Page 1

Don Bosco en r e t h c l e H

maGezien

Fair Trade

PAG

Pensioenbook Agenda Dag van de Technologie

PATAT Theater duurzaamheid

BBQ tijd

Salesiaanse Spelen

Filmrol cultuurdag

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 3500 Hasselt 1 Nr. 12/233


editoriaal Beste Lezer,

Terugblikken op een schooljaar is een stukje dankbaar zijn voor wat geweest is en uitkijken naar wat nog komen gaat. Onze leerlingen hebben gedurende dit schooljaar en in het bijzonder de laatste trimester heel wat “prestaties” geleverd die de moeite waard zijn om van dichterbij te bekijken. Sportieve prestaties in groep ver buiten onze landsgrenzen (Salesiaanse Spelen), individuele niet alledaagse sportinteresses of tijdens de vrije momenten de DB-vlag hoog houden op andere terreinen (PATAT). Zelfs oud-leerlingen hebben hierin een vaste stek gevonden om een handje toe te steken. Maar niet alleen ontspannend deden we het goed, ook werd er puik werk geleverd op onderwijsvlak: we sleepten de Peter Heller Talent-Award voor TSO in de wacht. Drie verschillende klassen slaagden erin om samen met een bedrijf een geweldige GIP te ontwikkelen. We ontvingen ook nominaties voor de beste stagiair en onze 2de jaars industriële wetenschappen wonnen overtuigend de Max Jr. Contest tijdens de dag van de Technologie. Opsommen kan leiden tot onvolledigheid, wat we hier te allen tijde willen vermijden. Één ding is nu echter wel duidelijk: in DBTI Helchteren is de slogan, “Toch wel technisch!”, gekoppeld aan de filmpjes van openbaar nut op de nationale tv-zender, een pure realiteit. Binnen het domein “wetenschap en technologie” durven we onze plaats op te eisen en zijn we klaar voor de aankomende vernieuwing binnen het secundair onderwijs. Daarin kan en mag innovatie en vernieuwende onderwijstechnologie niet ontbreken. Vanuit een aantal pilootklassen wordt volgend jaar resoluut gestart met “onderwijs met de iPad”. Een nieuwe uitdaging die we wat graag samen met onze leerlingen en hun ouders vorm en inhoud willen geven. Bij het ter perse gaan van deze laatste Magezien van 2012-2013 stonden jullie, onze leerlingen nog voor een laatste opgave, de eindexamens. Ik hoop van harte dat je nu bij het lezen van dit voorwoord kan en mag uitkijken naar een welverdiende vakantie. Sommigen onder jullie genieten straks van een extra lange vakantie, net voor ze hun studies in het hoger of universitair onderwijs gaan aanvatten, andere afgestudeerden verlaten de school om hun verworven competenties los te laten op de arbeidsmarkt. Maar de meesten onder jullie zien we begin september graag terug bij de start van een nieuw schooljaar. En je mag gerust een vriend, kennis, familielid overtuigen om volgend jaar mee aan te sluiten om ook zo’n gevuld en boeiend schooljaar te beleven. Zaterdag 29 juni, tussen 9 u – 14 u, geven we hen graag nog een rondleiding in de school tijdens onze inschrijfdag. Veel leesgenot en geniet van je vakantie! Eric Bogaerts, Algemeen directeur

colofon Redactie:

Danny Bloemen, Yvo Davids, Jan Boonen, Bram Lijnen, Wout Ketelbuters Benoît Berteele, Dennis Moons, Eric Bogaerts Werkten mee: Danny Evers, Danny Hendrickx, Mia Heyns, Yunus Yalcinkaya


Op 11 mei vond de benefietavond voor Sam Vanhees (2BVLB) plaats. Er waren 400 aanwezigen maar natuurlijk werden er veel meer steunkaarten verkocht. Matthieu en Guillaume, het bekende duo van ‘Iedereen Beroemd’, gaf het muzikale startschot. Nadien nam de band, waarvan Sams papa een van de fantastische zangers is, het podium in beslag. Dit werd een prachtige en sfeervolle performance met als hoogtepunt de nummers waarbij Sam achter het drumstel kroop. Naast de financiële steun was ook het enthousiasme van het publiek hartverwarmend. Hopelijk geeft het Sam de nodige energie en moed om een succesvolle stamceltransplantatie te ondergaan.

Familienieuws Huwelijk Stijn Clauw (ondersteunend personeel) en Goele Hollanders Geboorte Aurelie, dochtertje van Elle Gielen (leerkracht) en Kevin Gevens (oud-leerling) Warre, zoontje van Karolien Swerts (GON-begeleidster) en Wim Deburchgrave Overlijden Willem Follon, grootvader van Maikel Follon (3ETA) Ann Hermans, schoonzus van Sandra Hermans (leerkracht) An-Katrien Leroy, nicht van Jos Schriers en Jos Leroy (leerkrachten) Mathilde Claes, grootmoeder van Kris Schepers (leerkracht) Louis Karremans, grootvader van Niels Indenkleef (6EIT) Jef Custermans, grootvader van Daan (6HT) en Wout (3ETA) Gorissen Pierre Langens, nonkel van Jasper Geelen (5EE) Joep Punter, schoonvader van Theo Kuppens (oud-collega)


Kies het juiste spoor! Met deze slagzin startten we 10 maanden geleden ons pastoraal schooljaar. Met een vaart maakte onze trein weer een boeiende reis. Er viel weer heel wat te beleven op onze tocht! Onderweg maakten we verschillende tussenstops om onze wagons vol met bagage te laden. Waar we in het eerste trimester halt hielden, kon u al lezen in een vorige uitgave van Magezien. In het tweede trimester deed onze trein ook verschillende perrons aan. Een belangrijke ontmoeting viel ons te beurt op 25 januari. Die dag vierden we met de hele school ons jaarlijks feest van Don Bosco. Ditmaal kregen we hoog bezoek! Het beeld van Don Bosco dat de hele wereld rondtrekt en de verschillende salesiaanse werken bezoekt, was te gast in onze viering! Iedereen kreeg de kans om Don Bosco zelf te groeten, een kaarsje bij hem te branden en een wens te doen! Een moment om nooit meer te vergeten! Vanaf februari moest de trein van de vastenactie op gang getrokken worden. Wie reist krijgt veel van de buitenwereld te zien! Daarom waren vanaf toen onze ogen gericht op ons project ten voordele van Don Bosco Gatenga. Helaas lieten de weergoden ons tot tweemaal toe in de kou staan! Onze sponsorloop werd daarom uitgesteld tot na de paasvakantie. Toch mochten we een mooie som verzamelen! Met een aantal extra activiteiten, zoals het (h)Eerlijk Ontbijt voor onze eerstejaars, Music 4 Gatenga, een sobere maaltijd voor het personeel van de school … kregen we 4670 euro bij elkaar! In naam van de leerlingen en leerkrachten van Don Bosco Gatenga, van harte bedankt!

Stilaan nadert onze trein zijn eindstation … Er wachten enkel nog de examens en daarna een heerlijk, lange vakantie! Toch zetten we met de pastorale groep het volgende schooljaar al op de rails! We zochten naar een nieuw jaarthema om vanaf september mee aan de slag te gaan. We kozen voor ‘Pluk je geluk!’ Het logo zal een klavertje vier voorstellen waar we elementen van het pastoraal pedagogisch project in plaatsen. We hopen dat onze school een plek mag zijn waar je je thuis mag voelen, waar je gemeende hartelijkheid mag ervaren, waar zorg voor je wordt gedragen, waar je mag geloven in jezelf, in de ander, in de Ander … kortom waar je gelukkig mag zijn! Don Bosco komt dan zeker en vast nog eens graag op bezoek!


Sinds 17 mei is onze school een “fairtrade school”. Wat betekent dit nu eigenlijk? Een school maakt zijn leerlingen bewust van eerlijke handel. Dit kan door producten verkregen uit eerlijke handel aan te bieden of door allerlei activiteiten op touw te zetten waarin dit thema duidelijk aan bod komt. En het is voornamelijk door 3 verschillende activiteiten dat onze school “fairtrade school” geworden is. Even schetsen hoe dit gegroeid is! Tijdens de vasten van 2008 werd er in het 1ste jaar gestart met het “(H) eerlijk Ontbijt”. Tijdens het ontbijt werden zoveel mogelijk fairtrade producten aangeboden. We werden hierbij heel goed ondersteund door de Oxfam wereldwinkel van Houthalen. Het ontbijt werd tevens gekoppeld aan ons vastenproject voor Gatenga en ook gezonde voeding was hierbij zeer belangrijk. Omdat het ontbijt voor onze leerlingen van het 1ste jaar was, werd er gezocht naar een fairtrade activiteit voor onze 2de jaars. En sinds 2012 brengen we met de verschillende klassen van 2A in het derde trimester een bezoek aan de Oxfam wereldwinkel in Houthalen. Onze leerlingen werden hier zeer goed onthaald en kregen heel wat informatie over de afkomst van de verschillende fairtrade producten. Maar het bleef hier niet bij! Na een intense samenwerking met de medewerkers van Oxfam Houthalen groeide het idee voor een 3de activiteit en zo zou onze school dan een fairtrade school worden. Tevens de eerste fairtrade school van Houthalen-Helchteren.

De derde activiteit werd een pannenkoekenlunch voor alle 2de jaars. Deze lunch zou plaatsvinden op vrijdag 17 mei. Tevens de “fairtrade @ school” dag waar vele scholen in ons land aan meewerkten. Maar het bleef niet alleen bij een lunch, het werd een heus wereldfeest. K-boem, een djembégroep uit Wijchmaal bracht ons allemaal in de stemming. In de houtafdeling van het 2de jaar hadden de leerlingen een “levende drank- en snoepautomaat” in elkaar geknutseld met fairtrade producten. Ook werd een kleine Oxfam markt opgezet in de polyvalente zaal. Maar omdat dit de 3de fairtrade activiteit was werd onze

school op 17 mei ook officieel erkend als fairtrade school. Het fairtrade label, “Don Bosco Helchteren meent het” werd uitgereikt door de schepen van onderwijs, Antonio Ventura en de schepen van welzijn Mustafa Aytar. Onze directeur, alle leerlingen van het 2de jaar en ikzelf mochten met de nodige fierheid dit label in ontvangst nemen. Maar zeker niet te vergeten was de pannenkoekenlunch waar het allemaal mee begon op 17 mei. Onze leerlingen en heel wat collega’s hadden zich vooraf kunnen inschrijven. En dat het smaakte was wel duidelijk want alle pannenkoeken waren op! Om deze sfeervolle middag af te ronden was er nog een ballonwedstrijd. Van elke klas werd er een ballon opgelaten. De klas van wie het kaartje voor 20 juni terug op school is krijgt iets aangeboden uit de fairtrade snoepautomaat. Dat onze school zich vanaf nu fairtrade school mag noemen is in eerste plaats de verdienste van heel onze 1ste graad! Leerlingen en collega’s! Maar dit soort activiteiten kan je als leerkracht niet alleen dragen. Daarom een speciaal woordje van dank aan al de collega’s van de techniekgroep van de 1ste graad die zich sinds 2008 allemaal voor de volle 100 % ingezet hebben voor de vele initiatieven. En zij zijn vastbesloten om ook in 2014 door de gaan met deze initiatieven. Hopelijk krijgen deze initiatieven ook een vervolg in de 2de en 3de graad!


Op woensdag 24 april 2013 kopte het Nieuwsblad ‘4 op de 10 Vlamingen halen neus op voor milieu’. We zijn er niet in geïnteresseerd of willen het gewoon niet weten, blijkt uit een studie van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Het is de taak van de overheid om ook ‘de onverschilligen’ aan boord te krijgen. Milieu is een zaak voor iedereen, aldus onze minister. Gelukkig zijn er de spreekwoordelijke uitzonderingen die tegen de stroom inroeien, mensen met een visie, gedreven die ons een geweten willen schoppen, dikwijls tegen beter in. Onder impuls van Raf Lust timmert Wannes’ Verteltheater reeds jaren aan de weg en evolueerde mee met onze broze planeet. Thema’s als Noord-Zuid, kansarmoede, recht op drinkwater en ecologische voetafdruk zijn hem niet vreemd. Nu wordt voluit de kaart van duurzaamheid getrokken. Door te focussen op de ‘plastieken’ garbage-islands krijgt zwerfvuilpreventie een concrete input. Iedere bijdrage ter voorkoming van (plastiek) zwerfvuil helpt om de hoeveelheid afval in zee zeker niet te doen toenemen. In een wervelende show ‘HoeHou.www.Tfol?’ maakten Raf en Bart met hun verteltheater de leerlingen van de 2de en 3de graad duidelijk dat zelfbehoud nog nooit zo nobel was. We zijn ziende blind en blijven onze planeet consumeren alsof we een paar planeten tot onze beschikking hebben. En houden wij het misschien niet vol, onze aarde zal zijn tijd wel uitdoen, maar dan zonder ons. Het is 5 voor 12

voor het mensenkind. Begeleid door de ‘afvalklanken’ van Percussiebart bekeek Raf onze aarde door een ‘gekleurde’ bril. Zijn ‘zwarte’ bril van doemdenken en een hopeloos pessimisme werd vlug ingeruild voor de zeer herkenbare‘roze’ bril van ‘Het zal mijn tijd wel duren, niks aan de hand’. Schokkende foto’s en filmpjes van kokhalzende, met plastiek gevulde vogels, vissen en zoogdieren maakten het publiek duidelijk dat deze kleur een flagrante leugen was. Uit het niets* toverde Raf een groene bril uit de lucht. Groen = alle beetjes helpen!!! Geen zwerfvuil op de speelplaats, sorteer waar nodig, verbrand geen afval, vermijd zoveel mogelijk petflessen, recycleer, …

Ieder van ons moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. We zijn met zijn allen de oorzaak van deze ellende, maar we kunnen ook de oplossing zijn van het probleem. De nieuwe ordewoorden zouden moeten worden: duurzaamheid-minder afval-respect voor alle leven-handel nu!!!

*Niets = … • Bart specialiseerde zich na zijn studies in Don Bosco Helchteren in Afrikaanse percussie, trok naar West-Afrika en verdiepte zich in de plaatselijke cultuur. Hij volgde in Senegal stages voor djembe, dunduns en kalimba. Hij deelt zijn diepste zijn reeds jaren in workshops voor lager- en secundair onderwjs. • Raf, leraar, pendelde in 1990 nog met fiets en kar tussen de verschillende Limburgse speelpleinen. Vele kinderen kwamen thuis in zijn fantasiewereld maar na een reis in West-Afrika kwamen meer en meer verhalen met een ‘boodschap’ op het voorplan. De fiets werd een auto, want velen klopten bij hem aan, Broederlijk Delen, 11.11.11., Welzijnszorg. • Bart en Raf kwamen elkaar tegen op een school tijdens een Afrika-dag. Het klikte. En de rest is geschiedenis. • Niets is wat het lijkt op het eerste gezicht. Volhouden, mannen!!! Interessante sites: www.wannesverteltheater.be www.percussiebart.be www.boyanslat.com www.thestoryofstuff.com www.2015ikloopmee.be www.gloob.be

Een bevoorrechte getuige spreekt: “Samen met enkele evaluerende vertegenwoordigers van Limburg.net mocht ik – naast de voor- en nabeschouwing – ook één van de opvoeringen zelf bijwonen. Een vlotte show waar men op een interactieve manier onze leerlingen (en collega’s) betrok in een wervelend en tegelijkertijd confronterend verhaal over duurzaamheid, ecologie, afval, … Onze huidige inspanningen in school om afval te sorteren kunnen zeker nog beter en zij gaven ons de boodschap mee dat we het ‘moesten volhouden’. We trachten er met z’n allen gevolg aan te geven.” Eric Bogaerts, directeur


De iPad in de klas, het begin van een nieuw tijdperk? Kleitabletten met spijkerschrift waren in 3000 v. Chr. de informatiedragers waarmee kennis werd doorgegeven. 5000 jaar later zitten leerlingen op onze school opnieuw met een tablet in de klas. De geschiedenis herhaalt zich. Wij spraken met Nico Brebels en Raymond Hollanders, de twee trekkers in het iPad-verhaal op onze school. Magezien Weet je nog wanneer je zelf voor het eerst een tablet in handen had? Wat was je eerste reactie? Nico Brebels Ik vergeet dat nooit, 3 jaar geleden kreeg ik voor vaderdag een Samsung tablet en bij de klassenraad van Pasen nam ik die mee naar school om mijn puntenboek op te bekijken. Van collega’s die de klassenraad binnenkwamen kreeg ik de reactie “is dit uw nieuw speelgoed?” Nadien, toen ik in het leraarslokaal aan het wachten was op de volgende klasbespreking, kwamen veel leerkrachten boven mijn scherm hangen om te kijken wat dat nu was zo’n tablet. Raymond Hollanders Bij mij ging het wat anders, ik stond aanvankelijk nogal sceptisch ten opzichte van Apple. De jeugd thuis liep wel met Apple toestellen rond, maar ik lachte hen uit met hun snobistische toestelletjes. Tot op het moment dat ik een iPhone cadeau kreeg voor Kerstmis. Toen gingen mijn ogen open en had ik door dat ik toch iets langs me had laten liggen op het gebied van degelijkheid en gebruiksgemak in de informatica. Kort daarna heb ik een iPad gekocht en die wordt nog steeds heel intensief gebruikt thuis. Al snel kreeg ik het gevoel dat we met de komst van de tablets voor een mijlpaal stonden in het onderwijs. Op school leerde ik vroeger hoe belangrijk de uitvinding van de boekdrukkunst was. Wel, ik denk dat we in de informatica en in het onderwijs opnieuw voor zo’n mijlpaal staan. Ik heb in heel mijn carrière nooit gezien dat zoveel mogelijkheden verenigd worden in één compact en gebruiksvriendelijk toestel. Magezien Hoe is de tablet op school geïntroduceerd? Raymond Hollanders Ik heb op de vergadering voor technisch adviseurs van elke afdeling en de directie ooit een demonstratie gegeven van wat zo’n tablet kon doen, maar daar werd aanvankelijk maar lauw op gereageerd. Men zag niet dadelijk de toepassingen voor in de klas. Nico Brebels Ik ben altijd uitgedaagd door vernieuwingen op het vlak van informatica, dat blijft mijn job boeiend maken. Zo’n 7 jaar geleden heb ik me toegelegd op het gebruik van een Smartbord in de klas en heb ik mijn kennis eerst in de vakgroep wiskunde, maar later ook buiten de school, doorgegeven aan collega’s in het onderwijs. Ook bij deze vernieuwing voelde ik het kriebelen om te testen wat we hiermee in de klas zouden kunnen bereiken. Raymond Hollanders Mijn invalshoek is wat anders, als ICT-coördinator wordt je voortdurend geconfronteerd met pc’s die het om allerlei redenen laten afweten. Als je ziet hoe vaak de pc zou kunnen vervangen worden door tablets, dan zou je de school heel wat werk en kosten kunnen besparen. Nico Brebels Als je in de leefwereld van onze leerlingen kunt komen, zoals met deze uitvinding, dan mag je die kans niet laten liggen.

Magezien Je bent met een iPad beginnen experimenteren in de klas dit jaar, wat waren je eerste indrukken? Nico Brebels Het eerste waar ik achter kwam, was dat dit thuis voor een pak meer werk zorgde. Ik probeerde in het begin alle apps uit die ik tegenkwam. Het hield met 50 niet op. Al de mogelijkheden uittesten en zo komen tot een selectie van de meest bruikbare apps vergde heel wat tijd. Daarnaast waren er in het begin ook regelmatig problemen met het netwerk, was het zoeken naar projectiemogelijkheden, … Waar ik nu nog tegen aanloop is dat de iPads in de klas moeten blijven. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen hun werk op het einde van de les soms onafgewerkt moeten indienen of dat ze daar de volgende les verder mee aan de slag moeten. Als ze die iPad mee naar huis nemen volgend schooljaar, dan kunnen ze thuis de rest verder afwerken. Raymond Hollanders Dit was ook ons idee vanaf het begin,


de leerling heeft het meest baat bij zijn persoonlijke iPad, anders kan hij thuis ook niet oefenen of studeren met de apps die in de les gebruikt worden. Magezien Waarom heeft de school uiteindelijk voor de iPad en Apple gekozen? Raymond Hollanders Eigenlijk is dat een keuze waar je niet lang over moet nadenken. Als je met een grote groep gebruikers zit, biedt Apple met zijn iPad de meeste stabiliteit en het hoogste gebruiksgemak. Android-toestellen werken met verschillende versies van het Android-besturingssysteem. De onderlinge verschillen tussen Android-toestellen zijn ook groter. Bij Apple heeft elk toestel hetzelfde besturingssysteem en zijn de onderlinge verschillen ook niet van betekenis. Een iPad heeft gemiddeld ook een langere levensduur dan een Android-toestel. Magezien Welke configuratie wordt aangeraden en waarom? Raymond Hollanders Wij raden de leerlingen die volgend jaar met hun eigen iPad in de klas zitten aan om een iPad 4 Retina te kopen. Dit is het meest recente model en zal daarom ook het langst ondersteund blijven. Nico Brebels In ICT-technologie moet je niet achterop lopen van bij de aankoop. Magezien Wat met oudere toestellen? Raymond Hollanders De iPad 2 en iPad 3 blijven goed werken en kunnen dus nog steeds perfect gebruikt worden. Magezien Welke investeringen worden er gedaan om lesgeven met iPads mogelijk te maken? Raymond Hollanders Er wordt een nieuw draadloos netwerk aangelegd dat heel de klassenblok dekt. Leerlingen en leerkrachten zullen zich eenmalig met hun toestel moeten aanmelden op dit netwerk om er gebruik van te kunnen maken. Nico Brebels De directie heeft ook beslist om de aanwezige lockers in de grote zaal ter beschikking te stellen om de iPads in de pauzes veilig op te bergen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat inspanningen gedaan om de leerkrachten voor te bereiden op volgend schooljaar door een hele reeks bijscholingen rond de iPad en de apps die we volgend schooljaar in de klas het meest zullen gebruiken. Raymond Hollanders Er worden ook iPads aangekocht om een iPadlokaal uit te rusten voor de leerlingen die minder intensief met de iPad in de les zullen werken en waarvoor een persoonlijke aankoop dus (nog) niet aan de orde is. Magezien Volgend schooljaar gaan 3IW, 4IW, 4EE, 4EM en 5ICT starten met iPads in de les. Waarom deze klassen? Nico Brebels Als je iPads laat aankopen door leerlingen moet je rekening houden met een afschrijfperiode. De leerlingen die een iPad aankopen moeten die meerdere schooljaren kunnen gebruiken zodat de aankoop ook verantwoord blijft. We starten bewust nog niet in 1IW of 2IW omdat er nog te veel leerlingen uit deze klassen overschakelen naar een andere studierichting waardoor we niet kunnen garanderen dat ze meerdere jaren met de iPad aan de slag kunnen op school. De reden waarom we voor de richtingen IndustriÍle Wetenschappen, Elektriciteit-Elektronica en Elektro-Mechanica kiezen is omdat deze groep leerlingen het dankbaarste publiek vormen om met dit project te starten. Als we dadelijk voor de hele school hadden gekozen zouden er wellicht klassen bij geweest zijn waar de iPad te weinig zou gebruikt worden en dat wouden we vermijden. In 5ICT ligt de iPad in de lijn van de studiekeuze. Op twee jaar tijd zal er daar intensief met de iPad gewerkt worden, waardoor de aankoop nog steeds verantwoord is. Magezien Wat zijn de reacties van leerlingen en ouders uit deze klassen? Nico Brebels De reactie van de leerlingen is uitsluitend positief tot nu toe. Ik heb nog geen enkele leerling gehoord die van school zou willen veranderen omwille van de komst van de iPad in zijn klas. De ouders die ik op de Open Schooldag heb gesproken waren ook positief. Idem voor de ouders die op de infoavond aanwezig waren begin deze trimester. Magezien Welke pedagogische mogelijkheden biedt het gebruik van een iPad in de les? Nico Brebels De iPad heeft een enorm pedagogisch voordeel dat ik nog nooit eerder in mijn carrière zo gemakkelijk heb kunnen aanspreken, je kan inhoud op maat van de leerling aanbieden. Binnen het traditioneel lesgeven waren we altijd op zoek naar manieren om zowel de sterke als de zwakke leerlingen uit te dagen op hun niveau. Met de iPad kan je perfect extra oefeningen voorzien zonder uitleg voor de sterke leerling, terwijl de zwakke leerling de uitleg die je ingesproken hebt nog eens kan beluisteren om oefeningen op te lossen. Daarnaast is er veel meer mogelijkheid tot interactie en zullen leerlingen ook meer aangesproken worden door de leerstof omdat die aangeboden wordt op een toestel dat nauw verbonden is met hun leefwereld.


Magezien Welke zijn de grootste hindernissen die leerlingen en leerkrachten zullen moeten nemen volgend schooljaar? Nico Brebels De grootste hindernis zal zijn om de leerlingen te leren omgaan met de verleidingen die ze zullen moeten weerstaan tijdens het studeren. Leerkrachten zullen vooral voldoende tijd moeten steken in hun lesvoorbereiding zodat ze vertrouwd genoeg zijn met het toestel en met de gebruikte apps. Magezien Komt er een iPad-reglement voor leerlingen? Wat zal hier zoal in opgenomen worden? Nico Brebels Bij de start van elk lesuur zal een leerling zijn taakbalk moeten leegmaken. Alle openstaande apps moeten afgesloten worden. Als je dan als leerkracht even wilt checken of de leerling wel met de les bezig is en bijvoorbeeld niet met facebook, dan kan je dit eenvoudig controleren door de taakbalk te bekijken. Andere regels worden nog uitgewerkt in overleg met de directie en zullen aan het schoolreglement toegevoegd worden. Magezien Hoe worden de iPads van de leerlingen klaargemaakt voor de start van het volgend schooljaar? Nico Brebels De leerlingen zullen eind augustus hun iPad op school kunnen laten aanmelden op het netwerk. Dan worden ook de nodige apps en de reeds beschikbare cursussen op het toestel gezet zodat ze klaar zijn voor de start in september. Magezien Welke stappen onderneemt de school om leerlingen, leerkrachten en ouders klaar te stomen voor volgend schooljaar? Nico Brebels Leerlingen zullen in het begin van het schooljaar vertrouwd gemaakt worden met de bediening van het toestel en de werking van enkele basisapps. Leerkrachten hebben de voorbije 3 maanden bijscholingen kunnen volgen en zullen mits wat oefening in de vakantie wel klaar geraken voor de start in september. Ouders willen we ook de mogelijkheid geven om in september op een ouderavond vertrouwd te geraken met het toestel en om te leren omgaan met de verleidingen die hun kinderen kunnen afleiden tijdens het studeren. Magezien Hoe volg je zelf de evoluties in het onderwijs rond iPads? Nico Brebels Enerzijds via bijscholingen, maar eigenlijk vooral via Twitter. Ik volg een zestigtal collega’s die ook met de iPad in de klas bezig zijn. Zij posten regelmatig nieuws over iets wat ze ontdekt hebben, maar ze beantwoorden zo ook vragen die ik heb. Daarnaast hebben we ook goede contacten met de school in Blankenberge die dit schooljaar al met de iPad in de klas werkt. Magezien Welke apps zijn niet te missen volgens jou? Nico Brebels Wat school betreft, zijn vooral PDF Expert, Showbie en Explain Everything de apps die ik de top vind en die volgens mij ook de meeste mogelijkheden bieden in de klas. Maar er blijven steeds nieuwe apps op de markt komen. Het einde is dus nog lang niet in zicht. Boeiende tijden in het onderwijs.

Leerkrachten ontdekken futuristische toepassingen in bijlessen over ipad. En zo kan je dus zorgen dat die sint-bernardus uitgeschonken op je staat te wachten in het cafe. En met deze toets zou ik dus de benen van mijn collega’s kunnen laten kruisen? Is dat ook compatibel met leffe?

Neen, enkel hoogwaardige biersoorten komen in aanmerking


Op woensdag 8 mei 2013 vond de finale plaats van de Solar Olympics 2013. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Groep-T, een hogeschool uit Leuven. Met deze wedstrijd worden de leerlingen uitgedaagd om te bewijzen dat zonne-energie vele mogelijkheden biedt als energiebron. Ondersteund met een zonnepaneeltje, een budget en technische ondersteuning van studenten van het Umicore Solar Team moeten de leerlingen zelf een gadget bouwen dat werkt op zonne-energie. Samen met dertig andere klassen uit heel Vlaanderen bereikte 6IW de finale. Als project stelde 6IW een draadloze speakerbox voor om muziek in de tuin te beluisteren. Deze box gebruikt zonnepanelen om de luidsprekers van energie te voorzien. Binnen dit project is ook een zender ontwikkeld die aan een computer of stereoinstallatie wordt aangesloten. Deze zender zendt de muziek draadloos door naar de speakerbox in de tuin. Het project werd succesvol uitgevoerd en er konden dus werkende demo’s gegeven worden tijdens de finale dag. Deze demo’s konden op heel wat bijval rekenen, en van vele juryleden kwamen er positieve commentaren en lof over de technologische inhoud van het voorgestelde project. Bij de prijsuitreiking werd er nog enige toelichting gegeven bij het selecteren van de winnaars: aangezien het de bedoeling van de wedstrijd is om wetenschap en technologie populair te maken, werd er sterk gekeken naar de opleidingsgraad en voorkennis van de leerlingen; daarnaast werd er ook naar gestreefd om het vrouwelijk geslacht te motiveren. Op die manier werd het voor onze mannen van 6IW een onmogelijke opdracht om een prijs binnen te halen. Maar, met de Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” in het achterhoofd mogen onze 6IWers terecht tevreden terugkijken op hun prestaties.

Cultuurdag


Leerlingen met fascinerende hobby’s BMX’ers Sam Nouwen en Kristof Vandeput Sam (4BBMA) en Kristof (3BH) specialiseren zich al enkele jaren in het BMX-rijden. Ze zijn allebei aangesloten bij Peer BMX. Wij zochten hen op en hadden een gesprek over een van de jongste olympische disciplines. Magezien Hoe zijn jullie begonnen? Kristof Ik ben gestart op mijn tiende bij een ploeg in Zolder. Toen er in Peer ook een parcours kwam, ben ik naar daar getransfereerd. Eerst was ik recreant en daarna ben ik overgestapt naar de aspiranten. Sam Dit is het vierde seizoen waar ik nu aan begin. Vroeger deed ik altijd motorcross maar ik had ook al een BMX. Toen er een vijftal jaar geleden in Peer een club kwam, ging ik met een aantal vrienden kijken en zo ben ik ermee begonnen. Magezien Over welke eigenschappen moet een goede BMX’er beschikken? Kristof Uiteraard moet je een goede evenwichtsbalans hebben maar reflexen en een snelle reactietijd zijn ook heel belangrijk. Sam De startbeweging moet zeker goed zijn, je moet je fiets goed onder controle kunnen houden en je moet de nodige durf hebben. De start is eigenlijk het belangrijkste van de wedstrijd want als je op de achtste startplaats staat moet je al een snelle start hebben om de bocht langs de binnenkant te kunnen nemen. Magezien Zijn BMX’ers ook materiaalfreaks? Sam De stevigheid en lichtheid van de fiets vind ik wel belangrijk. Tegenwoordig bestaan de kaders ook niet meer uit staal maar uit aluminium en carbon. Iedereen heeft ook een aangepast tandwiel. Een snelle starter heeft bijvoorbeeld een ander tandwiel dan iemand die het vooral van zijn souplesse met hebben. Kristof Wat velen niet weten is dat een BMX ook klikpedalen heeft. Die moeten tot op de millimeter juist staan. Het vraagt in het begin ook heel wat oefening om hiermee te rijden. Onder de 16 jaar rijden ze daarom ook zonder die klikpedalen. Magezien Hoeveel keer per week trainen jullie? Sam & Kristof De clubtrainingen voor de wedstrijden zijn op woensdag, donderdag en zaterdag. Maar als het goed weer is wordt er buiten deze trainingen ook nog gebmx’t. Magezien Hoe zit het met de wedstrijden? Sam Wedstrijdrijders worden naargelang hun leeftijd ingedeeld. Kristof en ik zitten bij de leeftijdscategorie 15-16. Er zijn drie voorrondes waarin iedereen door elkaar wordt geplaatst. Zo komen er zes reeksen van acht personen. De bedoeling is om bij de eerste vier te geraken om door te gaan naar de halve finales. Als je dan door de halve finale ge-

raakt kan je de A-finale rijden. Op die manier komen ze dan tot een rangschikking voor de topcompetitie en de Flanders Cup.

Kristof Meestal ga ik met mijn papa en de caravan al op vrijdag of zaterdag naar de plaats waar de wedstrijden zijn. Zo kunnen we op zaterdag, de dag voor de wedstrijd, al een aantal uur het parcours verkennen. Magezien Is het een gevaarlijke sport? Sam Dat valt best wel mee. Vorig jaar had ik een barst in mijn elleboog. Ik ben ook al eens op mijn sleutelbeen gevallen en mijn knie is ook al eens uit de kom geweest maar dat zijn zaken die je met voetballen ook aan de hand krijgt. Magezien Wat zijn jullie mooiste overwinningen? Kristof Dat was in een oldschoolrace met allerlei oude BMX’ en . Mijn papa, ik en nog iemand van de club reden in die reeks mee waarin ik toen eerste werd. Sam Toen ik in mijn eerste jaar al direct Limburgs kampioen werd, was dat wel heel onverwacht. En mijn derde plaats in het Belgische kampioenschap vind ik uiteraard ook heel mooi. Ik was toen heel goed gestart en ook de eerste bocht had ik heel goed genomen. Ik heb toen wel echt nog tot aan de streep moeten strijden voor die derde plaats. Magezien Wat willen jullie in de toekomst nog bereiken? Sam Belgisch kampioen zou wel mooi zijn. Als ik ooit meerijdt met de elite zou ik al heel blij zijn met een finaleplaats. Kristof Ik kijk wel op naar Arnaud Dubois, de BMX’er die voor België naar de Olympische Spelen mocht, maar ook naar mijn papa die meedeed aan het wereldkampioenschap in Kopenhagen. Het is een droom om ook ooit zo goed te zijn. Heb je zelf een interessante hobby en wil je die graag voorstellen in Magezien, neem dan snel contact op met de redactie!


Salesiaanse Spelen 2013 te Zagreb Na een afschuwelijke winter kregen de voetballers van Don Bosco Helchteren de kans te ontsnappen om in een heerlijk warm land onze school te vertegenwoordigen tussen vele andere Don Bosco scholen uit een hoop verschillende landen. Heel het schooljaar hadden we hier naar toe gewerkt. Zo speelden we oefenwedstrijdjes tegen elkaar en tegen de leerkrachten. En om de reis te financieren hielden we broodjesweken op school en verkochten we wafels. Na een busrit van 16 uur, samen met Don Bosco Genk, kwamen we aan in Kroatië. Iedereen was goed gezind en blij omdat we er eindelijk waren, tot we ons hotel zagen. Eerlijk gezegd was het niet zo’n luxe als we verwacht hadden, maar slecht was het ook weer niet. We zouden er tenslotte ook alleen maar zijn om te slapen. Onze dagindeling begon altijd met een ontbijt. Hierna moesten we een 10-tal minuutjes wandelen om de tram of bus te nemen naar één van de sporthallen. Op de eerste speeldag speelden alle 4 de ploegen van Helchteren uitstekend en wonnen ze allemaal. Na ons avondmaal kregen we de kans om Zagreb te leren kennen, we hadden elke avond een activiteit. Zo zijn we bijvoorbeeld naar een wedstrijd van Dinamo Zagreb gaan kijken en door de sfeer die we daar maakten, waren we zelfs te zien op de nationale televisie. Na de activiteit waren we telkens vrij tot 22 uur. Terwijl de leerkrachten zich ontspanden op een terrasje of stiekem rondliepen om ons in het oog te houden, was iedereen van onze groep natuurlijk bezig met de mooie meisjes van Kroatië. De concurrentie binnen de voetbalcompetitie was zeer sterk. Ondanks onze kwaliteiten haalde geen van ons een podiumplaats. Uitgeput en gehavend viel iedereen onmiddellijk in slaap tijdens de terugrit. Toch kijk ik met plezier terug naar deze reis en hoop ik in de toekomst zeker nog eens deel te kunnen nemen aan de Salesiaanse Spelen.

Yunus Yalcinkaya 4IW

Sportscorner Onze kadetten handbalploeg nam op 17 april deel aan het recreatietornooi te Genk. Helaas vielen ze net naast het podium maar ze mogen toch terecht fier zijn op hun vierde plaats. Handballers: Khakiyev Imran, Dendas Jona, Pirinc Halil, Sariaslan Sertac, Ekici Kenan, Brychzy Jonas, Kurtulus Yunus Coach: Johan Deckers


Peter HELLER Tijdens de ‘Dag van de Technologie’ wordt ook de ‘Peter Heller Talent Award’ toegekend aan de beste Geïntegreerde Proef (GIP) van de zesde- en zevendejaars leerlingen uit het TSO en BSO onderwijs in Limburg. Met deze actie wil men de relatie onderwijs/bedrijven verbeteren, het imago van het TSO en BSO verbeteren, informatieuitwisseling en de samenwerking verbeteren tussen de leerkrachten en verschillende scholen.

TALENTAWARD Begin dit jaar hebben wij, Jan Martens en Wouter Thieren uit 6EM, van onze school de vraag gekregen of we voor het bedrijf Beckhoff een eindwerk wilden maken, meer bepaald een 3D-printer. De bedoeling van dit project was dat als het eenmaal af was, Beckhoff het toestel mee zou nemen naar beurzen of

3D-printer. Dit vonden de vertegenwoordigers van Beckhoff een goed idee en zo is het concept van de geautomatiseerde didactische opstelling ontstaan.

klassen waar ze mensen opleiden. Ze kunnen zo ook aan eventuele klanten laten zien wat ze allemaal kunnen doen met hun materiaal.

Nadat het programmeren wat onder de knie hadden en de nodige componenten hadden besteld zijn we begonnen met alles in elkaar te steken. Na enkele tegenslagen en wat oponthoud zat onze Geautomatiseerde Multifunctionele Didactische Opstelling eindelijk in elkaar en konden we beginnen met het testen van onze manipulator. Met een

Onze eerste stap was het leren programmeren van een Beckhoff PLC. Tegelijk zijn we ook begonnen aan het ontwerpen van het frame voor onze opstelling. Na een aantal bijeenkomsten hebben we het ontwerp vastgelegd. We kozen voor een ontwerp dat in 3 delen kon opgesplitst worden zodat ze dit makkelijk met een busje konden vervoeren. Dit was ook handig om het te verplaatsen omdat het in zijn geheel vrij zwaar Wessel Poos, Jan Martens, Wouter Thieren en Vincent Gielis met Peter Heller was.

Klap op de vuurpijl was de eindoverwinning voor onze ingediende GIP-opdracht met naam: Geautomatiseerde Multidisciplinaire Didactische Opstelling of ... “zelfgemaakte” 3Dprinter. 3 Klassen (6EM, 6EE, 6 ICT) waren betrokken bij de realisatie van deze GIP. Teamwork avant-la-lettre dus en dit werd opgemerkt. Ieder wist zijn deel bijna feilloos toe te lichten aan de 4-koppige jury. Een ontlading volgde bij de uiteindelijke bekendmaking door Peter Heller himself. Hun inzet van afgelopen schooljaar voor deze GIP (ook tijdens woensdagnamiddagen) werd ruimschoots beloond. Een verslag:

Omdat we eerst nogal sceptisch waren over het maken van een 3D-printer hebben we voorgesteld om een toestel te maken dat eerst een manipulator was en naderhand kon worden veranderd naar een


beetje geluk en de nodige hulp van onze klastitularis Jos Tielens kwam dit snel in orde. Toen we de assen één voor één konden aansturen zijn we begonnen met het leren programmeren van een CNC-machine. Hierbij heeft Koen Kerkhofs van Beckhoff ons op weg gezet. Vanaf dit moment waren Wessel Poos uit 6ICT en Vincent Gielis uit 6EE bij ons eindwerk betrokken. Zij zorgden voor de visualisatie en de elektronische componenten. Het leren programmeren van de assen die tegelijk moesten lopen nam wat tijd in beslag maar uiteindelijk konden we beginnen testen. Tijdens de testfase hebben we nog verschillende dingen tegen gekomen die we niet verwacht hadden, zoals het wisselen van de draad die moest gesmolten worden en de snelheid van de assen afstellen om een mooie lijn te krijgen bij het printen. Bij onze eerste poging om te printen hadden we al redelijk snel iets dat op een blokje leek. Een paar pogingen en kleine aanpassingen in het

programma later hebben we een mooi vierkant blokje kunnen maken. De 3D-printer werkte! Er volgden nog enkele testweken waarna we eind mei onze GMDO naar Bokrijk transporteerden om mee te doen aan de Peter Heller talent award op de dag van de technologie. In deze week hebben we van de jury en de andere deelnemers veel positieve dingen gehoord over ons project, over de afwerking, over de samenwerking tussen verschillende klassen en afdelingen op de school en natuurlijk over het feit dat we konden 3Dprinten. De avond van de prijsuitreiking hadden we het niet 100% verwacht dat we zouden winnen omdat er nog heel erg veel andere goede en indrukwekkende eindwerken stonden, maar we waren natuurlijk zeer blij toen we onze naam hoorden door de micro en op het podium mochten komen. Een mooie bekroning van een boeiende onderneming.

Door hun overwinning in de Peter Heller Award werd onze delegatie meteen afgevaardigd om de dag nadien in Mechelen Limburg te vertegenwoordigen in de Technobattle. De 15 beste GIP-teams over gans Vlaanderen, allen laureaat van provinciale GIP of afstudeerproject-wedstrijden, mochten strijden voor de titel van Technotoppers van het jaar. Door de korte voorbereidingstijd konden onze jongens geen aanspraak maken op de overwinning, die naar onze collega’s van Don Bosco Sint-DenijsWestrem ging. Toch mogen onze leerlingen terugblikken op een geslaagde campagne die het technisch onderwijs nog maar eens in een positief daglicht stelt.

Op donderdag 30 mei 2013 namen de leerlingen van het tweede jaar Industriële Wetenschappen deel aan de “MAX Jr. Contest” op de dag van de technologie. Het opzet van deze wedstrijd was het besturen van een lego NXT-robot met een tablet. De leerlingen moesten deze robot zo snel mogelijk doorheen een opgelegd parcours loodsen. Ter voorbereiding leerden de leerlingen in een workshop hoe ze het besturingsprogramma konden schrijven en dit werd dan uitgetest met de lego NXT-robot. Het lot bepaalde uiteindelijk wie het voor de school mocht opnemen in de finale voor “De MAX Jr.” titel. Na de nodige tactische besprekingen met de begeleidende leerkrachten en klasgenoten, klaarde Luca Weckx de klus voor onze school. Samen met nog twee andere workshops beleefden de leerlingen een leerrijke namiddag met vele technische uitdagingen, met als kers op de taart de titel van “ De MAX Jr.”


Jos Vandeput Schuiven leeg gemaakt, buro opgeruimd, carrière zit er op... Vind ik leuk • Reageren • Delen • donderdag om 15u40 via mobiel •

Tjsoep Jammer, dan is het gedaan met jokes over de opdruk en kleuren van mijn outfits ;)

Pensioenbook

Ronny King de choco zal voortaan altijd voorradig zijn in de automaat Popeye Meer tijd voor ôs Mia dan?

Ketel Eindelijk tijd om uw sokken te strijken als ge terug komt van den Teut... De Generaal Vergeet uw boterhammekes met choco niet!

Rina Tholen Zonet heb ik mijn allerlaatste les in Helchteren gegeven... Vind ik leuk • Reageren • Delen • woensdag om 12u10 via Ipad •

Klara Tesseur Je laatste les? Ben je daar wel zeker van? Dat vuur in jou zal toch blijven branden op de ene of ander manier, vermoed ik. Zal ik je al inboeken voor een ‘gastcollege’? :-) Lily Vranken Je gedrevenheid, je no-nonsense-aanpak, je humor, je vakbekwaamheid, .... goh, we gaan je ontzettend missen! Alle goeds toegewenst!!! Benoît Berteele Ik heb je leren kennen als een gedreven collega en dat ben je tot in je laatste les gebleven. Bedankt voor de fijne samenwerking! Mia Heyns Ik hoop, Rina, dat ik mijn laatste lessen nog even enthousiast zal voorbereiden en geven als jij! Chapeau! Rina, jij bleef je collega’s motiveren tot op je laatste werkdag. Dank je wel! Je was een voorbeeld voor de volledige vakwerkgroep Jaak Boonen Rina ik verbind je altijd met het woordje “flink”: een flink meisje; flink je best doen; flink voor de klas staan bij die grote mannen van de derde graad; flink genoeg zijn om voor je mening uit te komen of om op te komen voor anderen; ook flink plezier kunnen maken Ann Kerkhofs En weet je wat ik denk dat je het meest is bijgebleven: het plezier dat we elk jaar hadden tijdens de 2-daagse van de 5de jaren, alweer heel heel lang geleden... Als ik met Facebook overweg zou kunnen, had ik hier ook iets voor Rina geschreven...


Thieu Spreeuwers Op pensioen... Vind ik leuk • Reageren • Delen • woensdag om 12u10 via mobiel •

Dylan Wyrem Mensen op pensioen hebben altijd iets te kort, zeggen ze... Dylan Put Haha! Te kort :p Thieu Spreeuwers Wyrem en Put stopt met zeveren!! Andreas Vandebriel Meneer, mag ik iets vragen? Thieu Spreeuwers Geen geld want dat heb ik niet Andreas Vandebriel Als ge nu thuis oud gaat zitten worden, krijgt ge dan liever alzheimer of parkinson in uw oude dagen? Thieu Spreeuwers Alzheimer, want ik kan beter mijn pint vergeten te betalen dan dat ik ze omstoot. Lennert Vanvelthoven Dat weet hij wel hé! Dat zijn vrouw het maar niet hoort, want dat is een gevaarlijke zegt hij altijd

PATAT 2013 in cijfers Tijdens de paasvakantie trokken we met een 80-tal deelnemers naar de Ardennen voor onze jaarlijkse PAasTocht Alle Terreinen (PATAT). Een geslaagde editie die we voor u samenvatten aan de hand van enkele cijfers.

• PATAT bestaat volgend jaar minstens 20 jaar. Ten bewijze deze pin die de deelnemers in 1994 ontvingen.

• Aantal leerkrachten vastgebonden tegen een boom: 1. • Minimum aantal km gestapt op 3 dagen: 50. • Aantal uren onderweg: Mr. Reykers, Mr. Lijnen, Rens en Niek, 12u. • Laagste temperatuur ‘s nachts in de tent: -4°C. • Ingrediënten in de keuken: o.a. 80 ajuinen, 40 liter fruitsap, 500 flesjes water, 21 kg kebapvlees, 400 sandwichen, 35 broden. • Aantal fantastische dagen: 3!

Dag Rens!


Afhalen schoolboeken schooljaar 2013-2014 Bij het afhalen van de boeken vragen wij onmiddellijke betaling en dit kan contant of met bancontact (ook voor boeken die eventueel later geleverd worden). De boeken worden enkel op onderstaande tijdstippen afgehaald. Maandag 26/08/13 09u30-10u30: 1IW 10u00-12u00: 1TE 13u00-14u30: 1B Woensdag 28/08/13 09u00-10u30: 10u30-12u00: 13u00-14u00: 14u00-15u30:

5IW 4MT 4ET 6EE

2HBT

Dinsdag 27/08/13 09u00-11u00: 13u00-14u30: 14u30-15u30:

5BH 4BBM 4BH 6HT

Donderdag 29/08/13 09u00-10u30: 3IW 10u30-12u00: 4IW 13u00-14u00: 5ICT 14u00-15u30: 4EE

2IW

6ICT 4HT 6MVT 6IW

2BVL 2ME 3ET 3BBM 3HT 3EE 3MT 3EM

5EE 4EM 5MVT 5HT

5EM 6EM 5EIT 6EIT

Krijgen de boeken in de klas: (komt op de schoolrekening) 3BEI – 3BH - 4BEI – 5BEI -5BLC - 6BEI - 6BLC - 5BCS - 6BCS - 6BH - Alle 7° jaren Hieronder staan de prijzen vermeld per klas: (zonder aftrek van de eventuele waardebon). Opgelet: het betreft hier de prijzen van vorig schooljaar. De prijzen kunnen schommelen: sommige boeken worden afgevoerd, andere zijn vernieuwd. De definitieve prijzen zijn er pas bij het afhalen van de boeken. De klassen 3IW, 4IW, 4EE, 4EM, 5ICT (ipad klassen) nemen op het moment dat de boeken worden afgehaald hun ipad mee. De ipad wordt op dat ogenblik volledig school klaar gemaakt Apps, cursussen, codes, etc. worden op dat moment geïnstalleerd.

1B: 1IW: 1TE : 2BVL: 2IW: 2HBT: 2ME: 3IW:

122.00 205.00 206.00 115.00 205.00 198.00 185.00 110.00

3EM: 3EE: 3ET: 3HT: 3MT: 3BBM:

170.00 170.00 170.00 145.00 215.00 85.00

4IW: 4EE: 4EM: 4ET: 4HT: 4MT: 4BH : 4BBM :

115.00 115.00 115.00 175.00 190.00 195.00 25.00 60.00

5IW : 5EE: 5EM : 5ICT: 5EIT: 5HT: 5MVT: 5BH :

225.00 175.00 225.00 110.00 150.00 150.00 225.00 35.00

6IW: 6EE: 6EM: 6EIT: 6HT: 6MVT: 6ICT:

Voor al uw vragen en opmerkingen in verband met de schoolboeken kan u steeds terecht bij Tim Moermans op het secretariaat.

In het schooljaar 13-14 hebben de leerlingen de mogelijkheid om naast de traditionele overall een werkbroek, t-shirt en sweater van de school aan te kopen. De prijs hiervan wordt nog meegedeeld.

160.00 115.00 115.00 85.00 85.00 80.00 95.00


Agenda

Juli - Augustus - September Oktober - November - December

Oktober

Juli 1 Start inschrijvingen 6 Extra inschrijfdag 9u-14u 11 School gesloten

3 2-daagse 6BSO Brussel G2 10 2-daagse 5+6TSO 22 Klassenraaddag VP1 24 Oudercontact 1ste graad 18u-21u 28 Start herfstvakantie

Augustus 19 28 29 30

School open - inschrijvingen Praktijkdag leerkrachten Praktijkdag leerkrachten Algemene personeelsvergadering 9u

November 1 Einde herfstvakantie 5 Gedachtenisviering 11 Vrije dag Wapenstilstand

September 2 Start schooljaar 3 Bezinning 1ste jaar 5 Schoolfotograaf 6 Startviering 9 Startavond 2de graad 19u30 10 Startavond 3de graad 19u30 12 Sportdag 16 Startavond 1ste graad 26 2-daagse 6BSO Brussel G1 30 Pedagogische studiedag

December 19 20 23

Oudercontact 18u-21u Pedagogische voormiddag Oudercontact 13u-15u Start Kerstvakantie


INSCHRIJFDAG zaterdag 29 juni van 9 tot 14u Extra info en rondleiding mogelijk!

Inschrijvingen tijdens de vakantie: van 1 juli tot 10 juli en vanaf 19 augustus iedere werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Extra inschrijvingsdag: Zaterdag 6 juli van 9 tot 14 uur

Retouradres: DBTI Helchteren -Don Boscostraat 6 - 3530 Helchteren

Juni 2013  

Don Bosco Helchteren Magezien juni 2013

Juni 2013  

Don Bosco Helchteren Magezien juni 2013

Advertisement