Yippie Härnösand 1 2017

Page 8

www.yippieharnosand.seETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND HELÉNE PERSSON • MONICA NÄSLUND • LOUISE PERSSON • DAvID GÖtHLIN • vIMMEL STÖRSTAVARSÅGOD!HÄRFÅRDUHÄRNÖSANDSTIDNING (nu 16 200 exemplar!) Sportreporter Jens Näsman gör nedslag i Härnösand 1:A APRIL PÅ TOBAKS: ÅRETS STÖRSTA TJEJFEST KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN NR 1 / 2017 januari - februari STADT 24-7 Yippie Härnösand hakade på personalen på First Hotel Stadt från tidig morgon till sen natt. KUPONGERSMARTAVÄRDE-PÅBAKSIDANTONGIVANDE ARBETSPLATS Sedan ett drygt halvår är Per Brudsten en av tre kyrkomusiker i domkyrkan. För Per är det en hemtam miljö. Redan när han var sju år började han i gosskören. Sidan 30 13 STORA UPPLEVELSER DU KAN VARA MED OM I ÅR NIOFaktaVÅRDKASENomvårtstoravintercentrumBILMÄRKENTuffarekampomnybilsköparna

MinikörenBARNKÖRER(flickor/pojkar 4-5 år)

Anmälan:

Plats:

Torsdagar kl 16.00-17.30

Ceciliakören

17.15-18.00

Merungdomslokalerinfo:Elenor Andersson, 0611-245 42

10.00-15.30TORSDAGAR

Torsdagar kl 15.30-16.00

Ceciliakören (kör för flickor 9-14 år), domkyrkans körrum. Lärkorna (kör för flickor 6-8 år), domkyrkans körrum. Café Mötesplats, Café Trädgårn. Domkyrkokören, domkyrkans körrum. Café Trädgårn öppet. 23/2 Samtalsgrupp Frälsarkransen, församlingsgården. 9/2 Gemenskapsträff, församlingsgården. Minikören (för barn 4-5 år), domkyrkan. Domherrarna (kör för pojkar 6-12 år), domkyrkans körrum. Start 26/1. Mässa i domkyrkan. 2/2, 16/2 Ungdomskväll. Start med mässa, därefter program. 9/2 Samtal inför söndagens gudstjänst, församlingsgården. Teckenspråkigt. Magdalenakören, domkyrkans körrum. Kristen djupmeditation, domkyrkan. Kyrkans öppna förskola. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. 11.30LÖRDAGAR Lördagsmusik med kaffeservering, domkyrkan. Start 28/1, 11.00-15.00 Café Trädgårn öppet. Domkyrkan öppen alla dagar kl 10.00-16.00

13.30-15.00

2 YIPPIE HÄRNÖSAND www.instagram.com/harnosandsdomkyrkawww.facebook.com/domkyrkanwww.harnosandsdomkyrka.seTelefon:0611-24500 Februari domkyrkoförsamlingen Café Trädgårn Måndag-fredag 10.00-15.30 Lördagar 11.00-15.00 Vill du engagera dig som volontär på Café Trädgårn? Kontakta diakon Åsa Sjöberg, 0611-245 41. Trädgårn Café Musik i domkyrkan Lördagsmusik kl 11.30-12.00 i domkyrkan, start 28/1 Musik och kaffeservering Söndag 29/1 kl FlöjtcoeurenMusikgudstjänst18.00medochKerstin Bodin Fri entré Söndag 26/2 kl 18.00 medOrgelkonsertLarsGFredriksson Fri entré 11.00SÖNDAGAR Högmässa i domkyrkan. 15.00 12/2 Teckenspråkig mässa. 18.00 29/1 Musikgudstjänst. 5/2 Ljusgudstjänst. 26/2 Orgelkonsert. 10.00-15.30MÅNDAGARCafé Trädgårn öppet. 11.00-12.30 30/1, 13/2, 27/2 Internationella gruppen, församlingsgården. 12.00-15.00 27/2 Livets trådar, teckenspråkig bibelsamtalsgrupp, församlingsgården. 12.30-15.00 Kyrkans öppna förskola. 15.00-17.00 Juniorer (åk 3-6). 16.00-19.00 Språkcafé, Café Trädgårn. 18.00-20.00 Sy&Sticka, församlingsgårdens barnoch ungdomslokaler. 9.00-11.30TISDAGAR Kyrkans öppna förskola. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. 16.00-19.00 Café Dama, Café Trädgårn. 19.00 28/2 Församlingsafton, församlingsgården. 8.00ONSDAGAR Mässa i domkyrkan. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. 13.00-15.30 Kyrkans öppna förskola. 15.30-17.15

16.00-17.30

29 Domherrarna

19 Lärkorna

18.00

18.30-20.30

BarnKYRKANSungdomsverksamhetochÖPPNAFÖRSKOLA

Anmälan:ungdomslokalerElenor Andersson, 0611-245 42

Obs! Nystart 26/1, välkommen att prova! Plats: Domkyrkans körsal Anmälan: Per Brudsten, 0611-245 26 SVENSKA TorsdagUNGDOMSKVÄLLARKYRKANS2/2,16/2,2/3, 16/3, 30/3, 6/4, 4/5, 18/5, 1/6 18.00 Mässa, 18.45-21.00 Program Plats: Församlingsgårdens barn- och Merungdomslokalerinfo:Christina Nilsson, 0611-245 19 VarjeMeditationtorsdagkl19.00 i domkyrkan Cristina Grönroos och Jarmo Nykyri. Kostnadsfritt! Introduktions-och inspirationskväll för nya och gamla meditatörer onsdag den 8/2 kl 18.00-20.00 i församlingsgården. Fika. TisdagFöreläsning31januarikl 19.00 i församlingsgården ATT SOM VUXEN MÖTA ETT NYTT SPRÅK Reflektioner ur ett logopediskt perspektiv med Logoped Astrid Frylmark datum!OBS!Ändrat BÖNEVECKAN 25-29/1Onsdag 25/1 kl 19.00 i Ängekyrkan Andlig vägledning Torsdag 26/1 kl 13.30 i församlingsgården Gemenskapsträff. Tema ”Bönen”. Lördag 28/1 kl 13.00 på Härnögården Allsångsgudstjänst Söndag 29/1 kl 11.00 i domkyrkan Ekumenisk högmässa med barnkör. Kyrkkaffe. Arr: HKS, Härnösands kristna samarbetsråd

Plats för barn- och ungdomsverksamheterna: Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler, ingång Ludvig Nordströms gata. Se även predikoturerna i Tidningen Ångermanland!

Måndagar 12.30-15.00

Onsdagar

18.00-21.00

18.00-20.30

19.00

Tisdagar Plats:FredagarOnsdagar9.00-11.3013.00-15.309.00-11.30Församlingsgårdens barn- och

Onsdagar

18.30

10.30-12.00

18.45-20.15

9.00-11.30FREDAGAR

JUNIORER (årskurs 3-6) Måndagar 15.00–17.00 Plats: Församlingsgårdens barn- och

15.30-16.00

Plats: Anmälan:DomkyrkanChristina Nilsson, 0611-245 (flickor 6-8 år) kl 17.15-18.00 (flickor 9-14 år) kl 15.30-17.15 Domkyrkans körsal Elisabeth H Palm, 0611-245 (pojkar 6-12 år)

nas närvaro, men ibland behövs ändå mer hjälp och då kallas Närvaroteamet in. I teamet ingår förutom Anette en speciallärare och en inte grationspedagog från socialförvaltningen.

Följ gilla oss

skola •

De finns vid Gerestaskolan Franzénhallen Gånsviks förskola

Under två år ska fladdermössen i Härnösand räknas. – Antalet fladdermöss är en bra fingervisning om hur naturen mår och när kommunen nu växer hjälper den här kunskapen oss att göra det på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, säger planekolo gen Monika Bertgren. Djuren räknas genom att så kallade autoboxar placeras ut och samlar in ultraljud som sedan kan analyseras. Du kan rapportera in om du vet eller tror att du vet var det finns fladdermöss. Gå in på www.harnosand.se och sök på ”fladdermöss” så kommer du rätt. 14 spolade isbanor

Det är inte bara på Högslätten det går att åka skridskor. Kommunen spolar och gör i ordning ytterligare 13 isbanor.

denna en annons från härnösands kommun

Viksjö • Byåker • Häggdånger kO rT O m Januari 2017

– Varje fall är unikt och de planer vi gör upp kan se helt olika ut. Det viktigaste är att ska pa en bra relation med eleven, en allians med föräldrarna och ett gott samarbete med elevens skola. Målet är att eleven ska känna trygghet och tillit och till slut suget och lus ten att gå tillbaka till skolan. Om frånvaron beror på någon specifik or sak, som teamet snabbt kan identifiera, kan det gå fort att få eleven tillbaka till skolan. Är det mer komplicerat kan det krävas be tydligt längre tid. När Närvaroteamet starta de fanns 47 elever med mer än 35 procents frånvaro. 2016 var den siffran nere i bara 16 –stycken.Varje lyckat fall är värt hur mycket som helst. Framför allt på det mänskliga planet, men också samhällsekonomiskt, säger Anette KulturhjärtatGustafsson. till Margareta Ragnarsdotter Margareta Ragnarsdotter heter den första mottagaren av Härnösands kom muns utmärkelse Kulturhjärtat. Hon får priset för ”ett livslångt engagemang för kulturen i Härnösand”. Margareta Ragnarsdotter har länge varit engagerad i Härnösands kultur- och föreningsliv, både som tjänsteman, förtroendevald, föreningsmänniska och privatperson. Priset, ett hjärta i virkad ståltråd som har skapats av konstnären Kerstin Lindström, delas ut den 27 januari på St Petri Logen.

och

YIPPIE HÄRNÖSAND 3

Efter bara knappt två års arbete har Närva roteamet tillsammans med de kommunala skolornas elevhälsoarbete nått mycket fina resultat. Antalet elever som har mer än 35 procents frånvaro har långt mer än halve rats under den tiden. Närvaroteamet kallas in när skolorna behö ver extra stöd till elever som har mycket och ökande frånvaro. Det gäller både ogiltig och giltig frånvaro, exempelvis vid sjukdom, och kan röra elever från 7-20 år. – Jag vet ingen annan kommun som arbe tar med hela åldersgruppen som är kopplad till kommunens skolverksamhet, säger Anette Gustafsson som är samordnare för Närvaro teamet. Det är jätteviktigt att fånga upp de här eleverna så tidigt som möjligt. Två gånger om året scannar hon av från varon för de cirka 3 500 barn och ungdo mar som går i kommunens grundskolor och på gymnasiet. Hon påpekar att skolorna i Härnösand är duktiga på att jobba med elever

E-post: kommun@harnosand.se Tfn vxl 0611-34 80 00 www.harnosand.se

facebook.com/harnosandskommunpå:Instagram.com/harnosandstad

Murbergsskolan Solenskolan Brunne skola Älandsbro skola

sida är

OhannesOJFOTO:erixn a ne TT e GusTa F ss O n O ch Wyndham WalT ers i n ärvarOT eame T sTöTTar elever med hö G F rånvarO de TeleverhJälperTillbakaillskOlan

Bondsjöhöjdens skola Hälledals Brännaskolan

Nu räknas fladdermössen

FASTIGHETSÄGARNA, CITYHANDLARNA och kommunen har dragit igång ett gemensamt projekt för att utveckla centrum. Det handlar inte bara om att fylla tomma butikslokaler, utan främst om att skapa en miljö på stan som fler vill vara i – bättre ställen att hänga på, trevligare gator och trevligare butiksmiljöer.

4 YIPPIE HÄRNÖSAND INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 1 / 2017 VÅRDKASEN 6 Vinterland UGGLA KOMMER 8 Härnösands Stadsfest 2017 - HÄR KOMMER VI 17 Stora saker under året, till exempel snöskolopp DYGNET RUNT PÅ STADT 22 Ett hotell, mycket att göra hela dygnet PER BRUDSTEN 30 Kyrkomusiker LADIES CIRCLE 32 Engagerade och under 45 LOUISE PERSSON 34 En konstnär i full fart Hallå, 2017! VÄLKOMMEN TILL ETT nytt år med Yippie Härnösand. Efter några månader med tråkiga besked från alltför många butiker i stan, tror vi att det här året ska börja med positiva besked istället. Eller rättare sagt, vi är säkra på att de kommer.

ATT DET GÅR att bedriva framgångsrik butiksverksamhet i Härnösand, till och med på landsbygden, är Monica Näslund, som tillsammans med sin familj driver Mat & Nostalgi i Viksjö, ett exempel på. Att deras butik lockar besökare från alla möjliga håll beror inte bara på att det går att handla där. Ett besök på Mat & Nostalgi är en upplevelse. Det måste det vara att gå på stan i Härnösand också.

MONICA NÄSLUND är bara en av alla människor i Härnösand som du möter i det här numret av Yippie. Trevlig läsning! Redaktionen Tipsa oss! info@yippieharnosand.se

22 8 9 34

Vår Byggmarknad erbjuder marknadens bästa öppettider, alla dagar 8–22. Använd Medmera kortet precis som vanligt och få poäng att använda i poängshopen. BYGGVAROR.

YIPPIE HÄRNÖSAND 5 HÄRNÖSANDSHOPEXPRESS 8-22DAGARALLA SVERIGES

CoopSåsnällarevårprodukterEkologiskaSORTIMENT.OCHEKOLOGISKASTÖRSTAMILJÖMÄRKTAochmiljömärktaärsnällaremotmiljö,ochiförlängningenmotossmänniskor.hållutkikefterÄnglamarkihyllan.

Bolist består av 194 oberoende bygg/järnhandlare över landet och är en stark partner med mycket erfarenhet.

VI HAR BOLIST SOM LEVERANTÖR OCH SAMARBETSPARTNER PÅ

Vi kan erbjuda ett brett sortiment – de mest efterfrågade produkterna finns i vår butik med tillgång till hela sortimentet från Bolist som beställningsvaror.

6 YIPPIE HÄRNÖSAND VÅRDKASEN ... AND ... ACTION! Nu börjar högsäsoNgeN på härNöNs högsta berg VårdkaseN, härNösaNds stora ViNtersportaNläggNiNg. ta dig dit med skidor, pulka el ler bara eN smarrig matsäck. 1. stora backen Åklängd 550 m Fallhöjd 100 m Lift 1200 pers/tim 2. teknikbacken Åklängd 300 m Fallhöjd 80 m Lift 600 pers/tim 3. barnbacken Åklängd 250 m Fallhöjd 30 m Lift 500 pers/tim 4. långsvängen Åklängd 800 m Fallhöjd 100 m 5. Funpark Åklängd 280 m Fallhöjd 40 m 6. pulkabacken Åklängd 150 m Fallhöjd 10 m lÖppettideriftarna Tisdag, onsdag, fredag Lördag,18-21 söndag 11-16 7. kafeterian Öppnar samtidigt som liftarna men stänger 30 minuter före liftarna stänger visste du det här • Du kan hyra slalomut rustning, liftskötareoch1000omordinariehela•skidglasögonhjälm,dutrustning,snowboarblades,stavarochDetgåratthyrabacken(utanföröppettider)manvill.Detkostarkrpertimmelift.Backansvarigingår preparerade spår 8. 5 km (elbelyst), 8 km och 15 km. Belysningen släcks 21.30 grillplats med ved 9. Vid barnbacken finns det två vindskydd med ved 10. På kullerstensåsen högst upp på Vårdkasen finns ett vindskydd med ved INFART

YIPPIE HÄRNÖSAND 7 Illustration Pawel Maronski

Härnösands elever ska bli smartare av träning w härnösands kommun har fått 1,5 miljoner kronor i projektpengar från skolverket för att jobba med pulshöjande aktiviteter i skolorna. – Flera studier visar att de som har pulshöjande aktiviteter får bättre inlärningsförmåga, säger mathias åström, idrottslärare på medibjudasrargerestaskolan.lärareochföräldkommeratterenföreläsningämnetundervårenöverläkaren an ders hansen, en eftertraktad föreläsare som bland annat har skrivit boken hjärnstark. Via satsningen ska även klassuppsättningar med pulsband köpas in till–skolorna.medhjälp av pulsbanden kan eleverna se om de höjer pulsen så pass mycket att inlärningen förbätt ras, säger mathias åström.

w Nu börjar artisterna till härnösands stadsfest i sommar att avslöjas. Först ut är det trallvänliga huvudnumret för lördagen – magnus uggla – magnus uggla har varit den mest önskade artisten varje år, säger dino vulic som är mycket nöjd över att ha lyckats knyta upp den populäre artisten.

8 YIPPIE HÄRNÖSAND

nU kOmmer Uggla ”blev vi nåt smartare?”

INFART 106

Kramsnö eller skare? ramsnö är bäst, för då kan man ha lite snöbollskrig med kompisar och bygga snögubbar, snöskulpturer och sånt. jag brukar göra olika sorters skulpturer, ofta skor i alla möjliga former. Hotell eller vandrarhem? - hotell, för det är mysigt att bo på hotell, man får sova gott och så älskar jag hotellfrukost! ett favorithotell som jag har bott på är scandic opalen i göteborg. Löskokt eller hårdkokt? - det är inget jag har tänkt särskilt mycket på. Nej, jag har ingen åsikt om det utan det får bli 50/50. .

– Vi har försökt i flera år att få till det men det är först nu allt har fungerat, säger han. För själva stadsfesten blir det inga större förändringar jämfört med tidigare år. – Vi har hittat fram till en bra produkt och ett bra festivalområde med till exempel ett utvecklat matområde. härnösands stadsfest håller till på mellanholmen och är i år 21 till 22 juli.

RAgNINgEN Axel Berglund, 14, går i skolan, spelar fotboll, inne bandy och cyklar

kUltUrHJärtat gÅr till margareta w margareta ragnarsdotter är den förste att tillde las härnösands nya kulturutmärkelse kulturhjär tat magdalena ragnarsdotter får utmärkelsen för ett ”livslångt engagemang för kulturen i härnö sand. hon har i ord och handling visat hur betydel sefull kulturen är för individ och samhälle. margareta ragnarsdotter är journalist och arbe tade under många år på nya norrland och dagbla det hon har suttit i kulturnämnden, samhällsnämn den, kommunstyrelsen och i murbergets styrelse. utmärkelsen kulturhjärtat ska delas ut under tre år till ”någon som visat sig ha ett hjärta för kulturen i ord och handling”. allmänheten är välkommen att nominera personer. mottagaren utses av en jury be stående av tre personer, däribland göran sjögren, kulturchef vid härnösands kommun. 000

w så många besökare hade läns museet murberget under 2016. det innebär att museet snart är tillbaka på ungefär samma nivåer som borjan av 2000-talet. under 2015 besökte endast 78 000 museet.

INFART PROFILEN/ Foto Pawel Maronski ”det Här är det bästa Jag gJOrt!”

w Det är bara drygt två år sedan invigningen i december 2014 av Mat & Nostalgi i Viksjö. Namnet säger precis vad det handlar om –nostalgi till hundra procent. Idén är att butiken ska se ut som en gammal lanthandel och serveringen kännas som ett svenskt kafé från femtiotalet.

NäslundMonica Född

– Jag tycker att vi har fått till det så himla bra, många tror att det alltid sett ut så här, säger Monica Näslund.

– De här åren har varit de bästa jag gjort! Det är inte många dagar per år som Monica inte är på plats. Butiken, eller rättare sagt kvitto,kancontainertadelbilarlärtkommergamlalefteåsägerförningenMonicawebshopenrangen-kaféet-nostalgibutiken-loppisen-bensinstationen-matbutiken-grillrestaumedmera,haröppetalladagariveckan.brukarvaraledigvarannanhelgomdetgår.Deförstatvåårenharvaritmycketlyckade.Omsättiföretagetfördubbladesmellanår1ochår2.–Attvågaprovaochvaraliteannorlundaärjätteviktigtattdetskafungera.Viäruddaochstickerut.AttföretagetliggeriViksjöserhonsomenfördel.–Mångavillgöraenutflyktochviliggerliksommitti,MonicaochhänvisartillSundsvall,Kramfors,SolochHärnösandsomallaliggerpålagomavstånd.Ihöstasarrangeradedeenbilträffsomlockade550bilarochmängderavbesökare.Snartkanskedetattserverasälghamburgareirestaurangen(popublandtyskar…)ochtillsommarenskadebörjasälja–amerikanare.TillnostalgibutikenköperdeenhelfrånStockholmsområdetochjustnustårderedoattemottvågamlaCadillacsochetttjugotaljukeboxarienfrånUSA.–Vikommernogattvaradenendabutikendärduköpaenbil,enjukeboxochenlitermjölkpåsammasägerMonica. 1959 Bor Indal och övernattningslägenhet i Viksjö Gör Driver tillsammans med sin livskamrat Stefan Hagman och sönerna Peter och Erik Mat & Nostalgi i Viksjö Monica Näslund, Mat & Nostalgi i Viksjö

Bensinpumparna har fått ett litet tak och snart ska en ny Gulfskylt upp – i nostalgistil förstås. Källa Monica Näslund och Viksjöbladet Vad har Monica Näslund med det här att göra? Rolls Royce? Monicas pappa Gunnar drev under många år bilverk stad i Sundsvall med bland annat service av Rolls Royce och Jaguar Henning Sjöström? Sveriges ivarHenningkändisadvokatmesteSjöströmentrogenkundRollsRoyceverkstaden. Lasse Kronér? Många kändisbesök har det blivit I Viksjö butiken, till exempel Louise Hoffsten och Lasse Kronér. Bill Pullman? Under en USA-resa hälsade Monica på bekanta som hyrde ett hus i Montana som ägs av skådisen Bill Pullman (känd från bland andra filmerna Indepen dence Day 1 och 2) Schwarzenegger?Arnold Vid ett trafikljus i Orlando, USA, hamnade Monica och Stefan vinkadelarenmuskelskådespebredvidsomglatttillMonica. Buffalo Bill? En av Monicas släk tingar gifte sig med ett barnbarn till Vilda BuffaloVästernhjältenBill

ohannesFoto:jerixon

sara OcH HUgO mat-tävlar i sm w Sara Danielsen och Hugo Wallman på restaurang programmet på Härnösands gymnasium har gått till final i Gymnasie-SM. Där får de möta kockpar från fem andra skolor i landet. De tävlande har fått komponera en förrätt och en dessert på hemmaplan utifrån några givna ingredienser. Vid finalen i Malmö i slutet av mars ska de laga sina två rätter och dessutom en huvudrätt, som de först på plats får veta förutsättningarna för. De två rätterna de kom till final på var en ångande kolja med bland annat gräddkokt persiljerot och sås på havskräftor och Höga Kusten-öl och en bakad fjäll björksmunk fylld med lingon- och nyponkaramell och till det tallbarrsglass och friterad vitmossa. – Vi ville ha en lokal och regional prägel på våra lagarmannenmObil-diniPHOne w ahmad shahir öppnar nu nu mobilmannen, en butik som er bjuder lagning av bildskärmar till iphone. Företaget har även en hemsida för bokning och det går även att skicka in sina trasiga telefoner för www.mobilmannen.selagning.

Xl-bYgg Har börJat bYgga nY tt w Xl bygg har börjat med sitt bygge av en ny bygghandel på saltvikshöjd den nya bygghan deln beräknas kunna öppna ett drygt år senare, vid årsskiftet 2017/2018. konkurrenter finns det gott om bland grannarna på höjden. alldeles intill ligger härnösands två andra stoörre bygghandlare. byggmax och bolist – som också bygger nytt. Vi konsumenter får nära till att jämföra priserna.

Fårskinn, 1300 kr. w åhléns, team sportia, eurosko, ekolivs, Järnia, okQ8 på brännan ... butiksnedläggningarna har duggat tätt det senaste månaderna. samtidigt finns det mindre butiker som lever sitt liv lite i skymundan. på djuphamnsvägen 5 hittar vi en av dem, sarah tapetsera re som inte bara klär om och stoppar möbler och reparerar och syr. här säljer och tillverkar sarah djärv även egna fina grejer som de underbart stora och gosiga fårskinnen från egna får på härnön och snygga förkläder i läder. öppettiderna är varierande så kolla in hemsidan sarahtapetserare.se Fina saker i smÅ bUtiker

10 YIPPIE HÄRNÖSAND INFART

YIPPIE HÄRNÖSAND 11 Villaområdet vid Prästjorden ligger i bästa sydvästläge med utsikt över både berg och hav och med skogen runt knuten. kedjehusen finns i två utföranden: Enplansvillor • 102 kvm • 3-4 rum och kök Tvåplansvillor • 130 kvm • 5-6 rum och kök Westerlind Försäljning och Conecti i samarbete med Skidstahus www.solbacksvillorna.se Intresserad av en Solbacksvilla? Kontakta oss får du veta mer.

Levereras på cd, dvd eller usb. Mer info: Lars G domkyrkoorganist,Fredriksson,tel:0611-245 lars.fredriksson@svenskakyrkan.se12 ochtenorersökerDomkyrkokörenbasar Projekt för våren är bl a Johannespassionen. För mer info: www.harnosand.se/ simhallen Kom och låt barnen dansa på Simhallen Härnösand Barnen får lära sig grundstegen i StartTerminspris:Instruktör:Tid:ZumbaZumbaKids!Söndagarkl.15.00–15.45(Ålder9-13år)Söndagarkl.16.00–16.45(Ålder4-8år)Jeanette700kr2017,vecka2 TRÄNA - BADA - RELAXA BUTIKENUTFÖRSÄLJNINGUPPHÖR! 20-70%PÅGÅR!rabattpånästanALLTibutiken! Härnösands Auktionsverk Inger & Owe Nordlander • Jaktstigen 10 • 070-37 66 448 ÖPPET: lör-sön kl 11-15 • Annan tid enl ök Välkommen att fynda! RING 0611-51 13 20 För företag:B2B70% av alla niHurwebben!börjaraffärerpåsynsdigitalt? Vi erbjuder 20 års erfarenhet av digitalt arbete för företag & organisationer.

Söndag 5/2 kl 11.00 Häggdångers kyrka. Ljus- & musikgudstjänst med Ulf Andersson, Maria Robertson & Nikki Vikdahl - sång. Fredag 17/2 kl 17.30 Säbrå Familjekväll.församlingsgård.Gemensam tacobuffé, Dansworkshop för hela familjen med Elin Kristoffersson. Aktiviteter för barnen. Kostnad 50 kr/familj. Lördag 25/2 kl 14.00 vid Häggdångers församlingshem. Sparkstafett med dopfest! Lars Eriksson, Margot Berg, Maria Robertson & Singing kidz. Fika med semlor. Se hemsidan för mer fullständigt www.svenskakyrkan.se/harnosandslandsgudstjänstprogram: 0611 - 136 96 info@kopiera.nu Har du DIA-bilder? Nu kan du få dem digitalt! Skannar från de esta raka dia-magasin. Pris från 2 kr/st beroende på kvalitet och volym.

12 YIPPIE HÄRNÖSAND Har du eller ditt vårtor?barn www.Vårtstudie.se Fördelar med att delta i studien: • Personer över 18 år* kom mer att ersättas med upp till 3 000 SEK för sitt deltagande i studien plus reseersättning (*För personer under 18 kommer den medföljande föräldern att få ersättning för faktiska kostnader upp till 3 000 SEK) • Lättanvänd pennapplikator • Kostnadsfri aktiv penna efter studien • Om vårtorna inte försvunnit efter studien: kostnadsfri konsultation med erfaren sjuksköterska och ytterligare vårtmedel från ett svenskt apotek • Biobiljett för deltagande barn Om du vill veta mer om studien, kontakta oss på: 010Telefon-10 25 006 Eller besök vår studiewebbsida för att få detaljerad information om studien: www.Vårtstudie.se Just nu pågår en klinisk studie där du använder en pennappli kator för att behandla dina eller ditt barns vårtor. Behandlingen jämförs med motsvarande penna utan aktiv substans.

Gudstjänstermötesplatseroch

volkswagen Volkswagen slog nytt försäljningsrekord 2016 och bilikonen golf blev sveri ges mest sålda bilmodell. i mars får storsäljaren en omfattande uppdate ring. Nya golf finns en rad modeller från ren eldrift till sportbilsprestanda med 300 hästkrafter. pris från ca 200 000 kr. berners citroen 4-5 februari kan du gå på premiär för nya citroen c3. mindre bullig än den förra men absolut inte mindre uppseendeväckande. du kan få den tvåfärgad eller enfärgad och med eller utan airbumps, de svarta skydden i plast som sitter på dörrarna. pris från cirka 120 000 kr. lennart holmgren bil dacia sveriges billigaste bil sandero och syskonmodellen sandero stepway, liksom kombin logan mcV, får en ny front i vår som mer påminner om märkets populära suv duster. pris från cirka 80 000 kr. bilbolaget seat seat, det spanska syskonet till Volkswagen och skoda, har också flyttat in på berners. seat leon har uppdaterats både in och ut vändigt och finns både som halvkombi och som kombi. pris från cirka 170 000 kr. berners volvo svenssondrömmen, ersättaren till Xc70, nya skogsmullen Volvo V90 cross country, kan du kolla i på bilbolaget helgen 4-5 februari. de första bilarna levereras till kunder till sommaren. Vanliga s90 och V90 kan du köpa redan nu. pris V90 cross country från cirka 370 000 kr. bilbolaget renault renault grand scenic är minibussen för den som behöver utrymme för både ungar och prylar. om du vill kan du få den med sju säten. premiärvisning redan på lördag. pris från cirka 230 000 kr. bilbolaget subaru Subaru är närmast urtypen till personbilar med suv-karaktär. I Härnösand är modellen Subaru XV mycket populär och kom mer i en ny version i höst. Pris Subaru XV från cirka 210 000 kr. dahlboms bil izuzu hantverkarna i härnösand får en ny bilmodell att kolla in nu när dahlboms bil i älandsbro börjar sälja fyrhjulsdrivna izuzu pickup. Visningsex kom mer in i dagarna. izu zusatsningen innebär samtidigt att dahlboms både bygger ut sina lokaler och nyanställer. priser från ca 300 000 kr. dahlboms bil skoda Stora familjer hittar ett nytt bilalternativ i mars när Skodas stora fyrhjulsdrivna suv Kodiaq finns att köpa. Här får du sju sittplatser om du vill och gott om utrymme för last. Pris från cirka 270 000 kr. berners

Det hänDer mycket på nybilsfron ten i härnösanD i vår. nya märken och nya moDeller rullar ut i hos våra bilhanDlare. ska Du köpa ny bil i härnösanD har Du i Dag nio bilmärken att välja blanD. här är några av vårens största nyheter. sUgen PÅ nY bil? nU Finns det niO märken att välJa bland

YIPPIE HÄRNÖSAND 13 INFART

INFART

Om Härnösand w Jag älskar Härnösand! Allting tycker jag om: närheten till skog och hav, det lilla formatet, de gamla husen, närheten till allt. Allt! Det är lätt och bekvämt att bo här och det är också en av få städer där man som ensamstående har råd att köpa hus. Tidigare har jag bott i Umeå, Sundsvall och Kramfors, men mitt ex fick jobb i Härnösand, så vi flyttade hit. Senare fick även jag jobb här i stan och ville bo kvar, så jag har nu varit Härnösandsbo i 10 år.

Heléne Persson gör ståupp-premiär på klubben Fanny i Umeå 7 december.

HELÉNE

Heléne Persson är energiknippet från Umeå som har haft Härnösand som sin hemstad sedan 2007. Hon har nyligen börjat uppträda som ståuppkomiker och ägnar sig även åt att utmana egna rädslor, andras fördomar samt att uppfostra hunden Nelson. Heléne Persson Ålder 44 Familj sonen Vincent, 10 år, och hunden Nelson (döpt efter Mandela) Bor i eget hus på Aspvägen Gör hugger ved, jobbar som utvecklare på Härnösands kommun och uppträder som ståuppkomiker

I HUVUDET PÅ

Text och foto Maria-Thérèse Sommar

14 YIPPIE HÄRNÖSAND Om humor w Humor har alltid funnits med i mitt liv, men jag var väldigt blyg som liten och utvecklade social fobi. När jag var riktigt ung ritade jag seriestrippar som ett fåtal utvalda fick se. Senare blev jag inspirerad av Kvarteret Ska tan och andra humorkollektiv, och då föddes drömmen om att själv ingå i en liknande grupp och spåna fram galenskaper, men det är inte förrän på senare tid som jag gjort allvar av det. Jag gick en kurs i stand up och uppträdde nyligen i Umeå. För mig var det en stor seger att kunna stå på scen och jag har mötts av mycket positiv respons, framför allt från unga tjejer. Jag längtar också efter att skriva mer, särskilt romaner, och har en hel del historier som väntar på att bli skrivna. Allt jag vill skriva är inte humoristiskt, men jag tror att det är svårt att skriva humor och ser det därför som en spännande utmaning.

Om att vegetarianvara w Jag är vegetarian av etiska skäl och har varit det sedan länge. Jag älskar djur och har alltid gjort det, så jag var tidigt inne på att inte äta kött, men trodde att det skulle vara svårt och jag kände ingen annan vegetarian. När jag var liten höll jag på med hästar, så jag slutade äta hamburgerkött eftersom jag förstod att det kunde innehålla häst. Sedan växte det fram mer och mer, så när jag blev vuxen bara bestämde jag mig. Det var inte svårt att vara vege tarian, inte på något sätt, och nu är det ännu enklare än det var 1994. Om rädsla w När jag var riktigt liten var jag en sprudlande, härlig vildhäst, men jag blev vingklippt genom de snäva ramar som tvingas på flickor från vuxenvärlden och omgivningen. Sam tidigt har jag alltid haft ett driv att utmana mina rädslor. Som 20-åring reste jag till Moçambique på egen hand och volontärarbetade. Sedan åkte jag hem och jobbade ett tag innan jag reste runt som backpacker i ett år. Nu känns det som att jag äntligen är på väg att hitta tillbaka till den jag egentligen är och jag är på många sätt väldigt annorlunda i dag jämfört med när jag var 12, 13 år. Därför är det en sådan seger att stå på en scen och synas, höras och ta plats – allt det där som den lilla tjejen inte vågade. Att stötta andra när det gäller att finna kraften i sig själva och i gruppen, och att reflek tera kring värderingar, är viktigt för mig och genomsyrar mitt arbete. Jag vill uppmana alla andra att också utmana sina rädslor! Om jämställdhet w Den blyghet jag har känt i livet har mycket att göra med synen på att flickor inte ska synas, höras utan vara duktiga och lyda. Det är bättre i dag, men inte bra. De här värderingarna märks inte minst i de batter och så fort någon tjej hamnar i blåsväder. Snacka om att kvinnor blir bestraffade! Det finns också en tydlig skillnad mellan hur kvinnor och män blir bemötta som komiker. Jag som kvinna bedöms som att allt jag säger är på allvar och bokstavligt sant, inte som att det är en roll på en scen, medan män tillåts dra hur grova skämt som helst utan att man kopplar ihop det med deras person. Då bara skrattar man, men om jag gör samma sak ses det som opas sande. Att som ensamstående kvinna köpa ett hus är också något som kan väcka negativa reaktioner och tvivel. För att ha ett eget hus måste man tydligen vara ”händig”, och det är tydligen män som är händiga.

YIPPIE HÄRNÖSAND 15 Helsida Halvsida Kvartssida Åttondelssida 60 000 kr 34 600 kr 21 800 kr 12 700 kr ord.pris 80 290 kr ord.pris 43 290 kr ord.pris 25 690 kr ord.pris 15 040 kr Sollefteå HärnösandKramforsÖrnsköldsvik 100 % Höga Kusten Du når 77 500 hushåll och företag i Ångermanland • Hela beloppet faktureras på en och samma faktura vilket underlättar fakturahantering och gör att ni sparar både tid och pengar. Dvs: 1 bokning, 1 faktura och 4 annonser. • Våra tidningar går under kategorin samhällsinformation och det gör att annonsen även når ut till alla de hushåll som har ”Nej tack till reklam” på sina • Våra tidningar är uppskattade, trovärdiga, har högt läsvärde och är omtyckta i respektive kommun och många av våra läsare läser tidningen flera gånger vilket medför att annonsen distribueras tillsammans med en positiv och läsvärd bärare. 0660-777 77 0612-70 13 00 0611-51 13 20 0620-68 33 00 inSummertheCity • Sitt sysslolösintestan öppnarMarianaFanny Juli – aug 6& 20207 Nr Småäventyr•Upptäck skog och marktill fots och på cykel SPORT MEDJENS NÄSMAN:•Beachvolley cuppå Smitingen•AlexandraLindbergHSK nyförvärv Vilka har startat företag? 80 INNEHÅLL: ALLT OM LIVET I HÄRNÖSAND OCH OM OSS SOM BOR HÄR! sjungerTorkelut ställerDavidom sommarsommar,Sommar, Grattis Barebe somfyller 19 år den24 juni SID 32 SIDOR SOLLEFTEÅ ALLADAGAR Tfn:0620-57700,Delikatessen:0620-57709 • HANDLA MED ETT KLICK SUCCÉ FÖR ONLINEHANDEL!VÅR 00k 2 FÖR 012kS 00kS OCHPACKATKLART,LEVERERASDIREKTTILLDINBIL! PRODUKTION MEDIA TRYCK MEDIATEKNIK UTGIVARE 100%täckning allahushållochföretag Sollefteåkommun Bispgården. SDHL Vill skapaStörre intresse för GABRIELLA "När du nuänengångharstegatinmin dig."svårtjagnovember,somattdettänkertillvarojagattärdagsjagsägerdetär:harliteförkr kr erbjudande Örnsköldsvikoch ORDPRIS89kr 69kr kr kr per Sibylla SibyllaFuture kombinera erbjudanden. PRIS89 69kr Ett erbjudande per kupong. Gäller på Sibylla Örnsköldsvik och Sibylla Bjästa t.o.m. 5 december 2021. Future Fries och 0,4 l dryck ingår. Går inte att kombinera med andra erbjudanden. MEALCHEESEHOTBIG ORD PRIS 89 69kr Ett erbjudande per kupong. Gäller på Sibylla Örnsköldsvik och Sibylla Bjästa 5 december 2021. Future Fries och 0,4 l dryck ingår. Går inte att kombinera med andra erbjudanden. MEALCHEESE ORD PRIS 89 kr 69kr Vecka 44 November2021 rådgivning www.block.nu Nu förstärker vi vårt kontor med TVÅ NYA MEDARBETARE! VÄRDEKUPONG VALFRI PIZZA Köp 2 betala för 1 för att vi älskar Kramfors! 100% täckning till alla hushåll och företag Kramfors kommun samt Ramvik och Utansjö.

16 YIPPIE HÄRNÖSAND Piffa till där hemma Nu är allt nytt och fräscht, massor med ny spännande heminredning. Flera nya leverantörer. Soffor i alla färger och former. Hilding och Elitesängars sköna sängar. En stor lamputsällning. Och vi erbjuder gratis hemkörning på de flesta av våra produkter. (inom Härnösand) Kom in och upptäck Almias nya produkter! Ny utställning ÖPPET: Mån-fre 10-18 lör 10-15 Frideborgsgatan 4 Härnösand Tel: 0611-138 08 • www.almiamobler.se Facebook.com/almiamobler 800 kvm utställning • Fri utkörning inom stan ! Guldkortet 1 mån 3 mån 6 1212månmånmån autogiro Privat 900 kr 2 000 kr 3 100 kr 4 900 kr 410 kr Stud/pens 2 800 kr 4 400 kr 370 kr Dagkort 675 kr 1 500 kr 2 325 kr 3 675 kr 305 kr För mer info: www.harnosand.se/ simhallen TRÄNA - BADA - RELAXA Träna, bada, gå på relaxen hur mycket du vill för 410 kr! 410 kr TorsdagTid: kl. 19.00 – 20.00 Lördag kl. 10.00 – 11.30 Instruktör: Lena Pris: 80 kr En PassaBoxercise!kampsporterinspireradgruppträningsformavolikapåGuldkortet/månad

HÄRNÖSAND 17 året har bara börjat, men vi på yippie vet reDan nu vaD som är Det kommanDe årets största hänDelser i härnösanD. ( nåja, Det är i alla fall några av De saker som vi ser fram emot i år) STÖRST 2017 SPORT AKONSULTTMILLUSTRATION Internationella världsartister möter unga operasångare i unik festival EVENEMANG

Härnönmuseet,SmåbåtsDe på murberget fick vara lite snabba när sjöhistoriska museet ville dela med sig av sina småbåtar till museer i landet. tack till dem för att en del av de fina träbåtarna hamnar här, och att de historiska lokalerna i gamla tobaks kommer till användning för något publikt. när statens maritima museer som sjöhistoriska är en del av, bygger något brukar det bli hög kvalitet och vi hoppas att det inte blir någon skillnad här. snabba ryck är det hursomhelst, planerad invigning är månadsskif tet juni-juli. på väg dit är också båten lunkentuss från sundsvall, om nu inte lokalpolitikerna där faller de som klagar över detta till föga. Hotellet, Kanaludden Om alla sinkande fallgropar är ur vägen så blir det byggstart av det nya hotellet på Ka naludden i år! Med sina två restauranger och skybar blir det något extra även för oss som inte lär utnyttja någon av de 240 bäddarna särskilt ofta. Beräkningar visar att hotelletable ringen tillför cirka 30 miljoner kronor till handeln varje år. Blir det byggstart är vi där på första spadtaget!

Nostalgidagarna

18 YIPPIE HÄRNÖSAND

ett

2 TRE

Säga vad man vill om de gamla raggarbilarna som stoltserar genom stan – respekt för allt jobb som ligger bakom de snygga vrålåken. Alla tim mar i garaget, allt letande efter delar, allt putsande och fejande … Motorkulturen har snabbt intagit en viktig plats i Härnösand. Bra jobbat alla som dragit i gång detta. Vi ser fram emot sköna sommarkvällar med motormuller längs Norrlands vackraste crusinggata – Nybrogatan. Nostalgidagarna 14-19 juli. i år flyttar bilutställningen till parkeringen vid lidl.fyra

Härnö Trail härnö trail går på världsbästa löparen emelie forsbergs roliga stigar på härnön, längs branta klippor, över myrar och stranden på smitingen. välj mellan två olika sträckor, 22,2 km eller 9,7 km, och (eftersom det är höga kusten vi pratar om) mellan 840 och 280 höjdmeter. totalt finns 1000 startplatser. se till att du kniper en av dem och är med i årets största löparfest! tid: 30 sep tember start: (www.harnotrail.se)vårdkasen

Härnönsnöskolopp,Härnösands

7

SEX

fem Hernö Gin Cocktail Awards, Skule ok, vi vet – skuleberget är inte precis härnösand … men det är härnösand som är i centrum när bartendertävlingen hernö gin cocktail awards för femte året i rad genomförs i friluftsbyn mitt i höga kusten. ett antal kreativa bar tenders, i år från hela världen och efter kvalificeringstävlingar i bland annat storbritannien och Danmark, för en kamp där kreativitet, cocktailkänsla och smak avgör. basen är förstås härnösands mest prisbelönta produkt någon sin(?), hernö gin, tillsammans med smaksättare från naturen runtomkring. Det finns ungefär 150 biljetter i olika paket där (frivilliga) smakprov av tävlingsbidra gen ingår. häng på låset när biljetterna släpps i mitten av juni 2017. hernö gin cocktail awards 2017 är den 26 augusti. under kvällen serveras mat och dryck och spelas skön live-musik. kan bli magiskt bra! (www.cocktailawards.com)

YIPPIE HÄRNÖSAND 19 >>

Friluftsfrämjandet i Härnösand är stora vänner av snöskor. Inte så konstigt eftersom det är ett enkelt sätt att ta sig ut i vår kuperade natur. Utan bakhalt och utan besvär i utförlöporna passar det alla åldrar. Loppet genomförs söndag 26 februari på Vårdkasen. Spring eller vandra i ditt eget tempo på pistat un derlag i 2,5 eller fem kilometer (motionsklassen) eller delta i tävlingsklassen med tidtagning, 5 km eller 10 km. Har du inga snöskor? Inga problem, det finns att hyra på plats för 25 harnosand)(www.friluftsframjandet.se/kronor.Superlördag!, Torget oj, vilken succé det blev när yippie bjöd härnösand på fest på torget med gra tispizza, uppvisningar och panetoz! just nu tror vi att vi gör om det igen i höst. FOTO HeRNö gIN

Birka Cruises, Djuphamnen

öSJgSTIFOTOTRIATHLON ÅTTA 1310elva TOLV

20 YIPPIE HÄRNÖSAND Stigsjö Triathlon, Stigsjö Folkfest, cyklar, simning och löpning – en perfekt kombination! Efter en lyckad premiär i fjol är det dags för fler att sporras av motionsloppet Stig sjö Triathlon. En lagom dos cykling (7 km), en lagom dos löpning (3 km) följt av ett par hundar meter simning i Brunnesjön, allt i Stigsjös vackra omgivningar. Träna lite grand och ställ upp du också. Lördag 22 juli 2017. (Sök Stigsjö Triathlon på Facebook) Västanåfallet i ljus (men inte dagsljus) vi behöver ljus. Det har man snappat upp i viksjö. när höstmörkret har lagt sig och skogen är som svartast bjuder västanåfallet plötsligt på sin mest fantas tiska upplevelse. en suggestiv ljusföreställning, kolbullar från elden, servering, musik och och fyrverkeri gör att vi riktigt längtar till hösten. tyvärr har vi på yippie inga bilder på ljusfyrverkeriet men vattenfallet i dagsljus är också fint. StadsfestHärnösands festen fortsätter på mellanholmen. 21 till 22 juli är det bara att boka in. gänget bakom stadsfesten brukar hitta fram till artis ter i hetluften. så blir det säkert i år också. magnus uggla är en hit! följ artist utvecklingen på sandsstadsfest.seharno

birka cruises kan inte få nog av härnösand och tur är väl det. enligt hemsidan är det otroligt nog redan fullbokat! i år utökar de från tre till fyra kryssningar med stopp i härnösand. Den fjärde är en specialkryssning 21 augusti som hoppar över luleåbesöket och bara tar två dagar. rätt tänkt för det är ju här i höga kusten det händer. man borde hänga med, men vi som trots allt inte gör det får glädjas åt folklivet på stan och att härnösand förhoppningsvis får visa upp sina bästa sidor. Det har vi alla nytta av. 13, 23 och 28 juni och 22 augusti dyker fartyget upp i härnösand. (www.birka.se)

Internationella världsartister möter unga operasångare i unik festival

117valen,festi-Opera-juni-juli på bara några år har härnösand opera academy & festival blivit ett av våra kultu rella flaggskepp ( norrdans är också ett och murberget). för tredje året i rad kommer bland andra klass.operasom1btidigarelagd.ienbjuderaernalärarehit.glegendarenopera-eorgeshirley,hanärgästförelevpåoperacademymenocksåpåegenkonsert.årärfestivalenokain17junitilljuliochräknavanligtmedivärlds

YIPPIE HÄRNÖSAND 21 Nybrogatan 13 • Tel 0611-882 00 www.harnosandshus.se Vågmannen 28 nya lägenheter! Preliminärt 28 lägenheter 10 st 1 – 1,5 r o k 30 – 50 m² 14 st 2 rok 46 – 76 m² 4 st 3 rok 85 – 92 m² Byggstart:Mars 2017 SEAT.SEFÖLJ OSS PÅ LEON ST KOMBI TSI 110 NU 199.900:-* * Vinterhjul • Motorvärmare med kupéuttag Metallic •Backkamera • Full Link • Teknikpaket LED-paket invändigt • Löstagbar dragkrok LED-strålkastare för både hel/halvljus Media System Plus • Mörktonade rutor Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil och Nybilsgaranti till 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Blandad körning Leon TSI 110 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 114 g/km. Miljöklass EU6 **Priset gäller vid finansiering via SEAT-finans. Ord. 244.000:BLI REDO FÖR VINTERN! Seat Leon - utrustad till max. leasingPrivat2895:/mån Härnösand | Smedjev. 3 | 0611-55 20 40 Det går att träna för att få bättre kondition och starkare muskler. Men också för att bli gladare, få mer lust för jobbet eller för att få energi att härda ut med åtaganden som bitvis kan kännas helt meningslösa. Välkommen till oss och inspirerande träning utan pek pinnar, i en gemenskap där du får vara precis som du är. Heja dig! Här ligger jag och gör reklam för Friskis&Svettis, men ingen bryr ju sig om reklam. Hur orkar jag? HärnösanD Bokningstelefon 076-008 91 80 | Köpmang 10 A | www.hhstudion.se | info@hhstudion.se HathaYoga 18.00-18.30 • 19.30-20.00 YinYoga 18.45-19.15 • 20.15-20.45 31/1 Provakvällpå Gratis AllagörsAnmälanviamejlellertelefon!beHöveranmälasig.

22 YIPPIE HÄRNÖSAND Lång dags färd mot REPORTAgE / FIRST HOTEL STADT HÄRNÖSAND

First Hotel Stadt på Skeppsbron har gamla anor. På den här platsen har det legat hotell ända sedan 1885. Den nuvarande fasaden är från 1968. Stora bilden: Ulrica Billberg drar vagnar med nya lakan och städprodukter genom hotellkorridoren.

YIPPIE HÄRNÖSAND 23 mot natt på s tadt på hotellet pågår verksamheten Dygnet runt. när De flesta av oss sover som Djupast har arbetet meD att förbereDa frukosten för hotellgästerna pågått ett bra tag. yippies maria-thérèse sommar följDe meD från morgon till sen kväll på first hotel staDt i härnösanD Text och foto Maria-Thérèse Sommar

Vad är det första du gör när du kommer in på ett hotellrum? Det första jag gör är att slå igång tv:n. Jag vet inte riktigt varför, men det brukar alltid vara det första. Vilka är de tre viktigaste sakerna på ett hotell? Personalen, servicen de ger och att gästen får en upplevelse. Det är väldigt viktigt för att en gäst ska bli nöjd och vilja komma tillbaka. och så ska det vara rent och snyggt, det är a och o, men det ska man kunna ta för givet. Har du några hotellfavoriter? I Sverige är favoriten First Hotel reisen i Gamla Stan. Det ligger i en anrik byggnad i fantastiska kvarter nära vatten, vilket gör att man får lite hemkänsla. I världen kan jag exempelvis säga The May Fair i London. Det är Eftersomjättetrevligt.jagjobbat som fotbollsdomare, bland annat under flera oS, har jag bott på otaliga hotell. En gång bodde jag på ett fantastiskt hotell i Peking som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Femstjärnigt, 30 vå ningar högt, och jag har aldrig någonsin sett något så fint. I servicen ingick att de kom och bäddade upp sängen innan man skulle gå och lägga sig och ställde fram tofflor, sådana saker. Men jag har verkligen bott på alla sorters hotell! Hallå, Helen Caro, hotelldirektör!

Tidig, blå morgon i Härnösand. Inga affärer har öppnat ännu, trafiken är lugn och endast ett fåtal fönster lyser. Nedför Nybrogatan mot Skeppsbron, till höger. En skymt av någon som rör sig inne i First Hotel Stadt. Inne på hotellet hörs klirr från restaurangen. En receptionist ler och säger välkommen; ett par gäster beger sig uppför spiraltrappan till frukosten som är i full gång. Det är ett 20-tal tidiga frukostätare som talar lågmält med varandra, går och plockar bröd, pålägg, flingor som prasslar ned i filen. Någon tar ett glas juice, andra väntar på våfflor och låter ångande kaffe strömma ned i koppar medan snöblandat regn piskar mot fönstren.

– Det är ett kul jobb, alltid full fart! Jag skulle inte kunna sitta ned en hel dag, eller någon längre stund, utan jag vill röra mig! Och vi är ett härligt gäng som jobbar här. Det visar sig att First Hotel nästan är en sorts familjeföretag – nja, inte riktigt, men Annicas tvillingsyster Ulrica jobbar också

07.15 Annica, som jobbar i köket, nästan flyger omkring. Snabbt, snabbt och närmast ljudlöst hämtar hon mat, ställer undan glas, plockar in disk, skyndar ut igen och ser till att gästerna har vad de behöver, utan att verka det minsta stressad. Hon har varit igång sedan klockan sex och är egentligen inte morgonmänniska, men har lyckats vänja sig, både med hjälp av jobb och barn. Tidigare har hon jobbat på restauranger, och när hon sökte jobb på hotellet skulle det egentligen vara tillfälligt, men hon trivdes och blev kvar. När hon gick restaurangskolan gjorde hon praktik på hotellet, och det var en av orsakerna till att hon senare sökte jobb där.

i receptionen på stadt står Jossan och checkar in hotellgäster. det här dygnet är de en hel del, närmare 100 stycken.

Frukost pågår – till ett lågmält mummel.

08.45

I restaurangen sitter Mikael och Mira från Hap aranda och äter frukost. De går en kriminalvårdsutbildning i Härnösand, tillsammans med många andra, och är några av de långtidsgäster som finns på hotellet just nu. Ända till den 24:e mars ska de bo på First Hotel. Det låter lyxigt? Bo på hotell, slippa städa, äta hotellfrukost varje dag? Mikael säger att jo, i början, men man blir less i längden, att inte vara hemma, även om de åker hem över helgerna.

08.30

Hotelldirektören Helen Caro kommer till jobbet efter en ovanligt långsam färd från Sundsvall, på is och genom slask, i regnet. Oftast börjar hon tidigare, runt klockan sju, eftersom hon då hinner träffa den som jobbat i receptionen på natten. Hon stämmer av läget med alla avdelningar och all personal som finns på plats; de hälsar glatt på varandra. Helen går igenom gårdagens resultat för hela hotellet. All omsättning. Hon stämmer av hur arbetstimmarna har sett ut, produktiviteten, kollar hur det stämmer med budgeten. Hon svarar på gästundersökningar som skickats ut och besvarar feedback på olikaVissabokningssidor.tiderimånaden arbetar hon mer administrativt, till exem pel med bokslutet. Om det behövs rycker hon också in och hjälper personalen på de olika avdelningarna. Hon har jobbat som hotelldirektör sedan augusti 2012. Det hon gillar allra bäst med sitt jobb är personalen: – Jag är jätteglad när jag kommer hit varje dag. Man får så mycket energi – och självklart är alla gästerna också en viktig del i det. 09.20 Inne i köket har kocken Alice Vigren satt igång med bakningen. Hotellet bakar alltid eget bröd till lunchen. Med vana, flinka händer rullar hon ut baguetter och placerar dem i formar. Lunchen börjar klockan elva och det är mycket att förbereda innan dess. 10.02 Städning pågår för fullt på andra våningen. Det är Ulrica Billberg och Manok Prawetram som raskt drar vagnar med nya lakan och städprodukter genom korridoren. 64 rum ska de städa i dag. Totalt har hotellet 95 rum och de ska klara av tre rum i timmen.Ulrica och Manok är vana att jobba tillsammans. – Vi har hittat vårt tempo, berättar Ulrica. – Vi är så vana att prata med varandra att vi inte behöver göra det hela tiden utan vet ändå vad vi ska göra. När Manok är borta, som nyligen då hon var hemma med sjukt barn, skulle jag behöva två extra personer för att fylla hennes plats. Manok byter sängkläder, bäddar och städar sovrummet, medan Ulrica städar badrummet. De brukar alltid jobba så och har valt det ”En kort stund stannar Annica till vid en bänk i köket. – Jag vet faktiskt inte vad det är jag gillar så mycket med att servera. I dag jobbar jag både med frukosten och lunchen och jag tycker det är så roligt – det är väl att prata med folk, men jag kan inte riktigt sätta fingret på det ändå, varför jag gillar det!” alice vigren är kock.

YIPPIE HÄRNÖSAND 25 >> annica på sin arbetsplats i stadts kök. hon gillar sitt jobb.

där och i receptionen står deras kusin Jossan och checkar ut några tidiga resenärer. Dessutom är en av lärlingarna en kusin till dem. En kort stund stannar Annica till vid en bänk i köket. – Jag vet faktiskt inte vad det är jag gillar så mycket med att servera. I dag jobbar jag både med frukosten och lunchen och jag tycker det är så roligt – det är väl att prata med folk, men jag kan inte riktigt sätta fingret på det ändå, varför jag gillar det! Det finns inte så mycket mer tid för eftertanke. Nya fat med ost ska bäras ut. Ut genom ena dörren, in genom den andra, i köket som är varmt och fullt av glas, porslin och rostfritt stål. På kakelväggen sitter en lapp som är till för prak tikanter. Annica har ritat ett stort leende ansikte och där står: ”SERVICE. Vi ler och säger god morgon till alla gäster. Ögonkontakt och hjälpsamhet.”

10.57 P

eter Karlsson har jobbat som vaktmästare på First Hotel i 20 år nu. Vaktmästaren, eller den tekniske chefen, som man också kan säga, har i uppgift att se till att huset mår bra. En vanlig dag på jobbet kan Peter ha hand om allt från driften av hotellet till att laga saker, utföra allmän service, jobba med säkerhet och konferens.

Ibland har det orsakat förvirring med tvillingsystrar på samma hotell, även om de jobbar på olika avdelningar. Gäster som undrat hur Annica lyckats vara på två ställen nästan samtidigt och dess utom hunnit byta kläder.

– Det är roligt att ha ett hotell som arbetsplats, för det händer så mycket och det kan vara vad som helst. Om jag inte hade tyckt att det var roligt hade jag förstås inte stannat så länge, och jag gillar det fortfarande, både kollegorna och själva hotellet. Slutet av 90-talet beskriver han som en rolig tid. många nycklar till många rum.

får sin sista vila i ett av rummen i den del som kallas diplon, den äldre delen av hotellet, mot köpmangatan. mats sandin kånkar gamla skriv bord. inredningen ska bytas ut.

26 YIPPIE HÄRNÖSAND själva, även om det förstås händer att de jobbar ensamma ibland. Manok gillar att bädda sängar: – Kanske för att jag är liten och kort, det passar mig bra. Ulrica föredrar att städa badrummet, eftersom det känns bättre för hennes axlar och rygg, och hon tycker sällan att något är obe hagligt:–Nej, man vänjer sig! Det är klart att det inte är roligt om nå gon har kräkts, men mest för att det är svårt att torka upp. Sedan kan jag bli förvånad över hur ofta folk inte spolar toaletten efter sig! Det är ju bara att trycka på en knapp ... Alla medel de använder är miljöcertifierade och även sprayer med doft ska vara allergivänliga. Ulrica arbetade först på entreprenad som städare på hotellet, men sedan sökte hotellet egen städpersonal och då sökte hon anställning där. Hennes tvillingsyster Annica hade redan börjat på hotellet. De har följts åt genom livet, i skolan förstås, men även i arbetslivet, och de bor i princip grannar med varandra. Enda gången de inte fick gå i samma klass var på restaurangskolan, eftersom lärarna tyckte att det blev för krångligt.

manok prawetram bäd dar en hel del sängar varje dag.

vaktmästaren peter karlsson står på taket ock kikar ut över stan. hotellets äldre del har några externa hyresgäster, till exempel metropol.

endast miljöcertifie rade och allergivän liga

används.rengöringsmedelmängderavtjock-tv-apparater

12.05 I restaurangen rör sig lunchgästerna, hämtar mat, och köksmästa ren Philip Fagerström fyller på med bröd i korgarna. Han jobbar både med lunch och middag på hotellet och är igång från klockan åtta eller nio. I köket finns tre heltidsanställda och extra personal vid behov. >>

”Det är roligt att ha ett hotell som arbetsplats, för det händer så mycket och det kan vara vad som helst. Om jag inte hade tyckt att det var roligt hade jag förstås inte stannat så länge, och jag gillar det fortfarande, både kollegorna och själva hotellet.”

YIPPIE HÄRNÖSAND 27

– Då hade vi nattklubben Sneezing Duck med mycket liv och rörelse i anslutning till restaurangen. Det var ett populärt ställe. Tillsammans med Mats Sandin, som är något av en allt-i-allo, bär han ut ett skrivbord från ett av rummen.

– Vi ska byta inredning, från mörkt till ljust, så just nu håller vi på att flytta massor av möbler. Den här delen av byggnaden kallas för diplon, eller diplomaten, på grund av rummens karaktär. De ligger i den äldre delen av ho tellet och har högt i tak. Mats bär skrivbordet baklänges genom korridoren och utan att titta bakåt duckar han för ett skåp som sticker ut från väggen. Smidigt, snabbt, vant tar de sig till en del av hotellet som används somPeterförråd.vet det mesta om hotellet och dess utveckling, från Hotell Norrland som startades 1885, vidare till Stadshotellet som började byggas 1898, till det nya First Hotel Stadt med sin fasad från 1968. De olika hotellen finns avbildade i konferensavdelningen, med stora bilder ur Örjan Leeks arkiv. Det nuvarande hotellet ser ut som en hästsko till formen, med 70-talsfasaden ned mot vattnet och den hundraåriga rosa fasaden mot Köpmangatan. En av de externa hyresgästerna är Metropol, där bland andra jazzklubben håller till, och högst upp i den delen av huset finns Odd Fellows lokal, men där kommer vi inte in. Peter och Mats har ställt skrivbordet i ett av de många äldre rum som inte används, alldeles under hotellrummen i diplon. Fönstren vetter mot Köpmangatan. Till ett rum verkar mängder av tjock-tv ha kommit för att dö. Ett annat rum var frisersalong när Peter var liten; det är nu fullt av sängar som står lutade mot klarblått kakel. Ett rum är snarare en salong, med vita kassetter längs väggarna. Andra rum har huggits av och ett lägre tak har satts in, tillsammans med våldsamt mönstrad plastmatta på golvet. Här har Kommunal haft möten en gång i tiden. Någon – kanske ett spöke – har spelat en tafatt omgång luffar schack på en vägg. Peters enorma nyckelknippa verkar tynga ned själva låset på vägen ut. Nycklarna är så tätt packade att de inte skallrar. Ändå kan de flesta dörrar öppnas med nyckelkort, men inte i den gamla delen av huset, inte alla dolda rum. 11.46 Peter öppnar något som ser ut som en garderob ute i en korridor. Han drar ned en stege, öppnar en lucka – vi är på väg upp på taket. Klättringen går genom vinden där gullfiber och trä syns åt alla håll.Uppe på taket ligger stora ventilationstrummor, men om man höjer blicken är utsikten storslagen, över vattnet och staden. Taket är för dagen ganska halt, så Peter är försiktig när det gäller några manövrar nära kanten – det finns inget räcke mot innergården. Han berättar om hur hett det blir där uppe på somrarna, på det svarta taket, om han måste stå där och fixa med någonting ett tag.

Just i natt har hotellet många gäster så det är full fart i restaurangen hela kvällen.

D

Jossan har jobbat som receptionist sedan 2011, och det var tack vare kusinerna Ulrica och Annica som hon sökte jobbet på First Hotel. I likhet med dem har hon gått Hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet och hon visste att det var hotell hon ville jobba med. – Det är kul! Just det här passet jobbar jag klockan 07 – 15. På morgonen får jag överlämning av den som jobbat natt. Sedan checkar jag ut en massa folk fram till klock an 12. Jag står här hela dagen och sköter även administrativa saker som att skicka fakturor, ta hand om konferensbokningar, svara i telefon och på mail. Hon tar också emot och lägger in rums bokningar samt större grupper som bokar in sig. Nu ringer telefonen; ett samtal till eller två hinner hon med innan hon slutar för dagen. 16.30 Ett antal nya gäster checkar in. Några är i stan för att jobba, andra för att roa sig. 19.30 Restaurangen har middagsbesökare, både hotellgäster och andra, fram till stängning en som i kväll är klockan 23. 21.00 En mängd ungdomar kommer in i foajén, nöjda och upprymda. De har vunnit två handbollsmatcher med sitt lag, Spånga Flickor -03. Tränare och föräldrar finns med, håller koll, samlar ihop sin grupp som snart bjuds på kvällsfika uppe i restau rangen. 22.55

Mycket mer än så hinner han inte säga. Det är mycket att göra och fler gäster strömmar till. 14.00 Vaktmästaren Peter har skött service och fortsatt arbetet med att byta ut möbler. Han går igenom konferensavdelningen, som ligger på ett helt våningsplan. Här finns ett stort, delbart rum med fönster ut mot vattnet och mängder av mindre grupprum. De har fått sina namn från kända personer med Härnösandsanknyt ning, mest litterära personligheter. Lubbe Nordström, Kerstin Ekman ... Namnen står på skyltar på varje dörr, tillsammans med ett citat om personen. 14.55

Nattreceptionisten Emma Berglund är på plats för att jobba mellan klockan 23 och sju. Hon ställer ifrån sig väskan, hänger undan jackan. Hotellblazer på. Hon stämp lar in och får en överlämning av kollegan som precis går av sitt pass och nöjd med dagen ska åka hem och sova. Kollegan berättar att det är många gäster som är ute på stan i kväll. Det är fredags kväll och många är ute och firar efter en match. Emma får en lista över vilka som begärt extrasängar. En gäst har specialöns kemål om att göra frukosten själv, runt klockan 06.50 nästa morgon. Emma tycker om att jobba natt och gör det enligt ett schema där hon ibland har längre ledigheter. Hon beskriver arbetet som lugnt och tryggt. – Jag trivs jättebra och har jobbat extra här tidigare, både med frukost, städ och re ception, så jag har gjort det mesta. Den här tjänsten fick jag i mars 2016 och den är som nattreceptionist, vi är två personer som all tid jobbar natt, men ibland hoppar jag även in dagtid om det behövs extra personal. En ung gäst, en av handbollsspelarna, kommer och ställer sig vid receptionen och plingar ett antal gånger på ringklockan, trots att två receptionister står framför henne. Hon möts av ett leende och ett ”Det där tycker du var roligt, va!” Flickan frågar vad de ska få för frukost nästa dag: – Finns det äggröra? Kan man rosta brö det själv? Finns det pannkakor – här vänder hon sig till sin kompis och frågar om de får äta pannkakor, nu när de ska vara med i SM.Emma säger att de tyvärr inte har pann kakor, men det kommer att finnas våfflor med sylt och grädde. Flickan gör stora ögon.–VÅFFLOR? Har ni våfflor? Hon studsar iväg med kompisen och de pratar vidare om att fråga föräldrar och trä nare vad de får äta. Inte för mycket socker, nu när de ska vara med i SM. Det är Emma som förbereder frukos ten. När hotellet har många gäster, som i kväll, över 100 personer, börjar hon redan klockan 4 med att steka bacon och göra äggröra.Emma städar även lobbyn och toalet terna nere, men när det är många gäster håller hon sig mycket bakom receptions disken, redo att hjälpa till. Det kan vara ett nyckelkort som blivit avmagnetiserat så att gäster inte kan komma in mitt i natten, eller att checka ut någon som ska bege sig iväg tidigt. Två gäster som är på väg upp till sina rum för natten kommer förbi och får varsin flaska mineralvatten. 23.15 Köksmästaren Philip är på väg hem och stämplar ut i receptionen. Köket stänger klockan 22 fredagar och lördagar, restau rangen lite senare, men i dag blev det en extra lång arbetsdag, från 9 till 23.10: – Vi hade en busslunch i dag, så det blev extra tidigt. Det är roligt, men jag är gan ska nöjd att gå hem nu. 23.30 Två hotellgäster som varit ute på krogen sitter nere i lobbyn och pratar med varan dra. Andra börjar också komma tillbaka till kvällens vila efter en lång dag och middag ute på stan. 01.17 Det har varit lugnt på hotellet ett tag. Nå gon enstaka person passerar utanför hotel let, en människa, en hund. Några gäster är fortfarande ute på krogen. Emma börjar städa lobbyn. Annica och Ulrica, tvillingsystrarna, är hemma i varsitt hus och sover. Helen Caro är hemma; kanske får hon också en hel natts vila innan hon kör sträckan Sundsvall – Härnösand igen. Natten är blå utanför hotellet.

et är en givande uppgift att nå ut till gästerna med god mat. Jag arrangerarPhilipvitetenskapandetuppskattarochkreatiijobbet,sägermedanhanbrödet.

28 YIPPIE HÄRNÖSAND philip Fagerström är köksmästare. i dag blev det en extra lång dag, från 9.15 till 23.10. många ville äta. Jossan började i receptionen 2011 och har alltid vetat att det är på hotell hon vill jobba. emma berglund har jobbat med det mesta på stadt. sedan snart ett år är hon nattreceptionist.

30 YIPPIE HÄRNÖSAND I DOMKYRKAN SPELAR PER PÅ HEMMAPLAN REPORTAgE / PER BRUDSTEN Per Brudsten Började i gosskören som sjuåring. nu är Han 24 oCH en av dem som fyller Härnösands domkyrka med mäktiga toner Text & foto Maria-Thérèse Sommar

YIPPIE HÄRNÖSAND 31 O

– Orgeln har ingen sustainpedal som får tonerna att höras längre, utan här måste du hålla ned tangenterna hela tiden, och så spelar man förstås med fötterna också. På ett piano slår du på strängar, men här öppnar du ventiler.

på alla orglarna: – De har varsin karaktär och passar till olika sorters musik. Den här, kororgeln, spelar jag helst på när det gäller gudstjänstspel, eftersom jag sit ter och har ögonkontakt med prästen och andra deltagare, och även kan se församlingen framifrån.

Det ger bra kommunikation och ett bra flöde i gudstjänsten. Kororgeln passar också fantastiskt till att ackompanjera kör, både på grund av klang och närhet.

PER BRUDSTEN ÅLDEr 24 Bor I centrala Härnösand GÖr En av tre kyrkomusiker i domkyrkan DET HÄR VISSTE DU INTE ORGLARDOMKYRKANSOM w Det finns två huvudorglar i kyrkan. Spelbordet på orgeln nere i kyrkan är flyttbart, så man behöver inte sitta nära själva orgelpiporna och spela. w Fasaden och en del av piporna på den stora orgeln härstammar från 1731. w Den stora orgeln har två spelbord och två uppsättningar pipor. En pip sektion, ryggpositivet, går att spela på både från huvudspelbordet, men också från ett mindre spelbord på framsidan av ryggpositivet. w Registerandragen (”spakarna” man drar ut för att få olika sorters ljud) är elektriskt kopplade i stora orgeln så varje stämma har en liten säkring som kan gå! w Båda huvudorglarna har tre våningar, så när de ska stämmas måste man klättra upp bakom dem, på flera olika nivåer. Från hårdrock till domkyrkoorgel – Per Brudsten gillar konstrastermusikaliska

Det jobbigtvarakanatt se folk så leDsna på ”välocksåhangenimenningarna,begrav-attspelaDesamman-kanvaraDigtfint.

I domkyrkan finns tre orglar. Den stora läktar orgeln, kororgeln längst fram i kyrkan samt en liten kistorgel som står tryckt mot en vägg i ett av sidokapellen och ibland rullas fram för att använ das med orkester, då det lilla ljudet smälter in mer i exempelvis barockmusik som framförs av många tillsammans.Perspelargärna

Den orgeln beskriver han som väl anpassad för 1800-talsmusik och en av favoriterna, César Franck, medan stora orgeln passar ännu bättre till Bach, åtminstone när det gäller hans personliga spelsätt.Perär en av tre kyrkomusiker i domkyrkan – bara en av dem är domkyrkoorganist – och hans jobb innebär inte bara att spela orgel, långt därifrån:–Envanlig missuppfattning är att jag bara job bar på helgen, men under veckorna planerar jag, övar och leder körer. Det är fantastiskt att ha Lars G. Fredriksson, domkyrkoorganisten, som kollega, och alltid lätt att få inspiration från honom! Jobbet ser också olika ut beroende på var i kyrkoåret man befinner sig, till exempel om det är adventstid, då det händer jättemycket i kyrkan. På fredagarna jobbar han ofta på tre begravning ar, medan lördagar antingen består av lördags musik som framförs i konsert eller av att spela på bröllop och dop. – Det kan vara jobbigt att se folk så ledsna på be gravningarna, men att spela i de sammanhangen kan också vara väldigt fint. att leda körer är något Per Brudsten vill jobba mer med: – Min önskan är att vi ska kunna återuppliva gosskören snart. Det har betytt så mycket för mig att vara med i gosskör och körsång innehål ler så mycket av det man brukar ta upp när man pratar om livskvalitet. Man mår bra av att sjunga, både fysiskt och psykiskt. Man jobbar med hela andningsapparaten, har känslan av att göra saker tillsammans med andra och lär sig mycket om kommunikation utan ord. Och så är det förstås väldigt kul att sjunga! Gosskören Domher rarna var inriktad mot pojkar som är cirka 6 –12 år gamla, men åldern är inte ristad i sten. – Målbrottet är en svår sak för många, men man har ju samma stämband och muskler. Jag är övertygad om att körsång hjälper när det gäller att hantera sin röst på ett bra sätt även i målbrottet. Musik verkar vara den helt dominerande kraften i Per Brudstens liv. Men vad gör han på fritiden då, till exempel på helgen, som i organisters fall ofta är måndag – tisdag? – Jag gillar att laga mat, och det är vegetarisk mat som gäller. Sedan lyssnar jag mycket på musik på fritiden. Mycket orgelmusik, mycket klassiskt, men även hårdrock. Det är bra med kontraster och båda sorternas musik gör mycket med kroppen. Faktiskt är jag själv gammal hårdrockare, vänta ska du få se... Han tar fram körkortet, där en hårdrockare med långt hår och skägg finns avbildad. – Jag klippte mig när jag började plugga i Piteå, för då kände jag att det var dags, säger han med ett skratt och återgår till sitt arbete, till orgeln och tonerna som snart vibrerar genom kyrkorummet igen.

rgeltonerna ekar pampigt genom domkyrkan, men ingen syns till. Det är vardag, eftermiddag, och längst fram i kyrkan till vänster sitter Per Brudsten och övar på ett stycke av César Franck. Per har jobbat som organist i Härnösands domkyrka sedan i juni. Det var då han tog examen på Musikhögskolan i Piteå, en konstnärlig kandi datexamen, efter att även ha studerat i Mellansel. Domkyrkan är hemmaplan för den 24-årige hem vändaren.–Jaghar sjungit i gosskör här, från att jag var sju år och ända fram till gymnasiet. Det var bland det roligaste jag visste i den åldern och vi åkte på flera körresor, bland annat till Nice och Barcelona. Det var, som han uttrycker det själv, ”många bananskal” som gjorde att han sedan blev organist. När han var runt 11 år erbjöd en organist lektio ner, och även om andra intressen gjorde att Per inte kände för att öva särskilt mycket på den tiden fortsatte han att spela.

– Senare blev jag iväglurad på ett orgelläger i Mellansel och fick veta att det var möjligt att gå där på distans, samtidigt som jag gick Räddnings gymnasiet på Sandö. På Mellansels folkhögskola träffade jag kompisar som också varit på orgel lägret, och så bestämde jag mig för att gå där två år på heltid efter gymnasiet. piano och orgel har samma tangentsystem, men i övrigt är det mycket som skiljer instrumenten åt.

32 YIPPIE H ärn Ö sands st Ö rsta tJEJ f E st på g (oc H d E n är f Ö r E n r IK t I gt god sa K!) INTERVJU / LADIES CIRCLE Cilla och Maria i Ladies Circle i Härnösand planerar en stor insamlingsfest på gamla Tobaks i vår – dock bara för kvinnor.

om en mängd hygienartiklar och underkläder, sådant som alltid går åt. Nu siktar Ladies Circle på över 100 gäster och på att slå fjolårets rekord. Maria berättar: – Vi lägger ned ofantligt mycket ideell arbets tid på att arrangera det hela och dekorera loka len. I år kommer temat att bli 50-tal! Vi kommer också att ha en föreläsare och lyfta ett viktigt ämne, exempelvis mäns våld mot kvinnor.

Text & foto Maria-Thérèse Sommar i är egentligen inte särskilt hemliga, säger nuvarande ordföranden Maria Sundell. Hennes vän, Ladies Circlemedlemmen Cilla tillägger: – Nej, vi dricker inte blod eller har några konstiga riter för oss eller så. Ladies Circle startades i England efter andra världskriget. Först var det en klubb för fruarna till de män som var med i föreningen Round Table, mest för att kvinnorna också skulle få roa sig, men det utvecklades snabbt till en ideell hjälpverksamhet, politiskt och religiöst obun den, och förblir så än i dag. På väggarna i mötesrummet hänger mäng der av vimplar. – Det är Round Tables allihop, alltså män nens. Vi delar lokal med dem och är fortfarande en systerförening, men i dag är det inte alls på samma sätt, att man behöver vara någons fru, höra ihop med någon i Round Table, berättar Maria.–Det är som i samhället i övrigt, och de två föreningarna tillsammans är mest ett bra nätverk om man till exempel ska göra en insam ling. varannan vecka träffas medlemmarna i Ladies Circle. De går på studiebesök, har möte och äter middag tillsammans. Vid varje möte har man något som kallas ”tre minuter”, där en person berättar om någonting, vad som helst, utan att bli avbruten. I medlemskapet ingår att alla ska prova på alla roller, till exempel att vara kassör, och att träna på att tala inför folk. Under mötena planeras arbetet med välgörenhetspro jekten.Ladies Circle jobbar alltid med välgörenhet på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och interna tionellt. I Härnösand har de länge stöttat Kvin nojouren och för tredje året i rad håller Ladies Circle på att anordna en tjejfest där de samlar in pengar. I år är festen större än någonsin och kommer att äga rum på Tobaksmonopolet den 1:aFörraapril.årets fest hade temat ”White Party”. 70 gäster hjälpte till att samla in närmare 23 000 kronor till Kvinnojouren och dessut

YIPPIE HÄRNÖSAND 33 i ett mötesrum som känns som en sorts hemligt rum mitt i staDen, en bit in längs en mörk korriDor breDviD santjejfestligenåretsplaneringenmefastighetsförsvenskDling,pågåravförmoDstörstaihärnöD.

cilla gick med i Ladies Circle i Umeå år 2000 och tog med sig sitt medlemskap när hon flyt tade tillbaka till Härnösand, efter att ha varit på vift i elva år. Att vara med i föreningen beskri ver hon som en positiv kraft i livet: – Det är personlighetsutvecklande och kul! Vi går ofta på studiebesök och lär oss saker som vi aldrig skulle ha känt till annars, och man får så många nya kontakter. Vi som är med kom mer från väldigt skilda bakgrunder, har många olika yrken och skulle aldrig ha träffats annars, när vi till exempel inte har barn i samma ålder eller jobbar tillsammans. Jag tror inte att vi hade tagit plats på samma sätt om vi inte hade tränat på det här, och det är ett fantastiskt nät verk. Att vara nyinflyttad i en stad och nästan genast ha 16 personer som hejar på stan, det är oslagbart.Mariaär inte infödd Härnösandsbo, men har fått ett kontaktnät genom föreningen: – Jag tycker att det är intressant att lära känna Härnösand och se vad som finns. Under studie besöken har vi provat på att gå med snöskor, segla, besökt Merlo slott och en mängd olika företag. Efter varje studiebesök sätter vi in en summa pengar i värdföretagets namn till Kvin nojouren.

– Vart man än kommer är man välkommen och tas emot av andra medlemmar, runt om i världen, och om man är med i Ladies Circle är man förmodligen en varm, öppen och nyfiken person, så det känns som vi kan lita på varan dra. Att det finns så många människor man aldrigMariamött!uppskattar också variationen inom Ladies Circle: – Som organisation är den bra eftersom man tillåts vara olika, men alla respekterar varan dra. Vi får göra vår grej och det är mycket girl power. För mig som har småbarn är det bra att komma hemifrån en stund och göra något helt annat, och vi har ett bra upplägg. Vi är nyfikna, intresserade och vill lära känna nya människor. Det mörka mötesrummet längst bort i den mörka korridoren tycks inte lika mörkt längre, när det finns personer där som jobbar för att lysa upp andras liv. Vi går ut på gatan igen, förbi mäklarnas kontor. Cilla och Maria drar på sig Ladies Circle-mössorna i det lätta snöfallet och planeringen inför vårens fest fortsätter.

FAKTA OM LADIES CIRCLE I HÄRNÖSAND ladies circle är en internationell organisation som finns i 36 länder • deras motto är ”Friendship and service” och medlemmarna kallar varandra för ”systrar” hjälparbetet startade efter andra världskriget i england • medlemmarna är yngre kvinnor upp till 45 år • i sverige har ladies circle 13 distrikt som består av 149 klubbar och runt 1650 medlemmar lc jobbar ideellt med olika typer av hjälpverk samhet, både lokalt, nationellt och internationellt. det lokala är kvinnojouren. Nationellt projektet är love and hope (tidigare love Nepal) och det internationella är littlebighelp.

under samtalets gång fångar Cilla och Maria gång på gång upp varandras blickar och fyller i varandras meningar; det är tydligt att dessa två, som kanske aldrig skulle ha mötts utanför föreningen, fungerar bra ihop. Cilla på pekar att även om Ladies Circle är till för kvin nor under 45 är det många olika åldersgrupper som möts och jobbar för samma ändamål.

Vimplarna på väggarna tillhör inte Ladies Circle utan deras broderförening Round Table. Samma personer som här intill men med Ladies Circle-mössorna på.

V

”Jag

Louise tror inte enbart det har att göra med att processen är viktigast utan även med en röst inuti:

– Då startade jag min sida Peace & Louise, och snart kommer jag att ha ett företag med samma namn. Någon månad efter att jag hade lagt ut de första bilderna var det folk i andra delar av landet som tog kontakt och ville att jag skulle illustrera åt dem. Hon har även blivit kontaktad om att hålla en ståuppshow på louise persson är en kreativ mångsysslanDe konstnär som efter att ha flyttat runt till blanD annat alnö, sunDsvall och käckelbäcksmon utanför viksjö är tillbaka i centrala härnösanD igen meD sina prylar, pennor och kommenteranDe teckningar.

34 YIPPIE HÄRNÖSAND Balettskor, kranier, resväskor, hattaskar, en prov docka, dockhuvuden, gamla böcker, affischer, väx ter. En vevgrammofon, pennor, penslar, teckningar. Två katter som spinnande kelar sig runt, ställer sig på en stol, slinker ut i vinterkylan genom den öppna dörren mot balkongen. Om inredningen i ett hus avspeglar den som bor där måste Louise Persson vara en konstnärlig, krea tiv varelse som inte duckar för sitt eget egensinne eller lyder invanda föreställningar som talar om hur man ska vara och bete sig, som med oro i stämman säger att det ska vara vitt och mini malistiskt stilrent – inte för att det nödvändigtvis är så man vill ha det, utan för att något annat går väl ändå inte för sig. Louise är en kreativ mångsysslare och konstnär som jobbat med allt från dans och teater till att vara museipedagog, bildlä rare och ha krönikor i radio, där hon hade smeknamnet ”Gap halsen”. På Musiklinjen Kapellsberg har hon jobbat med elever som tränar på uttryck i kursen Scenisk sång.

Nyårslöften ur Louise Perssons perspektiv.

– Det är märkligt, det här med begåvning. Jag har själv bland annat gått dansskola i Stockholm, men man kan gå kurser i konstnärligt arbete hur mycket man vill – det krävs ändå att man har det, en sorts nerv, som möjligen går att plocka fram mer, men inte att träna fram. Det vore som att träna fram ka risma – det bara funkar inte. Just nu ägnar hon sig helt åt sitt tecknande och lägger ut ”verklighetsbilder” på sin Facebooksida, Peace & Louise.

– Det kan bli 15 bilder på några timmar ibland när jag får de här skoven! Sedan kan det bli uppehåll ett tag igen, men nu är jag inne i ett sådant bildflöde. för louise är processen det viktiga och hon går sällan tillbaka till en bild. Faktiskt har hon slängt en mängd teckningar. Fler än en gång har nära anhöriga grävt upp bilder ur papperskorgen.

REPORTAgE / LOUISE PERSSON

>>

– Jag har en liten janteknapp i huvudet och rätt som det är säger den där rösten: ”Ska du verkligen lägga ut så många bilder? Varför tror du att du är så bra och vad har du för bekräftelsebe hovHennesegentligen?”vänHelene Wallin, som också är konstnär, sa åt henne att sluta med det där och spara bilderna i stället, och att hon borde börja lägga ut dem på en Facebooksida.

Text & foto Maria-Thérèse Sommar vill harsomteckningarritajagintesettförut”

YIPPIE HÄRNÖSAND 35 PLOUISEERSSON ÅLDEr 49 FaMILJ 4 barn varav 2 som jag fött själv INNEBoENDE Två katter samt en tyrannosaurus rex i YrplastKE Konstnär FaCEBooK Peace & Louise på Facebook: facebook.com/Lollosbilderhttps://www.

”Jag har en liten janteknapp i huvudet och rätt som det är säger den där rösten: ”Ska du verkligen lägga ut så många bilder? Varför tror du att du är så bra och vad har du för egentligen?bekräftelsebehov”

En av Louises katter, Dagmar, spatserar omkring i lägenheten i Härnösand.

– I somras jobbade jag på Länsmuseet som konstpedagog och museipedagog. Jag älskade att ha 1800-talskläder på mig! Bortser man från det som självklart är problematiskt, som kvinnosyn och samhällsproblem, är nog 1800-talet den tid då jag helst hade velat leva.Louise har dock aldrig haft problem att klä sig som hon vill eller ”uttrycka sig textilt”, som hon säger: – Just nu klär jag mig väl ganska tråkigt och ”vanligt”, men det händer att folk ringer mig och säger att de skulle vilja komma och låna kläder till exempelvis en maskerad. ”Vi behöver lite to kiga kläder”, var det någon som sa en gång. Jag förklarade att jag inte hade tillgång till något kostymförråd just då, men det visade sig att personen menade mina helt vanliga kläder ...

”Vi behöver lite tokiga kläder”, var det någon som sa en gång. Jag förklarade att jag inte hade tillgång till något kostymförråd just då, men det visade sig att personen menade mina helt vanliga kläder ... ”

– I Käckelbäcksmon var det lite Änglagårdsvarning när jag och mitt ex kom in i bybutiken fullt revysminkade och såg ut som... Vi bodde i en gammal skola där jag målade rävar, höns och getter på köksluckorna. Men det fanns ju inga jobb. Jag var danspeda gog då och vi flyttade runt till olika gamla hus. två egna barn har hon, men räknar även sitt ex barn som sina egna. Hon tror dock inte på äktenskapet: – Är jag ihop med någon så är jag. Då har vi ju valt varandra, och jag har inget behov av att sätta något sigill på det. Nu är det så många som slår på stort med själva ceremonin, men sedan kanske äktenskapet håller i tre år. Det är som om giftermål har blivit viktigare än det varit på länge. Kanske är det många som behöver normer, regler, tryggheten i att vara normativ. Jag res pekterar det, men de som följer normen kan ibland lätt titta snett på en som kanske häller upp ett glas vin på en tisdag, har en fläck på jackan eller grillar i januari. Men det är väl en fördel med att bli äldre – jag orkar inte bry mig! Jag vill bara ha kul, inte umgås stelt med personer som man ”måste” umgås med.

36 YIPPIE HÄRNÖSAND 40 minuter och hennes filmade uppträdanden med sin innebo ende, en plastdinosaurie, har gett henne uppdrag på en mängd barnkalas.Dinosaurien dyker plötsligt upp på köksbordet och börjar prata värmländska, medan katterna Dagmar och Thelma kommer in igen, tar ett varv runt köket men på katters vis nonchalerar den talande dinosaurien ganska kraftigt. de båda katterna sökte hem i somras och det passade perfekt för Louise att ta hand om dem i juni när hon flyttade in i sitt nya hem, en rymlig etta i ett vackert gammalt trähus.

Hon har hunnit bo på många ställen, bland andra födelseorten Alnö, Sundsvall och Käckelbäcksmon, men i Härnösand har hon tillbringat mest tid, och när hon nu flyttade tillbaka var det för att hon fick mest jobb i Härnösandstrakten. Ett tag funderade hon allvarligt på att bli 08:a, men hon måste ha ”kottar och pinnar” i närheten och hade också hunnit lära känna så många vänner i Härnösand.

Thelma.

Konventioner och färdiga mallar är ingenting för Louise, som alltid jobbat på frilansbasis och gått sin egen väg.

– Jag stöter ofta på det här som fortfarande finns som en grej i folks huvuden, att ”vad kul för dig, men vad jobbar du med annars?” Att teckna kan till exempel vara ett jobb, men det är många som inte förstår det. Hennes teckningar är på väg att i allt större skara möta värl den, inte bara på Facebook eller genom de uppdrag det ger utan även i bokform: – Ofta ritar jag mig själv, eftersom jag vill berätta om något som har hänt, utifrån mitt perspektiv. Det är en sorts verklighets bilder, och jag vill rita teckningar som jag inte har sett förut.

så får

boka annons här, ring 0611-51 13 20! Ettårig filmlinje Lär dig grunderna i filmskapande. Vi samarbetar med Film Västernorrland. hfs.se Utbildningar inom gröna näringar - sök nu! Trädgård grund start v5 2017 Florist start v5 2017 Hovslagare start v6 intresse.KontaktaArbetsmarknadsutbildningar2017Arbetsförmedlingenvid Djurskötare lantbruksdjur Djurskötare TrädgårdLantarbetarehäst Kontakt: om0613-711nordvik@naturbruk.net200.Merinformationvårautbildningar: Öppettiderwww.naturbruk.net torsdag 10-17, fredag 10-17 och lördag 10-15. Caféet erbjuder kaffe med dopp. Blommor, inspiration och inredning i Nordviks fantastiska miljö. nordviktradgardar.se | 0613-711230 Du som ska söka till gymnasiet har nu möjlig heten att välja Naturbruk trädgård hos oss!

YIPPIE HÄRNÖSAND 37 finans oCH ekonomi projektekonom ansökan senast: 2017-02-01 antal tjänster: 1 företag: kommunförbundet västernorrland oXo jobbnr: 121474239 erfaren redovisningsekonom till byberg & nordin ansökan senast: 2017-01-31 antal tjänster: 1 företag: byberg & norDins busstrafik oaktiebolagXojobbnr: 121041139 försäljning butikssäljare härnösand timvikariat ansökan senast: 2017-01-30 antal tjänster: 2 företag: lidl sverige ab oXo jobbnr: 122242879 säljare till härnösand ansökan senast: 2017-02-12 antal tjänster: 1 företag: cramo ab oXo jobbnr: 121853419 försäljningsansvarig golv för byggbranschen ansökan senast: 2017-01-31 antal tjänster: 1 företag: nora systems ab oXo jobbnr: 118581149 industri vill du påverka framtidens infrastruktur? trafikverket söker projektingenjörer ansökan senast: 2017-02-12 antal tjänster: 1 företag: trafikverket oXo jobbnr: 121889609 vill du påverka framtidens infrastruktur? trafikverket söker projektingenjörer ansökan senast: 2017-02-12 antal tjänster: 1 företag: trafikverket oXo jobbnr: 121834759 projektingenjör till trafikverket härnösand ansökan senast: 2017-03-10 antal tjänster: 1 företag: trafikverket oXo jobbnr: 121053629 jurist/l antmätare - beredande härnösand ansökan senast: 2017-01-31 antal tjänster: 1 företag: lantmäteriet oXo jobbnr: 119988939 nyexad inom elteknik ansökan senast: 2017-02-26 antal tjänster: 1 företag: ramböll sverige ab oXo jobbnr: 119200929 projektingenjör till trafikverket i härnösand ansökan senast: 2017-02-09 antal tjänster: 1 företag: trafikverket oXo jobbnr: 118761879

Harnosandsjobb. se 70 lediga jobb i Härnösand på

it Yrkeshandledare media/förråd ansökan senast: 2017-01-25 antal tjänster: 1 företag: härnösands kommun oXo jobbnr: 121434869 härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i härnösand samlat på en enda plats! gör så här: kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. surfa in till oxojob.se. fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. du fram all information om de jobb du är intresserad av.

mat oCH dryCk kock, härnösand ansökan senast: 2017-01-25 antal tjänster: 1 företag: tribe hotel stadt i härnösand ab oXo jobbnr: 120347019 sommarjobb inom tandvården västernorrland till folktandvården ansökan senast: 2017-02-12 antal tjänster: 1 företag: västernorrlands l äns l andsting oXo jobbnr: 118213829 Projekt oCH utveCkling projektledare ansökan senast: 2017-02-01 antal tjänster: 2 företag: kommunförbundet västernorrland oXo jobbnr: 121608429 soCialarBetare personlig assistent ansökan senast: 2017-02-09 antal tjänster: 1 företag: js assistanskonsult ab oXo jobbnr: 121211929 personlig assistans ansökan senast: 2017-02-08 antal tjänster: 1 företag: js assistanskonsult ab oXo jobbnr: 121041169 suPPort junior administratör till statlig myndighet! ansökan senast: 2017-02-11 antal tjänster: 1 företag: academic Work sweden ab oXo jobbnr: 121392169

Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Tel: 0611-207 www.comfort.se/erikssons20 Comfort Erikssons VVS-shop i Härnösand startade 1973. Idag är vi är ett samman svetsat team på åtta personer som har tydliga mål med verksamheten. Företaget har två huvudspår – en välsorterad badrumsbutik med VVS-sortiment och en installationsenhet som utför uppdrag åt privatpersoner, företag och fastighetsägare. 2016 blev vi utsedda till Årets Installationsbutik inom Comfort-kedjan.

teknisk administratör till hemab ansökan senast: 2017-02-07 antal tjänster: 1 företag: härnösand energi & miljö aktiebolag oXo jobbnr: 118180909 säkerHet sjövärnskåren söker sjömän till hemvärnet i västernorrland ansökan senast: 2017-02-01 antal tjänster: 30 företag: försvarsmakten oXo jobbnr: 121631769 besiktningsingenjör ansökan senast: 2017-02-26 antal tjänster: 1 företag: ramböll sverige ab oXo jobbnr: 120514239 utBildning lärarvikarie under rekryteringsperiod ansökan senast: 2017-02-05 antal tjänster: 1 företag: clockwork skolbemanning ab oXo jobbnr: 121450359 vården sjuksköterska till Dagsjukvård operation sundsvall till specialistvården ansökan senast: 2017-02-10 antal tjänster: 1 företag: västernorrlands l äns l andsting oXo jobbnr: 121878469 sjuksköterskor till aspirantprogram till specialistvården ansökan senast: 2017-02-05 antal tjänster: 4 företag: västernorrlands l äns l andsting oXo jobbnr: 121674519 medcura sökera sjuksköterskor till härnösand ansökan senast: 2017-01-29 antal tjänster: 1 företag: medcura ab oXo jobbnr: 120160059 kontaktlinsoptiker - härnösand ansökan senast: 2017-01-27 antal tjänster: 1 företag: synoptik sweden aktiebolag oXo jobbnr: 120127159 övriga riksarkivet söker tillsynshandläggare ansökan senast: 2017-02-03 antal tjänster: 1 företag: riksarkivet oXo jobbnr: 121886469 vi på hernö gin söker en ovanlig kollega, är det du? ansökan senast: 2017-02-10 antal tjänster: 1 företag: hernö gin ab oXo jobbnr: 121432829 bUilDings ansökan senast: 2017-02-26 antal tjänster: 1 företag: ramböll sverige ab oXo jobbnr: 120536479 besöksintervjure ansökan senast: 2017-01-29 antal tjänster: 1 företag: ipsos ab oXo jobbnr: 120501709 rekryteringsdag! ArbetsgivA re – ska ni rekrytera personal? Välkommen att träffa intresserade arbets sökande på vårens jobbmässa i Härnösand, torsdag den 23 februari.Plats: Härnösands Teater. Branschindelning: Kl. 10-12 Handel, Lokalvård, Hotell, Administration,Restaurang, Callcenter. Kl. 12-13 Uppehåll för lunch. Kl. 13-15 Vård, Offentlig sektor, Förskolor, Jord, Skog, Transport, Verkstad, Bygg, Väktare.

Naturligtvis kan ni delta hela dagen. Arbetsförmedlingen bjuder in arbetssökande till träffen enligt branschindelningen. Intresserad? Anmäl ert deltagande till Arbetsförmedlingens arbetsgivartelefon 010-488 03 20. Välkommen till en spännande

Vi söker en driven butiksansvarig som ska utveckla vår verksamhet. Du utgår från vår badrumsbutik och kommer att ha budget- och personalansvar. Du kommer att ansvara för utvecklingen av verksamheten, leda säljarbetet, planera och genomföra projekt tillsammans med våra montörer och underentreprenörer. Du ansvar också för att bearbeta och implementera ROT-projekt på bostadsmarknaden i Härnösand. Kort sagt vår spindel i nätet. Du rapporterar direkt till företagets VD. Vi söker dig som är utåtriktad, optimistisk och lösningsorienterad. Du har hög kommunikativ förmåga och är van att förhandla. Du vet vad som krävs för att driva framgångsrika projekt. Du har goda IT-kunskaper och behärskar Office-paketet.

Vi butiksansvarigsöker Är du den vi söker? Maila ditt CV samt personligt brev till Stefan Vistefan@harnosand.comfort.seEriksson,stödjerSOSBarnbyar.Läsmerpåcomfort.se

38 YIPPIE HÄRNÖSAND Harnosandsjobb. se management enhetschef till enheten för forskning och utveckling, placering härnösand, Örebro eller stockholm ansökan senast: 2017-01-29 antal tjänster: 1 företag: specialpedagogiska skolmyndigheten oXo jobbnr: 122220789 affärsområdeschef ansökan senast: 2017-02-11 antal tjänster: 1 företag: coop sverige ab oXo jobbnr: 121650989 regeringen söker generaldirektör till specialpedagogiska skolmyndigheten ansökan senast: 2017-01-26 antal tjänster: 1 företag: regeringskansliet oXo jobbnr: 118128619 marketing oCH media hälsointresserad eventpersonal i härnösand med omnejd ansökan senast: 2017-01-27 antal tjänster: 1 företag: action people ab oXo jobbnr: 121443699 besöksintervjuare ansökan senast: 2017-01-29 antal tjänster: 1 företag: ipsos ab oXo jobbnr: 120501699 art Director till logosol ansökan senast: 2017-02-08 antal tjänster: 1 företag: logosol ab oXo jobbnr: 119054159

MITT JOBB/

Text Maja foto Pawel Maronski

Det bästa med mitt jobb är att man ald rig kan bli riktigt fullärd. Det finns nästan inga gränser för hur mycket man kan lära sig och det gör också jobbet väldigt varierande. Sen finns det också mycket bra folk här innanför väggarna som gör arbetsdagarna roligare.

Det första jag gör när jag kommer till jobbet är att gå till morgonmötet där vi går igenom dagen och ser till så alla bilar och utrustningen fungerar som den ska.

David Göthlin Ålder 23 Bor Centrum Gör Jobbar inom räddningstjänsten. FamilJ Två systrar

Nylund

david – räddningstJänsten

”Det bästa med mitt jobb är att aldrigmankan bli riktigt fullärd. ” Det som lockade mig var att jobbet känndes intressant och varierande. Min farfar var brandman så jag brukade springa omkring på brandstationen ibland när jag var liten. Jag jobbade några år efter studenten men kände efter att tag att jag ville hitta något stadigare, som jag kunde tänka mig att jobba med en längre tid. Där föll valet på att bli brandman. Jag började här under utbildningen jag gick på Sandö i två år. Efter andra terminen får man börja arbeta och då fick jag ett vikariat här på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. Jag har arbetat här sedan dess och fick en fast anställning under 2016.

40 YIPPIE HÄRNÖSAND Vi ger dig en kulinarisk upplevelse med en hänförande utsikt över Härnösand. Att äta skall vara en upplevelse. Öppet året om! Även söndagar! Boka Bord: 0611-55 56 66 • 070-222 17 33 Vårdkasberget • Härnösand www.toppstugan.nu RestaurangGuiden Härnösand Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41 010–490 34 44 • kajutankokochsportbar.se Bra mat, massor med sport & skönt häng! För bordsbokning: ring 010-490 34 44 ö Lunchbufféppettider:mån–fre 11–14 m ån–tor 17–23 • Fre–lör 17–02 Vi visar olika sportevent mån-lör! Fröberg & sjöberg 24/2 dj dick 17, 24 & 25/2 Hemlagad Husmanskost Åvägen 1 • älandsbro • 0611-613 83 lunc H 80:inkl smör, bröd, sallad, dyck Missa inte trubadurkvällen 25/2 VÄGGIVÄGG MED LOGEN • TRÄDGÅRDSGATAN • H ÄRN ö SAND • T EL : 0611-247 45 • www.VAGGIVAGG.COM HEMLAGADLuNCHMÅN-fREkL11-14VÄLJMELLAN k ö TT /f IS k ELLER VEGETARIS k RÄTT . S ALLAD OCH HEM b A k T b R ö D kA ff E 95 k R p ER p ERSON kVÄLLS öpp ET T IS -Lö R f R ÅN k L 17 MYSIG k VÄLLSRESTA u RANG, f INT D uk AT MED LEVANDE LJ u S. VÄLJ H u R MÅNGA RÄTTER D u VILL ÄTA f RÅN VÅR SMA k RI k A MENY. VI HAR ”MATCHAT” MATEN MOT VINLISTAN. GÅ IN p Å VÅR w E bbp LATS fö R ATT k OLLA MENYN: www. VAGGIVAGG . COM fö R OSS SOM ÄLS k AR SMA k ER H VÄLJÄRTLIGTkOMNA

YIPPIE HÄRNÖSAND 41 RestaurangGuiden Härnösand Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41 Hotell, Restaurang & Café 0611–195 60 • www.highwayhotel.se Dagens lunch Vardagar 11-15 Gilla oss på Facebook inkl sallad,måltidsdryck,bröd&kaffe Alltid minst 3 alternativ! Fredagarserverasbuffé! Nybrogata N 1 • 0611-103 22 Beställningar: SmörgåStårtor • tårtor • SmörgåSar Dagens lunch & soppa inkl. smör, bröd & kaffe Öppet: mån-fre 07-18 • lör 10-17 • sön 11-16 Morgonfika 07-11, 40 kr Vi har även utkörning! Brunnshusgatan 7 • 0611-234 80 Lunch: Måndag-Fredag kl 11-14 Á L a carte: Måndag-Fredag kl 16-21 Á L a carte: Lördag kl 12-22 Söndag kl 15-21 Lunch B u FFé 80:Lunch B u AvhämtningFFé:70:n u fullständigamedrättigheter! Vi säljer lunchkuponger!även Bokar du á la carte & fyller år får du en tårtbit utan kostnad! lunch måndag - fredag 11.00 - 14.00 afterwork onsdag - fredag 16.00 - 19.00 À la carte onsdag - lördag 16.00 - 22.00 Hamnkrogen Bar & matsal • nattviken 1 Härnösand • 0611-21911 välkommen till Nya Hamnkrogen! restaurangen kommer att vara öppen året runt för Både luncH ocH middag. Nyhet på SKEPPSBRON 9 • 0611-55 44 43 Bra Boende för din familj, släkt & vänner när de besöker dig i Härnösand. Följ oss på Instagram för mer info! 14/2hjäallaFiraRtaNSdaghososs! Boka BruncBord!HSista söndagen i månaden kl 12-14 Startar 29 januari Boka Bord! Västra KyrKogatan • 0611-174 77 stans mysigaste café! Räkmacka & kaffe 59:Öppet: vard 7.30-18 Lörd 10-16 • Sönd 11-16 VarjeTacobufféfredag10-1480:Varje söndag:

– Förtroende från coacherna och backkollegorna, men även att jag vågat spela det backspel som passar mig bäst. Jag har fortsatt sätta snabba förstapass och jag har lärt mig hur jag skall ta mig an närkamperna mot de spelare som är huvudet längre och 20 kilo tyngre än mig. Vilken backkollega i Frölun da har betytt mest för dig?

42 YIPPIE HÄRNÖSAND SPORT FiliP gör sHl-sUccÉ

– Jag kände snabbt ett väldigt bra stöd av A-lagets backcoach Pär Johansson och det gick så bra för mig i debuten att jag fick fort satt förtroende i de träningsmatcherna.nästföljande Började du drömma om ett A-lagskontrakt redan då?

digtDettidigt.lågliksom i släkten. Pappa Jerry Andersson, med ett antal division 1-säsonger bakom sig, spelade aktivt i Kramforsalliansen Hockey och därefter i Team Härnösand när Filip var liten. Han blev också Filips allra första tränare. – Fram till förra hösten då jag flyttade ned hit, har jag faktiskt alltid haft pappa som tränare. Jag har honom att tacka för väldigt mycket, inleder den 17-årige suc cébacken när vi träffas utanför Scandinavium en solig vintersön dag i mitten av januari. Filip var med i den framgångs rika Team 99-kullen hos AIK Hockey Härnösand. En kull som fick med inte mindre än åtta TVpuckspelare hösten 2014. Han var kapten i det Ångermanland som lite snöpligt slogs ut av Gö teborg redan i kvartsfinal, men som slutade femma. Det allra första tidningsurklippet handlade dock om ett landslagsläger. – Jag fick en plats i ett Sweden Select U14-lag som åkte till Prag och vann en turnering där, berät tar Filip som sedan dess figurerat i både U16-, U17- och nu senast i U18-landslaget.Landskampssäsongen för U18 har börjat bra för härnösands backen. Laget vann tre av fyra matcher i femnationsturneringen i Michigan, USA – och i enda förlustmatchen (Finland 0-3) ut sågs Filip Westerlund till Sveriges bästaLandslagsuppdragetspelare. överskug gas dock av Westerlunds succé höst hos serieledarna i SHL, de regerande mästarna Frölunda. Hur inleddes sagan i A-lags dressen? – Det gick väldigt fort faktiskt. Vi hade väl kört någon vecka högst med juniorlaget när jag och några andra blev uppkallade till en A-lagsträning. De ville testa några juniorer och hur de skulle agera där. Efter en svag vårsäsong 2016 hade Filip knutit näven i byxfick an och kört stenhård barmark sträning.–Jagvar jättebesviken på mig själv i slutet av J18-säsongen.

– De upplever nog att jag är samma kille, men det är klart att man känner att det förväntas mer av mig nu efter alla matcher i SHL. Samtidigt kan jag inte göra mer än mitt allra bästa, kon staterar 17-årige Filip Westerlund lugnt och sansat. Fakta/ FiliP WesterlUnd Säsong Klubb/Serie Matcher Mål+ass=poäng

Utv. +/2013-14 AIK Härnösand/J18 Elit 34 1+6=7 4 min -12 2014-15 AIK Härnösand/J18 Elit 33 11+16=27 12 min -5 Sweden/U16 3 0+0=0 0 min -2 2015-16 Frölunda/J18 Elit 21 4+8=12 18 min 22 Frölunda/J18 Allsvensk. 18 0+4=4 2 min 13 Frölunda/J20 SuperElit 3 0+0=0 2 min 0 Sweden/U17 10 1+3=4 4 min 2 2016-17 Frölunda/J20 SuperElit 15 1+6=7 6 min 3 Frölunda/SHL 25 0+4=4 4 min 5 Sweden/U18 4 0+1=1 2 min 0

det stora målet med säsongen 2016/17 var att ta en plats i den svenska truppen till U18-vm senare i vår. i slutet av augusti ändrades målbilden för Härnösandsbacken Filip Westerlund. sedan i oktober är 17-åringen a-lagskontrakterad av Frölunda – och nu jagar han första målet i sHl .

– Definitivt Henrik Töm mernäs. Han har varit en riktig klippa att luta sig emot. Han är enkel att spela med och förklarar vad jag ska tänka på och göra bättre. Något du velat haft ogjort? – Förra veckan när jag sköt sönder målvakten Jonas Gustafs son målvaktsmask på en upp värmningsövning det blev inte så populärt. Men annars känns allt hur bra som helst. – Proppen jag fick av Robin Figren på träningen den här veckan hade jag också gärna va rit utan. Jag var inte alls beredd… jisses vad jag flög. Filip ges fortfarande speltid i J20 Elit-laget. Är det annorlunda att spela där nu än tidigare?

– Drömmar har man ju alltid, men jag trodde ju inte att jag skulle ha spelat till mig ett rookie-kontrakt i SHL redan i ok tober, medger Filip Westerlund som säkrade sitt A-lagskontrakt i hemmamatchen mot Leksand då han översteg ett hundra minuters istid i den svenska högstaligan. Sedan dess har han fått byta om till de flesta matcherna. I skrivande stund hade han 25 SHL- matcher och ett antal i Champions League att sätta upp på Plusspelar-CV:et.enheltannan månadsin komst.–Vad det betyder i rena peng ar vill jag väl inte avslöja, men det har wi alla fall ”underlättat i vardagen”, säger Filip och ler.

Att hanbestämdeeyspelareishockskulleterlundWesFilipbliväl

– Nu har jag råd att då och då gå ut på restaurang och äta något riktigt gott, fortsätter han. Din förklaring till SHLsuccén?

Jag hade ju kommit in jättebra i gänget under hösten och spelet flöt på, men någonstans på vägen började jag kliva åt sidan när andra började ta för sig. Så när han väl fick dra på sig A-lagsdressen för första gången (träningsmatch mot Växjö den 25 augusti i Kungsbacka) var han fast besluten om att verkligen ta chansen och visa upp sina styr kor trots SHL-motstånd.

FrölUnda w torsdagen den 29 december avgjordes en inomhuscup i futsal för såväl nyanlända som lokala fotbollstalanger från härnösand. lagen kom antingen från kommunens olika gruppboenden och eller olika stadsdelar/kvarter/sko lor. dagens rakt igenom vänskapliga matcher avslutades med att ett lag med uteslutande afghanska killar, de flesta ensamkommande, stod som rättmätiga slutsegrare. aFg boys besegrade blackstars med 4-2 i den sevärda finalen. Foto: Jens Näsman värdiga segrare i futsal

Framgångarna i höst är verkligen inget som gjort att han seglatHaniväg.tardag för dag, match för match.Filip sticker dock inte under stol med att han verkligen hop pas att han får vara med och spela U18-VM i Slovakien i mit ten av april. – Visst är det så. Men först och främst hoppas jag komma med till femnationersturneringen i Sundsvall i februari – samtidigt jagar jag det första målet i SHL också, säger Filip som dock har slutmålet på annat håll. Han får väljas i NHL-draften i sommar och ett flertal klubbar har hört sig för hur han resone rar.–

YIPPIE HÄRNÖSAND 43 härnösandsbacken Filip Wes terlund andra år på ishockeygymnasiet avslutades i förtid… tack vare ett a-lagskontrakt i Frölunda indians. serieledarna i shl spelar sina hemmamat cher i mäktiga scandinavium. Foto: Jens Näsman i

– Jag kikar mycket på backar som Erik Karlsson och Oliver Ekman-Larsson, men helst av allt vill jag utveckla mitt spel till en egen stil. ”de vill veta om man har något favoritlag eller något lag man inte vill till. Jag har svarat alla att jag är öppen för allt. det är i alla fall så det känns och jag hoppas att det är något sådant som de också vill höra.”

OFiliPmnHl

De vill veta om man har något favoritlag eller något lag man inte vill till. Jag har svarat alla att jag är öppen för allt. Det är i alla fall så det känns och jag hoppas att det är något sådant som de också vill höra. Intervjun lider mot sitt slut, men innan vi skiljs åt vill jag höra vilka backar han influeras mest av.

Fanny gradin har mycket att ta igen när det gäller träningen på överkroppen, så hon är nästan dagligen på gymmet i klippan. konditionen är däremot på topp efter all löpning.

– eftersom vi vunnit varsitt derby så ska vi lansera det som ”härnö sandfinalen”, avslöjar olle Östman i aik hockey härnösand. aik Hockey Härnösand missade alltvåan mikael Öbergs aik hockey härnösand var en av favoriterna till att ta sig vidare till alltvåan från grundserien division 2 norra cd, men nu får man trösta sig med en härnö sandsfinal mot teamet i stället.

44 YIPPIE HÄRNÖSAND SPORT nU siktar FannY mOt Os 2020 brännan iF:s Fanny gradin, nyss fyllda 23, hade ambitionen att kvala in till Os-brottningarna i rio. Hon slog både Os-trean och vm-tvåan under 2016, men i Os-kvalen blev det en tredjeplats som bäst. - a xeln störde mig hela säsongen, men efter operatio nen känns allt toppen, säger Fanny som nu går all-in mot Os 2020. w Under 2015 tog Fanny Gradin från Rö-Vålång er utanför Härnösand beslutet att satsa hundra procent på brottningen. Hon flyttade till brottar metropolen Klippan, underkastade sig en enorm mängdträning… och bet ihop när smärtorna gjorde sig gällande. Lite för mycket visade det sig när de röntgade min ena axel. De fattade inte hur jag hade klarat av att brottats med ett så krossat skelett, berättar Fanny som i huvudsak kört rehab från operatio nen i början av september till december månads utgång.–De två sista veckorna har jag kunnat öka trä ningsmängden, men jag är ju långt efter. När tror du att du kan tävla igen? – Jag väljer att säga EM i Serbien i början av maj. Jag vill inte chansa och gå på för tidigt. Det stora målet i sikte är ju Tokyo-OS 2020, klargör hon.Under våren 2016 var Brännan IF Brottnings Fanny Gradin på inte mindre än tre OS-kval i hopp om att kvala in till Rio-OS. Som bäst blev det en tredjeplats. På TV:n fick hon se sina landslagskompisar Sofia Mattsson och Jenny Fransson ta varsitt OS-brons.

bk Flash: två lag i sm-final w boWling årets sm-vecka arrang eras av söderhamn med på tävlings schemat finns bowlingens lagtävling tremanna-sm. kvalet genomfördes i december och de tio bästa resultaten tog sig till sm-slutspelet 2-4 februari. härnösandsklubben bk Flash lyckades glädjande nog kvala in med två lag. dels björn Wedin, linus vedin, stefan borgström och elias hernetaho på 2517 och dels magnus melander, mikael Westman, ossian olsson och tobias sagvold med 2442. kvalbäst var bodens bs-kvar tetten christer englund, Johannes granström, ludwig ingerskog och mats carlsson med 2632 pinnar. svt sänder 16.30, 4 februari. w aik hockey härnösand missade ändå topp-4 när grundserien nyli gen summerades. – Vi har en tunn trupp där flera av spelarna dubblerar i två lag, förkla rar tränaren mikael Öberg När säsongen 2016/17 drog i gång fanns det bara 22 namn på aik hockey härnösands spelarlista. Nio av dem spelade relativt kontinuer ligt i hockeyettan ifjol, men övriga lyftes upp från j18-truppen. – eftersom vi samtidigt star tade upp ett j20 elit-lag är det rätt många av de unga killarna som har fått dubblera. det har så klart kostat på att lira uppemot 50 matcher – och det har gått ut över träningarna. a-laget har tränat klart mindre än vanligt, medger tränaren mikael öberg efter den sista grund seriematchen, 3-6-förlust hemma mot njurunda aik hockey slutade på sjunde plats bakom alltvåa-kvartetten ånge, kovland, njurunda och husum För resterande lag körs en extra omgång – däribland tredje säsongs mötet med lokalrivalen tabellnian team härnösand i skrivande stund fanns inget speldatum.

tiPsa mig Om sPOrt i Härnösand Jens näsman jens@yippieharnosand.se tjeckien mot Usa i Högslättenhallen w ishockeY. Förra säsongen var det damkronorna som mötte kanada i en landskamp i högslättenhallen den här säsongen erbjuds det internationell ishockey på –u18-nivå.Viharfått äran att arrangera mötet tjeckien-usa fredagen den 12 februari. det är en av tio matcher som ingår i femnations turneringen i sundsvall – en turnering som är ett litet genrep inför u18-Vm i mitten av april, berättar olle Östman i aik hockey härnösand så här spelas övriga matcher i sundsvall energi arena: 8/2: 15:00 usa-Finland, 18:30 sverige-tjeckien. 9/2: 15:00 Finland-tjeckien, 18:30 sverigeryssland. 10/2: 19:00 Finlandryssland (obs! ånäshallen). 11/2: 13:00 ryssland-usa, 16:30 sverige-Finland. 12/2: 12:00 sverige-usa, 15:30 tjeckienryssland.

En duo som gör henne sällskap på nomine ringslistan för Årets Dambrottare 2016 inför Brot targalan 4 februari i Bollnäs. – Jag räknar med att någon av de andra vinner, men det var förstås kul att bli nominerad över huvudtaget, slutar Fanny som vid årsskiftet bytte bort Brännans IF mot den lokala klubben i nya hemorten Klippan.

YIPPIE HÄRNÖSAND 45 Britt, Siw och Gunnar gick på Bittens efter att ha sett Mittrevyn Kurt och Ulla Näslund och Eva Andersson Bergfors på Kajutan Christina, Göran, Niklas och Hasse. Christina och Göran prenumererar på Yippie åt sina två söner i Stockholm och detta rekommenderar vi förstås att alla gör Lars, Anders och Carina 14/1iKrogrundaHärnösand Rachelle, William, Jennifer och Patric tog lite frisk luft Carolin, Daniel och Cattis hade ätit mat och funderade på någon mer dryck UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Nemat, Maja, Magdalena, Alwa, Rebecka, Clara, Johanna och Didi var på personalfest med McDonald’s på Hamnkrogen foto Maria-Thérèse Sommar

46 YIPPIE HÄRNÖSAND foto Maria-Thérèse SommarUTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Charlotta Carlbom, Christell Kapo, Joachim Nylund och Valdemar Nitsche Therese och Thea Samuelsson Östlund Tobias Samuelsson och Elliot Samuelsson Östlund Smygpremiär på Hamnkrogen 12/1 Mattias, Inga-Lill, Lars och Michaela: - Det här ska bli spännande! Vi tror att det blir trerätters, men har ingen aning om vad det blir. Nedzad Kvakic och hans barndomskompis Almir Kapo har tagit över Hamnkrogen Marie-Louise och Anne-Marie Mikael, Vega och Ann-Margret Allan och Sten-Åke

YIPPIE HÄRNÖSAND 47 WC-stol: Ifö Sign 6860 med mjukstängande lock, golvstående Tvättställsblandare: Damixa Space Köksblandare: Damixa Lyra Duschblandare: Damixa Thermixa Zero med duschset Fair Jet Flex Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Öppettider: vard 8-17, torsd 8-18, lörd 10-14 Tel: 0611-207 20 E-post: Hemsida:stefan@harnosand.comfort.sewww.comfort.se/erikssonsVi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se Boka Installerat & Klart * Priset gäller t.o.m. 2017-02-19 eller så långt lagret räcker på produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se Boka före 19 februari så får du 25% rabatt på installationskostnaden. Om du bokar installation av minst tre stycken produkter så får du ytterligare 10% rabatt. Ordinarie pris 2.345:Kampanjpris 2.146:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 1.799:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 5.369:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 4.950:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 3.245:Kampanjpris 2.649:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 2.399:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 4.140:Kampanjpris 3.149:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 2.886:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 7.595:Kampanjpris 5.399:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 4.999:-Inkl.installation.* Takdusch: Damixa Dikara takduschpaket inkl blandare *Priset gäller t o m 19/2 2017 på produkt inkl installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se WC-stol: Ifö Sign 6860 med mjukstängande lock, golvstående Tvättställsblandare: Damixa Space Köksblandare: Damixa Lyra Duschblandare: Damixa Thermixa Zero med duschset Fair Jet Flex Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Öppettider: vard 8-17, torsd 8-18, lörd 10-14 Tel: 0611-207 20 E-post: Hemsida:stefan@harnosand.comfort.sewww.comfort.se/erikssonsVi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se Boka Installerat & Klart * Priset gäller t.o.m. 2017-02-19 eller så långt lagret räcker på produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se Boka före 19 februari så får du 25% rabatt på installationskostnaden. Om du bokar installation av minst tre stycken produkter så får du ytterligare 10% rabatt. Ordinarie pris 2.345:Kampanjpris 2.146:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 1.799:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 5.369:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 4.950:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 3.245:Kampanjpris 2.649:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 2.399:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 4.140:Kampanjpris 3.149:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 2.886:-Inkl.installation.* Ordinarie pris 7.595:Kampanjpris 5.399:INSTALLERAT & KLART Nu 25% rabatt 4.999:-Inkl.installation.* Takdusch: Damixa Dikara takduschpaket inkl blandare Välkommen till våra inspirationskvällar där du får veta hur du gör för att starta ett företag. Vad krävs för att komma igång? Hur får man idéer till affärs plan och strategier? Vi bjuder på inspiration med föreläsare och filmer. • Vi visar filmer om att starta företag, hållbarhet och bokföring. • Vi bjuder på fika och pratar om företagande Anmälan hemsidan: 0611-34Förwww.harnosand.se/startaforetagmerinformationforetagslotsen@harnosand.se8034 7 feb kl.17-20 informationskväll starta företag 7 mar kl.18-20 temakväll marknadsföring 4 apr kl.17-20 informationskväll starta företag 9 maj kl.18-20 temakväll bokföring 8 jun kl.17-20 informationskväll starta företag NÄRINGSLIVSENHETEN ERBJUDER www. H a RN o S a ND . SE / ST a RT afo RET a G Insp I r At I onskväll A r U n DE r vår E n - G r At I s Vi bjuder alla kunder på nybakt & kaffe! • Varmt välkommen på lördag 28/1 29kr55kr Alla barn får efterglassmaten! 50kr Popey: 3 st amerikanska pannkakor med sylt, grädde o festis. Ord 49 kr Betty Boop: Vegansk hamburgare med vår dressing. Sallad, rå lök, tomat, strips & dryck. Ord 118 kr 100 gr HEMGJORD hamburgare med vår egen dressing. Sallad, ost, strips o dryck. Ord 117 kr Fiskekroken 2, 0611-210 40 2 Välkommen!kl.Lördag28/112-19 Nu nystartar körverksamhet för killar i åldrarna 6-12 år. I kören träffar barnen nya vänner. Barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. De får också utveckla sin röst, uppträda och samarbeta i grupp. Körsång ökar kreativiteten och det fysiska, psykiska och sociala välmåendet. Kören Domherrarna övar på torsdagar kl 16.00-17.30. Vi övar i domkyrkans körrum, ingång från Franzéngatan. Välkommen att prova! Start 26 januari. Mer info: Per Brudsten, tel 0611-245 26 per.brudsten@svenskakyrkan.se www.instagram.com/harnosandsdomkyrkawww.facebook.com/domkyrkanwww.harnosandsdomkyrka.se Sånggruppförkillar!Domherrarna

48 YIPPIE HÄRNÖSAND UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Leif och Gun-Mari Höglund: - Det är trevligt att tillbringa en lördagskväll på annat ställe än framför tv:n! Härnösands Musiksällskap 175 år, med Weberkvartetten, Sankt Petri Logen 15/1 HärnösandsMittrevyn, Teater 14/1 Thord och Anita Genborg Tryggve och Maud Nandorf Inga-Maj Höglund, Torgny Forslöv, Jörgen och Magdalena Desén hade åkt från Kramfors respektive Sollefteå för att fira Jörgens femtioårsdagMonikaoch Harry Anita och Göran Håkan Dahlén Bernt, Bengt, Pia och Marja i pausen: - Hittills är det jättebra och roligt! Benjamin Westin foto Maria-Thérèse Sommar Lena Sandberg skrattade med en vän i väntan på nästa akt Solveig Thilén med dottern Emma Gunilla Nordin och Yvonne Bolander Göran Sjögren: - Det här blir en mycket spännande start på 175-årsjubiléet!

YIPPIE HÄRNÖSAND 49 + 2 affischer + annons + BLÄDDerWeBB/DaTor/MoBiL + faceBooKannons KALENDERN I HITTAUT I CAFÉ TRÄDGÅR’N I JENS NÄSMAN NR 10 / 2013 OKT-NOV  PÅ KONTINENTEN BRINNER FOLK VERKLIGEN FÖR SKYRUNNING, DET ÄR STÖRRE ÄN LÄNGDSKIDÅKNING I SKANDINAVIEN. DET VAR HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTALS ÅSKÅDARE LÄNGS HELA LIVET MED TOBAKS TVÅ MILJARDER CIGARETTER PER ÅR (sedan lades fabriken ned) TIPSKUNGEN LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPAREN FRÅN MÖSSOR TILL SÅGVERK HÄRNÖSANDSBÄSTANÄTBUTIKER VIMMEL NORRSKEN ANNA-KARIN HASSELBORG FABIAN MODIN Yippie möter Emelie Forsberg som tävlar i extrem bergslöpningBästivärlden 20 KUPONGERVÄRDEwww.yippieharnosand.se KALENDERN I HITTAUT I CAFÉ TRÄDGÅR’N I JENS NÄSMAN LIVET MED TOBAKS TVÅ MILJARDER CIGARETTER PER ÅR (sedan lades fabriken ned) TIPSKUNGEN LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPAREN FRÅN MÖSSOR TILL SÅGVERK HÄRNÖSANDSBÄSTANÄTBUTIKER VIMMEL NORRSKEN ANNA-KARIN HASSELBORG FABIAN MODIN LASSES VILDA HÖSTGRYTA Bästivärlden AFFISCHER, TIDNING OCH DIGITALT Oslagbar när du vill nå ut i Härnösand! ANNONSERA Planera & Boka så får du ett lägre pris! 100% utgivning 1 25 J an U ari 2 22 fe B r U ari 3 22 M ars 4 26 apri L 5 24 M a J 6/7 21 JU ni 8 23 a U g U s T i 9 27 sep T e MB er 10 25 o KTo B er 11 22 nove MB er J u L-Xtra 8 D ece MB er 12 20 D ece MB er UTGIvNINGSpLAN 2017 NR Stefan Fröberg stefan@ 070-376yippieharnosand.se3241 Linda Uhlander linda.uhlander@ yippieharnosand.se 070-914 60 60 EXTRA22500 EX HäRnösAnd+KRAmfoRs bokning /MATERIAL 13 J an U ari 10 fe B r U ari 10 M ars 13 apri L 12 M a J 9 JU ni 11 a U g U s T i 15 sep T e MB er 13 o KTo B er 10 nove MB er 27 nove MB er 8 D ece MB er EXTRA25000 EX sommARnUmRET UPPLAGA 2017 16 200 exeMPLAR PER UTGIVNING www.yi PP ieh ARN o SAN d. S e DETINGÅR!HÄR

BARN lör 28 jan Uari SKaParverKStad Vi tvinnar, flätar. För alla åldrar, gratis! sambiblioteket, verkstan kl 12.00 – 14.30 tiS 31 jan Uari MUSiK Och raMSOr Med SMå Barn Start, 10 gånger. Från 0-2 år. gratis sambiblioteket, stjärnans hus kl 13.00 lör 4 FeB rUari Snäll ManUel Teater från 4 år. Biljett 50:-, köp i receptionen. sambiblioteket, olof Högbergsalen kl 12.00 lör 11 FeB rUari jaPanSK Manga-inSPirerad lördag Från 12 år. Japansk chokladtillverkning, cosplay-tips och idéer, fotleksturnering m.m. sambiblioteket kl 13.00 – 16.00 lör 18 FeB rUari SKaParverKStad Vi gör lyktor. Alla åldrar, gratis. sambiblioteket, verkstan, kl 12.00 – 14.30 AkTiViTETER foto izabelle nordfjell Fre 10 FeB rUari iSaBella lUndgren jazzSångerSKa Isabella Lundgren, Carl Bagges trio, trumpetaren Peter Asplund, Nordiska kam marorkestern under ledning av Mats Hålling Härnösands teater, 19.00 lör 28 jan Uari BarOcKMUSiK SOM Svänger Cembalisten göran Karlsson, sopranen Helena ek och Nordiska kammarensemblen rådhuset, 15.00

50 YIPPIE HÄRNÖSAND UTFART KALENDARIUM/ [ 25 januari - 22 februari] Med reservation för eventuella fel och ändringar OnS 25 jan Uari PatriK BOManS aMBivalent metropol kl 20.00 Fre 27 jan Uari BlUeSKväll! Ida Bang & The Blue Tears,Förköp Cityexperten metropol kl 21.00 Sön 29 jan Uari jazzBrUnch Årets första JazzBrunch! tullportens konditori 13.00 tiS 31 FeB rUari KOnSert elevkonsert med studerande från Musiklinjen Kapellsberg Härnösands folkhögskola, röjåssalen kl 19 OnS 1 FeB rUari jazz Dubbelduon Sisters of Invention & Agan/ Boström metropol kl 20.00 lör 6 FeB rUari KOnSert elevkonsert, Musiklinjen Kapellsberg Härnösands folkhögskola, röjåssalen kl 19 OnS 8 FeB rUari jazz Och BlUeS eKg – elisabeth Kontomanou group metropol kl 20.00 Fre 10 FeB rUari iSaBella lUndgren jazzSångerSKa Isabella Lundgren, Carl Bagges trio, trumpeta ren Peter Asplund, Nordiska kammarorkestern under ledning av Mats Hålling Härnösands teater, 19.00 Fre 10 FeB rUari BlUeS Moa Blücher med band Förband Lovis Åkerström mats o karin musik & möten,19.00 OnS 15 FeB rUari KriStin aMParO ”a dreaM” en av säsongens absoluta höjdpunkter. Förköp Cityexperten metropol kl 20.00 Fre 17 FeB rUari OPera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon eldredge Brännaborg 19 lör 18 FeB rUari OPera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon eldredge Brännaborg 18 Sön 19 FeB rUari OPera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon eldredge Brännaborg 16 MuSik OnS 22 FeB rUari rigMOr gUStaFSSOn Kvartett Förband: Ugetsu metropol kl 19.00 Fre 24 FeB rUari lUnchKOnSert Albertina Melander Wiksten och Nils-gabriel Berg, sång, Brandon eldredge, piano Härnösands folkhögskola, röjåssalen kl 12 Fre 24 FeB rUari tUMBleweed PreSenterar Larsa eriksson F.d lloyds apotek, trädgårdsgatan 4. 21.00 Sön 26 FeB rUari jazzBrUnch tullportens konditori kl. 13.00 lör 28 jan Uari BarOcKMUSiK SOM Svänger Cembalisten göran Karlsson, sopranen Helena ek och Nordiska kammarensemblen rådhuset, 15.00 lör 28 jan Uari BrännanS hF hK eSKil Handboll, herr div 1 öbacka spotcenter kl 15 lör 11 FeB rUari BrännanS hF tUMBa hK Handboll, herr div 1 öbacka sportcenter kl 15 lör 28 jan 80-talS diScO Dj David Wallin mats o karin musik & möten, 19.00 OnS 15 FeB rUari KriStin aMParO ”a dreaM” en av säsongens absoluta höjd punkter. Förköp Cityexperten metropol kl 20.00 OnS 1 FeB rUari it FiKa Så läser du e-böcker och e-ljudböcker. gratis sambiblioteket, ludvig nordströmrummet kl 10.00-10.40 lör 4 FeB rUari viSa Och Berätta Berätta om en hobby, intresse eller annat. sambiblioteket, stjärnans hus kl 13.00-13.15 lör 11 FeB rUari jaPanSK Manga-inSPirerad lördag Från 12 år. Japansk chokladtillverkning, cosplay-tips och idéer, fotleksturnering m.m. sambiblioteket kl 13.00 – 16.00 lör 18 FeB rUari vårdKaSdagen HeMAB bjuder på gratis skidåkning hela dagen! I samarbete med Härnösands Alpina. vårdkasen kl 11-16 SPORTDANS

Mån 30 jan Uari adrenalin genOM KaMeralinSen emil Sergel berättar om filmning på världens coolaste platser. Gratisklosambiblioteket,lofHögbergsalen18.30. lör 11 FeB rUari glada änKan, liveSänd OPerett Med Henrik Dorsin, elin Rombo och Jeremy Carpenter, på svenska Härnösands teater, stora scenen kl 15.00

Sön 29 jan Uari lOPPMarKnad Fikaservering Brännaborg kl. 12-15 OnS 8 FeB rUari vill dU låna en talBOK? Vad innebär det att vara en talbokslåntagare? ramviks bibliotek kl 18.30 tO r 16 FeB rUari nOvellcaFÉ Mikael Norberg föreläser om Birger Norman. sambiblioteket, olof Högbergsalen kl 18.00 tiS 17 FeB rUari verniSSage Invigning av utställningen ”Konstveckor för barn och unga”. Musik: ”Hur låter konsten?” med eva granath-Wigardt. Konstnär eva-Leena Skarin berättar om ”Skapa en konstnär” som visas i utställningen. Vi bjuder alla på saft och saltapinnar. Härnösands konsthall, Fri entré 10.00

tO rS 26 jan Uari KOrSOrdScaFÉ Ta med ditt olösta korsord så löser vi tillsam mans. ramviks bibliotek kl 13.30-15.30 Konsthallen ida rödÉn. ”jOnaS FalcK en avviSad UPPtäcKtSreSandeS iaKttagelSer” I utställningen visas teckning och keramik av konstnären. Pågår till 4 februari 2017 gUnilla leander Och gUnilla wielSvenSSOn. ”dOUBle” en UtStällning OM det tvetydiga i tillvarOn. Måleri, fotografi, video och ljud av konstnärerna. Pågår till 4 februari 2017 KOnStvecKOr För Barn & Unga Årets utställning med verk av elever i Härnösands kommun. I utställningen visas även filmer som elever skapat med konstnär evaLeena Skarin på Härnösands Konsthall i projektet ”Skapa med en konstnär”. Pågår till 4 mars 2017 QviStSKa SaMlingen Permanent utställning med interiörer samt några av de finaste verken ur Qvistska sam lingen, bl a Matisse, Picasso, Chagall och Sven X:et erixon. Sambiblioteket heddaS gOtt Och Blandat. grafisk design och Modernistiskt måleri. Vernissage 23 jan kl 14.00 Pågår till 2 februari användarvänliga SKrUvMejSlar en designutställning av tredjeårsstudenterna på Teknikprogrammets designinriktning. Vernissage 3 feb kl 13.00 – 15.00 3 februari – 18 februari rOcK and rOll en utställning om olika subkulturer, femi nism och jämställdhet av Caj-Åke Hägglund. Vernissage 21 feb kl 18.00-19.00 Pågår 21 februari – 7 mars uTSTÄLLNiNGAR

YIPPIE HÄRNÖSAND 51 tO r 26 jan Uari MaMMaS nya Kille KUnSKaPSlyFtet Sveriges Radio P3:s flaggskepp Mammas Nya Kille har tagit klivet upp på teaterscenen Härnösands teater, stora scenen kl 19.00 Fre 27 jan Uari MaMMaS nya Kille KUnSKaPSlyFtet Sveriges Radio P3:s flaggskepp Mammas Nya Kille har tagit klivet upp på teaterscenen Härnösands teater, stora scenen kl 19.00 Fre 10 FeB rUari SPeaKeaSy clUB PreSenterar linnea KeMPe Speakeasy Club återuppstår, husband + gäst, A Night With The Dead Heroes! Hernö Hantverksöl kl. 20.00 lör 11 FeB rUari glada änKan, liveSänd OPerett Med Henrik Dorsin, elin Rombo och Jeremy Carpenter, på svenska Härnösands teater, stora scenen kl 15.00 tiS 17 FeB OPera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon eldredge Brännaborg kl 19 O nS 18 FeB OPera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon eldredge Brännaborg kl 18 tO r 19 FeB OPera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon eldredge Brännaborg kl 16 Fre 24 FeB rUari tUMBleweed PreSenterar larSa eriKSSOn F.d lloyds apotek, trädgårdsgatan 4. 21.00 Mån 30 jan Uari adrenalin genOM KaMeralinSen emil Sergel berättar om filmning på världens coolaste platser. sambiblioteket, olof Högbergsalen kl 18.30. Gratis tO r 16 FeB nOvellcaFÉ ”Kort & koncis – och en knorr! Birger Normans noveller och kortprosa”. Mikael Norberg läser och berättar. Härnösands bibliotek, kl 18 FÖRELÄSNSCEN/TEATERiNGÖVRiGT

52 YIPPIE HÄRNÖSAND HärnösandskretsenStorgatan 0611-1523925Hjälposs att bli fler. Vi behöver fler frivilliga. Öppettider: tisdag-fredag 11-17 Lördag 12-15 HjäLp oss MötesplatsHjäLpa!KupanJazzÖbacka&Blues Köpmang 11 • 070-342 87 www.obackajazzoblues.se45 Metropol ! spara!ochurKlipp Onsdag 25/1 • kl 20 patrikAmbivalentBomans FREdag 27/1 • kl 21 Ida Bang & the Blue Blueskvälltears Förköp: Cityexperten Onsdag 1/2 • kl 20 sisters of Invention & Agan/Broström Onsdag 8/2 • kl 20 ekG – Elisabeth Kontomanou Group FREdag 10/2 • kl 19 ”somehow life got in the way” Nordiska Kammarorkestern, Isabella Lundgren & Peter Asplund, Carl Bagge trio Samarr: Musik MusiksällskapetVästernorrland,Härnösand.Förköp:HärnösandsTeater Onsdag 15/2 • kl 20 kristin Amparo Förköp: Cityexperten i Härnösand Onsdag 22/2 • kl 20 rigmor Gustafsson kvartett Kl 19.00-19.45 Förband: Ugetsu Samarr: Musik Västernorrland SÄNKTA REAPRISER I BUTIKEN! GÄLLER T.O.M. 6/2 SLUTSPURT PÅ REAN! Mio Inredare: Fynda några av dina absoluta favoriter; soffor, matbord, stolar, sängar, mattor, belysning mm. Härnösand. E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsv. 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15. www.mio.se Varvsallén 1 0611–180 83 • 073–80 99 marie.rydberg@nbv.se796 ModernMåndagBalettdans 8-11 år kl 17-17.50 Vasilena Showdance 10-15 år 18-19 Vasilena TiSdag Barnzumba 9-14 år kl 17-17.45 Marie Zumba Fitness Vuxen kl 18-19.15 Marie OnSdag Barnzumba 6-8 år kl 17.30-18.15 Sara Line dance Nyb./vuxen kl 18.30-19.45 Marie TOrSdag Hip Hop 6-9 år kl 17.30-18.15 Zumba Toning Styrka/dans Vuxen kl 18.30-19.30 Eva Söndag Barndans 4-5 år kl 14-14.45 Marie Hip Hop 10-15 år kl 19-20 Emma PriSer: All Barndans/BarnZumba 650:-/termin 12 ggr Zumba Fitness 750:-/termin 15 ggr Zumba Toning 750:-/termin 15 ggr Line Dance 750:-/termin 15 ggr danskort Zumba Fitness/Toning 995:-/termin. Gå 2 ggr/v (30 pass) Köp danskort: lägg till 300:- så ingår 15 ggr Line Dance också (45 pass) Klippkort 5, 10, 20 ggr (250:-, 500:-, 1000:-) Drop In 60:-Vi STarTarvecka5 Varvsallén 1 0611–180 83 • 073–80 99 Onsdagmarie.rydberg@nbv.se7961februarikl18.30–19.45 ProvaGratis!På Line dance Nybrogatan 6 • www.svenskfast.se Vi har koll på läget. Har du? Teckna förmedlingsuppdrag med oss t o m 28/2 och välj mellan 3 fina erbjudanden: EnErgidEklaration • Flyttstädning • ”Extra allt” FotograFEring Kontakta oss för mer information: 0611-232 75! BOKADAGSOJ!ATTANNONS! www.yippieharnosand.se • 0611-5113 20 nummerNästakommer 22/2

Almia Möbler 16 Arbetsförmedlingen 38 Asia Thai House 41 Berners 21 Bilbolaget 56 Blå Ängeln 41 Brf Poseidon 53 City Experten 53 Comfort 47 Conecti 11 Coop Forum 5 Domkyrkan 2, 12, 47 Escape Data 52 Folkhögskolan 37 Friskis & Svettis 21 Garageport Center 52 Gulf 56 Hamnkrogen 41 Hemab 37 Hemslöjden 53 Highway 41 Härnösands Auktionsverk 12 Härnösands Hälsostudio 21 Härnösands kommun 3 Härnösandshus 21 Kajutan 40 Katya 56 Kopieringsbyrån 12 Landsförsamlingar 12 Logen 40 Meda 12 Mio Möbler 52 Mäklarhuset 56 NBV 52, 53 Nordvik 37 Näringslivsenheten .................................. 47 PowerUp 47 Restaurang Stadt 40 Rutiga Duken 40 Röda Korset 52 Simhallen 12, 16 Stenstans Trafikskola 53 Svensk Fastighetsförmedling ................... 52 Tinas Diner 47 Toppstugan 41 Wirströms 41, 56 Öbacka Jazz & Blues 52 [annons I nd E x] Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 22 februari 2017! Boka annons på 0611-51 13 20! g e S U t av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 www.yippieharnosand.seinfo@yippieharnosand.se,20 redaktör & ansvari G utG ivare Anders Hall, anders.hall@alltid.net r edi G erin G Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net vd Kenneth Zetterlund, z@alltid.net Pro J ektledare/annons B oknin G Linda linda@yippieharnosand.se,Uhlander 070-914 60 60 Stefan stefan@yippieharnosand.se,Fröberg, 070- 376 32 41 utG ivnin G s B evis nr 28 157 u tdelnin G 16 200 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun t ryck Mittmedia Print m edar B etare i detta nummer Maja Nylund, Maria-Thérèse Sommar Maria-Thérèse Sommar har fotograferat Per Brudsten i domkyrkan. Omslaget www.yippieharnosand.se ETT KVALITETSMAGASIN OM HÄRNÖSAND HELÉNE PERSSON MONICA NÄSLUND LOUISE PERSSON DAvID GÖtHLIN STÖRSTAVARSÅGOD!HÄRFÅRDUHÄRNÖSANDSTIDNING (nu 16 200 exemplar!) Sportreporter Näsmangör nedslag Härnösand 1:A APRIL PÅ TOBAKS:ÅRETS STÖRSTA TJEJFEST KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN NR 1 / 2017januari - februari STADT 24-7 Härnösandhakadepåpersonalen Stadtfråntidigmorgon KUPONGERSMARTAVÄRDE-BAKSIDANARBETSPLATSSedan är detRedan när han 13 STORA UPPLEVELSERDU KAN VARA MED OM ÅR VÅRDKASENvintercentrumBILMÄRKENnybilsköparna www.yippieharnosand.se KVALITETSMAGASIN HÄRNÖSAND JÖRGEN h KALENDARIUM STÖRSTAHÄRNÖSANDSHÄRVARSÅGOD!FÅR exemplar!) NR 12 / 2016december SMARTA insjöisarna, sid. 48 gården,sid. sid. huvudet en sponsrarKlaras Västra Kyrkog 1 Härnösand 0611-102 50 Limstagatan 1 Kramfors 0612-71 12 00 Mitt i city! Välkommen in kostnadsförslag!förVi reparerar din trasiga iPhone/iPad! Skärm, batteribyte m.m. Mattias ELin MatHias OVE Slöjda i vår 4/2 Resa till Textilarkivet, Sollefteå 21/2 Flerfärgsvirkning 21/3 Bokogami 1-2/4 Trasdockekurs 2/5 Sy bokomslag 2/6 Slöjdresa till Hälsingland 10/6 Slöjda din egen skateboard/ kravallstickning ! vill du bli medlem i Hemslöjdsföreningen eller veta mer om våra aktiviteter vänder du dig till Hemslöjdsbutiken, Storgatan 25, www.hemslojden.org/harnosandHärnösand0611–511327 spar!ochurKlipp Lämplig för affär eller föreningsverksamhet. Centralt läge. 53 m2 och 52 m2. Pentry, toalett och bredband. Stora fönster. AdreSS: Pumbacksgatan 13 och Backgränd 12 (läge på gaveln i gatuplan). Hyra 2.500:-/lokal. •Lediga L oka L er• Göran Olsson • Brf Poseidon • 070-657 74 30 Varvsallén 1 0611–180 83 • 073–80 99 marie.rydberg@nbv.se796 PassaPå!Förarintyg båt Start februari/marS KustsKePParexamen Ledare: Lasse Samuelsson anm: NbV 0611 – 180 83 möbeltaPetsering Ledare: marianne Lönnhage Delerud anm: 073-251 23 76 Storgatan 34 • 0611–55 57 17 www.stenstans.com Dags vårNästaMoppe?förkursstart1-2februari!Bokaenkeltviahemsida,ellerringförbokning Boka på 0611-51 13 20! www.yippieharnosand.se KVALITETSMAGASIN HÄRNÖSAND WIKLUND LINN BRÄNNLUND SAMUELSSON VARSÅGODFÅRDUHÄRNÖSANDSTIDNING(nu 16historiaomnyametoderspåradin cykelgängetrundtur PETERSJÖLUND DNA-HISTORIA HÄRNÖNRUNTVARJEFREDAG RAPPORTFRÅNDÖDENSÅR1674-75 NR 9 /oktober2016 ENTREPRENÖRPÅDISTANS KUPONGERSMARTAVÄRDE-BAKSIDAN www.yippieharnosand.se KVALITETSMAGASIN HÄRNÖSAND ALMQVIST FORZELIUS LIZA ALBERTSSON VARSÅGODHÄRNÖSANDSTIDNING exemplar!) lugnarestatsveterinärtorpetoch Sportreporternedslag Härnösand VETERINÄR PÅUPPDRAG VÄRLDEN KOLLPÅ SPORTVÄRLDEN LOCKANDELUGN PÅLANDET NR 10 / november2016 KULTUR-STADENIFOKUS satsar KUPONGERSMARTAVÄRDE-BAKSIDAN www.yippieharnosand.se KVALITETSMAGASIN HÄRNÖSAND HÄGGLUND HÖGBERG LUBBE HENRIK ÅBERG STÖRSTAVARSÅGOD!HÄRHÄRNÖSANDSTIDNING exemplar!) ”Stan människor” vännerrött hus Jensgör nedslag UPPDRAG: RÄDDAKATTERNA KOLLPÅ SPORTVÄRLDEN SPÄNNANDEIDÉERFÖRCENTRUM NR 11 / 2016november iNYASTAN VÄRDEBOBBY LAGA LOGENS MIDDAG (HINT: TVÅ DAGAR ...) SKYLTSÖNDAGSVIMMEL BJÖRK NU ANDRA BULLARPÅ TILLMYSIGARE ZARAR NYA EN GÅRPÅ HANDLARSTANKLAPPAR GENERATION BOOMERSFÅRSITT KUPONGERSMARTAVÄRDE-PÅBAKSIDAN UPPLAGA: MPLAR JULEXTRA 2016 EN RIKTIGT I HÄRNÖSAND!GODJUL

Bästa gata Skeppsbron vackraste plats En karg bergs knalle mellan skjutfälten på Härnöns utsida och Lotsstugan. Bästa promenad Bingorundan eller ut mot Vangsta. Bästa lunchställe Hernö Ost & Deli och Kanal-caféet Bästa uteställe En pub med mörka träpaneler, böcker på väg garna och ett osannolikt ölutbud. Kan ingen öppna det stället i Härnösand? Bästa restaurang Vägg i vägg senaste kulturupplevelse Sara Stridsberg ”Beckomberga – ode till min familj”. (Nästa kulturupple velse Klungan på fredag!) Bästa löprundan Det finns ingen anledning att springa om man inte jagar en boll. Den bästa löprun dan är en cykelrunda på Härnöns utsida. Bästa köp En mountainbike. sämsta köp Teliaaktierna är alltid en het kandidat. senaste impulsköpet En lampa till garageuppfarten. Jag impulsköpte alltså en hemmafixarpryl. Väldigt olikt mig. Fikar helst på Sälsten. Medhavt. senaste film jag sett Rogue One på Saga med sonen. En positiv överraskning. ser jag helst på tv Det handlar väl mest om att lyckas få makten över fjärrkontrollen till den enda tvn. De gånger jag lyckas blir det sport, På spåret och eventuellt någon thrillerserie (som jag sällan orkar se till slut). På min spotifylista Har inte Spotify! Lyssnar mycket på poddar Historiepodden, Snedtänkt, The Guardian Football Weekly, Vi spe lar rollspel, Lundströms bokradio, Värvet ... Bara pratprogram. Favoritfärg Grön. senaste fyndet Garanterat en bok. dansar helst till Dansar helst inte. Försök inte ens övertala mig. Bästa förfestlåt I min ålder är väl en förfestlåt ... en snapsvisa? Bästa blogg Norrans hockeyblogg är fortfarande ett måste om man följer Skellefteå AIK. Hejar på Skellefteå AIK, Liverpool, HSK F02, IBK Härnösand P02. senaste Härnösandsupptäckt Allt är så oerhört nära och enkelt i en mindre stad. Jag har pendlat till Sundsvall ett tag så nu upptäckte jag det igen. en bra gå-bort-present Choklad, lakrits, vin – snabba kolhydrater! läser just nu Lars Andersson ”De våra”, Athena Farrokhzad ”Vitsvit” senaste resa London i höstas med sonen och mina föräldrar. så tar jag mig fram i trafiken Bil eller promenerar. Ska bli mer cykel. Bästa butik Hernö Ost & Deli, Öbacka Bok. Favoritråvara Kan man svara något annat än skaldjur? alltid i mitt kylskåp Mjölk, ost, smör. Den tårtbiten i kostcirkeln fixar vi. Favoritpryl Om jag svarar något annat än min mobiltelefon kom mer min fru att kalla mig en hyck lare så jag försöker inte ens. Bästa träning Innebandy och MTB-cykling. Bästa badplats Återupptäckte Svartvik i somras och Åvike är en pärla som många missat. Av insjö baden Grötsjön i Häggdånger. Här finner jag ro Hemma med familjen på fredag kväll eller vid havet.

Jakob Tjernström blir snart ett välkänt namn för Yippie Härnösands läsare. Från februari förstärker han vår redaktion med sin långa erfarenhet från flera dagstidningar runt om i Sverige, senast från Mittmedia och Tidningen Ångermanland.

54 YIPPIE HÄRNÖSAND

Yippies nye medarbetare gillar Bingorundan Pawel Maronski

jakob tjernström Ålder 46 Bor brännan Gör journalist, snart på alltid marknads byrå och Yippie Familj Fru och två barn

HÄRNÖSANDMITT Foto

YIPPIE HÄRNÖSAND 55 www.yippieharnosand.se ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND ELIN JUSLIN HÄGGLUND • JENNIE HÖGBERG • LUBBE LUNDBERG • HENRIK ÅBERG • VIMMEL STÖRSTAVARSÅGOD!HÄRFÅRDUHÄRNÖSANDSTIDNING (nu 16 200 exemplar!) ”Stan ska bli en plats där man vill vara och träffa andra människor” Djurens bästa vänner finns i ett rött hus Utansjö Sportreporter Jens Näsman gör nedslag Härnösand UPPDRAG: RÄDDA KATTERNA KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN SPÄNNANDE IDÉER FÖR CENTRUM NR 11 / 2016 november - december NYAiSTAN De har flytt krig och förtryck och landat i Härnösand. Yippie har träffat fem av dem som har hittat en ny framtid i Sverige. KUPONGERSMARTAVÄRDE-PÅBAKSIDAN ROLLSPELJohnskriverböckertillfantasispelBOBBYPÅTAKETHanserHärnösandfrånovan MARiA AL HEnnAwi drömmer om att bli läkare. Nu går hon introduktionsprogrammet på gymnasiet och hoppas kunna börja på naturvetenskapsprogrammet nästa år och sedan universitetet. Sidan 22 Köpmangatan 10B HÄRNÖSAND Tel 0611-51 13 20 • www.yippieharnosand.se PRENUMERERA på Yippie Härnösand. För 295:- får du 12 nummer av Yippie Härnösand med den bästa läsningen om Härnö sand och oss som bor här.* Perfekt att ge bort som present till någon som har ett stort www.yippieharnosand.seHärnösandshjärta! TILL EN KÄR VÄN! TILL DIG SJÄLV TILL NÅGON SOM GILLAR HÄRNÖSAND! Beställ på www.yippieharnosand.se eller ring 0611-51 13 20 Årsprenumeration, 12nummer 295:-* *(Gäller inom Sverige) PrenumererapåYippie Ge bort en del av Härnösand – tolv nummer av Yippie Härnösand! Det går bra att köpa den till sig själv också! Gäller inom Sverige

Värdekupong Värdekupong Värdekupong Värdekupong Värdekupong Spara pengar!5 värdekuponger! Avsändare: Yippie 871KöpmangatanHärnösand1030Härnösand 0611-52 10 www.bilbolaget.com20 Tinar is & förhindrar isbildning. 500 ml. Ord 75:-. T o m 21/2 2017 så långt lagret räcker. End i Härnösand. Kan ej kombineras med andra erbj. Isborttagare45kr Storg 20 • www.hudklinik.netkateryna@hudklinik.net•072-7345313 Gäller de 10 första som ringer! 3D bryn med Mikrobladingteknik som ger ett naturligt & verklighetstroget bryn. Ord pris 3.000:- NU 500:Gäller t o m 21/2 2017 FÖRE EFTER NU ENDAST 500 KR 3D BRYN 2017 Februa Mars 0611-500 580 Storgatan 871 31 Härnösand www.maklarhuset.se Storgatan 16 • 0611–500 580VälkommenBehöverwww.maklarhuset.seduenkalender?inochhämta! Gratis Nybrogatan 1 • 0611-103 22 Ord 52:-. Gäller t o m 21/2 2017. bakelse & 40kaffekr Köp2 klEfter15! Södra vägen 10 • 0611-202 16 T o m 12/2 2017 med kupong. Går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter. PRISETHALVA Köp2På bILTVäTT PLATSANNONS • YIPPIE HÄRNÖSAND • HÄRNÖSANDSJOBB•OXOJOB•BLOCKETJOBB Yippie Härnösand 100% delas ut till alla hushåll i Härnösands kommun • Blocket Jobb störst på nätet i Sverige -Både digitalt och i heltäckande tidning Webb + Facebook Databas + jobbsök (köp till matchningstjänst) Tidning, webb + blädderwebb Sveriges största jobbsite En bokning allt ingår! • Rekrytering • Arbetsplatsvarumärke•Pånyttjobb/tjänst En bokning, en hel lösning till lägre kostnad Ring Niklas Simensen niklas@yippieharnosand.se • Tel +47 404 90 334 så berättar vi mer

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.