en granskning av Brunne skola och nu har ett mycket glädjande beslut kommit. Inspektionen hittar inte en enda sak att anmärka på. – Vi är otroligt glada. Det är ovanligt att det inte blir en enda anmärkning, säger rektorn Niklas Börjesson.

Följ och gilla oss på: facebook.com/harnosandskommun

E-post: kommun@harnosand.se Tfn vxl 0611-34 80 00 www.harnosand.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D 7


V

AG

ÄR

PERSONLI

CONNY G

T

E! NAR RÄ

J

OM

NU KÖ IGEN R

ANNA I!

K

ISABELL

PAMM PA

PAM!

NYHET! TRÄNA PT-CHALLENGE & CORE PULSE Torsdagar kl. 18.00 - 19.00

BOKA EN EGEN Personlig Tränare

PT-CHALLENGE med Conny, gruppträning. Utmana dig själv i form av cirkelträning i stationsform där Conny Nordin utbildad PT leder/peppar dig igenom passet.

729 kr per timme

Fredagar kl. 11.00 - 11.30

CORE PULSE med Isabelle, gruppträning. Du jobbar med hela kroppen och använder bräda, samt vikter för att utmana kroppen i övningar där både balans, styrka och kondition sätts på prov.

Isabelle Bäckman – 070-273 20 68 Conny Nordin – 070-695 88 22 Anna Gustafsson – 073-813 16 61

Vid frågor kontakta kassan:

0611/34 81 70

BOKA PLATS I RECEPTIONEN För mer info: www.harnosand.se/simhallen

Det krävs en kombi för att få plats med så mycket. C-Klass Kombi är bilen för dig som gillar sällskap. Förutom grymt sköna säten bjuder bilen på en välfylld utrustningslista redan från grunden. Innovativa säkerhets- och körhjälpssystem. Och så klart: ett lastutrymme som sväljer 1 510 liter.

Privatleasing från 3.995 kr/mån* Pris från

299.900 kr

Rylander Bil, Bergsgatan 120, 853 50 Sundsvall, Tel 060- 14 00 00, personbilar@rylanderbil.se, www.rylanderbil.se Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: C-Klass 180 3,8-8,1 l/100 km, CO2 99-185 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Kan ej kombineras med Ramavtal eller andra kampanjer/erbjudanden. Erbjudandet gäller vid ordertecknande under perioden 1 sep 2017 - 30 juni 2018. Gäller så långt lagret räcker. Med reservation för prisförändring och tryckfel. *Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF), 36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustn. lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage samt för uppläggnings- och admin.avgift. Med reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.

8

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


INFART Plock • Profilen • I huvudet på • Ljus på

Peppad skolstart w Titta, här står Årets peppare 2018! Eller står och står. Vi menar såklart att de studsar, skuttar och flaxar. Får vi lov att presentera: Gerestaskolan! Skolans arbete med pulshöjande aktiviteter uppmärksammades med det fina priset vid Idrottsgalan måndagen den 15 januari. Årets peppare tilldelas en person eller organisation som på ett inkluderande och lättillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig.

I verksamheten arbetar skolan på olika sätt för att skapa lust och möjligheter till fysiskt aktiva raster och med att få fler elever att vara mer aktiva på idrottslektionerna. Men det är framförallt tack vare morgonpulspassen utomhus som Gerestaskolan fått stor uppmärksamhet och satt Härnösand på kartan ordentligt. Och visst var det lite extra studs i benen på morgonpulsen så här några få dagar efter prisutdelningen! foto

kenneth zetterlund

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


INFART

Vinnarförslaget för VÅR nya FINA nybrogata w Det blir konsultbolaget Tyréns som kommer att rita nya Nybrogatan. Företaget utsågs i slutet av november som vinnare i den tävling som utlysts av Härnösands kommun. Nu väntar vidare arbete med att ta fram en mer detaljerad förstudie och först sent i höst väntas en slutgiltig plan för hur stans

stora pulsåder ska stöpas om. – Men det är viktigt att påpeka att det översiktliga förslag som samhällsnämnden utsåg till vinnare inte på något sätt är klart, säger projektledaren Staffan Gilliusson. Tyréns har gjort en bra analys av problem och möjligheter och nu väntar några intensiva månader där vi kommer att ha många möten för att diskutera oss fram till mer detaljerade lösningar.

När det handlar om den väl trafikerade paradgatan genom centrum så är det många som har en åsikt, och det är många krav och önskemål som ska vägas samman. En stor och viktig del handlar om att lösa trafiksituationen så att den är säker för alla typer av trafikanter utan att genomfarten bromsas upp. Andra viktiga delar är att försöka utveckla möjligheten till uteserveringar och mötesplatser längs Nybrogatan och att göra miljön kring vattnet mer attraktiv och lättillgänglig.

Här Handel och möten i Härnösand, handlare längs och kring Nybrogatan, medborgare och politiker ska få säga sitt. I november 2018 hoppas man att en detaljerad plan för Nybrogatan ska vara klar. Noterbart är att samhällsnämndens beslut att ge Tyréns uppdraget att fortsätta arbetet med en förstudie var inte enigt. Oppositionen yrkade på att inte gå vidare med förstudien och därmed inte heller utse någon vinnare.

Delar av Samhällsnämndens motivering: ”Förslaget från Tyréns är väl genomarbetat med avseende på de styrande dokumenten samt att förslaget har relativt enkla, strama och klassiska trafiktekniska lösningar vilket borgar för kostnadseffektiva utföranden. Projektgruppen uppskattar främst att Tyréns visar att det möjligt att främst cykeltrafiken får en sammanhängande lösning men också att lösningarna visar på att det är möjligt att särskilja trafikslagen utifrån deras olika krav. ”

132

Här är mål för utformningen av nya Nybrogatan enligt konsultbolaget Tyréns. I det vinnande förslaget finns också flera exempel på lösningar. Dessa är dock inte färdiga förslag utan en del i den diskussions- och utredningsprocess som nu inleds. Hela Tyréns förslag hittar du på Härnösands kommuns hemsida. Gå in under fliken ”Boende miljö och trafik” och välj ”Gator och vägar” och därefter ”Nybrogatan”. I L L U S T R A T I O N TYR È NS

nya företag startades i Härnösands kommun under 2017. Det är det högsta siffran sedan 2008. Siffrorna bygger på Bolagsverkets statistik och avviker på ett positivt sätt från trenden i landet. I Sverige som helhet minskade nyföretagandet under 2017 med en procent.

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Dragningen

Jesper Hallstensson, 21, jobbar som

ställningsbyggare

Klabb eller kall?

Fullmåne eller nymåne?

Björkved eller blandved?

- Klabb vet jag inte vad det är...

- Fullmåne, det är fint. Jag gillar färgerna när det är fullmåne.

- Björkved, det låter bra! Det händer väl att jag eldar, vi har kamin, men oftast tycker jag elementen räcker.

Klabb – ett måste för snögubbebyggare.


w Efter julens frossande följer för många ett löfte om träning och ett sundare liv under året som kommer. Det märks på stadens gym och träningsanläggningar. – Ja, verkligen. Det kommer alltid ett tillskott av nya medlemmar just i januari, säger Sanna Persson, platsansvarig på Träningstemplet i Härnösand. För Träningstemplet med 1000–1500 medlemmar handlar det om åtminstone drygt 100 medlemmar som ansluter inom loppet av några veckor. – De kommer med ambitionen att hitta formen, leva hälsosammare och tappa några julkilon, säger Sanna. Många siktar på att vara i form till sommaren. Framförallt kvällstid är det mycket folk på Träningstemplet och Sanna ger alla nya medlemmar en introduktion och tipsar om bra träning. För den som vill bli av med de där julkilona handlar det framförallt om att komma igång med pulshöjande träning. Gåbanden och trappmaskinerna slits extra hårt i början på året. – Nu i januari börjar vi dessutom med pink gloves, en ny träningsform för tjejer där man tränar i grupp med en coach. Det är stationsträning och boxning på säck och det är verkligen bra träning för den som vill gå ner lite i vikt. Sedan har vi det här med motivation och uthållighet. För lika vanligt som nyårslöftet om träning är, lika förutsägbart är avhoppen efter några veckor. – Nyårslöftena klingar av, så är det ju. I mitten av februari brukar det märkas att tydligt att det är färre som tränar. Hur gör man för att få kunderna att fortsätta träna? – Vi försöker ju alltid att peppa och ge bra service, men jag tänker också lite extra på att fråga ”Hur gick det idag?”, ”Kändes det bra” så att man kanske kan fånga upp några när motivationen börjar svikta.

SANNA PERSSON

INFART / PROFILEN T e x t J AK O B TJ ERNSTR Ö M foto kenneth zetterlund

ÅLDER 20 FAMILJ Mamma, sex syskon, en hund BOR Sundsvall GÖR Platsansvarig (”de kallar mig Lillbossen”) och personlig tränare på Träningstemplet

Sannas tre tips för att lyckas hålla i träningen

1 2

Bestäm dig! Vill du göra en förändring så krävs vilja.

Sanna Persson, platsansvarig på Träningstemplet i Härnösand, räknar in många nya medlemmar på gymmet i januari.

Sätt rimliga mål! Börja på en nivå som du orkar med över tid. Att göra en rutin av att träna två dagar i veckan är mycket bättre än att träna sju dagar i veckan och tröttna efter en månad.

3

Tänk långsiktigt! Förändring tar lite tid. Ställ in dig på att du ska ha tålamod när det gäller träningsresultaten.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


INFART

Samtal om hot och politik i Brunnskyrkan

Förberedelser för fler bostäder på Torsvik w En ny detaljplan håller på att tas fram för Torsvik i centrala Härnösand. Planen är att öppna för två nya bostadshus i området. Härnösandshus vill möjliggöra ett bygge längs Nybrogatan, i anslutning till de bostadshus som redan finns där och som bolaget äger och på tomten intill, mellan McDonalds och beachvolley-planen, vill företaget Årstabergsfastigheter bygga ett bostadshus. – Vi har inte fattat några beslut om att bygga på Torsvik utan det vi gör nu är att försöka möjliggöra för ett bygge i framtiden, säger Härnösandshus vd Göran Albertsson. Vi måste se hur marknaden utvecklas. Just nu är det stor efterfrågan på bostäder, men det är också många byggprojekt på gång i Härnösand. Albertsson bedömer att ett annat av Härnösandshus projekt där detaljplanearbete också pågår, Kristinagatan på Hovsjorden, idag ligger före i kön. – Där planerar vi för mindre lägenheter, ettor och tvåor och där är efterfrågan väldigt stor nu. På Torsvik skulle det handla om i första hand tvåor och treor och eventuellt även fyror. Enligt förslaget är byggnaderna på Torsvik i första hand tänkta för bostäder men ska även kunna användas för till exempel kontor, handel och vårdverksamhet, antingen helt och hållet eller i kombination med bostäder. I planförslaget föreslås båda byggnaderna bli max fem våningar höga, men för en del av Årstabergsfastig-

Den nya detaljplanen ska öppna för två nya bostadshus på Torsvik. heters byggnad är höjden max tre våningar. Det ställs också krav på att ”bostadsbebyggelsen ska vara anpassad i sin utformning och placering så att god ljudmiljö ska uppnås för nya bostäder. Bebyggelsen ska också passa väl in i stadsbilden som helhet.” Förslaget till ny detaljplan går nu ut på samråd. Den som vill tycka till om förslaget har på sig fram till 5 februari.

Inreda & Domkyrkan Taxi FLYTTAR Sånt mot laddar för TILL GAMLA nya lokaler KulturnatT BUSSGODS w Inreda & Sånt lämnar sina lokaler på Prismagallerians övre plan. – Men vi slår inte igen, vi slår ihop, säger ägaren Bitte Selldén. Hon siktar på att slå ihop sina butiker Inreda & Sånt och blomsterhandeln Saga Design i en ny och större lokal i centrum. Var och när är inte helt klart. Men snart kommer besked. Helt klart är dock att det inte blir en ny, sammanslagen butik i Saga Designs nuvarande lokaler vid Torget. – Jag har två lokaler som jag väljer mellan, men det är lite detaljer som vi måste diskutera först. Målet är i alla fall att öppna i början av andra kvartalet – alltså i god tid före sommaren. Från att Inreda & Sånt lämnar sina nuvarande lokaler tills att den sammanslagna butiken öppnar kommer de större märkena i inredningsbutikens sortiment att säljas hos Saga Design.

12

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

w Fredagen den 2 februari väntar ett präktigt kulturfyrverkeri i domkyrkan. Mellan 19.00 och midnatt bjuds ett späckat program med sång, musik och dans. Den som har stor törst efter kultur – och ordentligt sittfläsk – kan under fem timmar avnjuta Säbrå orkesterförening, Domkyrkokören, Härnösands Flöjtcoeur, Danslinjen från Härnösands folkhögskola, Mirandakören, Norrdans, kammarmusik med Per Brudsten, Kerstin Bodin Eriksson, Ronja Schneider och Ulrika Blomdahl Nordgren, Musiklinjen Kapellsberg från Härnösands folkhögskola, samt Tom-Eddye Nordén trio. Den 2 februari öppnar också två konstutställningar i domkyrkan där Lennart Kristiansson ställer ut oljor och Birgitta Nordin målningar i akryl.

w Taxi Härnösand växer snabbt och flyttar inom kort in i nya lokaler. Företaget har köpt före detta Bussgods lokaler nära Härnösand Central och flyttar in redan vid månadsskiftet. – Från och med nu kallar vi det Taxistationen, säger trafikchef Hans Edin. När vi hade lokaler på Skeppsbron så var det Taxistationen i femtio år, så nu siktar vi på att sitta lika länge här. Taxi Härnösand har i dag två administrativa tjänster och 23 bilar, vilket innebär ungefär 46 chaufförstjänster. Omsättningen har ökat med 130 procent sedan 2010 och i och med flytten skapas nya möjligheter – och eventuellt nya jobb. – Det här blir ett lyft och på sikt ska det ge ännu bättre kvalitet för kunderna. Vi siktar också på att flytta hem beställningscentralen, som nu är en tjänst vi har köpt in. Det kan innebära nya jobb.

w Equmeniakyrkan i Härnösand trampar igång valrörelsen tidigt. I början av februari levererar Britta Hermansson, pastor i samfundet, en mötestrippel där två av mötena tar sikte på valet och det offentliga samtalet kring politiken. – Syftet är inte att föra fram en viss politik utan vi vill bidra till att öka intresset Britta för valet, få Hermansson. folk att bestämma sig för att rösta, och inte minst att föra en diskussion om det allt tuffare debattklimatet i sociala medier, säger Olof Frensborg som är med och arrangerar mötena. Torsdagen den 1 är det ”Brittas vardagsrum” på Brunnskyrkan. Det är ett offentligt möte där Britta Hermansson samtalar med Mittmedias ledarskribent Lilian Sjölund. Sjölund har nyligen släppt den självbiografiska debattboken ”Hatad” där hon berättar om de hot och trakasserier hon fått utstå de senaste fem åren på grund av sitt arbete. Fredagen den 2 februari möter Britta Hermansson elever och personal på Folkhögskolan i ett liknande program. Under lördagen blir det kvinnofrukost på Brunnskyrkan där Britta Hermansson kommer att samtala kring sin bok ”De vi ville bli”.

Snart fullt på nya Vågmannen w Inflyttningen sker först den 1 april, men redan nu är 21 av 28 lägenheter i Härnösandshus totalrenoverade fastighet Vågmannen uthyrda. Intresset för de nya lägenheterna med adress Storgatan 41 har varit stort ända sedan kön öppnade och de lägenheter som gått först är en- och tvårummarna. – Det har varit ett stort sug och precis som vi har sett under en tid så är det allra störst efterfrågan på de små lägenheterna, säger Härnösandshus vd Göran Albertsson. I mitten av januari fanns sju lägenheter kvar till uthyrning, fyra tvåor och tre treor.


PREMIÄR!

FÖR NYA XL-BYGG FRESKS HÄRNÖSAND VI FIRAR I ALLA BUTIKER

SYMFONI

30% Symfoni från Beckers Väggfärg 3 liter, takfärg 3 liter, lackfärg 1 liter

KAP-&GERSÅG

2750:-

hitachi

SKRUVDRAGARE

1295:-

hitachi

Kap- & gersåg C8FSE. 1050W. Levereras med sågblad, dammpåse, skruvstycke och nyckel. Rek ca pris 3854:-

Borrskruvdragare

DS10DAL 10,8V. Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare och väska. Rek ca pris 2187:-

VÄGGFÄRG

20%

FRESKSGOLVET

195:pris per m²

STARTPAKET

:-

Du betalar 796

399:-

golvabia

jotun

Ek Fresksgolvet

LADY Minerals

lundbergs

Vårt egna prisvärda ekgolv i fanér. 3-stav. 7 mm. Rek ca pris 280:-

Kalkfärg 2,7 liter. Brytes i valfri kulör. Rek ca pris 995:-

HxBxD: 740x550x535 mm. Vit. Rek ca pris 749:-

Startpaket

HÄRNÖSAND Saltviksvägen 13 • mån-fre 6.30-18, lör 9-14 Tel 0611-837 00 • fresks.se Gäller t.o.m 4/2 2018. %-kampanjer gäller på ord priser. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


KOM in!

Vi reparerarMitt din trasiga i city! iPhone/iPad,

SLUTFÖRSÄLJNING

OUTBACK MODELLÅR 2017

samsung, sony med flera! skärm, batteribyte m.m.

25.000:RABATT GÄLLER BENSIN MODELLEN

37.500:– RABATT

Mattias

G Ä L L ER EN BA R T D I E SEL

Elin

Ove

Mathias

O B S! B EG R Ä N SAT A N TA L B I L A R

SUBARU OUTBACK DIESEL, AUTOMAT fr.

345.700:–

3 ÅRS FRI SERVICE*

Bränsleförbr. bl. körn. 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 159 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller Outback diesel årsmodell 2017 så långt lagret räcker. Det går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal. *Eller vid 1500, 3 000 och 4 500 mil.

Härnösand:

KraMfOrs:

Västra Kyrkog 1 0611-102 50

Limstagatan 1 0612-71 12 00

www.cityexperten.se

Program våren 2018 Härnösands Teaterförening och Härnösands Publikförening

lördag 10 mars kl 18 Odysseus – Norrdans Stora scenen

onsdag 4 aPril kl 11-13 Teatercafé - Härnösands Dragspelsklubb Teaterns Foajé

söndag 11 mars kl 13-15 Teatercafé – Never Green Big Band Teaterns Foajé

lördag 7 aPril kl 19 Gula grodan – Jacke Sjödin (Supé: serveras kl 17.30. 100 kr. Förbokas!) Stora scenen

onsdag 14 mars kl 19 Fatta! med Cleo och JUCK – Riksteatern Stora scenen lördag 17 mars kl 12 Killimonkan, familjeföreställning – Musikgruppen Gira Härnösands Bibliotek

14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

söndag 8 aPril kl 19 Parismiddagen – Tyst teater/Riksteatern Premiär i Härnösand Stora scenen Tisdag 10 aPril kl 19 Orfeo & Euridice – Norrlandsoperan Stora scenen

onsdag 9 maj kl 13-15 Teatercafé – Noratrion Teaterns Foajé

kassan öPPen under säsong vardagar kl 11-13 samt 1 timme före föreställning. Följ Härnösands Teaterförening på Facebook & Instagram. vår vision som arrangör: Teatern – en plats för upplevelser & scenkonst för alla

!

onsdag 4 aPril kl 11-13 Dödens kyss, ett sångspel om Evert Taube Liljeholm/Olsson/Blom/Teater Västernorrland St Petrilogen

sen

onsdag 7 mars kl 11-13 Lunchteater – Brahms på cykel Varieté Velociped/Teater Västernorrland St Petrilogen

lördag 5 maj kl 19 Tartuffe – Teater Västernorrland (Supé: serveras kl 17.30. 100 kr. Förbokas!) Stora scenen

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

non

söndag 25 mars kl 17 Rickard Söderberg är Gaytenor – Riksteatern Stora scenen

söndag 29 aPril kl 13-15 Teatercafé - Kaprifol Salongsorkester från Ådalen Teaterns Foajé

t an

söndag 25 februari kl 13-15 Teatercafé – Kersti Barefoot Boys Teaterns Foajé

Tisdag 17 aPril kl 19 Hitler versus Picasso – FHP/Live på Bio Stora scenen

Fler arrangemang kan tillkomma! Mer information och bokning

www.harnosand.riksteatern.se eller ring 0611-180 60

au

onsdag 21 mars kl 11-13 Lunchteater – Ted Gärdestad, musikföreställning Winqvist/Forsman/Grenholm/Teater Västernorrland St Petrilogen

är n

lördag 24 februari kl 12 Provsmakaren, barnföreställning – Skuggteatern Härnösands Bibliotek

söndag 15 aPril kl 13-15 Teatercafé - Manskören Allmänna Sången Teaterns Foajé

pg

lördag 17 mars kl 15 Aida – Opera – FHP/Live på Bio (Lunch: serveras kl 13.30. 100 kr. Förbokas!) Stora scenen

Klip

onsdag 21 februari kl 11-13 Lunchteater – Te berga blå Ulrika Bodén/Teater Västernorrland St Petrilogen


INFART Text och foto Maria-Thérèse Sommar

Om bakning w Jag älskar att baka! När jag var liten ville min mamma att jag skulle studera vidare, men jag ville hellre se när hon lagade mat. Eftersom jag inte fick det gick jag till mormor som lärde mig att laga mat. När mamma gick ut bakade jag bakom ryggen på henne. Jag tog mjöl, ägg, socker och bakade en kaka, frågade kompisar och lärare för att få recept som jag skrev upp i en bok. Då fanns inte internet. När jag gifte mig och internet kom kollade jag på nätet och började göra tårtor till mina barn när de fyllde år. Nu provar jag hela tiden nya recept och hittar på egna. Nyligen gjorde jag en operabakelse som blev populär och sålde slut direkt. Jag gillar att göra kakor med många lager och till exempel använda mousse i stället för grädde; det är mer syriskt än svenskt. Här finns alltid nya bakelser, men jag kommer att ha kvar prinsesstårta, blåbärsbakelse och Budapest, för alla svenska människor gillar dem.

I HUVUDET PÅ

WAHIDA ”Jag vill göra allt själv, göra som jag vill, tänker och tycker om. Jag vill göra Wahidas grej! ”

Om fritid

w Tårtor är mycket roligt och jag känner mig jätteglad när jag bakar dem. Jag tycker om att göra dekorationer, för jag tycker att man ska äta med ögonen först. Min första höga tårta är fortfarande min favorit. Den var till en svensk människa och hade fyra våningar täckta av rosor. Jag satt hemma och tänkte: ”Oj, kan jag göra det här?” Det gick. Sedan började jag göra bröllopstårtor och ta beställningar på födelsedagstårtor. Ibland frågar min man varför jag gör det, när det till exempel är 150 små rosor som jag ska göra för hand. Det är för mycket jobb, men det är inte jobbigt, för jag tycker om det. Jag blir glad när jag sitter och gör de 150 små rosorna och när jag ser att kunden blir glad. Nu har jag gjort många specialtårtor, bland annat en stående tomtetårta före jul, en tårta som ser ut som en kudde i vitt och guld och många tårtor med kronor i guld till födelsedagar.

foto wahida labban

w Jag har ingen fritid, för jag har mycket att göra på jobbet, men min familj är viktigast i mitt liv och jag jobbar för deras skull. Min största dotter känns som min kompis; jag berättar allt för henne. Vi har lördagsmys istället för fredagsmys, för det brukar passa bäst med arbetstiderna. Caféet har öppet alla dagar i veckan. Det är lugnare mellan söndag och tisdag, sedan brukar det bli mer och mer kunder, men jag brukar ändå hitta tid för mig själv för att göra det jag gillar. Ibland dansar jag zumba och jag älskar att shoppa men det jag brukar göra mest på min fritid är att läsa mer svenska.

Om tårtor

Om självständighet w I Syrien gjorde jag ingenting, men när jag kom hit och gick i skolan på SFI sa de att alla jobbar här. Jag gick till Arbetsförmedlingen och sa till min handledare att jag vill jobba – jag vill baka! Tidigare jobbade jag på Villa Fridhem och Tullportens Konditori, där jag lärde mig mycket. Jag har gått kurser på nätet och fått diplom. Men när det gäller tårtor och dekorationer är jag helt självlärd. Om jag jobbar som personal får jag inte visa allt jag kan. Jag vill göra allt själv, göra som jag vill, tänker och tycker om. Jag vill göra Wahidas grej!

Om Härnösand

Wahida Labban äger Wirströms Konditori & Café sedan lite mer än ett år. Hon har älskat att baka ända sedan hon var barn och fritiden fylls av marsipanrosor. Wahida Labban Ålder 32 Familj man, tre döttrar, 11, 14 och 16 år, en son, 7 år Bor Storgatan Gör Driver Wirströms Konditori & Café

w Jag kom från Syrien till Härnösand för fyra och ett halvt år sedan. Jag tycker om Härnösand, men det är svårt med jobb här. I framtiden vill jag gärna komma ut mer med mina tårtor, till exempel vara med i tv-program och tävla. Egentligen tycker jag om större städer, med mer folk och affärer, men jag tycker också om lugn och att det inte är så mycket ljud här. Därför bestämde jag mig för att stanna i Härnösand. Jag träffar många snälla människor här, folk som jag inte känner hjälper mig. Jag kanske är en sådan som lätt blir vän med folk. Här känns det som om kunderna är vänner. Jag vill tacka alla kunder som kommer till mig och stöttar mig. Det är de som gör att jag vill göra nya saker. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


INFART

Så här ska nya E4 genom Älandsbro se ut. Arbetet påbörjades i slutet av juni förra året och beräknas vara klart hösten 2018. I L L U S T R AT I O n E R TYR È NS O CH TRAF I K V ERKET

VÄGBYGGET GÅR SOM TÅGET Arbetet med nya E4 genom Älandsbro går helt enligt plan. 55 miljoner satsas för att göra genomfarten bättre och säkrare. Den sista oktober i år ska allt vara klart.

w – I ett så här stort projekt finns det givetvis mycket som kan hända och så tar det några extra veckor, men hittills har det inte skett några stora avvikelser så det ser väldigt bra ut, säger projektledaren Torbjörn Nylander på Trafikverket. I arbetet i Älandsbro ingår många små och stora åtgärder. De största och mest genomgripande är att kapa krönet på järnvägsviadukten vid norra infarten, att göra genomfarten rakare och att skapa en sammanhängande gång- och cykelväg (gc-väg) genom samhället – inklusive en helt ny gc-tunnel under E4. Infarten till Ramsåsvägen, väg

Yvonne SYR KLÄDER PÅ BESTÄLLNING

Yvonne Östman syr nytt, syr om och lagar i ateljén på Gånsviksvägen.

16

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

724 flyttas, någon infart ”städas bort” och vid Älandsbro skola tas ett större grepp kring bussarna. Något som kommer att märkas tydlig för trafikanterna på den nya E4:an är att vägbanan blivit klart smalare och mer fått karaktären av en stadsgata. Intrycket ska göra det mer naturligt att hålla hastigheten genom Älandsbro, något som är ett problem idag. – Vi skapar en miljö som ska ge känslan att här ska man inte köra fort. Liknande projekt på andra platser har blivit mycket lyckade, där har hastigheten gått ner märkbart, säger Torbjörn Nylander.

w Finns det ingen sömmerska i stan längre? Jo, det gör det faktiskt. En finns i alla fall i takvåningen på K-Konsulthuset på Gånsviksvägen. Sedan ett och ett halv år driver Yvonne Östman företaget House of Yvonne och syr nytt, syr om och lagar. – Den största delen handlar om att sy upp kläder från grunden, ofta för kunder som behöver lite större storlekar, men jag gör i princip allt som har med kläder och textilier att göra, säger Yvonne. Det blir alltså inte bara kläder till vardag och fest utan även mer nischade jobb som folkdräkter, broderier, stolor och kalkdukar till kyrkor och mycket annat. Sytt och stickat har Yvonne gjort hela livet och tidigare har hon arbetat hemifrån, men den nya lokalen har blivit ett lyft. Idag har företaget, utöver ägaren själv, en praktikant på halvtid

Sammantaget ska satsningen på gc-vägar och olika åtgärder för att få ner hastigheten göra trafiksituationen i Älandsbro klart säkrare.

och dessutom står maken Lennart för jobbet när det gäller fotografering och marknadsföring. Vid sidan om sömnadsuppdrag har företaget en webbshop, säljer garner, designar och planerar trädgårdar, föreläser och utbildar. Och så har Yvonne gett ut ett par skivor också. Och skrivit en bok. Hur hinner du med?! – Man får göra lite av varje. Som företagare måste man ha flera ben att stå på. Det går också att hyra tid vid någon av symaskinerna i ateljén – med eller utan ”instruktör” – om man vill sy själv. För den som tänker sig en ny klänning till vårens baler gör klokt i att inte vänta för länge. – I februari startar jag en kurs för den som vill sy sin egen balklänning, tipsar Yvonne.


“En alldeles briljant musikal!” Dala-Demokraten

“Glada Hudik-teaterns version av Trollkarlen från Oz charmar, berör och underhåller.“ Norran

HÄRNÖSANDS TEATER • 17-18 MAJ, KL. 19.00 En magisk föreställning baserad på L. Frank Baums roman med Grammisbelönad musik av Salem Al Fakir och Pontus De Wolfe!

BILJETTBOKNING: GLADAHUDIKTEATERN.SE ELLER TICKETMASTER: 077-170 70 70

Volvo V60 och V90 Cross Country BYGGD FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN

JUST NU INGÅR FRIA VINTERHJUL* (gäller V60 CC)

Volvo V60 och V90 Cross Country med robust design, högre markfrigång och AWD fyrhjulsdrift är byggd för att klara alla typer av vägar. En mångsidig bil som tar dig säkert och bekvämt dit du vill. Just nu har vi ett begränsat antal välutrustade bilar till ett mycket bra pris. Välkommen in på en provtur! Prisexempel Volvo V60 CC D4 AWD Classic Plus

Pris Billån** 336 800:- 3 610:-/mån

Privatleasing*** 4 950:-/mån

Bilarna är utrustade med bl.a: Metallic, klimatpaket med dieselvärmare och Volvo On Call, parkeringskamera samt Intellisafe Assist som innehåller Adaptiv farthållare, aktivt helljus, Queue Assist, Driver Alert, kollisionsvarning med autobroms, Pedestrian Detection, Cyclist Detection och Distance Alert. Uppgradera till utrustningsnivå PRO +10 000:PRO innehåller bl.a: 18” svarta Volvo Original aluminumfälgar, läderklädsel, elmanövrerad förarstol och textilmattor.

Prisexempel Volvo V90 CC D4 AWD Business

Pris 376 800:-

Billån** 4 037:-/mån

Privatleasing*** 5 500:-/mån

Bilarna är utrustade med bl.a: Metallic, klimatpaket med dieselvärmare och Volvo On Call, parkeringskamera och smartphone integration. Uppgradera till utrustningsnivå Business Advanced +20 000:Business Advanced innehåller bl.a. Keyless entry/start, strålkastare LED med automatisk avbländning, elmanövrerad baklucka, textil/läderklädsel, digital förardisplay 12,3”, takrails i silver och Drive mode settings.

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. *Gäller t.o.m. 5 februari 2018. **Inclusive Billån: 30% kontant/inbytesbil, 36 mån, 40% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggnings- eller aviseringsavgifter. ***Inclusive Privatleasing: Service och Volvia försäkring ingår, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Service avtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggningseller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Erbjudandet går ej att kombineras med andra avtal och rabatter. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Reservation för eventuella tryckfel.

Allt för ett smidigt bilägande. Bilbolaget Härnösand, Industrigatan 3, 0611-52 10 20.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


INFART 9 FEB

27 jan

23 FEB

foto universal

2-3 FEB

foto tina axelsson

Här är Härnösands

25 mar

späckade vårsäsong! Januari är lågsäsong på evenemangsfronten. Men redan i slutet av månaden börjar det veva igång och våren ser ut att blir riktigt intressant när det gäller konserter, dans, opera och andra upplevelser. Kolla! (För mer tips till januari/februari kolla kalendariet)

27 januari: 80-talsdisco (Mats o Karin Musik & Möten)

workshops eller njut av tävlingen över en grym trerätters.

Leta fram läderslipsen och kavajen med axelvaddar och återupplev 80-talet på dansgolvet. Discolampor? Check! Rökmaskin? Check! Alla de klassiska 80-talshitsen? Tacka DJ Wallin för det!

9 februari: Fifty Shades Freed (Saga)

2–3 februari: Vintermaran (Parkaden) Dags för dansbandsfrossa igen på Parkaden! Två dagar av glädje, svett och grymt fotarbete väntar. Mara nummer tio bjuder på Jannez, Expanders, Sjine, Blender, Perikles och Mannerz.

3 februari: Hernö Gin Cocktail Awards Scandinavian Final (S:t Petri-Logen) Världens tuffaste cocktailtävling arrangerad av världens bästa gintillverkare. De fjorton bästa drinkartisterna från Sverige, Danmark och Norge brottas om platser i den globala finalen i höst. Och du kan haka på! Gå på

18

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Är det slutsmiskat för Christian Grey och Anastasia Steele? Gå och kolla! Fifty Shades of Grey-fenomenet rullar vidare på vita duken med del tre.

21 februari: Te berga blå (S:t Petri-Logen) Lunchteater är en riktigt skön evenemangsform. Ta en snabb kulturinjektion i februari med en av de främsta folksångerskorna i landet, Ulrika Bodén, och harpgitarrmästaren Daniel Ek. En passionerad och personlig djupdykning i vallmusiken som hyllar fäbodarnas musik utlovas.

23 februari: Anna Stadling & Gibrish (Mats o Karin Musik & Möten) Riktigt intressant besök i kommunens kanske mysigaste och mest intima konsertlokal. Anna Stadling laddar

på med både vemod och styrka och har med sig breda folkmusikbandet Gibrish.

3 mars: Elvis in Memory (Ramviks Folkets Hus) Argh! Chans på en dubbel-Elvis i Ramvik! Både bygdens egen king of rock n’ roll, Henrik Åberg, och Husums-Elvis, Eilert Pilarm håller hov. Fyrverkeriet från scen innehåller också namn som Klas Norberg, Emmas Drängar, Ronnie Sahlén och Holmsten Trio och det blir musik från hela Elvis Presleys makalösa karriär.

10 mars: Norrdans – Odysseus (Teatern) Världspremiär i Härnösand – igen. Den prisbelönta tjeckiska koreografen Lenka Vagnerová utforskar dualiteten i den mytologiska hjälten från Ithaka. Norrdans lägger ribban högt: ”Vi lovar en adrenalinfylld föreställning som säkert får dina handflator att svettas. Följ med på Odysseus hemresa och möt dina inre demoner!”

16 mars: Bengan Jansson och Di Förskräcklige (Teatern) Dragspelsvirtuosen, underhållaren och artisten Bengan Janson intar Teaterns stora scen tillsamman med sin medmusikanter Lars Eriksson och Chris Montgomery. Bengan kommer att ta oss med på en resa genom jazzens, visans och folkmusikens värld blandad med låtar och anekdoter från Allan Edwalls musikskatt. Detta kryddar han med humor och berättelser från sin mer än 30-åriga liv från både framför och bakom scenens. Under kvällen får trion också sällskap av och det manstarka Härnösandsbandet Di Förkräcklige. Tema: spelglädje!

23 mars: Johan Glans World Tour of the World (Teatern) Det var så jäkla kul så Johan Glans måste bara ta sin turné en sväng till. Och publiken måste bara fylla alla lokaler han spelar i. Riktigt svårt sug efter de här biljetterna!


23 mar

10 mar

25 mars: Rickard Söderberg är gaytenor (Teatern) Skön programförklaring: ”När jag vadar mej genom homofob dynga låtsas jag ibland att jag är superhjälten Gaytenor. Hans superkraft är sång, och hans hemliga vapen snällhet. Så nu sätter jag på mej hans fladdrande cape och drar på turné”.

10 april: Orfeus & Eurydike (Teatern)

foto carl thorberg

16 mar foto hasse lindén

Opera på duk är helt okej, opera live är fantastiskt. I april dundrar Norrlandsoperan in en sprillans ny version av en Glucks 1700-talsrökare. Regissören Åsa Kalmér förlägger den grekiska myten till nutid och vrider och vänder på begrepp som tvivel, död, hopp, kärlek och lycka. foto magnus selander

20 april: High Coast Jazz Orchestras 25-årsjubileum med Rigmor Gustafsson och Dick Oatts (Teatern) Länsstorbandet High Coast Jazz Orchestra bjuder in till 25-årskalas. En gäst som gör mycket uppskattat återbesök i Härnösand är sångerskan Rigmor Gustafsson.

3 FEB

27 apr

20 apr

21 FEB

27 april: The Original Band – The Music of Abba (Teatern) Succéföreställningen återvänder till Härnösand. Senast fyllde klädskaparen Owe Sandström och Abbas originalmusiker hela Härnösand Arena med sin show. Rolig, tempostark och framförallt tajt som en velourbralla. Nu blir det fight om biljetterna till knappt 500 platser på teatern!

foto leif wikberg

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


INFART

Fred kliver av – och lämnar allt öppet w I mitten av januari gjorde kommunstyrelsen ordförande Fred Nilsson klart att han inte kandiderar för en ny period som Socialdemokraternas toppnamn i Härnösand. ”Allt har sin tid. Nu väljer jag en förändrad roll i livet”, skrev Nilsson i sitt brev till partikamraterna. Barnbarnet Edit meddelade

visserligen att hon tycker att morfar borde fortsätta på sin post ”så att han kan vara med i tidningen”. Men barnen gör tummen upp och själv känner Fred Nilsson att han har fattat helt rätt beslut. Han fasar ut från topposten inom kommunen efter snart åtta år i den högsta politiska ledningen och den enda omedelbara planen när han kliver av är att hålla allt öppet.

3

w Freds tre bästa

w Freds tre sämsta

1 Att Härnösand har kunnat vända hopplöshet till framtidstro. När beslutet kom 2013 att Mitt-

1 Att vi inte fått gehör för Ostkustbanan till Sundsvall. Vi

2 Vi har förbättrat välfärden. Politik behövs för att värna allas lika rättigheter. Barn, äldre och människor med särskilda behov är grupper som har svårt att hävda sina egna rättigheter. Och vi har inte svikit. Vi har satsat kraftig på de här grupperna och verkligen höjt ambitionsnivån. 3 Vi har hållit ihop bra i majoriteten, och har klarat ekonomin. Vi har haft en stark majoritet, och vi har haft väldigt roligt tillsammans. Egentligen har vi bara haft en krisfråga och det var debatten om finansieringen av Midlanda 2013. Dessutom, och det är viktigt, har vi skött ekonomin och gjort ett plus alla år.

20

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

ÅLDER 67 FAMILJ En vän som jag delar livet med, 5 barn, 10 barnbarn, mor

BOR Lägenhet i centrum sedan 18 år

GÖR Tills vidare kom-

med Fred. Vad är det bästa och det sämsta som har hänt under de två mandatperioderna? Och vad hoppas han på för Härnösands del i framtiden? Så här sammanfattar Fred Nilsson.

universitetet skulle lämna Härnösand så var det mörkt. Vi hade jobbat hårt för att få ett positivt besked och det var så nära att vi klarade det. Fyra reservationer fällde oss. Men när loppet var kört där så omorganiserade vi oss och hittade ett sätt att gå framåt. Att vi inte gav upp ska vi vara stolta över.

Fred Nilsson

har organiserat oss rejält, lagt ner mycket energi, men som det ser ut får vi bara utdelning på sträckan söder om Sundsvall. Jag känner en djup besvikelse över att vi inte lyckats får gehör för våra argument. Den stora flaskhalsen på järnvägen längs kusten är ju inte söder om Sundsvall, det är sträckan Sundsvall-Härnösand. 2 Inställningen till hotelletableringen. Jag är väldigt bekymrad över att så pass många inte förstår hur illa man gör Härnösand när man försöker hindra hotelletableringen. Vi har 20 myndigheter representerade i Härnösand och pratar man med dem så säger de – utan undantag – ”Vi behöver ett nytt hotell!” 3 Att Härnösand inte blev regionhuvudstad. För två år sedan jobbade vi stenhårt för att bli regionhuvudstad i en ny norrländsk storregion. Men processen avstannade och nu är den frågan död. Och man ska vara ärlig och säga att det inte finns någon garanti för att vi hade vunnit den kampen. Vi kunde ha tappat mycket också.

munstyrelsens ordförande och kommunalråd

Fred Nilsson är inte Socialdemokraternas förstanamn inför höstens val. Efter nästan två mandatperioder aviserar han att han slutar. Kommer han att kandidera till fullmäktige? ”Vi måste diskutera den frågan. Jag kommer jag att göra det som är bäst för partiet

w Tre förhoppningar för Härnösand i framtiden 1 Sommarstad–vinterstad. Härnösand har potential att vara ett Båstad på sommaren och ett Davos på vintern. I och med samarbetet i Höga kusten destinationsutveckling så har vi fått en riktigt bra plattform för lansering och marknadsföring och när det gäller sommarstaden Härnösand så har vi fått en bra start. Vinterstaden Härnösand måste vi jobba hårdare med att etablera. Det här ska vara staden man åker till! Vi behöver två hotell – inte ett! 2 Jobben. Vi har många moderna, intressanta företag som är riktigt duktiga och på väg framåt. Jag tänker på företag som Absolicon, Peckas Naturodlingar, Hernö Gin, 2MA och flera andra. Jag hoppas att de kan fortsätta att ge varandra draghjälp och att de kan fortsätta växa. 3 Fortsätt att bygga staden. Bygg mer. Bygg högt. Och bygg vår tids hus. Vi ska inte vara rädda för att låta varje tid sätta sitt avtryck på staden. Det är ju blandningen av olika stilar som staden levande.

w Tre planer för egen del Tre? Det tror jag inte att jag har. Jag har visserligen jobbat oerhört mycket under många år, men jag känner inte att det direkt finns något som jag har försakat, något som jag sagt att ”det där ska jag göra när jag slutar jobba”. Det finns inget spring i benen på det sättet som vissa verkar tro. Jag kanske kommer att skriva en bok. Jag har givit ut några tidigare och det finns flera idéer. Eller kanske ska jag starta ett företag. Nej, allvarligt talat så har jag nog bara en punkt på min lista just nu och det är att hålla allt öppet. Kärleken till livet består och jag har mycket att leva för.


Bowling!

PARKADEN HÄRNÖSAND

Sporten för alla åldrar

Vintermaran 2018

2-3 FEBRUARI FREDAG

penSionärSbowling måndag & torsdag kl 10-13 UngdomSbowling tisdagar kl 16.45-17.45

LÖRDAG

JANNEZ PERIKLES EXPANDERS BLENDER SHINE MANNERZ

KL. 1900 - 0300

Vi fixar feSten! Barnkalas, kick off, födelsedagsfester, firmafester m.m. mat & dryck (fullständiga rättigheter)

www.bowlingcenter.me • 0611-193 93

MARAN.NU

öppet alla dagar!

Hyr lokaler i centrala Härnösand Kontor. Brunnshusgatan 8. Yta: 589 m2

Lokal/kontor. Köpmangatan 19-21. Yta: 300 m2

Butik/lokal/kontor. Köpmangatan 9. Yta: 95 m2

Butik/lokal/kontor. Köpmang 9. Yta:115 m2

Lokal/kontor. Magasingatan 5. Yta: 205 m2

Lokal/kontor. Nybrogatan 4. Yta: 94 m2

Butik/lokal/kontor. Köpmang 8. Yta: 220 m2

Ring så visar vi! 0771–40 70 90 Lokal/kontor. Magasing 11. Yta: 1.491 m2

Kontor. Nybrogatan 6. Yta: 1.800 m2

Lokal/kontor. Storgatan 32. Yta: 372 m2

Härnösand står inför en spännande framtid och har en positiv utveckling. Det satsas friskt i centrum och butiksägarna vädrar morgonluft. Vi på NSI invest förvaltar och hyr ut lokaler och bostäder över hela Sverige. I Härnösand kan vi erbjuda centrala lokaler för dig som vill starta upp en verksamhet eller byta till ett bättre affärsläge! Välkommen till oss! NSI Invest AB • Norra Kyrkogatan 9 • 871 31 Härnösand • 0771 - 40 70 90 • www.nsiinvest.se

BOKA ANNONS! RiNg 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

21


Gratis WiFi i vårt väntrum

Storsatsning i Härnösand på bra tandvård!

ÖPPET FÖR NYA KUNDER. RING OCH BOKA TID!

Bra är inte nog för Tandläkarekedjan. Här är ambitionen att erbjuda behandling i världsklass. Det går fortfarande att lista sig hos oss för att få kallelse till årliga undersökningar och få tillgång till exceptionell bra tandvård. Vi är fem erfarna tandläkare som hjälper dig. Tandläkarekedjan är ansluten till Försäkringskassans tandvårdsstödsystem.

VÅRA 5 TANDLÄKARE HJÄLPER DIG MED

• • • • • • •

Akut tandvård Undersökningar Kronor och broar Tandimplantat Proteser Tandblekning Estetisk tandvård

LISTA DIG HOS OSS! Vi tar emot nya kunder/patienter

rinG 0611-51 19 90 erBJudande er LL ti VÅra kund

Vi på Tandläkarekedjan i Härnösand satsar på att ge er bra tandvård! • Härnösand, Korsmässvägen 5 Bryggaren Strand • tel: 0611-51 19 90 • e-post: info@tandlakarekejan.se • www.tandlakarekedjan.se

DEL A UPP BETALNINGEN UPP TILL 36 MÅN

Välkommen till advokaterna! Advokat Kristin Nordstrand I Advokat Elina Eliasson I Advokat Magnus Näsholm I Advokat Johan Lavås

Vi gratulerar Kristin som nu blivit advokat! Härnösand 0611-205 75

Sollefteå 0620-155 50

Nybrogatan 6, 871 30 Härnösand

Jämtgatan 6, 881 30 Sollefteå

www.advokaternabnl.se 22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Lärlingsprogrammet självklart val för Shafi

INFART / LJUS PÅ T e x T & FOTO M a r i a -T h é r è s e So m m a r

w Shafi Nemati går sista året på

lärlingsprogrammet med inriktning Bygg och anläggning. Dessutom hinner han med att jobba extra på ett äldreboende och att driva UF-företag. – Jag var 18 när jag började gymnasiet och ganska skolless. Därför visste jag att jag inte ville plugga vidare, utan hellre börja jobba direkt. Det finns 18 olika inriktningar att välja på inom lärlingsprogrammet, allt från frisör och hästskötare till snickare, målare och ställningbyggare. Eleverna får prova på den valda inriktningen innan de bestämmer sig, och Shafi testade först att arbeta som målare: – Vi började med en praktikvecka, där man fick känna hur det kändes att vara till exempel snickare. Sedan fick man meddela skolan om man ville fortsätta. Jag gjorde först praktik som målare, men färger och sånt var inte min grej. Shafi ville ha mer variation, och som snickare hittade han det han sökte: – Man får göra så många olika saker: riva, sätta in dörrar och fönster, allt möjligt. Det kommer hela tiden nya utmaningar, till exempel hur försiktig man måste vara när man river en vägg, eller när man sågar upp ett golv, där det kan finnas rör. Utbildningen är upplagd så att eleverna har två veckor praktik, därefter innevecka då de läser teoretiska ämnen. De tränar inte på själva yrkena i skolan, utan lär sig ute på arbetsplatserna: – Vi gör riktigt jobb åt riktiga kunder. Jag jobbar åt företaget Fixarna och vet att jag kommer att få fortsätta där efter studenten, så nu är siktet inställt på att göra klart skolan och sedan få yrkesbevis som snickare. Jag rekommenderar att de som verkligen vill jobba och komma ut i arbetslivet i tonårsåldern ska välja lärlingsprogrammet, för det är så lärorikt och man får erfarenheter i livet.

Shafi Nemati Ålder 21 Bor Brunnshusgatan Familj Ja, i Stockholm Gör Jobbar på Fixarna och på ett äldreboende, går lärlingsprogrammet på Härnösands Gymnasium, driver UF-företag Gör mig glad Att jobba Gör mig ledsen Det har jag inte tänkt på, men att inte lyckas med något man vill Mitt bästa köp Skolan, kan man säga det? Mitt sämsta köp Kommer inte på något Lyssnar på Musik. Jag har ingen särskild favorit, men någon peppig låt lyssnar jag gärna på En ledig dag Ofta är jag ledig på söndagar. Då pluggar jag det jag har kvar att göra, är hemma, vilar och laddar Favoritplats Hemma och praktikplats Just nu Försöker fokusera på studenten, få klart allt och börja jobba. Jag gillar även de teoretiska ämnena och tycker det går bra Om ett år Då antar jag att jag fortfarande jobbar hos Fixarna Om fem år Då kanske jag har hunnit bli arbetsledare. Det är ett mål Innan jag dör Då ska jag ha köpt ett hus, haft väldigt bra ekonomi och skaffat familj – det ingår ju. Jag har alltid velat ha familj och hus, ända sedan jag var liten En sak du inte visste om mig Alla vet redan hur jag är Mina tre bästa saker Att jobba, att umgås med folk och lära känna nya människor, och att laga mat

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

23


5

snöfall

En skidåkare tänker inte på skottningen när det snöar. Flingorna är stället ett löfte om nya, fina spår och ordentliga träningspass. Annat är det för snöröjaren. Yippie har pratat med fem personer med en sak gemensamt – snö.

24

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


S K I D L E DA R E N

Susanne Lindehall ÅLDER 44 FAMILJ Man, två barn BOR Änget GÖR IT-konsult, ordförande och ungdomsledare i Bondsjöhöjdens IK Skidor TEXT J AK O B TJ ERNSTR Ö M f o t O MAR I A -THÉR È SE S O MMAR

”JU MER SNÖ DESTO BÄTTRE”

M

Susanne Lindehall leder tre av Bondsjöhöjdens IK Skidors träningsgrupper en torsdag i januari.

ycket snö – då jublar givetvis alla skidåkare i Härnösand. – Vi skidåkare vill alltid ha mer snö – ju mer desto bättre, säger Susanne Lindehall, ordförande och ungdomsledare i Bondsjöhöjdens IK Skidor. Klubben är på stark frammarsch och har idag ca 80 barn och ungdomar mellan fem och tjugo år i träning. Även på ledarsidan ser det bra ut, nu finns 16 engagerade barn- och ungdomsledare. Natursnön har dock – som vanligt de senaste åren – låtit vänta på sig. Tack vare hårt arbete med konstsnöanläggningen har det dock åkts skidor på Bondsjöhöjden sedan tidigt i december. Klubben gör snön, NCC fraktar ut den och kommunen drar spåren. Konstsnön är väldigt tålig och med den i botten så innebär det att spåren är fina ändå in på våren. Men den räcker inte till hela spårsystemet på Bondsjöhöjden. För det krävs natursnö. Och till slut kom den ju i rikliga mängder. – Vi är oerhört glada för konstsnön, men det är klart att det blir en helt annan och mer genuin känsla när det kommer mycket natursnö. Det är fantastiskt för oss i klubben, men det märks också direkt att Härnösandsborna vaknar till. En konstsnösträng med skidspår lockar entusiasterna, men för motionären börjar nog säsongen först när snön börjar falla på riktigt. Hur ska snön vara? – Bäst är om det kommer ett ordentligt lass och så blir lite tö så att snön trycks ihop och ger ett bra underlag. Och sedan hoppas vi ju att inte all snö kommer på en gång utan att det faller kontinuerligt hela vintern.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


TA K S KO T TA R E N

TEXT & F o t O MAR I A -THÉR È SE S O MMAR

”MAN BLIR VARM NÄR MAN SKOTTAR”

H

ögt ovanför Nybrogatan har Mikael Johansson sin arbetsplats för dagen. Med en röd plastspade hackar han loss snön som frostat fast på takplåtarna och skottar, medan hans kollegor hjälper till att hålla koll på säkerheten. En är repvakt och en blåser i visselpipa nere på marken. En signal för stanna, två för fortsätt. I vanliga fall jobbar Mikael offshore som klättrare och ställningsbyggare på en oljerigg i Norge. Där hänger han i en sele och klättrar hela dagarna, på betydligt högre höjder – det kan vara 140 meter ned till vattenytan. Att han just nu skottar tak i Härnösand beror mest på att chefen på X-up är hans vän och före detta arbetskollega som behövde hjälp. – Det är bland de bästa jobb man kan ha – fritt, lugnt och skönt med fin utsikt. Men det är inte helt enkelt att stå här uppe. Många bilister och gångtrafikanter ”ska bara” på sidan där vi just då skottar. Det kan vara lite dålig respekt för de här jobben. För att få arbeta på tak krävs utbildning, inte minst i säkerhet. Att man använder hackor och spadar av plast beror på att de inte förstör takplåtarna, men ändå är effektiva. Just i dag är det -11 grader och ganska vindstilla. Solen skiner, åtminstone uppe på taket; den når inte ned till miniatyrmänniskorna på Köpmangatan. – Det kan vara helsikes kallt, men när det är så här är det bra. Och man blir varm när man skottar.

26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Mikael Johansson Ålder 53 Familj Ja Bor Härnösand Gör Tillkomstteknik / klättrare, ställningsbyggare, höjdräddare


Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

27


skoter K L U B B E N

ÅLDER 35 FAMILJ Ett barn och särbo BOR Ånäset, Älandsbro

F

redrik Nordin är en av snöröjarna som kämpar på för att vi ska komma fram på gatorna denna vinter. Kommunen har gett NCC i uppdrag att sköta snöröjningen och de i sin tur har avtal med Cliffton, som anlitar Fredriks företag Nordins Lantbruk & Entreprenad. NCC får samma belopp av kommunen varje år oavsett hur mycket snö som kommer. – Det har varit bland de värsta vintrarna man kan vara med om. Inte bara för att det kommit fruktansvärda mängder snö, utan för att det regnat mycket också och temperaturen har växlat kraftigt. Som mest har Fredrik 12 traktorer ute samtidigt och NCC har drygt 20 stycken totalt. Ett optimalt snöfall skulle pågå mellan klockan 20 och 22; då skulle det vara rent och städat överallt nästa dag. Men verkligheten är inte optimal. – Det tråkiga är oförståelsen, att få kritik från folk som tycker att vi borde vara ute tidigare, trots att vi varit ute sedan klockan ett på natten. Problemet är ju att snön måste komma först innan man kan ploga bort den. Det är för deras skull vi är ute, visst tjänar vi pengar också, men det är ett åtagande som kräver ett otroligt engagemang, kvällar, nätter och helger. Det är inte många som klagar, men de syns lätt i sociala media. ”Mittsträngen” längs Nybrogatan är ett av de vanligaste irritationsmomenten: – Jag tycker tvärtom att den är revolutionerande! Visst kan det vara sämre sikt, men tänk på hur det varit tidigare, med stora snöhögar i korsningarna. Det är betydligt bättre sikt och framkomlighet så här, och ambitionen är att ta bort den senast dagen efter. Fredrik berättar att när det gäller snöröjning finns inga fasta arbetstider. De jobbar så mycket de kan och själv hade han ett pass på 42 timmar i sträck denna vinter. – Jag har en hatkärlek till snön. Fy vad less man är på det här, men samtidigt är det lite roligt ändå att röja undan den! 28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

SNÖRÖJAREn

GÖR Kriminalvårdare, kassör i Härnösands skoterklubb

TEXT & F o t O MAR I A -THÉR È SE S O MMAR

N

FOTO J AK O B TJ ERNSTR Ö M F o t O KENNETH ZETTER L UND

är det plötsligt kommer snö så plingar det till. Då ramlar medlemsavgifterna in och folk hör av sig angående leder och annat, konstaterar Marcus Norlin, kassör i Härnösands skoterklubb. Men lederna fixar inte sig själva. Härnösand har ungefär 1 600 skoterägare. Ungefär 180 är medlemmar i klubben. Men det är en liten kärna med bara 6–10 personer drar det tunga lasset med att preparera och märka upp lederna. Sammanlagt sköter klubben omkring 25 mil led i kommunen, från kusten och ända in till Viksjö, söderut mot Öje och Roten och norrut mot kommungränsen till Kramfors. – Förutom att hålla lederna i skick vill vi gärna ta kontakt med så många markägare som möjligt inför varje säsong, för att se till så att vi är överens och att vi behåller de goda relationerna. Så det blir mycket jobb för en liten grupp eldsjälar. Marcus sköter ekonomin i klubben och har knappt hunnit sitta på skotern den här säsongen. För Yippie bjuder han dock på en instruktionskörning vid klubben lokaler i Älandsbro. Prepareringen går ut på att man släpar en stålram med schaktblad och en tunna efter skotern och på så sätt både packar och jämnar till underlaget. Vad vill skoteråkare helst ha för snö? – Gärna blöt snö i botten eller att det kommer lätt snö som får sätta sig och blir packad. Då täcks rötter och stubbar och ojämnheter och man får ett underlag som håller länge. Sedan vill vi ju att det kommer mer snö i omgångar!

Marcus Norlin

”JAG HAR EN HATKÄRLEK TILL SNÖN”

”VI VILL JU ATT DET KOMMER MER SNÖ”

Fredrik Nordin Ålder 42 Familj Fyra barn Bor Skabäcken, Älandsbro Gör Driver Nordins Lantbruk & Entreprenad som sköter snöröjning, städar i stan, slår gräs m.m.


”KAN DU GÅ KAN DU OCKSÅ GÅ PÅ SNÖSKOR”

Lena Hamrén ÅLDER 57 FAMILJ Man, två vuxna barn BOR Murberget GÖR Lärare

På söndagarna samlas Härnösands snöskovandrare på parkeringen vid McDonald’s på Kronholmen och så bör det iväg till något berg i Härnösand eller Höga kusten. Den 14 januari var det äntligen dags för säsongspremiär på Fälleberget. ”Rekordet är 42 deltagare på en vandring, det vore kul att slå någon gång, men framförallt är det roligt att fler och fler blir intresserade. På maillistan har vi nu 250 adresser – så många är det som vill ha information om våra vandringar”, säger Lena Hamrén.

S N Ö S KO L E DA R E N

FOTO J AK O B TJ ERNSTR Ö M F o t O KENNETH ZETTER L UND

V

intern är fantastisk, tycker Friluftsfrämjandets och hela Härnösands snöskoprofet Lena

Hamrén. – Söker man snö så finns det snö. Ifjol var det till exempel snöbrist i stan, men åkte man bara till Stigsjö så var det riktigt bra. Så det går alltid att hitta ställen. Men i år när det har snöat ordentligt och blivit riktigt kallt så är det ju helt underbart att ge sig ut. Vi har så många platser, fantastiska berg och skogar att vandra i vårt närområde. Hur ska snön vara för att det ska vara optimalt? – Flera decimeter nysnö är ju svårt, då sjunker man bara igenom. Snöar det väldigt mycket så väntar jag gärna lite till att snön har satt sig lite. För Lenas del började livet som snöskovandrare med en resa till Alperna 2004. Hon blev frälst direkt och kom tillbaka till Sverige med ett par snöskor i bagaget och en idé i huvudet. – Jag tyckte att det här var något som borde kunna locka fler och presenterade det för Friluftsfrämjandets lokalförening – och fick jättebra gensvar. Hon höll själv i en introduktionsutbildning och så var bollen i rullning. Idag anordnar 20 lokalavdelningar i Sverige snöskoaktiviteter. Pionjärorten Härnösand är fortfarande störst – och eldsjälen är densamma som vid starten. Lena brukar köra ungefär 25 snöskoaktiviteter varje vinter i Friluftsfrämjandets regi, till exempel motionspass i Murbergsskogen på tisdagkvällar, enstaka turer med företag eller andra sällskap och så – framförallt – söndagsvandringar. Behöver man några förkunskaper? Är det svårt? – Nej, det är enkelt. Snöskorna gör att du har bättre balans och att du inte halkar. Kan du gå, så kan du också gå på snöskor! Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


INTERVJU / KENNETH BERGQUIST

HÖGSTE POLIS I LÄNET Han har ingått i Nationella insatsstyrkan och har både jagat Malexandermördarna och avbrutit en nazistkonsert. Han ser gärna på Sagan om ringenfilmerna, men avskyr svenska polisserier. Nu blir Härnösandsbon Kenneth Bergquist högsta chef för polisen i Västernorrland. FOTO J AK O B TJ ERNSTR Ö M F o t O KENNETH ZETTER L UND

30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


Kenneth Bergquist har bara ett önskemål inför fotograferingen. – Du kan ju försöka att inte få med den där röda grejen som hänger på väggen, säger han till fotografen och skrattar. Chelsea är laget som gäller, men på väggen bakom skrivbordet sitter en Liverpoolhalsduk på hedersplatsen. Vi träffar den nya chefen för polisområde Västernorrland i ett lånat kontor i polishuset i Härnösand. Tjänsterummet finns i Sundsvall, men om schemat medger försöker han arbeta vissa fredagar i polishuset i Härnösand. Då får han ta det rum – och de färger – som bjuds. – Jag har inget eget kontor här, utan sätter mig där det finns plats för dagen. Det funkar bra. Det har bara gått en knapp månad sedan det blev klart att han utnämns till högsta chef över polisen i länet. Formellt tillträder han den 1 februari, men är redan varm i kläderna. Men så vet han också mycket väl vad han gett sig in på. Under de tre senaste åren har han arbetat sammanlagt ett år på tjänsten, sedan september förra 2017 är han tillförordnad chef. – Det känns kul och det är en riktig utmaning. Det är en väldigt komplex organisation med över 400 anställda och vi har ett mycket brett uppdrag. Den största utmaningen är att göra de rätta prioriteringarna. Hur man än vänder och vrider på det så räcker polisens pengar och personal inte till allt. – Min kollega Pontus Fälldin har uttryckt det väldigt bra: vi har ett oändligt uppdrag, men ändliga resurser. Det beskriver precis vad det handlar om. Vi måste hela tiden prioritera hårt och fråga oss var våra resurser gör mest nytta. Ibland kan kraven och förväntningarna på polisen kännas pressande. Samtidigt är allmänhetens engagemang något som Kenneth Bergquist inte skulle vilja vara utan. Däremot skulle han gärna se att debatten handlade mer om fakta, och inte minst att nyhetsrapporteringen oftare försökte ge en helhetsbild. – Faktum är ju att när det gäller många brottstyper så går anmälningarna upp i perioder och sedan går de ner igen. Över tid begås det inte fler våldsbrott eller inbrott, men om man bara läser larmrapporterna när anmälningarna ökar så får man ju bilden av att samhället håller på att rasa ihop. Jag tycker att medierna kan bli mycket bättre på att ge hela bilden, men vi på polisen

måste också bli bättre på att få ut fakta. ”Kenneth är en erfaren polis och en både uppskattad och driven ledare”, heter det bland annat i pressmeddelandet som polismyndigheten skickade ut när utnämningen offentliggjordes. Och de senaste åren har han haft flera olika ledande roller inom polisen i länet: kanslichef, trafikpolischef och dessförinnan chef för Länskommunikationscentralen. För många Härnösandsbor är han dock bekant redan från tiden som närpolischef. Det var den tjänsten han gick till när familjen 2001 flyttade upp från Stockholm. Och trots att den yrkesmässiga karriären har fortsatt i Sundsvall så har det aldrig varit ett alternativ att flytta igen. – Vi trivs oerhört bra här. När vi flyttade upp handlade det mycket om att vi ville ha den mindre stadens trygghet och sociala kontroll när barnen växte upp och Härnösand är ju hemma, här är jag uppvuxen från femte klass. Idag har han inte längre ansvaret för att leda det dagliga polisarbetet i hemstaden, men han koll på vad som händer och på den lokala debatten. Hur kommenterar du… … gängslagsmål och knivskärning i centrum? – Polisen kan rycka ut när larmet går, men kan inte göra så mycket åt de bakomliggande orsakerna. Men just det här tycker jag är ett bra exempel på ett fall där flera myndigheter samverkat på ett föredömligt sätt. Gängbråken i Härnösand är inte alls ett problem på samma sätt som de var för bara några månader sedan. … inbrott och stölder på Vendela Hellmanskolan? – Vi vet ganska väl vilka personer som ligger bakom stölderna, men det är svårt att bevisa det. Dessutom kan det handla om unga personer vilket innebär att även om vi lyckas binda dem till brotten så är det socialtjänsten som ska hantera dem, inte polisen. Man kan också fråga sig om inte fastighetsägaren måste satsa på bättre larm om det inträffar upprepade inbrott. Polisen har helt enkelt inte resurser att punktbevaka en skola hela nätterna. … våld och hot på samma skola? – Det är egentligen samma diskussion som ovan. Nu har situationen på skolan lugnat ner sig, men man kan konstatera att det krävs många goda krafter för att vända en sådan utveckling. Polisen är en del, men utan hjälp från övriga samhället kan vi inte göra mycket.

Händelser som har satt spår Brottbykonserten (1998):

”Jag gillar Mikael Pers-

brandt som skådespelare, men polisserier och deckare är i det närmaste outhärdliga. Svenska polisserier är närmast komiskt dåliga!”

Kenneth Bergquist ÅLDER 49 FAMILJ Fru, tre barn, hundar och en katt BOR Villa på Härnön GÖR Polisområdeschef Västernorrland

”om man bara läser larmrapporterna när anmälningarna ökar så får man ju bilden av att samhället håller på att rasa ihop. Jag tycker att medierna kan bli mycket bättre på att ge hela bilden, men vi på polisen måste också bli bättre på att få ut fakta. ”

När jag ingick i Nationella insatsstyrkan (NI) gick vi in civilklädda på det avspärrade området under en stor konsert som arrangerades av nazister. Vi blev ju avslöjade ganska tidigt och det var rätt hätsk stämning. Sedan gick uniformerad polis in och avbröt konserten. Det blev tumult och drygt 300 personer greps. Jakten på Malexandermördarna (1999): VI åkte ner natten efter morden och gick in i ett stort avspärrat område. Det var fem dagar efter att mitt yngsta barn hade fötts och utifrån den information vi hade var vi säkra på att mördarna var kvar i området. De hade automatvapen, hade mördat två poliser och kunde finnas var som helst. Då var man på helspänn. Och den beslutsamhet som fanns hos alla kollegor under den insatsen, den glömmer jag aldrig. Brattåsmorden (2005): Jag kan bara beskriva det som ett öppet sår. Så känner alla poliser i Härnösand. Ja, Länskrim och Rikskrim och många andra har ju jobbat med det fallet så det är nog många fler som känner likadant. Jag har varit säker flera gånger och känt att ”NU har vi löst det, allt stämmer” – men så har det visat sig vara fel. Det är oerhört frustrerande.

Kenneth om… … Hans Rosling, vetenskapsman: Han har blivit lite av en husgud för mig. Den här förmågan att enkelt kunna ge en helhetsbild och att med fakta visa på att det inte är så illa som vissa påstår, den behöver vi mer av. … Leif GW Persson, kriminolog: Jag tycker att han får oförtjänt mycket medieutrymme. Jag uppfattar honom som lite av en exhibitionist och han uttalar sig om allt möjligt. Ibland har han rätt, men ibland har han också fel, men det han säger granskas nästan aldrig. Det är som att GW har svaret på allt och det är rätt tröttsamt. … Frank Lampard, fotbollsspelare: En klubbikon, verkligen! Min favorit i det moderna Chelsea. Jag har inte favoritlag i andra idrotter men just i engelsk fotboll har det varit Chelsea ända sedan 1981 eller 1982. Då var klubben långt ner i seriesystemet och var på turné i Ådalen. Min brorsa såg dem träna på Kramfors IP och det blev hans lag direkt. Och vad skulle jag heja på då? Samma såklart. … J R R Tolkien, författare: Min ungdoms hjälte. Jag var idrottskille när jag växte upp, men Tolkien och rollspel var en bra motvikt till det där. Jag gillar ju fortfarande Tolkiens värld och varje jul brukar vi samlas i soffan hemma och kolla på Peter Jacksons Sagan om ringen-trilogi. Det är vår Ivanhoe. Det är väl ingen slump att jag har en son som heter Bilbo heller… … Gunvald Larsson, fiktiv polis: Jag gillar Mikael Persbrandt som skådespelare, men polisserier och deckare är i det närmaste outhärdliga. Svenska polisserier är närmast komiskt dåliga! … Marc Knopfler, gitarrist: Jag lyssnade väldigt mycket på Dire Straits när jag var yngre. Nu gör jag det ganska sällan, men det är en musik som jag alltid återkommer till, >> jag lessnar aldrig på den. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


• • • • • NYHET! • • • • • Fr o m 1 februari har jag samverkansavtal med landstinget Till mig kan du söka utan remiss från läkare och oavsett vilken hälsocentral du är listad på!

Kostnad/besöK

FRIKoRt Vuxna: 200:GÄLLeR! Barn/ungdom upp till 20 år: GRatIs tel: Över 85 år: GRatIs RInG & boKa tId på

JaG eRbJudeR: • • • • • •

jla till: 070-310 90 53 eller me il.com jlsjukgymnastik@gma

Stötvågsbehandling Laserbehandling Idrottsmedicin Rehabträning efter skador Ortopedisk medicin Akupunktur

Mats Berg: Jag hjälper företagare och företag med anpassade försäkringslösningar. Mats Berg med 17 års erfarenhet som egen företagare och 15 års erfarenhet som försäkringsrådgivare.

mån-fre 10-16 Gånsviksvägen 4 tel. 073-0602607

www.houseofyvonne.se

Små annonser syns och säljer!

Söderberg & Partners: Jörgen Lundgren • Sjukgymnast Brunnshusgatan 6 B, Härnösand telefon: 070-310 90 53 www.jlsjukgymnastik.se E-post: jlsjukgymnastik@gmail.com

Jörgen Lundgren

jorgenlundgren sjukgymnastik

HYRESRÄTTER MED STADEN SOM VARDAGSRUM Vid torget i Härnösand bygger vi sju hyresrätter med city på hissavstånd. Lägenheterna med studiokänsla är på mellan 33 och 51 kvadratmeter, fördelade över 1 till 1,5 rum.

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Pension, försäkring & finansiell rådgivning Skräddarsydda lösningar för din specifika situation. Snabba insikter från marknadens bästa och mest djupgående analyser Branschledande rådgivning från Sveriges mest uppskattade rådgivare

Härnösand • 070-688 32 04 www.soderbergpartners.se

Boka: 0611-51 13 20 www.yippieharnosand.se

VILL DU VETA MER ELLER ANMÄLA DITT INTRESSE? Kontakta Mia Öberg mia@westerlindfastigheter.se 010-10 10 805 westerlindfastigheter.se


op

ÄTA op

UTE

VI HAR TESTAT FEM av HÄRNÖSANDS nya restauranger TEXT & FOTO J AK O B TJ ERNSTR Ö M

1

2 SARAS RESTAURANG

PINCHOS

”När mat eller dryck är klar att hämta så kommer det en trumvirvel från telefonen.”

”Maten ja, den är välgjord och generös och inte minst väldigt prisvärd.”

3

5

HIDMONA RESTAURANT

DELICIOUS FOOD

”Familjär restaurang med traditionell, östafrikansk mat.”

”Asiatisk restaurang med lunch, take away och a là carte kvällstid. Gör egen sushi.”

4 LIBANESISK KOLGRILL ”Familjevänlig restaurang med generösa öppettider. ”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


1 PINCHOS Nybrogatan 5

T

jong!, säger det när ett glas välter vid bordet intill. Ibland är det inte helt enkelt att få sina brickor med smårätt på plats på borden. Tur då att personalen är både snabb och tjänstvillig. För även om gästen sköter en hel del av det praktiska på Pinchos så är känslan att personalen hela tiden är nära och villigt rycker in om något är oklart. Eller om man råkar sopa ut sin dryck över hela bordet. Många små rätter från många olika kök erbjuds och här finns ”När mat eller både vegetariska och veganska aldryck är klar ternativ. Det är rätter som ska vara att hämta så klara för servering relativt snabbt, kommer det en trumvirvel från men det är välgjort och finns något för alla smaker. Beställ i appen och telefonen.” när mat eller dryck är klar att hämta så kommer det en trumvirvel från telefonen. Den murriga inredningen på cirkustema ger en ombonad känsla och det finns mycket att titta på (och att höra – testa till exempel att gå in och låsa dörren på någon av toaletterna längst in i restaurangen!). Stämningen är avslappnad och när Yippie besöker en vanlig tisdag i januari är det blandad publik: medelålders par utan barn, tjejgängets födelsedagsfest och flera barnfamiljer i olika konstellationer. Och just det, födelsedagsbarnet blir givetvis firad av personalen med sång och bloss – vi är ju på cirkus.

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Snabba fakta Om

Apprestaurang med cirkustema där du själv bokar bord, beställer och betalar i din smartphone.

Inriktning

Smårätter från många olika kök som du själv komponerar ihop till en hel måltid.

Platser Ca 170.

OVAN: Emma Ruthberg langar smarta smårätter till gästerna på Pinchos.

Öppettider

Tisdag–torsdag 17–23, fredag– lördag 16–00, söndag 16–22.

Prisnivå

Höjdarmat! Här staplas brickorna med smårätter på höjden vid borden.

Smårätter från 31–49 kr. Räkna med 4–6 rätter för en hel måltid.

För barn

Särskilda barnrätter finns och hela konceptet funkar utmärkt för barnen.

SpeciaLItet

En ”gästrätt” finns alltid på menyn. Annars är miljön och konceptet specialiteten.

Födelsedag? Då firar personalen gästen såklart!


2 SARAS RESTAURANG Simhallen

F

rukost, lunch, after work, a là carte. Här på Simhallens nya restaurang är serveringen igång från tidig morgon till sen kväll. Öppet alla dagar – och after work även lördagar och söndagar(!). Det är en rejäl genomströmning av folk under en dag och här blir det lätt stimmigt, inte minst vid lunchtid. Men kvällstid får restaurangen en annan karaktär. Det blir mer dämpat – och inte minst byts dagens husmanskost ut mot a là carte. När Yippie kommer på besök ”Maten ja, den är det ingen trängsel och tre sällär välgjord och skap kan ta gott om tid på sig både generös och med maten och trevliga samtal. inte minst välMaten ja, den är välgjord och digt prisvärd.” generös och inte minst väldigt prisvärd. Krögaren erbjuder vinterrabatt så här på lågsäsong och ställer exempelvis en mustig och präktig osso buco på bordet för 169 spänn. Svårslaget. Även laxplankan får med beröm godkänt och tre personer – varav en åt från barnmenyn – kan mätta och harmoniska glida ut i vinterkylan efter att ha ätit en trevlig middag för under femhundringen. Ja, det var notan för alla tre. Inklusive alkoholfri dryck.

Snabba fakta Om

Simhallsrestaurang och fik dagtid blir lugn och prisvärd a là carterestaurang kvällstid.

Inriktning

After work och a là carte-meny med tonvikt på stekt/grillat under eftermiddag och kväll. Husmanskost till lunch.

Specialitet

Osso buco, italiensk gryta på kalvlägg.

Platser

Ca 70. Sommartid tillkommer ca 150 platser utomhus.

Öppettider

Måndag 07.30–20, tisdag–torsdag 07.30–22, fredag 07.30–00, lördag 9–00, söndag 10–21.

OVAN: Osso bucon du aldrig tar dig tid att laga hemma är ett hett alternativ.

Laxplanka med tillbehör, en prisvärd klassiker på Restaurang Sara.

Prisnivå

I princip alla varmrätter mellan 100 och 200 kronor.

För barn Ja, särskild barnmeny finns.

Ägaren Sardar Rafiq tar sig gärna tid att prata en stund med gästerna.

Här är det enkelt och avskalat inne och utsikten är fin.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


3 HIDMONA RESTAURANT Fiskekroken 2

E

n av Härnösands mer klassiska hamburgaradresser (Södra Grillen, Tinas Diner) inhyser nu en östafrikansk restaurang. Det är litet och trevligt med öppet in till köket och maten som langas ut till gästerna är riktigt bra! Eritreansk/etiopisk mat handlar mycket om olika gryträtter, serverade med injera, en mättande surdegpannkaka. Smakar inte allt likadant? Nej, inte alls. Det är allt från mild spenatröra till en riktigt ”Det är allt från lödig köttgryta där hettan smyger sig på. ”Avsmakningsmenyn” med mild spenatlite av flera olika grytor rekommenröra till en deras varmt. riktigt lödig Melete Tesfa är förmodligen en köttgryta där av Härnösands mest sociala och hettan smyger trevliga restaurangägare och berätsig på. ” tar gärna om maten och pratar med gästerna. När Yippie hälsar på är det lugnt i restaurangen och medan snön yr utanför fönstren riggar Melete för en eritreansk kaffeceremoni. En gedigen kaffeceremoni är lika mycket en social sammankomst som ett sätt att få något i sin kopp, och hela processen kan ta allt från tjugo minuter till ett par timmar och ger ett milt kaffe med rund smak som serveras i små koppar. Hamnar det här på menyn i framtiden så prova!

Snabba fakta Om

Familjär restaurang med traditionell, östafrikansk mat.

Inriktning Östafrikansk.

SpeciaLItet

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Öppet från 16 måndag–lördag under januari. Från 1 februari även lunchöppet från 11.

Prisnivå Varmrätter från ca 100 kronor.

Färskare kaffe går inte att få. Vid kaffeceremonin rostas bönorna precis innan kaffet ska tillredas.

För barn Ja, rätter för barn kommer att finnas.

Hela menyn är unik för Härnösand. På gång är också eritreanskt kaffe som kommer att rostas och tillredas på plats.

Platser Ca 30.

36

Öppettider

OVAN: Melete Tesfa serverar eritreanskt kaffe i små muggar. Det vanliga tillbehöret att servera till kaffet är – saltade popcorn!

Antingen tar man sin favorit – eller så provar man allt! ”Provsmakningsmenyn” med smakprov på flera olika grytor är riktigt bra.


Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41

RestaurangGuiden Härnösand HÄRNÖSAND Polrat

Stadt Delicious food

Nu ÖppNar Vi! 1 februari slår vi upp portarna i våra matvagnar.

Vi använder eNDaSt SVeNSkt kÖtt Öppet: tis-fre 11-19 Lör 12-19 • Sön/mån stängt

SÅ Här hittar du TILL våra ANNONSÖRER

070-611 38 11 • www.hungrig.org

Äkta & välsmakande kinamat – äntligen i Härnösand!

After Work 2 februari 16.30 – 21

169 kr Mat inkl en öl/glas vin alt alkoholfritt alternativ

Boka Bord! 0611-55 44 43

Brunch Söndag 28 jan kl 12-14 Boka Bord!

Vi erbjuder vällagad äkta kinamat. Stort utbud av sushi & andra asiatiska rätter.

• LUNCHBUFFÉ • À la CARTE • SUSHI .m. • KINESISK CRISP m Öppet: Fr o m Månd-fred 10.30-21 27/1 har vi Lör 11-21 • Sön 12-20 lördagsbuffé Gilla oss på

12-20

0611-55 44 43 Följ oss på Instagram för mer info!

ÄT & må goTT på SKEPPSBRON 9

NybroGataN 3 • 0611-133 66

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


4 LIBANESISK KOLGRILL Varvsgatan 16

N

är den nya kajen på Kronholmen tar form med trädäck och hela kalaset så blir det här ett fint sommarhäng med hård konkurrens om platserna på uteserveringen. En kväll i januari är det klart lugnare i restaurangen och ett bra läge för spontanbesök. Här finns 35–40 platser inomhus och merparten har utsikt över hamnen och husen längs Skeppsbron. När det gäller mat så berättar restaurangens namn precis vad det handlar om: kolgrillat kött. Alternativ finns, men det är ”Mat som går grillat som är grejen. hem hos de Menyn är kort och enkel, men flesta och det det är mat som går hem hos de är helt klart flesta och det är helt klart prisvärt. prisvärt.” En falafeltallrik för 60 kronor eller grillat lamm med pommes för 99 är riktigt bra. Den som vill ha mer av det libanesiska köket skramlar dock ihop ett par kompisar och beställer mezemenyn som består av ca tio smårätter, allt från små spett till röror. Efter att restaurangen fått fullständiga rättigheter går det dessutom att ta ett glas vin eller öl till maten.

Snabba fakta Om

Familjevänlig restaurang med generösa öppettider.

Inriktning

Libanesisk mat.

Kolgrillade rätter. Två eller flera gäster kan beställa mezemenyn med omkring tio olika små rätter.

Platser

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Måndag–torsdag 11–21, fredag 11–22, lördag 13–22, söndag 13–21.

Prisnivå

Falafeltallrik för 60 kronor. Enkelt och prisvärt.

Från 60 kr till drygt 100

För barn Hamburgare

SpeciaLItet

35-40 inomhus. Uteservering sommartid.

38

Öppettider

OVAN: Kolgrillat lamm med grillade tomater och pommes frites.

Hamburgare, vanligtvis ett säkert kort för barn.

Detaljer i inredningen ska förstärka det libanesiska temat.


5 Delicious FOOD Nybrogatan 3

E

fter att ha stått tomma länge händer det just nu mycket i lokalerna som tidigare inhyst bland annat Apothequet och Mormor Hilmas. Delicious Food har idag öppet alla dagar i veckan. Luncher och take away har Härnösandsborna hittat till, men här går det också att äta mat kvällstid. Menyn innehåller klassiker som Toast Skagen, oxfilé och lax från en a lá carte-meny, men framförallt mycket asiatiskt med tonvikt på Kina. Den uttalade ambitionen är ”Ambitionen att erbjuda kinesisk mat som i Kina är att erbjuda och här finns rätter från flera olika kinesisk mat provinser, och ägaren Muran Xu som i Kina och berättar gärna mer om de olika kihär finns rätter nesiska köken och de olika rätterna. från flera olika Här ska man helt klart prova kiprovinser” nesiskt och Yippie testar på rekommendation Yu Xiang qie zi, en medelstark auberginewok med nötkött som serveras med ris. Det här ingår inte i standardutbudet på en genomsnittlig Kinakrog i Sverige. Det smakar riktigt bra och portionerna är stora. Efter renovering och ombyggnation öppnade Delicious Food i december och har nu öppet alla dagar i veckan men arbetet med lokalerna pågår fortfarande. Just nu finns relativt få sittplatser på entréplanet, men man siktar på att öppna upp ytterligare två matsalar och förhoppningsvis en bar redan under februari.

Snabba fakta

mer också servera kinesiska crêpes.” Gör egen sushi.

OVAN: Lokalen har byggts om och blivit ljusare.

Platser

Om

Asiatisk restaurang med lunch, take away och a là carte kvällstid.

Inriktning:

Asiatisk, men med svenskt/ europeiskt inslag på matsedeln både till lunch och på kvällstid.

Specialitet

Äkta kinesisk mat. ”Inte något påhittat ’bambuskott och fläskkött’ utan rätter som man lagar i Kina. Vi kom-

100 nu, förhoppningsvis 150–160 inom kort.

Öppettider

Yu Xiang qie zi, wok med aubergine och nötkött. Kryddigt, men inte jättestarkt.

Måndag–fredag 10.30–21, lördag 11–21, söndag 12–20.

Prisnivå

Varmrätter från 110 kronor kvällstid

För barn Ja, alternativ finns

En klassisk krog- och restaurangadress i Härnösand har fått nytt liv.

Muran Xu äger och driver Delicious Food som har öppet alla dagar i veckan.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


KeramikENS HEMLIGHETER I en lokal nere i Härnösands Folkhögskola känns doften av lera och vatten. Vi passerar ett kallt rum, ”pärkällaren”, där lera vilar i stora påsar och föremål väntar på att torka och brännas. I nästa rum finns ugnen och hyllorna dignar av lergods som är färdigt att hämtas eller som snart ska brännas för andra gången. Vit lera, röd lera. TEXT & F o t O MAR I A -THÉR È SE S O MMAR

C

atja Moberg är kursledare med många strängar på sin lyra. Allt från bokstavliga strängar, i uppdragen som musikhandledare, till kurser i trä och täljning, till keramik, som varit en följeslagare i livet ända sedan hon var barn. Det var hemma i Varberg som föräldrarna väckte hennes intresse för keramik. Sedan bodde hon i ett kollektiv i Göteborg, där hon själv hade musikverkstad och en bekant hade keramikverkstad. När Catja var klar med sitt gick hon över till keramikverkstaden, övade sig, och sedan dess har hon utbildat sig både på Capellagården, Carl Malmstens skola på Öland, och förkovrat sig hos keramiker som hon känner och beundrar. Men mest av allt är hon självlärd. – Det som tilltalar mig med keramiken är det skapande, den där känslan att du kan göra precis vad du vill. Catja undervisade i keramik ett antal år på Folkhögskolan, men nu hyr hon in sig och håller kurser i egen regi, med sitt företag Catjas Trä & Ler-Klang: – Jag har först i år verkligen gått ut offentligt, ordentligt. Det är på något sätt först nu som jag verkligen vågar och det beror mycket på att lokalerna nu är så fina och iordningställda som de är. Med hjälp av vaktmästarna, övrig personal i skolan och en 40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

arbetsgrupp hon varit med i sedan 2015, har ett oansenligt källarutrymme förvandlats till en välfungerande, prydlig keramikverkstad. Det finns gott om plats för cirka 10 personer att arbeta samtidigt i drejstuga och ateljé, där ett litet ”lercafé” också finns inrymt. Hyllor och bord är återvunna från material som slängts ut ur andra lokaler. Sedan jul känner Catja att lokalerna är riktigt redo och hon har precis startat en keramikkurs för nybörjare. Tio personer, tio gånger.

”Tålamod verkar vara ett nyckelbegrepp när det gäller keramik. Det tar tid att lära sig hantverket.”

det visar sig att det inte bara är nybörjare som kommer, denna tisdagskväll i slutet av januari. Några har gått flera kurser för Catja förut. Ylva Berg sitter vid drejskivan och jobbar på en liten skål. Kina Granström gör tallrikar som hon fått inspiration till i Tallinn. Vid knådbänken står ett par personer som aldrig provat att jobba med lera förut och lär sig att det gäller att inte få in luft i leran. Det är många nya ord och begrepp: modelleringspinnar, miretter som används för att beskicka (detta visar sig betyda att man skär till botten snyggt när man drejat exempelvis en skål, med hjälp av ett instrument


Ett källarutrymme på folkhögskolan har förvandlats till en riktig keramikverkstad.

Miretter.

Ylva Berg vid drejskivan.

Catjas ljuslykta med mönster av Märta-Stina.

Kina Granström får tips om hur hon ska göra sina tallrikar.

som har metallöglor i ändarna). Även om Catja mest ägnar sig åt kursverksamhet just nu skapar hon också egna alster: – Jag älskar att dreja! Jag har en bägare som jag tycker om att göra och gillar att göra skålar... Vänta... Så här kan de se ut. När jag gör egna saker vill jag alltid dekorera dem på insidan, måla något djur eller andra krumelurer. Catja visar en stor, oerhört detaljerad ljuslykta som hon själv har gjort, efter ett mönster av mästerstickerskan Märta-Stina. – Till den här har jag använt kasserade tandläkarverktyg och skalpeller. Det var nog 40 timmars jobb med själva lyktan. tålamod verkar vara ett nyckelbegrepp när det gäller

keramik. Det tar tid att lära sig hantverket. Ugnen måste packas full; deltagarna behöver vänta på att andra ska vara klara och hur länge det tar för föremålen att torka tillräckligt före bränning beror förstås på hur stora och tjocka de är. I pärkällaren står föremålen åtminstone två veckor. Om man forcerar torkningen får man problem inne i ugnen och då kan det gå snabbt även med keramik: – Om alla grejer inte är riktigt torra kan godset sprängas...

Catja Moberg Ålder 60+ Familj En sambo Bor På underbara Skeppsbron Gör Skapar, bygger och täljer

När de sedan bränns tar det 10-12 timmar för ugnen att gå från rumstemperatur till topptemperatur, och avsvalning inne i ugnen tar minst lika lång tid. Sedan ska föremålen glaseras och brännas igen. Kanske keramik är själva motsatsen till ett stressigt smartphonesamhälle där man lätt förväntar sig resultat direkt, bara man klickar på rätt knapp. Catja går in i ugnsrummet, lyfter kärleksfullt upp det som ska bli en skål, håller den mot kinden och konstaterar att den fortfarande är lite för fuktig för att brännas. Kursdeltagarna håller på med sina projekt, allt från tallrikar till smurfhus, men sorlet och pratet har lagt sig. – Hör du vad tyst det blev? Det blir ofta så här, att plötsligt lägger sig ett fantastiskt lugn och alla koncentrerar sig på sitt. Det är något meditativt över att hålla på med keramik, att få bara vara. Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


Harnosandsjobb.se

På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

127 lediga jobb i Härnösand Finans och ekonomi Trafikverket söker dig som vill arbeta i nytänkande projekt ANSÖKAN SENAST: 2018-02-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 162476669

Trafikanalytiker regionalt

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-23 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 162315959

Försäljning Säljare - Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Kappahl Ab (publ) OXO JOBBNR: 163150729

Biträdande butikschef 100 % vikariat Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: JYSK AB OXO JOBBNR: 162888079

Säljare med 26550:- i lön

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-01 ANTAL TJÄNSTER: 3 FÖRETAG: Ebra Eco Systems AB OXO JOBBNR: 162571989

Industri Jurist/Lantmätare – beredande, Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: LANTMÄTERIET OXO JOBBNR: 163573439

Miljöhandläggare inriktning industri

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 163373939

Teknisk Testare, Sundsvall/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 162473889

Scenkonst Västernorrland söker Danschef Norrdans

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Scenkonst Västernorrland Aktiebolag OXO JOBBNR: 162205159

Lokalvårdare/ tryckare på kläder mm ANSÖKAN SENAST: 2018-01-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Evelyn Städservice och T- trycket OXO JOBBNR: 162242069

IT Developer BI, Sundsvall/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 162473639

Developer Java och/eller C++, Sundsvall/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 162473999

Kravfångare, Sundsvall / Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 162473729

Management Projektenhetschef Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 163412189

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Rejlers nästa uppdragsledare! ANSÖKAN SENAST: 2018-01-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Rejlers AB (publ) OXO JOBBNR: 162252079

Store Manager

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Wayne Och Margareta´s Coffee Aktiebolag OXO JOBBNR: 161783529

Mat och dryck Pizzabagare

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Kebab City OXO JOBBNR: 163608019

Chef enhet/sektion 2

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 163550419

Kostenheten söker skolmåltidsbiträde ANSÖKAN SENAST: 2018-01-23 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 163134939

Läkarassistenter Landstinget Västernorrland till Specialistvården ANSÖKAN SENAST: 2018-02-04 ANTAL TJÄNSTER: 40 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 162418849

Projekt och utveckling Projektledare Incitament för energieffektivisering

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 163391809

Projektledare, Sundsvall/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: CGI Sverige AB OXO JOBBNR: 163120769

Socialarbetare Samordnare statliga medel till området Hälso- och sjukvård ANSÖKAN SENAST: 2018-01-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163424369

Samordnare statliga medel till området Hälso- och sjukvård till Regionledningsförvaltningen ANSÖKAN SENAST: 2018-01-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163391719

Samordnare ANDT-frågor

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 163412239

Tillväxtsamordnare, inriktning besöksnäring till Regional utveckling ANSÖKAN SENAST: 2018-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163017819

Samordnare av gröna jobb inom skyddade områden

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 162726999

Städ och underhåll Lokalvårdare

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-28 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Royal Solutions Of North AB OXO JOBBNR: 163261419

Support Handläggare myndighetsärenden ANSÖKAN SENAST: 2018-02-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 163675159

Handläggare till Regionledningsförvaltningen

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163589609

Härnösands stift söker utåtriktad utredare för indelningsfrågor ANSÖKAN SENAST: 2018-02-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Stift OXO JOBBNR: 163373919

Utåtriktad utredare för indelningsfrågor ANSÖKAN SENAST: 2018-02-14 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Stift OXO JOBBNR: 163373979

Miljöhandläggare inriktning täkt

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 163373889

Administratör till Regionledningsförvaltningen

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-24 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163395089

Själandsgården i Älandsbro söker behandlare/medlevare ANSÖKAN SENAST: 2018-02-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Vittrasel Utbildningsforum AB OXO JOBBNR: 163233579

Vill du arbeta extra i reception hos trivsam kund i Härnösand? ANSÖKAN SENAST: 2018-01-23 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Bemannia AB (publ.) OXO JOBBNR: 163017559

Utbildning Lärare Wendela Hellmanskolan ANSÖKAN SENAST: 2018-02-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 163498339

Lärare åk 7-9 Wendela Hellmanskolan ANSÖKAN SENAST: 2018-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 163412139

Elevassistent

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 163412109

Elevassistent till Älandsbro skola ANSÖKAN SENAST: 2018-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 163104549

Badmästare

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 163017569

Ma/na lärare till Allmän kurs

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA OXO JOBBNR: 162970879

Lärare lågstadiet

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 162746669

Vården Distrikts/sjuksköterska till HC Södra Sundet, Härnösand till Primärvården ANSÖKAN SENAST: 2018-01-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163585719

Habiliteringsassistent

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 163150699

Specialistläkare allmänmedicin

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-21 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163150719

AT-läkare

ANSÖKAN SENAST: 2018-03-07 ANTAL TJÄNSTER: 30 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 163017669

Distrikts-/sjuksköterska till Hälsocentralen Stöde

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 162607089

Leg. sjuksköterska/skolsköterska till Enheten för hälso och sjukvårdsverks.

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 161916079

Övriga Integrationsutvecklare

ANSÖKAN SENAST: 2018-02-02 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Länsstyrelsen I Västernorrlands Län OXO JOBBNR: 163391689

Landskapsarkitekt

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 163235139

Landskapsarkitekter

ANSÖKAN SENAST: 2018-01-28 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 163113819

Jurist till myndighet i Solna/Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2018-02-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Jurek Rekrytering & Bemanning AB OXO JOBBNR: 162420339

Kunnig jurist till viktig myndighet ANSÖKAN SENAST: 2018-01-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Perido Skills Sweden Ab OXO JOBBNR: 162326509


MITT JOBB / T e x t J AK O B TJ ERNSTR Ö M f o t o k e n n e t h z e t t e r l u n d

4

Ficklampa

1

”Enkelt: när vi kommer är det ofta helt mörkt. Vi måste ha med eget ljus. Dessutom använder vi ibland ficklampan för att signalera till varandra. Man placerar lampan för att exempelvis tala om vilka områden som är avsökta.”

Hjälm Obligatoriskt skydd mot stötar och nedfallande föremål.

5 2

Radio

Larmställ

Kommunikationsutrustning för att all personal på en insats ska kunna hålla kontakt, tala om var de befinner sig och vad de gör samt givetvis varna varandra vid fara.

Skyddskläderna är uppbyggda i flera lager. De ska skydda från hettan och måste tåla både höga temperaturer och flammor utan att fatta eld. ”Stället är verkligen väldigt effektivt, men det är också väldigt varmt att bära. Det är inte arbetskläder som andas särskilt bra, om man säger så.” På jackan hänger också de tjocka rökdykarhandskarna som ska tåla höga temperaturer.

6

Rökdykarutrustning När brandmannen ska in i rökfyllda lokaler måste han eller hon ha med ren luft att andas. Två tuber med komprimerad luft sitter på ryggen och luften leds via slangar till en mask som täcker hela ansiktet. En mätare visar hur mycket luft som finns kvar i tuberna och radion kan kopplas in i masken så att bäraren kan prata med kollegor och räddningsledare även med masken på.

3

Värmekamera Utrustning som ser värmestrålning. ”Den använder vi alltid när vi rökdyker. Även om det är fullt med rök så kan man se var det är varmt. Man ser brandhärdar, men också heta luftströmmar och värmekameran är också jättebra när man söker efter personer.”

7

Kniv ”Bra till mycket! Skära av bilbälten för att få ut skadade vid olyckor, pilla och bända upp saker… ja, allt möjligt.”

Alexander, brandman Att kunna hjälpa människor och känna att man gör nytta i jobbet är bra saker med brandmansyrket tycker Alexander Heiner. Men det är också ett tungt jobb. Tungt både i betydelsen att man får se en hel del olyckor och otrevliga händelser, men också tungt rent fysiskt. Fullt utrustad väger brandmannens utrustning drygt 20 kilo.

8

Övrigt

Alexander Heiner

Larmstället har många fickor. Här finns bland annat en huva som bärs under rökdykarmasken och tunnare handskar, men många fyller på med saker som kilar (för att ställa upp dörrar), fasta nycklar och multiverktyg (för att koppla ifrån bilbatterier och annat), sjukvårdshandskar (för att kunna arbeta smidigt och säkert med skadade vid olyckor) etc.

ÅLDER 30 FAMILJ Fru, två barn BOR Haga GÖR Brandman

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


Tipsa mig!

SPORT

Jens Näsman jens.nasman@yippieharnosand.se

Blytungt för våra division 1-lag w HANDBOLL/INNEBANDY. I Yippie nummer 9/2017 gjorde vi ett samlat uppslag kring stans tre division 1-lag i inomhussporterna handboll och innebandy. Nu när drygt halva serieprogrammet betats av tvingas vi tyvärr konstatera att det gått klart sämre än önskat för ”våra lag”. Två av lagen parkerar allra längst ned i respektive serietabell. Det handlar dels om IBK Härnösands herrlag som bara mäktat med att plocka en poäng på de 14 inledande omgångarna i innebandyns Division 1 Norra – och dels om Härnösands HK i damernas norra handbollsetta. IBK Härnösand spelade 5-5 hemma mot Bollnäs den 21 oktober i den sjätte omgången, men det är också lagets enda poäng så här långt i seriespelet. Med åtta omgångar kvar krävs det nog ett smärre mirakel om inte IBK återfinns i Division 2 Mellannorrland nästa säsong. Nästa hemmafight spelas den 17 februari mot Hörnefors. Tjejerna i Härnösands HK tog säsongens första poäng i just den senaste omgången (vinst 2723 hemma över Boden), men nu krävs det förstås att vinstraden förlängs för att klubben skall undvika direkt nedflyttning till Division 2 Norra igen. Nu närmast väntar bortamötet mot Tyresöstrand innan Bolton kommer på besök i Öbacka SC den 10 februari. Slutligen har vi Brännans HF som inledde seriespelet optimistiskt, men som nu efter en rad förluster ramlat ned på plats 9 = kvalplats för att hålla sig kvar. Brännan har i nuläget fem poäng upp till Tumba som ligger närmast på rätt sida strecket. I nästa match i Herrarnas Division 1 Norra ställs de orangea härnösandskillarna mot topplaget Mantorp borta. Nästa hemmamatch spelas den 3 februari då Enköping kommer på besök.

44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

FAKTA/ Sveriges nyblivna världsmästare

EMELIE FRÅN HÄRNÖSAND VÄRLDSMÄSTARE I BANDY

MÅLVAKTER: Linda Odén, 34 år, AIK, 8 VM, 7 VM-guld, 64 A Pernilla Elardt, 25 år, Skirö AIK, 3 VM, 2 VM-guld, 23 A UTESPELARE: Ida Friman, 17 år, Kareby IS, VM-Debutant, 2 A Frida Erlandsson, 29 år, AIK, 5 VM, 5 VM-guld, 38 A Stina Ysing, 23 år, Kareby IS, VM-Debutant, 2 A Malin Andersson, 26 år, Skutskärs IF, 3 VM, 3 VM-guld, 26 A Sara Bergvall, 26 år, Kareby IS, 2 VM, 1 VM-guld, 15 A Anna Widing, 28 år, AIK, 3 VM, 2 VM-guld, 27 A Matilda Svenler, 23 år, Kareby IS, 2 VM, 1 VM-guld, 20 A Hanna Dahlström, 28 år, Kareby IS, 4 VM, 3 VM-guld, 35 A Anna Fosselius, 29 år, Västerås SK, VM-Debutant, 2 A Malin Persson, 22 år, Västerås SK, 2 VM, 1 VM-guld, 19 A Camilla Johansson, 29 år, Kareby IS, 4 VM, 3 VM-guld, 32 A Matilda Plan, 19 år, Västerås SK, VM-Debutant, - A Emelie Timan, 25 år, Skutskärs IF, VM-Debutant, 2 A Linnéa Larsson, 22 år, AIK, VM-Debutant, 2 A

Bandyspelaren Emelie Timan, fostrad i Härnösands AIK, tog nyligen VMguld i Kina. Foto: Jörgen Fröberg

BANDY. I fjol gjorde hon sina första A-kamper med bandylandslaget. Nu kan härnösandstjejen Emelie Timan, 25, även plita dit ”världsmästare” på sitt CV.

w I förra numret av Yippie (Nr 12/2017) hälsade vi på hemma hos Sandra Timan, 27, som gjort rekordtidig comeback på bandyplanen efter barnafödande. Bra precis samtidigt som det besöket fick lillasyrran Emelie, 25, veta att hon tagits ut i truppen till bandyVM i Kina i början av januari. VM spelades i staden Chengde i nordöstra Kina… på naturis! – Planen spolades upp på en sjö i en jättestor park mitt i staden invid ett stort tempel, men eftersom det var rejält kallt både morgon och kväll där så funkade isen riktigt bra, berättar Emelie när Yippies sportredaktör når henne hemma i Gävle via telefon. Som väntat tog sig Sverige sig lätt till final där de regerande mästarna Ryssland väntade. – Vi fick stryk av dem med 3-1 i gruppspelet, men vi lärde oss en hel del av den matchen, förklarar Emelie som fick hoppa in på en av backplatserna i det blågula landslaget under mästerskapet.

Det svenskorna främst lärde sig var att hålla extra koll på Tatiana Gurinchik. – Hon gjorde samtliga tre mål mot oss i gruppmötet, men i finalen hade vi bättre kontroll på henne, berättar Emelie. Det syntes i målprotokollet. Sverige vann nämligen VM-guldet tack vare Camilla Johanssons 1-0-mål i den 49:e minuten. – Vår försvarsinsats var klockren samtidigt som vår målvakt Linda Odén klev fram när det behövdes. Hon tog bland annat en straff i första halvlek, berömmer Emelie. I det ryska laget fanns två av Emelie klubbkamrater i Skutskär, Galina Mikhaylova och Olga Rodinova. Nu gäller det att de enas igen. – Vi ligger fyra i serien just nu och eftersom det är den sista slutspelsplatsen gäller det att vi plockar lite poäng i de kommande matcherna i Elitserien, klargör Emelie som anslöt till nysatsande Skutskärs IF för 1,5 år sedan efter fyra säsonger i Hammarby.


Tomas Wahlund är en av tränarna hos Härnösands Alpina Klubb. Foto Jens Näsman

Skiduthyrningen är bemannad av klubbens egna medlemmar.

HÄRNÖSANDS ALPINA STÖRRE ÄN NÅGONSIN Här är några av de duktiga ungdomar som tränar med Härnösands Alpina Klubb. På bilden ser vi Emma Arenlid, Elvira Sjöström-Bergfors, Elisia Sjöström-Bergfors, Axel Wahlund, Albin Wahlund, Oliver Astenström och Emerik Sjöström.

ALPINT. Sommaren 2011 bildades Härnösands Alpina Klubb som en arvtagare till Brännan Alpinas verksamhet – och man har växt stadigt sedan dess. Den här säsongen noterar klubben rekordstora siffror gällande träningsgrupperna på vardagar.

w Det är onsdagkväll i Vårdkasbacken. Snöflingor stora som lappvantar flyger kors och tvärs genom luften. Sikten är i stort sett obefintlig. – Vi vill inte riskera skador genom att köra teknikträning ikväll, berättar tränarduon Tomas Wahlund och Tommy Ström när Yippie anländer till Härnösands AK:s kvällsträning som just onsdagar begränsas till teknikbacken. Måndagar och torsdagar stängs anläggningen för allmänheten och

då förfogar klubben över samtliga nedfarter. – Nu i måndags var vi riktigt många. Jag skulle tro att vi är närmare ett 50-tal barn och ungdomar när alla är på plats, svarar Tomas Wahlund på Yippies fråga om hur den alpina tempen i Härnösand är för tillfället. Några av dem som varit med länge i verksamheten, och då pratar vi redan under Brännan-tiden, hävdar till och med att det ALDRIG varit fler i slalomträning än just nu. – Det är förstås oerhört tillfredsställande att vi lyckats fånga intresset hos en så pass stor grupp i ålderspannet 8-16 år. Dessutom i en bra mix, poängterar Tomas Wahlund. Han framhåller även den goda klubbandan som visar sig gång efter annan. Inte minst i den dagliga verksamheten som sköts helt på ideell basis.

Det är nämligen medlemmarna själva i Härnösands Alpina Klubb som sköter det mesta runt Vårdkasens slalombacke. Från den inledande tillverkningen av konstsnö, liftkörning och pistning av backarna under säsong - till anläggningens cafeteria och den bemannade uthyrningen/servicen av skidutrustning. Men det blir även allt fler svartoch neongröna HAK:are som börjar åka runt och visa upp sig i tävlingssammanhang. – Känslan är faktiskt att övriga klubbar är lite avundsjuka på oss eftersom vi tycks ha så roligt tillsammans när vi är ute på tävlingarna, säger Tomas Wahlund. Förutom den nödvändiga bredden har nu klubben även fått fram en klick åkare som börjat placera sig riktigt högt i resultatlistorna på den nationella tävlingsscenen.

Vårdkasen bjöd på finfina förhållanden för friåkning denna onsdag.

Efter de inledande USM-kvalen för Region 2 ligger till exempel Gustav Hjorth rankad på andraplats i H16. Även Emerik Sjöström har stor potential att placera sig högt, men hade lite otur och körde ur i båda grenarna under helgens USMkval. I den stora Vemdalsslalomen i början av januari blev Holger Nivfors 6:a i H12 samt Emma Arenlid 9:a i D12. – Klart det är roligt för klubben att vi syns i toppen av de här resultatlistorna, men för mig som ledare är det ännu viktigare att alla aktiva känner sig sedda på våra klubbträningar, säger Tomas Wahlund. Sedda av allmänheten kan de för övrigt bli den 17 februari då klubben arrangerar Vårdkasracet/LVC-kval 2. Härnösands Alpina Klubb består också av en växande Freeride-sektion.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


foto Maria-Thérèse Sommar

UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Johanna, Peter och Bruno Niclas Kruse och Bengt Jäderqvist

Fanny Lindbäck, Joakim Rothberg och Henrik Roos Sara Roos, Linda Nilsson, Mikael Nilsson och Chris Lindbäck

IBK Härnösand–RIG Umeå, innebandy div I, Öbacka SC 7/1

Roger, Lena och Jill

Elin Wadell

Marie-Louise och Anne-Marie

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Ulf Fryklund och Kenneth Svanemar Näslund


Johan Ågren, Mikael Schéele och Rikard Persson

Mittrevyn, Teatern 13/1 Agneta Palm Margareta Sundin

Carols vid Betlehem, premiär för det nybildade Härnösands pastorat, Domkyrkan 6/1 Christina, Melwin, Pia, Åsa, Tommy, Kalle och Åke

Irma Eriksson, Laila Nordström och Uno Gradin

Krister, Kerstin, Ulf och Ingrid: - Vi brukar alltid gå på Mittrevyn och den håller måttet som vanligt!

Karin Edström på väg in

Eveanne JohaKarin Högberg och Kerstin Strindin: - Det är häftigt med alla körer tillsammans! Christer Skyttberg, som sjunger i domkyrkokören, Elisabeth Näslund och Åke Semb

Stina Edmo och Birgitta Jonsson

Börje Norell och Gunbrith Frank: - Julcarols är alltid trevligt!

Tomas, Inga-Lis, Ture och Torbjörn

Kjell och Lena Sandersjöö

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

foto Maria-Thérèse Sommar

Andrew, Linda, Angelica och Kamal

Farzin, som även jobbade på Bittens före ägarbytet

Hanna Persson, César García Steensen och Jessica Bylund

Joakim, Katarina och Emmy hade ätit middag

Nyrenoverat

Bittens, lördag 13 januari Maja, Philip, Sandra och Johanna

Ulf Öberg och Kristin Östlund Martin, Fredrikoch ochAnne-Marie Teresa Marie-Louise

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Alltid Marknadsbyrå firar 21 år • 1997-2018

1000-tals uppdrag utförda! Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier • RedaktöReR: Edith Andresen, Gustav Lidén och Sara Nyhlén

Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier RedaktöReR:

Edith Andresen Gustav Lidén Sara Nyhlén

Bokformgivning - Mittuniversitetet

Vi har över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation, att utveckla varumärken, bygga webbplatser, storytelling och texter, fotografering, layout, design, trycksaker, content marketing, profilarbeten. Självklart i samarbete med våra kunder. Välkommen!

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


UTFART / KALENDARIUM

Ons 21

feb

Lunchteater – Te berga blå Ulrika Bodén/Teater Västernorrland St Petrilogen kl 11-13

[ 24 januari - 21 februari] Med reservation för eventuella fel och ändringar

Musik Fre 26

jan

Blueskväll Sam Rocket & His Blues Prioners Metropol kl 20 Lör 27

jan

SCEN OCH TEATER SÖN 18

FEB

MUSIKALISK SALONG ”Söderländskan i Norden - ett kammarmusikaliskt porträtt av Mathilda Orozco”. Musikalisk salong med Musiksällskapet och Alfhild Agrellsällskapet. Anna Nyhlin. Bernt Malmros.

80-tals Disco Dj David Wallin

St Petri Logen, kl 16.00

Mats o Karin musik & möten 19.00

Ons 21

Ons 31

jan

BURN En supergrupp med endast kvinnliga jazzmusiker Metropol kl 20 Ons 7

feb

Stockholm Jazz Trio ”Tribute to the Great Piano Trios”. Förband, MOLTE BAND Metropol kl 19 Ons 14

feb

Ulf Adåker trumpet, Stefan Isaksson tenorsax, Ivar Lindell Kontrabas, Göran Strandberg piano, Gilbert Matthews trummor Metropol kl 20

foto leif wikberg

feb

Johan Hörlén – Fredrik Norén kvintett Johan Hörlén toppnamn i Europa. Fred Norén ,välkänd jazztrumpetare, ledare för Stockholm Jazz Orchestra och musikalisk ledare för Länsstorbandet High Coast Jazz Orchestra

lör 17

feb

ANIMA Dansföreställning med Härnösands folkhögskolas danslinje ”New Education for Contemporary Dance” Murberget, kl 14.00. Fri entré Sön 18

feb

ANIMA Dansföreställning med Härnösands folkhögskolas danslinje ”New Education for Contemporary Dance” Murberget, kl 14.00. Fri entré Ons 21

feb

Metropol kl 20

Lunchteater – Te berga blå Ulrika Bodén/Teater Västernorrland

Lör 24

St Petrilogen kl 11-13

feb

Blueskväll Lena & The Slide Brothers. Ett nytt spännande finskt bluesband som kommer till oss för första gången.

Lör 24

feb

Provsmakaren barnföreställning – Skuggteatern

Metropol kl 20

Härnösands Bibliotek kl 12

Mån 26

Sön 25

feb

Sånger av kvinnliga kompositörer Operastudion Kapellsberg, Anders Olsson. Musiksällskapets bidrag till Alfhild Agrell-året

feb

Teatercafé Kersti Barefoot Boys Teaterns Foajé kl 13-15

St Petri Logen, 19.00 Lör 17

Barn UTSTÄLLNING Ons 31

jan

Pyttepoesi Ramsa och sjung, för 0-1 år. Härnösands bibliotek, kl 14.00 Lör 3

feb

Två händer & en fot Danslek från 4 år. Härnösands bibliotek kl 12.00 Ons 7

feb

Pyttepoesi Ramsa och sjung, för 0-1 år. Härnösands bibliotek, kl 14.00 Lör 10

feb

Alla hjärtans slöjd Skaparverkstad Härnösands bibliotek kl 12.00 Från lör

10 feb

Toy Tech 2.0 En leksaksutställning där du får se och lära dig hur leksaker fungerar och ser ut inuti. Technichus Ons 14

feb

Pyttepoesi Ramsa och sjung, för 0-1 år. Härnösands bibliotek, kl 14.00

feb

MARDI GRAS Gladjazz under några timmar på eftermiddagen

Lör 17

feb

Bygg & spela på musikinstrumet Skaparverkstad

Metropol kl 13.00

Härnösands bibliotek kl 12.00 Ons 21

feb

Pyttepoesi Ramsa och sjung, för 0-1 år. Härnösands bibliotek, kl 14.00

FÖRELÄSNING Ons 7

feb

Tankens Dag Goda tankar, föredrag, mingel och fri entré. Biblioteket, Olof Högbergssalen kl 18.3020.30 Tor 25

jan

Vägen till Frostmofjället. Laura Fitinghoffs liv från uppväxten i Sollefteå till boken Barnen ifrån Frostmofjället. Hervor Sjödin berättar. Härnösands bibliotek kl. 18. Kaffe och kaka 10 kr.

DANS Fre 2–3

feb

Vintermaran Dags för dansbandsfrossa igen på Parkaden! Två dagar med Jannez, Expanders, Sjine, Blender, Perikles och Mannerz (bilden). Parkaden kl 19-03

50

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

ÖVRIGT Lör 3

feb

Miljöpartiet Bjuder på varm dryck och bullar Torget, kl 11-13


Program HÄRNÖSANDS BIBLIOTEK januari - februari Fri entré om inte pris uppges, kan behövas gratisbiljett. 8 JANUARI - 1 FEBRUARI Utställning: Genusfotografen ”Bilder som förändrar världen” 25 JANUARI KL 13.00 Korsordscafé, Ramviks bibliotek 27 JANUARI KL 12.00 På vift med Apan Arne. Musiklek från 3 år. 27 JANUARI KL 14.00 Förintelsens minnesdag. Föreläsning med Per Hammarström och miniutställning. Gratisbiljett till föreläsningen hämtas i receptionen från 13 jan. Fre 2

31 JANUARI KL 14.00 Start: Pyttepoesi. 10 gånger. För barn 0-1 år.

feb

Kulturnatten Säbrå orkesterförening Under ledning av Björn Hedström. Domkyrkokören Under ledning av Lars G Fredriksson. Härnösands Flöjtcoeur, under ledning av Kerstin Bodin Eriksson. Danslinjen från Härnösands folkhögskola. Mirandakören under ledning av Margareta Björklin. Norrdans, Windows goes Nutcracker. Kammarmusik, Per Brudsten, Kerstin Bodin Eriksson, Ronja Schneider, Ulrika Blomdahl Nordgren, Musiklinjen Kapellsberg Från Härnösands folkhögskola, Tom-Eddye Nordén trio, egenskriven jazz

31 JANUARI KL 18.30 Kom igång med din bokcirkel. Ramviks bibliotek 3 FEBRUARI KL 12.00 Två händer och en fot. Danslek från 4 år. 3 FEBRUARI KL 13.00 Filmvisning: Nader & Simin - en separation.

Domkyrkan 19.00-24.00

KYRKLIGT Fre 2

feb

Kulturnatten Domkyrkan 19.00-24.00 ons 14

feb

Att resa sig starkare Församlingsafton i fastetid med smakbitar från världen. Annika Winhagen och Marco Fonseca framför kärlekssånger. Aktuell info och lotteri.

6 FEBRUARI - 5 MARS Utställning: Erik Centerwall ”Den vintern drömde jag hela mitt liv” Vernissage: 6 feb kl 17.00 - 19.00

UTSTÄLLNING Tor 22

feb

6 FEBRUARI KL 18.30 Bibblan hemifrån. Viksjö bibliotek

”Arkiv 400” Arkivsektorn firar under 2018 gemensamt 400 år då Riksarkivet grundades. Här berättar vi om våra olika arkivinstitutioner, näringslivsarkiv, föreningsarkiv och kommunarkiv.

7 FEBRUARI KL 14.00 Pyttepoesi, för barn 0-1 år. 10 FEBRUARI KL 12.00 Skaparverkstad, för alla åldrar ”Alla hjärtans slöjd”.

Arkivcentrum Nord, kl 13.30

Högsjö församlingsgård kl 18.30 Fre 16

feb

Familjekväll Tacobuffé och musik. 50:-/familj. Säbrå församlingsgård kl 17.30-20.00 Ons 24

jan

”Livet innanför murarna” Fängelseprästerna Peter Forsberg och Knapp Anna Eriksson berättar om sitt arbete. Domkyrko församlingsgård kl 18.30

Tor 25

jan

Vägen till Frostmofjället. Laura Fitinghoffs liv från uppväxten i Sollefteå till boken Barnen ifrån Frostmofjället. Hervor Sjödin berättar.

14 FEBRUARI KL 14.00 Pyttepoesi, för barn 0-1 år 14 FEBRUARI KL 16.00 Tipsrunda, Ramviks bibliotek 15 FEBRUARI KL 12.00 Boksoppa. 65:Biljett kan köpas från 1 februari. 17 FEBRUARI KL 12.00 Skaparverkstad, för alla åldrar. ”Bygg & spela på musikinstrument”

H Ä R N Ö S A N D S B I B L I OT E K

Se hela vårens program på

bibliotek.harnosand.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


Hjälp Lions hjälpa! Nu samlar vi till vår nästa loppis i Härnösand. Har du något att skänka?

RING

070-671 29 64 – så hämtar vi!

Kvinnofrukost med

författaren, pastorn & föreläsaren

Britta Hermansson

”De vi ville bli” om att sträcka sig vidare, leta upp hoppet & våga finnas till. 3/2 kl 9-11

BRUNNSKYRKAN

Livsnära samtaL

Lilian Sjölund, skribent, & Britta Hermansson, pastor, samtalar om politik, mänskliga rättigheter drivkrafterna i politik & samhälle. torsdag 1/2 kl 18.30-20.30

BRUNNSKYRKAN

Metropol Blueskväll FREdag 26/1 • kl 20

sam rocket & His Blues prisoners Förköp: Cityexperten

Onsdag 31/1 • kl 20

BurN

I samarb. med Musik Västernorrland

Onsdag 7/2 • kl 20

stockholm Jazz trio ”Tribute to the Great Piano Trios” Förband kl 19.00 – 19.40 Molte BAND från Birka Folkhögskola

Onsdag 14/2 • kl 20

CBQ Contemporary Bebop Quintet LÖRdag 17/2 • kl 13

MArDI GrAs

Barfota Jazzmen, Delta Seven m.fl.

Dags för Moppe? Nästa kursstart: sportlovet!

Boka enkelt via vår hemsida, eller ring för bokning

!

Johan Hörlén/ Fredrik Norén kvintett

Klipp ur och spara!

Onsdag 21/2 • kl 20

Öbacka Jazz & Blues Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

Smarta lösningar för din bästa Smarta lösningar kommunikation! Smarta lösningar för din bästa för din bästa kommunikation! Vi vill och kan hjälpa dig med din kommunikation! Vikommunikation! processar fram ett material där du och din personal har en huvudroll. Vi bistår med Vi vill och kan hjälpa dig med din kommunikation! kompetens erfarenhet. Vi processaroch fram ett material där du och Vi vill och kan hjälpa dig med din kommunikation! din personal har en huvudroll. Vi bistår med Så här kanoch vårerfarenhet. arbetsplan se du och Vi processar fram ett material där kompetens din personal har en huvudroll. Vi bistår med ut för ett uppdrag: och erfarenhet. •kompetens Budget (kan vara ett fast pris se eller ett takpris) Så här kan vår arbetsplan •utInläsning och research för ett uppdrag: Så här kan vår arbetsplan • Analys och Budget (kanmöten vara ett fast pris se eller ett takpris) ut för ett uppdrag: • Uppdragsbeskrivning Inläsning och researchoch projektledning •• Budget (kan varaoch ett kommunikationsplan fast pris eller ett takpris) Skisser, kanaler Analys och möten •• Inläsning ochoch research Utvärdering uppföljning Uppdragsbeskrivning och projektledning •• Analys möten Skisser,och kanaler och kommunikationsplan •• Uppdragsbeskrivning och projektledning Utvärdering och uppföljning • Skisser, kanaler och kommunikationsplan • Utvärdering och uppföljning www.alltid.net vår nya webb: In och titta på

d.net ebb: www.allti w ya n r å v å p In och titta d.net ebb: www.allti w ya n r å v å p In och titta

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net Lördagen den 1010 februari 2018 kl kl 10.00 Lördagen den februari 2018 10.00 SJUKVÅRDSPARTIET SJUKVÅRDSPARTIET Gnistan, Örnsköldsvik Gnistan, Örnsköldsvik VÄSTERNORRLAND VÄSTERNORRLAND

Partistämma Partistämma

Storgatan 34 • 0611–55 57 17 www.stenstans.com

Mio Inredare: Fynda några av dina absoluta favoriter; soffor, matbord, stolar, sängar, mattor, belysning mm .

SLUTSPURT PÅ REAN! SÄNKTA REAPRISER I BUTIKEN! GÄLLER T.O.M. 5/2 6/2 Härnösand. E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsv. 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15. www.mio.se 52

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


NBV Våren 2018 Start v 5/6

BARNDANS fr 4-6 år HIP HOP 6-9 år, 10-15 år SHOwDANce 13-15 år ZumBA 9-15 år (v6) mODeRN DANce FItNeSS fr 15 år •••••••••••••••

ZumBA FItNeSS vux (v6) LINe DANce vux (v6)

Många vill ha tak över huvudet...

Välkommen med din anmälan!

Ring oss nu om du vill sälja!

Varvsallén 1 0611–180 83 • 0730–211 794 marie.rydberg@nbv.se

NybrogataN 6 • 0611-232 75 • www.svenskfast.se

Biljetter på www.tickster.se och Ticksters ombud Härnösands Teater och Öbacka Bok Ticksters övriga ombud i Höga Kusten enligt följande:

Boka annons på 0611-51 13 20!

Mer info - se www.elvisinmemory.se

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

[annonsindex ]

www.yippieharnosand.se

NR 1 / 2018

januari - februari

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning

smarta VÄrdeKuponger

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

PÅ BAKSIDA N

(nu 17 200 exemplar!)

Advokaterna..............................................22 Bilbolaget............................................. 17, 56 Bowlingcenter............................................21 Brunnskyrkan............................................52 Bylunds VVS................................................4 City Experten.............................................14 Dahlboms Bil..............................................14 Delicious Food..................................... 37, 56 Elvis in Memory.........................................53 Escape Data..............................................52 Garageportexperten...................................5 Glada Hudik Teatern...................................17 House of Yvonne.......................................32 Hyrplats.se..................................................5 Härnösands bibliotek.................................51 Härnösands kommun...................................7 Härnösands Teaterförening........................14 Jörgen Lundgren Sjukgymnastik...............32 ETT KVALITETSMAGASIN

Katya.........................................................56 Lions.........................................................52 Mio Möbler................................................52 Montera.nu..................................................5 NBV...........................................................53 Norbergs Marin & Maskin............................4 NSI Invest...................................................21 Nylanders El................................................4 Polrat Mat........................................... 37, 56 PowerUp.....................................................4 Restaurang Stadt...................................... 37 Ryds Glas....................................................5 Rylander Bil................................................8 Servanet.....................................................5 Simhallen....................................................8 Sjukvårdspartiet.......................................52 Stenstans Trafikskola................................52 Svensk Fastighetsförmedling....................53

BARA OM HÄRNÖSAND

sand.se

www.yippieharno

www.yippieharno

sand.se

VARSÅGOD!

NRseptember 9 / 2017

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

- oktober

(nu 16 200 exemplar!)

ETT KVALITETSMAGASIN

ETT KVALITETSMAGASIN

www.yippieharno

sand.se

God Jul och Gott Nytt År!

(nu 16 200 exemplar!)

Årets personer – 2018

PÅ BAKSIDAN

PÅ BAKSIDAN

Från pizza till

Paulina Holmberg

• ÅreT Som giCK i

Åsa och

julen

YiPPie • Vimmel • guiDe

- december

SmaRTa VÄRdEkuPONGER PÅ BAKSIDA N

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

d ocH kRAMfoRs exeMPLAR i HäRnösAn

JULEXTRA 2017

SMARTA VÄRDE-ER KUPONG

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

uNGa föRETaGaRE

GAMLA FÄNGEL SET

NU HAR SKEJTAR NA HITTAT HEM

MÅNADENS SPORT TRIPPEL I DIVISION 1

UNG & CHEF

FRIDA, 23 ÅR OCH CHEF FÖR KOMMUNALT ÄLDREBO ENDE

HÄRNÖ TRAIL • RÖJNING

I RÖ • JOHAN VÅGLUND

SIDAN 48

TOBAKS

SÅ BLEV FÖRFALLE T HETASTE KONTORS MILJÖN

• TJÄRNSJÖ BREWERY

• MURALMÅLN ING YIPPIE

• MM1

HÄRNÖSAND

WILDA NÄSSLAND I NÄSSLAND VANN NS MARIE ANDERSSON RIDING TILLSAMMA SM-SILVER I WESTERN TENDER ROSSI MED SIN hÄST

VILL SATSA IDOLPROFILENS SOM

PÅ TOBAKS • DE SMYCKAR

Eftertraktad orgelbyggare

GYmNaSIEELEVER SkOLaS I ENTREPR ENöRSka P

mira BYTer spår

EFTER 20 åR på noRRdans ska dET bli någoT nyTT

CHRISTER NORBER G

TRÄARBETE x 5, sidAn 31

STAN • VIMMEL • ELDVECKAN

SjukdOmEN TOG HaNS föTTER OCH fINGRaR

JULÖL • NYA LÄGENHETER

MITTREVYN

Catwalk

• ANGELICA ÅHMAN

1

Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

en RIKTIGT GOD JUL i HÄRNÖSAND!

IDAN PÅ BAKS

LJUS PÅ JULIA

NU STARTAR HENNES LIV SOM TENNISPROFFS

• MM

YIPPIE HÄRNÖSAND

Omslaget

redaktör Jakob Tjernström, jakob@alltid.net

www.yippieharno

EMMA EKEBJÖRK

(nu 16 200 exemplar!)

Sidan 44

• FRED NILSSON • VIMMEL • KALENDARIUM

ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders@alltid.net

Härnösands mesta fransk a vänne r

Till JulenS uTFlYKTer

sand.se

UPPLAGA: 25 000

VARSÅGOD!

SNÖENTUSIASTER • VÅRENS EVENEMANG

bilar för Heryem

BARA OM HÄRNÖSAND

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

MÅNADENS SPORT Härnösands alpina EMEliE TiMan – VärldsMäsTarE i Kina

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se

Jaaaa till hotell vid Simhallen!

Bastuflotten blev inget lyft

(nu 16 200 exemplar!)

YIPPIE HAR TESTAT FEM AV VÅRA NYA RESTAURANGER

KERAMIKENS HEMLIGHET

I FOLKHÖGSKOLANS KÄLLARE SAMLAS LERANS VÄNNER

PÅ BAKSIDAN

Succéstart för Pinchos

sand.se

höst

”Vi måste hela tiden prioritera hårt och fråga oss Var Våra resurser gör mest nytta.”

ÄT UTE

SMARTA VÄRDEKUPONGER

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

www.yippieharno

SMARTA

Kenneth är polisens nya toppchef

Kenneth Bergquist är fotograferad av Kenneth Zetterlund

NR 12 / 2017

NR 11 / 2017 november

10 / 2017 NR oktober - november VÄRDEKUPONGER

BARA OM HÄRNÖSAND

december - januari

BARA OM HÄRNÖSAND

SMARTA VÄRDEKUPONGER

ÄR DET BARA VI SOM TYCKER DET ÄR DAGS FÖR EN VANDRINGSLED RUNT HÄRNÖN? (NEJ, VISAR DET SIG)

ETT KVALITETSMAGASIN

Svenska kyrkan.......................................2, 3 Söderberg & Partners................................32 Tandläkarekedjan......................................22 Vintermaran...............................................21 Westerlinds...............................................32 Wirströms..................................................56 XL Bygg......................................................13 Öbacka Jazz & Blues.................................52

Bakom kulisse rna på en speCiell modev isning

• VIMMEL • GULF • UNO

GRADIN • CHRISTINA

ÖGRIM1

YIPPIE HÄRNÖSAND

FEST SÅ SKAPAS EN SKRATT

HÄRNÖ GIN

BRÅDA DAGAR FÖR

VÄRLDSSUCCÉN

BUTIKER, MAT OCH FAMILJEPARKERING M EN DAG I CENTRU

TIPS FÖR

HÄRNÖSAND OST

MEL • KRIS DYBECK & DELI • LJUSFESTVIM

• RECEPT TILL SKALDJUREN

MM

1

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 Utdelning 17 200 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 21 februari 2018!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


MITT HÄRNÖSAND foto kenneth zetterlund

Motorintresset stannar inte på jobbet. När Mikael Ödmark, ägare på Dahlboms Bil i Älandsbro, får lite tid över så blir det gärna ännu mer bilar. ”Jag skruvar inte mycket, men tittar, köper och säljer”, säger han. Han jobbar mycket, men friluftsaktiviteter som jakt, fiske, slalom och skoteråkning försöker han hinna med. Och nu har en ny aktivitet dessutom tillkommit – skötseln av dottern Wilmas ponny.

Vackrast i Härnösand är utsikten över Älandsfjärden. I alla fall om man frågar Mikael Ödmark, ägare på Dahlboms Bil i Älandsbro. En klar och krispig eftermiddag i januari är det svårt att säga emot …

Mikael Ödmark Namn Mikael Ödmark Ålder 42 Bor Älandsbro Gör Ägare/chef Dahlboms Bil Älandsbro Familj Sambo Annika, dotter Wilma, bonusdotter Amanda

54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Bästa gata Nybrogatan Vackraste plats Utsikten över Älandsfjärden Bästa promenad Med min dotter Wilma och hennes ponny runt skogarna i Svedje Bästa lunchställe Spjutegården Bästa uteställe Är sällan ute, middag hemma med goda vänner Bästa restaurang Har ingen favorit, beror på vad jag är sugen på Senaste kulturupplevelse Julmarknad på Murberget Bästa löprundan Kragom runt Bästa köp Min nya husvagn Sämsta köp Min förra husvagn Senaste impulsköpet Ny slalomutrustning till dottern Fikar helst på Espresso House Senaste film jag sett Ivanhoe på nyårsdagen Ser jag helst på tv Discovery På min Spotifylista Just nu Brett Young Favoritfärg Blå Senaste fyndet En ny golfklubba Dansar helst till Dansar helst inte Bästa förfestlåt Lyssnar på det mesta Hejar på Modo En bra gå-bort-present En flaska vin Läser just nu Senaste numret av Svensk Jakt Senaste resa Weekend i Åre Så tar jag mig fram i trafiken Min Subaru Outback eller min Camaro RS Bästa butik Ica Älandsbro, handlar ofta lokalt Favoritråvara Kött Alltid i mitt kylskåp Frukt Favoritpryl Mitt nya golfset Bästa träning Eftersom mitt nya fritidsintresse är golf så en 18 hålsrunda Bästa badplats Sågsand på Hemsön Här finner jag ro Hemma eller på golfbanan


Gäller inom Sverige

Prenumerera på Yippie Ge bort en del av Härnösand – tolv nummer av Yippie Härnösand! Det går bra att köpa den till sig själv också!

PRENUMERERA på Yippie Härnösand. För 295:får du 12 nummer av Yippie Härnösand med den bästa läsningen om Härnösand och oss som bor här.*

www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN

12 / 2017 NR december - januari

Perfekt att ge bort som present till någon som har ett stort Härnösandshjärta!

A SMART VÄRDE ER G KUPON IDAN PÅ BAKS

VARSÅGOD!

och l u J God ! r Å tt y Gott N

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

www.yippieharnosand.se

Årsprenumeration, 12 nummer

295:-*

BARA OM HÄRNÖSAND

Åsa och julen Årets personer –

*(Gäller inom Sverige)

Beställ på www.yippieharnosand.se eller ring 0611-51 13 20

2018

llen! tell vid Simha Jaaaa till ho

Succés

tart för

Pinchos

Bastuflotten blev inget lyft

Från pizza till bilar för Heryem

Härnösands mesta franska vänner

TILL EN KÄR VÄN!

el • guiDe Till JulenS Som giCK i YiPPie • Vimm Paulina Holmberg • ÅreT

uTFlYKTer

TILL DIG SJÄLV TILL NÅGON SOM GILLAR HÄRNÖSAND! Köpmangatan 10 B • HÄRNÖSAND • 0611-51 13 20 • www.yippieharnosand.se 55 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

Värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

Värdekupong

Värdekupong

Praktiskt att ha i bilen!

10

LUNCHPAJ

59

63,5 – 89 cm

% rabatt

kr

RäkchIpS

på ALLA behandlingar. Gäller t o m 28/2 2018.

Vi bjuder på en påse räkchips vid beställning av à la carte. Gäller t o m 20/2 2018.

Storg 20 • kateryna@hudklinik.net www.hudklinik.net • 072-734 54 13

Nybrogatan 3 • 0611-133 66

Sallad, bröd och kaffe ingår. T o m 20/2 2018 med kupong.

Nybrogatan 1 • 0611-103 22

GRATIS

29

31

kr

rabatt

på snöborste med teleskopfunktion Ord 120:-, NU: 89:T o m 20/2 2018 så långt lagret räcker. End i H-sand. Ej i komb m andra erbj.

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

kr

45 g hamburgare med bröd, dressing och strips. Endast svenskt kött. Gäller 1/2-20/2 2018.

Food Court vid Lidl 070-611 38 11 • www.hungrig.org

rnosand.se

www.yippieha

IN BARA TETSMAGAS ETT KVALI

ÖSAND OM HÄRN

VI HJÄLPER DIG MED ANNONSPLANEN FÖR HELA ÅRET

TA SMAR EVÄRD NGER KUPO

17 / 20 12 ri NR r - janua decembe

SIDAN PÅ BAK

ul och God J tt År! y Gott N

OD! VARSÅGDU

HÄR FÅR NDS HÄRNÖSATIDNING STÖRSTA plar!) (nu 16 200

exem

Årets pers

oner –

2018

Jaaaa

UPPLAGA: 25 000 exeMPLAR

Succés

tar t

för Pin

chos

Bastuflot inget lyft

Från pizza till

BOKA TID MED: Linda UHLandER • 0611- 51 13 20 StEfan fRöbERg • 070-376 32 41

Åsa och julen

allen! ll vid Simh till hote

i HäRnösAnd ocH

kRAMfoRs

www.yippieharnosand.se

bilar för Heryem

ten blev Härnösands mesta franska vänner

• ÅreT Holmberg Paulina

Som giCK

i YiPPie

• Vimmel

• guiDe

nS Till Jule

r uTFlYKTe

en RIKTIGT

JULEXTRA 2017

GOD JUL

i HÄRNÖSAND! SMARTA

VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

MITTREVYN

www.yippieharnosand.se • 0611-51 13 20

SÅ SKAPAS EN SKRATTF EST

HÄRNÖ GIN

BRÅDA DAGAR FÖR VÄRLDSSUC CÉN

BUTIKER, MAT OCH FAMILJEPARKERING

TIPS FÖR EN DAG I CENTRUM HÄRNÖSAND OST & DELI

• LJUSFESTVIMMEL • KRIS

DYBECK • RECEPT TILL SKALDJUREN

MM 1

Utgivningsplan2018 utgivning

bokning /MATERIAL

utgivning

bokning /MATERIAL

1

24 JANUARI

12 JANUARI

8

22 AUgUStI

10 AUgUStI

2

21 FEBRUARI

3

21 MARS

9 FEBRUARI

9

26 SEPtEMBER

14 SEPtEMBER

9 MARS

10

24 oktoBER

12 oktoBER

4

25 APRIL

13 APRIL

5

23 MAJ

11 MAJ

11

21 NovEMBER

9 NovEMBER

7 dEcEMBER

26 NovEMBER

6-7

20 JUNI

8 JUNI

19 dEcEMBER

7 dEcEMBER

JuL-Xtra 12

www.yIppIEhArnOsAnD.sE

Yippie Härnösand 1 2018  
Yippie Härnösand 1 2018