Page 1

NR 01 / FEBRUAR 2011

ET KURSUSLEX MAGASIN

MØDEDAGEN 2011 – Se programmet Kan man planlægge en god stemning? Eventmarkedet 2011 Faglighed under fremmede himmelstrøg Fokus på Nordjylland

TEMA / GRÆNSELØSE MØDER


Vi ved en del om at skabe møde-faciliteter, der virker inspirerende på deltagerne Det ligger nok i generne Har du leget med LEGO® klodser kender du sikker e t den brusende fornemmelse, når kun fantasien sætter grænse er for hvad man kan skabe. Vi er ikke kommet et hak videre! Og det er vi ret stolte af, for det betyder at vi kan levere det uventede og sætter en ære i at bryde grænserne for det tænkelige. Og er det ikke dét, det handler om, når man mødes for at udveksle idéer? Læs mere på HotelLEGOLAND.dk

LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2010 LEGO Gruppen.


01

I DETTE NUMMER:

Lad træerne vokse ind i him himlen Hvordan er din chef? Er det sådan én, der på den yderste dag vil sige ”Ja ja, jeg fik selvfølgelig ikke alt det ud af livet, som jeg havde håbet. Men det havde jeg heller ikke ventet.” Tror han/hun på, at træerne ikke vokser ind i himlen?

Ib Ravns Vidensdeling .................................................. 04

Så tror han/hun sikkert også, at møder kun kan gennemføres som I altid har gjort, og at møder koster en helvedes masse penge – og tænk lige på al den (spild)tid, der benyttes på møder, og som i stedet kunne være anvendt til at producere..?

Boganmeldelse ............................................................. 14

Kære mødeplanlægger. Det er på tide, at du går til din chef, slår i bordet og siger: ”Kære chef, på det næste møde skal vi få træerne til at vokse ind i himlen. Vi skal skabe det bedste møde, deltagerne nogensinde har deltaget i og nu skal vi bevise, at møder er ét af verdens stærkeste medier.” Det er muligt, at chefen får lidt store øjne, og bliver han/hun sur, så sidder jeg gerne klar ved telefonen til en skideballe. Men jeg svarer igen, for det er jo sandt at mødeplanlægning skal tages meget mere seriøst, og det er sandt, at møder kan være et så stærkt medie, at træerne vokser ind i himlen.

MØDEDAGEN ................................................................ 24

Nu skal lederne tage sig sammen og erkende, at mødeplanlægning slet ikke tages seriøst nok. Nu skal lederne prøve at forstå, hvor store muligheder der findes, i godt planlagte møder og nu skal lederne erkende, at mødeplanlæggere er guld værd.

Kryds i kalenderen ........................................................ 44

Møder udvikler, inspirerer, skaber gejst, tro og glæde – og findes der noget mere værdifuldt på en arbejdsplads? Kære mødeplanlægger, sammen med denne udgave af MØDERPLUS+ modtager du også vor Kursuslex Håndbog 2011. Den skal blive dig til gavn i dit arbejde. Du bør også deltage i vore mange arrangementer for mødeplanlæggere i 2011, for det er her du selv får inspiration, begejstring og møder mange andre mødeplanlæggere.

Registerannoncer.......................................................... 56

Eventkommunikation.................................................... 09 Kan man plænlægge en god stemning ....................... 12 MPI Denmark Orienterer .............................................. 15 Synspunkt...................................................................... 16 Dynamik i landets mindste hotelkæde........................ 28 Tema - Grænseløse møder ........................................... 33 Faglighed under fremmede himmelstrøg .................... 34 Spark hotelbranchen ind i fremtiden ........................... 38 Fokus på Nordjylland .................................................... 42 IT bryder grænserne for møder ................................... 46 Kunsten af holde et godt indlæg ................................. 51

MILJØMÆ R

ING

NOR DI

SK

KN

Nu er tiden forbi, hvor mødeplanlæggere bare bestiller et mødelokale og lidt av-udstyr. Nu skal der skabes møder, der huskes og begejstrer. Nu skal træerne vokse ind i himlen.

469

541

Vi ses på MØDEDAGEN 2011 den 3. marts!

MØDERPLUS+ udgives af Kursuslex, Abildgårdsparken 5 3460 Birkerød telefon + 45 - 70 22 11 73. www.kursuslex.dk MØDERPLUS+ udkommer Uge 6 Tema: Grænseløse møder Særlig fokus: Region Nordjylland Uge 13 Spa-, Golf- og Skikonferencer Særlig fokus: Region Midtjylland Uge 18 Tema: Møder & Events Særlig fokus: Region Syddanmark

Uge 34 Tema: Julefrokost 2011 Særlig fokus: Region Sjælland Uge 40 Aktiviteter til/under mødet Særlig fokus: Sverige Uge 46 Planlæg 2012 Særlig fokus: Region Storkøbenhavn inkl. Bornholm

Tryksag www.pefc.org

MØDERPLUS+ trykkes i 12.000 eksemplarer, hvoraf de 10.000 eksemplarer distribueres til mødeplanlæggere i private virksomheder, offentlige kontorer og større foreninger (9.200 stk.) – samt til leverandører til mødebranchen (800 stk.). De resterende 2.000 eksemplarer distribueres til hoteller, kursuscentre m.fl. MØDERPLUS+ fremsendes gratis til mødeplanlæggere og andre aktører i mødebranchen. Kontakt Kursuslex. ISSN: 1903-6094

Skribenter i denne udgave Bo Krüger Christina Helvad Christian Guldager Elling Hamso Ib Ravn Jan Aagaard Lars Blicher-Hansen René Crone Design og layout Happyeverafter Bo Møller Jensen bo@happyeverafter.dk Tryk Silkeborg Bogtryk

Redaktør Christian Guldager cg@kursuslex.dk +45 – 70 22 11 73 Annoncer Olina Jægergaard oj@kursuslex.dk Charlotte Jørgensen cj@kursuslex.dk Produktion Pia Dewachter pd@kursuslex.dk MØDERPLUS+ 3


IB RAVNS VIDENSDELING

Gruppeinddeling a la

OPEN SPACE

Når ens mødedeltagere skal i grupper, kan man lade dem bestemme selv: Hvilke emner grupperne skal have, og hvilken gruppe de selv vil være i. Så bliver alle tilfredse. Det kræver bare lidt facilitering. Hvis man har 30 eller 100 mødedeltagere, der skal ud og arbejde i grupper, hvordan fordeler man dem så? Som mødearrangør kan man jo have dem alle sammen inddelt i grupper på forhånd, og man kan også have fundet på de ti emner, der skal tales om. Men det er en anelse autoritært og giver altid lidt utilfredshed. Hvorfor skal deltagerne ikke have lov at vælge selv – hvad de vil snakke om og hvem de vil være i gruppe med? Fordi vi ikke kan styre det? Jo, vi kan. Open Spacemetoden indeholder en god gruppeinddelingsproces, som vi ser på her. Processen tager en halv times tid. Den foregår langs en bar væg eller en større tavle. Der er masser af tuscher og post-its i A5-størrelse at skrive emneforslag på, eller papirark med konsulentklister (et lidt mere animalsk udtryk er elefantsnot). Der er også små post-its, mindst en til hver deltager. Der er åben gulvplads mange meter foran væggen eller tavlen, hvor alle kan stå, og alle kan gå til og fra væggen uden besvær.

1. Introduktion og begrundelse Mødets facilitator siger: ”Nu går vi i mindre grupper og taler om de emner, som I finder interessante. Først skal vi have identificeret de emner, som I gerne vil tale om. Derpå vælger I selv den gruppe, I vil være i.”

2. Find emner ”Nu har I 5-10 minutter til at finde på et emne, som netop du har lyst til at drøfte i en gruppe. Skriv det på en seddel og hæng den op på væggen. Tal med en person nær dig, for at komme i tanke om et emne, eller skriv bare selv. Skriv med store blokbogstaver, så vi kan læse det på afstand”. Facilitator viser et pænt eksempel på et ark. (Traditionel Open Space bruger en lidt mere tidskrævende proces, hvor hvert forslag skal læses op for hele gruppen, før det hænges op. Vi vælger en hurtigere version her.)

peantal (5-8 personer pr. gruppe er godt, afhængigt også af lokaleforhold).

5. Gruppevalg ”Om et øjeblik deler vi små post-its rundt. I skriver hver jeres navn på én og hænger den op ved siden af det emne, I gerne vil være i gruppe om. Det bruger vi nogle minutter på. Vær venlige at træde tilbage, når I har hængt jeres navn op, så andre kan komme til. Når I er færdige, ser vi hvordan det ser ud, og måske skal vi justere lidt, så gruppestørrelserne bliver gode. Værsgo at hænge jeres navne op.”

3. Uformel sortering

6. Gruppejustering

Når deltagerne lunter op til væggen en efter en og hænger emnerne op, står facilitator (og evt. en hjælper med sagkundskab) ved væggen og sorterer blidt i emnerne, så beslægtede emner placeres tæt på hinanden.

Det tager 2-5 minutter for alle at få placeret deres navne. Facilitator danner sig løbende et overblik. Emner der kun har én deltager oprettes ikke. Emner med 2-3 deltagere er sårbare. De kan såmænd godt gennemføres, hvis lokaleforholdene tillader det, men måske skal deltagerne have hjælp til at søge bort. Grupper med 4-10 deltagere er fine. Størrelser derover skal nok brydes op i to eller tre mindre grupper for at fungere, og det skal facilitator gøre; det kan gruppen ikke selv finde ud af. Facilitator siger: ”Tak, har I alle placeret jeres navn i en gruppe? Lad os nu gå gennem dem fra en ende af og se, hvad det kan blive til. Det her emne har fem deltagere og dette har syv, fint. Her er der kun én deltager, så vil du ikke om et øjeblik, når jeg er færdig med gennemgangen, komme op og placere dit navn et andet sted?

4. Faciliteret sortering Når der er 1½-2-3 gange så mange emner, som der kan være grupper af en rimelig størrelse, tager facilitator ordet. ”Tak, så er tiden gået, og jeg tror vi har alle jeres forslag oppe. Nu vil jeg med Nikolajs hjælp gå igennem dem alle sammen mens I lytter med, og vi vil gruppere dem, der er beslægtede.” Facilitator læser dem op en ad gangen, og hvis der er en, selv Nikolaj finder kryptisk, bedes forslagsstilleren kort forklare den. På den måde kommer vi ned på måske 1½ gang flere emner end det optimale grup-

>> 4

MØDERPLUS+


† Fondsbørsen. † Boligmarkedet. † Konference faciliteter. Hoteller du kan regne med:

Træf et smart valg: Mere end 100 hoteller byder dig velkommen med indbydende mødelokaler og moderne audiovisuelt udstyr. Kom til Park Inn og gør dit næste arrangement til en succes.

Park Inn. Nice stay. Nice day.

parkinn.com


IB RAVNS VIDENSDELING

Gruppeinddeling a la

OPEN SPACE

Næste emne har 12-15 deltagere; det bliver svært at komme til orde dér, så jeg vil gerne bryde den over i to, hvis der ikke er nogen protester? Godt, I der hænger ovenover emnet er i gruppe sammen, og I der hænger nedenunder er en anden gruppe, okay? Så er der et par grupper med 2-3 deltagere i hver, det synes jeg er lidt småt, så må jeg ikke foreslå at I også finder en anden gruppe at være i – med mindre I partout vil være hvor I er, det må I gerne. Her er der så et par emner, der ikke fik nogen tilslutning overhovedet, sådan er det, og sidst tre grupper med en håndfuld deltagere i hver, også fint. Godt. De af jer, der vil flytte jeres navn, vil I ikke gøre det nu!”

7. Lokalefordeling Når alle grupper ligger fast to minutter senere, tildeles lokaler. Facilitator skriver lokalenummer på hvert emne efter en forberedt liste og henleder deltagernes opmærksomhed derpå.

8. Vejledning til gruppefacilitering Er grupperne store, mere end 6-8 deltagere, kan man forsyne alle gruppedeltagerne med et ark papir, hvor man har foreslået en arbejdsproces til gruppen. Alt efter emnetype kan den se ud som følger. Gruppen her har en time.

6

Ib R avn

MØDERPLUS+

a. Vælg facilitator til at styre de flg. processer b. Tag præsentationsrunde, i alt 5 minutter

Ib Ravn er lektor på Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet.

c. Tal sammen i to-trepersoners grupper om emnet: Hvad er vigtigt? 10 min

Han er Ph.D. fra Wharton School of Business ved University of Pennsylvania.

d. Runde: Hør lidt fra hver gruppe, 10 min e. Ordet er frit i plenum, 20 min f. Skal der konkluderes samlet, sørger facilitator for at det sker. Skal gruppen bare producere individuel inspiration, kan man afslutte med ”Skriv ned, hvad du tager med dig fra gruppens arbejde” og hør det i en kort runde, 10 min

9. Igangsætning Grupperne sendes af sted med erindring om, hvad de skal lave og hvornår de skal være tilbage. Gruppeinddelingen har varet en halv times tid, men tiden har været godt brugt. Processen er involverende, afvekslende og sjov. Men først og fremmest er den komplet gennemsigtig og demokratisk. Ingen kan beklage sig over, at de ikke kom i den gruppe, de ønskede, for alle grupper var åbne. Tilsvarende har alle emner fået en chance, og hvis ens emne ikke fik en gruppe, er det fordi kollegerne ikke fandt det interessant nok – ikke fordi mødearrangørerne ikke tillod det.

Han leder forskningsgruppen ”Facilitering af videnprocesser”, det startede på Learning Lab Denmark og nu videreføres på DPU. Gruppen designer, faciliterer og forsker i processer til læring og videndeling på møder, ved konferencer, i netværk - og i organisationer generelt. Ib Ravn har skrevet fem bøger, bl.a. Lærende møder og konferencer i praksis (med Steen Elsborg, People’s Press, 2006) og Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening (Hans Reitzels Forlag, juni 2011) Email: ravn@dpu.dk www.dpu.dk/om/ibr


HVILKEN UDSIGT VIL DU HELST VÅGNE OP TIL? • KURSER • KONFERENCER • MØDER • TEAMBUILDING • TEMAFESTER

• FIRMAFESTER • WEEKENDOPHOLD • FERIEOPHOLD • EVENTS • RESTAURANT

KONFERENCER OG MØDER I NATURLIGE OMGIVELSER Velkommen til KursusCentre.dk – i fantastiske omgivelser direkte ved skov og vand i Middelfart og Karlslunde Strand. Vi står parat til at byde jer velkommen og gennemgå programmet, når I kommer. Vores tekniker er parat med support hele dagen, og vores kokke fremtryller de skønneste retter, der giver jer energi og overskud til jeres konference eller møde.

Du finder ikke smukkere beliggende konferencesteder, og du kan slet ikke undgå at blive inspireret af den storslåede natur. Brug også skoven og vandet til spændende events og teambuilding-aktiviteter. En konference på Middelfart Resort og Konferencecenter og Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter giver både udsigt og indsigt. Hvad kan man ønske sig mere?

MØDER OG KONFERENCER MED UDSIGT OG INDSIGT VI SES P MØDEDA Å GEN 2011 STAND 25

MIDDELFART +45 63 40 19 06

KARLSLUNDE STRAND +45 46 16 01 07

BOOKING +45 70 26 05 65 booking@kursuscentre.dk

MIDDELFART OG KARLSLUNDE STRAND


BRIGHT CONVENTIONS BORNHOLM

Velkommen til Bornholm Denne smukke ø er kendt for de fantastiske strande og muligheder for forskellige aktiviteter. Netop disse aktiver giver ogsĂĽ gode faciliteter til ďŹ rmamøder og andre events. Bornholm har de perfekte rammer for at komme vĂŚk fra hverdagens stress og jag, fordybe sig, udvikle nye idĂŠer og vĂŚre kreativ pĂĽ mange mĂĽder. Ă˜en er desuden i dag langt fremme med at løse miljømĂŚssige udfordringer og har investeret mange ressourcer i en mĂĽlrettet bĂŚredygtig politik under den fĂŚlles vision â€?Bright Green Islandâ€?. Derfor er Bornholm ogsĂĽ velegnet til Energy Tours – hvor man besøger vindmølle-projekter, biogas anlĂŚg m.m.

Danske Hoteller overtager Hotel Frederik d. 2. i Slagelse Hotellet ejes af Dansk Supermarked, der dog bortforpagter til driften den danskejede kÌde Danske Hoteller. Og de har endda planer om at overtage ere endnu, for driftsdirektør Jeppe Ulrich fortÌller, at de har en strategi om at erhverve yderligere 3-4 hoteller indenfor de nÌste par ür.

Bright Conventions Bornholm hjÌlper jer efter behov i alle faser af et arrangement afholdt pü Bornholm. Vi kan bidrage til at skabe et spÌndende program for teambuilding, møder eller tekniske besøg. Kontakt os for yderligere information og booking: info@brightconventionsbornholm.com

BRIGHT CONVENTIONS BORNHOLM Torvegade 7, DK-3700 Rønne tel: +45 30 70 19 73 www.brightconventionsbornholm.com

+9,65$00(51( %(7<'(512*(7 VnVLŇ&#x2039;U6ÂĄKXVHWYHONRPPHQSnVWDQG 6ÂĄKXVHWHUHWVWHGPHGPDQJHWDOHQWHUKYRUDOW NDQODGHVLJJÂĄUHPLGWLIRUVNHUSDUNHQ6FLRQ'78L +ÂĄUVKROP+YDGHQWHQGXKROGHUNRQIHUHQFHHUWLO PÂĄGHHOOHUIRUWV WWHUPÂĄGHWLGHWJUÂĄQQHOLJHXGHQIRU GÂĄUHQVnKDUGXRSWLPDOHUDPPHUIRUDW\GHGHWGX VNDOKRVRV 6ÂĄKXVHWKDUQHWRSUXQGHWnU.LJIRUELYRUHVVWDQG VPDJSnHWVW\NNHIÂĄGVHOVGDJVNDJHRJGHOWDJLNRQ NXUUHQFHQRPHQIÂĄGVHOVGDJVEUXQFKIRUSHUVRQHU LYRUHVJDVWURQRPLVNJHQQHPIÂĄUWHUHVWDXUDQW 3nJO GHOLJWJHQV\QL

6Â&#x2018;+86(7

9,1'(1)Â&#x2018;'6(/6'$*6 %581&+)253(5621(5 8

MĂ&#x2DC;DERPLUS+

9LQGHUHQDINRQNXUUHQFHQInUGLUHNWHEHVNHG XPLGGHOEDUWHIWHU0ÂĄGHGDJHQ

67$1'


René Crone EVENTKOMMUNIKATION

Events er måske verdens stærkeste medie og derfor er events ofte anvendt i reklameverdenen. Men ”oplevelsesbaseret kommunikation” kan også anvendes særdeles effektfuldt i forbindelse med møder. MØDERPLUS+ bringer fremover et fast indlæg om eventkommunikation, skrevet af René Crone, der er én af landets mest erfarne og nytænkende marketing-eksperter.

Finanskrisen skaber et vendepunkt for eventmarkedet i 2011

Finanskrise-årene har sat et ekstraordinært fokus på effekt og udbytte af aktiviteter og projekter. . . det gælder naturligvis også for events, møder og oplevelser. Det betyder, at mange projektledere på både kunde- og leverandørsiden er blevet udfordret på resultatsskabelsen og på at retfærddiggøre ”investeringen” i den givne aktivitet langt mere end nogensinde tidligere. Det er i virkeligheden helt fantastisk – for det betyder, at der stilles større krav til hele leverancekæden – og generelt, at der i langt højere grad kommer fokus på de forretningsmæssige perspektiver ved at tage sådanne ”værktøjer” i anvendelse. Spørgsmål som: Hvorfor skal vi bruge events? Hvad er udbyttet af events? Hvad kan det gøre for vores virksomhed? osv. Disse spørgsmål har alle fået fornyet relevans, og er i den grad vigtigere end nogensinde at forholde sig til – for projektlederen, virksomheden og leverandøren.

værdien ved at inddrage events og oplevelser flere steder i organisationen. Det er simpelthen en nødvendighed for at lykkes i en moderne verden, hvor der samtidig med behovet for forretningsmæssig argumentation og sammenhænge kommer fornyet fokus på øget nærvær, involvering, værdiskabelse og respekt for de mennesker, som virksomhederne ønsker at ”engagere” i sine mål, forretning og ydelser.

Fornyet respekt for eventkommunikation

For den enkelte betyder det, at det er vanskeligt at forholde sig til disse mange budskaber, og hovedparten ryger hen over hovedet på os eller trænger kun meget overfladisk igennem vores stærkt overbebyrdede filter. Selv de budskaber, vi faktisk gerne ville have bemærket, overser vi i mængden af alt andet irrelevant, der samtidig møder og forstyrrer os. Det er disse forhold, man skal forholde sig til, når man ønsker at formidle et EFFEKTFULDT budskab i nutidens informationssamfund.

Den udvikling vil give et fornyet og tiltrængt kvalitetsløft for alle, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med eventmarkedet. Eventaktiviteter kan være meget effektfulde i forhold til at støtte en virksomheds forskellige organisatoriske indsatsområder og mål, indenfor fx HR, salg, ledelse og marketing. Og tænkt forretningsmæssigt, integreret og eksekveret ”rigtigt” er events langt mere effektfulde end alternativerne. Alternativer som fx annoncering, brochurer, klassiske møder, emails, direct mails, websider, pressemeddelelser og mange andre traditionelle værktøjer indenfor de specifikke funktionsområder. Vi kommer til at se et kvalitetsløft indenfor events og oplevelseskommunikation med et fornyet perspektiv, der langt mere end tidligere vil underbygge

Hvorfor EVENTS nu mere end nogensinde? Vi lever i et informationssamfund. Informationerne flyder til os i en lind strøm 24 timer i døgnet. Også mens vi sover. Vores hverdag er præget af et overflow og mix af relevante eller ligegyldige budskaber gennem et unavngivent antal af ”kanaler”: TV, radio, nettet, sociale medier, telefoner, aviser, brochurer, busser, skilte mv.

”Distraktionernes lov”

Og du må gøre op med dig selv, hvordan du og din virksomhed undgår at blive blot endnu en ”forstyrrer” i ligegyldighedens og de oversetes rækker af budskabsformidlere, der spilder store dele af sine budgetter på kommunikationer, der ikke trænger igennem, og derfor ikke genererer den handling, du ønsker hos modtageren.

>>

MØDERPLUS+

9


V

S

2 What´s in it for me? I informationssamfundet kæmper vi ikke blot om folks opmærksomhed – men også om deres tid. Derfor er det vigtigt, at du ikke spilder folks tid, når du får deres opmærksomhed. Der er i dag meget store krav til dig som ”formidler” om relevans, timing, kontekst og rette dosering.

Det er her eventkommunikation er et uoverftruffent og effektfuldt ”værktøj” til at trænge igennem. Og rigtigt anvendt, så det også fører til, at modtageren lytter, ser, føler og med langt større sandsynlighed ændrer ”adfærd” i den retning, som er virksomhedens mål med kommunikationen.

Formidlingsværktøj En event er – set med professionelle eventteoretiske briller, et formidlingsværktøj, der er utroligt effektfuldt til at skabe opmærksomhed, involvering og loyalitet. Formålet med en event afhænger af hvilke forretningsmæssige og organisatoriske mål aktiviteten skal støtte. Det kan rangere fra at hjælpe deltagerne til at blive klogere, dygtigere eller ændre adfærd, bredt forstået. Det munder typisk ud i: • Et udvidet perspektiv og/eller syn på en sag, virksomhed, politik mv.

data der nye nereres e g lder g fy a d e Hver r, at d mængde et i ld re o h to s d å in s d i mere en e g r. n e a k g otte bibliote rikanske r mere alle ame oneres fo en. p s k e n o rs ag e d p r m Hve aber o 0 budsk sv. o n fo le end 3.00 te , emails, Reklame

• En adfærdsændring • At lære nye færdigheder • Skabe opmærksomhed og interesse • Skabe loyalitet og relationer Helt overordnet set fokuserer god eventkommunikation på at komme ud og møde mennesker, gerne hvor de er og engagere dem i din kommunikation (og mål) på deres præmisser – gennem aktiviteter, der giver modtageren mulighed for at tage aktivt og relevant del i din formidling.

René Crone Han er stifter og adm. direktør for oplevelses- og kommunikationsbureauet crone & co og har mere end 20 års marketing- og ledelseserfaring, bl.a. som marketingdirektør i Microsoft og en del af den danske direktion... han fungerer idag som management, HR og marketing rådgiver og leverandør med speciale i at skabe og optimere oplevelsesbaserede løsninger med fokus på virksomheders vækst og forretning. René har bl.a. været med til at rådgive, udvikle og gennemføre effektfulde oplevelseskoncepter og projekter for NOKIA, Toyota, Carlsberg, IBM, ISS, Unilever, MTV, Lundbeck, Lee, Microsoft, Electronic Arts, Rambøll m.fl. Crone & Co www.croneandco.com E: info@croneandco.com

10

MØDERPLUS+

Hvor man ge budsk aber kan du huske fra din ve j til eller fr kontoret a idag? Prø v at stopp og tænk e e fter – før du læser videre. Formentlig kan du ikk e huske en eneste . I bedste fald nogle få. Det er tankevæk kende. Ikke sand t?

O

M

F

P

m


Vælg mellem 23 hoteller. Sunde og velsmagende buffeter. Masser af fleksibilitet.

269 mødelokaler.

Super moderne faciliteter.

Overnatningsmuligheder. Jamie Oliver Taste Breaks.

Møder for 2 til 1.264 personer. Ét booking nummer. Personlig mødeservice. Fri Internet.

LCD-projektor.

Anderledes kreative mødeoplevelser.

2

12.970 m mødelokaler fordelt over hele landet. Alt fra navneskilte og kuglepenne til whiteboard og skriveblokke i stort format.

Mulighederne er mange. Faciliteterne endnu flere. Trygheden er størst. Ring 33 48 04 04 og lad os hjælpe med at arrangere dit næste møde eller konference. Læs mere på scandichotels.dk Scan koden og få alle kontaktdata direkte på din telefon. Download en gratis scanner – send en sms med ”SCANDIC” til 1204 (alm. trafik takst).


Kan man planlægge en god stemning?

De bedste møder er ikke nødvendigvis dem, hvor der er bedst styr på tid og dagsorden. Hvis vi holder tiden, men stemningen er elendig, er det højst tvivlsomt, om vi når et særlig godt resultat. Hvis mødelederen er sur, og mødedeltagerne mundhugges og mobber hinanden, vil vi sandsynligvis forlade mødet med en fornemmelse af mismod og manglende lyst til at følge op på mødets beslutninger.

Af Bo Krüger, Moving Minds De bedste møder er ikke nødvendigvis dem, hvor der er bedst styr på tid og dagsorden. Hvis vi holder tiden, men stemningen er elendig, er det højst tvivlsomt, om vi når et særlig godt resultat. Hvis mødelederen er sur, og mødedeltagerne mundhugges og mobber hinanden, vil vi sandsynligvis forlade mødet med en fornemmelse af mismod og manglende lyst til at følge op på mødets beslutninger. Men vi har alle prøvet at være til møder, hvor tidsstyringen haltede, og hvor vi ikke nåede det, vi havde planlagt, men måske noget helt andet, og alligevel har vi forladt mødet opløftet med en følelse af, at vi var effektive, og det var tiden værd. Sandsynligvis er forklaringen, at der var en god stemning, som fik mødedeltagerne til at blomstre med deres viden og talenter. Mødelederen var smilende og anerkendende, mødedeltagerne byggede videre på hinandens idéer, bakkede hinanden op og grinede sammen. Kort sagt kan en dårlig stemning ødelægge selv det bedst planlagte møde, og en god stemning kan redde selv det dårligst forberedte møde. Det optimale er selvfølgelig, at mødet både forløber planmæssigt og med god stemning, men spørgsmålet er, om vi kan planlægge eller forberede mødet på en måde, så vi sikrer os at der bliver en god stemning. Men lad os starte med at se på, hvorfor en god stemning som regel skaber et godt møde.

Det magiske vendepunkt Den nyeste psykologiske forskning har vist, at hvis vi oplever mange positive følelser i forhold til negative følelser, blomstrer vi både som mennesker og i grupper, f.eks. til et møde. Helt præcist viser studier af psykologiprofessorerne Barbara L. Fredricksons og Marcial F. Losada, at vi skal opleve minimum 3 positive følelser per 1 negativ følelse, for at vi blomstrer. Dette kaldes også en positivitetskvotient på 3 til 1. De fleste mennesker og grupper har en positivitetskvotient omkring 2 til 1 (dvs. 2 positive følelser per 1 negativ), hvilket betyder, at de fungerer markant dårligere end dem der har en kvotient på mindst 3 til 1. Tilsyneladende er der tale om et magisk vendepunkt, som fuldstændig forvandler

12

MØDERPLUS+

os og vores måde at være sammen på, ligesom skiftet fra 0 til 1 grad, der gør forskellen på is eller vand. F.eks. viste studier af 60 lederteams1 , at hvis deres positivitetskvotient var 1 til 3 eller derover performede de markant bedre end alle andre teams. De var mere profitable, opnåede større kundetilfredshed og fik bedre evalueringer af deres chefer, ligesindede og underordnede end de andre teams. De teams der klarede sig dårligst havde derimod et meget højt niveau af negative ytringer i forhold til de positive. Disse grupper var ufleksible og mistede evnen til at stille spørgsmål, desuden mistrivedes de i en uendelig sløjfe af selvoptaget forsvar for egne synspunkter. Teamene med et højt niveau af positivitet havde et større handlingsrepertoire, større flexibilitet og modstandskraft overfor modgang, flere sociale ressourcer og mere optimal funktionsduelighed. Forskning i følelser har vist, at negativitet og kritik rammer os hårdere end positivitet og anerkendelse. Der skal åbenbart mindst tre positive følelser til for at opveje en negativ. Derfor skal vi være rundhåndede med opbakning og anerkendelse og skånsomme med kritik, hvis vi vil have vores kollegaer, ægtefæller og børn til at blomstre. En af verdens førende positivitetsforskere Barbara Fredrickson har dokumenteret, at negative følelser indsnævrer vores evne til at tænke og finde løsninger. Negative følelser er med andre ord meget ineffektivt for en gruppe ledere, medarbejdere eller eksperter der mødes for at tænke store tanker og finde gode løsninger på firmaets udfordringer. Barbara har til gengæld fundet ud af, at positive følelser gør, at vi ser flere detaljer og handlemuligheder, hvilket på et møde betyder, at vi kan lave et mere præcist billede af den verden vi skal navigere i, men også at vi får flere konstruktive løsningsmuligheder på bordet. Positive følelser åbner os som en blomst, der søger mod solens stråler, så vi bliver mere kreative og fleksible. Men ikke nok med at positive følelser hjælper os i nuet, de bygger os også op til fremtiden. Forskningen viser, at positive mennesker lærer mere, husker bedre og knytter flere sociale og faglige bånd til deres kollegaer. Det betyder, at vi er klædt bedre på til at implementere mødets beslutninger og til at være effektive sammen næste gang vi mødes.

Hvad kan vi gøre? Forskningen i positivitet kan hjælpe os til at planlægge den gode stemning. Desværre fungerer det ikke bare at beslutte sig for at tænke positivt. Positive følelser skal være ægte for at de fungerer, påklistrede smil og falsk ros kan i værste fald virke modsat.

Prøv i stedet med: Positive overraskelser: Positive følelser kommer ofte, når vi oplever noget som er bedre

1. ”Positive affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing”; Barara L. Fredrickson & Marcial Losada. American Psychologist, vol. 60, nr. 7


end forventet. Dette betyder, at en vigtig del af et positivt møde er at skabe de rette forventninger. Giv folk det de forventer og så lidt mere. Lad vær at oversælge mødet, sig lige nøjagtig nok til at deltagerne kommer i godt humør og så overrask dem med nogle gode oplevelser undervejs, de ikke havde forudset, f.eks. en hemmelig gæst eller et kulturelt indslag. Skab relationer: En af de korteste veje til positive oplevelser er at hjælpe deltagerne til at opleve hinanden fra deres bedste sider. Sørg f.eks. for at de får hilst på hinanden i starten af mødet på en sjov måde. Sørg for at der sker noget sjovt om aftenen, så folk ikke bare sidder og kæver bajere. Den hemmelige ven: Bed deltagerne om at skrive deres navn på en seddel. Bland sedlerne i en skål og bed alle trække et navn på en person, som de skal være hemmelig ven for. Forklar at de skal sørge for at bakke deres ven op, tale med dem og hjælpe dem, hvis de har brug for det. Slut mødet af med at afsløre hvem der har været hemmelig ven for hvem. Fysisk involvering: Fysisk aktivitet bringer humøret i vejret. Lav en walk and talk, lav stående gruppearbejde og prøv evt. med en energizer. Energizers er små sjove fysiske øvelser som passer godt på et møde, tjek f.eks. www.movingminds.dk.

Fokus på succeser: Giv deltagerne mulighed for at fortælle om deres succeser. Lav f.eks. en pralerunde eller bed alle tage en ting med, der symboliserer noget, de har haft succes med. Leg: Barbara L Fredrickson peger på leg som en af de bedste metoder til at bringe positivitetskvotienten i vejret. Der er selvfølgelig tale om lege der passer til voksne mennesker, så vi er ikke ude i tit-tit-bøh eller bro-bro brille. Spil netværksbingo, lav små kreative gruppeopgaver, spil rundbold og leg i det hele taget med tanker og idéer.

Bo Krüger er en af Danmarks førende eksperter i mødeledelse og har skrevet bestselleren Mødeledelse fra Børsens Forlag. Bo er cand.mag. og direktør i konsulentfirmaet Moving Minds. Bo har hjulpet mange af Danmarks største virksomheder og kursussteder med at blive bedre til at holde møder. Bo er desuden en brugt foredragsholder og mødefacilitator. Vil du vide mere om forfatteren eller bestille bogen Mødeledelse, så tjeck ind på www.movingminds.dk

VELKOMMEN! HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Med fokus på den gode energi til krop og hjerne sørger vi for sunde pause serveringer og måltider, der er tilberedt af friske lokale råvarer, der vil give dig unikke smagsoplevelser og god energi til en lang dag.

Er der behov for at bryde med vaner og rutiner i mødeprocessen - til teambuilding, stiller vi spændende læringsredskaber til rådighed - kvit og frit.

På Bymose Hegn møder du værtskabelighed i særklasse. Vi leverer en høj standard med plads til fleksibilitet, individuelle løsninger og overraskelser. Hos os er du og dit arrangement i centrum! Bymose Hegn ligger midt i den smukke nordsjællandske natur og er hurtig og nem at komme til. Vores mødelokaler, konferencesal og 20 grupperum samt 112 nyrenoverede og komfortable værelser er alle lyse og med en fantastisk udsigt til de smukke omgivelser.

Hvad kan vi gøre for dig? Kontakt konferencekoordinator Gitte Winberg på 48 77 83 07

www.bymosehegn.dk Bymose Hegn | Bymosegårdsvej 11 | 3200 Helsinge | 48 79 84 00


POVL HENNINGSEN KRESTEN SCHULTZ JØRGENSEN

Med ansigtet mod muren Gode råd til alle, der skal holde en præsentation, i en ny bog fra Gyldendal Business. Titlen ”Bryd muren” hentyder først og fremmest til, hvad man stiller op fra podiet i kraftig modvind.

Bogen kommer hele vejen rundt, lige fra gode tip til åndedrætsøvelser for den nervøse foredragsholder til retoriske teorier og mere ellerr mindre filosofiske betragtninger om mulige baggrunde for frustrationer hos både publikum og ham/hende, der skal levere en ”performance”.

Af Lars Blicher-Hansen Kender du det: Halvdelen af forsamlingen har gang i mobilen, hvor de tjekker mails og sender en lind strøm af sms’er. Eller endnu værre, den bærbare er åben, og små fnis afslører med usvigelig sikkerhed, at din tilhører er mere optaget af sin facebook-dialog med vennen eller kæresten end af det utroligt fornuftige og underholdende indlæg, du er i gang med at berige dit publikum med?

Forfatterne forsøger at strukturere deres budskab i bogen gyldendal business på en enkel måde, men ved første gennemlæsning virker den imidlertid noget rodet. De smukke kk ord d om, at ””..antagelsen l om, at gode præsentationer også er lange præsentationer, er naturligvis noget sludder” falder lidt til jorden i bogens eget væld af ord. Men pluk i den og find velmente og brugbare fif på alle niveauer, hvis du har planer om at kaste dig for løverne.

Eller endnu endnu værre: Der sidder én i forsamlingen, som simpelt hen har sat sig for at skyde dig ned, mens du afvikler din præsentation. En person, der i bogen ”Bryd muren” falder ind under den kendte kategori af tilhørere, der går under betegnelsen r..huller… Det er kommunikationseksperterne Povl Christian Henningsen og Kresten Schultz Jørgensen, der har forfattet den handy håndbog med undertitlen ”Guide til kommunikation i modvind”.

Bryd muren Guide til kommunikation i modvind

Bryd muren. Povl Christian Henningsen og Kresten Schultz Jørgensen. 135 sider, 200 kr. incl. moms. www.gyldendalbusiness.dk

Danmarks mødested Odense Congress Center er i rivende udvikling. En udvikling, der kommer dig, som arrangør af et møde eller en konference, til gode. Her på Danmarks mest centrale mødested har vi indviet vores nye mødelokaler. De er indrettet med farver og fantasifulde motiver – mødelokaler, der inspirerer til alle former for møder – fra det lille intime for to personer til konferencer, kurser, forretningssamtaler eller lige præcis det, du har brug for. I 2011 fortsætter udviklingen af Danmarks mest centrale mødested med en spændende forvandling af restaurant og lobby. Vi glæder os til at se dig!

Hos os får du:  Dynamisk og nærværende personale

 Møder med overnatning i store indbydende værelser

 Kundearrangementer og spændende tilbud

 Restaurant & hotel

 Inspirerende mødefaciliteter  Skræddersyede løsninger

HOTEL

. KONFERENCE . MESSE . EVENT

WWW.OCC.DK 14

MØDERPLUS+

Iben Germundsson Charlotte Skou ig@ose.dk csj@ose.dk

 Central beliggenhed Vi begejstrer gennem oplevelser – lad os inspirere dig!

Frank Haussmann fh@ose.dk

Tina Schütt ts@ose.dk


Formanden har ordet

Efter et par hårde år i den internationale mødebranche og for medlemmer i MPI, er der – i bogstaveligste forstand - grund til at se fremtiden i møde.

indkapslet i termen eventmarketing. Særligt i USA, hvor MPI har internationalt hovedkontor, er dette tydeligt. Der udgives eventmarketing magasiner, og en række af de allerstørste virksomheder har organiseret sig med eventmarketing divisioner. For eksempel er ikke mindre end 1/3 af software giganten Microsofts marketingbudget allokeret til området.

Mødeaktivitet er et spejl af aktivitet i samfundsøkonomien. Går det godt, er der flere produkter, der skal lanceres. Der er flere medarbejdere, der skal trænes og på kursus. Og der er flere anledninger til at fejre og holde (firma-) fest. Ikke kun er der udsigt til bedre konjunkturer generelt set – der er også strukturer i samfundsudviklingen, der går vores vej. Efterspørgslen efter de kompetencer og det fokus, der kendetegner professionelle i mødebranchen, er i vækst. I MPI og i nærværende magasins spalter har vi længe været skarpe på, at møder er meget mere end et mødelokale, kaffe og power points. Mødeplanlægning annekterer mere og mere klassiske discipliner inden for salg og marketing ude i virksomhederne. Denne udvikling er særligt

Også i Danmark er der klare tegn herpå – hvad medlemssammensætningen i MPI Danmark da også klart viser. Jeg tror, at vejen frem er yderligere fokus på generelle forretningsmodeller og -strukturer, så der kommer yderligere bevidsthed om potentialet ved møder og events. Og husk, hvad vores amerikanske kolleger ofte minder os om: Explain in Business Terms, not Meeting Terms! Godt nytår - vi ses i MPI Danmark! Lars Ramme Nielsen Formand, MPI Denmark

Gaveorgie ved juleeventen

Premiere på planlæggernes eget møde

Næsten 100 medlemmer af MPI Denmark deltog i 2010-julearrangementet på det nye, spændende event-sted Toldboden i Københavns Havn. Og gavmilde sponsorer stillede så mange præmier til rådighed, at der var julegaver til flere end halvdelen af deltagerne, da Tage Rosenmeier fra IBM for 6. år i træk fungerede som opråber i det traditionsrige julebingo. Blandt gaverne var gavekort til weekendophold, middage, brunch, spabehandlinger og meget andet. Også lækre julekurve, bøger og vin blev delt ud med rund hånd. Som en ekstra overraskelse havde MPI-medlem Mette Haslund Bertelsen fra Det Kongelige Teater arrangeret et besøg af kgl. Operasanger Gert Henning Jensen, som gav et lynkursus i sangens ædle kunst og fik hele forsamlingen til at skråle (det udtryk dækker vist meget godt) ”Jeg så julemanden kysse mor” i kor. Festligt!

10 mødeplanlæggere var samlet til Denmark Chapters første plannerlunch den 24. november 2010 på Hilton Copenhagen Airport Hotel. Idéen kommer oprindeligt fra det hollandske chapter, som har haft succes med at tilbyde organisationens mødeplanlægger-medlemmer et fortroligt forum, hvor de kan drøfte specifikke plannerudfordringer og udveksle erfaringer ud fra et rent plannerperspektiv.

Ny medarbejder i sekretariatet Den 1. februar 2011 startede Christina Spangsberg som medarbejder i MPI Sekretariatet hos VisitDenmark. Christina er vikar for Mette Sattrup, der går på et års barselsorlov den 11. februar.

DENMARK ORIENTERER

Eventmarketing og møder

På Hilton var emnerne bl.a. de udfordringer, der påvirker plannernes arbejde mest i disse tider, irritationsmomenter i det daglige arbejde samt plannernes forventninger til og erfaringer med forskellige mødesteder. Seancen blev faciliteret af Michael Ahlstrand (foto), der selv er planner og eventchef i Danske Bank og medlem af MPI Denmark’s bestyrelse. Der var enighed blandt deltagerne om, at initiativet absolut har værdi og skal gentages. Og det bliver det så – se nærmere i arrangementskalenderen.

MPI Danmark i MØDERPLUS+ redigeres af Lars Blicher-Hansen, medlem af det danske chapters bestyrelse og af MPI’s Industry Advisory Panel. Spørgsmål, kommentarer eller indlæg sendes til lars@blicher-hansen.dk.

Arrangementskalender

(find evt. detailoplysninger om tid og sted, som ikke var oplyst ved redaktionens slutning, på mpidenmark.dk).

13. – 15. februar: European Meeting & Events Conference 2011, Düsseldorf.

indhold og emner til debat. Første emne er indkommet: ”Medicares restriktioner i forbindelse med møder”.

masser af tid til at netværke. Eventen finder sted i forbindelse med MPI Denmarks årsmøde. Hilton Copenhagen Airport Hotel

Ultimo februar:

Torsdag d. 7. april:

Fredag den 29. april

Halvdags konference i Planner Forum (forbeholdt mødeplanlæggere). Første forsøg med Planner Forum som en modificeret ”open space”, hvor mødeplanlæggerne selv skaber

Årsmøde og Danish MPI Awards. For tredje år i træk præsenteres mødebranchens ”must attend” begivenhed, Danish MPI Awards. En festlig Award Dinner med

Sinatur Hotel Frederiksdal: Planner Lunch, et arrangement hvor organisationens mødeplanlæggere kan netværke, udveksle erfaringer og blive inspireret.

MØDERPLUS+

15


>>SYNSPUNKT Synspunkt er nye åbne spalter i MØDERPLUS+ Her bringer vi indlæg fra aktører i mødebranchen, der vil være med til at udvikle, inspirere og påvirke os alle. Har du også meninger om møder, og ikke mindst om hvordan de kan gøres bedre, er du velkommen til at sende et bidrag til redaktion@kursuslex.dk

>> Luk dog nye folk ind i netværket Af Fif Beck, konferencier m.m.

For nylig var jeg igen til en konference. Dem holder jeg meget af. Man risikerer at blive klogere og få god inspiration med hjem. Og ofte er traktementet fortrinligt, og rammerne eksklusive. Det er alt sammen udmærket. Men…ofte går det alligevel galt skønt de bedste intentioner. Som f. eks. da jeg i Børsens smukke rammer var til en stor konference med mange og sikkert også spændende mennesker. Problemet var bare, at jeg trods mange kaffepauser og frokostpause ikke rigtig fik netværket med ret mange af dem, simpelthen fordi de ikke ville! Det er selvfølgelig noget af en påstand og kan lyde noget forurettet. Det skal da også tages med et gran salt, men noget er der om det alligevel. For ligesom de mystiske fænomener på markerne stod langt de fleste folk også i cirkler, der umuliggjorde enhver chance for at lære nye mennesker at kende og derved afdække nye muligheder for netværk og udvikling. Heldigvis var der få undtagelser, der gjorde, at jeg alligevel fik talt med nye og inspirerende mennesker. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, så jeg smilede bredt og

10 PERFEKTE MØDESTEDER

MED CHARME OG STIL I CENTRUM AF KØBENHAVN For 10 og helt op til 4.000 personer

Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square

Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen Island Copenhagen Strand Hotel Opera Gentofte Hotel

Søg, 16 forespørg MØDERPLUS+og bestil på:

www.venuecopenhagen.dk

Dagmøde

fra kr.

545,-


#1 >>SYNSPUNKT

indbydende til enhver, der kom mig i møde, og se om jeg ikke kom i kontakt med to andre, der lige som jeg følte netværksdelen lidt akavet. Vi har nu i øvrigt fået et meget inspirerende samarbejde ud af det.

vigtigt med netop de mennesker, man står og samtaler med, og så er det naturligvis op til alle parter at forstå situationen. Man bryder jo heller ikke unødvendigt ind i en intens samtale under andre omstændigheder, vel?

Hermetisk lukke cirkler

Men sammenfattende ser jeg dog en tendens til tilknappethed, og jeg er sikker på, at alle ville være bedre tjent med en mere åben attitude. Vær lidt mindre dansk, om man så må sige!

Jeg begyndte efter sidste kaffepause at fundere over, hvad det kræver af mødedeltagerne at få noget godt ud af arrangementet. Det kunne jeg lige så godt, da næste oplægsholder kedede mig usigeligt. Men det er en anden snak.

Jeg fandt frem til, at der grundlæggende er tre typer mødedeltagere: • den rådvilde • den åbne • den lukkede Den rådvilde kan jeg let identificere mig med. Det er ham/hende, der ofte føler sig som hund i et spil kegler og ikke rigtig aner, hvordan man skal gribe det hele an, mens man ser på, at andre og mere tjekkede deltagere enten står i førnævnte hermetisk lukkede cirkler eller går rundt og ser betydningsfulde ud med nogle ”vigtige dokumenter” under armen og/eller taler alvorsfuldt i mobil. Attituden er ikke til at tage fejl af. Jeg spekulerer bare på, hvor meget de egentligt får ud af sådanne arrangementer mht. innovation og nytænkning – og netværk! Den rådvilde står tilbage som tilskuer, og den lukkede med en følelse af, at hans/hendes kostbare tid nok engang er i fare for at være spildt. Således fik jeg slået to fluer med et smæk og hårdt, men uretfærdigt defineret såvel den rådvilde som den lukkede deltager.

Ræk labben frem Den åbne er den, der tager det første skridt og rækker labben frem og viser interesse for andre deltagere end dem, han/hun kender i forvejen. Han/hun viser ved sin attitude, at man er villig til dialog. Rent fysisk er det noget med at stå i halvåbne cirkler og også at have et imødekommende blik rettet ud mod andre. Eller hvis man ikke allerede er i dialog med nogen, går hen og indleder en dialog med andre. Et godt indgangs-spørgsmål er jo altid, hvad man forventer at få ud af eventen. Blot et forslag. Jeg fik selv ved en anden lejlighed et fantastisk netværk ud af at stå i en komisk situation og balancere med kaffe og kage lige efter et solidt 3-retters måltid. Det affødte en naturlig dialog om situationen, og hurtigt kom vi i gang med at finde ud af, hvem hinanden var. For min part kan jeg sige, at jeg har stort udbytte af at netværke med den person i dag. Det er klart, at man ikke for enhver pris skal invitere alle ind i sin kreds. Det kunne jo faktisk være, man var ved at få fat i noget

Grænseløs konference Konferencer, hvor grænsen mellem arbejde og fornøjelse er lige så flydende som den usynlige landegrænse mellem Danmark og Sverige midt i Øresund. Til gengæld er både Sverige og Kronborg Slot synlige fra de fleste af vores mødelokaler... Godt at vide Marienlyst er et af Danmarks største konferencehoteller med fri parkering, 20 lyse mødelokaler (det største med plads til 380 deltagere), restaurant, lounge, bar, pool, casino, i alt 158 værelser samt 450 m 2 terrasse direkte til Øresund. Mød os på Mødedagen i Bella Center den 3/3-11. Du finder os på Danske Kroer & Hotellers stand. Ndr. Strandvej 2 • DK 3000 Helsingør T +45 4921 4000 • E-mail: hotel@marienlyst.

Medlem af

www.marienlyst.dk

MØDERPLUS+

17


Hotel- & Konferencegruppen Nordsjælland

Et stenkast fra København og et smut fra vandet

Er du som konferencegæster er flest? •

Sætter du pris på at være herre i ”eget hus”?

Sætter du pris på at være på et konferencecenter, der ikke ligner et konferencecenter?

Sætter du pris på gode parkeringsforhold tæt ved hoveddøren, og helt uden beregning?

Sætter du pris på en kort transporttid, gode tilkørselsforhold via tætliggende alfavej, men samtidig et ophold midt i naturen – blot et smut fra vandet?

Så er der ingen anden udvej end at klikke ind på www.hkgn.dk næste gang du har brug for lokaliteter til din konference.

Vi dækker Nordsjællands kystlinje!

Sophienberg Slot Rungsted Strandvej 219 2960 Rungsted Tlf: 45 76 09 00 Fax: 45 76 35 25 info@sophienberg.dk www.sophienberg.dk

Hotel Bretagne Sauntevej 18 3100 Hornbæk Tlf : 49 70 16 66 Fax: 49 25 65 04 mail@hotelbretagne.dk www.hotelbretagne.dk

Hotel Villa Strand Kystvej 12 3100 Hornbæk Tlf: 49 70 00 88 Fax: 49 70 11 00 hotel@villastrand.dk www.villastrand.dk

Hotel Hornbækhus Skovvej 7 3100 Hornbæk Tlf : 49 70 01 69 Fax: 49 70 01 72 info@hornbaekhus.com www.hornbaekhus.com

+ omgivelser - Oplev Nordsjællands smukkeste hotel- og kursusejendomme - Læs mere på www.hkgn.dk Inspiration i unikke 18 MØDERPLUS


#2 >>SYNSPUNKT

Ildsjæle under pres

økonomiske rammer overholdes, hvad enten udgangspunktet er en virksomhed, en forening eller i kommunalt regi.

Af Mette Fisker, DirektørConferenceCare På baggrund af mine erfaringer som tidligere leder for ti mødeplanlæggere i verdens største medicinalkoncern samt i spidsen for egen virksomhed siden 2007 føler jeg trang til at skrive et indlæg om mit syn på mødeplanlæggerens personlige og faglige udvikling. Jeg er ydmyg i forhold til opgaven. Rundt omkring i Danmark sidder der et stort antal mødeplanlæggere, som er særdeles professionelle og kompetente, og som jeg har haft fornøjelsen af at møde i forbindelse med forskellige arrangementer for mødeplanlæggere, samt når jeg har holdt foredrag om emnet. Udvikling og det at udvikle sig i mange forskellige aspekter har altid haft min store interesse. Jeg er uddannet coach og stiller her mine observationer og meninger til offentligt skue – og jeg hører gerne fra dig, hvis du har en holdning til mine synspunkter. Jeg tror nemlig på, at dialog fremmer udvikling, især når vi mødes. Det er vel netop også det bærende element for os mødeplanlæggere, når vi arrangerer møder og konferencer for vores kunder. Skal en virksomhed fremme samarbejde, vidensdeling eller salg, er det min overbevisning, at møder og konferencer vil være i top 3 over de mest effektive midler. Tilgangen til mødeplanlægning er forskellig. For nogle er det en fuldtidsopgave, mens andre blot gør det af og til. Det vigtigste er, at du arbejder med dét, du har lyst til. At vi så nogle gange kan få lyst til noget andet over tid, ser jeg blot som en mulighed. I min verden er det i høj grad lysten, der driver værket, uanset hvilket ”værk” vi er i gang med. Men lyst kan ikke gøre det alene!

Stærke sider Der er mange forskellige indgangsvinkler til mødeplanlægning. Måske har du valgt en uddannelse inden for faget, eller måske er du startet i en anden jobfunktion, men har fundet ud af, at planlægning og organisering, som i høj grad er vigtige kompetencer for en mødeplanlægger, er nogle af dine stærke sider og har medført ros og anerkendelse, som har givet dig endnu mere lyst til at planlægge og organisere. Måske greb planlægningen og organiseringen om sig, projekterne blev større og større, og pludselig var det ikke længere kun små møder, men også større konferencer, der skulle arrangeres. Det medførte måske et større fokus på, hvad der får folk op af stolene, hvordan kommunikation fungerer bedst, hvordan mødets eller konferencens målsætninger bedst nås, og hvordan de

Jeg har mødt mange mødeplanlæggere med karriereforløb som beskrevet. De har erfaring, kan holde mange bolde i luften på en gang, får ting ført ud i livet, og er samtidig utroligt kvalitetsbevidste, ærekære og tager ansvar. De er ildsjæle og arbejder under pres.

Høje forventninger Jeg kan se gnist i øjnene på mødeplanlæggere, der kan lide deres job. De er engagerede og brænder for at gøre en forskel for deltagerne, og det er jo i bund og grund dem, det hele handler om. Derfor er det også afgørende, at vi som mødeplanlæggere hele tiden udvikler os i takt med, hvad deltagerne forventer - og der er høje forventninger til os rundt omkring. Ingen vil spilde deres tid, alle vil have noget nyt, vil være ”something special” og ikke bare et nummer i rækken. Vi er jo selv mødedeltagere indimellem – og nok af den mest kritiske slags. Derfor er både faglig og personlig udvikling altafgørende for en mødeplanlægger. Vi skal hele tiden forny os og følge med, selvom det umiddelbart kan være svært at se meningen i, når både deltagerne og vores leder allerede synes, at vi gør et godt stykke arbejde. Men det kan altid blive endnu bedre. Vi skal være ambitiøse på vores område. Mødedeltagerne skal gå fra vores arrangementer med hænderne over hovedet, og den begejstring skal holde længe efter, de har forladt mødelokalet. Deltagerne skal føle, at den tid, de har investeret, står mål med deres udbytte.

Dokumenter resultaterne Som mødeplanlæggere skal vi også tænke på vores værdi på arbejdsmarkedet. Vi kan være i fast job i dag og jobsøgende i næste måned. Derfor er det alfa og omega at vedligeholde og videreudvikle vores kompetencer, holde fokus på resultaterne – og sørge for at kunne dokumentere dem.

Start med at stille dig selv en række spørgsmål som fx: • Hvilke kompetencer vil jeg styrke i 2011? • Hvilke målsætninger har jeg for mine arrangementer? • Er de opnåelige og sjove at gå efter? • Synliggør jeg mine resultater? • Hvis nej – hvordan kunne jeg gøre det? For at overgå deltagernes forventninger skal vi være ambitiøse. Føles det som et negativt pres, er det måske på tide at stoppe op og overveje, om du stadig skal være mødeplanlægger i mange år frem. For der er ingen grund til at tro, at deltagernes forventninger bliver mindre i fremtiden.

MØDERPLUS+

19


Konference-stjernerne moderniseres Den snart 14 år gamle danske hotelklassifikattion har fået et større service-eftersyn og landede sidste år i en ny og moderniseret version, ssom i højere grad end tidligere også tager hensyn til de ”blødere” værdier og dermed er noget mindre rigid end tidligere. Nu kommer tturen til den underliggende klassifikation af hotellernes og konferencecentrenes mødefaciliteter, den såkaldte konferenceklassifikation. Hovedprincipperne i de nye ordninger, som Hotel, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA) står bag, er indførelsen af begrebet tilvalgspoint, som giver en større fleksibilitet i de forskellige udbyderes måde at opnå stjernerne på. Konferenceklassifikationen kan kun gives til

Nyt værktøj til mødeplanlæggeren

hoteller, kursuscentre m.v., der i forvejen har minimum 3 af de 5 mulige stjerner i hotelklassifikationen.

Bredbånd, projektorer og Meetovators Det er ikke kun ønsket om at harmonisere de to systemer, men også den rivende udvikling inden for IT-området, der nødvendiggør en revision af de kriterier, der ligger til grund for tildelingen af mødefaciliteternes stjerner. Blandt de nye krav er øgede bredbåndhastigheder og fastmonterede projektorer i plenumlokaler. Endelig er det planen at kræve, at mødesteder i de højest klassificerede kategorier skal råde over Meetovator-uddannet personale. HORESTA forventer, at det nye system træder i kraft i løbet af 2011.

VI SAMLER BRIKKERNE TIL BUSINESS MED SUCCES

En række konference- og mødesteder i Nordsjælland har sluttet sig sammen for at synliggøre Nordsjællands herligheder i møde- og konferencesammenhænge. Moderne mennesker lever ikke kun af designervand og kaffe. Der skal mere til, fx frisk frugt, hjemmebagt brød, menuer med sunde og velsmagende retter serveret i professionelle omgivelser, der inspirerer til effektivitet, udvikling og resultater. Kort sagt; alt det, der skal til for at få noget ekstra ud af konferencer, møder og kursusdage. Også når solen skinner udenfor.

Som en af de første aktiviteter lancerer samarbejdet nu en ny meeting planner og webportal under temaet: Kongernes Nordsjælland. Her kan man finde inspiration med få klik screene mange mødemuligheder i Nordsjælland. Herefter kan man sammensætte en præsentation af de relevante muligheder til kredsen af beslutningstagere. Og når beslutningen er taget, kan man lave en skræddersyet invitation med video, billeder og tekst fra de udvalgte steder - og med egen forside, tekster og program. meetingplanner.visitnordsjaelland.com.

20

MØDERPLUS+

Kandestederne Kandebakkevej 17 · 9990 Skagen Tlf. 98 487 900 www.hjorthshotel.dk

Scheelsmindevej 35 9100 Aalborg Tlf. 98 18 32 33 www.scheelsminde.dk

Einar Packness Vej 2 9000 Aalborg Tlf. 98 13 50 53 www.svalegaarden-hasseris.dk


w

w

w .in

sp

iri

ng

de

nm

ar

k.d

k

Danmarks bedste møderegion Nu behøver du ikke længere at være i tvivl om, hvor du finder inspiration til jeres næste møde eller konference. Inspiring Denmark er et netværk med de bedste konferencesteder i Syddanmark. Vi har lagt kræfter og kompetencer bag ønsket om at udvikle Danmarks bedste møderegion. Vi kan byde på et top-motiveret erhverv, som er professionelt til fingerspidserne. Som kan håndtere alt fra små møder til store arrangementer med op til 4.500 deltagere. Som er mere end bare fysiske rammer. Som vil inspirere til bedre møder mellem mennesker.

På www.inspiringdenmark.dk kan du nemt finde frem til præcis det kursus- eller konferencested, der passer til dit arrangement, og sende en forespørgsel afsted med det samme. Velkommen til regionen, hvor H.C. Andersen skrev sine eventyr, hvor LEGO blev tænkt, udviklet og realiseret, hvor leg og læring går hånd i hånd, hvor naturen er uforlignelig og hvor havluften altid er nær. Velkommen til dynamiske, innovative og inspirerende konferencer. Velkommen til Syddanmark. Velkommen til Inspiring Denmark!

Vi ses es p på www.inspiringdenmark.dk www ww w.ins ins

TEGLGAARDSPARKEN 101 · DK-5500 MIDDELFART T: 75 82 92 10 · F: 75 82 95 10 · WWW.INSPIRINGDENMARK.DK


GEN HÅNDBO EX VÆRKTØJ ET KURSUSL

GEN ØJ ÆR K T NDUBSO X LE V Årgang 39

2011

KURS

2011

www.kursuslex. N TIL BOGE USHÅND KURS E- OG MØD RE ÆGGE L N A PL

w

DIT VÆRKTØJ ER KLAR 331.500 Kursuslex håndbøger

TIL HÅNDBOGEN SUSMØDE- OG KUR PLANLÆGGERE

ursu ww.k

HÅNDBOGEN

slex.d

dk

k

Kursuslex Håndbog, der stadig fungerer som et godt værktøj for rigtig mange mødeplanlæggere, udkommer i denne uge i 39. årgang. Siden 1972 er den blevet udsendt i 8.500 eksemplarer hvert år, altså i alt i 331.500 stk. Bogen indeholder al relevant information om flere hundrede mødesteder i Danmark, Sverige og Tyskland Bogen indeholder også et redaktionelt afsnit med ”10 gode råd om mødeplanlægning”, ”Portræt af en mødeplanlægger” og megen anden inspiration til modige mødeplanlæggere. Bogen kan rekvireres gratis hos Kursuslex.

Alle præsentationer i håndbogen kan downloades til Smartphones via påtrykte QR/2D Barcodes. << prøv her

NYHED

1 2

3

4

Vind en guldbarre I Kursuslex Håndbog, der netop er udkommet, er indsat 4 præmiesider med hemmeligt indhold. Siderne kan rives ud og foldes op og indeholder unikke præmiekoder til 4 store konkurrencer, der afholdes i ugerne 9, 17, 34 og 46. Præmierne er mange og rigtig flotte: Wekendophold, miniferier, middage – samt en ægte guldbarre. Læs mere i Kursuslex Håndbog.

22

MØDERPLUS+


KolleKolle gjorde det godt igen

Nyrenoveret restaurant på Torekov Hotell

Berit Leth, chefen på KolleKolle, sover godt for tiden. En kundetilfredshedsundersøgelse viser nemlig, at 80% af gæsterne er tilfredse med deres besøg på KolleKolle. 98% vil gerne anbefale stedet til andre, mens 40% allerede har gjort det. De må være gode – dem på KolleKolle. Og KolleKolle synes sikkert, at gæsterne er gode.

Det lækre Torekov Hotell på Bjärhalvøen, der hvor Båstad ligger, har renoveret restauranten og kalder den nu Bistroen – eller på svensk: Bistron. Ikke blot synet er nyt, men også ledelsen i køkkenet. Den ny køkkenchef hedder Calle Örtendahl og hans souschef er ingen ringere end Frida Nilsson. Frida deltog på det svenske kokkehold, der vandt sølv ved Madlavnings-Vin i Luxembourg i november.

Bernstorff Slot - hotel og konferencecenter

Nutidige konferencer og møder i historiske omgivelser Afhold konferencer og møder i de mange meget smukke, historiske og elegante lokaler i Slottets prominente omgivelser, med højt til loftet og med den mest vidunderlige udsigt til Bernstorff Slotshave. På Kavalergården i tilknytning til Slottet afholdes møderne i de store auditorier, som er indrettet i helt moderne stil i de historiske bygninger. Bernstorff Slot og Kavalergården råder over 21 værelser, et væld af mødelokaler i alle størrelser fra få til 150 pers. samt den fantastiske slotsrestaurant med smukke hvælvinger og plads til 150 pers.

www.bernstorffslot.dk Bernstorff Slot • Jægersborg Allé 93 • 2820 Gentofte • tlf. 3963 1080 • mail info@bernstorffslot.dk • www.bernstorffslot.dk


M

DEDAGEN ET KURSUSLEX ARRANGEMENT

Kom til MØDEDAGEN 2011 torsdag d. 3. marts i Bella Center

Mødeplanlægning er en kunst, for møder er verdens stærkeste kommunikation. Møder skaber vækst. Derfor har mødeplanlæggere behov for inspiration, viden, networking og forkælelse. Kom til MØDEDAGEN 2011 og mød 200 leverandører til bedre møder, hør inspirerende og lærende foredrag, deltag i masser af fantastiske konkurrencer, netværk med hundredvis andre mødeplanlæggere og få en fantastisk dag – helt gratis. Dagens foredragsprogram Kim Bildsøe Lassen er dagens konferencier

Maksimal arbejdsglæde ved Henrik Krogh, én af landets bedste speakere

Lys, lyd og duft i mødelokalet - Skab stemning i mødelokalet ved Informationsteknik og Experience by Comtech.

Møder med udbytte, som deltagerne husker ved Brian Christiansen, CoastZone

Tag ordet i din magt - få de gode idéer og arbejdsglæden op i flyvehøjde ved Christina Høyer, inspirator

Styling og personlig fremtræden ved Christina Wedel, stylist, foredragsholder m.m.

Mødepolitik seminar med deltagerinvolvering ved Lars Blicher-Hansen, konsulent i mødebranchen

Mødebarometret 2011 hvem er den danske mødeplanlægger ved Mogens Stendrup, konsulent i hotel-og mødebranchen

Den der vover livet - om det levede liv, og især om begrebet livskvalitet ved Søren Dahl, radiovært Café Hack 24

MØDERPLUS+


2011

Invitation til danske mødeplanlæggere!

Bella Center

3. marts

www.moededagen.dk

MØDEDAGEN er vigtig for mødeplanlæggere Uddrag fra evaluering blandt gæster på MØDEDAGEN 2010: >> 96% af gæsterne fandt inspiration til kommende arrangementer hos udstillerne. >> 94% fik kontakter, som de forventede at ville anvende i fremtiden. >> 97% ville gerne inviteres til MØDEDAGEN 2011. >> 94% synes, at MØDEDAGEN er vigtig at deltage i for mødeplanlæggere.

Det giver ny inspiration på en sjov måde

Fin mulighed for at holde kontakt til hoteller og konferencesteder + at møde nye!

Jeg fik stort udbytte af MØDEDAGEN til brug for kommende arrangementer.

Vigtig for mig, idet jeg skulle ud og finde nye samarbejdspartnere i forbindelse med den nye Statsaftale som jeg er bundet af. ET RIGTIGT GODT ARRANGEMENT !

Jeg synes det er et optimalt forum for os mødebookere til at have en evt. første kontakt med konferencestederne, så vi efterfølgende har kontaktpersoner, som vi henvender os til.

Mødedagen er vigtig at deltage i så længe der er en udvikling i konceptet og de udstillere der er med.

Mødedagen var supergodt organiseret, tak

Min gode inspirationsdag.

Læs mere og tilmeld dig på www.moededagen.dk MØDERPLUS+

25


26

MØDERPLUS+

VI MØDES I


Dynamiske møder og Christian Bitz

En kapacitet stopper

Den 17. marts skal man til Grindsted, for Hotel Lyngheden inviterer til netværks- og inspirationsdag, bl.a. med ernæringsekspert, forfatter og foredragsholder Christian Bitz. Det er ham, der plejer at sige ”Luk munden og let røven”! og det er jo også en måde at inspirere på... desuden giver personalet inputs til fremtidens møder og mulighed for at afprøve hotellets dynamiske mødekoncept.

På Schæffergården i Gentofte skal de prøve noget helt nyt og anderledes. De skal have ny direktør, for Rune Korsgaard er på vej til pensionisttilværelsen. Det kan han udmærket tillade sig efter 25 år på Schæffergården og 49 år i hotelbranchen. Han har jo gjort det temmelig godt, det kan ingen benægte, og Schæffergården har i mange år været blandt landets bedste møde- og konferencesteder.

Møder og konferencer i Charlottehaven

Besøg os på Mødedagen (stand 63) 3. marts og vind flotte præmier Lis Andreassen, Konferencechef

Hotellejligheder | Konferencer | Health Club | Café

Sæt liv i dine møder med en “energizer” Konkurser Hotel Kongebrogaarden, Fyns eneste femstjernede hotel, er blevet erklæret konkurs. Trist, for skaberne Jens Christian og Elsebeth Poulsen har gjort en fantastisk indsats. Comwell har meddelt, at de overtager driften fra 1. marts.

Overrask dine mødedeltagere med et 10 minutters energizer indslag, der giver fornyet energi og booster koncentrationen til dagens mødeprogram.

Kontakt Lis Andreassen for nærmere information på tlf. 3527 1511 eller læs mere på www.charlottehaven.com

Gratis p-pladser, trådløst internet og sund mad er naturligvis også en del af dagsmødepakken.

Velkommen til Charlottehaven på Østerbro i København!

Hotel Nørrevang på Falster er også erklæret konkurs, men også her forlyder det, at hotellet allerede er genåbnet med nye ejere. Direktøren er stadig Betina Mærsk. Hjørringgade 12C | 2100 København Ø | www.charlottehaven.com

MØDERPLUS+

27


i landets mindste hotelkæde

Dynamic Hotels består af blot to hoteller, men der skabes dynamik som var det en stor kæde.

Af Christian Guldager Adskillige analyser blandt mødeplanlæggere har vist, at flere end 40 % af mødeplanlæggerne gerne vælger mødesteder med mere end 2-3 timers transport, hvis blot stedet har særlige kvaliteter. Tallene bekræftes af lederteamet hos Dynamic Hotels, Louise Hauge og Sten Bang, der ofte har mødegæster fra Københavnsområdet, på trods af ca. 3 timers transport. Dynamic Hotels består af Hotel Fjordgården i Ringkøbing og Hotel Lyngheden i Grindsted, altså ikke naturlige destinationer for københavnske mødeplanlæggere. Men naturligvis skærpes lysten til at vide mere om stederne, når der i signaturen på salgschefens mail står: »Another way to meet« Vi arbejder alle ud fra tanken om, at du som gæst skal have den bedst tænkelige oplevelse under dit ophold. Det vil du mærke over hele linien, fra det øjeblik du træder ind ad døren på vores hoteller og konferencecentre. Personligt overskud og naturlighed, kreativitet og omstillingsparathed, er alle ord der kendetegner os. Vi lægger vægt på altid at være i bevægelse, og holder os opdaterede med udviklingen på markedet. Ligeledes skaber vi plads til personlig udvikling, medindflydelse og idéudvikling.” Det er store og flotte ord, der kan lyde hult, hvis det blot er ord

28

MØDERPLUS+

og ikke virkelighed. Men det er sørme virkelighed, for ingen af de to hoteller er helt almindelige, heldigvis.

Dynamiske møder Det begyndte i 2000, da den kun tyveårige Anders Stubkjær overtager Hotel Lyngheden. Der blev knoklet og i løbet af få år overtager han og søsteren, Mette Stubkjær, også Hotel Fjordgården, men i en tragisk motorcykelulykke dør Anders Stubkjær i sommeren 2008. Nu ejes de to hoteller af Mette samt Sten Bang, der også er køkkenchef på Lyngheden. Louise Hauge er salgschef for hotellerne og den, der rejser ud og overbeviser mødeplanlæggere fra hele landet om, at

Vi kalder det dynamiske møder”, fortæller hun, ”og ofte er hele vort personale involveret, lige fra bogholder til receptionist, og det giver et fantastisk samspil med gæsterne

de bør afholde deres mødearrangementer i Grindsted eller Ringkøbing. Det har hun succes med, og der er travlt i den lille hotelkæde. Årsagen er formentlig, at det ikke er helt almindelige produkter, de leverer. Selvfølgelig kan man blot leje et mødelokale og nogle værelser, men en kunde bliver altid spurgt om målet med mødet, for det kunne jo være, at hotelpersonalet kan byde ind med særlige aktiviteter til at forstærke mødets virkemåde. Louise er uddannet Meetovator og således i stand til at rådgive og foreslå om nye mødeformer og relevante pauseaktiviteter m.m. ”Vi kalder det dynamiske møder”, fortæller hun, ”og ofte er hele vort personale involveret, lige fra bogholder til receptionist, og det giver et fantastisk samspil med gæsterne”, fortsætter hun. ”Som udgangspunkt kan vi alt”, fortsætter Sten Bang, ”intet er umuligt – og det er også en spændende udfordring for os. Vi må sjældent give op, - faktisk kan jeg ikke huske, at vi har gjort det – men mulighederne er altså også mange”.

Ankom i kajak og fisk i baghaven Hotel Fjjordgården ligger et stenkast fra Ringkøbing Fjord og man kan faktisk padle i kajak helt ind i hotellets baghave ad en smuk å, og byen Ringkøbing er en hyggelig


gammel by med brostensbelagte gader. Hotellet ligger tæt på centrum af byen, men er samtidig nabo til et stort og flot naturområde. Hotel Lyngheden i Grindsted er beliggende på en stor, naturskøn grund i udkanten af Grindsted by. Alle værelser har direkte udgang til naturen og i skoven bag hotellet løber Grindsted Å med gode fiskeforhold. Naboen er en stor put & take sø - som kan bruges som afslutning på en lang mødedag.

Ikke det første naturlige valg I dag har Dynamic Hotels ændret stil fra at være et hotel, der sidder og venter på at kunderne skal ringe, til selv at drage ud og fortælle dem, hvorfor Fjordgården og Lyngheden kan gøre en forskel, når møderne afholdes her. Hotellerne har to uddannede ”Meetovators” altså særligt uddannede personer, der kan facilitere og foreslå aktiviteter og mødeformer, der skaber øget dynamik og bedre inspiration. Salgschefen, Louise Hauge, er uddannet pædagog og det er i høj grad en uddannelse, der er anvendelig i jobbet. ”Det drejer sig om være med til at formidle viden og have fokus på læring, og det ved jeg noget om som pædagog,” siger hun ”og det kan være en fordel, at jeg allerede ved mine salgsbesøg hos de potentielle kunder, kan

vise at vi kan yde lidt ekstra. For mange er vore hoteller ikke det første naturlige valg, for vi ligger lidt afsides i forhold til f.eks. de københavnske kunder, så vi må vise dem, at vi kan lidt mere. Vi skal ikke planlægge kundernes møder, men de skal vide, at vi har rigtig mange anderledes tilbud, som ofte kan berige møderne på mange måder.”

Fiskeri hos naboen Rigtigt er det, at tilbuddene om aktiviteter er mange og anderledes, og så må gæsterne naturligvis selv vurdere, om aktiviteterne kan berige mødet – eller om det er overflødigt tidsfordriv. En rigtig flot vinkælder på Hotel Lyngheden tilbydes

Det drejer sig om være med til at formidle viden og have fokus på læring, og det ved jeg noget om som pædagog

til vinsmagning, og uanset at det ikke er hverken utraditionelt eller nyt, så er vinsmagning altså hyggeligt samvær. Fiskeri i naboens put & take sø er lidt mere utraditionelt i mødesammenhæng, men der er ingen tvivl om, at aktiviteten giver mulighed for udvikling af både teamspirit og sammenhold – samt en ekstra oplevelse, når fangsten serveres til den efterfølgende middag. ”Fat Boy-rummet”, der udelukkende er møbleret med store afslapningsstole og både vægge og loft er af glas, er et udmærket sted til ny inspiration og eftertænksomhed – helt afslappet i et rum fyldt med lys, og når årstiden er til det – varme fra solens stråler. Hotel Fjordgården tilbyder en særlig spaog wellness afdeling, der naturligvis også kan anvendes i mødesammenhæng. Mange bryder sig ikke om at være sammen med kolleger i badetøj – eller mindre – men når man ved hvilken ro og harmoni et ophold i spa- og wellnessafdelingen kan betyde, så er det vel ikke utænkeligt at den stemning kan videreføres i mødelokalet?

>>

MØDERPLUS+

29


DET KAN MAN blandt andet – hos Dynamic Hotels: Dynamic Hotels har indgået samarbejde med Coast Zone, der kan tilbyde endnu flere – og dybdegående – aktiviteter: OPLEVELSER DER STYRKER SAMMENHOLDET

LYNGHEDENS GPS ADVENTURE

På Hotel Lyngheden kan vi tilbyde dig en bred vifte af teambuilding- og strategikurser. I samarbejde med teambuilding og eventvirksomheden CoastZone A/S har vi udviklet nogle unikke koncepter, som tager udspring i naturens mange facetter i området omkring Grindsted. Hvad enten der er tale om et oplevelsesrigt personalearrangement, udvikling af personlig ledelse eller sparring og kommunikation, så er udgangspunktet, at alle kan være med uanset niveau eller ambitioner.

Lynghedens GPS Adventure er et nytænkende og inspirerende koncept, hvor moderne teknologi kombineres med teambuilding, kommunikation og sjove oplevelser. Deltagerne inddeles i »basehold« og »felthold«. Baseholdet placeres i en central base udstyret med computer, mobiltelefoner, storskærm og GPS-overvågning. Feltholdet udstyres ligeledes med mobiltelefoner, samt en GPS-tracking enhed. Baseholdet kan konstant lokalisere feltholdet via LIVE-tracking, og dermed guide feltholdet til de forskellige checkpunkter i terrænet. Hotel Lynghedens unikke placering tæt på hede, skov og å danner rammen om et oplevelsesunivers, hvor det gælder om at løse en række opgaver af både logisk og fysisk karakter.

Morgentur Holmsland Klit Golf er åben året rundt, fra solen står op til solen går ned: Hvis I er friske kan vi arrangere en tidlig morgentur, hvor der vil være mulighed for at nyde det rige dyreliv i området.

LYNGHEDENS NATUREGAME

TALENT- & LEDERUDVIKLING

Holdånd, konkurrence, koordinering og udfordringer i naturen er nøgleordene i »Lynghedens Naturegame«. Løbet er sammensat med et center, hvor holdene kan tilgå forskellige ruter og et antal bonusposter. Det rå og kontrastfyldte område omkring Hotel Lyngheden byder på utallige muligheder. Et spændende og sjovt set-up, hvor deltagerne med garanti vil opleve personlige og kollegiale succesoplevelser!

Sæt fokus på ressourceudvikling i virksomheden! Vi tilbyder dybdegående talent- og lederudviklingsforløb, som ud fra virksomhedens specifikke ønsker og behov sættes ind i strategiske sammenhænge. Vi angriber processen på en anderledes, inspirerende og praktisk måde. Den praktiske tilgangsvinkel kombineres med en faglig proces, hvor virksomheden identificerer et ønsket værdisæt eller behov ud fra den ønskede strategi. Vi kan indgå i processen, som en sparringspartner og har stor erfaring i at evaluere på baggrund af praktiske aktiviteter. Vi har ligeledes samarbejdspartnere over hele landet og kan sammensætte et program, der passer præcist til dit behov.

30

MØDERPLUS+


cheeeeeef jeg vil hjem! på arbejde

BonBon land til helside

Mod os i på ModedBella Center 3. martsagen den – stand 2011 A-050

r.

fo

g

Få å et tilbud tilbu ud nu! Ring 55 53 3 07 00 eller skrivv til inf info@bonbonland.dk og g få et kanon kanon tilbu tilbud på åretss sjove sjoveste firmaudflugt. Du kan an også læse læ æse mere om parken parke en og alle vores forlystelser på www.bonbonland.dk glæder os til at se jer! p å www.b bonbonla and.dk k – vi glæ

da

Masser af sjov og ballade ade Når først I er inde i parken, n, skal I kun n tænke tænk på å de det sjove. Med værdikuponer til mad, drikke, ikke, is og alt hvad hjertet kan begære, kan det ikke blive ive nemmere.

Få jeres j es helt h eg eget spisee- og o mø mødested ø Som m nogett helt ny nyt kan I leje l jeres eget selskabstelt specielt ecielt opstillet opstillet og o reserve reserveret eret kun til jer. Arrangementet indeholder deholder en læk lækker grillbu grillbuffet uffet me med servicering.

k

Invitér kollegerne i BonBon-Land nBon-La Land BonBon-Land er det perfekte sted firmaudflugt. ekte ste ted d at holde firmaudflug Her er timevis af underholdning, ldning ng, masser aff plads og skønne, grønne områder. Skal al det være rigtig igtig vildt, er e der også mulighed for at leje eje hele parken n for en dag dag.

r

MØDERPLUS+

31


AALBORG

CHIGAGO

COPENHAGEN

FRANKFURT

PARIS

Grilleriet - det ultimative mødested

Glem alt om kedelige konferencelokaler og smagløse buffeter. Webers grillskole, Grilleriet, er et nyt og originalt bud på - det ultimative mødested I de topmoderne rammer hos Grilleriet finder I mødelokaler med plads til alt fra det intime bestyrelsesmøde til den store salgskonference – og med alt inden for lys, lyd og audiovisuelle faciliteter. Et godt møde afsluttes bedst ved at stimle sammen i grillkøkkenet og i fællesskab kreere aftenens festmiddag … på grillen naturligvis. Eller I kan vælge at læne jer tilbage og lade grilleksperterne gøre arbejdet. Mulighederne er mange, og jeres arrangement kan skræddersyes efter netop jeres behov. Oplev en unik mødedag hos Grilleriet – det er her, forretning bliver en fornøjelse.

32

MØDERPLUS+

Aalborg · Bøgildsmindevej 23 · 9400 Nørresundby · Tlf: 99 36 30 10

København · Dampfærgevej 10 [Pakhus 12] · 2400 København NV · Tlf: 99 36 30 60


TEMA

GRÆNSELØSE MØDER

I dette tema får du inspiration til planlægning af de møder, der bedst formår at flytte grænser - både de mentale og de fysiske. Møder SKAL jo være grænseløse, for møders formål er at flytte grænserne.


TEMA / GRÆNSELØSE MØDER

Virksomhederne er igen klar til at rejse ud i verden for at holde møder, pleje kunder og forkæle medarbejderne. Men i kølvandet på krisen skal det ske med måde. Faglighed og effektivitet har højest prioritet. Det handler om signaler og påvirker både valg af destination, hotel og program, lyder det fra rejsearrangørerne.

Af Jan Aagaard

FAGLIGHED UNDER FREMMEDE HIMMELSTRØG

Efter de seneste års smalhals er der igen penge på virksomhedernes budgetter til at arrangere møder, konferencer og incentiveture i udlandet. Men femstjernede hoteller, dyr champagne og italienske sportsvogne er ikke længere en del af pakken, når kunder og medarbejdere skal have viden, oplevelser og forkæles lidt. Ovenpå den alvorlige økonomiske krise ville det sende de forkerte signaler. Når virksomhederne sender kunder og medarbejdere ud i verden sker det på nogle andre præmisser end før – både når det gælder valg af destinationer, hoteller, transport og indhold i arrangementerne. Det viser en rundringning, som MØDERPLUS+ har foretaget til en række danske erhvervsrejsebureauer. ”Kunderne vælger mere intensive arrangementer end tidligere. Der er mere fokus på det faglige indhold og mindre på fornøjelser og de sociale elementer. Virksomhederne er simpelthen nødt til at kunne retfærdiggøre over for kunder og medarbejdere, at de bruger tid og penge på arrangementer i udlandet,” siger Per Markussen, Senior Director Commercial i BCD Travel Area Nordic.

Med kortere varsel Som en konsekvens heraf bliver der skåret ned på antallet af dage til de enkelte arrangementer og antallet af deltagere, og der er i det hele taget fokus på at gøre tingene så billige og effektive som muligt. ”Man vælger måske at holde sin konference på et lufthavnshotel, hvor alle nemt og hurtigt kan komme til, hvor man før ville have valgt et hotel i centrum og gøre brug af byens faciliteter,” siger Per Markussen. 34

MØDERPLUS+


Han peger endvidere på, at kunderne bestiller med forholdsvis kort varsel, frem for at planlægge arrangementer og rejser 3-6 måneder frem, som var det fremherskende mønster tidligere. Det ser han som et tegn på, at krisen endnu ikke er overstået. Med vækstrater på 15-20 procent hos BCD er der imidlertid tydelig fremgang på MICE området (møder, incentives, kongresser og udstillinger), hvor udviklingen for alvor vendte i løbet af efteråret 2010. En tendens, der bekræftes i andre bureauer.

Trabant frem for Ferrari ”Bøtten er for alvor vendt siden august 2010. Vi kan mærke, at kunderne vil af sted igen. De har behov for at vise deres produkter

”Der er et opsparet behov for at mødes både fagligt og socialt, og vi mærker en vilje hos virksomhederne til at komme i gang igen. Der er en længsel efter at opleve noget nyt, og selv om turene måske ikke i samme grad som før går til oversøiske rejsemål, så stilles der krav om at destinationen skal være attraktiv og anderledes,” siger Helle Andersen, Bureauchef Groups & Incentives, Nyhavn Rejser.

Fokus på Europa At virksomhederne først og fremmest har fokus på at lave arrangementer i Europa, mens ernere destinationer ofte vælges fra på grund af tidsforbruget og signalværdien, bekræftes af flere bureauer. ”Stort set alle arrangementer afholdes i Europa. Undtagelsen er New York, som der er stigende interesse for. Der er kommet øget konkurrence med flere flyforbindelser, og dollarkursen er lav i øjeblikket,” siger René Førgaard fra Vejle Rejser. Blandt de europæiske destinationer trækker ”sikre kort” som Barcelona, Madrid, Rom, Paris, London og Berlin fortsat, men derudover oplever Vejle Rejser fornyet interesse for byer som Lissabon, Wien og Palma de Mallorca. CWT og BCD har også mange kunder, der vælger de klassiske europæiske storbyer – blandt andet af hensyn til logistikken, mens Asien og USA vælges fra på grund af rejsetid og tidsforskel. ”Det er nemt at komme til og fra London, Paris og Berlin, hvor der er mange afgange at vælge imellem, og konkurrencen mellem flyselskaberne er stor. Østeuropa trækker også på grund af prisniveauet. Asien og USA er til gengæld for langt væk for de fleste, mens destinationer som Dubai og Doha, stille og roligt er på vej op igen,” siger Per Markussen fra BCD Travel.

frem og forkæle kunder og medarbejdere,” siger René Førgaard, Group Sales Manager i Vejle Rejser, hvor man dog også mærker et klart mådehold. ”Det handler i høj grad om de signaler, virksomhederne ønsker at sende til deltagerne og omverdenen. Det er ikke oppe i tiden at føre sig frem med store armbevægelser. Før i tiden kunne det ikke blive vildt nok. Man tog til Dubai og kørte i Ferrari-sportsvogne. Nu tager man til Berlin eller Prag og kører i gamle Trabanter,” siger René Førgaard.

Kreativt og billigt I Danmarks største erhvervsrejsebureau Carlson Wagonlit Travel meldes der også om fremgang på MICE området. Der bliver flere arrangementer for store grupper og incentive turene begynder at vende tilbage. Samtidig ser man en række nye tendenser. ”Vi oplever mere end nogensinde et fokus på aktiviteter, der er anderledes. Det skal være kreativt uden nødvendigvis at være dyrt,” siger Dorit Andersen, direktør for CWT Meetings & Events. Det handler for eksempel om, hvordan deltagerne bor i forbindelse med arrangementer. Frem for et almindeligt hotel, indlogeres man måske i telte, i hestevogne eller på tømmerflåder, der er indrettet til formålet. Eller i et kloster eller en anden historisk bygning. Valget af sted afhænger ofte af arrangementets tema. ”Omgivelserne kobles i stigende grad sammen med temaet, og der er mange muligheder for at skille sig ud – fra ishoteller i Sverige til en saltmine dybt under jorden i Polen,” siger Dorit Andersen. Også hos Nyhavn Rejsers erhvervsafdeling mærkes tendensen til, at kunderne har fået mod på at rejse igen og går efter nogle anderledes oplevelser.

”Det kan dog være svært at overbevise kunderne om, at man kan lave et arrangement i Dubai for den samme pris som et sted i Europa. Og igen spiller signalværdien en stor rolle for virksomhederne,” siger han.

Det fremmedartede lokker Uanset signalværdien, er Dubai fortsat et af de store trækplastre for grupper hos Nyhavn Rejser. ”Vi får rigtig mange forespørgsler på Dubai. Destinationen har fået meget omtale, der er gode, direkte flyforbindelser fra Danmark og prisniveauet i Dubai er langt mere rimeligt i dag end tidligere,” siger Helle Andersen, der også ser muligheder i en destination som Doha, hvor der nu også er direkte flyforbindelse fra København. Hos både Nyhavn Rejser og CWT er der ligeledes store forventninger til Marrakech i Marokko, hvor der nu er direkte flyforbindelse fra Danmark og gode hotel- og konferencefaciliteter i eksotiske omgivelser. ”Det fremmedartede lokker i stigende grad vores kunder. I Marrakech er man efter godt fire timers flyvning i en helt anden verden med mulighed for mange anderledes aktiviteter og oplevelser. På samme måde ser vi stigende interesse for destinationer som Jordan og Oman,” siger Dorit Andersen, CWT Meetings & Events.

MØDERPLUS+

35


Serviceøkonomerne samles Succesen fra de seneste to år gentages den 17. marts 2011, hvor Serviceøkonomkonferencen afholdes på Dalum Landbrugsskole fra 10-16. Serviceøkonomkonferencen er stedet, hvor de studerende møder branchen og omvendt. Det er her, hvor man som virksomhed kan møde kommende praktikanter og kommende medarbejdere. Som studerende får man et kig ind i branchen og finder måske en fremtidig

praktik- eller arbejdsplads. Hoteller, kursuscentre og andre af branchens virksomheder bør støtte arrangementet ved at deltage på dagen (Kursuslex er naturligvis med) og vise positiv interesse overfor de nye unge studerende, der er på vej ind i branchen.

R o o g s to r s l å et n at u r Vi skræddersyr oplevelserne sammen med jer Stort udvalg af moderne møde- og konferencelokaler med plads op til 350 pers.

WWWos

r Du finde ti også mid å Jylland p n.dk lynghede

98 dobbeltværelser med fri adgang til internet Stort pool-område med jacuzzi og sauna samt mulighed for wellness

KONTAK T

Kontakt os på tlf. 97321 400

Vi arrangerer bl.a.: Events og icebreakers Powernaps Golfturneringer Kok amok Vinsmagninger Fisketure på Vesterhavet

BookMøde.dk 36 MØDERPLUS+

Hotel Fjordgården Vester Kær 28 DK-6950 Ringkøbing rec@fjordgaarden.dk www.hotelfjordgaarden.dk


Selvfølgelig kunne du også holde kick-off i kantinen ... Nogle gange må man bare erkende, at en gummibåd eller firhjulstrækker trænger bedre igennem end selv de mest velvalgte ord. Ring 33 188 450 til Nyhavn Rejsers specialafdeling Groups & Incentives og hør om rejser der skaber motivation, sammenhold og fokus på de fælles mål. Skulle der blive brug for mødefaciliteter og AV-udstyr, klare vi også den del af programmet.

Lissabon: Slotte, blues og portvin

Kiruna: Fra istid til nutid – incentive på ishotel

Få inspiration eller tilmeld nyhedsbrev på www.grupper.nyhavn.dk

Dublin: Pub Crawl og Pink Afternoon Tea

group.travel@nyhavn.dk Tlf. 33 188 450

Buenos Aires: Trendsættere og tango

Oplevelser ud over det sædvanlige


K R A SP branchen ud i fremtiden hotel

Af Christina Helvad

Ryd op i køleskabet

Fremtidsbaseret idéudvikling, det er hvad Anne Skare Nielsen og hendes virksomhed Future Navigator, beskæftiger sig med. Men hvor langt er den fremtidsbaserede idéudvikling i dansk hotelbranche? Det tog vi en snak med Anne om. Det handler om mennesket og (arbejds)glæden i centrum. Hvor langsigtede positive visioner ses som fundament for de sorte tal på bundlinien på kort sigt. Anne Skare Nielsen giver her hotelbranchen et kærligt spark ud i fremtiden. Opskriften til succes ligger i at løfte sig over de omstændigheder, man tror er begrænsende for udvikling her og nu: “Når man skal tænke nyt, har de fleste en tilbøjelighed til at tage udgangspunkt i det, de gjorde i går, det kunderne siger de gerne vil have, det konkurrenterne gør, eller det man kan opstille i et lagkagediagram. Men det er ikke finanskrisens skyld, det er ikke politikernes skyld, det er ikke hotellets beliggenhed eller farven på væggen der begrænser mulighederne. ”De elementer er blot dårlige undskyldninger for ikke at komme i gang med spørgsmålet: Hvad er det egentligt vi vil?”, siger Anne Skare Nielsen.

38

MØDERPLUS+

Anne Skare Nielsen opfordrer til, at man “rydder op i køleskabet”. Smid alt det ud som man faktisk ikke kan lide, og som bare står og fylder. Nu er der plads til nye varer på hylden. For at finde de rigtige ideer skal man ud i en proces, hvor man skal unde sig selv at slippe kontrollen og invitere til sammenskudsgilde: Involvere de lokale, oprette en bedsteforældregruppe, invitere virksomheder til at være medlemmer der skal overraskes, have en bøtte i receptionen til indsamling af ideer, sælge den lokale honning i receptionen, vise mere private sider af personalet og frem for alt: give plads til fejl undervejs - og huske at grine af dem.

Fra mere til bedre.. “Overskriften for de kommende år er ”ikke mere, men bedre”. Vi søger det autentiske, det meningsfulde, orginale og unikke, men møder alt for ofte standarder og upersonlige procedurer. Og standarder kan såmænd være fint nok, ligesom der også vil være et marked for charterturisme i fremtiden. Det er der bare ingen, der gider se billeder af bagefter. Og det er svært at få noget bedre ud af en butik, der mest er interesseret i at få noget mere ud af kunderne. Fremtiden handler om bedre. Der er dem som er gode til at presse citronen, og så er der dem, der planter en ny citronmark. Jeg hepper på de sidste”, siger Anne Skare Nielsen.

”Man lokker ikke kunderne til sig ved at købe endnu en fatboy til mødelokalet eller indrette mere wellness eller råbe “økologisk nordisk køkken” lidt højere end de andre. Man bliver ikke original af at kopiere de andre. Man skal ikke tilbyde mere af det hele, men tilbyde noget som er bedre. Og tænke grundigt over, hvad meningen er.”

Gode ledere skærer igennem ”Som leder skal man turde turde. Lad være med at kigge på de andre, mærk efter, hvad det er der gør én glad ved ens arbejde, og starte rejsen mod målet så hurtigt som muligt.” Anne Skare Nielsen anbefaler bogstaveligt at rejse på dannelsesrejser ud i hele verden - ikke bare for at kigge på andre hoteller, men også for at lade sig inspirere af helt andre måder at tænke på. Ledelse må gerne være sjovt og spændende. Og som leder skal man ikke være så bange for at skære igennem: “Demokrati er faktisk ikke specielt konstruktivt i den første visionære fase”. Som leder af en arbejdsplads må man tage entydigt lederskab og tegne vejen frem,” siger Anne Skare Nielsen.

Engageret personale er altafgørende Som chef kan man ikke sætte personalet til at gøre noget, de ikke føler sig godt klædt på til. Der skal fx tilbydes grundig coaching. Det handler ikke om at give mere i løn eller forvente mest af dem, der er højest betalt. Det handler om at tilbyde et


Anne Skare Nielsen kalder sig selv for fremtidens ambassadør. Hun er del af FutureNavigator som arbejder med værdiskabelse gennem fremtidsbaseret ideudvikling. www.Futurenavigator.dk

job og nogle erfaringer, som man ikke kan få andre steder. Giv personalet en massiv uddannelse - tag dem med på dannelsesrejser, giv dem en mentor, inddrag dem i stedets sjæl og engagement og tilbyd et meningsfyldt job i stedet for et lønmodtagerjob: “Den indstilling personalet skal møde op med hver dag - den kan du ikke designe dig fra”, siger Anne Skare Nielsen og fortsætter: “Hvis du vil have det unikke, skal du have medarbejdere, der har lyst til være på arbejdspladsen i 15 år, og som kommer hver morgen og lægger sig i selen for at dette er et godt sted”. Uddannelse af personale handler ikke om dyre kurser, men også om at se på den bæredygtighed og uudnyttede ressourcer, der findes i den enkelte medarbejder og i virksomhedens samlede potentiale.

Lyt til gæsten Personalet er eneste bindeled mellem gæst og det produkt ledelsen tilbyder. “Jeg vil meget hellere besøge et hul i jorden med fantastisk personale end komme på et smart designerhotel, hvor der sidder 10 universitetsstuderende, som ikke gider være der. Hvis man kan mærke, at personalet synes her er fedt at være - jamen så bliver jeg set og kontakten er gensidig”, siger Anne Skare Nielsen, og fortæller historien om et hotel i Chicago, hvor en bekendt var indlogeret og tog ud for at løbetræne med sin ipod i lommen. Receptionisten havde set ham, og dagen efter lå der en ipodholder på hans seng. “Man skal jo ikke have et helt ipodlager

liggende, men se den enkelte gæst, lytte til gæsten selvom hun nødvendigvis ikke har sagt noget, og tage et initiativ uden at forvente ros fra chefen eller drikkepenge fra gæsten. Personalet skal simpelthen synes, at det er interessant at yde en god og personlig service”, siger Anne Skare Nielsen.

Er stjernesystemet noget værd? For at opnå 5 stjerner skal der være en minibar på værelset, friske blomster og adgang til fitness eller swimmingpool. Anne Skare Nielsen mener at stjernesystemet er ensrettende og fratager det enkelte hotel en masse kreative muligheder: “Når jeg rejser med min familie er vi 2 voksne og 4 børn. Så kan vi ikke sove sammen på et hotel!! Det er da skandaløst. Forestil dig et hotel som havde en kæmpe væg-til-væg madras og som var fløjtende ligeglade med, hvor mange der sov der. Der sagde, at når du har betalt for værelset, skal vi ikke blande os i, hvad du laver og hvor mange I er. Bare man opfører sig ordentligt”. Der er ikke brug for minibar og showercaps, men for åbenhed og fleksibilitet. Adspurgt om et eksempel på et godt sted for møder og konferencer fremhæver Anne Skare Nielsen Lykkesholm Slot, for man kan få det for sig selv. Personalet kender stedet rigtig godt, og vil gøre meget for kunden inden for de givne rammer: “ Der står ikke heste klar, men hestene kommer, hvis hestene skal bruges”. I det hele taget

er Anne Skare Nielsen glad for Fyn. Det er som om man hygger sig på Fyn, og har indset at man ligeså godt kan indrette sig efter at der ikke er fuldt booket. “Når jeg møder et personale som både kan bestyre en køkkenhave og en reception og som også gerne vil stryge din skjorte kl. 1 om natten - så begynder jeg at føle, at sjælen og håndværket er i orden”, siger Anne Skare Nielsen.

En ti-årig proces Det tager selvfølgelig tid at finde et sigte og uddanne sit personale til at gå i samlet flok. Undervejs vil det være særdeles nyttigt at spørge sine kunder om, hvad de egentlig går og savner. Man får helt sikkert nogle svar man kan bruge - og måske finder man ud af, at nogle gæster vil få deres forventninger bedre indfriet ved at tage til et andet hotel: “Hvis man går efter den unikke originalitet, så må man lytte til, hvad man virkelig godt kan lide, prioritere og erkende, at man ikke kan rumme gud og hver mand”. Når konceptet virkelig er unikt og levende og man både som hotel og gæst kan se sig selv passe ind i konceptet - så er man på rette vej. Gå fra servicering til aktivering, sæt det rigtige hold og hold fast i de gode ideer - så er man godt på vej til år 2020 som ifølge Anne Skare Nielsen bliver et særdeles spændende år: “Amatørernes æra er nemlig forbi om 10 år”.

MØDERPLUS+

39


Kæmperenovering af Hotel Faaborg Fjord Som bekendt ledes Hotel Faaborg Fjord med stor succes af dir. Claus Brunse, mens bygningerne ejes af Sonja & Eigild B. Christensen, tidligere Color Print, Aalborg. Nu er direktør og ejer blevet enige om at renovere alle 127 værelser med temaet ”Rokoko møder Philippe Starck.” Målet er, at renoveringen skal være afsluttet i marts 2011 – og uden prisstigninger for gæsterne. Sonja Christensen har over 20 års erfaring i boligindretning, og det vil smitte af på hotellet i en bred vifte af pangfarver og retro-design fra Designers Guild og med ægte Philippe Starck møbler. ” Vi vil løfte hotellet med en innovativ renovering og nå et niveau, som matcher Claus Brunses engagement og begejstring - hvor ellers i Danmarks finder vi en ildsjæl med så meget engagement og ægte begejstring til at køre et eventhotel i den klasse,” siger hun. Seneste eventtiltag er Hotel Faaborg Fjords investering i en Lavvu (telt med plads til 130 personer og åben stenovn) på Bjørnø. En udendørsaktivitet der allerede har været midtpunkt for flere konferencer og julefrokoster i form af spændende teambuildingaktiviteter. Hotellet er også kendt for de hurtige både, der lægger til på hotellets bådebro, egen skov, racerbane og Ferrari.

Den effektive dag SKOVSHOVED HOTEL TILBYDER DE PERFEKTE RAMMER Med vores dejlige beliggenhed ved Øresund og Dyrehaven har I mulighed for, at afholde jeres arrangementer i charmerende og professionelle omgiverlser. Vi tilrettelægger alt efter jeres ønsker. Det være sig både praktiske og eventmæssige. Du kan altid finde inspiration og information på: www.skovshovedhotel.com

Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund, Tlf.: 3964 0028 “Big enough to serve you - Small enough to know you”

40

MØDERPLUS+


Professionelle kurser i professionelle rammer Vi tilbyder med 12 moderne og velfungerende hoteller i hele landet kursusfaciliteter til særdeles attraktive priser. Alle arrangementer, uanset størrelse, har vores fulde opmærksomhed - så behøver du som kursusleder kun at koncentrere dig om at få det faglige til at gå op i en højere enhed. Resten sørger vi for!

Følgende priser er gældende: Kursusdøgn

Hotel Limfjorden

Dagskursus

995,-

365,-

895,-

345,-

895,-

345,-

895,-

345,-

Thisted, tlf. 97 92 40 11 www.hotellimfjorden.dk

Hotel Søparken Aabybro, tlf. 98 24 45 77 www.soparken.dk

Hjallerup Kro Hjallerup, tlf. 98 28 10 11 www.hjallerupkro.dk

Dronninglund Hotel Dronninglund, tlf. 98 84 15 33 www.dronninglundhotel.dk

Hotel Ringkøbing

1.095,-

395,-

695,-

345,-

695,-

345,-

995,-

365,-

Ringkøbing, tlf. 97 32 00 11 www.hotelringkobing.dk

Hotel Falken Videbæk, tlf. 97 17 15 50 www.hotelfalkenvidebaek.dk

Hotel Vildbjerg Vildbjerg, tlf. 97 13 11 00 www.hotel-vildbjerg.dk

Østergaards Hotel Herning, tlf. 97 12 45 55 www.oestergaardshotel.dk

Hotel Medi

995,-

365,-

Ikast, tlf. 97 15 19 44 www.hotel-medi.dk

Hotel Dagmar

1.668,-

365,-

995,-

365,-

STANDARD AV-UDSTYR PÅ VORE HOTELLER: · Overhead · Lærred · Flipover · Whiteboard · TV/Video/DVD · Projektor · Adgang til internet/trådløst bredbånd · Kuglepenne og blokke Er inkluderet i priserne. EKSTRA AV-UDSTYR: Arrangeres efter nærmere aftale. Forhør venligst om pris for leje af udstyret hos de enkelte hoteller. Priserne er gældende fra 1/9 2010.

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

Ribe, tlf. 75 42 00 33 www.hoteldagmar.dk

Hotel Vissenbjerg Storkro v/Odense, tlf. 64 47 38 80 www.vissenbjergstorkro.dk

Hotel Menstrup Kro v/Næstved, tlf. 55 44 30 03 www.menstrupkro.dk

Kontakt venligst de enkelte hoteller for øvrige oplysninger. 995,-

365,-

Ring o g på de re bestil spektiv hotelle e r og rekv - eller r ing irer vo r k konfere ursus/ ncem tlf. 70 2 appe på 30 450

Dagskursus • Formiddagskaffe med 2/2 rundstykker med smør og marmelade • Isvand og frugt i basislokale • Frokost/buffet • Eftermiddagskaffe med kage • Basislokale + standard AV-udstyr

Kursusdøgn • Formiddagskaffe med 2/2 rundstykker med smør og marmelade • Isvand og frugt i basislokale • Frokost/buffet • Eftermiddagskaffe med kage • Middag/buffet • Overnatning i enkeltværelse • Morgenbord • Basislokale + standard AV-udstyr


TEMA / GRÆNSELØSE MØDER

MØDER I DANMARK

Fokus på Nordjylland I 2011 sætter MØDERPLUS+ fokus på mødemulighederne i Danmark og Sverige. I denne udgave ser vi nærmere på region Nordjylland, i uge 13 på region Midtjylland, i uge 18 region Syddanmark, i uge 34 region Sjælland, i uge 40 Sverige og i uge 46 på Storkøbenhavn og Bornholm.

Sydney og Aalborg har noget til fælles…

Der er mange gode grunde til at mødes i Aalborg – vælg selv • 50+ daglige flyforbindelser mellem København og Aalborg t/r • Moderne lufthavn 10 minutters kørsel fra bymidten • Skandinaviens mest fleksible kongrescenter lige i hjertet af Aalborg • Fantastisk infrastruktur med gåafstand mellem byens mange faciliteter • Mulighed for smuk cykeltransfer fra lufthavnen langs med Limorden • 1350 hotelværelser i gåafstand fra kongrescenteret • Venues med storslået og spændende arkitektur og design • Sociale events baseret på områdets historie og egnens unikke natur

Globalt er der rigtig mange, der kender Sydney Operaen og arkitekt Jørn Utzon. Knap så mange ved, at den verdensberømte arkitekt var født og opvokset i Aalborg og hentede meget af sin inspiration ved bredden til Limorden. Jørn Utzons sidste værk nåede akkurat at blive færdiggjort kort før, den verdenskendte arkitekt gik bort. Ligesom Operahuset i Sydney ligger på kanten til havnen, ja så ligger det nye Utzon Center, meget passende, placeret på Aalborgs nye havnefront - lige på kanten til Limorden. Utzon Center er blevet endnu et af arkitektens typiske mesterværker, der indeholder mange af Jørn Utzons særlige kendetegn: unikt lysindfald, vellyd og fantastisk rum-oplevelse. Utzon Centeret fungerer ikke alene som mødested, men rummer også arkiv for Jørn Utzons mange værker - samt en udstillingsdel med skiftende udstillinger. Utzon Centerets fantastiske rum tilbyder rige muligheder for at arrangere mindre møder og konferencer tillige med festmiddage, receptioner eller kick-off’s med op til 200 deltagere. Centeret har sin egen restaurant og cafe, der holder et højt kulinarisk niveau. Utzon Café og Restaurant tilbyder et spændende menukort der, udover lokale traditioner, har hentet inspiration fra de samme steder i verden, som Jørn Utzon har ladet sig inspirere fra.

• Hele byen bakker op om værtskabet for dine gæster • Gratis rådgivning og sparring for alle mødearrangører

Gør som Skagensmalerne Har du større møder på agendaen, tilbyder Color Hotel Skagen de bedste rammer for møder med helt op til 350 deltagere. Color Hotel har desuden masser af erfaring med originale aktiviteter udenfor mødelokalet. Malerkurser med Skagensmaleren Peder Ravn der på særdeles inspirerende vis, tilbyder malerworkshop enten ’on location’ eller i sit hyggelige atelier på havnen i Skagen. Alt sammen skabt i det samme lys, som gav en fantastisk inspiration til de berømte Skagensmalere.

42

MØDERPLUS+


Nordkraft skal igen skabe masser af energi

Helt ude i Skoven….. I udkanten af de berømte Rebild Bakker, ved foden af Rold Skov, ligger konferencehotellet, Comwell Rebild Bakker. Med en kapacitet på op til 500 konferencegæster og 151 værelser tilbyder det 4 stjernede hotel flere attraktive mødepakker. På Comwell Rebild Bakker kan du kombinere dit næste møde med en gastronomisk oplevelse, der primært er tilberedt med lækre og velsmagende nordjyske specialiteter. Specielt til grupper, anbefaler hotellet en meget original seance i hotellets hemmelige heksehule.

Kunne vi friste med et røverisk overfald? I Rold Skov tilbydes gæsterne en anden særdeles populær nordjysk efter-mødet aktivitet. Temaarrangement med de berygtede Røvere fra Rold, er en af regionens bedste og mest velafprøvede events. I årenes løb, er mange tusinde mødegæster blevet begejstret i selskab med røverne. Vi kan selvfølgelig ikke afsløre hele den hemmelige event, men vi vil godt afsløre, at skovturen i Rold Skov byder på flere sjove, overraskende og autentiske indslag. Skovturen ender i røverlejren, der er placeret midt i skoven. Her trakteres gæsterne med sjove konkurrencer og et dejligt røvermåltid med tilhørende drikkevarer – alt sammen i den dejligste stemning og atmosfære, i skyggen fra de store bøgetræskroner.

Indtil starten af 1999 var Nordkraft Aalborgs sikkerhed for, at der var strøm i kontakterne. Siden da har de velvoksne bygninger gennemgået en omfattende forvandling, der medfører, at bygningsværket også fremover skal være ramme om frembringelse af energi – nu bare i mere innovative og kulturelle sammenhænge. I august 2009 indviedes den første af i alt 3 etaper med restaurant, spillested, biografer og teatre og i foråret 2011 afsluttes hele den omfattende ombygning. Der er slet ingen tvivl om, at Nordkraft bliver en gevinst for Aalborgs mødegæster der, i den helt unikke og originale bygning, får mulighed for en meget anderledes ramme om workshops, receptioner, festmiddage etc.

Danmarks foretrukne feriedestination Danskerne elsker Nordjylland. 2 millioner årlige overnatninger i sommerhuse, feriecentre, campingpladser, hoteller og ved bed & breakfast, placerer Nordjylland på en klar 1. plads på listen over nationale feriedestinationer. Naturen, vejret og ikke mindst ”højt til loftet” er nogle af nøgleværdierne for områdets mange gæster. Men også den nordjyske folkesjæl med lune og oprigtig gæstfrihed er vigtige Nordjyske selling points. De mange oplevelser er samlet indenfor et overskueligt geografisk område omkring en times kørsel fra Aalborg. Det er dog ikke bare de mange dejlige steder og mennesker, men også måden, vi kan tilbyde grupper at møde oplevelserne på. Du vælger, om dine gæster skal transporteres til fods, på cykel eller i VIP-bus. På hesteryg, i hestevogn, på en Harley Davidson - eller måske vælger du en fantastisk helikoptertur til at transportere dine gæster rundt.

Adresser og kontakter VisitAalborg Østerågade 8 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 9931 7500 Fax +45 9931 7519 info@visitaalborg.com

Frederikshavn Turistbureau Skandiatorv 1 DK-9900 Frederikshavn

Skandinaviens mest fleksible kongrescenter I centrum af den nordjyske metropol finder du Aalborg Kongres & Kultur Center. Her får den kræsne mødetilrettelægger en uovertruffen service og opmærksomhed i Skandinaviens mest fleksible og variable mødelokaler. Det største af mødelokalerne har kapacitet til 2400 personer. Herudover finder du i centeret 40 mødelokaler, der er forskellige både i størrelse og indretning. Netop fleksibiliteten gør Aalborg Kongres & Kultur Center til et attraktivt mødested for både små og store kongresser og konferencer.

Tlf. +45 98 42 32 66 Fax +45 98 42 12 99 info@visitfrederikshavn.dk

Skagen Turistbureau Vestre Strandvej 10 DK-9990 Skagen Tlf. +45 98 44 13 77 Fax +45 98 45 02 94 info@skagen-tourist.dk

MØDERPLUS+

43


TEMA / GRĂ&#x2020;NSELĂ&#x2DC;SE MĂ&#x2DC;DER

I 2011 afholder Kursuslex følgende gratis inspirationsarrangementer for mødeplanlÌggere.

i kale ndere n

3. marts: MĂ&#x2DC;DEDAGEN 2011 â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026;rets største arrangement for mødeplanlĂŚggere. Bella Center, København.

12. maj: MĂ&#x2DC;DEMEKKA i København.

1. september: MĂ&#x2DC;DEMEKKA i København.

13 oktober: EVENTDAGEN

24. november: MĂ&#x2DC;DEMEKKA i København.

LĂŚs mere â&#x20AC;&#x201C; og tilmeld dig pĂĽ www.kursuslex.dk

/CF6MCIGPXÂ&#x2022;TGTCOOGPQO LGTGUPÂ&#x2022;UVGMQPHGTGPEGQIHmGP QRNGXGNUGWFQXGTFGVUÂ&#x2022;FXCPNKIG Rm6MCIGPUUVÂ&#x2013;TUVGJQVGN

6GCNNGOWNKIJGFGTPGRm YYYEQNQTJQVGNUFM 44

MĂ&#x2DC;DERPLUS+

*N/CPFGXGL

6MCIGP

7NH

UMCIGP#UMCIGPJQVGNFM

YYYEQNQTJQVGNUFM


Ny administrerende direktør i DGI-byen Michael Jepsen, der startede sin karriere som chef for Scandic Hotel Olympic i Esbjerg for mange, mange, mange år siden, er fra 1. januar 2011 ansat som administrerende direktør for DGI-byen. Michael Jepsen har mange års erfaring inden for hotel- og konferencebranchen. Han var administrerende direktør for Hotel Koldingord 1989 - 2008, hvor han stod for ombygning og etableringen af hotellet og førte det frem til at blive et af Danmarks bedste konferencehoteller. Senest har han været direktør for Fænø Gods og Henne Kirkeby Kro. Det er en dygtig mand, der er kommet til København. DGI-byen omfatter idrætsfaciliteter, vandkulturhuset, kurbad og fitness, desuden CPH Conference, CPH Bowling og Lounge, Øksnehallen, DGI-byens hotel, Hotel Centrum, Hotel Astoria og Danhostel Copenhagen City og omsætter for over 220 mio. årligt.

Kursus og møde på Rold StorKro – som at sidde ”midt i naturen”

Bautahøj Kursuscenter og Hotel

Vi skaber rammer for resultater mindre end en time fra København Præsentationer, firmafester, møder og teambuilding. Tag til et vidunderligt hjørne af kongeriget – mindre end en time fra København – og find de ideelle rammer for gode resultater. BAUTAHØJ har ikke alene veludstyrede plenumog grupperum. Du finder også en stor park, egen sandstrand og en førsteklasses restaurant. Fra mindre møder til de helt store arrangementer er alting muligt.

Dejlig indendørs svømmehal

Vi glæder os til at se dig på Mødedagen 2011 den 3. marts på stand 163.

GrafikNord

30 lækre konferencelokaler

Vælderskoven 13, 9520 Skørping Tlf. 98 37 51 00 . www. rold.dk

Bautahøjvej 39 | Kulhuse | 3630 Jægerspris Telefon 47 53 00 07 www.bautahoj.dk

MØDERPLUS+

45


TEMA / GRÆNSELØSE MØDER

IT-værktøjer for mødeplanlæggere

IT

bryder grænserne for mødet

Video-konferencernes teknik er blevet markant forbedret det sidste par år. Men kan de erstatte de fysiske møder eller skaber de nye behov? Af Lars Blicher-Hansen Er der et udviklingsområde, som ITbranchen på det seneste har kastet sig over med stor iver, er det de virtuelle møder. Den slags foregår i dag langt overvejende over internettet, og takket være den eksplosive vækst i båndbredde, sammenholdt med teknologiens udvikling indenfor LED-baserede kæmpe fladskærme og tilvækst af nærmest en ny million megapixel i billigere kameraer pr. uge er kvaliteten nu i top. Gennem de sidste mange år har det ellers været nærmest en kuriositet, at man har kunnet hente et live indlæg ind i et mødelokalet fra en person, der befandt sig et helt andet sted i landet eller i verden. De fysisk tilstedeværende deltagere fulgte pænt med og drøftede så bagefter, hvad der var blevet sagt – hvis det ikke foregik hviskende undervejs. Ind imellem gik systemet ned, og billedet på projektoren/ lærredet eller storskærmen krakelerede og forvandledes til et dybfrosset puslespil med masser af manglende brikker. Lyden, tja, led samme skæbne, lidt forsinket. I dag foregår det nærmest “naturtro” og lige så interaktivt, som hvis den eller de personer, der deltager i mødet in absentia, faktisk var til stede i lokalet. Der spørges, der svares, der tales i munden på hinanden “real time”. I de danske ingeniørers højborg, IDA Mødecenter på Kalvebod Brygge i København, er man langt fremme og har nu indrettet to konferencelokaler med professionelt kamera, interaktive Full HD, trykfølsomme fladskærme på 70” (det er altså stort..)

46

MØDERPLUS+

med integeret PC og et krater-stort hul ud til nettet. Gennem opkald til IP-adresser kan op til seks øvrige parter på forskellige lokationer i verden deltage i mødet.

Skøn miljøet – eller budgettet? Et salgsargument i IT-branchen - og nu også hos udbyderne af faciliteter med den nye teknik - har været hensynet til miljøet: Spar kloden for CO2 udslip og bliv hjemme, mens du deltager i mødet… I realiteten har mange virksomheder reduceret ikke bare CO2 udslippet, men også deres rejsebudgetter betragteligt ved at omlægge fysisk mødeaktivitet til virtuelle konferencer. Sammenfaldet af den globale finanskrise og klimadebatten satte ekstra skub i sagerne. Flere har efterfølgende erkendt, at de virtuelle møder ikke kan erstatte de fysiske møder, men gerne supplere dem. I mange tilfælde bidrager de oven i købet til at øge behovet for den personlige kontakt med kolleger fra andre egne af kloden, som man gerne vil drøfte et videnskabeligt emne med i fortrolighed, indgå listige forretningsmæssige aftaler med i en frokostpause eller i baren efter mødet – eller bare slet og ret møde. Og så langt er vi trods alt endnu ikke kommet i den virtuelle verden. Til gengæld kan brugen af virtuelle møder skabe grobund for helt nye måder at gennemføre de personlige møder på, når de så finder sted.

Kommet for at blive Blandt de store, multinationale firmaer, der er længst i processen, er Cisco. Sarah Major, Project Manager, Corporate

Positioning, arbejder på hovedkontoret i San Jose, Californien. Hun fortæller i MPI’s tidsskrift, One+, om sine friske erfaringer med en todages virtuel konference med 3.400 deltagere fra 57 lande og konkluderer bl.a.: ”Hils de virtuelle events velkommen; de er kommet for at blive, på den ene eller den anden måde. Selv om det umiddelbart kan virke en smule skræmmende, kan de medvirke til at engagere dit ”publikum” på et helt nyt plan. De kan være et værdifuldt aktiv i en begivenhed og bidrage til at bedre informations- og erfaringsudveksling, ”work-life balance” og skræddersyet kommunikation. De popper op alle vegne, når du ser dig omkring – vent bare, så er der også virtuelle bryllupper, begravelser etc. Indrømmet, der er risici ved virtuelle events, men fordelene er uovertrufne. Husk bare på, at som alt andet innovativt, så er dette også et område under udvikling.”

IDA Mødecenter i København tilbyder nu to videokonference-lokaler med plads til hhv. 16 og 90 personer. Ingeniørforeningen anvender selv jævnligt systemet til sine chefmøder med deltagere fra foreningens afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Odense, hvor der er tilsvarende udstyr. Faciliteterne kan lejes af eksterne kunder.


D E T G O D E M Ø D E L I G G E R I V O R E S N AT U R

FREDERIKSDAL

GL . AVERNÆS

HAR ALDSK ÆR

SIX TUS

SK ARRILDHUS

STOREBÆLT

Her er lidt hjælp til næste gang, I taler om det anderledes møde Sinatur giver dig seks forskellige muligheder for at holde bedre møder med adgang til natur og andre hjælpemidler til større effekt VI HEDDER IKKE SINATUR FOR INGENTING Sig natur og du har hele forklaringen på vores idegrundlag.: At give dig mulighed for at holde gode møder på dejlige mødesteder med en beliggenhed til fem stjerner i Hammerslag.

BRÆNDSTOF TIL HJERNEN Hjernen lever ikke af mentale indspark alene. Derfor gør vi os umage i det sinaturlige køkken. Vi har fælles træningslejre – og udvikler os konstant. Bl.a. med indspark fra Meyers Consulting. I år ser vi frem til at begejstre dine smagsløg med 15 forskellige temaer, der går fra vilde urter over danske skal- og bløddyr til smukke svampe.

SLAP AF OG LÆR NOGET MERE Du lærer bedst, når du får tid til at tænke over de input, du får. Det kan være en kort pause efter frokosten. Det kan være gennem øvelser. Blot fem minutters refleksion kan øge dit udbytte radikalt. Prøv selv næste gang!

MED ØJE FOR DIG På alle Sinaturs hoteller gør vi os umage med at forstå dine ønsker og indrette vores rammer, så de passer til dine behov. Det er en del af Sinaturs DNA.

Få vores nyhedsbrev og andre gode tilbud … Scan koden til højre og få vores nyhedsbrev med tips, tricks og andre gode tilbud. Koden fungerer med en QR-reader, som du kan downloade i din app-store. Dagmøder fra kr. 595,-. Mødedøgn fra kr.

1.655,-

DET GODE MØDE Det gode møde smitter. Med begejstring. Du bliver glad mellem ørerne. Åbner dig. Ser op og ud. Og ser ingen grænser. Med det rette afsæt er du derfor allerede halvt i mål. På Sinatur-hotellerne finder du de bedste rammer at tage det første skridt rigtigt i. Vælg mellem vores seks hoteller, der spreder sig som et smil over Danmark – med plads, luft, natur, mad, varme og overskud til bedre møder. Læs mere, og tilmeld dig vores nyhedsbrev på ...

www.sinatur.dk


TEMA / GRÆNSELØSE MØDER

Hjerteforeningen i samarbejde med Danske Kroer & Hoteller Danske Kroer & Hoteller har efterhånden rundet 100 medlemmer og i foreningen kender man alt for godt til lange arbejdsdage, stress og risiko for hjerteproblemer. ”Blandt vore gæster har vi rigtig mange travle forretningsfolk og par, som er lidt op i årene. De kender om nogen til de svære situationer, man kan komme i, hvis man selv eller ens nærmeste bliver ramt af hjerteproblemer. Vi vil derfor gerne være med til at sætte fokus på hjertekarsygdommene – også blandt vore egne medlemmer”, siger direktør Jørgen Christensen, Danske Kroer & Hoteller. Samarbejdsaftalen indebærer i første omgang, at kædens 100 kroer, hoteller, slotte og herregårde allerede nu sælger Hjerteforeningens populære kvalitetskogebøger og armbånd – og dermed tjener penge til Hjerteforeningen og den gode sag. Men i løbet af 2011 vil samarbejdet udmønte sig i en stribe forskellige aktiviteter. Medlemmerne af Danske Kroer & Hoteller vil således tilbyde gæsterne hjertemenuer i restauranterne og sælge specielle ”hjerteophold”, ligesom de gæster, som anvender kædens bonusprogram ’Benefits’, får mulighed for at donere bonuspoints til Hjerteforeningen eller at bruge deres bonuspoints på at købe Hjerteforeningens fine produkter.

48

MØDERPLUS+


Anderledes konferencer Se os pĂĽ: www.hotel-svendborg.dk

HOTEL SVENDBORG K U R S U S

&

K O N F E R E N C E C E N T E R

Centrumpladsen 1 ¡ 5700 Svendborg ¡ Telefon 62 21 17 00 ¡ Fax 62 21 90 12 booking@hotel-svendborg.dk ¡ www.hotel-svendborg.dk

LAD OS MĂ&#x2DC;DES OG SAMMEN PLANLĂ&#x2020;GGE 2011 DanParcs Søhøjlandet - et optimalt valg for jer, der vil afholde kursuseller ďŹ rmaarrangementer i unikke omgivelser med god plads til bĂĽde business, aktiviteter og sociale fĂŚllesoplevelser. Skøn beliggenhed midt i Gjern Bakker, kun 30 min. kørsel fra Ă&#x2026;rhus og 15 min. fra Silkeborg. Vores professionelle kursusteam stĂĽr klar til at byde jer velkommen til et anderledes arrangement.

VI HAR FACILITETERNE TIL ALLE FORMER FOR MĂ&#x2DC;DER: sÂŹ$AGSMÂ&#x2019;DER

sÂŹ4IPIÂŹMÂ&#x2019;DERÂŹVEDÂŹSÂ&#x2019;ENSÂŹBRED

sÂŹ DAGSÂŹMÂ&#x2019;DER

sÂŹ-ORGENMÂ&#x2019;DER

sÂŹÂąRSMÂ&#x2019;DER

sÂŹ!FTENMÂ&#x2019;DER

sÂŹ3TORMÂ&#x2019;DER

sÂŹ'OLFMÂ&#x2019;DER

sÂŹ3MĂ?MÂ&#x2019;DER

sÂŹ!KTIVITETSMÂ&#x2019;DER

Kapacitet: Plads til 1200 overnattende gĂŚster.

$AN0ARCSÂŹ3Â&#x2019;HÂ&#x2019;JLANDETÂŹsÂŹ,ILLEÂŹ!MERIKAÂŹÂŹsÂŹÂŹ'JERN 4LFÂŹ ÂŹÂŹÂŹsÂŹWWWDANPARCSCOM


Hell’s kitchen? Nej, årets ledelsesseminar Vidste du, at VIA Travel har en afdeling, som udelukkende arbejder med møder og events? Navnet er Group & Meeting. Hvad ønsker I at opnå med jeres arrangement, og hvad skal effekten af jeres aktiviteter være? Det er her vores erfaring og kompetencer kommer ind i billedet. I samarbejde med jer udvikler vi et koncept for hele arrangementet, så alle deltagerne får en god oplevelse – hvad enten det er en jubilæumstur til fjerne himmelstrøg eller ledelsesseminar med kokkekursus. I tillæg til vores kompetencer og globale netværk har vi et velafprøvet webbaseret system til håndtering af gruppearrangementer. Ønsker I en professionel samarbejdspartner, tager vi gerne udfordringen! Kontakt os på tlf 7070 8070 eller meet@viatravel.dk.

Oplevelser som varer – længe!


Kunsten at holde et godt indlæg

Mødeeksperten Elling Hamso, Managing Partner i Event ROI Institute og guru for alle, der ønsker at måle udbyttet af deres investering i møder i konferencer, giver her MØDERPLUS+’ læsere en række gode råd om præsentationsteknik og anvendelse af power point. Af Elling Hamso Da en (ellers god) ven for nylig forærede mig en bog om gode præsentationer, burde jeg egentlig være blevet lidt fornærmet, for han havde hørt mig som taler mange gange før. Men i dag er jeg taknemmelig over, at han gjorde det, for den har aldeles forandret den måde, jeg anskuer præsentationer på, hvad enten det er mine egne eller andres indlæg. Hovedkonklusionen er, at de fleste præsentationer kan gøres ikke bare bedre, men faktisk forbedres dramatisk, blot man følge nogle få, enkle retningslinjer. Lad os se på nogle af de åbenlyse effektiviserings-muligheder.

Skab værdi for interessenterne Hvad er det, du har at sige til tilhørerne? Hvorfor skulle de overhovedet ønske at lytte til dig? Med mindre du er en glimrende entertainer, og de lytter bare for at blive underholdt, vil de have noget igen for den tid og måske også penge, de anvender til at høre på dig. Der er kun én måde, man kan få værdi ud af en præsentation på – hvad enten man er taler, ’ejer’ af mødet, eller sponsor: Tilhørerne skal bagefter gøre noget, de ikke har gjort før, og som tilfører en værdi enten til dem selv eller til de øvrige interessenter. Det er ikke nok for tilhøreren at føle eller tænke det ene eller det andet. Læring i sig selv har heller ingen berettigelse. Det er først, når tilhøreren gør, hvad han eller hun har lært, at der kan tilføres værdi. Så det eneste, der tæller, er det, der sker efter præsentationen. Noget, som tilhøreren ikke ville have gjort, hvis han eller hun ikke havde været til stede ved præsentationen. Enhver del af

en præsentation, som ikke bidrager til en adfærdsændring, er i bund og grund spild af tid – og kan oven i købet tværtimod risikere at distrahere tilhøreren fra nøgle-budskabet. Forfatteren Garr Reynolds foreslår i sin bog, Presentation Zen, at man skal spørge sig selv, når man forbereder en præsentation: ”Hvis tilhøreren kun kan huske én ting bagefter (i bedste fald!), hvad skal det så være?”

Slut med punkopstilling Bullet points er gået af mode – men først efter at have gjort en masse skade ved at erne opmærksomheden fra det, taleren har at sige. I de værste tilfælde bliver punkterne præsenteret samtidig, så er det trods alt bedre at få dem frem et efter et, men hvorfor overhovedet anvende dem? Hvis dine punkter ikke fortjener et slide for sig selv, mens du taler om dem, ét ad gangen, er det formentlig bedre at udelade dem. Når du er færdig med at præsentere alle dine budskaber, kan du måske opsummere og gentage konklusionerne med en punktopstilling; her vil den eventuelt kunne retfærdiggøres.

7 ords reglen

Adskillige undersøgelser har bekræftet, at tilhørere husker mindre, når indlægsholderen supplerer sit budskab med tekst slides. Garr Reynolds holder på højst 7 ord pr. slide. Hvis du har brug for flere ord, så brug flere slides, eller anvend billeder i stedet.

Billeder virker bedre Et billede siger mere end 1000 ord, siger et gammel ordsprog, og det stemmer. Neurologer har fundet ud af, at billeder behandles i en anden del af hjernen end sproget, så det er faktisk muligt for os at bearbejde billedlig information og lytte til en indlægsholder på én gang. Men man kan jo ikke anvende et hvilket som helst billede; der skal være en klar og relevant forbindelse til det, som bliver sagt, for at det kan fungere som en hukommelseskrog at hænge budskabet op på. Sommetider kan en enkel håndtegning gøre det, eller et foto fundet på Google Image Search eller istockphoto.com. Men vær sød ikke at overfylde din præsentation med irrelevante clips-arts og billeder. Det kan ofte være en meget bedre idé at trykke Ctrl-B på tastaturet eller ”Mute Picture” på projektorens ernbetjening, så der ikke vises noget som helst – og tilhørerne får en mulighed for at koncentrere sig fuldt ud om dig, taleren!

Ord er stort set lige så dræbende for en præsentation som bullet points. Det ligner umiddelbart en fejlkonstruktion hos os mennesker, at vi ikke er i stand til at lytte og læse samtidig, men sådan er det bare. Så når tilhørerne læser teksten på skærmen eller lærredet, hører de ganske enkelt ikke efter, hvad du siger imens.

>>


TEMA / GRÆNSELØSE MØDER

10 minutters reglen Hvor længe ad gangen tror du, at kan du fastholde tilhørernes opmærksomhed? Højst 10 minutter. Adskillige videnskabelige undersøgelser viser, at hjernen begynder at flakse efter 10 minutter. Det betyder, at taleren må genvinde tilhørernes opmærksomhed efter hver 10 minutter. Se engang på Steve Jobs på You Tube, han er måske verdens bedste taler. For hver 10 minutter viser han en video, demonstrerer noget, henter en person op på scenen eller finder på noget andet for at skifte rytme i sin præsentation og gen-engagere sine tilhørere.

Tid til at tænke Vi lytter, og vi glemmer. Informationen går ind i vores korttids-hukommelse og bliver ikke bearbejdet i langtids-hukommelsen, hvilket vil være nødvendigt, hvis vi skal bruge den senere. Tilhøreren må aktivt

behandle informationen, f.eks. ved at relatere den til noget, han allerede ved, diskutere med andre, stille spørgsmål eller kommentere. Enhver præsentation skal indeholde tid til refleksion og diskussion. De traditionelle spørgsmål og svar umiddelbart efter nytter ikke meget. Hvorfor ikke give tilhørerne 10 eller 20 minutters mulighed for at tale sammen om emnet først, så de kan drøfte med hinanden, hvad de netop har lært, og måske forberede fælles spørgsmål til taleren. En god præsentation følger skabelonen 4 x 20 minutter – dvs. 20 minutters indlæg, 20 minutters diskussion, 20 minutters spørgsmål og svar, 20 minutters pause.

den disciplin: For det første skal indholdet i præsentationen være strikket effektivt sammen – introduktion, hoveddel og konklusion – fulgt af opfordring til handling og opsummering af det væsentligste. For det andet skal de medfølgende slides være tilrettelagt på en sådan måde, at de ikke distraherer tilhørerne fra hovedbudskabet, men tværtimod understøtter det. For det tredje er der talerens sceneoptræden, kropssprog, stemmeføring, tempo og engagement, men det er en helt anden historie. God fornøjelse. Artiklen er oversat og bearbejdet af Lars Blicher-Hansen

Naturligvis kræver det mere end et par enkle tricks som dem ovenfor at blive en verdensklasse taler. Der er tre elementer i

Spændende konferencested – Michael Laudrup Loungen

Fra passive tilhørere til aktive deltagere i Damp

(I ¾IWXI ZIH EX &V RHF] 7XEHMSR HERRIV VEQQIR JSV RSKPI EJ (ERQEVOW FIHWXI WTSVXWFIKMZIRLIHIV 1IRZMHWXIHYEXZMSKWoOERHERRI VEQQIJSVXSTTVSJIWWMSRIPPIEVVERKIQIRXIVSKOSRJIVIRGIV#

(IMRWTMVIVIRHIJEGMPMXIXIVOERVYQQI EPPI JSVQIV JSV WIPWOEFIV JVE KVYTTIVToXMPEVVERKIQIRXIVTo STXMPQIRRIWOIV¯SKREXYVPMKZMWIVYHWX]VSKJSVTPINRMRKEJL NIWXIOZEPMXIX

Mød os på stand127 til mødedagen i Bella Centeret Se mere på brondby.com/arrangementer eller ring på tlf. 43 63 08 10 til Brøndby IF Arrangementer

Brøndby Stadion Store oplevelser skaber stærke relationer

52

MØDERPLUS+

Konferenceafdelingen, Congress Centrum Damp, på Ostseehotel Damp / Feriecenter Damp i Nordtyskland har netop introduceret G + B i-nteraktiv®, fortæller konferencechef Susanne Tilgner. G + B i-nteraktiv® er et interaktivt præsentationsmedie, der gør det muligt via I-pods, trådløst forbundet med en PC, at inddrage deltagere i både mindre møder og store konferencer langt mere aktivt end nogensinde tidligere. Med systemet kan man f.eks. direkte afvikle afstemninger med umiddelbar forevisning af resultatet, spørgsmål fra konferencedeltagerne undervejs og i øvrigt distribuere grafik, videos og tekster ud til deltagerne. Den interaktive formidling gør passive tilhørere til aktive deltagere...


Hotel Maribo Søpark

Bestil online på www.maribo-soepark.dk

Et godt møde

starter på et solidt grundlag

Hotel Maribo Søpark er centralt beliggende på Lolland, tæt ved banegård og motorvej. En unik udsigt over Maribo Søndersø samt en smuk omkringliggende naturpark, gør hotellet til et frisk pusterum i en ellers travl hverdag. I vores Kursus & Konference afdeling arbejder vi målrettet på, at gøre jeres arrangement effektivt og behageligt. Vi stiller professionelt personale til rådighed, samt fri benyttelse af Internet, praktisk udstyr og dertil indrettede faciliteter.

Konferencedøgn Fra kl. 09.00 til kl. 09.00 næste dag og indeholder følgende:

· 2/2 rundstykker med ost og marmelade · Kaffe, the og isvand samt frisk frugt - ad libitum · Frokost - hertil 1 pilsner eller vand · 3 retters middag · Overnatning i enkeltværelse · Morgenbuffet

Naturskønne omgivelser

Pris pr. person kr. 1.395,-

Vestergade 29 · DK-4930 Maribo · Tlf. 54 78 10 11 · info@maribo-soepark.dk · www.maribo-soepark.dk


TEMA / GRĂ&#x2020;NSELĂ&#x2DC;SE MĂ&#x2DC;DER

Velkommen til Saltoftehus â&#x20AC;&#x201C; mød os pĂĽ MĂ&#x2DC;DEDAGEN i Bella Center 03. marts 2011

1 times kørsel fra København, byder vi velkommen til moderne konferencer omgivet af historie og smuk natur.

s -BITTOPSIKRET TRÂťDLÂ&#x2019;STlBERNETVÂ?RKOVERALT s -ODERNETEKNIKIALLEKONFERENCELOKALER s 0ERSONLIGINTERNATIONALKONFERENCEERFARINGDANNER GRUNDLAGFORVEJLEDNING SERVICEOGAFVIKLING s &ORPLEJNINGOGSERVICEMEDOMTANKEFORDETALJER PERSONLIGHED KVALITETOGETTWIST s -ILJÂ&#x2019;CERTIlCERETTILThe Green KeyAF(ORESTA FORBLA#/2 NEUTRALOPVARMNINGAFHELE EJENDOMMENMED&AUSTHALMFYR ENERGIBESPARENDE EL INSTALLATIONER SVANEMÂ?RKETSÂ?BESAMT MILJÂ&#x2019;CERTIlCEREDESAMARBEJDSPARTNERE s NYINDRETTEDEVÂ?RELSERnMEDDANSKPRODUCEREDE MÂ&#x2019;BLERFRA$ANFURN ASKE PLANKEGULVFRAEGENSKOV BAD 46 -BITTRÂťDLÂ&#x2019;STNETMV s (ISTORISKERAMMEROGRIGNATUR INDRAMMERHELE KONFERENCETILBUDDET

3!,4/&4%(53 3ALTOFTEVEJ $+ 3VEBÂ&#x2019;LLE

tel  emailINFO SALTOFTEHUSDK webWWWSALTOFTEHUSDK

s 6ORESPRIVATESKOVERDETSTÂ&#x2019;RSTEKONFERENCERUMPÂť HEKTAR MEDYDERLIGEREHEKTARJORDOMKRING 6IYDERSAMMEHÂ&#x2019;JESERVICENIVEAUISKOVEN SOMI DEÂ&#x2019;VRIGEKONFERENCELOKALER

FDBâ&#x20AC;&#x2122;s kursuscenter Severin Kursuscenter har fĂĽet tildelt Den Grønne Nøgle FDBâ&#x20AC;&#x2122;s kursuscenter Severin Kursuscenter har fĂĽet tildelt Den Grønne Nøgle Den Grønne Nøgle er turismens miljømĂŚrke. For at fĂĽ certiďŹ ceringen har kursuscenteret skulle leve op til en rĂŚkke konkrete miljøkrav, bl.a. energisparevenlig belysning, svanemĂŚrkede produkter, mange økologiske fødevarer og automatisk tĂŚnd og sluk lys pĂĽ fĂŚllesarealerne. ÂťJeg er stolt og glad for certiďŹ ceringen, da vi nu kan anvende turismens internationale turistmĂŚrke aktivt i vores markedsføring og herved vĂŚre en attraktiv samarbejdspartner for en stor del af vores mĂĽlgruppe, hvor Green Key certiďŹ katet er et konkurrenceparameter og vĂŚgter tungtÂŤ, siger direktør pĂĽ Severin Kursuscenter Lone Vølding. Severin Kursuscenter ejes i øvrigt af FDB, der ogsĂĽ er kendt for en ďŹ n indsats for økologiske fødevarer. Navnet Severin er hentet fra de historiske rødder - og centret er opkaldt efter Severin Jørgensen, som var brugsbevĂŚgelsens stifter og første formand. Og noget helt andet: PĂĽ Severin praler de med â&#x20AC;?verdensâ&#x20AC;? bedste frokostbuďŹ&#x20AC;et! Det er altsĂĽ ikke helt løgnâ&#x20AC;Śvi har prøvet den!

54

MĂ&#x2DC;DERPLUS+


e

s 11

c

Kære mødeplanlægger

Serviceøkonomkonference 17. marts 2011

OGEN J HÅNDBLE X VÆRKTØ ET KURSUS

Serviceøkonomkonferencen er stedet, hvor de studerende møder branchen og omvendt.

Det er her, hvor du som virksomhed møder dine praktikanter og dine kommende medarbejdere. Det er også her, hvor du som studerende får et kig ind i branchen og måske Ànder din fremtidige praktikplads eller arbejdsplads. Samtidig har du mulighed for at høste fra erfarne brancheaktørers erfaringer – både gennem besøg på konferencens stande samt ved planlagte foredrag. På dette års konference kan du møde: • Tue Kempf, R&D Director hos Odense Sport & Event, der skal tale om eventens karakteristika • Lotte Marie Roesgaard, Skandinavisk HR-chef hos Comwell, der skal tale om værdier i organisationen • Henrik Lehmann Andersen, Adm. direktør for Odense ZOO, der skal tale om motivation som en drivkraft for vækst • Yasar Nazir, Regional salgsdirektør hos First Hotel Grand, Odense og uddannet Serviceøkonom, der skal fortælle sin egen historie om vejen til succes

Hvis du vil deltage i SEC2011

Som virksomhed koster det 5.000 kr. at promovere sig direkte over for 500 danske og udenlandske studerende med speciale i service, hotel og turisme. Kontakt Alice Petersen på alpe@eal.dk eller Lone Iversen på li@koldcollege.dk for at høre mere om mulighederne. Som studerende er det gratis at deltage. Det kræver dog tilmelding, hvis du vil deltage i foredragene. Tilmelding foregår via koordinatoren på din uddannelsesinstitution. Læs mere på www.eal.dk/SEC2011, hvor du også kan Ànde programmet for konferencen.

Kon kurr ence side

Riv s linje iden af og fo ved olld d ud den sti . pled e

1

2011

Årgang 39

Succesen fra de seneste to år gentages den 17. marts 2011, hvor Serviceøkonomkonferencen afholdes på Dalum Landbrugsskole fra 10-16.

Den n man e side m dag d. 2 å tidlig st 8. fe brua åbnes r 20 11. Du h

TIL ar HÅNDBOGENde 4 u vunde t præ nikde k SUS mie ode ke kod MØDE- OG KKUR (r uRE rsus r, som er er id ) hvis é GGE n du m en lex i NLÆ PLA uge odta tiske m eller fle re ger e k 9. x.d i en d nogle af usle urs særwww.kLæs mail af m med ere p fra åw mail box ww.ku en. rsus lex.d k og hold øje

<<<

RIV

HER

Kursuslex Håndbog udkommer i uge 6. Den har været ”biblen” for tusindvis af mødeplanlæggere i 38 år. Det er fordi den er et godt og let anvendeligt værktøj, som tilmed kan spare dig for mange timers arbejde. Bogen indeholder al relevant information om flere hundrede mødesteder i Danmark, Sverige og Tyskland samt gode tips til bedre mødeplanlægning.

Brug bogen i din planlægning og deltag også i de fire store konkurrencer i løbet af 2011. Du kan vinde weekendophold, middage, ferieophold m.m. – og en ægte guldbarre (værdi: 10.000-15.000 kr., afhængig af aktuel guldpris). I håndbogen finder du fire ”lukkede” og perforerede sider, som du kan rive ud – men først på særlige datoer. De lukkede sider er forsynet med dine unikke præmiekoder, som kan være guld værd. Læs mere under ”Mødeplanlæggere er guld værd” i håndbogen.

Bestil Kursuslex Håndbog på www.kursuslex.dk

Erhvervsakademiet Lillebælt

MØDERPLUS+

55


REGISTER ANNONCER Når du skal planlægge mødarrangement må du være helt sikker på dine leverandører. Én ting er, at arrangementet ikke kan gøres om, men den skade et dårligt arrangement kan medføre kan være uoprettelig. Derfor – vælg dine leverandører med omhu. Annoncører i MØDERPLUS+ (og vore øvrige medier) er kendt af os og vi optager kun annoncer fra leverandører, som vi stoler på. Det er ikke en garanti for et perfekt arrangement, men det er trods alt bedre

end at vælge totalt ukendte leverandører. På de følgende sider finder du ”registerannoncer” fra udvalgte leverandører. Registerannoncer er annoncer, der er særlig let anvendelige. I hver annonce finder du hurtigt relevante facts der gør det nemmere at udvælge de emner, du vil kontakte.

Dette er en QR/2D Barcode som scannes med en smartphone og du vil finde yderligere information om kursusstedet. Prøv her

Du er altid velkommen til at kontakte Kursuslex, hvis du vil vide endnu mere om annoncørerne inden du kontakter dem. Vi lover dig en uvildig og seriøs information.

FAKTABOKS Konferencecenter Klinten Søndervej 8 4673, Rødvig Stevns Tlf.: 56506800 info@klinten.dk www.klinten.dk Lufthavn, km.: 74,00 Tog, km.: 0,5 Max. antal spisende gæster: 90 Antal Enkeltværelser: 58 Dobbeltværelser: Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 58 Senge i alt: 58 Undervisningslokaler: 4 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 90 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris Dagspris: 601,Døgnpris, enkeltværelser: 1981,25,Døgnpris, dobbeltværelser: 1906,25,-

Klintehulen, med billard, pool, bordfodbold, wee spil. Fadøl og vin, slik, chokolade og meget andet, står til jeres disposition, når der skal pustes ud efter en lang arbejdsdag.

Klinten finder du i det lille fiskerleje Rødvig tæt på Stevns Klint, en lille time fra København. Her indbyder vi til kurser, seminarer og dagmøder. Kursusmiljø og indretning er uhøjtidelig med en varm, hjemlig atmosfære. Vore undervisningslokaler er helt i top, med dejlige konferencemøbler og grupperum i umiddelbar tilknytning til plenumlokalerne. Klinten har konferencesal til 70 og en lille konferenceafdeling med tilstødende stue og pejs til den intime gruppe.

Skjalm Hvide Hotel er et 4-stjernet kursuscenter, som er centralt beliggende i Nordsjælland mellem Roskilde og Hillerød og kun 35 km/min fra København. Der kører s-tog og bus lige til døren.

Skjalm Hvide Hotel har erfaring i afholdelse af konferencer og firmafester gennem mere end 30 år. Som kursuscenter kan vi tilbyde professionelle faciliteter kombineret med en personlig service som kun findes på et familiedrevet hotel. Vi sammensætter jeres arrangement ud fra de specifikke ønsker I har. Prøv evt. vores nye Energibuffetter. Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Skjalm Hvide Hotel Bygaden 1, Jørlunde 3550, Slangerup Tlf.: 47333389 info@shh.dk www.shh.dk Lufthavn, km.: 35

Tog, km.: 5

Max. antal spisende gæster: 120 Antal Enkeltværelser: 2 Dobbeltværelser: 52 Lejligheder, huse eller hytter: 1 Værelser i alt: 54 Senge i alt: 135 Undervisningslokaler: 3 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 100 Internet værelser: trådløst - gratis Internet fællesarealer: trådløst - gratis Pris Dagspris: 495,Døgnpris, enkeltværelser: 1295,Døgnpris, dobbeltværelser: 1170,Egnet for bevægelseshæmmede: /N

56

MØDERPLUS+


REGISTER ANNONCER

FAKTABOKS FAKTA ABOKS Skodsborg Kurhotel & Spa Skodsborg Strandvej 139 2942, Skodsborg Tlf.: 45585800 info@skodsborg.dk www.skodsborg.dk Lufthavn, km.: 30

Tog, km.: 0,5

Max. antal spisende gæster: 130 Antal Enkeltværelser: 18 Dobbeltværelser: 67 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 85 Senge i alt: 152 Undervisningslokaler: 8 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 100 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris Dagspris: 650,Døgnpris, enkeltværelser: 2435,Døgnpris, dobbeltværelser: 2065,-

Kombiner mødet med økologiske spa-behandlinger, foredrag om sundhed, rådgivning om kost, motion, hudpleje og mental sundhed eller en energisession med en fysioterapeut. Priserne gælder fra 2011.

Skodsborg Kurhotel & Spa byder velkommen i historiske rammer og naturskønne omgivelser. Træd indenfor i lyse, imødekommende og anderledes konferencelokaler med udsigt til skov og hav - det optimale udgangspunkt for et vellykket arrangement. Vi tilbyder bl.a. grønne konferencepakker, som udover sund kost indeholder en energi-session med fysioterapeut. Ved overnatning er der adgang til Skodsborg Fitness Box. Restaurant Frederik & Louise leverer oplevelser, der forener sundhed og kulinarisk nydelse. Vi arrangerer også gallamiddage, selskaber, julefrokoster, bryllupper m.m

Tune Kursuscenter er et moderne kursuscenter i historiske rammer med en spændende beliggenhed i landlige omgivelser kun 30 km sydvest for København

Kursusarrangører og kursusdeltagere møder her en unik arbejdsatmosfære. Seriøs og uformel på samme tid. Velegnede undervisningslokaler og mange grupperum. Den energi, der skabes i kursuslokalerne har alle muligheder for fortsat at trives i omgivelserne, når dagens egentlige, planlagte program slutter. Tune Kursuscenter er et naturligt samlingssted for mennesker, der er interesserede i udvikling af idéer, erfaringer og tanker.

Egnet for bevægelseshæmmede: /

FAKTABOKS Tune Kursuscenter Grevevej 20 2670, Greve Tlf.: 43410370 tune@kursuscenter.dk www.kursuscenter.dk Lufthavn, km.: 30

Bus, km.: 0

Max. antal spisende gæster: 105 Antal Enkeltværelser: 56 Dobbeltværelser: 14 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 70 Senge i alt: 84 Undervisningslokaler: 5 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 105 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris Dagspris: 410,Døgnpris, enkeltværelser: 1275,Døgnpris, dobbeltværelser: ,Egnet for bevægelseshæmmede: /

UDENLANDSKE REGISTER ANNONCER


REGISTER ANNONCER

FAKTABOKS Barsebäck Resort Box 214 S-246 02, Löddeköpinge Tlf.: +46 4677 7050 info@barsebackresort.se www.barsebackresort.se Lufthavn, km.: 30

Tog, km.: 7

Max. antal spisende gæster: 220 Antal Enkeltværelser: Dobbeltværelser: 36 Lejligheder, huse eller hytter: 42 Værelser i alt: 120 Senge i alt: 240 Undervisningslokaler: 7 Max. antal i auditorium: 120 Max. antal i lokale: 120 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: fra 675,Døgnpris, enkeltværelser: fra 2688,Døgnpris, dobbeltværelser: fra 2200,-

I vore priser er inkluderet adgang til samtlige motions- og fritidsaktiviteter som golf, dart, fitnessrum, sauna, billard, boule, bueskydning m.m. Teknisk udrustning som flipover, video og projektor er også inkluderet.

Barsebäck Resort er et stort konferencecenter med 7 store mødelokaler samt en mængde gruppearbejdsrum til grupper op til 120 personer. Desuden findes yderligere 2 særskilte bygninger med lokaler og grupperum til de, der ønsker at være helt private. Konferencecentret er beliggende lige ved de verdenskendte og smukke golfbaner Barsebäck Golf. Golf og mødeaktivitet kan kombineres på en unik måde. Stedet er også særdeles velegnet til kundearrangementer.

I konferencelokalerne er der altid PC projektor, whiteboard, flipover, tv/video, blokke og penne, frugt, vand samt slik. Hotellet er desuden udstyret med trådløst Internet.

Hos os er maden, beliggenheden og historien en del af oplevelsen – et mødested hvor nye ideer skabes. Vi tilbyder et mødested, hvor du kan være dig selv, hvor du modtager en varm og personlig betjening, og hvor du får en flexible og høj service under hele konferencen. Vi tilbyder et stort udbud af aktiviteter, alt fra spændende og eventyrlige aktiviteter til afslappende og rogivende aktiviteter. På Fars Hatt tilbyder vi alt som kræves for at skabe konstruktive og kreative møder. Alt dette i en af Nordens mest spændende historiske omgivelser. Hjertelig velkommen hos os på Hotell Far Hatt!

Gyllene Uttern har et rigt og varieret udvalg af aktiviteter at vælge imellem. En runde på en af Sveriges måske bedste golfbaner, en herlig bådtur på Vättern eller en udflugt till Visingsö. I Gränna kan man prøve at koge polkagrise, få sig en guidet tur på Gränna Kulturgård eller en uforglemmelig ballongrejse udover greveskabet hvis vejr og vind tillader det.

Velkommen til Hotel Gyllene Uttern - 30 km nord for Jönköping - med en fantastisk udsigt over søen Vättern og Visingsö. Vor bekvemme beliggenhed midt mellem Stockholm, Göteborg og København og nærheden til E4 gør os til det perfekte konferencecenter at mødes på. Vi har mulighed for at tage imod såvel den lille ledelsesgruppe som lidt større konferencegrupper. Med en fantastisk udsigt over Vättern tilbyder vi muligheder for at mødes og holde konference i et kreativt og historisk miljø med et udmærket køkken og professionel service.

Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Hotell Fars Hatt Torget 2 S-442 31, Kungälv Tlf.: +46 303 10970 bokning@farshatt.se www.farshatt.se Lufthavn, km.: 43

Tog, km.: 0,1

Max. antal spisende gæster: 350 Antal Enkeltværelser: 43 Dobbeltværelser: 77 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 120 Senge i alt: 200 Undervisningslokaler: 8 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 180 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 425,Døgnpris, enkeltværelser: 1895,Døgnpris, dobbeltværelser: 1555,Egnet for bevægelseshæmmede: /

FAKTABOKS Hotel Gyllene Uttern S-563 92, Gränna Tlf.: +46 390 108 00 info@gylleneuttern.se www.gylleneuttern.se Lufthavn, km.: 43

Tog, km.:

Max. antal spisende gæster: 300 Antal Enkeltværelser: 4 Dobbeltværelser: 47 Lejligheder, huse eller hytter: 5 Værelser i alt: 51 Senge i alt: 98 Undervisningslokaler: 7 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 160 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 588,Døgnpris, enkeltværelser: 2362,Døgnpris, dobbeltværelser: 1858,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

58

MØDERPLUS+

Hjerteligt velkommen til Hotel Gyllene Uttern og Gränna!


REGISTER ANNONCER

FAKTABOKS Hestraviken S-SE-330 27, Hestra Tlf.: +46 370 336800 info@hestraviken.se www.hestraviken.se Lufthavn, km.: 60

Tog, km.: 3

Max. antal spisende gæster: 120 Antal Enkeltværelser: Dobbeltværelser: 40 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 40 Senge i alt: 100 Undervisningslokaler: 5 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 65 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: Fra 436 ,Døgnpris, enkeltværelser: Fra 1925,Døgnpris, dobbeltværelser: Fra 1565,Egnet for bevægelseshæmmede: /

Romantiskpakke Oplev romantikken i troldske skove i Småland og nyd den smukke natur. Pakken indeholder: Overnatning i to dage med stor morgenbuffet, 2x 3-retters festmenuer med aperitif og kaffe, en time i vores wellnessafdeling med champagne. Pris i dobbeltværelse 2950 SEK/ person

Ved Algustorpasjön og med Nissan rindende gennem grundstykket ligger Hestaviken som en ren idyl med sin smukke have, små røde tømmerhuse og de flotte trævillaer fra forrige århundredskifte. De smagfuldt indrettede værelser og de luksuøse suiter er beliggende i de forskellige huse. Ved nogle værelser flyder Nissan så tæt på at man kan sidde og fiske på balkonen. Køkkenet er Hestravikens hjerte og overrasker med dejlig mad tilberedt og anrettet med høje ambitioner. Restauranten er blevet præmieret af flere restaurantguider. Her er en mangfoldighed af ting man kan lave: Badeture, kanosejlads, vandring, golf, cykling, fiskeri, skiløb m.m.

Vi byder velkommen med champagne og frugt på værelset. Afternoon Tea-buffet - med champagne - står klar om eftermiddagen. Inden aftenens femretters middag bydes på champagnecocktail og fortælling om herregårdens spændende historie. Efter en god nats søvn venter morgenmadsbuffeten med udsigt over Hokasøen.

Smålands hyggeligste konferencemiljø! Siden 1700-tallet har Hooks Herrgård spejlet sig stille og roligt i Hokasøens vand. I en idyllisk natur ligger i dag et moderne hotel- og konferencecenter, med to velbesøgte 18-hullers golfbaner lige uden for døren. Store selskabssaloner og en restaurant med udsigt over Hogasjö. Nu kan vi tilbyde Smålands hyggeligste konferencemiljø i topmoderne, nyrenoverede konferencelokaler.

Hovs Hallar er velegnet til teambuilding med masser af aktiviteter indendørs som udendørs. Vi tilbyder bl.a. madlavning med chefkokken, vin- og chokoladesmagning, guidet tur i naturreservatet, cykle en tur med picnic kurv, rappelling, klatring, m.m. Om vinteren tilbyder vi alpint skiløb på nærliggende ski center.

Hold dit næste møde midt i naturen med frisk luft, havudsigt og rolige omgivelser med masser af plads. Hotel Hovs Hallar tilbyder moderne, lyse mødelokaler og helt friske, nybyggede værelser med terrasse. Dejlig mad, tilberedt af lokale råvare, nydes i restauranten med havudsigt og kaffen drikker du ved pejsen. Aktiviteterne og den gode oplevelse, står i kø med en beliggenhed i et naturreservat. Hovs Hallar befinder sig kun 45 min. nord for Helsingborg (ved Båstad) og der er også plads til dig. VELKOMMEN!

FAKTABOKS Hooks Herrgård S-560 13, Hok Tlf.: +46 393-210 80 info@hooksherrgard.se www.hooksherrgard.se Lufthavn, km.: 30

Tog, km.: 25

Max. antal spisende gæster: 300 Antal Enkeltværelser: 32 Dobbeltværelser: 73 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 105 Senge i alt: 225 Undervisningslokaler: 12 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 300 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 610,Døgnpris, enkeltværelser: 2515,Døgnpris, dobbeltværelser: 2180,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB Hovshallavägen 160 S-269 91, Båstad Tlf.: +46 431-448370 info@hovshallar.com www.hovshallar.com Lufthavn, km.: 30

Tog, km.: 15

Max. antal spisende gæster: 170 Antal Enkeltværelser: 4 Dobbeltværelser: 57 Værelser i alt: 61 Senge i alt: 140 Undervisningslokaler: 5 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 120 Internet værelser: trådløst - gratis Internet fællesarealer: trådløst - gratis Pris Dagspris: 350 DKK,Døgnpris, enkeltværelser: 1395 DKK,Døgnpris, dobbeltværelser: 1295 DKK,Egnet for bevægelseshæmmede: Ja

MØDERPLUS+

59


REGISTER ANNONCER

FAKTABOKS Isaberg Konferens & Event Box 78 S-330 27, Hestra Tlf.: +46 370-33 9758 konferens@isaberg.se www.isaberg.se Lufthavn, km.: 55

Tog, km.: 3

Max. antal spisende gæster: 500 Antal Enkeltværelser: 150 Dobbeltværelser: 150 Lejligheder, huse eller hytter: 72 Værelser i alt: Senge i alt: 304 Undervisningslokaler: 11 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 200 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 482,Døgnpris, enkeltværelser: 1751,Døgnpris, dobbeltværelser: 1616,-

Fra toppen af naturreservatet Isaberg, 308 meter over havet, henføres man af den vidunderlige udsigt over milevide skove og glittrende vand. Mød dig selv og dine kolleger i et miljø med storslået fredfyldthed og uendelige aktivitetsmuligheder.

Isaberg er mulighedernes mødested for små og store grupper året rundt. Adgangen til skov, mark og vand, det sydlige Sveriges største skisportcenter og golf på en af Sveriges smukkeste golfbaner skaber i kombination med vort værtskab, kreativitet og formåen et enestående mødested. Mød dig selv og dine kolleger i et miljø med storslået miljø - i fredfyldt natur med uendelige aktivitetsmuligheder.

Hotell Mossbylund er et hotel med 100% fokus på konferencer! Vi værner om høj service og fleksibilitet i et hyggeligt, afkoblende miljø. Vore konferencelokaler er fuldt udrustede og har god akustik og udmærket ventilation, vi møblerer efter jeres behov og ønsker.

Hotell Mossbylund – et stenkast fra havet! Her kan I nyde en dukkert i havet, en lang travetur langs stranden, eller vor spaafdeling med sauna og slappe af i 38 grader varmt, boblende vand under åben himmel. Med hjælp fra vore samarbejdspartnere arrangerer vi mange forskellige slags aktiviteter og teamøvelser indendørs og udendørs alt efter vejr og årstid. Alle vore værelser er nyrenoverede og har gratis internet samt fladskærms-TV. Køkkenet og restauranten er hjertet på Mossbylund, og vort meget velrenommerede køkken lover en uforglemmelig madoplevelse. Mossbylund ligger ca. 45 min. fra Øresundsbroen. Vor hjemmeside er også på dansk. Velkommen.

Nyd et ophold og den veltilberedte mad med den skønne natur lige uden for døren. Tag en dukkert i vor indendørs pool, eller i søen en varm sommeraften. Hos os er det fredfyldt bare at være. Stilhed kan af og til være en mangelvare – i Mullsjö får I den helt gratis.

Hotel Mullsjö det perfekte valg for dig og din virksomhed! Man rejser til Mullsjö, når teamet har brug for at samles væk fra storbyens larm. Her arbejder man effektivt i moderne konferencelokaler og samler kraft til virksomhedens positive udvikling. Her tilbydes mangfoldige friluftsaktiviteter året rundt, alt fra en tur på ski, en runde på golfbanen, en kanotur eller fælles krebsefiskeri. Vi lover at yde jer al den omtanke og service, der giver dig og dine medarbejdere et udbytterigt ophold. Velkommen til os på Hotel Mullsjö!

Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Hotell Mossbylund Mossbystrand S-274 53 , Skivarp-Abbekås Tlf.: +46 411 300 36 info@mossbylund.se www.mossbylund.se Lufthavn, km.: 25

Tog, km.: 1

Max. antal spisende gæster: 80 Antal Enkeltværelser: 8 Dobbeltværelser: 21 Lejligheder, huse eller hytter: 5 Værelser i alt: 29 Senge i alt: 51 Undervisningslokaler: 3 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 80 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 656,Døgnpris, enkeltværelser: 2450,Døgnpris, dobbeltværelser: 2115,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Hotel Mullsjö Sjövägen 90 S-565 32, Mullsjö Tlf.: +46 392 494 00 info@mullsjohotell.se www.mullsjohotell.se Lufthavn, km.: 30

Tog, km.:

Max. antal spisende gæster: 150 Antal Enkeltværelser: 21 Dobbeltværelser: 33 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 54 Senge i alt: 87 Undervisningslokaler: 6 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 140 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 487,Døgnpris, enkeltværelser: 2295,Døgnpris, dobbeltværelser: 1847,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

60

MØDERPLUS+


REGISTER ANNONCER

FAKTABOKS Hotel Rusthållargården Stora Vägen, Box 5 S-260 43, Arild Tlf.: +46 42-34 65 30 receptionen@rusthallargarden.se www.rusthallargarden.dk Lufthavn, km.: 27

Tog, km.: 27

Max. antal spisende gæster: 110 Antal Enkeltværelser: 14 Dobbeltværelser: 48 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 62 Senge i alt: 110 Undervisningslokaler: 5 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 90 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: Ring for priser,Døgnpris, enkeltværelser: ,Døgnpris, dobbeltværelser: ,-

Rusthållargårdens restaurant har flere år i træk modtaget pris for Sveriges og Nordens bedste bord. Udover vores skånske specialiteter kan vi varmt anbefale vores fiskeretter. Vi tilpasser os efter årstiderne, og hver sæson byder på sine kulinariske højdepunkter.

Arild, 35 min kørsel fra Helsingborg og en time fra broen. Hotel Rusthållargården, med aner fra 1675, ligger lige ud til havnen i den lille fiskerby Arild. Hotellet er meget malerisk og hyggeligt med en atmosfære, der mere minder om et hjem med selskabsrum, verandaer, bibliotek og flere spisestuer. Med naturreservatet Kullen lige udenfor døren, er Rusthållargården omgivet af Sydsveriges smukkeste natur.

Vort firestjernede køkken byder på både gourmetoplevelser og gedigen husmandskost, alt tillavet med kærlighed og lokale råvarer. Vi har lang erfaring i professionel gæsteservice, og I er altid i gode hænder, når I lægger jeres konference hos os.

Hotell Statt er et privatejet, firestjernet konferencehotel. Et lettilgængeligt og effektivt mødested i det sydlige Sverige. Her findes den største konferencekapacitet i regionen med 30 lokaler af forskellig størrelse, mangeårig erfaring og professionel service. Hotellet har 93 værelser og er handikapvenligt. Tag toget hertil, 1½ time fra København. Læs mere på vores hjemmeside om vores klimaneutral konferencer. Velkommen!

Et ophold på Toftaholm Herregård er den rene livsnydelse. Den smukke gamle herregård ligger på bredden af søen Vidöstern - omgivet af de storslåede smålandske skove. Her kan man nyde omgivelser og scenarier, som ikke findes noget sted i Danmark. På Toftaholm er man langt væk fra hverdagen, men kun et par timer fra Øresundsbroen.

Eksklusivt herregårdsmiljø i afslappet atmosfære. 45 charmerende værelser. Smukke saloner. Et af Smålands bedste køkkener. Relaxafdeling med sauna, jarcuzzi och solarium. Både, cykler og fiskeri. Egen strand. Skøn park, motionsstier og stor skov. Tæt ved 2 golfbaner. Unikke aktiviteter, som isskulpturering, glødevandring. Førsteklasses konferenceafdeling med 5 konferencelokaler, 6 grupperum. Rekvirer gerne udførlig information. Lokalerne i stueplan har udgang til haven, som kan benyttes til gruppearbejde, kaffepause eller lignende. Priser er ekskl. konferencerum men indkluderer AV-udstyr.

Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Hotell Statt Hässleholm Stortorget / Box 40 S-281 21, Hässleholm Tlf.: +46 451 890 00 info@statt.se www.statt.se Lufthavn, km.: 8,4

Tog, km.: 0,1

Max. antal spisende gæster: 400 Antal Enkeltværelser: 52 Dobbeltværelser: 41 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 93 Senge i alt: 147 Undervisningslokaler: 30 Max. antal i auditorium: 398 Max. antal i lokale: 398 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 550,Døgnpris, enkeltværelser: 2066,25,Døgnpris, dobbeltværelser: 1581,25,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Toftaholm Herrgård Toftaholm S-340 14, Lagan Tlf.: +46 370-440 55 info@toftaholm.se www.toftaholm.dk Lufthavn, km.: 80

Tog, km.: 20

Max. antal spisende gæster: 80 Antal Enkeltværelser: 12 Dobbeltværelser: 33 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 45 Senge i alt: 85 Undervisningslokaler: 5 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 90 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 344,Døgnpris, enkeltværelser: 2080,Døgnpris, dobbeltværelser: 1609 per person,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

MØDERPLUS+

61


REGISTER ANNONCER

FAKTABOKS Hotel Ullinge Ullinge S-575 96, Eksjö Tlf.: +46 381 810 60 info@ullinge.se www.ullinge.se Lufthavn, km.: 63,5

Tog, km.: 15

Max. antal spisende gæster: 200 Antal Enkeltværelser: 8 Dobbeltværelser: 26 Lejligheder, huse eller hytter: Værelser i alt: 34 Senge i alt: 94 Undervisningslokaler: 7 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 100 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris (svenske kroner) Dagspris: 520 SEK,Døgnpris, enkeltvær.: 2011 SEK,Døgnpris, dobbeltvær.: 1645 SEK/pp,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

Det er rart, når det er festligt, for så er det allersjovest. Vi kan tilbyde en mængde aktiviteter inden for de fleste smagsretninger. Både for jer der ønsker lidt større fysiske udfordringer, for jer der sætter pris på natur & kultur, jer der bare vil nyde det og blive vartet op eller jer der vil styrke sammenholdet i gruppen.

Hotel Ullinge ligger smukt ved Södra Wixens klare kildevand, omgivet af et fantastisk stykke Småland mellem Eksjö og Nässjö. På Ullinge er der alle muligheder for en vellykket konference, en hyggelig weekend eller madoplevelser i vor restaurant. Vi arrangerer også bryllupper, familiefester, golfpakker, krebsesafari og meget mere. Her venter dig et hotel med hjemlig hygge og alle moderne bekvemmeligheder. Velkommen til smørhullet i Småland!

Et moderne gastronomisk koncept med mange spændende retter på menuen gør vores tilbud fuldkomment!

Midt i det grønne Mecklenburg-Vorpommern, 60 km syd for Rostock, ved Teterow-søen finder du Golf- und Wellnesshotel Schloss Teschow. Det er det perfekte sted at kombinere et fagligt ophold med ting, der gør livet værd at leve. På vores konferencecenter kan du være sikker på, at dit møde, konference eller event bliver en succes med vores restaurant, fantastiske naturomgivelser og golfbane. Konferencefaciliteterne består af 6 store og lyse konferencelokaler med plads til maks. 350 personer. Til endnu større arrangementer tilbyder vi vores festsal til maks. 1.000 personer.

Hold jeres næste møde i udlandet – og alligevel tæt på! Perfekte og inspirerende rammer lige ved stranden og Nordtysklands hyggeligste lystbådehavn.

Congress Center Damp, under 75 km. fra grænsen, tilbyder moderne og velfungerende faciliteter i lyse og fleksible omgivelser, der kan tilpasses alt fra 10 til 500 deltagere. Ostsee Hotel har 400 store og komfortable værelser. Vores øvrige faciliteter gør arrangementet perfekt: Flere restauranter, hyggelige caféer, Vital Centrum Damp med flere swimmingpools, saunaer, spa, massage m.v., stort fitnesscenter med instruktører, sports- og fritidsaktiviteter – og den friske, inspirerende havluft.

FAKTABOKS Golf- und Wellnesshotel Schloss Teschow Gutshofallee 1 D-17166, Teschow Tlf.: +49 3996 140-0 info@schloss-teschow.de www.schloss-teschow.de Lufthavn, km.: 39

Tog, km.: 0,3

Max. antal spisende gæster: 500 Antal Enkeltværelser: Dobbeltværelser: 113 Lejligheder, huse eller hytter: 7 Værelser i alt: 120 Senge i alt: 279 Undervisningslokaler: 7 Max. antal i auditorium: Max. antal i lokale: 1000 Internet værelser: trådløst Internet fællesarealer: trådløst Pris Dagspris: 41,00 ¤,Døgnpris, enkeltværelser: 145,00 ¤,Døgnpris, dobbeltværelser: 230,00 ¤,Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

FAKTABOKS Ostsee Hotel & Congress Centrum Damp Seeuferweg 10 D-24351, Damp Tlf.: +49 4352808077 susanne.tilgner@damp.de www.damp-tagung.de/dk Lufthavn, km.:

Tog, km.:

Max. antal spisende gæster: 2000 Antal Enkeltværelser: 400 Dobbeltværelser: 400 Lejligheder, huse eller hytter: 288 Værelser i alt: 400 Senge i alt: 2000 Mødelokaler: 7 Max. antal i auditorium: 500 Max. antal i lokale: 500 Internet værelser: Trådløst Internet fællesarealer: Trådløst Pris Dagspris: 290,- DKK Døgnpris, enkeltværelser: 970,- DKK Døgnpris, dobbeltværelser: 820,- DKK Egnet for bevægelseshæmmede: D/N

62

MØDERPLUS+


Går det hele f or

langsomt?

Begynd det nye år med ny lyst og energi! Book dit kundearrangement, kick-off, kursus eller ledermøde på vores hyggelige hotel i hjertet af København og få en professionel oplevelse ved dit næste arrangement.

Introduktionspris i januar, februar,februar, marts 2011: marts 2011:

Dagsmødepakker fra 425,- pr. person. Booking@mercur-richmond.dk Tlf: 3393 8760

Best Western Richmond Hotel Vester Farimagsgade 33 Tel. +45 33 12 33 66 richmond@richmondhotel.dk


OPLEVELSEN AF GRATIS INTERNET TIL MØDEDELTAGERE

THE BLU EXPERIENCE At skabe et vellykket arrangement kræver fokus på en større mængde detaljer. Både FØR – UNDER og EFTER. Én af de vigtigste ting er en god og pålidelig dialog imellem konferencested og kunde. Vi har fokus på, at både mødeplanlægger, og deltagere, hele vejen igennem arrangementet oplever og fornemmer vores fokus på YES I CAN! service.

salesdk@rezidor.com

32 34 41 90 radissonblu.dk

MØDERPLUS+ NR. 01 / FEB 2011  

Magasinet for dig der planlægger møder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you