Приказки за кариерни консултанти, том 1, Лъчезар Африканов

Page 1

за кариерни консултанти

Том 1
Приказки

за кариерни консултанти том 1 Добри практики в кариерното консултиране за ученици и студенти Автор на текста: Лъчезар Африканов Автор на илюстрациите: Боряна Георгиева Редактори: Милена Караангова и Венета Куйова

© Издание на ЦРЧР, Еврогайдънс България 2012, Всички права запазени ISBN 978-619-90005-1-9


Лъчезар Африканов

РИКАЗКИ

за кариерни консултанти

Добри практики в кариерното консултиране за ученици и студенти България 2012

Том 1 Издание на Център за развитие на човешките ресурси, Еврогайдънс България 2012С

ъдържание 5

Въведение

7

Началото на пътуването

10

Среща с РоАн - Силата на активния човек

13

Среща с ИлКа - Скрижалите на самопознанието

16

Среща с ПeМa - Силата на приемащия човек

19

Среща с Цве - Силата на писаното слово

22

Изпитанието на ТаТе Силата на преживяването

25

Изпитанието на МилКас - между два свята

29

Среща със старейшината

32

Нашите герои

35

Речник на използваните наименования

36

Благодарности

38

Послепис 3


4


B ъведение

Уважаеми читателю, В ръцете си държиш първата книжка от поредицата „Приказки за кариерни консултанти”. Целта на книжката е да представя и събужда интерес към добри практики в сферата на кариерното консултиране. Избраната форма на изказ е от приказния жанр. Стремежът е чрез достъпния език на детските приказки да се подчертае огромната сила на кариерното консултиране и същевременно спецификата на професията “кариерен консултант”. Книжката е предназначена както за специалисти по кариерно консултиране, така и за всички хора, които проявяват интерес към темата за личностното кариерно развитие. Книжката е както своеобразна рекламна визитка на услугите за кариерно консултиране, така и източник на вдъхновение за професионално развитие. Благодаря на всички колеги от света на кариерното консултиране в България и в Европа, с които имам възможност да общувам и да черпя мъдри уроци и вдъхновение. 5


Благодаря на проф. Роналд Султана затова, че ми даде шанс да осъзная значението на израза „Love for the Craft” (Любов към призванието) като върховна цел за всяка национална система за ориентиране през целия живот. Приятно четене! От автора

6


Н

ачалото на пътуването

ЛаФри още от малък не спираше да задава въпроси за всичко, което го заобикаляше. Защо морето е синьо? Слънцето може ли да свети в червено? Може ли да се говори с дърветата? Къде излитат хората след смъртта? С годините на възрастните им ставаше все по-трудно да отговарят на въпросите му: “Кой съм аз? Какъв мога да стана? Какво е щастието? Докъде да се развивам? Има ли краен предел?”. Старейшината на племето посъветва да изпратят ЛаФри на пътешествие в земите на древните тракийски крале. „Там, където земята се обгражда от три морета на Изток, Юг и Запад, и планините опират небето! Там ще намерите отговори на всички въпроси!”. За спътници на ЛаФри бяха избрани двама мъдреци ГеРак и НеРа. Те бяха пътували често из земите на траките и знаеха кои места и хора трябва да се посетят. ГеРак и НеРа не били обикновени мъдреци, защото за разлика от повечето такива, се опитвали да превръщат мъдростта, до която достигат, в действия. През годините техните добри дела подобрили живота на хората в племето. 7


8


ГеРак и НеРа винаги били на едно мнение, но имало и моменти, когато изпадали в остри спорове. Основният въпрос на противоречие, който занимавал двете мъдри жени, е как да мотивират хората към разбиране на собствените им силни и слаби страни и как да открият пътя за тяхното развитие и използване. ГеРак настоявала да се използва силата на старейшината и той да разпореди на поданиците си, че е време за промяна. НеРа се застъпвала за идеята, че пламъкът на промяната трябва да се разпали сред хората от самите хора. Пътуването с ЛаФри в земите на траките беше възможност и за тях да открият отговор на своя дългогодишен спор…

9


С

Равнинната земя - Огън

реща с РоАн Силата на активния човек

Първата спирка на нашите пътешественици беше при учителя РоАн от Равнинната земя. РоАн бе подвластна на огненото астрално съзвездие Овен и се отличаваше с много силна воля и вяра в постоянно развиващия се човек. РоАн преподаваше на своите млади чираци изкуството на борбения дух и как да се ориентират в света на парите. ЛаФри беше нетърпелив да намери отговори и без да изчака неговите мъдри спътници да въведат учителя в целта на тяхното посещение, зададе поредицата си от въпроси: „Как да разбера кой съм аз? Какво мога? В каква посока да се развивам? Как?”. „ЛаФри, първото, което трябва да разбереш, е, че за да имаш успешен живот, трябва да се научиш на търпение. Търпението ще ти позволи да подредиш мислите си, да претеглиш плюсовете и минусите и да взимаш точни решения.”. Време е за първото ти упражнение за търпение. Вземи тази купа с ориз и тези две дървени пръчки. Твоята задача е да прехвърлиш ориза в онази празна купа до дървото в центъра на моята градина, като с помощта на пръчиците взимаш само по едно оризово зрънце. По време на упражнение10


то ще чувстваш най-различни емоции - от ярост, че не може да изпълниш тази задача, до безсилие, че тя никога няма да свърши. Стреми се да приемеш задачата с търпение и да изпитваш удовлетворение.”. ЛаФри пристъпи с неохота към изпълнението на задачата и наистина, както го бе предупредил учителят, го обхванаха най-различни чувства, докато накрая не усети прилив на спокойно приемане на ситуацията и прозрението, че само чрез приемане на нещата в живота с търпение ще можеш да достигнеш усещане за пълноценност. В следващите дни РоАн продължи с обучението, следвайки девиза на своята школа: „Движение, активност, енергия”. В процеса на различните упражнения ЛаФри научи, че когато човек е отворен за света на възможностите, то неговото призвание естествено се открива пред него. Докато течеше обучението на техния млад спътник, ГеРак и НеРа потърсиха мнението на мъдрия учител относно своя спор. 11


„Моят опит”, сподели РоАн, „показва, че промяната е възможна, когато се работи с младите хора още в училище и им се помогне сами да осъзнаят, че всичко е движение и ако човек реши да се развива, не може просто да седне на пътя и да очаква добри резултати!”.

12


С

Равнинната земя - Въздух

реща с ИлКа Скрижалите на самопознанието

ЛаФри се чувстваше изпълнен с енергия за промяна, но пък и продължаващо колебание за посоката, в която да се развива. Предусещайки неговите вълнения, ГеРак го успокои, че следващата среща е с майстор ИлКа в древното селище Тримонциум. Родена под въздушния знак на Близнака, ИлКа владееше умението да общува с вятъра. Вятърът носеше знание от различни земи, ИлКа притежаваше дарбата да чува и записва това знание в скрижалите на самопознанието. „ЛаФри, за да получиш копие от скрижалите, ще трябва да отговориш на един въпрос на майстора!”, предупреди го ГеРак. Още при първата поява на майстора, ЛаФри осъзна, че задачата няма да е лесна. Облечена в оранжева мантия с изрисувани орхидеи, ИлКа излъчваше спокойствие и проницателност. „Вятърът ми съобщи, че ще ме посетите, и че искате да получите скрижалите на самопознанието.”. „Ти, младежо, трябва да отговориш на следния въпрос: Харесваш ли ме? Имаш една минута за отговор.”. 13


14


ЛаФри изпадна в паника. „Какъв е този странен въпрос? Ако отговоря с „не“, как после ще получа скрижала. Ако отговоря с „да“, също не е сериозно, защото не ми допада цялата тази мистичност.”. „Времето изтече. Какъв е твоят отговор?”. „Не. Не ви харесвам. Няма да е честно да лъжа, дори и това да ми попречи да прочета скрижалите на самопознанието!”. „Поздравления, младежо! Ти избра правилния отговор за себе си. Честността и истината към себе си и околните са основните елементи на самопознанието. Заповядай твоя скрижал на самопознанието. Вътре ще откриеш множество съвети и практически упражнения, които ще ти помогнат в твоето пътешествие!”. ГеРак и НеРа наблюдаваха внимателно подхода на майстор ИлКа и в съзнанието им се зароди усещане, че са близо до откриване на най-точния отговор на своите търсения. Настъпи време да се насочат към Северната гора.

15


С

Северната гора

реща с ПeМa Силата на приемащия човек

Пътят към Северната гора минаваше през проходите на Хемус. ГеРак и НеРа знаеха какво ги очаква на следващия етап от пътуването. ЛаФри трябваше да се изправи пред едно от най-значимите препятствия, което е на пътя на всеки търсещ истината човек. Приемането на различното и отхвърляне на предразсъдъците. За първи път от началото на своето пътуване нашите пътешественици се срещнаха и почерпиха опит от магически същества - елфите в лицето на техния главен учител ПеМа. Елфите са пазители на доброто. Тяхната безгранична любов към всички живи същества им помага да откликват на всеки вик за помощ на хората в беда - на различните и изолираните, които се намират на кръстопът и не знаят в каква посока да поемата и какви умения да развиват. В Северната гора на елфите ЛаФри се научи да не изпитва притеснение от контакт с различни от него хора или други същества. Научи, че във Вселената важи едно-единствено правило „Научи се да приемаш и ти ще бъдеш приет.”. 16


17


По време на престоя в Северната гора ЛаФри общува с много млади хора, които съдбата по една или друга причина беше лишила от някои способности и които бяха потърсили подслон при Елфите. Тези разговори му позволиха да надникне отвъд за тях видимата страна и да прогледне, че под повърхността, която обществото не приема, се крият крехки и нежни струни, изтъкани от чиста енергия на добро. ПеМа бе търпелив учител и самата тя излъчваше това, към което всеки търсач на щастие се стреми, а именно приемане на всичко и всеки в неговата ценност и оказване на невидимо съдействие. ГеРак и НеРа също попиваха от тази магическа сила и душите им се пълнеха с решения на всички въпроси, които ги вълнуват. Пътешествениците с нежелание напуснаха царството на елфите и се отправиха към най-далечната точка на своето пътуване, към непристъпните брегове на водното царство Варнас на изток от Северната гора...

18


С

Водното царство

реща с Цве Силата на писаното слово

Господарите на Водния град бяха известни с това, че полагат усилия да осигурят на своите млади поданици възможност за изграждане на умения сами да управляват избора си на призвание. Според приет декрет всички млади хора имаха право да получат допълнително съдействие извън времето в задължителните школи, през което учители като тези, които нашите пътешественици срещнаха в Равнинната земя, да им помагат да открият и следват своите желания за развитие. ГеРак и НеРа бяха по-нетърпели от ЛаФри за предстоящата среща с тяхната дългогодишна приятелка и съмишленик майстор Цве. Майстор Цве от години се занимаваше с въпроса как да се мотивират хората и кой е правилният подход към събуждане на тяхното желание. Като всеки роден под знака на огнения Лъв, майстор Цве не се отказваше лесно и беше постигнал много успехи в своята област. „Здравейте, приятели! Добре дошли във Варнас! Имаме толкова много години да наваксаме и толкова теми да обсъдим. Кой е Вашият спътник?”. ГеРак и НеРа поздравиха сърдечно своя приятел, представиха ЛаФри и обясниха целта на своето пътуване. 19


20


„Имам нещо точно за вас. Нещо, което ще помогне при разчитането и ползването на скрижалите на самопознанието. През годините разработих специално за младежите от Водния град дневници, в които по подреден начин да записват своите силни и слаби страни, своите цели за развитие и да събират всичко научено при преследване на своето призвание. Ето, ЛаФри, разгледай тези ръкописи, а ние през това време ще поговорим с моите приятели ГеРак и НеРа.”.

21


И

Планинското селце

зпитанието на ТаТе Силата на преживяването

Тримата пътешественици поеха обратно по пътя към дома, който минаваше през древния град Сардика, царството на сердите. Спряха да пренощуват в едно малко планинско селце. Посрещна ги жрицата ТаТе. „Здравейте, странници! Добре дошли в нашия малък свят! Духовете ми разказаха за вашето идване и целта на пътуването ви. Поздравления, вече остават няколко последни стъпки до успеха на вашето начинание. Заповядайте, починете си и хапнете около огъня!”. Атмосферата около огъня носеше уюта на дома и безгрижието на лятото. Нашите спътници се заразиха с тази енергия и много скоро се оттеглиха за дълбок сън в племенни палатки, предоставени от домакините. ЛаФри сънува странен сън. В съня жрицата ТаТе го заведе на едно голямо игрище, в което всяко поле представляваше отделно селце, и му обясни, че той е в червения отбор и целта е да преминат през множество препятствия във всяко едно селце. Победител е отборът, който първи събере съкровището на древните индианци. Докато играеше насън, ЛаФри осъзна, че да се развиваш в група е нещо вдъхновяващо, но 22


и свързано с много приемане на различията и балансиране на интересите в името на общата цел. Осъзна, че за да преминаваш през различни препятствия, са необходими разнообразни умения и знания, и че човек трябва да има план за развитие на тези умения и знания, за да успее навреме да се справи със задачата. 23


На сутринта, когато се събуди, ЛаФри побърза да разкаже съня си на жрицата. „Твоят сън показва, че пътят към намиране и развиване на твоето призвание изисква да се научиш да управляваш развитието на своя талант в ясно определена посока. Всяко разпиляване ще те отдалечава от твоята цел. Също така, ако се научиш да работиш в екип, ще ти помогне да извървиш пътя, без да притежаваш всички необходими умения, но като комбинираш своите умения и тези на твоите другари.”. Преди да отпътуват от селцето, жрицата подари на ЛаФри един компас с думите: „Това е символ да не забравяш, че човек с много таланти, но без посока, е като кораб с много добри моряци без компас.”.

24


И

Академия Сердика

зпитанието на МилКас между два свята

Вдъхновени от магическите думи на жрицата ТаТе спътниците не усетиха как стигнаха до вратите на Академия Сердика - една от най-известните школи за хора с призвание. „Тук, ЛаФри, е последната спирка от нашето пътуване преди да потеглим към дома”, прошепна ГеРак. „Ще се запознаеш с водача на академията, великата мислителка МилКас. Тя ще те подложи на поредица от изпитания, които ще ти помогнат да откриеш своя път. Ние с НеРа ще те чакаме отвън. Успех!”. ЛаФри пристъпи малко колебливо през внушителната дъбова порта, носеща символа на школата - слънце с осем снопа слънчеви лъчи. МилКас посрещна младия търсач на призвание с латинските думи: „Noli foras ire, in interiori homine habitat veritas!”, което в превод означава „Не излизай навън, истината се крие в теб!”. ЛаФри благодари за посрещането и разказа накратко за своето пътешествие, за учителите, с които се е срещнал, за прозренията, до които е достигнал. „При нас ще изпиташ какво е усещането да си на границата между света на образованието и света на производството. Тук учим хората не само да осмислят наученото, но и да пред25


26


ставят себе си пред хора, които могат да осигурят възможност за проява на тяхното призвание. Тук срещаме учещите се и развиващи таланти с различни работодатели. Така те имат възможност да се докоснат до духа на труда, неговите правила и особености.”. „Първото изпитание е да подготвиш кратка 3-минутна реч, в която да представиш своите най-добри страни, с която да убедиш всеки непознат случаен минувач, че заслужаваш да ти се гласува доверие. Речта ще изнесеш върху тази дървена кутия на централния площад в града. Второто изпитание е да подготвиш кратък текст за себе си, в който в хронологичен ред описваш своите знания и умения и стъпките, през които си преминал, за да ги развиваш. Всеки значителен опит в твоето развитие е важно да се посочи. Текстът ще бъде представен на водещи представители от света на труда и те ще оценят твоя напредък. Последното изпитание е да напишеш мотивационно писмо до себе си, в което да убедиш сам себе си, че можеш да се наемеш за работа. Това е най-трудната задача, защото оценката си я даваш сам...”.

27


ЛаФри прекара 10 дни в Академията и премина успешно всички изпитания. Посрещайки го на изхода, ГеРак и НеРа усетиха в погледа му увереност в собствените способности и решителност за действие. Усмихнати, всички закрачиха с бодра стъпка към дома... 28


С

Обратно при племето

реща със старейшината

Хората в племето посрещнаха с радостни възгласи нашите пътешественици. Всички бяха нетърпеливи да чуят техните истории за хилядите случки по време на тяхното тристадневно търсене. „Скъпи приятели, дайте ни минута да си починем от дългия път и да се срещнем първо с нашия старейшина. После ще разкажем всичко за нашите приключения.“, с тези думи ГеРак и НеРа успокоиха тълпата и се отправиха заедно с ЛаФри към племенната шатра на старейшината. Старейшината с интерес изслуша разказа за тяхното пътуване и поздрави ЛаФри, че е успял да намери посоката на своето развитие, да придобие нужната увереност и още посилна енергия за развитие.

29


Старейшината изпрати ЛаФри с думите: „Най-голямата илюзия в този свят е да смяташ, че си постигнал целите си. Всичко около нас се променя бързо, а с това и нашият вътрешен мир. За да поддържаш вътрешният баланс и усещане за пълноценност, трябва постоянно да надграждаш целите си, трябва да си напълно отворен към всичко случващо се. Много млади хора искат да знаят, тук и сега, какво им предстои през следващите 10 години, какво ще работят, колко ще печелят. Никой не може да даде отговор на този въпрос. Това, което се знае със сигурност, е, че пътят трябва да се върви с вяра и с желание за развитие.“.

РАЙ 30


31


Н ашите герои

Създаването на нашите приказни герои бе вдъхновено от следните действителни личности: ГеРак -  Гергана Раковска (София), Фондация на бизнеса за образованието, grakovska@jobtiger.bg НеРа -  Невена Раковска (София), Фондация на бизнеса за образованието, nevena@jobtiger.bg РоАн -  Роза Ангелова Рангелова (Стамболийски), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, главен учител в СОУ “Отец Паисий”, гр. Стамболийски, roza.rangelova@abv.bg

ИлКа - Илияна Калинова (Пловдив), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант към Общински детски комплекс, гр. Пловдив, ileka@abv.bg ПеМа - Петя Марчева (Плевен), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант в Помощно училище “П.Р.Славейков”, гр. Плевен, petiamarcheva@abv.bg 32


Цве   - Цветанка Стоянова (Варна), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант към Общинският център за психологическа подкрепа и консултиране на училищната общност (ОЦ за ППК) към Община Варна, дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”, empatia@abv.bg ТаТе   -   Таня Терзийска (София), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант, tanya@selfinvest.eu МилКас - Милка Семова (София), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант, Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, milka.semova@febalumni.org

33


34


Р

ечник на използваните наименования

Тримонциум -

древно название на днешния град Пловдив в България

Северна гора -

горите в района на днешния град Плевен в България

Проходите на Хемус - древно название на проходите през Стара Планина Равнинната земя -

районът между днешните градове Пазарджик и Пловдив в България

Варнас -

древно название на днешния град Варна в България

Сeрдика -

древно название на днешния град София в България

35


Р

лагодарности

За участие в журито на първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България: • г-жа Невена Раковска, Фондация на бизнеса за образованието • г-жа Венцислава Чепишева, Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси • г-жа Екатерина Попова, в. „Капитал” • доц. Силвия Цветанска, СУ „Св. Климент Охридски”

36


На институциите, които използват добрите практики на победителите в конкурса: • Общински детски комплекс, гр. Пловдив, http://www.odk-plovdiv.com/ • Помощно училище “П. Р. Славейков”, гр. Плевен, http://www.pu-pleven.hit.bg/ • СОУ „Отец Паисий”, гр. Стамболийски, http://www.soupaisii.com/ • Община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, http://www.obrazovanie-varna.com/ • Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, http://www.febalumni.org/

37


П ослепис

Приказките за кариерни консултанти са

посветени на Първата церемония за награждаване на кариерни консултанти в България, организирана от Център за развитие на човешките ресурси - Еврогайдънс и Европас България (www.hrdc.bg), и Фондация на бизнеса за образованието (www.fbo.bg).

38ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Национална агенция по Програмата „Учене през целия живот” ул. ”Граф Игнатиев” № 15, ет. 3, 1000 София тел.: 02 / 915 50 10, факс: 02 / 915 50 48 e-mail: hrdc@hrdc.bg web page: www.hrdc.bg

Това издание е финансирано с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.