Page 1


Europass автобиография Лична информация Собствено име(на) / Фамилия(и) Адрес(и)

Телефон(и) E-mail Националност Дата на раждане Пол

Елена Георгиева бул. „Вл. Варненчик” 106 Варна 9000 052 151623 elena.georgieva@mymail.bg българка 03 Май 1981 Жена

Мобилен

0887 123 456

Професионален опит Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя

07 Август 2005 - 2009 Сътрудник Изготвяне на анализи за бедността по социално-демографски и икономически признаци; Разработване на ежемесечни доклади за пазара на труда; Изготвяне на ежеседмични и ежемесечни анализи на теми от пресата, свързани със социални политики; месечни доклади на влиянието на политиката на пазара на труда върху бедността; Център за изследване на демокрацията София, ул. “Александър Жендов” № 5

Образование и обучение Дати Наименование на придобитата квалификация

2000 - 2004 бакалавър, специалност “Политология”

Основни предмети/застъпени професионални умения

Обща теория на правото, Политически идеологии, Политически партии и движения, История на политическите идеи, Международни организации, История и политическа система на Европейския съюз

Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната или международна класификация

Софийски университет “Св. Климент Охридски” ISCED 5

Дати Основни предмети/застъпени професионални умения

1995 - 2000 Основни общообразователни предмети, разширено изучаване на английски език

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Първа езикова гимназия, Варна

Ниво по националната или международна класификация

ISCED 3


Europass автобиография Лична информация Собствено име(на) / Фамилия(и) Адрес(и)

Телефон(и) E-mail Националност Дата на раждане Пол

Елена Георгиева бул. „Вл. Варненчик” 106 Варна 9000 052 151623 elena.georgieva@mymail.bg българка 03 Май 1981 Жена

Мобилен

0887 123 456

Професионален опит Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя

07 Август 2005 - 2009 Сътрудник Изготвяне на анализи за бедността по социално-демографски и икономически признаци; Разработване на ежемесечни доклади за пазара на труда; Изготвяне на ежеседмични и ежемесечни анализи на теми от пресата, свързани със социални политики; месечни доклади на влиянието на политиката на пазара на труда върху бедността; Център за изследване на демокрацията София, ул. “Александър Жендов” № 5

Образование и обучение Дати Наименование на придобитата квалификация

2000 - 2004 бакалавър, специалност “Политология”

Основни предмети/застъпени професионални умения

Обща теория на правото, Политически идеологии, Политически партии и движения, История на политическите идеи, Международни организации, История и политическа система на Европейския съюз

Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната или международна класификация

Софийски университет “Св. Климент Охридски” ISCED 5

Дати Основни предмети/застъпени професионални умения

1995 - 2000 Основни общообразователни предмети, разширено изучаване на английски език

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Първа езикова гимназия, Варна

Ниво по националната или международна класификация

ISCED 3


Пример и полезни съвети

автобиография автобиография

TGA-ZM-07-93-00

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата информация.

1000 София | ул. Граф Игнатиев 15, ет. 3 | тел.: (+359 2) 915 50 10 факс: (+ 359 2) 915 50 49 | hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg Приемно време: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Европас Автобиография  

Съвети за попълване и примерна автобиография.

Европас Автобиография  

Съвети за попълване и примерна автобиография.

Advertisement