Page 1

A25

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS

MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E

(R 407C)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door

RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-1-


Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later.

Beschrijving afstandbediening

Gebruik en onderhoud

Inhoud

Inhoud functie Onderdelen Belangrijke opmerkingen Afstandbediening Vervangen batterijen Onderhoud Storingen

2 3 4 5 6 14 15 18

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-2-


1

Functie

Gebruiksaanwijzing

Koelen Verlagen van de temperatuur in de zomer. Tijdens warme dagen kan de airconditioner de kamertemperatuur verlagen en de warmte naar buiten afvoeren. Drogen De airconditioner kan de lucht ontvochtigen, terwijl de temperatuur in te stellen is. Met deze functie wordt ervoor gezorgd dat de vochtigheidsgraad afneemt. Ventileren Als de temperatuur en de vochtigheidsgraad goed zijn, kan de airconditioner ook alleen als ventilator worden gebruikt, zodat op energie wordt bezuinigd. Verwarmen Verhogen van de temperatuur in het najaar en in de winter. Tijdens koude dagen kan de airconditioner de kamertemperatuur verhogen en de koude naar buiten afvoeren.

Ontwerp De Gree airconditioner bestaat uit een binnen- en buiten - unit. Deze twee units zijn verbonden door een koelleiding. Omdat de belangrijkste geluidsbron zich aan de buitenzijde van het gebouw bevindt en de binnen - unit is voorzien van een centrifugaal ventilator, is het geluidsniveau van de airconditioner lager dan bij ander type airconditioners. Bovendien is de binnen - unit fraai vormgegeven, zodat deze niet misstaat in het interieur. De airconditioner is voorzien van een infrarood afstandsbediening, die eenvoudig te bedienen is.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-3-


2

Onderdelen

Gebruiksaanwijzing

1 2 3 4 5 6 7 8

Groot/klein filter Louver Display Voedingskabel Condensafvoer Front gril Afstandbediening Handvat

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-4-


4

Belangrijke opmerkingen

Gebruiksaanwijzing

De toegestane voedingsspanning bedraagt 206 tot 244 V wisselspanning. Een te lage spanning veroorzaakt trillingen van de compressor, waardoor de compressor beschadigd kan raken. De afsluiter van de buiten - unit mag uitsluitend door een daartoe opgeleid persoon worden bediend. Er zou een lekkage kunnen optreden , waardoor de compressor beschadigd kan raken.

Beschadig voedingskabels en signaalkabels niet, dit kan leiden tot het niet werken van de airconditioning. Verwijder nooit het ventilatorrooster van de buiten - unit. Laat de airconditioner werken met gesloten ramen en deuren, zodat deze zo efficiĂŤnt mogelijk werkt.

Bij een werkende airconditioner zijn de volgende situaties normaal: Startvertraging Om overbelasting te voorkomen en een veilige situatie te garanderen is onder de volgende omstandigheden sprake van een vertraging van 3 tot 4 minuten, totdat het koel- en droogproces begint: Als het apparaat wordt uitgeschakeld en onmiddellijk weer wordt ingeschakeld. Als een functie toets wordt bediend van bijv. koelen naar ventileren en terug.

Geur De binnenunit kan soms een geur verspreiden. Dit duidt niet op een storing in de airconditioner, maar is het gevolg van de met huis- of rooklucht gemengde lucht, die door de airconditioner heen gaat. Om dit probleem enigszins te voorkomen moet men eigenlijk een half uur voordat men de airconditioning wil uit schakelen, de airconditioning in de ventilatie stand zetten zodat de airconditioning droog is als men deze afschakelt.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-5-


5

Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Notie:  

Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt. De afstandsbediening werkt tot een afstand van 10 meter. De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden. Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is. Belangrijk! De volgende functies zijn bij deze airconditioning niet van toepassing: SAVE-LIGHT-HUMID-AIR-ANION

Swing toets

Fan toets

Met deze knop starten de horizontale lamellen automatisch. Door nog een keer te drukken wordt deze functie weer uitgeschakeld.

Door deze toets in te drukken verandert de snelheid van de ventilator.

TEMP. Toets De in te stellen temp. vermindert met 1째C door op de min toets te drukken De in te stellen temp. vermeerdert met 1째C door op de plus toets te drukken

Mode toets

1/0 toets

Door deze toets in te drukken verandert de functie van het toestel

Met deze toets wordt het toestel aan- of uitgeschakeld

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-6-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de afstandsbediening (klep open) Sommige toetsen worden niet beschreven omdat deze geen functie hebben. De functie van deze toetsen hebben geen invloed op de normale werking van het toestel. Display Display toont alle functies

Sleep toets Door deze toets 1 maal in te drukken Wordt de sleepfunctie ingeschakeld. Door nogmaals te drukken weer uitgeschakeld.

Timer OFF toets Als men deze knop indrukt terwijl het toestel functioneert, kan men een uitschakeltijd instellen van 0 tot 24 uur. Het toestel stopt dan automatisch. (Timer OFF)

Timer ON toets Als men deze knop indrukt terwijl het toestel uit staat, kan men een inschakeltijd instellen van 0 tot 24 uur. Het toestel start dan automatisch. (Timer ON)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-7-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Koel functie Notitie: Afhankelijk van het verschil tussen de ruimte – temperatuur en de ingestelde temperatuur zal de airconditioning wel of niet gaan draaien. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor functioneren. Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor stoppen en alleen de ventilator van het binnendeel zal blijven draaien. De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C. 4. Toets de FAN knop in en stel de gewenste snelheid in. 3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-8-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Verwarming functie Notitie: Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als verwarming. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner stoppen en tevens zal het buitendeel stoppen. De horizontale lamellen worden nu automatisch recht gezet. De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C.

3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

4. Toets de Fan knop in en stel de gewenste snelheid in

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit. 2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

Als de airconditioner (alleen koelen) een signaal krijgt in de verwarming functie, dan zal deze verder gaan op de laatst ingestelde waarde G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

-9-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Droog functie Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur stopt de compressor, de ventilator van het binnendeel en de ventilator van het buitendeel. Als de ruimte – temperatuur ligt tussen +/- 2° C van de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als droger. Als de ruimte – temperatuur meer dan 2° C bedraagt da de ingestelde waarde dan zal de airconditioner werken volgens de COOL mode. De temperatuur is in te stellen tussen 16° C en 30° C.

3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

4. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 10 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Auto functie Notitie: Als men de AUTO functie heeft ingeschakeld dan is de standaard ingestelde temperatuur 25째 C voor koelen en 20째 C voor verwarmen.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 11 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Timer functie Notitie: Met deze functie kan men de airconditioner automatisch in en uit laten schakelen.

Timer on toets Als het toestel uit staat druk dan de TIMER ON in en stel een tijd in tussen 0 en 24 uur. Dit gaat met stappen van 0,5 uur. (opm. de tijd gaat in vanaf het moment van instellen) 1)

24 uur

RESET TIMER

Timer on toets Als het toestel uit staat druk dan de TIMER ON in en stel een tijd in tussen 0 en 24 uur. Dit gaat met stappen van 0,5 uur. (opm. de tijd gaat in vanaf het moment van instellen) 0

24 uur

RESET TIMER

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 12 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Sleep functie Notitie: Wanneer de airconditioning functioneert in de mode COOL of DRY en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C toenemen in 1 uur en 2째 C toenemen in 2 uur. Wanneer de airconditioning functioneert in de mode Verwarming en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C afnemen in 1 uur en 2째 C afnemen in 2 uur. 4. Toets de Fan knop in en stel de gewenste snelheid in 3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

6. Met deze sleep toets wordt de sleep functie ingeschakeld . Door nogmaals te drukken wordt deze functie weer uitgeschakeld.

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 13 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Vervangen batterijen

 Verwijder de achterkant van de afstandbediening. Plaats twee nieuwe batterijen (type AAA) en druk op het knopje ACL. Plaats de achterkant weer terug op de afstandbediening. Notitie: Verwissel de oude en nieuwe batterijen niet. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening lang niet wordt gebruikt. De afstand tussen toestel en afstandbediening mag niet meer dan 10 mtr. bedragen. De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. (afhankelijk hoe vaak men deze gebruikt). De afstandsbediening kan be誰nvloed worden door elektrische apparatuur.

2. Plaats de batterijen

1. Verwijder de achterzijde 3. Herplaats de achterzijde

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 14 -


6

Onderhoud

Gebruiksaanwijzing

Maak voordat men onderhoud gaat plegen de airconditioner spanningsloos

1 Hoe maak ik de luchtfilters schoon ? Verwijderen grote gril (voor)

Verwijderen kleine gril (achter)

Trek het grote rooster naar voren volgens de tekening.

Trek de gril horizontaal naar voren.

Druk de knop in, dan kan de grote gril worden verwijderd.

Bevestig de haak aan de grote gril zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Bevestig de haak aan de grote gril zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Notitie: Zorg ervoor dat de gril niet tegen de muur aan komt in verband met beschadigingen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 15 -


2 Reinigen van de filters

• Reinig de gril niet met een schuurmiddel, om krassen te voorkomen. • Als de gril er vervuild is reinig deze dan met een milde niet krassende zeep. • Droog de gril niet in direct zonlicht of met geforceerde warmte, dit kan leiden tot vervormingen.

3 Terug plaatsen van de filters Monteer de kleine filter (achter) Bevestig de haak aan de kleine gril zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Plaats de kleine gril in het midden van het paneel en duw de gril voorzichtig horizontaal in het middelste gat.

Monteer de grote filter (voor) Bevestig de haak aan de linker grote gril aan de linker zijde zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Plaats de bevestiging van de rechter kant van de gril als volgt, en zorg ervoor dat de knop ingedrukt is zodat het bevestigingsgedeelte d.m.v. de knop kan worden vastgezet.

Til de gril voorzichtig naar boven en duw hem horizontaal naar achteren.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 16 -


!

Attentie

 Stop de unit en schakel de spanning uit. De ventilator kan mensen verwonden.

 Gebruik deze korte handleiding als leidraad om de filters te reinigen.

1) Stop de unit en schakel de spanning uit.

2) Verwijder de grote gril. Trek de gril op de aangewezen plaatsen naar voren.

3) Verwijder het filter Trek aan de twee lippen van het filter en verwijder het voorzichtig.

4) Reinig de filter Om de filter te reinigen kunt u dit wassen (30 ยบ) of stofzuigen.

5) Herplaats de filter Plaats de filter terug in de geleide groeven.

6) Plaats de beide lippen terug

7) Monteer de grote gril Til de gril op en plaats het terug.

8) Schakel de voeding weer in

Notie: 1) Een vuile aanzuigfilter vermindert de koel/verwarming functie en vermeerderd het energie verbruik met 5 -10%. 2) Zorg ervoor dat het filter niet stuk gaat tijdens het reinigen, vervang dit anders. Als het is stuk gegaan vraag dan bij uw leverancier voor een nieuwe.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 17 -


7

Storingen

Gebruiksaanwijzing

Controleer de storingen alvorens men contact op neemt met de fabrikant.

PROBLEEM

OPLOSSING

Binnendeel koelt niet meteen nadat hij opnieuw is aangezet.

Als de airconditioning één maal is gestopt op zijn bereikte temperatuur, of is uitgeschakeld, dan zal 3 minuten worden gewacht om de compressor te beschermen.

Men ruikt een vreemde geur die uit de airconditioning komt.

Deze geur krijgt men doordat de verschillende geuren door de airconditioning worden aangetrokken, in de ruimte waar deze hangt.

Er is een vreemd sissend geluid te horen nadat de airconditioning is ingeschakeld.

Dit sissend geluid wordt veroorzaakt, door het koudemiddel dat door de airconditioning heen gaat.

Er komt een soort mist uit de airco.

Dit is mogelijk doordat de ruimte te snel wordt afgekoeld. De uitgeblazen lucht ziet eruit als mist.

Men hoort krakende geluiden uit de airconditioning komen.

Deze geluiden die men hoort hebben te maken met het werken van het materiaal, door de temperatuur verschillen.

De airconditioning doet helemaal niets.

  

Staat er spanning op? Is de aardlekschakelaar eruit? Is er ergens een draad los? Ligt het voltage tussen 206 V – 244 V? Staat de TI MER ON aan?

Het toestel koelt niet goed.

  

Is de “SET Temp” goed? Is de uitblaas niet geblokkeerd? (ijs) Zijn de filters schoon? Staat de ventilator snelheid op laag? Zijn er teveel warmte bronnen aan?

De afstand bediening doet niets.

 

Is de afstand te groot tussen de airco en de bediening? Vernieuw de batterijen. Staan er obstakels tussen de airco en de bediening?

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 18 -


Stop onmiddellijk de airconditioner en neem contact op met de leverancier als:

  

Men een vreemd geluid hoort tijdens het in bedrijf zijn. De zekeringen er steeds eruit gaan. Zich lekkages voordoen. De stekker en de kabel zĂŠĂŠr warm worden. De uitblaaslucht continu een sterke reuk uitblaast.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 19 -


INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN GREE AIRCONDITIONERS

MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E

(R 407C)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door

RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 20 -


1

Informatie over het binnen en buitendeel

Installatie

Belangrijk 1. De unit moet gemonteerd worden door goed gekwalificeerd personeel met behulp van deze voorschriften. 2. Bij problemen vraag dit na bij uw leverancier. 3. Het verwijderen van een unit moet ook gebeuren door goed gekwalificeerd personeel.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 21 -


Binnendeel 1. De in - en uitlaat niet afdekken zodat de uitgaande lucht alle delen van de ruimte kan bereiken. 2. Installeer de airconditioner op een plaats waar het buitendeel gemakkelijk aan te sluiten is. 3. Installeer de airconditioner op een plaats waar tevens het condenswater goed af te voeren is. 4. Plaats de airconditioner niet in een ruimte waar een grote warmtebron aanwezig is, een relatief hoge vochtigheid is of waar explosie gevaar is. 5. Zorg ervoor dat er rondom het apparaat genoeg ruimte is voor het reinigen van de filters en het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. 6. De minimale advieshoogte voor het monteren van de airconditioner bedraagt 2,3 meter. 7. Monteer de airconditioner op een afstand van 1 meter verwijderd van elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld televisie en audio. 8. Het is verboden een airconditioner in een vochtige ruimte te plaatsen, bijvoorbeeld badkamer en wasruimte.

Buitendeel 1. 2. 3. 4. 5.

Plaats de airconditioner zodanig dat het andere mensen niet hindert. Zorg ervoor dat het toestel vrij kan ventileren. De in- en uitlaat mag niet afgedekt worden. Plaats de airconditioner niet in een omgeving waar explosie gevaar is. Zorg ervoor dat rondom het buitendeel voldoende plaats is om te kunnen ventileren.

Opmerking:

Indien de airconditioner op één van de onderstaande plaatsen gemonteerd wordt kunnen er storingen optreden: (Indien er geen andere mogelijkheid is, kunt u kontact opnemen met Leverancier • • • • •

Op OP Op Op Op

een plaats waar olie gebruikt wordt(machine olie). een plaats waar zich lucht bevindt met een hoog zout gehalte, bijv. aan de kust. een plaats waar veel stoom aanwezig is. een plaats waar gebruik wordt gemaakt van hoge frequenties bijv. T.V. en radio. alle andere plaatsen onder bijzondere omstandigheden.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 22 -


2

Algemene instructies

Installatie

Locatie • • • • •

Geluid

De airconditioner moet goed worden geïnstalleerd en één keer per worden onderhouden. Vermijd plaatsen waar kinderen gemakkelijk bij kunnen. Vermijd direct zonlicht of andere warmte bronnen. Installeer binnendeel niet in de buurt van radio of TV. Bij installatie in vochtige ruimtes eerst contact opnemen met de leverancier.

• • • • •

Kies een plaats waar ventilatie goed mogelijk is, anders kan dit leiden tot geluidsoverlast. Installeer het binnendeel tegen een oppervlakte die het gewicht van de airconditioning kan dragen. Selecteer een plaats voor het buitendeel zodat de buurtbewoners er zo weinig mogelijk last van hebben. Plaats geen objecten in de buurt van de luchtuitlaat de kan geluidsoverlast tot gevolg hebben. Als er tijdens bedrijf een vreemd geluid optreed waarschuw dan direct de leverancier en schakel de airconditioning uit.

Installatie en transport • • •

Installatie en transport moet door STEK erkende monteurs worden gedaan. Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen en de juiste koppelingen en leidingen worden gebruik om lekkage te voorkomen. Als de airconditioner verplaatst moet worden neem dan eerst contact op met de leverancier.

Bedrading • • •

Zorg ervoor dat de airconditioner goed bedraad wordt om kortsluitingen te voorkomen. Zorg ervoor dat de airconditioner op een aparte groep geplaatst wordt. Kies de diameter van de aansluitkabels dik genoeg, om kortsluitingen te voorkomen.

Zorg voor een goede aarding van de airconditioner. Zorg voor een goede voeding die voldoende afgezekerd is. Model KF – 35 GJW

Zekering 16 A traag

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 23 -


3

Installatie binnendeel

Installatie

Installatie van de montage plaat

Installatie van de montage plaat 1. Monteer de montage plaat in een hoek en gebruik een waterpas, om te controleren of de unit recht hangt. 2. Controleer na installatie of de plaat goed vast zit. Normaal kan de plaat een gewicht dragen van 60 kg.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 24 -


4

Installatie buitendeel

Installatie

Elektrische aansluitingen 1) Verwijder het handvat voor de elektrische aansluitingen. 2) Verwijder de trekontlasting en monteer de kabels op de juiste wijze volgens schema. 3) Monteer hierna de signaal kabel met de desbetreffende connector. En bevestig de trekontlasting. 4) Controleer of alles goed is aangesloten. 5) Plaats het handvat terug.

1) KF (R) – 35 JW/NA30-E

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 25 -


Installatie buitendeel

Installatie

2) KF (R) – 35 JW/NA30-E

Opmerking: Verkeerde bedrading kan storingen tot gevolg hebben. Trek niet aan een draad sla deze is vast gemaakt met een trekontlasting. Laat de draden binnen in het buitendeel niet los hangen.

BEDRADING:

Voeding op het binnendeel (3x 2,5mm²) Bedrading tussen binnen - & buitendeel (3x 1,5mm²) Tevens signaalkabel niet vergeten (2x 1,5mm²)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 26 -


Installeren buitendeel Afpersen Vacumeren en Lektest 1. Verwijder de moeren van de kranen. 2. Plaats de koelleiding recht boven de kranen en draai de moeren met de hand vast. (zie Fig.9) 3. Draai de moeren vast met een passende sleutel en volgens de voorschriften. 4. Verwijder de eindkappen van de kranen. 5. Plaats een manometerset en sluit de stikstofcilinder aan. 6. Zet de installatie op stikstofdruk. (Max. 1,3 x MTW) 7. Sop alle koppelingen en lassen af met zeepsop of ander testmiddel. 8. Controleer of alles 100% dicht is, verhelp eventuele lekkage. 9. Laat de druk af en vacumeer, tot de benodigde druk. (zie Fig.10) 10. Verwijder de vacu端mmeter en pomp. 11. Draai de inbusschroeven los en controleer opnieuw met een lektester of alles dicht is. 12. Plaats de eindkappen terug 13. Laat het toestel proefdraaien en controleer de druk.

Afvoer buitendeel alleen bij warmtepomp Als het toestel verwarmt of in ontdooistand staat dan vormt het buitendeel water. Dit water wordt dan afgevoerd via de bijgeleverde afvoerplug. Zorg dan ook voor dat het water voldoende weg kan lopen i.v.m. ijsvorming in de winter. Installatie: Monteer de bijgeleverde plug aan de onderzijde van het toestel. Sluit eventueel een passende leiding aan voor een goede afvoer.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 27 -


5

Vacumeren en lektesten

Installatie

Drukbeproeving en lektest Deze handelingen dienen te gebeuren door een STEK- erkend bedrijf, dit geldt voor zowel Freon R 407 C als R 410 A apparaten.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 28 -


6

Controle na installatie

Installatie

Checklist Controle punten Is de airconditioner op de juiste wijze gemonteerd? Hebt u een lektest uitgevoerd? Is het voltage gecontroleerd ? Condenseert het toestel voldoende? Is de airconditioner goed geaard? Is de in- en uitlaat gecontroleerd? Is de lengte van de koelleiding gecontroleerd?

Oorzaak storing De airconditioner kan vallen trillen of lawaai maken. Het kan zijn dat er te weinig freon in de unit zit. Kan elektrische storing of kortsluiting veroorzaken. Het kan een lekkage veroorzaken. (Bij onjuiste montage) Kan een elektrische storing veroorzaken. Niet goed functioneren van de airconditioner. Het is mogelijk dat er niet voldoende koelmiddel in zit (bijvullen)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A25) Instructie Manual Hoek 2014.doc

- 29 -

(a25) instructie manual hoek 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you