Page 1

POWIAT PIASECZYŃSKI

POWIAT GRÓJECKI

ROK XIV NR 20 (532) 6 - 12 CZERWC A 2 0 1 4 I S S N 1 6 4 3 - 2 8 4 3

POWIAT GRODZISKI

W NUMERZE

R1 ruszy niebawem str. IV

URSYNÓW

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

POWIAT PRUSZKOWSKI

I Pruszkowski Bieg Wolności PRUSZKÓW W ubiegłą niedzielę ponad pół tysiąca zawodników stawiło się na starcie I Pruszkowskiego Biegu Wolności. Wcześniej rozegrano zawody wśród dzieci i młodzieży. Dopisała pogoda, biegacze i widownia, dlatego władze miasta zapowiadają kontynuację imprezy w przyszłym roku

str. I

Dłuższy objazd Domaniewa Ewakuacja jak w filmie str. V

BRWINÓW Jeszcze do połowy czerwca będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu – objazd miejscowości Domaniew. Kierujący się do węzła autostrady oraz jadący w przeciwnym kierunku muszą korzystać z trasy poprowadzonej przez Mosznę i ulice Pruszkowa str. VII R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Nie przeżyjemy, gdy wyginą pszczoły Przed kilkunastoma dniami w gminie Błędów pszczelarze zauważyli masowe padanie pszczół. Przyczyną, jak się okazało, było nieostrożne i nieodpowiedzialne używanie środków chemicznych. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną rolę pełnią pszczoły w naszym ekosystemie. Dosładzają nam życie, ale przede wszystkim zapewniają... wyżywienie. Albert Einstein mówił, że jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia. Dzisiejsze badania tezę tę potwierdzają. Tymczasem na początku XXI wieku było w Polsce około 2,5 mln uli – szacuje się, że obecnie jest ich ok. 1 mln. Pszczelarze biją więc na alarm Pszczoła miodna jest obecnie niemal jedynym zapylaczem drzew i krzewów owocowych. Jej udział w zapyleniu wynosi około 90 proc., pozostałe przypadają na inne owady, np. trzmiele i pszczoły samotnice dziko żyjące oraz muchówki. Znaczenie pszczół w zapylaniu drzew i krzewów owocowych nie ogranicza się tylko do wzrostu plonów, wpływają one również na ich jakość. Tymczasem populacja owadów biorących udział w zapylaniu znacznie się zmniejszyła wskutek powszechnie stosowanych środków ochrony roślin. Każda pszczoła na wagę złota - Jeżeli pszczoła nie zapyli jabłoni, wiśni, czereśni, gruszy - owoców będzie o połowę mniej – mówi Leszek Przybytniak radny sejmiku województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Jeżeli zabraknie owadów na polach truskawek - owoce będą małe i brzydkie. To samo dotyczy rzepaku, którego plony spadną o 20-30 proc. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak będą wyglądały nasze pola, lasy, całe otoczenie, jeśli zbraknie pszczół. Powoli staniemy się jałową pustynią. Zniknie trzy czwarte roślinności, bo tyle roślin w naszym klimacie wymaga zapylaczy, którymi są w głównej mierze pszczoły. 85 procent roślin endofilnych wymaga zapylenia krzyżowego. Jeżeli nie byłoby pszczół, zmniejszy się dramatycznie ilość pokarmu. Będzie coraz trudniej żyć, bo sprzedaż produktów pszczelarskich stanowi tylko ułamek wartości, jaką

pszczoły stanowią dla gospodarki. Trudno wprost przecenić ich znaczenie dla środowiska – kończy Przybytniak. Bezrobocie w ulach? Chcieliśmy się przekonać, czy sprawa ginących rojów wygląda rzeczywiście tak źle w terenie. Trafiliśmy do gospodarstwa Sylwestra Janoty, członka komisji rewizyjnej grójeckiego związku pszczelarskiego. Jego pasieka wprawdzie nie jest duża, ale typowa dla tego terenu – około 40 uli rozstawionych w sadach. - Mamy około 1,2 mln uli w Polsce , w tym 2,3 tys. uli w powiecie grójeckim. Słyszymy o coraz gorszej kondycji pasiek w kraju, a właściwie na całym świecie, ale na naszym terenie pszczoły mają się dobrze. Nawet zauważyliśmy ostatnio tendencję wzrostową. Ale to i tak jest kropla w morzu potrzeb. Grójeccy sadownicy dysponują około 50 tys. hektarów sadów. Na każdy hektar – jak twierdzą Holendrzy – powinno przypadać co najmniej 8 uli. Tymczasem my wystawiamy dwa. Byłem na kilku szkoleniach, gdzie usłyszałem od zagranicznych prelegentów, że gdybyśmy spełnili normy (zwiększenie populacji zapylaczy, czyli pszczół), nasze plony uległyby podwojeniu, a owoce byłyby klasy premium... Wszystko pięknie – można powiedzieć – tylko co pszczoły miałyby robić po zapyleniu drzew owocowych? Okres ten trwa przecież około 100 dni – zadaje retoryczne pytanie Sylwester Janota.

R

E

K

L

A

M

A

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

Środki zaradcze - Właściwie znamy odpowiedź, ale jest ona niezwykle trudna do realizacji. Można przecież w sposób naturalny wspomagać pszczoły... Poza tym, sady – twierdzi Janota - wcale nie stanowią już wystawnego stołu dla pszczół. Nowe gatunki jabłoni, czy wiśni wcale im nie smakują. Prawdziwą ucztę mają one na łąkach, tam gdzie najwięcej kwiatów, a także na krzewach i drzewach miododajnych oraz w lasach, czyli w swym naturalnym środowisku. Na razie więc zamiast ułatwiać pszczołom życie, robimy wszystko, aby pracowały więcej za mniej... – kończy Janota. Sadźmy rośliny miododajne Ten problem od dawna leży na sercu nie tylko pszczelarzom, ale także rolnikom i sadownikom. Z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale związków pszczelarskich tworzony jest na Mazowszu program odbudowy roślin miododajnych, naturalnie występujących w ekosystemie. Planowane jest obsadzanie lipami, akacjami, określonymi bylinami i innymi roślinami nieużytków, które byłyby dla pszczół rajem, ale także dla innych owadów np. dzikich pszczołowatych, jak murarka ogrodowa, a także trzmiel (ich długie języczki zapewniają im niemal monopol na głębokie kielichy), błonkówka, motyl (z ćmami włącznie), chrząszcz i muchówka. - Przez lata niszczono środowisko naturalne owadów - mówi Sylwester Janota. - Zaprzestano obsa-

dzania sadów szpalerami drzew, wycinano wierzby i lipy. Ale w ich miejsce nie sadzono już nic. Znad strumyków, cieków, stawów, oczek wodnych, czy rowów usuwano akacje i olchy. Polepszało to przepustowość, poprawiało stan melioracji, ale środowisko naturalne traciło swą różnorodność. Tego nie da się już odbudować. Na niekorzyść zmieniła się także struktura drzewostanu. Wystarczy popatrzeć na nasze działki. Czy są tam drzewa liściaste? Popularnie nazywa się je śmieciuchami, ponieważ opadłymi liśćmi zaściełają plac. Same kłopoty: trzeba je zgrabić, a później wywieźć i jeszcze za to zapłacić. O wiele korzystniejsze - z punktu widzenia właściciela - jest obsadzenie działki drzewami iglastymi. Dla pszczół są one jednak bezwartościowe – kończy Janota.

Chrońmy pszczoły Aby ograniczyć do minimum wymieranie pszczół należy przestrzegać następujących zasad: - nie należy przeprowadzać zabiegu opryskiwania w czasie oblotu pszczół, lecz dopiero po zachodzie słońca - przed zastosowaniem środków owadobójczych niezbędne jest wykoszenie kwitnących chwastów i innych roślin - przestrzegać okresów prewencji podawanych przez producentów środków ochrony roślin - konieczne jest nie przekraczanie zalecanych dawek - zaleca się stosowanie selektywnych środków owadobójczych Rolnicy i sadownicy używają ponad 300 różnych substancji owadobójczych. Większość z nich osadza się na pyłkach kwiatowych i nektarze i szkodzi pszczołom. Zwykle ich nie zabija, ale dezorientuje, nie potrafią wrócić do uli i te pustoszeją.

Leszek Świder R

E

K

L

A

M

A


POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI

I Pruszkowski Bieg Wolności

Likwidacja zakończona

PRUSZKÓW W ubiegłą niedzielę ponad pół tysiąca zawodników stawiło się na starcie I Pruszkowskiego Biegu Wolności. Wcześniej rozegrano zawody wśród dzieci i młodzieży. Dopisała pogoda, biegacze i widownia, dlatego władze miasta zapowiadają kontynuację imprezy w przyszłym roku Trasa 10-kilometrowego biegu wiodła ulicami w centrum Pruszkowa z podbiegiem w pierwszej połowie na wiadukcie nad linią WKD. Jak podkreślają organizatorzy, była łatwa dla zawodników, ale trudna dla nich, ze względu na dużą ilość skrzyżowań. Tutaj pomocne okazały się służby porządkowe miasta, wolontariusze, harcerze i sami mieszkańcy Pruszkowa. Strefę bufetu zlokalizowano przy pływalni miejskiej „Kapry”. Start wspólny odbył się na stadionie „Znicza”. Zawodnicy obiegli boisko i ruszyli na ulice miasta. Do biegu przystąpiło ponad 500 osób, w większości mężczyzn. W rolę startera wcielił się Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa. Po kilkudziesięciu minutach na metę, jako pierwszy z czasem 34.03 min przybiegł Sylwester Kuśmierz z klubu Bylebydobiec Anin. Wśród kobiet triumfowała Dorota Kamień z AWF Warszawa z czasem 42.30 min Każ-

się, że może padać, a przecież dla imprez odbywających się na powietrzu aura jest bardzo ważna – powiedział Jan Starzyński. - To pierwszy bieg wolności zorganizowany w Pruszkowie i mam nadzieję, że stanie się tradycją, ponieważ widać, że jest zainteresowanie i potrzeba, dlatego tę lukę należy wypełnić.

dy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal w kształcie nowego logo Pruszkowa, a zwycięzcy - nagrody pieniężne i rzeczowe. Wcześniej swoje biegi rozegrały dzieci i młodzież. Przedszkolaki na dystansie 100 m, uczniowie szkół podstawowych – 400 m, a gimnazjaliści – 800 metrów. - Cieszę się, że pogoda dopisała, bo obawialiśmy R

E

K

WK L

A

M

A

PRUSZKÓW Zakończyły się odbiory techniczne nowego przejazdu kolejowego w ulicy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i Przejazdowej. Mimo że likwidację przeprawy w ulicy Działkowej i Błońskiej zaplanowano na ubiegły weekend, kolejarzom udało się tego dokonać dopiero w czwartek Przejazd w ulicy Działkowej i Błońskiej miał być zamknięty już w ubiegłą sobotę, jednak cała procedura przeciąga się i nikt nie wie, ile potrwa. - Obecnie trwają odbiory techniczne nowego przejazdu i dopóki się nie zakończą, nie mogę zamknąć starego – mówił we wtorek Łukasz Raszkowski, przedstawiciel firmy likwidującej obiekt. - Być może zakończą się one już dzisiaj. Formalne zamknięcie starego przejazdu nastąpiło dopiero w nocy ze środy na czwartek. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obejmowała rejon ulic: Działkowej, Błońskiej, 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, Przejazdowej, Groblowej, Promyka i Robotniczej. Ruch od strony ulicy Działkowej zostanie skierowany ulicą 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Docelowo dojazd do nowego przejazdu, szczególnie dla samochodów ciężarowych, będzie ulicą Przyszłości od drogi wojewódzkiej nr 719 (obecne skrzyżowanie z ulicą Działkową). W miejscu starego przejazdu ma powstać przejście dla pieszych. Ponadto władze gminy zabiegają u inwestora o budowę tunelu dla obsłuR E K L A M A gi lokalnego ruchu samochodowego w śladzie ulicy Błońskiej i Działkowej. Do tego czasu piesi oraz rowerzyści powinni korzystać z nowego przejazdu kolejowego w ciągu ulic 36 Pułku Legii Akademickiej i Przejazdowej lub kładki nad torami przy peronach PKP.

WK


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Młodzież bliżej sztuki

KRONIKA POLICYJNA JAKTORÓW

Za jajko z niespodzianką do zakładu karnego Policjanci z Jaktorowa zatrzymali poszukiwanego mężczyznę i doprowadzili go do zakładu karnego. 20-latek wpadł tuż po kradzieży opakowania jajek-niespodzianek z jednego ze sklepów. Funkcjonariuszy wezwano do jednej z placówek handlowych, gdzie miało dojść do kradzieży. Na miejscu szybko ustalili, że młody mężczyzna wyszedł przed chwilą ze sklepu ze skradzionym opakowaniem jajek-niespodzianek. Policjanci ustalili rysopis sprawcy oraz kierunek ucieczki i ruszyli w pościg. Chwilę później opisana osoba została zatrzymana, a znalezione przy niej skradzione słodycze - odzyskane. Policjanci przystąpili do legitymowania mężczyzny. Z uwagi na brak dokumentów, funkcjonariusze potwierdzali dane osobowe podane przez niego ustnie. Wtedy okazało się, że mężczyzna podaje nieprawdziwe informacje. Gdy po chwili 20-latek przyznał się, kim naprawdę jest, wyszło na jaw, że jest poszukiwany do odbycia kary ponad 2 lat pozbawienia wolności. Robert P. został ukarany grzywną za kradzież oraz celowe wprowadzenie w błąd policjantów, a potem doprowadzony do najbliższego zakładu karnego.

GRODZISK MAZOWIECKI

Miał ponad 200 porcji narkotyków Grodziscy kryminalni zatrzymali 22-latka, który przewoził ponad 105 gramów amfetaminy. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli też haszysz i sadzonki konopii. Podczas popołudniowej służby na terenie miasta, grodziskich kryminalnych zaniepokoiło nerwowe zachowanie kierowcy lanosa. Policjanci natychmiast postanowili sprawdzić mężczyznę i jego samochód. Szybko wyszło na jaw, dlaczego 22-latek chciał uniknąć spotkania z funkcjonariuszami. W jego aucie kryminalni znaleźli opakowania z białym i beżowym proszkiem. Torebki zostały zabezpieczone, a ich właściciel zatrzymany. Jak zawsze w takich sytuacjach policjanci pojechali także do miejsca zamieszkania zatrzymanego. Tam funkcjonariusze znaleźli doniczki z sadzonkami konopii, a także kilka grudek z brązową substancją. Jakub Z. przyznał się, że wszystkie znalezione przez policjantów narkotyki należą do niego. Po badaniu zabezpieczonych substancji potwierdziło się, że w torebkach z proszkiem jest ponad 105 gramów amfetaminy, a brązowe grudki to 2,5 grama haszyszu. Zatrzymany mężczyzna tłumaczył, że hodowane w doniczkach konopie miały być na własny użytek. Jakub Z. prawdopodobnie usłyszy zarzuty posiadania znacznej ilości amfetaminy, haszyszu oraz uprawiania marihuany. Te przestępstwa zagrożone są karą nawet 10 lat więzienia. Policjanci sprawdzają jeszcze przeznaczenie zabezpieczonych przy nim narkotyków.

GRODZISK MAZOWIECKI

Okradał najbliższych Podczas interwencji w jednej z rodzin, grodziscy policjanci zatrzymali 23-latka podejrzewanego o kradzież pieniędzy i aparatów fotograficznych członkom swojej rodziny. Kamil N. przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grodziscy policjanci zostali wezwani do jednego z domów w pobliskiej miejscowości, gdzie miało dojść do kradzieży. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że w rodzinie są problemy z jednym z jej członków, który wynosi z domu pieniądze i różne przedmioty. W ostatnim czasie rodzina straciła w ten sposób ponad 3 tys. zł oraz dwa aparaty fotograficzne o wartości ponad tysiąca złotych. Policjanci zatrzymali wskazanego 23-latka do wyjaśnienia. Następnego dnia pokrzywdzeni złożyli zawiadomienie o przestępstwie i wnioski o ściganie. Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie znajdują się zabrane ostatnio aparaty. Obydwa przedmioty zostały zabezpieczone w jednym z lombardów. Kamil N. usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do popełnienia tego czynu. Grozi mu teraz nawet 5 lat pozbawienia wolności.

R

E

K

L

A

M

PRUSZKÓW W piątek, 23 maja uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych spotkali się z Markiem Prędotą, autorem wystawy „Malarstwo to moje drugie ja“ Anna Żuber Wernisaż wystawy odbył się kilka tygodni temu, a jej zwieńczeniem było spotkanie z młodzieżą w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk“. - Jego celem było zachęcenie młodych ludzi do odnajdywania swoich pasji oraz odwagi w realizacji marzeń – tłumaczył Marek Prędota. Obrazy artysty przedstawiają głównie dynamiczne postaci (tzw. „ludki”), umieszczone w kolorowej przestrzeni. Prędota opowiadał o tym, jak powstawały jego obrazy, niektóre tworzone nawet w latach 80-tych ubiegłego wieku. - Maluję pod wpływem emocji, związanych z tym, co dzieje się w moim życiu – tłumaczył.- Wszystkie obrazy to kawałek mojej historii, one są trochę współczesne i filozoficzne. Każdy powinien je interpretować jednak na swój sposób, odbierać nawet negatywnie. Moim ulubionym obrazem jest natomiast akwarela „Wniebowstąpienie“. Spotkanie Marka Prędoty z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego było ostatnią okazją do obejrzenia jego prac. - Nie wykluczam jednak w przyszłości kolejnej wystawy – dodał pruszkowianin. - Na razie jednak

skupiam się na założeniu stowarzyszenia, które wspierałoby artystów nieprofesjonalnych, w tym także młodzież. Będzie ono popularyzować i promować artystów oraz wspomagać jednostki kultury. W planach jest także organizacja paneli dyskusyjnych z eskpertami w dziedzinie sztuki, by ten nasz nieprofesjonalizm doskonalić. Marek Prędota to pruszkowianin, z wykształcenia magister inż. Politechniki Warszawskiej, skończył

także studia podyplomowe z bankowości i nieruchomości. Z doświadczenia ekonomista –bankowiec, wieloletni dyrektor banku PKO-BP w Warszawie. Malarstwem zainteresował się jeszcze w szkole podstawowej. Interesuje się także fotografią, numizmatyką, filatelistyką oraz żeglarstwem. Jest również prezesem Stowarzyszenia Przyszłość Pruszków Porozumienie.

Taniej, ale nie dla wszystkich PRUSZKÓW Rada miasta zmniejszyła stawki opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami, ale tylko dla tych, którzy je segregują Zamiast dotychczasowej stawki miesięcznej w wysokości 12,50 zł za osobę mieszkańcy zapłacą 11 zł, ale pod warunkiem, że posegregują śmieci. - W trakcie opracowania analizy nowego systemu gospodarowania odpadami stwierdzono, że łączna kwota należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji będzie większa od kosztów

A

szacowanych na 2014 rok – tłumaczył w uzasadnieniu uchwały Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa. - Zgodnie z założeniami systemu powinien się on samofinansować, a przewidywane na ten rok koszty będą niższe od planowanych wpłat. Nowe stawki wejdą w życie od 1 lipca. Warunkiem naliczenia zmienionej opłaty jest jednak ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokument składać można w kancelarii urzędu miejskiego przy ul. Kraszewskiego 14/16 lub przesłać pocztą tradycyjną

do 15 lipca. Istnieje również możliwość przesyłania deklaracji za pomocą internetu, ale muszą być one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie (kancelaria na parterze Urzędu), na stronie internetowej www. pruszkow.pl w zakładce „Gospodarka odpadami“. Na obniżkę nie mogą liczyć mieszkańcy, którzy nie segregują śmieci. Niezmiennie zapłacą oni 20 zł za osobę miesięcznie.

MS


WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

III

Absolutorium jak program rozrywkowy? PRUSZKÓW Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa, po ostrej wymianie zdań z opozycją, otrzymał od rady miasta absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. Wojciech Gawkowski (PO) zarzucił jednak włodarzowi miasta „przejadanie“ pieniędzy, nieprzychylny dla inwestorów klimat oraz zbyt małe wydatki na infrastrukturę. - To był bardzo dobry rok jeśli chodzi o inwestycje – odpierał ataki Andrzej Kurzela, wiceprezydent miasta Anna Żuber Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 157,5 mln zł co stanowi 96,43 proc. środków. Wydatki sięgnęły 165 mln, czyli 93,10 proc. planu. Budżet zamknął się deficytem w wysokości blisko 7,5 mln zł, przy planowanym deficycie sięgającym prawie 14 mln złotych. Plan rozchodów został wykonany w 100 proc., a na spłatę kredytów i pożyczek wydano prawie 9,5 mln złotych. Wskaźnik obciążenia dochodów miasta obsługą zadłużenia wynosi 7,5 proc. przy maksymalnym dopuszczalnym 15 procent. Lista skarg opozycji Przed sesją ze sprawozdaniem zapoznała się i zaopiniowała je komisja rewizyjna, oceniając sytuację finansową miasta jako stabilną. Radni opozycyjni w obecności licznej tego dnia publiczności, mieli jednak na ten temat zupełnie inne zdanie.

- Jako radni Platformy Obywatelskiej czujemy się w obowiązku oceny zaniechań prezydenta – oświadczył radny Wojciech Gawkowski. - Niskie wydatki miasta wskazują na to, że budżet jest „przejadany“, brak też działań na rzecz poprawy klimatu, który sprzyjałby inwestorom. Brakuje infrastruktury, miejsc w przedszkolach, a Centrum Dziedzictwa Kulturowego planuje się wybudować na terenie obiektów sportowych. W takiej lokalizacji to marnotrawienie pieniędzy – wyliczał Gawkowski. Korzystając z okazji, radny wytknął też prezydentowi nikłe środki pozyskiwane przez Pruszków z Unii Europejskiej. - Pozyskiwanie ich przez miasto najlepiej wychodzi od mieszkańców, na przykład poprzez wysokie opłaty za śmieci – dodał. To był bardzo dobry rok - Na Stadionie Narodowym też odbywają się imprezy kulturalne, koncerty – tłumaczył Henryk Wacławek, przewodniczący rady. - U nas również powstać ma kompleks służący wszystkim mieszkańcom i to nie jest uchybienie.

- Jak pana słucham to mam wrażenie, że jest pan w najgorszej partii po PZPR – zwrócił się do Gawkowskiego Adam Majewski. - Kto panu to napisał? Chyba góra? Jest pan eunuchem partii. Całe szczęście, że w mieście rządzą bezpartyjni. Dzięki wspaniałym mieszkańcom. W odpowiedzi Gawkowski stwierdził, że argumenty obrońców prezydenta są na takim poziomie, jak poziom zarządzania miastem. - Platforma zeszła na psy, to żenujące – stwierdził Andrzej Kurzela, wiceprezydent. - To był bardzo dobry rok jeśli chodzi o inwestycje. Nie jesteśmy gminą wiejską i wiele rzeczy mamy już zrobionych, stąd też mniej środków unijnych. Jak w programie rozrywkowym Henryk Wacławek stwierdził, że dyskusja przypomina program rozrywkowy. Z kolei wiceprezydent Andrzej Królikowski apelował, aby nie niweczyć pracy urzędu i rady miasta w manifeście politycznym. - To jest schizofreniczne – ocenił. Do głosu niezadowolenia z zaR

E

K

L

A

M

A

Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa, po uzyskaniu absolutorium podziękował wszystkim współpracownikom za wkład w realizację budżetu rządzania miastem dołączyli radni Prawa i Sprawiedliwości. - Jesteśmy zmuszeni głosować przeciwko absolutorium – stwierdził Andrzej Wróblewski. Słowne przepychanki na temat partii i inwestycji w mieście przerwał wniosek Eugeniusza Kulpy,

który podkreślił, że podnoszone kwestie były już omawiane podczas posiedzeń komisji, a radni opozycji nie potrafią się zachować na sesji. Po przegłosowaniu wniosku podjęto uchwałę stosunkiem głosów 14 za i 8 przeciw.


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

R1 ruszy niebawem

Pierwszy etap w przyszłym roku

RASZYN Już wkrótce gmina Raszyn uzyska historyczne połączenie autobusowe z Pruszkowem, siedzibą starostwa. Władze samorządu uzgadniają z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie szczegóły umowy umożliwiającej uruchomienie nowej linii RASZYN Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach. Wstępne szacunki wskazują, że pochłonie R1, na razie do końca roku ona około 15 mln złotych, a pierwsze prace budowlane powinny ruGmina Raszyn jako jedyna w szyć w 2015 roku powiecie pruszkowskim nie posiada bezpośredniego połączenia komunikacji zbiorowej z Pruszkowem. Mieszkańcy, aby dotrzeć do instytucji publicznych czy ośrodków zdrowia, muszą korzystać z własnych środków transportu lub dalekich objazdów i przesiadek. Naprzeciw oczekiwaniom Władze samorządu wyszły naprzeciw ich oczekiwaniom i podjęły rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – operatorem innych linii prowadzonych przez teren gminy. - Zależało nam, żeby mieszkańcom gminy Raszyn umożliwić komunikację z poszczególnymi instytucjami: urzędem skarbowym, starostwem powiatowym, urzędem pracy, i trzema szpitalami na terenie Pruszkowa – wyliczał podczas ostatniej sesji Dariusz Marcinkowski, przewodniczący rady gminy Raszyn. - Możliwe, że w przyszłości naszą gminę także skomunikujemy ze stacją WKD na terenie Pruszkowa. Pod uwagę były brane dwa warianty. Pierwszy to rozszerzenie zakresu dotychczasowej umowy z ZTM, drugi – organizowanie linii własnymi siłami. - Z rachunku ekonomicznego wynikało, że ten drugi będzie droższy – tłumaczył Mirosław Chmielewski, zastępca wójta gminy Raszyn. - Pierwsza uchwała dzisiaj proponowana jest sformalizowaniem możliwości istnienia dodatkowej linii w ramach dotychczasowej współpracy, jaką zawarliśmy ponad 15 lat temu z m.st. Warszawa. Transport zbiorowy jest przez 10 lat organizowany przez ZTM, jako linie tzw. podmiejskie, które zaczynają się i kończą na pętli w Okęciu. Były próby, aby pozyskać jako partnera starostwo, ale to, mówiąc krótko, się wykpiło kierowanymi do nas pismami, zrzucając obowiązek na gminę. Dlatego proponujemy umowę z ZTM. Dodatkowe 110 tys. zł Zastępca wójta podkreślił, że taki wariant pozwoli wszystkim po-

siadającym długookresowe bilety honorowane przez ZTM korzystać z nowej linii bez dodatkowych opłat. Ustaliliśmy z zarządem, że to oni wezmą na siebie przygotowanie procesu przetargowego, tabor, oznakowanie miejsc przystankowych. My będziemy płatnikiem. Ustaliliśmy, że około 80 proc. kosztów będziemy pokrywać my, natomiast resztę ZTM. Podczas ostatniej sesji rady gminy przeznaczono dodatkowe 110 tys. zł na uruchomienie linii R1. Na razie do końca roku. Autobusy będą kursować 6 razy w dni powszednie i 4 w niedziele i święta. - Jeżeli to wypali, po pół roku będziemy wnioskować o rozszerzenie linii, aby autobus wyjeżdżał nie tylko z centrum gminy, ale obejmował większy zakres terenu samo-

4 zł zapłacą pasażerowie za bilet jednorazowy normalny, za miesięczny - 80 zł. rządu, żeby starsi ludzie nie mieli problemu z dotarciem do środka komunikacji – dodał Dariusz Marcinkowski. Ustalono, że ceny biletów jednorazowych oraz miesięcznych będą przychodem przewoźnika. - Jednocześnie nadmieniam, że przewoźnicy w składanych ofertach uwzględniają przewidywany przychód ze sprzedaży biletów jednorazowych

oraz miesięcznych, co będzie miało istotny wpływ na obniżenie ceny za jeden wozokilometr, czyli niższe koszty ponoszone przez gminę – dodał Mirosław Chmielewski. Starsi pojadą za darmo Pasażerowie za bilet jednorazowy normalny zapłacą 4 zł, ulgowy (50 proc.) - 2 zł; bilet miesięczny normalny - 80 zł, ulgowy (50 proc.) - 40 złotych. Ulga przyznana jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz dziennych szkół zawodowych, średnich i policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 21 lat, studentom do ukończenia 26 lat, dzieciom powyżej 4 lat na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna stwierdzającego wiek dziecka, emerytom i rencistom. Z opłat zostaną zwolnieni: osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, osoby które ukończyły 65. rok życia, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu. Na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy jeżdżą autobusy linii 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733, 807, N88. Wysokość opłat za ich eksploatacje wnoszona przez raszyński samorząd w tym roku to niespełna 3 mln złotych.

WK

Boiska na Dzień Dziecka GRODZISK MAZOWIECKI W niedzielę, w Chlebni oddano do użytku dwa boiska trawiaste z małymi trybunami i zapleczem socjalnym. Wydarzenie połączono z festynem z okazji Dnia Dziecka Przez cały dzień boiska oblegali młodzi i starsi zawodnicy. Nie zabrakło kibiców, najczęściej w postaci rodziców małych następców Messiego czy Ronaldo. LKS Chlebnia i mieszkańcy otrzymali długo oczekiwany kompleks sportowy, który pozwoli w dobrych warunkach trenować i uprawiać rekreacyjnie sport. Do dyspozycji oddano dwa trawiaste boiska o wymiarach 50×90 i 40x70 metrów. Sportowcy będą mogli korzystać z budynku socjalnego z szatniami i węzłami sanitarnymi. Kibice zasiądą na trybunach. Miejsc siedzących jest 200. Uroczyste otwarcie kompleksu odbyło się w ubiegłą niedzielę. Wydarzenie połączone z festynem

z okazji Dnia Dziecka przyciągnęło wielu mieszkańców. Nie zabrakło zabaw i konkursów. Najmłodsi rozegrali turniej piłkarski. Były bramki, brawa kibiców i puchary. Przecięcia wstęgi dokonał m.in. Sławomir Jackowski, prezes LKS Chlebnia, który z rąk burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego i Joanny Wróblewskiej, przewodniczącej rady miejskiej w Grodzisku Ma-

zowieckim otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”. - Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego pięknego obiektu – powiedział burmistrz. Dzień na boiskach zakończył się pod sceną, na której zaprezentował się zespół Weekend.

WK

Anna Żuber Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego obsługuje coraz gęściej zamieszkały rejon gminy. Z roku na rok powiększa się liczba uczniów, a placówka wręcz pęka w szwach. Obecnie uczy się tu blisko 350 dzieci. Po perypetiach z poprzednim wykonawcą projektu rozbudowy szkoły (wycofał się po wykonaniu początkowych prac), urząd gminy musiał ogłosić nowy przetarg i wybrać kolejnego. Tym razem prace projektowe poszły zgodnie z planem i przy współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym powstała ostateczna wersja projektu rozbudowy. Co ważne, w lutym władze gminy zakupiły działkę sąsiadującą z obiektem, dzięki czemu możliwe będzie poszerzenie bazy edukacyjnej i sportowej. Z uwagi m.in. na koszty rozbudowy, inwestycja przeprowadzona będzie w trzech etapach. - Wstępne szacunki mówią, iż całość kosztować będzie ok. 15 mln zł, ale dokładną kwotę powinniśmy poznać po kosztorysach inwestorskich – mówi Andrzej Zaręba, wójt gminy Raszyn. - Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. To powinno zostać wydane pod koniec wakacji. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu, czyli wybudowania nowego zaplecza edukacyjnego wraz z łącznikiem do hali sportowej, świetlicy i auli. Drugim zadaniem będzie stworzenie bazy sportowej, czyli hali, a w trzecim stołówki i auli, która pomieści 250 osób. Następnie przebudowana zostanie stara część szkoły i powstanie nowe boisko. Dobudowany obiekt będzie dwupiętrowy, a na terenie wokół szkoły powstanie 40 miejsc parkingowych, z czego 18 od ul. Miklaszewskiego, w związku z umiejscowieniem w tej części budynku sal dla „zerówek“. Od tej strony powstanie też plac zabaw dla najmłodszych. Jak zapowiadają władze gminy, rozbudowa szkoły w Ładach powinna ruszyć w przyszłym roku.

Strefa już działa BRWINÓW Od poniedziałku, 2 czerwca za parkowanie na brwinowskim Rynku kierowcy muszą płacić. Ustanowienie Strefy Płatnego Parkowania ma spowodować rotację miejsc. - Strefa działa, bo w poniedziałek rano aut na rynku było o połowę mniej, za to więcej było na bezpłatnym parkingu przy cmentarzu – mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa Znalezienie miejsca parkingowego na brwinowskim Rynku było dotychczas nie lada wyczynem. - Zwykle kilkadziesiąt osób dojeżdżających do pracy koleją zostawiło swoje samochody i skutecznie blokowało miejsca przez cały dzień – tłumaczy Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. - Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na wniosek mieszkańców i zmotoryzowanych spowoduje rotację miejsc. Stosowną uchwałę rada miejska podjęła już w lutym. Pozostały czas władze ratusza spożytkowały na przygotowanie przetargu i inwestycji. - Wprowadzenie SPP pomoże kierowcom, którzy szukają wolnego miejsca, chcąc zrobić zakupy w jednym ze sklepów przy Rynku, podwieźć kogoś do pociągu lub odebrać wracających z podróży, skorzystać z punktów usługowych czy bankomatów – dodaje Mirosława Kosiaty z biura promocji urzędu gminy w Brwinowie. - System opłat, uchwalony przez radę miejską, oparty jest na zasadzie stopniowania – im dłuższe parkowanie, tym wyższa opłata. Kierowcy zapłacą za parkowanie od godziny 8 do 18 w dni powszednie. Będzie to 20 gr za minimalny czas parkowania do 15 min; 50 gr za 30 min; 1 zł za 45 min; 2 zł za pierwszą godzinę; 2,20 zł za drugą godzinę; 2,40 zł za trzecią godzinę; 2 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania. Sprzedaż biletów parkingowych odbywa się poprzez dwa parkomaty stojące w rejonie budynków nr 8 i nr 20. Ci, którzy nie chcą płacić, mogą skorzystać z położonego o 220 m dalej parkingu przy ulicy Powstańców Warszawy. Kierowcy znajdą tam aż 89 bezpłatnych miejsc. - Do tej pory był on wykorzystywany w minimalnym stopniu – dodaje Mirosława Kosiaty. WK


WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Ewakuacja jak w filmie

V

Autostrada Wolności

PRUSZKÓW W czwartek, 29 maja o godz. 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych doszło do ataku bioterrorystycznego. Na szczęście tylko w ramach ćwiczeń obronnych „Powiat 2014“. Uczniowie pozorowali tylko poszkodowanych Zgodnie ze scenariuszem, w placówce przy ul. Gomulińskiego 2 podczas przerwy jeden z uczniów „odpalił” granat z gazem łzawiącym. Wskutek pojawienia się dymu oraz czynnika drażniącego drogi oddechowe oraz oczy, w szkole wybucha panika. Uczniowie chcąc jak najszybciej opuścić budynek, tłoczą się, popychają, a nawet tratują. Dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu straż pożarną. Na miejsce przybyły wezwane przez strażaków służby ratunkowe – karetki pogotowia, policja, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz członkowie

BRWINÓW W środę prezydenci Polski i Niemiec wzięli udział w uroczystości nadania Autostradzie A2 symbolicznej nazwy „Autostrada Wolności”. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu RP z 1989 roku w Miejscu Obsługi Podróżnych w Brwinowie

Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W ćwiczeniach brała udział także grupa chemiczna z Warszawy, która przyjechała wozem mobi lab, czyli furgonetką zabezpieczenia chemicznego. Strażacy przeszukiwali pomieszczenia i wynosili rannych, często nieprzytomnych uczniów z urazami głowy czy wstrząsami. Następnie chemicy „zajęli się“ niebezpieczną substancją. Policjanci pojmali odpowiedzialnego za odpalenie granatu.

Celem działań powiatowych służb i inspekcji, było zgranie procedur w sytuacji likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego na obiekty szkolne, doskonalenie współdziałania powiatowych służb i inspekcji oraz kształtowanie umiejętności i nawyków uczniów i kadry w sytuacji ewakuacji osób z budynku. Ćwiczenia trwały do godz. 14.

O złote pióro PRUSZKÓW Prawie 100 osób wystartowało w eliminacjach do Finału X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. K. I. Gałczyńskiego „O Złote Pióro Watermana“ Eliminacje przeprowadzono w Spółdzielczym Domu Kultury przy ulicy Hubala. Jury w składzie: Marek Barbasiewicz, Tadeusz Chudecki i Magdalena Warzecha – przewodnicząca, po wysłuchaniu prezentacji R

E

K

L

A

M

A

blisko stu kandydatów, zakwalifikowało do finału 15 osób. W gronie tym znaleźli się Kamil Kaczmarczyk (Sokołów Podlaski), Gabriela Jenerałek (Sokołów Podlaski), Łukasz Abramczuk (Sokołów Podlaski), Michał Różycki (Mielec), Igor Kumela (Żółwin), Artur Teodorski (Pruszków), Wiktoria Feliks (Warłów), Magdalena Wanaks (Otrębusy), Zuzanna Bednarska (Otrębusy), Marcin Rajchemba (Chylice Kolonia), Aleksandra Kacprzak (Jaktorów), Piotr Góraj (Jaktorów), Sara Rostecka (Warszawa), Robert Głowacki (Warszawa) i Olga Ohrimchuk (Kijów).

Konkurs odbywa się pod patronatem prezydenta Pruszkowa, a jego finał tradycyjnie odbędzie się w Leśniczówce Pranie nad Jeziorem Nidzkim w Puszczy Piskiej. Tu, w ulubionym przez Konstantego Ildefonsa miejscu, finaliści konkursu wezmą udział w warsztatach recytatorskich i wystąpią na scenie Muzeum Gałczyńskiego. Podczas artystycznej podróży (w dniach 14 i 15 czerwca) zwiedzą niektóre zakątki Warmii. Organizatorem konkursu jest Książnica Pruszkowska.

Uroczystego odsłonięcia tablicy i posadzenia Dębu Wolności dokonali prezydenci Bronisław Komorowski i Joachim Gauck. Wydarzenie było jednym z elementów obchodów 25. rocznicy polskiej wolności i miało przypominać o wielkiej zmianie, która nastąpiła w ciągu tych lat w relacjach polsko-niemieckich. - Chcielibyśmy, aby ta autostrada łączyła nie tylko Polskę z Niemcami i Europą Zachodnią, ale by również prowadziła daleko w świat wolności, którego oczekujemy na Wschód od Polski – powiedział Bronisław Komorowski. - Powinniśmy stale pamiętać, że wielkim dobrodziejstwem wolności jest także pojednanie, współpraca, przyjaźń polsko-niemiecka, podobnie jak pojednanie i przyjaźń polsko-ukraińska. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego.

AŻ R

E

K

WK L

A

M

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ tel. 22 758 70 52


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Wszyscy czytali dzieciom

Do przedszkola coraz bliżej

PRUSZKÓW W niedzielę, 25 maja, podczas „Powiatowego dnia rodziny” odbył się finał akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”. Gościem specjalnym wydarzenia był Daniel Olbrychski Wielkie Powiatowe Czytanie było podsumowaniem rywalizacji gminnych, a organizatorem akcji była starosta Elżbieta Smolińska przy współpracy Stowarzyszenia K40. Zanim na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie wystąpili uczestnicy konkursu, najpierw zaprezentował się zespół teatralny „Wielkie Jajo“, prowadzony przez Stowarzyszenie K40 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie - laureat II miejsca XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Po bardzo ciepło przyjętym przez publiczność spektaklu, laureaci finałów gminnych, wspólnie z Elżbietą Smolińską i Danielem Olbrychskim, przedstawili swoje interpretacje wierszy Jana Brzechwy. Jury ze względu na doskonałe przygotowanie i wyrównany poziom uczestników finału jednogłośnie przyznało sześć pierwszych, równorzędnych miejsc. Laureatom wręczono nagrody rzeczowe – czytniki e-book ufun-

dowane przez powiat pruszkowski. Finał trzeciej edycji poprzedzony był eliminacjami przeprowadzonymi przez biblioteki publiczne z terenu Powiatu Pruszkowskiego, w których wzięło udział około 1000 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego Powiatu. W „czytaniu” uczestniczyli także dorośli: prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół oraz

liderzy lokalnych środowisk, przedstawiciele mediów, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – wszyscy, którzy lubią czytać i dla których czytanie jest bardzo ważne w życiu. W każdym spotkaniu gminnym uczestniczyły znane osobistości: Radosław Pazura, Ewa Telega, Aleksandra Justa, Katarzyna Pakosińska i Wiesław Tupaczewski.

Święto miasta za nami PRUSZKÓW Przez dwa dni mieszkańcy Pruszkowa i ich goście mieli możliwość skorzystania z wielu kulturalnych i sportowych atrakcji na terenie stadionu Znicza i Parku Kościuszki. Zainteresowaniem pruszkowian cieszyły się koncerty, aleja staroci czy wioska archeologiczna przygotowana przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Głównym miejscem weekendowych spotkań pruszkowian był Park Kościuszki. W sąsiedztwie Pałacyku Sokoła wzniesiono scenę na której od południa prezentowali się amatorzy i zawodowcy. Główną aleję parku „zasiedlili” sprzedawcy staroci i różnego rodzaju łakoci i drobnych zabawek dla najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska archeologiczna - Piecowiska Stare, przygotowana przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Odwiedzający mieli możliwość poznania procesu wytapiania żelaza przez starożytnych hutników, podejrzenia pracy kowala, brązownika, garncarza czy kaletnika. Animatorzy pokazywali jak działa krosno oraz w jaki sposób powstawały szklane paciorki. W sobotę na parkowej scenie zaprezentowali się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Pruszkowie, Tercet Egzotyczny, piosenkarki z Singin’ Birds. Gwiazdą wieczoru była wokalistka Ania Wyszkoni. Niedziela rozpoczęła się na sportowo. Od rana na terenie stadionu Znicza biegali mali i duzi, młodzi i starsi. Przed pierwszym Prusz-

Decyzją rady miejskiej, powstające w Brwinowie przedszkole rozpocznie funkcjonowanie jako filia Samorządowego Przedszkola nr 1. Trwająca obecnie jego budowa zakończy się jesienią. - Znajdą w nim miejsce 3 i 4-latki, które po wiosennej rekrutacji znalazły się na liście rezerwowej - informuje Mirosława Kosiaty z biura promocji urzędu gminy w Brwinowie. - Rodzice tych dzieci powinni w najbliższym czasie otrzymać pismo informujące o chęci zapisania dziecka do nowego przedszkola. Obecnie trwają prace budowlane na parkingach i drodze wewnętrznej, która docelowo będzie włączona w ulicę Piłsudskiego. To droga powiatowa, jedna z wylotówek z miasta. Jak informuje burmistrz Arkadiusz Kosiński, przejście dla pieszych powstanie zarówno przy samym przedszkolu, jak i na odcinku od szkoły do ul. Błońskiej. Przebudowa ulicy Piłsudskiego jest inwestycją starostwa pruszkowskiego, przy wsparciu finansowym gminy Brwinów (130 tys. zł). W ramach zadania wyremontowany zostanie chodnik po południowej stronie ul. Piłsudskiego (odcinek od ul. Lipowej do ul. Woydy), po północnej stronie (od ul. Konspiracji do ul. Sienkiewicza). Ponadto powstanie chodnik po północnej stronie ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej. Termin zakończenia prac budowlanych to przełom września i października. W ubiegłym miesiącu dyrekcja Przedszkola nr 1 zakończyła nabór na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pracowników obsługi – woźna, pomoc nauczyciela.

WK

Tydzień Bibliotek w Raszynie RASZYN W tym roku po raz XI obchodzono Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

kowskim Biegiem Wolności rozegrano zawody dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Impreza przyciągnęła ponad pół tysiąca zawodników i rzeszę kibiców. Organizatorzy zapowiadają jej następną edycję. 1 czerwca, w Parku Kościuszki ponownie zapłonęły ogniska w wiosce archeologicznej a ze sceny popłynęły dźwięki muzyki. Dopisała pogoda, dlatego wśród odwiedza-

jących nie zabrakło całych rodzin. Dla publiczności zagrali: Redlin, Tomasz Steciuk, Vavamuffin, oraz Piersi. Finałem działania wioski archeologicznej było rozbicie pieca hutniczego oraz pokaz „Bursztynowego ognia”.

WK

Szukają zasłużonych dla powiatu POWIAT PRUSZKOWSKI Jak informuje starostwo powiatowe, do urzędu składać można wnioski kandydatów do medalu „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” Wnioski składać mogą jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, gospodarcze, zawodowe, polityczne, związki i stowarzyszenia, a także trzydziestoosobowe grupy mieszkańców z terenu powiatu pruszkowskiego. Medal będzie przyznawany aż w dziewięciu kategoriach: przyjaciel powiatu pruszkowskiego, działalność społeczna, bezpieczeństwo,

BRWINÓW Już za kilka miesięcy nowe samorządowe przedszkole na terenie miasta przyjmie 3 i 4-latki, które po wiosennej rekrutacji trafiły na listę rezerwową. W ubiegłym miesiącu zakończył się nabór pracowników placówki

kultura, sport, oświata i edukacja, administracja, zdrowie oraz młody talent. Nabór do pierwszej edycji potrwa do 30 czerwca. Wnioski można składać w sekretariacie starostwa w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (III piętro, pok. 318) w godzinach pracy urzędu. Szczegółowych informacji udziela Marta Jendernalik-Dybała Zastępca Naczelnika Biura Zarzą-

du Powiatu tel. 22 738 14 46, email: m.jendernalik@powiat.pruszkow. pl. Medal okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” ustanowiła w maju 2010 roku rada powiatu pruszkowskiego uchwałą w sprawie uczczenia XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Czytanie łączy pokolenia”, przypominające, że biblioteka jest miejscem dla wszystkich, niezależnie od wieku. I tak z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przygotowano szereg atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. - Rozpoczęliśmy go z dziećmi z Bajkowego Przedszkola zabawą w tworzenie książki mówionej, pod hasłem „Mój pierwszy audiobook – informuje Łukasz Żywulski z raszyńskiej biblioteki. - Odbył się także wernisaż wystawy starych fotografii z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej „Codzienność”. Zgodnie z przewodnim hasłem Tygodnia Bibliotek na odsłonięciu wystawy byli zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy naszej gminy. Ponadto zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów klasy 5d z raszyńskiej podstawówki pod hasłem „Cienka granica między bezpieczeństwem a niebezpieczeństwem w sieci”. Zajęcia poprowadziła Sylwia Czub-Kiełczewska z Instytutu Książki. Dzień później odbyło się spotkanie z łącznikami bibliotecznymi z raszyńskiego gimnazjum, podczas którego zastanawiano się nad możliwościami tworzenia jak najlepszej oferty bibliotecznej dla gimnazjalistów. W ramach „Spotkania w ogródku” odbyło się głośne czytanie na trawie dla najmłodszych, jak również gra terenowa oraz wspólne fotografowanie przy specjalnej fotościance. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Raszynie zakończył się autorskim spotkaniem najmłodszych dzieci z Wojciechem Widłakiem.


WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Dłuższy objazd Domaniewa BRWINÓW Jeszcze do połowy czerwca będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu – objazd miejscowości Domaniew. Kierujący się do węzła autostrady oraz jadący w przeciwnym kierunku muszą korzystać z trasy poprowadzonej przez Mosznę i ulice Pruszkowa

Wytyczenie objazdu było konieczne ze względu na budowę w miejscowościach Moszna, Domaniew i Domaniewek kanalizacji sanitarnej. Inwestorem jest gmina Brwinów. - Chociaż prace miały zakończyć się do końca maja, wysoki poziom wód gruntowych spowolnił roboty i przesunął ostateczny termin realizacji inwestycji – informuje Mirosława Kosiaty z biura promocji urzędu giny Brwinów. - Umowa z wykonawcą została przedłużona do 23 czerwca. Kierownik budowy zapewnia jednak, że w ciągu 2 tygodni uda się odtworzyć nawierzchnię drogi, a objazdy Domaniewa zostaną zlikwidowane od 16 czerwca. Kierowcy zmierzający do węzła autostrady A2 „Pruszków” powinni kierować się drogą do Moszny, a następnie ulicami: Promyka, Przejazdową i Żbikowską w Pruszkowie. Wartość kontraktu zawartego przez brwinowski samorząd oraz rzeszowski Instalbud wynosi 4,4 mln złotych. Inwestycja jest prowadzona dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jubileusz otwartych ogrodów PODKOWA LEŚNA Już w najbliższy piątek rozpocznie się Festiwal Otwarte Ogrody. Podczas jubileuszowej, trzydniowej edycji na mieszkańców i gości czekać będzie kilkadziesiąt atrakcji zlokalizowanych na terenie całego miasta. Inaugurację poprzedzi konferencja poświęcona miastom-ogrodom „Letchworth – pierwsze w świecie miasto-ogród” to tytuł konferencji poświęconej tego typu ośrodkom miejskim. Spotkanie rozpocznie się w piątek, 6 czerwca, o godzinie 17 w Pałacyku Kasyno. - Podczas konferencji będziemy mieli przyjemność poznać pierwsze w świecie miasto ogród, założone u zarania minionego stulecia w okolicach Londynu z inspiracji Ebenezera Howarda, który spodziewał się, że właśnie miasta ogrody, z racji swoich oczywistych zalet, staną się najbardziej popularną koncepcją urbanistyczną XX wieku – mówi Jędrek Walc z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Wśród zaproszonych gości znajdą się: John Lewis i Davis Ames - przedstawiciele Letchworth Garden City Heritage Foundation oraz Josh Tidy, kurator Międzynarodowej Wystawy Miast Ogrodów. Otwarte Ogrody to festiwal, podczas którego mieszkańcy podwarszawskiej Podkowy Leśnej zapraszają do swoich ogrodów, a nawet domów i pracowni artystycznych. Przez weekend odbędzie się 50 różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Inaugurację Festiwalu wzbogaci występ Grupy MoCarta. - Na koncerty kameralne i jazzowe zaproszą muzycy, zaśpiewają chóry, odbędą się wystawy podróżnicze, kiermasze rzemiosł artystycznych, warsztaty ceramiczne, pokaz sgrafitto, wiosenny bal na trawie, spektakl teatru cieni, konkurs piosenki włoskiej, a także piknik naukowy dla dzieci – wylicza Jędrek Walc. - Ponadto w ramach obchodów 25-lecia odzyskania wolności zapraszamy między innymi na wystawę fotografii Tadeusza Rolkego „Album z Peerelem”. Koordynatorem Festiwalu jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Pełny program festiwalu na stronie www.ckiopodkowa.pl i www. kurierpoludniowy.pl – patrona medialnego imprezy.

WK

WK O

GRODZISK MAZOWIECKI

Poszukiwany sprawca rozboju

Grodziscy policjanci poszukują sprawcy rozboju, do którego doszło 20 kwietnia w lokalu rozrywkowym przy ul. Sienkiewicza 39. Na podstawie zebranych dotychczas materiałów, funkcjonariusze ustalili rysopis sprawcy. Poszukiwany to mężczyzna w wieku około 30 lat, wzrostu około 176-180 cm, o szczupłej budowie ciała, twarzy owalnej, nos średni, włosy ciemne, krótkie, ostrzyżone „na jeżyka”. Sprawca w chwili zdarzenia ubrany był w kurtkę koloru brązowego, ciemne jeansy, buty sportowe koloru czarnego z białą podeszwą. Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę na publikowanym zdjęciu lub z opisu prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. ul. Bartniaka 19, tel. 22 755 60 10 (do 13) lub z policjantem prowadzącym sprawę - asp. Piotrem Łojewskim pod nr telefonu 22 60 42 233 albo z policjantami najbliższej jednostki policji lub pod alarmowym numerem telefonu 997.

ms

VII

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

E


KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

VIII AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Znicz nad przepaścią!

Udane „Euronadzieje“

PIŁKA NOŻNA ROCZNIK 2002 Młodzi zawodnicy Znicza Pruszków zajęli PIŁKA NOŻNA II LIGA Znicz Pruszków spadł w tabeli na ósme miejsce po tym, jak przegrał drugie miejsce w prestiżowym turnieju „Euronadzieje 2014“, przegryna wyjeździe z Motorem Lublin. Żółto-czerwonych od strefy spadkowej dzieli zaled- wając w finale z Arką Gdynia wie punkt i teraz czeka ich mecz o życie. W niedzielę, 8 czerwca o godz. 17 w PruszkoOprócz Znicza zaproszenie do udziału w imprezie rozgrywanej w Gdańwie, w ostatniej kolejce, ich rywalem będzie Wisła Puławy. Dalszy byt rywali w drugiej sku otrzymały wiodące akademie piłkarskie w Polsce. Pierwszym przeciwnikiem pruszkowian był Śląsk Wrocław, który dwa miesiące wcześniej wysoko lidze również jest niepewny, zapowiadają się więc wielkie emocje pokonał Znicza w meczu sparingowym. Tym razem wrocławianie wygrali 1:0. Spotkanie z Motorem mogło uspokoić atmosferę w klubie, wystarczyło zdobyć trzy punkty. Plasujący się w dole tabeli pewny spadku Motor nie pozwolił jednak wywieźć pruszkowianom kompletu upragnionych punktów. Lublinianie już w pierwszych minutach dwukrotnie groźnie zaatakowali sygnalizując, że nie będą „chłopcami do bicia“. W 36. minucie kolejna akcja gospodarzy zakończyła się golem. Michał Bigajski musiał wyjmować piłkę z siatki po strzale aktywnego Macieja Tataja. Znicz odpowiedział skutecznie w drugiej połowie. Dokładnie w 60. minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Adrian Paluchowski, który doprowadził do remisu. Niestety w 80. minucie na listę strzelców znów wpisał się Tataj, który prowadzi w klasyfikacji strzelców z 22 trafieniami. Pruszkowianie wrócili z Lublina bez punktu i teraz muszą się bronić przed realnym zagrożeniem, jakim jest spadek do niższej klasy rozgrywkowej. W tabeli plasują się na ósmym miejscu, czyli ostatnim gwarantującym grę na poziomie drugiej ligi. Znicz ma 49 punktów i nieznacznie wyprzedza Olimpię Elbląg (48 punktów – 9. miejsce), Limanovię (47 punktów – 10. miejsce) i Stal Reszów (47 punktów – 11. miejsce). Oznacza to tylko jedno – zespół trenera Roberta Kochańskiego musi wygrać mecz z Wisłą. Porażka skutkować będzie najprawdopodobniej pożegnaniem z drugą ligą. Nie można liczyć na tak duży łut szczęścia, jak porażka Olimpii, Limanovii i Stali Rzeszów w jednej kolejce. Remis uratuje natomiast tylko Wisłę Puławy, która w spotkaR

E

K

niu w Pruszkowie może zamurować dostęp do swojej bramki, by nie stracić gola i dopisać cenny punkt, gwarantujący utrzymanie. W przypadku zwycięstwa Znicza to Wisła martwić się będzie o losy spotkań Olimpii, Limanovii i Stali Rzeszów. Olimpia Elbląg zagra u siebie ze Stalą Mielec, która jest szósta i ma 51 punktów. Limanovia o byt w drugiej lidze powalczy z Olimpią w Zambrowie (13. miejsce i 40 punktów). Z kolei rzeszowska Stal zagra na wyjeździe z wiceliderem Wigrami Suwałki. Dzięki wygranej 3:1 z Siarką Tarnobrzeg w przedostatniej kolejce sezonu, Pogoń Siedlce zapewniła sobie awans do pierwszej ligi.

Motor Lublin – Znicz Pruszków 2:1 (1:0) Bramki: 36’, 80’ Maciej Tataj - 60’ Adrian Paluchowski Motor Lublin: Przemysław Frąckowiak – Mateusz Pawłowicz, Arkadiusz Lewiński, Dawid Ptaszyński, Rafał Król - Damian Jaroń, Patryk Ko-

L

A

M

A

ziara (87’ Marius Stanaitis), Damian Kądzior, Konrad Wrzesiński (90’ Damian Kamola), Ihor Mihalevskyy (77’ Konrad Gąsiorowski) - Maciej Tataj. Znicz Pruszków: Michał Bigajski - Marcin Bochenek, Arkadiusz Jędrych, Igor Biedrzycki (85’ Mateusz Muszyński), Michał Kucharski - Rafał Kosiec, Sebastian Olczak (46’ Michał Zapaśnik), Maksymilian Banaszewski (84’ Daniel Nawrocki), Maciej Machalski, Marcin Rackiewicz (75’ Karol Grudniewski) - Adrian Paluchowski. Ławka rezerwowych: Oliwer Wienczatek, Kamil Tomas, Daniel Nawrocki, Karol Grudniewski, Michał Zapaśnik, Michał Jaczewski, Mateusz Muszyński. Żółte kartki: Dawid Ptaszyński, Konrad Wrzesiński, Rafał Król - Sebastian Olczak, Igor Biedrzycki, Michał Zapaśnik.

R

E

K

L

A

M

A

W drugim spotkaniu Znicz przegrał dopiero po serii rzutów karnych z Lechią Gdańsk, a na koniec rozgrywek grupowych wygrał z ekipą Ziomków Rzeszów 3:2 (Piotr Maj x 3). W fazie finałowej Znicz zmierzyć się musiał z Talentem Białystok, który dzień wcześniej wygrał wszystkie mecze w swojej grupie. Po czterdziestu minutach wyrównanego spotkania o jego losach przesądziły „jedenastki“. Tym razem więcej zimnej krwi zachowali piłkarze z Pruszkowa i awansowali do półfinału. Przeszkodą w drodze do finału mogła być drużyna z Gdańska, ale tym razem to Znicz był lepszy, pokonując rywali 2:0 (Jakub Włostowski x 2). Do finału imprezy awansowała też Arka Gdynia, która w najważniejszym spotkaniu turnieju była lepsza, pokonując Znicza 2:0. - Drugie miejsce należy uznać za sukces biorąc pod uwagę znakomitą obsadę turnieju – ocenia Dariusz Zieliński, trener Znicza rocznik 2002. - Chłopcy nie do końca byli zadowoleni, co tylko dobrze świadczy o ich podejściu do rywalizacji, zawsze chcą wygrywać i być najlepsi. Podczas podsumowania rozgrywek do drużyny gwiazd turnieju wybrano Piotra Niemyjskiego. Pełny skład Znicza: Kacper Kamiński, Piotr Niemyjski, Hubert Sobieraj, Jakub Namiota, Dominik Piłka, Mateusz Jeliński, Mateusz Dąbrowski, Adam Ratajczyk, Jakub Włostowski, Szymon Różycki, Piotr Maj, Patryk Łabędzki, Maciej Chrzanowski, Antoni Borys, Jakub Rokicki.

MS R

E

K

L

A

M

A


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 20 (532)/2014 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl Ekspedientka spożywczy Kawęczyn k/Konstancina, tel. 508 084 245 Zatrudnimy kierowców CE w transporcie międzynarodowym i krajowym. Baza Piaseczno tel. 22 737 20 47, e-mail: e.kowalczyk@tpc.com.pl Sklep Fresh Market zatrudni do pracy kasjerów, praca od zaraz, Piaseczno tel. 535 741 111 Firma handlowo-usługowa z branży motoryzacyjnej zatrudni: -kierownika serwisu, -handlowca ds. obrotu częściami, tel.605 553 377 e-mail:biuro@rtc.com.pl

Dołącz do nas i zostań Przedstawicielem Bocian Pożyczki! Zapewniamy dodatkową pracę w ciekawym, dynamicznym zespole, możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie. Aplikację należy przesłać na adres e-mail:przedstawiciel@bocianpozyczki.pl w temacie napisz miejscowość. Tel. 600 100 100 Stolarza zatrudnię, tel. 504 166 952 Licealistce, humanistce, tel. 510 98 89 00 Fryzjera/kę damsko męski Góra Kalwaria, tel. 512 769 233 Tokarz z doświadczeniem,stal k.o. Umowa o pracę.Gołków Tel. 22 757 47 62 Księgowa do prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych. CV na email: h@qualityhouse.com.pl Lakiernia proszkowa Dekotech z Pruszkowa zatrudni lakiernika proszkowego, tel. 602 585 843

Krawców/krawcowe, Raszyn, tel. 603 75 75 47 Czołowy dystrybutor ploterów poszukuje osoby na stanowisko: asystenta działu sprzedaży. Szczegółowe informacje na stronie: www.grawcom.com.pl, zakładka praca. CV proszę kierować na: praca@grawcom.com.pl

Chevrolet Blazer 5.7, 93r. Tel. 530 700 055 CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP I AKCESORIÓW”: przyczepy , podzespoły, specjalne, servis. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 Opel Insignia 2011 r., tel. 516 254 503 Kia Sorento 2008 r, tel. 730 232 612

AUTO-MOTO KUPIĘ

SKUP AUT, TEL. 666 274 444

Zatrudnię kasjera/doradcę do banku w Piasecznie.cv na adres marta.blados@santanderconsumer.pl

Sprzedawczynię w delikatesach w Prażmowie, tel. 797 188 368, 22 736 13 65

USTANÓWEK - sprzedam działki budowlane w atrakcyjnym miejscu, naprzeciw peronów, tel. 507 551 429

Osobę szyjącą zatrudnię. Tel. 888 402 878

Murarza z doświadczeniem, mile widzine prawo jady kat. B, tel. 501 966 103

Zatrudnię kierowcę z kat. B, z doświadczeniem w zaopatrzeniu, standard@standarddystrybucja.pl

Pilnie, Corsa C, 3-drzwiowa, 2002 r., przebieg 140 tys., stan bardzo dobry, doinwestowana, po wymianie oleju, dwa komplety kół, tel. 508 34 44 51

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Do sprzątania Józefosław 3 razy w tyg. pon. czw. Sob. 9.00-17.30 1200zł na rękę, kobieta do 40lat. Dzwonić od pon. do pt. w godzinach 8.00-18.00, tel. 22 715 30 00

Manicurzystkę, pedicurzystkę z umiejętnością hybrydy, stylizacji i przedłużania paznokci. Poszukuje salon z Piaseczna, tel. 692 488 278

Działka budowlana 15800 m kw. Lub 2000 m kw. Kędzierówka, tanio tel. 604 304 592

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, tel. 513 291 188

Firma z Góry Kalwarii zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds. kadrowo płacowych , atrakcyjne wynagrodzenie , przyjazna atmosfera, w.kurek@apsolano.pl, tel. 513 168 804,

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Wilanowie tel. 696 215 018

Skoda Felicja 2000 r., przebieg 126 tys., tel. 602 11 37 37

Zatrudnię ekspedientkę spożywczy Zgorzała tel.501 717 687 Ze względu na dynamiczny rozwój Firma Provident zatrudni Doradców Klienta. Mile widziani kandydaci w każdy wieku. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub sms o treści praca na numer 600 400 338 (koszt połączenia według taryfy operatora) Firma transportowo-spedycyjna zatrudni kierowców w transporcie międzynarodowym „TIR”. Atrakcyjne wynagrodzenie. Jakubów 11, 05-610 Goszczyn. Telefon: 48 663 22 33, 501 207 252 Kelnera z doświadczeniem na bankiety do hotelu w Otrębusach, tel. 503 164 828

Dom 120/ 686 w Piasecznie, tel. 798 175 963 Grunt rolny Prażmów, tel. 602 77 03 61 Działka budowlana 3000 m kw. z pozwoleniem na budowę 150 tys. okolice Prażmowa, tel. 602 77 03 61 Budowlana Łoziska, tel. 510 771 333 Budowlana 1500 m kw. Dobiesz k. Piaseczna, tel. 601 381 640 Mieszkanie 49 m kw. cena 179 tys. Góra Kalwaria, tel. 515 58 44 41 32 m kw., balkon + komórka lokatorska + garaż, Piaseczno, 179 tys. zł, tel. 512 691 867 Tanio – działkę budowlaną 3000 m kw., Martynów k.Warki, tel. 887 510 510 Zamienię dwa pokoje z widną kuchnią (III piętro) na mniejsze i niżej, tel. 22 756 27 31

Docieplanie budynków, konkurencyjne ceny, tel. 795 96 96 96

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360 Kominki, tel. 509 916 548

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH, tel. 602 340 549

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874

Ładne budowlane działki pod Piasecznem, tel. 604 624 875

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta, tel. 512 391 270

Działki dla młodych, niezamożnych pod W-wą 40 zł/1m kw., tel. 602 340 549 Sprzedam działki po 8 zł/1m kw., pod W-wą, tel. 604 624 875

Skup aut, tel. 516 938 671 Skup aut, skutery. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824 skorodowane,

Daewoo Nexia, tel. 668 171 639 Kupię samochód cały skorodowany rozbity do naprawy, tel. 690 513 365

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ

Ogrodzenia,Docieplenia,Remonty, tel. 505 564 064

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907 Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486

NIERUCHOMOŚCI - SPRZEDAM

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895 Ogrodnicze, tel. 661 920 022 Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www.transport-i-przeprowadzki.pl

Wykończenia, remonty, docieplania, tel. 503 004 639 Kosiarki, piły spalinowe, serwis. Szybko, tanio, tel. 785 962 286

Kupię siedlisko lub ziemię, tel. 501 219 527

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 691 983 917

NIERUCHOMOŚCI - DO WYNAJĘCIA

Serwis sprzątający zatrudni młodą, energiczną Panią do sprzątania klatek. Praca w Piasecznie tel. 503 514 774 Murarz – ścianki działowe, Otwock, tel. 509 558- 880 Poszukujemy osoby do ulotkowania i plakatowania na terenie Góry Kalwarii i okolic 506416414 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno Józefosław, tel. 793 016 890 Spawacz, Wilcza Góra, tel. 501 22 95 73 Ekipa brukarzy ze sprzętem do napraw kostki, Lesznowola, tel. 501 22 95 73

SZUKAM PRACY Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833

Grafik/Operator DTP. CV prosimy wysyłać na adres: praca@galia.net.pl Do obsługi zleceń w drukarni offsetowej. CV prosimy wysyłać na adres: praca@galia.net.pl Kierowcę do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, Konstancin, tel. 601 28 20 71 Firma sprzątająca zatrudni pracowników do serwisu sprzątającego Praca w Piasecznie sprzątanie biur w godz 05-09 rano. Tel. 512 117 967 Firma sprzątająca zatrudni pracowników do serwisu sprzątającego. Praca w godzinach nocnych i na dzień Tel. 508 133 359

Lokale do wynajęcia przy WKD w Komorowie, tel. 501 012 555

ODWODNIENIA LINIOWE. tel. 504 008 309

Pranie dywanów, obić mebli, tapicerki samochodowej, czyszczenie kostki i elewacji, tel. 506 449 992 Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Wynajmę lokal usługowy 53 m kw. Piaseczno, tel. 669 847 726 Mieszkanie dwupokojowe , 48m kw, Piaseczno ul. Puławska, ewentualnie pokój do wynajęcia tel. 694 189 045 Dwupokojowe umeblowane, Piaseczno, tel. 600 604 547 Pokój, kuchnia, łazienka, z osobnym wejściem, tel. 785 147 211

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152 Elektryk – instalacje, tel. 694 025 507 Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588 Glazura, gipsy i inne, tel. 667 356 939 Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy, remonty, tel. 501 386 629

Drzwi stalowe na wymiar, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75 Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75 Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 500 783 313

Wszelkie prace porządkowe, ogrody, tel. 666 713 372

Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 695 708 422

Remonty tel. 666 713 372

Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 721 881 995

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek tel. 666 713 372

RÓŻNE

Lokal 19,5 m kw. z zapleczem, na działalność, w Piasecznie, tel. 692 336 002

Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82

Stare motocykle, części i przedmioty wojenne: szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury..., tel. 505 529 328

Pilne, Konstancin Grapa (centrum) 2 pokoje z kuchnią, 38 m kw., Ip., tel. 507 975 993

Kawalerka, umeblowana, pokój z aneksem, po remoncie, Piaseczno, tel.516 283 655

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Działki Stara Iwiczna, budowlane, tel. 605 577 682

Pawilon, 25 m kw., „Bazarek”, ul. Szkolna 13 ,Piaseczno, tel. 668 566 803

Elektryk, tel. 666 890 886

Skup srebra, tel. 509 447 601 Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

Wulkanizacja – Stara Iwiczna , tel. 605 577 682

Pawilon, bazarek w tel. 511 182 258

Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870

Dom, Prażmów, tel. 667 910 250

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Budowa domów, tel. 518 420 242

Ładne mieszkanie 55 m kw., w Piasecznie, tel. 602 234 764

30 m kw , Góra Kalwaria tel. 515 502 764

Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562

Andrzej Ciesielczyk – wróżbita z ponad 40-letnim doświadczeniem tel. 537 202 900, 694 063 831. Realna pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów.

Hydraulik, tel. 884 016 690

Chwilówki, tel. 519 498 741

SPRZEDAM SPRZEDAM! ZIEMIĘ SORTOWANĄ, BETON KRUSZONY, CEGŁĘ KRUSZONĄ, KOSTKI GRANITOWE, KRAWĘŻNIKI GRANITOWE. WYKONAM USŁUGI Z ZAKRESU: ROBÓT ZIEMNYCH, ROBÓT WYBURZENIOWYCH ORAZ TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH, TRANSPORTU HDS. NUMER KONTAKTOWY, TEL. 502 388 110, 509 825 030

Budowlana, Głosków 1200 m kw, media, tel. 501 844 934 30 m kw., z balkonem, Tarczyn, tel. 515 367 933 Budowlano – rolną 3 ha, Jeżewice, tel. 501 064 050

Przyczepę kempingowa z przedsionkiem tel. 501 549 508

Bezpośrednio 1200 m kw 13 km od Piaseczna Wola Wągrodzka, przy asfalcie mediach, 30x40, 70 pln tel. 502 232 559

Drewno kominkowe, sezonowane, palety, tel. 607 133 222

Zamienię wykończone mieszkanie na domekrównież do remontu tel. 530 700 055

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Działki budowlane, 2000 mkw. i 1000 m kw., od 25 zł/ m kw., Barcice Drwalewskie, tel. 661 245 043

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86 Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarza, cukiernika, pomocnika, tel. 536 002 001

Płuczkę do warzyw i ziemniaków tel. 781 804 339

Kosmetyczka do współpracy, tel. 882 033 939

Krzewy ozdobne tel. 880 479 679

Podnajmę stanowisko kosmetyczce, fryzjerce, masażystce , Piaseczno tel. 503 370 421

Pług 3 – skibowy Grudziądz, 1020 zł, tel. 506 85 20 04

Panią do szycia, tel. 603 642 377

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

W sklepie spożywczym w Żabiej Woli, tel. 785 855 013

Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, tel. 504 477 302

W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Tapicer - pilnie ! tel. 602 48 37 85

Dwa domy sąsiadujące, Piaseczno – Zalesie Dolne., tel. 733 106 446

Koparko-ładowarka, mini-koparka, wykopy i niwelacja terenu, tel.603 357 962

Remonty i wykończenia wnętrz. Tel. 517 698 290

Dom na pięknej działce z linia brzegową Narwi (50 m), tel. 600 284 250

KUPIĘ

Bale sosnowe, suche, grubość 8 cm, ok. 20 m3, tel. 793 74 10 01

Kosmetyczkę i manikiurzystkę do salonu w Łazach k. Magdalenki tel. 503 018 891

Siedlisko k. Powsina, tel. 783 925 629

Odstąpie sklep w centrum Piaseczna, tel. 504 328 579

CHODNIKI.

sprzedam ziemię rolną 2,8 ha, tel. 600 284 250

Poszukujemy uczciwej osoby do sprzątania biura w Piasecznie, 2 x w tygodniu, tel. 501 604 917, pon – pt

Hurtownia piwa w Gołkowie k Piaseczna zatrudni młodego kierowce z kat.C, CV na bajwid@bajwid.pl, tel. 603 807 472

Atrakcyjna działka budowlana, 1370 m kw., media, Dobiesz, tel. 661 885 525

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

OGRODY. WIOSENNE PORZĄDKI. tel. 504 008 309

Atrakcyjne 62 m kw., 2 pokoje, garaż, tel. 664 061 205

Fryzjerkę w K.Jeziornie, tel. 606 817 356 Zatrudnię fryzjerki/-ów w salonie w centrum Piaseczna tel .601 374 564

Działkę budowlaną w Łbiskach 1400 m kw tel. 514 499 366

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Noclegi – od 8zł, tel. 502 222 555

Księgowe, tel. 517 083 951

Serwis sprzątający zatrudni Pana z doświadczeniem, wiek do 50 lat. Tel. 721 228 094,

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Wynajmę ogrodzona działkę 5500 m kw., na każda działalność, tel. 600 284 250

Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m kw., tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, tel. 605 726 356

Remonty, wykończenia wnętrz, uczciwie, Jurek tel. 515 644 549

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

1500m kw Prażmów, przy drodze asfaltowej, mediach 50 tys pln, tel. 502 232 559

Odstąpię dwupokojowe mieszkanie w TBS Grójec. Tanio, tel. 694 898 272

Ogrodzenia, mycie kostki, ogrodzeń, dachów, tel. 511 126 841

Schody szafy stolarskie tel. 602 847 608

BRUKARSKIE, tel. 608 390 733

Kelnera, kelnerkę - Wólka Kosowska, tel. 22 708 98 96

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644 Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779

Styropian - tanio, docieplenia, tel. 604 938 861

Mieszkanie, Piaseczno i okolice, tel. 509 464 042

Wycinka drzew, tel. 661 920 022 Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250

BRUKARSTWO. PODJAZDY. OPASKI. tel. 504 008 309

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Układanie kostki brukowej, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 250

Wynajmę 55 m kw na działalność gospodarczą, tel. 600 284 250

Do spożywczego Nadarzyn, tel. 698 261 469

Wykaszanie zarośli, karczowanie działek, tel. 519 874 891 Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Firma zleci montaże okien, tel. 604 094 034

Ogrody-Koszenie Trawy,Zarośli, tel. 603 315 531

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię Pana z doświadczeniem do sprzątania obiektu, Konstancin-Jeziorna tel. 501 163 228

Elektryk, tel. 692 434 893

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Zatrudnimy listonoszy i kurierów z Piaseczna i okolic, ul. Warszawska 18, Piaseczno, tel. 791 647 639

Młodą dziewczynę do sprzedaży na stoisku cukierniczym, Piaseczno , tel. 601 727 181

Studnie, tel. 601 231 836

TYNKI, TEL. 513 008 131

Działki budowlane pod Konstancinem, tel. 787 380 200

Biuro Rachunkowe Takros w Piasecznie zatrudni na stanowisku księgowego (umowa o pracę/ zlecenie) osobę z bardzo dobrą znajomością programów office. tel. 698 044 454

Malowanie, tapetowanie, remonty, tel. 787 231 129

Elektryk pełen zakres, tel. 518 830 327

Kupię lub wynajmę działkę min.1 ha Konstancin, okolice, tel. 601 334 400

Każde auto, tel. 519 455 452

Piekarz ciastowy do piekarni w Piasecznie, piekarniawzorowa@gmail.com

Elektryczne pomiary ochronne, tel. 504 033 328

Malowanie, tapetowanie, glazura, tel. 600 254 705

Cukiernik - specjalista od tortów do piekarni cukierni w Piasecznie, piekarniawzorowa@gmail.com

Do Hotelu na Ursynowie zatrudnimy Pokojowe mile widziane cudzoziemki, tel. 22 329 25 05, 22 329 25 06

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy papą, tel. 725 229 079

Elektryk, tel. 501 236 987

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

PRACA DLA KURIERA, Warszawa, kontakt: agata.tomczyk@manpower.pl tel. 22 487 53 27

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, ostatnie wolne terminy 2014, lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927

Domofony, tel. 603 375 875

Auto skup, tel. 535 661 903

Zatrudnię brukarzy, tel. 602 114 307 Kierowca na pół etatu do piekarni w Piasecznie, piekarniawzorowa@gmail.com

ogrodzeń, tel. 502 473 605

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491

Malowanie dachów, tel. 500 556 941

Skup aut. Autokasacja tel. 796 165 139, 517 799 183

Skup aut. Uszkodzone, tel. 792 572 932

3

Drewno kominkowe, sezonowane (grab, buk), tel. 665 008 357

AUTO-MOTO SPRZEDAM Motor Suzuki G500, 1996r., tel. 509 855 922

Zamów ogłoszenie drobne

Czachówek, działka, 1050 m kw., bezposrednio, tel. 504 111 503 Ustanów, atrakcyjna działka budowlana, 950 m kw, cena: 185 zł/m kw pilnie sprzedam. Tel. 514 004 444 Bezpośrednio mieszkanie 2 – pokojowe 44 m kw., Centrum Piaseczna, świetna lokalizacja, tel. 502 269 740 Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95 Pawilon 25 m kw. bazarek Piaseczno, tel. 888 539 709 Działki leśne 3zł/ m kw. 693 059 883 Sprzedam bezpośrednio: 92 metrowe mieszkanie w bloku z cegły w Piastowie, w bliskim sąsiedztwie pętli autobusowej, szkoły, przedszkola, kościoła i sklepów, tel. 660 498 204

Mieszkanie, 48 m kw., Piaseczno, tel. 501 103 273 Umeblowane 36m kw. Żabieniec , 700 zł tel. 502 129 189 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Szybka pożyczka od 300zł do 10 000 zł.! Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora)

Hydrauliczne – tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Dla firmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, wygodna spłata. Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora) Sklep Wędkarski u Janka, Chyliczki, ul. Śniadeckich 1, sprzedajemy również na allegro (sklepjanek63), niskie ceny, solidna obsługa, tel. 698 713 287, 509 307 014

Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel. 508 529 008

NAUKA

Brukarstwo 501 683 631 www.gost-bruk.pl

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Hala magazynowo - usługowa 250 m kw. w Głoskowie, tel. 697 086 066

WYLEWKI, TYNKI TRADYCYJNE TEL. 604 415 352

Koreański tel. 606 623 606

3 pokoje na nowym osiedlu zamkniętym w Piasecznie, z garażem, tel. 602 120 838

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA WYMIAR, WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905

Matematyka tel. 602 690 229

Domek umeblowany z Wi-Fi, tel. 505 040 137

OGRODYTRAWNIKI ZAKŁADANIE, TEL. 501 233 483

Kwatera pracownicza, tel. 515 753 972 Wynajmę lub sprzedam pawilon na bazarku w Piasecznie tel. 693 440 622 Wynajmę kawalerkę umeblowaną w Górze Kalwarii, tel. 605 288 934, 793 011 899

ZDROWIE I URODA

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222 Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Mieszkanie, 48 m kw., Piaseczno, tel. 501 103 273

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Umeblowane 36m kw. Żabieniec , 700zł tel. 502 129 189

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214 Cyklinowanie, tel. 604 651 722

USŁUGI TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182 BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Mieszkanie Drwalew 68 m 3 pok. parter, tel. 881 923 754

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz. pl tel. 698 698 839

Sprzedam lub zamienię dwa mieszkania 2 i 4 pokoje w Konstancinie. Tel. 601 287 641

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Sprzedam działkę budowlaną 1700 m kw. Gołków/Zalesie Dolne. Tel. 609 888 901

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, www. abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666 Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230 Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. tel. 507 740 469 Tynki agregatem - profesjonalnie, tel. 608 444 405 Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605 Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407 Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977 Malowanie,

czyszczenie

dachów,

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., z dojazdem, tel. 881 966 833 Masaże, tel. 504 825 005 Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51 Masaż klasyczny na terenie Piaseczna, tel. 731 710 578, 603 304 250 Odchudzanie tel. 602 690 229 Terapia manualna kręgosłupa i miednicy wg japońskiej metody YUMEIHO;Wskazania: bóle kręgosłupa, wady postawy, skoliozy. Piaseczno; tel. 505 610 257 Masaże, tel. 532 529 888

ZWIERZĘTA SKLEP I SALON PIĘKNOŚCI DLA PSÓW RAS MAŁYCH I ŚREDNICH „BAJECZNY PIES” ZAPRASZA! KONSTANCIN, UL. RYNKOWA 6 A, TEL. 517 308 815 Kocięta perskie i egzotyczne, z rodowodem, tel. 506 958 514 Hotel dla zwierząt, behawiorysta, szkolenia, tel. 534 059 059 Psy do adopcji, tel. 606 989 442, 501 434 618

elewacji,

www.kurierpoludniowy.pl Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


Kurier Południowy 20(532), wydanie pruszkowsko-grodziskie, 06.06.2014  

20(532), wydanie pruszkowsko-grodziskie, 06.06.2014

Advertisement