__MAIN_TEXT__

Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

www.yippieharnosand.se

nr 1 / 2017 januari - februari

13

STORA UPPLEVELSER DU KAN VARA MED OM I ÅR

1:A APRIL PÅ TOBAKS: ÅRETS STÖRSTA TJEJFEST

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

VÅRDKASEN

Fakta om vårt stora vintercentrum

NIO BILMÄRKEN

Tuffare kamp om nybilsköparna

KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN Sportreporter Jens Näsman gör nedslag i Härnösand

TONGIVANDE ARBETSPLATS

SMARTA VÄRDER KUPONGE AN PÅ BAKSID

Sedan ett drygt halvår är Per Brudsten en av tre kyrkomusiker i domkyrkan. För Per är det en hemtam miljö. Redan när han var sju år började han i gosskören.

Sidan 30

STADT 24-7

Yippie Härnösand hakade på personalen på First Hotel Stadt från tidig morgon till sen natt.

HELÉNE PERSSON • MONICA NÄSLUND • LOUISE PERSSON • David GÖthlin • VIMMEL Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

1


Februari

domkyrkoförsamlingen SÖNDAGAR 11.00 15.00 18.00

Högmässa i domkyrkan. 12/2 Teckenspråkig mässa. 29/1 Musikgudstjänst. 5/2 Ljusgudstjänst. 26/2 Orgelkonsert.

MÅNDAGAR

10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. 11.00-12.30 30/1, 13/2, 27/2 Internationella gruppen, församlingsgården. 12.00-15.00 27/2 Livets trådar, teckenspråkig bibelsamtalsgrupp, församlingsgården. 12.30-15.00 Kyrkans öppna förskola. 15.00-17.00 Juniorer (åk 3-6). 16.00-19.00 Språkcafé, Café Trädgårn. 18.00-20.00 Sy&Sticka, församlingsgårdens barnoch ungdomslokaler.

TISDAGAR

9.00-11.30 10.00-15.30 16.00-19.00 19.00

Kyrkans öppna förskola. Café Trädgårn öppet. Café Dama, Café Trädgårn. 28/2 Församlingsafton, församlingsgården.

Musik i domkyrkan

Barn- och ungdomsverksamhet

Musik och kaffeservering

KYRK ANS ÖPPNA FÖRSKOLA

Lördagsmusik kl 11.30-12.00 i domkyrkan, start 28/1

Söndag 29/1 kl 18.00 Musikgudstjänst med Flöjtcoeuren och Kerstin Bodin Fri entré

Söndag 26/2 kl 18.00 Orgelkonsert med Lars G Fredriksson Fri entré

8.00 10.00-15.30 13.00-15.30 15.30-17.15

TORSDAGAR

10.00-15.30 Café Trädgårn öppet. 10.30-12.00 23/2 Samtalsgrupp Frälsarkransen, församlingsgården. 13.30-15.00 9/2 Gemenskapsträff, församlingsgården. 15.30-16.00 Minikören (för barn 4-5 år), domkyrkan. 16.00-17.30 Domherrarna (kör för pojkar 6-12 år), domkyrkans körrum. Start 26/1. 18.00 Mässa i domkyrkan. 18.00-21.00 2/2, 16/2 Ungdomskväll. Start med mässa, därefter program. 18.30 9/2 Samtal inför söndagens gudstjänst, församlingsgården. Teckenspråkigt. 18.45-20.15 Magdalenakören, domkyrkans körrum. 19.00 Kristen djupmeditation, domkyrkan.

FREDAGAR

9.00-11.30 Kyrkans öppna förskola. 10.00-15.30 Café Trädgårn öppet.

LÖRDAGAR 11.30

Lördagsmusik med kaffeservering, domkyrkan. Start 28/1, 11.00-15.00 Café Trädgårn öppet.

Domkyrkan öppen alla dagar kl 10.00-16.00 Plats för barn- och ungdomsverksamheterna: Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler, ingång Ludvig Nordströms gata. Se även predikoturerna i Tidningen Ångermanland!

BARNKÖRER Minikören (flickor/pojkar 4-5 år)

Meditation

Varje torsdag kl 19.00 i domkyrkan Cristina Grönroos och Jarmo Nykyri. Kostnadsfritt! Introduktions-och inspirationskväll för nya och gamla meditatörer onsdag den 8/2 kl 18.00-20.00 i församlingsgården. Fika.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Torsdagar kl 15.30-16.00 Plats: Domkyrkan Anmälan: Christina Nilsson, 0611-245 19

Lärkorna (flickor 6-8 år) Onsdagar kl 17.15-18.00 Ceciliakören (flickor 9-14 år)

Onsdagar kl 15.30-17.15 Plats: Domkyrkans körsal Anmälan: Elisabeth H Palm, 0611-245 29

Domherrarna (pojkar 6-12 år)

OB dat S! Änd um! rat Föreläsning Tisdag 31 januari kl 19.00 i församlingsgården

ATT SOM VUXEN MÖTA ETT NYTT SPRÅK Reflektioner ur ett logopediskt perspektiv med Logoped Astrid Frylmark

BÖNEVECKAN 25-29/1

Onsdag 25/1 kl 19.00 i Ängekyrkan Andlig vägledning Torsdag 26/1 kl 13.30 i församlingsgården Gemenskapsträff. Tema ”Bönen”. Lördag 28/1 kl 13.00 på Härnögården Allsångsgudstjänst Söndag 29/1 kl 11.00 i domkyrkan Ekumenisk högmässa med barnkör. Kyrkkaffe. Arr: HKS, Härnösands kristna samarbetsråd www.harnosandsdomkyrka.se www.facebook.com/domkyrkan www.instagram.com/harnosandsdomkyrka Telefon: 0611-245 00

2

JUNIORER (årskurs 3-6)

Måndagar 15.00–17.00 Plats: Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler Anmälan: Elenor Andersson, 0611-245 42

ONSDAGAR Mässa i domkyrkan. Café Trädgårn öppet. Kyrkans öppna förskola. Ceciliakören (kör för flickor 9-14 år), domkyrkans körrum. 17.15-18.00 Lärkorna (kör för flickor 6-8 år), domkyrkans körrum. 18.00-20.30 Café Mötesplats, Café Trädgårn. 18.30-20.30 Domkyrkokören, domkyrkans körrum.

Måndagar 12.30-15.00 Tisdagar 9.00-11.30 Onsdagar 13.00-15.30 Fredagar 9.00-11.30 Plats: Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler Mer info: Elenor Andersson, 0611-245 42

Torsdagar kl 16.00-17.30 Obs! Nystart 26/1, välkommen att prova! Plats: Domkyrkans körsal Anmälan: Per Brudsten, 0611-245 26

SVENSK A KYRK ANS UNGDOMSKVÄLLAR Torsdag 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 6/4, 4/5, 18/5, 1/6

18.00 Mässa, 18.45-21.00 Program Plats: Församlingsgårdens barn- och ungdomslokaler Mer info: Christina Nilsson, 0611-245 19

Café Trädgårn

Café

Måndag-fredag 10.00-15.30 Trädgårn Lördagar 11.00-15.00 Vill du engagera dig som volontär på Café Trädgårn? Kontakta diakon Åsa Sjöberg, 0611-245 41.


denna sida är en annons från härnösands kommun

FOTO : JOhannes erixOn

kOrT Om

Januari 2017

de hJälper elever Tillbaka Till skOlan aneTTe GusTaFssOn Och Wyndham WalTers i närvarOTeameT sTöTTar elever med höG FrånvarO.

Efter bara knappt två års arbete har Närvaroteamet tillsammans med de kommunala skolornas elevhälsoarbete nått mycket fina resultat. Antalet elever som har mer än 35 procents frånvaro har långt mer än halverats under den tiden. Närvaroteamet kallas in när skolorna behöver extra stöd till elever som har mycket och ökande frånvaro. Det gäller både ogiltig och giltig frånvaro, exempelvis vid sjukdom, och kan röra elever från 7-20 år. – Jag vet ingen annan kommun som arbetar med hela åldersgruppen som är kopplad till kommunens skolverksamhet, säger Anette Gustafsson som är samordnare för Närvaroteamet. Det är jätteviktigt att fånga upp de här eleverna så tidigt som möjligt. Två gånger om året scannar hon av frånvaron för de cirka 3 500 barn och ungdomar som går i kommunens grundskolor och på gymnasiet. Hon påpekar att skolorna i Härnösand är duktiga på att jobba med elever-

nas närvaro, men ibland behövs ändå mer hjälp och då kallas Närvaroteamet in. I teamet ingår förutom Anette en speciallärare och en integrationspedagog från socialförvaltningen. – Varje fall är unikt och de planer vi gör upp kan se helt olika ut. Det viktigaste är att skapa en bra relation med eleven, en allians med föräldrarna och ett gott samarbete med elevens skola. Målet är att eleven ska känna trygghet och tillit och till slut suget och lusten att gå tillbaka till skolan. Om frånvaron beror på någon specifik orsak, som teamet snabbt kan identifiera, kan det gå fort att få eleven tillbaka till skolan. Är det mer komplicerat kan det krävas betydligt längre tid. När Närvaroteamet startade fanns 47 elever med mer än 35 procents frånvaro. 2016 var den siffran nere i bara 16 stycken. – Varje lyckat fall är värt hur mycket som helst. Framför allt på det mänskliga planet, men också samhällsekonomiskt, säger Anette Gustafsson.

Nu räknas fladdermössen Under två år ska fladdermössen i Härnösand räknas. – Antalet fladdermöss är en bra fingervisning om hur naturen mår och när kommunen nu växer hjälper den här kunskapen oss att göra det på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, säger planekologen Monika Bertgren. Djuren räknas genom att så kallade autoboxar placeras ut och samlar in ultraljud som sedan kan analyseras. Du kan rapportera in om du vet eller tror att du vet var det finns fladdermöss. Gå in på www.harnosand.se och sök på ”fladdermöss” så kommer du rätt.

14 spolade isbanor Det är inte bara på Högslätten det går att åka skridskor. Kommunen spolar och gör i ordning ytterligare 13 isbanor. De finns vid Gerestaskolan • Franzénhallen • Gånsviks förskola Murbergsskolan • Solenskolan • Brunne skola • Älandsbro skola Bondsjöhöjdens skola • Hälledals skola • Brännaskolan Viksjö • Byåker • Häggdånger

Kulturhjärtat till Margareta Ragnarsdotter Margareta Ragnarsdotter heter den första mottagaren av Härnösands kommuns utmärkelse Kulturhjärtat. Hon får priset för ”ett livslångt engagemang för kulturen i Härnösand”. Margareta Ragnarsdotter har länge varit engagerad i Härnösands kultur- och föreningsliv, både som tjänsteman, förtroendevald, föreningsmänniska och privatperson. Priset, ett hjärta i virkad ståltråd som har skapats av konstnären Kerstin Lindström, delas ut den 27 januari på St Petri Logen.

Följ och gilla oss på: facebook.com/harnosandskommun Instagram.com/harnosandstad

E-post: kommun@harnosand.se Tfn vxl 0611-34 80 00 www.harnosand.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 1 / 2017

Hallå, 2017!

V

älkommen till ett nytt år med Yippie Härnösand. Efter några månader med tråkiga besked från alltför många butiker i stan, tror vi att det här året ska börja med positiva besked istället. Eller rättare sagt, vi är säkra på att de kommer.

Fastighetsägarna, cityhandlarna

och kommunen har dragit igång ett gemensamt projekt för att utveckla centrum. Det handlar inte bara om att fylla tomma butikslokaler, utan främst om att skapa en miljö på stan som fler vill vara i – bättre ställen att hänga på, trevligare gator och trevligare butiksmiljöer.

22 9

Monica Näslund är bara en av alla människor i Härnösand som du möter i det här numret av Yippie. Trevlig läsning!

8 34

Redaktionen Tipsa oss! info@yippieharnosand.se

VÅRDKASEN 6 Vinterland

UGGLA KOMMER 8 Härnösands Stadsfest

Semir Hadzibulic 11 Fotbollsaffärer

2017 - Här kommer vi 17

Stora saker under året, till exempel snöskolopp

DYGNET RUNT PÅ STADT 22 Ett hotell, mycket att göra hela dygnet

PER BRUDSTEN 30 Kyrkomusiker

LADIES CIRCLE 32 Engagerade och under 45

LOUISE PERSSON 34 En konstnär i full fart

4

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Att det går att bedriva framgångsrik butiksverksamhet i Härnösand, till och med på landsbygden, är Monica Näslund, som tillsammans med sin familj driver Mat & Nostalgi i Viksjö, ett exempel på. Att deras butik lockar besökare från alla möjliga håll beror inte bara på att det går att handla där. Ett besök på Mat & Nostalgi är en upplevelse. Det måste det vara att gå på stan i Härnösand också.


HÄRNÖSAND

SVERIGES STÖRSTA

EKOLOGISKA

OCH MILJÖMÄRKTA

SORTIMENT. Ekologiska och miljömärkta produkter är snällare mot vår miljö, och i förlängningen snällare mot oss människor. Så håll utkik efter Coop Änglamark i hyllan.

OCH R Ö T N A R E V E L M O VI HAR BOLIST S . R O R A V G G Y B Å P R NE SAMARBETSPART et. er med mycket erfarenh t och är en stark partn de lan r öve e lar nd ha eroende bygg/järn r butik med tillgång till Bolist består av 194 ob produkterna finns i vå e ad råg erf eft st me tt sortiment – de Vi kan erbjuda ett bre svaror. Bolist som beställning hela sortimentet från 8–22. öppettider, alla dagar er marknadens bästa jud erb ad rkn ma gg Vår By nda i poängshopen. och få poäng att anvä gt nli va m so cis pre t Använd Medmera korte

Facebook “f ” Logo

SHOP EXPRESS

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

ALLA DAGAR

8-22 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

5


INFART

VÅRDKASEN ... AND ... ACTION! Nu börjar högsäsongen på Härnöns högsta berg Vårdkasen, Härnösands stora vintersportanläggning. ta dig dit med skidor, pulka eller bara en smarrig matsäck. 1. Stora backen Åklängd 550 m Fallhöjd 100 m Lift 1200 pers/tim 2. Teknikbacken Åklängd 300 m Fallhöjd 80 m Lift 600 pers/tim 3. Barnbacken Åklängd 250 m Fallhöjd 30 m Lift 500 pers/tim

6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

4. Långsvängen Åklängd 800 m Fallhöjd 100 m 5. Funpark Åklängd 280 m Fallhöjd 40 m 6. Pulkabacken Åklängd 150 m Fallhöjd 10 m

Öppettider Liftarna Tisdag, onsdag, fredag 18-21 Lördag, söndag 11-16 7. Kafeterian Öppnar samtidigt som liftarna men stänger 30 minuter före liftarna stänger

Visste du det här • Du kan hyra slalomutrustning, snowboardutrustning, blades, hjälm, stavar och skidglasögon • Det går att hyra hela backen (utanför ordinarie öppettider) om man vill. Det kostar 1000 kr per timme och lift. Backansvarig liftskötare ingår

Preparerade spår 8. 5 km (elbelyst), 8 km och 15 km. Belysningen släcks 21.30

GRILLPLATS MED VED 9. Vid barnbacken finns det två vindskydd med ved 10. På kullerstensåsen högst upp på Vårdkasen finns ett vindskydd med ved


Illustration Pawel Maronski

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


INFART

Härnösands elever ska bli smartare av träning

w Nu börjar artisterna till Härnösands stadsfest i sommar att avslöjas. Först ut är det trallvänliga huvudnumret för lördagen – Magnus Uggla. – Magnus Uggla har varit den mest önskade artisten varje år, säger Dino Vulic som är mycket nöjd över att ha lyckats knyta upp den populäre artisten. – Vi har försökt i flera år att få till det men det är först nu allt har fungerat, säger han. För själva stadsfesten blir det inga större förändringar jämfört med tidigare år. – Vi har hittat fram till en bra produkt och ett bra festivalområde med till exempel ett utvecklat matområde. Härnösands stadsfest håller till på Mellanholmen och är i år 21 till 22 juli.

w Härnösands kommun har fått 1,5 miljoner kronor i projektpengar från Skolverket för att jobba med pulshöjande aktiviteter i skolorna. – Flera studier visar att de som har pulshöjande aktiviteter får bättre inlärningsförmåga, säger Mathias Åström, idrottslärare på Gerestaskolan. Lärare och föräldrar kommer att erbjudas en föreläsning ”Blev vi nåt smartare?” i ämnet under våren med överläkaren Anders Hansen, en eftertraktad föreläsare som bland annat har skrivit boken Hjärnstark. Via satsningen ska även klassuppsättningar med pulsband köpas in till skolorna. – Med hjälp av pulsbanden kan eleverna se om de höjer pulsen så pass mycket att inlärningen förbättras, säger Mathias Åström.

KULTURHJÄRTAT GÅR TILL MARGARETA

Nu KOMMER UGGLA

w Margareta Ragnarsdotter är den förste att tilldelas Härnösands nya kulturutmärkelse Kulturhjärtat. Magdalena Ragnarsdotter får utmärkelsen för ett ”livslångt engagemang för kulturen i Härnösand. Hon har i ord och handling visat hur betydelsefull kulturen är för individ och samhälle. Margareta Ragnarsdotter är journalist och arbetade under många år på Nya Norrland och Dagbladet. Hon har suttit i kulturnämnden, samhällsnämnden, kommunstyrelsen och i Murbergets styrelse. Utmärkelsen Kulturhjärtat ska delas ut under tre år till ”någon som visat sig ha ett hjärta för kulturen i ord och handling”. Allmänheten är välkommen att nominera personer. Mottagaren utses av en jury bestående av tre personer, däribland Göran Sjögren, kulturchef vid Härnösands kommun.

106 000 w Så många besökare hade Länsmuseet Murberget under 2016. Det innebär att museet snart är tillbaka på ungefär samma nivåer som borjan av 2000-talet. Under 2015 besökte endast 78 000 museet.

8

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Dragningen

Axel Berglund, 14, går i skolan, spelar fotboll, innebandy och cyklar

Kramsnö eller skare?

Hotell eller vandrarhem?

Löskokt eller hårdkokt?

- Kramsnö är bäst, för då kan man ha lite snöbollskrig med kompisar och bygga snögubbar, snöskulpturer och sånt. Jag brukar göra olika sorters skulpturer, ofta skor i alla möjliga former.

- Hotell, för det är mysigt att bo på hotell, man får sova gott och så älskar jag hotellfrukost! Ett favorithotell som jag har bott på är Scandic Opalen i Göteborg.

- Det är inget jag har tänkt särskilt mycket på. Nej, jag har ingen åsikt om det utan det får bli 50/50. .


INFART / PROFILEN

Bensinpumparna har fått ett litet tak och snart ska en ny Gulfskylt upp – i nostalgistil förstås.

Foto Pawel Maronski

w Det är bara drygt två år sedan invigningen i december 2014 av Mat & Nostalgi i Viksjö. Namnet säger precis vad det handlar om – nostalgi till hundra procent. Idén är att butiken ska se ut som en gammal lanthandel och serveringen kännas som ett svenskt kafé från femtiotalet. – Jag tycker att vi har fått till det så himla bra, många tror att det alltid sett ut så här, säger Monica Näslund. – De här åren har varit de bästa jag gjort! Det är inte många dagar per år som Monica inte är på plats. Butiken, eller rättare sagt matbutiken-grillrestaurangen-kaféet-nostalgibutiken-loppisen-bensinstationenwebshopen med mera, har öppet alla dagar i veckan. Monica brukar vara ledig varannan helg om det går. De första två åren har varit mycket lyckade. Omsättningen i företaget fördubblades mellan år 1 och år 2. – Att våga prova och vara lite annorlunda är jätteviktigt för att det ska fungera. Vi är udda och sticker ut. Att företaget ligger i Viksjö ser hon som en fördel. – Många vill göra en utflykt och vi ligger liksom mitt i, säger Monica och hänvisar till Sundsvall, Kramfors, Sollefteå och Härnösand som alla ligger på lagom avstånd. I höstas arrangerade de en bilträff som lockade 550 gamla bilar och mängder av besökare. Snart kanske det kommer att serveras älghamburgare i restaurangen (populärt bland tyskar …) och till sommaren ska de börja sälja bilar – amerikanare. Till nostalgibutiken köper de en hel del från Stockholmsområdet och just nu står de redo att ta emot två gamla Cadillacs och ett tjugotal jukeboxar i en container från USA. – Vi kommer nog att vara den enda butiken där du kan köpa en bil, en jukebox och en liter mjölk på samma kvitto, säger Monica.

”DET HÄR ÄR DET BÄSTA JAG GJORT!” Monica Näslund, Mat & Nostalgi i Viksjö

Monica Näslund Född 1959 Bor Indal och övernattningslägenhet i Viksjö Gör Driver tillsammans med sin livskamrat Stefan Hagman och sönerna Peter och Erik Mat & Nostalgi i Viksjö

Vad har Monica Näslund med det här att göra?

Rolls Royce? Monicas pappa Gunnar drev under många år bilverkstad i Sundsvall med bland annat service av Rolls Royce och Jaguar

Henning Sjöström? Sveriges meste kändisadvokat Henning Sjöström var en trogen kund i Rolls Royceverkstaden.

Lasse Kronér? Många kändisbesök har det blivit I Viksjöbutiken, till exempel Louise Hoffsten och Lasse Kronér.

Bill Pullman? Under en USA-resa hälsade Monica på bekanta som hyrde ett hus i Montana som ägs av skådisen Bill Pullman (känd från bland andra filmerna Independence Day 1 och 2)

Arnold Schwarzenegger? Vid ett trafikljus i Orlando, USA, hamnade Monica och Stefan bredvid muskelskådespelaren som glatt vinkade till Monica.

Buffalo Bill? En av Monicas släktingar gifte sig med ett barnbarn till Vilda Västernhjälten Buffalo Bill

Källa Monica Näslund och Viksjöbladet

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


INFART

w Ahmad Shahir öppnar nu nu Mobilmannen, en butik som erbjuder lagning av bildskärmar till iPhone. Företaget har även en hemsida för bokning och det går även att skicka in sina trasiga telefoner för lagning. www.mobilmannen.se

Foto: Johannes Erixon

MOBILMANNEN LAGAR DIN IPHONE Sara och hugo mat-tävlar i sm w Sara Danielsen och Hugo Wallman på restaurang-

programmet på Härnösands gymnasium har gått till final i Gymnasie-SM. Där får de möta kockpar från fem andra skolor i landet. De tävlande har fått komponera en förrätt och en dessert på hemmaplan utifrån några givna ingredienser. Vid finalen i Malmö i slutet av mars ska de laga sina två rätter och dessutom en huvudrätt, som de först på plats får veta förutsättningarna för.

De två rätterna de kom till final på var en ångande kolja med bland annat gräddkokt persiljerot och sås på havskräftor och Höga Kusten-öl och en bakad fjällbjörksmunk fylld med lingon- och nyponkaramell och till det tallbarrsglass och friterad vitmossa. – Vi ville ha en lokal och regional prägel på våra rätter. 24-26 mars tävlar de i Malmö.

Läderförkläde i skinn, pris från 1195 kr.

XL-BYGG HAR BÖRJAT BYGGA NYTT w XL Bygg har börjat med sitt bygge av en ny bygghandel på Saltvikshöjd. Den nya bygghandeln beräknas kunna öppna ett drygt år senare, vid årsskiftet 2017/2018. Konkurrenter finns det gott om bland grannarna på höjden. Alldeles intill ligger Härnösands två andra stoörre bygghandlare. Byggmax och Bolist – som också bygger nytt. Vi konsumenter får nära till att jämföra priserna.

10

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Fårskinn, 1300 kr.

FINA SAKER I SMÅ BUTIKER w Åhléns, Team Sportia, Eurosko, Ekolivs, Järnia, OKQ8 på Brännan ... butiksnedläggningarna har duggat tätt det senaste månaderna. Samtidigt finns det mindre butiker som lever sitt liv lite i skymundan. På Djuphamnsvägen 5 hittar vi en av dem, Sarah Tapetserare som inte bara klär om och stoppar möbler och reparerar och syr. Här säljer och tillverkar Sarah Djärv även egna fina grejer som de underbart stora och gosiga fårskinnen från egna får på Härnön och snygga förkläder i läder. Öppettiderna är varierande så kolla in hemsidan sarahtapetserare.se


Det fantastiska läget och att få bo i ett modernt nybyggt hus är de avgörande skälen till att paret Jessica och Ulf Hällberg valt en Solbacksvilla. På köpet får de ett enklare liv och mer tid över till sin sommarstuga.

– Vi föll pladask för den öppna planlösningen med stora fönster som ger ljus och rymd och med tre sovrum på övre plan, berättar Jessica entusiastiskt. Husen ligger så fint i en backe med sol hela dagen. Vi kommer också att se vattnet från huset.

Ulf och Jessica sökte en villa och får nu ett bekymmersfritt boende på köpet. Med en bostadsrättsförening i ryggen slipper de mycket ansvar, samtidigt som de får villans fördelar. – Det blir ett bekvämt boende som ger oss mer fritid och mindre dåligt samvete. På sommaren slipper vi fundera på underhåll och gräsklippning. Vi kan istället ägna mer tid åt vår sommarstuga, menar Ulf. Att huset är nybyggt med exklusiv inredning är en stor fördel. Det är bara att flytta in. – Det ska bli spännande att flytta in i ett modernt hus där allt är nytt och fräscht, säger Jessica. Planeringen av Solbacksvillorna påbörjades för nästan två år sedan av Olle och Mia Wester tillsammans med Westerlind Försäljning.

Läget passar familjen Hällberg perfekt med naturen runt knuten, närhet till ett aktivt friluftsliv, Högslätten och till centrum.

– Vi har nu även några jättefina enplansvillor om drygt 100 kvm. De passar både barnfamiljer och äldre personer som söker ett enklare liv. Vi planerar för byggstart i vår och inflyttning första halvåret 2018, avslutar Mia.

Intresserad av en Solbacksvilla? Kontakta oss får du veta mer.

Villaområdet vid Prästjorden ligger i bästa sydvästläge med utsikt över både berg och hav och med skogen runt knuten. kedjehusen finns i två utföranden:

Enplansvillor

Tvåplansvillor

• 102 kvm • 3-4 rum och kök

• •

130 kvm 5-6 rum och kök

Westerlind Försäljning och Conecti i samarbete med Skidstahus För Frågor kontakta

Ester Hemström, Mäklarhuset Tel: 0611-50 05 80 Mail: ester.hemstrom@maklarhuset.se

www.solbacksvillorna.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


Har du eller ditt barn vårtor? Just nu pågår en klinisk studie där du använder en pennapplikator för att behandla dina eller ditt barns vårtor. Behandlingen jämförs med motsvarande penna utan aktiv substans.

Gudstjänster och mötesplatser

Har du DIA-bilder? Nu kan du få dem digitalt!

Domkyrkokören söker Skannar från de flesta raka dia-magasin. Pris från 2 kr/st beroende på kvalitet och volym. Levereras på cd, dvd eller usb.

Projekt för våren är bl a Johannespassionen.

Mer info: Lars G Fredriksson, domkyrkoorganist, tel: 0611-245 12 lars.fredriksson@svenskakyrkan.se

Söndag 5/2 kl 11.00

Häggdångers kyrka. Ljus- & musikgudstjänst med Ulf Andersson, Maria Robertson & Nikki Vikdahl - sång.

tenorer och basar

0611 - 136 96 info@kopiera.nu

Fredag 17/2 kl 17.30

Säbrå församlingsgård. Familjekväll. Gemensam tacobuffé, Dansworkshop för hela familjen med Elin Kristoffersson. Aktiviteter för barnen. Kostnad 50 kr/familj. www.Vårtstudie.se

BUTIKEN UPPHÖR!

Lördag 25/2 kl 14.00

vid Häggdångers församlingshem. Sparkstafett med dopfest! Lars Eriksson, Margot Berg, Maria Robertson & Singing kidz. Fika med semlor. Se hemsidan för mer fullständigt gudstjänstprogram: www.svenskakyrkan.se/harnosandslands

(*För personer under 18 kommer den medföljande föräldern att få ersättning för faktiska kostnader upp till 3 000 SEK)

20-70% rabatt på nästan ALLT i butiken! ÖPPET: lör-sön kl 11-15 • Annan tid enl ök Välkommen att fynda!

Härnösands Auktionsverk

Fördelar med att delta i studien: • Personer över 18 år* kommer att ersättas med upp till 3 000 SEK för sitt deltagande i studien plus reseersättning

GÅR! Å P G IN N J L Ä S R UTFÖ

Inger & Owe Nordlander • Jaktstigen 10 • 070-37 66 448

TRÄNA - BADA - RELAXA

• Lättanvänd pennapplikator • Kostnadsfri aktiv penna efter studien • Om vårtorna inte försvunnit efter studien: kostnadsfri konsultation med erfaren sjuksköterska och ytterligare vårtmedel från ett svenskt apotek • Biobiljett för deltagande barn Om du vill veta mer om studien, kontakta oss på:

Telefon 010 - 10 25 006 Eller besök vår studiewebbsida för att få detaljerad information om studien:

www.Vårtstudie.se

ZumbaKids! Start 2017, vecka 2 Kom och låt barnen dansa på Simhallen Härnösand Barnen får lära sig grundstegen i Zumba

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Hur syns ni digitalt? Vi erbjuder 20 års erfarenhet av digitalt arbete för företag & organisationer.

Tid: Söndagar kl. 15.00 – 15.45 (Ålder 9-13 år) Söndagar kl. 16.00 – 16.45 (Ålder 4-8 år) Instruktör: Jeanette Terminspris: 700 kr

För mer info: www.harnosand.se/simhallen 12

För B2Bföretag: 70% av alla affärer börjar på webben!

RING 0611-51 13 20


INFART

Dacia

Citroen

Sveriges billigaste bil Sandero och syskonmodellen Sandero Stepway, liksom kombin Logan MCV, får en ny front i vår som mer påminner om märkets populära suv Duster. Pris från cirka 80 000 kr. Bilbolaget

4-5 februari kan du gå på premiär för nya Citroen C3. Mindre bullig än den förra men absolut inte mindre uppseendeväckande. Du kan få den tvåfärgad eller enfärgad och med eller utan Airbumps, de svarta skydden i plast som sitter på dörrarna. Pris från cirka 120 000 kr. Lennart Holmgren Bil

Skoda Stora familjer hittar ett nytt bilalternativ i mars när Skodas stora fyrhjulsdrivna suv Kodiaq finns att köpa. Här får du sju sittplatser om du vill och gott om utrymme för last. Pris från cirka 270 000 kr. Berners

SUGEN PÅ NY BIL? Nu finns det NIO märken att välja bland Det händer mycket på nybilsfronten i Härnösand i vår. Nya märken och nya modeller rullar ut i hos våra bilhandlare. Ska du köpa ny bil i Härnösand har du i dag nio bilmärken att välja bland. Här är några av vårens största nyheter.

Subaru Subaru är närmast urtypen till personbilar med suv-karaktär. I Härnösand är modellen Subaru XV mycket populär och kommer i en ny version i höst. Pris Subaru XV från cirka 210 000 kr. Dahlboms Bil

Izuzu Hantverkarna i Härnösand får en ny bilmodell att kolla in nu när Dahlboms Bil i Älandsbro börjar sälja fyrhjulsdrivna Izuzu pickup. Visningsex kommer in i dagarna. Izuzusatsningen innebär samtidigt att Dahlboms både bygger ut sina lokaler och nyanställer. Priser från ca 300 000 kr. Dahlboms Bil

Renault

Seat

Renault Grand Scenic är minibussen för den som behöver utrymme för både ungar och prylar. Om du vill kan du få den med sju säten. Premiärvisning redan på lördag. Pris från cirka 230 000 kr. Bilbolaget

Seat, det spanska syskonet till Volkswagen och Skoda, har också flyttat in på Berners. Seat Leon har uppdaterats både in och utvändigt och finns både som halvkombi och som kombi. Pris från cirka 170 000 kr. Berners

Volvo Svenssondrömmen, ersättaren till XC70, nya skogsmullen Volvo V90 Cross Country, kan du kolla i på Bilbolaget helgen 4-5 februari. De första bilarna levereras till kunder till sommaren. Vanliga S90 och V90 kan du köpa redan nu. Pris V90 Cross Country från cirka 370 000 kr. Bilbolaget

Volkswagen Volkswagen slog nytt försäljningsrekord 2016 och bilikonen Golf blev Sveriges mest sålda bilmodell. I mars får storsäljaren en omfattande uppdatering. Nya Golf finns en rad modeller från ren eldrift till sportbilsprestanda med 300 hästkrafter. Pris från ca 200 000 kr. Berners Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


INFART Text och foto Maria-Thérèse Sommar

I HUVUDET PÅ

Om humor w Humor har alltid funnits med i mitt liv, men jag var väldigt blyg som liten och utvecklade social fobi. När jag var riktigt ung ritade jag seriestrippar som ett fåtal utvalda fick se. Senare blev jag inspirerad av Kvarteret Skatan och andra humorkollektiv, och då föddes drömmen om att själv ingå i en liknande grupp och spåna fram galenskaper, men det är inte förrän på senare tid som jag gjort allvar av det. Jag gick en kurs i stand up och uppträdde nyligen i Umeå. För mig var det en stor seger att kunna stå på scen och jag har mötts av mycket positiv respons, framför allt från unga tjejer. Jag längtar också efter att skriva mer, särskilt romaner, och har en hel del historier som väntar på att bli skrivna. Allt jag vill skriva är inte humoristiskt, men jag tror att det är svårt att skriva humor och ser det därför som en spännande utmaning.

HELÉNE Om rädsla

w När jag var riktigt liten var jag en sprudlande, härlig vildhäst, men jag blev vingklippt genom de snäva ramar som tvingas på flickor från vuxenvärlden och omgivningen. Samtidigt har jag alltid haft ett driv att utmana mina rädslor. Som 20-åring reste jag till Moçambique på egen hand och volontärarbetade. Sedan åkte jag hem och jobbade ett tag innan jag reste runt som backpacker i ett år. Nu känns det som att jag äntligen är på väg att hitta tillbaka till den jag egentligen är och jag är på många sätt väldigt annorlunda i dag jämfört med när jag var 12, 13 år. Därför är det en sådan seger att stå på en scen och synas, höras och ta plats – allt det där som den lilla tjejen inte vågade. Att stötta andra när det gäller att finna kraften i sig själva och i gruppen, och att reflektera kring värderingar, är viktigt för mig och genomsyrar mitt arbete. Jag vill uppmana alla andra att också utmana sina rädslor!

Om att vara vegetarian w Jag är vegetarian av etiska skäl och har varit det sedan länge. Jag älskar djur och har alltid gjort det, så jag var tidigt inne på att inte äta kött, men trodde att det skulle vara svårt och jag kände ingen annan vegetarian. När jag var liten höll jag på med hästar, så jag slutade äta hamburgerkött eftersom jag förstod att det kunde innehålla häst. Sedan växte det fram mer och mer, så när jag blev vuxen bara bestämde jag mig. Det var inte svårt att vara vegetarian, inte på något sätt, och nu är det ännu enklare än det var 1994.

Om jämställdhet

Om Härnösand w Jag älskar Härnösand! Allting tycker jag om: närheten till skog och hav, det lilla formatet, de gamla husen, närheten till allt. Allt! Det är lätt och bekvämt att bo här och det är också en av få städer där man som ensamstående har råd att köpa hus. Tidigare har jag bott i Umeå, Sundsvall och Kramfors, men mitt ex fick jobb i Härnösand, så vi flyttade hit. Senare fick även jag jobb här i stan och ville bo kvar, så jag har nu varit Härnösandsbo i 10 år.

Heléne Persson är energiknippet från Umeå som har haft Härnösand som sin hemstad sedan 2007. Hon har nyligen börjat uppträda som ståuppkomiker och ägnar sig även åt att utmana egna rädslor, andras fördomar samt att uppfostra hunden Nelson. Heléne Persson Ålder 44 Familj sonen Vincent, 10 år, och hunden Nelson (döpt efter Mandela) Bor i eget hus på Aspvägen Gör hugger ved, jobbar som utvecklare på Härnösands kommun och uppträder som ståuppkomiker på r ståupp-premiär Heléne Persson gö er. mb ce de 7 eå Um klubben Fanny i

14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

w Den blyghet jag har känt i livet har mycket att göra med synen på att flickor inte ska synas, höras utan vara duktiga och lyda. Det är bättre i dag, men inte bra. De här värderingarna märks inte minst i debatter och så fort någon tjej hamnar i blåsväder. Snacka om att kvinnor blir bestraffade! Det finns också en tydlig skillnad mellan hur kvinnor och män blir bemötta som komiker. Jag som kvinna bedöms som att allt jag säger är på allvar och bokstavligt sant, inte som att det är en roll på en scen, medan män tillåts dra hur grova skämt som helst utan att man kopplar ihop det med deras person. Då bara skrattar man, men om jag gör samma sak ses det som opassande. Att som ensamstående kvinna köpa ett hus är också något som kan väcka negativa reaktioner och tvivel. För att ha ett eget hus måste man tydligen vara ”händig”, och det är tydligen män som är händiga.


INFART / LJUS PÅ Text Maja Nylund foto Pawel Maronski

”Då kände jag bara – vi kör”

Semir Hadzibulic Ålder 23 Bor Centrum, Storgatan Gör Jobbar på ComHem och driver My Football Travel och dömer fotboll Familj Bor ensam

w Semir Hadzibulic pappa spelade professionell fotboll i Serbien. Nu när Semir är äldre märks det att pappans intresse har satt sina spår. Semir som nu är 23 år har startat en biljettagentur för dem som vill åka för att se de stora fotbollsligorna ute i Europa. – My Football Travel säljer biljetter till Champions League, La Liga och Premier League. Just nu säljer vi bara biljetter till själva matcherna men framtidsplanen är att man ska kunna köpa paket med flyg, hotell och matchbiljett. Efter att ha haft affärsidén i cirka sex år kände Semir att det var dags att sätta planerna i verket. – Jag pratade med en kompis som är duktig på hemsidor om min vision. Han satte sig och gjorde ett utkast på hur hemsidan kunde se ut och då kände jag bara, vi kör. Hur känns det att driva eget? – Det känns bra. Jag skulle säga att jag är ganska impulsiv som person, vilket inte alltid fungerar i den här branschen. Man får hela tiden tänka på vad som är bäst för företaget i stunden och ta saker steg för steg. Jag ser detta även som en stor möjlighet för min egen personliga utveckling. Vad kommer du göra framöver? – Nu till våren ska jag resa runt i Europa för att försöka knyta kontakter med olika hotell. Det är ett steg i planen för att paketerbjudanden ska finnas att köpa på hemsidan. Går det som planerat kommer hotell vara inkluderat i paketen till hösten. Ambitionen är att My Football Travel ska bli bäst på marknaden. Vi på Yippie önskar Semir lycka till.

Hemsida myfootballtravel.com

Gör mig glad När Arsenal vinner

Favoritplats London

Mina tre bästA SAKER

Gör mig ledsen Falska människor

Just nu Utvecklar My Football Travels verksamhet

1 Min IPhone 2 Datorn 3 Sängen

Mitt bästa köp Lägenheten på Storgatan och min klocka

Mitt sämsta köp Mitt X-Box som jag inte

och förbereder mig för domarsäsongen

Om ett år Då har jag som ambition att jobba med My Football Travel på heltid

använder på grund av tidsbristen

Om fem år Bor jag utomlands och driver företaget

Lyssnar på House

Innan jag dör Vill jag se Arsenal vinna Champions

Tittar på Just nu Scream och Breaking Bad En ledig dag Kollar jag på fotboll, är med kompisar eller sover riktigt länge

League

En sak du inte visste om mig Jag talar fem språk flytande

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


TRÄNA - BADA - RELAXA

Ny utställning

Guldkortet Passa på 410 kr /månad

Träna, bada, gå på relaxen hur mycket du vill för 410 kr! Guldkortet

Piffa till där hemma!

Privat

Stud/pens

Dagkort

1 mån

900 kr

675 kr

3 mån

2 000 kr

1 500 kr

6 mån

3 100 kr

2 800 kr

2 325 kr

12 mån

4 900 kr

4 400 kr

3 675 kr

12 mån autogiro

410 kr

370 kr

305 kr

Nu är allt nytt och fräscht, massor med ny spännande heminredning. Flera nya leverantörer. Soffor i alla färger och former. Hilding och Elitesängars sköna sängar. En stor lamputsällning. Och vi erbjuder gratis hemkörning på de flesta av våra produkter. (inom Härnösand)

Boxercise! Kom in och upptäck Almias nya produkter!

En gruppträningsform inspirerad av olika kampsporter Tid: Torsdag kl. 19.00 – 20.00 Lördag kl. 10.00 – 11.30 Instruktör: Lena Pris: 80 kr

ÖPPET: Mån-fre 10-18 lör 10-15 Frideborgsgatan 4 Härnösand Tel: 0611-138 08 • www.almiamobler.se Facebook.com/almiamobler

800 kvm utställning • Fri utkörning inom stan 16

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

För mer info: www.harnosand.se/simhallen


STÖRST 2017 Året har bara börjat, men vi på yippie vet redan nu vAD som är det kommande årets största händelser I HÄRNÖSAND. (NÅJA, DET ÄR I ALLA FALL NÅGRA AV DE SAKER SOM VI SER FRAM EMOT i ÅR)

ILLUSTRATION TM AKONSULT

SPORT

KULTUR

EVENEMANG Internationella världsartister möter unga operasångare i unik festival

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


Härnö Trail Härnö Trail går på världsbästa löparen Emelie Forsbergs roliga stigar på Härnön, längs branta klippor, över myrar och stranden på Smitingen. Välj mellan två olika sträckor, 22,2 km eller 9,7 km, och (eftersom det är Höga Kusten vi pratar om) mellan 840 och 280 höjdmeter. Totalt finns 1000 startplatser. Se till att du kniper en av dem och är med i årets största löparfest! Tid: 30 september Start: Vårdkasen (www.harnotrail.se)

Småbåtsmuseet, Härnön

De på Murberget fick vara lite snabba när Sjöhistoriska museet ville dela med sig av sina småbåtar till museer i landet. Tack till dem för att en del av de fina träbåtarna hamnar här, och att de historiska lokalerna i gamla Tobaks kommer till användning för något publikt. När

Statens Maritima Museer som Sjöhistoriska är en del av, bygger något brukar det bli hög kvalitet och vi hoppas att det inte blir någon skillnad här. Snabba ryck är det hursomhelst, planerad invigning är månadsskiftet juni-juli. På väg dit är också båten Lunkentuss från Sundsvall, om nu inte lokalpolitikerna där faller de som klagar över detta till föga.

TRE

ett

2

Hotellet, Kanaludden Om alla sinkande fallgropar är ur vägen så blir det byggstart av det nya hotellet på Kanaludden i år! Med sina två restauranger och skybar blir det något extra även för oss som inte lär utnyttja någon av de 240 bäddarna särskilt ofta. Beräkningar visar att hotelletableringen tillför cirka 30 miljoner kronor till handeln varje år. Blir det byggstart är vi där på första spadtaget!

fyra

I år flyttar bilutställningen till parkeringen vid Lidl.

Nostalgidagarna Säga vad man vill om de gamla raggarbilarna som stoltserar genom stan – respekt för allt jobb som ligger bakom de snygga vrålåken. Alla timmar i garaget, allt letande efter delar, allt putsande och fejande … Motorkulturen har snabbt intagit en viktig plats i Härnösand. Bra jobbat alla som dragit i gång detta. Vi ser fram emot sköna sommarkvällar med motormuller längs Norrlands vackraste crusinggata – Nybrogatan. Nostalgidagarna 14-19 juli. 18

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


fem

Hernö Gin Cocktail Awards, Skule Ok, vi vet – Skuleberget är inte precis Härnösand … Men det är Härnösand som är i centrum när bartendertävlingen Hernö Gin Cocktail Awards för femte året i rad genomförs i Friluftsbyn mitt i Höga Kusten. Ett antal kreativa bartenders, i år från hela världen och efter kvalificeringstävlingar i bland annat Storbritannien och Danmark, för en kamp där kreativitet, cocktailkänsla och smak avgör. Basen är förstås Härnösands mest prisbelönta produkt någonsin(?), Hernö Gin, tillsammans med smaksättare från naturen runtomkring. Det finns ungefär 150 biljetter i olika paket där (frivilliga) smakprov av tävlingsbidragen ingår. Häng på låset när biljetterna släpps i mitten av juni 2017. Hernö Gin Cocktail Awards 2017 är den 26 augusti. Under kvällen serveras mat och dryck och spelas skön live-musik. Kan bli magiskt bra! (www.cocktailawards.com)

SEX

Superlördag!, Torget Oj, vilken succé det blev när Yippie bjöd Härnösand på fest på torget med gratispizza, uppvisningar och Panetoz! Just nu tror vi att vi gör om det igen i höst.

7

foto hernö gin

Härnösands snöskolopp, Härnön

Friluftsfrämjandet i Härnösand är stora vänner av snöskor. Inte så konstigt eftersom det är ett enkelt sätt att ta sig ut i vår kuperade natur. Utan bakhalt och utan besvär i utförlöporna passar det alla åldrar. Loppet genomförs söndag 26 februari på Vårdkasen. Spring eller vandra i ditt eget tempo på pistat underlag i 2,5 eller fem kilometer (motionsklassen) eller delta i tävlingsklassen med tidtagning, 5 km eller 10 km. Har du inga snöskor? Inga problem, det finns att hyra på plats för 25 kronor. (www.friluftsframjandet.se/ harnosand) >>

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


foto STIGSJÖ TRIATHLON

ÅTTA

Stigsjö Triathlon, Stigsjö Folkfest, cyklar, simning och löpning – en perfekt kombination! Efter en lyckad premiär i fjol är det dags för fler att sporras av motionsloppet Stigsjö Triathlon. En lagom dos cykling (7 km), en lagom dos löpning (3 km) följt av ett par hundar meter simning i Brunnesjön, allt i Stigsjös vackra omgivningar. Träna lite grand och ställ upp du också. Lördag 22 juli 2017. (Sök Stigsjö Triathlon på Facebook)

Operafestivalen, 17 juni1 juli På bara några år har Härnösand Opera Academy & Festival blivit ett av våra kulturella flaggskepp (Norrdans är också ett och Murberget). För tredje året i rad kommer bland andra operalegendaren George Shirley, hit. Han är gästlärare för eleverna på Opera Academy men bjuder också på en egen konsert. I år är festivalen tidigarelagd. Boka in 17 juni till 1 juli och räkna som vanligt med opera i världsklass.

elva

Birka Cruises, Djuphamnen Birka Cruises kan inte få nog av Härnösand och tur är väl det. Enligt hemsidan är det otroligt nog redan fullbokat! I år utökar de från tre till fyra kryssningar med stopp i Härnösand. Den fjärde är en specialkryssning 21 augusti som hoppar över Luleåbesöket och bara tar två dagar. Rätt tänkt för det är ju här i Höga Kusten det händer. Man borde hänga med, men vi som trots allt inte gör det får glädjas åt folklivet på stan och att Härnösand förhoppningsvis får visa upp sina bästa sidor. Det har vi alla nytta av. 13, 23 och 28 juni och 22 augusti dyker fartyget upp i Härnösand. (www.birka.se)

Västanåfallet i ljus (men inte dagsljus) Vi behöver ljus. Det har man snappat upp i Viksjö. När höstmörkret har lagt sig och skogen är som svartast bjuder Västanåfallet plötsligt på sin mest fantastiska upplevelse. En suggestiv ljusföreställning, kolbullar från elden, servering, musik och och fyrverkeri gör att vi riktigt längtar till hösten. Tyvärr har vi på Yippie inga bilder på ljusfyrverkeriet men vattenfallet i dagsljus är också fint.

Härnösands Stadsfest Festen fortsätter på Mellanholmen. 21 till 22 juli är det bara att boka in. Gänget bakom stadsfesten brukar hitta fram till artister i hetluften. Så blir det säkert i år också. Magnus Uggla är en hit! Följ artistutvecklingen på harnosandsstadsfest.se

20

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

10

Internationella världsartister möter unga operasångare i unik festival

TOLV

13


Här ligger jag och gör reklam för Friskis&Svettis, men ingen bryr ju sig om reklam. Hur orkar jag?

Anmälan görs via mejl eller telefon!

G r at i spå Prova kväll

HärnösanD

Det går att träna för att få bättre kondition och starkare muskler. Men också för att bli gladare, få mer lust för jobbet eller för att få energi att härda ut med åtaganden som bitvis kan kännas helt meningslösa.

Alla beHöver anmäla sig.

31/1

HathaYoga

Välkommen till oss och inspirerande träning utan pekpinnar, i en gemenskap där du får vara precis som du är. Heja dig!

18.00-18.30 • 19.30-20.00

YinYoga

18.45-19.15 • 20.15-20.45 Bokningstelefon 076-008 91 80 | Köpmang 10 A | www.hhstudion.se | info@hhstudion.se

BLI REDO FÖR VINTERN! Seat Leon - utrustad till max. LEON ST KOMBI TSI 110 Vinterhjul • Motorvärmare med kupéuttag Metallic •Backkamera • Full Link • Teknikpaket LED-paket invändigt • Löstagbar dragkrok LED-strålkastare för både hel/halvljus Media System Plus • Mörktonade rutor

Priva leasintg

2895 /mån

:-

NU 199.900:-* * Ord. 244.000:-

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil och Nybilsgaranti till 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Blandad körning Leon TSI 110 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 114 g/km. Miljöklass EU6 **Priset gäller vid finansiering via SEAT-finans.

FÖLJ OSS PÅ

SEAT.SE

Härnösand | Smedjev. 3 | 0611-55 20 40

n n e a n m g Vå28 ! nya lägenheter

Byggsta rt:

Mars 2017

Preliminärt 28 lägenheter 10 st 1 – 1,5 r o k 14 st 2 rok 4 st 3 rok

30 – 50 m² 46 – 76 m² 85 – 92 m²

www.harnosandshus.se

Nybrogatan 13 • Tel 0611-882 00

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

21


REPORTAGE / FIRST HOTEL STADT HÄRNÖSAND

L å n g dag s f ä r d m 22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


First Hotel Stadt på Skeppsbron har gamla anor. På den här platsen har det legat hotell ända sedan 1885. Den nuvarande fasaden är från 1968. Stora bilden: Ulrica Billberg drar vagnar med nya lakan och städprodukter genom hotellkorridoren.

På hotellet pågår verksamheten dygnet runt. När de flesta av oss sover som djupast har arbetet med att förbereda frukosten för hotellgästerna pågått ett bra tag. Yippies Maria-Thérèse Sommar följde med från morgon till sen kväll på First Hotel Stadt i Härnösand. Text och foto Maria-Thérèse Sommar

ot n at t p å Sta dt Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

23


Frukost pågår – till ett lågmält mummel.

I receptionen på Stadt står Jossan och checkar in hotellgäster. Det här dygnet är de en hel del, närmare 100 stycken.

Hallå, Helen Caro, hotelldirektör! Vad är det första du gör när du kommer in på ett hotellrum? Det första jag gör är att slå igång tv:n. Jag vet inte riktigt varför, men det brukar alltid vara det första. Vilka är de tre viktigaste sakerna på ett hotell? Personalen, servicen de ger och att gästen får en upplevelse. Det är väldigt viktigt för att en gäst ska bli nöjd och vilja komma tillbaka. Och så ska det vara rent och snyggt, det är A och O, men det ska man kunna ta för givet. Har du några hotellfavoriter? I Sverige är favoriten First Hotel Reisen i Gamla Stan. Det ligger i en anrik byggnad i fantastiska kvarter nära vatten, vilket gör att man får lite hemkänsla. I världen kan jag exempelvis säga The May Fair i London. Det är jättetrevligt. Eftersom jag jobbat som fotbollsdomare, bland annat under flera OS, har jag bott på otaliga hotell. En gång bodde jag på ett fantastiskt hotell i Peking som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Femstjärnigt, 30 våningar högt, och jag har aldrig någonsin sett något så fint. I servicen ingick att de kom och bäddade upp sängen innan man skulle gå och lägga sig och ställde fram tofflor, sådana saker. Men jag har verkligen bott på alla sorters hotell! 24

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

T

idig, blå morgon i Härnösand. Inga affärer har öppnat ännu, trafiken är lugn och endast ett fåtal fönster lyser. Nedför Nybrogatan mot Skeppsbron, till höger. En skymt av någon som rör sig inne i First Hotel Stadt. Inne på hotellet hörs klirr från restaurangen. En receptionist ler och säger välkommen; ett par gäster beger sig uppför spiraltrappan till frukosten som är i full gång. Det är ett 20-tal tidiga frukostätare som talar lågmält med varandra, går och plockar bröd, pålägg, flingor som prasslar ned i filen. Någon tar ett glas juice, andra väntar på våfflor och låter ångande kaffe strömma ned i koppar medan snöblandat regn piskar mot fönstren.

07.15

Annica, som jobbar i köket, nästan flyger omkring. Snabbt, snabbt och närmast ljudlöst hämtar hon mat, ställer undan glas, plockar in disk, skyndar ut igen och ser till att gästerna har vad de behöver, utan att verka det minsta stressad. Hon har varit igång sedan klockan sex och är egentligen inte morgonmänniska, men har lyckats vänja sig, både med hjälp av jobb och barn. Tidigare har hon jobbat på restauranger, och när hon sökte jobb på hotellet skulle det egentligen vara tillfälligt, men hon trivdes och blev kvar. När hon gick restaurangskolan gjorde hon praktik på hotellet, och det var en av orsakerna till att hon senare sökte jobb där. – Det är ett kul jobb, alltid full fart! Jag skulle inte kunna sitta ned en hel dag, eller någon längre stund, utan jag vill röra mig! Och vi är ett härligt gäng som jobbar här. Det visar sig att First Hotel nästan är en sorts familjeföretag – nja, inte riktigt, men Annicas tvillingsyster Ulrica jobbar också


Annica på sin arbetsplats i Stadts kök. Hon gillar sitt jobb.

”En kort stund stannar Annica till vid en bänk i köket. – Jag vet faktiskt inte vad det är jag gillar så mycket med att servera. I dag jobbar jag både med frukosten och lunchen och jag tycker det är så roligt – det är väl att prata med folk, men jag kan inte riktigt sätta fingret på det ändå, varför jag gillar det!”

där och i receptionen står deras kusin Jossan och checkar ut några tidiga resenärer. Dessutom är en av lärlingarna en kusin till dem. En kort stund stannar Annica till vid en bänk i köket. – Jag vet faktiskt inte vad det är jag gillar så mycket med att servera. I dag jobbar jag både med frukosten och lunchen och jag tycker det är så roligt – det är väl att prata med folk, men jag kan inte riktigt sätta fingret på det ändå, varför jag gillar det! Det finns inte så mycket mer tid för eftertanke. Nya fat med ost ska bäras ut. Ut genom ena dörren, in genom den andra, i köket som är varmt och fullt av glas, porslin och rostfritt stål. På kakelväggen sitter en lapp som är till för praktikanter. Annica har ritat ett stort leende ansikte och där står: ”SERVICE. Vi ler och säger god morgon till alla gäster. Ögonkontakt och hjälpsamhet.”

08.30

09.20

Inne i köket har kocken Alice Vigren satt igång med bakningen. Hotellet bakar alltid eget bröd till lunchen. Med vana, flinka händer rullar hon ut baguetter och placerar dem i formar. Lunchen börjar klockan elva och det är mycket att förbereda innan dess.

Alice Vigren är kock.

I restaurangen sitter Mikael och Mira från Haparanda och äter frukost. De går en kriminalvårdsutbildning i Härnösand, tillsammans med många andra, och är några av de långtidsgäster som finns på hotellet just nu. Ända till den 24:e mars ska de bo på First Hotel. Det låter lyxigt? Bo på hotell, slippa städa, äta hotellfrukost varje dag? Mikael säger att jo, i början, men man blir less i längden, att inte vara hemma, även om de åker hem över helgerna.

08.45

den som jobbat i receptionen på natten. Hon stämmer av läget med alla avdelningar och all personal som finns på plats; de hälsar glatt på varandra. Helen går igenom gårdagens resultat för hela hotellet. All omsättning. Hon stämmer av hur arbetstimmarna har sett ut, produktiviteten, kollar hur det stämmer med budgeten. Hon svarar på gästundersökningar som skickats ut och besvarar feedback på olika bokningssidor. Vissa tider i månaden arbetar hon mer administrativt, till exempel med bokslutet. Om det behövs rycker hon också in och hjälper personalen på de olika avdelningarna. Hon har jobbat som hotelldirektör sedan augusti 2012. Det hon gillar allra bäst med sitt jobb är personalen: – Jag är jätteglad när jag kommer hit varje dag. Man får så mycket energi – och självklart är alla gästerna också en viktig del i det.

Hotelldirektören Helen Caro kommer till jobbet efter en ovanligt långsam färd från Sundsvall, på is och genom slask, i regnet. Oftast börjar hon tidigare, runt klockan sju, eftersom hon då hinner träffa

10.02

Städning pågår för fullt på andra våningen. Det är Ulrica Billberg och Manok Prawetram som raskt drar vagnar med nya lakan och städprodukter genom korridoren. 64 rum ska de städa i dag. Totalt har hotellet 95 rum och de ska klara av tre rum i timmen. Ulrica och Manok är vana att jobba tillsammans. – Vi har hittat vårt tempo, berättar Ulrica. – Vi är så vana att prata med varandra att vi inte behöver göra det hela tiden utan vet ändå vad vi ska göra. När Manok är borta, som nyligen då hon var hemma med sjukt barn, skulle jag behöva två extra personer för att fylla hennes plats. Manok byter sängkläder, bäddar och städar sovrummet, medan Ulrica städar badrummet. De brukar alltid jobba så och har valt det

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

>> 25


Manok Prawetram bäddar en hel del sängar varje dag.

Endast miljöcertifierade och allergivänliga rengöringsmedel används.

Mats Sandin kånkar gamla skrivbord. Inredningen ska bytas ut. Mängder av tjock-tv-apparater får sin sista vila i ett av rummen i den del som kallas diplon, den äldre delen av hotellet, mot Köpmangatan.

Vaktmästaren Peter Karlsson står på taket ock kikar ut över stan.

själva, även om det förstås händer att de jobbar ensamma ibland. Manok gillar att bädda sängar: – Kanske för att jag är liten och kort, det passar mig bra. Ulrica föredrar att städa badrummet, eftersom det känns bättre för hennes axlar och rygg, och hon tycker sällan att något är obehagligt: – Nej, man vänjer sig! Det är klart att det inte är roligt om någon har kräkts, men mest för att det är svårt att torka upp. Sedan kan jag bli förvånad över hur ofta folk inte spolar toaletten efter sig! Det är ju bara att trycka på en knapp ... Alla medel de använder är miljöcertifierade och även sprayer med doft ska vara allergivänliga. Ulrica arbetade först på entreprenad som städare på hotellet, men sedan sökte hotellet egen städpersonal och då sökte hon anställning där. Hennes tvillingsyster Annica hade redan börjat på hotellet. De har följts åt genom livet, i skolan förstås, men även i arbetslivet, och de bor i princip grannar med varandra. Enda gången de inte fick gå i samma klass var på restaurangskolan, eftersom lärarna tyckte att det blev för krångligt.

26

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Hotellets äldre del har några externa hyresgäster, till exempel Metropol.

Många nycklar till många rum.

Ibland har det orsakat förvirring med tvillingsystrar på samma hotell, även om de jobbar på olika avdelningar. Gäster som undrat hur Annica lyckats vara på två ställen nästan samtidigt och dessutom hunnit byta kläder.

P 10.57

eter Karlsson har jobbat som vaktmästare på First Hotel i 20 år nu. Vaktmästaren, eller den tekniske chefen, som man också kan säga, har i uppgift att se till att huset mår bra. En vanlig dag på jobbet kan Peter ha hand om allt från driften av hotellet till att laga saker, utföra allmän service, jobba med säkerhet och konferens. – Det är roligt att ha ett hotell som arbetsplats, för det händer så mycket och det kan vara vad som helst. Om jag inte hade tyckt att det var roligt hade jag förstås inte stannat så länge, och jag gillar det fortfarande, både kollegorna och själva hotellet. Slutet av 90-talet beskriver han som en rolig tid.


Just i natt har hotellet många gäster så det är full fart i restaurangen hela kvällen.

”Det är roligt att ha ett hotell som arbetsplats, för det händer så mycket och det kan vara vad som helst. Om jag inte hade tyckt att det var roligt hade jag förstås inte stannat så länge, och jag gillar det fortfarande, både kollegorna och själva hotellet.”

– Då hade vi nattklubben Sneezing Duck med mycket liv och rörelse i anslutning till restaurangen. Det var ett populärt ställe. Tillsammans med Mats Sandin, som är något av en allt-i-allo, bär han ut ett skrivbord från ett av rummen. – Vi ska byta inredning, från mörkt till ljust, så just nu håller vi på att flytta massor av möbler. Den här delen av byggnaden kallas för diplon, eller diplomaten, på grund av rummens karaktär. De ligger i den äldre delen av hotellet och har högt i tak. Mats bär skrivbordet baklänges genom korridoren och utan att titta bakåt duckar han för ett skåp som sticker ut från väggen. Smidigt, snabbt, vant tar de sig till en del av hotellet som används som förråd. Peter vet det mesta om hotellet och dess utveckling, från Hotell Norrland som startades 1885, vidare till Stadshotellet som började byggas 1898, till det nya First Hotel Stadt med sin fasad från 1968. De olika hotellen finns avbildade i konferensavdelningen, med stora bilder ur Örjan Leeks arkiv. Det nuvarande hotellet ser ut som en hästsko till formen, med

70-talsfasaden ned mot vattnet och den hundraåriga rosa fasaden mot Köpmangatan. En av de externa hyresgästerna är Metropol, där bland andra jazzklubben håller till, och högst upp i den delen av huset finns Odd Fellows lokal, men där kommer vi inte in. Peter och Mats har ställt skrivbordet i ett av de många äldre rum som inte används, alldeles under hotellrummen i diplon. Fönstren vetter mot Köpmangatan. Till ett rum verkar mängder av tjock-tv ha kommit för att dö. Ett annat rum var frisersalong när Peter var liten; det är nu fullt av sängar som står lutade mot klarblått kakel. Ett rum är snarare en salong, med vita kassetter längs väggarna. Andra rum har huggits av och ett lägre tak har satts in, tillsammans med våldsamt mönstrad plastmatta på golvet. Här har Kommunal haft möten en gång i tiden. Någon – kanske ett spöke – har spelat en tafatt omgång luffarschack på en vägg. Peters enorma nyckelknippa verkar tynga ned själva låset på vägen ut. Nycklarna är så tätt packade att de inte skallrar. Ändå kan de flesta dörrar öppnas med nyckelkort, men inte i den gamla delen av huset, inte alla dolda rum.

11.46

Peter öppnar något som ser ut som en garderob ute i en korridor. Han drar ned en stege, öppnar en lucka – vi är på väg upp på taket. Klättringen går genom vinden där gullfiber och trä syns åt alla håll. Uppe på taket ligger stora ventilationstrummor, men om man höjer blicken är utsikten storslagen, över vattnet och staden. Taket är för dagen ganska halt, så Peter är försiktig när det gäller några manövrar nära kanten – det finns inget räcke mot innergården. Han berättar om hur hett det blir där uppe på somrarna, på det svarta taket, om han måste stå där och fixa med någonting ett tag.

12.05

I restaurangen rör sig lunchgästerna, hämtar mat, och köksmästaren Philip Fagerström fyller på med bröd i korgarna. Han jobbar både med lunch och middag på hotellet och är igång från klockan åtta eller nio. I köket finns tre heltidsanställda och extra personal vid behov.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

>> 27


”D

et är en givande uppgift att nå ut till gästerna med god mat. Jag uppskattar skapandet och kreativiteten i jobbet, säger Philip medan han arrangerar brödet. Mycket mer än så hinner han inte säga. Det är mycket att göra och fler gäster strömmar till.

Philip Fagerström är köksmästare. I dag blev det en extra lång dag, från 9.15 till 23.10. Många ville äta.

14.00

Vaktmästaren Peter har skött service och fortsatt arbetet med att byta ut möbler. Han går igenom konferensavdelningen, som ligger på ett helt våningsplan. Här finns ett stort, delbart rum med fönster ut mot vattnet och mängder av mindre grupprum. De har fått sina namn från kända personer med Härnösandsanknytning, mest litterära personligheter. Lubbe Nordström, Kerstin Ekman ... Namnen står på skyltar på varje dörr, tillsammans med ett citat om personen.

Jossan började i receptionen 2011 och har alltid vetat att det är på hotell hon vill jobba.

14.55

Jossan har jobbat som receptionist sedan 2011, och det var tack vare kusinerna Ulrica och Annica som hon sökte jobbet på First Hotel. I likhet med dem har hon gått Hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet och hon visste att det var hotell hon ville jobba med. – Det är kul! Just det här passet jobbar jag klockan 07 – 15. På morgonen får jag överlämning av den som jobbat natt. Sedan checkar jag ut en massa folk fram till klockan 12. Jag står här hela dagen och sköter även administrativa saker som att skicka fakturor, ta hand om konferensbokningar, svara i telefon och på mail. Hon tar också emot och lägger in rumsbokningar samt större grupper som bokar in sig. Nu ringer telefonen; ett samtal till eller två hinner hon med innan hon slutar för dagen.

16.30

Ett antal nya gäster checkar in. Några är i stan för att jobba, andra för att roa sig.

19.30

Restaurangen har middagsbesökare, både hotellgäster och andra, fram till stängningen som i kväll är klockan 23.

21.00

En mängd ungdomar kommer in i foajén, nöjda och upprymda. De har vunnit två handbollsmatcher med sitt lag, Spånga Flickor -03. Tränare och föräldrar finns med, håller koll, samlar ihop sin grupp som snart bjuds på kvällsfika uppe i restaurangen.

22.55

Nattreceptionisten Emma Berglund är på plats för att jobba mellan klockan 23 och

28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

tid jobbar natt, men ibland hoppar jag även in dagtid om det behövs extra personal. En ung gäst, en av handbollsspelarna, kommer och ställer sig vid receptionen och plingar ett antal gånger på ringklockan, trots att två receptionister står framför henne. Hon möts av ett leende och ett ”Det där tycker du var roligt, va!” Flickan frågar vad de ska få för frukost nästa dag: – Finns det äggröra? Kan man rosta brödet själv? Finns det pannkakor – här vänder hon sig till sin kompis och frågar om de får äta pannkakor, nu när de ska vara med i SM. Emma säger att de tyvärr inte har pannkakor, men det kommer att finnas våfflor med sylt och grädde. Flickan gör stora ögon. – VÅFFLOR? Har ni våfflor? Hon studsar iväg med kompisen och de pratar vidare om att fråga föräldrar och tränare vad de får äta. Inte för mycket socker, nu när de ska vara med i SM. Det är Emma som förbereder frukosten. När hotellet har många gäster, som i kväll, över 100 personer, börjar hon redan klockan 4 med att steka bacon och göra äggröra. Emma städar även lobbyn och toaletterna nere, men när det är många gäster håller hon sig mycket bakom receptionsdisken, redo att hjälpa till. Det kan vara ett nyckelkort som blivit avmagnetiserat så att gäster inte kan komma in mitt i natten, eller att checka ut någon som ska bege sig iväg tidigt. Två gäster som är på väg upp till sina rum för natten kommer förbi och får varsin flaska mineralvatten.

23.15 Emma Berglund har jobbat med det mesta på Stadt. Sedan snart ett år är hon nattreceptionist.

sju. Hon ställer ifrån sig väskan, hänger undan jackan. Hotellblazer på. Hon stämplar in och får en överlämning av kollegan som precis går av sitt pass och nöjd med dagen ska åka hem och sova. Kollegan berättar att det är många gäster som är ute på stan i kväll. Det är fredagskväll och många är ute och firar efter en match. Emma får en lista över vilka som begärt extrasängar. En gäst har specialönskemål om att göra frukosten själv, runt klockan 06.50 nästa morgon. Emma tycker om att jobba natt och gör det enligt ett schema där hon ibland har längre ledigheter. Hon beskriver arbetet som lugnt och tryggt. – Jag trivs jättebra och har jobbat extra här tidigare, både med frukost, städ och reception, så jag har gjort det mesta. Den här tjänsten fick jag i mars 2016 och den är som nattreceptionist, vi är två personer som all-

Köksmästaren Philip är på väg hem och stämplar ut i receptionen. Köket stänger klockan 22 fredagar och lördagar, restaurangen lite senare, men i dag blev det en extra lång arbetsdag, från 9 till 23.10: – Vi hade en busslunch i dag, så det blev extra tidigt. Det är roligt, men jag är ganska nöjd att gå hem nu.

23.30

Två hotellgäster som varit ute på krogen sitter nere i lobbyn och pratar med varandra. Andra börjar också komma tillbaka till kvällens vila efter en lång dag och middag ute på stan.

01.17

Det har varit lugnt på hotellet ett tag. Någon enstaka person passerar utanför hotellet, en människa, en hund. Några gäster är fortfarande ute på krogen. Emma börjar städa lobbyn. Annica och Ulrica, tvillingsystrarna, är hemma i varsitt hus och sover. Helen Caro är hemma; kanske får hon också en hel natts vila innan hon kör sträckan Sundsvall – Härnösand igen. Natten är blå utanför hotellet.


Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


REPORTAGE / PER BRUDSTEN

I DOM KY R K A N SPEL A R

PER PÅ H EM M A PL A N Per Brudsten började i gosskörEN som sjuåring. nu är HAN 24 OCH en av dem som fyller Härnösands domkyrka med mäktigA TONER Text & foto Maria-Thérèse Sommar

30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


R

N

O

rgeltonerna ekar pampigt genom domkyrkan, men ingen syns till. Det är vardag, eftermiddag, och längst fram i kyrkan till vänster sitter Per Brudsten och övar på ett stycke av César Franck. Per har jobbat som organist i Härnösands domkyrka sedan i juni. Det var då han tog examen på Musikhögskolan i Piteå, en konstnärlig kandidatexamen, efter att även ha studerat i Mellansel. Domkyrkan är hemmaplan för den 24-årige hemvändaren. – Jag har sjungit i gosskör här, från att jag var sju år och ända fram till gymnasiet. Det var bland det roligaste jag visste i den åldern och vi åkte på flera körresor, bland annat till Nice och Barcelona. Det var, som han uttrycker det själv, ”många bananskal” som gjorde att han sedan blev organist. När han var runt 11 år erbjöd en organist lektioner, och även om andra intressen gjorde att Per inte kände för att öva särskilt mycket på den tiden fortsatte han att spela. – Senare blev jag iväglurad på ett orgelläger i Mellansel och fick veta att det var möjligt att gå där på distans, samtidigt som jag gick Räddningsgymnasiet på Sandö. På Mellansels folkhögskola träffade jag kompisar som också varit på orgellägret, och så bestämde jag mig för att gå där två år på heltid efter gymnasiet. piano och orgel har samma tangentsystem, men i övrigt är det mycket som skiljer instrumenten åt. – Orgeln har ingen sustainpedal som får tonerna att höras längre, utan här måste du hålla ned tangenterna hela tiden, och så spelar man förstås med fötterna också. På ett piano slår du på strängar, men här öppnar du ventiler. I domkyrkan finns tre orglar. Den stora läktarorgeln, kororgeln längst fram i kyrkan samt en liten kistorgel som står tryckt mot en vägg i ett av sidokapellen och ibland rullas fram för att användas med orkester, då det lilla ljudet smälter in mer i exempelvis barockmusik som framförs av många tillsammans. Per spelar gärna på alla orglarna: – De har varsin karaktär och passar till olika sorters musik. Den här, kororgeln, spelar jag helst på när det gäller gudstjänstspel, eftersom jag sitter och har ögonkontakt med prästen och andra deltagare, och även kan se församlingen framifrån. Det ger bra kommunikation och ett bra flöde i gudstjänsten. Kororgeln passar också fantastiskt till att ackompanjera kör, både på grund av klang och närhet.

Den orgeln beskriver han som väl anpassad för 1800-talsmusik och en av favoriterna, César Franck, medan stora orgeln passar ännu bättre till Bach, åtminstone när det gäller hans personliga spelsätt. Per är en av tre kyrkomusiker i domkyrkan – bara en av dem är domkyrkoorganist – och hans jobb innebär inte bara att spela orgel, långt därifrån: – En vanlig missuppfattning är att jag bara jobbar på helgen, men under veckorna planerar jag, övar och leder körer. Det är fantastiskt att ha Lars G. Fredriksson, domkyrkoorganisten, som kollega, och alltid lätt att få inspiration från honom! Jobbet ser också olika ut beroende på var i kyrkoåret man befinner sig, till exempel om det är adventstid, då det händer jättemycket i kyrkan. På fredagarna jobbar han ofta på tre begravningar, medan lördagar antingen består av lördagsmusik som framförs i konsert eller av att spela på bröllop och dop. – Det kan vara jobbigt att se folk så ledsna på begravningarna, men att spela i de sammanhangen kan också vara väldigt fint. är något Per Brudsten vill jobba mer med: – Min önskan är att vi ska kunna återuppliva gosskören snart. Det har betytt så mycket för mig att vara med i gosskör och körsång innehåller så mycket av det man brukar ta upp när man pratar om livskvalitet. Man mår bra av att sjunga, både fysiskt och psykiskt. Man jobbar med hela andningsapparaten, har känslan av att göra saker Det kan tillsammans med andra vara och lär sig mycket om jobbigt att se kommunikation utan ord. Och så är det förstås folk så ledsväldigt kul att sjunga! na på begravGosskören Domherningarna, rarna var inriktad mot pojkar som är cirka 6 – men att spela 12 år gamla, men åldern i de sammanär inte ristad i sten. hangen kan – Målbrottet är en svår sak för många, också vara men man har ju samma väldigt fint. stämband och muskler. Jag är övertygad om att körsång hjälper när det gäller att hantera sin röst på ett bra sätt även i målbrottet. Musik verkar vara den helt dominerande kraften i Per Brudstens liv. Men vad gör han på fritiden då, till exempel på helgen, som i organisters fall ofta är måndag – tisdag? – Jag gillar att laga mat, och det är vegetarisk mat som gäller. Sedan lyssnar jag mycket på musik på fritiden. Mycket orgelmusik, mycket klassiskt, men även hårdrock. Det är bra med kontraster och båda sorternas musik gör mycket med kroppen. Faktiskt är jag själv gammal hårdrockare, vänta ska du få se... Han tar fram körkortet, där en hårdrockare med långt hår och skägg finns avbildad. – Jag klippte mig när jag började plugga i Piteå, för då kände jag att det var dags, säger han med ett skratt och återgår till sitt arbete, till orgeln och tonerna som snart vibrerar genom kyrkorummet igen.

att leda körer

Från hårdrock till domkyrkoorgel – Per Brudsten gillar musikaliska konstraster

PER BRUDSTEN Ålder 24 Bor I centrala Härnösand Gör En av tre kyrkomusiker i domkyrkan

DET HÄR VISSTE DU INTE OM DOMKYRKANS ORGLAR w Det finns två huvudorglar i kyrkan. Spelbordet på orgeln nere i kyrkan är flyttbart, så man behöver inte sitta nära själva orgelpiporna och spela.

w Fasaden och en del av piporna på den stora orgeln härstammar från 1731. w Den stora orgeln har två spelbord och två uppsättningar pipor. En pipsektion, ryggpositivet, går att spela på både från huvudspelbordet, men också från ett mindre spelbord på framsidan av ryggpositivet. w Registerandragen (”spakarna” man drar ut för att få olika sorters ljud) är elektriskt kopplade i stora orgeln så varje stämma har en liten säkring som kan gå! w Båda huvudorglarna har tre våningar, så när de ska stämmas måste man klättra upp bakom dem, på flera olika nivåer.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


INTERVJU / LADIES CIRCLE

Cilla och Maria i Ladies Circle i Härnösand planerar en stor insamlingsfest på gamla Tobaks i vår – dock bara för kvinnor.

H ÄRN Ö SANDS ST Ö RSTA TJ E J F E ST PÅ G (o c h D E N ÄR F Ö R E N R I KT I GT GOD SA K ! )

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


I ETT mötesrum SOM känns som en sorts hemligt rum mitt i staden, EN BIT IN LÄNGS EN MÖRK KORRIDOR BREDVID SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, PÅGÅR PLANERINGEN AV ÅRETS FÖRMODLIGEN STÖRSTA TJEJFEST I HÄRNÖSAND. Text & foto Maria-Thérèse Sommar

”V

i är egentligen inte särskilt hemliga, säger nuvarande ordföranden Maria Sundell. Hennes vän, Ladies Circlemedlemmen Cilla tillägger: – Nej, vi dricker inte blod eller har några konstiga riter för oss eller så. Ladies Circle startades i England efter andra världskriget. Först var det en klubb för fruarna till de män som var med i föreningen Round Table, mest för att kvinnorna också skulle få roa sig, men det utvecklades snabbt till en ideell hjälpverksamhet, politiskt och religiöst obunden, och förblir så än i dag. På väggarna i mötesrummet hänger mängder av vimplar. – Det är Round Tables allihop, alltså männens. Vi delar lokal med dem och är fortfarande en systerförening, men i dag är det inte alls på samma sätt, att man behöver vara någons fru, höra ihop med någon i Round Table, berättar Maria. – Det är som i samhället i övrigt, och de två föreningarna tillsammans är mest ett bra nätverk om man till exempel ska göra en insamling. varannan vecka träffas medlemmarna i

n r som här intill me Samma persone . på rna -mösso med Ladies Circle

Vimplarna på väggarna tillhör inte Ladies Circle utan deras broderförening Round Table.

Ladies Circle. De går på studiebesök, har möte och äter middag tillsammans. Vid varje möte har man något som kallas ”tre minuter”, där en person berättar om någonting, vad som helst, utan att bli avbruten. I medlemskapet ingår att alla ska prova på alla roller, till exempel att vara kassör, och att träna på att tala inför folk. Under mötena planeras arbetet med välgörenhetsprojekten. Ladies Circle jobbar alltid med välgörenhet på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt. I Härnösand har de länge stöttat Kvinnojouren och för tredje året i rad håller Ladies Circle på att anordna en tjejfest där de samlar in pengar. I år är festen större än någonsin och kommer att äga rum på Tobaksmonopolet den 1:a april. Förra årets fest hade temat ”White Party”. 70 gäster hjälpte till att samla in närmare 23 000 kronor till Kvinnojouren och dessut-

FAKTA OM LADIES CIRCLE I HÄRNÖSAND • Ladies Circle är en internationell organisation som finns i 36 länder

• Deras motto är ”Friendship and service” och medlemmarna kallar varandra för ”systrar”

• Hjälparbetet startade efter andra världskriget i England

• Medlemmarna är yngre kvinnor upp till 45 år • I Sverige har Ladies Circle 13 distrikt som består av 149 klubbar och runt 1650 medlemmar

• LC jobbar ideellt med olika typer av hjälpverksamhet, både lokalt, nationellt och internationellt. Det lokala är Kvinnojouren. Nationellt projektet är Love and Hope (tidigare Love Nepal) och det internationella är LittleBigHelp.

om en mängd hygienartiklar och underkläder, sådant som alltid går åt. Nu siktar Ladies Circle på över 100 gäster och på att slå fjolårets rekord. Maria berättar: – Vi lägger ned ofantligt mycket ideell arbetstid på att arrangera det hela och dekorera lokalen. I år kommer temat att bli 50-tal! Vi kommer också att ha en föreläsare och lyfta ett viktigt ämne, exempelvis mäns våld mot kvinnor. cilla gick med i Ladies Circle i Umeå år 2000

och tog med sig sitt medlemskap när hon flyttade tillbaka till Härnösand, efter att ha varit på vift i elva år. Att vara med i föreningen beskriver hon som en positiv kraft i livet: – Det är personlighetsutvecklande och kul! Vi går ofta på studiebesök och lär oss saker som vi aldrig skulle ha känt till annars, och man får så många nya kontakter. Vi som är med kommer från väldigt skilda bakgrunder, har många olika yrken och skulle aldrig ha träffats annars, när vi till exempel inte har barn i samma ålder eller jobbar tillsammans. Jag tror inte att vi hade tagit plats på samma sätt om vi inte hade tränat på det här, och det är ett fantastiskt nätverk. Att vara nyinflyttad i en stad och nästan genast ha 16 personer som hejar på stan, det är oslagbart. Maria är inte infödd Härnösandsbo, men har fått ett kontaktnät genom föreningen: – Jag tycker att det är intressant att lära känna Härnösand och se vad som finns. Under studiebesöken har vi provat på att gå med snöskor, segla, besökt Merlo slott och en mängd olika företag. Efter varje studiebesök sätter vi in en summa pengar i värdföretagets namn till Kvinnojouren. under samtalets gång fångar Cilla och Maria gång på gång upp varandras blickar och fyller i varandras meningar; det är tydligt att dessa två, som kanske aldrig skulle ha mötts utanför föreningen, fungerar bra ihop. Cilla påpekar att även om Ladies Circle är till för kvinnor under 45 är det många olika åldersgrupper som möts och jobbar för samma ändamål. – Vart man än kommer är man välkommen och tas emot av andra medlemmar, runt om i världen, och om man är med i Ladies Circle är man förmodligen en varm, öppen och nyfiken person, så det känns som vi kan lita på varandra. Att det finns så många människor man aldrig mött! Maria uppskattar också variationen inom Ladies Circle: – Som organisation är den bra eftersom man tillåts vara olika, men alla respekterar varandra. Vi får göra vår grej och det är mycket girl power. För mig som har småbarn är det bra att komma hemifrån en stund och göra något helt annat, och vi har ett bra upplägg. Vi är nyfikna, intresserade och vill lära känna nya människor. Det mörka mötesrummet längst bort i den mörka korridoren tycks inte lika mörkt längre, när det finns personer där som jobbar för att lysa upp andras liv. Vi går ut på gatan igen, förbi mäklarnas kontor. Cilla och Maria drar på sig Ladies Circle-mössorna i det lätta snöfallet och planeringen inför vårens fest fortsätter.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


REPORTAGE / LOUISE PERSSON

”Jag vill rita teckningar som jag inte har sett förut” Louise Persson är en kreativ mångsysslande konstnär SOM Efter att ha flyttat runt till bland annat Alnö, Sundsvall och Käckelbäcksmon utanför Viksjö är tillbaka i centrala Härnösand igen med sina prylar, pennor och kommenterande teckningar. Text & foto Maria-Thérèse Sommar

B

alettskor, kranier, resväskor, hattaskar, en provdocka, dockhuvuden, gamla böcker, affischer, växter. En vevgrammofon, pennor, penslar, teckningar. Två katter som spinnande kelar sig runt, ställer sig på en stol, slinker ut i vinterkylan genom den öppna dörren mot balkongen. Om inredningen i ett hus avspeglar den som bor där måste Louise Persson vara en konstnärlig, kreativ varelse som inte duckar för sitt eget egensinne eller lyder invanda föreställningar som talar om hur man ska vara och bete sig, som med oro i stämman säger att det ska vara vitt och minimalistiskt stilrent – inte för att det nödvändigtvis är så man vill ha det, utan för att något annat går väl ändå inte för sig. Louise är en kreativ mångsysslare och konstnär som jobbat med allt från dans och teater till att vara museipedagog, bildlärare och ha krönikor i radio, där hon hade smeknamnet ”Gaphalsen”. På Musiklinjen Kapellsberg har hon jobbat med elever som tränar på uttryck i kursen Scenisk sång. – Det är märkligt, det här med begåvning. Jag har själv bland annat gått dansskola i Stockholm, men man kan gå kurser i konstnärligt arbete hur mycket man vill – det krävs ändå att man har det, en sorts nerv, som möjligen går att plocka fram mer, men inte att träna fram. Det vore som att träna fram karisma – det bara funkar inte.

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Nyårslöften ur Louise Perssons perspektiv.

Just nu ägnar hon sig helt åt sitt tecknande och lägger ut ”verklighetsbilder” på sin Facebooksida, Peace & Louise. – Det kan bli 15 bilder på några timmar ibland när jag får de här skoven! Sedan kan det bli uppehåll ett tag igen, men nu är jag inne i ett sådant bildflöde. för louise är processen det viktiga och hon går sällan tillbaka till en bild. Faktiskt har hon slängt en mängd teckningar. Fler än en gång har nära anhöriga grävt upp bilder ur papperskorgen. Louise tror inte enbart det har att göra med att processen är viktigast utan även med en röst inuti: – Jag har en liten janteknapp i huvudet och rätt som det är säger den där rösten: ”Ska du verkligen lägga ut så många bilder? Varför tror du att du är så bra och vad har du för bekräftelsebehov egentligen?” Hennes vän Helene Wallin, som också är konstnär, sa åt henne att sluta med det där och spara bilderna i stället, och att hon borde börja lägga ut dem på en Facebooksida. – Då startade jag min sida Peace & Louise, och snart kommer jag att ha ett företag med samma namn. Någon månad efter att jag hade lagt ut de första bilderna var det folk i andra delar av landet som tog kontakt och ville att jag skulle illustrera åt dem. Hon har även blivit kontaktad om att hålla en ståuppshow på >>


Louise Persson Ålder 49 Familj 4 barn varav 2 som jag fött själv Inneboende Två katter samt en tyrannosaurus rex i plast Yrke Konstnär FACEBOOK Peace & Louise på Facebook: https://www. facebook.com/Lollosbilder

En av Louises katter, Dagmar, spatserar omkring i lägenheten i Härnösand.

”Jag har en liten janteknapp

i huvudet och rätt som det är säger den där rösten: ”Ska du verkligen lägga ut så många bilder? Varför tror du att du är så bra och vad har du för bekräftelsebehov egentligen?”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


Thelma.

”Vi behöver lite tokiga kläder”, var det någon som sa

en gång. Jag förklarade att jag inte hade tillgång till något kostymförråd just då, men det visade sig att personen menade mina helt vanliga kläder ... ” 40 minuter och hennes filmade uppträdanden med sin inneboende, en plastdinosaurie, har gett henne uppdrag på en mängd barnkalas. Dinosaurien dyker plötsligt upp på köksbordet och börjar prata värmländska, medan katterna Dagmar och Thelma kommer in igen, tar ett varv runt köket men på katters vis nonchalerar den talande dinosaurien ganska kraftigt. de båda katterna sökte hem i somras och det passade perfekt för Louise att ta hand om dem i juni när hon flyttade in i sitt nya hem, en rymlig etta i ett vackert gammalt trähus. – I somras jobbade jag på Länsmuseet som konstpedagog och museipedagog. Jag älskade att ha 1800-talskläder på mig! Bortser man från det som självklart är problematiskt, som kvinnosyn och samhällsproblem, är nog 1800-talet den tid då jag helst hade velat leva. Louise har dock aldrig haft problem att klä sig som hon vill eller ”uttrycka sig textilt”, som hon säger: – Just nu klär jag mig väl ganska tråkigt och ”vanligt”, men det händer att folk ringer mig och säger att de skulle vilja komma och låna kläder till exempelvis en maskerad. ”Vi behöver lite tokiga kläder”, var det någon som sa en gång. Jag förklarade att jag inte hade tillgång till något kostymförråd just då, men det visade sig att personen menade mina helt vanliga kläder ... Hon har hunnit bo på många ställen, bland andra födelseorten Alnö, Sundsvall och Käckelbäcksmon, men i Härnösand har hon tillbringat mest tid, och när hon nu flyttade tillbaka var det för att hon fick mest jobb i Härnösandstrakten. Ett tag funderade hon allvarligt på att bli 08:a, men hon måste ha ”kottar och pinnar” i närheten och hade också hunnit lära känna så många vänner i Härnösand.

36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

– I Käckelbäcksmon var det lite Änglagårdsvarning när jag och mitt ex kom in i bybutiken fullt revysminkade och såg ut som... Vi bodde i en gammal skola där jag målade rävar, höns och getter på köksluckorna. Men det fanns ju inga jobb. Jag var danspedagog då och vi flyttade runt till olika gamla hus. har hon, men räknar även sitt ex barn som sina egna. Hon tror dock inte på äktenskapet: – Är jag ihop med någon så är jag. Då har vi ju valt varandra, och jag har inget behov av att sätta något sigill på det. Nu är det så många som slår på stort med själva ceremonin, men sedan kanske äktenskapet håller i tre år. Det är som om giftermål har blivit viktigare än det varit på länge. Kanske är det många som behöver normer, regler, tryggheten i att vara normativ. Jag respekterar det, men de som följer normen kan ibland lätt titta snett på en som kanske häller upp ett glas vin på en tisdag, har en fläck på jackan eller grillar i januari. Men det är väl en fördel med att bli äldre – jag orkar inte bry mig! Jag vill bara ha kul, inte umgås stelt med personer som man ”måste” umgås med. Konventioner och färdiga mallar är ingenting för Louise, som alltid jobbat på frilansbasis och gått sin egen väg. – Jag stöter ofta på det här som fortfarande finns som en grej i folks huvuden, att ”vad kul för dig, men vad jobbar du med annars?” Att teckna kan till exempel vara ett jobb, men det är många som inte förstår det. Hennes teckningar är på väg att i allt större skara möta världen, inte bara på Facebook eller genom de uppdrag det ger utan även i bokform: – Ofta ritar jag mig själv, eftersom jag vill berätta om något som har hänt, utifrån mitt perspektiv. Det är en sorts verklighetsbilder, och jag vill rita teckningar som jag inte har sett förut. två egna barn


Harnosandsjobb.se

På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

70 lediga jobb i Härnösand Finans och ekonomi

Industri

Projektekonom

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-01 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Kommunförbundet Västernorrland OXO JOBBNR: 121474239

Erfaren redovisningsekonom till Byberg & Nordin

ANSÖKAN SENAST: 2017-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: BYBERG & NORDINS BUSSTRAFIK AKTIEBOLAG OXO JOBBNR: 121041139

Försäljning Butikssäljare Härnösand timvikariat ANSÖKAN SENAST: 2017-01-30 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Lidl Sverige AB OXO JOBBNR: 122242879

Säljare till Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Cramo AB OXO JOBBNR: 121853419

Försäljningsansvarig Golv för byggbranschen ANSÖKAN SENAST: 2017-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Nora Systems Ab OXO JOBBNR: 118581149

Vill du påverka framtidens infrastruktur? Trafikverket söker projektingenjörer ANSÖKAN SENAST: 2017-02-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 121889609

Projektingenjör till Trafikverket i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-02-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 118761879

IT Yrkeshandledare Media/Förråd ANSÖKAN SENAST: 2017-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 121434869

Vill du påverka framtidens infrastruktur? Trafikverket söker projektingenjörer

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 121834759

Projektingenjör till Trafikverket Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2017-03-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 121053629

Jurist/Lantmätare - beredande Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2017-01-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: LANTMÄTERIET OXO JOBBNR: 119988939

Nyexad inom Elteknik

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ramböll Sverige AB OXO JOBBNR: 119200929

Ettårig filmlinje

Lär dig grunderna i filmskapande. Vi sam­ arbetar med Film Västernorrland. hfs.se

Utbildningar inom gröna näringar - sök nu! Trädgård grund start v5 2017 Florist start v5 2017 Hovslagare start v6 2017

Kontakt: nordvik@naturbruk.net 0613-711 200. Mer information om våra utbildningar: www.naturbruk.net

Arbetsmarknadsutbildningar Kontakta Arbetsförmedlingen vid intresse. Djurskötare lantbruksdjur Djurskötare häst Lantarbetare Trädgård

Du som ska söka till gymnasiet har nu möjligheten att välja Naturbruk trädgård hos oss!

Blommor, inspiration och inredning i Nordviks fantastiska miljö. Öppettider torsdag 10-17, fredag 10-17 och lördag 10-15. Caféet erbjuder kaffe med dopp. nordviktradgardar.se | 0613-711230

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


Harnosandsjobb.se Management Enhetschef till enheten för forskning och utveckling, placering Härnösand, Örebro eller Stockholm

ANSÖKAN SENAST: 2017-01-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Specialpedagogiska skolmyndigheten OXO JOBBNR: 122220789

Affärsområdeschef

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-11 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Coop Sverige AB OXO JOBBNR: 121650989

Regeringen söker generaldirektör till Specialpedagogiska skolmyndigheten ANSÖKAN SENAST: 2017-01-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Regeringskansliet OXO JOBBNR: 118128619

Marketing och media Hälsointresserad eventpersonal i Härnösand med omnejd ANSÖKAN SENAST: 2017-01-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Action People AB OXO JOBBNR: 121443699

Besöksintervjuare

ANSÖKAN SENAST: 2017-01-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ipsos AB OXO JOBBNR: 120501699

Art Director till Logosol

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Logosol AB OXO JOBBNR: 119054159

Mat och dryck Kock, Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2017-01-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Tribe Hotel Stadt i Härnösand AB OXO JOBBNR: 120347019

Sommarjobb inom tandvården Västernorrland till Folktandvården

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 118213829

Projekt och utveckling Projektledare

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-01 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Kommunförbundet Västernorrland OXO JOBBNR: 121608429

Socialarbetare Personlig assistent

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-09 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: JS ASSISTANSKONSULT AB OXO JOBBNR: 121211929

Personlig assistans

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: JS ASSISTANSKONSULT AB OXO JOBBNR: 121041169

Support Junior administratör till statlig myndighet!

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-11 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Academic Work Sweden Ab OXO JOBBNR: 121392169

ArbetsgivAre

– ska ni rekrytera personal? Välkommen att träffa intresserade arbetssökande på vårens jobbmässa i Härnösand, torsdag den 23 februari. Plats: Härnösands Teater. Branschindelning: Kl. 10-12 Handel, Lokalvård, Hotell, Restaurang, Administration, Callcenter. Kl. 12-13 Uppehåll för lunch. Kl. 13-15 Vård, Offentlig sektor, Förskolor, Jord, Skog, Transport, Verkstad, Bygg, Väktare. Naturligtvis kan ni delta hela dagen. Arbetsförmedlingen bjuder in arbetssökande till träffen enligt branschindelningen. Intresserad? Anmäl ert deltagande till Arbetsförmedlingens arbetsgivartelefon 010-488 03 20.

Teknisk administratör till Hemab

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag OXO JOBBNR: 118180909

Säkerhet Sjövärnskåren söker sjömän till Hemvärnet i Västernorrland ANSÖKAN SENAST: 2017-02-01 ANTAL TJÄNSTER: 30 FÖRETAG: Försvarsmakten OXO JOBBNR: 121631769

Besiktningsingenjör

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ramböll Sverige AB OXO JOBBNR: 120514239

Utbildning Lärarvikarie under rekryteringsperiod ANSÖKAN SENAST: 2017-02-05 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Clockwork Skolbemanning AB OXO JOBBNR: 121450359

Vården Sjuksköterska till Dagsjukvård Operation Sundsvall till Specialistvården ANSÖKAN SENAST: 2017-02-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 121878469

Sjuksköterskor till aspirantprogram till Specialistvården

Kontaktlinsoptiker - Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2017-01-27 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Synoptik Sweden Aktiebolag OXO JOBBNR: 120127159

Övriga Riksarkivet söker tillsynshandläggare ANSÖKAN SENAST: 2017-02-03 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Riksarkivet OXO JOBBNR: 121886469

Vi på Hernö Gin söker en ovanlig kollega, är det du? ANSÖKAN SENAST: 2017-02-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Hernö Gin AB OXO JOBBNR: 121432829

BUILDINGS

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ramböll Sverige AB OXO JOBBNR: 120536479

Besöksintervjure

ANSÖKAN SENAST: 2017-01-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Ipsos AB OXO JOBBNR: 120501709

Comfort Erikssons VVS-shop i Härnösand startade 1973. Idag är vi är ett sammansvetsat team på åtta personer som har tydliga mål med verksamheten. Företaget har två huvudspår – en välsorterad badrumsbutik med VVS-sortiment och en installationsenhet som utför uppdrag åt privatpersoner, företag och fastighetsägare. 2016 blev vi utsedda till Årets Installationsbutik inom Comfort-kedjan.

Vi söker butiksansvarig Vi söker en driven butiksansvarig som ska utveckla vår verksamhet. Du utgår från vår badrumsbutik och kommer att ha budget- och personalansvar. Du kommer att ansvara för utvecklingen av verksamheten, leda säljarbetet, planera och genomföra projekt tillsammans med våra montörer och underentreprenörer. Du ansvar också för att bearbeta och implementera ROT-projekt på bostadsmarknaden i Härnösand. Kort sagt vår spindel i nätet. Du rapporterar direkt till företagets VD. Vi söker dig som är utåtriktad, optimistisk och lösningsorienterad. Du har hög kommunikativ förmåga och är van att förhandla. Du vet vad som krävs för att driva framgångsrika projekt. Du har goda IT-kunskaper och behärskar Office-paketet.

Är du den vi söker?

Maila ditt CV samt personligt brev till Stefan Eriksson, stefan@harnosand.comfort.se

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

ANSÖKAN SENAST: 2017-01-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Medcura AB OXO JOBBNR: 120160059

ANSÖKAN SENAST: 2017-02-05 ANTAL TJÄNSTER: 4 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 121674519

Välkommen till en spännande rekryteringsdag!

38

Medcura sökera sjuksköterskor till Härnösand

Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Tel: 0611-207 20 www.comfort.se/erikssons


MITT JOBB/ Text Maja Nylund foto Pawel Maronski

David Göthlin Ålder 23 Bor Centrum Gör Jobbar inom räddningstjänsten. Familj Två systrar

DAVID – RÄDDNINGSTJÄNSTEN ”Det bästa med mitt jobb är att man aldrig kan bli riktigt fullärd. ”

Det som lockade mig var att jobbet känndes intressant och varierande. Min farfar var brandman så jag brukade springa omkring på brandstationen ibland när jag var liten. Jag jobbade några år efter studenten men kände efter att tag att jag ville hitta något stadigare, som jag kunde tänka mig att jobba med en längre tid. Där föll valet på att bli brandman. Jag började här under utbildningen jag gick på Sandö i två år. Efter andra terminen får man börja arbeta och då fick jag ett vikariat här på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. Jag har arbetat här sedan dess och fick en fast anställning under 2016.

Det första jag gör när jag kommer till jobbet är att gå till morgonmötet där vi går igenom dagen och ser till så alla bilar och utrustningen fungerar som den ska. Det bästa med mitt jobb är att man aldrig kan bli riktigt fullärd. Det finns nästan inga gränser för hur mycket man kan lära sig och det gör också jobbet väldigt varierande. Sen finns det också mycket bra folk här innanför väggarna som gör arbetsdagarna roligare.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41

RestaurangGuiden Härnösand

Hemlagad

Bra mat, massor med sport & skönt häng!

Husmanskost

Fröberg & sjöberg 24/2 dj dick 17, 24 & 25/2 För bordsbokning: ring 010-490 34 44

luncH

80:-

inkl smör, bröd, sallad, dyck

Vi visar olika sportevent må

n-lör!

Missa inte trubadurkvällen 25/2

öppettider: Lunchbuffé mån–fre 11–14 mån–tor 17–23 • Fre–lör 17–02

010–490 34 44 • kajutankokochsportbar.se

Åvägen 1 • älandsbro • 0611-613 83

föR OSS SOM ÄLSkAR SMAkER HEMLAGAD

LuNCH M Å N - fR E k L 11 - 14

VÄ L J M E L L A N k öT T / fI S k E L L E R V E G E TA R I S k R ÄT T. SALLAD OCH HEMbAkT bRöD. kAf f E.

95 kR pER pERSON.

k VÄ L L S ö p p E T T I S - Lö R fR Å N k L 17

M Y S I G k VÄ L L S R E S TA u R A N G , f I N T D u k AT M E D L E VA N D E L J u S . VÄ L J H u R M Å N G A R ÄT T E R D u V I L L ÄTA f R Å N V Å R S M A k R I k A M E N Y. V I H A R ” M ATC H AT ” M AT E N M OT V I N L I S TA N . G Å I N p Å V Å R w E b b p L AT S f ö R AT T k O L L A M E N Y N : w w w. VA G G I VA G G . C O M

HJÄRTLIGT VÄLkOMNA

Vi ger dig en kulinarisk upplevelse med en hänförande utsikt över Härnösand. Att äta skall vara en upplevelse. Öppet året om! Även söndagar! Boka Bord:

0611-55 56 66 • 070-222 17 33 VÄ G G I VÄ G G M E D LO G E N • T R Ä D G Å R D S G ATA N • H Ä R N ö S A N D • T E L : 0 611 - 2 4 7 4 5 • w w w. VA G G I VA G G . C O M 40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Vårdkasberget • Härnösand

www.toppstugan.nu


Annonsbokning: Linda Uhlander 070-914 60 60 & Stefan Fröberg 070-376 32 41

RestaurangGuiden Härnösand

Beställningar:

SmörgåStårtor • tårtor • SmörgåSar

stans mysigaste café!

Dagens lunch & soppa inkl. smör, bröd & kaffe

Lun ch:

Öppet: mån-fre 07-18 • lör 10-17 • sön 11-16

Mån dag -Fre dag kl 11-1 4

Morgonfika 07-11, 40 kr

Á La carte:

Mån dag -Fre dag kl 16- 21

Á La carte:

Vi har även utkörning! N y b r o g ata N 1 • 0 611 -10 3 2 2

Lör dag kl 12- 22 Sön dag kl 15- 21 Lun chB uFF é 80: -

Varje söndag:

Räkmacka & kaffe 59:-

Dagens lunch Vardagar 11-15 inkl måltidsdryck, sallad, bröd & kaffe Alltid minst 3 alternativ!

Lun chB uFF é:

Tacobuffé

Varje fredag 10-14 80:Öppet: vard 7.30-18 Lörd 10-16 • Sönd 11-16

Avh äm tnin g 70: nu med fullständiga rättigheter!

Bokar du á la carte & fyller år får du en tårtbit utan kostnad! Vi säljer även lunchkuponger!

Fredagar serveras buffé! Gilla oss på Facebook

Hotell, Restaurang & Café 0611–195 60 • www.highwayhotel.se

Nyhet på

Brunnshusgatan 7 • 0611-234 80

Västra KyrKogatan • 0611-174 77

välkommen till Nya Hamnkrogen!

restaurangen kommer att vara öppen året runt för Både luncH ocH middag.

BruncH Sista söndagen i månaden kl 12-14

Startar 29 januari Boka Bord!

Fira alla hjäRtaNS dag hos oss!

14/2

Boka Bord! Följ oss på Instagram för mer info!

Bra Boende för din familj, släkt

lunch

måndag - fredag 11.00 - 14.00

À la carte

onsdag - lördag 16.00 - 22.00

afterwork

onsdag - fredag 16.00 - 19.00

& vänner när de besöker dig i Härnösand. Hamnkrogen Bar & matsal • nattviken 1 Härnösand • 0611-21911 SKEPPSBRON 9 • 0611-55 44 43 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


SPORT FILIP GÖR SHL-SUCCÉ Det stora målet med säsongen 2016/17 var att ta en plats i den svenska truppen till U18-VM senare i vår. I slutet av augusti ändrades målbilden för Härnösandsbacken Filip Westerlund. Sedan i oktober är 17-åringen A-lagskontrakterad av Frölunda – och nu jagar han första målet i SHL.

A

tt Filip Westerlund skulle bli ishockeyspelare bestämde han väl-

digt tidigt. Det låg liksom i släkten. Pappa Jerry Andersson, med ett antal division 1-säsonger bakom sig, spelade aktivt i Kramforsalliansen Hockey och därefter i Team Härnösand när Filip var liten. Han blev också Filips allra första tränare. – Fram till förra hösten då jag flyttade ned hit, har jag faktiskt alltid haft pappa som tränare. Jag har honom att tacka för väldigt mycket, inleder den 17-årige succébacken när vi träffas utanför Scandinavium en solig vintersöndag i mitten av januari. Filip var med i den framgångsrika Team 99-kullen hos AIK Hockey Härnösand. En kull som fick med inte mindre än åtta TVpuckspelare hösten 2014. Han var kapten i det Ångermanland som lite snöpligt slogs ut av Göteborg redan i kvartsfinal, men som slutade femma. Det allra

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

första tidningsurklippet handlade dock om ett landslagsläger. – Jag fick en plats i ett Sweden Select U14-lag som åkte till Prag och vann en turnering där, berättar Filip som sedan dess figurerat i både U16-, U17- och nu senast i U18-landslaget. Landskampssäsongen för U18 har börjat bra för härnösandsbacken. Laget vann tre av fyra matcher i femnationsturneringen i Michigan, USA – och i enda förlustmatchen (Finland 0-3) utsågs Filip Westerlund till Sveriges bästa spelare. Landslagsuppdraget överskuggas dock av Westerlunds succéhöst hos serieledarna i SHL, de regerande mästarna Frölunda. Hur inleddes sagan i A-lagsdressen? – Det gick väldigt fort faktiskt. Vi hade väl kört någon vecka högst med juniorlaget när jag och några andra blev uppkallade till en A-lagsträning. De ville testa några juniorer och hur de skulle agera där. Efter en svag vårsäsong 2016 hade Filip knutit näven i byxfickan och kört stenhård barmarksträning. – Jag var jättebesviken på mig själv i slutet av J18-säsongen. Jag hade ju kommit in jättebra i gänget under hösten och spelet flöt på, men någonstans på vägen började jag kliva åt sidan när andra började ta för sig. Så när han väl fick dra på sig A-lagsdressen för första gången (träningsmatch mot Växjö den 25 augusti i Kungsbacka) var han fast besluten om att verkligen ta chansen och visa upp sina styrkor trots SHL-motstånd. – Jag kände snabbt ett väldigt bra stöd av A-lagets backcoach Pär Johansson och det gick så bra

FAKTA/ FILIP WESTERLUND Säsong 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Klubb/Serie Matcher AIK Härnösand/J18 Elit 34 AIK Härnösand/J18 Elit 33 Sweden/U16 3 Frölunda/J18 Elit 21 Frölunda/J18 Allsvensk. 18 Frölunda/J20 SuperElit 3 Sweden/U17 10 Frölunda/J20 SuperElit 15 Frölunda/SHL 25 Sweden/U18 4

för mig i debuten att jag fick fortsatt förtroende i de nästföljande träningsmatcherna. Började du drömma om ett A-lagskontrakt redan då? – Drömmar har man ju alltid, men jag trodde ju inte att jag skulle ha spelat till mig ett rookie-kontrakt i SHL redan i oktober, medger Filip Westerlund som säkrade sitt A-lagskontrakt i hemmamatchen mot Leksand då han översteg ett hundra minuters istid i den svenska högstaligan. Sedan dess har han fått byta om till de flesta matcherna. I skrivande stund hade han 25 SHL- matcher och ett antal i Champions League att sätta upp på spelar-CV:et. Plus en helt annan månadsinkomst. – Vad det betyder i rena pengar vill jag väl inte avslöja, men det har wi alla fall ”underlättat i vardagen”, säger Filip och ler. – Nu har jag råd att då och då gå ut på restaurang och äta något riktigt gott, fortsätter han. Din förklaring till SHLsuccén? – Förtroende från coacherna och backkollegorna, men även att jag vågat spela det backspel som passar mig bäst. Jag har fortsatt sätta snabba förstapass och jag har

Mål+ass=poäng 1+6=7 11+16=27 0+0=0 4+8=12 0+4=4 0+0=0 1+3=4 1+6=7 0+4=4 0+1=1

Utv. 4 min 12 min 0 min 18 min 2 min 2 min 4 min 6 min 4 min 2 min

+/-12 -5 -2 22 13 0 2 3 5 0

lärt mig hur jag skall ta mig an närkamperna mot de spelare som är huvudet längre och 20 kilo tyngre än mig. Vilken backkollega i Frölunda har betytt mest för dig? – Definitivt Henrik Tömmernäs. Han har varit en riktig klippa att luta sig emot. Han är enkel att spela med och förklarar vad jag ska tänka på och göra bättre. Något du velat haft ogjort? – Förra veckan när jag sköt sönder målvakten Jonas Gustafsson målvaktsmask på en uppvärmningsövning – det blev inte så populärt. Men annars känns allt hur bra som helst. – Proppen jag fick av Robin Figren på träningen den här veckan hade jag också gärna varit utan. Jag var inte alls beredd… jisses vad jag flög. Filip ges fortfarande speltid i J20 Elit-laget. Är det annorlunda att spela där nu än tidigare? – De upplever nog att jag är samma kille, men det är klart att man känner att det förväntas mer av mig nu efter alla matcher i SHL. Samtidigt kan jag inte göra mer än mitt allra bästa, konstaterar 17-årige Filip Westerlund lugnt och sansat.


Värdiga segrare i futsal w Torsdagen den 29 december avgjordes en inomhuscup i futsal för såväl nyanlända som lokala fotbollstalanger från Härnösand. Lagen kom antingen från kommunens olika gruppboenden och eller olika stadsdelar/kvarter/skolor. Dagens rakt igenom vänskapliga matcher avslutades med att ett lag med uteslutande afghanska killar, de flesta ensamkommande, stod som rättmätiga slutsegrare. AFG Boys besegrade Blackstars med 4-2 i den sevärda finalen. Foto: Jens Näsman

I FRÖLUNDA FILIP OM NHL ”De vill veta om man har något favoritlag eller något lag man inte vill till. Jag har svarat alla att jag är öppen för allt. Det är i alla fall så det känns och jag hoppas att det är något sådant som de också vill höra.”

Framgångarna i höst är verkligen inget som gjort att han seglat iväg. Han tar dag för dag, match för match. Filip sticker dock inte under stol med att han verkligen hoppas att han får vara med och spela U18-VM i Slovakien i mitten av april. – Visst är det så. Men först och främst hoppas jag komma med till femnationersturneringen i Sundsvall i februari – samtidigt jagar jag det första målet i SHL också, säger Filip som dock har slutmålet på annat håll. Han får väljas i NHL-draften i sommar och ett flertal klubbar har hört sig för hur han resonerar. – De vill veta om man har något favoritlag eller något lag man inte vill till. Jag har svarat alla att jag är öppen för allt. Det är i alla fall så det känns och jag hoppas att det är något sådant som de också vill höra. Intervjun lider mot sitt slut, men innan vi skiljs åt vill jag höra vilka backar han influeras mest av. – Jag kikar mycket på backar som Erik Karlsson och Oliver Ekman-Larsson, men helst av allt vill jag utveckla mitt spel till en egen stil.

Härnösandsbacken Filip Westerlund andra år på ishockeygymnasiet avslutades i förtid… tack vare ett A-lagskontrakt i Frölunda Indians. Serieledarna i SHL spelar sina hemmamatcher i mäktiga Scandinavium. Foto: Jens Näsman

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


SPORT

Mikael Öbergs AIK Hockey Härnösand var en av favoriterna till att ta sig vidare till Alltvåan från grundserien Division 2 Norra CD, men nu får man trösta sig med en Härnösandsfinal mot Teamet i stället.

NU SIKTAR FANNY MOT OS 2020 Brännan IF:s Fanny Gradin, nyss fyllda 23, hade ambitionen att kvala in till OS-brottningarna i Rio. Hon slog både OS-trean och VM-tvåan under 2016, men i OS-kvalen blev det en tredjeplats som bäst. - Axeln störde mig hela säsongen, men efter operationen känns allt toppen, säger Fanny som nu går all-in mot OS 2020.

TIPSA MIG OM SPORT I HÄRNÖSAND Jens Näsman jens@yippieharnosand.se

Tjeckien mot USA i Högslättenhallen w ISHOCKEY. Förra säsongen var det Damkronorna som mötte Kanada i en landskamp i Högslättenhallen. Den här säsongen erbjuds det internationell ishockey på U18-nivå. – Vi har fått äran att arrangera mötet Tjeckien-USA fredagen den 12 februari. Det är en av tio matcher som ingår i femnationsturneringen i Sundsvall – en turnering som är ett litet genrep inför U18-VM i mitten av april, berättar Olle Östman i AIK Hockey Härnösand. Så här spelas övriga matcher i Sundsvall Energi Arena: 8/2: 15:00 USA-Finland, 18:30 Sverige-Tjeckien. 9/2: 15:00 Finland-Tjeckien, 18:30 SverigeRyssland. 10/2: 19:00 FinlandRyssland (OBS! Ånäshallen). 11/2: 13:00 Ryssland-USA, 16:30 Sverige-Finland. 12/2: 12:00 Sverige-USA, 15:30 TjeckienRyssland.

44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

w Under 2015 tog Fanny Gradin från Rö-Vålånger utanför Härnösand beslutet att satsa hundra procent på brottningen. Hon flyttade till brottarmetropolen Klippan, underkastade sig en enorm mängdträning… och bet ihop när smärtorna gjorde sig gällande. – Lite för mycket visade det sig när de röntgade min ena axel. De fattade inte hur jag hade klarat av att brottats med ett så krossat skelett, berättar Fanny som i huvudsak kört rehab från operationen i början av september till december månads utgång. – De två sista veckorna har jag kunnat öka träningsmängden, men jag är ju långt efter. När tror du att du kan tävla igen? – Jag väljer att säga EM i Serbien i början av maj. Jag vill inte chansa och gå på för tidigt. Det stora målet i sikte är ju Tokyo-OS 2020, klargör hon. Under våren 2016 var Brännan IF Brottnings Fanny Gradin på inte mindre än tre OS-kval i hopp om att kvala in till Rio-OS. Som bäst blev det en tredjeplats. På TV:n fick hon se sina landslagskompisar Sofia Mattsson och Jenny Fransson ta varsitt OS-brons.

Fanny Gradin har mycket att ta igen när det gäller träningen på överkroppen, så hon är nästan dagligen på gymmet i Klippan. Konditionen är däremot på topp efter all löpning.

En duo som gör henne sällskap på nomineringslistan för Årets Dambrottare 2016 inför Brottargalan 4 februari i Bollnäs. – Jag räknar med att någon av de andra vinner, men det var förstås kul att bli nominerad över huvudtaget, slutar Fanny som vid årsskiftet bytte bort Brännans IF mot den lokala klubben i nya hemorten Klippan.

AIK Hockey Härnösand missade Alltvåan w AIK Hockey Härnösand missade ändå topp-4 när grundserien nyligen summerades. – Vi har en tunn trupp där flera av spelarna dubblerar i två lag, förklarar tränaren Mikael Öberg. När säsongen 2016/17 drog i gång fanns det bara 22 namn på AIK Hockey Härnösands spelarlista. Nio av dem spelade relativt kontinuerligt i Hockeyettan ifjol, men övriga lyftes upp från J18-truppen. – Eftersom vi samtidigt startade upp ett J20 Elit-lag är det rätt många av de unga killarna som har fått dubblera. Det har så klart kostat på att lira uppemot 50 matcher – och det har gått ut över

träningarna. A-laget har tränat klart mindre än vanligt, medger tränaren Mikael Öberg efter den sista grundseriematchen, 3-6-förlust hemma mot Njurunda. AIK Hockey slutade på sjundeplats bakom Alltvåa-kvartetten Ånge, Kovland, Njurunda och Husum. För resterande lag körs en extra omgång – däribland tredje säsongsmötet med lokalrivalen tabellnian Team Härnösand. I skrivande stund fanns inget speldatum. – Eftersom vi vunnit varsitt derby så ska vi lansera det som ”Härnösandfinalen”, avslöjar Olle Östman i AIK Hockey Härnösand.

BK Flash: två lag i SM-final w BOWLING Årets SM-vecka arrangeras av Söderhamn. Med på tävlingsschemat finns bowlingens lagtävling Tremanna-SM. Kvalet genomfördes i december och de tio bästa resultaten tog sig till SM-slutspelet 2-4 februari. Härnösandsklubben BK Flash lyckades glädjande nog kvala in med två lag. Dels Björn Wedin, Linus Vedin, Stefan Borgström och Elias Hernetaho på 2517 och dels Magnus Melander, Mikael Westman, Ossian Olsson och Tobias Sagvold med 2442. Kvalbäst var Bodens BS-kvartetten Christer Englund, Johannes Granström, Ludwig Ingerskog och Mats Carlsson med 2632 pinnar. SVT sänder 16.30, 4 februari.


foto Maria-Thérèse Sommar

UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND Lars, Anders och Carina

Kurt och Ulla Näslund och Eva Andersson Bergfors på Kajutan

Nemat, Maja, Magdalena, Alwa, Rebecka, Clara, Johanna och Didi var på personalfest med McDonald’s på Hamnkrogen

Krogrunda i Härnösand 14/1

Christina, Göran, Niklas och Hasse. Christina och Göran prenumererar på Yippie åt sina två söner i Stockholm och detta rekommenderar vi förstås att alla gör

Rachelle, William, Jennifer och Patric tog lite frisk luft

Britt, Siw och Gunnar gick på Bittens efter att ha sett Mittrevyn

Carolin, Daniel och Cattis hade ätit mat och funderade på någon mer dryck Mirja Jaula och Lars Dahlqvist

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND

foto Maria-Thérèse Sommar

Therese och Thea Samuelsson Östlund

Tobias Samuelsson och Elliot Samuelsson Östlund

Charlotta Carlbom, Christell Kapo, Joachim Nylund och Valdemar Nitsche

Nedzad Kvakic och hans barndomskompis Almir Kapo har tagit över Hamnkrogen

Mattias, Inga-Lill, Lars och Michaela: - Det här ska bli spännande! Vi tror att det blir trerätters, men har ingen aning om vad det blir.

Smygpremiär på Hamnkrogen 12/1

Allan och Sten-Åke

Mikael, Vega och Ann-Margret

Marie-Louise och Anne-Marie

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


2

Lördag 28/1 kl. 12-19 Popey: 3 st amerikanska pannkakor med sylt, grädde o festis. Ord 49 kr

Betty Boop: Vegansk hamburgare med vår dressing. Sallad, rå lök, tomat, strips & dryck. Ord 118 kr

29kr 55kr 50kr

Alla barn får glass efter maten!

100 gr HEMGJORD hamburgare med vår egen dressing. Sallad, ost, strips o dryck. Ord 117 kr

Välkommen! Fiskekroken 2, 0611-210 40 Vi bjuder alla kunder på nybakt & kaffe! • Varmt välkommen på lördag 28/1

倀漀眀攀爀唀瀀 䔀氀攀挀琀爀椀挀猀

 䐀䤀一 䔀䰀䔀䬀吀刀䤀䬀䔀刀

Sånggrupp för killar! Domherrarna

Nu nystartar körverksamhet för killar i åldrarna 6-12 år. I kören träffar barnen nya vänner. Barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. De får också utveckla sin röst, uppträda och samarbeta i grupp. Körsång ökar kreativiteten och det fysiska, psykiska och sociala välmåendet.

Kören Domherrarna övar på torsdagar kl 16.00-17.30. Vi övar i domkyrkans körrum, ingång från Franzéngatan. Välkommen att prova! Start 26 januari.

䠀爀渀猀愀渀搀

 㘀㄀㄀ ⴀ ㄀ 㔀   

NÄRINGSLIVSENHETEN ERBJUDER

Mer info: Per Brudsten, tel 0611-245 26 per.brudsten@svenskakyrkan.se www.harnosandsdomkyrka.se www.facebook.com/domkyrkan www.instagram.com/harnosandsdomkyrka

Boka Installerat & Klart

Boka före 19 februari så får du 25% rabatt på installationskostnaden. Boka före 19 februari så får du 25% rabatt på installationskostnaden. Om du bokar installation av minst tre stycken produkter så får du Om du bokar installation av minst tre stycken produkter så får du ytterligare 10% rabatt. ytterligare 10% rabatt. INSTALLERAT & KLART INSTALLERAT & KLART

Ordinarie pris 3.245:Ordinarie pris 3.245:Kampanjpris 2.649:Kampanjpris 2.649:-

4.999:4.999:-

2.399:2.399:-

Nu 25% rabatt Nu 25% rabatt

Inkl. installation.* Inkl. installation.* Takdusch: Takdusch: Damixa Dikara takduschDamixa Dikara takduschpaket inkl blandare paket inkl blandare

INSTALLERAT & KLART INSTALLERAT & KLART

Välkommen till våra inspirationskvällar där du får veta hur du gör för att starta ett företag. Vad krävs för att komma igång? Hur får man idéer till affärsplan och strategier? Vi bjuder på inspiration med föreläsare och filmer. • Vi visar filmer om att starta företag, hållbarhet och bokföring. • Vi bjuder på fika och pratar om företagande

InspIrAtIonskvällAr UnDEr vårEn - GrAtIs 7 feb kl.17-20 informationskväll starta företag 7 mar kl.18-20 temakväll marknadsföring 4 apr kl.17-20 informationskväll starta företag 9 maj kl.18-20 temakväll bokföring 8 jun kl.17-20 informationskväll starta företag

Anmälan hemsidan: www.harnosand.se/startaforetag För mer information foretagslotsen@harnosand.se 0611-34 80 34

w w w.HaRNoSaND. SE/STaRTafoRETaG

INSTALLERAT & KLART INSTALLERAT & KLART

Ordinarie pris 7.595:Ordinarie pris 7.595:Kampanjpris 5.399:Kampanjpris 5.399:-

INSTALLERAT & KLART INSTALLERAT & KLART

Nu 25% rabatt Nu 25% rabatt

Inkl. installation.* Inkl. installation.* Köksblandare: Köksblandare: Damixa Lyra Damixa Lyra

INSTALLERAT & KLART INSTALLERAT & KLART

Ordinarie pris 4.140:Ordinarie pris 4.140:Kampanjpris 3.149:Kampanjpris 3.149:-

Ordinarie pris 5.369:Ordinarie pris 5.369:-

Ordinarie pris 2.345:Ordinarie pris 2.345:Kampanjpris 2.146:Kampanjpris 2.146:-

2.886:2.886:-

4.950:4.950:-

1.799:1.799:-

Nu 25% rabatt Nu 25% rabatt

Inkl. installation.* Inkl. installation.* Duschblandare: Duschblandare: Damixa Thermixa Zero Damixa Thermixa Zero med duschset Fair Jet Flex med duschset Fair Jet Flex

Nu 25% rabatt Nu 25% rabatt

Inkl. installation.* Inkl. installation.* WC-stol: WC-stol: Ifö Sign 6860 med mjukIfö Sign 6860 med mjukstängande lock, golvstående stängande lock, golvstående

Nu 25% rabatt Nu 25% rabatt

Inkl. installation.* Inkl. installation.* Tvättställsblandare: Tvättställsblandare: Damixa Space Damixa Space

*Priset gäller t o m 19/2 2017 på produkt inkl installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se

* Priset gäller t.o.m. 2017-02-19 eller så långt lagret räcker på produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se * Priset gäller t.o.m. 2017-02-19 eller så långt lagret räcker på produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Tullportsgatan 871 41 Härnösand Öppettider: vard4,8-17, torsd 8-18, lörd 10-14 Öppettider: vard Tel: 0611-207 20 8-17, torsd 8-18, lörd 10-14 Tel: 0611-207 20 E-post: stefan@harnosand.comfort.se E-post: stefan@harnosand.comfort.se Hemsida: www.comfort.se/erikssons Hemsida: www.comfort.se/erikssons

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


UTFART / LIVET I HÄRNÖSAND foto Maria-Thérèse Sommar

Inga-Maj Höglund, Torgny Forslöv, Jörgen och Magdalena Desén hade åkt från Kramfors respektive Sollefteå för att fira Jörgens femtioårsdag

Tryggve och Maud Nandorf

Mittrevyn, Härnösands Teater 14/1

Härnösands Musiksällskap 175 år, med Weberkvartetten, Sankt Petri Logen 15/1

Lena Sandberg skrattade med en vän i väntan på nästa akt

Thord och Anita Genborg

Gunilla Nordin och Yvonne Bolander

Håkan Dahlén

Göran Sjögren: - Det här blir en mycket spännande start på 175-årsjubiléet!

Monika och Harry

Anita och Göran

Solveig Thilén med dottern Emma

Johannes Menzel som med två medarbetare skapat modellversionen av Rö

Bernt, Bengt, Pia och Marja i pausen: - Hittills är det jättebra och roligt!

Benjamin Westin

Leif och Gun-Mari Höglund: - Det är trevligt att tillbringa en lördagskväll på annat ställe än framför tv:n!

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


DET HÄR

KALENDERN

I

HITTAUT

I

CAFÉ TRÄDGÅR’N

INGÅR!

I

ANNONSERA

JENS NÄSMAN

se

www.yippieharnosand.

NR 10 / 2013 OKT-NOV

20

VÄRDEKUPONGER

KALENDERN

TIPSKUNGEN

Planera & Boka så får du ett lägre pris!

JENS NÄSMAN I HITTAUT I CAFÉ TRÄDGÅR’N I

LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPAREN

www.yippieharnosand.se

FRÅN MÖSSOR TILL SÅGVERK

LIVET MED TOBAKS

100%

12

VÄRDEKUPONGER

HÄRNÖSANDS BÄSTA NÄTBUTIKER

Oslagbar när du vill nå ut i Härnösand!

NR 10 / 2013 OKT-NOV

TVÅ MILJARDER CIGARETTER PER ÅR (sedan lades fabriken ned)

TIPSKUNGEN

sidor bara om Härnösand

LEIF AF BRUNNE – MÄSTERTIPPAREN

Bäst t s ä B n e ld r i vä i världen MÖSSOR TILL SÅGVERK

FRÅN EN FÖR SKYRUNNING, FOLK VERKLIG BRINNERÖSAN DSI SKANDIN  PÅ KONTINENTENHÄRN AVIEN. DET VAR LÄNGDSKIDÅKNINGUTIKE DET ÄR STÖRRE ÄN BÄSTA NÄTBLS ÅSKÅDARRE LÄNGS HELA HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTA METERS HÖJD!” LOPPET, PÅ FLERA TUSEN TOBAKS 20 LIVET MED SIDAN

TVÅ MILJARDER CIGARETTER ned)erg fabriken Forsb ladesie ÅR (sedan r Emel ie möte YippPER

löpning som tävlar i extrem bergs – och är bäst i världen

sidor bara om Härnösand

G, FOLK VERKLIGEN FÖR SKYRUNNIN  PÅ KONTINENTEN BRINNER KNING I SKANDINAVIEN. DET VAR DET ÄR STÖRRE ÄN LÄNGDSKIDÅ ÅSKÅDARE LÄNGS HELA HELT OTROLIGT, DET STOD TUSENTALS HÖJD!” LOPPET, PÅ FLERA TUSEN METERS SIDAN 20

rg Yippie möter Emelie Forsbe pning som tävlar i extrem bergslö – och är bäst i världen

GRYTA N MODIN LASSES VILDA HÖST -KARIN HASSELBORG FABIA VIMMEL NORRSKEN ANNA VIMMEL NORRSKEN ANNA-K

YTA MODIN LASSES VILDA HÖSTGR ARIN HASSELBORG FABIAN

AFFISCHER, TIDNING OCH DIGITALT + 2 affischer + annons + BLÄDDerWeBB/DaTor/MoBiL + faceBooKannons

UTGIvNINGSpLAN2017

17 GA 2 0 UPPLA xeMPL AR e 0 16 2 0 IN G TG IV N PER U

NR utgivning

bokning /MATERIAL

1

25 JanUari

13 JanUari

2

22 feBrUari

10 feBrUari

3

22 Mars

10 Mars

4

26 apriL

13 apriL

5

24 MaJ

12 MaJ

6/7

21 JUni

9 JUni 2so5mm0AR0n0UmRET

8

23 aUgUsTi

11 aUgUsTi

9

27 sepTeMBer

15 sepTeMBer

10

25 oKToBer

13 oKToBer

11

22 noveMBer

10 noveMBer

JuL-Xtra 8 DeceMBer

27 noveMBer

12

stefan@yippieharnosand.se

070-376 32 41 EXTR A

20 DeceMBer

Stefan Fröberg

EX

8 DeceMBer

www.yiPPiehARNoSANd.Se

EX s 2 2Rn5ös0An0d+KRAmfoR Hä Linda Uhlander

EXTR A

linda.uhlander@yippieharnosand.se

070-914 60 60

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


UTFART / KALENDARIUM

Ons 15 februari

Kristin Amparo ”A Dream” En av säsongens absoluta höjdpunkter. Förköp Cityexperten Metropol kl 20.00

[ 25 januari - 22 februari] Med reservation för eventuella fel och ändringar

Musik Ons 25

januari

Patrik Bomans Ambivalent Metropol kl 20.00 Fre 27

januari

Blueskväll! Ida Bang & The Blue Tears,Förköp Cityexperten

AKTIVITETER Ons 1 februari

Lör 28

Rigmor Gustafsson kvartett Förband: Ugetsu

IT-fika Så läser du e-böcker och e-ljudböcker. Gratis

Skaparverkstad Vi tvinnar, flätar. För alla åldrar, gratis!

Metropol kl 19.00

Sambiblioteket, Ludvig Nordströmrummet kl 10.00-10.40

Sambiblioteket, Verkstan kl 12.00 – 14.30

Lör 4 februari

Musik och ramsor med små barn Start, 10 gånger. Från 0-2 år. Gratis

Ons 22 februari

Fre 24 februari

Metropol kl 21.00

Lunchkonsert Albertina Melander Wiksten och Nils-Gabriel Berg, sång, Brandon Eldredge, piano

Sön 29 Januari

Härnösands folkhögskola, Röjåssalen kl 12

Sambiblioteket, Stjärnans hus kl 13.00-13.15

Fre 24 februari

Lör 11 februari

JazzBrunch Årets första JazzBrunch!

Barn

Tullportens Konditori 13.00

Tumbleweed presenterar Larsa Eriksson

Tis 31 februari

F.d Lloyds Apotek, Trädgårdsgatan 4. 21.00

Konsert Elevkonsert med studerande från Musiklinjen Kapellsberg

Sön 26 februari

Härnösands folkhögskola, Röjåssalen kl 19

Tullportens Konditori kl. 13.00

Ons 1 februari

Lör 28

Jazz Dubbelduon Sisters of Invention & Agan/ Boström

Barockmusik som svänger Cembalisten Göran Karlsson, sopranen Helena Ek och Nordiska kammarensemblen

Metropol kl 20.00

Rådhuset, 15.00

JazzBrunch

januari

Visa och berätta Berätta om en hobby, intresse eller annat.

Japansk manga-inspirerad lördag Från 12 år. Japansk chokladtillverkning, cosplay-tips och idéer, fotleksturnering m.m. Sambiblioteket kl 13.00 – 16.00 Lör 18 februari

Vårdkasdagen HEMAB bjuder på gratis skidåkning hela dagen! I samarbete med Härnösands Alpina. Vårdkasen kl 11-16

Tis 31

januari

januari

Sambiblioteket, Stjärnans hus kl 13.00 Lör 4 februari

Snäll Manuel Teater från 4 år. Biljett 50:-, köp i receptionen. Sambiblioteket, Olof Högbergsalen kl 12.00 Lör 11 februari

Japansk manga-inspirerad lördag Från 12 år. Japansk chokladtillverkning, cosplay-tips och idéer, fotleksturnering m.m. Sambiblioteket kl 13.00 – 16.00 Lör 18 februari

Skaparverkstad Vi gör lyktor. Alla åldrar, gratis. Sambiblioteket, Verkstan, kl 12.00 – 14.30

Lör 6 februari

Härnösands folkhögskola, Röjåssalen kl 19

SPORT

Ons 8 februari

Jazz och blues EKG – Elisabeth Kontomanou Group Metropol kl 20.00 Fre 10 februari

Isabella Lundgren – jazzsångerska Isabella Lundgren, Carl Bagges trio, trumpetaren Peter Asplund, Nordiska kammarorkestern under ledning av Mats Hålling Härnösands Teater, 19.00

LÖR 28 JANUARI

BRÄNNANS HF - HK ESKIL Handboll, herr div 1 Öbacka Spotcenter kl 15 LÖR 11

FEBRUARI

BRÄNNANS HF - TUMBA HK Handboll, herr div 1 Öbacka Sportcenter kl 15

Fre 10 februari

Blues Moa Blücher med band Förband Lovis Åkerström Mats o Karin musik & möten,19.00 Ons 15 februari

Kristin Amparo ”A Dream” En av säsongens absoluta höjdpunkter. Förköp Cityexperten Metropol kl 20.00 Fre 17 februari

Opera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge

DANS Lör 28

jan

80-tals Disco Dj David Wallin Mats o Karin musik & möten, 19.00

Brännaborg 19 Lör 18 februari

Opera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge Brännaborg 18 Sön 19 februari

Opera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge Brännaborg 16

50

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Lör 28

januari

Barockmusik som svänger Cembalisten Göran Karlsson, sopranen Helena Ek och Nordiska kammarensemblen Rådhuset, 15.00

Fre 10 februari

Isabella Lundgren – jazzsångerska Isabella Lundgren, Carl Bagges trio, trumpetaren Peter Asplund, Nordiska kammarorkestern under ledning av Mats Hålling Härnösands Teater, 19.00

foto izabelle nordfjell

Konsert Elevkonsert, Musiklinjen Kapellsberg


Övrigt Sön 29

januari

LOPPMARKNAD Fikaservering

FÖRELÄSNING Mån 30

januari

Brännaborg kl. 12-15

Adrenalin genom kameralinsen Emil Sergel berättar om filmning på världens coolaste platser.

Ons 8 februari

Sambiblioteket, Olof Högbergsalen kl 18.30. Gratis

Vill du låna en talbok? Vad innebär det att vara en talbokslåntagare? Ramviks bibliotek kl 18.30 Tor 16 februari

Novellcafé Mikael Norberg föreläser om Birger Norman.

Tor 16 feb

NOVELLCAFÉ ”Kort & koncis – och en knorr! Birger Normans noveller och kortprosa”. Mikael Norberg läser och berättar. Härnösands bibliotek, kl 18

Sambiblioteket, Olof Högbergsalen kl 18.00 tis 17 februari

Vernissage Invigning av utställningen ”Konstveckor för barn och unga”. Musik: ”Hur låter konsten?” med Eva Granath-Wigardt. Konstnär Eva-Leena Skarin berättar om ”Skapa en konstnär” som visas i utställningen. Vi bjuder alla på saft och saltapinnar. Härnösands Konsthall, Fri entré 10.00 Tors 26

januari

Korsordscafé Ta med ditt olösta korsord så löser vi tillsammans. Ramviks bibliotek kl 13.30-15.30

SCEN/TEATER Tor 26

Härnösands Teater, Stora scenen kl 19.00 Fre 27

Konsthallen Ida Rödén. ”Jonas Falck – en avvisad upptäcktsresandes iakttagelser” I utställningen visas teckning och keramik av konstnären.

januari

Mammas Nya Kille - Kunskapslyftet Sveriges Radio P3:s flaggskepp Mammas Nya Kille har tagit klivet upp på teaterscenen Härnösands Teater, Stora scenen kl 19.00 Fre 10

Utställningar

januari

Mammas Nya Kille - Kunskapslyftet Sveriges Radio P3:s flaggskepp Mammas Nya Kille har tagit klivet upp på teaterscenen

Februari

Speakeasy Club presenterar Linnea Kempe Speakeasy Club återuppstår, husband + Gäst, A Night With The Dead Heroes! Hernö Hantverksöl kl. 20.00 Lör 11 februari

Glada änkan, livesänd operett Med Henrik Dorsin, Elin Rombo och Jeremy Carpenter, på svenska Härnösands Teater, Stora scenen kl 15.00

Pågår till 4 februari 2017 Gunilla Leander och Gunilla WielSvensson. ”Double” En utställning om det tvetydiga i tillvaron. Måleri, fotografi, video och ljud av konstnärerna. Pågår till 4 februari 2017 Konstveckor för barn & unga Årets utställning med verk av elever i Härnösands kommun. I utställningen visas även filmer som elever skapat med konstnär EvaLeena Skarin på Härnösands Konsthall i projektet ”Skapa med en konstnär”. Pågår till 4 mars 2017 Qvistska samlingen Permanent utställning med interiörer samt några av de finaste verken ur Qvistska samlingen, bl a Matisse, Picasso, Chagall och Sven X:et erixon.

tis 17 feb

Lör 11 februari

Glada änkan, livesänd operett Med Henrik Dorsin, Elin Rombo och Jeremy Carpenter, på svenska Härnösands Teater, Stora scenen kl 15.00

Opera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge Brännaborg kl 19 ons 18 feb

Opera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge Brännaborg kl 18 tor 19 feb

Opera Spagettiopera. Operastudion Kapellsberg, regi Märit Bergvall, pianist Brandon Eldredge Brännaborg kl 16 Fre 24

Februari

Sambiblioteket

Tumbleweed presenterar Larsa Eriksson

Heddas gott och blandat.

F.d Lloyds Apotek, Trädgårdsgatan 4. 21.00

Grafisk design och Modernistiskt måleri. Vernissage 23 jan kl 14.00 Pågår till 2 februari Användarvänliga skruvmejslar En designutställning av tredjeårsstudenterna på Teknikprogrammets designinriktning. Vernissage 3 feb kl 13.00 – 15.00 3 februari – 18 februari Rock and Roll En utställning om olika subkulturer, feminism och jämställdhet av Caj-Åke Hägglund. Vernissage 21 feb kl 18.00-19.00

Mån 30

januari

Adrenalin genom kameralinsen Emil Sergel berättar om filmning på världens coolaste platser. Sambiblioteket, Olof Högbergsalen kl 18.30. Gratis

Pågår 21 februari – 7 mars

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


Vi har koll på läget. Har du? Teckna förmedlingsuppdrag med oss t o m 28/2 och välj mellan 3 fina erbjudanden:

EnErgidEklaration • Flyttstädning • ”Extra allt” FotograFEring

Kontakta oss för mer information: 0611-232 75!

Nybrogatan 6 • www.svenskfast.se

Line dance Metropol patrik Bomans Ambivalent

!

Blueskväll

Klipp ur och spara!

Onsdag 25/1 • kl 20

FREdag 27/1 • kl 21

Ida Bang & the Blue tears Förköp: Cityexperten

Onsdag 1/2 • kl 20

Prova På Gratis! Onsdag 1 februari kl 18.30 – 19.45

sisters of Invention & Agan/Broström Onsdag 8/2 • kl 20

ekG

– Elisabeth Kontomanou Group

FREdag 10/2 • kl 19

”somehow life got in the way”

Måndag

Varvsallén 1 0611–180 83 • 073–80 99 796 marie.rydberg@nbv.se

HjäLp oss HjäLpa!

Kl 19.00-19.45 Förband: Ugetsu Samarr: Musik Västernorrland

OnSdag

TOrSdag

Söndag

Barndans 4-5 år kl 14-14.45 Marie Hip Hop 10-15 år kl 19-20 Emma PriSer:

kristin Amparo

rigmor Gustafsson kvartett

TiSdag

Barnzumba 9-14 år kl 17-17.45 Marie Zumba Fitness Vuxen kl 18-19.15 Marie

Hip Hop 6-9 år kl 17.30-18.15 Zumba Toning Styrka/dans Vuxen kl 18.30-19.30 Eva

Onsdag 15/2 • kl 20

Onsdag 22/2 • kl 20

Modern Balett dans 8-11 år kl 17-17.50 Vasilena Showdance 10-15 år 18-19 Vasilena

Barnzumba 6-8 år kl 17.30-18.15 Sara Line dance Nyb./vuxen kl 18.30-19.45 Marie

Nordiska Kammarorkestern, Isabella Lundgren & Peter Asplund, Carl Bagge trio Samarr: Musik Västernorrland, Musiksällskapet Härnösand. Förköp: Härnösands Teater

Förköp: Cityexperten i Härnösand

Vi STarTar vecka 5

Hjälp oss att bli fler. Vi behöver fler frivilliga. Öppettider: tisdag-fredag 11-17 Lördag 12-15

Öbacka Jazz & Blues

Mötesplats Kupan

Köpmang 11 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

0611-152 25 Storgatan 39

Härnösandskretsen

All Barndans/BarnZumba 650:-/termin 12 ggr Zumba Fitness 750:-/termin 15 ggr Zumba Toning 750:-/termin 15 ggr Line Dance 750:-/termin 15 ggr danskort Zumba Fitness/Toning 995:-/termin. Gå 2 ggr/v (30 pass) Köp danskort: lägg till 300:- så ingår 15 ggr Line Dance också (45 pass) Klippkort 5, 10, 20 ggr (250:-, 500:-, 1000:-) Drop In 60:-

Varvsallén 1 0611–180 83 • 073–80 99 796 marie.rydberg@nbv.se

OJ! Nästa nummer kommer 22/2

DAGS ATT BOKA ANNONS!

www.yippieharnosand.se • 0611-5113 20

Mio Inredare: Fynda några av dina absoluta favoriter; soffor, matbord, stolar, sängar, mattor, belysning mm .

SLUTSPURT PÅ REAN! SÄNKTA REAPRISER I BUTIKEN! GÄLLER T.O.M. 6/2 Härnösand. E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsv. 149. 0611-232 90. Mån-fre 9.30-18. Lör 10-15. www.mio.se 52

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


ELin

MatHias

Västra Kyrkog 1 Limstagatan 1

OVE

Härnösand Kramfors

0611-102 50 0612-71 12 00

Välkommen in för kostnadsförslag!

Mitt i city! •Lediga LokaLer•

Passa På!

Lämplig för affär eller föreningsverksamhet. Centralt läge. 53 m2 och 52 m2. Pentry, toalett och bredband. Stora fönster. AdreSS: Pumbacksgatan 13 och Backgränd 12 (läge på gaveln i gatuplan). Hyra 2.500:-/lokal. Göran Olsson • Brf Poseidon • 070-657 74 30

Boka på 0611-51 13 20!

KustsKePParexamen

Nästa kursstart 1-2 februari!

Start februari/marS Ledare: Lasse Samuelsson anm: NbV 0611 – 180 83

Slöjda i vår

4/2 Resa till Textilarkivet, Sollefteå 21/2 Flerfärgsvirkning

Boka enkelt via vår hemsida, eller ring för bokning

möbeltaPetsering

Ledare: marianne Lönnhage Delerud anm: 073-251 23 76

vill du bli medlem i Hemslöjdsföreningen

eller veta mer om våra aktiviteter vänder du dig till Hemslöjdsbutiken, Storgatan 25, Härnösand www.hemslojden.org/harnosand 0611–51 13 27

21/3 Bokogami 1-2/4 Trasdockekurs 2/5 Sy bokomslag 2/6 Slöjdresa till Hälsingland

Varvsallén 1 0611–180 83 • 073–80 99 796 marie.rydberg@nbv.se

10/6 Slöjda din egen skateboard/ kravallstickning

Storgatan 34 • 0611–55 57 17 www.stenstans.com

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

[annonsindex ]

ETT KVALITETSMAGA SIN BARA OM HÄRNÖSAND

nd.se

www.yippieharnosa www.yippieharnosa

nd.se

NR 9 / 2016 september - oktober

SMARTA VÄRDEKUPONGER PÅ BAKSIDAN

HÄrnÖsAnds MesTA ÖlBAr

Mer än 100 sorter

att välja på – från 0 till 27%

KAnAludden BlIr VÅr nYA sTrAndPArK utveckling pågår på strandkanten

ENTREPRENÖR PÅ DISTANS

ANDERS SANDLUND ÄR FJÄRDE GENERATiONEN BÖLE TANNERY, GRUNDAT 1899. DRiVER NU GÖR hAN FRÅN hÄRNÖSAND DET PÅ DiSTANS hAR DESSUTOm VERKSAmhET STARTAT SKiNNi BANGLADESh.

som

och

10 / 2016 NR oktober - november

KULTURSTADEN I FOKUS

nd.se

SMARTA VÄRDE-ER KUPONG AN PÅ BAKSID

Yippie hakade på cykelgänget på rundtur nummer 60

Anders sAndlund

driver två skinnföretag, ett i Piteå och ett i Bangladesh härifrån Härnösand.

LINN KINNUNEN BRÄNNLUND

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU

LOCKANDE LUGN PÅ LANDET

HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

• MAJA NYLUND

SARA ALMQVIST •

INGEMAR FORZELIUS

NYA i STAN

SMARTA VÄRDEKUPONGER

De har flytt krig och förtryck och landat i Härnösand. Yippie har träffat fem av dem som har hittat en ny framtid i Sverige.

PÅ BAKSIDAN

KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN Sportreporter Jens Näsman gör nedslag i Härnösand

MARiA AL HEnnAwi

drömmer om att bli läkare. programmet på gymnasiet Nu går hon introduktionsnaturvetenskapsprogrammoch hoppas kunna börja på et nästa år och sedan universitetet. Sidan

22

ALBERTSSON • VIMMEL

ELIN JUSLIN HÄGGLUND

• JENNIE HÖGBERG

Tuffare kamp om nybilsköparna

KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN

Sportreporter Jens Näsman gör nedslag i Härnösand

SMARTA VÄRDEKUPONGER TONGIVANDE ARBETSPLATS

PÅ BAKSIDAN

Sedan ett drygt halvår är Per Brudsten en av tre kyrkomusiker i domkyrkan. För Per är det en hemtam miljö. Redan när han var sju år började han i gosskören.

Sidan 30

STADT 24-7

Yippie Härnösand hakade på personalen

på First Hotel Stadt från tidig morgon

HELÉNE PERSSON • MONICA NÄSLUND

till sen natt.

• LOUISE PERSSON • DAvID GÖtHLIN

• vIMMEL YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Omslaget Maria-Thérèse Sommar har fotograferat Per Brudsten i domkyrkan.

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se

www.yippieharnosa

NR 12 / 2016

december - januari

SMARTA VÄRDEKUPONGER

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

redaktör & ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders.hall@alltid.net

PÅ BAKSIDAN

På tur på insjöisarna, sid. 48

Näsman Sportreporter Jens gör nedslag i Härnösand

• LIZA TEGEL • REBECKA

VÅRDKASEN

Fakta om vårt stora vintercentrum

NIO BILMÄRKEN

1:A APRIL PÅ TOBAKS: ÅRETS STÖRSTA TJEJFEST

AN PÅ BAKSID

KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN

Ylva Persson är biträdande har en viktig uppgift statsveterinär och

(nu 16 200 exemplar!)

nd.se

SMARTA VÄRDE-ER KUPONG

(nu 16 200 exemplar!)

13

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

STORA UPPLEVELSER DU KAN VARA MED OM I ÅR

ETT KVALITETSMAGA SIN BARA OM HÄRNÖSAND

bästa vänner finns i ett rött hus i Utansjö

dansade med Norrdans folkhöghon danslinjen på Härnösands skola. Sidan 30

• JENNY SAMUELSSON

BOBBY PÅ TAKET

Han ser Härnösand från ovan

DANIELLE DIETZi sju år. Nu leder

Sidan 32

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

SPÄNNANDE IDÉER FÖR CENTRUM

upplevelse Coola ner med en krafter som ger dig lite nya

VETERINÄR PÅ UPPDRAG I VÄRLDEN

VARSÅGOD!

ROLLSPEL

www.yippieharnosa

6 JULEXTRA 201

- december

John skriver böcker till fantasispel

ocH kRAMfoRs

”Stan ska bli en plats där man vill vara och träffa andra människor”

SKÖNA DAGAR

stan för ett Dan Gerell lämnade Öjesjön lugnare liv i torpet vid

exeMPLAR i HäRnösAnd

NR 11 / 2016 november

UPPDRAG: RÄDDA KATTERN A Djurens

av listan över de länge legat i toppen händer Härnösand har kultur. Men vad satsar mest på på kommuner som för att ta tempen Yippie gav sig ut i verkligheten? att den är lika och kan konstera Härnösands kulturliv het som alla säger.

Inlöparna Höga Kusten har hittat formen

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

HÄRNÖN RUNT VARJE FREDAG

nd.se

www.yippieharnosa

UPPLAGA: 22 500

januari - februari

Mäklarhuset..............................................56 NBV.....................................................52, 53 Nordvik..................................................... 37 Näringslivsenheten................................... 47 PowerUp................................................... 47 Restaurang Stadt......................................40 Rutiga Duken.............................................40 Röda Korset..............................................52 Simhallen..............................................12, 16 Stenstans Trafikskola................................53 Svensk Fastighetsförmedling....................52 Tinas Diner................................................ 47 Toppstugan.................................................41 Wirströms.............................................41, 56 Öbacka Jazz & Blues.................................52

ETT KVALITETSMAGA SIN BARA OM HÄRNÖSAND

SIN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAGA

INTEGRATION I LÖPARSPÅRET

RAPPORT FRÅN DÖDENS ÅR 1674-75

En ny bok berättar om vår mörkaste historia

PETER SJÖLUND SPRIDER DNA-HIST ORIA

Nu kan du ta till nya metoder för att spåra din bakgrund

BÖRJE WIKLUND •

Gulf...........................................................56 Hamnkrogen...............................................41 Hemab....................................................... 37 Hemslöjden...............................................53 Highway.....................................................41 Härnösands Auktionsverk..........................12 Härnösands Hälsostudio.............................21 Härnösands kommun...................................3 Härnösandshus..........................................21 Kajutan......................................................40 Katya.........................................................56 Kopieringsbyrån.........................................12 Landsförsamlingar.....................................12 Logen........................................................40 Meda..........................................................12 Mio Möbler................................................52

www.yippieharnosand.se

NR 1 / 2017

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Almia Möbler..............................................16 Arbetsförmedlingen..................................38 Asia Thai House..........................................41 Berners......................................................21 Bilbolaget..................................................56 Blå Ängeln..................................................41 Brf Poseidon.............................................53 City Experten............................................53 Comfort..................................................... 47 Conecti........................................................11 Coop Forum.................................................5 Domkyrkan.......................................2, 12, 47 Escape Data..............................................52 Folkhögskolan........................................... 37 Friskis & Svettis..........................................21 Garageport Center....................................52

Klipp ur och spar!

Förarintyg båt

Dags för Moppe?

!

Mattias

Vi reparerar din trasiga iPhone/iPad! Skärm, batteribyte m.m.

• LUBBE LUNDBERG

• HENRIK ÅBERG •

VIMMEL

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

EN RIKTIGT GOD JUL I HÄRNÖSAND! NU BLIR DET ANDRA BULLAR PÅ GULF KAFÉ BYGGER OM TILL MYSIGARE

LAGA LOGENS MIDDAG

RASOUL ZARAR HAR NYA PROJEKT NG ÖPPNAR äNNu EN SuBWAYRESTAuRA

(HINT: DET TAR TVÅ

OCH VI GÅR PÅ STAN HANDLAR KLAPPAR FÅR SITT GENERATION X, Y, Z OCH BOOMERS

SVIMMEL • LINDA BJÖRK 1 DAGAR ...) • SKYLTSÖNDAG

Annmari trivs på gården, sid. 34

här är härnösands nya museum, sid. 24

I huvude t på en arkitekt, sid. 19

hemmahos i härnösa sid. 38 nd,

Johan Wester om sitt härnösand, sid 70

Klaras företag sponsra r SM, sid. 23

NIKLAS LUNDIN • JÖRGEN

Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

ERIKSSON • SARAh

NILSSON • KALENDARIUM

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

• VIMMEL

Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 22 februari 2017!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Utdelning 16 200 ex med Posten, total hushållstäckning, Härnösands kommun Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Maja Nylund, Maria-Thérèse Sommar

.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


MITT HÄRNÖSAND Foto Pawel Maronski

Jakob Tjernström blir snart ett välkänt namn för Yippie Härnösands läsare. Från februari förstärker han vår redaktion med sin långa erfarenhet från flera dagstidningar runt om i Sverige, senast från Mittmedia och Tidningen Ångermanland.

Yippies nye medarbetare gillar Bingorundan Bästa gata Skeppsbron Vackraste plats En karg bergsknalle mellan skjutfälten på Härnöns utsida och Lotsstugan. Bästa promenad Bingorundan eller ut mot Vangsta. Bästa lunchställe Hernö Ost & Deli och Kanal-caféet Bästa uteställe En pub med mörka träpaneler, böcker på väggarna och ett osannolikt ölutbud. Kan ingen öppna det stället i Härnösand? Bästa restaurang Vägg i vägg Senaste kulturupplevelse Sara Stridsberg ”Beckomberga – ode till min familj”. (Nästa kulturupplevelse Klungan på fredag!) Bästa löprundan Det finns ingen anledning att springa om man inte jagar en boll. Den bästa löprundan är en cykelrunda på Härnöns utsida. Bästa köp En mountainbike. Sämsta köp Teliaaktierna är alltid

54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

en het kandidat. Senaste impulsköpet En lampa till garageuppfarten. Jag impulsköpte alltså en hemmafixarpryl. Väldigt olikt mig. Fikar helst på Sälsten. Medhavt. Senaste film jag sett Rogue One på Saga med sonen. En positiv överraskning. Ser jag helst på tv Det handlar väl mest om att lyckas få makten över fjärrkontrollen till den enda tvn. De gånger jag lyckas blir det sport, På spåret och eventuellt någon thrillerserie (som jag sällan orkar se till slut). På min spotifylista Har inte Spotify! Lyssnar mycket på poddar Historiepodden, Snedtänkt, The Guardian Football Weekly, Vi spelar rollspel, Lundströms bokradio, Värvet ... Bara pratprogram. Favoritfärg Grön. Senaste fyndet Garanterat en bok.

Jakob Tjernström Ålder 46 Bor Brännan Gör Journalist, snart på Alltid Marknadsbyrå och Yippie

Familj Fru och två barn

Dansar helst till Dansar helst inte. Försök inte ens övertala mig. Bästa förfestlåt I min ålder är väl en förfestlåt ... en snapsvisa? Bästa blogg Norrans hockeyblogg är fortfarande ett måste om man följer Skellefteå AIK. Hejar på Skellefteå AIK, Liverpool, HSK F02, IBK Härnösand P02. Senaste Härnösandsupptäckt Allt är så oerhört nära och enkelt i en mindre stad. Jag har pendlat till Sundsvall ett tag så nu upptäckte jag det igen. En bra gå-bort-present Choklad, lakrits, vin – snabba kolhydrater! Läser just nu Lars Andersson ”De våra”, Athena Farrokhzad ”Vitsvit”

Senaste resa London i höstas med sonen och mina föräldrar. Så tar jag mig fram i trafiken Bil eller promenerar. Ska bli mer cykel. Bästa butik Hernö Ost & Deli, Öbacka Bok. Favoritråvara Kan man svara något annat än skaldjur? Alltid i mitt kylskåp Mjölk, ost, smör. Den tårtbiten i kostcirkeln fixar vi. Favoritpryl Om jag svarar något annat än min mobiltelefon kommer min fru att kalla mig en hycklare så jag försöker inte ens. Bästa träning Innebandy och MTB-cykling. Bästa badplats Återupptäckte Svartvik i somras och Åvike är en pärla som många missat. Av insjöbaden Grötsjön i Häggdånger. Här finner jag ro Hemma med familjen på fredag kväll eller vid havet.


Prenumerera på Yippie Gäller inom Sverige

Ge bort en del av Härnösand – tolv nummer av Yippie Härnösand! Det går bra att köpa den till sig själv också!

PRENUMERERA på Yippie Härnösand. För 295:- får du 12 nummer av Yippie Härnösand med den bästa läsningen om Härnösand och oss som bor här.*

www.yippieharnosand.se

BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAGASIN

11 / 2016 NR november - december

Perfekt att ge bort som present till någon som har ett stort Härnösandshjärta!

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 16 200 exemplar!)

ROLLSPEL

John skriver böcker till fantasispel

BOBBY PÅ TAKET Han ser Härnösand från ovan

SPÄNNANDE IDÉER FÖR CENTRUM

www.yippieharnosand.se

man vill ”Stan ska bli en plats där iskor” vara och träffa andra männ

UPPDRAG: RÄDDA KATTERNA Djurens bästa vänner finns i ett rött hus i Utansjö

Årsprenumeration, 12nummer

295:-*

*(Gäller inom Sverige)

Beställ på www.yippieharnosand.se eller ring 0611-51 13 20

NYA i STAN i Härnösand. förtryck och landat De har flytt krig och en ny av dem som har hittat Yippie har träffat fem framtid i Sverige.

A SMART VÄRDE ER G N O P KU IDAN PÅ BAKS

KOLL PÅ SPORTVÄRLDEN

an Sportreporter Jens Näsm gör nedslag i Härnösand

MARiA AL HEnnAwi Nu går hon introduktions-

drömmer om att bli läkare. på t och hoppas kunna börja programmet på gymnasie et nästa år och sedan naturvetenskapsprogramm universitetet. Sidan 22

TILL EN KÄR VÄN!

• JENNIE HÖGBERG ELIN JUSLIN HÄGGLUND

ELND VIMM HÄRNÖSA IK ÅBERG •YIPPIE • LUBBE LUNDBERG • HENR

1

TILL DIG SJÄLV TILL NÅGON SOM GILLAR HÄRNÖSAND! Köpmangatan 10B HÄRNÖSAND Tel 0611-51 13 20 • www.yippieharnosand.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

55


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

5 värdekuponger! Värdekupong

Värdekupong FÖRE

Spara pengar! Värdekupong

Värdekupong

Värdekupong

EFTER

Efter kl 15!

3

Rut

Ons Tor

6

Kasper,

Fre

Melker, Baltsar

9

Gunnar, Gunder

v2

Mån

Anton, Tony

17 Tis

På bILTVäTT T o m 12/2 2017 med kupong. Går ej att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Södra vägen 10 • 0611-202 16

Köp

2

Gäller de 10 första som ringer! 3D bryn med Mikrobladingteknik som ger ett naturligt & verklighetstroget bryn. Ord pris 3.000:- NU 500:Gäller t o m 21/2 2017

Storg 20 • kateryna@hudklinik.net www.hudklinik.net • 072-734 53 13

20 Mån Fabian, Sebastian

20 Fre

40

45

kr

kr

bakelse & kaffe

Tinar is & förhindrar isbildning. 500 ml. Ord 75:-. T o m 21/2 2017 så långt lagret räcker. End i Härnösand. Kan ej kombineras med andra erbj.

0611-52 10 20 www.bilbolaget.com

Ord 52:-. Gäller t o m 21/2 2017.

Nybrogatan 1 • 0611-103 22

Köp

22 Sön 23 Mån

Frej, Freja

v4

Erika

24 Tis

Paul, Pål

25 Ons

Bodil, Boel

26 Tor

Göte, Göta

27 Fre

Karl, Karla

28 Lör

Diana

29 Sön 30 Mån 31 Tis

v5

Gunilla, Gunhild Ivar, Joar

19 Sön

23 Tor

Mattias, Mats

24 Fre

Sigvard, Sivert

25 Lör

Torgny, Torkel

26 Sön 27 Mån 28 Tis 29 Ons

v9

Lage Maria

24

24 Mån

Gabriel, Rafael

25

Fre Marie bebådelsedag

25 Lör 26 Sön 27 Mån

v13

28 Tis 29 Ons

Skottdagen

30 Tor 31 Fre

Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan Jonas, Jens

Teresia, Terese

Ester

Ture, Tyra

28 Fre

Tyko

n Valborgsmässoafto

29 Lör

29 Mån

Mors Dag

födelsedag

Yvonne, Jeanette Vera, Veronika

30 Tis

Mariana

Konungens

Petronella,

Midsommarafton Alice Adolf,

23 Fre

Beda, Blenda

v22

Paulina, Paula

22 Tor

Vilma

Ingeborg, Borghild

28 Sön

Alf, Alvar

21 Ons

Desirée

Görel Linda

20 Tis

Urban

27 Lör

Germund,

v25

19 Mån

Ivan, Vanja

Vilhelmina,

Engelbrekt

Björn, Bjarne

18 Sön

Kr. Himmelf.dag

26 Fre

Axel, Axelina Torborg, Torvald

17 Lör

Henning

Desideria,

24 Ons

Eskil Aina, Aino

16 Fre

Conny

25 Tor

27 Tor

30 Sön Holger, Holmfrid

Hemming,

v21

23 Tis

Markus

26 Ons

börjar

22 Mån

Vega

v17

Tis

Emanuel Sommartid

21 Sön

George, Göran

23 Sön

Gerda, Gerd

23 Tor

Konstantin,

Margit, Margot

15 Tor

Erik Maj, Majken Karolina, Carola

20 Lör

Håkan, Hakon

14 Ons

Rebecka, Ruben

19 Fre

Allan, Glenn

22 Lör

Kennet, Kent

22 Ons

Svante, Boris

Ronald, Ronny

18 Tor

Anneli, Annika

21 Fre

Bengt

21 Tis Pia Torsten, Torun

v20

17 Ons

Olaus, Ola Amalia, Amelie

20 Tor

Joakim, Kim

v12

20 Mån

Hilding

22 Ons

Vincent, Viktor

16 Tis

påsk

Elias, Elis

19 Ons

Börje, Birger

Bertil, Berthold

13 Tis

Sofia, Sonja

15 Mån

Patrik, Patricia

Valdemar, Volmar

18 Tis

Eivor, Majvor

v24

12 Mån

Halvard, Halvar

14 Sön

Tiburtius

Påskafton

Annandag v16

17 Mån

Josef, Josefina

Bo

Robert, Robin

Sön

11

Lotta

Linnea, Linn

Påskdagen

Olivia, Oliver

16 Sön

Edvard, Edmund

18 Lör

Vivianne

v8

21 Tis

Agnes, Agneta

21 Lör

Artur, Douglas

15 Lör

Gertrud

17 Fre

pingst

Gustav, Gösta

Fre

10 Lör

Märta, Märit Charlotta,

13 Lör

Skärtorsdag

Långfredagen

14 Fre

Christel

Herbert, Gilbert

16 Tors

Gabriella, Ella

19 Sön

Henrik

19 Tor

Isborttagare

18 Lör

Hilda, Hildur

18 Ons

Kristoffer,

15 Ons

Frida, Fritiof

13 Tor

Matilda, Maud

14 Tis

Sandra

12 Ons

Greger

v11

13 Mån

Sigfrid

Alexandra,

17 Fre

Solbritt, Solveig

Tor

9 Reidar, Reidun

12 Fre

Liv

Ons

8

Esbjörn, Styrbjörn

11 Tor

Ulf, Ylva

Viktoria

12 Sön

dag

Valentin

Julia, Julius

16 Tor

Ingvar, Ingvor

v15

11 Tis

Edvin, Egon

Rutger, Roger

Pingstdagen

Tis

7

Tis

10 Ons

Sön

10 Mån

Edla, Ada

11 Lör

Agne, Ove

15 Ons

Hjalmar, Helmer

v3

16 Mån

Alla hjärtans

14 Tis

Laura, Lorentz

15 Sön

v7

13 Mån

Felix, Felicia

14 Lör

Evelina, Evy

12 Sön

Fridolf Knut

13 Fre

Yngve, Inge

11 Lör

Jan, Jannike Frideborg,

12 Tor

Torbjörn, Torleif

Tor

10 Fre

Iris

10 Fre

Sigurd, Sigbritt

11 Ons

Tor

9

Ons

9 Fanny, Franciska

9

Gun, Gunnel

Pingstafton

Ingemar, Gudmar

Annandag

Mån v23

6

Åke

v19

Mån

9

Otto, Ottilia

Sön

5

Carina, Carita

Sön

8

Nadja, Tanja

Lör

Lör

4

Marit, Rita

Lör

7

Fre

8

Fre

3

Gotthard, Erhard

Fre

6 Irma, Irmelin

7

Siv

Tor

2 John, Jane Monika, Mona

Tor

5

Vilhelm, Helmi

Tor

Camilla

Tis

8

Berta, Bert

Ons

Erland

Sön

10 Tis

3D BRYN NU ENDAST 500 KR

Tis

8

Lör

Ebba, Ebbe

v10

Mån

7

Rikard, Dick

7

August, Augusta

7

6

Dorotea, Doris

v6

Mån

1

Filip, Filippa

Ons

4

Irene, Irja

Ons

6

v18

Tis

3

Nanna Marlene

Tis

5

Första Maj

Valborg

Marianne,

Mån

2

Ingemund

Ferdinand,

v14

Mån

4

Tora, Tove

Sön

1 Harald, Hervor Gudmund,

Sön

3

Adrian, Adriana

Lör

5

Agata, Agda

Sön

6

Trettondagen

Maj April

v13

Lör

2

Ernst, Erna Gunborg, Gunvor

Fre

4

Lör

5

Trettondagsafton

Hanna, Hannele

5

1 Albin, Elvira

Tor

3

Ansgar, Anselm

v9

Ons

2

Disa, Hjördis

Fre

4

Tis

4

1 Max, Maximilian

Kyndelsmässodagen

Tor

3 Alfred, Alfrida

v5

Ons

2

Svea

v1

Mån

Mars

ri Februa 1

Nyårsdagen

Sön

2

8

HALVA PRISET

Juni

2017 Januari 1

Midsommardagen dag Johannes döparens

24 Lör

David, Salomon

25 Sön v26

26 Mån

Rakel, Lea Selma, Fingal

27 Tis

Leo

28 Ons

Peter, Petra

29 Tor 30

Elof, Leif

Fre

Pernilla

31 Ons

0 580nd 0611-50 871 31 Härnösa Storgatan 16, set.se www.maklarhu

Gratis Behöver du en kalender? Välkommen in och hämta!

Storgatan 16 • 0611–500 580 www.maklarhuset.se

2

Yippie Härnösand 100% delas ut till alla hushåll i Härnösands kommun • Blocket Jobb störst på nätet i Sverige

PLATSANNONS -Både digitalt och i heltäckande tidning

• YIPPIE HÄRNÖSAND Tidning, webb + blädderwebb • HÄRNÖSANDSJOBB Webb + Facebook • OXO JOB Databas + jobbsök (köp till matchningstjänst) • BLOCKET JOBB Sveriges största jobbsite

En bokning allt ingår!

• Rekrytering • Arbetsplatsvarumärke • På nytt jobb/tjänst En bokning, en hel lösning till lägre kostnad Ring Niklas Simensen niklas@yippieharnosand.se • Tel +47 404 90 334 så berättar vi mer

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie Härnösand 1 2017  

Yippie Härnösand 1 2017  

Profile for lamee