Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XIV NR 2 (514) 24-30 STYCZNIA 2014 ISSN 1643-2843

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Brutalny rozbój str. II

Wicepremier odwiedził raszyńskie „muzeum” RASZYN W ubiegły piątek z wizytą w Raszynie pojawił się wicepremier Janusz Piechociński. M.in. w falenckim pałacu zwiedził Izbę Pamięci Bitwy pod Raszynem. Natomiast w sobotę odbył się tam już piąty z kolei Bal Napoleoński, zorganizowany przez lokalne Stowarzyszenie Projekt Raszyn str. I

Wójt i rada zostają

NADARZYN Niedzielne referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy przed upływem kadencji ze względu na niską frekwencję uznane zostało za nieważne. Do urn poszło 1816 mieszkańców, z czego większość opowiedziała się za odwołaniem dotychczasowych włodarzy samorządu

Lodowisko już otwarte str. V

str. V R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 2 (514)/2014

Łączy Nas Sport Nie Narkotyki

W piaseczyńskim hotelu DeSilva, w ostatnią sobotę, 18 stycznia odbyła się konferencja w ramach kampanii społecznej „Łączy Nas Sport Nie Narkotyki”. Po konferencji zawodnicy, sędziowie, trenerzy i działacze przenieśli się na salę pobliskiego GreenUp Fitness Club gdzie odbyły się seminaryjne szkolenia w zakresie sztuk walki

Celem kampanii „Łączy Nas Sport Nie Narkotyki” jest przyciągnięcie najmłodszych do sportu oraz pokazanie, że może być on realną alternatywą na spędzanie wolnego czasu. - Bardzo ważne jest przekazywanie młodym ludziom wartości, jakie niesie za sobą sport tj. wytrwałość, szlachetna rywalizacja oraz zasady „fair play” - podkreśla Piotr Bąkowski. Sobotnie spotkanie miało charakter informacyjny, ale przede wszystkim integracyjny. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o problemach związanych z bieżącym wspieraniem akcji, podzielić się rozwiązaniami, jakie udaje im się wypracować. Podczas konferencji, podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Starostą Powiatu Piaseczyńskiego – Komendą Policji w Piasecznie – Runda Zero Promotion oraz Fundacją Sport Active. Drugim kluczowym dla akcji wparciem jest objęcie patronatu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prezentacje poprowadziła Magdalena Boniecka-Duchna, Naczelnik wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz Elżbieta GotcholdLeśniewska - pedagog ZSS Łbiska. W bardzo ciekawym wystąpieniu zaprezentowały skutki prowadzonej akcji. Opowiedziały jak duże znaczenie ma krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży. Olbrzymie poruszenie wśród zgromadzonych wywołała opowieść Elżbiety Gotchold-Leśniewskiej, która na co dzień pracując z upośledzonymi umysłowo dziećmi i młodzieżą, przekonywała, że treningi kickboxingu stają się bardzo ważnym elementem procesu wychowawczego i rozwojowego. AB R

E

K

L

A

M

A

Fałszywi duchowni na wolności

Sprawa dwóch fałszywych (tego do końca nie wiadomo) księży, którzy przez prawie miesiąc rezydowali w parafii św. Floriana w Mogielnicy koło Grójca nadal bulwersuje miejscowe społeczeństwo. - Przecież odprawiali nabożeństwa, spowiadali, udzielali komunii, zbierali datki - co teraz mamy robić? - pyta wielu parafian, którzy przyjęli sakrament z rąk „duszpasterzy”

- Obiektywnie żaden z tych sakramentów nie miał miejsca, ale kanon 144. Prawa Kanonicznego przewiduje, że dla wiernych skutki są takie, jakby one zaistniały. Nie mocą fałszywych duchownych, ale specjalnym działaniem Kościoła. Przecież parafianie przyjęli sakramenty w dobrej wierze. W tej sytuacji Kościół uznaje, że są ważne - uspokoił wiernych ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik warszawskiej kurii.

Ci również dysponowali tekstem kurii ostrzegającym przed oszustami. - Podszywając się pod księdza diecezjalnego albo zakonnika ze zgromadzenia benedyktynów - ojca Adeodata, zbierał pieniądze rzekomo na pomoc niepełnosprawnym lub budowę sanktuarium w Doniecku. W przypadku prób kontaktu, wszystkich księży prosimy o ostrożność i powiadomienie policji - apelowała kuria.

Wzruszające kazania Obaj „księża” zostali zatrzymani zaraz po wieczornej mszy świętej, którą celebrowali. Nie było to zresztą pierwsze nabożeństwo, które odprawiali w tym kościele. Robili to - jak usłyszeliśmy od jednego z parafian - bardzo fachowo. Nikt więc nie podejrzewał, że tylko odgrywają rolę księży. Za serce chwytały szczególnie kazania młodszego z „duchownych”. Kobiety nie mogły powstrzymać łez – dodaje. „Ksiądz” Jacek, za zgodą proboszcza, chodził też po kolędzie. Mieszkańcy dobrze wspominają jego wizyty. Zachowywał się wspaniale. - Nawet pieniędzy nie chciał brać, a do herbaty i skosztowania wędlin to długo musieliśmy go namawiać - mówił jeden z mieszkańców ul. Wolskiej. – Było normalnie - porozmawiał, posiedział - jak zawsze przy okazji kolędy. Czar „księży” prysł około 10 stycznia, gdy w końcu ktoś skojarzył ostrzeżenia warszawskiej kurii przed zbierającymi datki na budowę Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Doniecku na Ukrainie. Anonimowa informacja na ten temat dotarła do grójeckich policjantów.

To nie pierwszy raz? Okazało się, że to kolejne „występy” obu panów. W grudniu 2010 r. wyemitowany został reportaż w programie TVN Uwaga!, w którym przedstawiono działania fałszywego duchownego - Jacka K., mieszkańca Kielc. Pan ten od kilkunastu lat działał w różnych organizacjach charytatywnych. Swoją działalność - jak wynikało ze zgromadzonych materiałów - rozpoczął podczas powodzi w 1997 r. Oszukał wtedy dzieci z poszkodowanych przez powódź rodzin. W 2005 r. po raz pierwszy chyba wystąpił w roli księdza (lub o. benedyktyna). Założył Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym - miał zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie kwest w całej Polsce. Sieć wolontariuszy mogła - jak szacuje policja - zebrać w całej Polsce nawet 2-4 mln zł. Jacek K. zadeklarował wtedy zbiórkę w wysokości 20-30 tys. zł. Oczywiście sprawa trafiła do prokuratury w Krakowie, ale nadal nie została zamknięta. Jacek K. przebywa więc na wolności i nadal działa. Jego kompan to 65-letni Jan K., mieszkaniec Gdańska też ma chyba niewiele wspólnego ze R

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

E

K

L

A

M

A

stanem duchownym, choć podaje się za księdza kościoła starokatolickiego. Policji jest znany z łamania praw autorskich. W Mogielnicy był znacznie mniej aktywny od Jacka K. Świadkowie w sprawie Grójecka policja przekazała zgromadzony materiał rejonowej prokuraturze. Zdaniem funkcjonariuszy, obaj mężczyźni dopuścili się oszustwa, a z pewnością obrazy uczuć religijnych. Obaj „duchowni” zostali jednak wypuszczeni na wolność. Prokurator Tomasz Kulpa wyjaśnia, że postępowanie wciąż jest prowadzone. Mężczyźni są świadkami w sprawie, nie można wobec nich zastosować żadnych środków zapobiegawczych. „Duchowni” podali adresy zamieszkania i w każdej chwili można nadal wykonywać z nimi czynności procesowe wyjaśniał prokurator Kulpa. Prokuratura musi zgromadzić pełną dokumentację, ocenić zachowanie obu mężczyzn z punktu widzenia odpowiedzialności karnej oraz stwierdzić czy wypełniło ono znamiona przestępstwa. W ciągu 48 godzin to było niemożliwe. Sprawa nie jest zresztą tak oczywista, jakby na pierwszy rzut oka się wydawało. Być może trzeba będzie wystąpić do Ukrainy o pomoc prawną. Chodzi o zaświadczenie, wystawione przez Bractwo Kapłańskie Świętego Klemensa Rzymskiego w Doniecku. Można tam przeczytać, że Jacek K. wstąpił do nowicjatu Bractwa i może w ramach kościoła grekokatolickiego odprawiać obrzędy. Prawdopodobnie jednak, „ksiądz” nie miał prawa pełnienia posług także w koOpr. LŚ ściele rzymskokatolickim.


POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI

Wicepremier odwiedził raszyńskie „muzeum”

Wyzwolenie Warszawy PRUSZKÓW W sobotę, 25 stycznia w Muzeum Dulag 121 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Karty Historii zatytułowane „Wyzwolenie Warszawy”

RASZYN W ubiegły piątek z wizytą w Raszynie pojawił się wicepremier Janusz Piechociński. M.in. w falenckim pałacu zwiedził Izbę Pamięci Bitwy pod Raszynem. Natomiast w sobotę odbył się tam już piąty z kolei Bal Napoleoński, zorganizowany przez lokalne Stowarzyszenie Projekt Raszyn

17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona zajęła zrujnowaną Warszawę. - Okoliczności tego wydarzenia: rabunki i niszczenie stolicy, wkroczenie wojska do miasta, powroty warszawiaków i początek odbudowy przedstawi podczas wykładu Karol Karasiewicz – mówi Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum Dulag 121. - Prelekcja będzie urozmaicona pokazem fragmentów polskich i radzieckich kronik filmowych.

wk

Pruszkowian przybyło

PRUSZKÓW W ubiegłym roku w Pruszkowie urodziło się 1051 dzieci, natomiast zmarły 964 osoby. Zawarto 514 związków małżeńskich, a najpopularniejszymi imionami były: Julia i Jakub

Chociaż głównym celem wizyty wicepremiera Janusza Piechocińskiego był zjazd ludowców z lokalnego koła PSL, to jednak znalazł czas, aby odwiedzić Izbę Pamięci Bitwy pod Raszynem, zlokalizowaną w falenckim pałacu. Raszyńskie „muzeum” prowadzi lokalne Stowarzyszenie Projekt Raszyn. - Wicepremier obejrzał ekspozycję w pałacu w Falentach, przygotowaną przez członków organizacji oraz wysłuchał ich krótkiego wystąpienia – mówi Dorota Betko ze Stowarzyszenia Projekt Raszyn. - W sali pałacowej użyczanej na ten cel przez władze Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego od 2012 roku gromadzone są eksponaty, których liczba wciąż się powiększa. Na początku organizacja dostała od gminy Raszyn niewielkie dofinansowanie, obecnie Izba funkcjonuje wyłącznie siłami pasjonatów, przy wsparciu środków zewnętrznych UDSKiOR oraz życzliwości ITP. W gminie Raszyn mamy zachowane niemal w niezmienionej formie od przeszło 200 lat miejsce pobojowiska - tłumaczył wicepremierowi Waldemar Zubek z ruchu rekonstrukcji hi-

storycznej, pokazując najstarszą mapę przedstawiającą teren. - Jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie wojska napoleońskie oraz ich sojusznicy walczyli przeciwko przeważającym siłom austriackim w 1809 roku w Bitwie pod Raszynem. SPR stworzyło namiastkę muzeum, poszerzoną w ubiegłym roku o multimedia oraz rozpoczęło budowę ścieżki historycznej na terenie gminy oraz sąsiednich Michałowic. - Wicepremier Janusz Piechociński z uwagą wysłuchał naszych informacji, pogratulował inicjatywy, deklarując chęć pomocy i wsparcie – dodaje Dorota Betko. – Przyszłość państwa leży w rękach organizacji, lokalnych oddziałów różnych partii, zależy od działań oddolnych, bo człowiek jest najważniejszy – powiedział Janusz Piechociński. - Działania Stowarzyszenia Projekt Raszyn od lat mają na celu ochronę i promocję historycznego dziedzictwa. Jednym z pomysłów na promocję gminy jest wykorzystanie naturalnej scenerii pola bitwy do lekcji historii dla szkół. - To unikat w skali Europy – tłumaczy Dorota Betko. - Dzię-

ki istniejącemu rezerwatowi przyrody oraz ITP (wcześniej Instytutowi Melioracji i Użytków Zielonych), który od lat po II wojnie wojnie światowej opiekuje się tym terenem, dawne pole bitwy zachowało się niemal w niezmienionym stanie. Sławne pola bitwy pod Austerlitz przecina autostrada Praga-Bratysława, a 200 m od wzgórza Żurań, gdzie w 1805 roku stał namiot Napoleona, świeci szyld McDonalds’a. Podobnie jest w austriackim Wagram. Dzisiaj na miejscu historycznego pobojowiska powstało nowoczesne osiedle. Raszyn miał więcej szczęścia, a zachowany teren bitwy można wykorzystać do celów edukacji i innych. W sobotę, 18 stycznia w salach pałacu w Falentach odbył się kolejny Bal Napoleoński. Ponad setkę uczestników przyciągają co roku stroje z epoki, muzyka, tańce, stoły uginające się od dziewiętnastowiecznych potraw. W tym roku epokowe kontredanse trwały na pałacowym parkiecie do godziny 4 nad ranem. Po raz pierwszy patronat nad imprezą objęło Forum Rozwoju Gminy Raszyn.

wk R

E

K

L

A

M

A

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego wskazują na dodatni przyrost naturalny w Pruszkowie, jednak w ubiegłym roku urodziło się mniej dzieci w porównaniu 2012 do roku (1194 osoby). W ubiegłym roku zmarło mniej osób niż w roku 2012 (1007). Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba zawartych związków małżeńskich. W 2012 roku było ich 505, ale roku ubiegłym już 514. Jak informują pracownicy pruszkowskiego USC, największa różnica wieku między małżonkami wyniosła 34 lata (mężczyzna był starszy od kobiety). Panie, jeśli wybierały młodszych od siebie, to o niewiele lat. Wśród ślubów „międzynarodowych” dominują zawarte przez Polki z obcokrajowcami. Panie stawały na ślubnym kobiercu 4 razy z obywatelami Wietnamu, 3 – Szwecji, 2 – Niemiec, Egiptu, Armenii, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii. Ponadto w związek małżeński z Polką wstąpili obywatele: Bangladeszu, Austrii, Kazachstanu, Gruzji, Łotwy, Rosji, Libii, Włoch, Iraku, Holandii, Litwy oraz Turcji. 12 Polaków zawarło związek małżeński z obywatelkami Ukrainy. Najpopularniejsze imiona wybierane przez rodziców dla swoich pociech to: Julia, Maja, Aleksandra, Lena i Zuzanna, a wśród chłopców: Jakub, Kacper, Jan, Antoni i Szymon.

wk

Matematycy z Baranowa błysnęli na olimpiadzie BARANÓW Trzech uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie uplasowało się w czołówce uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej W grudniu ubiegłego roku wybrani uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej. Jak się okazało, ich wiedza pozwoliła im na zajęcie bardzo wysokich miejsc. I tak uczeń klasy czwartej Bogdan Żygadło zajął piąte miejsce na 1506 uczestników, Alicja Tomaszewska z klasy piątej była trzecia na 1561 uczestników, a Damian Zuchniewicz z klasy szóstej zajął piątą lokatę na 1343 uczestników. Uczniowie, których opiekunem jest Tomasz Krajewski, otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

KRONIKA POLICYJNA GRODZISK MAZOWIECKI

Seryjny włamywacz w rękach policji Decyzją o trzymiesięcznym areszcie zakończyło się zatrzymanie 38-latka przez grodziskich kryminalnych. Mężczyzna wpadł tuż po włamaniu do domu i najprawdopodobniej ma na swoim koncie pięć innych przestępstw. Sprawami zgłoszonych na grodziską komendę włamań do domów, zajęli się kryminalni. Ustalili osobę podejrzaną o dokonywanie przestępstw, a gdy wytypowany mężczyzna kolejny raz pojawił się na terenie powiatu, zatrzymali 38-latka. Szybko okazało się, że podejrzenia i decyzja funkcjonariuszy były słuszne. Przy zatrzymanym policjanci znaleźli przedmioty i dokumenty pochodzące z włamania dokonanego w Grodzisku Mazowieckim kilka minut wcześniej. Jak ustalono, zatrzymany jest podejrzewany także o udział w innych włamaniach na terenie powiatu. 38-latek usłyszał zarzuty popełnienia aż sześciu takich przestępstw, w których pokrzywdzeni ponieśli straty na około 30 tysięcy złotych. Mężczyzna niedawno odbywał karę pozbawienia wolności za podobne czyny. Decyzją sądu Adam W. został aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Za kradzieże z włamaniami może spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Policjanci analizują jeszcze inne podobne zgłoszenia i nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów w tej sprawie.

RASZYN

Pijany kierowca podał dane brata Funkcjonariusze z Raszyna otrzymali informację, że ich koledzy z wydziału ruchu drogowego komendy stołecznej ścigają ich terenie samochód, który nie zatrzymał się do kontroli. W miejscowości Biskupice mężczyzna nie zapanował nad autem i uderzył w inny pojazd. Okazało się, że ma prawie 2 promile alkoholu w organizmie. W wyniku policyjnych ustaleń okazało się, że samochód, którym jechał zatrzymany, kilka godzin wcześniej został skradziony w Grodzisku Mazowieckim. Jakby tego było mało, wątpliwości u funkcjonariuszy wzbudziły podawane przez niego dane. Wnikliwa weryfikacja potwierdziła, że podawał on personalia swojego brata. Zebrany materiał mundurowi przedstawili prokuratorowi. Zaproponował on karę 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, na co Daniel M. się zgodził. Do czasu jej wykonania będzie musiał dwa razy w tygodniu zgłaszać się w komendzie.

„Pracowita” złodziejka Raszyńscy policjanci podejrzewają, że 20-latka od miesiąca okradała swojego pracodawcę. Ponadto jednej z koleżanek z pracy ukradła buty. W komisariacie policji w Raszynie przedstawiciel firmy oferującej artykuły przemysłowe złożył zawiadomienie o kradzieży. Miało do niej dojść na terenie jednego ze sklepów w miejscowości Janki. Ochrona punktu handlowego potwierdziła, że wynoszenie rzeczy mogło trwać nawet miesiąc. Wskazana kobieta zabierała zazwyczaj towar, ale nie pogardziła również sportowymi butami koleżanki z pracy. 20-latka została zatrzymana i przewieziona do komisariatu. Dochodzeniowcy najprawdopodobniej przedstawią jej zarzut kradzieży, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Łączną sumę strat poniesionych w wyniku jej „działalności” oszacowano na 430 złotych.

NADARZYN

Wsiadł za kółko z 2 promilami Prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał mężczyzna, który spowodował kolizję. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Około godz. 22 policjanci otrzymali informację, że w miejscowości Urzut doszło do kolizji. Po przybyciu na miejsce okazało się, że kierujący audi nie zapanował nad autem i uderzył w tył citroena. W wyniku uderzenia pojazd prawdopodobnego sprawcy uderzył w barierę rozdzielającą i dachował. Jedyną poszkodowaną osobą był 30-letni kierujący audi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Kiedy wyzdrowieje, najprawdopodobniej usłyszy zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji. Kierowca miał bowiem 2 promile alkoholu.

BRWINÓW

Zamiast biletu miał narkotyki Brwinowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał środki odurzające. Nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie fakt, że odmówił on podania danych kontrolerom biletów w pociągu. Około godz. 18.30 policjanci zostali poproszeni o pomoc w ustaleniu danych osoby poruszającej się pociągiem bez ważnego biletu. Mężczyzna twierdził, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce i skontrolowali kieszenie mężczyzny, znaleźli w nich dowód osobisty. Ponieważ 34-latek zachowywał się bardzo nerwowo i był silnie pobudzony, mundurowi dokonali gruntownej kontroli. W jej wyniku znaleźli cztery różne zawiniątka i torebki foliowe z suszem roślinnym. Po zbadaniu testerem i zważeniu okazało się, że było to niespełna 8 gramów marihuany. Zatrzymany został przewieziony do komisariatu, a następnie osadzony w policyjnych pomieszczeniach. Grożą mu 3 lata więzienia.

MILANÓWEK

Narkotyki i papierosy bez akcyzy Podczas czynności służbowych w jednym z domów w Milanówku grodziscy kryminalni zatrzymali trzy osoby oraz zabezpieczyli narkotyki i papierosy bez znaków akcyzy. Jak się okazało, dwóch zatrzymanych mężczyzn było poszukiwanych, dodatkowo 25-latek miał przy sobie marihuanę i amfetaminę. 32-latek trafił do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia karę 8,5 roku więzienia. Zatrzymany 27-latek usłyszał natomiast zarzut posiadania środków odurzających.

nr 2 (514)/2014

Brutalny rozbój

RASZYN Na początku tygodnia w Raszynie doszło do zuchwałego rozboju. Złodzieje nie tylko ukradli m.in. telefony komórkowe czy telewizor, ale także przywiązali jedną z ofiar do krzesła Około godziny 22 dyżurny policji w Pruszkowie został powiadomiony o napadzie. Zgłaszająca powiedziała, że wynajmuje pokój w jednym z domów w Raszynie, a kiedy wróciła do mieszkania, znalazła w nim innego wynajmującego, przywiązanego do krzesła. Ponadto poinformowała, że ktoś włamał się do kilku innych pomieszczeń. W tym samym czasie do komisariatu w Raszynie dotarł 35-letni mężczyzna, który oświadczył, że ktoś napadł na niego w wynajmowanym pokoju, zamierzał go okraść, ale udało mu się uciec i powiadomić o zajściu policjantów. Natychmiast na miejsce wyruszyli funkcjonariusze operacyjni i dochodzeniowi. Po zebraniu informacji ustalili jakimi samochodami poruszali się sprawcy, kim byli i w jaki sposób dostali się do pomieszczeń. Okazało się, że do domu „zaprosiła” ich znajoma zgłaszającego zdarzenie 35-latka, która zmieniła zdanie na temat ich wspólnych planów. Poprosiła przyjezdnych o pomoc w odebraniu swoich rzeczy. „Zleceniobiorcy” wzięli jednak znacznie wię-

W ciągu kilku godzin policjanci z Pruszkowa zatrzymali dziewięć osób, które mogły mieć związek z rozbojem cej przedmiotów, w większości nienależących do kobiety. W ciągu kilku godzin policjanci z Pruszkowa zatrzymali dziewięć osób, które mogły mieć związek z rozbojem. Po szczegółowych przesłuchaniach przekazali materiały prokuratorowi wraz z wnioskiem o

wystąpienie do sądu o tymczasowe aresztowanie pięciu z nich. Sąd zastosował ten środek zapobiegawczy wobec czterech mężczyzn, a jednego oddał pod dozór policyjny. Grozi im kara pozbawienia wolności do 12 lat.

ms

Skradziono Lejdi i Malagę

ŻABIA WOLA Trwają poszukiwania dwóch klaczy zimnokrwistych Lejdi i Malagi, skradzionych w połowie grudnia ze stajni w Grzegorzewicach

Konie skradziono w nocy z 12 na 13 grudnia ubiegłego roku. Obie klacze były chipowane. Jasno kasztanowa, 5-letnia Ładna Lejdi ma białą grzywę, wysokość w kłębie około 150 cm i nr transpondera: 616098200046778. Na głowie ma nierównomierną gwiazdę ze strzałką zakrzywioną na 2/3 kości nosowej z wicherkiem poniżej linii oczu na prawo od linii środkowej. Na szyi wicherek w dolnej części tchawicy, przedłużony do dołu oraz obustronny wicherek w środkowej części grzebienia; bez odmian na nogach. Ładna Malaga - kara bez odmian, wysokość ok 130-135cm, urodzona w kwietniu 2013 roku. Jej nr transpondera: 616098100065547. Na głowie: wicherek na linii oczu na linii środkowej; na szyi: wicherek w środkowej części grzebienia z lewej strony oraz wicherek w dolnej części tchawicy przedłużony do dołu; na kłodzie: obustronny wicherek w słabiźnie. Właściciele skradzionych klaczy kiedy wyprowadzali się na wieś, mieli już jednego konia „Czarnego”. - Moje oczko w głowie – mówi Joanna. - Problem polegał na tym, że nie mógł sam mieszkać w stajni. Szybko podjęliśmy decyzję, że bierzemy mały kredyt i kupujemy jakąś „bidę” za niewielkie pieniądze. Chcieliśmy mieć parę do mojego „wałkonia” oraz konia potrzebującego pomocy. Ze stada wybraliśmy miłą i uroczą półtoraroczną źróbkę, która nie miała nawet nadanego imienia. Wyglądała bardzo biednie i niezbyt zdrowo, ale miała w sobie coś niezwykłego. Daliśmy jej imię Ładna Lady.

Obecnie Malaga jest nieco większa Klacz poddana została troskliwej opiece została odrobaczona i odżywiona. - Dni i miesiące mijały i okazało się że z tego apatycznego i mizernego źrebaka wyrósł wspaniały koń – dodaje Joanna. - Lejdi odpłacała nam się zawsze i na każdym kroku. Przyuczyliśmy ją zarówno do prac polowych, woza, sani, jak i do siodła. Zawsze nas wspierała swoim spokojem i ciekawością świata. Nie było miejsca gdzie nie chciałaby wejść, nawet do domu. Była przezabawna, cudowna, wspaniała. Gdy dała nam źrebaczka (a właściwie źróbkę) byliśmy „wniebowzięci”. Wreszcie byliśmy pełną rodziną. Mieliśmy dwa dorosłe konie, źróbkę, a kilka miesięcy wcześniej urodził nam się syn. Było wspaniale.

Sielanka trwała do nocy z 12 na 13 grudnia, kiedy dotąd nieznani sprawcy uprowadzili konie ze stajni. Właściciele zwracają się z apelem do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat skradzionych koni.

wk R

E

K

L

A

M

A


WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 2 (514)/2014

III

Z Grodziska do Brukseli? Budżet trudny, GRODZISK MAZOWIECKI Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego został „jedynką” na warszawskiej liście kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego

ale ambitny

Listy kandydatów zaprezentowano na Konwencji Wyborczej PSL Województwa Mazowieckiego do Parlamentu Europejskiego, która odbyła się 19 stycznia w Warszawie. W okręgu nr 4 (Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) „jedynką” został Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Oprócz niego o mandat europosła ubiegać się będą: Bożena Żelazowska, Dariusz Grajda, Lidia Rudzka, Katarzyna Krężlewicz, Bożena Pakuła, Józef Zalewski, Waldemar Roszkiewicz, Przemysław Cichocki oraz Erwina Ryś–Ferens. W okręgu nr 5 – mazowieckim listę otwiera Jarosław Kalinowski, obecny europarlamentarzysta. Podczas konwencji wyborczej Prezes PSL Janusz Piechociński

PRUSZKÓW W tym roku dochody miasta zaplanowano na ponad 168,5 mln zł, natomiast wydatki na niemal 180 mln zł, z czego inwestycje pochłoną ponad 30 mln złotych. - Jak na te czasy, jest to budżet bardzo ambitny i trudny – powiedział Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa

powiedział, że ludowcy idą do europarlamentu po minimum 6 mandatów. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju tego roku.

Wybierzemy 51 europosłów. W sumie w europarlamencie nowej kadencji zasiądzie 751 przedstawicieli 28 krajów członkowskich.

wk

Sukces ucznia „dwójki” w konkursie informatycznym PIASTÓW Michał Bogiel – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie - zajął pierwsze miejsce w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” Uczeń piastowskiej placówki zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI. Każdy uczestnik musiał samodzielnie rozwiązać test na oprogramowaniu konkursowym, który składał się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie polegało na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi lub wykonaniu innych czynności z pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania. „Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu „Bebras” z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu „Kangur Matematyczny”. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie. R

E

K

L

A

M

W Polsce organizatorami konkursu są Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz VULCAN, a wsparcia udzielają Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (SNTI) z siedzibą we Wrocławiu oraz Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ms

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ tel. 22 758 70 52 reklama@kurierpoludniowy.pl

Zaplanowane dochody są wyższe o 5 mln zł, w porównaniu do ubiegłorocznego budżetu. Wyższe będą także wydatki, co oznacza niemal 11-milionowy deficyt, na spłatę którego wzięty zostanie kredyt.

przeznaczyły odpowiedniej sumy na dostosowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. - Reforma oświatowa obniżająca wiek szkolny planowana jest od sześciu lat – odpowiedział Andrzej Królikowski, zastępca prezydenta Pruszkowa. Wszystkie te lata miasto Pruszków poświęcało na dostosowywanie placówek do przyjęcia sześciolatków. Począwszy od roku 2003, kiedy zbudowana została Szkoła Podstawowa nr 1 ze specjalnym aneksem oświatowym na parterze dla najmłodszych. - Zaskoczyło mnie wystąpienie radnego Gawkowskiego, bo jest członkiem komisji skarbu, budżetu i finansów, ale w ogóle nie uczestniczy w jej pracach, nie zabiera głosu, jest zawsze przeciw, natomiast na sesji zgłasza pakiet wniosków – dodał radny Józef Moczuło. - Jeżeli się proponuje przesunięcia w budżecie, to należy wskazać, skąd te środki wziąć.

17 procent na inwestycje Niemal 17 procent budżetu stanowić będą inwestycję. Władze samorządu zamierzają wydać w tym roku ponad 10,5 mln zł na budowę i remont gminnych dróg, natomiast na kanalizację deszczową i sanitarną ponad 3 mln złotych. 1,4 mln zł pochłonie dokończenie modernizacji Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Także w tym roku rozpocznie się budowa centrum kultury. Na ten cel włodarze zarezerwowali w budżecie 3 mln złotych. W czasie debaty nad założeniami do budżetu nie obyło się bez ostrej wymiany zdań zarówno ze strony opozycyjnych do prezydenta radnych z klubu Platformy Obywatelskiej, jak i wspierających go radnych z Samorządowego Porozumienia Pruszkowa. Radni PO zagłosowali przeciw projektowi budżetu przygotowanemu przez prezydenta, który nie uwzględnił składanych przez nich wniosków. - Podstawową wadą przedmiotowego dokumentu jest jego oderwanie od rzeczywistości społecznej Pruszkowa, potrzeb mieszkańców – powiedział radny Wojciech Gawkowski. - Ponadto, budżet nie uwzględnia inwestycji, które dziś są konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta.

Koalicja się rozpadła Przeciw zagłosowali także czterej radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Słów krytyki pod adresem niedawnych koalicjantów nie szczędzili radni z SPP. - Bo partia im kazała – słychać było z sali. - Przecież ten budżet oni także przygotowywali i na komisjach głosowali „za”, ale widać, że już się szykują do wyborów. Ostatecznie za projektem budżetu na 2014 rok zagłosowało 13 radnych, 8 było przeciw. Jan Starzyński podziękował za poparcie. - Przyjęty budżet pozwala na normalne funkcjonowanie miasta i realizację naszych zadań – powiedział prezydent. - Jak na te czasy jest to budżet bardzo ambitny i trudny. Zdaję sobie z tego sprawę, ale podejmuję się razem ze swoimi współpracownikami i pracownikami zrealizować go w pełni, zgodnie z wolą rady.

Opozycja głośno krytykuje Radny podkreślił, że planowana na budowę centrum kultury kwota jest zbyt wysoka, a rozpoczęcie inwestycji nie pozwoli na finansowanie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych, prowadzonych przez gminę. Priorytetami powinny być budowa szkół w dzielnicy Gąsin i Bąki. Ponadto radny zarzucił władzom miasta, że nie R

E

K

Sławomir Krejpowicz L

A

M

A


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 2 (514)/2014

Czołowe zderzenie na ul. Sokołowskiej

MICHAŁOWICE We wtorek, 21 stycznia na ul. Sokołowskiej w Sokołowie doszło do zderzenia trzech pojazdów, w wyniku czego do szpitala trafiło dwóch rannych kierowców. Policjanci apelują o rozważną jazdę, bo po wyjątkowo łagodnym początku zimy, sytuacja na drogach diametralnie się zmieniła. - Nawet prędkość 40 czy 50 km/h może okazać się niebezpieczna, musimy więc dostosowywać ją do warunków panujących na drogach - wyjaśnia asp. Katarzyna Zych, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Grodzisku Mazowieckim Skutki wypadku usuwano do godz. 13

Anna Żuber We wtorek kierowcy jadący od strony Pruszkowa do Alei Krakowskiej oraz z przeciwnego kierunku musieli się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Nie dość, że nawierzchnia na ul. Sokołowskiej była wyjątkowo śliska, to zderzyły się tam trzy auta, całkowicie blokując drogę.

rozbite auta, samochody kierowane były objazdem przez parking jednej z pobliskich firm. Niestety na ul. Sokołowskiej całkowicie utknęły tiry, które nie zmieściłyby się na wąskiej drodze wewnętrznej.

skutkach. Wszystkim użytkownikom dróg po raz kolejny przypominamy zasady bezpiecznego podróżowania zimą. Zła nawierzchnia połączona z opadami atmosferycznymi znacznie wydłuża czas hamowania pojazdu, w skrajnych przyDostosuj prędkość padkach kierujący może wpaść w do warunków jazdy poślizg i nie zapanować nad samo Początek zimy był dla kierow- chodem. Objazd prywatnym parkingiem ców wyjątkowo łaskawy, jednak po Najczęściej dzieje się tak przy - Około godz. 10 kierujący suzu- opadach śniegu sytuacja na dro- znacznym przekroczeniu dozwoki, jadąc w stronę drogi krajowej, nie gach diametralnie się zmieniła. lonej prędkości. Jednak policjanci zauważył w porę, że zatrzymuje się - Mało widoczni piesi wolniej prze- podkreślają, że nie tylko znaki droprzed nim hyundai – informuje kom. chodzą przez śliską jezdnię, a droga gowe należy brać pod uwagę. Przy Dorota Nowak, oficer prasowy Ko- hamowania pojazdu znacznie się bardzo śliskiej nawierzchni nawet mendy Powiatowej 40 czy 50 km/h może Policji w Pruszkookazać się niebezpieczwie. - Chcąc unik- Z policyjnych statystyk wynika, że okres zimowy to czas ną prędkością. - Czanąć zderzenia, kie- wzrostu liczby kolizji i wypadków, również tych najtragicz- sem nawet taka prędrujący suzuki zje- niejszych w skutkach kość może doprowachał na przeciwleasp. Katarzyna Zych dzić do wypadku czy gły pas ruchu, gdzie oficer prasowy komendanta powiatowego policji kolizji - dodaje asp. czołowo uderzył w w Grodzisku Mazowieckim Katarzyna Zych. - Mumercedesa. W zdesimy, więc dostosorzeniu ucierpiał również hyundai. wydłuża – podkreśla asp. Katarzy- wać ją do warunków panujących na W wyniku wypadku do szpitala na Zych, oficer prasowy komendan- drodze. Równie ważne jest zachoodwieziono rannych kierowców su- ta powiatowego policji w Grodzi- wanie odpowiedniej odległości od zuki i mercedesa. Na ul. Sokołow- sku Mazowieckim. - Z policyjnych poprzedzającego nas pojazdu. Przy skiej utworzył się gigantyczny korek. statystyk wynika, że jest to czas mokrej nawierzchni nie zahamujePolicja wprowadziła ruch wahadło- wzrostu liczby kolizji i wypadków, my szybko, a czasem może to być wy. Z uwagi na blokadę drogi przez również tych najtragiczniejszych w nawet niemożliwe. Trzeba zostawić

IFiPS ma już 18 lat Pierwszą stałą siedzibą był opustoszały szpital przy wielkim zakładzie przemysłowym „Huta Warszawa”. Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Skarżyńskiego, dała nie tylko szansę tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej i częściowej głuchoty we współczesnym świecie. Ogromne zainteresowanie tysięcy pacjentów stało się bodźcem do dalszych działań, w wyniku których powstały nowe, unikatowe w skali kraju placówki: drugi w Europie Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” w 1993 roku, trzy lata później – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, a w roku 2012 – Światowe Centrum Słuchu. Dziś placówka jest wiodącym instytutem badawczym oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem, a jako placówka naukowa reprezen-

Może zabraknąć ułamka sekundy Przed wypadkiem może uchronić nas też respektowanie innych przepisów ruchu drogowego. Są one wprowadzane wyłącznie dla naszego bezpieczeństwa. Włączanie świateł, zapinanie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów oraz odpowiednie zabezpieczenie dzieci w samochodach (fotelik lub specjalne siedzisko) to podstawy. Dzieci w wieku do 12 roku życia i wzroście do 150 cm nie mogą jeździć na przednim siedzeniu. Trzeba też zwrócić uwagę, aby zapięty pas bezpieczeństwa nie przechodził przez szyję dziecka. Pamiętajmy też, że nawet minimalna ilość alkoholu spowalnia reakcję kierującego i utrudnia ocenę sytuacji na drodze. Może zabraknąć ułamka sekundy lub centymetrów, aby uniknąć zderzenia i tragedii. Przygotuj siebie i pojazd - Niemały udział w zdarzeniach drogowych mają też piesi i rowerzyści, którzy często łamią przepisy ruchu drogowego – podkreśla asp. Zych. - Najczęściej popeł-

niane wykroczenia to nagłe wtargnięcia na jezdnię, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niewyznaczonych, na czerwonym świetle, chodzenie po jezdni zamiast poboczem, jazda nieoświetlonym rowerem czy bez odblasków, przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych. Musimy sobie wszyscy uświadomić, że samochód jadący z określoną prędkością nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. W pochmurne dni, podczas intensywnych opadów, a także wieczorem, pieszy i rowerzysta są praktycznie niewidoczni dla kierowcy. Często hamowanie rozpoczyna się w ostatniej chwili. W takich sytuacjach regułą powinno być używanie odblasków, zarówno przez najmłodszych, jak i dorosłych pieszych oraz rowerzystów. Przed wyruszeniem w trasę pamiętajmy o właściwym przygotowaniu siebie i pojazdu do podróży oraz o przestrzeganiu przepisów. Łamiąc je narażamy się nie tylko na straty finansowe w postaci mandatu, ale przede wszystkim na zagrożenia dla zdrowia lub życia własnego, członków swojej rodziny, a także innych użytkowników dróg.

Zbadaj wzrok

NADARZYN Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ma już 18 lat. Placówka, której dyrektorem jest od początku istnienia prof. Henryk Skarżyński, zatrudnia ponad 400 osób i jest ceniona w Polsce oraz zagranicą. Codziennie przeprowadzanych jest tu 60-70 operacji poprawiających słuch Dokładnie 9 stycznia minęło 18 lat od powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Placówka ta powstała po ponad trzech latach działalności Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo–Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. - Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych - mówi prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu. - Niestety obecne szacunki, przedstawiane na najważniejszych światowych kongresach naukowych, wskazują, że różne uszkodzenia słuchu ma około 1 miliard osób na świecie. Instytut, który był tworzony od podstaw według pomysłu, programu i założeń przygotowanych przez prof. Skarżyńskiego i przy współpracy niewielkiej grupy naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, inżynierów oraz innych specjalistów, powstał w dowód uznania sukcesów w leczeniu wad słuchu oraz dorobku naukowego i dydaktycznego twórcy.

sobie trochę miejsca na ewentualne dodatkowe manewry.

tuje najwyższy poziom referencyjny A+. Osiągnięcia naukowe instytutu mówią same za siebie: 28 tytułów doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk humanistycznych, 60-70 operacji poprawiających słuch dziennie, organizacja 169 konferencji i warsztatów naukowych, 1 295 naukowych publikacji polskich i zagranicznych, 4 858 referatów i wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych, ponad 300 nagród i wyróżnień. Obecnie pod opieką placówki są największe grupy zoperowanych i przebadanych chorych, a rozwinięcie na niespotykaną dotychczas w świecie skalę wielu programów badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu stwarza dalsze olbrzymie możliwości badawcze i wdrożeniowe. To właśnie polscy pacjenci – jako jedni z pierwszych w świecie – mają dostęp do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych.

AŻ/INF.

NADARZYN W lutym, w młochowskim ośrodku zdrowia odbędą się bezpłatne badania wzroku Na badania oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (21 lutego) przyjmowane są zapisy pod numerem tel.: 22 729 91 46.

wk

List do redakcji Przez Piastów przebiega droga powiatowa, łącząca Al. Jerozolimskie z Broniszami. Warto zapytać urzędników starostwa, dlaczego nawet po niewielkich opadach śniegu, wiadukt nad torami kolejowymi stanowiący odcinek tej drogi, jest całkowicie nieprzejezdny. Tej zimy miało to miejsce już dwukrotnie. Ostatni raz w ubiegły piątek w czasie popołudniowego szczytu. Tym razem nie tylko autobusy komunikacji miejskiej czy tiry, ale nawet samochody osobowe nie mogły wjechać na szczyt wiaduktu!!!!! Tak jest już od lat a tłumaczenia drogowców , że piaskarka nie może się przebić na wiadukt z powodu (właśnie) korków, to nic innego jak prymitywna wymówka. Przecież wystarczy pojemnik z piachem na szczycie wiaduktu i jeden drogowiec z łopatą i dziesięć minut pracy, żeby przywrócić przejezdność. A może ten nieszczęsny wiadukt jest za daleko od starostwa i problemu nie widać? Być może również, że żaden z wysokich urzędników starostwa jeszcze nie stał godzinę w piastowskim korku? Jak nie, to zapraszamy po następnych opadach śniegu. Piastowiak, a może piastowianin, który ma już dość olewania problemu przez drogowców.


WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 2 (514)/2014

Wójt i rada zostają

Lodowisko już otwarte

NADARZYN Niedzielne referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy przed upływem kadencji ze względu na niską frekwencję uznane zostało za nieważne. Do urn poszło 1816 mieszkańców, z czego większość opowiedziała się za odwołaniem dotychczasowych włodarzy samorządu

PRUSZKÓW Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach z Pruszkowa i okolic – długo oczekiwane lodowisko w Pruszkowie jest już czynne

Sławomir Krejpowicz Referendum w sprawie odwołania wójta oraz rady gminy jest nieważne. Do urn poszło bowiem 1816 mieszkańców. Frekwencja wyniosła 19,5 procent. Wymagane minimum wynosiło 2582 osób. Zdecydowana większość głosujących (1771 osób) opowiedziała się za odwołaniem wójta Janusza Grzyba. Na „nie” zagłosowało tylko 25 mieszkańców. Głosów nieważnych oddano 20. Natomiast za odwołaniem nadarzyńskich radnych zagłosowało 1761. Przeciwnych głosów było 34. Wymagane minimum wynosiło 2339 osób. Uprawnionych do głosowania na terenie gminy było 9290 wyborców. Referendum rozpisano na wniosek grupy inicjatywnej „Zielony Nadarzyn” utworzonej przez mieszkańców gminy niezgadzających się z dotychczasową polityką zarządzania samorządem przez wójta Janusza Grzyba oraz rady gminy. Inicjatorzy podkreślali w złożonym do komisarza wyborczego wniosku, że obecny włodarz nie dba o interes mieszkańców, szczególnie tych zamieszkujących w sąsiedztwie rozbudowującego się zakładu sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych. Jeszcze przed złożeniem wniosku odbyły się w tej sprawie dwie akcje protestacyjne. Ponadto według „Zielonego Nadarzyna” pod znakiem zapytania stoi stan finansów i zadłużenia gminy zarządzanej od 12 lat przez Janusza Grzyba.

E

K

Z lodowiska przy ul. Gomulińskiego można korzystać bezpłatnie. Trzeba jednak zabrać ze sobą łyżwy

Janusz Grzyb zachowa stanowisko wójta do końca kadencji

Burzliwa kampania wyborcza Niedzielne głosowanie poprzedziła burzliwa kampania wyborcza. Wójt, wspólnie z większością radnych i sołtysów, nawoływał do bojkotu referendum podkreślając, że jest to niepotrzebna i kosztowna polityczna zadyma. W grudniu doszło do dwukrotnego zniszczenia banerów wyborczych grupy inicjatywnej. Nie obyło się bez rozpraw sądowych w trybie wyborczym. Janusz Grzyb pozwał „Zielony Nadarzyn”, zarzucając szerzenie nieprawdy w kolportowanej przez inicjatorów referendum ulotce. Poszło o wizerunek dziecka zatykającego nos na tle wysypiska, szczura i lupę powiększającą zarazki. Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenie wójta odrzucił. Z kolei zwolennicy odwołania Janusza Grzyba zarzucili szerzenie R

V

KURIER POŁUDNIOWY

L

nieprawdziwych informacji w jego ulotce wyborczej. Wójt sugerował, że referendum będzie miało negatywny wpływ na już rozpoczęte i planowane inwestycje, szczególnie te angażujące środki unijne. Janusz Grzyb wskazywał na budowę kanalizacji i budowę szkoły w Ruścu. Sąd zakazał wójtowi publikowania ulotek i nakazał sprostowanie ich treści. W postępowaniu sąd dowiódł, że koszt przeprowadzenia głosowania nie wpłynie negatywnie na gminne inwestycje, które w razie odwołania wójta będą realizowane przez osobę powołaną przez premiera. Ponadto koszt przeprowadzenia referendum nie spowoduje utraty dotacji na drogi, kanalizację lub budowę nowego obiektu szkolnego. W sprostowaniu sąd zobowiązał Janusza Grzyba do wyrażenia ubolewania z powodu wprowadzenia w błąd mieszkańców gminy.

nak wrażenie, że przegraliśmy nie tyle z wójtem, co z ludzkim strachem. Kampania uruchomiona w piątek przed ciszą wyborczą zmierzała do wywołania atmosfery zastraszenia. Mamy sygnały, że ludzie zatrudnieni w gminie i jednostkach gminnych byli telefonicznie lub sms-ami przestrzegani, żeby nie szli na referendum. Także w komisjach zasiadali ludzie z kręgu pracowników samorządowych. Przed lokalem komisji wyborczej jeden z radnych spędził prawie cały dzień, przyglądając się bacznie każdemu, kto wchodził do środka. Posłużono się ludzkim strachem przed utratą pracy a nawet religijnymi uprzedzeniami. Byliśmy pomawiani, że akcje referendalne finansują świadkowie Jehowy. To jest skandaliczny, ale niestety rzeczywisty obraz naszej gminnej demokracji.

Wójt nie przeprosił Do przeprosin nadarzynian nie doszło, ponieważ wójt złożył zażalenie, które dotarło do sądu 14 stycznia, co skutkowało niemożnością (ze względu na zbyt krótki termin) ponownego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Niedzielne głosowanie przyniosło zwycięstwo dotychczasowym włodarzom samorządu. Do końca kadencji stanowisko zachowa wójt a mandaty radni gminni. Inicjatorom referendum udało się zmobilizować sporą część elektoratu, jednak niewystarczającą do odwołania władz. - Referendum jest porażką – przyznaje Mariusz Karpiński, rzecznik „Zielonego Nadarzyna”. - Mam jed-

Szansa na realną opozycję Nie udało się nam uzyskać komentarza od Janusza Grzyba, który w tym tygodniu przebywa na zwolnieniu lekarskim. W tym roku jesienią odbędą się wybory samorządowe. Czy inicjatorzy referendum ponownie rzucą wójtowi rękawicę? - Nie chcę dawać wiążących deklaracji, ale jestem przekonany, że zgromadzony kapitał ludzkiego zaangażowania nie zniknie i jeszcze przyniesie dobre owoce – dodaje Mariusz Karpiński. - W jakiej formie, tego nie mogę samodzielnie określić. Przypuszczam, że wiele osób będzie dalej robić swoje - patrzeć władzy na ręce. Poparcie niemal 1800 osób to dobra zaliczka, aby stworzyć realną opozycję i skończyć z monopolem tej władzy i jego negatywnymi skutkami w postaci marnotrawienia pieniędzy, szkodliwych decyzji, arogancji i hipokryzji. W ubiegłych wyborach na wójta Janusz Grzyb był jedynym kandydatem. Także jego komitet wyborczy jako jedyny wystawił pełny skład kandydatów do rady gminy.

A

M

A

R

E

K

- Lodowisko zalane jest już wodą i chyba tylko jakiś kataklizm mógłby uniemożliwić jego otwarcie – informował we wtorek Tomasz Krawczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie. - O godz. 16 na obiekcie pojawią się pierwsi łyżwiarze. Sam nie mogłem doczekać się otwarcia, ale w końcu temperatura to umożliwiła. Z obiektu przy ul. Gomulińskiego korzystać będzie można bezpłatnie. Lodowisko będzie dostępne przez cały tydzień. W tygodniu do godz. 14 korzystać będą z niego uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego. Od godz. 16 do 20 pojeździć będą mogli wszyscy. W soboty i niedziele lodowisko będzie czynne dla wszystkich w godzinach od godz.12 do 20. Chcąc skorzystać z obiektu, musimy zabrać swój własny sprzęt (na miejscu nie ma możliwości wypożyczenia łyżew). Lodowisko ma być codziennie wyrównywane specjalną maszyną.

ms

Poznali trendy na rynku pracy RASZYN W raszyńskiej bibliotece publicznej odbyło się spotkanie w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”. Podczas niego uczniowie gimnazjum poznali zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości oraz wzięli udział w quizie

L

Link do przyszłości to ogólnopolski projekt, zakładający ponad 300 spotkań w całej Polsce. W 2012 roku między innymi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie wystartował pilotaż tego projektu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem bibliotekarzy, nauczycieli i pracowników ośrodków kultury z całej Polski. Podczas minionego spotkania goszczono Jana Wiesława Cabana, współwłaściciela agencji marketingu niestandardowego Oxymoron, copywritera, grafika i operatora filmowego. Uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum nr 1 w Raszynie mogli porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, poznać jego drogę do sukcesu oraz A M A dowiedzieć się jaką rolę w jego pracy odgrywają nowe technologie. Ponadto uczestnicy poznali zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości i wzięli udział w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy.

ms


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 2 (514)/2014

Złoty jubileusz BRWINÓW W ubiegły piątek burmistrz Arkadiusz Kosiński, w imieniu Prezydenta RP, odznaczył sześć małżeństw medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

Medale otrzymali państwo Antonina i Ryszard Olejniczakowie, Teresa i Jan Grabowscy, Irena i Marian Gipsiakowie, Elżbieta i Bogusław Bukrabowie, Alicja i Witold Koneccy oraz Elżbieta i Tadeusz Jóźwikowie. Jubilaci otrzymali również kosze wypełnione słodyczami oraz bukiety kwiatów. Przedstawiciele lokalnego samorządu życzyli wszystkim zdrowia i dalszego darzenia się miłością oraz szacunkiem. Z gratulacjami pośpieszyli także obecni na uroczystości członkowie rodzin i przyjaciele. W części nieoficjalnej na wszystkich czekał tort i tradycyjna lampka szampana. Nie zabrakło chóralnego „Sto lat”. Na skrzypcach akompaniował Łukasz Parcheta. Pary małżeńskie obchodzące w najbliższym czasie okrągłą 50. rocznicę ślubu oraz małżeństwa o stażu dłuższym niż 50 lat, a które nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Brwinowie.

wk

U-1 i zbiornik retencyjny znów na tapecie

POWIAT PRUSZKOWSKI Dzisiaj w Michałowicach przedstawiciele samorządu michałowickiego, pruszkowskiego, piastowskiego, dzielnicy Ursus i Włochy, wojewody, GDDKiA ustalą na roboczym spotkaniu harmonogram prac dotyczących przebudowy rowu U-1 oraz budowy zbiornika retencyjnego. Porozumienie w tej sprawie podpisano 20 grudnia ub. roku

Temat przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki sięga końca lat 90. ubiegłego wieku. Jednak inwestycja, z wyjątkiem robót cząstkowych, pozwalająca na regulację gospodarki wodnej, szczególnie w okresach gwałtownych opadów, wciąż odwlekała się w czasie. Pod koniec roku zainteresowane samorządy i podmioty ponownie zwarły szeregi i przystąpiły do porozumienia, mającego rozpocząć inwestycję, której realizacja ma potrwać 5 lat i oszacowanej na 21 mln złotych. Roboty wykonywane będą etapami. Wzajemną pomoc i współdziałanie zadeklarowali włodarze Warszawy – Dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa, Michałowic oraz województwa mazowieckiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Liderem porozumienia wybrano gminę Michałowice. - Finansowanie przedsięwzięcia będzie proporcjonalne do szacunkowej ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych z każ-

dej z gmin – mówi Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik wydziału ochrony środowiska urzędu miasta w Pruszkowie. - Z pewnością uregulowanie gospodarki wodnej pozwoli na skuteczne odprowadzanie wód opadowych oraz gromadzenie nadmiaru wody podczas deszczowych miesięcy. W ramach inwestycji przebudowany zostanie rów U-1 od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do Alej Jerozolimskich w Regułach, od ul. Ogrodowej w Michałowicach do początku biegu rowu; od stadionu Znicza Pruszków do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Powstanie kolektor przerzutowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym w dolinie rzeki Raszynki oraz kolektor deszczowy (o średnicy 1800) wzdłuż Alej Jerozolimskich na odcinku od ul. Królewskiej w Regułach. Ten połączony zostanie z kolektorem wybudowanym przez GDDKiA, powstałym w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy. - Ponadto na terenie gminy Michałowice w 2013 roku wykonano, w ramach porozumienia z GDDKiA, przebudowę

rowu melioracyjnego O-2 w Opaczy Małej oraz budowę zbiornika retencyjnego na terenie Michałowic – informuje Katarzyna Stygińska z urzędu gminy w Michałowicach. Zbiornik obejmuje swoją powierzchnią 7,5 ha, a jego pojemność wynosi 116 000 m sześciennych. - W ramach kontraktu GDDKiA odbudowała także 3 km rowów melioracyjnych w Michałowicach i Regułach oraz naprawiła rurociągi drenażowe w Opaczy – Kolonii – dodaje Katarzyna Stygińska. - Inwestycja, której wartość wyniosła 3,3 mln zł, GDDKiA wykonała w ramach robót uzupełniających przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Została ona wynegocjowana przez wójta Michałowic w związku z utrudnieniami jakie powstały wraz z budową obwodnicy na terenie naszej gminy. Uciążliwości te były związane nie tylko z utrudnionym ruchem dla mieszkańców, często brakiem dojazdu, ale także wiele posesji i terenów przyległych do budowy było notorycznie zalewanych podczas większych opadów.

wk

Hospicjum przyjmuje ponad kontrakt PRUSZKÓW Od nieco ponad dwóch lat w Pruszkowie działa Hospicjum Domowe „Sokrates”, które przyjęło już blisko 400 pacjentów. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka może objąć jednoczesną opieką 22 umierających. - Przyjmujemy ponad dwa razy więcej chorych niż refunduje NFZ, bo takie jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców, a my nie odmawiamy nikomu pomocy – przyznaje Janusz Furman, pomysłodawca i założyciel pruszkowskiego hospicjum Anna Żuber Placówka działa w Pruszko- zawodowe uniemożliwiają nam Potrzebują empatii wie od października 2010 roku, a poświęcenie odpowiedniej ilości Hospicjum zatrudnia m.in. kiljej siedziba mieści się w wyremon- czasu choremu ojcu, matce, czy ku lekarzy i pielęgniarki oraz psytowanym starym budynku szpita- innej bliskiej osobie. Potrzebna chologów, którzy pracują z choryla przy Al. Armii Krajowej. Miejsce jest więc instytucja, która wspo- mi w ich domach. Zmieniają opasiedziby hospicjum nie jest przy- może i chorego, ale także jego ro- trunki, podają leki przeciwbólowe, padkowe. Na potrzebę zapewnie- dzinę w najtrudniejszym momen- podłączają kroplówki, ale przede nia świadczeń hospicjum domowe- cie – schyłkowej fazie choroby no- wszystkim są z pacjentem i jego rodziną. - Umierający czuje się upogo na tym terenie wskazywały opi- wotworowej. Hospicjum opiekuje się osobakorzony chorobą, bólem, odrzuconie środowiska lekarskiego Pruszkowa i okolic. Istnienie takiej po- mi, które nie mają szans na wy- ny przez życie – mówi Janusz Furtrzeby potwierdzało również wielo- leczenie. W większości przypad- man. - W sposób szczególny poletnie doświadczenie Janusza Fur- ków są to chorzy na nowotwory. trzebują empatii na końcu swojego mana w zakresie usług hospicyj- - Większość naszych pacjentów to życia. W swojej pracy lekarz stara nych (Hospicjum Stacjonarne Ca- ludzie w drugiej połowie życia, ale się także minimalizować cierpienie ritas w Warszawie – 2,5 roku, Fun- zdarzają się też dwudziestokilku- psychiczne chorego, co bardzo poletni chorzy, bez szans na wyzdro- zytywnie odbierane jest przez padacja Hospicjum Onkolocjentów i ich rodziny. Z giczne im. św. Krzysztofa w Warszawie – usłu- Jak pokazują statystyki, liczba chorych na nowotwo- kolei działalność lekarzy, będących trochę jak psygi stacjonarne i domowe – 2,5 roku, Hospicjum ry w całej Polsce rośnie. 20 lat temu było 70 tys. no- cholodzy, jest bardzo poDomowe Archidiecezji wych zachorowań rocznie, teraz jest ich już 120 tys. zytywnie odbierana przez chorych i ich rodziny. Warszawskiej – 5 lat). Te dane pokazują, że w przyszłości chory na raka W ramach kontraktu z Bez szans na wyleczenie może być nawet co drugi Polak. Nowotwory to już NFZ-em, placówka może Janusz Furman - py- jednak nie wyrok, ale na pewno takie placówki jak objąć jednoczesną opieką 22 chorych. - Przyjtany o „przyczyny” nasza są potrzebne mujemy znacznie więcej utworzenia hospicjum Janusz Furman pacjentów niż refunduje przyznaje, że zaważyły kierownik hospicjum „Sokrates” w Pruszkowie NFZ, bo takie jest zapotu względy zarówno osotrzebowanie wśród mieszbiste, jak i zawodowe. - Jako lekarz czułem, że medycyna czy leki wienie – mówi Janusz Furman. - kańców, a my nie odmawiamy nikoto nie wszystko, czego potrzebu- Przeżywalność tych osób jest róż- mu pomocy, ryzykując, że za tzw. je pacjent - mówi Furman. - Po- na, czasem jest to kilka dni, tygo- nadwykonania nie otrzymamy z nadto, kiedy zachorował mój teść, dni, czasem - miesięcy. Mieliśmy funduszu zwrotu pieniędzy – przywidziałem, z jakimi problemami pacjentkę, która po przerzutach znaje Janusz Furman. - Z umieramusi borykać się jego rodzina. Ży- nowotworowych żyła jeszcze dwa jącymi jest tak, że nie mogą czekać w kolejce. jemy w takich czasach, że kwestie lata.

Jako lekarz czułem, że medycyna czy leki to nie wszystko, czego potrzebuje pacjent. Dlatego postanowiłem stworzyć hospicjum – mówi Janusz Furman Coraz więcej chorych Wszyscy członkowie personelu hospicjum posiadają kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zarejestrowani w hospicjum mogą liczyć m.in. na całodobowy dostęp przez siedem dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza oraz pielęgniarkę, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu i porady telefoniczne. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego. Tylko przez dwa lata swojej działalności pruszkowska placówka opiekowała się blisko 400 osobami nieuleczalnie chorymi. Jak pokazu-

ją statystyki, liczba chorych na nowotwory w całej Polsce rośnie. - 20 lat temu było 70 tys. nowych zachorowań rocznie, teraz jest ich już 120 tys. - mówi Janusz Furman. - Te dane pokazują, że w przyszłości chory na raka może być nawet co drugi Polak. Nowotwory to już jednak nie wyrok, ale na pewno takie placówki jak nasza są i będą potrzebne. Przydałoby się hospicjum stacjonarne i być może samorządy znajdą kiedyś na to środki, ale wiem jak bardzo kosztowne jest utrzymanie takiej instytucji. Na pewno nie możemy narzekać na nadmiar środków, dlatego umożliwiliśmy chętnym przekazywanie nam 1 proc. od swoich podatków. Więcej informacji o hospicjum, w tym nr KRS czy numer konta dla osób, które chciałyby wesprzeć placówkę, znajdziemy na stronie internetowej: www.hospicjumsokrates.pl.


WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 2 (514)/2014

VII

Chcemy grać efektywnie i efektownie PIŁKA NOŻNA II LIGA Po 18. kolejkach Znicz zajmuje w tabeli 7. miejsce, tracąc do lidera – Pogoni Siedlce – 8 punktów. Zespół trenera Roberta Kochańskiego odniósł siedem zwycięstw, sześć razy zremisował, a pięć meczów przegrał. - Poziom naszej gry uważam za przyzwoity, zagraliśmy kilka fajnych spotkań – ocenia szkoleniowiec Znicza. - Osiągnięte przez nas wyniki nie są już jednak tak satysfakcjonujące Anna Żuber Znicz z 27. punktami plasuje się w pierwszej połowie tabeli drugiej ligi (grupa wschodnia). Do zajmującej pierwsze miejsce Pogoni Siedlce traci osiem oczek, ale do wicelidera Stali Mielec i zajmującej trzecią lokatę Siarki Tarnobrzeg, już tylko cztery. Pruszkowianie dobrze wystartowali w sezonie 2013/2014. W pierwszej kolejce pewnie pokonali Stal Mielec 3:1 po golach Krzysztofa Kopcińskiego, Kamila Kościelnego i Maksymiliana Banaszewskiego. Później zespół grał w kratkę, w drugiej kolejce doznał porażki z Olimpią Elbląg 0:1, a w następnej po dobrej grze pokonał Pelikana Łowicz 3:1. Czwarta kolejka to porażka u siebie z Legionovią 0:1. Łącznie na 18 spotkań rundy jesiennej Znicz przegrał 5, a 6 zremisował. Siedmiokrotnie to pruszkowianie byli lepsi od rywali.

Rozmowa z Robertem Kochańskim, trenerem Znicza Pruszków Jak ocenia pan pierwszą rundę w wykonaniu Znicza Pruszków? Zaprezentowaliśmy się na całkiem niezłym poziomie. Rozegraliśmy kilka naprawdę fajnych spotkań i mogę być zadowolony z zaangażowania zawodników i realizacji taktyki na boisku. Jeśli chodzi o wyniki, to nie są już one tak satysfakcjonujące.

A zgodzi się pan z opinią, że siódme miejsce w tabeli to chyba lepszy wynik niż wasza gra? Nie powiedziałbym tak, choć nie osiągnęliśmy minimum i to nas boli. Liczyliśmy bowiem na 30 punktów i paru oczek nam zabrakło. W seniorskiej piłce najważniejszy jest w końcu wynik. Przegraliśmy mecze, których nie powinniśmy, padły też remisy, które nie powinny mieć miejsca. Musimy jednak brać pod uwagę to, że mamy młody zespół, który potrzebuje ogrania i wiary w swoje możliwości. Usprawiedliwieniem nie do końca satysfakcjonujących wyników może też być fakt, że staramy się realizować taktykę, która naraża nas na kontry. Nie jest jednak sztuką wybicie piłki do przodu i czekanie na to, co się dalej stanie. Piłka nożna to przedstawienie i my chcemy je tworzyć. Jakie mankamenty były waszą największą bolączką? Patrząc na cały zespół, to głównie chyba nasze błędy w obronie, choć z drugiej strony, tak jak już mówiłem – nasz styl gry jest taki a nie inny i jesteśmy narażeni na szybkie ataki rywali. Mam nadzieję, że ciężką pracą zmniejszymy do minimum liczbę błędów w defensywie. Adrian Paluchowski z dwunastoma bramkami na koncie został królem

strzelców, ale jeśli nie on w ataku, to kto? Cieszymy się, że został z nami na ten sezon. Dokładał bramkę za bramką i nie było sensu szukać na jego miejsce kogoś innego. Pamiętajmy jednak, że na jego gole pracuje cały zespół. Każdemu może przytrafić się kontuzja, eliminująca z gry, choć oczywiście nikomu tego nie życzę. W razie czego mamy jednak zawodników, którzy mogą go zastąpić. Może do tej pory nie mieli zbyt wielu okazji do gry od pierwszej minuty, ale myślę, że gdyby ją dostali, zaczęliby strzelać bramki. W ubiegłym roku wasz snajper był bliski przejścia do pierwszoligowego GKS-u Bełchatów. Na szczęście został u nas i jest królem strzelców. Na pewno grać będzie do końca sezonu, a co później, to zobaczymy. A co z rozchwytywanym Krzysztofem Kopcińskim? Na razie zostaje z zespołem. Chyba że nagle pojawi się jakaś super oferta, hit transferowy, któremu nie będzie można się oprzeć. Póki co, takiego nie ma. W okresie przygotowawczym do rundy rewanżowej testujecie nowych zawodników. Na jakie pozycje poszukujecie kandydatów?

Piąta porażka z rzędu

KOSZYKÓWKA I LIGA Znicz Basket wciąż bez zwycięstwa w drugiej rundzie. Pruszkowianie przegrali u siebie z Intermarche Bricomarche BM Slam Stal Ostrów 46:68. Dla pruszkowian to już piąta porażka z rzędu

W spotkaniu ze Stalą gospodarze, czyli zespół trenera Michała Spychały, na prowadzeniu byli tylko raz - po pierwszej akcji i celnym rzucie Michała Aleksandrowicza (2:0). Niestety z minuty na minutę coraz bardziej widoczna była dominacja rywali, którzy trafiali także za trzy. Pruszkowianom nie wychodziły natomiast rzuty z gry, wolne czy zza linii 6,75 metra. Po pierwszych 10. minutach gry przyjezdi prowadzili już 10 punktami (8:18) i to Znicz musiał odrabiać straty. Druga kwarta wyszła im jednak na remis (16:16) i na przerwę rywale schodzili z dziesięciopunktową zaliczką. Drugą połowę celnym rzutem za trzy rozpoczął Aleksandrowicz, dając nadzieję na szybkie odrobienie punktów przez miejscowych (27:34) Niestety tak się nie stało, a przez kolejne minuty to Stal robiła w ataku co chciała i prowadziła już 55:33. Tej przewagi przy niedzielnej dyspozycji Znicza Basket pruszkowianie nie byli w stanie odrobić, przegrywając ostatecznie 46:68. Dla rywali była to pierwsza wygrana w tym roku. Z kolei Znicz pozostaje wciąż bez zwycięstwa już od pięciu kolejek.

W każdej formacji nowa twarz to świeżość i większa rywalizacja, a co za tym idzie, mobilizacja pozostałych zawodników. Ponieważ największe braki mieliśmy w defensywie, to tam potrzebne są nam wzmocnienia. Przyda się zwiększenie konkurencji w obronie, choć pamiętajmy, że dostępu do bramki broni prawie cały zespół. Jeśli chodzi o pomoc, to mamy ją dość mocno obsadzoną. Szukamy po prostu dobrych piłkarzy i jeśli na przykład pojawiłby się jakiś dobry napastnik, to byłby na wagę złota. Na razie zespół opuściło dwóch piłkarzy, czyli Mariusz Zawodziński oraz Artur Szymula. Innych kadrowych ruchów nie było. Wasze cele na najbliższą rundę? Oczekuję efektywnej i efektownej gry, z zaangażowaniem i chę-

ciami do pracy, w meczach i na każdym treningu. Patrząc na to, jak zawodnicy dawali z siebie sto procent w pierwszej rundzie - na pewno tego nie zabraknie. W klubie nie ma problemów organizacyjnych czy finansowych, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tworzyć piłkarskie widowisko, przyciągając na mecz coraz więcej kibiców. A gdyby nagle w klubie pojawił się wyjątkowo bogaty sponsor i miał by pan do wyboru Messi albo Ronaldo, to kogo by pan wybrał? Cristiano Ronaldo, bo jestem kibicem Realu (śmiech). Messi to jednak nieprzeciętny talent, wszystko mu przychodzi łatwiej, jest wyjątkowo kreatywny. Pod kątem piłkarskim pewnie wybrałbym jego, choć Ronaldo też jest utalentowany i pracowity.

O krok od półfinału TENIS STOŁOWY Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki pokonała FC Saarbruecken 3:2 i jest bliżej półfinału Pucharu ETTU. W niedzielę, 24 stycznia zagra na wyjeździe w decydującym spotkaniu rewanżowym w Niemczech Spotkanie od zwycięstwa rozpoczął Daniel Górak, pokonując Bojana Tokica 3:2 (11-9, 9-11, 11-6, 7-11, 11-4). W kolejnej potyczce Oh Sang Eun nie sprostał Bastianowi Stegerowi, przegrywając 1:3 (11-3, 8-11, 3-11, 9-11). Po starciu Roberta Florasa z Tiago Apolonia zrobiło się już 2:1 dla rywali. Wtedy na wysokości zadania stanął świetnie dysponowany w tym dniu Górak, który po zaciętym pojedynku pokonał Stegera 3:2 (5-11, 11-5, 16-14, 11-13, 12-10), doprowadzając do remisu. Ostatnie słowo należało do Oh Sang Eun, który również nie zawiódł, pokonując Tokica 3:2 (11-9, 11-8, 2-11, 10-12, 11-7). W ubiegłym roku Bogoria dotarła aż do finału imprezy, w którym przegrała z UMMC Jekaterynburg. ms Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - FC Saarbruecken 3:2 Daniel Górak - Bojan Tokic 3:2 (11-9, 9-11, 11-6, 7-11, 11-4) Oh Sang Eun - Bastian Steger 1:3 (11-3, 8-11, 3-11, 9-11) Robert Floras - Tiago Apolonia 1:3 (7-11, 4-11, 11-5, 9-11) Daniel Górak - Bastian Steger 3:2 (5-11, 11-5, 16-14, 11-13, 12-10) Oh Sang Eun - Bojan Tokic 3:2 (11-9, 11-8, 2-11, 10-12, 11-7)

Zespół trenera Michała Spychały odniósł piątą porażkę z rzędu. W tym sezonie na wyjeździe nie odnotował ani jednego zwycięstwa W niedzielę, 26 stycznia w Pruszkowie czeka ich spotkanie z Wikaną Start (godz. 17). W pierwszej rundzie, w spotkaniu rozgrywanym w Lublinie, górą byli gospodarze (76:55).

wandowski 6, Marcin Matuszewski 6, Michał Aleksandrowicz 5, Adam Linowski 5, Rafał Kulikowski 4, Michał Wojtyński 4, Grzegorz Malewski 2, Roman Janik 0, Filip Put 0, Rafał Wierzchowski 0.

MKS Znicz Basket Pruszków - Intermarche Bricomarche BM Slam Stal Ostrów 46:68 (8:18, 16:16, 9:21, 13:13)

Stal Slam: Ochońko 16, Żurawski 14, Dymała 13, Andrzejewski 12, Kaczmarzyk 6, Kałowski 3, Olejnik 2, Prostak 2, Bodziński 0, Bonarek 0, Spała 0, Smorawiński 0.

Znicz Basket: Dawid Mieczkowski 8, Kamil Czosnowski 6, Przemysław Le-

Niepokonany GLKS TENIS STOŁOWY EKSTRAKLASA Pingpongistki Wanzl Scania Nadarzyn odnisły dwa pewne zwycięstwa W spotkaniu z Zamkiem zapunktowały Shen Yi Bin, Antonina Szymańska i Klaudia Kusińska. Chinka rozprawiła się z Moniką Pietkiewicz 3:1, Szymańska pokonała 3:0 Małgorzatę Stramowską, a Kusińska 3:1 Alicję Czarnomską. W niedzielę nadarzynianki zagrały na wyjeździe AZS-em PWSiP Łomża. Spotkanie to również zakończyło się wynikiem 3:0 dla GLKS-u. Drużyna GLKS Wanzl Scania Nadarzyn prowadzi w tabeli ekstraklasy pań.

MS


VIII AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

nr 2 (514)/2014

Oddaj choinkę do punktu BRWINÓW Od tygodnia przy urzędzie gminy działa punkt odbioru choinek. Niepotrzebne, uschnięta drzewka mieszkańcy mogą przywieźć na ulicę Grodziską 14 (teren dawnej Drzewotechniki) Punkt odbioru będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, natomiast w soboty od godziny 9 do 17. Do punktu trafimy, jadąc od strony ronda w Brwinowie, mijając budynek urzędu i skręcając w bramę przed przystankiem autobusowym „Urząd Gminy –Grodziska”.

wk

UWW spotkanie inauguracyjne MICHAŁOWICE Rusza Uniwersytet Wszelkiego Wieku w Michałowicach. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 stycznia o godzinie 10.30 w urzędzie gminy w Regułach Spotkanie inauguracyjne Uniwersytetu Wszelkiego Wieku poświęcone tematyce prawnej „Spadki i darowizny” poprowadzi adwokat Magdalena Krajnik-Partyka. Wszystkie wykłady UWW odbywać się będą w co drugi wtorek, w sali multimedialnej urzędu gminy Michałowice. Wstęp wolny.

wk

Wiwat Komorów

MICHAŁOWICE W sobotę, 25 stycznia o godzinie 17 w Domu Kultury „bez murów” (Szkoła Podstawowa – Komorów, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20) odbędzie się Gala Noworoczna 2014 „Wiwat Komorów”

Na galę zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów. W czasie koncertu zostaną wręczone: Medal im. Julii Krasowskiej – Zasłużony dla Miasta Ogrodu Komorów, Statuetka – Muza pod Klonem, Nagrody w konkursie poetyckim „Jedyne Miejsce pod Słońcem”. Ponadto wystąpią: Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Jan Zakrzewski – tenor, zespół instrumentalny Intermezzo, grupa tańca nowoczesnego Sqład. Ponadto podczas gali nastąpi m.in. prawykonanie Hymnu Towarzystwa Komorowianie oraz odbędą się: promocja tomiku fraszek o Komorowie pióra Tadeusza Charmuszki pt. Wiwat Komorów, wystawa obrazów Komorowa Andrzeja Pilicha „Nasze Miejsce 2”. Wstęp wolny. Patronką Medalu jest pierwsza prezes, pierwszej w historii miejscowości organizacji pozarządowej (powstałej na przełomie roku 1920/30), o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Komorowa i Okolic „Ognisko”. Figurka muzy grającej na liściu klonu wręczana jest artystom, którzy poza realizowaniem twórczych pasji są wyjątkowo wrażliwi na problemy społeczne swojego bliższego i dalszego otoczenia, a nawet całego kraju.

wk

Koncert i wystawa PODKOWA LEŚNA Koncert kolęd odbędzie się w muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zaprasza w niedzielę, 26 stycznia o godzinie 18 na koncert kolęd artystów Piwnicy pod Baranami oraz otwarcie wystawy zimowych pejzaży tatrzańskich z kolekcji Piotra Radwana-Röhrenschefa. Wśród prezentowanych prac znajdą się m.in. płótna Stanisława Gałka, Stefana Filipkiewicza, Wandy Gentil-Tippenhauer i AlfredaTerleckiego. Wstęp wolny.

wk R

E

K

L

A

M

A

Dzieci wygrały wyjazd na ferie

BRWINÓW Podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej w Otrębusach wywalczyli wyjazd na ferie zimowe, dzięki zwycięstwu w konkursie „Wymarzone wakacje w górach”, organizowanym przez radiową Trójkę Dzieci Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej ze świetlicy w Otrębusach i w Żółwinie wzięły udział w 32. edycji radiowego konkursu „Wymarzone wakacje” - edycja zimowa. Przygotowany przez nie imponujący kalendarz z górskimi pejzażami okazał się przepustką do głównej nagrody, czyli tygodniowego wyjazdu do jednego z pensjonatów w Karkonoszach. W jury konkursu zasiedli: właściciel hotelu „Las” w Karkonoszach Eu-

geniusz Zielenkiewicz, który będzie gościł nagrodzonych, aktorka Grażyna Wolszczak oraz reżyser Cezary Harasimowicz. – Wyjątkowo imponująca. Takiego pomysłu to jeszcze naprawdę nie było – jurorzy zachwycali się pracą wykonaną przez dzieci ze świetlicy ŚOPS w Otrębusach, relacjonuje Agnieszka Olejniczak, kierownik działu Wspierania Rodziny brwinowskiego ŚOPS-u. – Duże wrażenie na jurorach zrobiła również praca

wykonana przez dzieci ze świetlicy w Żółwinie. Było o krok od zwycięstwa i dla drugiej grupy świetlicowej. Uzdolnieni podopieczni brwinowskiego ŚOPS-u już kilkukrotnie zwyciężali w poprzednich edycjach ogólnopolskiego konkursu. Na zwycięzców czeka fantastyczny wypoczynek. W programie przewidziano m.in. kulig, skutery śnieżne, ognisko, lodowisko, narty, dyskoteki.

wk

OGAR uczył pierwszej pomocy

PIASTÓW W miniony weekend odbyła się druga część kursu pierwszej pomocy, zorganizowanego przez Hufiec ZHP Piastów oraz piastowski Harcerski Klub Ratowniczy. W imprezie wzięło udział 23 uczestników. Harcerzom pomagali także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 23 uczestników, pod okiem doświadczonych instruktorów z Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, spotkało się dwa razy (3-5 oraz 17-19 stycznia) na 40-godzinnym Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy „OGAR” w Piastowie. Organizatorzy zadbali, aby zajęcia były urozmaicone. Oprócz wykładów, zajęć motywacyjnych i dyskoteki-niespodzianki, odbywały się liczne realistyczne ćwiczenia indywidualne oraz dwie duże symulacje ratownicze. - Kursanci opanowywali wiedzę i umiejętności z zakresu pomocy poszkodowanemu, przy zachowaniu własnego bezpieczeństwa – informuje

phm Mikołaj Kazimierski. - Program kursu przewidywał zajęcia z resuscytacji, zakładania opatrunków, reagowania na atak drgawek, czy udar mózgu. Zadbano o każdy szczegół. Dla urzeczywistnienia przeprowadzanych symulacji, używano sztucznej krwi, a poszkodowani byli odpowiednio ucharakteryzowani. W drugi weekend do kursu włączyli się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie. - Udało się nam zorganizować grę na tyle realnie, że wśród uczestników dało się słyszeć, że „skoro są strażacy, to chyba coś dzieje się naprawdę – tłumaczy phm Mikołaj KaziR

E

K

L

A

M

A

mierski. - Oczywiście wszyscy poszkodowani zostali uratowani. Kurs ukończyło 20 harcerzy z Hufców: Piastów, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Wola, Warszawa Ochota, Błonie, Legionowo oraz Sokołów Podlaski. - Chcielibyśmy, jako Harcerski Klub Ratowniczy Piastów podziękować za wsparcie firmie PASO Trading sp. z o.o., OSP w Piastowie oraz dyrekcji Gimnazjum nr 1 w Piastowie – dodaje phm Mikołaj Kazimierski.

WK


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 2 (514)/2014 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl Zatrudnię stolarza z doświadczeniem tel. 503 606 578 Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl Kierowca kat. B, wiek 30- 40 lat, Góra Kalwaria tel. 510 197 142 po 12:00 Do delikatesów „Zosia” w Józefosławiu, tel. 504 701 854 Zatrudnię pana do sprzątania osiedla w Wilanowie, tel. 696 215 018 Do biura w Pruszkowie, agenta z doświadczeniem w branży nieruchomości, dobre warunki tel. 797 700 611 Zatrudnię handlowca do sprzedaży samochodów ciężarowych z kat. C i praktyką kierowcy, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444 Pracowników ochrony Wólka Kosowska tel. 513 291 188 Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659 Atrakcyjna praca dla handlowców, tel. 667 223 344

Samodzielną księgową do firmy transportowej zatrudnimy z okolic Janek rekrutacja@rekrutacja.mail.pl Zatrudnię ślusarza do remontu kontenerów, Grzędy k.Tarczyna. CV wysyłać na warszawa@combros.pl, tel. 509 903 037 Firma z Gm.Lesznowola zatrudni Handlowca w transporcie międzynarodowym drogowym z doświadczeniem do firmy handlowo-transportowej rekrutacja@rekrutacja.mail.pl 601 552 299 Firma z Gm.Lesznowola zatrudni Analityka Finansowego z doświadczeniem do firmy handlowo-transportowej, rekrutacja@rekrutacja.mail.pl 601 552 299 Z-ca Głównej Księgowej do firmy handlowotransportowej z Gm.Lesznowola, rekrutacja@rekrutacja.mail.pl Informatyka ze znajomością obsługi programu TETA zatrudnimy do firmy z okolic Janek rekrutacja@rekrutacja.mail.pl HR progres dla swojego Klienta zatrudni pracowników z orzeczeniem 2 stopnia niepełnosprawności (umiarkowanym)do serwisu sprzątającego i ochrony w Grójcu. Umowa o pracę 1300 netto/miesięcznie. Tel. 698 698 501 Firma Bisk S.A. zatrudni osobę do Działu Księgowości z min. 5 letnim doświadczeniem w księgowości oraz biegłym językiem angielskim. Prosimy o wysyłanie CV na adres bisk@bisk.pl Zatrudnię kosmetyczkę potrafiącą także wykonywać manicure i pedicure. Proszę o przesłanie CV ze zdjęciem na maila: mbedn@poczta.onet.pl lub Tel. 606 302 920 Zatrudnię kobietę do sprzątania, z drugą grupą inwalidzką, Piaseczno, tel. 508 143 614

Wynajmę nowoczesny gabinet ginekologiczny w Piasecznie, tel. 602 637 732

Skup samochodów, tel. 501 830 898

Domek trzypokojowy w Żabieńcu, całość lub oddzielnie pokoje tel. 512 979 270

Auto skup tel. 503 394 426 Opla, Volkswagena, Toyotę, tel. 604 157 703 Lanosa, Skodę, Seata, tel. 502 968 566 Toyoty, tel. 668 171 639 Skup aut. Autokasacja tel. 796 165 139, 517 799 183 Skup aut, tel. 519 455 452

AUTO-MOTO SPRZEDAM Mercedes C200, 1995 r., tel. 604 909 329 Fiat Punto II r2005 poj 1,2-Biały, klima,centr zam,el szyby,radio.185 tys. km.8,5 tys. zł, tel. 665 622 000

SZUKAM PRACY Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041 Świetna praca dla sprzedawców MLM, tel. 667 223 344

Sprzątam, prasuje, Piaseczno, Józefosław tel. 502 121 060

Zatrudnię kierowcę kat. C + E z aktualną kartą kierowcy, tel. 666 023 440

Opieka nad dzieckiem, osobą starszą, tel. 692 944 015

Ekspedientkę do sklepu „1001 drobiazgów” w Ustanowie, tel. 602 119 041

Prasowanie, sprzątanie, tel. 880 990 406

Sprzątanie, uczciwa, z referencjami, tel. 691 256 543

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422 Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, tel. 501 297 558 Sprzedam lub wynajmę dwa domy 60 i 100 m kw., Gołków, tel. 603 373 697

Dom na działce z linia brzegową Narwi, tel. 600 284 250 Sprzedam ziemię rolną 2,8 ha, tel. 600 284 250 SPRZEDAM 2-pokojowe BEZPOŚREDNIO umeblowanez AGD Konstancin Jeziorna 220 tyś tel. 662185790

Zatrudnię młodego kierowcę kat C - z uprawnieniami, informacja: Gołków, Aleja Lipowa 65 Pracownika biurowego, wymagania: podstawy księgowości i obiegu dokumentów, podstawy zasad gospodarki magazynowej, znajomość j. angielskiego i podstawy rosyjskiego. Baniocha, tel. 22 727 50 33, mail. dk@bjc.pl Zatrudnię ekspedientkę do salonu prasowego na Ursynowie tel. 501 191 350 lub cv na email: tomasz.salonik@op.pl W sklepie spożywczym w Żabiej Woli, tel. 785 855 013 W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013 Zatrudnię sprzedawcę-mężczyznę do sklepu meblowego, Piaseczno Pl. Piłsudzkiego 6. Apteka w Górze Kalwarii zatrudni mgr farmacji tel. 502 264 503 Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym tel. 606 492 420

Działka budowlana w Ustanowie, 950 m kw., pilnie sprzedam. Tel. 514 004 444 Sprzedam lub wynajmę segment w Piasecznie. Okazja, tel. 880 211 886

Kompletny zsyp budowlany, 15 m, tel. 789 388 716 Akumulatory - Piaseczno. Tanio!!!, tel. 22 750 28 36, 502 708 824 Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86 Drewno kominkowe sezonowane, tel. 601 200 388 Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302 Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, tel. 504 477 302 Bardzo dobrze prosperującą restaurację PEZZO Italia w Józefosławiu, zdjęcia na facebooku, tel. 504 250 587 Okazja

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy oraz osoby na produkcji, tel. 22 727 05 80

Nowość!Węgiel antracyt kaloryczność 30MJ granulacja 15-40 mm.Do kotłów CO. Tel. 603 593 281

Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, Pilnie, tel. 502 159 936

Regały jasny i czarno-biały z pojemnymi szafami, Pruszków, tel. 605 368 357 Biurko narożne, duże, w idealnym stanie, rozłożone, tylko 120 zł, pilne, Warszawa, tel. 530 600 424

Do kwiaciarni w Konstancinie z doświadczeniem, tel. 606 105 922 Nauczycieli wychowania przedszkolnego studentów i z dużym doświadczeniem zatrudni Niepubliczne Przedszkole z okolic Piaseczna. Proszę przesłać CV na maila : rekrutacja-dobreprzedszkole@wp.pl

KUPIĘ

4 działki inwestycyjne po 5700 m kw., przy ul. Fabrycznej w Piasecznie, tel. 699 177 541

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95 Sprzedam gospodarstwo sadownicze w okolicy Nowego Miasta nad Pilicą przy trasie 728. Tel. 693 283 309 Dom 230 m kw., stan surowy, Zadębie, tel. 603 123 281 2-pokojowe, 50 m kw., umeblowane, Piaseczno, tel. 603 123 281 Pawilon wraz z punktem lotto na bazarku w Piasecznie, tel. 602 302 494 Dom Centrum Prażmowa 70 m kw., 1200 m kw., działka, 290 000 zł, tel.502 819 794

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529 Skup aut za gotówke, tel. 666 274 444 Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874 Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824

Mieszkanie 2 pokoje z osobną kuchnią, wysoki standard, 53 m kw. osiedle zamknięte, Piaseczno tel. 603 770 561

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA Pół domu 90 m kw., w Zalesiu Dolnym, tel. 501 298 458

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ, 1100 m kw., LESZNOWOLA-WILCZA GÓRA, tel. 22 797 44 50 lub 607 460 760

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491 Kominki, tel. 509 916 548 Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875 Pranie, sprzątanie tel. 797 822 868 Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www.transport-i-przeprowadzki.pl Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel. 502 062 131 Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2014, lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927 Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388 UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ , www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839 SCHODY, STOLARZ www.schodypodlogi. pl tel. 503 344 567

Magazyn, 80m kw, Lesznowola tel. 22 757 92 21

Lokal 36m kw, na biuro lub usługi, tel. 501 086 828

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną oraz opryski. Tel. 504 091 797

Dachy, kominy, elewacje, tel. 798 836 860

Remontowo – budowlane od a do z, tel. 504 100 418 Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870 Układanie glazury, terakoty, gresu tel. 601 722 578

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk z uprawnieniami !!!Tel. 605 032 870

Lokal usługowy 40 m kw., na bazarku w Piasecznie, tel. 606 391 592

Remonty, tel. 666 713 372

Kwatery, tel. 728 899 673

Odśnieżanie posesji, osiedli i dachów, tel. 511 126 841 Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562

Pranie tapicerki, dywanów, wykładzin, tel. 666 713 372 Domofony, tel. 603 375 875 Ogrodnicze, tel. 661 920 022 Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Mieszkanie dwupokojowe w Piasecznie tel. 691 475 691

Wycinka drzew, tel. 661 920 022 Ogrodzenia, tel. 661 920 022 Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644 Remonty tel. 505 970 480 Glazurnicze tel. 660 130 799

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ Kupię ziemię rolną 1,2 ha lub więcej. Tel. 722 268 838

USŁUGI

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182 GLAZURA, TERAKOTA, TEL. 600 604 547

REMONTY,

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88 Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289 Naprawa, regulacja i smarowanie okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266

Pogotowie komputerowe, tel. 504 506 686

ZDROWIE I URODA Detoksykacja aparatem Body-Detoks tel. 602 690 229 Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ. Masażysta z dojazdem, tel. 667 883 369 Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19 Masaże, tel. 504 825 005

FIZYKA, MATEMATYKA, DOKTOR, TEL. 695 397 597 Matematyka, tel. 667 415 381 Angielski, matematyka, tel. 511 494 471 Francuski tel. 607 924 999 Logopeda - doświadczony, szeroki zakres usług, tel. 662 435 663, 603 533 291 Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042 Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

ZWIERZĘTA Psy do adopcji, www.przytulpsa.pl Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040 Strzyżenie psów. Nowa Iwiczna, tel. 665 701 968

RÓŻNE Zakład usługowy, grawerowanie laserowe, pieczątki, ksero, itp., tel. 602 463 705 Sklep Wędkarski u Janka, Chyliczki, ul. Śniadeckich 1 - wyprzedaż akcesoriów dla zwierząt, niskie ceny sprzętu wędkarskiego, solidna obsługa, przyjdź sprawdź ceny, tel. 698 713 287 SKUTECZNE ODSZKODOWANIA za słupy i instalacje elektryczne, gazowe, wodociągowe. Bezpłatna wstępna wycena. Dojeżdżamy do klienta, tel. 606 281 014 Przyjmę ziemie Rembertów k/Tarczyna, tel. 500 070 464

Hydrauliczne tel. 660 130 799 Naprawa pralek, tel. 605 112 216 Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418 Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek u klienta, tel. 693 778 112 Hydraulika, domy, tel. 505 762 018 Docieplenia budynków, kolor, adaptacja poddaszy, K/G, malowanie wnętrz, wieloletnie doświadczenie w Niemczech, tel. 600 122 660 Naprawa dróg, chodników, parkingów z kostki brukowej, tel. 505 568 705 Hydraulika – tanio, solidnie, tel. 602 876 843 Elektryk, instalacje, przyłącza, dokumenty, tel. 602 876 843

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Hydraulik, tel. 884 016 690

Pokój, Piaseczno, tel. 694 851 008

Poszukuję lokalu handlowego w ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i w Grójcu, tel. 792 248 219

Glazura, panele, malowanie itp. Tel. 502 57 42 76

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mail: janku53@onet.eu, tel. 795 525 090

Pokój, tel. 22 756 53 58

Wynajmę domek: powiat pruszkowski lub grodziski z kominkiem, oferty z opisem i cenami proszę kierować na maila: jand31@wp.pl

Gładź bezpyłowo, panele, malowanie, płyty k/g, płytki, cyklinowanie, ocieplenia, tel. 885 397 821

Glazura, terakota, tel. 664 136 268

Docieplenia budynków, poddaszy, remonty, tel. 603 722 837

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Komink i piece szamotowo - kaflowe, www.abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666

NAUKA

2 – pokojowe, centrum Góry Kalwarii, 1200 zł + opłaty, tel. 795 465 169

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Budowa domów, tel. 694 401 711

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 881 966

AGD naprawa zmywarek lodówek pralek piekarników płyt ele. tel. 511 204 952

Magazyny 200 m kw., 300 m kw., 500 m kw. w Antoninowie. Ochrona całodobowa. tel. 604 470 270, 604 470 370

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel. 501 386 629

50 m kw., 2 pokoje, bardzo ładne, Piaseczno, tel. 695 023 166

Mieszkanie w Piasecznie – tanio, tel. 602 458 594

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907

Lokal usługowy w Piasecznie, tel. 602 458 594

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Świadectwa energetyczne, Badania termowizyjne budynków, Tanio, szybko, profesjonalnie tel. 501 937 055

2 – pokojowe na działalność 48 m kw., Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Pokój, kuchnia, łazienka, tel. 785 147 211

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Malowanie + gruntowanie od 6zł m kw szybko i solidnie, tel 788 882 780

Wyposażony lokal fryzjerski , Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

2-pokojowe 40 m kw., Piaseczno, 1200 zł tel. 505 82 82 14

Lokal 42 m kw Żabia Wola, tel. 698 261 469

Remonty, tel. 535 872 455

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty, tel. 667 356 939

Pawilon 30 m kw, bazarek w Piasecznie tel. 609 18 04 79

Zumba w przedszkolach, tel. 781 156 566

Remonty, wykończenia, tel. 531 814 133

Mieszkanie, 40 m kw., pokój, kuchnia, łazienka, Łaziska, 650 zł, tel. 697 327 449 Łbiska, Dom 90 m kw., dwie kondygnacje, od zaraz, tel. 696 794 495

Usługi wykończeniowe „PIOTR” Tel. 665 206 284

ZAKŁADANIE OGRODÓW, profesjonalnie, kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo. pl, tel. 698 698 839

Remonty, tanio, tel. 791 987 915

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., media, asfalt, tel. 602 463 705

Gospodarstwo rolno - sadownicze 9 ha w jednym kawałku, wszystkie media, ogrodzone, nawodnione, z budynkami, gmina Jasieniec, tel. 669 444 033

Sprzedawca / Handlowiec.Branża: pokrycia dachowe, drewno budowlane. Wymagane doświadczenie. biuro@tartakdrwal.pl Tel. 604 867 489

Energiczną emerytkę do sklepiku szkolnego w Brwinowie, tel. 502 343 850

Piaseczno, biuro 34 m kw., I piętro, ul. Jana Pawła II 10, tel. 22-727-10-36

Działkę budowlaną 3000 m kw., Martynów k.Warki, tel. 887 510 510

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Agent Ochrony : Żabia Wola, Józefosław, tel. 695 480 092

Biuro do wynajęcia, 60 m kw, 6 pomieszczeń, Piaseczno, tel. 22 727 10 36

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Lokal w Piasecznie, 80 m kw, na produkcję cateringu, zatwierdzony przez Sanepid. Tel. 508 421 225

Działka 59 tys. zl 60 km od w-wy media, tel. 608 486 889

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego, tel. 607 615 231

Doświadczoną fryzjerkę, dobre warunki, Piaseczno, tel. 516 090 633

Biuro do wynajęcia, 127 m kw po kancelarii adwokackiej w centrum Piaseczna, tel. 22 727 10 36

Biuro do wynajęcia 17m kw I piętro, Piaseczno ul. Jana Pawła II 10, tel. 22-727-10-36

Opryskiwacz polowy 400 litrów i ładowacz czołowy do Ursusa 3512, tel. 607 914 256

Do zakładu kamieniarskiego polerowników ze stażem, Warszawa, tel. 607 149 243

2 działki nad Jeziorem Śniardwy, tel. 698 249 198

Piaseczno, biuro: 23,6m kw., umeblowane, klimatyzowane, z Internetem; II piętro, ul. Jana Pawła II 10 cicha, sprzyjająca pracy przestrzeń, recepcja, dostępność salki konferencyjnej, kuchni, tel.22-727-10-36

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Mirkowie tel. 501 333 956

Elektryków, tel. 600 499 826

Okazja, Konstancin Grapa (centrum) 2 pokoje z kuchnią, 38 m kw., Ip., tel. 507 975 993

Spółdzielnia Rzemieślnicza sprzeda budynek biurowo-handlowy o pow. 2200 m kw. w centrum Piaseczna, tel. 22 757 09 56

Drewno dł. 120 cm:brzozowe po 160 zł/m kubiczny, sosnowe po 125 zł/m kubiczny (dostawa gratis od 5m), Tel. 504 091 797

Dziewczynie pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Sprzedam piękną, tanią działkę w SIEDLISKACH, 100% uzbrojenie, tel. 602 340 549

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Mieszkanie, 2 – pokojowe 42 m kw., Ursynów, tel. 784 64 44 81

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynajmie pawilon handlowy o pow. 44 m kw. w centrum miasta, tel. 22 757 09 56

Drewno kominkowe sezonowane, tel. 601 200 388

Zatrudnię młodego operatora wózka widłowego, Gołków, Aleja Lipowa 65

Dom 40 m kw., Piaseczno, 900 zł, tel. 501 261 562

Super działka w CZARNYM LESIE, tel. 604 273 249 lub 22 750 33 66

Do sprzedania działka w CHYLICACH, tel. 22 750 33 66

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Lokal 19,5 m kw. z zapleczem, na działalność, w Piasecznie, tel. 692 336 002

Lokal 40 m kw., pod działalność gospodarczą, tel. 500 344 496

Pielęgniarka zatrudniona na umowę o prace szuka pracy dodatkowej, tel. 506 271 448

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie, tel. 22 750 19 20

Wynajmę mieszkanie w Baniosze, tel. 669 427 769

Sprzedam działki budowlane, 1000 m kw. po 40 zł/ m kw. Przy trasie nr „50”, tel. 698 225 965

Sprzątanie, tel. 505 837 002

Wypoczynek (2 fotele + wersalka), w bardzo dobrym stanie, pilnie, cena 550 do negocjacji, tel. 668 172 777

Warsztat samochodowy 100 m kw., Łbisk, tel. 662 036 806

Wynajme ogrodzona działkę 5500 m kw., na każda działalność, tel. 600 284 250

Ekspedientkę do sklepu spożywczego z doświadczeniem. Przy PKP Ustanówek, tel. 602 512 677

Ochrona Juwentus zatrudni osoby bezrobotne. Miejsca pracy: Warszawa: Ursus i Włochy, Mory k/ Bronisz -kobiety., Łazy k/ Piaseczna, Płochocin, Błonie, Pruszków - emeryt rencista. Tel.: 22 422 75 00 lub 603 150 601

Mieszkanie 30 m kw., Łazy, samodzielne, tel. 515 565 054

Miejsca postojowe w garażu podziemnym, hipoteczne, Piaseczno ul. Warszawska, tel. 501 615 244

Tania działka w KONSTANCINIE, tel. 698 225 965

SPRZEDAM

Wynajmę pod sklep lub inną działalność 30 m kw., Piaseczno, ul. Pawia 5 (osiedle ok. 4 tys. mieszkańców) Tel. 601 29 08 41

48 m kw., miejsce parkingowe, wysoki standard, Pruszków, tel. 664 053 405

Kierowca kat.B,C,E tel. 698 895 505

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 513 829 569

Wynajmę 55 m kw na działalnść gospodarczą, tel. 600 284 250

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Zatrudnię fryzjerkę/a do salonu w centrum Piaseczna, mile widziane doświadczenie i zaangażowanie w pracę, tel. 601 520 044

Ochrona Juwentus pilnie zatrudni: INSTALATORA SYSTEMÓW ALARMOWYCH.Wymagania: własne auto i wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego [ dawna licencja] Kontakt: cv@juwentus.pl Tel 605 998 223

Dwupokojowe, po remoncie, Konstancin tel. 794 085 490

Wynajmę duży, ładnie wykończony pokój, 500 metrów do stcji PKP w Zalesiu Górnym. Tel..607 031 851

Mieszkanie 49 m kw., Góra Kalwaria, 183 tys. zł, tel. 515 58 44 41

Opieka, sprzątanie, tel. 515 616 026

Garaż murowany z kanałem, 20 m kw., Stara Iwiczna, tel. 789 388 716

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833

Interesująca praca dla pracowników bankowych, tel. 667 223 344

Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta, tel. 512 391 270

3

Remonty tel. 667 356 939 Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 Malarskie, tel. 696 120 208 Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616 Wykańczanie wnętrz, tel. 698 676 877 Pomoc psychologiczna, psychoterapia. Piaseczno. Tel. 537 695 466 Anteny Satelitarne i cyfrowe, tel. 790 013 276 Serwis Narawa Geodeta, tel. 519 498 741 Tynki, tel. 518 488 335 Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

www.kurierpoludniowy.pl

Zamów ogłoszenie drobne największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo Piaseczno, ul. Ludowa 2 tel. 22 756 79 39 , pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 2 (514)/2014

Dobra Wola na krańcu świata

Na przełomie listopada i grudnia, Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola odwiedził Antarktydę, gdzie nie tylko spotkał pingwiny i foki, ale także zatknął proporczyk Dobrej Woli Wyprawa na Antarktydę od zawsze była wielkim marzeniem Jacka Zalewskiego. Pod koniec roku wreszcie udało się je zrealizować. 25 listopada Jacek Zalewski wsiadł na pokład samolotu lecącego przez Rzym do Buenos Aires w Argentynie, skąd dostał się do miasteczka Ushuaia (w wolnym tłumaczeniu „ostatnia zatoka”) w Ziemi Ognistej.

- 28 listopada wypłynęliśmy z Ushuaia. Następnym naszym przystankiem było Puerto Williams w Chile – opowiada podróżnik. - Kilka dni później opłynęliśmy Przylądek Horn i wpłynęliśmy w Cieśninę Drake’a. To niebezpieczne, wzburzone wody, które pochłonęły wielu dzielnych żeglarzy. Jako pierwsza powitała nas Wyspa Smitha. Byliśmy na miejscu.

Statkiem na Biegun Południowy W Ushuaia, które Argentyńczycy nazywają najbardziej wysuniętym na południe miastem świata, Jacek Zalewski wraz z grupą 10 osób z Polski i Stanów Zjednoczonych przesiadł się na Selmę – dwumasztowy, 20-metrowy jacht, którym miał dopłynąć do Antarktydy.

Kraina ciszy W Szetlandach Południowych członkowie wyprawy mogli wreszcie zejść na ląd. Jednak był to dopiero początek atrakcji. Niedługo później Selma wpłynęła do krateru czynnego wulkanu, gdzie podróżnicy po raz pierwszy zetknęli się z pingwinami. - To bardzo przyjaR

E

K

L

A

M

A

cielskie zwierzęta, mają duże zaufanie do ludzi – wspomina Jacek Zalewski. - Na Antarktydzie widziałem cztery rodzaje pingwinów. Członków wyprawy urzekła panująca na Antarktydzie cisza. Mogli się nią rozkoszować do woli, ponieważ trwała tam późna wiosna i temperatury oscylowały w okolicach 0 stopni C. - Na Antarktydzie panuje noc polarna, cały czas jest widno, więc można nieźle się tam doświetlić – dodaje z uśmiechem Jacek Zalewski. - Inną rzeczą, która mnie zdziwiła, były różne kolory lodu, od przezroczystego, poprzez biały, aż do błękitnego. Polska stacja polarna Choć Antarktyda nie jest zamieszkana przez ludzi, znajdu-

je się tam wiele stacji badawczych, w tym polska stacja Arctowski, w której stale przebywa około 50 osób. Stacja mieści się na wyspie Króla Jerzego w Zatoce Admiralicji. - Antarktyda to czysty, nieskażony kontynent, na którym zachodzi wiele ciekawych zjawisk przyrodniczych – mówi Jacek Zalewski. - Nie ma tam żadnych bakterii, grzybów i drożdżaków dlatego bardzo trudno jest zachorować. Produkty spożywcze długo zachowują świeżość, podobnie jak człowiek. Dlatego częste mycie nie jest konieczne. Wielkie wrażenie zrobiły na mnie skupiska pingwinów. Żywią się one krylem, który z kolei odżywia się okrzemkami. Zima trwa na Antarktydzie od kwietnia do września. Wówczas temR

E

K

peratury mogą spadać nawet do - 90 stopni C. Z tak ekstremalnymi warunkami muszą radzić sobie nie tylko pingwiny, ale także zamieszkujące okoliczne wody orki, olbrzymie humbaki czy foki. Po stałym lądzie trudno jest się poruszać ponieważ człowiek cały czas zapada się w śniegu. Dlatego na dłuższe spacery trzeba zabierać rakiety. Po zakończeniu przygody z Antarktydą statek obrał kurs na Puerto Toro, czyli najbardziej wysuniętą na południe wioskę na świecie. Na stałe mieszka tam około 35 osób, w większości rybaków i poławiaczy krabów. Następnymi przystankami były Puerto William i 70-tysięczna Ushuaia.

Tomasz Wojciuk L

A

M

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Kurier Południowy 2(514), wydanie pruszkowsko-grodziskie24.01.2014  

wydanie pruszkowsko-grodziskie24.01.2014

Kurier Południowy 2(514), wydanie pruszkowsko-grodziskie24.01.2014  

wydanie pruszkowsko-grodziskie24.01.2014

Advertisement