__MAIN_TEXT__

Page 1

Föreningar ★ Pendlare ★ Hälledal ★ Kärlek ❤ Jubileumsnummer

Härnösand MAGASINET

|

NR10

|

2004

10 e!

Avslöjad

HÄRNÖSANDS

MESTA KÄNDISAR Listan på dem du borde känna till. Slår Tess Zamora? Är Bengt Linder med?

De mest populära barnnamnen Lasse T trappar ned med mer jobb

Bokbindarna på Landsarkivet

VÅR ENDE FISKARE Lennart fiskar lax i Solumshamn och torsk i Norge.

Rapport:

l l i t n e t Flyk d n Härnösa

Marie blev sommarbrud! Sidan 21

84 sidor bara om d! Härnösan

FIN FORM • GUSSJÖNORET • HAMNEN • ORIENTERINGS-SM • harnosand.nu


FJÄR RVÄR M E | STAD S NÄT | VATTE N | E LE KTR ICITET | R E N HÅLLN I NG | GATOR & VÄGAR

VIKTIG INFORMATION

10 steg för ett renare Härnösand Nu ska vi göra det enklare för hushållen i Härnösand att lämna sorterat avfall.

Det blir allt viktigare att ta hand om avfallet på rätt sätt. Mindre och mindre ska kastas i soptunnan, mer och mer ska sorteras och lämnas in för att återanvändas eller återvinnas. Det gäller inte minst den stora mängd farligt avfall som cirkulerar i samhället. Vi på HEMAB har ansvaret för renhållningen. Men för att få ett renare Härnösand måste alla hjälpas åt. Vi på HEMAB vill med dessa 10 steg göra det lättare för Härnösands hushåll att vara med.

Nu börjar vi bocka av! 1 ✓

Januari 2004 • Gratis på tippen

Maj 2004 • Bygga Miljöcentralen

2

3 ✓

Vi ska ta bort avgiften för privatpersoner när de lämnar sorterade grovsopor på soptippen i Älandsbro.

Vi ska bygga om Jaktstigen till Miljöcentralen. Därmed får Härnösand en central plats där hushållen kan lämna det mesta av sitt sorterade avfall.

6 7 8

Maj 2004 • Bättre öppettider Vi ska ha öppet och bemannat på Miljöcentralen första helgfria lördagen varje månad. Vi börjar lördagen 8 maj. Välkommen!

4 ✓

Maj 2004 • Bättre skyltning

5

Hösten 2004 • Sopbroschyr

9 10

Vi ska skylta Miljöcentralen så att besökarna hittar rätt med sitt sorterade avfall.

Hösten 2004 • Sopsorteringsguide Vi ska producera en sopsorteringsguide som tydligt visar vad som ska sorteras, hur det ska sorteras och var det ska lämnas.

Hösten 2004 • Farligt avfall Vi ska stimulera till ökad insamling av farligt avfall, bland annat genom att erbjuda hämtning från företag.

Hösten 2004 • Grovsopskampanjer Vi ska utöka möjligheterna att lämna grovsopor genom särskilda kampanjer.

Juni 2004 • Utbildning i ”Eco-driving” Vi ska utbilda alla våra chaufförer i bränslesnål körstil.

December 2004 • Tydlig redovisning Vi ska redovisa siffror för insamlingen så att Härnösandsborna kan se hur det går.

Vi ska producera en informationsbroschyr för att öka medvetenheten och kunskapen om behovet av sopsortering.

www.hemab.se

Västra Ringvägen 125. Box 304, 871 26 Härnösand. Telefon 0611-55 75 00. Telefax 0611-55 75 01. E-post: info@hemab.se Hemsida: www.hemab.se


Härnösand M AGA SI NE T

|

N R 10

|

Jubileumsnummer

200 4

INNEHÅLL

Från Baku till Härnösand

58 Föreningsliv Tisdagkväll är bowlingkväll för IF Rycket.

Kändistoppen Tjejjouren

........................................................................................................................

Fredrik Sixten

...................................................................................................

Hälledals skola

............................................................................................

Pendlare på väg Lasse T på G Fin form

.......................................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................................................

Över 5 000 ungdomar besöker regelbundet harnosand.nu. Sidan 18

Trio på väg mot SM

Sommar på Gussjönoret

I flera års tid har tre herrar Bylund planerat för SM i Härnösand. Sidan 46

..........................................................................................................

7

11 21

Öbackas nya träff

Efter ett liv på flykt kom Altay till Härnösand med sin familj. Sidan 50

Sommartid åker folk från när och fjärran till Gussjönoret för att dansa. Sidan 73

28 Fisk i massor Lennart Bystedt är Härnösands ende yrkesfiskare på heltid. Vi följde med ut på havet.

25 32 38 42

KRÖNIKÖRER Tony Guldbrandzén Spine, en stol med skön form från Härnösand. Mer form hittar du på sid 42-43

Stina Elofsson

............................

27

....................................................

41

Sara Dahlberg Eriksson Stefan Wiklund

............

69

................................................

77

Härnösand

MAGASINET

3


Logosol jubilerar! Det är nu femton år sedan Logosol tog klivet ut från hobbyrummet. Sortimentet har sedan dess utvidgats med flera sågverk och ett helt program flerspindliga profilhyvlar. Den svenska marknaden fortsätter att sakta öka. Våra utländska kunder ökar i väldigt snabb takt, exportmarknaden kommer under  att vara större än den svenska marknaden. och våra om oss på eta mer hit den 12/6 s! v l il v Alla som r är välkomna med öppet hu produkte Jubileumsdag Logosols

Industrigatan 13, Härnösand Telefon 0611-182 85 • www.logosol.se

ÖPPETTIDER: Vardagar 09.30 – 18.00 Lördag 10.00 – 15.00 Köpmangatan 10 871 30 Härnösand Tel 0611-55 07 50

Hos oss är ingen affär för stor – ingen för liten

Vi gör allt och lite till!

”Granne med Nylunds Lås”

Tel 0611-232 75

Nybrogatan 6, Härnösand www.svenskfast.se

Norrvidden Fastigheter – en hyresvärd nära dig.

Norrvidden Fastigheter har fastigheter i alla fem norrlandslänen, till ett sammanlagt värde av ca 4,5 miljarder kronor och med en total yta på ca 900 000 kvadratmeter. Dessa fastigheter fördelas på 60%

kontor och butik, 25% bostäder och 15% industri och lager. Så söker du lokal eller bostad i Norrland har du alltid Norrvidden Fastigheter i närheten. Fråga oss.

STORGATAN 44, 871 25 HÄRNÖSAND. TEL: 0611-182 45 E-POST: INFO@NORRVIDDEN.SE INTERNET: WWW.NORRVIDDEN.SE

4

Härnösand

MAGASINET


Ledare

J-O Friman OM SAKER ATT VARA STOLT ÖVER Föreningen Svenska Stadskärnor har utsett Härnösand till Årets Stadskärna 2004!

P

i Härnösands målmedvetna visionsarbete. Ett arbete som redan resulterat i ett ökat inflyttningsnetto, växande arbetsmarknad och fler företag. Bland annat har 17 nya butiker etablerat sig i Härnösand. En målmedveten satsning i samverkan mellan butiker, fastighetsägarna, kommunen och övriga intressenter i stadskärnan tillsammans med en stabil finansiering och organisation har lett till tillväxt och starkt bidragit till en levande upplevelserik stadskärna. Ett stadsförnyelsearbete helt i Svenska Stadskärnors anda! Den vackra lilla staden vid kusten i Ångermanland har en unik stadskärna på Härnön med ett brett utbud av butiker, restauranger, kafeér, musik, kultur och upplevelser i alla former. En fysisk upprustning av stadens centrala kvarter med gågator och torg av hög kvalitet förstärks av närheten till vattnet och etablering av högskolan samt ett nytt bibliotek i nära anslutning till stadens mest centrala kvarter.” ”PÅ STAN’S VERKSAMHET SPELAR EN STOR ROLL

till att Härnösand är Årets stadskärna 2004. Vi Härnösandsbor har mycket att vara stolta över. Förutom stadskärnan har vi dessutom en fantastisk landsbygd som vi kan njuta av såväl när det gäller rekreation som boendealternativ. Ur ett europeiskt perspektiv så ligger vi mycket bra till när det gäller trygghet, vår vackra stadskärna kompletterad med landsbygden och närheten till allt vatten i bäckar, sjöar och havet.Vi har mycket som vi själva kan njuta av och som vi dessutom kan erbjuda våra besökare såväl sommar som vinter. JA, SÅ LYDER FÖRKLARINGEN

Trevlig sommar! J-O Friman KOMMUNCHEF

Föreninga

MAGA SINET

r � Pendla

re � Hä

10 |

NR10

|

lledal �

Kärlek

� Jubileumsnu

mmer

2004

Avslöjade!

HÄRNÖSA

MESTA KÄ

NDS

De mest populära barnnamn en Lasse T trappar ned med mer jobb

NDISAR

Listan på dem Slår Tess Zam du borde känna till. ora? Är Beng t Linder med ?

Jubileumsnummer!

Lennart fiskar lax i Solumsham n och torsk i Norge .

Rapport:

Flykten till

Vi har varit med ett tag. 10 nummer har det blivit, sammanlagt nära 800 sidor! Bara om Härnösand! Och vi tänker göra tio till – minst. Det finns ju hur mycket som helst att skriva om oss som bor här. Vi hoppas att du uppskattar vårt jubileumsnummer! Redaktionen

Nr 1 | 2000

Nr 2 | 2000

Härnösand

MAGASINET

Nr 3 | 2001

Nr 4 | 2001

Nr 5 | 2002

Bokbindar na på Landsa rkivet

VÅ R EN DE FIS KA RE

Härnösand

Marie blev sommarbrud ! Sidan 21

FIN FORM • GU SSJÖN

Nr 6 | 2002

# 10 2004, upplaga 17.000 ex. 0611-51 13 20, info@alltid.net

ANSVARIG UTGIVARE: J O FRIMAN H Ä R N Ö S A N D S K O M M U N , j - o . f r i m a n @ h a r n o s a n d . s e KENNETH ZETTERLUND A L L T I D M A R K N A D S B Y R Å , z @ a l l t i d . n e t PROJEKTLEDARE: MEDARBETARE: MIKAEL CARNBRO, ANDERS HALL, ANDERS ELIASSON, PAULINA HÅKANSSON, MIKAEL NYBERG

OR ET • HA MN EN

• OR IENTER ING

Nr 7 | 2003

84 sidor bara om Härnösand!

Nr 10 2004

S-SM • har nosand.nu

Nr 8 | 2003

Nr 9 | 2004

Produktion Härnösandmagasinet är ett samarbete mellan Alltid Marknadsbyrå AB och Härnösands kommun

NILSERIC JONSSON, LARS KÅGSTRÖM, MATS WIGARDT, JESSICA BERGFORS, ANDREAS OHLSJÖ, JOHAN MALMBERG

TRYCK:

SÖRMLANDS GRAFISKA Härnösand

MAGASINET

5


Äntligen en aktiefond för dig som tror på Västernorrland

Sitt inte hemma o. fundera! Kom in till oss istället, där hittar du det mesta i heminredningsväg!

• MÖBLER • MATTOR • ARMATURER

Frideborgsgatan 4, Härnösand Tel 0611-138 08 • Fax 0611-238 95

Härnösands säkraste familjeföretag

Öppna garageporten automatiskt! Nu säljer och monterar vi även garageportsöppnare. De passar både enskilda villagarage och större gemensamhetsgarage. En praktisk, säker och miljövänlig lösning, till ett överraskande bra pris. Välkommen till vår butik och hemsida. Där berättar vi mer!

50% av Västernorrlandsfondens investeringar går till företag i länet. Det är vi ensamma om. Vilken sparform passar bäst för

dig

Månadsspara Engångsinsättningar Gåvobrev PPM Pensionsspara sparande Kom in till oss för att sätta igång ditt sida hem vår på in gå eller www.vasternorrlandsfonden.se

Öppet mån-fre 08.00-17.00 Köpmangatan 10, 0611-129 01, www.nylundslas.se

HÄRNÖSANDS

AUKTORISERADE

HÄLSOBUTIK

Den här ”drinken” förbättrar balansen! Har du problem med yrsel? Det behöver inte vara en naturlig följd av åldrandet. Anjo GB8 Ginkgo är ett registrerat naturläkemedel i flytande form som förbättrar blodcirkulationen. Detta har visat sig att motverka yrsel. Prova själv, så får du se!

www.vasternorrlandsfonden.se HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ ÖRNSKÖLDSVIK S U N D S VA L L

6

Härnösand

MAGASINET

0611-253 00 0612-77 17 40 0620-258 60 0660-799 20 060-19 85 00

Köpmangatan 2 HÄRNÖSAND Telefon 0611-230 80 (Mittemot Systembolaget)


0 1 S D N A S Ö N HÄR

R A S I D N Ä K MESTA 10

Annika Billström

I DEN POLITISKA HETLUFTEN .

Vem går till historien? Vem får bara en dag i rampljuset? Hur ser listan ut om ett år? Är du med?

5

Frans Michael Franzén BEREDEN VÄG FÖR HERRAN

Finsk poet och kyrkoman som landade som biskop i Härnösand 1834. Skrev massor av psalmer som fortfarande sjungs. Förutom Bereden väg för herran till exempel Vad ljus över griften. Ledamot av Svenska Akademin från 1808.

Håkan Flank

Blev historisk när hon 2002 utsågs till Stockholms första kvinnliga finansborgarråd. Har redan en lång karriär inom socialdemokratin bakom sig. Vad kommer härnäst? Sveriges första kvinnliga statsminister?

9

Bengt “Zamora” Nyholm GULDMÅLVAKT

4

Eva Goes

EVA GOES TO EUROPE Före detta språkrör för miljöpartiet och kanske snart EU-parlamentariker (avgörs 13 juni). Har redan gjort sig känd utomlands på till exempel Mururoa-atollen, i Östtimor, Burkina Faso och hos navajoindianerna i USA. Nu är det Bryssel och Strasbourg som gäller.

Zamora fick Guldbollen 1961, vann 3 SM-guld med IFK Norrköping och spelade 30 landskamper. Men den största meriten är förstås 5 säsonger med IF Älgarna. Smeknamnet fick han för att han i barndomen brevväxlade med den spanske världsmålvakten Ricardo Zamora.

8

Therese “Tess” Bylund BACHELOR-STJÄRNA

3

Bengt Lindström FÄRGSPRAKARE

Mannen som inte väjer för häftiga färger och stora ytor. Y:et vid Midlanda är välkänt, likaså de sju asagudarna på en oljecistern i Örebro. Till den gick det åt tre ton färg. Lindström i lite mindre format finns på många ställen i Härnösand, bland annat på Technichus.

Kanal 5

Tess borde kanske egentligen ha hamnat högre på listan. I dagsläget åtminstone. Men dokusåpabranschen är tuff. Ena dagen känd, nästa bortglömd. Hur det går för Tess återstår att se.

7

2

Elias Sehlstedt IDYLLISK POET

Ludvig “Lubbe” Nordström ÖBACKAS STORE SON

Han blev ”Lubbe” med hela svenska folket genom radioreportageserien Lort-Sverige 1938. Serien chockade landet men skapade också en sanitär väckelse. Självklart finns ett Ludvig Nordström-sällskap i Härnösand, som bland annat delar ut ett pris i hans namn.

Blev mycket populär för sin visartade, idylliska och humoristiska poesi. Mest känd för “Litet bo jag sätta vill”. Själv satte han bo som tullinspektör i Sandhamn. Men bysten står kvar i Stadsparken.

6

Bertil Malmberg

ÅKE OCH HANS VÄRLD Den självbiografiska boken som sedan filmades av Allan Edwall har blivit älskad av många. Fick stol nr 18 i Svenska Akademin 1953. År 2000 bildades Bertil Malmberg-sällskapet. I Stockholm av alla ställen!

Bubblarna?

Nästa sidad!s Härnösande! m  t kä n

Anette och Cathrine Norberg.. Flera EM-guld och massor av andra curlingmedaljer. Bengt Linder.. Författare till böckerna om Dante och Tvärsan samt cirka 800 manus till Åsa-Nisse-serier. Henrik ”Elvis” Åberg. Definitivt bättre än Eilert Pilarm. Per Nilsson. U21-landslagsman i fotboll. Stig Wallin. Förgrundsgestalt i den rikskända 5 i 12-rörelsen. Lag Ragnar Kamp. VM-guld i curling 1977! Börje Hörnlund. Minister och landshövding som fastnade för Härnösand. Maria Bodén.Golfspelare på väg mot världstoppen? Rolf Zetterlund.Fotbollsspelare/tränare, Guldbollsvinnare 1980. Kenneth Näslund. Sveriges första Lottomiljonär Härnösand

1

MAGASINET

7


1

Tobba” Ingen slår ” k! från Ramvi

1

Foto: Kjell Jonsson

8

Härnösand

MAGASINET

Thorbjörn Fälldin

Statsministern och fårfarmaren från Ramvik gav begreppet landsfader ett ansikte. Ena dagen stod han bland ubåtar i Karlskrona och nästa dag på gården där hemma. Lugnt, tryggt och långsamt svarade han på skjutjärnsjournalisternas frågor eller på Olof Palmes angrepp.


KOLL

POPULÄRASTE BARNNAMNEN I HÄRNÖSAND Förra året föddes 223 barn i Härnösand. Bland dem finns sju William och fyra Ida, men bara en Assarina och en Kaizer. Trender kommer och går. Här är listan för dig som vill hänga med.

Flickor 2003

Pojkar 2003

1. Ida 1. Julia 1. Moa 4. Elina 4. Frida 4. Hanna 4. Johanna 4. Lina 4. Matilda 4. Stina 4. Tilde 4. Vilma/Wilma

1. William 2. Linus 2. Simon 4. Lukas/Lucas 4. Oskar/Oscar 4. Albin 4. Alexander 4. Gustav 4. Melker 4. Melvin

4 st 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

st Agnes, Alice, Alma, Alva, Anna, Cassandra, Ellen, Elsa, Emilia, Emma, Isabell/Isabelle, Jenny, Kim, Maja, Nora, Tindra,Tuva

1

st Amanda, Aprilia, Assarina, Blossom, Denise, Ebba, Ella, Elwira, Erika, Evelinn, Filippa, Freja, Greta, Harriet, Hilda, Hilma, Ingrid, Jolin, Josefin, Julie, Klara, Lara, Leonora, Linda, Line, Linnéa, Lisett, Liv, Lova, Lydia, Maria, Mette, Michelle, Milla, Mira, Miranda, Miriam, Nadia, Natalie, Olivia, Pernilla, Petronella, Sanna, Selena, Thyra, Tilda

7 st 6 6 4 4 3 3 3 3 3

DET SKA VI FIRA 2004! HÄRNÖSANDMAGASINET 10 nummer, är värda att fira.

STUDENTKÅREN

2000

1989

i 15 år har Härnösands studentkår funnits.

Marcus Ahlberg på väg mot målet på niohålsbanan på Brunneskolan.

Frisbeegolfbana + beachvolleynät + grillplats = En kul kväll på Brunne skola

HÄRNÖSANDS SPORTKLUBB Tjejfotbollsklubben fyller 20!

GÅ EN RUNDA på frisbeegolfbanan på Brunne

1984

2

st Christoffer, Elias, Hampus, Hjalmar, Joel, Jonas, Kevin, Leo, Liam, Max, Per, Pontus, Viktor/Victor

1

st Adam, Agaton, Amin, Casper, Dennis, Dylan, Eddie, Elinus, Emrik, Erik, Ervin, Gabriel, Glenn, Helmer, Hugo, Isac, Jack, Jesper, Joakim, Johan, Johannes, Jonathan, Kaizer, Mike, Måns, Nicklas, Nils, Olti, Peter, Philip, Rasmus, Sammy, Timmy, Viggo, Vilhelm, Wilmer

LOGOSOL

1979

Det portabla sågverket firar 25.

EDMOLIFT

1964

Lyftanordningar har varit företagets melodi i 40 år i år.

YIT CALOR AB

H. Anderssons vattenledningsaffär i Umeå, sedermera Calor Celsius, startade en filial i Härnösand 1904.

ALLMÄNNA SÅNGEN

Obs! En ny byggmarknad på gång 1904

1904

Härnösands manskör fyller 100.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND Louise, 2 år, till vänster, fick ingen namnkompis i fjol i Härnösand. Inte mamma Boel heller. Men det fick däremot tvillingbrorsan Johan.

I 160 år har företaget försäkrat länets invånare.

skola. Den har byggts upp under några år på initiativ av idrottsläraren Pehr-Olof Elfvendal. – Vi strävar hela tiden efter att utveckla skolgården och locka till aktivitet. Vi vet att aktiva barn mår bättre. Nu finns en komplett niohålsbana med riktiga korgar. Riktigt färdig blir den dock aldrig. – Nej, det går alltid att utveckla. Vi skulle behöva lite fler hinder så att den som är riktigt duktig får en större utmaning, säger Pehr-Olof Elfvendal. Han påpekar att banan är tillgänglig dygnet runt och att vem som helst är välkommen. På skolgården finns också andra saker, bland annat ett beachvolleynät. – Dessutom har vi en grillplats, så här kan man ha en trevlig kväll med familjen eller kompisarna.

1844

FULLT SORTIMENT INOM bygg och trädgård.

Detsamma när det gäller färg och tapeter. Det är några av målen med den 2 200 kvadratmeter stora utbyggnaden på OBS Stormarknad. I början av juli beräknas bygget vara färdigt. Sedan väntar omflyttningar och vissa ombyggnationer i den gamla delen innan allt är klart någon gång i oktober. – Vi ska bland annat satsa på ett stort grillsortiment och utöka charken från 13 till 22 diskar, säger stormarknadschefen Anders Sjölinder. Den ”nya” stormarknaden blir på hela 6 200 kvadratmeter. Till nästa sommar tillkommer också en utomhusdel på 600 kvadratmeter.

Härnösand

MAGASINET

9


Studera på hemorten

För skogarna i Härnösand

Vi ökar värdet på din skog! Vi i Norrskog är experter på att sköta om skog.

• • • •

SÄBRÅ HÄGGDÅNGER & HEMSÖ församlingar • Barn och fritidsprogrammet

Pastorsexpeditionen i Säbrå Byåker öppen vardagar kl 10–12

Vi tar hand om din skog och gör den mer värd för dig i framtiden. Avverkningsuppdrag Kvalitetsgallring Mångbruksplan Förvaltningsuppdrag

det trygga alternativet

Lennart Lindgren tel 060-15 58 62 mob 010-254 71 99

Kontakta oss!

www.norrskog.se

• Elprogrammet • Estetiska programmet • Energiprogrammet • Hotell och restaurangprogrammet • Individuella programmet

Du är välkommen till Gudstjänster Musikkonserter Körverksamhet Barngrupper Vardagsträffar för daglediga Konfirmandverksamhet Enskilda samtal

** * * * * *

• Teknikprogrammet • Mediaprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet • Omvårdnadsprogrammet • Samhällvetenskapsprogrammet

Vill du veta mer – kontakta studievägledarna på gymnasiet. Tel. 0611-34 84 44 eller 34 84 45

0611–55 94 00

sabra.pastorat@svenskakyrkan.se

www.harnosandsgymnasium.nu

Pumpbacksgatan

Ponord är ett av Härnösands äldsta fastighetsbolag och har funnits i snart 60 år. Vi är kända för att ta hand om våra hyresgäster på bästa sätt! Vi har attraktiva lägen • Bostäder • Kontorslokaler • Affärslokaler

Tullportsgatan

10

Härnösand

MAGASINET

Storgatan 35 Härnösand Tel 0611-130 10 Fax 0611-163 32


KOLL

ÖPPET FÖR TJEJER SOM VILL HA GODA RÅD. I en lägenhet på Sälstensgränd håller Maria Ahnlund, Anneli Gustavsson och de andra i Härnösands tjejjour till.

Tjejjouren Unga tjejer behöver lära sig att säga nej. Det är utgångspunkten för Härnösands tjejjour, som har funnits i några år. Här kan enskilda eller grupper av tjejer få hjälp, råd och information. – Det handlar mycket om att stärka självförtroendet, säger Anneli Gustavsson och Maria Ahnlund. VARJE TISDAGSKVÄLL HAR tjejjouren öppet i en liten

lägenhet på Sälstensgränd. Än så länge har inte så många kommit eller ringt. – Nej, vi ligger fortfarande lite i startgroparna, säger Anneli Gustavsson. Hon är en av initiativtagarna till jouren. För några år sedan gjorde hon ett studiebesök hos ”storasystern” Härnösands Kvinnojour i samband med en uppsats. Hon blev intresserad av arbetet och blev kvar. Så småningom blev det uppenbart att det också fanns behov av en tjejjour. – Samhället blir allt tuffare och hårdare och många unga tjejer behöver någon att prata med. Gärna någon som är lite äldre, någon som fortfarande minns hur det är att vara tonåring, säger hon.

EN PLATS FÖR UNGA TJEJER SOM BEHÖVER NÅGON ATT PRATA MED. I dagsläget består tjejjouren av ungefär 15 tjejer meltjejerna. De har också arrangerat kurser i feministiskt lan 20 och 30 år, men fler är välkomna. Allt arbete är självförsvar, kurser som bara till en liten, liten del ideellt och det är den främsta anledningen till att det handlar om rent fysiskt självförsvar. har tagit lite tid att bygga upp. – Det viktigaste är att stärka självförtroendet. Att – Vi jobbar eller studerar albli medveten om var ens egna ”Egentligen borde tjej- gränser går, att stå för sina lihopa och hittills har mycket tid gått åt till att skaffa pengar, säger snack, och killsnack åsikter och våga säga nej, Maria Ahnlund, som också har säger Maria Ahnlund. också för den delen, varit med från starten. – Jag har mött psykiskt vara obligatoriska ämEtt startbidrag från Brottsofmisshandlade kvinnor på nen på schemat.” fermyndigheten gjorde att de jouren som inte kan välja kunde inreda den lilla lägenheten vilken mjölk de ska köpa. De med möbler, telefon, dator och litteratur. Därtill stälkan inte ta ett eget beslut eftersom de så ofta har fått ler kommunen upp med hyran och alldeles nyligen höra att de gör fel, säger Anneli Gustavsson. har tjejjouren fått några stipendier. Men det skulle behövas mer. – Vi åker gärna ut oftare till skolor och har tjejsnack, men då måste vi få betalt. Vi har inte råd att FAKTA: TJEJJOUREN ta ledigt från jobben, säger Anneli Gustavsson. I HÄRNÖSAND – Egentligen borde tjejsnack, och killsnack också Det finns ungefär 30 tjejjourer och över 100 för den delen, vara obligatoriska ämnen på schemat, kvinnojorer i Sverige säger Maria Ahnlund. Härnösands tjejjour har öppet tisdagar kl 18-21 Tjejjouren har bra kontakt med skolsköterskorna Adress: Sälstensgränd 4A och många lärare i stan och nyligen blev de kallade Telefon: 0611 - 220 99 till en klass som hade problem med mobbning bland Härnösand

MAGASINET

11


Nagelvård & Makeup-kurser

HAIR IGEN

Nu har vi tagit in Makeup från Trucco. Välkommen!

• storgatan 37 • 0611- 55 54 51 •

Sommargården NICKEBO - ett nära paradis! Öppet alla dagar 12 – 20 20/6 – 8/8

4 km från Härnösands centrum, skyltat från Hovsgatan

Det bästa alternativet

för allt fler Härnösand 0611-128 88 Kramfors 0612-71 19 18 Sollefteå 0620-106 06 Sundsvall 060-15 39 80 Örnsköldsvik 0660-21 12 00

Andra krånglar till det, lägger ner eller försämrar servicen. Hos Bussgods håller vi fast vid vår tradition. Du hittar oss, där vi alltid har funnits. Nära dig och med snabb, personlig och sakkunnig service. Dessutom erbjuder vi dig en stor valfrihet att bestämma när ditt paket ska nå mottagaren. Bussgods förblir det enkla och självklara alternativet för både företag och privatpersoner. Med närmare 250 turer på fasta tider varje dag är Bussgods den i särklass mest heltäckande godstransportören i länet.

alltid på väg

snabbare säkrare billigare Och på ett 50-tal platser i länet

www.bussgods.se 12

Härnösand

MAGASINET


KOLL

Nytt ställe för ny mat

– Vi har sneglat på den här lokalen i 15 år. Nisse Koch och frugan Inge-Marie tvekade inte en sekund när Agnes Tobak på Storgatan slog igen. Det var precis rätt läge och rätt storlek för Delikatessboden. De visste redan hur den skulle inredas. – Det ska vara mysigt och en fröjd för ögat, säger Nisse Koch. I kyldiskarna finns pajer, sallad, tunnbrödsrullar och bakelser med räkor, renstek, lax och andra delikatesser. Så fort det blir tid över blir det nya kreationer. Den första månaden har gått över förväntan. – Nu hoppas vi att vi får tillstånd att ha en liten uteservering.

Ådalen III satsar hårt på Härnösand Ådalen III tuffar vidare även denna sommar. För andra året i rad är det Peter Söderkvist som arrenderar båten. – Vi satsade hårt på god mat och bra arrangemang i fjol. Det gick väldigt bra, speciellt i Härnösand. Där hade vi mycket bokningar. Till i år har han utökat antalet turer från Härnösand till fem i veckan, två dagsturer och tre kvällsturer. Alla resorna går till Norafjärden och tillbaka. Säsongen började redan i maj, med chartrade resor och extraturer. Från slutet av juni och en bit in i augusti går Ådalen III enligt turlista. Därefter är det charter och extraturer igen. Peter Söderkvist driver till vardags travrestaurangen på Dannero. Säsongen 1991 ansvarade han för restaurangen ombord på Ådalen III. Men nu har han alltså hela ansvaret. – Det blir samma lyckade koncept som förra året, säger Peter Söderkvist. Och så får man förstås hoppas på minst lika bra väder.

Ådalen III på resa längs Ångermanälven.

Hallå där!

FÄNGELSET SVÄLLER ● Räkna med att Saltviksanstalten byggs ut. I skrivande stund återstår bara formaliteter innan allt är helt klart. Enligt planerna ska bygget komma i gång under 2005 och stå färdigt 2-3 år senare. – Det är ett stort bygge och tekniskt sett komplicerat. En kriminalvårdsanstalt är inte som vilket hus som helst, säger Svante Lundqvist, kriminalvårdsdirektör i Härnösand. Tanken är att all verksamhet på både fängelset och häktet inne i stan successivt ska flytta till Saltvik. I slutändan blir det ungefär 30 nya platser på anstalten och mellan 10 och 20 nya jobb.

Racerbanan i Antjärn.

Mittsverigebanan kör vidare ● Det blir full fart på Mittsverigebanan även i fortsättningen. I sommar blir det till exempel High Coast Racing för standardbilar, med fem deltävlingar och final. Onsdagarna är vikta för träffar för olika motorklubbar i länet. – Att arrangera tävlingar är roligt och ger bra PR, men ger inte så mycket pengar, säger Anders Smedsaas-Jörgensen, en av de fem delägarna. Tyngdpunkten ligger i stället på trafiksäkerhetsutbildning och förarträning inklusive licensiering. Det är verksamhet som kan bedrivas året runt. – Vi vill förvalta men också utveckla det som byggts upp. Mittsverigebanan ska vara en naturlig mötesplats för alla motorintresserade.

MARCUS HASSELBORG VS. MÅRTEN PISSRÅTTA Curlingfantast med 3 filmer i bagaget Marcus Hasselborg, lovande curlingspelare på Härnösands curlinggymnasium

Mårten Pissråtta i filmen Tsatsiki, morsan och polisen (alias Marcus Hasselborg)

Varför spelar du curling?

Hur blev du skådespelare?

– För att det är det roligaste jag vet. Hur länge har du spelat? – Jag är nästan född i en curlinghall, hela familjen spelar. Pappa har spelat flera VM, mamma har tillhört Sverigeeliten och min farbror är förbundskapten. Och nu satsar du hårt? – Ja, jag visste redan i åttaårsåldern att jag ville gå på curlinggymnasiet. Nu har jag ett år kvar, men det delar jag upp på två för att få mer tid för curlingen. Hur trivs du i Härnösand? – Det är väldigt annorlunda mot Stockholm. Men stan är mysig och curlinggymnasiet jättebra. Just nu passar det mig perfekt. Jag kan träna mycket mer curling här och har nära till joggingspår och sådant.

– Det var en ren slump. Syrran skulle gå på audition för Tsatsikifilmen. Jag hängde bara med, men det var jag som fick en roll. Hur var det? – Det är kul att se hur det går till, men jag ser inte så stort på det. Det är inte min grej. Varför det? – Jag är för rastlös. Det är mycket seg väntan på en filminspelning. Man måste brinna mer för film och teater för att klara av det. Ändå har du spelat i två filmer till; Den bästa sommaren och Hip hip hora? – Ja, filmbranschen är inte så stor, så jag har blivit tillfrågad. Och sämre sommarjobb kan man ju ha. Men det är inget yrke som passar mig.

Vad gör du om några år? – Om jag kan leva på att spela curling skulle jag inte tveka en sekund.

”Jag dansar ofta med honom. Han är från Sundsvall men jag vet inte vad han heter”

Sidan 73

Härnösand

MAGASINET

13


Härnösands Ryggklinik i Simhallen – möjligheternas hus! P-A Forsberg

Kina Petré

Leg.naprapat 070-562 32 99 pa@ryggklinik.nu

Leg.naprapat 070-562 36 10 kina@ryggklinik.nu

Anna Lindman

Paul Zsaludek

Leg.naprapat 070-203 93 13 anna@ryggklinik.nu

Massör 070-752 23 89 paul@ryggklinik.nu

Tro dina ögon!!!

PROVKÖR! NYA OPEL Astra En säker ”snygging” BILMODELL

Malin Näsholm

Karin Wiklund

Massör 070-594 27 69 malin@ryggklinik.nu

Massör 070-562 42 02 karin@ryggklinik.nu

Corsa ................... från Meriva ................. från Astra .................... från Zafira 7-pers ..... från Vectra .................. från Vectra Combi ..... från

Butiken är fylld av sommarens tuffaste linnen och sidenkläder

109.900:117.500:139.500:175.700:187.000:193.600:-

m.fl.

Vi har även massor av presentartiklar!

Försäljning & service här i Härnösand

Medlem av svenska Naprapatförbundet

Tel 0611-184 30, 137 70 • Fax 0611-184 30 Postadress: Rosenbäcksallén 12, 871 60 HÄRNÖSAND www.ryggklinik.nu

Välkommen till en god bilaffär!

Kom in till oss, du blir inte besviken!

HÄRNÖSAND E4 NORR Jan 150 56 • Rolf 150-59

Storgatan 20 • 0611-237 50 Öppettider: Tisdag – Fredag 11-17 • Lördag 11-14

TIDNINGAR FOLDRAR REKLAMTRYCK VYKORT

Öka Trycket i Härnösand

med i 70 x 100 cm r e h c is ff a Tr yck stora ch broyck böcker o r T . rg ä -f 4 v or t massor a Tr yck visitk r. la p m e x e 000 schyrer i 30 ch r det mesta o a n rd o i V r. e p och brevpap för dig. möjliga pris ta s ä b ll ti d allti a värld! år färggrann v ll ti n e m m Välko hica.se

på vår Smakprov hittar du

Härnösand

MAGASINET

PRIS K VA L I T É SERVICE

webb www.agrap

BROSCHYRER 4-FÄRGSTRYCK ORIGINAL & REPRO 14

ELAR VÅRA FÖRD

Varvsallén 1, HÄRNÖSAND Tel 0611-229 20 Fax 0611-229 08 e-mail:info@agraphica.se • www.agraphica.se


KOLL

Grattis, Marie Westman (före detta Norberg), som gifte sig med Tomas Westman i början av juni. Varför bröllop? – Vi har varit ihop i 15 år, bott ihop i 13 år och har tre barn tillsammans. Det kändes som om det var dags. Du byter efternamn. Hur känns det? – Bara bra. Barnen heter redan Westman och det känns bra att alla i familjen har samma namn. Vad heter barnen? – Stefan, Andreas och Caroline. De är 8, 6 och 3 år. Var gifte ni er? – I Säbrå kyrka. Sedan blev det fest för släkt och de närmaste vännerna, ett 30-tal personer. Vi tyckte att det räckte så. Vad gör ni när ni inte gifter er? – Vi är undersköterskor båda två och jobbar på två olika demensboenden, Härnögården och Koltrasten. Jag trivs väldigt bra, det känns som om det är min grej. Blir det mycket jobbsnack hemma? – Ja, det blir det faktiskt. Men det är bara bra att ha någon att utbyta erfarenheter med. Inga nackdelar? – Jo, vi jobbar skift båda två och det blir mycket pusslande med tider. Ett tag jobbade vi olika helger, men det höll inte. Nu jobbar vi båda två varannan helg och då ställer våra föräldrar upp. Hur känns det att vara på omslaget till Härnösandsmagasinet? – Det är inte riktigt likt mig att ställa upp på sådant. Jag är lite förvånad över mig själv faktiskt. Men det känns som en rolig grej. Grattis än en gång. Vad händer nu? – Nu åker vi på bröllopsresa till Mallorca en vecka. Bara Tomas och jag.

Tack för hjälpen med omslaget! Tack till Frisörcentrum för håruppsättningen, Anitas fest- och högtidskläder för lån av bröllopsklänningen och Blomstertider för den fina ”brudbuketten” av färgad sisalmatta med pärlor, glitter och klippta blommor! Härnösand

MAGASINET

15


Hos oss får du det du pekar på.

De små företagens vän! Vi hjälper små företag med ”pappersbestyr”

BOSSE

Beställ färgkort från din digitalkamera på ett enkelt sätt. Kom in med ditt minneskort eller din cd-skiva. Gör din beställning i Order it-kiosken via ett enkelt peksystem. Pris från

2:95 /bild

• Bokförin gstjänster • Bokslut • Deklara tioner • Adminis tration

Box 67 NATTVIKSGATAN 6 • HÄRNÖSAND BRITTA TEL 0611-271 60 • FAX 0611-239 54 E-post: bossebokhallare@home.se

Hyr Sommarbilen hos Avis! 1 vecka från 1.890:Sommarbilen hyr Du minst 3 dygn mellan 4/6 och 31/8 2004. Fria mil inom Norden, samt reducering av självrisker för vagnskada och stöld. Bilen hämtas och lämnas på samma AVIS-kontor.

Välkommen till Järnvägsstationen, Härnösand 0611-277 77 www.avis.se

BEHÖVER DU EN KONFERENSLOKAL?

Välkommen till Härnösands Teater! Vi har lämpliga lokaler i varierande storlekar. KURIOSA: Det finns ingen egen ensemble på teatern men den är välbesökt av bla: Riksteatern, NorrDans, Teater Västernorrland, Härnösands Filmstudio, Öbacka Jazz & Blues, Musik i Västernorrland, Musiksällskapet och andra teatersällskap & föreningar. Dessutom används lokalerna av Härnösands Barnoch ungdomsteater.

STORGATAN 9, 87129 HÄRNÖSAND • TEL 0611-34 81 51 FAX 0611-281 52 • WWW.HARNOSAND.SE

16

Härnösand

MAGASINET


KOLL

Åhléns satsar på söndagsöppet i höst NY CHEF FÖR DET STÖRSTA VARUHUSET I CENTRUM I ÅRETS STADSKÄRNA intar Åhléns en

central plats, inte bara geografiskt utan också genom storleken, utbudet och öppettiderna. – Ja, jag tror att vi betyder ganska mycket, säger Robert Wikström, ny varuhuschef sedan ett drygt halvår tillbaka. Det finns 74 Åhléns-varuhus i Sverige. Nästan alla ligger centralt belägna. När andra varuhus fick problem och lades ned eller flyttade ut från stan stannade Åhléns kvar. – Vi skilde tidigt ut maten och renodlade fyra affärsområden som vi skulle bli riktigt bra på. De fyra områdena är Hem, Mode, Media och Skönhet. Åhléns i Härnösand är det enda som inte har söndagsöppet, men i augusti ska det bli ändring på det. Robert Wikström skulle gärna se att

fler butiker hänger på. Han tycker över huvud taget att det är viktigt med en engagerad köpmannaförening där handlarna kan utbyta erfarenheter och jobba tillsammans. – Ju mer vi kan samverka, ju mer attraktiv blir staden. Utmärkelsen ”Årets stadskärna” är också viktig. När Robert Wikström nyligen var i Stockholm var det många som kom fram och gratulerade. – Det är ett uppmärksammat pris, inte bara i branschen. Robert Wikström kommer från Boden och har hittills veckopendlat. Det tänker han fortsätta med i ytterligare ett halvår. – Sedan ska jag och familjen ta ett beslut. Det är inte omöjligt att vi flyttar hit. Härnösand är en väldigt trevlig stad.

Nye varuhuschefen på Åhlens, Robert Wikström, veckopendlar till Hänösand från hemmet i Boden.

MÅLMEDVETEN SATSNING AV ÅRETS STADSKÄRNA Den 12 maj utsågs Härnösand till Årets Stadskärna 2004. I juryns motivering står bland annat: “En målmedveten satsning i samverkan mellan butiker, fastighetsägarna, kommunen och övriga intressenter i stadskärnan tillsammans med en stabil finansiering och organisation har lett till tillväxt och starkt bidragit till en levande upplevelserik stadskärna”.

Tälj ett skrin ● Under två

Invandrarspråk nytt på Manpower MANPOWER SKA PÅ PROV ge invandrare stöd i deras

kontakter med tre statliga myndigheter. Projektet heter Multiling och är tänkt att förenkla för båda parter. Invandrarna får snabbare hjälp på sitt eget språk och myndigheterna får korrekt ifyllda blanketter, ansökningar och liknande. Just nu utbildas tio personer med utländsk bakgrund för att till hösten kunna svara på de vanligaste frågorna. De tio representerar fyra språk; arabiska, persiska, spanska och serbokroatiska. – Det har varit ett enormt intresse för jobben och många av de sökande är mer än väl kvalificerade, säger Roger Bergstedt, platschef på Manpower. Uppdraget kommer från Skattemyndigheten, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten och gäller till att börja med fram till jul. – Men det finns en oerhörd potential i det här, säger Roger Bergstedt. Faller det väl ut kan det ge väldigt mycket för Härnösand.

och en halv dag kan alla slöjdsugna få sitt lystmäte uppe på Murberget. Den 17-20 juni är det nämligen täljseminarium. Deltagarna väljer en av fem verkstäder med olika inriktningar. Till exempel kan man under ledning av Rolf Lundholm från Härnösand tillverka ett skrin med skjutlock. Seminariet avslutas på söndagen med en offentlig slöjdmarknad i Länsmuseets foajé.

Lars Thidholm, chef på badhuset, är nöjd med den nya herravdelningen. Nu väntar damavdelningen. ”När allt är klart är blir det ett jättelyft för hela huset.

Herrarnas först ut i ”nya badhuset” TILL MIDSOMMAR SKA HERRAVDELNINGEN på badhuset vara klar. Den har byggts om under ett års tid, eller rättare sagt ett halvt. De första sex månaderna gick åt för att torka upp efter den vattenskada som är upphovet till ombyggnaden. Hela duschavdelningen är nydesignad med öppna ytor, ångbastu, vanlig bastu och relaxrum. – Vi har fått möjligheten att bygga modernt och utnyttja ytorna bättre, säger Lars Thidholm. Dessutom blir vatten- och värmeförbrukningen mycket lägre. Även damavdelningen är vattenskadad och där sätter arbetet igång direkt. Det finns två förslag varav det dyrare innebär en total ombyggnad. – Det är tur att vi har romerska avdelningen. Annars hade vi tappat enormt mycket under tiden. Det finns planer även för romerska, men när de kan förverkligas återstår att se.

– När allt är klart blir det ett jättelyft för hela huset, säger Lars Thidholm. Härnösand

MAGASINET

17


nu i härnösand

Daniel Wallanger, Joachim Sehlstedt, Fredrik Östman, Jörgen Engvall och Mattias Engman.

18

Härnösand

MAGASINET


KOLL

Det började som ett tidsfördriv ett jullov och slutade som Härnösands populäraste mötesplats. Mellan 5 000 och 5 500 ungdomar besöker regelbundet harnosand.nu för att skriva i varandras gästböcker eller på den offentliga griffeltavlan.

D

e sju killarna bakom harnosand.nu visste nog inte riktigt vad de satte igång julhelgen 2002. De hade inget att göra och kom på idén att skapa en lokal community, en mötesplats på internet. Domännamnet fanns redan sedan något år tillbaka. – Det blev plötsligt ledigt. Vi tänkte att det kunde vara bra att ha så vi köpte det, säger Joachim Sehlstedt. Den 26 december 2002 satte de igång att jobba och efter en sömnlös natt släpptes den första versionen dagen därpå. Efter några veckor hade harnosand.nu 1 000 användare. – Från början släppte vi bara in folk med Härnösandsadresser, men nu är alla välkomna, säger Joachim Sehlstedt. Fortfarande kommer de allra flesta från Härnösand. Mer eller mindre alla Härnösandsungdomar mellan 10 och 22 år är med. – Tyngdpunkten ligger på 16-17 år, säger Jörgen Engvall. Enligt TV-programmet PS, som gästade Härnösand förra hösten, finns bara fyra andra liknande lokala mötesplatser i Sverige. De sju killarna, som är mellan 17 och 22 år, har lagt mycket tid de senaste åren på att utveckla Harnosand. nu. Hela tiden på ideell basis. Varför kan man undra? – Vi är väl korkade, säger Joachim Sehlstedt. – Det är helt enkelt roligt. Man har alltid något att göra, säger Mattias Engman. – Det är bra att det finns en ideell och lokal community, säger Jörgen Engvall. Annars borde det inte vara omöjligt att tjäna en slant. Ett forum där man når direkt till en tydligt avgränsad målgrupp borde kunna intressera både annonsörer och andra som vill ha ut information. – Vi har aldrig haft någon tanke att det ska vara inkomstbringande, säger Jörgen Engvall. De har då och då hjälpt skolor, Kåken och Showground med att annonsera gratis. Men visst behövs det pengar för att hålla sidan igång. Visserligen har de via goda kontakter fått både utrustning och tjänster billigt eller till och med gratis. Men hårdvaran har de stått för själva och de två servrarna skulle egentligen behöva bli tre för att klara trafiken. Just nu ber de alla användare att skänka 15 kronor för att göra sidan bättre. Några ger dock betydligt mer och i skrivande stund har det flutit in drygt 2 000 kronor. Det, om inte annat, bevisar att användarna bryr sig om sin mötesplats. Det dyker hela tiden upp nya idéer om hur sidan kan utvecklas. Nyheter i Härnösand och möjlighet att skriva recensioner är några av dem. Men hittills har inte tiden funnits för att förverkliga idéerna. Men i sommar ska killarna ägna några dagar (eller nätter) till att göra något. – Till hösten lovar vi några överraskningar, säger Joachim Sehlstedt. Den mesta tiden får verksamheten rulla på av sig själv. De går in då och då för att hålla lite koll och ta bort olämpliga inlägg. Den användare som utsätts för något kränkande eller någon annan dumhet kan också anmäla det. De ansvariga tar då reda på vem som står bakom och utdelar en varning. Om inte det räcker kan användaren stängas av. – Men det brukar räcka med en varning, säger Joachim Sehlstedt. Det sprider sig ofta fort vem som har gjort något. Man är inte så anonym som man kan tro i den här stan. Harnosand.nu har bara funnits i ett och ett halvt år, men känns redan som en institution. Hur länge orkar de sju eldsjälarna hålla på? – Så länge vi har besökare får det rulla på, säger Joachim Sehlstedt. Och tröttnar vi får väl några andra ta över. – Lägger vi ner får vi nog flytta från stan, säger Daniel Wallanger. Som sagt, de visste nog inte vad de gav sig in på den där julhelgen.

Härnösand

MAGASINET

19


HÖGBERG.GRUPPEN

OFFENSIV LÄNSUTVECKLING GENOM

Här hittar du oss

BRED KOMPETENS, SAMARBETE OCH LYHÖRD

KOMMUNIKATION.

– en samlad resurs för företagen i kommunen För dig som funderar kring: • Starta eget • Affärsplaner • Lokaler • Rådgivning • Investeringar • Samarbetspartners • Etableringar • Arbetskraftsbehov/inflyttning • Kompetensbehov/utveckling • Myndighetskontakter • Styrelsefrågor • Samverkan skolor/näringsliv

Kontakta oss för mer information på telefon 0611-274 00, fax 0611-274 30, eller besök oss på Trädgårdsgatan 13. www.harnosandsnaringsliv.se

Delfinansierat av Europeiska unionens strukturfonder.

Projekt Expansiva Härnösand 20

Härnösand

MAGASINET

www.y.lst.se

Vi trycker på profilkläder!

•T-shirts

29:-

ST

vid köp av 100 st T-shirts ex moms. Bra kvalité

• • • • • •

Kepsar Vimplar Flaggor Musmattor Dekaler Banderoller

Kolla alltid våra priser

Arbetskläder •Overaller •Jackor •Byxor

Utställning och tryckeri på KATTASTRAND


KOLL

UTE FÖR ATT PROVOCERA.

Domkyrkoorganisten Fredrik Sixten har ett nytt projekt på gång.

Fredrik Sixten – Musiken är en otrolig kraft! Tonsättaren Fredrik Sixten tar musiken på största allvar. Den kan hjälpa människor att bearbeta såväl sorg och smärta som glädje och lycka. – Jag blir ledsen om musiken i kyrkan reduceras till underhållning. FREDRIK SIXTEN ÄR domkyrkoorganist

i Härnösand och spelar ofta vid olika kyrkliga ceremonier, inte minst begravningar. – Musiken kan hjälpa till att släppa fram känslorna. Tyvärr vill allt fler ha musik som bara lägger ett slags plåster över smärtan. Det tycker jag är synd. Förutom att spela och leda körer är Fredrik etablerad tonsättare sedan mitten av 1980-talet. I april var det urpremiär på hans hittills största verk, Markuspassionen, med text av författaren Bengt Pohjanen. Förutom i Härnösand uppfördes verket i Stockholm och reaktionerna var överlag mycket positiva. – Det har saknats svensk passionsmusik

MUSIK PÅ ALLVAR SKA FÅ FRAM KÄNSLORNA I KYRKAN.

i ett realistiskt format. Jag hoppas att det har också försvunnit. här ska få klinga till påsk runtom i Sverige – Ja, kyrkan har blivit mer modern, men å framöver. andra sidan tycker jag att vi i viss mån är för Fredrik har hållit på med musik sedan han populistiska.Vi måste visa lite mer ryggrad var liten. Hans pappa var präst och han är och stå för vad vi vill, även om det inte gillas i stort sett uppväxt inom kyrkan.Vägen till av vissa människor. att bli kyrkomusiker tycks Fredrik trivs mycket bra i spikrak? Härnösand. Han har fått starkt ”Ondskan kan – Nej, jag var väldigt anti finnas närmare än stöd från församlingen, både ett tag, framför allt mot när det gäller förtroende och kyrkan som organisation och man tror, i form ekonomiska resurser. Markusav likgiltighet, den hierarki som rådde. Jag passionen kostade en hel del att skulle absolut inte jobba inom distansering och genomföra. svenska kyrkan. Trots att det uppstår en viss trevlighet.” Han började på pianistlintomhet efter ett så stort projekt jen på Musikhögskolan. Men har han redan nya planer. Tillsom fattig student tog han extraknäck som sammans med domkyrkokaplanen Arne Wiig kyrkomusiker och insåg att jobbet egentligen ska han skriva ett oratorium med arbetsnamrymde allt han ville. net Apokalyps. Det ska handla om ont och – Det är som ett musikaliskt Kinderägg. gott, men inte på det vanliga, enkla sättet. Jag får spela, komponera, dirigera och ar– Nej, vi vill provocera. Ondskan kan finrangera. nas närmare än man tror, i form av likgiltigDen inre revolten mot kyrkan utmynhet, distansering och trevlighet.Vi hoppas få nade också i slutsatsen att det är enklare att människor att tänka efter och reagera, säger påverka om man finns på plats. Mycket av Fredrik Sixten. den konservatism som han var kritisk mot Om något år får vi se om de lyckas. Härnösand

MAGASINET

21


SPARA

TUSENLAPPAR! Gratisenergi i marken – året runt!

r ger rmepumpa Thorén Vä lösning för din ri sf bekymmer uppvärmning. fastighets

Köpmangatan 8b Härnösand • 0611-221 70

Badar Klipper Trimmar

Box 338, 871 27 Härnösand Tel 0611-156 70, Fax 0611-245 95

HALVA PRISET

Vi har sparat ENERGI och MILJÖ i mer än 38 år. Kontakta oss för kostnadsfritt energisparförslag. Välj värmepump från oss så bjuder vi på halva varmlufttillsatsen, värde 3.000 kronor!

AHLMARK LINES A.-B.

på biltvätt efter kl 21

Shell Södra Vägen – Din bensinstation i Härnösand

Vi har öppet: Adress: Veda 1067, 870 15 UTANSJÖ Tel: 0612–425 00 Fax: 0612–423 20 info@thoren.nu • www.thoren.nu

mån-fre: lördag:

10-18 10-14

Öppet till 24! www.shell.se

Vi utvecklar

lärande och kunskap

Tre myndigheter med spetskompetens i Härnösand

Magasinsgatan 11 | 0611-887 70 www.sit.se

Brunnshusgatan 4 | 0771-25 50 00 www.cfl.se

Lika värde. Lika möjligheter.

Nytt lärande. Nya former.

Studera utan hemlängtan.

22

Härnösand

MAGASINET

Nybrogatan 15 | 0611-34 95 00 wwww.netuniversity.se


D är d bästa som hänt i vårt liv!

Tennisklubb till Tyskland

Tre miljoner såg dem ta VM-guldet

DEN14 JUNI bär det iväg

FAVORITVIDEON FRÅN JUNIOR-VM

i mars rullar. Med några millimeter till godo går Niklas Edins sista sten förbi en hindrande sten och slår bort Schweiz poängsten. Sverige är världsmästare. – Det känns som om stenen går närmare för varje gång man ser det, säger Niklas Edin. Sist Sverige tog ett JVM-guld var 1989. Då hette skippern Peja Lindholm. Det här laget kom till Trois Rivieres i Kanada med förhoppningar om att gå till slutspel. Men målsättningen fick höjas i takt med att segrarna kom. I Kanada är curling stort och turneringen drog totalt 25 000 åskådare. Finalen direktsändes i TV och sågs av drygt tre miljoner tittare. Ovant för svenskarna som oftast spelar inför de närmast sörjande. – Visst var det lite nervöst. Men det

Jörgen Granberg, Niklas Edin, Fredrik Lindberg och Nils Carlsén. släppte så fort matcherna kom igång, säger Nils Carlsén, som fick hoppa in i sista stund när den ordinarie lagmedlemmen Stefan Nyström blev sjuk. Laget ska försöka hålla ihop även i framtiden, även om några av dem nu slutar på curlinggymnasiet och flyttar från Härnösand. De har några år kvar som juniorer och vill förstås gärna försvara sitt guld. – Det är det bästa som har hänt i mitt liv, säger Niklas Edin och de andra nickar instämmande. Fotnot. De svenska tjejerna tog brons i samma turnering. I laget ingår Härnösandstjejen Sofie Sidén och Stina Viktorsson som går på curlinggymnasiet.

för Vårö Tennisklubbs ungdomar. Målet är Kiel i Tyskland där det blir både träning, landskamper och andra mer lustbetonade aktiviteter. Ungdomarna är 11-17 år och ska bo i en tennishall i Kiel. – Ja, det blir nära till träningarna, säger en av tränarna Henrik Sparréus. I Vårö TK finns några hundra spelare mellan 5 och 70 år. Samtliga ungdomar har erbjudits att följa med. 18 har nappat. Utbytet med klubben i Kiel har pågått i några år. Tränaren där heter P-J Lång och han har tagit med sig sina spelare till hemstaden Härnösand två gånger. – Nu är det vår tur att åka dit, säger Henrik Sparréus.

Sporten

HSK firar 20 med världens bästa damfotboll

FÖR 20 ÅR SEDAN var tjejerna i IFK Härnösand trötta

på att hävda sig mot killarna. Med Gudrun Berglund i spetsen tog de steget och bildade Härnösands SK, en av Sveriges första renodlade damfotbollsföreningar. Idag är HSK Ångermanlands största damförening med 270 spelare i 22 lag från Kvartersen och uppåt. – Trots uppsvinget för damfotboll de senaste åren tror jag fortfarande att det är bäst att ha sin egen förening, säger Hans Backlund, ordförande sedan 18 år tillbaka. 20-årsjubileet firas rejält den 11 juli på Högslätten med match mellan ett förstärkt HSK och Umeå IK, världens bästa klubblag. Dessutom kommer världsmästaren i bolljonglering att försöka slå nytt världsrekord.

ETT IMPONERANDE SKOTTÅR FÖR EMIL 15-årige Emil Bergström är en av Sveriges mest lovande skyttar. Förra året vann han i stort sett alla tävlingar han deltog i. – Jo, det har gått rätt bra, säger han. Allra bäst är han i fältskytte där skyttarna på tid ska pricka pappfigurer på mellan 200 och 700 meters avstånd. Även i banskytte har han lyckats bra. För att bli en duktig skytt krävs inte bara ett bra gevär och bra teknik, det gäller också att vara mentalt stark. – Man får inte bli sur om man missar, säger Emil. – I skytte får man lära sig att förlora, skjuter pappa Arne in. Han är också tävlingsskytt och tillsammans har de två sett det mesta av Sverige. Den här säsongen har Emil flyttat upp en klass och fått lite tuffare konkurrens. Han har ”bara” vunnit 80 procent av tävlingarna. Men ibland smäller han till ordentligt och slår alla, även den yppersta eliten. I Härnösands Skytteförenings klubbhus hänger till exempel en tavla där samtliga 25 skott är tior, varav 23 sitter i den allra innersta ringen. Imponerande! Härnösand

MAGASINET

23


Köper hela hem, delar av hem, enstaka föremål, glas, porslin

Öppettider:

mån-fre 10 00 -18 00 lördag 10 00 -14 00

Välkommen!

Köpmangatans

Antik& Loppis Köpmangatan 8b Härnösand • 0611-221 70

Träpellets ger skön värme

Adié Nilsson, Arne Engström, Britta Wikman och Kerstin Larsson tränar på den egna boulebanan. – Vi brukar ha tuffa derbymatcher mot Torsvik, en hemma och en borta, säger Arne Engström.

• MILJÖVÄNLIGT • INHEMSKT • BEKVÄMT • EKONOMISKT

De ger många plus till Härnösandshus

-- enklare och billigare än Du tror! av Vi ä r en st ö rs ta S v er ig es p el le ts . re a v tr ä ti ll v er k a ch lå n g o té li a v God k ra et ä r v å er fa re n h k en . ec et n n kä

LYCKAD SATSNING PÅ SENIORBOENDE – BÄTTRE ÄN SÅ HÄR KAN man inte ha

Telefon 0611-244 26 • www.bionorr.com

Vi tycker om att prata elpriser. Och vi älskar att spara en slant åt just dig. Elpriset går både upp och ner under året. Därför är det alltid rätt tid att se över sin energisituation. Vi erbjuder dig flera prisalternativ – alla med sina fördelar och olika nivåer av trygghet och risk. Rådfråga vår kundservice. De hjälper dig att hitta fram till det förmånligaste elavtalet för just ditt behov.

-   www.hemab.se 24

Härnösand

MAGASINET

det. Kerstin Larsson bor i ett av Härnösandshus så kallade plusboenden i Bildhuggaren på Hovsgatan. Det hon framför allt trivs med är gemenskapen med de andra i huset. Varje dag klockan halv ett är det fika i samlingslokalen i bottenvåningen. – Den som kommer först sätter på kaffet och så turas vi om att ta fikabröd, säger Kerstin Larsson.

Det finns också ett litet gym, en bastu, ett TV-rum och en dator som alla i huset får använda. Tidigare användes lokalen för kommunal barnverksamhet och de boende har själva målat och inrett. – Det har blivit ett seniordagis i stället, säger Adié Nilsson. Pluslägenheterna är särskilt anpassade för lite äldre hyresgäster. Men den största poängen är gemenskapen. – Här håller vi reda på varandra. Fast inte av nyfikenhet, säger Siw Engström.

Koll på soporna med nya Miljöcentralen NÄRMARE SOPHANTERING FÖR STADSBOR I BÖRJAN AV MAJ öppnades Miljöcen-

tralen på Jaktstigen. Där kan Härnösands hushåll lämna det mesta av sitt sorterade avfall, till exempel glödlampor, färgburkar, metallskrot, datorer, trä och kattsand. Miljöcentralen är öppen på vardagar samt första helgfria lördagen varje månad. – Miljöcentralen är bemannad, så det är bara att fråga sig fram om man känner sig osäker, säger Andreas Einarsson, informationschef på HEMAB som står bakom satsningen. Nästa steg för att hjälpa kommuninvånarna är en utförlig sopsorteringsguide från A till Ö. Den beräknas vara klar efter sommaren.


KOLL

POOL I Hälledal finns skolan med egen simbassäng Medan några snickrar på ett vindskydd sitter andra på skolan och skriver dikter eller jobbar fram ett cheer-leadingprogram. Vi är på besök i kommunens enda skola som har en egen simbassäng. UTE PÅ SKOLGÅRDEN i Hälledal står väggarna

Plask i bassängen Barnen i Hälledals skola lär sig tidigt att simma i skolans egen bassäng. Poesi i butiken På ett plank i affären finns poesi av några av eleverna (t.v.). Matematik i praktiken Det är billigare att snickra utemöblerna än att köpa dem. Mycket roligare dessutom.

till ett stort vindskydd. Det ska bara monteras ihop innan 25 elever samtidigt kunna sitta ute i skogen och jobba. Sedan i höstas har ett 15-tal elever hållit på med vindskyddet. De har gjort i stort sett allt själva, inklusive några misstag. – Vi tog för sneda brädor så vi fick riva och bygga om en hel vägg, berättar Christoffer Danielsson. Allra först gjorde de varsin skiss. Den bästa röstades fram och sedan har de räknat och byggt efter bästa förmåga. – Det är matematik i praktiken, säger läraren Lars Hamrin. På det här sättet förstår eleverna varför man behöver lära sig matematik. Ett annat byggprojekt pågår hos Björnen, en resursenhet för elever med särskilda behov. Fyra av eleverna bygger en lekstuga som de sedan ska försöka sälja. – Det är spännande att ha det målet, säger läraren Anders Fryksten. Ingen lämnar några sneda spikar efter sig. Ett gäng femmor och sexor har skrivit dikter under vårterminen. Resultatet ställs ut i affären. Diktplanket innehåller en och annan vårdikt men de flesta handlar om: Kärlek! Skrivkramp tycks inte eleverna ha hört talas om. – Ibland tar det fem minuter, ibland en halvtimme. Men det blir alltid bra, säger Linnea Gabrielsson. Mer problem att stångas med hade elva tjejer i femman och sexan som skulle sätta ihop ett cheer-leading-program. Med tre veckor kvar till föreställningen hade de bara några färdiga steg och alla ville ge upp. Då gjorde de samarbetsövningar och hade möten där de såg till att komma till beslut. Det blev till sist ett färdigt program, efter många tårar och mycket skratt. Följdriktigt kallar sig gruppen för Tears and laughter. En sak skiljer Hälledals skola från andra i kommunen. Det är den enda med egen simbassäng. Högsjö kommun var framsynt inför kommunsammanslagningen och såg till att besluta om att bygga skolan inklusive sporthall och bassäng. 1972 stod allt klart. Simkunnigheten bland eleverna är hög och många lär sig simma tidigt. Men framför allt är det förstås roligt. – Vi tröttnar aldrig, säger några av sexorna. Härnösand

MAGASINET

25


Ledig butikslokal

Äntligen vinter! www.backmans.se

pr isma varuhus

Butikslokal i gallerian i Prisma varuhus, belägen på plan 2, inrymmande butiksdel, personalutrymmen med pentry samt kontor. Yta 127 m2, möjlighet finns att dela lokalen. För information och visning kontakta Hamngatan 15, 891 33 Örnsköldsvik • Tel 0660-185 75

GÅR DU I HUSKÖPARTANKAR? Bli först i kön med lånelöfte från Always nya vinterkatalog har kommit, med både nyheter och gamla favoriter. Den finns hos din resesäljare.

KONTAKTA NÅGON AV OSS

Kerstin

Ingela

Monica

0611-257 34

0611-257 33

0611-257 29

Boka din Alwaysresa hos Resecity Härnösand, tel. 0611-205 80.

ANNONS

GODA RÅD I RÄTT TID ÄR GULD VÄRT! Ett gott råd i rätt tid kan vara guld värt. Det har Hanssons Advokatbyrå

Våra uppdrag

stor erfarenhet av. Att ha tydliga och juridiskt riktiga papper är både säkrast och billigast i längden. Ett dåligt skrivet testamente kan leda till en både uppslitande och dyr arvstvist, säger advokaterna Nils Hansson och Lars Sjödin som tillsammans har över 40 års erfarenhet. Hanssons åtar sig de flesta juridiska uppdrag. Förutom att vara ombud i brottmål och civilmål kan de hjälpa människor med äktenskapsförord, bouppteckningar, arvsskiften, fastighetsöverlåtelser och mycket annat. Till exempel kan företagare som vill dra sig tillbaka få hjälp med att göra

26

Härnösand

MAGASINET

Lars Sjödin, Nils Hansson och Erik Hansson .

ägarskiftet både riktigt och så förmånligt som möjligt för alla parter. En annan grupp som borde se över sin situation är sambor. – Många tror att de är mer skyddade än de är. Och det är alltid lättare att komma överens när man fortfarande är sams, säger Nils Hansson. Det var hans far Albert som startade firman 1938. Sedan en tid tillbaka jobbar sonen Erik i firman som biträdande jurist. Så räkna med Hanssons Advokatbyrå även i framtiden.

• Brottmål • Familjerätt • Bouppteckningar • Fastighetsrätt • Skaderegleringar • Testamenten

Nybrogatan 5 B HÄRNÖSAND Tel 0611-130 00 • Fax 0611-51 14 08


Tony Guldbrandzén OM SOMMARENS BUDSKAP

D

Ännu mer specifik blir det här upp i norr med det unika ljuset som vi har och som påverkar oss dygnet runt. Jag tror att vår sommar har ett budskap till oss. Ett budskap som handlar om ljuset – som är Gud, om mitt liv i ljuset, i Gud och om hur ljuset, Gud påverkar mig och mitt liv. Vi lever tydligt i sommarens ljus här uppe i norr. På samma sätt berättar bibeln att vi lever, rör oss och är till i Gud. Mitt liv lever jag i Gud. Ibland tänker jag inte på det, men det kan också bli tydligt för mig. Och när det är tydligt för mig då bär det mig i mitt liv därför att då förstår jag att jag är någon i ljuset, i den högstes ögon, i Guds medvetande. Författaren Gunnar Edman skriver ”Det finns bara din genetiska kod hos dig. Ingen annan är som du. Du är ett original hos Gud”. Det betyder att vi inte behöver önska att vi vore någon annan. Vi behöver inte gräma oss över att vi är som vi är. För vi har alla de möjligheter som Gud vill ge oss, och vi kan göra något bra och något gott av det vi är. Vi bär på många minnen genom livet. En del är mörka och svåra, andra är ljusa och kärleksfulla. Hos Gud får vi bearbeta våra minnen. En promenad i sommarens ljus, kan få vara en promenad med mina minnen inför Gud. En promenad där jag får tänka tillbaka på utbildning, yrkesliv, familjeliv, hur jag ändrat mig och ibland flyttat, bytt arbeten, kanske gått igenom separationer och sorg. Nu kan jag också fundera över om och i så fall hur Gud har varit med mig i alla olika situationerna. I den här promenaden kan jag överlämna de svåra minnena till Gud för att han ska hela dem och ge mig kraft att bära dem. De goda minnen kan få väcka tacksamheten och glädjen inom oss och vi kan överlämna också dem till Gud. Framför oss ligger framtiden. I framtiden finns alla våra möjligheter. Den framtiden kan vi gestalta i frihet. Den kan vi uttrycka, den kan vi ta vara på. Även om åren har gått, så finns det alltid en framtid som är kvar och som vi kan använda oss av. Också framtiden kan vi överlämna till Gud och vi kan välja i Gud mellan de alternativ vi har i vår framtid, och Gud kommer att stödja våra val. DEN SVENSKA SOMMAREN ÄR SPECIELL.

Gud, som är ljuset, säger att vi är ”älskade som vi är”. Med de förmågor och de brister som vi har. Därför finns det anledning för oss att säga ”ja” till oss själva. Bejaka oss själva. Vi behöver inte förställa oss, vare sig i våra egna ögon eller i Guds eller i någon människas ögon.Vi behöver inte försöka att vara någon annan.Vi är den vi är i Guds ögon och det kan vi också vara i våra egna ögon.

A

och vara bejakad av Gud, är två tankar som sammanfaller.Vi kan se oss själva i hans blick.Våra blickar möts och vi ser oss själva, älskad av honom, i hans ögon.Vi blir på något sätt ett med honom. Runt omkring oss finns Guds skapelse, Guds ljus och vi är älskade, omtyckta, skapade och har hela vårt liv från honom. ATT BEJAKA SIG SJÄLV

Tony Guldbrandzén är biskop i Härnösands stift.

Härnösand

MAGASINET

27


Den 28

Härnösand

MAGASINET


siste fiskaren

Lennart Bystedt är Härnösands enda yrkesfiskare på heltid. Sommartid erbjuder han nyfångad lax och sik i Solumshamn. Men det är mest som terapi, när han ändå är hemma. Under resten av året är han ”handelsresande i torskfiske”. Av Lars Kågström Fotografi Anders Eliasson

Härnösand

MAGASINET

29


Lennart Bystedt med döttrarna Anna och Elise.

T

illsammans med döttrarna Anna och Elise hoppar Lennart Bystedt ner i en enkel plastbåt. I stort sett varje sommardag tar de en tur för att vittja de två laxfällorna utanför Storholmen på Härnöns södra spets. Lennart kör först ut till den äldsta fällan utan större hopp om fångst. – Nej, de första dagarna gick det bra. Men nu tror jag att sälarna har hittat den. Mycket riktigt. Förutom en död mås är fällan tom. Och förmodligen trasig. – Jag får nog ta upp den igen. Och kassera den. Bättre går det vid den andra fällan. Den är bara två år gammal och sälsäker. Här ser Lennart på en gång att det finns fisk. Han kopplar två slangar till en kompressor i båten. Sakta men säkert fylls två pontoner med luft och fällan kommer upp till ytan.

nart fiskar torsk i Nordnorge. Sedan sex år tillbaka är han anställd på en båt med tre man. De kör upp till 20 timmar per dygn, sju dagar i veckan tills kvoten på cirka 80 ton är fylld. Det kan ta upp till tre månader, men ibland går det fortare. – I vintras fick vi ungefär fyra ton per dag, så jag var hemma redan efter en månad. EN REJÄLT STOR LAX, en mindre lax, en öring Arbetet låter tungt, men Lennart beskriver och ett helt gäng sikar hamnar i en balja. det som behagligt. Sedan är det bara för Lennart att raka in – Visst är det intensivt, men det är skönt att fångsten i båten. Enkelt och smidigt. En annan vara anställd en del av året. Dessutom får jag poäng är att fällan inte behöver vittjas varje ihop en stor del av en normal årslön på de dag. Laxen kan klara sig i upp till en vecka. där månaderna. – Är det alltför dåligt väder stannar vi Han har också en egen fiskekutter statiohemma, säger Lennart. Man vill ju inte jobba nerad på Öland. Där fiskar han torsk på hösihjäl sig på sommaren. tarna och även på våren om det blir tid över. Annat är det under vinterhalvåret, särskilt efter nyår och några månader framåt då Len- Fiskare har han varit sedan 1983, då fabriken 30

Härnösand

MAGASINET

han jobbade på slog igen. De första fyra åren höll han sig på hemmaplan. Det gick bra så länge det fanns gott om torsk i Bottenhavet. – Men när trålarna kom, då var det kört. Sedan dess har han ständigt fått hitta nya lösningar för att överleva. Det senaste hotet är ett torskfiskestopp i Östersjön. Han har egentligen inget emot ett stopp, men då krävs två saker. Dels måste alla länder vara med, dels måste yrkesfiskarna få ersättning. – Annars försvinner hela yrkeskåren. Den som kommer ifrån fisket kommer aldrig tillbaka. Debatten blir också sned eftersom de som för den inte alltid vet vad de pratar om. – Det är trålfisket som är det stora hotet. Det är det som ska förbjudas.Vi garnfiskare kan aldrig fiska ut ett bestånd.


Fiskare

”Det är trålfisket som är det stora hotet. Det är det som ska förbjudas. Vi garnfiskare kan aldrig fiska ut ett bestånd.”

Vi återvänder till bryggan i Solumshamn och det är dags att ta hand om dagens fångst. Den stora laxen på cirka tolv kilo har han en beställning på. Resten ska fileas och frysas in. Till sommaren 2004 räknar han med att få upp mer lax och även havsabborre. – Jag har beställt ytterligare en sälsäker laxfälla och några kilometer abborrnät. ABBORRNÄTET HAR STORA maskor

för att släppa igenom småfisken. Det tänker han lägga längst inne i Södra sundet eller uppe i Ångermanälven. Även om Lennarts tre döttrar gärna är med och fiskar tror han inte att någon av dem blir fiskare. – Nej, och jag hoppas det inte heller. Jag trivs jättebra, men det är inget framtidsyrke. Det är inte ens ett fritt jobb längre. För att över huvud taget få kliva ombord på sin fiskekutter behöver han sju olika tillstånd. Därtill är det massor med papper som ska fyllas i och skickas in. Trots att han tar upp tonvis med fisk varje år är det inte mycket av den som hamnar på det egna matbordet. – Nej, vi äter nog mindre fisk än de flesta. Lennart Bystedt får sin beskärda del under månaderna i Norge. Där är det fisk sex dagar i veckan och valkött på söndagarna. – Då är det är gott med en kebab när man kommer hem. Härnösand

MAGASINET

31


32

Härnösand

MAGASINET


Pendlare

Lika lång väg tillbaka hem Om alla som pendlar till och från Härnösand Varje dag pendlar över 2 000 Härnösandsbor till jobb i andra kommuner. Samtidigt kommer nästan 1 600 till Härnösand för att jobba. Och siffrorna ökar sakta men säkert. Bra eller dåligt? Ja, ur ett samhällsperspektiv finns nästan bara fördelar. För individen däremot kan det vara både positivt och negativt. Av Lars Kågström Fotografi Paulina Håkansson

P

elle Häggström har egentligen aldrig funderat över om han ska pendla eller inte. Är man pilot så får man pendla. Det är liksom ingen idé att fundera över nackdelarna. Däremot kunde han ha valt att bosätta sig närmare Midlanda. Pelle har jobbat i 15 år i Florida och i Stockholm. De sista åren längtade han hem och när det dök upp ett jobb på Midlanda var det ingen tvekan. Trots att han själv är uppvuxen i Timrå och sambon fick jobb på Sundsvalls sjukhus så valde de Härnösand. – Vi gillar stan. Det känns väldigt skönt att bo här. Pendlandet går också lättare nu. Trots att avståndet bara är något kortare än i Stockholm så går det nästan dubbelt så fort. Och på rutin. – Ja, bilen kör sig nästan själv. Det är faktiskt en skön stund då man kan växla över mellan arbete och fritid. Pelle Häggström är inte ensam om att åka söderut. Till Timrå och framför allt Sundsvall pendlar över 1 000 Härnösandsbor.

Å andra sidan åker nästan 650 andra vägen. Men också siffrorna gentemot Kramfors är höga. Knappt 400 personer pendlar varje dag åt båda hållen. Ännu längre pendlar ytterligare 500-600 personer. Fler jobb och mer arbetskraft Regionförstoring kallas det här med ett fint ord. När kommunikationerna blir bättre minskar restiderna och därmed ökar benägenheten att ta arbete längre bort. Fördelarna för samhället är uppenbara. – Människor har större möjligheter att få jobb och företagen har lättare att hitta den kompetens de behöver, säger kommunstyrelsens ordförande Sig-Britt Ahl. För Härnösand är det förstås, krasst ekonomiskt, bäst med utpendlingen. Då stannar ju skatteintäkterna kvar här. – Man kan inte bara tänka så.Vi måste se oss som en del av en större region. Att det finns ett stort utbud är särskilt viktigt när det gäller inflyttning och företagsetableringar. Bland dem som pendlar till Härnösand dominerar de som

Härnösand

MAGASINET

33


”Men visst tar pendlandet tid. Två timmar om dagen eller en arbetsvecka i månaden.” på statistikspråk jobbar inom ”civila myndigheter, försvar och internationella organisationer”. Till Centrum för flexibelt lärande (CFL) kommer varje dag människor från hela länet. Sundsvallsgänget på CFL är stammisar på buss 201. Ibland är de så många som 15 stycken och de sitter alltid längst bak i bussen. Veteranen Stefan Paulsson har pendlat sedan 1999. – Det är mycket roligare nu när det är fler kompisar med. Ett roligt jobb är värt restiden Det har blivit ett sammansvetsat gäng. Stämningen är uppsluppen och några gånger per år gör de något roligt tillsammans också på fritiden. Men visst tar pendlandet tid. Två timmar om dagen eller en arbetsvecka i månaden. – Det är det värt om man har ett roligt jobb, säger Stefan Dahl. Annars hade det varit pest. – Det går bra på morgonen, säger Helena Hammarstedt. Men på hemvägen känns det som om man tappar tid. En timme är för länge egentligen. 30-40 minuter hade varit OK. Det kan de nästan få uppleva om de orkar vänta tills Ådalsba-

34

Härnösand

MAGASINET

nan/Botniabanan är klar. Då pressas tiderna, framför allt norrut. Härnösand-Kramfors beräknas till 20 minuter. Till Sundsvall kommer det ändå att ta 45 minuter på grund av den slingriga banan. – Järnvägen är cirka två mil längre än landsvägen, men Banverket överväger att räta ut den i etapper, säger Anita Andersson som är trafikplanerare på landstinget. På kortare sikt gäller det att förbättra busstrafiken. En stor upphandling för hela länet är på gång med trafikstart i juni 2005. – Vi jobbar för att få fler turer, snabbare resor och enklare avgångstider. Det politiska målet är att få fler att åka kollektivt. Det vinner både miljön och trafiksäkerheten på. Och privatekonomin. En grupp som har svårt att åka kollektivt är de som jobbar oregelbundna tider. Bland pendlarna finns många inom tillverkningsindustrin och vården. Toril Forsberg är sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen (IVA) på Sundsvalls sjukhus. – Jag tjänar en timme om dagen på att åka bil. Helger och sena kvällar går det inte ens att åka buss.


”Jag tjänar en timme om dagen på att åka bil. Helger och sena kvällar går det inte ens att åka buss.” Hon jobbade tidigare i Härnösand som ”vanlig” sjuksköterska, men bestämde sig för att vidareutbilda sig till IVA-sköterska. Tanken var ändå att fortsätta jobba i Härnösand, men så blev det alltså inte. En skön paus – Under utbildningen fick jag prova att pendla och det var inte alls så jobbigt som jag trodde. Och så är jobbet på IVA så mycket roligare. Visst försvinner tid, men stunden i bilen kan ändå vara riktigt skön. En välbehövlig paus. Om något år, när Härnösands sjukhus läggs ned, lär ännu fler åka till Sundsvalls sjukhus. De behöver alltså inte oroa sig för pendlandet? – Det fungerar bra för mig. Men jag gjorde valet själv, de blir tvingade av omständigheterna. Det är stor skillnad. Toril Forsberg kör ungefär 2 000 mil om året till och från jobbet.Vad kostar det? – Oj, det har jag inte en aning om. Det är nog lika bra att inte veta.

Härnösand

MAGASINET

35


Av Mats Wigardt Fotografi Paulina Håkansson

De väcker historien till liv igen Bokbindare Sven-Eric Blom på landsarkivet i Härnösand förvaltar en 70-årig hantverkstradition. Med genuin yrkesskicklighet ser han tillsammans med sina två kollegor till att den norrländska historien bevaras till eftervärlden. – Vi tar hand om allt från sköra 1500-talsdokument till datalistor, säger han.

36

Härnösand

MAGASINET


Bokbindarna på Landsarkivet

I landsarkivets underjordiska förråd ryms 40 000 hyllmeter handlingar.Ytterligare 40 000 hyllmeter finns i landsarkivets förråd på KA5. Och varje hyllmeter rymmer i snitt elva volymer. Hälften av dessa är i behov av mer eller mindre omfattande renovering.”

Patrik Nilsson

I

Landsarkivets gula stenbyggnad lyser flitens lampor i salar och korridorer där förr patienter med skelettskador vårdades. Till den så kallade Vanföreanstalten i Härnösand kom barn och vuxna från hela norra Sverige för att få hjälp av ortopedspecialister att leva ett drägligt liv. Och fortfarande är det ”patienter från Norrland som vårdas i lokalerna. Men nu är det gamla böcker och handlingar som ges förutsättningar till ett fortsatt liv av yrkesskickliga händer. Sedan våren 1983 är det Landsarkivet som disponerar Vanföreanstaltens lokaler. Landsarkivet utgör såväl forskningsinstitution som arkivmyndighet för lokala, regionala och statliga myndigheter i hela norra Sverige. Här bedrivs också allt sedan Landsarkivet 1935 etablerades på Nybrogatan i Härnösand en omfattande arkivvård. Detta innebär bland annat lagning och konservering av handlingar, böcker och dokument. – Vi ansvarar för landets största arkivdistrikt och har hur mycket som helst att göra, berättar bokbindaren Sven-Eric Blom. Han var beredskapsanställd vaktmästare då han blev tillfrågad om han var intresserad av att byta yrkesbana. Ett tveklöst ”ja” innebar fyra års lärlingsutbildning. Efter avlagt gesällprov kunde han så titulera sig bokbindare. Detta var för snart 30 år sedan. – Omväxlande och himla roligt, sammanfattar han de gångna åren. I bokbinderiets lokaler samsas gamla böcker, travar med dokument och olika hjälpmedel i arbetet att förlänga livet för ålderstigna skrifter med Sven-Eric Bloms kollegor Patrik Nilsson och Joy Dahlberg. Patrik sitter lutad över buntar med bouppteckningar från tingsrätten i Sandviken som

långfibrigt, tunt och starkt papper som limmas ovanpå det skadade originaldokumentet. Vid lagningen används ett särskilt klister som består av vetestärkelse och tillagas i en mikrovågsugn. – Micron är vårt modernaste hjälpmedel, konstaterar Sven-Eric. Allt annat arbete görs hantverksmässigt, det går inte att binda samman gamla originalhandlingar med maskiner.

M Sven-Eric Blom

ska bindas ihop till gemensamma volymer. Dokumenten rensas från häftklamrar, eventuella lagningar ska göras, ryggarna limmas och dokumenten sys ihop. Sedan sätts väv på ryggen och volymen får pärmar av papp.

V

i använder bara godkända och beständiga material och marmorerar överdragspapperet själva, förklarar Sven-Eric som för egen del föredrar utmaningen det innebär att från grunden restaurera riktigt gamla böcker. Det äldsta dokumentet han arbetat med var en ömtålig och mycket skadad papperslapp från 1374. Sköra 1700-talshandlingar dyker emellanåt också upp på bokbinderiets arbetsbänkar. Vanligare är emellertid handlingar från 1800-talet som efterfrågas av många släktoch hembygdsforskare, till exempel 1831-32 års bouppteckningar från Gästriklands domsaga som nu ligger på ett rullbord. Här ska varje pappersark lagas med ett speciellt så kallat japan-papper. Det är ett

ed förstärkt rygg, renoverade pärmar och nya försättsblad kan den färdiga, flera decimeter tjocka volymen inte skiljas från den dag den första gången lämnade en bokbindarmästares verkstad. I landsarkivets underjordiska förråd ryms 40 000 hyllmeter handlingar.Ytterligare 40 000 hyllmeter finns i landsarkivets förråd på KA5. Och varje hyllmeter rymmer i snitt elva volymer. Hälften av dessa är i behov av mer eller mindre omfattande renovering. Om man betänker att landsarkivets bokbindare i Härnösand i snitt hinner med 50 volymer varje år inser man att det här finns arbete för ytterligare många generationer bokbindare. – Svåra fall kan ta upp till 170 arbetstimmar att renovera, säger Sven-Eric och visar runt bland ändlösa hyllmeter med fångjournaler, fattigvårdsdiarier, inteckningsprotokoll och länsstyrelseverifikationer, varav många är i ett bedrövligt skick.. – Här finns hela samhället samlat på en enda plats, skyddat för solljus, fukt och föroreningar, konstaterar han. FOTNOT Sven-Eric Blom har tagit tillfällig paus från bokbinderiet

för att i landsarkivets regi producera en utställning om sin mormors mor, Tilda Kristina Lundgren i Ramsele. Utställningen följer hennes liv under 75 år, genom konfirmation, giftermål, barnafödande, ålderdom till hennes död 1952. Utställningen visas på landsarkivet under juni månad. Har man egna gamla böcker som man vill få renoverade vänder man sig med fördel till ett privat bokbinderi. I Härnösand heter det Åbergs Bokbinderi och ligger på Kattastrand. Härnösand

MAGASINET

37


NÄRBILD i Härnösandmagasinet

RASTLÖS KULTURARBETARE I PAPPAS FOTSPÅR Lika hemma på teatertiljan som på en revyscen vill kulturelle mångsysslaren Lars T Johansson vid uppnått halvsekel nu dra ner på tempot. Och det gör han genom att på heltid bli revypappa i Sundsvall. Därmed är cirkeln sluten. Pappa Tage var i många år uppskattad revycharmör i Härnösand.

M

Text Mats Wigardt Fotografi Paulina Håkansson

ed en uttryckslusta lika obändig som en norrlandsfura visste Lars T Johansson redan som åttaåring att det var skådespelare han skulle bli. Och undra på det, med föräldrar som glatt ägnade liv och själ åt teatern var det svårt att värja sig för påverkan hemifrån. Tage och Inga Johansson kom till Härnösand 1953. De hade då i flera år varit halvproffs på scenen. Redan när de klev av tåget värvades de därför av Rune Göransson till Härnösandsrevyn. – Jag är ganska övertygad om att jag blev till på tåget till Härnösand, konstaterar Lars T Johansson som fick växa upp på revyscenen och tjatade sig till sin första roll som 13-åring. – Vi fick gå till kungs för att få tillstånd, säger han. Debuten på scen var den lyckligaste dagen i mitt liv. En kul detalj är att min syster några år tidigare debuterade i samma nummer. I skolan var unge Lars osedvanligt slängd i käften. Allt skulle kommenteras och lärarna var måttligt förtjusta. Avskedsföreställningen blev ett bejublat framträdande i gymnastikhallen med en egen text till Johnny Cash’s låt om San Quentin; ”Landgrensskolan, jag hatar varje tum av dig …” – Taket lyfte, minns Lars T. Jag fick komma tillbaka flera år och spela låten för nya generationer elever på Landgrensskolan. Med god hjälp av pappa Tage och av en teaterkunnig lärare sökte han sedan in på Skara skolscen. Trots den mördande konkurrensen blev han antagen och landade som ung småstadsbo – ”jag var jätteyngst på skolan” - bland kulturbevandrade revolutionärer i 22-årsåldern. – Men jag hittade min plats, bodde kollektivt och lärde mig använda verktyg som jag inte visste om att jag hade. Antogs till scenskolan direkt Och uppenbarligen var året i Skara lärorikt. När han därefter sökte in på scenskolan i Stockholm blev han antagen i första försöket, men fick stå på tillväxt tills han hade blivit lite äldre. Tålamod var emellertid inte Lars T:s starka sida. Han sökte sig istället till scenskolan i Malmö, kom in även där och fick under tre lärorika år utveckla och fin38

Härnösand

MAGASINET

slipa tekniken för att nå fram till publiken. – Att känna att salongen lyssnar, att det jag säger på scenen når fram och att möta såväl flatskrattet som den andlösa tystnaden, är en obeskrivlig känsla, försäkrar han. Nästa anhalt blev Skånska Teatern i Landskrona. Lars T hade precis satt papperet i skrivmaskinen för att skriva en ansökan om att få komma dit och arbeta när telefonen ringde och han erbjöds anställning. Enormt genomslag Det blev några omtumlande år med omskrivna pjäser av en geniförklarad regissör, Peter Oscarsson. Ensemblen spelade burleskt och folkligt, använde klassikerna till att förmedla ett politiskt budskap, och recenserades bland annat i New York Times. – Skånska Teatern var i flera år na-

Lars T som gammal man i Teater Västernorrlands uppsättning av Hårda bud.

vet i svensk teater, säger Lars T. Med pjäsen Maria från Borstahusen fick vi ett enormt genomslag i hela landet. Men sedan tog den fria teaterns arbetsvillkor med låg lön, långa dagar och knappt om ledighet ut sin tribut. Han drabbades också av svårartad hemlängtan och ville prova sina vingar på andra uttrycksformer; musik, barnteater, musical… Dessutom hade det blivit dags att bilda familj och att utveckla sociala kontakter utanför teaterns värld. I Härnösand var Lars T Johansson åren 1979 till 1988 fast anställd vid Teater Västernorrland. I tre år var han också chef för teatern, initierade spektakulära föreställningar som Pariserliv, upprättade en dialog med skolteaterpublikens föräldrar, gjorde

teatern mer synlig. – Men jag passade inte riktigt som administratör och blev istället frilansande kulturarbetare. Sedan dess har jag arbetat med allt möjligt, från radioprat och programledare till musiker i grupper som Just for fun och Scensation. Och med minnet av glädjekicken från barndomens revyer i färskt minne har Lars T också samarbetat med teateramatörer och spelat revy i Härnösand, Ullånger och Sundsvall. Frilanstillvaron har han dock förblivit trogen. Med regelbundna och uppskattade gästspel hos Teater Västernorrland: bland annat i mötet mellan den äldre läraren och hans unga elev i Oleanna, som Tjaffo i Min store tjocke far, i Strindbergs Ett drömspel och i Shakespeares Stormen. Och nu senast i engelska farsen Hårda bud. – Jag minns att rollen som läraren John i Oleanna var bland det svåraste men också det roligaste jag gjort och att den innebar en pånyttfödelser för mig som skådespelare, säger Lars T Johansson. Alltför mycket arbete i vår Trettiosju år efter debuten har han emellertid insett att det blivit dags att dra ner på tempot. Särskilt efter den sällsynt intensiva vår som precis övergått i sommar. Lars T har spelat opera i Östersund, revy i Sundsvall och varit på turné med Hårda bud. Samtidigt! Sju dagar och två kvällar i veckan. – Det har definitivt varit för mycket, medger han och ser ut att smälta samman med sin roll som den hjärtsvage gamle mannen i Hårda bud. Därför knyter han nu ihop säcken genom att på heltid axla det ekonomiska och konstnärliga ansvaret för Sundsvallsrevyn som är en av Sveriges största och kanske mest respekterade lokalrevyer. – Grundbulten i allt jag gör är en lustfylld vilja att kommunicera och berätta, oavsett om det handlar om skratt eller gråt, teater eller revy, förklarar Lars T Johansson och hoppas att även framledes få tid över att gästspela på teaterscenen. Och även om han understundom lockats av möjligheten att få braskande recensioner i Stockholm är och förblir bopålarna stadigt förankrade i barndomens Härnösand.


Härnösand

MAGASINET

39


Ring in din beställning senast 12.00 vardag innan avhämtning. lé, marinerad På bilden: Exotisk planka - Grillad kycklingfi tio olika ostar, sorters tre a, kassler, rökt gourmetskink t. kr/por 99 Pris: ker grönsa samt frukter a exotisk

Telefon: 0611-55 44 08

Färdiglagat med kvalitet!

Butiken med

MATGLÄDJE

i Härnösand

• Färsk fisk ur vår manuella fiskdisk • Färdiglagad mat för avhämtning

Nyhe

t!

• Manuell delikatessavdelning • Stor fräsch fruktavdelning • Nygräddat bröd i mängder • SMAKFULLT ! • BEKVÄMT ! • PRISVÄRT !

ÖPPETTIDER mån-fre 8 - 20 lör-sön 9 - 19 40

Härnösand

MAGASINET

Härnöhallen

Gånsviksvägen 8, 871 60 Härnösand Tel 0611-55 44 00 • Fax 0611-55 44 29


Stina Elofsson OM ATT VÅGA VARA NYBÖRJARE

M

utfrågningen nyfiket. – Vad har du i handicap? Det var just det. Så fick jag den där frågan som alla ställer till en nytillsatt klubbchef i en golfklubb. Och än en gång ler jag lite inombords när jag svarar honom. – Jag spelar inte golf. Reaktionerna jag får är olika. De flesta blir naturligtvis lite överraskade och förvånade. Vissa säger nog inte ens vad de egentligen tycker. Men efter någon minuts eftertanke är de flesta väldigt positiva. Som nyinflyttad Härnösandsbo i mitten av mörkaste november funderade jag och min man på hur vi skulle göra för att lära känna människor i Härnösand. I ett tidigt skede fick vi veta att om vi ville lära känna människor i den här stan så skulle vi engagera oss i någon av de 400 olika föreningarna. Att det skulle sluta med att jag skulle jobba för en av dem hade jag väl aldrig kunnat drömma om. Än mindre att det skulle vara en golfklubb. Sedan början av april i år är jag klubbchef på Härnösands Golfklubb. Efter tio år i läkemedelsbranschen så känns det underbart roligt att arbeta med människors fritidssysselsättning. Jag har mött otroligt många engagerade och ideellt arbetande klubbmedlemmar och det är en härlig atmosfär att arbeta i. Den positiva utvecklingen för svensk golf och Härnösands Golfklubb är naturligtvis beroende av medlemmarnas engagemang. Det gäller särskilt de unga spelarna. Juniorerna är inte bara nästa generation elitspelare, utan framförallt, nästa generation engagerade klubbmedlemmar. Flera projekt syftar till att locka ungdomar till golfen. Håll utkik efter vad vi på Härnösands Golfklubb hittar på för ungdomarna i sommar – besök oss gärna ute på Vägnön eller på www.harnosandgk.se. Visste ni att golf idag är Sveriges största individuella idrott? Tillväxttakten har varit stadigt positiv under flera år och 2003 hade Svenska Golfförbundet nästan 600 000 medlemmar! Yrkesskadad av mitt förflutna som marknadsanalytiker så måste jag också berätta att 3,5 procent av Härnösands kommuns invånare är medlemmar i Härnösands Golfklubb! Och vi vill ju naturligtvis bli ännu fler! Golf är mycket bra friskvård och en idrott som MANNEN MITT EMOT MIG FORTSATTE

i princip alla kan syssla med oavsett ålder, bakgrund, idrottsliga ambitioner eller förutsättningar.

H

mitt golfande? Jodå, jag längtar efter att få prova efter att ha sett banan sakta tina fram under snön. När ni läser det här så står jag nog och övar på min sving på rangen - allt för att uppnå det nyinstiftade och eftertraktade priset som Årets Nybörjare i Härnösands Golfklubb! Ett fint pris kan utlovas och juryn – bestående av vår egen pro Erik Lindgren, klubbens styrelse och nybörjarkommittén – kommer att göra bedömningen utifrån hur nybörjaren i fråga utvecklas i sin helhet. Kravet för att få vara med i urvalet är att man under säsongen 2004 deltar i en av Härnösands Golfklubbs nybörjarkurser. Kom igen Härnösandsbor – följ med mig ut på rangen och prova på! HUR BLIR DET DÅ MED

Stina Elofsson är klubbchef i Härnösands Golfklubb

Multimedia även på telefonen Sony Ericssons första ”dual mode” (klarar både GSM och 3G) 3G-telefon möjlggör multimedia på telefonen. Z1010 klarar så mycket mer än bara videosamtal: den bryter också ny mark inom områden som informationssökning, affärsverksamhet, utbildning samt underhållning med direktuppspelning av video och musik.

stjärnafyrkant härnösand viktoriagatan 3, 871 41 härnösand telefon 0611-55 70 66 Härnösand

MAGASINET

41


Fin form från Härnösand

Ett handgjort skåp av snickaren Martin Pettersson. Han har tidigare kopierat Ångermanlandsbruden och dito skänk, men formger nu egna skåp. Det här skåpet har förörats med en dikt; Karin Boyes I rörelse. “Den mätta dagen, den är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst ...”

Inspirationen och idé till sin Skeppslandakrona fick Annso Grahn och Mia Olsson från Västkusten. På höstarna står de i ett garage stöper ljuskronorna som de sedan säljer på marknader inför julen. Grunden är en stjärna i ståltråd med fastbundna vekar. – Vi gjorde många misstag i början och fick trixa hit och dit innan vi fick till det. Det får inte vara för kallt och inte för mycket drag. Ljuskronan på bilden står på ett fat i gjutjärn tillverkat av smeden Tor Holmlund i Ramvik.

(Lyftvagnen är under utveckling. Bilden är en digital skiss.)

När Edmolift nu uppdaterar sin välkända lyftvagn handlar design framför allt om två saker: att lyftvagnen får modernare form och att att tillverkningsprocessen blir mer rationell. Bra ergonomi är huvudtema men EdmoLift vet också att form och färgsättning väcker intresse hos kunderna. – Ny design kostar en hel del men vi räknar med att det kommer att ge väldigt mycket tillbaka. Vi vill hänga med i tiden, säger Magnus Wistrand, ansvarig för försäljning och delägare i företaget. EdmoLift Lyftvagn WP 205 är den största modellen i en serie i 5 olika storlekar.

42

Härnösand

MAGASINET

Möbelsnickaren Erik Kindströms Liten stol i såpad ask ger ett mycket nätt intryck med sin lätt svängda rygg. Inspiration till stolen har Erik hämtat från Öland. Där har han också utbildat sig, på Carl Malmstens Capellagården i Vickleby. Erik skissar just nu på en liten bänk i samma stil. Han ska även ta fram stolen i björk och med en annan tillverkningsteknik som inte är lika arbetskrävande.


Guldsmed Mikael Kalling har fått många utmärkelser för sina ringar. Guldringen till höger är tillverkad i en teknik som han kallar ”naturguld”. Den är han en ensam om i Sverige. – För det fick jag pris för bästa tekniska lösning. Det är en enkel metod men ingen vet hur jag gör, säger han. Resultatet blir en ring som ser ut att vara gjord av guld hämtat direkt från naturen. Även de allergisäkra titanringarna har bivit en stor framgång. I dag köper många en titanring som vigselring. – Titan är hårt och håller för evigt, säger Kalling. Titanring Double-o-five around med färgat spår och briljant. Guldring ”Den andra vågen” i gult ”naturguld”, 20 karat och med 21 briljanter.

Ångermanlands tingsrätt i Härnösand var ett roligt uppdrag från Domstolsverket till Bryggan Arkitekter i Härnösand. Här fick de göra allt, även rita möblerna. Väggarna har en bröstning i björk och en böljande björkpanel som rör sig i rummet och fungerar som ljudabsorbent. Möblerna i körsbär har specialanpassde funktioner. På ”domarskranket” finns ett landskap i relief i träfanér som ger interiören en ångermanländsk känsla. Ångermanlands tingsrätt på Backgränd togs i bruk 2001.

Tävlingsuppgiften för gymnasisterna i designtävlingen Forma 03 var att ta fram ”skolans bästa arbetsplats”. Peter Moraths bidrag blev stolen och arbetsbänken Spine. – Jag ville göra stolen spartansk och enkel med en personlig touch. När vanliga stolar används ser man bara ryggarna, designen måste finnas på baksidan för att synas, säger Peter. Hans stol har en svängd ryggskena som håller upp ryggstödet och ger svikt. Av 41 inlämnade bidrag kammade Peter hem tredjeplatsen. Nu åker stolen runt på Design Västernorrlands utställningar i länet.

Härnösand

MAGASINET

43


KONTAKTANNONS

Vi rundar allt Andreas Ohlsjö 24 år Grafisk formgivare & Webb

Anders Hall 41 år - 4 barn Redaktör & Projektledare

Michael Carnbro 47 år - 2 barn Produktionsledare & Datachef

PROJEKTLEDNING BEHOVSORIENTERING MÅL/SYFTE MARKNADSUNDERSÖKNING 360° STRATEGI IDÉGRUPPER UTBILDNING INTERN MARKNADSFÖRING MEDIAPLANERING PROCESSER VÄGLEDNING UPPLÄGG MARKNADSPLAN KOMMUNIKATIONSPLAN EFFEKTMÄTNING UTVÄRDERING KAMPANJ LOGOTYPE GRAFISK STRATEGI PROFILPROGRAM FÖRETAGSPRESENTATION UTSTÄLLNINGAR ROLLUPS AFFISCHER

Lars Kågström 43 år - 3 barn Copy & Textmakare/redaktör

Jessica Bergfors 34 år - 3 barn Grafisk formgivare

Johan Malmberg 48 år - 4 barn Projektledare & Media

PR-STRATEGI PRESSKONFERENSER PRESSMEDDELANDE TV-REKLAM INFOFILM PRESENTATIONSFILM RADIOREKLAM

Kenneth Zetterlund 43 år - 2 barn VD, AD & Projektledare

Mikael Nyberg 36 år - 2 barn Projektledare & Strateg

Paulina Håkansson 20 år Fotograf

Alltid Marknadsbyrå består av nio huvuden med olika bakgrund, kompetens och temperament. Vi tänker inte alltid lika. Som tur är! Vår kompetens sträcker sig över hela informations- och marknadsprocessen. Inte bara design och form utan även innehåll, upplägg och planering. Det tionde Härnösand Magasinet, som du läser just nu, är en produkt från oss i samarbete med Härnösands kommun. Det är bara ett exempel på vad vi arbetar med. När ses vi?

44

Härnösand

MAGASINET

tel 0611 – 51 13 20 fax 0611 – 51 14 70 adress nybrogatan 5 B 871 30 härnösand e-post info@alltid.net web www.alltid.net

WEBBSIDOR BANNERS WEBBFILM INTERAKTIV MEDIA DR ODR FRIPASSAGERARE MATCHADE UTSKICK SELEKTERADE UTSKICK ANNONSER PROFILANNONSER SÄLJANNONSER PERSONALANNONSER REPORTAGEFOTO PORTRÄTTFOTO STUDIOFOTO REKLAMFOTO PRODUKTFOTO BILDSPEL COPY REPORTAGE INTERVJUER TEXTTVÄTTNING NYHETSBREV BROSCHYRER MAGASIN PERSONALTIDNINGAR KAMPANJTIDNINGAR RAPPORTER ÅRSREDOVISNINGAR


Av Mats Wigardt Fotografi Paulina Håkansson

ULLA PÅ TOPP

Efter trettio år som gymnastiklärare i Härnösand tog Ulla Nilsson klivet ut i fjällvärlden. Som stugvärd i Jämtlandsfjällen tillbringade hon sedan 14 säsonger som vedhuggare och uppskattad trivselfaktor. Nu gör hon bokslut och vill istället hinna med både golf och hjortron.

”ATT RÖRA PÅ SIG GER LIV ÅT ÅREN”.

I

Ulla Nilsson ser fram emot ännu en sommar med vandringar i fjällen, i Härnösandsskogarna och på golfbanan.

I HELA SITT LIV HAR ULLA NILSSON älskat att röra på sig. Som ung

gymnastiklärarinna var hon aktiv friidrottare med 800 meter löpning som paradgren. Hade det på den tiden varit tillåtet för flickor att tävla på längre distanser hade framgångarna på kolstybben sannolikt blivit ännu större. Ett helt yrkeslivs gymnastiklektioner har gett henne möjlighet att idka uteliv under arbetstid. Och på fritiden har hon regelmässigt dragit till skogs eller till fjällen. – Att röra på sig ger liv åt åren, konstaterar hon muntert. När Ulla Nilsson1997 valde att ta avsked av skolan hade hon sedan länge haft siktet inställt på att få tillbringa ännu mer tid i fjällen. Som stugvärd i Svenska Turistföreningens stugor blir man visserligen inte förmögen, men för Ulla var det viktigare att bli rik på upplevelser. Fjorton säsonger har hon sedan tillbringat i Jämtlandsfjällen, sommar som vinter. De första åren i Fältjägarstugan, Vålåstugan och Stensdalen, de sista elva säsongerna blev hon synonym för Lunndörrsstugan där trivseln under hennes regim blivit omvittnat hög. Det var Ulla Nilsson som välkomnade trötta fjällvandrare eller skidåkare med varm saft, det var hon som bar vatten, eldade upp bastun, svarade på otaliga frågor och gav goda råd. Och det var Ulla Nilsson som nattade gästerna när kvällen blivit sen. – Ett härligt arbete med mycket att göra, sammanfattar hon sina år som stugvärd. Men nyss fyllda 70 har hon nu fallit för stugvärdarnas åldersstreck. Inget mer

Ullas bästa besökstips i Härnösand – Att vandra ute vid havet, vid till exempel Skärsviken på Härnön, är något jag gärna förespråkar. Liksom att ge sig upp till Hippaberget i Viksjö där det finns en stuga som alltid är öppen. Gör också gärna en cykeltur runt Hemsön eller en vandring till Tueggen, på gränsen till Kramfors kommun.

packningsbestyr för ännu en sommar i Lunndörren alltså. Lite vemodigt känns det, det medger hon gärna och tittar ut över försommargrönskan som exploderar på Gådeåbergets sluttningar. Men helt släpper hon ändå inte engagemanget för fjällvärlden. I sommar ska hon till exempel vara ledare på stugvärdskurser i både Stensdalen och Sitasjaure. Det är viktigt, hävdar hon, att blivande stugvärdar förstår att det är ett servicejobb de ska axla. Och att de i förväg är inställda på att det varken är glamoröst eller särskilt lättsamt. – Toaletter som ska städas, sopor som ska tas om hand och stugor som ska städas utan vare sig el eller rinnande vatten, summerar hon stugvärdens vardag. Mellan kursuppdragen hoppas hon hinna med att såväl finslipa tekniken på golfbanan som att plocka hjortron och göra egna vandringar i fjällen. Ulla Nilsson är också ordförande för STF:s Härnösandskrets. – Just nu planerar vi till exempel en vandring längs den nya leden mellan Västanå och Härnösand, säger hon och ser ut som om hon helst vill ge sig iväg ut i skogen på ögonblicket.

Ullas packningstips för fjällvandringen

Väl ingångna skor är ett måste på fjällvandringen.

– Det viktigaste är en bra ryggsäck och väl ingångna skor. Har man inte det kan det bli en bedrövlig upplevelse. Ta alltid med karta och kompass. Och känn till hur de ska användas. I övrigt kan jag bara ge rådet att undvika alla bra-att-ha saker som man tror sig behöva. Härnösand

MAGASINET

45


Lugnet före stormen På den här lägdan i Dal i Häggdånger kommer det att koka av liv den 14-15 augusti. Tält, baracker, duschar, matportioner och framför allt orienterare. Tävlingsledaren Stig-Gunnar Bylund (längst fram) och banläggarna Ove och Erik Bylund har läget under full kontroll.

Mästarmöte I mitten av augusti blir det liv i Häggdångers skogar. Ungefär 2 000 personer, varav knappt hälften tävlande, beräknas komma hit när SM i orientering avgörs. Det är också upp till bevis för Härnösands Orienteringsklubb. Efter fem år av förberedelser ska allt klaffa.

Av Lars Kågström Fotografi Paulina Håkansson

46

Härnösand

MAGASINET


SM i orientering

Härnösand

MAGASINET

47


[

”Cirka 1 000 luncher ska serveras varje dag, 165 kontroller ska sättas ut och bevakas, ungefär 500 bilar ska lotsas in på parkeringen, de upp till 960 tävlande ska kunna duscha varmt.”

I

sitter tre av dem som har lagt ned mest jobb på planeringen. De ser nästan oförskämt lugna ut. – Nej, inte behöver vi vara oroliga. Allt är så väl förberett, säger Ove Bylund. Tillsammans med sonen Erik har han ansvarat för banläggningen. En tredje Bylund, Stig-Gunnar, är tävlingsledare och därmed boss för hela organisationen. – Under åren har vi utbildat alla som ska hjälpa till, från parkeringsvakter till dem som ska sköta sekretariatet. Och varje länk i kedjan är lika viktig. Härnösands OK ställer upp med ungefär 150 ideellt arbetande funktionärer. Därtill kommer ytterligare hjälp från grannklubbarna i Kramfors och Sollefteå. I ETT KÖK I HÄGGDÅNGER

fler, säger Ove. Arbetet med SM började redan 1999. Ett tävlingsområde valdes ut, markägarna kontaktades och organisationen presenterades i den ansökan som skickades in. I mars år 2000 kom det positiva beskedet. I och med det stängdes tävlingsområdet av för all träning och tävling. – Det är stenhårt. Blir man upptäckt på området kan man bli avstängd, säger Ove.

Viktigt träna i rätt terräng Däremot har arrangörerna ställt i ordning ett träningsområde i liknande terräng. Under intervjun ringer Hakarpspojkarna, en av Sveriges största orienteringsklubbar, och vill ha fler kartor till övnings165 kontroller ska bevakas området. De har åkt från Det är mycket som ska fungera felfritt. Jönköping och parkerat på Cirka 1 000 luncher ska serveras varje dag, Antjärns camping under 165 kontroller ska sättas ut och bevakas, några dagar för att förbeungefär 500 bilar ska lotsas in på parkereda sig. ringen, de upp till 960 tävlande ska kunna – Har du inte tränat i Stig-Gunnar Bylund. duscha varmt. Och så vidare. rätt terräng är det svårt att De tre Bylundarna har lagt ned åtskilliga vinna, säger Stig-Gunnar. hundra timmar på kvällar och helger. Alla tre har hållit på med orientering i – Det är bara roligt. Och ganska fantashela sitt liv. De fascineras fortfarande av tiskt att så många ställer upp. Men vi har en sporten, av att få röra sig fritt i skog och härlig atmosfär i klubben, säger Stig-Gunmark. Sporten kräver inte bara god fysik nar. utan också ett huvud som fungerar. Härnösands OK är bara ett och ett halvt – Det gäller att lösa problem i ett anår gammal. På papperet i alla fall. strängt läge, att springa fort och ändå hålla Orienteringssektionerna i Brännans IF sig klar i skallen, säger Stig-Gunnar. och Bondsjöhöjdens IK har samarbetat – Och så är det roligt att tävla i olika tylänge, inte minst eftersom arrangemangen per av terräng. Ingen kontroll är den andra kräver så mycket folk. Till slut var det lika lik, säger Ove. bra att gå ihop. Men de senaste åren har tävlandet fått stå –Vi hade mer gemensamt med varandra tillbaka. SM-förberedelserna har fått gå före. än med de andra sektionerna. Det blir också En av de viktigaste detaljerna har varit att enklare att få ihop budkavle-lag när man är ta fram en karta över tävlingsområdet runt

Fakta Orienterings-SM 2004 SM i klassisk distans genomförs 14-15 augusti i Dal, Häggdånger Kvalheat på lördagen, finaler på söndagen

48

Härnösand

MAGASINET

]

Fälleberget. Först har det flygfotograferats och sedan synats på plats av en professionell kartritare. – Han har om inte stått på så åtminstone sett varenda kvadratmeter, säger Ove. Alla större stenar ska ritas in. Det färdiga kartbladet trycks inte förrän i allra sista stund. Under åren händer ju saker, nya hyggen tillkommer och några flitiga bävrar har sett till så att en damm har blivit betydligt större. Även på det tekniska området går utvecklingen fort. Löparna har numera en ”pinne” på fingret som elektroniskt registrerar passertiden vid varje kontroll.Vissa kontroller har radiosändare så att speakern, radiosportens Per Forsberg, kan referera loppet för publiken. Härnösands OK ställer upp med 6-7 deltagare, som vi dock inte ska ha för stora förhoppningar på. – Nej, går någon av dem till final så är det en prestation, säger Stig-Gunnar. Minutiös planering för ”allt” Däremot ska arrangemanget hålla världsklass. Den minutiösa planeringen innehåller reservrutiner för alla tänkbara händelser. Med tanke på det lugn som trion Bylund utstrålar så lär även otänkbara händelser lösas. – Både de tävlande och Härnösandsborna ska kunna säga att “Det var en bra tävling det här”, säger de tre. Det enda de inte kan planera är förstås vädret. Men som orienterare är de vana vid det mesta. – Vi klarar av det här även om det blir skitväder. Men det är klart att det vore trevligt om det blir fint.

Max antal startande: 960 Antal tävlingsklasser: 6 (seniorer, äldre och yngre juniorer för både damer och herrar) Antal banor: 30 (24 kvalbanor och 6 finalbanor) Antal kontroller: 165


SM i orientering

– Både de tävlande och Härnösandsborna ska kunna säga att ”det var en bra tävling det här”.

Härnösand

MAGASINET

49


DEN 6 NOVEMBER 2002 landade Ferangis Baighareh, Hassan Pourhosseini och deras två barn Taymaz och Altay i Härnösand. Då

Taymaz.

Ferangis. Hassan.

Altay. 50

Härnösand

MAGASINET


Flyktingar

hade de varit på flykt i tio år. - Här är vi äntligen säkra och --------------------------behöver inte vara rädda, säger Ferangis. Av Lars Kågström Fotografi Paulina Håkansson

I

bokhyllan står två exemplar av Stora svensk-persiska ordboken. Den ena är köpt, den andra har Hassan lånat på biblioteket. Så länge ingen annan vill ha den så förlänger han lånet. – Det är bra med två. Då slipper vi bråka om den, säger Hassan med ett leende. Det första många flyktingar gör när de kommer till Sverige är att skaffa en parabolantenn så att de kan se program på sitt eget språk. Men inte Hassan och Ferangis. De följer med i de svenska TV-programmen så gott det går och läser och lyssnar på nyheter på lätt svenska. – Vi måste lära oss svenska. Det är viktigast av allt just nu, säger Ferangis. – Men det är svårt att lära sig ett nytt språk när man är gammal, säger Hassan. Det går mycket fortare för barnen. De pratar svenska med varandra till och med ibland. HASSAN OCH FERANGIS KOMMER från Tabriz

i nordvästra Iran. Regionen heter Azarbaijan, de flesta invånarna är azerer och talar turkiska. Etniskt och språkligt hör regionen samman med grannlandet Azerbajdzjan. Men politiskt hör den till Iran och i skolan var det persiska som gällde. – Vi fick inte tala vårt eget språk på rasterna ens, säger Hassan. De tre första gångerna blev det böter, sedan fick man stryk. Hassan tillsammans med ett tiotal andra invandrare och jobbar med att formulera uppmaningar. Uppgiften till nästa gång är att skriva en instruktion. Men det blir hela tiden naturliga utvikningar. – Har ni några invändningar mot att jag fotograferar? frågar fotografen Paulina och eleverna ser frågande ut. Läraren Christina Dahlin hakar på och förklarar ordet invändningar. Likadant är det när eleverna ska komma med förslag på uppmaningar. ”Stanna hit” föreslår någon och det blir anledning att förklara skillnaden mellan hit och här. En extra diskussion blir det också kring PÅ KOMVUX SITTER

Taymaz och Altay vid ett zoroastiskt eldtempel i Baku 2001. Privat bild Härnösand

MAGASINET

51


Flyktingar

Hassan, Taymaz, Hassans �

” Jag dömdes till två år, men fick sitta i tre. Under de åren såg han många både torteras och dödas. Och problemen var inte slut bara för att han släpptes. ” uttrycket ”väx upp”. Så kan man väl inte säga, tycker eleverna. Det tar sin tid att lära sig alla nyanser, dubbeltydigheter och undermeningar i ett nytt språk. Undervisningen i svenska för invandrare består av tre steg som vart och ett avslutas med ett prov. Det sista provet är det nationella provet. På Komvux i Härnösand klarar 67 procent av eleverna det, vilket är betydligt högre än rikssnittet. Till Komvux kommer flyktingar från hela världen. En del har akademiska studier bakom sig, andra är analfabeter. Det säger sig självt att undervisningen i hög grad måste gruppindelas och individanpassas. Hassans grupp har kommit en bra bit på vägen. Christina Dahlin ber dem fundera på ämnen för en instruktion. Efter några olika förslag kommer det förlösande: – Hur man går till fikarast! deltog Hassan och Ferangis i demonstrationer mot shahens styre. När shahen flydde och mullorna tog makten 1979 såg det lite ljusare ut ett kort tag. Men snart var allt tillbaka vid det gamla, med diktatur och förtryck. – Det går inte att säga att det ena var värre än det andra. Diktatur är aldrig bra, säger Ferangis.

ORDLISTAN KVOTFLYKTINGAR: Personer som fått flyktingstatus

av FN. Hassan, Ferangis, Taymaz och Altay tillhör den här kategorin. Ofta finns kvotflyktingarna i något av FN:s flyktingläger runt om i världen. Sverige har förbundit sig att ta emot 1 700 per år. Dessa väljs ut och får uppehållstillstånd redan innan de har landat i Sverige. ASYLSÖKANDE: Personer som själva tar sig till

Sverige och söker asyl vid ankomsten. Några avvisas direkt vid gränsen efter ett första förhör. Övriga placeras i en flyktingförläggning eller bosätter sig hos släkt eller vänner i väntan på att ärendet ska prövas. Normalt tar det 7-8 månader, men med överklaganden kan det ta flera år. Den som får nej avvisas medan den som får uppehållstillstånd kan bosätta sig i någon av de 170 kommuner som har flyktingmottagning.

I SLUTET AV 1970-TALET

52

Härnösand

MAGASINET

När Hassan var i 20-årsåldern greps han för att han prenumererade på ”fel” tidning. Under tre dagar torterades han för att avslöja namn på släktingar och vänner som också var emot regimen. Därefter hamnade han i fängelse. – Jag dömdes till två år, men fick sitta i tre. Under de åren såg han många både torteras

och dödas. Och problemen var inte slut bara för att han släpptes. Han fick inget pass och hade mycket svårt att få jobb. Han fick hanka sig fram genom att jobba i hemlighet. Som längst var han i tre år hos en skomakare. – Men myndigheterna kunde när som helst komma och begära att få se papper på alla som jobbade. Även Ferangis hade problem. På grund av sin politiska bakgrund blev hon avstängd från studierna under några terminer. Senare jobbade hon som redaktör på en radiostation, men när hon skulle få fast anställning blev det stopp. – De gjorde en politisk undersökning och då blev jag inte godkänd. på integrationsenheten, tar emot besökare och visar dem till rätta. Ungefär halva veckan har hon arbetspraktik här, den andra halvan läser hon Svenska som andra språk. – Det är jättebra här. Jag får träna på att prata och lär mig hur samhället fungerar. Hon hoppas ovanligt nog att det inte blir för mycket semester. – Nej, hemma blir det bara turkiska. Förra sommaren glömde jag nästan all svenska. Inför den här sommaren har hon kommit betydligt längre med språket. Hon har till FERANGIS STÅR I RECEPTIONEN


Vi fixar bilen! lister – Speciajulspå 4-h gar inställnin

• • • •

Stora och små däckbyten Hjulinställningar Oljebyten Stor sortering av däck Välkommen!

Saltviksv 8 E4 Norr Härnösand 0611-223 50

Nu i ny regi!

HOS OSS FÅR DU: • Hög kvalitet • Billiga priser • Snabba leveranser

i HÄRNÖSAND AB Storgatan 6 • Härnösand TEL 0611-129 78 • FAX 0611-227 30 stil_tryck@bredband.net

• Inramning • Tavlor • Bilder • Kort

PRISMAHUSET Härnösand 0611 – 260 70

2

Härnösand

MAGASINET

53


Flyktingar

Taymaz på en balkong i Baku 2001. Privat bild. Ferangis lagar mat i Härnösand 2004.

” De flyttade runt på ett otal olika adresser och under tiden föddes både Taymaz och Altay. – Det var ingen bra början för barnen. Vi hade inga rättigheter och ingen frihet. ” och med börjat åta sig lite tolkuppdrag, både på persiska och turkiska. Snart är det dags att gå en tolkkurs. – Det är en bra början för mig och det är roligt att kunna hjälpa till. Hon kämpar sent på kvällarna, när barnen har lagt sig, med ord och begrepp som behövs för till exempel ett tolkuppdrag på banken. – Men jag måste lära mig ännu mer för att kunna få ett jobb. Inte för pengarnas skull utan för att komma in i samhället på riktigt. via en gemensam bekant och gifte sig med varandra. Två år senare fick de en möjlighet att lämna Iran. Hassan hade äntligen fått ett pass och på andra sidan gränsen hade Sovjetunionen rasat samman. I det nu självständiga Azerbajdzjan bodde Ferangis morbror sedan länge. – Han bjöd in oss och vi var elva stycken som åkte. Min mamma hade inte träffat honom på 49 år. Morbrodern hade själv flytt från Iran. Under en kort period efter andra världskriget var det iranska Azarbaijan, liksom den kurdiska delen av Iran, självständiga republiker. Ferangis morbror var politiker och arbetade för den kortlivade regeringen, men tvingades 1990 TRÄFFADES HASSAN OCH FERANGIS

54

Härnösand

MAGASINET

150 flyktingar/år HÄRNÖSANDS KOMMUN har beslutat att ta emot

upp till 150 flyktingar per år fram till 2007. 2003 kom 127 stycken. I år har 57 kommit hittills. Prognosen pekar på 150. Integrationsenheten har i dagsläget ansvaret för 286 flyktingar. De kommer från 21 olika länder. DE FEM STÖRSTA URSPRUNGSLÄNDERNA ÄR:

Afghanistan

82 stycken

Irak

36

Somalia

31

Iran

26

Liberia

21

fly när shahens regim med våld tog tillbaka områdena. Nu var det Hassans och Ferangis tur att fly. När de andra i sällskapet återvände till Iran stannade de kvar. Och där, i Azerbajdzjans huvudstad Baku, blev de kvar i tio år. De flyttade runt på ett otal olika adresser och under tiden föddes både Taymaz och Altay. – Det var ingen bra början för barnen.Vi hade inga rättigheter och ingen frihet. I Azerbajdzjan är allt korrumperat. Det var

tio dåliga år och jag saknar dem inte, säger Ferangis. några år i Baku. Nu sitter han i en förberedelsklass på Solenskolan och jobbar med en övning i läsförståelse. Han tittar på en bild och läser påståenden som han ska svara ja eller nej på. ”Det sitter en katt under köksbordet”. Javisst. Det tycks gå bra, men när han rättar har det ändå blivit några fel. Han gör om övningen och ger sig inte förrän han har alla rätt. Det är stor skillnad mot skolan i Baku. – Där måste man sitta still hela tiden.Vi fick bara skriva skrivstil och om man inte skrev rätt fick man stryk. Det är mycket snällare här. Förberedelseklassen består av 13 barn i olika åldrar, men de är inte alltid där samtidigt. Alla tillhör en klass på skolan och slussas successivt ut. Taymaz går i trean och är än så länge med sin klass på musiken, idrotten och slöjden. Och så engelskan. Där är de andra barnen lika mycket nybörjare som han. Altay går i förskoleklassen strax intill. Förskolebarn går direkt in i gruppen, men får stöd av extra personal i början. Under det första halvåret sa Altay inte många ord. – Men efter förra sommaren exploderade det, säger Kerstin Sundqvist, en av hans TAYMAZ HANN MED ATT GÅ I SKOLAN


Varuhuset som b eräknas öppna i slutet av oktober får en to tal tillbyggnad på 2.88 8 kvm.

Vi bygger OBS! nya varuhus i Härnösand! Totalentreprenör för ombyggnaden av OBS! Härnösand Vi både projekterar och bygger med lokala byggare verksamma i hela landet.

Storgatan 68, 850 03 Sundsvall 060-22 000 • info@fastec.se • www.fastec.se

Tel: 060 - 12 53 40 • Fax: 060 - 12 83 93 E-post: info@ls-golv.nu • www.ls-golv.nu

Vi har allt inom

EL • TELE • DATA LARM och SÄKERHET Vänd Er med förtroende till oss. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Skanska Electro AB Varvsgatan ,   Härnösand Tel -   Fax -   www.skanska.se/electro

Öppettider i sommar: Måndag-Fredag ......... 9 – 21 Lördag-Söndag .......... 9 – 19 Öppettiderna gäller t.o.m. 1 september

AB

RÖRINSTALLATIONER

Testa oss på allt som rör rör! HÄRNÖSAND 0611–232 30 • KRAMFORS 0612–134 44 Härnösand

MAGASINET

55


Flyktingar

SÅ TAS FLYKTINGARNA EMOT går åt till acklimatisering. Bland annat får flyktingen en bostad och ett statligt lån för att möblera den. DE FÖRSTA TVÅ VECKORNA

DÄREFTER GÖRS EN INDIVIDUELL plan

och vecka 3 startar introduktionsprogrammet. Det är svenskundervisning varvat med information om olika funktioner i samhället och aktiv sysselsättning, bland annat på Sälstens integrationscenter. Integrationsenheten har ansvaret för flyktingarna under tre år, men strävan är att de ska vara självförsörjande fortare än så. Det politiska målet är att 30 procent ska klara sig själva redan efter ett år och 70 procent efter två år. görs en bedömning tillsammans med arbetsförmedlingen om flyktingen är redo för arbete, arbetspraktik, vidare studier eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa EFTER DE FÖRSTA 30 VECKORNA Taymaz vid pianot och Altay i klätterställningen på Solenskolan, Härnösand 2004.

lärare. Det är väldigt bra att komma i den här åldern. Då kan barnen leka in språket, utan några större krav. Altay har ett särskilt språkmaterial som han jobbar med, men är annars med i verksamheten precis som vanligt. Kompisarna är många och han har redan hunnit med en fotbollssäsong med PSV i Kvartersen. i Azerbajdzjan gick Ferangis och Hassans pass ut. De sökte sig då till FN:s kontor för att ansöka om flyktingstatus. Många intervjuer och flera år senare fick de 1999 det efterlängtade papperet. Det gjorde tillvaron lite enklare, men det skulle ändå dröja ytterligare tre år innan de fick uppehållstillstånd i Sverige. Resan gick från Baku via Frankfurt och Stockholm till Midlanda. Redan första morgonen i Härnösand var marken vit av snö, något de bara varit med om vid ett fåtal tillfällen tidigare. Men även om det var kallt och mörkt kände de lättnad. För första gången på många, många år behövde de inte vara oroliga för sin säkerhet. – Vi var väldigt glada att komma till ett fritt land. Redan när jag var student visste jag att Sverige verkade vara ett fredligt land. Men jag hade ju ingen aning då om att jag en gång skulle hamna här, säger Ferangis. EFTER NÅGRA ÅR

56

Härnösand

MAGASINET

” Vem vill vara utan hemland? Någon gång ska vi åka tillbaka. Men det är inte vi som bestämmer hur länge det dröjer. ”

Efter två nätter på pensionat fick de en trerumslägenhet och ett lån för att kunna möblera den. senare bjuder de på middag. Ferangis lagar iransk mat, köttfärs inrullat i tunt bröd och en röra med bönor, kött, spenat, dill, persilja och gräslök. Mycket gott. Sedan de kom till Härnösand har de träffat många nya vänner. Andra invandrare, men också svenska familjer. – Folk har varit väldigt snälla och hjälpt oss på många sätt, säger Ferangis. De har också fått kontakt med folk i Göteborg och Stockholm, bland annat en gammal granne från Tabriz och en av Hassans fängelETT OCH ETT HALVT ÅR

personer är då berättigade till KAS, utbildningsbidrag med mera. – Men integrationsenheten täcker upp om övriga bidrag inte räcker under de tre första åren, säger integrationsenhetens chef Abbas Khanamadis. för att skrivas in på arbetsförmedlingen får fortsätta med svenskundervisning och språkpraktik. För varje flykting som kommer till Härnösand får kommunen en engångssumma av staten, 98 000 kr per barn och 165 000 per vuxen. Pengarna ska räcka till hyra, uppehälle och introduktionsprogrammet. Härnösand är en av cirka tio kommuner som tillämpar ersättning i stället för bidrag. Det är närvaroplikt under introduktionsprogrammet och flyktingarna får lämna in närvarolista för att få ersättningen på 45 kronor i timmen. – Vi vill skapa incitament att det lönar sig att vara aktiv, säger Abbas Khanamadis. DE SOM INTE ANSES REDO

sekompisar. Hade de vetat att de hade vänner i Sverige hade de kunnat välja att bosätta sig i närheten av dem. Nu blev det Härnösand, en mycket liten stad i jämförelse med både Tabriz och Baku. Tabriz har 1,5 miljoner invånare och Baku ännu fler. Men Hassan och Ferangis har inget emot det. – Det är bra för både barnen och oss med en liten stad. Det är lugnare och tryggare och så är det lättare att träffa folk man känner. Att prata om framtiden är inte lätt. Just nu handlar det som sagt i första hand om språket. Men så småningom skulle Ferangis gärna fortsätta att jobba med radio, TV eller foto medan Hassan skulle vilja ha en egen affär. Och naturligtvis drömmer de om att kunna återvända hem någon gång. De håller kontakten med släkt och vänner via telefon, brev och e-post. Men det är svårt att inte kunna vara på plats när något händer. Bara en månad efter att de kom till Härnösand dog Ferangis pappa och i december förra året hennes mamma. Hassans föräldrar dog redan under tiden i Azerbajdzjan. Det enda de kan göra är att följa händelseutvecklingen och hoppas på det bästa. – Vem vill vara utan hemland? Någon gång ska vi åka tillbaka. Men det är inte vi som bestämmer hur länge det dröjer.


Barn- och Utbildningsförvaltningen Härnösands Kommun

Hos oss hittar du allt från SNITTBLOMMOR och KRUKVÄXTER...

...till PRESENTER

och andra trevliga ERBJUDANDEN! Titta gärna in hos oss!

NYBROGATAN 1, HÄRNÖSAND • 0611–262 20

0611-34 80 00

”I denna ljuva sommartid...” Välkommen till oss om Ni funderar på att KÖPA eller SÄLJA villan, fritidshuset eller bostadsrätten. Vi hjälper gärna till!

Vi jobbar i svart, men i bland även i vitt Vi jobbar oftast i svart (stål) material men även i vitt (rostfritt) material. Vi utför plåtoch svetsarbeten, skärande bearbetning, montering, service, underhåll och reparationer. Vi klarar allt från en liten detalj för privatpersonen till en stor anläggning för industrin. Välkomna till Suntib, verkstaden med den mångkunniga personalen!

Storgatan 6, 871 27 Härnösand 0611-216 77 Helena Holmberg 070-649 98 77 • 070-821 77 77 Reg. mäklare

Ring oss: 0611- 55 95 03 (Walle), 55 95 06 (Kjell) • Kattastrands Industriområde, Härnösand

Börje Wiklund Aukt. mäklare

www.maklarhuset.se

• Säkra transporter • Materialleveranser • Trailertransporter • Containeruthyrning • Budbil

Ring oss om dina laster! Adress: Holmgatan 6, 871 45 Härnösand • Tel: 0611-105 60 • Fax: 0611-152 55 Härnösand

MAGASINET

57


Maria Sandström och Roger Vestman med tvillingarna Alice, Cornelia och storebror Kasper. Johan Strand och Malin Näslund med trillingarna Linnea, Olivia och Alina. Christian och Boel Wasell med tvillingarna Louise och Johan.

TVILLINGSJÄLAR Det är fullt i familjen Wasells vardagsrum. Det blir lätt så när några av medlemmarna i Härnösands Tvilling- & Trillingklubb träffas. Om hela gänget ska träffas räcker det inte med ett vardagsrum. Klubben består för tillfället av 30 tvillingfamiljer och 3 trillingfamiljer. – Vi har inga medlemsavgifter och inga krav. Man är med när man känner att man vill och orkar, säger Boel Wasell. Formellt sett är det inte ens en förening, även om det finns personer som

58

Härnösand

MAGASINET

fungerar ungefär som ordförande och kassör. Klubben, eller nätverket, bildades 1998 av några tvillingfamiljer som saknade andra att utbyta erfarenheter med. – Den sociala biten är viktig. Det är skönt att ha någon att prata med om sådant som att inte ha tillräckligt många armar, säger Boel. Två gånger om året ordnas familjeträffar och ibland också barnfria föräldraträffar. Någon gång kan det bli en föreläsning. Men den absolut mest populära aktiviteten är de två bytardagarna, en på våren och en på hösten. De är mycket


FÖRENINGSLIV I Härnösand finns hundratals föreningar, stora och små, seriösa och lättsamma, formella och informella. Här presenterar vi fem av dem. Några andra dyker upp på andra ställen i tidningen. Söker du gemenskap med andra människor kring ett intresse borde du kunna hitta en förening som passar. Om inte annat är det ju bara att starta en …

välbesökta och lockar familjer både med och utan tvillingar, både från Härnösand och andra kommuner. – Det är ett utmärkt tillfälle att fynda barnvagnar, kläder och annat, säger Boel. Vi kan ju inte låta grejorna gå i arv på samma sätt. Tvillingklubben samarbetar också med Mödravårdscentralen och kan ställa upp med referensföräldrar till blivande tvillingfamiljer. Men som sagt, det finns inga krav. Ja, det ska vara från tvillingarna och trillingarna då.

Av Lars Kågström Fotografi Paulina Håkansson

Härnösand

MAGASINET

59


60

Härnösand

MAGASINET


Föreningsliv

TRÄFFPUNKT

HÖJDPUNKT – Bowlingen är veckans höjdpunkt! Det säger inte Felix Andersson, eftersom han inte kan prata på vanligt sätt. Men han menar det. Sittande i sin rullstol puttar han ner bowlingklotet från en ramp och får sedan se käglorna falla. Den här kvällen är glädjen dubbel eftersom han har fått med sig lite extra pengar till fika. Felix är inte ensam om att se fram emot tisdagskvällarna. De ungefär 15 bowlarna i IF Rycket är ordentligt uppsluppna och förväntansfulla när de kommer till bowlinghallen. – Jag tycker det är hemskt roligt. Till hösten ska jag ta med mig en kompis, säger Aire Poikkeus. Liksom de flesta har hon varit med ända sedan starten för två och ett halvt år sedan. Initiatvitagare och ledare är Carina Eek. – Det står många på kö, men tyvärr har vi inte råd att hyra fler banor just nu, säger Carina Eek. Rycket är en liten förening så vi skulle behöva en sponsor. Hon har kunnat se deltagarna utvecklas, inte bara på bowlingbanan utan också när det gäller sådana saker som att ta på sig rätt skor och hålla reda på sin tur. – Bowling kan man spela med nästan vilket handikapp som helst. Och den sociala biten är jätteviktig. Tävlingsinstinkten saknas i stort sett helt. Men då och då stiger jublet och överröstar musiken. Att få en strike är lika roligt varje gång, oavsett om man har koll på poängställningen eller ej.

Inga krav. De två orden återkommer gång på gång när man pratar med Härnö Knutters. Medlemmarna vill åka motorcykel och ha trevligt med varandra, inte sälja bingolotter eller kratta löv vid ett klubbhus. – Till oss kommer man som man är, säger ordföranden Janne Olsson. Klubben startades för fem år sedan efter flera års prat om att “någon” borde göra något. Sedan dess har medlemsantalet växt för varje år, från drygt 20 till nästan 100. – Vi har aldrig behövt jobba med värvning. Folk kommer ändå. Precis som det finns motorcyklar av alla möjliga typer och märken är också medlemmarna olika, åtminstone under skinnställen. De är mellan 16 och 70 år, med en viss tyngdpunkt på 40-talister, och de kommer från alla samhällsklasser. Det enda som förenar dem är motorcyklarna. – Det är det som är så roligt. Här träffar man folk man aldrig skulle prata med annars, säger kassören Mattias Linse. Varje onsdag och lördag är det samling vid Frasses för en kortare eller längre tur. På onsdagarna kan det vara upp till 40 åkare om det är bra väder. Från och med i år är resmålen bestämda i förväg. – Det kan vara bra att ringa i förväg om vi ska stanna och fika någonstans, säger Janne Olsson. Annars är det som sagt så lite byråkrati som möjligt. – Det ska vara enkelt. Inte en massa krav. Fotnot. Lördagen den 12 juni klockan 12-16 firar Härnö Knutters femårsjubileum på Torget genom att visa upp sig och bjuda på en åktur.

Härnösand

MAGASINET

61


PUNKTMARKERARE Flopp-flopp-flopp-flopp. Färgbollarna smattrar iväg och spelarna tar betäckning bakom uppblåsta värn. I paintball gäller det att vara snabb och smidig. Och taktisk. – Det handlar väldigt mycket om strategi, säger Lars Dahlman. För fem år sedan provade han paintball för första gången. – Sedan var jag helt fast. Adrenalinet du vet. Nu lever jag för det här. Han ingår i ett av Härnösands Paintballförenings två lag. Ett paintball-lag består av fem personer och spelet går ut på att ta en flagga i mitten av spelplanen, alternativt på den motsatta kortsidan. Matchtiden är fem minuter, men oftast går det fortare. – Det vanligaste är att det ena laget hinner markera ut alla motståndare, säger Håkan Melander. Markera är detsamma som att träffa motståndaren med en färgboll och

62

Härnösand

MAGASINET

under en match kan laget göra av med upp till 3 000 bollar. – Men det är absolut ingen krigslek, säger Lars Dahlman. Jag har inte ens gjort lumpen. Hans vapen, eller markör, är riktigt exklusiv och kostar ungefär 16 000 kronor. Men det går att få en komplett utrustning, inklusive skydd, för ett par tusenlappar. De flesta spelarna är killar men det finns också tjejer. En av dem är Lars sambo, Camilla Sjölander, som turligt nog har blivit lika biten som han. Semestern planerar de efter turneringarna. Och på vintern tränar de “poppning” hemma i lägenheten. Det är när man sticker fram bakom ett värn och skjuter några snabba bollar. – Det låter säkert jättefånigt. Men jag tränar vid en dörrkarm och tittar i en spegel hur mycket jag syns.


Föreningsliv

UTELEVARE Måndagskvällar är utekvällar för KFUMs juniorscouter. Vid en lägerplats i skogen vid Övre Änget träffas mellan 10 och 20 unga naturälskare för att leka, sjunga och elda. – Det roligaste med scouterna är att få vara ute, säger Ida Lindén. – Och att åka på läger, säger Samuel Mattson. Vinterhajken är avklarad. Nu i sommar blir det hajk på Aspnäs och ett fjälläger i Jämtland. Och nästa sommar blir det Skogsröj, ett jättescoutläger någonstans i Sverige. – Det är en mäktig känsla när upp till 9 000 scouter samlas på en enda plats, säger Boel Skoglund, en av ledarna. I scouterna är det ”learning by doing” som gäller. Friluftsliv kombinerat med att lära sig ta ansvar för sig själv, sina kamrater och naturen. Den här kvällen är målet är att ta scouternas allemansrättsmärke. Sedan tidigare har juniorerna tagit kniv- yx- och eldmärket. Barnen, som går i årskurs 4 och 5, klarar de flesta av ledaren Åsa Hamrins frågor. De visar sig också ha imponerande kunskaper om bergsgorillan, den Bengaliska tigern och andra utrotningshotade djur. Sedan är det dags för den obligatoriska korvgrillningen. Och givetvis ramlar några av korvarna ner i glöden. Men det gör inget. De är goda ändå.

MÅNGA FÖRENINGAR Några andra föreningar i Härnösand i urval (listan är långt ifrån komplett) Härnösands Djurskyddsförening Härnösands Lottakår Atletklubben Härnösand Dykarklubben Botten Hernö Taekwondo Härnösands Kommunala IF Murbergets Ungdomsförening Öbacka Löparklubb Humanistiska Klubben Häggdångers Intresseförening Härnösands Dragspelsklubb

Härnösands Guideförening Härnösands Vävstugeförening Pensionärsuniversitetet Viksjö Snöskoterklubb Härnö Bridgesällskap Härnösands Filatelistförening Härnösands Schacksällskap Härnösands Släktforskare Härnösands Svampklubb Spiritualistiska Föreningen

Härnösand

MAGASINET

63


ÅRETS S TA D S K Ä R N A 2004

Härnösands bästa

Shopping

Vad är en! Ig ! e ig r e v S i t Bäs

det bästa med Härnösands centrum?

64

Lina Jacobsson – Rutiga Duken!

Emelie Strandqvist – Att den är liten. Man slipper gå så långt. Men det får gärna öppna lite nya affärer.

Anders Hemström – Hemköp. Dit går jag varje dag. Men det är inte bra för synskadade när de packar upp varor och lämnar vagnarna mitt i gångarna.

Ivar Kejerhag – Tillgängligheten. Det är gångavstånd till allt. Och så är det bra att residenset är bevarat. Det är så många andra gamla, fina hus som har försvunnit.

Sofia Jarl – Det är ganska koncentrerat. Och så är det trevligt med många enskilda affärer och inte gallerior överallt.

Micke Pettersson – Torget. Det är vackert. Det finns en fin helhet där.

Catarina Tjernström – Det är mycket fina blommor på sommaren. Men det kunde vara en snyggare fontän på torget än den där stenbumlingen som finns där nu.

Anna Näslund – Det är så fint på sommaren runt Nattviken och med alla blommor.

Härnösand

MAGASINET


Härnösands bästa

Shopping

ÅRETS S TA D S K Ä R N A 2004 ! n e Ig ! e ig r e v S i t s ä B

Hair Igen

Köpmangatans

Antik& Loppis

STORGATAN 25 • HÄRNÖSAND 0611 – 511 327

Blomsterförmedling över hela världen! Trädgårdsgatan 3 • Prismahuset Telefon: 0611-121 38 (f.d JA:s Blommor)

HÄRNÖKIOSKEN – mitt i sta’n –

Sommarlovs-

X-tra!!! Radiostyrd bil

Herrmode Dammode

med batteri (198:-)

98:-

NU Baby Born Docka med tillbehör (735:-)

NU

499:-

Trädgårdsgatan 4 • 0611-193 10

Boxer inkl. Boxerpaketet med TV4 Film

Kvalité PRISMAHUSET, Härnösand 0611 – 153 63

159:/mån

i 24 månader

Kvalité

PRISMAHUSET tel 511714

ÖPPET: mån-fre 10-18 • lör 10-15

Härnösand MAGASINET Västra Kyrkogatan 1, 871 26 HÄRNÖSAND Tel: 0611 - 102 50 • Fax: 0611 - 245 79

65


Som ma rti ps!

HÄRNÖSANDS

AUKTORISERADE

HÄL S O B U T I K

Vi har något bra för alla i Härnösand

Välkommen till Life Hälsobutiken i Härnösand. Här hittar du allt inom hälsa och skönhet. Här visar vi några tips på bra produkter.

Sommarens skönaste

:-

:-

:-Arcopedico

ord pris 229--329:- st

Bästa skon för trädgårdsentusiasten

• Slemlösande • Uppiggande OLIVKRÄM • Stärker motHudens bästa ståndsvän. Helt kraften oparfymerat. Passar alla hudtyper. 300 ml

I gummi med uttagbar sula

799:-

Birkenstock

st

Lindrar dina trötta, svullna, tunga ben.

Använd Tea tree oil

:-

50 dagars förbrukning Köp valfri

285:-

Maxosol produkt så får du en sommarväska med på köpet

• småsår • insektsbett • finnar • fotsvamp

:-

Vi säljer Tempur, tryckavlastande nackkuddar.

10 ml

Hos oss får du goda råd Karin är Auktoriserad Hälsorådgivare.Vi följer Hälsokostrådets riktlinjer.

MAGASINET

:-

bjuder vi på schampoo

Husapotek

Venokan

Härnösand

Sköna Marie

Halkfria kängor med utfällbara broddar.

Köp ABCbodylotion så

:-

66

Hud&Hår ABC med Tea tree oil.

145:-

:-

mot både fästingbett och sommarförkylning

en tablett om dagen

Mjuk och lätt sandalett!

Klippet!

Försäkring

Öppettider Mån - Fre Lördag

10-18 10-15

Köpmangatan 2 HÄRNÖSAND Telefon 0611-230 80 (Mittemot Systembolaget)


Det bästa för Härnösand Vi går ut stenhårt!

Är du nöjd? Då är vi glada.

Det kan aldrig bli för mycket sport

WWW.TEAM SPORTIA.SE

Vår målsättning är att ge dig bästa möjliga service för att du ska vara nöjd. Hos oss ska du hitta det prisvärda och enkla men även det exklusiva och högklassiga. Vi vill tillgodose alla smaker.

HÄRNÖSAND • VÄSTRA KYRKOGATAN 1 • O611-135 31 Härnösand

MAGASINET

67


Av Lars Kågström Fotografi Paulina Håkansson

Stina-Märta Hedlund.

Lennart Östman och Leif Bäckström.

Stefan Widmark köper fika igen.

Peter Dahl.

Niofika på Rutiga Duken Varje vardagsmorgon mellan åtta och halv nio börjar kaffekopparna klirra och snacket gå på Rutiga Duken. Under några timmar är det fikarum för stadens hantverkare, fastighetsskötare och andra. med varandra, men löser också problem och förmedlar jobb. – Folk man behöver ha tag i finns oftast här, säger Anders Lundgren. Han sitter med sina arbetskamrater på Kempes El, som alltid vid bordet längst in. Beställningarna är också alltid desamma. Ägg och kaviar-mackor till de flesta medan Kenneth Bohman har en stående specialbeställning på skinka med extra stark senap. Vid ett annat bord sitter ett litet nätverk av olika hantverkare. – Vi är som ett litet Rotary, säger snickaren Stefan Widmark.Vi har suttit ihop här i många år. Det har bara blivit så. Hans kollega Leif Bäckström har just fått reglera en skuld efter ett av många vad. Diskussionerna utmynnar ofta i vadslagning. – Men vi pratar inte jobb. Det är 50 DÄR SLÄNGER DE KÄFT

68

Härnösand

MAGASINET

procent golf, 50 procent trav och 50 procent Hedlund, som sitter som en främmande fågel ishockey. ensam vid ett bord. Främmande, inte bara för De flesta jobbar ensamma och har upatt hon är kvinna utan också för att hon inte penbarligen behov av att prata av sig på har arbetskläder. fikarasten. Efter en liten stund börjar de ändå – Jag är inte ens från stan. Det var bara en diskutera ett jobb som Stefan och Leif håller slump att jag råkade gå förbi. på med. Men med lång erfarenhet av restaurang– OK då. Det blir väl 10 procent jobb branschen förstod hon direkt vad det handockså, säger Stefan. lade om när hon kom in. Hantverkarna kan enkelt ”Men vi pratar – Jag vet hur viktigt det är med och smidigt förmedla jobba inte jobb. Det är sådana här ställen för gubbarna. till varandra. Leif pekar på 50 procent golf, En av de yngre “gubbarna” är målaren Lennart Östman. fastighetsskötaren Peter Dahl. Han 50 procent trav – Jag brukar till exempel brukar sitta med “Rotary-gänget”, och 50 procent fråga honom om han vet men idag har han bjudit med sig en ishockey.” någon bra målare. kompis och sitter vid ett annat bord. Men framför allt är det – Det är ovanligt lugnt för att vara den sociala samvaron som är viktig. en fredag. Ibland är det kö ända till dörren. – Ja, att träffa kompisar är viktigare än kafDå gäller det att vara här i tid. fet, säger Tommy Ström vid ett annat bord. När kaffet i kannan är slut reser han sig Och så slipper man trassla på med frukost där och går vant in bakom disken för att fylla på. hemma. Stamkunderna är betrodda, men inte alltid så Han är butiksanställd och brukar inleda flinka. Kaffet rinner över och han får balandagen på Rutiga Duken tillsammans med sera den överfulla kannan tillbaka. några kompisar. Alltid på samma stol, vid – Tryckte du på fel knapp nu igen! hörs det samma bord. Det gäller inte Stina-Märta från ”Rotary-bordet”.


Sara Dahlberg Eriksson

J

OM NÄR LIVET GÖR ONT om att livet var rättvist. Senare, när vi förlorat ett barn, tänkte jag att nu kunde det inte hända något mer hemskt, att vi liksom haft vår prövning. Men, så hände det igen – det som inte fick eller kunde hända.Vi förlorade ett barn till. Förlusten av två barn och en illusion … Nu har det gått många år sen Kalle dog och flera år sedan Max omkom.Vi har fått hjälp – mycket hjälp - att bearbeta det som hänt.Terapi, hjälp och stöd av vänner och arbetskamrater, ”mistgrupp”, 12-stegsprogram, utbildning och ”sorgkurs”.Vägen har varit lång, svår, bitvis har det känts outhärdligt. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna säga – ”Jag mår bra” – och mena det. Men det gör jag. Tack vare all hjälp. Illusionen sprack – den var inte sann. Numer vet jag bättre. Ingen har löfte om dispens mot att möta svårigheter i livet. Alla kommer, förr eller senare, att förlora någon eller något genom till exempel dödsfall, skilsmässa, separation, allvarlig sjukdom, genom att flytta, eller förlora sitt arbete. Då borde vi väl vara beredda på, och tränade i, att möta besvikelser och förluster – viktig livskunskap att föra vidare från generation till generation och ett återkommande tema i svenska skolan. Är det så? Nej, inte alls! Redan som små ”slipper” vi känna sorg genom våra välmenande föräldrars omsorg. Känns det här bekant: – Pappa, min kanin är död! – Men älskade barn, det var bara en kanin.Vi kan köpa en ny i morgon. Det är att lura det stackars barnet, som uppfattar detta som att relationer går att byta ut. Troligen kommer den nya kaninen inte alls att få samma betydelse som den gamla, eftersom det inte går att ersätta en relation med en annan. I värsta fall drar barnet även slutsatsen att det inte är OK att gråta, eftersom pappa eller mamma snabbt torkar bort barnets tårar och tar med sig lillen till glasskiosken. Vilka erfarenheter tar vi med oss av detta till vuxen ålder? Gråt inte, ersätt förlusten, trösta dig med att konsumera.Vi tycks ha glömt bort att sorg är en naturlig och normal reaktion på en förlust! Vi köper prylar och tror att vi ska bli lyckliga, men vad är det som egentligen har betydelse för hur vi mår? Följ med på ett tankeexperiment: Du sitter på ett flygplan och halvsover när du plötsligt blir medveten om att ett gäng kapare tänker braka rakt in i en hög byggnad. Du har mindre än en minut på dig innan du omkommer. Vad gör du? Troligen ägnar du inte en tanke på pengar, kläder eller prylar du vill ha. Knappast tänker du på det du har ogjort på jobbet. Nej, du tänker på dina nära och kära! Om du har en mobil så plockar du troligen upp den och trycker in pinkoden (för du hade den naturligtvis avstängd under flygturen, men nu spelar det inte längre nån roll).Vad är det du vill säga? Jo, naturligtvis, jag älskar dig! Det är våra relationer som är viktigast, ändå kan det vara svårt att vaska fram det, och att komma ihåg det, när livet rullar på och de flesta dagar känns disktrasegrå. – Det gör ont, det gör ont, sjunger Lena Ph. Jag känner igen det. Sorg är ingen sjukdom, men vi går till sjukvården med vår smärta. Den kan komma till uttryck genom sömnstörningar, JAG LEVDE I ILLUSIONEN

ont i rygg och axlar, en krånglande mage, muskelvärk, huvudvärk, nedstämdhet och mycket annat. I bästa fall finns det en förstående läkare som tar sig tid att lyssna och som inser sambandet mellan kroppslig och känslomässig smärta. I värsta fall möter vi en ”vit rock med receptblock” och minuten senare står vi kön till apoteket för att lösa ut antidepressiva piller. Sorg är ingen sjukdom, men vi kan bli sjuka av sorg när den lämnas obearbetad. Dessutom kan vi bli beroende av de piller som vi fått som ”medicin”.

O

sätt som inte fungerar, vad är det då som ger läkning till ett brustet hjärta? Med den frågan överst i bagaget gav vi oss i väg på vår livs resa. Målet var Brasilien, syftet att besöka SOS-barnbyars barnhem i Rio. Med pengar som skänkts i samband med Max begravning hade en fotbollsplan anlagts, ”Campo de Futeboll Max Eriksson”. Här bodde barn som blivit övergivna men som fått en ny chans i livet. De utstrålade livsglädje! Trots materiell brist, tycktes många människor där må bättre än många människor i vårt samhälle. Vad beror det på? Vad kan vi lära av det? Visst skulle många av oss må gott av att göra oss av med en del prylar – men det är nog inte hela sanningen. Inte heller kan den allt mer utbredande nyfattigdomen i Sverige göra oss mera levnadsglada. Nej, det ligger på ett helt annat plan. Jag tror att det har med vårt tänkande att göra, med vår oförmåga att vara här och nu, att vi lägger ”locket på” istället för att uttrycka våra känslor, vår oförmåga att vara sårbara och vår brist på hopp! Vi människor har en medfödd förmåga att överleva svåra kriser. När livet gör oss illa behöver vi hjälp att hitta den kraften.Var inte rädd att be om hjälp. OM DET NU FINNS SÅ MÅNGA

Sara Dahlberg Erikssson är socionom. Härnösand

MAGASINET

69


Goda förutsättni ger hamnen liv Hamnen har spelat en mycket stor roll i Härnösands historia. 1845 var den Sveriges fjärde största och senare förutsättningen för det välstånd som byggdes upp i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Idag betyder inte hamnen lika mycket. Men visst skeppas det varor både till och från Härnösand även år 2004.

Från Härnösand går till exempel pellets till Hässelby. Men tonvikten ligger, nu liksom förr, på trävaror till kontinenten. Till Härnösand kommer svavelsyra från Skellefteå och bitumen (en asfaltråvara) från Nynäshamn. Hamnen är inte stor. Men naggande god, om man får tro hamnchefen Olof Johansson. – Vi har otroligt fina fysiska förutsättningar med en kort och bred insegling och med en gynnsam issituation. Dessutom är vi helt oberoende och inte knutna till någon stor

industri som många andra hamnar. Verksamheten är väldigt konjunkturkänslig. 2003 blev ett dåligt år med bara 64 fartygsbesök mot nästan det dubbla året innan. Det berodde på flera olyckliga omständigheter. Pelletstransporterna låg nere, det asfalterades lite och trävarorna gick med lastbil eftersom marknaden plötsligt var bättre i Skandinavien. – Men 2004 ser ut att bli bättre, säger Olof Johansson. Som hamnchef gäller det att hela tiden vara på hugget och hitta nya idéer. En sådan är att skeppa in flis

1845 Export/Import 1821

1765 ... fick Härnösand aktiv stapelrätt, det vill säga rätt för de egna fartygen att segla till och från utlandet 1812 fullständig stapelrätt

1821 ... var värdet av exporten 7 932 och importen 5 497 riksdaler banco 1850 hade summorna stigit till 253 718 och 66 571 riksdaler banco

70

Härnösand

MAGASINET

Export: Trävaror; 27 bjälkar, 3 321 tolfter brädor, 18 handspakar och 11 spiror 259 tunnor tjära 525 rdr linnelärft Import: Ca 600 ton salt Ca 12,5 ton hampa 150 apelsiner 870 citroner Ca 1 kg fjäder 34 kg risgryn

Passagerartrafik Härnösand-Stockholm 1837 började ångaren “Norrland” trafikera Stockholm-Härnösand I mitten av 1800-talet tog resan 2,5 dygn. Vid sekelskiftet ungefär 1 dygn. Trafiken fungerade rätt bra fram till första världskriget. 1949 gick den sista turen

... var Härnösand Sveriges 4:e största hamn efter Göteborg, Stockholm och Gävle


ingar Kommunens fartyg Ebba Victor går till sjöss med elever från Brännaskolan.

och sågspån. Då skulle bilarna som kommer med virke kunna ta flis på tillbakavägen i stället för att åka tomma. – Jag tror och hoppas att vi ska kunna få till det rätt snart. Olof Johansson har heller inte slutat hoppas på en färjelinje till Finland, även om det inte är aktuellt just nu. – Jag tror fortfarande på idén. Och en fungerande färja skulle betyda mycket för hamnen. Dels som en grundstomme, men också genom att ökad trafik alltid får spinoff-effekter.

Älvtrafik

1853 gick turer varje vardag mellan Härnösand och Sollefteå Strömkarlen körde 61 säsonger (1879-1939). Hon räknades på sin tid som Sveriges största flodångare. Både Kejsar Wilhelm III och kung Chulalongkorn har trampat Strömkarlens däck

1967-1968 ... gjordes ett misslyckat försök att köra en passagerarfärja mellan Härnösand och Gamla Karleby i Finland. 2000-2002 gjordes ett nytt försök av Botnia Link

Varv Äldst, störst och mest långlivat blev Kronholmsvarvet (1649-1876) En period fanns tre varv. Förutom Kronholmsvarvet även Nya Varvet (1838-1860) och Stenhammarsvarvet (1846-1850)

Fartygsutbildningen drar elever från hela landet När sjöbefälsskolan lades ned 1986 gick en epok i graven. Fast ändå inte. Det utbildas fortfarande sjöfolk i Härnösand, både för däck och maskin. Till gymnasiets energiprogram med fartygsinriktning kommer elever från hela landet. – Vår närmaste ”konkurrent” är en friskola i Stockholm, säger Lennart Norlander som är programansvarig. Praktiken får eleverna på kommunens eget fartyg, Ebba Victor. Mest blir det kortare resor längs Norrlandskusten, men i slutet av maj gjordes en ”riktig” resa till Litauen med utrangerad försvarsutrustning. Populära är också de dagsutflykter som skolklasser kan boka med Ebba Victor. Gymnasieutbildningen har funnits länge i olika skepnader. För närvarande har den 30-40 elever. Efter utbildningen kan de få jobb som matros eller motorman, men framför allt får de en bra grund för vidare studier på sjöbefälsskolorna i Kalmar och Göteborg.

Det var de skolorna som klarade sig kvar när Härnösand lades ned 1986. – Det är dumt med två skolor i södra Sverige och ingen i norra, säger Carl-Erik Edberg, som var prefekt de sista åren. Idag skulle det dessutom behövas tre skolor igen. Sjöbefälsskolan startade 1842 med 21 elever. Kraven för att komma in var lågt ställda och det var bara 13 ur den första årskullen som tog examen. Elevantalet varierade under 1800talet, men steg rejält efter sekelskiftet då även maskinister började utbildas. 1927 var det för första gången över 100 elever, men den riktiga storhetstiden var mellan 1950 och 1974. Rekordet slogs 1968 med 251 elever. – Vi hade väldigt gott rykte och våra elever hade ofta väldigt lätt att få jobb. Redan 1897 hotades skolan av nedläggning, men klarade sig. Samma sak inträffade ytterligare tre gånger innan nådastöten kom 1986. CarlErik Edberg med flera kämpade förgäves mot Kalmar. – De hade fler riksdagsmän än vi.

Härnösand

MAGASINET

71


Specialist på byggvaror

FÖRVALTNING/SKÖTSEL ........ 0611-246-85 LOKALVÅRD ................................................ 0611-55-02-44

Vi har ett stort ggsortiment av by ssde är h oc r varo re utom återförsälja av småstugor ÖPPET Månd-fred 7-11, 12-17 Lördag 8-13

K VA L I T E T S S Ä K R A D FA S T I G H E T S F Ö RVA LT N I N G i HÄRNÖSAND

Verkstadsvägen 8 Saltvikshöjden Härnösand Tel 0611-127 15

Grönare Skog 2004

www.riksbyggen.se

Meddelande

www.minskog.nu

Tullportsgatan 13

Kvinnor och nya skogsägare! Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på din fastighet. Hör av dig! 0611-53 36 31, 060-66 23 10 eller gå in på www.minskog.nu

871 41 Härnösand

Tel 0611-511 710 Fax 147 45 E-mail: info@hemstroms-tryckeri.se

Trycker hJärna Fyrfärgs- broschyrer, foldrar, tidningar, böcker. visitkort, årsredovisningar, affischer och mycket annat i alla upplagor samt Högvolymskopiering i såväl fyrfärg som svartvit

Alla vet hur varmt ett inglasat uterum kan bli. Men det finns lösningar. Härnösands Persienn & Markis tillverkar och monterar en veckad solskyddsgardin som reflekterar värmen, men släpper in ett behagligt ljus. De veckade gardinerna är företagets specialitet. Utsidan har ett tunt, reflekterande aluminiumskikt medan insidan kan färgsättas som man vill. Den har dessutom en ljuddämpande effekt.

Vi kan solskydd!

– Arkitekterna älskar den, säger Claij Berglund på Härnösands Persienn & Markis. Företaget huserar sedan en tid tillbaka i den gamla läkarvillan vid Södra Vägen. Där tillverkas solskyddsgardinen som sitter i fönster från Kalix i norr till långt ner i Småland. I Härnösand är det svårt att hitta en markis eller solskyddsgardin som inte kommer från Härnösands Persienn & Markis. Familjeföretaget startades för 40 år sedan. Claij Berglund tog över efter sin bror Tom 1979 och driver det idag tillsammans med sonen Peter. 72

Härnösand

MAGASINET

Hela vårt sortiment hittar du på

www.skugga.net

Härnösands Persienn & Markis Södra vägen 3-5, 871 40 HÄRNÖSAND

Tel: 0611-155 49 • Fax: 0611-155 96 • Mobil Peter: 070-224 99 93 • Mobil Claij: 070-674 17 77


Härligt, härligt men svettigt, svettigt på Gussjönorets dansbana.

DANSA

en sommarkväll Scenen är fantastiskt vacker. En ljus och vindstilla sommarkväll sänker sig solen sakta över Gussjön. Men inte många av besökarna på Gussjönoret stannar upp för det. De är där för en enda sak – att dansa. Av Lars Kågström Fotografi Anders Eliasson

Gussjönoret från Gussjön

Härnösand

MAGASINET

73


Camilla Persson från Örnsköldsvik och Magnus Forslund från Sundsvall.

” Jag dansar ofta med honom. Han är från Sundsvall men DET ÄR INTE DET VACKRA LÄGET som

drar folk från när och fjärran till Gussjönoret. Nej, alla jag frågar säger samma sak. – Det viktigaste är att det är en bra orkester.

ett toppenställe. Detsamma säger Peter och Annalena Sjölund från Älandsbro. – Här finns den klart läckraste omgivningen, säger Peter. Den här kvällen är det Boogart som spelar. Dansfolket passerar – Jag tar nog ett bad innan vi åker hem, säger Annalena. gärna både en och flera dansbanor för att få Det är riktigt svettigt inne på dansgolvet och Peter dansa till de bästa banden. Ända från Luleå har brukar ha ett ombyte med sig till pausen. Peter och Göran Carli kommit. Han är på väg med motorAnnalena är, liksom de flesta i publiken, någonstans cykel ned till dansveckan på Öland och planerar mellan 20 och 35 år. Och liksom de flesta spik nyktra. stoppen efter vilka danser han passerar. – Vi är här för att dansa och ha kul, säger Peter – I kväll tältar jag här, i morgon blir det Falun Sjölund. Den yngre generationen kan ha roligt utan och sedan får jag se vad som finns. alkohol. Marie Edholm från Sollefteå och hennes kompisar De inbitna känner varandra har som tradition att åka till Gussjönoret minst en Göran Carli är på väg till dansveckan på Öland. Men det blir Trots att han har rest långt behöver han inte gång per år. Förutom bra musik är det viktigaste att det många dansstopp på vägen ner. känna sig ensam. De inbitna dansarna känner är bra folk. Och med det menas dansanta och nyktra varandra, om än inte alltid på djupet. Fotografen människor. får fina bilder på ett dansande par och vi frågar – Blir man uppbjuden av någon som är full är det Camilla Persson från Örnsköldsvik vem hennes partner var. legalt att nobba. – Jag dansar ofta med honom. Han är från Sundsvall men jag vet Under kvällen ser jag blott en person som har lite problem med inte vad han heter. balansen. Den överdimensionerade vaktstyrkan på fyra personer får Svaret är Magnus Forslund och han tycker att Gussjönoret är ägna kvällen åt att jaga mygg i stället. I caféet finns faktiskt en bar 74

Härnösand

MAGASINET


VW Golf firar  år jag vet inte vad han heter.” med folköl men försäljningen går dåligt. – Nej, det är bara vatten som går, säger Tore Granbom, “bartender” och aktiv i Gussjö IF, som äger anläggningen. Föreningen sköter serveringen, men arrenderar ut själva arrangemangen. Sedan drygt 20 år tillbaka är det Torbjörn Eriksson som ansvarar för bokningarna. Efter den traditionella premiären på midsommardagen är det dans en gång i veckan i stort sett hela sommaren. Dansbussar från Sundsvall Många av orkestrarna återkommer år efter år liksom publiken. En del kommer med dansbussar som går från Sundsvall via Härnösand. – Publiken är helt fantastisk, säger Torbjörns fru Liselott, som varit med de senaste sex åren. Folk kommer för att dansa, inte för att dricka och bråka. En som tog sina första danssteg på Gussjönoret för ungefär 40 år sedan är Holger Paulsson från Stigsjö. Han har också varit med om att både bygga ut och underhålla Gussjönoret. Och den här kvällen får han rycka ut med stege i pausen. Skylten som förkunnar att det är herrarnas tur att bjuda upp har gått sönder. Trots att han har opererat knäet fyra gånger är han fortfarande aktiv på dansgolvet. – Får man bara hålla i ett fruntimmer så går det bra.

Bränsleförbrukning 0,72 blandad körning

Jubileumskampanj VW Golf Trendline 1,6 102 hk UTRUSTAD MED • RDS/CD stereo • Climatic • Elhissar • 6 krockkuddar • ESP (antisladd) • ABS • Fjärrlås

NU

.:-

Finansieringsförslag 30% kontant/84 månader 5,95% ränta 1.632:-/månad ÖPPETTIDER: Månd – fred 9 – 17 Lördagar STÄNGT

Med passion för bilar

www.berners.se • Saltvikshöjden Härnösand E4 Norr • 0611–55 20 50 Härnösand

MAGASINET

75


Vi fi xar det mesta när det gäller:

• Fotokopior • Utskrifter • Volymkopiering • Ritningskopior • Storformatutskrift

• Scanning • Laminering • CD-bränning • Efterbehandling • Distribution

Upptäck oss – du också Härnösands folkhögskola har mer att bjuda än bara kurser: • Gästhem året runt • Vandrarhem sommartid • Konferenslokaler • Servering i Nya Varvet

www.kopiera.nu

0611-136 96 • Norra Kyrkog. 10 A, HÄRNÖSAND

Murbergsvägen 32 • www.hfs.se • 0611-55 85 55

Ditt serviceföretag FÖR FRÅGOR & Maria Åke Kontor

BESTÄLLNING RING: 070 – 654 72 70 070 – 331 51 92 0611 – 214 40

Frölén kross ab härnösand

Vi utför demolerings- och betonghåltagningsarbeten i hela Västernorrland. • • • • • • •

Borrning Sågning Rivning Stenspräckning Spec grävning Bilningsrobotar Asbestsanering

Kontakta oss!

Saltviksvägen 1, Härnösand Tel 0611-240 58 • Fax 0611-266 56 Mobil 070-246 85 40 info@borrtjanst.se • www.borrtjanst.se

Vi har allt i glasbranschen Ta kontakt med oss så hjälper vi dig EVA•HASSE•LASSE•NISSE

TULLPORTSGATAN 9, 871 41 HÄRNÖSAND

Tel 0611-192 12 • Fax 0611-247 60

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig också!

JOHANSSONS

MARKPLANERING AB

Ramsås Älandsbro • 0611-603 31

76

Härnösand

MAGASINET

Stigsjö Öje, 871 92 HÄRNÖSAND Tel/Fax 0611-411 44, Biltelefon 070-268 08 99


Krönika

Stefan Wiklund OM ATT ANDAS LYCKA

H

HÄRNÖSAND DEN 8 MAJ 2004

Jag sitter ute på balkongen i T-shirt för första gången i år. Klockan är strax efter åtta på kvällen och det är fortfarande 20°C varmt och vindstilla. Man kan se vattnet i hamnen mellan husen härifrån. Jag trivs här ute och det är här jag brukar sitta och skriva när vädret tillåter. Det var en seg dag. Jag lunkade omkring genom stan med huvudet nedsänkt och såg inte annat än asfalten framför mina fötter. Gick över Nybron och tittade upp och såg ut över vattnet. När min blick vände tillbaka möttes jag av ett leende. Ett varmt leende en varm dag. Jag rätade på ryggen och kom på mig själv med att le. Jag log hela vägen hem, vissa log tillbaka medan andra tittade på mig som om jag vore knäpp. Allt detta fick mig att tänka på den gyllene regeln. Andas din lycka på andra som du vill att andra ska andas sin lycka på dig. Fånigt kanske man kan tycka, men det tycker inte jag. Inte när jag tänker efter i alla fall. Hamnar man någonstans med en surmulen, lättirriterad eller arg person kan man slå sig i backen på att man själv blir smittad. Det samma gäller naturligtvis för glädjen. Möter man en glad och framåt person så smittar det också av sig. Ska man då bara omge sig av glada personer? Ja, det kanske man skulle göra... Men hur skulle då världen se ut?! Nä, ge någon som behöver det ett leende. Ett varmt och glädjefyllt leende utan medlidande eller hån. Bara ett sådant spontant och glatt leende som du själv vill bli bemött med. En liten sak att tänka på när du möter någon på stan i sommar. Något att alltid ha med sig. Tala om för andra vad du känner, sprid din egen glädje och gläds med andra. Jag är inte så naiv att jag tror att jag löser ett problem (som egentligen kanske inte finns) eller startar en revolution på något sätt. Det är inte mitt syfte. Jag vill bara nå ut med min glädje,

delge er en bit ur mina tankar och mina reflektioner. Glädje och välbehag är starka känslor som så lätt smittar av sig med ett leende.

N

lite nere behöver du någon som andas värme, stöd och lycka över dig. När någon annan är i den situationen är det din tur att finnas där. Nu när jag tittar ner från min balkong ser jag leenden börja blomma ut på gräsmattorna. Det är sommar nu. NÄR DU KÄNNER DIG

Andas lycka!

Stefan Wiklund är hockeytränare och poet.

Jämställdhet skapar tillväxt! Intresserad? Kontakta oss. Yvonne Landström

Maria Kalén

tfn: 0611-348623 mob: 070-2677225 yvonne.landstrom@harnosand.se

tfn: 0611-348133 mob: 070-2543474 maria.kalen@harnosand.se

FORUM FÖR JÄMSTÄLLDHET www.harnosand.se

Njut av en aktiv sommar Upplev våra vandringsleder, friluftsområden, badplatser och idrottsanläggningar. Sambiblioteket, Konsthallen och Simhallen är öppna. Trevlig sommar! Fritid, Kultur och Ungdomsförvaltning 0611-34 80 00 Härnösand

MAGASINET

77


Din annonsguide till restauranger och caféer med den goda maten

Unna dig att gå ut och äta eller fika! Restaurang & Pizzeria Åvägen 1 • Älandsbro 0611-613 83

GUIDE inet s a g a M d n a Härnös

s d n a s ö n r Hä ! d r o B a t Bäs ✩✩✩✩✩

Trubadurafton tre kvällar i veckan Välkommen!

Öppet alla dagar maj-september mån-fre: 9 30 -24 lördag: 14 - 01 söndag: 14 -24

Hamnkrogen Du hittar oss i Nattvikens gästhamn, vid båtbryggorna. Telefon: 0611-219 11

Välkommen ombord och till bords hälsar ”skeppare” Anders med besättning – Fullständiga rättigheter –

Skeppsbron 4 Härnösand

0611-199 77

En Härnösands - klassisker Gourmetkock • Uteservering • Pubkvällar Nattklubb & Casino mån, tis, tor: 17-22 ons, fre: 17-02 lördag: 15-02

• Restaurang & Café • STF vandrarhem • Konst & Hantverk • Växthus & Örtagård • Kurs & Konferens

Rö 1672, Utansjö • Telefon: 0611-640 11

www.solebo.com 78

Härnösand

MAGASINET

50:Inkl. smör, bröd, sallad och dressing

0611- 229 90

– caféet med stan’s vackraste havsutsikt!

• Sallader • Pajer • Smörgåsar • Godis NYHET • Frutina isdrinkar • Varma snacks • Hamburgare

0 0 1 sor ter! g olika las

Välkommen önskar Glasskungen

Café Simhallen KANALUDDEN • 0611 – 108 70

Café DHARMA

önskar vacker sommar! Glassbar • Pasta • Sallader Baguetter • Espresso

Nybrogatan 3, Härnösand • Tel: 0611- 51 17 17

Kom och upplev något GOTT! För alla sinnen!

Dagens rätt

Storgatan 25, Härnösand www.delikatessboden.se

Restaurang Skeppet Färsk fisk och andra kulinariska läckerheter – serveras dagligen.

Varje vardag,

Hos oss kan du sväva upp till den gastronomiska himlens mest aromatiska fröjder! ÖPPETTIDER: Måndag – Fredag...11.00 – 23.00 Lördag....................14.00 – 02.00 Söndag...................16.00 – 21.00

0611-183 00 • Storgatan 28, HÄRNÖSAND

www.kajutan.com

Vard 10.30 – 19.00 • Lörd 12.00 – 17.00

Njut av god mat och trevlig miljö!

ra Alltid b en! nd erbjuda

Kvällens pasta 65:Två rätter 149:-

Lunch vardagar 11-14 à la carte kvällar tis-lör 17-22

Brunnshusgatan 7, 0611–234 80


Information F R Å N H Ä R N Ö S A N D S K O M M U N J U N I 2 0 0 4 • w w w. h a r n o s a n d . s e

Köp söderläge, havet på köpet Så här ska det nya bostadsområdet vid Södra Sundet se ut. Sammanlagt planeras 44 tomter, varav 19 i den första etappen. Nu pågår arbetet med att upprätta en detaljplan för området. Den beräknas vara färdig före sommaren för att sedan kunna ställas ut. Beslut väntas tidigt nästa år. Av de  första tomterna är  preliminärbokade, samtliga av människor från kommunens tomtkö. Kommunens exploateringschef Curt Andersson är nöjd så långt. - Nu ska vi marknadsföra projektet även utanför kommunen. Dessutom sprids det med hjälp av mun-till-mun-metoden. Anders Nykvist, arkitekten bakom idén, tror att det attraktiva läget ska kunna locka även inflyttare. - Läget är unikt, med både havet och skidbacken inom räckhåll. Prisnivån är dessutom väldigt låg, i jämförelse med många andra ställen i landet. Området får eget vatten och avlopp och senaste teknik för uppvärmning. Sammantaget beräknas det ge en låg driftskostnad. Så fort detaljplanen är godkänd och det finns tillräckligt många köpare sätts spaden i jorden. I framtida planer ingår också badstrand, brygga och gemensam bastu. Mer information finns på www.harnosand.se/tomter

Grupphem med gott rykte Semret är Sveriges äldsta grupphem för ensamma flyktingbarn. I 17 år har Tomas Sundqvist och hans personal tagit hand om barn från jordens alla hörn och lotsat in dem i det svenska samhället. Verksamheten har mycket gott rykte, bland

annat hos Rädda Barnen. Nyligen kom en inbjudan till Norge att berätta om arbetet. - Vi har otroligt bra personal och med tanke på förutsättningarna lyckas vi väldigt bra, säger Tomas Sundqvist. Uppgiften är inte den enklaste. De boende kommer ofta från krigs- och svältdrabbade områden. Semret har  platser och just nu bor barn och ungdomar från  olika länder i de två husen.

Många av dem är på gränsen till för gamla för Semret redan när de kommer. - Vårt ansvar tar slut när de fyller  år. Ibland har vi bara ett halvår på oss, säger Tomas Sundqvist. Därför planerar Semret att erbjuda ytterligare två år av stöd och hjälp, på frivillig basis. Fotnot: Semret har fått sitt namn av åtta eritreanska pojkar. På tigrinja betyder det vänskap.

Ansvarig utgivare: J-O Friman

Kontakt: Birgitta Näätsaari

Härnösands kommun

Tel: 0611-34 80 07

Tel: 0611-34 80 05

871 80 Härnösand

E-post: info@harnosand.se

E-post: info@harnosand.se

Tel: 0611-34 80 00 www.harnosand.se Härnösand

MAGASINET

79


I N F O R M AT I O N F R Å N H Ä R N Ö S A N D S K O M M U N J U N I 2 0 0 4 • w w w. h a r n o s a n d . s e

Showground igen Fjolårets succé Showground återkommer även i år, den - juni. Festivalen kommer att koncentreras till Mellanholmen. - Det blir enklare både för oss och för publiken, säger projektledaren Jennie Johansson. Showground inleds med filmkväll på Teatern med filmer som röstats fram av högstadieelever. På lördag blir det musik från två scener under hela dagen samtidigt som kommunens föreningar visar upp sig. Festivalen avslutas på lördag kväll med både nationella och lokala band. Showground sammanfaller med kommunens nordiska dagar. Cirka  besökare, främst ungdomar, väntas från Härnösands vänorter i Norge, Finland och Danmark.

Sälstens camping såld Tommy Berglund och Margareta Wester heter de nya ägarna till Sälstens camping. För några år sedan såldes även Snibben. - Jag tycker inte att kommunen ska äga campingplatser, säger Bertil Ericsson på FKU-förvaltningen. Det är bättre med privata ägare som lägger ned sin själ i det. De nya ägarna har börjat med att röja upp och måla om stugorna och receptionen. På sikt vill de bygga fler stugor och utöka antalet husvagnsplatser. - Vi planerar också att lägga ut en båtbrygga och öppna ett sommarfik. Och kanske bygga en minigolfbana, säger Tommy Berglund.

Skolelever läser massor av böcker Tvåorna på Älandsbro skola har under vårterminen ägnat mycket tid åt läsning. Eleverna har läst både tyst och högt och framför allt har de tillsammans med läraren Kristina Andersson diskuterat och reflekterat över innehållet. - Det ökar läsförståelsen. Men intresset har också ökat otroligt. Barnen tipsar varandra om bra böcker. Idén har hon hämtat vid en studieresa till Kanada, men modellen kommer ursprungligen från Nya Zeeland. Tillsammans med speciallärarna Birgitta Grahn på Gerestaskolan och Eva Norberg på Brännaskolan försöker hon nu omsätta arbetssättet Härnösand till 80 svenska förhållanden. MAGASINET

Nu ska vi få balans Nollresultat 2005 och ett överskott på minst 20 miljoner kronor senast 2010. Det är målet med det så kallade balanspaketet som ett enigt kommunfullmäktige har antagit. Bakgrunden är de många åren av underskott. Sedan  har Härnösands kommun varje år använt mer pengar till verksamheten än vad som kommit in i form av skatter och statsbidrag. - Så kan vi inte fortsätta. Nu måste vi börja betala tillbaka, säger kommunstyrelsens ordförande Sig-Britt Ahl. För det räcker det inte med ett nollresultat. Det behövs positiva resultat för att återskapa det kapital som förbrukats. - I dagsläget fattas det  miljoner kronor för att vi ska kunna betala våra skulder och pensionsåtaganden, säger Sig-Britt Ahl. Vid två tillfällen har staten hjälpt till för att rädda Härnösands ekonomi.  och  fick kommunen sammanlagt  miljoner kronor av Kommundelegationen. Dessutom har Bostadsdelegationen bidragit med  miljoner kronor i samband med att Härnösandshus rev totalt  lägenheter. Ändå behövs alltså fortsatt kraftfulla åtgärder. Kommunfullmäktige har i och med balanspaketet pekat ut färdriktningen. Nu är det upp till kommunstyrelsen och de olika nämnderna att avgöra hur det ska gå till. Redan nästa år ska budgeten alltså gå plus minus noll. - Jag är ganska hoppfull. Jag tror att vi kan lyckas, säger Sig-Britt Ahl.

Ung konst i 17 år Kreativiteten flödar på Härnösands skolor och förskolor. Det kan var och en konstatera på Konsthallen i slutet av maj varje år. Traditionen att ställa ut barns och ungdomars konst är hela 17 år gammal. - Intresset är enormt. Det är en av våra mest välbesökta utställningar, säger Konsthallens intendent Kjerstin Schenell. Den lockar inte bara barnen själva och deras anhöriga. Många andra vuxna och verksamma konstnärer tittar gärna in för att inspireras av den färg, form och fantasi som präglar utställningen. Kjerstin Schenell strävar hela tiden efter att utveckla det hela vidare. Till nästa år ska hon

bjuda in alla lärare samtidigt, så att de får berätta för varandra hur de har jobbat. De deltagande konstnärerna är mellan  och  år. - I stort sett alla som har vuxit upp i den här stan har nog varit med någon gång, säger Kjerstin Schenell.


I N F O R M AT I O N F R Å N H Ä R N Ö S A N D S K O M M U N J U N I 2 0 0 4 • w w w. h a r n o s a n d . s e

Stig-Gunnar tar långrast 1972 kom Stig-Gunnar Bylund till Härnösands kommuns fritidskontor. 32 år senare står han som nybliven pensionär på en gårdsplan i Häggdånger bland ett trettiotal får och ett oräkneligt antal hus. - Jag gillar att bygga och renovera och här finns mycket att göra. För den skull har han inte gått och längtat efter sista arbetsdagen. - Nej, jag har haft ett suveränt bra jobb. Det är en fin laganda på förvaltningen och jag har fått lära känna många ideellt arbetande och engagerade människor. Stig-Gunnar har skött kommunens kontakter med föreningslivet och också haft ansvaret för kommunens idrotts- och friluftsanläggningar. Ofta har han fungerat som spindeln i nätet vid samarbeten kring olika projekt. - Trots små resurser tycker jag att vi har uträttat mycket. Föreningslivet kan verkligen försätta berg. Som exempel på lyckade samarbeten nämner han till exempel utvecklingen av Högslätten och förvandlingen av Simhallen från ett badhus till ett aktivitetscentrum. Han är själv fostrad i idrottsrörelsen och är

Gymnasiets maskinhall byggs om I gymnasiets maskinhall har de nästan  eleverna på el- och energiprogrammen fått trängas med hantverkare ett tag. Maskinhallen byggs om rejält med ny ventilation och fräscha omklädningsrum för både killar och tjejer. När höstterminen startar ska allt vara klart. - Det är skönt. Det här har behövts länge, säger Lars Westberg, en av lärarna. Maskinhallen rymmer inte bara gymnasieelever.Yrkesfolk från hela Norrland kommer till Härnösand för fortbildning, exempelvis kyltekniker som behöver förnya sina certifikat. På gång är eventuellt också en utbildning till fartygselektriker, något som det råder stor brist på idag.

Lördagsöppet på Kåken Med hjälp av olika föreningar har Kåken varit öppen flera lördagskvällar under våren. Mot en ekonomisk ersättning tar föreningen ansvaret för kvällen och får också möjlighet att visa upp sin verksamhet. - Enda kravet är att det ska finnas vuxna i huset som tar ansvar för kvällen, säger Mattias Melander på Kåken. Inför hösten välkomnar han fler föreningar. - Vi är jätteglada om Kåken kan vara öppen även på lördagar.

Din oljetank måste besiktas Förvarar du diesel, eldningsolja eller spillolja i en tank eller cistern? Då gäller nya bestämmelser. Cisterner utomhus ovan mark måste genomgå kontroll före  juli  och cisterner inomhus före  juli . För mer information,  -   

Energirådgivningen har flyttat! fortfarande aktiv i Brännans IF och Härnösands Orienteringsklubb. - Sveriges föreningsliv är unikt. Det vore katastrof om vi inte orkar med ungdomsarbetet i fortsättningen.

Vi finns numera i Sambiblioteket. Där får du energiråd av alla de slag; pellets, solenergi, värmepumpar med mera. För mer information: Birgitta Persson,  -   

Social beredskap

Rollspel i undervisningen Tvåorna på gymnasiets Barn- och Fritidsprogram har under fem veckor provat en ny undervisningsmetod. Storyline, som den kallas, handlar om att eleverna går in i en roll och spelar den karaktären under projektet. I olika kapitel får eleverna samarbeta kring olika uppgifter. Det hela har kretsat kring en tänkt “Barnens Park” i Stadsparken. Eleverna har bland annat fått presentera modeller över parken, intervjuat barn och gamla om fritiden förr och nu och som final arrangera en aktivitetsdag för --åringar i parken. Både lärare och elever är mycket nöjda med försöket. - För många kan det vara förlösande att få gå in i en annan roll, säger Sven-Olof Nordin, en av lärarna. Förmodligen blir det en fortsättning i någon form till hösten.

Barn, ungdomar och vuxna som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser omfattas av den sociala beredskapen. Socialsekreterare finns i beredskap från fredag kl  till måndag kl . Vill du nå den sociala beredskapen, ring SOS Alarm, tel .

Statsbidrag till naturvård Regeringen gör en särskild satsning på lokal naturvård under åren . För Västernorrlands del finns knappt två miljoner kronor att söka för . I samarbete med kommunen kan föreningar, jord- och skogsbrukare, näringslivet och enskilda söka pengar. Projekten kan till exempel handla om vård, förvaltning och restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter, information, folkbildning och annan kunskapsspridning. Sista ansökningsdag är  september. Härnösand

MAGASINET

81


I N F O R M AT I O N F R Å N H Ä R N Ö S A N D S K O M M U N J U N I 2 0 0 4 • w w w. h a r n o s a n d . s e

JUNI 12 juni MC-dag kl 12-16, Stora Torget. Härnö Knutters firar 5-årsjubileum

Friluftsgudstjänst kl 11, Häggdånger kyrka

AUGUSTI

Gudstjänst kl 12, Lungö kapell. Hemsökören medverkar. “Madam Flod” fraktar besökare

13 juni Gudstjänst kl 11, Häggdångers kyrka 18 juni Jubileumskalas kl 11-21, Länsmuseet. Tio år sedan den nya museibyggnaden invigdes. Ballonger, godis, tårta, Paradorkestern, kören “Lyhört”, Sundsvalls Dixielanders 19 juni Djungelblues kl 12-01, Solebo växthus Anders Pettersson Föreläsning kl 14, Länsmuseet. Antikvarie Rosie Forsell-Braf föreläser om prydnadsryor Temamässa kl 11, Hemsö kyrka Gudstjänst kl 11, Säbrå kyrka Trädgårdsdags i Prästgården kl 12-15, Friluftsmuseet Murberget. Kenneth Djerf visar hur man binder egna riskvastar. Träslöjdsmarknad kl 12-15, Läsnmuseet. Avslutning på Täljseminarium Gudstjänst kl 18, Häggdånger kyrka 25 juni Midsommarfirande Nickebo Midsommarfirande kl 14, Friluftsmuseet Murberget Öbackaringen, dans kring stången, kämpalekar, spikstafett, potatisstafett och klädstafett, fiskdamm, ponnyridning och servering Midsommarfirande kl 15, Hembygdsgården i Viksjö Midsommarstång, lekar, fika och lotteri Midsommarfest kl 16, Klockargården Öbackaringen dansar. Servering och lotteri

29 juni - 6 aug Ådalen III. Båttur på Ångermanälven t.o.r från Härnösand till Högakustenbron och Norafjärden. Tis + ons kl 11 och 19, lö kl 19 29 juni (även 10, 11, 13, 15, 20 och 22 juli) Sommarlovsslöjd - ryaknutar kl 12-15, Länsmuseet, Nävagjort. Väv armband, klockband, broscher m m 30 juni (även 14, 21, 28 juli samt 4 aug). Tidsresa till 1840-talet kl 12-14, Friluftsmuseet Murberget Samling i museets entréhall. Janne Vängman Teater kl 19, Janne Vängmantorpet i Risnäs. Även 2 juli kl 19, 3 juli kl 14, 4 juli kl 14 “Janne Vängmans samaritiska gärningar och spekulationer om Arken”.

JULI 1 juli Allsång på Murberget kl 19 Allsångskväll under ledning av Lars T Johansson, BH-bandet och kvällens gästartist. 3 juli Sommarkväll kl 18, Klockargården. Musik och sång av Christer Öberg. Servering och lotteri.

MAGASINET

Vängman-torpet i Risnäs Dragspelarna Sven Forslund och Lennart Holmberg underhåller. Servering. 10 juli Veteranbilsrally kl 14, Friluftsmuseet Murberget Musikdagen på Hemsö kl 18, Hemsö kyrka med omnejd 11 juli Damfotboll, Högslätten Härnösands SK – Umeå IK Högmässa m. konfirmandjubileum kl 11, Säbrå kyrka Sommarsöndag kl 13, Barsvikens kapell 13 juli (även 20,22, 27 och 29 juli kl 13). Människor och märkvärdigheter kl 13, Friluftsmuseet Murberget Domkyrkokaplan Arne Wiig dramatiserar och berättar kring en svunnen prästgårdskultur. 14 juli Vårdkasloppet Backtävling för bilar. Torpkväll kl 19, Janne Vängmantorpet i Risnäs Per Sörman, trubadur underhåller

15 juli Allsång på Murberget kl 19, Friluftsmuseet Murberget Allsångskväll under ledning av Lars T Johansson, BH-bandet och kvällens gästartist. Viskväll med Dan Andersson kl 19, Västanåfallet. Njut av musik och goda kolbullar. Musik i sommarkväll kl 19, Häggdånger kyrka. Musik i sommarkväll med Jesper Biesel, piano och Christine Sjölander, sång 16-17 juli Parkfesten, Mellanholmen Återkommande fest med restaurangtält och underhållning 18 juli Sommargästernas söndag kl 10, Hemsö kyrka Högmässogudstjänst Högmässa m. konfirmandjubileum kl 11, Häggdånger kyrka Sommarkväll på Lungön kl 18, Lungö kapell. Musik i sommarkväll med Magdalena Walter, sång och Jan Andersson, gitarr. “Madam Flod” fraktar besökare

Utställningar KONSTHALLEN Karin Ulfsdotter och Lo A Månsson. I galleriet Rune Hagberg. Hela sommaren TECHNICHUS Illusioner av tråd - textila tekniker. Malin Lager, Gerd Göran, Maria Hilfon, Sara Mårskog. Hela sommaren GALLERI LADUGÅRDEN Björklunda torp vid Nyhemsvägen Gallerist: Maj-Britt Björklund. 19 juni-25 juli

3-4 juli Marknad med veteranfordon, Gussjönoret

KLOCKARGÅRDEN 5-29 juli. Mopedutställning, mån+tor kl 11-15, Mopeden genom tiderna. Öppet hus, hantverk med försäljning, brödbak, lotteri och servering.

Spelmansstämma vid Västanåfallet

LÄNSMUSEET Stora hallen Lars Kleen - konstruktioner. Hela sommaren

4 juli Högmässa kl 10, Hemsö kyrka

LÄNSMUSEET Film om fornminneslagen. Utgrävningarna vid Bjästamon. Hela sommaren

Friluftsgudstjänst kl 12, Kragoms Fäbodar

LÄNSMUSEET Galleriet Y-knutar + Nock, ragg och rya. 15 gamla ryor från Ångermanland och Medelpad samt 13 nyvävda ryor. Hela sommaren

Friluftsgudstjänst kl 14, hos Edit Näslund i Häggsjö

26 juni Högmässogudstjänst kl 10, Hemsö kyrka Härnösand

Solebo växthus Waggadoo Oggie Boggie Band från Halmstad

27 juni Friluftsgudstjänst kl 11, Palvara fäbodar i Viksjö

Rö-stämman kl 15, Solebo Kurs & Konferens. Allspel, Öbackaringen, polske- och gammeldans, buskspel natten lång

82

Sommar-Evenemang 2004

7 juli Torpkväll kl 19, Janne

SIDENGALLERIET Sidenmåleri. Gästutställare är Gisela Nickbacht från Tyskland. Hela sommaren

21 juli Torpkväll kl 19, Janne Vängman-torpet i Risnäs Tord Åman underhåller. Servering 23 juli Berättarkväll i timmerkojan kl 19-22, Friluftsmuseet Murberget 24 juli Murbergsstämman kl 11 o framåt, Friluftsmuseet Murberget. Öppen scen för alla spelmän, dansare och sångare. Helgmålsbön i Murbergskyrkan. Dans på dansbanan. Visstuga i kyrkkrogen. Kvällssamling i Murbergskyrkan. Sommarkväll m. Musikunderhållning kl 18, Klockargården. Lotteri och servering

1 augusti Hembygdsgårdarnas dag kl 11, Klockargården Hembygdsgårdarnas dag med friluftsgudstjänst. Kyrkkaffe Högmässa kl 11, Hembygdsgården i Viksjö Sommarlovsslöjd, ryaknutar kl 12-15, Länsmuseet Även 18, 23 och 24 aug) Väv armband, klockband, broscher m m Pilgrimsvandring kl 18, Häggdånger kyrka Högmässa kl 18, Hemsö kyrka 7-8 augusti Jaktens dag, Västanåfallet

25 juli Friluftsgudstjänst kl 11, Franzéns kulle

8 augusti Kyrkvandring/färd kl 10, Hemsö

Trädgårdsdags kl 12-15, Prästgården, Friluftsmuseet Murberget. Lars Abbing visar hur man kan gjuta fina fågelbad på rabarberblad

Friluftsgudstjänst kl 11, Janne Vängman-torpet

Storhelg på Fäbodvallen kl 13, Friluftsmuseet Murbereget. Festtåg med spelmän i spetsen från Smedstorpet upp till fäbodstintorna som bjuder på festmat och möjligen en schottis.

Torghandel kl 12-15, Friluftsmuseet Murberget Marknadsdag med 1920talskänsla. Försäljning av hantverk, hemslöjd och matvaror. Jonglörer och fakirer från Gycklarkompaniet. Kom gärna i tidsenliga kläder

Friluftsgudstjänst kl 14, Svenskärs fiskeläge Trivselkväll kl 19, Klubben Hemsö. Komminister Örjan Wallin och Hultoms Brygga medverkar 28 juli Torpkväll kl 19, Janne Vängman-torpet i Risnäs Medverkande: Kyrkans Ungdom 29 juli Allsång på Murberget kl 19 Under ledning av Lars T Johansson, BH-bandet och kvällens gästartist Swing & sweet med Tre o Komp kl 19, Häggdånger kyrka. Swing & sweet med gruppen Tre o Komp

Gudstjänst kl 11, Häggdånger kyrka

Mässa kl 18, Säbrå kyrka 14 augusti Matfestival, Solebo växthus Med Jan Boris Möller. Från ull till tråd kl 14, Länsmuseet. Föreläsning med Sven Wålstedt 14-15 augusti SM i orientering, Häggdånger. Härnösands OK arrangerar SM i klassisk distans 14-20 augusti Kursvecka, Västanåfallet Teckning, målning och järnsmide

31 juli Auktion kl 11, Janne Vängmantorpet i Risnäs Servering

21 augusti Brukssvängen kl 18-21, Västanåfallet. Konstutställningar och musik. Brukssvängen i Västanå samarrangeras med Lögdö och Graninge bruk

Djungelblues kl 21-01,

Reservation för eventuella ändringar.

För mer information gå in på www.harnosand.se eller Turistbyrån, Spiran Torsvik


Vi har öppet för Dig i sommar! När du köper en bil av oss får du en hel lösning! Vi har en komplett anläggning för dig som är bilägare. I verkstaden får du snabb service av kompetent personal. Reservdelar och tillbehör hittar du i vår välsorterade butik. Med ditt Volvokort kan du enkelt och smidigt dela upp betalningen, utan ränta och avgift.Volvokortet gör att du kan tanka med bra rabatt och få erbjudande från vår butik. UTRUSTAD MED Klimatanläggning • Farthållare • Aluminiumfälgar • Antisladdsystem • Stereopaket •

Volvo V50 224.500:Gäller 1,8 additition

”vår nyaste nyhet”

Reservation för eventuella prisändringar.

Scénic + Grand Scénic

VOLVO

VOLVO

TRYGGHETS AVTAL

BILLÅN

Köp i sommar - CD och metallic på köpet

VOLVIA

FÖRSÄKRING

Scénic

181.900:-

från

Grand Scénic från

Bilhall Volvo/Renault

Mats Norlén och Lasse Jacobsson.

ÖPPETTIDER:

194.900:-

Verkstad

Butik

Thomas Jansson, Fredrik Zätterqvist, Pelle Källman, Johan Eriksson, Robert Sahlin, Bengt-Sören Bergman, Kurt Kjellin. Thomas Löfving, Ingvar Bylund, Ragnar Nordlund, Roland Granlöf, Jens Söderlund, Veton Zeneli, Lennart Thelin.

Lennart Flodin, Lennart Thelin, Göran Norman, Lars Berglund.

Saknas gör: Lotta Norlander, Jens Meander, Henrik Thunberg, Tommy Wiklund

Tanka billigt med...

Bilförsäljning mån-fre 9.00-17.00 • Verkstad – Butik mån-fre 7.00-17.00 Mellan veckorna 29 och 30 har plåtverkstaden semesterstängt!

Din bil vårt jobb!

Härnösand 0611-52 10 20 www.bilbolaget.com


F Ö R E TA G S F Ö R S Ä K R I N G A R

Suveränt bemötande Den 20 mars 2004 stod en bil och pyrde i garaget under butiken. Alla varor blev täckta av fet, svart sot. Som tur var hade jag precis bytt till Länsförsäkringar. Nära till hands och folk som man känner. Från första stund har de ställt upp på allra bästa sätt. Jag trodde aldrig att jag skulle bli så bra bemött av ett försäkringsbolag. Jag kan rekommendera Länsförsäkringar till 110 procent. Rolf Hagblom

Prisma Lek & Barnvagnar Välj Länsförsäkringar, ett försäkringsbolag som har snabb service och personal som är lätt att prata med! Kontakta Per Bodin telefon 0611-253 42

www.lansforsakringar.se

Torget Härnösand tel 0611-253 00

VILLAHEMFÖRSÄKRINGAR

Kloka råd vid brand När Tore Halvarsson kom hem brann det i huset på Bondsjöhöjden. Orsaken var en kortslutning i oljepannan och hela bottenvåningen förstördes av elden. Länsförsäkringar kom samma dag och konstaterade att det fanns stor risk för att brandlukten skulle bli kvar. Rådet blev att riva det som var kvar av huset och bygga ett nytt. – Idag är vi glada att vi följde Länsförsäkringars råd. Vi fick ett hus helt anpassat efter våra önskemål. Tore Halvarsson, villaägare

Bondsjöhöjden

Välj Länsförsäkringar, ett försäkringsbolag som har snabb service och personal som är lätt att prata med! Kontakta kundtjänstgruppen telefon 0611-253 00

www.lansforsakringar.se

Torget Härnösand tel 0611-253 00

Profile for Alltid Marknadsbyra

Härnösand Magasinet 10  

Härnösand Magasinet 10  

Profile for lamee