Page 1

Å RG Å N G 12 • N R 4 | 202 1

ANNONS H EL A DEN NA S IDA ÄR EN AN N O NS

Hösten 2022 kommer nya transportutbildningen att dra igång där möjligheten till att skaffa sig CE-behörighet erbjuds.

Näringslivskontoret

Norrlands bästa företagsklimat!

FOTO ANDERS ELIASSON

Klart med yrkesförarutbildning w Bristen på yrkesförare kommer att bli betydande i Sverige. Totalt 50 000 nya yrkesförare beräknas att behövas under de kommande tio åren. Timrå kommun ska som i ett led av detta starta en ny gymnasial transportinriktning. Transportinriktningen planeras starta redan höstterminen 2022 som en del av Timrå gymnasiums Fordons- och transportprogram. DB Schenker var tidiga med att flagga för det kommande behovet. De vände sig först till Näringslivskontoret, som sedan tog önskemålet vidare till barn- och utbildningsförvaltningen. – Det började med att jag skickade ett mejl till Näringslivskontoret och de var snabba

med att ta det vidare, säger Patrik Ellefsson, distrikschef DB Schenker, som var den som satte bollen i rullning. Men betänketiden och startsträckan var kort och beslutet om att köra togs snabbt. – Vi hade faktiskt tänkt på detta ganska länge eftersom en hel del elever söker sig till Sundsvalls transportutbildning där de ges möjlighet att ta CE-kort. Det har vi inte erbjudit under en längre tid men i och med detta blir det nu möjligt. Vi är ju beroende av näringslivet eftersom programmet har ett behov av praktikplatser och gensvaret har varit positivt. Genom praktiken kan företagen forma sin egna arbetskraft vilket är lite av en win-win-situation, säger Susanne Wåger, rektor Timrå Gymnasium. DB Schenker är givetvis med på tåget och

kan stötta upp det hela. – Det är en industritung region där transportsektorn är oerhört viktig. Vi vill gärna vara med på den här resan tillsammans med Timrå. Vi kommer att kunna stötta med praktiska saker som praktikplatser samt även bidra med kunskap från näringen, säger Patrik Ellefsson. Näringslivskontoret som tog frågan vidare till politikerna är mycket nöjda med hur det har utvecklat sig. – Barn- och utbildningsförvaltningen har varit snabba och mycket lyhörda. De var väldigt öppna när jag kom med ett behov som uppmärksammats av ett av våra lokala företag. Hela kommunen har gjort ett fantastiskt arbete för att få detta på plats, säger Christina Eriksson, näringslivskoordinator.

ETT K VA L I T E M A G A S IT S N OM OSS I TIMRÅ

GR ATIS L ÄSNING

Populär etableringsplats • Kontorskoncept • Intensiv besökskampanj

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Klart med ny utbildning • Industriområdet som lockar

KATTER & HUNDAR Hotell för fyrbenta vänner

HITTAT HEM Urstockholmaren Lena Tolvers valde skogen och vattnet Jag & min bil: Gamla Fordar är modellen | Vimmel: Nostalgimyller Skritta lugnt: En kväll på ridskolan | Rörelse: Pangea sätter fart igen


Covid-19: Det här gäller från den 1 november Rekommendationerna till vuxna och barn som handlar om att stanna hemma med symtom ändras den 1 november. Från 1 november ändras också rekommendationerna för vem som ska testa sig och när. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. De förändringar som genomfördes den 29 september gäller fortfarande. Då togs bland annat begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.

Mer information hittar du på folkhalsomyndigheten.se

2

iTIMRÅ


DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FÖR TIMR Å KOMMUN

NR 4 2021

INFORMATION KONTAKT: kommun@timra.se • 060-16 31 00 • GILLA OSS PÅ FACEBOOK! facebook.com/timrakommun WEBB: www.timra.se

Barnrättsombuden i Västernorrland får utmärkelse • Timrå bibliotek har tillsammans med sex folkbibliotek i Västernorrland fått barnrättsutmärkelsen Elefanten från Svensk biblioteksförening. De får priset för att ha skapat en struktur som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt arbete med barnets rättigheter. I egenskap av barnrättsombud i Västernorrlands län tilldelas barnrättsutmärkelsen Elefanten 2021 till Charlotte Andersson och Christina Sundnäs på Timrå bibliotek. – Att vi får Barnrättsutmärkelsen Elefanten visar på att vi är på väg åt rätt håll med vårt arbete med barnkonventionen. Det här är inte bara barnrättsombudens pris utan det är hela bibliotekets pris och framförallt Timrå kommuns minderåriga medborgares pris. Vårt samarbete med Mariedalskolan har gjort att vi har fått en inblick i hur barnen vill ha sitt bibliotek och vi fortsätter att jobba framåt för att bli en mer barnfokuserad och barnvänlig verksamhet, säger Christina Sundnäs, projektledare för Barnkonventionsprojektet vid Timrå bibliotek.

JURYNS MOTIVERING Juryns motivering till att barnrättsombuden på folkbiblioteken i Västernorrland får ta emot priset lyder: ”Barnrättsombuden har skapat en struktur som möjliggör ett långsiktigt och systematiskt arbete med barnets rättigheter och involverat politiker, chefer, medarbetare, demokratisamordnare, ungdomsråd och barn själva i processen. En särskilt viktig bedrift är de insatser som gjorts för att inkludera

Christina Sundnäs och Charlotte Andersson är barnrättsombud på Timrå bibliotek. barn och unga i utvecklingen av biblioteken. Barnrättsombuden har samlat idéer från barn och unga i skidbacken, gett ungdomar möjlighet att ställa frågor till politiker och intervjuat elever om deras syn på biblioteket. Barnrättsombuden har initierat aktiviteter och tillhandahållit kontinuerlig kompetensutbildning för bibliotekens medarbetare om barnkonventionen. De har också tillsammans med bibliotekscheferna påbörjat kartläggningar och gjort barnkonsekvensanalys inför förändringar i biblioteksmiljön. Barnrättsombuden i Västernorrland har kommit långt i sitt barnrättsarbete. De utgör tillsammans ett gott exempel på hur

folkbibliotek kan organisera ett hållbart barnrättsarbete. Genom sitt omfattande och långsiktiga arbete har barnrättsombuden skapat en plattform för ett fortsatt framgångsrikt barnrättsarbete i Västernorrland.”

OM ÅRETS BARNRÄTTSUTMÄRKELSE ELEFANTEN Från och med år 2020 delar Svensk biblioteksförening ut Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Priset beslutas av en jury och består av ett diplom.

Regnbågsveckan – kultur och lika värde för alla • Den 22-26 november, arrangeras

Regnbågsveckan på Timrå bibliotek och är en gemensam satsning av biblioteken i Västernorrland. Under veckan kan besökare ta del av workshops, boktips, tipspromenad och pysselverkstad. Årets tema är barn och ungdom. Regnbågsveckan startade i Örnsköldsvik för att sprida budskapet om ett lika värde och kultur för alla. Idag är det ett samarbete mellan alla Västernorrlands kommunbibliotek och Regionbibliotek Västernorrland. På Timrå kommun samordnar Elin Wrethén aktiviteterna under den färgglada veckan.

– Regnbågsveckan uppmärksammar HBTQfrågor genom litteratur och kultur, där årets vecka fokuserar på barn och unga, säger Elin Wrethén, bibliotekarie på Timrå bibliotek.

WORKSHOP OCH FÖRFATTARBESÖK Under regnbågsveckan i Timrå bjuds det på kultur i olika former, där barn och unga går som en röd tråd. Veckan börjar med en skrivarworkshop för ungdomar med författaren Sara Wikman. På tisdag kan man få njuta av regnbågsfika med boktips på biblioteket. Vidare på onsdag blir det filmvisning på Pangea för de lite äldre ungdomarna. Utöver veckans olika arrangemang finns möjligheten att gå regnbågspromenaden.

– Det är en slinga genom Timrå centrum för både barn och ungdomar. Vi kallar det för regnbågspromenaden, säger Elin Wrethén. Genom att läsa av en QR-kod får deltagare en karta över slingan, där böcker och mjukisdjur kommer att finnas utplacerade i skyltfönstren tillsammans med information om HBTQ-frågor. Barn och unga som deltar har då chansen att vinna något av de utplacerade djuren och böckerna. – Det kommer även finnas regnbågspyssel på biblioteket för alla åldrar under veckan, avslutar Elin Wrethén. Komplett program med tider och platser finns på bibliotek.timra.se i TIM R Å

3


HEL A DET TA UPPSL AG ÄR EN ANNONS FÖR TIMR Å KOMMUN

Timrå gymnasiums gröna klassrum.

Hundratals växter har förbättrat skolans inomhusmiljö • Guldpalm, murgröna och fredskalla har förbättrat inomhusmiljön för skolans elever. Nu har Timrå gymnasium invigt sitt gröna klassrum i samverkan med Mittuniversitetet. Guldpalm, murgröna och fredskalla har förbättrat inomhusmiljön för skolans elever. Nu har Timrå gymnasium invigt sitt gröna klassrum i samverkan med Mittuniversitetet. Utrustad med jord och kruka planterade barn- och utbildningsnämndens ordförande Lisbeth Eklund (S) symboliskt en stickling när gymnasiet visade sitt gröna klassrum en torsdag i september. – Vi hoppas att miljön ska inspirera fler att integrera växter i sina lokaler för en ökad trivsel, säger Susanne Wåger, rektor på Timrå gymnasium.

Rummet är ett resultat av ett forskningsprojekt tillsammans med Mittuniversitetet, som tog sin början 2019. Totalt har cirka 50 elever från Naturvetenskapsprogrammet deltagit i studien, som bland annat visar att växterna bidragit till bättre studiemiljö och ökad trivsel. Forskningskonceptet kallas DEVA och står för Design, Energi, Växter och Atrium för en hållbar inomhusmiljö.

ELEVER VILL SKÖTA OM VÄXTERNA Hundratals växter pryder väggarna i klassrummet. Närmare bestämt 220 stycken. – Det har blivit lite av en grön oas dit eleverna dras. Många kommer hit för att varva ner på rasterna eller för att de vill sköta om växterna, säger Peter Bergström, lärare i naturvetenskap och biologi vid Timrå gymnasium.

Vinnaren av badhustävlingen korad I septembernumret av Magasinet iTimrå arrangerade vi en badhustävling där vi undrade hur många kakelplattor det krävs för att kakla den stora bassängen i det nya badhuset i Timrå. Nu är tävlingen avslutad och vi har utsett en vinnare! Rätt svar är cirka 23.600 stycken. Det var många som gissade, men faktiskt bara en som gissade rätt. Tillsammans med rimmet ”Man önskar ju sig en väska som är snygg när man ska iväg å simma, vill ju att alla andra ska av avund svimma!” säger vi grattis till vinnaren som är meddelad. Tack säger vi också till alla som gissat och motiverat med roliga och underfundiga rim! 4

iTIMRÅ

Men DEVA handlar inte enbart om gröna växter. Borden är designade i vågiga former och växterna omges av ett bevattningssystem i mondrianmönster. – Vi jobbar med alla parametrar och försöker på så sätt öka naturkänslan. Vi ser att det här kan ge välbefinnande och ökad kreativitet. Det är befrämjande för utbildningsmiljön och skolan kan koppla ihop det med undervisningen i naturvetenskap, säger Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor vid institutionen för ekoteknik och hållbart byggande på Mittuniversitetet.

”FINNS MÅNGA MÖJLIGHETER ATT SPINNA VIDARE” Utanför klassrummets fönster trängs granar, tall och björk. Närheten till skogen gör naturkänslan i rummet mer påtaglig. – Det finns många möjligheter att spinna vidare på konceptet och närheten till naturen, fortsätter Peter Bergström. Och flera aktiviteter är redan planerade. Under höstterminen ska rummets inomhusmiljö genomgå fysikaliska mätningar, som sedan ska kunna användas i undervisningen. – Rent pedagogiskt tror jag att vi har jättevinster i det här, för att vi har allt så nära till hands. Men det största mervärdet är nog att eleverna vill komma hit, i en tid då många vill bort från skolan, avslutar Peter Bergström.


HEL A DET TA UPPSL AG ÄR EN ANNONS FÖR TIMR Å KOMMUN

Tänk att få vara samhällsbyggare – kanske årets samhällsbyggare! • Timrå går från förvaltnings- till tillväxtläge, från att vara vass på effektiv bygglovshantering och små medelstora företagsetableringar till att faktiskt närma sig den riktigt stora energiintensiva investeringen med tusentals nya arbetstillfällen till kommunen och regionen. Vi bygger ut och om samhället för framtiden, tillsammans skapar vi framtidens Timrå. Intresseorganisationen Byggföretagen har nominerat Timrå kommun till Årets samhällsbyggare. Som en av tre finalister uppmärksammas kommunen för att under lång tid ha arbetat med att förbättra villkoren för företagandet, vilket resulterat i Norrlands bästa företagsklimat. Företag etablerar sig och växer och vi utvecklar kommunens egna anläggningar och gynnar samhällsbyggandet. För mig är det ett mycket fint betyg, det finns nästan inget finare epitet än att vara just samhällsbyggare, att bidra till något större som gynnar många och som stärker regionen för framtiden.

Och det hänger ihop med välfärden. Med fler och växande företag följer arbetstillfällen och skatteintäkter. Med det som grund kan vi fortsätta att utveckla välfärden med starka skolresultat, god och nära vård och meningsfull fritid. Vi går nu vidare i samhällsbygget och kör ett helt stadsbyggnadsprojekt. I absolut toppläge, i anslutning till Fagervik och Sörberge, ska en helt ny stadsdel skapas. Arbetsnamnet är Solhöjden. Här planeras nu för 350 nya bostäder med enskilda villor, till par- och flerfamiljshus. Intresset är stort, så vi resurssätter för genomförande. Badhuset är i slutfas och kommer att öppna hösten 2022. Det blir ett landmärke för Timrås förflyttning från ett förvaltande till ett stadsbyggande perspektiv. Kronan på verket kan vara en energiintensiv industri på Torsbodahöjden. Detaljplanearbetet har startat, samråd sker i december och det här kan vara det som gör att Västernorrland slutar minska i befolkningstal och istället kraftigt växer. Förutom 2000 direkta arbetstillfällen beräknas varje industrijobb ge 3-4 tillkommande arbetstillfällen i kringeffekter. En tillväxt som i sin tur säkrar finansieringen av framtidens välfärd och utveckling. Låt oss göra denna tillväxt

tillsammans – vi är alla samhällsbyggare, och Timrå kanske årets samhällsbyggare!

Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas!

Andreaz Strömgren

ANDREAZ STRÖMGREN, KOMMUNCHEF

andreaz.stromgren@timra.se

Jens Lööke – årets tobaksfria förebild i Tobaksfri Duo Vi är glada att presentera årets tobaksfria förebild Jens Lööke, #81 Timrå IK. Jens Lööke säger nej till tobak och ska vara en förebild för ungdomar att välja en tobaksfri vardag.

Säger nej till tobak gör Jens Lööke i Timrå IK.

– Det är glädjande att vi fortsätter samverka för att skapa engagemang och sprida kunskap kring frågorna med målet att skapa en tobaksfri vardag för våra ungdomar, säger Jens Grelsson, trygghetssamordnare, Timrå kommun. Årets tobaksfria förebild är ett samarbete mellan Timrå IK, Region Västernorrland och Timrå kommun. – Vi är mycket stolta över det starka samarbetet vi har mellan oss, Timrå kommun och Region Västernorrland genom Tobaksfri Duo. Arbetet är en del av Teamsters och där vår samverkan ger effekt ute i samhället och bland ungdomar. Vi kan nu också erbjuda alla elever ett säsongskort på Västra Stå som går med i Tobaksfri Duo. Detta blev inställt

förra säsongen på grund av pandemin men nu känns det bra att erbjuda alla elever detta igen, säger Jennie Hjort, verksamhetsansvarig Teamsters, Timrå IK. Tobaksfri Duo är ett tobaksförebyggande program. Metoden innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda lovar att vara tobaksfria – och tillsammans följer upp och stöttar varandra. Timrå kommun har sedan 2012 arbetat med Tobaksfri Duo tillsammans med Region Västernorrland.

TIDIGARE TOBAKSFRIA FÖREBILDER • Adam Ohre, 2020 • Gustav Nielsen, 2019 • Filip Hållander, 2018 • Malin Persson och Jonathan Dahlén, 2017 • Max Friberg, Johan Andersson och Daniel Öhrn, 2016 Läs mer om Tobaksfri Duo på tobaksfri.se i TIM R Å

5


INNEHÅLL iTimrå • Nr 4 | 2021

Hästar är livet w Vi följde med ridläraren Sara och hennes elever under en kväll på ridskolan. Sidan 32

FANTASTISK FORD

FRÅN SKOGÅS TILL TIMRÅ Sidan 14 NOSTALGI TILL SALU

6

iTIMRÅ

som t e n i s a g Ma dlar om han ill 100% Timrå t

Sidan 22 HUNDAR OCH KATTER

Sidan 24

Sidan 28 SNÄLL HÄXA

Sidan 21


.

TIMRÅ Presentkort

PRESENTKORTET KÖPER DU PÅ COOP TIMRÅ OCH I BUTIKEN/ WEBBSHOPEN TIMRÅ IK. PRESENTKORTET KAN LADDAS MED VALFRITT BELOPP MELLAN 100 OCH 5000 KRONOR. PRESENTKORTET GÄLLER I ÖVER 50 BUTIKER, CAFÉER, RESTAURANGER OCH FRISÖRER I TIMRÅ KOMMUN.

www.fromtimrawithlove.se i TIM R Å

7


KRÖNIKA N

Aforismer och affirmationer

ovemberljuset räcker till att se tangenterna på datorn för att det ska bli en fjärde krönika året 2021, men inte till mycket mer. Det är hemskt att köra bil kvällstid på regnvåta asfaltvägar, möta bländande xeonlampor, behöva spänna ögonmusklerna för att ens hitta hem. Och inte har de elva månader som gått av året heller varit så lätta att tas med på grund av alla restriktioner som vi behövt ta till för vår egen och samhällets skull. Tacka vet jag decembersnön som kommer med ljusa vidder och kallgrader. Som Robert Karl Oskar Broberg skaldade: Hellre ha det glatt på is, än gå i lera och sörja. Vi behöver pigga upp oss med några positiva aforismer och affirmationer. Ta till oss att glaset snarare är halvfullt än halvtomt och att utgångspunkten är att jag duger som jag är. Inte ofta att jag citerar förre ständige sekreteraren i Svenska Akademien, Horace Engdahl. Särskilt inte i tidningen I Timrå och särskilt inte efter de senaste årens tumultartade bråk i akademien. Men han har formulerat sig väl när han ger sig på att förklara vad en aforism är. – Aforismen är som en cykel. Den saknar stöd åt sidorna och måste därför vara i rörelse från första till sista bokstaven. Vissa aforismer är rentav som en enhjulig cykel. Den har inte stöd från något håll och håller sig ändå upprätt: rena cirkusnumret.

Ta den här till exempel som passade som motto när Svenska Akade-

mien var ute och cyklade, och som fler med hybris verkar leva efter nuförtiden. – Ordning är för idioter. Genier behärskar även kaos. Det raka rådet från västernorrlänningen Stig Wiklund, mental tränare och coach till bland andra Frida Karlsson, känns smartare. – När det är rätt går det lätt, när det går lätt är det rätt! Inte undra på att en Janne på Facebook vädjar till Stig som lotsat både skidskyttar, skidåkare, travhästar och travtränare till exempellösa framgångar. ”Du måste nog hjälpa Timrå IK nu.” Fast visst känns det lite bättre efter trettonde försöket på egen hand av laget med segern mot Brynäs. Men de kan nog hitta mer behövlig inspiration på Stigs hemsida positivakicken.se eftersom det är en lång serie. För som ordspråket säger: – Det är ingen svaghet att tappa kontrollen. Det är en styrka att ta tillbaka den. Heja Timrå! Min egen favorit är nog den här. – Den som slösar med sig själv blir rik. Tugga på den ett tag. Påminner om att det är saligare att giva än att taga. Kommer att tänka på Lennart Larsson, sann friidrottsvän och legendarisk eldsjäl i Timrå AIF som en gång sa: ”Ska du ha någonting gjort, fråga dem som har mest att göra. De säger aldrig nej!”

Jag har en stark upplevelse från början av 2000-talet, när läkaren Christina Doctare höll en föreläsning om hjärntrötthet och utbrändhet i mitten av december på Söråkers Folkets Hus. Trodde jag skulle var en av få i publiken, men det kom

8

iTIMRÅ

närmare 150 personer några veckor före jul för att lyssna på henne och få verktyg för ett liv i balans. 150 personer som desperat sökte julefrid och sinnesfrid. Dagens slimmade avreglerade samhälle är ett samhälle med möjlighet att välja, välja, välja i oändlighet vad det än gäller. Allt annat än sinnesfrid när allt lämnas till marknaden och ingen tar ansvar för helheten längre. Brukar tänka att man måste vara sin egen projektledare vad man än ger sig in i numera. Fibergrävning, mobilabbonemang, el-leverantör, skolor och inte minst hålla koll på jättarna bakom Facebook, Google, Amazon, AliBaba, Kina, Polen, Biden eller Trump. Och snart är det val i Timrå igen. Det är inför dessa känslor, vintern behövs. Den kyler ner. Hjälper till att lugna ned tempot. Stanna hemma. Gå på bio. Kura skymning. Tänka efter. Tänka nytt. Som rådet från en av grundarna av Minnessota-modellen Ph.D Dan Anderson, när han föreläste för personalen på behandlingskollektivet Timråkollektivet/Sörviks Herrgård om förnekelse, behandling av beroenden av narkotika och alkohol och vikten av balans. – Kreativitetens andra sida är rekreation. Utan avkoppling och vila ingen balans. Livet handlar inte om perfektion utan om utveckling. På engelska. Progression. Not Perfection! Som hos jägmästaren Ulf Norrstig, huvudpersonen i Kerstin Ekmans senaste, kanske sista, bok ”Löpa Varg”. Ett 180 sidor långt (eller kort) julklappstips till alla läskunniga, läshungriga, vetgiriga, medkännade medmänniskor. Boken utspelar sig visserligen i skogarna väster om Ljusdal, men det skulle lika väl ha kunnat vara i skogarna runt Ljustorp eller Bredsjön som han bott och jagat. Det är en stor liten bok om att förändras, utvecklas, våga se på verkligheten med nya ögon. Med ögon känsliga för grönt. För livet, för djurlivet, för skogen, för allas rätt att finnas till. Att våga lämna det invanda, inlärda sättet att göra som man alltid gjort. – Det är bättre att veta än att inte veta, skriver Kerstin Ekman och tänker på Svante Arrhenius som fick Nobelpriset i kemi 1903, som den allra förste svenske nobelpristagaren. Han hade förutsett att användningen av fossilt bränsle skulle höja temperaturen på jorden. Vem trodde att det hade nån betydelse? Den okunskapen och förnekelsen är vad vi alla, politiker, medborgare och näringsliv får äta upp i dag och som 197 länder och 39 000 förhandlare brottas med på klimatmötet i Glasgow.

DAG JONZON info@itimra.se

2022 är året då vi alla ska genomföra vad det förhandlas om för att hålla temperaturen på jorden i schack. 2021 har inneburit nyfödda barnbarn, min mammas och nära kära vänners bortgång. Jag tar fram den gamla bonaden som hängde på väggen i sovrummet på Sörviks Herrgård och förundras: Tiden går Det goda består


S ö r å ke r s Fo l ke t s H u s kulturhuset i timrå | BIOGRAF | KULTUR | KONFERENS | BIBLIOTEK | DAGENS LUNCH

BIO 95 kr

Söndag 21 nov kl 16.00 Söndag 19 dec kl 16.00

Söndag 24 nov kl 13.00

Tisdag 28 dec kl 16.00 Tisdag 4 jan kl 16.00

DROTTNING

M A R G A R E TA Söndag 12 dec kl 14.00 Söndag 19 dec kl 14.00 Tisdag 4 jan kl 14.00

Söndag 12 dec kl 16.00

Söndag 2 jan kl 19.00 Tisdag 4 jan kl 19.00

Söndag 19 dec kl 19.00 Måndag 27 dec kl 19.00 Torsdag 6 jan kl 16.00 Måndag 27 dec kl 14.00 Onsdag 29 dec kl 16.00 Torsdag 6 jan kl 14.00

Måndag 27 dec kl 16.00 Tisdag 28 dec kl 14.00 Söndag 2 jan kl 14.00 Söndag 9 jan kl 14.00

Onsdag 29 dec kl 19.00 Söndag 2 jan kl 16.00 Torsdag 6 jan kl 19.00 Söndag 9 jan kl 16.00 Torsdag 13 jan kl 13.00 & 19.00

Fredag 14 jan kl 19.00 Tacobuffé fr 17.30 Söndag 16 jan kl 19.00 Onsdag 19 jan kl 13.00

Söndag 9 jan kl 19.00 Onsdag 26 jan 13.00 & 19.00

Ge bort en kulturupplevelse i Jul! Vi har presentkort att fylla med musik, teater och event! Öl- & Whiskymässa, Östen med Resten, Trädgårdföreläsning och livemusik är några av våra event att se fram emot under våren 2022! JULKLAPPSAKUTEN HAR ÖPPET: Torsdag 16 dec 17.00-20.00 Fredag 17 dec kl 17.00-21.00

Måndag 20 dec kl 17.00-20.00 Tisdag 21 dec kl 17.00-20.00 Onsdag 22 dec kl 17.00-20.00

BOKA: 060-400 73 | info@sorakersfolketshus.se | www.sorakersfolketshus.se | Folketshusvägen 10, 861 51 Söråker i TIM R Å

9


Ögonblicket

Tynderö kyrka klockan 17.54 lördagen den 6 november 2021 Alla helgons dag och en stilla stund utanför Tynderö kyrka vid minneslundens tända ljus. Varje skugga talar om att någonstans finns det ljus, och alla har vi någon att tända ett ljus för. Nu när vi går mot allt mörkare tider gäller det att ha i åtanke att det är bara i mörkret man kan se ljuset. TEXT OCH FOTO ANDERS ELIASSON

10

iTIMRÅ


i TIM R Å

11


Är ni i behov av sandningsmaterial, gårdsgrus eller singel?

VI KROSSAR BERG med moderna transportabla verk och levererar grus från egna täkter i Binböle, Kallsta, Torsboda & Lagmansören Vi har även grusmaterial vid vårt kontor på Saltvik!

Vi hjälper er med det …och mycket mer!

FRÖLÉN KROSS AB Frågor och beställningar: Maria 070-654 72 70 el. Andreas 070-352 76 38 I www.frolenkross.se

+ Erfarenhet + Många genomförda uppdrag + Både digitalt och analogt + Snabba & effektiva + Prisvärda + Startade 1997

Köpmangatan 12 A (from 1/1 2022) Härnösand Tel 0611-51 13 20 • www.alltid.net

12

iTIMRÅ


iTIMRÅ / PLOCK

Rörelsefokus

Linn Norberg-Birkelund och Fauziya Shirin Athman hängde, klängde och klättrade och ­klarade av hinderbanan på rekordtid!

Pangea har kommit igång efter pandemin.

– Det har varit tufft för oss att hålla dörren stängd och följa FHM:s rekommendationer. I början var vi begränsade till 10 besökare samtidigt, mot slutet kunde vi ta in 30, men det stod ändå 20 stycken utanför och ville komma in säger Ann Ögren, en av fem fritidsledare på Aktivitetshuset Pangea. Nu är det skönt att börja återgå till det normala igen och aktiviteten i huset börjar komma tillbaka som det brukar. Under höstlovet var det full fart då man för några timmar flyttade in i gymnastiklokalen på Böleskolan där man byggde en hinderbana och spelade ”spökboll” eller ”killerball” som en del kallar det när man ska träffa varandra med en mjuk boll. (Blir man träffad åker man ut!) KUL tyckte alla! TEXT OCH FOTO ANDERS ELIASSON

Linn Norberg-Birkelund slår en volt.

Ann Ögren är fritidsledare och stöttar barnen i rörelselekarna.

i TIM R Å

13


R E P OR TAG E / H I T TAT H E M

Från Skogås till skogen Hon föddes och växte upp i Skogås i Stockholm och beskriver sig själv som en urstockholmare. Hennes föräldrar, ja till och med mormors mormor var från Stockholm och på hennes pappas sida såg det ungefär likadant ut. Själv hade hon till för sex år sedan aldrig varit så långt norrut som till ända upp till Timrå! Möt tv-aktuella behandlingsterapeuten Lena Tolvers.

M

TEXT & FOTO ANDERS ELIASSON

an ser dig på bästa sändningstid i programmet ”Behandlingen” som går i Kanal 5 och på Discovery+ där du samtalar och håller i övningar med kändisar. – Ja, jag fick en fråga av min tidigare arbetskamrat Ingemar Sköld som var överläkare på Öppen vården på Maria under många år om jag ville bli hans behandlande terapeut på ett väldigt speciellt ställe. Vi skulle vara isolerade under tre veckor på en öde ö tillsammans med sex kändisar som bestämt sig för att ta itu med sin rådande livssituation. Och det ville du så klart? – Jag blev hedrad av frågan! Vad gör du till vardags? – Jag är anställd som alkohol-och drogterapeut på Sjöberg & Ljungs Sundsvallskontor. Vi är specialiserade på att arbeta förebyggande på arbetsplatser och hjälper arbetsgivare att uppmärksamma och hantera drogmissbruk på arbetsplatsen. Vi håller i utbildningar för arbetsgivare, gör en kartläggning/utredning och efter bedömning ger rekommendationer gällande rehab-behovet. Parallellt med behandlingen får arbetsgivaren chefsstöd under hela processen. Var det därför du lämnade Stockholm och flyttade norrut? – Nej, inte initialt, min sambo Ulrik är uppvuxen i Härnösand och har kvar sina vänner där och han visste ett hemman till salu i Timrå. Vi åkte upp och tittade och jag blev nästan svimfärdig av miljön, vidderna och naturen, men för Ulrik var det vardagsmat. Det fanns inga grusvägar där jag växte upp, så det här var något helt annorlunda! Senare visade det sig att jag behövdes på kontoret i Sundsvall, så då fick jag nära till jobbet. ­Ulrik som i dag jobbar med krav- och IT-upphandlingar på SL i Stockholm, ser sig också om efter ny arbtetsplats. Lena berättar hur hon i huset vid grusvägen en dag stod och tittade ut genom fönstret och såg ett lodjur 10 meter från huset. – Det var fantastiskt, och älgar går förbi här samtidigt som havsörnar cirklar här ovanför och jag har sett björnspillning ett stenkast härifrån. Ett boende närmare naturen än såhär är det svårt att finna. En gång såg jag en utter nere i dammen. Dammen ligger på andra sidan grusvägen och den, vattenfallet och kvarnen tillhör hemmanet. Att bli ägare till ett vattenfall var nog inget som slog Lena när hon för några år sedan bodde i Stockholm. I sommar var du på Idö i Stockholms skärgård isolerad under

»

14

iTIMRÅ


Vattnet på den egna tomten var en av anledningen till att Lena Tolvers förälskade sig i platsen.

i TIM R Å

15


R E P OR TAG E / H I T TAT H E M

Lena Tolvers Ålder: 58 år (ett tag till). Familj: Tre barn ett barnbarn och tre bonusbarn. Har: Delad vårdnad om 110-årige Pontus (En sköldpadda som klev in i Lenas liv när hon var fyra år.) Gör: Har jobbat med missbruk sedan 1984 och ansvarar i dag för norrlandskontoret hos Ljung & Sjöberg Aktuell med: Alkohol och drogterapeut för kändisar i tv. Samt att hon ska bli Timråbo på heltid! Om att bo i hus på landet: Jag har byggt två egna hus med ett ex, sedan ritade jag ett eget och byggde det själv. Jag är både händig uthållig och gillar att snickra, och är tämligen ointresserad av att plantera blommor.

tre veckor med ett gäng kändisar och ett inspelningsteam. Hur var det? – Det var nog det mest udda uppdraget jag haft. Inte för att det var kändisar, utan för att vi var isolerade på ön. Förutom de sex deltagarna var det Ingemar Sköld och jag som var behandlingsteamet, samt vår behandlingsansvarige Tobias Sahlin som guidar tittarna och förklarar vad det är vi gör och förklarar varför en terapeut ställer vissa frågor. Med inspelningsteamet på 20 personer blev det ett sammansvetsat gäng isolerade på ön. Det var bland alla ljud- och ljustekniker och övrig inspelningspersonal en person anställd som ansvarade för provtagningen av covid som utfördes på alla i produktionen flera gånger om dagen. Du har suttit framför oräkneliga människor i terapeutiska samtal och i behandlingar genom åren, då har det varit samtal mellan fyra ögon, hur var det på ön? – Att vara omgiven av kameror, strålkastare och mikrofoner runt sig och på sig och alla människor som var närvarande i samtalen var till en början ovant för mig som terapeut, men redan den andra dagen hade jag vant mig. Jag är trygg i min profession och det var i den jag var där. Deltagarna var alla personer med vana att stå i rampljuset, men för dem var det en annan situation som var väldigt tuff, nämligen att berätta för hela Sverige om att man mår psykiskt dåligt och att man är missbrukare. Lena berättar att inget är regisserat utan visar riktiga möten mellan en behandlingsterapeut och deltagare i programmet. – Det var ingen som var beredd på vad som skulle hända när kända människor inför alla kameror naket blottar sina känslor och sin relation med sitt missbruk. Lena berättar att det inte blev riktigt som de planerat, utan fick under tiden på ön i behandlingen använda sig av sin flexibilitet i både grupp- och enskilda samtal. – Men det gick bra, och att göra en sådan sak offentligt innebär samtidigt ett avdramatiserande av alkoholoch drogrehabilitering, vilket är en viktig pusselbit för att människor som inte är kändisar ska inspireras att 16

iTIMRÅ

må bättre i sina liv. Att ta bort skammen från att söka hjälp är en bra start vilket deltagarna visat.

Fakta Lite lågt räknat: cirka 500 000 har ett riskbruk, 200 000 missbruk/beroende, 50 000 svårt alkoholberoende en överkonsumtion av alkohol/droger kan orsaka problem på arbetsplatsen, inte bara för den enskilde, utan även deras omgivning.

Den här typen av intensivbehandling på en öde ö som ingen kan lämna är förmodligen unik. Kan det vara en terapiform att arbeta med även i framtiden? – En 21 dagars terapi i ett sträck är en ovanlig form, i det här fallet kan det ses som ett block för deltagarna i en del av en behandling där de nu enskilt kan gå vidare. I vanligare fall handlar arbetet för att nå ett tillfrisknande från missbruk om att få en insikt om sin livssituation, och att få verktyg för att ta hand om den psykiska ohälsa som finns hos människor vilket ofta kan vara en grundorsak till ett missbruk. De 21 dagarna innebar för deltagarna en välbehövlig start på vägen mot ett tillfrisknande och bättre liv, samtidigt som de visat en del tittare att ”jag är inte ensam” om att bära på ett missbruk. Det är totalt åtta avsnitt och just nu är de som programserien halvvägs. Nästa avsnitt blir 21.00 onsdagen den 24:e november. Har du mött reaktioner nu när avsnitten börjat sändas? – I början av inspelningen var jag lite nervös över mitt eget agerande i samtalen. Vad kommer mina kollegor runt om i landet att säga om mitt sätt att arbeta? Men jag skakade av mig den känslan och gjorde som jag brukar och som jag alltid gjort, och glädjande har jag bara fått beröm av kollegerna. Det allra roligaste är att tidigare patienter som sett programmet har hört av sig och berättat att de numera har fått ett bättre liv efter tillfrisknandet. Om livet blir bättre efter en behandling har vi lyckats vilket skänker mig en djup personlig tillfredställelse, säger Lena, som även finner en annan glädje i sitt liv. En sådan är att kunna plocka hjortron och hon har sitt hemliga ställe här i närheten. På önskelistan står nu att få se norrsken och att se en björn (fast på håll) och det är nog kanske bara en tidsfråga. Arbetet med huset går vidare och hon och sambon Ulrik hjälps åt att snickra. – Vi tycker båda att det är viktigt att landsbygden får leva, därför hoppar vi över Birsta och handlar lokalt i så stor omfattning det går. J


HEL A DENNA S IDA ÄR EN ANNONS

Hösten 2022 kommer nya transportutbildningen att dra igång där möjligheten till att skaffa sig CE-behörighet erbjuds.

Näringslivskontoret

Norrlands bästa företagsklimat!

FOTO ANDERS ELIASSON

Klart med yrkesförarutbildning w Bristen på yrkesförare kommer att bli betydande i Sverige. Totalt 50 000 nya yrkesförare beräknas att behövas under de kommande tio åren. Timrå kommun ska som i ett led av detta starta en ny gymnasial transportinriktning. Transportinriktningen planeras starta redan höstterminen 2022 som en del av Timrå gymnasiums Fordons- och transportprogram. DB Schenker var tidiga med att flagga för det kommande behovet. De vände sig först till Näringslivskontoret, som sedan tog önskemålet vidare till barn- och utbildningsförvaltningen. – Det började med att jag skickade ett mejl till Näringslivskontoret och de var snabba

med att ta det vidare, säger Patrik Ellefsson, distrikschef DB Schenker, som var den som satte bollen i rullning. Men betänketiden och startsträckan var kort och beslutet om att köra togs snabbt. – Vi hade faktiskt tänkt på detta ganska länge eftersom en hel del elever söker sig till Sundsvalls transportutbildning där de ges möjlighet att ta CE-kort. Det har vi inte erbjudit under en längre tid men i och med detta blir det nu möjligt. Vi är ju beroende av näringslivet eftersom programmet har ett behov av praktikplatser och gensvaret har varit positivt. Genom praktiken kan företagen forma sin egna arbetskraft vilket är lite av en win-win-situation, säger Susanne Wåger, rektor Timrå Gymnasium. DB Schenker är givetvis med på tåget och

kan stötta upp det hela. – Det är en industritung region där transportsektorn är oerhört viktig. Vi vill gärna vara med på den här resan tillsammans med Timrå. Vi kommer att kunna stötta med praktiska saker som praktikplatser samt även bidra med kunskap från näringen, säger Patrik Ellefsson. Näringslivskontoret som tog frågan vidare till politikerna är mycket nöjda med hur det har utvecklat sig. – Barn- och utbildningsförvaltningen har varit snabba och mycket lyhörda. De var väldigt öppna när jag kom med ett behov som uppmärksammats av ett av våra lokala företag. Hela kommunen har gjort ett fantastiskt arbete för att få detta på plats, säger Christina Eriksson, näringslivskoordinator.

Populär etableringsplats • Kontorskoncept • Intensiv besökskampanj

i TIM R Å

17


Näringslivskontoret

H EL A D ENNA SIDA ÄR EN AN N O NS

Ett industri i ständig ut Nytt coworkingkoncept kör igång efter årsskiftet w Efter nyår startar Näringslivskontoret upp nytt koncept som ska föra nya och etablerade företag närmare varandra för att de ska kunna dra nytta av sina olika kunskaper och erfarenheter. – När vi tog fram vår näringslivspolicy 2018 så var detta en av de prioriterade insatserna som pekades ut för att stärka Timrås attraktionskraft. På grund av pandemin har arbetet med detta fått skjutas fram, men nu är vi äntligen här. Företagstorget, som vi har valt att kalla det, ska ge nya samarbeten och få fler att våga starta företag, säger näringslivkoordinator Christina Eriksson. Det är i Timrå Bo:s gamla lokaler i Centrumhuset som Företagstorget kommer att husera. – Du väljer själv om du vill sitta i eget rum eller hyra en kontorsplats i ett större rum. Dessutom ingår fikarum, konferensrum, wifi, delvis bemannad reception, kopieringsmaskin och givetvis kaffe, säger Christina Eriksson. Receptionen kommer vara arbetsträningsarena i samarbete med kommunens Kompetenscenter. – Trots att vi ännu inte har kommunicerat ut detta så finns redan ett intresse. Vi kommer att berätta mer på Näringslivsfrukosten den 25 november, säger Christina Eriksson. Näringslivskontorets samarbetspartners Almi, BizMaker, Nyföretagarcentrum, Coompanion kommer finnas på plats varje vecka vilket gör att hjälpen för företagen kommer vara nära. Vill du veta mer? Kontakta näringslivskoordinator Christina Eriksson, christina.eriksson@timra.se, 060–16 34 30 18

iTIMRÅ

Full sving i Timrås golf

w Timrå industriområde har genomgått en expansiv period. För två år sedan gjordes en mängd markaffärer och nu har många av de företag, som valde att slå ned sina bopålar i industriområdet, sina nya lokaler i drift. Det är en mängd olika typer av verksamheter som har valt att flytta till Timrå. Allt från hybridtrucktillverkaren Edilog till bilhandlaren Quality Cars, som flyttade sin verksamhet från Sundsvall för att ge sig möjlighet att skala upp sin verksamhet. Men vad är det då som lockar? De gemensamma svaren är läget, läget och läget. När det gäller logistiken finns i det närmaste allt – för det här är en tillväxtplats som hjälper Timrå att växa. Skellefteå lastbilsstation är ett av företagen

som valt att lokalisera sig i Timrå. De höll tidigare till i Birsta men efter en brand var de tvungna att bygga en ny lastbilscentral. De är väldigt nöjda med hur arbetet från bygglov till färdig etablering har förflutit. – Näringslivskontoret i Timrå kommun har agerat föredömligt. Snabba ryck och full laguppställning vid det första mötet. Vi hade ett mycket bra samarbete under hela resan, säger vd Magnus Svedberg. De är även mycket nöjda med läget på industriområdet. – Lokaliseringen är superbra av den anledningen att anslutningen till E4 är så smidig och trafiksituationen i området är bra. För oss som ska åka in och ut med 30 lastbilar flera gånger per dag så är det av avgörande betydelse, säger Magnus Svedberg. Fredrik Signeul, platschef Karl Hedin, hål-


Näringslivskontoret

HEL A D EN N A SI DA ÄR EN AN N O NS

iområde tveckling Populära sporten padel har hittat till Timrå industriområde.

Näringslivs

kontoret

NS EN ANNO A SIDA ÄR vHEL A DENN

5. NP3 NS EN ANNO A SIDA ÄR HEL A DENN

d byg1. M&M Frölan hyr ut och

säljer, sedan Företaget ar och har ger om containr och stora ytor tidigare verkstad Nu har man mrådet. ”Inget är i industrio e en tomt. köpt ytterligar den tomten, det gäller n och spikat när ljust på framtide en bra är men vi ser så det här het tror på Timrå vår verksam ) plats fortsätta m, delägare Markströ på.” (Mikael

3. HEMLIG 2. Bekab bygg och industriun-

bra med Partner inom en är riktigt derhåll. ”Logistik hamn, flyg – you som E4, tåg, närhet till tillväxtplats här är en har name it. Det alltmer attraktiv. Vi bli och bygger kommer att mark i området kvadratmeter köpt mer 000 på cirka 2 vilken nu lokaler inte avslöja g. Jag vill en för uthyrnin men det är rör sig om, , vd) kund det (Ulrik Forsberg nyetablering”

Markaffären är klar, men valt köparen har att inte offentligplaner göra sina ännu.

Näringslivs

kontoret

fsatsningar

4. NRS

och med räcken som arbetar har länge behövt Företaget erustning trafiksäkerhetsut nu köpt 38 000 kvadratmoch har kontor mer yta och ”Vi bygger kommun. i behov har vi varit ter av Timrå det framförallt lager och verkstad men ytor för vårt sedan av stora utomhus de i området , Vi är etablera får vi nu. utöka i närheten tillräckville gärna vi fick en tidigare och de var att vd) avgöran Larsson, men det yta.” (Birger ligt stor utomhus

Fastighetsbolaget äger sedan tidigare i infastigheter dustriområdet köpt och har nu k ny tomtmar att och kommer kunds bygga för räkning.

tomter Fyra nya tagits fram har precis ningsläge efterfrågan den stora redan med för att möta oner pågår och diskussi spekulanter.

Water 10. Wifstaföretaget äger

4

en

äg alv

in

5 Han tve rk

sväg

en

2

6

8 rväg en

14 12

10

3 Svet sa

rm Te

13 11

1

9

Kommunägda tidigare men gör marken sedan ng för att hitta en nu en nysatsni vill utveckla och som entreprenör heten. driva verksam

9. Quality

På befintlig padel. ”Det innesporten ingsrum och hall för ny banor, omklädn under hall med fyra n. Hallen ska invigas en extern övriga utrymme drivas av vi kommer att tycker att 2019 och Timrå och Vi Vi tror på läget vid E4. operatör. det allra bästa den mark vi har, har kanske på bygga mer ännu.” vad det blir kommer att inte avslöja ) men jag vill on, delägare Anderss (Peter

r för en investera Vedtrucktillverkarmer ändamålsenoch att få större produktions”Vi bygger liga lokaler. kunna bygga att rationellt är etablelokaler för Vi vedtruckar. 1977 våra stora mrådet sedan rade i industrio satsa vidare naturligt att så det var stora fördelen är ju den llt.” där. Läget till E4 framföra med närheten vd) Engberg, (Kjell-Arne

ny 8. Karl Hedin bygger helt

7

Byggvarukedjan blir större, men ”Det t till vår anläggning. mer anpassa att vi komframförallt och det gör verksamhet jobba mer effektivt. mer att kunna g för vår är jättevikti Logistiken ju industrim och där är Inga köer, verksamhet Timrå jättebra. att ta området i . Det är enkelt är inga trafikljus er och kunden Signeul, emot leverans (Fredrik direkt.” ute på E4 platschef)

et

striområd

rer i indu

ånga affä

Cars

och lämnar Nacksta ing med Bilfirman helt ny anläggn bygger en kontor i bilhall och blir 1500 bland annat byggnaden så stort Timrå. ”Hela eter, tre gånger att kvadratm planen är idag, och som vi har av juni 2020. in i början et kunna flytta , och att Bilbolag Vi vill åt E4-lägetföretag redan finns andra och flera för oss.” är också bra i området Kaki, vd) (Loqman

heter ter en WY Fastighe 7. WY Fastig tomt bygger blir en

6. Edilog

För två år sedan gjordes en mängd markaffärer och nu är bland andra Skellefteå lastbilsstation på plats.

TOMTER 11–14. NYAmed E4-skylt-

även ningar så har unens försälj aktörer. Förutom komm mellan olika privata bli fullt är övertygjorts plats och jag e nu börjar flera affärer i industriområd här är en tillväxt är hett nu! att bygga på Att Timrå vårt håll. Det r att växa. Timrå finns mark upp sin att det inte så har Timrå Timrå komme all och skalar gad om att innebär inte tidens affärer iomnehav i den senaste het från Sundsv vedtrucktillverkaren industr markin med unen. rsens verksam sitt och I av sin Från Bergefo - komm det mesta även sin. ordentligt. har gjorts i i nya lokaler stora efterfrå un nu sålt intresset ökar – En affär hetare än någon och verksamhet produktion möta den inne- komm vi märker att riområde är et. För att flyttar in sin tagits fram. gjorts n. Där finns en ny hall för nyligen och Timrå indust Edilog som industriområd ytterligare fyra tomter markaffärer Annelie Axelsso al- råde ktoeter som bygger har över tio vid Termin mark har köparen. området, säger Framgångsfa På kort tid till WY Fastigh ltningsläge e gan på lägre taxa för fö- för det et bli fullt. k. E4-sky in även växand få i är med logisti områd att det mitt nu börjar sporten padel. riktigt bra Dessa ligger Jo, läget mark och i första hand möbel-, som lockar? iskt läge och tar lång närhet till här är målet företag? exempelvis Vad är det vägen och logistik med processer som rerna är strateg lokaler för ditt öpshandel, kommuen riktigt bra är markaffärer av mark eller Axelsson, inom sällank ts. region och butiker. Intresserad – Som regel gjorde vi från cklare Annelie nya retag och flygpla två år. Nu hemelektronik . Det är all ta näringslivsutve järnväg, hamn på Bekab som nu bygger n@timra.se vitvaru- eller tid, ofta uppåt på en månad lik- E4, eckla- Kontak rg, vd är fortsatt högt. st, tvekar annelie.axelsso åtta affärer om något näringslivsutv na 060-16 34 09, Ulrik Forsbe Och trycket hemlig hyresgä nens sida klart varit med verkligen, säger för en hittills vi har aldrig Söderberg. de nya tomter – Det märks stora lokaler time high, ets investering: a utveckef Christian n. När det gäller egna företag heter som näringslivsch vår fortsatt Annelie Axelsso förfrågningar. inte om det av verksam nande, säger rätt ställe för över- re från olika typer ju allt och jag redan fått Timrå. Allt Det här är helt i – finns har Det är många et så en åt gäller logistik i industriområd redan är etablerade iområdena ling. När det och industr vill flytta in som bygga t Karl Hedin så sväller affärshuvudtaget sig för att kunna Byggvaruhuse nu byter upp som flyttar i området och Quality Cars bilhandlaren större, till

Rekordm

at! företagsklimnäringslivs g till Timråsgsklimat. Det visar Svenskt får 4,5 imatet i Timrå nRekordbety rnorrlands bästa företaroliga re: Företagskl i mätningen sjutto lig komkommunen un har Väste kanske ännu företagsvän Timrå komm undersökning. Och betyget någonsin för Timrå är en a i kulturen. nsson. senaste enkätsskalan – det högst nsjö Joha har satt sig Anna Hede av 6 på betyg ”Det märks att det ia. regionchef åriga histor Svenskt näringslivs mun”, säger

ler med om betydelsen av det smidiga läget när det gäller deras bygghandelsverksamhet. – Det är perfekt att det ligger nära E4 och det är endast en rondell och sedan är man ute på motorvägen. Vi spar enormt massa tid för våra kranMagnus Svedberg. bilar tack vare detta. Men även våra kunder sparar tid. Han är även nöjd över hur det har gått när det gäller uppbyggnaden av deras nya anläggning. – Näringslivskontoret har samordnat alltihop och varit helt fantastiska med att se till att vi har kommit i kontakt med rätt personer. Jag måste även framhålla kommunens arbete. Jag har tidigare jobbat med sju–åtta andra kommuner men Timrå sticker verkligen ut. De är otroligt bra och har en snabb handlägg-

Obstacle Race

näringväxer besöks n, men nu re under turistkommu als besöka tats som någon Waterfront drar tusent emang. inte betrak flera arrang Timrå har Cup och Folkan a ökar besökarna på noll Mid Nordic år gått från bakom jättarn en snabbt. som på fyra och i augusti. Och orsen Obstacle Race ar tävlingen några dagar i femårsjubiler är Bergef som driver g august äxarna förenin 30–31 En av snabbv re. Den ekonomiska ndra besöka marna i den till över femhu är en av medlem som n, David Rundé mycket. det händer optimistisk. lite tid och eventet, är hindren tar eten med t med samarb na igång? ? ja- Ni jobbar mycke är det viktigt Är förberedelser planerar hinder och Varför r. är t! Vi kom- andra aktöre samverkan – Ja, absolu e tävling vi vi tycker att rer. Ju närmar och komsjälva – Därför att gar sponso samarbetat blir det med t bra för alla. Vi har mer arbete gar i områmer, desto så är det extrem med förenin sista veckan eten med att samarbeta mer samarb på banan och rer. också exempel oss arrangö det, men jobbar mycket för . Vi vill till och vad näringsidkare ett helt paket med tning i år lokala målsät för poa tävlande Vad har ni le Race för Det gör kunna erbjud tävlingen. orsen Obstac förhar Bergef och allt kring sikt? attraktiv och oss boende ännu mer tential på längre får ju höra talas om gästnätter fler allt vår tävling skapar det också – Fler och jubileum och ingsvis varandra det är femårs rrekord hoppn det är win-win. Att hjälpa och nu när nytt deltaga kan göra, det de lokalt, ju sikta på det bästa vi så måste vi totalt, fördela samverka är vi vill skapa. bit över 600 tyck- och a på vattnet igen. Säg en Framtiden där ringarn och åldrar. typ är de en klasser är alla på le race het inom ut. Obstac Det är er jag ser ljus att starta verksam frammarsch. Planerar du i Timrå kommun? som är på också väldigt 07, av tävling men det är besöksnäringen n, 060-16 34 roligt att tävla, för publiken. Det är inte Kontakta Fredrik Eriksso på n@timra.se bara ser löroligt att titta fredrik.eriksso vling där man sekunder utan som en löpartä under några parna dra förbi

vårt Vill du ha hetsbrev? ny digitala till oss på: mail timra.se Skicka ett kontoret@ naringslivs

2018

äringen Besöksn bt växer snab

David Rundén

komare till Timrå er i Timrå Det händ gemang som drar besökJazz, Wifstavarfs on , årdsparken urval av arran lkonsert med Reuni sert i Herrg Här är ett ar: 15/6 Kapel , 15/6 Picknickkon dagen, 29/6 oppet mun i somm 29/6 Lögdö Indalsledenl Golfklubb, a i Timrå, kapell, 15/6 ckan, Timrå 27–30/6 Vandr tte Herrgård, t, 1–7/7 Golfve med Charlo rö nåfalle Söråkers Tynde mma, Västa Allsång på Band, 20/7 Spelmansstä ag, Tynderö, 10/7 ic Banana aygdsd med Electr Wifstavarfsd rö 27/7 , Tynde 6/7 Hemb Allsång på Skeppshamn Lögdö Wild, 10/8 Perrelli, 13/7 rp, 21/7 Åstödagen, 10/8 rö, 17/8 llsfestival, Ljusto sfest, Tynde Triathlon Cup & Fotbo suströmming BlodomlopMid Nordic Oskargalan gen, 2–4/8 kapell, 20/8 front, 17/8 Wifstavarfs rt med Ulrika Vreeswijk, Folkan Water Kapellkonse rt med Jack Race, 7/9 Obstacle Kapellkonse /8 Bergeforsen pet, 30–31 varfs kapell Bodén, Wifsta

FA K TA

Karl Hedins bygghandel har fått nya lokaler.

ningstid, säger Fredrik Signeul. Näringslivschef Annelie Axelsson är nöjd över hur industriområdet fortsätter att utvecklas och det vore önskvärt att kunna krama ur lite mer av det attraktiva läget. – Vi har köpt sex hektar extra mark och projekterar just nu sex tomter på dessa. De är byggbara till våren och vi för redan nu samtal med företag som vill etablera sig här. Det är populärt att köpa mark och bygga på Timrå industriområde, vilket kan bero på närheten till flera andra företag, E4 samt rörelsen som är i området, säger näringslivschef Annelie Axelsson. – Vi skulle önska att Timrå industriområde gick att bygga ut mer, men däri ligger flera utmaningar och begränsningar i marken. Vi får effektivisera den yta vi har och skapa fler

attraktiva industriområden i kommunen i stället, säger Annelie.

FÖRETAG SOM SATSAT I TIMRÅ INDUSTRIOMRÅDE DE SENASTE TVÅ ÅREN 4 M&M 4 Egen Lokal 4 NRS 4 Edilog 4 Padel 4 Karl Hedin 4 Quality Cars 4 Roplan 4 Besikta 4 Skellefteå lastbilsstation i TIM R Å

19


Näringslivskontoret

H EL A D ENNA SIDA ÄR EN AN N O NS

12

Intensiv besökskampanj

• Edbom Engineering AB (Konsultverksamhet)

w Starten skedde i slutet av oktober och nu har Näringslivskontoret kommit en bit på vägen vad gäller kampanjen ”100 företag 100 dagar”. Hittills har cirka 15 nya och gamla företag besökts och gensvaret har varit positivt. Men arbetet går vidare i oförminskad styrka. – Det här är en efterlängtad comeback för oss på Näringslivskontoret som, tillsammans med våra ledande politiker, får förmånen att träffa våra företag igen, säger näringslivschef Annelie Axelsson. Kampanjen, som genomfördes första gången 2018, är ett värdefullt verktyg för att stärka Timrås, redan goda, företagsklimat. – Den här aktiviteten är oerhört viktig för att vässa oss och stå fortsatt starka som kommunen med Norrlands bästa företagsklimat, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande, Timrå Kommun. Företagen som besöktes 2018

stycken nya företag har startats augusti till oktober

• Peppe Förvaltning AB • iGlow AB • M-son Development AB • Felicia Strandberg Östman (Detalj- och postorderhandel) • Anna-Karin Eriksson • Linnea Sahlberg AB (Detaljhandel) • Emma Pauna (Konsultverksamhet) • Birgitta Nordström • Southfield AB (Försäljn, service & reparation av fordon) • ErgoTeam Sweden AB (Utbildningar & arbetsplatsanalyser) • Muntek Consulting AB (Konsultverksamhet)

Jennie Larsson och Ljustorps trädgård fick besök av Stefan Dalin.

kommer, som en del av kampanjen, att samlas och utvärdera vad som har hänt sedan sist. Diskutera hur framtiden ser ut och utbyta erfarenheter hur pandemin har påverkat deras företagande. – Nu är det viktigt för oss att fånga upp alla nya företag som startat under pandemin, samt

att fortsätta vara lyhörda för alla övriga företag hur deras resa varit under pandemin och hur de ser på framtiden, säger Tony Andersson (M), oppositionsråd, Timrå kommun.

Vill ditt företag ha besök? Kontakta näringslivskoordinator Christina Eriksson, christina. eriksson@timra.se, 060–16 34 30

Funderar du på att starta eget företag? Vi hjälper dig att komma igång! Kontakta Företagslots Maria Adolfsson, maria.adolfsson@timra.se 070-558 97 48

NÄRINGSLIVSFRUKOSTAR SOM ÅTERSTÅR 2021

25 november 16 december

Många valde Timrå i sommar En hel del turister hittade till kommunen i sommar. Hemestertrenden var fortsatt stark. Destination Sundsvall, Sundsvall, Timrå och Ånge tillsammans, redovisar totalt 130 000 gästnätter under juli månad. Detta var all time high. Västernorrland ökade mest procentuellt i hela Sverige med en ökning på 17,1 procent. Den nya satsningen på Sinnenas Vägar lockade många nyfikna och över 21 000 valde att besöka hemsidan sinnenasvagar.se.

Full snurr för besöksnäringen.

En företagare inom besöksnäringen hade en omsättningsökning på 157 procent vilket också är glädjande siffror. – Vi kan konstatera att våra aktörer har haft en fantastisk sommar. De som vi har varit kontakt med berättar både om omsättningsökning och rekord. Det som är extra roligt är att de startats många nya verksamheter under 2021 trots pandemin. Det visar på att det är hett att driva företag i Timrå, säger Fredrik Eriksson, besöksnäringsansvarig.

NORRLANDS BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT FINNS I TIMRÅ!

Annelie Axelsson annelie.axelsson@timra.se 073–059 99 48

20

iTIMRÅ

Christina Eriksson christina.eriksson@timra.se 070–558 96 09

Maria Adolfsson maria.adolfsson@timra.se 070-558 97 48

Fredrik Eriksson fredrik.eriksson@timra.se 072-216 60 77

Linda Niia linda.niia@timra.se 073-037 09 98

Besöksadress: Terminalvägen 10, Timrå n 060-15 31 00 n naringslivskontoret@timra.se timra.se/naringslivarbete n https://facebook.com/NaringslivskontoretTimrakommun/

Mattias Wikström mattias.wikstrom@timra.se 070-570 69 00


iTIMRÅ / PLOCK

Äntligen fick Y:et återinvigas

Häxhistorier

Häxan Luna läste kusligheter för barn och vuxna på

biblioteket under läslovet. Vad gjorde egentligen fru Jansson i tvättstugan? Och varför får man inte vara därnere efter klockan tio på kvällen? Och vad gjorde egentligen flickan Jina därnere? Mystiskt värre! Nu kan det avslöjas att bibliotekarien Elin Wrethén kanske hade något att göra med häxan Luna. Hon kunde i alla fall berätta att hon lånat ut boken som häxan läste ur för de 20 barnen, vilken var ”Läskiga huset” av Mårten Melin. Apropå läskigheter serverades läskedryck som häxan Luna bjöd på tillsammans med spökbakelser och annat gott. TEXT OCH FOTO ANDERS ELIASSON

i TIM R Å

21


Jag & min bil TEXT & FOTO ANDERS ELIASSON

Annette och Torben Hägglund med sin senast renoverade Ford. Det finns bara två exemplar i Sverige av denna Ford Convertible Sedan 1937. Den har tre växlar, åtta cylindrar, 85 hästkrafter i en 3,6 liters sidventilsmotor.

22

iTIMRÅ


Fordfrälsta Det är bara ett bilmärke som gäller för Annette och Torben Hägglund på Brännhälla i Torsboda – och ett årtal: Ford 1937. – Det var en släkting till Annette som hade delar till en gammal bil han ville bli av med. Det var 1973 och på den vägen är det. TEXT OCH FOTO ANDERS ELIASSON

A

lllt startade den där dagen då Annette och Torben tackade ja till bildelarna och ett livslångt sökande efter pusselbitar att foga samman till en komplett bil tog sin början. Det visade sig att släktingens bildelar hörde till en Ford Tudor från 1937. Ett idogt sökande genom åren har gjort Torben till en av landets ledande experter på Fordar av just den årgången. När man letar efter bildelar till en Ford Tudor kan man stöta på andra delar som kan vara bra att ha, fast då till en annan Fordmodell. Det har i Torbens och Annettes fall inneburit att det idag finns totalt fem Ford 37: or i samlingen. Två är i toppskick och fullt fungerande. De tre andra är ”projekt” under arbete. – Den som senast blev färdigställd är vår Convertible Sedan. En cabriolet det bara finns två rullande exemplar av i Sverige. När den kom hem till mig hade den behov av sex års omsorg, kärlek och arbete för att bli klar. Nu står den uppställd för vintern i garaget, och ska inte tas ut förrän till våren igen. Men den är i toppskick säger paret. Det är inte några veteranbilar som bara luftas på soliga söndagar, de två körbara är fullt kapabla att köras hur långt som helst. Vilket även sker. Det finns en klubb för de som delar intresset för Fords bilar med V8 sidventilsmotorer tillverkade mellan åren 1932 till 1953 I den klubben arrangeras bilträffar runt om i Norden som paret Hägglund åker på. – Då tar vi på oss tidsenliga finkläder och åker längs småvägarna till träffarna. Det är inga problem att ta sig ner till Danmark vilket vi gjort vid några tillfällen. Motor och växellåda är i toppskick på bägge bilarna så avståndet är inga problem. Det finns inga moderniteter i den. Det fanns i och för sig radio för bilar på den tiden, men det var bara med mottagare för mellanvåg, och idag är det inte så många svenska stationer som sänder på den våglängden, så det får vara. Det är heller ingen bil man kör fort med, runt 80 är lämpligt, och då hinner man njuta av landskapet. Dessutom väcker bilen uppmärksamhet och glädje vart den än förs fram. – Det var några unga tjejer som kom fram till oss och sa: MEN GUUU VA NI ÄR SÖÖTA! Och sånt är ju väldigt kul säger Annette. Vilken är historien bakom bil nummer två? – Jag läste om den i svenska Ford V8:s medlemsregister att den var registrerad och ståen-

Anette och Torbens Fordar samtliga årsmodell 1937 4 Standard Tudor Sedan (en täckt bil med två dörrar) är den Ford som det såldes mest av. Det tillverkades mer än 300 000 stycken av just den modellen. Uppskattningsvis finns runt 150 kvar i Sverige. Det var delarna hos släktingen som startade hela passionen för det Hägglundska bilintresset. (En kul detalj är att det fanns en lyxvariant av Tudor som bland annat hade knappar och reglage i PLAST istället för i metall som standardmodellen hade!) 4 Convertible Sedan (en cabriolet med fyra dörrar) är den andra av parets körbara bilar. Det finns endast två sådana i Sverige. Den har 85 hästkrafter. (Den andra finns i Stockholmstrakten.) 4 Panel Delivery, (en skåpbil med dubbeldörrar bak) ett skogsfynd som för ett antal år sedan fick en importerad kaross från USA. Bilen är troligen den enda som finns i Sverige. (Det finns delar av en i Kalmar.) 4 Club Cabriolet (en cabriolet med två dörrar) Det finns 7 stycken i Sverige. 4 DeLuxe Fordor Sedan (en täckt bil med fyra dörrar, förlängd och 7 sitsig) Det är den enda i Sverige. Har gått som taxibil i Västerbotten.

Bilen förevigades vid inköpet 1937.

des i Bjuråker, det dröjde ett par år innan jag fick möjlighet att se den. Han jag köpte bilen av hade köpt den i Ljusdal där den stått på en loge mellan åren 1956 till 1967. Där användes den som traktor i jordbruket! Mellan 1967 och fram till 2014 hade den stått orörd i tills den kom hem till Söråker och den långa resan började för att få bilen i körbart skick igen. Torben berättar hur kontakten mellan

likasinnade landet runt har varit viktigt under arbetets gång och att man hjälper varandra så gott det går. Till sin Convertible Sedan saknades låshandtagen till cabställningen. De var helt omöjliga att finna, så Torben fick låna ett som kunde användas för att tillverka en gjutform, och nu sitter de där, i mässing såklart som det gjorde 1937.

– Invändigt är bilen i toppskick. Ramen är blästrad och målad och även golvet. En ny motor jag hade sedan förut fick ta plats. Även vattenpumpar och elsystem är nya och suffletten beställdes från USA. Lyktor och sådant har jag köpt på mig genom åren, så det är ett mångårigt samlande av delar innan en bil blir komplett. I min filosofi när det gäller renoverandet av en Ford 37: a ska det vara så likt originalet som möjligt säger Torben. Bilens ursprung är alltså viktigt, men den är rätt repig och borde man inte kosta på den en omlackering? När frågan ställs tar Torben ett djupt andetag och ler varmt och milt överseende med frågan. – Nej, svarar han. Den har målats om under sin livstid. Från början var färgen maroon (Bright Coach Maroon) . Idag kan man kalla färgen rödbrun, men där jag lagat och lackerat om har bilens originalfärg använts. Skavanker och lagningar ÄR en del av bilens historia, så varför dölja den? Själva huven har märkliga repor på sig som är svårförklarliga. – De fick sin förklaring då vi åkte till Hybo där den förvarades under 60–70-talet. Då fick vi reda på att barnen på gården använt huven på vintrarna som pulka! Reporna får därför vara kvar och berätta sin historia. Huven är behandlad med ett tunt lager vax för att skydda den nakna plåten. Att finna historierna bakom är lika viktigt för Torben som att renovera. Därför letar han de tidigaste ägarna till bilen, och drömmen är förstås att finna bilder då den var nyinköpt. Ett bilköp 1937 bör ha förevigats tillsammans med den stolte nybilsägaren. Ett letande i registerkorten hos Landsarkivet på registreringsnumret X846 gav Torben namnet på en tapetserarmästare Elioth i Bollnäs. Ett enträget sökande leder Torben till Elioths son bosatt sig i södra Frankrike. Det dröjde ett år innan han fick svar, och mycket glädjande fanns en bild tagen på den förste ägaren. – Det var en stor lycka! På bilens kylarmaskering satt två märken. Nu ville jag förstås komplettera med dem, vilket ledde mig till Hälsinglands Motorklubb. Jag fick senare tag på en man vars pappa hade varit ordförande för klubben och att han hade två märken. Det ena fick jag. Det nedre märket är KAK:s landsförbunds märke, vilket jag fortfarande letar och DÅ blir den här Forden helt klar! J

i TIM R Å

23


R E P OR TAG E / D J U RVÄ N N E R

Hotell för fyrbenta Pandemin innebar att många började arbeta hemifrån, och då man ändå är hemma har många tänkt att en fyrfota vän som sällskap vore trevligt. När restriktionerna tagits bort återvänder många till sina arbetsplatser dit det inte är lämpligt att ta med sin hund eller katt. De får i stället vara på katthotell eller hunddagis. Vi har två sådana i Timrå. TEXT OCH FOTO ANDERS ELIASSON

Diana Gregson i Torsboda driver Klingerfjärdens Kattpensionat hon startade för 13 år sedan och har tillstånd att inackordera 32 katter, men då Magasinet hälsar på finns bara tre katter på hotellet. – Det beror på att jag haft stängt och kom tillbaka från min egna semester igår, men du kan säkert ta en bild på Svante, han är väldigt social och nyfiken och vill vara med när det kommer någon på besök. Katten Svante och de andra katterna på hotellet har ägare som utifrån behov låter de få bo på katthotellet. Det vanligaste är 7–8 dagar, men det har även hänt att en del katter fått stanna längre. – En gång hade jag en katt boende här i nio månader vars ägare fick ett erbjudande om att arbeta utomlands vid ett projekt. Även vid andra tillfällen har det varit långtidsinackorderingar vid sjukhusvistelse eller andra anledningar. Jag har ett minimum på två dygn, detta för att katterna inte ska bli stressade berättar Diana. Diana är från delstaten Maine i USA. Hon träffade Söråkersbon Urban Jansson som var på en resa i landet, och det ena ledde till det andra. Nu har hon bott i Timrå sedan 2005 och driver katthotellet på heltid. Hon är egentligen utbildad lärare och färdigexaminerad efter fyra år i USA och konstaterade att det krävdes ytterligare tre års kompletterande studier för att få svensk lärarbehörighet. – Det hade jag ingen lust med, så i stället i

24

iTIMRÅ

väntan på permanent uppehållstillstånd tog jag ett jobb där jag städade på hotell. Senare började jag känna att jag hellre städar efter katter istället för efter människor. Då ställde jag iordning ett hus på gården och byggde om det till ett katthotell, och på den vägen är det! På Timrå Gårdsbutik finns även ett katt-

pensionat och ett hunddagis. Här stannar inte hundarna kvar över natten, utan ägarna lämnar och hämtar morgon och kväll. Djurskötaren Anton Åkerlund har arbetat där i tre år och är van att bli utskälld! – Haha, ja, det blir jag direkt när jag kommer på morgonen. Vissa dagar är det 6 – 8 hundar här, andra kan det vara fullt och då är det 19 hundar. Då kan det bli lite skällande när de ska rangordna sig i hierarkin och då det är avklarat blir det lugnare i hundgården, säger Anton. På dagar med fint väder tycker hundarna om att vara ute i hundgården, en del av dem får vara inomhus och de tar Anton med ut på promenad flera gånger om dagen. Ofta ner på lägdan mot lilla Bandsjön. – Man får ta några åt gången, och de som passar ihop. Efter promenaden får de vara inne på sina egna platser där de känner sig ”hemma” i sina burar där de har sina mat­ skålar. Har du hund själv? – Jag får min dos av hundar på jobbet, så jag klarar mig! J

Anton har fullt upp med gänget på Timrå Gårdsbutik.

Diana Gregson kan ta emot totalt 32 katter.


ANTAL NYREGISTRERINGAR, alltså valpar som fötts eller importerats från andra länder under årets 10 första månader är 66 890. För 2019 och 2020 var samma siffra 53 166 respektive 59 130. Vilket visar att hundtrenden ökar. (Då 2021 inte är klart ännu, tog vi även bort de två sista månaderna för de andra åren.) STATISTIKEN UR Jordbruksverkets hundregister sista december 2020 visar att det fanns 2 571 hundar i Timrå kommun. Där konstaterar vi samtidigt att Timrås vanligaste hund är en jämthund som heter Molly! Timrås vanligaste hundraser och dess antal är: 1. Jämthund 99 2. Schäfer 92 3. Golden Retriever 75 4. Jack Russel Terrier 60 5. Labrador Retriever 59 6. Rottweiler 53 7. Chihuahua långhårig 53 8. Chihuahua korthårig 44 9. Flatcoated Retriever 36 10. Dvärgpudel 30

Svantes förvånade uppsyn beror på fotografens frisyr.

Det gäller för hundarna att hålla tungan rätt i mun.

i TIM R Å

25


Behöver ni någon att bolla idéer med?

Över 1000 små och stora uppdrag utförda! P R I N T12 ÅR YIPPIE

UPPSTART

IGÅNGSÄT TNING

T!

NYHE

www.harnosandspodden.se Trycksaker till bemanning, JN SOLAR i Timrå Idé, uppstart, planering, design, projektledning

P RI N T + D I G I TALT

Kampanj, idé, inspelning, webbsida och teknik

DIGITAL

Nyhetsbrev - Sveriges Geologiska Undersökningar

K AMPANJ

Ombordmagasin - Härnösands kommun med mera

D I G I TA LT

Se filmen använd QR-koden!

Vi har över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation, att utveckla varumärken, bygga webbplatser, storytelling och texter, fotografering, layout, poddar,

Mer information om oss!

När får vi räkna på ett jobb åt er? Välkommen!

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net 26

iTIMRÅ


* Ta med en hemvändare!

Gå 2 betala för 1

Hemvändarmatch Timrå IK - Leksand IF Söndag 26/12 kl 18.00 • NHC-Arena

Bjud dina hemvändande gäster på match. * Din gäst ska vara skriven i en annan kommun än Timrå. Bokas via www.timra.se/naringsliv

i TIM R Å

27


R E P OR TAG E / NO STA L G I

Arrangören Ingo Johansson konstaterade att det var ett lyckat drag att flytta Nostalgimarknaden till Timrå. ”Det är många av utställarna som redan idag sagt att de vill boka in sig även till nästa år. Sånt är kul!”

Nostalgi Att flytta Nostalgimark­ naden från Bergsåker till Bergeforsparken blev en dundersuccé. TEXT OCH FOTO ANDERS ELIASSON

– Nostalgimarknaden har bara öppet en enda dag på hela året och den här lördagen kom det 903 besökare! Det är dubbelt upp jämfört

28

iTIMRÅ

med att ha den i Sundsvall! Vi hade 55 utställare och det blev mera lyckat än någonsin. Att vandra runt bland utställarna är en fröjd för alla åldrar. Magasinet tjuvlyssnade på besökarna och kunde rätt snabbt konstatera att de vanligaste omdömen som fälldes kring borden var ”en sån där hade jag som barn” eller ”min mormor har en sån hemma”. Det här var ingen vanlig ”loppis” kra-

ven på utställarna var att hålla sig så nära 50-60-70-talet som möjligt, något utställarna hörsammade. – Det är många yngre som gillar designen på prylarna från den tiden, sånt är kul och retrotrenden håller i sig ordentligt. Jag har själv fyndat fyra vagnar till ett märklintåg för en hundring. Här finns något för alla säger Ingo som lovar att det blir en till nostalgimarknad en dag i oktober nästa år. J


Eva Jezek från Sundsvall hade en liten låda med Damtroll, Monchichi och små penntroll från tidigt 80-tal som lockade Anna från Bergeforsen.

Annakarin Lindström från Ljustorp var där med sina nostalgiprylar. ”Jag säljer inte bara mina saker utan gör det även åt släkt och vänner. Jag brukar ha en sommarloppis i Torsboda i mitt gamla föräldrahem och har varit med på Nostalgimarknaden i Bergsåker två gånger tidigare. Nu är det kul att vara på hemmaplan.”

Christer Renman från Sörberge fyndade läckra saftglas i tidsenlig plasthållare som andades 60-tal. ”Jag gillar nostalgiprylar!”

Smilla Sollén (föddes 2001) sålde klänningar från 50-60 talet och bär även själv den tidsepokens kläder till både fest och vardag. ”De har härliga starka färger, sköna mönster och har en väldigt bra kvalité, både i tillverkning och textil. Dessutom blir man glad av att bära dem!”

Karin Jonasson från Vivsta har en loppis i Vivsta och hade för dagen tagit med sig en hel del nostalgiprylar. ”Kul att det blir ett sånt här arrangemang.”

Säljaren Ulf Petterson hade åkt ända från Skutskär för att vara med denna dag. ”Det är en rolig grej, och jag har varit med många gånger på den här marknadsdagen. Det är mycket bättre att ha den är i Timrå än i Bergsåker där den varit innan. Nu är allt i samma byggnad.”

Picknick från Rörstrand är populära.

Tove Wilhelmsson med dagens läckraste byxor shoppade några klänningar i liknande stil. ”Färgerna och energin i 70-talskläder är något jag gillar.” i TIM R Å

29


MAGASINET ITIMRÅ 12 ÅR 2010-2022

God Jul & Gott Nytt År

FOTO: Anders Eliasson

ÅRG ÅNG 12 • NR 4 | 202 1

Tack alla läsare och annonsörer!

ANNONS HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Norrlands bästa företagsklimat!

Hösten 2022 kommer nya transportutbildningen

att dra igång där möjligheten till att skaffa sig CE-behörighet erbjuds.

Klart med yrkesförarutbildn ing w Bristen på yrkesförare kommer att bli betydande i Sverige. Totalt 50 000 nya yrkesförare beräknas att behövas under de kommande tio åren.

Timrå kommun ska som i ett led av detta starta en ny gymnasial transportinriktning.

Transportinriktningen planeras starta redan höstterminen 2022 som en del av Timrå gymnasiums Fordons- och transportprogram. DB Schenker var tidiga med att flagga för det kommande behovet. De vände sig först till Näringslivskontoret, som sedan tog önskemålet vidare till barnoch utbildningsförvaltningen. – Det började med att jag skickade ett mejl till Näringslivskontoret och de var snabba

med att ta det vidare, säger Patrik Ellefsson, distrikschef DB Schenker, som var den som satte bollen i rullning. Men betänketiden och startsträckan var kort och beslutet om att köra togs snabbt. – Vi hade faktiskt tänkt på detta ganska länge eftersom en hel del elever söker sig till Sundsvalls transportutbildning där de ges möjlighet att ta CE-kort. Det har vi inte erbjudit under en längre tid men i och med detta blir det nu möjligt. Vi är ju beroende av näringslivet eftersom programmet har ett behov av praktikplatser och gensvaret har varit positivt. Genom praktiken kan företagen forma sin egna arbetskraft vilket är lite av en win-win-situation, säger Susanne Wåger, rektor Timrå Gymnasium. DB Schenker är givetvis med på tåget och

Populär etableringsplats

www.itimra.se

30

iTIMRÅ

Näringslivskontoret

Vi som jobbar med Magasinet iTimrå: Dag, Anders, Linda, Martin R, Stefan, Marcus, Micke, Kenneth och Martin S

FOTO ANDERS ELIASSON

kan stötta upp det hela. – Det är en industritung region där transportsektorn är oerhört viktig. Vi vill gärna vara med på den här resan tillsammans med Timrå. Vi kommer att kunna stötta med praktiska saker som praktikplatser samt även bidra med kunskap från näringen, säger Patrik Ellefsson. Näringslivskontoret

som tog frågan vidare till politikerna är mycket nöjda med hur det har utvecklat sig. – Barn- och utbildningsförvaltningen har varit snabba och mycket lyhörda. De var väldigt öppna när jag kom med ett behov som uppmärksammats av ett av våra lokala företag. Hela kommunen har gjort ett fantastiskt arbete för att få detta på plats, säger Christina Eriksson, näringslivskoordinator.

• Kontorskoncept • Intensiv

besökskampanj

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Klart med ny utbildning • Industriområdet som lockar

KATTER & HUNDAR

Hotel

E K VA LIT T TETSM O M O SA G A S IN S I T IM R

GR A L ÄSNTINIS G

Å


Företagare blåsta på Företagare blåsta på miljoner av av sjöräddare sjöräddare

Räddningsstationen på Dalarö larmades 19 juli 2017 om brinnande segelbåt i Erstaviken. Sjöräddningssällskapet räddade två personer ur vattnet. Räddningsstationenpå påDalarö Dalarölarmades larmades19 19juli juli2017 2017om ombrinnande brinnandesegelbåt segelbåt i Erstaviken. Sjöräddningssällskapet räddade personer ur vattnet. Räddningsstationen i Erstaviken. Sjöräddningssällskapet räddade tvåtvå personer ur vattnet.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7. RIILVLI ILGL AI GSAJ Ö SR JÖ A RSEE D SA EN D A1N F RFI V ÄR DÄ DD AD RE 9 017.9 0 7.

Välkommen

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 90-konto och ochkontrolleras kontrollerasav avSvensk SvenskInsamlingskontroll. Insamlingskontroll. Vi har 90-konto

VILA SKÖNT! Fårskinnsfåtölj 19 980:med fotpall

II Sverige Sverige har har vi vi 2300 2300 frivilliga frivilliga sjöräddare sjöräddare I Sverige har vi 2300 frivilliga sjöräddare som jobbar ideellt, utan att få som jobbar ideellt, utan att få betalt betalt för för som jobbar ideellt, utan att få betalt för ett sin insats. insats. Därför Därför har har de de flesta flesta två två jobb, jobb, sin ett sin insats. Därför har de flesta två jobb, ett med lön och ett utan. Men för att det ska med lön och ett utan. Men för att det ska med lön och ett utan. Men för att det ska fungera fungera behövs behövs förstående förstående arbetsgivare arbetsgivare fungera behövs förstående arbetsgivare som låter sjöräddarna som låter sjöräddarna släppa släppa allt allt för för att att som låter sjöräddarna släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går. rädda sjöss larmet rädda liv liv till till sjöss närnär larmet går.går. Nu vill vi tacka alla arbetsgivare som Nu vill vi tacka alla arbetsgivare Nu vill vi tacka alla arbetsgivare somsom bidrar med betald arbetstid så att vi bidrar med betald arbetstid så vi attkan vi kan kan bidrar med betald arbetstid så att ha jour dygnet runt och alltid vara redo att jour dygnet alltid ha ha jour dygnet runtrunt ochoch alltid varavara redoredo att att hjälpa nödställda. Förra året ryckte vi ut hjälpa nödställda. Förra ryckte hjälpa nödställda. Förra åretåret ryckte vi utvi ut på över 1100 sjöräddningsfall runt hela över 1100 sjöräddningsfall på på över 1100 sjöräddningsfall runtrunt helahela den svenska kusten. svenska kusten. denden svenska kusten. Vill du också ge bidrag eller bli också ge ett ett bidrag bli medmedVillVill du du också ge ett bidrag ellereller bli medlem? Gå in på sjoraddning.se lem? in på sjoraddning.se lem? GåGå in på sjoraddning.se

NY Mysa hemma med lite nya tips på inredning. Det finns 750 m2 möbler att provsitta och känna på! Välkommen!

Extra-öppet

HILDING-UTSTÄLLNING

Lör 30 27/11 okt Sön Lördag 10 31 – 15okt kl 10-15 kl 11-14 Söndag 28/11 11 – 14

O F FA SKÖN S Från 945:-

Baltimore XL 17 200:-

G O S IG A S T E F Å R S K IN N ! SNURRISAR

Gyro 8100:-

KÖKSTOLAR

När du handlar av oss!

• Kvalité • Kända varumärken • Service • Hemkörning • Montering

Vi kör hem möblertill Välkommen kostnadsfritt inom Härnösands tätort. Almia Möbler

23 olika soffor att välja mellan, i flera färger och tyger. Din smak styr. Frideborgsgatan 4 HÄRNÖSAND • Tel 0611-138 08 • www.almiamobler.se

Öppet: Mån-fre 10-17 Extra lör27/11 30/10 10 kl 10-15 Lördag – 15 Extra sön28/11 31/10 11 kl –11-14 Söndag 14

i TIM R Å

31


R E P OR TAG E / H Ä ST SP OR T

son–Edström Linnea Jepp är 11 år r ke rå från Sö den popuag id och rider -åringen 22 lära fläckiga nes intresse en H . ht lig ot Sp ntligt för väcktes orde h rider oc n da 2,5 år se sedan dess. regelbundet förbereder I grannboxen Donald. g er lb el M Elise

32

iTIMRÅ


En kväll på ridskolan Hästarna är ute på dagarna. I olika hägn runt ridskolan står de och njuter av stillheten. På eftermiddagen börjar deras arbetspass, och vid fyratiden börjar de första lektionerna. – Vi har 29 ridskolehästar och ungefär 300 ridande elever och vi är fyra ridskolelärare varav två på heltid, jag är en av dem berättar Sara Näslund. Eleverna på ridskolan är mest barn och ungdomar med start från sexårsåldern, men uppåt finns inga gränser. Här kan det även vara elever uppemot 70-årsåldern, allt under mottot att man aldrig blir för gammal för att börja med ridsport. – Det är i snitt sju lektioner en vanlig dag och vi har nio elever i varje grupp. Vi har även skolelever i årskurs 7–9 som valt ridning som elevens val, och vi har även ett samarbete med Realgymnasiet. Det är alltid aktiviteter här verkar det som, nåt kul på gång inför julen? – Ja, verkligen. Nu den 5:e december kommer vi att arrangera en klassisk julmarknad med försäljning och då blir det förstås ponnyridning och annat. Vi håller just nu på att förbereda oss för årets Luciashow den 12:e december som kommer att bli fullsatt. Det är mäktigt att se en ridande lucia! J TEXT OCH FOTO ANDERS ELIASSON

»

Hästintresset går ibland i arv från mor till dotter. Linneas mamma Anna Edström köpte sin första häst när hon var 20 år och är en van ryttare. Hon rider inte aktivt så mycket i dag, men assisterar gärna dottern Linnea vid ridningen. ”Det finns en fin sammanhållning i gruppen på ridskolan vilken har en viktig social funktion. Det är en härlig stämning i stallet”, säger Anna.

Elises pappa Jens Mellberg skjutsade dottern till ridningen och väntade på ridskolan tills den var klar. Med åren blev han alltmer sugen själv på att börja, så nu har han ridit i två år själv och tycker att det är ett avkopplande fritidsintresse. i TIM R Å

33


R E P OR TAG E / H Ä ST SP OR T

I dag står det hopplektion på schemat, och Sara Näslund inspekterar samtliga ryttare och hästar där de står uppställda på medellinjen.

34

Linnea Jeppson–Edström och Spotlight.

Även sena kvällar är det aktiviteter som pågår på Timrå Ridstadion som sköts av Timrå Hästsportförening. Här finns 29 ridskolehästar och 15 privata hästar.

Vandringen mellan ridhuset och stallet är en del av träningen och att kunna kontrollera hästarna.

Elise Mellberg är 11 år och rider idag hästen Donald 16 år. ”Jag började för fyra år sedan och rider nu två kvällar i veckan. Det som är speciellt med ridning är att man känner kontakten med hästen och att man samarbetar.”

iTIMRÅ


Via QR-koden hittar du MAGASINET iTimrås webbsida med massor av artiklar och bilder - om Timrå förstås!

w w w. i ti mra . s e

ÅR GÅ NG

| 20 2 1 12 • NR 3

MA

Å RGÅ NG 12 • NR 2 | 2 0 2 1

NR 1 | 2021 ÅRGÅ NG 12 •

Å TS MR TE I TI LI VA O S S T K ET N OM SI

. EX L 00 USHÅL 11ILL0ALHLAFÖHREOTMAMGUN

GA

T

TRÄ, TIMRÅ OCH TALLAR

Här planeras det för framtidens bostäder

ELIASSON FOTO ANDERS

från charterbolagen

drabbar flyg- och w Covid 19-pandemin SundsvallMen resebranschen hårt. på ändå optimistiskt Timrå Airport ser

Näringslivskontoret

FA K TA COOCON – ÄGARSKIFTEN I PRAKTIKEN. DELTAGARAVGIFT 6 000KR DU FÅR…

• Ännu mera Martin

Bra stöd inför ägarskiftet

Att ständigt ha tankarna på företaget är en del av livet för de flesta företagare. Men få tänker på den En del av dem har äldre ägare som vill dagen när man ska sälja eller lämna ha hjälp att över verksamheten. lämna över verksamheten till sina barn, släktningar Nu finns hjälpen. I projektet ”CooCon eller andra. – ägarskiften i praktiken” får företag kvalificerad Det är naturligtvis inte bara åldersskäl hjälp som gör att inför framtida ägar- eller generationsskifte. en företagare börjar fundera på att avveckla sitt ägande och ”Ägarskiften i praktiken” är en w ”Ägarskiften i praktiken” drivs av Connect modell som är i samutformad för att fungera som stöd oavsett verkan med Coompanion, och har gett varför eller positiva till vem ägandet ska lämnas över. resultat i Norrbotten och Västerbotten där 22 företag Målen är: redan antagits till projektet. Nu följer Västernorrland • Kommande smidigt ägarskifte och Jämtland efter. • Skapa förutsättningar för att behålla Alla kommuner i Västernorrland deltar verksamoch därheter och arbetstillfällen på orten med är det nu öppet för alla företagare Anders Gothefors, vd Connect Norr. i Timrå, som • Ökad tillväxt vill ha stöd i planeringen inför ett ägarskifte, att ta kontakt. Och beho– Ett väl genomfört ägarskifte leder till vet är stort, säger Connects vd Anders en nystart för företaget, och Gothefors. det leder i sin tur nästan alltid till tillväxt. En sammanställning över läget i hela Kopplingen ägarskifte-tilllandet visar att omkring 20 växt är tydlig och därför har vi själva satt procent av företagarna skulle vara i behov ett tillväxtmål för de företag av tjänsten. I Timrå är siffran som vi arbetar med, säger Anders Gothefors. betydligt högre. 47 procent av företagarna i kommunen är 55 år eller Erfarenheterna hittills visar att målen äldre. är på god väg att uppnås. ”Ägarskiften i praktiken” bedöms redan – Det är mycket! Det betyder ju att nästan bidra till att mer än 100 arhälften av företagarna vill betstillfällen kan bli kvar i norra Sverige, eller bör lämna över ägandet inom omkring och deltagande företag ökar 10 år, säger Gothefors. i genomsnitt omsättningen med cirka Är ägarskifte en förbisedd fråga generellt? 10 procent efter ett år och med ytterligare cirka 20 procent efter tre år. – Ja, det är min bild. Alla ska ju en dag lämna över eller sälja sin verksamhet, men många har ingen tydlig bild av hur det ska ske eller Vill du veta mer om ägarskiften eller ansöka börjar planera väldigt sent. Var ute i god om plats i projektet? Gå in på tid, är mitt råd. agarskiften.com eller kontakta Maria Adolfsson, Alla bolag med omsättning över tre miljoner Näringslivskontoret, kronor är välkomna till maria.adolfsson@timra.se arbetet med ägarskiften. Det genomsnittliga företaget som söker sig till projektet har omkring 18 miljoner i omsättning och cirka 20 anställda.

Lär mer om upphandlingar • Linda

Nytt kort stärker handel och föreningsliv

Presentkort Timrå använder sig av ett koncept som redan används på många orter och som har visat sig vara framgångsrikt när det gäller att stimulera den lokala handeln. Kortet ges ut av Timrå kommun i samarbete med Mastercard och CBS City och tanken är att det ska vara ett gåvokort som ska vara enkelt att använda för mottagaren. För att ett presentkort ska vara attraktivt krävs att många butiker accepterar det vid betalning, och många aktörer i Timrå har redan hoppat på tåget. Bland dem över 50 butiker, kaféer, restauranger, frisörer och upplevelser. Timrå kommun väljer också att som arbetsgivare dela ut presentkortet till alla sina anställda inför sommaren. Gåvan på 500 kronor är ett tack från kommunen till alla medarbetare som under pandemin fortsatt att leverera bra kommunal service till invånarna. – Sommargåvan är inte i paritet med de anställdas insatser, men den är ett ärligt menat uttryck för vår uppskattning. Covid-19 har också slagit hårt mot det lokala näringslivet, och för att mildra de negativa effekterna lämnas gåvan via det lokala presentkortet. På så vis ger vi personalen en gåva och främjar lokala företag, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun. Men ambitionen är också att presentkortet ska ge ett tillskott till föreningslivet i kommunen. Timrå IK står för administration och kortförsäljning mot företag, och kommer också att bjuda in andra föreningar till att ta del i försäljningen. Tillsammans får föreningarna sedan dela på överskottet. – Tillsammans vill vi arbeta för att stärka

BRA KLIMAT

laddar för Timrå • Jag & mitt företag

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Lär dig mer om upphandlingar

Företagen trivs i Timrå

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Optimism på flygplatsen • Vision Vivstavarv­ Bergeforsen • Maria – nöjd nyföretagare

MA

E GA TT K S I N VA OM LITE OS TSS I TIM

11 0 00 EX

TILL A OC LL A I TIM H FÖ HUSH R Å RE TA ÅLL KOM G MUN

NATURN & ÄRA Viola Halls uteliv är av det hälsosamma

platsen Timrå genom ett unikt samarbete mellan näringslivet och föreningslivet, säger Jonas Torines, klubbchef i Timrå IK. Vill du veta mer om Presentkort Timrå? Vänd dig till projektledaren Christina Eriksson, christina.eriksson@timra.se, 070-558 96 09

FA K TA PRESENTKORT TIMRÅ VAD? Presentkort i Timrå kommun VAR? Presentkortet gäller i över 50 butiker, kaféer, restauranger, frisörer och upplevelser i Timrå kommun. HUR? Köp presentkortet i förbutiken Coop Timrå. Från och med augusti även i Timrå IK:s shop. www.fromtimrawithlove.se

iTIMRÅ

23

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Nytt presentkort lyfter handeln • Rekordsatsning på besöksnäringen

Återvunnet material ger unik heminredning

Alla till bakning

”Vi klär Timrå Invest bolaget Timrå w Med det nystartade verksamheter AB ska energiintensiva vi lockas till kommunen. och visar att för framtiden An– Vi klär oss säger näringslivschef finns och kan,

bygga laget fortsätter att Timrå kommun en pålitlig partner sin plats som för att stärka Invest för företagare. bolaget Timrå Med det nystartade energiintensiva verkatt få i kommuAB är nu målet ned sina bopålar samheter att slå för nen. som bolaget bearbetar En aktuell aktör söker etableNorthvolt som Men det närvarande är nya batterifabrik. ringsyta för sin faller med detta. intet står inte och skulle gå om Om denna etablering med satsningen att så är huvudanledningen

KREATIV DEBUT

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, Christina Eriksson, projektledare Presentkort Timrå, Jonas Torines, klubbchef Timrå IK.

Rekordsatsning • Rösta fram Guldstegevinnarna • 45 nya företag

SNYGG INSIDA

• Linda laddar för Timrå

Norrlands bästa företagsklimat!

nelie Axelsson.

w Timrå har fått ett lokalt presentkort. Kortet som lanseras den 15 juni är tänkt att stärka både den lokala handeln och det lokala föreningslivet. Timrå kommun stöttar satsningen bland annat genom att dela ut en sommargåva till personalen i form av ett presentkort.

• Jag & mitt företag

Vill stärka attraktionskraft

…en personlig affärsutvecklare från projektet som bollplank och ledsagare genom hela processen. …två tillfällen att under sekretess diskutera just dina möjligheter med upp till 16 experter från näringslivet. …30 timmar kvalificerad rådgivning inom de områden som just du behöver för att lyckas med ägarförändringen. …en tiosidig dokumentation samt en Hållbarhetsanalys baserade på ditt företags förutsättningar och möjligheter.

COOCON-PROGRAMMETS FÖRDELAR • Genomförs av branschledande aktörer • Brett nätverk av kompetens till ditt förfogande • En vedertagen och beprövad process • Professionell och opartisk bedömning av dina möjligheter • Anpassad rådgivning för utveckling

Taggigt träd som förenar oss

ANNONS H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S

Norrlands bästa företagsklimat!

Näringslivskontoret

Norrlands bästa företagsklimat!

är planerade under De charterresor som i Kroatien, 2021 går till destinationer Spanien. Grekland, Italien och på resor till EgypDet finns även planer ten och Tunisien. Olofsson konstaFlygplatschefen Frank framtiden. har påverkat flygplatresebehov terar att pandemin har sjunkit kraftigt – Det finns ett uppdämt släpper ser vi sen negativt. Resandet av intäkterna har och när restriktionerna vilket gör att det mesta kostnaderna snurra ganska fasta att hjulen kan börja försvunnit medan de charterbolagen han positivt på snabbt. Intresset från haft pandemi finns kvar. Ändå ser inte är stort och hade vi för framtiden. varit ett rekordår är stort. Det finns så skulle 2021 ha – Intresset för att resa Frank Olofsson. både från näringslivet oss, säger flygplatschef ett uppdämt behov första charterresor även om vi inte har och Sara Rylander, marknadsNu i mars skulle årets och allmänheten, och Frank Olofsson, flygplatschef med chartertrafiken Airport ha gått. från Sundsvall-Timrå kunnat komma igång ansvarig. ögonen utdragna pandepå allvar har fått upp Men på grund av den många researrangörer och ställts in. Det finns så är det tydligt att men karantänsregler min har avgångarna förbud mot att flyga de stora bolagen helt för Sundsvall-Timrå. med tydliga rekomvisserligen inget formellt handlar det om att destinationerna, kombinerat Enligt Frank Olofsson i norra Sverige så innebär gör att varken resenärer vaccinationskrav på för många passagerare resdag både när svenska myndigheterna, Och därmed ligger enkelt har insett att nästan en hel extra mendationer från de bra idé. tycker att det är en charter från Stockholmsregionen resenärerna från mellersta eller researrangörer man reser hem. Kan tills vidare på is. man reser ut och när Timrå till charterdestinatiovilket skulle innebära charterverksamheten direkt från Sundsvall var bokade under 2021, gör resan mer attraktiv. Norrland istället åka för chartertrafiÖver 110 avgångar tid och pengar – vilket tydligt I båda fall rekordsiffror nen så sparar de både styr över, men det är över 20 000 charterresenärer. av skäl som vi inte och researrangö– Just nu är det tufft som vill flyga från ken från flygplatsen. och så fort myndigheterna på rekordmånga researrangörer marknadsansvariga att vår flygplats är attraktiv har goda möjligheter att snabbt få fart – Och det är också har vi Sundsvall Timrå Airports ställs rerna ger klartecken vår flygplats, konstaterar att det är frustrerande att så mycket Frank Olofsson. i är klart verksamheten, säger Sara Rylander. Det väl medvetna om allvaret vi som arbetar här kan komma igång in, men samtidigt är inte i när chartertrafiken situationen. Vi spekulerar redo så fort pandemin släpper sitt grepp. vara utan fokuserar på att

Rekordintresse

FOTO ANDERS ELIASSON

Näringslivskontoret

ÄR EN ANNONS HEL A DENNA SIDA

för charter2021 blivit ett rekordår resorna Utan pandemi hade ställs Timrå Airport. Nu resorna från Sundsvall ljus ut, menar framtiden ser ändå tills vidare in – men Olofsson. flygplatschefen Frank

ANNONS HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Isabelles inspirerande målarbok

på Vi tjuvkikar et simhallsbygg

ANNONS ANNONS SIDA ÄR EN HEL A DENNA

Näringslivskontoret

BOENDEBOOM

Norrlands bästa företagsklimat!

OC R Å K I TIM

T SNART KLAR FÖR BAD

ÅRGÅNG 11 • NR 4 | 2020

Golf sätter

för framtiden”

Christian Söderberg.för satsInvest AB, säger som är aktuella De markområden och efetableringar, som skapa ett stabilt ningen på energiintensiva är bland annat av mark innebär, fektivt ekosystem batteritillverkning Det Midlanda. och anläggningar. nästa i regionen Torsboda och inför möjlighet här ska stå färdigt – Vi har en unik Detta vi tar steget mig mycket att möjliga etablering. att leda och det gläder företag Att då få ansvaret då allt fler globala fullt ut och satsar. fortsatt framåt känns Sverige. Annelie Axelsson. spanar på norra Annelie Näringslivskontoret för framtioch ärofyllt, säger – Vi klär oss mycket spännande att vi finns och vår den och visar Axelsson. satsning är långsiktig och kan. Vår bra etableringsTimrå som en är något om satsningen? paketering av verksamheter Vill du veta mer Annelie Axelsson, ort för energiintensiva nytillträdda näringsVänd dig till näringslivschef073-059 99 48 på, säger vi tror mycket annelie.axelsson@timra.se, Axelsson. livschefen Annelie den tidigare Invest AB är Vd för Timrå Christian Söderberg. näringslivschefen att lyckas med uppgiften. för att – Jag brinner att ha fått förtroendetåt att Jag är stolt över procent ägna mig 100 för Timrås del som vd för Timrå projektleda etableringen

barn i rörelse

• Sinnenas

Vägar • Guldstegevinnarna

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen erar • Timrå invest i framtiden • Fler möjligheter till rörelse

OKÄND SOLDAT ryss­ MA

.

Är liket från härjningarna 1721?

Å SET TIMR I LIT VA O S S T K ET N OM SI

GA

10

E X. 000 SHÅLL ron

au

pp

a lag

FULL FART FRAMÅT

A HU TAG ALL RE MMUN TILLOCH FÖ Å KO MR I TI Co

Uteaktiviteter locka

r unga

MA

sport lovet och gamla under

i världsklass ot: Svetsteknik ölkonstnär | Iberob i backen el: Glada dagar återbruk | Vimm s inspirerande Reportage: Linda

re slaget – nu prisas det

ANER VASSA VETER

Nu skiner igen landmärket

TI OCH KOM RÅ I TIM

TORGNYS GRÖNA OAS

Fredrik – en sann

Cool design ger en nystart | Dag Jonzon: Generation Z gör världen bättre Reportage: Så gör du din egen ost | Porträtt: Kanchan firar 25 år i Timrå

Y:ET ÄR ÅTERINVIGT

SRÅ ET TIM LIT VA S I T K M OS ET O SIN

. 0HEUSXHÅLL A ETAG 11LL0A0LLFÖ R MUN

GA

Heja Timrå!

Inspirationsträdgården är en färgglad juvel i Söråker

v Int res set ble

Reportage: Jennys café lockar fikasugna | Vi vimlar på Sinnenas Vägar

Jag & min

SHL-avancemanget: Timrås företag lyfter med hockeyn | Kunder i fokus

• iTimrå vill också berätta om händelser och rörelser som skapar utveckling och framtid

• iTimrå finns dessutom på bland annat caféer, restauranger och andra offentliga platser

• iTimrå sätter alltid läsarens intresse i centrum

• iTimrå vill på så sätt bidra till att ge Timråborna en bra gemensam berättelse

• iTimrå kommer ut fyra gånger per år.

• iTimrå vill berätta om människor som ger Timrå liv och själ

• iTimrå delas ut till samtliga hushåll och företag i Timrå kommun.

an” älskar

bil: ”Gumm

• Magasinet iTimrå går att läsa digitalt www.itimra.se

nd erö Mo pp

ers ru lla r igå

l: Premiär il | Vimme

sin Silverp

t av deltat

och nju : Ståpaddla

Vilket flyt

Tack för att du läser MAGASINET iTimrå! • iTimrå är en tidning FÖR Timrå

en klu bb – Ty

t om svamp | Höst: Got

ng

för Artyria

i skogen

Affärsansvarig Linda Uhlander linda.uhlander@itimra.se Tel 070-914 60 60

ÅRGÅNG 12 • NR 4 | 202 1

ETT KVA LITE MAG TSOM OSS ASIN I TIMR Å

ANNONS HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Näringslivskontoret

Norrlands bästa företagsklimat!

Hösten 2022 kommer nya transportutbildningen att dra igång där möjligheten till att skaffa sig CE-behörighet erbjuds.

GR ATIS LÄSNING

Klart med yrkesförarutbildning Bristen på yrkesförare kommer att bli betydande i Sverige. Totalt 50 000 nya yrkesförare beräknas att behövas under de kommande tio åren. Timrå kommun ska som i ett led av detta starta en ny gymnasial transportinriktning.

w

Transportinriktningen planeras starta redan höstterminen 2022 som en del av Timrå gymnasiums Fordons- och transportprogram. DB Schenker var tidiga med att flagga för det kommande behovet. De vände sig först till Näringslivskontoret, som sedan tog önskemålet vidare till barn- och utbildningsförvaltningen. – Det började med att jag skickade ett mejl till Näringslivskontoret och de var snabba

med att ta det vidare, säger Patrik Ellefsson, distrikschef DB Schenker, som var den som satte bollen i rullning.

Men betänketiden och startsträckan var kort och beslutet om att köra togs snabbt. – Vi hade faktiskt tänkt på detta ganska länge eftersom en hel del elever söker sig till Sundsvalls transportutbildning där de ges möjlighet att ta CE-kort. Det har vi inte erbjudit under en längre tid men i och med detta blir det nu möjligt. Vi är ju beroende av näringslivet eftersom programmet har ett behov av praktikplatser och gensvaret har varit positivt. Genom praktiken kan företagen forma sin egna arbetskraft vilket är lite av en win-win-situation, säger Susanne Wåger, rektor Timrå Gymnasium. DB Schenker är givetvis med på tåget och

Populär etableringsplats • Kontorskoncept

FOTO ANDERS ELIASSON

kan stötta upp det hela. – Det är en industritung region där transportsektorn är oerhört viktig. Vi vill gärna vara med på den här resan tillsammans med Timrå. Vi kommer att kunna stötta med praktiska saker som praktikplatser samt även bidra med kunskap från näringen, säger Patrik Ellefsson.

Näringslivskontoret som tog frågan vidare till politikerna är mycket nöjda med hur det har utvecklat sig. – Barn- och utbildningsförvaltningen har varit snabba och mycket lyhörda. De var väldigt öppna när jag kom med ett behov som uppmärksammats av ett av våra lokala företag. Hela kommunen har gjort ett fantastiskt arbete för att få detta på plats, säger Christina Eriksson, näringslivskoordinator.

• Intensiv besökskampanj

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Klart med ny utbildning • Industriområdet som lockar

KATTER & HUNDAR

Hotell för fyrbenta vänner

Almia.....................................31 Fastighetsbyrån................... 36 Frölén Kross..........................12 FTWL...................................... 7

New Fashion......................... 36 Näringslivet.... 17, 18, 19, 20, 27 Sibylla.................................. 36

HITTAT HEM

Sörberge Blomsterhandel.... 36 Söråkers Folkets Hus.............. 9 Timrå kommun..... 2, 3, 4, 5, 27

Urstockhol maren Lena Tolvers valde

skogen och vattnet

Jag & min bil: Gamla Fordar är modellen | Vimmel: Nostalgimyller Skritta lugnt: En kväll på ridskolan | Rörelse: Pangea sätter fart igen

Omslaget Lena Tolvers har fotograferats av Anders Eliasson

GES UT AV Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10 B, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@itimra.se • www.itimra.se ANSVARIG UTGIVARE Kenneth Zetterlund, z@alltid.net ÅRGÅNG 12 • NR 1 | 2021

ÅRGÅNG 12 • NR 3 | 202 1

ÅRGÅNG 12 • NR 2 | 202 1

REDAKTÖR Marcus Nyberg och Anders Eliasson MA

ANNONS

FOTO ANDERS ELIASSON

mera Martin • Jag & mitt företag

Vill du veta mer om Presentkort Timrå? Vänd dig till projektledaren Christina Eriksson, christina.eriksson@timra.se, 070-558 96 09

Å SET TIMR LIT S I VA T K M OS ET O SIN

E X. 00 LL 10 0 LLA HUETSHAÅG N

MA

GA

Co

ron

au

p

g pla

KREATIV DEBUT

FA K TA PRESENTKORT TIMRÅ VAD? Presentkort i Timrå kommun VAR? Presentkortet gäller i över 50 butiker, kaféer, restauranger, frisörer och upplevelser i Timrå kommun. HUR? Köp presentkortet i förbutiken Coop Timrå. Från och med augusti även i Timrå IK:s shop. www.fromtimrawithlove.se

• 45 nya företag

iTIMR Å

23

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Nytt presentkort lyfter handeln • Rekordsatsning på besöksnäringen

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Optimism på flygplatsen • Vision Vivstavarv­ Bergeforsen • Maria – nöjd nyföretagare

Är liket från ryss­ härjningarna 1721? MA

R A U TILLOCH FÖ KOMM RÅ I TIM

FULL FART FRAMÅT Uteaktivi teter lockar unga och gamla

under sportlovet

s | Iberobot: Svetsteknik i världsklas dagar i backen de återbruk | Vimmel: Glada Reportage: Lindas inspireran

Fredrik – en sann ölkonstnär

Isabelles inspirerande målarbok

OKÄND SOLDAT

a

Norrlands bästa företagsklimat!

nelie Axelsson.

Timrå kommun fortsätter att bygga laget för att stärka sin plats som en pålitlig partner för företagare. Med det nystartade bolaget Timrå Invest AB är nu målet att få energiintensiva verksamheter att slå ned sina bopålar i kommu-

nen. för En aktuell aktör som bolaget bearbetar närvarande är Northvolt som söker etabledet ringsyta för sin nya batterifabrik. Men står inte och faller med detta. Om denna etablering skulle gå om intet att så är huvudanledningen med satsningen

skapa ett stabilt och effektivt ekosystem av mark och anläggningar. Det ska stå färdigt inför nästa möjliga etablering. Detta då allt fler globala företag spanar på norra Sverige. Annelie Axelsson. – Vi klär oss för framtiden och visar att vi finns vår och kan. Vår satsning är långsiktig och paketering av Timrå som en bra etableringsnågot ort för energiintensiva verksamheter är vi tror mycket på, säger nytillträdda näringslivschefen Annelie Axelsson. Vd för Timrå Invest AB är den tidigare näringslivschefen Christian Söderberg. – Jag brinner för att lyckas med uppgiften. att Jag är stolt över att ha fått förtroendet att för Timrås del ägna mig 100 procent åt projektleda etableringen som vd för Timrå

PRODUKTION produktion@alltid.net

Golf sätter barn i rörelse • Sinnenas

Invest AB, säger Christian Söderberg. De markområden som är aktuella för satssom ningen på energiintensiva etableringar, batteritillverkning innebär, är bland annat

Torsboda och Midlanda. – Vi har en unik möjlighet här i regionen och det gläder mig mycket att vi tar steget leda fullt ut och satsar. Att då få ansvaret att Näringslivskontoret fortsatt framåt känns mycket spännande och ärofyllt, säger Annelie

VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net

Axelsson.

Vill du veta mer om satsningen? Vänd dig till näringslivschef Annelie Axelsson, 48 annelie.axelsson@timra.se, 073-059 99

Vägar • Guldstegevinnarna

FYRA SIDOR NYHETER FRÅN NÄRINGSLIVS­ KONTORET Mitt i tidningen • Timrå investerar i framtiden • Fler möjligheter till rörelse

PROJEKTLEDARE/ANNONSBOKNING Martin Rydquist, martin.rydquist@itimra.se 060-58 00 30 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 968

Nu skiner landmärket igen

FÖ M OCH KOM RÅ I TIM

TORGNYS GRÖNA OAS

Inspirat ionsträ dgården är en färgglad Reportage: Jennys café lockar SHL-avancemanget: Timrås

w Med det nystartade bolaget Timrå Invest AB ska energiintensiva verksamheter lockas till kommunen. att vi – Vi klär oss för framtiden och visar Anfinns och kan, säger näringslivschef

Y:ET ÄR ÅTERINVIGT

ETS IMRÅ T LIT K VA S S I ETT OM O IN

. 0 EXÅLL 11LL0AL0LA HURESHTAGUN

GAS

TI

Vi tjuvkikar på simhallsbygget

HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

REDIGERING Marcus Nyberg

”Vi klär Timrå för framtiden”

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, Christina Eriksson, projektledare Presentkort Timrå, Jonas Torines, klubbchef Timrå IK. platsen Timrå genom ett unikt samarbete mellan näringslivet och föreningslivet, säger Jonas Torines, klubbchef i Timrå IK.

Rekordsatsning • Rösta fram Guldstegevinnarna

Vill stärka attraktionskraft • Ännu

Näringslivskontoret

Nytt kort stärker handel och föreningsliv w Timrå har fått ett lokalt presentkort. Kortet som lanseras den 15 juni är tänkt att stärka både den lokala handeln och det lokala föreningslivet. Timrå kommun stöttar satsningen bland annat genom att dela ut en sommargåva till personalen i form av ett presentkort. Presentkort Timrå använder sig av ett koncept som redan används på många orter och som har visat sig vara framgångsrikt när det gäller att stimulera den lokala handeln. Kortet ges ut av Timrå kommun i samarbete med Mastercard och CBS City och tanken är att det ska vara ett gåvokort som ska vara enkelt att använda för mottagaren. För att ett presentkort ska vara attraktivt krävs att många butiker accepterar det vid betalning, och många aktörer i Timrå har redan hoppat på tåget. Bland dem över 50 butiker, kaféer, restauranger, frisörer och upplevelser. Timrå kommun väljer också att som arbetsgivare dela ut presentkortet till alla sina anställda inför sommaren. Gåvan på 500 kronor är ett tack från kommunen till alla medarbetare som under pandemin fortsatt att leverera bra kommunal service till invånarna. – Sommargåvan är inte i paritet med de anställdas insatser, men den är ett ärligt menat uttryck för vår uppskattning. Covid-19 har också slagit hårt mot det lokala näringslivet, och för att mildra de negativa effekterna lämnas gåvan via det lokala presentkortet. På så vis ger vi personalen en gåva och främjar lokala företag, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun. Men ambitionen är också att presentkortet ska ge ett tillskott till föreningslivet i kommunen. Timrå IK står för administration och kortförsäljning mot företag, och kommer också att bjuda in andra föreningar till att ta del i försäljningen. Tillsammans får föreningarna sedan dela på överskottet. – Tillsammans vill vi arbeta för att stärka

SNART KLART FÖR BAD

ANNONS

Taggigt träd som förenar oss

HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Norrlands bästa företagsklimat!

Här planeras det för framtidens bostäder

FOTO ANDERS ELIASSON

Näringslivskontoret

Norrlands bästa företagsklimat!

flygplatschefen Frank Olofsson.

De charterresor som är planerade under 2021 går till destinationer i Kroatien, Grekland, Italien och Spanien. Det finns även planer på resor till Egypten och Tunisien. Flygplatschefen Frank Olofsson konstaterar att pandemin har påverkat flygplatsen negativt. Resandet har sjunkit kraftigt vilket gör att det mesta av intäkterna har försvunnit medan de fasta kostnaderna finns kvar. Ändå ser han positivt på framtiden. – Intresset för att resa är stort. Det finns Nu i mars skulle årets första charterresor marknadsett uppdämt behov både från näringslivet Frank Olofsson, flygplatschef och Sara Rylander, har från Sundsvall-Timrå Airport ha gått. och allmänheten, och även om vi inte ansvarig. Men på grund av den utdragna pandekunnat komma igång med chartertrafiken min har avgångarna ställts in. Det finns på allvar har fått upp ögonen så är det tydligt att många researrangörer flyga men karantänsregler och visserligen inget formellt förbud mot att med tydliga rekomför Sundsvall-Timrå. vaccinationskrav på destinationerna, kombinerat varken resenärer att de stora bolagen helt gör att Enligt Frank Olofsson handlar det om mendationer från de svenska myndigheterna, i norra Sverige så innebär enkelt har insett att för många passagerare bra idé. Och därmed ligger eller researrangörer tycker att det är en en hel extra resdag både när charter från Stockholmsregionen nästan charterverksamheten tills vidare på is. resenärerna från mellersta vilket skulle innebära man reser ut och när man reser hem. Kan Över 110 avgångar var bokade under 2021, Timrå till charterdestinatioNorrland istället åka direkt från Sundsvall rekordsiffror för chartertrafiöver 20 000 charterresenärer. I båda fall vilket gör resan mer attraktiv. nen så sparar de både tid och pengar – ken från flygplatsen. styr över, men det är tydligt som vill flyga från – Just nu är det tufft av skäl som vi inte – Och det är också rekordmånga researrangörer myndigheterna och researrangöAirports marknadsansvariga att vår flygplats är attraktiv och så fort vår flygplats, konstaterar Sundsvall Timrå att snabbt få fart på att så mycket ställs rerna ger klartecken har vi har goda möjligheter Sara Rylander. Det är klart att det är frustrerande verksamheten, säger Frank Olofsson. väl medvetna om allvaret i in, men samtidigt är vi som arbetar här kan komma igång situationen. Vi spekulerar inte i när chartertrafiken pandemin släpper sitt grepp. utan fokuserar på att vara redo så fort

w Covid 19-pandemin drabbar flyg- och resebranschen hårt. Men Sundsvallpå Timrå Airport ser ändå optimistiskt framtiden. – Det finns ett uppdämt resebehov och när restriktionerna släpper ser vi att hjulen kan börja snurra ganska snabbt. Intresset från charterbolagen är stort och hade vi inte haft pandemi så skulle 2021 ha varit ett rekordår för oss, säger flygplatschef Frank Olofsson.

E X. 00 SHÅLL 11LL0ALLAFÖHRUETMAMGUN TI OCH KO RÅ I TIM

TRÄ, TIMRÅ OCH TALLAR

Näringslivskontoret

BOENDEBOOM

HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

för charterUtan pandemi hade 2021 blivit ett rekordår ställs resorna resorna från Sundsvall Timrå Airport. Nu ljus ut, menar tills vidare in – men framtiden ser ändå

Rekordintresse från charterbolagen

SRÅ ET IM LIT S I T VA T K M OS ET O SIN GA

juvel i Söråker

fikasugna | Vi vimlar på Sinnenas

Vägar

företag lyfter med hockeyn | Kunder

i fokus

VASSA VETERANER Intresset blev en klubb – Tynderö

Moppers rullar igång

för Artyria sin Silverpil | Vimmel: Premiär Jag & min bil: ”Gumman” älskar i skogen av deltat | Höst: Gott om svamp Vilket flyt: Ståpaddla och njut

UTDELNING Upplaga 11 000 ex. Total hushållstäckning, Timrå kommun, utdelning med Posten. TRYCK Bold Printing Mitt, Sundsvall MEDARBETARE I DETTA NUMMER Dag Jonzon

i TIM R Å

35


VÄRDEKUPONGER! VÄRDEKUPONG

2 st Supermeal

149

kr

inkl dryck & strips

Medtag kupong. T o m 31/12 2021.

VÄRDEKUPONG

25

Stl från Small till 4XL

%

rabatt

SPARA PENGAR! VÄRDEKUPONG

95

kr

Röd Amaryllis från Målsta 2-STÄNGLAD

STORA AFFÄRER BÖRJAR MED EN ANNONS

Ord 125:-. Gäller t o m 19/12 2021.

PÅ VALFRITT PLAGG

T o m 4/12 2021 vid uppvisande av kupong på ordinarie priser. Öppet: Mån-fre 10-17:30 • Lör 10-14

Vivstavägen 17 • 060-58 00 27

Köpmangatan 39 • 060-57 33 30

Sörberge • 060-57 00 30

www.itimra.se

Välkomna till oss!

Nu bor vi också i Timrå! Det är klart man vill vara i Timrå! Därför öppnar vi ett kontor här. Vår mäklare Johanna Lidin, som har stor lokalkännedom och lång erfarenhet av att sälja bostäder hjälper dig gärna till en lyckad bostadsaffär. Kom gärna förbi Swedbank, vi finns på plats varje fredag! Prata med oss.

Fastighetsbyrån i Sundsvall 060-64 61 50 / fastighetsbyran.com/sundsvall