iTimrå nr 1 2015

Page 1

E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M O S S T I M R Å K O M M U N

VI BÖRJAR ETTAN TILL HÖSTEN Alfred, Hilma, Elliot,Nils och Livia är alla förskoleelever som ser fram emot att börja på Laggarbergs skola Sidan 22

% 0 0 1Timrå nr 1 / 2015 juni/juli TIMRÅKRYSS! Vinn FINA priser!

Krönika:

DAG JONZON

SMARTAVÄRDE R! E KU P O N G

40 TIMRÅSIDOR

PATRIK WREEBY, ENTREPRENÖREN SOM VÄLJER TIMRÅ SID 30

Mitt i naturen VI HÄLSAR PÅ I LAGGARBERGS SKOLA – 20 ÅR I ÅR!

ICA I SÖRBERGE • WATERFRONT • Y:ET • FLYGLEDNING • KANOTKLUBBEN • KALENDARIUM i TIM R Å

1


873 kr/mån

*

ELLER CASH FRÅN ENDAST 59.900 KR

SUNDSVALL NORRA VÄGEN 8 060-61 33 15 WWW.NORTHBIKE.SE INFO@NORTHBIKE.SE

I Timrås tjänst!

Reservation för ev. korrektur- och tryckfel. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. *20 % kontant, 84 mån, 5,95 % ränta.

Reservation för ev. korrektur- och tryckfel. Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. *20 % kontant, 84 mån, 5,95 % ränta.

RULE THE SEAS WITH SEA- DOO

R A I SE YO U R E X PEC TAT I O NS – N OT YO U R PRI CE R A N G E.

CAN-AM OUTLANDER L 450 MED G2-RAM AV SST-TYP [SURROUNDING SPAR TECHNOLOGY]

MÅNADSKOSTNAD 883 KR*

51.9 00 k r exk l.

SUNDSVALL NORRA VÄGEN 8 060-61 33 15 WWW.NORTHBIKE.SE INFO@NORTHBIKE.SE

Timrå Renhållnings AB (TIRAB) arbetar huvudsakligen som entreprenör åt Timrå kommun. Vårt utbud är dock brett och täcker ert totala behov av renhållningstjänster. Som kund kommer du i direktkontakt med oss och slipper onödiga mellanhänder. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för just dig. Välkommen att välja närproducerad renhållning!

BOKA ANNONS!

” Magasinet iTimrå stärker Timrås varumärke & identitiet Din annons är viktig! 2

iTIMRÅ

Daniel Brännström Projektledare daniel@itimra.se

TEL 060-58 0 0 30 www.itimra.se Läs gamla iTimrå-nummer på vår webb: www.itimra.se

mo

ms


denna sida är en annons för Timr å kommun

Kort om

Timrå Sommar/höSt 2015

KontaKt: kommun@timra.se • 060-16 31 00 • Gilla oSS på facebooK! facebook.com/timrakommun

missa inte Nationaldagen på Vivstavarv!

Varmt välkommen att fira nationaldagen den 6 juni på Vivstavarv. Vi börjar redan klockan 11.00 med andakt i Varvskapellet. här intill kan du läsa hela programmet. återigen varmt välkommen!

program 11.00 andakt i Varvskapellet 11.15 samling Timrå station inför paraden. Barn i vuxnas sällskap får en tröja om de går med i paraden, gäller så länge det finns tröjor. 11.30 Parad Timrå musikkår, drillflickor, föreningar med flera. 12.00 klockringning 12.05 Högtidstal av irene andersson 12.15 nationalsången. 12.20 årets Timråbo, ellen Persson 12.30-15.50 underhållning med bland annat Timrå musikkår, Timrå spelmän, Timrå manskör, Timrå Pro, Timrå drill, Timrå kulturskola, Teater Thalia, musikenterna, Gf astra och många fler föreningar. 13. 00 martin häggström & anna hanning samt Patrik norman på piano. På området finns det att köpa fika, kolbullar, hamburgare, korv, thai-mat, glass. dessutom ponnyridning, ansiktsmålning, sumobrottning, orientering, casting och mycket mer.

Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med den 1 juli 2015 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 42 000 kr/mån får höjda avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Den höjda avgiften beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa, från 42 000 kr till 42 890 kr.

Timrå fortsätter jakten på Norrlands bästa företagsklimat! Idag presenterade Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet och Timrå håller sig kvar på 4,0 och har länets bästa siffror. Timrå har som mål att ha Norr­ lands bästa företagsklimat 2015, ett mål som uppnåddes redan 2013. 2014 placerade sig Timrå tvåa och Bjurholm etta. Idag släppte Svenskt Näringsliv en­ kätsvaren. Svaren redovisar endast hur Timrå rört sig från föregående år och det sammanfattande omdö­ met visar att Timrå håller sig kvar

på 4,0 och är bäst i länet. Ewa Lindstrand kommunstyrel­ sens ordförande: – Vi är verkligen en kommun att räkna med när det gäller närings­ livsfrågor. Det här resultatet är en fingervisning och vi väntar med spänning på det slutgiltiga resul­ tatet. Näringslivschef Peter Germer: – Vi är verkligen glada över det sammanfattande omdömet. Vi noterar naturligtvis förbättrings­ områden, men ser också att vi är på rätt väg!

Så beräknas avgiften Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräk­ nas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgiftsnivå­ erna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedago­ gisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

avgiftsnivåer för maxtaxa förskola/pedagogisk omsorg Barn 1 Barn 2 Barn 3

avgiftstak 3% 2% 1%

Dock högst 1 287 kr 858 kr 429 kr

fritidshem/pedagogisk omsorg Barn 1 Barn 2 Barn 3

avgiftstak 2% 1% 1%

Dock högst 858 kr 429 kr 429 kr i TIM R Å

3


Hel a det ta uppsl ag är en annons för timr å kommun

Kommunchefen har ordet

Pas sa du p ock å så!

Sommarskola för elever i årskurs 6-9 Under tio dagar har elever i årskurs 6 till 9 möjlighet att få extra stöd i sina studier. Årets sommarskola håller till på Arenaskolan och riktar sig till elever som inte har nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven i något ämne. • Anmälan till sommarskolan görs via elevens mentor senast den 20 maj 2015. • När pågår sommarskolan? • Sommarskolan pågår i totalt tio dagar mellan den 15-18 juni, samt den 11-14 och

den 17-18 augusti. • Plats: Arenaskolan (samling utanför huvudentrén den 15/6 kl. 9.00). Tid: 9.00-13.00. Frukost: 8.30 i matsalen. Lunch: 11.00-11.30 i matsalen. Vill du veta mer? Kontakta Ulla Kaisanlahti Olsson, resurspedagog i matematik, telefonnummer: 073-275 13 18.

Egen el från solen Funderar du på att göra egen el med solceller? Energi- och klimatrådgivarna i Jämtlands och Västernorrlands län har tagit fram inspirationsfilmen ”bli din egen elproducent” som visar hur enkelt det är att komma igång. Du hittar filmen på timra.se eller youtube.

Solcellsmoduler påminner utseendemässigt om plana solfångare, men till skillnad från en solfångaren som omvandlar solljuset till värme, oftast i form av varmvatten eller varmluft, omvandlar solcellen solljuset till el. Med solceller kan du producera miljövänlig el hemma.

snabbt sprang vintern och våren förbi och även om det går lite långsamt så är nog snart den riktiga sommaren här. Med efterlängtad ledighet – för sköna och roliga stunder liksom för återhämtning och reflektion. vi har, som så många andra kommuner, stora utmaningar – vi önskar bli fler invånare, vi måste säkra tillgången till arbetskraft i framtiden, vi ska stärka den sociala sammanhållningen och hållbarheten. Inte minst viktigt är ett målmedvetet arbete för att få fram nya kvalitetsboenden av alla de slag. Även om det är mycket arbete kvar så har vi till exempel fantastiska bomöjligheter i havsnära områden. Det ska vi förstås göra vårt bästa för att dra nytta av. vi är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i tycker jag. Närheten till och det goda samarbetet med våra grannkommuner är en viktig ingrediens när vi strävar efter att göra ett bra Timrå ännu bättre och attraktivare. Norrlands bästa företagsklimat är vårt mål och sikte. jag hoppas att ni alla får lite ”egen tid” i sommar, tid för egna tankar och reflektioner, att ni finner en plats med stillhet och lugn, tar promenaden i skogen och lyssnar på fåglarna, vilar en stund vid vattnet eller kanske bara ligger där i hängmattan med himlen som tak. Kom ihåg att sommaren 2015 inte går i repris.

Trevlig sommar!

Stig Fagerström

Ny gång- och cykelbro över järnvägen mellan Sörberge och Bergeforsen Timrå kommun kommer 2015 att byta ut den gång- och cykelbro som går över järnvägen vid Bergeforsparken och som sammanbinder Sörberge med Bergeforsen. Projektkostnad 6,5 miljoner kronor. Timrå kommun har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra projektet och antagen totalentreprenör är Svevia. Den nuvarande vägbron kommer att rivas och en ny gång- och cykelbro kommer att uppföras. Anslutande gång- och cykelvägar kommer att upprustas och kompletteras med belysning. Gång- och cykelbron kommer preliminärt att vara avstängd under tiden 11 maj - 13 september 2015. Gående och cyklister hänvisas via väg 331 samt Berglundavägen. 4

iTIMRÅ

Störande buller kan förekomma särskilt vid de två tågstoppstiderna: 2015-08-14 kl 18.00 - 2015-08-17 kl 09.00 Skriftlig information kommer att ges till de närmast boende. Vi ber om överseende med detta. För mer information: Anders Svensson, projektledare Trafikverket, e-post anders.a.svensson@trafikverket.se, telefon 076-891 89 55. Tommy Sepänmaa, projektledare Timrå kommun, e-post tommy.sepanmaa@timra.se, telefon 060-16 31 66.


Hel a det ta uppsl ag är en annons för timr å kommun

Natalie och Neo var glada - kläder efter väder så klarar man allt!

Ida Granbo och Heimo Furst trotsade vädret.

Droppar från regn gjorde att man fick söka skydd under paraplyet.

Kompisarna Isabelle Svahn och Moa Ohlsson provade på att utforska vad som fanns i vattnet hos Naturum Höga Kusten.

Foto Camilla Abrahamsson

Bergeforsens Scoutkår gör i ordning lägerelden.

Sara, Gunn-Marie och Bengt såg fram emot lite underhållning.

Mio kollar in vad man kan hitta i vattnet.

Kulturskolans Stråkelever.

Jenny hade med sig pappa Birger Bergman.

Mycket på gång när nya hängbron invigdes 150 personer trotsade regnet och deltog vid invigningen av hängbron i deltat, ett samarbete mellan Timrå kommun och Länsstyrelsen Västernorrland. Ceremonin inleddes med en vattenorkan över bron där operasångerskan Anna Hanning kom rusande över och upp på den mobila scenen vid brofästet. Där bjöd hon på en kulning och ropade om fara. Därefter kom Vildhussen över bron och skrek som besatt ”Det var inte mitt fel! Det var inte mitt fel!” – Istället för traditionell bandklippning ville vi återge händelsen i Ragunda och hur det påverkat vårt delta, säger Marie Zetterlund, programansvarig för invigningen. – Jag vill rikta ett stort tack till alla som trotsade vädret och tog sig ut hit. Ni är fantastiska hjältar! Hyllningstal till deltat Stefan Dalin, kommunstyrelsens förste vice ordförande invigningstalade och hyllade Operasångerskan Anna Hanning.

deltat som Timrås vackraste plats: – När jag tillträdde som förste vice ordförande i kommunstyrelsen fick jag frågan om vilken plats som är Timrås vackraste och jag vill påstå att det är deltat. Här finns Smackgrundet dit jag och min familj åker för att bada på somrarna och här finns Sveriges nordligaste seaside-golfbana, en unik plats för besöksnäringen och med en spännande historia som påverkat vår utveckling. Föreningar inspirerade Det var många föreningar på plats som visade upp sig och arrangerade tävlingar. Storöringens Fiskeklubb bjöd på att provkasta fluga, Timrås SOK körde ”Hitta ut”, hos Naturum Höga Kusten kunde man utforska vad som finns i vattnet och Medelpads Botaniska förening visade blommor och andra växter. Bergeforsens Scoutkår var parkeringsvärdar och visade bland annat upp hur man gör

en eld. Civilförsvarsförbundet lärde barn om att ”hitta vilse” och Teater Västernorrland marknadsförde Vildhussens föreställningar i Ragunda i sommar. Föreläsningar om Vildhussen Författaren Gustaf Forssell föreläste om hur Deltat skapades av inlandsisen och Vildhussen men också om vad som hände efter det. Han gav två föreläsningar under eftermiddagen. Maud Löfström Sandberg lämnade föreläsningen med ett leende på läpparna. – Det här var väldigt intressant och mycket bra. Det är så spännande att få höra om vad som faktiskt hänt här! Ett tappert gäng på 20 personer gav sig ut i det regniga Deltat för att lära sig mer om blommor och fåglar i området. – Det gick bra och alla var väldigt intresserade, sa kommunekolog Stefan Grundström.

håll kontakt med oss! Vill du följa kommunens arbete och hålla kontakt med oss? Det kan du göra på olika sätt: Bevaka vår weBB: www.timra.se Gilla oss på FaceBook! facebook.com/timrakommun intresserad av närinGslivsFråGor? Anmäl dig till nyhetsbrevet Dialogen: linda.edlund@timra.se

vill du Ge eller ha tips på aktiviteter i kommunen? Besök vår Turistbyrå på Timrå Golfklubb eller besök vår evenemangskalender: www.timra.se/uppleva-och-gora/evenemangskalender mer inFormation: Marie Zetterlund, informationsansvarig, Timrå kommun

intresserad av skolFråGor? Anmäl dig till Barn- och utbildningsförvaltningens nyhetsbrev: lisa.kallberg@timra.se

i TIM R Å

5


Vi kan catering Ni hittar vår cateringmeny på vår hemsida www.ica.se/sorberge

Vi gör vår egen potatissallad och egen potatisgratäng. Välkommen till vår Deli!

I vår manuella Deli hittar ni kycklingspett och marinerade kycklingfiléer.

Plocka din egen sallad i vår salladsbar!

Sörberge Alla dagar 8–22

Se Merlo slott i sommar Träpatronen Fredrik Bünsows sommarvilla är ett av Sveriges rikaste industrihistoriska arkiv – och ett levande minne över sågverksepoken. I sommar visar vi slottet 7, 8, 9 juli samt 11 och 13 augusti. Två visningar per dag: 10-11.30 och 13.30-15.00. Visningarna är gratis. Max 25 personer/tillfälle. Anmälan via e-post till monica.jonsson@sca.com.

SCA FOREST PRODUCTS

6

iTIMRÅ

www.sca.com


INNEHÅLL iTimrå • Nr 1 / 2015

PÅ RÄTT KÖL w Stämningen är hög i Fagerviks kanotklubb när kanoterna plockas fram ur klubbhuset vid stranden vid Bergeforsparken. Här ska paddlas! Sidan 32

SKOLA PÅ GRÖN KVIST w Vid invigningen kallades den Sveriges miljövänligaste skola. iTimrå hälsade på i Laggarbergs skola nu 20 år senare. Och se där – en grön flagga vajar i luften – ett bevis på att skolan arbetar med hållbar utveckling. Sidan 16

ETIC 10

KALENDARIUM 36

Y:ET VÄNTAR PÅ NÅT NYTT 12

KORSORD 37

Hockeyträning inomhus Betongkoloss

juni, juli, augusti Timråkryss!

PLOCK 14

Västansjölokalen med mera

FLYGLEDNING 23 ICA SÖRBERGE FOREVER w Ja, vad kan man säga... Nu har fjärde generationen ICA-handlare Andersson tagit över i Sörberge. Och affären är populär – med över 2600 följare på Facebook. Sidan 24

En världssensation i Timrå

TIMRÅ FRILUFTCENTRUM 26 En friluftspärla mitt i skogen

PATRIK WREEBY 30

Möt en entreprenör och läkare

et som n i s a g a M dlar om han ill 100% Timrå t i TIM R Å

7


KRÖNIKA I Timrå kan vi bättre

V

alpen går upp och

jag går ned i vikt. En alldeles förträfflig ekvation skrev jag i min första krönika. Men nu är det en ny formel som behövs. Och den handlar om balans. Min käre vän Movitz – en spansk vattenhund förresten – fyller två i midsommar och har vuxit på sig. Det betyder att hans nitton kilo och mina 83 ska hållas i schack och balans i fortsättningen.

En bra promenadväg för oss blir över den nya hängbron som invigts i vår och som leder till Indalsälvens naturreservat vid Deltat. Där har Brukshundsklubben också blivit ägare till en bit mark kring sin nygamla stuga som helt sonika lastades på en tradare och flyttades till det nya hundparadiset. Så sommaren kan handla om både rallylydnad, Agility och naturupplevelser på hemmaplan för vår del som ett led i kalori- och lustjakten. Och sen ska vi

ju bygga en Folkets Park igen på Fagerviksstranden. Det är en hel del svett och mer svett innan den står klar. Men Folkan Waterfront är ju ett jättelikt grupparbete som lyfter hela Timrå en kväll i augusti – i år med en palindrom på scenen som främsta dragplåster. För vad blir Ola Salo baklänges om inte Ola Salo. En klockren palindrom.

En annan palindrom är Tillit. Pröva och öva några gånger. Det handlar om ett av våra finaste och viktigaste ord. Som också är en palindrom. När jag skriver det här vet jag inte hur sommaren blir för pizzabagaren Yahya Damlkhis. Han kallas av alla för Iza och jobbar på pizzerian La Sola i Söråker. När han och hans familj plötsligt fick beskedet att inom två veckor lämna landet var anledningen en miss av Arbetsförmedlingen som gjorde att Iza inte fick förnyat arbetstillstånd och som sen ledde till Migrationsverkets beslut att utvisa hela familjen. Där fick tilliten till rättssamhället och det sunda förnuftet en riktig knäck. Beskedet om utvisningen upprör ett helt samhälle. Hundratals och åter hundratals timrå- och söråkersbor samlades söndagen den 17 maj, för att stötta Iza med familj och protestera. Tillsammans skrev de på namnlistor och kommunpolitiker från alla politiska partier skrev brev till migrationsministern och Migrationsverket med kravet att göra

8

iTIMRÅ

om och göra rätt. – Sverige kan bättre, som kommunalrådet Ewa Lindstrand uttryckte det under solidaritetsmötet för Iza. lag byggas. Det är grunden, men för att lagarna ska respekteras måste medborgarna kunna förstå och begripa lagens mening. Det här beslutet upplevs både som orimligt, inhumant och upprör. Ett samhälle ska med

Det enda som känns bra i situationen är att steget från gillaknappen den här gången blev till ett aktivt steg och en gemensam uppslutning för att hävda den enskildes rätt mot ett orättfärdigt system. Timrå kommun i samarbete med

Företagarna i Timrå lyfter ju fram sina hårt arbetande företagare och utser Årets Företagare i samband med Guldstegen i mars månad varje år. Jag vill uppmärksamma och skapa en ny kategori i Timrå kommun – Årets Offentliganställde. Först i raden att få den utmärkelsen blir P G Nordin – avgående enhetschef vid Kultur och teknik i kommunen. Sedan första dagen på jobbet har PG sett till att det hänt något varje dag, Att lekparker rustats upp, nya promenadstråk anlagts, igenvuxna marker röjts och snyggats till och mycket, mycket mer därtill. PG och hans team underhåller infrastrukturen, som behövs för att samhällsservicen ska fungera och så många som möjligt ska ha nära och lätt att ta sig till sin närmiljö och natur. Den 3 september skulle Bengt Lindström fyllt 90 år. Ett tillfälle för Timrå kommun tillsammans med Sundsvalls och Härnösands kommuner och Länsstyrelsen med den nye landshövdingen i spetsen att ta ett omtag, börja förbereda födelsedagskalaset och hitta en lösning för Y:et

får en fin sommar. Och att Iza och alla andra som vill bygga sin framtid i Timrå också får den möjligheten. Och att Movitz och jag håller balansen.

Jag hoppas att alla

DAG JONZON info@itimra.se

5

bra saker med sommar i Timrå

1

Ljuset - alla människor visar sig igen med ny energi

2

Skogen Jag har sett ett rådjur – en rå med tre små kid. Underbar syn

3

Blommorna - Blomstervandring på Torsbodaängen 25 juni med kommunekolog Stefan Grundström.

4

Havet – och alla havsvikar och badstränder för oss som inte har båt

5

Stranden – Folkan Waterfront är på plats igen 8 augusti. 3:e gången gillt


Glas”Magasinet iTimrå stärker Timrås varumärke & identitiet

Bergvärme på kundens villkor!

klart

Din annons är viktig! BOKA ANNONS! Daniel Brännström Projektledare daniel@itimra.se

TEL 060-58 0 0 30 www.itimra.se

TryggheT

Med omtanke och kunskap hjälper vi Dig med allt i samband med begravningen. Vi finns för Dig i Timrå.

ST

Jour dygnet runt Köpmang 38 • Timrå • 060-400 63 • www.ringabyraer.se

YOGA

Söråkers Herrgård

Retreat i Skogsnäs 10 - 13 sept

ANDA

ÖPPETTIDER Biblioteken i Timrå 1/6 – 30/8 2015

" Vi förklarar varje steg i processen,

såväl kostnader som det praktiska utförandet, i förväg. "

1/6–5/7

Terminstart 31 aug mån-tisd kl 1900 10 veckor

VÄ R M

D

Hässjö Begravningsbyrå

RG

R

MIkaeL beRgMan

BE

LoTTa IVansen

E

RobeRT beRgsTeDT

 Informationsmöte  Besparingskalkyl  Offert ÄND!  Installation G O D K  Slutbesiktning  Service & Underhåll

Måndag..........................10-19 Tisdag .............................10-16 Onsdag ..........................10-16 Torsdag ..........................10-16 Fredag ............................10-15

Boka ditt informationsmöte redan idag!

RING: 060-15 00 49

6/7–8/8 Måndag..........................10-19 Tisdag .............................10-16 Onsdag ..........................10-16

bergvarme QR flyer framsida.pdf

9/8–30/8

2/6/13

9:00:59 AM

C

M

- Ladda upp inför höstens Oxveckor

Måndag..........................10-19 Tisdag .............................10-16 Onsdag ..........................10-16 Torsdag ..........................10-16 Fredag ............................10-15

insiktsyoga.se rahma B & Björn

Trevlig sommar önskar

Y

CM

MY

CY

CMY

BiBlioTekeT

K

BERGVÄRME EN REN VINST!

www.bergvarme.se

060-16 32 15 • biblioteket@timra.se www.timra.se/bibliotek

i TIM R Å

9


INFART INFART / PLOCK

w Skaffa magrutor inför sommaren? Då får man nog sätta lite fart! Det går lättare om man kan ta instruktörerna Anna Sjöström och Elin Nordmark på ETIC till hjälp. Det gör Timrås hockeyspelare som på bilden tränar Core, vilket är en mix av olika stationer med byten i högt tempo. Det lyfts, görs armhävningar, hoppas och stretchas i träningsformen core som är specialdesignad och riktar in sig på intensivträning av mage och ryggmuskler. – Man kan ta det lugnare förstås om man inte ska bli hockeyproffs. Vi har spinning och även träning utomhus om vädret til�låter, berättar Anna och Elin. j Text & foto Anders Eliasson

10

iTIMRÅ


HOCKEYHOPP i TIM R Å

11


Text & foto Anders Eliasson

INFART / PLOCK

w Den 3:e september är det 20 år sedan Y:et vid infarten till Midlanda invigdes. Markförhållandena där skulpturen står är lite speciella med ett fem meter djupt lager sand. Den fördes till platsen med den stora flodvågen då Ragundasjön år 1796 tömdes i den största naturkatastrofen i Sveriges moderna historia. Själva grunden till Y:et vilar på friktionspålar ner till 20 meters djup. Ovanpå den gjutna bottenplattan står en stomme av kraftiga stålbalkar upp till toppen där man fäst armeringsnät som följer skulpturens form. 800 skisser ligger bakom den komplicerade stålkonstruktionen. Armeringsnätet täcktes med juteväv som duschades med sprutbetong för att ge en styv form för konstruktionsbetongen. Sedan lades olika skikt av betong på till dess totala tjocklek blev åtta centimeter. Därefter vattenbegjöts betongen några dygn, och på den sjunde dagen var den

klar att målas med akrylatfärg i rött, gult, blått, grönt och vitt. Skulpturen invigdes på Lindströms 70-årsdag den 3:e september 1995. Formen på skulpturen liknar ett Y vilket ansågs passande då det fram till 1973 användes som länsbokstav på fordon registrerade i Västernorrland. Men ur ett konsthistoriskt perspektiv kan annat tolkas in. Det är känt att intresset för fornnordisk mytologi gav näring åt Bengts bildvärld. Konsthistorikern Staffan Cullberg beskriver den enögde guden Oden som en gestalt i det Lindströmska bildberättandet. Oden offrar sitt ena öga i Mimers brunn under det väldiga världsträdet Yggdrasil för att få kunskap. Trafikverket uppger att i snitt passerar varje dygn 7400 fordon Y:et. Så det är många som möter den kraftfulle och enögde gestalten som vakar över deltaområdet. Ett öga söderut, ett öga mot norr. Månntro spanas det efter en ansiktslyftning? j

Nytt häng

Hej! (till 7400 bilister om dagen)

12

iTIMRÅ


SANT ELLER FALSKT? Y:et är 30,5 meter högt och väger 700 ton. Under initialskedet diskuterades frågan om höjden på den färdiga skulpturen. Då frågade Bkonstnären engt Lindström hur hög kolossen på Rhodos var. Någon svarade 30 meter och Bengt tyckte då att hans skulptur skulle vara en halvmeter högre!

i TIM R Å

13


Waterfront

INFART / PLOCK

w Den 8:e augusti är det dags igen för den

riktigt stora musikhändelsen längs Norrlandskusten – med betoning på kusten. Ola Salo med sitt sjumannaband intar scenen vid Fagerstranden. Christina Thonman tror på publikrekord. – Det här vill ingen missa, och vi börjar redan känna av trycket. Vi på Folkets Hus räknar med publikrekord i år med 5000 besökare. Är Waterfront publikfriande med så stora och breda artister? –Nej nej! Vi väljer inte artister för att vi ska tjäna pengar, vi väljer med hjärtat, det har vi alltid gjort, och det fortsätter vi med. Ola Salo behöver ingen presentation, det är bara en slump att även

förra årets dragplåster Miss Lee varit med i ”Så mycket bättre”. Hela dagen går i familjens tecken. Det är Daniel & Yankho, kända från Bolibompa, som roar den yngre generationen. Det är gratis på dagen och det kommer att finnas massor av saker att göra. – Vi har valt artister utifrån musikalisk kvalitet som lockar oss som arbetar här, och vi är i spridda åldrar. Ola Salo talar till många hjärtan, och han har lovat en del The Arc, en del ”Så mycket bättre” och en del nytt material. Så det kommer att bli en garanterat bra spelning som lockar alla besökare. Det som är speciellt häftigt i år blir Hurricane Love, säger Christina Thonman.

Klart besked: Det var en meteorit!

En meteorit är så stor, att den ”håller hela vägen ned” och förblir kompakt vid sitt nedslag mot jordytan. Om den är riktigt stor bildas en krater… Typ den vackra Åvikebukten.

w Många strukturer på jorden har föreslagits vara orsakade av meteoritnedslag, men bara ett mindre antal har kunnat verfieras. Det fanns för några år sedan endast 30 registrerade meteoritkratrar i Norden och Baltikum. Tom Flodén, som tidigare varit professor i marin geologi vid universitetet i Tartu, har besökt Timrå och berättar att man kunnat visa att Åvikebukten faktiskt är en meteoritkrater genom fynd av så kallad ”chockad” kvarts eller ”PDF:s” – kvartskorn med mönster av parallella sprickor som enbart kan bildas i samband med de höga tryck och temperaturer som uppstår vid ett nedslag. Större kratrar, som Åvikebukten med en diameter på 9,5 km är klassificerad som

en ”komplex” krater vilket innebär att den har en central upphöjning i sitt centrum. Ulla Preeden vid Universitetet i Tartu, som arbetat mycket med Åvikebukten placerar den tidsmässigt till Ediacaran, det vill säga till perioden närmast före kambrium, för cirka 550 miljoner år sedan. En jättesmäll med en meteorit bildade Åvikebukten. Kratern är 9,5 kilometer.

Premiär för Bergeforsdagen Mikael Kühne och Markus Sjöström tyckte att det behövdes en egen dag med lite aktiviteter i Bergeforsen. – Det här arrangemanget har kommit för att stanna säger Mikael Kühne.

14

iTIMRÅ

Göran Ljungblom. – Jag har sålt lotter i dag. Behållningen går till nödlidande i Ukraina

Hugo Berggren, Emma Lundgren och Malte Bergström. – Kan inte hoppborgen vara kvar jämt?

Lucas Karlsson, Axel Hammarberg, Linus Poll och Sebastian Sundin hoppades på godisregn.


Byalyckan I VÄSTANSJÖ w ”Bygden blir vad du gör den till”. Så står det på en stor skylt över ingången till Västansjölokalen. Inne bakom varsin kopp kaffe sitter Västansjöborna och planerar den stundande sommaren. – Det kommer att bli en kanonsommar härute, utlovar ordförande LarsÅke Lagergren i byggnadsföreningen Lyckan UPA som sköter om huset.

– Den 13:e juni blir det en heldag med en härlig cykeltur vi valt att kalla ”Tour de Strindsjön, säger Arne Thellberg, en av arrangörerna, om cykelturen på 13 kilometer med stationer med olika tävlingsinslag som luftgevärsskytte, pilkastning och liknande. – Sedan blir det frågesport vid Backåsbron där det serveras kaffe och saft. Längs vägen kommer det även att finnas en station där man

ska blåsa upp den hundraåriga häxan, berättar Arne. Samma kväll blir det middag, bar, livemusik och dans i lokalen med populära Erik Lihm och Ann Cathrine Viklander bakom mikrofonerna. En heldag och helkväll med andra ord! – Vi tänker även anordna en liten höstmarknad den 29/8 härute i lokalen. Det kommer vara en marknad som inriktar sig på hantverk och läckra ätbarheter. – Du kan väl skriva att den som vill komma och ha ett salustånd kan höra av sig, säger Hanna Wiklander från Västansjös ungdomsavdelningen som går under namnet Byalyckan.

Mnemosyne mår bra i Timrå

Mnemosynefjärilen med det latinska namnet Parnassius mnemosyne, är en vacker och sällsynt fjäril. Den är av Sveriges Entomologiska förening utsedd till Medelpads landskapsinsekt och förekommer bara på ett starkt begränsat antal lokaler i Sverige. – I Timrå kommun finns några av landets viktigaste platser för fjärilen och en liten, men relativt stabil förekomst kan uppvisas i Söråker och på några platser runt Tynderö, berättar Stefan Grundström som är kommunekolog. Mnemosynefjärilen måste ha en riklig förekomst av nunneörter. Fjärilslarven äter nämligen bara smånunneört. Just den örten är känslig för miljöpåverkan, så man kan säga att där vår landskapsinsekt finns – mår naturen bra.

Malin Svensson och Pontus Nilsson med barnen Josefin och Hampus.

Markus Sjöström, en helnöjd arrangör som hoppas på fortsättning.

Auktion till förmån för Ukraina.

Timråtomten Lennart. – Det vart en överraskning att det var så här mycket aktiviteter i dag. i TIM R Å

15


REPORTAGE / LAGGARBERGS SKOLA 20 ÅR

Mitt i naturen i Laggarberg

Hilma, Simon, Tristan, Malte och Elliot kommer att börja i ettan till hösten

DET VÄXANDE SLÄKTET En del av undervisningen bedrivs utomhus. – Det går utmärkt att bedriva mattelektioner i naturen där man väger, mäter och använder det som finns tillgängligt, säger rektor Kerstin Nordin.

16

iTIMRÅ

GRÖN FLAGG Över skolan vajar flaggan från Håll Sverige Rent. Den är ett bevis på att skolan arbetar med hållbar utveckling. – Vi är mycket stolta över utnämningen, och den riskerar att tas bort om vi inte sköter oss, säger läraren Ida-Mari Hallstensson.


MILJÖGRUPPEN BESTÄMMER Jonna Öberg i klass 6 har varit med längst i miljögruppen. Miljögruppen bestämmer vilka åtgärder skolan ska göra, och förankrar dem ute i klasserna.

För 20 år sedan invigdes vad som kallades Sveriges miljövänligaste skola. Vi hälsade på en dag i den väldigt speciella skolbyggnaden i Laggarberg. Text & foto Anders Eliasson

K

lockan är 07.50 och barnen väller ut ur bussen som stannar på parkeringen utanför Laggarbergs skola. Det ringer in när klockan slår om till 08.00. Men bara en del av barnen

tycks bry sig. – Det är helt i sin ordning, säger rektor Kerstin Nordin. – Det ringer en andra gång efter tio minuter, då de yngsta ska börja. Det blir smidigare och lugnare på det sättet, och de yngre behöver lite mer tid på sig med alla kläder och så. Det är en populär skola. Här finns i dag 112

BUssUNGAR Det är en populär skola och det finns elever som tar sig ända från Sörberge till Laggarbergs skola.

elever och bussen som kommer på morgonen har med sig elever ända från Sörberge. – Det är miljön som lockar. Vi har ett gott rykte om att det är lugnt och harmoniskt här i Laggarberg, och vem som helst kan se att utemiljön är fantastisk, säger Kerstin Nordin. Den äldsta delen av skolan byggdes 1933 och är ihopbyggd med den mycket speciella rundade byggnaden som i år firar sitt 20-årsjubileum. – Hör du så tyst det är, frågar Kerstin Nordin när vi kommer in i lokalerna. Att det är så tyst är en av orsakerna till att skolan genom åren fått ta emot mycket besök, även utanför skolvärlden. Skolan anses vara en föregångare i hur man skapar bostäder och arbetsplatser med ”miljöklokhet” som främsta byggkloss. Det är själva konstruktionen i byggnaden som lockar. Bland annat är hela taket en del av ventilationssystemet. Här finns inga störande fläktar, bara självdrag. Friskluftsintag drar in uteluften under byggnaden, luften temperaturregleras med en 800 meter lång slang som ligger under fotbollsplanen och som kyler på sommaren och värmer den på vintern. Det är bara under de kallaste vinterdagarna som systemet drivs av pellets. Även andra tecken berättar att det är en speciell och ”smart” skola. Solfångare på taket värmer >> i TIM R Å

17


IngA RESTER FÖR MALTE OCH LIVIA Malte och Livia plockar undan efter lunchen. 2-3 dagar per vecka finns det ingen hink att lägga matrester i och då kastas det ingen mat heller. Eleverna får själva planera hur mycket mat de orkar äta. Pengarna som sparas på mindre svinn läggs på att köpa mer ekologiskt odlade råvaror.

vattnet och den öppna planlösningen skapar utrymme och rymd. I gymnastiksalen döljer sig en scen bakom ribbstolarna. – Det gör att vi kan använda lokalen vid skolavslutningar och andra tillfällen, berättar Kerstin Nordin. Klockan är nu 09.30 och det ringer ut till rast 30 minuter. Ett stort gäng går ner till fotbollsplanen. Några fortsätter ner till Hamstasjön. En del, ”småknattarna” på skolan, förskolebarnen, går upp till skogen och några av dem får för sig att börja räkna kottar. – Här har det varit en ekorre och ätit frukost, säger sexåringen Alfred. – Två eller kanske fem tror jag att det varit, säger kompisen Hilma. – Det är ju så många gnagda kottar här! En som just nu inte bryr sig om vare sig fotboll eller ekorrar är lokalvårdaren Annika Sjökvist som jobbat på skolan de senaste tre åren. – Medan halvtimmesrasten pågår passar jag på att städa i klassrummen. Just i dag blev det treornas, i morgon blir det femmans. Jag börjar min dag redan 06.30 och i morse blev det ettornas och tvåornas klassrum. Det är ett rätt avancerat schema för att klara av allt städbehov på alla utrymmen eftersom jag får 18

iTIMRÅ

Dine Lindwe, 2:an.

Lucas Andersson, 2:an.

– Det bästa med skolan är att man får lära sig så mycket. Mitt favoritämne är matte. Men just nu är det roligare att se fram emot sommarlovet. Då skall jag åka till Norge och fiska!

– Jag gillar att vara ute och spela fotboll, och innebandy är lika roligt. Vi ska åka till Turkiet under sommarlovet.

Jacqueline Leveque, 3:an.

Nova Edlund, 3:an

– Mitt favoritämne är engelska. Jag kommer att bada och leka och ska få en lillebror snart.

– NO och SO är roligast och att läsa om stenåldern har varit extra kul. Jag ska åka till Liseberg och Gröna Lund.

passa på då det är tomt, säger hon. Annika städar vidare och vi tittar in till den i personalen som är först på plats. Det luktar gott i grytorna hos henne. Redan klockan sex börjar Anki Dahlstedts arbetsdag. Hon är ekonomibiträde och arbetar med maten. – Maten kommer från storköket, men potatis, pasta, ris och grönsaker inhandlar jag och förbereder, berättar hon. Det står ”ekologiskt” på många av förpackningarna i köket. – Barnen har bestämt att det 2-3 dagar per vecka inte ska finnas någon hink att lägga matresterna i. Så det kastas helt enkelt ingen mat, säger Anki Dahlstedt. Varje elev får själv tänka efter hur mycket mat de orkar äta och lägga upp det på sin tallrik. Det gör att ingen mat kastas de hinkfria dagarna. Pengarna som sparas läggs på att köpa mer ekologiskt odlade råvaror. – I dag är hälften av det jag köper in ekologiskt och helst närodlat om det går. Ute på skolgården vajar en grön flagga i vinden. Flaggan är en miljöcertifiering via Håll Sverige Rent. – Flaggan är ett bevis på att vi jobbar med hållbar utveckling. Det sitter miljömedveten-


VÄXTHUSET

RUNDADE FORMER

Även om växthuset inte används som planerat så klarar sig fikonträdet över sommarlovet.

Amelia och Malin på promenad längs den den långa rundade väggen.

het och ”tänk” i väggarna men det är själva pedagogiken och miljöarbetet som ger oss den gröna flaggan, säger Ida-Mari Hallstensson som är lärare i årskurs 5 och har varit på Laggarbergsskolan i tre år. – Vi är mycket stolta över utnämningen, och den riskerar att tas bort om vi inte sköter oss. Miljöarbetet leds av miljögruppen på skolan som består av två elever från varje klass samt två lärare. – Vi har arbetat med tre områden: el, kost och vatten. Eleverna bestämmer vilka åtgärder vi ska göra, och förankrar dem ute i klasserna. – Hur kan vi spara på elen, till exempel. Olika förslag har kommit fram, och siffrorna på elmätaren har tydligt visat att vi tillsammans har sänkt elräkningen riktigt ordentligt, berättar Ida-Mari. Men i bland går verkligheten och teorin inte ihop. Från början användes miljövänliga toaletter som separerade fekalier och urin, men de har tagits bort. – Och växthuset fungerar inte som det var tänkt, för det ska ju även skötas under sommarlovet, och då är vi alla lediga. Men fikonträdet överlever i alla fall, säger läraren Kerstin Markström, som tillsammans med

Skolgården ligger omsluten av skolbyggnaderna och skogen.

kollegan Ida-Maria Hallstensson ingår i miljögruppen. – Men det pedagogiska miljöarbetet fungerar bra ändå, det handlar om att skapa ökad miljömedvetenhet på alla plan. – Eleverna samlade i julas in värmeljushållare så att det skulle räcka till åtta cyklar. Det är sådant som blir en påtaglig ögonöppnare för eleverna. Det doftar mat från ett av rummen. Det är

lunchdags. Lunchen börjar på lite olika tider. Den första 10.50 och den sista klassen har sin lunch 11.30. Klasserna äter i sina egna matsalar i anslutning till lektionsrummen och alla elever tar hand om sina tallrikar och laddar in

bestick och glas i diskmaskinen. I biblioteket samlas miljögruppen för ett kort möte. Resultatet från skräpplockardagen som alla elever på skolan var med på ska redovisas. Jonna Öberg i klass 6 har varit med längst i miljögruppen. Hon blir imponerad av resultatet: elva säckar med blandat material upplockat runt skolan. – Det gör att eleverna förhoppningsvis tänker efter innan de slänger något på marken. – Det är djuren och miljön och vi människor som tjänar på det, säger Jonna. Klockan har hunnit bli 13.30 och skolbussen parkerar nere vid vägen. Den ska göra en sväng som slutar i Timrå centrum, där en del av eleverna kommer att byta buss för vidare hemfärd. En timme senare är bussen tillbaka vid skolan igen för att transportera hem de äldre eleverna. Och snart stänger ju skolan för sommaren. Den 11:e juni klingar ”Den blomstertid nu kommer” ut över skolgården. Men fritidshemmet är öppet, och öppnar även för fritidsbarnen från Mariedalsskolan inne i centrum, som stänger sin verksamhet över sommaren. Nu återstår bara att det ska bli badtemperatur i Hamstasjön. j i TIM R Å

19


8

ANNONS FRÅN

Sommartips i Timrå I Timrå ligger de stora upplevelserna om hörnet. Här är havet och stränderna, de stora skogarna, den brusande älven, åarna, det öppna landskapet och ett rikt kulturarv alltid närvarande. Låt Timrå bli din utgångspunkt för utflykter och upptäckter. Välkommen! 1. Fiske i världsklass

I Timrå finns fiskevatten av alla typer; tjärnar och insjöar i Lögdö Vildmark, åar och älvar som Ljustorpsån och Indalsälven och havsfiske i Bergeforsen och Indalsälvens delta och förstås ute på öppet hav. Info: visittimra.se

2. Vandring mellan bergen

I Ljustorp finns flera vandringsleder som under de senaste åren inventerats av Ljustorps Bygdeförening. Här kan du vandra i storslagen vacker natur och bara vara. Vill du stanna en natt eller två så finns boenden i närheten, bland annat på Lövbergs B&B, Ljustorpsåns fiskestuga, Torpet i Västerbacken, i stugor i Lögdö Vildmark och på vandrarhem i Lögdö Bruk. Info: upplevljustorp.se

3. Seaside golfbana med hög klass

Timrå golfbana är Europas nordligaste seasidebana. Banan ligger mitt i Indalsälvens delta vilket innebär att vatten blir ett prövande hinder. Av många rankas Timrå som en av de svåraste och mest utmanande banor man spelat. Här finns även restaurang och turistbyrå som visar vägen. Boka: Tel 060-6585800 www.timragk.se

4. Skeppshamnsleden

Skeppshamnsleden är den väg som går genom Söråker, Tynderö och ut till Åstön och gamla fiskeläget i Skeppshamn. Utmed vägen och dess avfartsvägar hittar du olika möjligheter till rekreation och upplevelser. Info: skeppshamnsleden.se

5. Härliga bad i insjöar och hav!

Havsbad; Åstön – Åkeröviken, Tynderö – Oxviken, Deltat – Smackgrundet, Fagervik - Grunna Sjöar med badbrygga; Timrå Centrum-Vivstavarvstjärn, Lilla Bandsjön, Bergeforsen – Lögdösjön och Ljustorp – Röjesjön Sjöar; Laggarberg – Hamstasjön, Hässjö - Krigsbysjön och Bölesjön Info: www.visittimra.se

6. Downhillcykling i Skönviks cykelpark

Åtta olika leder med olika svårighetsgrad gör Skönviksbacken till ett eldorado för downhillentusiasten. Liftkort 100 kr/kväll. Öppet onsdagar kl 18-21. Info: www.visittimra.se

7. Merlo slott en skönhet

Europas nordligaste slott från 1880-talet som idag tjänar som SCA:s centralarkiv. Slottet uppfördes 1883-1885 efter den tyskfödde Fredrik Bünsows önskemål. Öppet för visning mellan 7/7 och 13/8 Info: www.visittimra.se

8. Rid ut på islandshästar

På Riiby Gård Islandshästar är alla välkomna! Stor som liten, gammal som ung, van eller ovan. För att rida ut på tur och tölta genom skogen i vackra Bergeforsen kan man som vuxen utan ridvana få en helt ny erfarenhet. Naturen från hästryggen blir nästan till en ännu starkare upplevelse. Man kan även stanna på gården och umgås med alla djuren. . Boka: Tel 070-398 26 68 www.riibygard.se

Sommaren i Timrå är fantastisk Info och bokning: visittimra.se 20

iTIMRÅ


N VISIT TIMRÅ

rå!

i TIM R Å

21


Info och bokning: visittimra.se

TIMRÅ AKTIVITETER VIKTIGA DATUM 5 jun Fotboll Ljustorps IF - Sidsjö-Böle IF 6 jun Ta naturbussen till Lövsjön! 6 jun Nationaldagsfirande på Vivstavarv 6 juni Stäppen son - Portercaféet 7 jun Clean Up Kust - Vill du vara med och städa stränderna i Timrå?

14 jun Familjedag på Bergeforsparken 15 jun The Pitbulls Portercaféet 22 jun Friidrottsskolan Grytans IP 23 jun Fotboll Ljustorps IF - Sund IF 26 jun Fotboll Ljustorps IF - Matfors IF 27 jun Lögdödagen 7 jul - 13 aug Visningar Merlo Slott 15 jul Jazzkväll Tynderö hembygdsgård 19 jul Åstödagen i Skeppshamn 25 jul Ta naturbussen till Stora Åstjärn!

Årets höjdare!

30/7 - 2/8 Midnordic Cup

• 30/7-2/8 Midnordic Cup

7 aug Ljustorps IF - IFK Sundsvall

• 8 aug Waterfront med Ola Salo (The Ark)

8 aug Folkan Waterfront - Ola Salo med flera, Fagervik. 14 aug Ljustorps IF - Östavalls IF

OSKARS SURSTRÖMMING Västernorrland är surströmmingens hemland. I Tynderö pågår ett febrilt arbete under juli när årets strömmingar läggs på burk av sommarjobbande ungdomar. Njut en flerhundraårig tradition – med Oskars Surströmming. Premiär: tredje torsdagen i augusti. www.oskarssurstromming.se

Huvudturistbyrå: Timrå Golfklubb: 9-19 alla dagar Turistinformation: kl 10.00 -17.00 mån-fre, lör 10-13 • Skepphamns café; Åstön • Fagervik: Sveas Mitt i Smeten: 10-17 • Centrala Timrå: In Between, Torget Timrå • Bye Camping; Norra Timrå E-4 • Kiosken vid Y:et -Midlanda • Ljustorp, vid Lanthandeln och bensinstationen • Birsta City, gemensam Turistbyrå för hela länet

22

iTIMRÅ

15 aug Oskarsgalan Tynderö hembygdsgård 29 aug Ta naturbussen till Örasjön!

Mer information på visittimra.se eller timra.se


REPORTAGE / FLYGLEDNING PÅ AVSTÅND

Text & foto Anders Eliasson

Flygledarna Olov Esberg och Thomas Sandberg leder flygtrafiken på Örnsköldsviks flygplats – från sina kontorsstolar i en källare på Midlanda . Lilla bilden visar tornet med kameror på Sundsvall-Timrå Airport. Från första kvartalet 2016 kommer flygledarna här också att titta på skärmar istället för ut genom fönstret.

De tittar på en världssensation Bara på flygplatsen i Timrå finns tekniken som lockar flygexperter från hela världen och tidningar som New York Times och TV-bolag som BBC. w 14 stora högupplösta bildskärmar bevakar det som sker på flygplatsen. Kameror, lika många som skärmarna, sitter i ett högt torn och registrerar – allt. En liten fågel passerar landningsbanan. Hela flygfärden registreras på skärmarna. – Det finns inget som undgår oss, säger Olov Esberg, en av flygledarna. Olov Esberg har tidigare arbetat i flygledartornet på Örnsköldsviks flygplats. Det gör han på sätt och vis fortfarande, men sedan slutet av april har han befunnit sig fysiskt på flygplatsen här i Timrå. RTC heter systemet som flygtrafikledare

i hela världen talar om. Projektet startade 2008 och sedan en månad tillbaka är det i full gång. All trafik på Örnsköldsviks flygplats styrs numera från Timrå i en byggnad på Sundsvall-Timrå Airport. – Under första kvartalet nästa år töms flygledartornet även här ute, och personalen flyttar in i våra lokaler. Och nu är det även klart att vi tar vi över driften av Linköpings flygplats 2017, berättar Erik Bäckman som är

enhetschef inom Luftfartsverket och ansvarig för RTC-projektet . – Det är en världssensation vi har i Timrå! Och det här kommer att spridas över klotet, men vi är pionjärerna. Närmare 1000 personer har varit här och tittat under de senaste åren, 600 av dem har varit utländska gäster, säger Erik Bäckman stolt. RTC är en förkortning för Remote Tower Center och kan beskrivas som ett traditionellt flygledartorn, men nu siutter vi i en källare. ”Ögonen” är idag kameror uppe på ett torn vid en flygplats och bildskärmarna som flygledarna tittar på kan finnas hundra mil därifrån. Flygtrafikledning på distans med andra ord. – Örnsköldsvik Airport blev först, och det är nu klart med ytterligare två flygplatser. Det är rimligt att anta att vi kan sköta 8-10 flygplatser härifrån Timrå i en framtid, säger Erik Bäckman. Fördelen med RTC blir självklar när man ser den lilla fågeln passera luftrummet på flygplatsen. Det finns knappt ställen som är

mer övervakade än just flygplatser, och nu är ögonen vaknare, skarpare och mer tillförlitliga än någonsin. Säkerheten har höjts och försöksverksamhet med IR-kameror görs, då ser man även i dimma och mörker. Robert Gyllroth, VD på Örnsköldsvik Air-

port, är mycket nöjd med samarbetet. – Tidigare hade vi stängt flygplatsen nattetid, nu kan den öppnas med en knapptryckning, vilket innebär att tillgängligheten till flygplatsen är 100 procent vilket kan vara viktigt om det kommer ett ambulansflyg eller liknande. Det är torsdagsmorgon och klockan är 09.15. En Boeing 737 fylld med charterturistande Öviksbor som besökt Turkiet landar i morgonsolen. Allt styrs från Timrå. Den lilla fågeln dyker ner bland tallarna utanför landningsbanan på Örnsköldsvik Airport. Den bryr sig inte om att även den landningen iakttagits av ett system som lockat all världens flygexperter till Timrå. Den landar ändå. j

i TIM R Å

23


Handlare ever

4 Abdi Farah är praktikant sedan tre månader tillbaka –Det säljs mycket Coca-Cola förstås, men jag tror att Sörbergeborna även har en favorit i Trocadero för stapeln måste man fylla på flera gånger om dagen.

24

iTIMRÅ

Elisabet och Jan med döttrarna Sara och Kicki driver Ica-butik i Sörberge.

Sara Carlén är ansvarig för flödet av varor in i butiken. –Det går mycket på auto-order. Det innebär att logistikprogrammet registrerar att en vara sålts, och det matchas mot antalet som finns i lagret. Så ser systemet till att det beställs från ICA:s centrallager. Med vissa varor får man ha koll på manuellt, julnötterna till exempel beställer jag redan i april. Det gäller att ha koll.

Butiken gillar tävlingar, ibland blir vinsten ett kundvagnsrace som går ut på att man under 2 minuter får fylla sin vagn med en vara av varje sort. En av kunderna som svarade rätt på frågan hur många av Pågens Lingongrova som tillverkas varje dag var Veronica Vesterlund från Sörberge. Hon vann fyllde sin vagn med varor till ett värde av 3.234 kronor!


REPORTAGE / ICA I SÖRBERGE

Här är Timrås äldsta familjeföretag. I över hundra år har familjen genom generationerna drivit matbutik i Timrå. Nu är det dags för generationsväxling igen. Text & foto Anders Eliasson

D

et är full fart framåt på ICA Anderssons i Sörberge. Butiken har byggt ut under våren och har i dag 1300 kvadratmeter butiksyta. Handlarparet Elisabet och Jan Mattson förbereder generationsskiftet och känner sig redo att lämna över till sina döttrar Sara och Kicki. – Ja, vi har gjort vårt, men det betyder inte att vi slutar arbeta i butiken. Däremot kan vi välja att jobba när vi vill och har lust, säger Elisabet. Jan fyllde nyligen 70 och Elisabeth är 67 år. Båda håller med om att livet som handlare snarare är en livsstil än ett arbete. – Och kontakten med alla kunder förstås, den är det svårt att släppa, säger paret. Men nu tar döttrarna över rodret allt mer. Båda två har gått den långa utbildningen till handlare i ICA:s utbildningsprogram, och det är en gedigen kunskap som måste behärskas för att driva ett företag med 28 anställda. Och ett stort ansvar att axla tidigare generationers handlare. – Visst är det! Både jag och Sara har gjort andra saker i livet, ingen av oss hade en tanke på att vi skulle arbeta i pappa och mammas butik. Men nu har vi kommit hem och kan inte tänka oss annat, säger Kicki Söderström med ett skratt! I butiken hänger ett porträtt på grundaren Elias Andersson. Han ser inte särskilt glad och munter ut, snarare som en bister surplutt. Det må väl vara förlåtet, tiderna var hårda 1913 då han startade sin butik i Fagervik och verkligheten under krigsåren var inte nådig. Dagskassorna på den tiden låg på vad två plastkassar går på idag. Men Handlare Andersson fortsatte envist. Anderson var dessutom mån om sina kunder. Då Kooperationen lockade med 5 procent i återbäring om man var trogen deras butik, höjde Andersson till 10 procent.

Sara Wiklund började jobba i butiken som 16-årig praktikant och jobbade av och till under loven från skolan. De senaste 6 åren har hon varit anställd och ansvarar denna dag för wienerbröden. Det skall läggas pudersocker på så att de ser goda ut!

Åren gick och 1933 öppnade han första buti-

ken i Sörberge. Elias dör 1949 och så småningom tar dottern Betty med maken Ragnar över och säljer mat, spik, färg, såningsmaskiner, sågverksutrustning, utsäde, hästfoder och allt mellan himmel och jord. Nu är det rätt många anställda! Bland annat har ”Anderssons” hela 12 rörmokarmontörer anställda ... 1979 lämnas verksamheten över till dottern Elisabet som med maken Jan lägger ner butiksdelarna med järn och färg allt det andra. Allt fokus läggs på matbutiken som under deras tid byggs om till en ICA-butik. Paret satsar mycket pengar på moderna kylanläggningar som visar sig bli en riktig spargris. Detta innebär att de kan fortsätta hålla ”Anderssonprofilen” med låga priser och hög omsättning. – Varför inte följa ett beprövat koncept, säger Kicki Söderström. – I den nya tillbyggnaden har vi satsat på en helt ny kyl- och frysanläggning som möter kraven som hela handeln kommer att ställas inför vid de nya miljödirektiven 2020. – Det blev en kostsam investering, men vi gör den för att vi tror på Sörberge och på framtiden. Innehållet på hyllorna i matbutiken följer trenderna. Det bakas och det finns salladsbarer. – Det gillar jag, säger Sara Carlén som har studerat mat- och restaurangkunskap på Grythyttan och sett hur trenden går i butikerna att det blir alltmer färdigmat. Något som passar bra när hon nu ansvarar över driften i butiken. Dotter nummer två, Kicki, hade inte heller tänkt arbeta i butik, utan utbildade sig till förskollärare och skulle vidareutbilda sig till bildterapeut. Hon behövde ett sommarjobb för att klara studieekonomin och fick jobb på ICA Gränby som är en av landets största butiker. – Efter att jag jobbat där tre månader fick jag frågan om jag inte ville stanna kvar och ta

Helena Hübinette är ett välbekant ansikte för stamkunderna, hon har arbetat i butiken i 11 år. – Varuutbudet har förändrats under åren, nuförtiden packar jag upp eko-varor som det blir mer och mer av i hyllorna.

ansvaret över en avdelning där. Och på den vägen är det, fast jag längtade hem till Sörberge förstås! Kicki sköter även om den trevliga Facebooksidan som gillas av väldigt många personer. Där kan man läsa om kampanjpriser på köttbullar förstås, men även annat som engagerar. Som solförmörkelser, strumpbytardagar och gratulationer till Måns Zelmerlöw och annat som ligger i tiden. – Vi som butik är ju även vanliga människor som gillar en massa olika saker, och vem skulle titta på en FB-sida som bara försökte sälja korv? – Vi har gjort vår egen grej, och det är ingen som föds in i ett familjeföretag av den här typen. Att driva en matvaruaffär med femtielvatusen varor är ett himla kul projekt. Kicki Söderström har två barn, Sara Carlén har två även hon, och båda två säger att barnen får bestämma själva vad de vill göra när de blir vuxna. Elisabet går och vattnar blommorna i butiken och Jan kallar sig numera för hustomte. Vad ska hända de kommande hundra åren? j PS KOLLA IN YOUTUBE! Vid pressläggning har butikens FB-sida hela 2609 ”gilla”. Den siffran är mycket hög för en butik som ligger på en liten ort som Sörberge. Men inte så konstigt egentligen, för hur korrekt kan man vara om man lägger upp en musikvideo på Youtube som handlar om att man byggt en pantstation i Sörberge? Googla får du se!

Felix Wikström började jobba i butiken i december. Här laddar han upp konserver med kokosmjölk

Bakom delikatessdisken står Gun-Marie Jonsson som varit anställd i fyra år -Nu har jag just gjort i ordning en ”Exotisk Planka” för sex personer med rostbiff. Så här i skolavslutningstider blir det rätt mycket av den varan. Visst ser det gott ut!

i TIM R Å

25


REPORTAGE / TIMRÅ FRILUFTSCENTER Text & foto Anders Eliasson Text & foto Anders Eliasson

Unga skidskyttar från Sundsvalls Biathlon ger sig ut på en runda.

Pärlan i skogen Uppe på Skönsviksberget finns en av Timrås många friluftspärlor – Timrå Friluftscentrum. Här möts gammal som ung, utövare av en mängd olika sporter och en och annan som bara är på plats för naturupplevelsen. Ett av dragplåstren är den 2,5 kilometer långa asfalterade banan som slingar sig fram genom skogen. En rullskidbana – långt från bilar och trafikbuller med bara natur runtomkring. 26

iTIMRÅ


Johnny Ulin åker sex varv runt Tjärnslingan, den 2,5 kilometer långa rullskidbanan, några gånger i veckan.

w En grupp ungdomar tittar intensivt på kartan de håller i händerna. – Nu är vi HÄR, utbrister en kille och förklarar och visar för sin kompis. – Här är asfaltsbanan, där borta är det ett grustag, och då ska vi upp på kullen där borta för att hitta första kontrollen, säger han och pekar västerut. Idrottsläraren på Mariedalsskolan, Rolf Kempe dyker upp. – Vi har lektion här uppe i orientering. Det är en mycket fin plats att vara på. Det är väldigt välskött, så det här stället använder vi ofta och gärna. En som stilla iakttar ungdomarna är en äldre man med solblekt orienterarjacka. – Det vimlar av orienterare häruppe. Det kan du skriva i tidningen. Just nu är det skolungdomar, och på kvällarna är det mera blandat. Det är femte året vi kör ”Hitta Ut” som är en mycket populär aktivitet, och det drar folk, säger Roland Lundqvist. – Jag är 81 år fyllda, men inte för gammal för att hålla på med

orientering. Det kan alla. ”Hitta Ut” är en mycket lämplig start om man vill pröva på orientering. Kartorna ligger här uppe, folk kommer hit och hämtar, och det brukar bli 20.000 registreringar på kontroller under varje säsong vi kör. Så det är populärt, berättar Roland innan han går in i klubbstugan. Aktiviteten på Timrå FriluftscentRUM uppe på Skönviksberget pågår från morgon till kväll. Motionärer i alla åldrar, blåbärsplockare, rullskidåkare, boulespelare, skidskyttar och Brukshundsklubben sida vid sida. Utvecklingslandslaget, alltså morgondagens stora skidstjärnor, är på läger och har stannat till med två minibussar. – Vi är här och drar några varv på asfaltbanan, säger utvecklingslandslagets tränare Tobias Långberg. Han är på plats med 14 elitåkare. De är utspridda längs den 2,5 km långa asfaltbanan som söker sig fram genom skogen. De blåklädda rullskidåkarna swishar förbi i en hög fart. – Det är en perfekt plats att köra rullskidor på. Banan är bra, men skulle kanske behöva repareras på några ställen. >> i TIM R Å

27


Text & foto Anders Eliasson

Peter Elgenstrรถm, Anna Moberg, Algot och Vera tar bara en promenad.

28

iTIMRร


Mycket att göra på Timrå Friluftscentrum n Boule n Orientering n Skidskytte n Vinterskidåkning n Rullskidåkning n Löpning n Hunddressyr n Grillplatser n Pulkabacke på vintern

Skidskytteungdomarna siktar mot tavlorna 50 meter bort.

”Det är fridfullt här uppe, man slipper bilarna och det finns en fridfullhet i att åka i skogen.”

Roland Lundqvist gillar orientering.

Tystnaden bryts då en av elitåkarna stannar upp. – Tobias, kan du filma mina starter? – KÖR, skriker Tobias, och kraftfulla lår skjuter elitskidåkaren iväg uppför backen. En rullskidåkare som inte bekymrar sig så mycket om själva

starten är Sundsvallsbon Johnny Ulin som besöker banan några gånger per vecka. – Det är fridfullt här uppe, man slipper bilarna och det finns en fridfullhet i att åka i skogen. Det brukar bli sex varv varje gång jag är här. En sån här eftermiddag blir man förbiåkt många gånger, men jag tar det i min egen takt jag, säger Johnny och stakar iväg längs skogsgläntan. Elitåkarna packar in sig i sina bussar men andra sällskap

kommer på plats. De är yngre och har betydligt mer väskor med sig. Det är Sundsvalls Biathlons ungdomssektion som i kväll representeras av tio unga skidskyttar. Det packas upp gevär, måltavlor, kikare och protokoll. Björn Melander är ordförande i föreningen. – Det är en komplett bana och en fantastiskt fin plats både sommar och vinter. Den ligger mitt på gränsen (mellan Sundsvall och

Timrå), och det känns fint att båda kommunerna kan ta ansvar över, och använda området, säger Björn. En familj som varken bryr sig om orientering eller prickskytte passerar längs skjutbanan. Ska det inte skjutas eller skidas något? – Nejnej, en lugn kvällspromenad bara! Det är en väldig aktivitet här uppe ibland, säger Laggarbergsborna Peter Elgenström och Anna Moberg som med barnen Algot och Vera gärna tar en promenad här uppe. – Det är fridfullt och känns bra att kunna släppa iväg treåringen Algot på sin cykel på asfalten. Liam Jonsson är nio år och en av de yngsta skyttarna i klubben.

Han ska på 50 meters håll träffa en liten innerring på 4,5 centimeter. Ljudet från gevären knäpper svagt och överröstar inte trasten som lockar en partner i talltoppen intill. Det är en idealisk kväll för prickskytte. Lugnt och helt vindstilla. – Det är svårt ändå, säger Liam. Men man gör så gott man kan! Efter skyttet kommer alla att åka ett varv på rullskidbanan. Johny Ulin är redan klar med sina varv och åker hem till duschen. j i TIM R Å

29


INTERVJU / PATRIK WREEBY

Frågor & svar

Patrik Wreeby Patrik Wreeby har på tio år byggt upp ett vårdföretag med 100 anställda och 29 000 patienter. Nu har slagit ner sina bopålar i Timrå. Text & foto Anders Eliasson

D

Patrik Wreeby ålder 47 år GÖr Läkare och driver bland annat vårdföretaget Premicare med säte i Timrå FAMILJ Två söner 15 och 18 år. Sambo med Camilla Abrahamsson (Från Ljustorp, så hon är en bra tjej!) med en dotter på 8 år.

Det visste du inte om Patrik: Patrik bodde några år i Tanzania och som 13-åring blev han imponerad av flygande läkarteam som besökte avlägsna platser. Det inspirerade till hans yrkesval. Han har jobbat på sjukhus i Tanzania och även på ett missionssjukhus. Han är hedersmedlem i en massaiby!

30

iTIMRÅ

et finns 99 personer i Timrå som heter Patrik. – Jasså? Jaha, det är ju tur att man inte är unik på något sätt, svarar en leende Patrik med efternamnet Wreeby. I just den kombinationen av namn finns det bara en, och söker man honom på nätet så dyker det upp information om en person som är läkare, administratör, musiker, båtägare och entreprenör. Samt numera även Timråbo.

– Det finns politiker och tjänstemän i kommunen som verkligen lyssnar på företagarna här, det är min uppfattning. Ringer man och söker någon så ringer de upp på eftermiddagen. Detta är enligt mig en kommun som ligger på topp när det gäller att lyssna på företagarna.

Vem är du?

VAD KAN MAN förbättra i Timrå?

– Jag är 49 år, född i Uppsala, uppväxt i Nyköping och har studerat till läkare. Sjukvårdsadministration har alltid intresserat mig, och blev därför ett ämne jag fick lust att fördjupa mig i. Efter den utbildningen blev jag verksamhetschef under tre år. För tio år sedan lades Timrå Vårdcentral ut på upphandling och jag och kollegan Tobias Jonsson tog över verksamheten och startade Premicare. För två år sedan tog vi över Söråkers vårdcentral och Öbacka i Härnösand. Nu har vi även startat en vårdcentral i Ljustadalen. Vi har 100 anställda, en omsättning på 100 miljoner och 29 000 patienter. Räcker det som presentation om mig?

– Det finns en väldigt fin kuststräcka som borde kunna utnyttjas mera. Fagerstranden är fin, men tänk om det hade funnits toaletter vid fresbeegolfbanan, det vore en förbättring. Och ta Timrå centrum, tänk om man kunde utveckla det mera ner mot vattnet. Det skulle kunna bli fint med verksamheter och affärer och bli ett attraktivt område.

Jodå, det låter bra. Du har bosatt dig i Timrå nyligen. Varför då?

DET Låter tjusigt. Klassisk musik då förstås?

– Det ligger ju mitt i! Dels i vår verksamhet, men ju mer man är här, desto mer upptäcker man fördelarna med att bo här i Timrå. Närheten till naturen och framförallt vattnet är viktigt för mig. Mina föräldrar, lärare båda två, köpte en båt när jag var ett år, och med tio veckors sommarlov var vi ute på sjön under sju veckor varje sommar. Det satte sina spår, och i dag har jag en segelbåt och en nyligen inköpt motorbåt som kommer att fungera som charterbåt för fiskeguidning. Och det är ju så fint här. Fagerstrandsområdet till exempel, och promenadstråken rund Vivsta, vilken balsam för själen. För att inte tala om Åstön där det finns många smultronställen för den båtburne. Även Skeppshamnsviken och Åkeröviken tillhör mina favoritankarplatser.

– Nejnej, inte alls klassiskt! Rock förstås! I morgonkväll ska jag spela vid premiäröppnandet av Holmö Bryggas säsongsinvigning. Det är en av mina anställda, sköterskan Lia Holmberg som bett mig spela covers och rock. Det blir kul!

Du verkar verkligen tycka om platsen Timrå att bo på. men du är ju även en driftig entreprenör. Hur är det att verka som företagare i Timrå kommun?

JAG LÄSTE ATT Du har skrivit musik till en svensk långfilm?

– Ja, filmen hette ”Den utvalde” och var en thriller där två låtar jag komponerat fanns med. Jag kopplar gärna av med musik på fritiden och spelar gärna hemma på min flygel.

Den vita rocken då? Hänger den i garderoben nu när du är administratör med så många anställda?

– Inte alls. Patientkontakten är viktig, Jag tror att även de anställda har fördel med en administrativ chef som har kontakt med verkligheten på arbetsplatsen och vet hur det är på golvet. Det blir någon dag i veckan plus att jag hoppar in där det behövs. Sedan är det förstås viktigt att hålla sig ajour även som chef över vad som händer i vårdbranschen. j


Patrik Wreeby pĂĽ stranden i Bergeforsen.

i TIM R Ă…

31


REPORTAGE / FAGERVIKS KANOTKLUBB Text & foto Anders Eliasson

32

iTIMRÅ


Kanotkul i Bergeforsen De smäckra farkosterna guppar stilla i vattnet. Men inte alltid. När medlemmarna i Fagerviks kanotklubb drar i gång på allvar går det undan.

i TIM R Å

33


Instruktören Simon håller koll på tekniken och ger tips.

Text & foto Anders Eliasson

Johanna Kühne och Sofie Näslund är fokuserade där de sitter i en K2:a.

w Stämningen är hög och ungdomarna blir ivriga när dörrarna till förrådet öppnas. Det är 16 kanoter som ska lyftas ut och förberedas för kvällens aktiviteter. – Det brukar vara fler, säger Jessica Rosdahl, en av de aktiva tränarna. Solen skiner, men det är lite kyligt i luften i kväll, så just den här torsdagen får några kanoter bli kvar på sina hyllor i klubbförrådet vid Bergeforsparken. kanotklubben har varit en aktiv klubb sedan den första

kanoten sattes i vattnet 1933. Under åren har klubben även kunnat stoltsera med OS-medaljörer. En av dem, Anna Olsson, har under våren varit aktuell med sin medverkan i tv-programmet Mästarnas Mästare. Anna fick sitt stora genombrott redan som 20-åring då hon vann OS-Guld tillsammans med Agneta Andersson på K2 500 m i Los Angeles 1984. Det blev även ett silver i K4 500 m under samma Olympiad.

”Meningen är att vem som helst utan erfarenhet ska kunna prova på och känna tjusningen i att näst intill ljudlöst paddla fram över vattnet.”

PIZZA • kebAb • sAllAd servering - avhämtning - uteservering

trevlig sommar!

Även Anna Olssons bror Gunnar, tog OS-medalj med ett silver i Barcelona 1992, och deras syster Karin har även hon tagit hem OS-medaljer som Fagerviksklubben kunnat spegla sig i. Dessutom står det mängder med pokaler i klubbstugan som vittnar om vunna segrar under årens lopp. fler blir det säkert, för tillväxten ser ut att vara god. Och framgången kanske vilar på den härliga stämningen som finns i klubben, även om nu älvens vatten denna torsdagskväll inte bjöd på varmare vatten än sex grader. Plötsligt ett plums, och en gul kanot ligger uppochnervänd i vattnet strax intill bryggan. – LINNEA! Upp och duscha varmt på en gång! Tränaren Simon arrangerar snabbt så att den felvända kanoten bärgas och töms på vatten. – Det är lätt hänt att man välter, då får man ett streck på anslagstavlan. När säsongen är slut får den med flest

Beställningstrafik linjetrafik tallink silja Butik ResepRogRam • KRyssningaR BussaRRangöR • TeaTeRResoR grupp/konferens m.m.

arsyr vi din resa!

Kontakta oss, så skrädd

öppet:

mån-fre 11-22 lör-sön 12-22

Köpmangatan 20

tel. 57 58 90

PIZZERIA KEBAB HOUSE

Bokning & information 060-57 25 45 • www.cerisresor.se

Fina stunder på Holmö Brygga! •Mat & Dryck •Trubadurkvällar • Trollerikvällar För öppettider och arrangemang:

www.holmobrygga.se BOKA: 060/420 26 34

iTIMRÅ

Välkommen önskar dt med personal Jonas & Lia Högste


LÄR DIG PADDLA I SOMMAR! Under de två första veckorna direkt efter sommarlovet, samt de två sista innan skolan börjar igen, kommer nybörjarelever i åldrar mellan 9-15 år att kunna lära sig paddling tre timmar per dag. Hela sommarskolan kostar 400 kronor och klubben lånar ut flytvästar och allt annat som behövs.

Linnea har hamnat uppochned – och i vattnet.

streck bjuda på tårta, berättar han. Det finns olika typer av kanoter, bredbottnade för nybörjaren och väldigt smala och smäckra för den erfarne. De största entusiasterna har investerat i egna, men klubben tillhandahåller alla möjliga sorter. Meningen är att vem som helst utan erfarenhet ska kunna prova på och känna tjusningen i att näst intill ljudlöst paddla fram över vattnet. Sedan kan man ju förstås även tävla i denna sport. – Ett stort K med en siffra bakom berättar att det är kanot, samt hur många som ryms i den. Sedan är det sträckan man tävlar på, det vanligaste är 500 meter. Svårare är så är det inte, berättar entusiasterna Johanna Kühne och Sofie Näslund medan de sista kanoterna sjösätts. johanna kom in i sporten då hennes pappa mer eller mindre tvingade henne att titta på en tävling, och det hon såg gjorde henne förbluffad. Kan det verkligen gå så fort när man paddlar? Hon ville pröva själv, och sommaren då hon var 11 år gick hon kanotskolan som

klubben arrangerar. I dag är hon lika snabb själv. Även jämnåriga Sofie testade och fastnade för farten i de smäckra kanoterna. Båda tjejerna nämner friheten i att vara ute i naturen som ett stort plus. de två 17-åringarna sitter gärna i samma kanot. Dessutom framgångsrikt. Förra året gick SM i Jönköping, och de kom på silverplats i K2 i sin åldersklass. Nu till sommaren är Johanna och Sofie två av ungdomsledarna som leder kanotskolan. Hela gänget är nu ute på älven och en följebåt med motor övervakar. Tränaren Simon visar på några av hemligheterna med hur det rätta greppet ger paddeln extra kraft. Nybörjarna tränar på snabbstarter. En gul kanot kommer ensam och ansluter sig. Det är Linnea som bytt om. Hon har paddlat två år. Som alla kanotister har hon haft ett ombyte med sig. Utifall att ... j

Folkan 2015

waterfront

OLA SALO HURRICANE LOVE • DANIEL & YANKHO

11.00 - 15.00 FAMILJEDAG Tok-laddad familjedag! Cirkus & karneval-stämning, mini-hästar, kaninhoppning, gå på plankan, testa mini-grävare, galna tävlingar och busiga trix!

13.00 - Daniel & Yankho LIVE, en glad show för hela familjen med den i särklass knasigaste rekvisitan!

16.00 - 01.00 KONSERTKVÄLL, biljett Söråkers Folkets Hus flyttar till havet! I Waterfront-tältet underhåller Stefan Nordlander. Lyckohjul, vindlande Konst & Hantverksgata, grillar, eldar, värme och stor kärlek till musiken.

ca 20.30 - Hurricane Love ca 22.00 - OLA SALO

8 aug Fagerstranden,

Timrå

KRYSSA MED M/S MEDVIND Konsertkryssning Enkel tur med buffé & entrébiljett 595:Avfärd från Sundsvall 17.00 Ankommer till Folkan Waterfront 19.30 Mer info www.msmedvind.com

WATERFRONT-BUSS med CERIS/NOBINA Bussar från Njurunda, Sundsvall, Söråker m.m.

80:- tur & retur. Kom ihåg att spara biljetten till hemresan. Samma pris gäller för enkel resa.

För busstider & mer info om Folkan Waterfront:

sorakersfolketshus.se/folkanwaterfront

BILJETTE R tickster PÅ .com

Söråkers Folkets Hus 060-400 73

Från 29 5:-

Stefan Nordlander

Hurricane Love

Daniel & Yankho i TIM R Å

35


iTIMRÅ / KALENDARIUM juni, juli, augusti Med reservation för eventuella fel och ändringar

5 jun Fotboll Div 4 Ljustorps IF - Sidsjö-Böle IF Kl. 19:00 - 21:00 Ljustorps IP 6 jun Ta naturbussen till Lövsjön! Kl. 08:00 - 16:00 Lövsjön

20/6 Högmässa Vivstavarvs kapell. KYRKTAXI Kl. 11:00 Vivstavarv 22 jun Välkommen till Friidrottsskolan! Kl. 09:00 - 14:00 Grytans IP i Timrå

6 jun Nationaldagsfirande på Vivstavarv Kl. 11:00 - 14:00 Vivstavarv

23 jun Fotbollsmatch Div 4 Medelpad Ljustorps IF - Sund IF Kl. 19:00 - 21:00 Ljustorps IP

7 jun Clean Up Kust - Vill du vara med och städa stränderna i Timrå? Kl. 13:00 - 16:00 Stränderna i Timrå

26 jun Fotbollsmatch Div 4 Medelpad Ljustorps IF Matfors IF Kl. 19:00 - 21:00 Ljustorps IP

13/6 Tour dE Strindsjön Kl. 10:00 Västansjölokalen

27/6 BA´ROCK PÅ PARKEN kl 09:00 Bergeforsens Folkets Park

14 jun Familjedag på Bergeforsparken KL. 11:30 - 16:00 Bergeforsparken, start med familjetåg från ICA Sörberge

aLögdödagen Kl. 11:00 - 15:00 Lögdö Bruk

15 jun Musikcafé - The Pitbulls Kl. 19:00 - 20:00 Söråkers Folkets Hus

36

iTIMRÅ

29 jun Handigolf Timrå Golfklubb Kl. 08:00 - 20:00 Timrå Golfklubb 4/7 Hembygdsdag TYNDERÖ Kl. 11:00 Hembygdsgården

7 jul Visning Merlo Slott Kl. 10:00 - 15:00 Merlo Slott 8 jul Visning Merlo Slott Kl. 10:00 - 15:00 Merlo Slott 9 jul Visning Merlo Slott Kl. 10:00 - 15:00 Merlo Slott 25 jul Ta naturbussen till Stora Åstjärn! Kl. 08:00 - 16:00 Stora Åstjärn 30 juli - 2 augusti Mid Nordic Cup 31 jul Fotbollsmatch Div 4 Medelpad Ljustorps IF Stöde IF Kl. 19:00 - 21:00 Ljustorps IP 7 aug Fotbollsmatch Div 4 Medelpad Ljustorps IF - IFK Sundsvall Kl. 19:00 - 21:00 Ljustorps IP 8 aug Folkan Waterfront - Ola Salo Kl. 11:00 - 01:00 Fagerstranden i Timrå

11 aug Visning Merlo Slott Kl. 10:00 - 15:00 Merlo Slott 13 aug Visning Merlo Slott Kl. 10:00 - 15:00 Merlo Slott 14 aug Fotbollsmatch Div 4 Medelpad Ljustorps IF Östavalls IF Kl. 19:00 - 21:00 Ljustorps IP 15/8 Oskarsgala, SURSTRÖMMING Kl. 16:00 Tynderö 24 aug Elvisafton med Linda Gail Lewis Kl 19.00 Söråkers Folkets Hus 29 aug Ta naturbussen till Örasjön! Kl. 08:00 - 16:00 Örasjön 29 aug Fotbollsmatch Div 4 Medelpad Ljustorps IF Kovlands IF Kl. 16:00 - 18:00 Ljustorps IP


krysset Smultronstället i Fagervik!

VAD? DOVREGUBBEN

GER MER ÄN SYRLIGIVRIG HET

FÖRE EGO

VISUELLT HJÄLPMEDEL

TALANG

2

GÖR VÄRRE VÄRRE

SVÅR ATT NÅ ORT I VÄSTERBOTTEN

13

ÄR VISS STICKA BYRÅ

FABELDJUR

GÖR INTE MÅNGA KNOP

Öppettider i Sommar: 15 juni – 30 augusti Månd-tors kl 10-20 Fred-lörd kl 10-15

4 ALKALIMETALL

ACKORD

KANSAS

GÄRNA VID VATTEN LÄMNAR FÖRLORARE FÖR FYRA

14

www.sveas.in • 060-58 39 28

8 SLUMPARTAT SPEL

PÅ PÅVE

3

GÅR MOT GRANNAR

1

TYP AV HÖG SLAG AV SLAG

TAR RESTERNA

15 STÖRST I TYSKLAND

HAR STUBBEN KVAR

Din glasmästare!

REDAN ENKLARE

FRUKTREST

10

INDISK FÖRFATTARE

6

BRAHES Ö

PÅ BIL GRANNE FRÅN I SÖDER KIEV

BLYTON

GÅR FÖRE NÅD

HÄLSNING

80-TALSFILM

ÖKENSTAT

SIST I LÄNK

!

ÄR BRA ATT FATTA

11

DEL AV LAOS

1

BLEV ÅTER JAPANSK 1972

LITEN SKIVA

7

ANGES I HA FÖRAKTAD GRUPP

KAN KLACK

INTE MÅNGA

RÄNNA

12

HÅLLER IHOP

KALLA KRIGETBAS BÖR FYLLAS

GRUND FÖR DELNING

KOMMER TUNGT EFTER ÄMNE LUGN

TORKA

VERKAR SAMMANHÅLLANDE

5

KÄTTE

9

SAFT 2

3

4

5

6

7

Skriv in bokstäverna i de numrerade rutorna och skicka in svaret (helst e-post) senast den 31/8 2015 till: info@itimra.se, eller via vanlig post till: iTimrå Brunnshusg 6 B, 871 31 Härnösand

8

9

10

11

12

13

14

15

Namn:.............................................................................................................................................

Välkommen till Apoteket!

20%

rabatt på ett helt köp! Adress:...........................................................................................................................................

Vinnarna lottas bland de rätta svaren.

Postadress:..................................................................................................................................

1-3:e pris: 2 st evenemangspresentkort (värde ca 350 kr/st) hos Söråkers Folket Hus 4-10:e pris: 2 st biocheckar (värde 70 kr/st)

Tel:..................................................................................................................................................

Gäller ej receptbelagda läkemedel, endast på Apoteket Köpmangatan 31, Timrå t o m 2015-08-31.

i TIM R Å

37


Dagens lunch Thai Tallrik Mån-lör 11-14

Glad sommar önskar

69:-

LOPPMARKNAD HAMSTA Prylar och möbler • Hamsta, Timrå

Tik´s Thaimat

www.framtidsenergi.se

Köpmang 27 C • 060-57 33 00

060-57 08 25

Trevlig sommar!

Närodlat i din matbutik

• Räkfrossa • • Tacobuffe • • À la carte • • Trubadurkvällar •

Sommaröppet 1/6-30/9 mån-sön 11.00-16.00 Jag köper hela/delar av hem. Även verktyg m.m.

tel: 073-958 45 54 • e-post: chester3_2003@yahoo.se

Vi finns när du behöver oss Du får hjälp med allt som rör en stilfull och värdig begravning.

060-416 00

Fullständiga rättigheter

SommaRöppeT tisdag-söndag Ring för bordsbeställning!

060-480 00 Beök oss på sommarfagra Åstön!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Börja ridskola?

Södra Köpmangatan 19B, Timrå Tel. 060-57 66 70

• Trevliga hästar • Utbildad personal • Anmäl dig! kansliet@timrahastsportforening.se www.timrahastsportforening.se

Timrå Hästsportförening

Jour dygnet runt • Hembesök • fonus.se

VI ByGGER OM ER Över 50% av all webbtrafik sker i Smarta telefoner och läsplattor! Vi bygger om din sida så att den fungerar för mobiltrafik också! Hör av dig!

38

iTIMRÅ


E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M OSS TIMRÅ KOMMUN

VI BÖRJAR ETTAN TILL HÖSTEN

00rå% 1Tim

Alfred, Hilma, Elliot,Nils och Livia är alla förskoleelever som ser fram emot att börja på Laggarbergs skola SIDAN 22

[annonsindex ]

nr 1 / 2015

KröniKa:

DAG JONZON

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Apoteket.......................................... 37 Aroma Thai Massage........................ 40 Bergvärme......................................... 9 Biblioteket......................................... 9 Ceris Resor...................................... 34 Ebbas............................................... 40 Fonus............................................... 38 Framtidsenergi................................. 38 Gunnars Bod..................................... 40 Hamsta Loppis................................. 38 Holmö Brygga.................................. 34 Hårfint............................................. 38 Hässjö Begravningsbyrå..................... 9 ICA Supermarket Sörberge................. 6 Insiktsyoga......................................... 9

New Fashion..................................... 40 Northbike........................................... 2 Pizzeria Kebab House....................... 34 Porter Caféet................................... 38 SCA.................................................... 6 Svelanders....................................... 37 Sörberge Blomsterhandel................ 40 Söråkers Folkets Hus........................ 35 Söråkers Grönsaker......................... 38 Söråkers Tandvård........................... 38 Tik’s Thaimat.................................... 38 Timrå Curryhouse............................ 40 Timrå Hästsportförening.................. 38 Timrå kommun........................... 3, 4, 5 TIRAB................................................. 2

juni/juli

TIMRÅKRYSS! VInn FInA pRISeR!

Visit Timrå............................. 20, 21, 22 Wifsta Glas....................................9, 37

SMARTA VÄRDEKUPONGER!

40

PATRIK WREEBY, ENTREPRENÖREN SOM VÄLJER TIMRÅ

TIMRÅSIDOR

Mitt i naturen SID 30

VI HÄLSAR PÅ I LAGGARBE RGS SKOLA – 20 ÅR I ÅR!

E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O M OCH FÖR TIMRÅ KOMMU N • N Y T T F O R M AT • D U B B E LT S Å STO R

VAR SÅG

OD!

ICA I SÖRBERGE • WATERFRONT •

iTIMR Å

Foto Anders Eliasson

SKEPPSHAMNSLEDEN Många måsten längs vägen mot Åstön

MARIANNE SVELANDER

driver kafé och kiosk i Fagervik. SIDAN 22

VIVSTAVARV En kulturskatt att värna

he TFol

NYHET! TIMRÅKRYSS! VINN FINA pRISER!

Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Brunnshusgatan 6, 871 31 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@itimra.se • www.itimra.se

N M OCH FÖR TIMRÅ KOMMU E T T K VA L I T E T S M A G A S I N O

VAR SÅ

SIDOR

Krönika: DAG JONZON

NGEN MOTORKU Jonas Olert lämnar

SMARTA VÄRdE-ER! KUPONG

inte sitt Söråker

MALIN PERSSON

TIMRÅS NYA AMBASSAdÖR

ANSVARIG UTGIVARE Lars Kågström, lars@yippieharnosand.se

NYHET!

är bandystjärna.

SIdAN 11

TIMRÅKRYSS! VInn FInA pRISeR!

DEN SANNA HISTORIEN OM EN Succé!

OM SITT MALIN TIMRÅ •ÄR ROCCO • FISKELYCKA I

EX! TA ETT

Ti

48

2 / 2014 nr dec/jan

GO D!

10m0r% å

kan Water Front story EMELIE ÖBERG BLOGGAR • MARTIN HÄGGSTRÖM

1

Omslaget

juli/aug/sep

SMARTA VÄRDEKUPONGER!

• KALENDARIUM

EX! TA ETT

00rå% 1Tim

nr 1 / 2014

Y:ET • FLYGLEDNING • KANOTKLUBBEN

BERGEFORSEN

redaktör Anders Eliasson, info@timra.se

Krönika: DAG JONZON

48 TIMRÅSIdOR

LjustorpNEWs SUPERLOKALA LJUSTORPSBLADET FIRAR 20 ÅR

ISKLÄTTRING • GÅRDSBUTIKEN • MARIEDALSSKOLAN

• LÅGAKUSTENBRON • KALENDARIUM iTIMR Å

Redigering Pawel Maronski, pawel@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net

1

Produktionsledare Michael Carnbro, mic@alltid.net VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net Projektledare/ANNONSBOKNING Daniel Brännström, daniel@itimra.se, 060-58 00 30 Susanne Boström, susanne@yippieharnosand.se Stefan Fröberg, stefan@yippieharnosand.se UTGIVNINGSBEVIS NR 28 968

Utkommer med 2 nummer/år. Nästa nummer kommer den 2 december 2015!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Utdelning Upplaga 11 000 ex. Total hushållstäckning, Timrå kommun, utdelning med Posten. Tryck Mittmedia Print Medarbetare i DETTA NUMMER Anders Eliasson, Dag Jonzon, Anders Hall

WEBB-HEMsIDa! # analys # PROJEKT # InnEHÅll # DEsIGn # MÅlGRUPP # MÖJlIGHETER # UTVECKlInG

# sTRaTEGI # FÖRPaCKnInG # VaRUMÄRKE # KOnCEPT

# sTORyTEllInG # TIllTal # BIlDsPRÅK

# FUnKTIOn # FORM # UPPlEVElsE

# TEKnIK # sOCIala MEDIER # PlaTTFORM # sUPPORT

Boka ett möte för genomgång av er webbsida Brunnshusgatan 6 B, Härnösand • 070-679 75 29 • E-post: info@alltid.net • www.alltid.net/webb

i TIM R Å

39


Värdekuponger! Värdekupong

150

kr

för thaimassage 30 minuter. Gäller t o m 31/7 2015 mot uppvisande av kupong. Max 1 kupong/kund.

Aroma Thai Massage Simhallshuset • Timrå 073-074 62 35

Värdekupong

Spara pengar! Värdekupong

25

%

Värdekupong

3

Ta betala för 2

rabatt

Vi bjuder på den billigaste! Gäller vid avhämtning, ej lunchmeny. Erbj gäller t o m 30/6 2015 mot uppvisade av kupong.

Köpmangatan 39 • 060-57 33 30

Köpmangatan 46 • 060-58 03 33 www.timracurryhouse.se

på valfritt plagg. Erbjudandet gäller t o m 30/6 2015.

Värdekupong

Värdekupong Ta med kupongen och besök oss Öppet: mån-fre 12-18

50

kr

Räksmörgås & the/kaffe

3

st

Pelargoner

från Målsta endast 100:Ord 120:-. Gäller t o m 30/6 2015.

Erbjudandet gäller t o m 30/6 2015 mot uppvisade av kupong.

Riksgatan 3, Sörberge 070-241 85 23

Sörberge • 060-57 00 30

20% rabatt

på valfri vara t o m 15/8 2015.

Mittemot Handelsbanken & ICA Andersson Sörbergevägen 15 • Sörberge

Skaffa din egen sommarstuga... på hjul!

Terminalvägen 30

 060-57 98 65

www.sorbergehusvagnar.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.