Page 1

Kutxabank, SA, Kale Nagusia 30-32, Bilbo, IFK.A95653077. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan izena emanda. Tomoa 5226, Liburua 0, Orria BI-58729, Folioa 1, Inskripzioa: 1.

Etxea Eraberritzeko Kreditua

Denok lanera!

Pintatzea, gotelea kentzea, bainuontziaren ordez dutxa jartzea, sofa berria erostea... horiek guztiak egiteko aukera duzu orain, Kutxabankeko bezeroa bazara eta nomina helbideratuta baduzu.

• Argitasuna eta gardentasuna informazioan, konfiantzazko erakundea.

€ baino

gutxiago hilean*

€ baino

gutxiago hilean*

Kutxabanken Etxea Eraberritzea, zure neurrira egindako kreditua.

• Bizkortasuna: Kutxabanken bezeroa izateagatik, zure mailegua errazago eta bizkorrago eskuratuko duzu, inolako zailtasunik gabe. • Irauteko derrigortasunik gabe**: mailegua zuk nahi duzunean amortizatu ahal izango duzu, osorik edo zati bat.

* ITNa: %10,89 (UTBa: %12,22). Irekiera-komisioa: %1,00 UTBaren adibidea, 3.000 €-ko zenbatekoagatik eta 36 hilabeteko epean. Eskaintzaren baldintzen pean guztira ordaindu beharreko zenbateko osoa: 3.560,16 € (98,06 euroko kuota hilero). Beste zenbateko eta epe batzuetarako, galdetu bulegoan. Nomina helbideratuta duten edo mailegua eskuratzeko momentuan helbideratzen duten bezeroentzat bakarrik. Erakunde mailegu-emaileak aurretik aztertu eta onartu behar ditu baldintzak. Ezin da beste sustapen batzuekin metatu. Eskaintza hau 2014/05/31ra arte egongo da indarrean. ** Amortizatzen den datatik azken mugaegunera arte urtebete baino gehiago falta bada, ordaindutako maileguaren zenbatekoaren %1eko konpentsazioa ezarriko da, aurretiaz ordaintzeagatik. Urtebetetik beherakoa bada: %0,5 Ez da inoiz izango zenbateko horrek mugaegunera arte sortuko lituzkeen interesak baino handiagoa. Berandutzagatiko urteko interes tasa nominala. %19 Mugaeguneratutako zorpeko egoerak erreklamatzeagatiko komisioa: 30 €.

Etxea Eraberritzeko Kreditua  
Etxea Eraberritzeko Kreditua