Page 1

VERRIJDBARE LUCHTVERHITTERS GENERATEURS D’AIR CHAUD WARMLUFTERHITZER PORTABLE AIR HEATERS

VANAF 2004

HP 35 – HP55 – HP 90 HS 25 – HS 40 – HS 70

Bedrijfsvoorschriften Livret d’entretien Bedienungsanleitung Instructions manual

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


Controlepaneel

Ontstoringsknop met kontrolelamp

Kontrolelampje

Aan / Uit Schakelaar

Ruimte thermostaat aansluiting

Voedingkabel

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


IN BEDRIJF NEMEN: AUT 1. 2. 3. 4. 5.

Brandstoftank vullen met HBO-1 Zorg voor een goed geaard stopcontact Stekker in het stopcontact steken 230 volt Thermostaat instellen op gewenste themperatuur Schakelaar nr 3 op positie 1 zetten apparaat begint te werken

Buiten bedrijf stellen: 1.

2.

Schakelaar nr 3 op positie 0 drukken, de ventilatormotor zal nog enkele minuten doordraaien om het apparaat af te koelen waarna deze automatisch uitschakelt. Bij gebruik van een thermostaat de minimale temperatuur instellen , waarbij ook hier na enkele minuten de ventilatormotor automatisch uitschakelt.

Storingen en oplossingen: 1.

Ventilator draait niet

2.

Ventilator draait,maar er komt geen vlam

• • • • • • • • • • • • •

3.

Apparaat rookt

• • • • • • • • • • • •

Defect in de voedingskabel Zekering defect Thermostaat verkeerd ingesteld Relais defect Motor defect Condensator defect Zit nog lucht in de olieleiding,druk reset knop in. Brandstoftank is leeg Lekkage in de aanzuigleiding Filter en/of Nozzle verstopt Breekkoppeling tussen pomp en motor defect Magneetventiel defect Ontstekingselectroden defect of foutief afgesteld zie FIG 3 Ontstekingskabels defect Ontstekingstrafo Branderrelais defect Fotocel defect Te lage spanning Brandstofpomp zuigt lucht, of leiding is afgekneld Branderdruk niet goed (controleren) Filter en/of Nozzle verstopt Branderluchttoevoer controleren Ontstekingselectroden foutief afgesteld zie FIG 3 Bij vorst olie gekristalliseerd Water in de brandstof

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


ONDERHOUD: Belangrijk: Voor onderhoudswerkzaamheden, altijd de netstekker uit het stopcontact halen!        

Na elke 50 branduren filter reinigen V贸贸r ieder stookseizoen, brandstof tank reinigen Controleer regelmatig de ontstekinselectroden op de juiste afstelling Fotocel regelmatig controleren op vervuiling en opmeten min 60碌 Amp dc Apparaat van binnen en buiten zuiver houden Oliedruk opmeten, zie FIG 4 Branderlucht controleren ZIE FIG 1 EN 2 EN TECHNISCHE GEGEVENS Breekkoppeling controleren

ALGEMENE WENKEN:  Plaats het apparaat niet in de nabijheid van brandbare stoffen  Het apparaat mag niet gebruikt worden in explosiegevaarlijke ruimtes (bv. garages,spuitcabines e.d.)  Zorg voor een afstand van ca 3 meter tot brandbare materialen  Verplaats het apparaat niet als het in bedrijf is  Handel altijd volgens bijgevoegde bedrijfsvoorschriften

VENTILEREN:

 Let op: Bij gebruik altijd goed ventileren!  Bij gebrek aan verse lucht, kan er een onvolledige verbranding optreden, waarbij het zeer giftige koolmonoxide vrijkomt. Handel volgens bijgevoegde voorschriften en houd steeds rekening met de eisen van de arbeidsinspectie. Neem kontact op met Uw brandassuradeur en handel indachtig hun voorschriften.

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


TYPE Capaciteit Puissance Heitzleistung Output Luchtverplaatsing Débit d air Luftleistung Air capacity Tankinhoud Capacité reserve Tank Inhalt Tankcapacity Brandstof verbruik Consummation Brenstoff Verbrauch Fuel consumption Vermogen opname Puissance moteur Motorleistung Power motor Nozzle Gliceur Düse Nozzle Pompdruk Pression pompe Pumpendruck Pump pressure Branderlucht Réglage du volet d’air Comburant Einstellung Brenluftkappe Adjustment Combuter air flap Schoorsteen diameter Diamétre sortie fumées Durchmesser abgasrohr Flue diameter Gewicht Poids Gewicht Weight Afmetingen Dimensione Masse Dimensions

TECHNISCHE GEGEVENS VANAF 2004 HP 35 HP 55 HP 90 HS 25 Kcal h Kw

HS 40

HS 70

35.000

55.000

90.000

25.000

40.000

70.000

40

64

104

25

39

69

m³/ h 1.200

Ltr

1.600

4.000

1.500

1.800

3.300

65

65

105

65

65

105

3,4

5,4

8,9

2,4

3,9

6,8

330

550

1.170

350

480

1.140

GPH

0,75 80 ̊ S

1,25 80 ̊ S

2,00 80 ̊ S

0,65 80 ̊ S

1,00 80 ̊ S

1,50 80 ̊ S

Bar

13

12

12

10

10

12

Fig 1

Fig 2

Fig 1

Fig 1

Fig 1

Fig1

A=open A= max A=offen A=open

B=4

A=15

A=13

A=15

A=8

150 Ø

150 Ø

150 Ø

Kg / h Ltr / h

W

( mm )

( mm )

kg

55

61

101

66

72

123

L B H

1075 490 830

1170 490 830

1585 680 990

1170 490 1020

1310 490 1020

1585 680 1180

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


ONTSTEKING AFSTELLING

MONTAGE TREKONDERBREKER

FIG 3

POMPINSTELLING:DANFOSS BFP POMP WERKING VAN DE BRANDSTOFPOMP.

De brandstofpomp is voorzien van een drukregelaar en een magneetventiel. De brandstofpomp wordt vanuit de brandstoftank via een oliefilter aangezogen en door de magneetklep naar de olieverstuiver geperst. De overtollige brandstof wordt via de retourleiding naar de brandstoftank afgevoerd.

Danfoss BFP pomp 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Brandstof aanvoer

Brandstof retour Aansluiting drukmeter Aansluiting vacuümmeter Drukregelaar Persleiding olieverstuiver 7. Magneetklep

FIG 4

AFSTELLING VAN DE BRANDSTOFPOMP:

1. 2. 3. 4. 5.

Verwijder schroef 3 Start de brander totdat er olie zonder lucht uit de pomp stroomt Stop de brander Bevestig de drukmeter in nr. 3 Stel de druk (5) op de vereiste waarde af.( Met klok meedraaien verhoogt de druk tegen de klok in verlaagt de druk) de druk van deze pomp is regelbaar van 7 tot 14 Bar. De druk nooit lager dan 7 Bar instellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Filter reinigen

Viskositeitsbereik: 1,3 – 18mmL/sec.(cst) bij 20 ̊c Toerental: : 2400 – 3600 min – (omw/min) Drukbereik : 5 – 15 bar ( kg/cmL

Het reinigen van de brandstoffilter is eenvoudig met een inbussleutel van 4 mm kunt u het pomphuis verwijderen.let op de pakking De pompdeksel kan nu verwijderd worden en het brandstoffilter kan nu worden gereinigd. Bij het monteren van het pomphuis ook pakking weer monteren.

Ontluchten is alleen nodig bij een enkele leiding. Indien men 2 leidingen gebruikt, geschiedt het ontluchten automatisch d.m.v. retourleiding

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


ELEKTRISCH SCHEMA

FU

IT

Zekering Fusible Sicherung Fuse Ontstekingstrafo

DG

AP

Transformateur H.T Zündtravo Transformer H.T LI

EV

FO

FA

RE

Oververhittingsthermostaat CO Thermostaat de surchauffe Sicherheitsthermostat Overheatthermostat Magneetventiel Electrovanne Magnetventil Solenoid valve Fotocel Photoresistance Fhotozelle Photocell Ventilatorthermostaat Thermostat ventilateur Luftregler Fan Thermostat Relais Relais Relais Relay

Schakelaar man-auto Interrupteur man-auto Schalter man-auto Switch man-auto Branderrelais

Coffret de securite Steuergerät Controlbox CO

MV

ST

TA

Condensator Condensateur Kondensator Condenser Ventilatormotor Moteur de ventiltor Ventilator motor Fan motor Bedrijfslamp Lampe temoin d’alimentation Stromanzeigelampe Electric pilot lamp Ruimte thermostat stekker Prise thermostat d’ambiance Raum thermostat Room thermostat plug

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc


G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\TECHNISCHE GEGEVENS HP35-55-90 HS25-40-70- 2004.doc

BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP35-55-90 HS25-40-70  

VANAF 2004 Bedrijfsvoorschriften Livret d’entretien Bedienungsanleitung Instructions manual HP 35 – HP55 – HP 90 HS 25 – HS 40 – HS 70 G:\00...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you