łałok 5

Page 1

Nr 5 Kwiecień 2021 Nakład: 300
Tobi Keck, Mateusz Kobryn, Julia Kruczek, Kinga Pitala, Patrycja Cichosz, Piotr Bosacki, Olga Pawłowska, Piotr Szymon Mańczak, Monika Chlebek, Rzałgomata Mawlak, Ewelina Figarska, Minami Nishinaga, Kościół Nihilistów, Karolina Jabłońska, Izabela Łęska, Paveł Marcinek, Wiesław Miernik, Patrycja Zelek, Andrzej Baziak, Andrzej Barzacki, Hubert Ostrycharz, Zofia Dopierała, Katarzyna Wyszkowska, Dominik Kuboń, Anastasiia Matiiuk,Izabela Makocka, Anna Sudoł, Weronika Krupa, Bezimienny, Melanie Wróblewska, Tomasz Kręcicki, Sara Piotrowska, Maciej Szczęśniak, Klara Wysocka, Julianna Wińczyk, Cyryl Polaczek, Natalia Karczewska, Irena Przybylska, Księżna z Hospicjum, Emilia Konwerska, Ukleja Records, Potencja, Koleszka, Kaliber 100, Kasper Lecnim, Lara, Emilia Olszewska, Maciek Cholewa, Łukasz Zawada

Ten numer został wydany z okazji wystawy Potencji ,,Pokrzepiająca moc kserówki'' w Galerii Skala w Poznaniu z kuratorskim udziałem Tomka Pawłowskiego – Jarmołajewa

współpracowniczka
@ogon.komety

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.