Page 1

Kutxabank, S.A., Kale Nagusia, 30-32, Bilbo, IFK: A95653077. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta. 5226 Tomoa, 0 Liburua, BI-58729 Orria, 1 Folioa, 1. inskripzioa.

Kutxabank Aurrezkianitza

errentagarritasun distiratsua Bohemiako beirazko kopa sorta. Giselle modeloa. 18 pieza.

Beirazko kopa sorta hau osorik edo 6 kopako multzotan eraman dezakezu, nahi beste kopurutan. Zeuretzat, soilik hurrengo hiru aukeretako batean aurrezteagatik: • Zure kontuko saldoa handitzea beste erakunde batzuetatik heldutako diruaren bidez, edo eskudirutan ekarrita eta epe jakin batez mantendu edo • Zure kontuan diru kopuru bat atera gabe atxikita edo • Epe Finkorako Ezarpena Ura edateko 6 kopa (455 ml)

Kontrata ezazu! Beirazko sorta osoa (18 kopa) (ura edateko 6 kopa, ardoa edateko 6 kopa eta xanpaina edateko 6 kopa) AUKERAK(*)

ZENBATEKOA

UTB(*)

Kontuko saldoa handitzea, 5 HILABETEKO epean dirua atera gabe mantenduta

6.500 €

%1,25

6 HILABETEZ kontuan dirua atera gabe atxikita

7.000 €

%0,97

Epe Finkorako Ezarpena 12 HILABETETAN

3.500 €

%0,97

Epe Finkorako Ezarpena 18 HILABETETAN

2.300 €

%0,99

6 kopako sorta (aukeran ura, ardoa edo xanpaina) AUKERAK(*)

Ardoa edateko 6 kopa (580 ml)

Salgaiak kontratatzen direnetik 6 laneguneko epean bulegoan eskuratu ahal izango dira.

Xanpaina edateko 6 kopa (190 ml)

ZENBATEKOA

UTB(*)

Kontuko saldoa handitzea, 5 HILABETEKO epean dirua atera gabe mantenduta

3.200 €

%1,23

6 HILABETEZ kontuan dirua atera gabe atxikita

3.400 €

%0,96

Epe Finkorako Ezarpena 12 HILABETETAN

1.700 €

%0,96

Saldoa handitzeko eragiketak hurrengo kontu hauetan egin daitezke: Aurrezki Kontua, Kontu Erraza, Kontu Erraza CE eta Net Kontua. Kontu hauek ez dute ordainsaririk (ITN %0) eta soilik pertsona fisikoei dagokie. Gainera, Gazte Kontuetan,ordainsaria %0,01eko ITNa izango da. Kontuko saldoa handitzeko modalitatearekin bategiteko, saldoa gutxienez 6.500 eurotan handitu behar da "Beirazko sorta osoa" aukerarako edo 3.200 eurotan "6 kopako sorta" aukerarako. Diru kopuru hori 5 hilabetez eduki behar da atxikita kontuan. Halaber, modalitate honekin bat egiten duen bezeroaren aurrezkiaren posizio orokorrak aipatutako zenbatekoetan handitu behar dira, ageriko kontuak, eperako ezarpenak, inbertsio-fondoak eta planak barne hartuta, balorazioak salbu. Saldoaren hazkundeak kanpainarekin bat egiteko eguneko eta aurreko hilabetearen amaierako saldoen artean kalkulatuko da. Kutxabanketik kanpoko erakundeetatik egindako dirusarrerek balio dute. 6 hilabetetan kontuan atxikitzeko eragiketak aipatutako kontuetan egin daitezke. Epe finkorako ezarpenek ez dute diruzko ordainsaririk. Ondorio fiskaletarako, sustapen honetako aurrezkiaren modalitate guztiak gauzazko ordainsaritzat hartzen dira eta indarreko legeria fiskalaren arabera kontura egin beharreko diru-sarreraren menpe daude. Kutxabanki ez dagozkion arrazoiengatik iragarritako artikuluak ezin badira eman, balio bereko edo handiagoko beste batzuekin ordeztuko lirateke. Kanpaina hau 2014/05/30 arte edo izakinak agortu arte egongo da indarrean. Kanpaina honetarako ale-kopurua 7.000 sortakoa da.

www.kutxabank.es

Kutxabank Aurrezkianitza  

Kutxabank Aurrezkianitza

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you