Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

R O K X I I I N R 3 ( 4 6 9 ) 2 5 - 3 1 S T YC Z N I A 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3 - 2 8 4 3

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Odśnieżanie lekko kuleje

Wizyta Prezydenta RP str. I

W ferie przejazdy rodzinne str. II

PRUSZKÓW Nie tylko kierowcy muszą borykać się z utrudnieniami wywołanymi opadami atmosferycznymi. Piesi również nie mają w ostatnich dniach łatwo, bo na chodnikach w centrum miasta wciąż zalega gruba warstwa śniegu. Straż Miejska apeluje do właścicieli nieruchomości o odśnieżanie chodników przylegających do posesji str. II

Austeria pod lupą radnych

Nowy wózek dla nowego mieszkańca str. VII

RASZYN We wtorek, na wniosek opozycyjnych radnych klubu „Jedność Gminy Raszyn” odbyła się sesja rady, której głównym tematem była rewitalizacja zabytkowego kompleksu Austerii. Spore zastrzeżenia budzi bowiem kwestia bezpieczeństwa obiektu, którego jeden z budynków częściowo spłonął w połowie grudnia. Samorządowcy rozważają utworzenie doraźnej komisji ds. Austerii str. V

Słodka wygrana z torunianami str. VIII R

Zamów ogłoszenie drobne największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek,

Piaseczno, ul. Ludowa 2 tel. 22 756 79 39 , pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

reklama@kurierpoludniowy.pl

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

Czad wciąż zabija

Tylko od 1 do 10 stycznia w Polsce na skutek zaczadzenia śmierć poniosło pięć osób. Ofiar czadu jest bardzo dużo, bo zagrożenie związane z tlenkiem węgla jest lekceważone Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, mimo wielu ostrzeżeń i apeli, w tegorocznym sezonie grzewczym (od września ubiegłego roku) statystyki związane z tlenkiem węgla są zatrważające. Zginęło już 66 osób, a w poprzednim okresie grzewczym (od listopada 2011 do marca 2012) z powodu czadu 1800 zostało poszkodowanych, a aż 106 zmarło. Każdego roku ofiar czadu jest bardzo dużo, bo zagrożenie związane z tlenkiem węgla jest lekceważone, a wśród wielu osób panuje przeświadczenie - „mnie to nie dotyczy”. Dlatego też w tym roku strażacy prowadzą kampanię informacyjną „NIE dla czadu”. Pokazuje ona m.in. jak przeciwdziałać zagrożeniom związanym z czadem.

Aby zapobiec zatruciu należy pamiętać o zapewnieniu stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz zapewnic swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać działanie urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych. Konieczne są okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenie. Gdy używamy węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące, a w przypadku gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie

rzadziej, niż raz na pół roku. Należy też pamiętać, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych oraz często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien. Objawy zatrucia czadem to duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania. Jeśli wystąpią, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Od października do 20 stycznia z powodu wychłodzenia, w naszym województwie zmarły 24 osoby. To jedna czwarta ogólnopolskich statystyk. Na Mazowszu w ciągu najbliższych dni będzie utrzymywać się silny mróz. Widząc osobę, która potrzebuje pomocy, nie bądźmy obojętni

Mróz nie odpuszcza Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że w kolejnych dniach temperatura w ciągu dnia może spadać do – 10 stopni C w dzień i do – 12 stopni C w nocy. Temperatura odczuwalna może być o klika stopni niższa. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 987 udzielą informacji na temat najbliższego schroniska, jadłodajni oraz punktu pomocy medycznej. Dzwonić mogą osoby potrzebujące pomocy oraz

każdy, kto zna miejsce przebywania bezdomnych - informacja zostanie przekazana do odpowiednich służb. W 67 placówkach (w tym 42 w Warszawie) jest łącznie 3270 miejsc noclegowych – 1466 w Warszawie, 95 w Radomiu, 42 w Ostrołęce, 69 w Płocku, 45 w Siedlcach oraz 160 w okolicach Ciechanowa. Są to: noclegownie, schroniska czasowe z wyżywieniem oraz hostele z wyżywieniem, możliwością czasowego lub stałego zamieszkania oraz opieką wspomagającą. Oddzielne placówki są dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. Ich wykaz dostępny jest na stronie www. mazowieckie.pl w zakładce Polityka Społeczna. Do dyspozycji osób bezdomnych pozostaje także 28 jadłodajni i punktów żywienia, w tym 12 w Warszawie. W miejscach tych wydawanych jest dziennie blisko 5,4 tys. posiłków (ok. 2,6 tys. w stolicy). Działają także punkty pomocy medycznej – w Warszawie przy ul. Wolskiej 172, w Łaźniewie przy al. Księży Orionistów 1 (powiat warszawski R

E

K

L

A

M

A

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Andrzej Szymański, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Paweł Nowakowski

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

Z uwagi na intensywne opady śniegu właściciele i zarządcy nieruchomości powinni pamiętać o konieczności odśnieżania dachów i usuwaniu lodowych sopli

Zadbajmy o bezdomnych

Informacje o osobach, które mogą być zagrożone zamarznięciem można zgłaszać policji, straży miejskiej lub Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 987. Pod ten numer mogą dzwonić także bezdomni, którzy otrzymają informacje o wolnych miejscach w noclegowniach – na terenie całego województwa 67 placówek zapewnia ok. 3,3 tys. miejsc, zaś posiłki wydaje 28 jadłodajni.

Sezon na odśnieżanie dachów

zachodni) oraz w Radomiu przy ul. Głównej 16. W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a). Są pieniądze na pomoc bezdomnym W 2012 r. wojewoda mazowiecki przekazał organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób bezdomnych prawie 600 tys. zł. Dofinansowano 26 programów z m.in.: streetworkingu, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz podnoszenia kompetencji kadry w placówkach dla bezdomnych. Ponadto, wojewoda mazowiecki zwrócił się do gmin o podjęcie działań osłonowych wobec osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz starszych i ubogich. Szacuje się, że na terenie województwa mazowieckiego jest około 5 tys. bezdomnych, z czego około 2/3 przebywa w Warszawie. Poza stolicą najwięcej osób bez dachu nad głową przebywa na terenie powiatów okołowarszawskich oraz byłych miast wojewódzkich.

TW

Ostatnie dni obfitowały w opady śniegu. Jego nagromadzenie może stwarzać niebezpieczeństwo lub chociażby uszkodzić dach Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2000 m kw. oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1000 metrów kw., jak hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny. Wraz ze wzrostem temperatury, zalegający śnieg robi się cięższy i może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia dachów oraz zadaszeń. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, może zostać ukarany mandatem. Dodatkową karą jest natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

TW R

E

K

L

A

M

A


POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI

Nie – dla komercjalizacji „Mazowsza”

PIASTÓW Radni przyjęli stanowisko w sprawie Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, wyrażając swój sprzeciw wobec sprowadzania zespołu do rangi nastawionej na zysk kapeli do wynajęcia, dla której wartości artystyczne schodzą na drugi plan

Wizyta Prezydenta RP POWIAT GRODZISKI Wczoraj, w grodziskim Centrum Kultury odbyła się promocja książki „Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności.” Gościem honorowym był Prezydent RP Bronisław Komorowski

Tomasz Kuźmicz Problemy finansowe, niskie pensje dla wieloletnich pracowników, próby dorabiania na prywatnych spotkaniach, podczas których artyści występowali w dresach oraz roszady personalne i protesty artystów – to problemy, które w minionym roku nadszarpnęły wizerunek Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Sprzeciw członków zespołu (zarówno byłych, jak i obecnych) wobec komercjalizacji, a tym samym obniżeniu wartości artystycznych na rzecz ratowania budżetu, postanowili wesprzeć piastowscy radni. Podczas ostatniej sesji zajęli oni w tej sprawie stosowne stanowisko. - Nie możemy być obojętni wobec obniżania prestiżu zespołu z tak wielkim i długoletnim dorobkiem artystycznym, nazywanego ambasadorem kultury polskiej – odczytała treść przygotowanego dokumentu przewodnicząca rady miasta Maria Ziółek. - Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość naszego regionu. Troska o ochronę dóbr kultury jest dla nas ważna, ponieważ z jednej strony pozwala na wyróżnienie cech charakterystycznych dla naszej kultury, z drugiej uświadamia, że polska spuścizna jest częścią uniwersalnych wartości. Dlatego też rada miejska w Piastowie wnosi do Sejmiku Mazowieckiego o podjęcie

Artyści „Mazowsza” mają chronić bogaty i piękny folklor przed zapomnieniem, a nie śpiewać w dresach „do kotleta” - piastowscy radni poparli sprzeciw wobec komercjalizacji zespołu, która prowadzi do obniżenia prestiżu i wartości artystycznych zdecydowanych działań mających na celu ochronę dobra narodowego, jakim jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Podczas dyskusji pojawiły się wątpliwości czy stanowisko nie powinno być sformułowane bardziej dosadnie. Przewodnicząca zwróciła jednak uwagę na fakt, że sytuacja w

„Mazowszu” nie została przeanalizowana dogłębnie i znana jest tylko od strony niezadowolonych pracowników placówki. - Mam nadzieję, że nasza opinia da osobom mającym wpływ na działalność zespołu do myślenia i odniesie pozytywny skutek – dodała radna Ziółek. R

E

K

L

A

M

A

Spotkanie zorganizowało Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku we współpracy z samorządem powiatu grodziskiego. - Publikacja „Niepokorni 1976-1989” przedstawia biogramy działaczy opozycji z powiatu grodziskiego, czołowych uczestników podziemia ,,Solidarności” oraz ludzi kultury, nauki oddanych idei ,,Solidarności” - informuje Monika Jurgo-Puszcz z milanowskiego APDOiP. - Wśród bohaterów słownika jest m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, Zbigniew Bujak, Ryszard Bugaj, ks. Leon Kantorski, ks. Sylwester Zych, Akos Engelmayer, Jacek Maziarski. Książka uzyskała nagrodę Europejskiego Centrum Solidarności na najlepszą pracę naukową i popularnonaukową dotyczącą historii i idei „Solidarności” oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury. Patronat honorowy nad publikacją objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz. Książka została również przetłumaczona na język angielski. Jednym z gości czwartkowej promocji był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

wk


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

Odśnieżanie lekko kuleje

KRONIKA POLICYJNA BRWINÓW

13 zarzutów Kilka dni temu około godziny 2 policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę mitsubishi. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy i obowiązywał go zakaz prowadzenia samochodów. Okazało się jednak, że to dopiero początek jego kłopotów. W aucie znajdowały się przedmioty, których obecności mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, co sugerowało, że mogą one pochodzić z kradzieży. Żmudna kilkudniowa praca dochodzeniowców pozwoliła na przedstawienie Jackowi Ł. 13 zarzutów. Na długiej liście znalazły się głównie włamania i kradzieże. Wartość szkód spowodowanych przez zatrzymanego oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokuratura i sąd przychylili się do argumentacji policjantów, że pozostawienie go na wolności może utrudnić dalsze postępowanie. Dlatego też zastosowano tymczasowy areszt. Jackowi Ł. grozi do 10 lat więzienia.

GRODZISK MAZOWIECKI

Handlował narkotykami Już od jakiegoś czasu policjanci obserwowali jednego z mieszkańców grodziskiego osiedla, podejrzewając, że może on posiadać narkotyki. W końcu zdecydowali się na wejście do jego mieszkania, by zweryfikować posiadane informacje. Podczas przeszukania znaleźli 27 zawiniątek z folii aluminiowej, w których była marihuana oraz wagę laboratoryjną, służącą do porcjowania narkotyków. Mężczyzna potwierdził, że znalezione środki należą do niego. 30-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze ustalili, że Mateusz S. handlował marihuaną i wnioskowali o aresztowanie go. Prokurator zastosował jednak wobec niego policyjny dozór.

MICHAŁOWICE

Dozór i schronisko Do komisariatu w Michałowicach zgłosili się ludzie, którym okradziono mieszkanie. Policjanci zebrali wszelkie informacje, przesłuchali świadków oraz przeprowadzili oględziny na miejscu zdarzenia. Już następnego dnia zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy po krótkiej rozmowie i zapoznaniu się z zebranym materiałem przyznali się do winy. Opowiedzieli, jak wykorzystali nieuwagę domowników i w jaki sposób zabrali interesujące ich przedmioty (telewizor, kosmetyki i drobny sprzęt wyposażenia domu). Sprawcy zostali doprowadzeni przez policjantów do prokuratury i sądu rodzinnego. Wobec dorosłego został zastosowany dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Nieletni najbliższe dwa miesiące spędzi w schronisku.

PRUSZKÓW

Czujność sąsiadów uratowała życie Do dyżurnego pruszkowskiej komendy zadzwonił zaniepokojony mężczyzna. Twierdził, że od trzech dni nie widział mieszkającej po sąsiedzku starszej pani. Jej nieobecność zauważyli również inni sąsiedzi. Próbowano też pukać do jej drzwi, ale bez rezultatu. Na miejsce została wysłana załoga prewencji. O pomoc poproszono również straż pożarną i karetkę pogotowia. Jeden z funkcjonariuszy dostał się do okna kobiety po drabinie. 86-latka leżała na łóżku, ale nie reagowała na wołanie mundurowego, wobec czego zapadła decyzja o wejściu do środka. Policjanci otworzyli drzwi i do pracy mogli ruszyć medycy. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jak podkreślają funkcjonariusze, poza działaniami służb, tylko czujność sąsiadów przyczyniła się do sukcesu akcji ratowniczej.

Trzy kradzieże Już kilka dni po wpłynięciu zgłoszenia o kradzieży roweru z terenu jednej ze szkół, policjanci zatrzymali wytypowanego przez siebie mężczyznę. Podczas przesłuchania przyznał się on zarówno do tego, jak i do dwóch innych tego typu przestępstw. 26-latek dobrowolnie poddał się karze. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Groźny wypadek z udziałem strażaków

PRUSZKÓW W ubiegły piątek doszło do zderzenia jadącego na akcję wozu strażackiego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia kierowca daewoo tico trafił do szpitala Do wypadku doszło kilka minut przed godziną 22 na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. - Wóz strażacki, jako pojazd uprzywilejowany jechał na sygnale alarmowym, lewym pasem ulicą Wojska Polskiego w kierunku Al. Jerozolimskich, natomiast tico wyjeżdżał na skrzyżowanie prawym pasem ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej – mówi Dorota Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Obecnie trwa badanie okoliczności wypadku. W wyniku zderzenia kierowca auta osobowego doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Kierujący wozem strażackim był trzeźwy. W tej sprawie będzie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratora rejonowego. Uczestniczący w wypadku strażacki zastęp jechał wezwany do kolizji w Piastowie. - Strażacy natychmiast po zdarzeniu przystąpili do udzielenia pomocy kierowcy tico – mówi kpt. Karol Kroć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. - Poszkodowany został wydobyty z uszkodzonego auta, a następnie przekazany służbom medycznym. Nie wiemy, dlaczego kierowca wjechał na skrzyżowanie, może nie słyszał sygnału alarmowego? Obecnie czekamy na zakończenie dochodzenia policyjnego.

wk

PRUSZKÓW Nie tylko kierowcy muszą borykać się z utrudnieniami wywołanymi opadami atmosferycznymi. Piesi również nie mają w ostatnich dniach łatwo, bo na chodnikach w centrum miasta wciąż zalega gruba warstwa śniegu. Straż Miejska apeluje do właścicieli nieruchomości o odśnieżanie chodników przylegających do posesji Tylko w poniedziałek pruszkowscy strażnicy miejscy podjęli ponad 30 interwencji dotyczących nieodśnieżonych dróg i chodników w różnych częściach miasta. - O ile ulice miejskie były po ustaniu opadów już dwa razy posypane, to śnieg zalegał na ulicy Promyka, będącej w zarządzie powiatu pruszkowskiego i ulicy Waryńskiego, za którą odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – tłumaczy Włodzimierz Majchrzak, komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie. - Staramy się docierać wszędzie, gdzie jest taka potrzeba, ale nie zawsze się to udaje. Komendant przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i administratorach nieruchomości oraz osobach wynajmujących je (w zależności od zapisów umowy najmu lub dzierżawy) w związku z okresem zimowym - opadami śniegu. - To samo dotyczy podmiotów gospodarczych, które działają w imieniu miasta w tym zakresie - dodaje. - Wykonawcy zostali ukarani finansowo za nienależyte wywiązywanie się z zawartych umów na likwidowanie śliskości nawierzchni oraz nieodśnieżenie ciągów pieszych. Nadal prace te będą obserwowane. Pomimo sankcji wiele chodników, w tym często uczęszczanych np. w ulicy Kościuszki, wciąż pozostaje pokryte śniegiem. - Trudno jest przedrzeć się z klatki do parkingu, a potem z niego wyjechać – informuje

czytelnik jednego z bloków przy ul. K. Pułaskiego. - Rankiem sytuacja na drogach też nie jest najlepsza. - Nasi funkcjonariusze kolejno pukają do zakładów usługowych, sklepów i pouczają – informuje Włodzimierz Majchrzak. - Zwykle odnosi to skutek i właściciele ruszają do odśnieżania. Na opornych nie ma rady, wystawiane są mandaty. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego. Strażnicy miejscy w okresie wzmożonych opadów i znaczących

spadków temperatur monitorują także miejsca służące osobom bezdomnym za czasowe schronienie przed zimnem. - Kontrolujemy 38 pustostanów zajmowanych przez różną liczbę osób – tłumaczy komendant Majchrzak. - Już w tym roku odwieźliśmy do schroniska „Monaru” w Warszawie trzy osoby. Nierzadko bezdomni szukają schronienia w klatkach schodowych bloków lub nawet w pergolach śmietnikowych. W ubiegłym roku na naszym terenie zamarzły cztery osoby, dlatego zwracajmy uwagę na śpiących na ławkach, przystankach, itp.

sk

Odpowiedzą za rozboje

PIASTÓW Trzej sprawcy rozbojów, do jakich doszło w ciągu kilku minionych tygodni na terenie Piastowa, są już w areszcie. Grozi im nie mniej niż 3 lata więzienia W połowie grudnia ubiegłego roku policjanci z Piastowa zostali powiadomieni o napadzie na jednego z mieszkańców. Kiedy mężczyzna wracał w nocy do domu, został zaatakowany przez dwóch napastników, pobity i ugodzony nożem. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego nie dotarli do świadków tego zdarzenia, rozpoczęli więc pracę operacyjną, dysponując jedynie rysopisami agresorów. Sytuację zmieniło zgłoszenie właściciela sklepu, który zareagował, gdy dwóch mężczyzn usiłowało zastraszyć ekspedientkę. Pozornie udało mu się zniechęcić sprawców do zaplanowanego rozboju, ale gdy wyszedł na zewnątrz zapalić papierosa, został przez nich zaatakowany. Tym razem przestępcy szybko wpadli w ręce kryminalnych. - Naszą uwagę zwrócił szczególnie jeden z zatrzymanych – informuje Dorota Nowak, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji w Pruszkowie. - Odpowiadał bowiem rysopisem

sprawcy rozboju z grudnia. Kryminalni sprawdzili kontakty 30-latka i stwierdzili, że ma on 26-letniego brata, który pasuje wyglądem do drugiego sprawcy. Dwa dni później zatrzymali również i jego. R

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 758 70 52

E

K

L

A

M

A

Wszystkich trzech zatrzymanych doprowadzono do sądu, który zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn. Za rozbój grozi kara do 12 lat więzienia.

TK


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

Urząd gotowy na deklaracje mieszkańców

III

Rektor spotkał się z młodzieżą

PRUSZKÓW Do 15 marca można składać osobiście lub drogą elektroniczną deklaracje o wy- POWIAT PRUSZKOWSKI Po raz kolejny prof. Marek Krawczyk, sokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca w Pruszkowie obo- rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pruszkowianin, absolwent „Zana” spotkał się z młodziewiązywać będą stawki: 12,5 złotego za śmieci segregowane i 20 złotych za zmieszane żą licealną z terenu powiatu pruszkowskiego

Ustawa „śmieciowa” nakłada na samorządy gminne obowiązek uchwalenia stawek oraz sposobu naliczania opłat za odbiór śmieci. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca, natomiast deklaracje o wysokości opłat należy przesłać drogą elektroniczną lub złożyć osobiście do 15 marca. Osoby segregujące śmieci zapłacą 12,5 złotego za miesiąc. Oddający odpady zmieszane muszą liczyć się z opłatą równą 20 złotych za miesiąc. Deklaracje dostępne są w siedzibie urzędu miejskiego w Pruszkowie przy ul. J.I.Kraszewskiego 14/16, w pokoju nr 84, 102 i 105 oraz na oficjalnym serwisie samorządu (www.pruszkow.pl). Jak informują urzędnicy z wy-

Nowe przepisy mają spowodować, że znikną dzikie wysypiska śmieci działu ochrony środowiska, w przypadku zabudowy wielorodzinnej podmiotem właściwym do złożenia deklaracji w imieniu mieszkańców oraz wnoszenia opłat jest zarządca

nieruchomości. Do deklaracji należy dołączyć kopię dotychczas posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Wk

Nagrodzono aniołów kultury

Ponad 100 osób wzięło udział w spotkaniu z prof. Markiem Kraw-

Podsumowując poprzedni rok, podczas koncertu noworocznego w Falentach pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury podziękowali wszystkim, którzy w 2012 r. wspierali działania na rzecz kultury, nie tylko finansowo, ale także logistycznie czy organizacyjnie. Spośród szerokiego grona osób, tytuł „Anioła Kultury” za ubiegły rok przyznano dyrektorowi Instytutu Technologiczno–Przyrodniczego w Falentach prof. Edmundowi Kacy i pracownikom placówki oraz firmie Everfresh Bracia Cwyl - Marcinowi i Kamilowi Cwyl. Otrzymali oni statuetki anioła, który - jak podkreślają nagradzający - symbolizuje dobro i uosabia w ikonografii piękno, kategorie powiązane z twórczością, sztuką oraz kulturą. Uhonorowano także społeczność wietnamską i hinduską, które na święta Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom przygotowały prezent w

Inicjatorem spotkania jest Marek Prędota, przewodniczący Stowarzyszenia „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie”. - Głównym punktem była dyskusja poprzedzona wykładem prof. Krawczyka „Jakie cechy osobiste i predyspozycje osobowe powinien spełniać przyszły absolwent WUM” - powiedział przewodniczący SPPP. - To znakomita i niepowtarzalna okazja do wymiany informacji o przyszłych kierunkach studiów na WUM. Spotkanie swoim patronatem objęła starosta Elżbieta Smolińska. - Możliwość goszczenia znakomitego lekarza i naukowca, który mimo światowej sławy i wielu bardzo poważnych obowiązków, znajduje czas, aby w swoim rodzinnym Pruszkowie spotkać się z młodzieżą i wygłosić interesujący wykład jest wielkim wyróżnieniem dla powiatu pruszkowskiego - uzasadniała starosta.

RASZYN Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie podczas koncertu noworocznego przyznał czykiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nagrody „Anioły Kultury” oraz „Talent Roku”

postaci pokaźnej choinki na raszyńskim rynku. Podziękowania i kwiaty za pomoc przy realizacji projektów kulturalnych i edukację kulturalną otrzymali także przedstawiciele władz gminy, pracownicy urzędu, radni gminni oraz powiatowi, sołtysi, lokalne parafie czy placówki edukacyjne. GOK przyznał także tytuł „Talent Roku”, który przypadł Zuzannie

Bilskiej, młodej pianistce, uczennicy Szkoły Podstawowej w Raszynie. W drugiej części wieczoru odbył się koncert Chóru Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego pod kierownictwem Lilianny Krych. Zaprezentował on szeroki repertuar europejskich kolęd i pieśni noworocznych.

aż R

E

K

L

A

M

A

Na wykład prof. Krawczyka w sali konferencyjnej starostwa pruszkowskiego przyszło około 100 osób, z liceów z terenu całego powiatu. Młodzież miała okazję zadać rektorowi pytania dotyczące funkcjonowania uczelni i toku studiów. - Przyjęcie profesora przez młodzież było bardzo ciepłe - dodaje Marek Prędota. - Dyrektorzy pruszkowskich liceów „Kościuszki” i „Zana” usłyszeli, że w ubiegłym roku 12 absolwentów tych placówek zostało przyjętych na różne kierunki studiów WUM. To potwierdza słuszność i celowości tych spotkań. Dodatkowo cieszy nas fakt, że prof. Marek Krawczyk, rektor WUM, członek honorowy SPPP, nie tylko buduje autorytet naszego Stowarzyszenia, ale także wnosi odpowiednią wartość dla rozwoju pruszkowskiej społeczności, przede wszystkim młodzieży i za to gorąco dziękujemy.

wk


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

Inteligentnie hamują kierowców

RASZYN Od kilku tygodni w Jaworowej, przy przejściu dla pieszych, kierowców dyscyplinuje sygnalizacja świetlna

Winda ruszyła po dwóch miesiącach

RASZYN Przez dwa miesiące w Centrum Medycznym Raszyn nie funkcjonowała winda, przewożąca pacjentów rehabilitacji na drugie piętro. Urządzenie zaczęło szwankować zaledwie dwa dni po uroczystym otwarciu placówki, a wielu pacjentów zrezygnowało z korzystania z usług. Wójt Andrzej Zaręba przyznaje, że otwarcie nowej części ośrodka zdrowia, póki co, nie przyczyniło się do podwyższenia poziomu usług. Niewykluczone, że dojdzie do zmiany operatora placówki Anna Żuber

Światła dyscyplinują zbyt szybko jadących kierowców dzięki czujnikowi prędkości W godzinach szczytu ul. Warszawską w Jaworowej podąża sznur aut. Prosta droga przecięta jest kilkoma „zebrami”. Mimo ograniczeń prędkości przejście na drugą stronę ulicy nie było proste do czasu, aż pojawiła się sygnalizacja świetlna. Jej zadaniem jest nie tylko umożliwienie bezpiecznego przejścia przez pasy, ale także, gdy nikt z nich nie korzysta, zmniejszanie prędkości pędzących często aut. Światła dyscyplinują zbyt szybko jadących kierowców dzięki czujnikowi prędkości. Są oni zmuszeni do wciśnięcia hamulca z uwagi na pojawienie się czerwonego światła. Choć postój auta przed sygnalizacją nie zawsze jest konieczny, auta jadą znacznie wolniej. Jak przyznał wójt, część mieszkańców Jaworowej nie jest zadowolona z sygnalizacji, podobnego rozwiązania życzyliby sobie mieszkający we wsi Łady na skrzyżowaniu ulic powiatowych: Długiej i Drogi Hrabskiej. - Czy u nas nie można zainstalować takich świateł? - pytał na jednej z grudniowych sesji sołtys Ład Stanisław Olesiński. - Przy figurce ciągle są stłuczki. – Jeśli chodzi o Jaworową to są różne komentarze, niektórzy mieszkańcy narzekają na te światła – stwierdził Andrzej Zaręba. - Sam zastanawiałem się dlaczego ciągle stoję tam na czerwonym. - Za szybko pan jedzie, proszę zmienić samochód - padły z sali żartobliwe rady. Mimo to wójt obiecał, że wystąpi do władz powiatu pruszkowskiego z wnioskiem o zainstalowanie w Ładach sygnalizacji.

ms

Mistrzostwa modeli RC RASZYN W weekend, w Raszynie odbywały się Mazowieckie Mistrzostwa Modeli RC. W zawodach wystartowało kilkadziesiąt osób Emocjonujące wyścigi samochodów RC w Raszynie zorganizowano po raz pierwszy. Modelami ścigali się zarówno młodzi, jak i starsi zawodnicy z Mazowsza, którzy osiągają najlepsze wyniki w całym kraju oraz reprezentują Polskę na turniejach międzynarodowych. W sobotę, w Szkole Podstawowej pojazdy ścigały się na płaskim torze w sześciu kategoriach. W niedzielę rywalizacja miłośników modeli RC była jeszcze bardziej widowisko, gdyż poruszały się one po torze z licznymi przeszkodami, a nawet skoczniami. Tego dnia zawodnicy podzieleni byli na cztery kategorie.

ms

Bezpłatna mammografia NADARZYN/RASZYN Dziś (w piątek, 25 stycznia) w Nadarzynie i Raszynie mieszkanki będą mogły wykonywać bezpłatną mammografię W Nadarzynie specjalny mammobus stanie na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 20. Bezpłatne badania wykonywane będą w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, finansowanego przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Również w piątek przebadać będą się mogły mieszkanki gminy Raszyn. Mammobus dostępny będzie dla pań przy urzędzie gminy (ul. Szkolna 2a). Badanie wykonać mogą kobiety od 50 do 69 roku życia. Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerami tel.: (58) 325 76 02 i (58) 325 76 05. Rak piersi jest w Polsce przyczyną największej liczby zgonów wywołanych przez nowotwory złośliwe u kobiet. Zdaniem lekarzy, wcześnie wykryty jest w większości przypadków całkowicie uleczalny, dlatego zachęcają do regularnych badań.

ms

Awaria dźwigu osobowego nastąpiła akurat tuż przed spotkaniem z dyrekcją Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego WarszawaOchota, któremu podlega placówka. Poinformowały o tym Agata Kuran-Kalata, kierownik CMR oraz Teresa Nowak, pielęgniarka koordynująca (obie są także radnymi rady gminy Raszyn), które spóźniły się na spotkanie właśnie z powodu usterki. Wówczas w windzie utknęli pacjenci, co okazało się dopiero początkiem problemów. Zbieg okoliczności? Kilkanaście dni później na sesji rady gminy Nowak ponownie zgłosiła, że winda nie działa, a część pacjentów zrezygnowała z fizykoterapii. Ich stan zdrowia nie pozwala na wejście na drugie piętro schodami. Wójt Andrzej Zaręba zapewniał wtedy, że zajmie się sprawą w trybie pilnym. Jednak urządzenie nie działało ani w grudniu ani na początku stycznia. - To patowa sytuacja - stwierdziła Teresa Nowak. - Chorzy skarżą się, są rozczarowani zaistniałą sytuacją. Trudno im się dziwić, ale swoje zdenerwowanie rozładowują na nas, choć nie możemy w tej kwestii nic zrobić. O sprawie poinformowaliśmy zarówno urząd gminy, jak i dyrekcję SZPZLO. - Zaraz po sesji, na której zgłoszono problem z windą, wójt Andrzej Zaręba rozmawiał z dyrekcją placówki - poinformował Michał Kucharski, p.o. sekretarza gminy Raszyn. - Najprawdopodobniej problem wynika z tego, że operator nie wyłonił konserwatora dla tego typu urządzeń w swoich ośrodkach zdrowia, a bez tego nie może być ono używane. Jeszcze 9 stycznia pacjenci nie mogli korzystać z dźwigu. Wójt ponownie skontaktował się z SZPZLO Warszawa-Ochota. - Rano nie jeździła, ale po kilku godzinach została w końcu uruchomiona - poinformował Andrzej Zaręba. - Trudno oce-

nić na ile to zbieg okoliczności, a na ile pomogła moja interwencja u dyrekcji placówki. Musi być margines Konkretów w sprawie szwankującego dźwigu próżno szukać w SZPZLO. Faktem jest, że obiekt oddano do użytku w listopadzie i jest w okresie gwarancyjnym. - Dziś można wysnuć wniosek, że popełniono błąd logistyczny - stwierdza Dariusz Marcinkowski, przewodniczący rady gminy Raszyn. - Gdyby rehabilitacja zlokalizowana była na parterze, w ogóle nie byłoby problemu. Jak przyznaje Andrzej Zaręba, otwarcie nowej części ośrodka zdrowia, póki co, nie przyczyniło się do podwyższenia poziomu usług – choć personel bardzo się stara zmienić sytuację. - W dalszym ciągu od mieszkańców docierają do nas negatywne sygnały na temat zarządzania ośrodkiem zdrowia - przyznaje wójt. - Wprawdzie liczba lekarzy wzrosła, ale w ostatnich tygodniach pojawiły się problemy kadrowe w rejestracji. Uważam, że liczba osób

z tzw. personelu pomocniczego również powinna być zwiększona. W razie absencji z powodu chorób musi być jakiś margines bezpieczeństwa, aby umawianie wizyt przebiegało sprawnie. Władze gminy zapewniają, że są w stałym kontakcie z dyrekcją SZPZLO Warszawa-Ochota. - W kwestii zarządzania placówką nie mamy nic do powiedzenia, staramy się jednak mobilizować operatora do jak najlepszej obsługi naszych mieszkańców - podkreśla Andrzej Zaręba. - Być może placówka potrzebuje twardej ręki, determinacji i większej uwagi zwróconej na zarządzanie, bo ja w tym zakresie widzę marazm. Nie chcę jednak wypowiadać się na temat pracy pani kierownik Agaty Kuran-Kalaty. To dyrekcja placówki decyduje o kształcie kadry. Wójt nie ukrywa, że istnieje groźba rezygnacji z obecnego operatora, jeśli się nie zmieni jakość usług do końca trwania umowy, wygasającej w lutym 2014 roku.

Ferie na biegówkach

RASZYN Od poniedziałku, 28 stycznia w Raszynie do dyspozycji mieszkańców będą tory narciarstwa biegowego. Niczym Justyna Kowalczyk szusować będzie mógł każdy, nawet, jeśli nie ma sprzętu Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie szykuje nie lada gratkę dla miłośników sportu. Wraz z początkiem ferii zimowych do dyspozycji dzieci, jak również dorosłych, dostępne będą dwie trasy do narciarstwa biegowego. - Jeden będzie dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w tej dyscyplinie, a drugi profesjonalny dla tych, którzy są zaznajomieni z narciarstwem - tłumaczy Katarzyna

Klimaszewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie. - Trasy powstały przy współpracy z firmą, która ma specjalne urządzenie „rzeźbiące” tory. Obie trasy zlokalizowane będą przy raszyńskiej pływalni - jedna w parku Jordanowskim, a druga na terenie stadionu im. Kazimierza Jedynaka. Co ważne, swoich sił w narciarstwie biegowym spróbować może każdy, nawet jeśli nie ma sprzę-

tu. Biegówki będzie można bowiem wypożyczyć, koszt to zaledwie 5 zł za godzinę. - Myślę, że to kwota przystępna, choć trudno na razie ocenić czy będzie zainteresowanie wśród mieszkańców gminy czy okolic stwierdza Katarzyna Klimaszewska. - Najważniejsze żeby nie było roztopów, bo trasa może być utrzymywana tylko na naturalnym śniegu.


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

Austeria pod lupą radnych

RASZYN We wtorek, na wniosek opozycyjnych radnych klubu „Jedność Gminy Raszyn” odbyła się sesja rady, której głównym tematem była rewitalizacja zabytkowego kompleksu Austerii. Spore zastrzeżenia budzi bowiem kwestia bezpieczeństwa obiektu, którego jeden z budynków częściowo spłonął w połowie grudnia. Samorządowcy rozważają utworzenie doraźnej komisji ds. Austerii Wnikliwą uwagę mieszkańców i radnych na prace nad rewitalizacją Austerii zwrócił grudniowy pożar, podczas którego spłonęła część dawnej stajni. Choć na poprzedniej sesji wójt Andrzej Zaręba tłumaczył, że i tak była ona przeznaczona do rozbiórki, radni postanowili bliżej przyjrzeć się pracom, mającym na celu doprowadzenie zabytku do stanu używalności. Ochrony nie było Niezadowolenie wielu osób budziła m.in. praca firmy, odpowiedzialnej za ochronę budynków. Ten, który spłonął, był odłączony od mediów. Według wójta, przyczyną pożaru mogło być zatem celowe podpalenie lub zaprószenie ognia. Niewykluczone, że urząd dochodzić będzie odszkodowania od firmy ochroniarskiej, jednak dopiero po zakończeniu śledztwa w sprawie pożaru. Co ciekawe, mimo zapewnień władz gminy, że obiekt jest bezpieczny, nie tylko nam udało się wejść na jego teren przez nikogo nie zauważonym. - Chodziłem tam gdzie chciałem, robiłem zdjęcia, krzyczałem, machałem - opowiadał już w grudniu Grzegorz Sękler, mieszkaniec gminy. - Nikt nie pilnował kompleksu, równie dobrze mógł ktoś podpalić ten duży budynek. Jak to możliwe, że przez półtorej godziny nikt nie zareagował na moją obecność? Gdzie jest ta ochrona? Na kolejnej sesji Sękler poinformował, że znów wszedł na teren Austerii i sytuacja powtórzyła się - jego osobą nikt się nie zainteresował. Jak

Żyrardów pomoże? Jak poinformował wójt, urząd gminy skontaktował się z innym samorządem, który ma doświadczenie w rewitalizacji podobnego obiektu. - Żyrardów to ewenement, bo ma własne biuro projektowe i przechodził już całą procedurę związaną z rewitalizacją obiektu Resusa - dodała Marzena Lechańska, zastępca wójta. - Chcemy skorzystać z ich doświadczenia i być może podpiszemy porozumienie, na mocy którego skorzystalibyśmy z ich biura projektowego. W przygotowanym na zakończenie stanowisku rady gminy wnioskodawcy chcieli zobowiązać wójta do stworzenia koncepcji do lipca. Trudno jednak ocenić i przewidzieć kiedy poszczególne prace zostaną zrealizowane. - Wszystko robimy w porozumieniu z konserwatorem zabytków, bez jego zgody nie możemy wbić nawet łopaty - stwierdził Bąkała. - W każdej chwili może nam też nakazać wykonanie czegoś, czego wcześniej nie zalecił. Jeśli będziemy mieli dobre biuro projektowe i przychylnego konserwatora, to może uda się to zrobić szybko, ale zapewne i tak będzie później mnóstwo poprawek. Dariusz Marcinkowski, przewodniczący rady gminy Raszyn, zaproponował, aby nie podejmować uchwały w sprawie stanowiska, lecz utworzyć komisję doraźną. - W jej skład mogliby wejść zarówno radni, jak i mieszkańcy, którzy byliby na bieżąco w tej sprawie. - uzasadnił Marcinkowski.

poinformował Andrzej Zaręba, urząd zgłosi się do firmy odpowiedzialnej za ochronę zabytku. Radni chcieli także poznać szczegóły postępu prac, mających przywrócić kompleks do dawnej świetności.

Konsultacje na wiosnę Korespondencję z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie i obszerną dokumentację z licznymi ekspertyzami, dotyczącą kompleksu omawiał Krzysztof Bąkała, koordynator projektu „Austeria”. Informacje uzupełnił pokazem zdjęć z prac archeologicznych, jak również obrazujących fatalny stan techniczny budynków. - Cały czas prowadzone są kwarendy i być może uda nam się odnaleźć jakieś stare zdjęcia, które pomogą w przygotowaniu projektu budynku dodał Bąkała. - Kilkakrotnie składaliśmy też wnioski o środki zewnętrzne na rewitalizację obiektu, jednak póki co, nie zostały one przyznane. Najpierw trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne, wszystkie ekspertyzy, mieć koncepcję i dopiero wtedy przystąpić do projektu architektoniczno-budowlanego. Bez niego pieniędzy nie dostaniemy. Musimy przecież pokazać na co dokładnie są one potrzebne. Wspomniane konsultacje zaplanowano na wiosnę, choć poprzednie nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. - Wiele osób w ogóle nie wie, co to jest Austeria - przyznał Krzysztof Bąkała.

Anna Żuber

Nakarm królika z Orlika

BRWINÓW Trwa akcja zbierania pożywienia dla dzikiego królika, który zamieszkał na terenie kompleksu sportowego Orlik w Żółwinie. Akcję pomocową w formie zbiórki suchego chleba, karmy i koców prowadzi brwinowski „Okej” Dziki królik zamieszkał na terenie kompleksu sportowego „Orlik” w Żółwinie prawdopodobnie pod koniec października. - Ta okolica ogólnie bogata jest w dziką zwierzynę – mówi Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. - Są sarny, dziki, zające, a my mamy u siebie królika. Niewykluczone, że żółwiński „Orlik” stał się schronieniem dla większej liczby zwierząt. Niestety królik jest na tyle płochliwy, że dotąd nikomu się nie udało uwiecznić go na zdjęciu. - Nasz znajomy zootechnik przeprowadził małe śledztwo, z którego wynika, że na pewno nie jest to dziki zając, ponieważ te zwierzęta budują inne nory – dodaje Anna Sobczak. - Królik ucieka na widok aparatów fotograficznych, ale zostają ślady na śniegu. Ich ilość wskazuje, że osobników może być więcej. Każdy kto chce pomóc królikowi, a być może jego całej rodzinie, przetrwać zimę powinien zgłosić się do siedziby GOK-u „Okej” w Brwinowie lub bezpośrednio na teren „Orlika”. - Na miejscu jest Paweł Bartosiewicz, nasz pracownik, animator i jednocześnie miłośnik zwierząt – tłumaczy Anna Sobczak. - To on dokarmia królika. Czekamy na

chleb, karmę, koce. Na razie nie ma wielkiego odzewu, ale wciąż liczymy na odruch serca naszych mieszkańR

E

K

ców. W każdym razie, my królikowi pomożemy przetrwać zimę.

wk L

A

M

A

Pożar zabytkowej stajni zaniepokoił mieszkańców Raszyna R

E

K

L

A

M

A

V


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

Czeka nas dpowiedzialność zbiorowa za śmieci

POWIAT GRODZISK/POWIAT PRUSZKOWSKI Prezesi spółdzielni mieszkaniowych alarmują, że ustawa „śmieciowa” wprowadzi w dużych wspólnotach zamieszanie ze sposobem naliczania opłat. - Jeżeli w pergolach znajdą się śmieci zmieszane, chociaż deklarowano ich segregację, wówczas dla wszystkich będą naliczane kary – mówi Dariusz Grubek, prezes Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sławomir Krejpowicz

Za niespełna pół roku zacznie obowiązywać tzw. ustawa śmieciowa. Do tego czasu zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych muszą zebrać i dostarczyć do urzędów miejskich deklaracje mieszkańców, dotyczące sposobu przygotowania ich do odbioru. Segregujący śmieci zapłacą niższą stawkę. Drożej będzie dla osób oddających odpady zmieszane. Większość gmin przyjęła zasadę, że opłata za śmieci będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Jak podkreślają samorządowcy, tego typu rozwiązanie jest najmniej niesprawiedliwe. Ubywa osób z ewidencji Według zarządców dużych wspólnot mieszkaniowych, pobór opłat będzie trudny w realizacji. - Nie mamy możliwości, aby sprawdzić, ile faktycznie osób zamieszkuje w danym lokalu – mówi Dariusz Grubek, prezes Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - Co roku ubywa osób z naszej ewidencji. Patrząc na spółdzielcze statystyki można wysnuć wniosek, że tutaj dzieci nie rodzą się od lat. Nikt tego nie zgłasza, a co roku ubywa około 200 osób. Podobnie jest w Grodzisku Mazowieckim. - Kiedy obowiązywały opłaty na głowę, rocznie ubywało nam z ewidencji około 200-400 osób - dodaje Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezes PSM podkreśla, że sposób naliczania opłat od osoby sprawdziłby się, gdyby wszyscy uczciwe deklarowali ilość mieszkańców w lokalach. - Naszym parametrem w rozliczeniach z mieszkańcami jest metr kwadratowy, licznik

zużycia wody, odbioru ciepła - wylicza. - Jedyną opłatą liczoną na głowę, według ewidencji członkowskiej, są właśnie śmieci. PSM posiada 11640 lokali, zamieszkanych przez 22300 mieszkańców. W samym śródmieściu jest ich 2630, natomiast opłaty wnosi 4400 osób. - Oznacza to, że na jedno mieszkanie przypada mniej niż dwie osoby – mówi prezes Dariusz Grubek. - Nie łudźmy się, że taka jest rzeczywistość. Przypuszczam, że jeśli dojdzie do składania deklaracji liczba ta jeszcze się zmniejszy. Szacujemy, że w naszych lokalach lub z odrębną własnością mieszka dużo więcej osób, a w całym mieście około 4-5 tys. więcej. Trochę lepiej statystyka wygląda w GSM. W zasobach spółdzielni jest 5200 mieszkań (w tym 706 w Milanówku), a zamieszkuje w nich 11500 osób. Odpowiedzialność zbiorowa Innym problemem, przed jakim staną spółdzielnie, jest sposób składowania odpadów w pergolach osiedlowych. Prezesi ostrzegają, że wrzucający tam niesegregowane odpady mogą doprowadzić do wzrostu stawki dla całego bloku. - Jeżeli lokatorzy deklarowali selektywny odbiór to jeden może załatwić wszystkich - tłumaczy prezes GSM. - Wszyscy zapłacą jak za odbiór śmieci zmieszanych. Czeka nas odpowiedzialność zbiorowa, ale ktoś to uchwalił. Poza tym firmy wygrywające przetargi będą szukać możliwość pobierania wyższych opłat. Ich pracownicy będą robić w pergolach zdjęcia zmieszanych śmieci i żądać od miasta wyższych opłat, a gmina od nas. Jako zarządca nie mamy możliwości

postawienia pracownika do pilnowania każdej pergoli. Ludzie sami muszą zrozumieć, że opłaca się nie oszukiwać i śmieci segregować. Zarządcy wspólnot mogą w zasadzie liczyć na ludzką solidarność i świadomość ekologiczną lokatorów. - Nie łudźmy się, że wszyscy tak będą robić – mówi prezes PSM. - Postawiliśmy w pergolach pojemniki na selektywną zbiórkę i apelujemy o takie świadome składowanie odpadów. Nie spodziewam się donoszenia na sąsiadów. Nie róbmy policyjnego państwa. Nie można obciążać finansowo mieszkańców, którzy segregują odpady, tylko dlatego, że ich sąsiedzi tego nie robią. - Nie propagujemy donosicielstwa, ale informację społeczną – mówi prezes GSM. - Ludzie wiedzą, że muszą zapłacić za niepłacących. Poza tym w naszych pergolach od lat stoją pojemniki do selekcji odpadów. Ich odbiór finansowany jest z kasy miasta. Wtórna selekcja Sposobem na uniknięcie kar za niesegregowanie śmieci może być segregacja wtórna. - Zastanawiamy się czy nie wykorzystać pracowników do sprawdzania śmieci przed ich odbiorem - tłumaczy prezes Kozera. - Jeżeli przeanalizujemy koszty okazuje się, że znając harmonogram wywozu, opłaca się wcześniej postawić przy pergoli człowieka, aby sprawdził czy nie są one przemieszane. Kolejnym problemem są mieszkania z odrębną własnością. - Mamy 4 tys. takich lokali – mówi Dariusz Grubek. - Ich właściciele płacą podatki w urzędzie miejskim, ale za śmieci już u nas. To nielogiczne. - Ustawa stanowi, że właściciel

W ferie przejazdy rodzinne

Podczas ferii zimowych w pociągach WKD będzie możliwy „przejazd rodzinny”, uprawniający do ulgi opiekuna podróżującego z dzieckiem acji, w której podróżny nabył bilet w innym miejscu uprawniającym do ich sprzedaży, powinien samodziel-

Pytania bez odpowiedzi Prezesi spółdzielni mieszkaniowych są zgodni, że ceny ustalone przez samorządy są realne. - Na początku podwyżek nie będzie, ponieważ firmy stające do przetargów zaczną ze sobą walczyć o pozycję na rynku – tłumaczy Krzysztof Kozyra. - W następnych latach należy się jednak ich spodziewać – dodaje Dariusz Grubek. - Uchwała podjęta w Pruszkowie zakłada wywóz śmieci raz na tydzień, natomiast przy wysokich budynkach, w okresie letnim, opróżniamy pergole trzy razy w tygodniu. To będą dodatkowe koszty. Poza tym w uchwale nie ma nic o dzierżawie, kupnie pojemników, czyszczenia ich, zakupie worków. To koszt przerzucany na zarządców. Według zarządców największych wspólnot mieszkaniowych w powiecie grodziskim i pruszkowskim, ustawa „śmieciowa” jest niedopracowana. - Wiele pytań na razie jest bez odpowiedzi, np. czy nieumyta butelka zaliczona zastanie do śmieci mieszanych. – mówi prezes GSM. - To kłopot, ale jestem za tym roz-

wiązaniem całym sercem. Na początku będzie zamieszanie, ale ludziom przestanie się opłacać wyrzucać śmieci do lasu czy palić je w domowych piecach. Należy unikać fikcji Mniej entuzjazmu ma prezes pruszkowskiej spółdzielni. - Chciałbym, aby wejście w życie ustawy i uchwały rady miejskiej odłożono w czasie z pożytkiem dla mieszkańców – tłumaczy Dariusz Grubek. Żaden pomiar nie jest sprawiedliwy dla wszystkich, ale według mnie najmniej kontrowersji wzbudza opłata zależna od wielkości lokalu. Nie mówię o metrach, bo nie one śmiecą, tylko ludzie. Można jednak przyjąć odpowiednie zakresy i ustalić opłaty od lokalu. Należy unikać fikcji związanej z ustaleniem liczby osób zamieszkałych. Konsekwencją tego będzie zmniejszanie się ilość osób wnoszących opłaty i podwyższenie cen jednostkowych tym, którzy uczciwie zgłaszają ilość zamieszkujących osób i dokonujących dokładnej segregacji śmieci. Wątpliwości nasuwa grożący efekt odpowiedzialności zbiorowej. Czy segregujący odpady, któremu narzuci się wyższe stawki (bo jego sąsiad nie segreguje, choć tak zadeklarował), dalej będzie to robił? Tego nie wiemy. - Być może panaceum na uniknięcie zbiorowej odpowiedzialności staną się pracownicy stawiani przy pergoli do wykonania wtórnej segregacji – zastanawia się prezes Krzysztof Kozera.

Drużynowo najlepsi

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Na okres ferii zimowych Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza tzw. „przejazdy rodzinne”. Będą one uprawniać do zniżki osobę dorosłą podróżującą z dzieckiem poniżej 16 roku życia Tradycyjnie przejazdy rodzinne będą obowiązywać w całym okresie trwania ferii, czyli w tym roku od 25 stycznia (od godz. 15) do 10 lutego (do godz. 24). Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do ulg, ale odbywa podróż z dzieckiem do 16 roku życia. W takiej sytuacji wykupuje dla siebie i dla podopiecznego bilet jednorazowy „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy 50 proc. albo dla siebie 50 proc., a dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową. Uprawnienia do przejazdów rodzinnych będą przysługiwać we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie WKD. Należy też pamiętać, że kasjer dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji „przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy. Natomiast w sytu-

powinien być płatnikiem, zawrzeć umowę z firmą odbierającą odpady – dodaje Krzysztof Kozera. - Nie wiem, kto ma rozliczać budynek, w którym jest np. 20 mieszkań, z czego 14 stanowi odrębną własność. Interpretacja jest taka, aby robiły to spółdzielnie lub wspólnoty, ale to jest niezgodne z ustawą. Dla nas jest to niekorzystne, bo musimy założyć za niepłacącego Kowalskiego, mającego odrębną własność.

nie dokonać takiego wpisu („przejazd rodzinny”).

TK

GRODZISK MAZOWIECKI W sobotę, 12 stycznia karatecy grodziskiej Sparty zwyciężyli w III edycji Open Carpathia Cup. - To był znakomity poligon doświadczalny przed kwalifikacjami do Mistrzostw Europy – powiedział trener Tomasz Basiak W rozegranym 12 stycznia rzeszowskim turnieju Open Carpathia Cup wystartowało 135 zawodników z 33 klubów z Polski oraz Białorusi i Węgier z federacji: Shinkyokushin, IFK, Matsushima, Oyama, Seido, Sosai. Karatecy Sparty wywalczyli na rzeszowskich tatami pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. - Turniej był dla naszych fighterów znakomitym, a pierwszym z serii, poligonem doświadczalnym przed najważniejszym krajowym turniejem w bieżącym roku, czyli kwalifikacjami do Mistrzostw Europy – powiedział trener Tomasz Basiak. - Liczymy na dobry start naszej ekipy i nominacje do kadry Polski. Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w karate Shinkyokushin juniorów, kadetów i seniorów odbędą się 23 lutego w Ełku.

wk


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

VII

Prof. Skarżyński Osobowością Roku

NADARZYN Profesor Henryk Skarżyński, pomysłodawca, założyciel i dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, został laureatem konkursu Liderzy Roku w Ochronie Zdrowia. W środę, 16 stycznia z rąk sekretarza stanu Sławomira Neumana odebrał nagrodę specjalną Osobowość Roku 2012 Finał XIII edycji konkursu Liderzy Roku w Ochronie Zdrowia odbył się w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas gali z udziałem m.in. wiceministrów obrony narodowej i zdrowia, prof. Henryk Skarżyński odebrał nagrodę specjalną Osobowość Roku 2012. „Profesor Henryk Skarżyński jest pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem oraz założycielem i dyrektorem uruchomionego w 2012 r. Światowego Centrum Słuchu – pierwszej tego typu placówki w skali międzynarodowej - uzasadniono w werdykcie kapituły. - Powstanie Centrum to efekt systematycznie prowadzonej od lat pracy w kraju i za granicą. To bardzo ważne przedsięwzięcie dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Jest to jedna z niewielu placówek, które z dumą możemy pokazywać w Europie i na świecie”.

ŚCS powstało w maju ubiegłego roku, a w uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli specjaliści nie tylko z kraju, ale także z zagranicy, jak również sam premier Donald Tusk. - W 2012 roku wydarzyło się coś niezwykle ważnego w polskiej medycynie i w polskiej nauce: powstała unikalna w skali światowej placówka – Światowe Centrum Słuchu - powiedział prof. Skarżyński odbierając nagrodę. - Coś takiego nie powstaje z dnia na dzień i nie powstaje każdego roku. Za tym się kryła praca wielu ludzi, określone wkłady finansowe. Ponad 120 milionowa inwestycja została zrealizowana w ciągu kilkunastu miesięcy. Ponad jedna trzecia środków to były środki wypracowane przez zespół. Powstało kilka nowych zakładów naukowych, w tym wiele pierwszych w skali międzynarodowej, takich jak: pierwsza w świecie Krajowa

Sieć Teleaudiologii. W ciągu kilku miesięcy przeprowadziliśmy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Mówię o tym, nie po to aby się chwalić. Mówię to, aby uzmysłowić państwu, że to nie może być udziałem jednego człowieka. To może być udziałem zespołu. I dzisiaj przyjmując to wyróżnienie traktuję je jako wyróżnienie osobowości zespołu - dodał. Placówka w Kajetanach wyposażona jest w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem dydaktycznym, naukowym i wdrożeniowym umożliwiającym szkolenia specjalistów z całego świata z obszaru właściwie kilku działów medycyny, inżynierii klinicznej, fizyki, akustyki, biocybernetyki, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii. To umożliwia wyznaczanie nowych kierunków badań naukowych w tych dziedzinach.

Wielokulturowe łączenie

BRAWINÓW Dobiegł końca projekt „Włącz mnie – sąsiedztwo wielokulturowe”, współrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. W programie wzięło udział ponad 120 osób, mieszkańców miasta i ośrodków dla uchodźców w Mosznie i Dębaku Celem projektu, finansowanego przez Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców, była integracja dzieci i młodzieży, budowanie postaw tolerancji oraz współdziałania przez zabawę w czasie zwiedzania najbliższej okolic i dalszych części Mazowsza. Przez cały ubiegły rok ponad 120 osób – dzieci i młodzież z Brwinowa i okolic oraz z ośrodków dla uchodźców w Mosznie i Dębaku uczestniczyło w wycieczkach, zajęciach sportowych, artystycznych. - Uczestnicy odwiedzili m.in. biuro budowy II linii warszawskiego metra, Kampinoski Park Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Wojska Polskiego – informuje Izabella Kłossowska z GOK w Brwinowie. - Wzięli udział w piknikach rodzinnych na zamku w Czersku oraz w Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie. Na stadionie warszawskiej Legii obejrzeli mecz piłki nożnej. Uczest-

niczyli w eksperymentach chemicznych i fizycznych w ramach Festiwalu Nauki. Wizyta w warszawskiej Manufakturze Cukierków połączona była z pokazem wytwarzania i degustacją kolorowych słodkości. Jak podkreśla Izabella Kłossowska, nie zabrakło meczów piłki nożnej i koszykówki, które dwa razy w tygodniu odbywały się na boiskach

wstać właśnie w obszarze zdrowia. Naszym obowiązkiem było jak najlepiej się z tego wywiązać, tak, aby był to przykład sukcesu. Uroczystość zakończyło wystąpienie wiceministra zdrowia Sławonia Neumama, który nie szczędził Laureatom słów uznania.

Nowy wózek dla nowego mieszkańca GRODZISK MAZOWIECKI Już po raz piąty władze samorządu ufundowały wielofunkcyjny wózek pierwszemu urodzonemu w nowym roku mieszkańcowi gminy. Tym razem praktyczny prezent trafił do rodziców małego Aleksandra

WK/info

MILANÓWEK Już po raz trzeci odbyło się spotkanie wigilijne żołnierzy Armii Krajowej z udziałem władz samorządowych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej powstałe przy Związku Harcerstwa Polskiego SPAK swoją działalnością kontynuuje dzieło milanowskich kombatantów z AK. Dodał, że dzięki zaangażowaniu młodego pokolenia w pielęgnowanie pamięci o wspólnej historii czuje radość i spełnienie. Obecny na spotkaniu burmistrz Jerzy Wysocki złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia wręczając milanowskie upominki. - To już tradycja, dzięki której milanowscy kombatanci w gronie przyjaciół zasiadają przy wspólnym stole w świątecznej atmosferze – informuje Jakub Karpowicz,

- Powstanie Światowego Centrum Słuchu to nie tylko nasza zasługa - zaznaczył nagrodzony. - To także zasługa atmosfery jaka panuje tu i teraz w naszym kraju i warunków zewnętrznych. To jest zasługa również tych, którzy przydzielając część środków, stwierdzili, że 100 nowych, atrakcyjnych miejsc pracy może po-

Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod okiem trenera Mikołaja Sobczaka. W czasie trwania projektu jego uczestnicy brali udział w wielu działaniach Ośrodka Kultury. - Oglądali rekonstrukcję bitwy pod Brwinowem, przegląd teatrów w Mateczniku Mazowsze, uczestniczyli w zajęciach z tańca – dodaje Kłossowska.

Spotkanie wigilijne weteranów Przy stole zasiedli wspólnie weterani drugiej wojny światowej, żołnierze Armii Krajowej, ich rodziny razem z przedstawicielami gminnego samorządu i organizacji pozarządowych. Inicjatorem i organizatorem wigilijnych spotkań jest Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej (SPAK), powstałe przy Związku Harcerstwa Polskiego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko „Mielizna”, obwód „Bażant” Andrzej Szolc,

Przyjmując to wyróżnienie traktuję je jako wyróżnienie osobowości zespołu - powiedział prof. Henryk Skarżyński (z prawej), odbierając nagrodę. W ten sposób podkreślił wkład wielu osób, dzięki którym powstało ŚCS

rzecznik prasowy urzędu miejskiego w Milanówku. - Wzniosła atmosfera przepełniła dzielących się opłatkiem, wyzwalając uczucie wyjątkowości tego międzypokole-

niowego spotkania. Stało się to dzięki osobistemu zaangażowaniu osób m.in Krzysztofa Wiącka i Izabeli Stach.

WK/info

Aleksander, pierwszy mieszkaniec gminy, urodzony w nowym roku przyszedł na świat 1 stycznia o godzinie 8.30. Jest też pierwszym dzieckiem państwa Beaty i Radosława Pająków. Jak sami przyznali, nie myśleli jeszcze o zakupie wózka, dlatego prezent bardzo im się przyda. Oficjalne przekazanie wózka, fotelika samochodowego i nosidełka nastąpiło w ubiegłą środę, podczas sesji rady miejskiej. - Gratuluję rodzicom, myślę, że ten prezent to sympatyczny gest ze strony naszych mieszkańców – powiedział burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński. - Życzymy wam, aby Aleksander wyrósł na mądrego, dobrego i szlachetnego człowieka – dodała Joanna Wróblewska, przewodnicząca rady miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Jak zaznaczają władze ratusza, wózek dla pierwszego grodziszczanina urodzonego w nowym roku jest elementem polityki prorodzinnej, promowanej przez Grodzisk Mazowiecki od kilku lat. - Tak powinno być w każdej gminie zainteresowanej tym, aby sprowadzali się do niej młodzi ludzie – uzasadniał burmistrz. - Wózek to tylko taki bajer. Prawdziwa pomoc dla młodych rodzin to miejsca w przedszkolach, Karta Dużej Rodziny, zajęcia dla dzieci, liczba świetlic na terenie samorządu, także takich, w których jest dożywianie. Współczynnik dzietności dla kraju to 1,3. My mamy prawie 1,7, ale to też za mało. Niedawno spotkałem człowieka, którego dobrze znam. Wiem, że od 40 lat nie zhańbił się żadną ciężka pracą. Opowiadał mi ostatnio jakim jest patriotą, bo dużo mówi o rocznicy powstania styczniowego. W porządku, ale wydaje mi się, że współczesny patriotyzm polega też na tym, żebyśmy jako naród nie wymarli. Jeżeli sytuacja demograficzna nie ulegnie zmianie, to w 2050 roku będzie nas 7 mln mniej.

sk


VIII SPORT

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

nr 3 (469)/2013

Słodka wygrana z torunianami KOSZYKÓWKA I liga Znicz Basket znów niepokonany przed własną publicznością. Zespół trenera Michała Spychały wygrał z Polskim Cukrem SIDEn Toruń, rewanżując się za porażkę w pierwszej rundzie. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Pruszkowa wskoczyła w tabeli na 9. miejsce i wciąż ma szanse na rozgrywki play-off. - Na pewno solidna obrona pomogła nam wygrać ten mecz, choć to było trudne spotkanie - przyznaje Michał Spychała, szkoleniowiec Znicza Basket

Podwójny triumf nad AZS-em KOSZYKÓWKA Ekstraklasa Matizol Lider Pruszków pokonał AZS OPTeam Rzeszów 74:43. Podopieczne Adama Prabuckiego po meczu zostały w Łańcucie, bo dzień później z tym samym zespołem zmierzyły się w ramach Pucharu Polski ViaSMS.pl Cup

Anna Żuber W październikowym spotkaniu pierwszej rundy, rozgrywanym w Toruniu, zespół trenera Michała Spychały przegrał z Polskim Cukrem różnicą czterech punktów (58:54). Przed rewanżem w Pruszkowie MKS plasował się w tabeli na 10., a rywale na 7. miejscu. Znicz w poprzedniej kolejce niespodziewanie uległ w Poznaniu najsłabszej drużynie I ligi - AZS-owi Politechnika, a Polski Cukier wygrał z wyżej notowaną Dąbrową Górniczą. Podopieczni Eugeniusza Kijewskiego nie przegrali w tej rundzie żadnego meczu, ale za pruszkowianami przemawiał atut własnego parkietu, który zazwyczaj potrafili wykorzystać. Przerwa nie pomogła Mecz lepiej zaczęli przyjezdni. Po rzutach Adama Lisewskiego i Piotra Śmigielskiego zrobiło się 4:0 dla Polskiego Cukru. Po chwili akcje obu z nich zakończyły się niepowodzeniem - Śmigielski popełnił błąd kroków, a rzut Lisewskiego zablokował Przemysław Szymański. Miejscowi po szybkim ataku i celnym rzucie Marcina Matuszewskiego zdobyli pierwsze punkty, choć tych w tej części meczu było jak na lekarstwo. Skuteczność zawodników obu drużyn była słaba, mieli problem z rzutami za dwa, a nawet rzutami wolnymi. Po 7 min. gry zespoły zdobyły łącznie zaledwie 12 punktów, z czego pruszkowianie tylko 4. Sytuację Znicza podreperował w końcu Michał Kwiatkowski, który trafił za trzy. Na koniec pierwszej kwarty na tablicy widniał skromny wynik 10:11, a 6. punktów dla gospodarzy zdobył Kwiatkowski. W drugiej kwarcie skuteczność wciąż szwankowała po obu stronach, ale to rywale popełniali więcej błędów. W ciągu nieco ponad 2 min. gry aż czterokrotnie stracili piłkę. Po faulu na Szymańskim Znicz objął prowadzenie, a za trzy znów trafił Michał Kwiatkowski i zrobiło się 15:12 dla gospodarzy. Szkoleniowiec torunian wziął przerwę na żądanie, jednak gra jego podopiecznych nie uległa poprawie. Dobrze spisywała się obrona Znicza, a po kolejnych trafieniach Szymańskiego, Kwiatkowskiego i Grzegorza Malewskiego przewaga pruszkowian wynosiła już 10 punktów (22:12). Ostatecznie na

Po dwóch meczach, rozegranych dzień po dniu w Łańcucie, pruszkowianki będą mogły odpocząć. W następnej kolejce Matizol pauzuje, a kolejne ligowe spotkanie odbędzie się 6 lutego

przerwę zespół Michała Spychały schodził z sześciopunktową zaliczką (24:18). Utrzymali przewagę Po przerwie skuteczność Znicza i Polskiego Cukru nieco się polepszyła. W tej kwarcie pruszkowianie utrzymywali swoją przewagę, a na jej zakończenie zza linii 6,75 m trafił Przemysław Szymański, dzięki czemu miejscowi znów mieli 10 punktów zaliczki (43:33). Ostatnią odsłonę spotkania od celnego rzutu rozpoczął Łukasz Bonarek. Wciąż nie szło natomiast gościom, którzy do kosza pruszkowian trafili dopiero w trzeciej próbie. Dzięki temu gospodarze zwiększali przewagę, która wyniosła ostatecznie 18. oczek (61:43). W całym meczu zawodnicy Polskiego Cukru trafili zaledwie 16 rzutów z gry na 53 próby (30,2 proc.). Pruszkowianie rzucali i trafiali nieco częściej, choć ich statystyki nie prezentują się rewelacyjnie (23/63; 36,5 proc.). Najwięcej punktów dla Znicza zdobył Michał Kwiatkowski (19), który z 5 prób rzutów za dwa trafił wszystkie. Ponadto miał też 5 zbiórek, 3 asysty oraz 2 przechwyty. Wykorzystać atut hali - Na pewno solidna obrona pomogła nam wygrać ten mecz, choć to było trudne spotkanie - przyznaje trener Michał Spychała. - W poprzednim sezonie mówiłem, że liga jest bardzo wyrównana, ale w tym jest jeszcze ciężej. Szkoda kilku straconych punktów, na przykład w Poznaniu czy z Dąbrową u siebie. To jednak już przeszłość, a my musimy skupić się na następnych meczach. Znicz Basket przesunął się w tabeli na 9. miejsce i do 8. drużyny z Torunia oraz 7. KS-u Spójnii StarR

E

K

L

A

M

A

gard Szczeciński traci jeden punkt. Na kolejny mecz pruszkowianie wybierają się do Szczecina. W sobotę, 26 stycznia wieczorem zmierzą się z tamtejszym AZS-em Radex, który zajmuje 12. pozycję. Później pruszkowianie rozegrają aż trzy mecze u siebie, pierwszy już w środę, 30 stycznia. - Wciąż mamy szansę na play-off i na pewno będziemy chcieli wykorzystać atut własnej hali, zgarniając komplety punktów - podkreśla szkoleniowiec Znicza Basket. - Rywale są jednak bardzo wymagający, nieprzewidywalni i nie mamy przed sobą łatwych spotkań. Znicz Basket Pruszków - Polski Cukier SIDEn Toruń 61:43 (10:11, 14:7, 19:15, 18:10) Znicz Basket Pruszków: M. Kwiatkowski 19 (2), P. Szymański 15 (3), M. Matuszewski 8, M. Aleksandrowicz 7 (1), Ł. Bonarek 6, G. Malewski 3 (1), S. Fijałkowski 2, T. Pisarczyk 1, R. Wierzchowski 0, K. Czosnowski 0, A. Suliński Polski Cukier SIDEn Toruń: A. Lisewski 13, P. Śmigielski 6, J. Jarecki 5, A. Perka 4, K. Szpyrka 3 (1), R. Plebanek 3, B. Bochno 3 (1), Ł. Żytko 2, M. Kowalewski 2, S. Sikora 2, R. Szymański 0 1. WKS Śląsk Wrocław 37 2. AZS WSGK Polfarmex Kutno 34 3. MKS Dąbrowa Górnicza 32 4. NETO PTG Sokół Łańcut 32 5. BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 6. PBS Bank Efir Energy MOSiR Krosno 30 7. KS Spójnia Stargard Szczeciński 29 8. Polski Cukier SIDEn Toruń 29 9. MKS Znicz Basket Pruszków 28 10. Budimpex-Polonia Przemyśl 28 11. Wikana Start S.A. Lublin 28 12. AZS Radex Szczecin 27 13. Franz Astoria Bydgoszcz 26 14. SKK Siedlce 24 15. UMKS Kielce 23 16. AZS Politechnika Big-Plus Poznań 22

W październiku potyczka Matizolu z AZS-em zakończyła się zwycięstwem pruszkowianek 47:38. W rozgrywanym w Łańcucie rewanżu najpierw na prowadzenie 6:0 wyszły rzeszowianki. Zespół Adama Prabuckiego musiał gonić wynik, a rewelacyjnie w tej kwarcie spisała się Agnieszka Kaczmarczyk, która choć zaczęła od niecelnego rzutu zza linii 6,75 m, później była niemal bezbłędna i zdobyła 11 punktów. Pierwszą kwartę wygrały rywalki (20:15), jednak w drugiej AZS praktycznie nie istniał. Pruszkowianki bardzo dobrze wyłączyły z gry najskuteczniejszą zawodniczkę rzeszowskiej drużyny - Magdalenę Kaczmarską, dokładając do tego coraz lepszą skuteczność, w tym także za trzy. Po „trójkach” Justyny Grabowskiej, Kiary Buford i Pauliny Rozwadowskiej, Matizol doprowadził do remisu (24:24), by później zbudować przyzwoitą przewagę. W tej kwarcie rywalki rzuciły zaledwie 4. punkty, a zawodniczki Adama Prabuckiego 24. Trzecia i czwarta kwarta również należały do Matizolu, który łącznie zdobył w tym spotkaniu 74 punkty. A już dzień później obie ekipy spotkały się w ramach 1/4Pucharu Polski. Pruszkowski zespół po raz drugi pokonał beniaminka Ford Germaz Ekstraklasy, tym razem 66:58. W półfinale rozgrywek Matizol zagra z Ostrovią Ostrów Wielkopolski (I liga). W następnej ligowej kolejce pruszkowianki będą odpoczywać, a na parkiet wrócą 6 lutego. Zagrają wtedy u siebie z Centrum Wzgórze Gdynia.

Mocniejsi w karnych PIŁKA NOŻNA Zawodnicy Znicza Pruszków rocznika 2002 zajęli trzecie miejsce w halowym turnieju w Piasecznie

Podopieczni trenera Dariusza Zielińskiego w turnieju piłki nożnej dla dzieci urodzonych w 2002 r. oraz młodszych, w trzech meczach grupowych zanotowali porażkę z UMKS Piaseczno II 1:0, remis z Polonezem Warszawa 2:2 (dwie ramki dla Znicza strzelił Jakub Włostowski) oraz zwycięstwo z Olimpią Warszawa 4:1 (bramki: Piotr Niemyjski, Adam Ratajczyk, Dominik Piłka, Mateusz Jeliński). Pruszkowianie awansowali do półfinałów z drugiego miejsca. Tam zmierzyli się z pierwszym zespołem gospodarzy. Mimo porażki 1:0, zespół trenera Zielińskiego powalczył o trzecią lokatę. W podstawowym czasie gry był remis 2:2, ale w rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy Znicza (7:6). To kolejny udany występ młodych piłkarzy Znicza w ostatnich tygodniach. Na początku roku wygrali halowy turniej w Grodzisku Mazowieckim.

ms

GLKS w czołówce TENIS STOŁOWY W Nadarzynie odbył się III Wojewódzki Turnieju Klasyfikacyjny Seniorów i Seniorek W rywalizacji panów najlepszy był Zbigniew Grześlak, za nim uplasował się Antonii Witkowski (obaj GLKS Nadarzyn). Wśród kobiet trzecie miejsce wywalczyła zawodniczka nadarzyńskiego klubu Olga Szymańska. Wymienieni zawodnicy, jak również oraz Klaudia Kusińska, Sandra Wabik, Tosia Szymańska i Michał Bańkosz (z tzw. listy krajowej) zagrają na początku lutego w Gdańsku w III Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym.

aż/inf.


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 3 (469)/2013 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail:k.paradowska@kurierpoludniowy.pl Zatrudnimy dystrybutorów książek Warszawa . Praca w terenie , bez doświadczenia , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie , 22 468 81 08 , 608 811 044 , pn-pt: 09:00-16:00 Zatrudnimy pracowników fizycznych, Warszawa , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie, 22 468 81 08 , 889 618 040 , pn-pt: 09:00-16:00 Firma produkcyjna Euroimpex Polska w Karolinie (koło Góry Kalwarii) poszukuje pań do pakowania (7zł netto) i operatorów maszyn z doświadczeniem. CV na office@eipolska.pl tel. 512 494 564

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

2 - pokojowe, Piaseczno, 185 tys. zł, tel. 603 932 284

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

2-pokoje, Grójec, 125 tys. zł, tel. 604 792 991

Drewno kominkowe i do pieca, suche, tel. 504 477 302

Ekspedientkę, do sklepu mięsnego w Pruszkowie ul. Jasna 4a Tel. 502 380 130 W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013 Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252 Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego. Tel. 607 615 231 Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni osobę do sprzątania w godzinach popołudniowych. Tel. 607 615 231 Osoby do sprzątania klubu sportowego i spa z Piaseczna, Józefosławia lub okolic. CV na kadry@tuanclub.pl Sprzątanie w ośrodku jeździeckim, 2-3 x w tygodniu, Józefosław, tel. 601 612 504 Restauracja w Tarczynie zatrudni Kelnerkę lub młodą osobe do przyłuczenia, tel. 731 220 772 Apteka w Piasecznie zatrudni mgr i technika. Tel. 22 711 14 46 Kosmetyczka - samodzielne stanowisko, umiejętność wykonywania Endermologi. Kreatywny fryzjera/stylistę. Piaseczno CV: praca@makitu.pl

Sprzedam działkę 1,29 ha w Bogatkach. Aktualne pozwolenie na budowę, tel. 609 921 207

Piętro domu 80 m kw., garaż, Zalesie, tel. 509 579 008 Mieszkanie 2-pokojowe, Konstancin tel. 513 543 432

Odśnieżarkę, tel. 503 956 291

Lokal 51 m kw. mieszkalno - użytkowy (dwa wejścia ), nowoczesny, wyposażony. Centrum Piaseczna. 250 tys. do negocjacji. tel. 602 341 028

Brykiet PDJ, drewno kominkowe. Tel. 607 133 222

Kawalerka w centrum Pruszkowa, po generalnym remoncie. Tel. 503 018 068

Meble typ Apteczny, nowe, ładne, tel. 501 719 637

Działki budowlane, Wola Prażmowska, 50zł/m kw., cena do negocjacji, Tel. 791 130 634, 601 385 173

Pustaki, tel. 501 757 450 Drewno opałowe tel. 605 094 400

Działka, 606 374 509

KUPIĘ Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, sztućce, bibeloty tel. 696 508 057 Skupujemy opony używane w dobrym stanie, tel. 505 040 047 Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno, tel. 22 750 19 20 Zatrudnię spawacza z uprawieniami na MIG MAG do pracy w Piasecznie. Stała umowa po okresie próbnym. CV wraz z listem motywacyjnym na e-mail: zmre@neostrada.pl Pomoc cukiernika z doświadczeniem i motywacja do pracy, Pracownia Cukiernicza Henryków Urocze ul.Urocza 7 tel. 501 304 726 Licealistce 5 godz tygodniowo, Zalesie, tel. 512 461 692 Ekspedientkę do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041 Panią do sprzątania klatek schodowych na Józefosławiu, z okolic Piaseczna tel. 797 711 654 Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659 Do hurtowni spożywczej z terenu Piaseczna pracownika magazynowego, pracownika z prawem jazdy kat. C. Praca w godz. 5.00 13.00, tel. 501 719 625 ( 12.00 - 13.00) Gipsiarzy, tel. 601 20 98 98

Monter wod – kan, tel. 696 767 386 Elektromonter, tel. 608 13 12 14 Sprzątam , prasuje, tel. 502 12 10 60 Opiekunka w domu opieki tel. 88 02 04 492 Sprzątanie tel. 88 02 04 492

SPRZEDAM

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61 Sprzedam działkę 10 000 m kw., w Laszczkach, gmina Raszyn, tel. 662 156 255 Bezpośrednio, 2-pokojowe, Mysiadło, tel. 887 758 812

Skup aut za gotówkę od osób prywatnych i firm. Tel. 692 433 829 mail: krakus.k7@interia.pl

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, tel. 698 249 198

Auto Skup – uczciwe ceny od 96 r., gotówka, tel. 608 174 892 Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 Skup aut kazda marka osobowe i dostawcze, tel. 666 274 444 Auto skup, wszystkie marki, gotówka, tel. 501 830 898 Kupię każde auto, tel. 665 209 099

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ Poszukuję wszystkich, tel. 601 318 749 Działkę rolną, ponad 1,2 ha i szer. ponad 41 m, tel. 722 268 838

Pokój, Piaseczno, tel. 500 666 869 Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie, tanio wynajmie lokal magazynowo-handlowyo powierzchni 110m kw. Tel 22 757 09 56 Wolnostojący dom 56 m kw., pod biuro lub mieszkanie. Piaseczno, tel. 535 139 926 Pracującej mieszkanie, niedrogo, Zalesie , tel. 512 461 692 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234 Kwatery - dom, tel. 728 899 673 Mieszkanie 40 m kw. Konstancin, tel. 519 674 003 Lokal gastronomiczny w Magdalence wynajmę, tel. 501 719 657, 508 092 657

Kupię każdą Corolle E10, E11, tel. 665 209 099

Opla, Volkswagena, Seata, tel. 604 157 703 Punto, Yaris, tel. 502 968 566 Każdy samochód, tel. 519 455 452 Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500 540 100

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

AKUMUL ATORY- GRÓJEC -NAJTANIEJ, TEL. 798 676 974 Laguna 99r., 1.6 +gaz, tel. 505 040 047

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM BP, okazja, apartament 163 m kw, dwupoziomowy, Piaseczno, ul. Mickiewicza4, 1 piętro, budynek czterolokalowy, garaż, piwnica do zamieszkania, 3850 m kw tel. 603 85 67 51, 603 85 67 53 BP, okazja, dom, 220/500 m kw, Piaseczno, ul. Orzeszkowej 28, (parkiet+schody),3700 zł/m kw tel. 603 85 67 51, 603 85 67 53 Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040 Działka 1735 m kw z domem 160 m kw. pow. użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż), w Zalesiu Górnym, 900 tys zł tel. 784 943 137 Sprzedam pół bliźniaka w Górze Kalwarii, tel. 22 727 43 30 Działka 2800 m kw. w centrum Złotokłosu z domem, możliwość postawienia 2 domów. Tel. 510 695 061

Osiedle Prestige, Piaseczno, 32 m kw., 2003r,1/4, umeblowane, balkon, loggia, garaż + komórka lokatorska, 200 tys zł., tel. 512 691 867 Bezpośrednio działkę budowlaną 1300 m kw., media, uzbrojona, Józefosław, tel. 600 464 926, 606 409 054 Lokal użytkowy 32m kw, Piaseczno tel. 515 631 058 Miejsca postojowe w garażu podziemnym, wł.hipoteczna, ul.Warszawska, Piaseczno, tel. 501615244

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Piękna działka 40 min od W-wy media 20 zł/m, tel. 608 486 889

Drewno kominkowe, suche, tanio, tel. 517 393 046

BP Dom w Jeziórku koło Zalesia Górnego 200/1200, wykończony, tel. 606 611 113, pilnie

Suknię ślubną, tel. 506 227 634

Piaseczno,3p. 76 m kw. ,ładne, ciche, tel. 605 275 270

Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowego w ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Maz., tel. 792 248 219

Remonty, wykończenia, pełny zakres, tel. 601 304 250 Transport do 1,5 T, przeprowadzki, tel. 514 891 395

Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Masaż, tel. 504 825 005

Maglowanie dojeżdżam. Tel. 500 464 096

Rehabilitacja specjalistyczna od 50 zł, tel. 501 278 548

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960 Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18 Wycinka i pielęgnacja drzew – alpinistycznie, karczowanie samosiewów i porządkowanie terenu, tel. 661 920 022

Nauka j.angielskiego w Piasecznie z nauczycielką z doświadczeniem z Anglii i z Polski, tel. 505 030 066

BRUKARSTWO, układanie tradycyjne i artystyczne. Profesjonalnie i kompleksowo, rezerwacje wiosennych terminów, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Angielski, przygotowanie do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, dorośłi, młodzież, dzieci. Tel. 506 829 475.

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI, TEL. 511 204 952 CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP: servis, podzespoły, inne specjalne www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182 GLAZURA, HYDRAULIKA, REMONTY, tel. 600 604 547

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455 Glazura, hydraulika i remonty. Tel. 660 336 695 Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616 Kompleksowo remonty tel. 503 318 519 Hydraulika, domy tel. 505 762 018 Wykańczam poddasza tanio, tel. 602 50 73 25 Glazurnictwo, remonty, malowanie tel. 501 513 740 Profesjonalne odśnieżanie, tel. 723 704 231 Glazura, terakota tel. 503 318 519

Pawilon wolnostojący (parter+piętro) 180m kw. w Piasecznie. Tel. 601 27 48 08

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Domofony, tel. 603 375 875

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88 Naprawa i regulacja okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266 Hydrauliczne i gazowe, tel. 513 584 352 Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875 Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel. 502 062 131 Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 Odśnieżanie tel. 601 304 250 Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Mieszkanie pracownicze tel. 609 218 062

Tanio! Przeprowadzki, transport tel. 518 252 306

Pół budynku, 200 m kw., Pruszków, tel. 502 266 093

Kominki, tel. 509 916 548

Lokal 48 m2 na działalność, Piaseczno. Tel 505 82 82 14 2-pokojowe, 48 m kw., Piaseczno, tel. 721 25 38 05 Kwatery pracownicze, tel. 608 588 156, 22 756 88 32 Mieszkanie, trzypokojowe w Piasecznie tel. 607 894 242 Kawalerka 37 m kw. z garażem, Piaseczno, 1200,00 zł, tel. 505 82 82 14 Pawilon 25 m kw., ul. Szkolna 13 C nr 9 w Piasecznie (lub sprzedam), tel. 601 25 41 70 Pokój, Nowa Iwiczna, tel. 884 076 687 Wynajmę mały dom w Złotokłosie, tanio tel. 662 032 032 43 m kw., 2 pokoje z kuchnią, osiedle zamknięte, Piaseczno, tel. 881 408 897 Dwupokojowe, osiedle Lech, Piaseczno tel. 511 218 074 44 m kw., 2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 997 949, 609 209 980 Pokój, tel. 22 756 53 58

Niemiecki na każdym poziomie z dojazdem, tel. 530 438 639

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

GLAZURA, TERAKOTA, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNETRZ TEL. 792 456 182

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, kompleksowo, hydraulika, elektryka, tel. 509 069 238

Konstancin 30 m kw. Niepalącym, tel. 600 171 919

Chemia, tel. 504 270 495

Glazurnik,remonty-wykończenia, tel. 888 967 001

USŁUGI

Glazurnicy, faktury, tel. 501 676 346

Lokal 70 m kw., Nadarzyn, tel. 605 892 973

Biologia, chemia, tel. 887 758 812

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Odśnieżanie dachów i posesji, tel. 509 685 125

Lokal 66 m kw., w pasażu osiedla na ul. Gen. Grochowskiego 3 lok.62 w Piasecznie, pomieszczenia klimatyzowane, odebrane przez sanepid, wysoki standard, duże możliwości adaptacyjne lokalu, tel. 504 100 798

Angielski, tel. 503 163 083

Remonty wykończenia, tel. 503 321 785

Samodzielne 56 m kw. Umeblowane, rtv, agd, 1200zł z opłatami , tel. 502 129 189

Dwa pokoje, łazienka, aneks, koło Podkowy. Tel 606 505 559

Kursy językowe - „SPOT” Szkoła Języków Obcychtel. tel. 601 551 084, www.spot.org.pl

Dachy - krycie niedokończonych, tel. 601 20 98 98, www.dachy-ebos.pl

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Do wynajęcia lokal 179 m kw. w Piasecznie, ul. Albatrosów. Idealne na biuro lub inne pomysły. Tel 602 223 707

Matematyka, egzaminator maturalny tel. 602 690 229

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers tel. 603 132 454

Piaseczno, 10zł/doba, 240 zł/m-c, tel. 502 222 555

Mieszkanie 43 m kw., Konstancin, tel. 608 156 484

NAUKA Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Piaseczno i okolice, tel. 784 943 137

Remontowe od A do Z, tel. 661 920 022

REMONTY, WYKOŃCZENIA. GLAZURNICTWO, ELEKTRYKA, HYDRAULIKA !!! tel. 510 335 936

Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m kw., wysoki standard z miejscem garażowym, Piaseczno ul. Pawia, 2000zł. Tel 604 460 420

ZDROWIE I URODA Odchudzanie, tel. 602 690 229

Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578

ODSTĄPIĘ NOWE POMIESZCZENIE POD DZIAŁALNOŚĆ W KONSTANCINIE 30 M KW. PRZY PUŁASKIEGO. TEL. 600 827 983

Mieszkanie 30 m kw., Łazy, samodzielne, tel. 515 565 054

AUTO-MOTO SPRZEDAM

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Mieszkanie na Ursynowie/74m kw./4 pok/ Tel. 606 290 783

SZUKAM PRACY

Dom 110 m kw./3000m kw., gm. Głowaczów sprzedam lub zamienię na mieszkanie do 60 m kw.., Warszawa i okolice, tel. 691 285 505

Auto-skup Wszystkie marki,gotówka tel. 510 357 529

Kupię każdą Toyotę Corollę, tel. 502 327 971

Zatrudnię Panią do sprzątania domu w Konstancinie-Jeziornie tel. 501 35 64 69

Pilnie dom 200/1700 m kw., stan deweloperski, Kępa Polska, sprzedam lub zamienię na m2 w Warszawie, tel. 695 807 435

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIEISTOTNY, TEL. 728 207 800

Osobę do sprzatania biura i części produkcyjnej w godzinach południowyh 5 dni w tygodniu z refencjami w Piasecznie. CV i refencje prosze przesłac na adres: sekretariat@unilogo.com.pl

Zatrudnię młodą ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu spożywczego w Nowej Woli, tel. 535 847 522

Działkę 5200 m kw., 50 zł/m kw., Ustanów, tel. 601 892 543

Pokój 20 m kw., Łazy, tel. 515 043 217

Dom 100/400m2 w Zalesiu Dolnym, 650 tysięcy złotych tel. 511 492 355, 500 859 057

Kupię każde auto cale zepsute do naprawy dzwoń będziesz zadowolony, tel. 512 077 651

Profesjonalna nauka zawodu fryzjerstwa, zapraszam uczniów do lat 18 i powyżej, Piaseczno, tel. 22 757 29 03, 691 149 808

Domek 35 m kw, całoroczny, Gołków tel. 503 999 870 Lokal usługowy pod gabinet kosmetyczny lub masaże, 22m kw, Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

Zostań konsultantką/em AVON Dodatkowa praca, rabaty do 40% tel. 607 030 097

Agencja ochrony zatrudni do ochrony na terenie Piaseczna. Tel. 695 411 181 lub 22 843 43 23. Dzwonić w godz. 8-15

Lokal 30 m kw., na biuro lub usługi, Piaseczno tel. 506 551 616

Sprzedam działkę budowlaną na Ursynowie. Tel: 797 223 732

Płyty klejone z litego drewna, dąb, buk, jesion, czereśnia, akacja, na meble, schody, parapety. Atrakcyjne ceny, tel. 602 777 906

Zatrudnię od zaraz sprzedawczynię do sklepu spożywczego w Konstancinie, tel. 783 112 713 Do zakładu kamieniarskiego na terenie Warszawy, polerowników ze stażem, tel. 607 149 243

Nowy dom, 150 m kw., okolice Sochaczewa, 390 tys., tel. 608 174 892

Kwatery w Chylicach, tel. 514 283 048

3

Meble, www.mirex-stolarstwo.pl, tel. 533 011 829 Remonty tanio tel.791 987 915 CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388 SERWIS OKIEN, tel. 605 216 537 DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562 Elektryk, tel. 501 236 987

Budowa domów, remonty, wykończenia, tel. 501 386 629

Murarz, tynkarz, remonty, tel. 505 877 194 Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01 Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307 Aranżacje wnętrz, tel. 790 525 025, www.mo-studio.pl Hydraulik tel. 609 079 764 Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529 Budowa domów. Kompleksowe usługi budowlane, tel. 694 401 711 Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 624 562 Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214 Cyklinowanie, tel. 663 163 070 Dachy - naprawa, tel. 601 20 98 98, www.dachy-ebos.pl Odśnieżanie, wywóz śniegu. Tel. 601 304 343

drobne

największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo Piaseczno,

Malowanie, panele, gładź gipsowa, płyty K/G, tel. 885 397 821 Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407

Tani szybki serwis Citroen, Peugeot Renault, osobowe, dostawcze, Kawęczyn 4, www.chendosko.pl, tel. 698 684 611

Transport, przeprowadzki, tel. 512 372 445

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

ogłoszenie

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Odśnieżanie ręczne tel. 667 356 939

Zamów

Naprawa pralek, tel. 602 322 951 Dachy - pogotowie, tel. 601 20 98 98, www.dachy-ebos.pl

ul. Ludowa 2 tel. 22 756 79 39 , pon-pt 8:30-18

Architektura wnętrz, tel. 790 525 025, www.mo-studio.pl

Poddasza, tel. 698 652 490 Masaż, tel. 607 607 031 Odśnieżanie.Dachy,posesje,abonament. Tel. 608 390 733

ZWIERZĘTA

Remonty tel. 667 356 939

Sznaucer miniatura, tel. 606 48 38

Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel. 508 529 008

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783 Złota rączka, kierowca. Tel. 603 740 844 Szkolenia BHP, PPOŻ. Pełny zakres. Tel 662 860 128

www.kurierpoludniowy.pl

RÓŻNE Wywiozę nieodpłatnie złom, stare pralki, komputery, telewizory, kaloryfery, piece, itp., Piaseczno, Konstancin jeziorna i okolice, tel. 698 698 839

Pruszków,

Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

! Czytaj on-line eże i w ś e i n n e i z d Co informacje

www.facebook.com/kurierpoludniowy


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 3 (469)/2013

Jesteśmy wśród najbogatszych Mazowsza Gazeta Wyborcza, opierając się na danych z Ministerstwa Finansów za 2011 rok, opublikowała ranking najbogatszych gmin Mazowsza. W zestawieniu wzięto pod uwagę dochody gmin z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na pierwszym miejscu uplasował się Konstancin-Jeziorna (powiat piaseczyński), wyprzedzając Nadarzyn (powiat pruszkowski) i trzecią Lesznowolę (powiat piaseczyński). W zestawieniu znalazły się również Podkowa Leśna (powiat grodziski) i Michałowice (powiat pruszkowski) W rankingu znalazło się 10 gmin Mazowsza, które w 2011 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskały największe dochody z podatków. Aż połowa ze sklasyfikowanych gmin znajduje się w powiatach pruszkowskim, grodziskim i piaseczyńskim. Warszawa (2710 zł na jednego mieszkańca) znalazła się dopiero na 9. miejscu. W środku stawki, na 6. pozycji uplasowały się Michałowice (3082 zł) i Podkowa Leśna (5. miejsce) z dochodem w wysokości 3120 zł na jednego mieszkańca. Obie gminy zawdzięczają tak wysokie miejsce stosunkowo małej liczebności i oczywiście dość zamożnym mieszkańcom. W Podkowie Leśnej mieszka bowiem ok 4 tys. ludzi, a w Michałowicach – 16 tys. Niezwykle wysokie, 3. miejsce w rankingu zajęła Lesznowola (3536 zł). Gmina przy niespełna 20 tys. mieszkańców, może się poR

E

K

L

A

M

A

chwalić ponad 4,5 tys. firm, które działają na jej terenie. Podobnej sytuacji sukces zawdzięcza Nadarzyn (3728 zł), który zajął 2. miejsce. Gmina ma niewiele ponad 10 tys. mieszkańców, ale na jej terenie funkcjonuje ponad tysiąc firm, które odprowadzają podatki, zasilające gminną kasę. Na szczycie rankingu znalazł się jednak Konstancin-Jeziorna, którego wpływy podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2011 roku wyniosły 3752 zł. W Konstancinie mieszka niespełna 25 tys. luR

E

K

dzi. Gmina zawdzięcza tak wysoką lokatę nie tylko majętnym mieszkańcom, lecz także firmom, które są w niej zarejestrowane. Mimo że w Konstancinie-Jeziornie zanika duży przemysł, gmina nadal może liczyć na solidnych płatników. Z produkcji papieru zrezygnowała co prawda Metsa Tissue, ale ogromne podatki odprowadzają jeszcze Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które mają siedzibę przy ul. Warszawskiej.

Grzegorz Traczyk L

A

M

A

Obecnie jednym z największych konstancińskich podatników są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które mahja siedzibę przy ul. Warszawskiej R

E

K

L

A

M

A

Kurier Południowy - 3 (469) - wydanie grójeckie, 25.01.2013  

3 (469) - wydanie grójeckie, 25.01.2013