Page 1


005黑檀木(直紋) 2


024柚木(直紋) 3


032白橡木(直紋) 4


055黑木皮(直紋) 5


062-1意大利栓木(直紋) 6


105黑檀木(山紋) 7


114A3柚木(山紋) 8


122白橡木山紋 9


126A3印度紅酸枝(山紋) 10


127胡桃木(山形) 11


138歐洲楓木(山紋) 12


505意大利檀木 13


702美國貓眼 14


5020素紅櫸(直紋) 15


5030-1櫻花木(直紋) 16


5037沙貝列(直紋) 17


5044-1柚木(直紋) 18


5074柚木(直紋) 19


6881柚木集成 20


EV007黛玉(直紋) 21


EV009岩板(直紋) 22


EV013意大利柚檀(直紋) 23


EV015古典檀木(直紋) 24


EV016法國橡木(直紋) 25


EV018櫻桃木(直紋) 26


EV019雅典檀木(直紋) 27


EV020阿波羅檀木(直紋) 28


EV021曼特寧(直紋) 29


EV023秋香木(直紋) 30


EV025瑞士橡木(直紋) 31


EV027秋香染白(直紋) 32


EV030黑檀木(直紋) 備有10尺長 33


EV031歐洲梨木(直紋) 34


EV033X3洗白白橡木(直紋) 35


EV034白栓木(直紋) 36


EV035銀貂(直紋) 37


EV036玫瑰木染白(直紋) 38


EV038AF楓木人造波(直紋) 39


EV038歐洲楓木(直紋) 40


EV045瑞士核桃(直紋) 41


EV047挪威森林(直紋) 42


EV050X3胡桃木(直紋) 43


EV051X3深色胡桃木(直紋) 備有10尺長 44


EV055胡桃木(山紋) 45


EV066花梨(直紋) 46


EV077銀棕木 47


EV081-3柚木直紋 備有10尺長 48


EV083斑馬木(直紋) 49


EV085重慶森林(直紋) 50


EV091歐洲白橡木(直紋) 備有10尺長 51


EV092歐洲染白白橡木(直紋) 備有10尺長 52


EV093玫瑰木(直紋) 53


EV098紫檀木 54


EV099歐洲檀木 55


EV107秋香染白(山紋) 56


EV118櫻桃木(山紋) 57


EV155劍岩(山紋) 58


EV246冰樹榴 59


EV640白蕾絲 60


EV649大溪地珍珠 61


EV650碧綠珍珠 62


EV653法國蕾絲 63


NA701-2深綠君子竹 64


TER02楓木鳥眼 65


TR06楓木鳥眼 66


緬甸花梨木(直紋) 67


鐵刀木(直紋) 備有10尺長 68

通越義大利木皮  

實木皮,鋼刷木皮,原木製品,義大利木皮,人造木皮,天然木皮. 木種:橡木,鐵刀,柚木,檀木,等等。 www.large.com.tw

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you